1 00:00:08,361 --> 00:00:12,147 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,435 --> 00:00:21,426 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.r 3 00:00:21,546 --> 00:00:25,527 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:25,647 --> 00:00:29,868 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:29,988 --> 00:00:33,590 Dnes je 26.11.2018. 6 00:00:34,661 --> 00:00:39,121 Začneme otázkou od Vjačeslava, 7 00:00:39,624 --> 00:00:46,167 kterou pokládali i mnozí další, a to i v komentářích pod naším posledním videem, 8 00:00:46,287 --> 00:00:50,467 ptali se úplně stejně, proč tato otázka minule nezazněla? 9 00:00:50,587 --> 00:00:55,898 Takže Vjačeslav píše: Je podivné, že se Pjakin ani slovíčkem nezmínil o tom, 10 00:00:56,018 --> 00:01:00,074 že Viktor Alexejevič Jefimov byl zadržen pro podezření z korupce. 11 00:01:00,194 --> 00:01:03,304 Vždyť všichni pracují pro stejnou věc? 12 00:01:03,424 --> 00:01:07,398 Chtěli bychom slyšet analýzu, protože co když si takto přijdou i pro něj? 13 00:01:07,518 --> 00:01:13,714 Takto to vypadá, že je mu buď úplně jedno, když je Koncepce takovým způsobem diskreditována, 14 00:01:13,834 --> 00:01:16,594 nebo o tom záměrně mlčí. 15 00:01:16,714 --> 00:01:21,491 A z jakého důvodu, to už je otázka. Je zcela očividné, že to nemůže nevědět. 16 00:01:21,611 --> 00:01:25,091 Samozřejmě, že jsem to nemohl nevědět, 17 00:01:25,211 --> 00:01:30,255 a je zřejmé, že jestliže o něčem mlčím, tak pro to mám své důvody. 18 00:01:30,375 --> 00:01:35,892 Ale dříve než tuto otázku začneme probírat, 19 00:01:36,012 --> 00:01:47,022 musím říci, že tím nedochází k žádné diskreditaci Koncepce, to vůbec ne. 20 00:01:47,142 --> 00:01:53,004 Nedochází k absolutně žádné diskreditaci Koncepce, to je třeba vzít na vědomí. 21 00:01:54,702 --> 00:02:03,111 Otázka se zadržením a vazbou Viktora Alexejeviče je velice složitou záležitostí 22 00:02:04,681 --> 00:02:13,527 jak z hlediska její vícesložkovosti, tak také z toho hlediska, že tam figuruje mnoho lží. 23 00:02:13,647 --> 00:02:23,712 V souvislosti s tím musím hned říci, že se vynasnažím mluvit krátce a… 24 00:02:33,100 --> 00:02:37,408 …že některé věci ponecháme stranou. 25 00:02:37,528 --> 00:02:48,064 Nutí nás k tomu situace zformovaná v řízení, 26 00:02:48,184 --> 00:02:54,132 neboť musíme vědět, "jak naše slovo dokáže odpovědět" (F. I. Tjutčev) 27 00:02:54,252 --> 00:03:02,611 A když tuto otázku proberu, tak si myslím, že ti, kteří si věci dokážou domýšlet, 28 00:03:02,731 --> 00:03:11,252 kteří studují Koncepci sociální bezpečnosti, ti to pochopí, učiní si příslušné závěry a budou správně pracovat. 29 00:03:11,372 --> 00:03:23,798 Takže v dané situaci se zcela vyhneme probírání obvinění vznesených vůči Viktoru Alexejevičovi, 30 00:03:23,918 --> 00:03:26,451 a to tak že úplně. 31 00:03:26,571 --> 00:03:34,448 Budeme mluvit jen o tom, jakou máme v rukou takříkajíc důkazní základnu, 32 00:03:34,568 --> 00:03:40,837 a to takovou, že se o ní mohou přesvědčit prakticky všichni lidé. 33 00:03:40,957 --> 00:03:51,188 A proč jsem mlčel a nepromluvil o tom hned, jak Viktora Alexejeviče zadrželi, 34 00:03:51,308 --> 00:03:56,782 ani když potom proběhl druhý soud? 35 00:03:58,549 --> 00:04:06,136 Bylo to také kvůli tomu, že zatím vystupovali někteří jiní. 36 00:04:07,614 --> 00:04:11,633 Takže oč jde? 37 00:04:13,465 --> 00:04:18,609 Co máme v rukou? 38 00:04:19,894 --> 00:04:29,796 Už když proběhl první soud, který o tom měl jednat 15. listopadu 39 00:04:29,916 --> 00:04:36,835 a rozhodnout, zda je zadržení Viktora Alexejeviče odůvodněné, začalo být zcela jasné, 40 00:04:36,955 --> 00:04:48,569 absolutně jasné, že státní zástupce ani soud nemají žádné důkazy o vině Viktora Alexejeviče, 41 00:04:48,689 --> 00:04:51,784 a to tak že vůbec žádné. 42 00:04:51,904 --> 00:04:54,580 VŮBEC ŽÁDNÉ! 43 00:04:54,700 --> 00:05:06,989 Proto soudce poskytnul vyšetřování 72 hodin, aby si dokázali alespoň něco vymyslet, 44 00:05:08,049 --> 00:05:17,683 a aby mohli zatím vyvíjet ve vazbě nátlak na Viktora Alexejeviče 45 00:05:17,803 --> 00:05:27,126 a to jak psychologický, tak i fyzický, aby získali alespoň nějaké materiály, třeba o jeho doznání. 46 00:05:27,969 --> 00:05:30,171 Co ukázal druhý soud? 47 00:05:30,808 --> 00:05:39,347 Že ani po uplynutí těch 72 hodin neměla žaloba stejně jako dřív v ruce vůbec nic, 48 00:05:39,467 --> 00:05:43,811 z čeho by mohli Viktora Alexejeviče věcně obvinit. 49 00:05:44,634 --> 00:05:47,555 Vůbec nic. 50 00:05:49,736 --> 00:05:57,101 A tak vzniká otázka, co a jak tam vlastně proběhlo? 51 00:05:58,136 --> 00:06:06,828 Soudce s porušením všech předpisů, norem, morálky a zákonů napomáhal obžalobě, 52 00:06:06,948 --> 00:06:10,711 aby dala dohromady alespoň nějaké obvinění. 53 00:06:10,831 --> 00:06:19,430 Aby tu žalobu alespoň nějakým způsobem zaonačili jako podloženou, dělal soudce přestávky. 54 00:06:21,591 --> 00:06:34,421 A v tomto ohledu je třeba pamatovat na to, že to celých těch pět hodin centrální televizní kanál natáčel. 55 00:06:34,541 --> 00:06:41,051 Takže… To natáčení přece probíhá s povolením soudu. 56 00:06:41,171 --> 00:06:46,837 Takže už je tak samo o sobě nesporným důkazem. 57 00:06:46,957 --> 00:06:56,683 Ani soudce, ani státní zástupce, ani vyšetřovatelé nemohou s tímto důkazem nic udělat. 58 00:06:56,803 --> 00:07:06,448 Všechno to, co předváděli v soudní síni, je jejich obviněním, přímým důkazem o porušování zákona, 59 00:07:06,568 --> 00:07:13,079 je to důkaz proti nim z nezákonného jednání. 60 00:07:13,199 --> 00:07:17,660 Bohužel k takovým věcem v našem státě dochází. 61 00:07:17,780 --> 00:07:25,537 Každý rok tři tisíce lidí opouští vězení, neboť prokážou, že vyšetřování bylo plně... 62 00:07:25,657 --> 00:07:35,213 Že bylo od začátku až do konce zfalšováno proti člověku, kterého potom soud na základě zfalšovaného… 63 00:07:35,333 --> 00:07:40,028 A soud dobře věděl, že rozhoduje na základě zfalšované dokumentace, 64 00:07:40,148 --> 00:07:42,728 přesto je odsoudil k trestu odnětí svobody. 65 00:07:42,848 --> 00:07:48,489 Takže každý rok tři tisíce lidí takto opouští vězení. 66 00:07:48,609 --> 00:07:55,767 Jedná se tedy o problém zaviněný naší policií a soudy. 67 00:07:55,887 --> 00:08:00,037 U nás vůbec patří soudci ke kastě nedotknutelných. 68 00:08:01,452 --> 00:08:09,682 Takže jak první soud, tak i ten druhý předvedl, 69 00:08:12,228 --> 00:08:22,901 že vyšetřování a obžaloba nemá pro své obvinění Viktora Alexejeviče Jefimova žádné důkazy. 70 00:08:23,021 --> 00:08:27,325 Co se to tedy vůbec děje? 71 00:08:28,251 --> 00:08:36,378 To bude muset rozebrat to vyšetřování, které povede ten případ na základě toho natočeného materiálu 72 00:08:36,498 --> 00:08:39,619 a to dokonce centrálním televizním kanálem. 73 00:08:39,739 --> 00:08:42,088 A co jsme mohli pozorovat? 74 00:08:42,208 --> 00:08:47,797 Že ještě ani nestačili dokončit domovní prohlídku u Viktora Alexejeviče 75 00:08:47,917 --> 00:08:55,410 a už média a obzvláště ta petrohradská dala do oběhu ohromné množství materiálů 76 00:08:55,530 --> 00:09:00,436 absolutně negativního charakteru pranýřujících Viktora Alexejeviče. 77 00:09:00,556 --> 00:09:04,335 Už za několik minut to vše měly připravené?! 78 00:09:04,455 --> 00:09:11,752 A to znamená jen jedno, že se jednalo o koordinovaný útok proti Viktoru Alexejevičovi. 79 00:09:12,425 --> 00:09:22,712 Ty materiály byly sepsané a to tak, že dojde k zatčení Viktora Alexejeviče. 80 00:09:22,832 --> 00:09:31,883 A jakmile k tomu došlo, redaktoři ty materiály ihned dali do oběhu po menší úpravě s ohledem na skutečný průběh. 81 00:09:32,588 --> 00:09:39,995 A to má být co? Vyšetřování? Vůbec ne, to je politická kampaň. 82 00:09:40,115 --> 00:09:42,876 A jaké má cíle? 83 00:09:44,368 --> 00:09:52,135 Jestliže vyšetřování nemá v ruce nic proti Viktoru Alexejevičovi, jak to bylo vidět z průběhu obou soudů, 84 00:09:52,255 --> 00:09:58,744 kde bylo jasné, že vyšetřování ani obžaloba u soudu nemají nic, z čeho by Viktora Alexejeviče mohly obvinit 85 00:09:58,864 --> 00:10:01,188 a tím spíše zač ho držet ve vazbě, 86 00:10:01,308 --> 00:10:07,875 proč tedy soudce rozhodl o zadržení Viktora Alexejeviče? 87 00:10:07,995 --> 00:10:11,244 Ten soudce to řekl přímo. 88 00:10:11,364 --> 00:10:20,348 Ten soudce se přímo prořekl, že vazba Viktora Alexejeviče Jefimova je potřebná k tomu, 89 00:10:20,468 --> 00:10:26,881 aby následně mohli překvalifikovat paragraf, na základě kterého ho v té vazbě zatím drží. 90 00:10:27,001 --> 00:10:33,417 To je přesně ta pasáž o Mrtvé vodě, o které se tam prořekl soudce. 91 00:10:33,537 --> 00:10:40,391 Jenže k tomu budou potřebovat faktologickou základnu, to znamená nějakou politickou aktivitu. 92 00:10:40,511 --> 00:10:48,327 A to se podívejme, jako na objednávku se hned rozběhly demonstrace a mítinky: 93 00:10:48,447 --> 00:10:52,416 „Všichni vpřed na záchranu!“ 94 00:10:56,274 --> 00:11:04,324 Cožpak ti lidé nechápou rozdíl mezi veřejnou podporou a politickou aktivitou? 95 00:11:08,542 --> 00:11:14,535 Viktor Alexejevič byl zadržen za zpronevěru, ze které ho viní vyšetřovatelé. 96 00:11:14,655 --> 00:11:19,602 Tak v této oblasti je to třeba také řešit. 97 00:11:19,722 --> 00:11:28,448 My nemůžeme posoudit, zda ke zpronevěře došlo či ne, na to má náš stát speciální orgány. 98 00:11:28,568 --> 00:11:40,582 A veřejná podpora nemá sloužit k tomu, aby tlačila na vyšetřování v pro ni žádoucím směru, 99 00:11:40,702 --> 00:11:46,754 ale kvůli tomu, aby to vyšetřování probíhalo bez porušování zákona. 100 00:11:48,007 --> 00:11:53,601 A u nás neznámo proč někdo… 101 00:11:53,721 --> 00:12:00,319 Rozhodli se jim nahrávat, nebo co? Poskytnout jim potřebné důvody? 102 00:12:00,439 --> 00:12:08,195 Aby potom 14. prosince Viktora Alexejeviče nepropustili, ale mohli to překvalifikovat na jiný paragraf? 103 00:12:09,898 --> 00:12:17,839 V této věci je nutné postupovat velice klidně, vyrovnaně, 104 00:12:18,602 --> 00:12:25,956 přesně v parametrech těch obvinění vznesených proti Viktoru Alexejevičovi. 105 00:12:26,076 --> 00:12:35,601 Každému z vás se někdy stalo, že jste potřebovali rozmotat zašmodrchané provázky. 106 00:12:36,147 --> 00:12:43,035 Tak to má vypadat u soudu, tak to má probíhat s vyšetřováním. 107 00:12:43,155 --> 00:12:50,806 Klidná práce s ohledem na vznesená obvinění. Je zbytečné do toho tahat politickou složku. 108 00:12:50,926 --> 00:12:58,232 A to tím spíše, že jak na to přímo upozornil soudce, přesně s tím počítají. 109 00:13:02,461 --> 00:13:09,332 Jestliže se na to někdo nechal nachytat a dívá se, 110 00:13:09,452 --> 00:13:11,225 tak mu připomenu... 111 00:13:11,345 --> 00:13:15,402 Ti, kteří sloužili v armádě, vědí, že existuje takové... 112 00:13:19,084 --> 00:13:27,732 obranné zařízení nazývané téměř neviditelná překážka. 113 00:13:28,696 --> 00:13:37,440 Třeba drát, na který člověk narazí a čím více sebou škube, tím více se do něj zamotává, různá oka. 114 00:13:39,015 --> 00:13:49,881 Tím zatčením Viktora Alexejeviče byla veřejnosti nastavena právě taková téměř neviditelná past. 115 00:13:51,006 --> 00:13:57,146 A někdo se rozhodl, že se po hlavě do té pasti vrhne. 116 00:13:57,266 --> 00:14:07,593 Putin má k dispozici daleko rozsáhlejší administrativní zdroj, než jakékoliv veřejné hnutí v našem státě, 117 00:14:07,713 --> 00:14:13,091 ale on bere zřetel na dělbu moci. 118 00:14:14,119 --> 00:14:23,988 Nesmíte rozhodování otázky v jedné oblasti přenášet do jiné oblasti. 119 00:14:29,782 --> 00:14:37,530 Když tedy budeme vycházet z toho, co bylo řečeno u prvního i druhého soudu, 120 00:14:37,650 --> 00:14:43,806 na základě kterých je Alexej Viktorovič ve vazbě, je možné si učinit jen jeden jediný závěr, 121 00:14:43,926 --> 00:14:51,707 že obžaloba, vyšetřování ani soud nemají vůbec žádné důkazy o vině Viktora Alexejeviče. 122 00:14:51,827 --> 00:15:02,476 A zde je třeba pracovat bez nátlaku na vyšetřování, aby se vydalo tím či oním směrem, 123 00:15:02,596 --> 00:15:10,930 ale pod dozorem veřejnosti, aby zákon nebyl porušován. 124 00:15:11,050 --> 00:15:15,109 A proto je každé slovo třeba velmi vážit. 125 00:15:15,229 --> 00:15:24,464 Bylo by možné toho říci hodně, ale já jsem vytyčil ty nejdůležitější výstupy na různé informační moduly. 126 00:15:24,584 --> 00:15:28,482 Ten, kdo to pochopil, je chlapík. 127 00:15:28,602 --> 00:15:38,061 Zde platí sapienti sat est, moudrému napověz, a kdo to nepochopil, je to jeho problém. 128 00:15:45,551 --> 00:15:53,170 K dalším otázkám. Valeriji Viktoroviči okomentujte prosím tu provokaci, 129 00:15:53,290 --> 00:15:57,541 ke které došlo v Kerčském průlivu. 130 00:15:57,661 --> 00:16:11,493 Teď v našem státě probíhají různé události, které maximálně zvyšují stupeň napětí ve společnosti. 131 00:16:12,473 --> 00:16:20,952 Snaží se různými cestami tu věc dovést až k majdanu. 132 00:16:21,072 --> 00:16:31,561 Stejně jako se někteří farizejové snaží proměnit obhajobu Viktora Alexejeviče v takový majdan. 133 00:16:33,410 --> 00:16:37,991 Proč jsem o tom začal? 134 00:16:38,111 --> 00:16:45,264 Vypadá to, že všichni ti různorodí analytici a další uvažují následovně. 135 00:16:45,384 --> 00:16:51,573 To má na svědomí Porošenko, protože si potřebuje upevnit svou pozici, 136 00:16:51,693 --> 00:17:02,021 potřebuje vyhlášení toho stanného práva… A další a další. Jde o střet Západu proti Rusku... 137 00:17:03,026 --> 00:17:11,827 To vše je v tom obsaženo, ale má to druhořadý význam. Zásadní věcí je něco úplně jiného. 138 00:17:11,947 --> 00:17:19,795 Jde o připravenost našeho státu, státního aparátu k provedení majdanu, 139 00:17:19,915 --> 00:17:25,178 analogického tomu kyjevskému v roce 2013. 140 00:17:25,947 --> 00:17:36,892 Nezávisle na tom, co si myslí Ukrajina o okupovaném, neokupovaném Krymu… 141 00:17:37,814 --> 00:17:40,249 Ať je to jak chce, 142 00:17:40,369 --> 00:17:47,426 tak existují určitá pravidla, jak mají lodě proplouvat Kerčským průlivem, 143 00:17:50,528 --> 00:17:57,705 která jsou o to potřebnější, že na Ukrajině neustále zaznívá, 144 00:17:57,825 --> 00:18:06,650 a to i od vysoce postavených státních úředníků, že Krymský most je nutné vyhodit do vzduchu, 145 00:18:06,770 --> 00:18:11,008 provést tím či oním způsobem diverzní akci. 146 00:18:11,128 --> 00:18:17,775 Díky tomu nemohou žádné ukrajinské vojenské jednotky 147 00:18:17,895 --> 00:18:25,336 proplouvat Kerčským průlivem pod Krymským mostem samostatně. 148 00:18:25,456 --> 00:18:29,155 Už z podstaty věci nemohou. 149 00:18:29,275 --> 00:18:35,589 Kerčský most je strategickým objektem Ruské federace. 150 00:18:36,255 --> 00:18:43,663 S tím musí počítat všechny státy, které provozují lodní dopravu 151 00:18:43,783 --> 00:18:48,302 v ruských teritoriálních vodách v Azovském moři. 152 00:18:52,839 --> 00:19:05,271 Když chtěly tím průlivem v září proplout dvě kocábky ukrajinského vojenského námořnictva, 153 00:19:05,391 --> 00:19:12,063 tak všechno proběhlo předpisovým způsobem, byl jim přidělen lodivod a bez problémů propluly. 154 00:19:12,183 --> 00:19:17,062 V současné době… A co jim teď zabránilo provést to stejně? 155 00:19:17,182 --> 00:19:20,163 Co tak chtěli prověřit? 156 00:19:20,283 --> 00:19:24,879 A tím spíše, že šlo o časově dlouhotrvající provokaci. 157 00:19:24,999 --> 00:19:32,697 Chtěli prověřit připravenost státu na započetí majdanu. 158 00:19:32,817 --> 00:19:37,157 Jestliže by stát projevil slabost, tak by to znamenalo, 159 00:19:37,277 --> 00:19:42,463 že je možné lidi hnát na Bolotné náměstí na majdan a nechat je tam poskakovat pod různými hesly: 160 00:19:42,583 --> 00:19:49,025 „Kdo neskáče, není konceptuál!“ nebo něco jiného… Něco se vždy najde. 161 00:19:49,358 --> 00:19:54,254 Prověřovala se možnost provedení státního převratu. 162 00:19:54,374 --> 00:20:03,122 Připravenost řídících struktur k tomu, aby byl ten převrat proveden, aby s ním začaly. 163 00:20:03,242 --> 00:20:11,709 To byl hlavní důvod provedení tohoto manévru. A kdyby se jim povedlo proplout… 164 00:20:12,123 --> 00:20:18,701 Přece přitom probíhalo různé dohadování, telefony, nátlak na každého ruského úředníka, 165 00:20:18,821 --> 00:20:23,901 který měl přijmout právě takové rozhodnutí, aby nedej Bože nedošlo k nějakému vyostření: 166 00:20:24,021 --> 00:20:29,167 „My přece nechceme vyvolat válku na Donbasu, nebo válku s Ukrajinou. Nějak to musíme vyřešit…“ 167 00:20:29,287 --> 00:20:31,766 A kdyby prorazily, 168 00:20:33,350 --> 00:20:35,366 začal by majdan. 169 00:20:36,251 --> 00:20:41,723 Okamžitě by se zapojily všechny informační zdroje. 170 00:20:43,080 --> 00:20:53,697 Ale skutečnost, že nepropluly, že ty lodě byly zadrženy a uvázány u mola, že stát splnil svou funkci, 171 00:20:53,817 --> 00:21:01,037 je dokladem o stabilitě státního řízení v Rusku, 172 00:21:01,157 --> 00:21:07,698 a tak by teď rozpoutání majdanu bylo absolutně předčasné. 173 00:21:07,818 --> 00:21:10,682 A dál už se jim to všechno začíná hroutit, 174 00:21:10,802 --> 00:21:17,163 oni i tak mají málo času, protože veškeré to jejich připravené majdanuté osazenstvo se rozpouští. 175 00:21:17,283 --> 00:21:20,815 Ti kteří… No dobrá. 176 00:21:21,947 --> 00:21:25,650 Chtěl jsem ještě něco říci, ale… 177 00:21:26,422 --> 00:21:33,649 Proto je třeba velice pozorně sledovat všechny společenské procesy, velice pozorně. 178 00:21:35,347 --> 00:21:39,925 Probíhá destabilizace státních pilířů. 179 00:21:40,045 --> 00:21:47,769 Jako v tom případě s Viktorem Alexejevičem, ten způsob jakým to proběhlo, to vyšetřování, obvinění i ten soud. 180 00:21:47,889 --> 00:21:53,581 Všichni tam cílevědomě dávali najevo veřejnosti, že zákony pro ně nic neznamenají. 181 00:21:53,701 --> 00:22:01,631 A my jim musíme ukázat, že se na ně ohlížet budou muset, ale ne politickou aktivitou, ale veřejnou podporou. 182 00:22:04,718 --> 00:22:07,290 Potom majdan nebude. 183 00:22:07,410 --> 00:22:13,591 A takto to musí probíhat v případě každé, každé, každé té události probíhající uvnitř státu. 184 00:22:13,711 --> 00:22:20,895 Stát má dostatečnou stabilitu, a tak se těm kocábkám průlom nepodařil. 185 00:22:22,233 --> 00:22:28,765 A to znamená, že pohořeli, majdan se odkládá. 186 00:22:28,885 --> 00:22:40,287 Stát, vedení státu má dostatek vůle použít násilí, na které má monopol pouze stát, na použití násilí. 187 00:22:40,407 --> 00:22:44,788 Tak právě to prověřovali. 188 00:22:44,908 --> 00:22:54,252 Zda se stát zlomí, zda existuje šance svrhnout Putina a uvrhnout stát do občanské války, nebo ne. 189 00:23:03,923 --> 00:23:11,561 Dále tu je otázka. Jak Valeriji Viktoroviči okomentujete následující novinový titulek? 190 00:23:11,681 --> 00:23:16,243 Zbylé státy Evropské unie schválily dohodu o brexitu, 191 00:23:16,363 --> 00:23:20,615 přestože dříve jste tvrdil, že brexit je divadélko pro dav. 192 00:23:20,735 --> 00:23:27,070 To nebyly jen zbylé státy, i Británie s tím v podstatě souhlasila, s tím brexitem. 193 00:23:27,190 --> 00:23:33,860 Ano, brexit prý postupuje kupředu. No a já tvrdím, že nic kupředu nepostupuje. 194 00:23:33,980 --> 00:23:35,995 A kdo má pravdu? 195 00:23:36,218 --> 00:23:44,328 Já si myslím, že pravdu bude mít ten, kdo si přinejmenším přečte závěr toho jednání alespoň tak pozorně, 196 00:23:44,448 --> 00:23:46,926 jako korespondenti TASS. 197 00:23:47,046 --> 00:23:51,323 A proto jednoduše odcituji TASS. 198 00:23:51,443 --> 00:23:55,670 Takže 15. listopadu byl připraven rozsáhlý dokument. 199 00:23:55,790 --> 00:24:02,100 Já to přečtu: „15. listopadu Brusel a Londýn ohlásily schválení návrhu smlouvy o brexitu, 200 00:24:02,220 --> 00:24:07,707 jedná se o velmi rozsáhlý dokument, který má 585 stran a byl projednáván téměř dva roky. 201 00:24:07,827 --> 00:24:11,990 Přitom zůstal nevyřešen HLAVNÍ problém jednání, 202 00:24:12,110 --> 00:24:16,896 nutnost nepřipustit zřízení pevné hranice mezi Irskem vstupujícím do EU 203 00:24:17,016 --> 00:24:21,027 a Severním Irskem, které jako součást Velké Británie z EU vystupuje. 204 00:24:21,147 --> 00:24:28,271 Vyjednavači prostě tuto otázku odložili a písemně slíbili najít řešení do 1. července 2020.“ 205 00:24:28,391 --> 00:24:32,270 A já se tedy ptám. Co to tedy vlastně podepsali? 206 00:24:32,390 --> 00:24:39,743 O čem tam tedy vůbec jednali? Nevyřešili hlavní problém, vše zůstalo ve stejném stavu... 207 00:24:40,451 --> 00:24:46,113 „Dokud nebude budoucí formát vztahů mezi Velkou Británii a EU definitivně vymezen, 208 00:24:46,233 --> 00:24:51,776 budou se obě strany nacházet v jednotném celním prostoru, který bude zahrnovat i Severní Irsko.“ 209 00:24:51,896 --> 00:24:53,817 A dál dle textu... 210 00:24:53,937 --> 00:25:00,450 Pánové, proč jste se vlastně sešli? Co jste tam dělali? Vy jste vše prý projednali, domluvili, 211 00:25:00,570 --> 00:25:03,512 a zatím odstoupili ministři. 212 00:25:03,632 --> 00:25:09,109 Vy prý na tom pracujete, že? A brexit tak prý postupuje kupředu. 213 00:25:10,377 --> 00:25:13,751 A ti ministři, kteří odstoupili, říkají: 214 00:25:13,871 --> 00:25:19,594 „My si nemůžeme ten brexit vzít na svědomí, protože to vůbec není ono. 215 00:25:19,714 --> 00:25:21,784 To není žádný brexit. 216 00:25:21,904 --> 00:25:24,862 Ten brexit má vypadat úplně jinak.“ 217 00:25:24,982 --> 00:25:28,105 A navíc… 218 00:25:28,225 --> 00:25:34,541 Když jde o stát v EU, tak je to jedna věc, a když jde o společnosti v EU, tak je to něco úplně jiného. 219 00:25:34,661 --> 00:25:41,339 Když totiž společnosti začínají přeorientovávat svou činnost v očekávání budoucího brexitu Velké Británie, 220 00:25:41,459 --> 00:25:46,656 tak začíná být Velká Británie odstřihávána od zdrojů a začíná pociťovat určité těžkosti. 221 00:25:46,776 --> 00:25:58,674 A potom ve Velké Británii vzrůstá hnutí, že referendum o brexitu je třeba zopakovat a brexit zrušit. 222 00:25:59,537 --> 00:26:05,381 To znamená, že stále probíhá divadélko, jak jsem o tom od samého počátku mluvil. 223 00:26:05,501 --> 00:26:18,527 Hrají nám pěkné divadélko, jehož cílem je zachovat určitý status quo Velké Británie, zmrazit tu situaci. 224 00:26:18,647 --> 00:26:26,139 Znovu připomenu, že brexit byl plánován kvůli tomu, aby to spustilo začátek přeformátování celé Evropy. 225 00:26:26,259 --> 00:26:36,282 Kdy měly být na evropském území vytvořeny nové státy… Nové národy, jazyky a nové státy. 226 00:26:37,001 --> 00:26:43,317 Počáteční etapou toho přeformátování mělo být 227 00:26:45,704 --> 00:26:49,119 vystoupení Velké Británie. 228 00:26:49,239 --> 00:26:54,674 Ty události, které teď probíhají ve Francii, vždyť oč tam v podstatě běží? 229 00:26:54,794 --> 00:27:04,858 Heslo: „Nepřijel jsem do Francie, abych pracoval. Ať pracuje Francois. Já chci jen všechny dávky od státu.“ 230 00:27:04,978 --> 00:27:15,041 To je přece pro ty lidi přijíždějící z Afriky, z Blízkého Východu do Francie způsob jejich života. 231 00:27:15,161 --> 00:27:19,299 A lidé už toho mají plné zuby, 232 00:27:19,419 --> 00:27:26,439 když musí pracovat na ty přistěhovalce, kteří si žijí, aniž by se obtěžovali pracovat. 233 00:27:27,117 --> 00:27:33,803 Ten systém už je připraven k přestavbě, ke smetení všech starých států, 234 00:27:33,923 --> 00:27:39,297 k přeformátování a k vytvoření nových národů, jazyků a států. 235 00:27:39,417 --> 00:27:42,383 Jenže Rusko se nerozpadlo. 236 00:27:42,503 --> 00:27:48,802 A dvě centra koncentrace řízení Írán a Čína nejsou ještě úplně hotová. 237 00:27:48,922 --> 00:27:54,850 Proto je teď nutné zmrazit stávající stav. Jenže ten systém již byl připraven na brexit. 238 00:27:54,970 --> 00:28:00,034 Proto jak jsem říkal, jim museli přenechat to vítězství, ale udělali to tak, 239 00:28:00,154 --> 00:28:07,976 aby se veškeré negativum z následných kroků svalilo na tu vládu, která má roli kamikadze jdoucího na smrt. 240 00:28:08,096 --> 00:28:10,526 A přesně tak to probíhá. 241 00:28:10,646 --> 00:28:16,102 A jak to tedy zařídili? Realizuje se vystoupení bez vystoupení. 242 00:28:16,222 --> 00:28:20,854 To znamená, že neustále zasedají, schvalují nějaké dokumenty. 243 00:28:20,974 --> 00:28:27,067 500 tedy téměř 600 stran už nadrásali a problém nevyřešili. 244 00:28:27,187 --> 00:28:31,840 Jednoduše to zamluvili, ten problém tu stále je. 245 00:28:31,960 --> 00:28:38,218 A proč zůstává? Protože ten plán přestavby celého západního světa 246 00:28:38,338 --> 00:28:45,748 se smetením všech národních států nikam nezmizel, je teď jen nutné na chvíli zmrazit stávající stav, 247 00:28:45,868 --> 00:28:52,084 proto brexit může zůstat, ale nesmí se dál rozvíjet tím směrem, 248 00:28:52,204 --> 00:28:59,443 kdy by byl ten brexit skutečně realizován a ke zhroucení systému došlo dříve, než je to v plánu. 249 00:28:59,563 --> 00:29:04,546 No a jsme u té písničky o tom psovi s jitrničkou, kterou budeme poslouchat pořád dokola. 250 00:29:04,666 --> 00:29:08,150 Proto ta odstoupení těch ministrů. 251 00:29:08,270 --> 00:29:13,994 Viděli jste, jak to tam probíhalo, aby vyšponovali napětí? Aby jim to umožnilo provést další referendum? 252 00:29:14,114 --> 00:29:18,175 To referendum, bude-li provedeno, přebije to první. 253 00:29:18,295 --> 00:29:21,369 I zde jim to stačí točit pořád dokola. 254 00:29:21,489 --> 00:29:24,687 Až to už Theresa Mayová dál nebude moci vydržet 255 00:29:24,807 --> 00:29:33,781 a její vlastní elitní okolí ji jako Angelu Merkelovou požádá, aby odstoupila, tak potom nastoupí další etapa. 256 00:29:34,438 --> 00:29:39,603 Ale ta písnička o jitrničce se bude zpívat dál. 257 00:29:39,723 --> 00:29:44,602 Znovu zopakuji, že bude-li Velká Británie odstřižena od zdrojů Evropy, 258 00:29:44,722 --> 00:29:49,210 nebude životaschopná, jednoduše nebude životaschopná. 259 00:29:49,330 --> 00:29:55,032 Peníze nejsou nic jiného než maximálně zobecněná informace o výměně zboží. 260 00:29:55,152 --> 00:30:06,697 A aby mohlo existovat centrum emise peněz a dostávat za své papírky 261 00:30:06,817 --> 00:30:14,862 a jakési nuly na počítačích reálné zboží a služby, musí fungovat příslušné mechanismy. 262 00:30:14,982 --> 00:30:23,430 USA si ty mechanismy zajišťují díky přítomnosti svých vojenských základen po celém světě. 263 00:30:24,557 --> 00:30:31,476 Velká Británie zase svou účastí v Evropské unii díky svým zvláštním, unikátním podmínkám. 264 00:30:31,596 --> 00:30:35,226 Teď jsou jen ty unikátní podmínky formulovány trochu jinak. 265 00:30:35,346 --> 00:30:40,508 Nic se nezměnilo. Stejně jako dřív nám zpívají tu nekonečnou písničku. 266 00:30:46,441 --> 00:30:51,476 Dále vás prosí okomentovat následující novinové titulky. 267 00:30:51,916 --> 00:30:59,381 Velitel generálního štábu Velké Británie nazval Rusko velkou, tedy větší hrozbou než je Al-Káida a ISIL. 268 00:30:59,501 --> 00:31:04,540 Český ministr zahraničí označil Rusko za hrozbu pro EU. 269 00:31:05,173 --> 00:31:11,142 Protiruská hysterie na Západě vzrůstá. 270 00:31:11,511 --> 00:31:19,522 A ten nárůst má v dané situaci podobu nátlaku vyvíjeného na elitu. 271 00:31:20,069 --> 00:31:25,725 Může to sledovat jak okleštění podpindosníků, 272 00:31:25,845 --> 00:31:33,340 tak také provedení státního převratu podle toho, kam se to nasměruje. 273 00:31:33,935 --> 00:31:45,137 A v dané situaci tato dvě prohlášení nebyla právě nejchytřejší. 274 00:31:45,908 --> 00:31:54,429 Sergej Viktorovič Lavrov k tomu správně podotknul, když komentoval prohlášení velitele... 275 00:31:54,549 --> 00:32:03,232 ...generálního štábu Velké Británie. A co tím myslel? Že se vlastně prořekl. (Doslova Lavrov: „My nemůžeme nikomu zakazovat projevovat své intelektuální a politické schopnosti.“) 276 00:32:03,352 --> 00:32:10,265 Vždyť jakou hrozbu pro západní svět znamená Al-Káida a ISIL? 277 00:32:10,385 --> 00:32:12,225 Žádnou. 278 00:32:12,345 --> 00:32:17,015 Protože důstojnický sbor těchto dvou teroristických organizací 279 00:32:17,135 --> 00:32:22,825 je složen z představitelů tajných služeb Velké Británie a USA. 280 00:32:24,388 --> 00:32:30,837 Jedná se o dva nástroje, pomocí kterých USA a Velká Británie mění svět podle svého. 281 00:32:30,957 --> 00:32:36,383 To oni přece založili jak Al-Káidu, tak i ISIL, jedná se o jejich nástroje. 282 00:32:36,503 --> 00:32:44,967 A Rusko se svým plánem globalizace, se svou vnější a globální politikou... 283 00:32:45,087 --> 00:32:54,145 Protože my teď díky gosudarovi uplatňujeme globální politiku, což jsme nedělali od Stalinovy smrti. 284 00:32:54,265 --> 00:33:00,286 Rusko v tomto smyslu skutečně pro Velkou Británii znamená hrozbu. A teď si to představte. 285 00:33:00,406 --> 00:33:06,339 On jako člen státní „elity“ Velké Británie si velmi dobře uvědomoval, 286 00:33:06,459 --> 00:33:14,504 že Velká Británie už měla být přeformátována, že Anglie jako taková už vlastně neexistuje, 287 00:33:14,624 --> 00:33:22,207 a on měl už dávno žít v jednom ze států Commonwealthu 288 00:33:22,327 --> 00:33:26,125 v nějaké pěkné vysoké funkci a řídit tamní domorodce 289 00:33:26,245 --> 00:33:28,832 v nově vytvořeném impériu. 290 00:33:28,952 --> 00:33:36,051 Zatímco ostrov Velká Británie by byl už odepsán a Velká Británie jako stát přeformátována. 291 00:33:36,171 --> 00:33:38,494 Jenže ty plány se jim zhroutily. 292 00:33:38,614 --> 00:33:44,185 A kvůli čemu? Kvůli tomu, že Rusko uplatňuje svůj princip globalizace. 293 00:33:45,523 --> 00:33:54,203 A Al-Káida a ISIL jsou nástroje globalizace, které jsou řízeny z Velké Británie a USA. 294 00:33:54,854 --> 00:33:59,537 Ještě existuje polní štáb, kterým je Saúdská Arábie. 295 00:34:01,688 --> 00:34:04,361 Proto je to samozřejmě pravda. 296 00:34:04,481 --> 00:34:07,850 Ale je tu ještě jedna zásadní věc. 297 00:34:07,970 --> 00:34:13,572 Československo, tedy Česko, přeřekl jsem se, promiňte, ten stát je již dlouho rozdělen. 298 00:34:13,692 --> 00:34:23,872 Tam mají prezidenta Miloše Zemana a ministra zahraničí, kteří říkají zcela rozdílné věci. 299 00:34:23,992 --> 00:34:32,375 Miloš Zeman vychází ze státních zájmů Česka, z národních zájmů Česka. 300 00:34:35,667 --> 00:34:41,248 A jaké zájmy hájí ministr zahraničí? 301 00:34:41,935 --> 00:34:46,002 Ve vládě již to jeho prohlášení komentovali: 302 00:34:46,122 --> 00:34:53,133 „Víte, je to ještě mladý chlapec, který nemá zkušenosti, který nic neví o řízení.“ 303 00:34:53,253 --> 00:34:56,723 Pánové, to promiňte, ale proč jste ho tedy do té funkce jmenovali? 304 00:34:56,843 --> 00:35:01,794 Uvědomujete si, že se takto se svou nezkušeností může dožvanit až do toho, 305 00:35:01,914 --> 00:35:04,435 že se najednou ocitnete s někým ve válce? 306 00:35:04,555 --> 00:35:09,189 Mimochodem, to je problém kádrové otázky všech davo-„elitářských“ států a obzvláště Ruska. 307 00:35:09,309 --> 00:35:13,942 Vzpomínáte na ty skandály u nás, s tou úřednicí Glackich apod.? 308 00:35:14,062 --> 00:35:18,308 Tj. když jsou do funkce dosazováni lidé, kteří nemají ani ponětí o oblasti, kterou mají řídit, 309 00:35:18,428 --> 00:35:23,273 jenže se narodili ve správné rodině, jsou to „elitáři“ a tak to není důležité. Vždyť se to naučí. 310 00:35:23,393 --> 00:35:29,436 Není důležité, že všechny kiksy toho jeho učení odskáče obyvatelstvo. 311 00:35:29,556 --> 00:35:34,242 Takový ministr zahraničí se také může dožvanit až ke casus belli 312 00:35:35,527 --> 00:35:42,904 a vyvolat válku, dostrkat stát do takových podmínek, za jakých došlo k 1. světové válce. 313 00:35:43,925 --> 00:35:48,027 „Nikdo tu válku nechtěl, přesto byla nevyhnutelná!“ 314 00:35:48,147 --> 00:35:55,069 Protože nikdo z těchto ministrů zahraničí nevěděl, co žvaní. 315 00:35:56,091 --> 00:35:59,066 Ale je zde ještě něco jiného. 316 00:35:59,186 --> 00:36:03,273 Jak to okomentovali? Že prý je nezkušený a tak se rozhodl, 317 00:36:03,393 --> 00:36:07,252 že je lepší se přiklonit ke staršímu bratru, tedy k USA. 318 00:36:07,372 --> 00:36:14,947 No a tam kvete protiruská hysterie, stejně jako ve Velké Británii: "Tak se jim přizpůsobím a štěstí mne nemine." 319 00:36:15,067 --> 00:36:19,832 A já se ptám, o jaké suverenitě Česka se tedy vůbec dá mluvit? 320 00:36:19,952 --> 00:36:25,510 A Česko mimochodem také žádnou suverenitu nemá, protože mu to počet obyvatel neumožňuje. 321 00:36:25,630 --> 00:36:30,814 Nicméně jeho výsadní postavení, neboť Praha je okultní centrum světového židovstva, 322 00:36:30,934 --> 00:36:34,864 mu umožňuje vést dost efektivně vnější politiku. 323 00:36:34,984 --> 00:36:39,706 A je tedy velmi překvapující, jak se tam u nich mohl ocitnout takový ministr zahraničí. 324 00:36:39,826 --> 00:36:45,406 To znamená, že řízení globálního prediktoru je v celkové krizi, v celkové krizi řízení. 325 00:36:45,526 --> 00:36:50,777 A to je nebezpečné právě z toho hlediska možného vojenského konfliktu. 326 00:36:51,239 --> 00:36:57,049 Proto je nutné chápat, jak jsou spouštěny války, co je to hybridní válka, 327 00:36:57,169 --> 00:37:04,951 a jak probíhá v podobě studené války a jak v podobě horké války. 328 00:37:11,818 --> 00:37:18,861 Dále vás několik desítek návštěvníků prosí okomentovat následující zprávu. 329 00:37:19,367 --> 00:37:25,001 Rogozin navrhl prověřit, zda Američané skutečně byli na Měsíci. 330 00:37:25,121 --> 00:37:29,001 V podstatě na samotném tom nápadu uvést vše na pravou míru 331 00:37:29,121 --> 00:37:33,118 a znemožnit americký kosmický program není nic nového. 332 00:37:33,238 --> 00:37:38,399 Ten proces už pozorujeme dlouho. Ale proč oleje do ohně přilévá právě Rogozin? 333 00:37:38,519 --> 00:37:42,677 Vždyť úkolem státní elity, které se podřizuje, je zachovat hegemonii USA? 334 00:37:42,797 --> 00:37:45,125 Nebo je to hra na dvě přihrávky? 335 00:37:45,245 --> 00:37:51,991 Rusko prostřednictvím Rogozina tuto věc rozvíří, USA předloží další falešné důkazy, 336 00:37:52,111 --> 00:37:55,055 kterých je stále méně a méně, a potom řeknou: 337 00:37:55,175 --> 00:37:58,699 „Jen se podívejte, jak dobří jsme my Američané v kosmickém programu.“ 338 00:37:58,819 --> 00:38:01,463 A na nějakou dobu bude toto téma zase pasé. 339 00:38:01,583 --> 00:38:04,156 Ne, všechno je to úplně jinak. 340 00:38:07,114 --> 00:38:13,541 Rogozin to neprohlásil proto, že by skutečně chtěl zjistit, 341 00:38:13,661 --> 00:38:21,094 zda Američané na Měsíci byli či ne, že by chtěl zjistit historickou pravdu. 342 00:38:21,214 --> 00:38:27,625 Ne, jeho jednání je jasné, vždyť přímo prohlásil, že jsme prohráli vesmírné závody s USA, 343 00:38:27,745 --> 00:38:32,537 že všech úspěchů dosáhly jen USA a Rusko se nemá čím pochlubit. 344 00:38:33,611 --> 00:38:40,020 Tohle jeho prohlášení následovalo ihned poté, kdy generální prokuratura oznámila, 345 00:38:40,140 --> 00:38:48,682 že v průběhu stavby kosmodromu Vostočnyj, bylo zjištěno 17 tisíc stavebních závad, 346 00:38:48,802 --> 00:38:56,538 14 tisíckrát zasahovala prokuratura, a že ty závady byly zásadního charakteru, 347 00:38:57,485 --> 00:39:06,773 že nebyla dodržována stavební technologie, že tam docházelo k mnoha miliardovým zpronevěrám. 348 00:39:06,893 --> 00:39:11,395 Abyste si udělali obrázek o těch mnoha miliardových zpronevěrách, 349 00:39:11,515 --> 00:39:15,181 tak už nejednou bylo tak či onak oznamováno, 350 00:39:15,301 --> 00:39:20,551 že na kosmodrom Vostočnyj byl vynaložen trojnásobek plánovaného rozpočtu! 351 00:39:20,671 --> 00:39:30,301 A co postavili? Budovy, které na papíře byly již uvedeny do provozu, a zatím vůbec neexistovaly. 352 00:39:30,421 --> 00:39:40,271 A místo střediska řízení provozu museli pro Putina, který se tam přijel podívat na první start, 353 00:39:40,391 --> 00:39:45,246 jednoduše položit na zem betonové desky, na kterých stály všechny ty delegace. 354 00:39:45,840 --> 00:39:52,421 Podle různých údajů byly tedy na stavbu kosmodromu Vostočnyj utraceny tři plánované rozpočty. 355 00:39:52,541 --> 00:39:58,913 I kdybychom předpokládali, že tyto údaje nejsou pravdivé, a byl utracen jen jeden rozpočet, 356 00:39:59,033 --> 00:40:03,910 tak fakticky nemáme kosmodrom, který tam už měl stát. 357 00:40:04,030 --> 00:40:09,324 Když Rotenbergové stavěli Krymský most, tak ho také postavili. 358 00:40:09,765 --> 00:40:12,714 Ten most tam stojí. 359 00:40:12,834 --> 00:40:18,700 Je možné se po něm projet, je funkční, byl postaven v zadaných termínech. 360 00:40:18,820 --> 00:40:27,394 Tak kosmodrom Vostočnyj, který měl na starosti Rogozin, nebyl postaven v termínu a dosud není plně funkční. 361 00:40:27,878 --> 00:40:35,181 A to, že ho generální prokuratura začala vinit, je velice vážné. Rogozin si naběhnul. 362 00:40:35,301 --> 00:40:42,153 On potřebuje sloužit Američanům a přitom ze sebe dělat skalního patriota, a tak se kroutí, jak umí. 363 00:40:42,273 --> 00:40:50,803 Teď se mu zase hodí ten image, o který se snaží, a přesněji, který mu předepsala americká státní elita, 364 00:40:50,923 --> 00:40:54,184 že se má stát vlasteneckým lídrem Ruska. 365 00:40:55,706 --> 00:40:59,128 Je ze strany USA plně ovladatelný. 366 00:41:00,570 --> 00:41:04,190 Právě proto také odvolali sankce proti němu, 367 00:41:04,310 --> 00:41:08,261 aby k nim mohl zajet a on se hned zase k Američanům začal lísat: 368 00:41:08,381 --> 00:41:11,796 „Já vám celé to kosmické odvětví přenechám na stříbrném tácu.“ 369 00:41:11,916 --> 00:41:21,290 Na čem pohořel Dmitrij Anatoljevič Medvěděv po svém prvním prezidentském mandátu v roce 2012? 370 00:41:22,010 --> 00:41:26,588 Že začal přepouštět kosmické odvětví Američanům. 371 00:41:26,708 --> 00:41:31,321 To kvůli němu se tenkrát zastavil závod vyrábějící raketové motory. 372 00:41:31,441 --> 00:41:35,279 A Francouzi tenkrát řekli: „To znamená konec, ta raketa havaruje.“ 373 00:41:35,399 --> 00:41:40,998 Raketa havarovala, odpovědné osoby v NASA byly potrestány, 374 00:41:41,118 --> 00:41:45,421 ve státním departmentu USA je potrestali a Dmitriji Anatoljeviči bylo řečeno: 375 00:41:45,541 --> 00:41:52,112 „Skončil jsi. Ty se v řízení absolutně nevyznáš. 376 00:41:52,606 --> 00:41:57,128 Jsi pro nás nebezpečnější než Putin, protože jsi hlupák.“ 377 00:41:57,248 --> 00:42:01,987 A jak se říká, donuť hlupáka modlit se k Bohu, on si samou horlivostí čelo rozbije. 378 00:42:02,107 --> 00:42:06,819 A Rogozin teď dělá to samé. Úplně to stejné. 379 00:42:08,552 --> 00:42:17,637 A tak mu generální prokuratura hned dala najevo: „Končíš, Dmitriji Olegoviči. To jsi nezvládl.“ 380 00:42:20,891 --> 00:42:23,441 Oni tyhle věci nechápou. 381 00:42:23,561 --> 00:42:30,709 Oni si myslí, že slunce vychází ve Washingtonu, že to washingtonský stranický aparát všechno řídí. 382 00:42:31,442 --> 00:42:40,175 Jenže tu máme ještě londýnský ÚV a švýcarské politbyro. 383 00:42:41,331 --> 00:42:44,204 A oni tyhle věci nechápou. 384 00:42:44,458 --> 00:42:47,965 Tak se pokouší nějak se z toho vykroutit. 385 00:42:50,037 --> 00:42:54,797 A přitom stačilo, aby si jen plnil své služební povinnosti. 386 00:42:54,917 --> 00:43:02,067 Aby ty peníze vyčleněné na stavbu kosmodromu byly také na jeho stavbu použity a kosmodrom byl vybudován. 387 00:43:02,187 --> 00:43:07,539 Peníze vyčleněné na stavbu Krymského mostu šly, kam měly, a Krymský most stojí. 388 00:43:07,659 --> 00:43:12,503 Rotenbergové ho postavili a Rogozin to neudělal. 389 00:43:19,795 --> 00:43:26,511 Minimálně šedesát lidí se vás ptá: 390 00:43:26,631 --> 00:43:33,524 Valeriji Viktoroviči, vy často říkáte, že pracujete pouze s veřejně dostupnými zdroji informací. 391 00:43:33,644 --> 00:43:39,285 Ve svých analýzách se odkazujete jak na ruské noviny, tak i na ty zahraniční. 392 00:43:39,405 --> 00:43:46,409 Je zřejmé, že sledujete i politické talk show, čtete analytiku politologů, sledujete tedy noviny, televizi i rádio. 393 00:43:46,529 --> 00:43:49,932 To znamená, že zpracováváte velký objem informací. 394 00:43:50,052 --> 00:43:56,311 Poraďte prosím těm, kteří začínají studovat Koncepci seznam alespoň základních informačních zdrojů, 395 00:43:56,431 --> 00:44:01,301 které by stálo za to sledovat každý den, abychom byli v obrazu. 396 00:44:01,421 --> 00:44:06,418 Časem člověk získá zkušenosti a rozliší sám přínosnost toho či onoho informačního zdroje, 397 00:44:06,538 --> 00:44:13,697 ale teď by vaše rada byla velice prospěšná, abychom si ušetřili čas, kterého má každý, jak známo, tak málo. 398 00:44:13,817 --> 00:44:20,718 V románu Pátý roh Izraila Mettera bylo řečeno: 399 00:44:20,838 --> 00:44:27,919 "Faktů znám mnoho, mám jich k dispozici dost a dost, ale metodologicky jsem neschopný." 400 00:44:29,026 --> 00:44:36,407 Člověku, který neovládá metodologii práce s informacemi, žádné zdroje nepomohou, 401 00:44:36,527 --> 00:44:41,397 protože se stane rukojmím toho ideologického kontextu, 402 00:44:41,517 --> 00:44:48,289 na jehož základě je postaven daný informační zdroj. Informace jsou všude. 403 00:44:48,409 --> 00:44:54,642 A mezi informačními zdroji není žádný rozdíl, 404 00:44:55,362 --> 00:45:00,480 protože tak či onak se ty informace dozvíte ze všech těch zdrojů. 405 00:45:00,600 --> 00:45:04,543 Každý z nich má jen své ideologické zabarvení. 406 00:45:04,663 --> 00:45:12,902 Ale ideologické zabarvení je z hlediska fungování pěti druhů sociální moci vždy škodlivé, 407 00:45:13,022 --> 00:45:18,535 protože potom je člověk konceptuálně nesamostatný. 408 00:45:19,075 --> 00:45:25,942 A všechny tyto zdroje se jako ptáci jednoho druhu shromažďují do hejn. 409 00:45:26,062 --> 00:45:33,297 Pokud člověk neví, jak má pracovat s informacemi, tak se v nich nemůže vyznat. 410 00:45:33,417 --> 00:45:40,987 Vždy bude využívat jen ty informace, ten výběr, který pro něj formují příslušné zdroje 411 00:45:41,107 --> 00:45:45,848 a opomíjet to, co by skutečně měl uvidět. 412 00:45:48,729 --> 00:46:00,405 Proto to není o zdrojích, spočívá to v umění pracovat s informacemi, v metodologii práce s informacemi. 413 00:46:00,525 --> 00:46:08,430 A v tom vám mohou pomoci pouze ty tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR a sebevzdělávání, samostudium. 414 00:46:08,550 --> 00:46:16,994 Musíte se učit, učit a ještě jednou učit pracovat s informacemi a metodologii poznání světa. 415 00:46:20,209 --> 00:46:28,799 Budete-li ovládat metodologii, tak si sami vymezíte to spektrum zdrojů, 416 00:46:28,919 --> 00:46:33,660 které ve svém aktuálním životě potřebujete 417 00:46:33,780 --> 00:46:42,430 a vůbec vás nebude zavádět žádná ideologická zaměřenost těch zdrojů. 418 00:46:42,550 --> 00:46:49,298 Uvidíte podstatu, věcnou podstatu sdělovaných informací. 419 00:46:49,418 --> 00:46:58,402 Uvidíte proces řízení, o jaký se daný zdroj snaží, kam se vás snaží dovést na základě uváděných skutečností. 420 00:46:58,522 --> 00:47:02,826 Dokážete si vytvořit své informační prostředí. 421 00:47:02,946 --> 00:47:13,859 A uvážete-li se teď místo práce se sebou, místo osvojování si teorie k nějakým zdrojům, 422 00:47:13,979 --> 00:47:20,829 které se vám budou zdát více vlastenecké, kde pracují skuteční analytici apod., 423 00:47:21,446 --> 00:47:25,587 tak ničeho nedosáhnete. 424 00:47:25,707 --> 00:47:33,045 Jediné, co vám mohu poradit při vaší práci se zdroji, je, 425 00:47:33,165 --> 00:47:46,136 že chcete-li si ujasnit ten či onen problém, ale vaše teoretické a praktické znalosti nejsou dostačující, 426 00:47:46,256 --> 00:47:52,772 nejste-li odborníky v dané oblasti, běžte na web… 427 00:47:52,892 --> 00:47:58,276 Tedy ne na web, ale na fórum odborníků z dané oblasti 428 00:47:58,396 --> 00:48:04,037 a oni vám ten problém rozeberou do všech podrobností. 429 00:48:04,157 --> 00:48:11,702 Čím se vyznačuje Dostatečně všeobecná teorie řízení? Tím, že se jedná o jazyk mezioborové komunikace. 430 00:48:11,822 --> 00:48:16,018 Znáte-li Dostatečně všeobecnou teorii řízení, 431 00:48:16,138 --> 00:48:24,531 tak na základě technického rozboru nějakého problému odkryjete jeho řídící podstatu. 432 00:48:24,651 --> 00:48:30,678 Tedy to, čeho se nedostává odborníkům na daném fóru. 433 00:48:32,093 --> 00:48:35,873 A dokážete to uplatnit ve svém životě. 434 00:48:35,993 --> 00:48:41,891 Ale pouze budete-li metodologicky způsobilí, budete-li konceptuálně mocní. 435 00:48:42,011 --> 00:48:47,113 Jestliže si osvojíte práci se zdroji, s informacemi. 436 00:48:47,233 --> 00:48:55,137 A když tyto teoretické znalosti mít nebudete, tak mi to promiňte, ale žádné informace vám nepomohou, 437 00:48:55,257 --> 00:49:01,978 ze žádného fóra ani informačního zdroje. 438 00:49:02,098 --> 00:49:12,986 Pořád budete přeskakovat z jednoho na druhý, protože tady to lépe napsali, tady zase uceleněji. 439 00:49:13,106 --> 00:49:15,430 Ale kde zůstala ta pravda? 440 00:49:15,550 --> 00:49:20,085 Tu musíte najít vy sami. Já neustále opakuji jedno… 441 00:49:20,205 --> 00:49:22,631 To byla poslední otázka, že? 442 00:49:22,751 --> 00:49:29,729 Já neustále říkám, že každý v míře svého chápání aktuálních procesů 443 00:49:29,849 --> 00:49:38,576 pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více. 444 00:49:39,785 --> 00:49:45,289 A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 445 00:49:45,409 --> 00:49:48,993 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. 446 00:49:49,113 --> 00:49:55,062 Musíte si rozšiřovat okruh svých pojmů, což znamená být metodologicky gramotní. 447 00:49:55,182 --> 00:50:04,810 Když potom budete sledovat procesy, dokážete bránit zájmy své a své rodiny tím, 448 00:50:04,930 --> 00:50:11,471 že budete vytvářet masovou společenskou statistiku chování, 449 00:50:11,591 --> 00:50:18,647 která bude blahodárná a příznivá pro realizaci procesů řízení 450 00:50:18,767 --> 00:50:26,748 přínosných pro vaši rodinu, pro vaši budoucnost a nepříznivá pro vývoj takové situace, 451 00:50:30,606 --> 00:50:34,567 která by vás poškodila. 452 00:50:34,687 --> 00:50:36,934 Uvedu praktický příklad. 453 00:50:37,054 --> 00:50:46,758 Odlišný informační stav společnosti a podpora rozdílných procesů na Ukrajině a v Rusku 454 00:50:46,878 --> 00:50:54,164 vedla k úspěchu majdanu na Ukrajině a k fiasku Bolotného náměstí v Rusku. 455 00:50:54,577 --> 00:51:00,569 Protože lidé na Ukrajině a lidé v Rusku podporovali rozdílné procesy. 456 00:51:00,689 --> 00:51:08,490 Na Ukrajině lidé majdan považovali za přínos a o nic jiného než o to své skákání nedbali. 457 00:51:09,134 --> 00:51:19,189 A v Rusku Bolotné náměstí lidé vnímali jako zlo a na to náměstí nepřišli. 458 00:51:19,309 --> 00:51:28,602 Přenesli tu diskusi do informačního pole na fóra a vytrvale rozbíjeli všechny ideologické postuláty, 459 00:51:28,722 --> 00:51:36,087 na jejichž základě byla budována ideologická základna toho bolotného, majdanového procesu. 460 00:51:36,207 --> 00:51:43,108 Když byly všechny ty ideologické postuláty zničeny, Bolotné náměstí zašlo na úbytě samo o sobě. 461 00:51:43,228 --> 00:51:49,487 Nesmíte chodit na náměstí, ale k lidem. Internet vám k tomu poskytuje neskutečné možnosti. 462 00:51:49,607 --> 00:51:54,708 Je nutné lidem vysvětlovat, jak mají hájit vlastní zájmy a zájmy své rodiny, 463 00:51:54,828 --> 00:51:57,923 jak si mají zajistit mírové nebe nad hlavou. 464 00:51:58,043 --> 00:52:02,166 Protože jak majdan, tak i Bolotné náměstí mají posloužit jen k jedné věci, 465 00:52:02,286 --> 00:52:07,799 k provedení státního převratu a rozpoutání občanské války ve státě. 466 00:52:11,065 --> 00:52:27,099 A ten průlom těch jejich takzvaných lodí, těch kocábek „mocného“ ukrajinského námořnictva, 467 00:52:27,219 --> 00:52:35,539 to byl test, zda je možné začít, zda k tomu existuje státní vůle, a jak společnost zareaguje. 468 00:52:35,659 --> 00:52:42,933 A společnost zareagovala správně. Žijeme ve státě ne v bandě, a proto… 469 00:52:43,053 --> 00:52:51,291 Ano, máme problémy v oblasti ochrany práva, ale stát tam už dělá pořádek. 470 00:52:51,411 --> 00:53:00,052 A právě to musí společnost podporovat. V žádném případě se kauzy nesmí politizovat. 471 00:53:00,172 --> 00:53:09,013 Je nutné pracovat normálně. Politizace kauz vede jen k majdanu a na Bolotné. 472 00:53:09,133 --> 00:53:14,398 Je nám to zapotřebí? To byste si přáli? 473 00:53:14,518 --> 00:53:24,123 Proto znovu opakuji, že abyste obhájili zájmy své a své rodiny, musíte být konceptuálně mocní, mít znalosti. 474 00:53:24,243 --> 00:53:34,892 Abyste uměli vyčleňovat řídící informace užitečné vám osobně, abyste ubránili zájmy své a své rodiny, 475 00:53:35,012 --> 00:53:44,505 čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR zveřejněné do června 2018. 476 00:53:44,625 --> 00:53:51,802 A až si osvojíte metodologii koncepce sociální bezpečnosti, tak pochopíte ty práce zveřejněné po tomto datu 477 00:53:51,922 --> 00:53:55,853 pod údajnou značkou vnitřního prediktoru SSSR. 478 00:53:56,688 --> 00:54:02,185 Braňte zájmy své a své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou. 479 00:54:02,305 --> 00:54:05,689 Přeji vám štěstí. Do příštích setkání. 480 00:54:05,809 --> 00:54:14,916 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .