1 00:00:08,477 --> 00:00:12,201 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,299 --> 00:00:23,763 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:23,883 --> 00:00:27,204 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:27,324 --> 00:00:31,550 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:31,670 --> 00:00:35,912 Dnes je 10.12.2018. 6 00:00:37,163 --> 00:00:42,167 Jedna z nejpopulárnějších otázek, která zajímá naše návštěvníky, 7 00:00:42,287 --> 00:00:48,187 se týká událostí probíhajících ve Francii tradičně v sobotu. 8 00:00:48,307 --> 00:00:50,840 Ano, to už je tradice. 9 00:00:50,960 --> 00:00:58,535 Celý den 08.12.2018 média ukazovala protesty takzvaných „žlutých vest“. 10 00:00:58,655 --> 00:01:03,987 Stejně jako při majdanu již přišly ke slovu dlažební kostky a pogromy, 11 00:01:04,107 --> 00:01:09,624 ve městě se ukázala i obrněná vozidla, proti davu byl použit slzný plyn. 12 00:01:09,744 --> 00:01:15,425 Otázka: Ve Francii má být jako v prvním evropském státě spuštěn chaos a anarchie? 13 00:01:15,545 --> 00:01:18,738 Ne, všechno je to trochu jinak. 14 00:01:19,416 --> 00:01:27,790 Co se týče té tradičnosti francouzského majdanu, 15 00:01:27,910 --> 00:01:33,406 tedy v té první Francii, Ukrajina se přece sama nazvala druhou Francií. 16 00:01:33,526 --> 00:01:37,562 Takže ty majdany v první Francii již mají skutečně svou tradici. 17 00:01:37,682 --> 00:01:41,388 Když dojde k nějaké ojedinělé události, je to prostě událost, 18 00:01:41,508 --> 00:01:48,489 dojde-li ke dvěma stejným událostem, je to už tendence, a jestliže už jsou tři, tak je to zákonitost. 19 00:01:48,609 --> 00:01:56,592 Ta událost, ke které došlo 08.12.2018, je už právě tou zákonitostí. 20 00:01:56,712 --> 00:02:06,982 Jedná se již o čtvrtou demonstraci, která proběhla v Paříži a po státě v sobotu. 21 00:02:07,102 --> 00:02:13,194 Takže každou sobotu pravidelně dojde na demonstraci. 22 00:02:15,272 --> 00:02:23,682 A když se podíváte na podstatu, tedy přesněji na dynamiku toho procesu, 23 00:02:23,802 --> 00:02:33,532 tak tam shoda ukrajinského majdanu s tím francouzským asi žádná není. 24 00:02:33,652 --> 00:02:39,008 Jen si to vezměte. Jak to probíhalo na Ukrajině? 25 00:02:39,128 --> 00:02:43,990 Na Ukrajině demonstranti skákali, zabíjeli policisty z Berkutu, 26 00:02:44,110 --> 00:02:48,821 pálili je Molotovovými koktejly a jednalo se tedy o „mírumilovnou“ demonstraci. 27 00:02:48,941 --> 00:02:54,479 No a Západ včetně Francie požadovali od Janukoviče: „Ne abyste jim ubližovali! 28 00:02:54,599 --> 00:03:01,106 Vždyť to jsou ještě děti. To je přece jedno, že zabili pár berkutovců. Je ti jich snad líto, nebo co? 29 00:03:01,226 --> 00:03:05,221 To jsou přece mírumilovné protesty. Oni je zabíjejí mírumilovně.“ 30 00:03:05,341 --> 00:03:11,034 Zatímco ve Francii je to jiné, tam přece "jen obnovují pořádek". 31 00:03:11,471 --> 00:03:15,972 Když na Ukrajině rozeženou třicetileté, tak jsou to děti. 32 00:03:16,092 --> 00:03:23,328 A když ve Francii školáky z lycea, 150 školáků nechají klečet s rukama spoutanýma za zády, 33 00:03:23,448 --> 00:03:29,474 tak jen dělají pořádek, to je přece normální. Vždyť ve Francii "jen obnovují pořádek". 34 00:03:29,594 --> 00:03:36,624 Když u nás například rozhánějí liberasty, tak to dělají tak, že je odnášejí v náručí, 35 00:03:36,744 --> 00:03:42,591 no a ve Francii prostě čapli dívku za vlasy a odtáhli ji po dlažbě. 36 00:03:42,711 --> 00:03:48,610 To je přece v pořádku, spadla, sama si za to může. A za to, že jí táhli za vlasy, také může sama. 37 00:03:48,730 --> 00:03:56,814 Takže tam ta policie jedná úplně jinak, a přitom se nikdo nepohoršuje a neptá: „Co to provádíte?“ 38 00:03:56,934 --> 00:04:05,481 Protože se jedná o Francii. Děje se to ve Francii. I když všichni přece jen nemlčí, řekl bych. 39 00:04:05,601 --> 00:04:14,097 Naše ministerstvo zahraničí k minulé demonstraci, ne k té poslední, ale k té minulé, 40 00:04:14,217 --> 00:04:21,177 když poprvé utrpěli naši novináři, tak naše ministerstvo udělalo prohlášení, ve kterém vyzvalo Francii, 41 00:04:21,297 --> 00:04:33,268 aby se neuchylovala k přehnanému násilí, tedy aby k tomu přistupovala s větší rozvahou. 42 00:04:33,388 --> 00:04:39,090 Se stejnou výzvou se k Francii obrátil i Erdogan a řekl: „Co si to tam u vás dovolujete? 43 00:04:39,210 --> 00:04:44,625 U nás v Turecku je přece demokracie a když jsme všechny „mírumilovně“ rozháněli my, 44 00:04:44,745 --> 00:04:46,806 tak jste nás za to kritizovali.“ 45 00:04:46,926 --> 00:04:51,249 To znamená, že se jedná jen o začátek. Dále budou následovat prohlášení: 46 00:04:51,369 --> 00:04:56,927 „Pánové, vy jste přece sami říkali, že na Ukrajině probíhá „mírumilovný“ majdan. 47 00:04:57,047 --> 00:05:04,107 Takže si to pěkně porovnejte a stůjte si za svým slovem a uznejte, že i ten váš majdan je zcela „mírumilovný“. 48 00:05:04,227 --> 00:05:12,151 A to tím spíš, že u vás četníky nezabíjejí, jako se to dělo na majdanu na Ukrajině, kde berkutovce zabíjeli. 49 00:05:12,271 --> 00:05:18,529 Takže nepoužívejte přehnané násilí.“ 50 00:05:18,649 --> 00:05:22,639 Ale to je vše jen vnější pohled. 51 00:05:22,759 --> 00:05:26,818 A co se tedy vlastně ve Francii doopravdy děje? 52 00:05:26,938 --> 00:05:32,793 Proč se ve Francii rozběhly všechny ty události? Komu jsou adresovány? 53 00:05:32,913 --> 00:05:36,824 Co samy o sobě znamenají? 54 00:05:36,944 --> 00:05:47,043 A ničemu z toho neporozumíme, jestliže nepoužijeme druhou prioritu zobecněných prostředků řízení, 55 00:05:47,163 --> 00:05:51,121 tedy jestliže se nepodíváme na dějiny. 56 00:05:51,241 --> 00:05:57,689 Když se nepodíváme, kde má tato událost své kořeny. 57 00:05:58,732 --> 00:06:07,576 A v dané situaci, zopakuji, nemůžete přemýšlet ve statických situacích, nebo v krátkodobých situacích, 58 00:06:07,696 --> 00:06:10,564 protože tak nic nepochopíte. 59 00:06:10,684 --> 00:06:19,124 Jak nám to také předvádějí všichni analytici a všechna média: „My tu shodu vidíme. 60 00:06:19,244 --> 00:06:26,711 Tady je obrázek číslo jedna, tady číslo dvě, ale podstatu toho, co se děje, neznáme a nechápeme.“ 61 00:06:26,831 --> 00:06:28,987 A kam bychom se měli vrátit? 62 00:06:29,107 --> 00:06:37,926 Pro začátek, a to je minimum, se musíme vrátit k tomu, jak byl zvolen Macron 63 00:06:38,305 --> 00:06:50,137 místo Francoise Fillona zastupujícího zájmy globálních elit z hlediska formování řízení v Evropě, 64 00:06:50,257 --> 00:06:57,393 která se má odpoutat od amerického nadnárodního diktátu. 65 00:06:57,513 --> 00:07:04,890 Zatímco Macron zastupoval vysloveně zájmy americké státní elity, jenže ty volby vyhrál. 66 00:07:05,010 --> 00:07:09,025 Ale to je teď vedlejší, to jsme probírali už nejednou. 67 00:07:09,145 --> 00:07:14,640 Kam se tedy musíme vrátit, abychom pochopili, kde se vzaly ty „žluté vesty“? 68 00:07:14,760 --> 00:07:29,104 Musíme se vrátit do června, července tohoto roku, k mistrovství světa, které vyhrála Francie. 69 00:07:29,224 --> 00:07:38,240 Mluvili jsme o tom, že to nebyla náhoda, když zařídili, aby vyhrála právě Francie, 70 00:07:38,360 --> 00:07:47,502 že toto její vítězství mělo upevnit pozice francouzského prezidenta Macrona, 71 00:07:47,622 --> 00:07:55,505 aby následné události plánované na konec září-říjen, 72 00:07:55,625 --> 00:08:01,359 což se v podstatě i stalo a rozvinulo se to potom v listopadu, 73 00:08:01,479 --> 00:08:11,474 aby to Macronovi ty události umožnilo ustát a vyřešit dané úkoly řízení. 74 00:08:12,927 --> 00:08:20,159 A co vlastně má znamenat ta událost? K čemu se vracíme? 75 00:08:20,279 --> 00:08:28,784 Když jsme mluvili o státním převratu v Rusku, a rozpoutávání občanské války v Rusku, 76 00:08:28,904 --> 00:08:31,867 tak už jsem uváděl takový příklad, 77 00:08:31,987 --> 00:08:42,389 že když se státní elitě USA nepovedlo provést státní převrat a rozpoutat občanskou válku v Rusku 78 00:08:42,509 --> 00:08:46,450 prostřednictvím mistrovství světa... 79 00:08:46,570 --> 00:08:50,333 Nepovedlo se jim to. Jenže ten jejich plán nikam nezmizel. 80 00:08:50,453 --> 00:08:58,335 Uváděl jsem příklad s opravou bytu. Takže se stalo přibližně následující. 81 00:08:58,455 --> 00:09:04,382 Dovolená vám vyšla v pravou chvíli, peníze i stavební materiál jste měli připraveny, 82 00:09:04,502 --> 00:09:07,169 všechno skvěle vycházelo, 83 00:09:07,289 --> 00:09:11,555 jenže když jste začali s opravou, tak jste zjistili… 84 00:09:11,675 --> 00:09:17,809 Máte naplánovanou i opravu topení a domluvili jste si topenáře. 85 00:09:17,929 --> 00:09:30,288 Jenže zasáhla vyšší moc a k topenáři přijela tchyně, ten se z radosti opil, a tudíž není práceschopný. 86 00:09:30,408 --> 00:09:37,698 To ovšem znamená posun, narušení plánů, a když se konečně topenář dal do práce, 87 00:09:37,818 --> 00:09:45,612 tak zjistil, že stav topení je horší, než jste mysleli a ten zásah do něj bude muset být rozsáhlejší, 88 00:09:45,732 --> 00:09:52,963 zatímco ve vašem harmonogramu již má pracovat další skupina řemeslníků pro konečnou úpravu interiéru. 89 00:09:53,083 --> 00:09:58,269 Takže se všechno stále více komplikuje a ty potíže vzrůstají na principu padajícího domina. 90 00:09:58,389 --> 00:10:03,242 No a něco podobného se stalo americké státní elitě. 91 00:10:03,362 --> 00:10:09,930 Neboť my když provádíme analýzu a podporujeme jedny procesy a potlačujeme jiné, 92 00:10:10,050 --> 00:10:15,407 tak napomáháme tomu, aby ke státnímu převratu nedošlo. 93 00:10:15,527 --> 00:10:22,826 A když se tohle projeví v uvědomělém chování statistické většiny lidí, 94 00:10:22,946 --> 00:10:33,072 tak se plány americké elity na provedení státního převratu a rozpoutání občanské války hroutí, 95 00:10:33,192 --> 00:10:36,630 jenže oni už jim všechno přizpůsobili. 96 00:10:36,750 --> 00:10:51,320 Americká státní elita nepočítala s tím, že by se jim řízení Macrona mohlo vymknout z rukou. 97 00:10:51,440 --> 00:10:57,453 Jenže ten topenář se opil, a tak je nutné urychleně ten problém vyřešit. 98 00:10:57,573 --> 00:11:04,158 Zatímco globalisté tohle již předvídali, když upevňovali Macronovu pozici tím, 99 00:11:04,278 --> 00:11:10,145 že nechali Francii vyhrát mistrovství světa ve fotbale. 100 00:11:10,265 --> 00:11:14,630 Jenže státní elitáři, jejichž rukama je realizováno nadnárodní řízení, 101 00:11:14,750 --> 00:11:19,012 se přitom mnohému od globalistů naučili, takže hned začali podnikat protiopatření 102 00:11:19,132 --> 00:11:22,448 a začali Macronovu autoritu naopak nabourávat, 103 00:11:22,568 --> 00:11:30,451 neboť díky této jeho autoritě, která by mu udržela dobrý rating, by ty kroky, které by potřebovali podniknout, 104 00:11:30,571 --> 00:11:32,714 byly nerealizovatelné. 105 00:11:32,834 --> 00:11:38,556 Neboť systém je vždy zapotřebí napřed uvést do stavu kompatibilního s řídícím manévrem, 106 00:11:38,676 --> 00:11:40,943 který má být v tom systému proveden. 107 00:11:41,063 --> 00:11:47,629 Je to stejné, jako když auto jede rychle a blíží se k ostré zatáčce, 108 00:11:47,749 --> 00:11:52,587 takže musí zpomalit, protože jinak by ho to buď vyhodilo mimo silnici, nebo by se obrátilo, 109 00:11:52,707 --> 00:11:57,134 nebo by ho to vyneslo do protisměru… Je spousta možností, co by se mohlo stát. 110 00:11:57,254 --> 00:12:01,619 Stejné je to se systémem, který musíte napřed připravit. 111 00:12:01,739 --> 00:12:07,729 Jestliže se tedy globalisté vynasnažili zvednout Macronovi rating, je nutné ho zase srazit. 112 00:12:07,849 --> 00:12:09,786 A tak ho začali snižovat. 113 00:12:09,906 --> 00:12:20,937 Proto došlo například k problémům s tou vlajkou, kterou chtěla vykreslit francouzská letadla 114 00:12:21,057 --> 00:12:28,200 a další takové kiksy, které se negativně odrazily na Macronově reputaci. Odvezli ho… 115 00:12:28,754 --> 00:12:35,112 Myslím, že to byla Guyana, jak ho tam "tak pěkně" nafotili. 116 00:12:35,461 --> 00:12:41,695 Chápete? Probíhalo snižování jeho autority, kterou mu předtím (globalisté) zvyšovali, 117 00:12:41,815 --> 00:12:49,266 aby při těch událostech, které globalisté již předvídali, o kterých věděli, že k nim dojde, 118 00:12:49,386 --> 00:12:55,623 že bude velice tíživá situace ve světovém kreditně-finančním systému, 119 00:12:55,743 --> 00:13:01,466 na kterou musí být připraveny všechny státy, kdy bude třeba odrážet kroky americké státní elity. 120 00:13:01,586 --> 00:13:05,313 Takže globalisté Macronovu autoritu zvyšovali a státní elita zase snižovala. 121 00:13:05,433 --> 00:13:12,452 A to způsobilo určité zpoždění těch událostí, kdy k té aktivní fázi nedošlo v říjnu, 122 00:13:12,572 --> 00:13:19,570 ale až na konci listopadu, takže se ta aktivní fáze rozvíjí až teď na začátku... 123 00:13:20,722 --> 00:13:23,047 ...prosince. 124 00:13:23,520 --> 00:13:28,638 Oni ale nemohou vyhrát a to z jednoho jednoduchého důvodu. 125 00:13:29,461 --> 00:13:42,294 Rating lídra státu nehraje vůbec žádnou roli v tom, zda proběhne či neproběhne státní převrat, 126 00:13:42,414 --> 00:13:50,396 vše záleží na adekvátnosti systému řízení, na stavu systému řízení. 127 00:13:50,516 --> 00:13:59,835 Mnozí argumentují: „Když půjdeme demonstrovat, tak tím něco vyřešíme.“ 128 00:14:00,504 --> 00:14:08,091 Hodně toho vyřešili lidé, kteří protestovali v roce 2013? Teď mluvím o Francii. 129 00:14:08,211 --> 00:14:15,036 Kteří protestovali v roce 2013 proti rušení tradiční rodiny ve Francii? 130 00:14:15,156 --> 00:14:20,745 Vždyť podle různých odhadů do ulic vyšlo od 1 300 000 do 1 600 000 lidí! 131 00:14:20,865 --> 00:14:24,166 Jen v Paříži jich bylo milión a půl! 132 00:14:24,286 --> 00:14:27,895 Když tedy tak nějak zprůměrujeme ty odhady. 133 00:14:28,015 --> 00:14:30,017 Vyřešili tím něco? Ne. 134 00:14:30,137 --> 00:14:35,400 Zavedli jim sňatky osob stejného pohlaví včetně výchovy dětí v takových „rodinách“ 135 00:14:35,520 --> 00:14:38,589 a názvy rodič 1 a rodič 2 (místo matka a otec). 136 00:14:38,709 --> 00:14:43,341 To znamená, že jednoduše zlikvidovali tradiční rodinu na zákonodárné úrovni. 137 00:14:43,461 --> 00:14:47,024 A co vyřešily studentské bouře v roce 2006? 138 00:14:47,144 --> 00:14:52,784 Kdy do ulic vyšlo více než 3 milióny lidí po celé Francii? 139 00:14:52,904 --> 00:15:01,870 Ti lidé nic nevyřešili, protože systém se rozhodl ten manévr provést a také ho provedl. 140 00:15:01,990 --> 00:15:09,971 Oni mají řízení ve svých rukou, právo na násilí má pouze stát. 141 00:15:10,091 --> 00:15:18,522 A ten kdo určuje, tedy přesněji ten, kdo využívá toto právo na násilí, ten také řídí systém. 142 00:15:18,642 --> 00:15:22,122 Vždyť proč prohrál Janukovič? 143 00:15:22,242 --> 00:15:29,741 Protože ho připravili o možnost použít sílu proti protestujícím 144 00:15:29,861 --> 00:15:34,659 a ten majdan se tak stále jen rozrůstal. 145 00:15:34,779 --> 00:15:42,576 A Janukovič na začátku odstoupit nechtěl a nikdo to od něj ani nepožadoval. 146 00:15:42,696 --> 00:15:49,247 Všem jim přece šlo o to, aby Ukrajina vstoupila do EU. 147 00:15:49,367 --> 00:15:52,381 A jak to vypadá teď ve Francii? 148 00:15:52,501 --> 00:15:58,135 Ve Francii se teď vznáší celý kaleidoskop různých požadavků, 149 00:15:58,255 --> 00:16:03,753 ale je tam i přímý požadavek na to, aby Macron odstoupil. 150 00:16:03,873 --> 00:16:11,283 Všude se začínají objevovat nápisy, kde přirovnávají Macrona k Ludvíkovi XVI. 151 00:16:11,403 --> 00:16:27,613 Seriózní noviny již začínají publikovat, že existuje vnitřní spiknutí v Macronově okolí na jeho svržení. 152 00:16:28,256 --> 00:16:31,503 Takové spiknutí bezesporu existuje. 153 00:16:31,623 --> 00:16:45,583 To je bez diskuse, protože už i novinářům píšícím o událostech ve Francii je zřejmé, dokonce i oni už vidí, 154 00:16:45,703 --> 00:16:51,915 že všechny tyto protesty někdo organizuje a jsou řízeny z jednoho centra. 155 00:16:52,035 --> 00:16:57,702 Oni nevědí o koho jde, ale že je to vše organizované a řízené vidět je. 156 00:16:57,822 --> 00:17:05,604 Obecně je třeba říci, že všechny takové a obzvláště dlouhodobé společenské akce 157 00:17:05,724 --> 00:17:17,460 vždy mají zřetelné organizační centrum a řízení a vyžadují značné zdroje na realizaci tohoto řízení. 158 00:17:17,580 --> 00:17:24,173 Jestliže toto není, nedojde ani k žádným lidovým demonstracím. 159 00:17:24,293 --> 00:17:33,201 Maximálně může dojít k takovému jednorázovému výbuchu, kdy lidé řeknou, co mají na srdci a rozejdou se. 160 00:17:33,321 --> 00:17:37,238 Druhý den se zeptají těch ostatních: „Půjdeš zase? Kdy a kam?“ 161 00:17:37,358 --> 00:17:40,179 Přijdou na náměstí, chvíli se tam poflakují a pak se rozejdou. 162 00:17:40,299 --> 00:17:47,508 Ale když existuje bod koncentrace, tak se tam sejdou vždy. 163 00:17:47,628 --> 00:17:53,273 Protože fungují agitátoři, fungují organizátoři, kteří to všechno zařizují. 164 00:17:53,393 --> 00:17:57,894 A že někdo organizoval i ten majdan na Ukrajině? 165 00:17:58,014 --> 00:18:05,370 Těm lidem skákajícím na majdanu bylo absolutně jedno, kdo jim ty peníze zaplatí a zač tam vlastně poskakují. 166 00:18:05,490 --> 00:18:10,954 Oni si mysleli, že poskakují kvůli jednomu a vyskákali si něco úplně jiného, no a teď jsou uražení. 167 00:18:11,074 --> 00:18:12,788 Proč se teď vztekáte, lidi? 168 00:18:12,908 --> 00:18:16,897 Vás najali jen kvůli tomu, abyste šaškovali na majdanu, 169 00:18:17,017 --> 00:18:20,210 abyste si zaskákali a vytvořili tak materiál pro televizi… 170 00:18:20,330 --> 00:18:25,147 To my uvnitř potom rozhodneme, co a jak z toho bude. 171 00:18:26,875 --> 00:18:31,772 A nehledě na to, že existují přímé důkazy o tom, 172 00:18:31,892 --> 00:18:39,404 že proti Macronovi je organizováno spiknutí s cílem jeho svržení, co pozorujeme? 173 00:18:39,524 --> 00:18:46,646 Vidíme absolutní řád v řízení silových struktur Francie. 174 00:18:46,766 --> 00:18:58,323 Macronovi je podřízena jak policie, tak četníci a armáda a on v klidu pracuje na potlačení toho majdanu. 175 00:18:58,443 --> 00:19:06,501 A výsledek? Čím to začínalo? Kolik tam bylo demonstrantů 17. listopadu? 300 tisíc. 176 00:19:06,621 --> 00:19:10,422 A 8. prosince? Už jen 125 tisíc. 177 00:19:10,542 --> 00:19:17,591 A to můžeme počítat s tím, že to bylo nafouknuto, takže jich tam bylo tak 80 tisíc. 178 00:19:17,711 --> 00:19:30,771 Takže probíhá potlačování toho procesu, ten proces už vyprchává, probíhá převzetí řízení. 179 00:19:31,831 --> 00:19:40,640 A kam se takto dostáváme? Vynechali jsme jeden důležitý článek. 180 00:19:40,760 --> 00:19:50,894 Co se stalo mezi poslední manifestací 8. prosince, a šampionátem světa? 181 00:19:51,014 --> 00:20:02,853 Proběhl summit G20 v Argentině, kde Macrona uvítal… Kdo? Člověk ve žluté vestě. 182 00:20:03,561 --> 00:20:12,055 Dokonce i v případě, že selhal odbor protokolu, tak kde nechala oči Macronova ochranka? 183 00:20:13,566 --> 00:20:18,099 A proč tedy nereagovala? Protože poslouchá své velení. 184 00:20:18,219 --> 00:20:23,988 A kdo jí velí? Kdo organizoval všechny tyto akce? 185 00:20:24,108 --> 00:20:30,085 Beneficient všech těchto akcí je jen jeden, státní elita USA, 186 00:20:30,205 --> 00:20:37,693 pro kterou znamená ztráta řízení světa, parazitování na celém světě absolutní krach. 187 00:20:37,813 --> 00:20:39,939 Stane se nepotřebnou. 188 00:20:40,059 --> 00:20:45,963 Uzavírání se USA do sebe, které je v plánu globálního prediktoru, 189 00:20:46,083 --> 00:20:54,655 a jejich přeformátování není nic, s čím by státní elita USA byla svolná, takže proti tomu bojuje. 190 00:20:56,739 --> 00:20:59,449 Co se stalo na G20? 191 00:20:59,569 --> 00:21:04,076 Jen si vezměte, jak se tam choval Trump. 192 00:21:05,389 --> 00:21:10,204 Napřed prohlásil, že bude mít plnohodnotnou schůzku s Putinem, 193 00:21:10,324 --> 00:21:14,602 a když přiletěl tak prohlásil, že žádná nebude, že se s Putinem nesetká. 194 00:21:14,722 --> 00:21:16,061 A dále? 195 00:21:16,181 --> 00:21:21,627 Letadlo Merkelové se otočilo, protože jinak by musela na schůzku s ním. 196 00:21:21,747 --> 00:21:27,625 Víte, to je tak, všechny takové akce jako G20 probíhají podle určeného plánu, 197 00:21:27,745 --> 00:21:31,898 všechny dohody jsou už do určité míry vyhotoveny 198 00:21:32,018 --> 00:21:37,484 a jestliže z toho odstraníte nějaký jeden článek, 199 00:21:37,604 --> 00:21:47,031 tak všechny ty ostatní dohody, které se od té zásadní odvíjejí, pozbývají svůj smysl. 200 00:21:47,151 --> 00:21:53,800 A tak je lepší danou schůzku úplně zrušit než se snažit držet původního plánu. 201 00:21:53,920 --> 00:21:59,610 A co udělal Trump? Vyhnul se všem důležitým schůzkám. 202 00:21:59,730 --> 00:22:07,114 Na ty důležité akce, kde by bylo nutné vyjádřit, oznámit postoj USA, vůbec nepřišel, 203 00:22:07,234 --> 00:22:11,543 protože jeho původní plán řízení se zhroutil. 204 00:22:11,663 --> 00:22:15,973 A ten, který mu vnucuje americká státní elita, nemůže potřebovat. 205 00:22:16,093 --> 00:22:20,194 Proto Merkelová na schůzku s ním nepřiletěla, a s ostatními se setkal jen letmo. 206 00:22:20,314 --> 00:22:25,250 Namítají mi, že se tam s Merkelovou setkal. Jenže ten rozdíl mezi schůzkou trvající 1,5-2 hodiny 207 00:22:25,370 --> 00:22:30,584 a 10-15ti minutovou schůzkou na chodbě je přece všem očividný. 208 00:22:33,084 --> 00:22:36,429 A proto tam Trump žádné schůzky neměl. 209 00:22:36,549 --> 00:22:46,791 Dokonce zrušil i finální tiskovku, že prý zemřel George Bush starší, a to mu v tom brání. 210 00:22:46,911 --> 00:22:51,831 Co má společného smrt George Bushe staršího s tvou účastí na mezinárodním summitu? 211 00:22:51,951 --> 00:22:55,749 Zde máš přece mluvit o něčem úplně jiném. Proč tu tiskovku zrušil? 212 00:22:55,869 --> 00:23:03,958 Aby se vyhnul otázkám, na které nechtěl odpovídat. Napřed si musí udělat pořádek v řízení u sebe doma, 213 00:23:04,078 --> 00:23:06,996 a až potom na ně bude moci odpovídat. 214 00:23:07,116 --> 00:23:15,293 On přece také viděl, že Macronovi zařídili to uvítání „žlutými vestami“. 215 00:23:15,866 --> 00:23:26,738 Takže americká státní elita, která rozpoutává majdan ve Francii s cílem vyvolat tam válku, 216 00:23:27,140 --> 00:23:31,352 aby tím vyřešila své zištné zájmy, neboť si neuvědomuje, 217 00:23:31,472 --> 00:23:36,472 že tak s konečnou platností podsekne větev, na které sama sedí, 218 00:23:36,592 --> 00:23:40,697 neboť začne-li válka ve Francii, vzplane celý svět... 219 00:23:40,817 --> 00:23:45,979 Oni nechápou, že si chtějí podpálit svůj vlastní dům, ve kterém žijí. 220 00:23:46,243 --> 00:23:51,930 Oni si myslí, že ta válka bude probíhat stejně jako 1. nebo 2. světová válka, 221 00:23:52,050 --> 00:23:57,211 a že v Rusku mají řízení pod svou kontrolou: „My to tam vyřešíme. 222 00:23:57,331 --> 00:24:02,943 Tam taky rozpoutáme válku. Máme připravenou Ukrajinu a podpindosníky v ruské vládě. 223 00:24:03,063 --> 00:24:09,832 Jen se podívejte, co tam vyvádějí. Obracejí lidi proti Putinovi. My máme Rusko v kapse.“ 224 00:24:09,952 --> 00:24:13,420 Oni nechápou, proč dochází k selháním. 225 00:24:13,540 --> 00:24:20,639 Jestliže máte tedy Rusko v kapse, tak proč v létě 2018 nedošlo na ten váš plánovaný státní převrat? 226 00:24:20,759 --> 00:24:26,502 Tady už měla být dávno občanská válka se vším všudy, když máte to Rusko tak zmáknuté. 227 00:24:26,622 --> 00:24:29,421 Jenže oni z tohoto svého omylu nevycházejí a proč? 228 00:24:29,541 --> 00:24:34,126 Protože mají před očima takové jako Šuvalov, Medvěděv, Rogozin, 229 00:24:34,246 --> 00:24:38,087 nebo třeba Kudrin, můžete jmenovat a jmenovat. 230 00:24:38,207 --> 00:24:42,894 Nabiullinová, ta… Golikova... 231 00:24:43,439 --> 00:24:50,270 Přece vidíte, jak se lidi snaží naštvat kvůli benzínu, kvůli pohonným hmotám, to je to samé. 232 00:24:50,390 --> 00:24:55,147 Vždyť to se přece všechno děje cíleně. Jde o absolutně účelově vyvolanou situaci. 233 00:24:55,267 --> 00:25:13,598 Dokud byl ve vládě Sečin, tak prosadil cla na export ropných produktů za hranice a absolutní prioritu udělil… 234 00:25:15,426 --> 00:25:23,645 Ano vnitřnímu trhu, zcela… Jak se tomu říká? Nejde o ochranářství ale... 235 00:25:26,190 --> 00:25:34,065 Ne, to není přesně ono. Myslím tím nízké daně, 236 00:25:35,991 --> 00:25:42,456 prostě stimuloval rozvoj vnitřního trhu a ceny pohonných hmot se nehnuly. 237 00:25:42,576 --> 00:25:48,612 Jenže Sečina liberasti vytlačili a co okamžitě provedli s radostným výskáním? 238 00:25:48,732 --> 00:25:54,183 „Páníčku, podívej se, jak ti sloužíme. Vynulovali cla na vývoz ropných produktů za hranice, 239 00:25:54,303 --> 00:25:59,836 a zavedli likvidační daně uvnitř státu. 240 00:25:59,956 --> 00:26:05,223 Ve výsledku všechny vertikálně integrované společnosti jako Lukoil i ty ostatní, 241 00:26:05,343 --> 00:26:09,095 které samy těží, zpracovávají a prodávají pohonné hmoty, 242 00:26:09,215 --> 00:26:14,483 řekly, že pro ně není výhodné od sebe nakupovat za ceny, které si samy stanovily, 243 00:26:14,603 --> 00:26:17,146 neboť tu je ten zákon. 244 00:26:17,266 --> 00:26:24,696 A proto vláda řekla: „Ach vy chudáčci, vy platíte sami sobě a všude to pro vás znamená zisk, 245 00:26:24,816 --> 00:26:29,559 tak to vám to ještě musíme "vykompenzovat" ze státní kasy.“ 246 00:26:29,679 --> 00:26:39,222 Proč by se tedy taková „elita“ nedržela zuby nehty toho, že nemusí vůbec nic dělat? 247 00:26:39,342 --> 00:26:41,555 Všichni oligarchové… 248 00:26:41,675 --> 00:26:48,290 Čubajs prohlásil, že lidé prý nejsou dost vděční oligarchům za to, jak se o ně dobře postarali. 249 00:26:48,410 --> 00:26:52,780 Ti oligarchové za celou tu dobu 25ti let vůbec nic neudělali. 250 00:26:52,900 --> 00:27:01,442 Jen ukradli plody práce našich lidí ze sovětských dob, to vše zpeněžili a ukradli. 251 00:27:01,562 --> 00:27:08,736 Oni sami nic nebudují, žádné podniky, dopravní infrastrukturu ani sociální strukturu, nic nebudují 252 00:27:08,856 --> 00:27:15,285 a ještě se podílejí na genocidě národa. A Čubajs žádá, aby jim za to lidé byli vděční?! 253 00:27:15,405 --> 00:27:24,556 Něco se u nás přece jen buduje, ale jen díky tomu, že existuje ruční řízení ruského gosudara Putina. 254 00:27:24,676 --> 00:27:33,303 Tam kde něco v ručním režimu řídí Putin, tam se nám něco daří. Ale my teď přece mluvíme o Francii. 255 00:27:33,423 --> 00:27:37,292 Takže jaká je ta situace? 256 00:27:37,412 --> 00:27:41,914 Ve snaze prodloužit… 257 00:27:42,034 --> 00:27:48,929 Proč Macron všechno tak protahuje? Nemohl to snad vyřešit hned? Mohl. 258 00:27:49,049 --> 00:27:59,273 Jenže tak vyvolává příšerné napětí uvnitř svého státu, na kterém pracují další chráněnci americké státní elity. 259 00:27:59,393 --> 00:28:07,883 A co je zapotřebí? Aby se americká státní elita plně vydala, 260 00:28:08,003 --> 00:28:18,804 aby se její řídící energie zcela vyčerpala a v tomto směru uvázli a uvolnili tak ruce Trumpovi a Putinovi, 261 00:28:18,924 --> 00:28:25,104 aby si mohli dělat pořádek ve svých státech. 262 00:28:25,224 --> 00:28:30,689 A proto to Macron postupně potlačuje, pomalu to všechno dusí. 263 00:28:30,809 --> 00:28:35,008 A co v té době dělá řekněme třeba Putin? 264 00:28:35,128 --> 00:28:41,802 Putin se v listopadu setkal s bývalým francouzským prezidentem Sarkozym, 265 00:28:41,922 --> 00:28:49,038 který ať je to tak či onak, stále ještě patří do vyvolené skupiny globálního prediktoru. 266 00:28:50,633 --> 00:28:54,264 A s kým se Putin setkal tento týden? 267 00:28:54,384 --> 00:29:00,207 S prezidentským kandidátem, který prohrál volby, s Fillonem. 268 00:29:00,327 --> 00:29:06,424 Takže obrazně řečeno Putin provádí casting manažerů. 269 00:29:06,544 --> 00:29:15,777 Probíhá normální práce a jestli to Macron nezvrtá, a nedopustí se neomluvitelných chyb, 270 00:29:16,189 --> 00:29:20,453 tak americká státní elita ve Francii pohoří, 271 00:29:20,573 --> 00:29:24,525 ať už se snaží francouzskou ekonomiku podrývat, jak se dá. 272 00:29:24,645 --> 00:29:33,933 Tím, že tam vyvolávají neustálé nepokoje kazí turistickou sezónu, aby tak podlamovali francouzskou ekonomiku. 273 00:29:34,868 --> 00:29:41,663 Ale stále se pracuje. Víte, Macron je teď… 274 00:29:41,783 --> 00:29:50,879 No není to úplně přesné podobenství, ale kvůli lepšímu pochopení… 275 00:29:50,999 --> 00:29:54,290 Je takový film Prapory žádají palbu. 276 00:29:54,410 --> 00:30:00,892 Na určitém úseku se musí vyvolat dojem, že tudy bude veden hlavní útok, aby se tam stáhly síly nepřítele 277 00:30:01,012 --> 00:30:03,726 a někde jinde mohlo dojít k průlomu. 278 00:30:03,846 --> 00:30:10,164 Americká státní elita se takto soustředila na Francii a Macron je tam vytrvale zaměstnává 279 00:30:10,284 --> 00:30:16,393 a tím uvolňuje ruce pro vedení hlavního úderu jak Trumpovi, tak i Putinovi. 280 00:30:22,419 --> 00:30:29,743 Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím zatčení dcery zakladatele HUAWEI. 281 00:30:29,863 --> 00:30:35,545 Jde o událost v rámci obchodní války USA-Čína nebo o něco jiného? 282 00:30:35,665 --> 00:30:39,763 Ne, je to něco jiného. Jedná se o globální přerozdělování světa. 283 00:30:39,883 --> 00:30:44,885 Je to součást budování centra koncentrace řízení v Číně, 284 00:30:45,005 --> 00:30:53,526 kam je přenášeno řízení jmenovitě anglosaského, euroatlantického segmentu globálního prediktoru. 285 00:30:53,646 --> 00:30:58,872 Je nutné zpřetrhat vazby mezi USA a Čínou. 286 00:31:01,052 --> 00:31:09,940 „Elity“ přece nemají žádnou národnost: „Kde nám to nese, tam také investujeme.“ 287 00:31:10,060 --> 00:31:14,919 Co je tedy zapotřebí? Je nutné začít dělat problémy „elitám“. 288 00:31:15,039 --> 00:31:31,347 Když totiž znepříjemníte čínské "elitě" působení v USA, povede to k omezení přítomnosti Číny v USA. 289 00:31:31,467 --> 00:31:36,809 Nákup nemovitostí tam klesl… Teď si nepamatuji přesně o kolik. 290 00:31:36,929 --> 00:31:44,010 Asi osmkrát, tedy nákup nemovitostí Číňany. Takže se odtamtud stahují. 291 00:31:44,130 --> 00:31:52,850 Prodávají nemovitosti a odcházejí. A jak tuto věc podnítit? Jak to zařídit na úrovni korporací? 292 00:31:52,970 --> 00:31:58,283 Je nutné použít příslušný stimul na úrovni elit. 293 00:31:58,403 --> 00:32:08,345 A tak zatkli finanční ředitelku HUAWEI, která je zároveň dcerou zakladatele této korporace. 294 00:32:09,470 --> 00:32:12,459 Probíhá plánovité odpoutávání. 295 00:32:12,579 --> 00:32:16,221 Když tomu nechtějí rozumět po dobrém? 296 00:32:16,341 --> 00:32:23,197 Kdyby v HUAWEI chtěli porozumět po dobrém, že je třeba odpoutávat se od USA, 297 00:32:23,317 --> 00:32:29,529 tak by zatkli představitele jiné korporace, která tomu rozumět nechce. 298 00:32:29,649 --> 00:32:35,830 A jinak si vybírají samozřejmě ty nejvýznamnější z těch, kterým to nedochází. 299 00:32:37,823 --> 00:32:40,330 Otázka od Světoslava. 300 00:32:40,450 --> 00:32:45,937 Co mají dělat ukrajinští občané v nadcházejících volbách p-rezidenta? 301 00:32:46,057 --> 00:32:48,688 Žádní normální kandidáti v nich nejsou. 302 00:32:48,808 --> 00:32:53,420 Když na ty volby nepůjdou, tak tím umožní banderovcům dosadit tam svého člověka. 303 00:32:53,540 --> 00:32:57,664 A když na ty volby půjdou, tak tím zase přiznají jejich legitimitu. 304 00:32:57,784 --> 00:33:01,548 Správně, ta odpověď je tam v podstatě obsažena. 305 00:33:01,668 --> 00:33:12,453 Budou-li se účastnit toho divadélka, které banderovci, ta kyjevská banda organizuje na Ukrajině, 306 00:33:12,573 --> 00:33:16,748 tak to znamená je se vším všudy legitimizovat. 307 00:33:16,868 --> 00:33:23,461 Oni provedli státní převrat a teď potřebují dosáhnout určité legitimity díky volbám. 308 00:33:23,581 --> 00:33:35,625 Je nesporné, že po volbách mohou uvést jakákoliv čísla nezávisle na tom, kolik doopravdy přijde lidí. 309 00:33:35,745 --> 00:33:44,208 Jenže je to tak, že nezávisle na tom, kolik tam přijde lidí, ta čísla stejně budou uvedena. 310 00:33:44,328 --> 00:33:56,874 Takže když lidé nebudou ty volby ignorovat, poskytnou jim morální právo, legální důvod tvrdit, že jsou legitimní: 311 00:33:56,994 --> 00:34:07,900 "Lidé pro nás hlasovali!" Čím větší bude bojkot těchto voleb, čím více lidí nepřijde na tyto volby, 312 00:34:08,020 --> 00:34:14,174 tím více bude nestabilní řízení kyjevské bandy a o to méně si budou moci dovolovat, 313 00:34:14,294 --> 00:34:20,526 protože budou vědět, že jsou v nepřátelském prostředí, že si ta čísílka sice napsali, ale lidé je odmítají. 314 00:34:20,646 --> 00:34:30,325 A tím pádem jejich řízení může nabývat pouze podoby kárné jednotky ve vztahu k civilnímu obyvatelstvu. 315 00:34:30,445 --> 00:34:33,309 Jiná varianta neexistuje. 316 00:34:33,429 --> 00:34:38,067 To ale také znamená zhroucení celého řízení. 317 00:34:38,187 --> 00:34:44,706 Jestliže tedy chcete snížit míru krvavosti nadcházejících událostí, 318 00:34:44,826 --> 00:34:51,974 rychleji překonat období té ruiny, která je dnes z Ukrajiny, 319 00:34:52,094 --> 00:34:59,355 tak musíte v rámci společenské iniciativy prosazovat bojkot voleb. 320 00:34:59,475 --> 00:35:00,770 Dát jim najevo: 321 00:35:00,890 --> 00:35:07,637 „Vy jste provedli státní převrat, ale my vás jako státní moc nepřijímáme, ve smyslu státního řízení.“ 322 00:35:07,757 --> 00:35:14,581 A jestliže se to rozvine po celé Ukrajině… Přitom není zapotřebí organizovat žádné mítinky, nic takového. 323 00:35:14,701 --> 00:35:20,214 Stačí si promluvit mezi sebou a ono se to rozšíří. 324 00:35:20,334 --> 00:35:23,115 Není zapotřebí nikoho agitovat, 325 00:35:23,235 --> 00:35:26,715 protože všechno se děje tím nejlepším možným způsobem 326 00:35:26,835 --> 00:35:30,933 s ohledem na reálnou mravnost a etiku všech účastníků procesu. 327 00:35:31,053 --> 00:35:35,994 Různé referenční skupiny mají různé zájmy s ohledem na účast v těchto volbách. 328 00:35:36,114 --> 00:35:46,034 Proto stačí jednoduše lidi informovat, že nechtějí-li, aby ta krvavá lázeň na Ukrajině pokračovala, 329 00:35:46,692 --> 00:35:56,773 tak je musí připravit o legitimitu, tu kyjevskou bandu i v jejích vlastních očích a ona bude muset jednat jinak. 330 00:35:56,893 --> 00:36:04,035 Jestliže lidé nepřijdou k volbám, je to velký problém, to je velmi velký problém. 331 00:36:04,155 --> 00:36:16,902 Jednou z věcí, která pomohla Putinovi poradit si s mocenskými „elitami“ v Rusku, 332 00:36:17,022 --> 00:36:23,621 byla skutečnost, že v Přímořském kraji na samém počátku Putinova prezidentství 333 00:36:23,741 --> 00:36:33,265 lidé nepřišli k volbám a řekli, že tam není ani jeden kandidát, který by hájil zájmy lidí. 334 00:36:33,385 --> 00:36:40,241 To byl velmi velký problém a to také umožnilo Putinovi začít s demontáží a čistkou této „elity“ 335 00:36:40,361 --> 00:36:42,812 a začít s obnovováním státu. 336 00:36:42,932 --> 00:36:45,558 Něco podobného je nutné udělat i na Ukrajině. 337 00:36:45,678 --> 00:36:50,877 Ale znovu opakuji, že se to nedělá cestou pořádání mítinků, ani výzev: „Pojďme ignorovat…“ 338 00:36:50,997 --> 00:36:55,362 Musíte si to povědět přímo mezi sebou a to tím spíše, že proti podobnému přístupu 339 00:36:55,482 --> 00:37:00,876 nic nezmůže ani SBU bojující proti domácímu separatismu. 340 00:37:00,996 --> 00:37:05,587 Jinak začnou lidi vyčleňovat a zavírat do koncentráků. 341 00:37:08,878 --> 00:37:13,939 A ještě jedna otázka související s Ukrajinou od Kirilla. 342 00:37:14,059 --> 00:37:19,412 V programu Právo vědět, který moderuje Babajan polithňup (jak píše Kirill), 343 00:37:19,532 --> 00:37:26,180 Maxim Jusin navrhl propustit ukrajinské vojáky, kteří byli zatčeni v průběhu Kerčského incidentu, 344 00:37:26,300 --> 00:37:28,241 aby oslavili Nový rok doma, 345 00:37:28,361 --> 00:37:34,450 abychom se prý svými činy nepodobali "chochlům", kteří do vězení zavírají nevinné. 346 00:37:34,570 --> 00:37:39,388 Podle jeho mínění jsou ti vojáci nevinní, neboť jenom plnili rozkazy. 347 00:37:39,508 --> 00:37:43,009 Znamená to, že se naše klany opět lísají k Západu 348 00:37:43,129 --> 00:37:46,486 a začínají tlačit na Putina jako v případě se Savčenkovou? 349 00:37:46,606 --> 00:37:51,156 Proč začínají tlačit, oni tlačí, a Maksim Jusin tak přímo prohlásil, 350 00:37:51,276 --> 00:37:59,262 že on osobně podporuje státní převrat v Rusku a rozpoutání občanské války v Rusku. 351 00:37:59,382 --> 00:38:07,131 Zcela přímo prohlásil, že Rusko je tím subjektem řízení, tedy přesněji objektem řízení, 352 00:38:07,251 --> 00:38:15,044 kterému je zásadně upírána suverenita a vůbec celkově vlastní státnost. 353 00:38:15,164 --> 00:38:18,697 Co to jako znamená, že plnili rozkazy? 354 00:38:18,817 --> 00:38:27,183 Oni se dopustili trestně postižitelného trestného činu, narušili hranice Ruské federace, 355 00:38:27,303 --> 00:38:39,994 dopustili se trestného činu ohrožujícího lodní dopravu v daném území, v této oblasti. 356 00:38:40,114 --> 00:38:44,976 Oni osobně se těch činů dopustili. 357 00:38:45,096 --> 00:38:54,179 Kdo a v jaké míře se na tom podílel, musí rozhodnout soud, ale jestliže je dnes pustíme, 358 00:38:54,299 --> 00:38:59,459 tak zítra bude naše hranice narušovat kdekdo. 359 00:38:59,579 --> 00:39:06,122 Takže Jusin prohlásil, že jen plnili rozkaz, na a zítra vydají stejné rozkazy všude! 360 00:39:06,242 --> 00:39:12,640 To znamená, že zítra nedokážete zajistit bezpečnost lodní dopravy nikde, absolutně nikde. 361 00:39:12,760 --> 00:39:21,158 I kdyby měli tentokrát plout bez výbušnin na palubě. Stačí, že svým jednáním způsobí srážky lodí. 362 00:39:21,278 --> 00:39:26,527 V té oblasti je velice intenzivní lodní doprava. 363 00:39:27,330 --> 00:39:30,288 To je konkrétní příklad. 364 00:39:30,408 --> 00:39:39,610 Probíhá rozsáhlý boj o to, zda Rusko bude existovat nebo ne a Jusin řekl: „Zdechni Rusko! 365 00:39:40,301 --> 00:39:47,639 Ty nemáš právo na svou suverenitu a stát a když ti na Západě nařídí 366 00:39:47,759 --> 00:39:51,721 propustit ty námořníky, musíš to udělat. 367 00:39:51,841 --> 00:39:57,347 A jakou si pro to vymyslíte záminku, je už vaše věc, tu si vymyslete sami!“ 368 00:39:58,215 --> 00:40:07,344 A já opakuji, že nebude-li tento jejich čin potrestán, tak zítra můžeme mluvit o tom, 369 00:40:07,464 --> 00:40:12,423 že naše hranice fakticky přestaly existovat. 370 00:40:12,543 --> 00:40:20,394 Neboť jsme už propustili i Savčenkovou a vedlo to k tomu, že všude se zmocnili našich lidí jako rukojmích. 371 00:40:20,514 --> 00:40:24,097 Když je teď pustíme, tak k čemu to povede? 372 00:40:24,217 --> 00:40:30,835 "To už není důležité, protože Rusko si jen hraje na to, že může někoho potrestat. 373 00:40:30,955 --> 00:40:36,236 A my si můžeme ve vztahu k Rusku dělat, co nás napadne a jak nás napadne. 374 00:40:36,356 --> 00:40:41,405 Stačí potom říci, že to byl rozkaz." A co to s tím má společného? 375 00:40:41,525 --> 00:40:50,021 Norimberský soud rozhodl, že plnění prokazatelně zločinného rozkazu nezbavuje člověka jeho odpovědnosti. 376 00:40:50,141 --> 00:41:01,621 A když voják jakéhokoliv státu při plnění rozkazu vstoupí do bezpečnostní zóny a naruší tak suverenitu jiného státu, 377 00:41:01,741 --> 00:41:13,503 je nepřítel, je zločinec a jeho vina nemusí být prokazována, určuje se pouze míra jeho viny a podle ní trest. 378 00:41:13,941 --> 00:41:19,676 To můžeme také říci: „Proč jsme vlastně stříleli na ten Wehrmacht? 379 00:41:19,796 --> 00:41:30,143 Vždyť ti chudáčci vojáčci za to nemohli, jen plnili rozkazy. A my jsme tu po nich stříleli? 380 00:41:30,263 --> 00:41:36,959 Oni přece byli tak mírumilovní, jen nás tu bombardovali a zabíjeli svým dělostřelectvem a kulomety. 381 00:41:37,079 --> 00:41:40,765 Ale dělali to s mírumilovnými úmysly.“ 382 00:41:40,885 --> 00:41:45,285 Ještě tohle mohl Jusin dodat, protože přesně v tomto duchu mluví. 383 00:41:45,405 --> 00:41:49,385 Mírumilovní demonstranti na majdanu mírumilovně zabíjeli berkutovce. 384 00:41:49,505 --> 00:41:53,765 Ti vojáčci nic neudělali, proč bychom se měli chovat stejně… 385 00:41:53,885 --> 00:41:59,712 On není hlupák. Velmi dobře ví, co říká a s jakým cílem. 386 00:41:59,832 --> 00:42:08,073 Jusin si přeje, aby se náš stát zalknul krví, proto to navrhuje, 387 00:42:08,193 --> 00:42:16,564 protože tohle odpovídá zájmům americké státní elity, jejíž zájmy Jusin hájí. 388 00:42:18,318 --> 00:42:24,075 To je vše. Musí jasně vědět, že Rusko musí nechat na pokoji. 389 00:42:24,195 --> 00:42:32,631 Jestliže jsi narušil ruskou hranici, podnikl něco, co Rusko ohrožuje, budeš potrestán. 390 00:42:32,751 --> 00:42:35,429 Toho je nutné dosáhnout. 391 00:42:35,549 --> 00:42:47,619 Když propustili Savčenkovou, tak jsem to komentoval tak, že je to horší než zločin, že je to chyba. 392 00:42:49,291 --> 00:42:57,782 A teď plody té chyby sklízíme v plném rozsahu. Dosud jsme nevyřešili ten problém Ukrajiny. 393 00:42:57,902 --> 00:43:06,402 Kdyby Savčenková seděla ve vězení, tak by si žádný ukrajinský mizera netroufnul 394 00:43:06,522 --> 00:43:13,703 splnit prokazatelně zločinný rozkaz, protože by věděli, že je za to Rusko potrestá. 395 00:43:14,604 --> 00:43:23,737 Nemohlo by dojít k tomuto incidentu a ten problém Donbasu by byl na lepší cestě k vyřešení. 396 00:43:23,857 --> 00:43:33,354 Také by nedocházelo k ostřelování Donbasu a také by nedošlo na vraždy Zacharčenka a těch dalších. 397 00:43:36,764 --> 00:43:39,015 Takže tak. 398 00:43:40,784 --> 00:43:43,839 K další otázce od Denise. 399 00:43:43,959 --> 00:43:54,132 Valeriji Viktoroviči, vy často tvrdíte, že takzvaná rossionská „elita“, úřednictvo nepracuje pro zájmy státu. 400 00:43:54,252 --> 00:43:58,455 Ale náš stát se přece jen rozvíjí, průmysl i infrastruktura. 401 00:43:58,575 --> 00:44:03,189 Dokázali jsme zorganizovat olympiádu i mistrovství světa ve fotbale. 402 00:44:03,309 --> 00:44:07,228 I v dalších ohledech Rusko demonstruje svou suverenitu. 403 00:44:07,348 --> 00:44:11,088 Jsou-li úředníci proti státu, tak kdo v tom má prsty? 404 00:44:11,208 --> 00:44:16,286 Ano, zásluhy Putina i lidí jsou velké, ale ani bez úředníků se neobejdeme. 405 00:44:16,406 --> 00:44:19,986 Jestliže Státní duma nijak nekomentuje lásku Sluckého k McCainovi, 406 00:44:20,106 --> 00:44:24,124 tak to není důvodem obviňovat celou Státní dumu, že je v tom s ním solidární. 407 00:44:24,244 --> 00:44:28,425 Putin přece také nekomentuje různá obvinění na jeho adresu. Vysvětlete to, prosím. 408 00:44:28,545 --> 00:44:38,923 Nejde o to, že by úřednictvo bylo asociální strukturou, jde o kvalitu této sociální struktury. 409 00:44:39,748 --> 00:44:42,320 Vše je možné plnit různě. 410 00:44:42,440 --> 00:44:49,113 Zapomněli jste snad na to, že to bylo jen o chlup, že se nám povedlo dotáhnout tu olympiádu v Soči? 411 00:44:49,233 --> 00:44:54,568 Když se přišlo na to, že žádné stavební termíny nejsou dodržovány, 412 00:44:54,688 --> 00:45:00,806 tak byl Putin nucen přijet osobně a došlápnout si na ty lidi dosazené Medvěděvem, 413 00:45:00,926 --> 00:45:04,280 kteří ty peníze rozkrádali a nic nestavěli. 414 00:45:04,400 --> 00:45:11,613 Ti Medvěděvovi chráněnci, ti jeho kumpáni se potom rozutíkali do celého světa s těmi ukradenými penězi. 415 00:45:11,733 --> 00:45:17,583 A až ti další, pod vnímavým Putinovým vedením opravdu něco stavěli. 416 00:45:17,703 --> 00:45:27,180 A na Rogozina Putin už takto nedohlížel, ani na stavbu kosmodromu Vostočnyj. 417 00:45:27,300 --> 00:45:30,242 On to prostě nemůže zvládnout všechno! 418 00:45:30,362 --> 00:45:38,501 Jsou tu i jiné zásadní projekty, přestože by se mohlo zdát, co může být důležitějšího než kosmodrom. Nu a co? 419 00:45:38,621 --> 00:45:46,966 Stojí snad kosmodrom Vostočnyj? Ne. A kde jsou peníze? Mluvíme tu o TŘECH ROZPOČTECH! 420 00:45:47,086 --> 00:45:53,373 A všechno to zpronevěřili. Ano, stát jde kupředu, ale co nás to stojí? 421 00:45:53,493 --> 00:46:03,537 A my mluvíme o zvýšení kvality řídícího sboru, ne o tom, že by úředníků jako takových nebylo zapotřebí. 422 00:46:03,657 --> 00:46:06,753 Oni jsou v systému řízení nezbytní. 423 00:46:06,873 --> 00:46:17,276 Jde o to, aby úředníci byli vlastenci své země a ne patrioti severoamerického zeleného dolaru, 424 00:46:18,248 --> 00:46:25,259 aby ti lidé pracovali pro zájmy Ruska a ne pro zájmy USA. 425 00:46:26,128 --> 00:46:34,812 Nebo jste snad zapomněli na tu skvělou úřednici Glackich? 426 00:46:34,932 --> 00:46:43,970 Která prohlásila: „No ano, peníze na dětský sport jsou sice vyčleňovány, ale není to nic, co by vám stát dlužil.“ 427 00:46:44,090 --> 00:46:50,175 A nakládala s těmi penězi zcela jinak, jak o tom svědčí informace. 428 00:46:50,295 --> 00:46:55,189 Nebo ta další „ministryně“! Práce… 429 00:46:55,309 --> 00:46:57,536 - Sokolova. - Ano. 430 00:46:57,656 --> 00:47:01,555 Tohle je to, co mám na mysli, 431 00:47:01,675 --> 00:47:09,720 že neprofesionální, přinejmenším neprofesionální úředníci typu té Glackich musí odejít. 432 00:47:09,840 --> 00:47:18,302 Na jejich místo musí nastoupit odborníci a ruští vlastenci. To je normální pohyb v rozvoji státu. 433 00:47:18,422 --> 00:47:27,496 A když o těchto problémech nebudeme mluvit, tak budeme mít asi za to, že s naším úřednictvem je vše v pořádku. 434 00:47:27,616 --> 00:47:31,019 Proč bychom se namáhali, přece i tak kupředu postupujeme. 435 00:47:31,139 --> 00:47:37,346 Nu ano, Putin se může přetrhnout. Jen se podívejte na jeho lety. Spí v letadlech. 436 00:47:37,466 --> 00:47:43,776 Nemá vůbec žádný osobní život! Plahočí se, žije prací. 437 00:47:43,896 --> 00:47:48,354 Ale Putin má ze zákona poslední prezidentské volební období! 438 00:47:48,474 --> 00:47:54,758 A co bude potom? Kdo tam nastoupí potom? Grudinin? Aby zvládnul tohle úřednictvo? 439 00:47:54,878 --> 00:48:02,268 Grudinin sám si stěžoval na úředníky, že nedělají nic jiného, než kradou peníze ze státního rozpočtu 440 00:48:02,388 --> 00:48:06,692 a nic za nimi nezůstává, a za svou kvalitu řízení vůbec neodpovídají. 441 00:48:06,812 --> 00:48:11,784 My jsme v devadesátých letech zformovali… Ano, my! 442 00:48:11,904 --> 00:48:20,940 To mi musíte prominout, ale mocenské orgány a lidé tvoří dvě části jednoho celku, jednoho státu. 443 00:48:21,060 --> 00:48:27,215 Nevyvinuli jsme tlak na vyšší řízení, tak nám dosadili takový úřednický sbor, 444 00:48:27,335 --> 00:48:31,973 když budeme působit na vyšší řízení, tak bude úřednický sbor vypadat jinak. 445 00:48:32,093 --> 00:48:37,220 Proto za to můžeme MY! A jestliže chceme změnit ten úřednický sbor zformovaný v devadesátých… 446 00:48:37,340 --> 00:48:42,004 Jak to vypadalo v devadesátých letech? „Já řídím, jak mě napadne, všechny ztráty zaplatí lidé 447 00:48:42,124 --> 00:48:44,781 a já za nic neodpovídám.“ 448 00:48:44,901 --> 00:48:51,057 Mění to Putin? Mění! Je nutné nést odpovědnost? Je! 449 00:48:51,177 --> 00:48:53,629 To je to, o čem já mluvím. 450 00:48:53,749 --> 00:48:59,930 A vůbec ne o tom, že celé úřednictvo bez výjimky je k ničemu. Ne, vůbec ne. 451 00:49:00,050 --> 00:49:06,951 Musíme vytvářet takové podmínky, za kterých budou úředníci pracovat pro zájmy našeho státu, 452 00:49:07,071 --> 00:49:11,400 jinak daný úředník o své místo přijde. 453 00:49:16,288 --> 00:49:19,554 Další otázka je od Michaila. 454 00:49:19,674 --> 00:49:26,909 Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím setkání raperů s poslanci Státní dumy. 455 00:49:27,029 --> 00:49:32,465 Podle mého si ti rapeři, kteří se účastnili kulatého stolu, velmi dobře uvědomují, 456 00:49:32,585 --> 00:49:37,068 co je účelem jejich činnosti a jejich kurátoři nepřišli na nic lepšího, 457 00:49:37,188 --> 00:49:43,447 než silou potlačit uvědomělou snahu národa o kulturní a fyzickou sebezáchovu. 458 00:49:43,567 --> 00:49:52,834 Ne, ta jejich schůzka ve Státní dumě sleduje něco zcela jiného. 459 00:49:53,683 --> 00:50:03,405 Jde o prvek přípravy na provedení státního převratu a rozpoutání občanské války v Rusku. 460 00:50:03,525 --> 00:50:10,349 Rapeři mají posloužit jako ideologická síla, neboť jsou pohodlným nástrojem řízení, 461 00:50:10,469 --> 00:50:18,013 kvůli své tuposti, omezenosti a marginálnosti kultury, kterou zastupují. 462 00:50:19,807 --> 00:50:28,033 Stát s takovými projevy musí bojovat zcela jinými způsoby. 463 00:50:28,968 --> 00:50:36,065 Degradační prvky v kultuře byly, jsou a budou, 464 00:50:36,185 --> 00:50:43,135 dokud nebude v plném rozsahu zformován lidský typ struktury psychiky 465 00:50:43,255 --> 00:50:48,747 u všech představitelů lidského druhu Člověk rozumný žijících na planetě Zemi. 466 00:50:48,867 --> 00:50:51,554 Lidé se přece nakonec musí někdy stát rozumnými. 467 00:50:51,674 --> 00:51:05,810 Dokud se to nestane, tak degenerativní, sebedestrukční, sebelikvidační formy kultury budou přítomny. 468 00:51:05,930 --> 00:51:08,854 Ale zákazem se to nevyřeší, 469 00:51:08,974 --> 00:51:17,812 tím to jenom to získá na přitažlivosti pro lidi právě vstupující do sociálního života. 470 00:51:17,932 --> 00:51:22,730 Jedná se o protest, o vyjádření protestu. 471 00:51:24,553 --> 00:51:35,350 Rozvoj, plnohodnotný rozvoj kultury, která by lidem napomáhala osvojovat si jejich genetický potenciál, 472 00:51:35,470 --> 00:51:42,813 to je druh boje s podobnými degenerativními směry v kultuře. 473 00:51:42,933 --> 00:51:49,382 A jak to vypadá v daném případě? Tak si ten raper Chaski zaskákal na autě, na cizím. 474 00:51:49,502 --> 00:51:54,196 Kdo mu to dovolil, skákat na tom autě? 475 00:51:54,316 --> 00:51:58,529 Skákal na cizím autě, dopustil se výtržnictví. 476 00:51:58,649 --> 00:52:03,688 Tak proč se z toho snažíte udělat jakýsi politický směr? 477 00:52:03,808 --> 00:52:10,944 To setkání poslanců, kteří nic nevědí o řízení, protože kdyby o něm alespoň něco věděli, 478 00:52:11,064 --> 00:52:21,363 tak by nikdy podobné setkání nezorganizovali, protože tím povznesli to… Jak se ta… 479 00:52:21,948 --> 00:52:27,726 …degenerativní kultura. Ne, subkultura ne, degenerativní kultura. 480 00:52:28,655 --> 00:52:39,040 Už jsem o tom mluvil. Oni tím té degenerativní kultuře přidali fakticky oficiální státní status. 481 00:52:39,160 --> 00:52:48,703 Uvědomují si vůbec ty poslanecké ovce, co provádějí? Nebo jsou to všichni aktivní účastníci státního převratu? 482 00:52:48,823 --> 00:52:54,928 Někdo jim to ve Washingtonu přikázal a oni to setkání zařídili? 483 00:52:55,048 --> 00:53:02,837 Uvědomují si vůbec, že se takto podílejí na ideologickém posilování kultury destrukce? 484 00:53:02,957 --> 00:53:10,712 Že se takto podílejí na ideologickém posilování majdanu, Bolotňáku (Václaváku), které má ničit náš stát stejně, 485 00:53:10,832 --> 00:53:18,966 jako to bylo provedeno na ukrajinském Majdanu a jak to teď každou sobotu probíhá ve Francii? 486 00:53:19,884 --> 00:53:27,532 A jestliže to nechápou, tak co je to za „poslance“? Když nechápou tak jednoduché věci? 487 00:53:27,652 --> 00:53:35,097 Takže tohle by nemělo mít žádné dalekosáhlé… 488 00:53:35,217 --> 00:53:40,545 Národ se rozvíjí tak, že tyto degradační kultury samy zanikají 489 00:53:40,665 --> 00:53:50,255 s tou či onou škodou s ohledem na míru rozvoje národa. 490 00:53:50,375 --> 00:53:57,435 Tedy zda to ten rozvoj pozdrží, zda to přinese utrpení, neštěstí... 491 00:53:58,371 --> 00:54:06,486 Je nutné lokalizovat, minimalizovat škody, které přinášejí tyto degradační kultury. 492 00:54:06,606 --> 00:54:13,886 A co udělali ti poslanci Státní dumy? Oni jí přidali na významu z hlediska státní ideologie. 493 00:54:14,006 --> 00:54:20,873 Potom se ale nevztekejte, až půjdou v čele omladiny, která bude cestou všechno ničit. 494 00:54:20,993 --> 00:54:27,283 A zasloužili se o to poslanci Státní dumy, kteří zorganizovali ten kulatý stůl. 495 00:54:31,162 --> 00:54:36,994 Ještě jedna otázka k poslancům od Antona. 496 00:54:37,114 --> 00:54:45,715 Jednotné Rusko zavádí etické normy pro své členy, prohlásila na stranickém sjezdu Olga Batalinová. 497 00:54:45,835 --> 00:54:52,427 Členové Jednotného Ruska jsou povinni odpovědět na veřejná obvinění nebo musí odstoupit. 498 00:54:52,547 --> 00:54:56,553 Kromě toho se členové této strany zavazují, cituji: 499 00:54:56,673 --> 00:55:01,808 „Chovat se k lidem a jejich problémům s úctou a ohleduplně, pomáhat jim v ochraně jejich práv, 500 00:55:01,928 --> 00:55:06,787 při obnově spravedlnosti a v překonávání těžkých životních situací.“ Konec citátu. 501 00:55:06,907 --> 00:55:10,198 To Jednotné Rusko plánuje natolik pozvednout své postavení? 502 00:55:10,318 --> 00:55:15,470 Nebo prostě proběhne náhrada kádrového sboru za mladší, ještě nezesměšněné? 503 00:55:16,834 --> 00:55:20,202 Ne, probíhá to z jiných důvodů. 504 00:55:20,906 --> 00:55:29,996 Neschopnost, nezpůsobilost současného úřednického sboru je všem zcela očividná! 505 00:55:30,116 --> 00:55:39,872 A to včetně klanově-korporativní skupiny, jejíž politické zájmy vyjadřuje Jednotné Rusko. 506 00:55:41,109 --> 00:55:52,213 A Jednotné Rusko nemůže nevidět, že takové jednání jako v případě té „ministryně práce“ Sokolové, 507 00:55:52,333 --> 00:55:58,881 úřednice pro mládežnickou politiku Glackich je nejen diskredituje, 508 00:55:59,001 --> 00:56:08,399 to by jim ani tak nevadilo, ale že ve výsledku jejich absolutně neprofesionální práce, 509 00:56:08,519 --> 00:56:13,516 neboť absolutně nemají ponětí o tom, co mají na starosti a o důsledcích svých kroků, 510 00:56:13,636 --> 00:56:21,769 jsou vytvářeny podmínky, za kterých klanově-korporativní skupina přichází o svou zdrojovou stabilitu. 511 00:56:21,889 --> 00:56:28,811 Takže úkolem této klanově-korporativní skupiny je teď, aby se sama očistila, 512 00:56:28,931 --> 00:56:36,596 aby se takoví lidé jako Glackich přesunuli do nějakého nakradeného tatínkova byznysu a řídili to tam. 513 00:56:36,716 --> 00:56:47,326 Když to tam kvůli ní krachne, tak to bude její problém, to už ale nevyvolá ohlas u veškerého obyvatelstva, 514 00:56:47,446 --> 00:56:53,377 a nebude to mít negativní dopady na samotnou klanově-korporativní skupinu. 515 00:56:53,497 --> 00:57:04,298 Aby to už nešlo jako teď, kdy ji tam tatík mohl dosadit, protože je to jeho dcera, a on má příslušné styky. 516 00:57:04,418 --> 00:57:07,699 A tak ji dosadili do funkce a je jim jedno, jak to dopadne. 517 00:57:07,819 --> 00:57:11,132 A těm, kteří tam takové lidi jmenují, je to také úplně jedno. 518 00:57:11,252 --> 00:57:14,477 Teď je nutné zařídit, aby jim to jedno být přestalo. 519 00:57:14,597 --> 00:57:19,407 Aby se tatíček, dříve než někam šoupne svoji nanicovatou dcerušku, raději zamyslel: 520 00:57:19,527 --> 00:57:25,446 „Ne, to ne. Ona něco zvrtá a já z toho budu mít takovou polízanici, že přijdu o svůj byznys. 521 00:57:25,566 --> 00:57:32,083 Já jí raději založím nějakou společnost zabývající se módou 522 00:57:32,203 --> 00:57:37,119 a v ní ať si dřepí a hraje si na důležitou, že něco umí. 523 00:57:37,239 --> 00:57:42,858 Třeba se tam něčemu opravdu přiučí a budu jí moci předat svůj nakradený byznys.“ 524 00:57:42,978 --> 00:57:47,717 A guvernér, kterého o něco žádají: „Vždyť ta tvoje dcera nic neumí. 525 00:57:47,837 --> 00:57:56,714 Chceš mi působit problémy? Nakonec to budu já, kdo si to odnese před svými korporativními kolegy. 526 00:57:56,834 --> 00:58:01,291 Já ji sem jmenovat nemůžu, já tu potřebuji alespoň trochu schopného člověka.“ 527 00:58:01,411 --> 00:58:05,992 S tím teď ten systém bude muset bojovat a v tomto ohledu je to přínosné. 528 00:58:06,112 --> 00:58:13,791 Když místo těchto absolutně nezpůsobilých, absolutně neschopných lidí 529 00:58:13,911 --> 00:58:18,844 budou přicházet sice v mravním ohledu úplně stejní lidé, 530 00:58:18,964 --> 00:58:23,228 kteří si alespoň dokáží domyslet, že by si podřezávali větev, na které sedí… 531 00:58:23,348 --> 00:58:32,665 Teď totiž té klanově-korporativní skupině, jejíž zájmy hájí Jednotné Rusko, už konečně došlo, 532 00:58:32,785 --> 00:58:39,822 že všechny tyto Sokolové a Glackich řežou větev, na které jsou všechny ty klanově-korporativní skupiny usazené. 533 00:58:39,942 --> 00:58:42,067 Všechno se zhroutí. 534 00:58:42,187 --> 00:58:47,444 A potom bude pozdě se ptát jako ty velkosvětské paničky, 535 00:58:47,564 --> 00:58:51,846 kterým po revoluci nezbylo než šlapat ve Francii chodník 536 00:58:51,966 --> 00:58:55,984 a ti skvělí bělogvardějští důstojníci, kterým nezbylo než řídit taxíky: 537 00:58:56,104 --> 00:59:02,433 „Proč právě s námi takto naložili?“ Oč se ve svém státě zasloužili, to také sklidili. 538 00:59:02,553 --> 00:59:10,400 Jestliže tedy nechtějí dopadnout stejně, tak budou muset něco začít dělat pro lidi. 539 00:59:10,520 --> 00:59:15,198 Centrální vedení to už pochopilo. Je otázkou, zda to dojde i místnímu vedení. 540 00:59:15,318 --> 00:59:21,955 Když to bude sabotovat, bude mít smůlu. Národ a Rusko se od nich očistí. 541 00:59:22,075 --> 00:59:25,037 Rusko půjde dál, ale už bez nich. 542 00:59:25,157 --> 00:59:29,394 A když se jim povede vzít nohy na ramena, tak dopadnou stejně. 543 00:59:29,514 --> 00:59:36,460 Nějaká taková bývalá úřednice se na tom svém chodníku bude ptát: „Jak se to mohlo stát? 544 00:59:36,580 --> 00:59:41,522 Že jsem skončila takto? To je ten život, o kterém jsem snila?“ 545 00:59:41,642 --> 00:59:46,210 Ano, mohla jsi jít ten chodník do Francie šlapat hned! 546 00:59:48,433 --> 00:59:52,945 - Strom nebude litovat svých opadaných listů? - Ne! 547 00:59:53,065 --> 01:00:02,409 Ještě jednou opakuji, že to Rusko sice bude hodně stát, ale vzdorování toho úřednického sboru přežije. 548 01:00:02,529 --> 01:00:06,151 Pokud tedy nebudou chtít pracovat pro Rusko. 549 01:00:06,271 --> 01:00:13,348 Budou-li pracovat podle schématu, které teď navrhlo Jednotné Rusko a vyženou ty nezpůsobilé… 550 01:00:13,524 --> 01:00:17,574 Ať je sami někam uklidí, ať se o to postarají jejich rodiče. 551 01:00:17,694 --> 01:00:24,286 Ať se jich zbavují vyšší nadřízení, protože si jinak sami řežou větev, na které sedí. 552 01:00:24,406 --> 01:00:26,162 Nahoře to už pochopili. 553 01:00:26,282 --> 01:00:33,657 Jestliže teď masová sabotáž nižších článků nepohřbí tyto záměry, tak budou mít budoucnost. 554 01:00:33,777 --> 01:00:38,024 Rusko bude mít svou budoucnost jak s nimi, tak i bez nich. 555 01:00:38,144 --> 01:00:42,161 A o svém osudu teď rozhodují oni sami, jak skončí. 556 01:00:44,238 --> 01:00:55,823 Buď zůstanou v úřednickém sboru Ruska, které se ve světě stane státem číslo jedna, 557 01:00:55,943 --> 01:01:03,285 takže tím i oni získají určité postavení, nebo dosáhnou toho, oč si celou dobu koledují. 558 01:01:03,405 --> 01:01:09,558 Oni zaprodávají naši zemi a všichni se v podstatě chovají jako prostitutky, 559 01:01:10,460 --> 01:01:14,686 tak se jimi stanou i v životě, pokud budou vůbec mít to štěstí, 560 01:01:14,994 --> 01:01:27,605 protože jak dokazují všechny podobné sociální otřesy ve společnosti, 561 01:01:27,725 --> 01:01:34,693 ať už to byla Velká říjnová socialistická revoluce, nebo Velká francouzská revoluce, tak všichni to štěstí nemají. 562 01:01:34,813 --> 01:01:41,023 Protože když ta nahromaděná nenávist obyvatelstva k těmto úředníkům jednou vzplane, 563 01:01:41,143 --> 01:01:44,479 probíhá to zcela nekontrolovatelně. 564 01:01:45,404 --> 01:01:53,437 To my se chceme vyhnout občanské válce, to my se chceme vyhnout krveprolití ve státě 565 01:01:53,745 --> 01:01:59,688 jenže ti úředníci řídící se jen svou zvůlí o tom nepřemýšlejí. 566 01:01:59,808 --> 01:02:02,967 A koho potom budou obviňovat? 567 01:02:03,606 --> 01:02:08,910 Když nechtějí nic slyšet o tom, že je nutné zemi rozvíjet evolučně... 568 01:02:09,030 --> 01:02:13,685 Oni to nakonec dopracují až tam, že jim to dav vrátí. 569 01:02:13,805 --> 01:02:17,361 A hněv davu je strašný, strašný. 570 01:02:17,481 --> 01:02:27,397 Jak to napsal Alexandr Sergejevič Puškin? "Strašná je ruská vzpoura, nesmyslná a krvavá." 571 01:02:29,048 --> 01:02:36,778 Ona je ovšem nesmyslná a krvavá jen z hlediska nestydatě nenasytné elity, 572 01:02:36,898 --> 01:02:40,134 která se odtrhla od lidí i své země. 573 01:02:40,254 --> 01:02:46,874 Proto také nerozumějí tomu, co se děje. A z hlediska dějin? Už Puškin vám o tom napsal. 574 01:02:46,994 --> 01:02:50,726 Že sklidíte to, co jste zaseli. 575 01:02:50,846 --> 01:02:56,168 - Ta vzpoura byla nesmyslná a nelítostná. - Ano, nesmyslná a nelítostná. 576 01:02:56,288 --> 01:03:01,841 V tomto ohledu je zbytečné něco za tím hledat. 577 01:03:01,961 --> 01:03:08,752 Všechny tyto věci s ohledem na fabrikování trestních řízení proti lidem, 578 01:03:08,872 --> 01:03:17,665 kteří nevyzývají k násilí, povedou jen k tomu, že to násilí sami nakonec vyvolají. 579 01:03:17,785 --> 01:03:21,385 Ti, kteří ta trestná obvinění fabrikují. 580 01:03:22,221 --> 01:03:28,208 Nehledejte potom viníky, když je to práce vašich vlastních rukou, těch vašich. 581 01:03:30,498 --> 01:03:34,459 A poslední otázka pro dnešek od Islama. 582 01:03:34,579 --> 01:03:42,449 Valeriji Viktoroviči, existovaly dříve státy, které by ve svém základu byly bolševické jako SSSR? 583 01:03:42,569 --> 01:03:44,451 Ne, neexistovaly. 584 01:03:44,571 --> 01:03:51,450 Neboť, jak píše Islam, si v jednom článku přečetl, že tyto ideje zastával stát Inků. 585 01:03:51,570 --> 01:03:54,950 To snad ne. S těmi lidskými oběťmi? 586 01:03:55,070 --> 01:04:05,030 No to opravdu nevím, tam byla tvrdá davo-„elitářská“ struktura, biogenní způsoby řízení. 587 01:04:05,150 --> 01:04:13,526 Spodní vrstvy neměly vůbec žádnou šanci dostat se ze svého bezútěšného pekla tady na Zemi. 588 01:04:13,646 --> 01:04:22,055 Nikdo v elitě, ani mezi prostým lidem neměl vůbec žádnou možnost dopracovat se 589 01:04:22,175 --> 01:04:27,776 k lidskému typu struktury psychiky a rozvíjet svůj geneticky podmíněný potenciál. 590 01:04:27,896 --> 01:04:30,940 A proto dopadli tak, jak dopadli. 591 01:04:31,060 --> 01:04:37,790 Dále Islam píše: Souhlasím s tím, že naše Ruská civilizace je nositelkou hlavních idejí lidstva. 592 01:04:37,910 --> 01:04:43,595 Ale zdá se mi, že nejsme jediní, kdo jde tímto směrem, nebo alespoň šel. 593 01:04:43,715 --> 01:04:53,305 Prvky bolševismu se vyskytují u všech národů na planetě Zemi, to je předurčeno Shora. 594 01:04:53,425 --> 01:05:02,053 Protože lidem Shora bylo předurčeno být LIDMI a osvojovat si svůj geneticky podmíněný potenciál. 595 01:05:02,173 --> 01:05:13,607 Lidem nemá být vlastní proti sobě bojovat, vzájemně se zabíjet, zotročovat se, dominovat nad sebou. 596 01:05:14,350 --> 01:05:24,804 Proto jsou samozřejmě ty prvky Království Božího na Zemi přítomny v kultuře každého národa, 597 01:05:24,924 --> 01:05:29,728 a proto také Inkové nezmizeli úplně. 598 01:05:29,848 --> 01:05:36,342 Protože i jim byla ponechána možnost, aby se z nich zformovali LIDÉ. 599 01:05:36,462 --> 01:05:40,512 To byla poslední otázka? 600 01:05:44,136 --> 01:05:49,542 Podívejte se, jaký to byl okruh otázek. 601 01:05:50,405 --> 01:05:57,508 Od politických demonstrací v Paříži jsme se dostali až k otázce sociálního zřízení společnosti. 602 01:05:57,628 --> 01:06:03,662 Přitom si to vezměte, Inkové, ano? 603 01:06:03,782 --> 01:06:06,998 Zdálo by se, že vybudovali stabilní systém. 604 01:06:07,118 --> 01:06:12,807 Přišli kolonizátoři a z impéria nezůstalo vůbec nic. 605 01:06:14,043 --> 01:06:23,591 Proč? Protože ta řídící struktura ani nepřemýšlela o tom, že by se měla starat o vlastní obyvatelstvo. 606 01:06:23,711 --> 01:06:31,786 A kdo byl zlikvidován v první řadě v důsledku příchodu cizích kolonizátorů? Řídící struktura. 607 01:06:31,906 --> 01:06:39,551 Povstanou-li lidé dovedení do stavu zoufalství, koho jako prvního zlikvidují? Řídící strukturu! 608 01:06:39,671 --> 01:06:48,235 Jestliže tedy řídící struktura sama nesleduje zpětné negativní vazby v řízení 609 01:06:48,355 --> 01:06:58,761 a nekoriguje své řízení ve vztahu k objektu řízení, tak ať potom nehledá viníky jinde. 610 01:06:59,279 --> 01:07:01,522 Za všechno si může sama. 611 01:07:01,642 --> 01:07:16,935 Ale na rozdíl od obyvatel říše Inků my s vámi máme možnost ochránit zájmy své i svých rodin. 612 01:07:17,055 --> 01:07:25,390 Máme možnost nepřipustit negativní vývoj situace v našem státě, 613 01:07:25,510 --> 01:07:31,055 nepřipustit státní převrat a rozpoutání občanské války. 614 01:07:31,175 --> 01:07:37,992 Nepřipustit extremismu ani terorismus. A co pro to musíme udělat? 615 01:07:38,112 --> 01:07:44,285 Musíme vědět, že záchrana tonoucích spočívá v rukou samotných tonoucích. 616 01:07:44,405 --> 01:07:49,236 Přece vidíte, že ten řídící sbor Ruska není akceschopný. 617 01:07:49,356 --> 01:07:57,187 Sami si podřezávají větev, na které sedí, a ještě jsou schopni z toho vinit jiné. 618 01:07:57,307 --> 01:08:04,394 A ti, kteří se pokoušejí stabilizovat systém a zachránit ho před negativním vývojem 619 01:08:04,514 --> 01:08:10,859 a zajistit tím možnost přežití i úřednickému sboru, jsou pro ně nepřáteli. 620 01:08:10,979 --> 01:08:16,499 Ta stupidita toho úřednického sboru je prostě nebetyčná. 621 01:08:16,619 --> 01:08:23,514 V této situaci nám zbývá jen jediné východisko. Každý člověk, aby zachránil zájmy své i své rodiny, 622 01:08:23,634 --> 01:08:31,354 si musí samostatně osvojovat znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, lidské společnosti. 623 01:08:31,474 --> 01:08:39,138 Tyto znalosti úřednický sbor kvůli své degradaci, nemorálnosti a zkaženosti vůbec 624 01:08:39,258 --> 01:08:44,354 neuznává a nechce se je učit. Oni to za znalosti nepovažují. 625 01:08:44,474 --> 01:08:47,810 Ale je úplně jedno, co oni si o tom myslí. 626 01:08:47,930 --> 01:08:52,210 Oni si ničí svou budoucnost, ať už si o tom myslí cokoliv, 627 01:08:52,330 --> 01:08:57,382 a my přece musíme myslet na budoucnost svoji i svých dětí. My si přece chceme zajistit mírové nebe nad hlavou. 628 01:08:57,502 --> 01:09:04,712 My přece chceme, aby se děti nemusely bát běhat venku, ne jak je to teď. 629 01:09:07,463 --> 01:09:18,666 A proto si všichni sami musíme osvojovat znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, 630 01:09:18,786 --> 01:09:21,483 tedy lidské společnosti. 631 01:09:21,603 --> 01:09:26,633 A bránit tak zájmy své i své rodiny. 632 01:09:26,753 --> 01:09:35,723 Vytvoření příslušných masových statistik umožní bez krizí přeměnit společnost, 633 01:09:35,843 --> 01:09:41,182 snížit míru krvavosti nadcházejících událostí i současných událostí 634 01:09:41,644 --> 01:09:48,599 a vést společnost k tomu, aby se všichni lidé mohli stát LIDMI, 635 01:09:48,719 --> 01:09:54,167 aby si každý člověk dokázal osvojit svůj geneticky podmíněný potenciál. 636 01:09:54,287 --> 01:10:00,242 Proto se učte znalosti o řízení společnosti. 637 01:10:00,362 --> 01:10:07,043 A tyto znalosti jsou vyloženy pouze v pracích vnitřního prediktoru SSSR, 638 01:10:07,163 --> 01:10:15,956 které byly zveřejněny do června 2018. 639 01:10:17,354 --> 01:10:29,762 Pouze v nich najdete metodologii poznání světa a řízení složitých sociálních supersystémů. 640 01:10:29,882 --> 01:10:36,116 Znovu opakuji, pouze do června 2018. 641 01:10:36,969 --> 01:10:40,298 Osvojujte si ty nové znalosti. 642 01:10:40,418 --> 01:10:46,267 Buďte konceptuálně mocní. Braňte zájmy své i své rodiny. 643 01:10:46,387 --> 01:10:49,954 Buďte šťastni. Přeji vám mírové nebe nad hlavou. 644 01:10:50,074 --> 01:10:52,072 Do příštích setkání. 645 01:10:53,640 --> 01:11:02,524 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .