1 00:00:07,859 --> 00:00:12,159 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,258 --> 00:00:22,446 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:22,566 --> 00:00:26,519 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:26,639 --> 00:00:31,025 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:31,145 --> 00:00:34,852 Dnes je 03.12.2018. 6 00:00:35,900 --> 00:00:42,896 V minulém pořadu Otázka-odpověď jste Valeriji Viktoroviči vystoupil s výzvou k našim kolegům… 7 00:00:43,016 --> 00:00:48,477 No, neřekl bych, že šlo o výzvu, jestliže máte na mysli tu politizaci procesu. 8 00:00:48,597 --> 00:00:52,515 Ano. …se žádostí nepolitizovat 9 00:00:52,635 --> 00:00:57,376 situaci spojenou se zatčením Viktora Alexejeviče Jefimova. 10 00:00:57,496 --> 00:01:08,640 Tato výzva vyvolala celkem silnou odezvu, přišlo hodně zpráv. 11 00:01:08,760 --> 00:01:17,179 A Andreje Senčukov dokonce vystavil otevřený dopis adresovaný vám, 12 00:01:17,299 --> 00:01:23,455 kde popisuje situaci ze svého pohledu a pokládá vám několik otázek. 13 00:01:23,575 --> 00:01:26,052 Přečtu jednu z nich. 14 00:01:26,172 --> 00:01:31,942 Valeriji Viktoroviči, vy vytrvale, prakticky ve všech svých pořadech mluvíte o tom, 15 00:01:32,062 --> 00:01:35,028 že je v našem státě připravován majdan. 16 00:01:35,148 --> 00:01:41,998 Možná to přeháním, ale po vašem poslechu se člověk už začíná divit, proč k němu tedy zatím stále nedošlo? 17 00:01:42,118 --> 00:01:46,088 Mistrovství světa ve fotbale? Připravují majdan! 18 00:01:46,208 --> 00:01:50,203 Mistrovství skončilo. V průběhu tří měsíců budou připravovat majdan! 19 00:01:50,323 --> 00:01:53,598 Dvě ukrajinské loďky připluly do našich vod? 20 00:01:53,718 --> 00:01:57,795 Opět hrozil majdan, kdyby naše tajné služby zkušeně nezasáhly. 21 00:01:57,915 --> 00:02:03,185 Nemyslíte, že tím neustálým mluvením o tom jen dobíjíte příslušný egregor? 22 00:02:03,305 --> 00:02:06,744 A soudě podle reakcí některých vašich posluchačů 23 00:02:06,864 --> 00:02:13,183 na náš záměr zorganizovat akci na podporu Viktora Jefimova, to děláte dost efektivně. 24 00:02:15,384 --> 00:02:21,433 Nu což, jestliže to dělám tak efektivně... 25 00:02:24,354 --> 00:02:30,382 A ta varianta, že dobíjím egregor majdanu, 26 00:02:30,958 --> 00:02:34,126 ani nevím, jak to mám chápat. 27 00:02:34,887 --> 00:02:48,837 Víte, je velice smutné, když lidé svět vnímají tak moc ploše a černobíle. 28 00:02:50,576 --> 00:02:55,495 A obzvláště smutné je, když tyto procesy… 29 00:02:55,615 --> 00:03:03,242 Když se lidé vnímající svět právě tímto způsobem chopí nějakých procesů řízení. 30 00:03:03,362 --> 00:03:06,974 A obzvláště, což už je zcela nepřípustné, 31 00:03:07,094 --> 00:03:14,507 když takoví lidé tvrdí, že znají Koncepci sociální bezpečnosti 32 00:03:14,627 --> 00:03:19,882 a Dostatečně všeobecnou teorii řízení, a své jednání tím zastřešují. 33 00:03:20,002 --> 00:03:24,743 To vše je velice smutné. 34 00:03:36,497 --> 00:03:43,107 Tuto situaci bezezbytku popisuje jedno z pravidel Dostatečně všeobecné teorie řízení. 35 00:03:43,227 --> 00:03:51,723 Existuje-li iluze procesu nebo objektu řízení, může člověk při řízení 36 00:03:51,843 --> 00:03:59,438 propadnout iluzi řízení tohoto procesu nebo objektu. 37 00:03:59,558 --> 00:04:06,389 Ale výsledek tohoto iluzorního přístupu bude vždy objektivní 38 00:04:06,509 --> 00:04:11,564 a může mít tragické následky jak přímo pro toho, kdo řídí, 39 00:04:11,684 --> 00:04:17,093 tak i pro ty, kteří jsou mu podřízeni, které on řídí. 40 00:04:19,118 --> 00:04:28,923 Člověk, který tuto otázku napsal, 41 00:04:30,708 --> 00:04:41,999 tím dal plně najevo, že se v řízení vůbec nevyzná, a to tak že vůbec ne. 42 00:04:44,331 --> 00:04:55,100 Tak především ten dopis, tedy ta otázka byla pojata velice zajímavě. 43 00:04:55,220 --> 00:05:06,392 Naši liberasti (liberál+pederast) hltající knihy o Harry Potterovi znají takový mem: 44 00:05:06,512 --> 00:05:10,571 „Ten, jehož jméno se nesmí vyslovit.“ 45 00:05:10,691 --> 00:05:20,497 U národů takzvaně primitivních, takzvaně, protože žádné primitivní národy neexistují, 46 00:05:20,617 --> 00:05:28,574 existují pouze národy nacházející se v rozdílném stádiu technologického vývoje civilizace. 47 00:05:28,694 --> 00:05:33,115 A to je zásadní rozdíl. 48 00:05:33,235 --> 00:05:46,416 Takže některé ty národy praktikují takovou primitivní magii, kdy je zakázáno mluvit o negativních jevech, 49 00:05:46,536 --> 00:05:52,247 neboť jestliže nebudete o něčem takovém mluvit, někoho v takové souvislosti zmiňovat, 50 00:05:52,367 --> 00:05:58,106 tak ten negativní, katastrofický vývoj událostí nenastane. 51 00:05:58,226 --> 00:06:02,797 A jestliže nastane, tak cesty Boží jsou nevyzpytatelné. 52 00:06:02,917 --> 00:06:10,784 Na této technologické úrovni je tento přístup v podstatě ještě přípustný, 53 00:06:10,904 --> 00:06:21,861 protože následky takových rozhodnutí jsou omezeny slabým technologickým rozvojem společnosti. 54 00:06:21,981 --> 00:06:28,277 Ale v současné technologické civilizaci může takový přístup vést ke katastrofě, 55 00:06:28,397 --> 00:06:40,492 a právě proto je v řízení zásadně důležitý aspekt sledování negativních zpětných vazeb. 56 00:06:40,612 --> 00:06:50,941 Mluvit o negativních procesech je nezbytné, musíte však vědět co, kdy a kde. 57 00:06:51,061 --> 00:06:53,855 A ještě také jak to říci. 58 00:06:53,975 --> 00:07:00,889 Jestliže nic z toho nechápete, tak můžete hovoříce o skutečně existujících věcech 59 00:07:01,009 --> 00:07:05,804 přivodit tragický vývoj situace. 60 00:07:05,924 --> 00:07:18,062 A proč jsem řekl, že ten člověk vnímá svět ploše a černobíle, a že o řízení nic neví? 61 00:07:18,911 --> 00:07:27,372 Jak příslušník davu, který řízení vůbec nerozumí, hodnotí situaci? 62 00:07:27,492 --> 00:07:38,252 Jestliže někdo něco řekne, jako že: „K takové situaci dojde, ke krizi.“ Tak ta krize musí nastat. 63 00:07:38,372 --> 00:07:47,022 A jestliže nenastane, znamená to, že je ten analytik, nebo člověk u řízení neschopný. 64 00:07:47,142 --> 00:07:52,063 Jiná možnost prostě neexistuje. 65 00:07:52,183 --> 00:07:59,946 A podívejme se, jak to vypadá z pozice Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení. 66 00:08:00,066 --> 00:08:04,395 Existují tři druhy řízení. 67 00:08:04,515 --> 00:08:11,802 To první je programové. To znamená nahrát program a spustit ho. 68 00:08:11,922 --> 00:08:20,506 Je to jako výstřel. Vezmete pušku a vystřelíte na cíl, a buď ho trefíte, nebo minete. 69 00:08:20,626 --> 00:08:26,642 V ideálním prostředí na střelnici, kde není vítr a jiné rušivé vlivy tohle všechno funguje, 70 00:08:26,762 --> 00:08:35,149 ale jestliže střílíte na horách nebo na vodě, za větru, ve dne či v noci, 71 00:08:35,269 --> 00:08:43,668 tak musíte všechny tyto vlivy zohlednit, přičemž na různé vzdálenosti je nutné dělat různé korekce. 72 00:08:43,788 --> 00:08:48,169 Takže tu hned máte odlišný komplex. 73 00:08:49,422 --> 00:08:54,758 A jak to vyjádřil autor té otázky? Vyjádřil to pouze programově. 74 00:08:54,878 --> 00:08:57,330 Bylo to řečeno, stalo se to. 75 00:08:57,450 --> 00:09:09,674 Tento přístup v zásadě vylučuje nejen uvědomělé řízení sociálních procesů, 76 00:09:09,794 --> 00:09:14,946 ale vylučuje i sport, například box. 77 00:09:15,066 --> 00:09:27,548 Vylučuje jakoukoliv hru, jakoukoliv a tím spíše hru s mnoha hráči jako je domino, karty, poker. 78 00:09:28,479 --> 00:09:34,265 Nebo i šachy, kde jsou hráči dva. 79 00:09:34,385 --> 00:09:41,788 To všechno tento jeho přístup vylučuje, protože svět je černobílý a jakmile něco řeknete, 80 00:09:41,908 --> 00:09:47,574 musí se to stát, jinak to znamená, že jste se mýlil. 81 00:09:47,694 --> 00:09:56,639 Churchill svého času řekl, že politik musí vysvětlit společnosti, jaké nebezpečí jí hrozí, 82 00:09:56,759 --> 00:10:02,940 a potom jí musí vysvětlit, proč nedošlo na to, před čím varoval... 83 00:10:03,060 --> 00:10:09,723 V lidské společnosti a vůbec obecně, jako například v technickém prostředí, 84 00:10:09,843 --> 00:10:16,152 řízení neprobíhá v ideálním prostředí. 85 00:10:16,272 --> 00:10:26,696 To řízení probíhá v podmínkách, kdy na dané řízení, řídící vliv působí faktory prostředí. 86 00:10:26,816 --> 00:10:31,708 Proto je druhým druhem řízení: programově adaptivní. 87 00:10:31,828 --> 00:10:37,807 To je možné přirovnat k řízeným střelám s plochou dráhou letu, k inteligentním střelám, 88 00:10:37,927 --> 00:10:41,350 kdy letí podle toho, jak jsou naprogramovány. 89 00:10:41,470 --> 00:10:49,238 Nebo autopilot u letadla, kde už jsou ale zohledněny nějaké možné vlivy prostředí na let. 90 00:10:52,175 --> 00:10:59,711 Jenže ve složitých sociálních supersystémech řízení jednoho subjektu řízení 91 00:10:59,831 --> 00:11:06,084 nevyhnutelně vede ke střetu s jiným subjektem řízení. 92 00:11:06,204 --> 00:11:13,707 A potom v podstatě pozorujeme vzájemný boj dvou protihráčů, jako když hrajete šachy. 93 00:11:13,827 --> 00:11:21,054 Ať už si vymyslíte, jaký chcete plán, tak neustále musíte počítat s okamžitým protitahem soupeře. 94 00:11:21,174 --> 00:11:26,391 To samé platí pro box, pro šerm, pro fotbal, pro jakoukoliv takovou hru. 95 00:11:26,511 --> 00:11:40,118 Proto je jakékoliv akceschopné řízení vždy realizováno podle vzorce prediktor – korektor. 96 00:11:42,373 --> 00:11:52,380 Uvedu jeden z nejběžnějších příkladů vysvětlující, proč už tak dlouho mluvím o majdanu, 97 00:11:52,500 --> 00:11:59,258 o hrozícím státním převratu, který neustále nepřichází. 98 00:11:59,378 --> 00:12:01,837 Uvedu běžný příklad. 99 00:12:01,957 --> 00:12:10,262 Každému z vás se asi stalo, že jste museli například provést nějaké opravy ve svém bytě. 100 00:12:10,382 --> 00:12:12,773 Prostě to bylo nutné. 101 00:12:12,893 --> 00:12:18,997 Dokonce je i takový mem: Opravu nelze nikdy dodělat, lze ji jen odložit. 102 00:12:19,117 --> 00:12:24,947 A proč? Vezměme si situaci. Plánujete opravu. 103 00:12:25,067 --> 00:12:32,925 Máte konkrétní úkol, buď už váš byt nutně vyžaduje opravu, 104 00:12:33,045 --> 00:12:40,868 nebo u vás v rodině nastaly okolnosti, kdy musíte přehodnotit stávající uspořádání. 105 00:12:40,988 --> 00:12:46,040 To neznamená přímo bourat a přesouvat zdi, i když i to se může stát. 106 00:12:46,160 --> 00:12:55,086 Znamená to třeba, že se v určitou dobu váš syn žení nebo dcera vdává 107 00:12:55,206 --> 00:13:01,447 a mladí s vámi budou žít v jednom bytě, a tak jim potřebujete uvolnit nějakou místnost. 108 00:13:01,567 --> 00:13:06,685 A tak musíte vše připravit do jejich svatby. 109 00:13:09,789 --> 00:13:16,634 Takže jste se rozhodli provést opravy vlastními silami, a tak si sednete a plánujete, 110 00:13:16,754 --> 00:13:21,608 kdy by objektivně bylo nejvhodnější začít s těmi opravami, kdy to bude možné. 111 00:13:21,728 --> 00:13:25,415 V této době jste na dovolené, takže budete mít čas. 112 00:13:25,535 --> 00:13:34,263 Do dovolené zbývá tolik a tolik času, takže můžete s těmi zdroji, které máte k dispozici 113 00:13:35,000 --> 00:13:41,575 nakoupit stavení materiály, přivézt je, někde uskladnit. 114 00:13:41,695 --> 00:13:44,904 Potom přijde doba dovolené, 115 00:13:47,160 --> 00:13:52,194 ale řekněme, že v práci se vám právě navalilo hodně práce, 116 00:13:52,314 --> 00:13:58,659 nebo vznikla jiná mimořádná situace, takže vám tu dovolenou zrušili. 117 00:13:58,779 --> 00:14:03,693 Jenže ten úkol provést plánovanou opravu přece nikam nezmizel. 118 00:14:03,813 --> 00:14:09,745 A to tím spíše, znovu opakuji, kdy například v rodině dojde na nějaké změny. 119 00:14:09,865 --> 00:14:16,870 K určitému datu to prostě musí být hotové. No a vy jste to měli v plánu udělat právě v době dovolené. 120 00:14:16,990 --> 00:14:26,471 Takže musíte přenést plánovanou opravu na jiný termín a třeba ji provést i jiným způsobem, 121 00:14:26,591 --> 00:14:30,130 než jste to měli v plánu původně. 122 00:14:30,570 --> 00:14:41,877 A když si to promítnete na politiku, tak jste měli v plánu rozpoutat majdan v době mistrovství světa 123 00:14:41,997 --> 00:14:45,013 a to vám nevyšlo. 124 00:14:45,133 --> 00:14:52,688 Ale nezměnilo to váš řídící úkol rozpoutat majdan. A tak hledáte jiné možnosti jeho realizace. 125 00:14:55,411 --> 00:14:57,997 A dělat to musíte. 126 00:14:58,117 --> 00:15:03,774 Přece nebudete bydlet a neustále přeskakovat připravené stavební materiály, 127 00:15:03,894 --> 00:15:08,451 to snižuje kvalitu vašeho života, komplikuje vám ho to. 128 00:15:08,571 --> 00:15:14,008 A tu opravu je prostě nutné provést, protože systém to vyžaduje. 129 00:15:14,128 --> 00:15:21,419 A při řízení složitých sociálních supersystémů, při realizaci takových akcí, jako je majdan, 130 00:15:21,539 --> 00:15:26,195 je to ještě daleko složitější než při vaší domácí opravě, daleko složitější. 131 00:15:26,315 --> 00:15:32,533 Když se vám něco nepodařilo zrealizovat v plánovaném termínu, tak to neznamená, že se toho vzdáte, 132 00:15:32,653 --> 00:15:35,681 protože celý váš systém s tím počítá. 133 00:15:35,801 --> 00:15:42,218 Musíte to udělat do určité doby, než váš systém přejde do jiného stavu, 134 00:15:42,338 --> 00:15:47,236 do té doby prostě potřebujete provést určité manévry, musíte to udělat, 135 00:15:47,356 --> 00:15:51,968 protože jestliže to neuděláte, tak do té fáze přeformátovávání vašeho systému, 136 00:15:52,088 --> 00:15:56,128 což je v tomto případě váš opěrný bod, dospějete v jiném stavu 137 00:15:56,248 --> 00:16:01,256 a nemusí se vám už vůbec povést to, co jste si s ohledem na žádoucí stav systému naplánovali. 138 00:16:01,376 --> 00:16:06,187 To znamená, že se mladí nebudou moci nastěhovat, protože jste ještě neskončili s úpravami, 139 00:16:06,307 --> 00:16:11,381 a budou muset bydlet nějakou dobu někde jinde a dělat opravu vlastními silami. 140 00:16:11,501 --> 00:16:14,088 To je jen obrazně řečeno. 141 00:16:15,519 --> 00:16:19,546 Celou dobu dochází k tahům a protitahům. 142 00:16:19,666 --> 00:16:29,121 A když já mluvím o tom, jaká nebezpečí hrozí, a jak může v Rusku dojít ke státnímu převratu, 143 00:16:29,241 --> 00:16:32,884 po kterém bude následovat občanská válka, 144 00:16:33,004 --> 00:16:38,122 tak těmito svými informacemi potlačuji jejich uskutečnění tím, že to zveřejňuji. 145 00:16:38,242 --> 00:16:43,052 Je to, jako když letí bombardér a já jsem ho nasvítil reflektory. 146 00:16:43,172 --> 00:16:49,071 V minulosti, za 2. světové války letadla létala ještě nízko a tím světlem je odhalovali. 147 00:16:49,191 --> 00:16:52,504 A já jsem ho tím reflektorem ukázal všem. 148 00:16:52,624 --> 00:17:02,563 A každý člověk, který je na linii fronty, tedy samozřejmě z naší armády, začne to letadlo ostřelovat. 149 00:17:02,683 --> 00:17:06,811 Střílejí z pušek, kulometů, ze všeho, co mají po ruce. 150 00:17:06,931 --> 00:17:10,706 A tak to letadlo nesplní úkol, nevybombarduje daný objekt. 151 00:17:10,826 --> 00:17:15,064 Ale to přece neznamená, že za stejným úkolem nevyletí druhé a třetí letadlo. 152 00:17:15,184 --> 00:17:20,545 Když tedy nevyjde jedna varianta, přicházíme s druhou, 153 00:17:20,665 --> 00:17:24,881 když nevyšla ani tato, nastoupí třetí varianta a takto pořád dál, 154 00:17:25,001 --> 00:17:32,804 dokud neskončí ten časový úsek, po který má pro systém smysl provést státní převrat. 155 00:17:32,924 --> 00:17:37,140 A až teprve když dojdete k tomu časovému bodu, 156 00:17:37,260 --> 00:17:41,498 do kterého jste potřebovali ten převrat v daném státě provést a nepovedlo se vám to, 157 00:17:41,618 --> 00:17:47,111 takže vám již nezbyde než dále pracovat v této situaci, tak teprve potom nastoupí oddychový čas. 158 00:17:47,231 --> 00:17:52,459 Až tehdy a takto to běží pořád jako dva boxeři: úder, protiúder, úder, protiúder. 159 00:17:52,579 --> 00:17:59,259 A neustále se musíte bránit před novým útokem, a proto je také nutné o tom neustále mluvit. 160 00:17:59,379 --> 00:18:10,815 Zeptejte se jakéhokoliv analytika, jak může souviset ten incident s tím ukronámořnictvem, 161 00:18:10,935 --> 00:18:16,868 s těmi kocábkami u Kerčského mostu, porucha letadla Merkelové, 162 00:18:16,988 --> 00:18:23,109 Trumpovo odmítnutí plnohodnotné schůzky s Putinem a zatčení Viktora Alexejeviče? 163 00:18:23,229 --> 00:18:27,136 Nedokážou tam nalézt souvislost, prostě to nedokážou. 164 00:18:27,256 --> 00:18:31,414 Já o tom zatčení Viktora Alexejeviče mluvit nebudu, protože ještě jednou opakuji, 165 00:18:31,534 --> 00:18:36,296 že je nutné vědět kdy, co a jak je možné říkat. 166 00:18:36,416 --> 00:18:41,178 A s ohledem na ten zbytek budou, předpokládám, položeny otázky, 167 00:18:41,298 --> 00:18:47,545 protože se jedná o dost významné události. 168 00:18:48,200 --> 00:18:56,378 Takže dříve než… A když už jsme se dotkli tématu testování systému 169 00:18:56,498 --> 00:19:01,688 na stav počítající s provedením majdanu, tak si o tom promluvíme. 170 00:19:01,808 --> 00:19:11,478 Ale dříve než k tomu přejdeme, vám teď doporučuji, abyste si každý vzal list papíru a tužku 171 00:19:12,167 --> 00:19:16,797 a znázornil si na papíře to, co řeknu. 172 00:19:16,917 --> 00:19:21,426 Když si to potom budete číst, lépe pochopíte, o čem budu mluvit. 173 00:19:21,546 --> 00:19:24,470 Ta schémata, která teď vyložím… 174 00:19:24,590 --> 00:19:30,334 Ta schémata mohou být vykládána jak z pohledu „mého“, tak i „jeho“. 175 00:19:30,454 --> 00:19:35,968 Ale já budu mluvit z pozice subjektu řízení, tedy z mého pohledu, 176 00:19:36,088 --> 00:19:42,840 z aktivní fáze a ne z nereagování, ne z pasivní pozice, ale z té aktivní. 177 00:19:48,579 --> 00:19:57,282 Takže řízení podle vzorce prediktor - korektor má tři schémata vzájemného boje. 178 00:19:59,647 --> 00:20:05,408 První schéma té konfrontace sestává ze dvou částí. 179 00:20:07,095 --> 00:20:14,275 To když něco vím a můj soupeř v řízení to neví. 180 00:20:14,395 --> 00:20:17,484 Vítězství bude moje. 181 00:20:18,163 --> 00:20:23,718 Soupeř něco ví a já to nevím. 182 00:20:23,838 --> 00:20:31,413 Potom je velká pravděpodobnost toho, že soupeř v našem souboji může vyhrát. 183 00:20:31,533 --> 00:20:44,393 To když jsem od počátku v situaci, kdy už musím reagovat na kroky podnikané soupeřem. 184 00:20:44,513 --> 00:20:52,057 Podobá se to šachům, ale je to daleko složitější, jako když bílé zahajují a vyhrají. 185 00:20:52,177 --> 00:20:57,111 Ten kdo táhne bílou, začíná realizovat své plány a ten kdo hraje černými, 186 00:20:57,231 --> 00:21:00,749 musí jeho plán odhadnout a podle toho koncipovat svou hru, 187 00:21:00,869 --> 00:21:03,712 takže je pro něj daleko složitější reagovat. 188 00:21:03,832 --> 00:21:08,403 Takže to je první jednoduché schéma, když já vím a on ne, tak vyhrávám. 189 00:21:09,078 --> 00:21:19,018 Druhé schéma spočívá v tom, že on ví, co já vím o jeho plánech. 190 00:21:19,138 --> 00:21:25,731 V případě první varianty, kdy on ví a já ne, má obrovskou výhodu, 191 00:21:25,851 --> 00:21:32,392 ale pokud ve druhém případě on ví, co já vím, 192 00:21:33,807 --> 00:21:36,559 tak stejně vyhrávám. 193 00:21:37,459 --> 00:21:40,777 A teď to třetí schéma, to nejsložitější. 194 00:21:40,897 --> 00:21:47,103 On ví, že já vím, že on ví 195 00:21:47,901 --> 00:21:50,241 a stejně vyhrávám. 196 00:21:50,361 --> 00:21:58,672 Autor té otázky podobná schémata řízení vůbec nepřipouští. 197 00:21:58,792 --> 00:22:01,969 A tohle všechno se může dále komplikovat. 198 00:22:02,089 --> 00:22:10,029 Neboť on ví, že já vím, že on ví, že já vím, chápete? 199 00:22:10,149 --> 00:22:16,959 To znamená, že pro mne je ta hra složitější, stokrát těžší a tohle se může dále komplikovat. 200 00:22:18,091 --> 00:22:24,881 A v takových podmínkách probíhá reálné řízení. 201 00:22:25,001 --> 00:22:31,928 A ne v tom pojetí: „Vy jste říkal, že bude majdan a žádný nebyl.“ 202 00:22:32,048 --> 00:22:34,886 A vy byste si ho snad přál? 203 00:22:35,006 --> 00:22:42,395 Chcete, aby to u nás vypadalo tak příšerně jako teď na Ukrajině? Mějte slitování s lidmi. 204 00:22:55,538 --> 00:23:02,971 V našem státě i ve světě probíhá velmi mnoho událostí, 205 00:23:03,091 --> 00:23:16,653 které jsou svého druhu testováním adekvátnosti našeho státního systému 206 00:23:16,773 --> 00:23:21,334 na plnění úkolů řízení státu v zájmu všeho lidu, 207 00:23:21,454 --> 00:23:27,353 místo toho, abychom plnili plány řízení Ruska vysílané z washingtonského partajního výboru, 208 00:23:27,473 --> 00:23:30,850 jak to probíhalo v devadesátých letech. 209 00:23:31,802 --> 00:23:35,943 Jednou z takových událostí, těch rozsáhlých, 210 00:23:36,063 --> 00:23:43,864 se stala provokace ukronámořnictva u Kerčského mostu. 211 00:23:43,984 --> 00:23:49,034 Mluvil jsem o tom podrobně v minulém pořadu. 212 00:23:49,154 --> 00:23:55,052 Takže se té otázky můžeme dotknout, ale podrobně rozebírat ji už nebudeme. 213 00:23:55,172 --> 00:23:58,215 Pozastavíme se u jiných aspektů. 214 00:23:58,335 --> 00:24:01,182 A konkrétně se jedná o to, 215 00:24:01,302 --> 00:24:11,795 čím je vlastně tato událost v rámci společenskopolitického života 216 00:24:13,004 --> 00:24:15,602 na planetě Zemi. 217 00:24:16,348 --> 00:24:28,409 Když se podíváme na 17. července 2014, kdy byl sestřelen Boeing nad Donbasem, 218 00:24:28,529 --> 00:24:37,823 tak tenkrát to letadlo ještě ani nedopadlo na zem, a už západní média začala hystericky šílet, 219 00:24:37,943 --> 00:24:41,809 že to Rusko to letadlo sestřelilo. 220 00:24:42,684 --> 00:24:46,773 Ze všech stran znělo, jaká je to katastrofa. 221 00:24:47,725 --> 00:24:54,694 A co dnes pozorujeme v souvislosti s tím incidentem v Kerčském průlivu? 222 00:24:56,752 --> 00:25:04,777 Že až teď tu událost začínají postupně využívat proti Rusku. 223 00:25:04,897 --> 00:25:09,972 Jak odůvodnil Trump zrušení plnohodnotné schůzky s Putinem? 224 00:25:10,092 --> 00:25:13,778 Událostmi v Kerčském zálivu, 225 00:25:13,898 --> 00:25:18,999 omlouvám se, je to samozřejmě průliv, je to průliv. 226 00:25:24,117 --> 00:25:33,530 A v tomto případě? Až teď začíná být rozvinována informační kampaň proti Rusku. 227 00:25:33,650 --> 00:25:36,889 S čím souvisí to zdržení? 228 00:25:37,009 --> 00:25:48,261 Možná Západ napřed nepotřeboval tímto způsobem útočit proti Rusku? 229 00:25:48,381 --> 00:25:50,311 Ale to ne. 230 00:25:50,431 --> 00:25:55,647 Jen si to vezměte, kdyby na Rusko pěkně zaútočili v předvečer summitu G20, 231 00:25:55,767 --> 00:26:05,002 tak by se tím ocitlo v defenzivním postavení, což mohli využít při jednání k získání lepšího „kšeftu“: 232 00:26:05,122 --> 00:26:09,180 „My v něčem ustoupíme a ty se rozhodni.“ 233 00:26:09,300 --> 00:26:15,674 Možná už tak byla ta kampaň proti Rusku dost silná? 234 00:26:15,794 --> 00:26:21,557 Takže Západ nepotřeboval žádný dodatečný... 235 00:26:21,677 --> 00:26:25,736 ...žádný dodatečný stimul, aby proti Rusku takto zaútočil? 236 00:26:25,856 --> 00:26:27,279 Ale zase ne. 237 00:26:27,399 --> 00:26:31,168 Takže se podíváme, co se dělo na pozadí… 238 00:26:31,288 --> 00:26:38,054 Tedy přesněji, na jakém pozadí došlo k tomu incidentu v Kerčském průlivu. 239 00:26:38,174 --> 00:26:45,230 Summit o brexitu otřásá celou Evropou. Brexit je prací ruských hackerů… 240 00:26:45,350 --> 00:26:49,757 Když tedy teď přijdou s tím pozdvižením okolo té události, 241 00:26:49,877 --> 00:26:57,035 okolo té provokace ukronámořnictva v Kerčském průlivu, přebijí to a vše bude OK. 242 00:26:57,155 --> 00:27:02,925 Už nebudete muset vysvětlovat svým voličům, svým občanům, 243 00:27:03,414 --> 00:27:10,281 jaké jsou například problémy okolo vystoupení Velké Británie z EU. 244 00:27:10,401 --> 00:27:11,901 Dále. 245 00:27:12,021 --> 00:27:17,148 V USA se migranti pokusili o průlom hranice. 246 00:27:17,268 --> 00:27:24,966 Stříleli do nich gumovými projektily a používali granáty se slzným plynem. 247 00:27:25,086 --> 00:27:30,393 To je také dobré překrýt nějakým jiným pozdvižením, že? 248 00:27:30,513 --> 00:27:35,254 Jen se podívejte, co zas dělají Rusové. To je přece obvyklá taktika Západu. 249 00:27:35,374 --> 00:27:36,720 Dále. 250 00:27:36,840 --> 00:27:44,281 Ty události ve Francii, kde došlo na použití vodních děl, slzného plynu. 251 00:27:45,130 --> 00:27:49,065 Evropský pochod žen proti násilí. 252 00:27:49,185 --> 00:27:52,794 Studentské protesty v Budapešti. 253 00:27:52,914 --> 00:28:00,458 A spousta dalších událostí. Je možné se podívat i na třetí svět, kde je také třeba překrýt, co se tam děje, 254 00:28:00,578 --> 00:28:06,194 například chemický útok syrských bojovníků v Aleppu, 255 00:28:06,314 --> 00:28:10,026 nebo útok na čínské velvyslanectví v Pákistánu. 256 00:28:10,146 --> 00:28:11,544 Je toho spousta. 257 00:28:11,664 --> 00:28:17,249 A to všechno mohli překrýt tímto hysterickým pozdvižením, které by maximálně vybičovali. 258 00:28:17,369 --> 00:28:26,718 A potom by řízení západních států nemuselo vymýšlet žádná vysvětlení pro své občany. 259 00:28:26,838 --> 00:28:30,061 s ohledem na každý takový řídící okamžik. 260 00:28:30,181 --> 00:28:36,285 Mohli zase poukazovat: „To všechno ti Rusové…“, jako vždycky, jenže se odmlčeli. 261 00:28:36,928 --> 00:28:43,795 Nevyužili to. Proč? Protože to nebylo zapotřebí. 262 00:28:44,618 --> 00:28:52,771 Potřebovali sterilní situaci, aby viděli, jak na jejich očkování, 263 00:28:53,157 --> 00:28:59,304 jak na jejich očkování zareaguje organismus, jako na tuberkulinový test (reakce Mantoux). 264 00:28:59,424 --> 00:29:05,091 Prověřují tak reakci po očkování, jako když dětem dělají ten tuberkulinový test. 265 00:29:05,211 --> 00:29:09,540 Tohle je to samé. Potřebovali konkrétní situaci. 266 00:29:09,660 --> 00:29:18,722 A mimochodem, vysledovat reakci systému, konečný výsledek se stejně veřejně pokusili na G20. 267 00:29:18,842 --> 00:29:24,303 O tom mluvit nebudu. Proběhlo to veřejně, všichni to mohli skvěle pozorovat, 268 00:29:24,423 --> 00:29:32,070 ale teď je předčasné to rozebírat z celé řady důvodů. Teď prostě budeme mluvit o něčem trochu jiném. 269 00:29:33,382 --> 00:29:35,928 Takže co se děje? 270 00:29:39,477 --> 00:29:45,617 Proběhl tedy tento incident, 271 00:29:45,737 --> 00:29:56,708 a za ním následoval incident, kdy nepustili novináře v Paříži na Lavrovovu tiskovku. 272 00:29:56,828 --> 00:30:03,812 Lavrov sám... Ruské novináře nepustili na tiskovku ruského ministra zahraničí! 273 00:30:03,932 --> 00:30:06,705 To byl také test. 274 00:30:06,825 --> 00:30:10,370 A Lavrov ho zvládnul na výbornou. 275 00:30:10,490 --> 00:30:14,162 Vzpomínáte na září roku 2017? 276 00:30:14,282 --> 00:30:24,594 Kdy byl stát znepokojován výhružnými telefonáty a musela být evakuována obchodní střediska? 277 00:30:24,714 --> 00:30:28,009 Já jsem tehdy hned řekl, že se jedná o test. 278 00:30:28,129 --> 00:30:32,226 A praxe ukázala, že analytici FSB svou práci nezvládli. 279 00:30:32,346 --> 00:30:37,720 Objekt, kde měl být proveden teroristický útok tehdy nevytypovali. 280 00:30:37,840 --> 00:30:40,312 A co se teď děje v Moskvě? 281 00:30:40,432 --> 00:30:45,352 Opět spousta telefonátů z Ukrajiny 282 00:30:45,472 --> 00:30:52,964 o bombách v obchodních centrech, na nádražích a školách v Moskvě. 283 00:30:53,704 --> 00:31:00,370 To je spousta práce pro analytiky FSB, ale oni jsou očividně zaměstnaní něčím jiným. 284 00:31:02,077 --> 00:31:06,480 A přitom je třeba si uvědomovat jednoduchou věc. 285 00:31:06,600 --> 00:31:14,340 Když lidé uvažují o tom, že Ukrajina udělala to, Ukrajina udělala ono, tak jsou to bludy. 286 00:31:14,460 --> 00:31:20,789 Ukrajina nemá vůbec žádnou státní suverenitu! 287 00:31:20,909 --> 00:31:30,536 Na Ukrajině se nemůže stát nic tak zásadně důležitého, jako byla ta provokace v Kerčském průlivu, 288 00:31:30,656 --> 00:31:36,632 nebo telefonáty z ukrajinského území o bombách v obchodních střediscích 289 00:31:36,752 --> 00:31:43,782 bez přímého příkazu amerických státních orgánů. 290 00:31:44,374 --> 00:31:50,392 Ukrajina nemá žádnou subjektnost, absolutně žádnou. 291 00:31:50,512 --> 00:31:59,110 Když máme co do činění s Ukrajinou, máme co dočinění s vlivovým nástrojem USA. 292 00:31:59,760 --> 00:32:03,425 Na Ukrajině o všem rozhodují USA. 293 00:32:03,892 --> 00:32:14,127 V tomto ohledu mi připadá zábavná situace v ruské televizi. 294 00:32:14,247 --> 00:32:19,683 Máme takový zajímavý pořad Večer se Solovjovem. 295 00:32:19,803 --> 00:32:28,530 A v tomto pořadu je vždy jen jeden navíc, který z ruské televize dělá tu ukrajinskou. 296 00:32:28,650 --> 00:32:30,665 A to je sám Solovjov. 297 00:32:30,785 --> 00:32:35,577 Všem neustále skáče do řeči, nikoho nenechá nic dopovědět atd. 298 00:32:35,697 --> 00:32:43,704 Ale ten výběr odborníků je tam celkem dobrý. A ty informace, které tam znějí, jsou všem užitečné. 299 00:32:43,824 --> 00:32:53,143 Jenže Solovjov se natolik potřebuje předvádět a prezentovat své přebujelé ego, že v podstatě… 300 00:32:53,263 --> 00:32:57,696 On někomu dá slovo a okamžitě jeho řeč přeruší. 301 00:32:57,816 --> 00:33:03,748 Oni mu zatím celkem korektně naznačují, někdy mu jemně poví: 302 00:33:03,868 --> 00:33:10,040 „Dal jste mi slovo, tak mě to nechte dopovědět a odpuste si další ze svých slovních průjmů.“ 303 00:33:10,427 --> 00:33:15,313 On se neumí chovat, absolutně to neumí řídit. 304 00:33:15,433 --> 00:33:22,729 Jen díky tomu, že jeho publikum je obstojné, se ten jeho pořad ještě drží, 305 00:33:22,849 --> 00:33:28,267 přestože ti lidé, které si tam zve, jsou jinak k ničemu... 306 00:33:29,270 --> 00:33:33,823 Je možné je přímo jmenovat: „Proč jsi pozval právě tohoto člověka? 307 00:33:33,943 --> 00:33:38,966 Jaký aspekt ti může právě on odkrýt?“ Ale teď chci říci něco jiného. 308 00:33:39,086 --> 00:33:47,273 Solovjov má výslovně v oblibě jednoho ukrajinského „odborníka“… 309 00:33:48,740 --> 00:33:51,029 Ano, Kovtun. 310 00:33:51,149 --> 00:33:53,292 Kovtun je naše všechno. 311 00:33:53,412 --> 00:34:01,779 Ale vyzdvihují tam Vasila Vakarova: „On je tak na výši“, všichni ho tam přímo opěvují. 312 00:34:01,899 --> 00:34:08,106 Když si však toho Vakarova poslechnete, tak je to totální debil. Úplný debil. 313 00:34:08,226 --> 00:34:16,876 Jeho druhá věta popírá tu první. Třetí je v rozporu s prvníma dvěma a čtvrtá s prvníma třema. 314 00:34:16,996 --> 00:34:19,809 On tam jednoduše blábolí, prostě blábolí. 315 00:34:19,929 --> 00:34:24,181 A kdo z ukrajinských analytiků je ten nejzpůsobilejší? 316 00:34:24,301 --> 00:34:28,733 Z těch vystupujících v ruské televizi? Budete se smát, ale je to Kovtun. 317 00:34:28,853 --> 00:34:33,594 Jenže v případě Kovtuna je nutné umět si přeložit, co říká. 318 00:34:33,714 --> 00:34:40,049 Co jednoduchého provedl Kovtun? On je jediný, kdo vystupuje uceleně, 319 00:34:40,169 --> 00:34:43,118 argumentovaně a srozumitelně. 320 00:34:43,238 --> 00:34:50,157 A smějí se právě jemu, protože nevolníky bijí tehdy, když se sami bojí něco namítat svému páníčkovi. 321 00:34:50,277 --> 00:34:52,060 A co provedl Kovtun? 322 00:34:52,180 --> 00:34:59,725 Přímo přiznal, že Ukrajina žádnou suverenitu nemá, že funguje jako americký nástroj, 323 00:34:59,845 --> 00:35:09,291 a Kovtun se chová přesně tak, jak se chová americký establishment ve vztahu k celému světu. 324 00:35:09,411 --> 00:35:18,293 Kovtun se chová přesně tak všude, kde vystupuje. 325 00:35:19,117 --> 00:35:23,309 A oni se mu smějí a vůbec ho neposlouchají. 326 00:35:23,429 --> 00:35:32,053 Přitom stojí za to, si ho poslechnout. Jediný analytiky z Ukrajiny hájící tento režim, tu kyjevskou bandu, 327 00:35:32,173 --> 00:35:36,219 kterého stojí za to si poslechnout, je právě Kovtun. 328 00:35:36,339 --> 00:35:42,855 Potom mnohému porozumí všichni, kteří přemýšlejí o Ukrajině jako o státnosti. 329 00:35:42,975 --> 00:35:51,342 Ale to jsme se trochu odchýlili. Takže se vrátíme k tomu testu. 330 00:35:53,786 --> 00:35:56,435 K čemu vlastně byl? 331 00:35:56,555 --> 00:36:08,317 Teď všichni analytici opakují: „Víte, 12. února 1988 došlo ke stejné situaci, která…“ 332 00:36:08,437 --> 00:36:09,963 To či ono... 333 00:36:10,083 --> 00:36:12,870 Nu ano, zdá se, že to tak vypadá. 334 00:36:12,990 --> 00:36:17,550 Americký křižník torpédoborec vplul do Černého moře, do našich teritoriálních vod 335 00:36:17,670 --> 00:36:23,491 a tam ho uvítala naše tanková výsadková loď, narazila do něj a vytlačila ho. 336 00:36:23,611 --> 00:36:30,615 Pánové, a jak jste přišli na to, že tato událost je analogická té současné? 337 00:36:30,735 --> 00:36:34,576 Hej, to jste analytici? 338 00:36:34,988 --> 00:36:39,335 To proto, že se jedná o Černé moře a lodě? 339 00:36:39,455 --> 00:36:44,915 Když se na to podíváme, tak šlo o událost, která byla naplánovaná. 340 00:36:45,035 --> 00:36:49,622 Jejího plánování se účastnil i Gorbačov, toho divadélka. 341 00:36:51,602 --> 00:36:55,254 Šlo o divadélko s předepsanými cíli. 342 00:36:57,261 --> 00:37:07,959 A co v podstatě znamená tento Kerčský incident? Co řekl ten americký senátor? 343 00:37:08,079 --> 00:37:14,415 „Musíme provést operace v Černém a Azovském moři, 344 00:37:14,535 --> 00:37:24,420 proplout Kerčským průlivem jako mezinárodní síly a zajistit volnost lodní dopravy.“ 345 00:37:24,540 --> 00:37:31,235 Takže fakticky ten senátor odmítnul, že by Rusko mohlo mít nějakou suverenitu. 346 00:37:31,647 --> 00:37:39,723 Ať je to jakkoliv, tak Azovské moře nejsou mezinárodní vody. Jedná se o vnitřní vodní nádrž. 347 00:37:39,843 --> 00:37:43,530 Takže to prostě nemohou být mezinárodní vody. 348 00:37:43,650 --> 00:37:51,271 A za druhé. Proč byste právě vy měli určovat tamní režim lodní dopravy? 349 00:37:54,460 --> 00:37:59,990 Má to tedy znamenat, že plánujete nějakou vojenskou nátlakovou operaci proti Rusku? 350 00:38:00,110 --> 00:38:03,693 Prosazující něco v rozporu s ruskými zájmy? 351 00:38:03,813 --> 00:38:05,699 To je zajímavé. 352 00:38:06,677 --> 00:38:12,367 Jedná se také o předhozenou informaci a svého druhu test. 353 00:38:12,487 --> 00:38:24,615 A kdyby, kdyby ty "necky" propluly za podmínek, které byly vzneseny, 354 00:38:25,451 --> 00:38:34,870 tak by to znamenalo, že by se jednalo o další krok ve věci odtržení Krymu. 355 00:38:35,544 --> 00:38:43,035 Jednalo by se o otázku okupace Krymu těmi takzvanými „mezinárodními“ silami. 356 00:38:43,155 --> 00:38:48,371 Jak se fakticky prořeknul ten senátor. Jak on se jmenuje? 357 00:38:49,110 --> 00:38:52,453 Ron Johnson. 358 00:38:52,573 --> 00:38:57,243 A s jakou událostí bychom to tedy měli srovnávat? 359 00:38:57,854 --> 00:39:01,711 Já vám povím s jakou. 360 00:39:01,831 --> 00:39:13,188 S rokem 1983, s rokem, ve kterém zemřel "drahý" Leonid Iljič Brežněv, s rokem, 361 00:39:14,216 --> 00:39:30,643 kdy náš stát řídil tvrdý čekista a vlastenec Jurij Vladimirovič Andropov, bývalý šéf KGB. 362 00:39:30,763 --> 00:39:39,197 Teď mi namítnou: „Jak to? A co ta jeho integrace se Západem? 363 00:39:40,129 --> 00:39:43,986 To přece byl právě Andropovův projekt?“ To ano. 364 00:39:44,106 --> 00:39:56,492 Až na to, že ta integrace se Západem měla v jeho pojetí probíhat za našich podmínek a v zájmu SSSR. 365 00:39:57,456 --> 00:40:06,200 A na tom také stavěl celou svoji politiku, na zájmech SSSR. 366 00:40:06,320 --> 00:40:11,118 A co pro něj bylo tím hlavním? Jaký vytyčil úkol? 367 00:40:11,238 --> 00:40:16,511 První co řekl: „My nerozumíme společnosti, ve které žijeme.“ 368 00:40:16,631 --> 00:40:19,290 Porozumět společnosti. 369 00:40:19,410 --> 00:40:27,047 To znamená, že za jakékoliv varianty, kdy by byl SSSR zničen, zlikvidován, 370 00:40:27,167 --> 00:40:33,567 nebo by se naopak rozvíjel a začal pohlcovat Západ, je nutné především porozumět společnosti, 371 00:40:33,687 --> 00:40:36,016 jinak následuje prohra. 372 00:40:36,136 --> 00:40:49,495 A on ten úkol vytyčil. Jeho kroky nevedly k likvidaci SSSR ale k tomu, že SSSR pohltí Západ. 373 00:40:50,458 --> 00:40:54,364 A Západ si řekl: „On nás podvedl. 374 00:40:54,484 --> 00:41:04,103 My jsme mu napomohli k postupu po mocenském žebříčku. 375 00:41:04,223 --> 00:41:10,870 Napomohli jsme mu například založením Vídeňského institutu řízení. 376 00:41:10,990 --> 00:41:16,675 Pomáhali jsme mu. Zajišťovali jsme mu kontakty v Evropě. A jak on to využil? 377 00:41:16,795 --> 00:41:19,838 Pro svůj stát, pro SSSR!“ 378 00:41:19,958 --> 00:41:22,754 Ano, Andropov to využíval pro SSSR, 379 00:41:22,874 --> 00:41:36,344 ale ne pro SSSR v podobě mnohonárodnostního státu národů Ruska s vlastní konceptuální mocí, 380 00:41:36,464 --> 00:41:46,908 ale pro SSSR jako pilíř světového marxismu a komunismu v pojetí trockistů. 381 00:41:47,028 --> 00:41:50,319 V tomto směru pracoval. 382 00:41:50,439 --> 00:41:58,104 Ale dokonce i tak se dostal do konfrontace s nadnárodním řízením Západu. 383 00:41:58,224 --> 00:42:01,873 Takže vyvstala otázka, že je s tím nutné něco dělat. 384 00:42:01,993 --> 00:42:07,265 A co? Bylo nutné provést test a podívat se na to, 385 00:42:07,385 --> 00:42:15,546 jak se kdo zachová a koho tedy bude třeba a jak někam vyzdvihovat a protlačovat. 386 00:42:17,911 --> 00:42:21,047 A tento test byl proveden. 387 00:42:21,167 --> 00:42:28,502 1. září 1983 byl nad Sachalinem sestřelen korejský Boeing 388 00:42:28,622 --> 00:42:39,561 a podle reakce uvnitř SSSR, podle vzájemné součinnosti se Západem byl vyčleněn okruh osob, 389 00:42:39,681 --> 00:42:47,072 které odpovídaly zájmům Západu a okruh osob, které zájmům Západu naopak neodpovídají, 390 00:42:47,192 --> 00:42:53,674 koho je třeba posunovat po mocenském žebříčku a koho naopak potápět. 391 00:42:53,794 --> 00:43:05,915 Proto také Romanov, kterého mnozí považovali za Andropova nástupce, 392 00:43:07,841 --> 00:43:12,848 začal pociťovat velice silný tlak. 393 00:43:12,968 --> 00:43:20,468 Andropov rychle zemřel, v roce 1984, v září se to stalo a již v únoru roku 1984 zemřel. 394 00:43:20,588 --> 00:43:27,514 A vzhledem k tomu, že nebyla potřebná rovnováha sil, a přesněji nebyla taková rovnováha sil, 395 00:43:27,634 --> 00:43:32,423 která by mohla vést k převzetí moci jednou skupinou, 396 00:43:32,543 --> 00:43:37,293 byl tam jako dočasná figura dosazen Černěnko s tím, že stejně brzy zemře. 397 00:43:37,413 --> 00:43:46,918 Do té doby bylo třeba zlikvidovat všechny kádry, které by pokračovaly, byť i jen v Andropovově linii, 398 00:43:47,038 --> 00:43:51,363 v budování světového komunismu ve formátu marxismu, 399 00:43:51,483 --> 00:43:56,412 což by znamenalo pohlcení Evropy Sovětským svazem. 400 00:43:56,532 --> 00:44:03,442 Západ Rusku také nerozuměl, a proto na tuto variantu nepřistoupil. 401 00:44:03,562 --> 00:44:10,086 Oni potřebovali Rusko předělat mentálně a k tomu ho potřebovali nejprve přeformátovat. 402 00:44:10,206 --> 00:44:16,005 Nechat ho projít přestavbou, přestřelkou a bídou a neštěstím vyvolanými reformami. 403 00:44:16,125 --> 00:44:18,421 Na to potřebovali Gorbačova. 404 00:44:18,541 --> 00:44:21,754 Ale aby ho dostali nahoru, potřebovali určitý čas, 405 00:44:21,874 --> 00:44:33,544 aby s pomocí západních institucí dokázali potlačit vnitřní odpor při prosazování Gorbačova a jeho týmu. 406 00:44:33,664 --> 00:44:36,274 A to bylo provedeno. 407 00:44:37,265 --> 00:44:39,197 A co pozorujeme teď? 408 00:44:39,317 --> 00:44:44,222 Musím vám ještě teď vysvětlovat, v jaké situaci se nachází Putin? 409 00:44:44,342 --> 00:44:52,411 A kde se vzal ten film Hunter Killer? 410 00:44:57,292 --> 00:45:08,477 Ten incident u Kerčského průlivu jako by z oka vypadl té události se sestřeleným Boeingem v roce 1983. 411 00:45:09,299 --> 00:45:16,425 Jednalo se o rozsáhlý test možnosti, jak odstranit Putina 412 00:45:17,706 --> 00:45:24,277 a přivést k moci někoho, kdo tu šanci může mít. 413 00:45:24,397 --> 00:45:29,544 To znamená, že nikoho z první řady, nikoho z těch exponovaných, 414 00:45:29,664 --> 00:45:31,960 protože ti nemají šanci projít. 415 00:45:32,080 --> 00:45:36,090 Ale někoho je potřeba prosadit, nějakým způsobem prosadit. 416 00:45:36,210 --> 00:45:46,044 A aby tento test dopadl čistě, bez jakýchkoliv šumů, napřed realizovali ten časově déletrvající incident… 417 00:45:46,164 --> 00:45:54,185 Jestliže v sovětské době se telefony rozpálily do běla, jak si po oficiálních linkách volaly oficiální osoby, 418 00:45:54,305 --> 00:46:01,578 tak teď, když je náš řídící sbor mentálně integrován, když má přátelské kontakty na Západě… 419 00:46:01,698 --> 00:46:04,090 Myslíte, že jim nikdo nevolal? 420 00:46:04,210 --> 00:46:12,256 Každému člověku, který měl alespoň nějaký vliv na průběh toho incidentu, 421 00:46:12,376 --> 00:46:16,508 na formování státní politiky, že jim nevolali? 422 00:46:18,779 --> 00:46:24,939 Reakce všech lidí byla zachycena, teď to bude všechno zpracováno, zhodnoceno. 423 00:46:25,059 --> 00:46:32,598 Budou tak odhaleny figury, na které je možné vsadit, na ty z druhé řady, které bude třeba prosazovat. 424 00:46:33,229 --> 00:46:35,848 Všechno je to zcela očividné. 425 00:46:35,968 --> 00:46:42,121 Ale pouze v tom případě, kdy svět nehodnotíte ploše, černobíle, 426 00:46:42,241 --> 00:46:45,092 pouze v programovém režimu. 427 00:46:45,212 --> 00:46:50,969 Je nutné chápat, že probíhá neustálý vzájemný boj, boj ve všem, 428 00:46:51,585 --> 00:46:56,691 a každý váš úder soupeř vykrývá a podniká svůj útok. 429 00:46:56,811 --> 00:47:02,413 A veškerá naše veřejná analytika znamená potlačování jedněch procesů řízení 430 00:47:02,533 --> 00:47:07,032 spuštěných protivníky Ruska a podpora jiných procesů, 431 00:47:07,152 --> 00:47:11,892 které jsou výhodné pro Rusko, pro získání jeho suverenity. 432 00:47:12,701 --> 00:47:22,878 A dokud nebude vyčerpán potenciál tohoto systému, tohoto řídícího manévru, 433 00:47:22,998 --> 00:47:29,450 tedy dokud nebude ten stavební materiál z bytu vynesen, 434 00:47:29,570 --> 00:47:34,534 aby nepřekážel v běžném životě, nebo dokud neskončí oprava... 435 00:47:35,459 --> 00:47:41,754 Tedy podle toho příkladu, který není úplně přesný, ale přesto… Nu, co mám dělat? 436 00:47:41,874 --> 00:47:47,080 Už jsem nucen si pomáhat podobnými příklady, když jsou pokládány takové otázky. 437 00:47:47,200 --> 00:47:50,426 Aby ti lidé alespoň něco pochopili. 438 00:47:52,981 --> 00:48:00,376 Je velice nebezpečné, opravdu velice nebezpečné, když si lidé nechápající procesy řízení myslí, 439 00:48:00,496 --> 00:48:03,414 jak je jejich činnost důležitá. 440 00:48:03,534 --> 00:48:11,755 Jakékoliv, prostě jakékoliv společenskopolitické hnutí, které má ve společnosti nějakou váhu, 441 00:48:11,875 --> 00:48:15,585 se okamžitě ocitá v hledáčku tajných služeb. 442 00:48:15,705 --> 00:48:21,198 Čím více stoupá vliv tohoto společenského jevu na společnost, 443 00:48:21,318 --> 00:48:28,021 tím více tajných služeb světa získává zájem o kontrolu tohoto procesu. 444 00:48:28,141 --> 00:48:37,793 A s takto povrchním, přezíravým přístupem a s absolutním nepochopením procesů řízení 445 00:48:37,913 --> 00:48:41,094 budete lidem přinášet jen škodu. 446 00:48:42,129 --> 00:48:47,543 Nemůžete… Jen proto, že člověk přebývá v nějaké své iluzi… 447 00:48:47,663 --> 00:48:53,508 Jenže výsledek tohoto iluzorního přístupu bude zcela objektivní a může mít i tragické následky. 448 00:48:53,628 --> 00:49:01,145 Kdyby šlo jen o něj samotného, tak on sám je strůjcem svého osudu, jenže to můžou odskákat i jiní lidé. 449 00:49:05,063 --> 00:49:09,465 - Specifický test „majdanutosti“? - Ano, přesně. 450 00:49:09,585 --> 00:49:16,222 U nás připravují majdan s veškerým úsilím. U nás všechny… Třeba ti rapeři, to je jasná operace. 451 00:49:16,342 --> 00:49:20,844 Poslechněte si toho, no, jak vystupuje na druhém programu. 452 00:49:21,307 --> 00:49:27,667 Ten, jak vede Věsti něděli. Kiseljov, že? 453 00:49:28,349 --> 00:49:31,628 - Věsti něděli? - Ano, Týdenní zprávy. Ten jeho námět. 454 00:49:31,748 --> 00:49:40,146 Vždyť to je jasně vidět, jakou těm raperům dělají reklamu kvůli provedení majdanu. 455 00:49:40,266 --> 00:49:46,705 A on napomáhá tomu, aby byl zachráněn tento nástroj pro rozpoutání majdanu a provedení státního převratu. 456 00:49:46,825 --> 00:49:50,513 Protože jedna věc je, když někoho zatknou za výtržnictví... 457 00:49:50,633 --> 00:49:53,814 Je to přece obyčejný člověk, kterého zatkli za výtržnictví. 458 00:49:53,934 --> 00:49:58,216 Proč do toho tahá nějakou ideologii a zkouší to zahrát na kulturu? 459 00:49:58,336 --> 00:50:03,895 Co s tím má společného, zda jde o populárního rapera, nebo obyčejného člověka? 460 00:50:04,015 --> 00:50:09,111 Dopustil se toho činu? Tak ať laskavě nese následky v podobě trestu. 461 00:50:09,231 --> 00:50:14,877 A on tam: „Víte, jeho nelze trestat za výtržnictví, protože je tak moc populární.“ 462 00:50:14,997 --> 00:50:21,832 A proč? Protože bude zadržen na 15 dnů. A kdo potom donutí dav šílet na náměstí? 463 00:50:21,952 --> 00:50:29,382 Kdo potom povede tyto emocionálně vybičované lidi do útoku na správní budovy? 464 00:50:34,253 --> 00:50:39,787 A tak ho brání, ten nástroj, který vytvořili. 465 00:50:39,907 --> 00:50:46,164 Tedy Kiseljov ho nevytvořil, ten jen plní zadání klanově-korporativní skupiny. 466 00:50:48,818 --> 00:50:55,361 Přejdeme k dalším otázkám, které souvisí se summitem G20, který proběhl v Buenos Aires. 467 00:50:55,481 --> 00:50:58,302 První otázka je od Sergeje. 468 00:50:58,422 --> 00:51:04,248 Valeriji Viktoroviči, není Trumpovo odmítnutí plnohodnotné schůzky s Putinem v Argentině, 469 00:51:04,368 --> 00:51:08,445 otevřeným osobním ponížením Putina a společně s ním i Ruska? 470 00:51:08,565 --> 00:51:12,169 Tedy přinejmenším to tak vypadá. 471 00:51:12,289 --> 00:51:17,189 - A ještě souhrnná... - Ne, to je vaše osobní interpretace. 472 00:51:17,309 --> 00:51:21,345 Víte, je taková anekdota. 473 00:51:21,465 --> 00:51:28,134 Proč jsi prostě nenapsal: „Ahoj tati, pošli peníze“ místo toho „Ahoj tati. Pošli peníze!“ 474 00:51:28,254 --> 00:51:33,997 To je pouze jeho osobní interpretace, že by to mohlo Rusko nějakým způsobem ponížit. 475 00:51:34,117 --> 00:51:39,222 A souhrnná otázka. Proč se doopravdy Trump nesešel s Putinem? 476 00:51:39,342 --> 00:51:45,518 Trump je ve velice složitých, těžkých podmínkách. Musí hodně lavírovat. 477 00:51:45,638 --> 00:51:54,944 Trump, pokud se na něj podíváme v obrazech. Jedná se ale zase o primitivizaci toho procesu, 478 00:51:55,064 --> 00:52:00,190 ale abyste to pochopili a udělali si nějakou představu. 479 00:52:00,310 --> 00:52:05,669 Trump je pro USA jako Gorbačov a Jelcin v jednom vydání. 480 00:52:05,789 --> 00:52:15,828 Systém USA je už přeexponovaný, protože už dávno měl projít přeformátováním. 481 00:52:15,948 --> 00:52:24,915 Ale díky tomu, že v Rusku se procesy z hlediska globálního prediktoru rozběhly nekontrolovaně 482 00:52:25,035 --> 00:52:34,319 a v kombinaci s odporem americké státní elity úporně trvající na okrádání Ruska, 483 00:52:34,439 --> 00:52:39,720 se stalo, že všechny procesy řízení se fázově posunuly. 484 00:52:39,840 --> 00:52:45,688 Jenže tu opravu USA je nutné provést za každou cenu, jinak se zhroutí řízení v celém světě, 485 00:52:45,808 --> 00:52:50,446 protože všichni žijeme na jedné planetě a všechno je to nutné udělat včas. 486 00:52:50,566 --> 00:52:56,304 Jestli se to v USA zhroutí, tak globální ekologická, ekonomická a vojenskopolitická katastrofa 487 00:52:56,424 --> 00:53:01,467 může zasáhnout celou planetu, a potom nám bude horko všem. 488 00:53:01,587 --> 00:53:05,911 Takže přeformátovat USA je nutné a na to také připravili Trumpa. 489 00:53:06,031 --> 00:53:13,112 Ale odpor americké státní elity, která nechápe, že si v podstatě podřezává větev, na které sedí, 490 00:53:13,232 --> 00:53:20,827 že by zachování americké dominance ve světě vedlo ke katastrofě celoplanetárního měřítka, 491 00:53:20,947 --> 00:53:27,534 ve které by zahynula i ona sama. Ona, která se tak brání přeformátování realizovaného Trumpem. 492 00:53:27,654 --> 00:53:35,063 Oni by teď měli hledat volný prostor pro své uplatnění jinde, a to i v jiných státech, 493 00:53:35,183 --> 00:53:37,882 jestliže nenajdou místo v komerčních strukturách. 494 00:53:38,002 --> 00:53:47,983 Jejich zkušenosti a kontakty by ještě v mnohých státech, obzvláště třetího světa, našly své uplatnění. 495 00:53:48,103 --> 00:53:53,167 A tam by se už uchytili v průběhu té přestavby celého světa. 496 00:53:53,287 --> 00:53:57,858 Jenže americká státní elita tyto jednoduché věci nechápe a tak se brání. 497 00:53:57,978 --> 00:54:04,257 Trump by se s Putinem setkat skutečně potřeboval. 498 00:54:08,504 --> 00:54:16,143 Ale pět hodin před schůzkou prohlásil, že bude a hodinu a půl před ní prohlásil, že schůzka nebude. 499 00:54:16,263 --> 00:54:21,621 Co se stalo v průběhu těch tří hodin, dokud Trump letěl v letadle? 500 00:54:21,741 --> 00:54:32,423 V říjnu 1993 letěl Boris Nikolajevič Jelcin do Japonska, na návštěvu Japonska. 501 00:54:33,426 --> 00:54:40,396 A všem bylo jasné, že tam letí, aby jim vydal Kurilské ostrovy. 502 00:54:40,516 --> 00:54:46,080 On to prohlašoval přímo, bylo to rozviřováno, aby na to připravili společnost. 503 00:54:46,200 --> 00:54:54,825 Jenže společnost se s tím neztotožnila. Přesto tam Boris Nikolajevič odletěl, nešlo to už odložit. 504 00:54:54,945 --> 00:55:04,712 A když vycházel z tokijského letiště, všichni ho tam vítali, a proslovy zněly ve stylu, 505 00:55:04,832 --> 00:55:07,568 že jde díky tomu o velice přátelskou návštěvu. 506 00:55:07,688 --> 00:55:12,292 A on na to: „Já o předání Kurilských ostrovů vůbec nic nevím, co to povídáte, pánové? 507 00:55:12,412 --> 00:55:14,468 Já jsem přiletěl jen jako turista.“ 508 00:55:14,588 --> 00:55:18,137 A přitom tam letěl jenom s tím jedním úkolem, aby jim vydal ty ostrovy. 509 00:55:18,257 --> 00:55:22,839 „Já jsem sem přiletěl, abych se tu jen tak porozhlédl. Nu, tak třeba i něco podepíšeme, 510 00:55:22,959 --> 00:55:29,189 nějaké ty protokoly o dobrých záměrech, o něčem takovém, že jsme pro všechno dobré a proti všemu zlému. 511 00:55:29,309 --> 00:55:31,584 Japonci byli šokováni: 512 00:55:31,704 --> 00:55:39,218 „Vždyť my už jsme pronesli i příslušné proslovy, než jsi nám to oznámil. Co se stalo?“ 513 00:55:39,338 --> 00:55:44,027 A ta věc se měla tak, že dokud Boris Nikolajevič Jelcin letěl nad Ruskem, 514 00:55:44,147 --> 00:55:49,482 tak v Rusku změnili, někdo změnil televizní program, 515 00:55:49,602 --> 00:55:57,575 a neplánovaně po celé zemi v hlavním vysílacím čase promítli film Ivan Vasiljevič mění povolání. 516 00:55:57,695 --> 00:56:03,053 „Kemskou volosť? Tu si klidně vemte…“ Pamatujete se na děj toho filmu? 517 00:56:04,596 --> 00:56:07,389 Takže promítli ten film. 518 00:56:07,985 --> 00:56:14,199 Boris Nikolajevič sedí v letadle, film už začali promítat a jemu řekli: 519 00:56:14,319 --> 00:56:20,144 „Borisi Nikolajeviči, ty chceš vydat ty ostrovy, že? Možná si tam tedy rovnou vyjednáš i politický azyl, co říkáš? 520 00:56:20,264 --> 00:56:22,798 Protože se nebudeš mít kam vrátit. 521 00:56:22,918 --> 00:56:27,551 Ty se nebudeš moci vrátit, jsi v pěkné bryndě. 522 00:56:27,671 --> 00:56:33,044 Nebudeš to mít lehké, třeba kvůli tomu nedávnému střílení na parlament. 523 00:56:33,372 --> 00:56:41,047 Chápeš, že to pro tebe znamená konec? Konec pro tebe, tvou rodinu, nezbývá ti než vzít nohy na ramena.“ 524 00:56:41,167 --> 00:56:43,638 A Boris Nikolajevič to pochopil 525 00:56:43,758 --> 00:56:49,050 a omráčil Japonce, když na jejich uvítací proslovy reagoval, jak reagoval. 526 00:56:49,170 --> 00:56:56,662 „Já o ničem nevím. Já jsem tady jen jako turista. Pozvali jste mne, tak jsem přiletěl napít se saké.“ 527 00:56:59,192 --> 00:57:03,533 Tu metodu, jak dostat řídící osobu 528 00:57:06,865 --> 00:57:14,313 do takové situace, kdy nebude moci provést svůj manévr, 529 00:57:14,936 --> 00:57:18,632 mají globalisté vybroušenou do dokonalosti. 530 00:57:18,752 --> 00:57:22,072 Ale teď to neprovedli globalisté. 531 00:57:22,192 --> 00:57:29,498 Oni to vždy prováděli rukama státní elity a ta se tomu tedy zákonitě také naučila. 532 00:57:29,618 --> 00:57:34,623 A všechny ty filmy o korporativních šarvátkách jsou právě o tomhle. 533 00:57:34,743 --> 00:57:40,727 Jak vytvořit podmínky a v potřebném okamžiku, když někdo nemá možnost, kdy je odtržen od všeho, 534 00:57:40,847 --> 00:57:49,411 mu vytvořit nové informační prostředí, aby minimálně neudělal to, co měl v úmyslu 535 00:57:49,531 --> 00:57:55,704 či maximálně udělal úplný opak toho, co měl v úmyslu. 536 00:57:55,824 --> 00:57:59,357 Tedy aby udělal to, co mu nadiktují. 537 00:58:01,132 --> 00:58:06,352 Jelcin měl v plánu vydat ostrovy, ale nepovedlo se mu to. 538 00:58:06,472 --> 00:58:11,265 To znamená, že minimálně neudělal to, co měl v úmyslu. 539 00:58:11,385 --> 00:58:15,611 Ale našemu státu Jelcin způsobil nezměrné trápení. 540 00:58:15,731 --> 00:58:20,909 To znamená, že se to nepovedlo obrátit a uzavřít to téma, kdy by řekl: 541 00:58:21,029 --> 00:58:27,802 „Pánové, co to povídáte o Kurilských ostrovech? Raději nám vraťte ruský ostrov Macmaj!“ 542 00:58:31,891 --> 00:58:34,669 Který se teď jmenuje Hokkaidó. 543 00:58:35,518 --> 00:58:41,484 Takže ještě uvidíme. S Japonskem ještě budeme jednat o všech těchto věcech. 544 00:58:41,604 --> 00:58:48,814 Ne nadarmo se američtí generálové vyděsili, když si mysleli, že jsme přece jen provedli výsadek na Hokkaidó, 545 00:58:48,934 --> 00:58:51,412 který je historicky ruským ostrovem. 546 00:58:51,532 --> 00:58:57,739 A Američané si velmi dobře uvědomovali, že jestliže se bude jednat o okupaci Japonska 547 00:58:57,859 --> 00:59:01,314 a rozdělení vlivových sfér, bude se už jednat jen o těch dalších ostrovech, 548 00:59:01,434 --> 00:59:06,149 protože s Hokkaidó už to bude jasné, vrátil se zpět do své vlasti. 549 00:59:06,269 --> 00:59:12,753 Tedy přesněji ruský ostrov Macmaj, ale můžeme mu ponechat i to současné jméno Hokkaidó. 550 00:59:12,873 --> 00:59:17,690 A co se tedy stalo Trumpovi? Přesně to samé. 551 00:59:17,810 --> 00:59:22,340 Trump neudělal to, co měl v úmyslu. 552 00:59:22,812 --> 00:59:29,643 Řídící struktury USA mu vytvořily takové podmínky, ve kterých nemá možnost manévrovat, 553 00:59:29,763 --> 00:59:34,190 a tak byl donucen tu plnohodnotnou schůzku s Putinem odmítnout. 554 00:59:34,310 --> 00:59:39,991 Ale pro Putina to nic neznamená, stejně jako v podstatě pro celý svět. 555 00:59:40,546 --> 00:59:47,315 Putin okamžitě to volné místo zaplnil. Jak se říká: Svaté místo nikdy prázdné nezůstává. 556 00:59:47,435 --> 00:59:50,257 Neboť s Putinem si promluvit chtějí všichni. 557 00:59:50,377 --> 00:59:56,162 A proto: „Kde to je teď pro nás nejproblémovější? Kde máme nejvíce bolavé místo? 558 00:59:56,282 --> 00:59:58,458 Sýrie, Turecko. 559 00:59:58,578 --> 01:00:03,148 Tak se setkáme s Erdoganem, další schůzka s ním nebude na škodu.“ 560 01:00:03,268 --> 01:00:11,130 Jenže ten problém s Trumpem je daleko, daleko závažnější, než jen odmítnutí plnohodnotné schůzky... 561 01:00:15,574 --> 01:00:17,673 ...s Putinem. 562 01:00:17,793 --> 01:00:27,034 Trump se nesetkal ještě s jedním státním lídrem a to na základě velice exotické příčiny. 563 01:00:27,756 --> 01:00:36,770 Mám na mysli německou kancléřku Merkelovou. Madam si sedla do letadélka a vzlétla. 564 01:00:37,392 --> 01:00:46,801 Setkání se mělo odehrát a po něm je třeba něco vyhlásit, to znamená o něčem mluvit a nějak tomu dostát. 565 01:00:48,368 --> 01:00:53,650 A najednou byla Trumpovi sdělena nějaká informace, 566 01:00:54,778 --> 01:01:06,195 která rozhodla o tom, že schůzka s Merkelovou by nebyla účelná. 567 01:01:06,315 --> 01:01:17,419 Merkelová se tedy vrátila do Německa, a potom se stal přímo zázrak. 568 01:01:17,886 --> 01:01:24,378 Ano, našli objektivní příčinu. Napřed vytáhli kriminální stopu, potom ji zase vyloučili. 569 01:01:24,498 --> 01:01:28,175 Vše jako obvykle. Všichni se družně zasmáli tomu, 570 01:01:28,295 --> 01:01:36,098 že vládní letecká jednotka neměla k dispozici posádku pro druhé letadlo. 571 01:01:36,218 --> 01:01:44,378 A proto co? Paní kancléřka byla nucena letět přes Španělsko linkovým letadlem byznys třídou 572 01:01:44,498 --> 01:01:50,678 a prostě nemohla v žádném případě stihnout tu schůzku s Trumpem. 573 01:01:50,798 --> 01:01:54,419 - Nešlo o schůzku s Putinem? - Ne, s Trumpem. 574 01:01:54,539 --> 01:01:58,105 S Putinem se setkala, to schůzku s Trumpem nestihla. 575 01:01:58,225 --> 01:02:01,957 Přece mluvíme o Trumpovi, proč odmítl tu schůzku s Putinem. 576 01:02:02,077 --> 01:02:06,689 On se přece nesetkal ani s Merkelovou. A tak nám vyprávěli tu pohádku. 577 01:02:06,809 --> 01:02:16,620 No a já sedím, poslouchám a žasnu. Buď nás mají za debily, nebo už nevím. 578 01:02:16,977 --> 01:02:26,358 Jak je možné, jste-li plně při smyslech, při zdravém rozumu, uvěřit této pohádce? 579 01:02:26,478 --> 01:02:31,639 O letadle s poruchou, o tom, že nebyla volná žádná posádka, 580 01:02:31,759 --> 01:02:37,867 a tak nezbylo než letět přes Španělsko linkovým letadlem atd. Řekněte jak? 581 01:02:42,488 --> 01:02:48,238 A teď mi namítnou: „A na základě čeho jsi přišel k takovému závěru?“ 582 01:02:48,358 --> 01:03:00,342 Víte, ta situace je taková, že každá letecká společnost, jakákoliv letecká společnost má volná letadla. 583 01:03:00,817 --> 01:03:08,864 Jakákoliv letecká společnost poskytuje službu nazývající se charterový let. 584 01:03:08,984 --> 01:03:20,316 Chcete říci, že německá vláda neměla peníze, aby si koupila charter třeba u Lufthansy? 585 01:03:20,436 --> 01:03:23,652 Nebo u nějaké jiné společnosti? 586 01:03:23,772 --> 01:03:28,397 Jestliže Lufthansa nebyla schopna vyhovět, tak u jakékoliv jiné evropské letecké společnosti? 587 01:03:28,517 --> 01:03:32,864 Vždyť tam jsou přelety z letiště na letiště maximálně hodinové. 588 01:03:32,984 --> 01:03:35,989 To letadlo mohlo přilétnout z jakéhokoliv státu. 589 01:03:36,109 --> 01:03:43,780 Jakýkoliv stát, jakákoliv letecká společnost na světě, třeba i ta španělská Iberia pošle letadlo, 590 01:03:43,900 --> 01:03:49,172 naloží všechny ty novináře, všechen ten její... 591 01:03:51,286 --> 01:03:56,524 ...úřední doprovod a všechno to udělá načas. 592 01:03:57,272 --> 01:03:59,825 Takže závěr: 593 01:04:01,498 --> 01:04:08,651 Merkelová udělala všechno pro to, aby se ta schůzka s Trumpem nekonala. 594 01:04:08,771 --> 01:04:16,134 Jenže ona jako kancléřka není samostatná, je tu ten kancléřský akt, kterým jsou kancléři dosazováni z USA. 595 01:04:16,254 --> 01:04:24,300 Ani jeden kancléř včetně Merkelové neudělá nic, co nebude schváleno z Washingtonu. 596 01:04:24,961 --> 01:04:34,050 Merkelová předvedla, že stabilně pracuje v rámci řízení realizovaného Trumpem. 597 01:04:34,170 --> 01:04:38,474 A je pravděpodobnostně předurčené, přibližně 9:1, 598 01:04:38,594 --> 01:04:44,703 že ten telefonát, aby Merkelová tu schůzku s Trumpem zmeškala, přišel výslovně od Trumpa. 599 01:04:44,823 --> 01:04:50,117 To on vše rušil. Nesetkal se s Putinem a musel zrušit schůzku s Merkelovou. 600 01:04:50,237 --> 01:04:58,502 Nemohl tam potřebovat novináře ani její doprovod. Proto také útok na toho Scholze z… 601 01:04:58,622 --> 01:05:04,446 Jak se správně jmenuje ta jeho funkce? (vicekancléř a ministr financí) 602 01:05:04,566 --> 01:05:10,630 Když doprovázel Merkelovou, tak zaútočili na jeho rezidenci, prý antiglobalisté. 603 01:05:10,750 --> 01:05:14,614 Házeli sklenice s barvou, zapálili tam pneumatiku 604 01:05:14,734 --> 01:05:18,311 a možná tam shořelo nějaké auto, to přesně nevím. 605 01:05:18,431 --> 01:05:22,603 Ale tu pneumatiku zapálili, kolo od auta. 606 01:05:23,154 --> 01:05:31,121 To všechno jsou náznaky, aby se necukali a začali pracovat už podle nově schváleného plánu. 607 01:05:31,241 --> 01:05:36,645 A právě proto kancléřka letěla linkovým letadlem a přes Španělsko. 608 01:05:36,765 --> 01:05:41,840 Napřed do Španělska, tam na linkové letadlo, než se někam dostala, plynul čas. 609 01:05:41,960 --> 01:05:45,075 Tolik času, aby nestihla tu schůzku. 610 01:05:46,308 --> 01:05:50,028 Takže o žádné ponížení Ruska se zde nejedná. 611 01:05:50,148 --> 01:05:54,341 Trumpova situace je kritická. Neustále musí kličkovat. 612 01:05:54,461 --> 01:05:59,888 On je v těžké situaci, v horší než Putin, ale kdyby byl Putin v té jeho situaci, 613 01:06:00,008 --> 01:06:04,664 tak by všechno vyřešil, protože Trumpovy možnosti jsou větší. 614 01:06:05,258 --> 01:06:11,443 Trump byl sice úspěšný podnikatel, ale nemá potřebné návyky státního řízení, 615 01:06:11,563 --> 01:06:18,441 které by mu umožnily s takovou zdrojovou podporou, jakou mu poskytuje globální řízení, vyřešit všechny ty úkoly. 616 01:06:18,561 --> 01:06:24,054 Tak takto se dělá světová politika. A nám vyprávějí pohádky. 617 01:06:24,174 --> 01:06:28,478 Nebo jak? Jednou řekli, že se má ta schůzka konat, tak co s tím? Že? 618 01:06:31,802 --> 01:06:36,159 Ještě jedna zajímavá událost se stala v Buenos Aires. 619 01:06:36,279 --> 01:06:41,728 Macron přiletěl na summit G20 do Argentiny a nikdo ho tam neuvítal. 620 01:06:41,848 --> 01:06:47,803 U schůdků z letadla ho měla uvítat viceprezidentka státu Gabriela Michetti, která tam však nebyla. 621 01:06:47,923 --> 01:06:53,635 Francouzský lídr se s manželkou uvítal s pracovníkem letiště ve žluté vestě a nasedl do auta. 622 01:06:53,755 --> 01:06:59,226 Byla snad ta žlutá vesta místo viceprezidentky černou známkou pro Macrona? 623 01:07:03,144 --> 01:07:08,421 Když někdo říká, že jde o náhodu a nějaké nedorozumění, 624 01:07:08,541 --> 01:07:15,821 tak se jedná o pohádku pro děti na dobrou noc, a to stoprocentní. 625 01:07:17,276 --> 01:07:22,699 Macronovi se stalo přesně to, co bylo naplánováno. 626 01:07:23,350 --> 01:07:27,399 Opět mu poslali signál. 627 01:07:28,933 --> 01:07:34,391 A co měl ten signál znamenat, si teď vyjasníme. Co se v podstatě stalo? 628 01:07:35,007 --> 01:07:42,613 Podíváte-li se na přílet lídrů z jakýchkoliv států, 629 01:07:42,733 --> 01:07:49,110 tak nikdy u schůdků z letadla neuvidíte člověka ve žluté vestě, 630 01:07:49,230 --> 01:07:53,865 když vystupuje hlava státu, lídr státu. Neuvidíte to. 631 01:07:53,985 --> 01:07:58,971 Obvykle se jedná o letušku nebo o nějakého jiného člena posádky, 632 01:07:59,091 --> 01:08:02,272 který stojí u východu a vyprovází lidi. 633 01:08:02,392 --> 01:08:10,151 Ale člověka ve žluté vestě pracujícího na letišti, ať už v jakékoliv funkci, tam v té chvíli neuvidíte. 634 01:08:10,271 --> 01:08:19,852 A vůbec, když přilétl Putin, tak se člověk ve žluté vestě motal u schůdků, 635 01:08:19,972 --> 01:08:24,693 a co tam dělal, není jasné, protože Putinovi přivezli ty nejhonosnější schůdky. 636 01:08:24,813 --> 01:08:30,690 Je pravda, že je tam přivezli ještě i z jiných důvodů, ty nejhonosnější schůdky, nejen z úcty k Putinovi. 637 01:08:30,810 --> 01:08:34,486 - Že by frajer Trump? - Ne, žádný frajer Trump. 638 01:08:35,119 --> 01:08:43,812 Zatím o tom mluvit nebudu. Takže bylo vidět, že se tam motá člověk ve žluté vestě. 639 01:08:44,170 --> 01:08:49,149 Možná, že někdo vystoupil z letadla a řekl mu: 640 01:08:49,893 --> 01:08:55,670 „Pane, Putin už bude vystupovat, okamžitě uvolněte prostor!“ 641 01:08:55,790 --> 01:08:58,542 A on odešel. 642 01:08:58,662 --> 01:09:06,124 Takže zde nemůže jít o žádné nedorozumění. 643 01:09:06,244 --> 01:09:14,756 A to ani s ohledem na to, že Argentina neumí organizovat podobné akce. Prostě to neumí. 644 01:09:14,876 --> 01:09:24,158 Přinejmenším, minimálně se v dané situaci jedná o kiks odboru protokolu francouzského prezidenta, 645 01:09:24,278 --> 01:09:30,448 který se neměl ocitnout v této situaci, nemělo se to stát za žádný okolností, 646 01:09:30,568 --> 01:09:35,300 jestliže v jeho odboru protokolu pracují profesionálové. 647 01:09:35,767 --> 01:09:42,351 Vždy napřed vychází z letadla člověk, který zajišťuje technickou část, 648 01:09:42,471 --> 01:09:47,511 který všechno prověřuje, a který přebytečné lidi posílá pryč. 649 01:09:49,794 --> 01:10:01,515 A maximálně jde o kroky dohodnuté s argentinskou vládou a odborem protokolu, 650 01:10:01,635 --> 01:10:06,718 aby byl Macronovi dán potřebný znak. 651 01:10:07,390 --> 01:10:12,161 A tím znakem byl člověk, který ho vítal ve žluté vestě. 652 01:10:12,281 --> 01:10:19,553 Teď přece ve Francii probíhají demonstrace „žlutých vest“. 653 01:10:20,327 --> 01:10:34,773 A ten, kdo je zorganizoval již informoval Macrona, co od něj chce, co by měl Macron dělat. 654 01:10:34,893 --> 01:10:42,679 A aby Macron nepochyboval o možnostech tohoto organizátora, 655 01:10:42,799 --> 01:10:47,905 tak mu zorganizovali toto VEŘEJNÉ uvítání. 656 01:10:48,025 --> 01:10:56,791 Kdyby byl Macron skutečným státním činitelem, tak by nevstoupil na schůdky, 657 01:10:56,911 --> 01:11:01,165 dokud by tam stál ten člověk ve žluté vestě. 658 01:11:01,285 --> 01:11:04,851 Prostě by tam nevystoupil! 659 01:11:04,971 --> 01:11:09,445 Jakmile vycházel, musel si ho přece všimnout… 660 01:11:09,565 --> 01:11:17,836 Přece když vystupujete z letadla, a ještě ani nevstoupíte na schůdky, musíte vidět ty lidi, kteří vás mají uvítat. 661 01:11:17,956 --> 01:11:25,731 Takže se zcela v klidu mohl otočit a vrátit se do letadla pod jakoukoliv záminkou. 662 01:11:27,008 --> 01:11:35,234 Jenže Macron nemá na to, aby házel rukavici tomu, kdo mu poslal černou známku. 663 01:11:35,354 --> 01:11:39,581 A byla to americká státní elita. 664 01:11:44,187 --> 01:11:50,707 Mimochodem další otázka souvisí právě se státní „elitou“ a je od Sergeje. 665 01:11:50,827 --> 01:11:56,098 Není spojeno přání globálního prediktoru zrušit brexit s obavou, 666 01:11:56,218 --> 01:12:02,261 že německá, francouzská a italská státní elita, která se tak osamostatní od Anglosasů, 667 01:12:02,381 --> 01:12:07,597 udělá potom všechno pro to, aby se z Íránu nikdy nezformovalo centrum koncentrace řízení? 668 01:12:07,717 --> 01:12:09,621 Ani omylem. 669 01:12:09,741 --> 01:12:12,807 Neustále mluvíte o americké státní elitě, jejích kádrech 670 01:12:12,927 --> 01:12:17,610 a také o tom, že většina z nich se stane nadbytečnými v rámci plánů globálního prediktoru 671 01:12:17,730 --> 01:12:23,006 na přeformátování globálního systému řízení a konkrétně v souvislosti s přenosem euroatlantického centra 672 01:12:23,126 --> 01:12:24,259 z USA do Číny, 673 01:12:24,379 --> 01:12:27,457 což povede k odstavení absolutní většiny z nich. 674 01:12:27,577 --> 01:12:31,612 Jenže dané procesy přeformátování se přece neomezují jen na to. 675 01:12:31,732 --> 01:12:36,224 Vždyť je také v plánu přenos evropského centra z Evropy do Íránu. 676 01:12:36,344 --> 01:12:43,108 - Ano. - A jaký osud čeká státní elitu vyspělých kontinentálních států západní Evropy, 677 01:12:43,228 --> 01:12:46,347 takových jako Francie, Německo a Itálie v rámci toho přenosu? 678 01:12:46,467 --> 01:12:50,907 Stejné odstavení většiny z nich jako v případě americké státní elity? 679 01:12:51,027 --> 01:12:54,006 Ne, vůbec ne. 680 01:12:54,126 --> 01:13:05,410 Britská národní, tedy státní elita, evropská státní elita a ta americká jsou v absolutně rozdílném postavení. 681 01:13:05,530 --> 01:13:09,658 Ta situace vypadá následovně a já jsem to už vysvětloval. 682 01:13:09,778 --> 01:13:14,940 Britská státní elita je již fakticky rozprostřena po světě 683 01:13:15,060 --> 01:13:21,213 a v klidu se může rozplynout ve státech anglického, britského dominia, 684 01:13:21,333 --> 01:13:27,860 zcela jednoduše, prostě raz dva a rozplynou se. Jakmile dojde na nějaké problémy, prostě se rozplynou. 685 01:13:27,980 --> 01:13:36,047 Počet americké státní elity je nepoměrně předimenzován, prostě nepoměrně. 686 01:13:36,167 --> 01:13:43,641 Jsou přítomni jako prvek silového nátlaku na státy a národy po celém světě. 687 01:13:44,081 --> 01:13:53,039 Američané, jako stát, takový počet řídících pracovníků s takovým profilem jednoduše nemůžou potřebovat. 688 01:13:53,920 --> 01:14:05,200 Takže velký počet lidí zůstane bez práce, a tak samozřejmě začínají hájit své zájmy. 689 01:14:05,320 --> 01:14:09,546 Oni dál chtějí být těmi parazity po celém světě a vysávat ho. 690 01:14:09,666 --> 01:14:14,058 Nechápou, že se tak zhroutí celá civilizace na planetě Zemi a oni také zahynou. 691 01:14:14,178 --> 01:14:18,844 Jim se teď zdá, že Trump zrazuje jejich zájmy, proto se tak brání. 692 01:14:18,964 --> 01:14:30,178 Situace státní elity evropských zemí je třetí variantou, která žádným způsobem nesouvisí s brexitem. 693 01:14:30,298 --> 01:14:39,697 Globalisté v evropské státní elitě nevidí vůbec žádné nebezpečí, absolutně žádné. 694 01:14:39,817 --> 01:14:48,105 Opakuji, že ta situace s brexitem vypadá tak jak teď vypadá kvůli tomu, 695 01:14:48,225 --> 01:14:52,434 že k přeformátování Ruska došlo jinak, než bylo v plánu. 696 01:14:52,554 --> 01:14:58,238 Navíc Rusko začalo získávat konceptuální moc a uplatňovat svou globální politiku. 697 01:14:58,358 --> 01:15:04,098 Proto globalisté najednou urychleně potřebovali stabilizovat celou Evropu, 698 01:15:04,218 --> 01:15:14,277 ustoupit od jejího přeformátování a od vytvoření na jejím území nových národů, nových jazyků a nových států, 699 01:15:14,397 --> 01:15:17,990 prostě ten proces pozastavit. 700 01:15:18,110 --> 01:15:20,796 A to jen kvůli Rusku! 701 01:15:20,916 --> 01:15:25,885 Žádné obavy, že by je evropská státní elita mohla v něčem ohrozit, 702 01:15:26,005 --> 01:15:31,415 globalisté neměli, nemají a fakticky ani mít nemohou. 703 01:15:31,535 --> 01:15:38,732 Uvědomujete si, že evropská státní elita byla podřízena státní elitě USA? 704 01:15:38,852 --> 01:15:46,490 A to je jejich úroveň akceschopnosti – úroveň akceschopnosti státní elity Evropy! 705 01:15:46,610 --> 01:15:56,366 Evropa se teď může zachránit pouze tak, že přijme konceptuální vedení. 706 01:15:56,486 --> 01:16:02,363 A v daném případě je tou nejoptimálnější variantou obrátit se na Putina. 707 01:16:02,483 --> 01:16:05,967 Všichni do fronty k Putinovi! 708 01:16:06,087 --> 01:16:08,663 Takto nevtipkujte. 709 01:16:08,783 --> 01:16:17,274 Co se týká plánů globálního prediktoru s ohledem na přeformátování Evropy 710 01:16:17,394 --> 01:16:25,829 a vytvoření nového centra koncentrace řízení v Íránu 711 01:16:25,949 --> 01:16:33,119 a vytvoření nových národů, jazyků a států na evropském území. 712 01:16:33,239 --> 01:16:39,419 Co tohle přinese státní elitě evropských států? Je to velice jednoduché. 713 01:16:39,539 --> 01:16:44,755 Evropské státy jsou tak či onak v rámci mezinárodní integrace, 714 01:16:44,875 --> 01:16:53,939 světové dělby práce v té či oné míře zastoupeny v takzvaných státech „třetího světa“. 715 01:16:54,059 --> 01:17:07,915 No a státy třetího světa trpí kolosálním kádrovým nedostatkem odborníků v různých oblastech života. 716 01:17:08,035 --> 01:17:14,633 Evropa si prostě bude muset poněkud připomenout své staré koloniální zkušenosti, 717 01:17:14,753 --> 01:17:21,758 kdy francouzští odborníci, řídící pracovníci žili například ve Vietnamu a řídili to tam. 718 01:17:21,878 --> 01:17:24,894 Jenže teď je budou angažovat už za jiných podmínek. 719 01:17:25,014 --> 01:17:31,029 My jsme přece také ve třicátých letech 20. století nabírali inženýry, obzvláště ty americké, 720 01:17:31,149 --> 01:17:33,175 abychom pozvedli svůj stát. 721 01:17:33,295 --> 01:17:37,659 To samé teď bude potřebovat třeba Írán, ani nemluvě o jiných státech. 722 01:17:37,779 --> 01:17:42,649 Írán bude potřebovat kvalifikované odborníky v různých oblastech činnosti, 723 01:17:42,769 --> 01:17:48,834 a tak velmi rád přijme odborníky z Evropy a ostatní se prostě vstřebají. 724 01:17:48,954 --> 01:17:57,836 V Evropě není tak mnoho takových kádrů, které by bylo nutné zachraňovat před úderem 725 01:17:57,956 --> 01:18:03,493 v podobě přeformátování kulturní identity evropských států. 726 01:18:03,613 --> 01:18:09,963 Není jich tak mnoho, jejich počet není možné porovnávat s Američany, a to ani z hlediska jejich odbornosti. 727 01:18:10,083 --> 01:18:17,072 Ten odborný profil amerických úředníků nepotřebuje vůbec NIKDO. 728 01:18:17,192 --> 01:18:19,647 Jednoduše nikdo. 729 01:18:19,767 --> 01:18:25,040 Přestože, po pravdě řečeno, by se mnozí z nich mohli dobře uplatnit, teď o tom budu mluvit. 730 01:18:25,160 --> 01:18:35,208 Ale představitelé evropských elit, odborníci mohou v klidu odjet do států třetího světa. 731 01:18:36,733 --> 01:18:42,455 A co se týká toho určitého východiska i pro americkou státní elitu. 732 01:18:42,575 --> 01:18:50,515 Američané už mají tolik odborníků pracujících v jiných státech, i ve státech třetího světa, 733 01:18:50,635 --> 01:18:54,505 že už prostě není kam je strčit. 734 01:18:54,625 --> 01:19:04,270 Jenže jakýkoliv stát spolupracující s USA potřebuje konzultanty 735 01:19:04,390 --> 01:19:09,800 a odborníky pro komunikaci s podnikatelskými kruhy USA, 736 01:19:09,920 --> 01:19:14,669 dokud tyto podnikatelské kruhy USA existují. 737 01:19:14,789 --> 01:19:20,556 Takže američtí odborníci státního departmentu nesmí zůstat sedět na velvyslanectvích, 738 01:19:20,676 --> 01:19:26,993 ale přejít do státní služby nebo do nějaké finanční korporace těchto států „třetího světa“, 739 01:19:27,113 --> 01:19:31,505 a hledat tam své uplatnění, dokud je o jejich služby zájem. 740 01:19:31,625 --> 01:19:37,777 Mohou se tam uplatnit za slušných podmínek, protože mají dobré osobní kontakty 741 01:19:37,897 --> 01:19:41,903 se státním establishmentem a podnikatelskými kruhy Západu. 742 01:19:42,023 --> 01:19:45,755 Takže takovou mají možnost, která ale není příliš široká. 743 01:19:45,875 --> 01:19:49,634 Takových odborníků ale také není tak mnoho. 744 01:19:49,754 --> 01:19:54,641 Ve většině jde jinak jen o obyčejné úředníky, kteří takovými kontakty nedisponují. 745 01:19:54,761 --> 01:20:00,638 Ale ti také neznamenají pro Trumpa žádnou hrozbu ve smyslu provedení státního převratu 746 01:20:00,758 --> 01:20:05,396 a zničení světové civilizace, což už je nebezpečím pro nás pro všechny. 747 01:20:05,516 --> 01:20:11,146 Takže takoví přední, klíčoví hráči své uplatnění najdou s přehledem. 748 01:20:11,266 --> 01:20:17,903 Nu, a co s těmi nevýznamnými úředníčky, kteří nemají žádné kontakty 749 01:20:18,023 --> 01:20:22,535 na důležité podnikatelské kruhy a státní aparát USA? 750 01:20:22,655 --> 01:20:28,852 Zaprvé znovu zopakuji, že v tomto ohledu nepředstavují žádné nebezpečí. 751 01:20:28,972 --> 01:20:34,529 Stádo je stádem, to jednoduše rozeženou, 752 01:20:34,649 --> 01:20:39,866 jestliže se nenajde pastýř, který by to stádo začal hnát tak, aby naopak ono něco rozdupalo. 753 01:20:39,986 --> 01:20:45,588 A všichni takoví „pastýři“ se mohou uplatnit ve státech třetího světa v dobrých volných pozicích. 754 01:20:45,708 --> 01:20:51,750 Tam si je velmi rádi najmou, aby jim organizovali spolupráci s USA a jejich podnikatelskými kruhy. 755 01:20:51,870 --> 01:20:55,849 Nebyla právě pro tyto účely postavena ta prázdná města v Číně? 756 01:20:55,969 --> 01:20:58,903 V Číně ta města staví pro odborníky. 757 01:20:59,023 --> 01:21:04,818 Ke zdržení došlo kvůli přenosu centra koncentrace řízení z Velké Británie, s tím brexitem je teď třeba dát zpátečku. 758 01:21:04,938 --> 01:21:10,044 Proto také ta města stojí prázdná, jinak by už byla plná. 759 01:21:10,164 --> 01:21:15,134 V mnohém by již byla zaplněna. 760 01:21:15,254 --> 01:21:20,182 Už pracujeme dost dlouho, blížíme se k půldruhé hodině. 761 01:21:20,302 --> 01:21:24,412 Takže pro dnešek poslední otázka od Konstantina: 762 01:21:24,532 --> 01:21:29,048 Valeriji Viktoroviči, neberte prosím moji otázku a myšlenku jako kritiku či výčitku, 763 01:21:29,168 --> 01:21:32,482 ale jako prosbu pomoci mi ujasnit si tuto věc. 764 01:21:32,602 --> 01:21:39,173 Podle mne nebyly 1. a 2. světová válka, včetně mnohých revolucí z konce 19. a začátku 20. století, 765 01:21:39,293 --> 01:21:43,772 v první řadě podmíněny subjektivními faktory ze strany globálního prediktoru, 766 01:21:43,892 --> 01:21:47,536 ale objektivními, takovými jako zákon času. 767 01:21:47,656 --> 01:21:52,862 A rolí globálního prediktoru v uvedených válkách bylo přidat tomuto objektivnímu procesu subjektivní rysy, 768 01:21:52,982 --> 01:21:55,173 jako je tomu i v případě globalizace. 769 01:21:55,293 --> 01:21:59,157 Jaká je tedy souvztažnost mezi tím, co jste dříve říkal o válkách, 770 01:21:59,277 --> 01:22:02,635 a existencí objektivních okolností, které je doprovázely? 771 01:22:03,053 --> 01:22:08,908 Já tam žádný rozpor nevidím, ale vysvětlím to ještě jednou. 772 01:22:09,392 --> 01:22:13,375 Jedny a ty samé věci můžete realizovat různě. 773 01:22:13,495 --> 01:22:24,754 Když se například podíváte na útok syrské armády za podpory ruského letectva a speciálních jednotek na Aleppo 774 01:22:24,874 --> 01:22:32,294 a na útok americké koalice na Mosul, tak uvidíte dva zásadně odlišné přístupy. 775 01:22:32,414 --> 01:22:39,127 Objektivní okolnosti tam byly stejné, bylo zapotřebí zlikvidovat teroristy, 776 01:22:39,247 --> 01:22:46,587 ale metody řešení tohoto úkolu se principiálně lišily. 777 01:22:46,707 --> 01:22:51,979 My zohledňujeme zájmy lidí a snažíme se šetřit infrastrukturu, 778 01:22:52,099 --> 01:22:55,638 zatímco oni SROVNALI to město SE ZEMÍ a hotovo. 779 01:22:55,758 --> 01:22:59,957 Jaké kulturní dědictví? Jaké utrpení lidí? Proč si dělat hlavu? 780 01:23:00,077 --> 01:23:07,715 A to tím spíš, že své lidi odtamtud předem stáhli. No a město je zničeno, stejně jako Rakka. 781 01:23:07,835 --> 01:23:14,179 To je jejich způsob útoku. Zákon času je zákon času. 782 01:23:14,299 --> 01:23:20,451 A samozřejmě, že k té změně poměru etalonových frekvencí obnovy informací 783 01:23:20,571 --> 01:23:28,209 na biologické a na technogenní, sociální úrovni muselo jednoznačně dojít, 784 01:23:32,390 --> 01:23:40,606 a že to jednoznačně znamená určité problémy pro společnost. 785 01:23:40,726 --> 01:23:46,737 Jenže můžete zvolit rozdílné metody překonávání těchto problémů. 786 01:23:46,857 --> 01:23:53,959 Buď v předstihu začnete ve společnosti měnit vzdělávací systém 787 01:23:54,079 --> 01:23:59,847 a posouvat lidi k lidskému typu struktury psychiky, k soudržnosti, 788 01:23:59,967 --> 01:24:06,202 aby v případě otřesů ve společnosti lidé cítili podporu svého soudruha 789 01:24:06,322 --> 01:24:12,611 i soudruha ze sousedního státu, aby nacházeli dialog, 790 01:24:12,731 --> 01:24:22,625 nebo v předstihu plánujete války, vyprovokování střetů mezi státy a likvidaci přebytečného obyvatelstva. 791 01:24:22,745 --> 01:24:25,046 A v čem zde spočívá ten rozpor? 792 01:24:25,166 --> 01:24:32,226 V tom, že globalisté, kteří vědí o zákonu času, objektivně připravili řešení problémů 793 01:24:32,346 --> 01:24:36,243 právě prostřednictvím světových válek? 794 01:24:36,957 --> 01:24:40,781 Ale ty války přece mohly probíhat různě. 795 01:24:40,901 --> 01:24:47,989 Já jsem například mluvil o tom, že 1. i 2. světová válka 796 01:24:48,109 --> 01:24:51,895 byly vlastně jednou světovou válkou realizovanou ve dvou etapách, 797 01:24:52,015 --> 01:24:58,910 která byla naplánována v roce 1812 po porážce Napoleonových vojsk. 798 01:24:59,030 --> 01:25:11,950 Ale za Alexandra II., když narodovolci drtili všechno, když byly vysvobozeny ohromné masy rolnictva, 799 01:25:12,070 --> 01:25:18,739 aniž by jim byly poskytnuty prostředky na živobytí, bylo možné provést v Rusku revoluci a smést státnost. 800 01:25:18,859 --> 01:25:24,527 Myslíte, že kdyby se to globalistům povedlo, tak by to znamenalo zrušení války proti Rusku? 801 01:25:24,647 --> 01:25:29,413 Ani náhodou! Prostě by proběhla jinak, jenom jinak. 802 01:25:29,533 --> 01:25:36,258 Globalisté plánovali jak světovou válku, tak i revoluci v Rusku. 803 01:25:39,428 --> 01:25:46,844 Takže oni pouze využívají objektivní zákony pro dosažení svých subjektivních cílů. 804 01:25:48,539 --> 01:25:50,850 V čem je zde rozpor? 805 01:25:50,970 --> 01:25:53,206 Žádný rozpor v tom není. 806 01:25:53,326 --> 01:26:03,110 Ale to dokážete pochopit, budete-li si uvědoměle osvojovat znalosti a to tak, abyste je přijali za své, 807 01:26:04,001 --> 01:26:09,915 ty znalosti o řízení složitých sociální supersystémů. 808 01:26:10,035 --> 01:26:17,508 A takové znalosti jsou vyloženy pouze v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR, 809 01:26:17,628 --> 01:26:23,835 zveřejněných, a to zásadně zdůrazňuji, v souvislosti s posledními analytickými zprávami, 810 01:26:23,955 --> 01:26:33,327 ZCELA ZÁSADNĚ, zveřejněných do června roku 2018. 811 01:26:33,447 --> 01:26:40,396 Tyto práce vám poskytnou znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, 812 01:26:40,516 --> 01:26:46,943 na jejichž základě můžete bránit zájmy své a své rodiny. 813 01:26:47,906 --> 01:26:57,067 Potom se dokážete vyznat ve všech propletencích světové politiky a nebudete vnímat svět tak, 814 01:26:57,187 --> 01:27:02,238 jak jej vnímá autor první otázky, tedy ploše, černobíle 815 01:27:02,358 --> 01:27:07,025 a nebudete řízení chápat pouze z hlediska jeho programové varianty. 816 01:27:07,145 --> 01:27:12,940 Já vám říkám, že kdyby takto vypadalo řízení, tak by vůbec nemohly existovat sportovní hry, 817 01:27:13,060 --> 01:27:18,222 či hry obecně ani státní řízení, prostě by to bylo zcela nemožné. 818 01:27:18,342 --> 01:27:23,910 Ale znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti 819 01:27:24,030 --> 01:27:32,942 umožňují nejen porozumět spletitosti řízení, ale i svému běžnému životu. 820 01:27:33,062 --> 01:27:38,414 Tím, že podporujete jedny procesy řízení a nepodporujete jiné, 821 01:27:38,534 --> 01:27:46,028 vytváříte masové statistiky a pracujete tak pro zájmy své a své rodiny. 822 01:27:46,148 --> 01:27:49,638 Hájíte tak zájmy své a své rodiny. 823 01:27:49,758 --> 01:27:53,556 Zajišťujete si tak mírové nebe nad hlavou. 824 01:27:55,031 --> 01:27:57,562 Proto ještě jednou opakuji: 825 01:27:57,682 --> 01:28:02,228 Čtěte práce vnitřního prediktoru a osvojujte si ty znalosti. 826 01:28:02,348 --> 01:28:06,608 Braňte zájmy své a své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou! 827 01:28:06,728 --> 01:28:10,668 Hodně štěstí! Do příštích setkání! 828 01:28:10,788 --> 01:28:19,591 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .