1 00:00:08,147 --> 00:00:12,098 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,319 --> 00:00:21,829 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:21,949 --> 00:00:25,686 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:25,806 --> 00:00:30,007 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:30,127 --> 00:00:35,076 Dnes je 12.11.2018. 6 00:00:35,196 --> 00:00:42,183 A dříve než začneme s naším dnešním pořadem, mám tu malé oznámení. 7 00:00:42,303 --> 00:00:50,384 Právě vyšla kniha Valerije Viktoroviče Pjakina s názvem O světě křivých zrcadel. 8 00:00:50,504 --> 00:00:59,320 Zápisky o reálné politice jako pokračování globální politiky a konceptuální moci, tedy jako o jejich projevu. 9 00:00:59,440 --> 00:01:02,688 Tuto knihu si u nás můžete objednat, 10 00:01:02,808 --> 00:01:07,749 když vyplníte speciální formulář na našem webu nebo prostřednictvím e-mailu. 11 00:01:07,869 --> 00:01:13,626 Další podrobnější informace naleznete na našem webu https://fct-altai.ru 12 00:01:13,746 --> 00:01:22,077 A teď už přejdeme k otázkám, které jste posílali na náš web v průběhu posledního týdne. 13 00:01:22,197 --> 00:01:31,564 Začneme touto otázkou: Valeriji Viktoroviči, včera se ve světě slavilo stoleté výročí konce 1. světové války. 14 00:01:31,684 --> 00:01:36,566 V Paříži se při této příležitosti konaly oslavy. 15 00:01:36,686 --> 00:01:46,607 Prosí vás okomentovat tyto pařížské slavnosti a jmenovitě Macronovo chování. 16 00:01:46,727 --> 00:01:54,502 Všichni si povšimli toho, jak se snažil zabránit rozhovoru mezi Putinem a Trumpem. 17 00:01:54,622 --> 00:02:03,234 Podle oficiálních informací prý z důvodu, aby jejich oficiální setkání nezastínilo samotné oslavy tohoto výročí. 18 00:02:03,354 --> 00:02:07,719 Nebo je v tom ještě něco jiného? Samozřejmě, že ještě něco jiného. 19 00:02:07,839 --> 00:02:12,533 Samotná ta akce ke stoletému výročí od konce 1. světové války 20 00:02:12,653 --> 00:02:18,551 je v současných politických podmínkách natolik významná a fundamentální, 21 00:02:20,099 --> 00:02:25,807 že setkání, že žádné setkání dvou politiků ji nemůže zastínit, 22 00:02:25,927 --> 00:02:30,590 mohlo by naopak jen význam této události podtrhnout. 23 00:02:30,710 --> 00:02:38,638 A že bylo rozhodnuto, že Trump s Putinem jako vyšli Macronovi vstříc 24 00:02:38,758 --> 00:02:44,552 a akceptovali jeho návrh neorganizovat v Paříži plnohodnotnou schůzku, 25 00:02:44,672 --> 00:02:50,021 aby tuto akci nezastínili, není nic jiného než zdvořilá výmluva, 26 00:02:50,141 --> 00:02:55,385 která je ale v našem davo-„elitářském“ světě pochopitelná, 27 00:02:55,505 --> 00:03:03,983 protože by šlo skutečně o setkání a jednání dvou hlav světových velmocí, 28 00:03:04,103 --> 00:03:10,413 což znamená, že by to doprovázela zvýšená pozornost. 29 00:03:10,533 --> 00:03:23,309 Ale zopakuji, že v současné politické situaci by to v žádném případě nemohlo zastínit samotnou událost, 30 00:03:24,135 --> 00:03:31,666 samotné ty oslavy stoletého výročí konce 1. světové války. 31 00:03:31,786 --> 00:03:43,908 Proč? Protože ta akce, ta schůzka Trumpa s Putinem by za jiných politických okolností 32 00:03:44,028 --> 00:03:55,222 mohla být logickou akcí v rámci oslav tohoto stoletého výročí. 33 00:03:55,342 --> 00:04:06,632 Jen by tomu přidala ještě větší lesk a obsah a mohla by potom do historie vejít jako zásadní schůzka, 34 00:04:06,752 --> 00:04:13,044 která se konala v tomto formátu a za přítomnosti tolika světových lídrů. 35 00:04:13,164 --> 00:04:21,197 Jenže kvůli politickým, vnitřním politickým příčinám jak v Rusku, tak i v USA, 36 00:04:22,086 --> 00:04:31,403 je takové setkání teď předčasné, a tak vyšli lídři těchto států Macronovi vstříc 37 00:04:31,523 --> 00:04:39,096 a akceptovali jeho návrh ji neorganizovat, tedy tu plnohodnotnou schůzku. 38 00:04:39,216 --> 00:04:45,073 A jejich vzájemná komunikace tam byla při setkáních pouze letmá, obvyklá, 39 00:04:45,193 --> 00:04:49,670 protože jsou-li lidé na stejném místě, tak se nemohou nepotkat 40 00:04:49,790 --> 00:04:55,064 a musí tedy při vzájemném setkání příslušně reagovat. 41 00:04:55,184 --> 00:05:02,726 A ne že by se například jeden druhému demonstrativně vyhýbali, to by nebylo správné. 42 00:05:02,846 --> 00:05:15,853 Takže oč jde? Už jsem nejednou mluvil o tom, že v současnosti je ve vzduchu cítit válka. 43 00:05:15,973 --> 00:05:18,721 A cítí to všichni. 44 00:05:18,841 --> 00:05:28,419 Takže v této situaci by setkání Trumpa s Putinem mohlo do značné míry toto napětí uvolnit, 45 00:05:28,539 --> 00:05:37,269 protože právě tyto nálady teď obcházejí celou světovou elitu. 46 00:05:37,389 --> 00:05:44,280 V novinách Kommersant se v předvečer tohoto summitu objevil článek 47 00:05:44,400 --> 00:05:48,073 Nesmí být připuštěna nová zničující válka, 48 00:05:48,193 --> 00:05:52,670 kde se vyjadřují veteráni světové politiky k hrozbě jaderného konfliktu 49 00:05:52,790 --> 00:05:56,593 v článku speciálně napsaném pro Kommersant. 50 00:05:56,713 --> 00:06:03,152 Ten článek napsal Igor Ivanov, bývalý ruský ministr zahraničí, 51 00:06:03,272 --> 00:06:07,136 Desmond Browne, bývalý britský ministr obrany, 52 00:06:07,256 --> 00:06:11,427 zástupce předsedy správní rady Evropského společenství lídrů 53 00:06:11,547 --> 00:06:16,392 za mnohostranné odzbrojení a nešíření jaderných zbraní, 54 00:06:16,512 --> 00:06:20,836 Wolfgang Ischinger, bývalý německý velvyslanec v USA 55 00:06:20,956 --> 00:06:24,208 a předseda Mnichovské mezinárodní konference o bezpečnosti, 56 00:06:24,328 --> 00:06:31,380 a Sam Nunn, bývalý senátor-demokrat USA, spolupředseda Iniciativy pro snížení jaderné hrozby. 57 00:06:31,500 --> 00:06:37,264 A co tam píšou? Uvedu jen několik málo citátů z tohoto článku: 58 00:06:40,053 --> 00:06:47,072 "Budoucí víkend oslavíme stoleté výročí konce jedné z nejděsivějších tragédií v historii lidstva 59 00:06:47,192 --> 00:06:49,401 1. světové války. 60 00:06:49,521 --> 00:06:54,704 Ve svém hodnověrném popisu jejího začátku historik Christopher Clark vypráví o tom, 61 00:06:54,824 --> 00:07:01,600 jak několik vážených evropských lídrů nevědouce co činí, přivedlo své státy k válce, 62 00:07:01,720 --> 00:07:04,849 ve které zahynulo 40 miliónů lidí. 63 00:07:04,969 --> 00:07:10,911 Dnes se střetáváme se stejným rizikem falešných představ a mylného vnímání vzájemných kroků, 64 00:07:11,031 --> 00:07:15,006 které je navíc posíleno nebezpečím použití jaderných zbraní 65 00:07:15,126 --> 00:07:19,517 schopných zabít milióny lidí ne za čtyři roky vleklé zákopové války, 66 00:07:19,637 --> 00:07:21,307 ale za pouhých pár minut. 67 00:07:21,427 --> 00:07:27,380 Máme mechanismy, které by nedopustily, aby nějaký jeden incident nemohl přerůst v tak obrovskou katastrofu?" 68 00:07:27,500 --> 00:07:29,880 V polovině článku se opět ptají. 69 00:07:30,000 --> 00:07:34,828 "Co můžeme udělat, abychom to nenechali sklouznout k takovému šílenství?" 70 00:07:34,948 --> 00:07:37,063 A končí: 71 00:07:38,190 --> 00:07:43,701 "Nikdo z těch, kdo tenkrát byl u moci, potom vůbec nemohl pochopit, 72 00:07:43,821 --> 00:07:49,088 jak se něco takového mohlo stát a proběhnout tak nečekaně rychle? 73 00:07:49,208 --> 00:07:55,602 Tento týden v Paříži, sto let poté, kdy po celé Evropě utichla děla, 74 00:07:55,722 --> 00:08:02,240 mohou lídři udělat první důležité kroky v nepřipuštění začátku nové zničující války." 75 00:08:03,402 --> 00:08:05,673 Takže o čem to mluví? 76 00:08:05,793 --> 00:08:08,261 Že doufají, že lídři něco udělají. 77 00:08:08,381 --> 00:08:15,709 A v tomto ohledu znamená samozřejmě urovnání vztahů mezi Ruskem a USA uvolnění situace. 78 00:08:17,398 --> 00:08:19,846 Ale mám takovou otázku. 79 00:08:19,966 --> 00:08:29,630 A chápou vůbec ti lidé, kteří tento článek napsali, jak tenkrát ta válka vypukla? 1. světová válka? 80 00:08:29,750 --> 00:08:41,339 A proč považují za hodnověrný popis začátku války právě od historika Christophera Clarka, a proč ne od jiných? 81 00:08:44,861 --> 00:08:48,295 K tomu musím říci následující. 82 00:08:48,415 --> 00:08:55,536 V minulém pořadu jsem se dost dlouho věnoval tématu, jak začínají války. 83 00:08:55,656 --> 00:08:58,772 Ty systémové i ty z hlouposti. 84 00:09:01,259 --> 00:09:05,947 A mnohým se to vůbec nelíbilo: „Proč vykládáte takové banality? 85 00:09:06,067 --> 00:09:10,018 To my všechno víme, jen jsme tu zbytečně ztráceli čas." 86 00:09:10,138 --> 00:09:12,242 Chtěli slyšet asi něco jiného… 87 00:09:12,362 --> 00:09:16,137 Někdo v tom zase viděl jakousi konfrontaci s kýmsi… 88 00:09:16,257 --> 00:09:20,077 Takže znovu říkám, že žádné skryté významy jsem tím na mysli neměl. 89 00:09:20,197 --> 00:09:25,491 Když chci někomu něco říci, tak to udělám přímo a zcela jasně. 90 00:09:28,132 --> 00:09:32,974 Takže je to prý tak, že jen ztráceli čas. 91 00:09:33,094 --> 00:09:36,188 Jsem nucen je rozčarovat. 92 00:09:36,308 --> 00:09:42,571 Tak zaprvé, to o čem jsem mluvil, nenajdete ani v jedné učebnici, v žádné analytické práci 93 00:09:42,691 --> 00:09:46,378 a zadruhé tu máte tento článek napsaný diplomaty. 94 00:09:46,498 --> 00:09:52,629 Chápou oni vůbec, jak k té válce došlo? Praxe dokládá, že ne. Ten článek o tom svědčí. 95 00:09:52,749 --> 00:09:58,836 Ale my jsme povinni vědět, jak vznikají války 96 00:09:59,694 --> 00:10:02,511 a jak se jim vyhnout. 97 00:10:02,631 --> 00:10:09,772 Jestliže tohle nebudeme chápat, existuje riziko, že si zopakujeme to, co už tu jednou bylo, 98 00:10:09,892 --> 00:10:14,565 že podruhé šlápneme na stejné hrábě, jenže již se zcela jinými následky. 99 00:10:14,685 --> 00:10:20,909 Evropa považuje 1. světovou válku za velkou válku, 100 00:10:21,029 --> 00:10:28,270 protože ta 2. světová válka nepřinesla Evropě tolik obětí a takové zpustošení jako ta první. 101 00:10:28,390 --> 00:10:35,889 Proto je samozřejmě pro Evropu ta 1. světová válka tou hlavní. 102 00:10:36,009 --> 00:10:42,487 A vzhledem k 1. světové válce, když se vrátím k tomu, proč si vybrali právě tohoto historika. 103 00:10:42,607 --> 00:10:45,340 tak pro tyto historiky existují dva takové postuláty. 104 00:10:45,460 --> 00:10:51,737 Ten první existoval o něco dříve a nikdo se ani nepokusil ho zpochybňovat: 105 00:10:51,857 --> 00:10:55,434 „Válku chtěli všichni a záminku už si našli.“ 106 00:10:55,554 --> 00:11:01,220 Teď, čím více zkoumají dějiny 1. světové války 107 00:11:01,340 --> 00:11:07,070 a obzvláště z hlediska jejího porovnávání se současnou politickou realitou, 108 00:11:07,190 --> 00:11:15,139 tak všichni docházejí k závěru, že tu válku nikdo nechtěl, ale přesto byla nevyhnutelná. 109 00:11:15,653 --> 00:11:22,469 Jak je tedy možné, že když tu válku nikdo nechtěl, byla nevyhnutelná? 110 00:11:22,589 --> 00:11:26,294 A kdy přesně se stala nevyhnutelnou? 111 00:11:26,414 --> 00:11:40,631 Máme například k dispozici paměti ministra zahraničí Sazonova a tak víme, že 1. června řekl: 112 00:11:40,751 --> 00:11:48,861 „Jestliže Německo zaútočí… oj Rakousko zaútočí na Srbsko, 113 00:11:48,981 --> 00:11:54,004 tak nám nezbyde jiná možnost, než do té války vstoupit.“ 114 00:11:54,124 --> 00:11:58,054 A za dva měsíce se rozpoutala válka. 115 00:11:58,174 --> 00:12:06,637 Ale přece si uvědomujete, že za dva měsíce žádný stát do války nedotlačíte, 116 00:12:06,757 --> 00:12:09,048 jde o dlouhodobý proces. 117 00:12:09,168 --> 00:12:15,477 Jde o určité formování informačního pole, ve kterém žije, 118 00:12:15,597 --> 00:12:23,514 každodenně žije společnost toho či onoho státu a v souladu s tímto informačním polem, 119 00:12:23,634 --> 00:12:32,033 potom takový vývoj událostí zapadá do logiky chování. 120 00:12:32,482 --> 00:12:41,226 A když si položíme otázku: A jak, kdy…? Co vlastně byla ta 1. světová válka? 121 00:12:41,346 --> 00:12:49,874 A dříve než začneme mluvit o příčinách 1. světové války, 122 00:12:49,994 --> 00:12:55,435 kdy byla naplánována a jak se to všechno rozvíjelo, musíme říci, 123 00:12:55,555 --> 00:13:04,018 že v podstatě byla 1. a 2. světová válka vlastně jednou válkou realizovanou ve dvou etapách. 124 00:13:04,138 --> 00:13:08,936 Kdybychom posuzovali tyto dvě války odděleně, 125 00:13:09,056 --> 00:13:13,565 tak bychom nedokázali pochopit, jak to bylo provedeno. 126 00:13:13,685 --> 00:13:22,406 A když to budeme posuzovat takto celkově, tak tomu můžeme plně porozumět. 127 00:13:22,526 --> 00:13:31,599 2. světová válka vlastně měla začít v roce 1936-37. 128 00:13:31,719 --> 00:13:36,614 Podle toho byla nastavována veškerá algoritmika. 129 00:13:36,734 --> 00:13:44,554 Kvůli tomu byla v roce 1931 ve Španělsku provedena takzvaná revoluce. 130 00:13:44,674 --> 00:13:47,286 Velice zajímavá revoluce. 131 00:13:47,406 --> 00:13:54,938 V roce 1931 Japonsko vtrhlo na kontinent a založilo stát v Mandžukuo. 132 00:13:55,058 --> 00:14:04,484 V roce 1931 se celé hejno západních spisovatelů vypravilo do SSSR. 133 00:14:04,604 --> 00:14:10,978 V roce 1931 jako první přijel Bernard Shaw a po něm jich následovalo celé hejno. 134 00:14:11,098 --> 00:14:21,040 A co dělali? Formovali na Západě informační pole příznivé pro sovětskou moc. 135 00:14:21,908 --> 00:14:31,387 A proč? Protože bylo v plánu, že současně s tou revolucí ve Španělsku 136 00:14:31,507 --> 00:14:41,826 se v roce 1936 aktivizují i ty kroky podnikané Japonskem a Čínou na Dálném východě 137 00:14:41,946 --> 00:14:45,137 a rozhoří se tam totální válka. 138 00:14:45,257 --> 00:14:56,324 A Sovětský stát, když buržoazní státy odmítnou poskytnout pomoc revolučnímu Španělsku, 139 00:14:56,444 --> 00:15:02,785 projde revoluční válkou, propochoduje přes celou Evropu a nastolí tam sovětskou moc. 140 00:15:02,905 --> 00:15:12,204 Ta 2. světová válka se totiž plánovala jako druhá etapa světové socialistické revoluce. 141 00:15:14,615 --> 00:15:19,115 Jenže Stalin jim tento plán zmařil 142 00:15:19,235 --> 00:15:28,148 a v roce 1937 se nevydal na osvobozující pochod Evropou zakládat tam marxistický režim. 143 00:15:28,268 --> 00:15:36,345 Tímto způsobem pro sebe vyhrál, no mám na mysli pro stát, tři roky do začátku 2. světové války, 144 00:15:36,465 --> 00:15:42,646 toho oficiálního začátku v roce 1939 a pět let do začátku Velké vlastenecké války. 145 00:15:42,766 --> 00:15:48,400 Jenže Západ ten čas také proti SSSR využil 146 00:15:48,520 --> 00:16:01,388 a veřejné mínění z toho převážně prosovětského změnil na převážně protisovětské, protiruské. 147 00:16:05,180 --> 00:16:11,966 A na Dálném východě došlo k určitému nezdaru, neboť k té aktivizaci tam došlo za podpory… 148 00:16:12,086 --> 00:16:18,119 Protože právě v té době Čína získala, obě Číny i ta kuomintangovská i komunistická 149 00:16:18,239 --> 00:16:25,339 podporu od Západu i od SSSR, aby mohly vést válečné akce proti Japonsku, 150 00:16:25,459 --> 00:16:30,380 ale tyto válečné akce neumožňovaly… 151 00:16:30,715 --> 00:16:37,247 Lépe řečeno nebyly pro Japonsko fatální a dokonce mu nezpůsobovaly ani citelnou škodu, 152 00:16:37,367 --> 00:16:45,631 protože Japonsko mělo následně plnit roli hlavního bojového prvku proti SSSR, 153 00:16:45,751 --> 00:16:48,923 při rozdrcení SSSR. 154 00:16:50,158 --> 00:16:56,279 Proto ta válka začala až v roce 1939 a skončila v roce 1945 se známými výsledky. 155 00:16:56,399 --> 00:16:58,851 Ale to je velice v krátkosti. 156 00:16:58,971 --> 00:17:04,587 A mimochodem Hitlera přivedli k moci se vším všudy také v roce 1931. 157 00:17:05,333 --> 00:17:12,019 Já už jsem vyprávěl o roce 1927, o Dněperské vodní elektrárně, o tom zásadním roce 1927… 158 00:17:12,139 --> 00:17:17,369 Ano, o symbolických rocích. Jenže všechno se to najednou vypovědět a podchytit nedá. 159 00:17:17,489 --> 00:17:25,085 Je to velice zajímavé téma. Když proto mluvíme o 1. světové válce… 160 00:17:25,205 --> 00:17:31,514 A proč právě o ní? Protože chceme přijít na to, jak jsou spouštěny systémové války. 161 00:17:31,634 --> 00:17:35,038 Zatímco s ohledem na hlupáky je to přehledně jasné… 162 00:17:35,158 --> 00:17:38,318 Tedy já když jsem vyprávěl o té Paraguayi, 163 00:17:38,438 --> 00:17:45,210 tak jsem měl v zásobě ještě další klasický příklad, kdy válku rozpoutali hlupáci. 164 00:17:45,330 --> 00:17:49,692 A byl to ten ugandský diktátor Idi Amin. 165 00:17:49,812 --> 00:17:54,135 Proto jsem se také přeřekl, a když jsem mluvil o Afghánistánu, 166 00:17:54,255 --> 00:17:57,283 tak jsem místo Hafizulláh Amín řekl Idi Amin. 167 00:17:57,403 --> 00:18:02,714 Ten, kdo bude studovat historii válek a to, jak války rozpoutávají hlupáci, 168 00:18:02,834 --> 00:18:07,487 by měl absolutně nezbytné zaměřit svou pozornost i na Idi Amina. 169 00:18:07,607 --> 00:18:13,042 Tam jsou velice zajímavé momenty ilustrující to rozpoutávání válek hlupáky, 170 00:18:13,162 --> 00:18:15,305 tedy z jejich vlastní hlouposti. 171 00:18:15,425 --> 00:18:20,243 Zatímco systémové války nejsou rozpoutávány z hlouposti. 172 00:18:20,363 --> 00:18:31,352 Ty jsou rozpoutávány plánovitě, připraveně a probíhají převážně právě v tom režimu: 173 00:18:31,472 --> 00:18:36,722 „Nikdo tu válku nechtěl, přesto byla nevyhnutelná.“ 174 00:18:36,842 --> 00:18:45,132 A když se vrátíme k té otázce, kdy vlastně byla naplánována 1. světová válka, 175 00:18:45,955 --> 00:18:53,697 tak na to mají různí badatelé zcela odlišné názory. 176 00:18:54,469 --> 00:18:59,947 Ty názory se ovšem takto lišit nemohou, když budeme ty události hodnotit 177 00:19:00,067 --> 00:19:04,499 z pozice šesti priorit zobecněných prostředků řízení, 178 00:19:04,619 --> 00:19:09,642 z pozic druhů sociální moci, sociální idiocie. 179 00:19:10,234 --> 00:19:13,114 Vše bude totiž zcela očividné. 180 00:19:13,732 --> 00:19:21,190 A takto dojdeme k názoru, a lépe řečeno ne k názoru, ale k závěru, 181 00:19:21,310 --> 00:19:31,966 že 1. světová válka byla naplánována v roce 1812, 182 00:19:32,790 --> 00:19:39,374 tedy sto let předtím, než k té válce došlo. 183 00:19:40,094 --> 00:19:44,106 No to se podívejme, kampak nás to zaneslo? 184 00:19:44,621 --> 00:19:52,542 A teď se podíváme na to, co se přibližně v té době dělo v Evropě 185 00:19:52,662 --> 00:19:56,272 a jakých bylo dosaženo cílů, těch řídících. 186 00:19:56,392 --> 00:20:06,456 Z tohoto zkoumaného rámce vyloučíme velice zajímavé události v Rusku z doby smuty, 187 00:20:06,576 --> 00:20:13,400 a také období vlády Ludvíka XIV., které trvalo 72 let, 188 00:20:13,520 --> 00:20:16,358 z toho 54 let vládl jako samovládce, 189 00:20:16,478 --> 00:20:23,456 a byl nucen předat svůj trůn dědici dvouletému dítěti, svému pravnukovi, 190 00:20:23,576 --> 00:20:27,520 protože se mu nepovedlo ho předat svým synům. 191 00:20:27,640 --> 00:20:30,555 Takže tohle všechno ponecháme stranou. 192 00:20:30,675 --> 00:20:33,847 A co se tedy stalo? 193 00:20:33,967 --> 00:20:40,673 V roce 1789 ve Francii 14. července, tedy podle oficiální verze, 194 00:20:40,793 --> 00:20:46,722 lid povstal, dobyl Bastilu a došlo k Velké francouzské revoluci. 195 00:20:46,842 --> 00:20:52,170 Sama francouzská revoluce se začala rozvíjet od roku 1793, 196 00:20:52,290 --> 00:20:56,120 od okamžiku, kdy Ludvíkovi XVI. usekli hlavu. 197 00:20:57,746 --> 00:21:01,572 A co se dělo potom? 198 00:21:02,889 --> 00:21:15,445 Začaly revoluční války a napoleonské války, které měnily mapu Evropy, 199 00:21:15,565 --> 00:21:20,975 přeskupovaly státy a národy, prováděly celkové přeformátování. 200 00:21:21,095 --> 00:21:29,172 Staré státy byly bořeny a budovaly se nové a vše to šlo dobře. 201 00:21:29,292 --> 00:21:39,876 Napoleon díky těmto válkám budoval novou Evropu až do té chvíle, než přišlo na řadu Rusko. 202 00:21:39,996 --> 00:21:47,173 A proč Napoleon v Rusku vedl útok na Moskvu místo na Petrohrad, který byl tehdy hlavním městem? 203 00:21:47,293 --> 00:21:54,824 Dokud si neodpovíte na tuto otázku, tak vůbec nemůžete pochopit události, ke kterým v té době došlo. 204 00:21:54,944 --> 00:22:01,768 Napoleon šel na Moskvu z jednoho jednoduchého důvodu, 205 00:22:01,888 --> 00:22:09,290 potřeboval se opřít o starou urozenou ruskou šlechtu, o bojary, 206 00:22:09,410 --> 00:22:17,937 kteří budou bojovat proti cizáckým carům Romanovcům a rozpoutat tak v Rusku občanskou válku. 207 00:22:18,057 --> 00:22:23,884 Napoleon byl ve své podstatě kreaturou Velké Británie, 208 00:22:24,004 --> 00:22:32,499 stejně jako celá ta revoluce byla prací Velké Británie, ta revoluce ve Francii. 209 00:22:33,302 --> 00:22:37,867 A jak v té době vypadala situace? 210 00:22:37,987 --> 00:22:44,040 Velká Británie, když dosadila dynastii Romanovců, začala si pěstovat Rusko, 211 00:22:44,160 --> 00:22:47,319 aby potom porazilo Švédské impérium, 212 00:22:47,439 --> 00:22:52,783 neboť to svou vnější politikou zasahovalo do globální politiky Britského impéria. 213 00:22:52,903 --> 00:22:58,120 Jenže mezitím se Rusko samo stalo impériem, protože se přepočítali v Petrovi I. 214 00:22:58,240 --> 00:23:01,527 Oni si mysleli, že si vychovávají hrobaře Ruska, 215 00:23:01,647 --> 00:23:06,973 a zatím fakticky vychovali člověka, který Rusko povznesl a udělal z něj impérium. 216 00:23:07,093 --> 00:23:09,133 A to nějak potřebovali vyřešit. 217 00:23:09,253 --> 00:23:15,408 Úkolem proto bylo v Rusku rozpoutat občanskou válku, novou smutu, 218 00:23:15,528 --> 00:23:18,443 a kvůli tomu potřebovali, aby tam vpadl Napoleon. 219 00:23:18,563 --> 00:23:22,816 S ním by si to potom vyřídili později, stejně by ho odepsali 220 00:23:22,936 --> 00:23:27,574 podle zásady, mouřenín udělal svou práci, mouřenín může jít. 221 00:23:27,694 --> 00:23:33,540 Tuto hru chápal Kutuzov, ale nechápal ji Alexandr I. 222 00:23:33,660 --> 00:23:39,558 Ve výsledku Kutuzov udělal všechno možné pro to, aby Napoleonovu armádu udržel v celku 223 00:23:39,678 --> 00:23:43,597 a nasměroval ji proti Velké Británii, 224 00:23:43,717 --> 00:23:48,689 aby vytěsnil ty války na evropské území a nevměšoval se do nich, 225 00:23:48,809 --> 00:23:56,559 zatímco Alexandr I. kroky své armády snížil veškerá rizika pro britskou armádu 226 00:23:56,679 --> 00:24:00,623 a přinesl jim vítězství nad Napoleonem... 227 00:24:02,989 --> 00:24:07,052 ...na stříbrném tácu. 228 00:24:07,670 --> 00:24:14,331 Ve výsledku těch napoleonských válek se na mapě světa objevil stát Belgie. 229 00:24:14,451 --> 00:24:25,364 Jenže ten hlavní úkol, úkol srazit Rusko na úroveň údělných knížectví řízených zvnějšku, 230 00:24:25,484 --> 00:24:27,936 se vyřešit nepovedlo. 231 00:24:28,056 --> 00:24:31,279 To už bylo jasné v roce 1812. 232 00:24:31,399 --> 00:24:40,203 A proto okamžitě začala být prováděna příprava k zorganizování nové války proti Rusku. 233 00:24:40,323 --> 00:24:47,251 Aby však mohla být tato válka v Evropě zorganizována, bylo nutné se na to připravit. 234 00:24:47,789 --> 00:25:01,524 Rusko bylo neustále sužováno na vnějších frontách Osmanskou říší, 235 00:25:01,644 --> 00:25:08,307 Evropa ho neustále zrazovala, nikde se mu nedostávalo podpory. 236 00:25:08,427 --> 00:25:13,547 A možná by jim to všechno vyšlo, 237 00:25:18,400 --> 00:25:26,984 kdyby v roce 25, ano 1825 - povstání děkabristů. 238 00:25:27,104 --> 00:25:36,917 Takže došlo k povstání děkabristů a jim se opět všechno zhroutilo. 239 00:25:37,037 --> 00:25:43,121 Byl tam okamžik, který by umožnil vyhnout se té válce za sto let, byl, 240 00:25:43,241 --> 00:25:48,296 nebo aby byla provedena podle plánu, který si vytyčili globalisté. 241 00:25:48,416 --> 00:25:52,990 Kdyby ovšem vše proběhlo tak, jak to bylo naplánováno. 242 00:25:53,110 --> 00:26:00,737 Kdyby Alexandr I. abdikoval a Konstantin Pavlovič by neabdikoval a věrnost by mu přísahal celý stát. 243 00:26:00,857 --> 00:26:07,809 A Mikuláš I., který by se fakticky stal ruským carem, by se tak dostal do složité situace, 244 00:26:07,929 --> 00:26:16,585 která by jednoznačně podkopala základy monarchie, to přinejmenším, 245 00:26:16,705 --> 00:26:20,957 a přinejlepším by se rozpoutala občanská válka o trůn. 246 00:26:21,077 --> 00:26:28,897 Protože Konstantin sice neprotestoval, tedy přesněji řečeno, vyslovil se pro to, 247 00:26:29,017 --> 00:26:34,869 aby na trůn usedl Mikuláš I., ale sám se nároku na trůn nevzdal. 248 00:26:34,989 --> 00:26:42,367 Takže cíleně vytvářel situaci k vytvoření vnitřního konfliktu, nesvárů uvnitř Ruska, 249 00:26:42,487 --> 00:26:46,602 což odpovídalo zájmům globálního řízení. 250 00:26:46,722 --> 00:26:53,095 Mikuláš si s tou věcí ale poradil a poradil si s ní dokonce lépe, než by kdo očekával 251 00:26:53,215 --> 00:27:01,807 a začal obnovovat Rusko, no a dělal to natolik efektivně, natolik se mu dařilo, 252 00:27:01,927 --> 00:27:07,593 že v tom globalisté uviděli velký problém, obrovský problém, 253 00:27:07,713 --> 00:27:19,906 a byli nuceni neplánovaně zahájit válku proti Rusku, tu takzvanou Krymskou válku v letech 1853-56. 254 00:27:22,091 --> 00:27:31,446 Zásluhou Mikuláše Pavloviče, Mikuláše I. Pavloviče je ta skutečnost, 255 00:27:31,566 --> 00:27:37,418 že tak to zákulisí odhalil v celé jeho kráse. 256 00:27:37,538 --> 00:27:41,411 Když totiž neměli možnost válčit cizíma rukama, 257 00:27:41,531 --> 00:27:51,332 tak byly Velká Británie a Sardinské království nuceni samy se účastnit této Krymské války. 258 00:27:51,821 --> 00:27:58,251 To kvůli tomu Británie Mikuláše I. nenávidí za to, že je v diplomacii převezl. 259 00:27:58,371 --> 00:28:00,797 A proč do toho tenkrát šli? 260 00:28:00,917 --> 00:28:10,878 Protože Mikuláš I., který si vzpomněl, že po porážce Napoleona byla uzavřena Svatá aliance, 261 00:28:10,998 --> 00:28:15,765 tuto alianci začal naplňovat v praxi. 262 00:28:15,885 --> 00:28:21,552 Jinými slovy začal v Evropě realizovat globalizaci na ruský způsob. 263 00:28:21,672 --> 00:28:29,062 V té době, kdy Velká Británie směřovala vše k tomu, 264 00:28:32,200 --> 00:28:39,915 že Evropě budou všechna království a carství smetena, 265 00:28:40,456 --> 00:28:45,960 se Mikuláš Pavlovič snažil o to, aby situaci stabilizoval 266 00:28:46,080 --> 00:28:52,904 a bez revolučních otřesů pomalu měnil způsob života na celé planetě. 267 00:28:53,024 --> 00:28:59,951 To znamená, že svou politikou vstoupil do konfrontace s globálními plány globálního prediktoru 268 00:29:00,071 --> 00:29:05,609 a aby ho v tom zastavili, potřebovali tu Krymskou válku. 269 00:29:05,729 --> 00:29:15,073 A i když zrealizovali tu Krymskou válku a vyhráli ji jen díky velice podivné smrti Mikuláše I., 270 00:29:16,745 --> 00:29:21,657 globalisté stejně svého cíle nedosáhli. 271 00:29:23,355 --> 00:29:33,154 A bez ohledu na to, že vlastně... 272 00:29:34,929 --> 00:29:45,010 ...uzavřeli vítěznou smlouvu, na jejímž základě Rusko jakoby mnohé prohrálo s vítěznými státy, 273 00:29:45,130 --> 00:29:54,475 a přišlo i o své námořnictvo v Černém moři, tak dokonce i v průběhu vyjednávání „západní partneři“ viděli, 274 00:29:54,595 --> 00:30:02,345 že se Rusko nechová jako strana, která prohrála, a přiznávali Rusku právo se takto chovat. 275 00:30:04,172 --> 00:30:08,158 A jak to bylo celé dál? 276 00:30:08,278 --> 00:30:14,536 Bylo nutné něco podniknout, nějak Rusko zastavit. 277 00:30:14,656 --> 00:30:27,500 Jenže Osmanská říše mlela z posledního, brzdit postup Ruska na západ v oblasti Besarábie se nedařilo, 278 00:30:27,620 --> 00:30:35,120 tak jim nezbylo než tomu čelit tak, že vytvořili nárazníkový stát – Rumunsko. 279 00:30:35,240 --> 00:30:40,457 A toto Rumunsko vždy Rusku házelo klacky pod nohy. 280 00:30:40,577 --> 00:30:46,317 Je známa taková historická anekdota o Moltkeovi na 1. světovou válku. 281 00:30:47,115 --> 00:30:51,956 Baví se polní maršál Moltke a německý císař Vilém. 282 00:30:52,076 --> 00:31:01,612 No a Vilém se ho ptá, co se stane, když Rumunsko vstoupí do války na straně Německa nebo nepřítele 283 00:31:01,732 --> 00:31:06,646 a on mu na to odpoví: „Je úplně jedno, na které straně Rumunsko vstoupí do války, 284 00:31:06,766 --> 00:31:09,645 stejně nám to zablokuje deset divizí. 285 00:31:09,765 --> 00:31:14,679 Buď na to, abychom Rumunsko porazili, nebo abychom ho ubránili.“ 286 00:31:14,799 --> 00:31:18,145 To znamená, že Rumunsko bylo v každém případě přítěží. 287 00:31:18,265 --> 00:31:26,123 A v podstatě jde o fantomový stát. Zatímco v případě Belgie se ještě dá mluvit o nějaké té státnosti, 288 00:31:26,243 --> 00:31:29,149 protože za ní stojí mocné zdroje, 289 00:31:29,269 --> 00:31:35,009 tak Rumunsko je výlučně dočasný státní útvar 290 00:31:35,129 --> 00:31:43,427 a tak či onak je dějinným osudem Rumunska stát se součástí Moldavska. Jiná možnost není. 291 00:31:43,547 --> 00:31:48,791 A je zbytečné vznášet námitky s poukazem na počet obyvatel, rozlohu apod. 292 00:31:48,911 --> 00:31:57,952 Rumunsko nemá státní instinkt ani ideologii sjednocující národy, 293 00:31:58,072 --> 00:32:06,342 zatímco Moldavsko, Moldavsko v ruském světě, jehož představitelem je Dodon, to vše má. 294 00:32:06,462 --> 00:32:12,229 To prorumunsky orientované Moldavsko není nic jiného než zápalná šňůra 295 00:32:12,349 --> 00:32:16,713 pro založení požáru v budoucích mezinárodnostních sporech. 296 00:32:16,833 --> 00:32:31,550 Takže vytvořili Rumunsko, které v budoucnu mělo posloužit jako určitý nárazník 297 00:32:31,670 --> 00:32:34,636 a nepouštět Rusko dál na západ. 298 00:32:34,756 --> 00:32:43,019 Bránit šíření ruského světa mezi státy a národy, které to k němu táhne, 299 00:32:43,139 --> 00:32:49,209 to znamená nepustit Rusko na Balkán ani do Řecka. 300 00:32:49,329 --> 00:32:55,699 A na druhé straně, aby Rumunsko vždy bylo Rusku přítěží, 301 00:32:55,819 --> 00:33:00,471 stejně jako jí bylo za 1. světové války. 302 00:33:00,591 --> 00:33:07,520 Jenže když se Evropa věnovala té deaktivaci Ruska, 303 00:33:07,640 --> 00:33:17,149 musel se globální prediktor stejně dál starat o své řízení světa, 304 00:33:17,269 --> 00:33:22,737 aby mohl zorganizovat tu budoucí válku proti Rusku. 305 00:33:22,857 --> 00:33:29,142 Takže musel konečně dát dohromady Německo, upevnit ho 306 00:33:29,262 --> 00:33:33,871 a Francii jako jednoho ze světových lídrů naopak degradovat. 307 00:33:33,991 --> 00:33:38,384 A k tomu mu posloužila Prusko-francouzská válka v roce 1870. 308 00:33:38,504 --> 00:33:45,399 A díky tomu tu máme ten slavný manifest Gorčakova: "Rusko se soustřeďuje." 309 00:33:45,519 --> 00:33:55,785 A bylo, dostali jsme se tak z těch dohod, které nám byly vnuceny na základě prý prohrané Krymské války. 310 00:33:57,539 --> 00:34:06,515 Ale jdeme cestou k válce, musíme tedy vytvářet situaci, za které bude válka proti Rusku nevyhnutelná. 311 00:34:06,635 --> 00:34:15,215 Za jakých podmínek by 2. světová válka znamenala pro Rusko prohru? 312 00:34:15,335 --> 00:34:20,958 Pouze v takových podmínkách, kdy budou moci západní partneři 313 00:34:21,078 --> 00:34:27,423 sami zasahovat do procesů v Rusku tak, 314 00:34:27,543 --> 00:34:34,955 aby Rusko nemělo možnost bránit své národní státní zájmy. 315 00:34:35,075 --> 00:34:42,685 Když například přišel Napoleon do Moskvy, tak mu tam žádná šlechta, ti bojaři, nešla svou zradou na ruku. 316 00:34:42,805 --> 00:34:44,556 Prostě ho vypakovali. 317 00:34:44,676 --> 00:34:52,044 Takže je to třeba zařídit tak, aby Rusové ničili sami sebe a pracovali sami proti sobě. 318 00:34:52,164 --> 00:34:57,032 Když pracovali na založení Trojspolku přes zednářské lóže, 319 00:34:57,152 --> 00:35:03,142 kdy se prý německé lóže najednou přestaly podřizovat Velké Británii, 320 00:35:03,262 --> 00:35:07,346 i když ve skutečnosti sice přestaly být podřízené Británii jako státu, 321 00:35:07,466 --> 00:35:10,009 ale dál byly podřízeny globálnímu prediktoru, 322 00:35:10,129 --> 00:35:13,970 tak ty potom začaly pracovat na založení kontinentálního Trojspolku. 323 00:35:14,090 --> 00:35:20,529 Cílem bylo dostat Rusko do přímého střetu s Německem a s tímto Trojspolkem. 324 00:35:20,649 --> 00:35:29,575 Kvůli tomu Alexandra III., kterého mnozí uctívají jako významného státníka 325 00:35:31,490 --> 00:35:37,609 Ruského impéria a zapomínají přitom na to, že se svým Výnosem o kuchařčiných dětech 326 00:35:37,729 --> 00:35:41,813 vlastně podepsal pod vznik Velké říjnové socialistické revoluce. 327 00:35:41,933 --> 00:35:47,139 Postaral se tak, aby se ta revoluce stala nevyhnutelnou, jednoduše nevyhnutelnou. 328 00:35:47,259 --> 00:35:53,302 A stejně tak se postaral o nevyhnutelnou porážku Ruska v 1. světové válce. 329 00:35:53,422 --> 00:35:58,364 V roce 1891 podepsal dohodu... 330 00:36:01,797 --> 00:36:06,595 ...s Francií, o spojenectví. 331 00:36:08,708 --> 00:36:12,076 Ano, Francouzsko-ruskou alianci. 332 00:36:13,419 --> 00:36:15,113 Tak... 333 00:36:24,886 --> 00:36:36,572 Tím, že podepsal tuto dohodu Alexandr III. otevřel dveře do pekla. 334 00:36:36,692 --> 00:36:45,574 Možná že skutečně počítal s tím, že to spojenectví nějakým způsobem využije ve prospěch Ruska. 335 00:36:45,694 --> 00:36:48,722 Ale co učinil ve skutečnosti? 336 00:36:48,842 --> 00:36:59,044 Otevřel tím dveře francouzskému kapitálu, aby se mohl zmocnit ruské ekonomiky. 337 00:37:04,921 --> 00:37:10,269 A tohle všechno se rozběhlo. Jenže ten zahraniční kapitál… 338 00:37:10,389 --> 00:37:13,615 Francouzi prý například budovali železnice, že? 339 00:37:13,735 --> 00:37:19,491 Jakmile zahraničí kapitál vstoupil do ruské ekonomiky, Rusko se přestalo rozvíjet. 340 00:37:19,611 --> 00:37:22,771 A vpředvečer revoluce, vpředvečer 1. světové války, 341 00:37:22,891 --> 00:37:30,716 tedy v době, kdy se na Západě už všude zaváděly spalovací motory, 342 00:37:30,836 --> 00:37:37,781 byly v Rusku vrcholem technického pokroku parní stroje. 343 00:37:39,300 --> 00:37:47,465 Proto ten, kdo vypráví o tehdejším rozkvětu, o ekonomickém rozmachu Ruska, úplně banálně LŽE! 344 00:37:48,500 --> 00:37:51,053 A další věc. 345 00:37:51,173 --> 00:37:59,570 I když se to mnohým může zdát paradoxní, porážkou, jejíž dopady pociťujeme až do dneška, 346 00:37:59,690 --> 00:38:04,567 bylo přijetí Mosinovy pušky do výzbroje... 347 00:38:04,687 --> 00:38:11,632 Ale ne v tom smyslu, že ta Mosinova puška přijatá do výzbroje, byla tou porážkou Ruska, 348 00:38:11,752 --> 00:38:16,540 ale v tom smyslu, jak byla do té výzbroje Ruska přijímána, 349 00:38:16,660 --> 00:38:18,477 do výzbroje ruské armády. 350 00:38:18,597 --> 00:38:29,679 Problém je v tom, že předtím byl Mosinově pušce vnucen Nagantův zásobník. 351 00:38:29,799 --> 00:38:32,717 Zdálo by se, že je to banalita. 352 00:38:32,837 --> 00:38:38,858 „My přece chceme, aby se co nejvíc a co nejrychleji ty pušky začaly vyrábět v Evropě, 353 00:38:38,978 --> 00:38:44,888 abychom jich měli co nejvíce, my přece své kapacity hned tak nerozjedeme.“ 354 00:38:45,008 --> 00:38:48,476 A to byla ta záruka porážky. 355 00:38:48,873 --> 00:38:55,079 Bylo to jednoduché. Rothschildové se nám snažili vnutit Nagantovu pušku, 356 00:38:55,199 --> 00:38:59,943 která do té doby prohrála všechna výběrová řízení v Evropě. 357 00:39:00,063 --> 00:39:04,631 Ve Francii prohrála s puškou Lebela, v Rakousku s Mannlicherovou puškou, 358 00:39:04,751 --> 00:39:12,334 v Německu s Mauserem a nám ji vnucovali jako armádní pušku. 359 00:39:13,237 --> 00:39:21,358 Což znamená, že by Rusko vstoupilo do světové války s absolutně nezpůsobilou puškou. 360 00:39:21,478 --> 00:39:29,348 A jen díky tomu, že náš geniální ruský inženýr Mosin vynalezl skutečně skvělou pušku, 361 00:39:29,468 --> 00:39:35,621 jejíž přednosti byly natolik očividné, že nehledě na všechny možné výhrady, 362 00:39:35,741 --> 00:39:42,091 na problémové hlasování apod. to v porovnání s tím byly hlouposti. 363 00:39:42,211 --> 00:39:48,848 Ta puška byla natolik skvělá a natolik lepší v porovnání s Nagantovou puškou, 364 00:39:48,968 --> 00:39:56,486 že nepřijmout ji do výzbroje si nemohli dovolit dokonce ani jasní nepřátelé Ruska, takoví jako Vannovskij, 365 00:39:56,606 --> 00:39:58,929 a tak ji do výzbroje přijali. 366 00:39:59,049 --> 00:40:03,287 Jenže jak pracují globalisté? 367 00:40:03,407 --> 00:40:07,248 Oni dobře vědí, že i malé příčiny mohou mít velké následky 368 00:40:07,368 --> 00:40:17,218 a tak řekli: „Vy potřebujete pušku, to je jasné. My zorganizujeme její výrobu ve Francii, v USA. 369 00:40:17,338 --> 00:40:22,127 Patrony budeme vyrábět po celém světě, ve Francii, v USA. 370 00:40:22,247 --> 00:40:26,462 Vyrobíme vám jich, kolik jen chcete, ale s jednou podmínkou, 371 00:40:26,582 --> 00:40:29,940 že si koupíte Nagantův zásobník.“ 372 00:40:30,060 --> 00:40:32,669 A co to znamenalo? 373 00:40:32,789 --> 00:40:40,351 To znamenalo, že bude moci být používána pouze patrona s obrubou, 374 00:40:40,471 --> 00:40:46,932 zatímco v té době se už vědělo, že je zapotřebí přecházet na patrony s drážkou, 375 00:40:47,052 --> 00:40:50,651 protože z hlediska konstrukce zbraní přináší víc výhod. 376 00:40:50,771 --> 00:40:56,286 A proto také zásobník, který vyprojektoval náš Mosin, byl podstatně lepší. 377 00:40:56,406 --> 00:41:02,955 Ten předběhl všechno. Dal se využívat jak pro patrony s obrubou, tak i pro patrony s drážkou. 378 00:41:03,075 --> 00:41:07,004 Byl to prostě skvělý zásobník, přitom se zcela jednoduchou konstrukcí. 379 00:41:07,124 --> 00:41:10,196 Nikoho ve světě to nenapadlo, jen Mosina. 380 00:41:10,316 --> 00:41:13,676 Dokonce i na tom dokázal Rusku ušetřit. 381 00:41:13,796 --> 00:41:22,214 Jenže nám vnutili ten zásobník, vyrobili ohromné množství těch pušek za hranicemi včetně patron 382 00:41:23,057 --> 00:41:31,677 a další otřesy neumožnily Rusku díky tomuto typu patron přejít na jiné zbraně. 383 00:41:31,797 --> 00:41:37,767 Ať už byla patrona s obrubou jakkoliv problémová, byli jsme nuceni zbraně projektovat s ohledem na ni, 384 00:41:37,887 --> 00:41:46,942 což potom u nich vyvolávalo určité problémy jako například u SVT nebo u Děgťarjova kulometu. 385 00:41:47,062 --> 00:41:52,271 Nebýt té obruby, bylo by to pro nás daleko lepší. Jenže přejít k té patroně s drážkou se nedalo, 386 00:41:52,391 --> 00:42:02,619 protože pro tu patronu 7,62x54 mm R jako ruskou byly už přizpůsobeny všechny zbraně. 387 00:42:02,739 --> 00:42:10,417 Prostě neexistovala ekonomická možnost, jak jedno úplně odepsat a vyzbrojit se tím druhým. 388 00:42:10,537 --> 00:42:20,066 A přirozená cesta vývoje ruské zbrojařské mysli byla zablokovaná tímto technologickým průšvihem. 389 00:42:21,842 --> 00:42:29,428 Jednalo se o velkou, opravdu velkou diverzi, to schválení Nagantova zásobníku. 390 00:42:29,548 --> 00:42:36,233 Takže se vrátíme k roku 1891, kdy byla uzavřena ta Francouzsko-ruská aliance. 391 00:42:36,353 --> 00:42:42,088 Všechno to vypadalo dobře až na to, že západní kapitál začal působit v Rusku 392 00:42:42,208 --> 00:42:44,661 a jako ho začal rozvíjet, JAKO! 393 00:42:44,781 --> 00:42:53,817 A Rusko tak úspěšně kráčelo k rusko-japonské válce. 394 00:42:54,975 --> 00:43:00,736 No a hned jak v roce 1904 začala rusko-japonská válka, 395 00:43:03,102 --> 00:43:15,447 byla v tichosti uzavřena Entente cordiale / Srdečná dohoda mezi Francií a Velkou Británií 396 00:43:17,093 --> 00:43:22,468 a k tomu, aby byla potlačena revoluce, 397 00:43:22,588 --> 00:43:30,647 která se rozhořela v Rusku po porážce ve válce... 398 00:43:34,633 --> 00:43:38,980 ...s Japonskem, která mimochodem také žádnou porážkou nebyla. 399 00:43:39,100 --> 00:43:48,650 Mikuláš II. dokonce zakázal hraběti Wittemu podepsat Portsmouthskou mírovou smlouvu, 400 00:43:48,770 --> 00:43:57,729 jenže on to přesto udělal a Mikuláš II. byl nucen v rámci tehdejší logiky sociálního chování, 401 00:43:57,849 --> 00:44:04,853 v rámci té etiky chování a mravnosti jmenovat Witteho hrabětem Polosachalinským, 402 00:44:04,973 --> 00:44:08,506 neboť půl Sachalinu tak připadlo Japonsku. 403 00:44:09,997 --> 00:44:18,921 A v roce 1907 byla uzavřena britsko-ruská dohoda a Trojdohoda byla na světě. 404 00:44:19,041 --> 00:44:22,548 Jen si povšimněte, kolik tahů měla ta hra. 405 00:44:23,551 --> 00:44:29,929 Jak bylo Rusko zahnáno do aliance s Francií a Velkou Británií. 406 00:44:30,049 --> 00:44:33,196 A jak ho tam ještě zahnali? 407 00:44:33,316 --> 00:44:41,683 Jen si to vezměte. Vyprávějí nám o velkých ruských státnících, jakými prý byli Witte a Stolypin. 408 00:44:41,803 --> 00:44:47,007 Jenže jde o různé státní činitele. Zatímco Witte plně spolupracoval na tom, 409 00:44:47,127 --> 00:44:53,128 aby Rusko bylo zataženo do následující světové, do té plánované světové války, 410 00:44:53,248 --> 00:45:02,387 a ze všech sil umetal uvnitř Ruska cestičku zahraničnímu kapitálu, zrazoval ruské zájmy 411 00:45:02,507 --> 00:45:07,582 a vytvářel revoluční situaci, tak Stolypin naopak říkal: 412 00:45:07,702 --> 00:45:12,211 „Dejte nám dvacet let pokoj a potom to Rusko nepoznáte.“ 413 00:45:12,331 --> 00:45:20,004 Samozřejmě, že u takového činitele i při všech jeho ideologických chybách, 414 00:45:20,124 --> 00:45:23,347 jeho zaměření, bylo důležitější to, že byl ruským vlastencem, 415 00:45:23,467 --> 00:45:26,590 tedy mimochodem to, na čem teď Putin založil obnovu Ruska: 416 00:45:26,710 --> 00:45:30,157 „Jsi-li vlastenec, je ideologie vedlejší, o tom se dohodneme potom, 417 00:45:30,277 --> 00:45:34,293 teď prostě budeme pracovat pro Rusko. Nesmíme spolu bojovat jako bílí a rudí.“ 418 00:45:34,413 --> 00:45:40,071 A to tím spíše, že ten spor rudých a bílých byl vyřešen vítězstvím rudých 419 00:45:40,191 --> 00:45:45,350 a ti vlastenci, kteří byli mezi bílými, začali spolupracovat s Ruskem, 420 00:45:45,470 --> 00:45:50,021 no a grázlové začali spolupracovat s Hitlerem, ti, co Rusko nenáviděli. 421 00:45:50,141 --> 00:45:54,649 Současný bílý projekt, přívrženci monarchismu a bílého projektu 422 00:45:54,769 --> 00:46:00,739 jsou také lidé zuřivě nenávidějící Rusko, kteří nechtějí, aby Rusko existovalo v žádné podobě. 423 00:46:00,859 --> 00:46:03,393 Ať už vykládají, co chtějí. 424 00:46:03,513 --> 00:46:04,607 Ano? 425 00:46:04,727 --> 00:46:08,618 Proč? Ne. Ungernisté to je něco trochu jiného (Ungern von Sternberg). 426 00:46:08,738 --> 00:46:16,377 Tohle je bílý projekt. Tedy ti, kteří jsou uneseni bílým hnutím, nebo kteří jsou pro monarchii, 427 00:46:16,497 --> 00:46:20,723 a obzvláště pro monarchii zosobněnou Hohenzollerny. 428 00:46:24,659 --> 00:46:35,024 Pěkný „dokumentární“ film o stavu v současném monarchickém hnutí byl natočen, 429 00:46:35,144 --> 00:46:41,684 jestli se nepletu, v roce 1969 a jmenuje se Koruna Ruského impéria aneb Znovu nepolapitelní. 430 00:46:41,804 --> 00:46:47,677 Tam je o současném monarchistickém hnutí úplně všechno s dokumentární přesností, 431 00:46:47,797 --> 00:46:55,624 s takovými malými autorskými odchylkami, ale jinak je to přesný popis holé skutečnosti. 432 00:46:59,354 --> 00:47:06,581 No a proti Stolypinovi byly podnikány neustálé atentáty, dokud se jim nakonec nepovedlo ho zabít. 433 00:47:06,701 --> 00:47:12,831 A když tedy bylo tohle všechno připraveno, 434 00:47:13,243 --> 00:47:27,593 tak už lidé jako Sazonov nebo Mikuláš II. nemohli v podstatě nic dělat, nebo Vilém II., 435 00:47:27,713 --> 00:47:37,726 žádný státní činitel té epochy se již nemohl vymanit z logiky rozpoutávání války. Nešlo to. 436 00:47:37,846 --> 00:47:43,976 Ano, v tom okamžiku, kdy Sazonov prohlásil, že zaútočí-li Rakousko-Uhersko na Srbsko, 437 00:47:50,715 --> 00:47:57,144 tak budeme nuceni vystoupit na obranu Srbska, se ještě válce vyhnout dalo. 438 00:47:57,264 --> 00:48:02,777 Jenže to nemohli dokázat lidé takového ranku jako Sazonov. 439 00:48:02,897 --> 00:48:06,275 Museli by to být principiálně jiní lidé. 440 00:48:06,395 --> 00:48:13,913 Stejně jako současné liberální společenství v Rusku v podstatě nikdy nebude schopné 441 00:48:14,033 --> 00:48:17,231 dosáhnout prosperující ekonomiky, 442 00:48:17,351 --> 00:48:23,738 stejně tak lidé, establishment té doby nebyl schopen vyhnout se válce. 443 00:48:23,858 --> 00:48:27,879 Oni byli do těch procesů začleněni, příliš dlouho je do nich začleňovali, 444 00:48:27,999 --> 00:48:34,360 už od roku 1812 je do nich začleňovali a připravovali je na tuto válku. A když tuto válku… 445 00:48:34,480 --> 00:48:39,015 A to Sazonovo prohlášení nebylo příčinou války. 446 00:48:39,135 --> 00:48:48,557 Každá hospodyně ví, že když připravuje oběd, tak některá jídla je nutné připravovat v přesných intervalech. 447 00:48:48,677 --> 00:48:58,047 Takže jakmile něco cinkne u sporáku: „Oj, je nutné to rychle vyndat“ a přejít k další operaci. 448 00:48:58,167 --> 00:49:08,464 A to Sazonovo prohlášení bylo jen tímto signálem: "Skvělé, systém je připraven přejít do dalšího stavu." 449 00:49:08,584 --> 00:49:12,784 Jenže ten stav je sledován i na základě dalších signálů. 450 00:49:12,904 --> 00:49:20,174 Protože i ta hospodyňka je právě zaujata něčím jiným a ten signál jí jen dá najevo, 451 00:49:20,294 --> 00:49:23,201 že něco automaticky proběhlo, jak mělo. 452 00:49:23,321 --> 00:49:29,116 A jestliže je ta hospodyňka pečlivá, tak se nespoléhá na ten signál, ale sama sleduje čas. 453 00:49:29,236 --> 00:49:33,900 Stejné je to s tím Sazonovým prohlášením. I kdyby tohle neprohlásil, 454 00:49:34,020 --> 00:49:38,272 k té válce by stejně došlo i bez toho, pomohli by tomu. 455 00:49:38,392 --> 00:49:44,213 Jako když se v roce 1918 potřebovali zbavit Viléma II. a on odmítal abdikovat. 456 00:49:44,333 --> 00:49:50,549 Tak prostě vystoupil Maxmilián Bádenský a řekl, že Vilém II. abdikoval 457 00:49:50,669 --> 00:49:52,958 a bylo vymalováno, 458 00:49:53,078 --> 00:49:55,195 vyřešil to. 459 00:49:55,315 --> 00:50:00,725 Když je to nutné, tak se o tu příslušnou situaci už postarají, 460 00:50:00,845 --> 00:50:07,592 a opírají se přitom o etiku a mravnost všech účastníků procesu. 461 00:50:08,312 --> 00:50:14,278 Vyhnout se válce proto už nebylo možné. Takto se ty systémy nastavují. 462 00:50:14,398 --> 00:50:23,409 Na příkladu rozpoutání 1. světové války je možné porozumět tomu, jak funguje systém, 463 00:50:23,529 --> 00:50:26,007 jak je ten systém připravován. 464 00:50:26,127 --> 00:50:30,996 A potom to skutečně dopadá tak, že válku nikdo nechtěl, ale přesto byla nevyhnutelná. 465 00:50:31,116 --> 00:50:35,986 Uvědomte si, že nikdo z těch, kdo v té době byl u řízení, 466 00:50:36,106 --> 00:50:43,058 neanalyzoval procesy řízení ve stoletém intervalu, nedával si ty jednotlivé události dohromady. 467 00:50:43,178 --> 00:50:48,536 A takové pokusy, jaké podniknul například Mikuláš I., byly eliminovány. 468 00:50:50,103 --> 00:50:57,850 Proto je nutné rozumět tomu, jak jsou války rozpoutávány, pokud si to nechceme zopakovat. 469 00:51:01,177 --> 00:51:05,896 A vždy je nutné jednat a Putin umí jednat. 470 00:51:06,016 --> 00:51:14,576 Jako když odvrátil válku mezi Indií a Pákistánem, jadernou válku, před kterou Západ už kapituloval 471 00:51:14,696 --> 00:51:19,297 a to je ukazatelem toho, že Západ už není akceschopný. 472 00:51:19,417 --> 00:51:26,341 A my nesmíme připustit, aby svět sklouznul do nové války, a k tomu je potřebná diplomacie. 473 00:51:26,461 --> 00:51:30,061 A ten článek… 474 00:51:34,529 --> 00:51:37,082 …těch diplomatů, ano. 475 00:51:37,202 --> 00:51:41,836 Já jsem vynechal jednu velice důležitou věc, velice důležitou věc. 476 00:51:42,451 --> 00:51:52,884 Když se vrátím k tomu období: „Rusko se soustřeďuje“ 477 00:51:53,004 --> 00:51:57,444 a porážce Francie ve válce z roku 1870. 478 00:51:57,564 --> 00:52:05,615 Vrátíme se zpět do té doby a podíváme se na to, jak Francie, oj Velká Británie důkladně, 479 00:52:05,735 --> 00:52:14,446 opravdu důkladně přistoupila k zorganizování 1. světové války z praktického hlediska. 480 00:52:14,566 --> 00:52:20,718 Čím je charakteristické 19. století? Rozkvětem Velké Británie, 481 00:52:20,838 --> 00:52:28,613 která byla impériem, nad kterým slunce nezapadá, cardiffské uhlí, britské námořnictvo, prostě všechno. 482 00:52:28,733 --> 00:52:34,032 Všichni se před Velkou Británií třásli. 483 00:52:34,152 --> 00:52:37,030 A co v samotné Velké Británii? 484 00:52:37,150 --> 00:52:41,955 A v samotné Velké Británii byla neformálně nastolena otázka 485 00:52:42,075 --> 00:52:47,897 přeformátování Britského impéria v budoucích událostech. 486 00:52:48,017 --> 00:52:55,215 V té době ve Velké Británii existovaly takové intelektuální společnosti 487 00:52:55,335 --> 00:53:01,404 jako například společnost Roberta Cecila, tam se jednalo o praktické řízení, 488 00:53:01,524 --> 00:53:09,767 společnost Ruskina, to byli Prerafaelité, umělecký směr, kdy hledali ten bod v dějinách, 489 00:53:09,887 --> 00:53:14,260 kde by byla rovnováha umožňující existenci davo-„elitářské“ společnosti 490 00:53:14,380 --> 00:53:16,920 za určité úrovně technologického rozvoje. 491 00:53:17,040 --> 00:53:28,144 A v roce 1891… No toho roku se prostě nezbavíme, pořád se točíme okolo něj, že? 492 00:53:28,264 --> 00:53:32,407 Stejně jako okolo roku 1931 a 1927. 493 00:53:32,527 --> 00:53:41,870 Samozřejmě se od sebe liší, zatímco rok 1927 byl převratný, tak rok 1931 byl rok plánovaný, 494 00:53:41,990 --> 00:53:45,804 kam toho bylo hodně směřováno, co se ale nerealizovalo. 495 00:53:45,924 --> 00:53:53,452 A ten rok 1891, byl jedním z těch převratných roků, kdy toho bylo hodně založeno a kdy ty události, 496 00:53:53,572 --> 00:54:01,485 kterých si nikdo nepovšiml, měly ohromný vliv na budoucí rozvoj celého světa. 497 00:54:01,605 --> 00:54:09,628 Takže v roce 1891, byla založena společnost, která se jmenovala Skupina, 498 00:54:09,748 --> 00:54:19,917 nebo My, tedy Group nebo We, v jejímž čele, té Group stál Cecil Rhodes. 499 00:54:20,037 --> 00:54:26,657 Ten samý člověk, na jehož počest byla nazvána Rhodesie. 500 00:54:26,777 --> 00:54:39,118 Takže tato Group byla nejúspěšnější a… 501 00:54:47,068 --> 00:54:48,774 Ta paměť… 502 00:54:51,442 --> 00:54:55,101 Kdy byla První búrská válka? 503 00:54:55,734 --> 00:55:03,052 1899… Ne, to byla druhá. Ano 1880-81, trvala tři měsíce, prosinec až březen. 504 00:55:05,500 --> 00:55:19,475 Takže když si vyzkoušelo jeden ze scénářů začátku světové války na První búrské válce, 505 00:55:19,595 --> 00:55:36,008 přišlo globální vedení k závěru, že by ta válka neproběhla v té kvalitě, v jaké to měli v plánu. 506 00:55:36,128 --> 00:55:45,417 A ta Rhodesova Skupina/Group a následně Milnerův Kulatý stůl, řešily právě tento úkol. 507 00:55:45,537 --> 00:55:57,191 A už v rámci jejich plánování byla provedena Druhá búrská válka. 508 00:55:57,311 --> 00:56:04,013 To znamená, že když si vypracujete nějaký model, tak si ho někde musíte vyzkoušet 509 00:56:04,133 --> 00:56:11,303 a podívat se, jak to bude fungovat v praxi. Jak se to dá udělat, abyste z lidí zahnaných do kouta, 510 00:56:11,423 --> 00:56:22,224 udělali viníky, kteří tu válku rozpoutali. 511 00:56:26,213 --> 00:56:34,934 V roce 1899 začala Druhá búrská válka a za viníky byli označeni Búrové. 512 00:56:35,054 --> 00:56:44,244 Když Anglie tu válku vyhrála… Této války se například účastnil Conan Doyle a byl i vyznamenán. 513 00:56:45,510 --> 00:56:55,771 A všichni ostatní… Mimochodem, on nebyl členem skupiny We ani Group. 514 00:56:55,891 --> 00:57:00,118 To nebyla jeho úroveň, on patřil ke státní elitě. 515 00:57:00,238 --> 00:57:11,617 Nicméně jako kádr byl využíván a jeho účast v této búrské válce byla významná a tak byl i vyznamenán. 516 00:57:11,737 --> 00:57:14,972 Ale co je charakteristické? 517 00:57:15,633 --> 00:57:26,692 Právě díky búrské válce se u nás objevil náš první geopolitik Alexej Jefimovič Jedrichin Vandam, 518 00:57:31,066 --> 00:57:42,758 který odjel, aby se jako novinář a dobrovolník účastnil této búrské války. 519 00:57:42,878 --> 00:57:49,999 Jeho další životopis ukazuje, že už tam v podstatě byl vyslán služebně GRU, 520 00:57:50,119 --> 00:57:54,510 naší Hlavní výzvědnou službou generálního štábu. 521 00:57:54,630 --> 00:58:02,681 Jenže tam došlo k jedné takové příhodě, že se tam roznemohl. 522 00:58:03,534 --> 00:58:11,374 A proto ty hlavní události nepozoroval zevnitř těch událostí. 523 00:58:11,494 --> 00:58:18,499 Byl jim nablízku, přišel do styku s veškerým tím informačním polem v té búrské válce, 524 00:58:18,619 --> 00:58:22,515 ale zároveň nebyl ve středu těch událostí. 525 00:58:22,635 --> 00:58:30,136 Takže to mohl vidět z pohledu nestranného pozorovatele a odhalit ty hybné síly búrské války. 526 00:58:30,256 --> 00:58:39,984 A to ho přimělo začít zkoumat politiku Velké Británie z nadnárodní úrovně, 527 00:58:40,104 --> 00:58:45,596 tedy tak, jak to dnes vyjadřuje slovo geopolitika. 528 00:58:45,716 --> 00:58:51,731 Přestože se tak Jedrichin Vandam přiblížil právě té globální politice. 529 00:58:54,977 --> 00:59:02,350 On to pocítil, a pochopil, že ta búrská válka je modelový experiment 530 00:59:02,470 --> 00:59:07,687 budoucí války proti Rusku s následnou prohrou Ruska. 531 00:59:07,807 --> 00:59:10,767 Tam se to všechno zkoušelo. 532 00:59:17,012 --> 00:59:29,034 Takže Velká Británie takto řešila ten úkol organizace 1. světové války, 533 00:59:29,154 --> 00:59:37,589 která proběhla ve dvou etapách, jež byly nazvány 1. světová a 2. světová válka. 534 00:59:37,709 --> 00:59:45,595 To téma je vůbec ohromně zajímavé a velice rozsáhlé. Určitě jsem zapomněl vypovědět mnohé, co s tím souvisí. 535 00:59:45,715 --> 00:59:52,334 Nicméně nejdůležitější je pochopit, že je-li válka organizovaná systémově, 536 00:59:52,454 --> 00:59:57,753 je možné se jí vyhnout, budete-li tomu systémově čelit. 537 00:59:57,873 --> 01:00:03,861 Ale čelit tomu musíte na stejné úrovni, na jaké je organizovaná ta válka. 538 01:00:03,981 --> 01:00:06,205 Je třeba tomu rozumět. 539 01:00:06,325 --> 01:00:12,233 A jak dokládá praxe, ten dopis zveřejněný v Kommersantu, 540 01:00:12,353 --> 01:00:17,644 tak profesionalismus lidí působících v oblasti řízení na celém světě 541 01:00:17,764 --> 01:00:23,528 je očividně nedostačující k tomu, aby dokázali odhalovat systémové kroky a čelit jim. 542 01:00:23,648 --> 01:00:29,638 A co víc, oni nejsou schopni zastavit ani válku vyvolávanou z hlouposti. 543 01:00:34,369 --> 01:00:37,970 Pařížský kongres je ze stejného soudku? 544 01:00:38,090 --> 01:00:42,311 Pařížský kongres to je to, o čem jsme mluvili, 545 01:00:42,431 --> 01:00:51,199 kde se Rusko vůbec nechovalo jako poražená strana a na tom Pařížském kongresu to byli nuceni uznat, 546 01:00:51,319 --> 01:00:57,781 že Rusko má právo se chovat jako neporažená strana a dali mu v tom za pravdu. 547 01:00:58,650 --> 01:01:05,892 Přestože byla uzavřena smlouva o porážce Ruska v té takzvané Krymské válce, 548 01:01:06,012 --> 01:01:11,365 přestože bojové akce... Tedy s výjimkou severu, 549 01:01:11,485 --> 01:01:16,611 kde chvilku křižovali vody, zastříleli si po Soloveckému klášteru, 550 01:01:16,731 --> 01:01:23,256 okradli pár drobných kupeckých lodí a příbřežní osady, 551 01:01:23,376 --> 01:01:27,227 prostě předstírali nějakou tu aktivitu a tím to skončilo. 552 01:01:27,347 --> 01:01:32,431 Jinak v Baltu i na Kamčatce byly vedeny dost těžké bojové akce. 553 01:01:32,551 --> 01:01:35,435 Takže ta předhistorie byla dlouhá 554 01:01:35,555 --> 01:01:41,863 i když oficiálně to vše začalo vraždou arcivévody Ferdinanda v Sarajevu, jak nám vyprávěli, že? 555 01:01:41,983 --> 01:01:49,002 No ono je to tak, já jsem přece řekl, že není důležité… Vždyť proč jsem se tak podrobně pozastavil u Sazonova? 556 01:01:49,122 --> 01:01:53,528 Protože není důležité co, stejně to vždy dokážou ohnout potřebným způsobem. 557 01:01:53,648 --> 01:01:58,877 Když někdo organizuje válku systémově, tu záminku už si vždy najde. 558 01:01:58,997 --> 01:02:02,478 Potom už stačí jakákoliv záminka. I dnes badatelé přece vykládají: 559 01:02:02,598 --> 01:02:06,634 „Takový nanicovatý důvod a takové dalekosáhlé následky…“ 560 01:02:06,754 --> 01:02:11,448 Jak řekl Bismarck: „A spustí to nějaká taková hloupost na Balkánu“, že? 561 01:02:11,568 --> 01:02:25,437 S tou Bismarckovou frází, on to řekl rok před svou smrtí v roce 18… asi 79? 562 01:02:25,557 --> 01:02:29,220 Teď nevím, musím se podívat. 563 01:02:29,340 --> 01:02:38,663 Problém je v tom, že my tu frázi v podstatě známe z Churchillových pamětí datovaných 1924. 564 01:02:38,783 --> 01:02:46,097 A kdo může tvrdit, že Churchill je zdroj, který není nutné prověřovat? 565 01:02:46,660 --> 01:02:55,614 A proč by nemohli připsat Bismarckovi post factum pro vytvoření historického mýtu tu či onu frázi, 566 01:02:55,734 --> 01:03:01,930 která by byla objektivně výhodná pro realizaci globální politiky globálního prediktoru? 567 01:03:02,050 --> 01:03:07,766 Nebo třeba státní politiky Britského impéria? Protože v daném případě Churchill, patřil ke státní elitě. 568 01:03:07,886 --> 01:03:14,162 A kdyby se tedy přišlo na to, že je to lež, tak by to poškodilo jen Churchilla, který nebyl globalista. 569 01:03:14,282 --> 01:03:22,488 Stejně jako když Kissinger strojil plány a všude se blýskal a smetanu sklízel Brzezinski. 570 01:03:22,905 --> 01:03:29,592 Stejně jako minule více než hodina trvala odpověď pouze na jednu otázku. 571 01:03:29,712 --> 01:03:32,678 Nu bohužel to nešlo jinak. 572 01:03:32,798 --> 01:03:38,979 Je tu několik otázek od návštěvníků našeho webu a konkrétně Arkadij se ptá: 573 01:03:39,099 --> 01:03:49,362 Valeriji Viktoroviči, USA uvalily sankce na Írán. Vysvětlete prosím, proč se Íránu tak drží Evropané? 574 01:03:49,482 --> 01:03:53,445 Švýcarsko, i celá Evropa se jen třesou o své obchody s ním. 575 01:03:53,565 --> 01:03:58,427 Cožpak je to celé jen kvůli několika miliardám EUR investovaným do íránské ekonomiky? 576 01:03:58,547 --> 01:04:01,031 Cožpak si nemohou natisknout další? 577 01:04:01,151 --> 01:04:05,339 Peněz si mohou natisknout, kolik chtějí, jenže peníze mají váhu, 578 01:04:05,459 --> 01:04:10,611 jen když jsou podepřeny nějakými materiálními zdroji nebo službami. 579 01:04:11,177 --> 01:04:17,632 Ale to zde nehraje žádnou roli, protože kolik bude třeba peněz, tolik jich natisknou, 580 01:04:17,752 --> 01:04:22,365 aby ty reálné zdroje nebo služby někomu ukradli. 581 01:04:22,485 --> 01:04:26,325 Celý ten problém je jinde. A já znovu zdůrazňuji, 582 01:04:26,445 --> 01:04:31,881 že musíte problémy, procesy probíhající ve světě posuzovat systémově. 583 01:04:32,001 --> 01:04:35,919 A systémově musíte hodnotit jmenovitě ty procesy, 584 01:04:36,039 --> 01:04:40,831 protože statické stavy vám neposkytnou vysvětlení toho, co se ve světě děje. 585 01:04:40,951 --> 01:04:44,123 Musíte chápat PROCESY. 586 01:04:44,243 --> 01:04:49,678 Když porozumíte procesům, vše bude očividné. Jen si vezměte tu situaci. 587 01:04:49,798 --> 01:04:57,060 Já tu bez přestání opakuji, že ve světě dochází k přenosu centra koncentrace řízení, 588 01:04:57,180 --> 01:05:05,264 kdy je euroatlantické centrum koncentrace řízení převáděno z Velké Británie a USA do Číny 589 01:05:05,384 --> 01:05:12,234 a euroasijské centrum koncentrace řízení zase do Íránu. 590 01:05:12,354 --> 01:05:15,346 Takže jak… A co navíc neustále opakuji? 591 01:05:15,466 --> 01:05:20,007 Že zatímco s Čínou ten proces ještě probíhá více méně úspěšně, 592 01:05:20,127 --> 01:05:24,790 tak v případě Íránu je to průšvih za průšvihem. 593 01:05:24,910 --> 01:05:33,200 A jestliže odstřihnete to spojení mezi Evropou a Íránem, tak ten proces můžete rovnou zcela pohřbít. 594 01:05:33,320 --> 01:05:40,427 Jenže to není v zájmu globálního prediktoru. A co je v jeho zájmu? 595 01:05:40,547 --> 01:05:49,352 Globální prediktor má nejen zájem vytvořit centrum koncentrace řízení z Íránu, 596 01:05:49,472 --> 01:06:03,909 ale také v daném okamžiku odstřihnout státní řízení Evropy od nadnárodního řízení ze strany USA. 597 01:06:04,029 --> 01:06:09,894 Odstavit elitu USA od řídicích pák Evropy. 598 01:06:10,014 --> 01:06:18,587 A ten konflikt v případě Íránu ten úkol řeší! A vysvětlit se to dá pár miliardami EUR. 599 01:06:18,707 --> 01:06:24,657 Ale hlavně se tím řeší vytyčený úkol, kdy jsou USA odstřihávány od řízení Evropy, 600 01:06:24,777 --> 01:06:30,109 a Evropa napomáhá dalšímu přenosu centra koncentrace řízení do Íránu. 601 01:06:33,016 --> 01:06:40,577 Další otázka. Mnoho uživatelů se o tu událost zajímalo. 602 01:06:41,092 --> 01:06:48,113 Ptají se: Kazachstán pokračuje s odpoutáváním se od Ruska diskreditujíc celé odvětví, 603 01:06:48,233 --> 01:06:51,533 v jehož čele stojí podpindosník Rogozin? 604 01:06:51,653 --> 01:06:57,397 Bylo oznámeno, že Kazachstán nevyužije ruské nosné rakety a kosmodrom Bajkonur 605 01:06:57,517 --> 01:07:04,753 pro vypuštění svých dvou družic a že upřednostnil Falcon 9 společnosti SpaceX Elona Muska. 606 01:07:04,873 --> 01:07:07,907 Hlavní příčinou je prý nižší cena této služby. 607 01:07:08,027 --> 01:07:11,739 Jedná se o sabotáž vojensko-kosmické spolupráce s Ruskem 608 01:07:11,859 --> 01:07:16,394 a záchrana Muska na žádost Američanů po jeho odchodu z Tesly? 609 01:07:16,514 --> 01:07:19,429 Nebo kolaborace ve vesmírné oblasti? 610 01:07:19,549 --> 01:07:30,205 Muska už nezachrání vůbec nic, ale udržovat ještě v kurzu tuto de facto již mrtvolu nějak musí. 611 01:07:30,325 --> 01:07:34,680 Také ještě musí nějak předstírat mezinárodní spolupráci, 612 01:07:34,800 --> 01:07:42,859 že vypouštějí mezinárodní družice a že jejich cena je konkurenčně nízká. 613 01:07:42,979 --> 01:07:46,614 Ne, zde jde o něco zcela jiného. 614 01:07:46,734 --> 01:07:54,226 Teď Dmitrij Olegovič Rogozin začal pět oslavné ódy 615 01:07:54,346 --> 01:08:03,974 na americký kosmický výzkum, a jejich vesmírné odvětví. 616 01:08:04,094 --> 01:08:14,056 Prohlásil, že jsme zcela prohráli závody v této oblasti, že nás Amerika všude předehnala. 617 01:08:14,176 --> 01:08:18,171 Takže to asi my létáme s americkými motory, ne? 618 01:08:18,291 --> 01:08:26,042 To my jsme nuceni platit Američanům za dopravu našich kosmonautů na Mezinárodní kosmickou stanici? 619 01:08:26,162 --> 01:08:31,082 To američtí kosmonauti udržují MKS v provozuschopném stavu? 620 01:08:31,202 --> 01:08:36,046 To tedy znamená, že vše obrátil vzhůru nohama, protože se musí odvděčit Američanům. 621 01:08:36,166 --> 01:08:40,110 Oni ho zbavili sankcí, sám páníček si ho povšimnul. 622 01:08:40,230 --> 01:08:45,613 A tak samozřejmě začal Američany vynášet do nebe: „Oni jsou prostě nedostižní. 623 01:08:45,733 --> 01:08:53,007 Ruské výdobytky v oblasti vesmíru se s těmi americkými nedají vůbec srovnávat…“ 624 01:08:53,127 --> 01:08:56,917 A tohle všechno je přece třeba nějak udržovat. 625 01:08:57,354 --> 01:09:03,552 My tady pořád máme jen jednu velmoc, která má možnost na kdekoho nějak zatlačit. 626 01:09:03,672 --> 01:09:16,386 A s ohledem na danou situaci ty družice bývají různé, někdy Falcony vynášejí drobné náklady do vesmíru, 627 01:09:16,506 --> 01:09:21,684 nevynáší tam snad jen samy sebe, něco tam přece jen dostat dokážou. 628 01:09:21,804 --> 01:09:25,645 Tak to využijeme a vytvoříme potřebný dojem. 629 01:09:25,765 --> 01:09:32,306 Zda nakonec Kazaši své družice nechají vynést pomocí Falconů, je už jiná věc. 630 01:09:32,426 --> 01:09:38,710 Potom mohou říci, že byly vypuštěny Falconem, ale reálně je tam dopraví ruská nosná raketa 631 01:09:38,830 --> 01:09:41,333 a prostě se oznámí, že to byly Falcony. 632 01:09:41,453 --> 01:09:46,991 Je třeba tu situaci nějakým způsobem zachraňovat. Nějak přece musí dál obírat pitomce o jejich peníze. 633 01:09:47,111 --> 01:09:51,029 Vždyť už i samotný Musk začal být odepisován, 634 01:09:51,149 --> 01:09:56,816 protože už není žádným způsobem možné dál udržovat při životě ty jeho projekty. 635 01:09:56,936 --> 01:10:07,155 A tak při tom spolupracují mezinárodně, aby dál mohli blafovat se špatnými kartami na ruce. 636 01:10:08,338 --> 01:10:16,388 Tam jim v tom pomáhá Rogozin, tady Kazachstán, takto se dělá píár. 637 01:10:19,104 --> 01:10:27,354 Další otázka je také poskládána z otázek několika uživatelů. 638 01:10:27,474 --> 01:10:31,180 V USA skončily další průběžné volby, 639 01:10:31,300 --> 01:10:36,653 ve kterých demokraté zvítězili ve Sněmovně reprezentantů a republikáni v Senátu, 640 01:10:36,773 --> 01:10:38,833 ale přece jen také prohráli. 641 01:10:38,953 --> 01:10:41,858 Bude to mít vůbec nějaký vliv a případně jaký 642 01:10:41,978 --> 01:10:48,091 na manévry našeho gosudara a možnost zbavit se liberálů, zrádců, úředníků, oligarchů… 643 01:10:48,211 --> 01:10:53,605 Trump a jeho strana přišli o kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů amerického Kongresu. 644 01:10:53,725 --> 01:10:57,123 Proč globální prediktor Trumpovi nepomohl zvítězit? 645 01:10:57,243 --> 01:11:00,230 Nebo je americká státní elita ještě příliš silná? 646 01:11:00,350 --> 01:11:04,241 Dříve jste přišel k analytickému závěru, že ekonomická a politická situace v Rusku 647 01:11:04,361 --> 01:11:07,533 je závislá na těchto volbách v USA ze 6. listopadu. 648 01:11:07,653 --> 01:11:11,750 A tak se ptáme, kdo vyhrál? Globální prediktor nebo státní elita 649 01:11:11,870 --> 01:11:16,668 a jak výsledky těchto voleb změní rovnováhu sil v klanově-korporativním boji v Rusku? 650 01:11:16,788 --> 01:11:22,058 Já přesně vím, že státní elita v žádném případě vyhrát nemůže. 651 01:11:25,020 --> 01:11:30,575 Prostě si sedli ke karetnímu stolku s někým, na koho nemají. 652 01:11:30,695 --> 01:11:38,619 Problém je v tom, že globální prediktor mění pravidla v průběhu hry, proto státní elita nemůže vyhrát. 653 01:11:38,739 --> 01:11:45,244 Může samozřejmě způsobit dost škody svým diletantismem, 654 01:11:49,707 --> 01:11:53,848 ale vyhrát nad globálním prediktorem nemůže. 655 01:11:53,968 --> 01:11:59,068 A zde… To byly tři otázky nebo jen jedna? 656 01:11:59,188 --> 01:12:02,284 - Tři různé. - Tři různé otázky, takže jsem to dobře pochopil. 657 01:12:02,404 --> 01:12:09,716 Ve všech třech otázkách se projevuje stejné neporozumění. A čemu neporozuměli? 658 01:12:09,836 --> 01:12:16,429 Proč by Trumpovo vítězství mělo být charakterizováno vítězstvím republikánské strany 659 01:12:16,549 --> 01:12:20,904 a jeho porážka zase vítězstvím demokratické strany? 660 01:12:21,024 --> 01:12:28,749 A proč by potom sám Trump stávající situaci charakterizoval jako velkolepé vítězství, výhru? 661 01:12:28,869 --> 01:12:40,656 Musíte si uvědomit jednoduchou věc, že ty politické strany nejsou nic jiného než vývěsní štíty pro dav. 662 01:12:40,776 --> 01:12:53,168 Ve skutečnosti musí mít každý řídicí systém, aby mohl řídit, své nástroje řízení v každém veřejném hnutí. 663 01:12:53,288 --> 01:13:01,783 Takže ta dělící hranice mezi globalisty a státní elitou není na pomezí republikáni versus demokraté, 664 01:13:01,903 --> 01:13:05,365 není vedena vertikálně, ale horizontálně. 665 01:13:05,485 --> 01:13:10,920 Zástupci globalistů jsou jak mezi republikány, tak i mezi demokraty. 666 01:13:11,040 --> 01:13:17,010 Stejně tak jsou zástupci státní elity jak mezi republikány, tak i mezi demokraty. 667 01:13:17,130 --> 01:13:24,334 Jen si vzpomeňte, že právě lidé státní elity v republikánské straně, 668 01:13:24,454 --> 01:13:30,917 která vlastně Trumpa oficiálně nominovala, byli těmi nejzuřivějšími Trumpovými protivníky. 669 01:13:31,037 --> 01:13:36,101 Snažili se ho podrazit, kde se jen dalo. Jenže se jim to nepovedlo. 670 01:13:36,221 --> 01:13:39,599 A co pozorujeme, když se podíváme na demokraty? 671 01:13:39,719 --> 01:13:46,100 Vidíme, že úplně stejný kandidát globalistů za demokraty byl Bernie Sanders. 672 01:13:46,429 --> 01:13:52,169 To tedy znamená, že ať už by vyhrál kdokoliv, tak by to byl stejně jejich člověk. 673 01:13:52,289 --> 01:13:57,327 Státní elita se soustředila na pomoc Hillary Clintonové 674 01:13:57,447 --> 01:14:02,317 a tak zaútočila ze všech možných směrů proti Berniemu Sandersovi 675 01:14:02,437 --> 01:14:06,483 a umožnila tím manévrovat Donaldu Trumpovi. 676 01:14:06,603 --> 01:14:13,916 Jak proto může státní elita někdy vyhrát? Když ji neustále nutí hrát podle cizích pravidel? 677 01:14:14,036 --> 01:14:21,837 Teď se řeší, jak vyvážit systém a uvést ho do provozuschopného stavu. 678 01:14:21,957 --> 01:14:31,842 A to znamená, že teď nelze zvyšovat napětí na té linii republikáni versus demokraté. 679 01:14:31,962 --> 01:14:38,178 Přece to neznamená, že je-li Hillary Clintonová u demokratů, je tam jen státní elita. 680 01:14:38,298 --> 01:14:40,544 Ve skutečnosti to tak není. 681 01:14:40,664 --> 01:14:44,239 Mezi demokraty jsou přece také globalisté 682 01:14:44,359 --> 01:14:53,523 a těm je nutné umožnit pohodlně se začlenit do práce v nových podmínkách. 683 01:14:53,643 --> 01:14:59,388 A v těchto podmínkách se teď budou přehodnocovat otázky vzájemné součinnosti s Ruskem, 684 01:14:59,508 --> 01:15:02,397 spolupráce s Ruskem nejen konfrontace. 685 01:15:02,517 --> 01:15:05,895 A v tomto smyslu, čím jsme začínali? 686 01:15:06,015 --> 01:15:11,295 Že existují jiné příčiny, díky kterým by teď Trump neměl jednat s Putinem. 687 01:15:11,415 --> 01:15:17,725 A to je ona, ta příčina, dát jim teď čas, aby vyběhli se státní elitou. 688 01:15:17,845 --> 01:15:24,180 Je zbytečně teď vyvolávat hysterii kvůli schůzce Putina s Trumpem, 689 01:15:24,300 --> 01:15:30,327 a nikomu teď nepomůže, bude-li osobně trvat na protitrumpovské válce, 690 01:15:30,447 --> 01:15:35,111 bude totiž nutné jednat k věci s ohledem na řízení, 691 01:15:35,231 --> 01:15:42,261 aby bylo možné dosáhnout nějaké varianty dohody s politikou uplatňovanou Trumpem. 692 01:15:42,381 --> 01:15:48,099 A tím je dostanou, ale na to je potřebný čas, proto jim také ten čas poskytli. 693 01:15:48,219 --> 01:15:54,169 A proč se Macron tak natřásá? Ten si velmi dobře uvědomuje, 694 01:15:55,069 --> 01:16:02,270 že když brání té schůzce Trumpa s Putinem, tak hraje pro globalisty. 695 01:16:02,390 --> 01:16:08,134 Už se měl možnost přesvědčit, že převyšují státní elitu, že jsou mocnější, a že si musí oko dělat právě u nich. 696 01:16:08,254 --> 01:16:15,602 A proto samozřejmě vše dělá demonstrativně, zcela evidentně: „Dívejte, pánové, jak umím poslouchat!“ 697 01:16:20,293 --> 01:16:30,189 Bude to mít i důsledky s ohledem na řízení v Rusku, ale trochu později, až se stabilizuje situace v USA. 698 01:16:35,512 --> 01:16:41,016 Další otázka. Valeriji Viktoroviči, ještě nestačil utichnout skandál 699 01:16:41,136 --> 01:16:46,237 se saratovskou „ministryní“ Sokolovou a už tu máme další, 700 01:16:46,357 --> 01:16:51,098 ve kterém je hlavní hrdinkou Olga Glackich, sverdlovská „ministryně“, 701 01:16:51,218 --> 01:16:55,753 se svým teď již slavným výrokem, který prolétl všemi médii: 702 01:16:55,873 --> 01:16:59,945 „Stát se vašich rodičů neprosil, aby vás přivedli na svět.“ 703 01:17:00,065 --> 01:17:10,104 Následovala dost bouřlivá reakce na toto vystoupení. Solovjov ji v rádiu začal aktivně omlouvat atd. 704 01:17:10,224 --> 01:17:14,631 Co se to děje, Valeriji Viktoroviči? 705 01:17:14,751 --> 01:17:20,392 Vždyť Glackich zcela určitě nezná práci vnitřního prediktoru Státnost a rodina. 706 01:17:20,512 --> 01:17:31,631 Okomentujte prosím tuto situaci. Tak především Glackich nezná vůbec nic, je nevzdělaná. 707 01:17:31,751 --> 01:17:38,619 Navzdory panujícímu názoru, že úředníci musí být vzdělaní, 708 01:17:38,739 --> 01:17:43,525 a proto že zaujímají svou funkci, to tak ve skutečnosti vůbec není. 709 01:17:43,645 --> 01:17:47,646 Stačí ta správná klanová příslušnost a bez ohledu na vaše vzdělání a schopnosti 710 01:17:47,766 --> 01:17:51,390 vás dosadí do řídící funkce nějakého odvětví. 711 01:17:51,510 --> 01:17:55,299 A ten případ Glackich? Je to zcela elementární. 712 01:17:55,419 --> 01:18:00,504 Když přivřeme obě oči, můžeme uznat, že má vzdělání v rozsahu sedmi tříd základní školy. 713 01:18:00,624 --> 01:18:04,434 Ale jen s přivřenýma očima. To je maximum, co se jí dá přiznat. 714 01:18:04,554 --> 01:18:10,920 A se sedmi třídami reálného vzdělání, které uznáváme, 715 01:18:11,040 --> 01:18:14,598 protože ve skutečnosti je to ještě horší… 716 01:18:14,718 --> 01:18:18,636 Ona nemá vůbec žádné znalosti, vůbec žádné, 717 01:18:18,756 --> 01:18:26,197 dokonce ani v porovnání s jejím okolím, neboť ti lidé absolvovali alespoň 10-11 tříd všeobecné základní školy. 718 01:18:26,317 --> 01:18:28,957 Ona nedosahuje ani této úrovně. 719 01:18:29,077 --> 01:18:32,146 Měla možnost vyhnout se škole, tak se jí vyhnula. 720 01:18:32,266 --> 01:18:35,520 Od sedmé třídy prostě nechodila do školy (dělala závodně moderní gymnastiku). 721 01:18:35,640 --> 01:18:42,330 A jak probíhalo to další její studium, si všichni jistě dokážeme představit, v automatickém režimu. 722 01:18:42,450 --> 01:18:43,873 … Ano. 723 01:18:46,068 --> 01:18:54,915 A z takových úředníků se dnes skládá celý úřednický sbor našeho státu. 724 01:18:55,035 --> 01:18:59,648 A vy se divíte tomu, že byli schopni dát Putinovi ultimátum? 725 01:18:59,768 --> 01:19:02,786 Jen se na ně podívejte. To je skandál za skandálem. 726 01:19:02,906 --> 01:19:07,395 Oni jsou všichni orientováni zcela protilidově, zcela proamericky 727 01:19:07,515 --> 01:19:12,354 a navíc jsou nevzdělanými diletanty v oblastech, které mají řídit. 728 01:19:12,474 --> 01:19:18,443 A proto celý ten systém vedou do záhuby, ke globální ekologické, ekonomické a vojenskopolitické katastrofě. 729 01:19:18,563 --> 01:19:24,533 Když jsme teď mluvili o tom, že lidé úrovně Sazonova nebyli schopni vyřešit situaci tak, 730 01:19:24,653 --> 01:19:29,347 aby nedošlo k 1. světové válce, že toho prostě nebyli schopni, 731 01:19:29,467 --> 01:19:36,717 tak úroveň Glackich je té Sazonově vzdálena natolik, jako kráčet pěšky na Měsíc. 732 01:19:36,837 --> 01:19:41,809 Sazonov je v porovnání s ní… Ani nevím, jak bych to vyjádřil... 733 01:19:41,929 --> 01:19:43,764 Myšlenkový gigant! 734 01:19:43,884 --> 01:19:54,515 To je něco tak… A tito lidé řídí náš stát! Zmocnili se celého byrokratického aparátu naší země. 735 01:19:54,635 --> 01:20:01,510 Oni, se svým pohrdáním a nenávistí k ruskému národu nás řídí!!! 736 01:20:01,630 --> 01:20:05,163 Prý, že se je o to stát neprosil. 737 01:20:05,283 --> 01:20:10,666 Jakýkoliv stát je vytvořen pro to, aby efektivně dělal to, 738 01:20:10,786 --> 01:20:18,253 co nejsou jako jednotlivci lidé schopni udělat sami, nebo to nejsou schopni udělat dobře. 739 01:20:18,373 --> 01:20:24,941 Lidé jako jednotlivci nemohou sami vybudovat strojírenský průmysl, letecký průmysl vůbec nic podobného. 740 01:20:25,061 --> 01:20:31,267 Dnes je celý svět takovým státem, kde každý člověk vykonává svůj díleček práce. 741 01:20:31,387 --> 01:20:37,646 A stát má zájem na tom, tedy chce-li přežít, aby se lidé rodili! 742 01:20:37,766 --> 01:20:39,788 Aby získávali vzdělání. 743 01:20:39,908 --> 01:20:43,926 Vždyť ona pracovala ve výboru pro mládežnickou politiku! 744 01:20:44,046 --> 01:20:50,727 To byla její přímá povinnost a ona to nechápe? Jenže ona nic nezná, ona to ani pochopit nemůže, 745 01:20:50,847 --> 01:20:54,777 protože se to nachází mimo okruh jejích pojmů. 746 01:20:55,657 --> 01:21:03,030 Okruh jejích pojmů se totiž zúžili po sedmé třídě, kdy přestala oficiálně chodit do školy. 747 01:21:05,033 --> 01:21:15,663 Tak tito úředníci se spojili a dali Putinovi ultimátum: „Buď bude penzijní reforma, nebo celou zemi…“ 748 01:21:15,783 --> 01:21:20,044 Ten kdo ještě pochybuje o jejich mravnosti: „Můžete být živi z těstovin…“ 749 01:21:20,164 --> 01:21:22,663 „Stát se vás o ty děti neprosil…“ 750 01:21:22,783 --> 01:21:27,175 Tito lidé přivolají na stát technologickou katastrofu bez mrknutí oka, 751 01:21:27,295 --> 01:21:30,916 neboť nechápou, že i oni sami v ní zdechnou. 752 01:21:31,555 --> 01:21:37,541 No, co čekáte od takových Glackich? Mají úplně vymeteno, nic víc a nic míň. 753 01:21:40,667 --> 01:21:52,133 A když nám vykládají: „Musíme provést referendum a donutit státní řízení zrušit penzijní reformu.“ 754 01:21:52,971 --> 01:21:59,573 Tak donuťte tu Glackich, nebo tu druhou, tu Sokolovou, aby ji zrušily. 755 01:21:59,693 --> 01:22:02,456 Jak myslíte, že zareagují? 756 01:22:02,576 --> 01:22:08,289 Budou pracovat ve prospěch lidí? Nebo potom řeknou: „Podívejte na tu katastrofu, 757 01:22:08,409 --> 01:22:13,219 za tu můžete vy sami, sami jste si ji svým jednáním vykoledovali.“ 758 01:22:13,339 --> 01:22:15,816 A proč k ní došlo tak rychle? 759 01:22:15,936 --> 01:22:20,587 Oni se přece nepřiznají, že začali krást ještě třikrát usilovněji, 760 01:22:20,707 --> 01:22:23,176 aby k té katastrofě došlo ještě rychleji. 761 01:22:23,296 --> 01:22:27,894 Oni řeknou: „Nemáme dost peněz, protože nechcete pracovat.“ 762 01:22:28,880 --> 01:22:33,123 A proto je ten, kdo chce lidi uvrtat do referenda, 763 01:22:33,243 --> 01:22:41,363 provokatér, který ví, že tak zemi vydá na milost těmto parchantům, kteří ji pohřbí. 764 01:22:42,163 --> 01:22:49,536 A on sám čeká, že to přečká někde na Seychelách. Ani náhodou, bude také zlikvidován. 765 01:22:52,046 --> 01:22:56,623 Proto je záchrana tonoucích v rukou samotných tonoucích. 766 01:22:56,743 --> 01:23:00,497 Tento úřednický sbor je protiruský, protilidový. 767 01:23:00,617 --> 01:23:06,549 Jen se podívejte na Rogozina, na Glackich, jeden za 18 a druhá bez dvou za dvacet. 768 01:23:07,606 --> 01:23:17,400 Ti se snaží o zničení našeho státu. Chceme-li zahynout, nechme je řídit a považujme je ve všem za guru. 769 01:23:17,520 --> 01:23:22,902 A nechceme-li, jsme nuceni začít se zachraňovat sami. 770 01:23:23,022 --> 01:23:30,100 Musíme se sami naučit teorii řízení složitých sociálních supersystémů 771 01:23:30,220 --> 01:23:34,296 a začít vstupovat do řízení, ale ne revoluční cestou, 772 01:23:34,416 --> 01:23:39,099 protože v takových kataklyzmatech potom trpí především lidé. 773 01:23:43,086 --> 01:23:49,776 Školky, školy, sportovní kroužky, kam chodila i ona, stát podle ní nepotřebuje. 774 01:23:49,896 --> 01:23:52,990 Ano, to všechno zabezpečil stát. 775 01:23:53,110 --> 01:23:57,040 A po tom všem prohlásí, že se jich stát o nic neprosil. 776 01:23:57,160 --> 01:24:02,234 A oč se jí ten stát prosí? Aby kradla více peněz ze státního rozpočtu? 777 01:24:02,354 --> 01:24:08,859 Potom z takových jako ona rostou lidé, kteří jedou soutěžit na Olympiádu za bílý prapor. No ona by jela určitě. 778 01:24:08,979 --> 01:24:14,801 Ano, a potom zpívají pod bílým hadrem ruskou hymnu a oslavují kapitulaci. 779 01:24:18,015 --> 01:24:20,788 Další otázka je od Alexeje. 780 01:24:20,908 --> 01:24:25,234 Valeriji Viktoroviči, proč Londýnský ústřední výbor 781 01:24:25,354 --> 01:24:32,563 jde po celé té postsovětské „tuzemské administrativě“? 782 01:24:32,683 --> 01:24:37,823 Zatkli Rybolovleva, zatkli manželku ázerbájdžánského exbankéře, 783 01:24:37,943 --> 01:24:41,940 v Izraeli zase příbuzné miliardáře Levajeva z Uzbekistánu? 784 01:24:42,060 --> 01:24:46,165 Proč zařezávají slepici, která jim snáší zlatá vajíčka? 785 01:24:46,285 --> 01:24:52,702 Tak to ani náhodou. To nemá nic společného se slepicí nesoucí zlatá vajíčka. 786 01:24:52,822 --> 01:24:58,573 Tak především již v roce 2012 Christine Lagardeová vytyčila úkol zabavení mladých peněz. 787 01:24:58,693 --> 01:25:01,457 A ten proces se rozběhnul. 788 01:25:02,008 --> 01:25:08,324 Takže pro všechny ty, kteří si mysleli, že chytili štěstí za pačesy, 789 01:25:08,444 --> 01:25:14,376 když ničili svůj vlastní stát a kradli peníze jen proto, aby se stali chodící peněženkou těch, 790 01:25:14,496 --> 01:25:17,282 kteří toho znají a chápou více, 791 01:25:18,405 --> 01:25:23,665 nastoupil čas, kdy je o tyto mladé peníze zase připraví, 792 01:25:23,785 --> 01:25:35,566 aby nějak kvůli své hlouposti nemohli ovlivňovat světový kreditně-finanční systém, 793 01:25:35,686 --> 01:25:38,042 světové řízení. 794 01:25:38,162 --> 01:25:45,607 Jeden má 10 miliard, ten druhý 5 a takto kapku po kapce dojdete k částce řádově v biliónech. 795 01:25:45,727 --> 01:25:51,879 No, a když ty ovečky stříhají, tak je zároveň i odstřihávají. A oni jsou spokojení, jsou šťastní. 796 01:25:51,999 --> 01:26:01,095 A koho to odstřihávají? Odstřihávají americkou státní elitu od jejího řízení států a národů z nadnárodní úrovně. 797 01:26:01,215 --> 01:26:07,972 Takže v první řadě jsou k odstřižení určeni ti, kteří pracovali v režimu podpindosníka. 798 01:26:08,092 --> 01:26:10,860 Přišla jejich doba! 799 01:26:10,980 --> 01:26:16,638 Odstřihávají nástroje vlivu na řízení, a to jakékoliv, připravují je o peníze. 800 01:26:16,758 --> 01:26:21,121 No a první na řadě jsou podpindosníci. A co čekali? 801 01:26:21,241 --> 01:26:25,232 Že až zničí svůj vlastní stát, bude je ještě někdo k něčemu potřebovat? 802 01:26:25,352 --> 01:26:30,970 Kdy jim to Putin říkal? V roce 2002? Vracejte své peníze do Ruska, potom vám to už půjde horko těžko. 803 01:26:31,090 --> 01:26:36,566 A oni se tomu smáli? Tak teď vidí, kam to sami svou hloupostí dopracovali. 804 01:26:40,933 --> 01:26:44,809 No a pro dnešek poslední otázka. 805 01:26:44,929 --> 01:26:49,929 Prosí vás okomentovat takovou západní tendenci. 806 01:26:51,619 --> 01:27:01,127 Angloamerické tajné služby a fakulty historie předních angloamerických univerzit začaly formovat, 807 01:27:01,247 --> 01:27:08,073 připravovat nové „historiky“, takzvané „systémové historiky“ a „historiky-vyšetřovatele“. 808 01:27:08,193 --> 01:27:10,868 Co je to za tendenci? 809 01:27:10,988 --> 01:27:21,124 Ta tendence odpovídá na „výzvy doby“. Někteří lidé to hodnotí jako pokrok. 810 01:27:22,336 --> 01:27:32,955 Zatímco daná situace, ta příprava systémových historiků a historiků-vyšetřovatelů není jen regres, 811 01:27:33,075 --> 01:27:39,887 je to absolutní předsmrtná krize západní civilizace. 812 01:27:40,007 --> 01:27:45,197 Co mají být zač, ti systémoví historici a vyšetřovatelé? Nač mají přijít? 813 01:27:45,317 --> 01:27:59,062 Mají odhalit průběh procesů řízení států a národů, a to jak ze státní, tak i nadnárodní úrovně. 814 01:28:00,024 --> 01:28:02,005 Chápete? 815 01:28:02,125 --> 01:28:08,250 Pro ně to je teď naléhavý úkol. 816 01:28:10,203 --> 01:28:15,347 Právě jsme mluvili o systémové přípravě 817 01:28:19,666 --> 01:28:25,663 1. světové války, tedy té světové války realizované ve dvou etapách. 818 01:28:26,302 --> 01:28:33,179 A oni teď přicházejí se systémovým a vyšetřovatelským historickým přístupem? 819 01:28:33,299 --> 01:28:35,600 Co je to za degradaci? 820 01:28:35,720 --> 01:28:42,368 Kde je ta úroveň výzkumu, plánování a kádrové práce, 821 01:28:42,488 --> 01:28:48,420 která existovala v 19. století ve Velké Británii v porovnání s dneškem? 822 01:28:48,540 --> 01:28:54,643 Připomenu, že v 19. století ve Velké Británii existovaly intelektuální společnosti, 823 01:28:54,763 --> 01:28:58,786 takové jako společnost Roberta Cecila zabývající se řízením, 824 01:28:58,906 --> 01:29:04,315 společnost Ruskina v oblasti umění a ty další. 825 01:29:04,435 --> 01:29:09,553 A ten systém fungoval takovým způsobem, 826 01:29:09,673 --> 01:29:18,115 že jakmile odhalili v chlapci v obchůdku s galanterií schopného analytika, 827 01:29:18,512 --> 01:29:26,413 který uměl provádět analýzy a prognózy jako byl Herbert Wells, 828 01:29:26,533 --> 01:29:32,553 tak si ho odtud vytáhli a udělali ho členem klubu Koeficienty, 829 01:29:32,906 --> 01:29:37,946 který se prý potom proměnil, jak nám tvrdí, v Bilderbergský klub. 830 01:29:38,066 --> 01:29:46,705 Ve skutečnosti existuje jádro, okolo kterého nabalili kouli, která měla realizovat řízení ve světě. 831 01:29:46,825 --> 01:29:53,683 Dokud stačilo to jádro k tomu, aby vydávalo doporučení pro řízení Velké Británie, 832 01:29:53,803 --> 01:29:55,839 tak to nebylo nutné. 833 01:29:55,959 --> 01:30:00,220 Ale jakmile začalo být nutné řídit státy a národy již z nadnárodní úrovně, 834 01:30:00,340 --> 01:30:04,049 tak potom vytvořili ten Bilderbergský klub 835 01:30:04,633 --> 01:30:07,643 i s tím chlapcem z prosté rodiny. 836 01:30:07,763 --> 01:30:14,465 A například Conan Doyle původem z urozené rodiny chápal, 837 01:30:14,585 --> 01:30:20,276 že v té hierarchii stojí níž než Herbert Wells. 838 01:30:20,396 --> 01:30:22,764 Kde to všechno zůstalo? 839 01:30:22,884 --> 01:30:30,885 Západ klesl tak hluboko, že se teď pokouší odhalit procesy, to, o čem já mluvím. 840 01:30:31,005 --> 01:30:34,957 Analytika světových procesů je jako skládanka puzzle. 841 01:30:35,077 --> 01:30:39,535 Jenže ne z kostiček zobrazujících statické stavy ale procesy. 842 01:30:39,655 --> 01:30:45,015 Je nutné odhalovat procesy, kvůli tomu potřebují jak systémové historiky, tak i ty vyšetřovatele. 843 01:30:45,135 --> 01:30:49,945 A my ty znalosti máme, je to Koncepce sociální bezpečnosti 844 01:30:50,065 --> 01:30:55,733 a Dostatečně všeobecná teorie řízení, která je její součástí. 845 01:30:58,023 --> 01:31:06,452 My to máme, my ten mechanismus máme. Máme tedy zbraň k výhře v informační válce. 846 01:31:08,764 --> 01:31:13,033 Stačí se to naučit a uplatňovat to v životě. 847 01:31:18,426 --> 01:31:27,867 Proto bychom jim nějaké ty nové vzdělávací obory záviděli zbytečně. 848 01:31:27,987 --> 01:31:31,411 Nám se stačí rozhlédnout okolo a říci: 849 01:31:31,531 --> 01:31:37,222 „Lidi, já teď vezmu Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti 850 01:31:37,342 --> 01:31:42,152 a rozeberu si všechny ty probíhající procesy. Vždyť se potom stávají zcela očividnými. 851 01:31:42,272 --> 01:31:48,006 Jakýkoliv proces je možné vyčlenit. Já jsem teď spotřeboval celou hodinu, 852 01:31:48,126 --> 01:31:54,081 abych vyložil, jak systém připravuje války, jak to probíhá. 853 01:31:54,201 --> 01:31:57,779 Ukázal jsem… Přičemž jsem to proběhl jen letem světem. 854 01:31:57,899 --> 01:31:59,838 To téma je velice zajímavé, 855 01:31:59,958 --> 01:32:04,271 a každý kdo o to má zájem, se může podle těch bodů, které jsem vytyčil, 856 01:32:04,391 --> 01:32:09,136 rozhlédnout a shromáždit informace a otevře se mu tak překvapující obrázek, 857 01:32:09,256 --> 01:32:13,626 kde všechny ty prvky budou vzájemně propojeny, kde nebudou žádné rozpory, 858 01:32:13,746 --> 01:32:16,355 nesrovnalosti, nic takového tam nebude. 859 01:32:16,475 --> 01:32:22,429 Tedy to, co je teď ve všech těch výzkumech s ohledem na 1. nebo 2. světovou válku. 860 01:32:22,549 --> 01:32:26,149 Byla to jedna válka provedená ve dvou etapách. 861 01:32:26,269 --> 01:32:32,466 Když si vezmete ty odrazové body, které jsem vytyčil, tak k nim může každý z vás, znovu opakuji, 862 01:32:32,586 --> 01:32:35,437 shromáždit faktologické údaje. 863 01:32:35,557 --> 01:32:41,688 Sami si můžete poskládat to puzzle té stoleté přípravy. 864 01:32:41,808 --> 01:32:49,281 Stačí vidět ten proces, do kterého bude každá událost, libovolná událost ve světě zapadat. 865 01:32:49,401 --> 01:32:55,048 V klidu dohledáte místo, kam danou kostičku vložit, to puzzle. 866 01:32:58,812 --> 01:33:02,575 Západ ztrácí schopnost řídit. 867 01:33:02,695 --> 01:33:07,747 A aby se alespoň nějak udrželi, jsou nuceni přistoupit na vytváření těchto berliček 868 01:33:07,867 --> 01:33:11,995 jako jsou systémoví historici a historici vyšetřovatelé. 869 01:33:12,115 --> 01:33:15,010 A nač by to proboha bylo dobré nám? 870 01:33:15,130 --> 01:33:18,356 No nač, když máme v rukou něco takového? 871 01:33:18,476 --> 01:33:23,154 My máme v rukou tu nejlepší informační zbraň na světě, 872 01:33:23,274 --> 01:33:27,996 prostředek k záchraně všech národů na planetě Zemi, 873 01:33:28,116 --> 01:33:34,511 prostředek schopný odvrátit jakoukoliv válku. Jen je to třeba využít. 874 01:33:34,631 --> 01:33:41,950 Je pochopitelné že takové úředníky jako je Glackich, Rogozin a další tato Koncepce nemůže oslovit. 875 01:33:42,070 --> 01:33:46,440 A co víc. Existuje takové elitářské přesvědčení, a to i mezi konceptuály: 876 01:33:46,560 --> 01:33:55,530 „Já vím zcela přesně, jaká klanově-korporativní skupina vymyslela Koncepci, aby vodila pitomce za nos. 877 01:33:55,650 --> 01:33:59,866 Ale já jsem takový chlapík, že mě na tohle nikdo nenachytá.“ 878 01:33:59,986 --> 01:34:04,818 Dobře, že takoví jsou, alespoň se nepletou pod nohama a nenechají se tím zabývat ani jiné, 879 01:34:04,938 --> 01:34:09,990 kteří by nám mohli reálně překážet v našem osvojování si Koncepce sociální bezpečnosti. 880 01:34:10,110 --> 01:34:14,261 To znamená, že probíhá normální proces. Lidé se to učí, lidé to začínají chápat. 881 01:34:14,381 --> 01:34:18,904 A že oni matematiku řízení prohlásili za pseudovědu? 882 01:34:19,024 --> 01:34:24,561 Jen si to představte, že by teď nová inkvizice prohlásila o matematice: „Jedná se o pseudovědu.“ 883 01:34:24,681 --> 01:34:26,255 No jak myslíte. 884 01:34:27,598 --> 01:34:30,261 Zastavíte ten proces? Ne. 885 01:34:30,381 --> 01:34:34,685 Sami zahynete pod koly tohoto historického procesu. 886 01:34:34,805 --> 01:34:44,496 Protože podle zákona času to šlo dříve, dočkat se dříve vlastní přirozené smrti, 887 01:34:44,616 --> 01:34:48,567 když ty procesy probíhaly pomalu. Jenže to je pryč. 888 01:34:48,687 --> 01:34:57,370 To tam uvedli dobře v tom článku ke stoletému výročí konce světové války, ti diplomaté. 889 01:34:57,490 --> 01:35:02,487 Dnes to nebude čtyřletá zákopová válka. Zbraně už jsou jiné. 890 01:35:02,607 --> 01:35:06,256 Dnes je i stav infrastruktury ve světě jiný. 891 01:35:06,376 --> 01:35:13,518 Celý svět stojí na hraně globální ekologické, ekonomické a vojenskopolitické katastrofy 892 01:35:15,141 --> 01:35:25,293 a úkolem všech lidí, kteří k životu přistupují uváženě, a to nezávisle na jejich ideologických přesvědčeních, 893 01:35:26,448 --> 01:35:33,491 je postarat se, aby tu lidstvo mohlo přetrvalo celá staletí. 894 01:35:33,611 --> 01:35:40,450 Globalisté si to uvědomují, proto se také ke Koncepci chovají určitým způsobem. 895 01:35:40,570 --> 01:35:47,878 A podpindosníci a všechna ta „elita“… Co si myslí o sobě Glackich, s jejími sedmi třídami? 896 01:35:47,998 --> 01:35:51,883 Ona si myslí, že toho ví více než kterýkoliv akademik. 897 01:35:52,003 --> 01:35:56,065 Tak čeho může dosáhnout s takovým přístupem ke světu? 898 01:35:56,185 --> 01:36:00,395 Bude se snad učit něco nového, aby to uplatnila ve svém řízení? Ani náhodou. 899 01:36:00,515 --> 01:36:07,466 Takže zbývá jen jedno, aby se sami lidé začali učit tyto nové znalosti a uplatňovali je v řízení. 900 01:36:08,985 --> 01:36:17,810 A opakuji, že vytváření těchto nových oborů je jen ukazatelem krize řízení západní civilizace. 901 01:36:17,930 --> 01:36:22,807 Rusku se tím otevírají všechny možnosti, všechny cesty. 902 01:36:24,612 --> 01:36:26,725 To byla poslední otázka. 903 01:36:26,845 --> 01:36:35,792 Při odpovědi na poslední otázku jsem fakticky řekl všechno o tom, 904 01:36:35,912 --> 01:36:41,229 co Koncepce sociální bezpečnosti představuje pro tento svět. 905 01:36:41,349 --> 01:36:44,839 Koncepce sociální bezpečnosti poskytuje znalosti 906 01:36:44,959 --> 01:36:50,561 a porozumění procesům řízení složitých sociálních supersystémů. 907 01:36:51,133 --> 01:36:59,034 Tohle nikde jinde na světě nenajdete, jen v těch tlustých knihách vnitřního prediktoru SSSR. 908 01:37:00,421 --> 01:37:13,010 A vše to záleží jen na vás samotných, zda tyto nové znalosti využijete ve svých zájmech nebo nevyužijete. 909 01:37:13,649 --> 01:37:20,868 Budete-li se to učit, nebude to lehké, protože jakékoliv studium nových znalostí je těžké. 910 01:37:20,988 --> 01:37:23,443 Jen si vzpomeňte, jak to bylo ve škole. 911 01:37:23,563 --> 01:37:28,021 Jak se vám to chtělo od někoho opsat, od někoho se dozvědět správnou odpověď, 912 01:37:28,141 --> 01:37:31,256 vyhnout se nějaké kontrolní práci... 913 01:37:31,376 --> 01:37:32,863 Chtělo se vám, že? 914 01:37:32,983 --> 01:37:37,925 Ale stejně jste do té školy šli a učili se a učili, protože jste chápali, 915 01:37:38,045 --> 01:37:43,736 že tam získáte nové znalosti, které se vám budou v životě hodit. 916 01:37:43,856 --> 01:37:50,273 Teď už jste dospělí a tak si sami musíte rozhodnout, zda tyto znalosti potřebujete nebo ne. 917 01:37:50,393 --> 01:37:54,763 Nikdo nic nikomu vnucovat nebude, 918 01:37:54,883 --> 01:37:59,649 protože záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích 919 01:37:59,769 --> 01:38:05,063 a někdo dává přednost tomu raději bez námahy utonout. No to se nedá nic dělat. 920 01:38:05,183 --> 01:38:08,519 Svět teď stojí na prahu takové… 921 01:38:08,639 --> 01:38:17,036 Na prahu takových událostí, že se buď svět zhroutí do propasti nebytí, 922 01:38:17,156 --> 01:38:24,850 kdy civilizace na planetě Zemi zmizí, nebo lidé začnou budovat lidskou společnost, 923 01:38:24,970 --> 01:38:32,157 kde své místo najdou všechny státy i národy, i všechny kultury, což znamená vybudovat ruský svět. 924 01:38:32,277 --> 01:38:37,528 Proto si to rozhodněte sami. Braňte zájmy své i své rodiny. 925 01:38:37,648 --> 01:38:42,722 Učte se Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 926 01:38:42,842 --> 01:38:44,130 Buďte šťastni. 927 01:38:44,250 --> 01:38:46,837 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. 928 01:38:46,957 --> 01:38:48,686 Do příštích setkání. 929 01:38:49,919 --> 01:38:59,295 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .