1 00:00:08,378 --> 00:00:12,163 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,353 --> 00:00:21,991 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:22,111 --> 00:00:25,596 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:25,716 --> 00:00:29,365 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:29,485 --> 00:00:33,102 Dnes je 05.11.2018. 6 00:00:33,222 --> 00:00:39,192 Dnes začneme událostí, kterou chcete vy, Valeriji Viktoroviči, vyzdvihnout sám. 7 00:00:39,312 --> 00:00:43,546 Co je to za událost a proč zaujala vaši pozornost? 8 00:00:43,666 --> 00:00:56,384 Je to důležitá událost a přesto si jí naše média a analytici příliš nepovšimli. 9 00:00:58,008 --> 00:01:08,316 Já se snažím vybírat právě takové události, které mají zásadní význam pro budoucí řízení, 10 00:01:08,436 --> 00:01:13,295 i pro utváření situace v globální politice, 11 00:01:14,302 --> 00:01:26,894 které ale opomíjejí naši analytici a nevěnují jim dostatečnou pozornost. 12 00:01:28,715 --> 00:01:34,553 Podstata této události spočívá v tom, že jak si mnozí asi povšimli, 13 00:01:34,673 --> 00:01:43,220 tak minulý týden se vyznačoval nevídanou diplomatickou aktivitou Alexandra Grigorjeviče Lukašenka. 14 00:01:43,340 --> 00:01:48,389 Jednou navrhoval, jak by mohl být vyřešen konflikt na Donbasu, 15 00:01:48,509 --> 00:01:55,745 jednou zase že se bude podílet na řešení konfliktu v Podněstří, 16 00:01:55,865 --> 00:02:00,631 jakoby se všude snažil nějak uplatnit. 17 00:02:00,751 --> 00:02:04,772 A kdy se projevila tato jeho politická aktivita? 18 00:02:04,892 --> 00:02:14,031 Na pozadí největších vojenských manévrů, největšího vojenského cvičení NATO. 19 00:02:14,649 --> 00:02:26,582 Přitom když se podíváme na veškerou historii cvičení NATO v tomto regionu, v tom evropském, 20 00:02:26,702 --> 00:02:35,429 tak se vždy tematicky jednalo o odražení agrese nějakého státu 21 00:02:35,549 --> 00:02:41,782 teritoriálně se nacházejícího na běloruském a ruském území s následnou okupací území, 22 00:02:41,902 --> 00:02:48,525 na kterém se nachází současný stát Bělorusko. 23 00:02:48,645 --> 00:02:55,546 Zdálo by se, že vše je očividné a ty manévry právě tak. 24 00:02:55,666 --> 00:03:00,125 Takže ať už je podnikají kdekoliv, 25 00:03:00,245 --> 00:03:08,303 tak skutečnost, že mají protiruské a protiběloruské zaměření, nevyvolává žádných pochyb. 26 00:03:08,423 --> 00:03:15,788 A najednou Alexandr Grigorjevič přichází s těmi svými prohlášeními. 27 00:03:17,923 --> 00:03:22,449 V tomto smyslu ho dokonce budu přímo citovat. 28 00:03:24,584 --> 00:03:31,091 Na setkání s pomocníkem tajemníka státního departmentu USA pro Evropu a Eurasii Mitchellem 29 00:03:31,211 --> 00:03:33,945 Lukašenko prohlásil následující: 30 00:03:34,065 --> 00:03:39,166 „Dokonce i v těch nejsložitějších dobách našich vztahů, jsem nepřestával mluvit o tom, 31 00:03:39,286 --> 00:03:44,618 že máme extrémní zájem na dobrých vztazích s vaším státem.“ To je v pořádku. 32 00:03:44,738 --> 00:03:51,743 Všechny státy by měly mít zájem na dobrých vzájemných vztazích a to dokonce i ve složitých dobách. 33 00:03:51,863 --> 00:03:53,492 Ale co řekl dál? 34 00:03:53,612 --> 00:03:59,356 „My chceme být předvídatelní a nikdy jsme se těmto principům nezpronevěřili, 35 00:03:59,476 --> 00:04:02,776 proto máme dobrý vztah s mnohými státy světa. 36 00:04:02,896 --> 00:04:06,943 Jestliže společně pokročíme v našich vztazích, tak vám slibuji, 37 00:04:07,063 --> 00:04:13,347 že Bělorusko bude tím nejspolehlivějším a nejupřímnějším partnerem a jestliže vám Bělorusko něco slíbí, 38 00:04:13,467 --> 00:04:16,768 dokonce i ke své škodě, tak to uděláme. 39 00:04:16,888 --> 00:04:20,831 My známe postoj vašeho státu k těmto problémům.“ 40 00:04:20,951 --> 00:04:25,872 Má na mysli problémy v regionu, jako je Donbas a Podněstří. 41 00:04:25,992 --> 00:04:30,836 „Myslím si, že jako čelní stát světa udělíte větší pozornost řešení těchto problémů, 42 00:04:30,956 --> 00:04:35,079 budeme-li vám moci být nápomocni v řešení těch nejsložitějších problémů v Evropě 43 00:04:35,199 --> 00:04:40,532 a obzvláště na východě Evropy, kde stojíme na geopolitickém zlomu, jsme k tomu připraveni.“ 44 00:04:40,652 --> 00:04:43,541 Co tím Lukašenko mínil? 45 00:04:43,661 --> 00:04:56,735 Lukašenko navrhl zrušit všechny formáty jednající o vyřešení problému války na Donbasu, 46 00:04:56,855 --> 00:04:59,847 občanské války na Ukrajině 47 00:05:00,336 --> 00:05:09,800 a zavést, zformovat nový projekt, nový formát, jehož součástí budou i USA. 48 00:05:10,572 --> 00:05:19,316 Co tvrdí? Že dokud USA někde nezasáhnou, nemůže tam být mír. 49 00:05:19,436 --> 00:05:24,177 Nehlasně je tím tedy řečeno, že tu válku tam vedou právě USA, 50 00:05:24,297 --> 00:05:28,909 se kterými je třeba se podle Lukašenkovy verze dohodnout. 51 00:05:29,029 --> 00:05:36,471 A Lukašenko prosí, aby mu svěřili postavení nejvěrnějšího lokajíčka USA. 52 00:05:36,591 --> 00:05:46,913 On je pro zájmy USA připraven obětovat dokonce i národní zájmy, státní zájmy Běloruska. 53 00:05:51,774 --> 00:05:58,383 Minský formát a Normanský formát jsou zcela funkční formáty, 54 00:05:58,503 --> 00:06:06,434 ale nedá se od nich očekávat větší přínos, než jaký mohou přinést v současné situaci v řízení, 55 00:06:06,554 --> 00:06:13,121 kde dominují USA a evropské státy i státy celého světa 56 00:06:13,241 --> 00:06:20,245 teprve formují nové formáty mezinárodních vztahů za situace, 57 00:06:20,365 --> 00:06:27,285 kdy postupně získávají nezávislost na USA. 58 00:06:29,425 --> 00:06:35,988 Ale to je proces. To je proces formování evropské nezávislosti na USA, 59 00:06:36,108 --> 00:06:42,798 to je proces získávání nezávislosti Ruskem a Lukašenko tohle nemůže nechápat. 60 00:06:43,579 --> 00:06:55,450 Proto také nabízí USA, neboť vidí, jak jejich dominanci ve světě narušuje Normanský a Minský formát, 61 00:06:55,570 --> 00:07:02,033 tak navrhuje tyto formáty zrušit a zároveň zapojit USA. 62 00:07:03,062 --> 00:07:09,707 Jednou věcí je, když Porošenko neustále v průběhu jednání odbíhá 63 00:07:09,827 --> 00:07:13,472 a telefonuje nějakému úředníkovi ve státním departmentu. 64 00:07:13,592 --> 00:07:18,780 A něco úplně jiného je, bude-li jednat sám úředník státního departmentu. 65 00:07:18,900 --> 00:07:26,721 To se odráží na operativnosti, na možnosti manévrovat s pomocí zdrojů USA a vyvíjet nátlak na jiné státy. 66 00:07:27,111 --> 00:07:35,259 V případě Normanského formátu, kterého se USA neúčastní, je vždy možný posun směrem k míru. 67 00:07:35,379 --> 00:07:44,043 V případě účasti USA to znamená pouze konfrontaci mezi USA a všemi ostatními. 68 00:07:44,163 --> 00:07:54,310 A Evropa, která není úplně svobodná před diktátem USA, se tak stane spojencem USA v nátlaku na Rusko. 69 00:07:54,711 --> 00:08:01,603 A cílem USA je rozpoutání války na Ukrajině, v Bělorusku 70 00:08:01,723 --> 00:08:06,850 s cílem přenést tuto válku na území Ruska i do Evropy. 71 00:08:06,970 --> 00:08:09,165 A Lukašenko to dobře ví, 72 00:08:09,285 --> 00:08:14,643 jenže pro něho je důležité něco jiného, on chce carovat a všemu vládnout. 73 00:08:14,763 --> 00:08:17,704 Pokouší se tedy dohodnout s USA: 74 00:08:17,824 --> 00:08:23,567 „Nechte si mě tu ve vedoucí funkci jako svého člověka a já se za to postarám 75 00:08:23,687 --> 00:08:29,097 dokonce i ke škodě Běloruského státu udělat vše, co bude třeba.“ 76 00:08:30,384 --> 00:08:38,382 Když se podíváte na tyto soudruhy, jako je Lukašenko, tak vidíte, že je život ničemu nenaučil. 77 00:08:39,128 --> 00:08:44,915 Kde je konec Mubárakovi? Jak skončil Kaddáfí? A co Saddám Husajn? 78 00:08:45,035 --> 00:08:52,167 Ti všichni se také pokoušeli dohodnout s USA a také kvůli tomu obětovali národní zájmy, 79 00:08:52,287 --> 00:08:55,665 také se snažili manévrovat. 80 00:08:56,566 --> 00:08:58,443 A kde je jim konec? 81 00:08:58,932 --> 00:09:05,284 A s čím počítá Lukašenko? Lukašenko počítá s jednoduchou věcí. Jen si to vezměte. 82 00:09:05,927 --> 00:09:14,106 To cvičení USA přímo ohrožuje suverenitu Běloruska. 83 00:09:15,109 --> 00:09:23,442 Tato cvičení mohla reálně pohřbít Bělorusko jako stát. 84 00:09:24,599 --> 00:09:31,157 A co v těchto podmínkách dělá Lukašenko, který chápe, že se jich nikdo nehodlá zastat? 85 00:09:31,277 --> 00:09:40,211 Samozřejmě přistoupil na dohodu s Ruskem. Jak přijímal Putina, jak okolo něho tancoval. 86 00:09:41,522 --> 00:09:44,788 A co teď díky tomu nabízí? 87 00:09:45,483 --> 00:09:54,022 Lukašenko nabízí USA: „Jen se podívejte, za mnou stojí celé Rusko a já to zařídím tak, 88 00:09:54,142 --> 00:10:04,129 že ho podrazím na všech úrovních vedení státní činnosti: 89 00:10:04,249 --> 00:10:12,668 zahraničněpolitické, globální, v oblasti diplomacie, všude je podrazím, abyste vy, USA, mohly vyhrát." 90 00:10:12,788 --> 00:10:18,763 V podmínkách, kdy se Rusko se vším všudy postavilo za Bělorusko... 91 00:10:18,883 --> 00:10:24,319 Rusko by tak jako tak nenechalo Bělorusko na pospas, ale dělalo by to v jiných formátech. 92 00:10:24,439 --> 00:10:32,909 Ale teď do toho vstoupilo ve formátu se zohledněním činnosti Lukašenka ve funkci běloruského prezidenta. 93 00:10:33,029 --> 00:10:37,821 Mohli jsme zůstat stát stranou, podívat se, jak by to s ním dopadlo 94 00:10:37,941 --> 00:10:41,782 a potom teprve tu otázku vyřešit, ale my jsme to neudělali. 95 00:10:41,902 --> 00:10:46,180 A Lukašenko stejně jako vždycky v těchto případech, 96 00:10:46,300 --> 00:10:53,304 opět zradil Rusko, které se za něj postavilo, a nabízí, že ho podrazí. 97 00:10:58,584 --> 00:11:01,444 Do čeho v podstatě vkládá naděje? 98 00:11:01,564 --> 00:11:11,402 Že ty hlavní akce s ohledem na to cvičení NATO probíhají daleko v Norsku. 99 00:11:11,522 --> 00:11:13,582 Ale to doufá zbytečně. 100 00:11:13,702 --> 00:11:21,791 Války takového řádu jako byly 1. a 2. světová válka už nebudou, 101 00:11:22,099 --> 00:11:24,321 už nebudou. 102 00:11:24,959 --> 00:11:30,781 Vždyť když se na to podíváte, tak dnes války probíhají ve formátu, 103 00:11:30,901 --> 00:11:42,364 jako když sovětská vojska pomáhala při zajišťování demokratického procesu a rozvoje Afghánistánu. 104 00:11:42,484 --> 00:11:56,993 Dnes specnaz zlikviduje lídra státu a až potom vstoupí armáda pro zajištění chodu státnosti. 105 00:11:57,113 --> 00:12:02,158 Jenže zatímco Rusko, když vstoupilo do Afghánistánu, 106 00:12:02,278 --> 00:12:11,513 tak tam přišlo budovat školy, fabriky, nemocnice, tak všude kam vstoupí USA, 107 00:12:12,116 --> 00:12:17,710 sebou přinášejí zkázu, hlad a genocidu místního obyvatelstva. 108 00:12:17,830 --> 00:12:21,696 Všude sebou přinášejí válku a rozklad. 109 00:12:21,816 --> 00:12:29,540 Všude, kam USA přišly se svou demokracií, tam všude teče krev místního obyvatelstva. 110 00:12:29,660 --> 00:12:34,265 Jak to vypadá v Iráku? Jak to vypadá v Afghánistánu? 111 00:12:34,385 --> 00:12:37,030 Jak dopadla Libye? 112 00:12:37,150 --> 00:12:45,002 Všude je to jedno a to samé. Tam, kde jsou Američané, tam teče krev, lidé strádají a umírají. 113 00:12:46,802 --> 00:12:51,849 Jaké varianty by čekali Lukašenka s ohledem na to cvičení? 114 00:12:51,969 --> 00:12:56,124 Specnaz zlikviduje Lukašenka 115 00:12:56,832 --> 00:13:09,208 a až potom začnou v kolonách z Polska a Pobaltí proudit vojska NATO na běloruské území. 116 00:13:09,328 --> 00:13:14,191 Jenže to bude pouze jedna část toho vpádu. 117 00:13:14,311 --> 00:13:23,706 Ta druhá přiletí letadly a těm je úplně jedno, zda poletí do Norska nebo do Běloruska. 118 00:13:23,826 --> 00:13:31,935 Aby to ale bylo možné podniknout, je nutné, aby sám Lukašenko deaktivoval 119 00:13:32,055 --> 00:13:40,776 aktivní účast při odrážení agrese jak samotné běloruské armády, tak také pomoc Ruska. 120 00:13:40,896 --> 00:13:49,005 Ano, nedeaktivuje je na dlouho, ale poskytne těch 5-6 hodin nezbytných pro dokončení totálního vpádu 121 00:13:49,125 --> 00:13:52,895 a okupování celého Běloruska vojsky NATO. 122 00:13:53,015 --> 00:13:59,484 A přitom bude on sám zlikvidován stejně jako Hafizulláh Amín v Afghánistánu. 123 00:13:59,604 --> 00:14:03,921 Ale on to nechápe a pokouší se dohodnout. 124 00:14:04,435 --> 00:14:11,346 Ale co je na tom to strašné? Vůbec ne to, co se stane samotnému Lukašenkovi, 125 00:14:11,466 --> 00:14:16,072 horší je to, co bude následovat potom, po této jeho zradě, 126 00:14:16,192 --> 00:14:23,048 otevřené zradě podle všech parametrů, všude kde jen mohl, se dopouštěl špinavostí. 127 00:14:23,168 --> 00:14:29,894 Opakuji, že když Rusko přistoupilo na tento scénář, tak kde jen mohl, tam nám zasolil. 128 00:14:30,014 --> 00:14:37,738 Všude se nám vynasnažil bodnout nůž do zad, protože se potřebuje zavděčit Američanům. 129 00:14:38,284 --> 00:14:46,128 A zde je nutné si uvědomit, k čemu to povede. A povede to k tomu, že bude válka. 130 00:14:46,248 --> 00:14:54,036 Tedy to, o čem sní Američané, rozpoutat válku v Rusku a Evropě. 131 00:14:55,225 --> 00:15:05,448 A za těchto okolností je nutné říci alespoň několik slov o tom, jak začínají války. 132 00:15:05,568 --> 00:15:13,163 Protože lidé dost dobře nevědí, co je to válka, a jak jsou války spouštěny. 133 00:15:13,806 --> 00:15:21,586 Nevědí to v podstatě lidé ani analytici, ať se dívám, jak chci, nikoho takového jsem neuviděl. 134 00:15:21,706 --> 00:15:27,406 A lidé, kteří usuzují na úrovni, že válka začne jen s podmínkou, 135 00:15:27,526 --> 00:15:33,900 že to nepřinese nepřijatelné škody? To jsou úvahy o ničem. 136 00:15:34,020 --> 00:15:41,100 Protože takto jsou plánovány operace, vojenské operace, ale války se plánují a realizují jinak. 137 00:15:43,125 --> 00:15:48,268 Je možné o tom mluvit dlouho, je možné o tom napsat celou knihu, 138 00:15:48,388 --> 00:15:54,087 co je to válka, jak jsou války vedeny, jak začínají, jak končí. 139 00:15:54,207 --> 00:16:00,227 Je toho hodně, proto teď z teoretického hlediska řeknu doslova jen pár slov, 140 00:16:00,347 --> 00:16:07,749 kterých by prostě bylo nepochopitelné, proč tak na toho ubohého Alexandra Grigorjeviče útočím. 141 00:16:07,869 --> 00:16:13,985 Možná je čistý jako padlý sníh a já ho tady pomlouvám. 142 00:16:14,821 --> 00:16:22,793 Takže v Koncepci sociální bezpečnosti je přesná a bezvýhradná definice, co je to válka. 143 00:16:22,913 --> 00:16:32,420 Válka je soubor opatření zaměřených na uchvácení cizích přírodních, energetických a lidských zdrojů. 144 00:16:32,540 --> 00:16:44,982 Válka… To, co se teď označuje tím moderním termínem - hybridní, tu existuje celou dobu, po kterou existuje lidstvo. 145 00:16:45,102 --> 00:16:51,765 Jedná se o válku vedenou na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení. 146 00:16:51,885 --> 00:16:58,966 A až ta šestá, silová, nejslabší priorita silového působení, boje, 147 00:16:59,086 --> 00:17:04,720 je to, co je v celém světě považováno za obvyklou válku, 148 00:17:04,840 --> 00:17:11,760 kdy padají bomby, tříští se náboje, sviští kulky a lidé umírají na bojištích. 149 00:17:11,880 --> 00:17:18,543 A my teď budeme mluvit o tom, jak začíná válka tohoto typu. 150 00:17:18,663 --> 00:17:27,608 Přitom je třeba si uvědomovat ještě další jednoduchou věc, že provádění vojenských cvičení je také válka. 151 00:17:27,728 --> 00:17:36,995 Víte, cvičení, to je svého druhu ukázka svalů protivníkovi. 152 00:17:37,115 --> 00:17:47,088 Jako když vleze do ringu nějaký boxer a začne předvádět různé údery, bojové postoje apod. 153 00:17:47,208 --> 00:17:58,886 A potom tam vleze ten druhý a dá mu najevo, že to viděl a že na to má svou odpověď, která ho bude mrzet. 154 00:17:59,006 --> 00:18:04,801 Všechna ta cvičení včetně Vostoku 2018, které se konalo u nás, 155 00:18:04,921 --> 00:18:16,052 i ten Trident Juncture, který je teď v Norsku, to je to samé jen na státní úrovni. 156 00:18:16,172 --> 00:18:25,053 To je bezkontaktní válka, ale už je to válka. To znamená, že si poměřujeme síly. 157 00:18:25,173 --> 00:18:33,712 My se snažíme o obranu a když na to přijde, tak s malou krví na cizím území, což je ten nejefektivnější způsob. 158 00:18:33,832 --> 00:18:40,436 A Západ se jako vždy pod rouškou obrany proti někomu 159 00:18:40,556 --> 00:18:46,093 pokouší zmocnit cizích přírodních, energetických a lidských zdrojů. 160 00:18:46,213 --> 00:18:53,358 Takže když se podíváme, jak začínají války na šesté prioritě, 161 00:18:53,478 --> 00:18:59,755 tak odhalíme dva velké principy začátku války. 162 00:18:59,875 --> 00:19:08,403 Ten první je, když je systém k vedení války připraven, potom začne válka. 163 00:19:08,523 --> 00:19:16,407 A ta druhá složka je, když jsou války rozpoutány z hlouposti. 164 00:19:16,527 --> 00:19:24,649 A to je bohužel ve světové politice také přítomno. Bohužel se za to platí velkým proléváním krve. 165 00:19:24,769 --> 00:19:32,287 Ale k tomu se také dostaneme. Ale napřed k těm systémům. Jaké systémy mají být připraveny? 166 00:19:32,407 --> 00:19:36,583 V čem spočívá připravenost těch systémů? 167 00:19:36,703 --> 00:19:45,429 Když je řeč o dvou státech, tak tomu velmi dobře rozumíme, každý z nich musí mít mobilizovanou armádu, 168 00:19:45,549 --> 00:19:53,171 připravenou ekonomiku, a když má tohle všechno agresor připraveno, 169 00:19:53,291 --> 00:19:57,261 tak může na někoho útočit a někoho porazit. 170 00:19:57,381 --> 00:20:03,510 Ano, a takových příkladů, jak začala válka, je v mezistátních vztazích mnoho. 171 00:20:03,630 --> 00:20:09,451 Ale do tohoto systému státní připravenosti vést válku 172 00:20:09,571 --> 00:20:17,810 také patří případy, kdy tu válku nepovede jeden stát, ale dva a více, tedy skupina států, 173 00:20:17,930 --> 00:20:22,188 které však nejsou spojenci. 174 00:20:22,308 --> 00:20:27,924 Jak to? My přece víme, že když proti někomu bojujeme, tak vždy ve spojenectví. 175 00:20:28,044 --> 00:20:30,521 Ne, tak to zdaleka není. 176 00:20:30,641 --> 00:20:40,706 Ta spojenectví mohou mít různou podobu včetně spojenectví při dosahování společných cílů. 177 00:20:40,826 --> 00:20:49,405 Příkladem takového spojenectví se společnými cíli nám poskytuje například Mnichovská zrada v roce 1938. 178 00:20:49,525 --> 00:21:01,300 Kdy Itálie, Francie a Velká Británie přenechali Německu československé Sudety 179 00:21:01,420 --> 00:21:06,282 a Polsko to využilo k obsazení Těšínska. 180 00:21:06,402 --> 00:21:14,608 To znamená, že státní mechanismus a ideologie státu byly připraveny k provedení agrese, 181 00:21:14,728 --> 00:21:23,448 a jakmile se ta možnost ji projevit objevila, byla okamžitě realizována. 182 00:21:23,568 --> 00:21:26,341 To je připravenost systému. 183 00:21:26,461 --> 00:21:34,313 Kdyby polský stát ten systém takto připraven neměl, tak by to v podstatě nedokázal využít. 184 00:21:34,433 --> 00:21:43,314 Čelil by vnitřnímu veřejnému mínění, vojska by nebyla vhodně rozmístěna a nebyla ve stavu připravenosti… 185 00:21:43,434 --> 00:21:47,526 Je toho více, takže by k té agresi nemohlo dojít. 186 00:21:48,136 --> 00:21:54,598 Vše je také jasné, když jsou připraveny systémy mezistátních spojenectví. 187 00:21:55,230 --> 00:21:58,651 Když například... 188 00:22:00,322 --> 00:22:10,584 ...Turecko, Velká Británie, Francie, Sardinské království zaútočily na Rusko. 189 00:22:10,704 --> 00:22:16,937 To, co známe jako Krymská válka, co ale ve skutečnosti byla světová válka 190 00:22:17,057 --> 00:22:23,958 probíhající jak na severu Ruska, tak i na Dálném východě, kde všude také probíhaly bojové akce. 191 00:22:24,078 --> 00:22:27,353 Na Baltu tenkrát byli opatrnější. 192 00:22:32,266 --> 00:22:36,456 To jsme mluvili o státních systémech. 193 00:22:36,576 --> 00:22:47,588 Ale když se podíváme na to, jak začínala 1. i 2. světová válka, tak uvidíme, 194 00:22:47,708 --> 00:22:56,147 že státní systémy na tu 1. ani na tu 2. světovou válku připraveny nebyly. 195 00:22:56,267 --> 00:23:04,626 A 1. světová válka v podstatě začala na základě principu: „Nikdo tu válku nechtěl, ale ona byla nevyhnutelná.“ 196 00:23:04,746 --> 00:23:09,776 To znamená, že obecně politická situace byla taková, 197 00:23:09,896 --> 00:23:20,295 že státy držíce se své státní politiky a jednajíce podle etiky chování přijaté v tehdejším světě, 198 00:23:20,415 --> 00:23:29,579 logicky dospěly k válce, která svým účastníkům přinesla ohromné útrapy. 199 00:23:33,276 --> 00:23:44,850 A von Pourtales, který vyhlašoval válku Rusku, plakal už v kanceláři ministra zahraničí Sazonova. 200 00:23:44,970 --> 00:23:53,195 A Sazonov potom zase plakal na tribuně. Obvykle se ovládal, proč mu tenkrát ty slzy vytryskly? 201 00:23:53,315 --> 00:23:57,181 Protože chápal, kam dovedl svůj stát, k válce. 202 00:23:57,301 --> 00:24:00,900 K tomu, čemu se pokoušel vyhnout, celá diplomacie to naznačuje. 203 00:24:01,020 --> 00:24:08,513 A když viděl to vlastenecké nadšení z války nic nechápajících diplomatů, 204 00:24:08,633 --> 00:24:12,941 tak se mu ulevilo, že on nebude jediným jejím viníkem. 205 00:24:13,061 --> 00:24:16,696 "A možná se dokonce pletu, možná nám to něco i přinese." 206 00:24:16,816 --> 00:24:20,440 Třeba si myslel právě tohle. Ale jasně se mu ulevilo. 207 00:24:20,560 --> 00:24:23,773 "Je tu válka, ale já nejsem jejím jediným viníkem! 208 00:24:23,893 --> 00:24:29,472 Tady je ten systém, který mě v tom podporuje, v tom, že bude válka." 209 00:24:30,006 --> 00:24:43,749 A když si vezmeme 2. světovou válku, tak když se podíváme na ty události, jak probíhaly, 210 00:24:43,869 --> 00:24:53,460 tak na tu válku v roce 1941 v podstatě nebylo připraveno Německo ani Sovětský svaz. 211 00:24:53,580 --> 00:25:01,843 Programy přezbrojení Německa i SSSR se hypoteticky shodují, 212 00:25:01,963 --> 00:25:08,659 a měly být dokončeny v letech 1942-44, ale ten souhrnný bod byl v roce 1942, 213 00:25:08,779 --> 00:25:14,000 kdy měly být přibližně dokončeny, to byla ta přibližná úroveň, 214 00:25:14,120 --> 00:25:20,352 kdy mělo být jak Německo, tak i SSSR technologicky i systémově připraveni k válce. 215 00:25:20,472 --> 00:25:28,943 A u Německa se to jmenovitě projevilo v tom, že i když bojovalo v pro něj ekonomicky příhodných podmínkách, 216 00:25:29,063 --> 00:25:36,427 tak teprve v roce 1943 provedlo přezbrojení armády novými prototypy zbraní, 217 00:25:36,547 --> 00:25:41,879 což je velmi těžké i v mírových dobách. Jenže Německu nic jiného nezbývalo. 218 00:25:41,999 --> 00:25:48,155 A podíváme-li se na SSSR, tak my jsme v podstatě bojovali v ekonomicky nepříhodných podmínkách 219 00:25:48,275 --> 00:25:50,907 a nic takového jsme si dovolit nemohli. 220 00:25:51,027 --> 00:26:01,426 Nicméně určité položky z toho plánu přezbrojení na nové prototypy zbraní, se přece jen realizovaly. 221 00:26:01,546 --> 00:26:13,720 Například se v roce 1943 objevil nový tank IS, logická vývojová řada těžkého tanku KV-1. 222 00:26:14,363 --> 00:26:21,231 Tanky IS byly jen logickým zakončením této koncepce. 223 00:26:21,351 --> 00:26:26,129 A ve stejné době se objevil tank T-34-85. 224 00:26:26,249 --> 00:26:33,184 Kdy konečně vyzbrojili tank T-34 kanónem ráže 85 mm. 225 00:26:33,304 --> 00:26:37,286 Přitom Grabin říkal od samého začátku, že ty kanóny ráže 76 mm 226 00:26:37,406 --> 00:26:43,192 jsou jak pro středně těžký, tak i pro těžký tank příliš slabé. 227 00:26:43,312 --> 00:26:45,981 A to říkal ještě před válkou. 228 00:26:46,101 --> 00:26:48,721 Takže tohle všechno mělo svůj dopad. 229 00:26:48,841 --> 00:26:55,427 Německo zase přišlo v letech 1942-43 s útočnou puškou pro zkrácený puškový náboj. 230 00:26:56,083 --> 00:27:00,912 To všechno tedy jsou fakta. Přesto Německo zahájilo válku. 231 00:27:01,032 --> 00:27:10,568 Proč? Protože globální systém byl připraven zorganizovat tuto válku. 232 00:27:11,341 --> 00:27:19,545 A když tu mluvíme o připravenosti systémů, tak se nesmíme dívat jen na připravenost státu, 233 00:27:19,665 --> 00:27:24,608 zda je stát připraven bojovat či ne, jaké jsou jeho cíle, 234 00:27:24,728 --> 00:27:31,686 musíme se také dívat na připravenost spojenectví, tedy na první nadnárodní svazek. 235 00:27:31,806 --> 00:27:41,296 A navíc se musíme dívat na to, jak je k realizaci války připraven globální systém řízení. 236 00:27:41,416 --> 00:27:46,757 Ten pojem globální politiky naši analytici zcela ignorují, 237 00:27:46,877 --> 00:27:51,398 a proto také nejsou schopni tento segment vůbec uvidět. 238 00:27:51,518 --> 00:27:58,335 V tomto ohledu před ně staví jak 2. světová, tak i 1. světová válka velké množství takových faktů, 239 00:27:58,455 --> 00:28:01,078 ale oni jim nedokáží porozumět. 240 00:28:01,198 --> 00:28:05,531 A teď probíhá to samé. Nejsou schopni tu politiku rozeznat. 241 00:28:05,651 --> 00:28:15,703 A ve výsledku neviděli, přestože to faktologicky vnímali, že nejtěžší doba byla v roce 2014, 242 00:28:15,823 --> 00:28:22,805 kdy USA na základě svých zkušeností, vždyť to jejich státní řízení bylo tím nástrojem, 243 00:28:22,925 --> 00:28:27,469 přes který byly zorganizovány dvě světové války: 1. i 2. světová válka. 244 00:28:27,589 --> 00:28:30,797 A lidé v USA se tak něčemu přiučili. 245 00:28:30,917 --> 00:28:38,555 Takže připravili na rok 2014 globální systém na úrovni mezinárodních vztahů 246 00:28:38,675 --> 00:28:42,151 k rozpoutání světové války. 247 00:28:42,271 --> 00:28:44,929 V tom roce 2014. 248 00:28:45,049 --> 00:28:52,968 A letadlo, které se mělo stát Gliwicemi, bylo sestřeleno. Jen s velkými potížemi se tu situaci povedlo rozřešit. 249 00:28:53,088 --> 00:29:00,457 Ale těm takzvaným analytikům… Pro ně globální politika neexistuje, oni mají tu svou geopolitiku. 250 00:29:00,885 --> 00:29:07,283 To je ale jen jeden princip. Druhý princip je, když jsou ty války rozpoutány z hlouposti. 251 00:29:07,403 --> 00:29:09,813 I k takovým válkám došlo. 252 00:29:09,933 --> 00:29:15,189 Tím nejklasičtějším příkladem, tím prostě... 253 00:29:18,538 --> 00:29:29,179 Ano, nejnázornějším příkladem války z hlouposti, je Velká paraguajská válka, jak ji nazývají v Paraguayi, 254 00:29:29,299 --> 00:29:38,726 která trvala od prosince 1864 do března 1870. 255 00:29:39,915 --> 00:29:46,730 Tehdy… Ale vezměme to popořadě. Ta situace tam byla v podstatě jednoduchá. 256 00:29:48,338 --> 00:29:56,214 Neustále tam tehdy probíhalo budování států v Latinské Americe. 257 00:29:56,334 --> 00:30:02,386 Nějak se formovalo Brazilské impérium. Ano, byla i doba, kdy to bylo impérium. 258 00:30:02,506 --> 00:30:10,101 Formoval se i argentinský stát. A ještě tam byla Uruguay a Paraguay. 259 00:30:10,221 --> 00:30:15,743 A všechny tyto státy tvořily takový vřící složitý kotel. 260 00:30:15,863 --> 00:30:19,484 Všechny k sobě měly nějaké teritoriální nároky. 261 00:30:19,604 --> 00:30:24,491 Každý se pokoušel od druhého něco si urvat. 262 00:30:24,611 --> 00:30:35,715 A za této situace paraguayský diktátor Fernando… 263 00:30:35,835 --> 00:30:41,189 Francisco Fernando, jak on se..., a už vím, Francisco Solano López, 264 00:30:41,309 --> 00:30:50,213 tak ten se rozhodl, že dostane svůj stát na vnější trhy, chtěl mít přístup k oceánu. 265 00:30:52,496 --> 00:31:01,547 Jenže Paraguay byla uzavřena, jednalo se o vnitrozemský stát, který byl ze všech stran obklopen jinými státy. 266 00:31:02,234 --> 00:31:13,706 A jemu se zdálo, že může dobře využít situaci, když podpoří jednu z válčících stran v Uruguayi, 267 00:31:13,826 --> 00:31:19,538 že se tak dostane ke břehu oceánu a začne se mu skvěle dařit. 268 00:31:23,225 --> 00:31:26,278 A jak to tam probíhalo? 269 00:31:26,800 --> 00:31:34,008 „Tu druhou stranu v Uruguay podpořila Brazílie, musím tedy vyhlásit válku Brazílii. 270 00:31:34,128 --> 00:31:41,326 Abych pomohl přímo v Uruguayi, musím projít po argentinském území, 271 00:31:41,446 --> 00:31:44,434 tak musím vyhlásit válku i Argentině. 272 00:31:44,554 --> 00:31:52,632 Takže ve výsledku a úplně pro nic za nic, pro nějaký iluzorní zájem, 273 00:31:52,752 --> 00:31:57,556 vyvolal válku se všemi svými sousedy. 274 00:31:57,676 --> 00:32:08,313 A v důsledku této šest let trvající války z 525 000 paraguayských obyvatel jich 300 000 zahynulo. 275 00:32:09,220 --> 00:32:16,731 Podle různých odhadů zahynulo od 70 do 90% veškerého dospělého mužského obyvatelstva 276 00:32:16,851 --> 00:32:21,545 a Paraguay jako stát přestala existovat. 277 00:32:22,975 --> 00:32:30,430 A jen díky okupaci se Paraguay zachovala jako stát, díky okupaci ze strany Brazílie. 278 00:32:30,550 --> 00:32:38,353 Tato okolnost dokládá, že Paraguay v podstatě nebyla v bezvýchodné situaci. 279 00:32:38,473 --> 00:32:45,478 Argentina a Brazílie mezi sebou bojovaly o Uruguay, 280 00:32:45,598 --> 00:32:55,629 tak mohla díky tomuto konfliktu manévrovat a získat tak přes Uruguay přístup k oceánskému břehu. 281 00:32:55,749 --> 00:33:00,031 Mohli toho dosáhnout, kdyby neustále manévrovali. 282 00:33:00,151 --> 00:33:05,203 Díky zájmu o zachování Paraguaye jako státu toho bylo možné dosáhnout. 283 00:33:05,323 --> 00:33:10,540 Brazílie Paraguay okupovala šest let, aby neumožnila Argentině ji rozdělit. 284 00:33:10,660 --> 00:33:15,216 Neboť Argentina navrhovala, aby si ji mezi sebou s Brazílií rozdělili. 285 00:33:15,336 --> 00:33:18,380 To Brazílie zachovala Paraguay. 286 00:33:21,901 --> 00:33:28,063 Takže Paraguay měla možnost manévrovat. Brazílie měla složitý vztah s Velkou Británií, 287 00:33:28,183 --> 00:33:31,282 každým okamžikem hrozilo vypuknutí války. 288 00:33:31,402 --> 00:33:36,316 Argentina byla slabá. Uruguay byla slabá, a ještě se neustále hašteřily. 289 00:33:36,436 --> 00:33:39,920 Tak zůstaň stát stranou, neúčastni se bojových akcí… 290 00:33:40,040 --> 00:33:45,587 Jenže se mu chtělo ukázat, jak velký on je frajer: „Moje armáda je ta největší!“ 291 00:33:45,707 --> 00:33:52,657 A vůbec mu nevadilo, že ta jeho armáda byla vyzbrojena z velké části kopími a luky? 292 00:33:52,777 --> 00:33:59,342 A také mu nevadilo, že pušky zrezly do takové míry, že se z nich nedalo střílet? 293 00:34:00,690 --> 00:34:07,430 A potom posílali bojovat i děti. Při posledních odvodech brali děti od devíti let věku! 294 00:34:07,550 --> 00:34:10,896 Do armády! Někdo přece musel bojovat! 295 00:34:11,016 --> 00:34:16,398 Navlékali jim vousy, aby alespoň z dálky vypadaly jako dospělí vojáci. 296 00:34:16,518 --> 00:34:19,534 Sice mrňaví, ale dospělí. 297 00:34:20,799 --> 00:34:27,264 A přitom měl možnost manévrovat. A čeho dosáhl tím, že se zapojil do té války? 298 00:34:27,384 --> 00:34:35,352 Zdálo se mu, že je to tak jednoduché. Jednou zaútočí a rozšíří si své území, dostane se ke břehu oceánu. 299 00:34:35,472 --> 00:34:37,195 A čeho dosáhl? 300 00:34:37,315 --> 00:34:43,082 Území státu se zmenšilo dvojnásobně a obyvatelstva tam zbylo ještě méně. 301 00:34:44,678 --> 00:34:50,070 Ale i z novějších dějin známe takové příklady. 302 00:34:50,482 --> 00:35:02,202 Málokdo si vzpomene na to, že od října roku 1940 do dubna 1941 probíhala italsko-řecká válka. 303 00:35:07,401 --> 00:35:16,204 Byli tu trojnásobní spojenci Německo, Itálie a Japonsko, kteří válčili a byli připraveni si podělit svět. 304 00:35:16,324 --> 00:35:20,660 Německo se právě připravovalo na válku proti SSSR. 305 00:35:22,504 --> 00:35:30,619 No a v té době se rozhodl chytit si nějakou tu rybku v kalné vodě Mussolini. 306 00:35:30,739 --> 00:35:38,872 On si uvědomoval jednoduchou věc, že přítomnost Řecka na tom místě, kde se rozkládá, 307 00:35:38,992 --> 00:35:44,594 znamená, že se může stát potenciálním nástupním prostorem pro britská nebo americká vojska 308 00:35:44,714 --> 00:35:50,040 v následné válce proti hitlerovskému Reichu: 309 00:35:50,160 --> 00:35:55,102 „Takže Hitler by měl ten problém nějak řešit a on to stejně bude muset udělat. 310 00:35:55,222 --> 00:36:02,035 Já ale mohu rázně zaútočit, vždyť mám dvakrát větší armádu než Řecko, tak je prostě převálcuju.“ 311 00:36:02,155 --> 00:36:06,849 A tak zaútočil a Řecko se začalo bránit. 312 00:36:07,372 --> 00:36:15,487 Ve výsledku Hitlerovi nezbylo než okupovat jak Řecko, tak i Jugoslávii. 313 00:36:15,607 --> 00:36:23,412 A to znamenalo odklad války se SSSR o dva a půl měsíce. 314 00:36:25,227 --> 00:36:37,415 Takže na nás nezaútočili na konci dubna, ale až na konci června. 315 00:36:38,239 --> 00:36:49,794 To znamenalo posun, který narušil plány globálního prediktoru, jež stál jak za fašistickou Itálií, 316 00:36:49,914 --> 00:36:59,367 tak i za nacistickým Německem, stejně jako za Velkou Británií a USA, když rozpoutával tuto válku. 317 00:36:59,487 --> 00:37:07,592 Tento systém byl připraven. Hitlera k válce tlačili, nutili ho začít válku proti SSSR, 318 00:37:07,712 --> 00:37:13,975 a nebylo důležité, kdo v této válce zvítězí, protože nakonec stejně měl vyhrát systém. 319 00:37:14,095 --> 00:37:18,734 Vždyť proto tenkrát také Truman prohlásil: „Podíváme se, kdo bude vítězit, 320 00:37:18,854 --> 00:37:24,951 a potom pomůžeme tomu, kdo na tom bude hůř.“ 321 00:37:25,071 --> 00:37:28,115 Tedy tomu, kdo bude prohrávat. 322 00:37:28,582 --> 00:37:37,550 Jenže svým přáním získat co nejvíce prospěchu z toho vpádu do Řecka a vyřešit zcela ten problém, 323 00:37:37,670 --> 00:37:45,968 že potom nezůstane žádný kontinentální nástupní prostor pro případný budoucí útok na Německo a Itálii, 324 00:37:46,088 --> 00:37:48,939 když okupuje Řecko, 325 00:37:49,059 --> 00:38:00,383 Mussolini ve výsledku v mnohém napomohl ke zhroucení plánů této války. 326 00:38:01,346 --> 00:38:12,845 Opakuji, že si globalisté nepřáli, aby SSSR prohrál, oni jen potřebovali v SSSR zařídit státní převrat. 327 00:38:12,965 --> 00:38:20,740 Právě kvůli tomuto státnímu převratu svezli 7. listopadu 1941 všechny první tajemníky 328 00:38:21,730 --> 00:38:26,160 oblastních a krajských republikových výborů. 329 00:38:26,280 --> 00:38:35,981 Kdyby tehdy Stalin souhlasil s návrhem Žukova přenést velitelství ze západního okraje Moskvy na východní, 330 00:38:36,998 --> 00:38:43,848 tak by se to stalo záminkou, že Stalin všechno vzdal a je nutné ho zatknout, 331 00:38:43,968 --> 00:38:49,213 následoval by státní převrat a následná dohoda s Německem, 332 00:38:49,333 --> 00:38:56,283 za jakých podmínek bude kdo dál existovat. To byl cíl globálního prediktoru. 333 00:38:56,970 --> 00:39:04,013 A ne že Německo mělo vybojovat celý ten prostor a udávit se jím. 334 00:39:04,133 --> 00:39:08,910 Ono by se jím stejně udávilo, jenže za jiných podmínek. 335 00:39:09,030 --> 00:39:15,347 Druhá světová socialistická revoluce by začala přesně tímto okamžikem. 336 00:39:15,467 --> 00:39:23,270 Stalin by byl odstraněn, a potom by následoval vítězný útok Rudé armády až ke břehům Lamanšského průlivu 337 00:39:23,390 --> 00:39:29,074 a všude by byl nastolen marxistický režim. Tak tohle všechno se zhroutilo. 338 00:39:30,944 --> 00:39:35,374 A značný vklad do toho, že se to zhroutilo, 339 00:39:35,494 --> 00:39:39,638 vnesla právě ta hloupost Mussoliniho, který se rozhodnul být aktivní. 340 00:39:39,758 --> 00:39:42,912 A proč jsem tohle všechno vykládal? 341 00:39:43,032 --> 00:39:53,448 Abyste pochopili, že všichni státní činitelé ať už si to přejí či ne, 342 00:39:53,568 --> 00:39:59,142 jsou prvky velkého systému. 343 00:39:59,665 --> 00:40:08,826 A dokonce i na té úrovni, kdy se jim zdá, že všechno zohlednili, takže jim vše musí vyjít, 344 00:40:08,946 --> 00:40:16,391 jsou ve skutečnosti pouze těmi pěšáky v cizí a silnější hře. 345 00:40:16,511 --> 00:40:21,975 Přesto však může takový pěšák narušit scénář tak, 346 00:40:22,095 --> 00:40:28,193 že to pro jeho rodný stát bude znamenat velkou pohromu. 347 00:40:28,972 --> 00:40:35,607 A Lukašenko se chová přesně jako Francisco Solano López, je to klasický případ. 348 00:40:35,727 --> 00:40:39,491 On svůj stát šetřit nebude. 349 00:40:40,597 --> 00:40:51,553 V podmínkách, kdy je možné manévrovat a usilovat o lepší budoucnost státu, všechno boří, 350 00:40:51,673 --> 00:40:56,980 jen aby se zavděčil páníčkovi, který je určen k odpisu. 351 00:40:57,100 --> 00:41:02,407 Stejně jako ukrajinští zrádci vždy sázeli na poraženeckou stranu… 352 00:41:02,527 --> 00:41:09,094 Jednou pomáhali Karlovi XII. zradou Mazepy, podruhé sloužili Hitlerovi. 353 00:41:09,214 --> 00:41:14,572 Tak tyto jejich vavříny by rád urval i Alexandr Grigorjevič Lukašenko. 354 00:41:14,692 --> 00:41:19,948 On také touží posloužit budoucímu historickému poraženci 355 00:41:20,068 --> 00:41:25,297 a společně s ním se propadnout do nebytí a nechat se proklínat vlastním národem. 356 00:41:25,417 --> 00:41:35,044 Jenže výsledkem je, že svým jednáním vytváří u americké státní elity falešnou iluzi, 357 00:41:35,164 --> 00:41:41,654 že okupace Běloruska je v podstatě možná s Lukašenkovou pomocí 358 00:41:41,774 --> 00:41:48,830 a možnost rozpoutání 3. světové války z hlouposti tak prudce vzrůstá, 359 00:41:48,950 --> 00:41:51,890 prudce vzrůstá. 360 00:41:54,053 --> 00:41:58,783 Takto si někteří soudruzi zahrávají 361 00:41:59,995 --> 00:42:02,793 se životy na celé planetě. 362 00:42:02,913 --> 00:42:10,826 I z malého státu mohou vyvolat takové následky, které potom už nepůjdou zvládnout. 363 00:42:12,176 --> 00:42:19,814 Takže je to tak, že Lukašenko už je v podstatě pro všechny persona non grata. 364 00:42:20,341 --> 00:42:23,913 A to včetně Ruska. To už je danost. 365 00:42:24,033 --> 00:42:30,710 On sám to ohlásil, už zase, opět zradil ty, kteří jemu osobně pomáhají. 366 00:42:30,991 --> 00:42:38,052 Opět poplival Rusko a zabodnul mu do zad nůž, Rusku, které jeho osobně zachránilo, 367 00:42:40,423 --> 00:42:47,303 protože Američané by ho nechali pověsit někde na hlavním náměstí v Minsku 368 00:42:48,768 --> 00:42:50,727 i s tím jeho Koljou. 369 00:42:53,706 --> 00:42:59,302 A jak vypadá jeho vděčnost za všechno dobré? Toho Alexandra Grigorjeviče? 370 00:42:59,422 --> 00:43:07,187 Slibuje, že se postará o řádné prolévání krve na Donbasu, a že rozpoutá novou válku v Podněstří, 371 00:43:07,307 --> 00:43:11,402 do všeho strká nos, protože to je přání Američanů, oni potřebují ten region prostě podpálit, 372 00:43:11,522 --> 00:43:15,138 aby se válka rozšířila jak do Ruska, tak i do Evropy. 373 00:43:15,258 --> 00:43:19,846 Americká státní elita pořád potřebuje 3. světovou válku. 374 00:43:21,295 --> 00:43:28,192 A svým slibem, že může dezaktivovat v určité etapě 375 00:43:28,312 --> 00:43:36,076 jak své ozbrojené síly, tak i pomoc Ruska v odvrácení okupace Běloruska, 376 00:43:36,196 --> 00:43:40,240 on osobně postrkuje svět k jaderné válce. 377 00:43:43,879 --> 00:43:49,327 Takže i malé události mohou mít obrovské následky. 378 00:43:50,759 --> 00:43:54,479 Tak to je ten význam Lukašenkova prohlášení. 379 00:43:57,409 --> 00:44:01,063 Trvalo to o něco více než čtyřicet minut. 380 00:44:01,183 --> 00:44:08,470 Bohužel to jinak nešlo, i tak jsem tu teorii o válce zkrátil na absolutní minimum, jen jsem uvedl pár příkladů. 381 00:44:08,590 --> 00:44:14,297 Bez toho není možné pochopit, jak vznikají války. Prostě to nejde. 382 00:44:14,417 --> 00:44:19,746 Jinak pořád budou vykládat o nepřijatelných škodách a tak podobně. 383 00:44:20,999 --> 00:44:29,255 Hitler zaútočil na SSSR, přestože s určitostí věděl, že to pro něj bude znamenat nepřijatelnou škodu, 384 00:44:29,375 --> 00:44:36,739 jestliže se SSSR bude bránit, protože nebyl připraven na válku, nebyl ještě připraven. 385 00:44:36,859 --> 00:44:50,679 Systém SSSR byl na válku připraven více, přestože jeho zbraně neodpovídaly budoucí teorii války. 386 00:44:52,973 --> 00:44:59,498 Sovětský svaz ale mohl způsobit Německu nepřijatelné škody. Proč tedy Hitler zaútočil? 387 00:44:59,618 --> 00:45:07,728 Protože měl záruku, že v Rudé armádě dojde ke zradě, jak jsme to také mohli pozorovat celý 1941 a 1942 rok. 388 00:45:07,848 --> 00:45:10,075 Absolutní zradu. 389 00:45:10,195 --> 00:45:16,439 Tam kde byl Chruščov, tam byla zrada. Tam kde byl Žukov, samá zrada. 390 00:45:21,454 --> 00:45:28,558 Teď přejdeme k otázkám od návštěvníků našeho webu. První je od Ivana. 391 00:45:28,678 --> 00:45:37,656 Valeriji Viktoroviči ruské ministerstvo zahraničí vyzvalo Západ, aby přestal podporovat Bílé přilby. 392 00:45:37,776 --> 00:45:42,992 Podobné výzvy od data, kdy Britové Bílé přilby založili, ještě nezazněly. 393 00:45:43,112 --> 00:45:49,357 Je podle vašeho názoru možné považovat tuto výzvu našeho ministerstva Západu za účelnou? 394 00:45:49,477 --> 00:45:53,375 Je to nejen možné, bylo to dokonce krajně nezbytné. 395 00:45:53,495 --> 00:45:57,039 A mají podobné výzvy vůbec smysl? 396 00:45:57,159 --> 00:46:01,026 Vždyť západní elity jsou již „psychicky vyprofilované“ 397 00:46:01,146 --> 00:46:05,494 a bezvýhradně dodržují princip „dvojitých standardů“ a nahradit je nemá kdo. 398 00:46:05,614 --> 00:46:07,777 Nebo to tak není? 399 00:46:07,897 --> 00:46:12,791 V mnohém to tak je, ale z trochu jiného hlediska. Ale co se týká té diplomacie. 400 00:46:12,911 --> 00:46:20,249 Každý jste se asi v životě ocitl v situaci, kdy jste narazili na nějakého drzouna a řekli jste mu: 401 00:46:20,369 --> 00:46:25,328 „Ale to přece nemůžete dělat“, nebo jste se snažili zabránit mu v nějakých krocích. 402 00:46:25,448 --> 00:46:31,018 A on vám na to odpověděl: „A proč jsi to neřekl dřív? Já přece nevěděl, že se to nesmí.“ 403 00:46:31,138 --> 00:46:35,422 Ve světě, ve světové diplomacii to funguje stejně. 404 00:46:35,542 --> 00:46:45,774 Jestliže nebudete poukazovat svým takříkajíc „partnerům“ na jejich „chyby“ (v uvozovkách) a zločiny, 405 00:46:45,894 --> 00:46:51,110 jestliže nebudete formovat na druhé prioritě: 406 00:46:51,230 --> 00:46:58,503 „To jsme vám řekli tehdy, to vám říkáme teď a budeme v tom pokračovat…“ 407 00:46:58,623 --> 00:47:07,922 My tak neustále formujeme… Nu, jak bych to řekl. Ani ne tak archiv, jako spíš historii těchto varování. 408 00:47:08,042 --> 00:47:15,669 A potom na této historii varování můžeme založit politiku ve vztahu k nim, 409 00:47:15,789 --> 00:47:21,198 která díky tomu bude pro to naše nepřátelské obklíčení srozumitelná. 410 00:47:21,318 --> 00:47:31,356 Ve světě se zformoval anglosaský model chování v důsledku jejich způsobu globalizace. 411 00:47:31,476 --> 00:47:41,065 Ve výsledku se ti silní, kteří realizují tuto globalizaci, mohou chovat, jak se jim zamane. 412 00:47:41,185 --> 00:47:48,619 Mohou se zavazovat k čemukoliv a neplnit to, ty závazky. A nikdo jim to nikdy nevyčte. 413 00:47:48,739 --> 00:47:55,755 Nikdo si to nebude moci dovolit. A s ohledem na ty, kteří byli určeni stát se obětí, 414 00:47:55,875 --> 00:48:02,474 kteří jsou z hlediska globální politiky kořistí, tak vůči nim je přípustné podnikat jakékoliv kroky. 415 00:48:02,594 --> 00:48:06,910 To je potom možné lhát, zkreslovat situaci apod. 416 00:48:07,030 --> 00:48:13,628 První způsob jak tomu čelit, aniž byste vstupovali do přímé konfrontace, 417 00:48:13,748 --> 00:48:25,651 je formování obrazu lháře a zrádce, člověka, který nikdy nedrží vlastní slovo. 418 00:48:25,771 --> 00:48:28,962 Ve vztahu ke státu platí to samé. 419 00:48:29,082 --> 00:48:35,231 Musíte zformovat tento obraz a neustále na to poukazovat, poukazovat, poukazovat. 420 00:48:35,351 --> 00:48:41,081 Všichni jsme slyšeli výraz tisící prvé čínské varování. 421 00:48:41,201 --> 00:48:45,356 Takže bez toho, abyste zformovali určitou důkazní základnu, 422 00:48:45,476 --> 00:48:49,889 nemůžete v tomto světě udělat další krok při obraně vlastních zájmů. 423 00:48:50,009 --> 00:48:57,957 Nemůžete říci agresorovi, tedy ne agresorovi, ale svému „partnerovi“, že takto postupovat nelze. 424 00:48:58,077 --> 00:49:04,783 Je to třeba dávat najevo postupně předem, aby potom, když už mu něco vyčtete, nemohl říci: 425 00:49:04,903 --> 00:49:09,627 „Ale já to nevěděl. Proč jste něco neřekli dříve? Já myslel, že se to smí.“ 426 00:49:09,747 --> 00:49:13,959 Když se rozšiřovalo NATO na východ, tak jsme přece mlčeli! 427 00:49:14,079 --> 00:49:17,930 A teď nám také namítají: „Vždyť vy jste neprotestovali, tak co teď chcete? 428 00:49:18,050 --> 00:49:22,250 Oni se prostě chtěli proti vám jako agresorovi chránit.“ „Jaký my jsme agresor?“ 429 00:49:22,370 --> 00:49:25,357 „To už si vyřešte s nimi, oni se do NATO zapojit chtěli.“ 430 00:49:25,477 --> 00:49:30,582 Ještě jednou opakuji, že s ohledem na malé státy, se na jejich názor nikdo neptá. 431 00:49:30,702 --> 00:49:33,010 Odešly zpod křídla SSSR… 432 00:49:33,130 --> 00:49:39,779 Když „elita“ SSSR zradila zájmy svého státu, tak jim prostě třeba to Pobaltí jednoduše přenechala. 433 00:49:39,899 --> 00:49:44,304 Pěkně to všechno položila na stříbrný tác se slovy: „Berte, Američané. 434 00:49:44,424 --> 00:49:48,666 Když dojdete až sem, tak to pro nás bude sice velice špatné…“ 435 00:49:48,786 --> 00:49:51,567 Tedy ne pro nás, ale pro Rusko. 436 00:49:51,687 --> 00:49:58,027 „Když to bude pro Rusko špatné, bude to pro nás, zrádcovskou rossionskou elitu naopak dobře. 437 00:49:58,147 --> 00:50:03,335 A proto berte. Co byste si ještě přáli? Chcete Moldavsko? Nějaké jiné státy? 438 00:50:03,455 --> 00:50:09,406 Jen to všechno berte. Chcete Kemskou volosť? Nám neubude, jen berte.“ (z filmu Ivan Vasiljevič mění povolání) 439 00:50:09,526 --> 00:50:16,145 Sami jsme jim to dali. Pobaltí samo o ničem nerozhoduje, Bělorusko zrovna tak. 440 00:50:16,265 --> 00:50:21,175 Celá ta věc spočívá jen v tom, kdo je právě zastřešuje. 441 00:50:21,295 --> 00:50:24,191 A Alexandr Grigorjevič? 442 00:50:26,612 --> 00:50:33,369 Ten pohodlně schovaný pod křídlem Ruska rád dělá Rusku špinavosti 443 00:50:33,787 --> 00:50:39,884 a přitom nemá žádnou šanci přežít, přijdou-li tam Američani. 444 00:50:40,004 --> 00:50:41,776 Absolutně žádnou. 445 00:50:41,896 --> 00:50:45,606 Dostanou-li se tam vojska NATO, bude to jeho konec. 446 00:50:45,726 --> 00:50:51,241 Navíc mu tam připravují stejný majdan jako zařídili Janukovyčovi. Janukovič se také chtěl Západu zavděčit. 447 00:50:51,361 --> 00:50:54,718 A nakonec mu holý život zachraňovalo zase Rusko. 448 00:50:54,838 --> 00:51:00,793 Měli v plánu prostě ho zlikvidovat a hotovo a také by jim to vyšlo, kdyby ho Rusko speciální operací nezachránilo. 449 00:51:00,913 --> 00:51:03,192 Máme snad zachraňovat i Lukašenka? 450 00:51:03,312 --> 00:51:09,706 No abychom Bělorusko ušetřili velkého krveprolití, tak nám možná nezbyde než to udělat. 451 00:51:09,826 --> 00:51:14,791 A potom se nás zase budou ptát: „Proč jste toho parchanta zachraňovali?“ 452 00:51:14,911 --> 00:51:19,523 Protože se to tak patří, lidí je nám líto. Lidská krev není voda. 453 00:51:19,643 --> 00:51:24,079 To pro Lukašenka a Janukoviče lidé nic neznamenají. 454 00:51:24,673 --> 00:51:29,141 A my nikde žádné krveprolití nechceme. 455 00:51:30,726 --> 00:51:39,199 Proto musíme pokaždé Západu říkat: „Mýlíte se. Dopustili jste se špinavosti. 456 00:51:39,319 --> 00:51:45,032 Jedná se o zločin proti lidskosti!“ Pokaždé, metodicky, metodicky, metodicky. 457 00:51:45,152 --> 00:51:52,031 A na základě takto nahromaděných výhrad je už možné potom realizovat nějaké ty řídící manévry. 458 00:51:52,151 --> 00:51:56,345 Jinak to nejde, prostě nejde. 459 00:52:01,319 --> 00:52:04,136 Další otázka je od Kirilla. 460 00:52:05,369 --> 00:52:14,657 Valeriji Viktoroviči a nakolik je oprávněné obviňovat naše „podpindosníky“ z nedávné tragédie v Kerči, 461 00:52:15,097 --> 00:52:19,983 když se Krym stal součástí Ruska opět až v roce 2014 462 00:52:20,103 --> 00:52:25,112 a do té doby tam v Krymu vzdělávací systém „řídili“ ukrajinští „podpindosníci“? 463 00:52:25,232 --> 00:52:29,888 Hm. Zdálo by se, že jde o správnou námitku. Vždyť co s tím mají společného? 464 00:52:30,008 --> 00:52:40,738 Všechny sociální procesy jsou setrvačné, takže se tam samozřejmě mohla zachovat ta ukrajinská stopa. 465 00:52:41,377 --> 00:52:44,926 Jenže ten problém je trochu jinde. 466 00:52:45,046 --> 00:52:55,242 V roce 2014 došlo k útoku na školu v Moskvě, ve kterém figurovali i rukojmí. 467 00:52:55,362 --> 00:52:57,800 Zaútočil školák. 468 00:52:57,920 --> 00:53:02,422 Potom ty různé incidenty pokračovaly, pokračovaly. 469 00:53:02,542 --> 00:53:11,143 A najednou se z ničeho nic v roce 2017 ty akty násilí ve školách rozeběhly. 470 00:53:11,263 --> 00:53:15,269 A čím začal rok 2018? 471 00:53:15,389 --> 00:53:21,872 Fakticky třemi teroristickými útoky, pěkně jeden za druhým, kterých se dopustili školáci. 472 00:53:23,990 --> 00:53:30,840 V Permu, Čeljabinsku, Ulan-Ude. Cožpak jsme na to všechno zapomněli? 473 00:53:33,535 --> 00:53:46,053 Cožpak tato série násilí ve školách se odehrála na Ukrajině? Nebo tady u nás v Rusku? 474 00:53:46,173 --> 00:53:52,982 Nikdo tím neříká, že by na Ukrajině byl vzdělávací systém dobrý, 475 00:53:53,102 --> 00:53:56,146 nebo že tam podobný potenciál neexistuje. 476 00:53:56,266 --> 00:54:00,933 Ne, tam se jen vybíjí jinými způsoby, vždyť tam mají válku, 477 00:54:02,226 --> 00:54:08,663 takže se tam to vnitřní napětí ve vzdělávacím systému má jak vybít. 478 00:54:08,783 --> 00:54:11,194 Ale tohle se děje tady u nás. 479 00:54:11,314 --> 00:54:16,586 A bylo to vytvořeno zcela účelově naším vzdělávacím systémem, 480 00:54:16,706 --> 00:54:23,408 ministry Fursenkem, Livanovem a p-rezidentem USA v Rusku 481 00:54:24,509 --> 00:54:26,627 Medvěděvem. 482 00:54:27,672 --> 00:54:29,955 Takto to probíhá. 483 00:54:31,193 --> 00:54:38,401 Takže to všechno spolu absolutně souvisí, vše je to provázané. 484 00:54:44,123 --> 00:54:54,164 Dále tu mám rozsáhlou otázku, několik desítek návštěvníků vás prosí okomentovat následující situaci. 485 00:54:54,284 --> 00:54:56,915 Je tu takový kratší výčet: 486 00:54:57,035 --> 00:55:02,032 12. března 2018 se ve Vladivostoku potopil plovoucí dok, 487 00:55:02,152 --> 00:55:08,277 za dva dny opět ve Vladivostoku, také nehoda s plovoucím molem, 488 00:55:08,397 --> 00:55:16,447 19. září 2018 opět Přímořský kraj a 30. října 2018 v Murmansku 489 00:55:16,567 --> 00:55:24,882 došlo k havárii na plovoucím doku PD-50 s vážnými následky, 490 00:55:25,002 --> 00:55:29,927 vždyť to okamžitě zastavilo práci na závodě, který obsluhoval takové velké křižníky 491 00:55:30,047 --> 00:55:33,062 jako Admirál Kuzněcov a Petr Veliký. 492 00:55:33,182 --> 00:55:37,657 Takže byly za 7 měsíců celkem 4 plovoucí doky vyřazeny z provozu. Co to má být? 493 00:55:37,777 --> 00:55:42,581 Kritické opotřebování infrastruktury, neboť se jedná ještě o objekty z dob SSSR, 494 00:55:42,701 --> 00:55:47,753 nebo je to nedbalost a je načase vrátit paragraf za záškodnictví? Nebo je to jednoduše diverze? 495 00:55:47,873 --> 00:55:55,235 Takže co se týká těch předchozích, kromě té poslední havárie s dokem, tak je to věc vyšetřování. 496 00:55:55,355 --> 00:56:04,038 Ale je tam přítomno všechno až do… A vše se to odvíjí právě od toho kritického stavu infrastruktury. 497 00:56:06,321 --> 00:56:13,502 Náš stát se vynasnažili s veškerým úsilím pomocí té stagnace a následných reforem rozložit. 498 00:56:13,622 --> 00:56:15,234 Takže to je jedna věc. 499 00:56:15,354 --> 00:56:19,554 A co se týká té poslední události s tím křižníkem Admirál Kuzněcov, 500 00:56:19,674 --> 00:56:26,459 tak tam to nebylo jen záškodnictví, to byla zcela jasná diverze. 501 00:56:26,579 --> 00:56:35,482 A provedena byla v důsledku toho, že dočasně odvolali zákaz vjezdu Dmitrije Olegoviče Rogozina na území USA. 502 00:56:35,602 --> 00:56:39,498 A jak okamžitě Dmitrij Olegovič začal mluvit? 503 00:56:39,618 --> 00:56:46,789 „Tu díru jsme provrtali my sami, ty ubohé Američany stále jen pomlouváme…“ 504 00:56:47,528 --> 00:56:52,205 Aby se co nejvíce zalíbil a oni proti němu odvolali sankce. 505 00:56:52,325 --> 00:56:57,652 Pamatujete se, jak jsem v minulém pořadu říkal, že se jedná o znamení pro ostatní? 506 00:56:57,772 --> 00:57:03,017 "Likvidujte infrastrukturu, kterou máte pod kontrolou. 507 00:57:03,137 --> 00:57:10,582 Poškozujte Rusko, snižujte jeho obranný potenciál a budete odměněni." 508 00:57:10,702 --> 00:57:18,395 Proti Dmitriji Olegoviči již sankce odvolali, no a ti co se postarali o ten křižník, si také chtějí přijít na své, 509 00:57:18,515 --> 00:57:21,366 také se chtějí zbavit těch sankcí. 510 00:57:21,486 --> 00:57:27,638 A hned tu máte konkrétní diverzi. Zde není vůbec žádných pochyb, že by šlo o nějaké technické selhání, 511 00:57:27,758 --> 00:57:36,579 to vůbec nepadá v úvahu na základě toho, co bylo o té havárii oznámeno. 512 00:57:36,699 --> 00:57:43,098 A co se týká těch ostatních, tam ty příčiny mohou být různé, včetně té diverze, stejné diverze. 513 00:57:43,218 --> 00:57:51,764 Protože ruské námořnictvo v prostorách světových oceánů je USA trnem v oku. 514 00:57:51,884 --> 00:57:58,146 No a podpindosníci udělají všechno, aby ohnuli hřbet před svými páníčky, 515 00:57:58,266 --> 00:58:03,895 protože jinak jim těch třicet kousků nařezaných zelených papírků páníček nedá 516 00:58:04,015 --> 00:58:07,114 a ani je nevyznamená svým kopancem do ksichtu. 517 00:58:07,234 --> 00:58:11,626 Co by to potom bylo za život pro ruského podpindosníka? 518 00:58:12,781 --> 00:58:16,192 Přišel by o smysl svého života. 519 00:58:20,814 --> 00:58:25,738 A pro dnešek poslední otázka od Michaila. 520 00:58:25,858 --> 00:58:34,074 Valeriji Viktoroviči, je možná syntéza biogenní a technogenní cesty rozvoje civilizace? 521 00:58:34,194 --> 00:58:40,291 Není syntéza tím jediným možným klíčem k přežití stávající civilizace? 522 00:58:40,411 --> 00:58:46,975 Nebo jsou tyto dvě cesty natolik antagonistické, že se vůbec nedá uvažovat o tom, aby se vzájemně doplňovaly? 523 00:58:47,095 --> 00:58:49,671 Ano, syntéza, pouze syntéza. 524 00:58:49,791 --> 00:58:55,971 Biogenní cesta civilizace neznamená, že by měl člověk chodit nahý 525 00:58:56,091 --> 00:58:59,740 nebo oblečený v nějakých kůžích a žít v jeskyních. 526 00:58:59,860 --> 00:59:07,773 Člověk je bytost sociální a proto také potřebuje nějakou sociální infrastrukturu, 527 00:59:07,893 --> 00:59:17,374 a to vyžaduje existenci určitých technologií a prvků technogenní civilizace. 528 00:59:18,006 --> 00:59:27,552 Právě proto bylo Shora předurčeno, že tato civilizace půjde technogenní cestou rozvoje 529 00:59:27,672 --> 00:59:32,485 a tím pádem se znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů 530 00:59:32,605 --> 00:59:35,798 stanou přístupnými veškerému obyvatelstvu. 531 00:59:35,918 --> 00:59:40,812 Proto dokonce i v případě, že se lidstvo dostane do kritického stavu, 532 00:59:40,932 --> 00:59:46,121 jak jsme dnes dospěli ke globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofě, 533 00:59:46,241 --> 00:59:56,135 tak porozumění tomuto stavu a znalosti o řízení, které si osvojí široké vrstvy obyvatelstva 534 00:59:56,255 --> 01:00:02,902 a pohyb těchto širokých vrstev obyvatelstva směrem ke sebezdokonalování se, 535 01:00:03,022 --> 01:00:07,083 k dosahování lidského typu struktury psychiky, 536 01:00:07,203 --> 01:00:15,887 umožní kompenzovat všechny ty negativní následky technogenní civilizace. 537 01:00:16,007 --> 01:00:24,029 Kdy odstraníme technogenní zátěž ekologie, rozvineme biogenní technologie 538 01:00:24,149 --> 01:00:32,090 a najdeme tu potřebnou rovnováhu, ten poměr technogenní a biogenní civilizace. 539 01:00:32,210 --> 01:00:37,509 A znovu opakuji, že to je to, co hledá i globální prediktor. 540 01:00:37,629 --> 01:00:43,534 Už jsem mluvil o tom uměleckém hnutí prerafaelitů, které s tím souvisí, ISIL s tím také souvisí. 541 01:00:43,654 --> 01:00:52,859 Tedy jak dosáhnout maxima technologických možností pro zajištění socializace člověka 542 01:00:52,979 --> 01:00:59,159 a jak přitom zachovat davo-„elitářskou“ strukturu. 543 01:00:59,279 --> 01:01:05,982 A my zase sledujeme ten cíl, aby si každý člověk mohl osvojit svůj genetický potenciál. 544 01:01:06,102 --> 01:01:11,318 To znamená, že v podstatě ten způsob syntézy biogenní a technogenní civilizace 545 01:01:11,438 --> 01:01:18,664 hledáme my i globální prediktor, jenže my s cílem rozvoje genetického potenciálu všech lidí, 546 01:01:18,784 --> 01:01:22,405 aby si dokázali osvojit celý svůj potenciál, 547 01:01:22,525 --> 01:01:28,760 a globalisté naopak chtějí potlačit ten potenciál a zachovat si tak davo-„elitářský“ systém řízení. 548 01:01:28,880 --> 01:01:35,719 Jenže tato jejich cesta není Shora podporována, proto se globální prediktor nachází v nepřetržité krizi 549 01:01:35,839 --> 01:01:43,890 a neustále narůstá katastrofálnost všech událostí pod jeho řízením. 550 01:01:46,613 --> 01:01:57,205 Nu což. Dnes jsme, jak jste jistě zaznamenali, větší část doby mluvili výlučně o tom, 551 01:01:57,325 --> 01:02:00,368 jak vznikají války. 552 01:02:00,488 --> 01:02:05,870 A začali jsme, zdálo by se, jednoduchým přáním Alexandra Grigorjeviče Lukašenka 553 01:02:05,990 --> 01:02:09,777 být užitečným a potřebným pro USA. 554 01:02:10,959 --> 01:02:18,827 Jenže když nechápete takto jednoduché věci, a znovu opakuji, že jsem o válce prakticky nic neřekl, 555 01:02:18,947 --> 01:02:27,190 jen jsem vytyčil opěrné body, jen jsem barevně ilustroval, nakolik jsou všechny tyto otázky důležité. 556 01:02:28,950 --> 01:02:38,662 Bez pochopení těchto procesů není možné řídit státnost, vůbec už nemluvě o státu, 557 01:02:38,782 --> 01:02:45,511 nemluvě o nadnárodním řízení a tím spíše o globálním řízení. 558 01:02:45,631 --> 01:02:56,983 A nadnárodní řízení může být i řízení na základě mezistátních svazů, jehož klasickým projevem je OSN. 559 01:02:57,726 --> 01:03:03,502 Ale to není úplně dobrý systém řízení. Tam se hodně mluví a máloco realizuje, 560 01:03:03,622 --> 01:03:07,079 a když už někde zasáhne, tak to vždy nepřinese právě užitek. 561 01:03:07,199 --> 01:03:15,002 Jako například ty mírotvorné modré přilby OSN, když se třeba podíváme na to, co všechno provádějí v Africe. 562 01:03:16,102 --> 01:03:27,024 Porozumění těmto otázkám, tomu jak jsou spouštěny války, umožňuje snižovat napětí ve společnosti. 563 01:03:27,144 --> 01:03:30,902 Vyhýbat se krizovému vývoji situace. 564 01:03:31,022 --> 01:03:37,367 Vyhýbat se situacím, kdy pod rouškou provedení vojenského cvičení 565 01:03:37,487 --> 01:03:41,769 může zároveň dojít k okupaci nějakého státu. 566 01:03:41,889 --> 01:03:46,913 Třeba jako to bylo v plánu s Běloruskem. Vždyť kolik těch cvičení už provedli? 567 01:03:47,033 --> 01:03:50,682 Z různých stran to zkoušeli a připravili si to dobře. 568 01:03:50,802 --> 01:03:58,467 Jen postoj Ruska vedl k tomu, že ta cvičení teď měla zcela jiný průběh. 569 01:03:58,587 --> 01:04:02,813 A jak se Alexandr Grigorjevič odvděčil? Zabodnul nám nůž do zad. 570 01:04:02,933 --> 01:04:10,791 A ve výsledku jeho činnosti může americká státní elita dojít k závěru, že může jednat. 571 01:04:11,231 --> 01:04:14,835 No a potom se na principu domina posype všechno. 572 01:04:14,955 --> 01:04:17,393 Tak tohle nesmíme připustit. 573 01:04:17,513 --> 01:04:28,975 Proto se musíme učit, každý člověk by si měl osvojit znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, 574 01:04:29,095 --> 01:04:32,496 bez toho se dnes nedá přežít. 575 01:04:32,616 --> 01:04:38,466 Protože každý člověk na planetě Zemi, když brání zájmy své a své rodiny, 576 01:04:38,586 --> 01:04:42,345 zároveň vytváří masovou statistiku chování, 577 01:04:42,465 --> 01:04:47,847 která je předpokladem možnosti a pravděpodobnosti vzniku jedněch událostí 578 01:04:47,967 --> 01:04:54,504 a nemožnosti, nepravděpodobnosti vzniku jiných událostí. 579 01:04:54,624 --> 01:05:00,776 Osvojení Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení 580 01:05:00,896 --> 01:05:10,102 vám umožňuje řešit vaše osobní problémy a zároveň to zachraňuje situaci na celé planetě Zemi, 581 01:05:10,222 --> 01:05:17,419 když tak napravujete situaci uvnitř státu a formujete ji k řešení těch cílů a úkolů, 582 01:05:17,539 --> 01:05:21,739 které by podle vás měl plnit stát. 583 01:05:21,859 --> 01:05:32,770 Pouze tak a nejinak se každý člověk musí stát účastníkem řízení. Jinak to nejde. 584 01:05:33,265 --> 01:05:39,867 Pamatujte si, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy 585 01:05:39,987 --> 01:05:44,792 a v míře svého nepochopení pro toho, kdo toho zná a chápe více. 586 01:05:44,912 --> 01:05:52,164 Proto studujte Koncepci sociální bezpečnosti, čtěte knihy vnitřního prediktoru SSSR, 587 01:05:52,284 --> 01:05:57,804 buďte konceptuálně mocní, braňte zájmy své a své rodiny. 588 01:05:57,924 --> 01:06:00,609 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. 589 01:06:00,729 --> 01:06:03,773 Buďte šťastni. Do příštích setkání. 590 01:06:04,686 --> 01:06:14,370 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .