1 00:00:08,127 --> 00:00:12,473 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,505 --> 00:00:21,835 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:21,955 --> 00:00:26,027 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:26,147 --> 00:00:30,991 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:31,111 --> 00:00:35,698 Dnes je 17.12.2018. 6 00:00:35,818 --> 00:00:47,579 A dnešní pořad zahájíme opět Francií, kde již tradičně v sobotu protestovaly žluté vesty, 7 00:00:47,699 --> 00:00:57,471 ale ještě předtím se 11.12.2018 střílelo v příhraničním francouzském městě Štrasburku, 8 00:00:57,591 --> 00:01:02,670 které je na hranici s Německem. Co to mělo být? 9 00:01:03,570 --> 00:01:11,639 Štrasburk není obyčejné město, nacházejí se v něm řídící instituce Evropské unie. 10 00:01:11,759 --> 00:01:22,151 A už jen díky tomu se jedná o určité symbolické město pro všechny státy EU. 11 00:01:22,271 --> 00:01:29,295 Různí ti konspirologové si určitě hned povšimnou, že se to stalo 11. 12. 12 00:01:29,415 --> 00:01:36,134 Je tam jedenáctka. Když se objeví čísla 11, 22 a další podobná čísla, která nebudeme nazývat, 13 00:01:36,254 --> 00:01:42,627 tak ti konspirologové hned začínají fabulovat co, kde a jak. 14 00:01:42,747 --> 00:01:49,796 V čem spočívá škodlivost takového přístupu? 15 00:01:49,916 --> 00:01:56,965 Že konspirologové jsou přesvědčeni o své chytrosti a přitom ten subjekt řízení, 16 00:01:57,085 --> 00:02:00,919 který to řízení realizuje, pro ně existuje jen jeden. 17 00:02:01,039 --> 00:02:10,145 Oni nerozlišují mezi státním řízením, ani nadnárodním řízením zosobněným nějakým mocnějším státem, 18 00:02:10,265 --> 00:02:19,113 který například působí na nějaký svůj sousední stát, ani mezi nadnárodním řízením zosobněným USA, 19 00:02:19,233 --> 00:02:24,771 které působí na všechny státy světa a už vůbec ne jde-li o globální řízení. 20 00:02:24,891 --> 00:02:30,204 Ne, musí to být někdo natolik mocný, aby řídil všechny procesy, 21 00:02:30,324 --> 00:02:33,708 takže to znamená, že jde o nějaký jejich vzkaz. 22 00:02:33,828 --> 00:02:40,363 Jestliže si ale uvědomujeme, že řízení může být nadnárodní, tedy napřed státní, 23 00:02:40,483 --> 00:02:47,436 nadnárodní zosobněné nějakým státem s regionální odpovědností v nadnárodním řízení, 24 00:02:47,556 --> 00:02:52,167 řízení s globální odpovědností zosobněné státem USA... 25 00:02:52,287 --> 00:02:56,211 I když se ani tak nejedná o globální odpovědnost, 26 00:02:56,331 --> 00:03:00,622 jako spíše o to, že svou vnější politikou do globální politiky zasahují. 27 00:03:00,742 --> 00:03:09,880 Takže USA přece jen působí výlučně v oblasti vnější politiky, mezinárodní politiky. 28 00:03:10,000 --> 00:03:16,984 A nadnárodní řízení, řízení nad národy realizuje globální prediktor. 29 00:03:17,104 --> 00:03:20,504 Tak v takovém případě hned porozumíme tomu, 30 00:03:20,624 --> 00:03:30,756 že v současné době se jedná o druhotný ukazatel, jaké datum, tedy jaké číslo kde zazní. 31 00:03:30,876 --> 00:03:37,214 Protože to teď vypadá tak, že se někde něco stane a hned všelijací novináři začnou všechno přizpůsobovat: 32 00:03:37,334 --> 00:03:43,576 „Tam bylo 11 mrtvých, tam bylo 22 raněných…“ A s těmi čísly si pohrávají. 33 00:03:43,696 --> 00:03:50,537 Není důležité, kolik čeho skutečně bylo, stačí to zveřejnit a jedeme dál. 34 00:03:50,657 --> 00:03:57,111 Potom se teprve zjišťuje, že těch mrtvých bylo více nebo méně než 11, ale to už není důležité. 35 00:03:57,231 --> 00:04:04,318 Každý chce přitáhnout pozornost diváků, a na tom je v podstatě potom založena ta konspirologie. 36 00:04:04,438 --> 00:04:11,856 Je však třeba vědět, že subjekty řízení a obzvláště nadnárodní úrovně, 37 00:04:11,976 --> 00:04:18,320 když vidí takovou zainteresovanost davu, a obzvláště toho politizovaného davu, 38 00:04:18,440 --> 00:04:24,070 který má vliv na řízení států, tyto momenty využívá. 39 00:04:24,190 --> 00:04:38,376 Takže tedy 11.12. došlo k té události ve Francii, kde byli zabiti tři lidé a raněno jich podle mne bylo 12 nebo 13. 40 00:04:38,496 --> 00:04:44,655 Co je ale zásadně důležité? Kdo to udělal a proč. 41 00:04:44,775 --> 00:04:51,121 A tomu neporozumíme, jestliže se nepodíváme, v jakých podmínkách se to stalo. 42 00:04:51,241 --> 00:05:02,503 A ty podmínky již trvají několik týdnů, od 17. 11. se protestuje každou sobotu, 43 00:05:02,623 --> 00:05:06,871 kdy do ulic vycházejí takzvané „žluté vesty“. 44 00:05:06,991 --> 00:05:16,844 A na pozadí těchto žlutých vest, kdy jsou policie a četnictvo zcela pohlceni udržováním pořádku, 45 00:05:16,964 --> 00:05:22,813 zajišťováním pořádku při těch protestech „žlutých vest“, které z nějakého důvodu považují za potřebné 46 00:05:22,933 --> 00:05:30,653 poškozovat ty, jejichž zájmy prý hájí, pálit auta obyčejných lidí... 47 00:05:30,773 --> 00:05:37,423 Vždyť možná ten člověk právě protestuje ve vedlejší ulici, a když se vrátí domů, najde spáleninu svého auta. 48 00:05:37,543 --> 00:05:42,898 Nebo dokonce v tom autě na ty protesty přijel, a nechal ho stát příliš blízko... 49 00:05:43,018 --> 00:05:52,747 Nebo rozbíjí výkladní skříně malých podnikatelů, obchodníčků, kteří požadavky „žlutých vest“ podporují. 50 00:05:52,867 --> 00:06:03,035 A mimochodem k těm požadavkům. Jen si to vezměte, hnutí „žlutých vest“ existuje, ale nemá žádné lídry. 51 00:06:03,155 --> 00:06:12,746 A to je první ukazatel toho, že ti, kteří organizovali hnutí „žlutých vest“ 52 00:06:12,866 --> 00:06:17,753 teď nepočítají s žádným rozsáhlým úspěchem. 53 00:06:17,873 --> 00:06:27,877 Lídři, třeba i veřejní, se objevují tehdy, tedy přesněji mám na mysli veřejné lídry typu komediantů, 54 00:06:27,997 --> 00:06:37,890 tak ti se objevují tehdy, počítá-li se s vítězstvím daného hnutí. 55 00:06:38,010 --> 00:06:43,969 Proto to měl Putin v roce 2012 složitější, protože tehdy ten protest měl své lídry. 56 00:06:44,089 --> 00:06:49,196 A za těmito lídry stály konkrétní klanově-korporativní skupiny. 57 00:06:49,316 --> 00:06:54,808 To znamená, že si zjistíte lídra, vyvinete nátlak na danou klanově-korporativní skupinu 58 00:06:54,928 --> 00:06:59,898 a tím vyřešíte celý ten rádoby „lidový“ protest. 59 00:07:00,640 --> 00:07:08,453 Jenže ti, kteří stojí za „žlutými vestami“, se nechtějí projevit, oni nechtějí, 60 00:07:08,573 --> 00:07:15,688 aby k nim vedla takováto strukturní cesta, ale požadavky vyhlásili. 61 00:07:15,808 --> 00:07:17,806 Chápete to? 62 00:07:17,926 --> 00:07:22,796 A kdo si sednul a sepsal ty požadavky? Kdo se na nich dohodnul? 63 00:07:22,916 --> 00:07:27,374 Kdyby alespoň zorganizovali nějaký majdan, kde by lidé jako hlasovali, ale ani to ne. 64 00:07:27,494 --> 00:07:31,141 A právě na základě těchto požadavků shromažďují dav. Přivádějí lidi. 65 00:07:31,261 --> 00:07:38,307 Ale nikdo, kdo by na sebe vzal odpovědnost za tyto požadavky, tu není. 66 00:07:39,028 --> 00:07:45,701 To znamená, že dokud klanově-korporativní skupiny nejsou přesvědčeny o úspěchu hnutí, 67 00:07:45,821 --> 00:07:50,173 které rozpoutaly jako „lidový“ protest... 68 00:07:50,293 --> 00:07:57,955 Každý přece ví, že zorganizovat nějakou manifestaci a tím spíše ji provádět nějakou dobu s určitou pravidelností, 69 00:07:58,075 --> 00:08:02,268 týden co týden, je velice, velice problematické. 70 00:08:02,388 --> 00:08:07,215 Lidé řeší své vlastní problémy a je velice těžké je z nich vytrhnout. 71 00:08:07,335 --> 00:08:11,317 Což se v podstatě také odráží na samotné dynamice toho protestu 72 00:08:11,437 --> 00:08:14,962 Zatímco 17.11. těch lidí v ulicích bylo řádově 300 tisíc, 73 00:08:15,082 --> 00:08:18,642 tak na tom posledním protestu jich už bylo řádově jen 60 tisíc. 74 00:08:18,762 --> 00:08:21,053 Ten pád je kolosální. 75 00:08:22,106 --> 00:08:35,905 A zatímco předtím bylo mnoho raněných, tak teď se jejich počet prudce snížil. 76 00:08:36,025 --> 00:08:41,847 Proč? Protože četnictvo a policie pracují efektivně 77 00:08:41,967 --> 00:08:48,010 na potlačování tohoto extrémistického ničivého řádění davu, 78 00:08:48,130 --> 00:08:53,539 ke kterému je ponoukán ten dav „žlutých vest“. 79 00:08:53,659 --> 00:08:57,940 Oni už tak velmi poškodili francouzskou ekonomiku. 80 00:08:58,060 --> 00:09:05,423 Jediný, kdo z toho má prospěch, jsou společnosti vyrábějící žluté vesty, které ve Francii zmizely z pultů, 81 00:09:05,543 --> 00:09:08,147 a proměnily se v superdeficitní zboží. 82 00:09:08,267 --> 00:09:13,483 Teď už samozřejmě toto zboží zase doplnili, když ho chtějí vyprodat. 83 00:09:14,721 --> 00:09:17,417 Takže k těm podmínkám. 84 00:09:17,537 --> 00:09:28,531 My vidíme, že se klany bojí nějak projevit svou účast, bojí se dosadit své lidi do čela tohoto protestu, 85 00:09:28,651 --> 00:09:32,080 přes které by mohly být identifikovány. 86 00:09:32,200 --> 00:09:39,728 To až následně budou dosazeni jiní lidé, kteří takříkajíc zprivatizují celý tento prý „lidový“ protest. 87 00:09:39,848 --> 00:09:45,230 Ale napřed tam musí figurovat nějací veřejní politici, i kdyby to měli být dočasní klauni, 88 00:09:45,350 --> 00:09:48,421 ale musí být personalizovaní. 89 00:09:48,541 --> 00:09:54,335 Jenže žádné konkrétní osoby tam nefigurují. To znamená, že klany vyčkávají, čekají. 90 00:09:54,455 --> 00:09:56,701 Je nutné je pobídnout. 91 00:09:56,821 --> 00:10:04,486 Ty klany vyčkávají dokonce i v podmínkách, kdy jim to přináší určité ekonomické ztráty. 92 00:10:04,606 --> 00:10:07,182 Z toho plyne jedno. 93 00:10:07,302 --> 00:10:16,811 Všichni si uvědomují, že Macron má stejně jako dřív jako hlava státu monopol na použití síly. 94 00:10:16,931 --> 00:10:27,842 A ať už je jeho rating jakýkoliv, tu sílu může použít bez dohody s klanově-korporativními skupinami, 95 00:10:27,962 --> 00:10:31,473 které vyvedly lidi do ulic na majdan. 96 00:10:31,593 --> 00:10:41,624 A jestliže ji může použít on sám, znamená to, že stabilita jeho řízení stále ještě nebyla zviklána. 97 00:10:43,417 --> 00:10:47,479 Co musí tedy udělat ti, kteří ten majdan rozehráli? 98 00:10:47,599 --> 00:10:52,710 Už jsme rozebírali, že ten majdan je důležitý výlučně pro jeden stát 99 00:10:52,830 --> 00:10:58,141 a pro jednu klanově-korporativní skupinu, která se jmenuje státní elita USA 100 00:10:58,261 --> 00:11:06,441 a potřebuje destabilizovat situaci v Evropě do takové míry, aby Evropu pohroužila do chaosu války, 101 00:11:06,561 --> 00:11:11,496 ve které současné státy přestanou existovat 102 00:11:11,616 --> 00:11:20,414 a na místě současných států, národů a jazyků se objeví nové národy, nové jazyky a nové státy. 103 00:11:21,672 --> 00:11:29,266 Musíte chápat, že když globální prediktor plánoval takovou rozsáhlou přestavbu 104 00:11:29,386 --> 00:11:33,504 jako vznik evropského islámského chalífátu, 105 00:11:33,624 --> 00:11:39,310 tak musel postupně vytvářet také příslušné nástroje a energeticky je nabíjet. 106 00:11:39,430 --> 00:11:45,380 Ta změna plánů, že je nutné Evropu stabilizovat, neznamená, 107 00:11:45,500 --> 00:11:50,744 že je možné okamžitě odpojit všechny složky toho procesu, 108 00:11:50,864 --> 00:11:58,448 tu energii a ty procesy, které měly vést ke změně situace v Evropě. 109 00:11:58,568 --> 00:12:06,174 Takže arabské jaro bylo realizováno, asi ne v původně plánované podobě, ale realizováno bylo. 110 00:12:06,294 --> 00:12:13,348 Válka v Sýrii byla rozpoutána. Jaké nabyla podoby je také otázkou, ale rozpoutána byla. 111 00:12:13,468 --> 00:12:17,587 To, že do toho vstoupilo Rusko a začalo ji potlačovat, je také fakt. 112 00:12:17,707 --> 00:12:21,141 Ale vlna běženců do Evropy přišla. 113 00:12:21,261 --> 00:12:27,366 Nedokázala smést současné státy, ale přesto do Evropy přišla. 114 00:12:27,486 --> 00:12:30,412 Takže ta otázka spočívá v následujícím. 115 00:12:30,532 --> 00:12:37,586 Americká státní elita, která si potřebuje za každou cenu uchovat své dominantní postavení ve světě 116 00:12:37,706 --> 00:12:41,957 a zůstat světovým parazitem, který vysává zdroje ze všech národů, 117 00:12:42,077 --> 00:12:46,791 potřebuje za každou cenu destabilizovat Evropu. 118 00:12:46,911 --> 00:12:58,800 A žádné Macronovo prohlášení o nutnosti vytvoření evropské armády v tom nehraje žádnou roli. 119 00:12:58,920 --> 00:13:06,945 O té evropské armádě se mluví již dlouho. Minimálně pět let! 120 00:13:07,065 --> 00:13:16,725 Až na to, že dříve analytici s moudrým výrazem vykládali, že tato evropská armáda má posílit NATO. 121 00:13:16,845 --> 00:13:20,985 A my jim odpovídali: „A kde asi vezmou další vojáky? 122 00:13:21,105 --> 00:13:26,658 Když vytvoří evropskou armádu, tak ta vojska, která byla součástí NATO, se odtud budou muset přesunout do ní, 123 00:13:26,778 --> 00:13:29,086 což znamená pro USA oslabení.“ 124 00:13:29,206 --> 00:13:37,960 Tak až teď to těm analytikům došlo: „No to se podívejme, jak Macron vystartoval proti USA.“ 125 00:13:38,080 --> 00:13:45,355 Jenže ty řeči o evropské armádě za Baracka Obamy znamenaly jedno, 126 00:13:45,475 --> 00:13:54,251 a stejné řeči za Trumpa jsou o něčem jiném. Trumpa žádná evropská armáda ničím neohrožuje. 127 00:13:54,371 --> 00:14:01,227 Trump má v úmyslu uzavřít USA do sebe a řešit tam své vlastní problémy. 128 00:14:01,347 --> 00:14:04,406 V USA je rozsáhlá krize. 129 00:14:05,333 --> 00:14:12,772 Je třeba toho hodně vyřešit, aby se USA nezhroutily a nestáhly sebou celý svět. To je jeho úkol. 130 00:14:12,892 --> 00:14:18,643 Takže skutečnost, že NATO bude přeformátováno, a že vznikne evropská armáda 131 00:14:18,763 --> 00:14:24,405 odpovídá zájmům globální elity, globálního prediktoru i Trumpa. 132 00:14:24,525 --> 00:14:29,151 A naši analytici stále uvažují v reáliích, které byly za Obamy. 133 00:14:29,271 --> 00:14:36,060 Prostě mají velmi dlouhé vedení, žirafa hadr. 134 00:14:37,010 --> 00:14:39,990 Proto nejde o tu armádu. 135 00:14:40,110 --> 00:14:49,393 Proti Macronovi poštvali žluté vesty proto, že mu Trump oprášil lupy z ramene 136 00:14:49,513 --> 00:14:54,956 a dával všemožně najevo: „To je náš chlapec! Takže se o něj pěkně starejte.“ 137 00:14:56,524 --> 00:15:01,932 Globalisté sice vsadili na Fillona, jenže ten ze své vlastní hlouposti, 138 00:15:02,052 --> 00:15:08,377 nebo na něčí hloupou radu udělal fatální chybu, kterou se již nepodařilo napravit, a tak vyhrál Macron. 139 00:15:08,497 --> 00:15:17,626 Macron byl dlouho v rukou americké státní elity a až to oprášení lupů ukázalo, 140 00:15:17,746 --> 00:15:21,578 že se globální elita zmocnila jeho řízení. 141 00:15:21,698 --> 00:15:31,776 Státní elita potřebuje rozpoutat v Evropě válku a slabým článkem v Evropě je právě Francie, 142 00:15:31,896 --> 00:15:43,454 kde mobilizované síly americké státní elity dokázaly přivést Macrona k moci. 143 00:15:43,574 --> 00:15:47,935 Opět si připomeňme mistrovství světa a co jsme o tom říkali, 144 00:15:48,055 --> 00:15:52,350 že ten střet byl naplánován, že se na něj předem připravovali. 145 00:15:52,470 --> 00:15:56,500 Proto také globalisté pozvedali Macronův rating, jak se jen dalo. 146 00:15:56,620 --> 00:16:04,248 A státní elita mu zase zařídila to fotografování s černochy na ostrově Saint Martin, aby mu ten rating snížila. 147 00:16:04,368 --> 00:16:06,455 Probíhá neustálý boj. 148 00:16:06,575 --> 00:16:14,910 Když někdo v řízení plánuje nějakou událost, tak to ještě neznamená, že k ní dojde. 149 00:16:15,030 --> 00:16:23,961 To znamená, že my jako řídící systém máme s ohledem na danou událost takové a takové zájmy, 150 00:16:24,081 --> 00:16:33,011 a tak podnikneme takové kroky, aby nás ta událost, pokud k ní dojde, přinejmenším nepoškodila, 151 00:16:33,475 --> 00:16:35,815 aby nepoškodila náš systém. 152 00:16:35,935 --> 00:16:41,709 Ten druhý systém má zase své cíle. A tak probíhá neustálé přetlačování, 153 00:16:41,829 --> 00:16:43,872 vracení úderů. 154 00:16:43,992 --> 00:16:46,146 Řízení není statické. 155 00:16:46,266 --> 00:16:53,408 Proto v analýze nesmíte hodnotit statické situace, ale procesy řízení, které jsou neustále v pohybu. 156 00:16:53,528 --> 00:16:56,234 Vezměte si třeba tu Butinovou. 157 00:16:56,354 --> 00:17:01,222 Důvody, proč jí zatkli. Proč přistoupila na spolupráci s vyšetřováním? 158 00:17:01,342 --> 00:17:05,372 Tyto dvě události je třeba spojit si s procesem a ten začlenit do dalšího procesu. 159 00:17:05,492 --> 00:17:13,143 Proč teď najednou Mueller uzavírá všechna řízení a všechny převádí do kategorie svědků? 160 00:17:14,291 --> 00:17:19,544 Takové procesy tu probíhají a to všechno je třeba hodnotit komplexně. 161 00:17:19,664 --> 00:17:25,725 Byly v plánu určité události? Ano, jenže nakonec proběhly jinak, než bylo v plánu. 162 00:17:25,845 --> 00:17:33,319 My nevíme, jaký přesně byl plán, ale že to dopadlo poněkud jinak, nám dokládá algoritmický časový posun. 163 00:17:33,439 --> 00:17:38,308 To znamená, že se fáze roztáhla a algoritmika se změnila. 164 00:17:39,170 --> 00:17:48,883 Takže Francie je destabilizovaná jako systém nejlépe připravený na majdan. 165 00:17:49,258 --> 00:17:54,799 A to tím spíše, že globalisté udělali velmi mnoho, 166 00:17:54,919 --> 00:17:58,993 aby jim přistřihli křidélka s ohledem na řízení Německa, 167 00:17:59,113 --> 00:18:03,796 takže v Německu se státní elitě snížily šance rozpoutat majdan. 168 00:18:03,916 --> 00:18:07,801 A tak se ho snaží rozpoutat ve Francii, jenže se jim to nedaří. 169 00:18:07,921 --> 00:18:15,470 Veškerý systém řízení je stejně jako dřív, stejně jako monopol na použití násilí v Macronových rukou. 170 00:18:15,590 --> 00:18:22,005 A vůbec není důležité, jaký má rating. 171 00:18:22,125 --> 00:18:28,185 Napoleon to řekl správně: „Kdyby Ludvík XVI. použil dělostřelectvo 172 00:18:28,305 --> 00:18:35,332 a rozstřílel ten dav, tak by to zvládnul. Nu, znamenalo by to 500 mrtvých… 173 00:18:35,452 --> 00:18:41,843 Když máte monopol na použití násilí, tak ho můžete použít, 174 00:18:41,963 --> 00:18:46,864 stojí-li proti vám neorganizovaný dav, nebo třeba i slabě organizovaný.“ 175 00:18:46,984 --> 00:18:52,549 Když se Napoleon dostal do podobné situace, tak to udělal a dokázal v praxi, že měl pravdu. 176 00:18:52,669 --> 00:18:57,267 Ať už je rating jakýkoliv. Ať už k vám lidé mají vztah jakýkoliv, 177 00:18:57,387 --> 00:19:01,129 když za vámi stojí armáda a vy ji umíte zkušeně použít… 178 00:19:01,249 --> 00:19:04,137 Nu, zde nejde o armádu, ale o monopol na násilí, 179 00:19:04,257 --> 00:19:08,579 když ho umíte zkušeně využít, tak můžete překonat jakékoliv spiknutí. 180 00:19:08,699 --> 00:19:13,947 Mikuláš II. byl rozmazlenec, a proto stát utopil v občanské válce. 181 00:19:14,067 --> 00:19:16,464 Přišel o celé impérium 182 00:19:16,584 --> 00:19:20,179 a veškerá ta krev prolitá za občanské války padá jen na jeho hlavu. 183 00:19:20,299 --> 00:19:24,264 I veškerá krev z 2. světové války, to je také jeho vina. 184 00:19:24,384 --> 00:19:30,144 Protože kdyby nedošlo k 1. světové válce, nedošlo by ani ke druhé. Jednalo se o dvě etapy jedné války. 185 00:19:30,264 --> 00:19:35,461 Když tedy někdo nese ikonu s Mikulášem II., 186 00:19:35,581 --> 00:19:40,990 tak se jedná o urážku a rouhání proti těm, kteří zahynuli v 1. i 2. světové válce. 187 00:19:41,110 --> 00:19:46,078 Už teď je třeba se připravovat na pochod Nesmrtelného pluku 188 00:19:46,198 --> 00:19:51,306 a mít přitom na paměti, že státní vlajka Ruska, ta trikolóra, 189 00:19:51,426 --> 00:19:57,029 je sice státní vlajkou, ale mimo rámec Nesmrtelného pluku. 190 00:19:57,680 --> 00:20:05,638 V rámci pochodu Nesmrtelného pluku se ta trikolóra mění v hadr, 191 00:20:05,758 --> 00:20:13,737 pod kterým tenkrát bojovali rozliční zrádci, a to v zájmu v zájmu Třetí říše. 192 00:20:13,857 --> 00:20:17,803 To oni naše vojáky zabíjeli! 193 00:20:18,310 --> 00:20:22,610 Je to urážka. Je to výsměch. 194 00:20:22,730 --> 00:20:34,217 Je to pohrdání, když nesete trikolóru v průvodu na počest hrdinů, kteří zachránili Rusko. 195 00:20:34,337 --> 00:20:43,532 Ti, kteří ve 2. světové válce zabíjeli Rusko, to dělali pod touto trikolórou, a to je nutné mít na paměti! 196 00:20:43,652 --> 00:20:50,322 Už teď je třeba se na to připravovat a uvědomovat si, že jen absolutní ubožák si může vzít trikolóru 197 00:20:50,442 --> 00:20:58,166 a vstoupit s ní do řad Nesmrtelného pluku, protože tím bude vzdávat čest vojákům SS, 198 00:20:58,286 --> 00:21:00,899 Wehrmachtu a Hitlerovi, 199 00:21:01,399 --> 00:21:08,620 ale vůbec ne našim padlým dědům a otcům, kteří nám ubránili právo života na naší zemi. 200 00:21:10,126 --> 00:21:15,604 Na to se musíme připravovat, ale vraťme se zpět k Francii. 201 00:21:15,724 --> 00:21:23,371 Nedaří se jim tam rozpoutat majdan, vůbec se jim to nedaří, a tak je zapotřebí ho více podnítit. 202 00:21:23,491 --> 00:21:33,401 Proto jedenáctého došlo k tomu teroristickému útoku. A s čím počítali? 203 00:21:33,521 --> 00:21:44,626 Že se ten terorista bude ukrývat a armáda zaangažovaná v jeho hledání, toho teroristy, 204 00:21:44,746 --> 00:21:48,998 se tak dostane do konfliktu se žlutými vestami. 205 00:21:49,118 --> 00:21:54,837 Dojde k provokaci, která bude rozvířena: „Podívejte, Macron začal používat armádu!“ 206 00:21:54,957 --> 00:22:00,112 A protesty vypuknou s novou silou, ale zase jim to nevyšlo. 207 00:22:00,232 --> 00:22:07,272 Státní elita prostě neumí hrát na té úrovni a řídit procesy nadnárodního řízení na té úrovni, 208 00:22:07,392 --> 00:22:10,275 na jaké to dělá globální prediktor. 209 00:22:10,395 --> 00:22:13,670 Ano, státní elita se jako jeho výkonný nástroj mnohému naučila, 210 00:22:13,790 --> 00:22:19,142 ano, v jejich rukou je ještě nevybitá energie mnohých globálních procesů, kterou se pokoušejí využít. 211 00:22:19,262 --> 00:22:27,083 A tak se v rámci takového procesu pokusili vyburcovat protest žlutých vest po celé Evropě. 212 00:22:27,203 --> 00:22:30,169 Dokonce se to dostalo až do Izraele. 213 00:22:30,289 --> 00:22:35,025 Jenže se jim to nedaří. Všude je z toho plácnutí do vody. Chybí tomu dynamika. 214 00:22:35,145 --> 00:22:39,813 Oni se chytají všeho, jako když se tonoucí stébla chytá. 215 00:22:40,409 --> 00:22:47,960 Takže to byl krok americké státní elity v rámci rozšíření protestů, 216 00:22:48,080 --> 00:22:55,469 které utichají a Macron jedná celkem zkušeně, i když nejspíše ne přímo on sám. 217 00:22:55,589 --> 00:23:04,686 Protože by ty protesty už mohly být potlačeny, jenže Trump potřebuje čas na to, 218 00:23:04,806 --> 00:23:14,479 aby si to vyřídil doma se svými elitami a Putin také potřebuje čas na to samé tady u nás. 219 00:23:19,195 --> 00:23:26,267 Další otázky jsou spojeny s Lukašenkovými výroky. 220 00:23:26,387 --> 00:23:32,664 První je od Sergeje, který prosí okomentovat poslední Lukašenkův výrok, 221 00:23:32,784 --> 00:23:40,186 že Rusko se snaží spolknout Bělorusko a také jeho perly z poslední tiskovky pronesené k ruským novinářům, 222 00:23:40,306 --> 00:23:47,451 kdy napřed řekl, že ukrajinský konflikt by neměly řešit USA nebo EU, ale Moskva, Minsk a samotný Kyjev, 223 00:23:47,571 --> 00:23:54,845 a potom řečené prakticky hned vyvrátil slovy, cituji: „Já jsem Putinovi řekl, že se budeme brzy modlit k Bohu, 224 00:23:54,965 --> 00:23:58,651 aby tam stálo NATO místo těch šílených nácků“. Konec citátu. 225 00:23:58,771 --> 00:24:02,458 Tímto to ale nevyvrátil. Promiňte, dále. 226 00:24:02,578 --> 00:24:07,216 Také prohlásil, že Německo a Francie by neměly zasahovat do ukrajinských záležitostí, 227 00:24:07,336 --> 00:24:11,032 ale přitom se zde poněkud zvláštně „pozapomněl“ zmínit o USA. 228 00:24:11,152 --> 00:24:14,492 To se snad rozmáchnul proti globálnímu prediktoru, 229 00:24:14,612 --> 00:24:18,047 nebo tak fakticky skrytě podává ruku americké státní elitě? 230 00:24:18,167 --> 00:24:22,985 Když Lukašenko prohlásil, že Francie a Německo by se neměly vměšovat do ukrajinských záležitostí, 231 00:24:23,105 --> 00:24:27,330 tak to byl konkrétní osobní útok: „Žádná Merkelová, ani ten chlapec Macron, 232 00:24:27,450 --> 00:24:30,165 to my tři musíme usednout k jednacímu stolu.“ 233 00:24:30,285 --> 00:24:36,280 On tak snad fakticky vlastními slovy z hlouposti podkopává jejich postavení v řízení jejich států 234 00:24:36,400 --> 00:24:40,602 a obzvláště na pozadí protestů „žlutých vest“ ve Francii, 235 00:24:40,722 --> 00:24:44,228 které se naopak globální prediktor snažil ze všech sil upevnit 236 00:24:44,348 --> 00:24:48,326 a to i prostřednictvím jejich aktivního zapojení do ukrajinských záležitostí, 237 00:24:48,446 --> 00:24:51,207 aby mohli úspěšně čelit americké státní elitě? 238 00:24:51,327 --> 00:24:54,417 Co se snažil upevnit globální prediktor? 239 00:24:54,862 --> 00:25:01,133 No jak píše Sergej, tak se globální prediktor snažil ze všech sil upevnit to hnutí žlutých vest. 240 00:25:01,253 --> 00:25:05,133 Globální prediktor nemá s tím hnutím žlutých vest nic společného. 241 00:25:05,253 --> 00:25:11,470 A Lukašenkův názor pro Evropu nic neznamená, on je přece posledním evropským diktátorem. 242 00:25:11,590 --> 00:25:20,477 Oni si ho drží jako takového strašáka a pro možnost intervence do Ruska, 243 00:25:20,597 --> 00:25:26,110 aby si na běloruském území mohli vytvořit vojenskou základnu prostřednictvím jeho okupace, 244 00:25:26,230 --> 00:25:29,654 aby odtud mohli zaútočit na Rusko, a to dokonce na 6. prioritě. 245 00:25:29,774 --> 00:25:36,402 Lukašenko o globální politice nic neví, v tom se absolutně nevyzná. 246 00:25:36,522 --> 00:25:41,787 Víte, on je prostě takový bouchač. 247 00:25:41,907 --> 00:25:51,689 Je falešný, točí se jako korouhvička, je v každém ohledu bezectný, 248 00:25:53,593 --> 00:26:00,202 s primitivním myšlením a velice chamtivý. A to všechno co se projevuje… 249 00:26:00,322 --> 00:26:08,252 A jeho rozhled je také jen na dohled jeho pěstí. Má tu svou zahrádku, kterou si chce nějak ubránit. 250 00:26:08,372 --> 00:26:15,248 Rusko nemá v úmyslu pohltit Bělorusko ani nikoho jiného. 251 00:26:15,968 --> 00:26:21,755 Už jen kvůli tomu, že každý politický systém se musí přežít. 252 00:26:21,875 --> 00:26:25,227 A proces integrace a reintegrace, 253 00:26:25,347 --> 00:26:33,174 návrat Běloruska a Ukrajiny do velkého Ruska musí probíhat přirozeným způsobem, 254 00:26:33,294 --> 00:26:42,259 kdy všechny dezintegrační, vychované za granty západních kurátorů, všechny ty politické běloruské strany... 255 00:26:42,379 --> 00:26:46,255 Deset miliónů, jaké politické strany? O čem to mluvíte, pánové? 256 00:26:46,375 --> 00:26:50,520 O jakém státu s deseti milióny to mluvíte? To je směšné. 257 00:26:50,640 --> 00:27:01,096 To všechno musí lidé sami odmítnout, musí sami pochopit, že být normálním členem jedné rodiny je lepší, 258 00:27:01,216 --> 00:27:07,654 než být stále jakýmsi záštiplným, zlomyslným… 259 00:27:07,774 --> 00:27:13,762 Ani ne tak vyvrhelem, jako spíš člověkem, který myslí jen sám na sebe 260 00:27:13,882 --> 00:27:19,439 a na jedné straně chce od rodiny ochranu a na druhé jí neustále provádí nějaké špinavosti, 261 00:27:19,559 --> 00:27:21,729 jako to dělá Lukašenko. 262 00:27:21,849 --> 00:27:27,901 Lukašenko se stará jen sám o sebe, o svou prezidentskou funkci. 263 00:27:28,021 --> 00:27:34,897 Jenže se považuje za imperátora celičké Rusi a vychovává si svého následníka. 264 00:27:35,017 --> 00:27:40,657 Já si pokaždé, když toho Kolju vozí po těch mezinárodních akcích… 265 00:27:42,458 --> 00:27:48,990 Kdyby se Lukašenko podíval, jak na něj a jeho syna hledí ostatní hlavy států. 266 00:27:49,110 --> 00:27:54,518 Jenže Lukašenko to nevidí, což také svědčí o úrovni jeho intelektu. 267 00:27:55,094 --> 00:27:59,929 Takže oč jde? 268 00:28:00,482 --> 00:28:11,637 Lukašenkovi v poslední době neustále hrozí možná okupace ze strany západní koalice 269 00:28:12,441 --> 00:28:24,592 a jemu je v podstatě jasné, že jestliže dojde na tu okupaci, bude oběšen jako poslední diktátor. 270 00:28:25,299 --> 00:28:34,204 A to se mu samozřejmě nelíbí, a tak chce získat ze strany Západu požehnání. 271 00:28:34,324 --> 00:28:37,090 Jak on ale vidí Západ? 272 00:28:37,210 --> 00:28:44,516 Nevidí globální prediktor ani globální řízení, vidí jen toho nejsilnějšího gangstera na světě - USA. 273 00:28:44,636 --> 00:28:49,917 Takže když se domluví s USA, bude podle něj všechno OK. 274 00:28:50,037 --> 00:28:52,777 A co potřebují USA? 275 00:28:52,897 --> 00:29:04,118 USA chtějí, aby z normandského procesu, formátu vystoupily Francie a Německo jako nástroje, 276 00:29:04,238 --> 00:29:09,847 jejichž prostřednictvím globální prediktor realizuje řízení tohoto procesu ve světě, 277 00:29:09,967 --> 00:29:13,943 a aby tam vstoupily USA, do tohoto procesu. 278 00:29:14,063 --> 00:29:23,227 Jen si vzpomeňte, kolik prohlášení udělal Lukašenko vyzývaje, aby se USA staly účastníkem toho formátu: 279 00:29:23,347 --> 00:29:28,269 „Kyjev nic vyřešit nemůže, pojďme do toho zapojit USA, 280 00:29:28,389 --> 00:29:31,998 protože jim stačí dupnout, rozkázat a bude…“ 281 00:29:32,118 --> 00:29:39,404 On už bere jako hotovou věc, že Ukrajina je výlučným územím USA. 282 00:29:39,791 --> 00:29:47,866 To ať si uvědomí všichni ti „majdanutí“ s tím jejich: „Ukrajina je nade vše, protože Amerika je s námi!“ 283 00:29:48,227 --> 00:29:51,750 S tím jejich poskakováním na Majdanu. 284 00:29:51,870 --> 00:30:00,211 Tady platí, co má chytrý v hlavě, má hloupý na jazyku. 285 00:30:00,331 --> 00:30:10,396 To znamená, že by měl Lukašenko držet jazyk za zuby, jenže to on neumí, on neumí jinak dělat vnější politiku. 286 00:30:10,516 --> 00:30:16,234 Aby ho někdo poslouchal, musel by si umět vytvořit funkční nástroje, 287 00:30:16,354 --> 00:30:18,251 aby ho začali poslouchat. 288 00:30:18,371 --> 00:30:24,958 Proto je nucen využívat média, proto je nucen na různých těch schůzkách mluvit o tom… 289 00:30:25,078 --> 00:30:33,884 Přijedou k němu američtí senátoři plánovat, jak ho budou svrhávat a kout pikle proti Rusku 290 00:30:34,004 --> 00:30:39,510 a Lukašenko před nimi dělá pukrle: „Přece víte, že já sám Rusko vůbec nemusím.“ 291 00:30:39,630 --> 00:30:41,697 Oč, mu jde? Udržet se: 292 00:30:41,817 --> 00:30:52,668 „Když se stanu subjektem řízení v mírotvorném procesu na Donbasu, tak mě nechají na pokoji.“ 293 00:30:52,788 --> 00:31:00,758 A v tomto ohledu tou přítomností vojsk NATO na Donbasu nic nevyvrací, 294 00:31:00,878 --> 00:31:06,211 neboť cílem USA je dostat se na Donbas s vojsky NATO, 295 00:31:06,331 --> 00:31:13,283 do přímého boje s Ruskem, aby se to rozšířilo do Evropy. 296 00:31:13,932 --> 00:31:20,451 Chtějí vyprovokovat bojový střet, který USA dokážou rozšířit na válku v Evropě. 297 00:31:20,571 --> 00:31:25,735 Lukašenko vůbec nepřemýšlí, že jeho to smete v první řadě. 298 00:31:25,855 --> 00:31:31,414 On si myslí, že když bude řešit ten úkol ve třech... Vždyť jak vypadají ty nástroje? 299 00:31:31,534 --> 00:31:35,731 Ukrajina je podle Lukašenkových slov zcela americká. 300 00:31:35,851 --> 00:31:39,850 To znamená, že Ukrajina mluví jménem Američanů: „Já posiluji americkou stranu 301 00:31:39,970 --> 00:31:44,235 a vystupuji za realizaci amerických plánů.“ 302 00:31:44,355 --> 00:31:48,337 A Lukašenko přemýšlí: „My si jako dva takové nástroje snad s Ruskem už poradíme, 303 00:31:48,457 --> 00:31:51,312 až tu nebude překážet Merkelová a Macron.“ 304 00:31:51,432 --> 00:31:57,633 Tedy Francie a Německo v normandském formátu. „To už nějak ty zájmy USA uhájit dokážeme!“ 305 00:31:57,753 --> 00:32:06,735 A že tyto americké zájmy předpokládají totální zničení Ukrajiny i Běloruska v průběhu nové evropské války…?! 306 00:32:07,456 --> 00:32:13,072 To už jeho rozum neobsáhne. On má omezený, kulacký světonázor. 307 00:32:13,192 --> 00:32:18,090 A proto vystartoval proti Putinovi, neboť chce vyvolat ten konflikt, 308 00:32:18,210 --> 00:32:25,080 chce, aby to bylo jako s Tureckem v devadesátých letech. 309 00:32:25,200 --> 00:32:30,904 Kdy Turecko proti nám bojovalo. „Čečenští“ bojovníci, tedy v uvozovkách, 310 00:32:31,024 --> 00:32:36,076 jen podle místa bojů, protože se jednalo o mezinárodní bojovníky stejně jako teď v Sýrii, 311 00:32:36,196 --> 00:32:40,896 tam jim přece také říkáme syrští bojovníci podle místa bojů. 312 00:32:41,016 --> 00:32:49,150 Tak ti byli řízeni tureckým generálním štábem. Tureckých tajných služeb byl plný Kavkaz, 313 00:32:49,270 --> 00:32:53,508 zraněné bojovníky léčili v Turecku, 314 00:32:53,628 --> 00:33:00,683 zatímco my jsme umožňovali Turecku mastit si kapsy na ruské ekonomice. 315 00:33:00,803 --> 00:33:07,462 Takže Turecko bojovalo proti Rusku a my jsme jim vlastně platili za to, aby to dělalo. 316 00:33:07,582 --> 00:33:13,471 Lukašenko to viděl a teď si říká: „A proč bych to nemohl dělat stejně? Já to také tak chci. 317 00:33:13,591 --> 00:33:20,228 Já také chci, aby mi Rusko platilo za to, že proti němu bojuji v zájmu západních států. 318 00:33:20,348 --> 00:33:26,258 Já také bojuji za likvidaci Ruska, tak ať mi za to Rusko také platí.“ 319 00:33:27,843 --> 00:33:31,871 To je podstatou toho jeho veřejného konfliktu. 320 00:33:33,170 --> 00:33:37,263 O nějaké spravedlnosti nemůže být ani řeči. 321 00:33:37,383 --> 00:33:44,064 Kdyby myslel na běloruský národ, tak by se vše dalo vyřešit jinak. 322 00:33:44,184 --> 00:33:48,796 Musel by ale přestat kroutit zadkem. 323 00:33:49,259 --> 00:33:56,433 Protože Američané ho už velmi dobře pochopili, u nich je teď taková „láska“ v kurzu. 324 00:33:56,553 --> 00:34:02,552 A Lukašenko je svolný, proto se tak shazuje. 325 00:34:06,580 --> 00:34:10,542 Ještě jedna otázka od Ludmily. 326 00:34:10,662 --> 00:34:16,880 Proč se Lukašenko tak demonstrativně pokoušel pohádat s Putinem o cenách za plyn 327 00:34:17,000 --> 00:34:21,898 a ještě do toho ekonomického sporu tahal Velkou vlasteneckou válku? 328 00:34:22,018 --> 00:34:27,445 Vždyť jsem na to právě odpověděl. Přesně o tom jsem teď v závěru mluvil. 329 00:34:28,458 --> 00:34:38,141 On potřebuje destabilizovat situaci zde ve státě, v Rusku a vyřešit svůj úkol, aby to ustál. 330 00:34:38,261 --> 00:34:44,832 Potřebuje vyvinout nátlak na Rusko: „Ty mi musíš zaplatit a já si budu dělat… 331 00:34:44,952 --> 00:34:52,184 Ty mi nemáš právo vyčítat mé špinavosti, zato jsi povinno nás vydržovat, 332 00:34:52,304 --> 00:34:59,491 protože kdysi jsi takto vydržovalo Turecko, aby proti tobě bojovalo. 333 00:34:59,611 --> 00:35:04,421 Teď budeš stejně vydržovat Bělorusko a já také budu bojovat za zájmy Západu.“ 334 00:35:04,541 --> 00:35:13,379 A využívání Velké vlastenecké války? Pro něj jsou všechny prostředky dobré. 335 00:35:13,499 --> 00:35:15,646 Jen aby něco destabilizoval. 336 00:35:15,766 --> 00:35:27,707 Přestaň se chovat jako proamerický lokajíček, a potom teprve mluv o obětech Velké vlastenecké války. 337 00:35:27,827 --> 00:35:37,557 Ještě jednou opakuji, že pro Lukašenka vůbec není problém ulehčit 338 00:35:39,482 --> 00:35:42,343 běloruskému národu život, 339 00:35:42,463 --> 00:35:46,689 stačí omezit vlastní chamtivost. 340 00:35:46,809 --> 00:35:57,941 Vždyť podle toho kolik zdrojů Rusko poskytuje Bělorusku, stejně jako dřív, by si mohli lidé žít jako v bavlnce. 341 00:35:59,811 --> 00:36:03,745 Jenže on je chamtivý, je přece „imperátor“ 342 00:36:03,865 --> 00:36:10,430 a cožpak ho může uživit 10 miliónů poddaných, když v impériu jich je 140? 343 00:36:10,550 --> 00:36:13,319 A to mu nedá spát. 344 00:36:18,545 --> 00:36:21,379 Další otázka je od Natalie. 345 00:36:21,499 --> 00:36:29,082 V minulém pořadu otázka odpověď jste doporučil, abychom nechodili na volby a nepodpořili tak lidi, 346 00:36:29,202 --> 00:36:33,098 kteří provedli protiústavní státní ozbrojený převrat. 347 00:36:33,218 --> 00:36:38,127 Když si ale připomenu lekce Konstantina Pavloviče Petrova stejně jako vaše vlastní slova, 348 00:36:38,247 --> 00:36:42,418 že je nutné se aktivně účastnit voleb, ať už se děje cokoliv, cituji: 349 00:36:42,538 --> 00:36:47,326 „On je jako žirafa, tak asi vidí lépe…“, „Politika je špinavá záležitost, to není nic pro mne…“, 350 00:36:47,446 --> 00:36:51,948 a „Přenecháme tak moc těm, kdo si přesně tohle přál.“ Konec citátů. 351 00:36:52,068 --> 00:36:54,875 Tak co máme vlastně dělat? 352 00:36:54,995 --> 00:36:58,793 Je přece nutné nakonec vyměnit ty nacionalistické radikály za rozumnější… 353 00:36:58,913 --> 00:37:01,456 Za rozumnější nacionalistické radikály? 354 00:37:01,576 --> 00:37:05,220 - Tyto nacionalistické radikály… - Za rozumnější… 355 00:37:05,340 --> 00:37:08,631 - Ona má na mysli obecně rozumnější lidi. - No to nevím. 356 00:37:08,751 --> 00:37:15,432 No ano, dá se to pochopit tak i tak. U nás na Ukrajině jako rozumnější do popředí vystupuje Jevgenij Murajev. 357 00:37:15,552 --> 00:37:17,611 Co máme dělat? 358 00:37:22,586 --> 00:37:37,875 Ta povinná účast ve volbách se vztahuje na státy, kde má státní řízení alespoň minimální legitimitu. 359 00:37:38,976 --> 00:37:47,504 Na Ukrajině došlo ke státnímu převratu v zájmu cizího státu 360 00:37:47,624 --> 00:37:51,115 a tak v souladu s tím, 361 00:37:51,235 --> 00:38:01,810 a proto se ti lidé potřebují nějak legitimizovat díky účasti obyvatelstva ve volbách. 362 00:38:03,186 --> 00:38:08,310 Vzpomeňme si na prozatímní vládu, proč padla? 363 00:38:08,430 --> 00:38:18,902 Protože žádné procesy ve státě ta prozatímní vláda v říjnu již neřídila. 364 00:38:19,022 --> 00:38:28,737 Proč odešel Gorbačov? Protože už žádné procesy ve státě neřídil. 365 00:38:28,857 --> 00:38:37,850 Když jsem řekl, že se nemají účastnit těch voleb, tak jsem nemluvil o tom, že by se lidé neměli účastnit politiky, 366 00:38:37,970 --> 00:38:47,651 politických procesů, mluvil jsem o tom, že lidé musí na základě veřejné iniciativy vybudovat takové vztahy, 367 00:38:47,771 --> 00:38:54,667 v jejichž rámci řídící rozhodnutí těch, kteří zvolí sami sebe, 368 00:38:54,787 --> 00:39:03,161 nebudou vůbec akceschopná, že nebudou akceptovaná. 369 00:39:03,281 --> 00:39:08,939 Organizovat teď politickou agitaci a vyprávět o tom, 370 00:39:09,059 --> 00:39:16,683 jací jsou to fašisté, nacionalisté a likvidátoři ukrajinského národa ti lidé, kteří se dopustili státní převratu, 371 00:39:16,803 --> 00:39:22,790 není možné, protože si pro vás přijde SBU a zatknou vás. 372 00:39:23,753 --> 00:39:28,264 To znamená, že nemůžete veřejně říkat pravdu. 373 00:39:28,384 --> 00:39:36,435 Ale nikdo vám přece nemůže zakázat myslet ani bavit se o tom se svým okolím. 374 00:39:36,555 --> 00:39:41,001 Je to jiná forma, nezabýváte se tak veřejnou politikou. 375 00:39:41,121 --> 00:39:44,467 Když ale takto budete šířit ty informace, 376 00:39:44,587 --> 00:39:53,106 tak tím připravíte o moc řídit Ukrajinu ty, kteří se dopustili státního převratu. 377 00:39:53,226 --> 00:39:57,892 To znamená, že se jedná o účast ve volbách naopak. 378 00:39:58,012 --> 00:40:07,081 Jedná se o možnost na konkrétním řídícím kroku toho divadla s volbami, 379 00:40:07,201 --> 00:40:12,940 rozvinout informační modul, který povede k záchraně Ukrajiny. 380 00:40:13,060 --> 00:40:21,303 Oni něco organizují a nabízejí ve volbách, vy si to sami přeberete a předvedete jim jejich nezpůsobilost. 381 00:40:21,423 --> 00:40:28,180 Vy se postaráte o to, aby je mlčenlivá většina sabotovala, a to povede k jejich neakceschopnosti v řízení. 382 00:40:28,300 --> 00:40:34,425 Když nepůjdete na ty volby, tak navíc předvedete, že se nehodláte účastnit toho jejich divadélka, 383 00:40:34,545 --> 00:40:38,496 které má legitimovat státní převrat zorganizovaný USA. 384 00:40:38,616 --> 00:40:44,870 A když na volby půjdete, uznáte tím jurisdikci USA nad Ukrajinou. 385 00:40:44,990 --> 00:40:47,454 Je to přece tak očividné. 386 00:40:50,368 --> 00:40:55,799 Přesně v tomto smyslu mluvil i Konstantin Pavlovič. Přesně tak… 387 00:40:57,289 --> 00:41:02,268 Nebo je povinné účastnit se toho amerického divadélka? 388 00:41:02,388 --> 00:41:04,964 A potom zase vzdychat: „Ale když ono…“ 389 00:41:05,084 --> 00:41:11,321 A oni se na to budou odvolávat: „Jen se podívejte, kolik lidí přišlo a zvolili nás.“ 390 00:41:11,441 --> 00:41:18,912 Oni tak mluvit budou stejně, jenže když na ty volby půjdete, když na ně půjde veškeré vaše okolí, 391 00:41:19,032 --> 00:41:25,413 nebo určité statistické množství a vy je budete poslouchat, tak si řeknete: 392 00:41:25,533 --> 00:41:28,376 „Ano, taková byla volba lidí.“ 393 00:41:28,496 --> 00:41:34,630 Definuje to vaše chování jedním způsobem s ohledem na realizaci řídících rozhodnutí kyjevské bandy, 394 00:41:34,750 --> 00:41:38,246 která se dostala k moci po státním převratu. 395 00:41:38,366 --> 00:41:42,731 A když budete vědět, že všechna ta čísla, která uvádějí, si vycucali z palce, 396 00:41:42,851 --> 00:41:45,220 a nikdo k těm volbám nešel. 397 00:41:45,340 --> 00:41:49,170 Dobře jste přece viděli, jak celý den ta volební místnost zela prázdnotou, 398 00:41:49,290 --> 00:41:54,993 tak to předurčí zcela jiné vaše chování, potom budete vědět, že za vámi stojí síla, že za vámi stojí celý národ. 399 00:41:55,113 --> 00:41:59,992 Všichni jste se semkli a dali najevo své rozhodnutí. 400 00:42:00,112 --> 00:42:09,312 „Ano, my teď nedokážeme tu bandu svrhnout, protože monopol na použití násilí je v jejích rukou, 401 00:42:09,432 --> 00:42:15,319 má k dispozici tu ozbrojenou ukrajinskou sebranku, má SBU-Gestapo, to vše mají k dispozici.“ 402 00:42:15,439 --> 00:42:21,059 Takže bez vnější pomoci ze strany Doněcké a Luhanské lidové republiky, 403 00:42:21,179 --> 00:42:29,350 které jsou právními nástupci ukrajinského státu a státnosti, se nedokážete osvobodit. 404 00:42:29,470 --> 00:42:34,472 Ale alespoň můžete přispět k vytvoření podmínek pro osvobození a snížit míru krvavosti nadcházejících událostí, 405 00:42:34,592 --> 00:42:38,422 jestliže se toho nebudete účastnit, jestliže nepodpoříte ten cirkus. 406 00:42:38,542 --> 00:42:47,598 Vaše neúčast ve volbách znamená vyjádření názoru, že existují právní nástupci ukrajinské státnosti, 407 00:42:47,718 --> 00:42:56,136 kterými jsou LLR a DLR, že podporujete ten kurz na ukončení války na Ukrajině, 408 00:42:56,256 --> 00:43:07,123 že musí nastat sociální smír a že všechny politické spory se mají řešit v parlamentu hlasováním. 409 00:43:07,243 --> 00:43:11,409 A ne jak je to teď, kdy by šlo o volby před hlavněmi samopalů. 410 00:43:11,529 --> 00:43:15,499 Prý: „My se musíme účastnit voleb.“ A to jako proč? 411 00:43:15,619 --> 00:43:21,440 Na Krymu volby před hlavněmi samopalů neprobíhaly, jako je tomu teď na Ukrajině, 412 00:43:21,560 --> 00:43:27,278 a jako tomu bylo v roce 2014, kdy se odehrály stejné pseudovolby, protože to žádné volby nebyly. 413 00:43:27,398 --> 00:43:32,937 A ta čísla si zase jen napsali, ale protože lidé chtěli mermomocí volby, chtěli něco změnit. 414 00:43:33,057 --> 00:43:36,434 Prý Janukoviče takto svrhli. A čeho tím dosáhli? 415 00:43:36,554 --> 00:43:41,457 Stačilo počkat do konce roku 2014 a Janukovič by sám odešel po propadnutí ve volbách. 416 00:43:41,577 --> 00:43:48,185 Jenže v plánu bylo provést státní převrat, a potom ho zpečetit podporou lidí. 417 00:43:48,305 --> 00:43:51,085 A proto se teď topíte v krvi. 418 00:43:51,205 --> 00:43:56,907 A ekonomika upadá, protože jste ty volby neignorovali, protože jste je nesabotovali. 419 00:43:57,027 --> 00:44:03,491 Podpořili jste tak tu kyjevskou bandu, která provedla ten státní převrat 420 00:44:03,611 --> 00:44:07,297 i tou svou minimální účastí ve volbách. Rádoby volbách. 421 00:44:07,417 --> 00:44:13,160 A teď? Kolikrát ještě chcete šlápnout na stejné hrábě, abyste to pochopili? 422 00:44:16,349 --> 00:44:18,715 Nebo je vám té krve málo? 423 00:44:21,471 --> 00:44:30,997 Další otázka je od Vladimira, který prosí okomentovat přelet dvou strategických bombardérů Tu-160 do Venezuely. 424 00:44:31,117 --> 00:44:36,470 Jednalo se o demonstraci možností našeho strategického letectva nebo v tom bylo i něco jiného? 425 00:44:36,590 --> 00:44:41,201 Bylo v tom daleko více než jen demonstrace možností našeho strategického letectva. 426 00:44:41,321 --> 00:44:47,332 Jednalo se výlučně o politické gesto s následujícím účelem. 427 00:44:47,452 --> 00:44:58,051 Jak víte, tak v důsledku provokace v Černém moři, kterou na příkaz z USA provedli ukrajinští… 428 00:45:01,301 --> 00:45:08,173 Ani nevím, jak bych je nazval. Totálně „majdanutí“ splnili zločinný rozkaz 429 00:45:08,293 --> 00:45:14,098 a vytvořili situaci, ve které jednali absolutně protiprávně. 430 00:45:14,218 --> 00:45:22,924 Skutečně přišli se zbraní v ruce, předvedli své agresivní úmysly vůči Rusku, 431 00:45:23,044 --> 00:45:25,927 a proto není třeba prokazovat jejich vinu, 432 00:45:26,047 --> 00:45:29,713 nikoho z těch námořníků, pouze stupeň jejich provinění. 433 00:45:29,833 --> 00:45:38,251 Ale účast v té operaci, která předvedla agresivní záměry, a že se s nimi tak dlouho párali, 434 00:45:38,371 --> 00:45:42,921 i když nakonec přece jen byli nuceni střílet, jasně dokládá, 435 00:45:43,041 --> 00:45:48,187 že se jednalo o akt agrese ze strany těch ukrajinských „majdanutých“. 436 00:45:48,307 --> 00:45:53,187 Mezi nimi není ani jeden, který by byl nevinný, proto zbývá už jen určit míru jejich viny 437 00:45:53,307 --> 00:45:55,841 a tím se teď zabývají vyšetřovatelé a soud. 438 00:45:55,961 --> 00:46:02,095 Jednalo se tedy čistě o akci, která měla být zkouškou, 439 00:46:02,215 --> 00:46:07,382 aby zjistili, jaká je situace v řízení v Rusku. 440 00:46:07,502 --> 00:46:11,476 Nakolik je pravděpodobný úspěch při provedení státního převratu 441 00:46:11,596 --> 00:46:16,908 a další rozpoutávání občanské války na celém území Ruska. 442 00:46:18,121 --> 00:46:25,981 A poté se ta zkušební akce začala využívat při prosazování protiruské politiky uplatňované Západem. 443 00:46:26,101 --> 00:46:33,057 Konkrétně se pokoušejí Rusko připravit o jeho jurisdikci nad Azovským mořem 444 00:46:33,177 --> 00:46:38,097 a prohlásit ho zónou pod kontrolou mezinárodních sil v čele s Američany. 445 00:46:38,217 --> 00:46:42,027 To znamená, že Američané hrozí, že tam pošlou své námořnictvo. 446 00:46:42,147 --> 00:46:50,853 To je další zkouška, nakolik to vykolejí naše státní řízení. Nicméně počítají s tím, že… 447 00:46:50,973 --> 00:46:57,251 Američané jsou přesvědčeni, že mohou vůči nám využívat sílu, 448 00:46:57,371 --> 00:47:01,962 aniž by se museli obávat odvety, protože to naši podpindosníci nedovolí. 449 00:47:02,082 --> 00:47:08,608 Protože ti raději zdechnou v požáru jaderné války, než by dovolili jediné bombě, jediné raketě 450 00:47:08,728 --> 00:47:11,426 vyletět směrem na USA. 451 00:47:11,546 --> 00:47:15,705 Jak se chovají naši podpindosníci, víte sami nejlépe. 452 00:47:15,825 --> 00:47:22,618 Těm je zájem našeho státu vřele ukradený, pro ně je hlavní splnit příkazy strýčka z Washingtonu. 453 00:47:22,738 --> 00:47:30,456 Nebo… No oni si myslí, že strýčkové v Londýně stojí níže, protože vůbec nerozumí reálnému řízení. 454 00:47:30,576 --> 00:47:33,933 Nebo strýčka z Londýna. 455 00:47:34,303 --> 00:47:44,796 Takže se prosazuje mínění, že my, Rusové si nikdy nedovolíme zaútočit na americké námořnictvo, 456 00:47:44,916 --> 00:47:54,177 že mohou bez nebezpečí vplout do Černého moře a Rusové s tím nic neudělají, protože jejich člověk, 457 00:47:54,297 --> 00:48:00,555 který sedí mezi jiným i přímo v Kremlu, a tím samozřejmě nemyslím našeho gosudara, 458 00:48:00,675 --> 00:48:06,603 tam je mnoho věží a v prezidentské administrativě jsou zastoupeny mnohé klanově-korporativní skupiny. 459 00:48:06,723 --> 00:48:14,030 Takže ten, který sedí mezi jiným i v Kremlu, a to nejen ve vládě, udělá všechno pro to, 460 00:48:15,681 --> 00:48:22,120 aby si Američané v klidu zastříleli na ruské lodě, potopili je, 461 00:48:22,240 --> 00:48:27,243 a potom na základě toho prohlásili, že nemáme právo na svou jurisdikci v Azovském moři, 462 00:48:27,363 --> 00:48:32,325 že vše budou držet pod svou kontrolou a z tohoto důvodu budou okupovat i Krym. 463 00:48:32,445 --> 00:48:37,139 Ten plán je jasný, já už jsem to nejednou všechno rozebíral. 464 00:48:38,085 --> 00:48:45,327 Takže USA se považují za nedotknutelné, ale velmi dobře si uvědomují, 465 00:48:45,447 --> 00:48:51,766 že pro let našich strategických bombardérů byla potřebná politická vůle. 466 00:48:51,886 --> 00:48:53,823 A proto ta hysterie. 467 00:48:53,943 --> 00:48:57,876 „Jak je to možné? Rusové nám mohou odpovědět? 468 00:48:57,996 --> 00:49:04,892 Ano, my víme, že silní jsou na to na 6. prioritě dost. Ale oni to opravdu udělají?“ 469 00:49:05,714 --> 00:49:15,466 To je jeden aspekt a druhý aspekt, Latinská Amerika velice trpěla pod americkým diktátem. 470 00:49:16,227 --> 00:49:24,189 To, co se děje ve Venezuele, je totální bordel. USA Venezuelu vnímají jako svůj zadní dvorek, 471 00:49:24,309 --> 00:49:30,628 kde je nějací domorodci přestali poslouchat: „Ale to nic, my je jako vždy srovnáme, 472 00:49:31,883 --> 00:49:36,883 zavedeme tam svou „demokracii“, uděláme tam pořádek. 473 00:49:37,003 --> 00:49:41,820 Máme tam, co potřebujeme, proamericky naladěnou elitu...“ 474 00:49:41,940 --> 00:49:49,247 Všichni venezuelští podpindosníci je opěvují: „Američané jsou skvělí, ti mají na víc, se vším si poradí. 475 00:49:49,367 --> 00:49:55,028 A Rusko? Co máte s tím Ruskem? Kdo ví, jaké má vůbec ty zbraně, 476 00:49:55,148 --> 00:49:58,896 je příliš daleko, zatímco Američané mohou všechno.“ 477 00:49:59,016 --> 00:50:05,027 A teď tam přilétly bombardéry, které nemají ve světě žádný svůj analog 478 00:50:05,147 --> 00:50:10,066 a všichni to mohli vidět na vlastní oči. Američané žádné podobné zbraně prostě nemají. 479 00:50:10,186 --> 00:50:13,667 A navíc se ukazuje, že to Rusko přece jen není tak daleko. 480 00:50:13,787 --> 00:50:22,681 Ukazuje se, že je možné Američanům čelit a Rusko tam může zafungovat jako velice významná podpora. 481 00:50:22,801 --> 00:50:30,330 „Připluje sem americké námořnictvo a Rusové je rozstřílejí svými raketami a bombami.“ 482 00:50:31,617 --> 00:50:38,277 A to znamená zcela jinou politickou podporu pro Madura ve Venezuele. 483 00:50:38,397 --> 00:50:44,189 Rukama se dotkli dokonalé ruské techniky, o které se Američanům ani nesnilo. 484 00:50:44,309 --> 00:50:48,509 Ať už se snaží utěšovat jakkoliv. Prý předpotopní technika… 485 00:50:48,629 --> 00:50:51,986 Ale sami Američané vůbec nic podobného nového nemají, 486 00:50:52,106 --> 00:50:58,323 ani konceptuálně nic srovnatelného s těmito našimi bombardéry předložit nemohou. 487 00:50:58,955 --> 00:51:06,799 Takže se jedná o uplatňování aktivní státní globální politiky: 488 00:51:06,919 --> 00:51:15,569 „Pánové, nedělejte si iluze. Do Azovského moře vás nepustíme, to je naše vnitřní moře…“ 489 00:51:16,367 --> 00:51:18,244 Nu, co naděláte. 490 00:51:18,364 --> 00:51:23,208 Porošenko sám všechny smlouvy porušil, teď je Azovské moře čistě ruské vnitřní moře 491 00:51:23,328 --> 00:51:28,891 a na naší dobré vůli závisí, jak budou lodě vplouvat do těch přístavů, 492 00:51:29,011 --> 00:51:33,418 které jsou zatím ještě považovány za ukrajinské. 493 00:51:33,538 --> 00:51:39,385 Tím mám na mysli, že z nich potom budou přístavy maloruské. 494 00:51:39,505 --> 00:51:42,806 Malorusko jde kupředu. 495 00:51:45,404 --> 00:51:50,444 „Do Azovského moře nos nestrčíte, 496 00:51:50,564 --> 00:51:56,746 a jestliže se pokusíte hrát mimo pravidla a o něco se pokusíte, 497 00:51:58,032 --> 00:52:01,633 tak se podívejte na Venezuelu. 498 00:52:01,753 --> 00:52:08,113 Jak vidíte, tak můžeme aktivně podpořit zákonnou vládu. 499 00:52:08,233 --> 00:52:11,971 V Sýrii jsme to udělali? Udělali. 500 00:52:12,091 --> 00:52:16,369 Dokážete tam proti tomu něco podniknout? Ne. 501 00:52:16,489 --> 00:52:21,873 Vaše armáda je poražena, ISIL prakticky přestal existovat. 502 00:52:21,993 --> 00:52:27,866 A když už jsme u toho, na jakém základě máte v Sýrii své americké základny? 503 00:52:27,986 --> 00:52:34,321 Až tam už jsme došli. A tam jste se ještě ani tak daleko nedostali, a my tam přijdeme, 504 00:52:34,441 --> 00:52:39,516 protože pro nás je důležité bojovat s mezinárodním terorismem 505 00:52:39,636 --> 00:52:44,275 na cizím území, na vzdálených přístupech a s minimem krve. 506 00:52:44,395 --> 00:52:49,238 My nechceme, aby velká válka přišla až do Ruska. Proto budeme „terorismus“ dusit všude. 507 00:52:49,358 --> 00:52:53,379 Bude to zapotřebí ve Venezuele? I tam to uděláme.“ 508 00:52:55,849 --> 00:53:00,683 A poslední otázka pro dnešek je od Viktora. 509 00:53:00,803 --> 00:53:06,856 Valeriji Viktoroviči, Putin na Všeruském fóru odborné navigace ProjeKTOriJA v Jaroslavli 510 00:53:06,976 --> 00:53:10,148 pronesl následující slova, cituji: 511 00:53:10,268 --> 00:53:15,163 „Podmínky toho šíleného přívalu informací se zdrojem znalostí pro mladé lidi 512 00:53:15,283 --> 00:53:21,181 může ustát pouze uznávaná autorita, jejíž názor je pro daného posluchače určujícím.“ 513 00:53:21,301 --> 00:53:22,982 Konec citátu. 514 00:53:23,102 --> 00:53:31,520 Z Koncepce sociální bezpečnosti víme, že dav je sešlost lidí, jejichž historická paměť sahá plus mínus… 515 00:53:31,640 --> 00:53:36,073 Je omezena současností plus mínus dva týdny a přebírají názory autorit. 516 00:53:36,193 --> 00:53:39,236 … kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit. 517 00:53:39,356 --> 00:53:44,328 Vysvětlete prosím, kde se nachází ten předěl, kdy je autorita ještě pomocníkem v rozvoji 518 00:53:44,448 --> 00:53:48,572 a kdy už jde o nástroj formování davu. 519 00:53:49,499 --> 00:53:58,988 Vysvětluji. Když se narodí malý človíček, tak se v míře svého dospívání zaměří na svého dospěláka. 520 00:53:59,108 --> 00:54:06,061 Nemá své životní zkušenosti, ale má svého dospěláka, kterému důvěřuje a ví, 521 00:54:06,181 --> 00:54:13,365 že jeho zkušenosti a znalosti mu zajistí bezpečnost a pohodlí v tomto světě. 522 00:54:13,854 --> 00:54:25,067 V míře toho, jak člověk dospívá, získává stále více znalostí a návyků života v tomto světě, 523 00:54:25,187 --> 00:54:31,394 což ale neznamená, že tuto autoritu zcela odvrhne. 524 00:54:31,514 --> 00:54:38,210 Odpoutává se od ní přesně o tolik, nakolik se sám stává způsobilým. 525 00:54:38,330 --> 00:54:49,963 To neštěstí spočívá v tom, že nestane-li se člověk v dospělosti sám autoritou pro dorůstající pokolení, 526 00:54:50,375 --> 00:54:53,822 je z něho příslušník davu. 527 00:54:53,942 --> 00:54:59,866 Jestliže on sám neustále vyhledává nějakou autoritu. O čem neustále mluvíme? 528 00:54:59,986 --> 00:55:08,867 Že znalosti Koncepce sociální bezpečnosti, které si osvojí každý člověk, ho činí konceptuálně mocným. 529 00:55:08,987 --> 00:55:16,274 Že potom bude schopen ubránit zájmy své i své rodiny. Každý člověk. 530 00:55:16,394 --> 00:55:25,122 Když se někdo ptá na výsledky Koncepce, kde prokázala svou akceschopnost, 531 00:55:25,242 --> 00:55:32,966 tak přesně v tomto spočívá ta její způsobilost, že každý člověk, který si osvojí Koncepci sociální bezpečnosti, 532 00:55:33,086 --> 00:55:37,236 se stává akceschopným členem společnosti. 533 00:55:37,356 --> 00:55:44,817 A že ho potom už žádní výrobci autorit, image-makeři nepodvedou a píár-meni ho nenachytají, 534 00:55:44,937 --> 00:55:47,203 protože dokáže přemýšlet sám. 535 00:55:47,323 --> 00:55:57,798 A když člověk není konceptuálně mocný, když se sám nestal autoritou pro dorůstající pokolení… 536 00:55:59,238 --> 00:56:06,789 Vždyť ta krize rodičů a dětí, o které se neustále mluví, se ukrývá právě v tomto, 537 00:56:06,909 --> 00:56:15,717 že se na určité úrovni mladý dorůstající člověk střetne se situací, 538 00:56:15,837 --> 00:56:22,152 kdy mu společnost dává více odpovědí na úkoly stojící před ním 539 00:56:22,272 --> 00:56:26,421 s ohledem na jeho socializaci ve společnosti, 540 00:56:26,541 --> 00:56:35,397 než ten člověk, kterého si zvolil ještě jako malé dítě jako svůj dospělý vzor. 541 00:56:35,517 --> 00:56:39,306 To zde musí lidé umět obstát. 542 00:56:39,718 --> 00:56:47,331 Aby v míře socializace mladého člověka stále zůstávali autoritou, 543 00:56:47,451 --> 00:56:58,081 dokud tento mladý člověk sám nenabyde dostatek znalostí a návyků života v dané společnosti, 544 00:56:58,201 --> 00:57:03,843 aby se mohl dál rozvíjet jako samostatný samorozvíjející se systém, 545 00:57:03,963 --> 00:57:07,495 aby z něho nevyrostl příslušník davu. 546 00:57:07,615 --> 00:57:15,210 Když se takové dítě přesvědčí, že jeho dospělák není z hlediska života způsobilý 547 00:57:15,330 --> 00:57:20,329 v porozumění obecně sociálním otázkám, 548 00:57:20,449 --> 00:57:28,198 tak zde se to lomí a vyrůstá z něho nesamostatný člověk a do určité míry příslušník davu. 549 00:57:28,318 --> 00:57:33,857 Zde je třeba pomáhat. A v tomto ohledu slouží autority v dané společnosti. 550 00:57:33,977 --> 00:57:40,955 Potom si dítě zachovávajíc úctu ke svému rodiči nachází další autoritu, 551 00:57:41,075 --> 00:57:46,305 a zde spočívá to nebezpečí, kdy začne přeskakovat od jedné autority ke druhé. 552 00:57:46,425 --> 00:57:53,632 Aby se to nestalo, musíte se učit a vědět, jak je řízena společnost, 553 00:57:53,752 --> 00:57:57,562 jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 554 00:57:57,682 --> 00:58:02,006 A takové znalosti naleznete pouze v jednom zdroji, 555 00:58:02,126 --> 00:58:09,721 v pracích vnitřního prediktoru zveřejněných do června 2018. 556 00:58:10,317 --> 00:58:17,168 Pouze z nich se můžete dozvědět, jak reálně probíhá řízení sociálních supersystémů. 557 00:58:17,288 --> 00:58:21,365 Když si tyto znalosti osvojíte, stanete se konceptuálně mocní 558 00:58:21,485 --> 00:58:25,685 a dokážete efektivně bránit zájmy své i své rodiny. 559 00:58:26,467 --> 00:58:28,750 To byla poslední otázka, že? 560 00:58:28,870 --> 00:58:33,524 Proto čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru, 561 00:58:33,644 --> 00:58:37,988 osvojujte si znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. 562 00:58:38,108 --> 00:58:43,029 Stávejte se konceptuálně mocní a braňte zájmy své i své rodiny. 563 00:58:43,149 --> 00:58:47,513 Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. 564 00:58:49,179 --> 00:58:58,520 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .