1 00:00:08,353 --> 00:00:11,892 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,299 --> 00:00:24,339 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:24,459 --> 00:00:28,359 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:28,479 --> 00:00:33,432 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:33,552 --> 00:00:37,907 Dnes je 22.10.2018. 6 00:00:38,464 --> 00:00:46,616 Samozřejmě, že nejčastěji pokládaná otázka se točila okolo událostí v Kerči. 7 00:00:46,736 --> 00:00:53,200 Zvykli jsme si vidět podobné události jen ve zprávách, jak k nim dochází někde daleko za oceánem. 8 00:00:53,320 --> 00:00:57,444 Dnes se to ale stalo u nás, 9 00:00:57,564 --> 00:01:03,231 tedy přesněji minulý týden a objevilo se tu v souvislosti s tím velmi mnoho otázek. 10 00:01:03,351 --> 00:01:07,063 Jak tomu máme rozumět, Valeriji Viktoroviči? 11 00:01:07,183 --> 00:01:11,050 Jak tu událost, kde je velmi mnoho nejasností, okomentujete? 12 00:01:11,170 --> 00:01:17,016 A konkrétně, jak máme chápat to, že ten teroristický atentátník napodobil 13 00:01:17,136 --> 00:01:21,337 jednoho z aktérů analogické hromadné střelby do studentů 14 00:01:21,457 --> 00:01:26,198 ve škole Columbine ve státě Colorado v roce 1999? 15 00:01:27,947 --> 00:01:31,496 Když umírají lidé, 16 00:01:32,911 --> 00:01:39,443 a obzvláště děti, mládež, která má ještě celý život před sebou, 17 00:01:39,563 --> 00:01:47,184 je to pro celou společnost velice těžké a bolestivé. 18 00:01:50,426 --> 00:01:54,875 Také mluvit o těchto věcech je velice tíživé. 19 00:01:54,995 --> 00:02:02,925 Zde se prostě nelze omezit jen vyjádřením upřímné soustrasti příbuzným a známým, 20 00:02:04,640 --> 00:02:08,892 je nutné pochopit podstatu toho, co se stalo. 21 00:02:11,533 --> 00:02:24,804 A těch příčin, které se pro to staly základem, je velmi, velmi mnoho. 22 00:02:24,924 --> 00:02:32,844 Nezávisle na tom, jak ten teroristický čin reálně probíhal, 23 00:02:32,964 --> 00:02:39,860 je již nyní možné vyjmenovat příjmení řady osob, které udělaly všechno pro to, 24 00:02:39,980 --> 00:02:44,447 aby k takovému střílení v našich školách docházelo, 25 00:02:44,567 --> 00:02:55,667 aby k takovým útokům studentů proti studentům a učitelům docházelo, aby se to stalo. 26 00:02:55,787 --> 00:03:01,974 Vy jste to přirovnal, tedy v otázce to bylo přirovnáno k tomu případu v Columbine. 27 00:03:02,094 --> 00:03:05,823 Bylo to formulováno správně, že jsme si zvykli na to, 28 00:03:05,943 --> 00:03:12,949 že k podobným událostem dochází pouze na Západě, jen v USA. 29 00:03:13,713 --> 00:03:18,955 A oč se vlastně opírá ta událost v Columbine? 30 00:03:19,075 --> 00:03:23,951 Není to pouze systém sociální organizace společnosti, 31 00:03:24,071 --> 00:03:30,585 ale také systém organizace samotného vzdělávacího procesu! 32 00:03:33,888 --> 00:03:46,053 To právě americký vzdělávací systém tvoří v mnohém základ pro páchání zločinů tohoto druhu, 33 00:03:46,173 --> 00:03:49,313 pro to, aby se takové tragédie děly. 34 00:03:49,433 --> 00:03:54,282 To právě v amerických školách se to stalo obyčejným, běžným jevem. 35 00:03:54,402 --> 00:04:02,745 A kdopak se u nás všemožně vynasnažil zničit ten nejlepší vzdělávací systém na světě? 36 00:04:02,865 --> 00:04:08,260 Jak ho nazval sám americký prezident J. F. Kennedy, který řekl, 37 00:04:08,380 --> 00:04:16,504 že ten závod o dobývání vesmíru SSSR vyhrál ve školní lavici, 38 00:04:16,624 --> 00:04:22,947 že ve světě neexistuje lepší vzdělávací systém, než je ten sovětský. 39 00:04:23,067 --> 00:04:25,923 A co udělali naši „demokraté“? 40 00:04:26,043 --> 00:04:31,219 Co říkají takoví jako Čubajz, Gref a další? 41 00:04:31,339 --> 00:04:37,307 To nejhorší, co bylo v SSSR, byl jeho vzdělávací systém, který je nutné zničit 42 00:04:37,427 --> 00:04:46,235 a tuto pozici potom prosazovali ministři školství, takoví jako Fursenko a Livanov. 43 00:04:46,355 --> 00:04:52,416 Ti udělali všechno pro to, aby náš vzdělávací systém degradoval, 44 00:04:52,536 --> 00:05:02,244 aby se u nás ve školách mohlo stát realitou takové střílení, k jakým teď dochází a docházelo v USA. 45 00:05:02,364 --> 00:05:08,386 To právě Fursenko a Livanov a bývalý ruský prezident Dmitrij Anatoljevič Medvěděv 46 00:05:08,506 --> 00:05:13,109 udělali všechno pro to, aby děti byly zabíjeny ve školách. 47 00:05:13,229 --> 00:05:15,157 O to se snažili. 48 00:05:15,676 --> 00:05:23,729 Nevzpomínáte si snad, jak Dmitrij Anatoljevič prohlásil, že pedagog není profese, 49 00:05:23,849 --> 00:05:29,626 že jde o poskytování služby, že je to sluha, po kterém může šlapat kdo si jen vzpomene? 50 00:05:29,746 --> 00:05:35,107 Nevzpomínáte si snad, jak se Dmitrij Anatoljevič smál a říkal: „Potřebujete peníze? 51 00:05:35,498 --> 00:05:39,510 Tak co děláte ve školství? Jděte podnikat.“ 52 00:05:39,630 --> 00:05:43,028 A kdo potom bude vycházet z našich škol? 53 00:05:43,583 --> 00:05:50,351 Tím nejlépe placeným člověkem ve státních službách musí být UČITEL! 54 00:05:50,471 --> 00:05:53,149 To učitel formuje naši budoucnost! 55 00:05:53,269 --> 00:05:58,910 A jakou budoucnost nám zformovali takoví ministři školství jako Fursenko a Livanov 56 00:05:59,030 --> 00:06:02,284 a bývalý ruský prezident Medvěděv? 57 00:06:02,404 --> 00:06:04,876 Takovou jako je ta v Kerči. 58 00:06:04,996 --> 00:06:09,073 Teď samozřejmě hned najdou příčiny a viníky. 59 00:06:09,193 --> 00:06:14,175 To bezpečnostní systém byl špatný. 60 00:06:15,080 --> 00:06:20,244 Viníci budou potrestáni, nové bezpečnostní systémy zavedeny… 61 00:06:20,364 --> 00:06:25,964 A nevzpomínáte si snad na ty u nás tak oblíbené filmy o našich výsadkářích? 62 00:06:26,333 --> 00:06:31,683 Například V zóně zvýšené ostrahy, Odvetný tah, 63 00:06:31,803 --> 00:06:38,946 kdy malá skupinka vysoce připravených lidí neútočí jen na jakési školy, 64 00:06:39,336 --> 00:06:45,920 ale na přísně střežené objekty, velitelství a přesto svou diverzní operaci uskuteční? 65 00:06:47,565 --> 00:06:53,902 Tím naznačuji, že ať už by byl bezpečnostní systém jakýkoliv… 66 00:06:54,022 --> 00:07:00,897 Dnes dáme do oken škol mříže, zítra okolo nich natáhneme plot z ostnatého drátu, 67 00:07:01,017 --> 00:07:07,995 uděláme okolo nich minová pole, postavíme betonové bunkry s kulomety a děly. 68 00:07:08,115 --> 00:07:15,380 Potom bude muset mít každý žáček vojenský doprovod s tanky a obrněnými transportéry, 69 00:07:15,500 --> 00:07:19,701 aby v pořádku došel domů 70 00:07:19,821 --> 00:07:26,448 a nakonec bude armáda hlídat i jeho dům… Co je to za hovadiny? 71 00:07:27,703 --> 00:07:30,481 Musíme změnit systém! 72 00:07:31,036 --> 00:07:39,245 A mezi jeho prvními změnami musí být navýšení sociálního postavení učitele, 73 00:07:39,365 --> 00:07:42,578 aby ve školách začali učit i muži. 74 00:07:42,698 --> 00:07:50,585 Učitel musí být tím nejlépe placeným státním zaměstnancem v naší zemi. 75 00:07:50,705 --> 00:07:58,240 Ve státní sféře musí mít nejvyšší výplatu učitelé ve školách a vychovatelé ve školkách. 76 00:08:02,360 --> 00:08:03,677 Dále. 77 00:08:03,976 --> 00:08:08,026 Je nutné zavést oddělené vyučování pro chlapce a dívky. 78 00:08:08,146 --> 00:08:13,783 A není kvůli tomu třeba stavět další školy, úplně postačí, když v nich budou oddělené třídy chlapců a dívek. 79 00:08:13,903 --> 00:08:18,293 Dále. Je nutné oddělit výchovnou a vzdělávací práci. 80 00:08:18,413 --> 00:08:23,923 Je nutné vrátit stalinský princip také v tomto, nejen v odděleném vzdělávání, ale i v systému. 81 00:08:24,043 --> 00:08:28,597 Učitelé se musí dělit na učitele předmětů a vychovatele. 82 00:08:29,092 --> 00:08:33,124 A ještě je celá řada prací, které je třeba udělat. 83 00:08:33,244 --> 00:08:40,828 Ale to neodpovídá na otázku: Co přesně se stalo v Kerči? 84 00:08:40,948 --> 00:08:45,190 Takže ano, systémovou záležitostí je, že se to mohlo stát. 85 00:08:45,310 --> 00:08:51,889 Tedy to, oč se zasloužili Fursenko, Livanov, Medvěděv, to teď vedlo k té tragédii v Kerči. 86 00:08:53,438 --> 00:08:59,165 Ale co reálně se tam tedy stalo? Přirovnali to k případu Columbine, ano? 87 00:09:00,367 --> 00:09:04,548 V tom Columbine to opravdu byla velká tragédie, 88 00:09:04,668 --> 00:09:13,996 kdy dva žáci v den výročí Hitlerových narozenin 20. dubna 1999 zabili… 89 00:09:16,444 --> 00:09:23,069 Kolik jich zabili? 13 lidí zabili a 36 jich zranili a potom se sami zastřelili. 90 00:09:23,189 --> 00:09:25,887 Skutečně šlo o masovou vraždu. 91 00:09:27,162 --> 00:09:32,882 Podobá se ta událost v Kerči tomu, co se stalo v Columbine? 92 00:09:34,157 --> 00:09:42,366 Nu, vždyť poukazují na to, že se připodobnil tomu hrdinovi, no tomu hlavnímu hrdinovi, 93 00:09:42,757 --> 00:09:49,773 tedy tomu herci, který hrál ve filmu o Columbine a přizpůsobil mu svůj vzhled. 94 00:09:49,893 --> 00:09:55,615 Také se zastřelil v knihovně. Zdá se, že vše je to podobné. 95 00:09:55,735 --> 00:10:02,795 Ve skutečnosti to, co se stalo v Kerči, nemá nic společného s Columbine. 96 00:10:04,009 --> 00:10:13,843 V Columbine došlo k hromadné vraždě, a v Kerči šlo o teroristický útok toho nejčistšího ražení. 97 00:10:15,914 --> 00:10:27,456 To, co se stalo v Kerči, se v mnohém podobá tomu, co se stalo v roce 2016 v Mnichově, 98 00:10:27,576 --> 00:10:33,195 kde ten student střílel po lidech v obchodním domě. 99 00:10:33,315 --> 00:10:41,692 V mnohém se to podobá tomu, co se stalo v Las Vegas v roce 2017, 100 00:10:41,812 --> 00:10:47,123 kde z hotelu střílel odstřelovač v době festivalu. 101 00:10:48,110 --> 00:10:59,611 Ale úplně nejvíce se to podobá jiné události z letošního roku, 2018. 102 00:10:59,731 --> 00:11:11,263 14. února na Floridě ve škole Margery Stoneman Douglas došlo k teroristickému útoku, 103 00:11:11,383 --> 00:11:15,352 který byl na začátku nazván teroristickým útokem 104 00:11:15,472 --> 00:11:19,081 a nakonec byl překvalifikován na hromadnou vraždu. 105 00:11:19,201 --> 00:11:25,228 A když u nás teroristický útok překvalifikovali na hromadnou vraždu, že to útok nebyl... 106 00:11:25,348 --> 00:11:34,229 Všechno z toho, co jsem vyjmenoval s výjimkou Las Vegas, kde je to poněkud problematické, 107 00:11:34,349 --> 00:11:39,630 tak to všechno bylo překvalifikováno na hromadnou vraždu. 108 00:11:41,567 --> 00:11:51,115 A čím se liší teroristický útok od hromadné vraždy? Já odpovím. Způsobem svého provedení. 109 00:11:51,235 --> 00:11:56,033 A teď se samozřejmě ozve: „Jak to? Prý způsobem provedení. 110 00:11:56,153 --> 00:12:02,848 A čím se liší případ, kdy nějakému zločineckému šéfovi nechají vybuchnout v autě bombu od toho, 111 00:12:02,968 --> 00:12:06,898 když vybuchne v autě nějakého státního úředníka? 112 00:12:07,018 --> 00:12:12,588 Čím se rozstřílení nějaké zločinecké sešlosti liší od této střelby.“ 113 00:12:12,708 --> 00:12:18,021 Přece by se zdálo, že je to jedno a to samé, že? Ale ten rozdíl je tam velký. 114 00:12:18,141 --> 00:12:25,029 Ta věc spočívá v tom, že hromadná vražda je zacílená a konečná. 115 00:12:25,149 --> 00:12:34,736 Jedná se o konkrétní nenáviděný subjekt, vůči kterému se projeví agrese. 116 00:12:34,856 --> 00:12:37,887 To je případ hromadné vraždy. 117 00:12:38,007 --> 00:12:41,648 Řekněme, že je nějaká zločinecká sešlost v restauraci. 118 00:12:41,768 --> 00:12:48,013 Někdo tam vtrhne, ty zločince postřílí a s nimi i někoho z návštěvníků či obsluhy, 119 00:12:48,133 --> 00:12:52,867 ale jedná se o hromadnou vraždu s vedlejšími oběťmi. 120 00:12:52,987 --> 00:12:59,714 A čím se liší teroristický útok? Teror se překládá jako zastrašování a hrůza. 121 00:12:59,834 --> 00:13:10,387 Teroristický útok se liší tím, že při něm neexistuje konkrétní objekt útoku, 122 00:13:10,507 --> 00:13:19,966 že každý člověk, který se ocitne v určitých podmínkách, se může stát obětí takového útoku. 123 00:13:23,695 --> 00:13:29,835 V minulém roce došlo v Německu k takovému skandálu. 124 00:13:29,955 --> 00:13:36,883 Nějaký šílenec přidával do dětských potravin v obchodech jed. 125 00:13:37,003 --> 00:13:42,693 A lidé si ty dětské potraviny jednoduše mohli koupit a otrávit s nimi vlastní dítě. 126 00:13:42,813 --> 00:13:47,984 Dovedete si představit tu hrůzu všech rodičů, hrůzu celého Německa 127 00:13:48,104 --> 00:13:52,639 v těch dvou dnech, kdy toho šílence hledali? 128 00:13:52,759 --> 00:13:59,121 Jakého se to týká obchodu? Proti jakému obchodu je zaměřen útok toho šílence? 129 00:13:59,241 --> 00:14:06,065 Vždyť ty potraviny může koupit každý, dát je svému dítěti a otrávit ho vlastníma rukama. 130 00:14:06,185 --> 00:14:12,288 Ten strach lidí, kteří se střetli s takovou realitou, ta hrůza zaplavila všechny. 131 00:14:12,408 --> 00:14:15,478 Tak to je teroristický útok. 132 00:14:20,751 --> 00:14:34,484 Když tedy není cíl útoku určen přesně, a objektem, obětí toho útoku se může stát kdokoliv, 133 00:14:34,604 --> 00:14:39,988 kdo se z nějakých důvodů ocitne na tom či onom místě, 134 00:14:40,991 --> 00:14:44,463 tak je to teroristický útok. 135 00:14:44,583 --> 00:14:47,498 A co tu máme v daném případě? 136 00:14:47,618 --> 00:14:59,149 Ta agrese nebyla zaměřena na konkrétní osoby, jednalo se o plošný útok. 137 00:15:03,675 --> 00:15:07,610 A dále je třeba podotknout, 138 00:15:07,730 --> 00:15:16,972 že do té oficiální verze všechno nezapadá, to všechno, co se dozvídáme z médií, 139 00:15:17,821 --> 00:15:20,084 je zřejmé všem. 140 00:15:20,204 --> 00:15:23,266 Pro všechny je to evidentní. 141 00:15:23,386 --> 00:15:29,760 Jenže bohužel takovou veřejnou analýzu 142 00:15:31,013 --> 00:15:41,011 před odhalením problému proč byl ten teroristický útok překvalifikován na hromadnou vraždu, 143 00:15:41,131 --> 00:15:49,980 není teď veřejně účelné provést. 144 00:15:50,847 --> 00:15:59,688 Proto teď nebudeme celé to pozadí rozebírat. Řeknu jen jedno. 145 00:15:59,808 --> 00:16:12,450 Já osobně nemám žádné důvody se domnívat, že se všech těch vražd dopustil ten mladík, 146 00:16:12,570 --> 00:16:15,793 kterému to všechno připisují. 147 00:16:15,913 --> 00:16:17,947 Žádné důvody. 148 00:16:18,067 --> 00:16:25,051 Ta skutečnost, že se očividně podílel na provedení tohoto teroristického činu, je jasná. 149 00:16:25,171 --> 00:16:32,123 Ale jak přesně v tom byl angažován, je už otázkou, a to velice závažnou otázkou. 150 00:16:32,243 --> 00:16:39,099 O některých věcech zatím není účelné mluvit. 151 00:16:39,219 --> 00:16:42,281 A co je zajímavé? 152 00:16:42,401 --> 00:16:46,267 Já tvrdím, že nemám žádné důvody. 153 00:16:46,387 --> 00:16:53,243 A někdo namítne: „Jak to? Vždyť přece bylo zveřejněno to video a tam je to přece všechno vidět!“ 154 00:16:53,363 --> 00:16:59,833 Ano, na tom videu je toho vidět dost, co vyvolává ještě více otázek. 155 00:16:59,953 --> 00:17:06,745 Jak byl ten teroristický útok přesně proveden, a co s tím přesně má společného ten mladík, 156 00:17:06,865 --> 00:17:12,788 kterého potom označili za jeho pachatele. 157 00:17:13,334 --> 00:17:18,189 Ta věc se totiž má tak… Tuto otázku teď ponecháme stranou, 158 00:17:18,309 --> 00:17:23,782 ale některé průvodní věci týkající se řízení je třeba zmínit. 159 00:17:23,902 --> 00:17:29,054 Město zaplavilo velké množství fám, které se dále množily. 160 00:17:29,174 --> 00:17:32,397 Jednalo se o ty nejdivočejší fámy, 161 00:17:32,517 --> 00:17:40,626 které bylo možné s příslušnou informovaností okamžitě vyvracet, odvrhnout. 162 00:17:40,746 --> 00:17:47,257 Rozlišit například zranění získané v důsledku výbuchu, 163 00:17:47,377 --> 00:17:55,028 nebo v důsledku výstřelu z lovecké pušky či střelného zranění z kulometu je velice jednoduché. 164 00:17:55,478 --> 00:17:58,628 Ale ty fámy se dál šířily. 165 00:17:58,748 --> 00:18:04,703 Prý šlo o diverzní oddíly, pokoušeli se to přirovnat k Buďonnovsku (útok Basajeva). 166 00:18:04,823 --> 00:18:10,683 Kdyby se to podobalo útoku na Buďonnovsk, tak by se odtud hned tak někdo nedostal. 167 00:18:10,803 --> 00:18:14,669 To všechno se dá hned vyvrátit. Ale co je zajímavé? 168 00:18:14,789 --> 00:18:24,281 Jak se v souvislosti s tím útokem v Kerči chovaly různé politické síly. 169 00:18:25,952 --> 00:18:34,921 Jak se ukázalo, tak nejlépe připravenou a nejlépe organizovanou politickou silou 170 00:18:35,041 --> 00:18:43,986 byli v souvislosti s tím teroristickým útokem v Kerči všemožní liberasti včetně toho dorostu okolo Navalného. 171 00:18:44,106 --> 00:18:49,869 Ti měli prakticky okamžitě k dispozici polotovary, které začali jako na povel… 172 00:18:49,989 --> 00:18:56,275 A proč jak? Okamžitě jako podle šablony začali dávat do oběhu následující verzi: 173 00:18:56,395 --> 00:19:04,464 „Jen se na to podívejte. Ten vrah byl uctívač Putina a ruského světa. 174 00:19:05,685 --> 00:19:11,254 Tak to vidíte, cožpak ruský svět může někdy přinést něco dobrého? 175 00:19:11,374 --> 00:19:17,161 Tady máte tu reálnou tvář ruského světa. Jak vůbec může někdo podporovat Putina?“ 176 00:19:17,281 --> 00:19:22,821 A potom ještě dodávali: „A dokonce spálil bibli!“ 177 00:19:22,941 --> 00:19:27,564 A celé se to rozběhlo a točí se to neustále v tomto stylu. 178 00:19:27,684 --> 00:19:35,326 To znamená, že je lidem vnucováno, že ve světě je jen jedna pozitivní síla a tou jsou USA. 179 00:19:35,446 --> 00:19:42,279 A jestliže se chce Rusko vyhnout teroristickým útokům, musí se přizpůsobovat USA. 180 00:19:42,399 --> 00:19:49,070 Jakýkoliv diktát ze strany USA je pro Rusko blahem. 181 00:19:50,039 --> 00:19:58,098 A jestliže se Rusko tomu diktátu USA nepřizpůsobí, tak ať se nediví těm teroristickým útokům. 182 00:19:58,218 --> 00:20:01,520 Oni budou. A proč? „No vždyť se podívejte. 183 00:20:01,640 --> 00:20:06,775 To přece vy budujete ruský svět a ten vám přináší takovéto vraždy. 184 00:20:06,895 --> 00:20:10,764 Je to Putinův přívrženec a proto vraždí.“ 185 00:20:12,352 --> 00:20:20,082 To právě ukazuje na to, kdo reálně zorganizoval jak samotný teroristický útok v té škole, 186 00:20:20,202 --> 00:20:23,991 tak i jeho informační krytí a následnou informační vlnu, 187 00:20:24,111 --> 00:20:28,029 na které se podílejí prakticky veškerá ukrajinská média, 188 00:20:28,149 --> 00:20:31,938 a tam je to jasné, tam to všechno řídí americký velvyslanec, 189 00:20:32,058 --> 00:20:39,088 a všichni podpindosníci v Rusku a obzvláště ti zaměření na Navalného dorost. 190 00:20:41,395 --> 00:20:49,393 Proto se teď musí všichni uklidnit, nechat vyšetřovací orgány pracovat 191 00:20:49,513 --> 00:20:53,920 a nezlobit se na ně, že prakticky o ničem neinformují. 192 00:20:54,040 --> 00:20:57,057 Oni skutečně prakticky žádné informace neposkytují, 193 00:20:57,177 --> 00:21:01,352 protože při vyšetřování existuje takový pojem jako utajení, 194 00:21:01,472 --> 00:21:07,242 a zainteresované osoby, které by mohly ty informace využít ke svému prospěchu 195 00:21:07,362 --> 00:21:13,337 a k rozněcování nějaké nenávisti ve státě. 196 00:21:13,457 --> 00:21:20,976 A všimli jste si toho případu, jak místo tamtoho podstrčili jiného mladíka? 197 00:21:21,096 --> 00:21:24,834 To byl také zajímavý řídící manévr 198 00:21:24,954 --> 00:21:32,961 a je třeba se podívat na tu televizní společnost, která se toho účastnila, jak to, že právě ona jediná to udělala. 199 00:21:33,450 --> 00:21:39,520 Je proto nutné brát to s klidem, chápat, že vyšetřování probíhá v režimu utajení 200 00:21:40,214 --> 00:21:47,724 a co se týká pohledu z obecného chodu věcí, tak to, co se stalo, 201 00:21:47,844 --> 00:21:58,912 byl teroristický útok zrealizovaný tajnými službami USA, a proto by žádné bezpečnostní systémy nepomohly... 202 00:21:59,032 --> 00:22:04,948 Jakékoliv bezpečnostní systémy jsou jen pro hlupáky, kromě ochrany speciálních objektů. 203 00:22:05,068 --> 00:22:12,432 Ale i proti ochraně speciálních objektů lze provádět diverzní akce a speciálně na ně diverzní skupinu připravit. 204 00:22:12,552 --> 00:22:16,830 Takže jestliže je cílem provést teroristický útok, 205 00:22:18,425 --> 00:22:24,623 tak k němu dojde, a aby k tomu nedocházelo je třeba změnit SYSTÉM. 206 00:22:24,743 --> 00:22:30,101 Systém, ve kterém by nebylo možné, aby k takovému útoku došlo. 207 00:22:30,221 --> 00:22:37,816 Proč například v Sovětském svazu byly teroristické útoky něčím tak výjimečným, že… 208 00:22:38,537 --> 00:22:42,420 Jak bych to vyjádřil? No že byly velmi vzácné. 209 00:22:42,540 --> 00:22:51,576 Protože tam systém sociálních vztahů byl ve společnosti takový, že ten útok nebyl možný. 210 00:22:51,696 --> 00:22:58,906 Všechny rozvědky světa přemýšlely, jak pracovat v Rusku: "V sovětském Rusku? Tam to prostě nejde." 211 00:22:59,026 --> 00:23:04,848 Jde přibližně o to, co bylo popsáno v románu Fenimora Coopera, kde… 212 00:23:04,968 --> 00:23:07,136 Jak on se jen jmenuje? 213 00:23:08,242 --> 00:23:14,697 Čingačgúk, Poslední (Mohykán)... No teď si nevzpomenu. 214 00:23:14,817 --> 00:23:22,182 Tak tam je taková epizoda, kde dva bílé lovce skalpů zajali indiáni. 215 00:23:22,902 --> 00:23:30,721 Oni nebyli svázaní, jen tak polehávali. A mimochodem, to je ve westernech dost rozšířený jev. 216 00:23:30,841 --> 00:23:34,322 Baví se spolu a jeden navrhuje útěk. 217 00:23:34,442 --> 00:23:40,366 „Tak to zkus. I ten nejmenší klučík, malé dítě je tu tvým hlídačem. 218 00:23:40,486 --> 00:23:45,355 To jen ty si myslíš, že jsi volný. Odtud nikam utéct nedokážeš.“ 219 00:23:45,475 --> 00:23:50,319 Tak takový systém neumožňuje provedení teroristických útoků. 220 00:23:50,439 --> 00:23:55,154 Z hlediska zákona rozdělení pravděpodobnosti k teroristickému útoku v podstatě dojít může, 221 00:23:55,274 --> 00:23:58,857 ale nemůže jít o masově rozšířený jev, jako se to u nás stává dnes. 222 00:23:58,977 --> 00:24:03,384 Jen se podívejte, jak se ve školách šíří násilí. A to je všechno… 223 00:24:03,504 --> 00:24:09,531 To k tomu nás vedli jak bývalý p-rezident Medvěděv, 224 00:24:09,651 --> 00:24:13,826 tak i bývalí ministři školství Fursenko a Livanov, 225 00:24:13,946 --> 00:24:17,529 kteří likvidovali náš vzdělávací systém. 226 00:24:19,124 --> 00:24:21,473 Je možné říci následující. 227 00:24:21,593 --> 00:24:27,843 Kdyby se zachoval alespoň takový systém sociálních vztahů, jaký byl v sovětské škole, 228 00:24:27,963 --> 00:24:31,572 tak by takový teroristický útok nebyl možný. 229 00:24:37,076 --> 00:24:45,306 K dalším otázkám. Minulý týden se také symbolickou událostí, které si lidé povšimli, 230 00:24:45,426 --> 00:24:55,568 stalo Valdajské fórum, které proběhlo v Soči, a kterého se jako vždy účastnil i prezident Putin. 231 00:24:55,688 --> 00:25:00,653 V souvislosti s tím tu mám otázku od Alexeje Nikolajeva. 232 00:25:00,773 --> 00:25:05,571 Zdravím vás, na Valdajském fóru při odpovědi na otázku týkající se 233 00:25:05,691 --> 00:25:10,232 budování mnohonárodnostního státu Putin řekl, 234 00:25:10,352 --> 00:25:17,851 že základním faktorem úspěšného vybudování mnohonárodnostního státu Ruska je tolerance. 235 00:25:17,971 --> 00:25:24,119 Jenže v ruském jazyce a v povědomí převážné většiny obyvatelstva Ruska má tento pojem negativní smysl 236 00:25:24,239 --> 00:25:30,806 a nemá nic společného s těmi mravně-etickými principy, na kterých bylo vybudováno mnohonárodnostní Rusko. 237 00:25:30,926 --> 00:25:35,563 Jde očividně o záměnu pojmů. Proč Putin připustil takovou záměnu? 238 00:25:35,683 --> 00:25:41,157 Jestli to udělal nechtěně, tak se s ohledem na jeho úroveň jedná o nepromyšlenost a neopatrnost. 239 00:25:41,277 --> 00:25:45,569 Možná nechápe rozdíl, nebo to takto řekl speciální kvůli Evropě ve smyslu: 240 00:25:45,689 --> 00:25:48,238 „Kráčíte správnou cestou soudruzi.“ 241 00:25:48,358 --> 00:25:52,826 Přestože krach Evropy není cílem Ruska ale dokonce přímo naopak. 242 00:25:52,946 --> 00:25:59,319 Nakolik si pamatuji, tak Putin v tomto ohledu skutečně vyslovil slovo tolerance. 243 00:25:59,439 --> 00:26:04,527 Ale v tomto ohledu mluvil ze silné pozice, ne z té slabé. 244 00:26:04,647 --> 00:26:11,021 Proč u nás neustále vládne ten postoj: „Doběhli nás a všechno se zhroutí.“ 245 00:26:11,141 --> 00:26:19,989 Ta věc se má tak, že ve válce smyslů… Každé slovo je nositelem určitého smyslu. 246 00:26:20,109 --> 00:26:22,657 Každý znak je nositelem smyslu. 247 00:26:22,777 --> 00:26:28,315 Proč bychom se například měli vzdávat starobylého ruského slunečního symbolu svastiky jen proto, 248 00:26:28,435 --> 00:26:36,062 že hitlerovské Německo se pod tímto znakem dopouštělo strašných zločinů? 249 00:26:36,182 --> 00:26:43,231 Nu, na jakém základě? Za své symboly, za své znaky je třeba bojovat. 250 00:26:44,066 --> 00:26:52,167 A v dané situaci, když se Putin dostává na pole tolerance, tak provádí obrácený protitah: 251 00:26:52,650 --> 00:26:59,722 "U vás má slovo tolerance takový a takový charakter a to ničí vaše státy. 252 00:26:59,842 --> 00:27:06,280 Přitom máte před očima náš stát, naše dějiny, 253 00:27:06,400 --> 00:27:15,506 a vidíte v těch duchovních vzájemných vazbách Ruska, v tom že Rusko existuje jako faktor globální politiky, 254 00:27:15,626 --> 00:27:22,577 možnost sami se zachránit, zachovat si své státy a své kultury. 255 00:27:22,697 --> 00:27:26,687 Tak se dobře podívejte, jak u nás vypadá taková tolerance." 256 00:27:26,807 --> 00:27:28,614 Vždyť o čem Putin mluvil? 257 00:27:28,734 --> 00:27:34,247 Mluvil o zachování kulturní identity národa. 258 00:27:34,367 --> 00:27:42,058 Mluvil o tom, že ne všechny národy světa mají takovou kulturní identitu, 259 00:27:42,178 --> 00:27:50,062 že ne všechny národy jsou schopné žít jako jediný organismus a bránit svůj stát i za cenu vlastní života. 260 00:27:50,182 --> 00:27:57,971 A jestliže každý jednotlivý člověk nebude bránit svůj stát, svůj národ, 261 00:27:58,999 --> 00:28:07,357 i za cenu obětování vlastního života, tak to Putin dobře řekl, že se takové národy samy vyhubí. 262 00:28:07,477 --> 00:28:14,140 Mnohé národy již neexistují. A u mnohých si už dokonce ani nepamatujeme, že tu někdy byly. 263 00:28:14,260 --> 00:28:22,659 To znamená, že Putin vstoupil na pole západní politiky, použil jejich terminologii a naplnil ji svým obsahem, 264 00:28:22,779 --> 00:28:29,442 provedl aktivní útok s pevnou oporou na historickou, kulturní identitu vlastního národa 265 00:28:29,562 --> 00:28:33,814 a zde to interpretují jako absolutní porážku. 266 00:28:33,934 --> 00:28:38,764 Víte, přesně takto jsme přišli o Sovětský svaz. 267 00:28:38,884 --> 00:28:48,697 Sovětský svaz položili k nohám zcela zbankrotovaným USA jen půl roku před tím, než by se USA zhroutily. 268 00:28:53,326 --> 00:29:00,109 A předali jim ten dáreček na stříbrném tácu: 269 00:29:00,229 --> 00:29:06,795 „Jen berte, vládněte nám, řiďte nás, protože my sami jsme jen tupá hovada. 270 00:29:06,915 --> 00:29:13,032 My přece potřebujeme… Náš stát je sice bohatý, ale nedokážeme v něm udržet pořádek. 271 00:29:13,152 --> 00:29:16,921 A vy Američané dokážete dobře řídit, tak nás řiďte.“ 272 00:29:17,041 --> 00:29:21,325 To je mimochodem i k těm historickým mýtům, že jsme sem někoho zvali se slovy, 273 00:29:21,445 --> 00:29:24,945 že náš stát je bohatý, ale je třeba v něm udělat pořádek. 274 00:29:25,065 --> 00:29:30,449 Tak takto vypadala realizace tohoto historického mýtu ve 20. století. 275 00:29:30,938 --> 00:29:43,462 Putin vede na všech prioritách útočnou… Používá útočnou strategii a neustále o tom mluví. 276 00:29:43,582 --> 00:29:49,918 A udělat z toho porážku? To znamená, že Putina neposloucháte, neslyšíte, co říká. 277 00:29:50,038 --> 00:29:57,068 A přitom on tam v těch svých odpovědích popsal matrici. Vytvořil ucelený obrázek, 278 00:29:57,188 --> 00:30:01,260 do kterého dokázal každý ten prvek vepsat. 279 00:30:03,575 --> 00:30:07,124 Takže všechno to bylo zcela v pořádku. 280 00:30:07,244 --> 00:30:12,602 A právě takto je třeba uplatňovat globální politiku, 281 00:30:12,722 --> 00:30:19,623 právě takto realizovat své řízení, právě tímto způsobem získávat suverenitu. 282 00:30:24,530 --> 00:30:30,764 Dále je tu otázka od Leonida, kterou podpořilo dalších 57 návštěvníků. 283 00:30:32,698 --> 00:30:39,137 Takže k otázce: Podle údajů ankety provedené novinami Military Times 284 00:30:39,257 --> 00:30:48,149 se téměř polovina, 46% amerických vojáků, domnívá, že USA budou v blízké době zataženy do velké války. 285 00:30:48,724 --> 00:30:56,439 Svědčí to o tom, že americké vojáky psychicky připravují na účast v rozsáhlých vojenských akcích? 286 00:30:56,559 --> 00:31:02,920 Je to demonstrace záměru amerických elit, že jejich vojáci budou provádět čistku ruských území 287 00:31:03,040 --> 00:31:05,883 po provedení státního převratu? 288 00:31:06,003 --> 00:31:08,680 Nebo mají USA na mysli Čínu? 289 00:31:08,800 --> 00:31:13,906 Tam také, nakolik je nám známo, probíhá s plnou silou destabilizace vnitřní situace. 290 00:31:14,026 --> 00:31:20,098 Nebo se za těmito rozviřovanými půtkami USA versus Čína a USA versus Rusko 291 00:31:20,218 --> 00:31:24,933 ukrývá nějaký jiný vektor útoku, například na Írán nebo Latinskou Ameriku? 292 00:31:25,053 --> 00:31:28,204 A proč tak daleko? Je to o moc blíž. 293 00:31:29,006 --> 00:31:34,171 Ta otázka se přímo váže na to, co říkal Putin. 294 00:31:35,646 --> 00:31:43,002 A vrátíme se opět několika slovy k té toleranci. Vždyť se podívejte, jak Putin postupuje, 295 00:31:43,122 --> 00:31:48,531 když ty pojmy plní příkladem vlastního chování, tak poskytuje možnost západním politikům, 296 00:31:48,651 --> 00:31:58,047 kteří si chtějí uchovat svou kulturní identitu, aniž by museli měnit terminologii svých slov 297 00:31:58,167 --> 00:32:01,931 začít realizovat řízení v zájmu svých národů. 298 00:32:02,051 --> 00:32:06,535 Takže když on začne mluvit o toleranci apod., těmi stejnými mantrami… 299 00:32:06,655 --> 00:32:09,287 Vždyť přesně tak jednal Putin, 300 00:32:09,407 --> 00:32:17,774 když kvůli liberálnímu tlaku neměl v prvních letech po roce 2000 možnost jinak začít s obrozením státu. 301 00:32:17,894 --> 00:32:21,092 Přesně to nabízí Západu. 302 00:32:21,212 --> 00:32:26,210 Ten samý model: „Pánové, vy si myslíte, že vás tou tolerancí dostali na kolena? 303 00:32:26,330 --> 00:32:33,951 Tak se podívejte, jak jsem to dělal já. Ta samá slova naplníte jiným obsahem a ty výsledky snad vidíte.“ 304 00:32:34,071 --> 00:32:43,159 Co se týká té ankety. Víte, v daných situacích se říká: 305 00:32:43,279 --> 00:32:52,032 Ve vzduchu byla cítit válka, nebo ve světě začal být cítit střelný prach, takové ty vzletné fráze. 306 00:32:52,152 --> 00:33:02,293 Tak ten dotaz právě poukazuje na tyto nálady. A kde se ty nálady vzaly? 307 00:33:02,413 --> 00:33:03,846 A jak? 308 00:33:03,966 --> 00:33:11,038 Co řekl Putin na Valdajském fóru? 309 00:33:11,158 --> 00:33:17,571 On tam přece potvrdil, že plány útoku na Rusko existují! 310 00:33:17,691 --> 00:33:21,326 A jak to dále komentoval? 311 00:33:22,252 --> 00:33:27,169 Přece je jasné, že půjde o jaderný útok, který bude znamenat konec: 312 00:33:27,289 --> 00:33:32,940 „My zemřeme jako mučedníci a dostaneme se do ráje, a vy jednoduše chcípnete, 313 00:33:33,060 --> 00:33:35,729 protože nestihnete ani učinit pokání. 314 00:33:35,849 --> 00:33:40,070 Neboť bude následovat odvetný protiútok.“ 315 00:33:40,870 --> 00:33:47,127 A proč bychom se měli při hledání napětí zaměřovat na Čínu apod. 316 00:33:47,247 --> 00:33:53,383 Vždyť to jsou všechno jejich nástroje a v plánu mají zlikvidovat Rusko. 317 00:33:53,990 --> 00:34:00,173 A znovu opakuji, že Rusko má jedinou šanci jak přežít 318 00:34:00,293 --> 00:34:07,375 a to provést odvetné protiútoky a nepadnout pod jadernými bombami, 319 00:34:07,495 --> 00:34:10,843 jak o tom sní veškerá liberální elita. 320 00:34:10,963 --> 00:34:16,132 A jaké konkrétní kroky jsou teď podnikány proti Rusku? 321 00:34:16,872 --> 00:34:26,645 Včerejší, tedy dnešní vystoupení… No včera večer, takže už vlastně dnes se o něm dozvídáme. 322 00:34:28,846 --> 00:34:33,228 …ruského velvyslance v Bělorusku. 323 00:34:33,348 --> 00:34:42,013 Jakýkoliv útok proti Bělorusku bude Rusko hodnotit jako útok proti Rusku. 324 00:34:43,432 --> 00:34:46,106 Jak dlouho už o tom já mluvím? 325 00:34:46,226 --> 00:34:54,686 Že NATO má v plánu dvěma útoky z Pobaltí a z Polska bleskově okupovat Bělorusko. 326 00:34:55,282 --> 00:35:02,339 Napřed o tom tak či onak začal mluvit, no když mu pořádně začalo téct do bot, 327 00:35:02,459 --> 00:35:07,811 sám pan prezident Alexandr Grigorjevič Lukašenko, otěcko. 328 00:35:07,931 --> 00:35:10,280 Začal o tom mluvit, chytračit. 329 00:35:10,400 --> 00:35:17,379 Dokonce už říkal, že veškerému obyvatelstvu rozdají zbraně, ať okupant nedoufá. 330 00:35:21,700 --> 00:35:30,058 Teče mu do bot a to pořádně. Všude jsou plány na okupaci Běloruska v horké fázi. 331 00:35:30,727 --> 00:35:38,982 To varování bylo Ruskem předáno: „Ani to nezkoušejte, vyžerete si to do dna! 332 00:35:39,102 --> 00:35:42,583 Bělorusko vám okupovat neumožníme!“ 333 00:35:42,703 --> 00:35:50,864 A zase jsme u té situace s Lukašenkem. Kolik jen špíny už na Rusko vylil, kolik špinavostí mu provedl. 334 00:35:50,984 --> 00:35:57,809 Přitom velmi dobře ví, že jediný, kdo Bělorusku neublíží, je Rusko. 335 00:35:58,504 --> 00:36:03,287 A když ti, se kterými hrabe peníze na Západě… 336 00:36:03,407 --> 00:36:10,386 Vždyť není tajemství, že teď už v Bělorusku rostou i ananasy, datle a kiwi 337 00:36:10,506 --> 00:36:16,507 a ti lososy, co plavou v běloruském moři, no to je něco a co teprve ty krevety?! 338 00:36:16,627 --> 00:36:19,259 Všichni to velmi dobře vědí. 339 00:36:19,379 --> 00:36:24,737 On přece dělá se Západem byznys s produkty, na které Rusko uvalilo sankce, 340 00:36:24,857 --> 00:36:30,187 čímž jen tak mimochodem poškozuje ruskou ekonomiku a ohrožuje bezpečnost Ruska. 341 00:36:32,162 --> 00:36:39,239 A když nastoupil okamžik pravdy, tak se ukazuje, že nikdo kromě Ruska se za Bělorusko nepostaví, 342 00:36:42,551 --> 00:36:46,131 když ani sám otěcko to nedělá. 343 00:36:46,251 --> 00:36:51,953 Dávno mohl všechny tyto věci vyřešit a žádná okupace by Bělorusku nehrozila. 344 00:36:53,187 --> 00:37:00,882 Svět stojí na hraně globální ekologické, ekonomické a vojenskopolitické katastrofy 345 00:37:01,002 --> 00:37:11,765 a v daném případě je ta vojenskopolitická katastrofa pokusem rozpoutat válku s Ruskem, zlikvidovat Rusko. 346 00:37:11,885 --> 00:37:16,477 Nikde v jiném místě, tam je všude všechno lokální. 347 00:37:16,597 --> 00:37:21,908 Jen při útoku na Rusko je nutné použít jaderný potenciál. 348 00:37:22,771 --> 00:37:24,623 A Putin jim na to odpověděl, 349 00:37:24,743 --> 00:37:30,034 že odpověď bude následovat a to tak, že se ani nestihnou pomodlit. 350 00:37:30,154 --> 00:37:37,543 A to je věc, o které právě americká státní elita velice pochybuje 351 00:37:37,663 --> 00:37:41,719 a opírá se přitom o své historické zkušenosti. 352 00:37:41,839 --> 00:37:48,138 A nejen o ty historické zkušenosti, ale i o ty aktuální politické. Proč tomu protiútoku nevěří? 353 00:37:48,258 --> 00:37:51,409 Vždyť se podívejte na tu situaci. 354 00:37:51,529 --> 00:37:56,738 Do roku 1989 jsme tu měli neporazitelnou legendární armádu, 355 00:37:56,858 --> 00:38:04,103 která v boji okusila radost vítězství, sovětskou armádu, rudou armádu, 356 00:38:04,223 --> 00:38:13,716 která sama mohla pohřbít celý západní svět, bez jakýchkoliv problémů ho mohla pohřbít. 357 00:38:14,720 --> 00:38:16,649 A kde je jí konec? 358 00:38:16,769 --> 00:38:25,290 V důsledku zrady ze strany p-rezidenta Gorbačova… Ale on přece na to nebyl sám. 359 00:38:25,410 --> 00:38:33,675 A kde je konec hrdinovi sovětského svazu, maršálu Achromějevovi? Proč ten se nevzepřel? 360 00:38:33,795 --> 00:38:45,017 Proč plnil všechny příkazy toho zrádce Gorbačova? 361 00:38:45,137 --> 00:38:50,084 Stačilo, aby mu Gorbačov řekl, že přijde o svou stranickou knížku, 362 00:38:50,204 --> 00:38:55,536 aby maršál Achromějev srazil podpatky a vrhl se plnit další rozkaz zrazující sovětskou armádu. 363 00:38:55,656 --> 00:39:00,500 A čím mu to splatili? Oběsili ho v jeho vlastní kanceláři. 364 00:39:03,226 --> 00:39:17,731 Takže americká státní elita doufá, že stejně jako generálský sbor zradil stát i armádu v roce 1989, 365 00:39:17,851 --> 00:39:22,239 tak ji zradí i teď, 366 00:39:24,168 --> 00:39:32,374 že nebudou muset s Ruskem bojovat, že jim bude stačit zaútočit a žádný protiútok nebude, 367 00:39:32,494 --> 00:39:37,830 protože veškerá generalita se svou nenávistí k Putinovi a k Rusku 368 00:39:37,950 --> 00:39:43,778 a s touhou získat třicet kousků řezaného papíru na účet v západní bance, 369 00:39:43,898 --> 00:39:51,236 ochotně zdechne při útoku těch amerických raket. Američané je šetřit nebudou! 370 00:39:51,356 --> 00:39:55,704 Zlikvidují je společně se všemi ostatními. 371 00:39:55,824 --> 00:40:00,590 To jen ti generálové si myslí, že jsou pro někoho důležití. 372 00:40:00,710 --> 00:40:06,119 Nikdy tam pro nikoho nic neznamenali, vždy byli jen loutkami. 373 00:40:06,239 --> 00:40:14,766 A teď ta americká státní elita při svých plánech jaderného útoku na Rusko 374 00:40:14,886 --> 00:40:22,771 počítá s tím, že se žádný protiútok konat nebude, že se o to postarají zrádci z řad generálů, 375 00:40:22,891 --> 00:40:28,782 jakých bohužel na ministerstvu obrany skutečně sedí více než dost. 376 00:40:31,900 --> 00:40:36,143 Ale kde sedí oni a kde je to jaderné tlačítko? 377 00:40:36,263 --> 00:40:43,152 Putin je varoval: „Nevkládejte své naděje do zrádců, ti vám nepomůžou! 378 00:40:43,272 --> 00:40:48,070 Když se rozhodnete zdechnout, tak také zdechnete! 379 00:40:48,190 --> 00:40:55,270 Ano, v této válce zemřeme i my, ale nač je nám svět, ve kterém nebude Rusko!“ 380 00:40:55,390 --> 00:41:03,564 S tím si ti zrádci z řad generálů starosti nedělají. Ti jsou připraveni chcípnout za řezané papírky, za ty zelené. 381 00:41:03,684 --> 00:41:07,872 Ale Putinovi na tom zda Rusko bude existovat či ne záleží. 382 00:41:07,992 --> 00:41:12,726 A dokud bude existovat minimální šance zachovat Rusko, bude o ni bojovat. 383 00:41:12,846 --> 00:41:18,544 Dává také najevo: „Co se to u nás děje? Co se to děje s naší elitou? 384 00:41:18,664 --> 00:41:27,192 Pročpak je americká státní elita tak posedlá svou vírou v to, že vyšší řídící sbor zradí svůj stát? 385 00:41:27,312 --> 00:41:33,332 A potom zdechne společně s ostatními lidmi, až stejná elita zase zradí jeho?“ 386 00:41:33,452 --> 00:41:35,233 My víme proč. 387 00:41:35,353 --> 00:41:44,286 Minulý týden vybuchla naše raketa Sojuz a tento týden 388 00:41:45,273 --> 00:41:52,037 Američané odvolali, dočasně odvolali sankce proti hlavě Roskosmosu Rogozinovi, 389 00:41:52,157 --> 00:41:56,461 aby si mohl zajet do USA. No to se podívejme. 390 00:41:56,581 --> 00:42:00,525 A jakoupak to tam má hlava Roskosmosu práci? 391 00:42:00,645 --> 00:42:05,848 Co tam bude dělat? Vždyť bez ruské vesmírné oblasti 392 00:42:05,968 --> 00:42:11,583 americké vesmírné programy nemohou žádným způsobem existovat, 393 00:42:11,703 --> 00:42:17,422 oni prostě neexistují a nejen s ohledem na motory, prostě neexistují! 394 00:42:17,542 --> 00:42:23,912 Hlava Roskosmosu nemá žádný důvod tam jet, pokud si tam nejede, 395 00:42:24,032 --> 00:42:29,998 demonstrativně nejede pro odměnu za dobře odvedenou práci. 396 00:42:30,118 --> 00:42:35,476 Jen se podívejte na ten vzkaz celé rossionské elitě! 397 00:42:35,596 --> 00:42:40,665 To je on, ten Chlapec-Podlec (A.Gajdar), který splnil svůj úkol, 398 00:42:40,785 --> 00:42:53,524 ohnul hřbet před námi, velikými Američany, a tak mu teď dočasně povolíme příjezd do USA, 399 00:42:53,644 --> 00:43:01,914 kde bude odměněn těmi vytouženými nulami na počítači, těmi čísílky. 400 00:43:02,034 --> 00:43:07,604 A bude-li si přát, tak mu i papírky nařežeme. A vy se dobře dívejte. 401 00:43:07,724 --> 00:43:15,544 Jestliže každý na svém místě stejně poškodíte Rusko, úplně stejně něco necháte vybuchnout, 402 00:43:15,664 --> 00:43:24,595 někde něco zlikvidujete a zúčastníte se státního převratu a rozpoutání občanské války, 403 00:43:24,715 --> 00:43:28,067 tak ty sankce uvalené na vás odvoláme 404 00:43:28,187 --> 00:43:36,220 a všichni se zase dostanete k těm svým číslíčkům na účtech v amerických bankách 405 00:43:36,340 --> 00:43:41,313 a vyzvednete si své nařezané papírky. Jen zrazujte Rusko!“ 406 00:43:41,433 --> 00:43:53,426 A Rogozin s jazykem vyplazeným radostí, že páníček ocenil jeho snahu, jede do USA. 407 00:43:53,546 --> 00:43:58,018 On tam s technologického hlediska nemá co dělat. 408 00:43:58,138 --> 00:44:02,235 Ani s ohledem na zaujímané postavení tam nemá co hledat. 409 00:44:02,355 --> 00:44:08,819 To u něj musí všichni američtí úředníci stát ve frontě a psát žádosti o přijetí, které buď potvrdí nebo ne. 410 00:44:08,939 --> 00:44:18,053 Všichni, kdo tam řídí americké vesmírné programy, NASA, ti všichni musí žádat o přijetí. 411 00:44:19,099 --> 00:44:24,431 Jenže otrok se nedokáže chovat jako svobodný člověk. 412 00:44:24,551 --> 00:44:34,118 On dobře ví, že Američané se bez něj na nic nezmůžou, jenže mu dělá dobře plazit se k nim po břiše. 413 00:44:34,865 --> 00:44:42,371 A proto když Američané plánují raketový jaderný útok proti Rusku, tak doufají v pomoc takových jako je Rogozin, 414 00:44:42,491 --> 00:44:45,704 kteří jsou v Rusku ve vysokých řídících funkcích. 415 00:44:45,824 --> 00:44:52,967 A další událost, která přesvědčuje Američany o tom, že všechno bude tak, jak to vymysleli, 416 00:44:53,087 --> 00:44:56,732 je ta událost okolo Mamajeva a Kokorina. 417 00:44:57,472 --> 00:45:05,414 Mamajeva a Kokorina zviditelňovali jako budoucí lídry majdanu, kteří povedou fanoušky, 418 00:45:05,534 --> 00:45:12,264 až budou bořit stát, až budou bořit ruskou státnost. 419 00:45:12,384 --> 00:45:20,885 Zapomněli jsme snad na to, že Mamajev a Kokorin zastávají zcela vyhraněné politické postoje? 420 00:45:21,005 --> 00:45:26,110 Zapomněli jsme snad jak Mamajev a Kokorin udělali všechno možné pro to, aby potopili 421 00:45:26,230 --> 00:45:35,080 a také se jim to potom povedlo potopit hru ruské fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy v roce 2016, 422 00:45:35,841 --> 00:45:43,042 a když Rusko z turnaje vypadlo, tak potom uspořádali velkolepou oslavu. 423 00:45:43,162 --> 00:45:50,957 A tenkrát také poprvé zazpívali ruskou hymnu na počest porážky Ruska, na tom mistrovství Evropy. 424 00:45:51,077 --> 00:45:57,207 Ti olympionici v Pchjongčchangu zpívali pod bílým praporem až po nich. 425 00:45:58,082 --> 00:46:03,123 V roce 2016 to udělal Mamajev s Kokorinem. 426 00:46:03,243 --> 00:46:14,155 A teď už ten boj o to, zda budou Mamajev a Kokorin pohnáni k odpovědnosti, vystoupal až k samému vrcholu. 427 00:46:14,491 --> 00:46:23,981 Jestliže ty dva pustí z vězení, tak ten majdan a státní převrat… Jeho úspěšnost ponecháme stranou. 428 00:46:24,101 --> 00:46:26,013 …budou nevyhnutelné. 429 00:46:26,133 --> 00:46:29,150 To krveprolití v Rusku bude nevyhnutelné. 430 00:46:29,270 --> 00:46:36,866 Proto také všichni podpindosníci zorganizovali takovou kampaň na očištění Mamajeva a Kokorina v médiích, 431 00:46:36,986 --> 00:46:42,421 proto je vyvíjen takový nátlak na všechny vyšetřovací orgány. 432 00:46:45,816 --> 00:46:51,294 Všichni, kteří se teď snaží o „záchranu“ Mamajeva a Kokorina, 433 00:46:51,861 --> 00:46:56,490 jsou podpindosníci, vyplouvají tak na povrch podpindosníci, 434 00:46:56,610 --> 00:47:03,356 kteří jsou přímo zaangažováni v provedení státního převratu a rozpoutání občanské války v Rusku 435 00:47:03,476 --> 00:47:07,086 v zájmu americké okupace. 436 00:47:12,873 --> 00:47:20,485 Nu a k té otázce, je jasné, že američtí vojáci nemůžou nevidět všechny ty přípravy, 437 00:47:20,605 --> 00:47:26,143 vždyť se na nich sami podílejí, a proto správně předpokládají, že mají být zataženi do války. 438 00:47:26,263 --> 00:47:27,430 A budou. 439 00:47:28,021 --> 00:47:34,271 Ve světě začal být cítit střelný prach, válka je na spadnutí. 440 00:47:35,506 --> 00:47:37,769 Jen zopakuji to, co řekl Putin: 441 00:47:37,889 --> 00:47:45,021 „My se dostaneme do ráje a vy se nestačíte ani pomodlit a jednoduše zdechnete.“ 442 00:47:49,008 --> 00:47:52,789 Další otázka je od Radomira ze Sevastopolu. 443 00:47:52,909 --> 00:47:58,447 Valeriji Viktoroviči, Ruská pravoslavná církev (RPC) zpřetrhala vztahy s Konstantinopolí. 444 00:47:58,567 --> 00:48:04,105 Přesvědčují nás, že synod přijal jediné správné rozhodnutí. Je to tak? 445 00:48:04,225 --> 00:48:07,887 A jaké důsledky na 3. prioritě to pro nás může mít? 446 00:48:08,007 --> 00:48:12,259 Je vůbec možný nějaký příklon RPC směrem ke Koncepci sociální bezpečnosti? 447 00:48:12,379 --> 00:48:14,625 A jaké šance to otevírá nám? 448 00:48:14,745 --> 00:48:18,612 Žádný příklon RPC směrem ke Koncepci není možný, 449 00:48:18,732 --> 00:48:23,396 dokud budou navzdory očividnému faktu tvrdit, že jsme jakási sekta. 450 00:48:23,516 --> 00:48:28,282 Kdy, aniž by si vůbec přečetli definici sekty, se od nás distancují. 451 00:48:28,402 --> 00:48:31,857 Oni bojují s námi, a jak to vypadá uvnitř RPC? 452 00:48:31,977 --> 00:48:35,792 Jen se podívejte, co se děje uvnitř křesťanského pravoslavného světa. 453 00:48:35,912 --> 00:48:38,441 Cožpak my jsme pro ně nějakým nebezpečím? 454 00:48:38,561 --> 00:48:44,922 My přece naopak říkáme, že RPC existuje a že bude existovat, dokud budou mít, kdo by je poslouchal 455 00:48:45,042 --> 00:48:57,833 a že nikdo nesmí být k ničemu nucen silou, že ateistická propaganda a boj nesmí být agresivní, 456 00:48:57,953 --> 00:49:05,542 že ateismus jako takový je ve společnosti nepřípustný. Jenže naše postoje se liší. 457 00:49:05,662 --> 00:49:08,917 Oni věří v Boha a my věříme Bohu. 458 00:49:09,037 --> 00:49:13,289 A tak už mezi sebou bojují, v té své víře v Boha. 459 00:49:13,409 --> 00:49:18,175 A co se týče toho přerušení styků s konstantinopolským patriarchátem, 460 00:49:18,295 --> 00:49:23,447 tak to už bylo pro RPC dávno naléhavým problémem, takže skutečně udělali správně. 461 00:49:23,567 --> 00:49:33,059 A v tomto ohledu se RPC otevírají velké perspektivy, kdy se mohou stát lídry v pravoslavném světě, 462 00:49:33,179 --> 00:49:39,552 lídrem té církve a nakonec se dostat k plnění toho úkolu, který jim byl dávno uložen, 463 00:49:39,672 --> 00:49:46,303 aby pomohli zachovat kulturní identitu Evropy. Do jejich duchovní péče je svěřována celá Evropa. 464 00:49:46,423 --> 00:49:55,510 A kdy došlo k tomu setkání papeže s patriarchou, v roce 2014? A co za tu dobu dokázali? Nic. 465 00:49:55,630 --> 00:49:59,419 Dopracovali to k této krizi. A ve výsledku této krize… 466 00:49:59,539 --> 00:50:02,784 Mimochodem, jestliže s ní nedokáží naložit správným způsobem, 467 00:50:02,904 --> 00:50:06,576 tak všechnu smetanu slízne Arménská apoštolská církev, 468 00:50:06,696 --> 00:50:14,029 oni si s nimi pohrávají jako se zelenáči. A proč? Protože kádry řeší všechno. 469 00:50:14,864 --> 00:50:18,197 A oni takové akceschopné kádry nemají. 470 00:50:18,317 --> 00:50:25,191 Uvnitř státu dělají ramena, protože tady je podporuje stát 471 00:50:25,311 --> 00:50:30,767 a jakmile mají sami zorganizovat nějakou akci směrem ven, 472 00:50:30,887 --> 00:50:36,198 tak se ukazuje, že RPC není akceschopná s ohledem na své kádry. 473 00:50:37,329 --> 00:50:42,596 A zde ano… A my jsme samozřejmě jejich nepřátelé. Také jak jinak? 474 00:50:47,009 --> 00:50:54,544 Když si nedokáží poradit ani ve svém teologickém společenství, 475 00:50:54,664 --> 00:50:59,354 tak potřebují z někoho udělat nepřítele, a najít tak příčinu, proč se jim nedaří. 476 00:50:59,474 --> 00:51:02,723 Na někoho přece prstem ukázat musí, 477 00:51:02,843 --> 00:51:09,950 protože jinak se jich třeba začnou ptát: „A pánové, co jste udělali, abyste dosáhli toho, toho a toho?“ 478 00:51:10,070 --> 00:51:15,634 Vždyť máte všechny cesty otevřené, tak jednejte. Nikdo vám v tom nebrání. 479 00:51:15,754 --> 00:51:20,238 A dokonce ani uvnitř státu jim nikdo nebrání, ani ve světě. 480 00:51:20,358 --> 00:51:25,407 Dokud má tu berličku státního řízení, tak je RPC akceschopná. 481 00:51:25,527 --> 00:51:31,554 A tam, kde se o státní řízení opřít nemůže, nedokáže sama vůbec nic. 482 00:51:31,674 --> 00:51:35,129 To proto také došlo k té krizi (církevní) na Ukrajině. 483 00:51:35,249 --> 00:51:42,588 Právě proto, že vnitřní kádrové složení demonstruje svou absolutní neakceschopnost 484 00:51:42,708 --> 00:51:48,554 v odhalování problémů stojících před jejich řízením a v hledání způsobů jejich řešení. 485 00:51:48,674 --> 00:51:51,872 A jeden patriarcha to nezachrání, jak je vidět. 486 00:51:51,992 --> 00:51:59,665 On je začleněn do všech těch scénářů, dělá ta správná prohlášení, snaží se to posouvat dál, ale ukazuje se, 487 00:51:59,785 --> 00:52:06,866 že celá RPC je tak zkostnatělá struktura, že se sice snaží, ale rozhýbat ji nedokáže. 488 00:52:06,986 --> 00:52:09,849 Takže nevím, co z toho může být. 489 00:52:11,042 --> 00:52:12,404 Bylo to v roce 2016. 490 00:52:12,524 --> 00:52:18,655 V roce 2016. Ano, přeřekl jsem se, tedy spletl jsem se o dva roky, v roce 2016. 491 00:52:21,235 --> 00:52:23,848 Je tu ještě jedna otázka. 492 00:52:23,968 --> 00:52:32,016 Téměř šedesát lidí to zajímá, jde o tu zprávu, která proběhla internetem. 493 00:52:32,136 --> 00:52:37,431 Mluvčí Rady federace Valentina Matvijenková oznámila, 494 00:52:37,551 --> 00:52:41,546 že se rozhodla stát poradcem v konkurzu Lídr Ruska 495 00:52:41,666 --> 00:52:48,670 a vyprávěla, jak se sama účastnila podobného americko-sovětského projektu a bydlela v rodině senátora. 496 00:52:48,790 --> 00:52:53,248 Otázka: Proč se míchá do toho projektu, kdo ji tam směřuje 497 00:52:53,368 --> 00:52:58,572 a nenaruší její přítomnost to tak citlivě nastavené řízení konkurzu? 498 00:52:58,692 --> 00:53:02,738 Oj, kde tam uviděli to citlivé nastavení? 499 00:53:02,858 --> 00:53:09,399 Všechno se tam dělá toporně, hrubě, s absolutním nepochopením toho, 500 00:53:09,519 --> 00:53:12,383 co a jak by se tam mělo dělat. 501 00:53:15,829 --> 00:53:19,636 Ale co je třeba k tomu konkurzu říci? 502 00:53:19,756 --> 00:53:27,223 Tento týden byla u Solovjova velmi dobrá diskuse, kde hodnotili právě ten konkurz Lídr Ruska. 503 00:53:27,343 --> 00:53:37,099 Všem to doporučuji. Bylo tam toho k věci řečeno tolik, že jde o studnici informací o tom konkurzu. 504 00:53:37,219 --> 00:53:44,506 Je ovšem třeba je poslouchat s porozuměním řečenému. A to hlavní, co tam bylo řečeno. 505 00:53:44,626 --> 00:53:52,865 Ničemu tam nikoho učit nebudou. Není to cílem toho konkurzu. 506 00:53:52,985 --> 00:54:03,564 Oni tam hledají morálně a mravně blízké partnery… 507 00:54:03,684 --> 00:54:13,786 Jak bych to popsal. Kandidáty, kteří by odpovídali svými morálně mravními kvalitami stávajícímu řízení. 508 00:54:13,906 --> 00:54:18,897 To, o čem jsem mluvil od začátku, když s tím konkurzem přišli. 509 00:54:19,017 --> 00:54:24,587 A teď to potvrdili přímo ti, co ten konkurs organizují, jak to probíhá. 510 00:54:24,707 --> 00:54:32,211 Potřebují najít lidi, kteří by svými morálně mravními kvalitami odpovídali nynější současné elitě, 511 00:54:32,331 --> 00:54:36,429 ale zároveň byli efektivní v řízení. 512 00:54:37,612 --> 00:54:45,688 Ale nestačí jen ty lidi najít, vy je dosadíte do funkcí a ukáže se, že nejsou akceschopní v kritických situacích! 513 00:54:45,808 --> 00:54:48,466 Je tedy nutné udělat dvě věci. 514 00:54:48,586 --> 00:54:55,461 Když ty lidi najdete, musíte je začlenit do své korporace a k tomu slouží Team Building. 515 00:54:55,581 --> 00:55:01,016 Všichni, kteří svými morálně mravními kvalitami neodpovídají, jsou vyřazeni, 516 00:55:01,136 --> 00:55:08,372 ale také jsou při tom Team Buildingu vyřazováni lidé, kteří nejsou akceschopní v kritické situaci. 517 00:55:08,492 --> 00:55:13,619 To znamená, že se jim současné řízení už brání. 518 00:55:13,739 --> 00:55:18,171 Oni chápou, že se stávají neakceschopní, že přichází o své vlivové páky, 519 00:55:18,291 --> 00:55:24,112 že lidé berou řízení ve státě do svých rukou, že Putin otevírá kádrové výtahy, 520 00:55:24,232 --> 00:55:32,239 tak pod rouškou zorganizování této akce „jako“ otevírají kádrové výtahy, 521 00:55:32,359 --> 00:55:41,987 a přitom hledají lidi, kteří by teď upevnili jejich řízení, jejich moc ve státě. 522 00:55:43,273 --> 00:55:51,683 A co se týká Matvijenkové, co ta koho může naučit, její komsomolská přezdívka byla Vaľka sklenka. 523 00:55:51,803 --> 00:55:56,364 A čemu je může naučit Šuvalov? Vůbec ničemu. 524 00:55:56,484 --> 00:56:04,259 Jejich úkolem je vyhledávání lidí, kteří by jim odpovídali svými morálně mravními kritérii. 525 00:56:04,379 --> 00:56:10,591 To je to hlavní a také lidí, kteří již umí řídit, do kterých není třeba nic investovat, 526 00:56:10,711 --> 00:56:15,734 se spontánně zformovanými řídícími schopnostmi, ale musí morálně a mravně odpovídat, 527 00:56:15,854 --> 00:56:21,351 aby je mohli zařadit do korporace, kooptovat do tohoto řídicího systému, 528 00:56:21,471 --> 00:56:27,256 aby zvýšili kvalitu uplatňovaného řízení, aby si udrželi moc ve svých rukou. 529 00:56:27,376 --> 00:56:29,786 To je to, oč se teď snaží. 530 00:56:29,906 --> 00:56:35,094 A zde vzniká otázka, zda by se široké masy lidí měli účastnit tohoto konkurzu nebo ne. 531 00:56:35,214 --> 00:56:42,397 To si musí každý rozhodnout sám. Ale já jsem už říkal, když s tím konkurzem přišli a teď to zopakuji. 532 00:56:42,517 --> 00:56:48,610 Ta věc se má tak, že jestliže přistoupili na provedení tohoto konkurzu, prokázali tím svou slabost. 533 00:56:48,730 --> 00:56:51,449 A dále? Jejich obrana dostala trhliny. 534 00:56:51,569 --> 00:56:58,342 A následně ten konkurz musí nevyhnutelně přerůst ve formování kádrových výtahů, sociálních výtahů. 535 00:56:58,462 --> 00:57:07,702 Lidé stejně začnou zaplňovat ty funkce v řízení, ať se tomu budou bránit, jak chtějí. 536 00:57:07,822 --> 00:57:13,463 Ale nesmí se to provádět přes Team Building, jako to dělají oni, 537 00:57:13,583 --> 00:57:21,939 když vyhledávají lidi, kteří by zformovali jednotnou referenční skupinu 538 00:57:22,059 --> 00:57:26,929 se shodnými morálně mravními kvalitami, která by byla akceschopná v krizové situaci. 539 00:57:27,049 --> 00:57:29,003 To je vše, co oni potřebují. 540 00:57:29,123 --> 00:57:33,744 A ve skutečnosti je nutné učit se Koncepci sociální bezpečnosti. 541 00:57:33,864 --> 00:57:36,328 A když se vrátím k tomu teroristickému útoku. 542 00:57:36,448 --> 00:57:43,987 Dokud tu nebude sociální bezpečnost, dokud nebude do života uvedena Koncepce sociální bezpečnosti, 543 00:57:44,107 --> 00:57:53,348 budeme se do té či oné míry nacházet v krizových situacích a to včetně takovýchto extrémních projevů. 544 00:57:56,873 --> 00:58:00,062 To by asi bylo v podstatě všechno. 545 00:58:02,357 --> 00:58:05,572 To byla poslední otázka. 546 00:58:07,661 --> 00:58:15,858 Víte, dnes to byl jeden z nejtíživějších pořadů Otázka-odpověď, 547 00:58:15,978 --> 00:58:23,188 a tíživý byl proto, že zahynuli lidé, zahynuly děti, naše dorůstající pokolení, mládež. 548 00:58:24,891 --> 00:58:32,060 Budoucnost státu je na hraně. 549 00:58:33,088 --> 00:58:39,614 A naše rossionská mocenská elita si stále hraje a myslí si, že jí páníček odpustí, 550 00:58:39,734 --> 00:58:45,658 když zradí stát a bude se účastnit likvidace národa. 551 00:58:45,778 --> 00:58:52,248 Stále se pokouší se zachránit i přes ten konkurs Lídr Ruska a prostřednictvím zrady. 552 00:58:52,368 --> 00:58:59,995 To proto jsou naši západní partneři pevně přesvědčeni, 553 00:59:00,115 --> 00:59:06,071 že rossionská elita je natolik oddaná svému západnímu páníčkovi, 554 00:59:06,191 --> 00:59:11,182 natolik touží po jeho řezaných papírcích, že nedovolí, 555 00:59:11,302 --> 00:59:19,701 aby došlo k odvetnému protiúderu, a raději sama zdechne při útoku amerických raket a bomb. 556 00:59:20,086 --> 00:59:22,079 Pletou se. 557 00:59:22,199 --> 00:59:29,891 I ti zrádci se pletou i naši zaoceánští „partneři“. 558 00:59:30,011 --> 00:59:35,163 Zdechnou, protože ani nestačí učinit pokání. 559 00:59:35,283 --> 00:59:41,142 A v čem se pletou, jak se pletou? 560 00:59:42,942 --> 00:59:52,136 V tom, že tu stále máme svou ruskou kulturní identitu, že tu máme svůj ruský svět, 561 00:59:52,256 --> 01:00:00,848 který je komfortní pro všechna etnika a pro všechny národy žijící na planetě Zemi, 562 01:00:00,968 --> 01:00:11,295 a ty všechny do sebe ruský svět organicky začleňuje a všem umožňuje další rozvoj národní kultury. 563 01:00:11,415 --> 01:00:15,249 V tom je síla ruského světa. 564 01:00:15,369 --> 01:00:24,989 To proto Rusko tak nenávidí jak rossionští „liberasti“ (liberál+pederast), tak i západní globalizátoři. 565 01:00:25,109 --> 01:00:30,679 Oni nedokážou pochopit, čím je Rusko. 566 01:00:31,290 --> 01:00:33,347 Jak to bylo? 567 01:00:33,958 --> 01:00:42,284 Rozumem Rusko nepochopíš, společným metrem nepoměříš, Rusko je vždycky k Bohu blíž, buďto v něj věříš, nebo nevěříš. 568 01:00:42,404 --> 01:00:51,285 Takto to bylo zformulováno v 19. století a teď už je načase porozumět tomu, jak a proč jedná Rusko. 569 01:00:51,405 --> 01:00:59,868 A skutečně západním rozumem Rusko nepochopí a západním měřítkem nepoměří, 570 01:00:59,988 --> 01:01:03,299 proto Západu nezbývá než v Rusko věřit. 571 01:01:03,419 --> 01:01:07,903 Což Putin Západu navrhnul prostřednictvím té tolerance: 572 01:01:08,023 --> 01:01:12,763 „Tak pojďme jednat na základě tolerance, o které stále tak mluvíte. 573 01:01:12,883 --> 01:01:15,901 Podívejte se, jak ta tolerance funguje u nás v Rusku. 574 01:01:16,021 --> 01:01:20,581 Formujte svou toleranci na principech Ruska, a to vás zachrání. 575 01:01:20,701 --> 01:01:23,359 Potom budeme všichni šťastní.“ 576 01:01:24,337 --> 01:01:35,344 Oni nechápou, že Rusy spojuje jedna velká idea, 577 01:01:35,464 --> 01:01:39,511 jak to řekl v 18. století polní maršál von Münnich: 578 01:01:39,631 --> 01:01:46,481 „Ruský stát řídí sám Bůh, jinak se nedá vysvětlit, že stále ještě existuje.“ 579 01:01:46,601 --> 01:01:55,920 Všechny západní státy by se dávno rozpadly a neexistoval by tak velký stát, jako je ten náš, 580 01:01:56,040 --> 01:01:58,595 který zaujímá… 581 01:01:58,715 --> 01:02:04,047 Je možné to počítat různě… Buď 1/6 nebo 1/7 planety Země. 582 01:02:04,167 --> 01:02:06,079 To je ale jedno. 583 01:02:07,802 --> 01:02:16,418 I kdyby to byla jen ta 1/7, tak větší stát, větší země než Rusko není. 584 01:02:18,666 --> 01:02:30,187 A my přinášíme ruský svět, my přinášíme spásu, my všichni, ruští lidé to přinášíme. 585 01:02:30,307 --> 01:02:35,872 A abychom to dělali uvědoměle, abychom snížili krizovost nadcházejících událostí, 586 01:02:35,992 --> 01:02:39,009 míru krvavosti nadcházejících událostí, 587 01:02:39,129 --> 01:02:50,171 aby již nebyly možné takové teroristické útoky jako to střílení studentů učících se na škole v Kerči 588 01:02:50,291 --> 01:02:55,907 ani další útoky, kterých se ve školách dopustily děti, 589 01:02:56,987 --> 01:03:03,468 musíme mít znalosti o řízení sociálních, složitých sociálních supersystémů 590 01:03:03,588 --> 01:03:13,730 a tyto znalosti jsou uvedeny pouze v Koncepci sociální bezpečnosti, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. 591 01:03:14,193 --> 01:03:21,703 Proto se také všichni nepřátelé tak snaží udělat z nás jednou sektu, podruhé extremisty. 592 01:03:21,823 --> 01:03:30,962 Oni potřebují za každou cenu zastavit rozvoj Ruska a udělat z něj surovinový přívěšek Západu. 593 01:03:31,734 --> 01:03:38,344 Je zbytečné doufat, že se Západ podívá na Rusko a řekne si: „Vždyť ono je soběstačné. 594 01:03:38,464 --> 01:03:45,905 Má své kádry, ekonomiku, průmysl i vše ostatní. Pojďme z něj tedy udělat centrum koncentrace řízení.“ 595 01:03:46,025 --> 01:03:54,410 Ne. Princip, konceptuální princip způsobu života, jehož nositelem je Západ spočívá v tom, 596 01:03:54,530 --> 01:03:59,124 že na své cestě likvidují všechno. 597 01:03:59,244 --> 01:04:04,878 Jen si připomeňte, co přinesla západní kolonizace lidem v Africe. 598 01:04:04,998 --> 01:04:14,233 Jak v belgickém Kongu dětem odsekávali ruce a nohy, když jejich rodiče nesplnili výrobní normu. 599 01:04:14,353 --> 01:04:16,612 BELGIE! 600 01:04:16,732 --> 01:04:20,212 A kde jsou američtí indiáni? 601 01:04:20,790 --> 01:04:28,730 A Rusko ve stejné době předvedlo, že každý národ, který se uchýlí pod ochranu "Bílého cara", 602 01:04:28,850 --> 01:04:35,449 bude chráněn a dostane prostor pro svůj kulturní rozvoj. Sovětský svaz to jen posílil. 603 01:04:35,569 --> 01:04:39,821 A národy, které dřív neměly písemnictví, ho získaly. 604 01:04:39,941 --> 01:04:42,489 To jsou dva neslučitelné postoje. 605 01:04:42,609 --> 01:04:49,979 Proto je také jediným cílem Západu úplná likvidace veškerého ruského obyvatelstva, 606 01:04:50,099 --> 01:04:52,936 veškerého obyvatelstva! 607 01:04:53,056 --> 01:05:01,134 Lidí všech národností. Marně doufají Ukrajinci, ti „svidomí“, že oni patří mezi privilegované. 608 01:05:01,254 --> 01:05:09,813 Oni jsou v té likvidaci první v řadě, protože mají zahynout v zájmu svého páníčka, jako bojoví psi. 609 01:05:09,933 --> 01:05:17,688 Ruský národ nečeká v západní koncepci společenského rozvoje žádná budoucnost, 610 01:05:17,808 --> 01:05:22,285 protože se ani o žádný rozvoj nejedná, probíhá tam degradace. 611 01:05:22,405 --> 01:05:26,625 A záchrana spočívá pouze v Koncepci sociální bezpečnosti. 612 01:05:26,745 --> 01:05:33,507 A proto abyste ochránili sebe, svůj život, děti, rodinu 613 01:05:33,627 --> 01:05:41,489 před tím ničením, které přináší západní svět, musíte jednat uvědoměle. 614 01:05:41,609 --> 01:05:48,218 Ale to musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy 615 01:05:48,338 --> 01:05:53,621 a osvojovat si znalosti o řízení, aby to byly vaše vlastní znalosti. 616 01:05:53,741 --> 01:05:57,734 Potom se nebudete muset bát žádného kurátora, žádného manipulátora. 617 01:05:57,854 --> 01:06:01,987 Vy sami dokážete vybudovat vlastní strategii a taktiku chování. 618 01:06:02,107 --> 01:06:05,368 Bránit zájmy své i své rodiny. 619 01:06:05,488 --> 01:06:10,109 Čtěte knihy vnitřního prediktoru SSSR, osvojujte si Koncepci sociální bezpečnosti. 620 01:06:10,229 --> 01:06:16,194 Braňte zájmy své a své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. 621 01:06:16,314 --> 01:06:18,301 Do příštích setkání. 622 01:06:18,421 --> 01:06:30,663 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .