1 00:00:08,427 --> 00:00:11,851 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,352 --> 00:00:23,070 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:23,190 --> 00:00:26,954 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:27,074 --> 00:00:31,041 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:31,161 --> 00:00:34,702 Dnes je 08.10.2018. 6 00:00:35,620 --> 00:00:42,920 Začneme otázkou od Kirilla, kterou trochu zkrátím, protože je dost zamotaná. 7 00:00:43,040 --> 00:00:48,987 Ale zájemci ji celou mohou najít na našem webu. 8 00:00:49,107 --> 00:00:55,691 Je to otázka ze 04.10.2018 položená v 19:15. Takže ta otázka zní následovně. 9 00:00:55,811 --> 00:01:04,242 V pořadu z 24.09.2018 Otázka-odpověď jste řekl, že globální prediktor potřebuje, 10 00:01:04,362 --> 00:01:08,453 aby ISIL vytěsněný Íránem rozpoutal válku v Evropě a Rusku, 11 00:01:08,573 --> 00:01:11,571 a potom tam za ním proniknul i samotný Írán. 12 00:01:11,691 --> 00:01:17,132 Také jste ale říkal, že GP potřebuje, aby Rusko bylo dočasně stabilní a nezhroutilo se 13 00:01:17,252 --> 00:01:22,211 a navíc je dočasně nutné zachovat kvůli Rusku i stabilitu samotné Evropy. 14 00:01:22,331 --> 00:01:25,361 Jak je to vše možné zkombinovat? 15 00:01:25,481 --> 00:01:35,263 Vše je velice jednoduché, dokonce i v tom minulém pořadu jsem přímo mluvil o tom proč, jak a kvůli čemu, 16 00:01:35,383 --> 00:01:39,827 ale ten člověk tomu neporozuměl. 17 00:01:39,947 --> 00:01:52,332 To je dost velký problém, když lidé neslyší to, co je řečeno, ale to, co by si přáli slyšet. 18 00:01:53,167 --> 00:02:01,352 Dochází k tomu proto, že žádné námi vyřčené informace nejsou přijímány na nepopsaný list, 19 00:02:01,472 --> 00:02:07,087 jsou vnímány prostřednictvím zažitých stereotypních způsobů zpracovávání informací. 20 00:02:07,207 --> 00:02:18,120 A v současně době to informačně funguje tak, že lidé převážně přemýšlí situačně místo v procesech. 21 00:02:18,240 --> 00:02:25,990 Mnozí se usmívají Churchillově definici, že politik má mít schopnost vysvětlit lidem, 22 00:02:26,110 --> 00:02:31,340 jakou hrozbu společnosti přinášejí nadcházející události, a potom umět vysvětlit, 23 00:02:31,460 --> 00:02:35,372 proč se tyto hrozby v reálu nerealizovaly. 24 00:02:35,492 --> 00:02:47,872 Ale zde právě jde o tu podstatu, že se jedná o myšlení neopírající se o procesy, ale o situační stavy. 25 00:02:47,992 --> 00:02:55,426 Potom je samozřejmě nutné vysvětlit, co hrozí, a potom zase proč k ničemu takovému nedošlo. 26 00:02:55,546 --> 00:03:03,503 Co se týká toho Íránu, ISIL, Evropy a Ruska, tak je to všechno velmi jednoduché. 27 00:03:03,623 --> 00:03:12,946 Jakákoliv akce, jakákoliv velká věc vždy začíná plánem. 28 00:03:13,710 --> 00:03:21,948 Jenže plán v případě řízení sociálních supersystémů 29 00:03:22,068 --> 00:03:28,779 nikdy nemůže být realizován na 100%, nebo se dokonce nemusí realizovat vůbec, 30 00:03:28,899 --> 00:03:36,937 jestliže člověk nechápe, kde a jak musí zkorigovat vlastní řízení, 31 00:03:37,057 --> 00:03:43,969 a jestliže ve svém plánu nezohlednil nějaké zásadní věci. 32 00:03:44,089 --> 00:03:47,586 Uvedu takový příklad. 33 00:03:47,706 --> 00:03:57,713 Když Hitler se svým generálním štábem plánoval útok na SSSR, tak měli všechno podrobně rozepsáno. 34 00:03:57,833 --> 00:04:04,062 Někde to šlo podle plánu a někde to drhlo. 35 00:04:04,182 --> 00:04:10,065 Vycházelo jim to v důsledku vojenského fašistického spiknutí v Rudé armádě 36 00:04:10,185 --> 00:04:17,105 a drhlo to ve výsledku opravdového vlastenectví sovětských občanů, vojáků Rudé armády. 37 00:04:17,225 --> 00:04:28,035 Je nutné si uvědomovat tu skutečnost, že proces vám ukazuje, jak se okolnosti rozvíjejí, 38 00:04:28,155 --> 00:04:36,786 a potom vás žádná probíhající událost nemůže zmást a nenabourá váš obrázek světa, 39 00:04:36,906 --> 00:04:41,568 jenom doplňuje novými barvami to, co se děje. 40 00:04:41,688 --> 00:04:46,822 A když člověk porozumí podstatě procesu, tak uvidí celek. 41 00:04:46,942 --> 00:04:53,244 Jestliže vidí jen statický stav, tak každá nová událost bude nabourávat jeho obrázek světa, 42 00:04:53,364 --> 00:04:56,803 který bude muset začít stavět znovu. 43 00:04:56,923 --> 00:05:03,502 Stejné to bylo v tomto případě. Když vtrhli do SSSR tak narazili na odpor 44 00:05:03,622 --> 00:05:07,728 a sílu toho odporu už předem odhadnout nedokázali. 45 00:05:07,848 --> 00:05:16,680 Plán vpádu měli, cíle byly vytyčeny, základní směry činnosti také, jenže narazili na konkrétní odpor, 46 00:05:16,800 --> 00:05:21,267 v jehož důsledku byli nuceni korigovat proces. 47 00:05:21,387 --> 00:05:31,942 Při řízení složitých sociálních supersystémů je vždy nutné korigovat proces řízení, 48 00:05:32,062 --> 00:05:40,310 protože je tu vždy nějaký protitlak, který nemůžete nezohlednit. 49 00:05:40,430 --> 00:05:52,265 V tomto smyslu, jakmile podniknete první krok svého řízení, sami tím změníte stávající situaci, 50 00:05:52,385 --> 00:05:59,076 a to už předpokládá i nutnost příslušné reakce vašeho řízení v rámci vytyčeného úkolu, 51 00:05:59,196 --> 00:06:03,496 v rámci snahy dosáhnout určitého cíle. 52 00:06:03,616 --> 00:06:09,084 Jestliže to neuděláte a tupě budete pokračovat, tak ničeho nedosáhnete. 53 00:06:09,204 --> 00:06:16,669 Tak to funguje všude i ve sportu, když spolu bojují dva boxeři, hrají proti sobě dva fotbalové týmy. 54 00:06:16,789 --> 00:06:22,696 Plány mají, ale vždy je musí realizovat s určitými postupnými korekcemi. 55 00:06:22,816 --> 00:06:36,647 A stejně tak si i řízení globálních složitých sociálních supersystémů v sobě nese stejnou složku. 56 00:06:36,767 --> 00:06:42,936 A jak to tedy vypadá s plány globálního prediktoru? 57 00:06:43,056 --> 00:06:51,832 Podle jeho plánů je nutné přenést současná centra v Evropě, 58 00:06:51,952 --> 00:06:59,721 stávající centra koncentrace řízení v Evropě, Anglii/Velké Británii a USA, 59 00:06:59,841 --> 00:07:07,192 tedy euroasijské i euroatlantické centrum koncentrace řízení, do nových základen jejich umístění. 60 00:07:07,312 --> 00:07:13,342 Euroasijské z Evropy chce převést do Íránu a euroatlantické zase do Číny. 61 00:07:13,462 --> 00:07:19,389 To je jejich úkol. Potřebují vytvořit nová dvě centra koncentrace řízení. 62 00:07:19,509 --> 00:07:24,567 S ohledem na tento úkol začali zviditelňovat Írán. 63 00:07:24,687 --> 00:07:31,684 Provedli tam islámskou revoluci, vytvořili teokratický stát. 64 00:07:31,804 --> 00:07:40,636 To znamená, že ho začali připravovat, aby nahradil Saúdskou Arábii a stal se lídrem islámského světa. 65 00:07:40,756 --> 00:07:47,649 S ohledem na rozšíření své hegemonie měl Írán převálcovat Irák. 66 00:07:47,769 --> 00:07:52,409 Válčili spolu osm let a jemu se to nedařilo. 67 00:07:52,529 --> 00:07:58,908 Tak mu přišla na pomoc západní koalice, Irák byl převálcován a Íránu se uvolnila cesta. 68 00:07:59,028 --> 00:08:11,870 Další etapou mělo být to, že ISIL vytvořený na základě arabského jara 69 00:08:11,990 --> 00:08:18,715 vedoucího k jeho zformování vyvolá globální stěhování národů, 70 00:08:18,835 --> 00:08:25,874 globální migraci, která smete evropské státy a Rusko. 71 00:08:26,360 --> 00:08:29,696 Potom měla být podpora ISIL přerušena. 72 00:08:29,816 --> 00:08:33,771 A ISIL jako takový je nepravidelnou armádou USA. 73 00:08:33,891 --> 00:08:38,384 Žádný terorismus nemůže existovat bez možnosti provádět bankovní operace, 74 00:08:38,504 --> 00:08:46,102 nakupovat zbraně, prodávat například tu jejich ropu, bez toho není životaschopný. 75 00:08:46,222 --> 00:08:52,285 Každý terorismus je větví tajných služeb určitých států. 76 00:08:52,405 --> 00:08:55,488 Jinak by existovat nemohl. 77 00:08:55,608 --> 00:09:05,096 Takže ISIL bude bojeschopným útvarem, dokud bude funkčním útvarem nepravidelné armády USA. 78 00:09:05,475 --> 00:09:15,956 A úkolem tohoto ISIL bylo smést evropské státy, státy Střední Asie a rozšířit válku na území Ruska, 79 00:09:16,076 --> 00:09:21,293 a potom by ISIL prostě přestal být podporován 80 00:09:21,725 --> 00:09:26,381 a Írán s Čínou by ho zlikvidovaly. 81 00:09:26,501 --> 00:09:36,320 Čína by si zřídila svůj pás, svou novou hedvábnou stezku a Írán zase svůj koridor sever-jih. 82 00:09:36,440 --> 00:09:45,320 Rusko jako takové by přestalo existovat a bylo by rozčleněno na malé státy bez suverenity. 83 00:09:45,440 --> 00:09:48,002 Tak takto vypadal plán! 84 00:09:48,122 --> 00:09:53,208 Jenže jak se říká: Co na papíře rovinka, v praxi samá roklinka. 85 00:09:53,328 --> 00:09:59,873 Opakuji, že ISIL je nepravidelná armáda USA. 86 00:09:59,993 --> 00:10:06,739 A plán, na základě kterého měla být přeformátována Evropa, je plánem globálního prediktoru, 87 00:10:06,859 --> 00:10:13,050 který ale jako výkonný nástroj používá státní elitu USA. 88 00:10:13,170 --> 00:10:19,972 Jenže zahraničněpolitické cíle samotné státní elity USA 89 00:10:20,092 --> 00:10:25,522 se dostaly do konfliktu s cíli řízení globální politiky globálního prediktoru. 90 00:10:25,642 --> 00:10:28,280 Zde se jejich zájmy prostě střetly. 91 00:10:28,400 --> 00:10:33,642 A místo hry s přihrávkami… Protože jak to mělo vypadat s tím ISIL? 92 00:10:33,762 --> 00:10:43,862 Írán ho měl vytlačit, ISIL měl zajistit hromadné stěhování lidí svým terorem, 93 00:10:43,982 --> 00:10:52,967 těmi hromadnými popravami, které natáčeli na kameru, aby zvyšovali hrůzu obyvatel celé Evropy i světa. 94 00:10:53,087 --> 00:11:02,289 Takže ISIL by ustupoval, Írán by mu šel v patách a ustavoval by všude svůj „normální“ islám. 95 00:11:02,409 --> 00:11:09,418 ISIL by smetl evropské státy a Írán by zase šel v jeho stopách a ustavoval islámských chalífát. 96 00:11:09,538 --> 00:11:13,058 A proč by mu ISIL v Evropě nedokázal čelit? 97 00:11:13,178 --> 00:11:19,474 Protože jakmile by smetl ty evropské státy, tak by mu odepřeli další podporu. 98 00:11:19,594 --> 00:11:25,210 Rázem by přišel o financování, zbraně, o všechno. 99 00:11:25,330 --> 00:11:32,874 Takže by se jednoduše rozložil a bez problémů by nastoupil Írán a v Evropě by zřídil islámský chalífát. 100 00:11:32,994 --> 00:11:41,979 Jenže americká státní elita se vzepřela globálnímu prediktoru a ISIL ještě když byl teprve na syrském území, 101 00:11:42,099 --> 00:11:47,225 odmítnul přihrávat v té hře Íránu. 102 00:11:47,345 --> 00:11:56,252 Írán se podle plánu pokoušel ISIL porazit, jenže (ten nebyl oslaben a tak) mu nestačily síly. 103 00:11:56,372 --> 00:12:05,208 A zde došlo k selhání toho plánu, které všechno zamotalo a neumožnilo ho (v původní podobě) realizovat. 104 00:12:05,328 --> 00:12:09,098 A kdo tedy mohl porazit (vzbouřený) ISIL? 105 00:12:09,218 --> 00:12:16,106 Zbývala jen jedna síla, jenže se jednalo o sílu, která jim stojí v cestě 106 00:12:16,226 --> 00:12:25,686 z hlediska jejich plánů zřízení čínské hedvábné stezky a koridoru sever-jih Indie a Íránu. 107 00:12:25,806 --> 00:12:29,350 Jaká? No Rusko! 108 00:12:29,470 --> 00:12:33,368 Rusko, které začalo obnovovat svou suverenitu. 109 00:12:33,488 --> 00:12:44,106 A co mohli podniknout proti tomu, aby se Rusko plně obrodilo? 110 00:12:44,226 --> 00:12:51,691 Potřebovali, aby při dosahování vlastních cílů plnilo i úkoly pro globální prediktor. 111 00:12:51,811 --> 00:12:54,681 A jaké jsou vlastní cíle Ruska? 112 00:12:54,801 --> 00:13:01,046 Bojovat na cizím území s co nejmenším krveprolitím a nepřipustit rozpoutání velké války na ruském území. 113 00:13:01,166 --> 00:13:08,247 A v té chvíli to odpovídalo i aktuálním cílům (korekci plánu) globálního prediktoru, 114 00:13:08,367 --> 00:13:16,734 který potřeboval, aby někdo porazil ISIL, a uvolnil cestu Íránu. 115 00:13:16,854 --> 00:13:25,124 Takže co udělal globální prediktor? Nebránil Rusku realizovat ruské cíle. 116 00:13:25,244 --> 00:13:31,199 Proto jsme vstoupili do Íránu, oj do Sýrie a porazili ISIL, 117 00:13:31,319 --> 00:13:35,700 ale teď bychom měli postoupit své místo Íránu. 118 00:13:35,820 --> 00:13:43,896 Jenže my víme, že dokud v čele Ruska stojí gosudar Putin, tak se to nestane. 119 00:13:44,016 --> 00:13:47,818 A také se to nestalo. Pamatujete na chování Íránu? 120 00:13:47,938 --> 00:13:52,480 Kdy nám jednou poskytovali přestupní letiště a potom zase ne? 121 00:13:52,600 --> 00:13:57,366 A také do toho zapadá to sestřelení našeho letadla Il-20. 122 00:13:57,486 --> 00:14:10,257 Proč? Protože bylo třeba využít zapojení Ruska do války v Sýrii 123 00:14:10,377 --> 00:14:18,689 k vyvolání takových procesů, které by způsobily vnitřní transformaci Ruska, 124 00:14:18,809 --> 00:14:24,004 aby zde došlo ke státnímu převratu, majdanu a občanské válce. 125 00:14:24,124 --> 00:14:29,671 A aby tohle všechno v Rusku propuklo, je nutné v něm vyvolat velké napětí. 126 00:14:29,791 --> 00:14:35,888 Pokud se to nestane, neprosadí se Írán jako centrum koncentrace řízení 127 00:14:36,008 --> 00:14:39,327 a Rusko jím bude s ohledem na faktickou skutečnost. 128 00:14:39,447 --> 00:14:45,143 A opakuji, že Írán má z tohohle hlediska problémy od samého začátku, od počátku selhává. 129 00:14:45,263 --> 00:14:51,019 Vždyť i pro vyřešení problému s Irákem potřeboval pomoc západní koalice. 130 00:14:52,297 --> 00:15:01,364 Írán je teď v počátečním stádiu formování centra koncentrace řízení 131 00:15:01,484 --> 00:15:09,177 a výsledkem je, že formát Astany stále více přechází pod kontrolu Ruska 132 00:15:09,771 --> 00:15:12,935 místo pod kontrolu Íránu 133 00:15:13,055 --> 00:15:20,060 a to dokonce i přes to, že je Turecko do formátu Íránu začleňováno dost natvrdo. 134 00:15:20,180 --> 00:15:27,983 Formát Astany je sdružením všech turkických národů. Takže čeho chtěli dosáhnout? 135 00:15:28,103 --> 00:15:36,730 Chtěli umožnit Rusku splnit úkol odstranění problémů z cesty Íránu 136 00:15:36,850 --> 00:15:41,200 a samo Rusko se v důsledku toho mělo zhroutit. 137 00:15:41,320 --> 00:15:46,256 Jedním z největších problémů Íránu je Izrael. 138 00:15:46,376 --> 00:15:50,382 Oni budou tak či onak muset ten problém Izraele vyřešit. 139 00:15:50,502 --> 00:15:57,095 Pamatujte si na prezidenta Ahmadínežáda? Na ty jeho antisemitské konference v Teheránu? 140 00:15:57,215 --> 00:16:00,038 Vše je ideologicky připraveno. 141 00:16:00,158 --> 00:16:05,128 Jestliže však Írán bude ten problém sám řešit, tak ho to do budoucna odrovná, 142 00:16:05,248 --> 00:16:07,797 jednalo by se o Pyrrhovo vítězství. 143 00:16:07,917 --> 00:16:14,312 A tak je nutné pod tu věc podepsat Rusko, aby to bylo Rusko, kdo smete Izrael. 144 00:16:14,841 --> 00:16:20,981 Kdyby to udělalo, následoval by vnitřní výbuch, mám na mysli v Rusku samozřejmě. 145 00:16:21,101 --> 00:16:25,603 Takže vnitřní výbuch, státní převrat, občanská válka, malé bezmocné státečky, 146 00:16:25,723 --> 00:16:32,051 byl by to konec Ruska a Írán by prudce nabral obrátky jako centrum koncentrace řízení. 147 00:16:32,171 --> 00:16:36,322 V tomto duchu to probíhá, chápete? Jedná se o proces. 148 00:16:36,442 --> 00:16:42,418 A když ten proces nevidíte, a přemýšlíte pouze situačně, tak se můžete stále jen divit: 149 00:16:42,538 --> 00:16:49,989 „Írán se přece měl stát centrem koncentrace řízení 150 00:16:51,884 --> 00:17:02,202 a najednou potřebuje 15-20 let, aby se jím stal a Rusko mu ten čas na to má zajistit. 151 00:17:02,322 --> 00:17:08,612 Ale v tom schématu přece všechno je. Nesmíte však hodnotit statické stavy ale běžící proces. 152 00:17:08,732 --> 00:17:15,489 Když ten proces uvidíte, tak vše zapadne na svá místa. A to hlavní, ještě jednou. 153 00:17:16,754 --> 00:17:27,043 Při řízení složitých sociálních supersystémů nesmíte hodnotit statické stavy ale běžící procesy. 154 00:17:27,455 --> 00:17:32,407 Teoretické základy, jak se taková analytika dělá, 155 00:17:32,527 --> 00:17:38,735 jsou vyloženy v pracích vnitřního prediktoru SSSR, v tlustých knihách. 156 00:17:41,937 --> 00:17:46,944 K další otázce od Viktora. 157 00:17:47,064 --> 00:17:52,280 Valeriji Viktoroviči řekněte, mám pravdu, když si myslím, 158 00:17:52,400 --> 00:17:56,655 že ten takzvaný olympijský tanec ruského týmu pod bílou vlajkou 159 00:17:56,775 --> 00:18:00,891 byl upevněním nové algoritmiky v diplomacii Západu? 160 00:18:01,011 --> 00:18:06,476 Ve vzájemných vztazích států? Kdy trest předchází nepodloženému obvinění, 161 00:18:06,596 --> 00:18:14,096 podezřením nepodloženým důkazy, po kterých okamžitě vyžadují přiznání viny, 162 00:18:14,216 --> 00:18:17,424 jinak bude trest ještě surovější. 163 00:18:17,544 --> 00:18:21,909 Vždyť právě po té olympiádě v Pchjongčchangu se to proměnilo v normu. 164 00:18:22,029 --> 00:18:28,373 Jak můžeme takové partnery vrátit zpět do rámce adekvátní algoritmiky vzájemné součinnosti? 165 00:18:28,493 --> 00:18:35,498 Ta olympiáda pro nás byla samozřejmě událostí symbolickou, významnou a bolestnou. 166 00:18:35,618 --> 00:18:40,037 Ale jde jen o jednotlivost, o dílek velkého problému. 167 00:18:40,157 --> 00:18:49,225 Tento týden byl do funkce soudce (Nejvyššího soudu) ustanoven Kavanaugh v USA. 168 00:18:49,345 --> 00:18:52,554 A co v souvislosti s tím vyšlo najevo? 169 00:18:52,674 --> 00:19:03,586 Existuje takové hnutí Me Too, kdy si jakákoliv žena může vzpomenout na událost 15-20 let starou 170 00:19:03,706 --> 00:19:06,914 a tvrdit, že se stalo to a to, 171 00:19:07,034 --> 00:19:15,690 zveřejnit to a žádat zadostiučinění, a muž nemá právo to popírat. 172 00:19:15,810 --> 00:19:20,971 Jestliže se pokusí to popírat, tak je označen za zplozence pekla 173 00:19:22,154 --> 00:19:25,153 a je nucen se ospravedlňovat. 174 00:19:25,273 --> 00:19:31,783 Harvey Weinsteina tak připravili o peníze i sociální postavení. A jaký to byl slavný producent. 175 00:19:31,903 --> 00:19:38,000 Všechny herečky snily o tom, skončit s ním v posteli, aby tak získaly roli. 176 00:19:38,120 --> 00:19:43,034 Všichni věděli, jak se k takovým rolím dostávají, ale před dvaceti lety to bylo normální 177 00:19:43,154 --> 00:19:48,619 a dnes se ta dotyčná najednou cítí ublížená. Navíc není nutná ani sama ta skutečnost. 178 00:19:48,739 --> 00:19:53,873 V tom případě Kavanaugha se to stát mohlo, ale také nemuselo. 179 00:19:53,993 --> 00:19:57,889 Co se vlastně stalo, si ta dotyčná nepamatuje, protože byla opilá. 180 00:19:58,009 --> 00:20:01,466 A je přesně známo, že mezi nimi k ničemu nedošlo, 181 00:20:01,586 --> 00:20:06,940 protože tam v kritické chvíli vstoupil jeho přítel a Kavanaugha od ní odvedl. 182 00:20:07,060 --> 00:20:12,029 Takže se nic stát nemohlo. Ale potenciálně se to přece stát mohlo?! 183 00:20:12,149 --> 00:20:15,248 A proto Kavanaugh nesmí být kvůli tomu jmenován. 184 00:20:15,368 --> 00:20:23,803 To znamená, že když vás někdo obviní, nemáte už právo se ani bránit, musíte to rovnou odčinit. 185 00:20:25,009 --> 00:20:37,868 Proč je tento algoritmus kádrové čistky, který na Západě už nabyl groteskní podoby, 186 00:20:37,988 --> 00:20:41,861 proč je používán i proti Rusku? 187 00:20:41,981 --> 00:20:45,783 Nemohlo by tomu tak být, nebýt jednoho ale. 188 00:20:45,903 --> 00:20:53,981 Toho radostného zpěvu pod tím bílým hadrem, toho zpěvu ruské hymny. 189 00:20:54,462 --> 00:21:00,988 Takže když místo toho, abychom o něco usilovali a dali jasné ultimátum, 190 00:21:01,108 --> 00:21:07,096 že jedeme na olympiádu jen s vlastní vlajkou... A udělat to šlo, bez problémů. 191 00:21:07,216 --> 00:21:12,882 Stejně jako to mohla udělat Severní a Jižní Korea, které tam vytvořily jednotný tým. 192 00:21:13,002 --> 00:21:18,265 Prostě je postavily před hotovou věc a nikdo ani nepípnul. Rusko mohlo klidně říci: 193 00:21:18,385 --> 00:21:28,038 „Všechny ty vaše nepodložené domněnky, celá ta vaše kampaň na očernění Ruska nic neznamená. 194 00:21:28,158 --> 00:21:34,365 Napřed přeložte fakta, a potom se o tom budeme bavit. A zatím tam Rusko pojede s vlastní vlajkou. 195 00:21:34,485 --> 00:21:38,300 A jestli to neumožníte, tak tam nepojedeme vůbec.“ 196 00:21:38,420 --> 00:21:44,241 Jenže pro tu naši takzvanou „elitu“ je to nepřijatelné, není toho schopná. 197 00:21:44,361 --> 00:21:47,893 Oni… Jak bych to vyjádřil. 198 00:21:48,013 --> 00:21:56,895 Pro ně ponižování páníčkem není jen norma, je to něco, po čem vroucně touží. 199 00:21:57,015 --> 00:22:02,965 Byl natočen takový film o rytířích kulatého stolu, který se podle mne jmenuje První rytíř, 200 00:22:03,085 --> 00:22:18,241 kde vystupuje Malagant, který zajme tu dívku a předvádí jí, jak se mu podřizují lidé, 201 00:22:18,361 --> 00:22:20,981 jeho lidé. 202 00:22:21,101 --> 00:22:28,246 Sám jí roztrhne šaty a ukáže na jednoho z nich: „Tos udělal ty?“ „Ano, já pane.“ 203 00:22:28,366 --> 00:22:34,419 Čímž si vyslouží ránu do obličeje a je šťastný, protože slouží svému pánovi. 204 00:22:34,539 --> 00:22:45,769 Tak tuto normu vztahů v řídícím sboru vnucuje globální prediktor celému světu. 205 00:22:45,889 --> 00:22:47,983 Právě tohle. 206 00:22:48,103 --> 00:22:54,959 Nehledě na to, že tam spolu v tom filmu jako bojují a vítězí rytíři kulatého stolu, 207 00:22:55,079 --> 00:22:58,810 tak ve skutečnosti ideologicky nejsou zvýrazněni, 208 00:22:58,930 --> 00:23:02,415 protože se s nimi autor scénáře, režisér neztotožňují. 209 00:23:02,535 --> 00:23:07,270 Zatímco v tom Malagantovi, který lidi ponižuje, se vidí 210 00:23:07,390 --> 00:23:10,541 a tak ho v tom filmu znázornili věrohodně. 211 00:23:10,661 --> 00:23:17,145 A to se projevuje všude, v celém životě, v celém řídícím sboru. 212 00:23:17,265 --> 00:23:21,795 Všude je to vnucováno všemi způsoby. 213 00:23:21,915 --> 00:23:30,492 A naše řídící elita si prostě vroucně přeje být ponižována, urážena, 214 00:23:31,007 --> 00:23:36,048 dostat okovanou botou do držky. 215 00:23:36,168 --> 00:23:46,155 Všichni o tom sní, ti Děripaskové, Šuvalovové si to vroucně přejí, protože to znamená páníčkovu pozornost. 216 00:23:47,725 --> 00:24:01,046 To je to jejich zvrácené myšlení, které se projevuje i při řízení státu a hrálo roli při naší účasti na olympiádě. 217 00:24:03,574 --> 00:24:16,819 Takže kdyby to naše elita neudělala, tak by k nám nebyl uplatňován takový přístup. 218 00:24:17,366 --> 00:24:24,237 Je také nutné vědět, že mají-li lidé svou sebeúctu, 219 00:24:24,357 --> 00:24:32,226 a nesmlouvavě se jí za všech okolností drží, tak to nefunguje. 220 00:24:33,254 --> 00:24:39,716 Právě proto se projevuje taková nenávist k našemu ministerstvu zahraničí 221 00:24:39,836 --> 00:24:44,216 ze strany veškeré „elity“, jak ji předvádí Žirinovskij. 222 00:24:44,336 --> 00:24:54,735 Protože naše ministerstvo zahraničí přesně a důsledně, bez emocí řídí situaci k logickému konci, 223 00:24:54,855 --> 00:25:01,031 aby to vyřešili jednou provždy a dali najevo, že s Ruskem se takto jednat nebude. 224 00:25:01,151 --> 00:25:06,051 To je to, co tak vyvádí z míry Žirinovského: „Jak to, že s námi takto jednat nesmí? 225 00:25:06,171 --> 00:25:13,593 My si přece takové podmínky přejeme! Páníček je připravený nás uznávat jen za takových podmínek.“ 226 00:25:13,713 --> 00:25:24,559 Proto je třeba v klidu pracovat na kádrové očistě státního řízení 227 00:25:25,736 --> 00:25:33,066 a je třeba v klidu vydržet útok a nepodlehnout provokacím. 228 00:25:33,186 --> 00:25:40,234 A tím spíše, že se za všemi těmi provokacemi ukrývá past na Rusko, ze které potom už neunikne. 229 00:25:40,354 --> 00:25:47,081 Past, za kterou se ukrývá obrovské krveprolití, státní převrat a občanská válka v Rusku, 230 00:25:47,201 --> 00:25:51,357 až k zániku Ruska jako státu. 231 00:25:51,477 --> 00:25:56,082 A naše území se promění v surovinový… 232 00:25:56,202 --> 00:26:05,063 Ani ne přívěšek, ale prostě v těžební území, čistě v území pro těžbu zdrojů pro Západ, 233 00:26:05,475 --> 00:26:09,744 nebo pro nová centra koncentrace řízení - Čínu a Írán. 234 00:26:09,864 --> 00:26:14,347 A to se nesmí stát, proto musíme jednat s rozmyslem. 235 00:26:19,010 --> 00:26:23,382 Další otázka je také od Viktora. 236 00:26:23,502 --> 00:26:28,365 Valeriji Viktoroviči, vy ve svých pořadech pravidelně říkáte, 237 00:26:28,485 --> 00:26:32,447 že jestliže příliš tvrdě zatočíme s našimi podpindosníky, 238 00:26:32,567 --> 00:26:36,852 tak je tím vyprovokujeme k tomu, že nám zařídí Sajano-Šušenské havárie… 239 00:26:36,972 --> 00:26:45,049 Chviličku, to jsem nikdy neřekl. Já jsem naopak vždy říkal, že je nutný tvrdý přístup, odpor. 240 00:26:45,169 --> 00:26:49,902 Ten člověk si to poněkud špatně vyložil, zase slyšel něco jiného. 241 00:26:50,022 --> 00:26:53,567 Ale doufám, že se k tomu vrátíme, pokračujte v otázce. 242 00:26:53,687 --> 00:26:57,296 Zařídí Sajano-Šušenské havárie, globální katastrofu atd. 243 00:26:57,416 --> 00:27:04,497 A že to je ten důvod, proč Putin nedělá to, co od něj tak dávno lidé očekávají. 244 00:27:04,617 --> 00:27:12,212 Nezdá se vám, že naši nepřátelé i tak už spustili plnou sabotáž zaměřenou na svrhnutí Putina? 245 00:27:12,332 --> 00:27:18,352 Nezdá se vám, že už tak dělají vše, co je v jejich silách? A jestliže nedělají, tak co je zadržuje? 246 00:27:18,472 --> 00:27:24,331 Proč nevyužívají tento trumf? Vždyť si to odnese jen lůza a Putinovi tak spadne rating. 247 00:27:24,451 --> 00:27:28,446 Možná bychom se neměli bát, ale začít jednat? 248 00:27:28,566 --> 00:27:33,429 My se nebojíme a jednáme a nikdy jsme se nebáli, proto také pracujeme. 249 00:27:33,549 --> 00:27:39,440 Hlavní problém je v tom, co má ten člověk na mysli pod tvrdými kroky. 250 00:27:40,822 --> 00:27:45,708 Víte, politika, to je umění možného. 251 00:27:45,828 --> 00:27:53,391 A jestliže se chcete, jak navrhuje ten člověk v otázce, podobat býkovi v aréně, 252 00:27:53,511 --> 00:27:59,242 abyste tak pobavili všechny okolo a nakonec vás podřízli a servírovali k večeři, 253 00:27:59,362 --> 00:28:04,932 když můžete dosáhnout svého cíle jinak, budete-li jednat správně. 254 00:28:05,052 --> 00:28:15,701 Ta situace se teď v mnohém podobá situaci v roce 2003, kdy Putin teprve začínal. 255 00:28:15,821 --> 00:28:18,722 Je to velice závažná situace. 256 00:28:18,842 --> 00:28:26,437 Musím říci, že veškerá ta naše takzvaná „elita“ a úřednický aparát nikdy nebyly proruští, 257 00:28:26,557 --> 00:28:31,806 nikdy nebyly vlastenečtí, vždy pracovaly proti Rusku. 258 00:28:31,926 --> 00:28:39,071 Je třeba chápat situaci a nedohánět je k tomu, 259 00:28:39,191 --> 00:28:48,329 aby začali s globálním ničením veškeré struktury našeho státu. 260 00:28:48,449 --> 00:28:50,716 To nesmíme dopustit. 261 00:28:50,836 --> 00:28:57,523 Musíme vytvářet takové podmínky, za kterých bude nekompromisně probíhat očista aparátu. 262 00:28:57,643 --> 00:29:03,607 Čelní střet může vyvolat globální zhroucení. 263 00:29:03,727 --> 00:29:10,349 A proč už teď neorganizují Sajano-Šušenské havárie po celém Rusku? 264 00:29:10,469 --> 00:29:17,582 Z jednoho jednoduchého důvodu, že si to neodnese jenom lůza, protože se zhroutí celé Rusko 265 00:29:17,702 --> 00:29:26,455 a jejich služby, služby těch parchantů, kteří dali Putinovi ultimátum s ohledem na penzijní reformu, 266 00:29:27,033 --> 00:29:32,209 tak jejich služby už dál páníček potřebovat nebude. 267 00:29:32,329 --> 00:29:36,837 Páníček vždy odrovná všechny, kteří už splnili svůj úkol. 268 00:29:36,957 --> 00:29:45,003 A navíc si tím u něj oko žádné neudělají, protože páníček do určité míry potřebuje ruské zdroje, 269 00:29:45,123 --> 00:29:51,367 včetně těch energetických a výrobních, nejen ty přírodní. 270 00:29:53,360 --> 00:30:01,108 A oni to tím všechno zničí, stanou se nepotřebnými a budou přednostně zlikvidováni. 271 00:30:01,228 --> 00:30:07,183 To si oni uvědomují. Takže zde hrajeme o vyvažování zájmů. 272 00:30:07,303 --> 00:30:19,527 Oni mají za svůj cíl zachovat výrobní potenciál, tedy pouze ten zbytkový, 273 00:30:19,647 --> 00:30:24,060 a my ho zase potřebujeme rozvíjet. Máme tedy rozdílné cíle. 274 00:30:24,180 --> 00:30:28,592 Naším zájmem je zachovat náš stát a obnovit jeho suverenitu. 275 00:30:28,712 --> 00:30:36,975 Takže musíme vytvářet takové podmínky, aby svým jednáním pracovali pro zájmy Ruska, 276 00:30:38,064 --> 00:30:43,208 aby jim vždy sice jen trošičku, ale dostatečně chybělo 277 00:30:43,328 --> 00:30:50,285 k dosažení plné motivace nechat zhroutit celý stát a zahynout společně s ním. 278 00:30:51,745 --> 00:30:56,827 Touto cestou obnovíme Rusko. 279 00:30:56,947 --> 00:31:02,444 Putin celých těch 18 let, kdy se nachází na tom mocenském Olympu, 280 00:31:02,564 --> 00:31:07,978 mám na mysli i ve funkci premiéra, jedná právě tímto způsobem. 281 00:31:08,450 --> 00:31:14,808 On ví o prohnilosti celého toho úřednického sboru v Rusku. 282 00:31:14,928 --> 00:31:19,128 Na jednom televizním kanálu dávali pořad, 283 00:31:19,248 --> 00:31:29,168 kde přímo jeden z regionálních úředníků místní úrovně řekl zcela na rovinu, 284 00:31:29,288 --> 00:31:36,554 že je mu Rusko jako takové zcela ukradené, že nesnáší to místo, kde žije, 285 00:31:36,674 --> 00:31:42,170 že není žádným ruským vlastencem. A přitom řídí celý kraj! 286 00:31:43,404 --> 00:31:48,136 A takových lidí tam bylo dosazeno… Oni je tam dosazovali velice dlouho. 287 00:31:48,256 --> 00:31:55,851 Začali s tím od roku 1970, kdy začali připravovat kádrovou rezervu už v širokém záběru. 288 00:31:55,971 --> 00:31:58,422 Od roku 1970. 289 00:31:58,542 --> 00:32:02,064 A vy byste si přáli, aby se to změnilo ze dne na den? 290 00:32:02,184 --> 00:32:06,899 Takový zlom v podstatě odpovídá i zájmům globálního prediktoru. 291 00:32:07,019 --> 00:32:11,589 Jestliže dojde k takovému zlomu Ruska, který ho zničí, tak bude globální prediktor spokojený. 292 00:32:11,709 --> 00:32:16,280 Zvýší se mu tím náklady, ale stejně bude spokojený. 293 00:32:16,753 --> 00:32:25,415 Jenže je tu ta věc, že ten zlom Ruska musí z hlediska globálního prediktoru proběhnout až v okamžiku, 294 00:32:25,535 --> 00:32:33,171 kdy již nebude potřebovat služby Ruska s ohledem na stabilizaci situace ve světě. 295 00:32:33,291 --> 00:32:44,482 Takže když se ho pokouší vyvolat teď, tak vstupují do konfliktu s globálním prediktorem. 296 00:32:45,221 --> 00:32:53,419 Problém je však v tom, že všichni naši podpindosníci a větší část státní elity USA to nechápe. 297 00:32:53,539 --> 00:32:59,688 Oni přemýšlejí pouze v rámci vnitřní a vnější politiky a tu globální nechápou. 298 00:32:59,808 --> 00:33:04,934 Přemýšlejí pouze v paradigmatu nezávislých větví moci 299 00:33:05,054 --> 00:33:08,509 a nechápou, že větve nemohou existovat samy o sobě, 300 00:33:08,629 --> 00:33:17,537 že reálně ve společnosti existují druhy sociální moci a nejen ta zákonodárná, výkonná a soudní moc, 301 00:33:17,657 --> 00:33:21,472 že tu ještě je ta ideologická a konceptuální. 302 00:33:21,592 --> 00:33:28,493 A teď tato jejich neznalost staví celý svět na hranu jaderné katastrofy 303 00:33:28,613 --> 00:33:33,920 v důsledku boje americké státní elity s globálním prediktorem. 304 00:33:34,040 --> 00:33:41,995 Jestliže s ohledem na to nebudeme postupovat opatrně, tak se civilizace na planetě Zemi zhroutí, 305 00:33:42,115 --> 00:33:44,902 se vším všudy. 306 00:33:46,796 --> 00:33:51,672 A nezahyne přitom jen, jak bylo řečeno, ta lůza, 307 00:33:52,906 --> 00:33:58,461 a nezahynou jen podpindosníci, nepřežije to vůbec nikdo. 308 00:33:58,581 --> 00:34:02,411 Civilizace se bude muset na planetě obnovovat úplně od začátku. 309 00:34:02,531 --> 00:34:06,567 Otázkou ovšem zůstává, zda to bude lidská civilizace, 310 00:34:06,687 --> 00:34:12,368 nebo Nejvyšší předá intelektuální funkci rozvoje ekosystému na planetě Zemi 311 00:34:12,488 --> 00:34:16,668 nějakému jinému biologickému druhu. To už je otázka. 312 00:34:21,214 --> 00:34:24,156 Další otázka. 313 00:34:24,276 --> 00:34:34,547 Valeriji Viktoroviči, mnohé zajímá, co se vlastně opravdu dělo v Moskvě v těchto říjnových dnech před 25 lety. 314 00:34:37,185 --> 00:34:49,092 Provokace, provokace v plném rozsahu. Zrada Ruska ze strany takzvaných „patriotů“. 315 00:34:51,746 --> 00:35:03,480 Výměna ekonomických formací nikdy neprobíhá jednoduše a vždy vyvolává sociální otřesy. 316 00:35:03,600 --> 00:35:14,056 Když ta situace nastane, je potřebná určitá společenská dohoda, 317 00:35:14,176 --> 00:35:19,456 aby byla nová sociálně-ekonomická formace státu přijata. 318 00:35:19,576 --> 00:35:29,775 My jsme měli všelidový stát, všelidové vlastnictví a přitom u nás začali urychleně budovat kapitalismus. 319 00:35:30,868 --> 00:35:40,609 A proto... A dokonce i za situace, kdy se absolutní většina nechala zlákat tím, že se stanou vlastníky, 320 00:35:40,729 --> 00:35:47,308 že budou soběstační a v tomto ohledu jim to tedy hrálo do not, 321 00:35:47,428 --> 00:35:54,234 že na úrovni řízení nedošlo k odporu ze strany obyvatelstva. 322 00:35:54,354 --> 00:35:59,369 Těch lidí, kteří chápali, jak jsou lidé podváděni, bylo velice málo, 323 00:35:59,489 --> 00:36:05,541 a zkoušeli to vysvětlovat, jenže lidé vždy chtěli jednoduchá řešení: 324 00:36:05,661 --> 00:36:12,331 "Ukažte nám, kdy máme tasit šavli, koho pokosit dávkou ze samopalu a hotovo." 325 00:36:12,451 --> 00:36:18,015 Jenže takto se složité sociální supersystémy ve skutečnosti neřídí. Ty se řídí poněkud jinak. 326 00:36:18,135 --> 00:36:24,162 Ale ten potenciál odporu k vybudování kapitalismu v Rusku byl obrovský 327 00:36:24,282 --> 00:36:31,157 a v roce 1993 ta situace dospěla ke kritické úrovni. 328 00:36:31,277 --> 00:36:34,732 Muselo se to tedy nějak řešit. 329 00:36:34,852 --> 00:36:41,651 Na jedné straně bylo třeba dosáhnout toho, aby se Rusko stalo surovinovým přívěškem Západu 330 00:36:41,771 --> 00:36:46,357 a přestalo být suverénním státem, 331 00:36:46,477 --> 00:36:51,527 a na druhé straně to lidé nebyli ochotni akceptovat. 332 00:36:52,037 --> 00:37:01,454 A tak byl uměle vytvořen konflikt mezi Nejvyšším sovětem a prezidentem Ruska, Jelcinem. 333 00:37:01,574 --> 00:37:09,206 Jelcina zcela cílevědomě posunuli do zóny nelegitimity, 334 00:37:09,326 --> 00:37:16,690 aby jeho moc v důsledku státního převratu byla nelegitimní, 335 00:37:16,810 --> 00:37:27,466 aby bylo možné v budoucnu na tomto základě upřít legitimitu existenci státu v jakékoliv jeho podobě. 336 00:37:28,213 --> 00:37:30,708 Jelcin si to uvědomoval. 337 00:37:30,828 --> 00:37:38,809 I ti, kteří stáli za ním, si to uvědomovali a ti, kteří mu jako čelili v Nejvyšším sovětu, si to také uvědomovali. 338 00:37:38,929 --> 00:37:44,493 Byl to jejich společný cíl, zaprodat Rusko se vším všudy. 339 00:37:45,085 --> 00:37:51,026 Vždyť od samého začátku, když se Nejvyšší sovět, který měl z hlediska práva jako pravdu, 340 00:37:51,146 --> 00:37:58,818 postavil prezidentovi, tak se mu všichni vrhli vstříc, včetně armády a všichni říkali Ruckému: 341 00:37:58,938 --> 00:38:06,237 „Soudruhu viceprezidente, my se vám podřizujeme. Prezident Ruska provádí státní převrat. 342 00:38:06,357 --> 00:38:09,400 Řekněte, co a jak s tím budeme dělat?“ 343 00:38:09,520 --> 00:38:16,164 „Nic nedělejte. Teď není třeba nic podnikat. Čekejte na rozkazy, já potom přijdu a všechno vám řeknu. 344 00:38:16,284 --> 00:38:20,640 Já mám dvanáct kufrů kompromitujících materiálů. Vše je v pořádku.“ 345 00:38:20,760 --> 00:38:23,211 „Tak dobře“ a odešli. 346 00:38:23,331 --> 00:38:26,015 Uplynul určitý čas a co se ukázalo? 347 00:38:26,135 --> 00:38:31,493 Lidé uviděli, že se jedná o žvanila, kterému se nedá důvěřovat, 348 00:38:31,613 --> 00:38:40,752 že to vše kormidluje ke krvavému rozuzlení, že je potřebné nějaké řízení, nějaká stabilizace ve státě. 349 00:38:41,395 --> 00:38:48,185 A když ta věc dospěla až k té krizi, tak co udělal Ruckoj? 350 00:38:48,305 --> 00:38:53,997 „Přikazuji letcům, aby nasedli do letadel a začali bombardovat!“ 351 00:38:54,117 --> 00:38:58,729 Cožpak takto se vydávají rozkazy? A koho jako měli bombardovat? 352 00:38:58,849 --> 00:39:02,639 Měli snad bombardovat města, ve kterých žijí lidé? 353 00:39:02,759 --> 00:39:10,637 Jen si povšimněte, že to bylo všechno provedeno tak, aby to zdiskreditovalo ideu vlastenectví. 354 00:39:10,757 --> 00:39:16,296 Makašov se svými vojáky. Přepadení Ostankina. 355 00:39:16,416 --> 00:39:21,054 Všechny ty říjnové události byly zaměřeny jen na jedno, 356 00:39:21,174 --> 00:39:28,486 na diskreditaci jakéhokoliv vlasteneckého hnutí a to se jim povedlo na jedničku. 357 00:39:29,233 --> 00:39:37,359 Takto se společnost přesvědčila, že tam nahoře neexistuje ani jediná společenskopolitická síla, 358 00:39:37,479 --> 00:39:40,925 která by bránila zájmy lidu. 359 00:39:41,045 --> 00:39:46,225 A tak se smířili: „Ať je tam tedy třeba i špatná vláda. To je pořád lepší než občanská válka.“ 360 00:39:46,345 --> 00:39:53,912 Prostě se smířili a uzavřeli takříkajíc společenskou dohodu s Jelcinem podepsanou v podobě přijetí ústavy, 361 00:39:54,032 --> 00:40:01,434 okupační ústavy, připravující nás o suverenitu, což ale v té chvíli poskytovalo národu určitou stabilitu, 362 00:40:01,554 --> 00:40:11,328 aby se přeskupil, nabral sil a začal bojovat o obrození státu, o obrození suverenity. 363 00:40:11,448 --> 00:40:13,797 Což se také stalo. 364 00:40:13,917 --> 00:40:22,445 A ve výsledku za pouhých sedm let z lidu vzešel lídr, který začal vést stát k obrození suverenity. 365 00:40:25,333 --> 00:40:32,513 Všechno se to dělá cestou. A musíte si uvědomovat ještě jednu věc. 366 00:40:32,633 --> 00:40:39,006 No, o provokatérství všech těch rádoby „patriotických“ sil, „patriastů“ (patriot+pederas), 367 00:40:39,126 --> 00:40:46,268 obzvláště takových jako KPRF, se už přesvědčili všichni více méně myslící lidé. 368 00:40:46,388 --> 00:40:53,640 Takže tu vyvstává otázka. A co máme dělat? Na koho se orientovat? Na jakou politickou ideu? 369 00:40:53,760 --> 00:40:57,244 No na to je globální prediktor dobře připraven. 370 00:40:57,364 --> 00:41:03,874 On si vždy drží v záloze vše, aby mohl vyhovět: „Přáli byste si cara? Tady jich máte 7, vyberte si. 371 00:41:03,994 --> 00:41:08,688 Chcete demokracii? Tady máte 20 demokratických stran na výběr…“ 372 00:41:08,808 --> 00:41:13,056 Globální prediktor přece neví, kam se aktuálně přehoupnou preference lidí. 373 00:41:13,176 --> 00:41:18,141 „Chcete patriotismus, komunismus? Tady máte 7-10 marxistických stran.“ 374 00:41:18,261 --> 00:41:22,895 Je připraven na jakoukoliv možnost, kterou může okamžitě začít posilovat. 375 00:41:23,015 --> 00:41:28,903 Lidé za tu dobu už pochopili, jak je vodí za nos prostřednictvím lídrů a politické strany nepodporují. 376 00:41:29,023 --> 00:41:33,658 Lidé také pochopili, že záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích, 377 00:41:33,778 --> 00:41:41,185 a že aby efektivně dokázali zachránit svůj stát, zajistili si své zájmy a mírové nebe nad hlavou, 378 00:41:41,305 --> 00:41:44,112 tak se musí sami aktivně zapojit do politiky. 379 00:41:44,232 --> 00:41:48,404 To ale musí vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 380 00:41:48,524 --> 00:41:55,425 Musí mít znalosti o řízení těchto supersystémů, a ty jsou poskytovány pouze v jednom zdroji, 381 00:41:55,545 --> 00:42:02,798 v pracích vnitřního prediktoru SSSR zveřejněných do června 2018. 382 00:42:03,899 --> 00:42:12,986 Proto tu je taková snaha ze strany „elit“ za každou cenu tyto knihy zakázat. 383 00:42:13,106 --> 00:42:16,150 Jsou to omezenci, co s nimi naděláte. 384 00:42:16,270 --> 00:42:22,147 Kolikrát už jim Putin říkal, že nejde všechno zakazovat. Zakázané ovoce chutná nejlépe. 385 00:42:22,267 --> 00:42:25,383 A takto tomu sami dělají reklamu. 386 00:42:25,503 --> 00:42:31,308 V carském Rusku zakazovali marxistické ideje, všechno zabavovali a lidi posílali na nucené práce. 387 00:42:31,428 --> 00:42:34,307 A čím to pro carské Rusko skončilo? 388 00:42:34,427 --> 00:42:39,912 A čím to skončí pro všechny ty podpindosníky, prokurátory a soudce, pro ty poturčence horší Turka? 389 00:42:40,032 --> 00:42:44,930 Kteří začleňují knihy vnitřního prediktoru SSSR mezi extremistické materiály, 390 00:42:45,050 --> 00:42:47,676 do seznamu extrémistické literatury? 391 00:42:47,796 --> 00:42:52,458 Oni si myslí, že je za to páníček pochválí. Jenže nepochválí. 392 00:42:52,578 --> 00:42:58,268 Před páníčkem teď stojí úkol přípravy řídících kádrů schopných odvést svět od té hrany, 393 00:42:58,388 --> 00:43:02,956 na které stojí, od hrany globální ekologické, ekonomické a vojenskopolitické katastrofy. 394 00:43:03,076 --> 00:43:04,982 Svět je teď třeba zachraňovat. 395 00:43:05,102 --> 00:43:10,131 A adekvátní kádry je možné připravit pouze na základě Koncepce sociální bezpečnosti. 396 00:43:10,251 --> 00:43:16,955 A ti všichni, kteří se pokoušejí Koncepci sociální bezpečnosti zdiskreditovat, nějak ji pošpinit a zakázat, 397 00:43:17,075 --> 00:43:20,674 ti všichni jdou proti proudu, i proti svému páníčkovi. 398 00:43:20,794 --> 00:43:24,521 Oni sami to nechápou. A až to pochopí…? 399 00:43:25,071 --> 00:43:34,337 Neměli být tak horliví, všichni ti prokurátoři ve své snaze posloužit USA a zasolit Rusku. 400 00:43:39,928 --> 00:43:42,327 Další otázka je od Ludmily. 401 00:43:42,447 --> 00:43:48,732 Valeriji Viktoroviči, mistrovství světa ve fotbale v roce 2018 vyhrála Francie. 402 00:43:48,852 --> 00:43:54,310 To mělo poskytnout Francii a Macronovi jistotu a stabilitu pro udržení Evropy 403 00:43:54,430 --> 00:43:57,722 v nadcházejících letošních podzimních událostech. 404 00:43:58,052 --> 00:44:05,535 Jenže Macron, který se nechal fotit s polonahými černochy, čímž Francouze šokoval, 405 00:44:05,655 --> 00:44:09,893 dost nerozumně tím zdrojem stability mrhá. 406 00:44:10,013 --> 00:44:13,481 Znamená to snad, že na Francii a Macrona už se nedá spoléhat? 407 00:44:13,601 --> 00:44:18,697 Nebo Macron stejně jako Francois Fillon jedná jako debil? Podle trefného Lavrovova výroku? 408 00:44:18,817 --> 00:44:23,892 A jsme zase u toho, že je třeba přemýšlet v procesech a ne situačně. 409 00:44:24,012 --> 00:44:29,856 Takže v jazyce symbolů mělo vítězství Francie na mistrovství světa ve fotbalu 410 00:44:29,976 --> 00:44:39,078 posílit Macronovo postavení, aby on sám, 411 00:44:39,198 --> 00:44:47,596 aby stabilita státní moci ve Francii byla schopná ustát provedení prudkého manévru. 412 00:44:49,929 --> 00:44:55,409 Ale jakmile to globalisté díky mistrovství světa zařídili, 413 00:44:55,529 --> 00:45:03,905 a jakmile Trump sklepnul lupy z Macronova saka, začala zase jednat státní elita USA, 414 00:45:04,025 --> 00:45:12,169 aby to všechno znehodnotila a udržela si pro sebe Macrona v závislém postavení, v jakém vždy tak jako tak byl. 415 00:45:12,289 --> 00:45:16,329 Ten klučík sám je absolutní nula. 416 00:45:16,449 --> 00:45:23,174 Vypovídající přece bylo, jak ho tam Trump tahal za ruku a on za ním šel jak oslík. 417 00:45:23,702 --> 00:45:28,720 On je i v životě, ve své řídící funkci přesně takový. 418 00:45:32,286 --> 00:45:37,470 K moci dosadila Macrona státní elita a vyhovovat jí bude jen do té doby, 419 00:45:37,590 --> 00:45:43,576 dokud na ní bude absolutně, ale absolutně závislý. 420 00:45:43,696 --> 00:45:50,905 A jakákoliv stabilita, kterou mu zajistí globalisté, stabilita pro realizaci jeho vlastní politiky, 421 00:45:51,025 --> 00:45:54,185 musí být zásadně vyloučena. 422 00:45:54,305 --> 00:45:59,291 Proto mu také zorganizovali tu ostudu, 423 00:45:59,908 --> 00:46:06,995 aby byl ještě více závislý na americké státní elitě. 424 00:46:08,514 --> 00:46:12,123 Neustále probíhá boj, ten boj stále probíhá! 425 00:46:12,243 --> 00:46:16,833 Ten proces se neustále vyvíjí. Nic nezůstává stát na místě. 426 00:46:16,953 --> 00:46:22,732 Byly nějaké cíle. Do jaké míry se je povedlo realizovat? Jak je teď nutné kvůli tomu manévrovat? 427 00:46:22,852 --> 00:46:30,061 Fakticky je to tedy tak, že státní elita, americká státní elita bojuje s globalisty o Macrona 428 00:46:30,181 --> 00:46:35,123 a výsledkem je snížení zdrojové stability státu nazvaného Francie, 429 00:46:35,243 --> 00:46:39,669 takže se může stát, že už nebude schopná splnit svoji roli, 430 00:46:39,789 --> 00:46:45,049 kterou jí vyčlenili kvůli těm událostem, o kterých jsem tenkrát mluvil, 431 00:46:45,169 --> 00:46:47,338 že k nim dojde asi někdy v září-říjnu… 432 00:46:47,458 --> 00:46:53,369 Teď už jde o říjen-listopad. Vše se posunulo, ale něco mají v té době v plánu. 433 00:46:53,489 --> 00:47:00,126 A je to znát i při pohledu na všechny burzovní zprávy, na vnější politickou činnost 434 00:47:00,246 --> 00:47:02,547 i z těch útoků proti Rusku. 435 00:47:02,667 --> 00:47:11,279 Jen se podívejte na ten příval vedený proti Rusku: „Budeme útočit proti Rusku v kybernetickém prostoru. 436 00:47:11,399 --> 00:47:14,162 Rusko je vinno tím a tím...“ 437 00:47:14,282 --> 00:47:18,872 Hned z několika stran se to proti Rusku pozdvihlo. 438 00:47:19,379 --> 00:47:21,998 Takže se snaží Rusko vyřadit. 439 00:47:22,118 --> 00:47:29,173 Každý se snaží vyřešit svůj úkol v míře svého chápání. Státní elita přece má také nějaký svůj pohled na věc. 440 00:47:29,293 --> 00:47:32,628 A co je jejich cílem? Zachovat Pax Americana, 441 00:47:32,748 --> 00:47:39,935 aby těm lidem, kteří se teď podílejí na četnickém řízení celého světa, zůstali jejich pracovní místa. 442 00:47:40,055 --> 00:47:48,409 Když budou USA od světa izolovány, tak o tyto své funkce přijdou a budou si muset najít jinou práci. 443 00:47:48,529 --> 00:47:52,503 Jenže oni neumí nic jiného než dělat dozorce otrokům. 444 00:47:52,623 --> 00:47:56,663 A je úplně jedno, jakou barvu kůže ti otroci mají. 445 00:48:02,143 --> 00:48:10,088 Dále Alexej prosí napovědět, proč jsou teď tak vyzdvihovány různé bojové sporty 446 00:48:10,208 --> 00:48:12,685 typu smíšených bojových umění? 447 00:48:12,805 --> 00:48:19,399 V SSSR, a to ani v osmdesátých letech, by nikdy média nedělala reklamu takovému surovému sportu. 448 00:48:19,519 --> 00:48:23,118 Teď to probíhá na těch nejvyšších úrovních. 449 00:48:23,238 --> 00:48:27,938 Dokonce i prezidenti se o to zajímají a vyjadřují se k tomu. Nač je to dobré? 450 00:48:28,058 --> 00:48:32,274 Má to za cíl jen vychovávat krutost u davu nebo ještě něco jiného? 451 00:48:32,394 --> 00:48:34,409 Ještě něco jiného. 452 00:48:34,529 --> 00:48:42,861 Já jsem nejednou mluvil o tom, že pro Putina je práce na obnově ruské suverenity o moc těžší než pro Stalina. 453 00:48:42,981 --> 00:48:51,114 Stalin měl k dispozici ideu, ideu budování socialistického, komunistického státu, 454 00:48:51,234 --> 00:48:57,739 ve kterém budou lidé žít na principu: „Člověk je člověku soudruhem, přítelem a bratrem“ 455 00:48:57,859 --> 00:49:03,462 místo toho, aby byl „Člověk člověku vlkem“, jak to funguje v západním světě. 456 00:49:04,518 --> 00:49:15,765 Stalin mohl využívat oficiálně vyhlášenou ideologii, aby potlačoval veškerý odpor té prokleté kasty, 457 00:49:15,885 --> 00:49:19,485 jak říkal, partajní sovětské nomenklatuře, úřednictvu. 458 00:49:19,605 --> 00:49:25,229 Putin tuto možnost nemá a tak musí manévrovat v podmínkách, 459 00:49:25,349 --> 00:49:30,886 kdy je u nás oficiálně zakázaná státní ideologie přímo článkem ústavy, 460 00:49:31,370 --> 00:49:44,025 a kdy reálně žijeme v sociálně-ekonomické formaci, která přímo předpokládá existenci vztahu pán-otrok, 461 00:49:44,145 --> 00:49:48,064 kde všichni chtějí být tím pánem. 462 00:49:48,916 --> 00:49:56,757 A tato sociálně ekonomická formace se ze svého ideologického, konceptuálního hlediska 463 00:49:56,877 --> 00:50:03,200 ničím neliší od státu, jakým bylo například Římské impérium, 464 00:50:03,320 --> 00:50:10,080 které všude budovalo amfiteátry, kde bojovali gladiátoři. 465 00:50:11,223 --> 00:50:14,695 To nebyla jen zábava. 466 00:50:15,112 --> 00:50:26,139 Gladiátoři bojující bez pravidel těmito podívanými uchvátí lidi energeticky, 467 00:50:26,259 --> 00:50:38,193 degradují je na zvířecí typ struktury psychiky, kdy se dají řídit prostřednictvím instinktů. 468 00:50:38,313 --> 00:50:43,819 Takové obyvatelstvo je potom zcela ovladatelné. 469 00:50:43,939 --> 00:50:55,293 A to je přece tím cílovým úkolem řízení této konceptuální moci v těchto společenských vztazích, 470 00:50:55,413 --> 00:51:06,885 kdy existuje pán a otrok, splnit úkol, aby lidé měli výlučně zvířecí instinkty, 471 00:51:07,005 --> 00:51:17,799 aby jim dělalo dobře, když jiní spolu před jejich očima vzájemně bojují a zabíjejí se. 472 00:51:17,919 --> 00:51:25,363 To proto taková propaganda, jedná se o konceptuální propagandu, je to propaganda, 473 00:51:25,483 --> 00:51:33,530 která umožňuje globálnímu prediktoru uplatňovat ve světě své řízení, 474 00:51:33,650 --> 00:51:37,933 aby dokázal řídit a manipulovat dav. 475 00:51:38,053 --> 00:51:41,848 Putin tohle nemůže nebrat na vědomí. 476 00:51:41,968 --> 00:51:49,413 A tak do tohoto řízení vstupuje a ten proces koriguje v míře svých možností. 477 00:51:53,627 --> 00:51:58,708 Dále je tu otázka od Stanislava z Moskvy. 478 00:51:58,828 --> 00:52:04,165 Valeriji Viktoroviči, proč při veškerém svém intelektuálním lidském potenciálu 479 00:52:04,285 --> 00:52:08,458 Rusko neustále zaostává za Západem v technologickém rozvoji 480 00:52:08,578 --> 00:52:13,102 a už dvakrát ho v historii muselo dohánět prostřednictvím modernizace? 481 00:52:13,222 --> 00:52:18,632 Za Petra I., když se z něj stávalo centrum koncentrace řízení eurasijského křídla globálního prediktoru 482 00:52:18,752 --> 00:52:22,409 a za Stalina, když šlo svou rusko-sovětskou cestou, 483 00:52:22,529 --> 00:52:26,783 přičemž v obou případech s pomocí velkého množství zahraničních odborníků. 484 00:52:26,903 --> 00:52:31,851 Možná je to kvůli tomu, že v Evropě životní podmínky podněcovaly lidi k technickému pokroku 485 00:52:31,971 --> 00:52:37,285 a Rusko kladlo větší důraz na biogennost, ovšem bez větších úspěchů také proto, 486 00:52:37,405 --> 00:52:42,912 že mu Západ se svými válkami neustále bránil stejně jako Aztékům a Inkům? 487 00:52:43,032 --> 00:52:46,592 Vliv mohlo mít i Mongolsko-tatarské jařmo. 488 00:52:47,325 --> 00:52:53,896 Žádné Mongolsko-tatarské jařmo nebylo, existovala tu forma spojeneckého státu v podobě hordy. 489 00:52:54,016 --> 00:53:01,179 Jednalo se o unikátní státní útvar a my jsme už o tom nejednou mluvili. 490 00:53:02,548 --> 00:53:05,207 Co se týká toho Ruska. 491 00:53:05,327 --> 00:53:11,142 Rusko nikdy v intelektuálním ohledu za Západem nezaostávalo, 492 00:53:11,262 --> 00:53:17,924 dokonce bylo vždy intelektuálně před Západem. 493 00:53:18,044 --> 00:53:21,561 Celý ten problém spočívá v tom, 494 00:53:21,681 --> 00:53:34,665 že státní řízení Ruska bylo vždy západně orientované, nadšeně prozápadní. 495 00:53:34,785 --> 00:53:42,589 Vždy se snažili dostat se na Západ na úkor ruských zdrojů. 496 00:53:42,709 --> 00:53:56,651 A vždy probíhalo cílevědomé potlačování jakékoliv ekonomické, politické, technologické mysli v Rusku. 497 00:53:56,771 --> 00:54:05,683 Příkladů toho je spousta. Právě u nás byla například vyvinuta děla nabíjená zezadu, 498 00:54:05,803 --> 00:54:10,260 která na Západě ve středověku nedokázali vyrábět. 499 00:54:10,380 --> 00:54:21,037 Také u nás byly vyvinuty drážkové hlavně u pušek, když to na Západě ještě neznali. 500 00:54:21,157 --> 00:54:35,620 Stačí říci, že v 16. století, kdy západní teoretici uvažovali o možnosti použití pušky na soustředný cíl, 501 00:54:35,740 --> 00:54:43,335 naši střelci už stříleli ptáky kulkou, ne broky, ale kulkou. 502 00:54:43,455 --> 00:54:50,214 To znamená, že kvalita výroby našich zbraní byla několikanásobně vyšší. 503 00:54:50,334 --> 00:54:57,543 Smuta potom zcela tu technologickou převahu Ruska znehodnotila 504 00:54:58,829 --> 00:55:03,330 a tak nám nakonec nezbylo, než dohánět. 505 00:55:03,450 --> 00:55:07,251 Ale mohli jsme dohánět díky vlastním zkušenostem. 506 00:55:07,371 --> 00:55:14,066 Petr I. ještě mohl dohánět díky našim vlastním zkušenostem, a stavět své lodě, 507 00:55:14,186 --> 00:55:19,403 které byly lepší než ty ze Západu. 508 00:55:19,523 --> 00:55:27,407 Přičemž i Petr I. byl vychováván jako prozápadně orientovaný, 509 00:55:27,527 --> 00:55:33,579 aby tak s konečnou platností zničil Rusko jako konkurenta Velké Británie, 510 00:55:33,699 --> 00:55:39,912 globálního prediktoru ve smyslu jeho zformování jako alternativního centra koncentrace řízení. 511 00:55:40,032 --> 00:55:50,649 Navzdory tomu však Petr I., který převzal carství scházející na úbytě, za sebou zanechal impérium, 512 00:55:50,769 --> 00:56:01,321 které se stalo subjektem globální politiky, jakým je prakticky doposud. 513 00:56:01,809 --> 00:56:08,525 Dále, vezměme si třeba období před revolucí. 514 00:56:09,137 --> 00:56:14,341 Jak jednali carští úředníci? 515 00:56:14,461 --> 00:56:18,994 Cožpak upřednostňovali naše zbrojaře? Ne. 516 00:56:19,114 --> 00:56:25,356 Jeli a koupili nanicovatou Berdanovu pušku. Dovezli jí a řekli: „Tady máte pušku“. 517 00:56:25,476 --> 00:56:31,362 Když se na ni podívali naši zbrojaři, tak si řekli, že to není žádná puška, předělali ji a vyrobili. 518 00:56:31,482 --> 00:56:36,223 A co naši generálové? Neváhali a běželi za Berdanem: „Podívej na svou pušku.“ 519 00:56:36,343 --> 00:56:41,028 A on: „To ale vůbec není moje puška.“ „Ale to víš, že je, tady máš peníze.“ 520 00:56:41,148 --> 00:56:49,901 V celém světě je puška Berdan II russian rifle, ruská puška, a u nás je to Berdanova puška. 521 00:56:51,049 --> 00:56:58,639 Kulomet Maxim. Úplně stejný případ. Revolver Nagant. Zase to samé. 522 00:56:58,759 --> 00:57:05,191 A opakovací puška Mosina? Tou byla vojska vyzbrojena jen zázrakem. 523 00:57:05,311 --> 00:57:15,020 Všichni generálové se bránili. A proč? Protože Rothschild řekl, že musí mít pušku Nagant. 524 00:57:15,140 --> 00:57:27,470 Jenže ať se snažili, jak chtěli, tak prostě v soutěži s puškou Mosina vyhrát nemohla. 525 00:57:29,656 --> 00:57:40,058 A tak to vyřešili jinak, jednalo se přímo o geniální východisko ze strany globálního řízení. 526 00:57:40,178 --> 00:57:45,054 Takže ano, armáda byla vyzbrojena puškou Mosina, ale řekli jim, 527 00:57:45,174 --> 00:57:53,081 že aby mohli zařídit její výrobu i v zahraničí, musí něco malého převzít z pušky Naganta. 528 00:57:53,201 --> 00:57:59,033 Mosin má dobrý zásobník, potom na něj přešly prakticky všechny státy. 529 00:57:59,153 --> 00:58:02,665 "Ale konstrukci si vezměte z pušky Nagant. 530 00:58:03,675 --> 00:58:07,798 A oni s tím souhlasili. A co bylo výsledkem? 531 00:58:07,918 --> 00:58:14,896 V době, kdy všechny státy přecházely na patrony s drážkou, 532 00:58:15,016 --> 00:58:21,013 jsme my byli my nuceni kvůli tomu zásobníku dál používat patrony s obrubou. 533 00:58:21,450 --> 00:58:28,385 A to už má velmi podstatný technologický vliv na konstrukční myšlení. 534 00:58:28,505 --> 00:58:34,282 Kvůli tomu byly potom například velké problémy s puškou SVT-38 a 40. 535 00:58:34,402 --> 00:58:38,350 A takových věcí byla spousta. 536 00:58:39,552 --> 00:58:43,948 Těch způsobů jak brzdit technologický proces… 537 00:58:44,068 --> 00:58:53,504 Nejen naši se vždy snažili ve všem Rusko podrazit, ale ještě tomu napomáhalo řízení zvnějšku. 538 00:58:53,624 --> 00:58:59,820 Ve výsledku jednání naší vlastní řídící „elity“ 539 00:59:00,519 --> 00:59:06,301 jsme za 1. světové války ještě neměli chemický průmysl, 540 00:59:06,421 --> 00:59:09,633 letecký, automobilový ani výrobu motorů. 541 00:59:09,753 --> 00:59:13,913 Prostě jsme tu neměli absolutně nic, byli jsme jen surovinovým přívěškem Západu. 542 00:59:14,033 --> 00:59:19,200 V době, kdy se na Západě už všude vyráběli spalovací motory, 543 00:59:19,320 --> 00:59:24,097 jsme u nás pokrokově v technologii začali zavádět parní stroje. 544 00:59:24,217 --> 00:59:27,141 Tak rychle jsme se rozvíjeli. 545 00:59:30,916 --> 00:59:37,886 Nestačí jen mít vědecký potenciál, ještě je také nutná jeho tvůrčí realizace. 546 00:59:38,006 --> 00:59:44,264 A za Stalina se to dělo. A po Stalinovi? Co pozdvihlo Japonsko? 547 00:59:44,384 --> 00:59:49,254 Vykupovalo všechny nízkonákladové noviny, kde se otiskovaly zlepšovatelské návrhy, 548 00:59:49,374 --> 00:59:54,269 nízkonákladové noviny podniků. Vykupovalo Mladého technika, Techniku mládeže, 549 00:59:54,389 --> 01:00:01,393 Vědu a život, kde byly otiskovány různé vynálezy, které potom realizovalo a patentovalo. 550 01:00:04,505 --> 01:00:11,048 Teď se pozvolna rozbíhá náš automobilový průmysl. 551 01:00:11,168 --> 01:00:18,842 Asi před dvěma lety se sešli všichni automobiloví průmyslníci, 552 01:00:18,962 --> 01:00:23,600 já si teď nevzpomínám, jak se ta akce jmenovala, ale co je podstatné? 553 01:00:23,720 --> 01:00:29,052 Jeden z vystupujících tam řekl: „Světový automobilový průmysl je teď v krizi, 554 01:00:29,172 --> 01:00:36,768 protože mozky z Ruska k nám už neutíkají a my nemůžeme využívat jejich technologický vývoj. 555 01:00:36,888 --> 01:00:42,546 Jsou jim vytvářeny podmínky, aby zůstávali v Rusku a uplatnili se v národním automobilovém průmyslu.“ 556 01:00:42,666 --> 01:00:48,764 To proto nám neustále vnucují, že neumíme vyrábět dobrá auta, 557 01:00:48,884 --> 01:00:54,602 abychom tu neměli vlastní průmysl a všechen náš technologický vývoj odcházel na Západ. 558 01:00:54,722 --> 01:01:02,214 Zapomněli jste, jak jsme po 2. světové válce udávali tón světové módě? 559 01:01:02,334 --> 01:01:06,354 Poběda, potom GAS-21, potom GAS-24. 560 01:01:06,474 --> 01:01:13,427 A co provedli s vývojem GAS-24? Chruščov odvezl 6 prototypů do Belgie: 561 01:01:13,547 --> 01:01:23,134 „Hm, dobré auto.“ Tak je naložili do letadla a odvezli do USA. 562 01:01:23,254 --> 01:01:28,374 Technologickou dokumentaci ze závodu také poslali do USA. 563 01:01:28,494 --> 01:01:32,542 A potom se na světových trzích objevil Dodge, slízl veškerou smetanu 564 01:01:32,662 --> 01:01:37,870 a když se po něm na těch trzích objevil náš GAS-24, tak všichni ve světě řekli: 565 01:01:37,990 --> 01:01:43,176 „Co je to za novinku? Vždyť je to Dodge!“ A hotovo. Rusové jsou nuly. 566 01:01:43,296 --> 01:01:55,392 Všechno je to o řízení. Rusko bylo vždy bohaté na samorosty vynálezce. 567 01:01:55,512 --> 01:02:01,049 Jen díky tomu zůstalo Rusko také vždy stabilní, jen díky tomu. 568 01:02:01,169 --> 01:02:05,659 Ať už se v Rusku děje cokoliv, tak úplně zničit se jim ho nedaří, 569 01:02:05,779 --> 01:02:12,243 protože lidé jsou tu tvůrčí, iniciativní a konceptuálně mocní. 570 01:02:12,363 --> 01:02:17,758 A teď před námi stojí úkol, aby se konceptuálně mocným stal každý člověk, 571 01:02:17,878 --> 01:02:21,924 všichni lidé, protože tu je ten diktát času 572 01:02:22,044 --> 01:02:28,225 a každý člověk musí vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 573 01:02:28,345 --> 01:02:31,954 Potom dokáže ochránit zájmy své i své rodiny. 574 01:02:32,074 --> 01:02:38,770 Po celý tento pořad už od první otázky o tom neustále mluvím. 575 01:02:38,890 --> 01:02:43,503 Musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 576 01:02:43,623 --> 01:02:46,075 Musíte být konceptuálně mocní. 577 01:02:46,195 --> 01:02:53,250 Potom Rusko už nikdy nebude muset nic dohánět a vždy bude na čele všech ostatních. 578 01:02:53,370 --> 01:02:56,671 Jako když... Vždyť se podívejte na vesmír. 579 01:02:56,791 --> 01:03:04,798 Tam přece nikdy nikdo nemůže soutěžit s Ruskem, ani v jednom aspektu. 580 01:03:04,918 --> 01:03:09,910 A odpusťte si ty pohádky o tom, jak prý někdo letěl na Měsíc. 581 01:03:10,030 --> 01:03:14,765 Vždyť nedokázali sestrojit ani vlastní vesmírnou stanici. 582 01:03:14,885 --> 01:03:21,451 Prý tam třikrát letěli, to určitě, na ten svůj Skylab. 583 01:03:22,576 --> 01:03:26,627 Vždyť jak ten Skylab vůbec mohl vzniknout? 584 01:03:26,747 --> 01:03:33,249 Když začalo být jasné, no když trofejní Němci svůj potenciál vyčerpali a začalo být jasné, 585 01:03:33,369 --> 01:03:36,315 že rozvoj amerického vesmíru zaostává, 586 01:03:36,435 --> 01:03:43,953 a že ve výsledku mohou USA zcela skončit se svým vesmírem 587 01:03:44,073 --> 01:03:52,453 a nedočkat se toho, až SSSR přestane existovat a vzdá se kolabujícímu Západu... 588 01:03:52,573 --> 01:03:58,291 Jak o tom horoucně snila sovětská partajní nomenklatura, a jak to nakonec také zrealizovala. 589 01:03:58,411 --> 01:04:05,408 Tak bylo přijato rozhodnutí podpořit americké vesmírné odvětví díky převádění našich technologií na Západ. 590 01:04:05,528 --> 01:04:09,086 A jak to bylo provedeno? Udělal se společný let. 591 01:04:09,206 --> 01:04:19,348 Pod rouškou toho společného letu jim předali i technologii výroby vesmírné stanice a další technologie. 592 01:04:19,468 --> 01:04:26,141 A tak se ještě nějakou dobu ten jejich slavný vesmírný program udržel. 593 01:04:26,261 --> 01:04:31,831 Jinak by byli zcela nahraní. Nám stačí, když nás nechají na pokoji. 594 01:04:31,951 --> 01:04:38,067 Musíme jen osvobodit ten tvůrčí potenciál mas a potom půjde všechno. 595 01:04:38,187 --> 01:04:42,149 Vždyť si vezměte, jak to u nás jde stále dokola. 596 01:04:42,269 --> 01:04:52,983 Řídící elita lidi utlačuje, utlačuje je stále víc až do bodu, kdy nastane výbuch a Rusko tu řídící elitu smete. 597 01:04:53,103 --> 01:04:59,155 Nastoupí další řídící elita, která zase tlačí, tlačí, dokud nenastane další výbuch. 598 01:04:59,275 --> 01:05:07,770 Proto si nemyslete… Panstvo po říjnové revoluci uletělo do Paříže a potom se ptalo: 599 01:05:07,890 --> 01:05:15,292 „Proč to potkalo právě nás? My přece byli tak skvělí a ten dobytek jsme přece tak dobře řídili.“ 600 01:05:15,412 --> 01:05:22,943 A tato současná takzvaná „elita“ jede podle stejného algoritmu. 601 01:05:23,063 --> 01:05:29,766 A co je na tom nejzajímavějšího? Oni se ani nedokážou udržet u vesla delší dobu, staletí. 602 01:05:29,886 --> 01:05:39,980 Čím byla charakteristická mládež, synové a dcery sovětské partajní nomenklatury? 603 01:05:40,100 --> 01:05:44,770 Že se nedokázala v životě prosadit. 604 01:05:44,890 --> 01:05:50,171 Mnozí z nich zemřeli v bídě, přestože byli na samotném vrcholu. 605 01:05:50,291 --> 01:05:54,896 Byli přece tou zlatou mládeží, která měla otevřeny všechny možnosti. 606 01:05:55,016 --> 01:06:04,733 Když byla v Sovětském svazu průměrná výplata 120 rublů, tak pro ně 120 tisíc bylo jen pár drobných. 607 01:06:05,150 --> 01:06:08,526 A jak skončili? Propadli se do nicoty. 608 01:06:08,646 --> 01:06:15,116 A jak to vypadá dnes s tou zlatou mládeží, s těmi rozmazlenci? Úplně stejně. 609 01:06:15,236 --> 01:06:18,588 Vyrůstají a nic neumí. 610 01:06:18,708 --> 01:06:25,017 A co bude výsledkem toho, že současná elita utlačuje Rusko, aby se zavděčila Západu? 611 01:06:25,137 --> 01:06:31,672 Tak ať se potom neptají, čím si to zasloužili, až jim to Rusko zase vrátí. 612 01:06:33,021 --> 01:06:40,318 Podrobněji se o tom můžete dočíst v pracích Fondu konceptuálních technologií 613 01:06:40,438 --> 01:06:47,487 a konkrétně v analytických zprávách "Revoluce je nevyhnutelná ? nebo !" 614 01:06:47,607 --> 01:06:51,809 a Západ a SSSR, jak ve skutečnosti probíhala „studená válka“, 615 01:06:51,929 --> 01:06:55,909 A ještě jednou Západ a SSSR, jak ve skutečnosti probíhala „studená válka“. 616 01:06:56,029 --> 01:07:00,352 Tam najdete velmi mnoho faktologie, o které dnes mluvil Valerij Viktorovič. 617 01:07:00,472 --> 01:07:03,993 No, není jí tam tak moc. Jedná se jen o nastínění té otázky. 618 01:07:04,113 --> 01:07:10,783 Vše, co je tam uvedeno je třeba ještě rozvést a rozepsat. Ale je to tam nastíněno celkově, to ano. 619 01:07:11,194 --> 01:07:15,489 To byla dnes poslední otázka. A to vyvolává otázku… 620 01:07:15,609 --> 01:07:22,689 Když využiji poslední otázku, tak to přece vyvolává otázku, jak bude probíhat ta transformace? 621 01:07:22,809 --> 01:07:28,579 Tak tu elitu zase svrhneme a co míra krvavosti? Chceme tu zase mít občanskou válku? 622 01:07:28,699 --> 01:07:34,546 Chceme vyvolat globální otřesy? Ne, nic z toho nechceme. 623 01:07:34,666 --> 01:07:47,869 Proto si musíme osvojit, získat znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, 624 01:07:48,203 --> 01:07:58,851 abychom dokázali vstupovat do řízení těchto procesů a snižovali krizovost jejich vývoje, těch procesů, 625 01:07:58,971 --> 01:08:05,907 a abychom se vstupem do těchto procesů dokázali zmocňovat jejich řízení, 626 01:08:06,027 --> 01:08:09,910 což vlastně znamená umět vstoupit do jejich řízení. 627 01:08:10,030 --> 01:08:15,028 Když vstoupíte do procesu, vstoupíte i do jeho řízení. To musíme udělat. 628 01:08:15,148 --> 01:08:18,423 A bez znalostí se to neobejde. 629 01:08:18,543 --> 01:08:21,792 A ty znalosti naleznete pouze v jednom zdroji, 630 01:08:21,912 --> 01:08:30,485 a tím jsou práce vnitřního prediktoru SSSR, zveřejněné do června roku 2018. 631 01:08:31,662 --> 01:08:43,524 V těchto pracích najdete všechno, včetně toho, jak máte začít myslet v procesech, tedy jak dělat analytiku. 632 01:08:45,034 --> 01:08:51,303 A proto si pamatujte, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a pro své zájmy, 633 01:08:51,423 --> 01:08:57,636 a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více. Rozšiřujte si míru svého chápání. 634 01:08:57,756 --> 01:09:05,062 Znejte a chápejte toho více. Osvojujte si znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. 635 01:09:05,182 --> 01:09:09,733 Čtěte knihy vnitřního prediktoru SSSR. Buďte konceptuálně mocní. 636 01:09:09,853 --> 01:09:13,703 Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. 637 01:09:13,823 --> 01:09:24,689 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .