1 00:00:08,343 --> 00:00:11,966 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,057 --> 00:00:22,617 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:22,737 --> 00:00:26,778 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:26,898 --> 00:00:31,140 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:31,260 --> 00:00:34,987 Dnes je 15.10.2018. 6 00:00:36,550 --> 00:00:45,459 Začneme tématem, které v našich hromadných sdělovacích prostředcích získalo veliký ohlas. 7 00:00:45,579 --> 00:00:54,223 Otázku v souvislosti s ním pokládá Artur, kterého v tom podpořilo dalších 41 lidí. 8 00:00:54,343 --> 00:01:00,030 Valeriji Viktoroviči, s jakým cílem v médiích tak mohutně rozviřují tu věc 9 00:01:00,150 --> 00:01:04,723 s propuštěním ministryně práce Saratovské oblasti Natalie Sokolové? 10 00:01:04,843 --> 00:01:07,167 A proč vlastně byla propuštěna? 11 00:01:07,287 --> 00:01:11,603 Vždyť její názor přece sdílí většina úřednictva. 12 00:01:11,723 --> 00:01:17,710 Já kategoricky nesouhlasím s tím, že média nějak speciálně rozviřují tu situaci 13 00:01:17,830 --> 00:01:24,365 okolo propuštění saratovské "ministryně", což už je sama o sobě dost velká hloupost, 14 00:01:24,485 --> 00:01:30,987 protože všech guvernérů typu hlav vlád nějakých federálních subjektů bychom se měli zeptat: 15 00:01:31,107 --> 00:01:37,802 „Vy tu u nás chcete prosazovat separatismus? Jaká vláda? Jaké ministerstvo? Co to jako má být? 16 00:01:37,922 --> 00:01:41,627 Vždyť jste jen federální subjekt!“ 17 00:01:41,747 --> 00:01:50,114 A skutečně. Naše úřednictvo hodlá prosazovat separatismus a připravuje se na rozčlenění Ruska. 18 00:01:50,234 --> 00:01:54,293 To proto všude vytvářejí vlády a ministerstva! 19 00:01:54,413 --> 00:02:06,255 To a jen to je důvodem, proč jsou u nás místo regionálních ředitelství 20 00:02:06,375 --> 00:02:09,572 zakládána jakási „ministerstva“! 21 00:02:09,692 --> 00:02:18,737 A proč se z guvernérů stávají hlavy vlád, nebo vymýšlejí funkce ve stylu prezidenta. 22 00:02:18,857 --> 00:02:24,850 Takže média tuto situaci nijak zvlášť nerozviřují. 23 00:02:24,970 --> 00:02:33,251 Dokonce se snaží o tom informovat v minimální míře, co nejméně, zmínit to jen tak mimochodem. 24 00:02:33,371 --> 00:02:39,090 A proč? Protože se pro ně jedná o velice, velice nebezpečné téma. 25 00:02:39,210 --> 00:02:45,570 Už nejednou jsme mluvili o absolutní profesionální nezpůsobilosti, 26 00:02:45,690 --> 00:02:52,875 o ABSOLUTNÍ PROFESIONÁLNÍ NEZPŮSOBILOSTI celého úřednického sboru řídícího Rusko, 27 00:02:52,995 --> 00:03:03,034 a že tento úřednický sbor nejenže pohrdá, ale přímo nenávidí ruský národ. 28 00:03:04,089 --> 00:03:14,890 A to se projevuje v práci každého řídícího orgánu jakéhokoliv subjektu federace. 29 00:03:15,010 --> 00:03:17,787 O co tedy šlo v daném případě? 30 00:03:17,907 --> 00:03:28,258 V daném případě to prostě nebylo možné jen tak přejít, protože jinak by ten kotel explodoval. 31 00:03:28,378 --> 00:03:34,619 Je nutné vyhnout se občanské válce ve státě, vyhnout se výbuchu v něm. 32 00:03:34,739 --> 00:03:44,479 A kvůli tomu neměli jinou možnost než tu rádoby "ministryni" propustit. 33 00:03:44,599 --> 00:03:55,247 A také se nemohli vyhnout alespoň minimálnímu informování o té věci v médiích. 34 00:03:55,367 --> 00:04:01,903 Nic jiného jim totiž nezbylo. Jinak by se rozeběhla špatná reakce. A co je na tom nejzajímavější? 35 00:04:02,023 --> 00:04:05,042 Že to mohli využít k vlastní reklamě: 36 00:04:05,162 --> 00:04:13,069 "Jen se podívejte, naše státní moc je taková, že tyto morální zmetky okamžitě vyhazuje." 37 00:04:13,189 --> 00:04:18,791 Jenže ve skutečnosti taková není. Vždyť jak to reálně s tou ministryní bylo? 38 00:04:18,911 --> 00:04:25,318 Ona vystoupila a prohlásila, že výše životního minima je zcela dostatečná. 39 00:04:25,438 --> 00:04:31,115 Dnes je životní minimum v Saratovské oblasti řádově 9 tisíc rublů. 40 00:04:31,235 --> 00:04:37,567 A tak řekla, že za 3,5 tisíce rublů je docela dobře možné se kvalitně stravovat. 41 00:04:37,687 --> 00:04:42,761 Navrhli jí tedy, ať to jeden měsíc sama vyzkouší, stravovat se za 3,5 tisíce rublů. 42 00:04:42,881 --> 00:04:49,483 Ale to prý ne, ona, která určuje, jaký bude životní standard lidí, řekla: 43 00:04:49,603 --> 00:04:53,621 „Mně to neumožňuje moje postavení ministryně.“ 44 00:04:53,741 --> 00:05:00,843 Jestliže pracuješ pro lidi, tak ti žádné postavení ministryně nemůže zabránit 45 00:05:00,963 --> 00:05:07,369 žít za stejných životních podmínek, za jakých žije veškeré obyvatelstvo. 46 00:05:07,489 --> 00:05:10,397 A jakýpak je životní standard paní ministryně? 47 00:05:10,517 --> 00:05:14,606 Dostává měsíčně 100 tisíc, ale to jí nestačí, 48 00:05:14,726 --> 00:05:20,746 ještě jako nemajetná dostává sociální dávku ve výši 200 tisíc!!! 49 00:05:21,542 --> 00:05:27,792 Takže lidem zcela cílevědomě vnucuje ten hubený příděl 50 00:05:27,912 --> 00:05:37,444 a sama se nestydí brát sociální dávku ve výši 200 tisíc rublů! 51 00:05:41,367 --> 00:05:51,817 Tato mravní deformace, kdy úředníci neodpovídají za kvalitu svého řízení 52 00:05:51,937 --> 00:06:01,990 a navíc si činí nároky na přednostní vyplácení prý odměny za jejich „náročnou“ práci, 53 00:06:02,110 --> 00:06:06,920 za kterou nenesou žádnou odpovědnost, za to co provádějí, 54 00:06:07,040 --> 00:06:11,156 tak tato mravní deformace musí být v našem státě vykořeněna. 55 00:06:11,276 --> 00:06:18,760 Vždyť jak by měli být v normální společnosti placeni řídící pracovníci? 56 00:06:18,880 --> 00:06:26,676 Každý řídící pracovník stojící v čele té či oné oblasti nesmí dostávat více než je průměrná výplata, 57 00:06:26,796 --> 00:06:30,911 tedy průměrnou výplatu v řízeném oblasti. 58 00:06:31,031 --> 00:06:38,688 Takže i guvernér musí za své řízení dostávat jen průměrnou výplatu ve své oblasti nebo kraji. 59 00:06:38,808 --> 00:06:45,945 A jestliže „ministryně práce, zaměstnanosti a migrace“ Saratovské oblasti určila, 60 00:06:46,065 --> 00:06:53,235 že toto je životní minimum, tak ať ho také dostává. 61 00:06:55,284 --> 00:07:01,429 Když se životní minimum zvýší, když se zvýší mzdy v řízené oblasti, 62 00:07:01,549 --> 00:07:06,079 tak bude zaveden koeficient a ať na konci roku dostane takový řídící pracovník prémii 63 00:07:06,199 --> 00:07:09,319 v násobcích převyšující jeho obvyklou výplatu. 64 00:07:09,439 --> 00:07:15,311 Jestliže se ty mzdy sníží, tak to musí mít dopad i na něj a to až k odstoupení z funkce 65 00:07:15,431 --> 00:07:18,038 jako profesionálně nezpůsobilého. 66 00:07:18,158 --> 00:07:21,827 Dále. Ještě tu máme tu možnost, že provedou umělé navýšení, 67 00:07:21,947 --> 00:07:29,789 kdy si na úkor budoucího rozvoje budou chtít nahrabat, aby si zvýšili a vyplatili mzdu, tedy tu prémii. 68 00:07:29,909 --> 00:07:32,217 Aby se tomu zabránilo, 69 00:07:32,337 --> 00:07:38,800 tak jestliže v důsledku takovéhoto jejich jednání dojde v řízeném odvětví následně k propadu, 70 00:07:38,920 --> 00:07:40,960 ponesou za to trestní odpovědnost. 71 00:07:41,080 --> 00:07:46,104 Takto má být nastaveno odměňování úředníků a ne jako je to teď, 72 00:07:46,224 --> 00:07:53,898 kdy si sami určují výši mezd a žádnou odpovědnost za výkon své funkce, 73 00:07:54,018 --> 00:08:01,080 za stav v jimi řízené oblasti nenesou: "To se mne přece vůbec netýká. 74 00:08:01,200 --> 00:08:05,771 Vy mi pěkně vyplaťte mé milióny za mou náročnou práci. 75 00:08:05,891 --> 00:08:13,101 A že někde nějaká lůza zdechne hladem? To přece není moje starost, my jsme jen úředníci." 76 00:08:15,210 --> 00:08:22,977 Oni už přestoupili všechny meze, dál to tak prostě nepůjde. 77 00:08:23,097 --> 00:08:30,230 Tito úředníci, tito ministři, kteří se takto vysmívají lidem, přičemž se nestydí dělat to veřejně, 78 00:08:30,350 --> 00:08:34,144 nechápou, že si tak podřezávají větev, na které sami sedí. 79 00:08:34,264 --> 00:08:37,847 Stejně tak si podřezávala svou větev ta ruská inteligence, 80 00:08:37,967 --> 00:08:41,859 které potom nezbylo než prchnout do Paříže po revoluci v roce 1917, 81 00:08:41,979 --> 00:08:44,883 a potom tam vzdychala: „A proč to potkalo právě nás? 82 00:08:45,003 --> 00:08:49,965 Vždyť my jsme přece jen vysávali z lidí všechnu jejich krev, abychom si sami mohli užívat. 83 00:08:50,085 --> 00:08:55,211 A ona si ta lůza klidně povstane a smete nás.“ 84 00:08:55,786 --> 00:09:00,436 Jsme na kraji propasti, na samotném jejím krajíčku. 85 00:09:00,556 --> 00:09:07,184 A proto jim nezbyla jiná možnost než tu ministryni propustit. 86 00:09:07,304 --> 00:09:13,726 A také to nemohli zamlčet, nemohli to utajit. 87 00:09:14,117 --> 00:09:21,894 S něčím museli vyjít na světlo, něco udělat museli, ale udělali to jen v minimální možné míře. 88 00:09:22,014 --> 00:09:26,564 A informují o tom lidé, kteří nerozumí procesům řízení, 89 00:09:26,684 --> 00:09:32,489 protože v těch či oněch situacích vždy existuje určitá možná variabilita jednání. 90 00:09:32,609 --> 00:09:39,913 Takže aby to nevyvolalo tu velkou lavinu, aby se ta situace ve státě pro ně nezvrtla, 91 00:09:40,033 --> 00:09:44,295 dělají jen to minimum, jen to, co už nevyhnutelně musí. 92 00:09:44,415 --> 00:09:48,657 A vždyť na základě… Uvědomujete si, že díky tomuto jejímu vyjádření, 93 00:09:48,777 --> 00:09:55,014 mohla nyní být pozvednuta otázka odměňování úřednictva? To přece mělo začít znít ve všech médiích! 94 00:09:55,134 --> 00:10:00,877 Potom by skutečně byla vyvolána informační kampaň. 95 00:10:00,997 --> 00:10:03,943 Teď žádná taková informační kampaň neprobíhá. 96 00:10:04,063 --> 00:10:10,861 O odborné způsobilosti kádrů v řízení, o způsobech…, 97 00:10:10,981 --> 00:10:16,063 o kritériích jejich dosazování do funkcí, taková otázka by se stala aktuální. 98 00:10:16,183 --> 00:10:22,627 Jak se taková úřednice vůbec mohla do své funkce dostat? Jak se vůbec mohla dostat k řízení? 99 00:10:22,747 --> 00:10:27,891 Začala by se řešit otázka, na jakém základě se stala „ministryní“. 100 00:10:28,011 --> 00:10:33,833 Cožpak tu zase začínají devadesátá léta? Abychom měli všude ministerstva? 101 00:10:35,990 --> 00:10:43,187 Opět se připravují územně členit Rusko? Ano, nadnárodní řízení se k rozčlenění Ruska připravuje. 102 00:10:43,307 --> 00:10:50,010 A takoví úředníci, jako tato ministryně jsou těmi nejzuřivějšími napomahateli 103 00:10:50,130 --> 00:10:55,227 k provedení státního převratu a rozpoutání občanské války na území Ruska. 104 00:10:55,347 --> 00:11:01,785 Protože pro někoho je válka neštěstím a pro druhého štěstím, jako pro tyhle úředníky, 105 00:11:01,905 --> 00:11:07,970 kteří si myslí, že si v takto vzniklé kalné vodě ještě více nakradou a z ničeho se nebudou zodpovídat, 106 00:11:08,090 --> 00:11:10,127 protože se všechno zhroutí. 107 00:11:10,247 --> 00:11:14,221 Ti by se jen radovali, kdyby Rusko přestalo existovat. 108 00:11:14,341 --> 00:11:16,356 Tak takové tu máme úředníky! 109 00:11:16,476 --> 00:11:22,519 A někteří si u nás myslí, že teď můžeme tento úřednický aparát zmáčknout 110 00:11:22,639 --> 00:11:27,757 a zakázat mu zvýšit věk odchodu do důchodu. A jak potom budou řídit? 111 00:11:27,877 --> 00:11:32,665 Přesně takto budou řídit. A potom řeknou: „Přece jsme vám říkali, vy dobytkové, 112 00:11:32,785 --> 00:11:36,759 že je třeba ten penzijní věk zvednout, 113 00:11:36,879 --> 00:11:40,742 ale vám se to nelíbilo. Tak teď vidíte, k čemu to vedlo.“ 114 00:11:40,862 --> 00:11:42,878 Co je třeba nejdřív udělat? 115 00:11:42,998 --> 00:11:47,345 Je třeba začít, tedy přinejmenším začít 116 00:11:47,465 --> 00:11:52,738 dávat do pořádku situaci v oblasti řízení, v kádrové oblasti úřednictva. 117 00:11:52,858 --> 00:11:59,583 Až bude zlikvidováno spiknutí proti státu, proti gosudarovi mezi úřednictvem, 118 00:11:59,703 --> 00:12:07,066 tak potom se můžeme teprve začít bavit o správném přístupu k nastavení penzijního systému. 119 00:12:08,651 --> 00:12:11,490 Takže taková je ta situace. 120 00:12:13,779 --> 00:12:21,856 Ministryni propustili a co se to děje s guvernéry? Takové tu máme Valeriji Viktoroviči otázky. 121 00:12:21,976 --> 00:12:25,004 Od Natalie Anatoljevny, od Andreje. 122 00:12:25,124 --> 00:12:30,814 A konkrétně 11. října došlo k jakémusi hromadnému odpadání guvernérů krajů a oblastí. 123 00:12:30,934 --> 00:12:39,134 Příčiny všichni uvedli rozdílné a spojuje jen ta informace, že všichni odstupují na vlastní žádost a ve stejný den. 124 00:12:40,037 --> 00:12:46,815 Andrej píše: Je jasné, že se nejspíše zbavují těch, kteří asi určitě prohrají příští volby 125 00:12:46,935 --> 00:12:49,281 a koho tedy dosazují na jejich místo? 126 00:12:49,401 --> 00:12:52,846 Mohl byste celkově charakterizovat tyto probíhající změny? 127 00:12:52,966 --> 00:12:57,877 Co to má být? Urychlená probírka neprůchodných kandidátů vládní strany? 128 00:12:57,997 --> 00:13:03,873 Nebo jsou to všechno kvalitativní změny ve prospěch lidí? 129 00:13:04,270 --> 00:13:14,372 Ten systém řízení, který jsme zdědili z krvavých devadesátek, dosud nebyl vykořeněn. 130 00:13:14,492 --> 00:13:17,585 A to se projevuje v kvalitě řídícího sboru. 131 00:13:17,705 --> 00:13:20,997 To je to, o čem jsme teď mluvili s ohledem na tu ministryni. 132 00:13:21,117 --> 00:13:26,169 Jenže takoví ministři se přece musejí odněkud brát, jmenují je guvernéři 133 00:13:26,289 --> 00:13:31,275 a ti si vybírají takové, kteří jsou jim mravně blízcí. 134 00:13:31,395 --> 00:13:37,129 Když si vybírají lidi, tak pro ně jejich odborné kvality nehrají žádnou roli, 135 00:13:37,249 --> 00:13:41,465 důležitější pro ně totiž je, aby s využitím státních nástrojů dělali to, 136 00:13:41,585 --> 00:13:47,606 co odpovídá klanově-korporativním zájmům, které zastupuje ten či onen guvernér. 137 00:13:47,726 --> 00:13:50,577 Takový systém jsme zdědili. 138 00:13:50,697 --> 00:14:00,658 A z toho plyne, že právě tento systém staví náš stát na hranu globální katastrofy, 139 00:14:00,778 --> 00:14:03,607 a tato globální katastrofa v Rusku 140 00:14:03,727 --> 00:14:09,528 povede ke globální ekologické, ekonomické a vojenskopolitické katastrofě v celém světě, 141 00:14:09,648 --> 00:14:15,008 protože je to právě Rusko, na kterém se teď drží veškerá stabilita světa. 142 00:14:15,624 --> 00:14:22,711 A díky tomu byl globální prediktor donucen souhlasit 143 00:14:22,831 --> 00:14:31,625 s nutností zvýšit kvalitativní úroveň řídícího sboru regionálního úřednictva v Rusku. 144 00:14:33,826 --> 00:14:41,925 To bylo i úkolem toho programu, projektu Lídři Ruska. 145 00:14:42,045 --> 00:14:47,736 To je vůbec taková dost ošemetná otázka, kterou ale zatím necháme na pokoji. 146 00:14:47,856 --> 00:15:04,023 Nicméně určitý počet možných náhradních kandidátů do funkcí ten program, ten projekt poskytnul. 147 00:15:04,332 --> 00:15:10,318 A ta výměna sboru guvernérů přece nezačala až teď, nezačala až tento týden. 148 00:15:10,438 --> 00:15:14,126 A koho lidé především volili v tom jednotném volebním dni? 149 00:15:14,246 --> 00:15:18,461 Z větší části to byli lidé do těch funkcí již v předstihu dosazení, 150 00:15:18,581 --> 00:15:26,882 kteří si v těch řízených oblastech, na těch územích odpracovali již rok. 151 00:15:27,002 --> 00:15:36,299 Někteří méně, jiní více, ale v průměru asi tak rok. A teď nastal čas postoupit zase o kus dál. 152 00:15:36,419 --> 00:15:46,842 Je nutné diletanty, morálně degradované lidi, kteří si vybírají právě takové ministryně, 153 00:15:46,962 --> 00:15:51,486 o jaké jsme mluvili, kteří tímto způsobem budují své řízení 154 00:15:51,606 --> 00:15:55,513 a neuvědomují si, že v důsledku toho se zhroutí celý stát... 155 00:15:55,633 --> 00:16:01,368 Oni si myslí, že bude-li válka, tak si na tom nahrabou. Nic si nenahrabou. 156 00:16:02,623 --> 00:16:06,541 To oni sami budou přednostně zlikvidováni. 157 00:16:06,661 --> 00:16:13,825 Oni si myslí, že je obklopuje dobytek, jenže je to lid a s lidmi nemohou jednat jako s dobytkem. 158 00:16:14,134 --> 00:16:21,199 To oni, považující lidi za dobytek, budou zlikvidováni. Jejich páníček to ví. 159 00:16:21,319 --> 00:16:26,107 A kdo je jejich páníček? Samozřejmě že americká státní elita. 160 00:16:26,569 --> 00:16:32,291 To právě ona má zájem na tom, aby v Rusku byl profesionálně nezpůsobilý řídící sbor 161 00:16:32,411 --> 00:16:36,319 plně zkorumpovaný a nenávistný vůči svému lidu. 162 00:16:36,439 --> 00:16:41,403 Jenom taková údajná „elita“, takový úřednický sbor 163 00:16:41,523 --> 00:16:48,513 bude bezpodmínečně a bezvýhradně v Rusku realizovat okupační rozhodnutí 164 00:16:48,633 --> 00:16:53,399 typu reformy zvýšení věku odchodu do důchodu, té penzijní legislativy. 165 00:16:53,519 --> 00:16:57,383 A celý ten úřednický sbor Putinovi svorně předložil své ultimátum. 166 00:16:57,503 --> 00:17:01,851 A teď je tedy třeba se tohoto úřednického sboru postupně zbavovat. 167 00:17:01,971 --> 00:17:07,133 Všechny, kteří tak vypluli na povrch, měnit pěkně jednoho po druhém. 168 00:17:07,705 --> 00:17:13,670 Je třeba udělat pořádek v úřednickém sboru, v té takzvané „elitě“ Ruska. 169 00:17:13,790 --> 00:17:17,411 A ten proces systematicky probíhá. 170 00:17:21,637 --> 00:17:28,658 Další otázka je spojená s událostí, kterou již pojmenovali Mamajova Kokobitka. 171 00:17:28,778 --> 00:17:31,718 Asi víme, oč jde. (Výtržnosti Mamajeva a Kokorina.) 172 00:17:31,838 --> 00:17:39,509 Valeriji Viktoroviči, co myslíte, byla to náhoda nebo předem plánovaná operace? 173 00:17:39,629 --> 00:17:45,693 Tedy zda to bylo někým zrežírováno. Vytváří někdo schválně taková mistrovská díla na export? 174 00:17:45,813 --> 00:17:52,275 A nevede snad tato nitka k vyšším sportovním funkcionářům, kteří u nás nejsou právě vlastenečtí? 175 00:17:52,395 --> 00:17:56,060 Navíc je celkem jasné, že fotbaloví fanoušci milující své modly 176 00:17:56,180 --> 00:17:59,318 se snadno mohou stát údernou silou ve státním převratu. 177 00:17:59,438 --> 00:18:03,059 Byla to předem plánovaná náhoda. 178 00:18:03,412 --> 00:18:08,342 Existují i takové případy, jestliže studujete procesy řízení. 179 00:18:08,462 --> 00:18:15,230 Vždyť to není poprvé, kdy se Kokorin a Mamajev „vyznamenávají“ svým chováním, 180 00:18:15,350 --> 00:18:24,430 a není to poprvé, co demonstrují své pohrdání a přezírání Ruska. 181 00:18:24,550 --> 00:18:32,948 Asi si vzpomínáte, že když jsem mluvil o „dohodnutých“ zápasech, u kterých je výsledek plánován předem, 182 00:18:33,068 --> 00:18:41,620 tak jsem říkal, že zpravidla ty hráče odrovnají pomocí tréninků tak, 183 00:18:41,740 --> 00:18:48,610 aby potom mohl zápas proběhnout v předem dané algoritmice. 184 00:18:48,730 --> 00:18:55,442 Ale ještě jsem říkal, že tam v takovém případě nezbytně musí být i lidé, 185 00:18:55,562 --> 00:19:04,488 kteří se toho účastní a vědí, jaký výsledek se od jejich reprezentace očekává. 186 00:19:04,608 --> 00:19:10,673 A podíváme-li se na sportovní kariéru Mamajeva a Kokorina, tak jako sportovci za moc nestojí, 187 00:19:10,793 --> 00:19:13,732 přestože se jim snaží dělat reklamu, jak to jen jde. 188 00:19:13,852 --> 00:19:18,420 Ale zato přesně věděli, že Rusko má prohrát. 189 00:19:18,540 --> 00:19:24,077 A proto také po splnění svého úkolu flámovali v restauracích 190 00:19:24,197 --> 00:19:31,626 a vedli asociální způsob života, protože měli krytí z těch nejvyšších míst. 191 00:19:32,682 --> 00:19:41,178 Z těch nejvyšších míst nad nimi drželi ochrannou ruku a umožňovali jim vyvádět, jak se jim jen zlíbí, 192 00:19:41,298 --> 00:19:45,932 chovat se tím nejneotesanějším výtržnickým způsobem, protože měli krytí, 193 00:19:46,052 --> 00:19:49,586 jinak by už dávno za výtržnictví seděli. 194 00:19:49,706 --> 00:19:54,230 Už dávno by je vykopli z fotbalových klubů. 195 00:19:54,350 --> 00:20:03,386 No vždyť si vezměte, co je to za sportovce, kteří místo tréninků chlastají víno a kouří? 196 00:20:03,506 --> 00:20:08,221 Skvělí sportovci že? Jak potom můžou běhat a hrát? 197 00:20:08,341 --> 00:20:15,603 To jedině s reklamou zůstanou v povědomí jako dobří sportovci, zatímco ve skutečnosti jsou dávno na nic. 198 00:20:15,723 --> 00:20:22,470 Ano v porovnání se statistickým průměrem, s obyčejnými lidmi ještě něco umí, 199 00:20:22,590 --> 00:20:26,302 ale porovnáte-li je s normálními sportovci, tak za nic nestojí. 200 00:20:26,422 --> 00:20:34,155 A proto bylo logickým a přirozeným koncem jejich kariéry, že se do reprezentace už nedostali. 201 00:20:34,275 --> 00:20:40,499 Jenže to všechno přece stále dál pokračuje a bylo by to pořád stejné, kdyby… 202 00:20:40,619 --> 00:20:49,107 No tak zmlátili pár lidí ve vlaku, rozbili okno u mercedesu a porvali se… 203 00:20:49,227 --> 00:20:55,073 A všechno by to tak dál pokračovalo, kdyby nepraštili židlí po hlavě nevhodnou osobu. 204 00:20:55,193 --> 00:20:59,832 Ukázalo se, že to se zamlčet nepodaří. A ano, jejich ochránci okamžitě zasáhli: 205 00:20:59,952 --> 00:21:04,744 „Proč těm chudáčkům sportovcům nedáte pokoj? Oni jsou přece tak skvělí. 206 00:21:04,864 --> 00:21:08,730 Jen ať nám vychovávají naše dětičky.“ Jak asi ty děti vychovají? 207 00:21:08,850 --> 00:21:15,648 Čemu je naučí? Jak to dopadne? Budou také nenávidět Rusko a pohrdat jím? 208 00:21:16,600 --> 00:21:19,841 A posluhovat cizím? 209 00:21:20,973 --> 00:21:28,971 A také nesmíte zapomínat na to, že zlé jazyky mluví o jejich sexuální orientaci 210 00:21:29,091 --> 00:21:33,883 a proč jim nějaký úředník poskytuje ochranu. 211 00:21:34,295 --> 00:21:37,381 To budou ty děti učit? 212 00:21:37,767 --> 00:21:42,602 Aby dělali to, co vidíme na fotkách z jejich společných cest? 213 00:21:44,891 --> 00:21:52,015 A kde tedy jsou nějaké normální ruské hodnoty, pravoslavné hodnoty? 214 00:21:53,276 --> 00:21:56,131 To proto je také tak obhajují. 215 00:21:56,251 --> 00:22:03,281 Jestliže se jim teď povede vyhnout se trestu, tak to povede jen k další degradaci společnosti. 216 00:22:03,401 --> 00:22:06,958 Není nic horšího než slabá moc. 217 00:22:07,078 --> 00:22:11,588 Jakmile moc projeví slabost, všechno se v ten ráz sesype, 218 00:22:11,708 --> 00:22:14,725 protože okamžitě veškeré bahno vyplave na povrch. 219 00:22:14,845 --> 00:22:17,477 Jen se podívejte na Ukrajinu. 220 00:22:19,227 --> 00:22:26,993 Otázka potrestání Mamajeva a Kokorina je otázkou státní suverenity, 221 00:22:27,113 --> 00:22:30,189 nic víc a nic míň. 222 00:22:30,855 --> 00:22:36,127 Proto je také všechny protiruské síly tak začaly obhajovat. 223 00:22:40,319 --> 00:22:47,109 Takže kdyby tou obětí nebyl člověk z ministerstva průmyslu a obchodu Denis Pak, tak by se nic nedělo? 224 00:22:47,229 --> 00:22:53,333 - Vůbec bychom se to nedozvěděli? - Ještě jednou opakuji, že to byla speciálně naplánovaná NÁHODA. 225 00:22:53,453 --> 00:22:57,088 - Prostě se to pravděpodobnostně předurčeně někdy muselo stát? - Ano. 226 00:22:57,208 --> 00:23:02,026 Pravděpodobnostně předurčeně si jednou museli naběhnout. 227 00:23:03,055 --> 00:23:10,153 Další otázka je spojená s událostí, ke které také došlo 11. října. 228 00:23:10,273 --> 00:23:17,663 V době startu nosné rakety Sojuz MS-10 s novou posádkou na Mezinárodní kosmickou stanici došlo k havárii. 229 00:23:17,783 --> 00:23:23,707 V raketě byli ruský kosmonaut Alexej Ovčinin a americký astronaut Nick Hague. 230 00:23:23,827 --> 00:23:28,774 Za zmínku stojí, jak píše Alexandr, že k ní došlo právě jedenáctého. 231 00:23:28,894 --> 00:23:33,429 Jedná se o další kousek podpindosníků, nebo je to matriční událost oznamující, 232 00:23:33,549 --> 00:23:36,413 že k žádnému svazku Ameriky a Ruska nedojde? 233 00:23:36,533 --> 00:23:42,045 O žádnou matriční událost se nejedná, všechno je to dílo lidských rukou, což se ostatně dalo čekat, 234 00:23:42,165 --> 00:23:47,137 jestliže byl hlavou Roskosmosu jmenován právě Rogozin. Takže… 235 00:23:48,603 --> 00:23:56,576 Co se týká věcné stránky toho procesu, tak nesmíme zapomínat… 236 00:23:58,865 --> 00:24:00,871 …na dvě věci. 237 00:24:00,991 --> 00:24:06,504 Ta první je štěstí v neštěstí. 238 00:24:06,624 --> 00:24:15,119 Skutečnost, že ruská kosmická technika mnohonásobně převyšuje 239 00:24:15,239 --> 00:24:20,745 výdobytky americké kosmické techniky, byla opět potvrzena. 240 00:24:20,865 --> 00:24:29,939 Jakmile začaly lety do vesmíru, tak byl v té údajně „totalitární“ společnosti, ve které si prý nevážili lidí, 241 00:24:30,059 --> 00:24:40,451 okamžitě vytyčen úkol vytvořit automatický záchranný systém pro posádku lodi v jakémkoliv úseku letu. 242 00:24:42,154 --> 00:24:46,719 A tento systém se už nejednou osvědčil. 243 00:24:46,839 --> 00:24:53,084 Přičemž je dále modernizován, rozvíjen, takže je rok od roku dokonalejší. 244 00:24:53,204 --> 00:24:55,431 A co je zajímavé? 245 00:24:55,551 --> 00:25:02,567 Bez ohledu na to, že musely v takovýchto extrémních situacích zasahovat jen velice zřídkakdy, 246 00:25:02,687 --> 00:25:06,585 zareagovaly záchranné služby velkolepě. 247 00:25:06,705 --> 00:25:11,761 To znamená, že technika se osvědčila skvěle a ani záchranné služby nezůstaly pozadu. 248 00:25:11,881 --> 00:25:14,590 Zasáhly tak, jak bylo zapotřebí. 249 00:25:14,710 --> 00:25:19,091 Vždyť za tu dlouhou dobu mohly ochabnout a sedět se založenýma rukama. 250 00:25:19,211 --> 00:25:23,798 Mimochodem, to byl také důvod, proč se potopil jeden stupeň Falconu: 251 00:25:23,918 --> 00:25:28,530 „A to sem jako něco mělo přiletět…?“ 252 00:25:31,170 --> 00:25:35,937 Ale všechno dopadlo trochu jinak, a proto Američané, kteří si dali pohov… 253 00:25:36,057 --> 00:25:38,740 Oni přece vždy všechno zvládnou. 254 00:25:38,860 --> 00:25:45,839 Tak tito Američané, kteří si dělají takové starosti o životy svých lidí, 255 00:25:45,959 --> 00:25:49,062 se ani nenamáhali vůbec si vytyčit úkol 256 00:25:49,182 --> 00:25:55,138 vytvořit automatický záchranný systém života kosmonautů. 257 00:25:55,258 --> 00:26:00,123 A proč? Protože to bylo také nad jejich síly. 258 00:26:00,243 --> 00:26:04,600 A oni se potřebovali udržet alespoň zdánlivě v tom závodu, 259 00:26:04,720 --> 00:26:08,436 v tom kosmickém závodu se Sovětským svazem a udržet se do okamžiku, 260 00:26:08,556 --> 00:26:13,061 kdy vnitřní zrádci položí SSSR k nohám USA. 261 00:26:13,181 --> 00:26:22,241 A ještě jednou opakuji, že naši zrádci stihli zničit SSSR a položit ho jako oběť k nohám Američanům, 262 00:26:22,361 --> 00:26:27,118 jen půl roku před nadcházejícím zhroucením samotných USA. 263 00:26:27,238 --> 00:26:32,075 Kdyby se SSSR udržel ještě půl roku, tak by se USA zhroutily 264 00:26:32,195 --> 00:26:39,149 pod tlakem ekonomických, politických a vojenských problémů. Všechno tam bylo přetíženo. 265 00:26:39,269 --> 00:26:43,346 Jen to zhroucení SSSR zachránilo USA před zhroucením, 266 00:26:43,466 --> 00:26:46,905 a také vůbec celý západní svět to zachránilo před zhroucením. 267 00:26:47,025 --> 00:26:53,714 Jinou věcí ale je, že vedení SSSR by nezvládlo takovou globální odpovědnost za všechny procesy. 268 00:26:53,834 --> 00:26:55,936 Nedokázali by to zvládnout. 269 00:26:56,056 --> 00:27:03,384 Jen si vzpomeňte, jak sovětská vláda nechala ve štychu všechny hlavy států, 270 00:27:03,504 --> 00:27:06,656 které byly součástí sovětského bloku. 271 00:27:06,776 --> 00:27:11,696 Jaký strašný osud postihnul vedoucí představitele NDR. 272 00:27:14,123 --> 00:27:21,489 Jestlipak má dobré spaní? Ten zrádce Gorbačov? Kvůli osudu Honeckera nebo Markuse Wolfa? 273 00:27:26,467 --> 00:27:34,223 Takže USA si takový úkol ani nevytyčily. A přitom se zdálo, že by mohly. 274 00:27:34,343 --> 00:27:39,284 Jejich Challenger, tedy Shuttle přece létal. A těch sedm lidí? 275 00:27:39,963 --> 00:27:49,221 Ti byli ve stejné, úplně stejné situaci. Mohli být zachráněni, kdyby si USA ten úkol vytyčily, 276 00:27:49,341 --> 00:27:55,310 a přesněji, kdyby dokázaly vůbec zvládnout úkol vytvoření automatického záchranného systému. 277 00:27:55,430 --> 00:28:00,063 Takový úkol před nimi nestál a USA ho nerealizovaly, protože na to neměly. 278 00:28:00,183 --> 00:28:08,909 A navíc je jejich vztah k lidem úplně jiný. To v kapitalismu je člověk člověku nepřítelem, vlkem 279 00:28:09,029 --> 00:28:16,460 a v Rusku za socialismu, komunismu je člověk člověku přítelem, soudruhem a bratrem. 280 00:28:16,580 --> 00:28:21,665 U nich toho, co padá, ještě postrčí, a tady svému soudruhovi pomohou. 281 00:28:21,785 --> 00:28:25,820 To je ruský svět, kde si lidé vzájemně pomáhají. 282 00:28:25,940 --> 00:28:37,033 A proto se také SSSR jako jeden z projevů ruského světa věnoval záchraně kosmonautů. 283 00:28:37,153 --> 00:28:43,654 A ten systém funguje, hodil se. A teď se vrátíme k tomu, proč se to všechno stalo? 284 00:28:43,774 --> 00:28:54,054 Zapomněli jsme snad na to, jak nedávno všichni tak vážně diskutovali o té dírce v plášti rakety? 285 00:28:54,557 --> 00:29:02,176 A jak Američané okamžitě požadovali, aby právě s touto raketou odletěli a zachránili se? 286 00:29:02,296 --> 00:29:10,083 Všem je známo, že ruská strana se zcela odůvodněně obracela na Američany, 287 00:29:10,203 --> 00:29:20,563 aby posoudili psychický stav jednoho z členů americké posádky, zda je jeho chování adekvátní. 288 00:29:20,683 --> 00:29:26,285 Ten člen posádky je pořád ještě tam, na vesmírné stanici. 289 00:29:26,405 --> 00:29:35,093 Nenechali ho, tedy ji vrátit se první raketou. 290 00:29:35,213 --> 00:29:45,958 A Američané teď musí vyřešit, jak co nejlépe z té situace vybruslit. 291 00:29:46,078 --> 00:29:52,259 Ono totiž nestačí, že Američané absolutně ignorují naše odborníky, 292 00:29:52,379 --> 00:30:02,513 kteří jim dávají určitá doporučení s ohledem na nutnost soužití členů posádky na vesmírné stanici: 293 00:30:02,633 --> 00:30:06,653 „Minimálním požadavkům odpovídá, však tak to nějak dopadne.“ 294 00:30:06,773 --> 00:30:13,031 Pro ně jsou vždy na prvním místě peníze, protože o tom rozhodují ty korporace, které daného člověka vyslaly: 295 00:30:13,151 --> 00:30:15,783 „Minimálním požadavkům odpovídá, tak oč jde?“ 296 00:30:15,903 --> 00:30:23,653 Tam v tom stísněném prostoru se dokonce i nejlepší přátelé začínají hádat. 297 00:30:24,521 --> 00:30:32,210 Ale Američanům je to jedno a podle toho vybírají své posádky. A proč to dělají tímto způsobem? 298 00:30:32,330 --> 00:30:39,258 Protože v americké kosmonautice nemají zkušenosti z dlouhodobých pobytů ve vesmíru. 299 00:30:39,978 --> 00:30:48,465 A co se týče těch programů letů, které předpokládají spolupráci s našimi kosmonauty, 300 00:30:48,585 --> 00:30:53,188 tam jsou připravováni podle našeho programu. 301 00:30:53,308 --> 00:31:01,211 To znamená, že jestliže by se některý z nich nesnesl s našimi kosmonauty v průběhu delší doby, 302 00:31:01,331 --> 00:31:05,864 tak ho naši jako nevhodného vyřadí. Nedělají to Američané. 303 00:31:05,984 --> 00:31:11,560 A tam, kde jde čistě o americký kosmický program, tam nám řeknou, že nám do toho nic není, 304 00:31:11,680 --> 00:31:17,546 že jde o jejich segment, a posílají tam své lidi podle svých pravidel. 305 00:31:17,666 --> 00:31:22,175 No tak ji tam poslali a jí tam jednoduše přeskočilo. 306 00:31:23,677 --> 00:31:29,273 Je tedy nutné ji odvézt a Američané na to: „Ne, koukejte to tam vydržet.“ 307 00:31:29,746 --> 00:31:35,671 Mají tam problémy se záchodem, jestli si vzpomínáte. To všechno kvůli té slečince. 308 00:31:39,847 --> 00:31:45,012 „My Rusům za kosmické taxi kvůli ní platit nebudeme, 309 00:31:45,132 --> 00:31:49,641 dolů půjdete podle plánu a vy si tam s ní poraďte, jak umíte.“ 310 00:31:49,761 --> 00:31:54,296 Jenže ona je mimo. A tak se objevila ta dírka. 311 00:31:54,416 --> 00:32:05,175 Zda se objevila na základě dohody s Houstonem, nebo se objevila v důsledku iniciativy americké posádky, 312 00:32:05,295 --> 00:32:10,113 to už je otázka, která není až tak důležitá. 313 00:32:12,737 --> 00:32:19,346 Ale že se Houston maximálně snažil tam zařídit mezi nimi ještě větší dusno, 314 00:32:19,466 --> 00:32:27,139 aby je donutil právě na této raketě letět na Zem, protože daný úsek shoří v atmosféře, 315 00:32:27,259 --> 00:32:30,715 takže všechny stopy budou pěkně zameteny a ji dostanou dolů, 316 00:32:30,835 --> 00:32:34,084 tak o to se Houston snažil ze všech sil. 317 00:32:34,204 --> 00:32:42,082 Jenže naši to zalepili, opravili a pokračují v práci podle schváleného harmonogramu. 318 00:32:42,202 --> 00:32:46,326 To znamená, že jim to nevyšlo a teď tu je tedy problém, 319 00:32:46,446 --> 00:32:50,673 že ta žena je pořád tam a její problémy přetrvávají. 320 00:32:50,793 --> 00:32:54,890 A také tam přece už je ta dírka a tyto dva problémy se musí nějak řešit. 321 00:32:55,010 --> 00:32:58,285 A tak si Američané vymysleli skvělý plán. 322 00:32:58,405 --> 00:33:11,865 Je třeba to zařídit tak, aby Rusům nezbylo nic jiného, než nechat slétnout posádku na této raketě. 323 00:33:11,985 --> 00:33:20,378 Potom ten důkaz shoří v atmosféře, a psychický stav americké členky posádky 324 00:33:20,498 --> 00:33:26,679 bude možné připsat tomu, co se tam stalo. Nu, prostě na té orbitě byla moc dlouho. 325 00:33:26,799 --> 00:33:32,414 A tak je teď třeba zase co nejvíce protáhnout ten návrat s orbity. 326 00:33:32,534 --> 00:33:37,404 Co tam ona zatím bude zatím vyvádět je Houstonu, Američanům vřele ukradené 327 00:33:37,524 --> 00:33:42,908 a proto zařídili tu havárii díky své infiltrované agentuře. 328 00:33:43,028 --> 00:33:47,949 Ještě jednou opakuji, že úřednictvo s takovým světonázorem, o kterém jsme mluvili, 329 00:33:48,069 --> 00:33:59,625 které je v Rusku na ministerstvech a vůbec všude s radostí splní jakékoliv přání svých amerických páníčků. 330 00:33:59,745 --> 00:34:02,171 A také to dělají. 331 00:34:02,291 --> 00:34:08,421 To je zase k té Sajano-Šušenské havárii, jejíž obdoby mohou nastat po celém státě. 332 00:34:08,541 --> 00:34:10,813 Proto to tak dopadlo 333 00:34:10,933 --> 00:34:14,594 a z této situace se teď musíme nějak dostat. 334 00:34:14,714 --> 00:34:16,626 A musíme to dělat opatrně. 335 00:34:16,746 --> 00:34:22,258 Protože Američané to vždy nastrojí tak, aby nás co nejvíce pošpinili, 336 00:34:22,378 --> 00:34:28,662 technické, finanční ztráty utrpělo Rusko a oni byli z obliga. 337 00:34:28,782 --> 00:34:39,207 A úřednictvo, ti podpindosníci v Rusku na jakékoliv úrovni, ať už jde o obvodní, oblastní či ministerskou, 338 00:34:39,327 --> 00:34:46,691 nebo odborně specializovanou, jsou připraveni v tom Američanům být nápomocni ze všech svých sil. 339 00:34:52,761 --> 00:34:59,037 - Ta žena se asi jmenuje Anne McClain. - Já o ní vůbec nechtěl mluvit. 340 00:34:59,157 --> 00:35:06,752 Vzpomínám si na film, kde hrdina s takovým příjmením naopak zachraňoval svět před terorismem. 341 00:35:09,324 --> 00:35:16,525 Další otázka je od Alexandra, který prosí okomentovat odstoupení Nikki Haleyové. 342 00:35:16,645 --> 00:35:24,730 Co to má znamenat? Proslýchá se, že prý je unavená, což tím více vyvolává podezření. 343 00:35:25,656 --> 00:35:30,542 Okolo toho odstoupení Nikki Haleyové je to zatím nejasné. 344 00:35:30,980 --> 00:35:41,833 A můžeme se tedy bavit pouze o verzích, které se v budoucnu buď mohou potvrdit nebo také ne. 345 00:35:41,953 --> 00:35:45,742 Ale očividné je jedno. 346 00:35:46,565 --> 00:35:55,824 Trump formuje akceschopný tým z lidí, kteří jsou zcela rozumní. 347 00:35:55,944 --> 00:36:03,077 Nemusí mít právě to nejlepší vzdělání kvůli kvalitě amerického vzdělávacího systému, 348 00:36:03,197 --> 00:36:11,461 ale jedná se o rozumné lidi, kteří chápou situaci, v jaké pracují. 349 00:36:11,581 --> 00:36:19,126 A s ohledem na to Nikki Haleyová na rozdíl od Samanthy Powerové velmi dobře ví, 350 00:36:19,246 --> 00:36:24,578 že už pracuje v nových mezinárodních podmínkách, 351 00:36:24,698 --> 00:36:35,534 ve kterých trvání na americké hegemonii, jaké prosazuje americká státní elita, již není možné. 352 00:36:35,654 --> 00:36:42,489 Jenže změnit způsob prezentování informací a uplatňování americké politiky ve světě 353 00:36:42,609 --> 00:36:49,385 zatím není, tedy ve větším měřítku není možné. 354 00:36:49,505 --> 00:36:53,600 Trump dělá pomalou otočku. 355 00:36:53,720 --> 00:37:01,158 A Nikki Haleyová, když pronášela ty rituální protiruské proslovy, 356 00:37:01,278 --> 00:37:08,229 si velmi dobře uvědomovala, že za těchto okolností vypadá jako husa. 357 00:37:08,349 --> 00:37:11,712 A to se jí osobně nechce snášet. 358 00:37:11,832 --> 00:37:17,205 Tím spíše, že si sama velmi dobře uvědomuje, že je nutné provést určitý manévr, 359 00:37:17,325 --> 00:37:28,294 který by měl zástupce americké diplomacie přivést k uvážlivějšímu dialogu, 360 00:37:28,414 --> 00:37:32,810 který by více odpovídal reálnému životu. 361 00:37:32,930 --> 00:37:36,111 A ona je tam od toho zcela odtržena. 362 00:37:36,231 --> 00:37:41,811 Viděli jste video, jak se tvářila, když Trump přijal její odstoupení? 363 00:37:41,931 --> 00:37:50,324 Ona byla neskonale šťastná, jako by jí ze zad sňali ohromnou, neuvěřitelnou tíhu. 364 00:37:52,434 --> 00:37:58,272 Tak tato skutečnost je očividná. A dále vzniká otázka. 365 00:37:59,224 --> 00:38:03,518 Proč odešla právě teď? 366 00:38:06,399 --> 00:38:13,112 K uplatňování americké politiky tam potřebují nějakého inteligentního člověka, 367 00:38:13,232 --> 00:38:17,536 a znovu opakuji, že jiného ražení než byla Samantha Powerová, 368 00:38:17,656 --> 00:38:24,299 která si dovolila před lidmi řvát na Vitalije Ivanoviče Čurkina: 369 00:38:24,419 --> 00:38:30,497 „Vy jste prohráli studenou válku, tak jak to, že máš tu drzost říkat zde pravdu? 370 00:38:30,617 --> 00:38:38,007 Já jsem řekla, že to bylo tak, tak to tak bylo! A ty tady všem dáváš najevo, že jsem nula.“ 371 00:38:39,577 --> 00:38:53,002 Haleyová je v tomto ohledu jiná, a proto se uvnitř necítí dobře. 372 00:38:53,444 --> 00:39:01,601 Jenže nepříjemné pocity u státní úřednice a obzvláště zapojené do takových globálních her, 373 00:39:01,721 --> 00:39:05,821 to je otázka druhořadé důležitosti. 374 00:39:05,941 --> 00:39:12,894 Na prvním místě tu musí být profesionální způsobilost a oddanost své vlasti. 375 00:39:13,014 --> 00:39:19,524 Takže by měla svou roli dále plnit. Proč to neudělala? 376 00:39:19,644 --> 00:39:27,360 Protože bylo rozhodnuto dosadit tam někoho jiného? Jenže kdy, a kdo to bude? 377 00:39:27,480 --> 00:39:35,518 Jak to bude zvládat? A jak se zachová? Bude pokračovatelem Trumpovy linie? 378 00:39:35,638 --> 00:39:45,886 Nikki Haleyová si již vybudovala určité renomé, za jehož rámec může vyjít jen stěží. 379 00:39:46,006 --> 00:39:53,280 V podstatě by mohla, jenže v davo-„elitářské“ společnosti je vždy pro nový úkol potřebný nový člověk. 380 00:39:53,400 --> 00:39:57,941 Podle toho vybírají prezidenty, dosazují ministry atd. 381 00:39:58,061 --> 00:40:05,161 A potom od příslušného ministra čekají příslušná rozhodnutí, protože je připojen na určité informační vazby. 382 00:40:05,281 --> 00:40:13,555 Když nastoupí jiný, má jiné informační vazby, žije v jiné realitě a může pokračovat jiným směrem. 383 00:40:13,675 --> 00:40:19,501 To mám na mysli. Putin se snaží udržet stávající stav a donutit k práci stávající úředníky, 384 00:40:19,621 --> 00:40:21,249 nakolik je to možné, 385 00:40:21,369 --> 00:40:26,351 protože na ty stávající má již vlivové páky. Nové lidi je třeba do řízení teprve začlenit. 386 00:40:26,471 --> 00:40:32,256 A v davo-„elitářské“ společnosti, kde je konceptuální jednota a nadnárodní řízení, 387 00:40:32,376 --> 00:40:38,572 tam je nutné úředníky nezbytně vyměnit. Možná je to právě tento případ: 388 00:40:38,692 --> 00:40:47,131 „Ty teď opustíš tuto funkci, protože okolnosti jsou takové, že tam musíme dát člověka, 389 00:40:47,251 --> 00:40:54,804 který může udělat další krok v odstřihávání USA od řízení světa, 390 00:40:54,924 --> 00:40:58,075 od nadnárodního řízení světa.“ 391 00:40:58,195 --> 00:41:00,667 Ale je tu i další možnost. 392 00:41:00,787 --> 00:41:09,473 Na internetu se začali objevovat informace, že Nikki Haleyová má velké finanční problémy 393 00:41:09,593 --> 00:41:18,874 a že tyto problémy by mohli vyřešit zainteresované osoby s tím, že odejde ze své funkce. 394 00:41:18,994 --> 00:41:28,503 Takže si tam potom ty zainteresované osoby po vyřešení jejích finančních problémů dosadí svého člověka. 395 00:41:28,623 --> 00:41:34,922 A co to bude za člověka? Bude bojovat proti Trumpovi nebo s ním jednat ve shodě? 396 00:41:35,042 --> 00:41:36,588 To už je otázka. 397 00:41:39,365 --> 00:41:45,414 Ale skutečnost, že se Trumpovi nepodařilo jedním zátahem vyřešit všechny úkoly 398 00:41:45,534 --> 00:41:53,890 a uvázl ve válce s americkou státní elitou, to je fakt. 399 00:41:54,010 --> 00:42:02,635 A za dané situace Nikky Haleyová v podstatě někdy odejít musela. 400 00:42:02,755 --> 00:42:09,116 Trump by ji musel v každém případě vyměnit, protože již na sebe upoutala takové informační vazby… 401 00:42:09,236 --> 00:42:13,221 Vždyť jak se dostala do těch finančních potíží? Někdo je přece musel vytvořit. 402 00:42:13,341 --> 00:42:16,327 Takže je třeba ji odstavit a dosadit tam někoho jiného. 403 00:42:16,447 --> 00:42:20,648 Zpřetrhat jedny vazby a navázat jiné, aby daný člověk mohl pokročit dál. 404 00:42:20,768 --> 00:42:26,141 Uvidíme, kdo to bude a jaká politika bude pokračovat po jeho příchodu. 405 00:42:29,762 --> 00:42:32,621 Dále je tu otázka od Vladimira. 406 00:42:32,741 --> 00:42:39,616 Valeriji Viktoroviči, vy jste nejednou zmiňoval biogenní civilizace, které ztroskotaly. 407 00:42:39,736 --> 00:42:43,896 Teď tu máme civilizaci technogenní kráčející stejným směrem. 408 00:42:44,016 --> 00:42:49,224 Ale získal jsem dojem, že ty biogenní byly pro biosféru Země šetrnější, 409 00:42:49,344 --> 00:42:53,154 že technogenní kráčí ke zkáze daleko rychleji. 410 00:42:53,709 --> 00:42:56,095 Tak úplně to není. No dobrá. 411 00:42:56,215 --> 00:43:00,210 Ale vždyť právě ta technogenní umožnila lidem získat znalosti, což je dobře, 412 00:43:00,330 --> 00:43:04,119 v té biogenní jejich šance v tomto ohledu byly nulové. 413 00:43:04,239 --> 00:43:09,797 Proč si tedy globální prediktor zvolil tuto cestu? Nebo si ji nezvolil on? Prostě neměl na vybranou? 414 00:43:09,917 --> 00:43:12,022 Vůbec to nebyl GP. 415 00:43:12,142 --> 00:43:18,091 Ta věc se má tak, že biogenní civilizace je biogenní proto, 416 00:43:18,211 --> 00:43:24,083 že žije v harmonii s ekosystémem planety Země a celého Všehomíru. 417 00:43:24,984 --> 00:43:33,162 A konec předcházejících biogenních civilizací souvisí s tím, 418 00:43:33,282 --> 00:43:40,569 že jejich existence byla přerušována Shora kvůli tomu, 419 00:43:40,689 --> 00:43:49,880 že v těchto biogenních civilizacích nebylo umožněno lidem stávat se lidmi. 420 00:43:50,000 --> 00:43:53,738 osvojit si jejich genetický potenciál. 421 00:43:53,858 --> 00:43:59,258 A davo-„elitářské“ společnosti zformované v biogenní civilizaci 422 00:43:59,378 --> 00:44:08,903 nebylo možné zlikvidovat jinak než z nejvyšší hierarchické úrovně řízení, 423 00:44:09,023 --> 00:44:11,526 tedy Bohem. 424 00:44:11,646 --> 00:44:20,399 Proto byly tyto varianty eliminovány. A co nám dává technogenní civilizace? 425 00:44:20,519 --> 00:44:29,349 Technogenní civilizace umožňuje šíření znalostí do celé společnosti. 426 00:44:29,469 --> 00:44:35,239 V důsledku tohoto šíření informací mezi všechny lidi 427 00:44:35,359 --> 00:44:45,424 je narušován davo-„elitářský“ systém řízení a davo-„elitářská“ organizace společnosti. 428 00:44:45,784 --> 00:44:54,554 Jenže to technologické prostředí se rozvíjí na základě technogenních znalostí 429 00:44:55,301 --> 00:45:01,936 v souladu s převládajícím typem lidské psychiky. 430 00:45:02,056 --> 00:45:11,940 A proto lidé, kteří se nezformovali v opravdové lidi, sami vytvářejí ty podmínky, 431 00:45:12,060 --> 00:45:19,193 při kterých lidstvo, aniž by splnilo svoji roli stát se zástupcem Božím na zemi, 432 00:45:19,313 --> 00:45:25,828 tedy tu roli kvůli které Bůh lidi uvedl do ekosystému planety Země, 433 00:45:25,948 --> 00:45:32,593 do biosféry planety Země a celého Všehomíru, přestane existovat. 434 00:45:32,713 --> 00:45:35,654 Jedná se teď o finální experiment. 435 00:45:35,774 --> 00:45:43,395 Bůh vyzkoušel různé varianty, kterými chtěl umožnit lidem stát se lidmi. 436 00:45:43,515 --> 00:45:55,508 Vytvořil lidem podmínky, za kterých si sami mají zvolit, zda budou moci žít dál nebo ne. 437 00:45:55,628 --> 00:46:03,918 Teď stojí celý svět na hraně globální ekologické, ekonomické a vojenskopolitické katastrofy. 438 00:46:04,038 --> 00:46:11,300 Krach naší civilizace je za dveřmi, už se ho téměř dotýkáme. 439 00:46:11,420 --> 00:46:18,347 A vyhnout se tomu krachu můžeme pouze tak, že změníme sociální vztahy ve společnosti. 440 00:46:18,467 --> 00:46:24,362 To, co teď provádí státní elita USA a podpindosníci po celém světě 441 00:46:24,482 --> 00:46:31,460 urychluje pohyb celé společnosti, celé civilizace k této totální katastrofě. 442 00:46:31,580 --> 00:46:38,224 A to jen proto, že nechápou, že si svým jednáním podřezávají větev, na které sedí. 443 00:46:38,344 --> 00:46:40,874 Globální prediktor to chápe. 444 00:46:40,994 --> 00:46:50,106 A to právě tvoří základ jeho podpory Ruska v jeho jednání směřujícím k záchraně světové civilizace. 445 00:46:50,226 --> 00:46:53,630 A proto ty ústupky Rusku ovšem s tím, 446 00:46:53,750 --> 00:47:00,934 že je přitom nuceno se zuby nehty s globálním prediktorem rvát a bojovat o získání své suverenity. 447 00:47:01,054 --> 00:47:09,190 Protože oni vědí, že budou-li nám v něčem příliš bránit, ten krach přijde ještě rychleji: 448 00:47:09,310 --> 00:47:14,334 „Když teď Rusku ustoupíme v tom, co žádá, 449 00:47:14,454 --> 00:47:21,895 tak to posílí jeho stabilitu a ono bude moci řešit ten celoplanetární úkol zachování civilizace.“ 450 00:47:23,927 --> 00:47:33,752 Když Bůh nasměroval naši civilizaci technogenní cestou rozvoje, dal tím lidstvu na výběr: 451 00:47:33,872 --> 00:47:43,396 buď samo dosáhne lidské kvality a každý člověk si bude moci osvojit svůj geneticky založený potenciál, 452 00:47:43,516 --> 00:47:51,215 nebo se lidstvo samo zničí a intelekt bude předán jinému biologickému druhu, 453 00:47:51,335 --> 00:47:58,751 aby vyřešil ten úkol vytyčený z nejvyšší nadřazené řídící úrovně, Bohem. 454 00:48:01,914 --> 00:48:09,501 - A úkolem globálního prediktoru je, aby lidé svou lidskou kvalitu nezískali. - Čelit v tom Bohu. 455 00:48:09,621 --> 00:48:17,474 Maximálně zpomalit možnost, aby si lidé osvojili svůj geneticky podmíněný potenciál. 456 00:48:19,185 --> 00:48:22,168 Ještě je tu jedna otázka od Viktora. 457 00:48:22,288 --> 00:48:28,470 Valeriji Viktoroviči, jak se při čtení té či oné literatury, chceme-li se lépe seznámit s dějinami, 458 00:48:28,590 --> 00:48:34,231 třeba životopisů nebo pamětí, můžeme přesvědčit, že se jedná o originál od autora? 459 00:48:34,351 --> 00:48:36,957 Zda to po něm nebylo zredigováno? 460 00:48:37,077 --> 00:48:42,332 Vždyť když se seznamujeme s událostmi na základě něčí lži, tak nám to na znalostech nepřidá, 461 00:48:42,452 --> 00:48:44,338 jen vytvoří jejich iluzi. 462 00:48:44,458 --> 00:48:46,833 Já bych tu otázku pojal více zeširoka. 463 00:48:46,953 --> 00:48:50,742 A jak si máme být jistí, že to neproběhlo nejen po jeho smrti, 464 00:48:50,862 --> 00:48:56,143 ale že nějaké změny třeba byly provedeny dokonce ještě za života toho autora? 465 00:48:56,263 --> 00:49:02,573 Pamatujete si, jak za Brežněva požadovali od všech, co psali své paměti, aby tam napsali, 466 00:49:02,693 --> 00:49:11,677 no obrazně řečeno, třeba jak maršál Žukov přijel ke generálu Brežněvovi, 467 00:49:11,797 --> 00:49:14,661 aby mu dal své svolení k útoku na Reichstag? 468 00:49:14,781 --> 00:49:19,316 Takové věci se přece děly, že tam ty změny dělali ještě za svého života. 469 00:49:19,436 --> 00:49:28,343 A jak si máme být jisti tím, že ta kniha není produktem samocenzury? 470 00:49:28,463 --> 00:49:35,056 Kdy člověk díky těm či oněm vlastním vnitřním motivům 471 00:49:35,176 --> 00:49:41,383 vyzdvihuje jedna fakta a zamlčuje jiná prováděje tak jejich cenzuru, 472 00:49:41,503 --> 00:49:45,858 aby ty procesy získaly určitou žádoucí podobu? 473 00:49:45,978 --> 00:49:51,234 K tomu všemu je možné přistupovat dvěma cestami. 474 00:49:51,354 --> 00:49:58,049 Ta první cesta je velice dlouhá a těžká, náročná na čas. 475 00:49:58,169 --> 00:50:04,479 To musíte číst ty paměti a vzájemně je všechny mezi sebou porovnávat. 476 00:50:04,599 --> 00:50:15,821 A to, co je v jedněch pamětech ústředním tématem, popisuje potom autor ve shodě s ním, 477 00:50:15,941 --> 00:50:17,236 v naprosté. 478 00:50:17,356 --> 00:50:24,738 Máme tu tedy cenzuru vnější prováděnou za života nebo po smrti autora, to nehraje roli, 479 00:50:24,858 --> 00:50:26,880 a navíc vnitřní cenzuru. 480 00:50:27,000 --> 00:50:35,316 To, co tvoří v pamětech vedlejší témata vysvětlující chování člověka v určitých podmínkách 481 00:50:35,436 --> 00:50:44,035 a jeho pohled na to, jak probíhal proces řízení, to bývá vystaveno slabší cenzuře. 482 00:50:44,155 --> 00:50:49,487 Přestože i tam se něco vynechává a něco přidává. 483 00:50:49,607 --> 00:50:59,106 Potom to porovnáme s paměťmi jiných lidí, a v nich je to téma, které bylo zde vedlejší třeba tím ústředním 484 00:50:59,226 --> 00:51:07,028 a naopak to, co bylo zde ústředním tématem, je v nich tím vedlejším. 485 00:51:07,148 --> 00:51:12,943 A takto těch napsaných pamětí můžete porovnat velice mnoho v jedné a té samé oblasti. 486 00:51:13,063 --> 00:51:22,510 Ve výsledku získáte takové drobné síto, kde všechno, co tam bylo přimalováno, odpadne samo sebou. 487 00:51:22,630 --> 00:51:27,551 A zůstane pouze přesný výklad skutečnosti. 488 00:51:27,671 --> 00:51:35,036 To je velice dlouhá cesta, je na to třeba spousta času, abyste všechny ty paměti přečetli atd. 489 00:51:35,156 --> 00:51:42,417 A lidé na to často nemají dost času, nebo se nedostanou k potřebným pamětem: 490 00:51:42,537 --> 00:51:47,895 „Já bych potřeboval zjistit, nakolik jsou paměti tohoto člověka spolehlivé. 491 00:51:48,015 --> 00:51:52,345 A nakolik jsou spolehlivé ty ostatní?“ 492 00:51:53,091 --> 00:51:59,366 A v tomto případě se bez znalostí Koncepce sociální bezpečnosti, 493 00:51:59,486 --> 00:52:05,127 bez Dostatečně všeobecné teorie řízení prostě neobejdete. 494 00:52:05,247 --> 00:52:15,003 Protože právě znalosti z Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorií řízení jsou tím sítem, 495 00:52:15,981 --> 00:52:26,088 přes které si okamžitě můžete ověřit, nakolik jsou ty či ony informace z hlediska života průkazné. 496 00:52:26,208 --> 00:52:34,152 A kde si co kdo přikrášlil, kde jsou nějaké přídavky, které autor sám nenapsal 497 00:52:34,272 --> 00:52:38,706 a jak se tam projevuje autorova samocenzura. 498 00:52:38,826 --> 00:52:43,821 To vám umožní okamžitě určit, co je co. 499 00:52:45,609 --> 00:52:53,552 A jestliže tyto dovednosti nemáte, tak nic z toho rozpoznat nedokážete. 500 00:52:54,778 --> 00:53:02,346 Proto abyste prozkoumali, tedy abyste ihned rozeznali, kde vás informují pravdivě… 501 00:53:02,466 --> 00:53:08,314 A to se netýká jen pamětí, to platí pro jakékoliv informace, se kterými se v životě setkáváte, 502 00:53:08,434 --> 00:53:14,947 které jsou napsané v novinách, o kterých vás informují v televizi, co vám vykládá váš spolubesedník. 503 00:53:15,067 --> 00:53:20,062 Se znalostmi Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení 504 00:53:20,182 --> 00:53:24,449 můžete uplatnit metodologii této Koncepce. 505 00:53:24,569 --> 00:53:31,248 Z hlediska analýzy vám okamžitě umožní rozestavit všechno na svá místa. 506 00:53:33,493 --> 00:53:38,796 Jenže napřed musíte znát Koncepci sociální bezpečnosti 507 00:53:38,916 --> 00:53:45,054 a Dostatečně všeobecnou teorii řízení, ale to se musíte učit, učit a ještě jednou učit 508 00:53:45,174 --> 00:53:52,706 a získat znalosti o řízení sociálních supersystémů, o řízení společnosti. 509 00:53:52,826 --> 00:53:58,132 A takové znalosti jsou vyloženy pouze v knihách vnitřního prediktoru SSSR, 510 00:53:58,252 --> 00:54:04,433 v tlustých knihách, v analytických zprávách „K současné situaci“. 511 00:54:04,553 --> 00:54:12,022 Ale opakuji, že to všechno bez zkreslení najdete v materiálech vnitřního prediktoru 512 00:54:12,142 --> 00:54:17,136 zveřejněných do června 2018. 513 00:54:17,256 --> 00:54:21,565 Tyto materiály vám mohou posloužit jako učebnice, které vám pomohou 514 00:54:21,685 --> 00:54:27,200 naučit se pracovat s informacemi a provádět kvalitní analýzu, 515 00:54:27,320 --> 00:54:31,545 porozumět všem informačním tokům. 516 00:54:31,665 --> 00:54:37,804 A opakuji, že není důležité, zda se bude jednat o paměti nebo o aktuální informace. 517 00:54:41,297 --> 00:54:47,618 Tak když to byla poslední otázka, mi nezbývá, než vám popřát to nejlepší. 518 00:54:47,738 --> 00:54:53,169 Pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. 519 00:54:53,289 --> 00:54:57,930 Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a pro své zájmy 520 00:54:58,050 --> 00:55:03,836 a v míře svého nepochopení pro toho, kdo toho ví a chápe více. 521 00:55:03,956 --> 00:55:09,075 A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 522 00:55:09,195 --> 00:55:13,629 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. 523 00:55:13,749 --> 00:55:20,324 Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvojujte si znalosti o řízení společnosti, 524 00:55:20,444 --> 00:55:23,900 o řízení složitých sociálních supersystémů. 525 00:55:24,020 --> 00:55:30,574 Buďte konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými a braňte zájmy své a své rodiny. 526 00:55:30,694 --> 00:55:34,754 Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. 527 00:55:34,874 --> 00:55:45,046 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .