DVTR_13.8\"\\"\BOOKMOBIw< 0,4a:VBoKL T \penwMH9q "$ġ&s(q*@,b.024 `68_:'</T>7@?tBHDRGFZHcJlcLvXNfPRTIVGX:Z\v^L`qbd:fhj6l&n>p9rt!v*x3%z; |B[~IRn[dlu~`..vt%(b# oE"*2:BvKPS\eo+wNz9ĒPթi C#,T5=G&P/X&aQjEr {/@b I Χ6oL& "[$"&)(3*;,ED.O80YK2b4k6u8~c:<)>@BDHFHJ]L؈NP~RITRVKXXZ\"^,f`6b?RdHfRh\je8lnnx prtvxz|q~~ոޠ #'o0,:CMU_i4r{h]&F3ڳn0$8M$H-76?IHS?\BdmXuHbӛ6n[> ( % Q %R - 5 > F Nu V0 \ dV m5 u } h E" $ & /( * , . f0 2 *4 [6 8 : u< > a@ 3B '9D .F 7H ??J HL QjN ZP bR jT mV mX nZ qv\ r^ ` b Z d fz h jgln7'p 0r Tt v*MOBIi\w, /P8:9,EXTHdVP ZSSRDVTR 13.8 csgpreklad r. 2018l3calibre (2.44.1) [http://calibre-ebook.com]q,cd17da37-2289-458f-a03b-1fa239c8bbb4p4calibre:cd17da37-2289-458f-a03b-1fa239c8bbb4 EBOKj(2018-12-25T11:45:17.300000+00:00   kindle:embed:0007t m DVTR 13.8Dostatočnešeobecnáeóriaiadenia ` 8p="6___3__ׂӆφσ>Osnovnéaiályčebhourzu fakultyplikovanej iky —rocesov.4em)σjustify2">©ubysúedičstvomu1úry,ᎈetoik0vzťahu nimsponujsoautorskbpráv8. hpknickaleboyz{ia`0prisvojífTaákl9Ionȝhepokuڃ>,sa odplua8dežqforme(jem„myHky“,kračujúcmecudikcie.axekomukaždýmc0lчo,ych(za(ulastphlenሩrospechkopír@ťxxJ(ajkomer8účely)WuivlobHpo čiachid up{tdkBKpoužítiAWi činn ii(neúKcitʔXcoXzo9x•pmseؙsdť EvyXPzlovx*(ReЁ1elwstýchOhel׏ߔšancuúťckoumimo㙘1./aq]/*ׁׁׁՁp>策ojwY4BSAHׂWWQ-12pPredYᏧW!`152b>3ߋOOaWGE1DP(šeobecnteó򮰙Y:(čor`?OOO0021655ǃb>5߇OOOOOOOOGGb>2 tege  Ie'''003307'8߇'OO'''''GG.tabilitaveqkľ007108877ǁWWǁWdždždžǂG@4.rogkaoroctv  eؾcpdisva(npbud8DŽLJ106530772ǁWWLJLJLJLJǂGG(.Ҕ;e:v0pti0؆017560OyOWWWG@6.zav éémy019(1WWWG@7pôsobyǾtruktúrny,uperoch:ez'ny poؾ@virtuqychOr0204123''b>418.tabilitaiadenia ailepos=0000222136b>45WWGGb>9chémy׆228965ww7WWGGb>10.lnáunkc=,ntelekt (individuálnyúborný)ooo0244854߃b>51oWWoooooGGh1.anévre rovnovážneežimy,rincípyoávaodhal"podobnosti03059263WWGG2teóatastrofwww032128wq6wWWwwwwwGGp3rocesyupersystpoch:oȍichebehu03349899WWlockquote__"0O~KoncepmovP335132OKᅧqW{Osvoj8eozp8hotenci@A343618ǂ70WAutosynchronizáp2?Prílohy053860p_Wׅ'>1. Čaooc davo-„elrnej“poločnosti916WǙǠwWWWWU2sych0gkladOGGGB96537D2GGGGgGGGW>3Rrodzenýoriadokanovania 131}/a blockquote>10.estúbornosti__X84277%7____g___W>11.А(znivýixrbdržiteľ93339gW>12.epšmocadk,nežisícroč"ȁ0dými!ď@aecaH??0102204ׄ208????????WWWPmbp:pagebreakp`align="centery5xi0>PredslovŇc/p="3"1emjufy">V oȘčasnrvydanD0atQ+[jeórpIeI(DVTR)verzz roku 2003,šíre hner@eoplnBssr.)Prvá,pmerkrátkAr1991ol)v82, odo(m(ntu0knižnouaritouNapriekomu,eOSTATOČNEŠEOBECNÁEÓRIAIADENHjH aktuáln(vydaníozdelxaiací,ebauPmaťkoelistvú neiteľnformaXhjednotkPniečo«kvant»dácie.ret sphas@ítaniaebudHktorúryvkyasPXextdɅyžxonca,ezhľaduaichbežqnechápe:chope`yiaPЄ ovídezákla`aujehoj so Ž.Y_>ojli(ol>3 /*ׁׁׁՁp>.ʉe`nutZaYikurHlIlkenIpp20s mi׍cQo eejpv druhvl葐)aoo/gOkreohooiubrazno-logv riadx;ocesáhjxetódyynamugrya/25660ǒ>4ǔׁׁז,isavu8s ymbolpo-algoۤjadrᑿWooilialu"ف?__ρKozmautyXvl: `MnoveciHpásxSi9tHpnašeOlab*lWP)ZATIAĽspd@k8šojуaxmEplعcie: y`Ry1bertegó@jzáj(0äzby0jevriPh tď.Ƀo0Xsa轨texte. ߜwolipߛjФ'5Dieť*á1uvidknmačku,hzu0rPlinoprkne,avesiel ňI(nubadápažorn).aopak,spelýu0!ovpt`8BxЩetadetaily.ʼduʇnaXʀ`(AdzȖXz/ΰGG/?////>P(tenth*okonsekladuplhus(giч/(. –znI.)C1emMymeext@yjadriliašlastnébrazIpredstavyiadení.však,byjásznik`ŽivohsXrexzovaťebakontrolu,akl(rdaný usíBami niey. mp>(nebabúd, 9uPäčšinyplatíľzg᝸misféviacozvinutPpO, čoȗ8sí"vedPHHecko-populárliter`1škol#zodpoY$`$dotočІ)Oz0ňYa T܀YxYhšírkruiIov,oooooiul>!(vxjp`ticelvqprvnKXdosychi0@ointuipdno-kdo+chápj8peza(sStermíno _2_?__ϊ___">ĎalȉCYkúmڈjozťahytlipxponentovojmovapauJ*@ؘ0javu8e{Yp8mnizaԊoy3ϊ">@꣨uXu#i`:rôznPobl芀ևKúloh. ojli(ol>PrerušenierocesusvojovaniaiVTRa hociktorom týchtorokovnamenáaktickyystúpځeštedehoavŕšm.p>27.áj 201157ЀϊQgggggggggg,2Každvec8ormoujavu_ekonečnejnohotvárnoxρt>R!yLoooooooooooo׎="3ρ/ggggggg????'>K@PrutG`ooooooooookmbp:pagebreak="0tcenter95xb>1DatoobecyteórX dXa:Xčoreba? ىaP!h)W/Fozum (individuálnyeboúborný)ierarchiiz`omvlože rukPr5Vesmíruȧiotkým:|ulr׉laluP1"??5<ǁǁǁ ǀ;T/ga8,vzťahunižšímmomǍgYgggύgggg>samo畡rámci í,뾸éxoskytuevi(HbššH(obje1WWW26505Ȏ>6gϑgcׁׁׁՁp>. ''o!/up??">RT@yo0upktPty,ooplatenԌ`v0exisHúcimm naG@lizovateľchqoch.kRiat(dľahilúzjestv pu (u)ahť҂Eϫ8uskuiګzu,akHsklame výslednénezda už`buduz؃ȇahmivrdé..ߏug''''">OymádxHNAachopjedinca Qvídať>pe͍֠IplyX:1.Hnkaps8, 2núP+zmi, 3.motӣiUYňejH퍠mľúčv(p䂟iKost )Qodraz?<؉8notli0:íp8X.gcp?ir0exaPcruȫ siaPvp-meveДie(romadí (asvoju živiúse:PzdokonaľQyxaRdecJnaitom уPbasféțDnB,YopsobneJuȜiXácɒaHP.dovzdMOI ďalď)i>(šbѓry)AtieEbezĹȃpuchádza٘ikážu:PolOlalue="1"eight="0pt"idthc>vnímať, čorebiehaoférechinno, ojli>vidia,ko jednotlivýpprípadoXnaoeaguj[„uxteľiadenia“X  ="3'φ">dokážuiosť0bXdstavisamjseba9jehoiesanalogick+ituáci h.770/ol>ovuapatokPmokou:om`darilž!djúc+ua zzalyHň9_ho@ násleajv(afesioxlskutnvotcch,`tenhlapíkle>neeešakbnabi@8vu. poҊvet0bydhJúXs—I, pokon,ؖJvҊ*T(j(ám؃tubPlé «»:Ԓjjlebe#(hlitým ľuďom,qtožҕ$ckaždYځskôrosko-aovplyvňٍ{sydízč@xie9qpie.ЄꆰpšikғyabkultúrەzZgzáklc80le70vzťa諙yyj𛖫.ɕPmlovam8xdprinc؂aڂtkyĐHivjdopĺňIH[e!ia.p׻wקקFaktٙIje:S(Xvpliknhvedyvinu0svo'''tOktoryom2vAet5XGDi(reč rôznyzAov,Lu9k «!met»,oP |P"zým:edi08liik(číbdr roby;ém chemizؓpKsyntézurozpad`\zlúčan;rchitekebctpčoudQ7Pjȋ9+bu؀tďp(H[mk`ob|osonam)!JdruhucelHné:r X 0Z«der» (`sn(ronizmus)Qv sp*pvarAruňJanglojazy!jpo`Uógiič٪beroYȏybdnXž.WWWWWVýiqb2tط1špecierk(st9xmiestodhyejaiɛXnežja0)traveľasɪҏHcfesiolnl("podmnhꍠkppouží`XAf@\luXna@iecpiȴRD(xI jezaatel siahqe ús08Sen(0AAPyyVdokáž0`1xboO; (),9nemôž27kvôؒ8zišliЁXqskupiXúloZho.opakosudX@t@Bloښ`EísiBibl(Genezis, 11:1 9)pt"idth="1em"lign="justify">Totoaýkašetkýchroblémov úloh, čiždenéeci bežho života,xeboXspoločenskyspešfungovanie štátno.ahoiac:edstaviteli0edynábožtva (akhdvetvíultúryúčasnejivilizácie)aedstranehoxhlasujú,acqla8ľuvA pritomie8jnvjomYkonfliktaselz`m@histórp.Ђˉces0px8+ašielhetak ďkolenGCrôzny`cnedokážuPchopiťQ8druh9ocajpodskupíno)9odborua)medziux[e.ԂLboricsforPanvieroúk`z«sovjtiev»z:\diek qothmuhápueghxsocibjektívHvd každáni minulIlodilanh`iHa郉jHjenneXlad΀iПIo탠_Y iq:e@á(ršujek@tuuꕀnútr7 ,jɊр8zťahuIPrírode. 

pisť
k1y:9obvhtech`bkôrȂIs%. blockquo6sNiud*ǃuejkoľvek,treba ÊvС HpmaatkaPodmmamy(č—F:am{ Xkrét* h.P opэip mžér“bezdupXgmatikJppkr0ógixhX3ou!b10ň (nebu؇8xisyzvládnu`TȈoovzпYsmi`!negrҔi؈|mi-kmkmživoۍsJC ލ'2u>CliíQ Q J<BohnpoumPtatp9/;GXPmákeXli×мsobv; ľahpvstup zch7]/*ׁׁׁՁp>;ZpoájsVzyk"soppecih8z :@@:.j.i'g'tXrhdkdisciplir(medziod@vov munikes8y>ob`(na edy;AOK#t*z蛢Ia kKruYarmos(k((evyhnuZYpyoYľud ekvocM.tomt*hlaoo϶ʍDZ|$׺zעעՄ (prozitzם77727770??oo>8o?7g7ׁׁם7 iskúHA@alebo€,nbjavito,oXQt 4,!tohto „spoločného“otomostaviťjmový termingickparát dtIešeobecnejeórieiadenia. Najprvtruroz@mtkykateg ,podrobpreskúmakaždú nichozájomnreXeníȃ*ýmnP. 

2.ˆΈb/arX)߁GGGFaP!3Rjustify">Podyu2u «e»ožnPpaj_jšmysledefvatakto: Tblockquote6Xb>RD,oPistbjektívny#s,ytýč2cieľovnáXdiahnutvybra0t(axi.犯T0áíciaezaákllfunkЁPFRQ(hbuPrečďaltexte uá:kapitoly ܁vysvetl)10|e)}ĎalmôžqasnIdetaišɠrrôzaspyakone8procesu.jvislid`ho@saɇ`њH9čxnZverziu=׏ׇׇV1i0zadYpvaruhy úloh:dul?ob>Prva:e`ghi>hcُpipmormymi.Ԙ(#.…oYoub>Vieľov0my:ɔQu)ak":dstaz))t.j.l1ho޸bȤzsaSvytxrháXQvôlahierarchy؂YoznamOzľbípiBchy1~uskutqorT:ggvňȋax@Postupڈnúthzxk(; xhde,kieeožnéskutočniťelýoznamieľov.retoarvomiesteektora9 /*ׁׁׁՁp>u"nenptenjdôležitejšís, oslednajmenejý,éhoaôžemerieknuPakoy. JedȄis*šaknúierarchiuit (YporiadaupodľaoePeP),vqôznyčodaj mozlv í. Strataypspôsob:ulb>6gggχgggg`A4`ebejakjefragt@z ?Pmatric-stavH3u;o3χ">pomnosťouksuInavzájiylučujúcieׇ'o'#4''_''χ''''$nabil˅ a3//u7gg`ToXetsdruhyefH >ObraYpoHa:$ečíslov@lاqǃ pahpvyémutjatlivZGwwtcer">—— 3g??V(rziáPteó@Hh0užív@jrmín «strH»!kazupHúvi`jtup['vexvať j1ladosiahxčaseáln~!yetapʬt.뺘Xnto»zodpȼQvkámniه!inológie,AtPa praxyapatiexvBplániaP/Hlen/+ȕpyuhírčchodzibR10 /2ׁׁׁՁp>.֚ǚbyhrnvbzýxȏxpPCn@lntupopit.Гivamѐšíreerhiu Ivato3ueďʁ߁ٟlmXfunkcuabmatriciebehP#ǽzvoXxalgoritmikW??AV()tavu`roákutomu (nba želmu)reál8existu0cehou 

Keďženíma)nebýva؀ranyuidkvôlil`áxychádzcej  ; «šumom»po(edia,ez-tečúXúdy;Apad0ovplyvne osobitosťamamotQí spracovze),BtPvždy@sahaj`jakHchyb určhw [Ic(0mTítiIiac.΁ťt.j.princemôžeyYúpodá úsil.ruhoyc0je,naqWЊP؀*ezau垨nktn9ces??????>u>ɂb>Vy^
(bx„rozl“vvodzovk(hqtlebousínu bež1algebrick`:w-j».ent@pisodklonm׀ȟvrisy`-ti`/¢і_deP*׬׫N_Xaa1㪤zilek SƗ0s ho9Ѣykazich;聞buďav(jpso0x@y0GWWPnoǀɛ0klcov-diЙHlhindexhľRBaӊ`1`ita؀X. GGGGG/ЎáeňvymvtnCHéra.ȁ0CرbkxgórioxAgd3Zamȍvytvv8aH{,ďk˳gzam0ߋ>Oia/tuedzi䀠Z 𢠍нHkbýva3yzdroj@chýb~:\ulggb>Vla šumuzavie11 /2ׁׁׁՁp>o3όonkajšrušɺtakusoevzagiRubj?(u73Úloh`>ovojHyпX:dosiahnule! ׁ0vy:)ہiG<߅ׅ sku8y>byúp> to:akdôsledôzo*ívrpríčin؃aj8nes(oneskorbocesإ spobh#asrgcieiadenia.zhľadomaútokutočnosťôžeeáln@iadenierebiehav jednz trochxžimov: 

12 ).!'YoŠtrukpa súvzťpinfcií,tvoymen􌀂obrazea(nci 15kapitolrázku č8ڧ߹߅ߕxu>uu>KľúčpojmomteórPem: pbili ,zmyslededi(s qp enpmiere,dplyvД@núHzn=i>;"kkt: 0zákl.ҧOhncؘmo0iQk&ned(vtP)ať6lfunkcȏ(PFRXzi>Qaspôsob@iаzdnuYez0ȐЙQcespĺňIsahom;XiH(,matricouívPt.j.ҁ`كu)8jjeé-?e- y.Opisuli(sebdväzcXetapyrkulJy7*?!:cوHozp!uʀtof@orqNj2 nv00X䉩obid񂄧9ȀsiAuv;(aciahnuPytýč9׮FR!systqhovX(3modu0tcib\ac [&el? (g)i /(;m:sTm댰ájomAinhaicezUaj . Vý mfragp!࡫obb>>depGdsz spomedzhšetkʉe݈J?ރ'u mLЂʍӅhromadyúhrn(g@lnu)~9. ĎjudPočšinPbejt8koncepcii riadenia.am,deau@jednaťen čiastkovúoncepciu (cieľfunk),amtovediesobitne.jvôlikrátu,ံtombyedošlo zámenX PFR,meOOJB8nevyžadujeresnýermínazýv: a.ˀǃUnapĺňa)tnymiacimbsahomšetkylebo"časxetáplnejPofinovaníektoram rozuHípȈhchhýbljp臌iϐvsv proces`eáhovyávrepájaninformač{tony@yekvivXn߂؁stavu".ɃHmHlPmi, á?TLJ߇porov (klh؁ZvyprachuskutoIVplyvbr>(בבבבrisúhrnud,odpdajúcipotlivė, kopriesuatrolSparamet(xO zväčš!vďakidu xlšíH%ov,pisu1pjlitépstr@a⊃sysmuPeГ((ívsu (t.j.aérsky)Gno-algoritmicؕoje׈׈ԭieoširZWu9d@dveategóP:ulWWb><Ȝue"??
㦰tv`֕ρ[3; o13:/uhTak,y1)oď:holurz+medzhoyihmeseveremGm;na*kidlau(c)ndrift2prlPj@pohybuxpýasoxX8h ٴévHotáča)YzývanxЁáli@ "omwww33148ww>14wߖwׁׁזwt"ؕxAlebouh`0ystém«umelejly»ooe)aeptzduch mie@YJ* =siahnuesnȃ0l(normálie,Vpopcinzpečsituách,avarijatď.),predjaiacevplyvu,!yčlenz ,reXQočimuruhot.ritom,Izislostidvojantyhia,cui(鋆eopĺňapd.  

Punkcia&1ocesez1 štruktúrnym ia `߀spôsobom!.'''''p infↁ8šadresoQurčErvkytRysklla (aleboo`účeloytvoZ)(edmmxIM777775OONtavo[ov7ry!ú.iestoȁbieha`akovrb@ϟrídȝX΄(y vojelemvkedz`imiôjdehiu a8o-algtmɏepoj. Šo7׊КvxznikYj,)čpp5a`avddobn Xatichktermasjav؅W:.j.merhodno,kvP؃odchýlkhHهqtyluDžé1jlP ďal`áP@borute spi>teó`xIka.yGGGGGreqv0 vykryvXawtgggg">Obj`ív9P9W oΤaɅHmodel]JopisuPȨ9uϓlyrzískЅqmimold7Å ov: xo„chop )iقWOraď Q*kzmysle umožňodlíšijednniHodruhejq,0p,ؔôzetaph҂0exAe)nae߉,ov;QíodhȀčin ili iš:Hublockqu6{ysB«bne»s aovn)reňom ba8ápš( „ybuP("o“kouzaq;ၠvisȂgskutoH éX udalqotrМuYitXstavHihҞu(iedk!Ȭحʤ'Γz0ttvrs׈9!ôtArڃyť15ekr  = 0,5 mate ickoueóriHmiereurčitosti priebehuledovanýchdalí.Aeto:odnotaravdepodobnY,ozor štckpopakieavu,lejHrôznd@eniedsthjúyυmožHhoabopokladriadQ.ӂto,udržľ (@bilityXcQ:procesktorýed0z konkrétne0Rbvoäčšineípaaýmutoyyslíktuálny:#kuažmuq2yxvantbudúc7zelmnstva4ƃzže: 

Samo e!skúmanomymeebiehaťaáyôv informačno-algtmzabezpečI,ezhykoľvekovácií.>ojli="26ψ>Nedôj0kameadresqásaxzraharchvyšši;RЗ ajqXzťɃuo/ol>16rela0vnu
ufekbՂ á8eňfesionanXér`khHP8spešnreȂcv<"dz?ycenterimgbas0neO239"Xcindexh5~81/> σσσϦGDruh(H uvegpoukaz,krem,і"!nikonfliki9objemneqKQ(HVOR). úplkrajpټ8Xilltvrdo0j*vyrpal퓢Bqqdop;tٛimiin8vyYyebeudalPZhora.0H(k(vh narubyєhj9y{l c@dzajúcgnóza`:surHtѕϑϑϑϑVri ovOhiische(@ȁ>ozdxpín:ulb>(rovnovážaleboanévru).ɂmilovami,eoypadnutie mnonyrí'hodnôtektorahyby. 

Meelímea sil1labvzájomnálišnosť0(latív0Purčusaubjpymýberomtalóa@procesu ča0jednotkyerania.oXen@ovᆓ닉lývaytoho, žoȂJOmôžeyveľakrátodstatndušeyúkorpnechZcraduaQov,хbeztratyv@riadaGGGGG>KaždýskúinterpretýRkՄ&samobiehajúcvámcimnejšhihrchicvyššɂ"'pís"mínŏАkljkategóriíI%mň1da`}cdúvi0s4u osobitos@ ľudskejsyhky. ׍׍׍׍Ľ)9edomdokúčas`opXvsiedmiviatq!ktmi.rppise bovoľpHvoLbppomocԗo}Pkočet߀užíe1eväť:olb>PunkcGo 5Gυ">Súhrnoncepcvє<:3aBg_o_Z6____φ___^iacplyoo7Oυ">ŠtruktúrnypôvedzhᵇnajzahŕňƂ>(HNVRnaeirtuáln šMo8'ψ">Bezω="9?ω">Rov@1remalebo`vero/ol>vcelku (bezýnimkyui>,pAuspoYanoejakmozaixIjm+ndstáv1kategór)teIedpjomsúvisl@í,útržkovitorozttesklíčȇkikope.ږom tomue`rsiovať,os؂Pv9iaoji0sždoH'''hoceseáp0eXtysmeupad3pbHidiotizmuoprudpomalozvíjKjryt@szofré2pcenter">*    WE* *ςϚOONáo؎sľudssipdávašeobecnejeóriiiadeniasobitýýznam praktickom živote:kaiektoréategaedajúyť z b č m (alebo)právabjuestabilnýrzmysleredpovedľnostiehoa,8toHená,e člk,naaciYЈ)i(t.j.viesdolanépprijÀzre@mu)jjivlenaešHe,(dokoncanizadúlohy,Prazilbauodujal;aetoáh8av„zbytoč`ť“lneurčitЍoHýchí,ôže9omezavčasu(v,!hodnotnapebiehcedalمbxnenapáchškodypadnutím9kidoskopidi zmu. 

V opamí`avde obnY bezduch鋐strojP@ruk9hԂPvylSXonGamot. ?????R vžeptuál#é:ulb>MdologHt(XšarlatánstvȆYalg0tmusetódyp՗grȩCviď.oven kapPlutni vt0peXlitPtúryqvättej0CelTen?no1v sYa@n;quňuýp tacitabeniGra7 b. ĎalšopodmienkXjтKGGdHi b@腙asrCcesuX !PoHd@&aoHHo č8Xs׏XyššímbjemȀsf̽ qda鷛=Bsformť.Ničejk(xzalasuplynXodavyDHatȓvšeobec3ó(DVTR)šadinc4puvideďIútokos«mech Yxhzox»17,m)odpeo؉ju@h»mcelľuv耨nu [stP sОxo8qefívyspadXlvyp(ve@yhtiopPSkjkolʬжke>Tapto@ GGGsBvyj)IHaxe@opozíyviϟ je`tȗ@併ťou˜,pbiehaQ Ie錸LHJopísie.r 8iekomucaׯSoazykchi:ovCáčnhpdáj`ʒ*Hxčely ЂȄQaednotnéhopísaniarocesov Objektívnejealite.kremoho,ezaškodíu,kopýšľaadým,ečoeď`ídeomocniceleboavolááchranktpňomvyvaysterickýdporenakt, žeedicínoužíjednotnú`rminXgiušetkyiologvetvvedy praxe,ktorýchovna(m@jmovQaparátopisujeavyyskytujúsajivoteastl@jvieraX`človeka?ɇ,ispon osobitosťami,dlišX4sta`Ywwpo stálebIapo je%yvyjadrenímpčnkonIZbytiap(wi!vojplQm8Xrv uäčšu ľuiXZemi.  

V nXchápaVTRd@va edomٚĀhriadekoفa.·potreba -ktikovQs úAsychi8ddob8zvdamode؄H9ýber񏊛hmožn].ʙ bnovuzaiK)y zi{xumil0kXԢsudal ľudskȚ<. ࣚWlijateľ[,ôžushQ8U ozl9膧"#QH8hfor ala «samaseba».mbp:pageak>3.tabia Asmežkôr,ĽÚČOVÝMS0eór8je: XoRu>GGBsp(ev.i>Pre؂r؞lʨeЂrve eȅʜohHډ0{륰7o770Zuۻi8ru:jazyká rȣyv(o艀ýznaH: „qtucha“,ď“ဝvie.ڝypl (Ȥ,uȊčpsi)Q lЄŁA,r. Čzniďaly„yeb vis{op䁈`tin*@ocHchu=Z!ǘYý@diHacra'iaphPamozgoIhsfbezpečI1cua;󛷈V`gnózâebahŕňjrčiexikgr0pѻbalgoritmxpínrúdXsiuxadaoordn8@ j ľRGse">Naefizharak`izucШǧwv...»Ɉhsemx9,AX`mhxmer0 hynabudkHtpl adoWPWggiH;ЁBdЁWTť» xúpzn0(bytoÒ yzHAky񊐅ždidie3,pis ]Oíblockquote6cTenjeľúčo`iA :ezhv؁emožnAsppaba0v&reál xJavlaᗐo Žjna1nepadokÆЄz77772V]1vhyxtech0ȧiaPzalnxciAjektu'(divérejxis ȩrutkZčࠈmetri`anie)neďotom,koeušivýplyv,torqyvolalhorvotnodklonarametroodstráne.bsenciaakejtoendelebYínosťpačnej7ývaefinovanáB«nestabilita». 

Avšakjemxn zmysleedpovedateľti...»0ľpšeobecšíhXkter typickp 19.ž 20.očie:y (GpupnéЈvratuvbjekkýchodiskoXmodnotám n@4Bu,onka0ivnú ) len0u možقchápaXϊϊϊϊώ?????8MôžuxihvɈsyúihpiálne܆nižh(e.aekomؒHsaYyXaЇχʍ2da0vytvori8symiaPQsatX hchlodozv@ýkonom),YívО„YЀ܂J.j.хȃe-18؁]/2ׁׁׁՁp>. Ď0j:ulb>kifi؜qۃobec}&w_ooXjEoukazuaRipiôltost aáYi...»:!aȔhoʰHsuockejsielisjieri|8pHParЀ@medzinymWggZáeňhmtoviɥiYetejinihy:??G???ermín`»0!ovnmňombzťahuIocesuʂukznp:IH蝀aez @zasah񳣀ٗ*ac2utyjppo ovȏRaQtylu`met`moIharchicvyššímmqg"0pt"lign="justify">Termín «subjektívny(alová rovnakýmoreňom)namená:atriacisu,ytvpnýom; vozťahu procesomlebot+jeobsenciaqop,.j.ústaviadpemuplyvuotranylneozpochv medzh,torhumožňu@hierarchickyššiemnejjenie. hlockquote>Ak,9ývaariebeh@ɋHp),9anonym}vnímko6,o􏑋ЁudozohateľnjandidáPjehkg; bilsamoa(ً8)rodz1zdanlineýrp/="0///">HieɄ@ (hhrnáš@i jednotcudzíHdejs1'kpúጠlComniny) isžaz_@eďžeirX(iťharakter/io6enmocouvoj ôlemôž????;HojHpríklad0ׅoi HVORoskyt@aeXzbr8íl:ružs`, čata,Pttď.Ȅ__vyčlph(ínapr.ˁievdohromadyج(e.ouotázkameštob؋odrob . PO`istupaa«iP@zmyspreded... cez4,bed nhádzȨYNajƦibр\Qpoloč@~_ae3G@vyjúbododh Hží gnózhkú Hubr>@(WWWWPLogikaVTRX, ynutH8k hYiurmínu 0«šezahŕňjW»z"NVRDHNs.k͂!tnazaئimienami,edvynBoha —ԝhcuV dri둙ýlov{ť.oohd@teXtradYvetouenzd@㒑࠰@nezoáWyikremohoa̕pilag">A0akPsiaxly objpit\áqeeckpozna v؂dčZo‰ʃhaj??8)é(ben72xP:oXl(8ؑeplynúťaosphĺbaXlóg  8udal8ĪPvv$priebehí dôkazyӜ(2en1každ•hverцSáhmosujehdosiah`IRrozPuoblematik@Xy vynoDBqmyra-eɭcharak9čívB݀ľudsk͞=Pahe xovjkryodؙvrdzuuxavdpهichHplodplasjhȊaldd@(!khoraposkyt Xiam.I1ȯb%YuŸJ9ncípu`expe!n@hyéz»xJ o@ýhhou: enôkaz mávojeopakovateľný životQmravno-etickxyráz. v dôsledkuohoaadenmelexperimentaému «Existujeoh?» —spxobtov «Premýšľajúvieratá?kmfilozofiu, ktorýcheykliešten؆sť kaBuskutočninepodarnií. 


V prostredíbjektumôžuXchádzajonymnéIdhaluy,ceeámerymožtiplyvɃt,odobneoššipomínaWU. ____X8tak 4í>0pAdoa«stabilita zmyHpoved cezáš obiaciognózu,1AiA„y“,oliorozpoz3OOHvzťahu ukladAria(namiimi)Yr􏐍ύývaprv,.j.mnstІ͘cudzíH[ >SdZo(vYýlue@9j}IpinterhhcyHpHčin(Rosúvisl í19 /2ׁׁׁՁp>muYi@eQenciuEvlasmodelalgoritmiky`H#ovPri0lX0e`irebaomť,ࠈvo-he8ár0lat*A`pôsobápBsveta 0väčšiny ľuIze /2it`anajm Rڌe:Qh&Hـ9[nk`volD@ԥyRu čo`im@#rXz kult`xvyrAu[?8alXzjbndardi` h.ImbeXov䒇:ʏߏߏߏo j80 zhoduُpadu0-a߀ێu;p nYtaԊqh n9';pravddob1t.j.oiejЪ\vӁ4ud8qATáPá;s živoodžrôzVke,pisȿ0hrnižst聲yKov35938>20'Wׁׁ׿,ih m8e9svozmcitFnečaHƔkrétjokol* .Izorpoľu(5foq 9 vplýimenu8hy_yjunHP0*ne: XcesIneC)yjKvisЉVnk(yjadrihmkôragkeתתתת>SCvkP፰topôsobuhápania «objektívnychákonitos»,padáovojhoruhuláznovstva 0chaotickyri štatiszriedkavý0ojedinelprí@och,torénezaajú» jevšednej`noznačaezvariantzhodíčin`slxov. vjomnomzťaohrče (Xes0cixmedzejíapísal.S.PuškPna1ovné: 

«ProzreteľnosťiсHgebra.m človeka, ľuXoda,prorok,eád8,nidcel@ýodecmôžehyvodi hlbokdpokladyasttvrdomokážQedvídaH8u — mocnHkamžitpatrojЈwi21@]/2ׁׁׁՁp>».6">Nositeltohsvetaabúju~intertáciӁpouYsl0YodeobeܞAno-?ҥuonk`tnymkolam.zhľmtúsa (mierasoÕ/hiežrčupne,AmHnPXni(PdiacPúloh (thy-u)ʉvzYcklY?8eodhne?P>vuiviDHformoým r{ +hj Xeneďkatkz`8o.@Xšo8pilohs2erimyteRrtu,ypiPdl`(enpžstvechllepSivi89kvfica (vqHL"),ɺm`wr(ieh"1Iž! \v pIdoފrocesu7R=ch. Tak 1XieckšykenevЧ( Ĩ+kme@vJ:v:dhQzem{ iszaezhȔ ýborvidՁ()obQpodilvozok;r;QEynociQúr8zlxvaoď@`dĺžGlocx o 100<ºg>22_a2ׁׁׁՁpАYPslx)oľna0císielúzk`oh:rozpäm3°h.by(hЍ(YXtabilAyXҭسRjavɅ0lužbe!lbl0pecieryrakandidáxb@kquo8]6__[«8zmyX...»@zťahu čomuveki:ʞkt oh8«číޟobkloph:z 1k,Xčr,8(Patď.֌Yt@0rieX%ozkaxfɸ`bop(ťžíHpk؆؃ovBj„“Ǡ'''38978''WW>23_/'W'"#ff0000">
iznepolu ňou. @lockquote>Bezhápaniayššievedeného častoo,Xoerubjektepdpoateľ,u ipadáko(ria, živelXav. tendefvnímbO ívnejetyv davo-„eár“ultúvlmnohým.ritomrovnmkamihuiȆyenst+l?;:ožnHnimiamiXanonymne,eƇÃЅamôžeyť0qou,?͆HkúRocesu,ociskutočnooje.oIľubovopa8nt(,ažd)iLIbiehhpiečiierarchickyajUvšezahŕňajúca —ցdrȋ҅,Búl0 ktoroblajlepším@ôsobom*p="0">Ustratipstabiu)zmys&Jledku:ulb>(ozvajPdoely9mxblxIn(avȘxboorucha);wsoiliW="2W_WWψWWWW,qjمpokomedQloďijxk"zvlášťpstupupbneҥ@atemjmenaarakterur(j̙.HVOR3?ϊ">a  Som(sanٚaipgnózuprac os)8ca chybám;plyvQbíj"`ormu„ŤaPolsebQXevzlieto...“PXdhIkilil adlIzrKin8loWWWW>JZt8ж#?aWW犐zák:(pmetoeh.ԇnaه۔8épohp(va,az0k48ďal0jenylejaervissydielov.eš(|Dčš?8gxncisef¬`xveXoнXvod]a šoféoiraxHIqovku;keoȄpáJn*8ok,lzriedkidnoajdtoL8kanhrudľajy,cxutá dviȴx-ta*jaaa ic1regio(lnI.Έlčervhr80Vkštaticthovéomivy`dobnavhonqúmerPz)@0cnohptechhkX{w!vbezpuchovRAce>Okremhuuvznikilúziastva`8}aj1 kuseskčn)to8.yeroz nako@cQebuluzóPseP(ítačryQٯ8virtuI9taxٹ`xiXPií*živ󏐆pYíbehX bojivpokonkamiavá(Aumeleॽ:Štíteč“, „17astaveníaritď.  

Väčšinouakétorípadytrat9abiliPv zmysle edpovedateľnox nádnéozčarovaniaývajúpoj tým, žeodelZe (s objektu)ayko8vaaákladeovšeobecnenejnalýzW耹ogickýchovminul:hheidenikácivraisamoriP,.j.ognóz2rob؅euívnehootožXwudzanformK,@onL"ediXnuje;eboijavȃApozkoa!ykazucXatom8ťžmQ,tiaľ čoie8]môžuyvytvorcelkomh(iDmi'''''">PoBXaxiobojonštruhrsmínAvlečsiplikvidau.́Xal0eagibjloďvojničivHdosahu4dochennep!,gnorȠ`yl,$rttriedy. ťpaAmus؇mivplyvӃXbuškuBZ𘤀ochranuamalɅnaopakAx1cAó9"éP4҃e`tamhúelá">THlixitu9í쇈G?=vonkajHjdanlivPe aeodnrjqvnún24 /2ׁׁׁՁp>.նh1diel)stupeixa špeexòP0 ch4m]ubythaň iolobڡvýbereov,얈ђ?Xvôx(ejr.ϸX٥ esúmedz˱vyrtec&73UPm0kuLT,oplapzmýšľiomienkA.S.Pia Z@Rybke...?????J ,e0tabil!pXdtiן׉echarXerijSIxspɄ餞20kwpzpe)8ňinJamjmozmkuIážemcesaYacovychle iiy(biehY)y!0gggg">Celko؈4iyvo@:ulb>ϻggHdplyvidؚ1ia,]zQ.̓OdO/.ѦߜZIɜl;ʇgWWW3WWWWϊWWW">skdЈiacikúЩ'alebnalogick0yWoWR4WWWWχWWWWWTharchyHššjm(|ioiuoslxe#pBoh—Ԣcom Všedržiteľom. 
ojli(ul>Formálnearognokaelía vedeckú>,ískavanú9základekcheóri8a experimentov,torérčitýmpôsobomodpo(ajreymcesom;aintutívno-subjekju,bsahucujrôznejšíkivizmus p(oditЁľudskej štruryrganžonvzťahydého nisohom), yytvorilaU,Horetiigametódyiešeniayyh úlohp="0">Jeoak,ocixistkuluX(gcyrevádzaatH9chýb:esp{e,alovžbyQmliočakáia,mylPtď.r mouie@Xč`funkč{_edmiezmom:dni )bez1blém@dožu 0ať odhalȑ 50,druhíZHovlZon0,Ȅnau( praxi cxer">*     EOOOož, žeiekopmín)«stabilitau@ zmyslMaaxȐq n00rpplyvvonkaHiɋst0zS»upripadak8hlupiHokteil<rílišobecXzbyt.ԗ@;mber:áhera9eam`pem8ku;qofesionlangҌef(pi`abkySϯx tsmm@mi)u;.j. «@@b>׏...» =bsenc0WVɂejavС8Cvyrok`oluУoypoz@(dPšeyneɁ؀evodayneg`vyšdosiahn郴ú0n@dnocvaxntbývrusjazyso zo„č`a؅@lxli“.糏GGGZۓWsvoôxbngl*ra.W.Jac1uíbehu!OЏaxр򉠂ؚotaYbs` jaPiiesolIndqdtzmanPysu@®ȃuulastnoKtroȄ`íaqkzmHFОӹi;ie:ckame 200bн1erli.ֈ*ycirmzoz9mynQmŕtv;dovzdHpmpencЂЁxa:WWRZrotЅvi0ؑːhaz`azAčIkl`dvKízrMa`ydeX胰ľCcábyz`atďϘϘϘ>SSa0rQ˖ (`erágie)y1malchop0`i8P;=zv` mssobY8PodIpldpihoyXkoň{SivBurCФrozkĂdobHkut li9stez4_škôd>Nt7udoPcolor="#ffh0">25A^a]/2ׁׁׁՁp>Ѡ:Iodil؞Hω///4027//__(6g7/_/ׁׁ׉/>qupexnH,hkianepozná ajbsahríbehu. 

«Opičiaabka»ejefektomzniklakovok0ofesionálneholangu toxdôvodu, žeápadnvede,ovni!v „sovietskej“,xistujúrejné,aA pod8omo-psychickkazyakúmaniertýchavov,tedXXypracovRspôsobovhinpi`staty.entruhd`vyvolávaH؄Xik0o@my0“rôzv sledku čci,to živQstret9soakázanouematikoodm "Jcizývaťvojimiena8(xlcَXty)adšPoznačJformiyَ肴symbolmis ak9n`zasvätení“P@oppo čode;0pne0redie(nemusiaژ>Ozd1ag@riadzru(`jsubjAxu a ino-Uov8neʒis8`:؈(Qontlp!0óȸ|e`,3uy`p`  8(m10ľ0(peHt.j.pXol«jkЏRnajobecšl ceľubovoozvinutrriknAeny(dz@uďH; ApopAYe6áujemczískdj߉( ؜iupprva(`qane.ԉ-SVOJ- kejkvždyšírivlaseotyIiҏzzdzrdoň避v nka ȠXnúLx a. otahstuch b> rôz`Ԭ%ߎ4J (R!ka؄z@imzuh ces_ ⃴ߢߢߢߢ>Prepo+Oѐ*%!vyža`vytvo`ȍWWW2k9slušpojZapaAxah8@7h0D,(cZ,Qv@z%9c臡yIsásobnejtQHrazR* 9ŽivotYoelku`+liSo⾝e%b`ak,4ebXusQU>TiJtraڱky@ʤrxx!prZqiXloⓨ-ť odh,ducbezfvč hlavyQkeď[@hačoi؁žčasas۬Ѝ`؅Ùatde.ֲʕaš@Yt8lý䀕0e`bYSedat»br>4.rognostika,roroctvá V kladetabilnejxedpovedateľzeží zmyselelsmírMieryi>(pmenímanieurčen@existencVuhora), ktoredomHrppomocoulekrozpozna`nalzpríčinno-následkovýchúvis1xv syPh«objixA—koli!st0` qsuʅ1iPorgányWQ».ڊP0jelom,Iosobinsvojráz.Zaor8lny0a byaladiťo,ťami(  infZciHoYenPhkultúrhpoločr;nemožnoávadoix8ýmahtakkohejú߁ځniPta ľudsk!y:rak,luxatď. Jed# aspovuW'a p@ȗavdepodƄXWrôz4/8ihodnoí.oto!obasn'''''>PHmoiť»ꏨsneefinoo)00yXneivšom[ajviacuQvam ikeP!oddeٓIájašPickio8@opisu@cih/Zonx\Hrekv@Heriodicikažd"/!\phroma)ch9Yjavakkgóe(prvdr ejšmjomnNEcte{`HDVTR. ?????PocXW!ߕ؞@ej|_totlivBiškiHدnh3ajw_Lčí9҈Lblockqu6󈗈Život,k܇čuskutočňǽǾ?תٲážazreke WǏWdžMh߁Pq uzX-hډwɉoCbeo ahyubjivYmanéraqb8ahrňщnd`duálnuGkuWityWovX*procespol1 ďalším)HSau hierarchiiցXírptiтςςɆ/lny?ami777>N rm8H@prípH2hoc褰Aisp裪xspôsobilkonkh ?ZuchádzHХeyávaorX8poľahŃ W štatistiky.všakrocesskutočňovaniaavdepodobnostnýchedurčeí ŽivoteeždyomiadeX, to)mieneielenbjekxvne`lejuivitou, čoia.  

Vozťahu úlohá?aáklxlnejunkcie (zmyseloh@termínuuhr0ysvet10. kaple)Hokolťiguruaksfspávajúciu70svojráz. ŠtaOkinulxi1teó[QmodelJ9iývalepáAgmuu,torqrítome.nyokážuhodnotiȅ harakؖonkrétnehant(dckmnožiovݓneodpovedozȍ:ٌYpas)ddф vypaZ druhej?!ibyiecitlivcWe..ukazuvý8Yjq«váhu»fyDosiahli,xar camimБ">B(ǓyHϣǣǣrôznyࠋc(e5 —/aHsebsDboXiaž䃒e.[eu0tej-uda*z,@iate GBX!fo-algoritmR1pvznikuWhskɨeo€қozez hľaqakoľvekpri«na9ozv;manértakmerkvivHnZne͆گkú8úrovniierarc8OdĠhotosR5zY1pb_o»,ejavc8vyšši=›_____">ObraaCX,Ƿ:blockqu6S«PColŏ@(b>H«samoǂx (/Ѝite駷chops».I7Tonam0, ߆߇ߍ0KGN(anonypaoߌߌ܉ividispon9svojou;@΁o`ýmJHzom,4jímY H,: @zmakainuӼGBhaer&WPkov9lýzy.ߏ۝PrHmíngȎmôžeyPr,`žOOԁ(jstrikسOHЃm)hývis8od*iŮzapa9d@izujúcx/y9('qvtedyЮ҇ nne]jedoߍ~ǚ7t,odmiewA tȈ2\Ba؄_]o-( Ԃich">Ak󈨃_onit:nepaslhrio(Xinٍ ppo򁁟Ȥ 0moqdamaly,@t@,rozpoKutvykreKogkt.j.antbud(x /WkdZz Ō,Іžňovoן(uustotou vhronologickyiac-menejtabilP,ozpoznaštatistxpzákonito,ovojpodtereQvujeierueurčvýiPocesu (aiež,eďžeuma (integrál)šetkýchPavdeobní množinebjekv`mnéha0vnásjedx).akt"naladeWcmodelov,alenpamähminuldejIformno-algoritm*Pgnózbudúc8ť׆Ӂm( ommysle chʌ pou, ф3gdedieitorjavil škeGAch@8anúaj0tih. 

Ajbte8n «teóriy»"lujal,aenrebapápať[@o o,8ymbol;ýázovohȍ/oboMATE ICKÁEÓRIAIEREURČITOSTÍY komuIvr(cj časЁbypdád zahmlievaniu9mkvátnymimi;vvoteYljȚ`evmedkyyir APՀ deniat9AiЄPǢrbez úvodieklčobí)otmXyere(iЙt.j.͎ɏpo,oPflnepmplyv;yoko`;'k uy٘anouťHoveľaobecPje .˪(RFHndxipelvonktaklx0ij؃r@ológ<alue"??N`j(ePadresásah@rany螱rch8yššalebJ׭ 喡zťKgaooTyo§YebeH! chyb`iaľ񕹕oot(získroqBohxT@c"Všedra.ad/eyo-a neformálno-intuitívneodnoteniaeurčitosyikdymalitotožňovať presnýmiDaP„0“leboq1p
,značujúcebsolútnunosvyhnutuskutočnpríslušnéhoaria. lockqu>Keďžeavdepodob štatiHcké߄Aochedesú matxtikeyjadrp číselne,epozrie ja 8ruktúrunterPtácie-Človek,ôsledkuhranivoji`Xmov,ypm,uejZ,torzodpdápkonex`desnflovyšjedku.Ѓ «1»߂ٜ{všeobecbudXcelhmnirôznykrétj́ȓ(charakiz*p؟(uozptylu'''i__×ȅ#ekúm.֘ckteóriiX(u0P Hz0odeosUaspek(iadY)!omu0ri. UiWpPup˜várňR|a@ێoperu(iYaproxim1yzaohhlPtmi.o,onkoibligՠ܎voԁoostavQasap ob 0.Х1…ХM > 10ǁ>Kpkde ψo,߆灯>2,> ,ׇׁׁh(,p 0o 9 ءؐɗhiat+Njy*Phbeм(oužívamej,ol aXu?__׆WW???;yve1.0.͈a9^ok8čPnvaXiark@ɂxbodb;K/expntá؃P0,.j.jeties@oHrebosuťl o ak > 0{vľ'"l'`ivojozícvebymhdalC Xforint9:(0(ςasťoulٚXXR܇ ׌b??>0iwׁׁטiׁׁׁׁׁҘׁטǁЁʀ| ХK+?oO__@b_;. ČlkivšHschopϖ0.߃w߁߁ǁ߁  '׼'׼'>huvážeXs1HiPhocijPusѬvHtaـ٠xyavdepodobn٩urpxšeobecbudúc,ov3u, búdaca8, `hImate ickáravdepodobnosť)eenribližnéodnoteniebjektívnej ostedurčei,íska)nahklade štatikyinulka obsahu v sebehitúhybu,akdôsledkueszate ickýchneformalizov84modelovla ľudskysychike,aj߃وoXzmenyzí)hudaí.  

Čekaôžeomý,eďspráazna(áuxponenP« K>»,ýom čohoatrbuzdaťeľmiôležmꀏpse úplbezm.lea X5///»ním1,byaF  ou ou.krem ,io-_\ijedxkiarkoHtri.r(en, l_mďalšíXsmps0ysliejehchápa šinh߇ibaQyošet>(@mienQ)obajajH\u77 (/*Bȏc»z.N(h]spoločY yaprHٍhSz5;ruhaH8Šropo[8уsu*diestypo (mr(ۧ`ex. A9rijyp ináciHd{Yporovn:Xadiodat)mv0X  u󅰈y9v ؙwq77چ~6trezɫq?cudzysvoISt`0mnovari@Aúc>Tkaz?1obeciX?sku*eqkdҙШ(0liȹڂO߂وovi`mЅܫ+ apatmodely@te ickteóhWS(WjtX1stavubstrak9ȁ肀dokbsámseb:hrPcia 7* zmuužívnaȅogcko-a@y*úlo živ.ԩPung7'kokolcsodpovedWvoémuokPrenez@ishKbolískptui Hb3ál1y,i>v ípad2Xýčl pX8yWWWWW>KKЛHch{`huנ1xcieľo3ittMáx@cOό?0''''"cer">(pravdepodobnostnáredurčeťšeobecnejudúcIi)ozdeleqokremamoPchariantov{ajodľaierarc8ektorovtavu každom , čoodpovedtomu,koiadiaciubjhním'ickRVesmírča8ρívreality.φJi,0toeie27 /2ׁׁׁՁp>`o>m, úmernestupnémuXiebehudalí.  A takhybyyhodnocova؀ϕʓy߃ôžznidôsledkueadekvátnechápaniaParakterájomzťah`medzmivyčlom܉%`na1yljljljljljljPLjuskutočHjetlivyvajúôzty,@elko/oXmnožinyate ikede integrályh80ptyli k;u 0h.Хg"1">1G>23>…ХM> 10GK߂P< P.Ԛ8eličinaýv8yYšPísldna???40843?oo>28wG?oϪ?ׁׁת?,txeizuiv@,hrqbmܗia,nPnaXzorjH0ehlnut:uiežitVP70'''&cerimgbasne"rc="./ctReplacets 3/،Apt 4 1,ezpľada «neviditeľr»iac. teϳ1« Рn »,akመ:W + =sneXVzťahu ̝ okonc`8.g_b> WǵW> nechyb8PchvystupujeOsúčapelkjeál!+A˹UO@OOzstav procesoPuzBre"bil vádzanšku@eboy«zázrm(nekav!-);Yzlyhm:avisl*odoho, čoonkТxl@f cháp{xI antoP!ia.rhׄ৏chiiww,ôžiWWWVakatastrofickKyústخí,8Hjhoršomto(@eštru]`aáklxMzvolenejoncepcie («efektpičejaby»,leboovno «»lavyaleciach človeka).  

V podstatešetkyh icko-šihckéodnoteniravdeobnostnpredur`ieilivýPvariantovúčelyiadrmlčЂpokladajúož`ťezáсpriXatočneízky`;ph Рn +Ach »,omuohvecOHysog«samoMvybranéhoMu 'vv rámc, ktor"jyl2nýs,`asp;$sae%chápekauto[é»mysle@kobyôbecloi9zmenuíhsubjov,iľalfunk.yoooooMnohЈPtoho:hvodih ľudsmacelkovoimohoiežZozsahuyby,ouisponukaždáformálno-metódPdeP),ôžanáXdocYcParuќdovt9š8!Ho abso@neodvratP߀ؚ\znaotvoreI čizavretejMOe( iokonkhoʘm.keúvis teóriHí,ak„PíڂArzP8YľZ—dres x*Ԁ(najvhidi*ؖ„chvoch“RkriviekGAhhptylOOde -zanedb lSpohduYkupl09,ívnAtúžob.ontervenhorabezdôv0X0a:ceptuei.փx*iItýmexazQpohHXA.S.PuškiIol3ooo">«ױ+alge`.ՠ0`X,prkád,(KcHecS$api hlb2Wčatvr`omdžvídɓuRmoc|okamž@`trojЈw».6">(vyjde nad1c߶1oxicpojp鐙0relíg(hHHm XomlógayQBohaȀКOlygk«ŁԷAmine nezňuxfor, xuv@z(maiȨPxmipocesx,chaaa (lAq)9ڝhdaJ,thYgnózҙct)CvojaiQOvҠbud82/-0///">P0 kb_ȺNzy*z9lensť0ydvavyššu؎Rodnozmysgia&l[yA/p0Pnn0Bx!Ju:xqؿQvtxj@samowHezasahuvvyHхZzIuju.A hocresKposledveli8??u, naАؤ(u(CensЉxkaz, exist⳹QĨYúspPzavŕšiazlinet KroJ.V.Stn.a 877t󠸌 dXb>manažéPxy! v8.̀iávAʘؒHiuiؘhoeorlno-algPtm lýnkhúovSyšistickýchodelovate ickejeórieravdepodobností;apkomu, spoločivomodmienkamýkajúcimamysluodpovedáanketových údajz pohľadu@nažérskazy:  

Ček,toréhootazník ealyzuP,etohto7aeschopehodnotiťinulosť, zmenn@ákladeYovoámeryudrrátanepôsobire@cie.> ({da) ?linu+ou{(i. ume{pozor[(z˞ciálu)ii >/V«divv»8zaPׇbez(blPꋡzťahЎjyššaXpčelslHby٦(zí`«personhmidnesǣǓPXúda.ɖQ#xeU뾐hariep`víyмjavu俪!hoíj*Aod `stva3zmyȱempIi _yruqezexariz5(cZeʀ!eprvo0`(pô0uPtЈavo-uyԟٶ:z슠ásledktoho˓Pnkaioǂho8laאP؇فqdôle8tejKTO0nKtpnpcneobmedz(n r 2`8féxtre9yx߅d0up(duktvoľX8htk`čjen chc(úkorLd,pa) 8udnajnsچ׿ז???>Ayk:ťdolalܴarazitizmusít倀lepší `رx؏Keďžeákladomaždéhoiadeniaeostatočnáredpovedateľnosťprávaysystémuodplyvom: 

ojli="26υ>vonkajšíxfakovotranypia3υυ">[', /ul>(akôr re/cЃv)eníchádzajúceieryex(priebehudal,.j.avdeobiBe+medziaXumožnp9Vyšším8m5zverejh}môžeyIou nbou,7uozvracxkPrétcesvšbad}ioj.bhgggacenh">*     wrggǕVhúvisi , 1phas8sledroksaRFasovokozHlvete{ňu!ovahᡨgڍ,qnuurobidôležzmku:rebpiXomP#8hógiiHmpidiexpu energo-aهzytmo@vjom;[jVesmБZemeyjiosféHvRľuda`jbnieHvojRa ШPX>h u0saneˍlebouda0ntánnhňXufekv0kcPXne0jc_zynegazwGch,(А =ap;Qt,Ytoiy@ww0vykod a3⭊účelzaI.盏Víe1nezamýšľɃdzbamȨikp m «ym»ypl`Q ȄieleBždyhodzs*i' h z iSamlPslúžH{ (dk0 xj úq*od``$Ո'$oWo">Pisychih~)reáljlošqiπQmjeן8 su>bezducpPvaavuoAáW:Yv-Xes/aík vzťa8k čekula\x@eu (ie)i>Ţg(0J˄iguje. ČjŬӅаљȈmmi!ZvsИhŕňhjháp2 zruJhН99mz0(ʴѻ .ԟAskôrimoluHË@djsahhor؝)2u?Fkedy-ilIi`h칸įJedmm šdQ8ý_Z="center">*     EW3* *wModixXvplišJzdroj 0:julOwb>(kolektíjy)leboridoha, čueonechalenožnosťiac0ieadekvátohlási tot hctvoPdziebdobnými. ojli><ǁ.π́1em"ign="justifyA>Prognóza0>,lvlashointuiSvedomehitmickycúsili rámciĂtieinformácpredkladAnucovssubjmi,toréepatPokupinyých,otočňujúierarXckyyššiei(nHXvzťahu spotrebiteľovi"y `l8Z. o/ul>Bez ľaduaôsobmetlógiuF9uudstvayp, žeQpamätsplneHga)á;Z9aktDaishôl HhnajȦi(ul@o(nhXcesuurčч`rmu;wߥ߅צׅυuvzniknu…íčԞpqajscr="#ff0">29^môžuitaký`;oo3ϏϏ+tvormРtP9uchI\KovѢtiWdždždž4džDždžǀφdždždž›kiebe@ ivieɭ`DíӃ/uxCwsAkXmehvislYPlnourciHU,Ašímtap8www41740?<30'?7ׁׁׁՁp>o|W@ nHela';otomY''!pG;I8cuskutoi#chUgPorierarchpйakaždzkupínveymehAan@érsznaáklxlɕh intelektuáschéIdi-kȀIPJeto,eb}tohudaára`1za|zύϦajú9a؍sIcyopYT9deu;ǩ|uHXkqudvol,neXrm(Fsamot pvplyvomušivýchríčinnrfaktorov požadovanouvalitHnemusíyťždyHm.  lockquote>Vzhľmavedenúierarchiu,nformácia tom, žeiaipoces8ebiehatabilneidchýlkach,@émenxežHahitlivoiacehoystému (t.j.etkoЈvoku),isponujeýrazHj@manarskpdôl sťoPbzzaach;UhchopCvyvolapyzotvory`znikuakto4o@uňujúcii@pg="0ggg">Boh؈adnyyranni󌘎.eX ľudsIgnózau>Hdpo)-Htvi
okutočoskytá_[katastrofickej (alebo)P@ivbud,mer؊ГـsaArQíx` slePŠETKÉHOoho, čXaeáodohralominul{IȏD ?!vrátaravdmienplánXdOmotí. GGCIǒHebehudH(jeď z emé0"iskjemx飛zmy`#g'g'"OPej0vzáj^tievu9Xvetadte:kyrp[ialaaptolap31 /2ׁׁׁՁp>:«Du0odXďkirYchaosȟ@a.akbýva(cirk svät», —i>Prpˏnťp@14:32, 33瓇PJEDINÁMYSLUPLareakQnegaHvnuf(ez Haȇíaineic«intuibe» boQetódou»dnotz쀈PyKutePok:hZavidheoddávBiBibliiniАaoša, jkázeňNiҊCubyvľȂlIydvakarobilirójPvaKassand aaa);tekSedAUrodi(aidipaas{us;biehqsi)«pokúšњdt.j.ЀƼ,k2jenysȴׄ.S.Puškin,pozor҄!smrnzpečensPȏonfli@vysmlon0najmänohPmajXi)rЊЈ;` (M.J.Lermov,torXop8І @heiť, (ap8ňAngl,@utkot„Tnic'43463>32ﱇׁׁױ“`u 1912;1RuȱyikjaIzaplietdvoДvravojen190484sklincípuPmn2vyjd*ekameqe˿usppčvieH)oa8Xomá* uten6xckquot<6??;re"йr(deje)0 ľuďmipd88e pxPooo43945oo>33woזoׁׁזo,a(v Koráne (kapitola 13:12)ysvetľujeragickosťdalostí živote mnohýchsôbpoločnR. Okremoho,ediXsámohie, čoredurčenéInoznae neodvratnxsaaopakesta@nikdy,x8by užtokoľvekknalrePzovasvojuúžbu,ЁívajúcZhoraanúloboduHznásilňuprPmo8ôľ@Ži; ?z,aepotrebqzmenyh—Pmysletváraniaož;Priantkácii(avdpdobnb7p="0">RusdohľadnejinuiJnajmäuskimpériumo(d3tro0storí,ôsobťavýmojmvozhjxobyvateľstvavládnuc„elity“ognózam-m.orán i>(z chrého$ískpopenieájom@uedzQpiúčelnؙxkcizʇna@`ebieh žZ)jeďol)l(8b`jazyka.S.Sablukov@asP(dá19'q}uq)ȁnuntPgenciu,khoiP oxuuvo@tvali huPitu.΅8arirVšedraAyt vká,oku 1907objavN.A.Rímkeho-`s(PhLedXvidrn0meˀanFevrónii9.֊úvis 8btimozorېPdvsi:ulb>ojli="26'ϒ>Tomelec!dipp i 0pWhb@ teóad8ed`Xterxológ0Y(xag+negaaMKUc:odptroidـx,k0njg bu{t{kaj`:’Húprim@Ѭ8`dl9zi0 lastm(N!algmippsychi2ʯXSYIzxjHom{( ú0ňx:.Թ0áb`ezýD`с`po1o* uQ novQ6وxߝڊYHk@ihhlik(áciiefektsne0+ьXYoji0ne|Rštardový Ð@covhvorjly.ס׀o/ul>()ýHreXNskytQ qy,Yroctvоhpoh؋HȪRlenizlomys"m.Є0hvaavčasaby ľudhuiրɓxí(зot,#\u7qchax9fvôlcjzáeňmNde8ob0žxásledkP<ov;ín «»:Տpodmi vierouu»,8giou.ηusádnucedvtedy(xaehxpxkuPzaslabú», «obsahovorílišážnu», «intelektuálnehladnú»leboúlisne-mystickɂ~mЂsnu zradcovirkP-zmätkárh»34 /2ׁׁׁՁp>aúto!eŕbuezlovovojichlaHzaplatilaomerdr@p. 1917. roku 1994ℰ8edstavenie „Legendy neviditeľnomesteˀž pan8Fevrónii“iobnoé khzovýHpodmienka`životap`čno… Lpisovaminul,.j.`raďedziin88,tovorilijívobroq(zkon8Aduchurozre —oeZáu)Z)rezentl7ekaЉkod,Pimplyv@naudúcťYs8mpmnia&>WgыjzväčšXhodnotɁɠWiaspájuceliСdiacaalgtmuЃloddkPagtytenciá baxkJh@si`ejHЋtihlz8ť.΁ledѯA(za`iazn@дairebdodab`Isnxin8vahorXza neutrhziup؉(novyQ$p@/H4ôv8een,becuҨyǘo/ul'$Aak,Rm)@nez*@kvág@)UOzobavybez̹i!byie8듇iuezodpovtebaqneomylvyjadȅ(`oh׵9perspek)axkohokoľvek ׾8iárajblémžkjq PajkoliIďomԇ/ZuskoȌJon 8osuduӇ9imdari neoHgǒǒǒǒ„hdu`mýšľcich/Г)r̀_Z1zl+h҈(keďže󊑵y)xsobilYЋ8i !ch|l.oct8ívzȉAʉ^ťbɂzJ(kulškodepwwwpcXer">*     wrSpomeňteiaríbeh lýdskymráľomroisom.eďabtilDelfyotázkou, čiáačaťojnuPeržanmi,eštiar(ualdpov: «s,ekroacalys35 \a> /2ׁׁׁՁp>1ľkúíšuničí»Xtrpeložku jehoaobsadenobvin` klamstva,o žreci`skejfnehlásilžebaAsplao@dky`akoowpneuviedHkontne,tFudeA. ከ0">Tcvkvt8nky.ډdnanx#varavnoshhnadivtalíni8vaniv`ýsledapa)a.kyalin,0chaAčjdruhnň,Xhobjektív/baavnímajúatricu-scr ďalšiqprieuHos,žogram[lo?e bezalterna:6We.֢nveq)Akuík, ??(vqaúčas«cignyaglobovwww45228wti7ǀ P????7O p>),(ebʓxnané.V tomjejɾy 0roctvám?8LaiovOidiPAs:9eth(nevyhnulё)ed!toQqHpoh(xiecBedosudCs yápas,iestohopodn8liyzmXsvojЮ`r8algoritmiqsychivxô|čxQqbyodri:n`uP.j.@kop׏әɉ~e6󏔮@">*    WE* *ςϒ__]ZmyselryeálXumXňuoméȊVcnehz+mnstPrôzn`a(ndh@Q avddoburkaždé(zich.ΘklaXý񍩂csmetódͰ6o-atiHe ~odeh_>VtupohľOK\M Ⱦvzťahuživospčnašx0razapi(.O.Kljuvsk:«Zonitejin8javunep0mo úmPáduchoitippp(avo-„elir“Gpa8väčšȝ8pcqnJpoJpulehHó_tzmuQotáзhratňa,ktor`ihlafónuhžíxlЁ)s1zHáše!špcxdk(nezroko0.Ȇopak 2 0= 4ozdi0yýÜhؠyíSkjelektrckpkalkulačkčísP4.0-3.999*8druhȃ@؀87="justify">SchopnosťnímaIariantyoanedbateľnealouravdepodobtnedurčeZichealizácie, k tomutabilnéiadenieHdnýprocesovedúcYýmtoom,okážum(Svetazna.a(možCsašakdkrývažysokmPmienuuvՆHs ňXspojems`Izmyslomiery,toeákladanérskejv(fi(:kompenzujȀzkitJOOO zvolPluu qimocej,lob ҃sebadisciplíny. 

Abyhdôvod@abránPrachavo-„e`zmu“hebo a ňdhisic(žϔɏX`kúo+tho@,lmudrôznyobppPdpčQpP*obsahom: «Najlepšígój(nedov)enmrti» (!!!).˒itkruhyia|ObločiželáゑdYmchť3zXVzreHvarPlkyP%()ó0ej/áko 2  2WWWVcenter"> ז3.999,te膉aj''&oXktísformovʣk@nulovؒh(t.j.˃ýbPtsXí8Xz䃈 rtHԨOoo>V /0rQ1sociálsyh⭹!najtypjšBípady@nfli mnHstvendividuCí.Ўdeýpmsxktlivcaqݺy)8 la8pťazpŽo!e: «j— on»,a@2äčšiny ľ(Hup@e PvotцXxsX쀸؞չ͕)chádziskús[pamäťopA db70v`at. (če P-automatvykolt"m̓ 10)Iva`datYXdržano;9σϔ100(ľiisBvi`.ooɆvitulup"ebavmo蒈+iٷcmelstupdoFoHvoj'edsjcHY %*?)u 1.0tDzHftoIi@onkaIx(إi)\Qoš3POOOKaadýmtoezamýšľa odpovednestupujeoonfliktulebooišt9ytvára,eďevnímanieravdepodobnostimuedurčenejihry 5adáa{subjektívnuulu,ciskutoč冐o,@ tom@jlepšX(@ho)íxemenšia (<)(ž 1  10-339F]a> 0ׁׁׁՁ)Kže6ný,o-si-dovojútlupaýliH&0, qߕڋ@ǀťbudGG@rop`ultakXasPstretjčekaspAstvCtorémožHa@vnútm. evyšlaA2tohos souššHZp7777pؗx@HiXɟzáklјich΁@hodnoí8rúfalýriďmXob)niHXhúpiť, m0xťažk{seba druhýX zmyselyuA۾Hiantov뜯HomYuaHn0n(ínjompo!agod(oshX(zomKp؂darx!situáci aahad vzdelh䘠úYvfik9e9$sféskčin(mP.Ӓ<!rkK v𒌉s mXarXer⁠bB)яeticen@DŽhzvíjɓlunekQet(e~pୁzm9alpprut1lrebiehʶ02toč8@doc`x΁8ite/,paQ/׈xi«doplnkom»pipsychikyg>40]a> /2ׁׁׁՁp>PpôsledkuyIdomi`cii acíxinhinvm8l(V@Xtex@vQp μ ktx(m.ʚrejmé, Xz)}ajavrôhjrX:k@ ύӈR1kl8qR!as`PPš@zoruĽb؈WQȇȡAPvrreflexyEX0sa92aЄ0e;okGkytinf2ci鄈pochopprPxctvPelej činnosti..j.re Ľudskýežimsychikyeormálne,eď jehoierar8i1intuíciayššiekoozum,;׀inštinkty, všetzlož@spoluaisťujúotrvávančlovekh súlade biosférouemVesmíromBohom. 

Napriekomu,omernastoxnoidieťXsastevoľníkKobsluhuzv)c;oho؍ť`q!nadebsnaží(orovahitívhodnotenPdokonca úptesni  }u1očЃʂodmietVr`Zá,adôsledkuPpY#obamilnejȔateobmedzeposadnut,pchádzvojjavne++e6tor8zpisl odrg!Qeilivmôže khdruhov:Ak,Xxlúž80Ootay!6 .ri(irebavedom, IaibyelektsviýiQϗJnikc rofesiontej-i-ivilpcr="#ffh0">41^a> /2ׁׁׁՁpi>(vrátaЭgie) neČrו'''' PodobX8/probo(zombib>líšPpXyЀYldab  infrcioXlenᡀnómodp’gramGGG47438GGww>42OGwGׁׁבGD=葙y-mat`endohvôbecuschopyzab8aktihciiich špecificȀxzrukvapt0onka.j.``icpodľ0 ل`)diaQvovlؒ.krem8ho,If(é\uiyu訁rȆAXroA_ge,9anО12@ڇi؀ hӷuHívno-̍hreakAn oPtyvyze0,,dielov=iKuhoš%odstatu;$1'qzexistm0ЍQnúЋ`konflikt0edzṧvѐ/(Q_h1؂{rôznynavhjooooohOsoby)Pdémonypjdisponu9 r )i>hnῐphHot81{lpwwwT5q:LdXduzmؖvympl Hjat苌ovlogresparazit⃿sárokcXRstoj @m0tva.Ԥȏklade5 ypHžíXchUmhora8uďmi}mbp:pageb0wtғtcenter@"5xi5.ҢXe:iaptilҳ3x1blockqu>6?">SubjõCarˬ0!oeŎecesy2#y"<HPbilamydp`daɵI.koči<Hvznik8lúzieakpčasspobثȀro1@unebuiluzórreeڋ>

Prítomnosťtabilitymysleredpovedateľ8tiPakrátbjektívnemožňujeovieeayvíjajúcioces su?volenémugnózovaciu celéhonstva43 /2ׁׁׁՁp>pnýchariantovývoja u.odlovom «e»tu`íjovšetkýmierarchickyššiemnejjdenH(HVOR)oprajím. takc,p[0nanúť(,) hv mezaA!môžeituáonflikt؁aed˓oPraniacerov,ebij qspôsoboXS`áznačirub1písm@izťahuj9zhiatkuty,je8oncu, koľko׍׍stojnadanouG`o0Dve rsXdohvoktarticipiálnäzburkvôl xRochopitHihvokryrazam,M.  (oچ?Lj9zlyní)b1YmHpoužíva9narôz򃁣HiX 9áklPo љsp@čGҡemush㔒vho(2adaȔ,i>xpvé#niʐO"edzeQ'ruh/*nevyvqo8zk@hľ r20t٨ƌ,3ucЍuyNu9ň Ɂy: balebe?epBhorq?aké@za'';Ɂm71440]/2ׁׁׁՁp>trebárs«dĺžka» —iagonálH1sXyr8komponenhn-\iess orton(zouS(bta88j!Hdnieodnoteniavalityiad,akransformác(vektorahybyaodnote eznačné;pRrocesvš8kvôlinohorozmernosti@iesuieľovnea pretoásnizaujíma.  

H׆׆vždyubjívne:-ul607b><0pue"??ojli="2φdruharčuhierarchiPdetI????83??w??φ???:t(ie,zákl@sté@'!m8nytvoriťoeobecň0cceljsúb72h(,at@crƀoutomôzhpravidlá (algxtmy)í.1oo/ul_?Ti`a!y)bohľadňovadokoncajeď@rovpvamW!ak:uoJymimiG">A situ0flikt؅6/@ou'&!otázkW&ešv. vislod, čokrét(kaЫz koét(iele0ayýsledku jomhznika!koalí؊lYpojencov,X8pzasHozpad)ldotkzmlučitk{i1Peňlodí?98%yǔǔǔǔ">Jedinimhzp3ivwG2?гstvaHiastkouXdrɤP;oickyššiev̙XudajC i,Rgmuo!(hl(3)֩ʍ'ϴ%center">*     wrggpríe)hzmernjLGôž9Qpv(cisdôleH`vpť.reskúmɄNE72  na|vl:։.obsahu(urq8ogggggg`haek0m؂y`,byrá؞siouO??!T.j.烿vpm1…:.všakⳙ]0stavil7íshp8`avP]?z!ved1/ox,ᑌprebȧdzxtit1Ʉ.ˡAopádne׃ë7?7 "hiecxI=.vPɊOO ⌧HȂ.i@˺8«liet»(UrozI,s˲P:p`#ĶAvámy׀W2br>Z iʻ?nakéhoruhu,iadenýchaáklovnakéhoektoraieľov odnoteniavalityia,enroces,(ýáxtrémne (najvyššieleboHjnižšie) +yarametvo@ci45]/2ׁׁׁՁp>,azývapti0lnym. hlockqu(؀feight="6pt"idth="0a(gn="justify">Stručhpovedané, >hee, omdosahua úXeňߍ܅υp"1emOdohtoodvíjelteóewvyhYprincípeaxeďžeњVpojmuosťežsubjív(určategIelast!xeX؋8emivny.ajčxejZs  stretáv`Zmysl8iniiРXpo8bydrojov]ychHkteriskBuق/trvamvrAi ece jedЎHdo递.֦8äčšiIrad0každdWxeg9.ožasújritéGXkomb" koľkzčipkovruíy. Y2NuYy reiPZôzbmiestaA Qꕹitp dzúčňvykovвjfyzicrsvnsôb)môžouHzH«sdy»šeP,؟𠃳@raxz7Ypnoʂa9vyArozpoznhrHcLdhujhetapyifázyechmAri9у90ȤpЀ—}», «o`kѿdokqiahnut»QzťRfragmenxRakou.k0(del񇏁t0ey tvymedzŠicam rolyavuzobr grafy+sch@"uuHvyzeraaZ.Ȅ euPqIpziatXna2v PnРɁuzlhcI?9líspájaHіdziuJ73њH9ɢ/㟩x).Ч(Xse+w |ȏؐ/sa̰0cٝjlPmoX ɥ(enormajR«t8nologɆr»אad2yѩqievi(YdĺžkyFreu冀peшdaorgl`phikujxmnohei`艐qí>SalgXtmxu[ítdobu>;0s@eihrchvisl\IG4od Imešk|_btď.Ԩv[obQšpelittúrecr="#ffh0">46^a> /2ׁׁׁՁp8gemôž0bsl!R$us6dynXdؠJ@eďžPiU@8oovňmo8yȞ0,ocesbypkroqhreHOptimálneiadenieôžeyťingulárne,oajlurv dôsledkuoho, Itistéodnotavalityauodpovedaurčimunožstvuektorovhýb. tomtorípeotrebnbuďe#ikrriáo,lebooplnIEhraničnijkomponen ayb,súls prioťouieľ~pome. 

(manažérskYtrag8);ag>ojliW="2W6WWWφWWWQdruhZqamot7=zӘvol؇V*ptiiacimichopZapa*).o/ul>6.zavreIsymyXH >Sprocesov,I" vQ@vam ArvivHväčšiv٤xiehre(akýsilPzhľmatúokoa[oc螙u"rôzTIhLspočívX???טϘGGese ozpozh8jwnastaví`،K'?s#T9uvyh8vС_ogggωgge džvytvpojmsomhceť*w_ׅׅJo1As!vádza노ojmu «uE»}7?ϣϊ>«% 1—Љ#_LnachbjúcMiaodؒp EjvjomQpvሙamypäpziebόdOHÚ@̺'x>ako8mponuwsárógldosi`cezہXd\ۦScmusí@zrejzodpoved ruieľhw蓹vplyvuЃZߋV jvobecxšzmysleermíny!ބ8zobrazqJvždy¦auYloCvyjatieȖya+ni=vρNȿlite.҅informačno-algtmic7}@)"áZ: ??ǫώώώz%zaɑכУSs |;I﫷o??ׇ="0pt">zoystémuiadeniaobjektu okolihorostred —otú pmeäzby. 8l5>ojli(ul>Analogickڋ/ajpätˈdpo{chQšíinformáco stav,߈vVí'ooh tDaelementovjٓ6gggg׍Bcer">*    3`definícXmín«»,_ူuzavretý vxebesahuurč!Hmlča(implici'iu,8pa„automat“)dôlež koxDVTR. sledku8íhnhin,y gctáSvšeobecneímihc.8tenmyselmspontechn@verziteórIznikliaminulאU3WWW">«U73jo,bH\hplyv`u funkciidklodnotyLejHliodk9záitzj((Veľov8skancypévyd3,v@9,`r25iljך'׉׶okiaľdp@otohruhpkeď)rečAXʚɘP ̊ۦtakYmib`xGaleɃѫ=m.rmd oHA@sPp8zaxveYeWω*rea{@?980ȈXwci2u? hovHP, žeك!lXsiápgr׉ ߠJuȁol8tkedyɀmilovami0k;ač!@dyxrádzceez)ܪ+ЉmPvoicirkulJXdtٌprpAnáz׌׌ץMOOMNa0ekexisttyp« + dBWQvianfsXp_ti:ú.Ԧ ),)gov`m۔bude@iťskôr.Ԗ!Jea`-k0I»чo0žn͉ʠkzaraďkgemrZpakárK@ťnóP!0С8ӎv 򝇒ulsˏj,pad8)vantoF>hhhckv9tnerzۖ&ne+ozn`*Yšeobec1nalýzyxýDVTRȏocitoľP:ulb>; ojli><ǁ.π́1em"lign="justify">aleboaťV minulýverziáPbsarejavildžprístup,všaklbjasnený, čo ča@pitateľov (najmä oboznáms  ktorýmichnickjaórP@deniayvolalotázky.QpWWWW aktuálQvydanaon8áv/.r@cspouȆvX )otreba8esdefiЂajY4:@iebixďalmozdelp`na vnú>lokzo!riEuރ퀣éhbj(uˁ9onkaie>vádzajúceopos`dˆztakkoouve ššies''''#Tiežežitočpojem ila8>.֍aždkrétIApôžey%:=ulGGԥ1ׁ?ׁ/ϥ׈"> —YzáYorovn`ailyiacevplyvuqAe€xdukej8seIychareri(kgesúYdľ(koP,Yfpohybuzmysleo0mЇPkyoЎaDílGFmasou,RtzotrvaȄiڇodx0i߯Ϸϑπϑϑϑϑ̵Gߑߑߑ߉pmet(rizuqiodklonodadprXipagggOa',8akcio´ؒpdqԚɆՀim'wwGAto8snemusetvori@HElyrobšpeclnysvetlivky Ȧa Ϝ«g(ovٮm(bezb_[삚-kȀI»rHča邜,-diYmápmožnopzvaXazatváraㅀqnóSudxť£ajdemedzVjčoendҽșB8P"4nenulovZou»{XzQoket‡ý«Xv؏»?'''  okrtohQkces9vyy kl+dá8dPúvisPuunršetPlast',R0vyrúlK(dateľRráSi@Czli!lne cper">*0    WW3* *Px-,uau0vo!Ў.ցesšie:g(kapsych;XWeS/*raxzluch,matorgá!ox@ۂPazaASunТplQkonE47:lanpelrlxypákubnačlPidlá.kremoho, ďalšieierarc8zavretýchbvodovriamya spätnväziebaachádzajújonútor[zadeni@uta,arovnakoamotnom človeku. 

S Q@iobjekt,khiedaríesneyťehoystém48 /2ׁׁׁՁp>,ieždstavuj,tože ňdouruhjo'''b (vrčitДi.cirkulác(informaí).ЎkladhtaktXihxs8lokzovateľ+0plȁ@cnHr0WC vákovregShpiny`dy.ӒQtzmysle, 9nemnodlíšiodHÀZ#upaknap,?ičdʚebutopilot?lietadla.kre`oho`j doustrán*„uzp“ߚ???5099??oo89wG?o?ׁׁך?!ݒ( ~dosiahnu@n0,sobbhavjnsitu +poruchyu;1ňatzΏj؅υυυϠW0xncípe ž09eunkčn?????܍Aݣqnijedno)i>ú"П@ľP,`Rexo計okolipr0t.j.ǂavlas@uteri1nno- dniQ«cívnov»xis8aц[—戀álȇaz@/iʣ`áyVvplyvbxHًЏzodpdalouhynekrač8lpДrce.҆cez;0P@šȘý1orgyW&Й̃poPdؑGG,p1r8ň8bezpeč!/)a.Å ecesoP癠n ǃϠϠϠϠϠT!9ensZXb`Srôzn!druh˿xelementmihatvcișU(k˓ဠxhierarchy£cirkulujúcȕt@sX7)hrn1hcepqetliЈXjpaКD⮙ӂRcelv|:ɹzmy, žhkodؐiietapyPnemunelmbp:pagebkȀBcXer`font8ze="5xi7.ӿ#yV: štrurny,يU/$jčasi$vyra@Wr9bǏ*nesXebPo+vLKitaidvoaami:ulG'b>architektúrou štrujy,.j.unkčnýmyužitímejlementov (vrátaneanálinformahveny) usporiadhx organizáciou,ier"ouv š}e;
r>B*uracovchozícií* lockquote1o<ǁ.π́1e~charakterikamiXeschopno,]pspôsobilamot/Ypat cidorChybystavbe_ry,mujúcenesúlad voromieľcmnoHníp0dvチ,ôžumarYvysokúGry;9tojHi&߃Ҍdobri) )mch,vaBל bud tm raJ;im܇Kozsah.9p???>Akraoá9diatxou0enia,ьׂƂ0bázajehiebehu(9pМik؇aurčovšetk!naák*u`y:oámQ0vodom8ameýX܂zrnym. PGnȃ;ídád ksnéde(íiugzampɲ!8jednotli)6m1ѐӑeí.ЋG(A_ájdxechnike:eietadlaPmocautopt؄*)sy@rôzndO;xsk0zl؃Jľubovoľvojen`útva adminravQpodHin(ttď.rsHiežׅПOGGGG>Bez/Њ 2mHجupersyst aysZv(myslenavja ogicoov.ŀ[󃧕kȬm`Xtne,eyi,m<>50ebo)qkvô8tiznP/􏑓Qzahŕňao ďalaS-volvol!en«7m».ažЂ]Wchop900pravd`Ȇ@momzapamätȥ}ezRpZGGGFiel72`ypatZ`ejty;.j.(1ebiehyHP`9zobraz„7e.ӶHɍnvisídn(or˂sno-algoritmPvu>6???">Dohi@!, :Zga>n KiPajnkeďžrijím_[s1j\eodľapdu 1jo3Oψkážo, 2*vzdGzovojejamätenýmlementomnožiny. ojli(ol>Obežníkové šíreniformác`(t.j.edna tás2Farechádzaeadresneezstvov)odlieharčitštatickycharakterkámrôznymodnnia ného8iebehudalo0,nes`v s(avdeobn núdAeťHyačstavuFvЂςʃYʼna??:v kuZechk造samoriadQ.kHozw7tejtoepoluásledkamibilpovedateľ0 kzmy?0Xšaq javd,ha؃npePtruktúrTekojj/,ie. vv,tormaj Btiȗsagriákonit8,xuϓȁ/)toho, žeobǔmoduQ (kt1obsahВeddanP(í됰omucyYl!udohaleboiaceraЂveQizociXmu{časj=xXinvabričom hybyomoces6Y@kr8príp9hr cpI (l0mi:w__"0a_[Priȅ녀 X-jvHj8angՎP_,chopbakamedz8`uKmeh ytr`zavretsy myVϓq)CunсSˋHlav9!šW:ВFod/:>ߏ߄'ߏ߄'׏ӤԖ13eixvno-@spôsobediat񘋙Ȟzn1Aak!ѳ1re򇔒h9;om<>51ـ^a> /2ׁׁׁՁp>ixrch8ysp:obvJamyXäzJt (ޔvyvíja( .á^8PeňϨ/*ⴵj_iaFbGGEBe8b>v0vojods85NJ0chapomad m:pjavlánadu~)i>okv XsckWWeɃhodnت)/ myslupy#7mode.Ҋ|'rnyjosúčasneyeskúmamďalštexte.Vmiobr autobuieXcupo ničkami.ûс:`ísyb 0(z8azdohl!zavokovše0aplec0Qas胁keďž:čšpvzvuALo08ung8.kreohoodhy1neozptyľť<qu:ꆸ ohlasovanieastávokoyrušujúri áci.oncepciaiadenHdoebahŕňa: jemezí,chozmip,teýdavku,dovzd(lístkov, hľad tým,byedochádzalo jam „na čierno“x radyasažomHtoho,dehrivy`piť.ԅ`vlhneedstavuj`ovinnostievodcu;uallníelánoH8vutobusPzákl(nform (pvojejmäteenykazx, žee(P醠ieľsaôžeskčňovať štruk8rnym(ajeď+)xaheWru)bez spôsobom. 

Je9vid subjektivizmus hoؓqaXkvty'dosahnýkًyv.kit)maxilierccpstؕs ke0miaPhnikznel,t lepšía.·Xkzamisk ydopravy,q ApčasXxenlatǁkom trat؅réz@liár؜H3yzXЎ revízo RasičPurinc8sksamoobsluhy/////>a AmhadnPzm٣e˝Xa52 /2ׁׁׁՁp>u-her*rn tlač2oškodlipxrh@urtp!verejné@du0a!urhRzdrojRretxXypihn!oPneuspokoj90p ynedlasobleZn—no00 ľudnaozdôleȔ,všxjeýrobň{jXenergizXipҁTrie>V živ0č!XmOIeBYioetk!:oФ󍨛ёenedziHPǑ@oxkdoôzBu`y;ajúcUeGC zďk膸vyskav9Qvnurmu.֐{:aOrWWWWV,cuqbilizxHľ__XBi߰گ1asxnúť, buhpoiahnu1svojýč1pci肿bosled k)܁H2hek(too-algoritmick"zap򏠚`nelntptvacyu)R=záklxirtuálB.ePXší zq4؏es`r2áa`kbjemʍ(nadrIý)҂gv(inivjo1pHl1cou?ro x̠9u8kefin,.súbzn(v.akP{v؆0horК+념2zke؎PixPa"mjyйpod`tnk tomasm!Yyéyxzv «wmi». GGGGGVԋ܇R7ڐsamsebeexistenciuoތPpatavegadanhloWS»ax, Aamäu (ׁc7o*Xؚ:.j.hierarchhpivne; xk ,2achádz2fragy/no-algoritmickéhoabezpečeniaaždsupersystému tejtonožiny.ritomanýlement rovnakčasovHokamihuemusíutnedpracovávaťlgomiku771,torpatrí..j.irtuálnos`štruktúrredpokladáxistenciuovôznychoP!XrejavujúktivituQe煗movodplyAvnú`@procedresnejnformačivýy9r!ٌ0/*(veznriadenta`[`šíreác`jeeďžeznikvoysledne5obežk8aie).  

Pr8 dôto8ayyNsa(ka0rlQia(on, pozmizЊkoľvek «viditeľíčin» —ob p+ ublinkya8deii,mozmakberio úvahyen擠, tyhžďdíaj cítimeON6OOO">Uvedteraz: pzáx]q]a:molwb>ojli="2ߍ/ύo>ɔedždž>}''o'"3''_'/χ'''">p0organizov@I[i>ᣀsúcarШkt.oooi/olZa8hodnuienok0fungtejyهO07׏m*ničímzaezX0á@s)ájomdopĺňcimharerXsPQa7Ɏرpinnowzy/KýЋmôžeyť@a!0+zhôdkolídhal dsteel@XborhxibaEOOO.*Tob`jex]o'''kVšeobecľubovo∠XikrnehooAzvu ňpôsobττσ9ezhľaduto,oe_hierarchickynh@5@lebo鄈ovyššXhž?ajWVdržba.riqomchápы(؆oompn,skutočňJ)Nզ<>53 /2ׁׁׁՁpϛ">ŠXmovznúť@časpre؍`cIslušnejtapylak :i1vedom0vytvoe/胁cepciuGθWj bezštruktúrnehoiadenialebo naáklxirtuálnych ,kúiele,ktoréarientovaloeσȃe (ۀǃǃǂ),ostatočPbilné, dôsledku čo8naberajPCitujry,formiaom\ހíprácu týmitoľmi. 

Inlhmi,'môžxykry(@zťgg.Najvšiu늁supersystémeožnoiahnuprpoj_+wedziakvát hi8rchickypځia6!aمpreb úpVšedržitpnosťoumbp:pagebreak>Oblapmenyparametrov redhP>54{`????"> 77y uzavrePu\`ejeD5ďj@ôsk@t0uba „objekt“WWW55760R5'W???O77WWׁъzmyxdpoveda$tixiva pnazýva opo`ci1gAgXptej؁0ktrOtne焿Hu.rítohtypuoljmrhHrdinuovietskZväzu,spiloxG.J.BXčihdhobprvRorQYrč@8߈ikmotې*(e؉rP'(8bo)vЃu>M퍐qysebe8 h. xnvǑ͌ՀychápX dičnc(kȊupٹšekloyСvaodiPXmodnotám8án@plyvuušivwWwws!Ʌis҅me(ne)yanalýzy.kA,xlúčim8ev(trup(`8߅ׅׅףonorkyudvorce@ozsahĺb 0AvšakyonxmedzDŽDŽDŽDŽǃoukoľA튂׎׎׎׎>V(nútxažíמՁ?mÀ74ohrčninxpYP(ybyw.j.ϩ?????AkormpoujeravidlsD?ȡ@zkv807tx׹Ъ񇀲⤊r>*vb9dzaDmôžuednejoložkeodnoteniavalityiadzodpovedaťektoryhybyat0ceakonpinrípustných,ajeymimoejt.revnúblasti(ciálnetabilnéhoGmnHyčlbť, utie0ijat(transformač)0avidlaavorbu&nek prekroč؁íc77a.oje bsolP. 

UBmQíkladlrujúcizťahedziicamí.árovinu ouhlýamrebahHmechkúukujazdnaa0`O$72zedvuriesu>omchádzaa Hhahu(Zó؎gHsamo߈܂VieľovdovPr(iuszvoЅysúrac.kyevyz`zdiavrcGFd{uHh0zuGbudQov9kruhpísY okPrs@o!avo!uoXkíq vyggvôžeyHSD٠qhcr="#ffh0">56)^a> /2ׁׁׁՁp>{??IDž daZiWR.á dovl@77v,kzabezpeč&υΏKatXݝpdôsledruši``vply*tup㛸PiyxKia,GPjnáɇ)oɇ16"ΌBznikx,k@dvoІ9čin: \ulggb>57Oׁׁױߐ߀o/uhG'' Exi(jjem «rezerSau»,reaarakteriׁ,ytvore8zákl jak byvroierӂٱ҂ȝkrZv vypadnutiEyozsahu `umu5mbp:pagebreakcen_"5xb>9.cmKÕ(Ii3WWWtkgͺ)i ľubo`spo֍org(ci ìbudǏjaЪYsggg57275g>58
<耒color="#ff0000"> /smallAupׁׁׁׁp> (alebo)chombinácií objemnejšomadradenXuzavretPsystéme.ôznechyiai;nipôsob!zabezpečujúovnakýmk@podmienka`ruružnosťeakchnaušivéplyvy8maximálpdostupnú(eňvalit?.ɃYezaꄏDPimhi8uje8ezerstabiǂS_[sv0jlíšrozdelenímЅjun*medziednotlHponendéhouu. 
Štrukt8a,torárXiacuu,ôžeyozsteelá,`0iArj(mJuKz$ypdôvodovjimoýT.ʈ蒱prípattoantuiaľko9eeď@preva@eenýkonNšy,#škoda(íAvyloxnedaIz niť.osl!zčasdeЈvoči tpo@i,várňc skuthmocЁiežiț@íva`bvnesitu9ihocH`davo-„e؁“Ȃpiokedydvbio-ܡWU6WWW">RIADENIEODĽAROGRAMOVEJCHÉMY7VejؘCpozzapoj)hocesu,.obsahtväzby:i`pinforxo Ieiepst x uؓI ݋>RiglyouRulmno֜Њdza8lmp cYq@.ְ šet܀Yfaі@zohľadyexerЁ0ÊvyzM|]p ^1gra ÚX@4dekxt reymO0+ç9gQ.нsP(`b''''O-ADAPTÍVN?߃??z/+OHtomú.җ,paet߉ߝ,8tupí.΃Húčasj`oznausgoritpۉ؉pmy, nakXik1,hzodp8dP 8͖pe «v —)a»Sopa ?atiPc[ch(kterík ku8RaWHыHHurдieryA',PwА&0chíǛǛǛ>P;ovo-adapЎPaôž(8Ԭ1ôzncíp.pomidvajz: 1) hydMa1,2??dlkyAv@pX/5ceswс葨eľkxiqʰ  kl9toypracQdruh߁/߂ۃg8onl㦗ododnôtizbYidӎžimߊKDpoجobawkombinc,Ȁ0fPpoajmjekt8au8 )riadeniˀaeplotnéhoežimu miestnosti.ôžemeoytvoriťak, hrievačeaapnúkonáhlystémregistrujeoklesydastaveYhodnotu.otoe8alizáciarincípuiadenodľadchýlky.o%s rovnakým účelomj造.eďžedagbzvyčajne놈ážtom, čoníž8mergonkajšiezduchu,teny/ochlad dnudafíT,mož`,ova!BGGXrátA,Ybezohohby@`k,idžz@iž?߇,d)nák`0velutiWovanej8mnXэb0aє7`ahov.kremung1gvLy8kcioozdielu6ej6X݉aktuál WV poslemaXnt*@programovo-adaptívQsbudbinobyN:ٛ$ru` 

Ak@ ؄ilQpaeterЇ4ces (t.j.vočiepreéev8toppääzby){naohupay'i4raQouPt0jne*ýp8et,_XaodvoýiglnychiȦPpôsob informcpojۄov piezdajú.všȋ prxѢЀh-hl;sneobmedzeumul[chybnfHPXقOjSy`>OOrihromPuyfykvtnižšѿф(ns8Ovnxoutot1xalgXtmП([Dv\x)iacYs@u.oGG珡uh, qmHŞYž2ujemȮɿčšpڕׇnedoP 0h(niea[Cex(aitliv0`ivčínšet;fa)Baáklaˀdenformácietorýchaotomujeiadiaciignál.reHša0/iadorčitejierykresľYuž0motnsystéme.҃&rebi časiovana pPoseho-uerostriedkyajúiePsvojubmedzeakčRYlosť.Ӆz 1@jektispon!Qimiharakterikainer,jbyagl!rušivvplyv, dôsluo0npupohybu (odchýle )|naberixtakmocnejší߄Rvtу`choxkovérmu;omiaj javӑЌQq'! uskutohnévru. tohtoôvoduaka0grvodaptívQs`vyhnuešká.jeďekon@ov(staeľkýplkompenznemôžeyť úvypiAkvôliomu, 9vždyuxPfá`posundzi^mcxdaAІ&,ldzQd?>f oro8reH(evid,hЁc*o j!:rozpozn,aces&dahcitlivríPoj@atď.zavreم͛)edaPlharom<ran MFxory(8zmenybilqcesk*c. 

PaʅȔ@ásXА «Pdi-kor» —dzvest@t-o8rrxkmysell`ľ»irz»v aápqovedeckHdí japmín@hheobeca0ažér-􀸅Qli(@om:ytechnikʎxpxAЀ 59 /2ׁׁׁՁpPo,縷en0@pecifiQšXApaቨrazuד$ u界onhávaȹp7ʐ@hoblasjipo"zЛímXtexD (eó֊ǟ6ǟǟ">RIADENIEODĽA(CHÉMYREDIKTOR-KOREI!߃Zakl0Inóy@uĨ u časHtnSuǝyčvyz inyhHuɸ[minul(vo@Q}!qylhHa. 77777VmHsí`ncipi dlišnoyʓǭ"ogrxዃro-adaptؒ/K0 iex1ackúlohsunuimoámecungَg7WWWW>Sre zilȈ,ožvHtruktúrnlgoritm.H`9qbiciu:=ulb>jHmodulu:j0zá㋊vyci?BKsi貢kré8Z:_q(biehJiadeniˀa.omuodpovedá 5.ž 7.tapalnejunkcieiadenia. ojli(ul>Pritomrognockpinformáciaohegoh}60VďakaDfeagujeentodchýlkyPdeáȄ8režimu,toréust,Ȏxj$&eštemajúencihť (sHzrejiv príp@keetód@ózovadatočneesná).ýmKGFj(xn!h spätnväzbyzatvár*cezodohratminulosť,xdii-koreIIčahychýpiebanbudúcť.ɚ`účasED(777po`vorbuVyvypracrk@БxslúžicesϑakoákladA8iiY periodY Rložpvʉhhyby,pôsobei蛘mromíɗb////+Keď rovzjuj\NjƇTevHȋ77o=oYjedp*icxggcޝrôzuk`že~oa֒ítlsäčšípozme,Y瞯 .Ί7פZahtotYЄ[ovlit oboHCach,ቧȂ0oW,Xҁjav Pd`iq넘vyDGGvn*Qa.ԛn`, y«um،a»1zabezpečprablónovzdzcimmi>ZeuvysokҌEai977najvyššHkvtv;@mno8znižRx񦙐kreba[pd:P eličín:Wv*@hufáý)u@edzuplyvomђ0 (kompenzuC҃I4HumňvyizdrovrȤysyԦ؂;ezervyqbiyýkoOOIIelyHieľP_Priieto>nemôžuy8Q(bspoy KskupinyqlokPdenr(iyT0oznivyȹhЎbºPOPtePm#zuߐߜ-mbp:pagebreak>10lunkc61,3brQ(?tel (individuyyúbzxW13WWW">RcgodlišʦXsvojťШsebo`rIob@-*hrn*cep؃\, QyykeďqقDŽYtenH0J|c=xav(jmieIA//ߋߋKjeednou ΀z etáplnejunkcieiadenia.aximáovšeobecňujúcimojmom rámciVTReem «áa».ov0j`dstateentokopíruXdefiníciuavuH(akobjektívny)reqvpup8ťôznorodých činov,ktorsezroces8celYdhabmoží ov.Ʌč(ve),񆇂obsah `algoritmik'auu>62؀ \a> /2ׁׁׁՁpKВ0aa (PFRpr(tabletoptrd8cHer№ /tdOFRDy٢páXp {/tY*ol77bliu1"OOKGG̎x/li(o1焿oRozpoznJfa r𡈰وكb>(ehoҔptlaašusychvyt؃@tak>suuϴZi c.IOLJLJLJǁi>RAzáklxzprávHýmtop|???hsmpeálpleboo úlohy"bolYčiekymystrapi鸨zia?煯—Ҍ\SennxistujúcyT7azteľQXyׄ8osjjhyApoaá, žjprv(hromíXuhitnevyhnutminimumnformi@o í, [mxiYai,`8ičbude schopr{qvplývaKkiпxopreOOGpb>FPQs@eotypu (zruč(ti)9oha8 jjšír vultúrpoloģoooooowb>VPodstpozky󓉇:aeQogicȶzxnýȀódodhaôznymiЧvisporm5&T`ܡhayɀcemararvhkHiztom{Ln láᤫ hodspôsobyrjednotliv? (pomocouoorgánKojѪkombciobochi>לב/׀׋לׁOOלללללזoooooo>U ciЉviuamuuoGth="1em" Ӏalign="justify">Určovanieieľovlastnenamenáorm$vektoragočianémuau, vnesetohtoρdoelkovéhšspráa (samoriada).  

Analýz,etrologickkonzistenckaždJz n(merť). U`e/života:orgxzꌸboe`9yiaZYUDWb>Zsp*soѤou@:#oǂǂǂR{I praxințXde8Pindividuzo " A uHsťž sobazôzneymuyIudí.rebamiخom [zd1dHbтePxvoji]͊????Takžpbyaíreč HjposvhoXtohsxmo u dsdža)nXy$'wGi5l9zťah8Eumu/oOOׄ׃oߏߏߵ7a (dop)dou߈`imicesaIkoordilua׌ǂǂǂǂTlxio1u7777O77/uoteidӀth="1em"lign="justify">kontroluezácierojektuaákladeehoieťové`modelu, ojli><ǁ/πˁWWWčinno štruktúr ichanažérov,sobneiadiackdú n.w߆߀(ul(td)r>Zdoxaľovanfungujúcejoncep8,koutné.@/b pGGGGGGFAnalogické 1.ž 4.tapeFRrUOOop u>Likvida@xistbuvoľnepoužitý(zdovI>( sPpotreb),alebo遨HudrXaRW> preschopnomtave䑀ajbližšilia ______Rspbsociáln:CǂǂǂǂVpl>`neďvátázk:(Xjemcaqsv`výsledk? ďhj:amestnB personuqodpredaje(vybn؊????ROnech8ary772syra`tygaávzavy쀨0fesixovni,nd?/tabl(χjχχBody 1 8"tom8y.Amedzimi (2J7)žnolučXťPiØeehčšhĺbky,ieskɞ0menšíX«podEp», dľKiebaxe//>Ak" re Ȍ8a)ryrejav,xzn(@, žabXPáklQ8:.j. pJpkyreza63]/2ׁׁׁՁpimobj/, (ne)ýwi>iOOOOJomspomíȹ@ 4kapitolecdôleٕinformzhdueóѰhmä(u>S,iharakter QyýlesnaQ8yoradí:ulćalup1"??/πˋ__]Xeja?ayIochTpYehôžaiktvoru|stíhosljßbudúcZdkl0HQlnymet;0oívnҫ !(vPkliφugggggggbwww3wwwwψwww">/@začl u(ztenio 4Gψ"H+u76il773,nachádzíppnéhoo 5GoteidthӀ="1em"lign="justify">odkloneniearametrovrocesuearanrípného;ojli><ǁ.π́>Kekročil?éice.oo(ul>A praktickyulovúanažérskuôležitosťánforHcia tom, žič vyšš8uvede*oznamu eYف,  sledpčopdria0biehalne. Otvárasôžlneazniviie,ejQ~,torýcht keiteľzvýškitu>. ׊׊׊׊NetvorȄaspozow (nw):)schémedi-kI.rogovo-adapvyzvajkýmto8ymȆpmslepihZXga'acupodp2s«K8udrh,edliak9Y0ehná»,XoziGXHhnere0zPi.eto:gÑg4lnfunkciׄ򃵔\intktujd ɒ oddruhf]yONzit0@u)ivy0mux (Na) i>miniaovcobla ach:>rozhn8e͹̭@yvol cypoau`PbpmpchHkter&y//2׆χχ">퇈HľIvov????83??w??υ????8nkoncep)o~4υ">zdoaygcketód!zru CišázotabiyyzmyRpovedӦzad_úlohy077+náklyOoI/ulw?g߉٧XPvHdosobefĀ`kultúra9pby64؁]/2ׁׁׁՁp>nourou`Py«zombi-automa »simzvonkuoňl̮mcjakéؒȕЁduchuڂeru‚i=tYskôr,zBo؂@mocPdz`Rozlíšm` choppb,ez vetapaFRelkovoP jednotli3prípadoXsýrazmipmedzAmi.0ꙧpcen ">*    !q߂߂ߛ>Hisȥ(yaptuácзinulaks((dPomBexloišhdielydzi󀰈Д@u,XEȀ@dHP dnesuP u؂ȒX`il»,ڒa털í:samoЂy zHalgtmusýb)pracanqe,!(dkom čin™vznikajúamodulyýuepoznal Ӏa ktoréoňevstúpilinivonka hotovejodobe
.  KaždýgoritmusredstavujerčiH 8astkov`mieru,ez녡tekajXinformačn`pdy;otelekteocesomozširov8a`y.)p="0">Čosnečspočíva1XtabjЀneho, >"oláme «E»,Zomer nejasnáec.΀unajmäIdoh,pyce svxzor,\áciu mo ľudsklnoPzaraďmedziokategórie;ebopnieva, želxkjedibytosťinI%omvyokznaákladincípu «en= x»9 nemôžԑťjmnoži(rôznoro8ch)osľov0`fragmen (v(tatakqjv7vFvl`nýmmuú)'''''>No,kriníude@hovd0atyešíp,Aŋsamľalunkciʇálnya1yskytA,ávisldohRoiVWmo!v7Ɍpôsoby1zeAexistenY{eA;umeltechnicKvýtoXUXí njnjnjnjV (h2uzavbsymAprac`Xčas׆pkoncepQ ia:qpstratydp(zyo8chádz2äčš pnbvx ž9)൘lȋkhubiac(.К8v(al`Hckym(pPKSSZXcr="#ffh0">65A^a>]/2ׁׁׁՁp>:_u0natho pXdogmzmomsychikenЊy⩸liHmeivo skrzemysly)edzovndôvoaosklárush t@„8o9ia“8)䨏ϛϛϛ>Potreb`vyšÔc splodilas(9eP-8`Hu «c>».dppzdhi`ciakupín턉dejOmddravhbsabok«osedl؀»uj/ntiHmu0pseu9BdPnaYkultúry߃߃݉@ asp`uomodsekkacڃyQskpЂhdproblekhsúsಠpojs oveďzku:ulb>Șzou'dineRjeHvý0r,тmFi`Hzov,núHnptatPYgoryhlíšio/up770AbymexibuR#dM(akhore)y1er`x0formaq-altmcesHal)@ezWpmoXpe@9̀(pra h)>yžadujꗗ'1em"liӀgn="justify">V prírodeašetkoiadiierarchiouravdepodobnostnýchedurčeí,toréQodrážajú štatikeozorovajavov.retoaPlienohDocesov,biehcivpoločqi,atnaj߂؆{.aenúčelpoužívrôzneckP:yfmôžubsahťYgeneyáhodčísH(slúži na†analógov(vosituácií).  

*    !gge uelavdpСYv 1980-rokoch66masohto(„Blaf“HA.Cela«8b81)keď8l!nulu"زXhol:chte.ábavyťažaTVogramakilu:o`Čo?de(?Pozr vgǏǏ62561oo7w_oSׁׁׁՁp>,bsahzIodušJvariI bez(ackazpe šípTvízšouhdulPxm0𯸐sily ľudsPshti, XxbA9kulis nzoX耪ohobxn,8aľten@gu/62885>68ǒׁׁה. Váš8uvniahntilemócicháp`lj؂taV0 mbeczvyšh,ociNƘixaárisicnaplno...ȄAxrieh0blé9XvotaqlXi;koefiejno-sp Yߗ۝0nitihal`kyhA Pnad- eȆnyiktor$x¼W oiӀght="6pt"idth="1em"lign="justify">Rozobermeiasledovnúxtuáciu:vajaráči menami «Prostredie» (okolité)Sysmuzavretý to1ruletu(pod䄠romudc,torýontrolujeelkovpriebehy.҂Aaáednuvláštnosť:inohonásobn0žrebovanígener)0hodné číslaTaiadzáItatickéhoozptyluak,8 každýmmyx;hna{elnejobjavoblach0cee,h`ȁ?8ieliac,ežimo ňu69 /2ׁׁׁՁp>. Akochcehr`,ámusЋli@4raOkrem dizíciijcbubon֕Hloptičky*CzapP׉@ρedchádzajúc1o@1LoXri ( somadvtkedošlskúse1akOთpx hrAevypršíR,Նa,߀Ј1Pz lAna.akvmplynut@/ggg64319og>70ogϼgׁׁ׼g: LulWWb>71ϔǂ/ǁׁׁהǁWGG/up a;šJči9 vhoYdoЌwtHbyhbypouXAv ďal!goysišomincr2PraXpad!vybeqjednoxdvهZel:ZȈ,;}podpoveďoɭц/* hrXokrH8)nk,uPra *pravidláXkضrhrQa9iuPč`tvorXm1ušchravidiӀel,ak rámciednéhoolarya «Sudcovi»redkladáruhé číslo0ProstiaHa odvetxSystému».aáiea,tor9ložiςe»,u9Hvaartičku,p ej`formulovanurčitHo(zkarozluceldž,'$naprodpoveď.pvnosťlebohyb,Arovnakojbšírcde,)uK@)nahromôpkiek󑐌mi xq/)j7xvQpiaľadisscénupokús(PzPa ku錨zv0«s@škp.σbuXprofesor*.št8nt.V@achpenentelektuálnediv8ôsob8«Šodyme@víjajú0՛pezdar9ruleteôžey(arastmtlopl(riobubne)oraz@avdepodojšiempenz xpechpri žre. topáro/$ —&bjav vXy drPýxí.ČȄ|xonnivyšnúBulisam蓸nevi(8le`ȏmAlHiammziYsúdta->Hádz0incomifrjadreAm:AjajsteresЎ)občastnڕaxes8zm,Y8u0PberzPej9dôvvéχχχχ>«IlZmPnoš؍Hko (QjakBt0!«kaplYlnstv~jn
mohov̛iRvonj9vstup)putoinformáci5okt.Ή(8úč,avGAفiPmu diteľvždyj@zťahuiruktúramnqmsponuȍ׍׍׍׍>T'zaXmaɭQkizxw؆ytra;inoulxv (org@ȡkontinu`jQYzdC,xΩ(neuExhJl(nedvɤaeubjpy:Tvorca“မci}6">Voesmírealógmi (Xú: uȎa>ojli="277φ ̕ie“pnotliery)8oíjie;o 3Gχ ktzpov@ykarkhinxidڹp0lpJ1é`fraguEuɩYhonaspäťnzjqi`biehajúcehӀo spoločnejdieľaYmiere,elovesmírnom耰archickynohoúrovňovsystémeódovanianformácie. oigeight="6pt"ρ/ggwidth="1em"lign="justify`i>(NaoIldasínonCarlo Laseg0satakýchto «ruleth-ilektoch»ohrávajú늠sálnebjemyOinese1prodným, m —́Pou, zXodriaďujeúladmych9spätpzobrazeníednotlipravde@obnosiedurčep)ooooollialue="4"_X0)ϐgggb«SudcaЊqZmernɇatricaožstavovért.j. Paq, čoegostvárnXkáhyThemis (tiež"a)׉o5׉ω">LoRYubonamištrukta, ebe viac-msД e"chwiuaxitЙkpnirghzȥzuljǀolj6ljLjljǀωljlj">Piat)kapilGnahromadmp(chádzcietap9volo7LJχ">H(dis!vezahrbthovqBí72Hojxhl@xexHqajlauplikáty»,Kkulisamiava@upu«ŠtutqxProfesor».aenuP“lutruh. OOoI/uhp">Tod򤈄nإtrulší nodekHt votuDm*aHiny:1úp(9Podpo@䨸bsolaR# ýv@;2HhQgg ͂e3p(zdny??0dA?Našezchybnžrebaraxhprsebe8sce YdošYskúsePravdxdox8`zlyha`zkȌdHn1íp 1l,ςunepekompenznedbJH\z.????=KeďžeaiáHptynáQ*$xsrdzi vy/ؒo uߒtiG!atočvй1ivn:s tPjhry.֙tomu!=špicedurčXih8niPr(0atPX a- dž7:OOOOEPa *Imo`tkeďyžӀrebovanietázok prvej časti rozsahuretiehoubnažemôžepôsobiťatrofické škody.raaresúvao 73 /2ׁׁׁՁp>, vyž0é`druhbosp v zákulisíry,toȋpaujíma. 
Jee킸nájAinteryácianohoo`.aždýriov`on0ulPuodpdvlnierarchpúrovniqorgpciibjemxš" bňXqsyHmu,torjeotenciálne(stupnЄomiu «Študenta»q@formačnPmenu.ritom hvo쀘!pbyompenzQ0loptičk _kyyšš@lendmienk(akGt8YožiadataHtriedy»,odebbuG@dXbracaiamoavorcuWWWWWN)prosAšvih, q8kho,ezhľaduAzYkavosPXjpochopiteľnfaktah8punik!eFeߐsiď`kau*uvxtЕePzťahyedzi mi,Iu!;hїȂtoKmihruštečPxijBpho8vHkus0@cyfnarazqhď:AxďYkam:vyP؀SčíslaPnelú...»O>T0Ahlúpnechbyl( xkoľvekLaqaymodelMredstav9kódIodulu(t.j.jseoty8 (vykov)ónHjvponka]sveta)7????:Amyecm8rXít2jyEjXu1Já16:12:«Eѭxm;1y(az9xj »AnalogЏsituoppK5:101Nepýtaj"srmikRbudodh$ stezela˄Z, X.oh!l: ʆmilosrda(nPiľudЗ!p;jǣ*rioAjH8Aaryf„DPhveYJe rhč“74 /2ׁׁׁՁp>lmoAl:Adv 9ivätDuch@ášpNebexOtc8m٠zm Živohajt&3қizdozalz蹻)vrXXdobjasňt!lmŕtvymIAh8dacicezԥoЄsmrhlá»EiaceږtxZ7iaPMx1eúž i IoPs!j)jpl3 tlebxlabí;)poukaz²!drohodnr —_[` noh臨1#0''J o iju,` Rmyselrodny nevzPE!ЦúčasXduᏸchniku.Zžnxzk{pddhybu?ԾIaožvAPnp_ cstvzVesmíru.tvrdí, žeӀesmír sebebsahuješetkootrebnéaskutočnenieeléhovoj8cykluxistencie.olyjadrenýštoédach,oe؃ovátránkaenotvaôžeyťln dhapbezstúpaaraniceohtPu. 

Նaqroces.ʅfragmentyúzájomH`aôsobiapruk@ry,torsaozvíjajpodl(mkolit⃈ed(t.j.Wmchr).Ԁa,edziouavdePobn0pPurč,ierarchickya javIvatЁ konithhr&kíčinno-sledkъvislímožiomocpozorovHa_^(zobraz175 /2ׁׁׁՁpinformakesxo1rodxm'ynohoHovňmm0kód{ áArôzny(materiálričoch.eakcȔ_ytbiehљnejp tiež?es,NiIts1 ea*`@iahnutJdanOouria螊vnami-osťamiwa@žrHí876Gaspoňča0mie؁ xbuXsubjektivity,ednozncharak8zhroma`omXlxkaždڍuA@rezonanIav( πai*ejšȳbzriav_e#drڕ`8i(ortHaoyokhuрpІ@in0J. Úmer0yz:žď WRjx3íqIGznikȞȲchýbӋc9OQkodujbPXYjzmyX"poved0ľՅ8«2—a»aevXibh2k0ptiXlne0enruOP_@a@kdQs#ߝ7ij__hha0bimšípf!߻DPádzaߝnasýtuVergX񉇯҄͏ďaluck e@BȡOOOON *     E*ǂǂ1emjufy">TakžpoďsPrekapitulȐ`modellpruletou»plohriCbupm». ŠאHg9Ȟumj߯xYJfa拀vompil+ɀbin Eaáklad@vonʢa _Hnáh“yhľad' Apamät2ransђ~r@mathmožӢovJ]__]Dato˟pWarozvíjZvršsvojєHxʆoi0ánñnlesfunkútvaфnut(lliza:H#vly:76
dlhodobáamäť,toráracujetriktneodľaincípu «akHotázka —dpoveď».lyhanieohtoedv štruktúr ravdePobkukodámôznejľkosti závažn(,situácie).ýbernformačnýchodulov prebiehaaákladeezonan,utooscil68iSjavov,yjadrujúcidatoxe`brúuwcharakteristík vonkajšolaku(xraAnúné@pvu yJHj e8sýteHovnia!kroúdik.ЍreagunyuZnáojЋQvukyfrekvenЂ_s0rihozbuyezk艘ursksuchozemmín,am`vádzalavic؂ ovlačinťbranek)nivomahubíz+ciekt;p/blockquoteoPO錘oper򠟠romxďɑat`ipkciy9kombPmoPz~ߌ#vytiahnu0Iv^2po bmQȁrnu,visod_eh0a iRgrlmenizmuvyh v/'ov. Čias<analogickpisieshӃaboja:iôž ľubovoľ8 doKpoel(časnhvlnamimaڜfragmenty-hGGng/ggg2R9rrHǘ{q鎰tiežvoju(lohu.Ήؤ` lixdchҟy03vznikutď.Hpeňiz orgs7@eWVga.Ҙ1^“ؓjednozn[kvô׉(ߘy_ooooo3ϒϑ">Ms,lHeazuov,oboHdruhA\.փxzťȾizoj*determi:xns!lodPporyun(et`zmyslPЫ)raustavInJlnycesHung9odš@z,|Xhhini`kolís8CovIP(t.j.ckysiad()ájomf!hXposun@1mpliXdx-Zrak(77 /2ׁׁׁՁp>.ksv p XHqsyn,herzJ,hbeh(ber!e;a h tupnohianaԶǥwoOǁ/ggg777>Hdôjdx cii)ktorqy뀛|`alebonkajšívoč@kúm:𘔃GoGXy,naRkategpcenuѻurXtý čas,(AQc!môžȄq(@PvaȀֈЖAXdkZeyXؔlpohhGžXtid؍olze.aӀkýmpôsoboPadejerôčik jejývoji.
Koherentnosť,kočasodanianformácie,nergieAodrážaa priebehurocesov:aksvetelné žiaȂ@bežnovkylišuodéhoaasera obeajú úpln YnýplyvIobjekty,okonca0iovnm9a. lockquote>ooooohgeight="6pt"ρ/ggwidth="1em"lign="justify">Vv0zťaky2 štruktúreoohápad :Woooonli(ul>*     EW3* *Pri􎡇chápzp8 jefragdinՐ8ossp.Ɂ,PadebAliš*(kladexdnotliЇo!a`vYMy. U8my@R(vlӀastnej) čikovejiery;rocesom,ahŕňajúcim archiuoňloženýchvobrazenia.zájomnéorozumeedzintelektmiꀠXAtýmiac,ímv ni hody)et0potreb,byaspadokalileboYs0dníka9rámcformaveny (hra)o)tiežrtáCelsmírnaritomniverlnymom.  lockquote>Vy8ujemeior r,ssúNjve:

( 0minulPpolxnohv(򒡌@et(e „windjammer“)citn hhi@seP or rodejka»780]/2ׁׁׁՁpЋdruh)obrazmhareriz(GFPhr`k`(9živl؄armidl(h;a*znič؛to,0!pbeaiن⟀eᙨr( ].ovnt!dmdisciplinc♀ezlzadúš*ګIm ac myšlienᅊpyhraj8amä(chádzvonkah8rrgcisyky! k`A kGA4se`držín􀸅Ek@DzuplѨnnosťƆtQkpduceskHekugǜǜ75026ǚǘ>79Ϝǂ/ǁׁׁלǁбZh@d`PPqeóri@hnutٶiokvôlioӀmu, žeojemlnejunkcieiadeniaemožnoaviesťezoho,bymeynechali\intelekt.však tomtorípЁrpretác0procesuestvovaVesmír(akсsamopodľ!jak(ásocjzxmej)77odvratnhedk `muajvyššieh( ov,torýtenA?Wru/(.  

TPnameЎateizmusHje logikouostatočšeobecteór'a)jaktuáxplučiteľný yXckéari)apôsobíbuďtavajú človekaľud0mHXBohalebor(.oqsvojvýkladkhlrazaé`globyejin,`etxedokážushia@á «hierarchybje»zťahutui „[itým“ɋľomHnuli súčasti.TȖ ɇHmvyá#urfragtyelkobu:iacichDrúša艏vnímQ,xede' chyxmኋí.áb)nsko-kulXAJeavo-elrnychspol(tievppriX@JblH:ogmatizPís`o)nhápvôímapi1BlpigznzúraB,ľ' sobmedzuYod8väčšiny8!dďIjudruًii00ž]ňRXBn__o:at0.ЈnxúspدɒýHRXhJkryv!؋Zhor;ekpEjumLu11:52:i«BedP,áchYstzkľúčP`:9i nevoš H3chpojHb@nili»1.np8 k0tkPI򀸚ovi, xirke@y?Pravdmnoh@ɇCeam0t腰ǣǣǣǣ>Okrtoєa,i*zvyadKibdividy%eJ:.eIp kživoІ etnȕ٫KmnouQnmrvyHj[ iavu x ׸ôiihnejúborny,/`v=UAbyHi<yؐەpo0;jedn9e!r,daláz@«e»X rôz)ɉoe(visodۇﵻpv"HOktív𪨔te]mbp:pagebk>11.ͤ(vr0ovnxžrimy,Tzimuzayystxom.tabi8⸈môžxadzIbuvome bo2 ˓8u.ԙ@ȗ:b8ajúci|)cesuMby9 pQakЄypojdPmrciovLKer//WWWPaȘQonrڌtroYarameX؄Im80%\` /2ׁׁׁՁpV[líšrelaӈs`@es2R^movh '!ȳ1lijj`«oА[»ttrochurրíbuznýojmu «rovnováha»,ešakdeho širší,eďžednáyseľhu»nímataticky —koqybnúHmennosť (objektu) čase.;žnomežimeJllenrocesolísaniXystéhvočiebodȇtorésúradnicea?:ia81 /2ׁׁׁՁp>:ez{prechádza,môžbňzotrvať,ocjto,boklonydohto닸dahXcitlivostieracíchtrojovႪriad dprué,PsvojunečrýchlJa nedokq{iaviť.ԇoslysvetm  Pojem XzápornejpätIväzby1qseberakta;akýmsobom, detekc8فiod 9ideálu2nevoreov)i>vyv@Jiaciplyv\yzanaávratdo i.ri)kl0eؒnaopak,/napohau@nik8enjIvzniku``鍠XeҊ2$Ȋ76327>82'Wׁׁס">Ale>ebyqj^mcp yxj4uvonk"A =pk ,kúm`noYu>v`jomnl胴ovHoXdos"r. 2004䇀iPrmíteórii/nívaš0zodpovedhareru)iebы(ԂX8hdeYx«4»yqjoznae(it(`pochopittreba봨do|A.kyأovp`enna,ထzhPaž ,Ph8oty`lme8dôvլս8;sav +/bmpenzoodklon75nega_\určUsá8taH{ peh0bFuGGG76924GGww>83OGwGׁׁׯGERMkontrolných
aramev (s určitouier8chybyiadenia)opírujemenyekaieľov84 /2ׁׁׁՁi>.Naoľnée,kojJrípovnovážnehoežimua Hadnebmedziekladú/78109>85Ljׁׁ׊.  R"ava,omúericichočase štantٙvzsahu(nej77,nazýva XPáleX\er.Հπelaᑗnymom, é8 vylúč^Y2oce\ q.Akudem0ychádzaťreXprebiehajúcAuᥡkúsizoainhádhaduzt.j.ypoteticky ~ix(subju,0;h0akSot/«iikYa»σStakenôžintertXȡ)'palebtabiYkolísav7r.edXpspojí ȇšxovoj豱mermodnom8visliPimvIbiǝ8χρh;Pčo jepۑ]erv?????PresyXXo@oX',vnýh5Aohr:wY@ AnWWSovaj`jšíItejxvQdobrPidit`náLsHdpity:1)znižx(lok, 2)ǁdppda2⍿Najoduchyí1(8jazdautou9hťhpQiаe.šetkyPjxjxjskokremkazhpn@stp 8vrRҲAx`ch;0olaj˫am«hmýr»,te2 pR,vi0ôztlvneumath8ôľmechkkošÈXráno>Samo2del(slabéPapXk0vyjadruef í.oHґp΁ iamiresy(`הHqم餃`hNiډuza=y8 0vlast, a!Xv@ re ٽtomalyӼ򇯂xpeOne¦)odliš͂[vodiskovJ1e?q(yýnimkp򚡞 sȃqinforma0Ȃmi?p@aszQlAHa솨 (čík(idlo 3ž 4@u@3loďBopisk9k! llurzu9陁)mork𖁀ౠhyɀzamrb@yäčšiasxi!iHJbecPzpjtЅ2530lovprudi20!ňovupphn`ІﬨIlarh@op耘anY;\c&Q؃qšrgánnímۀaniaovnováhy)menaurzu,predzanáiditeľnýmáklonomaluby 10 viactupňov.  

Hoci obochrípadYmôžeyťýsleduzaká,akydrodynamickéharakteriXkyodea, prvey,pilabm0vnebudúhmidlišovaodežimuamočiarehoohybu;\druhgdkeď(začnepbikružnicu)iemerniehako 4ž 5ĺžokڈ+klesaýchlosjazdy,bjavíqrazi(čookoPӃɄaložk؂tbtektrupu  ,acelk(ôsobgggy1kategor0íšty0edchjúciioaьbeeboڏP">RozdeleMvailpJmňuj mnoh̗Fpodstatzjodu+ml@!áYazavreté0sysHzocesX€ƁbezPratyvty Ѓia.˕8Aberierždubjektívn`Iaj ur(pLivitootenaIpdHhNokXétcӉԀHy(yhľadjeanalogbvššuvezmyЙ py.Prqálȍ uqgggezakladȀ.ȒrorčaX*zbav:sekundetalónu*7po:ja+páj8zTovejrekhcEúlohe7FRhoșѓ؂Wos:stx88,րovсPinak__vhiへhedTos dhopu,yIobiast0úppK5Ptor@iI-WyRy3,zťahȎzpHl['chH ej鋸t.oxbHp aob>teó0Diť!Џ"dvety.oR «A»1«á»؁, {EizrôznyqiPinformaHܓ2|cezxz`omBA@met Ǒ'ooooo S=xux.j.re=fyzi(kok!((pôv F:ĺžk؁áhuitrekúndtď.izímjг{ámhkk׻ק*W, júcimE2tiCa,W.ּmobjavuvkȮt:áY9[o£#ažd@nháSc9esmír ieryqA鄊AógHčít-86i ~a????9`77ۀ(podobného)odelovrocesuôžexebiehaťoyššomrekvenčnhrozsahu,ežꁩiebehkuto σ̃l,torýedmetania:oámávažnosnahliadnu`doudúcichariantovývojGčozákladyiešePadiazúloobecti najmä ypovedateľ*.rímiakxaútkyerodynamicXxperimenty,est evpv letectve,ors`)kozmonautike.̓esokowߐnízwhuasaQňuodsledPpčinno-kAvisl鏤ozorovivyčajnenikajؒ너eálnePchl3hcׅtojna, stЊzmjfilm8qb@v (v ko 10X5Pochop8elnalabbévu ĀobhuzavretsystXȆj líšbezmerjednotká`{uyhaj8t `ogénhӝX7,pisýmX8) qm.΍ omyЃiodlišuxvPcharak)kx,la Pgg die8atatVŽDYtnut1k`vnruq9@ib??12HteóxatrofUm]mienystabqXž riMCxčítlebeπ̡@žoe8 D zui @tej`akytMȋer,žr špecif!padmmyselkkone'kuTivm9/.֦8s`8F)atdvtraYuɪdb!9iat0v rv,Hʈށ!xabsolúthΘ:ruplyxo @paѽevy߇ف0ϊψQ idorQ|dkl@Xdi`blockquot6">Vciozťah)Ljfunu,.j.uLJѣchron=armg(cezIygiii )hybyO⊚w`berúvahy1Xii6І??/Hzli0?:2om0sícoda8yv`؛ŠQjosnoxoPnК[[yBvrátaЂxflik@iaavXocesѓbold@za"k@žkopo;idôsledtoɒOVmuؑ*govy1aszohľadrJovOgP@ŕš*zodmienk8/+Ąne1ýšompen tiTýka`ߋa ob IrakoľxsuTooomP kladtaY/+manévruހola ľubovoľnálavba éreqchetníc «zodu do[B»: šancaaskutočnenieakéhorechqje,le nesti,htách traseožnoriť鄡 pravdepbnnommys—kdbudúcť štatickminul.olitikaiežávanstvíkla2chtodanlistabilnanévrov. 

T.j.bsolútneǂer퍙 úspešzavŕša (@mieúušivýmiplyv@1ret8systémj ㍨e)ovjednej,torXv`kžey`zhaHk؋ vejdedurče`ízkouvfikixXov87 /2ׁׁׁՁp>;prijateOK_ \upisídbjektívnypu,Icharakter ̀su6eysoXXzȃHHBu 앁otk Ǔpt100 %-Z. םםםםPs8a«={»retejformulAi8ápajHvonkajšíۅXia,takonfliviadi,jН00eny$ruchytď.hĨe.en}til@ruj`Xjomvzťaedziojmh«itohraniodklonojRρϴpdӁ񁫫7777>Nµ+saXôzpavky,ojčas؎vykik ʁyAbepraz͓zencPimpul(Mq) ceЭJpohyboálȜ*r8sípЍodlkies@metYւte pin)ȀPNakviadvoj@sXdv+v`op(vu Giu󛨊 (»,ze»)Acelȇwkorid8􂨈okzdĺž0.d(á鈀JyȊpYsunlol@ipteatrof7lockquoteN6OOKTb>kúmaHR҆ ýveɇ"isko(it8Zvíbormou ,iča`d ocit in r8im8ex+ínaz(A «fou!ď j@dz`Va(úvodhud 8țväčšiɕadkY’r#sne,숱weףm kod,ً{byXz (a+dônejk.amo;aofr0l@(ovobecňujúcIanalýz(y hopisR&S f,jPoxčQ$avdep0b9no-št脺i>TypbyÃpja, Pud //йHlísavڡK 8pȩjamydruhy:oďbúrk0@tvonorm«Neplynulá»rajektória퇃byprkciouX «ejeežiac pstIparametrov väčšímozmerom —oduenGA. Obla!pociéhoiadenia (vmys(dpovedateľnoH)zvoravuzťahovaCkonkrétzavreté`syIjebvndaťou. tejtotimno8pe퀠nýchriiiv`8iWP,XébsúǁOoyčldug "9[odykatrof».͓onaruš`sob1eriPcvu; kr`nhavQohrPцHJ*cochDHnyier{naprík`,vetavdeȆ(̢IchdziYmhOyxjama8AkiššX obemae @lezdoqyk@@, om:Rul__b>ojli_="2_6___φ___>_ggPexistuȡ@ւo3'φPtkҎXhЦť2sach`kBa0nd R؉ koľpebvýhybxazdyo4Wϊ">XAQ,hzllišzákrutyXk4ne XŽlCbv(ždémuiY(u*iOOoJ/ulTen`bHilruvjomqvzťajyveg}a8axaXGfyHPteae?Ihen9ixw?e. Ďjhby镨lietúvodzovkáЕ8bez؀,xokamxPuYJ쇿ud;zýv Hhe~>. /ǎǹ+ǎÂPyvmôžhynaozajôz؀hnachádz9ejvektapeНjunkcabdždžDva ľuboĘ@aramev,pis`uzavretýymdА`r,SpH:iackojed MedziýmiЀiaéhvy8*padav`plynuly"tρsícusȫsxaƂ0poa(žqí»ôukrač9Hobmderiv*j{tuikeďً;IeatoncT;2χϓČ@ejšie aletretávam` tým, žeekvalifikovaníanažéri (ktoratiaiadenie vedo schopnost/i>nimi|éhoierarchickyrganizystémuamoobnoviťvojev nejakomežipoap0)dorocesu ďalších*i@^í)blbujúlavyôverčiv8upáčmdkazna «teóriuataof»šopxt@piu».ajč0ejšsatAeh politici.Ysbody7mi,9QXbuHىiiacaspôsobilosť. 

V kutoč3hbaskúmageometi`8idpoklad#évrúčelyejraقotenciálna[Da. akXeBragmentGGGEobsah:zlyhƒboypadQz a*sAnouňPtykvôlomu˃Ўpmnoho-Xvislá88؁]/2ׁׁׁՁp>,шuktď.,􏨀 zónyvy(qbud`jQPimo aҎP_\J. PreHzaobؒavšetcik7navigái:eďžznponorodeahaHmapyHrcu0giPkdp bližkȤukázqq< `hĺbke.kremhourz҂x,Hdľaožíol heekojjnelnebezpe@n`ev:Iop 8(lӠQochpЋyvprvpy neznámyىs(nehnalvv`kplachch: šveľopatrne(emeXcu;nokeȂRethhriftikotvilȁXčlnu">Merپd  ováž u9iسʊЪveؼP8vkplynuxt0ao؏ӌ፠0 Iódy:EulOOb>DНȳ■sH/(ym$om(0(zpciov,фo___3____χ___x.?(upbrـ(d4centerhimgbasel385"cindexH6~474/> ׼Ob8zokdxklaslnnyӃ—— 3g mbp:page8ak҆^5y(>13.rocesyus)mx:Fi鿐bhȋq kaP!w7|b1.oncepЄgmov''">Tz _XrobnzorʝpojН0mlogicXpa`tteó` 1rejdejšiemuiiٸYsamoWqhirchiqw">Pod7hápmnnulxn úsiasl`urzmysahfunkYjnke.Ԋíny «Apógia»ကsť»kexhaktuIknihyyno@á. Ѻ؝ťamHzyiobjuruhým. Podobnosť (plnálebo čiastoč)redpoklad(lenotožrtých@ocesov,biehajúciv rôzny`objektoch9i這pise)spolomystémearametrovbavenbreálnejozmer`tiȀcr="#ffh0">89q^a^/2ׁׁׁՁp>. Analógiayenieejakéhoúborul@í,torýmii(nu􁸎sy XogicxhávzmyslevoOOI.ς užšímširˑ(ׅnežeýatrdoYkategórYhociaXekmuG†mii(mH)kúma,Apoznľpodľzsneefinovakoneъ?uYkov.šetky_[ KE-,Asebaďakaxistenciia gíí`vzájnik)zlievjspojh«Vesmír»blockquote6STmtpôsob uper4stavumninulemenňSЗT?unkYjtnkЄGznitkremXho,DjeHhamod InkamPHierarchyyššHo򎃀z3(HVOR)háe`formácul`eYpamäti;ždýOaȆ,ôžey j)Ј1ijaOuvojHz nكvzv@Ai)xy"kol8؏ediukážeiť؍ocezmUruh wde;yobraz҆eakonú,Їpmedz8iHhrah7:8vJK߅avddob|PosťamiažvtatikeNajpmvAjA,lbiln0au`ýro8(o lomckolok8ȃoIidXup/vi{stv(kYRmٙXexeacouruktúro( ôznysuP`ٿ+vv (t.j.IvirtuHn).Vpoс@߯߄xčaQpa 0erփwwwwpLҊǃ¢ʏdle"LJ'aáhiӀmiz8 bublinȍvoH䪉i=OOOMIntkthľsorg88ga:julwwb>,nQpon;bPHfragQiosebemFiu;'="3LJ/χuni0 ',mQut)ˆ߆߆߆߆4߆߆߁/φ߆߆">jeЍl̆wupersys뀀témuôžuovojej štruktúreiežbsahovaťlementy,toréisponujúntm.  ojli(ul>No,kudXnalyzPln8funkciuiadenia\pôsobilaznikupersysJ,eždyríxnýxď samotnomelebo jehoierarchickyyššobjemnejjígpgg"1emgePretoam(dxoeôli,tázkuokzácievuíbmlčam: xtýmm@> nazý=equp|hϓakodnécel8(xmci??iOzWa  ne8visled0(voči_Y.S됧pRjeyť:p>nachádza`s="3Wφ">ajrꦬploztH/yo_ׄׄSmyeBrigiѡ strnulét.j.taxistIc @ovnžrdovted8pokIichv.omiznut0]ov퀠 ߈ĎPjUωQ ob؇oaxobHTsiebe`votaiekoľgeneci777meۈA evolučЛayvíjespovojimiPm!Ѐ@xpop{zervRitIedplyvQn chJko0pro(edia;i#druh/Ӕtenlza#pkí9dz yrgan%Ю*tro3.Зhavŕšh cesiiiч)ޱ7?:`PcharakBX!A ornác;#'čoXreáraxy'"tlawlebokonsilyKu;/iu>Pڍ euCebsiahnu`ŁAڐFj]iӢeلz:| xčasYOOzťa8GBbuďᇐmbǃج ri1AtHkladДHςďalje$hirchick8yšší.ásdehzm[ߐߐߝׂHmbp:pagebreakGߕDcar"ؖ{fontze="4xb>13.2.φdggc TZpanalyzWuvedoԯ:kvôlimieľohne(hzaXtadapt[h0g775YHeday8texX?7musíiešiť:toréplývajúaeho Xnám.bjektívnerocesyôžuanažéraaujímaťuďkoteriál (napr.nergetické),lebxinformačno-algoritmR-obojeraz.retj Hstredie3eystupovHēGgu>Ձv ch恀ách.Ԁku vznikuv!druhovzolni/KlokalizsupersPému,fragmentelelriciedurčeniayt0Miereesmír chkلxkyačasomxť. 

90]/2ׁׁׁՁpДߔ;zobXuivjomvleЌ uspadapodľaarchú8níQsúladXouíktakej ednoznɍ؎ivity gAmodel4ústavy:heli`nk geyژߋ)oojli><ǁ.π́1em"8ign="justifyA>Adaptačná Psťx>,každomlemenXsavíjavojskyaákladeundaQálnejztinformo-algoritmickézabezpečenio)cesugovaфusupersystéme okolitHg. ''o!/ul>Flkôžezlnúierarch9spadanoIchodulov,XHbaaisteiat0 špeci@c4robiacu niȁsé (al)nalógjedenruh!.aíIHjj䃀)incovdľ9hlavȏznaku ľubovoľbiologUyu`átoϒϒprim@n8určuˁHߌ'?=.rirodzeЗodráž@jorgi(truktúry0teri2aoia,.j.򗾗muinipamiW^užnYčqxob9pä ouƀsHooooa<>92 /2ׁׁׁՁ).֋0eľKmoBvšetkejavqat%charakIk(hpzXzhôd(metr%胐ezavddobt(kzmysleȨVďak)0y,tor1Xmo.enahradit,Suy XrTPpplynutíi"AuPeďžeo鋨pamisOOONv"//(Shnovh?uG; m/////>I (edz?i1pmc/m@ myo)oozsahun؆󐪏izotyckyššiobjem| dôdhčoyO Yujvjom˲liš$di aX['!ѽjakȽA@mi;hod𚸍použitXSnyIiؑY`kcix>Tk , 'm cknH!bnazpr`Zspv@TreaЇjfragۂtliytH vvqH𕿣 ,`0ˎggeHklst07v/+آyvíjaS?????>P_tlX@mlakaXírodeolísa؟HtoPychádz8Ǡxzkfrekveno8xʀĉxĞA9NchopisvojgҵsМ8,pomalSphvna(rlVQkf.ּoažd$OdokážtabiinagamoIOڒncípPvʂ. F 3dooosއb0ٓlenýc󀀄hlosťoueholementov (maximálnarekvencia),chĺžkživota štruktúr,toréytvárajúCinGGBalejrganizácispoluprpe medziasupersystému

93 /2ׁׁׁՁp>.  Sil@a(prostredia{ejplyvokážeߊ؋tomtočnomozsahu(ť,ávisíieždcihr(h.riesvn(iiejaipiKmožnٔ1)tabilné0zotrvaǃp2)ierarchickyššleф?8 nímمmuuskutoiť.d؈ vededontkڄȇAinformaQ-algoritm؛zabezpečOv,atr(eadaptča0,víjaPmcibjem šiшXhh+cesmĄ.Ɇ///.؈8փ]tvHbfundanQ peb`߁vkažd.Ȉie (HVOR)á i&mvoňovýhaȦ82734>94ׁׁצ:}ulb>Qɔť adǤ3׆/u(7konfliktywsúsjak!/mi Tampt0aonú؀.7gמggg`žezťk 1 €Hupova`ou(j頀0y󓟌,jne,@Dk8) —Iakol@Ho*,tertrpôsobxFyOqt WWWW amätacQt)橈,ud(takde)t špeciyhrad)pp?8@Rcháp7X4ǍÜij)mi;9OAumieoWu>rniHVNHcezplyvae, nadzφq&vonkaG@ט@rpxpuvnn;GWW83207GG>95OGׁׁ׺olmysliPhrn.Nejo žxhlú0ťcXp̐u`viȓنȓ Vtoho, čo3 Yis1časibezne.ɅtP!byfrag ,7prvzomovakqcX!skúmvďakíniia裙Gnalógií 󀀄predstavujeupersystém prostieoebaloženéohy,tormnoyčleniťelistvéhoesmíruaákladeôznychúborovríznakov.ierarchiauarčporadímozširujúcejp upn0ibjemnejšíxm.  

V tmtohápa@(pomedzi „matrioek“jvyššou hiveá*äčšia,9ц[naQdzašetkyt.ozXl)tom, aždý8'mov-75(ajnxaƐXʀ]nuȁ/))dcN1priamy jem8dimwwwwwpanQ`de1a_YCiexπzvoči/zhhlúť“YdôsledPabúd0Qakt(jouJ!nikrje!druheštena ďal܄ߏ1,kreĐkúhých. 熓,.j.Оe b,qPnehplfunkcІvuhktívne.4blockquoX}6ۏ|eď `ces0(aknľejCuv~tiež9p 1)aڔ, 2)moF1ͣ(3)؂&Pvzťahu돀1(pȯahŕňje"DwwAkzrie (@spähoꍋ ipm@intktupexencoevitnebp#tl!gaxPLe8zqooϡ74scharervoj(informačjxenZnúМyoI{UoZahxvoduôž(aXdždžeľmis0..aximáetrživyv" dir\9kontrolappО;inOHhkytzh}"iV(@_me:zapba1cu|XŠpyb8ϑ̎jfragtovl krnhr`ce.ːozsAw8odnô aG)kiHhdvonka;obantyjĂ͆ú8neodlíšitH)pzmy, A viacplygnulȀԦRro-ϼHúrovnirgxzáНjé=T,)omkoľx񊌑'iev'#hoؕynotliv0lyl8vaomplexy9ast2úloh: ulb>zdr"epoužívaj =GC,`piPdosiah ľovvôpmoluve1̾leb@ytvor9í .o__/ul/iey{ár2časdJ@t.j.t"jȇr ybm_\ skrátene —  

Jeamozrejmé, žekšetkydrojupersystémuracujúbaaodporuehotabilné`zotrvávania prostredí,tomefektivitahľadcieľov,vôlitorýmolvedenýo`ia,Hovnáule.kremoho,GBláčaYmhleboytesňoý,obecneemôžeyťeč žiadndosahe.reto: 

(pprípadárastulak)
.>U biologickýchruitafix2 ifundamentálnej XnformačabezpjXncqa Dsшiaajavuak9(hpudebazácy.҉`týkac鄀"u/*vupcelkovHmnožst0eleQ:i(va9mo Hou؃odrazȂohltj2[imil`mi,fondhľax2^gaPtúydplenx;6ҘhӐJrakciύ(_mъl0њ?i0rch0yiobjemX..j.ΑǑúčasqRjžnة߅۠zťahu뎇u<0>96 \a> /2ׁׁׁՁp osvizpajci׉zná:vio maximƫQ u@kB+n''''''a(pôsobhoHa x6jvӒʗívn0o)usp@a؜8neptiiظտ2@lialu1"??</πˁdzZvýšbý NJOOňOKoili77φiw'go/o@g``Ϧߦۺ@mdvAglnym9ž߹ vy.reokamoYobec9ЌevyjadrrýiheނYydržarastbez ížBnemu,і ípxHyYzúrov(ochran0@i߇߇߃{ud zQȖYouHi. ̕ ' časl1stup,Ȃ@ónPvate zmyslt.j.`zXše#UWnQ2/////+Jexš8ie.a/ck8/sby`idPľ.stej%ždizXu(n chӉziebHȖcePungoWvďak ȑkaéiqov2dstraň󀀄ovaníarazitnýchrocesov.

DruhoutázkHje,akéieleoužiťvoľnenЀmentov`zdroje čas? —dpoveďiudeyžad؂@idifikáciu (hierarchickej úrovniupersystému)ektoraľovȁyAšiehoobjemnejriaiaočamo0oq. bblockquote6 Uspo9anosmnonyv cimáhvíli,*a/)avuvstredí,vojň(kter: 1eňBjednotliAy;q2ww/(ak8elokJ7OOJOsieozjépPnciáluačípráveohtot0. thme?9prin(akcip mPЗdplyvzqraia; m`a􎑁informno-alg tm‚Ys፹nmGhH(ýkaH$XorgzBa‚Ax: ulWgb>štatiuá<>97bHhirch۹xx򣆒en1addobnnommysle.o'">Keďžetej`etapezabezpečȗ׆zae9ovšetkýmٰKundanti,akremɻezǔvyššizásahu`PmiaadoJeja bcii@dokážyhnúť,otrpí škodu. Š@urleôžey8Ps@zníž1ďakargi`ceh8``.ý(XPtuíxozvojoQAOuqňuxkoordinɏvyuptiacXžéGus1lPp8(čik koncepia,Xmڀ vvebelz)!jooohI.rGAʼn XYzobrazJπdG}H،( zeYw1oHot0m䏰ňma`: «t —».ɇ߇súl`ьZm(RúZ(bxuђⓧ`gēWWW)po󀀄stupne časomedú tomu, že: 

(s urtouier8chyby.j. @ladu)
pír؎P___vvajprúvplyvovxraўľov։muuodpoPa`zap{m@wwoq/ulgC04vždyHetaxojakejkody|šwm.á@ôžeisieodhkorre@_@f(orpôsob{u:(íäčštýaa;ietO:K.áo``W?pogaymCem(„ܲ“r.k%"7mtiedol)Kꥡ8akAzaobhlendržia0@)efevituáci h1stoha.͊(Hodpȅ1vteeďAo0hľadiskatenylHTOM@eb`Rcesy߬Ӧ`;oq xiajӍ`reztabilitjárabnz1(o !dinelRnpAí,@dnevyskytli`ni}O{u`d@ovňq«4߁»:lzhXarchX~8ne8`eB80ebeh(j línaA`gšO9pOO?O?9Vюi؀8oz8l,qކȐHϘυϘυTzskúmao or`iYaPlhunPi>: ȅŊW">98P \a>]/2ׁׁׁՁphPcjnohot(r3Vesmíru'$oiliIOϐ>Formoseotypuzručb ga7tora 󀀄budúcnosti. ojli><ǁ.π́"lign="ju0fy">Formovanieektoraieľoviadeniaočianémua9u zareohtodoelkovéhsvojspráa (samo)ggogb4ggggωggggsúhrnnejoncepjЉastchbfunkcií,Xhromadyvci@uaáklxešJúlohytabilitymysleredpovedatWao5ߊϊ">Orgcreočelqštruktúreh . χ">Kontrol[ľad2dnXťourproceseimiskutňq koordin spolucpôznyO׀o׈7׈׈׈׀ψ׈׈">Zdoxa gujЛ'ie,kyut.="8/υ">LikvidexistڕWBu`npoužitzdrojȏP28trebX:lebo遨udra!1schopnomvenajbližšieXĠ/o/ol>NiektorýuzlȖamat< ><ils=0001084705>99rozpozfaяPpia,Hrtoloj2oώooϏooo">Rozšíri ň;u///(3//g//υ///">I1berȔy,a`amäuGs @juytvť./4Wψabudskyt(iniciápovznikuryggg`5ggggφgggájduy'$"é,hípadobsȆa (dôlecpritamidipnzopelizovorďjžbod H@Gzijatepl(Hbaťdľaкbh(pu ov0uHit>oπo/op"1emOkremoho, úplb䆁o-algmXéhopetaph`hen/môžpy0do2zapXníHuierarchBvyššiia:0adres齛aj8xkovne>) 󀀄spôsobom.amozrejme,ravdepodobnosťe číslo rozsahudulyodna,.j.ocesaôžeerušiHľubovoľnom štádiu.okzavŕši úspešntexistuPtoho, Qsupersystém,ejakýhoragment,torYúčastnilu,leboleyiudúamätainformáciQpotrebnhnopakovanieAtoMOLouéTeniarovn@e`Amv ma dostatočn؊bezhruktúrriadЊaransaOkeďžerP|vzniklaámc(G8Tnestihs ebynúť)intervedzi`pniýskytPda a (vHtka0qtrojQoteispon q).ɏ:aprúdyskavaj8bilitpa kita΁iDífádxiXejkext聸čin` 9lekvyko`ZcPlhunkXiep5Xcot(/x9auPPHzvonrЁ.ڋXdôvodtalPXzhHažďuiuluuál ॿebjxHkurenciieloamPiXdurȀ`{q8parXlɏ#(k]u š'msQ/ ajhr`YetoI8oojߠPHPefxívpGYȔou. 

Pozvateľ&huchy Dž`,celk1_vXhďoiv袱zXlivš-!doktrípI.Prigih„Pookhaosu“eľad!skryNJry(Pkre!@adnџi`chrgxci؋Y@mbten(uptajQslužby鳠ipatrioti뀰zPـbiachӑ/////8mnohh8oXby_]a9:èmahobjemanalógyäčšinyvoji ovxu0Ћx?rebnicpmuȤ ei`oncepzamepqo0aț??ؕ(ážpdlíšiPodnRyDžyuvidH~eϵ8ljaoonx.j.wsamoؤ iv`m:___zatikX؋njm@X`aȡ}w dv(-itic)ЂCN(cezGrpuxQ mdvhod!t:?`aπoo????znibne4؃魛(ʨodIuعHjirozV anaučíišמ#doňP׊4@rbm8iN0borzimirakt3/////>ThsituAa݀PgvyskyȶjomyuDž3hi@rch(pȯPklmoiz0hs ezku`Htvmafr XtajeďءumiestȢrámcižšíX'ieho, 󀀄hierarchickyrganizovanéhoupersystému. Štruktúryrenikajúceoižších ovníbjemnejšiews,aejikúm (lokal'9spomínWaXgg)iditeľebudú: .i š Yátnariadh@úakýmíkladombrehekontrašpionážne ostatspravodaj0piete,torPluc ci,kolementyr,a0smodlišť`kolhv(vojopater=qO(p. 

nyôsobwzkofrekvenčprocesovĺžkarsahujbuozo0,ôžeyXtiež8iRbezߋЄlleboživelneX.k~~maximálnuexistencovϘ+؂Kux'nymom,񔙂/metabilpStricakrformaSy —9«rozpisxmiest»obsadhnovuimahpodľotreby>Pךbcht)h@o앸'JXnzlo0y0zhroB8d ami.ofisl@urhskeóžcirkeádyibratstváZaozdielar@0vyhýb)čhHjnPrixá}skutAXnj.ӣHaznjaHP?.Tťjeď(יЭekțz80כsam,danli'%celkoxvzakHd ''iá)''2roЇgho98ľaaszísHTčy* : Rul__b>ni𚏺tv!ʛmkhsahavdeعst+predurčevyššiAobjem|; o>ojli_="2_6___ϊ___>ifériouozpP<>100X]/:ׁׁׁՁp>_r$bRkzvonka8(t phOOe_ie+-wwows3wwwwϑwww">činťpvnú0:`vpkIOI;ebop׆dždž4džDždžǀφdždž">kombcyIého/uoAk;2hodxatiHyuspintPkHYujebjem󀀄eterminovanej (neustálxa pravidelneayklickypakujúcej)nHakcie,akokusorganizťroces@moriadeniaupersymuýlučhštruktúrnympôsobom ivádza tomu, že každokamihuudenaxá časúčelovoamnýchorečin;uskutoi@ súl 0rtýmiieľ@nemožnéedostatokoľelementov,torXbyolibs)xužwhDžach..j.otoituácvyl8Ihlyh a,tratybility.reto: 

Maxim`nykonefektivit,}aύrezervpYhahuIpojmrnaXbezΎNí_Jak)dcelku.
q_>77:htimzfungexistBi9likЁוFniúɄhׄ:šeavdepodobn@iXspešavŕšҢ;(znikX čHoasAvȓčhobmnstДv?9. TápI''&ءššIčíäčšHk8eߕIý;`@edí,Y0h?AuׂodlišقËheׁ(grggeTaslp(@á[hamäȆwvmusby`týA Y*alphinform|adziݗmoanzívnPiPadochlol`GGCkvôhnebjzapIou hy1Pt`Xtiepet?F,{adbyhiXi`vpv"aa.lak:QnutpvPtka@z`AW(tup_W@meXu n) Xae. r>`(mbp:pagebreak71cerfont ze="4r13.3utosynchronۦch V XmahjavIírod ӑnajrôzšíȑov! hierarc8,po3časxvyskyХavhodyáza'1angobjehúčasne.Ӂto:oher9yžakvHtómlaseri;rónble18lúk(q!ޖ(uekWnnyklonŕdľaybieka(dikov)RdAenm;eslY noho˘č9oj`ôbecch؋xl bubplautl@8ulaar0pkupi tanc(Tibud ďxjz!x8ou9߀׍0'samoGC5Њôž(aklady`eׄԡ֜_ǜ__XPWÜ@ma!spoňxiOGo-algoriȼtȈXn31odmienkȜfuňua;niɼ:Phoc@eadres,(ú.Є@XchodozvШeQw,"1,o. 77777Rozrisiio0Naj0raS;'Gasváciíále,apríklad,riítan„drahého všetkýmiilov vodcu“.ajprve icho.otomosadenýomparzfana0kidioti,torýchQrelatívne킐o (1ž 2 ľudiao 100),ačínajúlieskať.áto činnosťeneruprocesutosynchronizácipretožestatas,e8c(edľu`mosvojstereotypEn@ oobiXmyezho,bymýšľalidieľЂ8dô`takkon)q,hoC4ϊistoveneďhQzvonkabúdz 邠Bmyšnkovits selsuuppvťahAbKdHɁXЊyytmus8ʌuov docH(ynalp!úsi0kechcem(uonnarovnienR90PtlnuKmkza`orevlas!.8#šiel@zcspä)väzieb.ě׏u8oone9ale0 ničYonáhpjeA poAgepHci(RyvyčerpvQnselnejh (Hho)v]KDŽQne0rušíni ozpadneّcȄ9aYnvykážav1vxukou. 

TmnháphhdKbitunfor خažeyHz*0jztejɒpo-algoritm}moduloHúcvbjemyzm xׄЈWWWWUVytv" 񀊳upersysȜvםХϤojoz@ʓ,:sl!ktibHcXšt`tyQO.uňriachWYosejakPunk@‰`xHߪ(8t uj8výpy7777>VpoloildqяH«klavma묈í»<>101 /:ׁׁׁՁpxrPe odohr«div@lI»uvXhčkyjzZssvob,čians9nyvš،ւnehЮmkôr«@٭zajzabúxbnadvôbecuva@je..WWWWWQ h9iam`obojsmeemeny Hierarchyyšším (r`z)ѩareri'"ОHoepX čoYľpamhspä8Xinteluuh4hHwa@pôsob8z?1sbHkopuj9wviy@ mcelokrčímree8odliš`agívvonka=mbp:pagebreak@7674cerP|G"4B13.4.úborR03">Akle@ty`97iino0moPt8eedziou(avd`d(hurčQsploP*.pisuveYmo rulet(Ploribubn8,YpohľIzí,?ejíجП tuAuovI0Ykapitána&bȹhx úloh(̟ktu,oom, čoiímvymieňaartičky odeďami, „kapitán“dáaz profesora(.  

Ka televíznejeláciiČo?de(edy?qzídeaúťažnýmtolo8kupi0znalcov,akpoluôžuytvoriť1bor n1kt,toréhlaešobmedzenI`kouriepnosťdominujúcichňkalovformačAveny (re(va mimicko-ge@kul{),žehoac emo0vypä(.kytzvdxbezujneniamócií,Pergné@ky,vieHAomú úrň㍸ierarchiuW,eksiH rôznyfrekven xrozsahoP E,,prírodu ,yzikЊp@sčil(že0žiadnyys;mooȇžd1DúčahýrapraȆ`Hapáj`]102 /:ׁׁׁՁphjaal1sn ilj`oddebe8lejtolenq Pytvárɟzzdaizva72zgu,᜝akook QmeUuQejš8nei(dXz hráčov.Dokoncar$labší3).re8ľubľpokusonfrmAPpo@edۖš@pa0k Hutz׋Κ@horA قlat jstraivpravodliZt8_znikn!و!lx Najvyšším8m.o1h@1notci1tabilф'odPad!0ov Ybznovstvao!ívqs`zofx.ӃgbyrmasmocobjemلAakoPersymo@cەaazka:„y0j`hod(z hv@)pXv)ppt؂`?“A>UrǒGEWSIedzilntmiodHn)dohroma'ɂFploštrurop)hproces,ip#Xetkyey.ԏskôrarPrednov,9iinuibHvojiWRϙςjasilvisXodyHdividkoXiorgcAo4n'''''>KnxٻH`úhrn8Ӏi>СunkyiaeboazískaP`@uRaټA`sahip@DeGxôznyikmؿx#iaioizobrazuPra⏟51ፍsumoBpoluۇqieľcepamߊaHirxcR(o)֩aɰ epeHlizmuBteZzvyqb0.ք(ih5l\oo)p`muďhixߝHdopĺňac᭨menruh!(triec_W"iBpsjXnembp:pagebreak6Ϡ+cr"ءGter">13.5.nútornéonfliktyiadeniaupersystémeVekpyieľovaberajúoebaednotliv0le (svojeokomponenty)0stavu9imriori8podlaráznejkúsenochsit{ntkcii pr@redímhozťahuZemôžemeefiXaťledovpojmy: ul0b><l2jcolor="#ffh0">103}ל /:ׁׁׁՁ;171oIntel(0leninformaézabezpeѢsp XSositPa.kyrgzAka supersystémejednotío štruktúryiekoľkolementov, ktorýchaždýeositeľomejakéhoeYaiсtakspoločneovojoug`základňbskavajyčoQsprevádzanézniksúhrnejtׇ(aleb_mu,rípadjePfragiu),҄1enímnožínȀlivqna ovniôležitoaXcelku<>x104zXšetkrxodvoriac90 podliehavejjierarchiXpriXȍ+.rO6plenžeeberáef ťužach*o_h_rPôžumcaťyôsob@zlučBȃ|bralrôzny(. alЃ 0hodhranic???%minimál؜pq(AdĺžɁ0pesu[vnúP tuneurHch`kwwwww>V dledkckZ7r(!Kʧodoa azna(é;ix]`߮mtHhs väčš@ ߜmi.ilúbYluS epfІyqe{mi,؁zdravBК5náZ +kach{Z?c˃zƎykSekundárny1javu @schop3 8zohȽasvMsϯ؄LmǛvyšši zťkupersystéml5n?82(ieždanovHueoϥiWo Naj݇WVcEMkažd2Byčlx fragF̉0ntiHťH;apeiaX ׂׂdaptu. Pchpdv pnY"h?i,ie prípsam8aWV. wwwwwA3náýmenaa úrovniundatálnej častieplodíúbornýntelekt,akôžeytváraťákladhouripformačIcegidaptDo-algoritmickzabezpečenia, prípadeostato[hĺbkyotožnЇ`afraguoraieľov hzúčHnech!ome. oágghodXčiatk@wWje!éore ďalšIierarchpCetu.  

Antagonizmusedzym@Fm>pjedzVdefgb.áto0sAidvj viac` F`탨@rámcsupersystémurdôsledčobuchádzk zlyhamocessam80me,buď0ob@jnik,ebiúPžQ0pojo šiQބuHGGGGG">Ta /i(di`uċޏhľadiskaVTR.͞iekomuJtkoovedao Xahlúp` skústeb0t9hoci0špecisp`íov:1mitívoPexsvojs ahpreAuľubovoľay/vdaý@ispon9miؗ8neؗen)nich.Ωh @bavím@ N PdňjrgciGGGGgaVpur(Prly Yroz@ ibo׬_߅p.kremho neoe; hxenciPu#uyp[oblₐ?Wplok8{y (l&)y/mohr؃baah!ep?0ri@(2_m8ývavH0strXnerschop!sceЂplyv8f1@xžokzrHkolșٶr9lAEygptvart0eporadhvjo0l.ebijOuraLHpۂlcrumι)o?غo AnkajعbWX!obje cA&e (6omvz`hu1nereQϑϑϑϑPrэ~dispo0Aupôlit ho0OoPqʞ77(,akX eňnižšinXok>Nízkٿ̈`s׿׿ԓaȁјT(zervatabilityegiónov) obmedzenosťempaárastuvaliadenia chpúšťnútrosupersystémovýrocesverbovaonkajšíelementovmuoféryplyvu CHragautonómnehou.DostejieXjeokvihnéýšugrezervytabi iQn@intenziteRrakcie_s stredím,tommysle, žeeo Wpoč8/jákladne@iedlo뎈slobov bežiaciÀvue. 

Keďarcelnyc0(dotýHú,aklyfunkaždézOOHnadobúdl úr8ňôltXi.Αp3ako(dHȂkumožᑘtedy,HxB-H(zuYá0pܖ0jmnina (vqd«horickej»sob+ôvodYFRtot9ЀAí čoedaڍrôzrr@ubjektív`špecifʎHhhudkúmasamat(mimo@hpKu.֖pačrípXinform1Țy iymHmiÄsHhovzni`d̢Ɂ^,덨i%moPčaҡȀфpracX{ác`v@joxyluču螂ľxkoncepq.ʧprejavtuyeurči 8vȉhnebezpey k ďalšuzavre(d:儐ne a0ЈjatlteMdruhonflik񆿗mXt8zvlášt¬cozld炝uIi hy1yleҟ qzaxi[!OO ͰHasusk@lebok/=`KIȨHیC?aw24su^HmaYͪstvՅvi@u-mbp:pagebk>13.6.rincmparity

105 /:ׁׁׁՁp>ē*ǂPri(ܛool____ýgʒ 3"1emjufy">«»鑈mínԄoebasaltirivں{@(keďžҠ]?ÿ́:ol.ڗ?lialu1"??pribsenciiϝɌheڎchyb,žo úplnejtratyožnostiiadiťodľahláseYkoncepcie (čoôžeysprevádzané2ením tich₤iwp,ahŕňajúcaleboeguprvú). 

V základochtázky  tuáHxurčitomežía chápaniaincípu8mplementariHinformá9ObjektívretktorýIejavujeú!magonizmmedziiamive9`doystému explicitne106<Xb>i__g_]754_7_ׁׁׅǁDž_g_b>p.Čoeosnor aikrétnhpríye.ýrok «pravouXrojuholk»vždWg`2ompoakoyIrovaeta. ak݁lenx nx,(tdruhý, aeďstaBsuX ,arezaY=oetkýn,Cačzabezpeču|)O!navjш8v. Ф0 8fungAveľcozovráta1analyzBupero|ϔť:4ul??b>(ýí)
Xlas􈏈.  

Vpoločnoyákazk!užívateľa(ého5uAcháppXario vorc`ne(rozporauatickým̂`am؁uu _a (bo)a.Prprocesysvoj!(jpotenlu,tor(biehajؑQuper!yviac(ie nómregióntypyvláiXل`chpkteruo(earityǃ1jie:󖲜bo(nfliktdzihsenouphpozna؀m2.Єvjomy+փ3ƃ?;v󊿊 aZpatrť,eHdnakäčšitechA@:r8 sahuavddobkurč`<> /:ׁׁׁՁp艫Wpisšt0koumbp:pageb k6cXer7|"413.7.nȒri0delkuga3g*mo8otýkzhrc8ôž'm0účasмMXkoľhR lier, —sPlnkciuOpoO0úro(lež ted činེxeožxoȆɭ@QOPodjak@plډb>Do`jbvítúHo職i>y8ávaloezst@H`archy8ššvi߅٪դž(ghyajhoggg>Keďz ínbhavk rury,ez AimenkՌ,akPteläHo_mلňXre xpúšťa.kyvoxcm+2jragzCsamiinuфom oWr,chzicbL, bueapohcesu Ovbor ̓(sȃrekáž`pok!qnaȏCvojtsil0e`esݎ$gW𖗖>Jehé, imaxilnafivita:ony,3zerv`tabilidosahypriYfliktnmíqrámcǃԚQb`dzniدqo8Kwwositeľ_'(tudoidnof.ӇpzrejmImusíXz{o2Gtipvzk t؊Pteǁ8b؎g8'9siahnulv1oncepc"u(uskčňmm)e súlade koncepciouierarchickyyššiehobjemnej|rinia,torézasompetenciiaj'. 

A intelektuálnailaociejo štruktúrupersystémeZyloženeižšnežo2 časovotabilného,úborjm?mu.retoaždýkusahrB077eloomov`ovniPým,medzeiopredurču8nízkuv Ѝ OI (j egiónuebfragmentu)kodHkPTauЃjavovaťmn@stvenflvGirotlivXirapahchdôsledveľmjĺbtotno!hrnsvri@???u,߇s|om-ý˂_Ȇ@lpatcɄMalá;a?8wwp8obQvznik!eAi؜a>Prihľzvon ľubľlvnúgb,kviP HuidelipHak(Ɂeo().j.τp"Puskutočňitaká`ovp@p av8nad (čYmAé)dporujúc71ehą-ilroGGWTge6gÑdcer">*     EVpolٌqm@ozum[člXíQIt@znilúzvl(esm` Yȁruhʖ@dp HvecQephch:j{ꌸ Ľnezmysel.xblockquxOOO҂3odobLpadnut͆skosťou? —ĔyyinecBúčí, hlupák<xpríčey{gLJLJzNAšakojd-„tarizmus“.ˢهR菙fora i,ôžȎ ňnachádz9aOvyvi5cov{@onixjizväčšapovrhؖzaYlPciqp0ručíXXYȣkoív)szof鏁pdovTbznovmm8 yďmi;tXplyb>- >9kíˇqtrany~.šetkȟxjavlobjjiosférno-exogk`zetiežčoqrosyڊwxvili7וםO7WGbr>`r> ߘߘF proceHޯaُژXreb8konryaOARegion02aH%,BL ositPlfunkPoOhúroôl`x.rPmaždrónY_muxhhspôsob@xenkBHvoК@objemší/mqozťahejokai pvnq.usPacyȸRájoniZ!QvojhHíc. P"nomĞ:(oddxza)5za麘okho eďڛt8Yzxro؅0X?ɍ: tabi@ioxuXHovpت8u.7y zzz ȇ(,okkuv1z`łhAceGH sledk@lqq靳ejiery (tempa)ozvoja mierou,rčenharchickyyššímiadenP —toráohlazniknúťuďntervencink alebohybamiamoia.  

Tak činakutonomizáciaegiónoveprevádzanZomtálych štruktúro(lnej ovneôležito,hromažďujúformuaravdepodobni郘pamäte ]s@elementov.ietoryvákladdaptaččaDéhoabezpexnyiOne0splektu stqnPymckýHyXm_aezBPrredpoSuóJcieľovvory,ߌe,enodeba@lišobsahȈ`e􂡍PžeobrazdošlXcestbospoloPlýuperܚ{agc ti89(jíYšpecifikXskúmamsobi,imoohu)y;kremo,l qešet)idaaYfundn .Њ1ڢtvrʞ`v)ťahu눬mUprvýriXch,0znH dexmi@iDžǛNoájdajPlW/]׃???<,@79tla %68ȬDkci*m>ÚeňsȘ potxu Mn_akublízkeďž؊ kcmaáhodn0chaQ1aэGAed(.ɍ80edzp_`Ӝ8Rhat9lovHkFvyiákity9 XxdefPvұ?XX8soelo?v8rGpísanHωͧ(mXz)ڠ(vo(ggrh(dkon(Pbieh0YliYs.ˬtmPTom,íd—p,1ytabil pasYneá>RôznPdš trata s Ckvôli XíčiHm텠Knajhla௺xrpZrezHyT1eĺbtonaslvn喌:!«'''/8pxl (ru)(nerippV`».ԆX!kza[ptunepɃ>NajLJ(HNR)ode଻onka8Hlišu9, 1jCod@án x'xnižší/И,vkrstvQgeôž@lXda΂h0jďkoppkXmochoraodtnutakeat0p8io`juktivit bopozn1!zodp8dc8yla+MmE.0ejIiad`ádu,ociǒǒǒǎmoPpOpokiaľXj`r">P0opľn''`אȠnaruš3behuٯchihG,brzd(vPIHxhuiempami)ycaňawmn`i׻׋%koordcienožstvaoncepciíiadeniaôznychierarchickýúrovnXvonútornejrganizáciiegiónu.atoruhnformačuzavretosti,znikajúci hr`ciaxsupersystému,arušujerocesy@iameho spätnépzobrazq<0>P (celovesmípfaku),i`ýabezpečz@leneednotlivcieľocveov񌓀`.pod0objemšh(a)ckyyššЁ,žaj.  Jeedarejmé, žexistuX hdvela@etódysntrYotyonál"ٕme:60b>1.IKVIDÁCIAʏ؊odľal1funk82kurenLoXAOHLTENIEúlomkov.prevádzau0tluovaúbțZintel@dôsledku čopíxZánekommisxntago(mus u_`m}.ً?ߋ???AkArobnozpíšemQjѐuoyP`seôležidsa)@jsťnožoHi8xlikviyzzؓbna:2ul??b>yHzaSyWäziebBkcez1tom ptrP_kphZѝʀs0o3?ϊ">8`vyX#implaktHmi׈ҊوsdprgzZ,.j./8kachiféRpaXedzi,K0 ra(iqkoľX,(pa8imucho 4Gώ">w štruPr,Z m)bázy!iv'no-algoritm atď.߇߀o/ul''"KeďHvekYǞQ/vl)kojhlajriAuisvojQ`o0ľov: o3zaažd`8u[va`hmhľadu ,TENTO3(scu>y JdahnuxJP,"y/GGGGB—aktabilíder-áF.ʃGG@I2rvenc8použmudzí0ܖkódPadmienka uzavretryz '`@jkúmHYdlhodob@časovH,adbyo(vidnXu>AefE`o(htoЦQAs1všosudP`zahynúťn„poôrode“že؉?a,plývad)yQtvájHsam.ԃ)eu:umískaPunužplosupersystémovej úrovneôležitosti; ktoréhoerifériarenikáošetkýchegiónov. 

Tentoedzi9onálnyys!htendenciuhromažďovať9skrýjinforH,ačerpalch,ebouionkurujúcioch.ցýsledkXaak časomeskúsenosv proceseung(nnajmenhz'(odlišujeP7tu ukoelkzahŕňa9peuy;kremoho,boaní (samozre,enpevezmemovahyázHspôsobu9)iaia,ítom1`ziatplo1eo8it8sekundári)
. GGGGGTJtaviaceKu0nadyVʀlíder-ؕJpšť1keňwJta` ĎalgMsɂvojonopolnhPpjk߈Xo?šamZn27.ː?tbpeíyze0adlhodobintervlikvi`hҍOauthhgodľaoooohohlieúlomkovHbav97pgpt !dopȈ+{abaQuzilo逈yDáklxOߚ>V7ȃɆ[xrozši0e MEDZIREGIONÁLNYONGLOMERÁTeKhtypic@ȃ `hlaBčrty:,ul77b>ojli="26Ljψ>ې؆ެDɽovXkoľveksp chx8ďuWP patr0určve?Fzϊjg_/gggZۡv(pPiyíausk@čňovH*)chrlogysneinforať4 ier (t.j.땡kaobQHamäťꁨžzabezpečeakruhP0plýcez@lneodh؀y(؅8pi)y ač9Ieny, šrhharchatďoooooם3םם׀ϓ___">späpl?Dnahradzzámebou`ci`IboПuxאѸ=v;GoGA4GGGGψGGG">`ifé(`pnutvupako9orᜰsyniponíooj/ul??Ce+(jomložj gV)kcteľz voduakpHjׄjkaždux`_@ku.΁񴗴ꁿ„is`(“RľižšoP@m@ dôsledkuaťaženiaednotlivýchieľocvektorovonglomerátenohopočetnýmief`H(obzvlášť pnaní hierarchickyajvy@ímumiupersystému).držanienosti8 kedysiutonómnyregiónoXjeákladpreadduedziYlnehoentra.elk`ízkaĺb8totožpotencizes hrozbu)fli8vamoriada žhaiynaYzdrojxtubmЁe_YvolWkúAiaX Hla )paraziqprocesOí. ttoôvodHczeňvality%éH׏Ћ4,ociráPbiehxtabi8,osvojjpX01urzdPP튠nzavŕš򃯃ia. 

PPvznik@ra0ȅ@PplyvR(jdyts:fareakc frekvenHéme Hneíalebom)ákvôliejl1sformovR1)tey_֡`všakakYa_v zdmienky, 0omxistuiCum(ľaЇjunoG؀蛻@e8t, iprav ľubomkamH80chytiHudštiepО`ס1,eďžeyhvíPv XzoúHPcX1sHutiWU6WWW">2. tvidpohlcLkxpôsob,퐸ujLuternaqu.ʸsjruhP9eX— PREVENTÍVNEAČLEŇOVANIE<>110<modelyp9xď8inao-algoritmickbzabezpečÇybsorbHrurӂX;o3牯ω">`hsamʾᐇ™3amatricdín1t.j.muSAíHčin ȋb8i“oPsiahnuurȯHȹ@pňh ,vliePijL G77/u8OOӊNJTa8á8sebaZЬ֑nymčas Pio s8udržjmaxijĺbtotiUruu/2obsahXwwq@p.dϕϊPupP uH)vedɝ`ezf[yôzPi#8?egio xh, raelem(Hkladv.̴J'@Ͼ$nebud 7сúcLudeuží1꧐on,Inímdanlivoipohlí“blockquoteeight="6pt"idth="0aalign="justify">V najdokonalejšejormereventívnehoačleňovaniaa žiadny činonkuraebootivníkaeIma.ujúcoutran@akojma,inášapvždyjakýoziyfekt.<gg7g">Cieľsväcuj-Úiedky.b>ggg7tomto «XÚi»elrozdiel:hybncrlenvíľkovXepizódPv dlhotrvazmcesoužíSbezchh,ad „likvidáohlte(“,deyložehlúpa&@ažobrE. ҉*rovna ׇkvôlintegri úlomǑǑplodhrchiu štruktúr1minimálnymnPstvdZovsvo"i@Bov"va.Є__\sYádz(jenden sArHúbor8Pl u.֗񏤃gavorMNOHOREGIONÁLNYLOK Ѝdisponu kolosrezer!stabilitáklahĺb0totniobjBZci'v͕_Zpget@emedziregio:crom'''''>Okre:ho(Psupersystémôžupchťgióny0časjqin઀zolzvyš+m(I89samataoجchpodmienkbliieB l1: oludHmi@ššȐyt>Kon)͌urpt:etaphjщÞ`YubiehoboptamiYneoiʏHCτ"'äčšíkloxɞmuHi(zaxi8iϋϋϋϋϼp`qrϧX~,sahqc™Fpravdexozftsga0&ayýsledok(ݝexvis(kapaczdrždzPp%ldPfayýkadovšetmDhckqu6ύ+όBxnvH׉qPpokiaľ o wuۄ$2{b@ooഀgggggaPNiO< ϋ>Naento účeleotrebné:

ojliG="2GGG/χGGG">adxifia(dominantxtyiu,retožeaveie0iaHčoajkratšomaselene. ww(ulg"6|omaobjívnehaڅjsúlade mVhierarchickyššimnej|riniaž —Qvecu6 nahkákoncjamo:Crum,@ešGDxglomerátu.>

T.j.[íôžXádzkhybám, Pťu*akoWPodoomul`m8Imilmi8yhodnotyvzhuN؁`tnciálnܒkNev*(nerozpozie)pohlcéystqv0ákxeHdpoatȥtiásled:(iaravde`Ydur觳katrofvyrineQit؄0J`ˀߓ)Y烈Drutnky0spojȤ asovtiesňo8aej84edziregiolnpeinteghdatočX0Ql*۟"Io to, kXol}iaciQoxopك荨s#RoelϔˢpǕǢcGzX tGobsrec,^nevyuži88ny pxUIerimgbXline'150"cindex0009~600/> Bg>ׄx>9*ÀAMPLITÚDOVOODULOVANÁxVFLNA_ggCielxؖdy-)ykHpro3frekvenhz`!ízkokolísavR@írobývagetڤrRježs炏vnad aup #i@jgoritmiׂԫov.kremhPwummmôžyinformao-~d@[TlynulHkrivk@ohýbQ8(modul)aximminZ'7܈č`Qamplitúdaih8ys8111Gah^/:ׁׁׁՁp>goooo>Reakna0kus;zl`ǹöbiehȳƔygz!raenikےז (necivk)KKv8Hžaduaa{(ovejiiiet;Peb`eẁsaP8rhonkx@I̹lopozv`򘉻Joúčast8jízsv idstavyud(nostihľadomloku konglomerátu.ritsaecomplikujejým, žeaktivujúrocesypojené potenciálnymXktorcieľov,뀰ýchnxzitaolaepatrnáedačiathZleňovanip2doH7u (vlastnevôliomups0hltaložn).  

O chtooPmnajlepšiupvuieonkaje,pebaierarchickyajvyššie (vozťahupersystémuiad8xZ!medziregiol centrutiaľvnadpor">NoĺbkatQoȐLaFhoœ0 objívnтWuďapbudumetódoRv8EOJpravdepodobväčšia,Xž keďžeޓt8@rozdielєhladantagonizácfundamq adaptyčiformébezpečae"UZham/ɐ•qesť ; qmnohsduyaverzií቗mov|ovnakv rôznyhfragniYoɏl yxisZ̆nat`Qh:uut(món)me{suivvnímZzorany (nKfHovy𕠖IeЕbk8bokoľ܂, ávci ňPparla dosPmƅmlynI`každۄ ch:s Plurvyš+m0mis[fhا@ (xx)X: YviσˮKpruJmŽ Sǎǎ¥ič@te9ӫ0kv8tHxrezerv`xbiyG\m.zZ`môžesleXefndo$\zkC@>Xifézadisy?2e]VދsQádzaozpozn`iЩou)íčinvôli(došlu1x't.j.grespw?;؄byXpajomstvomPla` iac,kbýtktuL!Hjise"javu0hocenzplanut! neqrži8tɝces>AkmXȓiataohlcZ-tьքLegYtal1PxánȫIvť Zm0u<00ue"??ojli="26φ>ľubov(sebeoc\spä0,nXi!nahr0aOo/olggPYýkzdrojYx3J?Ҙtejsitu)irIrolhx߬لdurčschhktzlyh'Bgió.odiepilX_[upotrecػHcelomj úPdHconGdštiepeniaaieechopný, blokuuôžeať.eďžpefektnosťieľovýchorovvegiónokonglomerátudržuumelo,ak⃘0centruiad*našpezervytabilityOv ačleňovado2učí,놀 prinajmenšom:ebuderzdi1Hsupersyst0YayydstraS80ichBnaІÄځlenev '"rozpoz py./p>Krokyvočim׍súými8AkmiX(núteu`najedzionál;m@svozáchranp flikt Hierarchicvyšším (objemnejz)X,čakávajúcimpGposozphoo0cipu.ret*i؆rez:`prevívne(7,protHenH!Ђ__\;všyhʘrminuti p(ejiȄia.o!xjavi؆߇ьxsfrek čces`(z ;eboኰa erob٠nyplod9e(modulue鄐anie)׃O,8a0iecdHk /roprgInič xrurׁ,p(ȡxejkladne, ratounformie.yáI#avȡaio dru@ofvyrie҉urtxkvôlihybSúlohredpd8ľxHsp+adodmietnutihوȆxur. Aby0u8došŎC'musbieh hyάУ&et(8Ay†znožstva údobaj0Pvonka(3xia`ne1Ju`orأI*účelkdncYCbypPopi"9ϷPhovnji_M6OLer">*    E`ckquЂG">VzťahuyspolHbnaly:7(HXá, žegoritmikaي{íjzXdĽudsHtyp@ežihpsykjnȁ!re ľudí.Vhíp 0najefJzmyslesiah aiHJzvP hXdkov eďžȣ(܂qducZeru prij邁m(podhhŕň"U.Y)gwzNaHekyp@ldn=__ôž؇`c؄ڂ ospreQ!!pomocmetód.;ӆNb(XI (k fliktyiO؃j:ih@iciaP utonóYegióoڬنza+amncelׁ.ҔLww(0ߏߏߏڵᇡQneHivX,žQgyikvidohltr9mطJ1uieHzlyha0pencuvrhdy؃Bp0aokr(`ej@?ϼ___>IXoya˲m8getuI+:slabbz‚lok(|:Ю)WPӅi•ianuD.vďa؜Pzv`ׂ_Z\rezervtabiyjednoduchší,eždloku, ktoromanujeémonickýypimusychiky112 /:ׁׁׁՁp>. *     EW3* *1emjustify">PritIrocesohltenia[onglomerá1môžeyťprevádzanppsvnútineeoyozpoznávayhierarhckyyššieho (vočiupersyst`ukoelku)iad. Úspešnos(tohtou`isíIve aieľov stability|u,8čnéj߇, kréA— čo@dáydanejtape)d:Ȏzul olialuX1"??formouúborilu#s ím߇oLavŕšN.e/nao-medziregioplspôsob;WWW="3WWWWωWWWčО?? Kdobru)príklgresЩ:/uWυGG@Cxovpassvoj*ajC0ncixub:vytesňprimitívnpiXschhplejami,8iujúcȢhpifzmyslePloboVolavepokia0alem ezervatedaQrefxivitje􅐉ՀčípinavamäH&se`fungodlišu0kúsetPPoužíenka`˭џ`dzc+hpica㊨la(Celúmtos(ovmnxpoj1sXromiyp0algorit(rálaublockquf6gÅgcVošetkýchižšanalyzBpadoX jedo vľalnejunkc(vyšš`defianommysleohte n+//*PRVÝ > Y=pypraciacp1ut(_)(veýbr1. 􄒄  rimgbaseline"rc="./ObjectReplments 6/؇fontze="2">GGB-34_ZO(H"1BR. 8''ALGORITMUSIADENIA,ODkÝEUSTÁLEÁCIMTREBÁPRÍTOMNÉHOKAMIHU //o%stupAdǖx(voj vnútätIväzby)Pquhi e,kdháklHحЛ!ebe`Bn~oie00)došvýkonHmrgáa>Mqqȫ@anPzorsjucharerík/?‡ t0r?ie,Rýdku˧؅H «samHi»UiAАbkXHi0@jsluš8dokážeedvída8reaظ0každ0zeύύύύ>Noho%t,1@eag tomokamihA؂ď<%8hakmeryvozdr8,8bíneschoytabi)`(0Xdlersp`ívuؐIjXuskutočne!AbyolՅggggg _\liciireb҄xk(tnu߂DRUHІ>u(@á;sa)zobrazɏh2   r1mgbaseline"rc="./ObjectReplХHts 7/> ="2">GG="-34o_ZOg1BR. 2ALGORITMUSIADENIA,AÁKLAČLENRÚDU8IEBEŽNEJNFORMÁCIEOAMÄTEYSTÉMUQwwgdV㲟najprvldҀͲʁ׺dtvci/+PpYb'`c!rovR?nahromr2i󬸲oov0Go@RGF!vlast ȩ(kl4gʄ/dôku čö́|za(vr$Uielelhodobejerspektívy.ystémechchopnýosiahnuťreto,eboestrácaéiepočasvorby realiz`ieiadiacroznu prúdriebežninform.dfiltrovávanímysokofrekvenčzložkyšakovakýP«(rno»,abiujújategickXAenie (ktorýmaTalgoritmoprvéhoypu(dďuje,󉔉COOvy,íňa*oces˄a),i=,ၐduchuvie,a؊2:tuung. 

Nakom`!amomkladqchádzadoamätežôjskapa1iubsa؁]orgjštruPrPusvojimharakteranalo7úboAi,evndisk0̍na ňye0chítačmiírusmi.ԅu~jakaázu ajov,aj@xYempč?vytra%ǏǏǏǏIІ@slmiXbmexchran 8čerpáyetkuliόG'aPásyXp7u_Y>TRETÍ)>uz(zornobrp3. 6"-34qimgbaseline"rc="./ObjectReplpts 8/>,akmenaiadeniaôžeredstihovať"uúdustupnejnformácie.však,ezhľaPútovonkaiditeľnúovnakosv svaníaystémhzbomiýSie,φalgoritmochruhého tretie`typheignorujhV poamivjeni؆acov3)ak: —!,bylúžilaidosanieiovlhodobperspektívylebjzáklopodhnemožniahnut08ςɂxktopIrientý113 /:ׁׁׁՁp>.  Ay(z vyššopísch)isponujnajCou`ol`vočiušu8oꝨvysokofrekvenčm šu:rosdvlastmajpokuso e_,amerQtodilfnti8YičaρЗAyrxaccesu.ώ/////*klkôjПkxutC0cKuOJɀrebhápýnim0situ1phavarijrem^,zvo0úloh@qt=v(ȔrzervGjší8,poupʉobnovihXlnewwp??"1em?=LenЄjň`tr9uxabtК(8sdržjﭠr@ásadnQdmietx`j_>?&OKІneodvratvyčerp).ԇ8 aPgsXga@mistjat@rofyudúcPGCpo脘9舩avB zmfráze:«T`z(@mýšľdty! kon:vidízniPNa».Nodatejgi8etožhvypridz0!U8zМx.sxiemee,q/vždyْ8vplyvxtanQʷ(ZBylpenv8o  PerYnaTňZevlaї5y'/*^efektivit:datz+qíposvoj ѕcipȂqlHepkPla؋0yvhtkyHtruktúrhi8rchic 8čkuelxnp(OmsubjPívӜ SAb Rmysl)hrhȎi*ik8nXzHú)hIЂȌLvy䆈co Ȍykv8Hcel"Hp>,ôžeyxaerozdelo-&ckťaž}H_Xo(1mociúbQintkt%pNajvyšš?<gCxKeďž)wagresvj!mozkXozlíš2zdroj(í@d!aoceseTIou № 1RA_>Jednotwno-alg tmiuрzákladne<>114 /:ׁׁׁՁp>v 8cesv, bináci(evaho(i>ߊyPvr-korr
cel˅#ňhvlož89G@,ach,bje`au štruk0rЁkúspa3odhu,aQdielyedziwrnymezÝ` ôsڛvjáŃpruž(vir)raoGmje_^^>OpvPlpravdob(tpamät茨utázIbudeatejetapeK)idávačoraznzPptyl@pdí.ΨQʂšablónovitKuat`prip8júcfunda|It鲎y69lurčmmysoptešʯHjmi kiD8mu.j, 1„šWR8hodnutí“,ôžeyúčXm؄`tBP,Xtupu ɇІրhniu1kgP*osiahr?=ǔǔǔǔ>Po1 2.q?ulúži(ja os0 ďalevolu*roky.blockqu06KzaXpoji>''ЅɏPRoýĜxato0e֌obecTeó8ҬlenotvaiXHm8qdruh«opismechanizCncígAorganu»).˝chcDis@otr(HpoznɂsB`str(,oYanikaryetoár,stetí`iepuznt+2)a@ΛhύɁXIbunkxfy8Upoläρenerg:rúdochky|«s](Rhr,a8ir ؉Hvíry`X81šeqQsbyщmikam0cťҚ772T0nyá, QdivotCud@BiȮaHoz(oâȓHvycPobxno-logedv9oces8P!ha.rHej9eďpnajľahBzoxthurobpomocxĬ!talz tódyҗrogra(»mbp:pagebreak>Metódaynamicho@ogramovaunkčná,kormálnantertaePúlohymožňplniťasledovndmiy:olυπb>N‑kHo ces,ísPzťahomJO>ojli(olg//~gpXn, Rn߁߁, nkde: oo//X1 Qi>0 aporačíslod1(mnín@PchtavovysHmu,otorҀIchádzaavŕšeníz-@uĀg>115ɀ\a>8ׁׁׁՁp>;Woo/WW//WWW_g/Ҁ2veuatriaciomenuthine;oo7__/g___J׈______9Iiad ,pracXjA*()л0júcКpjeSjvneARzk()ny.reázorndirebzriehobr4@omude0českô oo︷??/ϐ">Štruktúrayaa@"i`ealkulɊ!stva`.g_o2?/χ">RornosCesuXrametrov0Qmapisu ׈závi؃@d__>NQ_o_Z3___/ψ___">VoľpĆ`*kȦӇUneg@au!li ch.ɹi1miXptimálRmus byPurčt, procesv"behuudospel). ČiorhakovnakAzodpovedôzeDvznikplývԉh0slqV-,(Hódaňzd􊡅/ބ@aMhd`kxväčš`wmuoejoperácipobolKm|akenr‚xto+d9líškomponentЄ_4bo4/ϝ">KririuYjystup[ܙȤ8Ŀ__:xpríslušjóHeyxr:o/oЀeight="0pt">V = V ="2">lWR-34qgd_Y@OB4'"K PODSTATEETÓDYYNAMICKÉHOROGRAMOVANIAWabr(?MATRICAOŽNOSTÍ.犆Obr4orečiat0ysmu «0» inyPnasledovK «1»,82;39(8{*choؘ)Pdo??v.el@hpodobȣHdetskstolhrȝPpoafig(ky:u/uodp0d0઀t\e (završ)c)(\wsud9vojuodnotzpazvo štvorci(rincipi1dlišnosody1číom;loaberu㱈y!څ`hreeádzaПjylo0mi"oleHSaP`kííp teal peeľaoméhoiadeniaýmilám,toréokážu0iťadanieociek,táčlesatď.,.j.omu,rhoe hxzvhný «generááhodchožností»8statočne (vzhľadom iphľom)v dat`maxm. 

Ak툘optil`Çprvroktakotrebujedvídavšetkypsledxnaaujúcaoch.retoisgoritmuetódyynamickéxprogramova szvyknú@čín!apvoľby=a:o!n_vedd Azáverevov cesu.dkazYaiXapedagogax»|vrde, žiZemer`odupHi{érgumenhcahšcháp`teYer8Pi>akoužforé*9pkzamýšľ1podmienAkeď(ZhzavŕšRDieurč>  6"> !_Z-34qol_YO"1BR. 5. ''K PODSTATEETÓDYYNAMICKÉHOROGRAMOVANIAWgW>AVNALÝZAECHODOV.__NV plX sobr5nalyz+(cH@jniny«3Xz každ $:eddzaAGe2aceH⁗cHra@bolbsol腐 zvalo Хyvýb4ov2N\y)YRTNáeEu6tojacuršIcouPme ďxjkúma1_ú,teBpoz؁yϏ(<(y)ADcxup،cuvykonjInelhid<~ȋe (t.j. h0a@1»)ߏߏߏߏ>ȗP:dúr0zhaz5,unkѡص algomic2oh8@n-t(n-1)o2c9kPpokra cᒈ!iatRיLu>Pomo){`Y3/íYvqeOsnadvä \Y[í`P_ea.Ώ69hrubr@?I klYu8TOLOOM  6"> €_GZ-34qol_"2">O
<1ize="1"BR. 6. '' 2"K PODSTATEETÓDYYNAMICKÉHOROGRAMOVANIA._>V uvedenomríkladeeritérioptimálnoúčetokovýchýhier.ouǁmôžeyťastavenéjkoin 8nutneezáporn iteľovOOOOKKeďžeasledok (Ualeb)aPime8adia`erácií`čítancami/mií,akgopmusfunkčx prehľadávanožín@0ov opa)nežolý:.j.d at0nej XvereBiGCNNAkuywus`iadchronologickO[tona, <1tchémavrhXjz reaAtoȔdokonkréjbprognózo؁budúcjρρρσVi.áxYhovo dvoneforZyúvislaxhoivota,imimoWs:$WWa>REÁLNOURÍTOMNOSŤxA VYBRABUDÚC
konkrétnytavavŕšʄ[u.  V skutoentoׇvere :wyloženebil m prijat`m,(8zahrňu`nesmetódoua`čiastkov`K.oýber#charakteristíke,1mvojsPyogxalgoritmuTyhžíimoúu —oblixmiky“Heb,`vinutý(s舘podtou)em redRhremeslqp><ϐ"0a«Neb㈽hred ďalšímrokomolýkoľ`,btomPurebalitaPaphr danxcplusY4t]Xbolaax»,>J.S.Vcel,OperaPm. Ú؞(ncípX odológia)(M.Nauk. 1988,xb09)Ϝόό>NeschopH!??QidosiahsP0\!WWR#a/C7z`2odisobjuneum;dodržaoXodpčpe,ív`zatváP použuynamtHtokjiecM10fin:)esp0rov,apavh(i)delrology!pÃHkladjxsúvzťaҡs0.ХUk㈃1`iacehľ`skčšízȈh(y!iʉatXipikiP晇:Pqup)mnohavHyHaav@ricb!hzZ(ísloviu«Vzy㑰h ARh Ɂxȉtɉ_neMnebytia,.2AkJЪPuڛ so덩nstXtrabrií,٨Ym1roz )medziymiǁmiciЄ u$uzôz,)Hnižpúplnz„(XK(ش".ԥtvrs0mčím!s e9˜aršujțcana:ʣkp0{HzvYIsymp@1:_lHgS`j8, a«77...» ߞߞߞߞA` šiؓpomWNZáve(Knu󄀣z@kphn militжXvisleY__u (hšč(eka)TmxeďbPlAuvPl8oskuIQ.Druhozm8Haxe:򢢛y$osytp{Pc(ou\BípHe!9ߋGb$bonee4ersamosebeezI✃algo@Myg (MDP)uvȦhcelkpi8ýdHZvyȊIIrubo:Zaovy)vysؙs靀nebo0rknoǒǒǒǒT0caggeїطyhnutapoHjvk (beruDajurčeniaravdivéhoočiat0nstavuamasobehránenáredejužitímaseudovedeckúmciuptimalizyeiadenirichbsencii.otoetóduynami`"rogramovaodlišuje,príklad,pa@tuineárne116 /:ׁׁׁՁp>,otormožno „expertmi“ahrnúť@vizaBodnotJváhový`koefi0ntov kr0rihOKMin (Z) i>aleboax.  *    31emjustify">Toautomat*oaznesae(ГؓžajliPatúreúčasnekono`Hy:eďževyqil P, čopieľ1m؎om_vozťahu šxtikHtakobjj@ubliXo vyíPío_w\ȏzmakrosysxegiónPahis聈yl(obivalpasuϏ.j//-P\toXMatep*ít虺p`akciou.Kuboniv7357/'_ׁׁע`@kapitoEybs؋plueen +@ʌoo!(юSnazR; >.̂]OH j itie0 ,0eHičR*ƗPstriedky.փššc؉興ebn J.P.ZajnopisOWSžúlohicharak(u.Akoôv0 hmietnuȎW_g`rivyjudzaa( «klixeozmerni»,xcnu{YqPjrrirastt@xuh`y)NZvyvolávЂhemu ,07x1xi>k>,kd0kazt@ > 1.bTaз(neyponenlxpoHfunkčňmnungcedyHešp1U2,8kvôliľspotreb 1huýb`žch.všto<ࡰ)0eߖߖܢ+ X av,qnvyskyRi777!`Ǟ6ǟ#ce">*H    WW3* *ϡϡ͔`TOTOEÔLEŽITÉIVEDOMIŤ POCHOPh:ixidímuku!9ktív9celovesmíierHp0jpojp!minHg8D*symbolyjeľuďPhúkAevínotli00GypsnimhpHpz určiCpšíׁИȄx)aždh?'O'kikymkladI1u>0ejdtHx(eobecteóvpHy8@-rgióz2aspv; zyyy—OAbyHsiYveXli,ipozoťؓQr7,ApamäЉuv m#q(Y½Iu orescpoX:c(u.ӃX@ňzaz@:xul"0pt">
dvabjektyiadenia «A»@B@v počiat0nomtave;ojli>tri ívneožnéonexPyy (mnin5»)3?φ">y1žP4PKchrechodkqov4/υ">a cesdov kdého"uo:.oo(ul>   ߃߃߃fontiz*> kO="-34q___>OHxBR. 7ȁ DYNAMICKÉROGRAMOVANIE,pROZLÍŠE@iggVTog>Obr. 7oirovnať urtémuragIuelovesmírnejier ozvojazhovant0hdIbytia) —edzolaekrojo«ma؂H-informác`ya»WWWWUAkjmakétnieXR,otpjݢľubovoľDow80: lebor2p rIܫ,JȀK3všaá@WaTsmôže`ohr01áuymi뭘itaPmaé,aiaciavieͽ??;oooooiZhoraayRozlíš8e, oL(%p)íska~„kópiu“,atorbudeiditespoňbstv<*ctuuonkoɀ!h:,QstratHodvrhnup honbeitk,Tslepou(er8akȂdícii IBohukrzvedo)aEi@úhýb[y,0u)aviť“gnereálP'#71existujúc ЀinIMeҥí.krem,Ϭ81záklaКǂsvô`vyberqjktlvB2pomedzi.rena(d0!vlasTvýmyslulchyb}Iu 蔰 atrof@s nev@؄ٝ>Natric7zoؚ謾pravddobt؍]ujeen stkooЏcvxjomveYiT+kd?Oڬpbuď )5rôzȕ"Aším m,jsphľadia`d2h)rchickyššQ9úu;0#Atý`YOypáhifXa.ˊohin@Acharakter1qmؗ艩vnúpriebeudalí. MDakXX,9ľTpr`li,okia`HzmىNjneukoj)ΟvylúčфgHSAmӆ)í(Xkedzistav (vďakazájomnejloženostirocesov) jednom ďalšíchrokovavŕši úplnou nevratikatastrofou.ríkladXtakéhotoieľa «5:1»ôžeyť: —ezmeškaťTitanik“,yrážajúciavojuvúlavbu, ...toPkončilaragickyboajehooslAbymeevybrali͈mninybjektívne퀠ných,Pebaasú Hierarch:NajvyššímVšex#min,drží Xé,N0anéieedýberG4pat` curčImuIlikvidáciu. 

Nokhr7kópiouWm8y8 st, Ycv(qiu#vRs@vlЕyiyseBhštrukcdúžbunasadnúčasdovo@茨.ɐmilovami,ôzXkomponenty aJiaQm8eboiacehna vylučCh炰sLIebieh56>JeopQp@pv!itdefhFrob8MetóduyncgramPnnefunkč,reál) anebily,t酩tHis1loďxpr@hapmrehu?,pnieťažlicr(obق9A0h(ziaľ(vôkup)p ћoȇI*B,ؐqvytvárZzd0kvelR(aikW0tiežnámh0aqRozl Ћ`yHbytiablockquote6ߖ;ߕT.j.goritmusɎospdzaX vonka(`siFo` ozusamXp@läčšibývagnorá:ehT,)rš,optimzϰɚ,usȤpie𱤆haraktei[ebv(Rdalxș X؝nejat.ɏϥϏP鸑eOOY{v;??ؼ`o y 9ihjNv ňoXn`@ echoxڴܨфpup`qed PkrАveovol pK,+)qkvydisHuȌmoluyan識ߥydepodobqd鑁uskutX(n)ejeodnoςɆϺ:úspP3ŕš"]vyjadr uarchXyššؒ0Ju9`yhY«s +`ea»,@8ld{//(zOexZa~c77o77wPonižšie Jl)K:W%aKeďže (mate ická)0avdepoXnosťi>߀tЋdurčegnjeotakeľ ôžeyťmarjlJvy` : icykliaazdxlepšnežtrojkolkpn@všetcio;Sdoka?ed0ajámd(i ؂ňs *,Atkôrcy,krnikdyvide1u7hIí0YɈa*elajúxučy=Zžiamؙ+uch,torX8R.PIiHja>ġzuby dodrxtuálnujciplí0kultgggbj oitspoločAi.j.Xdat9ysok2txp(dpkroZkprriedk([smeYatkďal3neocit腰sPbjekdovolxeЀb8vujqúl vybHouVou)+emen"odklonqp)óp «2:2» `3:3`xzHzornxolúk|1»3nezvraPzlyhmHuٓ[dɈ«5i.σ׃3bIȧhьYoxrek,chádzʲ+ terazS@ap8`iAtupnic"yEchbov«ـHI|Y/`ఈp7adp(ívbixrchy(ššm|H 󄛲ɉԈXmanhéréy`Aa@ByHiblaPmjväčšíýzna:bmni«0/-AP0berrЋleodnoqQ輠̝uy118`]/:ׁׁׁՁp>:taQOOOJalebhpephn߁߁.QKgjyskupH`h,A;94;5kynchrónas؉Arad8jlochs(0ty,ľ$їJvzdi@xسQsicRk ľubovoľQذ?i—Hchybǃ@oj0iP0edziص80oontegr>8Ay.͍oiDdol)krit0iumtilcelkັcesH.j.opHhry MDP" ,򢛇@ˇkro(-jeduQdruhletkQTu.omeЄrXˆvrhnúťjpáčmrijatypunimumߨߨ98450צץ9߂G߁ׁׁר߁4yݏ!uٗ O(P80t)Aysubjekt «А»eptimálnourajektóriou: «0:20`1:3f234:4f5; preubـBǃǃǃ1ǃgǃǃǃ». 

Chybyiadenia:ulb>ojliW="2WWW/υWWWQ3//τg4WgWWW4WWW/υWWWQao/ul74súnezvratqkatastrof`uaáklxoncepcie,torázívneožná,všakierezova dôvoduízkejityriebehovIoceseevádzauovole(ečcstavušetkytlyhZfላtommyslžpHyžadujPúprΊfpodľaierychozpozn.£Hw6">TnamXmedayickꉠgram+schémx «dia-korhor#funk)YȂ00ozvíjako遨jaktácXOGG@MzajantertyeďYv:a`lnýpaPev (I mn8i ݑ)určitHchkhix{䅳;krriíýberu ie.apríA*e!rôzDyeEteľ'eBpoat0zdrojegalhDumGGG@Icitlivkspotrebuechodoch,Ikmutuôžeodpovedaťꃾa .sgg@dQbojxnggfGa4:4gȔdosahumin(gl1vchyby.___XZoanažérinةm+e€penci om,yilj;š:7777vysoárdevid////ʃTjXpmu@߄Υ18l{fn񠼽bho`koX,oci' 2m.Ԃ`čívenstRozlíšRdáZh9p sXdkdkюxY0opnosťh,ruh|ltOOOOO>TenokremɅukazjjt8@0„kópii“ matricxZiQovpájappl ȸtitvorcelbor7xvmYAoApouva18visthonkXtny"e .mphuhu`vlas7/.˂MyOJ?,ovnY!y}h uYľalӈ2߉vaxvمpazdielA+a/X4ridem.ujP)@y낐l@ehhdiacYhierarch!!7ptimálnosti,akedenbjektôžerejsťotavuMibaoinejraórii celmnožinyptimálnych,pdpovedajúcich1notlivýmritériám súbore.ˀƂýberu,atriace1hierarchickrganizovanéhu_,emusiautneždyysplnearaz.reiahieЁé,byocesyhovplspoň émuوstvrípus(o. 

Mvzniknúťituácia, юsurezukoncepciu «0:2» `1g2:1f34:3f5a( druhý|_2ǂx4:4vočiois@u.ocia ečcihoduȖd(len: ulb>ojliO="2O6OOOϊOOOIğrôzckډíXZ1yo antagoxedzixmiňami.Ԛঈprinajmenšk pádPhityamyslexoljathnaovyššЅhorrozpa5.rbitrniHGy)((od(oboch)"譱skôri馁Ϝʌe:od,tor0vy8rAbmu /ulגOOJZ napísvyplývalgodyn 1gramɎPobzok č(7,lQXypoutYPpomerjasnouážkZke@xivo C(0medׅׅӢhjab`akjormSt.j.Pjesoau8xXúlu[um(ňsQBlayno-logtáv$Xobecn vklad(tejtch薘Pt[iÀjiacriebPbosoby#*.eȁebQqom`vstupdopX apríxbݽ8uei`ei*odelovڷ0mbp:pagebXkxטrcenterPfontzX5xb>15.ֆ׆Ӝ0Hၙ>Potomirebapomenúť,koaentoektortavuenil minuloXočas čoajdlhšiehoasovéXobdobianosn(objemnejšom)nformačpozadí. oomli>(metódklinb@vyrážanepoužív8hocjrvencRhora )tolerovas ciPoXC0du rozumunimiPjXokolie)
oo6ϕ PamätBoooiOKvždypoved ola8á0NeO؃`gzc úlohhmnohPntpbe(udaC:ohávôkS`exis0gbkaé7smodlitbu( izmyslu2xJazyvoQq馨0byozorp(abymopi`!elc«f(z?oo7ϒP؇duď!!ho(-prijakoať;ebvezmsz2,a0plývQr؟v9u(bHyȀ8{tavu. _oonj8njnjnjnjǀόnjnjnjnjpleڳC8pvid8 mi`ť>yHím,a/,n 'lntagXmW`zt $kladvzájomnxvle:ϔX0l anesewwšíoiimd.ֿ0ejnformɀ0wwrbudnevyhnutnoomocoHprekkv činčlka. ϔoo /ul>«TyXnȃoytpu»Xorillutosrik,pخ@olm“Xch žrecelfskeještiarnepolónovhohrámu120 /:ׁׁׁՁp>.  lockquote>Ak takomtozájomvloženomrocese «vládnu»ebiehaonfliktiadeniavoch (alebiacerých)ubjektov,otniyotHnuQmimoečiskoڎeru medzhop(mnolentiruhým, ej)Pretoizabúdnaքdrpsť,8@svoeh1hierarchi`ekálny(n񀎬`ruktúrY샙jhši — mäAouрrozlišuHckyajvyšš'ednkaͣm!nítojíwiemuatevedozšaZemeYôľuvodIrosenskmiluJjúc Sqchod ĽudP,PbȢRÍPup{sér`mu8vpP:ľappHáľs(mahnNv)c`onedôQ,inČlovek!Yy@bxdlvAШi>O ívRe:áZȲqudob"@o,edie{tvrdohlav邙XAúla8s užaktzaupqm9!vra">TeóbolIz«DOSTATOČNE2obecnou»>izAəu@drd ئPp(oxkgaS8ňz,Aؑi oznn9Sôznorvlas"kdsf(ein¯iu!ňqvis #XtRajákeJZac8raxakejkoľ(ONPDVTR?ZHmni ob؂6h)Zazyknterciplr 8uniP.bčas륰li(%zvyknepoX{rat », stksrípadh:myslHDƪ121]/:ׁׁׁՁp>.Ӡssn2«_X»ۼǬjuztџ9' (absolHnbez ɕobmedz)ׂctv`紹rovnajCVdrteľ.usebýbeinforؖ@ (udah)Život 0ohrh0 LtXh*tsȌacni/-v ôžey鋏o@neou)0mus@"ou1vyr8ކpr(emati ducB Zámerč8RX0ásҤDxiicIr)r. 1991ruhokQ8r2003Ӿov72674ce">*    WW3*
</br> *

Jeožné, žeorečítaníVTR čitateľioohoepochopil.. Prutkov(vedal: „Mnohéecichápemeaatojaše aslabé;TAtȂ\patriaokruhu ichjmov/dstáv“..j.XoblémpoQva tomK`psychikbbajútreb@tereotypyozpoznaava foryobrazov.І)i`aťeropapier,Z-mriályšteaz,resliacpri my2yXgóp, stobjektov,zav0ýsyPBharЁuinHakcii.kkvArHzatakspísnejaký4`iu`sahXko rup`navyazahŕňaj؍ačnr eyparameľanrtnúťvubudepP(@akom`(poЖʆvýkladedácX),ôždoplasHázok`!do8.  򡒡blockquo؁Σρρimgbaseline"rc="./OhctReplacHnts 13> kO="0OOO>OQu"1BR.. 8//Š&TRUKTÚROVANIENFORMÁC`OPISUJÚCEJROCESIADENIA.OKꉗOMTo9arzlpitejší!@ :8zabezpe)horg`7ckyvorovňovP8@\ášmЀXmyslu@c0誸ࢨsexynevadiť.΄nxičnižu`cxanb:kPtka,ts0vystli18keďau ľudHdisciplínkultamHieHAodetstЀ0evhov) Xdokonc /de`byѡ zislýmihpáno-rq 袸xsob@ 5-ciferap!hlav9(iXstĺpik)Ii~` d(8Ye?obyčajzdraxP#ww="6W oíЙlbsttno-logép`m0O"h0neiaGuRq(Ȕieš!úlohckre9v stasYׄׄׄ"aȄȝττττchýbaistereotyP,ozArCkruل؁IHv(b>M ťažkH5@ 60nňҺíl,o薠9šlo >’ϒǫϒǒNPopJštrukriad Xe+leHde{our 8)oPmYapaeó8ǂÁmate @0xXHzjb(ľubnicnezadz(adôkah.yroces@YuperDnajlepش`lr`Qsociô-.o)ȮzhaȤ`SvHv:Ђ vvAdáje`Pvot9 <>122^a> /:ׁׁׁՁp>;dXo)Jhmu(0m()
떨gIaX@o-o,modelomntelektu. 

A hlavne: neradno tohoelé@robiťogmupeboánon,retoženaloieúniaklová obrázky,koo,a čX;ukazujú.ašnLásetnépísa`Ro Yčítacemŕtve,pmimeo-SVOJ-í/uoloamiPhAootomž,툀najájdeepšNtor(budP jťX.Ћ1 každýitateľs@s-TROJIŤistvvojXvideniaxet0byveril!vyvarlaЅchhýb eXYo živI;troj@me8bnovv8eb0ním0e`y:atér—nformác(azn)"mieryHdurč;cobpojmu.Ēatočn@obec)teórX htejveclúžhpida88algoritôžeykȋzákladľaven:; žȏkJф9láZskúsmidH„exenciu“ ľubľ1ysokoinuorgzmu,9i`0hzmä,Hizl(deaka: ...avXahamorfnikysychIPuäčšinopu0Xbr>Ȁ(r">Prv0vydDVTR: 2.z13február 1991ׂ߂߂߂Druh:seňI2ooSsnIrecXl,ún8, 26 Hember 20020janҀ3;߄OOOK4y8., 29ǂ4 22߀π31aug܄27j411,____[IHi enpx4015ǂǂDžǂǂl8mbp:pagheakP烂Bcenter(font ze="5xi1PohppQV???;žnoozpoznasmunonymdiaľjrôznʏbvodcov,ezobíímفjakažd zpich,jwti.жodo(cePPpkdaxaІvhܖl#udzڣ#ancíptvorjy@sy؊ωa8šéfovlunochodovizazar`1PoznaejGy І4alos`ľudpsPológ@uňujieene.ІXetlánkovyn臠e 10ž 20oveľaj,omabezpečívysokrých`ezxstrategichCap berádr(samozmevePný,naslepo»)Iúeňchrany cPIoo[OA(čšinouaPHppbj0`jpomer@lol(symbo`"ntr`(manuPi,Bé`ohliAôkaz právmyHbaooooo>Smaobr1Hazhierarchiu1rur+j lídr`ojIaXz#.akou|môže8adminpНHalavyyátu,ersHapužb(vede-@skumPࢁt,habo ,oovo-koYrskaance0Jredakatď.ӖYOraYdhv٠ pmacov P8o lnapĺňPxžtohp#elAdovxysel kí: ulb><0value("??ojli="26׆׆׀φ׆׆>c dnícmh-"leží9e»124 /:ׁׁׁՁp>:ύ/uh?Z druhsvyhXxexe`(upinuiekoľkí\ázorrymyAQA.ajɖQ`0;#eyazakoڀradcai>vodcuWWW>NoBzďH1všetokvojas)8ci.xCoklnyetnuẙuniPrit«ox»nohvereXsdteľrozmhúzuqvp1jompopu1osob`?GjHsȂpDhviezdy ší$.edzimi;u;školsk9vysilЃp7@ކaǂobdarњ. '''' A ízPčindoz؁eboch8iíhұulyhod, isik`wvhi.on`yZlohe1p #BS)lastLu0XmiPo|en(aЉt—ultovkޟ="cerimgba!ne1283"ecindexp4911/> g׃ׄ2׃ӴGBi>O"1i>BR. 1'"SCHÉMAIAĽKOVÉHOIADENIAÍDRAIMOEVEDOMIE,br(OTRANYOSITEĽOVONCEPTUÁLNEJOCI DAVO-„ELITÁRNSPOLOČNOSTI“Mnohí týchntelektuálov,torsaohoršov ujúadultomsobnotPna,samivýX<ťpolu ďalšíhviezdzábavnprogramšportuaubiznisuemaseloočensk@blémničné.okzrieme životFvktxnieeozdielom, čixistuv jedȈhšethch,ebonejromadވɋíuhkojpotrebyôzny"kupínixuctievanzbožň. f>`leneAudčasdesaťr`8opa@í:A/iYmek vere`mJblaXȕskxn;jot2i@mɮípadomPtr"pHvíjbjhoprkT-hstogpa@Pico@figejڇxagH4PU{ecifikumb@HcesHdtkol+`iDe^ed0ba` !vylam`íčž@piѾ;؊Vdinzokti8Qlobod`bispôhre každe:davo-p88rj/@@iIsvojpcháprac(dosiahnuxB̈:.܍bT0heňa-aZ[Xp>.Rhrcmohkx?_Xnajašet#4Li fooooo">Hh8fronci@ôznYlľãnׁؔQObjív9Rd777pH Žbj0@raϊNJNJNJ>PrXozux!vihtoh1Alple?.udzadXprdzҀfunk2bu«urob@hčpᣐnemusxbiť»q(kX\nepatflákiȇH`fesionri)a:w«lPدte»''''">V@úl1sved(oamjavrhʘ¼PgraHndiht8 $8`idv e tegór(kľCmedzbomAmvôpsXlabiР yt9ozkxQxa8 redsta podniľsBҼ`eud {zoryo1hxіivyššíXYx󃀓nHvec0a ,atod@ؐhb-meQovrstvyelejpoločnosti. 

Vkut usíoličrzelová,hrlenéamotnýmandidátom jehoebštábom,ozpoznaťotorej týchtovochptegóripatr8,uému náhleocítilymie,ezoPabyokonabl reálnživote.adȄym oIovremýšľa,kPjw@saieždyajú<,geXýniShaɅracujeلjaviodhodlaovmiervoj(cháp8a鉷aspoňúsposúdiAb>`die:ícelȐHQorpusolnacharbiblcepcȈjAvetsko-XAženkul"modifi_ZQ@ľovžْvice 20Xrput@)ne.։iinformaXzocesy9zmenѣarer pvtedajP eotyp1inhzpHlemc8.Г`҄xčívala񄉵meruógBq0o񰀀xsuge6gÜdcen">*    3Z(a/,frekveny (identifikovanzostavou^)lenoovoriťj štato`mysle:.j.predpokladať, `Jineošlo úbytkpakHizliejakéonkréta stázvyčajne,AšetkyminyCpercá poat0@ch 100 %,aprí 8bo 95kko0br. 2

Pozrimeaerazw3. hor ؁Ճpoel@načrt elHpriebehlob nedejinprocesu.ižšiXumie`vepsi*fb ="2">twbwsߍu Yer܃OBR. @''ZMENAOMERUTALÓNOVÝCHREKVENCIÍIOLOGICKÉHO SOLNExČASUڃGOHČoormvnútxgtm0DxkaždIov, 8,otapxmQHmedziP((áokamihuϬιvuœ!.ԷbuddanmoДH-T četPk pup zn{8( úpliHia)e.Hkeďžrrod8P(aia`patr)߉ye󆸋qz;ôvodƇhh ďalu_u^utie0OOKʩ////(Analog!an(ϊrotirečíԂhamrchee),R,pr Pcyk؜ncivilizœ p(akXcelkkonkrét`stvoǵœг. Ďa,Hmi)rYmuPzvoj8hi,ce tej`Fvjpouží.֓OOOO,\iт.ʇ {podplyvvedecko-ešejPnchádzcх@apriekm7醗+pza %,bmnodulivorbxrafMG:sk➶qᚈ/+125g /aGGGGA77A , úpl form Ytotp9štrukcierafvecozdieledziormqdolZm Ћobr3ívatncharaktereoporAYrzme@o(GAogicwwžizručv romtaP1iu (rok:triede zobdobʇiehemeklnka)./////Dĺžkaaeb =Ã)РhH±xsy Z.QciUQas8myúčajivilizstlhaho(s@ejuƥxzriblie(Xnúhzťa8u߅ʔ.Ԣؤy9Apoh ich izvo0Pko`g,8jbraȱH`sj8fWWWXˢ=naľaodrušiz঱osk`oddXulbostarɂyna`j éry:{EbhminulHol (\oamäme,뎠pa8l@tcovPYedZdnЕzíP+Ļ,9>s ٱBYsekveniubúda,iežOOOsNo,ං鑙Mϲϲϊ//˱!celHhinc(nžedôsledzchperiodicityzväčš( jobjemunformlHkultúl `ia)ikv o-sPesyȌ1y9o0vidPnďalš7X @(ustɵ!Hadni yJouAR)zpupQXAcharaktYk$ov??:py vy׌jooooo>Gy_navjp(vXjrobV jyׁje9hmiznutYt:stv\padvx>?kvôdypɒbPsaierky'<ۖ tmP(ڦ3220s!číXz)ho sdlhšiaqIIv(kppupovXrregi1civВTenkrokimšakxi;zXHȅaМ璏w%dej ďalšejnožinyreteľneyšší,ežredchádzajúcej). 

Charakteromerurekvenciíorného dolcprocesuabr3,Paze v je@ľavxča`,aakmenil sopačný.atematickyo8nxyjadriťto:úsviteúča0jivilizáciel8lo fb (aleboGGiAiGGJOP,dHho,omuI@rýaria`páčiiac)WWT'o"grafje˖v. Odh^eieramiýchlnoXianformistavuako9rchorganizovaystémuso"biologЀxúrovni㨅izu8gene1(index «g»)3opulqi;Gn8Aelej,kult`y,genešGPiko@ـl blockquoU6WWSA8-idiepzo vota pi Au,Jdoškuetalówⓥ (___)іF''''#uRObjektívnavba__y(algoritm" NtipzYbywiHV0revagĽ itbgedividujkol܀].>Ϊ(ikltayociálnehoprávania,odmienenejtarou štatistikhprerozdelex ľudíľaypovežimuchsychiky,ž@cavojubilitu (t.j.oc) plomnohéoblémyhby! vot.

FormoeogociázodedajúcnovPomerutalófrekvenP,adohZ našdobe,yzúčastňujeqkaždýxás:akedhciсtieڅnaákladeYminuloxqenstereo;. 7Njôlj)mravnosťou,áž (nesp怳zaledky)ybrasien č`yýl 𓈆—߈obnúultúck0nЊ( sfxsebe!org0ciktoPju>ťb>iǖWߖWߋTAZ riad̖ʀ@זׁ0(šplh2hoptupňopvtrospoločenspyramídyjomnéparazitizȋHtko-si-dovoľZilebodosiahnuyýšin)ɆačoЀ8@ejHtret) rím@H8menNVvládӣXi*ߖ_kd8tÕ nik z،@Xۂtitan2zhPȃ܂ȞmQieЉokol9í.“Y Pomrؐ[y.Ԏ`redurčsk C Y} čas#najvyšš臏sčm1«vey5y»ć#ichh4neviЩec#úspe81tfére./.StZxlYЄcharmiiqBohbiӝtotoK)pr@Pmeig ךutrv0X@sQRp@tudȁjedincstomuhZuodٓea"ңmX.cրYoxkmi4;zhonr;,odvrҌuZeme. ¬yVylPnPv k y8XzemʄeXspv9reagsI@u@iXúi 572.pchpdo(r Axby"plyyGApoaPЇkОtisícr81`1k0nȀ hermetnkerIum@eX ed8126 /:ׁׁׁՁp`)mcína..]cr">*x    WW* *߂ߚwwuAkanalyz󒀮xhroȖjXajyrodariiblZyprac(lgoritМvyrie,.j.oifkoncep,, qlaéd,ЪbPzenhlav8štá1môže`bjadsQr BaievaIHsni:ҍ«Nzljpi@v9pimadeňazdyɆ cmTtЄtamása踀r amo,i-v1܂q{+ihpamä0m,tئX’boHpҡAiatB|СȀilíkend.Ϛ8povH8zmyɯraz`oxžSolitik0ؓPtď.jHHl`peX`čoW03212>127bezruktúrnompôsobenia,aloanalýzeyatikyažkovo0neadresnformácv prostr, čoedk  dedateľn(zmen؎rol?y<|g>áehxriliičdomQškole{VŠ..0k tajičítamneodbo(Hk8mickom)lánkuýkôronymAt9neuver!dmn*ať,;jeihodš)er됈n(rxmHálnychy8ov./////)Po8nmisiuurxorstva䔁moc!. 1917yával.J.Rasputinooo04667/,S97/+ׁׁׁՁp>.ʔ@nr뉰8očierňoiujPmas valiteraynespíjyreՒhreYchkʬfcsheolgenvplyvuu@`znachaprklvxxzrodXglobВcantie05008??>130OGׁׁאMڈI@nni úsp记čeliž nuoȢȂ#hraovnapň (288@4)rdaslePkaҁ -UhkétrónQrcivojvoduerd@ndXvarajeve.eďžvôXz@os`by(Qpȓ(`PedȖIibelegramaؾokáxdrža dstupRa ny`muodaxHxmaokčasal0nskق enrven團aBe vm@NlajWov؜qtr:in(vIiϜA肘it í. Tonceptuqo-iv)ym1pokrapH@oku7akt:aHum0ý.Ф@il`cpúdajcؑ0I8ýio0idiemerag hhy.N.Dx„TPHľudu“.nituaHofesoiC.Cybi 24m27ís.V.BarnP?aف`0-tɉx88ob@ýsؓ ejínznِezoM@l:א3אא">«<...>ԋm@sh[oniverYBZiD.]ׯ77705380//__01o?7g7ׁׁׯ74`potvlosȀ@etmiKrkguntqchot0ía[Djun-CH6412/'_ׁׁ׊.Աq8i ňýrazstarší oo9áže sXiť#o1a8mpe( samoOlq e v hodnoteníúčasnejedzinárxsituácie.yšli Kostromskýchesov oblečprblázn(žobrákov),kobyeškHRpomäcov,apsažxoskvy vyhľadma. <...> slanecto ľudvdobe|a@salaámestia ke,torýmiP8rozumel priťahovpozornosťUdivxmnmideogramamioebouosilG@Tovrca —oľpkaichailarugl@niekko(atkposadih0GPU (*predchodKGB*)i.΍0c, ž$onhalAo.uhalobodu8esledujú.˃+`s je8omY(:hánetretoljaiem číta؃chápaý m. 

Tavzloosp0YRusvdnuciruskvetv8Tra(xDjun-Chor]eď$,pieracnšecnúaHje8 južSMongol?;z0samtodkryH j9vejšíxXnezišt1i HátnyXčiniteľ`bPvizmum@1aoytm.E.DzeržinskijzV.D.]ajWr],k(ȊjPЀ0íle t i)tom8smereلtedyaňbsolúyizchroQrj8yOOnitupXhlbnali,širôjС.UrokuύȆformálijsvojhX;»133 /:ׁׁׁՁp>A𖁞a`cyyraaď lupra'$`I ďal٘҃(vlaiQrmu,XflآpQkX8敏epȆtič,]aYrm,?>o cy2vyiblicdoktnybuЄ@abiasov„`“-otrockڣ1múlohwTXpڀXyvȵi`spóiIHPsskupinb)rudnteg!cbibotfragmentI Qpepsychik nožPaotlivBpXáč[(` ľudskpdôstojnos`každ:zchGGG06322??oo@4OGwGׁׁסGR.ְtratiˬoxС{sledkqoyyzerifér orgán -ha0 @vykhpadač"pIrOIq.aapmšXd耐sív*HZSSRrúk頿Ș75v o .Jlblquo0aTidobPhápať,xB ôžuyvФjomBP 1auPaYvPenaD(poruPiader`retokю@__[8(mȅ(ΒjP8druhOHa avodIx#enّA/GGE`s"Hit)`ejxako:ulN*p Hu1"??<ǁ/πˆ dQ@yޗ҆pod0žaHskPlužob먨tح8mbsou2W;oiliɍo'ψ1em"lign="justify">a tiežkoojamenurchitektúry štrub služobnejopkla:,očastoréhoaytvárajúlikviduqfunkcieeprijateľnéreedných,vyhnutdruhXnyvôliozmiestneniuvojperiférie135 /:ׁׁׁՁp>.  lockquoteoČoakilo!tXzťahochedzipxčnosťou,Zmi znacharovoncepcií životaorgáájocid čias,8o.V.Barčapísalvedexist,kremHskut,0ošku2emerutalónovfrekvenbigicxálnexaqrobil0cmu u? —ičoho8k`sobyotli{pozí`v#enahrami.reAaýtame,môžrinť ďalšipeosôb,voriaciládnucu`elitu“*omPsystixomH>?X0">ujeďspdo]yiRľúč$t(m «z਀Ї(Ce»,aYirh«a(,enၑemusxbiť»,(xv{k revdlЂ(no-trebľsЀblbytxomaekxmdrv väčšiQbyvxnebudea 0dola(ɖȝps`銀!ymj PmiOHaniIsas0P`vr.773Kx5eX*šetkx腑ukazuj@a(obr1)ApkɆ0ς͌ahápa񇈔!#,`sďꞰormédӁ`zaXvBrôzZ:epשӂ0v0ɈúkXnikPaRgv imfiqǃZןA`X`borovtiky9" cípȉ\Xleh!ahnic虈okIpi9«HierarchX_hWz(;koľ m(byЃazabuXk povʄ;JeboupojzWYompete.ߌߌ>PdXZ8čnok.J.T8oa136!^a> /:ׁׁׁՁp>Tr8qslužbyodľaririH Hhberyšší0qdnov,verejnvNezavisjǒ`tedňa 19.06.1999.ý čídhpHm;yrim va:3">«Z (po!)kardmloloh,Podišlidam`uh______ZXeq,PvolY?͖l(aparH7adminȀciezidentprvéX@formulHIxiadavk(musspĺň"̟2 metPk`im?bQm,ȧHS̃teó(a(persoukisiostavearlpd؅)ódIvyh8Aľudsvalít,1at‚fesi9poph2,`Pz`meska plurP#31»חkovY( csItkažd0zaXvyjahvlnoncepciuivot`charakterickpreanúivilizáciu. dôsledkuohoäčšie čienbmnožstvoouekanej «teórriadeniaersonálu»ebudeungovaťri kuseplikichanúpoločnosť,atcu iregiiwii,oXolektívipsych@u štatist,pisujúc?u[inyednotlivcovvo9Atúto70137 /:ׁׁׁՁp>.  To`e „drob“,torTon8buďvidí,bupAu@zaktu reusko\Xmávou».Ёne@letmetóda, Ps@av!ká@vP0ipadziu蒹qznacharskýpkla8. chȗ ckykneypraxe:3">«Va`vyskytArincípy:sod 4:cojÚtýmjejším«ovlateľVoimyšlienkɂXnet:nadvlužmbríčXQgT0pné. Pričč@ovti»nhoisciplíne9 (zvýrazP9amicte:etomurime).epojmyk(ieme,Psynony. (…) 6">PohpȆXozravy,jmä,ozmie0djľúč.asHadavape9@P«zléhominrakaz!, žbyvhncrivšakQmčím?Ӏonk0tpi ľp@+Bɛɇce?oded,okn2-(֎),8Ѝeroza0obilԆlť?» Vvžd,ociUusíVyúmyslȟp0bomkρw|Jodkň(merhoršpo0P1á;ý8no-svXHzoydatkvďaZhobjL ne pbrxutiiel|8p0ʁ@iHmnovA!áXal0rhnúťId8bez rJ0s8Iam81-ؒZ`S"al膲./No6xvyR@}iy"ibiôzt8r:țUue(؇߂ݎ<opísʕ`vhdemN.N.Mojsejevp«Navrchu (podľHontextBoera@ii )žediegaunerdliak,tam&80!ienPeȁ )1I8٪n9íykrajiuje8— (zubliGorba-FonduІ0vb)oesiatrokh,oskvH«Al-85Yr01995,aa48háklad 2500 tlkov,.j.Ȣp@Igrifh`u>gwww>IÓDxlysYnaS škodpJy[.Φoz؁ςbud`ve(ohdupl!tIzvyšSamohlhIkojH h`k8ajꄘ.ԋq̔dividuHhlenup;*׆׉rpviz)AhPMIag>A pxdrG0,AzvvzdaىjounakaotisympaA"kўpȦiu*jgٚzyťaetch؊keďqobrát8jd0gitácie nastoleniupravodlivosti prevedociálnejygieny,pierajúcaodporue-„elity“,akoudeazvanéyraniou,ašizmomPotaouod. 

Taképneopatrp Xcolor="#ff0">138rizn(e቉zeuvážen1,ነrobil.N.Mojsejev,yxhorejmedniíjkrutejšíyšetrovata9majstriuč`aávnych časov. /////V článkuichon ďalledujedsek, ktoromúčí1výikyheformáye酐dob8yseľným`h0s) hdaťminuli.փvICov@:ozvratárodhos st(` systémčr)k`sloboӒhkӂnikaPľaptajicudzím (&ajensk)áujQ,ȅaetaviloarazitHu «ýru»\neD YznȂ0c akvnkzYpy«[ȋu»lXníko(Cositmikko-kulackmAsvЍ(z ($bdez`9spiH٩pvenmi)i;PpcúraЅtď.omhHver:3">«Javktlačúneíšegǩǩ08876gg9w_oSׁׁׁՁpX—+chyb0dô2mnohRfhnqjhlm štrurnakonaporgmxechviaa1.oxdРjodbox#aaіdhvim0lȘhtІbԓ1(rj`ešxlyinisteiQisií,áddSIXao,zmusXj(*iaphPu.iázasad1(vdy``@zýopzka:K á...pidlYchXzaЁx˜rez0ntHarhainZ,iežianktn`dres0v`ePkojLjevubto».6">AkoXh1@ias@ȥ.V.Snenelnymhjm ÚVnucanpblA So8tsqVㄘaXyoY:okou,ňužašxF莧ri0Kzväčšaid0h tXHu(nieɒAí .ՂomuAiu␸cuحklá,žjHíslušihvozabezpxhc4@draXrôz8idrojmi.ďaȢXémuJtupu롉oblematik0ch^@u,pj{m tenp 1amduchkio. ɌCzl`aenh(((h߅Anex鏹dvtohP,Y۫u o___09295WW>140g_ǻ_ׁׁ׻_. ǥ0ǥǥ">T.j.@QyhdemokrzXkoľvekЫb#ga𰘦meRIK",iQX«d(((pom8(čí hlxe@hľadu,ko uj(hrehzu02GmyѾ8siP), porovnaní týmepodarkom,torýznikol kontinuálnej činnostiးstalin8ov,očnúc.S.Chruščovom2acladoreformáhmi)1990-tychokoch. 

Jednaríčinfektívštp˃xérezmuXalaIže.V.S2 bxkarierVbyovoj@o`naldľaázyššiehoedenia: mozrejmeohdňI,aoberlasuťou.atiaľoiȁomtystéHvyskyziiež,oneuží.deľzodpo胢lonéhzmyslymžiapýznamXevotl,dneslúžhkXámkaupЇ "ncel0pSSR ؀ޕukazujђreRaktyčrôznyľuď@kvônevyp𚁇174xىveliakbolupá. ϘϘϘϘNoude0hri`o archit)Itrub —.j.Pa8tI!motTXonIdeh0úvisH PlyfunkciHrit0ra 0dbehmravYsvetoroz? 00ž 150v.Ā8ncpimIg@jA' ýchޠvz2,k(u@aBšetkyhypyA1)as  Xni9árody`elSovietskZväzAaXťazspmioiicko-internacvHrevociBreceptuarxa-TrockB@nofaSpseudosociPIglobhsahuW> Ďj@kračuje:|3xPoprimk0tn9občaўisod:cen؉Pqvládorg0bčrťrmodelsrzQiP.ΟtoraňP(bry@0Hv-meho(v)SnHe (9)ts8bezasqstragierva@nee 0@@sle»76">A zPotHu@dioᅰ«*»?·wy ujmP2x @`зᅩ(!mm.er؊x'˘(bp`rPimyntiÄproЂǂ„р`eǟk߅WWS^Rax.p|pr, n ibadobroeľari9p ensk0p1`iq@ľh@skutфhre0@h(wv>Keďžeevžsubj4WPozhdu\om:bognymndruhjmôž y`QvQ|lCHiahnuHkujpatrq.Пtv c`8x`danl(/)b@Xؑm!0tiaXmazahraničí0XhzJxlxsYxy w4blquogړ{OďňuqlaHHs0Xk QuciiTyvy9vypracov8z iqum񧨇ni8Lc@dv`šasaӇOכO׮3hXp blematikaytXahrXsy!P1neurlh architȶYQiAHi:熜3">«AڕsЫl141<耒 smallAupׁׁׁׁp>, žeasováespokojnosťyaxarejavovav požiadavkeamenuládylebodstúpenieednotlivéhoys(postavenúradníka,dozvediesa: aký štátudujemek(vyzer@ruk rsúčinvšetchrgánovj`ierodpotiaaždúonkrétyec ӆ1ehriacYprvku.Vychzajúcxlasic&iek9projekt0veľCsy`m9musí؈9ypraci`tteoretodel$z rčojplnšodžaláXYQ0z báz剨omincípy».WWWWWTu0stel`e@CuzkuBA ak «»ؑ@(atk bIívnehybX vytvhd(nalFnyechz(Iiu("doXivote0„spie“tomeď`6m:fung?ߋ"0">NkôreQb`m J׊׊׊׊׊׊,ᓓaa!ilímeformorovt8častčenvzťahHRusku,porudeálom ľx,!dôsledpivojimQȁً,x؉pusnezlikvikApo\neumorila?Nob(inekXtSsp8obbya recepXIozdraČotýkغJڹnikomdrozzxZť:jadx󑀂߆ppodľrȁ`oл@yppadalЁ@hvpPX0htoh)KatisamoľúbshA ./11hlb slogozna;9a`yiôznpdi)ARrôbPn(cHzamýšľhoXvšet蕈mHužhdínedoškoliológie. mbp:pagebreak>2.Љ_YbX@rX)MzaP!_h3o__Ylovek@sféreemInPiPamdi nlenIȸdliš🙲iteľ9r!tЀX!rg⤁alejQ5m.m#*zem%trcaac)ڇPHxT(ál鈜áo3߇χ+um8dnotlivcohryzmyslHzťou;B_OOO4OO="0pt">«intuíciašeobecne» —tko, čoa:ojli(ul>prichádza뇉mukolektívnej/_ooo/.3//g//φπg///+jeloPonkajšímámea posadnuto, inkvizítorskzmyslelova; /oooWךך׈/ω___XBožieedenA riečiskurozreteľn9 (Z ru),eHznéákladréhoreddjúceh s výnimkouokuxkjavov.inik@`doudzy`ek želaniuў(vôjQlastka.ߎop'">V`{eaždrinca@žXyskyt ť,ípauje šš(uré.it`káavy(Ҧ9zl kipodriaď҂ystaphXprocesevorby(p (0 voasici h: pזט??/Ϙwwqakv a (inštty),䊩Secčekuobࡸviertakboläčšipod`ločenstvinul2.ɛ8ob>kctypeX>זog/GGGϋGGGDdruO0kulttrad`ie Pib>uǠ%«zombi»et`ҟehoq9biorobotogram넳HWG dov,!kmQurgਨPDŽsťahgabyvavá`u";j/πgggߏeߍߍtPalebo vrtW,Jt`monic (tYakz#«sv8v`ulisie»:ajlbiblylíhondimu,uzij𪲚harɂ`sntológ9oJsatЈȏtinoh؝iticumelAšpor@ajogínHmá9 imqهznaios»)oooo__GG/gggFDyvexdifi0,чPϩ7oh cel@\R_ooooﳷ﩯?狷/ϊggo-koratívnyь0,laktor+ϝYmôže@čň ť낏nxčindv urPaspe؀Qrip(2ggevedúciGooooo׊/׀ςggg׌׌ש -ividu0ckýodÀtyp,ylučujúciožnosťehopoluúčasti kolektívnej činh(stava3mimoč),leborkjednotlivca tomu@byaujalhzíciu „nadčloveka“,torémuausívyšnáqpodriaďovať. 
oooooili(ul>ak8iatal@ka,Ȉ؋ob>Ľudskýypežipsychiky.0>deinorreXyala@dosah؃!(pnedžerskomeku (eš8xdؑatpohlavnédozrieHia XbúdzEchnXin`v) Ɂh|ísk0tabilitulati142 (\vŕšeníhrocesuЎorg@zmupop8Xuž3[neharakterizZá UelHďalšpxvqaotXoأjach,ezýnimGoFp6">Phdxvzťahun0Qiteľovboí,ئdzpyp07juov;xd`t၈enIvoosobitǕǕǕǕ698gg3w_oSׁׁׁՁp>. ؍ϵQakjemj qvBadoHjasnenietАAt!ús(č,`eoheexistpaj@h@:L~))áȂibiehٔ葠nhĺbavHdialógx(zmysleԫvudal.ּ0Fdáva0kazkj)enciel!SámrimeraosuduAúrovnirZroz8WPblematikе,Ȅnevy*VepčB.Ćyʁq@jmrpo-eticqւ@čívJCodxaPahyšlopkry odieb,xotvrdzuekvnavdrXXpz ukúsiAlodxekPpevXdržíhekhoraiImnam8amŸv//+AkinecsZsxebnebudpopiťyKďAA0íhovor9Xubeۅ''DruhQIčist žhpoOou,0eboꌹvrhnreX݂8Xvôbnemusppáč0.kJo0kآ %8پ ksny Clynúť(,1"ikProdzPrⓩhxI.ej0meȍyɫHčozm2nedokázahn H8tlivcڃС`najhlbšr(@isl9ditu(akult)PdíQopagandyntitď.ЎYa Pvi (d 0jyvHdؚdXizmu144W'aO:ׁׁׁՁp>77?77?Hrchrv xzlxurč resy`kyca.!R'&vQ)khex`ovIelinXt.j.0sajrebaxápqфbRoeÀositeľomonkrétnehomyslu. U niektorýchedincovHierarchickésporiadaxlož遠psy(kyemenné.nírechádzajú gia druhému,pakovane zvra@, častojiactaeň.retpsae1osmer+ne<.ormálnymsobnýmozvojp@lovek!dvejoiatuku (*t.j.!zviciremuLJĽuds8mu*), ؂aátaťsouzač hmladokvŕšuenet"progravýarg0zmu).քetyp@wsXahu(ppozivna8>Amočnebehosy),qávisl0(okol X,yt@eֆ8dr 0ýli,Xeto1oes8uďm@kAsami d[vAch:ravJ,yšlienky,áy.HaykeejЇc0grxvotičínfpznpbi t9vzaldxu1rl0aqIzrejmxkX7{xneodu).p="0">yt0znalru|vfikácšpeXli lenpln!0(ysoqfesio`stntžXv"ps蜣í01$,zomb d0o`75obomodEí.Жq úr@ňDžæb6YrôznЂ@neštQhovičomi2ecžal Čom. gCNbsenspôi†1akejkoľЌHol ens dôləHaobl8"SNч56145]/:ׁׁׁՁp>A yna80uؤXkš@eiológvôb8neilivede)I)omoaps¥ ґ8qyIsfé`platy"ininkt`I@okreo@كxhhhkulty —y @ša1inr p9vȂďa@prúdЂgvyXɵIҲe3Lۈ9určyمv:oeznimtmihálЭrtuaG029ϖϚ6ߘׁׁׁךi>//{skôr,0nerozobnpy٨po9áturebajprvjasniťm萠 avosledkuŚSpúvaatizenHZtlivtPiackladypP:ulGGb>korporatívnejry pot čdémonov-indiualistovvôliomu,byezniXpltu? ojli><ǁ.π́1em"lign="justify">smerom Ľudskue8@psychikvymiznutiu1(aspoňpoločens0podstatnýchejavov)všetko'typwtv dospelejpuciio/ulψ74V závislidedeaútotázkuu0rincípyádrlitP.3pτ">TP0riomiť, že1súčas@ li(PtyeQyOL,Qz ktornihod`ýek,,ovýmeriódam,eď1jedinecvojujemoЋjeh rganiz úȝJzobPPtochýpxicoj0«Č »potvrd2!ja aifik8píȃr 1;1harerkyiXnzjY!znvckpatológXI Ɓmcpskyandardovpsq6zavs!ýPňodklonilAp0uličkyPAe/)toh8vP$ideľbčia0rovno3paulvt múožÀnénohéločiny;rátanelužobných, ktoriajmasovejšímeazáctvo ozbroje҂žk(krytPahbčasjodporovadôstojníckymbm.  

Pritomermín «sex-bomba»rebaሂhirickrokolnoPahchápaťoslovne:raň(adhoičeniaejivýfektôž8iahaažtovkypvudúc (Príkladmiato9ômboliibls`,alka —(tPkniežaւ`ipr)r0teľausi).yg>1478 \a> /:ׁׁׁՁpJdompKre`m-qaahu777ionkurencii9isebe2mamHk0.ֱultúrHpčrxdeí܏vojetťqrev0,(tqvcelko(px@,šetko-.íXikrpihvejav prôzn2Htoba`:(xiddo#nsIvysPajvo;QHq špecif8yväčšinouyulgarizmLx()/181708ǘׁׁךQ Y`0">nih*Ž(veete)E.Varhanoskv«Nauka»,X1990tb5oz8dukcska@jpestét9Ȏriarchátybolaؖ@ @afr;jaskyniúzem8dnešxAlžír0:4'&Š''%OQ"1BR//Ž&IVOTNÁORMA?LEBOARIKATÚRAPVAGÍNOKRACIE»?7׋'">M8 omaXítom.ʼѱzabezpečtyl.d⭈xkdýenHv0aNolhkľtPúdQlaɖejѿ* !oloɂ ta8í,ʭXpotápXhadicči:sH"beliaľkovRovládaob؝ iahdpkunj(enaupazHykom!ázapísa0:׃ǃǃ>«ZodvihnupuH#trebn8chy,Xpať ritug8o:8aHjmagfunou;nabššsilyduh0QcXrevov»6">Jx 2ؗozajnil@jadrimlienoЮؿeími!aminovylúčvted ibariJvagínokraciu诱ej „ženÀa“akmerždy (vriamejomunikáciijaiaľku)iadi „mužjakovojhoiorobota;čomni(nemusíyť «samaebeaňou»,HHachádza mocioistého, nujeXdꅠtomx.  

V ka`xprípade,menieden0pôspozna opisu Živ,d8ledkui plecchopnýbjektívnebrazitresah1rámjePvlastnI0@#dokoncaotirečínázm.deuatrtuvagínokrach@zákl vlHspoločnovierežimusychikyčividЏožnyjadrlepšintoil ľuďmabudnut@autorvPskalAkbyggggg">Tztrebpojs úl`uirodinyyprvýchHh`itich eúčassveak(tvári,pe0zjavnte.nohéodhalXaeiteľX`ah(vyÎَdvídafphlháPúvs rôznytyp0ǎ•Av,vajúcišxti funk •(pHpbomil1kon؀man@l”"nu* mibYxupimZíč1om`byre; ebruhiaxntdospelʁdegxyPiazliiranve`(rozkazuќHe,ac\:tpeklo` ؄«mam@k»yk(cér`eď P0oPz0Јetstvv(šetpoaďatiH߆ڊ2neotroctvo.blockqu6[Akqoskypu+démonXkas80cenvzťahyl耘Iinc(Hhk(l(dKpqoӝlaňuorCkeby)Hdjší!inQ8ProvnakininKo-Moch.ʃsP0dihosudovlyhtď.Htedyýsam o{odihޣqsheokultúr@ozosaY#_owowrPaz5(mА:`hocformenbvpžliX@jmäCqzt(ten5Riôžisleať vaa sevod fektCzn⁁«el 7o».re8loos؄Pbuds aydmxnepokojoblbezpIexurPQiovoȺ)hmedz:i!r izika9U`padex degraɉ:ak9oveň8`Xš؉ohlaty149 \a> /:ׁׁׁՁp>+؜i ;vďaXemaseb1tida:nezávipCiaܓAsvaxstdу bvybitiao[s؀xhľhkX`uaakč ČeBA(stupc*Ze ҲܻЬ8P`sväؒxojٞz zro0#vX)p9neGо0 ancytohrib žborozko`,hci8partneIzoZm som.ǯϓ+ϒAprac`Ȅodd9 XbгXbiznismvHvjД(yrjasjavivie ȗ ebmuGGt"idth="À1em"lign="justify">Škandál USA Monicouewinskou150 /:ׁׁׁՁp> prezidentomli@nPukázal, žeúčasnoH (r. 1999)a čele štáttojíovoriaci,ivilizácipvydúrovaný „opičiak“.oficinehorejednáiaalavozorťmerickejp@čstredilato,iilllahdXísahHaleboie,hci0uýmomtejtodaljeVw(prizrhositeľ zvierdémkétypuežimusychikybsadz@vyso`}eunkp,Dbudedhphxfakt;zaathdôvod(bxdoHlpaPmusubje!AerzasP.  xZnXkojeIej eodkryyuz rozdiHchedzimiov,dtoryA9ka mnoh`dpncaLliútheږn kȔannYexHaaitirškodᗲbezpeHto9z ihuhľadu iv1adnnijzťahniu(slubhiní.ásledk葒hooja9,t problR?>`úusietiHezneej,(žnXiormesvedsp9) zby 0 che#,bplymrgP0}ne=Vom RuskΜjҁ@Ǩ1!uuxi0pxívAšaýhodrxvn҄ ɞpelXZápm>N87 dnotliv1yôzn8.͝hmitajʃ ??bývclhšȪkratzĂh|druhnhr (#);aAdegHiJaAvplyv isalkoholu,bak@narkkjsyđazReC,9čX tzav(ruktp8~an0gքib)m miinPin vuXnI@SɜX/am ҋ'#nevnaqs@k ĽudsbגTakxsI1všetcidsxrppôsob@reagu؄oájom xlod@hmot.˂XJpneヨpatyajolpvytGaXhrnneGGGGG>Exisaindivid8 t.j.ʶٲapoHeXЀlcp-mep8op 0d loveka151 /:ׁׁׁՁp>ljڲao8Ы PmychrfakobjeВfьmysl`8Biná8t] x@vvecel(frag`tuR!cen. WWWWWNhiek3kupi8ddavxՕr[P9eb@ )";statȂ/+CaHmodulyhkonktnymýzn(buppHhqrckyrganizov؍Wc#|Z73ꥐokhuHasovZ"valu)aždého rôznych ľudíejtokupiny152 /:ׁׁׁՁp>.ieinformačnéodulyredurčujúhocesamoriadeniaolektívu,itožev danejeisponbHloXoové,ultúra druhɁ}ýmiharakteristikavyžarovasvojibioí.j.náHenatortv8Pdstatu\ovMim9M`inila0YvňopIbieha: 1)rzele20striedkyy (cez@ypdiá,Pvzdele). KXneomi1koápemexobjTygd9dliele(mu@enh analýzkeďžeragtsahčinH0avbdach:dovi o-toaletapublicyžfunda9ۈ0eck*nografzrozumiteľ9u@zopár鄁gov.ʂXnXekebpy8dokážystematicť@s9ns—zerhľadáybn`stv8ci Pvyjadr3/aopzkyXyb8c@itomQpSkľúčhkecAGGovaPacu.respojn nejednotlivc󂮀xاitsituchjverejyamJzy «jazyka života»*ك2tie môž(yodh@zmyseloho,HoXs. P0sahune a*yexAten@,8ňžneivplyXsuezvnsm@1@slpm[zdovlSѰG/eodpBXľ g9(apoznx`o-algtmj겏tiaXۉre8znadlhodob|aáujmväčšiny;PI订•ePOvšP+ 2Ahlachcúchn9{?99ed(as 7ymeJZBagЁ,oZ?8.panہl>A št=Rb bútɨqaxjTɋ8efaéa iА hPýplminu(Aias>K4dru(GauXɷôkuvoesmírK`XyšlienkhքiЀPiato YHczd ňhle5)153 /:ׁׁׁՁp:udprv0víj;Qn8jďal-WykLnyhHačlku.ne „magnetizmus“,otHj tejhknihevempvоHWb//ob  st8v@hșs8V˚xȴlzykȗ cPok.ozd`ibaZo0тWQ«/0modulu +pokrث9`qom»B0h1aj.kremh 﫲1v inforÀmačnomomineepôsobenájým, že tejtoletiyšlienok ichragmentovaarazúčastňuveľa ľudí,ytláčajúc svojimkaonkyných.ritnaozdieldtolovéhosa,deresurčzostavarمXtvoríbadnu0forúeťaz,akkolektívneveX~lcelénožs !ýkladov154 /:ׁׁׁՁ/u>,Pz u aWCútržkovichȁ|ďȂIúrovniiopoľovejJoty ("i ej)Každ?̀rlietpodZ櫘cesy8Æňbiehe(hQseb0zvväčšinukňbiesostupyxcudzíLX$cdviazii +XP;ípad7-mxiHxЌ➡e8ȀhýbhbсϮaemodul axmraom-kc@iierarchicd"8lxiWzYoaHvšetHy0WV\Pgg`.Pstohdôvc demokratiYreyQRusku:`zX0uhzáXov;ílišzdia!dov,`boiacci򀹌pkXtvec(e;H@var@v0lastnšťave,jav KSia:8Ж0炪klbaniciWWWWWNoť, qaoh\opralYtئMobsahu@veľшza 8eniuGͿHv8ؼH h&uAߊfragmentX)angpss )ko-dubly1550XQurčí ďalšíivoM`;9JďPn􂉥2e"0zavreto`,nemױӚrvjHo~)OOwv`!väčšinypЈG@MpHh4yPužjed(8br8 ka (s(o)00zk҉XXllahodary9gramHpѓW sataÀťjo, žeedinýeopatrYfragmentyšlienkyostačí tomu,by kolektívnom0vedom8zaplniledzeruQnejak(informpvýklade, mdštartujeinnoséhorogramuamoriniapolosti,toráudechopnpzni`plodynohýchisícrrozvojaultúry.  

Prenezabúdajúcanéominoeaiaciplyv)priebehdalhílovekuHyozoZdokoncaolastútržkoXhodok ix匰e)oЂmonológipredFm «Ja»ebo耸0javvep?Xateľov!ig(édiách.Asmehdilitálela,akuvTovaY?rovggc.kPՄzH蝨život_X.nivusk dejinyCleiekoľhsPӋpYompohľЍ covY vahevteaznes,P5aždopنCčsdžaĽudsKtypreПpsychikMimPo@Pvzťah xٔmfihcm8-„elir“blíz vz`lmhrh,keďB `blematiku.˅nesúyshȀtvr rex156 /:ׁׁׁՁp>ږ* yZ88apo`Pa`:«P yrocXpiaďYʎP,yBoRXchaosPharmó.ԠhyývCšetcirkPxväXch»1blxqup6{R8kraJnxpiehvysohra`dyJrnYpУeϊ ňouaىrommet8(Pvyjadr;pah,ezXrp3zod`coex"ciip(lq;0ambiezxi ž//Kǻjhrckyrg0`:`skupYgp`Hodbcel`ľptvo踐_gosrebie8y@vzájomložaIȶ*me cIsvoju XruPruQ uHdȗXJeob٥riXknoꤴߕa0šX,ȑ`y(rju 8u8Cq ôžebjavipbľizäčší؂gh (XpڏH)WWW23063OLim7 XGGGGׂ7Ǫ/ ׁЀysmii,tq č(ek)ča`Vesr"eb!bjutuYjpl왂Hvy0roeu `ovJdetai𛹝htlivfragtov,8odurčyosobitRvșháppa`déhocaphr???=VZyypyȳPpsikydujpčb,zúčastňb Xhej/)vďaka1maJplyv2iklj. No\Yp}imhpdOHšanbIoj@zdde0olyGGAboliPpр0 .rhX0iaAjbihgického Àdruhu «Homoapiens»,ak kolektívnomevedomí (skladajúcsaovojráznychragmentovpvorenýnositeľmiednotlivrežimovsiky)xistu8 zdianéblastiamäteinformač)masyyp)Pmonceztor قáciaedzimostatneracAciprogramaXa podďakaomu, žeôzb acQbypríp adresenej. —nalóg(z Dovanpočít8osysté.ЃHAaj ý` H4*m8t8 ľudspoiosféreeme. 

Cel,aždýárodociálnakupi@nesie??pmohutkjerozmt_؉`prIe(y,k9nechctratiť,ud rebapťenp`kúeiXjxaspv.֑ktuYknihaeberiyipomerekven*0charȁ8 kYcesX׈,Hdm`W`0u~, h1durčuvšeobec8?riadeYspolp0hAízáIRjavehoia,d*Piᑚ'#IozsahIiroveňyčlHqxbo@čin╀@dupkalebi n. Lmbp:pagebreak>3i zioanĎpjɈ(naslvatrivrIitЉԒpPCvi cháph)!ab kjhe@lj 𝹡г"Иøko-h؈0ck␀aaiґmnoho0tieNr]nimurobí!udbkuQdefinímxjX___*     wrggyAIpkȎd XbuďdĺžptrÁ`ódymit0alneIodŎu (pyaz`a<ƀfontolor="#ff0000">158<> smallAupׁׁׁׁp>.nýmilovami,ednaekundaelevíznehognálubsahuješetkuotrebnúnformáciuaytvorenie 248bedúcichHrázkov.  Noaždýakýtoazkladákvenc«riadp» (vodorovXčiar),torrozložnadoumň iťiovkeelistvЀ.vyčajneo 625򄣂 enáber.oname`, (r\aan`bude 1/((pAkI`߉ҋty׉ omrijímadlišodejtcesiel?ny-, motnéMaIjIspvnhl„ute“ЈЏolHvih@1toho,Oešk6`uTjpri2Pedbieha.ogggd???9ǁρPneinXavɁ0Tok,tIHchádk ne-mu`u'О 裎/*dohromady:áraj٘N(tatypxpli špecigombí aďo(a؀7ia».n@žuXčYpar77utxtickyɒdipxis)evedieQiHkódíu.hchcetpš)ktY,$b@mu0vjtíššؘ`nouC(alôȂthYAichǎ=HHc'߆ه:耂počP vôčoXeň߂ׄf);a(h|obj!WhPjmn`b* 6;úontrasmedzi@herǁfaodyPatď.)159 /:ׁׁׁՁXotôža!@8oxӲȘטZí !ne-umiestnčasXmter(e 1 /(625160o?7g7ׁׁב7>V Koncepciiojezpeпi󾈦„Vodaŕtva“aпnaslevrd9:3">«RezonaԠеosci؀javy 0ňZvyprypXbskúmphzyitav@štruktesmír dvojP8súYtiaߔkladHodp(d cihtám 1021cbojAa, 0:1nePX*bopozHmRtechnhaplikrcG6">I# ľubľo̍:τs1~xvyäčšíjoȃým.ڂɃHd»Xateľhtor' _aayt tkunfoˀrmáciuízkofrekvenčnéhoozsahu;leaopakoejde,retožЁozorovateľdokážeovojom~hLskúmaťšetkyódovékupiny,torhšliysopočasvnakintervaluchpolYu.ˇ(mhotrebujm_@miestnioGF,P OOLvyžadovaiac,`žez priebeo.  

Nevidijemnohmotrsvm,sPoddá8ovoriahb nstváodyšchápanHzodp`dajúie(DolísmatéVesmíre.֐formaejheneráidôl@ithúloolarizia (smer)lnepsúce .rtogolzXdiskaciePerpendikulárkm؉9s' nimkoublaPxaín0na-;arlsôžey x1ťha»">VXR8u`eAúryvkQ„Vodyŕtvej“aýXnos@`cií.΀at dqíxvproti taXvacím. Ďx 0uqpknihhôeč׃oh(dlhxvc)`Whcesoch i Ѡy dele uo dprú7raGGchZ`hKaždїdĺž@jedQ8imitu: Ѝg3ob1 ž@0ρ.0ace">*    WW*To môž ôzsledkyhvislodramet''&:tulb>ojli><ǁ.π́1em"lign="justify">procesôžeaďaleježať, ecaoejakom časevrátiť끙hoHdporevojouhinnosťouo37χzaíovoostaneAnebudpachopnýoňǁžiadnychkolptíooooj4ooooψooookzmenriebeh, dôsledkukreXni0d rajšiumnxeQtom(k1dal؀p (vedom0leb|s ohľah،y)vyshfrekvenčnémuYu.Ԍpabyؗ0vrat,pajzávislXidharak'o/ul/LogikattnbrelavovemXmieІ>ten(prípadamyzťahmožositeľkaždérisikplývڅálQt spolo؂(.j.߁ـitipšthunksvetov2kulis0qšímafiózmedzirodsílakejkoľvekensbekj) iniciydiv/>T8&,tor>''%1 stav1radiڪr8 túrxtaub,rovnanamiprvkategó`chádzaIroz/žšíPnívXvoj9javy҃bopíxuȉlenznro3ϐ">VlaH Pumo軤 isldyujIoMsdx< dĺžkr[bhrɟ؁K[ldres(,loBvmoGopQX/bjȄؖ ljPȗd0bxc¢8ғ"oqi_\zarčiUoktreouoz4ϓxodob(existr{=vlné0nstatočchápz
.8/blockquote>V šickommysle >Ab>logikaȀbezpodmieneupredtne[b>ysokofrekvenρelatívneízwqmiGb>odlišujeositeľvyššuektyprežimusychiٌtaktiozdɀhierar8ckyriediragmentyolekJbia,toréspolшilod3lPjtliv.pGG"1emGEKdhnutk*inin 1trxvľ0vciuɍWWUqÚ dkohokiǏadne8áluz0odporucouďpadX^alebo(iedy8kxvj(slav,chváMalk1kardin`zilmeroӓa`gio3jivili8hdúcRuaiacpo 1000kov)ss`oz:̃` ar er. pעגAkemovorio vplyv臰holtabak@narko(kcckúgAin~Xaj8všetj(yu>umeloegrúQ%GڒovvaЃ/,?eot،Y@qslušzNѱg Ǐpogoch;eýrazPJbejavHHzn阋l:@ׂskPrian.M(SIӇielenasPvidyz (na eP u)1m`l`q ďal8Pjگ XurtinúnaY`PcЎcblémpúlohyJodosobɉ* nichbu udržPЏ!rR?irodzbiorytmbykh ánok/b,sarytmcdlhšíXas:niHýždn3HH(dťaceZéúčhv``rbdobHvota.ĺžktre0jtjdxzmyh |ɉhwijAu.̗ߩ"ߗߩpa)kategóا,؏@i7ɐ bza(eoola1ými!ne(deformIe1logruh «Homoaps»na0ؓpmxovológqh郠3p/nihfajYrdعx[ob h1isymbol „ deci“r šams(ho mkôri(cxivsHo؊x o0XСmess— pIaυx-yDdo{!kvôlysokЯciimita161 X}aGGGGA 77yD/ p>Opzťahurӟ|,piTR(ȗinecdzacvHpiPȝ.kremykyrkotinitru8mozgehhajЂyrachiní>Znt(,o,ᔹhociٺle nttvrdalklG26505gdGG2W?oze="2"><ˀb> <ׁׁׁՁp>, čo miestoodyijúPvo inéízkoalkoholickpojeeňRJtýžv,kúritomamna štátnriade`ve[kromnýchodnikovôznehoozsahu, —Dakoanažéribjektívne škodlivoiacímlhodobejšiep(ktyakúša2iť.0 k8dejfhePinnostixistu@kĺžkarvanirocespoplynu8tor@í„w“vcuk(kmHkolí,*aemJpr(uleďžApeni (_)výsledGRz@isžtinohľudspčR,:qvšetcaiežWWWTNbuďzvlá lebo遐savytvoriґlenvôliajč0apu)a`ravidelmm om,formu0cimyziológ(هHlbio0dôJuQ8skreslbxeru8aurtHcoSVsky䆘it0inácȄpsychike. SexuálHradovánx撸Сmrdieľ*myšlieɄ`fesioj`la*javIiebehi@PوXponkonkuHbise)8𞐻@@nalýz0onfrontcúi__Zvᐨ„hr“d*8viac-odkryҔrt!9iZ 0nnae(at.֐kosJsobškody؜1qdPioB"qno-algXtmz ₸>K7?wLxAodiodzogaindiȜɐ1eďž0lod)kl8noȦhewgy3n@avfyzighta^všetúč(ov.ozdxepnym mIّ, `蒧j`komy«k tkQahu»׈Rjah''«ď+-堚+؟penzoPt@⫶"naqyȧa讝raánk0 v.0+mi9..j.bkolektíˀvneajčenieôžuenrehĺbiťú škodu,torxdoiadiacejférynášandividuálpita 6. 

Nxejeitciašteoršia: v echaj(privorbeíisprávannajvyšširiorutkininvXi> XžL@kulroumelotiah8@G)ím,Q@rdéhi mäkkjalkoholnarkotikami,
ieže i>8銑vytrhzspalaȒIzkofrekvenčnbprocesovHúdomšedokolnosalekoncae b8k  ie΃m. ,blockquo9t6wӓwsAosl)zonočiažsӕldulogIbezpodmieneQudyiasOdciou.ozd`edzypmináklohtoarametru!vo͎-rozsahoch߄0&ɜ6jtlivڄhcߕhvpXŢ2 PakomohľavecI(@ožn!e je@motfyzik on@zachoSmenytie,nergIinforme)merel8LhorpusJ@dkavýnimky vo štá` *kromn8n0Rusk Západuneužív0volobɘta؅ɥa0unkci𤏤,pImsexymadován` 0má( Amuszi ravXPvq"Yobčasኘ\,vi1odvt'PyHBamanȌmi.ВočšiIe-QhHnAofesioؓ끿oblaAe!Xtiah1 Hhrub蜐ulgár0slkrp`ٝ`budúc2oogϬo>V{ tbac)objh)蛿oЏuXolmveí.`á,zeri ȧȘixic8y ľudstAbiopo` ľ/[,bieha8`udms`ʈeďžadres4PvykazQWyplyiHaQ0zmy,xajavȒatikeǎǎ\ٝ30qtupeiX߁hl`pozor, 2aleboXXzk)vzPlmyodrHai1nejeȃصeCskúXzaQ:˦`@X „midl“3yp҇uťy"wptláča.΃poPdet:«MasyڝlotcovApýtal :9Č!Hro?zlo?»z—dv񔸁Pozokčí'''>PokiaľjXeavdiመj0yhkrétPiPahApH8oč (Ho)񠀋Q𓲒[єwrPehorš0鉘iúplodcytia163؁]/:ׁׁׁՁp>rplaqoعhx*ultúuȷlnv`cepc0VL/)Aԁ xÚGBZGA+`z'&(mrezdu-autoyizáprciecmaérzQvajúci ˀrôzneroblémy choxy. 

Ďalším,ízkofrekvenčnej pvnaovieractypomežimusychiky (naáklade悮ýcharametušivvplyvov,toréedokážiekonať),eуǃbiAot-zombi. ňhgyprávania,odmienen`tradiouultúrou,isponujúveľayšš0prXit1n0zaloinštinHreflexh.retotdlhodobroces0, zs@nositeli3iehoOMvytrhRnutkmi؄xautomatickýmdpovĎqreakcií,ebooCᄯunis@piť,ak/ώbia|o  nir8a`dnodu9to,0určiuáha(taieín8/stotňuFz`_oajčȝ9alkoholoXsil5irkot`؂o pstried . Tblockquote6NajrozrPmedzi׃Җsԓ!„aktívxsny“od eleviinternx*vačkykeď@vhsubjektyvoľpeЗPxsledA[zabúda )XZXastĽuďmЅ0vypaPde`_^pcobeťYeužímoc,htajpdikou/ߏGߏGD0ek`existR]eؤʪ5؇iaceHešeefPr.PachHg//i٠zinform" ela$QءIbez=uآstHíaهZunׇ *lyzIHkXp(myslԈ+x8o%ebyXhlďjqIbe]8P7edi넸huooo>TEetno-talmudEudaiz— `japilstva (hocZQKmaavidelpi)krk oshšc ڃonAadpkadhhoz0Fre(duȚHWWi pokolahkgNjNjNj">V hory álnkȅ}—e8väčšiná@biblP`civili@WUakoilʎŽ( H xy)vؠXmat*umeJvinH(rmy$rograPl:de0šojOukvtz3aň}nas byvateľ />PrwsahQtabilfunkxOXGGGɀ/(RKpopíjZior0nemZsžidpsonsm“ Hpnvíťazo.֐ntBs8ypi*ztavhmx嵍y88čiЋXiia164x \a> /:ׁׁׁՁp>,s0Hѯؑq:ҏi@uXnuYbojxchádz"P9ijaPNonitriezXI rámciiblickejultúry,apr.kyficiálnaierarchiaravoslávhuznal8čabnentov —psledovxkbrataáSamarského (Čuria)165 /:ׁׁׁՁp>zapvne`š`m blémuojXžidomasonmisaha“.áčikYhtom, }áradícobЕYHgramytaombi-manažér(rasy8ovBv) {otyčle@ôznykanonAYozákoncirkví,vyčajne zýkresťaibezQkoľvekpodstatXȉ(CXoukyb.ietosúvjomléQmajsmxlaXklínsos)x doa1mМavtudplniťvoRedurúlohy:tarIvetno-talmud!DvdnuX(alГx),t)ׁmakaýXyslueb>AHhZijúľa@0rtuhistory`e isla8iohsystnezapada,tIrpkorبdopq;A,*nimk otupakohm!iXdtrh‐zaväPplikvaaUúžerxctvo+ajmä)onlptíedzHrodkg`Ipís ou,؂akceptڈ+yeSȁ hsz0oibim!ȔRevy؜pzooXsoouooo31036ggh6woױoׁׁױoHojedHz!íčinRč2žȗýSd nchj?:Pmnohae(tmoslimklaňdliteb8kobeyku@iHíta˂nu umľn@arabsazyku)bP`jBt(n8e8a m № 1.ϸA؞0p`nejšíhoH꨸ߊ,.j.lidob`úča ekqؘpcii£iim@z vždy.'''''B(yAXchyɕ8yeť\avAudukcQh mঀipsi8<؀umexdeȧyXzax߁ۏєzni(dej@Pzene,maJ,@la1kà mia݉`btejplotib)iac poten;eČJu!K@̛Am , stsnxZ.ֈ<exuȄ8mГ0Qd8aspoplynu`pQminuloHpoznanokmyl ľuvRG@plm?ypvu@aýchŐneukojp,txďXTtAeď9ԚȊznhgiónoYozvíj)@(`vjompzolڽҸ 8zxHk@vPže)˜hľadus8vXjhzYiPd'''' 357OO 7_/'W'ׁׁ׺'%V ve0iWRdospešnke djjnjȀievojej ˀneobmedzenejvetovlády.lavnouetódHtejtotudjvojnyaalaultúrnpolupráca.  

V(aajprviedvoorme židovskéhodzinárodnúžerníckeonoy, ktkykupovaldôverčivýchhlúpyxv globálnomrítku.byčenieanechahristhagresiiebnilo,oloozhutppôsobiťotremꋘrehziepr3Xte.oɈÀH—betiamDezačnuc8jednotnúroukkto18kolektíeveíaždz nizabezpevznikdieľin{masov (blokXtypu «comH», čo!qladxnam(oj»), vyššharchickphlePtosťo(npovtedajšradbšak酰budhedriaďsprogram@zombírnia,pravTalmui8innهinovdejHéreǚǚǚǚ">RaiblHz(juHA8št@iHebehuzaoj8@qis蔀a H8Aor sloviny@lemiXvrhy;xFpaқNicejkoncichviloSu;ďalšíHetap0h"žahraciolnúčelo]vorivnezlut舙Lí amipȊcesza)hmodifiHҁʎ4mnohga.ԡetkoGpat؋saPePpižšíf薰ĂPPXR,sꅘrmusikyi,ڄ8d@@a'PȖנchop9(1`bo•._____VHod@cel@}ـs8u`d0( votفF\a紜ɡ ؊تsja&8áohpibcháp3livPWmajúcјaقKtohУ].֛_o؃_񜟾0ž?wzل2aj ׁ'$exu(ia脱dĺžtrÊ('e),x*uazmusyxҮef,e (vzhbbiiele)0 vBobѝkhmYrelavys`epoch.Q4ckquoЗ}6ۗ{Ľud屁0e@fianmyss@ajav]u߉ĂQꃰmpazj mPĺbavdialógqvzť(vBohom,ԢPcؓVH:mJgggggaLenٝ[`PPinecveh qž(odpva0@`XYareu.Piba ~c_stňAyepvyjadrjejravno-et@atnormy‚hGhe|77 dôd0`٦d DžvژH_77ú)vdeHob苠durcAhryHnflik`28biupin8v  :ul߈׀b>(esparamev){mi;oili="2ד߉׉׀ω׉׉">zombhe8j9iorradícˀieultúry,rehrávajú nositeľmiémonického Ľudssrežimusychiky; ojli><ǁ.π́1em"lign="justify"> liayׇׇՇO. WWoQ/ul>V základeejtoavdepodobtne-štatickejdurčei(íogika bezmienečnJuknia > účav procesochYvyššourekvenciou,harakter;á9aždý typovOieporovnanXsošetkými atna.odkonfliauozueuskutoťad8ciyi,k0jtrata8abilityahnutBvýsledku8ebozn0tPe@stom xmꅝ9e širokȊĀhsahupחˑבבKeďžeysejšíyp}(nakriЉ8⑷ia)vidskláprktoréمkytuilatívzk í,akocp3a؇8mok,musіx@mn(sevP2Wdoplnkivô0čomôžvoj9áln8eodváž`budúc168 /:ׁׁׁՁp>maXnesvíťazstvo,užamo`raz.ʑiéCkȑrybáriLteldeňavТHcPne,@tAv`ermovXlidedibolmlntsunax—lht.j.?= i`ektru`ž` a@írmo؛rLiAIYzXdzaHoblak pe1Xzdi@SorzemePsr'23869ׁׁו./////Š޶iյpôj`HehGςػȨMр0ituáhjamizwwww?>(bujpas`4uivyvXná j 4by/minuli`obiacod iHmvotaspziywq.΍ypq@inca sуApp`}byalúpanahorokaBom˂Hinȃ@kqnohoúrovňoЎyЂ8sväظverej i tac.i>Uiada/yvedenpxadhvalúzio stuȏbejt8H0cestj(uph QRxmko,nxa*rozHid útlvePpêPm`Ŵv me1javҁHj!s (rôzn.  

No cestyoémonickejvolučnXslep8uličky,iee8kdyeskor@meniťmer ĽudЃH.ZubovoľnéhotavuImožnýzlethueži@psychiprčiacšetky >UX
tvárXroblyájomvzť@jdincspolenm @vx(Hokor(-levJfÅ2,i(@ߖnev0mtikážedrž7iarmóҗImk"ygԬ6Adviбa:ulb>izocoѐs ňou „ozbrojneulity“Padarpnaj;j1Avlastjs`podstabezperspty8kush8iX8cXuvo/ulϊGGBDruȅxvgcZápadu, p)ac6ec #c lemenaz,akterih`deoN,QšluBdividu zmNo eӁ0/*(žXorPóznPre !OirechopĽk b‰Ttyp_nmau(z+.repa8lx''oلohomu) ''ڱsY!GA(v,OWWW>Tap!Obj a؟ ak ňHozemznazývaiavý ampamätajúc9tPxvpنz 0ič8bn8aЄP;ce聘Hڍ@love hRu腙 mag`lroj)ltúrsy0vvzdelhPnqua/mbp:pageakcerxfontz4>4@úžb`Xrodzmx`>«Existujúvaystémynalo sv,tedajgavzdevania.r@GerčBqširokéasy.ruhІ{ úzkyuh,toréXposlaním1riadiť6">Horyožnzoa(totoozš`oXttypo8kultúrɈ.c`@810(UžStaxmgypte (odkiaľvzielibljektytvoraeobmedzenp!jdvHdyPelitXno-nevoľ crhٖkladempolidH(!i}žȂ P:(sHヱte)aknižšžrexastýrazne lodho,opPolasväcpv`*,ipšpičku`faraónkoliePMezmiiidodobׁJudeiiibӐTórTalmud쎠py3tieeľmiHl laGѠ[evitmi.apn8hHťanskáPrkev@ojaamastH\Európalajednuavd9e ľ) XoklérusJcelb»>ToɏkržýPaPzhuXomu,!ampdiHȜJamljriek`IvZsh(Эtavm:dôlhtegiu@t 񥢃,uXxe merPNtam úmyselh쩰,odha٨8o0Robr no!bic0št`ti'%0'''">:bi oinulčiȈqo «ý»íszt0Xxomi/Xhthye?`te(ymˣdX.کuE2''' Jڀ`;Sdnesoimetr uhlav edúča@jPcivili@cieNxSrdmaaolPP!.ʙqmunevis`PiľboháplehҒbezmyšniauat(yڠXs iou+«S"=xGoboɉhwwwwwqD(}norpoí[aujazykx@Y@`«mnx»,(0dsystewiemiAÂ170ـ^a> /:ׁׁׁՁp>ȣcxP0tex h)Akhvydzz psPg!hľadiska éjavyvznika᳀Hyby@buďadinecedomQreIol čI(sý,y-nl;$wjzínzľne(`O9xѕPmazal(KBصrodzڎ6rPby0BHdekxtnCvʲ. mnohsitu pРz @0tedček"d8vplyvúplplHsprávaniaӀej častiolektívnehoevedomiapoločno(,torsaúčňuje. 

Abymeilčotojíaplánkom.Giľba,udeotrebnéiorPjfragmentyrovnať horickoue0tHa odhh ti(amlpni0v jPkontexteqúzmysel.DŽoíše:/,3///">«Zopakm,jednáo xakHtajq) (určepreyšš:svätchoórȇpraxeiade8:aresneUu),Xe1IitiɁvet0`chopukisvojtredstavy,užinaovefj`ck`štruryusti»狽6">Takževie, vzdelj„ích“nímen"kulaXek8čšine ďal+ne8ul,jdHlo`>a>Ptk9lenahlógikladpoznatkovbSdieľmdôslu)XAajprevažP'Aozo,hlpohhdu9kmuaytmôžuy(rôznza؆@noorilep:ac@ilx. _?___Po9itȄQhrlP8mplGjbezýnimky
!oby8xbycpЊM?iw_Y9«50(49).eďPihlثásxýva.otoxzmmpAh؎BIh,báQ0/мväčšiXn*vie!»171]/:ׁׁׁՁp>6o)M.-N.OHO辑:ggKkékoľ€Ўђ My0r0 גגגגr8Imo Ђti`(škaa ľp»w>28!PhbebČp0tonkHteGggg@78(78PHdalT(čZhkvôliiH amAzd(e(elAlah33450ߘߗ2
~ minulýchokoleníahubil,torboliilnejšídehoocou bohatmamonou?budúariešnikovýtaťachy!» Tosté preklade.-N.O. Onova:ς3ςς">«[Karun]Xpovedal: „To, čoeiané,ۀB]zaAnalox”.ariHel, želarePím[celé]ia$oyvyšxstvom?odobnvpncaniypočúv"[vúdnyeň]艗_PosledAxkpjiľbaseijhmuutnQriadixRFymzáva «0zkyru%Pp\» ( ,k(záSPurčupPsluos jpotlivk tomuto!eu“?).r een@hhr1917uskuieeikvidQunezvratnahr8x(hovyformsvetonázormožkaždčovpčanaro1bezowHHsyndró`pRejatológie,cnPáxvýv`sychikystu9hvlasjhleféryJKako)potreH<Ԁg>VBohtohxk—olIhtpe xfiieÂruMrniciazaväz profesiYompecii.í@X0achádzajgg///`háancHrej!kategóhn!ti1a(_٬KJXAveľalnežxoHopa0evciu.ΰhz odmienkX1ontodliAozI}x`QdXmҥršetkΤX__:bsydc8ositxaci@omӃ`zruxfmẋas@A!~:h@resntáteӑoNo"Ip@uaer chyužit(PetroXc PdbaltskjšqOdJZ䩌 priprav`avzi!se`repȇeptui,visQj 0"edyqzؗ0 up֏Sme»>V uᔩfrag3psymbolichm!#lenahpdvoj: 1bh @؈70 d)'"u>uc񔠃YXvo薇WWW34715OOP4_WWׁׁ׶W/u>;Q2WmotˉHadp1informo-algoritm:،krjklpkultúryIoporu@I)352565'Wׁׁ׌EXdiel9Aban`Giľbanoyčítalh֌9PiaSSR,񚋂Hjav盷efi؃hDaobec te۳.kvɐcenia Alnu,omožnIviPne(jA!c0pt"Ӏidth="1em"lign="justify">KonceptuálnaocolaeHzovanáj starovekuitomypeultúry,torýaakapáčiliľbovivôliomu, žeeYň`spoločnosťozdeleلich „blahorodia,xccie,vätop“@.j.elituuejadíseb@a de podriadracovQdobytok,d;hoIۂ@nohďalšíchádza rôzneQqy!ištancujú.oisicky)eedzimlčmiežíQdavo-árnej tenaktCneex8uibadaalePerarchitelít(. z každ tupňxejtIeúšetciižší (č`kladaPh(jakX)ním@konePbyrobiIdh0Jusil@nafúknuhӂtatus^prHdurqa뚏.  

176 /:ׁׁׁՁp>.oslXrobjasn :`e>beápaǝǝ’80dárieknuXoDčéPsa(pooHohHO_[:yb)lP,mybobJobrazyhbsa—rozteno@ý⯰@tajov,__X siľúčov;ooneٕʅodoáiaktڃzruíaz8dkovchranyϘ///36863''WW(7g7/_/ׁׁט/)dtmi2؉!iڥm󺠣zPnieslpasísQvcx)Pxvládkoíšeiľb,anértaPeAA(áhleOK9v0giӀa,akachovaniexjomstvaaýchtorincípochatá emožným,ethejičchápajúceapagáj zombi-magnfónyudú spoločnosti šíriťd`mnénal,eproduk@kdejakoypXutslová. hoci(mimysel}u,ox釀tí,toríopio čomxrečډPsebouášavalita@vnue0existencti. 

Giľbo, pdavo-„e ár“truk0rypouží\termingickýparátarantujednoЂZhniavedaho ítvšetmxodpčodkladne178 /:ׁׁׁՁp>Rkastuanaprov!vВzory:odlišlXs(ch knȑ77Prizmu1vôsledku nehodémona+vvo článl˅n,ályoȒejulZ8odľHmusbyp/ioʇ,tXrozdeleI%Zpxilمuin*`kole enskis zV(ХiYSSR víjPmHmplneniÍkživotoh(KľovBiZe(ȍHp0pajICozveȄH@ssr@iadiapDy@). blockquote6k U^qvveľ@výrazilȇcXtohЈ1itemsPikyȳp -H)robptAuobumeرPázXmaэ*rez腊JyhЁxXceZiXdielaxKygz8)AaȋQP)хInl`(hA: t w/ui>Hevpgramatu9jazyka;ɍBz  zmép<ždy4?hɩ@phmravnij.̀qeǤrKoncepS/Bezp2aXa@d 1(XĽud瞱vyššdefPzmya)Hormo@Apkonkážopx(ru (kdرhob)Q nucu嫬YJpouzmifaktzxz~J.{(mbp:pageakggߙacenterнsize="4xb>5.֑obec@%SaP!3oo">typ=okremɶ4funklpobopínajrší揈ven0 ozsah:dJPleípro菰trh1dĺžPšcivibšpecif orMExcel9t.j.h)Yedruhy׊.ɁP`2mOOObez0nkrétn?rCtP"to⻸pokusubinfQo-algoritmŚ`lejדϗד>VedomhCᱱovekayjadr cz:aáyúvpšPesbiopodorgmiavyraHcpamä8didpúvisu󫠅 ؓí:Qak0r ja-,􁘆 m poQPiíPtrebPistiťarրametreejto «prizmy»,ezamotnéhorístupuoej (druhémduševidíš),enaákladeozorovanianých výprocesovDŽ. 20. stHčí kybernetike179 /:ׁׁׁՁp>stalaaká@úlohaáz„@blemaa0či9jkrink“,XmechzmusPlx súmeʐzme,urečalubnomapi(adajhlietadleleboYtnickXsysturček tomu,byporkejkoľvekatastrof(axpertiohli jezistiť Hnuavárie.  Nca\a»BjympredH @iedyo ia..Kajupúštkôr!učasyzvX«vecouebe«VecraktePloqncípnateľnú.niZHl(m ne*saY[:j@ed(Ypo ň(dejinynnohbintiac ymedô˦l\gn(icauInemožbávaObjektívretu:pvakrPúpЦ s1žeod` ri"teȉ`íj;a@exuapodtvrdši<څ'okoncraz_YnIWWa ʅk)Įt,8ľxzHXPfov-abPakcion(eqGrécku?????">AvšakdxHi⋰trvaciK«sveevytv+nito vyčle跀éɖJoZyɊzenosobi9z)aformyYxšmy(:,duт=_ivihcXnt`gгGGGGGPúryvɦáP1Rudea:pmokrczvojҁaHdPupauavtsor.Rac,8Ojzerman,.Scov,.Tarutin.i.\zvepoeOtkyhtodológ 1‑2,.X995HalAG.P.ŠčedrBsmvydIžiakm2emi.հ"rvyjadq74,y1ňic!nssѭo0,8čavrhvoӗeon1БklaosRsi9inʈxPy @iemak00(iež Tkažd0jedin`X«“לל׈jIȮAaȅggY(gȁ@"mus8by0ܞ.ldruhcr="#ffh0">180^a> /:ׁׁׁՁp>@////nkchcempadqd(`ᘱHch)vahvychádzٴQkRt8 jpҒчdžiBbezrȃSIodzekr(:outómuí8`enyХ elr;Ɂd23áchromozȨdvh`QrukP@hlava⛑(bxpra(؇qfunkRPdielnozgovhemisférptď.Ȅ`a iHod8l`!y (álu)redvéprincíp߃ gIqšT AHJajOpρŨQ{papm (ateóxqvdxdobií“Ѓu Q2 xmierviincípe0%Rtedapoznateľný.ochbavujXjotrebyecnéhoýkladuoncepcivoorme „pluralizmu“@žnost(—.j.niny. následok,yrozvojYchápaP*؂Ze8,@updrojoveotlivc spoločť,덱majú xadencip,krem'nia. Taká@kúplnetier kHoľvekdieledzi P om (!vždy`čelxb bez:ny)!,ouár"ou. 

Filozofi-neabstrakcionA( myHP9cikismanažérmi,choYmiviapísyiSaxia߁podporvotudekvȄpprocesy(mo .>pvéb>o0z0obuozl™0eZn›ۛ,8PachádPd9کq`y@e; Ϯˀoil2׉ω, _XghH2,Јiz Jovtých疄Qaákl@uí"otliv(0dupp dau!ťcTH0tixțcontexdotPhhod8ɚHUyȪYiespouží.GiľbȝAedPpQánkjúcPrmyushԅ(ɀeRaobevoilxf؟eg{erЖZápdo-charV .϶elyjadiadobZxpoštolaavla:i«zmysl avikuX8xrozlo»jYListebrejom, 5:14R, —yäčši@9pm[z9ar bjasnȆay.򲘔_;JôQovhai(sHpb«»«ငaeoddHteľ/hJmecɕdiB u!`HýНHo0u rôznych ľudíۀieeátochopnosťozvinuXvnako,oZorajnalogickému,koeďšetciajúôznerahyitlivosti 0lišovacejsvojichmyslový`orgánov:skimá inseversYnárodyoznviacsodtieňovarbyneh žicužnejšibava:iely, čptvoapadaný;!siP@aar.ڀЇipotvrdzupoštolaavla, unía ܌ptréЃHm.  

MoPakzačsmi8,yjasi Iiáberynati„islamx“undamentXv,torýmihamäťdmierusobtelevíziaAtld肙rontext, modvodi0Qela «Ríše»aKn.aozaj,lep8vzdposmešpredsudk(`pniknúťAdstatyzky9jkoranXirciimkôr,e.GiľbYilن o (zriedkav`súča8juskojazyultúre)Y‚8Țčlku*bezdônele elokuSv9peo̢y!lamnevhЍRu.͍neurob`vedom XgregálnymplyvPtoHfragulpívpj1Xspolop}porJ8ou8inou.V arabmzyxexpU+z0tP3zapisQ«Furkan». 3yskyneraz25.Pa|uItakjhzýɂfQkladj:Ʉ;)pspasčíjadЯaspycel"Ru߉.ie`arian yadW0su (vocesevotti) ၠaachádzQ؍ebk(chyٕtҳƒـobj(e񍨎8pe(PwℷhττȷstItaven9pôЀreipd2oblémyckquot(6Tz1m)idnoteckRp0r0m1zuhxm`pmial as薉tɰ@ol;dresmune),b> oHxʅnavjyTeovinkz3ZBa
,pkiaľovPdH H租ĎXpri@*I~ och,udem`ǼĀvý0xXszҁ7ahHrí:I«A䅘Mojšísm _ie:;jde8amtou»(2:50).pa objHp؉X)y*, 3:2, 8:29, 21:495:2. cؒںIeršuVء ' bodxanal informHzhrnu!a2prav@Tór]0laynaPYzioАArútenkumiiblA9u)ypou|ešiXy PsAiepkلт(aragyڄ, u vȜn-odh0hm75+oukaztPontex:ul*"><0value"??</πˠWWUtkyѺ'«Q讈«ـ;?;oilX_2_'__φ___">yttЌzy+@dis@ťяxčHekalzvíjx`$ኒŽivota.o /ulth="ۀ1em"lign="justify">Korán,úra 8:29bjasňujervú otázok:

«Óy,tHteverili!kbohabojn(arabskélovoôvodnéhoextuámybližšie významu: «0B hlbokej úcte»,pyluč!jechápanPakone)elný rach,eň»),ám䄀schopnosťozovať,čistXsdapchlý8skutkov (vymažeo životanledky)odpsmriechy —eďx`kdobrotou»181 /:ׁׁׁՁp>. 6">Ta˘:je,8e č0eksebestačsvojti;@miRami,??berufor cprúdudal8Ž"Jpredovšetm0jiHRkPt+hstup)doCpsychikynaáklad0aiudide svepasel,nP0tromaternicomímYa..j.lastnodľyššXX korchC׋׋׋y`X«sálQobsahujiiuhzadp«šumov»hruhniaLȓava럘dé@jednotliv0ezprȇomҍ*mravdݍXvisb\n. blockqu''0a'#APA˨ubjektskadupigizsvietb)íš@priamdr|edvída'skytnutihnKin*krb,9(enaspBojքdrPt .enpohdqvecbodmhbi>(auatyeI)(v(%defevskutočm nq)dnotlivecpríjemb, toäčšyčím:irodzeaGáť. Čeliac am, popremýšľknadýkonimri)lšancurátъȕp aيMaJvyčerpڃ𐔒@a2rthyoboloedaكRohoZzǔ‹ JπɉKxnovéX@W. 

ǃpQЄ#môžea0z0áqokoci(žhd` žYa,t0eYtpasivmnúť,evolespobychehzedpPktrkȐzmeM.BerliózovirohM.A.Bulgva „Majsterargaa“182 /:ׁׁׁՁp> Hhp0reále:r(lqTitkXpozorxchdkjk`bPvlastníciQv@1hn(inloď@xar0ЃXezp regn8porušuBetkyrmy rpyorɵxeO42630׌א3玷߁ׁׁא/ul̪@X0yrskAȒzadíieobjavilbjív8Hdnyraz dovcȫviedPz žľmamätYskazeejlod!0ymmڻdc&znmel20sXhia4307??4OGׁׁבܹX#(otr(vibaAenitnf@ps {osť(časodpoxozku:aNachádXrekokursalh?ǂtúvyrieíxt! 50 %J.oj)hov, «ť». 77777VPhšíЂdoch»inecZhor//*vhꖸšťave/ima dn؋h nym|a9minimomriš耸d asychiXzmysl0orgHtvyvose.ʂYexiybudenu(єspžvtedy\nexho)datbz(vzju Žaя40nosík-R??'%xznkla0NXmôcť@ pH neڄɎaruhuȕJblockqu@6󕗕TaPpohpokreكuužezprúšalobody0ľbláč `de`kohokhvekôlVdržitZeiZ@tkЭHkytnumi(NaI0okamih()spásorchop`i;iodo .od0(hv˵Q(sú8:29) b>BoháH_ҏ ixie ۀzískaťomimoeho.
 0lockquote>Nechžyatokotavaluoranickémuzna88:29,akenotvaudeamietbrotiomu, žechopnosRozlíšeniaží zákla(svetonázoraždého človeka, žG@ednenýým,oaokr$iObjektívneje(te.p"1emDruhátpka (eznie)o 0skonkrétneaksúbkategóriíێ1výdiskovurčit92odrȉ5môže!víjtcesnalýzypr8dnЎ9Životanajlepeodpd؋''2@ej?qp/|//-V(odP@HtPXhčXzovobecňujúcich,0h`PmidielP maximálitrumazy`možnozvsx«VŠETKO»voedecko-filozof/«WaLa»ebo (vatinserminológii)UniverseQzvyčaj Xesmírahoc1mľadȠeňogB,olotreba l4»''''Mviväčšiľudsúxuepq. hud`aШzará+dospeeďȖ0ľIrystԝaformo)„sámd8“,prirodzmpôsob@hubkulPru185a^a^/:ׁׁׁՁp>, 2 vlash(cXjkupine, pocdzajedc. dledtoaiﶠvoHOmusoťsp úmer`˺R!hkyxuGYí,ّӀȚQybcÚϚϚϚϚ>Pruvidel ȔočíoqcٯćG@j(P@h؁t@Їe1livcirôzny@bío0PH2aP7atrad1davo-@H`rс9Teraz1rie@PKnihčiatqateV.Vod (SPb,1878)anch19surč0`závubyvvҺa@ilíš D!taekZEgypťanȹu9.j.NټVg>«ThhlavHšxkopriHacvtȯ(#e(plnHv(trXZePmoc(eeptuiءznXȓP@–šhyᚠka)jY(uP0Aal žrevطjtapeZhhi cest XXliqAm0Hhz9iYv(:i»il(crup`pokoГ@mvQpod(te[charmi:j)nщb.φajx!i_faraóihmsuEpisž񈈪bp...ajvyššímžstvPDžiMUN*jRx8štyr#á:mot(hyňaET;vuȎ0qbsilpHkladsm`\fungSD F;eۮ8 Ȉa8 PAŠas0mkazuj(nePAzáHySEBEK.odg؉)j aL,ynneyaení ހčaseaberáriestor,totošetkoajomnepája štvorjedinejytostiMUN.» 

Akidmyslímeenstaroegyptskýchohov,kmotodpovedhdnešq«e»;uz väčš臹Pǁxsilovýmoliama»zрXzPáleez`pmiategór(iideniaveI tčias. '$0'''">To,oám.Vodovozovpo(ul mʼnetvrdzuje, žrvotkrozdielQaxim Hobecňujúci@VŠETKO zár@ňǁi`ú@(chápaxaX(chodiskedxvyobjektiviVesmíru)žisícro񆀐fcli0cne0va0:OOOOO>1b> „maté“„; P2Wi0,ㇽj€ rg2,yxol0zaraȀkIiidial!chmtemomj hcata.j.infor`c algoritmikremien3ߙ]4ߙniekedyzoYz`n—azGBu-vemunovi,no"vdvojbPnepersonifiao montinuu»,bsahj|jhagrptnyoch.HocznačK0eȞ$y@kla0s@hpojm@H8逐dipjšopiXejiZ (jegioiwciэ!耘Țٛ lo:Hob`ya|uspadsťvɔPpí,yeoh0fb oHHneoddelľɔskup^xL藹a鲘richqckodțj=Weyblockqu`IH3M`d8sob0o yٞBoohypmstrtmu2o».o yZ @MOˮRqďaljܲviedlau Pyživl@hm:ze ipeveno; vodtekuz;ly/,oh'azm.ٻčš ľudíPG9odҴ_Q(ičeɘP@ouхh(£ho;?0ákuum,뭘objív fyzhôbecŁz o`0u iem ov))҆r(úlož"Ύiym8qhxjxphiOOO>Predomrebaipozork tomxžЪ@ohľaduѺ c zínuvXXahXO/ȥHanalyȁ9suxencHvj186,b0«šyz»zvrmysle+0zkúb ran;0o nS// iϬSxncelaXaozťahuڢ0orxpadave !ti: ulb>To, čomyslovýmirgánHpriamonímanéiee,0eho (ítomnosťožnerozumovo intelektuálneaákladenalýzy-iaveta, ohrče`hachov;n2H,oruhejategór0patodpovedá́xaktivijedincovtému «existuješ(sa腙cnaši@?». Ў>ojli(ul>187 /:ׁׁׁՁp>:В?Q??>NPommbeôz8t8ícPؒyhriliqlen `orubXiIajYz!«jem[láchú0Y sQy`y» úpeup duc biopoľт/*.y-!ez špechj:vy.kremh HlɢvrelPvHؙ@etl̈yʈ>@a8kvekGG@ninguitlixnež ы P.԰9dokázH_rods e bcx8škôlrp H0 `u:Hzýi⎵id«senzibiltďjc꫉«ne-׃8žqHsxnPzdieľaYtretásukupinHovJmoh،m8h8omcjsvoji_XفIhId PskrytretuľnђPnkuPv؁ aS4 lie눐Бb tvár€HúoAu,yq(xczájoʝzbyedzdanpo(visiacYzhduovelnyK)i0c؈pojeáklad?<».i '. '''''Aɏȭ8á`Ts9týȟXQp`Pase.΢`obyjsmr;kovс#;Qh9ja;o+eq`minimfٝømP{opXvratuNchádz)c ,r08xvybrbQieѶ𤁥0 hmakrqXtrђP0lesamozrejmȨha8mu2v(piXd 0kynemhatiaľ ?////%tiqprielyqdubjekŒxrodzeɑzna^é:JJmJ„energo-inform9A“iamizapĺňzdHnneҔ-úložisko,  menía nepochopiteľnom čase…  

Tona, žeúborrvotnýchozdielovradičnéhoideniaveta,evládajúce kultúr!nejivilizácie,ečdneirodz`. stáleen`xasel`hrieavo-„elirH“y:dXdnotlivzložiek štvorhypoaznAmuna (AmonAmiňBeyO9:rôjnseri)arovekzEgyptaž oesto éontinuumhrelatty hncípu «Thé`—EST188 /:ׁׁׁՁp>ianetiks ntológie.Ju osobitohtoozoru9nesnosťXpozȝSiShľskkx09ezhodu!H«Ja-crom»,č8ylučAaj함umpo @Iy!seb(amq.áUkjavmýraščíaichzdkladamdwpa»pkrodardo"vedomdaL׉,aknohnpvmpokusbavixsvoj@qinduȟjzutď.r0r špeciZdôᢸWxa* 褉Аsmalinalý2pôv@:blockquote>6??;FormJme ivch/u>(Q@eVesmírukuiciam  času*ineckážedh",emi تyPmozaík)ozoficSizmu»'"egoB`qnskqerminiedzXYy⢊׋׋-HínsukazlНpHskytupreyšl(k!iuXbМ)nemysl`ˈAambílastBvšet [1ov. Samot󩏏ǣi závisId;čn@tpprv1хdiel@0kateg iVúbora`odpXdObjek@vire`(ejKú@púleviIHase xbud8ЉpchyXeu^X@73o8#nar8ɯiac*puhHvyfant chАKIl (ab\qpkrišPnebesbZem,žH:chrbtoIr1obrovv8b,lcekone(áHӘ_____systemh>kutn@ámci0lryKšíxƹHomؿ͇܉؋li8QnaYkvhdjQno8+hdPov"rehxky,oblémyӑHIdar8obpi ce yOO">V㔙hapoľtcr؁aڕ!`klaozمotPiǶdxki kop}idiotbblnay났肗;nalਨmQxpram)htoh`pohľ̆ZvnPPyúglobálbiosféro- logXkrízžstvnúsp8če ZkovggPodsx8vyžs(,*wrH7.ozaikyaleidoskopyKaždýedinec@ časťouesmíru.khce ňom žiť konať,Ynebynímozdrvený,nič[takausíprávsúlade tým,(okoloehorebieha:iniemYpodriadqhramnostíriebehdal"plý9.reCcabdarpumpslobodvýberuvojejí0niaItolastnetázkanformačno-algoritmick:zabezpXeimoikHt8og`ovštinktov,qmienicheflex tradícikultúry. jblockquote6">Abymož(BSxúčelne,QpotIHdvídqnásledčinHe`h+akouy1xebojdoe@zvratiovP8zák0nHkvaxitofilozofAjeN)povedateľSchop(RpsnúďY( reálnyІ vot3situáh8žňuvybrsi mninyvanenjlepší (vylučujúciș0pXreciujaknej71)po!ъa{drHʂlHod dtrhnuXbs kƊ!raj0môžvolpvQ`(„E“wjav1:skryhvyhaɟdu򊨆{y[2tMej,torAyšuA Dt(spät@؄ .נrווO!y2iJmetódobmedzoyX;zís(iraz@bje8rôzch:ꍘ`ajvdeXob achaș~sYnedbۃ`uفрisQoYjIe%Priienciiiaekvivnʃ)m:ply,Jskuc}-zmhoȁЪpψQ)smًobsahhrubxchyby.kyy neaduci t@e.ҀT%ážeov\ҫeP??u7, =PlaqtaYovyvzťahčímiȊɌYHu@ššHiakifiPcpÁPXchcƋы߅݅CGGGChФcesyeduiKk m>T(,i>qPhrnnvyjadrppomocP&jk`rozvi kultúr neforzKzrnetvdavo-0e0,spol"dela|诐výli2!úkruhsxВť“. ĽudskqWi 8(vpjlepj1obe OoLlasc`ooooo>N@8toh~,ezneo jav𙵴v, óIik$PôžeKРkSQmoraOɘЁx0vysokofrenAPmiinvvojYnúnXsvete;kytQnkSzjo8Pmiinterag- msiky;syntézЉv6qya. 

Akonechámetranouroroctváoslanéohom,akšetkastatn(gnpijeýsledkomiekodelovaniapiebehudalí zrýchlenčasovHrozsahu,ahŕňajúcj edpokladžchvplyvneIzoyôznysubjektov-manažérov.el8átoxsiyžaduȆ2,tohys`9solnformácioRíhharakterizuuieAcesy,:úh miXdiod„p@vaťúde“, tkôrjavi0nariadiac9. 

(muЁh8zd špecifi@`oPrgánov)
rhrnx9dÁaWWWVvlas:IvôlHxmgener["xÚ(tom8zamaфCQmhȃ@i`ۀQto(nes(`s od"edeRrobm( ši(ebo({,irgdPg( dȃhkówwu>NonsaMj0 tejnȁ''!zSmʂɕEtkppomocK ndoi nedí+8esh,N󥑐up؈+livcXXnm5騇 : ulb>ojli="26ϑϑπϑϑϑϑdruhϑωxvyb#ɀxytv8sy8m;sϑ'iam`T.O(ul/SvetozorbvHsprtypuzývamozaicX>.ĊJQYťPkhb(xt0eb`pv jmlqde8: 8x;ӃqhhociragyǠŚxcl˅`ncíposklHobsahȅ čahoj988ii.a(podobnTitžی @leiHkopu189 /:ׁׁׁՁp( ýpRnestrofareP kčD.rizatras„trubice׋“4i;hpAdoňch „skl뀀íčok“ (zmyslovýchednotiek)aietohackyopresýpajú,ytvoriacak9zor,ožno,rásnydivný,@emciičpoločné „mozaikovouit8žou-menejetailne kopíruou/brazv psychikeincainorganizácipa cieľzameranosťpintelekthi>.  IT,m,ozumúQ8časnomusk8jazykuynonymá.ɁjeálHkSytoh,YcelQIrvade),odpovedanalýz3hápe života 8kl hoežíeivjom@ pojenjnHiPk «to» —Xylostal3ecezozlíš 0svoj.րttúlohypkqeֆHriešiťmHspe,ímpyvlhX0ualasXinformaxmodelu3oeayzn m/phdí.I7Kalei"náBkeďže8)istm{x3,bsol8nehoHyovʔ0prognóz0p??"1em?=Prb>poxvéypavolávis)odádnucȥptyڨ9Жo-árXMivzacPsystéxvӏh٣lultivuhk׋Фqd !a.ˁ0h(WY\ggЮppo0enobihzprofesi1薸,tpPHkoľv0ainíp likmedziôziragxtXom(0zrucxalirtXtuHvu.oh`ica'j-(oohp(buv(yšlienr0aYj liv@ obax$I9sebavyjadí“.ritäčšovx osobp?@er d0ضXȆ"m_opؐ ڀ,ڔЄ/`abil71Ir㷐abezpečcq$ Ľudsmux@ p̣AdruhvstupXonoij uX0fXouHféry0s@kutoccudzíxzpkGfilozof 8h@-s xggakxАȂWškoly hoch ladozkqفpo(ate sledHYľ@udal+׎׎׎ײíQ8Њiؓr\8ôldiktSHFxmHmus mynohzovietskinui( ti0eiYxyiZHmarx~ࣈt`eorg(Ščedx$,ľjuYg`inHAlexandraڞ(vjeďalších.ij veecite(nčassiiovh : «Ay٨“i@ur0to...»,oAej`vtaXáobril(Atex08mín8NckquoP6󔗔Ta(8hunkciubej :1etcJzamaў0bly voX?``cRb*odilh8IIlítrp QdtrhnɈ4od}kon(azúpih0narie(..;뽠ker zmePpendlha?pr:bdomie?od.ԡhlas!xm@o cstávajú뀀eschopnými úloheanažérovelospoločenskej úneôležitosti. 8.vetonázor: ȃ9rX) „prešetkých“ «úzkyruh,toréhooslanímeiadiť»190%8]/:ׁׁׁՁgJ.Giľbo tomtoozdielHzdelávania tPkobyb,íšearíkladeystémukonomick"70(sformo davo-elitárny똬nach)sled:ggggc«Vom߇ xistu`fundamálnyedziY4kouelerkovoϕϕ48086ǓǑ1וς7ρׁׁוρۈWUpánov.aydej, nepmeniipavi, štruktГeňobratu,8LHmulie,8kroatď.,júpodstatimámecá+{'4832ׁׁ׏O.)IDôvodjednoduchýhkcsyʞčívananucjrčseotypčasmciblíz0k čmytológiignjnj48915i3 XGGGGG77 p>Z=ohromadIogramuٌdvídľHʗcubje`v.nalogajvjn0`vedy.Ūen1aHľudzabezpečp`hor9(miendYomQféryyššky.6">o@mnooblȵ zhia. (X)nsBy]:h!esnvteded ž0dupmуmaX=skut (ápsvet(ef@ntabilnosperituPojkrPn»77777>N?pkvlen !ť soci[ (celku:)vt8Giľbo lavIťahuyj hierarchím?49932_W??4O7gG__ׁׁװ_odbo___argzqXlʰqfrekvenсy_8Pcesomrozsahochh y damyslieť,pďbsáíše,e «a 0">Ide๗irovnYodliš,ҖXpublico//ɂՎhH doplIō3úyii0uZmitakZazasýtvåonázpškôl.֓8yeq؀haePQzPʼngggfdôsledku čoho tvorcoviaerejnýchdeológií (jedm poslr8historickrpríkladovol.Hitler),ko „páni“a úrovnioAan ogsystémov,atávajúIkkamggdsvetonáz{Pkamee.  

A v tomiet(čoho, 8yohlo`edstavovať.GiľboZalePkšteody.lutarchos,pisuxcozhorč0elexandraacedónskexkvôlirtelovmuuukilozofa,vádzamernekážk삈ojvodcu195 /:ׁׁׁՁp>:/-3///">«Postuplesvneeímrюélen hstnuýuku. Čím budemedlišodtľudíiPéW8s@0iyhva$XajetkXvšH?hcelYsȃvy mocouznalosťHšíveciach».wt6www">Tíšovra!tižipvciadenـi «8ďmi»,wes팘oojejȏ ed Ilil, žeHhtoéXáxeň n@l W>Naomଢ଼ee bvidieťerwkyRlí`elityHczn0k(hQmperifériouPciálncharstva-žrec`ƀnaru monopolaڒ posnovPnevzdelanočťou.oؔrebaXvtípiA7szmhDŽǮsacež,toJFɈčuj؀ vyubli8IYi zmy0efaneum ňQoIpXjiXXjčí:Ipo)9akp[1;Pxсaj~PɁositeľtykAúčariyin////x ohsáЏp!ix,ГXyčlOozz tejGtáz@hPvyplývAiiobozPmiЉxm,(@ usie.akpohľadOVxakler@pz!8dvꕠdavd諬Hatr)kvurTen@hYric fakt,píslutarilPrģy —d(8 @chápch`nzpraccXoblarHA_____">Pruomväčši`d0EؑndЎpis8vPb-kɟu(mo0q`jovo`+㋐najmDelfsyHtiarnmedzi1ㅱ㌘elؗQogcstup)()G zk1(ýd.ЫЇф dialógukXšponciҟVmٹidnHrozHl1 a777xplyvxávacisy8mu:ǁʝ;ǷidegPppJahamoՁՠ_yڒ8ozoؒʂovWWWWWU@iemčeeíklad:.Prussxv"nihOkulmes(šjarehqMoskY«M`dajavardija»Šakur-2q0243uvádúryvokl(uieȜEckar roku 1923196
<耒color="#ff0000"> /smallAupׁׁׁׁp>,torýísaliekoľkoníredmrťouemuovojich dočohoasvätenýchHiateľov:  «Nasledujteitlera!nudeancovať,eolomoa9ňašieluziku.ybavilie1ostriedkampojeniaimi< ܀g>197ߎׁׁׁא.esmúťpzanou:vplyvnihistóriuiac,ež ci|i8mec».6">TaenztaršísprávvetonázoruZobjasňujekutočnú úlohu9@exjvšejkkaideológie'&0'''">Potom, vyYlozdZedzi땸idoskopickým mozaikovyvhxmj talaj vhodnosť*!odpiad0ej`inti,rebati otpkeklu,rnarkksychotroplokenzibzm(Za`EPforméízkofrekven cesy ike(dĺžtrvaYovn( +celživopinca. Čaejeďoncent@cЅHkrvisiahnPrculCirodzelny2org(hs,krpurhtQAtu?b>blockquox773— ČerЊnkyzíhnavzáj`P0.ievy,zagudrv rôzne:xuXtaken,e䞀zjčhhzn؋dôkuho? U1pineurónzaqbysHzahyba`@m`Hč`fyziSilove`neobP.ak)to-algoritm"햌ebȍٌؘkȆEsie,bE9 tň؂PP`pad[vHetrЅíעY.aOggbOkrehoPintelektu[s( )pasdobiho8mecyspȎúheňd|tox hmeӌ zS,`obrazZzmiڑha9zmI!h8ЏspojRnimtrhIbode:Z(ilIpIgj ragxtpsypqa/op.namode8e= +  civyituažYzHo`škPx//."hrubšídqe@@arvgnóz部úclPmPzužu0mnstv9ށd?spYkťxCokuDebeȑ(okchybIiS}$pkOZdvzkram.wMbr}z?8AlckX(Ip(d(ánhY5¿#`///-:[Bɋ@+yϞϛre.ҎqlRЎuهvyp 100 godkpohár@rsvašampansK(200 25zi12°)liiva>64yjybli@ȁ(rodovted͔}álxhr8cis9Ϟna `a\olpXobꍰmrodľanešCcx@i0miernym2.ΫX riadenia 󀀅určitýchostatočnelhodob(nízkofrekven)rocesovudeedinecýmtoynorazovXípitkomyrade8inimálnarioky.ڀhieaôžetaťšeličo, nXdoaždéhoukeH človekpadne,ožnorátiopakovane... 

MozogcaHystematicppijúchocen „ľahké“`kohol`éápoj`Hdokoxmol,intonneurónov,ab삌om.ribliak0opísalplyvUuštruktúryXzguxmikLVSSR198 /:ׁׁׁՁp>.G.UgovojikniháHVjatílúzií“Zoia. >odporcHu
@n ekel[mukami:hbщ nsvet seuXed puPcikrgu@x! 8ieX:h,trebjYnemoty8tasieroubyolveselší9d؈ esyplaviae8rporgzm@tď.//+(thblemPjov`votv`dy pjk:zalopitejTe: 1)medznakneajehXanamiȋ 2)Эҝ2imYeb pХ i҅hrozR8émyRinfarktpozgb`hodonXógiou}葘Zdr1cštýlȆ`v!ÚXeHgeRhavmyzieruhuomoapiensbOggbO8sec sply ai(ـ``)jncѬ3pxooc+P,`kzbytXz ozhoi􎁟stupjbpsinaurh ňxao0Hj̚dhil;qx@žstpxљimysl,`notQn@á@ iny Xá poi+@dlob ormo-algom:chRcy#T 76Ak!xchrxakgóHe (Ya`álo),yAHekoph dnufЩzP8bakďamxrl(jdmini!xtedȊxoľkЈk8ARtexte. >P@e abso󀀅lútnejriezvosti,akudejaďalpovaž)písanéaýznamnú肐posť.
lockquotefeight="6pt"idth="0aalign="jufy"aNesúhlasnámietky edmuôžemehrdorlovia: «opitcoreiahaole».oetrebaľadi:natopeniestačiajeho8tAsople,torýmiaLdusi(ȁQpadyžoli)...//p"1emDruhátránkaplyvu8koholHxchmYQasychotroplátokpojq pm, iintelektbiopoľooces.ֈzťahuorganizhduomoapiensxžnovieKm hgeicpodPnh,0rmálnevaramxovlí: AspaoY ,rekčQch8kteri(nojPtcxXázȎosuny)y,arizáciaprijímaco-vysiel2rch;an vlo@vGtď.pTX0D?sys眨rodz0)pokiaľ`dinec-8vojomrzóm`me(dchýlodZx0y,držiavavnurytmiku,a0ičekobs08duktPcudz +ke.ԉhosledaklad`e`žívlfajxtabakXpgnarkot;kr0t mkmäќ č0po anatom hezt.j.ApXsrc200PȪW iߍڔôsobaߙ8蔨Qps؀xR0camo୕ȿѶtYacačínajk)inf`؝iduvstupvylúčqшGG(7777BV d`ľ׬zadhp Y@ax;hdzɷmeysʉnotkami; í@֐ku˅rHvzAdGEuamlpčaurob3le(s9yt`ov)ZѭifunkPyplylogWzírusštalrog@zl it201X \a>x]/:ׁׁt>
:ndiánovaučiliHabakráve šamani,etožeimtváraloľnýanálQstuposychikyždéholabšieXa menejnalꃸslušníkameňa,lšetkokonorachomchivzácie. 

Svoj]rozpenzibilsPpnostíplývamozaikovosťideniaveta (9ozoru)podobne`narkotiká tHzmysle, Yjedinecisovmrtduvprakke8arametpnastavoj8biopXovymurghzmu, čímъrov8éyXformačqvýy.kua,ôžeɂNbuditak(mieryC؏aacYnežpý tȂscЁbezpeôsobsebakolá(dktoAYkund „žitok“ijaezbytatoabylomilHvotaznavHy;ati1dbokľud!ktoúdjiamne|vislí. ,blockquotev6wӚws،XéromjB|jX  @oniǡ, (lepšípade,rkouoيlu;horρ̃Ixmech 8ruțȜZsielajPp">(1i(mi)P,dudvídcreakciu dnZ"yge:< 88nciТIIXp!X2samyX@!ȏțrobnH`naprogukulis1bábkari@HobrH1 4jwNm[XZA+жHQlթ dsmeru!hpojjhnXek8bЄ4,.j.yšXn#8.րol0!n؅ zoobecnZprd hkategórii «V{»,l «Ja-crickI»hľahΊH(uauaty8rodzℸobjevknypo0lPtisícrhúčascivili Ҩroegypts@0Amuhis8ntolog9rkev.Ѓen8 tiv9(lQ8izískaذus e部ozn‚)낈zd(!KAvorejڗ>yd0ozkahRaxiňAcdavo-elir@ъWPuOOenBúz(kruhsôb~uzurliEdPnúensmH?>Keďže٢AdoP>ȪhlxrsҀ`AҊ2vplyAbiblߖڠak!Xcq>)q!čnku.Giľba: veJudeilb pjTTalmudletopisyPveľodliísahɈblevitmi—hɾhuˇ҂chápaHíti;nĶ)0h8žЯ؂D?d80ٖPjsoٛeratúre:_\3___">«Tridsi(dpdhermXm0ryQn8rHH, V0Sabaoth (Boáov*),€IzraelhiŽh˦ľe,֚moh,ir!PúšťaXznepP8ýv;vmhsväJMeno(Epigraf뺪8z@pikniV.ŠmaSaԔxta`ؒarkaTȣzr. 1916Heed93).WT6WWW8@vámk!rou:7widt󀀅h="1em"lign="justify">«Prvýýchtoermínov (Sefar)áznačovať čísla,toréedin@námávajúožnoszih@nevyhnutafunkciezťahyaždého (podľaontextu,d:loveka)jecivôliom8abyolo0pochop`ľ,reIytvore;MIERAĺžkyobje váhpohybania —ŠETKYIETOECIÚIADENÉ ČÍSLAMI.ruh`ipuvyjadrujeo0hlaste€`sk@71aGGBSA,Hhha Živ,ˈzrodilytochozličnAORMÁCH,ižvonkajšie0lebonúh;jetenO*)rebahápvfách:Xvedaluďvetlo“nastaS.a@iec,9tíoehۋipmo.ЀB〸PLODVORENIA.*Jm.yšlie@Tak,iQvupnkýmutromi.» (Cuzary, 4, § 25,t.kni@V. ŠmvSvätxahovtastr. 245;razne8ie (fragmavX8enaXnaše). 

vyumelavláčnbez"koYdokážulenxl8ľudi[t.jtHl` ځ8Ç čšinovojvoYhdzPavdyisystémasp. ="4xb>9vzor*iíPośreXm(pami#odota`ڥreiОcj،`rvoԈwurр?:xb[civiliciiggg^ho, čsno^+`plep"ne˭stupye(wOIi8 skôr$қnь)ajakpZ*mudiík vhodkrSvodu202(]/:ׁׁׁՁp>cob!鏐2omsah!ru">J莈 vKn.֏00a 25zQRozlíš91amaximálzobecň )ategórii «V».ozrie:ckquoteeight="6pt"idth="0aalign="justify">«1.lahoslavenýen,tol «al-Furkan» («Rozlíšenie»)203 /:ׁׁׁՁp>vojmutrokovi,bya (t.j.ohamed)tdohováračomrebyvateľovvetov; 2. [b/ý]Ԍ4répatrí moc<snejšiei>neob(zX큑u: —a8itáte> nadebesami zemouZSebasplodi`ieťawww55424oop4wߐwׁׁאw  s nikýmdelo  ___\_____Z. Onvorvtko e)dXto@[lež]ieru. 3Neverní]XsPNehoctievaťch鐔ičЄ"als҇.ęncan؁ môžuškpťprosp,podďuim+mruvotcvzkr# (vklade.-N.OOhnova)`(lockquote>''/'+ 715 557085/'_ׁׁכd-8cIbolči2m4,0˘ikp@iaȀi;RdyYetspčkaí;QyytoAdurčujúcYr`iAyȟ(3.le oɗ(ybr9zamJQzapr@,A<''4.脘`luurobjlivéuш9e n3g`q#omVím»ggGggGTo]'.J.K `skéhoOOOO1(1)._XƝtrozlíšSKastpa1yaza,j2(2Kms߽ߋezaobiؖ<_Zikažd`vecxmejuou}(3A•o²WGW77.0 NOOK:vládnGGGGGGGG?GG>Rôzy8jadrzmyslodne,bhnupôvodnazykУm8vieekoľkohdov.o, čtexzvýraznPrubým`smYvstupľúče`y penBPHhHؐaxiloobecňBej@tegórii «Vo»,`dpovedc1kor@ck1názorЭt(rnyesmír1obmedz8om (a cel jčas8mi)nedel*jedi8Hu:X..(ohaЃp(@z8eP» (ra 2:248)*kvekoaPȪ(zȇZqӄvyLhBo dop ar///-P(ttrebaoukaťˊšh@𼺍[ಁšp Ja-centrizmu8cr>(wOO">Cezľuďp mnoPij*om@norrgzpsychinotcHí)VETONÁZOR,MERUJÚCIDOHAUAŽDÉMU ČLOVEKUىchzapyku Koránom jehorekladmi.  Svetonázormerujúcidohainimálne dvochavzájXsaopĺňavýznam@:p>(dáezozlíšesysté8`poje!«to» —Xy)
,torčasťoupjám%,tasychickejrghcQ vnúHQpa.o/ulǎ??:Teqjdeme ot(ke nnPprvotXdieX>maxzov@obecňkategóriiVtk,`dpdknHým:na$y. vi0 X`texuˌnuuskzjka,aki}xld@8P(mu,byrtiIyjadriPzmyselyti>ǂǂÂgfmiery,e jaela206 /:ׁׁׁՁptokuí."L.j.rabȢs bXХ(etli,sahuobXskuž1tixlenjQѩ͑áșI.-N.OO@nnaz8)ežitoutBmߒф` odtieňH舀Púča!Vږti277773Phpozrii`0nȌ8erš25ry#QnohbnaslYhrnnhou:7cBohPvlCP@priíPuroAk@2󣉋jeӜځ`mar(jPrôzn@grptjstav:kuumϦ///56393''WW(7g7/_/ׁׁצ/,yz,lazma (vysoioniaplyn,mlektróZnergiženedžržaXHmɜ`bilorbitách)لy0kupenAmotekup׀pevqkrXt0qȐ텈؂cyspôso8Xchojq h0lSlkažd؁nproX߆QZhora@da ľudoptoooo"nHzodpo8JpЧiuietcHezleX*akzťah2? —o8zkhJa-centr »YozofyCeHma//>VHIe,8elQ ejЇ:e ikNriؒiuž( ť)pby(„á“ ("ná) pXobj)uv|kdȩuPhJQʓg"tOO:ktit vnpdA.ֲb\/yy,fragmovvoȊs۾1inýchragmentov,.j.šetkyrayesmíruúorovnávateľnéakedziebou8ajovojiminútornýhzložkami. 

Mieraoeredo{ číselrčitosť: 22=4;1 sekunda9 192 63770eriód žiarenizodpovedajúcich9chodu,dvo(suteniladinákhhtavutómu <>133(céziovýtalónekvencie času) a)5d///5'''krypPnu-86 (86gg>Kr)úeoyዊrarevz „Sovietskٍyklopedick laka“,ydav r1986«؍aľha38apagájovjednoídelko»*hovomyesleilmychema:vksaav8jomíšiačtproq8jadrách,Xi8a@lpaždz n PoyYRD.I.Menejevaizotopto`is`vkneutr2C. ďa:h8aenHzriemePšadeobjav(ץ:8tá,PromYvyQu)a štatikh‚mxňodlišovaodaniny vyčleň`rpod5ϭϭϭϭ>V cesem8aȇz=u?sZ,difiثY$eoz*[qdhaľ9aruhymcionty: DulOOb>208n ]aׁׁׁցhYrchnikrosv on{.eisenbergaG57815υω9߇ׁׁׁ׉ )0QneRz)mtj.,` tƗqýt@Xxé0,ozm(oupt+jagregátnyo@`(vôsledP0vi8iP?:reh,hužyychádzalaakomkoľvekxeʶ"/oGGBPr0Gu8 rípadq@nimky;pobtalónHѹؒ;aI yt ɧڅ}y.amtomôžehajmoheforizmus:筰ecíRkjôzpy.k@ ,1astQ „blém`ľhada“reӣm8ouhlpzkou:8(dlhý?dovtedymupomplapaHjHseb)evunkciuLpl, , «38$ov>dielko».’aktuInaďalejstalovnýebeamému nijakonáčeurčenej,`menPednotkovej210 /:ׁׁׁՁp>ĺžkeeľhada,redstavujúc«vec»߈߈58670׆ׅ1߂G߁ׁׁ׈߁.  PribližneRjeoj meraním času.eďžeoces,toraeriodickypakuje,ôžeyťvoleQetalónový,akfu탑iastávaobarviódyOéhou,фтxрH (šet)tnéypcelaslynutieTa8qvovetoPzor rojytérie-informác`miery.oelkomm{štvorhyzn8imuna-vesmírZ hi`edrozvíj㏠aaákladeXJa-centrЋ!»orue8,Az8mH1vžzažívala ť`kBs(aipsu čI(ch).j.ezvislzi(charHkd6.ҕPlPama „roky“9HspôsobyjadreQblahoslavAugípo tomkynepýtb(potu#m(Jas,e0hPc[nevipčXdať…58978??2OGׁׁר0V skutočQplh늁objekvHex өXؖXat.`b>Abstiݚ (prdúložiská1lRV)[albl٬Qanipiekoľtisícríyšil؄غtoeX úv behu` A7?)hn'%bop avzd:hnXadavpsp ر(ď0oP'`!ay mnsmchhPd.WWWWWNXos?>vomvidªvládbcivciijpHj fjsledQ rí jasúbprvYYdiel`hp҇t8.k1x`Xchz agggsAkHtney\XLoh7뷰dý@):kaqчonaýbe čodKqciXja?????>Thzôžemem`uvjzP,ʅinformVedoЇXčšiny ľud0ovyknua(Iob@(iarskymboBm),zvu!hocijdioHI8hrnísel8a k`m(20Ahiopt0pdjaxpD-ROMuniverlnЗ0ápisI[text`i>digi8lkxdvnurtq,t.j.ruP!.ȉy@z,t„0Ze“KyHvyyі,bz nijedn9xeefi`ho0dvoj«Åkupí»a{iuh. ,blockquoteeight="6pt"idth="0aalign="justify">Pritomnformácia (obraz,elódia,deatď.)bjektívneostávaam(ebouezisledoho,koateriálnnosiči v m냘eaznamenanáuložep". To o@rozٳ1ψ?8ةFagregv$xpráz e-úQp+Z(d aϗϗȂؓvzťakȄ%emu*u?ne劸t0Gharȁȃhkyπڧ8kaȇjHštrurnym݁P|pdôsled`y҂okjb0Ɏ7ej$efinI0yڅť(  lade9l(^izi!týXexc@eAgxzϙٻ`hǗǗǗǗ">i[akýpd1(izm Trôzdob`ipis`lm(ox`oXzkrvomajstsk܏pil Zhmal ram@oseŎȽ(oxhxlep y`nedá._____Ten9roces؆aňi8Oh coPsebkpvѧXbypzapُ_(digH)gY uábaci1jai>̄dm (DPRSzasacuȜ߆hYlzryҲysгábn,2ap as9byIX`ňȻ` ávphociyڡQivobsQt8It.ֳ Xcstre zʇ1 : úsiek`!ívexІciinّpmocouxj!kód{!iosič.ҭ9lenx`eXiT>HѯHvyAkul9sp`y҈-eЕehorPu䴊podmncesmír h(arch0ho;*mam@;lungovaťžotom, čoultúraosiahlarči oveňozvoja, kódrelkaungujeodomentukoabjavilruhomoapiens.  

No݂meísk8@razochy,ostávaštexipúťtarogréckuegenduáiygmoninímytvorenejZe (budúcGalatei),torálrproces yȅelQ[hi,dmipujagregátvatérieoXtrieshHjormvýsledkomh*cdnýramorJna živéeloYaadevu uounželkou. v dejinách*neYhrilo,ak딸dCzťahuebepmémj «neotesamom»aleborud«hliny»'#ou».ߔߔߔߔPohyb8 nsyJcumel8ixzápis =havЂJ:nt-T|eiicnajlepšX؝8gfóHýpniaPs meXnick#zvuodoreliéfdžky.rea8izmus:architekjo؈ЈudbaYтspvny>Ti1kyámkaz,ا)ce znrsveta (oz褨Xeriá ho)Apv jspä.ožnovȂ8ďallɐpnтBH apžmáírodeXspolXti.΅hzInep;tejjväzb(exahvšozؘpX ľu(vôžuYdodpdiyozk8؟qq8hړulb>ojliO="2O6OOOψOOO>ӖWU8Máxis(uȈHeO_OO/ul7I iam@qalgeqihhaPniGBy?gDŽgg*dľxh Hhi(VesmHu(r1lox, tRérvyšetбpȀXHľkoodd9nojj@uwou.…deмh|ui>ca*vuNajvyššiuieIb` ,R{dňqneHlutrojjednXeyG(A8y)),kov,í*).ӔHꃚuP:U«NXatXb213A tentoystém y marie-ie- 2 (hrani)ovšeobecňujúc1pojmovýXkategórií#vzájomnväziebmedziaVesmíru)laselui jefragmm,YskutonedeliteľnoubicH podstaty,torúiBoh,vorcaVdrȂIiluje214ʚ>(procesov)
.até0`oɉ krétne: ul''b>plazm.j.sok`oni@,نmolekuly0emic@čncY̒bip y ȀmHkopn:9energkAnepet úrov9ϕHk citaSKorbítWGGG3GGGGύGGG">Hr@čaX@ôzdruhžiazhd@v@yzerƊ skúmPdt hríc/*pupĺnroHiɟ9aLrjihagrptR8;//o/)4//g//ύ///">ARrpol(GGGu9chopeYih*uKyy&olue="5" height="6pt"idth="0`>samotnéyzikálneákuum nevybudenomtave,torz „ničoho“lodílementárHča8ce (kvanergie) rovnakoáhlechohlcuj1vôliomuietowdoXzovAvirtuX. tohľadušet`vyohnadým7y9ome @ž''@vyveqovojejgregátn`ohy,.j.b>. 8.>ojli(ul>hEayo+efischopnosvykovym(ckprác`71Daa)X0ladrčitmieryna-javor`číseXšhntkociX0e pise?鄁oH,ydôkuYن8siw!mzmyvhjHekviv`na.keďž@J^' ya`uíšЉQi؄epnci` objemЮi݌܃zkažd(ruktúryVesmíra od[rújakRau090areniaotď.ltak «»p,yaHtrojyotRozdielužíoterȌ`pvШ?:\lav**uHrôzteڗivis௳in@qreXpXڣ2.NFORMÁCIA,BRAZ,DEA —0mo8eٚH0r0siؽvôbecHVkxiИЂ'񆠫`0imnHst昳esbezǂaȅ_oneexist,r+؄ٔjímeovzd9B777773. 8MIERBHhorozmexatric𐁫98hn0vin`oĂ*;taw`inuloڃr4srѣɅSiXht.j.činno-⅀oda胐ѢlɋNjNjNjNj">M\'ecolor="#ff016~aGGGGA 77yD/ p>$zťak Ii6rQX$@braz+q(𯱐,elov,ierarchyrgz2zҐyvňačkóduʂߺry넩wwsWe*ľudsxazykiež astɞρ)ým"џpacdoW+ysPm8rGЌ҈WWWWW">T0wqa1|߈ݦ*obs)uϲЍ=avddob)Ѩu`ר,ov premien,.j. „matricu“ravdepodobností štatistických(edurče217 /:ׁׁׁՁp>ožn*stavov;eovojhoruhu «mnohovariantacenárxpencieesmíru»xhora,torpkyFuuspodaXťhdnotliveriálnyp ruktúr (iinformačnúapacitu)koj spôsobymЀ@iohl vonkajšejái Astr8 (v hnej)?8asamozrejmeese ério{. JYéôžey8sHvádzannaruXmdesymee,a`n`jakfragmentovry؁PjHcelkovHhierarc8.ӈa.1degradou,ozťak nad`Imramqsymom,bjajúcimnst,ŃaieÇčiast{1#arozry (Lu)j9u.ԈkveúčikqchHstou:,u(Xlod,e o,lina:al1neoddeliteľdtYléUjeoov>Sranieovobecňu:ot9prvoi؅dielȎ0ܚxtrojae-Ge-ry1)ylukaleidoskopXvn saviac,P Xč8ekluu@zmyslu (cíi Lblockquoh6󊗊«Zel»oprázd0pegPá e9ip,eobčas@užix0ktnPmokaz@, qu‚ HšiyʯHvo2oȟprHdkom9`A—‘i?ia NoQ|⚡ha"ؚoviJa-0pYhoQozorbudX d`b`merВdohľad ozm+ úl!skaAQʍaIš:lXçincQedutcvzdsarizmP*chodzáklPhy,áv؛ce* i"znamyšlhڽ1PPHaigf8h`XH)siouggg>P,Ƀ2(bokul:?tegórip)b`RždykamAЄsihža{xindiuál ^as0oIectaaktbezunkpSgkeďžeaAhiatilbișnBju(zísOOOOO>Súdhetkkús ľupva,ɖ(H(vdehьxقkov*ispon«holografmivla(am tZx j0xbľ9fragtiempôȂobsahaj,@y;ajelipi.Mnadzoo؍(l/* eVďakhejȇti=@iUѫYyp utz!ɇhub_kĺz X`AH`he i aB@hžíxY8Pneo-spy(h`tenu؀c0r="#ffh0">218]a>X]/:ׁׁׁՁpyčerpanie čiastkovejierynamenárechodon_\,adobudnutX aknkvality (*kategórbytia*). zmyselUobracajúcau «holografickým»lnos ml,možňuje objektívneymetryávaťvzájomnéhoúvisuednotlivéiely(hrnárovtop—Xny),kladtaktabilnúozaivideni8vetktorXrozvZdrojaesmírumerom sebamému. 

Môženik@otázka: č(spočívaxsiohtoohoceno`zoru,al8n yst8b>nenovotných
9tya-informác`Lpri0pohnaníHJa-ޑrštvorhypnhm-ducha-esa-času?pPJé,Oh_I.ahápeko5laelONue`ɜ0osvoje9u^yXarakter.vedo8siϛZieȅقz !kuhmaxi8lzovšeobeceihVP»,pi?oXvypčύ>KeďžhgcchoʃzZ`(idvo`8Poruhé>p7ojioty-We-:H »e'//(dtY8cihjepoh`ddc  by@pcYmotHGasinterval8 (vislrodhkozíci2B vqv1Xumhe0meo;{ inȬ!PP8u*plyvIvýberv %ia.  

<peight="0pt"idth="1em"lign="justify">VzájomnéorovnanieýchtoôznychhľadovjereamotnýubjektožP,t`e «sedia»awkmeňoH«myšlienkovéhoríku»,edzi[mi vetvičkaxktorxtpojacho9(právebsenciiam ~GGClodíf vnúnejvirtuálp@mnohohlavoositeľ«Ja-centrickhkaleidoskopebozai%vidensXa).  

<T(omenyxnul boduystémHúradnícrčuzačiatokyklad8aty (kor/stromu)aa䓐elatívneHsokofrekvenčHrozsahov, dôsledku č)atice=evzatcnadaPm2aȔPߏޏy ioal0s iymi؎x؄ faiA[awwonázoruôžuiťprocescyXz_X[u]Pm sižadvčasu nepȡďyririxbiehajú#e.a>Ah8rojqotyý:ohtvárVesmír ydstavu'te-informá-miery©háp#kopšHnipodplyvom`HýpBplenvXtailizцHteHyšir.opd svojzosobit2`xO'9y.Phovtk,ku oo}ajlgm/i,􃀁ntqat`9׋ȓíz"a hamLxj0a xdť,/);iviؾ2OchR~zp RP/iڈeludyebtQkategó00!mysluš 7aqvlast)eBbقživoBsilyp sa0)ápsamaiikonfliktpshincaezPb𼪁yji0!zdiѬs^i219ȁ]/:ׁׁׁՁp>ǢǢǢǢ>OkremT_kXpodkHtepôXۍ :ož«hpgrafo (každýdmet] :eYnarazobXmrYjo8cz2rzvonk\ rôz2uhlov&,ɀjPJ0pAiIí___63657WW>220g_Ǖ_ׁׁו_\ričreč1joe܏%ovymysqduXľudsktvor—/eaba@ymelXFblockqu6CVz Ѕenbј~7yatérie-e-؈p pčckulXqkaleidoskopBebo@zaiJr 8WPit9 ne-9ϝ߆/-I𴘞 dľm$͍aiPkJiHgbmiadiacipúloh. >A rozdieledziožnosťamiýchtovochypovideniavetaytvárH spoločtiákladreormovanieyramídyhápa ne~,Yktorejaždýedimiesvojho'8acujeae(ciuBicieľov,a.aǁÁ ,xí{uepšie.·rcholkuejH(jsymboldolPovbankovke)dza «vše(iaceko»bыnajvyššízasvätenhurástvaiblicképrojektu.ni9ozHudržujúďakaomYetonázorupohľadu鄪dpísal Šma` odkaz„Cuzaru“ySꏘnihehovta. ą(piťoikyoim!m(e,ak@tcistatnHnotlivcivorť-]u,z  npodobYs8ým,luQnemysl,ŕtvym meňoUotesa@Ѐ8treby pyv"ЃBko, čonudch@ť. 

Nkremؑ)hlavné:t`ؙr@KHnhPvis taj @znalUggggaOeǖnjȟ3m iím,xkorX`m ,rčqm{ľPezýnimky. Predo݋Ћť, žeeď hv0udQt$ih8vegypts0ja»k@kxž镀šaestЛ le⁑evyčxY)vlasyc`a88žrecovEp ncte(퇁iahnutobHnadv0metódoukul8rRxupce@9ádnbjlydra8hisiј=E>HLov؈(etnografYuin!,(moh9 pinštrument8Baw|OVomhob0došl0rkIȲ*IperiférPpvno-busklade9ȄeqovyPËҤužozefina褁Asa0dcXpPf`ցmt.j.om-HchxmIlio (ejjan0teHem:YslnehradY؊؈.isThéby lЀHc0emuve1Gzis, 41:50.re j@izmusak0PXPLICITNEslušɍkPiatke-kezimphiIhdruhpPkaZ.odčzxuzhu`mBYá;onIc肉е)lanAsymbýkyyi9`dJbakzv؀pІfóXXvPX<``fesio(ȅg ha0qPz`upg"línbnVɉlvzdevauimodiny1cunes:jeȐ ecčsy Іč؂iphlp%&8Ꮴpgczasväten9tajomevoxk>a_____>AmoHp)KnNaj`MojšmisotvárCdodglUapoȍӇmimmi, úppktu:svie `ЉZemeav@oalskupinHdh`osôbbyu seb`yxȌ8bl i#te(ht( opamp9ipaYΞ[ؓrno`-nevoľní ôžyjrah̻konk`tnyhspoločensko-historickýchodmienkach,éaformovaliplyvomierarc8gypta,olaudúcim žid@v Zve@vaní (danȁskrzeoj`ša)horaXnúknutáožnosťlastnéhoýberuvojejisie+ieriebehhočí:ďzdelá؆8všet[a i8oslobodetyrJdémonizmu,lebo:amiaprpnevoľkhtvorcovibl!prkt9 cabi8botmi,otajruh!`onajmedzi‰`iedopustaž䉰yprP0ty.  

Onpibrto:$70Gť,vrh@j7okRoȒPnuje 14. kap1nihyumeri.ςzkaámenyedna!nxysvetleneքPrediaSSR „Sis(@chod“. KsPtieudalo`no`označnh62ZhromP:Ǎ3ǍǍ">«5(5).ítH`TórHu``l80!vc@ꋰdpudivoba ľnaxBohklh!њY`eqravdoveXh!OL6OOOH6(6HP(dz:Ó,ޙ؞tqqmi!kPr t 1žší xneax1takz(elaj mrp0!dždždždž 7(7No#ikdy͎kvôʦ1edvyрrukHpPߋ ////-NomeHspomívyššaaoɟ«AľMyIݔxísmoozlíš:Tpôjdeiamou1u»2( 2:50y.j.oڶ_,𷏷cez7ydvKyácrozlncharaktulb>ojli="2wdžφPorgxci2votp*) vierouk;»w߆߀(ulφolVäčšȤYxeГzvpdr+Wi vȞod)Qo`1eHAkticAvý!. A muse0byby`ešorԅ@X uiĘazopjYMRAVNOSTNÚHybu.8oi7א?פ2iaȖzaka8erifé`orc0projektuosiahnut*vej!vlád kHd(kenst'&(oXvzdnejha9(vmysleHv鲰ru3í)cLvrpochopilp!ׅP/xvudo`podЉ2tenauPayde8Ja-centrizmajav*uegyptská)HhypYzAmun(ҵKeďžeߎvd0miszotrbAtນeb9aip//0@Qt@mi9bmekoľgeneci0za`á) aЂ@EoPق0zqkolaрmu(íasАXykuvibl`>Poom8slo«8Wqli9t@ˑcivileužíjiedk.΂em-tajvyskyt0Apodob1naxZaám:a8 cilonampno8ápa𐹅hk苂to#cePieískalostup informácii,aákladetorejoholXsťdvetonázoru štvorhypnehomu@(„automaticky“oanéHzaprávny)ytrojjednotyatérie-e-miery.ríomakýchtnok «oneozlíšenia»,akoezniknutiaPdstaty)iografo Američanovievi H. Dowling,ý žil 19sočí br0EvanjelJešariekuodraXkl. angl`tinH«Spol noavéd kultúrySPb,1994,tb4 ȏsa čieľknihyznačuje,yImuplluupzKLévi@trva0mnkovpmiXudo onׂЂnatónyrytmyNazírHchHMelchizedexichúputnov»

Jeue+kol: Kslov Furkan«RGeoukazH9dvaôЏmH(čsmež(rilikôr:lulwwb>ojli="26ψymPnɇ1die!maxiXl zovobecňujúczmy PkiV8tk(.߇GG(ul«ZןIdruQPežnosvoji)_qp(op.o҂ח`ȂYireBravxtiꫨgiózho.o Ivoľne*,ojikoran𫄨dzڈ*o-prsr8mXzmuU dkieHučPzasväte@OúsiHaQy ilejšíд rstrénerov. Vďakoюoh'!iߎߎ߀mos*dncnsvetoxzotrojyarie-inforc`xrymôže؃،Ľudr@psy`k ˯yšY«Ja-centr90wphm@-du-pPs u-časuv؊!bjekv۾*h1 'y.uudrpaa)ennú Oo`tHsa qimٳih,!ꋜvar鄈9šťave!vlasdnahp{ٍl)Trozria ľudí.mbp:pagebk(잌er@fontpzH4>10.Èaabor؃@q>Ne8užol$cositeľakvekxmalaUri"chc0leboq,akplýxPl[i8)noh:興Qkovppmi8ážhradIٖosob8celhstvoт(rsocikupin `xHo 5Y:I:ahxevitЊScháperílenev8o 0va+mýšľa郩H8dobXopáp,tlivchaaeul< uȟ,J0كPPtЖdiHulĒ^ЀfSY*ob8؊ieA;olení)</i>, ktorýchaždýealizujevoju časťlnéholgoritminnosti, pretoúiQvýsledkyreedčlovekaedosiahnuteľ.  

Nebyažiexkokoľ8tavaluonkrétnymomakejkolívnej,XoávisíjdhmotnNvosobitXsubjivizXtoho,@má nimioIenia,yoohu(mera0ať:)(Černobyľ,ytvorea škoduám8ašimotomp;ebQťazso֍0lastenecinemnohé8ody221 /:ׁׁׁՁp>ٖ銰c0`pili654577 2G?wׁׁ׈ vpi rn0 (odkiaľpochádza 130ardo (vҘte9dol e)lhSSR/65932iφϊ3߀ XǂGGGG7g pXNvq8zdedilnešF,xiac h؊Ȍy)Y׫׫׫׫">A hociak a07 dohľa؏erspelé,8mož@Pvyhnúťým ž0ndHdu(cuzavriehdebžijúc lučnJ0aikruh dvymPet0:pxdKozmarutP: «Ľudiane0pspolunierozišrôzsty»gǖǖ67424Ggg4w_oOׁׁסOL—oc9vďakaXmXq2smíre!vše`jezjemqmaté“«hHgrafé»iiery-yurčudraceloprod@Ў iami.֖ ô5keďin(«íɏ;nalbudgHrovQusychikqplýb!ivotaždz(ich. 0táto`|X98d8^с؞odixal,xuždekoľvekkrylsjlodmipri jexúčieboYneqX;okpBohV؎t.blockquo(6sToXMȅp trkvytvђ(jav_nneomPؑ_uinaYԦQaôž!YšíQČernobyľ“ tyPsk8refc񂘐st)barohwww67756oop5wߦwׁׁצwz؀Hm㲈dq{(sprdl "iomyl[otpz,iuiaboltu:'O?O?:K^ál ە9maso(P'ِ špeci"pokyzriadXe|jnotcovI8ЇX1yv0XYšuje.oAncípAقGos:zɅtiúZVIeHzvaform@ga.Дmdv(asvyjad@úpne:elodruhovú úroveň údsvorky,táda,odiny (vávislostidoho,ko žijeanýruh).eloykúmaťebudeme,retožeiyžaduanalýzuamoriadeniaiosférylty2celku dlhom časovHintervalIo(nateľns`ĺžkougeologickýchpoch,`o)sahtemati`aktuálnejapitoly. 

U mnohPvot@`ۋakie väčš*me遰pá ézťah`tkaždáAičkaokravȏu큀Xšíierarchʐatus,žec.Hazriaupinohyڌ`Z@epôsobaeharerix ?;b`˃(lharelatívXvysokofrekvenčvočiztcyklu «pe —ravidi(qkŕmhX`8tomstP#%»dispon5m?yBP`ieken`amc09vodc.rmaxiPl0 ethK urtxnzikomunikác;h k0vxj@pЅ1u;i+nosȗ`umitCnzτlesxkr cunadbytinci0buďhnhleboyn؂yvply1kolek jsy ت1zpad`8dvejtisa҆viaaxz obӅu(3)тIczymňďalen)YpopulӜPyu>VЏi,ItjAociڀkx(0 klv typuImuaijvšeobecAon؛va00štinēhomprm񋑊Po)Xkultȧ0iهhnooznh"ldoК:«jazyka».Ԑnayw8áNa„o)í“3ezt`tor!hlavúdqúikvôl8lab080pBovAxmst#(l »226 /:ׁׁׁՁp> +䦘 ri«ú(úc8»merúzkehkɱrmi)ovZrc ?o=v-Hlاnrohozumu`víjaNomق!gfajzťahylasymorgXzzyinuJXpkhafi b8ȓ`sa9:#ší. T`ýȑ>,el0rIYrodq-tvaga{ďu!u)ntr@ôzob8䓲ٌvotZkažddavo-PBi:iHued0uetďa.Pex0rcn8zityɞ1niؑp<quxdyn uXjasňЏr«kȘ@o(Ȱsť»iQňɎHrغ;n oda. 3xoՅ`Iqi(B@GGmedzuꉘvôslHýšmaxi`húčel krȞtuВ t8geogrckejzolovanostiednotlivcov,abjavujúadstavbové (vzhľadomákladnHúroveňrvotnejvorky)neierarc8, ktorýchižodiaôzny„Aiek“ဂtádqmedziebouyjasň«kohoáávooložiťd»,tomuusí0driad9a0 cel8j8kou.  

Samischápetžehiakomcharakterezťahovmocenskorgánoch,ohla(ci؈Jeegióny šoblasč avýroby,ie@nýezkrízoz=0časPin va0haateľP presahdĺžkunxí\,peteymhmadeɄ9xexzu`poažanenXԒ.rixAterВaruelnedr1PlfunkciuRnilhodobujmy9iPl( dmlxnutqformpVZ_Y9hlavpavi snvšetםul9yatp(mnižši!rangu.ٛ>p227` X}aGGGGA 77yD/ ׁА`kin@ino-rodzynBodvrQ-75us(*dvodtneznámyin ǹ:ǝǝV urȐetapp$P@i8>He1ciȀXklatgl0Xyibroj()i>hdct|ȵelebe|ber?>gf.íi qao ,9v-m oʁ(bmorQ{Ј 9vlastnouQnouKpatS ulayzzJčaXozm`pbaly*4ɫyovhúčelѧ("javyђÁkonktnyhsituách.bsahN1nXob cI݀ȃYʐx!e,HBysXikFáov:émonizmus h ĽudsksohIávis@XdP nisadnY «h ». ϞϞϞϞZߝG@ذf"iikuGGBDu>(Hs vاQrežimuy(komuakérirovnanieiacáči)
ogram8správ0a,torobmedzujúnštinktívneejavy urhtýchituáci h, sm>kultúrsformalizojobalov,ytvorecivi()ou. SpoločnosťQskladá rôznednotlivcAЈ9každnessvoje špecificznX)zruJtitiHȁpmodulhstrícmCaúčastňupnaolej-eπȌnqvýsledkystmcnere|teľ0. Čaqbtoۆ*Xdstavajombkdy. pokiaľ9tz@av񔬔Vseb,2všetv0jPzȑP dôuohoiim(evyskytkonfliktyitakaPschopn؋ejhn@obezeЉyvaheluvAideálneH2 —akejkoľvek8ivӃchybfungc1podneodľaísluš_dv5Q?pl"am!íkazy褰arcvyššíІ(áxovp="0">Nheďže8!HHbyoly@ ýsystémbokusexťLlodneo niāru0:uveZ@Do«»:ulb>rR@oel &vys amhn(nskutAo3Ljψ">ggggggyľX* nedbanXae0hlasj pXvyjadravonok)i  jS蘿a'1fFaktjudskɒ(ibX ňvvetarie-inforc`m(aiPunekolienkovv aPeXC"@modul@@rodz,horIǡpobomr '4Oϖ">okrem@sviPm,ťa趩߈4schopIindiОjvorivtx j㍪deštru=docj1& komplexKAť( !rsxehu9u*ujomxXrôzRGZBov.P`svoj/hkd@jفHhЬcňSn,PhXinulRfragtXM\ ďala k leidoskop0(pmop«Ja-c@r»y`notXc0nevyhnutdochádzaggob/ul>V(HR-bi0bv ؤôžupobíɨresYapatydrž ltabilitBsysذ!v)Agxadväznostiokolení.aždopádne,deálrávneho štátu, ktoromašetok životusíodriaďovaťákonu japorunie tresľala (aaktickyjeӄpokčinnosxáž efeviteúnú),Xcelave0(XRusku)ulujnapriekzjafunkčti(mienkach,eďd/8cepciaiadspoločenských9letzko@xxmIreX؆Xpíšuogramy-yPjetejto󃃅ohlás(erejne —ko1ológia. 

To,eápadbez6͊@N0da vpovrchnRhPde:偘BiblX(cxli8. a,kremnéhobsahВu݌Z@hociiamiou0nazývxPrmřp(dríchodct\vznikuelatíasovچujmu8odybolSogBhomogéHVoupXnič uudzneȗ(loakýrazabyovplyvniďalšísudϘii. svyxAؐalternzyi(echjúcjstat€`vedomjím;borm@seotypyP@ombi-bibotov0aupa"“ n"d,ovnvӛXXtu靴 rod yxgiónylpthisHepochtuobjh3 su$. OOOOOy)íklۚȅt;rô8yzXvieroukxڄvav0j0zluteľ lspôso(ihrexdohajadru)eBOy;>2!órii!o 70Hkbudknizmsvojimiľ@odlišJ`ڰxXiHWWPܣchÏQnemHmožvyX«ؾ»ylȬo,o potvrdzyp@s refapر81991ublockquou6wӒwsN-8ꬨnezavŕš0ꍪHbieh)hmnohýIhybQúelˊškctvaЊA8tanov1nu/K`uxjadificu>sPému
8á -paviáhzťah(«kol0H8iIthrep8súhlasxCnen0ar alЌztrhڃusy»,Bzasaaċهšonٵ0yslúžqdarch1okulpmi WWWWWQO8oncepo旈6qz(Sef̙CTz@WU d˗atribútluplieeožnérekonať. Noၰť,ezXj%,ž[nosťedokáže.

A ppasackoridsokovoverejnení „EomickýchoblémXsocizmuSSR“,ᅨdoaméhhačiatkuYpstrojkybelitivp dsuúčaBibl@om1jektezíciobrev؅anevoľ8-vy@!teľov.eo0iez vystúpHrdinuӇK0cPrácePkademika.S.PontrjaginaЀcr="#ffh0">228^a> /:ׁׁׁՁp>,hromA@Viedq0u 1980,torbhu؍8aA8novip( Tajmriál 8,qjú1999.ve`meane(Tfragmenty (mkyd 1roP citásúše):wt3www">«Siono-maso@klíčdiststvarRpozomedziôznymikupPobyc8obrvHrqta ginšt topAVyoiISAanadyG73291ϒϖ9ߔׁׁׁז'ov8a rod[vzťahovorik582??>230OGׁׁ׊Xý0 a.i. kuloau?Ykpber)druhýy@formul`inxerp: 8prYsIrozhlx(týkac0afgsta`A.SachpvW894ϊώ1ߌׁׁׁ׎ :zom (t.j.)enakRej—nuiš)-tZaӊnimyaplatičoskH!Aerez0impxéRuskaHtď.6">PoPodpdnoiadi0)smPbyp`doporukandidi26 zjazstrano ÚVSSZ,pHäčšiuos`zaobnfrivo(".P.Aleksؖoϖϖ74ǒ2זς7ρׁׁזϖ͍Jil!0chtpvpqa0pžixPkoľajH.ovn@eďol80žًߋߋ7700G׈3߂G߁ׁׁ׋߁natolijetič,ale؉`茐amiestoč8PcTrapeznik)J.M.Primv (jeiršb8),hrebáid žurnezȃ1vekobjemu.ʜ komuiv,hehlZakademikЄl/uri0u(uzavre0rzmu?Ba!iac,een#ch-yOayxneobmedzuinasledivtspoluprací(?77285ǓǗ4וr="#ff0000">
,lerilahosklonnejhovievavostikademika.P.Alexandrovaaokúšaadlhoiskreditťých,torív innštitúciá)dokoncaimoámecVSSR,nažixmsionizmus masonstvo obzvlášťPprepojeniepolupcu(tu le:ڔdeg)hyyu1zrozum⒁odpo*„sa(su`“Pjednomyss akouta 104r(ne(pl18ը\zdrlilia,j18-tsocil)rD0proti)xVal!SNijanuá980xAfgXntrheiatYíckymP(mYimpx>Dnes 80 %8tkapl eW xXboH|trxXBmomhphaTciidiHW78459߲߮6ﰿׁׁײ,irskij,ragiȀaRog;ďal9vytri(houepQiouѮq`možn1vtiť.oak`neús!SA nqniči0ZxzťahXper(tamؘhloelo 5HBghaneexuhcQmedz>odu8uQŕXnádza 98omikyi.r0ne*ozm!xj@qmȍq`A—tvq  :0éHta»>Tobzne@oѷsháxЅyqd@ .քphe.N.Pj9@svoj!KPobjektívxvPé,qZ豸snPb8erminIgiuivisZ(1,zamlčxnXverejn10ietskypmédi9erPoniBlé ÚVxdnucstrany8jazdoiNajvyššípR Zväzo8republík.ԯdčí,(eru ryýXn`m@0liíl,bhrilHSOx0Tzočjúlad Bibl$om0">Vku`i tPIiôvodreɍۑ1a)V80"mispoja)s(ľudu#oxfeudsxbezpk`človekN(X0krajiHz8ilh ojnȌ*u cha@v20.ڑq ujbhpôsob`Lq-PЁl9 chu. HharhKa0Sɀ8PdodiezniNJhvle @CIAtiSSR“,torejelkovýáklad (vrátane úryv nej) predstavovalaačiatku 1990-tycho(lo 20iliónexemplárov. 

Problémieeolgiiovietskounulosťou, Polaob(eboa,o&o,YYtom, že ZSSRaerozpadoldôsledhodnutiaHhoIrodX`j inúrganizáciuivotPp či.tohriadePv0 zahrXitikyuskutňozeriférivytv`kuormiiblicképrojektpohľaduUobyvateľsxڂ9neznamenviac,žPPiYnéíeutb)Yaco@d územP—ásobeňRný@\G>«Vúviivedampohkaožh!echa@tent`jazde(hlaxoikvidi#SakmQqplatwVykon8Havrhopat!yimY@ask včas1desioiJ8dieldnacifik estactu8PleСy ľud.Lov.փЃcia,upxšíilkrajH,^pridAvšakaAVB ÚVSSZjNajvyššíRahꑱٖȦzoz„u0relihoci̞Ǟn(ldXЯ.wsmibHäčša8ritumedzinјj)xmo'Tsčeáh,Inoduczatrdopzin88V.N.Jemelja@býaporadcNpChruščd@akpís(kniDia08sl(`adu 23u.θ0lobxف@ᒀHMPGorbaJXeďAhQucuxbieh5Oӳ{ sts`Pzo@y&P''qHeku.xavyA@asH*90izd@pčíˡiat01980-tyeavanteryY󉩀mha@zdoeaus0ȑd@čӹharerzmla(q99RHQ8275-Hrpém@leAiY`škodc`! Miersoor"pecko-skumpPc!informno-algqzabezpečBb)sféryitikyǩ0ǩǩ">D荘xisx exobit򳱴kolí).І`Ќvi܂^लtlivosit`ɄYu,xujhdvaYvanty(úča''e. ulb>ojli><ǁ.π́1em"lign="jufy">DruhýQ, ž(ebeHsurčitéieli c`jgi démo0p"ytvárkorporá,됸Ppracu銸dosiahnut ľzakladatstup9ďalšíkolbh. mpt8H?íaudhierarchia,`dynamHjasňiahtatusu (analog􉑙d-paviánej)impulzHharakter:asedzi „zjazdmi“'ЇX-@ívneobe nPťoumnPooov,؃uochzijdhIlniť «pkoHžild酠thusHriad»aYelítqaž št`najvyšš`rkvpmafp̀ieBvtakuQorpBibljektut2epecum,yminotrebristAtajeԗodlišodepsío/ulסwtT.j.remsXikyɟ@`vcwrQuojbHjepi)󝘒 (xvy panHre1láčhymas0jininKxjavjak0Џ,jʡɂyXoh P؉??Έ0deٙXi %striedk(pabseami0hndô`dkupy@zisl9dhskauk`/i@d8 Ю ɘXmôžeyumieopaLíkcjmrav+(ЂpriJa-cen ckom»hľad8 vetpxXdca ,ovѦerb٣D-individustɛbčleňinformi'!poҧ"bipI0chákuskutvlastg WSneg'$̡chu":ųob «napo0ybezPruPrnym omJքHklotvor9h9azgga.2Mnohp؎kov'#"hktPxejHjI tГ`jedzPvpovýšnah18@ІYpozadím.քýċ:zniknúť izarIútvareďipPnrahuci!prcYNi RmمznH3zYeciochra`l9y0QľudshЫa Jljumkin3mezľvysl,rófairbaH:ȵhsvohrx-trT:Ausi؇pese štn)eHt 6@l`1918wz učebh辱pҵbrodruhɍealebokozou{ tieЀcolor="#ffh0">237!^a>]/:ׁׁׁՁp>. Iز0">Avš@0etYyle87erežimuϼv flik8t.j.pmieb č-vytvárЕ@žktoréú potomútenírekonávať. akaietoimiytvorhjážkyta e ateľnými,vedkurachu činnosti) dôsledujúceho (prich{kaleidoskopické(boozaikov,o «Ja-centrL»ideniaveta0aákladetorzrôzniednotlivcemôžuospieť  `muhápanibiehadalha svojmieц,erspek(v1ciov ďalšej;ako䉓ok z8i؃)uomnemL)ruh1.ֈerojyatérie-informá-ryož@iahnuP>.etryaQkaeۆIe>8jqHiovd`ňayšlienromu,ɗx#moxktypeežipsychi8údelvpšízasvädoiblp0u.o'!to žv0nflikVmáme@+@dxžefhi 8Ytúloۂ :osnovpnP`‘Ɇˌbkurá8iub(r8cezozlíšn똨Xč,,imrav҆ťa0rlamppochoph,p. 

Nߌyšpecifíkv ah)mbpyplodkolܩnť5vôliΙmedz1jfragtQspoben'!ouᩏrizmom|šH(Xýڠ" pbolo㦺miadnIz účas.kreHcesQahov@T/0sam0absoln#(bmmn䩈׃ץj!šťД=zk@kv@tHrUprýokuďpl"ctoľ*Hs!Hen?hojbez؃Synimahy>TartytvárϋϋȴGKOJrrazpil@rupPčens1zpc RuskV ňxobyvately(bsaraburdЋP酸echcPpoužív(;0Ane8pp"pľah2ѓhdzkYɖžstvo8tov najz ejqČernľPek`Q)čšinycpexistpot`؈ȜP^ah⤩cȰ8٣?l vjomvyqhrdstatus0mci „svorky“k8"civilizačnad0vby"DxJ.ԃzmymysli forAQTjczntanovenrozdel◡vypovs9čZ xu8InojadriAodobísAѢ9dHdhOJ;Z^ @p miporyN_všetБs} rovzudsk0tojKkaž˿Haa$dopĺňcivч0xvojO0l1Tzru.akྏlAĽ09W,Pvu)Inzazv  YeP٢>Pre!th!cuPPنozv؁9ܦysom:(alklphѸ plyv,narkoktlmyYnervťcajmäx؃ukrku 1a9lh5\hPsahPompúkorakmer úplnéhoylúčeniavetonázoru algoritmuvorbyíniepráva.Ёomorovéozdielyedziubjektmi,abraňujúcech zjednocou duch ariezva,aejaký časiznú „samydeba“. takomtoíaormujeolívpsychika inácXdiiopoľmi0ennbklHWTv0taneodatočxov:aejy,tvár mamnoutkou.oeďtxci􈀎PHOJaIne Ie(,eož, žhnohRn postretPkratprocesov,torHi ;,&osobstiiebe@s(podmieneɃQmi.ώvplyvelkoholuCRokdlhodobxtreesahintelԊtlika!pájZsa,meoXil yššie. 

Okrem􆐅ȝ8Xxbezkonflikjiy (Rnelnymedmspešbiehawčinnosť)á@icaznap čJkaždfirm@0؍blémzaobera@ᅰrofesiln)ológovia;žxoyťx0zulhtaljme an ГmerPšpeciي olog(xsluž voJdstavYᩚrezďa`zšuityPjiainuxisoku0ci +1na r. Nebudezádzado Atód0tejxxlenЊxhlax:ezmvtzápadšygie/í c8tcirkvГž؏hnevidܞTtypeڏH8nevy=brôznжraznavib9ehrabyalduXPznȹj݂vjolvzťahoch,ʹ=܇臆1SfQ«Ja-crq»kpikop̜bozaik؀XҗjAĆ0Is זזזז">SoSsuyžadeܙ@ѧAzϕșȂvdאߝю:!eXdde(cep휀S)7aؗpzaskvôXX8bDprode:qoyٯletޏa털ePku)?T.o@(zlep,ǟatmosfér 肱udkauce.V`húrk;kȒdʏ˝Ancepc`0votp Qa#pýik dopla.Λxk񂧂existevylučc pottuXpoȊXm(QaesúladӜjPožnAstnvXkeďHdoȉybývYZ2ĆZbio8PσpzŧTu.ԈčnakhieľA7oiȅكb(ovhcmsobom,eľuds芷ez٢4nip@c.H(ʂ+`72íЃTťouP_⧤qikXipxopho׎1b蒈stave.ַledtoѥ怰ݠusk8uma8zHnefÈjYPZapl1sZápahsusl8g<ѣos=0001179166>238X]/:ׁׁׁՁphT@namená, žeekutočne časrecitnúť s triezvoula9všetkoQhodnotiť,bprávasaúlad Najvyššímdurčenp. 

Ľudskýežisychikyodlišu odýchstaYYom(, žeiu(iorit íninia`ilivcaámélnea.iámeruoakejiery,zgyznateľ (pochopi). Qb> ^>(Matkuísm korcqterminológii)
jpravdivommyslebolykraɃ ultúrrozvíjُɐedos:ovoéؒ.od páxmʂXQuezډVe lexikájormeKon239 /:ׁׁׁՁp>. wriiára׊ ne>drespose srRoz🨌p.À(dx*ovP`«to» —Xz otreblQpoP)možnojjׅԣkvojachápA3A nolektív`,a,xudr8a7cami٬mtЙ},!dôkɆuelRvxtorzťahuՀzBohoӈ?gWgWRV Cpd:NidoRxr@O81125ט>240皷߁ׁׁלUž9jaiXil8riacmylux(x82:257hs0eðPkYne|\08lá):3">OČISTENIE (VIERY'&mehiloho,sr8p:!r9( 1(1hP z:OnQ,炿 2(21več0;77777 3(30nerodilineIz4(4aYnikp,Ȯro`!“ ߂߂߂ߧ 8Heka9Yho í:OOO&91(88T.j.,exPpresču3vaHlastxúh chy, oddáteaohu
ieotrachu peklaleboúžbeoaji, Xyezaťažov@vojimiriechHživotkoli؃ otomkov1,ak,kiaľXobíXúprimneneochvejpzačínatvoridobro,áshvedЃomdarujemӅu Ľúbosť,toráoslobodídávistí Rudemôc08elýmobúňou,aplkhSvet. š)lyn@ bezpr`redndialógu Y`kЎľúbil: 

«AeďqýtajMň(trociJapЁblízkodZ؅buoliceh:zaá.Αied8+ Zuverx—ožn pôjduPiamo!» (Kn,úr2:182(186)).ψ6ψψ">siájjazyؐmurozumieava0ml[܄tzlenZt(rIočkrýuš2zkalastnéh𒘃ڄpvrhliʋkjiho@í;ďpozorntsmueud ľahHajch...lňiz mYvinnPisn(+navjbiehY a nrHHč^,šviacjRт螳nevyspytľShjڅQre. 0">TenPzmyseljɉJšetkyrouHJムu.Np de,y(nohéajrčncípyádrHjlitiky sh@enskinicia`vym zaiȆchg álncivilihv(daniu (vj)`udsk eppsych0rímen@va˱hekQn!edomia,ёЩ<tievy;livcovez`蕲nflih laȝbiosféem鷸typ)mǥ@9usnazSÚBORNOSŤPb>nikQsiHьavdou: 8Шlal+𪪡`ڮyzemi.aryu!doiΣ҇t`)cimi?on10:99(99gblockquohzU@ddodržSoľby.ԙnam,𝁉pphxhsi`ؽ82̖ (u©EuY;kvekhápeVýšqňhyslXʄ0an»,äzF;dpís!Ƞ7iohakr0ad inkvh޷hڠk(opäťфa)+7@K8relíg t8Xpokusd\týmspxne"Zhordporooxič‰a8ponamiebPžɱ`yPrdo[moi|vlBxlovN1so r2@o0yhmusie)Y0oSuprijasnembZЅ9Џ>Ǐ''xV ˟eavrh1i(va/Y1t@sys8mzťahxovٴS[Z y1nZ,PnajúcОok1;ɷVeU8m9jsomzaručíhosa뫋R5stWWW//>Vou vybrGGЍ)!dlhoП9ovntervaltaPší ef0e؆Neovnakôznyfemuhyrogramovaniasychiky,toréak činHobmedzujúožnostiam@atnéhovorivZrozvojaedinca, vôsledkuo(jspoločenejýmitomi. 

A pretokierišiel MilosrdmuXtrok3edomeqjalHodv JeZámereizač0vypĺňať,pxomzískavplobodu,Môle;oruhôžecestuen`núknuim`cťa ňxspikráčpI.šteukáz1sebaItejepbyTuvideli9mohHporovn:xuVȉa٘Ptupu org@0ciipl񄱜ležíkutS!X(človek rimusiluhxlna B COnneuo RozlíšeȌďaluAXu.kqebehPD(cznikو hod؜*8«Bohqqbmaosalearmó.Ԃ(uývxtkcirkv0hH»242 /:ׁׁׁՁpi>(Nov X, 18listpoolPa˲nťanom)j`účcirobBvyhnujasnpravdyqHľadajo%m˨oؔKPZttextu:emsodaswľudíҁ0`ney ЂMhš, 6:33Z>MozaikQta (9zor)rojnoty(-infohe-mierhlásbjv1rznPrčkňHlienڋsmodt ípsYm;8jenzmyH `8Zkj)ite, —t0ryтc莓Az"anyôzny.eďžʌ7@hz pwry/)!ٓbyt0Zho()@ickydajHd`9rЉ驙v,nahytvrdäpieD8zcxdk#(-IPnyblockquop%6''̃ؐ[Xovedziebouov.iྋPvQmzychyb saha,tx` ik+oraňova b ๚lp{hbiehocesmecivilQ ĽudskA. ׊777771PA(kykX a mač(é,ensaom 5mr@vyšnad@mi,stabyuil či:صiQj܍Hpex؁LPolližšíjeke?Y rtocQȘmocbýЊXzheSimpsixorIl,unb,⟈@ceJiue#uplspoloskpinicivy.ԧyplyBte krbskرZnaj̋Ƚi(NonôbHneap؂bodakceptXdruqoiap"ѯAdz؍xa“Ď0Ta*ohkۀPtdtRdlipne.zmýlil,v:YٛJu činnosti,ohuáožťa tomresvedčiť.  

Ale akpravdunovojnázore čipv skutočtezmýliliy,dmietajúcezehoádlxené$poy/HVP.΂ystúpiactoípade kolektívnej ?torotirečíohčoxklaPzaivé,@budekážatHnašieljavڅer.yeep1koeby(zȋuroby vnúnenfliktnou[uRxhspoluúča{ytb8vˏpoX_čerpeuxtroskotk)žjbna8ť dporu䃗týchú objhyb8v}pre.GGGGGLenýstup organizáciGotraloboosobStvor Xrozaaždjednotlivca݋Hjcho(Ľudské0rimu^ÂoľPQôl8kavujväčšilR.enGpodextrЌzkofvený)cesdĺžkarvesahuXu votaYQgxálYciveKAQšaj^to,0vlvОdôsled@9ominnadt(m3biehochyššcio@xobmedzy!ipfunk0iteľovVtyptsychikxSvyhýbfna dބISehuueb@@razn,HtieaAďa8lprád@t;(Iolo}blockqu 6Ǟ#ǝñniXdvoláíhncXyPberuí:8sЁɕHyQeqnenapä:mQP vzť0vsSoHo𳁄XT8էםl imo0us9A inepa:WľOvQ`durre0ʵ҄dobr bylušIiacmaзXbo-si-dooI`hȴX8ezѱ[ْǰ߰ߒMohlozdKH`X@okmôž|d(ahnujákla؛ší o􌭿8Sցinddu2ȆHXo"gra@ʙ')hovkeďžie Ɍn :samy@eb!х9+xkupin0lľúč Xvy (cl`i(m(hruí)pe)@(zpoaЀX`ut@eza!bz0i@iayjavx@hґGmožnybuyštru؜odaciíppC@yQditHk+0XfovڇPktzu0҆!(І9lejšwqpyu`Y@spg/k퓋"asma8I phpadR%Ȟ;`ǝבkr( krit ň, ErôzpojЀvؗstra(respntpazps0gikttď.8umeluzemň`xBpufA 8Rϙ CHc-me`8zCeshbolQZSSRZäčšibýval«sol2ch»ajínWkxziTzm8—.j.ɬԞYy)pravodlivostiezykorisťovania človekNom,deaenašlaniednafektívXspoločenskániciaa,chopnochrániťie životnéstotyPtorxväčšinebyčajných ľudíávalolizmusokonca jehoúteno-ohzalejorme:pladratarlX,s úr(ňbálnHza!eY2prihorobá a rbe,sobЉ`lícbovoľ!den9čiahodpod.  

Aapitckýápadpomerpevzákladyeto,ebo YsystémenucaHogrampsychikex ujúr8plaspäxyjomvzťahov:‱oacionaA rincípuwy.ritomjearakte8urtými špecifikahprozdelenímHHomohedzioI)w'!Ћ/sY.ambudoeotyhremu (zvierzombi,mon)luž l „sámdeba“,ip8vzor,t1xkidoskophmozaikov«Ja-centr »ianesleciou ž!uceléأstvTiPob`bxtruh/H`lcigl܉finanHdi t0žHkkbes@rgyDŽ'!ד׀Zrult diuO(;ujmy;prkvpradiYj1ne@;=ere vPuex9kler0 PadvYeYjߐnapĺň,kib8ekrížce`Smb[oozyonflObyhlvplyvďalšíui.blockque6gÕgcMlac BibljytvxA``elHrnop-ne I`mߓmNpreu_ptavjobPobod''paviDuؒsenszriz`ko8ón@mokraCravov(dy),1}iqgqX7vojDzneȅf8, xrviäčš, čo隡npoHť,veľ0i89znal򇌙pe~j8n@ioPdokáže逐kukť. HokoȞle!h)PonechIQmilíЉyaxneĽ0`ws.΢ Ruskphoúsokxvyda:ҁoQspt!kaphla_____YT)JýkjӒ8log@3243 \a> /:ׁׁׁՁphAҷqaшé.ʀzakladat8na2la0WT|0lu`viáciup@ul8a(konic marincípeudovanúHneHnapätv)potenciáletabiuphnejnostikoelku.oph úroveňiniíraH,za edoboľkúčXníkov)sahťedzu,sa׋׋ozpadkvôliFuȉIiu.[žonfliviednotlivýmikpz rôznyPpríčin,väčš zdiaodieľohlasAdanouskpou;existujepyt oduY;kejϕV؋talaungvzniknovNjwsiʄocxsvojufek8(ent8ŗoooh`aA`jayšinum0ndm st8om. 

JediqZ8e9`k?IOvuu)kux?ׇפzťQ&nezaq"e)]biblic؀`noriedpy no-neckehoeHmn!!_hyЅédo-znar SOQkult@ٗjɕtože:ulb><9alue"??ojli="267χ>Кmším jr`vykore`ivahyĽud$tyPs iky,oocenviHmoI(bšet jzjaЀyajauformhe;/3Wύ">Ks`PzoruCyh-in\`mieromqvrYddcaQTi'$(+(𛁅W),pDecveع, i zv@acom(ombieb!@kx(pelpjɆgp'/ul__ZVy)lwԡmm+ižšdôlYt3X(ripypveenm4m. $Myopísumaz@o 20saH((*XbarabK10užy7í. A釚obozЙApSrôzyJQ`posolstvXbadres=ܗ@s,0PedXhnHƃtejknihe.0>ϓcgg`Z obyjasWa//*hubiblЇ쫈yAa š u dov)(oЁ0poúžerQȗq_aýkupu,R+ak zalchngXigiki>Vzhľa8treb(u8)v?*ѫYíyvľaitotož (8ouQXspôpm mvaQ̃ʁ*iС2chavu, ktorýeodriadenxkuráomiblickéhorojektuezystémonucovania  gramspHZ. 

Akyioal8cit, žúšk@výzvy nasled uedinZHesauPodstateavrhuzaveienarchie, )vylučllužobnúosťdisciplín:kolívnej činHti;rikusieuudeoloču@nutxdohaosu,؂Ttojax9o;enskpiniciao8tomeohlibohatiefCotrxRu,ako:je. oooooTgskPgepťG frivolosIwläzkažd"j0účastníkažptsebazodpoXajieľkWyjqstriednasiatýchRv. vy`[úlohaitل'uprebiehajúcZodlišvšetka`ch.ώώώώV KIؓpQ:723777">«P!z: „Ó,jitel@Písma!oďmeYpieslovuhod(muásies3sЄneklaňXokreXxPAm MuXpďalš) jedni ľudPnerz ЊـюPPov,b q“ښodvAztezVydaj`sctv oddaQ(u)» (súr3:57(64))blockquoX6ǏSǝonamx(dom)ђ[c>(pȓovnaJ@dô)*xvvojiPvzhoch(tožň(`xr$pPkopkGGs ΅%' —rԅvypa€AІ,Ysat`zminan2formXorporneІ>ckyrgamozIr_7w7wgfhžv verš 3kaplymC:o???«98(103).ržٷ@,Bo챸244P \a> /:ׁׁׁՁp>rozdu408''57/gׇׁׁ.amätR:uilhhmeď boHešyatmixOnblížilardpJʢ!xbmi! ז99.krhnivIriepaXɯ豀ľachil.ԱIytqo0SQmnTpôjdeȈ9mPceu!ggggg1004𔚠mamb7136ׁׁגρǒ{g`tzývP dobrXkazioneii0mít0hšť(zPraznheextu)ni1015Abuď(QliXzačɘiPpț@čoمhmš0jas-;رAkktr»777770Voz0hu??(hromadyNrelovekaálne0by@ukrze.I!(,ezxؾ  dnotl`cmôžHtaxČ honavonok+by у0(dokoncaresvedčivo) Človekuodobný. A veriacohu,=ieehvinhyplniťríkaz,toréhoýznamechápe (aeeYuvolávaoonAažuzalo),aleboWškodlivé.kremtických ostat potázok쀑skúmamimXonk`tnudalosnemámyselzťahsa omP(,i)dmietol,ásenpredpokladXd ke ҄tipoločenskejniciatívy 0(rozvíjannáenú@nenapätcystémovXjomsjednotHcov) frekvenčsch,užezpr8vošla fung0h. 

AkúlohatnuadoPcjeďɃss cieľmiтp(؀iedkapjrehciuAkolp8ɜnni,por؀kouvo0tmožnoupoštjaas!QabyomuozadaáЈ1chopilsvH`stot؈@účel0-a.kh dizíciitomIkaunkPonВ}ypat،cesúšaiad Smj]y ⅩohPzerX {ˆyom~ǜr1incggg`KׄS. blockquoM6OOKV8a0r(h(teory,o3ؖHformiІQ rimäťb QHrierhdestueaqneršieodaň!iz󀱗@e8vhkŽ窇Jediyڙ`茸 plreskutè^jatXсplyvacviazzžny~jndárrtermínPvvďakmAsamplodiacimociálnypIjúneyetkyCy᥸ׄۄh_ Ný ľuďmPXBohom!癟癟9x;ehrom 7%s$wwovkaždxmôžhodhélep?0J771yGGGGGGreljQízkoO8zvyšu!q#覌enҏp(`Y(;šír)xb҂eeso0jTOMza8ľ/WW|ҕOkrerebapochopCutc깛gӊrofesi(ia@érZoblahwЬ bzvlášť zväzu$9rgzsvojuߙ);onث`ainIá uh*.onemnemusvznikкií@8i;äčší(rokrusôbZ_kup`맠notlivcƅ_ netrebaisúčas vytvárežpXvojju činť,ebo8bámernú8bezkonflikneii „míny“aastnceste.

TenedojravpHduošetkpp`Xvisiacii vecouxud9ruhoddaalenysl9htejpiý,akZkut،[rob`celkom8úkzelȐschoppopi!majďjlam8obhajex8«milosrd9».Pozemskoudri`؎zaHiadnyokolq j􂸌)po poved(؏Hneiktnyťapta)b莁veďžGAqne: zxab0`priP,trhivili0(eýXPiryl`tavh{$8oȂ;eie0ozxjԋ p?,9zhm`Pzka:@ ?» žadY9ď,t(ecjs(ѰZcnc(y٥x8"¥#reQؙX_3D2vy9@(frekvenmsahYX GBha؆ Askal"funklaomgg݁zхЕv1 ؠ2yc聀l;j`yjui`ď)poxhišiaa;bo yீX/3existen.Աxnamq<73kТka>Väčši)8#Pȓ"@sebimbastníQ/*:,@mysʴ P blockqu6cJm`e0 dobrúIRX ľudH__Xja!ašu@ritHhodxchopzX.áčit!bal krajárodxstvoyA8baíkôr@uc»בN1Pjavojt svád@aynu[šetko+0žu247 /:ׁׁׁՁp>A8r,ôžeydotaz!ýaI na:OOgidth="0pt"lign="justify">Musíteaajprvytrhnúť vášhobvykléXzhonu,ájs(si čas silȀHneprestajnvenova`SVETONÁZOROVÉMUebavzdelávanibydospeli takémuháp1`vrhnejpoločenskpiniciatívy, žeude chopnýonYsamot Božouomoc@v j`duchbezladeniatázok «čoáčiteom l?»l9brovoľHziš`áhajúcruhým ľuď(HraBrijímKich+súímeálny8ixXqtokudalí邒er`k.  lockquote>(vedinZH)
?ág`gvYtiaľie1pozvivealni«z»@emp0dz ctrebhľjedvky248 /:ׁׁׁՁp>j účaíkov zvyšoni{ l(mie)8ocesmiaaciXdohvysokofrek0ȂzsaȃאאeXee|svojuhinXnrincíК8rapä(psyhmov. 񉹝ם"0aםA 2iaђxYvýsledk रj:elhoz(''#funkž,@zdanl cen_]kar٤>onizm`t@h «tejksi0anedX ninIni8yd𦩮Axi>formaejavu (väčšdPx)lX@ego1lavyp(avujchvíle/85145iϜϠ9߀ XǂGGGG7g p>.i>bGGwGwqNeujs`T0Hhaaajxa,H9`qAb1zhyHvalúddPzv ʃȂXcivilizRpublika)aXja`rpcirkusuQR sk ríšliecكel0آs9!émravy+؈LjnaoVšedrpRnemýliiadny񩐾:ochzpilod()mڂ)atok staHeku.i՟YvlxGy1poPzȯ>audvtedɋ«amo»kladyzaҀu>rim؉Ȋ艈(2
vždyb>No䎳 „ž“genetisbyXmЇďu0oz iBoBď!hocypɜɏy avdrúPia)HXautomatichy@pv imatceQ8rodz lx; v()@h(havXšľaadrQA¹0kamihuʅ`vota (OKHse d'...w0wwwRNeІ(uQpšťhi1ť“,9"Ј0*s0urvHnajjº holhdutopamnohҁk吙yste{9do-sra".usphčensaaqd`župkBcobjednávky «priamoeraz» (v tempekorichádzajú),úe dôsledkuakéhotopostoja Životuezcenné. Oni xenskejpiWneniieXKľovstvZemiVy''!stúp ne`jateľhkoncepciu`HdaBpeXK—yfekny` ob dad mik,Qmôžuz8yjuypickčin,XovytvEky0abyZho@/kázaXla l(vl(t250I^a>]/:ׁׁׁՁppokryvšetXfrekvenh rozsahyxocesLdruЍ8civi@ácii.q_>alebo:iyvz(J1@uznc;yielkeďžql bnesloboda,bmedzenxinddumu C@™naozexist:ބ)azomHsh0ano súhímnadR(0koľvek ľPmikremohaTPcV8drteľ;Pá0@4úb"ôlЎbro*iJneMmocmwor/u(8Tje.`Haeol %vykonayvinuly Xjm𣸦9B rrrelíg@ڋҖ뉠uo)úšťa. ҈ׇihovbovQvariantsirseyberú.Bmbp:pagebkpcenterpfont@z411.Є8zniir֕WXI;>Ničmetomiհ`!ih,bӍ«]okamiiuťo:b0coȀponoI251] /:b> », preto každomakomokamihurebaedieťra0od životšetko<<g><252 \a7:ׁׁ׉ρ, čoechopný䈠;ití,toría 芲spiusilujúkoԀv8y,úclnomocmiredstaviteľVečnostiaemi .ninaozajy(právaPlišne:prvqnajčastejšie «яcitní»indiferentno-reotypnej869223'Wׁׁא` adruhiväčšinounáč. dokoncaxjeďQzúčň1danlovnakých]enszáletr skutuYbýctegoricky݂:io@činí.  užAtzmedzihraninepried( t`kov䆠as%pakv՝Ztstupudoúduárnivéhohonu,៸mDŽooxvidh{praviamant)ӻ9klad8ytvninúnenapät{ymQjomvzťveXčlen@?y0um0abezpslobo8iDo.ɀoOdporXHȦbudujúerarchiͭHyameȶndЃ@a progra[jaktaqlektívRac enstôz0hyP9ia//o*/u(pww">K`tpen70se!PhomI(xǒVsúčhom+s(,líč88stb@aiejinaIoY@+YvzXQhBHs1zvratstelesňbidexy,@akter ɂvybr(Ъ(pu;jxtin8schopani#svoHleoetódًstnmafanrodínnmačhsthZhoram0ۂakolenuaby nejytvarovalio,o čomaždá ichtránúži256 /:ׁׁׁՁp>.  <ȯu1"??yp (r.qouio@xymiAcesHúu]enssoj daXche(jín+ tu{neutaY:pa(k čbXej0r!ؓji.Їتej'j]PȿЉ֐biológi!uomoapstip߀pyBrobawKz["pcߖtضSxHqravՅ(duםYtuIHdielPdziatompсHo`ntu h iedkhPiq @ eľ kX"oytvHatrocaákladeinanč*iktu.rgani0ciaspoluúčasť výroberedajiqkonzumjalkohȁ1p8maQlPok.ɀ`ÃsjeovnakoouQtiámeru. ojli><ǁ.π́1em"xign="justify">TakáD v vislidpv)kolníQbuďceptuálneutlnalebojadruxjednu dvogeneZy#0cií.ap,X(a,tavbamuutec okúzyt, d@H0schopuriadijekaždodhbezfesiojlužby«chudobYbuzj» (uuplujú‘8hoДXpacu9i@ex0sžij členov(snhi@8kvekhavedln;m؉Șۂ ňomXiesn@yxIрHPҟčpni遐9orPvotuharmóni v jomjta)lHavenevyhznyyvojeh čpmn*aQemôžeahppadiensnšti Ўόie׍<0>258 /:ׁׁׁՁp>. OOoI/upp">Pvďaka0muPdeiu ľubo螇hvšetkýmPstup0inQiѵtegó,nuhzaxraP`svؠzopsebavQaXm""vôXobH [ogramo*Zmime(0zora8vkovsinivXnavrAJePHe )Hi> cym!3ytYabkcizmom(Ir dpoacobraziXuObjePveumňoeQWi nesآptA@y*ڀmincaivčashpojs1íppr3neĎ@podľXv踖Ǽ€krétҼ.qN"0aTonam0ozku 1rob ?sus`PanalyzcXmocؑtoialhRozlíš Ȉáe­Hceic"Joj3y허-info-qyߣ׈׈Nej8( щzkofrekvenqcesȔješiehodiyshh.Ƀȃ券ɛtkQ6Ptov,bsah*!0a( QXhbuJpbhihslkjdlhotrvRxhYomӆ;e.˓@ýHӅhXer;e'"auzedziťami:@aj9AopínpCA [(+ h8 0pochop™xlJym0 xwrnadväz3Vžɶ@WWzdob?9˼qžstvaydí;esAis`r0ťi(rQJuI`y@DHHšȂiH 9d:netyp#ߏ'ߏ'"VkyejwЈiyt8_Juy(zsiahl0Hvsobmeradle,akj celospoločenskomeradle.ačneme osobného:  

Akaždýeňrečíta(s pochopením 5tráncza 365okážeťih182 259 /:ׁׁׁՁp>extu.>ájsqooo91181gg>260wo׏oׁׁ׏oi'lnnerozumel?8mnezabúdajúcto, oužydtým hjiybezpr c iIsebokeba.e úplpreqe:@len uodi8menej(zHielevízorleboؓiejalxmi覀íkXľašk(ivasazdešejakpihl8i.ΔáretaSazkofrekvenocektor8joyzigicQanЀH\iutekvkyinýpbrakov,rQ itHv#estopáce (ahatu)autobuseilričke;iýkapublici«kdHxamňa»ϱzϤϤNáslediaôžuyrôzkedy/!:jš( ľudvyzývalyurob92125??1OGׁׁפ»Pamh`zAaHrokuutáHo81Bv’hlbamäppodr`aXzábavžiekLeskôďalš񎟔/azvyšѲoaformie.Ԡzaobídeimodnyٔov (vot,Hkiaľxnechám`obzvlaȇvXuokZaskrobyvatelia(dikou9situačspúšťpautomatizm(sI@qpj)časRsvojesvetozorovéezCe[abyakonɅpen0PjľLoncepc ȏᲐp8ٍAay#tuúčeoinDž8k0A|2činy䙰atríc-2ual|܀b(zkof@*ch)ocesov. hOj@𩂝Xʼnvamp@ts8Ymohli žiť oveľaepšej komfortnejspoločnostisvete,ežen, čoeuxraz,kyňvicaptkých „aktivistov“-stresmenovjovalaXlekojnhXdiaca «dennérávy» (každoفredklada9rozhorč0u žurnalikou),(!vojmu onázorovésebavzdelaniuzonuyplývajúcHčin3rez`níensk@2olektív0niciayprincípe0budIinútornenapätsystЊvzájomnľudsvzťahov. 

Noäčšiz Hh^Ѐru(poЈ(ťomu,HeituáciPpúšťHpau`atizmyliytvárQuieleɋdôslpuyhHaQý`álodlišodiaľkovoiaélunochoduHؗ ciohrdyƃaživotavotádaoxneselzڒiušľ؉نyXoryd8lAty'''''>Akalgtmus?!YRjaahlvo &ou-.Pm,m2javefT™ÂQuneopodstadej`hh,rvivȕuoth`n ne8kY.oomnaqu1výbuchymócileboesabsenílfP(usy1p Yauďi/šlienimckzOjvonkapHtra080tvodcdobrpa𯐎.ociՆ(mýšľt.j.냰ЍHp⍸Ɂ( XRBbehdalObjty,끰s0účň.nutI(?>e)@dpdCor٫(0vxza%odtrhbk(n`usm8niť“am»4ix&HaXhБ"HZؘ"ipešdl)8Hatjeϓϓπz8racJ$ h70ch. blockquo6S:vq dmPanm (via),Гٱ@možSne0pH0procesiE@in:`$ ʱcGOL islody263]/:ׁׁׁՁp> OWgWgS@`ejetliva(ߣZhoraاsloboAeruíɏXžȇčenst Q/ov,citt2oanghȑAžívaSNŠ93806wwx4ׁׁב»his0minuR۠ Y50oضi`eRusko regxaiva///>NpjPšetmno8chn`a`p kpXIvrh ven`avzdeluNo Rusku-ZSSRebolišetciakýto.ruhí,riohľadezačiatokelého؀(reformátorskzmätku,reebdieľ:eďP„`hP“,yspoločno0žusíyťypracovaɂYidenie chápaisveta,áklakXJpdokáže žiť kvôtomur1vytvajúc, čatanemomud@wti. aby䈩ׇ(DSvľuIvtedy (výchaso@Ўo «am(e») venonázo@é IvzdiuAaktivitámArecienskinicív na ekálvýmuQamňa»nenechrhnúť(ojpre:n aGKČP (štnyuč)Ё/(Bel8žAdohôdᓉznuXtrónu.S.GorbXkonfronhajvyššieSovietuSFPrezt adm sP₠mar1993?;0XmoskovielȁXr狈duubaug0e98_['' `aduц«cIHBorisa. 9p="0">CobdobѠobnBopodporou1gdlhbx(nízkofreké)Xocesyuch''!vXutpJedinZeteýsledk(každon"eneb ljHvykorHt ezvratúsp@yJTzich,#ovedAPďomt(ve-tiئѥI`ísyzorán. Úmerة1sam0ástliávPaI ([ehora)ozY20efekqnvplyvuyh)<:uunkso_šíPsahovov.փuyʊ:℅ oľr@v`0[y,vyd`WP8súčaRuzkultpydčstv鼺zain(ك osôb7'''' P"ncípyv8HPsy0mov!sCYqslobodmn(,Psiah鍈dnešh uzniPni0ica265.dkazq興䧠nachza huЩYPhloh DVTR">A @jeYةy~v PokéPb>74N Qr0XLper!arúk ke@p a`tabnov».l.S.Puškin:«neúpižzvjmyšlienky 3blockquote~6ۍ|pôʬgggdly9kon)cdeΝϡϡϡϡȞájom zťbpštrHhxYmúdivooؐxmýšľ0i0dIýPyn? akavaiúkamoz»tayôstЦha`za!ĺbavčípo 5E@deňuedchopodkrytyчptozoý0ٚmѸyxaXnes8Hi􁱏vHm(svmɠie`(;podxt8e!pǤaždX>8l ohr ljPXsychikeasväteníxistujúad
<u>prvohierarchami spoločnostilštekultmimosociálniáni266), ktorýchouXesal.Giľbo,ehovoriacič veci,le vrhqcačaťrocesternatívs covania „pmoz“: «dnes,aždo@xajkôroonca 1999.tohol,pnmkal».  NikdyheorvojXbdieloeL:ým človek žij2chzaaedomí,schopnxmyslieť,8eዡnewוו94915ww7ocׁׁׁՁ.Ώráčᓘb`z0t`tp8výškam mussám, ou bnXpcoužiApravptčoôžerobi`iban"`blockquox 6k Vlaside)pȑ`vАs0tduktyčoejeӟbPmnoruhavziinásilí @rafinqosťouxsi`kúp obotxj@Ia"strar9(omuvoľdar)pdnnanútуadم0Hv8psychikyhsiaόǠόnjybud҈9e(ᔬe .Čʕ聣uta1qXkázobjascvH. akud(ȅnaslKXôcij饰mvyXjno`ho׋׋">Nakm@q0mimo(adá ,uatickyeagqBálv«udalňa»f9neHhytrHvaz dlhnízkofrekvenɃ˸ov.riHʜb>dr@areb 9߂ނ úsp81H???Pnebyip8hnu,ta`@񂈿P⻠eďžýkaIX kc(iehycȃ쒃ypqmeI@zkeHóciٌ$1|uڄk^ j)hGGGGG">So0zorrojjeé-inform`mierydvabsol 0hľad1˳瑸rzЫlad*tenExzducj9vyjadrLdíɨHgؑRôlꉨZQdHYd-znacharskAցx1268Y^a> /:ׁׁׁՁp>ؘ썣rHj.VPוווՍIʝٔ ľuds_prozluiphv ďalšíXm(čšióg[avmz8e:ulb>; Aop(prHjk0ibeklajd@er)큘nRjedinca. ojli(ul>Vovetonázorerojjednotyatérie-informác`mieryvoria «emó +kutoč`ravnosťedincavedo0 nekložkyrocesuyslenia» @>cnýgtmickpkomplex,torspracovávabjektívnuu:akúichádzdقchrgánov (telesbiopoľK=duchov),(ajG@je9ev pamäti.Ѐvetejtoixe(cej aoisapuPnxvonkajš艑nXkaždéholivcaדlpג"1emגAbyme «m životz@v(j ti»<(ilepos=0001195800>269]/:ׁׁׁՁpibuprežívWWWWP6148OO>270_Wuu߂7ǁ׈@kIvajúcyvneiaXúhokolí,9treidenikfunkjon8tohɂ'kb4uӁ2Ԗ!edepnastavako〨sty(m7>eezchyb'>Aqi>PgҜggeZa(em.͈ľuds{mimanzu hičl)mikazteľmiecsPpI2m operso 7ž 9Dmi?964531ggׁׁט/ҏ dmičasne;tomokážeozliš;maxil15߶iekaekunduzIami,yl"Ŝdbv/$. KvXa-menه@é0druh Cvysve(ť.˵áberbobzokHmovxpáseOkuiproX 16u…ЉTe!ءvisl(popod߃߃ڃςu0 (lradHznyhtّA,toJstupeyV  󍨅TPxaئfvenxXsah„spoؤ “cesj@y09ýbuhreleDg átu킰tovest!25-t0okiblxudiophunutzfrazvu”qiedk0ro0odÁйAvšne úps iky,kúm$@e,iXnuvȏPäčšímЊpokUširI ,ҽߤF.PuPzskumX__[Bx(8uIrobȗ'bИ@nádz)v interval1medziliX|rsiȥkinoPýtasa:1šetkcia$lav{iaazmelódd.), čepzbyto8`oeo-algomAbezpečeQježivotareȂdôlpit;?>8—eǂt.Q׌֨ɕGGchikyúavzájomzolovanéystémpracianformácie,lebo to'aopĺňajúceomponentyednej t8is1psychqakoelkurespolu9u (t.j.bojsmerneiymieGiu)?  

8—Ӈ/ v؅,toraO7yu.. )Pýtama:dostaťX úrovedomvmpelynutreálnHdalíšetkuuGiu<ávrnezxakmožn8L1mimoranz2h`iče PބGe7ž 9 jev1čas`15mys`ýȓotiekaekundh tave+uk0medzI,enýmiharakterikami,Adôsledčoho$@ jchopHmыyaPraz melódقZbiehȜNews#iaٌ8bd؁odЉajpamätokol9ʑvotaôžuy )ia`Dápznavyr Hz '%zaxilzoN^ppvyý0nTmmEmóPЍvylʇYeategó0黚u>ϡτy272u n09ӮHa nezmyselnosti životaytia273. Tiežaýtame:Hb>MýliVšedrpteľ?eboeǀť (neobmedzená zahŕňajúcaocajvyššieho,ozpreer,ade Objektívnejete)iezchybJ úplntkýchvoji@javoch?—oinem , Vlockquote^6__^P:2rzAkDžwp_o'hxjbjednotlivecievonflikhsoom,akkú@al `ladukémócie?p ywwwwŵpDobrЃa,oziŅ norm8re Ľuds Pmsychiky_?h\nituáci \džgGGQ:k󊰆$ga,elȝ„žiadna“, čo9týmznamuQedomiu nejúrovní6GGJOdpoveďYBduchá: |ulb>ec otvorenȯs BohxpnexkváqazЃ#mou˾<ؓdd!pbiehajsia(Gveryu<دe񗀀Ihoqe __Ҭ,Ierspmt@vešničéA. z`is*hЄЄXΜdlastD(pôjHrXTižšieo/ulߔ772MôžHaovtkyI1P^ocit`Ȫ $3nfp)u𝍈oveW@javyCúdajyvraueA.ԫ (:bol Ç@e)aނ8ajnezhhh redȯȓýqudsQrPimrlhší@as,tat"اhabysemóɇ@ladaokremioažddecsvojusoXhixrixg(aodhnI8naJíBpGӕGGFNkuskPainterПÄsЌx!&Pe؋I`íše[c ,vtkouihč. IhtȜAgfzabezp8!+*Ņýzn(vC u274,ritoromednotlivec „automaticky“Hebýva riečiskušedržiteľnosti.imo Ľudskýemsychiky,kjožnoovoriť nejakejDemočného významovuu,tátoɂaoȁ,ieosúladená Objektívnoualitou( druhtuonfliktedziedomýmaneui úrovňaX tinúxystn0] (ao,h dôsledk0sp`obujeúčaspvoNeF`l|heׄ/(;nslovpájaه]7capzom8nezluRzneatelhgregory).  Navy 776osymboletHᓳej/otam(ohu)jrozuo-inktuál؁siodpoHajú,eďchXeúvisuInak(ouformácicharakterizucvXo(*ebicixsau cpl.yg>ecB ۡq@ákladplµProd!gȭMi zaxľsvojkultú(d`@˃xtXy0nQ`te`9meA!Жi*odva@ orDs!1cesPospie. ,vys(-orgzȉbiologEYu\vyary@ššQma-іzmysl{jnin%zxxobsliSja8pHٛPsféruZobecbtoIôž=Kzprirt 9ppy:ßRzv9cH#syky4odQ1ዀ2@9No:vzotHjímQcߌۖ opaHčovrlžфHvstup؍Xt`szrel:atom{a (abčasžomrtiamotnýchodičov,eď逘„deti“úiytarcami ),retože#ia(nemajnaohoameraťvojnštinktívne@ogr ostliv0iptoré civilizáciiohliHkonca bultúrny obal.  

AkeoakHotom8@ádzdplataXschopnos a neotuzumvyvľudskdieťa Človekom. yhrá:ulb><8value0"??
ojli="267φ>jazyk(oro+ávynov vinJmúdXť“ «i >Aajtecahšieije», 0asodPž vicre@siky ;tí, ýod8rky_lad)@plenia,@rsníciý`é0u;37ό">RevízorN.V.Gogonue.ejdvu@spoletragédiu275 /:ׁׁׁՁpho č0(pnúc. 1905sh8mnohYsmeh nadeboXYzlomF x8No0šanv`%,clyytelRauditóriust @ez,b>nehanebC" reakq bhajkinŽvcpho,iGorBPet(jaaZadorX alších,oNIEEAxOMUMIAŤ:)zosmnen(X{Yhby.қoy/up ZЊikam tXcrZ@0a4jv(maakԸ*ŽIVOTNE ŠKODLIVÉ.ڄkytemvȀre8mýšľa*ch¹ysehýakľúčHuíčinaJӕti priedpjvykoreZtakáatirum !oterSAMOQ-POERASPOLOČNOSTILOVEKUPODOBNÝCH`amzx!a;.j.ruh녰bzmuXǑgwwwwNAJEPÍMRVKOMRVÄČŠINYIELISATIRYUMORUQJE TOiEOGRAMUJÚSYCHIKUȂAÉMAHHODNOTEZOpEŠŇOVACHÝB.odnzekaždsohPvo-inAktupoopraviť.3*div/>276 /:ׁׁׁՁpi>(emhIužtejozkaszvyššie,eojázov@mehoománu,odobneko „kdia“.S.Gribojedova,torývplyvnilsuduskaoncom 19. s@očia) retože ichhápaníebiehajúciesúLADjavzámaterialistickej0írodyy( `izmusRleb:nevyspytľnosťouiestЈovýchide277atď.,iýsled0akhosj,􀈔Pkolektívxdbalo,`zodpovedti iscipliaxlockquoteoPrit@moc8tivxЖbavjpieraťdenruhé0mnstvo ďalší(oeba. užptpavetehľad9sviedčkohoHbyatal ľudrúAcelQoventokrát؃X;xzenia臰kernapr. úžerȝlanyothschilRefellerovrobz{antro@1hivr`o3Wϑ">1t akychopn cirkxT`nam,@ȌgnnemluvXtQ>`vyraio;kami@@hť,zoruvotspR čí؛Ȋilziuint`et: `sny;郌iúčcu0om,linH((rídom),mu㖈paniuak-yִ1plypultúry,d`r,<íCd0z`날aruȃjymredٜGtAؕetí.ak,(závislHdpashór0globAcivдbade`cebrizzmusؗїC<(ňaťeľ膠odP9ex؈ؕ:8x,HIsú萐)PemóxmtiȀ᎙i`Hvetom.ÄA@mexЅ(aϏϏϏ̄zodpovedchoi Čekojískádesmírʨ0tebeRtvaohabud ;HPž)lux٘`vol08367GG9W'Oׁׁ׽r čqCreAkaedinecenachádza Ľudskomepmesychiky,aknštinktzombifikačnérogramyultúr«Ja-centrické»PpanieaákladealeidopJhoeboozaikovvideniavetadávajúivedomXoveňevažne lh0 (voči ľej`stojno0):/i>m0hodn0ituáciísmeachmien. to9ajIjavujerozp člXkaotrebn08yƈQ významDuuJ7>(zbierkeadectievBroko8hPaohamedappíšž!)(al: «Kdx쁡rodakslim0b1(vhmyslvs $@Q؋torharmónii!Boží áAZzodá(nu@ému“(kuZXYleniPx neobpdaresťavyznčanohobstva»meaXenxodľaˆnuv u1b:krúx forpôv praSZve:i`Iy󁡄udaizmusuxo,bezAy yí:7_B___ptyp툠k@dove:gb3ggg" AžriliPXvíx˜x!(majet pe (!)0Bsrdcimiu; πȩxia;PǀpPy.ӂdobytok,aeblúdilejšíShajní280(r7:178),!ؑ񶜍J uhXplqidZpubl٨::ov.___N`eӃ!`sielinuooavoze$ȅ΃[Ԃlexikálnhآ«jazyku0najvobecš'8ri`kófe2eqlivcovilast(:rb eč,ꄩte X,rvo4Ȭisli cpakteruoyťprijʃ"iymbo (h8oglyfy)yg ԯtď.;qieymôžuyspㆁˆIurhtTȅЂ$hxluhesob,ؔČtwa.ahroces9WHK[Ipo`)ezó,t čoskyt`Cu"osqPPlomkund0si3yžɉ9k B ixmonológpm3EQS`^r «Jov;Јhotah3nižšI2 ~[AptrePyíG ocoupbyYi1dzalmkoľvekͭhu>`áždp(dPPboPXobjx*u}t9o:`zeTnegaNdeHsiabsen+Psíl? Q?///ulGwwrPoslednátázkaôžeyťolohajoorme šir ehooznamuPd ok,mňujúcichednotlivcoviPzrienaebatranyleboredstavi si#v inýhživotcsituáci hymiesteľudí: 

Boláddsmua,kъHniektorobilosté, čonobím? ojli="2߆߆߁/φ߆߆">Chcezdedto(druhvôsledkuinnXiXkov?/="3φ/φdia Bvlastnej4׆/φ">S akosob)腚osťapsúipojepríjemikol,!raPchzaLJLJLJLJ5LJdžǁ/χLJLJ">PreɄ؅Pn?///ul>TiytýkaApoja čz:!závislodhlodyaAršaȢ samému,Gčasníkom potom`, —I Xhať,lerov`ꂈju!zne9kazX(Ӊ{KaždýYdok0klá²Wdy odpovede,-pravdH!otvrdzuje\vyvracxďalšímiebxmda!1ošedrHteľ. ten(cyklus «5ď»2ialógH؍;ع~dpifi8emočvýQo@e8mvjuАone0ladedzió odhobj@ívnymebQc؈ i.7˘V`Bmчn\qš lejš8lepY,qozrejm`(nxsudkyevmanahu\Hpok QoH miepyca9i H)iij)2oblHov281 /:ׁׁׁՁp>.akck|javOOOOKpHpe%lov@[nie9u*aڛ](oߘooskôrinecchopi妝'$y؁«Ja-crichokpidoskop asvetXzorProjnotyax-inforc`rЫ7eíslograf Oގret8!zC`mnst. VyššuኙprXhyprozd@8K{zmyhveeAaxspelBHsledhveakej0votPktuálywp磪$OH׀»  

Tolavné, čoôžeyťdhale؃1odpovediachaakétotázky,torPsi0necoloží:ulDŽǀb>zlprebiehajúcRhranicprozreteľ`hoopenialZhora
;>ojli="26/ω>xbonega|emóvyvolávajú adres)akolnos@priekXmubyalnoznadobreťR: VšedržiBosxbezchybná,akieodolozinak,P`Plal,yzni`ejygȇvohh!yčiny ďhkosiahly účepodriapýámeru.ohuariAklHkhceAkčo9nestPbpamätať8mdeHs ľmiýmsamizpуch» (Khn, 13:12);XSps)potvrdil9xXvýronajprvmyslkont!)ť.GGoA/ulo7_\טOkxhXvšimnp:QuenomQˈuaa«s y»Xom—nčíslo.ona1Caiebe@ud9G5mA]nepáčiPcelkovyžadY&uovúruǓsvetjamotl jIhýpších apdoot؆ǎ\ǦǍA ohľadN?zlájdeQslepulXٖa@Ⱥ ,eposky ťajdrojforpxlmȣ,uSsp xomov)@zoru)ؖ0Tjhoo/o9>Vmklokádzh (8ne)Гyod҇،xx8iAmetódpA_`Pravdy-IHny282]/:ׁׁׁՁp>ۨWT!pڀ@utvo0Haultúri{r(koľ٠{Ajeďglbflikh (ӌ8h«abXjvcXolé@jlkty»;sexsto(Bttenstvjpohl hbám[h*;,)ersfajh užíbEXPrirodz spôsobmiHáXeňX(kod(avieobjema „cenCpax“Pm@lxx...),o @ѓnotlivЀaXH!hú hRnene.''''' _\+y_`súlade tým, čovoríehoeálnuravnosť,tôžeyťaždozpoznanv dialóguoebou (iruhxi),kiouderiať.evedomé úrovnsychikydincasúlas nP`určujújúčapôsobytil`0ni*rôznhragmento`kolektíXxnspoločhaqjciI!skupín. 

Rapredstavuje man0érsfunkéHhľadiska«pstupovheslo»283^a> /:ׁׁׁՁp>plóAa0t VjeȤurčupȋȢvojsA' v@gؕeňtaxÆz«d@icHandar ».ܡg2gge0dluhomarskyunkٜ𕃞ȺC8z(ii czyeály_a (v`CetikQpisBohu)xuHvymakou"hah0ט77711271//__04o?7g7ׁׁט7)obls`ológdux89pra kŠhleIyím8lkzabezpe*la̎vɀڎH뒰dJšethay'lPspecxmyslieť,/klaž?Inie.пPAnaru?,Yyx-(j>abymPbnalil('ciou,@sȘXdiau!s HamrXneIirhľPčZDobrp؀Oel(تyvejchrebaajprvochopiť,koajúyť normálnejndividu|psychikesporiadanézťahyedom0úrovneeýchí-y. 

V bdelomtaveäčšinapulácieotožňujhvojuۇ*eň. vlastným «Ja».erirodze predpoklžeáom,ktorYrebýva,eierarXcnajvyššia.oruhstrane,(noejto „šej“ spracovf҈omnohxiopronamlivodjǃí.enhrozdielƄPmedzi[ouňPaUmiaXvytvárdmienrmôžu}@cea|ia(avzo, č@epatriloo(vpípadejkutočnenia)
žtekvivn(mu_|FR__ aotatusi=jdôsledkujedinec1sebim r8adXkontroluË(saukojemkaPo-alghtm◈cesoviehiaXje؜ fbit0cت芒slovím:chv0rqpsom0pesom>blémčas8r8nzchádzalpovxYrôzn桓h. `hliud8u[li,notiolek(sna lHгcxmyXb 끰dézIokءpW Gb>obܐvôľuojliO="2O6OOOωOOO>Cvba št8ٚ9`//Ҷ!klўxlóguҩׂ8v`eny{ľlidZRejAantagoniz4nx mjHmzna@remuu0@t31ubxsúbNmڿKmߏϏ/ul珟Ak񓲿druhuFuaph Hpohľa3techkúiuzťaxˉԇHParX×È«@ možmôžejiaappilotov`onpod|;aut0u. 7NJNJǫtejX=AƃҔhnohomeȺhmIiiatkuxxkSpupp8seAerápBäčšoQžst`funkXnИv$0e;couzru@2navXb0oXjomdoplňu1edd锠PPodľaáš@zordruhýrístup (prestavbaedomej nejých úrov0sychikyak,byHacovkohnelistv8systém,avzájo@aopĺňpq) sebebsahujejpr`retože „pilot“i(9pYauto anemôžeHz苈Ydu jeHfunkčnm0tiahЌXia">Avšak,ahŕň{garozšírenie{ia,0dhčiatku8dávaitúAt(zaľ čohimنHo ҄9aleboxtˆҖ!rec(p8k tom(Ynaeňȑ8treb edziuladiť;kremohoosúQs,sndiuálnEekočas8ji‹4ObjektívnPreeš0neosvoj">KeďžxXyudieptahmimoE, dleppuličky, color="#ffh0">285A^a>]/:ׁׁׁՁpLjLjǎakolnotlivc Najvyššímámerok葚c88biehoesm鎒myAo聅ro(om.Poj rľudskHkulryjaôzuchaktqvédick{nar0qVodu (jógy)@pad(biblo-mason)EovsväpОOoaizmu;)h%ş )iahpoukazhKhn`naek0`z8vi@horyislam(opهHgiónrcrybolrdel(ezažíImnst0Hvonkajiblb.Svnárojۄa(-inforp-@xbovoľlígiiʫЌp(red00áskutn ׍—stavbuzťa`sneKYr1Л(Xnimix ilipor؁9čl rukojemko@vytváňaX jživotX 󉢢.Hat"vp(tohtIuЉyejo؊@ ()ň2vl m «Ja»)Qwwwsُ@@todhaľ#  emɊ ý8xreduše>XdaXeď3ecdaetapvoj񭳟hoja c`delPtriádH«,utkt2ainʁ:rav»CokreNžsBpl8[spzmyslupg(`hz8( via1@薈u{ kpchľH8zIčoobj}`br)xzloJ"kmôžuCpathve: ulb><(ue"??ojli><ǁ.π́1em"lign="justify">aleboriznasihyby,torsa úrovneedomiaávaeým iamsychikyxplicitný؃Yimpríkazmeniťravnéritérium spracovq informáciuak,bynúXi vonkajšyvyjadaloobroúlad@ tKboodh(vialóguoHu)koozpohobjektíI3Џo/ul>NľubovoľnH0obochpadovýberuíavynáratázk@hľuedzi suymiodnЏiinategóriíĈaZlax O x@iživoRejav.vesomajú)vpaiad každsvojimeodmienh(z,nipdennقnemalabudna"žezrye@  riečiskušedrteP Bohymumož@0HsXHho9j(`divchápstatyneho,8nX_nepat@kupiP«ľahaj» (Ko8n, 7:178)9p?s??>AkudemedpokȞHcPčas/- hlaPzkx@#uxsatzmus,cj\;!xgfmôže*ysُqoIY蒈c(ušľachtil)čestnahrNajvyššíámer,zbieh8im8cpHop@Rozykoncepc,HuXZníeh286pregie1H@amúXm3ȦОXixry蘎'(aʜT)slet`bjas9.ιy0tvierouHЩb(ensk1ultXrgka mut'.äčšiAnešatPgtievvregrego(loqdec teY,i)ecidl9uPlmHneriua(1:u) formovjkoviHsduX؆Ƀ (t.j.yrge!arpiiopoȂjpnyač@Ȓ uJ[eblockqu 66773V /l?9ex0kazyHhXaohAIudz 8l*p.áhlѱ8؏Xk(bezxa*Zejzhopísan=eׅтh jav9rob`uo-inteau2jnzerev@iȔ`ȄeP(l cirkuzhv «väp»БPokamsp9ťazilhystran xko. Q?WWRHΆ0RzotroㄔDpӇýuč"každ!dy, kčHuhodanič,)mPlYPneniszchuka@pneadek(tjv.ЏP88díckladxdojebo,ɨ%B9ɀMxhivotsmrenciCn:pa܂H„jaz“siip0uЃ+hyliezspozaقa@y(rieŽBXڃAar@!esyenqy0navrhvyvIJdušienávisť.omócietrachu netiemajúiesto Ľudskomežimesychikydušieriacehoohu. 

V áboženstvách,ktorýchgregory (vyranéudržovzsamotnýmiednotlivcami)zatemňuobrazží,@ndialóguozoberať ľubovoľYtémy0rátaneámeru objektívnej 8mravno)Všeiteľa,YecásledsvojohičeChusíždyháp9môž auavikolo\aki+by etnpreHorenpékri؏a; qts@iznu@mlaXȈ;DW`st`aetnepochop8avýýznamqpoǓǓǓǓ">Eggfpr osudz@núhsuakázQzXi8ambezprrrelígii( color="#ff0">287!~aGGGGA77ačlovekúЋHXum-inteluál)8#pbl(ov,䌬0RozhH,tqѕd tQ,o͕HXXblockquote6ߔ;ߓ OHzkadajyPXpon@wuoebouJai hr@ruh)oDiZlix(ဈ vYjemelykonštruB.րvôliomu,byѭ[lúčQedmet0k_Xؤ ai8zahŕňycuȇɠƫov8dah Ydpd(a , „osedlci“Pmag:cizmom,inmohol ďalvuludexencHXz Ђzombi0nic,2klo!charakt_PadXodZuzoёusa 0 ýbzghs Čom˜ǬǘOkremhnePzab)Phwrinformá9yódiqzmyslu ˇY),e0troj!urp82omikaXdyhX?:.Ф9ȒY(omalk`ہčím,HlnSatočpoľahá@ onsIљQqiplyýsledkovoruchyшJiVxspôsobvk`i`kop)蝠tabmodesvetakoelkX}ۥ؈:fragtov:,ﲰ8>țȇdefrejHksPc]Uȇ@ladoڍr֭؉A܉8`nh(odq0Ȇ1fIpšu`vra0risP. rŠpecifikum#rité zmôžeyajiew doz`0nevyvolA臩mi@yʝan᜹eluk`ujedroeuč`uӕ Xákrc؆vonkajšpСZie'[NičHquodovz‹H(e 0񄭆ص2ogr(itinȘArlen؃hlߚلrHgii8iambezpmunik3s traishk Ľudsк+uϢaegregoribnsV0litQ(adresoѰPhacupHuߜߎAiوakM odvrhnutejnformáciiyjadrenábjektívnaravda,akedinecostanehoraožnosť`esvedčihsa tom, žeyv pojiejtozmýlil. Čiudehcie`zmenvoje턘néritériumsúlas novýmoznatkalebo dszažívaniueustálBopakujúcichpríjemnýchRučivotcokol؉ —oávisodholobodnvoľby. 

NapriekmuxkvenusystematickémuialóguHaڊbi etiky dennomozvrhu@spoň hoȆ`času (keďne80,ieApvplyvomamlát ڒHom`zaujaAЊb7Jakihlúí){biehajكP úrovniaXpsychHAbla arhhývaca.Ʉ(mivam behh(procesiaabxocitolBitua x:ýYditudo)zhonu.ԉ9mnohotvávovílpYihnúoro/Z.oʁPsXpnPnotEinul{uvisxspôsm1im 9mohlihxȂosamot0ítor)eȅpoلqqho,ooledtRrAr)u28aklm erene8Xb8ešťashažȓyhradI9q 롰nics†m.Ъxgen@ccelorn 9cPOie)kIЖ€ odstpH(jdefov. )vodporσɩ!zdPI4hlenbHsY;Ă߂ڂ[蘸ôž`tasmrte`o0׮׮׮׮כqviršedrxnaozes8@dobru1!tiz*lejš0ten0zy8d#plmbp:pagebreak>12.epPxocd[, 288ͅ']/:ׁׁׁՁg8bovo)Qípad1likntagonizmovedzi;3xBňu am¶ýznvri@du"úladxoámer@pcurčisciXa0bsQIaeTțX)iufunkA|tiaäčšinyAdí$š irozšír(atkHyu:y9akpHQďa xbP">Dوb CxgggdŽivoučí,krem!jĊp!X cYteór jFr6@n — 31sl 1999gggeS : 18Qanuár 2@;wwww2debe210ςPrek:seň@wwwwww5xiPozmkyo[n_!02042ok←1G݉//WUý © Copybhub虑inihystraňovať,츸re0lo@zmyslu. otrebyožnoaehomiestniťšteeden © Copyrightydavateľa.ÚTOOZNÁMKURIUBLIKÁCIIDSTRÁNIŤ<1ize="2">. "> /p>[ailepos=0000010632ok←26a݅'!//="1em"lign="justifyfJeaskenovaná pridbd8ložky „InformačbáVPSSR“,torje šíre1naompaktnýchisko@(ceznternetovétnky:؉Mhref="http://www.dotu.ru/Ozcolor="#ffu>uvôle(n!teó4ia(zhéhсо<1G>бытие“)__[ množstvezájomnPlenýchrocesov-súbytí,tor₷u>Hie;ebiehapčasne./p>[ailepos=0000036962ok←96a '//)1em"lign="justify V tomajvšeobecnejšprípadeaermín«veA»yslí:ie úsečkao šípkoukazujúc`smer,xesporiada@oznam (t.j. číslami)bsahinfociuôznehoruhu.aždéwmusíyťefinovateľná (aHňejako)jieraoz.ďataaa odovinujrčitým)om,iytvár*esxuaramet.rá`toiXȄ1dopravٌahtadiaľ»,oPelakejHejyAžzk pochopenaYa»ǙǙǀǕǕǙǙ39709o10πυ/77ϙϙϙ Analógia IT:akkovetvaPC⊠iacpliknaodKyvlákna8končlohyzaselučdohromady.a leznic`haxvyknhĔ@koľa‚xȕiev (napr.sAspádovisAhЀásled o–pzn.!kloooo?oooo44065oo1oo/77ooooGǴzb>UzavPsystém<1ize="2">voľww">,súšetkyxtTv danejhvílužívP0leôž!iiťinrbPyovHetap7eďIPe3uqýmiZOTxx+)=ami.Ύڑ(havarijaҕ snayы75sdtȋJlkd por0 hoD– zn8rekl/p>[ailepos=0000052347ok←14>a /7711em"ign="justify Na šírmor dxqjážȐez(HŸH(sni)drift֧'mP.j.zampásHpotenci*(bezpečzónoiaHvaQbuP;jed2zýȫא75///////6759o/5///77//// Desatinčíslod 01vl^mmož(ho,ierouurtY;Dkomiacáči0rz b"v:de8gu“sahu %( 10Qo58912o6/77 K RešHCo'''''w'''686g'17''/77'''' ViozoficPenMechmaizmusX_߀߅/߉߉74853o8߀߅/77߉߉߉ Tentoincíppokúšaj@z8P `proo8!ovzonukleársyntézyypuOKAMAK:@údlazmynepbiP j Xfiguráhneamon(kymdnapätI elHagneXpolYudryvue7>Exȷklady úsp9I!Јa;ov,p،co Hp:letectvlY`mys(atď. 783161o9/77 Hociȵejeužípvspn«y،Ȕ`"í»m9eň@uxselGGGAPɻXodnenэdkɹPnamp sú0X BPredqeeHeϽdtyϐg85206o20/77 textktuálaknihy9má o, žeXavddob;H8*oe럂vozťahu bud,toráaezrealizovala,vôli čomuich daríriamoozorxť zmerX,však(ejavujúv štatistikenpmnožstvaípadovovnakéhoruhutoréYodohrPminulo.reto .codely5j*tosprXriedkomodnoteniqavdepxbinýcharakter íkudúc8cesov.

<)ize="4">[ails=0000086807ok←21>a /7711em"lign="juhfyQ2"> A.S.Puškin. „OHzväzku «HYusnároda»h.A.Polevogo“. (r. 1830).it: Kompletnejkadem0`zbierkyiel17-hoch,eedíc8996oydavateľepNedhnháklH:AVSSR749,tb27.lo«Pu0(raznilhm. 7777777V;YLvyš exred 1917GDSňX dáZzaňodxs tým, žeext(—Pcokamži09ojo1xboláne:"r(lučenzúraoček8ezískalpeciálnologCvz@e,hležíhvorio ӌ݋_Y(viďpr.eSui887%H8dH.O.MQ)

 TheffectfԀpMonkey´saw. –ozn.rekl.>a/77 Pravdxdobnostnýchodnôt߈߃_߀߄/߈߈8669o8߀߅/77߈߈߈ Znak <áýznam «(vždy)enší»,aozdieldu Eǂπ">, ipúšťajúcehojvť455Nj29/77g Mysliaaíčiny,atočnelízkekúmanémuhoces炿(vezcino-následko0súvislxí)PriܜsPatknu8a Getsesk,Qtrik0t@zvalpoštobaodlis0,as1opaИpكЄbim`hȗomtoyždeď8nimʰiš9il, nal`p, čoni8obXhbPtb`nemožnožeHni`duQxe4,k훐 j8i/www'wwww50591ow2ww/77WWWW Stk„TiYku“Ȝ"ýdetailHopísPro0M.R0rtsoXMárno8a(orig.hereckfhHr,uity)"vy) 14okȚ"tounajväčšHmorxuatrof`bdobxmП?g151308o3/77 ViesP:...أПnezHsvo0úmysly»_߉55809o4/77 Replizecenzitýdôb.

[ Halyseohraničnáieka,torejrekročenímačalroisos r. 546Ad n.l.ojnu Peržanmi bol@razP.GGGGGGG1374oG6GG/77GGGG ViďnptickúprávuPSSRC2009 „Veštiareň:ociálnyntútpolizechnológia“?61676o7/77(odľaiezviskadnéhonajviacpularizovachRFstrov 1990-tyrokoch,.P.Globuo67553o8/77 Kovici8;@tnosť ľudstvaádovo 6,7il`rd.rognóza"50!9,1>9ďal8akoenmož,antstabzácitejto úrovnio684339/77íslvera (šelmy)ʗvýznam3tom, žeákladavo-enej80(o(sebeas@gzadie:9vahaicí(nvdHtzlXkaPikyčšiobyvateľao709840/77 OHyp@ežimu'vpodrob`PPrílohe????????73319o?1??/77???? IShv@,蹀dôstojn@ezofesioitȚinaut!r蘯,amašakvyja1Hero/(.ysokýǿ(eemusíy!ekq(pdopln뜀voj@é`stu.Ʌasxžučdruhro`;ávhumanizme,mčHXiaeiPhchcpvodui円g73871o2/77 Monȶ;b1dupfragmen`gr,0hromadyzcelokatolektív edomiuOOOOOOOO76PoO3OO/77OOOO Spí𱈊h@#ne߀ڊoneفGn耦瀇煷779740o4/77esm ermín:lineárnupр@ úýz߉߀߅߅/߉߉184562o5߀߅/7="0pt"idth="1em"lign="justify"> Napr.aximumrodukcie,innákladovtď.–ozn.`ekl.

[ailepos=0000187831ok←46>a /77oooo V ZSSRolieťovéetódy mHeI1960-tychokoch,eby逈používanieYonútenXbyxraticky.leďž@che «stag»jbjektnsuaktor2životepčnotávesoptimziiadenia celého)І`hodstva,akkohpvyš(zSy,[hn(abudnuté pr@!xPovoormegramovstsAechodoXxítačegener1í (IBM),(dôsledkuejekompbilitymidchádzajúcq. OOOOOOOiekomu,účasultúrawsi hadHaľud! vedeWPť鐟xu/pi)niه">mri@SBoož+it҆org0znJštrurvُK`neu8niP$„O5ed)jj činJ“0iWW1Tib hZHociológieح߁ρɍg_200427o7/77g To@hٙiapaetr@vvinoHmpRiX.??71016o8/77.jsymN؀еKπnetvov(Xtmodul؋yzod1`bezHho doo havarijmua4j0nXlokwwOwGGwǍwwv855ow9ww/77wwww Spojnicy späväziebK(`schex@zobraznto)ws.ծp@éhoplaXvxn0.@án8lavpob8árX(vytop:miest:)aoruchuCkoakא׋W׀ׇאא7234o50׀ׅ/77אא׌gО,9mni(eleinagujúmedziebouv0jlitým@redx,I súefinp:G(ul77dlialu1"??

 Nie tommysle,koaermín «uzavretýystém»hápsúčasnejyzikloyššdefinovan6ostatočnXšeobecteórriadenia. WWWWWWWVysvetlímozdiel:aníohtous vVTR.WWWWWWWZ pohľaduye770takýmom,tornschopnenergetick veny imi ami *hlastnáiauváva)lenvhívh-(mernosť)SkjediY[prípiideastuýc urovnule.ak,RsituácXPparciál.֋З@inebýG@UTEúyotvorechv.Ӊρtedyeď mieňayޓokoxprredߎߎߎߎߎߎ>T.j.e,2aPvojíciabakciouXܜ<možňuXWpribližne?;písaťiebeh,y0cesovrodBmns@mhrad,`etxkuYthvz«»g`mbp:pagebreak__c[ailepos=0000214406ok←52>7ϷV`Rúlohaôž9dzBoncepmocľud_߉20641o3/77 Tu b`veiť, eby šlo{ezštruktúrneȽdkláňajúcdejinїÁ–iZáug߳$)lobKzákulisie糗lebPlpI)jvyššímierPh(ɂKɡvžve֝(drxteľvݣqyGgDdobzléρouyokorig??=medzii@dlhoH:ciovL. –ozn.klWWWW'WWWW22347oW4WW/77WWW؏tafvenpéAozsahuplyvȃ2709o5/77akbu(Xdiel9bje0podstat0cšpeciiemeϊϊπφφϊϊ26700o6πυ/77ϊϊϊ Akramenoy“Pafíoejbla@voduruhuqHkatenavouh(otvorxzle.OJčGGiePyicoti amy3ničenx8296o7/77ify"> Napríklad,ietadloočasetuíňaalivo:namena(byretohybuužívaťlgoritmikuiadeniaa,ká󂠁Hiqe plnýmiádržamie:ube`ninimálzásob,a.enefektešvýraznejší,eďzhadzuiá (veľkýorovnaníIjehoax3ouzovPhmotnosťou),oqtýkaombardéP,osičovakej9zbrojeankovacíchžiarnyxiel.

<)4">[ailepos=0000229300ok←58>a /7711em"ign="justify~Mmeernyypu «schéma» niXHnpkéjútechnicvaXteór%,Sž8udeZurchitPúry PructorPliiacixoces.1d(tistP7y?no|HAôzڄӁ֒ߒ_39622o9/77 T"edi-koror ˉPd`etódy odboruumerate iky.֓82stup)bližpmdze úlohAusstavcyklus,aomYdokolhdvpecie: 1.agnósledx2.víz؁:hľ0s`uspjdavkyBres NaOOkončíoق7___/___^41881o^60__/77____ IA ramqseXacZkdpdjavsbeym voّP:miexši(v omJXrWP:ojruforxj hݎPvšakNЭ}cko-ITN9`{KaetreÅڑxá, čo€:padFRDatočeobecA;i7aneedotk zbyKjme)s HľovoutHwq(vz)

<)ize="4">[ailepos=0000256275ok←63>a /7711em"lign="justifyQ2"> Napr. „manérmiyššej úrovne“ existenciitorý`snevedeliezujúՌodľaFR (najmäXvé 4tapy),atiaľ čoen턵, omsiyslže8cholei`bjektuWQ(u)

 Vyžrebovanéoptičkyaochopiteľneracajúaspäťoubna,Pt ujemeenchodnotu. –zn.rekl.>7Ľudskásychikahurčit`štrukPrHVšemožnokultIlra@ktorv  lednýhrokhtalastupnourivádzavojimi úvahaHo «mentáli»,pastukauzte»tď.rozpakovaždéhoekčaestoui؃h{YJologickrak,dôku čoho(slopkptelojpzdK, nevip8žiadn88hobážitok.rejyému,ckejinnHi jQvoXezpomociaȂminológväčšiay (d`ncajinpesh)Hmnohí krol`ipžuɈľud zaalvhm)ihrubHformaLk tramonizmu_alК)rodzeXbývcuxvndetstveǂomiernejpeeWU,oecbjevtojinak:G>Drvu8XDleˋjvןןôzno( ,XKzri0fy revotbohaerizχOb>„Vedo vnímJviac`ež:sqłpxobomyolezpeči lie“VúH8nahby`umýmuznu(úvaXo «tď. e8čڍQh٨rat$eWéd' byGsHvzVPSSR2†ljHči(jednotlXaloXbmedzuskúmmenvliekkyߌd1), 2)P*ýق| (uucs xY(iinavXjom.tex„Vodyŕtvej֓phrnneazývajú «podvedomie».

Hranicaedzi úrovňouBa mulunkčnýmiebaXpsychikyeohybliváurčusaáladenergetikxčloveka. závislodoho,akoľkotchoplôle,.j. eiadiťvojuu —t mjaríHsúvahR(Phovachesmíru. Ľudskľ0ždyôsobz úneO plnčel???????>Čtýkaozjndvoaleb@erýbáke逰`)ԋakLa,كXsahutorejlok`zovahitHoȁnie)vzreteľYmotné8telvy ɀxpovrmože.Ɇ o th!keďľudXoddel0 +I(áchoXvyža iopolpre erz`ĉ񊢅|ʅ.a dledpslušnBvtkzikY`isté@@logickrdruúhrnr8í(voc!v uôznoXHogénny. ///////Ph!mdnpraHhodnotyntenziPvybRfyzpzlZ,퀘pz kYublasp,كPoe;XÄE.Ճ>odliÑr/,swjeOIt iOi(Pozm!. 2004)mbp:pagebreakߐ߀c_X4">[aile0=0000282780ok←73>a /77 Ahhrb“aussrkrivrulurhzísel, iež8esuYdšiL.zn.kW׋285413o4/77 stxtovaramej0`8oslovienydava9sЎ Tr@h,ҫ0Do1991gggg7gggg87509og5gg/77gggg Zo`zдnformcz4fragmentue@HHlmel''GǀdžNJNJ90685o6ǀDž/77NJNJNJ „8sd“,pakuPuȬ_WW׉3866o7/77 VysvetlphnydVx;encykloped͊ka`:AMPLITÚDA (lat.mplitudo veliIa)

KOHERENTNOSŤ '!(lat.ohaes — vúq)usiaSYNFÁZ[a,Xúmߔߔv kom!radȗ(pystéme. |tLJH?70mbp:pagebreak//c4">[Hilepos=0000301825ok←78>a /77___ ViďPmáname(F.oo8aThea@itch“ (v.j.Пенитель Моря@)hdaloapirátskejodi,rcvojuPludzingl0`Spojmi štHobdob@osam0atň0 Š1–zn.klώO027479/77 KsychHdoz.ԯhYdoz@tЛPjpotrebAiedHpl؀Aotٽttypežimuy Človek'ww6731o80/77 N+X@اľovlnotyntar`8e!.exXv////-uirelatívpa7539o1/77 Tžna «he»chádzqbɍ#ߌߌߌ،©.qy0bodmiiׂؑՎwljǍ8624o2/77 Zánápäxäzsystémibiliz(znižQod lky).ladȄ

<)ize="4">[ailepos=0000311441ok←84>a /7711em"lign="justifyQ2"> T.j.kpzadhieľRotyntrolpmevoektore,manažérrinímosiahnuXr*ۃ stav(Vzqáva žel!:'y, {kazujey(me؂EtsC. –ozn.ykl. ǒ?1778o5/77 „Voľ“0to,eb chvíliezauj@ajú,AeXiotxovtietapeHRia:p nivQ`n iK.ҕboopak,́ôvdočasĄLmižoTr ߒגW9139o6/77 JeajrozšíreIdigitel8ronick3Xítači ZSSRQziatku 1970-trokhߊ߀߆߆/ߊߊ24304o7߀߅/77ߊߊߊ Kádriešxetko'''''w'''3277'88''/77''''GǀSúvislosPobla

<)ize="4">[ailepos=0000345815ok←91>a /7711em"lign="justifyQ2"> T.j.hara`rizovanýchsobitosťoupformácie, nieaálnymiosičmi,ator*jeiaapís0niystémomódف(e____/____49498o_2__/77____GǀV spoloč0tiOOP[←101 V RFstálenáráza televíznycharódií:eďaiečo, (e zjavnesubjym\؃l@proces9ia.eidnoajmä@kuxhdiluzórhKhlizόoaleo゘znelohľztranywu΢瀇瞯/401912o047??瑇 Cievnútroštrur8oôležXςOvkH5rôznA8tov7samoPabezpečožtpe oyým-mi; celφφφ̏dureG@IcjXzačlendomšíߵ12131057??? VjomP8dopĺňA߈߀߄߄'߈߈4200o06߁߅7??߈߈߈ Explici =* dý,snavonokefinqýljw?435o077?? Im=xsiahnujezȊia;dar;o, (Xprít*xchápeebou.ցtaQecí existenciinevi ,ocisskúЁKew9261087?? Uvedkaovšetk8labollógiXPxxvládanalýza(j"dobromyseľnýcheklaráciiolitickčinit@ov st(n,ričoma úplnegnorujetázkaoho, <1ize="2">nakoľkoietoieadia inerozluč spätýmib>߂߂zamlčaniamipodstatutor,ožnnchápunimotníuiujúchobrémyslyvxsX[ailepos=0000430328ok←109Fa 7??///w Prúdeé(fragmen`O7jन(Ӂ_t0Q o@apamQv4om- jímaьόόπψψόό40257o10ρυ7??όόό IverzxIínu: Zp2xٹhihuh;K2PreraieCZ4ozí73á8.zn.lg49811o117?? KedysixpísBxšHskHučebnXyziky.&">PoatpočíЃiXmit 01iurtoupenci`Qvky(dok8nosiHAda"ShriaHp.ԫnazýa-ov mlou.oýsledk`egraf záznauolynulohybn@krivkoɢȄmaud1avťPaaرhľXižšie"čsah8nos+á؄a,XýbajúcX,5iPktoaášs`SGGGGGGG>JaôsobXvuk 9ivĺXNJevyžaoloirelasokogņGA(o`n󁌓 n)

JaponskoIdstav9oጐnómnyegión,ýcharaktesvojIblízkyㅘmuypazákl`on!`žipsychiky///////>Nemec o čaou  ,imitcu 7enukázbyd:úspešnH Sabyy`vPvstupanPdzamimo)nhHch1mienok_______>VЂtka8agresН8cia y(žnatlačkany ĎVlpláobsxť)ZsžىiecHbevíťazxG@70.œO mAocؐ rajiat(rofy, z؄nilhu0n0 xegpcpip íta`jkJim@qٺrlincozabchlaváiו(ikvi郸[ailepos=0000471600ok←113Fa 7??7777 Posl8ibenpasystAiIcieleeb"äz:?inhtrebnosť775875o147?? Mysª9mož:formіqúb}intktuOOOOOOOO84oO15OO7??OOOO N8br4pXzm@ػvedionxiHvov.1,ruh]/y2d. (t.j.-ՅWQn[ Preklad japončiny,oskva, «Financie štatiPka»,. 1991aá9e)skéhoydani roku 1984 —zdelávacíanuál.>T؜AؕVsvoj772>Pasvyypograf1ᑃ,núȁocedúPSSRlaď!prôznyXϲωšprvá쪑n@xbezQvek0jasnení. ラ羗g31429o217?? Py"užívrmVteóhmedz~σ(`hhshPlml)←123 V Príloháchelastné číslovaniebrázkov,.j.da 1.o>(kolhnoPsychikou)

<)ize="4">[ailepos=0000574947ok←133Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> V.N.Demin „Tajomstváuského ľudu”,oskva, «Veče»,. 1997,ta9, 10ߊ_76011o347?? Uvedomenieaktuxistencžidovakoezintegr biorobotšlovojvráprejavadkejiteratúre,oktrína národe-Mesiášovi,t nakX(lesneCčlovekxalámeosľpvšetkýchskypideí)veňdstavupúcupolo8n@lu8iliciiglobálnrozmeroch.ednou vetiev􆰊toajavmarxizmus| hYm8l.V.SHingggg/gggg77796og35gg7??gggg A_߀(P¦n pagéni
<1(ze="2">(hocam(dokoncar(oislva)GG">aniqtýhpozícchpdeYbyťdľalánu adanjne8šbňa 18.06.1941onhvyplnil.%/p>[aile=0000593867ok←141Fa 7??91em"lign="ju0fy Aečoenmieňcípôsobyjadrujúpnemožnlebopripr0􌰓?y(:ni,Yemb(am?׌όO602895o427?? V rusIjazyx v„juJ“mlh0?VšetSR(tanemXú@stupqnjsnkearef="http://www.vodaspb.ru/?zcpr="#Qffu>ρ,i`pdi@zleInٸXázyP.w///o////5674o/44_/7?? VeriťBo0vxu[diame9lodlИveci?=ߊ׊W8038o457?? Toaýkaaklad,9b>Josifar@"N.A.Rimskij-Korsakov[ailepos=0000608890ok←146Fa 7??91em"lign="jus(y, Zoológoviariozorova votapP ich)rodzPm`ostred`dospeliomu,e`pulácieiekýdruhovsdebAlišujúnýmruč ami,9ovzdávazáklade «spálnejrgani@»le8a.ڇentoaznaPza@kulthu».imochm,jtémevenuječnok؛؇„Izve a“ 8.hnuára 2003Orangutany󆀃ԗqom(zdroj:aref="http://i<.ru/news/271439Ϝ5zcolor="#Yffu>GGGCharlesarwin@lcblav.Áe:AkpirazQz†dpuž hdyacdotknAe4臢eúdrejnX8bí“. <…>J1m,Yhύpoí lQobrúsprukav.ntropoimáDraciohӊpopxcžJhmyz@mu tak.<08ҵbavu.ϔXvymyslrituZspɤ fukzlaneviditeľQ!metNĜr2portu:xťzTšmýkkyPrz"chyt:vetiev.WWWWWWW v,talXkt+TpPovpjPab釀doy`bep.Sp iatkuXPhzpch-pxli,pyplývanapajov,vk.Г( ikr`0ay8@mz/izabrxǏv39orWR,Cledpdap 7Ł»>[ailepos=0000615644ok←147Fa 7?? „Zaj ieЉxogrHaypu «Axúloh9rodiť,0zasunvytiahnuť uHcť!»ځpxde ri8psychizombleboémonmusXbyxpotláč. "ípasob0Xgickxvislos0odonk(`j!at ,om()pohla@  frek žxitXхPďjorRrhi0cisR߈߈؈zlat)ízko4ٲocesǖǀǒ[ Podrobnejšie kultúrnychbalo@inštinktoviďnihuPSSR „Odntropoidnoh Ľudski“.>(*ShoVýklad“)zle:PPdovýznaxozaiky*)

Tí pceliqcv!svojamusiusv súvisls uvedenoupu,ak, slenXčelchs@y,mXdieť, žeodľa댸nictextov1arȏas@JudejczmenenBoh0c胲dpadl8tvohʑIJ،pPZonu.>[ailepos=0000637734ok←157Fa 7??OOOO Jav (frakl2),mnomate o-algoritmhejopraHajObje8xOrienPanprogramq(Symvodza d؝d.Ԁukonalóg r).pzn.)kl瀇犯/43021587?? PrXormeALށ71(25Hr/sek)AzšyMaseaždЃokaszáberuzdviacšílpOH)umiestniäčšɊpny@/ Hbouras?'瀇46081607??WWWávhvôledtxHmna}8hhhlasovidlh* kPáá ois t/, txkGGGovkG//q끠tk0á@desiaHaW vyȌ udeciĺ(Aleďž t‚*1pamiar(neob"(okolo8vrczem(dxž:odoféry;orgzQ??АguЯvydفopaHۂ2xЀyBál ďj_Nvas{chwwww?wowww58686ow61ww7??www' TUaeklam`b0asun(ehhpsij@otlivc؏Jf@ven hoozsahu: «Pivo „Zlatýud“:rebaPtávať častejšie!»

<)ize="4">[ailepos=0000659346ok←162Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> Novoročn(pohár šampanského` žiada 2.5ž 3okyaytriezvenieriuchovnejinnoAhranicisobHchožíednotlivca,k kritériom čeroviteľ3škôdprocesypracovpanformácv jeppsychickti.g_ߏ67081o637?? Ps8etskau@Qelita(xhromadil8mutnúPtatikuohtoruhu߉߉߀߅߅'߉߉71153o64߁߅7??߉߉߉ Opereščagin ga(kolekvnyraz,torýmnpy`tizujú)Preč r. 1961telowersSpionážn«Lockheed-28pr`e 1ja?by ľuďxxzilviatok? ΌЊpláapepci0USAed ,inilúrivnepomiɂZSSRaelonxvpiuHPcolca (jempoané)z(aQp vdnupdHov8testyvôllkoholusled0aou . 9aý؅iCaovzbrojesílǏOva!pa`PVOtzduš)nao֊被boj*velbeIЇ5am,okonkedo[1оbuHdvtcvtedy r؄̾lj؈0h ky.mrpilYvyššie({upjasnejamyslX dutajq((Anala)ߵߵ߀ߞߌwߵߵ72086o65߁߅7??ߢߢߑ/ Jamar`8ôvodXkresn,dkladibl0z19.ž(яpti20s(O'zmizolez(op GULAGuǁ.zval8prapnu adícPmɬjím@m2trazvin6aQbsohȉsobvotTvrdilǶdzyHcirke`,krxmstvJIšzírh.zasväȎBohuoߢvt.j yY(entذ`0nrozno s8ienkVďaXLxtaʔpRPetrohplšípmPhXces9oméoӦɏXh먉Ѓ fixa<mBxo.趨aj IIyȓzo adpxaolXbbesHﲸ،'$reúy« ivyhnu».ςej˅JĎA poi4`IX hociYr1917rajiPXɌ`AdejQpodisZdľ.oku@17AVHčurXvcov ekoIdruhéomunistickéresťansicirkvi,ystavenárenasledovaniuotranyarx8ov,toríanažilianútiťvojuseudokomogmukoedipavdu, podchoderataánaruhýethoevdegraIlBsekt`júcuinuloporeprodukure8m0ychikyovozánýchmbikolenime.

TostHPtýkajriezvoarooxdníkцipodľaiblmovmbp:pagebreakcx4">[ailepos=0000673667ok←166Fa 7??7777 Pod úžer@ctvommysl0aPkoľvek(verovfič. –zn.kl׊W75521677?? TotIv kniháVoPraSSR -„S8j`“

<)ize="4">[ailepos=0000699371ok←174Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> Moconkrétnych ľudí,torýosobnévhtymožňYpoznQno8,voliciele,ájsx0vypracospôyprriedkydosiahnutiimilobodneen‚ľov,šetkoȏpdplgoritmikktívnejsHspoloč@žmechanizmov át*799784o757?? Istv bioRexistajrgByez88y —ystavovce (napr.dúzy)ZyyššHlogick`druhRZemaisvojunúЀ0ku.k[amäk0uhrup(aleboelkom0izntakkýkoľvekPsoko-(@usahynie.lodíPq@v vojizprhádzvodiami:mbryoXjprXijPVpotsa n9íforek`tsbude$Ńrukvylúčz genetxgramu#Ёorzák,lneschop1vota. Ȉkultúcivili,odeHwj8ɭizemjHZe@膀rcaaou„“enciv8ara dnPIupinygapokúšvyvliechhísk`onceptuálmociyeebadiscixnhzodpovedc⨛pIíjaycii silpBaomrá։`vetozvؒg稟703220o767?? O(sl KPe9d 1300kmЙXnem@o03993o777?? Nu xo0tala@aʒtajmiznalosťp (po0HabsAperminológie)ravdآ,ehmpžéhritne§učr@tzrjȆpouvapraxh;vyjadri sa@p͊OI(zhفteórqJy hxbyjXe@áp)o2Q)SrpKnaslepxpc:0lobڊ>yššíi8nnpɎn𣙂8 rodɏedzinárodnýmiblickYkastám,torétratilikcieschopnosť,ažávnoaoberáӁ8ntologirkevošet(chrajináXsveta.

Napriekomu,ezmxky sógoakorotivník konkur9ch kladeniazokQalternatíve Giľbíše:>«TqQcesmusíčaťneshaždopáx,ajkôrooncaoku 1999.˂tihol,en0eškal»WDžDžDžDžDž">Thi@slovami1číxoj článokXerozumejúcže,oyalYjasn ajoivota,9zPhnúH0horediaSSR,dkiaľytalhrmín «eptuálnoc>[ailepos=0000708834ok←179Fa 7?? KynetikaeediapčXto/)c uhrií Termín,torýmznačujúultúruodržovaniaezpečno námorníctve.ojemahrňujeakormPzéxybsiahnut8rôznychhkumentoch,ajepupy tradie.

[aile=0000727398ok←184Fa 7??׍׍׍ V jednohoociologický(pries@ovykonnaápadeolaožHťcharakter"20. soči@edi(mlovom:hIienԍp«Hirošima»ခkaX»väčširespondvdpovedala...Titk»730674o857?? Kap؛t,AAejxi1álnekupinyiifikndľHprí0,kl:ubtӂɃ hgggg/gggg36413og86gg7??gggg Ak ček žitánne,kaa,Panalyzcvojucenciuodsú8ý0aleidoskop mu)iuetavô0neurhtڝ8šeobecIpitotprvotrozdie@ leboh`beH0nemamo čsiviemeskôro38o877??rebukázqHqusobmay`0ho:!pohdtko,oímJzmyorgH2ístrojrzlH`ykmuXátXp av؁eAa􃘫hpaPexp(+pv— objektí(“ܼg琟741937o887?? «Princíp@ypracubbardomeó '!Théta-MESTπ">) ()astav`t{po7>in0(a᪨aqj8snglအat (éX),nergy (eASpa()r)1T (čas)9účaxouyzNesmíru»,Jyvok!knihyerndaoninbaŠalteemhtr. 441 (M., «NjaЁHhI1997)>«'ϐ8aoHeia,jchopntvo1».5defisl࠸:h*кxplývaoT BPiZj0uvádzaybuí.»Ϛi>(Raxdx33 odkaz`8Techn҂kiasciolog(ai/wp.j.؞ύčl(8to8Pz8roegyptp«bohaEF«duchXmo`hy௨z1keeľ«PiAvlastX0kXleaci zádtyOOOOOOO53235oO89OO7??ǜǜǍ_ DneszXoračkyskyobdouže8reb@vetlenie.aleidoskopvorírubica,aednejtranetorpjekulár <1ize="2">(priezor,oéhoaľadí)">, druhýoniecprekrytmatnýmklíčkom?O<ہpúšťavetlo0leieskrzeničidnoς.nútridaoPjĺžkeiahtrojbokýHu,varkadlovihol.ʋ`uopieo ܉7ynpo.edzXtoۉgakrývajúcim,,2resýp úkyeofarebhchok.ԋdrážȈorsEj`o8ӁH ixakKs`vy (podobmandam).Ѝasen@botáčao懏іXivuhoA@ov,neopakux./p>[ailepos=0000758087ok←190Fa 7??91em"pign="justify V úvodzovká1s užpomínhičnku.GiľboW׉58784o917?? Z ang„clerk“:r)k,Xčto`H–zn.Rlgggg/gggg59280og92gg7??gggg To všetkonoalšȫٰ/)b>䝡(chȁfyzak1mpatrr@žeteór(RislXodzoru0povsámduimil9v)ovyua) Eštered(íchodomavetvéhoydania „Meinampf“.Hitlera.

[ailepos=0000766408ok←197Fa 7??91eWMáaAmysliimosociálnydrojnformácie,eľudskýozum, čoiamoovo adnutoȊg瀇70642o987?? AkadémieekárskychiSo8tskeZväzu.ozn.1kloooo7oooo71095oo99oo7??oooo La0nt:)Alkoholásmalabíja…“ —ánoktor,Șnáhľam.._ߌ75727o2007?? H8äso rybyjedskorpšadoome d@čstvupochylobejtastrof@znilatlantídueďnulkoPvdu vnosť.(egregoryickcivilizie uhpodipnhžHnotlivci)T st`týkdopczborurnHs@a8c9väčšutabpvopojb(vplyalkoholu (vzHЭnlIobdobky&fNJNJNJNJNJǂGAružovýmاٗ8sférɎnPtؖ)jaȗ@oxp1miznúťߠ_85847o027?? JeptrebbyX)Xrv8m pHl(z rabínsk)roduŒ&ɽibPvXJm CsyytajzastJ A(`Ѐme.Ԥ8ízkofrekven9iXTchivyššxov(hierarc8 Biblicprktudchv )m edcHm0slaSXn8ktiȔ77777>[ M.-N.O. Osmanov,reložil «Al-Furkan»ouštinykoRozlíšenie», k tejtoátvorkealeoznámku:Máaaysliorá@.>(elekt@agnetické,ravitačxtď.) Zmyselnterpretovanýoľne,ašimilmi.

<)ize="4">[ailepos=0000810056ok←213Fa 7??91em"lign="justifyQV staroienskomazykuoloužitxtvar „byť“ imperfekte }(písmeno+Qja2)zXtHy 77777772997709777??th="1em"lign="justify"> Poznámkarecientológov: klírovanie
GG">ebaaméhoezomoci človeka-audítoraeožné priamomeióznhdiau Bohom,autnosť@JpoukazuKn, úmernechodupdnotlivca videnivetaroj yatérie-informá-miery./p>[ailepos=0000830650ok←220Fa 7??9??W=ČiastočnúAdstavu tmôžea@stkaejustnenýchiekoľkootografiís9(metu,achytrôznympôsobom.oozdieltakomtinanajakude:ɑ hľade!úu „H(rebehujú“edzišetkýmibzkami,eb(ozorzaiav Haždý ni8tupne.Єx«hol;c»sanedejvmdarazшuh%oTou )ávؖoooooo>Ixčvedkixvotvár0,xsimť, ِEm@)iؤؐdled@yvyž .nform3J.V.ː onoznilIzneuct"pamiatpcľudí dN@l8eQkazنmh` zac0!إhodxVte01bjayhlКu úplsAvhPv pvn:1Itratyjýfr Bša500 (l.ڈjšiohPdȋ؏Wxvmravno-etic؊[kouጱckȅpriracanílhuaand-lease.

<)ize="4">[ailepos=0000845719ok←224Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> „Plody úvah,ezahrnutéobierkyielozmyrutkova.yšlienafori“, № 56gggg/gggg4694gg225gg7??gggg Toielýéniusitlerriš!v Nemeckuoci,ejdúcezozumostoduchýmmantickicomHáchylnk'idezmu,.j.Xáziámdtrha odeálneho životaVyákony «ožka0jimpeAo_b(alebopľov{)7xličenstva»úngiZz@traIočiȏýmoicx uurobilaXjeevyvolanɥpvloj!!˒ne@bmg8Asamotm'jvi.">PodobkultúrĺžzϞȬgr0x1lidľpyIXaivcie.Φ,`asQXesiRokPYaɂhobnsQč$Jako!ichPjvahv !e؋sien)PiedȏspôsohYreث;u deroduktvy{kz1ot遘?Oϸ853756o277?? Kedystlohuvzo؊rô(taily)(@krojochɕ,aHj0symikeaumelho XAtnu1tQlifiu9pa,82atus:oniH om.ԁzikappseďódirhYeb(zLث9moy!Xztn{1@zb1krov. tvíziiXuvedx0:`zJdxvhxvA uSeveruvyjadril!tmysl Ђ(8š pd!8cpckožucȃ!/skPvoڃp09HdruhBydamatdvHAíg777777>Aýznam`htĄôbmiֲ`L! h`c0nebíTerazátounkciaznačovanhhirchickéhotatusu, ktoreja@avujevcíežimsyky,Amnohoresunula spotrebiteľským štandardXsociáln@kupín:y0 eur mH(v 90-t2obhliovévebnPmaterqyoápadha Qu „smonka“hobiprekonru`eaa0ópskyýl,draže,vôtíži)">yMercedes 600onak@dnĀXvrstvy;omunbť čichruščov{jazdaa«qorožcovi»|osorauZAZ968}HchЈaleboopáce툠skouprudruh./p>[ailepos=0000864843ok←228Fa 7??___? LevemeXičONTRJAGIN (19081988),Cz ikkademikVSSR5YHrdiSckPہ(69). 13-hHkoQtrlrak`z topológie,eórxHjigrúp,iferenrovníc,ydah0oBiptim%procesov7ytvorv[`kolu.enie@2Š41,75)ߎ>AkoidnoyzmuHbank0opذ(tedyeé`hubuivilipcieApla0tXýzadoetapcykluňXroduv 1ep}energonos(poí etikePbz777777GToe+dQe 29@redav@iouA_,éviezdyVSSR tvrdohlavosťouomára opičctižiadosti=plniliareniatranyvlády,iminšpirované,ytvorenínergetiky „mie8éhotómu“.amyslieťadakýmtPamypracPaltern0vu Ne, <1ize="2">nezvratneromadiacej">dpa`opzujúceúčasnúiosféru,olorech úlohYsilj intelektuálnom,mravxPľh. dôsledkuprábakaždývojpkrut(i>(kHedel)[ai8os=0000867465ok←233Fa 7??? TohslovojmaXbyúvodzovkách߈߈߀߄߄'߈߈68220o34߁߅7??߈߈߈߈aHšt@icdtorch@ncni.V.Anpov⠘q걈en naj(hisikPsovietsIxy.N.JvlezAar뛨hCIA٘ ZSSR,1. augHq14†1)aobera(c8masonsjeplyH@dejinyl( RIIspolu3k`InitútuSAIKay eďč.A.Arbatov.oPbnovi eihaMoskva,1974; 3Pp.eed0i=8Zitjn33____'____6871__235__7??____ Vodtek.S.PHrjaginložPozoutskúm"Bibl4u ciepbezpeXn8vispdohvi____'____70332o_36__7??____ Asihyba:StamsDadi(plnon1iobdobXgXР~písPionizme)NJG8019W2377?? lejšieQ e.ŠiškipBitka Hi(áje.KVDágapáž“ (M «Olma-(ss»m99'''''o'''888597o'38''7??''''päčšaľu9úkaždo(n2všed[votaachop8,edé@e(nl̈́OI(\iazmyslenese@nočexuHneadovánky)

Nokanl0voeciakoncepciesočno`zmýšľaqakootPblémyQvzájomnvzťahuPdmienenrozdielmiiЉ0svea tohyplývci`0todnýxa`denské؆$,؂8žad*9otšetÅ8veql. >[ailepos=0000889772ok←239Fa 7?? Zdôv؈ʌ0toáštvrnahápxeepZá@uepísanipch: „Vodaŕtva“redakciir. 1998,YKrátkyurz...{9zOtázxmetritovЀqhradmulad,ánH,hierariuskejravoslnpcirkviH‚@iekXľovstvu[SinajHOdPtria  Ľu ʂPríďXomocoj8hHeGV̀AečHvyzeI@VnúQPprijmeЈ((3?-«MterMargaréta»ymnus8onizmu? eboũ@j(umezvýyȧϛπϗϗϛϛ90689o40ρυ7??ϛϛϛ Termínqregiڱ xducKSB`e@bnȀu:(osobA!hom.zn.klNjNjǀLJLJNjNj91768o41ǁDž7??NjNjNj V origliyaicl8Ap9łGAVzal(kresjiJe`š颹Yyn,!8atca)[ Inýmilovami,poločenskániciatíva. –ozn.rekl.>démona,torýašielvomiesa hierarcorganizpnejorpciizov←256 V alegoricko-symbolYmilme Eǁ„ČASMÚTKUšteeprišiel“A`ilruje2,B1rístup;nášaičobré:ni1odovi«padola»*revilߍduba («akuppolen@P1nabobudnímisícprokovýmhzomri(bliedľa.S.VysochoOgMzačiat0hepochy živoľudstI؆i odariloarmonyspp8svojႠ,júc&u uҖlrazĒuijot@inokedysietadhkbpt@;jatnavámo, výnimkouoš(man lXGPu),itesc𛋚i)pilietnutip`ľúčomen `čakQ kvôrôznychptovnétynohý8odpdy֖B.7>C ocídu(vbApadYudzaxшapܻ"%;XH)Hi'ǎ///////6923o/60//7??///w S.A.Gege(Sergoavrjevič‘ja)Qrwverejnmڮ(8Tajᓮy2№ 8,úl 1999,f7pizóduvojunik.V.Stȃ:GGGGGG@On:šx@viYe)XsobiljmmkromkčHeka.րaáčil(kniž0Ovidvththčí,ذJkoncH.azobraliceX gruzínHmhzykuspý2aČíi`?rečoie?emáš čas? <1ize="2">Ibaenivciemajúa@ítanieníhGG">“ (zvýraznenémiitáte)»./p>[ailepos=0000948077ok←261Fa 7??91em"lign="justify Nopvravela,7i>čoonkrétnehttp://www.aspb.ru

<)ize="4">[ailepos=0000963582ok←270Fa 7??91em"lign="jupfyQ2"> Podľacienhógoveoajvyššíieľex@encii0dincaW׉64369o717?? Starozákonnýchrikáz10, čoYviacko 7 — 9, dôsledku1xivedomiäčšiny ľudnЂžmaťraz.Ѝӌ0néHz talmudicktraktátov,oloezoe`potopeBstvu7í,.j.esnľko,Bsúča(. OOOOOOOTďalpríkladderuvnvply Biblnakúsychiku.Ԍ`stéaýkajp-tzorálkódexuuatamunizmu(umPu0txыdlo 22.jazSSZmravno-ehorma živospč)4Ne0tie`ponHy)ddoȗvek@b8zužc Najvyšši@eďvxllka.enﴨzmrisiv(íslušVovgggggg`9o0staviém1/xu>objxezchybje tátonformáciaostupnášetkýma úrovniedomia?

—ie,ie,ebaomu, kohovetozoreaenachádzajú špecifickéomb`kačnxprogramy,torbránprechoduAHeňii pkorežiťdvo`e ľahpopiteľnýchmyslovbjednotiek.Xi@{ ??????GPýtasa:[ailepos=0000974812ok←274Faݫ7??___ J o PnzpojvpjomXl`k: 1.nObjbjXt2. čٝ0avH3suymármςwuy dincomߍ980265o757?? Ešteorš!ajdPYA.S.Grib0a:ςǶb>útrapypumuwwôžuyťxnmon`režimsychiky,lasАhľ@.i (tAz0iac9`ok dlQaywret Čackij"vykrexkošľachtiltax`iYsvojimXolσσ̸noSꄫ؇oXtosmiaťߑ>Nox`d8vpdnutrsamo8bvH,aoɽneضPXldea.ďnok.Mejh@XhadaǕN: 12,19847777777>PritPh1rnikázpovedP,73aspnskyXIj)m(v⫀xhrase — Čackij?
<1ize="2">kaaej „komédie“ozriemeimoptikuomarevládajúctradícieiterárnvedy,ak ČacHenrečnený ">ignora(viď 5.ruhovociál idihe knihePSSRIVodaŕtva`, 2. zväzokod Ľahostajnosť)?,torxajexHspravodlivoespokojs vtešou0oloh ou,oám(ochoturobiťčiac,kremyjadrovani@epožekriy dekla5toho,koPyslíbre.~/p>zb@er(dnéhhebazeTostp@týkaiUtrpІWertherdoexvolepimi(v@žd.>[ail(s=0000982749ok←276Fa 7?? StvorkHHp8a8AL.N.Gumiljeva.ʊ_kast xkoncepcoǮ(G.KlvaXvhoٕagrexon(ickJinXnacizmuBiblpr(ktxtpVULGARIZÁCIÍ8eob8ƀzنɝP3ensQpoavuba:tnogzdeX9?tiznam,Љxt٦@minm(v)ríro Hčxekpudj@ie`nc`zpPhyypdbzeľko8i(kultSmu,yeӰQ?» (oev,9EbiosféraڮآP, 3.d,̣ngradGimetizdatbr1990,Y`462)ύ>Nakýzornedôpj Č*a8ggggggg3400og77gg7??ψψψ AteYsôžexvpvformh:'lialu01"??

<)ize="4">[ailepos=0000986749ok←279Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> «Čioláš,e^boháspočuje...»:lováiesneaémuielogvardejskýchtrpení repertoáru Žanyičevskojo88891o807?? Viď 5ruhovociálnejdihe (Vodaŕtva,I. zv., 2.ap.): ľahostajnosť (orancikonformizmus). –ozn.reklgggg/gggg936g`1gg7??gggg`zdans8ejto)dpojatitXraož[vytvorenia čin8(základe «tandem(hincípu»torefektívkv@taesah72anaickPvyáva jedinousobou.΄DŽDŽDŽvajavohierarcrovekEgyptueXzojvyššiuc štáte.odrobevomevi„a“d.1998, Odtropoidk Ľudh2Dialika ate::Xezluteľnédty>Vnoduše ay oužívavýΈsHntoxcirkevQrievHm(púlohy:ldc`h)iutomatydpracy謚Edž(Pituáqch-spúšťačoch)

T.Abuladze,erozlišcoklebetilanúobu:ocizmus ZSSRaudoval(nátlakomoôznilitickí činiteliak to(stai pozí ych.kqemeovoriťsobne St novi,aknormálst@aelxydotenh 0uni,však@kokazujeehoísomn`dedičstvonámorívržencomysvornenapätýovzťaHedzi ľuďmiىľavedoXvplý (etký jestupnprhriedkamabyočnos8prešl2ul , amYcbr ľdskejravt(čoXhmož1bezYchoduaĽRi@psiky>L.D.Trockij c[roticnahyhderЁXBibljekt8by,ကvýrobozale!tnogéne8giixP.Berijasʕ@op`refapv[biografmď9úmyslaƊbantagoni0?irus8rx ؀dôslHu !obenreácii؆ .ڞ!ojpla xeďjtJxdruhAPvol «(thaIka»諺zyy@;vyQhcrerodmbp:pagebkc' 4">[ailepos=0001016753ok←287Fa 7??ߓߓߓ߬lrginvkejPe»;KAaex Xg ڔ0azBxlanońGA(*^Iakažd`vac ž*)TabofÀЁ0s1줒52>321655>533075>0071088>1߁6530>2275608>391>3ǁ04123>4o22136>4ׁ8965>4@0244854>5ׁb05924>6G21286B4989>6943618>7087503>792626>7g7264>7ǁ@>8'9620>874895>948744>9wpeight="0pt"idth="-14p>105

122640472>13187819>140707314431564߁45445߁57885ǁ85096ׁ84277793339ρ102202084202>߁5660>6505>67>7ꍘ0>_92"801>1W3033Xw1`41163769542wmbp:pagebreak/a> NMINDX2TAGX 312IDXTINDX200OY01)Y02(03+04@֋05 [p׎06 Ln07 : ݔ08 G509 ||0Ax]0BVx0CNk0D9C0E|V0FS(10{$11s12;13N/븀14~15Wྀ16s{17 oDŀ18$4Wɀ19' q̀1A)}р1B+=Հ1C,Slـ1D-?a݀1E. T1F/uB2038C218|422>0 23>=24>A 25>L26>S27>Y 28>b29>h2A>m2B>q2C>v2D?2E?2F?30?31? IDXT&1=HS^ju ".:FQ\gr}13581522353841454751636669707778798283949610510912213114014414915215516117219020824679101112131416171819JFIFC   C  JX" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?S((/~w_ꉨ)[Y/mm Z]LZ5̙ң7(Km\΀`QE=q((((((((((((((((((((((((((((((((((((H[1jv~u+]5<'+km?44*YO0`|#c&(ʼCH2yZeא_7G2}kt? {_>k&0u1n5'|SWy@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@M8k1\^j0XIj7CaOiD{0.$|q DKE3YOj2Ʒ"Q6֮tPC$zݖ+JJ>nlQ߈Կ"U' ]K*" ڇZ?ֿn?V|Wz_?t*~C.¨??R_Vֿn?Sβ+7/AqWOG"SS׈Կ"U: ]K+h_<_D״mĚlriB#Bn[gCh6Y 6 <t?d.%jVQ/BÞVDsU: ]K(S߈?Կ"wOX}+?VmluV̱pdc":uwo}O4m{#x(EdI Ṧ(+N?~ —R䊎%^7WO,"^N<[{.=0Aeus=̉ i${*^yk_ /5Ѵ5\eKdl[ʵĈ , d /H +EO&עc,'TMexᾕxG[ W0X,R9VX؃>7?HlѴN*>Eu0`宂Oh۾`:~&XKoq?yij 2}8ٶ-º<-9f1$MkMпE-nTQEQEQEQE|SWy\m5wQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQExFi[{׵Ϝ쬬ɜy@Ú_oЯ(f*쨠7[+ oЯ(f*쨠7[+ oЯ(f*쨠7[+ oЯ(f*쨠7[+ oЯ(f*쨠7[+ oЯ(f*쨠7[+ G ^<= ^Zn$> .ssס@ӟHд]^KkhfN$~UEQEQEQEQE|SWy\m5wQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE4pOA@*m5w|SWy@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@%-s2 C櫾*BQN2*NE E\kz<1I5cE۔ ީolH"P ?u$F$''VvA k1(DDP0֗q,W>Q-t?o[˩9OaY?zvwGXw>v+7}9kz&Nc̀ V/sN:U=cLY.A6142m8;Xp}yjsj:KvA-Y.638 =VKݛ]u'vnEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEpi%_TW[_M]QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQH9kx 0}z& N?S]H\ǁ/u;UI")b$ⲧ~Gv/ݨ"ϯLZ(8B{Rt][aؼC|è_Ɵ.H,n9`}?eSE݄:kd@r)kS((((((((((((((((((((((Kkؾ? ?䶿J((((((((((+'onPJ-iel/`u?hX:?HϾބgmEF2}j#[@#tK-:"Y-XcNOZ"qZVG<*sP)C\Ң4[:bV++)S!I2' )E>]1\>JJ?ol-_idT`^%|X'ܚj)tbY'j|`+C((((((((((((((((((Bq|ϤuAӴZ𮛡k o0_7h7,1kv?wρ^7ŻO oNW۾4[\]FN,v ~?tH}oN_<~riMyh"ݼ1_*|Mi_ 9} *xwP>ɉ?uY(XW7u?]ӭ ψ5?YiOx ]/~Ԗzg/..70#ǝʼr*O Bva]:;ITb__W+cx @pm4}]$j c=_^x|&q[B`%@\?3os@R|SWy\m5wQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE^H-6AH}y6g!F Y;7>cjMM#H\\k)k(Խ'm:j(8B(=(Gg1o%O2Or[2iGF3 w_^xA*O Iee9:I[ߣN_U4DQEjpQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@&: R)_P~.kɡn9Vj駞hidHE,9(Oa\o^ɭZmGF߽CrT-"<253_"O/ns1dS/<7QuY܉ZO6yQ'# g4/C_~4:6][)*''̐E(!UG@0Msh-oůⅾ}}LS$6Z)~Mn`Ōv,k\(< _ ]B|Io+œ r?M{͞W/;E9'|SWy\m5wQEQEQEQEQEQEQEQEQERh5^6{6G#8U'l4Ks/߿ QԊ5#-#uYiG][.%c#ݏN8Vt׺\4-rQEhqQ@Q@rK<[@*9ML8qcdRF3|㞕OMhOt? xQM|v.w`cPnNJuGෆ=sI4mu G d<.o6_/E:ƍ%Mr,sĂAЂF .IuO<2[Zd^kۓ_ Rցgj]Ǧ[ss[Ԝ#<VFO:toxܶiY N }j߸nH<?䶿Jb#i>RAx ( ( ( ( ( ( ( ( ( ~~ץi rڵvo;]Er?~J:E?6%sU5\Gvݫ_\5Mc^QEQEQER4xNH W('8"HGºj^;ԭI֧n]# zʞmf}$mkQZ!EPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPǿU[ KJ y:ΚBdpܐ=+Q,ol4ֲ`8 0WDf> dO.x4GѴckyd,kf&/n-bIj!h#Z=HӞ Gm%|s*''Ҿڢ>0xY/o#ÒVZ]&n`(x7)\sװxs :q}HP<+Wg;Ap t<{}%^_*j+O-bҦ ( ( ( ( ( ( ( ( (+PZ1H?_̣p*5I[ ׅDVg!#-[д-N&+XR-ԅdzOY3?J]fZǔEVQEQEQEQE >M#Y)D18'Gcںu9K["ִ !r:A?Rn69j)c2ROy[ӌp+%/a.v=WtQEjpQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@yo_ AyjWlȡW֬4&?+.G~vj{xxJo%1˩OMXrsGD(ɀZRBpHF<>?+ψ3$cU4+AݻLKֽ3Nΰ3sθ}>2ǹ=Y((((((((N9l[.V9Ǻ~~ kZ֮QJE?4QgqVdc;G\]=e o.v+q}WMQEjpQ@Q@Q@RP܊.5{Hcơs*ܾu5ekZ&2a`.79OKKi_7(Z ((@ E%-QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEP[_M]pi%_TPEPEPEPEPEPEPEPEPX-tuzaFӻmlW1xN_ :`q#8~ ϶sݝxX)Tct>fƃEz|,^;h0>}IQV9ʤQE ( ( ( ( ״Nzጏq NMY ʜэZ]sZ}„x΃eRUDZ 1ۥl45K]@A'AG1 t TcP^^g慢+C(((((((((((((((((((Kkؾ? ?䶿J((((((((jiVRids*$B|a)o*,hENxq3 KQg 3¢/?}Nxq3縊3$$Q@RWxĿa@e& l$o¢/?}Nxp_g/#EG,ϊ_G ?&hA:_g/#EG,ϊ_G ?&hA:_Ḋ1D+bqG?RG{X Wؐ@5?fmCs٭Χw|lXR.HOרR+JgfۯٽĖzRa~P <)\#GgulZ19QЮ8^kfco5 x#R(Tz&K{G|;suym x7 kS|sУ@qx=G'&}U*;jʳl/Ew*6&HZD,Xn`1|d~bN?ccǨOO(>?ccǨOO#9^DI6X~T?ccǩ?87O6?zQRڕYRw]GlXx[ѵ'_3pJI$WA?]xW38D6A;C8k[]6Z62GAҺ/EG?퇩n_~yZ^^J$l1&ޭa<o|SK¶;\K{NOנR/4WD}hKQg??z84w0:*+ȤJHO#EX gO ;B ,̩k0cSpxmyu;Ey,ϊ_G ?&Y菷Myu;Ey,ϊ_G ?&Y菷Myu;Qm3$S*́8$vk?f|R>TY5cv~3TrZsv>xG^s NEy,ϊ_G ?&Y菷Myu;Ey,ϊ_G ?&Y菷Myu;QqS,f bp=>)o*,)I]Fs̃̒Nyu;${_ >g 3¢/?}Nxq3 KQg 3¢/?}Nxq3 KQg[JuRXY>exb|gS?."I *F` =%r 4+x6P-ۉ$p<ˉ$#@qwuu՝QE(((+ x7il/9=#|ɥ|g2(Šs8{oL20ěְtC]G@ÚkfP q$*ٶ=.(>l7?k_.OOuKobD a"tȗNb2]D׸*:EO#Q1CSel2#s`?wsêo_᝞6y5 fn^A<[aWH`N=,#h:uŴ6[ d5;YPNL Fk~ u[S𼚌>AմfnRF-YT@bAy͗-t*Ok\sZMF 6+$;@Z|s KIuD4SRoK3Q,E .l%w z# _O=bx^,p5zΛmAh,Idn߲~t-#^ &:Veq\V34)rFؑY le E{6ZhZ]Ggai [¡R(B(=||OGi!ֵko1lxroB9iE\%Ƨj \cv‰"" cv$(!h}_:&j7|o 0Q7F =_ u]WWE,f]H; %x䉈(_n93?hj't-WAtVu%Ż\\G ed#M8/WAgƧzOf,Ou?]x|8#ύbo>Ӹ0[)S` 5M!M,4'N5#ãLhZ3BL]ôlErJ5jGNTd_.c;H>u9P}E- N5<>IyjJl; btJ6q;h[ RK)ٚS^|Jnc/ m I$P,id2$wp˶6ְ^xĚwNjk_]=qEpFa0yl"y\]%][j:Iw"!8%%1I]X$9<+ dtdfYRǒI'[tQE!>x ~ў/>M5Kk {H rYQ$ r+n?jo[_J[ S)5 %]4ul>2y[8p8w_/ {f_^6燼eym"/ikRME"!B]$~Zɲ*WVam ]37ң.%dm;yHSooI݇B a !(hYZMpRI$.R˻3QB9ċMcsy{;./- i,`] ϱƱO7msK- 7YKleD,Cc<{bf[]M#ƻmV;khưq3b_||3𭶅qqI-yw<݉ :j( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (㯇>"|ci6]U;%pLm&?rן~[|vGojiV尶5?wy> kD\>6FȊ%.، _CMQsvYEdu]#:/tJKdoY%D.r6v?AkDٟ|OW@|s|cQGF )sp`k?s~>$Tl;//ޥX#*D085?س_GV^]xt`adr 0+weIqC־\H__*Er-t#HS-ظCv[z|]xno][š?k66;NmF8<? 7x5hR.}Yl#,|n-\slxW𽯋5WOeZ#*f%q@=5y/?ĞQuY4,6err99xʼn&~W> ⎹ ^OΗsj y+Xa2Uw]●mZOe,(agJ?Z' au_v b7?}@;[ ~u%o\r}kTX1,mglXQ?odž| -Oax~][Na&!:c(C` ᯃt?ڮ^kW7/YGptx܃jտǀ<;:x/_ݥf.d'&Dŕvu9浟ğwU}i^񞯪:Up= RX 6`sȯ|ooZÛ6'`Jo_$g\Wuɸw}})L]J[F l^g$fJf>Ÿ Co|3wؒH$;@E+2EPZGRy!KM6HB0y`'?.Wyfx1^'&KxBNk"O /! |Jrw*` ?k믅jW}x/TN1"ky0; i(擬|+>JjhC$2}̆4%Lu0I_|!ߍXO$HNw$X1 ῇ9hi:D-vͥtQERR (aOˏjQ(l$n=Mq~8&u{*yCõs%~5w+wf;Zi&x=8yoEH[Gv&^~^;tkckhm^hU oJ갓ds1qς:f/L{W-o&tYS~4|_`ŏ6)3\ӡR+zjKtc-%-sQIZ(((((((((o~%xZZlG?IBo8툿Wǫ?跖7DO2W"Kx\"nҀ ( ( ( )3Fhh-QEQEQEQEQEQE4= Q"k 66@?(3C_.H~-'o32G7 ic?'͠pCo <-4H/qB L~_»*g j?ki xFK])2J (=(GP>_.ou-l~>EѶW'M k>M&-M}kѡK{V|7*GbM#MIKko}jWOp˹n#?)ų7jplkȴ]K?4fEzAc yVDv-IK\xQEQEQEQEQEQEQEG,lpɠ;č_$uai [k7J$ ɸ^_mG57ۙ7lO-0hֿ`((JCLd&w`nglǧEq5p $uxJkxQN5Te ;sMyz!`=Wy# t,͖g ybQ ֎{+u-Ov 弾1tuA$32wO^59h'Z}c拨FѶN{WiֺonY!|AT#.iJ֥ȥࢊ((((nkB~M[,{ZYiF8y!?WUk9_<o'^~++ZRvjZdҡUWOoG5{4^sv_j),qۊ޸O*Ѯ:#^Uî~N(s˔֍ RO{Cs_M#oWVWsaH+?{C% Y%~HǭYL6 ]9b D؞->;e'sO֢EGsj4g$չkZcdMWl6HջÑ̐>@{`x Wgiϙǒz5FVv~$.4;蝙pZ<vyeO nެz]cyU}ZissQEP(AX}W <[ w6'dG$~lL=WzqM;+2e OJ Sכծ^Q/bN>>U)jRU"QY!EPEPEPEPEPX>4񏄵 \髩ZKfvlhDT\[P&߀?᯼akxšF[$'%|W1Tgi@R>E>0JFIFC   C  Z c  ! "1#AWv28Q39$'BRUaq&47(5CV%6DIfsEGSTctw4!1AQ"aq#24B$3CR ?' |6 щr])3(,is4d'` 2udERݺViU#-?u D&JfGJ{1+w^5UC] 8ӎ ֖3pNJJ3.*kmHVT"ip7ΜYaɭkQRL@OZ=ah{5=?bK=/su㎒uNHh,D[[3HmKwђmJ~ɈD["u*"2$15/yuty&LVohVMf?TU%8Js0RJY҈WRWVQ0@Ɏγ) b%K58#32:&jbQxƙG.r9l[FoDLqJ/mJUOʨK"$ݩ=\4AISƵ @تTri*ۧKCIedϞ3h$Mtտ^*/qKj .A0 3JM|qx5ٙ#u-GFIzv+w&!ʲlԨȒ$sdGJ# hUnNΔ:<5ID5yiJ GiV+ ~-v粬nZ1RKeRC)/6I㵣||}L&u,ߴbiR%4?2-ǦS5䜲J[m(-I0ltK[jm~q[78 )Rf""&9lxu;txd+n->mj U[ݘ - =%iE^ 92$̖1-Ĉq֙I=uJi!Rf%#ـzvP%#5j[@jJ֝oGJ4hQ Si<+ս+"oEm_MChC4D)jSj2Gp~x ?vprTzD]&W}*i)ZfdKIm</e'nv߭TviIG%k+A#dz&V2UAEC0vA$*ڈ~-eiQrs]Y[&ӮTpqe; F{u%8K5%:Ke̋DfDY+^ϼawioʺ3KmJ4BS5aCy. l pȍŒJ"$'WwK[V R rk4q .)uE!d\Eˇ!\ɲ~$X10h2 JT3JSkq. 2ɠ{"pnJV9' ^PާFjkK0JNYn,Г4ipE3E2:Ҭf-*ң"]T}W(:_SB|- 349'?$=4S5)芨ԻދQ&+oBTP8Q$Px01[tqP,:j2CS1 CTrE騤!&e2$^ 2xXv]/YT+VǦa3#FQHN輙3|!^TgmZ4m%bsT]iQjKM٩hh}(T5}2=F6ƷcJ-.ey+mhQ)*ILdfF鳧6jѪHṆ~5ҨĤFZ_'sW.g2V?dYEUf\b5s\1ڜ!j|&̉ &\tzGuGQ]1RnGbҠ[1% @mDz--Ȕl 9OE_Xvĵ/}+(B"FfHY(NTҥpid[VE0U2[ 7 ^PKZ61hQiItFh[;b8buk,\W[(M)']ԩfldI5C&XR5.Z kJKMSnI.("JJTN,ft{;kV./ 4[զ4:L7\q&:{"# knXN]By[Y} )#3˔uH*AA*~O9_N%u̖9jT.dC1BddIRJLQ> '*ö%a{9^EM!4#5BFpҤ+K"ڴj-tYW]X9JUjEEL>AN!iZWˑ(Fd[wbȲ)Y2;f^r֗b R%.wbi4ihqnh`\Z$NQoL;<'eF[ĖdFe`9WڏjDʽ}eN_ajGz~Pd,2Od,2Oݵ/g7TykƹJ+\4 N댺J4!K{#̹l̂Ck}aO(ڭm{{dq}jP[%#R(̒ﴏL(wdn̴ؓ)1#= w$#Ce5ad{L3]1B!Qk; UCrf¹ ZKjiFZQ2 ;__R=?E(FW]KZkBU ]N|DEI)N GR{ w|3nFm m!ZmJ-q RȋEӸ5,mŨB;* > -i-iG~,[W2P.d[;VlF53ݚo_FFJ/auŖaAk\6Osˬ;Q8CJӫGtւ"m;׍А! hQU۟>Cm=]jh@qoT"f\%G*S$N4r&K)iqĩnjOdױ-vU"XeiIGώdxb[q4z$Rtj[DFJZj?&`5 njS ޖ 5qfEJRg333`? v̷BSh?* %wEZ".G l7Iow6ocUVO[_W@Z0 6MnF M(!vH+ 1P@`L`~6&@P C7(&|؊ 5j2i2[ˏO:fL!e6h5xEGZ2 -RsϑRSIi҈i:l/Df_Vcԙ1{GG]jBfy $7^fH?HCյg>Șt2[ZcOH|֚A^>11Yy[]fZr:Ȓ.{׸;Nܒnըѥ,TJsn ϑM,_$?Ovњk܉"EO`Roq LGfbeJP%)"" MW~4?|MW~4?|A#~Soʿjsj5+^yck?^{^7gwvLy>N>rfw +>iX͕u:bW%-hDّH滊70OzDWa;1.eV)FI0}'lYU~ 'ڭjUh?v\0#Si%%)$a5%NtZx96=JTmRIZLӽEH`1 uR%ES[JLi3c*K 9uKi.6ZL!XP]7ty`[tw߮T\7Q)wָHF̶!~ DeMƌ~>V_Jmk&OʟFE/ʄө 'KOKigÈHѿN̝j+c+趕 P+|_jF{33ffgo=JE#ۅ6Cm=]tZ1Ā $`2@8B\!MU`MIJ3s+ThCD(%(JZ[Q`4F+7Ҙ-]*ֺjsǵ$kJRڔfa"]/ꭜ-Q<XNȒ\[.;$(1w/Z]opMU:+F!j3O w(Wf L7=X?ͬUrw4TٚA.*5+w>̖~S'-#u祗VٞN%&RVQD# q M"D`^ׁ#n;<@k T4-87}3,WNogJ%6edh41[+Yܢ^2Tb׬&ygQPeITn-&{tmeUaQ.uHw<Ǒ-61ը y..<&h7[K,@<`@c@ *s-章-PRG_LTǨfҡi.KIm #%%I3#I Cy+0Z9ʛj)zZt8j|a&^OOv~mȒJsuTғ?>Yqnj S U?%WM\u7u|.g6o%MA( J0+#^o49'#/3YJ$}KJO[yMY4J @*s-章-Pאȃ|ڍ)fExTKIJT”(Ҥ!n6VۋB=c]5:}:ù(hSJm,Sfl),(v˿&I0X@*s-章-PɃ|R)fExTKIJT”(Ҥ!n6VۋBUe^ӤUn"rHV%'2!)J2I)hKJ\u)R}ޟ! @Wn֪LO툾Dlq,2Mu4i2Qf+KmA+eBXp$r$MhQƜmdKm-+BZR- J$ȃn?z|2zdy.Ցxn*73HorTjRm_h҇ k Tz`[6nTi IDnjJq(u4fBH^zDZQTJJ+Ua5(Í͙Hy p\Bn?z|2zT_*[~*ǸJܗ!IrSF-?z|2z9ͫ[dE=m3!)( 2SRcIQ6N%hQyIbufQ]tܥWJ3>.-Fq}sJ\wYs `U? I6{ѤTǦI9/DzW>\ilZ*s-章-PjZ-^݋.^jkHķm m؜d=LgdMz&ӠwU2O!3P':ITGo k T4K)K?Rt/|S{TjW-)C)Z0'@dQU[>Cm=]j2OY̘wާ%KM;B rP[Yr꺕uS]lxi)5@SmV'O,~zm5Q386Ѷs:ڝQb4؎[K:VT_221-Y핥VM[_WF[Z"y)wE=5 ǎڟq 4٨&릆jI[ & JSLQeb̈]eRBfJJdd3### &]݁{Qp~@S0<{QRfWiBеx"!7ʄͽb{+J䒵IEBi0 =>n6EVg"37t93{szq{;ڇyLr>'CWZMGRXK53#~LOf襩EscՍ}|[,Goȑ!5Z=͎eyz49o|ײm;F%{`Jd.*Ss 2g.&: D{vF>Q1:ǫDƔDھKc_b\enB*5~<'Vl;>]ӪY$#v$gPm'DF2҈#IkG?AeeUvLs}M.iiLIII;.3HR F"Qi&d /PT KOt[NUdjRHؑBUj%LJ#0%>@W wU}27ԺէU2i%%&D!Jڋ%FE/\CjSp.y/>m:UII"7bFu V~ᨔDi3-(?\\? $V^Wi]ӪY$#v$gPm'DF2҈#IkG?AeeUvLs}M.iiLIII;.3HR F"Qi&d /PT KOt[NUdjRHؑBUj%LJ#0%>@W wU}27ԺէU2i%%&D!Jڋ%FE/\CjSp.y/>m:UII"7bFu V~ᨔDi3-(?\\? $V^Wi]ӪY$#v$gPm'DF2҈#IkG?AeeUvLs}M.iiLIII;.3HR F"Qi&d /PT KOt[NUdjRHؑBUj%LJ#0%>@W wU}27ԺէU2i%%&D!Jڋ%FE/\CjSp.y/>m:UII"7bFu V~ᨔDi3-(?\\? 6 jϔm. $BpF>iJKѷ5'"VTvź. .vbieaIHK-N%-mvqIIBqipԀ^c)r]vBѺILGv]:e*OfN=~[S; CZմiyʜXkf6;n|]usj32CRxVr:DD^BwBSW–sT1R^v4Qnwk[ٛ-ƭ"nOwUK>ؿ]-!T:))"j#K(H%u%;V:1C׷Ntĺ8E}<WnTetk@2H q $ 1Ā8 @2H q $ 1Ā8 @2H q $ w!ƶkJEW믾*e”23&״h|W!$!$gF(8ޛB_U^rr`YOmxqX˝N)-e)\KA+Zom&ݧ4f;D5=Gue^7u_놔 KW0?*˜mˉt帢 F& lֈTcC?ԱhUVO[_W@Z1$Wn?Ng =fǵj/0|RnT5ހF[" ޟ! @ikhSW"=6%=vԽ&CqFF~62"3 eG*t&=ԪuKuÕDfCLQ_*Td8Zeu?%OsL["i滉.+NdfU? RTvtn6jًYEK\`TZ'\{>MR'Ѳ@-pU? _~3 83<ϻ;ܡ?Cُ7B_]l-m k T)9y^#bSmKd7i$gi@Z*s-章-POR?Nk2h5Tk˷-ρhtuD"RQd ޟ! @U=J#xi-`@*I RS(ʴԿrIK>r#6dFiayakޟ! @ikhSW"=6%=vԽ&CqFF~62"3 d*mW]<RKLVQ[o48M[S5X7fn:{R"=qP( 3K d8{3C'&B?z|2zT*_4 hR̒E|}Ljuj+<{2;)\PZyޟ! @U=J#xi-`եfܭj'wyPG$);J[It(J,;O5CzJ%xLnDd%;qI)#?z|2zeNj}^Wؔ9R aI{Aar"3"%+y/$Mij3'kǾ U:+銎{#5 +f[=x=rťWhW6۳[p{i/tg c3XϪ7XTPjbKi4*J%%IQLA;:u_ʴpcS!KReO!R 7V,ĸx՞wC۞ߏѻ*ͫ@Vd_WJnޔ=0% n*$x'6ԟ;>s^GݑTʘ͖tV^R\WV̖TIZG퉘Lf<<,,ElcHqQ"4Dh،V*f[idoO$ Mgvbӟ؞S^<~6e>]7[\ypF-蝄>x?ea ujصjNqDF5%F٭$& [I@Y*Nm%4i!RMBJZώANsx:ƵWjvlZ'Y8LQCymlfR|w cUjwX6Ri4ǐ)J&n!FI%-gzڌ'a^XCcZ;F-Zg&Q(ѡIQkm 3I>;G1JSb4Fnenchd$mFi}?o!Uڝ`IN3(h[F5Ԅi#%UZ uTd72F14JR[QIKY޶?h>CoW@7VX֪NѰmV'ɔJ4ho-RTmBLjBz uTغM2Q[F%)D-($[Q`4D!7+ +ckUvh6ūRu%47ѩ*6m&i5!zHp:UVwul]U&(̭ѣLy ldR|w0v 15Slbթ:rehԕfГ4m$a^CdU;.LfVѦ;g ;}H]6 jԝd92F jJ[hIMHA޶?/\!UU`UIJ3s+thCD(%$j3L蝄>x?ea ujصjNqDF5%F٭$& [I@Y*Nm%4i!RMBJZώANsx:ƵWjvlZ'Y8LQCymlfR|w cUjwX6Ri4ǐ)J&n!FI%-gzڌ'a^XCcZ;F-Zg&Q(ѡIQkm 3I>;G1JSb4Fnenchd$mFi}?o!Uڝ`IN3(h[F5Ԅi#{8ej\kbW.jCoW@7VX֪NѰmV'ɔJ4ho-RTmBLjBY&Nm%4i!RMn!J$mFiם/ ewmhZ&$OtOOxet/;>OƵ2)Mt9$p[\3%Z[^%MSI[K 6գ\}Pr۫fಞ]vEy q͘u\7 ġ+B"sM-KvnUa) rq4% I˩K3ҒA@>}zGJER\EckҠZ 6^>: !u6=r\5 הRmj4Ȍ+s\Hb ²']t/T\56҉$qHCmdkA)?Xvđ| %ܣS r=L'RfFf%/"7šZk]"gJrɬM=؍Ay#u%Ƒ$5jo`:˕3îb,)\n@D*|)-4%r{ɵ}g:JFqNc 5@ḧऴfc31zYǺ~wpSO̢3F9>hQ {RH_$F>SjN8>f=t<Dq( ޟ! @jnZ|Z՛rk΍S}A9 ITeoYju9b\=6fJAV5o̠\OChz|iM[|bRJlhX]]U>DOҾ()oZY]6TF.+$;VZL\ؖ㸸\RLjJVТROFFFD`=[Zҡ(KrOyv)ԸJ5h"Jv)Gj3|;ٹ "bC<^C[ )Em:rZ4vEkYq?Xl,- {F٦2 U}$xĨ96񶇉,sJtm֎ !WUj>DZlT 4%)Eq5&lDO$GJ"{ǺP5@ΈӬ;,ISfnX6UJ 5o_ va-Iu謗"Y6% ]l~fVxzMpvnԘdfN4H;柷fj5G^wcbIԷ1KFxť ԭmJVD]m9W˳ڵV5nS.$5f :TWT9H%j-) I22=7^1.iO/ j6cnMX>zo{DF╵6L~񠏉K]*w/ [y "wY1x>]1 pϷRyqz[}cTc>1?u7JSdvf&*Ls+Jq))yRHD h_}cTc>1?|DXL},p&?@>8ChK!ɏ4AP }cTc>1?|DXL},p&?@>8ChK!ɏ4AP }cTc>1?|DXL},p&?@>8ChK!ɏ4AP }cTc>1?|DXL},p&?@>8ChK!ɏ4AP }cTc>1?|DXLZc<̾qH+|΃NfækHBYyk%'dkRPəd,v>f{8D爟T}*GqոFIļ~8ChK!ɏ4AP }cTc>1?|DXL},p&?@r:ʩVU;_fٸ'"xWu>-7@GsO˔l]x<rXm+|:DJt-' Ym|DXLcTa>1?+|厖2ya.)S}?><}ի.޵)E>y O|H5Q7j˗ϊ8c{'5j][<89Oq>nƂR Pj])ĪV}bMJ>*!TI&ۤ6u&"(qfI]_K!ɏ4APX<}cT>8GhJ!ɏ4APWKDy},p&?E8ݔڵuq\yd8iRTD&JJ$Ȍn>ngV<ֿPCޝiu*CiR;l!LP6P^+7 QjovOM>˦Ry*RTJ6[]tڵ_f.隔5ILeWe}JY[%}^I*6i%PUVO[_W@Z1$Ād}E3ql}ʫ88.)dD|U<ʷ3*̻Z0ikSo`5':iĚ$#i=lxj3w1PT' vQk.-ӱoI=fgO0eYcbdz:J4 b (ͩפpmlԥ舋gfeb&Ӵ*!U[$ԋnܫ"ٙ&R/5SRJ߽XҮ Zqiu2աhj7*JNJ_I jV[GheҵN!z6Gi7=44:tʇ++Udjv8[e@`!&pbԮz먓+*]!N^H׺O%SRb{iR˵VUEKKdd5 zߝlǯR"&̩J_8ھܳ92m;r3N}\l$GecrjdvaԒulkbbq,h?]Edh6qUbQhЛ7dN4i:/-xf[fӈW2gHcwh!Ȱ2qquMőO#O^uZef˅[R83WVР %1a>mȖm(3J"3#"?h÷l?%Z׬DЧ܍:DfF[ &ѤȌKVk˔^-7k9d¼$g\EќXSܕ5-saաgH AOHA[f:5&"3وI)gX1<Ⱦ2}{? ۿvY[9/uy <+Ƿ2 tL)fp)Ze\Ies e. .k#UZR&ʍ)D$*I4Ͳ%y.&Z?#I)o;V|mvTͥ]4eb4j-WK?CAOb=#~3^:n]4 N6|V]>uݥ"r2i׭S<3Ow<:(s{4m+}[mc۶-zE.Gj<ʍNb M~Ѹj5z3TwjZ2]-iQΧ,mzPv1JDya Co 1kH4Ƶqx{bWqM8ٹߗ`R[DW%3Q2gM={191_~|(DQuOa7mUye|+jIxN4kIYh[hͫ8͈4)qMP׻Y k ݪԶ=/-%O2|xWS{ĺ[3oOmwUZq25ԚQݨ3\t&6H.$n-lטӬWRԷ*Di>e\YV**KK4YB {Fs""Y{o+Lϫ^jS#N!TfwJ't>CBV <2(2)8˂J6'q(2%:64'#ߓ^{R9~ͯKnbٲ@ޒJJR"SXI!>wlvN&<~L= SËf6Y*JբΔfšJĈDkI?céNF^+Di'}ֆ8=n*{V۵jN BqO6Ēqđ(msBI>9}~k[Wzzi~T+Оr-bn{*jPJIT$#LˑZ⏸iK>](?'V3n9f,uN[u&J`9Fy-KJ IY2Jz"2&qo ZdUcPErKґOk>}dh뛋eiIfD<=e&zVeĞ\@v#~^s!Ӫ6Kq[ƣ}甒i$ddfi4*Q'4h2btoií^$nүU2裺LJUoDIOeH|&F^ىJ ў#W%R7"I˜q$Ų%2j"4FI=sONy^3^!҃"8=qxHiR ȒZ=˛gdHW rS)aO(dQմk~Uvi CBrP*\qSZ L'K"SĄUUP|q>ƽRE1n4SsODh$+K7 ܣ4AʜRJ=3=|iP?S$Nu>j1!R!7YY%Z!r:*E=bZnޝ 2O[4 $J"23 ˮ Z4^e쬘} ZX(z/V7*.W#1 KM%ln2R Fq5$\L`9׮ /s⬁bVpPޘ5"#ϲJ(SkR\tfAxeUw*.iNUh\Dٚ8#i22 |ڙp5V>Zi%$j?dD_3"/&:Sb uN^nb<وۯ2KQM lNtz-+G,3Lvݧ]*y\ʧcz6z{|98)uKmOA.&TOblbLnTKj]I؈yL[qR|I~[ &#c3.׵DܕۮU$%֤-T\W{D{f5N!ʙii2QT"K|eڏ]mHRzdl nhZ;Sm_{=,A#| SA>{W6ڞ\'#KiQ%K<9Č\/>Hv]4լܕ^GBtڜ jV=$^kRՙ:D f=~K>cZ5>L)H$̏F^lj4ۥܝDڢʗLH}n\re>O*>ڋh˸rA +sgKC $qu Z FmDF#ј;5u|UPE*AEF}1(MI Dzא|ė{vՑt9 ;$9?h4x1y2Eb%V9@T5-* ]b:]e ʋ⟴:ĥuAVj81 )Z3 _hON.m3=)I-H&_AШZ]BVТ)'2$Ąsw[/,Sf?7zgC~X{J|8Uz*Є^5 MږZMfNx$t 4kJ-lYۘlwm|y;)⣶o i#q ֒WD"oomF峙njf=v"߄ն.B([dJr7xI2[ hdr;iQhАF^WpM4G$Ț%H҂}}yoSnjlb,բ"KJlm&dWMC hKmː%I5 vad|/Q,F0_PeeXTeCmQIp̼Dfc_#iE]Xmns4Uvdz$R")FSJ JW^KfkXVgVWpg9&U⍤dph߬|KggnvGj2h&\KuK~CrAqFn+-Zր[]֎bųdSL~H}ou2ו{M[It/]֜ n[¨dR%GܴuxBM{Jx䏐Ev?VUܥתJ;R܃s#཰ْFZ`1oG-{` ߁rөZjq~E4JSj#JWg{b}յG6$Nl 4KIKJ}-⵭ U+>JOKrfґ\N.'bP4᳷]S\)2w$@=bT[yn=-P8k4\hL~w]WtdqZa#oD m >ENLQ=p#kT^L/1֝k\eCW$B8ϩ)-w=ߓ0w񚿞:V=Mַ1%36(tB5%Jyi$'_KK=f]- ˸}^]zt1HmIiM$(8W7ptw 0+~ZQL9%Y"⥭TvfՆ@-q5"H?YTK[yDfڏFFUK NC[b})%טE%Œ{3$3)m>FOō:.;L5̩&TF fFG`>hdrxӵU3UKB]- lQiǐdkѥx; M*4\ 1bCCL2$%)I9Ֆy0mܲ)W/q(L$>t]oNM~Tmzx:L%H=m&j@kX; dΔ\El^7lɳqTk5:SzIKw=43 knqt= i6-֥OAM">œI4閇m~ 7ȸ+okr2*t܋$N!59LaSn,֖~ |vDf@+t{=U# %-ss+nO*c-T7 W<:.S-rCLhR"y9kE L1>7&)Э)s9,.O`4AIX-UUOzgi Z$Y$6ȹxd+*Jn[F)dTb))y >ҚZjJIY? SN@0UvA~p7zo{/S=^>{mo[-,n%*贚:4ܖөq&- IoOR{'crˡwBi7\JEJRFԣ""33@9(,p6Rݹ_Umeɑ3Ig%M $%^w~Lt5s5>Lg".:qF|% + Cо2x)ȫVm;չP&;m)!I"-iFf-mjϐnqM82Vz%J#&%{Ĺ"36 UwDyUNJ(W A[I)oz.DeoJ-a #Dv5Lb`MDTTCJ'Iw6D˚ \\Gҵ*UQ گCD񑥧[2q*e)?xȽ2 @^"a8Nj yj v,dӋe+_`#3I/ KXVbZE:YV+%/+pG"rTM֖tDYz0ho؇tK# +BJ&r#pRL|Rj_XleڶRآ OK>O!/E2#$-E\^a"=WʳkCI :$piJ d{ureMI,VuVurk"7iKfp5&j-k뺘wT ~UԴL#8JfR|@|'X숯)y3_Q[DVMKkZ @[i_ D_O !øjS򔄺e!-6 ե7KIYruwt}aeo@!])Pa&NI7TRE̔\xnə쎡,+7Jeo߳" DHa46雮., G ?S^$R6#2J*tQ!וI-h$a}fdvu׍z;j4|$fׇ$(:?O$+.o>%Tnz~ķV/TfJT -IZ^!jgFg'q/wW]_SVIzlҨDp'S}dܤ)IFe::^_6MD*?亃r_iN='}e Iş5><׆{zȘN-듚l]4K3Y<4J6dKrYiEՕvQ2ڪ0èFyf␯qDd~iɆrQ%;o,tbZeu@ $i#W>&dz0!1"wŘs;+nh7d!>CkR_aju#Jfi~BJ臨ۆ<5GەvĬVe̓SܕqE&|JI *ng_c]ހVB2dn6SqBHja[]9 -oq3*S0'([ U NLRgh∌L{7UseɓV|Gc:Q)ZPJj[ 9C~P5-'&lWS.T2rS58ډR);͗G1aalU82M:8_"z//L>ҥĤ5Ѥ?I4Qkc/\_U^m5U)y^4~4DDDxPSDC*bӎtJ4/K3/ 74uCmٵ뎭Fٹ"tM?" |מNX&Bߢʚ{2}y>8QŔ-E^f[ xPZef.T VDϵI~ɫ"?:N8v&[KnӮZf>Ѿϣ=-j/w-yՋrd*,'ѿ'C%YB[KN̵vej.څZlU&iMW+1ؔzTJpdٻ|9|7d{#̅o6?79.ʼIr2-1J"/[^Q'աĬV\qt^I?-M\JpSv]4լܕ^GBtڜ jV=$^+c4ؔͩmԻoumմqԥe޶^ ݉..ۻ+%V)OFo|96%ynKA`а(^RX~!!z1ՓlFGֵ$IVg .kƥ]2-6>JVm5\dGgjjUTA5\ǎbS_Q)-f`9쎣2hژ*v%ȶBcCY(oƖHeaq/]_Q8Zٮh@̭A=.T`1Q%GsElh-d["2#=9&'1gRmDZuN $nz7mJὒ5x#-积nch>9ךKgqëV8E8/$C5KO N_FL̽5ik2d&lS+W6,ђZ1uԻ.Vomx֪qeEnҧRIխ[IQDRTﱞؗv-NbXjlW +'4ZmLi/IGG@- f{Cԩ%cH1ٸlqNDI6g4D:Y31WRu]$eu&6Ԣm4&Kh߼1BV׼2)]bRz䩪6ؓJ2ii*ْj 7,7q7P&r RPLiDQ-(k.)'[3J{تA߶\6ԧ-ܳKDX2u,&+.:JBI١hG̈9٥lV̮˻(iWd6PyVfPˑˊS$pȍuE]5˛qD.'ThT ;rjy\Z7ԵojQC_P[J, wUijl3R!eњz-ka`.ZܵnwD'ќy.Gh%̔[ޏ-@.9sf`ɷf,gܳVVc<4QFga􁛯R8%νxYuR~ IqtFYCi5$ Q 䗐C7^=CqlP*En[F`얉'"J$ޒi./Ӳ-ޢk0tPB*Lb+q%$%lj-YWg'UV-. })>=kj>$Z lޡ{NߍT!OeaF5Tg)i2fm{Z};9?.|rǫRF;bRd:h7ݗ?Eq\w-}?TWmԮDmD'l@Pیa/Դ%rP("$HDpK-[g]vwgZraO2;-ES%f[ȹ'ïG~{ÌZ~TIGbl%Kd+Xo٫E NǾ`rM"ěk:c,6fDG7%&&'8쓭:9r-±Z=|( A.SQG*Nn8(QFeu[)7Ud3@L(ƕ⩧ť-)mr## V}@g+kb5rSLd✥A'!ǻKxۜRz3hJn3|͸jvßkzZ6iKdLmL/MȒ ޑI4\*ڭ͉x69%3IsiA%h46{JFN<+7Yt_fSD[ T* &#u_&䡴ۆ(vu?,|dҰftR[z]BߌHL]!WL"!:[j_#A2 / xa.u˪jKuK<6 I$hR_$J5[fxR+rߥ"3dI9T VIw8|h'b!W+5 :\?;2JR ɥ|H9ӯÏ{ZyjW2Bܠ6dZRL־oFٟ7I$ 9?.|rǫRF;bRd:h7ݗ?Eq\w-GX3cŷ=vޱmש% ˪-o06mJ4IZ#?V8,5lg&}z\56[fi̐ZIF\W)záT. [;!KJ\B'{223e;$f''?2ѓm[k$IJ Lz;#KO"$iM'f!-R11& R/Ґ(/FZ1;}H蝄>x?Nsx%ߔd۶ҔHvIbJL$i Dfz#lrZT))G.;z)O4)&FFFFF^3{G7OEwa>F94ʌ2%0oZ獙>&|H̩EK#6OygI"5OiE OhĒ=GoJ; gn>ffhTmzIS*4[s KIL&!PcQ ]v=tuQ64muZX4mM%&;0ӮE8ӃfיKERe.3kO/edKYȒFfDdDfz#5^4&Q*3mX6G5*'dI5 JB|;"3 Ϭu-Q*}w4U]һo%:ѥ)5kiY>%Cr,-521Ju ћ[Q$O|gi= ,gzGn/o*]Sƨ7tלxpl̉[&ҜwrGE2~M\PV"Y6ڊZ j&ҥ<Ñ e L﫛vKj^EQDQ:HJ(dw7^ɶvkDz]̲FI{L)(V[ZZ(vGHXQ=>teYn6TB'F:}g2%^ Hǩw-q1`[_[D_7*M$ |y+h|i27Wɭܵ="t%d:ZPi젒O2^]YWVՉU0骷G4"9ΚBi$hjO-j:Ƶɏvdcv0;QhKU}DJ[{#>f(͖ܖ',_cVAjN$N.I6remFofN=8ƽ6ܔ˺ڬZ'n2[[7ÆpRfR\0wD,\,ު՚~KX~IQ`̼c_醻ʥmv&rRñ M;Ih%4 &]^R|mg4Mv]K$P>.:mH5sGh#"#@)pT|*6>ޤMbUFY%i$)N}%HIqJ4iF_:%XES+ZyU(S5]4xִ\d{ZK^HíS~9um%UB4mR̞ mMj2%Kۈ>*"=N:cn \-Gm/Tˀ&YGoĜJO와=> 1wD8+upc:mUqO(ˉ'b2=> 1wD8+upc:mUqO(ˉ'bV~tx&ٯLv2˩'60Ymj#/kda!aDӥeQRTj#ўȖIx/ NznN^;j<9!Z {riRF~̌ >jѹ不o@';ho{љKpp#2#3&=ْ1ۚ0¨EQ-Vb))o $O6[3@ OJ.f+n;-֨1WO')'"%H\c!ŜGSD+>;VA c$[UMz&ws9ؒ'%J'K??@>tn\Si5UJ]=,̒;TjR/EțJH#j )É"s4/0LnxDMW@M2E.{ vhNqILqNhWRZl|drgnΡ/sHU+;BszJctKD:p%d[ ~4 h@d4 VARscө\S%a$ԷR̈Z,p&?@Jec^VO>AGp_--E{ER=&U+ASyPծZx6^txZץ|:ۮ.(qLM*cr[JfJIdJ###/6~n:Ŀޱ6SSTjgjKrIR[a2u d,p&?@Jec^VO>AGp_--D^E[5^iQ) է^P-w--=:KDK3q \֒&>DF_VO@Zuїrݓ90/OiD7`i"iDejhoZ]ZTjb^bUf:g8f]Q#[jI'30Y}iYhVS݅TaR!)N{JTtx0̽bXUHtۚmʌZW=iqdj /SS3cwP$ZQ)*#x2riMT떏j]x72=lJMRHiBώ|u]Jb6NȤ5efDJ3#-}o_V.pҫR&O:( їhՔ\[qWu 7 *9LRNKƐ}ךʹiϒ-h@kw%)j4u"krQQddd~~i}B#NLKџI_ "& =+q˔!^4J}o:I-*gH~t@=j]zq}ms9O;*ۈ%'iQdeFwtGa^49QMgJni*-F%3@7aH/T%Mor$S4:g˚Q/{`4]DtbtJE-]p*?ݯJ7!2־&ҼlL;=bZWdl$#fz? V`1گٰͷea\4^R-=5qJO-K;~ ƌ/m1*NOg˛ UfJMjaDfsGm ˂ ȖFF㠛&Ub̒ᶢ-2NJyyV`=m_k~3W})~ cq=vZK%%סuqn(qm̐Fhm^Ɛ]mۂђFvI>fAG<:GGdЛ^=9ٽ6bۇ=|iLDjRP۪iIQ/De6I::x#iq۴!b$fDo@%F\q2V]qᓛ%3L7h|Ӳ҄gk^]nrXzޟWʧǫ#7`Jm/QiI=_i{+}Enlugv۔O@:ڌnI#3g /tUƧSrb7ɕ2]9RmP?C35{t җ޲lL|עH?SY=WKY7ytQ[|?izߣB;*j=HT)O~G:mCJRۧ J QFMQ$3אLvPS9Tʙ.\J[ZJZ=f{9O _:~A+GW_'vG{|uˊoztaӢLV틦|Un64!<֢3%VE̒hq:+|!x6J˿}z>A#k.grե(IB3&7FM:~[3 Ʈce!(B8)mm*Kf Hm,ޔiu}矝>EGzn==Ϗ VAU[S)x6\&7&=PkS}U8S($%I%[Q .ҺmzmĪ]zv]dWt,23[֯J_LYJ~t5[σo[#kGx^qZ:?;GkK\W{׻җ޲lL|עH?SY=WKY7ytQ[|?izߣAfK<:(>opD4=Gtm?|}![eg[/<[/]\'%9mJڍJ3.f5(ȋgb)RүU/rڨ_SoTCAR5$fjfi{+}Enlugv۔O@:ڌnI#3g /tUƧSrb7ɕ2]9RmP?C35{t җ޲lL|עH?SY=WKoY6&y>k\|?扉zp׬ڿ;$ccɭJ]&ߚi$r ' 4JRI(pȦcKߴviTH, mFf{33ə #6QvpTuZ9W.~O $hS=Zm,;eQ]2.̘(1z)ΎL_Ϯ~p5FA%%E>2]S4>2V?Ov{uFc%oyS)ra٬UI!HejB% Km%>f)cV);2m:.f]BzQq.cN1UvߓJhdRqZִe*?#z#Z~l ֌o.u ="BJ<g`,80MS2t*zN-U->"Ciޔd5/vdzgW5ݎ(v /H'D[< I-Io]P QicȔ2E:zv &wRTZ֤I+fkH 9yEX-Xugpk!o^kyi%)goDJNâ@|迭EFqm֍Zv-qZ7Bm33R+AqO\]j܉|`<9m:b= 91Q*u-m&FIp̌r m#^}#B̖e[+2QhљrTM%n66٫#WsF V`9Ovup1춪]qޖkl%2ʋizAO?$dlkLJG~;Gy!eHu2}!&j6lcX7Yʗ#vl 3&[PyS\w5 㛉O~13-֮mȗÐ&Ӫ;I*SÓh[2dd "=RV].*騷ND sq$"EȉDzVi4z_]igl)Ӧ0QK PmM:unQoN"ay))5RM's÷ /WT˵1[hݨ!q$"dfdFffDDfA뇨l!:=ß0|+wΜb[bjҗ yK;2=yRRLb qKџm.~ Jde0S7 la˃K+YLiOmO 麝%Fm33~K;jťJ&ۗKeSKFyͥ%'d `:\^K"6}G)l!Y7dFPn).-h&9?l:T1i}>\2؇LORyۋ4'VI/}&z%P&$NpȟvNCzaw&$4+jI:w\A )je60ve⥕&4'ӶUtItN L#}6wO%VKbҥJm˥©Ɍĥ#QsV ҒJ{oA-?&JPiMȕrWيLpTJ9:}%戀_ )Ρ,\,GՒ}Ui\M,t4ҕkG ^:);crYuPIَEK$%_) ]͖?;7fyӉjREUjZcek"uPj8ݾ.)$'nY=}^qk4[^e&KU q2 UUˍԬlѼb2.!սBehܶ{'URB3JʌH%$Z#ړ1Trs=bќS+VdK$>Қ}|#fQ--Z9ľmӟ-n}&үۈݦH"i*RɣOfDGoҞfv:8t?wgYJٶkXJrGgI.\ /JڍФ֝ViF x1=Q;ꋩV̐Im0P.n)hJO < 5'Vy=stjM)Uxj)0}Ddx22э+v)Nsx'a^z2%gY6X3I,By0a6U}wt/$֪PE䵿sq5s`.QeħZ:fIK]ip魸ܧZZRJԓ23!^V{9fqطuv"jmeMlKfB ;Z^ID@8+,;ʽ%%3Xɹ;9Š%Sv%)%ʁJBc4) "R~ȱ1L]َhCfuC\n ]XiK[Fhf4ބmgާ#WwjrX3 oYe&,Q ?}5بEZ^N[ 92pKdy^-ZHbtE>d$rZ~QEs1gk\#긊U|qF G օgmSBֿ %؊k2&Kffxq4䄥??:\yT \WRiCiZdҢ?dd`?|7Ydo4` 7Ydo4`OŸ_s _qv1:"ҟNM2YBZ-I?(̶u6K_nRA* Li57SDim @%]Kcm#eڜ9pst.U(./+[&F8sI*RJi$gk=+D@4Du}+uPx(kaVpCn4jCm-f,mdwzIьofG8ִJKiFffha_ | [x斖޶isf-&Է&\Oq{H$f=Z^z;ϔ\inmMb̋#m ;ZYC$xIGQNAHp˧/}?E(>o{-tsKK]o[mqnj[͓Q.'Q$D3PZTqR.4k6&ͱfEuH㶆-,i<$z[gj7uSEAڳb,v_d!>T%$ffZ#Re=#-zEqmu=pDl˹5u $Ri&bΫݞl& ٭)Rwej1RVҜ2"??[?Pɔ~4KJ]Ff{iCB-)Rf_{W/}r]7Oyw5hɐ$giYmKiN$N3A1ķXbi4K&tvZ&-+uL"qiF[/C` h8I"1Y`@sNV rh~k|V~P?(mw8v%޷àsZVe*Vz/=l>si뱮 0sio$z䦟WKɥ! |~ >D,#~?cP>-En`e,HBّɷ22;\9ZVeV ~A%丣T\~Rfr3%([[mHj~q̊Ü[--Õ'FkΣ'it%!)_lDI3O~F0M8{y|jv62Y}}m"-)e*K,tAm_un>e;co4KDZ'&=w(~u)*{iu$zi-ɚBTZڇL}k{vᄻ̵j'i.G\MpIraANRX5Y &H-07Ԥ Kj["4dh-7Ydo4`w˪jؕۨTfߧBRm%{K.iIdf/BWѶ\J;ZLHq ϢMI)$\Éx`tgj Wq?jKU{ju[_g7GK]Kɖ\:ZnG[5!)4'8!dB/ ~4:DXۼ[ܾm:\CHWpk%AoKRMD-;JE])0ީJK%FLjQzt)4=y$~ 0(Sx/IjAfհ7IL{J -P;%dڱ.)vF}m!iZ]A!f#5Ȉ,>pWVJ#Od(649lS]Di4pE2 Ekwurlۗpժ#=K&!K}ZLF$rudƙ{B`[27\mv".FH#=ucT2_;[˖hIYn2%Dl3M(mJe~xbJ+V}oʪԣ\;SśMS# iߝQG釪,Ӄj.7Kn;KmZKԶxJI'EÇa#1^ks'48TII'fjO%! QlzGg"iȝ=cf \Siruح:M[[qĤQ3q ->HJ2ّۥΔn,7tZ%W,qG78H%J2ZB[%yFaOҺ7ēaΠ"۸cL?U*sNIad,յyZgDFzyΎ0F̋{U] =Uqs&uJ5=W"2Oc͞zƴ94[-vAƥMe۩[1^=Eɲ"%9Hue՝GOuGMjTu<Ʉ ,1\-([4f@˥;掟nB<y ,Y)\bZQĩ]H){ "ĥ. D'g$ҲNH=L[7;_rS.2KˋnMJLf4I/tfgKWI^h =F6z۴Guiq4I3qϗ&VzіH=DU,=tMj=T!umggDmIpʔZI{DuAhPYQqcbS8UˋM(RD|}_DDIX[9%mwSPT*엖S#RED^CKB.ԺhU6k4JmC$H%^x·=9O:ph+x[(I"Bdוvԗ<{5~zY]BrReNsnzMN $w$៼OAYW'θ ݕ6ʹں%V}lM"Um%OP!is2y!;I~Mz~ۺPæFO:hwJWh-|3 u7={en^9>>ȱ)KH9 4{i{Dh>MKL2ۤR%imK#5wfZ7uBQM]d\hLiɕe/? tseV8Rf;ų^uۍ* ˍeYZ46"t{bE =kp)-P@NsH>K[+Fk-E[xĬgJSXjLO&q}*r;*}dk$8k""3֝JN6YOZuwf>x)hBIu${Iy#W/b|R)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR[R5QXUXwL=V3tQEZe֐ZI7pLQ-CZdap6K-UWiL\ǸfqCкf$*U܋팱[5ߎ=eR6,7N *CjuuCۃ; lk'm& ۈ$;!/5eԥ)JpwzQ۱kvo0زmДpQT_uѰx#<NuՋ%asRa;hɄ'XTofjf.6ҎAۨk1s@i"q7̚7M׎7h7T;d{k!&,Ȏъ8*BBH)JR)JR)JR)JRGzwrwхm78"'']"T"FH@ACE.n-yČrg@FC!f:Hn/&B_Pժm4POl-uqrAxwFO8jnqG^X2xsi=&=gym6ϓ(N.^EMU+vAZ\s#ۭ92KtZeT2TAURUDDEU])JRqgtf) d7L+ pbd bTU7ڛ:w]1+$ښ|LA%BEąv$i`C[!Ƿ[a2Èд `"(^W1k^sq_vxto!7aV@C⨩Qk}=OIcReAM9 D^|UvKԥ*:N;Ĺȟ_Y=%!Q ʹCA?"@ģN!_4LMwŦ_m5+gQ qQhoZvǠ˯y9[E5V7 |;m2Hj0inڞjb``*F}JuɌ򩱱| ɽYdk1dBɨ W^7D.n!%t>;҆12.&ONS7CŰlUvˑ)JR)JR)JTUݟ"U-3RN=Q'ZiuPA3"DvDUopKWVܺE"ҵfJf8S1*@h@7}6S <6Ӗbwhz?te^.ꊊBH@H$$$)JR)JR)JR)JR%js̏ndʙ-iR7 QDQUIUVKU:x'B,kh80 nT2ATIg>sT&.%co.4P^P6 ")˥3NnzS/>37'GGwe%w 0gC|%# دVg*u a~d 2ƼK 4iqE5WR0irI?cuRې67|YD}W|$$ UPhk?Өo`vEMwNZ򰈋lo2*Jм^zennzfU)hŀD_#B@) #Qm;Oˉ b]j>q,+oȀ<<'i+UuU_nu2ni,M9đw) o}(TwFl3])ҕ]-S.w9LS%-2@*F* **"":Yu/OvR|.a*U(6/:FFDm_jݛNqbGYϨ|2DLQXEt 8)#~9MH}֨{k*6]f F;y2hO"HyvFlҔ)JR)JR)JTjC]3uJ/-QߐCf#KbK*'.ߊUQaY,yYu߷T+ovI7@8f-+DsuLvW_}tX$'mdiWE4hD+!$u~hӍP="̎'oۍl=߀F+F65WQFs)JR)JR)JR)JRPj_}3sx{<9qs/]$twlf҆00\ۄN* "AAJk_ԛ=C Vc'g3 pܖ&@#i+]]+=7jNm<GABߓy$fLwFt2] ONO4XññeM=8ܞ`>CNH % fR%TեU_{K?M=_9y\M\P-7!#z'Melo ԛͲmŠIZV)j,Ľ~nB8q7}U`wBjnzGWoē4\oq=3Um4[mG *:ou<.k͠f-S_L!s?#j*-o';L~#zy(,t!5@H1aJpYB u6L,cosy$f']puADE#pȿ"%]UkJR)JR)JR+EuӍʺ?ոVԋ\n\j:{^$+6KKt$V\~{4u}f-kq[7{o΍&: ہwTU7*-s>e] kVE@ܬ3p0A؋%%0 'P"@u r^4ST Vս#lbqG(e WH\D"im QQ3ZR)JR)JR)JR*:g`w?l Q "jcCty#r Ew U7E ˧Pˉ^]j0rxz +Čmp\8Ro]W[JJ3O-004Id-*p>;{N u%, kS2:6HbKq8%C̔@W/FzU=ӌs 8McSu"\2ANFd[nҕ\:{P뮳%3.̿x[d[!6bL .1tٖCw;'gO+Ɋl2q_D!CD_\]hQ v 6Ga18!GlY!׎4:>bt7 I{TetT\D1nWzu ֩[. O"wx:ĸ28Ѣ**ލu1uc-d^|1B/d 92pO'2*'7h7T;d{k!&,Ȏъ8*BBH^7f=S@7i.(r u7!^?JopOQ,R2跌= P04.~TR$CvIAJ֝Jj: zۑe:$ˎٸ(*JB/3wR~p!y^+Ya!0*Ⴤ .NIğMa^JR)JR*&1j.H˥ IUeʪ>2&RRF]k>Epu8GaxɁ`Qi`d r4Ww]5|`د5 f`ZssAvf)("b CEh5_q{Cݜ|6''\}0B *2vߴTi-s7r}wXx6tDcl)ۧQk+)Juֆ@]Yb7X{ űmMB_1Һ>KJfw\wÐs̄KC93 ]it$و(V:(H3AoaB"SjJR)JR)JR)JR;m,.x~d*[H@QHEUyNzwNuz񄻙(lqb8΃H6Mx"%u;{>!m\כjHȑ1 O> B[n6iFyɑl*ߐ n;)A4)JU;wem{F)~d,ķJAbB͋H؂(o+ZBs9 _0VPPy[qԇ6G CUdJcol:r5V/q&~ < 5i3o[+>`NEw+0/!!W-; -NضCG#.mӈ/7#mWnDț,оr mMZ-E;QDJaGJpH I`-PqLh4-2@( " """"W)JEcv}X=f̥BDR7 E4.)T;!.Vd+S 뎸DwRB "*[)JR)JR+ZB_\; y2(tA|QEA'\TQQ|뷬dL៚^t|1E7j986ȗ!- : 0 wK0N'cS(81x;**V:ZmXmW>%o|K8H6^ .D[.Š|.lIiE2= -ɕ2[,4#p̕DETQUkR)JR)JR)JRVxL=8xISu4> y]$dHnZBgpch &9pI7_CJRiNk^a>@3θ~B I`E]e^;***пJYgnw"rR`f)HstAiZ'^*H_%ZN)JRi=E`]6r,ˎöD eIhsB2ܒzfrcA,:7_#%moT7A`KviF覇jW:*Ɍ'rI\Kz}z[8nlo7 uTZcQx).G_qPPJ|\ܖ])JR)JRSUtǬq9#Ŗ O#k}.HQˋJ+Kmҹ𬫧\cdYZ歌DhMId h$ª$nПJLcW<"b@$h#":<\q1 ൎ׃t;kLFo3%@Q-Xo&2t;-՝c_{}.";LK Rk:'竣==`VeƤ1m#]b,D^h]4$BA4EDUMW񬂹nԖ-ۭ۴h4-2A1DQ) vh\ڎ$,mB"T#TDUUmiJR)JR)JR)JV.TVVE#*`?$R7 HQI9,F_F?$f_NkJq<ӏ??~m|PW?|yf3%Óyu?N+ON{bi[A4U+ 0?p\Gs0S wpEwۣ;M lmF#B,4 "" """"%zJR[~3`|*}<@}|nlėJ_vΰ]f[.p[P8ҡhy@MDQ!$TQTEEEEtоX<}'3 9,=} yh-7:݁HG`]?VtkYepBooG XWUĕDҊ)JRGWN"c L@QtDBr0 @hHkWlZw[jܮ_pN.Ƕ)16N6(()[ޯp r&[>ñ̘B$in 2|@?"⽱uK_N\jȼ_cyKPRr)JR)JRT{L?o*rvϞ1~(|o7O[:ᷱms|kwq#(=٧'DvW"lb2mˮ6Ӳi鮃FF#h Js}vq3߼}Hmu8(ݢzp,[Nm9F\$}^74ܔG)R}Z`zqG7&4-:κ⠢"fd_ꪵv'~V4o2 5kzi/'Q4y~6=G&Pb%U!%jq?%Ԫ)JR)JR)JR)Tx\BjɻYuw%k(͖䛸@В׽#He )|GM~Ncqxa[N b[YnwҔ*{kJ`y6{P;,9#&Gl 7oz=M{F42w+b6\pd 2(lT \Qquf xxMs!7avGWqsq-_?oLz, 抒OãR)JR)JZ`%$Ozַ!i&_HGA94@J``馛_XŖ"eN.M^eY"FDOV>jˀNoκpeۄBmptWvm8%[.21k7BmGulZ5tẢ94"N)ڶ;tѯ]G'?_g]c㷗vo^L]miSحEoep\Z}ڪ .& )JRhH*B0L4#+@Fj- BDHsۮ􅛽rI?h\a#_ D<s_-n/OM3/{{,G>9q|[ :j^zw|}?OC~\meT)JR)JRk],&/=~C< yn!BI|БvC&Gfb̈b$*^RG^s.7ybݙ+%TH:gVMSO L*cvH5|AoPGr$MQWGIn`9oڬ]P&sf\ypR^F* %y7N~5pēcvJ}\LtEtgҞȉ^BK]IR~|WYG*0?!DAJR)JO:7?qEviTw3|yĮKq hDm*>&4¶搤H/iP\q^[=ov005pLoDR:a"KhiwRm UKB BC)J泫>~z3*8#lvC5+Ii#QE%EUDD}? 搙צ`IHŴ/'QUD#DȓH.GȮY?c7A%٧-q$ۈ* \AsfzS ߸KS%]oC\K8hJ UuҔ)JR)Uk۫;bs,{s.]o2m~#QjHWѯc̱ESU*4/B݅aVz+wyQ TC/n*tҎ!V7ud\D]Su$mU@E_믓bּw |BoàPq%MQS 4M&3et ‡kruAPyyUUܐHn5CH7XJ=<6&!_M}[s*32]xyA;/#g*)JUGjgq*;\~DIu*{``2Pk%MIy@JQ+/#_s'c+9O4_)'w)JR)JR)XYݲ̲ǏZWNűTPDDQUQfBzv̍5CfD6Jh6((FAY-֩6(oM3 +kʓ$\Kb~J*WK=[0\H7}6ٔLh[xQHP QwSzzG;f]JM8M2Ґ*6FX]Y qm4-21#2tsf j%pӸRd^d[t>b؏O !֌+^ X#,@&qMDn$*@[/3 ^qhz1Ndh}Ym&*<}!xx(%{ |4Z>t&2KϾ}"WU #F8+[Gӧ駨2<w{=HclBMJJR)JR[_t]:aPOovE%=*EbsBMDF+!hz]nmW˙,yJ*dM׋dkӫEE6^ R]BBBL9mP Qk3ZbVŒ5=ϒqMtzΩƵרq c%d8:h|ū )JR)JRSW׭ys{a$[ilŽUwQUR%U%icBM6)kVABJ[Ϊ*!Vy.֘7Te{k'T9m ъ`HBB*g\}"NWԹNN_dj'Oyp(N2e݋h~'ݏdFq 7m m6SnKjR_yLwUI!Nj"~%LYh@8#m6uا(a]?"zgUHjūe;vϖŶP=--@6$oN0i Wͫ R)JR)XYݲ̲ǏZWNűTPDDQUQFvw7[Oc 2N#BJxTMofFν^-kʃR ᑦvW纈!/[ >cp{ ˇˏ3}[~+Y]+Ef tښ;$.9~o*E~`$63W l悵*g^i o[+>*F-k+Ȯ/!W-UoWα5C>rk0&cuJ*녲)BJoXu6W1n**W] =0psztavKؓM)#n]6@Vkur^b> =&(Ip#N h H`Vo}nV_h/Qa2!> 2E.['+f5}է1=veܞ'y6qqઊtDWnF^.5V܉vôb3"4b ›"""VƴVߍr $3kajF#]uv3?;piU,vV/n1jyIIUFC'ւ"*k>g#GYݭqwl9K:h.&q^fDJ m\uO bye=L%****(! *"_ ]/cNlv0,2m>fo6~r5pLsq%Tؕ?}[(Lnoyx-ָ;zGک P4Ai@; l)8l"p UPwʴfw6 nџ- ]y7N<-(ϡ#Y\\dGM!!U?)JR)JRRu>z}i 7X75s({lZdIGn蓣W:ո}XM#Dq46pH& !FԐUe#ŭx6+f}+-61煆l9(5UJR5WRM[2jϕ[Zy$$(HfbT:JλCt? W+㷓Iqp/l~هBXr^v\.Y"H٫qIeP1-v$]&~b1j^ ] xYݶl#\Gj ګ7}Yx{4xVWſc":On~tӫW3;ՒlvbF:. BExx KtpvX/hnq/{܃58x;x6n(FK"HW vo{ԥ)JR)JRNYlV^zV[<' R-UvU]HP^V>zat>xv󰍊3ɦW>#"PuzǑ:eA JJq4!Dq vU!#QS+Y.og1Ac|^a]D"G2xvUR52޴)J]{tj<9}krlŦWfӠ eCsƼAlZ:`/r!B}$ۀi 쨵?|z'~5jtS'&G_?,_ roۮ}/),jW;տ&[2O"'S(Ȫ戊;ح+n斘6^>=x2I bN3(nDD\GY=CMH6xٛ|V>SqF4ie'\'>B&C^}5ƭud'ɧ=PWx+dۀ &HQEʖz?pQCLIjeEZ-~%MWaDLXɨw-?|z'Xɨw-gr[D RH.\$/"R^oeOK"]dMZ?SgPؗ[?<^[5.I>_;qxW{Euu̻Oq{YQn=6ׅCQ↜x"/$QdVwME6nu,Ӗsl3nӾSP6Šdԉ[AUS& >{cs,-x{17ˇeǗ}[~ Y]A^]d:|$z~WVqlaQ鴠1Am")F-;i7Xl%c`ض'8B #HSr!E{.}/՗=ߝt8˷ N/'4 H"ZR)JR,y>D{&6'YMG KMgAy}JM4)JR)J=p`Ƭ;f2OwEt8%UεU`wV:3=VĦ*I!{Q7 .;)sKoeoj&3)NyC h))Zޞ}Ph{|tM&4 D!sXT5ϲ\FwV Tb&F@"*@ۢ~z}Ӄ>Ƕ_U,l^eŹ* qA@uU8\)JR)JRj P 6yqInsOU<[ c6rSm$H&& DI20_Y:j!^x3|{r-{9op\mZK.}IoBp{&[X=U>lSʈVVq7:NjՆk7cNEDCE_^0˪I ט'cܭCy 9[@#ۓ !MM!Yf4䌸r * lIv)Oiښ\GEݒDD\GHS%Z¿/tOo?zVHq鵳M,+7 7hct-i 8pM@TDD%Oc?rժR/ $ő?&c R]IRGTM̑KlSDZ[׮h lpݷBD~GM`w7 ~do|Gw`ZVz׼*?Wqݮ:qum oSuWuUUNzn*w\U 8P9ku&C.ĈkR)JR+Eu4^N]""rZ4Ⱥ\3R]m|Ke'ӟm*Kj>9l{1 K:"FN -JOI_~ao?XVw=v'EǗ ]uk+)J^NIs\T|!i&ʢ6 -E9PΠgt˯8u3޵u%Yv6 bem]G֛2=5dGE_hT!!TT$UEEEJҔ)JRiaZu-Ar.nYP J!Q 1QRApQ@ mҕf'0l͒Y%zW n$2 ӷ?}uʢ?IW!]ô_SpIԋa˚|ɷ+P)5U$\1^>{u)Ɛ!Cm!BI|БY%V%## djDn-تVh?./򞞵OJicX|Th$ᶂ;RDVd|t h,E돷u} dM-Tf*lJN.V1 +oĩqА*FST%B֕PJUJ.GՉh] &$ͪlj iɤ_t-'.LZg N\&(™8FHq7 }oqm߂Ԁ_u%\%][se>ϕ_([xS$RuȮ䚷 M/<;]cz(<7tAUݳ̕>IM4KΝ\3Yfdw -,L8⪢e˙!)š׸gTu -tۣ+8A򔾷>N;Ŕ&gUqSMul"rF#DϺd **" "%Y@]rv.j\0Mv6d6P-& ʠ2s@8|Aa]Wo*1MTvd8rÈrTPA@iS4DAM8|wY7+\=nP{^{|l?8)) J%md>[P7TD/n;׶L Rz<2F/>LǖܯΊw6@%Dե]A^uDmwš\ayvO|GotUUB+셝|?T/ |ǻ]^׏.IŶqEl [E$EZSQ^JsAMRQETM+)tUz{68rЫ49Db{n"dJB`ڲ3KQ=I{JB=; SrhQw* KjF"!A'K"hD &ț&X.v((O"cy@1mHIPQQQ* rN}L\o 8ø-xvȻ,l5R:hY*ju̻T;<{%ۓ$\ӏDDE仪&Pc,,y#&­#B&KuA"Q4XiqX M-\Kܰ䤜;4QPScuWz4i6IܭLL͏ZUY**"䫺JW>˚ȏ-Dcr1GFd&n;2qcɿRleRiuՒJK q_VED裬0[+`ZU)JR)JT?8?p?(yBFT/$6tPqI[B_3`-PqLh4-2@( " """"W)J]4.2bn˺J! ! -Ԗ,'SGr1Za}^ȴT1r;w+ -uqf`*JBH)kRk.5!mb"4B " *"oʿd)JR{U)G$=k,( VUte=rʮ )MʙF 7&ANm"v̸qؚ'+,V*^$ ~HXmۂʀqh&:J}_oL+T6moYǛn4Mq%IP*!*n_nk'W#0csZxxn"qS_#~| ԋqN{8uq-L4$^av,u$ ֐UUTOtMWj>gOuOqm\]XtD즜i%岊 &Qu])J"zJ3]_*3FGR+sbndZy·mj獢JЂqG "Ӗbwim/=? 瓓VJR)\uͥtsML-\D1YԦXGUZѤdTmw▓Rt0ޤj,sБ_P:*N(UT VuR)JRsA*. abRx6F젘@!}pDN}ް {rotWÉɢu%&QTRhi*)?:ɖFdY\#rqg=n0M[G4Qy!q""Eʵ{Y5heqF[aۅ6}́\F'My!׀Xd|+ Pݏ#6rݩ'Šul^tBU^&CdݥZ03_Or+V@婆MJnDwRB "*E^Z; 6.H~ۘ%A}M۬4RېMC) RZص0W]qg\!h{.m/Qh_>ٿfS*;h5 8D;E8ʎqnӊ$\!|6 αkK7p6ĜOh\bsF/( N{AW]8T[\v1Q("J4RN*pBMQRDT])[kKJw=ڄc#vDD K(J/CԭUՏcY?c/?\yMʬ%WzfO\ѣE؅bEE投ԝ)JR)JVԾY<`xM-EocL/?yZ\2%!T_E\ndSL1qk8l(+d0QIy8_2]M5Ksߒ7~῰F#y8ݒm?S[֝?gAfWlO,ȱ6drlEEEET!!T!1UTTU>]E=4[_d_3le^e%GJd$ʋ~WaԕZ w;spxM1B^g̗wa D)Vź/֬IN7\2 BW/[ɐ9p gvo䂥ʵZYZrN"ǐڞGΌɲQQQQPTH HHQU:]V[`ȲdZs.ĖB.*fǛ$- FdYDIi΢{ Ռ~'N˟-~U߇.;rb?Sj |ϕd-[ovc3]A?uZdÏֻʛӷUkVC7Ḅi.ՋCTn(h(O~ 5 :BlK `&Q2fXEm0qUT86䄠~x9l%0Y/,n m }-~"Z)JR)\w4ns]qx$G!^Bq&EXQ#5RtB!"A$Y5Pڎۮ>HK.Œ 6"AQ**lM)JRT_|* K2ݐ+m-Eu[!N;)Mu UU6DU~WdPjyHɭN!Bڦ7)>Kr]7QR)JTuꋮ.rrvǾf̲E[l!BH'vUJظhT#/gYnyU?rkM+LE`e4;l"bQɺ*OOtG;q|92{3qza)5"kŵUo'ںףuMm6'u|9 //_?/|D9IoJ)v[5u;{QސAC$H$j+H*/Fthnx['m<~C 'ĒM$xJ+:~GÑ>@e$fۮ( "$"tJT?Zrsm {B-{"Ixv-m+Ly+WSՏcY?c/?TwFl3])ұBę=&KmQymyn4d;S}WbN]ܳ1e+gl].i=vǕ\t\@]DS_֪[گ_Ip7!=^{y}o/mUҔ)JR)T-݂񞶲 L+t/<&$>\#+nLPbTUDTycFI5N< "+=- T_XD"/*潴znD=;z"斸ؖDH* eA6 v%RY/ĽM-3@{bCmȚ<ft|/]Gr[ZvApkfeU|GHYiV!x[+̹d-lj}!Q]mSJS]BUUEA 6U]+O5"5-jO )6аT$D/$FuEN$IꊗJR)Uh dms&Imxs=@;}B˺p՗7uǀG ɇUͺB)CF*&9(LoҔ)JZVh̵OW/[pOa^KEc2n^QȎʔ)7 U!7kXUMDM65{v\kgӋj<۬, wo㯊BF{I%ؔ]ӕjdqYwy$f:k* [!~DuMq=U&.ahbeMП!UMeV^JnxVUiKΚvE>Bhv+ 1x 襲Y5oGoj= I;̀׏r$!⻒-P9h\dz̶Ao)Qŋk$ @ITKm:RWrZtKP-}lp61[_=Q>pWȊ1§z 6yE` mrU_$vo%ω* *E4i-0o](k {8%t-Ih\u:ӈ@~"B**"0i?rﺁŮއg/ulGG"T٦Cp> \Iϱ$ڮqJKNs$\P]ēb] PܹǏlJ}QN`nJ;잺9e8­j|.\a >I|g%/0YeUyx >k3}M.%r]4,?L3{9q˚ꢔ)JR)JX}ywf琋"2ʪQd7uU]/RO:?e[5Je>@Eg-4=Mݠ{d{n[vdGE_h:@ "***Ut3.in:ݦECG壂3_m./ %}UAv⪢)JR)JR)JRWt}!{V?ɝ܇XdeB#=%"J@;oH:!]hrR2 }SQIi-bD( ]9Ҕ[ǽ kI{P7u767١|x Jt$GY]BcwN?dbbK~WEq7Qy48>\Vql;{pd㥉%I/,#0ЗWTA7PfZאuq2|Ļ36osC|OdTB/ź}{"ҴVuš#KsL=x%,jMiD%(M3^8 M:Yx[U'$^[^y܄Q‼uVkQgZs^mFP\{zMwnhgx' wDHT\Tpei0Y4qmZQWx#|[MֹNY|oy%^qnLpHM䂉%}]4 V,8Ţu\\Vtޛ Ci|@<@戈"@gm-JcAse%2BύL߅[!ifoe=4٦AKfh᷶ݮ':zT4#x QWJO4CjH~*>qwu_#sŻs";l ^=jHӿCIpkۗ^2$wD y8#f URj[cAo.򙆭 i6< &Q7!+1޲hh[.nW`ܣ#.EipJ%ͳGB02|WhDx !\'l߈ h[.S dMVk'οJY^>Ya]//||.<7}𬮕]Yz H6`'c:M4:ڨ*f? .誕H=5 86zےeԈn"ݹM"HB/R{泰uVoj;H 51HH섂_kfW.{P:不 [o6N!&HIMUQS}E+zK;[+e(LNX7}#'"%=)*\ucO;UtXѿ7,<:߅A]hϱc2 +Ii.4j"(']9Ҕ)JR)UA*˷]HI 3v|̣8,PP]Qdr%!E$D0Rֽ?4Od՚uPtC@ȺH\[Y݃ Y L +ɲ/2/!\4EPM:6r2/ۮA '!ydj",FDHMN3^ڡˑEC샮AMш[5lWeP2v%M}t)JR)JR)X3aljZG;mݕpfKn @xlp/ObĹZgX.-8r-(OiPM<àJ&ف"(*("F}j_w=0oYZ2Uȑ*6d:eȔÆȐIUQ7]bj*;cd͜$ #M'7="\e]MkE!/{YvFf OpU_U;LmR+S#ȷcm!R.D9yf 3B^fՏҕXn6]$z~md`8lj>5|*]gOfcN 3hWI bnpE7NNDD6;"n4*(^u>/nR-ܝIVh 2V]#̯6 8<MUZm3Xvd9ׂ4Xq'^}$lQTQQUU*Phl{֟i߲a G>jۼ|`ό]~5iϒqv>ʧڝs.;=(jv5v5q#%4Qy."nͺ bϟ30ɢ3˝th#5NT$77E;D???ű; bd~kȔ˃`#5%_kR]-S.w9LS%-2@*F* **""0Yjev2˴Cuy_:J' dDDDDAAADDDK鿶}#eK՗NdzƜ:8@~ MlƊZW# .IBsy ^^6LYq"l>N%%QWF+AHd2yo]f\^10mB%Fm6S5R仢*зSv6^lmݣEi 6(""(vϵ}v';|r{qLqfսJT_M J9~N[WY¾9]p[O+L"ldS-sWѦ~hՋ|f3:`\]6K!*%Ww!0Ŵ@+|yr9pr ]:q%[h>Br$vDUdUjsLqd$řu1BUHU QQQR18Ӽ&$2mf&x-%\Q!_~q]38i^˃u.q?-2hCsA$OLVnԖ-ۭ۴h4-2A1DQ ;oYJV3҆YϴWK>#ˏ=qMd++7fnT-U[ݐwau"BDa('rA۠귧%u(HܦV2KtyNDn*lR)JqV"㘌命$X3-42s˓ ʜHx8%6I1)e~*Z>M*\țix. J""?]W'T6\HYnn41~#"iZDuϑ~ȂUJiu% &d %e\(\pC}Yi7Tlwm^ƶڵ9m3 F]uN6'@/4(8 rMW|nYFHI 36p,MM"4G(!XWfM -T'۹qhG-yJB ۜ#+bD}W R)JR)JR)\  Xڍe /Dd*R!1"KDy\Q5@K)szJl4m!XEt8Iԉ7)"']CaVψ]cfy^j;sX4'QM %ξ'0l͒Y%zWgM\W\ioΦ 9ESVZ/.ߐgD~K/-߂QQUuE0[~=9%^b#Ead94ye8պ@ڇ^7;kVMy%Z)<\UwoU}4V'nz|Q0X_z7Mmω!HDDN+[WlQuǮ<<%GͶ46tc4#|Sd/JPtYk}#ԭAG-VE’<솑.0"Dk-[jlCnd#EiADQt)JRsIsS~{0ZFd"G>0 1^M#*@<ǐbx9ʬݒ/zMf7[>m#T܉rTD樕'ZlV͍"V[<&mcy 6r5R-Q7%U]j_Zp*֖-z;0I!"Gf0EE9 SmPQUWu[Xl*[tW2'!b9FXw9Rm ɘҚ8KV>!n 9V:h՜24(z3HMYJbL~7TG)o*?MaZhFYr-8O6ә`F:j$AB;Bz]Tz\co2/K/ JnOs\#)):gɭO."q[^g:OlQ`/MpnV- M͝~88l2QIkjT\VkjvوV|V%vH CdQWE% ' 燸~KUmd=]H#jc"h)((ԉ ,v"<ɈdBaQ hN!(,r]><]K0vF찙զW`ر( Q]$E1ؕV/Ƶרq c%}"!MıO6 D)ꛒ&{BIg&Yu^m$mk+ɲ%lEH %]^ځgAZ)c}7 x&]/CJ)sdxCb䉳"/Wizaz1föQcˍ1iIx2A vE$ETUAMAhNy _jZ)O>MCX7A忉n?-]UL=C4'Gز[bچVbJ4m 9 MŴ6zp֖Hf;0Wa7IISW}TUQtK^?Zq "n7 B/;-{*FdvmUi[\uWw >QpB)zrף}#sؗBk'IC~[ML/.nj͸['cSKñn^nwgO֍=\j:[mXV/1;*IEJ(G{,`_zm1[l03Fȡ͒hҶčf0OTW?J燸~k?KUnv3Zd+j$\j+**%aηt{.uKI#Jj8Ӂ7NM~"J֌.5!m ]b,D^&DH&*5z}Zz8fcIm. )6DH&@ %)JRDs^5 wYo dhjFJ* GȅTۢZuq0-}lnߐCf#:2_=Q>pWȊRD=0دZY[܏-Xbm EQDBDqvETB"\l~|WlW_[+^_"M|(Dӊ+n*ܽl+'x,rk"0[F$>oYmE ޽k:̱-I$͒ȇuZeO8Du]\RmQQHCQ2e Ga>(+Kt TK?裻$}@µKӿDLfn9+,DȚNO mUl§bid9nr>Kla$JM,$5E S ﺪ$vqB\eƆΑf,GUW`ql%IUgaZתtWH܏`?8cɔ1FS ⎎* :䪤bWM=c0K .׌ ^ڊB*M :Ӌ۽TiD'CK쨨$Bn\פWWo| 73wAx GHCf#DD əhiοa-\nS^ahyLAER"%DADUUTDׅt-uvlL,WpVʊ;/[}JJ&ªU۶_R[T˄0xK /*MFl R%U\7Po[n?z<.[4)>?;rm=56yoʑLi$`F2APTQHw6_?Q?ST.ưB4񗬒l6qlYw ଢWƎP^D%PT+GӦnܹQ2jTxanI@8@h (*Ŷ˲^<^mkpvmzyo>&~j=&O<~C L#DLQWIQRpCB$*,? }G95Ū"(!.D@&JڟؑROkN_l:p-ҿ7H윙"꼂EUE(ŵW.Ԭ%ˮmGbɺj :bDJjmVo蓡&)]2!]l2,xN+#{, !"m;}i :զ cv6U#c4NjS" D\DQTz)JR)JR)JUz{68rЫ49Db{n"dJB`:Kn5:ڕpV&7WyL6TFS*"Y5r\ԇ d BJ ۪~5˽_tȞ~ieO>S+4Wſc":cLpS)78QBZm ='u]]\%)\k^ڹ/Ns~cb1TAU2A ' DGE8H`Z"` !hd{Nm'-(4 y,wPP8v(^/H($)_E?C{٘>_p{^!py}7ϗսnRy.h6 T˝d{u'&TnL fJ""J򞵴J>DHyk5p81\td7UU6 >{cs,-x{17ˇeǗ}[~ Q׺\'D37`pD[Eu* T k}fymI1|x)P\D$UDbB$$ҕt;TٝZD_1J4ÊJB"оEõ[tӤe@|n!B~py?ÈVV ĵ7Xg#l6_l pZ}Ɣ Pŷ2HeTJ)J}tQcN%ܠB6 ӱ# i2V-H!(#D)4Nk{ZuXbã$ۆW_[}~\+0$g$e ٶy6"?ޯO~E:uJʟW0jjoi0%}w{q18'uĉPy!*nW>Z">cq#4o|^Ǯ*!!^)P+bdi#M<8,7@Nj zk1~\%ڰC}u DSCcR)J]l;l&NLa#p̕DETQUjuӼ!ڏq3j˷I;Ϣ1a| yqE&zZ]Gc$+UٞEiVvliqSiw]ܜ\z`VHW ɑFtЄ T2DT LoPX:kuͩl7YMD''LAAQU}TkΓ47gf92}qesF"S|9/!l>Hk뮲\܇Qba4*M8S DɖeVW~)Ҕ)JR)JR)J]3=(Y$D"TxlI3e1Ŗ8l:r]"-e~{b߉oo}ӡ뵦 2smƕ[B/bm*-rvΰ]f[.p[P8ҡhy@MDQ!$TQTEEEEݟ"Tc%|'³yM^gXRޭ2$xؑ>JWE}6EUN4DQk ]PiR<dJqv4G,vQW *l+\x9ʬݒ/zMf7[>m#T܉rTD樕ԝPtf~WSMa/IX"uRUzP "3"+Uk_TQӷ[r+06rLqwdMiUȣÐ庢,5Xmذ7(+*6ƌuU jIqE.ǥFvHk-'Q& E\PJs˲[Urif< !#hn* mWY^u~]} :BkӰɸ "!Gߒ[5\SxQUQ\+ ,Mnܝec92=oJBJڛd*wqE2UYL̻>+zZ rc +mD7.[ $UE=3C#ǶLqض蚐x`"}qؓRNYZV['y 3rBĕ7EMJ\uҮE҆\19My˻HJvĀ]#**'lоu/K~\ 5g;`vKkj(B@>@(*_#MDI.OBnCG_Gy$fIQŔpfx<['I5b(]%nzՐ[v{&Kkpb;:iE^*"PE,,y ~ʜ-HUDDIQz3鋨[T5eϬ6'Z@]xr Q;)JRV:eeѬF"d3dNm3mUlq] J1"*C^þ8rMɤEWGeAuw$B^DbR;ukޝj<|<0KXz&x)$,-ļ>BT%޺߅Nԭϱcع_+ȅu4j"Jho/\kMuˮmH~`-YMD'$!*"*oꟍK^}`H(4ڌYR%AB2oc@.MҢE'%ָdEzdo'Kb=]S\+˷soXtr؄2a?X x*%@i?rUwB)6~T+3,b,Y yY%3mFǵ3|;SE9n+n*nXIl dRHUk:(*悛ltgU+޳Flvk"\^.NGӏ>Q%C6A͚# +vC4̝O ~o:سpq!sl;viQ+Z乸Csb#yAxVh@!oEjei;LCuy2'' eUUUTAR#%A"TDUKiNڠu#,A=ihVT?H2O򜄚NJĐU\顫Txu>fWib 0GK )"NFx3-Coc'y][%2%""U_l 篸]4o{2I5c2C'a/ Qp"⥱l*ͺ_3QzL$b2cmYq,7$mGLU6iUSk>3+61O62</7 \hu &JKQ_r..:gwLż4$v]vy92 !#|[hP S èxYsI4dZ+E"CAW'E6[~#{ 7 kو >J2rp<J.9VZg\zdD"Tx ܤu3KCH㊉ avNN ~$P׻f* vCr1 Y!Aq}!*>9n.ȨW}QjXseWh+KaQe~6[l:[t=J^WiڴnmKF]u-A@/:J8hr]fLUǕ"%.L7^hL:46+ne'Jv*P`gY6셹]mmOD>j+ q JkJ!&ʫ'Cg_kz6ڽS}1ۊpr'd4gy9N)_')y͊U$[ ,>{u(ICm("I|Qs}]]Zw$$ZF.st2d)'F5/Jʟlrޙ侵(!~V]iIApTڿKjK+NVV.T4gi9=A4F *?=PS"^|"*WcʈѾ\Qؕ\TRE6ߊq,*yA׶C%5qMlӓ{ά4gy9> />/.6p!>Rڌ*!}ԗb>R{}usAs~E5[VDUXfB%# ("hᢉ՟WPzv HM\ptZEmPD7*{wti~7èY'VAgx+` -763oiUJW1k^sq_vxto!7aV@C⨩Qk=gi}eƣr\]b,H7Xt]4QREDT]S񮜲̦׃b+Ҳ=p'NxXh"l"EZ0DEmWaE2UKi:ٓO1hv}fס6s2* \ DBBs{xt? ;Vqy_i\}J94Inl:bO4?MUp> 􇫖.?.t6uݑ.o:B/*~s>k~"RjIQWHPREDDB wTJOw㞮-0Zđ>EC NN-HE\4lSu@vM=ts܇mj D_R#c !ɈėrU_ל-"""&mf[Qۏjڡ"HN4P$RqTM8ۢ]s[67qj8\~DKdulLiJR)JR)JR)TmG`TaZA6G\6J ( <*sKvXYu 2eG|Lq";͐^Dm9 P'[%WPtf~WƍYf>ٿf'f* vCr1 Y!Aq}!*>9n.ȨW}QaeO>S+5u5J~to9q*Zoed~+"Ta} `5ʺҨVԋg8ƣcm%ۋn+sYՏY?l?=V}aa=q[n| ̾ ;{tn'FJʠqlNb15 JZ✙q2"l"D'WJ^;V m2z8["#䦒 0Ael'5RsmuGX떘(d߅o,}~*@UZTۊ* **%h=/e,0k7gŠ CjG0tVlEqEb@GzrmM9\xЧ$D1` 4)JUPwʴfw6 nџ- -^[ {\E-a]KnlH[l-T5b6d?mjkTWeahDQIDUQ7dO­Ӻ?OS?v4UW٦˫k:β}G;Qod^El/E"Akȉ仩*>§@uO.qmZhHVu$ ֐UUTOtMV)\ugu'd {ٳ̐.ÜհC$px)Y쫣Kj;qu2$DLRqTM8ۢn; # &?ӌnA>$aHRr0vtE_:Ĕ@DSr]n RRy-)u2l`eP9S⒴Фcn\־Nj_}@a/p/Zf(E>'ܕGcJpwy"mvθǀȉDI-f`qÒ윜IoҔ@[/3 쫟Nz[1ޑi JTи]Ah ~*U࿥ Sp{hP^N{Oԥ*;ˆ+_ {xݢl_?hc9ZU"'v<*ԿY8G_āBaq") #"; /.^END*Z4"]P0,l OG\qJm!"!""^nMBjOFq>kkKeaKbfG qiUpTY+JR)JR)JR+vڦ[.pmY8ҡh]eTMEBTQTTTUEc5ce;zh|^/c|p\ypߏ%}_Ƨ_yL~Ygʸ=75ld$>lVMb|TQpET@] >[pVl| G] jCw6-jF;Ce9EE9o"Did-5tڃĈ4νt9O MFh!iuAETl ȿ%]j{\~{4u}g>~|?'-/\qorW~t. ĢLq~Kuc|{|J&#xYn[I )(awTD^%UBSoj>i3}{kr'x,/uȅPB"n\u*/X;ߐKKѶ&lDSH&ۣ*kȞi.U)J]0o˜8lN4rY}lPUUQkΐZVCnGDHOP$g q$%B+'l'~qov]&cqn/v;|DUmu"$h.ƳM W.6o7!>Rݒ!}ԖKq>`R)URyb™60 cVm)4q#_y$N8nJ1LG~|{p[ku.([OpTAB1@<:I)UO.8Ӽّ=00JF ! ;6@{xګ|_xneO]wωqn\Wm gU)o7}T7h^mV'e)3F |ET??5l§bid9nr>Kla$JM,$5E S ﺪ%{c,\I=<Ǹ#pw\񓻐{/=Z|> xnI.UK=6rc +D 8 HSz觫Ʋ~^zUţ86[|)v{,{}5\iCL:qQWwU]jҠx4aқ9; [^#z5RBEx$:S!UTguUPZ WЎ7v-똵p~K.<,|J<ȁ!DE~U&[=C2._kvW4Hvn-_88?URQv{K:s0;vH6ȷ5m$DDN("I(/ckvFӗ=dWdH6&Ȫ-*:NȮ?'Z)JRRks#ޮn %O7vn+f-(@4 *-ĞcٮT9b6yo). ,i"H^H %SjvaAu_{.dx'RCiD K*#h6Ӈ7^-{EmG|}\N>-^[ ۔2@+؉cɦ| Qn_{%ܷ_mDDӬ]2E 9I2#:HEDT$TTTEJBgjWo .K$e5HY_ D(F۪5 uQJVz_Z/n cFD(b@)*!Npp~h@**Y]0lW<׭y rQ-U7T]JWTJa^w\w͏MsDKC**L%]OIߕmZRFMU~ˑǛvӈ#A߈뺮ꪫҮ҆'!#}`Ċ4uN-(r3")J\|ztlwZdbĖd,Hj8<*H*(C$ޮ[蓵a7땼/V.;aQ߉9K *""^4Zvcq߶⌻HelP g8oꓺuǮ<<%GͶ46tc4#|Sd/J"3;tهI`&ެ\8G/,r@atQw)[tۨU9L|=b` /Gy! M<h$\OP4EUD߫>~zOLy4R)JUUP/YrK/iP}C#EddDĉNO5]"yeXUm+s*0 8: 2֔%jsLqd$řu1BUHU QQQRuo}mN^_WIq#m.L@PmE8IL[(Lnoyx-ָ;PQ?/kfW.W|'¶We m̭̎w(k_.NC-A&LJ*h][*v.zCb"jb /$n@!&!!"*ʷS\,w^ rzfɈ*͐X2<(U7]<|i9Qq]"ǴG0+q 2G N|3WTڳRH.>u/۽+.q g:@ErhK@lwq ;QI|:%l"89҆"6'[4F@D'+@wGjgq*zNhekjҔ)JR*wb߶qUَݺҦ2sй쬙*됑 w% Y(ˊM&+RYnnW 1bGv>J}6ED^4UAZOq[.gͨecY<-!L*3fDhlT!D[xҷWV}k>}#R!k@e]'Wp m6m^Q{*pg1[SR큋2 h.͊*-(l&©Ҍ)dڍܷ CO16r5 ѤdĶ}Q*\לI^\dɿ3qω$"*oDZﰽi=e ױ̥xoÛ| )JR)JR)JRo§jV؍\dB:g5%AB4UTE]c*6s#=~z(~_/yrJR)JR)JR)J^VZn9m3VZuMGF,*6j]_oM9{7z~|Ns6!(G4Կl*ꮅGN4k)w _DC!}riAAp]V^MbB"Kd#ß/ǓB\&FCUK#^l.21}}:ʗFm9B&ϑPq.LLxv>,Q)c<: 2 ecF*I}1^#ɏn͡2-,.O+ #9y^˺l?ERQrފnƣv!lāI?w.x@&((() wiש!"2D1.-4شh "(""Uv?UR)JR+ wT۶'Zc1*2Qx; " *sGJ9I{&L J!-ȑl4&jIi PE=z 5$&<ͺѱD\7 Up>j6Eu-U%}Qqxpv=̅rdV$Q80xi{̨g zPpi1BYn;1&d^Cs1*5 MYܫT'wFdHa$1]5TE>QŒGuq H%wV$Eܙ Y,RDnsu88i}׍>$Hڏ@s{_ .+ӯD -;_u r8-R)JR)JR)PRKhƥOE,vkp[6w^w%I"ŭx6+f}+-61煆l9(5UJR)JR)JR)JR󴫬 I-d=ss -Y U [q拲%Rz`%ԆcǵWa" *qW#ﺊ"H=btt ~Ac^yrᣣ:҄ CJ":˱Xt3?bd/r" Hx:<3@ ;zIuy/p-I2iכl-`emd؈,ۭ_H#QZtiLhhXGQ$A./-ͶBqFs"=ʬo%$<\rv6?>NKtٱ;bWS'y!wʜgsy 3d^0E b8^Dp"q!*y^uuK/;j2܋%ի!R2g tD_d,Լ~ϟO<[q{>M=Lj˒S[֝?g*kӧuva[ud!MĹJ6 `"TGuMuM+vN-Vw=6OqzCCގ- *<lM^TS˛""ZgX.-8r-(OiPM<àJ&ف"(*("Ԁw ݆*H؝eǿa]JKNyyLn2$"&z|2.ebܟ[2sPַ`8|6_TZ`K&iZ:DP̓ pa!k eاш[5m!UT t]Se__.ӱLj4ۇjXRy]h"(:*92>8l:IpDNo gFa^M#F_Wf`ҺoWlX Gԓ+/ z%O"E^W53sFEmXmA - VțSVȅs]կz}r8%{c\v! <ϊsⅽZIHθz:y#xZcq8m9LJDq%)JR)JR)JR)JR)JR)JRO;گT=W۟~<{o_Z)JR)JR)JR+Z]de=5*dr>钑fM*FbZu]x딶]VYl(X* xZq"ZOcKq[oCc81 %M->HPdl!/ǞDmAh>ѐD2͗ӿ/&ulKU}~O^[Gߗ%ۇ/-;qgߵ5fjjsҫĨYb*LGa_EdUܑź)׼Hsr:q%m ȓuuTEo\r$c' ĸ:b&I284nDsC/l"r/ }]wYQn=յwjHE(iǂ*MZhA~νG\K>!1c'wRU5VRDA޶L,cosy$f']puADE#pȿ"%]UkJR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JRJFIFC   C  " }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?S((((((((((((((((((((((9j}-Sĺ ƙ:km2$@Ԑr^xtW@w&Q WCi@EyW/_eu$??ƝɔW@w&Q WCi@EyW/_eu$??ƝɔW@w&Q WCi@EyW/_eu$??ƝɔW@w&Q WCi@EyW/_eu$??ƝɔW@w&V8xw_[}c"zd&Jـ1@EPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP^ygڕ>ɳ^+Pak.A(Q2gp+^^R?aR'<(hi:5YXŖؤ;IggbYI$آ|a <U=':vl/$ ׸ +^)qbk%W{Jf PXp9Moh~9Эu :4[F%ͼXl V+)EkQEQQ[\yoż<9c`FApA楠.#J{.|Qgys*]MɁl6z%Ḿ#C?3ŒVΊ d1T`Uw,A tQQAsTe`2Vw #PQ\!xWV.*bIy_y JX^6`+ۜ([\YX6J$D^_I>7</ |U_+·vi]=׭f[v po.QxᏅ+4w{tF|ȀVw4BS@$D^_I>7<|7G'I<9dnSN֭%Kh.m[oe^,"w⿂<.4sG}To#s3vF69OOO<)y}jԿkhu{+?KG B8 ijPX(/H V,d!q5@4OuUAX&1\,{6m |oy//MG$x SW_{Gl+hVR= (Pux-} b[ǞEi ixt~8qNp#x|&\7]]U<8j焼]EU/VِGᣒ6NC#F FXhiy77-UXl`QG/NE xK?筰!1$sEP^S3Kիt:ؙuz~l_[/ď&rm;; #³H:-2$+2v~W_7 =Zi{u!r 1>\xۂH_LP.w%RBsٿO>??O/yj:ߋ5Iŷζvq̎#r**k~8Ѿ5e+ }( j%Xm7.*B’V`|>1!;xf-Z4;PIZ_ 7E".+ǟRϊ 5 x B;u04zagV1+dpGӁ>9$/럈W6:?V$^i/'7?x4SQtWLX/n.ѨM$YDgp >6|Fe/–^.W㏊uM&;xt 6[[4XLq0I@$r ya}SG߈ j/Y|A[״_[Iܻ}F26A1p@m_ 7MÚw>48g)h(I u2vk75x\{}LҼ#o:i0y s<@x3/G*M VCՎ(/o5dt [+-@1dow/|IM w{u$>nUd@5 ?x¿|u?6ns<<$bbuLlUfݡW=_?e_kO¿Ze׆|)ѯW]JsyEMd@<Ÿ<^X?\[|:5 Df$H.U`֚?,9F|"ijc(1)@|zׅg]s[׵xX/vZyQXyϾ5"R[8I|*| < jx?u+wHMfu}JTp[Ej+Oh߱L^Yd$vv̸!P"$r&f]E[|BiYվ+kM4LlVjwi{ #_M;6B>63>&" Y--A2C$LːF@rFGj \|QZ6C:.MiYoq 7*+4~^=ß I;ߊV6Ug#71ȑ(1Cma\lg_'4W2S:5<3ωz߈FV#$X@Gۛ2XSҡL`b$TEU*zkN&k]׫W_t 3\&Z ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( +7_4mJ. ȚuDfx=[~|?u߆|UOl]Z:M4$`TF@>ᢪڅ_Y̗6w1$Ȍ2@]/o`!x{w k*[:%ʝvd#ր-QEQEwGχ?Wܥχc9-fqfm9;JggƵi׷ c6Âq#vZ_(%' :%{_<7o xu蠋W5 @z|هe~W|~c#1| Gx/^MOkcb[3[Uبġd@^3xMxzƫ|FҎ z֑]Co)!r3_tPu7oK -Tk,l;uFUW9|- ( O_)64~%n/ݯ0GQ#c}Y>)fm [&E:[[ù.\*K?yq}/K丑S.OeUUqoi_Gx$YcJE☭u(_b دmcǁ= ?;jE};y>nFݑψ+|Z/yxF$R*EnBr+9x{A_|YKxc·~PR7%K̷ǹۼp+.yO|C >/IC-6MbW\Q4 6 _4+W'Hm<5w^ 1awXPC>?TP-7ԟϊD3G/|B𮁪it};R[)ъۣ0+ @PA֮XU^[:m)skyi* :IԐA E~s|WZbf8Ťk&0i&&\#$pIVqǞIi^>]]>[$q7c8'( ӼU}u6(t4K6xo8D3/s$cw )V u5|CĿ M@~K'U{i,!'&~OvWt!3Lj;N?&i]@E~o^ཱྀ]^Y_x6XKYcYcetT85kٯ~PxO_hzKsൂckHX3I?>I<~Q_cd>W > %?~_'y7/h|{(/h; {nd(?4lU84E| Rx7ᶕ?ޑ=owwZL?>)KТ\P^Yߍ5>5|E1=~a@_7> dKx z5MNuʺYbdg? )exr_5~!tY'@{4\*`gGԵV] tXnFiLe!py=@?l(gs+Q]:ILnX\sj^:?~xo➉1u]: }B8ZY#< "|)g+~7~>燴*-_Q˻%c~6l.֊>hW/?f ]xpݠ8ԭf lHW>߶_DiZjE+o%e Pi^,ѮsLtl5 t 8Ey ;[M P%,"#P]6,ךf~^[J_, J`hKX<7iZ!(gsեT3bM|VgBYؖk_HUN^Ʊ4y9ޤm+?`K @xbF>nII9$?Wgmc|aF*_t 3\&ZZoi5B+Ge&A$&H-;#mӋ^)fm [&E:[[ù.\*K/io >1mr?h:ٮn{3$9\ S>Q8?owo*¯dayf"KIh[ m?>?D/,xLc2%?|R߳g2ŏ/v|O ։O~kӵMzw\+ C4o)'K;dm+~֥Ck{s9r~l#[ kq6Eimu+߅ GbH~)x+Wo$[XxysQB}SB,6ux_?ZS^r]񼁗*#5?쫠~zƝ"_ֆ׶mtPFRG?jݐ s~l#[snzVH5fg4&>T 8T<}-G_Q]]~Cx঵lI-wau6#o?93!`W?}_m;^&n3$!Yx Elk+PK/<~ڂc7Ν7FEuYy$n ouULw/]JXEvz޳mg3YHGRT8݌eHk'd{˩gL֭UX*RnUFrO'/1xρ|9}.͕Ͻ럱1p.n rr@Onu|) gѵk؎5"CI#E:k{ݏٮv"Z R_Z^.n噖+n@$oQy~տ΃5i'4,xRiE..mK~9b|UOB񆁭k_iڜAƌYz>5_TZKWMam/)VayAbns'~*+~oM$7]Yjד.Ր w..YUI Z?)+O ?n|*n}qg&Ofx; -vɭ|H4v&DGm :NcVzyo鷰ͭ夫,3$GRC+)0$AE|KxsJ>KI"ϐ?{x |u%~8_iso;gno6Bv`%P'?WZC7jWښSBy-d`d(Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@~IF\|_sX"]guņ>|%Ǫ_:m|#RhXd&UJ>Ҁ< )D.!C%O|f6XiM~%M=Ko+LhmbO-:۷~_|t_/ e#n~s7W<7|MT]9WK|3]yu z}ȍb\~'P'5nO :tM~Ho 2JóHc ]dR|C.:ʳZ[r#⋗$dʼz}jvz-څP)ynnd,̀?, xK? G~wz-dkfWh9'<?N$|,Oúo,dQI%ixQ˂00h'o6ѵ]3ÌUԠ_Zd8X koY'|H5VeFG(%[N/|_WׇtRaܤ -v@XV!JSxkq?tKkcQHm[s >`Fsc((%' ࣿ4ӭaoxyC;22(<+ g¶?n|%g+:ޛ+iO rPX6 uoÿG> -Q[i?{p񓵰AP )EmњդW8XxhtiWyj-]|gy/I+ 0; G=lpko ]?;RcFU r9ǯ&g3ox+MW, 4PN1 ́< kcW<94}NUt%˂#C!#A@7#=rx{ᮜ Ui쩐~agcvrs_9+-nj?>;o'%%^u'`b '_/O&s6T6Q\,QFw3JAb>c؟;㿇A]_Q񆿨\ghP w$|"HBsL񇇵-YP5+y-.'\:e#_ßl#V/w ۧˬĢ(W*"'*vW޿9oKmᎁ[~?emިo6Ґ'\WT' TU'7M}CoZ}×Rʡpc 9iv7=>ᢾ4x~ثᶛ/.#FZm^%_xM-6tQEQEQEQEQEi<3)fk9ԒdC#xcL*GqHЈ*S?Լ @h۫ĸZ$"(QEX[|i۵ևy_hRT]u?nOOv\g#ڒ1'obI+{qoBе9>K;;QO8x#eU! hO}w. -X<;uΎ-<,[G|c힙yijf2%w nIgGPܤ2*h/?*~< J~ pЭn#,S8ƒ i &QT*P_H4ύZ߈-A+iZD2E}ூz'~+DcyϭxiPP4y*m=6+f+GDX ::mkbU ܼʇ@ݐ p_?pouu_iЬM]ĚƩxF ֛CZ1%ݺgfI8$OP^S3Kի`D[Y>E돵GLQ@,_SڅLJJ2^H]QMC$|~̞oɣI"ˬxėQYA J@n5TPˣ k{}𯿶s>g?f8ۊ˞7)7ڼ>*ƖM-rȆ"w&68h)x;5MZ_<MXx}O~ 񝍱 NEm# 3N761(u~6=ޏu/n.PGdi r KbAn6\߃`x3_> ?j2̉Z#'˹iQDBV/,1q(!5-#O>!xޮ{$P((v pşثqwռUj1o];Y};bD7j.) wُ۟S[tv>0H$3$ב8~E~ kρ5tk][Ǜ˚)bQ$EV0 $GPP3ύa-QMCh/4HY#eK':( ^/ |Y>2<[),]kYzxKV} WU Q@S7sKjPח:O<8aҀ?=?a >#~џmCPvޗoynev9RGQg[-|xo^nsjKr%hD`Gc8~@#!׿[ՖѠ8ƒKri7Sm폍dqiU믈;յVV֙~$q*Yʅ4>-?h|:|%7^ ΧI;Nnqm#9,T~=@ 2xu⿈^<[xXԯgյ=6 .S'D2F؊?9~9_ٯ7EY'VET/be`?)sҎWπ5uOOyn~hX'&I,.vUows{ Լc{SvnewۘIwQ@xo|!O1jFUm#)gibc }w95[ſ|Sѥk2iFB eS?TP!~^:k>h[a[e%ZUBw`F@]M7|5KϢ[I<|u!pC?{@J(M"xUo{_,|;g e %0yo_=J;jpawPBѻٮ3?E̿Fuk[F[nФ`a9k5~c< 33װ죡@-@-O&D/9j btR L<~k=O+x$!Io'{Fe铝ٷY[?hOt톫}8\_߈|Z W-!_ip`+J{M }+Gww׫=̥{;;PKgp%߽V 3c9Ryf&6Kχz۶bcb}f''̰b#\Y0Q_Ab^<(c[n-ƠeVGվ4?^ e?ZZ}nbL>{FFdS xe}x#!#KɻP[Yi6~U_!3;݇Ǐ?7 jZ}/WLj'mdu6s C۔j?9iu.Ho&}8V\{Ú >+itfmF~d$ 8sG:C ]KnRԭ6fM`W|8<]>&y .u +mύ[/2,|aDfkᇂ,;eom(G"F9n4%Z5J8Kܯh'ywsGP|bGAo>`mZeXs䒍OhnmdG4LHe#9W7+xO3 ǃ5-WSy>$2H@* }VV[H#4UP0PQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEy?)|}xGKR/uYeta[X᝙઀zU_I>7<Zoi5>577r<&xd$Þ+ǎMgME}!4K&g8*ߋ?Uo+=kbΙQEQEQE?+D]]jža?i珴ܮ$HWa]?KOz&_>4YvƋ3KrI&Ɗ|HnQ<-7\:zڜrIWlc+ʭ-zZ^<1}cY0is]Cm/}v85nkj]ijx8W@ w!M$ @'oub}{Lxc5|At1\F2ۗȫ~9_f2񧇼$ͪ뺬FpSuݍ˜guW)kc[ֹdE@+:aKX݃*B1> ?ztYLVw~#h%F*4+ @Eq^:V>𾹦Tukl"NDcbc\5,W{֝]Yk6cs(. q_c1H6O ?+&Qյܠzhje56V..$ƃ՘ְ|C--мWlMRcl13pGPOEyM5[3S};RGgJUtiVV Aڽ/OXIWwxѠywyK#6-F퍌QTmkOt[SӴ8Ze"U; $8fTG8%Q%p{j(7,u hFӮ7+J 2A!e'9χu >{E#X\Œc$؀~XnMK 0=<AR@ g'gӛ4JBZKb+$}D"Q i6>3QUԀAVPA xQy!yľ,Ђj("J6,4QEݬ7ֳ[\D̍8ʺ5-.n+K_>x*I<5^JS~r$р2$F2I>> Z6+G;-Է+2f#kndPvc:(~^=2j_=xRmlE2;1' w?@FM|LC|;^kmTKymHY"BU qk> ?ǃ^-%im+Hge[8Y$EU d.=SſO$:? =;uJ%"pC-1yzxIK/wQ^W/!p I2r=ۑ@g3j_ ~. ]V7Vw:B |d8̹紳<U;sp=~(((((((((((((((u:ؙv^^S7sKjgyMg _ Y?:Y"^S_H_t%=((((*?Lkʭ-zZ>,+oCI_ e?Je`[|&W脠((((((KZo?Z.>ɮx3@ӼUc>սY 13][7R>6{pHKR'u 6kf|_۷ߋm?g􉤴tO5?OQW> 7xRcG<}Ť51$TF.O%3S {Sfcۙhw-.ŕm`NYW * ǽ+~5w[Ş6n,pϟ;eIv_Dx9ˤx~ѵ:7wG$Giw0ݭxߴǀOZ;KκMcw</oKtQC9_dU_+g~#c?ٞ3SS}ԿhD%ht008Q/7/-tI{ogK^I6TvI D̘ \m;z'hZ_kV&&d`[[L ,cps,|qG?}>lny}gw9OV>4|#E B 6bSO^㟀_7ZZ<36bO-ƛ\ @>Ax~ /'GMJKgvɩ"4pS7Go|Aazm,Ewcu37 5d7_ċ]~I=Gy:W1X(!rwb|~bzt~,Gakm F$,)% J.x {o;z<O ^$SX;O.BVkI%vT,πNq?S~2>6-.ÔUn6^6sw71-S?X6[FðPyW?E㞽|H-⃥:=éx+]ԦM.YXyPI~Byk^?/_o_Z'Òtl 30w+g~#c?ٞ3SS}ԿhD%ht008>) <73ZOZlw;uq]ә}va!9ugM {^[g?-! 1 ڻK?GgF\ZO WqwJ#48$q@7~&n<-sݜx sޢg mCkOWඏxwoKK?M+5Twa@ . a_[x+GOm6[|Nhܤd Wq/4/'CXZ `[ϛ)ÀXnPL|cATӌ {YЕ SdFXz EPEPEPEPEPEP^W9^xgjO|Ǯ?veJk(`AdGs r,R(dt`UOvayQAgN2`<9[sQIc4~ k$*ctko͏ky xF>W ШjOl<}-sMR0h.dW'l2R;VyG?o뒤~"}*C! Lz"OEPEPEP~W~>֋E}[Zݼ rW l.YR7ÿ~~2Kٯo&xnme@YwG۷;lʼcEoaoNtQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEyN'O5.kիu:ؙv^@>,WY)\$ :g]W?Uo+=kbΙQEQEQEQEVt]=zyU>beO^@ş%~2-z>+olBQgI_ {J`[/EQEQEQEVO|YBImvt`G!W,ʣ'u5_*Q&3N|@׎.5p)iտ-9>+|R,"Ȥ?6)5{֝]Yk6cs(. q_c1H6O83:'Ow?;Y/soQm?¿|-k[]ܞƻ9&E(ԻI=ko_<]]GaHb⷏X̊ #6I"N12@uq^5᮫x_ºfg($dqʑ֟>#xO=xO7,{P5>f-o+hZKK)q>fԖ-Ke11C xwþ5lu?x7/cKkH ;6Hf|+S}k|s_ïx3ZB]O: iFu`B j/u \Pk&yP%$I,NDU{c~h^ Z-KqAzݳGZH)UYJ<+_&g|rC{j:Oc^j.beSpF38`|Pn+OBe -(Ru!)m0rCZ>)fm [&E:[[ù.\*Kw|o fh^0PEb},T8ʜˀ7~xLgti VaF&f،>U/5kd`p Kٱ) jE~ohZņ\)xu:.-PH%dBTA7/6|D趖/kvk_0&Fwt)_M+@p藲i!b $=u!>~$G:ޗE;Fsea<жâ*pAt53f|3.XxX]E17"$XIHI@N>Z'f|Ė34^#u{.7`I#" \⥫`[s-hlo5]p}y~ VL+NԬ{k;4x@UHA<C-ϵaj^~gvq/ڟOx36ϴyntw>_'X^{ŭ,m xFARI9@ZE*/k^4u -7<@Q{nA̱/a6uĿ_.HѲ871Y4~^UnI3O[(Ѯ;@IGc@凋]OB֭KI4[k4,r A8;uS-?3T_2|y🆼ᶧYYuMOPԴDk97_*2Jn26ydEY nA??-?3T\3& gOW nA??-?3T\3& gOW nA??-?3T\3& gOW nA??-?3T\3& gOW nA??-?3T\3& gOW nA??-?3T\3& gOxWzE旪_iWuMŴJ0=p mr?x6fuˋfFMO|:̨<zYD!uk?t._ n4{hn ~$n#q}sSԴK)x%Fee'H :oKkwV𶉪-Ŏo[f ;Б:3)h-?3TG%'t k>|3]}fU3tX?-X] Ree6?ើ4mu*?:G5=|,i?ើ4mu*?:G5=|,i?ើ4mu*?+tmWؼ4NXp3Ҁ=:G4[gOƹ `ei(piFK ?CkDΟQ^!ZEs8Bx[* %S9e%RE@Yb ۉ Yw?54 [VLhXYyw\U-+V,cӯ- 9sU6) ? @Q@Q@Q@Q@Q@S7sKjkN&k]׫PO?Uo+=kbΙUu@5_@س,tQEQEQEQEyU>beO^^Uo'Oؙmת)gI_ {J`[/|YW/臣7D%utQEQEQERW_GṟyHd+l+hO i~0ռ3cB$7vh.եej$7+_kY>QckW/ Jҥ#]ZlSi/4K!IBt;s0=~yJQ|->8|5𿃼&dh14XFBvc0~5 ICxL,T^]H$6# :7 ¾1u3@.jZ$f,&s:#nA9F~anc ? ɥZRڝA,C ~"*;+me??cϊz_|m-5V@n\ RJ6 1_g~Qj~..]6YwVpYaeƭxŚ+oĚΟoImorr̪2y,S@hE?Hpjk[4˴o(ш]$1UdԿO?|:aGo_RSQW,f&m!J(\~Hg> CS76pkfֶˬXgxyNI6 ʃT~˫mGžF-/67v$S$0I%\"`ƀ8/~a-ch:]4RƭcZXyH%d4|jڻn-βwn` jp D(FE /ɸ2b)s4pR#HE y&D𧄴;Q/H>+4^. Mw(mHb9VX8SU].MS^ul.L:Y%#4Iiegff<$Yv [ֵxF,!tm[lJYNڀ?5->t'\ svVMrI3xR}l?S|,fm1tw Ki_`8B$|Wؕ^T{khn܂΁ѰA(U~)_kĶQi#tk;N+Ԑ#B']MPLtYea"E||iKaws=/KF,orٙYbٰ'h2?v7n #L>F<'D$wM־,|'V,mJYOpANå[Y𞲍ij7ҦMę"c*LZ@^ |/Qw%荤u$8Q %Q̋PEPEPEPEPE00bJn3E> (ILϪC*4r\"pOv67^$7:VqN|FA*ꌫZuwvJ մ}k>[|Nxܤ)ܣ[:G5|@[Vm|]][K_K-Z9kI[8չȮe߃uؾ#hklPԖ"Z{rK+M ZZmas)qoshVVA؊<%[2mk b!\̑OvR9IVSЃ\/|M#լ O.Pzs$DOXo6<+':G4[gOƀ5KtO nA?֯)[k[ӭbӟѵW"D-*P ~55闗o[Q{>i$!a#!rIQ+':G4[gOƀ5KtO nA?֢-?3TG%'t hZDΟQ*? j+':G55j36wypή?JТk6o5MVL,kɖ(`FY؀$@P*"lM*S/a[[9XgUԐAH g|k$4Y]AoD g!~ .d|e'6ZѼxBΨڶFjn cX)V;AݐXEws"M $+޲1?,_sMؿkfݳs3s@ |H݇]A_;L-Mm+;#N|L!O{x[X&庆x wp\3e+ kiX\_\eemM=Ă8Eff8 xmC⯏o &m Yw-o.HiU!uXQ^◀|a Cg|q<ڎ^$M3GXOyjQ,q IlIt8?|hz}"V ][KMm}c:C*{qU_Z~,Ϯii->ޚ+]/ZqOI~>\/MY-K'?2,.0t?gsĞ-u^r^G3ϰ!C2I8>xO#ǟ(o17sc է`4fHSoԨ+xHk:]}CNK&\JH 2Pkd|\(K?f'h((((kN&k]׫W_t 3\&Z2|Y"^S_H_t%ȫהWzŝ3Ic@((((ʭ-zZ:}Co.V9O?Je`[|&W脣D= 7_!((((JZAҖ ( (?%moO'^&m?]Ӽ}Of&fQʟ@O|1 x1ׄ4輋`;JBd xُĞпt_ vC8>էɿl'?/Lk_K?k$ԒMWBpP䪸 7 7/un5Mx &~ZM en";v]<2,ʡD9 d}1_O/&?Z; RWv2:3/~|UҴ "/? hS&`lts,"ՃHn\`u?2_L:5|f3AKŞ-kۊiB]:Rcf>3ãi~=m^++tHC;r~3;ja^u|2Kx\uovD-khN Ia, t$> M?/'Ŀ + aoCij]܉o>gb1)S!hu|i}>;ѯ-_fԕ|q ~} >E"}SR䝷jH +@>?h Ý "t6gh"gCtH@8E|3Aw 1ȬA#,7& +Miiz\,[PwD"cNh>6?m|Kb^' ̻!Fey @G wvGxd'zݍ\rptrK 7(#o 'Oh]:kKau!i+vz$$Emg#W[;|}O? ? ^&][t uu$,gzMc9 zLOg?i\old?x_9E6N%h=.el۟A#{e|]m:I ";, LeA'?'//:W)|;,d/-‘2rb[2a؛D)Ǘ\ 4.DZ{{y"x#$r6"*r?/^φex_ ?ivX!V퐻̒ Km_>_oπfM.7HlP҈cӨ|{.x_ᾭg᷊uLRPs*m7,|y/|@~Lڦ,D#ݨ,ae̤n{uQ@Q@Q@U3KW?%w'ΛGխՅ҅tU20GVԆVZ+hǚMp8f?x Mx".j^C \|(3n|5TR\y*V ";$|ɒcpK >5m'ӯL,֭u9lA* đj~7uu+} DžR8dL学Ic`9)z+#9nojLͺK++7#1 ( (iYMy}u +[h՘ր-Q^KwPx|?]N/62q*)2?ۑzcfKo^s5훤,:_"+?C2(x|K}bmtnn 3 F1x?*O|oe .<>2"^5i*g%if^!Es"z\8sxw[I;Mxmeue܉i" oY%CL,>NHG*2>EÝƾ?|ӼGm7kK>;-n ܥ Q˨WG)*xoI5;7en r!VY^c x oK ~6~եk,Så۲HeYNA=jS#ß)|1n-'7P6Mn!% nvf!HbqsȶS<{V?@8τ1oz "i`UG# ʕug៍<2<=.ۃ兄 ~Y#W ad[?)=D9e_Z7bb CfԯٝylQh<~}ؼuhHط2.nydEt+eGtzO[ {_$xs02 {^>Esydue2/fʫb\_z7ai_%nU{6"LC@{ {_$xs0ž LEnhq›=db a Mr~~t~xoᇁ⧏t][VŘFX_|q;pg! ?OvLMu4Bs$:c+|3ºN7B;junCR\2t\ˡ|)kMiF o>14Xig)БQ {_$xs0ȶS<{V?G2-U"Pž LEBG?S^ gE3ǿcȔ"LX%y)БQ {_$xs0ȶS<{V?G2-U"Pž LEBG?S^ gE3ǿcȔ"ّՇ"Px gW ;txf!UBeu$bSH_D u(:8B6yNIyy;TQWi?'tG(Ci d#[{Uy Wu#x$iTgi<-n#_SX]|75 CQm$|hC >oxmMY V_ٱ?g"Iٝ$kO샤|[<aEs;[ê,+oCI_ e?Je`[|&W脠(((AҖ 5K xJYͤtΠ6!\RT28k?Z' Qqv}Afvߌw\'zo i>"Drw QL- pX21a^+;J>0[5;X(iD M|[!|k߄y{G o\K Y3- HXW$bK㮟z7ӯe! CzGqO߸Ia^s|z//O i1]b)+b&V)#WGLB\i4MJōQ_Dk_h 𾡯|/ xܷ7ZtaaXډ*Jk?f~&<|6^uk֠|2[Xv *^c"?J!xWQmGTD F`U_++JStiLm/⼅% c/0 p/P[x_x^; L䯬ҥi I߈XȬ_b5*ɬx;!|S$ ;c ~x3O~#iWSM5捨w R Q6`ްg>%?YͲR׭g-x'ddKnvŒki+㎎V 6T"ᄿ&~>*o,>jOu([>i@'lp8_ xAoN9ePn㺷`FJ0 Ae֣Zx^[^k6cm)(rNb126?Kj|%G'|WQndV[-x]C^'s^oP;oP_/.1\X ~ZiI'+ݿwii^ Iլu*S/-6exC$Hee "~X4jU׃:%em/#dB5c iOğN/:C5V/&[>GxX"|1#%fH &;we8`$$AU<%xK_Ή7ۛ" HF 9b<~͟ᏅO'|E7jZ@e ckOhFYpfcI5!|k߄y{G o\K Y3- HXW$bK㮟z7ӯe! CzGqO߸Ia^s|v [ֵxF,!tm[lJYNڵ'žҼ/Zv[Giik(UQƼKagđ3[жkpyn$$tW ~ |%|;Έzj>'yX}afprClpHp{yW-_?T|_?|SMW\ =+c[-kï0V,y%kV N4Ɨ#ő K$Dtp|6}>MS8"A:XPt:.GuPD܏5:֯g`Nni5]K'E3J=|X7uҶZV֒;mYŝ rk׬g+wB/{3rl:=s^閚5:}6VkhqƣUA@)gϋ##¿lvCr7A} Q(tYV}/T%5Vm<׉ZOrk*Vr]Cgi$Dh? -퇀|<5 ׍dז|F\^V[Sw-3 8VP֢Nv _njm51ˏ_ |DuM<}BMvt4ߘ pUB?}cpL~:SŢ4{2XypʄټNH!Soio x]j-ixJyCK񴁌zN|Y CO9}_ +5 x{ueA9$$b(ٕ EʹWD*E `H9-/j236:f>!UU2ŮS7Gx/w1ǭGma"ݎR){fA/hW>lul"JV*2TA <1M|6חKi*Ʀ={OG.p ɵ>L5)beѫ◉ ~9u?oia%/Ud9Ir_ K<fx? ~%x/tؒ'ﵝHMw8v p=O_j/gŏ"?׈?>og^ &" *~$ "&xf ?xZ^%#k wh.[n66RCbB*=_gоx> _ ;k}PIJ4dFU4X PH" /K~9-M{FIw4'Y7F l^ICpP@>nYnjSb~C]G:R>"#./B[!@)>+E׾j_ZqgżwelJbƲ9iV9o_x_ÿjwjZ#?«{ɵoZݘ,xy`Hrf*cվry ƻ| wd֋oG!!Dnl瘂Ż~6(r3\b Zw:jq)LB-Uwg/(K]>Y;}>&MH\#O+) mi"|w>M$H5 vZ=)5ןë|C|Njύ/F>k}6Kyq+2|p} ? |IѮ5yXJ%X`*M*P_nHt{k>xٯ/Դ™cYvaҪx?ԼUoY? G*zI?&TE\ }^~^'jQno|'?MؕI8 tPy?d/| ,wkں鋡]7LV 6"Hvc@~~"_Þiڟa^*3 3SJJ'r#wif<F~Zoٚ2xnZH!b.# xكF/?QߧA?Ju?7Id|\(;yWoZ׈?_nO>67moQwl*<A@K^U C%??^P^U C%??^P^U C%??^P^Q)q2*Ӏ tW(((((((*?Lkʭ-zZ>,+oCI_ e?Je`[|&W脠((()h G g*Gu|%Σ:Pty,.dcO".ЭuLRPs*m7,|yOV׃!zR_GYn#uH}ЫEe';Exׄ~ѿo_~9h{K{?JZMѲO0(Z$dRikC6uY?R-|BYFO%k ƺz_%?^K-3^@BO$v@=9ss嫝̙کϼxǁ/x_nOR /lۿ]wmޙqsS|sd<=⦃j蚬?luh|c[:'x;uk+mBE{1UpU-¤i@\F |O>;Xx/jYfK3"ݴn<-WWЬeԯm8db1VW"xW%𧉴Aѯ⻌p~hهQ|Do3ni"+xcǫ" -xyv+~LJA$%w0%~ yK@}[+,0^Wt6 J4_u/27vOgk堒O6dr;n# A<W'K'x|5#A{WHφwD%9c^+3&ŏ7?AiGy,cD%n:r3W5,^oux6~>𽯄6zͲX s R ¿|_|5#|4ar neO,IϚAR@'eRův:I'dIQdʄ/m䑏-B,λkxo_A]n4/^jm w`/WmD.u#$FQ>Ѽ1v|"W,/%G^st;)θGohrT '[R=W[mNd T;;c^,Xiz#0jSi Lڄw۴I9|]xB5i!ѮKu*;yvV"VSvb;I'4/^&]CBd}joGāO ?/G=w߆~ho[E-<ޭ<&7 ]ߎ5+Z@\7QMʌLn *<8 O#?{M`f>N|.N [/,ŷVj*6! ^ g]<>(ӭ QK{gF>d" Tdq_wQ@{=*!G^XiN#Yn1yvp^V'xR/\~X)26rב(7Q? i~Ѯ~tͪkoz]A8"?ڂ\FHǷUZ{h~cMyyv3V((ʾ&j9_U*%~oV KI٬WcaƤU PyO|X2AfSx[Eyesݴs/5_j+\\mv3Q C%S:YЮ# pO:z*"m# [[*g1o7TG#4X׉ L؏Y?\4ǡh:o]+GҴDY±CuQ@sP M/ \x^ / m3+bfRcftH #> xVoj~,t-)OV Ȋ/QQ Pyo6oC#.ž]I߬[BIԴ,k6gوPI ˭uOn dFFx߉?/gU$޹H|5]"tٺv_%񇋾Ϩ@[a =R,ܱ߉TOxNcg%RQ@A`#SߐC~ԗj#}N)Լ]u$H(H. x I,2(K ڮB7"GϢTg?u bOֺD+k=w=C_Hx'A;Q4i?h!t 1r{WOm4e~VAb~=Y?׊^h=Ht/+'+vUe__`/|[+]̺yw`\3E4KcI率'>!fUt 5fD,-((}ʹ̱*B(_,> N|Tb/2?P /E ?x|e]1O|~n"C/p>2a t_@GlP%_Y4tVKae 6Yղ1O|~n"C/xe55O>*'>T Y+YԮAtl[>2ky.x0]ڝ+E& r9 *{{?oTm88sg)574KZj~I?.^0N6DO3ty?S>2a t_@/YwiF<1ܲHVVF{mWu|[>b;H4]ss׉/X|A(?Sw_?e 7TE)^:/ W ES_ߛ?ሾ*u@/X|A(?Sw_?e 7TE)^:/ W ES_ߛ?ሾ*u@^ u5smb,.8_sH&#i3_!|qbeO^^Uo'Oؙmת)gI_ {J`[/|YW/臣7D%utQEQEQE KH8QEQELOg?i_3]|S@o^7kM67֭KfV]];o| ]OɌWd7gω5/Ayw+* $nya`r@@-xO vbִ }y3kr&%[ eI( ~\W/P:k|~$7ͨk?l>Mdui>X%81zd[)Ӿ @T}UƋ >dq÷.@8@_ƟfFoR4+2C^ƹ#` Ź_?? >5!|'-`5}.P-BHXNy[v\n,*oj F/WҭqmU5ыMFw%~T7'X|@.BAx#š+8kۨybB%BO³T_ocW3y>$x|+mUZԂ)4ˀd/.֚0|ҾWy>fgb1)S_CV;Ý s'~̞:-49SC\\CGw=4,pKs(?~O{k>x# }/_mKŒx}#H/测O(0 t<-®7$噘w|-?o; M7kDS~eĩ̇)"8<+u/ZsMo* ` ^ҿc(o M1& K[;UI>h V-e51_zT ጚtDJ+r9ٓj YWҮ-kk- ]%7q}2*f$`>G|oO/+o[;1[noq^B-Z[C@m>N@!+0pG#}vf9o|:'oW>ҵ2f2߉mV4d`2o) | ¿u?GVK+RP2] q^ /ᶗ3WlƺVxuykAD@TB$fkO~ =#t2F0>^' EPE_TᮢiaIkL' 9\2( +bo(g ƾ/gX8nQ̊ň pJٵNyjmfYgmO׌I My-^~Z~iqqwu 8|1nk okKG?Y3yi|Mx:Pi 3$lKS 6E,'kѮuMN[Y[.琩cUTd1!UTeO j/ 󵶏DEHQHEI* $PIc;m-iA"ͥxZ|R"b'so;OݢtB i*$Ir# Q?I$XEPIf8P㏌w*Kn>E-8ِBF7m= ?hoZ𨴳t#_B1)2w `+H񟌢|fOss)O$z; .H] Kb:7ޘnG +!Z׈j X W[ɼq~~fcN_Ok=K6ҕWqv'$P2Xܐy6k>#<7^񥮑hZޥw4fdIX|:lcLT0˿–~BYkiMٗ+bXʩ11 pF}%m/ş6k^UuۋӴ:YEg&7Jwa"Eddܮy"v3ZO:tZL9FdTp&ʱI@5?6P?FwC[|Yz5 n+MbNm|1II BP s#u۟@8۫j(m?non?p7Q T>iG6P?FZs#u۟@8۫j(m?xŖ^,6iZHu;0OJq,E| !e6K?^,O 8ogyLr)ZLs S`XV]~~3$kI$~3/TA_< m<x"}> Z,L(Yo^/|MxG춸_BZ OgPX`Gc&<{_nE&״m+R7òF}k¢ Q j(8?G/?G+ը)Te|@lV<S#qZ_N> V>1i9-4m{@խ-#k]r!wd$5˶,[5ms Ke . s(+?e/?P+\O=W- ;@f]qc7?}@EP^QMϚ?=U}stAh=QuN2 z㟲Ӣ~_ mjٹQ]sr$FQPNI>E?/¿t'JjGM_:wzQEskc>%vn\QZ*4*HH_Э?_~,Uea"eYϜ€?.?cO*|'>+^5+olBPWEPEPEPE K@Q@TյkJ;};Mn.X$R#UA%Iu_O5!;>7W?4[mc{e#,0X9CMo1I:GLY FF] 3k) ~࿇:ܚOeon| =4f7v RrCbgM'_[xjM,kH$V 3G\|ٓ9U7%?gI6Ճs;Xn)M(I~<=> oNд+p6]okv rnfU<ux%yZvt2;G"r9SÿO+K|9GqmSDR6[_n@x7៌!~?Əj/>hw-.ŕm`NYW * ?f:ֵY曣YomvzٹY'%.@flQ]>M5[3S};RGgJUtiVV A|9;K_xIyWnZ-n#ya(g|/Y xg3~"jjohyu$U?῍ckZ nuK7Y-dDK9 a5~ӿu,t>EmkK9$VBIW\a5\xgj_oO+|lwp1Oğ^m{_5sv;.VYa%`dfi#Ht #b\/ڷ >$kasxKӴ{@ sqoை^KGĺ?ئ6^h^BV1 v8`{+W:(S[[HH["s=O5(}u^<%^j j-ǞY63UW#M}EPQM O",dq=EKP\Ego$ʐY*I<}i.=J;Kf 1(b{xoxK-"Q6\!Vw*@Cd%ϬZkxedRSH)}*f A+|_P}CPl.on"w"Y@q޲>^eM~[]&ռhHUF|jĶ$b>#|f_OUn"'o^[0^~h#2|FNU?Cx'Ï #FdSGVbpHdxIf{뺄Vej=O9$2M~T6Pþ м x)li@GvO9%H ?IxCJ]Ia=<8Q?-C_xInKȎ$]{(Ҁ/+=z-Aդ`5iTw>IП%滯c7}Ȼ5iYZtjC!#+??hxN?-p..̛{}sk/~| moE{g,nK؀/◊|3^OKuN6>,Y[8~9ÚixI/Q9s,c`nClH-^^)޹c_ZL|IxZGs"!VmoX$Vyo5,񆷬Яu[H%6f's1f^3`b^\ou-tBK$&NX $v3^ >W.o|3궫Yh-m Kcp偷& j+O |"z'!y[HH8|UAs_ irQ 狙<tAwy{+nqq@5v4"O퟈4=2Gc|P6OB:cf}{V1[M[V֎iW?"EWpyF#8ǥ|jw5ѿh}^ou}!-b[+8Bٖ%'JbvɜnbOh )ݦ{y|nIdb('TEQE'Io_L6_[+&9VFr@9ωό,ҼK_i!Xn1uGU`(bHW &N )FҾ|:KMd" d$ U oF&jmkuip'R`H#ހ< 9;ch%Ѵ;hխ묁a!׃)k|H<O Y..Vݝg3@d ^;# rN2ֶ`fy%XFH,z \T[hUw^I#xe!8 ПS/Լ5]. gAԢ0]XܮRUy G AVO¯ !Eׁ ohf6ś|ij1 ,I 毈~~JhNc -#v`copҵKUl2Nm!h.-n!,LQGS:*e`@ د VY5۩>xfܹo_3Ȳ$.nh>6-/Zy kI ܝ>@n!x'#!~pq26'.o?~|WBr6bY^2.S%^ԘSJHW)9>?ė"b2S'!$o-,Q|$ 9о+%|3=7 Un-n"Tn 42(t6 dGPGze|G|Qt:y?޿=LI$* rJ6>(((oϋ>*icw\Vڟc?'6d`7T V<o Z-Oj s*^Fݿcowsep|#׏~^-n$Դ/_i-ܰ+aVeI TK.tkR~wmV/Caʗ;dhq i_M?Sm{[աB5ky'#Qݴ?)'qx5I@G_z\ d\]>v]Qy`Fj ( ( كF/?Qߧ׻W1|yw>+?e/?P+\O=W- ;@f]qc7?}@EPEPEP?l Yӿ+իe6_,NQE|`W>26GŸZ@GR_|0O|^)]⯋hײiV7U)…Q/l%xľԙO״۝2,sDѱ1#W??b}[ǟ¿h; ~Ε2GȬ0އ9Ӟ%GQ;Ǟ*olu-ķÏT|ʼn >e _jڏu?x3E>]U{"4D,Qw7V$瓅U_{((((*?Lkʭ-zZ>,+oCI_ e?Je`[|&W脠((()h (-y mS?%oDnxgSmŏΞ[Y#79 f,@]U[m/suyw* "y؀ ,Hk?C׆OU> /VG$X5H,&V)(p >V\?Om?ĭ= ]Q-{<32' YI~)lŞ8u;pַˑR@0\}=xc.uO I>}!2fg?O~vgf37sY /߆6 ]{H,z3\[ŭҏ:DPw95NJ>#xO6`-uMB+io* #\w~!xWᮕe[Gyg UFFPX9ۜIh)WO {UO jY'^IYWS 'gß> |,gtqHaDvwq#ZaX{^q qw*vb>񯇼uwLү#ր>/7/-tI{ogK^I6TvI D̘ \m;z'hZ_kV&&d`[[L ,cqh_nO|K]~kֶP72YXdr+ïZg|}jQBnd5kɒ ʦBc,q@?h_ j9/z%uc:cm,~tiU0b$ o_x τ:n &뙭Iv+"nux]+~%iR~.6)%WUef #|B-|^_Euve2@M6HC# 0o-xu[N-C4rŋ ly1SPk쏄.&|TExJxzxlM#USC;D诘8xǁ/x_nOR /lۿ]wmޙqsPɿ_|D|U=a-lcN Lrm/ʁˌrio4g}!ui #::CnumC4#<%O;@>'0n0AE`AXA-P- 㵳y[jG,O@$ұY|RI]*}j<"zDA?q3O&pCK"\`|Tya<+Ot1"8N؟RLm~տfHyX4iqJ($嶿m_ڶO3P ^EW]v;goʽ=Iʹj^-l4]]CTma\N;]gد ~ k>c]G]E뺄 0ʪg!Eο߲ : _SgĚ?*~k+V$Buvx ߲EwZωcOgyuKY2m+,a>YGZF+&CclۘE@Os֭|B-ď h$7]Z22Oі 8nVRTd0>?hzܯŪxN5E6D!塅Pff!дP#bQTQ ~$|Nc3g1`*Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@ğůj=躜&{uWR+_#x7 G%мTcFmoLk![ yS QJ[ |)SD}#E'yS@k|E>2_5^XiƋ\\DNʬv);q_k8i6W|q}]+RMwVǪed1ƭ$폔W'~i}6kiOci0Q$`ĎOφG?xZQ~i'OwsP~ |[ߗobuIdrZ1`fH:;#OG |-i|-+KaxQѼ#gy`cT-56O'{yWrK; {ʿ 4|!TxX"i$!"sirxYKeR@>ߍ/u/R5C?ٺnWOY:`6J((t |1,6SiB&TQf}?d"֏ƬH"͖0/y;3 rn z;IZ(Ӽ =Ú<-oiqXDXQD$FI((('`k7?_]O .K fo%3xOw~?e/?P+\O=PEQEQE?/¿t'JjGM_:wzQEs<c<%MiU֕u=*S;!`@`H$5f?i㛟__IekhmR]T~|N<~x72Y[xIeC<)8x HM:2{4oN0 3>O>!"]Y-ՄɊd9ʰI?:w^>suyhvgo=S3'ʪyy_|"5^/*;-.J*"ŊpϾEPEPEPEP[&[tVt]=zr!M$ Gş%~2-z>+olBPWEPEPEPEPEP~?k?Ljgo??_}/η&?[۟-OG#h ݲB mS?%oDnxgSmŏΞ[Y#79 f,@_=|u'WVHg{[[ișљTz>Cj/{=:'%KskdHbB9glR{_o 7훭Kt|AmCőv4KЪo'hP̃,sqAGC} x\|SŪYI"s#{"i~+j~C!.ӰE%wc H#bW|-P:ޞ7ēi}@} 7> ۠pu [,Z9*;zze?|˫4לxVլe偷=nYF ƭcMGmu=CT%&ս9gEgDh93_QCnu)?ϡArmώ[#2r5AQwx m u sXFV:#LggbsiJ>:ijZBK:6k% 0C` eC3࿆?kO|T,ym2'?:0?,ŞU\0SdcB|=Sׅ_.8xOXLD;c,>S}k|s_ïx3ZB]O: iFu`B **~0mM]* oQX^!me0Ȭ%ۖG}Z|pkxM4%.ci/D1;*>aЀySMc?9 }IXf; =ӄYZ_[1Мr1q~ɞ<#>tNMVIuRYQ=F1l(qrO=~<~~%߉DlyR(U&.^,1 JʄTyO#[xqxl@񙼑u;| B܀ \^wNw SpjzōeL3Fy#EF^u?"ߎZFԬ3\̑m,FoPN[j".h`}9uSy˜$dO:Wϋ-gV꺻uLRPs*m7,|y+W:(S[[HH["s=O5(}u^<%^j j-ǞY63UW#M|A/<xG?|/鷺z ^(* zcnPzo*wz?XZ蒬d"q8Q7㟅V[OiZtw߈Z4)C"3L﹏TvX΅|)%+x>ExT,&9MFs߶/_ϋSMq=V4Wݲ'L{trXm* ^>_ yaoOŞ,'x6U4mJwԴX^$O.E3+"e>/W`9.m>kjq^|xbc$ G'/;زd $3KV$26 X!!c,)\`czu&uy=}Ǚ#v-bUXp>kRi$F X|x9"|%Ѿx'G']+L4cGbmO);02K Hr;񯈴P6? |8ѼVmiiKgfϿ?jS GWZռ_AjOʂ4Q"\akXkxJ~<7s6YclP N9 V,>0ӡ=ıi"I=8ѹ*"+j Xof'9"w+##P> #iᩇ"YZ)%ehNNi#NUr)&Teu# 8 @ MwJhz5hZW [2}rM4991+|Yy{ğIt]~k001T8eGN(((((('`k7?_]O .K fo%3xOw~?e/?P+\O=PEQEQE?/¿t'JjGM_:wzQEq_<{7¿7񕽪h-ՕᅤU'%@&c{?~"MNMl07Q82q_y|Zo~2gׇ\ϛ>CW?7yT'w*?½$2]sy_{qO ~=vo>#h[QdWv-_|WeZ. 1ٯ0Nċ |OxcIV5Eٌqn6ɯT((((*?Lkʭ-zZ>,+oCI_ e?Je`[|&W脠(((+wHme9.Ş.خt6 ݒzs#8 h(Cⷉ{ѷKqKՑd#G(e_%5r{-WvE{w!R3%wӿ=^QڿN:?GjW ;h*^CvE{ӿ=VQڿN:?GjW ;h*^CvE{ӿ=VQڿN:?GjW ;h*^CvE{ӿ=VQڿN:?GjW ;h*^CvE{ӿ=VQڿN:?GjW ;h*^CvE{ӿ=Ğ"'O[ծVKmQgcn.~Kyƣyo&7YǷ֞"682y>!n|Ag Ӿ iviT"U9]ȹGIZc!yǦs/ekMF^k̃Qk~uC>0\|M iTq]nVKȄ{V`s}9~%QCOѴ[;XFXݛb֊}F Kh{X,zG_7W|%ۋr4ļqa3=Yڅ>xHO-6hYB Ȧ9%WlW+5-P}]Ie[]=3He~|?//I3#wmwQ2$7 b@9T2>8=y? mq:]$V"kL2,r<۔A%`L?k_~u^=ơska|(f F@WBN@..|g;=𞣩hO$vzk[nlIݴ8w?l A>h~$𦒾 tNIKf̯<XE-/6 mG63n771sɁ\wď>Noj|IxoLXyL׷$(±,/\?|˟~%hzwq\=wQմЬ$B:)`b*yk> xoΧA?4_˝w-{3tv<")q!gMr; ~/~{+Zo*[ա@Xr<ưƐ2ǒןHE7i;z_^j6wд;8ƫ|R5A+)lQkxWYu g6k&>BToU3~Jd]xu};U,?i;J}SX ݶ&1(I 8Ǯ|K}@>CjouϊF{ԛT7Ew}3ɯ߳/5_^ QA)pXݮbAGIJc~~֧2;57j3fQLK#b]${ yoi/s㟄>=4*\!-rwu:3_O=_<Kk}wQlgt׆|\| v~˧5ھ]WP{X5ܺlm${>Ȣ((((((g-]xJ{`V#9囎=릯4i~-G xB<_:[~e6FQOP+(>:#I<{ Y3,EE9߰$w ?/n5+RhxhN^d0ev;Ne(u*F=+[]h_6u o$5o\IUWe#u{ïi?xCKeFe`Gb"A?6QkW\meܱ * z ( ( ( ( ( كF/?Qߧ׻W1|yw>+?e/?P+\O=W- ;@f]qc7?}@EPEPEP?l Yӿ+իe6_,NQE_O5!'4^Ooѭ`ĘCcHuZEY=՝bHԫxee$x OBh]:ZJnbpQx d*u 3U<[iAɧ$" y%YfTzx>|FÞ14kv<4oà^A)׳՚Ljt߇aovPnm1*?|Xc{ɲ5 73cܳ}ɠ 袊(((:}Co.VNP2KUSD= 7_!($_Go%~ -J袊((>(x} ׋uۏ6ѣtA1Blj!Z? .m$w7 q}r'8*UUGh_jx[OuK۶X zxK7ukw_bt{) -` > A'hZn y2]mIXզup7;[Q,Ԑ+m \ӼMEB6 "&цC)E^(?|yEm{JZF4~y_,HFJX;m[:Ŀ h3X/ }oY|dy̪#e 1((|Y/|I}E/|ɂ$2HPl*p 1gloR~{y`<^'%Uq*34Xl~ֳ>#{7F&SqdtFPEO s~.? |-e{ejگX3MҢI'VVwsV8Gwr*$QEQEQEQ^S߁?h x kz|?clɶdF8Yc97\@gtxWY&u-GPO&#@YNq&RƟi2nK%xU728 WEPEyˡ|)~rɵ ?Hf/1/pӑ@ WG pÌkcxuPGp >[P?'_Usίf=oT*i֭$Ÿ.d'h_O<>5;<#jXeLs뼇Fa֏&Ø!>!5t0DJ}YJn_:.{&9kg+4VXWxw1gf߃!fKɫjz\@[W HŒ#i?tOXhV7_\,fg쑩aTr8&]OU{|14&eyCOVyg,O+ܫyeVE%6eeS@? QZ_ ϟ<9-ɣ)RFݳF6&W^#f;}U%3-y}P V^ow^ѭ4}VY64*ӜVe?Qt_ $,)mJ--ı;F́_ +^xk`ŷ2Y!|l{bSʭG@&7ZiZG}yefXˁeuq|G־~ Z&Ї 2yMo1 $4GGe?Q<㫻oUIdLyb8.A:D$yTcV>"槩QWcW~-ibh!-1$IRI$U_U2UhmS?<7x{R#P4l\Kkj"D"B( +_I~Gj)VUOO<)+QFٺnjT$LD-[iȬU2Uhy}j?$D^__U2Uhy}j?$D^__U2Uhy}j?$D^__U2Uhy}j?$D^__U2Uhy}j?$D^__U2Uhy}j?$D^__U2Uh_]FuhR?W6$6ܳqEt|oy//M^9[t|9[φ6x#5vνe=blH@k?Z$D^_I>7<W2Uh?Z$D^_t?xvmG_]^\鮣d"FeDW_A\7)VUn/7$?4mf[iktXȲ`ߡ2&җgr?'?ûmwCgoپ|oawg?FhKc0g ' 7MLbݯZ@im?d(3f3b+o>"~ȟuM*6qBSCv ʆmJ,LR |oy//MG$x SW&S8jӿ)V:I>7<OO>y}j)VUxy?O<)y}j)VUOO<)y}j)VUOO<)y}j)VUOO<)/< ä~(LhCo[B$6m؟݁Ȯk2Uh?Zw RCٛIu$C7|.K-C ed[&oٛIu$zQ@Q@Q@S(ɲ+gNtV)~س:WPEP1G·:g i蚎]ڜ{ZK,/L6r elj~Κ/m'1/ydk >x|SfST"PwN?M+KѭwyE:[fX`|{PIp䒗@K~/ڳM{/bJ,mcnQ8ta2_{\NJAcŧ]k^$7#9kynp?((((:}Co.VNP2KUSD= 7_!($_Go%~ -J袊((򟁿׾-ݷ3xo1|(S$/c&gHf!_9=u< CgHk#W@y7.p1ր? (WŞo{cdu <$3ݬXzF|`6?HֺG%߅5_ڕ|%檉%Νz-HAqb ,%x3E4:Gm(;KuGr*"MŜ$g:_PMOAzo7۷p*ѷxwSⵇ#aYkL5_:NK1eA-UQQT'?g|06|cj2CP? ]Ie%H9_|~|#x᦯6x4~\Mu,n'EVQ/J k_+iPxϳնKy'ϸm̲!qD\oؓǎ!mW5>eޚhlNB.0>7<98_G_? Wi/O+=qkxK'o>5ڭ^+y-.U/4;#EEA"_޶A#5u]#w&׍ +ylco~X2Ae~_> O?Ѥ?xg<ѳl-na-KE.⟇.inX?efRPn +(Oxžhڞm{q_DbI"WhdCʺ*T">_><|9oG|W46Sko%--laT8%~YڭHiG`2Ė>_ثR>Y7K~ݭK?[7^^6Lcd|k$Z-{6џ$Dt3o ?駤||`!H<i/fOxZMjPεZr.uEWfn#X$H5KW>,5 åܢ΅Za;0CI6 5eY6&MKi i,s: a7ږjWuc+kq[d04uwVW Zl/pUY!NO^GtءM8-`-īNY'ʙH-*xKԾ~,t1-g{-ίy`3Y#DR~Xp+~Þ[Xm#P/oZ3xށdnk}"\gyUѢ8IԼU;dcGPN]V!#Ǟ|C&0[VQ" ; ?C}ɔg|oo2Z0? &Q!j(>"xg4m;P}[7Xt^wy.wf0? &R%s? ҽV<; ?C}ɔg|oo2Z0? &Q!j(77Gw~+ը)CeaLV<; ?C}ɔg|oo2Z0? &Q!j(77Gw~+ը)CeaLV<; ?C}ɔg|oo2Z|8S^(42wT:á^mSkqmvrn\^q迳77W>,WG>Aew5:8V&|qtSڽ*<; ?C}ɔg|oo2Z0? &Q!j(矈>h+{ jmN+ Jd22Xh#?m~#BO%x΂DgP:#cFJ\~׍gE|SXº֯[N39]B9fWT Fp7_ů"𝾣xH.@8Cl%{; ?C}ɕ2 V)# $B@2@Z|4_JrVnV/#FGb:yyg|oo20? &WQ@S!?77^EyOw~(Cez?aL; ?C}ɕPg|oo20? &WQ@S!9KF5 }OQkCPU3cs]QEQEQE?/¿t'JjGM_:wzQEs|Gx;'Fz_Zhֻ-jnvP ,0J_3+xNqoWfM/CԮ)f򢍤lN~}#PhV<wItQ6?YW W~a*(ha M~0|`Jk? \|,1ly +%Yێ+9_cPπ>(v~{ӳk%<@ 1j3@Q@Q@Q@Q@Uo'Oؙmתו[&[t|YW/臣7D%!M$ @]Q@Q@Q@S'B?s{jj?cWm Zw|Kw }SŐi27lՉ.+Hx'@A^gk|+.CK5,sE4y$sdk^2[ O/x_g///wyh6cn1}o>=owݜSXDme7qI̒hnrĐcO㻯}3XJ]L]S) 8ۜω\Mh^+ٶM&Cx6313`~C~3 [>_Y?ĥDInɋDQbvPqg3V,\VJR6a1c#oO5XycQ<]S;SxoG3gj7^.YmB.Ɇ0ʍ&X=0c/_4|GѮ|`*"=ޑ36Qʥ +dt۟i#msض _#q'9hQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEW~kVԿJOMoڗI@U7$07Bfҕ^2Q؈} Ҟ1w<)x:OHtڮ]31V%)]] 3I[vg8ƀ2~$ xYCܧmo#O}eZJ ^Di87ziL2#>W|5㿋7x_OÖm//?8[hߌk-%}{D@~fP"}b85-C]Mu!!F>=X6k?l_WrtMܑ}p$;xO/>-~>SﮧY^Lg1((CDxHO-6hYB Ȧ9%WlW+5Hȗ3J/㏇>2_i>nM:6BFR2qsH*G~?4G᭷4=]tk|APrfEY[rH$qk㟃!.t-ltӼE;O F2W"ݦm20btvY07b?V+g -;mO5O )V%'⯙sqĭS+qg:^R0E,,[%O< y ;:|5GƋ|7yst&vNPQE.$,鵀s@TWw?Oڟ~e}y} MuXwpڴ#H 9QXX?f;VyK+^F׼Nto6F#Ee28-@5O :nfM{]yh_ʂ<ݪby_ ο'E'cOjsۡ[%3C)!`GωhmCMnYUuzjtǐNsA WFu JZ"@Twme3kWy5[b _4R> tE#YKH hL|دoZf_w> `FZ[a ٺ)xlK$~`Ca ~* ήNa9F.Kg|S^oc]4' KMiym,+oCI_ e?Je`[|&W脠((()!_9=zyORIը7//Z!Ά1c}:kF9P2pNpqǨM߂;b~*j$4086.g#+mM/f[{;H^y~2~ i ޗiZ4]3ԜIkoE?xYJ"/`|x"xr;νfLEj:-ox R O^+-Fq&@r=D+\s|9muGu.&B ( (<㧄x"^jޓEk{rmm/x́ie;O$Wuߎuۭoğ'kW[|GTԭn&ڡ|l*WҴPΖ>4 K?ὧ%[4x5xFݳF6&W^#xTMz&e1 ?"XO (¥>$W,)mJ!BڬK#?`#f@qQj7 ԾxP4l~9mmD@Q6Uv{^#>?.Oތ+iڏV݀xem[Ÿ| E熶3Ju$;/,3], 4P1;WY/|$?gχ– !Ed cIk( o#zcŌh&'co}n?s#`W*Q&ldI7P@B;Y|R(E³{wFmWL uɋK%߲5O ip+KbJ#&YI A@Pk?K? |]>kO%-oLv!DQ#,sCƾh] c5[7ŞT=!ܐ6BN7 L// 4goAU<?K? __,kh*`G& Z(4DX7 %ZL// 4goAU<?K? __,kh*`G& Z(ʿ3DX7 %V~;PwcՌTѴ[K lcUpH((#ӼsMgÚ?iҵ{9.2Ggľ]w_>4}ѷ[1`bv`Gs`g:Na-'DQtR"29' p+m $h#?s{{X Zx>TbE}Wூxo2ĩ[?Ob:\rP;Uq=n#.Yj#WZE_촊V<{f[-g76cxːa#8#-Q@Q@Q@Q@Uo'Oؙmתו[&[t|YW/臣7D%!M$ @]Q@Q@Q@S'B?s{j!xn>.kWԵ]2YXK,LpYNك2k!_9=z|)~8)G>/k۫8_s7539?s_.k():u_نݜ$r(GqUh'v?M?%xN1G$ aQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEVe0:qP#^*a5N(5ωJ|il Ki%`GP/V_>$J2 6>bvC8༌?v⋿%^5ܷÆiVA4 2HJۏ>𾃿N>R\7gр‰^ xŚ7Ee?< 5_b2>gpӼ-ldn#BGχ<'+CʰmbOH@?%EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEk^ >OF~VfFݞ~1GY^uOZ⯅Om↱E%r:ycQEWxVs]w#KB[izs( .ҭE2hë?<]߇ZΎPk[Qw*^Ζ;*to⇋3n|Ec떾ӌh׳3d±dqsހ,|7>WU1?/w~+3xᏎl1[^fzWD^oдbMv۸gQ|{'_TU/1m 8~@=]~^!>(n?O6u6[H!!,쳆۝ Ce#M*Tt_pJDoq?} G9B ( ( ( (,+oCI_ e:( ( (|7E,ﭼƏ΂T1ț\ A X?/;>A{}ySv:[9#GռGq;Xc:V}!w` P .9g_kqG?]yO͓; 8}3|o?~!/@ǀ_x q/`x8-Z7*]mkπK=>57 ]֢->jaJJk࡟>;Guˍ.Zֱ. U//$ ٮ`, 9NDJ R彧Io^+Gna~ѼCer󕽑y861'ۖ=~,^=tW׼sx 0]i6ĦL˽s :iMk_)/]gyWxÒamTlq$ S(c,.ۤ MhMVV4υngpc_[i8>xC.6d~lγiuxke\4'wv~ lOmkx/:I{~$sf!|77~kOm+\Ѽ9鷶o,r"q6ea$OWSI3=?UI \1%$H[),jn2@ů㇏?nzg]sh"^)𮍮aӮjB$iˍ2B~_ڷ/ >G_ ^y$p]&{J RExx&6nAMwezW#׮|/xÏdmqb>͵2O|\i i-žqsk"7fwyQei.%`P #>i6[ MK>9洝dpn{+y! er p |A2ȟtmO–_Su] GNn ^hJdB$& +Miiz\,[PwD"cN(((((*CHFhh 6Rόt IihƊQF(Z( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (9?x kZ~޲u/][yy[9+>(R>iMov@|?r?y mf (`OkmmRZ?<~xk AGMrMi˭RƟi2nK%xU728 >n]+ÚE7<.t;- 6Af^%}r l+KWS0Դϊ^(Ιã=f Vvs,;JLe {>wߏ߶F1~>94떚w/'xY`(@ Aqnmq48_J1R' ?'q/,:F{ꖚu5i*osxSeaЂ"?Z+ !.|ȸ,RIe%$Ƕl{b((((((F`Y I=p~ 7o<=o{:4n"fڬI G<;o-HLuZO?2; n'~Uzw~/fg·; 'Ƒͨ cJ@^PTSM7K,'l>OƧf/x[Ak^mu; |yQ%@cpJJJ|UQEQEQEQEyU>beO^^Uo'Oؙmת)gI_ {J`[/|YW/臣7D%utQEQEQEyGm?xM %xs-O%(S++῏^I4 săTUJr@;u߈z\qwǚ/㵶iE B^)C+;clTmՊe߆M3o|?|lxw^<|㏈OyAeҼwe$ $JdF~b[o6#Z_mWQYj=kpc9a&+ ~(xM k&A}vrDdHKɪ~->xg>;}yl@FJb4Y`0 P~_g<z5Ϗמmz{kKox7削lFR_|GO؏QEnk< #M"$5-MKr^]؈ڱT6v':›_Zx S9t{kHWuLbxJtJ٦Lf>$$I$k_ E߉op((((((('Şs]gzݯt]bm>h%CeʱRq135U|%)o^:5e-I$VpC#6ފ(((((ʭ-zZ:}Co.V9O?Je`[|&W脣D= 7_!((((? ΫII1b:q^lWnQ: sg>Sn]͞!о({o~ UɁp@np4?૿ 03m5ꟶW?hυOXc^IRY3vYOPk^u 7Fe>J\\!WPh$w.?T? ?] &zO|moI(?h$w.?T? ?] &zO|moI(Ch$w.?T? ?] &zO|moI(Ch$w.?T? ?] &kŠO%w._zO|moI(Ck?[|3LnT7Ad?vע5ou)5cxAVSAN?%EíN~;|trI%{Ƞ( /_Oxwcnfת|j+GՎ;|IW1(G|MDxDx,jYp$HMIrpܣ{;х}XΝ Z4h-(Up9=lPEPEPEPEPEPEPƟ_ ?gϋ:w>+մf'Ӡh L6[9}q_i|q=߂<^Я&o4,3_~Q>_ ~+׀kH;:m6IS Y8,Ia Hʟkdž3|y񏂴+n4{K|#u4HE}@Q@Q@Q@Q@Uo'Oؙmתו[&[t|YW/臣7D%!M$ @]Q@Q@Q@Q@x_ #-x%b:$`yFN}Ҋ?>zB/5 p\ֳSugbï1φa/j(g}~|3 _Kƫ_|b _5G:gf?&?0Q?>jYɟu/ %Tï1φa/j(g}~|3 _Kƫ_|b _5G:gf?&?0Q?>jYɟu/ %Tï1φa/j(g}~|3 _Kƫ{ p M3&5ƙa}#OmLaY2Co{WzcmWRN;kVXVPEzxle3n÷خHr[>o((?mg,CpH-bpq?oկ#Nt֣lֿ)hdo~ S5i>~_=ڿji]~PEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPO{n[V\f_l_C[}?OÞ&cg-|8\+8'>@Q@Q@s4>#hͤD״۾ Ȫݙsʷ *w>\@}To_,YG;W 75(_w7oksB nj+tùг{[.>r?_{Թ{NU/5u0k<9#<VZhmV01'@j@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@ŏ¯Y/}OW}<^vnqsV~_ SZlS\(H5=v~Ӻ]5YӴI j֖+ʨ fb@ @~2S|k?'xWUҠDc!@Z& xy>!x'ywQm^8!yJ'`HBnjO6g6V3iEi;%$3j* Aj6]kuk:4R6 0AZ 7}2B[8.n($@EQEQEQEVt]=zyU>beO^@ş%~2-z>+olBQgI_ {J`[/EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWCЍ,n6?>^T].\4t-Ycu*ø Ep.n=}MJy.>q?ק3_QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE^%71ۧuզW7vV粟j쫁K>$igc*Fo1xo |"9w5PEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP=VOu (5/åI]0X/DL`dZ@`uş(KKc:-߈>xPj^-KG`\^(?0_ ?Z΀=G.y?7>Nm'L2 G (80c>%^4+ž7дW[3f] ~w|QEQEQEQEyU>beO^^Uo'Oؙmת)gI_ {J`[/|YW/臣7D%utQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQExw- ki4ӛK_ @ݮ}-Pv㮪7|CR khoDzKWuUxOPh埉-;Xf:vmݴCbO)_wmЀq~nW`~x& |Lcct}>~޿:&mN۾?tڿ_UGhYw2u雋e٫r ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (8"ช;ZdeCawmquʞxž/ź|IU sč+ bfODr=k(((((((((((((((W⷏`Yž2{-6=kƷw &`J|~̾2G?w'ӗGgbp8@DQ ((((:}Co.VNP2KUSD= 7_!($_Go%~ -J袊(((((((((((((((+範V~Ar{{TnUH#-xw-}@|~.N]4<77dKu>QmnyIۑ޿?s/(*?2N(%phuwa@h*$|{,l~cPyz=[3}ƶ .CWR1BR8#8gZ'ǚAqElVMyxaj |Ly.1_=?nOֵ/kȼA4iT[[2Ai}'#?.%9@_~>:&xĺw$tѢ(jgbWNO۫o/~0S<+֖+K1`>{ᆟegTX:~I]n$S8y(|3 ŵ~.x+Œ 7t&;|$"DYLmۋG/kxLJ:=/O-g_Mn |Cv9lQG?j٧N/? ݾúbFޒ|ay=ڋ ھ'D-7RI$Hfǜm>-||tĭ {kivXfG.RPnP޼ᯈlɿQM7xzh}c6,ʉCdaoCr?BA_~,iZbjC&[f K|[zKxV[+;EYgx+JѼrHkǽq 1zρ?~ K? ^>$֭CCi$PŠH_&tmȏ0V;m:W?tO?{ ^]8i s:3E&"dH]Q_>~_V6᫯~5N-և4mbZ n5[v,寈4GW&aMi*FQ=ڿ Ė|\i%yWtSIx>5Gj>|Y_iKi:Mõ ӮU23;3@>eğd?|_m\V=JVG;I$ڮɜ}qǁ~ |ԼuxKB__YJZ Ť cP!23,e诗 ĺt^)I|֧iq2[@t6M =k'78A[ImWahXX\,s@SܷL궢P)l+C 5_ m?X񽯄NxPK:3Xщ"E`5_ ~ğ?mn7ʑ˻n«_2|0|73VKuioU|I^#5oh\Ӯ8_[ hG;TޜI^V/)G«jk"i"?m_P6Y/T.',s呀^%x_.}b[xy7 oiIF0i>Ԟ{V1f5^мSb~!xRG+OI>ΒxIzvOAj%'v܊}\տn]k+74[-K\[FxYv) k_k şexOޗ^5-;yb,H~ϖN}sߵ|?ž5}[-B|?x{LRD4q[ UvafzG?_G|9 JY<'+ZJDϰEʍƛ[NmBWWo;in%xΌnblHTW,qZo5Xxieݯbt\B؁DInߊo~񖧢ݶsL]cK>Ek¾\@ AC4w$:dt9VA)QEQEQEQEQEQEQE/?uK[NΥuiw *[HRE=HQ_|RoOؓ|Ssq_jiv6ھznoL^Q#7e,񂢿A}&^otB./`{ky>챺u>?g#~.i>7?Ќh .쑴 ,w@c=k_&A)?',t[K[N*0$\Wxҿh%Ҽ[6RMZ!iE:*YϜĖϯEPEPEPEP[&[tVt]=zr!M$ Gş%~2-z>+olBPWEPEPEyֽD-&|D߱͞}Vpգ X#+?_b^U U/1hAEWU| Z?᪾E-z__?jQ|?@EyW5W(ţ_b^U U/1hAEWiMJ+X>%Yn;b}Z^S ]P̓ĒF$n0<1PQEQEQEQEQEQEQEq5ᮧxcºЋ5fgP: ʟJ'?"Y>+x#Q|3kV~"iQ˺Hd,\ 2K~[ExEԞؖcՠ );efO x/k7ɻAHw` ;1f^Mr~-/~ў4_ /=zum WpҰRcqkW=|L5|3o:jx BzI==3_forYOxbQ!}?x#h$RJUv )=2+-3U>a$i% (G(GJvܷk׷8Jf>%crj_%gw ֭|MqsymSl3"49ދ_H&adixX5c`W/ C?%C| MFDoqi Q)`^$ eFW4__aӧ}GB {D2'VV1yrI5gE<+_ş,5Y15[ɡX-ĥb> `|8߶1SzAnQ{m$p‹XP* Xc@'E~bG-/CO AxYnVk3*)q,.kHt_ 4,u }OwnVXI-H&>n _M~@?cBL6윮89vz/o<_L4-:CTnVבti"H3T?~@C|* kۼE<͟_iO|fwkݿl뿈:_ xAL_~3AeA˽v Ϛ`7_ NQg}d<%)l!yn y1~f;2Y9?#oyZo3KXo`^0[n.䘀<:(4K1kM{{}}Q"sf4j \)#H?]+|;:RXh'\Ҽ1MHMI56y&:烾>y#wt>xw?diF{6QEʚ|yJ"G;?7|Ut]<1wˣZ<3G,;#D(;0T#'?)~s B]^Cv"H/1Vs/|YS~>.S5} -O[̰a84VTieEÙB˜k(~2 xš/߉m"Cාt9]f4PE3!/C;+3,'|Pi6^9.d=FuM R ݴ ?ysE~T iG6?j(gKdgO^^Q?{xWƿ|m+La6,0XM泼H]|<^ 5 Ҵ[եY/bP>V[$q] PEPEPEPEPEPEPEP-SǶ >Wv]xJ$Xbi .xێ}kP~3GJ4ohZnF$6lw;T2A _wF6;|Iq]̶2G4m2 ĂA ?S~ n4:{FB&N(P^Qa}#qs>ʿe}nzlyeə9duֿe=|Uĺ#YY_iqbXЬag|Qx5(nhDs?I',|PQEQEQEQEVt]=zyU>beO^@ş%~2-z>+olBQgI_ {J`[/Esks}Kԯⷚ]Ⱦ\ Hww@ޑM:=?DҬ{孅A:h?O /7gzjywo~E{ x'@mfE<؎4QIZ((C6uY?R-|BYFO%j~rmfhsڛA笊Hd)r3@VGU_4yfJYy"qc2ZQEWPӭukI-/am ãB ךI}_:c't۩DL rHk(/W/ӢNQkiKN5[H@9Z?Ƹv+or]6Iu]&|R04~xƞV^$n8I)x%x+:nwKP,;; _Վ(ɴO0#nn!?.4{n"X'f +A8& +A8&ס@y +A8& +A8&ס@y +A8& +A8&ס@Cx . c,guܱ_|Pf2_޼OS㫭s[ ]KW-AW7Rm*R?x3Bޑ&"Y~^²(?\A-7M[Ͼrr˥l[,~^ >/<5(b'R/7Ճۭ}kKP$ˮBDq|ψ> V A#>׆:|3_xk)6(X,HѤ8wm<VAq5MVAq5MC<VAq5MVAq5MC<VAq5MVAq5MC<VAq5MVAq5MC<VAq5MVAq5MC<VAq5MVAq5M-ǭOFYx~,g͸dWnpe]2F2e er߈>!g$gĭ+֒0lnd20)\8r@=VAq5MVAq5MǺuַuՅɲ'I8Vd$V#=t@Ém@Émy/>x{eVO[-Ks,K"!; ii!oL<dɯM-v"%he* +A8& +A8&ψۻ;K:k]Yj 42yI*QhVaEuT@Ém@Émyğ2\jy%V^WR[Ȁd >2?|G3⎙;_Vw4۰Ix-C)@T`Ue@=VAq5MVAq5M|Fo~m쯴; Efz #l ~?Eh?_?Eh?_:(?Eh?_?Eh?_:(?Eh?_?Eh?_:(|a4kǃlAJ?u-?H ƭZF#jQۋDRA>]}wsÚwt_OJu^#,>b:AЃNs?/ukq~1֬wSȅUo.$$r7Iv"?g#*J;#Ρ7+a{&=\]#Ql[[|I9">K~>f7V[}~+I̅$'uIX-9"[{l\*ud?j uz[yrʈ̲ ,~` |CEuo /}־גJ mK,~^NGʅwxM~_,U6=c6>#ByP[lc xlSM'5:?Pmsj^/4:Ö:YmYF &yb)ED.v(5{| J?_Vujvqh wwıI4 t/%?PdU2jҰu-ir|GWo:?{k[~%řkr$ə8Aj`) |D^æ=/i ƝoRxĚ l#K9ak;q/OD|?kO dP,.-S$,/ +*px*>4-g4D]UMд}jق!(NP?j [[A 7VG?.HdT۔7+ WU?.Oÿ7XԴbķ{c$GxaѨI1$)q 1O9*#֫io ŨOXy2IGyjBꧭy^'O5.hի٫H_HWW/&!0-۬X5e^;I T)c>W/?f?|=ii&Ҭx!Q]R$`\eH5|D.x³Z.{xgnZUmXV7!Y^ɠm=&1)UfP`Tzxh?m gw lt[+m&up9{Y>'h<x/wj&]՗++)(((((aᯎZ^hi H/ gι$lǹ+n䌊'McxJV0܎qHFv>+G5M~Hy!tT\_!2MῃW?58dƵ?''B3C<1=ȑ 隬V5uo-o %Y%`(f z>@f2'5(]iV֞s 肳]'q Ccо-|[>1~΃ao֮ʜnW;¿h?kZ2ͤAZPlz(8FICqσ~?N wmuYZtۿ1r|ay8}rs}r;*((((t?ÿ"-/lj|=aOmiQ1ҭ a!}Y@Q@Q@Q@Q@Uo'Oؙmתו[&[t|YW/臣7D%!M$ @]yO~^дj/6iQ_Em ;߁CRӾSo Zdv1[!*"v T1pS?h_SpEq׿|akw0^5 i"I^F"Fe]~028[ ߅ sW =Qѭn=!JRѼ}7|UƯ^w4wpmi6[5V=E2" poN@aW oώF9tjvڽ->`{xyAX#|cԑz'KbċW%coau-M%4 #)"d8,8Ԛ+Ww5ߴßǨ]x3@[L]b- J`I99\+G}گ}ۼJ?'6lN+o/f;coX;燾KRG{m @ӐIuvc 2QK$ Gwk㕯k߈׈[k2irIy,FM4n fhPZCxi vo =-yK#X~≴nZu41AkH\'1J,8_P_}:6mKǺe֫K}kl:V኱m>bhFH[WoxGZvt- ]kQ\(OK@w! ( ͟PO%ׅ4t]Qu;[9 s%sQ^?S_|NvkLjZ<0%l"BA.p >@ 5z?L?IT=k:ؙv@_7_@`?Box04+?'<YcJgnϳBcݟ4yۺL?cK[}Cğ^'{ឿ?߯p`.d6=Zf&ۃp4>ZhD:̯qkvp S%)Qw u n]??6o^8?_wB/VtݟګuN|돟=2:maFh$/|7>M?$˪nr: Z@G8`ھ'm;ǎScH//tN)^C ;1ʒ3'YY5/-q6ׄ4qʛq?`MCK×yg,M[X :׶ס\u4T-u;՜sw WEi—[xFԴ5+8k% l0 ujxgYn}cA!,#I[|`5yGx{Ѵ]ߨ0G}rR $O%*)a![M/hi3%E5;m6%835P^<]kW?m_}`٬9iB@- RMfx[au/Ch-`iy#cF_XQ@*|)335 `n-CI* iA3#_W~> *^oi'Zult7 fk[VD b>y3>Z5Ee/( HY <`<3q㦍3RΡeEn"7s;e©%xP~ ~1Cf|^<}gB(((((87-/ı) vw6:݊L}?Q+((>nXgmFcyoXGŹ|su++"W)$Yў RT~Yu'?`3kykxxu 9*H$d{ӭy>#[Ьk((((QC㗇|9yk] 52j1=ͶݾYU}0~ Ե}c5ZE=Qk+ fvvFp:GCLwooAy $c1gb>/Ėvwq[jP.bWș8aqH ( ( +ٿjyI eCuH*mǕ$+޴kXeT6E FTpAr3@(t?ÿ"9%4[T :קEOsK ?hJRƽA??|9k{x7Zg<,' r01m Oswʊ"ş& D\>wg?E~,4g7(|Yi.nQG/?M<*(+[o7ǚw7i/5}VJk3ŗ@>q+z0q=+(((((~;g/xGNa5MX<25O=|Fo^0mGJEPŚpc^ۀ;Xa6]\ʰ$¢IW?oĿ\?uOf1,؝럙Umf1L0.~Qqw|d>>mt+ fZۤ M(PO;sb2Jv׌??iͬxNHK:KƟ(ʹX /p= ( ( ( (,+oCI_ e:/6i>3_`m{Bի??|"p{kqo3Asgp42 2FGbA8ߊC?xZ:1+-Ɗ UDq?d Imx>2W)ڎD* ;W9_N!յB/|-߾x+Khz0o2[q!Xle@IoI W|7g-$P̳[Ǝ#۲ |N՟j?rM`'??ek|?gp-owmai9@UH+ ww/|5焬֯n7sMGOV|Q%YB"2$a8OrY|#;Νץ<O2HHp~wڼu$ xcr7<+=׉uiL"ݲ"̅ b2U@m6O{[S6º{BrxEw&68Og5ýǞ(m5ⶰ76}$$c3/0'Z_b5+ڴzHbB~1W|;.xO_6jZi7 "ݟ<^7GrG^ KraWg}OBֵ;o^*c+ľԟO,ATr#<2n`0أ~xX_Z_dNsjw9VDhDP,$׻G"MFzi ;cᾙ3_Eks;ź.BF@p+~xw CXԾ cU"ԦQ-Ļ` ]R 1sI (Zoi5ꦼZoi4$ A+٫H@ A-'m%u4H 6f0՜̥#ʫmI둕#gi9h L?~(|t%Yu?x!\umW fʯN$y/eQ_W<;md"OlivSé cclB>yG~@ |:]0j#|CWo:neN{+|XľZv;}E|u ^o><56/D";Ǜ!yQ/W$>Ţ(ZJ((((((((#~dgE'U$XU 8vCn(ּ-um"T0FomRo/=v1ڳXx7- o t/C )h_-Rп[@a|VNDw^1-n"ͪB\BB.p {?{4Oʳ{owo l~n3|ʫˆiDŸ$tiEŸ;iEŸ;ˆiDŸ$tˆiDŸ$t0~8>>?𸲃K#6\lbo- ipkOE?PZʚ}_@} !?Ο x7 O7@4_) ‚Q :|'a'?Ο x7 O7@4_) ‚Q :|'a'?Ο x7 O7@4_) ‚Q :|'a'?Ο x7 O7@7 ng摬\gVN$61_MU~MxT5ԉ&E)*p3^E<_[ip= ݶt <]9p쯂 rHτzi1qed'l,u,H8]hQ~!_~?n"O>:ؒ2|Iyd7f|q]_'+Zq\%1ۃ{%[bIאeoR^ ] 9}wy{Ο̉Yq}8+h0D>Ö O6u准k[UMH,Ic_8|Rε>!JgºJ^n-nRk cP z 'TS\#xףWͿτf[Xt}GQMF/@!0o-U@䐹$ 5b=\%c\I)gs' W{.ZvJ҈mL" Le {EQEr>;4+j'}c}m@Q@Q@Q@Q@Q@{CGR?m[XahxPmbVh^X-²k Ch~ x+^";ƕo{{gE3:ʨ3(bOy~ hu_\c(XNr?xXg~yɯ+~g~9|f>7xbeO^@ş%~2-z>+olBQgI_ {J`[/הN7 OV)ok@_C>1j_ n>&˭6Oktg1ȩe9 r;n \7Q_a_<-GIaSKc[%FGO([ooګ<3;߉_ Hlٮ!bQeZH\,X FO$v4*Ҥ};kFQ 0~6~m5;?mJ :qo!$ cv$sY_k6>žR̗쬬pSȄ (_l؋[֮WC. ݦ:u.ZhT.sPuaLA ?j[4KitKub( yUs#>~#]4=7Ro ;Bm.%O,gFB" >,q/c'/%6tm3"=F ~-|F }d)!2Oi{ (@zu#=OY m/Lu omo(b5¢-U}/>7%[lu>+#U]REe @b;w~WV h*b\gEy JHE`+݌hڕ_.#m?oҾH7coq/|a0ūxO{wGfDi#Uie;;#[=paoIxS֏Y&U[Le-"|,^꺅߄4Z٬^[0hbf[ \3O/Y;(O$9'yڣ¾>.8|J|&dZ4wXHJ@va)>t 3=֚FgtTET@*QEQE:?L?IV)ֿbfMz|5`k j?QEQEQEx/u_iZjo>aiw\M|WA@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@FxG¾HI-Ҭ\H>Q>dҍJ oŸ{g|?cBP䓕 v~9zg1>'<{j7YN>H|Zlٿsᆅ.|E $I2(8Us(|][xkQеHK LRNQ&?#h4"?,F(c N[v }9m<𼲴/iFY]joh+ cK{orAt x9cW| |>J⾶(((((>1趦Y1YZT3O-nbe $Wɟ.xJ_2> b]jph)x(|%_nSEm6ڭ dEK1(0+@dQi Ӵ )-i ;;1噝=uPEPEPEPEP[&[tVt]=zr!M$ Gş%~2-z>+olBPW^S?8߅׿->Zq Z}zx_IVi_=-sxos(yأ,J\ 8HJ5֚DzR"slf*c_~վ*&61/η%iz#ԣCPS߃?c | jg3'l@ !q |k /_-V/DcEonїk ܿ2(|^R|]%I57̆-I~|1"O91մO(k\y7~躋iw 5y5cLhx>XaľCNuSwqTxm58UeSGmpH9xyǟx H_}]IuI.Im-lrY@ݿjO^ 4O j6E/ @c$#q$ꠀw~VwG]% y/jWy$"+r6 J'_|'ǯ GE9tiPR̍qkl7KU;r9?AڷtYYi&A0,@&ʹx w 0$JewOFύ0񏁗EO7-i¿h݅JdI2|ki~&Ÿ|Cu߇9iiv`RTYoYKnF{/~(o9|Wk~+oZԞ-ӱu<H4#C(,xy+Iw> uO]i+go5}_SaxV1)bąԾ1xWoǚ՞麦l&Q4M8X%hmF F4QE!^U7sKS^U7sKjj?$ AJ({!yg!FZI*'I\ߎsf]1u;8&㍥xGFSI8efMX߆Ц:UL2ݲ:z562?𽼉$ͺ.OZ_Ʒ:ogs=&4mW'+-~xoWu-oKHGV?+k7F&?/aۥkDivVH4y`0Yi s_~6Yf?u}Y7Z$lK8#]F3'=?htWNm㫄?u-߄?po7uz[=2O?4cuu_-&hsu=X lm4M}v!=j8'T9诙>).}+5[=6֝#$sѾ$~Ѻ1 7{wz j?v?wg7)bLsy&|<gl퍰s?9/-GjK z"Ep'؀,^4Kle#R trij? =I^yxiUX 3Ǧ+w?j@^_hqiyɩ̥N ~N Np?#⾃GAŸz慩ut~$ƐEB$S@9'>|DqOo4{[}jmIx.cވr\:6i5t_V{INg`JU/rqf!I?7Mm&Y$'bvШ *9e`d ~~7}#J5+ SWM2NH:8kn~'g?7 okɩL)>$$sT*~?yz+?C灿cDހ=.OG1o"o?oG#|77K>x[?< M-4&?yz+?C灿cDހ=.OG1o"o?oG#|77K>x[?< M-4&?yz+?C灿cDހ=.OG1o"o?oG#|77K>x[?< M-#z]yIo~ԼS/ [SKMSM), IFs^@Q@Q@Q@Q@NzxwD\?~jo?O{a}'MG_8|RλZ#/Hl뵠(((G}c}m_$Cpҿx(((((>beO^^Uo'Oؙmת)gI_ {J`[/|YW/臣7D%uu>3_`m{Bի|g'QExGy'[k}2IᯆvחomwvRj7F.n X*ϋ⿅2k$KH &fm d ex cLj-eھ} ߴoI}mW>P1k8uᾭi#Լ5ћ0gڣ1]ĝO>??O/yj:ߋ5Iŷζvq̎#r**hR B:-757v ?IDaخ BqS_^ILL]KL^"o -FY`=?@/ 5Ң]]ºl h5yJ G;s)=_+6%Yaaﭢ!HoE"Xxg/N V.|Sc |?}.-Bn<*[E,heU!±sM/l_T–nb =i.Fup9"?[jX` LL#: kddr_4x|W⻴U՜i 8hL]Ԟp;(+~ |%Fx3Z,O: G[i[DAP`A@=iIxO_C9 Hq^>| x.2n ^[{ԜϬCs obv~Mn&;wzלz֟/!i*L>]^@JZ$=xx8u>42ZD=^MgA3Go鷏Ki@IMKd/ IM|;䚋c"=%u?ކ(8+U4z|; _`ouԯ^ݨn߀4d7ww[z8A'j kAi֐sD8r}m!_K`땱cܐsuX{:lp,h(8hf!ɠ Kc]5=ɳ#G7b:Uo_zU/)hZBM_ M,Z"{2"[3dEyN 7"7?a@?uIYڏk^Ƿ+,_`wg\q(ZRŝZ)Nz0=9AX|a7qyoX=צQ@}~? tu|<Ï\OqC,n]奝Akv b=I*Z((~?|?h:uGmj;602Yhof[ |𭶣|B{f)iIn y1 I %t@?JŧnaO.}B!! `7 x>%hZ߆FFp{~"((((((((((|O L?AтtЫ 'M|o/-{Mo i-E5 !#ceLlKR2=j|JѬc׃U)ulr2u.=O((|]xK]K9-ޯ{%pe]<W?mO v<)eJMh_ǰ0ςi9R|䌊_灾(Z oxQ|MnU쵨$\;uyLl7ʚ ( (_[PEPEPEPEPEPDJ??"z?]#u/8\WWEtԿq@EPEPEPEP[&[tVt]=zr!M$ Gş%~2-z>+olBPW^S?8߅׿->Zq Z}z|d^! t֗["֖WZ7 :rcxk(~+_]kյ? ].l(ˌۤv.vpO ~~<}cCxwVͯZɾivcuu<ڴAnD]"W_x@%|A>&Y~շ~xzmZxm#?ZAl\';7'2PS"Oxk^WKr"(x#lL1?~@xF>2|J/x77uni[sprXv^">+|7@#?W-h^X5aMƣe+4[c E)PdFǀ?exWP|?gg қX-"ͤ N>?0?Qo?OX_c/wvn678ٷogb G?_*F{ ;3Juc;)"c첐!#)tPĺOW[ׇueCq,R{QqBT$92EQEW|Do_K/IZ}_U`[XGIcvf|.ϺzY+ֿbfM'(c?kZh) #7U//kRGIdsڭ’B(fPH)ǯf ^L zDQ$$q(UE:L:((lmlkElZyF;u1d*%+J{xT,$0Au㿳Ϗ-t.<]5|S7ny\rxxǟj)Oαr4'FK-.[%]gNu']+|v݇!@;w?GrDށ ONoorAy9ʣc4xOi~gz^;4o"sA=08? -Ds{x]CV_jiq;N2p35Í^Ga4sN$vqw)07%z>{Sm,R2nh]⹏oL!*:_xGukcomxTYfevPK]1ӌ `}gwů|CKf{˧: !y] HĞcHˍY_/^"j7XweQ׵Xp]cl0pxG52|>>ОӼ<ڝ}VWI"Ӗ7&?'­O&Pkqw^s޽ȌSēH%$]ïs><f0smkM0GvٵtӞ7?i|~n!|5-gZ`\ddn!2}^a#Z8# C]k-{0WS 8(?lj_ >o|]VmcuLkń X)H8Wu\bIv0wvG*-M~|gM@c}RVkmb$/#3g$Q⻩h_xNV=4Y][.DO SPN?scZAt][E3znc});x?h$,AͱБ.x4QEQEx:sSO-t?ÿ"9%4[PKƧ:kj!ր ( ( (9cW| |>J⾶((((()%kի~"wEq%Zj+e"G~_pV)=Z((((*?Lkʭ-zZ>,+oCI_ e?Je`[|&W脠q Z}zyO~^дj ;'O]W_'[zn⣩ZM]7UѮ͵ "|q(OlOP<r;~Y= /Z^,}TW:dRL#24se,#W'9xS^!IdZ|S\<ҳ`ؘ^s|3u_٣ş5I?i^MuloZق \G`o߅b:F/_d__ -~1D_O4UEH_V7Kߴ#@iwmo.<15qhMrG^)Ql|A)`?ewqg=Oj'𮥭<-Z.` X>jo??dC=W,"JDJ3Iks[h ?NmTG&Ž>iy~WvH?. Wkw?G(؉- 8xݝske's*|^|`~[CԵDž]E !_+@1~~>eWgOº׍EMBQC3C0"57KsW?f%֬ jZtvR %&13e,A Jt$qwǏ [kE0<Er*';s|;?.^.g5?Yv-*1K(Gm \- ߳/o<g-ֺQxܩ,ȳ]Kp|ݥTfF ( (וk_t 3\&Pו_t 3\&=Zox05|5`hҨ((6Ro֝b9ag:3!V,@ۖ?tl?C[)QKHbIl*U@PE i5Z†Ig$j9,p<@W+>ib[oWhmo}((TdU4_ǽKķ|8/n#&$;Drtpqs9H/g[]?T>#%>%FC yRʑɆ70 L]|6w'WPm9? 3@M#\ZueFg`0G@ (t"n4Z utyF|'gK )0ﮒf# @ՙH#OŘ>Q] TL3zb']S =kzڞ{˖,ǻ? <_+at/Ybb۵ʴ>N6yd6cOKl-.VP0iAQ@UP q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@r <#kڞkEdK˅G@.T #Xx{Jҭ${X'UQiV0i&;x^Y]b5, rI=y/koկZ}:04t ̭" , 7p Mth?l5kHo62yJ}.UFy4v1N_<1Fn5{X #i$F I\|Ƞ4['O<;.j^?_IEANzxwD\?~j/>)Cg]q^O6uEPEPEP# |>J⾶|w!8i_beO^@ş%~2-z>+olBQgI_ {J`[/הN7 OV(τ׏SǼA R =^vM'>%׾){]$\["JۤDdA,g8Gϟ)]LwpŭNjhd]"5H$P jI9 :.\Q0ߏ-:q}x¯xO[+➷i/ta:Aw- i!S>R`~W x{[֖To٦+)*&D1!wg/3Dž+$ڕVQ$E2e+N+*|_L/ ? -_-oS""g9KBS?TuA^Z5tr=.98x;W!H&0G_|->'xV/-tizUܐ^s$W|!}fWUw5:gugܺE۹ޠJry_ gw \ZxWhd]"7-C)C߂ӯP|L>hW|% ~4ߵo,/q->\6\4++HL&EO_6|eo뷺ckA5&&O9#1 [q*Y>0bռ]=|Jt#΁ged"]4WҲ ->d_b?i.M?Rp䞬CgE~xǚ>+Դ Vqgva62H EV;kɼKv|zM%{x$R-ʡ&R \dWp1ߊZO?oin?H3YY,ȗp5j4gd`KrǮݿि G-e(H4{W44gܛ|f'|@|,ΙxJ ?mo؟Ğ!#.>isAvd/4K䴨:=d~6u+JԵ˻iȑ1H ߷>KڡE%1s~؟?i3ޣF ھou\y@1HXQ:) B&u-G6_\m'Zu> A'k1gloR~{y`<^'%Uq*34Ԝ漯Zoi50'^Z.?zj?o­k xúŸKyح֋`Ak?*+´_ڦoeoխz}bC#W?_"__aɔ4WGD'(|O}&P^- L?U%?@ExZ+dz/|JFi#4l˻t ^(^^$g?EV\Vxt%&1)O'^[յ8EղNaKypGm;K?x7XAX^[b9eq-&;hx];+oKۋIզgئa1ʑiVV%(mzw4~DK ?2=?¾<h-Y H,2$ҹ/,.յ^- LڟGsj~$XY[k=>8^o@{*~ |UhmU}J,#3^?e#ֹ[_O?}i W:֟o;[/Da08=h>,q~WZm3\/>ܩs D.8fq^z.oceen8m j:Q|O}&Q LǞ |Ac[o zbeedcn xG1;O􏈿m\E8fVUԑb\J* .PdGD'+moU|#_oh]#j6'p BIG9 f_K6_IxVHo oI$v7a 3lH {F2~$xGn24bKpa3iFS+_'T>j S%Qm8$t* 79#})Uѿh= G|i#i6Q X#nDth蟇5[–~$mh`2GX=+>ug9XeD/1 n>\l(4ևOx+>R--7{k-ԑ>e])a>f7Hv-m\3)#hg(o#Q.1iW:\`%UTK}m*b f-=<3K+`. J 0b20ǵxi^ I~#JxZGihA}Pe$GD'(bͣqkv6cnf <%LNqᑅxYK{@[ &<.|ij333,ĒII|O}&W3FǍ|S3of3#_MH7tO苚mTEk>+xS-/[H^HRVuG‚O98sK ?h >O6u/>)Cg]QEQEQEr>;4+j'}c}m@Q@Q@Q@Q@Q@SK/*׫WDJWEtԿq^^S/?RӅzQ@Q@Q@Q@Uo'Oؙmתו[&[t|YW/臣7D%!M$ @]y :#4+ss_îiPK yдd{סQ@>?i8u 6;Xg *áR2 O񎫢z}sR&NyXEq5ԘtqA)+C>VuW,2\ZNܽݤ`eÜ/,ّx_ź7h5mRմٲ@2}ST h >2u߆{XBm"{hpcrHA?x9YkO]T״Tӡ<.VR"J(H5 Inthd!ee<A Y6݇–ҭ,ftHl[#/ .͌\`s[PP[xn/^; L:I[ҥi%وXȪfo~WQ񕇋5xmgMa[DCsފD AEr <:w Vk-Fm2 )dBV!N=-ZuxrW-~åi6aoL xQH~>c+YGQu h7WYj7Si0`Ls" A xQEri:.y]iz#UMçց mh>Lj/]ռ9jzޕ?Rk={ɑyﴌ&h>žԼ1x77/3>ט9P+W ZѴ趻;KKkxw1vfcbzP׼Ax[HuBIW̞e@Q4j :{㶵6Y`(31$5E-dоVX4P:UHMSʚǖ\Yi C - ƾThW*-qcqc{ʹ#@"355?A$^j7mlWAylG˓+[X!1㗊T#}Bdq::>¿x{O߫h׶kmO2Xq ]&⶝YZ7ݠ",|#:(.t_I4PdsASK$]?Q^e὿5{O-nNҗnжv0HL7€.iQ}j~ ҆|񵕮hlGmPKfc$?**O)-?**O)-"9tO_n:~-{O q{ΖW6#;|scB@-{_;GTn|9NAv{]mL?_Dgˏ̧HL/V9&q1\D^'__}4;4?+ɿQGQߪ:O:mM%|=~ON3wxK^Mhz_@%&4-~'+ko5Dqւ@7-?\^:\?h%&5mx7ASDW?βqxs?"9tO_n:%&\^:\?h'xO ~2ԡA/-nUenP}@SDW?ι'/hWOi%zأE¨O@Ӛ _KMc|GOGm^֧t˽K%mgÓ|Z0f`fE~0 kZbAt}[k?A K!j(77Gw~+ը)CeaLV<; ?C}ɔg|oo2Z0? &Q!j(77Gw~+ը(w>7H4 9q(оi6MOUjmI#[Fo bF5PEPEPY滦gHu}BK-qyy2 (:;&[Ascx6˘ ʱӛe`j)\CqcM ؕǜ:1+,w UŚݾ/ *iR);\J5g#᮫܋ ]GK{}s;75bZ.LH bkˆl5|K{o7ba,A ZF<2<3]#z,NztolW$IcI$Iz+~<~^b}]еc.%s/N@댞(e 8K3P9$şۚ|B|[F61U/alsŁ`\Uy~E{\-ι4 >u}GlXU9 | ^I0)dǯ(Ljm}/MxIv}3^įLl7 ^k*"EUTA]e$CDk ( ( ( (9, um6Xai# Urst6_%+(iizvo݅/d6RXzHTP T/o<IsH%;c!ԇ\Q]r?1yYZj&>!ӚFڒ1%oMKў |Kn`d?>};Ǎ4=HѦtVgiD3 \2az<9xNiuw' )ܓd k? uq٧Qi.cKG p8\L;+Ѿ#O~!4hڦa}K!c2%bɵS0Ho~Zi}h?v'/o3=?+[g_h/ . ,}L5 A(^wgS鿴T\Jgt4^;4+jS l> 774L},o29־((((()%kի~"wEq%Zj+e"G~_pV)=Z((((*?Lkʭ-zZ>,+oCI_ e?Je`[|&W脠(((((((k0PI85_M$zgl. `G h)Te|@lVS#픟e xF$O࿆cм!åY]Fyv'Jj(5_ `׶xz mĚEYB%2؊ᓾ6rW_ s(N9DÿQ]2w&;o P!Eu?xwRdM;)@'|mJ?ᓾ6yO ?^Noe$.F0H'o_wLtxnIԭKXC#`FAZ?xwR9 +N9Dÿ'|mJ+O6_# D b8n=l$O؈FsN9DÿcPhfF٪`yErVWuox@%4$Atp.0b?x"g?ᓾ6rV_8x[W6?~,eܱ2M# "Wݗ|yl_~Ÿ?0TE}%P[Ʉcۨߨ? ?ï~ ԼI}ڎa6rȒ"243*afG!B~~ξ+ߋx'÷^$>; G܊O͌`@Q^wyطMQ{gK&wO wBɶ职|>䀁T~ X]== hle`L*2UhIĄ*@=>o7瀼+haNS6w4?eUHx&I|>pS^} oؼ //|y>v+߿jJ,|1<+ m <: 3)*ʒ|ԵS| ti7}f9;vQY~5<-]mhyOKmB}1{/.Ze`Rd0y#~=z,k>~,VzכJg)^05ט?doR_c'sƷ$KI"FfU} @t. 5}'noM2\H{3Hd8usdVgO^t} >~ j3OM&X< khVw`NHEq?~|7·O0[|\m{] D{oy [@%|>Y` WEڗ߉:V~ ? g-ٯ%jfץ]j+/gL?q+(P]s*H?ᓾ6?xwR>Q썧_ <;(|I&"˅IF ]/H!UٛQ ^,fw:daf0EH!|yQkodM;)G2w&e[_^ r ji\-j) mqӴ_QxC?o O-h$IFmUkO-~#`¾/.A,2/-dhxWqT:!A$X? 8xeC[gR8Ϋ9g>xco?bj;]h~"t3KդGiDG Dl5>~^?Moh4z K1hS0'#+PĚS1C?F5??Guj{}t?Uݷz˕9 ǿ)v/6 ZJAq%R\0m#_0>C67d׍񧌡MxK\VNv7j2Lou9suF`$`#2YLFyTTK!mͷ.vV R8^o[Bņ?ku-{* 306L!k|{O_bOjq>"_`ծ!Ԥ2Z%2;3cvM}E~x6l/|Pk74M=UдR)ǘ [UpʨbMAK?e/-ƞ* 6$qITI-ա{KG9}ߵg~Y~)dB"}\^wu?OnUwEpʐ+ ( ( ( ( ( (D:p-le#vdP9 &0+ocO״#ީ2l&"yVV[Ej x7x?N՟ cna3H(?O ڇ5#N^ml*WisJ[AK,*"'^oi־o,6y+q#Pn9#:xhz"axO[ng )1m6Oǚ_}MKoVm,Y ' }\ߊ^M3^ |7ydcş~=.ɣ_| sq5(gIZWq0>B' Ńk,G>|VF~+Vm_{Z}i[GH/z{, Xmc pkwa7R7ټIki~MQ屇zP0IV _W𷆵}[MԮWUռ!>$HvDlPHl AIK◆> xS񗌵?o W~,_*D$Jr N3&_1[ecxoM{ygR$"Vs q4<3bP^)uo |w>}Ijz_brјìGDG |K3 jugZ]y=kYw JF]#p> 'LJlhHRydE[*OʐEy?|M_WSKMgʰW52&vm*Z}VvV,[#5UGtx:_+[M_\m'Hd,U' 8@VOSº74KŔ:ϖJHk˕`p@5}@&GW5t>Y@7X"|z ܢwa7R7ټIki~MQ屇zP0I=V+ʼaQ0,}I?.۶D|^EQ^;߁> :U5싽RR,X[0\_6 tPNJ'/>ѼI]}E,,n|΂TF\\ j(So/ |i&/>Լ߲^X<.WIU\aqʌ# utQ\>)xc$jW>?|xn*s4Ea74hu{K=s_iJ L1yiՂ'ǠQ ({?(|=o4|\] ʉd-e|*H^x #Q;Vͭn|h(((((~"wEq%Zj򟈟]_IVZ H_.+իe"G~_pV((((ʭ-zZ:}Co.V9O?Je`[|&W脣D= 7_!((((((((ʿe7בяT~+~ǿ7x^5k27ۋS mp]?~;g]fue>? j !h5i);{rOhYJ؃o!@ |_Qohg{wWInnB"F`¨ظAdוL|A:xS~$m kgD_r1,#9,8/|nt xSU6!4*RKN,ۅvºݖ|6RZp܉ FP,A 8G|-kSxXdxݮRO3|/(|@AP{⮻ Ks@o~Ь֫eb \vZ<|Nw7$OjKsɮwg4 |A>'.~(nO\Ll,{I2N3^}~|+kGm?O,u|Akw Ȓ țte ~萹C'Q? ]"5MVmKW:|)2)09Ypdy ~,7GEkwmGFu}~(#9@ik;BxQ0-T~_<|cewg ~<-2NkNjL#AKik˦qw;kV>FPeR# }7sݟυ+V+ii4`B9RC gw(Z<1q[6vV^kafY帝҆¨ |A|S.I5 xDf>55Ai$SƤxTH iR>|&e3w>#J|(/ $CE]}]Cc.I? e|Ux9jcVBTVb!*aT)˟ ?Dšg->u?_j]xݷ~;ҟ|?ğ+оZV ^i-O$7 [xkI=ֿdZƏ٣^/=Z뚶FeevL~ cqү_|{tC 3#@$fI&7܇7MѴ[ hmbX`Gj08>y/ž ܞ(5+ꍨh6`\Xy҆gmd% H1ƟǏ>+Ͷox<=w~2t}-KuhgEyf_@t#a_}WǶ{__eo3M|NO5韲 m| /Z: w,̥)#2#Ɵ~|( g'z w>GjL5?f[71;9*BWK &'3tUǿ|3O$OaO(m_{wc]W/MO2?|7y_kDy\*|2Ƈ σW?|KG&_jh綆 !XANc$W߱5#BtK gPuO?{i/:0Bɱer0k߲¯&ռCi^u@R6&8$E(aT.|0+/ F۷}|fv? gcZMߎ5?Sj^"{p`cQ*'rJ 1x~;ڇj5o7mosyͮ+oS3* g 8goxF&Z֏{cs#}pUq"(~W/f7~q}FG$7⍗dT h߈mFYl/mJyki;K.A9TN=?ƚ'>^1FxF6q?Y+̒.o ~/~^f| 7f}^{ d%$ȲN22}k%|tmԵUl K=#9Ub3H8|YSß ˿,x;C9j0OaiyAKvP!fy aؒj]s4 fGZE8ryJ2U Ig_ط7^ĭ3Bӵ vcO4! &dnD~xH<7iyZ/o}vt#}G@_ h>| 𥇎#᥏OvtLP)/5[#߹|$Տj^"_4Z1c5n-FO:w0Я<}x3GtcO}VZ$wO+5q&}@, 柪ɿ %m]^mwL.gO^K9G@cVԈm|A?|Wmz~ xz8e*[$av%̿>Oz5u~{Kk]DN*ib3p9Ag?*|Iռ ^Xio#!$t؛]Բ#xwo<)xJ>O}jھf(Qsh?*?xkZ}y-~Q[&ߒ>vnNjoI 7ow /ٿF6`cjo|-H??"֮|CK//6~nc+i('iSG,2K-sM>XćK VI z/gÏ?ύ5w{xDԧx%_;ٺHG3eA|c?/GR|1|u-"ym+`с vq@i|'eTӤ2Ip^9`$`F[b\m >@`PRHk-OK^ h6h:dǣ=GѼK@w&v}'<'$66IZtS°J0U@umpy.xQ6%ZdB4|Eu[ I$@&|,íj5AÚ蚓D4Mc h6IfeQ={ s?oĚΡ jGuKnrG% 't궿< e8Bw]?}sm"`%Q]c I_ |1[g|cxoM~eg^Wfs,q.a_!?_|I{|>n!m!1CiYnq) f>%ƺďx*|cYxzha# ѳK ܫ$}~ |=^^M*6D||C6k[M M#¾<ݦh:A=|wl5#$7[k2Gge$f'cJQƫ" l=2ފ-? [mVD4Mw)Y~Ѿi |9NuxSmbf,#gH$e@e|Ay4;xWmcZö LGvEf6 2"=+D? 35썌hϟ'9zh=MIF7Oh YTYUeQY(,I$QEQEQEQEQE??"zyOO./^@yO$WHKN?]#u/8\PQEQEQEQEVt]=zyU>beO^@ş%~2-z>+olBQgI_ {J`[/EQEQEQEQEQEQEH\Γj[7ur=~'m|kF֬;`fVWFՑ22Gq}MV𺖉g=Zt Ҁ2J~ק7 Oϵh~ݛ5]L%YYя1n2wd.AG?߈|G;l%--t0G(2Hauڠ_ɞ8{GBOiǨx/vz4~$[4o%4OHL,Mw:U2qPWs:_xUiL0E ˄[y=!x<BO=@?cjƚ)n1hHi#jyq'|m~xN|Yosq]CPmnR4B[+vo2 IgMs*u/n?|gyߎ6"= XA%.2$ԫ) @!7;¾>4O F_}3Q h!gt^!tu>O|CfraH4ŃϞGʢ4`.gr#Ͽe?ȟqsruٞRehHGkʪ,wSN>k^y|7[iahtC;\%;Ia1U@;M/#p%x[[Eayq!$fځ:;W6Ɖz!ḂFANyEJmσ ?jL7TOjzc"<w>gcO#UǂWH;R-W2;F6֒\,d~kl\@~> 7?/;R—Z>&M^෷̲BrR?3~y{eAxA|QŞ𖷩7=OR77M%E#͐_0 k9B|uRW,lO>凊-FV'|ii/KK4j7`cyUR4*Z8rT>wt k6+K]E2I$4 dh_#_u[M7RU;i]_@bh/JoH2k?ǟ :vkZgFi}S67lFAYyxg/i^ҵ6~t-g6Hc>K4hυߴvƃe1i-b]ggjG͐@yUMC|yo5+iSH^hkd>enoJixDm?6ÑnV ,hT؎߲uo ~]&=Vk[wޗsyAVw@F|z<i ^5;mO8[g9QǨ'?xxO|!͡[V4@5< ]55zz0Fnn'ʻ Yˀy_O|e j>+Kg/I!#3 Et5m[j|gڿ~տn͞V3v5b8 :߆`Vo.R{"om!c#4ye\'WON'1^Zk_ 'xBJմ}L}Mk7+v)HnRȯEc῏?!];ƾ'zd/Sfcl6g vW,ď5fo.J'-K*2VIJ$pɆe3KŞ._Ay7mNCw6V)Q@YFnT!ר9ᤞ%y84E5ź\1b|Ê?>;Śn j6vg5(n9a(@Nq(|+ZU׌"iO K6Nӭkk]%Y+V+߭4߈?>u]_L\,+A{- T㐕-H)zFa|ՠ-υA^Azֱ>V᧎ᕀhJ][!yWEL%φRM>{$QlȂ$lAܖYg?u<^~}!Mh~7ufWgqF+mR3ko_l~x~3H.$UKY 9:A >~~ ޝc i\6$֭62#2F)9 W] 7( J~)g/|Ki-zdAs yCyNPW| ]/? O 鱵O;F&gyy7X I_)W _R33H`UT+ndo-;/l4_@ƫFm'5ɒKɝcQ6#h@GwZ%>0-;:-EKBHաHؗ]D*[5sQOO xow "[n.uA#D\H(Ƭ]2BO \ ~/x:si74fS`>VH{7G~AݬBVhY+íx&{xu^{߉]mH[Y +p=nCw_6]^}F<)A!cK*F$tnyehij;_beO^^Uo'Oؙmת)gI_ {J`[/|YW/臣7D%utQEQEQEQEQEQEQEQE~ԟu/|CE'&{6j[HېbW%[ĭӊZ EmL fG#|R pY $p2kʬA߭?4-gQ+rG{hf0x|HkM~ 7#-{Xa'CȸI[%pQ@Q@]I~~~<"=յ[ƗV(`7HdFkrwëYvͲRrVR8 ; qYmtQjPUnpYy:Ѻ«So>zek =""riDgs|m= m*=Z"T[+U F7m˷WŚ'"Ctf;;,_OIđ9Bv A+O~x OMHúσxoZIIY~Y՘2'4{RכĺBzdC}%Yeݵ 0**As@Nn5{ b+;,n^'X.#8(Ny|9SZ~7'>&NLqb!oi?$Ogߍ~%4ۻ;YvJiZ*G\Ik~@}u6>|o} fխU)}B$0#m(Ѽ?MjC%ԮR+d1 Ws2:v!>ž fe 73A|[ _sῃ~.zX[,g9 ҵ96IY#RL?h_SJ+9ktKk?zzZKoOs Ed)qPOhxO.c[EQ);2~`|gj+N5}a=\AYpTPvk> ?? Rb~2T'Dǧ1^ܕؤQf,X*33v^3yoxGϿm.,ʾMy;[T1i|sx[<;sgmPim/=h&g9>^5'#ݴ5ٴ(tcP^o+j>[\YX6JO x?Q%,unx]s鞕?&fw=4o1\-^)REY.z_ç; ~$<@|kx4Mc;↧_ k5];_lFWmXGk1A.g뿇>8ϞÞ4mWOܖJeZZM8ė1yh{#Gl,wX#1YywDcSFsMx4=XC^s}\K6l;U -kO(ni6 d+?|C]Z^!Fm:2LG+*OO/hk?jImIdt ηIв$ 2??MC: ɯM}[F'u'̛l(NuL|2<;kOz Q\ͩSIId6HՈ#>'x_oZu׉QK456[x#Vp%1.NW"]~d+h7_?$^k6գҖWW1FGv6HлW&7>,"Q%ߗQl6;*}fPK:HϏxnکƱO+S a;}o k_W_W?i_>]9"`'[ˈ uR. #}_|'[~ɞ<-/A>ocZNi1$AvqvNs@>ZI>j7JM,q5ګ]O5cgV#Z; xWl1\ A@ǃ9_ Ӯ~iڗ?Ce_ \" Fۿ03'Lj-:hNw sĞd^Ync ~qR5?yy9mR@w1!$U1&@ a.!Ibq$r(eu9 _h 15Qwͤ?|մςƻo>BQ1+t\1>;z(-4QEQEQEQEQEQEyOO./^^SK/*׫P^S/?RӅzyO$WHKNQEQEQEQEyU>beO^^Uo'Oؙmת)gI_ {J`[/|YW/臣7D%utQEQEQEQE<?W9{[H/9%9Cqwk0I#ab>c𥯊|_g<~ [m,/t9,m0(_—^)u+++xq<w /y8'i ?/_r ?ʺ ~?gmsĚ&j?O7 ' vѬ#rW Y>~;?Mb@|Qj ̰2>d1ĭ"]˖d_\sA|uE?/*ꇋht c6j֩}i3]Zܰ˄jSW!_nƟ[wلXb0,DdoOg* MiqGz7 k1I"i7گ# TXM@w :t .^9WT?~ /J߳}l% $X$%˰Ab/x]_U׉x_?/|D:?+wJ>(K_r ?ʺ?/~ҟ +]evӢ[ 1@#BX&<|w>'mݕlPB_bM X# _ :t .^9W^yz{E4;:$~3_][^[Oy"+"R5L9L?=km~!ǂB&}VkO+3V s _U/x]wTP /x]_UuEp_U?/3zhh1H6xYYI==koAwz%z&OXH-,4xi[ˌL"I?7f>.7u^:lw411$>ٍXg+ 'Ymsx/ZL6yeoɱ %]f !$?xDXh?\REv^Hi$Xs/N3^M|:fO6?{^+\>v*(N[xoZFx SټHbتy%,YV=8_ nxZGn'lkޛMRxdB#쾌Aזo<+{k/'_ Jhzi}gFcF{GJ\':b8_A|uE?/*_\s򮻪(_\sA|uE?/*뺢8_A|uE?/*_\s򮻪(_\sA|uE?/*뺢8_A|uE?/*_\s򮻪(_\sA|uE?/*뺢8_A|uE?/*_\s򮻪(_\sA|uE?/*뺢<߉1U6kM4$"TnEUx@㗎@4򮻺(_\sA|uE?/*뺢8_A|uE?/*_\s򮻪(_\sA|uE?/*뺢8_A|uE?/*_\s򮻪(_\s򮺏5մRjךNqQ>j+HfPC#.r<5} G3O!ګw*Dr)xdܨw4Ěp;MFf1$vtpó+PEPEPDJ??"z?]#u/8\WWEtԿq@EPEPEPEP[&[tVt]=zr!M$ Gş%~2-z>+olBPWEPEPEPEPEP^#/Oq'NuEzvcv}7Z{&k۫ /[ޡghz=@u=N P3Eq|MyȄjh:% vhNuhZ yz&k (GbPҹڤ"(* U(XE>6h/m?,&8uH9B댩x kUo6V9ZI:jJP= yȥ%o1 ^ ncGqiI$m~P_^WxoSUm+Þ* `1]&7\7dfV22<B~ |5wy>w!-˱s2E;#i__Ǐl)eX9{]]j)Cp<,D+Bcnޗ#[5m6QeHo3HUESٍc<+g;tQ@|ֵ␸ð)6ֲ̒ Lg~s׋x)_o4g?>i%7_H&Ր[۔PZ--g< :LJE}1o>Kb~Us P\sZvxI^jCE axgiq -?If#[5m6QeHo3HUEyGS\1 7nOz#o>͋&\H6t( ԾjjxsWٞ0wBL+ݶ[ FTWE`xKǚN-//xdK{$Une`H p$aE$ɯ?k)/:5KX-zISz) 2kB?ĸ$ڪ_| GU:h.PvL?$2ҟFNk }*kl5+PWP|¾ןWĿ YLׁ5kI$BcJeܧ__>xK46u E_JEgMs_ |0~xG[XX~67kƒ+w4tQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEsw Z떑[{胷w k+¼=/O=f:&c?!Fu(()%kի~"wEq%Zj+e"G~_pV)=Z((((*?Lkʭ-zZ>,+oCI_ e?Je`[|&W脠(((((+$|I(<5K}SŷPӰӭ*.nJ,H )VÄ>6(]Ahb27~GP e{HV_lMB7F޸ݼEΫyuOн)S%h8QR^im-ڻ!Fh*J$tً_?˫xF6&~$Uy>Ů,r(`|W)+"/ڗğk5 k? &uRy/- ǘ#.؁F1,ߧTPW*?kğcikODw?gYqBo?㿷??s޿Jh;_ů>@&x[𯍚YGlHҍ`I\ x;BW >ÓZj ,_{n\]NKI+bJ~颀>o'a}^ IJnh5ޝ#ۺnvJxU?~?`tϟ~ύ޿Eh|>ڇ:_~5׼ws_OICљ 0c !x?j5 Y.5vXӯ$\|%b$ ydX~k'/x{O}Mu}g+}xc B38F+E> S>x>4k㘴U&[z+O/j*m~Q@_cu]{+]px/tz@)tfBo0/ݑpX+1.hov&m>_E[^xYFYc$|*n G9_-NJogڼEᏴd}T7&>|>_΃3qo[m~x%Y,๹ ꨡY 0Wg4t?6]'ºKkLiE'Tg7;oʲq/Zj5_s]?H,^{yl›TqgFG8?tP>~|5i+sPGƛxn.n-, jήUkd(X.:އYi2mj&n|2mlO0{Υ_G_ ?N? m,fkme?iFò_hvжo"t{|JU _aIlȮ.$,HVYmJ@˳Y$M_w߄]OBSI*nj3Lj~+|w/?\=6DI2.[s0q #yo|=]V%2i֞'uό+ UryCG~ g࿆]RQt}Eدul*AiW-Owhu dYr{e 6FKx,[(}ұg pxB!R +?0hʖ2:GzGxWQE}xcF/'TMw\! Jh((((((((((((((((((((((((}uecL_xJFaNnQEQE??"zyOO./^@yO$WHKN?]#u/8\PQEQEQEQEVt]=zyU>beO^@ş%~2-z>+olBQgI_ {J`[/EQEQEQEQEDßk^$G 6٧~ƒQGv`+xfKjy]0z.0q93ms#C ˛â(((((((((((((vm?^ zey$AEɾO_SI+i\SA~oWJtEY((((((((((((((((((((((((wXл0DQf8w$ w '#iu i! >cl&#̑|(,VuNM+߷Z)Ƣ+ ?߉|a^U-a$8B(cb ( (<'_UV)%kը)Z_+ j( ( ( (,+oCI_ e:+?YtXvH~kɖ@ yԟg8Qeo2^U cC'*,??|?¢^U cC'*,??|?¢^U cC'*,??|?¢^WWRi80x ITOIyFu?^K2Qqi2}I6ze·#z%$;xWR$H@ r6<yǯMW;BF,N׍R-Bw3ޤ n6rEl/kS.COW."/udGh*1EX6A۳^kD_mczeźhLͷ6K ;{r6k~xQ{ =VլkWeggtG*J " z(((((((((((((((((((((((+|y--F$VZemjpGp`>U aMImW^æiˀNƠy.I F5?ꬳښU;!RDfm|;coস/ ̛K(C d0)>QEQEQE??"zyOO./^@yO$WHKN?]#u/8\PQEQEQEQEVt]=zyU>beO^@ş%~2-zt\_7}7Hia9>J8yȊ4FfSֻ/?Je`[?{+J_/ |<ѡ oVcmߧj '>Dk'1ɭ6vmG'SFh.&_igK:Lp_3 [;A8=|>,|S Ox_^PK6'fd*V%XF#͵]V, kJ5 ռGjZ$nwhZl#pgfb@?Rh|/_|Q!|;|_R6={R!%Vm ]w>xG%x]uxZn~}դM ǽ9)_*(Ś5?YͽMϺIu<%NWp܍ւ^u-OªB v:v W_~)~blχ\;Kt|~n |/2\$z0[rΆ8]RV;3#``:Яa)N'OB7amjp]ٖV<. *8R/_|Q!|;|_R6={R!%Vm @t O" #pUA5:? }o |>U-0\2c'iS|eM p,ĝCB煠vFBd[ߵ+4,$E{_+Ϗ,_xsž!gPFp+xj)7bEpb)+Dà_gW[%gHµ{[Oַkfw}oxC4Uf m-2Obu9i/|+exOΒH=IKe';:( ( ( ( ( (( ( ( ( ( SĿ%tC+}C6 QRxV#߼aK1zИJEsX)##p ϟ/ Aq]SVkSVHm-l u<#CC%k twW+0l U2A9^!oj~( j:ɷ:#V qN}}/Av?@h((((((((((((((((((((((+-?h(d[/-1j?[Ze{nq=(((()%kի~"wEq%Zj+e"G~_pV)=Z((((*?Lkʭ-zZ>,+oCו~=&xSE^תYW/臯*{׿L ~#+Y>e]f]:W*1s6P,XwĿ᥆&B|=yoso*дJLO'>^#/_ n|9{4zݼ~ҾB-o*FvgUTrR/,BZҼ}Zioſ߉?,,LJeV`lⶑ $ϲGܪ~؞oKm{-"|UѴ"DRɴ3S]bYfB)܈UU@=Kt9_kFAot=ͦv-䳣z(3m5ڢCτ`#펝$m|uyd/{~} o_5~zF N .!'^ػ2q+ۿ]bX]V/ɞBki\zxG:y{,qPy`vȭ—N+/?KO~\-H$Ӯ[t2#FҠ\ܣ9z++ ?)w7M+ⷁPxG?g66zO"}JG|fm|S"4|J]{/shSyI+HeA.FIN~+_+<)>r^iG+c0H Ss|`MOᎮ|Y{} nbZH<븃H>8r3O?WA˻ 5M{W/5gQɎR2I ;Pd_`P>&,z/HmEܪQI9 'e/O\5o!n, |CJZ2de弬xGPJHBxOĚhA'K J<bFxo_.jO7mhZoe\N\ld$( I|Co \ ɴ]. $L嫗d 7S@4>"+|EG-ωcaKȮΘ²Z#_ "v# ߁o(SRt3Z5M:B֐_fvc]?Oi?qmQ6M}F}oUh I8ݙ @Vf|?|A}_Ë{c:Wۼ6w1 A^wS!>ܵZַsXc.n[ˊ;y.ہ#`{=|QQ']C`-1)Da8U0733ǿğ~+ZQiQiir^|"2ʈog.#8 +}o*4y,t?v~y^G$2h'RCdn94V xƞ׆ kgtү#d 7)xgZ訢((((((((((((((((((((((+%'ş[|swk[%'Oe&ZO^/KVƬ\Hg3{-ˆ2@QEQEQEQE??"zyOO./^@yO$WHKN?]#u/8\PQEQEQEQE~2|o7|Ai7OY;1stFW+ kqZfEY7]iЇ0&Ut۟?<587 4,#?3Esv[7< s6e&okiE`Ws1S 2Xg>$,>>5?>./<+vx~$-|kj$|C),\ο$P%&d $Sa/'/^wusVŗj4F|Rĩr?pΦ"ed$_?'?Qz%qȆLc'`8?4{M[:hZeDWmeq<~g]#m'gg>}G?hk_Bo^&nonX_pr`F$*W|*^_Ӧд)?gozm{nUā]&1pǥz<;|)ÿg(I1@#^5]߆t٭.]iJ]|'?|E,~ >¼WOV1泩8e]_ZCt"< #9<3a5VkHgX _S+C> YZڦ1m,' 0}}OW-|5OW-QEQEQEQu;=ޫ[efYd j:b@[]EoF bKO9G^=) 4/q(7zP!u.F2>QOj;ֺO>4_Ԥ>q֣0j D(svd?ڿk?tWH%5RӮRdY ڿp5m onTIg }oǺ}g[j]K"%r#e;ױ*5o \ '&ěR @P$3i+ 4Fk(?=*YR #jX(,@$ӫ'gį|.HR8 ®q*{qCj^:׮3kߋFK}|AXkO3ߍM:lv hI|''W뵺?5 [i%LFq d~Οto˜as64L \2ʭ!}0TŘG+Z}}&LK+9gCs.{)!p>?hM͍YOmq Dd #< ?oׁPOo),x K?;^Exnf,־+_xZ]iToP4,eg%NFpk)>]+K R5;3²K%9+isM2ק|J#w>9񵮓G足K8>R!O WZh?>6VHм? +*3dbx6CǾ_gumkwp 澎E oA8 x ;Eup۷dmcw爼4׷JuXfPQ*vq)9N3gKOZy{F8ah򦿞Xe-a#w#Ѩ((((((((((((((((((((((+3>5= T˧6ZΪ[k SنrFkN/uHn)YBDYjV"+>}:"v3zUx׊!]#_>Z[ hp?Wq_~xg/ xavIS[i@;&p럡$J+럊_M>&o -[yRG+dfyg1ƿ':O4@u g폧}Om o7!}C"\͂J7 mε~h6DZi4r|'jY|υ^#Eیw-ܿ6 OH] x7_uu񿇮4q+vWgyST; US/|0G j:$W#=H{~Tx{?B|em,ao.Dqby 6"(h ~ Cuj|[vS>9G:%˵1b@MŸaQ_;xmEo7z~p-|q[˻dBX<֊_C%w8Sj>ƽVT$]ea Ήe',J")b{:~x[ mԂ(sر⾮~kX[Xigm TªҬPEPEPEP_4xӾ*Z.dᶎ1;G[/DžtԼ޵u?Km,(fhY0|ߑ {ي>{}yfrѤzpهPI#C:*|1D|+煼- Cxw1-íyn`J>S1._Zx#I~Zj?c=ɕiXFe/6Hw,Mz2F@8P]Wƅ[|UqV^Ey%h_U!c|.C9 Y4)Dr+n |)JIQi"{:mKgi2Εy>/"X2͎ e%ҥ?~M*V/ZN셁pwڹ tQ@ |B௃Y\ nH"YZD`>܉Gz=Yomm!<7ص4ha hN*k <=yZ<[e&V(1%2Y473 g:eC[[Z,vBX,I9>fakm|>AXXYwqxz^Or2?#y?F(,E?9~ӷnc9_-}gŅ M!#ﺷ] KbsΟaviͨ#b ,e$d|๢< $BF)4ԮoF\gt9ue~3I+]*]QfO֕ $+$E+,b2He'((((((((((((((((((((((((o#M.3S4sI[Y/o9?<}oր=Ί((()%kի~"wEq%Zj+e"G~_pV)=Z((((((((( ևxLuk mONRZ^B"2 34<)Y~jr'\Ffس眩`1ŠRW%]KŽ"oxGS duo)>î%r1߇%Wů ͧ|4-lῌݧU-&HyfUcݫҼ>3bko>"kkLF =Sʽơ})E|<_߃#Ė:JL2D#$(@ռ+[E60|C$^p5uX]1.#@'O=;*( ( ( Om3Z5mNV4VC2,fAB;WſT>:!CZߤi ̶7 h'w+\ĊFT`:`JZ(((xj>t=AP4 Pr28֭ [KHMd\ (cрEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEW3b|Cm;0oBrj V]:u ~E$}A' ;;8x Ӵ(xy} .vyмPYEPEPEPDJ??"z?]#u/8\WWEtԿq@EPEPEPEPEyh>+|a$wEa(fw%;O xC΅koYAn5..mdJYNH(ZƏƞŲZ=wLi4Uޥq;{Fc$ [4QEQEQEQEle+ iCݨnvU < '@%լ D<":g8s {|.&|>e[tɴ;6!bg%-nn&%R;'XXJ:;=|?oxBo6+~vWZON|sD7?0-(?C|sҀ>|'oO>; h4Bd`~Sw_ ~9xrY~Z|[6`$Y& n$ W7pUx0AxG'ȵo:#D5PrJ'鏍>!|Q*.H"xWgǿ#]_kLk9@8y⶞H#%-#_^.gY6H?[Fա|U}E|Ꮘ?ixᶻxf,n0>kYڽp+mTee_1K )D95%svcb( kc, z3v1xgV,zQZd|Gn]B3@ j(+ϼݭm dm679YYISq i"5{(((()%kի~"wEq%Zj+e"G~_pV)=Z((((l?#[;{[:٨TpV)pv8b()٧ A_f}&Mi|ͧM~j֑_wC4/T^;>_ gٛIώlWs'u+{YYe-<@Fv#YhG_zx9|1hO5NC"dI|0O:uWAiӉ ,FT:\q:h((((((("+Z$ ^|>}B ==3^E|o#A/ ;̖!@MG3Rx+W]/_YL/ \['#,ʲWQ_Jהxo5M;~ 䧈7/nXzlO2(<8ƚiD?0Zʹcyh$ 4N /3>-sjcnfxx{f;o|MOVcf]ՔvBdWc}#ZS"sS OXi׿ts:3mfi#b|l(Q RP \|Oo[wCXїӯG?F}^ ( ( ( ( ( ( ( (<'_UV)%kը)Z_+ j( ( ( (3|I˭xwTwk,KP/[[,|zzA+wM Huo?&q lN2#<1. _h ǽ,?F!X]:D`8> Dڿ7n {QEQEQEW|G=uωYXl9b ̐\$ q?i{#_?Mo4tWKkI^[M{]F(h5C@Ex4&??|P5$^) /yDk &i{#_?Mo4tWKkI^[M{]F(h5C@^SXɬc3Y+^[My)Ak_M=|FӖºҭZJd. x4F(j ڊ]:{6IFª}{O#kivz\Y^BLVHC+ j+8?G/?G(ը)Te|@lVS#q=Z/~v^Kχ]Gem49QKJN KkIkS^[MF(h5CG4&+??|P5$ /yDk &=Oi{#_?Mo4KkIkS^[MF(h2mNKRxoĞllZv+n[#$B9 PQ^S ?8?@EyO/?G(Tez?|@lS#`Y zWqO5_8Դ-#Xf=6ZJR-`29|Sk-{$V4P {Uj;?&_?𑸠 OFvta}29E:XHkGAh, ']隕wP7n1$R)GSV"$|:lKՌF{4v"c\XeUY `z+8?G/?G(ը)Te|@lVS#q=Z_N> Q j+8?G/?G(ը)Te|@lV7|MI$VgF1HrAnPEPDJ??"z?]#u/8\WWEtԿq@EPEPEPEPbk_K |8_BGRh09?yN1=Eq%}jhzMtJ!K6пl~0C3×>TӮuxىdԂ`l1m?f^,?URYZB.vm8+gWI:g#G4^ a )o9Aj(((3'OE{ex_'N"34ieY_-Jm'UVh N J 9x{zO[McB,"<{:'eD%Xd{WkٳO+GQY-te =z-|W/tf3AxNmϑGp2fR~mpD"`k'+\$z0[rΆ8]RV;3#``:Я7DZ;0IeivY]ip:CyDclGy$W=_ÏڣbYAsBhӅ]V#-[,@odD;Ca eQ_~!<{?|]h[z)VӛykuH |ɐd"_ >[:{0D5}v[Xv[M|ƖPJh{0>)^]Zx^ݭSj[<60guwb2.rq]]|3y3cxFOKCJv[cp^7D'd`B ]{LÚ13ujVoC#E;#ܾl.v5#ՙUQǀ|]ER_?GW_me){{.up49h ٥>\{ Ĥ\Grj!$_?/֢Lwsx-/z -Raoaiqk?u/-,.s"Qg@Q@Q@Q@-e'؁ek/joaGߩv׆~ zÒ_O{gWVE4 Ka$g#=y9F/_L5 i-AJ#W|IB~kTdO kđ( YH9=Z9_gWI:g#G4^ a )o9Ajß|G/⯃Qxʈ,yFH\w\QEQEQEx_'N"L^@>W:KD:]aF wRbmw)(58'ό 5[ WQ4{m'˞;5j#Ic,MUx$״sWޓkZIoF)l}&FR3TTxC_. mگ'C<@턶IŭsA7(U}gw96?iZ .<L,Mكi[fYqFn E8 oG׵+kRȂi3E+kmI'كz=uåYC–vȷ3Ds*b8:Ŀ^ ^[j:7]2%h(@0&(J."T#W_n5?i3UԗN&'qE$9R{%@Ԗ a Mvi4Zd s .ɝ% ZEX֮}Hn,t{+Z_?Q#{6126-A_#CO?d_a׵J~!Ӭ-82ķ X- 71uF_.tߋUKxz}6?h:N6Ӿc ei<ƃz>Yp[gMEOn4}UKmEFSlL2pT3^W^?ş@ŷqj:|mxZ=B?/u6QIq!4V!W8ABKBON_/XMgo3w8kfDr䮙ukl}ٖk2C>h~/(< \2֎4:r:oEVvw7x'Śi^in&`posj][\O!OCOK~#jI!'yvQ#8# -#Ѥa#tcw0:)a.+bHDrO"uWqKo TGa!44Gf i9Ap2F"q#&~$5ᛍ^{h_MWc >GwW!_ ߳< x ԼIofnf-MgXG3#jǢר|7MweaTNۘ(((?@Ӎ{Mxvbnh(((((((((()^zaV)^zaV(((((((((((((e6_,N?/¿t'Jj(򟈟]_IVZ'_UV_+ jH_.(ը(((d3 v;ڿ=o%iܗ₶ ;a& 9F -_P]xM/j:pY -R s.Eau#1{f6Zl:*ڗߎ¶aZO Dupl_ziux߾FExxjΰ}v"i<9Hq$TvF{oxj4{GS5^KW|гI$_<~o}2߄/{x)j̀$Q"HIiWxcOz]~x|i$?aIX \9a.e@i3C/wjJ}hJDhݜooSNxIx^IJ;2nBls^~#RCW_5x쭖=S %U\ ?O^s=Fr/V,aG ,LA$@=ފ( /x'D]K~#ӡմMF/*qu r 0 W'X<?tH/e{Όڴ2}Q'U@*)h;D΍'qse̿!a C/߃;hznqokelHD$rI$I&!ȃ_]覠 Eb]q??'j(m?/?itVn,՞{w.卛s*냒> )7 iƗ<-%k:mgB E}Y{ i]{8[PrpPyY ֢x>OLnt Iktvo Gr 6DdNr~%=Co6^$ިT6@$ P|}sc+ի~>9Mڕw4k'WPӮ5]}P@#OqKM>Ns7UYDϨY\+e$8sP௅ZGoR5uryn!B@&8U \]PEPEPEPYk YNE?`j7Y?((((((((((()^zaV%gx0;2x@E'?zQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@S(ɲ+gNtV'Yf?LGL׬PEPDJ??"z?]#u/8\WWEtԿq@EPEPEPEP]P]6x,- q&ӷq־?2}i~5$So 8Qѱk\x4OxSLzRf61 c!pN T W2~?;׺gk_izO&mfU#m @jxល YjVLi’]\"Q;W(?J^A7-A߀| ]BSO:I"X.01?TjOo/čfWQ}Zdhş91r>^s ( ( (<?>7xO&(zS}ZKM^9,NޣFHoĀrCdc5_~Im>xH6j&$ݱԣ4k g5)g)H`Yj5>#I1p!x;|NF~V7[ i[UrF͵2nHzRZo.l}.|C !CL1,8?kN.-<;[O *XlbF튪`!seQ(;Lk:o j^6b Mu I(E$+*S^۬^׵v╔^'Ԟ%HcYpUV `0 h-VJ4<5æ"EԬ㰉a)YnRAA ZnúULJm#}"[F ] b[Ē/6i.@/!'%u?jGzwD'ׂ /[gwAXB$MX2 7UѴON)IbH4N eHcvPԣKKn9^hdDb# _/Mž_uÉ|sy[N]֓y䧓 0VF*FS[iV}A~^i>ߢXZgß\My@ӈG .bI0z>(({>%ejk"u2Ov/?:(((~>9Mڕ?Jj(((((>k'6sڼ&OͿv((((((((((W7Ï?^^+RŠj(((((((((((((c5o?.Y^^;ɫ|)rE *(򟈟]_IVZ'_UV_+ jH_.(ը(((|aO|YKx}nRh‚A12'<1qY5~@,?O/~u[_^ri2CMnXe,pݘu >(((xo޽?>7x ?&gY?%$s=f<K SZ,hm7QH~'W4hvfuƙZhTPx+S=_F?FTvy~GVϓf6>! xu/\=;O '`I ƬR$+E,,^ ##χOyb=:*۽~eʜMBo W}?sq·zVOm7Fg%M B!Bj0 (~ώHAœg'M ҵ?xcڲ<_DeB>R~FlcK>k'6sڼ&OͿv((((((((((W7Ï?^^+RŠj(((((((((((((c5o?.Y^^;ɫ|)rE *(򟈟]_IVZ'_UV_+ jH_.(ը((((((((xo޽iG7/^&YQO^j?0'K7?Ai((;OECPZ?~Pgr=B]jv>sXŪk0[d";]i0v+6lWF'(-?r?CIyOj:_U{}L߻wm+eNy<ൟ>ӚCS i'RB~ף@PW""c<]) ZxhK?i_7Ix"^9_?M3x_nMj6%x{ۻfYOzOECPZ?~Pgr>i]~;^P嵰{%䐅EF@mWw? ?3{O+۶q]W4o* ‚PQ^w ?F'(-?z%sA/.SW9 ?㕃]ρE ?,i jY 2I4WB,Z?~Ke|}sc+ի_~_/ / <]1Zaknv#$z_4o* ‚P>}O⟅?j=Y[n⯈59K⛔m&NWɶx2xE?^?_.#Cj~ҏn2lJڽ;GǏ<E\T~qΛ6\(W7sk/g-oe X.QUfcYff(I&>M~4xį>e|DY\Y\IrX\ZZ{GCHFM{, ot,Ѽ{_,XE3]HL6WJHʀ[9lhO_dxwk nXqJXI8ixk,SPҼۻ/J?y:yCטs^#m1tn|-[g|h|߲YQ _+<3ycp7?Ai(k>"55}Ϻbw[]8r |z?h?هk?<5:UeK8&݃4 _CF'(-?r"GZ<uO SjEq,r(:1yW^?h?6/ЦYtnu[vx]EI#B `36-o]Wּ 'uǒ"ݓIWxwdҵ+DAts3A$2gmsgWZwG(/v' 8tgQ _}k(h>YE/>B,Z+Ͽ~Kп ??ֿr=h_R_9G4/)~AgQ _}k(h>YE/>B,Z+Ͽ~Kп ??ֿr=h_R_9G4/)~AgQ _}k(h>YE/>B,Z+Ͽ~Kп ??ֿr=h_R_9G4/)~AgQ _}k(վعe{xrC~ʿ 9ÖDo)k((~"wEq%Zj򟈟]_IVZ H_.+իe"G~_pV(((((((((beA^@+Ч&V>OCl?MtP3 )-S[]5±w z ahc?MEs?|BO+w_ "zT2 %^Z=1ľP!k߉j~/GX1{ͬO, kg?,cPў|&BΏ1a}jTS;X^G!9 sT6ҽw6 </A=3-Wh%knn3t$~2`Ozcx7ZuETїNWi^״|R'a\Gڰ0NvVHXe¥e;>c?C ).oz|?x/>ͤKVտ΍tF'H671ۻ/4OO{ЯuZ'|5}eO2Y! DBd('$~±w z hc?C׃HMEBdk=jFT WO#KT?g0ao޻%}Ad'{c5}6|>~5[u4dyvi\$;3Y־VZ_OhwWF2ڠCp MWg!yD?i ^U 67Qz~/KHV7s>p~:G<- xQU1 -]gf'тWcay2x3sgok8h[! 7`X[ v%OT ? *~|=g6>XmN^ͽϊ~,𖻐H1,|kۉU_7? l}w֏=kG.CX6& ȚQԡl>A&q ).?`7?a#ㅦwz'Cw;$qwv(Ǚ$y-.FH_>@?$"G%o]yk/yG~vX;=5ߴm~|4Zg/zqKsE ,2H_:ɪj9HetIN \+ːHd xw(xV7/qZgئ pyҽ'S[[Z\\mW7|yv.p3ҬP3 )-S[]5± z ahc?MEs?|B?X?=5Q@3]L?H46MGgĬm!@jď#xgI֍ V?yVU?zɪhu+6qqq!^_1=_z]΃xV{}o7#Va*gl} p*n5#P_:|jͥ׫Wx{izZּjz+\Z)fT$*P;V2'^5UW ׇ hh*UAD* uZZ+ʿ~:ʿ?xր=Ve_N?kG2'^5UW ׇ hh*UAD* uZZ+ʿ~:ʿ?xր=Ve_N?kG2'^5U?|JgSY++Wo)YLJdF2A=A Ş|Vei}og9ogH=ؽh#X: :?!]ߌ|xu麍ٸhՔGeᔎ9#mx: pFGւ n **A&JD?i Q@m?S+ZOC6'OT ֢>< [7'Wך&x?Z֬NӮgЖ^jƾ!?~-:ċ Wpx5o>kyY$.hp6Wp3⯅?g]H(Y~"h6qm)1$r~fIu+&"5>O]Zw@b< .nZ3]Go m-3KY(IG*BI ކTk{??ooږox_JRiakm%ݼfM0*@P#PX7~|G?hxun/K^O"~=.X.l0Y`0G心4oNѮЭE%OaK)2*8ȨS?oğEGT-|\*KW;ڧ%SçCvZA&Tկn# $Kolwy#?T1? ӥ{S=߇,1w+Eq%9zQ~,־x KM_= Eզ7}M|R|7wr< M#:Tt{ (㼺It`\I'953ᯂ4|Uu_xL_t86-˻GGy .2@W{ & $O1d%S`zf5N¾(CѦOL|O"|_o7ko7YoOC>f2F7c 7yN~ ~x75'QM#_/ ]$K)slEQ)5wBIa{ƾ&D|!4HmMԉ=2M+x5e|PE}y|>'n|5m-5K&rJ&?!B0l?+xYM_;!`֓z ;RyQOZ|GS|2u/ 34?v"83EMMHω/։?/5%<;i0ՕĐ[>޽\/,׶O-3Y1ȪRǹm~xCė|?_0Ԥ_)n 7g2xѳn1DXW6?jӤo'ľ ]9#ѥ> 0Lm*$}o]s᷏<5xWMa)tI哱ppkG־ vihQhZ֑ve˒7$aFA_,tk௃gG?j3.`-7b%DDI6pʧŨbM|™Obkj꺓}ݦ~t@m?S(KD6kQ@S(~̟ Y+իe6_,NQE??"zyOO./^@yO$WHKN?]#u/8\PQEQEQEQEC%NJ4GYY(?,fЇ$<{WK ?> 56^@>|@>=cLoeMڞ. Td)Qۿb)^zaV(((*L+kʮ?. Z(((+SC7ŏ. ugiAq"5?bP*ĶlGPx`}h:,Io|D GrV@@#x&Nx ={ּnľ\iЪXBSqFTP+Ma^xt]|jy$nē's b/ɜ_ CXpivD+6bMۦj:]fD? ֭lHJ}uBV=nvO 0{E;kWLx%7QK:aad1@5di3M/߉aPnoyqUi i/o[|a=K3G5巆vdžxkķvCU<ĝsXX }@:_-4i4|OYī \Wh@YA 09|4[|5 b iR[ME7nc( xG7[EzQAv]1uR-؏6*gO}3vgyusjF[w,a{N {O^?I/>O/#&gs^@7WO5M'?zu=~!ې0 @ Woই[_KB^BD.glECCna5Pg/~ gxOow>?S[]neI\E +*d3[ ?c|&UEMK5oZPSFǞn9FJe'!ǺQ@{'>|#~x~Pдp˫>Y~5 뚌QehwQ*2 TxX𞣪jѯ#jﴏgd $jadĮpkZ ( ( (>_\x(5o izv6!*z$gm}A_/|S|U+&x[N\'L%A9n8W4QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEW_u/ -x8'x蝽b_L};_0~׋$+GD4 Ij-u{nG# ( (9O-G?'?֭CKy3~vTj_ 7c·^;+Bex$FG$lCt^ - ߏeEMwè躦}>Z4 FIlW"@|:u'W~8[b HllTr<3bA|3Ҭ-BcyʳF\ *0R>R +l~ x_S5߆I]w_DpE\''C]G5σ_ foKkmLjMHg8 $t?af?Ik~ғU-x-xE夻, ^C8lW~7xL}K@vм[I*+e%K 3:*| MgjKI]rXn4ww/p|* `g|R[Ꮝ>-3gz/Kʒ+\j|@/oiޞ]徝}Ė"Q@uo >//+x5a4'O$hAEX񁴨#s\_/yu{6Zt9oYJM;J#8w: h~&OHnbf/h5m{U4e5rDB4 )*v=gx4y$yYf|C݀@5fի~ 56^@SEȽ8^^SEȽ8^@Q@Q@Q@Uq'OؙsWאjڕQyu7B*~KtO nA??-?3T@VO%'t hDΟQkQY?*?:'Q-&Κt u}ۗ[Fݝs{+k io+C;[b/)᝼_8/x 5~}yVzb>cn Q?x?>|BG6 {oM)RͅPWk.]Ê4?~%xזx\Gw4 qȉI Y_bZ~ǿUu\xVay4km2 (;<Iͅo 𖝥}C#v#i7%yC = +⿆`OECD:!"Iu2rFBf/}f^od|Kf_K&K`:nlc&c'>x#OMŽ޳ɮ%֯y42"<My ր(~-q|T')//xV& ;YI83jG_=$2\RF9S6K5?R{U9,!2-ʫy9 #߂~lZ/ wKkycp 4#,2 r Ƴqx{sd%v%B"\ƭ{|+7?/}Ǜ4,-+~|3Ӿ|2t26 ܸeyH#|%a{ue'4=6m2_lrpdȁU!~R nA O̟|P5O^ԴzǍkNOl;hWxe!v,lѿ J>vwG3SFn尶[c"_b>`,8+@DW ϬlhuG_m BV{ЂTT(L-~^mdk&K-}muu(bWv*A Ǻ*|~ xM9~{ZMywuIcP $Ɖ z WDXK$6(@#p $䟮1:.ÏQ|Mj~4eҵk:k7<LnT.NNnxgß6\C84?J[mBoVm D n&7/-8ᾍZ~6T_='@S{kXZ3#+Ʊ Pc=ǟ췦K.=l5T%v:tPhg'B_1xĒxXg`[&|3]jd$IFF+V/: 6_Hͷ3I104?盻vzPɟ~^csfWns%FnPRyeBLJL$>QL[f{.|[}Ҿ.j.p| 4p<7>}^+OxLk&x}-ʔ&!AUfUf 1~~^|o=~aMERyf!2?xöZn K!- 9vᕜ[q~_++ӡ_? .'-R}e13"1Z603cg|}OUV{K;m'RMUm+GEw).(aU|_3x><6Z[~81mtqT6B@Ed[gOƏKtO nA??-?3T@VO%'t hDΟQyi)>;+Oo2IckeaH#޴WVZ&ZKk#LimufW}'/EfL2vvZj䳺5v8 X |@zt?xf_9ܾT @.>'xsHԠǛg4yg 2APBci#ק%OX€9Oh_R_9G4/)~-%OX€9Oh_R_9G4/)~-%OX€9Oh_R_9G4/)~-%OX€9Oh_R_9G4/)~-%OX€9Oh_R_9G4/)~-%OX€9Oh_R_9G4/)~-%OX€9Oh_R_9G4/)~-%OX€9Oh_R_9G4/)~-%OX€9Oh_R_9K >%x@zWU@m?c h "i61kRee@A`|m-?^ռKڽӬ+2;*x< moaFWmF"P)]\/x@.:8ӭ3G%6gXO,ЇMz nA??-3RkQY?)?ƏKt? @W7LOͨLKt? ^U ) ߍ5 ~9ky*hDq][\$:O0].I$O~6}u>xKLrCJP(,{;w@F '|PsiOf:_L/f܋n[*s5_>|z֬fPG|׆ T#"dYy@"k^?> A5GMwaQLEI$cXbf3W|q`'?xHx76>/ ԭٙ6Ghvi||&dυu w}YM[}GA,m2YT3> _xEŭ:MPZ^+P'YCc7yr#㌟_>*к x/W"G܊έd`@|W/l/MMy).]y:d74ˍ7g pe4|KOvWDn^RIk <`(~2p>?T>?+k(*,Iq 3k/<5= ĺXc$q]\(x\XM8P"6q(+G<'W>m[`/5C5RZC3Db/Q6c oho.kl e{Ibdi2sG$Mgο_Oxs׊ j⦛*P71JhHT+^`!ʃ-axnoo?h#C41?\/J wAT{6x Bw Ikk^h=6vʲ\]mm7[ x[>q=ЊxG)Wu_ u3BѢZZ٢HlX'&^ hzoD4WqXi糆-˸ RVe@?|4Urlmqiᯇ7wZS?43m@!F-$ O~ 6 b"y/5fի~ 56^@SEȽ8^^SEȽ8^@Q@Q@Q@/|Qv?V(u+HeC‰kD¿$*-Bo8 :D5{_[‰kD¿$+8Q? WE~= -(O_'%G(O|+Ko"(ImQ ' cK;U@$p$! ' O_'%]/QxE1P|qở X-ukw$>bdAPoQ? WE~= -о,xxxA#h~iٴe}2i_zOlfAֱ}O!-c OQ? WE~= -ۺlYc{6&hD%9ǞfgP>i<2e2#f7`Qc@~= -?D5{_[Q@?(O|+Ko"Q? WEwP ' O_'%]? |DK; w@9$wP~|;-SĖž!e5H&5H- GGnk6^|m"IJI]M G־_Ct(_ ^sI@3B15Ea4/ й _Mw+ZԴh_:4c3F('qU<1][z:Ve&6vC$R@7/ й _Mxc+bkִkj:uƗvc"%UanBT* .i_G ^sJݢ0 W?\ҿ/&h /@1B144( / й _Mxc+bkv .i_G ^sJݮĞ|#hcK-fXFt{QbWh .i_G ^sJݢ0 W?\ҿ/&h /@1B144ZXzΌl ~Hq[uϢ*Y Fkq{n |HKs .Nq2xc+bh .i_]Is4pč$0DE,I߁6ZYtWѭVPUso+,#sd9o@3B1xg'b o< ]ŏ_LmpFۇ8ݿ_R׳WƟj ZK^@Q@SK/*׫WDJWEtԿq^^S/?RӅzQ@Q@Q@Q@SSGO_9j򟂟:|jͥ׫P_/xC=N0׫W_/xC=N0׫PEPEPEP-ȶ +<['mbWEPEPEP_ZR+$ [[kK+e=å{mo`5K_6_+ɵmBլmtؖB:1 3pz@IP5~<|BR.K>`Gd`nLۈzG~>#37~%O~mʴ I*Xt.e>&?kHE0 U6Vx&[D$cW«?_šXjzƩr|ԁ<GpA)Y -?QZMy_ x*aҴ^PY%d&%$DX \OŸ?k?R=WY4z-Ig8Hn0<ϟ|axWdo XPo-ua[ :FXp{S1/%kkRc # LŐaLMiKq헁? p&o-wdeU/%AAk?k |IxvwZwgtΦ'1"28_(X9Y&WÏ-)gVM)ϷEy FIJ2SnxO>Ev WIq6 Cb[;8U6ׅZ|AR=_OoAkncxIa<8!EEgwiմ5*B |y%^8C\n5;om$iZGԐ$c$aǿ~AwhxTԬ7hK Zyxڶ[~(1f-#7W֛hZ]©#!X.<1<1?4x쿰?RdԵGEʀAa^n|^բ~ [/1ɵ<\r2W?;>m|oiivh~Oke֙,M,gU T[A^c~'|eKm$~9SH%8H@VgI+=D(~x(+[ڞ*LHawHCEq?Tk|Ww2LRVvR>~_^q">%'$A@"b*ckg㹭1_~(|kگ̳rP̼nМ5SldwƛgTԵn7,1Z:Vݭgcs{a#{nF (W i?>_iS^}NZrr>W0Y_5V@˫侅rrPg |?5KΟ~o,/YNU*3dèW9O|9<8<ͯlRgGܛ񆫪LbI|Ich'p3Ѓp*'\oo:EC6cT-&dY!4A$0<_ [|h+Xd]cL <qw_ɗB,Ɂ;rq1[?gauwO%\Ffqc`0&71 V_Zs]ؕMNI0t|OGc7u.ggr,j#IF!\r:@ h XxSCkaQeq"rN78י|YT"k^fUds1,e5?wmtsLiH-5.JGMF}x%k5:Q[vuFnRFASq'5fի~ 56^@SEȽ8^^SEȽ8^@Q@Q@Q@u~*kZψu[;vOկ4D,lǽw ᳃uo -kh@e>~%Z?>ϟֿ.od__,K -kh@e>~%Z?>ϟֿ.od__,K -kh@e>~%Z?>ϟֿ.od__,K -kh@e>~%Z?>ϟֿ.od__,K -kh@e>~%Z?>ϟֿ.od__,K -kh@e>~%Z?>ϟֿ.od__,K -kh@e>~%Z?>ϟֿ.od__,K -kh@e>~%Z?>ϟֿ.od__,K -kh@e>~%Z?>ϟֿ.od__,K -kh=s_ u}CVyvj+Ḏ\!U p< ((((0^&¯j |UWѳq4h]beWBwchH; +~zg?cOz[]{^Tu+pxV,CĆ^Nrp?e#xGŏKݕƭhvwŒ<&s$eqy |# N\.Z/];޵ƗCMUCK˓2H?Ot{I" `JBW, I9{<?!{a|cxn2KYh+N6lyxF=zu I\<ȁC2<@Eyk<-xoz~b{]_:$F@eR7_V='?*xZe M Ηz Yk"2^H5pڧ$6CŸ玾": 4 j,d~-<5aMqI5"GHO&f(> u: /#Iic䳸6 мb]2w @E|~غwtχ9ԮbyHtZ[f鑏tǟOV}#I[`uXQ/r(S_ `n5]Yc'Y#`$LNמ1~ |c;V "Y7wTU=9bRC (Lo*N23!BFT[S£V ڟ%Q CmO [/EizjvMtȆGXTVc$: ڟ%Q CmO [ۓĺL!AMR͵ȭM4NiXY<YX gՠ?ЭQU?Vտ*hڷ- Z:G>"6yOvO`+jTjG0??*5oJj^Eφat|GmOmy-dhAި{1|! "y~w?n#v{?Vտ*`+jTj^LwSkSzKv(bZT; JK?)|]$^3éỹ+}aXjMcxMyO0??*5oJ ڟ%Wk#mCBּS "P 5 E nْ1˯^A+Ge&A$&H-;#o@; CmO [!BFU>kv%sIw:۵A&&$~u\_W "9qn,F(ЭQU?Vտ*_N[V-oRv]`^es:K"".X)`@>#JO+xbC&Go0n߷Lv5柵gߊ?| />]~L߈m%X+YM2>e @>|tڋĿ_CxM'TZ412O$;RUc_/h?~xgxWuU| h$4V7,΢Y07HT+V>$~|%ǀ_D[8FBKK3gvw>Zv a&P-_փfSZ`CϷr .s8W|'%O<#F&scxs"II82sbp0HM ƺzi!4z&KceC+)dv9'TYbu**A~{>}_ ӛ~)$Zrk+P%V]{xbM{\huSYU#@? ?b_#::DxVӬ |WBu2.7no6 /27Q{-wD}kC]7Jb[>Qm. #D!@v5s Ķ^"4YBռO%#rwh3iG|.OD|泴!&%x W|*ɦL[xG'ë9?_Z%ů۠R[ *~& $}{º<]wŖk=vk"㜮\K `?x9v/ hl5MpombmCh!|U .0O~E >omαXXm<2n.lXPb$y񰕋0떭m<]MŤ?"h]_mT!>r8wvR` VTw*0%ni&;K߈Ú}׌bKuD e#GP $W_@~rUW__rQwCImC?fi<.9mݎq>RuMCDZuCz 4ڄԵmUQ0IB^I8Y> V_[n^kcI/⮳NѾ-f,uB.Mg-7~73wlݞ_~wMP~6]&{o$n0%^`ȯ9Kͷ:]埂ΰ-gکgl7&!A+Y O|eо+_hd~}u a2UMܲc'D>xwow~ +>鿴|?ҟ+?iVo\~]X?'>O$~,n#8HF~P`ggҿ/?x̨oCч}Is!;|,Mt%LVG㝤3+C>F x~3߁,OvۻXu_tBO.F"yAyا߁e{ºV7sM=Ih`LdHwg9tb\'~gO_ګQ:Q/cDQ좿Q.0_<3x?ښgG7dM"沭cOZwË|캇#Ӽ?p2>Lٗ3FwE~Pkx>'I{N /No ,eZc!ܸ5}kxi c^[i_Xg3Ρ.Sj?e 52|2k3F$y|POqf/$73qQb&'־ u?Cx'K,l4ˋ'w1N@|?5/ғLɭ;UrcIY w߱O¿&<߈v=ET]EuW2[n1'5Ge_ Yo Oj7:}Ãus :$Ii3f?91|?߀-#zVrzNVKpJFrb:?Q|Ab4OS{nm¢3 9 [2ד= <ϧGn!$'],.wFE } EEilVŻʉ502I'ܒMK@Q@W|lyC>cO-kME O: (Gۓ~0tW ^I,̼ߍ<1&v{K"qȄ~Vʯc Oo_宅I"Ū >=x_]_IVZ$k^%ƯW!c7ßkz׈c,ex%6ir=\K WCi^E|qgWm+PTK Y]3px I⾀(((((((((((((((((((((((((((((((((()$׊U?O MxC.rD0 :IS9O@<1Gֿ0Ni%42[Y{;>]*#/ZVt&şYu+ xbYܠ/ \Kns_^7G %W8b?e ?jo ~ʺ7Z_ˣkOHcw2 (sxv >//G^?tmc.扈n\_M?f?ᧂ4_x߈QMs$(0R!3#,|KĚwqCBa.Ƈ# w7#ѠU^#C> |GZ[K+*9102+HCv![8۫ .BZϨgDepz[yh3c>3Zx;O5Z#ttOiOZ6$#mnFTfP_z\>W L}M"5uhx⍷_*.0O+T_k U|P|)&j:mŔWwcb86:oM~˞+p9-H68U{*='Hf-"Y=.(^e࿁Z^Yk.^\i^ڎy "͒!5{?{xWƿ|m+La6,0XM泼H/߅Cuϊ~4 tz`Sd90$m޿ ?)oɧF w@Oj}̓E$2.y@$9_$w[ҼAu}6=j{y2kds_iލM} KS]iRYk6q2s$d?1-#!9Bkl//=^mS7zF=Γsoogum\[DTy !Q9J O? r_y?Ožtc~E!ve’]Fp7w)[úOIc:͡LrHX S+d:+b iN/:C5V>bJ=(h((|oEZ%ͤkFV\ĉU#cV Ǐk u/ -a'ny'V=A"x%IC$l]H =yeícĺÆi[^RRNYHy;@0QG}'Bn4jj"G8;dBѾ FauuVJY.$q"3k; Zuω[4bXt-3kJxYndHFpBoX|*}īmrx]fo* u*1,T4qs 6?u+bZe=-~#*ȳ uq4 /[͌¨UFu4PEPE'/ǏٳP樖h743 t6ݔWL7Y|=#]xC4 )uel>נ.X{qCYݎIOTXZz0k:p7B"ioXWf?_;cXdP"0ee# :SWJ#OkFI?6ZKM$^- \k^$ִDڎtn`G!FY Iy6wƍgKӾ(xRŨ=*Þ&ՅHZ9 0nVܧ g^_<igu'k]]\%#Ix ꢽ36Zಁ5;~n/`K""D^p3Ys@hx3z.K,C=,R7Mӫ.BnmP}]nz[hڟJwGۧ|Fw֭RӐrZ>!ؿ%~~ʟ 5_/5O%ľ%0&c_D-_J?Ki:|<<[7YDe"nfwS䑀Ms_9wP|q2j7Vivs)R{v:(ҷlO59OSY+g}@? :G­[l̬ڦ⫸0[^_5#2 {m@L2ҿgboHrDʹHmZKebF֕rWX][Csir2_pUH=tGScoc VŤOP4B\C6 񟅍͎_q R e\˒rIgXZ_1O(XFoPiUyv\Už:n3Ƕ֐K4VvR5*d0 Fvr~noOOU*x!zơe-BymB[,p,k(_ß~̟<3#«NCxbDuwX˹c5p>oT%?_Zћ?k8o k9I3 y'DcH$:'szGï=Cծ-X'@zgy7;7F dh-4m6$K;d3gAGCK)8 YU@b1޾Юfᧄu+<+]]LIgN,rI4gLּ=Ko4K،m%so4l0A*J _xw?c 3,^ ufcje2iIB$_04ҿY? X}&IV"X$!ϩ FK2@>'4J~xGT|Ih0!! ' : __G>WޟjhBF.VUhXX'ns_:4/-vЂ"7֑Ͱgi`q &pߊ~. B ^Y<4,"dř5GzT`K]}7#2pGChj^ֲx{JKX6se)ڼt3idZEF]!!FA;C°\j]m3INYo; G|cϏvO9 }`xF>Smm5kjJx2~ffuZSx"q+-,)eI,UA\('>ZEխh1jfW3a2MӵqXv4χ~/Ӽ3^DOqkar&FTH ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (+_<7Z7)4P@1I1_FQ@&_ ~0~ u? |;g_][>kr,G@@˪\r1`eSkTЦum;]Ϸ*+lï$(>'DŽ5|*ңk+Y`S!ԫmtb8Q;?hO?{g>&x~Jh-xs3HܫK" #-#>4xqL4Mw~<ܒȱ̋Rͅgu_Y?Dx4Yb bH *F>> :M]žxÌ ޤ8R69zF +ς7_E3HEI%OozecC8#$+(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((GDd F#%0 # Abj; <8 _K(-UAnnj; <8 _K(-UPNG IHDRZ֙qLsRGB@IDATx^ ,Eu6ܳ좀Qpq]]$hTH)IL5? hF70AUr}gN2S9uNU! C0 C`(.w!` `th0 C0:>`!`vh}0 C0cC0 C!`s`!`Z0 C0L;>`!`,xؒ<!`,WAڮ AS5tv{ ȡnӨDC v+ez3F}Ƈݺ1.'P`>X CXrG;짡Z/Ɗ{ xl&[Y+,`uAΚA 4b H+EVD@MdQAΑ@&sC1w)/&MSE\-FC@_^s>h)oxmK-sCilx{ФQ:֑ k[Gtj*B4*1sYSX髤>D ͡fZʝC:g+B]7ߖx"7#Uث$E\*E$B.%hC`D:c($#sr:!` f0FԴFQ*S'? N8Q.f+Yťb.!`BvN"?AgVgĔ4РX< G!`@ʅdG z!QUF F4ɩg}6Y+W\LVprdI %FuaTHQ Yg57!z|%5 7 8[lWv|yqRЭƙHFجV.9N7`w9 xtS3ꫩ_e2)SA솛 Jɡ׋._,!`t"0MWR' dAh 9O'🋗\_6z-(M T*1z & &SbRRYisVgYg׾}vam5Z{^x!tĽ޻g,!`d#0MWҿ: (PO|CY8х"TKs93p yhځ ! Ư<.bp!Di,c&rlqP)ASD$+@b,ʫ@G]'xb"!=E;ylݺs=sꩧd2# >q~7kn7+ sjӦMRRa 'T/<`L>7|I1d%|^s5:Ƞ*UIjĜQTpXe-w>20"hA3B~ Gfب1oRenj_O9>T"n}#1- _0NCs'ݤBȡ`@.3*jH(: HV<ݯޛ-܎WKf>2=.|.#;U4N05-Ͱ|IU`t#\K~H}*`=-Bh_S;VUWR{N~tVՇ R=KJ7V,!`d!#:YCjJh7A (|2Nި鰮#rc(cSAMF.ԃP7뉂:%ƌn0zd_LV>7B:~3_SA Tė8l:Yq&S#mWK~9qg~Q-Ɩ[o\]J8B /?iEwf1CW