1 00:00:08,441 --> 00:00:12,268 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,436 --> 00:00:21,764 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:21,884 --> 00:00:25,126 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:25,246 --> 00:00:29,656 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:29,776 --> 00:00:34,183 Dnes je 29.10.2018. 6 00:00:34,698 --> 00:00:41,846 Začneme jednou z nejpopulárnějších otázek, pro kterou také dost aktivně hlasovali naši návštěvníci. 7 00:00:41,966 --> 00:00:44,928 Otázka je od Jurije. 8 00:00:45,048 --> 00:00:51,741 Valeriji Viktoroviči, znamená odstoupení USA od Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu 9 00:00:51,861 --> 00:00:57,354 posílení pozic Putina před vyjednáváním s Boltonem? 10 00:00:57,474 --> 00:01:00,457 Vždyť je teď méně ústupný. 11 00:01:00,577 --> 00:01:06,180 A na druhou stranu Trump dává najevo evropským elitám, že teď budou také ohrožené. 12 00:01:06,300 --> 00:01:09,723 Možná to trochu zchladí hlavy tamních podpindosníků. 13 00:01:09,843 --> 00:01:13,949 Rakety středního a kratšího doletu jsou určeny pro rozmístění v Evropě, 14 00:01:14,069 --> 00:01:19,341 což znamená, že v případě války bude veden útok i proti nim a pravděpodobně dokonce přednostně. 15 00:01:19,461 --> 00:01:24,271 Přestože na první pohled to všechno vyvolává pocit blížící se války. 16 00:01:24,391 --> 00:01:29,730 Nebo tím chce Trump přeorientovat část jaderného potenciálu Ruska na Evropu, 17 00:01:29,850 --> 00:01:32,975 aby USA utrpěly co nejméně? 18 00:01:33,095 --> 00:01:38,851 V tom případě je ovšem válka pro Trumpa pouze otázkou času, takže jen potřebuje vše stihnout. 19 00:01:38,971 --> 00:01:45,080 Ne. Všechno je to trochu jinak. Všechno je to trochu jinak. 20 00:01:45,476 --> 00:01:50,340 Ve společnosti skutečně vzrůstá obava z blížící se války 21 00:01:54,368 --> 00:01:59,430 a tento pocit není bezdůvodný. 22 00:01:59,550 --> 00:02:12,151 Svět skutečně stojí před otázkou, zda válka bude nebo ne. 23 00:02:12,271 --> 00:02:19,657 Vždyť to zvyšování předválečné hysterie je již takové, že i absolutní většina... 24 00:02:19,777 --> 00:02:27,484 Když si tedy jako další kritérium vezmeme tu anketu, kde téměř polovina, 25 00:02:27,604 --> 00:02:34,389 48% důstojníků USA vyjádřilo své přesvědčení, že v blízké době bude válka. 26 00:02:34,509 --> 00:02:40,966 A bylo to rozčleněno na víc možností, takže ta kategorie, těch 48% je absolutní většina 27 00:02:41,086 --> 00:02:44,625 a ta je přesvědčena o tom, že bude válka. 28 00:02:44,745 --> 00:02:56,317 A to všechno je bezesporu založeno na tom, co se ve světě reálně děje. 29 00:02:56,437 --> 00:03:00,938 V tomto ohledu je třeba si uvědomovat několik věcí. 30 00:03:01,058 --> 00:03:03,744 Proč dochází k válce? 31 00:03:03,864 --> 00:03:15,023 Co ji spouští? A roli Trumpa v té současné eskalaci napětí. 32 00:03:16,206 --> 00:03:22,588 A v tomto ohledu je třeba říci následující. Třeba to jednání s Boltonem. 33 00:03:22,708 --> 00:03:29,548 Nějak si nepřipomínám, že by ruský prezident, mám na mysli tu funkci, 34 00:03:30,868 --> 00:03:37,168 jednal s pomocníkem amerického prezidenta. 35 00:03:37,938 --> 00:03:41,982 Žádná taková jednání se zásadně nekonají. 36 00:03:42,102 --> 00:03:50,511 Bolton není tou figurou, se kterou by prezident mohl vést nějaká jednání. 37 00:03:51,501 --> 00:03:56,700 Jde úplně o jinou úroveň. Jeho postavení tomu neodpovídá. 38 00:03:56,820 --> 00:04:02,670 S ohledem na Ukrajinu, nebo třeba Německo či Francii je to možné. 39 00:04:02,790 --> 00:04:09,410 Merkelová, kancléřka Merkelová vede s pomocníkem prezidenta skutečná jednání. 40 00:04:09,530 --> 00:04:14,306 Ale náš stát, přestože ještě není plně suverénní, 41 00:04:14,426 --> 00:04:21,486 tak už přece jen nějakou tu suverenitu má a uplatňuje vlastní politiku. 42 00:04:23,769 --> 00:04:32,875 Proto u nás jednání prezidenta, opakuji, že s ohledem na funkci, 43 00:04:32,995 --> 00:04:37,827 protože Putin je ve skutečnosti gosudar, ale ve funkci nazvané prezident. 44 00:04:37,947 --> 00:04:46,988 Takže jednání ruského prezidenta a pomocníka prezidenta USA není možné už ze zásady. 45 00:04:47,108 --> 00:04:53,920 „Ale jak to? My jsme přece viděli v televizi, jak Putin seděl u jednoho stolu s Boltonem 46 00:04:54,040 --> 00:05:02,008 a o něčem s ním mluvil, takže spolu jednali. Žertovali, Putin hodně vtipkoval.“ 47 00:05:02,128 --> 00:05:06,630 Je ovšem pravda, že ty žerty vyvolávají studený pot po těle. 48 00:05:06,750 --> 00:05:11,581 To když si uvědomíte, oč jde. 49 00:05:13,507 --> 00:05:16,726 Takže co to mělo znamenat? 50 00:05:16,846 --> 00:05:24,154 Bolton je posel, spolehlivý posel prezidenta USA. 51 00:05:24,274 --> 00:05:37,001 Posel, který přivezl informace, které nebylo možné risknout předat jiným způsobem. 52 00:05:38,046 --> 00:05:42,282 A to jak kvůli rychlosti, kvůli jejich možnému zkreslení, 53 00:05:42,402 --> 00:05:50,205 tak i kvůli znemožnění protiopatření jiných zainteresovaných stran. 54 00:05:50,325 --> 00:05:59,503 Bolton dostal bezprostředně od prezidenta USA určité instrukce. 55 00:06:00,686 --> 00:06:11,470 A byl nucen informace, které mu svěřil prezident USA předat v nezměněné podobě. 56 00:06:11,590 --> 00:06:20,410 V tomto ohledu skutečně nebylo na Boltonovi, aby on sám o něčem rozhodoval, vozil jakési větvičky, 57 00:06:20,530 --> 00:06:24,702 to se může dít pouze při jednáních a on byl pouhým poslem, 58 00:06:24,822 --> 00:06:32,790 který informoval, že jako posel sebou olivovou ratolest nepřivezl, 59 00:06:32,910 --> 00:06:39,310 ale to neznamená, že přivezl šípy (narážka na státní znak USA, viz Putinův vtip). 60 00:06:39,430 --> 00:06:44,399 Bolton k nám přijel a jednal s velkým počtem našich úředníků. 61 00:06:44,519 --> 00:06:48,360 Za tu krátkou dobu jeho návštěvy jich bylo opravdu hodně: 62 00:06:48,480 --> 00:06:53,642 ministr zahraničí, ministr obrany, předseda Rady národní bezpečnosti... 63 00:06:53,762 --> 00:06:56,503 Setkal se i s Kudrinem! 64 00:06:56,971 --> 00:07:06,132 To znamená, že pracoval usilovně. Putinovi přivezl informace a další si odvezl od něj. 65 00:07:08,717 --> 00:07:12,514 Oč zde tedy šlo? 66 00:07:13,256 --> 00:07:21,619 Ta Smlouva o likvidaci raket středního a kratšího doletu není žádná bezvýznamná smlouva, 67 00:07:21,739 --> 00:07:23,902 jak by se mohlo zdát. 68 00:07:25,773 --> 00:07:35,732 A role Evropy je zde výlučně rolí… Já nevím, jak bych to popsal. 69 00:07:37,327 --> 00:07:39,885 Obětí se nazvat nedá. 70 00:07:40,005 --> 00:07:45,316 To je totiž takový pojem… I když je v podstatě výstižný. 71 00:07:45,436 --> 00:07:51,522 Evropa o ničem nerozhodovala ani tehdy v roce 1987, byla to záležitost USA a SSSR, 72 00:07:51,642 --> 00:07:56,584 dvou center řízení světa, dvou center koncentrace řízení světa, 73 00:07:56,704 --> 00:08:02,659 které to spolu projednaly a rozhodly se: "Ano, teď ty rakety z Evropy odstraníme." 74 00:08:02,779 --> 00:08:07,699 Evropa si oddechla, pro ni to bylo jen dobře, protože to znamenalo, že se nestane bojištěm, 75 00:08:07,819 --> 00:08:10,494 že se nepromění ve válečné bojiště. 76 00:08:10,614 --> 00:08:15,314 A není vůbec důležité, co to stálo Rusko, SSSR. 77 00:08:15,434 --> 00:08:20,421 To byl jeho problém, že prohrál, že se sám vzdal na milost vítězi USA. 78 00:08:20,541 --> 00:08:22,952 To už je jiná věc. 79 00:08:23,072 --> 00:08:29,875 Ale skutečnost, že si Evropa mohla vydechnout… Jich se přece nikdo na nic neptal. 80 00:08:29,995 --> 00:08:33,473 Zachtělo se Američanům? Tak tam rozmístili své rakety. 81 00:08:33,593 --> 00:08:37,852 Zachtělo se jim uzavřít se SSSR tu Smlouvu? Tak je zase odstranili. 82 00:08:37,972 --> 00:08:40,868 Evropa do toho neměla co mluvit. 83 00:08:40,988 --> 00:08:51,322 Rolí Evropy je jen být vykonavatelem cizí vůle a nést škodu, nastane-li krizová situace. 84 00:08:51,442 --> 00:08:55,504 Ani teď se Evropy nikdo neptal. 85 00:08:55,624 --> 00:09:01,578 USA se tam nikoho neptaly, zda chtějí vrátit tyto rakety na své území nebo ne. 86 00:09:01,698 --> 00:09:06,751 Prezident USA o tom jednoduše Evropu informoval. 87 00:09:06,871 --> 00:09:15,445 A jak řekl Putin, tak v případě rozmístění těchto raket se Evropa pro Rusko stane zákonitě cílem. 88 00:09:16,942 --> 00:09:19,605 Jinak to prostě nejde. 89 00:09:19,725 --> 00:09:24,447 Přičemž tím zákonitým cílem se nestane ani tak západní Evropa, 90 00:09:24,567 --> 00:09:30,587 která si proto také ještě dovoluje lavírovat, ale ta takzvaná nová Evropa. 91 00:09:30,707 --> 00:09:35,033 Tedy státy, které byly dříve součástí sovětského bloku, 92 00:09:35,583 --> 00:09:42,032 a státy, tedy rádoby státy zformované na postsovětském prostoru bývalého SSSR, 93 00:09:42,152 --> 00:09:44,058 tedy pobaltské státy. 94 00:09:44,178 --> 00:09:50,110 A poletí-li ty rakety deset minut z Německa, nebo tři minuty z Estonska, Lotyšska či Litvy, 95 00:09:50,230 --> 00:09:54,093 znamená dost velký rozdíl. 96 00:09:54,213 --> 00:09:56,845 To je snad zřejmé. 97 00:09:57,659 --> 00:10:00,961 A zde je opět třeba zmínit malé státy. 98 00:10:01,081 --> 00:10:12,432 Malé státy s počtem obyvatel do 10 miliónů nemohou mít svůj stát pod kontrolou, je to absolutně vyloučeno. 99 00:10:13,893 --> 00:10:22,625 To je ale velké, obrovské téma, co jsou malé státy, co je to stát jako takový a organizace státu, 100 00:10:22,745 --> 00:10:30,959 ale pro tento okamžik je důležité si uvědomit, že se malých států nikdo na jejich názor neptá. 101 00:10:31,079 --> 00:10:34,714 Příkladem je třeba Jižní a Turecký proud. 102 00:10:34,834 --> 00:10:41,939 Jak mohl třeba malý státeček Bulharsko čelit tlaku ze strany USA? 103 00:10:42,059 --> 00:10:48,964 A ten Jižní proud byl pro Bulharsko absolutně výhodný, stalo by se přepravním uzlem, 104 00:10:49,084 --> 00:10:53,646 na který je třeba brát ohled a získalo by tak větší politickou váhu. 105 00:10:53,766 --> 00:10:58,038 I ekonomicky to pro ně bylo výhodné, jenže dostali příkaz, a tak ho splnili. 106 00:10:58,158 --> 00:11:06,066 A proč? Protože Rusko nedokázalo podpořit Bulharsko v tom, aby se stalo účastníkem Jižního proudu. 107 00:11:06,186 --> 00:11:10,736 Takže Jižní proud zlikvidovali. A ještě ani nestačili v prosinci ohlásit… 108 00:11:10,856 --> 00:11:14,316 V prosinci roku 2014 ohlásit, že Jižní proud se realizovat nebude 109 00:11:14,436 --> 00:11:18,719 a už v lednu byly zahájeny praktické práce na výstavbě Tureckého proudu, 110 00:11:18,839 --> 00:11:20,858 přičemž z iniciativy Turecka. 111 00:11:20,978 --> 00:11:25,158 A stát s 80 milióny obyvatel to v klidu ustál. 112 00:11:25,278 --> 00:11:32,153 Sedm miliónů obyvatel má Bulharsko oficiálně, reálný počet se však odhaduje na pouhých 5 miliónů, 113 00:11:32,273 --> 00:11:35,218 zatímco Turecko jich má 80 miliónů. 114 00:11:35,338 --> 00:11:40,012 Ale jak říkám, to je velké, rozsáhlé téma, nejde jen o tyto početní parametry. 115 00:11:40,132 --> 00:11:44,229 Vždyť se podívejte na Ukrajinu, ta má 40 miliónů obyvatel a je jí to málo platné. 116 00:11:44,349 --> 00:11:48,571 Je na stejné úrovni jako Estonsko s jeho jedním miliónem. 117 00:11:49,908 --> 00:11:54,928 Takže Evropy se na nic neptali. 118 00:11:55,048 --> 00:11:59,330 Absolutně se jich neptali. Jednoduše je teď informovali: 119 00:11:59,450 --> 00:12:05,935 „Pánové, vy jste teď zákonitým cílem kvůli našemu záměru zlikvidovat Rusko. 120 00:12:06,055 --> 00:12:11,139 My totiž musíme od sebe odvrátit ten likvidační útok, tak ať je veden proti vám. 121 00:12:11,259 --> 00:12:14,225 Proč bychom tím měli utrpět my za oceánem? 122 00:12:14,345 --> 00:12:18,483 Samozřejmě se tomu úplně nevyhneme, ale budeme-li útočit z vašeho území, 123 00:12:18,603 --> 00:12:25,150 tak vás totálně zničí, nezbyde z vás než jaderný popel. Úplně zmizíte z tohoto světa.“ 124 00:12:25,270 --> 00:12:29,593 Je ale třeba říci, že v případě jaderné války tu nezbyde nikdo. 125 00:12:29,713 --> 00:12:35,024 My nemáme koncepci preventivního útoku, což znamená, že provedeme pouze odvetný protiútok. 126 00:12:35,144 --> 00:12:42,575 Takže podle této koncepce k tomu protiútoku dojde tehdy, 127 00:12:42,695 --> 00:12:48,294 až už nebude nikdo, kdo by o tom mohl rozhodnout, na vyšší úrovni. 128 00:12:48,414 --> 00:12:54,446 Až všechny ty zrádcovské generály svým útokem připraví o život jejich zaoceánští páníčkové. 129 00:12:54,566 --> 00:12:59,980 A zareaguje buď automatika nebo poručík Ivanov, 130 00:13:00,679 --> 00:13:06,316 či major Ivanov, v závislosti na tom, kdo v té chvíli bude na jakém místě, 131 00:13:09,525 --> 00:13:12,303 aby zmáčkl tlačítko. 132 00:13:13,207 --> 00:13:18,228 Takže v případě jaderné války to nepřežije nikdo. 133 00:13:18,348 --> 00:13:22,363 A zde jsme došli k té otázce: Jak jsou vůbec spouštěny války? 134 00:13:22,483 --> 00:13:31,312 To zjednodušení, že války Západ nebo jakýkoliv stát začíná pouze tehdy, je-li přesvědčen, 135 00:13:31,432 --> 00:13:38,801 že mu to nezpůsobí nepřijatelné škody, je zjednodušení na úrovni debility, 136 00:13:39,953 --> 00:13:44,911 která nemá nic společného s realitou. 137 00:13:45,031 --> 00:13:57,775 Na této úrovni by nebyla možná Brestská pevnost, blokáda Leningradu, nic z toho by nebylo možné. 138 00:13:59,992 --> 00:14:07,579 Tento faktor bezesporu hraje roli při plánování bojových operací, 139 00:14:07,699 --> 00:14:17,416 ale k politickému rozhodnutí, zda bude či nebude válka, to nemá žádný vztah, absolutně žádný. 140 00:14:17,536 --> 00:14:24,455 Války začínají tehdy, kdy jsou k tomu připraveny systémy. To zaprvé. 141 00:14:24,575 --> 00:14:31,977 Války jsou spouštěny ve dvou případech. Takže ten první je, že systém je z nadnárodní úrovně připraven, 142 00:14:32,097 --> 00:14:34,581 takže dojde k rozpoutání války. 143 00:14:34,701 --> 00:14:41,590 A státy si v tomto ohledu mohou přát jen jedno: pokusit se to nějak přežít. 144 00:14:41,710 --> 00:14:47,408 Třeba 1. světová válka. Když historici zkoumají 1. světovou válku, 145 00:14:47,528 --> 00:14:54,433 tak všichni píšou, že tu válku si nikdo nepřál, ale že byla nevyhnutelná. 146 00:14:54,553 --> 00:15:01,686 To znamená, že nějaká vnější síla postrkovala všechny ty státy k válce. 147 00:15:01,806 --> 00:15:11,983 A v Německu, které mělo bojovat na dvou frontách, nemohlo být absolutně žádných, vůbec žádných pochyb, 148 00:15:12,103 --> 00:15:20,281 že jim to..., že mohou zvítězit, aniž by jim to přineslo nepřijatelné ztráty. 149 00:15:20,401 --> 00:15:32,455 Německo dokonce s určitostí vědělo, že v případě rozpoutání války ho to poškodí natolik, 150 00:15:32,575 --> 00:15:38,490 že může také úplně přestat existovat. 151 00:15:39,030 --> 00:15:42,528 Oni si to uvědomovali 152 00:15:43,609 --> 00:15:51,195 a projevilo se to i tak, že když německý velvyslanec von Pourtales 153 00:15:51,315 --> 00:15:58,602 předával nótu o vyhlášení války ruskému ministru zahraničí Sazonovi, tak plakal. 154 00:15:59,091 --> 00:16:06,447 Plakal, protože si reálně uvědomoval, že Německo tak jde vstříc katastrofě. 155 00:16:07,681 --> 00:16:13,674 A uvědomovali si to všichni pracovníci velvyslanectví, což mělo také svůj dopad v tom, 156 00:16:13,794 --> 00:16:23,036 že předal dokument, ve kterém byly dva texty. Německé velvyslanectví totiž mělo připraveny dva texty. 157 00:16:23,156 --> 00:16:29,645 První nótu pro případ, že Rusko ultimátum přijme a nedojde k mobilizaci 158 00:16:29,765 --> 00:16:36,975 a druhou nótu pro případ, že ho odmítne a bude vyhlášena válka. 159 00:16:37,095 --> 00:16:43,688 No oba tyto texty byly obsaženy v jednom dokumentu, který von Pourtales předal Sazonovu. 160 00:16:43,808 --> 00:16:50,735 Dovedete si tedy asi představit to napětí, v jakém museli pracovat lidé na tom velvyslanectví, 161 00:16:50,855 --> 00:16:54,593 aby to popletli a udělali z toho jeden dokument. 162 00:16:54,713 --> 00:16:58,991 Potom na to přišli ve čtyři hodiny ráno. 163 00:16:59,111 --> 00:17:03,183 Večer tu nótu předal a ve čtyři hodiny ráno volal Pourtales Sazonovi a ptal se, 164 00:17:03,303 --> 00:17:07,530 jakou část toho textu má považovat za předanou nótu. 165 00:17:07,650 --> 00:17:12,442 On dobře chápal, jakou katastrofu to znamená pro Německo. 166 00:17:12,562 --> 00:17:20,569 Ale plakal i ministr zahraničí Sazonov, jenže později ve Státní dumě, 167 00:17:20,689 --> 00:17:23,939 když vystupoval z tribuny Státní dumy. 168 00:17:24,059 --> 00:17:29,777 Má se za to, že plakal radostí při pohledu na takovou jednotu národa a vlády. 169 00:17:29,897 --> 00:17:37,827 Jenže činnost ministerstva zahraničí pod jeho vedením ukazuje na to, že si také reálně uvědomoval, 170 00:17:37,947 --> 00:17:44,694 že následky účasti Ruska v těchto událostech budou pro Rusko katastrofální. 171 00:17:44,814 --> 00:17:50,223 A proč do toho tedy Německo vůbec šlo? Protože nemělo na vybranou. 172 00:17:50,343 --> 00:17:58,659 Měli na výběr buď bojovat, pokusit se přežít a zachovat si tak svůj stát, 173 00:17:58,779 --> 00:18:07,327 a to dokonce i válčíce na dvou frontách, nebo zcela přijít o svou suverenitu 174 00:18:07,447 --> 00:18:12,291 a jako stát a národ přijít o svou kulturní identitu. 175 00:18:12,411 --> 00:18:14,452 Neměli na výběr. 176 00:18:14,572 --> 00:18:19,209 Vnější řízení posouvalo ty státy a národy takovým způsobem, 177 00:18:19,329 --> 00:18:30,499 že válka byla nevyhnutelná a státní řízení s tím nic nemohlo udělat, vůbec nic. 178 00:18:30,619 --> 00:18:33,483 A proč toho nebylo schopné? 179 00:18:33,603 --> 00:18:42,021 Ta věc se má tak, že pravidla Dostatečně všeobecné teorie řízení říkají... Tedy je tam toho více. 180 00:18:47,121 --> 00:18:58,211 Takže jedno je o tom, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a pro své zájmy 181 00:18:58,331 --> 00:19:04,576 a v míře svého nepochopení pro toho, kdo toho chápe a zná více. 182 00:19:04,696 --> 00:19:08,562 A ještě jedno. 183 00:19:09,398 --> 00:19:16,944 Je tam ještě o využívání okolností pro dosažení subjektivních cílů. 184 00:19:17,064 --> 00:19:23,863 A to nejdůležitější, že všechny události probíhají tím nelepším možným způsobem 185 00:19:23,983 --> 00:19:31,755 s ohledem na reálnou mravnost a etiku všech účastníků procesu. 186 00:19:31,875 --> 00:19:43,534 V rámci tehdejší etiky na mezinárodní úrovni prostě nebylo možné vyřešit otázky střetu zájmů 187 00:19:43,654 --> 00:19:51,056 a nadnárodní řízení tlačilo státy a národy k 1. světové válce, 188 00:19:51,176 --> 00:19:56,361 takže státní řízení těch států a národů s tím nemohlo nic udělat, 189 00:19:56,481 --> 00:20:02,340 protože reálná mravnost a etika to prostě předurčovala. 190 00:20:02,460 --> 00:20:11,166 Německo ale chtělo přežít, takže se bránilo i přes to, že si uvědomovalo tu hrůzu, 191 00:20:11,286 --> 00:20:17,384 že bude muset bojovat na dvou frontách, což pro něj bude znamenat katastrofu. 192 00:20:17,504 --> 00:20:24,205 Přesto do toho šlo a téměř vyhrálo. Téměř vyhrálo! Německo přece neprohrálo. 193 00:20:24,325 --> 00:20:29,786 Německo se zhroutilo v důsledku vnitřního výbuchu, 194 00:20:31,998 --> 00:20:34,725 který mu tam zorganizovali. 195 00:20:34,845 --> 00:20:37,554 A mimochodem také kvůli zradě elit. 196 00:20:38,531 --> 00:20:44,524 Nedošlo na kapitulaci, ale k uzavření příměří. 197 00:20:45,141 --> 00:20:48,407 Takže proč k té válce došlo? 198 00:20:48,527 --> 00:20:56,457 Protože z nadnárodní úrovně byl veškerý systém mezinárodních vztahů 199 00:20:56,577 --> 00:21:02,784 a stav státních mašinérií nastaven takovým způsobem, 200 00:21:02,904 --> 00:21:06,153 že se ta válka stala nevyhnutelnou. 201 00:21:06,273 --> 00:21:13,611 Například ministr Sazonov byl jedním z největších propagátorů, 202 00:21:13,731 --> 00:21:18,693 který trval na tom a přesvědčoval Mikuláše II., aby vyhlásil mobilizaci. 203 00:21:18,813 --> 00:21:21,593 Prostě celý systém byl takto nasměrován. 204 00:21:21,713 --> 00:21:29,144 Ať už si tedy ostatní účastníci přáli cokoliv, tak byli nuceni v rámci této etiky, 205 00:21:29,264 --> 00:21:33,485 této mravní složky té války se účastnit. 206 00:21:35,295 --> 00:21:41,920 A druhá věc, při které dojde k válce. 207 00:21:42,941 --> 00:21:49,916 To když tu válku rozpoutají HLUPÁCI. 208 00:21:50,651 --> 00:21:56,154 Ve vzduchu je cítit válka už od roku 2014. 209 00:21:56,274 --> 00:22:01,349 V roce 2014 byla zatím ta nejnebezpečnější situace, 210 00:22:01,469 --> 00:22:09,528 kdy americká státní elita na základě svých zkušeností z organizace 1. a 2. světové války, 211 00:22:09,648 --> 00:22:16,446 připravila začátek 3. světové války i s jejími Gliwicemi, 212 00:22:16,566 --> 00:22:22,336 kterými se mělo stát sestřelení Boeingu nad Ukrajinou. 213 00:22:22,722 --> 00:22:27,531 Všechno k tomu tehdy bylo připraveno, systém byl připraven, 214 00:22:27,651 --> 00:22:33,472 jenže vojáka nemůžete držet příliš dlouho v bojové pohotovosti. 215 00:22:33,592 --> 00:22:35,788 Život totiž běží dál. 216 00:22:35,908 --> 00:22:41,111 Tehdy bylo důležité nepřipustit válku, za tehdejších okolností 217 00:22:41,231 --> 00:22:47,618 a nepřipustila ji ruská diplomacie a ruská společnost. 218 00:22:48,132 --> 00:22:50,267 K válce nedošlo. 219 00:22:50,387 --> 00:22:56,208 To byly ty nejtěžší chvíle a vyřešit se to povedlo jen tak tak. 220 00:22:56,328 --> 00:23:06,676 To ale přece neznamená, že zájem americké státní elity zorganizovat 3. světovou válku někam zmizel. 221 00:23:06,796 --> 00:23:11,460 Takže to dál eskalují, eskalují a eskalují. 222 00:23:11,580 --> 00:23:19,561 A úkolem nadnárodního řízení, státního řízení, ruského prezidenta… 223 00:23:19,681 --> 00:23:25,940 Teď mám na mysli funkci, když říkám ruský prezident, tak mám na mysli tu funkci, aby se to nepletlo. 224 00:23:26,060 --> 00:23:27,946 Putin je gosudar. 225 00:23:28,066 --> 00:23:34,504 Abych to v budoucnu nemusel vysvětlovat. …a také prezidenta USA Trumpa… 226 00:23:34,624 --> 00:23:40,573 Což je zásadní upřesnění, neboť Clintonová by měla jiné cíle, protože zastupuje jiné klany. 227 00:23:40,693 --> 00:23:48,315 …takže před nimi stojí úkol, nepřipustit rozvinutí 3. světové války, její rozpoutání. 228 00:23:48,435 --> 00:23:57,094 Jenže globální elity a státní elita USA se do sebe v USA zakously takovým způsobem, 229 00:23:57,214 --> 00:24:00,840 že tím omezují Trumpovu akceschopnost. 230 00:24:00,960 --> 00:24:06,164 A Trump, aby například vyhrával volby… 231 00:24:06,284 --> 00:24:12,465 Máme tu přece určité procedury, které je třeba dodržovat, aby mohlo být realizováno řízení. 232 00:24:12,585 --> 00:24:17,609 …se musí stát větším jestřábem než jeho protivníci. 233 00:24:17,729 --> 00:24:27,665 Musí být natolik protiruský, aby to jeho protivníkům vyrazilo dech a nemohli ho z tohoto pohledu kritizovat. 234 00:24:27,785 --> 00:24:33,401 Přece víte, jak ho neustále kritizují, že je ruským agentem, tohle musí překonat. 235 00:24:33,521 --> 00:24:36,564 Jenže je to nebezpečná situace. 236 00:24:36,684 --> 00:24:45,411 Státní elita si myslí, že tak tlačí Trumpa k rozpoutání 3. světové války proti Rusku. 237 00:24:45,531 --> 00:24:53,204 Státní elita věří, že zrádcovská ruská elita nedopustí odvetný protiútok. 238 00:24:53,324 --> 00:24:57,937 Oni si myslí, přičemž k tomu mají své důvody, 239 00:24:58,057 --> 00:25:03,286 že veškerá rossionská elita raději zdechne pod americkými jadernými bombami a raketami, 240 00:25:03,406 --> 00:25:08,147 ale nedovolí si zmáčknout to jaderné tlačítko a odpovědět Američanům, 241 00:25:08,267 --> 00:25:14,962 protože je jim třicet kousků nařezaného zeleného papírku milejších než jejich vlast, 242 00:25:15,082 --> 00:25:18,357 protože jsou jim dražší než jejich vlast. 243 00:25:21,213 --> 00:25:32,040 A tak probíhá eskalace, kdy se ten stav pokoušejí dostat do bezvýchodné situace, 244 00:25:32,160 --> 00:25:35,615 do neřešitelné situace. 245 00:25:35,735 --> 00:25:43,948 A proto byl potřebný ten spolehlivý posel, který si promluví se všemi, a potom si ještě odveze úplné… 246 00:25:44,068 --> 00:25:49,169 Vždyť proč do toho Putin zaangažoval ještě další odborníky, takové jako Lavrov? 247 00:25:49,289 --> 00:25:53,516 Protože ten posel si musel odvézt vyčerpávající balík informací. 248 00:25:53,636 --> 00:26:00,151 Něco bylo řečeno pro veřejnost a zbytek jen jemu. Ten posel musel získat všechny potřebné informace. 249 00:26:00,271 --> 00:26:04,626 Jakmile u něj vznikla otázka v souvislosti s instrukcemi od šéfa, 250 00:26:04,746 --> 00:26:08,459 nebo si to s ním telefonicky přímo ze schůzky upřesnil, 251 00:26:08,579 --> 00:26:12,574 tak potřeboval dostat vyčerpávající odpověď, aniž by někdo někam chodil. 252 00:26:12,694 --> 00:26:16,303 Co by se stalo, kdyby začali běhat tu za jedním tu za druhým? 253 00:26:16,423 --> 00:26:21,060 Vyvolalo by to paniku nebo něco podobného, nebo by to vypadalo, že se tak namáhají kvůli němu. 254 00:26:21,180 --> 00:26:25,947 Nic podobného. Jednalo se o pracovní schůzku a Bolton byl posel, 255 00:26:26,067 --> 00:26:30,911 generál pobočník, kterého vyslal vrchní velitel. 256 00:26:31,031 --> 00:26:35,772 A proto potřeboval získat veškeré potřebné informace o kampani, 257 00:26:35,892 --> 00:26:40,787 aby je předal svému vrchnímu veliteli. 258 00:26:40,907 --> 00:26:49,069 Tu situaci je třeba nějak rozřešit, překonat ji, a to je to, co teď dělají. 259 00:26:49,189 --> 00:26:53,750 A válka je skutečně na spadnutí, je cítit ve vzduchu. 260 00:26:53,870 --> 00:27:02,931 Teď je nutné neumožnit žádnému hlupákovi dotlačit ten stav do bezvýchodné situace, kdy vystartují rakety. 261 00:27:03,051 --> 00:27:06,275 A co to znamená pro Američany? 262 00:27:06,395 --> 00:27:12,319 Dovedete si představit, co to teď znamená pro Evropu připomenout si osmdesátá léta? 263 00:27:12,439 --> 00:27:15,354 Kdy byla Evropa absolutně bezvýznamná? 264 00:27:15,474 --> 00:27:19,983 Tenkrát ale existoval SSSR a tak přistoupili na „deštník“ od Američanů. 265 00:27:20,103 --> 00:27:28,882 A teď? Mají díky americkým zájmům zdechnout pod ruským jadernými raketami a bombami? 266 00:27:29,474 --> 00:27:36,315 To se jim nechce. Musí se tedy odpoutávat, nalézat způsoby jednání s Ruskem. 267 00:27:36,435 --> 00:27:44,776 Musí začít nějak nastavovat řízení Evropy a vyvléci se přitom z vlivu americké státní elity. 268 00:27:45,497 --> 00:27:53,007 To je cílem globálního prediktoru, cílem Trumpa, cílem Ruska i cílem Evropy. 269 00:27:53,127 --> 00:27:57,584 Ti všichni mají stejný cíl a podle toho musí jednat. 270 00:28:03,166 --> 00:28:08,464 Další otázka je od Jindry, 271 00:28:08,584 --> 00:28:15,022 který prosí pomoci porozumět událostem v souvislosti se summitem v Istanbulu. 272 00:28:15,142 --> 00:28:18,289 Mimochodem blahopřeje Rusku k takovému úspěchu, 273 00:28:18,409 --> 00:28:22,301 jakým je spojení dvou paralelních procesů do jednoho rámce. 274 00:28:22,421 --> 00:28:26,647 Přítomnost Macrona a Merkelové znamená kapitulaci Evropy a přiznání, 275 00:28:26,767 --> 00:28:30,402 že bez Ruska problém běženců již vyřešit nedokáže? 276 00:28:30,522 --> 00:28:36,189 Nebo se jedná o poslední zoufalý pokus změnit směřování procesu urovnání situace v Sýrii? 277 00:28:36,309 --> 00:28:39,610 Zde se najednou prolíná několik procesů. 278 00:28:39,730 --> 00:28:52,443 A to, co převážně tlačí Francii a Německo, lídry Evropské unie k tomuto směru, 279 00:28:52,563 --> 00:29:02,448 to je mezi jiným i rušení zákazu rozmísťování raket středního a kratšího doletu, o kterém mluví Trump. 280 00:29:02,568 --> 00:29:08,724 Protože trávou na bojišti se nechce stát nikdo, je třeba se z toho nějak vykroutit. 281 00:29:08,844 --> 00:29:14,279 A co na to Putin? „Nějak dlouho jsme už nejednali v Normandském formátu. 282 00:29:14,399 --> 00:29:19,217 Tam na Ukrajině máme ohnisko, které tam zažehli Američané. 283 00:29:19,337 --> 00:29:24,155 Válku, která se k vám může přenést. Budeme to řešit nebo ne? 284 00:29:24,275 --> 00:29:27,498 A jak to tedy budeme řešit?“ 285 00:29:27,618 --> 00:29:32,668 Souvisí události na Ukrajině s těmi v Sýrii? Souvisí. 286 00:29:32,788 --> 00:29:38,661 A jak? Tak přinejmenším díky tomu, že tam i tam jsou hlavním aktérem USA, 287 00:29:38,781 --> 00:29:43,444 které z obou těchto míst hodlají rozpoutat válku proti Evropě. 288 00:29:43,564 --> 00:29:47,996 Ukrajina, tam je válka, která se má rozšířit do Ruska a Evropy 289 00:29:48,116 --> 00:29:53,938 a ta v Sýrii má zase vyvolat migrační proud, který má zahltit Evropu. 290 00:29:54,530 --> 00:29:58,747 Na obou těchto místech to zorganizovaly USA. 291 00:29:59,802 --> 00:30:07,466 Vždyť ISIL… Před kamerami mohou tvrdit, co chtějí, 292 00:30:07,586 --> 00:30:13,407 ale každý, kdo jen přičichnul k tajným službám, velmi dobře ví, 293 00:30:13,527 --> 00:30:20,557 že neexistuje ani jedna teroristická organizace, která by jednala jen tak sama od sebe, 294 00:30:20,677 --> 00:30:25,650 aniž by se nacházela pod kuratelou nějaké konkrétní státní tajné služby. 295 00:30:25,770 --> 00:30:28,221 Taková prostě neexistuje. 296 00:30:28,341 --> 00:30:33,727 Stačí dané organizaci zablokovat finanční toky, bankovní účty, 297 00:30:33,847 --> 00:30:36,755 to se v hotovosti zvládnout nedá, 298 00:30:36,875 --> 00:30:40,857 a pomocí kýblů ropu nepřečerpají. 299 00:30:40,977 --> 00:30:44,149 Na to potřebují tankery a ropovody. 300 00:30:44,976 --> 00:30:53,093 A to všechno teroristická organizace dokáže jen tehdy, stojí-li jí za zády státy 301 00:30:53,550 --> 00:31:00,769 a její řízení probíhá prostřednictvím státních mechanismů. 302 00:31:01,561 --> 00:31:08,762 A skutečnost, že ISIL je nepravidelnou armádou USA, je teď už nepokrytě probírána úplně všude. 303 00:31:08,882 --> 00:31:15,382 Dokonce i sám Trump prohlásil, že ISIL stvořil Obama a Clintonová. 304 00:31:17,001 --> 00:31:19,590 Šlo o přímé přiznání. 305 00:31:20,893 --> 00:31:25,013 A co se dělo dál? Takže se setkali v tom Istanbulu, 306 00:31:26,738 --> 00:31:32,055 a Putin řekl: „Jen za poslední měsíc a půl 307 00:31:32,882 --> 00:31:39,396 jsme sestřelili řádově půl stovky dronů, 308 00:31:39,516 --> 00:31:44,484 které se pokoušely útočit na naši vojenskou základnu v Chmejmim. 309 00:31:45,241 --> 00:31:54,009 A pár dní před tímto summitem naše ministerstvo obrany ve svém oficiálním prohlášení oznámilo, 310 00:31:55,998 --> 00:32:03,797 že v průběhu útoku dronů dne 6. ledna tohoto roku, 311 00:32:04,660 --> 00:32:10,981 kdy jich útočilo na naši základnu Chmejmim třináct, 312 00:32:11,101 --> 00:32:17,161 ze kterých jich bylo sedm sestřeleno a u šesti naši dokázali převzít jejich řízení a nechat je přistát, 313 00:32:17,281 --> 00:32:24,714 že při tom útoku byly ty drony řízeny 314 00:32:24,834 --> 00:32:29,661 z amerického výzvědného letadla Poseidon P-8. 315 00:32:30,224 --> 00:32:37,284 Američané se tedy dopouštěli přímého útoku na naši leteckou základnu.“ 316 00:32:40,066 --> 00:32:45,629 To je jen k té otázce, jak probíhají skutečné války. 317 00:32:45,911 --> 00:32:52,936 Mnohé z toho, že za tímto útokem stáli právě Američané, již bylo naznačeno přímo tehdy v lednu. 318 00:32:53,056 --> 00:32:58,499 Ukazovali, jak ty drony vypadaly, a komentovali co je a není možné. 319 00:32:58,619 --> 00:33:00,893 Jen to tehdy neřekli přímo. 320 00:33:01,013 --> 00:33:06,034 Teď už to bylo řečeno přímo a to bezprostředně před tím summitem v Istanbulu, 321 00:33:06,154 --> 00:33:10,876 kde se bude řešit další situace v tomto regionu. 322 00:33:12,495 --> 00:33:17,302 A vyvíjí se to velice zajímavě. 323 00:33:19,256 --> 00:33:25,453 V Turecku zcela nedávno došlo k velice zajímavé události, krvavé, 324 00:33:25,573 --> 00:33:29,573 kdy byl zavražděn saúdský novinář Chášakdží. 325 00:33:29,693 --> 00:33:33,235 V čem spočívá pozoruhodnost této události? 326 00:33:33,355 --> 00:33:38,165 Ta pozoruhodnost spočívá v tom, že měl povolení k pobytu v USA 327 00:33:38,285 --> 00:33:45,771 a tak vůbec nemusel kvůli získání nějakého dokumentu letět do Turecka, 328 00:33:45,891 --> 00:33:51,915 mohl ho získat na jakémkoliv konzulátu Saúdské Arábie. 329 00:33:54,221 --> 00:34:00,647 A když někdo namítá, že jeho snoubenka byla Turkyně 330 00:34:00,767 --> 00:34:03,411 a proto tam musel letět. 331 00:34:03,531 --> 00:34:08,746 Tak to asi zrušíme jakoukoliv poštu a telefony, ne? 332 00:34:08,866 --> 00:34:15,788 Například v našem státě máme k dispozici víceúčelová střediska, 333 00:34:15,908 --> 00:34:22,161 která nám umožňují z jednoho místa vyřešit problém na jiném místě. 334 00:34:22,865 --> 00:34:26,034 A konzuláty jsou vytvořeny právě proto. 335 00:34:26,154 --> 00:34:32,672 Každý nemá možnost si někam zaletět, a tak mu konzuláty tyto služby poskytují zde a teď. 336 00:34:32,792 --> 00:34:41,123 Jestliže byla nutná její účast, tak mohla na ten konzulát zajít sama a vyřešit vše potřebné i bez něho. 337 00:34:41,243 --> 00:34:43,781 Ale jí si přece ani nepozvali. 338 00:34:43,901 --> 00:34:48,694 Proč tedy musel letět na ten konzulát právě do Turecka? 339 00:34:48,814 --> 00:34:58,870 Jen kvůli jednomu cíli, aby tam byl zabit. Velmi dobře to věděli jak v USA, tak i v Saúdské Arábii. 340 00:34:58,990 --> 00:35:03,377 Kdyby ho ale zabili na území USA, 341 00:35:03,497 --> 00:35:10,354 tak by to znamenalo další podkopávání stability Trumpova řízení i samotného Trumpa, 342 00:35:10,474 --> 00:35:14,294 podkopávání stability řízení realizovaného globalisty. 343 00:35:14,414 --> 00:35:23,581 Jenže globalisté sledují zcela jiné cíle. A právě kvůli těmto jiným cílům bylo zvoleno Turecko. 344 00:35:25,100 --> 00:35:28,050 Takže co se děje? 345 00:35:28,358 --> 00:35:38,636 My víme, že hlavními aktéry na straně protiteroristické koalice 346 00:35:39,362 --> 00:35:45,547 bojující proti ISIL v Turecku, oj v Sýrii, jsou tři státy. 347 00:35:45,667 --> 00:35:53,558 Je to Sýrie, oj omlouvám se, je to Írán, Turecko a Rusko. 348 00:35:54,241 --> 00:36:04,519 Turecko se zcela náhodně, i když je třeba říci, že pravděpodobnostně předurčeně, 349 00:36:04,639 --> 00:36:11,496 ocitlo v tomto svazku. 350 00:36:11,616 --> 00:36:18,122 Jako zaštiťovatel teroristických organizací bojujících v Sýrii proti zákonné vládě 351 00:36:18,242 --> 00:36:26,199 a jako území, přes které byly dodávány teroristům zbraně, přes které se přepravovala syrská ropa, 352 00:36:26,319 --> 00:36:33,990 která odcházela z tureckých přístavů, která proudila přes turecké ropovody, 353 00:36:34,805 --> 00:36:44,247 bylo Turecko od počátku v té válce vedené proti Sýrii spojencem USA. 354 00:36:44,367 --> 00:36:50,255 Protože znovu opakuji, že Turecko mělo sehrát roli podobnou roli Třetí říše, 355 00:36:50,375 --> 00:36:55,361 přenést válku do Evropy a následně být kvůli tomu zlikvidováno. 356 00:36:55,481 --> 00:37:00,446 Potom by nastoupil Írán a udělal pořádek. 357 00:37:00,566 --> 00:37:06,653 Jenže zásah Ruska do syrského problému tento plán narušil. 358 00:37:07,489 --> 00:37:12,837 On už i tak visel na vlásku, ale ten zásah ho pohřbil s konečnou platností. 359 00:37:12,957 --> 00:37:20,254 A tak vznikl úkol Turecko opět stabilizovat. To byl jeden úkol. 360 00:37:20,374 --> 00:37:24,987 A druhým úkolem bylo další odepisování Saúdské Arábie. 361 00:37:25,107 --> 00:37:35,805 Dokud nebude Saúdská Arábie zcela zdiskreditována a dokud ji muslimský svět zcela neodvrhne, 362 00:37:35,925 --> 00:37:46,556 Írán se nedokáže stát centrem koncentrace řízení světa tradičního islámu, který se reálně zformoval ve světě. 363 00:37:46,676 --> 00:37:51,222 Je napřed nutné zlikvidovat Saúdskou Arábii, odstranit ji. 364 00:37:51,342 --> 00:37:59,387 A zde jako hlavní aktér, hlavní účinkující vystupuje právě Turecko, 365 00:37:59,507 --> 00:38:06,012 které tou vraždou Chášakdžího získá nejvíce. 366 00:38:06,132 --> 00:38:16,203 Stane se tak rovnocenným partnerem při vyjednávání na této aréně, stejně jako všichni ostatní hráči. 367 00:38:16,323 --> 00:38:21,903 Diskreditace Saúdské Arábie probíhá následujícím způsobem. 368 00:38:22,023 --> 00:38:30,421 Jednak její válkou s Jemenem, díky které se proti ní obzvláště v islámském světě zvedá odpor. 369 00:38:30,541 --> 00:38:37,002 A k vyprovokování reakce Evropy bylo nutné, aby vnější hráč předvedl, 370 00:38:37,122 --> 00:38:42,043 že mít co do činění se Saúdskou Arábií, je dost problematické. 371 00:38:42,163 --> 00:38:46,686 Dokud tam u sebe lidem usekávali hlavy, vše bylo v pořádku. 372 00:38:46,806 --> 00:38:49,327 A jak to vypadá v tomto případě? 373 00:38:49,447 --> 00:38:57,163 Co je celému světu do toho, co se stalo na území Saúdské Arábie? 374 00:38:57,283 --> 00:39:02,303 Protože konzulát, to je území Saúdské Arábie a navíc zabili občana Saúdské Arábie. 375 00:39:02,423 --> 00:39:06,133 Vždyť kolik jich do té doby doma pozabíjeli všemi možnými způsoby? 376 00:39:06,253 --> 00:39:10,214 Včetně princů, když z nich ždímali peníze. 377 00:39:10,334 --> 00:39:16,267 Nebo když šlo jako o státní převrat. Vždyť tam sekají lidem hlavy na náměstích 378 00:39:16,387 --> 00:39:19,940 a nikoho to nezajímá. 379 00:39:20,060 --> 00:39:23,636 Teď to bylo potřebné nafouknout kvůli tomu, 380 00:39:23,756 --> 00:39:29,473 aby se Turecko mohlo stát partnerem v zahraničněpolitické činnosti. 381 00:39:29,593 --> 00:39:35,217 Zatím ho odstrkovali, ale v této záležitosti hraje prim, zde brání evropské hodnoty. 382 00:39:35,337 --> 00:39:40,324 Takže tu z pohledu Evropy vystupuje ve zcela jiné podobě. 383 00:39:40,444 --> 00:39:50,250 Turecko odhalilo tento strašný zločin a stalo se tak partnerem Evropy při řešení mnohých problémů. 384 00:39:50,370 --> 00:39:53,463 Proto ten summit. 385 00:39:55,445 --> 00:40:02,730 Je třeba vyřešit ten problém, aby nedošlo k válce v Evropě. 386 00:40:02,850 --> 00:40:06,912 A válka se do Evropy může rozšířit dvěma způsoby. 387 00:40:07,032 --> 00:40:11,908 Ten první je přes Ukrajinu a ten druhý prostřednictvím migrace. 388 00:40:12,028 --> 00:40:20,117 Ten první způsob se řeší prostřednictvím Normandského formátu a ten druhý nelze vyřešit bez Turecka. 389 00:40:20,237 --> 00:40:27,765 Takže abyste tu situaci vyřešili, musíte sami upevnit Erdogana. 390 00:40:27,885 --> 00:40:33,783 A vražda toho novináře ten úkol s Erdoganem zcela řeší, 391 00:40:33,903 --> 00:40:39,467 když z něj opět dělá vhodného partnera pro jednání s Evropou. 392 00:40:41,826 --> 00:40:46,961 A co dělá Putin? Využívá okolnosti pro dosažení subjektivních cílů. 393 00:40:47,081 --> 00:40:54,928 Spojil tyto dva formáty, ve kterých se stal klíčovou figurou. Takže všechno je v pořádku. 394 00:40:55,505 --> 00:41:06,339 Nikdo nic nemůže udělat bez Ruska a Putin takto koncentruje řízení světa z nadnárodní úrovně. 395 00:41:06,459 --> 00:41:12,801 Ta událost v Istanbulu, kde došlo k propojení různých formátů do jediného 396 00:41:12,921 --> 00:41:19,327 s jedním nadnárodním řízením zosobněným Ruskem a ruským gosudarem Putinem, 397 00:41:19,447 --> 00:41:22,831 se v plném rozsahu stala skutečností. 398 00:41:25,016 --> 00:41:32,185 Ještě zdůrazním, že do této chvíle jsme tak zjevně z nadnárodní úrovně nejednali, 399 00:41:32,305 --> 00:41:37,264 vždy jsme se prezentovali na úrovni prezidenta, tj. hlavy jednoho ze států. 400 00:41:37,384 --> 00:41:46,136 Teď už jednáme z nadnárodní úrovně a spojujeme procesy, spojujeme formáty. 401 00:41:49,897 --> 00:41:53,144 Dále je tu otázka od Vitalije. 402 00:41:53,264 --> 00:42:00,827 Valeriji Viktoroviči v USA poštou poslali bomby Baracku Obamovi, Hillary Clintonové, Georgu Sorosovi 403 00:42:00,947 --> 00:42:04,395 a do newyorské kanceláře CNN. 404 00:42:04,515 --> 00:42:09,121 Má být tato událost vzkazem státní elitě, že sami vybuchnou, 405 00:42:09,241 --> 00:42:13,139 jestliže budou pokračovat v krocích vedoucích ke světové válce, 406 00:42:13,259 --> 00:42:19,981 nebo to provedla sama státní elita, aby se připomněla voličům před nadcházejícími volbami v USA? 407 00:42:20,101 --> 00:42:25,022 Ať už je to jak chce, tak všichni voliči mají rádi trpitele. 408 00:42:25,142 --> 00:42:31,117 Když je někdo pronásledován za dobrou věc, tak je třeba ho podpořit. 409 00:42:31,503 --> 00:42:34,383 A ta situace je teď velice vážná. 410 00:42:34,503 --> 00:42:41,713 Ten, kdo vyhraje tyto volby do kongresu a senátu, ten také bude v podstatě řídit stát. 411 00:42:41,833 --> 00:42:46,188 Úkolem americké státní elity je, aby prohrál Trump. 412 00:42:46,308 --> 00:42:55,688 Trumpovým úkolem zase je, aby v USA vyhrála globální elita, 413 00:42:55,808 --> 00:42:59,485 která je vnitřní, ale zároveň i globální. 414 00:42:59,605 --> 00:43:05,015 Když globalisté eskalují hysterii proti Trumpovi, 415 00:43:05,135 --> 00:43:09,593 tedy ne globalisté, omlouvám se, státní elita, přeřekl jsem se. 416 00:43:09,713 --> 00:43:15,714 Když státní elita eskaluje hysterii proti Trumpovi, tak tím vyčerpává veškerý svůj vlivový mechanismus. 417 00:43:15,834 --> 00:43:26,361 A jim se zdálo, mysleli si, že když rozešlou všechny ty bomby, tak vyhrají: 418 00:43:26,481 --> 00:43:34,257 „Jak si mohou dovolit nás ti Trumpovi přívrženci tak zastrašovat? Hrozit nám bombami?“ 419 00:43:34,377 --> 00:43:41,099 A jak se hledají takoví vhodní přívrženci? Mimochodem, to má i přímý vztah k tomu střílení v Kerči. 420 00:43:42,076 --> 00:43:55,990 Velmi často se stává, že nějaká rozvědka nemůže naverbovat agenta svým jménem. 421 00:43:56,110 --> 00:44:04,580 Proto například sovětská rozvědka verbovala některé agenty jménem britské rozvědky. 422 00:44:05,583 --> 00:44:15,099 Například nějaký generál hitlerovské armády bojující proti SSSR 423 00:44:15,219 --> 00:44:19,677 by za žádnou cenu nepřistoupil na spolupráci se sovětskou rozvědkou, 424 00:44:19,797 --> 00:44:24,410 ale s britskou klidně s přesvědčením, že poskytuje informace britskému rozvědčíkovi. 425 00:44:24,530 --> 00:44:30,685 Takže při realizaci teroristických útoků je velmi často využíván právě tento trik, 426 00:44:30,805 --> 00:44:37,243 kdy s využitím okruhu zájmů daného člověka s ohledem na oblast, kterou je třeba diskreditovat, 427 00:44:37,363 --> 00:44:46,965 k němu přistupují ze strany té ideologické slupky, tedy přímo v té ideologické slupce, 428 00:44:47,085 --> 00:44:54,244 která pro něj bude přijatelná, aby se dopustil... 429 00:44:57,948 --> 00:45:02,577 ...té podvratné činnosti a splnil svůj úkol. 430 00:45:02,697 --> 00:45:08,467 Takže je nutné najít vhodného člověka, kterého je možné vyprovokovat k takovým krokům, 431 00:45:08,587 --> 00:45:14,176 a který sám bude vyjadřovat očividné protrumpovské sklony, ale s omezeným chápáním, 432 00:45:14,296 --> 00:45:19,011 navrhnout mu, co by měl udělat, odůvodnit to tím či oním… 433 00:45:19,131 --> 00:45:22,792 U různých tajných služeb jsou tyto provokace běžným chlebem. 434 00:45:22,912 --> 00:45:31,356 U nás teď například rozvíjí nové roviny té věci, které jsou absolutními bludy. 435 00:45:32,748 --> 00:45:39,805 Takže prostě přijdou, zrealizují to a nezabývají se tím jen státní struktury. 436 00:45:39,925 --> 00:45:45,483 Využívá se to i v zločineckých šarvátkách, můžete to vidět v různých detektivkách a tak podobně. 437 00:45:45,603 --> 00:45:52,663 Je to takový všeobecně známý trik. Takže co udělali? Rozeslali bomby. 438 00:45:52,783 --> 00:46:00,769 Mimochodem do New York Times to poslali bývalému šéfovi CIA Brennanovi, 439 00:46:00,889 --> 00:46:03,464 nejednalo se o samotnou redakci. 440 00:46:04,551 --> 00:46:10,908 A na tomto základě se tam zvedlo velké pozdvižení, 441 00:46:11,028 --> 00:46:21,946 které však může být při správném přístupu zcela otočeno proti státní elitě. 442 00:46:22,066 --> 00:46:26,756 Víte, jak to celé probíhalo? 443 00:46:26,876 --> 00:46:35,406 Všechny bomby byly poslány cestou, při které bylo jasné, že do adresáta nedojdou, 444 00:46:35,526 --> 00:46:43,610 že budou zachyceny ještě u vchodu, to bylo jednoznačné, zcela jednoznačné. 445 00:46:43,730 --> 00:46:49,320 Neměly šanci projít kontrolou, než bude zásilka doručená adresátovi. 446 00:46:49,440 --> 00:46:54,696 Jasně musely být zachyceny, což bylo takto provedeno schválně. A jak vypadaly samotné bomby? 447 00:46:54,816 --> 00:47:00,765 Byly málo účinné s nějakým práškem, který byl potom analyzován jako neškodný. 448 00:47:00,885 --> 00:47:10,024 Šlo tedy v podstatě o atrapy vyvolávající určité zdání, ale bylo to s plnou silou využito proti Trumpovi. 449 00:47:10,144 --> 00:47:19,386 A Trump to v podstatě při správném přístupu, při normální práci se společností v sociálních sítích 450 00:47:19,506 --> 00:47:22,729 může použít proti státní elitě. 451 00:47:22,849 --> 00:47:25,995 Oni tak napálili sami sebe. 452 00:47:27,436 --> 00:47:35,280 A jak okomentujete to střílení v americkém Pittsburghu? 453 00:47:35,400 --> 00:47:41,949 Oj, mohl jsem rovnou pokračovat, protože to bezprostředně souvisí s tím, 454 00:47:42,069 --> 00:47:54,140 co se děje teď s tou americkou státní elitou a pokusem svrhnout Trumpa. 455 00:47:54,260 --> 00:47:58,512 Není tajemstvím, 456 00:48:02,165 --> 00:48:14,690 že židovská diaspora v USA v mnohém kope za americkou státní elitu. 457 00:48:14,810 --> 00:48:24,791 Má k tomu různé důvody včetně nátlaku na Trumpa, aby získali větší prospěch… 458 00:48:24,911 --> 00:48:28,520 Ano, větší kšeft pro sebe. 459 00:48:28,640 --> 00:48:39,996 A v tomto ohledu to přehnali. Je třeba včas se zastavit, proto jim byl vyslán signál. 460 00:48:40,116 --> 00:48:47,679 11 mrtvých. Možná jich bylo skutečně 11 a možná že ne, 461 00:48:47,799 --> 00:48:56,197 možná jich bylo dosaženo jiným způsobem, ale to číslo 11 bylo potvrzeno. 462 00:48:56,317 --> 00:49:01,951 A pořád by to ještě nemuselo nic znamenat a mohli bychom to přejít, 463 00:49:02,071 --> 00:49:11,821 kdyby ta první informace o vznesení obvinění proti tomu pittsburghskému střelci nezněla tak, 464 00:49:11,941 --> 00:49:19,085 že mu bylo předloženo obvinění za jedenáct přečinů. 465 00:49:20,660 --> 00:49:29,051 „Nu, pánové… Možná jde opravdu o souhrnné obvinění a náhodou se to shoduje.“ Jenže ne. 466 00:49:29,171 --> 00:49:37,859 Ve velmi krátké době se to změnilo v obvinění za 29 přečinů. 467 00:49:38,758 --> 00:49:50,653 Ale to jsou velice zajímavé počty, protože to máme 2 + 9, a to už určitě nemůže být náhoda. 468 00:49:50,773 --> 00:49:58,336 Takže hned dvakrát dali najevo, kdo stojí za tímto teroristickým útokem. 469 00:49:58,456 --> 00:50:10,777 Volba člověka, který se toho dopustil, ukazuje: „Končete s tou hrou proti Trumpovi, jinak vás oklestíme.“ 470 00:50:12,801 --> 00:50:15,630 – Někde jinde. – Někde jinde. 471 00:50:15,750 --> 00:50:21,706 A to je konec, teď už narazili. Ten signál byl vyslán zcela konkrétní. 472 00:50:21,826 --> 00:50:25,403 Megyn Kellyová už také narazila? 473 00:50:25,523 --> 00:50:34,243 Ne, Megyn Kellyová je trochu jiný aspekt. To je tak, že ta se tak či onak pohybuje v té oblasti, 474 00:50:35,754 --> 00:50:41,508 kde je velký oběh informací a ona přitom naráží na normální vztahy. 475 00:50:41,628 --> 00:50:47,348 A jako normálně orientovaný člověk, přece jen je to žena, matka... 476 00:50:48,294 --> 00:50:53,725 Přestože to bývá všelijaké a do výchovy si děti berou i homosexuálové, 477 00:50:53,845 --> 00:50:56,297 tak zde je to hledisko trochu jiné. 478 00:50:56,417 --> 00:51:03,415 Ona si myslela, že její postavení… Přece jen dělala dokonce třikrát rozhovor se samotným Putinem. 479 00:51:03,535 --> 00:51:10,944 ...že je tak moc na výši, že jí toto postavení umožní vyjádřit ve velice politicky korektních formách: 480 00:51:11,064 --> 00:51:15,862 „Lidi, přece to všechno nenecháme dojít až do tak absurdních konců? 481 00:51:15,982 --> 00:51:20,984 Vždyť už tu máme rasismus naopak vůči bílému obyvatelstvu.“ 482 00:51:21,104 --> 00:51:24,358 Ona bránila sama sebe a své děti. 483 00:51:24,478 --> 00:51:28,473 Ale ukázalo se, že to dělat nemůže, okamžitě jí dali co proto. 484 00:51:28,593 --> 00:51:33,863 A dokonce jí nepomohlo, ani když se potom kála. 485 00:51:34,254 --> 00:51:38,760 To znamená, že USA kráčí k absolutní katastrofě. 486 00:51:38,880 --> 00:51:48,840 Ten obrácený rasismus, rasismus vůči bílým tam nabírá takové obrátky, že válcuje všechno. 487 00:51:48,960 --> 00:51:56,329 Víte, dnes už žena nemusí dokazovat, že ji muž skutečně znásilnil, nebo jí nějak ublížil. 488 00:51:56,449 --> 00:52:02,429 Stačí říci: „Och jak já jsem před dvaceti lety trpěla, když jsme spolu měli co do činění.“ 489 00:52:02,549 --> 00:52:06,956 To stačí. A ten muž je a priori vinen. Nemusíte nic dokazovat. 490 00:52:07,076 --> 00:52:12,125 Jako to bylo v případě jmenování soudce Kavanaugha. Přesně tak to přece bylo. 491 00:52:12,245 --> 00:52:19,619 Vždyť to jeho jmenování viselo na vlásku, a prošel tím hlasováním jen tak tak. 492 00:52:20,483 --> 00:52:25,626 A teď je ta situace stejná a Megyn Kellyová je tím mezním bodem, 493 00:52:25,746 --> 00:52:30,378 tím ukazatelem, že se ten proces přehoupl do druhé fáze, 494 00:52:30,498 --> 00:52:35,193 že ten proces už přešel do nové kvality. 495 00:52:36,530 --> 00:52:38,073 To je všechno. 496 00:52:38,193 --> 00:52:41,385 A co to znamená pro nás? My to musíme využít. 497 00:52:41,505 --> 00:52:45,336 Proč bychom jí tedy nenabídli práci v Russia Today? 498 00:52:45,456 --> 00:52:50,828 Je zbytečné dělat si legraci s Prvním kanálem a nejlepší by bylo skutečně ji angažovat. 499 00:52:53,235 --> 00:52:58,379 Dále je tu otázka od Maxima, kterou podpořilo dalších 61 lidí. 500 00:52:58,499 --> 00:53:05,579 Valeriji Viktoroviči, proč právě teď Putin podepsal nařízení o použití speciálních ekonomických opatření 501 00:53:05,699 --> 00:53:11,360 v souvislosti s nepřátelskými kroky Ukrajiny vůči občanům i právnickým osobám Ruské federace? 502 00:53:11,480 --> 00:53:15,598 Vždyť Ukrajina řízená americkými loutkovodiči takto vyvádí už dlouho. 503 00:53:15,718 --> 00:53:17,778 Jedná se o odpověď na autokefalitu 504 00:53:17,898 --> 00:53:22,576 nebo jde o asymetrickou odpověď na jiné kroky podniknuté proti Rusku? 505 00:53:22,696 --> 00:53:28,992 Rusko nikdy nepracuje… Putin vždy jedná asymetricky. 506 00:53:29,112 --> 00:53:38,444 Vždy jedná účelně a nezávisle na tom, co předpokládá etika vztahů. 507 00:53:38,564 --> 00:53:44,025 Jako že když vypověděli 60 našich diplomatů, takže mi jich také vypovíme 60. 508 00:53:44,145 --> 00:53:49,375 Ne, někde reagujeme symetricky, někde nesymetricky. Z čeho vycházíme? 509 00:53:49,495 --> 00:53:53,387 Vycházíme ze zájmu věci, z celkového stavu, 510 00:53:53,507 --> 00:53:58,505 jednáme po vyhodnocení všech parametrů procesu, jeho vnitřní algoritmiky. 511 00:53:58,625 --> 00:54:10,258 Ano, Ukrajina je již dlouho pod vnějším řízením a je nástrojem uplatňování globální politiky USA, 512 00:54:10,378 --> 00:54:13,859 které svou vnější politikou zasahují do globální politiky. 513 00:54:13,979 --> 00:54:18,617 Jde o globální politiku, kterou svým jednáním narušují. 514 00:54:20,109 --> 00:54:31,066 Prostě teď nastoupila doba, kdy je to z řídícího hlediska účelné a možné realizovat, tak to bylo realizováno. 515 00:54:31,186 --> 00:54:36,132 Protože někdy byste sice chtěli, ale není možné to realizovat. 516 00:54:36,252 --> 00:54:40,530 Nebo se to třeba realizovat dá, ale nebylo by to účelné. 517 00:54:40,650 --> 00:54:46,171 A všechny tyto okamžiky jsme v našich vztazích s Ukrajinou již prožili, 518 00:54:46,291 --> 00:54:50,483 proto byly ty sankce vyhlášeny v okamžiku, kdy to je účelné, 519 00:54:50,603 --> 00:54:56,681 aby to mělo ten správný vliv na procesy probíhající nejen na Ukrajině, 520 00:54:56,801 --> 00:55:00,694 ale vůbec okolo Ukrajiny v globálním světě, 521 00:55:02,288 --> 00:55:08,615 včetně těch v Rusku a na naši vnitřní „elitu“, tedy takzvanou, tu ďáblem posedlou. 522 00:55:10,728 --> 00:55:18,046 Dále Denis z Oděsy prosí vysvětlit vaše slova o Bělorusku. 523 00:55:18,166 --> 00:55:21,182 Dostali varování, aby nechali Bělorusko na pokoji. 524 00:55:21,302 --> 00:55:25,562 Má na mysli to vyjádření Babiče, ruského velvyslance v Bělorusku. 525 00:55:25,682 --> 00:55:29,822 Vždyť přece Ukrajinu vydali mlčky? Proč tehdy nezaznělo takové varování? 526 00:55:29,942 --> 00:55:34,012 Jsem přesvědčen, že ruská rozvědka věděla o plánech provést na Ukrajině Majdan 527 00:55:34,132 --> 00:55:37,058 i prezident tam byl stejný, sedící na dvou židlích. 528 00:55:37,178 --> 00:55:43,995 Jak teď máme brát vážně tato rezonující prohlášení, když větší část Ukrajiny přenechali bez boje? 529 00:55:44,115 --> 00:55:47,129 Bělorusko si vezmou stejně, bez ptaní. 530 00:55:47,249 --> 00:55:52,428 A potom zase budeme diskutovat, zda bylo třeba vstoupit s armádou. - Je to třeba. 531 00:55:52,548 --> 00:55:57,217 Vždyť to vlastně byl cíl USA. Já si nemyslím, že pindosy taková varování zastaví. 532 00:55:57,337 --> 00:56:04,206 Ne. Víte, to je zase trochu zkreslené chápání procesů řízení. 533 00:56:04,326 --> 00:56:06,548 My jsme Ukrajinu nevzdali. 534 00:56:06,668 --> 00:56:16,284 Jestli si vzpomínáte, tak se hlavní fáze na Ukrajině v jejím dotlačení ke konfrontaci s Ruskem 535 00:56:16,404 --> 00:56:25,070 kryla s dobou, kdy u nás p-rezidentem USA v Rusku byl Medvěděv. 536 00:56:26,184 --> 00:56:31,466 Kdy jsme tu v Rusku měli ve funkci prezidenta rezidenta USA. 537 00:56:31,586 --> 00:56:36,225 Ten nemá jiný zájem, než jak posloužit USA. 538 00:56:36,345 --> 00:56:44,588 To právě v jeho prezidentském období proběhla příprava těchto událostí na Ukrajině, 539 00:56:45,853 --> 00:56:49,897 ke kterým tak či onak mělo dojít. 540 00:56:50,502 --> 00:56:57,160 P-rezident Medvěděv si myslel, že jeho páníčkové ušetří, ale ne. 541 00:56:57,280 --> 00:57:04,065 Ta válka byla připravována od samého počátku. Prostě jen dřív začali. 542 00:57:04,185 --> 00:57:07,217 Donutil je k tomu Putinův příchod. 543 00:57:07,337 --> 00:57:12,293 Kdyby v té funkci byl Medvěděv, došlo by k tomu stejně, jenže majdan by byl vyvolán proti Medvěděvovi 544 00:57:12,413 --> 00:57:16,461 a jeho by stejně jako Ceausescu zastřelili u kremelské zdi. 545 00:57:16,581 --> 00:57:19,040 - S manželkou? - Společně s manželkou. 546 00:57:19,160 --> 00:57:23,013 Aby dav viděl, jak s těmi korupčníky naložili. 547 00:57:23,133 --> 00:57:27,228 Oni tyhle věci vůbec nechápou, oni jen slouží… 548 00:57:27,348 --> 00:57:31,101 Proto je také ta americká elita přesvědčena, 549 00:57:31,221 --> 00:57:36,049 že naše rossionská podpindosnická elita raději zdechne pod americkými bombami 550 00:57:36,169 --> 00:57:41,753 a nejenže si nikdy nedovolí zmáčknout to tlačítko ale dokonce se ani rozhořčit, 551 00:57:41,873 --> 00:57:44,816 že je Američané likvidují. 552 00:57:46,700 --> 00:57:54,676 Připravovali to. A cožpak Putin ve funkci prezidenta, jako ruský gosudar, 553 00:57:56,947 --> 00:57:59,676 na tyto události nereagoval? 554 00:57:59,796 --> 00:58:07,598 Zapomněli jsme snad na to, že v roce 2014 Rada federace poskytla Putinovi povolení, 555 00:58:07,718 --> 00:58:11,753 aby vstoupil s armádou na ukrajinské území? 556 00:58:11,873 --> 00:58:17,246 Můžete se vrátit k jednomu z mých komentářů, kde jsem dokládal a mluvil o tom, 557 00:58:17,366 --> 00:58:24,254 že to povolení bylo vydáno kvůli tomu, abychom se vyhnuli válce, 558 00:58:24,374 --> 00:58:31,384 abychom stihli předběhnout americkou armádu na ukrajinském území. 559 00:58:31,504 --> 00:58:41,050 Kdybychom vstoupili s vojsky, tak by Američané na ruskou armádu, na Rusko přímo neútočili, 560 00:58:41,170 --> 00:58:45,526 - Jako v 1968 v Československu? - Ano jako v 68 v Československu. 561 00:58:45,646 --> 00:58:51,138 Kdybychom stihli vstoupit s armádou, bylo by to vyřešené, proces by se rozběhnul. 562 00:58:51,258 --> 00:58:56,333 Nebylo to tehdy nutné. Ale ta agrese byla tímto způsobem odražena. 563 00:58:56,453 --> 00:59:00,493 A když byla odražena, tak to povolení pro Putina zase odvolali. 564 00:59:00,613 --> 00:59:04,322 A mimochodem rumunskému prezidentovi ho neodvolali. 565 00:59:07,162 --> 00:59:15,591 A Američané proto postupovali jinou cestou. Pěkně krůček za krůčkem, postupně, pomaličku. 566 00:59:15,711 --> 00:59:21,578 Teď už jsou v Oděse, Javorově a kde ještě mají ty své základny? 567 00:59:22,833 --> 00:59:27,719 Jenže to už je politika, tomu jsme zabránit nedokázali. 568 00:59:27,839 --> 00:59:32,472 Ale nedovolili jsme jim provést genocidu obyvatelstva na Donbasu. 569 00:59:32,592 --> 00:59:34,585 Zastavili jsme to. 570 00:59:36,743 --> 00:59:40,661 S ohledem na Bělorusko je ta situace trochu jiná. 571 00:59:40,781 --> 00:59:47,109 To je přece jen spojenecký stát. Tam jsou jiné vztahy s Ruskem, není to jako pracovat s Ukrajinou. 572 00:59:47,229 --> 00:59:49,904 Principiálně se to liší. 573 00:59:50,455 --> 00:59:56,133 Zde můžeme zasáhnout v předstihu a vstoupit s armádou. 574 00:59:56,253 --> 00:59:59,060 Teď probíhají vojenská cvičení. 575 00:59:59,809 --> 01:00:05,619 Právě při těchto cvičeních měla proběhnout okupace Běloruska. 576 01:00:07,002 --> 01:00:11,363 Takže ta doba je horká. Ano, mám na mysli cvičení vojsk NATO. 577 01:00:11,483 --> 01:00:14,141 Takže ta doba je teď velice horká. 578 01:00:14,261 --> 01:00:21,527 Tu munici do Německa přece nedovezli náhodou právě teď, poprvé od bombardování Jugoslávie. 579 01:00:21,647 --> 01:00:27,596 A dokonce to komentují tak, že je to pro budoucí vojenské akce, v Evropě. 580 01:00:30,220 --> 01:00:35,003 Ta konfrontace je teď velice vážná, principiálně odlišná. 581 01:00:35,123 --> 01:00:42,025 A zde je nutné… Kdyby Alexandr Grigorjevič neměl tak neposedný zadek, 582 01:00:42,145 --> 01:00:46,525 a nelísal se ze všech stran k Porošenkovi, jen aby předvedl: 583 01:00:46,645 --> 01:00:51,437 „Já jsem váš člověk, buržoust jako vy, tak proč ze mě děláte posledního diktátora?“ 584 01:00:51,557 --> 01:00:57,662 A pustil na své území ruskou armádu, všechno by bylo v pořádku. 585 01:00:57,782 --> 01:01:01,956 Preclíky by se on cpal, a na peci v klidu spal. 586 01:01:02,076 --> 01:01:05,660 A nemusel by mít stažený zadek. 587 01:01:08,747 --> 01:01:14,328 Takže všechno je zcela jinak, než bylo popsáno. 588 01:01:16,694 --> 01:01:24,770 Dále je tu zpráva od Lilji Petrové, která píše: „Já pracuji jako učitelka a jsem i třídní učitelka. 589 01:01:24,890 --> 01:01:29,296 K mým povinnostem patří mimo jiné organizovat třídnické hodiny. 590 01:01:29,416 --> 01:01:37,063 Jako jedno z témat jsem navrhla Způsoby genocidy, kde jsem probírala nebezpečí alkoholu a kouření.“ 591 01:01:37,183 --> 01:01:44,856 Pro přípravu použila i materiály z KSB a DVTŘ ve formě prezentace. 592 01:01:44,976 --> 01:01:52,186 Studenty tyto materiály zaujaly a dospělé metodiky to pobouřilo. 593 01:01:52,306 --> 01:01:56,702 „Jak prý můžu používat materiály, u kterých ani není uveden autor? 594 01:01:56,822 --> 01:02:02,242 Vždyť to bych prý mohla na naší průmyslovce šířit i propagační materiály nějaké sekty!“ cituje. 595 01:02:02,362 --> 01:02:05,797 „Napovězte, jak bych měla správě odrážet takové výpady?“ 596 01:02:05,917 --> 01:02:08,080 Ale to je přece úplně jednoduché. 597 01:02:11,228 --> 01:02:16,865 28. listopadu 1995 598 01:02:17,153 --> 01:02:23,353 byla na základě výsledku slyšení v parlamentu Koncepce sociální bezpečnosti doporučena 599 01:02:23,473 --> 01:02:27,427 k tomu nejširšímu zavádění do všech oblastí činnosti, 600 01:02:27,547 --> 01:02:30,081 a to včetně vzdělávacího procesu. 601 01:02:30,201 --> 01:02:34,669 Takže když uplatňuje Koncepci sociální bezpečnosti a používá ji pro pedagogické účely, 602 01:02:34,789 --> 01:02:37,837 tak naplňuje rozhodnutí Státní dumy. 603 01:02:37,957 --> 01:02:44,894 Koncepce sociální bezpečnosti je jedinou legitimní ideologií v našem státě. 604 01:02:45,014 --> 01:02:47,095 JEDINOU! 605 01:02:47,215 --> 01:02:50,757 A když ji někdo začleňuje do seznamu extrémistických materiálů, 606 01:02:50,877 --> 01:02:56,291 dopouští se zločinu proti státu zvaného vlastizrada. 607 01:02:56,411 --> 01:03:01,598 Vůbec se nejedná jen o překročení jejich funkčních pravomocí, jde o vlastizradu. 608 01:03:01,718 --> 01:03:08,696 Zadruhé. Dále tu je výnos ruského prezidenta… Připomeňte mi datum. 609 01:03:08,816 --> 01:03:11,906 – Listopad roku 2013. – Z listopadu roku 2013, 610 01:03:12,026 --> 01:03:14,889 z 20. listopadu 2013 611 01:03:16,061 --> 01:03:20,176 O schválení koncepce sociální bezpečnosti. 612 01:03:20,296 --> 01:03:25,381 Takže právní základna pro použití Koncepce sociální bezpečnosti 613 01:03:25,501 --> 01:03:30,010 jak v učebním procesu, tak i v praktické činnosti tu je. 614 01:03:30,130 --> 01:03:35,606 A ten, kdo tomu brání, ten se s prominutím dopouští vlastizrady. 615 01:03:35,726 --> 01:03:37,622 Takto to prostě je. 616 01:03:40,975 --> 01:03:44,309 A poslední otázka od Kiremeta. 617 01:03:44,429 --> 01:03:51,262 V besedě se Spicynem Nikolaj Ivanovič Ryžkov, bývalý a poslední předseda Rady ministrů SSSR 618 01:03:51,382 --> 01:03:55,521 zmínil, že hlavním nedostatkem sovětského vzdělávacího systému 619 01:03:55,641 --> 01:04:00,849 bylo neposkytování znalostí z oblasti řízení v polytechnických vzdělávacích zařízeních. 620 01:04:00,969 --> 01:04:04,614 Vždyť ředitelé podniků takové znalosti potřebovali. 621 01:04:04,734 --> 01:04:08,872 A konkrétně ve Stalinově tezi o přechodu ke komunismu je řečeno, cituji: 622 01:04:08,992 --> 01:04:14,118 „…kvůli tomu však musíme také zavést všeobecné povinné polytechnické studium…“. Konec citátu. 623 01:04:14,238 --> 01:04:17,986 A nic tam nebylo řečeno o všeobecném vzdělání v oblasti řízení. 624 01:04:18,106 --> 01:04:23,788 Valeriji Viktoroviči, možná že hlavní příčinou zhroucení SSSR byla neznalost řízení vedoucích pracovníků, 625 01:04:23,908 --> 01:04:26,236 a ne masová zrada idejí? 626 01:04:26,356 --> 01:04:31,132 Nesoudíme takové, jako je Ryžkov příliš přísně? - Vůbec ne. 627 01:04:32,922 --> 01:04:42,880 Cožpak velitel generálního štábu, první náměstek ministra obrany, hrdina SSSR, 628 01:04:43,000 --> 01:04:48,949 generál Achromějev, když s Američany podepisoval dohodu o kapitulaci, 629 01:04:49,566 --> 01:04:57,716 o tom, že z výzbroje odstraníme rakety středního a kratšího doletu, 630 01:04:57,836 --> 01:05:03,926 a staneme se tak bezmocnými proti útoku, proti analogickému útoku ze strany Američanů, 631 01:05:04,046 --> 01:05:06,025 nechápal, co dělá? 632 01:05:06,145 --> 01:05:10,695 A co ten dáreček v podobě likvidace raket, které ani nebyly předmětem této smlouvy, 633 01:05:10,815 --> 01:05:14,831 na které si Američané vzpomněli až potom? Velmi dobře to chápal! 634 01:05:15,196 --> 01:05:26,846 Cožpak státní řízení, ruská vláda, která 5. ledna 1968 podepisovala akt kapitulace, 635 01:05:26,966 --> 01:05:32,658 dohodu se společností Lena Goldfields o uznání jejích nároků nechápala, 636 01:05:32,778 --> 01:05:37,751 že se dopouští zločinu proti státu zvaného vlastizrada? 637 01:05:37,871 --> 01:05:45,415 Že tak předávají řízení ekonomiky Ruska, SSSR vnějšímu řízení? 638 01:05:45,535 --> 01:05:48,424 Velmi dobře si to uvědomovali. 639 01:05:49,067 --> 01:06:01,875 Právě díky této dohodě nám znemožnili rozvíjet automobilový průmysl, protože Západu překážel. 640 01:06:01,995 --> 01:06:08,305 Právě díky této dohodě začalo naše zaostávání v rozvoji počítačové techniky. 641 01:06:08,425 --> 01:06:13,654 Tedy počítačovou techniku pro kosmos a vojenské účely jsme vyvíjeli velmi dobře dál 642 01:06:13,774 --> 01:06:18,438 a naše Iskry byly v porovnání s XTéčkama (IBM PC/XT) vyspělé. 643 01:06:18,558 --> 01:06:24,303 Jenže ten problém je v tom, že osobní počítače a všechno, co potom ovládlo oblast řízení, 644 01:06:24,423 --> 01:06:27,003 se nám tím znepřístupnilo. 645 01:06:27,123 --> 01:06:33,304 Vždyť když naše Politbyro a Vláda rozhodovaly o tom, že se vzdáme vlastního vývoje, 646 01:06:33,424 --> 01:06:39,065 a rozhodly se místo toho kopírovat západní výrobky, tak musely chápat, 647 01:06:39,185 --> 01:06:43,317 že nestačí, že je musíme kopírovat, čímž ztrácíme čas a zaostáváme, 648 01:06:43,437 --> 01:06:49,015 ale navíc tak pracujeme s něčím, co už aktuálně zastaralo a nevěnujeme se perspektivnímu vývoji? 649 01:06:49,135 --> 01:06:52,336 Všichni odborníci o tom mluvili. Chápali to! 650 01:06:52,456 --> 01:07:01,107 Proto je to celé o tom, že nejvyšší politická „elita“ SSSR náš stát ZRADILA! 651 01:07:01,227 --> 01:07:06,019 A teď se nám pokoušejí namluvit: „To vy všichni jste zradili. 652 01:07:06,139 --> 01:07:12,448 Je to přece tak, že my, „elita“, jsme splnili jen to, co jste si vy, lidé, přáli!“ 653 01:07:12,568 --> 01:07:15,689 Uvedu takový názorný příklad. 654 01:07:17,541 --> 01:07:24,228 Máme vojáka, rudoarmějce, vojáka Druhé útočné armády, který padl, 655 01:07:24,348 --> 01:07:30,246 ale ze svých bojových pozic při obraně vlasti neustoupil. 656 01:07:31,892 --> 01:07:38,194 A teď si představme, že generál Vlasov řekne: „Ale on si přeci přál, abych já zradil, 657 01:07:38,314 --> 01:07:42,746 on přece sám chtěl, aby ho zabili ve jménu Vlasti!“ 658 01:07:42,866 --> 01:07:49,278 A stejně tak by generál Vlasov mohl říci manželce toho rudoarmějce: „Ty ses přece chtěla stát vdovou! 659 01:07:49,398 --> 01:07:57,379 Proto jsem já zradil. Tvé děti se přece chtěly stát sirotky! Proto jsem já zradil!“ 660 01:07:59,103 --> 01:08:03,733 To je analogie toho, co se nám snaží namluvit. 661 01:08:03,853 --> 01:08:10,496 „Elity“ udělaly to, co chtěly ony, zatímco lidé poctivě pracovali na svých místech a mysleli si, 662 01:08:10,616 --> 01:08:14,869 že státní ideologii vybudování sociálně spravedlivé společnosti 663 01:08:14,989 --> 01:08:20,990 vyznávají stejně ti, co pracují u strojů jako ti, co řídí stát. 664 01:08:21,659 --> 01:08:27,703 A cožpak si lidé, kteří podepisovali projekt Sojuz-Apollo, neuvědomovali, 665 01:08:27,823 --> 01:08:33,669 že tak předávají naše technologie, aby tím zachránili americký kosmos? 666 01:08:33,789 --> 01:08:41,179 Aby tak americký kosmos vypadal více méně obstojně do okamžiku, kdy bude Sovětský svaz zaprodán? 667 01:08:41,514 --> 01:08:44,832 Velmi dobře si to uvědomovali! 668 01:08:45,269 --> 01:08:51,878 A nedostatek řídících znalostí, to je pouze důsledek té zrady, 669 01:08:53,422 --> 01:09:02,526 protože oni nesplnili hlavní Stalinův požadavek a nevypracovali teorii řízení státu, 670 01:09:02,646 --> 01:09:08,750 teorii vybudování komunismu, protože „bez teorie nám hrozí smrt.“ 671 01:09:10,448 --> 01:09:16,080 Zde je možné si ještě připomenout plénum ÚV KSSS z roku 1967, 672 01:09:18,266 --> 01:09:21,378 ale to je velké, obsáhlé téma… 673 01:09:21,498 --> 01:09:24,079 Takže je nesoudíme vůbec přísně. 674 01:09:24,199 --> 01:09:31,435 Zrada nejvyšší politické „elity“, a to včetně té vojenské, byla rozsáhlá, 675 01:09:31,555 --> 01:09:37,453 jinak by nedošlo na přestavbu. Jeden osamocený Gorbačov by sám nic nedokázal. 676 01:09:37,573 --> 01:09:44,345 Maršál Achromějev měl všechny možnosti pro to, aby zatknul zrádce své vlasti. 677 01:09:44,465 --> 01:09:52,936 Například turecká armáda se nikdy neostýchala a nevyhýbala své státní roli. 678 01:09:53,056 --> 01:09:57,797 Pokud to považovala za potřebné pro zachování své státnosti, 679 01:09:57,917 --> 01:10:04,278 tak provedla státní převrat a řídila stát do dalších voleb. 680 01:10:04,398 --> 01:10:09,962 Jestliže to strana nezvládala a ty jsi byl komunista Achromějev! 681 01:10:10,082 --> 01:10:17,420 Tak proč ti stačilo, aby ti nařídili: „Vrať svůj partajní lístek!“ abys šel a ve všem je poslechl? 682 01:10:17,540 --> 01:10:26,165 Neboť ZRADA byla ZÁKLADEM celé partajní sovětské nomenklatury a to včetně té vojenské. 683 01:10:29,251 --> 01:10:33,701 A proto našemu národu zbývá jen jedna možná volba… 684 01:10:33,821 --> 01:10:37,455 To byla poslední otázka, že? A tou jedinou volbou je, 685 01:10:37,575 --> 01:10:47,872 že si lidé musí sami osvojit nauku řízení a maximálně bezkrizově vstoupit do řízení, 686 01:10:47,992 --> 01:10:53,581 aby mohli začít bránit své zájmy i zájmy své rodiny. 687 01:10:53,701 --> 01:10:56,514 A bez znalostí se vám to nepodaří. 688 01:10:56,634 --> 01:11:01,220 Znalosti o řízení sociálních, složitých sociálních supersystémů 689 01:11:01,340 --> 01:11:11,661 jsou vyloženy pouze v pracích vnitřního prediktoru zveřejněných do června 2018. 690 01:11:11,781 --> 01:11:17,088 A bohužel je to stále aktuálnější s ohledem na přání některých PŘEHODNOTIT 691 01:11:17,208 --> 01:11:22,541 a VYPUSTIT metodologickou část z prací vnitřního prediktoru. 692 01:11:22,661 --> 01:11:27,503 Studujte pouze práce zveřejněné do června 2018, 693 01:11:27,623 --> 01:11:32,518 ve kterých najdete metodologii řízení, metodologii poznání. 694 01:11:34,036 --> 01:11:36,557 Studujte tyto práce. 695 01:11:37,045 --> 01:11:40,903 Zavazují vás k tomu dokonce i státní rozhodnutí. 696 01:11:41,023 --> 01:11:49,802 Rozhodnutí Státní dumy přijaté na základě výsledků parlamentního slyšení o Koncepci sociální bezpečnosti 697 01:11:49,922 --> 01:11:55,863 ze dne 28. listopadu 1995 a schválení Koncepce sociální bezpečnosti 698 01:11:55,983 --> 01:12:01,084 ze dne 20. listopadu 2013 ruským prezidentem. 699 01:12:01,204 --> 01:12:03,553 Všechno k tomu máte! 700 01:12:03,673 --> 01:12:12,658 Stačí si jen najít čas, abyste si osvojili nové znalosti a použili je ve svém osobním životě 701 01:12:12,778 --> 01:12:17,647 a chránili tak své zájmy a zájmy své rodiny. 702 01:12:17,767 --> 01:12:24,309 A tyto drobné kroky se potom kapka po kapce stékají ve větší pramínky, potůčky. 703 01:12:25,003 --> 01:12:29,838 I velká řeka vzniká z malých potůčků. 704 01:12:30,404 --> 01:12:37,528 Jako řeka Volha, po které už mohou být přepravovány velké náklady, také vzniká z malých potůčků. 705 01:12:37,648 --> 01:12:44,678 Stejně tak řízení a změna života společnosti na ten bezkrizový 706 01:12:44,798 --> 01:12:52,368 probíhá na základě kroků podnikaných statisticky předurčenou většinou lidí. 707 01:12:52,488 --> 01:13:01,010 Začínali jsme dnes tou otázkou, že všechno probíhá... S ohledem na začátky válek. 708 01:13:01,130 --> 01:13:07,362 Války začínají proto, že se uplatnil princip, na jehož základě se vše děje tím nejlepším možným způsobem 709 01:13:07,482 --> 01:13:12,712 s ohledem na reálnou mravnost a etiku všech účastníků procesu. 710 01:13:12,832 --> 01:13:20,685 Je tedy nutné měnit mravnost a to znamená přehodnotit kategorie dobra a zla. 711 01:13:20,805 --> 01:13:30,124 Je nutné chápat, že jedny potřeby jsou degradační a jiné demograficky podmíněné. 712 01:13:31,359 --> 01:13:40,154 Je nutné přehodnotit parametry dobra a zla, měnit svou mravnost a také etiku vzájemných vztahů tak, 713 01:13:40,274 --> 01:13:46,970 aby pro vás bylo nepřípustné v případě, že si uvědomujete, že váš šéf přijal rozhodnutí, 714 01:13:47,090 --> 01:13:52,808 které je krizové a bude mít katastrofický vliv na váš život, 715 01:13:52,928 --> 01:13:55,920 na život vaší rodiny, na budoucí pokolení, 716 01:13:56,040 --> 01:14:01,887 aby pro vás bylo nepřípustné jít a poslechnout ho s tím, že to nějak dopadne, že s tím stejně nic nenaděláte. 717 01:14:02,007 --> 01:14:03,996 Musíte změnit etiku vzájemných vztahů. 718 01:14:04,116 --> 01:14:11,891 A to všechno dokážete udělat bezkrizově pouze se znalostmi o řízení složitých sociálních supersystémů. 719 01:14:13,281 --> 01:14:22,462 A opakuji, že tyto znalosti naleznete v tlustých knihách vnitřního prediktoru SSSR zveřejněných do června 2018. 720 01:14:22,582 --> 01:14:27,837 Studujte je, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. 721 01:14:27,957 --> 01:14:31,695 Přeji vám mírové nebe nad hlavou! Do příštích setkání! 722 01:14:31,815 --> 01:14:42,832 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .