1 00:00:08,029 --> 00:00:12,131 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,472 --> 00:00:22,659 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:22,779 --> 00:00:26,286 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:26,406 --> 00:00:30,723 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:30,843 --> 00:00:35,688 Dnes je 24.12.2018. 6 00:00:36,868 --> 00:00:41,402 První otázka nás vrací k předešlému pořadu, 7 00:00:41,522 --> 00:00:50,690 kdy jste se při své odpovědi na otázku spojenou se žlutými vestami opět dotknul tématu Nesmrtelného pluku. 8 00:00:51,152 --> 00:01:02,333 A konkrétně toho, že ti lidé, kteří ponesou trikolóru pro vás budou absolutními zmetky. 9 00:01:02,453 --> 00:01:05,458 Úplně tak to nebylo. 10 00:01:05,578 --> 00:01:15,803 Kdo si uvědoměle vezme vlajku, státní vlajku Ruska a zařadí se s ním do průvodu Nesmrtelného pluku, 11 00:01:15,923 --> 00:01:24,937 ten uvědoměle přemění náš státní symbol ve vlasovský hadr a bude samozřejmě zmetkem. 12 00:01:25,057 --> 00:01:28,789 A v souvislosti s tím tu jsou otázky. 13 00:01:28,909 --> 00:01:35,677 A co s těmi, kteří se na vás, na pořad Otázka-odpověď nedívají, kteří vůbec neznají váš pořad, 14 00:01:35,797 --> 00:01:41,554 a plni vlasteneckého citu vezmou naši státní vlajku, jak si budou myslet, 15 00:01:41,674 --> 00:01:45,406 a budou s ní kráčet v průvodu Nesmrtelného pluku? 16 00:01:45,526 --> 00:01:49,368 Jak hledět na takové lidi, to také budou absolutní zmetci? 17 00:01:49,488 --> 00:02:00,086 Víte, vlastenectví jako takové není nějakým emocionálním poryvem, 18 00:02:00,206 --> 00:02:04,026 jaký může být vyvolán někde v lunaparku. 19 00:02:06,975 --> 00:02:18,310 Vlastenectvím se rozumí hrdost na svůj stát a spoluúčast na rozvoji státu 20 00:02:18,684 --> 00:02:28,619 i s ohledem na jeho minulost, s porozuměním celé jeho minulosti. 21 00:02:28,739 --> 00:02:39,349 Nemusíte se dívat na mne a mít za to, že já jsem ten nejchytřejší nebo nejvíce znalý. 22 00:02:39,469 --> 00:02:48,600 Musíte sami přistupovat s porozuměním k tomu, co je náš stát, co je nositelem jaké symboliky, 23 00:02:48,720 --> 00:02:52,520 a jakou budoucnost si pro svůj stát přejeme. 24 00:02:52,640 --> 00:02:59,226 Zda chceme, aby náš stát byl bohatý, suverénní a prosperující, 25 00:02:59,880 --> 00:03:09,474 nebo zda se spokojíme s tím, aby byl výlučně surovinovým přívěškem Západu. 26 00:03:10,713 --> 00:03:21,909 A když mluvíme o naší státní vlajce, té současné, tak nemůžeme opominout takzvaná Overtonova okna. 27 00:03:22,029 --> 00:03:29,455 Kdy je něco nepřijatelného napřed zcela odmítáno, potom se postoj mění v neutrální, v projev zájmu, 28 00:03:29,575 --> 00:03:32,611 a nakonec je to masově akceptováno. 29 00:03:32,731 --> 00:03:42,459 Různé ty naše patriotické proudy se vyznačují, promiňte mi ten výraz, fňukáním: 30 00:03:43,202 --> 00:03:54,013 „Západ umí používat ve svých operacích Overtonova okna a my nejsme schopni to, neumíme ono.“ 31 00:03:54,133 --> 00:03:57,865 A tím to končí, dál už nic. A jak tomu máme čelit? 32 00:03:57,985 --> 00:04:03,339 Když znáte ten mechanismus, když znáte metodologii uplatňování těchto Overtonových oken, 33 00:04:03,459 --> 00:04:05,568 tak jim také musíte čelit. 34 00:04:05,688 --> 00:04:09,721 Musíte nepřítele zasáhnout hned v rozletu. 35 00:04:09,841 --> 00:04:15,883 A vy umíte jen jedno. Něco se stane, tak začnete fňukat a kňučet: 36 00:04:16,003 --> 00:04:20,257 „Opět nás bílý sáhib z Londýna všechny doběhnul.“ 37 00:04:20,377 --> 00:04:26,942 A to ani nemluvím o tom, abychom spustili nějaké vlastní Overtonovo okno, provedli nějakou takovou operaci. 38 00:04:27,062 --> 00:04:34,287 My se nezabýváme dokonce ani odrážením stávajících agresí, prostě to neděláme, 39 00:04:34,407 --> 00:04:37,671 naše patriotické analytické společenství. 40 00:04:37,791 --> 00:04:44,494 Všechna patriotická hnutí mlčí jako zařezaná, přešlapují na místě. 41 00:04:46,804 --> 00:04:54,947 A jak to vypadá? Jediné Overtonovo okno, které náš stát spustil, 42 00:04:55,067 --> 00:05:03,695 které je skutečně efektivní a zaměřené do budoucna, které napomáhá zformování jednotného ruského státu, 43 00:05:03,815 --> 00:05:05,329 velkého Ruska 44 00:05:05,449 --> 00:05:13,582 je to, které otevřel Alexandr Vladimirovič Zacharčenko a jeho bojový druh s přezdívkou Taškent. 45 00:05:13,702 --> 00:05:16,662 Příjmení si zatím necháme pro sebe. 46 00:05:17,405 --> 00:05:23,760 Ti spustili velmi silný proces s názvem projekt Malorusko. 47 00:05:23,880 --> 00:05:31,848 Ať si teď myslí, kdo chce, co chce, ten projekt je v chodu a v potřebnou dobu vydá své plody. 48 00:05:33,168 --> 00:05:39,221 Proti nám jsou stále spouštěna Overtonova okna, ano? 49 00:05:41,448 --> 00:05:50,527 Jedním z takových Overtonových oken je přibližování se NATO k našim hranicím. 50 00:05:50,647 --> 00:05:59,523 „Rusko znamená velké nebezpečí už jen tím, jak se těsně přiblížilo k základnám NATO!“ Chaha, chichi. 51 00:05:59,643 --> 00:06:05,382 Ale vždyť to vůbec není směšné?! Jen si vezměte, jak se ta situace vyvíjela. 52 00:06:05,502 --> 00:06:17,129 Za křiku, že Rusko, SSSR znamená jakési nebezpečí, jsme se stáhli z východní Evropy. 53 00:06:17,651 --> 00:06:25,684 Tím pádem se státy východní Evropy staly členy NATO a doba doletu raket se prudce snížila. 54 00:06:26,674 --> 00:06:34,762 Za křiku, že Rusko znamená jakousi hrozbu pro národnostní okraje, jsme se odtamtud stáhli 55 00:06:37,871 --> 00:06:46,427 a ty okrajové státy se již buď staly členy NATO, nebo se o to usilovně snaží jako například Gruzie. 56 00:06:47,526 --> 00:06:54,817 Pobaltské státy jsou už plně územím NATO a doba doletu je potom zcela jiná. 57 00:06:54,937 --> 00:07:02,712 Teď je s plnou silou realizován projekt, že Rusko znamená nebezpečí, 58 00:07:02,832 --> 00:07:07,784 když rozmisťuje vojska na svém území u hranic s některými státy, 59 00:07:07,904 --> 00:07:13,561 což prý vede k tomu, že se musí určitým způsobem bránit. 60 00:07:13,681 --> 00:07:18,989 Takže nás vlastně nutí, abychom se stáhli ze svých příhraničních oblastí. 61 00:07:19,109 --> 00:07:22,929 A nač je nám potom armáda, když nebude bránit naše vlastní území? 62 00:07:23,049 --> 00:07:28,718 Takže už tím přímo dávají najevo, že sice můžeme tam někde mít nějakou svou armádu, 63 00:07:28,838 --> 00:07:32,591 která ale v žádném případě nesmí bránit naše hranice. 64 00:07:32,711 --> 00:07:41,773 Co ta otázka zahraničního novináře, tedy zahraničního média, jež zazněla na Putinově tiskovce, 65 00:07:41,893 --> 00:07:44,580 na jeho Velké tiskové konferenci? 66 00:07:44,700 --> 00:07:55,116 Já jsem nějak nepozoroval u našich analytiků, ani u našich patriotických médií odpovídající reakci. 67 00:07:55,236 --> 00:08:02,075 Co to jako má znamenat? Na Putinovi již požadují demilitarizaci Krymu. 68 00:08:02,955 --> 00:08:06,972 A dále jako co? Zahraniční jurisdikce? 69 00:08:07,092 --> 00:08:10,136 Aby Rusko nemohlo „ohrožovat“ jiné? 70 00:08:10,256 --> 00:08:16,077 A potom snad dojde na vybudování základen NATO po celém ruském území, nebo co? 71 00:08:16,197 --> 00:08:23,313 Proč se tohle všechno děje? Protože tak působí další Overtonovo okno. 72 00:08:23,433 --> 00:08:31,758 A tyto procesy si naši analytici v hlavě spojit nedokážou. 73 00:08:31,878 --> 00:08:37,673 Nerozumí tomu, jak fungují Overtonova okna a jak je nutné je blokovat. 74 00:08:37,793 --> 00:08:47,494 Zdálo by se, co je tak složitého na tom Nesmrtelném pluku a ruské státní vlajce? 75 00:08:47,614 --> 00:08:52,033 Kde je zde to Overtonovo okno? Vždyť je to všechno velmi jednoduché. 76 00:08:52,153 --> 00:08:56,214 Každý vlastenec musí znát dějiny své země. 77 00:08:56,334 --> 00:09:05,871 A každý vlastenec, který zná dějiny své země, ví, že současná ruská vlajka, 78 00:09:07,906 --> 00:09:17,562 bílo-modro-červená, nikdy nic dobrého Rusku nepřinesla. 79 00:09:17,682 --> 00:09:26,558 Do Ruska se dostala ve výsledku provedené přestavby 80 00:09:26,678 --> 00:09:31,801 ze strany nástrojů center řízení globálního prediktoru, 81 00:09:31,921 --> 00:09:40,098 díky spolupráci anglo-holandské síly a vnitřní bojarské opozice. 82 00:09:40,218 --> 00:09:44,826 Kdy Holanďané díky smutě… 83 00:09:44,946 --> 00:09:50,165 A mimochodem, byl to anglický lékař, kdo otrávil celou rodinu Ivana Hrozného, 84 00:09:50,285 --> 00:09:55,702 čímž začala ta destabilizace Ruska. 85 00:09:55,822 --> 00:10:00,430 Takže potom ve výsledku dlouhého období zmatků/smuty 86 00:10:00,550 --> 00:10:07,084 byla na ruský trůn dosazena dynastie nižšího rodu bojarů Romanovců, 87 00:10:07,204 --> 00:10:18,124 kteří však byli plně napojeni na anglo-holandské vnější řízení, což se také projevilo při výchově Petra I. 88 00:10:18,244 --> 00:10:24,726 Ta bílo-modro-červená vlajka se k nám dostala za vlády Alexeje I. Michajloviče (Tišajšij), 89 00:10:24,846 --> 00:10:27,856 který byl otcem Petra I. 90 00:10:27,976 --> 00:10:36,097 To právě za Alexeje Michajloviče u nás byla největší přítomnost cizinců v řídících strukturách Ruska 91 00:10:36,217 --> 00:10:39,240 a zahraničních důstojníků v ruské armádě. 92 00:10:39,360 --> 00:10:42,919 Až Petr I. jejich počet do značné míry omezil. 93 00:10:43,039 --> 00:10:50,595 Petr I. byl vychováván jako člověk, který měl Rusko dorazit. 94 00:10:50,980 --> 00:10:59,068 Jenže on nejenže Rusko nedorazil, naopak z něj udělal impérium. 95 00:10:59,188 --> 00:11:04,569 Ano, mnohé časované nálože položené Petrem I. stále ještě fungují, 96 00:11:04,689 --> 00:11:10,457 ale není možné očekávat více od člověka, který byl vychováván v západní tradici. 97 00:11:10,577 --> 00:11:13,648 On však jako ruský člověk Rusko přesto zachránil. 98 00:11:13,768 --> 00:11:21,103 A jedním z jeho principiálních kroků byl ten, že Petr I. kategoricky odmítnul vlajku, 99 00:11:21,223 --> 00:11:25,119 vnucenou Rusku ze strany Holanďanů, 100 00:11:25,239 --> 00:11:31,474 takže to bílo-modro-červené plátno nebylo používáno jako státní vlajka. 101 00:11:31,594 --> 00:11:42,838 Petr I. porážel všechny nepřátele Ruska pod rudou vlajkou, tou skutečně ruskou, historicky ruskou vlajkou, RUDOU! 102 00:11:43,395 --> 00:11:55,362 Nikdy, nikdy do (únorové) revoluce v roce 1917, nebyla bílo-modro-červená vlajka naší státní vlajkou! 103 00:11:55,482 --> 00:12:03,339 Tou státní vlajkou se stala až ve výsledku státního převratu v únoru roku 1917. 104 00:12:03,459 --> 00:12:09,639 Dokonce i za 1. světové války byla používána jen jako společný symbol. 105 00:12:09,759 --> 00:12:16,461 U Trojdohody byly stejné barvy: bílá, modrá a červená v různých kombinacích. 106 00:12:16,581 --> 00:12:24,164 Například na francouzských letadlech bylo jedno pořadí barev, Angličané měli druhé a Rusko třetí. 107 00:12:24,284 --> 00:12:31,124 Tedy to střídání barev, ale jinak byl ten soubor barev stejný. 108 00:12:31,701 --> 00:12:39,789 Takže ta bílo-modro-červená vlajka k nám přišla v důsledku velkého neštěstí, 109 00:12:39,909 --> 00:12:46,062 které potkalo Rusko v podobě smuty zorganizované vnějším řízením. 110 00:12:46,182 --> 00:12:57,093 Přičemž prvním krokem v organizaci té destabilizace Ruska byla vražda carské rodiny anglickým lékařem. 111 00:12:58,193 --> 00:13:08,069 Další etapou bylo to, že v době občanské války bílí bojovali pod touto vlajkou. 112 00:13:08,189 --> 00:13:13,543 A bílí bojovali o to, aby se z Ruska stal surovinový přívěšek Západu, 113 00:13:13,663 --> 00:13:20,119 kdy by o žádné suverenitě Ruska nemohlo být ani řeči. 114 00:13:21,934 --> 00:13:32,883 A ti bílí, kteří si to po občanské válce uvědomili, šli sloužit do Rudé armády, 115 00:13:33,003 --> 00:13:36,487 jako například generál Slaščov. 116 00:13:36,607 --> 00:13:46,253 Generál - román 50 let ve službě - Ignatěv uchoval peníze i přes velký nátlak, 117 00:13:46,373 --> 00:13:49,966 aby je použil proti Rusku. 118 00:13:50,086 --> 00:13:57,422 Nevstoupil do řad bílé armády a nepoužil k tomu státní pokladnu, kterou předal sovětskému Rusku. 119 00:13:57,542 --> 00:14:04,409 A takových generálů byla spousta. To nejzajímavější a nejvíce vypovídající je, 120 00:14:04,529 --> 00:14:11,799 že bolševickou revoluci je v podstatě možné posuzovat jako projekt záchrany Ruska 121 00:14:11,919 --> 00:14:17,174 realizovaný generálním štábem ruské armády, armády ruského impéria. 122 00:14:17,294 --> 00:14:25,151 To znamená, že ti generálové, kteří nejlépe věděli, že se Rusko pod vnějším řízením řítí do katastrofy, 123 00:14:26,003 --> 00:14:38,576 podnikli kroky a realizovali říjnový převrat, Velkou říjnovou socialistickou revoluci, aby zachránili Rusko. 124 00:14:38,696 --> 00:14:45,536 To především kádrový důstojnický sbor sloužil v Rudé armádě. 125 00:14:45,656 --> 00:14:55,027 Ti, kteří se z různých důvodů ocitli v Bílé armádě, si potom museli zvolit, zda budou s Ruskem nebo proti němu. 126 00:14:56,182 --> 00:15:06,058 Potřetí nám tato vlajka přinesla neštěstí za Velké vlastenecké války, 127 00:15:06,178 --> 00:15:12,825 kdy ti, co bojovali za to, aby Rusko bylo surovinovým přívěškem Západu, 128 00:15:12,945 --> 00:15:20,665 za to, aby zlikvidovali ruský národ, aby zlikvidovali Rusko, přišli společně s Hitlerem pod touto vlajkou! 129 00:15:20,785 --> 00:15:26,855 To oni bojovali pod touto vlajkou. Všichni ti nedoražení jako Krasnov a Škuro, 130 00:15:26,975 --> 00:15:32,907 kteří snili o tom, aby po Rusku dupaly cizí holínky, aby Rusové měli zahraničního páníčka. 131 00:15:33,027 --> 00:15:42,206 A ti pod touto vlajkou nezabíjeli jen vojáky Rudé armády, ale prováděli kárné operace, 132 00:15:42,701 --> 00:15:50,596 při kterých šavlemi pobíjeli ženy a děti, plnili studny dětmi, topili děti v těch studních. 133 00:15:50,716 --> 00:15:54,887 A všechna ta svá zvěrstva dělali právě pod touto vlajkou, 134 00:15:55,007 --> 00:15:59,362 protože jejich projekt byl jen jeden, ten realizovaný Hitlerem, 135 00:15:59,482 --> 00:16:03,636 že Rusko musí přestat existovat a ruský národ musí být zlikvidován. 136 00:16:03,756 --> 00:16:10,155 A tito lidé oddaně sloužili Hitlerovi a likvidovali ruský národ pod touto trikolórou. 137 00:16:10,275 --> 00:16:18,711 A znovu se tato vlajka vyznamenala v roce 1991, kdy liberálové, liberasti, 138 00:16:18,831 --> 00:16:24,130 kteří se dostali k moci v důsledku státního převratu, přijali tuto vlajku jako státní. 139 00:16:24,250 --> 00:16:29,357 A souhrnná ztráta na obyvatelstvu a zničený ekonomický potenciál Ruska 140 00:16:29,477 --> 00:16:34,364 je absolutně nesrovnatelný dokonce i s tím, co nám způsobil Hitler. 141 00:16:34,484 --> 00:16:43,910 Rossionští liberasti zlikvidovali více obyvatelstva, způsobili nám větší ztráty na obyvatelstvu než samotný Hitler. 142 00:16:44,030 --> 00:16:49,384 A zatímco Hitlerovi se povedlo zničit ekonomický potenciál Ruska jen do Volhy, 143 00:16:49,504 --> 00:16:55,436 tak liberastům se to povedlo na celém území. 144 00:16:55,556 --> 00:17:04,872 Vše, k čemu historicky docházelo pod touto vlajkou, přinášelo jenom hoře, neštěstí a smrt ruskému národu. 145 00:17:04,992 --> 00:17:10,814 Jenže ať už si to přejeme či ne, tak je teď tato vlajka státní. 146 00:17:10,934 --> 00:17:23,661 A proto jí musíme projevovat úctu jako státní vlajce, abychom měli stát a suverenitu. 147 00:17:23,781 --> 00:17:28,475 Neboť pokud si my sami nebudeme vážit svých vlastních státních symbolů, 148 00:17:28,595 --> 00:17:34,308 tak potom neočekávejme, že si nás ve světě někdo bude vážit. 149 00:17:34,428 --> 00:17:38,709 Oni se nezajímají o naše dějiny, to pro nás jsou důležité. 150 00:17:38,829 --> 00:17:44,899 A když oni vidí, že někdo z nás plive na ruskou vlajku, na ruskou hymnu, 151 00:17:45,019 --> 00:17:49,854 jako to udělali „naši“ olympionici, „naši“ v uvozovkách samozřejmě, 152 00:17:49,974 --> 00:17:54,057 protože ti se tam táhli kvůli penězům a vůbec ne bránit ruské zájmy. 153 00:17:54,177 --> 00:17:57,491 Kdyby chtěli bránit ruské zájmy, museli by zůstat doma, 154 00:17:57,611 --> 00:18:03,984 potom by je tam museli pustit jak se státní vlajkou, tak v dresech ve státních barvách. 155 00:18:04,104 --> 00:18:08,627 Ale oni tu hrdost nepředvedli, projevili se jako otroci. 156 00:18:11,556 --> 00:18:20,887 Takže je bezesporu přímo rouháním s ohledem na památku našich otců a dědů, 157 00:18:21,007 --> 00:18:24,761 kteří zachránili svět před hnědým, fašistickým morem, 158 00:18:24,881 --> 00:18:30,879 kteří ubránili samotné právo žít na této zemi ruskému národu, 159 00:18:30,999 --> 00:18:36,382 když je před vlajkou vítězství upřednostňována bílo-modro-červená vlajka, pod kterou bojovali ti, 160 00:18:36,502 --> 00:18:39,749 kteří přicházeli vraždit ruský národ. Vždy! 161 00:18:39,869 --> 00:18:47,519 Jakmile se objevila bílo-modro-červená vlajka, tak vždy přicházela s těmi, kteří ruský národ vraždili. 162 00:18:48,576 --> 00:18:56,191 Rouháním je skutečnost, kdy je symbol vítězství, mauzoleum vždy při přehlídkách zakryto. 163 00:18:56,311 --> 00:18:59,734 Ale to je doklad úrovně naší suverenity. 164 00:18:59,854 --> 00:19:08,186 Teď není změna přijatelná, a to znamená, že musíme normální zákonodárnou činností, 165 00:19:08,306 --> 00:19:16,329 normální ekonomickou, politickou činností při získávání suverenity Ruskem vést věci k tomu, 166 00:19:16,449 --> 00:19:21,546 abychom normální zákonodárnou cestou 167 00:19:21,666 --> 00:19:27,906 nahradili bílo-modro-červenou vlajku, která nám byla vnucena vnějším řízení, 168 00:19:28,026 --> 00:19:31,582 tou skutečně ruskou, rudou! 169 00:19:31,702 --> 00:19:38,603 Ale dosahovat toho musíme v rámci zákona, normální politickou činností 170 00:19:38,723 --> 00:19:43,599 a ekonomickou společenskou činností, abychom získali suverenitu. 171 00:19:43,719 --> 00:19:48,089 V míře získávání suverenity se tato možnost objeví. 172 00:19:48,209 --> 00:19:53,592 Jestliže suverenitu nezískáme, tak ten krátký Putinův oddychový čas, 173 00:19:53,712 --> 00:20:02,858 který nám zajistil svou nesmírnou prací na záchraně Ruska, skončí neplodně. 174 00:20:03,936 --> 00:20:13,532 Proto tam, kde se věc týká státu, musíme chápat, že bílo-modro-červená vlajka je symbolem státu, 175 00:20:13,652 --> 00:20:19,695 který sami nesmíme ponižovat. 176 00:20:20,446 --> 00:20:30,900 Ale také musíme vědět, že Nesmrtelný pluk je veřejná iniciativa 177 00:20:31,020 --> 00:20:40,886 na památku, na její udržování a vzdání pocty těm bojovníkům, 178 00:20:41,006 --> 00:20:46,910 těm představitelům mnohonárodnostního ruského národa, kteří cenou svého života 179 00:20:47,030 --> 00:20:54,338 ubránili právo na život ruskému národu, mnohonárodnostnímu ruskému národu na této zemi. 180 00:20:54,458 --> 00:20:57,942 To my jsme ho ubránili! 181 00:20:58,656 --> 00:21:00,775 A s kým bojovali? 182 00:21:00,895 --> 00:21:07,240 Bojovali s těmi, kteří pod tou bílo-červeno-modrou vlajkou 183 00:21:07,360 --> 00:21:14,420 přišli splnit hitlerovský rozkaz plné likvidace ruského národa a oni ten rozkaz plnili, 184 00:21:14,540 --> 00:21:20,087 aktivně plnili, prováděli kárné operace proti civilistům. 185 00:21:20,207 --> 00:21:31,256 A proto v řadách Nesmrtelného pluku státní vlajka neplní funkci státní vlajky, 186 00:21:31,376 --> 00:21:42,975 ale je symbolem vzpomínky, připomenutí a uctívání esesáků a dalších zrádců, 187 00:21:43,095 --> 00:21:50,678 kteří sloužili Hitlerovi a likvidovali ruský národ. 188 00:21:50,798 --> 00:21:52,355 Takže tak. 189 00:21:53,236 --> 00:21:59,288 A teď se dostaneme k tomu, co to umožnilo. 190 00:21:59,865 --> 00:22:06,413 Pro nikoho, kdo se zajímal o historii vzniku Nesmrtelného pluku, není tajemstvím, 191 00:22:06,533 --> 00:22:17,472 že u začátků jeho zrodu stály neziskové společnosti, které je možné plným právem nazývat cizími agenty, 192 00:22:17,592 --> 00:22:21,983 neboť jsou financovány státním departmentem USA. 193 00:22:22,103 --> 00:22:32,211 Proč myslíte, že tyto neziskovky projevily takovou starost o lidovou iniciativu, živelnou lidovou iniciativu? 194 00:22:32,331 --> 00:22:37,735 Neboť to lidé sami jako první vyšli do ulic, to veteráni pochodovali s portréty svých spolubojovníků, 195 00:22:37,855 --> 00:22:41,873 lidé s portréty svých otců a dědů, sami lidé. 196 00:22:41,993 --> 00:22:44,735 A když viděli, jak to hnutí sílí… 197 00:22:44,855 --> 00:22:49,797 Když ho nemůžete zakázat, musíte se mu postavit do čela a překroutit ho. 198 00:22:51,184 --> 00:22:58,248 Proto se ti zahraniční agenti vrhli na podporu této lidové iniciativy. 199 00:22:58,368 --> 00:23:03,882 A proč? Právě proto, aby do řad lidí, 200 00:23:05,798 --> 00:23:13,985 kteří uctívají své otce a dědy, kteří ubránili právo Ruska na existenci na této zemi, 201 00:23:14,105 --> 00:23:18,233 právo ruského národa žít na této zemi, 202 00:23:18,353 --> 00:23:25,430 bylo možné podstrčit jak portrét Mikuláše II., 203 00:23:26,201 --> 00:23:35,753 tak i vlajku, pod kterou bojovali všichni zrádci Ruska, kteří přišli společně s Hitlerem vyvraždit ruský národ. 204 00:23:38,042 --> 00:23:40,683 A jaký je výsledek? 205 00:23:42,003 --> 00:23:49,729 My víme, že na požadavek právě těchto cizích agentů, těchto neziskovek, 206 00:23:50,433 --> 00:23:55,077 začali zakazovat vlajku, 207 00:23:55,197 --> 00:24:04,189 symbol vítězství v Nesmrtelném pluku, zatímco trikolóra je vítaná! 208 00:24:04,309 --> 00:24:15,612 Takže tyto neziskovky požadují od státního řízení, od obecních úřadů, pořádkových policistů, 209 00:24:15,732 --> 00:24:25,491 aby v žádném případě nepřipouštěli v průvodu Nesmrtelného pluku symbol našeho vítězství 210 00:24:25,611 --> 00:24:28,726 – RUDOU VLAJKU! 211 00:24:28,846 --> 00:24:37,190 A s jakou zuřivostí a nenávistí se policisté vrhali proti vlajce vítězství? Proč? 212 00:24:37,310 --> 00:24:47,238 Protože normální policista se podívá na toho neziskovkáře, cizího agenta a jeho svědomí mu to nedovolí, 213 00:24:47,358 --> 00:24:54,704 památka na jeho předky, vlastenectví mu nedovolí znesvětit symbol vítězství, 214 00:24:54,824 --> 00:25:01,242 zatímco ti policisté, kteří jsou následovníky hitlerovců, nedoražených vlasovců, 215 00:25:01,362 --> 00:25:06,816 mají jen tuto možnost, jak si to dodatečně s tím symbolem vyřídit. 216 00:25:06,936 --> 00:25:10,341 Proto teď překvapuje lidi, jak je možné, 217 00:25:10,461 --> 00:25:15,278 že když někdo zveřejní na své stránce fotografii z vojenské přehlídky Vítězství (1945), 218 00:25:15,398 --> 00:25:21,089 tak proti němu prokuratura zahájí trestní řízení ve věci propagace fašismu. 219 00:25:21,209 --> 00:25:26,952 To proto, že pro toho pracovníka prokuratury je nesnesitelné to ponížení, 220 00:25:27,072 --> 00:25:34,302 když na té fotografii vidí že to, čemu se klaní, co je mu ideologicky blízké, 221 00:25:34,422 --> 00:25:44,018 vlajky poraženého Německa končí potupně na hromadě u podstavce symbolu Vítězství, u mauzolea. 222 00:25:44,138 --> 00:25:49,370 Je to pro něj nesnesitelné! A tak bojuje proti vlastenectví: 223 00:25:49,490 --> 00:25:55,795 „Tak vy tak? Mne, věrného hitlerovce chcete ponížit? 224 00:25:55,915 --> 00:26:00,411 Tak já vám předvedu, kdo je teď v našem státě pánem!“ 225 00:26:00,531 --> 00:26:07,376 A najde se i stejný soudce! „Co si to dovolují? Brojit proti Hitlerovi, hitlerismu? 226 00:26:07,496 --> 00:26:13,386 A likvidovat tak rusofobii? Hitlerovi se máte klanět!“ 227 00:26:13,506 --> 00:26:24,369 A kde berou tu drzost propagovat fotografie z přehlídky Vítězství, jak tam svastiku hází k podstavci mauzolea!“ 228 00:26:24,489 --> 00:26:31,664 A tak fabrikují trestní stíhání. A my tu mluvíme o suverenitě? 229 00:26:31,784 --> 00:26:37,940 Tady vidíte tu reálnou suverenitu, která se projevila v minulém roce v jednání policie v Permu, 230 00:26:38,060 --> 00:26:42,812 v těchto krocích pracovníků prokuratury, v těchto krocích soudců! 231 00:26:42,932 --> 00:26:53,603 Kteří se za fotografie z přehlídky Vítězství na oslavu hrdinských skutků našich otců a dědů, 232 00:26:53,723 --> 00:27:02,549 kteří zvítězili nad fašismem, jež na prokuratuře uráží jejich ideologii, 233 00:27:03,484 --> 00:27:08,715 mstí a zneužívají tak své služební postavení. 234 00:27:08,835 --> 00:27:17,771 To samé podněcuje lidi na prokuratuře, kteří se snaží práce vnitřního prediktoru prohlásit za extrémistické. 235 00:27:17,891 --> 00:27:27,295 Oni využívají svého služebního postavení, aby se dopustili trestného činu zvaného VLASTIZRADA. 236 00:27:30,598 --> 00:27:41,141 Takže bílo-červeno-modrá vlajka je státním symbolem všude, kromě Nesmrtelného pluku! 237 00:27:41,261 --> 00:27:49,344 Protože v něm se mění v symbol hitlerovců, tedy těch, kteří likvidovali Rusko. 238 00:27:49,464 --> 00:27:53,280 A proto tam nemá co dělat! 239 00:27:56,308 --> 00:28:00,767 A možná to není nic tak hrozného, když se tam objeví? 240 00:28:00,887 --> 00:28:04,648 Tak to ať si teď rozhodne každý sám! 241 00:28:04,768 --> 00:28:14,750 To přece není nic tak hrozného, ne? Když vojáky SS v Pobaltí oslavují více než vojáky Rudé armády, 242 00:28:14,870 --> 00:28:19,953 kteří zachránili svět před tím hnědým morem, právě před těmito vojáky SS! 243 00:28:20,073 --> 00:28:28,376 Nebo když teď na Ukrajině zrovnoprávnili vojáky SS divize Halič 244 00:28:32,175 --> 00:28:35,093 s vojáky Rudé armády?! 245 00:28:35,213 --> 00:28:40,515 Není důležité, že je teď „jen“ zrovnoprávnili, to znamená, že vše postupně směřuje k tomu, 246 00:28:40,635 --> 00:28:44,672 aby je nakonec z dějinného hlediska vyzdvihli jako ty správné hrdiny, 247 00:28:44,792 --> 00:28:52,076 a ti, kteří bránili svět před hnědým morem, před fašismem, byli označeni za okupanty Ukrajiny. 248 00:28:52,196 --> 00:28:54,389 To je ten probíhající trend. 249 00:28:54,509 --> 00:28:57,802 Dělat, že nevidí, že právě tento trend 250 00:28:57,922 --> 00:29:06,271 je ve vztahu k Nesmrtelnému pluku organizován cizími agenty z neziskovek financovaných USA, 251 00:29:06,391 --> 00:29:12,469 je trestným činem ze strany našich orgánů činných v trestním řízení! 252 00:29:13,680 --> 00:29:20,969 Kteří jsou tu od toho, aby bránili suverenitu našeho státu, to oni s tím musí bojovat! 253 00:29:22,731 --> 00:29:30,130 Ve společnosti není postoj ke státní vlajce vůbec jednoznačný. 254 00:29:32,376 --> 00:29:39,688 Ano, naše mládež o tom nepřemýšlí, je jí předkládáno… Vždyť ona nezná své dějiny! 255 00:29:39,808 --> 00:29:45,017 Je jí jedno, kdo kdy provedl jakou revoluci, kdo nad kým vyhrál. 256 00:29:45,137 --> 00:29:50,456 Protože přesně to bylo cílem reformy vzdělávacího systému, kterou provedli Fursenko a Livanov, 257 00:29:50,576 --> 00:29:52,746 toto ohlupování. 258 00:29:54,662 --> 00:30:00,806 Ale starší pokolení, které tuto mládež uvádí do života, 259 00:30:00,926 --> 00:30:09,020 by svými znalostmi mělo vykompenzovat tu záškodnickou činnost ministerstva školství 260 00:30:09,140 --> 00:30:16,332 prodělanou Fursenkem a tím, no… Livanovem, 261 00:30:16,452 --> 00:30:19,503 která ještě v mnohém pokračuje i dnes. 262 00:30:19,623 --> 00:30:26,021 Musíte přece dětem vysvětlovat dějiny. Musíte znát historii své státní vlajky! 263 00:30:26,141 --> 00:30:34,727 A jestliže víme, že z historického hlediska bylo ruskou státní vlajkou vždy rudé plátno s různými symboly, 264 00:30:34,847 --> 00:30:37,510 nebo i jen čistě rudé plátno, 265 00:30:37,630 --> 00:30:45,930 a že tuto bílo-červeno-modrou vlajku vnutili Holanďané Alexeji Michajloviči Tišajšemu... 266 00:30:46,591 --> 00:30:52,577 Ta smuta snad Rusku prospěla, nebo co? Kolik neštěstí nám přinesla. 267 00:30:52,697 --> 00:31:01,051 A čím to začalo? Tím, že anglický lékař otrávil celou rodinu Ivana Hrozného. 268 00:31:01,954 --> 00:31:05,321 Kde v tom vidíte alespoň něco pozitivního? 269 00:31:05,441 --> 00:31:13,860 Až teď, příchod Putina do čela státu, přidal této vlajce něco pozitivního. 270 00:31:14,526 --> 00:31:19,891 Takto je také třeba pracovat. Nesmíme si nechat přebírat symboly. 271 00:31:20,011 --> 00:31:27,621 Jako když starodávný ruský znak svastiku pošpinili hitlerovci a u nás ho okamžitě začali zakazovat. 272 00:31:27,741 --> 00:31:30,152 Na jakém základě? 273 00:31:30,272 --> 00:31:34,938 No, na jakém základě by měla být svastika zakazována? 274 00:31:35,058 --> 00:31:39,450 Zakázána má být ideologie nacismu a fašismu. 275 00:31:39,570 --> 00:31:45,667 Ale na jakém základě zakazují ruský znak kolovratu, svastiku? 276 00:31:46,024 --> 00:31:51,086 Jenže my si uvědomujeme, že Rusko teď není plně suverénní. 277 00:31:51,206 --> 00:31:56,863 A tak nám na stejném základě, pouze s opačnou náplní, vnucují tu vlajku. 278 00:31:56,983 --> 00:32:04,648 Nemusíme se jí vzdávat, je ale třeba ji vzít a naplnit novým obsahem. Tak, jak to dělá Putin. 279 00:32:04,768 --> 00:32:11,581 Ale musíte si uvědomovat, že tuto vlajku nemůžete používat ku prospěchu Ruska všude. 280 00:32:11,701 --> 00:32:18,128 A že v případě Nesmrtelného pluku to povede k tomu, jestliže se tam bude objevovat, že všichni, 281 00:32:18,248 --> 00:32:23,382 kteří se podíleli na genocidě Ruska, všichni ti liberasti, pro které jsou devadesátá léta svatá, 282 00:32:23,502 --> 00:32:30,288 budou nakonec slavit vítězství nad Ruskem, až Rusko a ruský národ přestanou existovat, až vymře. 283 00:32:30,408 --> 00:32:32,873 Symboly to vždy začíná. 284 00:32:32,993 --> 00:32:40,246 Co je tedy nutné udělat v tomto ohledu? Vzít současnou ruskou státní vlajku a naplnit ji jiným obsahem. 285 00:32:40,366 --> 00:32:46,683 A nechcete-li přispět ke krachu Ruska, nesmíte ji používat v těch situacích, 286 00:32:46,803 --> 00:32:51,250 kdy je její použití nepřípustné pro bezpečnost Ruska. 287 00:32:51,370 --> 00:32:55,377 V Nesmrtelném pluku je absolutně nepřípustná. 288 00:32:55,497 --> 00:33:02,473 A místo toho, aby se jako zuřivý dav vrhali na rudou vlajku vítězství, 289 00:33:02,593 --> 00:33:08,196 si to ti policisté měli vyřídit s těmi neziskovkáři, kteří to od nich vyžadovali. 290 00:33:08,316 --> 00:33:11,304 Jenže oni sami jsou hitlerovci. 291 00:33:11,424 --> 00:33:13,698 Mezi policisty je teď… 292 00:33:13,818 --> 00:33:22,418 Mimochodem, ta Medvěděvova reforma měnící milici na policii měla za cíl, 293 00:33:22,538 --> 00:33:32,515 aby se hitlerovci a vlasovci v co největším množství dostali do policejních orgánů. 294 00:33:33,670 --> 00:33:40,602 Neustále tam probíhají čistky, kdy normální vlastence, normální odborníky 295 00:33:40,722 --> 00:33:48,195 nahrazují těmito hitlerovci a vlasovci, kteří se tak zuřivě vrhají proti rudé vlajce vítězství, 296 00:33:48,315 --> 00:33:53,229 protože nenávidí to vítězství Ruska, vítězství SSSR, 297 00:33:53,349 --> 00:34:00,299 nenávidí naše otce a děti, tedy otce a dědy za to, že porazili Hitlera. 298 00:34:00,419 --> 00:34:09,074 Protože oni, ti policisté vrhající se proti rudé vlajce vítězství ideologicky podporují takové jako Krasnov a Škuro. 299 00:34:09,194 --> 00:34:12,810 Potřebují zahraniční holínku, které by věrně sloužili. 300 00:34:12,930 --> 00:34:16,860 Oni si vůbec neuvědomují, že mnozí z nich by se jednoduše nenarodili, 301 00:34:16,980 --> 00:34:22,185 kdyby byla ta hitlerovská intervence do našeho státu úspěšná a ruský národ vyvraždili. 302 00:34:22,305 --> 00:34:29,184 Jejich rodiče by tu jednoduše nebyli, takže by se jim nemohli narodit. 303 00:34:30,637 --> 00:34:36,227 Jenže ta nenávist k Rusku a touha kořit se Západu je vlastní těm policistům, 304 00:34:36,347 --> 00:34:44,173 těm pracovníkům prokuratury, kteří za fotografie z přehlídky Vítězství lidi trestně stíhají. 305 00:34:44,784 --> 00:34:49,608 Tím dávají najevo, že oni sami jsou hitlerovci, 306 00:34:50,347 --> 00:34:57,320 a aby se jim povedlo zlikvidovat Rusko, budou bojovat proti vlastencům ze všech svých sil. 307 00:34:57,440 --> 00:35:02,249 A my dobře víme, jak jsou z ničeho fabrikována trestní řízení, 308 00:35:02,369 --> 00:35:08,781 která potom stvrzují svými rozsudky stejní hitlerovci v soudcovských talárech, 309 00:35:08,901 --> 00:35:14,925 kterým zákon, čest ani svědomí nic neříkají. 310 00:35:17,830 --> 00:35:25,982 A proto znovu zopakuji, že být vlastencem znamená, znát své dějiny. 311 00:35:26,102 --> 00:35:34,609 A jestliže se znalostí svých dějin někdo vezme uvědoměle bílo-červeno-modrou vlajku 312 00:35:34,729 --> 00:35:40,903 a postaví se s ní do řad Nesmrtelného pluku, tak to znamená jen jedno, 313 00:35:41,023 --> 00:35:48,892 že oslavuje vlasovce a hitlerovce, kteří ničili naši zemi. A to je nepřípustné. 314 00:35:54,307 --> 00:35:59,347 - Podle mne to byla vyčerpávající odpověď. - No, nevím. 315 00:35:59,467 --> 00:36:03,133 Co by na tom ještě mohlo být nesrozumitelné? 316 00:36:03,253 --> 00:36:10,858 Tak přejděme k další otázce od Andreje na ty ukrajinské námořníky. 317 00:36:11,606 --> 00:36:18,957 Všichni jejich advokáti se pokoušejí uplatnit Ženevskou úmluvu z roku 1949, 318 00:36:19,077 --> 00:36:22,523 aby je soud uznal za válečné zajatce. 319 00:36:22,643 --> 00:36:30,050 Aby je tedy soudily vojenské soudy a vztahovaly se tak na ně články z této úmluvy o zacházení s válečnými zajatci. 320 00:36:30,170 --> 00:36:36,565 A tak se ptám, zda se tak právní cestou pokoušejí Rusko učinit stranou konfliktu? 321 00:36:36,685 --> 00:36:41,385 Nebo proč se snaží, aby ti ukrajinští námořníci byli uznáni za válečné zajatce? 322 00:36:41,505 --> 00:36:51,444 Jedná se o další Overtonovo okno, kterému nijak nečelí naši analytici ani vlastenecká média. 323 00:36:54,503 --> 00:36:57,452 Vezmu to trochu z jiného konce. 324 00:36:58,487 --> 00:37:08,892 19. prosince Turčinov vyhlásil, že Ukrajina se připravuje k dalšímu proplutí Kerčským zálivem, tedy průlivem. 325 00:37:09,012 --> 00:37:13,898 A prohlásil, že… Jak to formuloval? 326 00:37:18,025 --> 00:37:24,875 Že všichni partneři se toho proplutí mohou účastnit. A co je na tom nejzajímavější? 327 00:37:24,995 --> 00:37:33,540 Že prakticky současně s Turčinovem američtí senátoři vyzvali k provedení operace proti Rusku v Černém moři, 328 00:37:33,660 --> 00:37:38,465 ve stejném paradigmatu jako Turčinov. 329 00:37:38,585 --> 00:37:43,691 A čím to američtí senátoři motivovali? 330 00:37:43,811 --> 00:37:53,980 Provedení této operace motivovali nutností čelit přehnaným ambicím Ruska na suverenitu. 331 00:37:54,100 --> 00:38:02,398 Takže američtí senátoři jsou fakticky toho názoru, že Rusko nemá svou vlastní suverenitu. 332 00:38:02,518 --> 00:38:08,422 Do jaké míry, zda žádnou nebo částečnou je už celkem jedno, prostě není suverénní. 333 00:38:08,542 --> 00:38:11,806 To je přesně to, o čem jsme právě mluvili. 334 00:38:11,926 --> 00:38:16,422 Chceme-li získat suverenitu, musíme si jasně uvědomovat, 335 00:38:16,542 --> 00:38:22,298 kde je použití vlajky přípustné a kde ne, neboť by to mělo určité následky. 336 00:38:24,367 --> 00:38:33,677 Proč americké neziskovky, které prosazují, propagují Nesmrtelný pluk 337 00:38:33,797 --> 00:38:40,368 zároveň požadují zakázat rudou vlajku vítězství, proč je nepřípustná pro americké neziskovky, 338 00:38:40,488 --> 00:38:43,229 které u nás působí jako cizí agenti? 339 00:38:43,349 --> 00:38:50,162 A proč takto mluví američtí senátoři, kterých je 40 ze 100, tedy 41. 340 00:38:50,999 --> 00:38:58,746 Zdálo by se, že je to menšina, jenže řízení není statické. 341 00:38:58,866 --> 00:39:01,387 Řízení je vždy dynamické. 342 00:39:01,507 --> 00:39:08,914 Včas vyslovené slovo je podkladem, základnou pro budoucí řídící manévr. 343 00:39:09,949 --> 00:39:17,652 A co znamená tento konkrétní případ? Ten konkrétně znamená následující. 344 00:39:17,772 --> 00:39:29,340 Turčinov prohlásil, že jejich lodě mohou mít na palubě rakety, které mohou zničit ten slavný Krymský most. 345 00:39:29,460 --> 00:39:35,238 Což je od předsedy Rady národní bezpečnosti Ukrajiny jasná hrozba. 346 00:39:35,358 --> 00:39:44,988 Před ním úplně stejné prohlášení pronesl poslanec Nejvyšší rady Mosijčuk, že Krymský most musí být zničen. 347 00:39:45,108 --> 00:39:51,745 Vůbec to paradigma likvidace Krymského mostu... Teď tedy není pravý čas, abychom to plně probrali, 348 00:39:51,865 --> 00:40:00,791 proto tyto pravděpodobnostní věci nebudu probírat, někdy později, teď je zde zásadní něco jiného. 349 00:40:00,911 --> 00:40:04,247 Vezměte si, jaká je ta situace. 350 00:40:04,367 --> 00:40:17,207 Oni tím svým prohlášením o plánu proplutí svých lodí Kerčským průlivem přímo prohlašují, 351 00:40:17,327 --> 00:40:23,517 že se jedná o potenciální hrozbu zničení Krymského mostu. 352 00:40:23,637 --> 00:40:27,871 To oni to postavili na roveň, 353 00:40:27,991 --> 00:40:37,878 udělali rovnítko mezi likvidací Krymského mostu a proplutím ukrajinských lodí. 354 00:40:37,998 --> 00:40:42,678 Jak je tedy nutné reagovat? 355 00:40:42,798 --> 00:40:54,370 My bezesporu nejsme povinni, ale pustíme ty lodě, jenže za jakých podmínek? 356 00:40:54,490 --> 00:41:03,421 Musí napřed zakotvit tam, kde jim to bude přikázáno, kde jim to nařídí naši pohraničníci, 357 00:41:03,541 --> 00:41:15,800 musí se podrobit celkové prohlídce, zda nevezou zbraně, kterými by mohli most zničit. 358 00:41:15,920 --> 00:41:24,080 To znamená, že nemohou převážet žádné náboje, žádné rakety, žádná torpéda ani žádné hlubinné bomby. 359 00:41:24,200 --> 00:41:28,207 Absolutně žádné. Nic takového převážet nesmí. 360 00:41:28,327 --> 00:41:39,376 Navíc ta prohlídka lodí musí být provedena maximálně svědomitě, nebo se ti ukroswimmeři, 361 00:41:39,496 --> 00:41:44,437 mám na mysli ukroplavce, z anglického swimmer, 362 00:41:44,557 --> 00:41:49,059 aniž by to sami tušili promění v ukrošahídy (sebevrahy). 363 00:41:49,179 --> 00:41:56,239 Protože mohou plout a někdo dálkově odpálí výbušninu, 364 00:41:56,359 --> 00:42:02,236 která bude třeba schovaná v palivových nádržích. 365 00:42:03,446 --> 00:42:12,387 A odpálí ji samozřejmě pod Krymským mostem, který poškodí, nebo vybuchne vedle nějaké jiné lodi, 366 00:42:12,507 --> 00:42:18,825 kterou v tom zálivu, tedy průlivu poškodí, to už je vedlejší. 367 00:42:18,945 --> 00:42:24,244 Problém spočívá v tom, že samotnou tuto možnost je třeba vyloučit. 368 00:42:26,912 --> 00:42:32,744 A my máme jako precedens ten minulý případ. 369 00:42:33,212 --> 00:42:35,935 Co tím chci říci? 370 00:42:36,055 --> 00:42:44,546 Že nesplnění jednoho z těchto předpisů, jestliže lodě odmítnout zakotvit a podrobit se celkové prohlídce, 371 00:42:44,666 --> 00:42:52,111 přičemž vůbec nejlepší by bylo ponechat na nich minimum posádky a zbytek jich převézt na jiné lodi. 372 00:42:52,231 --> 00:42:57,228 Aby jejich lodě propluly s našimi lodivody nebo s naší posádkou. 373 00:42:57,348 --> 00:43:02,868 Ovšem za podmínky, že bylo prověřeno, že neobsahují žádné výbušniny. 374 00:43:02,988 --> 00:43:07,819 Jinak by asi byli velice spokojeni, kdyby jejich loď vybuchla s naší posádkou 375 00:43:07,939 --> 00:43:12,221 a ukroswimmeři si hráli na hrdiny v bezpečí našich lodích. 376 00:43:12,341 --> 00:43:20,501 Takže v případě, že se ukrajinské plavební prostředky nepodřídí, nebo projeví agresi, 377 00:43:20,621 --> 00:43:24,270 protože nazývat je loděmi se dají jen stěží, 378 00:43:24,390 --> 00:43:27,224 musí to vyvolat jen jednu reakci. 379 00:43:27,344 --> 00:43:33,854 Prohlášení předsedy ukrajinské Rady národní bezpečnosti vypovídá jen o jednom, 380 00:43:33,974 --> 00:43:40,539 že proplutí ukrajinských lodí znamená hrozbu pro suverenitu a bezpečnost Ruska, 381 00:43:40,659 --> 00:43:45,765 což znamená, že musí být zničeny již při svém směřování do ruských vod. 382 00:43:45,885 --> 00:43:50,607 Ty první jsme zničit nemohli, s těmi jsme se museli párat. 383 00:43:50,727 --> 00:43:59,448 Ale ty další, obzvláště na pozadí prohlášení předsedy ukrajinské Rady národní bezpečnosti Turčinova 384 00:43:59,568 --> 00:44:05,523 v případě nedodržení pravidel proplutí, které budou diktovat naši pohraničníci, 385 00:44:05,643 --> 00:44:09,375 musí být zničeny zcela bezpodmínečně. 386 00:44:11,620 --> 00:44:18,751 Takže v této věci je již připravována mezinárodní akce. 387 00:44:18,871 --> 00:44:24,825 Právě na základě prohlášení amerických senátorů, zazněla otázka Euronews 388 00:44:24,945 --> 00:44:28,369 na Velké tiskové konferenci V. V. Putina. 389 00:44:28,489 --> 00:44:34,796 Jedná se o články jednoho řetězce. Takže vy pěkně demilitarizujete Krym, 390 00:44:34,916 --> 00:44:39,550 protože to ohrožuje demokratické státy, 391 00:44:39,670 --> 00:44:48,133 a protože mezinárodní síly musí zajistit volnost lodní dopravy v Azovském a Černém moři, 392 00:44:48,253 --> 00:44:54,956 musí převzít kontrolu i nad Kerčským průlivem… To všechno jsou články jednoho řetězce. 393 00:44:57,510 --> 00:45:08,536 A teď se vraťme konkrétně k těm ukroswimmerům, které požadují uznat za válečné zajatce. 394 00:45:08,656 --> 00:45:10,804 A na jakém základě? 395 00:45:10,924 --> 00:45:19,233 Existují dvě takové základní věci, proč je nebylo možné pustit na svobodu, a proč to nejsou váleční zajatci. 396 00:45:19,982 --> 00:45:21,962 První věc. 397 00:45:23,349 --> 00:45:32,087 Skutečnost, že se jedná o vojáky nepřátelské armády, jejichž vinu není nutné prokazovat, 398 00:45:32,207 --> 00:45:35,675 jen určit individuální míru jejich provinění. 399 00:45:35,795 --> 00:45:37,941 To za prvé, za druhé. 400 00:45:38,061 --> 00:45:46,833 Nemůže se jednat o válečné zajatce, neboť válečnými zajatci jsou vojáci státu, 401 00:45:46,953 --> 00:45:51,455 který je ve válce s jiným státem, 402 00:45:53,744 --> 00:46:00,171 a proto jejich zadržení a umístění do zajateckých táborů 403 00:46:01,184 --> 00:46:08,094 vylučuje možnost jejich dalšího použití jako vojenské síly nepřátelskou armádou. 404 00:46:09,878 --> 00:46:24,337 Oficiálně jsou tito lidé vojáky, námořníky ukrajinských ozbrojených sil, 405 00:46:24,457 --> 00:46:29,417 ukrajinského vojenského námořnictva, oficiálně. 406 00:46:29,537 --> 00:46:42,742 Jestliže jsou dva státy ve válce, tak jeden ze států buď vyhlásí válku přímo nebo nepřímo. 407 00:46:42,862 --> 00:46:57,022 V případě, že k takovému vyhlášení nedošlo, tak dokonce ani v případě pohraničních konfliktů jakékoliv intenzity, 408 00:46:57,142 --> 00:47:07,165 nejsou vojáci druhé armády válečnými zajatci, ale spadají pod územní jurisdikci příslušného státu. 409 00:47:07,285 --> 00:47:15,279 A tím pádem nelegálně, nezákonně narušili hranici Ruské federace, 410 00:47:15,399 --> 00:47:24,388 chovali se agresivně vůči státním orgánům zajišťujícím bezpečnost Ruska, 411 00:47:24,508 --> 00:47:29,304 tedy vůči pohraničníkům a tím pádem za to nesou odpovědnost. 412 00:47:29,424 --> 00:47:35,605 A jak skutečnost, že se jedná o vojáky, jejichž vina se nemusí prokazovat zapadá do toho, 413 00:47:35,725 --> 00:47:38,819 že prostě nemohou být válečnými zajatci? 414 00:47:38,939 --> 00:47:43,433 Je to velice jednoduché. Připomeneme-li si začátek 20. století, 415 00:47:43,553 --> 00:47:49,135 tak v době občanské války, tu bylo velké množství různých armád, 416 00:47:49,255 --> 00:47:56,009 a to včetně armády baťky Machna, které nezastupovaly žádný stát. 417 00:47:57,332 --> 00:48:05,555 V současné době dokonce máme co dělat i s případem, kdy si sami udělují název „Islámský stát“, 418 00:48:05,675 --> 00:48:12,912 tedy přesněji by to mělo znít Islámský stát v Iráku a Levantě, tedy ISIL či Daiš, Daeš, to ale není důležité. 419 00:48:13,032 --> 00:48:17,825 U nás v Rusku se jedná o zakázanou organizaci. A proč je zakázaná? 420 00:48:17,945 --> 00:48:25,462 Protože se jedná o teroristickou organizaci, nejde o žádný státní útvar. 421 00:48:25,582 --> 00:48:36,638 A proto bojovníci armády ISIL nemohou být válečnými zajatci, 422 00:48:36,758 --> 00:48:42,773 jedná se o zločince, o teroristy. 423 00:48:43,460 --> 00:48:47,177 A teď se podívejme na to, co se stalo. 424 00:48:48,602 --> 00:48:53,235 Ti ukroswimmeři vypluli. 425 00:48:56,672 --> 00:49:04,182 My jsme se obrátili na Ukrajinu a ta žádné své komentáře neposkytla. 426 00:49:04,302 --> 00:49:09,833 V takovém případě samozřejmě vycházíme ze stavu, v jakém se nachází politický subjekt 427 00:49:09,953 --> 00:49:11,972 nazývající se Ukrajina. 428 00:49:12,092 --> 00:49:18,769 Na Ukrajině se nachází spousta různých paramilitantních nestátních jednotek, 429 00:49:18,889 --> 00:49:24,573 i kdybychom tedy uznali tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku za státní. 430 00:49:24,693 --> 00:49:30,555 Jakože se jedná o ukrajinskou sebranku, která žádnou státní armádou není, 431 00:49:30,675 --> 00:49:36,690 protože reálně ta sebranka bojuje proti ukrajinskému obyvatelstvu. 432 00:49:36,810 --> 00:49:42,341 Doněck a Luhansk jsou toho zcela jasnými ukazateli. 433 00:49:42,461 --> 00:49:47,509 Takže na Ukrajině došlo ke státnímu převratu, 434 00:49:47,629 --> 00:49:52,168 pohybuje se tam spousta podivných ozbrojených jednotek, 435 00:49:52,288 --> 00:50:01,790 z nichž mnohé daly najevo své agresivní záměry vůči Rusku, 436 00:50:01,910 --> 00:50:14,162 a tak nemůžeme vědět, kdo konkrétně se na těch plavebních prostředích plácá po Černém moři. 437 00:50:14,282 --> 00:50:19,559 Co když je to nějaká nestátní ozbrojená jednotka, 438 00:50:19,679 --> 00:50:25,745 která pluje, aby nějakým způsobem způsobila újmu Ruské federaci? 439 00:50:25,865 --> 00:50:33,968 Například vyhodila do vzduchu Krymský most, vždyť tím sami už dlouho vyhrožují. 440 00:50:34,088 --> 00:50:41,732 Oni už přece omezili zásobování vodou Severokrymským kanálem, 441 00:50:42,725 --> 00:50:51,660 vyhodili do vzduchu elektrické vedení, takže neustále provádějí nějaké diverzní teroristické akce. 442 00:50:51,780 --> 00:50:56,039 A my nevíme, kdo to doopravdy pluje. 443 00:50:56,159 --> 00:50:57,795 Chápete to? 444 00:50:57,915 --> 00:51:01,972 A kdo to tedy je? Nějaká zločinecká jednotka? 445 00:51:02,092 --> 00:51:06,612 Nu ano, oni poslouchají jakési důstojníky, no a co? 446 00:51:06,732 --> 00:51:11,049 To, že mají na sobě uniformy také nic neznamená, ani dokumenty. 447 00:51:11,169 --> 00:51:20,275 Může klidně jít o dezertéry, které ty plavební prostředky ukradli hypoteticky řečeno ukrajinské státnosti. 448 00:51:20,395 --> 00:51:23,796 My o nich nevíme vůbec nic. 449 00:51:28,331 --> 00:51:33,745 Ukrajina sama by mohla osvětlit svou účast na této akci. 450 00:51:33,865 --> 00:51:36,276 A jak zareagoval stát Ukrajina? 451 00:51:36,396 --> 00:51:41,867 Utajil všechno, co souvisí s pokusem o proplutí těchto plavebních prostředků, 452 00:51:41,987 --> 00:51:46,841 těch dvou motorových člunů a remorkéru. A co to může znamenat? 453 00:51:46,961 --> 00:51:52,717 To může znamenat, že kvůli nějakým politickým, vnitřním politickým zájmům 454 00:51:52,837 --> 00:51:59,364 nemá kyjevská banda zájem na tom, aby přiznala, že se jakási teroristická organizace 455 00:51:59,484 --> 00:52:04,030 zmocnila těchto plavebních prostředků, odplula s nimi 456 00:52:04,999 --> 00:52:11,557 a měla v úmyslu s nimi provést akt agrese vůči Rusku. 457 00:52:11,932 --> 00:52:24,477 Takže všichni ti ukroswimmeři, kteří si činí nárok na postavení válečných zajatců, si mohou trhnout. 458 00:52:24,597 --> 00:52:31,895 Sama kyjevská banda vás nazvala tím, čím jste: „Zločinci!“ 459 00:52:33,238 --> 00:52:40,589 Abyste si mohli alespoň v nějaké míře činit nárok na postavení válečného zajatce, 460 00:52:40,709 --> 00:52:50,251 bylo by nutné vyhlášení války ze strany Ukrajiny, a zveřejnění rozkazu na provedení nějaké vojenské akce, 461 00:52:50,371 --> 00:52:52,518 a to vyloženě vojenské akce. 462 00:52:52,638 --> 00:52:59,143 Až oni ohlásí, že vám něco rozkázali, tak se teprve budeme moci o něčem bavit, budeme moci! 463 00:52:59,263 --> 00:53:03,721 Protože zpětně vám postavení válečných zajatců nikdo nepřizná. 464 00:53:03,841 --> 00:53:09,950 Vy jste se trestného činu z hlediska naší právní úpravy už dopustili. 465 00:53:10,070 --> 00:53:16,172 Připomenu, že když v roce 2014 probíhaly bojové akce na Donbasu, 466 00:53:16,292 --> 00:53:20,385 tak se na ruském území v klidu ukrývala 467 00:53:20,505 --> 00:53:25,732 a v klidu přecházela na ruské území jak ozbrojená sebranka Ukrajiny, 468 00:53:25,852 --> 00:53:29,211 tak i domobranci z Donbasu. 469 00:53:29,331 --> 00:53:37,596 Přišli, aniž by projevovali agresi, předem oznámili své záměry, 470 00:53:37,716 --> 00:53:45,828 a v normální práci s našimi policejními orgány všechno vyřešili a vraceli se v klidu zpět. 471 00:53:45,948 --> 00:53:55,688 Co bránilo těm ukroswimmerům na těch motorových člunech a vlečné lodi jednat stejně? Nic. 472 00:53:55,808 --> 00:54:04,008 Takže prostě připluli s úmyslem provést diverzně teroristickou akci na ruském území. 473 00:54:06,957 --> 00:54:13,692 A skutečnost, že ukrajinská státnost utajila všechno v souvislosti s touto jejich akcí, 474 00:54:13,812 --> 00:54:20,713 ukazuje, že nejsou nic jiného než obyčejní zločinci. Žádné postavení válečných zajatců je nečeká. 475 00:54:20,833 --> 00:54:23,310 Nemají šanci. 476 00:54:25,753 --> 00:54:36,075 Nu a teď s ohledem na tento první precedens a s vědomím, že nám chystají past, 477 00:54:36,195 --> 00:54:42,480 musíme v tomto směru pracovat všichni, jak analytici, tak i vlastenecká média. 478 00:54:42,600 --> 00:54:48,841 Ale to musíte vědět a rozumět tomu, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 479 00:54:48,961 --> 00:54:53,243 Jenže pro ně je Koncepce podvodem pro zelenáče. 480 00:54:53,363 --> 00:54:57,535 Sami nic neumí a ani ostatním nedopřejí se to naučit. 481 00:54:57,655 --> 00:55:02,509 To je ale jejich mravní volba, jejich úroveň vlastenectví. 482 00:55:03,412 --> 00:55:08,936 Zatímco nepřátelé Koncepci sociální bezpečnosti velmi dobře porozuměli, 483 00:55:09,056 --> 00:55:16,859 a proto se všichni hitlerovci spojují, aby byly práce vnitřního prediktoru uznány za extrémistické. 484 00:55:20,513 --> 00:55:25,663 Ještě jedna otázka k Ukrajině od Radomira. 485 00:55:25,783 --> 00:55:29,405 Otázka se týká prohlášení S. V. Lavrova, cituji: 486 00:55:29,525 --> 00:55:36,162 „Vy chcete uznat LLR a DLR? A co dál? Přijít tak o celý zbytek Ukrajiny? Nechat ji nacistům?“ 487 00:55:36,282 --> 00:55:37,703 Konec citátu. 488 00:55:37,823 --> 00:55:42,589 Bylo to řečeno tak přímo a jasně, že i hlupákům by teď mělo dojít, 489 00:55:42,709 --> 00:55:46,110 jaká je naše politika ve vztahu k Ukrajině a Malorusku. 490 00:55:46,230 --> 00:55:51,283 Je očividné, že Západ, který přichází o Ukrajinu, se maximálně pokusí navýšit ztráty Ruska 491 00:55:51,403 --> 00:55:53,990 a přenechá nám ji zničenou a zadluženou. 492 00:55:54,110 --> 00:55:58,392 A otázka k ukrajinským dluhům. Povede se převézt MMF, 493 00:55:58,512 --> 00:56:01,605 když bude stát znovu ustaven na jiném základě? 494 00:56:01,725 --> 00:56:06,601 Není zapotřebí podvádět MMF, ani znovu ustavovat stát na jiném základě. 495 00:56:06,721 --> 00:56:12,060 Tak zaprvé. Západ nemá v úmyslu Ukrajinu přenechat Rusku, a to v žádném stavu. 496 00:56:12,180 --> 00:56:18,508 Západ se vynasnaží využívat Ukrajinu do posledního Ukrajince, aby zlikvidoval Rusko. 497 00:56:18,628 --> 00:56:25,552 Jestliže se tedy Rusku povede vzít Ukrajinu pod svou ochranu, tak se bude jednat o prohru Západu. 498 00:56:25,672 --> 00:56:30,966 To zaprvé. Západ bude bojovat s Ruskem do posledního Ukrajince. 499 00:56:31,086 --> 00:56:40,826 To je princip. Zadruhé. O žádných dluzích Ukrajiny nemůže být řeči z jednoho jednoduchého důvodu. 500 00:56:42,191 --> 00:56:49,388 V roce 2014 došlo ke státnímu převratu! 501 00:56:51,655 --> 00:57:03,738 A legitimní právní nástupci ukrajinské státnosti Doněcká a Luhanská republika si peníze na dluh od Západu nebraly, 502 00:57:03,858 --> 00:57:06,533 žádné peníze od nich na dluh nevzaly. 503 00:57:06,653 --> 00:57:14,435 To, co dával Západ kyjevské bandě na dluh, je čistě jeho problém. 504 00:57:14,555 --> 00:57:21,192 Všechno, co západní koalice vyplatila bílým v době intervence a občanské války v Rusku, 505 00:57:21,312 --> 00:57:26,012 se proměnilo v režijní náklady Západu na likvidaci Ruska. 506 00:57:26,132 --> 00:57:36,708 Všechno to, co dali bílým. Carské dluhy jsme uznali, ale dluhy bílé koalice sovětská vláda neuznala. 507 00:57:36,828 --> 00:57:42,651 „Oni proti nám bojují a my jim za to ještě budeme platit? To v žádném případě.“ 508 00:57:42,771 --> 00:57:49,034 Proto to vše šlo do režie. A zde se dostáváme k tomu tématu, o které se lidé zajímají: 509 00:57:49,154 --> 00:57:52,093 „Co si počít s těmi volbami?“ 510 00:57:52,213 --> 00:57:54,800 Chcete platit jejich dluhy? 511 00:57:54,920 --> 00:58:00,853 Tak jděte na volby a hlasujte na nich za koho chcete, za Murajova, Porošenka, Timošenkovou, za koho chcete. 512 00:58:00,973 --> 00:58:08,887 Běžte a legitimizujte je, svým jednáním je oprávněte, poskytněte jim morální právo, 513 00:58:09,007 --> 00:58:14,675 protože z hlediska práva žádné právo nemají. Ta legitimizace může proběhnout pouze morálně. 514 00:58:14,795 --> 00:58:18,087 Poskytněte jim morální právo řídit Ukrajinu, 515 00:58:18,207 --> 00:58:25,283 likvidovat ji, orat s ní a hrabat peníze na úkor jejího zadlužení Západu, 516 00:58:25,403 --> 00:58:28,409 dělat dluhy, které potom budete muset zaplatit. 517 00:58:28,529 --> 00:58:36,222 Na toto morální právo se totiž Západ bude odvolávat, že jste se účastnili voleb, že jste hlasovali. 518 00:58:38,710 --> 00:58:43,816 Protože jinak obnova normální ukrajinské státnosti, 519 00:58:43,936 --> 00:58:52,303 jejímiž jedinými právními nástupci jsou LLR a DLR rázem vynuluje všechny ty půjčky, 520 00:58:52,423 --> 00:58:59,434 které si vzal Porošenko a kyjevská banda od Západu za toto období. 521 00:58:59,554 --> 00:59:04,695 Ale všechno to záleží na ukrajinském národě, co si zvolí. 522 00:59:05,972 --> 00:59:12,002 Chtějí-li být dál otroky, tak ať se účastní toho divadélka. 523 00:59:12,395 --> 00:59:17,963 Znovu opakuji, že svou účastí ve volbách nečiníte žádnou volbu, 524 00:59:18,083 --> 00:59:24,808 jedná se jen o poskytnutí morálního práva kyjevské bandě řídit Ukrajinu, 525 00:59:24,928 --> 00:59:27,846 tedy těm, kteří provedli státní převrat. 526 00:59:27,966 --> 00:59:32,489 To je to, oč při tom jde. Žádné volby tam nebudou a ze zásady být nemohou, 527 00:59:32,609 --> 00:59:38,080 jako žádné nebyly v roce 2015 a nebudou ani v tomto roce, mám na mysli ten následující. 528 00:59:40,303 --> 00:59:46,884 Teď přejdeme, už jsme se jí několikrát i dotkli, k jedné z nejpopulárnějších otázek, 529 00:59:47,004 --> 00:59:51,748 kterou je Velká tisková konference V. V. Putina z 20.12.2018. 530 00:59:51,868 --> 00:59:56,128 Otázek je tu mnoho, přečtu pouze jednu. 531 00:59:56,987 --> 01:00:04,712 Otázka. Nezačalo být po poslední prezidentově tiskovce zcela jasné, 532 01:00:04,832 --> 01:00:09,202 že si Putin umíněně nepřeje angažovat se a podporovat, 533 01:00:09,322 --> 01:00:14,154 nebo se vůbec i jen zamýšlet nad hodnocením situace (ať už vnější či vnitřní) 534 01:00:14,274 --> 01:00:17,257 na konceptuální (ideologické) úrovni? 535 01:00:17,377 --> 01:00:21,703 Zdá se být očividné, že je odříznut od této úrovně uvědomění si reality 536 01:00:21,823 --> 01:00:25,335 a jestliže i jedná úspěšně (přičemž pouze na vnějším okruhu), 537 01:00:25,455 --> 01:00:28,702 tak to dělá intuitivně a vůbec ne na základě ideologie? 538 01:00:28,822 --> 01:00:32,774 A že je na hony vzdálen Koncepci, nehledě na všechna vaše prohlášení o opaku? 539 01:00:32,894 --> 01:00:35,987 Já jsem nic podobného neprohlašoval. 540 01:00:36,107 --> 01:00:42,766 Jeho poslední tiskovka byla krajně smutnou podívanou, a to jak s ohledem na otázky, tak i na odpovědi. 541 01:00:42,886 --> 01:00:44,703 Ani náhodou. 542 01:00:44,823 --> 01:00:52,913 Kategoricky nesouhlasím. Ten člověk, který napsal tu otázku, žije očividně v nějaké jiné realitě. 543 01:00:53,581 --> 01:00:55,148 Tak zaprvé. 544 01:00:55,677 --> 01:01:04,163 S ohledem na otázky souhlasím s autorem otázky, to byla skutečně velice smutná podívaná. 545 01:01:04,283 --> 01:01:12,182 Nezazněla ani jediná, trochu významnější, hlubší otázka ze strany ruských médií. 546 01:01:12,302 --> 01:01:18,317 A skutečnost, že dávají prostor médiím hlavního proudu jako je TASS, Ria Novosti… 547 01:01:18,437 --> 01:01:24,457 Těm by měli vůbec zakázat pokládat otázky na této Velké tiskové konferenci. 548 01:01:24,577 --> 01:01:28,963 Oni mají svůj prostor v trvalé prezidentské novinářské skupině (tzv. pool) 549 01:01:29,083 --> 01:01:31,257 a otázky mohou pokládat neustále. 550 01:01:31,377 --> 01:01:36,209 Zde by měl být prostor pokládat otázky pouze regionálním médiím. 551 01:01:36,329 --> 01:01:45,079 Ovšem ta regionální média, to byl prostě zlý sen. Chlapi se zajímají o to, zda se Putin oženil nebo ne. 552 01:01:45,199 --> 01:01:50,054 Jste snad pavlačové drbny, nebo co? 553 01:01:50,174 --> 01:01:53,483 Nemáte, nač byste se ho jinak zeptali? 554 01:01:53,603 --> 01:01:56,591 Všechny problémy ve státě jsou snad vyřešeny? 555 01:01:56,711 --> 01:02:04,769 Muž má přemýšlet o budoucnosti, o tom, jak zajistit budoucnost ženám a dětem. 556 01:02:04,889 --> 01:02:12,556 A ti dva klesli na úroveň pavlačových drben, na víc se nezmohli. 557 01:02:12,676 --> 01:02:17,486 A to štěstí, že se dokázali dostat k mikrofonu a POLOŽIT OTÁZKU! 558 01:02:17,606 --> 01:02:25,959 Která je sice absolutně mimo mísu, ale zato jsem já, chlap uspokojil kdejakou drbnu. 559 01:02:28,293 --> 01:02:40,382 Úroveň všech těch otázek, a to včetně médií hlavního proudu, byla mimořádně nízká, byl to absolutní propadák. 560 01:02:40,502 --> 01:02:44,962 To máme jednu polovinu z tiskovky a druhá polovina? 561 01:02:45,082 --> 01:02:54,205 K Putinovi se prodrali jako když mluví s obyvateli: „Pomoz! My dál už nemůžeme, musíš zasáhnout!“ 562 01:02:55,413 --> 01:03:03,897 A ačkoliv je to velice smutné, je to charakteristika celého informačního prostředí v Rusku. 563 01:03:04,431 --> 01:03:11,735 A co byste od něj chtěli? Aby Putin sám zvládnul tohle všechno úplně sám? 564 01:03:12,943 --> 01:03:18,534 Dál. Jak to, že se Putin nezajímá? 565 01:03:18,654 --> 01:03:23,675 Můžete jmenovat alespoň jednoho jediného politického lídra, 566 01:03:23,795 --> 01:03:28,103 který by pořádal v podobném formátu tiskové konference a komunikoval s obyvateli? 567 01:03:28,223 --> 01:03:32,733 Putin od samého počátku, ačkoliv byl v neuvěřitelně těžké situaci… 568 01:03:32,853 --> 01:03:35,969 Dovedete si to vůbec představit? Vy jste asi zapomněli, 569 01:03:36,089 --> 01:03:41,880 v jakém postavení se nacházel ve vztahu k lidem řekněme v roce 2001, 2002? 570 01:03:42,000 --> 01:03:50,578 Kdy měl ruce úplně svázané, protože se řízení zformovalo mimo něj 571 01:03:51,613 --> 01:03:58,108 a on sám ani ve svém blízkém okolí neměl v jednání více méně žádnou volnost jako má teď? 572 01:03:58,228 --> 01:04:02,895 Přesto okamžitě navázal kontakt, protože jeho na rozdíl od jiných, 573 01:04:03,015 --> 01:04:11,931 kteří nejsou nic jiného než pěšáci dosazení k řízení, jako například Lukašenko, zajímá stav řízeného objektu. 574 01:04:12,051 --> 01:04:19,078 On kontakt navazuje a hodnotí, čím lidé žijí, jak je formováno informační prostředí 575 01:04:19,198 --> 01:04:22,629 a nakolik to odpovídá realizaci řízení. 576 01:04:22,749 --> 01:04:26,270 Jaké byly otázky, takové byly i odpovědi. 577 01:04:26,390 --> 01:04:32,406 Putin má snahu dozvědět se, jak to reálně vypadá s řízením, 578 01:04:32,526 --> 01:04:35,935 a proto také organizuje takové komunikační formáty. 579 01:04:36,055 --> 01:04:45,375 A úplnou pitomostí je to tvrzení, že v zahraničí se mu daří a doma ve státě ne. 580 01:04:45,495 --> 01:04:52,972 Právě tento stav informačního prostředí dokládá, proč je Putin nucen pracovat přes zahraničí. 581 01:04:53,092 --> 01:04:58,321 Ale takto pracovat může pouze člověk, který je konceptuálně způsobilý v řízení, 582 01:04:58,441 --> 01:05:04,951 který ví, co je to globální, vnější a vnitřní politika, zná jejich vzájemné vazby, 583 01:05:05,514 --> 01:05:10,863 a ví, jak přes globální politiku řešit otázky vnitřní politiky. 584 01:05:10,983 --> 01:05:16,077 A v tom je ten posun našeho státu, když se podíváte od roku 2000, 585 01:05:16,197 --> 01:05:20,999 tak Putin neustále přes vnější politiku řeší vnitřní problémy. 586 01:05:21,119 --> 01:05:23,989 A tak to probíhá po tom okruhu stále dokola. 587 01:05:24,109 --> 01:05:30,664 Pokouší se tak pozvednout stát, on ten národ pozvedává a lidé ho podporují, 588 01:05:30,784 --> 01:05:34,485 jenže ten systém řízení za nic nestojí. 589 01:05:34,605 --> 01:05:38,171 Jen se podívejte na informační oblast. 590 01:05:38,291 --> 01:05:46,060 Média mají za úkol vytvářet informační doprovod prováděného řízení. 591 01:05:46,180 --> 01:05:50,713 A dělají to snad? Dokážou to? Ne! 592 01:05:51,522 --> 01:05:53,927 Naše média degradují. 593 01:05:54,047 --> 01:06:01,254 Oni chodí s nosem nahoru, že jsou čtvrtá velmoc a poučují odborníky ze všech oblastí, 594 01:06:01,374 --> 01:06:06,086 přestože sami jsou v nich absolutně nekompetentní. 595 01:06:07,547 --> 01:06:13,616 A jen díky tomu, že se Putin vyzná ve vnitřní, vnější a globální politice, 596 01:06:13,736 --> 01:06:21,302 že je v řízení konceptuálně mocný, tak od samého počátku sám jde lidem vstříc. 597 01:06:21,422 --> 01:06:25,708 Vždyť by mohl říci: „Já k penzijní reformě nemám co říci.“ 598 01:06:25,828 --> 01:06:27,731 A víte, co mě ohromuje? 599 01:06:29,034 --> 01:06:38,766 Jak to dokáže, že aniž by sebeméně lhal, aniž by v čemkoliv lhal, že dokáže vyložit situaci tak, 600 01:06:39,103 --> 01:06:44,992 aby to vedlo k rozvoji systému a ne k jeho krizi. 601 01:06:45,824 --> 01:06:52,005 A ať už si myslí kdokoliv cokoliv, tak Putin nelhal, ať už mu vyčítají cokoliv, 602 01:06:52,125 --> 01:06:56,073 že nepoužívá pravdivá čísla, že to, že ono. 603 01:06:56,193 --> 01:07:00,950 Vy jednoduše nechápete, v rámci jakého systému řízení mluví, 604 01:07:01,070 --> 01:07:06,344 v rámci jakého okruhu řízení tohle všechno funguje. 605 01:07:06,839 --> 01:07:11,963 A hodnotíte-li jednotlivosti, tak nikdy ničemu neporozumíte. 606 01:07:12,083 --> 01:07:18,818 Abyste pochopili Putina, musíte pochopit, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 607 01:07:19,605 --> 01:07:29,449 Putin je nejúspěšnější řídící pracovník, nejúspěšnější a nejschopnější lídr státu ve světě! 608 01:07:29,569 --> 01:07:32,753 To je přece všem zcela očividné. 609 01:07:33,726 --> 01:07:39,177 A žádné úspěchy na vnějším okruhu by nebyly možné, 610 01:07:39,297 --> 01:07:44,430 kdyby sebou nahoru netáhnul i vnitřní okruh a on to dělá. 611 01:07:44,550 --> 01:07:54,263 On potlačuje odpor vnitřní opozice, rossionské elity, toho protiruského úřednického sboru, 612 01:07:54,383 --> 01:08:01,090 o kterém jsme už částečně mluvili, když jsme probírali Nesmrtelný pluk. 613 01:08:01,210 --> 01:08:06,709 On je potlačuje díky svému nátlaku na Západ, když jim vysvětluje: 614 01:08:06,829 --> 01:08:09,181 „Zmáčkněte ty své lokajíčky, 615 01:08:09,301 --> 01:08:14,800 protože pro vás samotné je nevýhodná ta činnost těch vašich lokajíčků uvnitř státu.“ 616 01:08:14,920 --> 01:08:19,547 A tak je začínají dusit i ze Západu se vším všudy. 617 01:08:19,667 --> 01:08:24,042 Kde se například vzaly ty nepříjemnosti, jaké má Děripaska? 618 01:08:24,162 --> 01:08:29,549 Protože Putin jim to vysvětlil: „Pánové, to jsou vaše problémy, tak si je laskavě řešte.“ 619 01:08:29,669 --> 01:08:36,095 I Gucerijeva to zasáhlo. A také toho, jak se jmenuje… Panebože… 620 01:08:37,050 --> 01:08:43,512 No to je jedno, můžete se podívat na internet. Jak koho na Západě zmáčkli. 621 01:08:43,632 --> 01:08:52,024 A to osekání kapitálů v London City, to snad už je zcela očividné. 622 01:08:58,879 --> 01:09:02,868 Další otázka. 623 01:09:03,261 --> 01:09:09,779 Okomentujte prosím skandál, další v pořadí, který se teď rozhořel v Brjanské oblasti. 624 01:09:09,899 --> 01:09:13,796 To bude jen vzrůstat, ty skandály se budou jen množit. 625 01:09:13,916 --> 01:09:19,359 Ivan píše, že skandál v jejich oblasti už přerostl do federální úrovně. 626 01:09:19,479 --> 01:09:23,236 To se už dá nazvat jakýmsi syndromem Glackich. 627 01:09:23,356 --> 01:09:28,489 Jako Blbý a blbější? Nebo se jedná o další pokus, jak prohloubit protestní nálady? 628 01:09:28,609 --> 01:09:34,185 Má na mysli skandál, jak jeli děti úředníků (za peníze dobročinného fondu) na výlet do Turecka, 629 01:09:34,305 --> 01:09:35,766 z města Klincy. 630 01:09:35,886 --> 01:09:41,637 To, že ten člověk chápe, že to zvýší protestní nálady, je dobře. 631 01:09:41,757 --> 01:09:46,132 Ale jinak je to všechno trochu jinak. Kde je zde ten problém? 632 01:09:46,252 --> 01:09:50,684 Když jsme mluvili o Glackich, prostě dále mlčet není možné. 633 01:09:50,804 --> 01:09:55,768 Ten protilidový úřednický sbor považuje své postavení 634 01:09:55,888 --> 01:10:01,106 za možnost nakládat s rozpočtem organizace pro své vlastní potřeby. 635 01:10:01,226 --> 01:10:09,619 Jen musí více či méně zaonačenou právní cestou formalizovat 636 01:10:09,739 --> 01:10:15,406 odtok finančních prostředků z příslušné organizace do své osobní kapsy. 637 01:10:15,526 --> 01:10:22,570 Náš úřední sbor nenese žádnou odpovědnost za kvalitu svého řízení, 638 01:10:22,690 --> 01:10:26,670 neodpovídá za stav řízeného objektu! 639 01:10:27,778 --> 01:10:34,944 To vše bylo zařízeno v průběhu dlouhé práce v devadesátých letech a prvních letech 21. století. 640 01:10:35,064 --> 01:10:40,877 Úřednický sbor nechce za nic nést odpovědnost, za nic! 641 01:10:40,997 --> 01:10:47,550 A v obraně proti zavedení takové odpovědnosti jsou připraveni zlikvidovat stát, 642 01:10:47,670 --> 01:10:55,632 jen aby nemuseli být odpovědní za to, co dělají, za kvalitu své práce. 643 01:10:55,752 --> 01:11:00,860 Každý soustružník je za vyrobený zmetek potrestán a každý řídící pracovník? 644 01:11:00,980 --> 01:11:03,483 „Nu, prostě to tak vyšlo!“ 645 01:11:04,187 --> 01:11:10,085 Takže ve výsledku této absolutní nezodpovědnosti řídícího sboru, 646 01:11:10,350 --> 01:11:18,811 a skutečnosti, že považují možnost nakládat s rozpočtem své organizace ve svůj vlastní prospěch 647 01:11:18,931 --> 01:11:25,061 za rentu vyplývající z jejich úředního postavení, a že je pro ně prestižní jedna funkce a ta druhá ne 648 01:11:25,181 --> 01:11:29,134 podle výše rozpočtu, který se k ní váže... 649 01:11:29,254 --> 01:11:34,592 Pamatujete se na ten skandál se šéfem ruské pošty? 650 01:11:34,712 --> 01:11:42,890 Který toužil stát se šéfem Roskosmosu a oni ho udělali šéfem pouhé ruské pošty: „Co tam budu dělat? 651 01:11:43,010 --> 01:11:49,520 Tam se točí menší peníze, postavení je nižší, ale co se tedy dá dělat.“ A co provedl? 652 01:11:49,640 --> 01:11:58,158 Zkrouhnul výplatu všem pracovníkům pošty, zato sobě, milovanému, přidělil řádný balík 653 01:11:58,278 --> 01:12:02,642 a vypadl odtamtud se skandálem, když už ten systém byl na hraně zhroucení. 654 01:12:02,762 --> 01:12:07,071 Oni nejsou vůbec schopni domyslet, že si řežou větev, na které sami sedí. 655 01:12:07,191 --> 01:12:16,865 A proto takové skandály jako v Brjanské oblasti vypuknou, když už lidé nevydrží mlčet, 656 01:12:16,985 --> 01:12:21,431 neboť se to již prodírá ven ze všech škvír. 657 01:12:21,551 --> 01:12:24,512 A teď, co je v plánu? 658 01:12:24,632 --> 01:12:31,720 V plánu je provedení státního převratu a rozpoutání občanské války. 659 01:12:31,840 --> 01:12:34,800 A k tomu potřebují nějakého nepřítele. 660 01:12:34,920 --> 01:12:40,220 A takového nepřítele se snaží vytvořit z orgánů činných v trestním řízení, 661 01:12:40,340 --> 01:12:43,411 bez kterých stát prostě nemůže existovat. 662 01:12:43,531 --> 01:12:47,417 Jen je nutné se tam začít zabývat systematickou kádrovou prací 663 01:12:47,537 --> 01:12:53,453 a odstranit odtamtud hitlerovce a vlasovce, které tam nacpal Medvěděv. 664 01:12:53,573 --> 01:12:58,927 Pracuje tam dost normálních, dobrých lidí, kteří se drží zákona 665 01:12:59,047 --> 01:13:02,503 a pro které přísaha nebyla prázdnými slovy. 666 01:13:02,623 --> 01:13:06,987 Je třeba změnit fungování toho systému. 667 01:13:07,107 --> 01:13:14,831 A tím druhým objektem nenávisti mají být úředníci, 668 01:13:14,951 --> 01:13:21,213 kteří svou činností sami vyvolávají nenávist obyvatelstva. 669 01:13:21,333 --> 01:13:29,742 Ale projevit se ta nenávist, vyšlehnout má v potřebný čas. 670 01:13:29,862 --> 01:13:36,922 Když plánovali zorganizovat majdan v červenci 2018 v době mistrovství světa ve fotbale, 671 01:13:37,042 --> 01:13:43,579 tak se to mělo všechno vyvalit jako protržená hráz a hned by lidi příslušně nasměrovali, 672 01:13:43,699 --> 01:13:47,760 že za všechno mohou ti a ti. To vše mají připraveno. 673 01:13:47,880 --> 01:13:53,070 Všechny ty úředníky Američané připravili k odstřižení, k likvidaci. 674 01:13:53,190 --> 01:13:59,094 To na ně nasměrují dav, který povedou jejich provokatéři. 675 01:13:59,214 --> 01:14:05,889 A jak je budou zabíjet, se teď rozhoduje ve Washingtonu i s ohledem na mravnost těch provokatérů, 676 01:14:06,009 --> 01:14:12,271 které mají všude připraveny mezi příslušníky policie, mezi úředníky. 677 01:14:12,391 --> 01:14:17,393 To vše připravili ve Washingtonu. My ten majdan a státní převrat tady nechceme. 678 01:14:17,513 --> 01:14:22,092 Nevydařil se jim. My jsme se postarali o to, že se jim zatím nevydařil. 679 01:14:22,212 --> 01:14:26,483 Ale USA ani americká státní elita to nevzdávají. 680 01:14:26,603 --> 01:14:34,230 A proto jim v podstatě moc nevyhovuje, když se takové skandály objevují postupně. 681 01:14:34,350 --> 01:14:39,288 Protože tímto způsobem je systém pomalu posouván k přeformátování úřednického sboru 682 01:14:39,408 --> 01:14:46,665 a k uvádění do činnosti normálního kádrového systému 683 01:14:46,785 --> 01:14:52,854 zaváděním kádrových výtahů a tak podobně, a to jim nevyhovuje. 684 01:14:52,974 --> 01:14:55,231 Oni potřebují výbušný potenciál. 685 01:14:55,351 --> 01:15:01,481 Oni ten mechanismus potřebují přidržet, aby ten výbuch nenávisti k úředníkům, 686 01:15:01,601 --> 01:15:07,843 policii, prokuratuře, soudu nabral na síle, aby to bouchlo najednou. 687 01:15:07,963 --> 01:15:12,355 A ono se to teď roztahuje v čase, protože udržet to už není možné. 688 01:15:12,475 --> 01:15:19,507 Oni by chtěli tu nenávist k úředníkům přiživovat na méně závažných věcech, 689 01:15:19,627 --> 01:15:23,822 aby se to nepřenášelo až na celofederální úroveň. 690 01:15:23,942 --> 01:15:30,909 Neboť ten potenciál potřebují udržet pro okamžik spuštění státního převratu. Jenže udržet to už není možné. 691 01:15:31,029 --> 01:15:37,049 Proto jsou čas od času nuceni někoho obětovat, aby dokázali zachovat celý ten systém, 692 01:15:37,169 --> 01:15:43,011 který má pracovat na provedení státního převratu a rozpoutání občanské války. 693 01:15:43,131 --> 01:15:45,983 Když se to teď všechno vybije najednou, 694 01:15:46,103 --> 01:15:51,925 tak už se jim nepovede provést státní převrat ani rozpoutat občanskou válku. 695 01:15:52,045 --> 01:15:57,274 Dojde k přeformátování úřednického sboru, který donutí studovat, 696 01:15:57,394 --> 01:16:02,270 a to je nakonec donutí nastudovat si i Dostatečně všeobecnou teorii řízení 697 01:16:02,390 --> 01:16:04,536 jako mezioborový komunikační jazyk. 698 01:16:04,656 --> 01:16:12,988 Donutí je to naučit se matematiku řízení a bude zavedena odpovědnost řídícího pracovníka za kvalitu jeho práce. 699 01:16:13,108 --> 01:16:19,591 Protože ten boj s korupcí je čistou profanací. Je nutné hodnotit zcela jiné parametry. 700 01:16:19,711 --> 01:16:25,005 A až budou hodnoceny tyto zcela jiné parametry, až se zavede zásadně odlišný systém odměňování, 701 01:16:25,125 --> 01:16:28,724 až bude úředník dostávat průměr v jeho řízené oblasti, 702 01:16:28,844 --> 01:16:33,358 a žádné takové, že v mé řízené oblasti je sice mzdový průměr takový a takový, 703 01:16:33,478 --> 01:16:37,260 ale já jako VIP manažer musím dostávat balík. 704 01:16:37,380 --> 01:16:42,217 Žádné takové, to ty, právě ty budeš dostávat průměrnou mzdu v řízené oblasti. 705 01:16:42,337 --> 01:16:50,515 Až se tvá oblast rozvine, až se v ní zvednou mzdy, protože si to svým řízením zajistil, 706 01:16:50,635 --> 01:16:55,225 tak na základě koeficientu na konci roku nebo pětiletky dostaneš prémii, 707 01:16:55,345 --> 01:16:59,957 která ti potom vynahradí veškerou tvou vynaloženou práci jako VIP manažera, 708 01:17:00,077 --> 01:17:05,591 jako někoho s větší odpovědností, ale musíš být hodnocen na základě výsledků své práce, 709 01:17:05,711 --> 01:17:08,056 za které budeš odpovědný. 710 01:17:08,176 --> 01:17:12,326 Takže aby se to nestalo, aby takový systém nebyl v Rusku zaveden, 711 01:17:12,446 --> 01:17:16,948 vůbec nemohou potřebovat takové federální skandály, pouze na lokální úrovni, 712 01:17:17,068 --> 01:17:24,872 aby nenávist lidí k úředníkům a orgánům činným v trestním řízení vzrůstala, to je to, co ve Washingtonu potřebují, 713 01:17:24,992 --> 01:17:29,560 ale aby to prosakovalo na povrch tak, že to může vést ke změně systému ve státě, 714 01:17:29,680 --> 01:17:32,157 to nemůžou potřebovat, na to je ještě brzy. 715 01:17:32,277 --> 01:17:38,980 Oni si už nové datum vytyčili, někdy okolo 9. května. 716 01:17:39,100 --> 01:17:44,702 A proto je teď pro Washington nesmírně důležité jakým způsobem proběhne akce Nesmrtelného pluku! 717 01:17:44,822 --> 01:17:49,500 Nakolik se společnost ukáže být bezbranná vůči provedení majdanu. 718 01:17:49,620 --> 01:17:56,081 Budou-li v Nesmrtelném pluku vlasovské vlajky, 719 01:17:56,588 --> 01:18:03,873 znamená to jeden výsledek, nebudou-li tam a lidé ponesou rudé vlajky vítězství, bude výsledek jiný. 720 01:18:08,304 --> 01:18:15,897 Další otázka. Valeriji Viktoroviči, řekněte, jak máme rozumět posledním událostem v USA? 721 01:18:16,017 --> 01:18:24,590 Mám na mysli záměr stáhnout vojska ze Sýrie a Afghánistánu a odstoupení hlavy Pentagonu. 722 01:18:24,710 --> 01:18:31,604 Je to odraz nějakých hloubkových procesů v Americe? Je to zlom? Nebo jen kruhy na vodě? 723 01:18:31,724 --> 01:18:38,401 Jedná se o souhrn vnitropolitických a globálních procesů. 724 01:18:38,521 --> 01:18:50,810 Co se týká vnitropolitických procesů, tak Trump je poprvé za celou tu dobu v dost kritické situaci. 725 01:18:50,930 --> 01:18:57,694 Nakolik zkušeně si s tím Trump dokáže poradit a jak to udělá, je pro mě zatím otázkou. 726 01:18:57,814 --> 01:19:01,078 Z otevřených zdrojů se to zatím odhadnout nedá. 727 01:19:01,198 --> 01:19:11,229 Ale že Trump jedná dost zkušeně je vidět například z toho stažení vojsk ze Sýrie. 728 01:19:11,349 --> 01:19:16,003 Tak či onak se o stažení vojsk z Afghánistánu 729 01:19:16,123 --> 01:19:22,743 a dalších míst probíhajících konfliktů, jako je například Sýrie, mluví už dávno. 730 01:19:22,863 --> 01:19:28,658 Celý problém spočívá v tom, jak to zrealizovat. 731 01:19:28,778 --> 01:19:43,377 Odejít ze Sýrie a přenechat ji svému protivníkovi v řízení světa, tedy Rusku, USA bezesporu nemohly. 732 01:19:43,497 --> 01:19:49,705 A také neodcházejí ze Sýrie proto, aby ji přenechaly Rusku. 733 01:19:49,825 --> 01:19:53,507 Ta situace se jednoduše vyvinula takovým způsobem, 734 01:19:53,627 --> 01:20:06,547 že to teď umožňuje Trumpovi vrhnout se na kádrovou čistku svých protivníků v řídících orgánech USA, 735 01:20:06,667 --> 01:20:16,753 kteří mu neustále dělají problémy a vyřešit úkol stability ve světě jako takovém. 736 01:20:16,873 --> 01:20:28,382 Takže v podstatě americká státní elita ve své snaze parazitovat na zdrojích celého světa 737 01:20:28,502 --> 01:20:33,197 se konkrétně v Sýrii dostala do situace, v jejímž rámci, 738 01:20:33,317 --> 01:20:41,760 která kdyby pokračovala, mohlo by se zhroutit veškeré řízení založené na USA. 739 01:20:41,880 --> 01:20:46,643 A Trump si musel vybrat. 740 01:20:46,763 --> 01:20:49,807 Co se stalo? 741 01:20:50,633 --> 01:21:03,047 17.12. Erdogan prohlásil, že se po rozhovoru s Trumpem rozhodl provést operaci v Sýrii. 742 01:21:03,770 --> 01:21:13,261 Ale z informací z amerického tisku vyplývalo, že Trump měl poněkud jiný plán svého rozhovoru s Erdoganem. 743 01:21:13,381 --> 01:21:21,377 Jenže v průběhu rozmluvy s ním Trump změnil své rozhodnutí 744 01:21:21,497 --> 01:21:27,465 a souhlasil s Erdoganovým návrhem, že Turecko provede pozemní operaci. 745 01:21:27,585 --> 01:21:31,448 Přestože je to zcela v rozporu se zájmy USA, 746 01:21:31,568 --> 01:21:36,026 a to jak z hlediska státní, tak i globální elity. 747 01:21:36,146 --> 01:21:38,425 Ale on souhlasil, proč? 748 01:21:38,545 --> 01:21:43,619 To znamená jen jedno, že důvody, které uvedl Erdogan, 749 01:21:43,739 --> 01:21:52,159 nezapadaly do toho původního Trumpova scénáře jeho rozhovoru s Erdoganem 750 01:21:52,622 --> 01:22:00,017 a že ten scénář rozhovoru může Trump omlátit o hlavu jak státní elitě, tak i té globální: 751 01:22:00,137 --> 01:22:04,815 „Pánové vidíte? Všechno se to vyvinulo úplně jinak. 752 01:22:04,935 --> 01:22:12,650 A to znamená jen jedno. Nechceme, aby se nám to tam zhroutilo, nechceme přenechat Sýrii Rusku, 753 01:22:12,770 --> 01:22:20,067 takže teď musíme okamžitě, prostě okamžitě stáhnout vojska ze Sýrie.“ 754 01:22:20,187 --> 01:22:26,318 A 19.12. Trump k údivu Turecka 755 01:22:26,438 --> 01:22:31,359 ohlásil své rozhodnutí o okamžitém stažení vojsk, které vůbec nebylo připraveno: 756 01:22:31,479 --> 01:22:34,572 „Opouštíme základnu v Al-Tanf i všechno ostatní.“ 757 01:22:34,692 --> 01:22:39,986 A co na to Turecko? Turecko dvacátého prvního: „Nu dobrá, a co teď máme dělat? 758 01:22:40,106 --> 01:22:47,381 Já jsem volal ještě jednou, tak tu operaci odložíme, protože teď už se nedá provést.“ 759 01:22:48,086 --> 01:22:51,695 Taková tam vznikla situace. 760 01:22:53,214 --> 01:23:01,864 Takže americká státní elita dovedla v Sýrii situaci pro USA do slepé uličky, 761 01:23:01,984 --> 01:23:06,772 kterou ona sama není schopna vyřešit vlastními prostředky. 762 01:23:06,892 --> 01:23:12,560 A globalisté ji mohou vyřešit pouze tak, že stáhnou svá vojska ze syrského území. 763 01:23:12,680 --> 01:23:14,850 Jak to udělají, to už je otázka. 764 01:23:14,970 --> 01:23:20,220 Oni se samozřejmě vynasnaží v mnohém tam zůstat, přestože globalisté potřebují úplné stažení. 765 01:23:20,340 --> 01:23:33,249 Ale to hlavní. Trumpovi to umožnilo vypořádat se s odporem silového bloku ve vlastním státě. 766 01:23:33,369 --> 01:23:37,393 Podobně jako to udělal Gorbačov. 767 01:23:37,513 --> 01:23:45,426 Gorbačov se tak vypořádal s rozvědkou i s armádou, a potom náš stát zaprodal Američanům. 768 01:23:45,546 --> 01:23:53,404 USA ale nepřejdou pod řízení Ruska, tam jen proběhne jejich přeformátování v čele s globální elitou. 769 01:23:55,494 --> 01:23:59,098 To byla pro dnešek poslední otázka. 770 01:23:59,218 --> 01:24:04,903 Dnes jsme mluvili především o Overtonových oknech. 771 01:24:05,023 --> 01:24:08,149 O tom, že jim u nás nikdo nečelí 772 01:24:08,269 --> 01:24:12,275 a díky tomu je pak krizovost vyvolaná působením těchto Overtonových oken 773 01:24:12,395 --> 01:24:19,098 z našeho hlediska neustálým faktorem prostředí, se kterým jsme nuceni se střetávat 774 01:24:19,218 --> 01:24:22,371 a překonávat ho s různými náklady. 775 01:24:22,491 --> 01:24:30,542 Jestliže nechceme, aby se realizovala taková Overtonova okna k vaší osobní újmě, 776 01:24:30,662 --> 01:24:36,814 k újmě našeho státu, k újmě našim dětem i naší budoucnosti, 777 01:24:36,934 --> 01:24:43,526 musíme sami studovat, jak probíhá řízení sociálních složitých supersystémů, 778 01:24:43,646 --> 01:24:48,698 abychom chápali, jak jsou uplatňována Overtonova okna. 779 01:24:48,818 --> 01:24:58,134 To Overtonovo okno, které spustil Alexandr Vladimirovič Zacharčenko a Taškent, 780 01:24:58,254 --> 01:25:07,377 povede k tomu, že Malorusko nebude platit za dluhy, které nadělala kyjevská banda, 781 01:25:07,497 --> 01:25:13,732 která se k moci dostala s pomocí státního převratu v roce 2014. 782 01:25:13,852 --> 01:25:22,810 A jestliže se těm americkým agentům z neziskovek žijících z peněz státního departmentu 783 01:25:22,930 --> 01:25:32,466 povede zakázat na průvodu Nesmrtelného pluku rudou vlajku vítězství a prosadit tam vlajku hitlerovců a vlasovců, 784 01:25:33,978 --> 01:25:36,949 tak nečekejte nic dobrého. 785 01:25:37,069 --> 01:25:41,819 A to, co se teď děje na Ukrajině proti tomu bude procházka růžovým sadem, 786 01:25:41,939 --> 01:25:48,724 neboť Hitler přicházel s plánem likvidace všeho ruského obyvatelstva. 787 01:25:49,384 --> 01:25:58,958 Aby se to nestalo, abyste ubránili zájmy své i své rodiny, studujte, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 788 01:25:59,078 --> 01:26:05,092 Studujte Koncepci sociální bezpečnosti, protože pouze tam najdete ty znalosti. 789 01:26:05,212 --> 01:26:11,392 Stávejte se konceptuálně mocnými, osvojujte si ty znalosti o řízení, naučte se je sami používat. 790 01:26:11,512 --> 01:26:14,391 Braňte zájmy své i své rodiny. 791 01:26:14,511 --> 01:26:20,350 Přeji vám štěstí a mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. 792 01:26:20,470 --> 01:26:29,432 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .