1 00:00:07,857 --> 00:00:11,775 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,460 --> 00:00:21,767 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:21,887 --> 00:00:25,288 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:25,408 --> 00:00:29,316 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:29,436 --> 00:00:33,586 Dnes je 19.11.2018. 6 00:00:33,706 --> 00:00:36,646 A dnešní pořad opět zahájíme otázkou, 7 00:00:36,766 --> 00:00:41,575 tedy přesněji událostí, kterou jste zaznamenal vy sám, Valeriji Viktoroviči. 8 00:00:41,695 --> 00:00:45,713 Co je to za událost a proč vás zaujala? 9 00:00:45,833 --> 00:00:56,806 Tentokrát bych ani neřekl, že jde o obvyklou událost. Dost možná se tomu někdo i zaradoval. 10 00:00:56,926 --> 00:01:02,859 U nás se tu tak či onak pravidelně dostává na přetřes téma, 11 00:01:02,979 --> 00:01:11,068 jakého to na naší planetě Zemi máme geniálního vynálezce, inženýra, organizátora, Elona Muska, 12 00:01:11,188 --> 00:01:13,864 kterému se vše tak zázračně daří, 13 00:01:13,984 --> 00:01:24,467 a zatímco nám v Rusku čouhá sláma z bot, tak on realizuje jeden bombastický projekt za druhým. 14 00:01:24,587 --> 00:01:29,528 Tak ten včera na svém Twitteru zveřejnil následující zprávu: 15 00:01:29,648 --> 00:01:37,368 "Mimochodem SpaceX již neplánuje modernizovat druhý stupeň Falconu 9, aby mohl být opakovaně využíván. 16 00:01:37,488 --> 00:01:43,915 Místo toho urychlíme vývoj vesmírného dopravního programu BFR / Big Falcon Rocket. 17 00:01:44,035 --> 00:01:47,271 Jeho nový design je neuvěřitelně působivý!" 18 00:01:47,391 --> 00:01:52,734 No, v překladu do normálního jazyka to znamená, že to martyrium s Falconem 9 je u konce. 19 00:01:52,854 --> 00:01:57,808 Otevíráme nový projekt. Kořeni sáhněte zas hluboko do svých kapes. 20 00:01:57,928 --> 00:02:01,796 Obrázek vám nakreslíme přímo „kouzelně paradoxní“. 21 00:02:01,916 --> 00:02:06,143 Bavíme se přece o designu, technické charakteristiky jsou podružné. 22 00:02:06,263 --> 00:02:11,563 Opět počítají s reakcí davu, který má historickou paměť plus mínus dva týdny. 23 00:02:11,683 --> 00:02:17,808 Nikdo už si nevzpomene na všechny ty sliby, co měl dokázat Falcon 9. 24 00:02:17,928 --> 00:02:25,098 Takže všem svým obdivovatelům Musk poslal své pozdraveníčko. 25 00:02:29,719 --> 00:02:31,810 Dost lakonické. 26 00:02:31,930 --> 00:02:36,202 No ano, jen na to bylo třeba upozornit, 27 00:02:36,322 --> 00:02:43,034 protože opět nenásledovala na tento jeho tweet v médiích a mezi analytiky adekvátní reakce. 28 00:02:43,843 --> 00:02:48,896 Mimochodem o celé té vesmírné aféře USA 29 00:02:49,016 --> 00:02:56,044 si můžete přečíst v nově vyšlé knize Valerije Viktoroviče O světě křivých zrcadel. 30 00:02:58,227 --> 00:03:07,223 Takže přejdeme k otázkám od našich uživatelů, kteří posílali své zprávy na náš web. 31 00:03:07,343 --> 00:03:09,451 První otázka. 32 00:03:09,571 --> 00:03:15,145 Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím výsledky vojenského cvičení NATO. 33 00:03:15,265 --> 00:03:17,924 Vypadá to, že moc úspěšné nebylo. 34 00:03:18,044 --> 00:03:22,601 A konkrétně norská fregata se potopila a už nás také oficiálně obvinili, 35 00:03:22,721 --> 00:03:26,040 že to ruská armáda rušila signály GPS. 36 00:03:26,160 --> 00:03:33,219 Obviňování ruských hackerů je již daností, se kterou nic nenaděláme. 37 00:03:33,339 --> 00:03:38,089 Když vám něco nevychází, prostě to hoďte na Rusy. 38 00:03:38,209 --> 00:03:46,067 Co se týká toho cvičení Trident Juncture, které proběhlo v Norsku, 39 00:03:46,187 --> 00:03:51,954 tak je třeba chápat jeho podstatu, 40 00:03:52,074 --> 00:03:55,585 abyste ocenili jeho úspěšnost či neúspěšnost. 41 00:03:55,705 --> 00:04:01,582 Já si také myslím, že to cvičení skončilo neúspěchem, 42 00:04:01,702 --> 00:04:07,964 ale ze zcela jiných důvodů, než jsou ty, o kterých se mluví v médiích, 43 00:04:08,084 --> 00:04:16,272 kde počítají různé havárie, poukazují na různé kiksy. 44 00:04:16,392 --> 00:04:24,168 Třeba jak se ukázalo, že tři jejich komunikační úrovně nebyly kompatibilní, 45 00:04:24,288 --> 00:04:34,374 takže nebylo možné řádně koordinovat pohyb vojsk, protože spojení vázlo. 46 00:04:34,494 --> 00:04:40,343 Ale právě proto se pořádají taková cvičení, aby se tyto postupy vyladily, 47 00:04:40,463 --> 00:04:51,595 aby se odhalily případné problémy, nesrovnalosti, a potom se to vše odstraní a znovu nacvičí. 48 00:04:51,715 --> 00:04:53,740 Vždyť proto je to cvičení. 49 00:04:53,860 --> 00:05:00,205 Jinou věcí je, že skutečně ta úroveň nesrovnalostí v organizaci vzájemné součinnosti vojsk 50 00:05:00,325 --> 00:05:05,020 v průběhu toho cvičení byla mimořádně vysoká. 51 00:05:05,140 --> 00:05:18,802 Což v podstatě poukazuje na to, že vyhlášené cvičení neodpovídalo tomu formátu, 52 00:05:18,922 --> 00:05:25,844 v jakém bylo nakonec provedeno, a to znamená, že v plánu bylo něco jiného. 53 00:05:25,964 --> 00:05:35,032 Je nesporné, že účastní-li se cvičení téměř celý bojeschopný kontingent Bundeswehru, 54 00:05:35,152 --> 00:05:40,121 8 tisíc lidí, a to je všechno, co je k dispozici na německém území, 55 00:05:40,241 --> 00:05:48,595 tak musel existovat nějaký zvláštní úkol, kvůli kterému bylo zapotřebí angažovat celý tento bojeschopný kontingent. 56 00:05:48,715 --> 00:05:56,462 Jinak by se toho mohly účastnit jen některé útvary, jako v případě ostatních států. 57 00:05:57,672 --> 00:06:00,313 A co se tedy stalo? 58 00:06:00,433 --> 00:06:08,264 Proč byli tak neúspěšní? Protože toto cvičení mělo mít jinou podobu. 59 00:06:08,384 --> 00:06:16,104 Toto cvičení, forma tohoto cvičení měla být okupací Běloruska. 60 00:06:16,224 --> 00:06:22,293 Dvěma kolonami z Polska a Pobaltí měl probíhat pozemní vpád 61 00:06:22,413 --> 00:06:28,208 a v kombinaci s tím leteckým měl pokrýt obsazení celého Běloruska. 62 00:06:28,328 --> 00:06:36,599 K tomu byl potřebný ten větší počet vojáků, aby pokryli hned celé území. 63 00:06:36,719 --> 00:06:44,027 Když se ale Rusko za Bělorusko postavilo, 64 00:06:44,147 --> 00:06:51,234 protože by to poškodilo i naše státní zájmy, ta okupace Běloruska, 65 00:06:51,354 --> 00:07:00,312 tak bylo zapotřebí změnit i průběh toho cvičení, jenže celá příprava s ohledem na to cvičení již byla v chodu, 66 00:07:00,432 --> 00:07:05,236 a to se jen tak jednoduše zastavit nedá. Museli to rychle změnit. 67 00:07:05,356 --> 00:07:10,463 Proto to udělali jen tak narychlo na koleně. Každé cvičení probíhá podle plánu. 68 00:07:10,583 --> 00:07:13,654 Existuje plán průběhu těch či oněch akcí. 69 00:07:13,774 --> 00:07:19,624 A tak vzali minimální program cvičení, který mohl být proveden v přibližně stejném formátu, 70 00:07:19,744 --> 00:07:23,310 a potom to trochu víc rozpracovali a provedli to cvičení v Norsku. 71 00:07:23,430 --> 00:07:28,372 Proto tolik těch kiksů. Nebylo to dobře připraveno, protože to původně mělo probíhat jinak. 72 00:07:28,492 --> 00:07:41,302 A zde se opět dostáváme k tomu, co vlastně znamená cvičení z pohledu vojenské konfrontace systémů. 73 00:07:42,071 --> 00:07:55,662 A v tomto ohledu to dnes tak trochu uzavřeme, shrneme to, o čem jsme mluvili v posledních dvou pořadech, 74 00:07:55,782 --> 00:08:04,024 o tom, jak vznikají války, jak spolu bojují systémy. 75 00:08:04,144 --> 00:08:14,506 Dnes si promluvíme o tom, kdy z hlediska systému nastupuje nutnost pustit se do boje. 76 00:08:14,626 --> 00:08:17,861 A co je to hybridní válka. 77 00:08:19,952 --> 00:08:27,463 V podstatě pojem hybridní válka není vysvětlen nikde jinde 78 00:08:27,583 --> 00:08:35,798 než v pracích vnitřního prediktoru zveřejněných do června 2018. 79 00:08:36,623 --> 00:08:44,738 A v takovém souhrnu, jaký si teď uděláme, to nenajdete nikde. 80 00:08:44,858 --> 00:08:56,017 Takže v angličtině existují taková dvě slova: válka - war a zboží - wares. 81 00:08:56,137 --> 00:09:00,942 V podstatě bez ohledu na to, že se vyslovují různě, 82 00:09:01,062 --> 00:09:06,994 jsou to slova se stejným kořenem a liší se pouze jedním písmenem. 83 00:09:07,114 --> 00:09:18,493 Válka se píše WAR, a zboží se píše WARE 84 00:09:18,613 --> 00:09:22,482 a v množném čísle je tam ještě S, WARES. 85 00:09:22,602 --> 00:09:28,526 A to vůbec není náhoda. 86 00:09:29,191 --> 00:09:43,837 Je to totiž tak, že důvodem obchodování je skutečnost, že nemůžete nějaké zdroje získat jiným způsobem. 87 00:09:43,957 --> 00:09:56,022 Jestliže je tedy nemůžete získat jinak než koupí, je to důvod pro uzavření obchodu. 88 00:09:56,142 --> 00:09:58,434 Což je ta mírová cesta. 89 00:09:58,554 --> 00:10:05,474 Kdy se dohadujete o ceně a dalších podmínkách, prostě začíná probíhat výměna zboží. 90 00:10:05,594 --> 00:10:11,849 A stejně tak je i válka způsob, jak získat nějaké zdroje. 91 00:10:11,969 --> 00:10:18,299 A zde je nutné si připomenout definici z Koncepce sociální bezpečnosti. 92 00:10:18,419 --> 00:10:19,997 Co je to válka? 93 00:10:20,117 --> 00:10:30,004 Válka, to je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích přírodních energetických a lidských zdrojů. 94 00:10:30,124 --> 00:10:33,812 Zopakuji. Soubor opatření! 95 00:10:33,932 --> 00:10:41,738 A co je to za soubor opatření? My víme, že existuje šest priorit řízení. 96 00:10:42,622 --> 00:11:01,268 Takže těch šest zobecněných priorit řízení jsou „prostředky řízení“ uvnitř jednoho sociálního systému. 97 00:11:01,388 --> 00:11:06,412 A když stejný soubor prostředků, 98 00:11:06,532 --> 00:11:11,255 když úplně stejný soubor prostředků použijete vůči jinému sociálnímu systému, 99 00:11:11,375 --> 00:11:15,843 tak se v případě nekompatibility koncepce řízení tohoto sociálního systému řízení 100 00:11:15,963 --> 00:11:19,258 bude jednat o „prostředky, jimiž je proti němu vedena válka“. 101 00:11:19,378 --> 00:11:22,303 Ty prostředky řízení se tak mění ve zbraně! 102 00:11:22,423 --> 00:11:28,405 Těch šest priorit zobecněných prostředků řízení / válečných zbraní. 103 00:11:28,525 --> 00:11:39,342 Takže těch šest priorit zobecněných prostředků řízení 104 00:11:39,462 --> 00:11:49,307 je přesně to, čemu se dnes obvykle říká hybridní válka. 105 00:11:50,023 --> 00:11:57,284 Ten soubor opatření využívající šest priorit zobecněných prostředků řízení 106 00:11:57,404 --> 00:12:02,106 je v jednom sociálním systému prostředkem řízení 107 00:12:02,226 --> 00:12:09,982 a zároveň prostředkem vedení války proti druhému sociálnímu systému, nejsou-li jejich koncepce řízení kompatibilní. 108 00:12:10,102 --> 00:12:16,154 A suverenita státu znamená, že je řízení podle plné funkce řízení 109 00:12:16,274 --> 00:12:23,708 realizováno státními a společenskými institucemi daného státu. 110 00:12:24,833 --> 00:12:33,449 A žádná z těch šesti priorit řízení v tomto případě nemůže být opominuta. 111 00:12:34,110 --> 00:12:47,342 Intenzita a použití těchto šesti priorit řízení jednoho sociálního systému vůči druhému potom také určuje, 112 00:12:47,462 --> 00:12:53,779 jakou podobu má vedená válka, zda se jedná o studenou válku nebo horkou. 113 00:12:53,899 --> 00:12:59,107 Studená válka je vedena, když hlavní systém řízení, 114 00:12:59,227 --> 00:13:07,851 tedy přesněji konfrontační boj dvou systémů probíhá prostřednictvím vyšších priorit řízení, od páté do první. 115 00:13:07,971 --> 00:13:18,106 A horká válka probíhá, když intenzita a priorita působení probíhá na šesté prioritě. 116 00:13:18,226 --> 00:13:26,078 Ale tato válka na šesté prioritě nikdy neeliminuje působení uplatňované proti nepřátelskému sociálnímu systému 117 00:13:26,198 --> 00:13:29,068 na základě vyšších priorit. 118 00:13:29,188 --> 00:13:35,477 A zde si připomeňte například 2. světovou válku a politickou aktivitu států, 119 00:13:35,597 --> 00:13:40,769 které blokovaly trasy přepravy zboží, kterými byly zajišťovány zdroje. 120 00:13:40,889 --> 00:13:50,703 Vzpomínáte na tu dodávku švédských ložisek do Německa, jakým způsobem tam byly dodávány? 121 00:13:50,823 --> 00:13:58,907 Jak se změnily trasy lodních dodávek po světových oceánech, 122 00:13:59,027 --> 00:14:05,234 jak se změnily trasy výměny zboží mezi jednotlivými státy v závislosti na politické konfrontaci, 123 00:14:05,354 --> 00:14:11,484 což mělo zajistit určitý stav bojujících systémů. 124 00:14:11,604 --> 00:14:19,436 Pro nás byl určen Lend Lease Act a proti Německu a jeho satelitům oficiálně fungovala blokáda. 125 00:14:19,556 --> 00:14:24,066 To znamená, že všechny vyšší priority tu byly přítomny. 126 00:14:24,186 --> 00:14:31,074 Ale ta základní priorita, na které probíhal boj, byla ta šestá, silová, proto se válčilo. 127 00:14:31,194 --> 00:14:34,854 Ale všechny ostatní priority byly také v chodu. 128 00:14:34,974 --> 00:14:43,959 A i když probíhá studená válka, je v ní také ta šestá, silová priorita rozhodně přítomna. 129 00:14:44,079 --> 00:14:48,383 Není vyloučena, vždy je v tom systému přítomna, 130 00:14:48,503 --> 00:14:55,172 protože bez ní by ten systém tu hybridní válku prohrál. 131 00:14:55,841 --> 00:15:00,471 A jak je v tom systému přítomna? 132 00:15:00,591 --> 00:15:05,126 Tak zaprvé, a to je to nejdůležitější, to, o čem jsem už mluvil. 133 00:15:05,246 --> 00:15:08,444 V mírové době musí armáda cvičit. 134 00:15:08,564 --> 00:15:17,368 A provádění vojenských cvičení a manévrů je podstatou vojenského boje nekontaktním způsobem. 135 00:15:19,599 --> 00:15:25,418 Zadruhé. A o tom jsme už mluvili. Takže zadruhé. 136 00:15:25,538 --> 00:15:39,723 Dokonce i v případě studené války probíhá konfrontace dvou systémů vždy i na šesté prioritě. 137 00:15:39,843 --> 00:15:47,502 Nejedná-li se o přímou konfrontaci, probíhá přes takzvané zástupné války (proxy war), 138 00:15:47,622 --> 00:15:55,892 kdy je válka vedena na území třetích států a silami těchto států. 139 00:15:56,012 --> 00:16:03,543 Když si vzpomeneme na existenci SSSR a USA, 140 00:16:03,663 --> 00:16:10,197 tak v sedmdesátých, osmdesátých letech probíhaly neustálé války na africkém kontinentu, 141 00:16:10,317 --> 00:16:14,473 v Latinské Americe, mám na mysli Střední Ameriku. 142 00:16:14,593 --> 00:16:21,513 Tam jsme mohli pozorovat jednou přítomnost Sovětského svazu podporujícího povstalce, 143 00:16:21,633 --> 00:16:25,692 kterým poskytoval ekonomickou pomoc, 144 00:16:25,812 --> 00:16:30,514 mezi kterými působil jeho specnaz a vojenští poradci 145 00:16:30,634 --> 00:16:39,747 a podruhé zase ve stejné roli USA, na straně povstalců, když byl SSSR na straně vlády, zákonných sil. 146 00:16:40,494 --> 00:16:50,112 A tohle všechno se neustále odehrávalo. Ale tohle tu bylo přítomno po celé dějiny lidstva. 147 00:16:50,498 --> 00:16:58,162 A hybridní válka tu existuje přesně tak dlouho jako samo lidstvo. 148 00:16:58,282 --> 00:17:05,621 Protože ještě jednou opakuji, že ta hybridní válka je působení šesti priorit řízení 149 00:17:05,741 --> 00:17:14,442 jednoho sociálního systému vůči druhému sociálnímu systému v případě nekompatibility jejich koncepcí řízení. 150 00:17:14,562 --> 00:17:24,833 V minulosti měla šestá priorita například podobu rytířských turnajů. 151 00:17:25,502 --> 00:17:34,375 To se sjížděli různí rytíři a předváděli určitý stav ozbrojených sil určitých států. 152 00:17:34,495 --> 00:17:40,393 A vládci států, gosudarové… 153 00:17:40,513 --> 00:17:44,611 Tedy je dost těžké je nazývat gosudary, lepší termín bude monarchové. 154 00:17:44,731 --> 00:17:48,603 Ti se na to dívali a činili si na základě toho určité závěry: 155 00:17:48,723 --> 00:17:54,096 „Hm, oni mají takto vybavené rytíře bojující tak a tak, takže my musíme zareagovat tak a tak…“ 156 00:17:54,816 --> 00:18:00,103 A ještě dříve tu ta šestá priorita byla přítomna ve sportovních hrách. 157 00:18:00,223 --> 00:18:09,793 Olympijské hry byly podstatou tohoto boje na šesté prioritě za té takzvané studené války. 158 00:18:09,913 --> 00:18:15,101 A proto ty horké války byly pozastaveny, aby bylo možné uskutečnit olympijské hry, 159 00:18:15,221 --> 00:18:22,693 neboť se jednalo o rozvědku bojem, kterou zjišťovali co může jeden systém postavit proti tomu druhému. 160 00:18:22,813 --> 00:18:27,486 Proto se to pořádalo. To zde to vše má své kořeny. 161 00:18:27,606 --> 00:18:34,769 Ten termín hybridní válka je vyloženě zavádějící pojem, který má svádět z cesty. 162 00:18:34,889 --> 00:18:41,373 A proto také existuje tolik jeho různých definic. Jednomu se líbí Military Balance z roku 2015, 163 00:18:41,493 --> 00:18:46,022 když tu je Koncepce sociální bezpečnosti, či něco jiného… 164 00:18:46,142 --> 00:18:52,562 Tyto všechny zavádějící definice mají jeden jediný cíl, 165 00:18:52,682 --> 00:18:59,043 a tím je zakrývat, jak je ve skutečnosti společnost řízena! 166 00:18:59,163 --> 00:19:06,861 Jak ve skutečnosti probíhá boj mezi sociálními systémy, jakou má ta válka skutečnou podobu, 167 00:19:06,981 --> 00:19:10,796 odkud se dá očekávat útok a jak bude proveden. 168 00:19:10,916 --> 00:19:17,637 Termín hybridní válka byl zaveden úplně stejně jako termín geopolitika, 169 00:19:17,757 --> 00:19:23,939 aby to poskytovalo pravděpodobná vysvětlení, a lidé se nedobrali skutečné pravdy, 170 00:19:24,059 --> 00:19:30,163 aby ta vysvětlení probíhajících událostí zněla pravděpodobně s ohledem na řízení a vzájemný boj. 171 00:19:30,283 --> 00:19:37,338 To je důvod potřeby zavést termín hybridní válka. Vždyť je v podstatě tak deset let starý. 172 00:19:37,458 --> 00:19:40,219 Rozšířil se až v poslední době. 173 00:19:40,339 --> 00:19:45,620 To proto, že obyvatelstvo, obyčejní lidé si povšimli, 174 00:19:45,740 --> 00:19:57,785 že občas nevojenské prostředky buď nahrazují nebo doplňují vedení bojových akcí 175 00:19:57,905 --> 00:20:04,369 ve snaze dosáhnout válečných cílů. 176 00:20:04,489 --> 00:20:08,973 No a když jsou takto využívány, tak je potřeba to přece nějak vysvětlit. 177 00:20:09,093 --> 00:20:13,224 A tak si vymysleli ty bludy s tou hybridní válkou. 178 00:20:13,789 --> 00:20:16,695 Máme šest priorit řízení. 179 00:20:16,815 --> 00:20:24,745 Hybridní válka je vzájemný boj systémů na všech šesti prioritách řízení. 180 00:20:24,865 --> 00:20:28,248 To je ta definice hybridní války. 181 00:20:28,368 --> 00:20:36,092 A válka je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích přírodních, energetických a lidských zdrojů. 182 00:20:36,212 --> 00:20:43,911 To je všechno, není třeba víc mudrovat a nic dalšího vymýšlet a vynalézat. 183 00:20:44,031 --> 00:20:56,796 A kdy se systém dostává do stavu, kdy začne být v řízení dominantní šestá priorita řízení, tedy válečný střet? 184 00:20:56,916 --> 00:21:07,041 Z hlediska Koncepce sociální bezpečnosti znamená přistoupení k řízení prostředky na šesté prioritě, 185 00:21:07,161 --> 00:21:12,074 že si systém neporadil s řízením, 186 00:21:12,194 --> 00:21:21,709 a proto je nucen touto formou likvidovat chybu svého řízení na vyšších prioritách řízení. 187 00:21:21,829 --> 00:21:26,442 Ale tak to je z hlediska Koncepce sociální bezpečnosti. 188 00:21:26,562 --> 00:21:35,778 Globální prediktor s tímto celkově souhlasí a pracuje v souladu s těmito principy, 189 00:21:35,898 --> 00:21:42,259 ale přitom se on sám, globální prediktor vyznačuje svou konceptuální osobitostí. 190 00:21:42,379 --> 00:21:57,639 On někdy vidí v rozpoutání války na šesté prioritě žádoucí výsledek, 191 00:21:58,231 --> 00:22:07,103 plánovaný výsledek konkrétního řízení ve vztahu k nějakému konkrétnímu systému. 192 00:22:08,930 --> 00:22:21,172 Globální prediktor v celé řadě případů nepovažuje vedení války za prohru řízení 193 00:22:21,292 --> 00:22:24,619 na pěti vyšších prioritách a nejen to, 194 00:22:24,739 --> 00:22:38,481 globální prediktor považuje vedení války na šesté prioritě za úspěšný výsledek řízení na vyšších prioritách. 195 00:22:39,099 --> 00:22:43,136 Jak to? Prostě tak. O čem jsme minule mluvili? 196 00:22:43,256 --> 00:22:48,820 Mluvili jsme o tom, jak byla připravována válka, 1. světová válka, 197 00:22:48,940 --> 00:22:54,658 a přesněji světová válka sestávající ze dvou etap, které byly nazvány 1. a 2. světová válka. 198 00:22:54,778 --> 00:22:59,442 Oni to připravovali, cílevědomě se o to snažili a vytvářeli vhodné podmínky, 199 00:22:59,562 --> 00:23:03,480 prosazovali potřebné kádry, formovali ekonomiky. 200 00:23:03,600 --> 00:23:07,441 To znamená, že zcela cílevědomě posouvali celý svět k válce. 201 00:23:07,561 --> 00:23:08,951 A proč? 202 00:23:09,071 --> 00:23:18,086 Ta věc se má tak, že z mravního hlediska toho řízení, které uplatňuje globální prediktor, 203 00:23:18,206 --> 00:23:23,929 je válka prostředkem korekce fungování systémů. 204 00:23:24,049 --> 00:23:27,983 Jedná se o prostředek k přebudování světa. 205 00:23:28,103 --> 00:23:30,247 Je to jako ve stavebnictví, 206 00:23:30,367 --> 00:23:36,316 když v budově bouráte nějaké stěny, abyste to tam přebudovali a změnili jednotlivé místnosti. 207 00:23:36,436 --> 00:23:43,749 Nebo když zcela zbouráte jednu budovu, protože majiteli již její architektura nevyhovuje 208 00:23:43,869 --> 00:23:47,221 a postaví se tam budova zcela nová. 209 00:23:47,341 --> 00:23:54,165 Takže lokální války jsou bouráním některých stěn v jedné budově 210 00:23:54,285 --> 00:24:00,467 a světová válka znamená zbourání celé budovy, aby se místo ní postavilo něco nového. 211 00:24:00,587 --> 00:24:07,590 A proto máme… Bože, teď mi to vypadlo. 212 00:24:07,710 --> 00:24:15,255 …jednou Vestfálský světový systém, podruhé Vídeňský kongres/Koncert velmocí a další podobné varianty. 213 00:24:15,375 --> 00:24:18,573 Nebo třeba Jaltský mír... 214 00:24:18,693 --> 00:24:23,536 Ta přestavba je přesně to, oč usiluje globální prediktor. 215 00:24:23,656 --> 00:24:31,227 Takže pro globální prediktor je válka oprávněným prostředkem řízení. 216 00:24:31,844 --> 00:24:37,734 Zatímco z hlediska Koncepce sociální bezpečnosti nevyhnutelně, 217 00:24:37,854 --> 00:24:44,832 bezvýhradně válka na šesté prioritě znamená prohru řízení na pěti vyšších prioritách, 218 00:24:44,952 --> 00:24:48,638 a ve své podstatě to tak také je. 219 00:24:48,758 --> 00:24:54,296 Vždyť globální prediktor si nedokázal poradit s růstem počtu obyvatel, 220 00:24:54,416 --> 00:25:01,909 s přeformátováním států, například v Evropě, což potom vedlo k Vestfálskému systému. 221 00:25:02,029 --> 00:25:07,225 Nezbylo mu než silovou cestou smést jedny státy a začlenit mezi ně jiné, 222 00:25:07,345 --> 00:25:12,445 měnit v některých státech jejich vedení za jiné, 223 00:25:12,565 --> 00:25:18,232 jako například v případě Velké francouzské revoluce a revoluce v Rusku. 224 00:25:18,352 --> 00:25:22,167 Oni si přece nedokázali poradit na vyšších prioritách. 225 00:25:22,287 --> 00:25:26,694 Jenže je to tak, že globální prediktor takový cíl ani nesleduje. 226 00:25:26,814 --> 00:25:31,735 Oni využívají válku jako obvyklou prioritu řízení. 227 00:25:31,855 --> 00:25:39,103 A jen taková válka, která pro ně znamená nepřijatelnou újmu, 228 00:25:39,223 --> 00:25:44,788 jako je konec civilizace na planetě Zemi, je pro globální prediktor nepřijatelná. 229 00:25:44,908 --> 00:25:47,235 A my teď stojíme na její hraně. 230 00:25:47,355 --> 00:25:51,844 Proto je globální prediktor nucen počítat s Ruskem. 231 00:25:55,608 --> 00:26:01,163 My ale nesmíme zapomínat na cíle globálního prediktoru ve vztahu k Rusku. 232 00:26:01,283 --> 00:26:09,455 Máme u nás takového komedianta Žvaněckého, který řekl následující: 233 00:26:09,575 --> 00:26:15,071 „Mým snem je srovnat se zemí místo, kde bylo Rusko a vybudovat tam něco nového.“ 234 00:26:15,191 --> 00:26:17,025 Srovnat se zemí! 235 00:26:17,145 --> 00:26:20,831 Dejte si to do souvislosti s tím, o čem jsem právě teď mluvil, 236 00:26:20,951 --> 00:26:29,019 že cílem globálního prediktoru je využití války stylem zboření celé budovy a vystavění nové. 237 00:26:29,139 --> 00:26:32,270 Ve vztahu k Rusku je již všechno předurčeno. 238 00:26:32,390 --> 00:26:35,191 Má zde být kupa státečků bez suverenity, 239 00:26:35,311 --> 00:26:41,569 které budou své zdroje dodávat k dispozici vyspělejším civilizacím. 240 00:26:41,689 --> 00:26:46,733 Ale máme vůbec zapotřebí všímat si nějakého komedianta? 241 00:26:46,853 --> 00:26:52,472 Těch jeho řečí, té nelíčené nenávisti k Rusku? 242 00:26:53,213 --> 00:26:54,509 Máme. 243 00:26:54,629 --> 00:27:00,455 Protože tohle bylo řečeno v pořadu, který se jmenuje Na stráži po celém státě 244 00:27:01,113 --> 00:27:09,939 a sám ten pořad je napodobeninou amerického pořadu. 245 00:27:10,474 --> 00:27:15,103 Tak je to. Máme v zemi cizího strážce, který se prořekl. 246 00:27:17,530 --> 00:27:21,892 Když to tedy v krátkosti shrneme, 247 00:27:22,632 --> 00:27:27,221 tak hybridní válka je válka na všech šesti prioritách. 248 00:27:27,341 --> 00:27:29,195 Intenzita války... 249 00:27:30,183 --> 00:27:35,614 Tedy přesněji intenzita a přednost v pořadí využívání priorit řízení určují, 250 00:27:35,734 --> 00:27:38,453 zda probíhá válka studená nebo horká. 251 00:27:38,573 --> 00:27:43,988 A válka je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích přírodních, energetických a lidských zdrojů. 252 00:27:44,108 --> 00:27:47,879 A systémy se k té horké válce uchylují jen v jednom případě, 253 00:27:47,999 --> 00:27:54,110 když nemají možnost vyřešit řídící úkol jinými, neválečnými způsoby. 254 00:27:54,230 --> 00:28:00,898 Z hlediska řízení, z hlediska Koncepce sociální bezpečnosti se jedná o selhání řízení, 255 00:28:01,018 --> 00:28:04,087 neboť jde o prohru v boji na vyšších prioritách řízení. 256 00:28:04,207 --> 00:28:10,119 Ale pro globální prediktor existuje celé spektrum případů, kdy je válka žádoucím cílem jeho řízení 257 00:28:10,239 --> 00:28:15,917 sledujícím přestavbu světa buď na globální nebo lokální úrovni. 258 00:28:16,683 --> 00:28:21,045 Podle mne, jsem to dnes vyložil dost stručně. 259 00:28:21,165 --> 00:28:25,818 Kdy se systémy uchylují k válce a co je to hybridní válka. 260 00:28:25,938 --> 00:28:30,653 Tu definici hybridní války v té podobě, jakou jsem uvedl, nikde jinde nenajdete. 261 00:28:30,773 --> 00:28:34,089 Proto jestli chcete, si to můžete poznamenat. 262 00:28:37,277 --> 00:28:39,520 K dalším otázkám. 263 00:28:40,013 --> 00:28:46,556 Valeriji Viktoroviči okomentujte takzvaný britský ministro-pad 264 00:28:46,676 --> 00:28:54,764 a konkrétně ve Velké Británii dobrovolně odstoupili čtyři ministři na protest proti brexitu. 265 00:28:54,884 --> 00:28:59,002 Ještě i ministerští tajemníci rezignovali. 266 00:28:59,476 --> 00:29:01,595 A jak to bylo provedeno? 267 00:29:01,715 --> 00:29:06,162 Společnost Velké Británie i celého světa byla udržována v napětí, 268 00:29:06,282 --> 00:29:12,293 protože periodicita každého dalšího odstoupení byla přibližně jedna hodina. 269 00:29:12,413 --> 00:29:16,531 To znamená odstoupení jednoho ministra, za hodinu druhého, 270 00:29:16,651 --> 00:29:22,559 za hodinu třetího, za další hodinu čtvrtého a potom ještě ta drobotina. 271 00:29:23,814 --> 00:29:27,640 A co je to všechny tak popadlo? 272 00:29:27,760 --> 00:29:32,372 Všichni tvrdí, že prý kvůli brexitu. A co je s tím brexitem? 273 00:29:32,492 --> 00:29:36,589 Je už na čase vystoupit. Británie si to přece odhlasovala, 274 00:29:36,709 --> 00:29:41,157 zbavila se té přítěže v podobě Evropy, tak by teď měla vzkvétat. 275 00:29:41,277 --> 00:29:45,868 Ale nějak se teď té Británii nechce a sama se tomu vzpouzí. 276 00:29:45,988 --> 00:29:51,278 Jen se podívejte, jak narůstá uvnitř Velké Británie hnutí, 277 00:29:51,398 --> 00:29:55,270 že by se to referendum mělo zopakovat a potvrdit. 278 00:29:55,390 --> 00:30:01,030 A proč? Protože ta opatření, které Evropa uplatnila vůči Velké Británii, 279 00:30:01,150 --> 00:30:06,092 které zatím použila nesystémově, ale už i tak předvedla, 280 00:30:06,212 --> 00:30:11,152 jak Velká Británie vlastně na Evropě parazitovala. 281 00:30:11,272 --> 00:30:18,209 Takže když se Velká Británie od Evropy odtrhne, nezbývá jí než se propadnout do bezvýznamnosti. 282 00:30:18,329 --> 00:30:25,636 A proto vedení Velké Británie nezbývalo než dokola zpívat tu nekonečnou písničku 283 00:30:26,746 --> 00:30:30,367 o tom psovi, co jitrničku sežral. 284 00:30:31,601 --> 00:30:37,774 A teď nastal čas uzavřít tu dohodu, na základě které se má uskutečnit brexit. 285 00:30:37,894 --> 00:30:40,119 Takže co musí udělat? 286 00:30:40,239 --> 00:30:48,578 Je nutné přivést systém do takového stavu, kdy v ideálním případě vůbec nedokáže uzavřít dohodu o brexitu... 287 00:30:48,698 --> 00:30:53,965 Jen si to představte, koná se evropský summit, kde má být uzavřena ta dohoda o brexitu, 288 00:30:54,085 --> 00:31:01,988 a Velká Británie najednou nemá vládu, protože je právě v procesu sestavování nové vlády. 289 00:31:02,108 --> 00:31:05,383 Takže se to všechno zase musí odložit. 290 00:31:05,503 --> 00:31:09,559 Vždyť se na ně podívejte, jak to neustále protahují, protahují a protahují. 291 00:31:09,679 --> 00:31:14,229 Já jsem v podstatě o brexitu řekl všechno, už tehdy, kdy se to referendum konalo. 292 00:31:14,349 --> 00:31:16,945 A přesně tak to probíhá. 293 00:31:17,065 --> 00:31:22,088 Tehdy to nemohli zlomit přes koleno, celou Evropu připravovali k přeformátování, 294 00:31:22,208 --> 00:31:25,544 jenže to museli pozastavit a Evropu opět trochu stabilizovat. 295 00:31:25,664 --> 00:31:29,350 Proto museli tehdy nechat zvítězit přívržence brexitu, 296 00:31:29,470 --> 00:31:33,671 aby Británie začala mít toho brexitu plné zuby, mínění lidí se zcela otočilo 297 00:31:33,791 --> 00:31:37,670 a mohli tam nakonec prohlásit: „To stačí, my se chceme vrátit do Evropy.“ 298 00:31:37,790 --> 00:31:45,056 Tak přesně tak to probíhá. A teď je v plánu to vyřešit tak, že se vše buď prostě vrátí, 299 00:31:45,176 --> 00:31:49,561 nebo bude uzavřena taková dohoda, na jejímž základě Velká Británie formálně vystoupí, 300 00:31:49,681 --> 00:31:53,244 ale prakticky zůstane v rámci sjednocené Evropy. 301 00:31:53,364 --> 00:31:57,502 Já znovu opakuji, že vystoupení Velké Británie ze sjednocené Evropy 302 00:31:57,622 --> 00:32:00,362 znamená pro Velkou Británii ekonomickou smrt, 303 00:32:00,482 --> 00:32:03,736 protože parazituje na Evropě a tak si to prostě nemůže dovolit. 304 00:32:03,856 --> 00:32:06,843 To bylo jasné všem analytikům ihned. 305 00:32:06,963 --> 00:32:11,039 Už když proběhlo to referendum, tak všichni říkali: „Pánové, zbláznili jste se?“ 306 00:32:11,159 --> 00:32:14,434 Mám na mysli ty analytiky, kteří normálně hodnotí situaci. 307 00:32:14,554 --> 00:32:18,631 Ti všichni si okamžitě uvědomovali, že to Velká Británie neustojí. Vždyť co může dělat? 308 00:32:18,751 --> 00:32:25,503 Tisknout libry a díky měnovému kurzu získávat zdroje, zboží a služby, které sama neprodukuje? 309 00:32:25,623 --> 00:32:27,498 Takto to také dělá. 310 00:32:30,394 --> 00:32:36,501 Přeneseme se na druhou stranu anglického kanálu, kterému tam říkají Lamanšský. 311 00:32:37,110 --> 00:32:42,880 Ve Francii jsou nepokoje proti zvyšování cen paliv, 312 00:32:43,000 --> 00:32:48,394 v jejichž průběhu zemřela žena a zraněno bylo více než sto lidí. Co se tam děje? 313 00:32:48,514 --> 00:32:52,919 Co se tam děje? No přece občanská aktivita. 314 00:32:53,039 --> 00:32:57,157 Lidé se úplně sami, aniž by je kdokoliv organizoval, 315 00:32:57,277 --> 00:33:01,519 vydali najednou do ulic protestovat proti zvyšování cen paliv. 316 00:33:01,639 --> 00:33:07,403 Více než 280 tisíc lidí se samo rozhodlo a šlo do ulic. 317 00:33:07,523 --> 00:33:13,287 Potom se tedy ukázalo, že se samy o sobě organizovaly skupiny v Twitteru a Facebooku, 318 00:33:13,407 --> 00:33:17,874 samo o sobě se určilo, kde se sejdou a jak budou protestovat, 319 00:33:17,994 --> 00:33:22,071 jak se obléknout, to všechno samo o sobě. 320 00:33:23,614 --> 00:33:29,560 Ve Francii byla provedena zkouška organizace globálních nepokojů 321 00:33:29,680 --> 00:33:39,353 s cílem svržení vlády a uvržení státu do neřiditelného chaosu za účelem následné destabilizace Evropy. 322 00:33:39,473 --> 00:33:41,636 Což je hrozné znamení. 323 00:33:41,756 --> 00:33:46,739 Pochopí lidé stojící v čele Evropy tento znak nebo nepochopí? 324 00:33:46,859 --> 00:33:53,240 Pochopí ho Macron nebo ne? Nebo se pořád bude pokoušet hrát na dvě strany? 325 00:33:54,330 --> 00:33:57,786 Trump mu vše řekl, popsal celý jeho osud. 326 00:33:57,906 --> 00:34:04,123 Jestliže bude hrát na dvě strany, bude to on, komu zazvoní hrana, jemu, Macronovi. 327 00:34:04,243 --> 00:34:08,422 Takže fofrem k telefonu, i když sotva bude volat Putinovi. 328 00:34:08,542 --> 00:34:12,990 Ať tedy běží volat Trumpovi a kaje se. 329 00:34:15,417 --> 00:34:25,396 Jen Trump má možnost ve svém boji se státní elitou ušetřit Evropu toho blížícího se kataklyzmatu, 330 00:34:25,516 --> 00:34:34,098 do kterého se ji snaží nahnat státní elita USA, která přichází o své řízení Evropy. 331 00:34:38,809 --> 00:34:46,380 A z Evropy se přemístíme na Dálný Východ. Je tu otázka na mírovou smlouvu s Japonskem. 332 00:34:46,667 --> 00:34:52,037 Valeriji Viktoroviči, to tu mírovou smlouvu tak neodkladně potřebujeme? 333 00:34:52,157 --> 00:34:59,053 Nač bychom vůbec měli jednat o Šikotanu a Habomajských ostrovech, dokud je Japonsko okupované USA? 334 00:34:59,173 --> 00:35:03,744 Samozřejmě že Japonci v privátních rozhovorech říkají: "Ano, my sloužíme věrně a čestně okupantovi, 335 00:35:03,864 --> 00:35:10,163 ale máme takový povahový rys, že zabodneme samurajský meč nepříteli do zad, když to nejméně čeká." 336 00:35:10,283 --> 00:35:13,495 Ale k tomu jsou sotva už připraveni. 337 00:35:13,615 --> 00:35:18,248 A vůbec, jaké východisko s ohledem na ty ostrovy by pro nás bylo nejpříznivější? 338 00:35:18,368 --> 00:35:21,745 Nu což, já myslím, že Japonský federální okruh 339 00:35:21,865 --> 00:35:30,468 by byl tím nejvhodnějším formátem existence Japonska v nadcházejícím století. 340 00:35:32,196 --> 00:35:42,833 A co se týče současnosti? Ten, kdo myslí na rok dopředu, ten zasadí pšenici, 341 00:35:42,953 --> 00:35:51,885 ten, kdo myslí na desetiletí dopředu, ten zasadí stromy, a ten, kdo přemýšlí o věčnosti, ten vychovává děti. 342 00:35:52,831 --> 00:35:57,522 Japonsko je stát s nejstarším obyvatelstvem, který vymírá. 343 00:35:57,642 --> 00:36:01,451 My jsme teď mluvili o hybridní válce, 344 00:36:04,166 --> 00:36:16,717 že šestá priorita řízení, tedy silový střet, na kterém je založeno řízení světa ze strany USA: 345 00:36:16,837 --> 00:36:23,505 „Kam připluje naše letadlová loď, tam přiletí naše letadla a všechno vybombardují, 346 00:36:23,625 --> 00:36:27,744 tam přiletí naše rakety, protože my jsme ti, co mají vždy navrch.“ 347 00:36:27,864 --> 00:36:35,047 Až na to, že přímo na bojišti se Američané nijak nevyznamenali. Ale zabíjet civilisty… 348 00:36:35,167 --> 00:36:37,289 Jak to teď sami doložili. 349 00:36:37,409 --> 00:36:47,391 Dokonce i podle jejich vlastních údajů je z půldruhého tisíce mrtvých po náletu té jejich americké koalice, 350 00:36:47,511 --> 00:36:53,769 dokonce i podle jejich údajů z nich bylo 900 civilistů. Tak koho to vlastně zabíjíte? 351 00:36:54,712 --> 00:36:59,547 Půldruhého tisíce mrtvých a z toho 900 civilistů? 352 00:36:59,958 --> 00:37:01,463 Co to má být? 353 00:37:01,583 --> 00:37:07,262 To je obvyklý způsob amerických bojových akcí, který se od našeho zásadně liší. 354 00:37:07,382 --> 00:37:12,467 No a Japonsko je nepotopitelná letadlová loď Spojených států. 355 00:37:12,587 --> 00:37:20,555 A to je pro Rusko určitý problém a to i z hlediska šesté priority. 356 00:37:20,675 --> 00:37:25,017 Musíme ten problém řešit? Musíme. A co pro to musíme udělat? 357 00:37:25,137 --> 00:37:32,032 Musíme navázat kultivovaný dialog s japonským obyvatelstvem. 358 00:37:32,152 --> 00:37:38,677 Chceme snad, aby se potom Japonsko změnilo v nepotopitelnou letadlovou loď Číny 359 00:37:38,797 --> 00:37:42,442 ohrožující Rusko? Nechceme. 360 00:37:42,562 --> 00:37:50,749 A tak musíme teď… My teď máme možnost to prostřednictvím kultivovaného dialogu zaonačit tak, 361 00:37:50,869 --> 00:37:58,079 aby se až USA odejdou, Japonsko ocitlo ve vlivové oblasti Ruska. 362 00:37:58,199 --> 00:38:03,119 A ten proces bylo zapotřebí začít již… 363 00:38:03,788 --> 00:38:10,501 No a teď suďte, zda to potřebujeme, či ne a nakolik je nezbytný 364 00:38:11,478 --> 00:38:13,433 ten dialog. 365 00:38:14,205 --> 00:38:21,174 Pracovat se musí vytrvale a plánovitě v rámci ruského světa, 366 00:38:21,294 --> 00:38:25,701 který zachovává všechny kultury a všechny národy. 367 00:38:27,064 --> 00:38:33,108 Budou-li Japonci rozumní, tak zůstanou na této planetě, 368 00:38:33,228 --> 00:38:39,280 budou žít na svém území a zachovají si svou kulturní identitu v rámci ruského světa. 369 00:38:39,400 --> 00:38:47,613 Nebudou-li Japonci rozumní, tak vlivem okupačního faktoru ze strany USA 370 00:38:47,733 --> 00:38:53,195 přijdou nejen o svou kulturní identitu, ale navíc vymřou. 371 00:38:53,315 --> 00:38:57,284 Japonský národ je ten nejstarší a vymírá. 372 00:38:57,404 --> 00:39:08,471 Jeho mladé pokolení je vystaveno různým psychickým vlivům, které vůbec nenapomáhají tomu, 373 00:39:08,591 --> 00:39:14,869 aby z něho vyrostli sociálně aktivní členové společnosti. 374 00:39:14,989 --> 00:39:21,811 Takže volbu mají jen jednu. Chtějí-li se zachránit, Rusko jim otevírá dveře. 375 00:39:21,931 --> 00:39:26,569 Jestliže nechtějí, tak se nedá nic dělat. 376 00:39:26,689 --> 00:39:35,763 To obyvatelstvo, které zůstane po americké nadvládě na japonském území, se stejně stane součástí Ruska, 377 00:39:35,883 --> 00:39:39,363 bude z nich Japonský federální okruh. 378 00:39:41,292 --> 00:39:44,828 To byla pro dnešek poslední otázka. 379 00:39:47,658 --> 00:39:59,613 Dnes jsme v podstatě udělali takové shrnutí tématu pojednávajícího o tom, co je to válka. 380 00:39:59,733 --> 00:40:07,198 Jak války začínají. Čím se liší systémové války od válek rozpoutaných hlupáky. 381 00:40:07,318 --> 00:40:14,702 Co je to ta hybridní válka. To všechno, o čem jsem mluvil, není v žádném jiném zdroji. 382 00:40:14,822 --> 00:40:20,509 A proč jsme byli nuceni obětovat tolik času na to vysvětlení? 383 00:40:20,629 --> 00:40:26,878 Z jednoho jednoduchého důvodu, že dále ta nutnost vracet se k porozumění podstatě válek 384 00:40:26,998 --> 00:40:32,142 a tomu, jak začínají, bude stále více a více potřebná. 385 00:40:32,262 --> 00:40:39,978 Už teď všichni stále více opakují, že ve vzduchu je cítit válka. A chceme snad, aby válka začala? Nechceme. 386 00:40:40,098 --> 00:40:45,846 Proto jsem byl nucen věnovat se tomuto bloku teorie, přičemž v minimálním rozsahu, 387 00:40:45,966 --> 00:40:52,757 protože o tom se dá mluvit a mluvit. Je to téma na nejednu knihu. 388 00:40:52,877 --> 00:40:56,656 Jenže je nutné si uvědomit jednoduchou věc. 389 00:40:56,776 --> 00:41:07,144 Hybridní válku je možné pochopit pouze na základě prací vnitřního prediktoru zveřejněných do června roku 2018. 390 00:41:07,264 --> 00:41:12,971 Tam to porozumění způsobu vedení hybridní války najdete. 391 00:41:13,091 --> 00:41:20,204 Není to tam vyjádřeno v té podobě, v jaké jsem vám to teď vyložil, ale najdete to tam, je to tam také vyložené. 392 00:41:20,324 --> 00:41:28,161 Možná časem napíšeme tuto práci o válce i o státu o jeho suverenitě. 393 00:41:28,281 --> 00:41:35,233 Co je to vlastně stát, jak se formuje a proč je minimálně potřebný počet obyvatelstva 10 miliónů. 394 00:41:37,484 --> 00:41:43,391 Ale ať už to napíšeme či ne, život běží dál a všichni žijeme dnes, 395 00:41:43,511 --> 00:41:47,811 bránit zájmy své a své rodiny také musíte už dnes. 396 00:41:47,931 --> 00:41:57,617 Nesmíte se stát součástí cizího scénáře, aby vás ani vaše okolí systém nepřivedl do stavu války. 397 00:41:57,737 --> 00:42:03,065 Cizí systém. Stejně jako to bylo provedeno na Ukrajině. 398 00:42:03,185 --> 00:42:11,327 Teď tam probíhá na Donbasu válka a kolik to už trvá let. Už je to delší než Velká vlastenecká válka. 399 00:42:11,447 --> 00:42:24,796 A opět zopakuji, že jde o objektivní danost, neboť s ohledem na rozvoj společnosti takové války, 400 00:42:24,916 --> 00:42:31,033 jako byla 2. světová, tedy ty masové, už nebudou. 401 00:42:31,153 --> 00:42:37,140 Teď je k dispozici dost jiných způsobů vedení války 402 00:42:37,260 --> 00:42:42,348 a jsou-li masově potřebné prostředky šesté priority tak tím způsobem, 403 00:42:42,468 --> 00:42:47,621 jako kdyby bleskově vpadli do Běloruska a bránili ho tak vlastním tělem, jak se říká, 404 00:42:47,741 --> 00:42:50,706 aby s tím ten druhý systém nemohl už nic dělat. 405 00:42:50,826 --> 00:42:59,683 A ve všech ostatních případech jde o zástupné války a války jinými prostředky. 406 00:42:59,803 --> 00:43:04,441 Na ukrajinském území teď probíhá taková zástupná válka. 407 00:43:04,561 --> 00:43:09,250 Chcete snad, aby taková válka začala probíhat i u vás? 408 00:43:09,370 --> 00:43:16,812 Takže to musíme zařídit tak, aby ta válka na ukrajinském území skončila a nerozšířila se na ruské území. 409 00:43:16,932 --> 00:43:18,921 To zajistí mír všude. 410 00:43:19,041 --> 00:43:24,194 A napomoci tomu můžete, i když sami nepůsobíte ve vysoké politice, 411 00:43:24,314 --> 00:43:27,126 když bráníte zájmy své a své rodiny. 412 00:43:27,246 --> 00:43:36,204 Abyste se SAMI OD SEBE nerozhodli a nešli na majdan v Kyjevě, 413 00:43:36,324 --> 00:43:42,145 nebo na náměstí Bastily v Paříži, jako to udělali lidé teď tam. 414 00:43:42,265 --> 00:43:48,832 Abyste se nestali pěšáky v cizích rukách, panákem, loutkou v cizích rukách. 415 00:43:48,952 --> 00:43:56,214 Abyste dokázali ubránit zájmy své i své rodiny, musíte mít znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů 416 00:43:56,334 --> 00:43:59,557 a takové znalosti najdete pouze v jediném zdroji, 417 00:43:59,677 --> 00:44:04,392 v pracích vnitřního prediktoru SSSR, v Koncepci sociální bezpečnosti. 418 00:44:04,512 --> 00:44:10,522 Čtěte knihy vnitřního prediktoru SSSR, osvojujte si znalosti. 419 00:44:10,642 --> 00:44:15,973 Buďte konceptuálně mocní a braňte zájmy své i své rodiny. 420 00:44:16,093 --> 00:44:19,306 Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. 421 00:44:19,426 --> 00:44:21,343 Do příštích setkání. 422 00:44:21,463 --> 00:44:32,062 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .