1 00:00:08,069 --> 00:00:13,695 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,563 --> 00:00:28,281 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:28,401 --> 00:00:32,340 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:32,460 --> 00:00:37,805 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:37,925 --> 00:00:41,172 Dnes je 05.01.2019. 6 00:00:41,292 --> 00:00:45,962 A dnešní pořad Otázka-odpověď probíhá v přímém přenosu. 7 00:00:46,082 --> 00:00:52,198 V Barnaulu je přesně 16 hodin, 12 hodin moskevského času. 8 00:00:52,318 --> 00:00:58,145 Připomínám, že vaše otázky můžete pokládat prostřednictvím formuláře 9 00:00:58,265 --> 00:01:03,610 na našem webu v menu Položit otázku, ale musíte být zaregistrovaní. 10 00:01:03,730 --> 00:01:14,315 Všechny otázky, které přijdou na náš web, se v rámci možností vynasnažíme přečíst. 11 00:01:14,435 --> 00:01:20,840 Ale doba našeho pořadu bude omezena přibližně na dobu jedné hodiny, 12 00:01:20,960 --> 00:01:26,466 stejně jako minule, když jsme pořad uskutečnili ve stejném formátu. 13 00:01:26,586 --> 00:01:37,524 Takže začneme z otázek, které již začaly podle pokynů přicházet půl hodiny před začátkem přímého přenosu, 14 00:01:37,644 --> 00:01:43,884 tedy v 8:30 Greenwichského času (GMT) z pohledu celého světa. 15 00:01:44,004 --> 00:01:51,410 A v těch otázkách, které již přišly, je samozřejmě nejvíce zmiňována zpráva, 16 00:01:51,530 --> 00:01:57,283 která běžela 31. prosince 2018 na všech televizních kanálech. 17 00:01:57,403 --> 00:02:02,804 A konkrétně Pavel prosí okomentovat tragédii v Magnitogorsku. 18 00:02:02,924 --> 00:02:07,938 Jestli to byl teroristický útok, tak kdo ho objednal a jaké tím sleduje cíle? 19 00:02:08,058 --> 00:02:15,709 To, co se stalo v Magnitogorsku, je samozřejmě velké neštěstí a to tím spíš, že se to stalo v den, 20 00:02:15,829 --> 00:02:21,899 který je pro všechny sváteční, pro všechny bez výjimky. 21 00:02:22,019 --> 00:02:29,846 Je to svátek, který spojuje všechny lidi, děti i dospělé, je svátkem všech, 22 00:02:29,966 --> 00:02:34,136 o to více se to neštěstí všech dotklo. 23 00:02:34,256 --> 00:02:45,038 Takové věci jsou nejostřeji vnímány právě ve svátečních chvílích. 24 00:02:45,158 --> 00:02:51,543 A jako vždy se ti „opravdoví Ukrajinci“ opět neopomněli projevit, 25 00:02:51,663 --> 00:03:00,265 ukázat svou podstatu, svůj „svidomismus“ a dát najevo svou radost z toho, že v Rusku došlo k neštěstí. 26 00:03:00,385 --> 00:03:09,091 Oni totiž žijí podle zásady: Radost nespočívá v tom, že mně se narodilo telátko, ale že sousedovi chcíplo prase! 27 00:03:09,211 --> 00:03:15,210 Jestliže tedy někdo doufá, že když se Ukrajina rozčlení na nějaké části, 28 00:03:15,330 --> 00:03:22,468 tak se tím oddělí a zařídí si tam slušný život, a ve zbytku ať klidně dál funguje banderovská líheň, 29 00:03:22,588 --> 00:03:27,096 ať vůbec nedoufá, že si bude žít v klidu. Oni žijí pouze svojí zlobou. 30 00:03:27,216 --> 00:03:33,371 Všichni ti „svidomí“, „majdanutí“, ti žijí jen svou záští a nenávistí 31 00:03:33,491 --> 00:03:37,177 a mají radost z jakéhokoliv lidského neštěstí. 32 00:03:37,297 --> 00:03:44,171 Mluvit o tom, že by v Magnitogorsku došlo k teroristickému útoku, zatím není žádný důvod. 33 00:03:44,291 --> 00:03:50,384 Tedy není důvod na základě těch informací, které jsou otevřeně dostupné. 34 00:03:53,532 --> 00:03:59,210 Jestliže přijdou jiné informace, budeme je analyzovat a činit závěry, 35 00:03:59,330 --> 00:04:06,164 zatím se nedá mluvit o tom, že by šlo o teroristický útok. 36 00:04:08,776 --> 00:04:19,846 Ale připisovat to všechno šlendriánu se také nedá. Je možné, že v tom hrál roli lidský faktor. 37 00:04:19,966 --> 00:04:24,069 Je ale ještě třeba to zkoumat. 38 00:04:24,189 --> 00:04:30,080 Je jasné, že vyšetřovací orgány toho moc nesdělují, když už něco řeknou 39 00:04:30,200 --> 00:04:40,366 a v otevřených informacích zatím není nic, co by nasvědčovalo teroristickému útoku. 40 00:04:40,486 --> 00:04:48,371 Co tedy říci? Budeme-li mluvit o teroristickém útoku, tak lepší výbušninu než plyn si nemůžete přát. 41 00:04:48,491 --> 00:04:55,604 Výbuch plynu je velice silný, několikrát převyšuje mnohé výbušniny. 42 00:04:55,724 --> 00:04:59,570 Když se podíváme na ten výbuch v Magnitogorsku, 43 00:04:59,690 --> 00:05:09,009 tak k němu bylo zapotřebí asi tří kg plynu, což je ekvivalentní asi 30 kg TNT. 44 00:05:09,653 --> 00:05:14,693 Je tedy možné udělat asi takové srovnání 45 00:05:14,813 --> 00:05:21,406 a zařídit technickou závadu v podstatě není žádný problém. 46 00:05:21,526 --> 00:05:33,185 Ale reakce ve světě a politické pohyby, které se odrazily v otevřených médiích, 47 00:05:33,305 --> 00:05:39,846 v otevřených zdrojích, zatím nevypovídají o tom, že by šlo o teroristický útok. 48 00:05:40,773 --> 00:05:45,402 Ale to jen zatím, ještě je třeba to sledovat. 49 00:05:48,428 --> 00:05:54,536 Přejdeme k další otázce od Alexandra z Charkova. 50 00:05:54,656 --> 00:06:00,495 Zdravím vás, dnes mnohé přívržence Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu 51 00:06:00,615 --> 00:06:03,260 znepokojuje otázka zabavování chrámových prostor 52 00:06:03,380 --> 00:06:06,597 ve prospěch nedávno založené Pravoslavné církve Ukrajiny. 53 00:06:06,717 --> 00:06:10,383 Podle mne zabavování chrámů Moskevskému patriarchátu 54 00:06:10,503 --> 00:06:14,683 jen podnítí farníky k mimocírkevnímu vzájemnému styku a komunikaci, 55 00:06:14,803 --> 00:06:21,158 což je ještě více semkne, a může přivést na jinou úroveň chápání otázky komunikace s Bohem. 56 00:06:21,278 --> 00:06:25,257 Jestliže Moskevskému patriarchátu seberou všechny chrámy, 57 00:06:25,377 --> 00:06:29,887 tak noví pánové těch chrámů budou moci bohoslužby sloužit jen sami pro sebe, 58 00:06:30,007 --> 00:06:33,055 protože nebudou mít tolik farníků. 59 00:06:33,175 --> 00:06:42,293 Co myslíte, chápou výše uvedené kurátoři procesu vytvoření takzvané PCU Ukrajinského patriarchátu 60 00:06:42,413 --> 00:06:46,862 a budou tedy bránit zabavování chrámů Moskevskému patriarchátu? 61 00:06:46,982 --> 00:06:59,316 Otázka vytvoření nové církve na Ukrajině nemá za cíl získávat nové věřící, 62 00:06:59,436 --> 00:07:12,335 nebo skutečně vytvořit jakousi církev, která by plnila nějakou roli v duchovní péči o lidi. 63 00:07:12,455 --> 00:07:18,306 Ve skutečnosti všechno, co je zamýšleno na Ukrajině s ohledem na vytvoření nové církve, 64 00:07:18,426 --> 00:07:24,575 má být jen nástrojem k podnícení vnitřního sociálního výbuchu, 65 00:07:24,695 --> 00:07:31,615 k destabilizaci společnosti a vyvolání války všech proti všem. 66 00:07:31,735 --> 00:07:40,294 Americká státní elita potřebuje za každou cenu rozpoutat válku v Evropě. 67 00:07:40,414 --> 00:07:47,174 Pouze v takovém případě se může ještě nějakou dobu udržet Pax Americana 68 00:07:47,294 --> 00:07:52,445 a americká elita ještě bude moci parazitovat na zdrojích celého světa. 69 00:07:52,565 --> 00:07:57,364 Tyto globální procesy řídí státní elita. 70 00:07:57,484 --> 00:08:04,661 Zatímco globalisté potřebují odstřihnout USA od jejich parazitování na celém světě, 71 00:08:04,781 --> 00:08:12,473 a proto pracují na tom, aby se USA uzavíraly samy do sebe. 72 00:08:12,593 --> 00:08:20,367 V tomto případě se jejich úkoly rozcházejí. Ale jedno i druhé má význam pro budoucnost ve světě. 73 00:08:20,487 --> 00:08:25,909 Jestliže se povede rozpoutat válku v Evropě, tak si USA ještě chvíli užijí kralování, 74 00:08:26,029 --> 00:08:29,445 a potom zahyne celá civilizace na planetě Zemi. 75 00:08:29,565 --> 00:08:36,775 Na to ale státní elita nemyslí, oni chtějí válku. A státní elita se v řízení mnohému naučila. 76 00:08:36,895 --> 00:08:43,514 Když u nás byla revoluce v roce 1917 a Ruskou pravoslavnou církev začali štěpit 77 00:08:43,634 --> 00:08:51,975 a vytvářet nové církve, tak to přece bylo prováděno rukama západních cizích států, 78 00:08:52,095 --> 00:08:54,959 přes jejich státní instituce. 79 00:08:55,079 --> 00:09:02,083 Takže to, co se takto naučili, se teď Američané snaží použít ve vztahu k Ukrajině. 80 00:09:02,203 --> 00:09:09,799 Jim vůbec nejde o to, kdo bude chodit do jejich kostelů, oni jen přemýšlejí jak to udělat, 81 00:09:09,919 --> 00:09:13,477 aby se Ukrajina topila v krvi. 82 00:09:13,940 --> 00:09:23,687 A co se týká jejich výhledů, úspěchu jejich beznadějného podniku, 83 00:09:23,807 --> 00:09:32,354 tak v tomto ohledu to musí pravoslavná církev ustát až do okamžiku, 84 00:09:32,474 --> 00:09:42,282 kdy se zhroutí americké řízení na Ukrajině, až bude smetena kyjevská banda, 85 00:09:42,402 --> 00:09:47,477 která provedla státní převrat v roce 2014. 86 00:09:48,378 --> 00:09:54,190 A čím rychleji k tomu dojde, tím méně se proleje krve na Ukrajině. 87 00:09:54,310 --> 00:10:04,966 Dosáhnout se toho však dá pouze obnovou ukrajinské státnosti na celém ukrajinském území 88 00:10:05,086 --> 00:10:12,513 prostřednictvím subjektů, které jsou jedinými oprávněnými právními nástupci ukrajinské státnosti 89 00:10:12,633 --> 00:10:15,905 a to jsou Luhanská a Doněcká republika. 90 00:10:16,025 --> 00:10:26,420 Jen ony dokážou plně obnovit na Ukrajině pořádek, mír a obnovit Ukrajinu. 91 00:10:30,461 --> 00:10:37,075 Další otázka je od Vadima z Novosibirsku. 92 00:10:37,195 --> 00:10:43,285 Je hodně otázek okolo realizace takzvaného technologického průlomu v našem státě. 93 00:10:43,405 --> 00:10:45,574 Ale kdo se o něj postará? 94 00:10:45,694 --> 00:10:49,483 Kvalita vzdělání širokých společenských mas už teď stojí za starou belu 95 00:10:49,603 --> 00:10:52,406 a proces jeho degradace očividně bude pokračovat. 96 00:10:52,526 --> 00:10:58,598 Budou na to stačit zbylí stařečci, kteří ještě získali vysoce kvalitní sovětské vzdělání a umí ho využít? 97 00:10:58,718 --> 00:11:03,572 Vždyť ti mladí elitářští samorosti z elitních putinských škol k tomu očividně ještě nedozráli 98 00:11:03,692 --> 00:11:06,169 a těch starých odborníků bude očividně málo. 99 00:11:06,289 --> 00:11:13,916 A na jaké výrobní základně má dojít k tomuto průlomu, jestliže byla do mrtě zlikvidována 100 00:11:14,036 --> 00:11:17,504 výroba výrobních strojů, obráběcích strojů? 101 00:11:17,624 --> 00:11:21,715 A vysoce technologická oblast vůbec nestojí za řeč? 102 00:11:21,835 --> 00:11:29,127 Ve výrobě polovodičové techniky je situace ještě horší než ve výrobě obráběcích strojů, atakdále, atakdále. 103 00:11:29,247 --> 00:11:32,155 Kdo se tedy má postarat o tento průlom? 104 00:11:32,275 --> 00:11:37,296 Ta otázka nebyla správně formulována, měla znít: 105 00:11:37,416 --> 00:11:47,455 Na základě jaké koncepce řízení se bude rozvíjet svět a v čem bude spočívat ten nový technologický průlom? 106 00:11:47,575 --> 00:11:52,892 Jestliže se bude rozvíjet na základě starozákonní biblické koncepce, 107 00:11:53,012 --> 00:12:01,228 tedy té, na jejímž základě teď probíhá globalizace, tak těch odborníků bude zcela dostatečný počet. 108 00:12:01,348 --> 00:12:10,856 Neboť globalizace na základě tohoto procesu probíhá cestou budování světa pro jednu jedinou zlatou miliardu. 109 00:12:10,976 --> 00:12:15,313 Přičemž teď už se to snížilo na 500 miliónů. 110 00:12:15,433 --> 00:12:23,098 Robotizace a automatizace průmyslových výrob teď dosáhla takové úrovně, 111 00:12:23,218 --> 00:12:27,555 že to v podstatě již spěje k nutnosti vyrábět především roboty, 112 00:12:27,675 --> 00:12:32,809 které se zase budou vyrábět na robotizovaných automatických výrobních linkách 113 00:12:32,929 --> 00:12:37,073 s nepočetnou lidskou obsluhou. Všechno ostatní již budou dělat roboty. 114 00:12:37,193 --> 00:12:39,796 To je podle starozákonní biblické koncepce. 115 00:12:39,916 --> 00:12:47,802 Právě proto je obyvatelstvo a jeho vzdělávání nepotřebné, a proto se kvalita vzdělání snižuje v celém světě. 116 00:12:47,922 --> 00:12:51,455 Proto není nutný velký počet odborníků, 117 00:12:51,575 --> 00:12:56,428 neboť prostě není cílem rozvíjet svět v zájmu veškerého obyvatelstva planety Země. 118 00:12:56,548 --> 00:13:00,898 Stačí rozvíjet obyvatelstvo jen pro obsluhu malé skupiny, 119 00:13:01,018 --> 00:13:04,946 která bude žít v uzavřených městech na znepřístupněných územích, 120 00:13:05,066 --> 00:13:10,387 kde si budou žít dobře, a po zbytku planety se budou potulovat lidská stáda 121 00:13:10,507 --> 00:13:16,461 a svým životem rekultivovat ekologii na planetě Zemi 122 00:13:16,581 --> 00:13:21,697 a připravovat tak svým životem budoucí životní prostor pro tato města, 123 00:13:21,817 --> 00:13:26,451 která se budou přesunovat. Jakmile zaneřádí jedno místo, přesunou se na jiné. 124 00:13:26,571 --> 00:13:28,586 To je jedna koncepce. 125 00:13:28,706 --> 00:13:34,903 A právě v duchu této koncepce byla provedena ta penzijní reforma, 126 00:13:35,023 --> 00:13:45,225 kdy, jak jsem říkal, starší generace ještě zabírají pracovní místa a mladí se nemají jak dostat na jejich místa, 127 00:13:45,345 --> 00:13:51,124 nezískávají pracovní zkušenosti a návyky a vzniká tak určitý rozestup. 128 00:13:51,244 --> 00:13:56,671 Ale tento rozestup v odborné oblasti negativně zasáhne výlučně obyvatelstvo, 129 00:13:56,791 --> 00:14:05,628 většinu obyvatelstva, neboť ve svém technologickém rozvoji zůstane daleko pozadu 130 00:14:05,748 --> 00:14:14,724 a bude tak absolutně závislé na těch, kdo toho ví a chápe více v otázkách vybudování státního řízení. 131 00:14:14,844 --> 00:14:20,557 A bude-li se svět rozvíjet podle Koncepce sociální bezpečnosti, 132 00:14:20,677 --> 00:14:27,076 tak to nebude zdaleka tak smutné, jak to popsal kolega. 133 00:14:27,196 --> 00:14:38,328 Protože nějaké zálohy, nějaké zbytky sovětského školního systému a ta soudržnost, 134 00:14:38,448 --> 00:14:45,222 která je vlastní ruskému národu, se stane tím základem pro obrození ruské společnosti 135 00:14:45,342 --> 00:14:49,001 i obrození celého lidstva na planetě Zemi. 136 00:14:49,121 --> 00:14:56,980 To znamená, že přes soudržnost, „sobornost“ bude možné obnovit vzdělávací systém, 137 00:14:57,100 --> 00:15:03,031 který umožní harmonický rozvoj všemu obyvatelstvu. 138 00:15:03,151 --> 00:15:09,056 A robotizované automatické linky, které teď tak všude buduje globální prediktor 139 00:15:09,176 --> 00:15:15,328 a nástroje pod jeho řízením poslouží k tomu, aby vyrobily celé spektrum, 140 00:15:15,448 --> 00:15:20,555 aby pokryly celé spektrum potřeb veškerého obyvatelstva, 141 00:15:20,675 --> 00:15:25,424 takže nebudou pracovat proti lidem ale pro lidi. 142 00:15:28,505 --> 00:15:34,227 Dále tu je otázka od Jekatěriny Žukové. 143 00:15:34,347 --> 00:15:37,858 Program Dálněvýchodní hektar ještě neskončil, 144 00:15:37,978 --> 00:15:44,708 ale proč nebylo to takzvané „využití území“ aplikováno i na jiných teritoriích, proč jen Dálný východ? 145 00:15:44,828 --> 00:15:49,853 Jaký počet obyvatelstva je potřebný na tomto území podle plánů autorů projektu? 146 00:15:49,973 --> 00:15:54,557 A nepřišel tento program za roky své existence již o svou aktuálnost? 147 00:15:54,677 --> 00:16:02,040 Program Dálněvýchodní hektar je v mnohém analogický programu rozorání celin, který zahájil Chruščov. 148 00:16:02,160 --> 00:16:10,292 Ta věc se má tak, že Dálněvýchodní hektar má za úkol vytvořit infrastrukturu do budoucna, 149 00:16:10,412 --> 00:16:19,784 pro budoucí kolonizaci, pro budoucí využití a rozvoj (z technokratického hlediska) příchozím obyvatelstvem. 150 00:16:19,904 --> 00:16:26,908 Zda to obyvatelstvo bude ruské nebo půjde o cizince, to už je otázka. 151 00:16:27,028 --> 00:16:39,718 Rozorání celin plánovali kvůli tomu, aby potom na toto území přišlo zahraniční obyvatelstvo 152 00:16:39,838 --> 00:16:46,682 a místní obyvatelstvo mělo jen nést veškeré náklady na zpřístupnění celin, jenže to jim nevyšlo. 153 00:16:46,802 --> 00:16:52,459 SSSR se sice zhroutil, ale Rusko se dál rozvíjí a nikam nezmizelo. 154 00:16:52,579 --> 00:16:55,863 Stejně tak to dopadne s Dálněvýchodním hektarem. 155 00:16:55,983 --> 00:17:01,262 A že budovat a dále rozvíjet infrastrukturu v dálněvýchodních oblastech je zapotřebí, 156 00:17:01,382 --> 00:17:03,291 to je objektivní danost. 157 00:17:03,411 --> 00:17:10,066 Mimochodem v tomto ohledu, všichni se smějí tomu, 158 00:17:10,186 --> 00:17:16,909 proč byla Židovská autonomní oblast od počátku naplánována a umístěna na Dálném východě? 159 00:17:17,029 --> 00:17:24,819 Přesně kvůli tomu byla naplánována a umístěna právě tam, že židé jako takoví jsou nástrojem řízení. 160 00:17:24,939 --> 00:17:31,319 Není přece žádným tajemstvím, jak velký je jejich procentuální podíl v systému řízení 161 00:17:31,439 --> 00:17:34,689 stejně jako v kulturním a vědeckém prostředí. 162 00:17:34,809 --> 00:17:44,834 A založení Izraele jako vyprojektovaného státu, bylo pouze dočasným opatřením. 163 00:17:44,954 --> 00:17:50,817 Co že to říkal Kissinger? Že má Izrael existovat do roku 2019? Tedy sedmdesát let? 164 00:17:50,937 --> 00:17:58,417 - Spíš do roku 2018, když je tu od roku 1948. - Nu, v roce 2019 už Izrael existovat neměl. 165 00:17:58,537 --> 00:18:02,751 To jen k tomu, že jim všechny plány nevycházejí, jak by měly. 166 00:18:02,871 --> 00:18:10,419 A to vytvoření Židovské autonomní oblasti jako takového etnického státního útvaru pro židy 167 00:18:10,539 --> 00:18:14,168 bylo naplánováno před celými staletími. 168 00:18:14,288 --> 00:18:21,527 Tedy až se začne rozvíjet tento dálněvýchodní region a centrem koncentrace řízení se stane Čína. 169 00:18:21,647 --> 00:18:25,791 Vše to bylo naplánováno velmi dlouho dopředu. 170 00:18:31,363 --> 00:18:37,484 Dále otázka od Timofeje. Co to teď provádí USA v Afghánistánu? 171 00:18:37,604 --> 00:18:43,227 A jak to vůbec dopadne s Afghánistánem, jestliže odtamtud odejdou. 172 00:18:43,347 --> 00:18:52,099 Bude se tam dělat pořádek. Vojenská přítomnost USA v Afghánistánu je faktorem nestability. 173 00:18:52,219 --> 00:18:56,570 Faktorem, který neustále udržuje v tomto regionu válku, 174 00:18:56,690 --> 00:19:05,683 faktorem, který tam vytváří podmínky pro produkci narkotik a jejich distribuci do celého světa. 175 00:19:05,803 --> 00:19:14,143 Bude to tam v pořádku, situace v tomto regionu se začne normalizovat a bude tam vybudován normální stát. 176 00:19:14,263 --> 00:19:17,892 Zde je mimochodem související otázka. 177 00:19:18,012 --> 00:19:25,801 Jak okomentujete Trumpovo prohlášení o stažení, o možném stažení americké armády ze Sýrie 178 00:19:25,921 --> 00:19:33,092 a komentáře na to konto, že tentokrát Američané Rusy převezli, tím stažením? 179 00:19:33,212 --> 00:19:38,835 Já už jsem o tom stažení mluvil, takže mi nezbývá než zopakovat, 180 00:19:38,955 --> 00:19:52,246 že podmínky, za kterých Trump realizoval, tedy spustil stahování americké armády ze Sýrie, 181 00:19:52,366 --> 00:19:58,032 jsou prací americké státní elity. 182 00:19:58,152 --> 00:20:06,758 A teď stejná americká státní elita, která chápe, že Rusko nad nimi v tomto regionu získává převahu, 183 00:20:06,878 --> 00:20:12,131 potřebuje vytvořit nové body nestability. 184 00:20:12,251 --> 00:20:18,278 Je zapotřebí vytvořit konflikt mezi Íránem, Tureckem, Ruskem a Sýrií. 185 00:20:18,398 --> 00:20:29,626 Jestliže se tam teď nacházejí USA, tak v té otázce proti komu "držet dohromady“ je koalice stabilní. 186 00:20:29,746 --> 00:20:40,975 Jestliže ze Sýrie odklidíte USA, tak okamžitě vyvstane otázka, co dělají turecká vojska na syrském území. 187 00:20:41,095 --> 00:20:48,506 A potom už ani tak nepůjde o obsazení Manbídžu Tureckem, jako spíš o osvobození Afrínu. 188 00:20:48,626 --> 00:20:52,873 Oni to území budou muset opustit a to vyvolá konflikt. 189 00:20:52,993 --> 00:20:57,515 A právě kvůli vyvolání toho konfliktu došlo na to stahování. 190 00:20:57,635 --> 00:21:06,560 A vzhledem k tomu, že tu situaci, ty podmínky pro stažení vytvořila americká státní elita ve svém boji s Trumpem, 191 00:21:06,680 --> 00:21:14,442 tak tato varianta umožňuje Trumpovi vyřídit si to se státní elitou sedící v Pentagonu a v dalších státních úřadech, 192 00:21:14,562 --> 00:21:17,056 například ve státním departmentu. 193 00:21:17,176 --> 00:21:22,654 A také s tím začal, když například hned vyhnal šéfa Pentagonu: „Teď už jsi to vážně přehnal! 194 00:21:22,774 --> 00:21:28,087 Měls to sehrát úplně jinak! Vy jste s tou svou lobby tu situaci tak zvorali, 195 00:21:28,207 --> 00:21:33,452 že nám nezbývá než ten region opustit. Sami sebe jste zahnali do kouta.“ 196 00:21:33,572 --> 00:21:37,579 USA se musí tak jako tak stahovat ze všech regionů. 197 00:21:37,699 --> 00:21:42,998 Oni musí omezit své aktivity, jestliže chtějí vůbec přežít jako stát. 198 00:21:44,703 --> 00:21:50,260 Také se zde již rozběhly komentáře k tomuto našemu videu 199 00:21:50,380 --> 00:21:57,413 a konkrétně na YouTube vás prosí okomentovat otázku, 200 00:21:57,533 --> 00:22:01,979 v podstatě další osud spojeneckého státu Běloruska a Ruska. 201 00:22:02,099 --> 00:22:09,820 Jak píše Ivan Petrov, to je teď aktuální téma. Takže jaká čeká budoucnost náš spojenecký stát? 202 00:22:09,940 --> 00:22:16,394 Ten spojenecký stát teď v podstatě existuje pouze na papíře, 203 00:22:16,514 --> 00:22:22,007 neboť Alexandr Grigorjevič Lukašenko dělá všechno proto, aby se o žádný spojenecký stát nejednalo. 204 00:22:22,127 --> 00:22:26,353 Chce jen od Ruska trvale dostávat finanční podporu, 205 00:22:26,473 --> 00:22:31,965 přičemž výměnou na Rusko kašle a provádí mu špinavost za špinavostí, 206 00:22:32,085 --> 00:22:37,357 aby si udělal oko u Západu, který mu slíbil, že bude ruským carem, 207 00:22:37,477 --> 00:22:40,190 proto také z Kolji vychovává „dědice“. 208 00:22:40,310 --> 00:22:46,380 Dokud nebude rozhodnuta otázka státního zřízení v Bělorusku, 209 00:22:46,500 --> 00:22:56,696 jakým způsobem tam vše bude přeformátováno, jakou vnější politickou orientaci získá tento stát, 210 00:22:56,816 --> 00:22:59,474 který mimochodem žádným státem není... 211 00:22:59,594 --> 00:23:05,279 Jen díky tomu, že Rusko doplňuje Bělorusku potřebné kompetence, je stále ještě státem. 212 00:23:05,399 --> 00:23:11,441 Jestliže Rusko tyto kompetence za něj vykonávat přestane, tak Bělorusko žádným státem nebude 213 00:23:11,561 --> 00:23:18,456 a okamžitě bude plně okupováno ze strany západní koalice, ze strany našich západních „partnerů“ 214 00:23:18,576 --> 00:23:22,583 a NATO se posune ještě blíž, což vůbec nepotřebujeme. 215 00:23:22,703 --> 00:23:30,313 Proto samozřejmě se stisknutými zuby i nadále podporujeme stabilitu Lukašenkova režimu 216 00:23:30,433 --> 00:23:38,346 a plníme za Bělorusko příslušné kompetence, bez kterých by Bělorusko jako stát nemohlo existovat. 217 00:23:38,840 --> 00:23:44,535 Je zapotřebí v klidu vyřešit, co a jak bude s Běloruskem, a až potom… 218 00:23:44,655 --> 00:23:48,194 A vzhledem k tomu, že je to právě Rusko, 219 00:23:48,314 --> 00:23:54,797 které zajišťuje nezbytné kompetence potřebné pro existenci Běloruska jako státu, 220 00:23:54,917 --> 00:24:00,821 tak žádné problémy při vytváření spojeneckého státu a následně v budoucnu jednotného státu nebudou, 221 00:24:00,941 --> 00:24:02,884 jednoduše nebudou. 222 00:24:03,004 --> 00:24:10,670 Všechno to zatím vázne jen na elitářských choutkách běloruské elity okolo Lukašenka 223 00:24:10,790 --> 00:24:20,160 a také ruských podpindosníků, kteří dělají všechno pro to, aby Rusko bylo slabé 224 00:24:20,280 --> 00:24:27,450 a nepozvedávalo se, aby ruské zdroje sloužily USA. Stačí se podívat na Medvěděva. 225 00:24:27,570 --> 00:24:33,502 Je zcela očividné, co provádí. Jen se podívejte na tu vládu, jak všemožně deptá lidi. 226 00:24:33,622 --> 00:24:38,152 Jak se snaží dotlačit je ke zdi, aby vyšli do ulic 227 00:24:38,272 --> 00:24:44,424 a do čela toho jejich protestu se potom samozřejmě postaví podpindosníci. 228 00:24:44,544 --> 00:24:49,816 Putin bude svržen a budeme tu u nás mít zase ta blahoslavená devadesátá léta 229 00:24:49,936 --> 00:24:53,254 ovšem navíc i s totální občanskou válkou. 230 00:24:53,374 --> 00:24:57,106 To znamená, že si podpindosníci vykoledují to své „štěstí“, 231 00:24:57,226 --> 00:25:01,480 když si vydupou to, co si přeje jejich americký páníček. 232 00:25:03,980 --> 00:25:07,622 Další otázka. 233 00:25:07,742 --> 00:25:14,781 Valeriji Viktoroviči, co si myslíte o takových označeních jako „konceptuál“ nebo „KOBovec“? 234 00:25:14,901 --> 00:25:20,806 Co je to vůbec za jev? Nové kasty, nebo laciné nálepky na efekt pro okolí? 235 00:25:20,926 --> 00:25:26,206 - Nebo je to všechno zcela normální? - Podle toho, jak to použijete. 236 00:25:26,326 --> 00:25:34,757 Nějak definovat člověka, který Koncepci sociální bezpečnosti podporuje nebo ne, je nutné. 237 00:25:34,877 --> 00:25:46,716 A co znamená „konceptuál“? Jaké konkrétně koncepce? A „KOBovec“ zní jako… KOB-ovce. 238 00:25:46,836 --> 00:25:49,802 Lidé přece nejsou ovce. 239 00:25:49,922 --> 00:25:56,681 To bychom také mohli zavést takové označení jako KOBzar (viz ruská Wikipedie). Proč ne tohle? 240 00:25:56,801 --> 00:26:03,721 Já k tomu přistupuji s klidem, ke všem těmto pokusům. 241 00:26:03,841 --> 00:26:11,789 Tohle zaměstnává lidi, kteří nemají nic lepšího na práci. Potřebují ukázat, že jsou součástí něčeho důležitého. 242 00:26:11,909 --> 00:26:19,311 Teoretické znalosti nemáte, studovat se vám je nechce. A tak se to rozjíždí: „konceptuálové“, „KOBovci“… 243 00:26:19,431 --> 00:26:24,101 To není nic pro nás, my pracujeme. 244 00:26:25,644 --> 00:26:31,977 Valeriji Viktoroviči, povězte prosím něco k Rogozinovi. 245 00:26:32,097 --> 00:26:41,139 A konkrétně k čemu povede zrušení jeho návštěvy v USA? Máme snad čekat nové diverze? 246 00:26:41,259 --> 00:26:52,133 Hm, možná i diverze. Ta věc se má tak, že Dmitrij Olegovič je jasný podpindosník, 247 00:26:52,253 --> 00:26:59,334 kterého dosadili jako pastýře patriotického stáda a na tomto poli se tedy činil. 248 00:26:59,454 --> 00:27:03,159 Pásl patrioty jako ovce. 249 00:27:03,279 --> 00:27:13,157 Ve službách americké státní elity vždy odčerpával z Ruska zdroje a bránil Rusku v jeho rozvoji. 250 00:27:13,277 --> 00:27:20,936 Vždyť už jen to, jak řídil stavbu kosmodromu Vostočnyj více než názorně vypovídá o tom, 251 00:27:21,056 --> 00:27:24,793 kam a jak je orientován. 252 00:27:24,913 --> 00:27:35,016 Jen si povšimněte, jakou konfrontaci vyvolalo to pozvání Rogozina na návštěvu do USA na pozvánku z NASA. 253 00:27:35,136 --> 00:27:41,606 Zatímco americká státní elita potřebuje, aby Rogozin přijel, 254 00:27:41,726 --> 00:27:46,395 neboť tím zachraňuje americké vesmírné odvětví díky spolupráci, 255 00:27:46,515 --> 00:27:53,821 při které se převádí naše technologie Američanům, aby s nimi pozdvihovali svoje vesmírné odvětví. 256 00:27:53,941 --> 00:28:08,625 Poslední takový přesun vesmírných technologií do USA byl proveden prostřednictvím přípravy letu Sojuz-Apollo. 257 00:28:08,745 --> 00:28:15,940 Bez tohoto přísunu by se americké vesmírné odvětví nedokázalo udržet do pádu SSSR, 258 00:28:16,060 --> 00:28:21,565 kdy opět naskočili na ruské technologie a bylo po starostech. 259 00:28:21,685 --> 00:28:26,194 Jenže Rusko začalo obnovovat svou suverenitu, 260 00:28:26,314 --> 00:28:31,627 takže už zase začínají mít problémy s využíváním ruských technologií. 261 00:28:31,747 --> 00:28:36,088 A tak zase musí ty podmínky nastavit tak, aby ruské vesmírné odvětví 262 00:28:36,208 --> 00:28:39,981 stejně jako dřív táhlo na svých bedrech i to jejich americké. 263 00:28:40,101 --> 00:28:45,218 To byl důvod, proč tam měl Rogozin přijet a udělat jim tam příslušné pukrlátko. 264 00:28:45,338 --> 00:28:52,163 Protože já znovu opakuji, že to Američané by se měli snažit o audienci u Rogozina, za normálních podmínek. 265 00:28:52,283 --> 00:28:57,886 Kdyby Rogozin byl opravdu vlastencem své země, tak by řekl: „Já nikam nepojedu!“ 266 00:28:58,006 --> 00:29:00,940 Vždyť je přece na sankčním seznamu. 267 00:29:01,060 --> 00:29:05,021 Oni mu přece z těch sankcí museli zařizovat výjimku. 268 00:29:05,141 --> 00:29:07,387 Měl by říci: „Já nikam nepojedu.“ 269 00:29:07,507 --> 00:29:12,094 Potom by museli přijet oni za ním, jestliže chtějí zachránit své vesmírné odvětví. 270 00:29:12,214 --> 00:29:15,026 Ale v tom to právě vězí: 271 00:29:15,146 --> 00:29:20,272 „My na podpindosníky uvalujeme sankce, a oni potom dělají všechno, co po nich z USA žádáme. 272 00:29:20,392 --> 00:29:27,037 A pak za odměnu ty sankce proti nim odvoláme, aby zase mohli přijet a lízat nám boty.“ 273 00:29:27,157 --> 00:29:31,898 A přesně to bylo nabídnuto Rogozinovi a ten se rozplynul nadšením. 274 00:29:32,018 --> 00:29:39,845 Začali se tam mezi sebou rvát o to, kdo pojede společně s Rogozinem lézt do zadku páníčkovi. 275 00:29:39,965 --> 00:29:44,500 Ale to byla akce americké státní elity. 276 00:29:44,620 --> 00:29:53,579 Zatímco globalisté, znovu opakuji, potřebují odstřihnout USA od toho jejich parazitování na světových zdrojích, 277 00:29:53,699 --> 00:30:00,780 neboť Pax Americana v celoplanetárním měřítku planeta nevydrží. 278 00:30:00,900 --> 00:30:09,293 Už jen těch 5% amerického obyvatelstva způsobuje problémy ekologii a ekonomice celé planety. 279 00:30:09,413 --> 00:30:16,211 Je nutné je tedy odstřihávat, proto také USA nové technologie předávány být nesmí. 280 00:30:16,331 --> 00:30:21,408 Ano, globalisté první etapu prohráli. 281 00:30:21,528 --> 00:30:25,424 Jenže oni tu první etapu prohrávají vždy z jednoho jednoduchého důvodu, 282 00:30:25,544 --> 00:30:28,239 že sami neřídí strukturním způsobem. 283 00:30:28,359 --> 00:30:36,666 Jakmile se ale zdá, že státní elita je úspěšná, pustí se globalisté do práce. 284 00:30:36,786 --> 00:30:42,774 Našli ty správné nátlakové mechanismy na různé lidi a zde máte výsledek. 285 00:30:42,894 --> 00:30:46,438 Rogozina se ani nenamáhali informovat. 286 00:30:46,558 --> 00:30:51,076 Proč taky, pro ně je to pouhý lokajíček, a tak ho ani neinformovali. 287 00:30:51,196 --> 00:30:57,561 V tisku prostě bylo oznámeno, že jeho návštěva se odkládá. To znamená, že ho do USA nepustili. 288 00:30:57,681 --> 00:31:02,842 Nu, a protože to jeho postavení je takové, jaké je… Podpindosník se nemůže urazit, 289 00:31:02,962 --> 00:31:08,394 ten bude s radostí ty boty páníčkovi lízat příště. 290 00:31:08,514 --> 00:31:14,213 V tomto ohledu jsme s globálním prediktorem v podstatě spojenci. 291 00:31:14,333 --> 00:31:22,635 Globální prediktor si nepřeje podporovat parazitování USA na celém světě a my si to také nepřejeme. 292 00:31:22,755 --> 00:31:27,714 My se zase chceme zbavit vnějšího řízení ze strany USA. 293 00:31:27,834 --> 00:31:34,670 Tak abychom nepřenechávali technologie a neposkytovali zdroje USA, nám globalisté pomáhají tyto úkoly řešit. 294 00:31:34,790 --> 00:31:40,490 Odstřihávají naši elitu od řízení ze strany americké státní elity. 295 00:31:44,991 --> 00:31:50,831 Další otázka je od Olgy z Německa. Zdravím vás, Valeriji Viktoroviči. 296 00:31:50,951 --> 00:31:56,854 Proběhla informace, že ve Francii prý zatkli takzvaného vůdce žlutých vest, 297 00:31:56,974 --> 00:31:59,591 ukázalo se, že jím je řidič kamionu. 298 00:31:59,711 --> 00:32:04,621 V Německu hned reagovala Sahra Wagenknechtová, představitelka Die Linke ve Spolkovém sněmu, 299 00:32:04,741 --> 00:32:08,940 přišla ve žluté vestě a vyzvala všechny, aby vyšli do ulic a podpořili Francouze. 300 00:32:09,060 --> 00:32:11,495 „Spáči“ chtějí destabilizovat Německo? 301 00:32:11,615 --> 00:32:18,065 Ne, to nejsou „spáči“, to se americká státní elita pokouší využít jakékoliv mechanismy 302 00:32:18,185 --> 00:32:23,094 všude, kde to jen jde, aby vytvořila to hnutí. 303 00:32:23,214 --> 00:32:31,651 Jenže to nemá připravené, snaží se vařit z vody, navíc tu je silný protitlak ze strany globální elity, 304 00:32:31,771 --> 00:32:36,253 proto ty žluté vesty ve Francii úspěšně ztrácejí na síle. 305 00:32:36,373 --> 00:32:42,884 A čím méně lidí je v ulicích, tím více je vidět úroveň organizace těch lidí, 306 00:32:43,004 --> 00:32:50,347 kdo je řídí, jak se to přesouvá, jak jsou organizovány všechny ty pogromy. 307 00:32:50,467 --> 00:32:56,369 Ve velkém davu se to více ztrácelo, všichni ty organizátoři, zatímco teď jsou velmi dobře vidět, 308 00:32:56,489 --> 00:33:03,953 že nejde o žádné řidiče kamionů, že je to práce solidní struktury, která dostala ty lidi do ulic, 309 00:33:04,073 --> 00:33:09,707 že je organizovaná a koordinuje své pohyby. A ten dálkový řidič? 310 00:33:09,827 --> 00:33:12,191 Toho člověka prostě podtrhli. 311 00:33:12,311 --> 00:33:19,441 Byl příliš aktivní, takže je na něj možné hodit všechno, aby tak zakryli existenci samotné té struktury, 312 00:33:19,561 --> 00:33:22,229 která to všechno zorganizovala. 313 00:33:22,349 --> 00:33:28,262 A nejen v Německu zkoušeli rozpoutat to hnutí žlutých vest. 314 00:33:28,382 --> 00:33:33,947 V první řadě se o to pokoušeli v Belgii a došlo to dokonce až do Izraele, nemluvě o Evropě. 315 00:33:34,067 --> 00:33:38,731 Ale nic z toho nebylo, protože je to práce státní elity. 316 00:33:38,851 --> 00:33:49,555 Ještě jednou opakuji, že globální prediktor, globální elity, nemají v ruce přímé strukturní mechanismy, 317 00:33:49,675 --> 00:33:55,562 ale svým řízením z úrovně koncepce a ideologie vždy převezou státní elitu, 318 00:33:55,682 --> 00:33:59,086 která má v ruce čistě strukturní mechanismy. 319 00:33:59,206 --> 00:34:05,550 Protože v těch strukturních mechanismech působí také zástupci globální elity, globálního prediktoru 320 00:34:05,670 --> 00:34:17,007 a ti realizují nadřazenější řízení, do kterého jsou začleněny všechny státy i národy, do toho jejich globálního řízení. 321 00:34:17,127 --> 00:34:24,181 A mechanismy, které dokážou nalézat, řídit je a likvidovat jimi ten či onen jev, 322 00:34:24,301 --> 00:34:31,531 jsou vždy aktivovány podle potřeby a dost tvůrčím způsobem. 323 00:34:34,573 --> 00:34:39,466 Další otázka nás opět vrací k Ukrajině. 324 00:34:39,586 --> 00:34:43,395 V podstatě jde o souhrnnou otázku: Co vůbec bude s tou Ukrajinou? 325 00:34:43,515 --> 00:34:48,287 V dohledné budoucnosti? A nač se mají připravit lidé, jak píše Aljona, 326 00:34:48,407 --> 00:34:51,405 kteří jsou naneštěstí občany tohoto státu? 327 00:34:51,525 --> 00:34:54,497 Nemají se připravovat, ale pracovat na své budoucnosti. 328 00:34:54,617 --> 00:34:59,027 Jakou si přejete budoucnost, takové napomáhejte. 329 00:34:59,147 --> 00:35:09,840 A přitom musíte pracovat tak, abyste se nevystavili útoku teroristické organizace té kyjevské bandy v čele… 330 00:35:09,960 --> 00:35:17,892 Nu, spíše, který je její tváří, který je jejím frontmanem, tedy ten Porošenko. 331 00:35:18,012 --> 00:35:23,987 A ve skutečnosti to tam na Ukrajině všechno řídí velvyslanec USA. 332 00:35:24,107 --> 00:35:35,529 Změna ideologické složky z podpory jednání kyjevské bandy, z podpory majdanu… 333 00:35:35,649 --> 00:35:42,729 Dokud budou lidé tvrdit, že na majdanu bylo něco pozitivního, tak nic dobrého pro Ukrajinu nečekejte. 334 00:35:42,849 --> 00:35:45,590 Tu věc je třeba přehodnotit. 335 00:35:45,710 --> 00:35:55,331 A až lidé ideologicky přehodnotí všechny tyto vztahy, že právě majdan byl prvním krokem ke katastrofě... 336 00:35:55,451 --> 00:36:00,506 A to se tam teď zase připravuje řež na náboženském základě. 337 00:36:00,626 --> 00:36:06,774 Jen kvůli tomu tam zakládají tu novou církev, tomu je také třeba se vyhnout. 338 00:36:06,894 --> 00:36:19,224 Je nutné přeorientovat se v mysli, pochopit a nedat kyjevské bandě morální právo řídit ukrajinské území. 339 00:36:19,344 --> 00:36:25,966 A to znamená neúčastnit se té komedie v podobě voleb, které nikdy žádnými volbami nebyly, 340 00:36:26,086 --> 00:36:30,466 ani v roce 2014 a ani teď to žádné volby nejsou a nebudou. 341 00:36:30,586 --> 00:36:35,371 Ty lidi tam potřebují jen kvůli tomu, aby mohli říci: „Viděli jste, že jsme tu měli volby! 342 00:36:35,491 --> 00:36:39,022 A to nám teď dává morální právo…“ 343 00:36:39,142 --> 00:36:44,269 Z právního hlediska to oprávnění nikdy neměli a mít nebudou, protože tam přijde příliš málo lidí, 344 00:36:44,389 --> 00:36:49,335 kteří jim z právního hlediska to právo řídit neposkytnou, jenže oni potřebují to morální právo, 345 00:36:49,455 --> 00:36:56,074 aby alespoň někdo přišel a vytvořil ten obrázek, že se volby konaly, 346 00:36:56,194 --> 00:37:02,092 a potom na základě toho obrázku budou říkat: „My máme podporu lidí, 347 00:37:02,212 --> 00:37:06,773 které bráníme a s těmi, kteří jsou proti nám, zatočíme.“ 348 00:37:06,893 --> 00:37:10,220 A na Ukrajině bude pokračovat ten vnitřní teror. 349 00:37:10,340 --> 00:37:14,463 Musíte si to ujasnit v hlavě a projevit občanský odpor. 350 00:37:14,583 --> 00:37:22,230 Možná to není úplně přesný příklad s ohledem na osobu Gándhího, 351 00:37:22,350 --> 00:37:29,303 ale stálo by za to si nastudovat ten aktivní, ale nenásilný odpor, který přivedl k tomu, 352 00:37:29,423 --> 00:37:35,964 že se Indie stala státem a přestala být kolonií Velké Británie. 353 00:37:36,736 --> 00:37:48,283 Prostě tu koloniální okupační správu Velké Británie připravili o morální právo řídit Indii, 354 00:37:48,403 --> 00:37:51,756 lidé se od nich odtáhli. 355 00:37:51,876 --> 00:37:55,074 To samé teď musí udělat na Ukrajině. 356 00:37:55,194 --> 00:38:01,683 Jestliže se odtáhnou od kyjevské bandy, od majdanutých, od svidomých, 357 00:38:01,803 --> 00:38:10,145 kteří se jen radují z cizího hoře a sami jsou připraveni zabíjet děti, ženy a staré lidi, protože jen to umí, 358 00:38:11,431 --> 00:38:17,269 všechno se změní a přijde armáda Luhanské a Doněcké republiky. 359 00:38:17,389 --> 00:38:22,799 Tato silová komponenta to na Ukrajině srovná a bude tam zase pořádek. 360 00:38:22,919 --> 00:38:28,431 Zbaví se současného stavu. Teď nemůžou přijít někam, kde o ně nestojí. 361 00:38:34,656 --> 00:38:44,146 Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím situaci s chyceným špionem USA, který má britské občanství, co se to děje? 362 00:38:44,266 --> 00:38:50,473 On má ty občanství čtyři a dost zajímavý životopis. 363 00:38:50,593 --> 00:38:58,008 Nu co se děje? Naše tajné služby se odpoutávají od řízení ze strany Západu. 364 00:38:58,128 --> 00:39:06,238 Jestliže se nepletu, tak v roce 2013 chytili občana… 365 00:39:07,242 --> 00:39:10,251 Tedy ten rok teď nevím přesně. 366 00:39:10,371 --> 00:39:16,834 Prostě zavolal pracovníkovi Federální bezpečnostní služby na jeho služební telefon a řekl: 367 00:39:16,954 --> 00:39:22,287 „Jestli se chceš stát generálem FSB, tak si sjednejme schůzku a promluvíme si.“ 368 00:39:22,407 --> 00:39:27,894 Nu a on se s ním setkal a při té příležitosti toho člověka zatkli. 369 00:39:28,014 --> 00:39:36,381 Ale povšimněte si, kam ten americký pracovník zatelefonoval a co bylo nabídnuto? 370 00:39:36,501 --> 00:39:39,004 „Ty budeš generálem FSB.“ 371 00:39:39,124 --> 00:39:47,569 Takže v možnostech Washingtonu bylo udělovat hodnosti generálů tajné službě, 372 00:39:47,689 --> 00:39:53,561 která se stará o bezpečnost Ruska, tedy FSB. 373 00:39:53,681 --> 00:40:01,483 Ten případ Viktora Alexejeviče (Jefimova) dokládá, že takoví generálové skutečně ve FSB jsou, 374 00:40:01,603 --> 00:40:08,479 kteří své generálské výložky dostali jako odměnu za služby poskytované USA. 375 00:40:09,577 --> 00:40:20,070 Ale už tehdy došlo v našich tajných službách k rozkolu, že jedni pracují pro náš stát, pro Rusko, 376 00:40:20,190 --> 00:40:25,677 a druzí stejně jako dřív slouží svému americkému páníčkovi. 377 00:40:25,797 --> 00:40:36,279 A to, co se teď stalo, je jen dalším takovým momentem, tedy rozkolem: pro Rusko nebo pro USA. 378 00:40:36,399 --> 00:40:42,001 Jedná se vytváření dělicí čáry uvnitř FSB. 379 00:40:47,368 --> 00:40:55,322 Dále tu jsou otázky, dá se říci k teorii. Napřed otázka od Iskandera, technické povahy. 380 00:40:55,442 --> 00:41:00,581 Je možné na základě Dostatečně všeobecné teorie řízení vytvořit a propracovat teorii 381 00:41:00,701 --> 00:41:03,732 nějaké konkrétní oblasti od nuly? 382 00:41:03,852 --> 00:41:05,687 Od nuly to nepůjde. 383 00:41:05,807 --> 00:41:12,091 Lidstvo již vytvořilo základy pro svůj rozvoj 384 00:41:12,211 --> 00:41:17,363 a je možné se rozvíjet jen na základě toho, co lidstvo vypracovalo. 385 00:41:17,483 --> 00:41:25,078 A DVTŘ jen poskytuje nástroje, jak na základě předchozích znalostí vytvořit znalosti nové. 386 00:41:25,568 --> 00:41:30,531 To bezesporu. DVTŘ je jazykem mezioborové komunikace, 387 00:41:30,651 --> 00:41:35,932 který umožňuje odborníkům z různých oblastí komunikovat mezi sebou, 388 00:41:36,052 --> 00:41:39,276 aniž by přicházeli o kvalitu sdělovaného. 389 00:41:39,396 --> 00:41:42,774 Protože teď se takříkajíc odborník na levou nosní dírku 390 00:41:42,894 --> 00:41:46,452 nedokáže domluvit s odborníkem na pravou nosní dírku. 391 00:41:46,572 --> 00:41:52,367 Prostřednictvím DVTŘ se v klidu může odborník humanitního zaměření domluvit s technikem, 392 00:41:52,487 --> 00:41:56,533 úplně bez problémů a budou si vzájemně rozumět. 393 00:41:57,909 --> 00:42:06,653 Dále jsou tu otázky takříkajíc osobního charakteru, například Fjodora velice zajímá, 394 00:42:06,773 --> 00:42:10,189 jedná se o malíře se specializací na fantastiku. 395 00:42:10,309 --> 00:42:14,014 Řekněte, oč bych se měl opírat ve svých vizích budoucnosti? 396 00:42:14,134 --> 00:42:17,776 Vždyť jak víme, tak napřed obraz budoucnosti vzniká ve vědomí lidí, 397 00:42:17,896 --> 00:42:24,880 a potom se realizuje prostřednictvím vědy a technosféry. Jaké obrazy by tedy bylo dobré zakládat? 398 00:42:25,000 --> 00:42:32,563 Jenom ty obrazy, které podporuje vaše mravnost. A nad svou mravností je třeba pracovat. 399 00:42:32,683 --> 00:42:37,835 „Mravnost“ a „líbit se“ mají v ruštině stejný kořen slova a označují to, 400 00:42:37,955 --> 00:42:46,065 čemu se objektivně podřizuje vůle člověka a to, co nevnímá jako zlo. 401 00:42:47,061 --> 00:43:00,209 Umělci jsou tvůrčí lidé, kteří přímo komunikují s egregory, ze kterých čerpají své informace. 402 00:43:00,329 --> 00:43:09,443 A je to mravnost, která určuje, z jakého egregoru bude jaký obraz vnesen do společnosti a čeho bude nositelem. 403 00:43:09,563 --> 00:43:17,223 Protože je také možné vytvářet z vnějšího pohledu pozitivní obraz, ale ve skutečnosti bude jeho podstata zhoubná, 404 00:43:17,343 --> 00:43:19,955 s tím se také v literatuře můžeme setkat. 405 00:43:20,075 --> 00:43:27,316 V první řadě je třeba pracovat nad svou mravností a vymezit si pro sebe kategorie dobra a zla 406 00:43:27,436 --> 00:43:31,335 a dále vše přijde pod Božím vedením. 407 00:43:32,909 --> 00:43:39,146 A ještě otázka ze stejné oblasti, mám na mysli osobního charakteru od Dmitrije. 408 00:43:39,266 --> 00:43:45,704 Buďte tak hodný a napovězte, jak by měl člověk, který si přeje dělat vysokou politiku, 409 00:43:45,824 --> 00:43:51,201 tedy dostat se do struktury řízení státu a je jen představitelem pracující třídy, 410 00:43:51,321 --> 00:43:53,355 jak by měl dosáhnout svého snu? 411 00:43:53,475 --> 00:43:57,919 Existují na to nějaké mechanismy, a jaké vzdělání by tomu napomohlo? 412 00:43:58,039 --> 00:44:02,195 Jakékoliv vzdělání, ke kterému vás to táhne. 413 00:44:02,315 --> 00:44:12,096 Ta věc se má tak, že různí lidé mají také různé předpoklady pro různé druhy činností. 414 00:44:12,216 --> 00:44:18,436 A proto by si měl člověk podle těchto svých dispozic volit i své vzdělání. 415 00:44:18,556 --> 00:44:23,829 Jestliže si pak osvojí Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení, 416 00:44:23,949 --> 00:44:30,626 tak mu to umožní vést meziodvětvový dialog s jakýmkoliv člověkem. 417 00:44:30,746 --> 00:44:37,236 Když na základě znalosti Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení 418 00:44:37,356 --> 00:44:44,129 budete vést takové dialogy, tak se tímto způsobem tak či onak zapojíte do státního řízení. 419 00:44:44,249 --> 00:44:51,381 Pro začátek třeba můžete začít psát analytické zprávy s ohledem na konkrétní problémy, 420 00:44:51,501 --> 00:44:58,557 jak vyřešit ten či onen úkol řízení a už tím se zapojujete do řízení. 421 00:45:01,798 --> 00:45:08,356 Teď přichází otázky takového druhu, konkrétně ve 12:41 moskevského času 422 00:45:08,476 --> 00:45:14,117 přišla od Světlany následující otázka. Pracuji jako vychovatelka ve školce. 423 00:45:14,237 --> 00:45:18,515 Své studium koncepce jsem začala prací Potřebujeme jinou školu. 424 00:45:18,635 --> 00:45:19,973 To je dobrá práce. 425 00:45:20,093 --> 00:45:24,602 A jak jsem to pochopil, tak přišla k závěru, že vychovatelé jsou fakticky jen dohlížitelé, 426 00:45:24,722 --> 00:45:27,153 jejichž náplní práce jsou papírové výkazy. 427 00:45:27,273 --> 00:45:31,329 Jen jednotlivci, a bývají to především kádry staršího věku, se věnují i výchově. 428 00:45:31,449 --> 00:45:37,151 A teď přicházejí takzvané „kádry“, které absolvovaly kurzy federálního vzdělávacího standardu (v rozsahu 520 hodin), 429 00:45:37,271 --> 00:45:39,887 které už vůbec nevědí, oč se jedná. 430 00:45:40,007 --> 00:45:45,360 I samotné školky svůj úkol formulují jako opatrování a dohled a psaní plánů. 431 00:45:45,480 --> 00:45:49,413 Budou se obnovovat normální pedagogické střední a vysoké školy? 432 00:45:49,533 --> 00:45:53,260 Vždyť rodiče, pokolení devadesátých let, pro ty je hlavní to dohlížení. 433 00:45:53,380 --> 00:45:58,712 Jak máme rodičům vysvětlit, že vychovatel nemá na dítě jen dohlížet? 434 00:46:00,357 --> 00:46:04,081 To je úkol celého státu a celé společnosti. 435 00:46:04,925 --> 00:46:14,347 Jak se budeme osvobozovat od nadnárodního řízení, jak budeme získávat svou státní suverenitu, 436 00:46:14,467 --> 00:46:19,922 jak budeme budovat svůj ruský svět, to všechno závisí na nás všech. 437 00:46:20,042 --> 00:46:27,000 Na každém z nás závisí, jak se každý na svém místě tak či onak vynasnaží 438 00:46:27,120 --> 00:46:34,021 posunout tento stav směrem k získání suverenity a státní nezávislosti. 439 00:46:34,141 --> 00:46:38,882 Vždyť vidíte, co se zatím děje. 440 00:46:39,577 --> 00:46:46,418 Když u tajných služeb není jasné, pro koho vlastně pracují. 441 00:46:46,538 --> 00:46:52,771 Když není jasné, pro koho pracují naše elity, které svůj zrak upírají jen na Západ, 442 00:46:52,891 --> 00:46:57,451 kde mají své rodiny, své peníze, kde mají všechno. 443 00:46:57,571 --> 00:47:01,978 Tam mají všechny své zájmy a nedokážou si představit život, 444 00:47:02,098 --> 00:47:06,156 aniž by lízali nohu svému americkému páníčkovi, 445 00:47:06,276 --> 00:47:10,388 ne jen tak nějakému zahraničnímu páníčkovi, výslovně tomu americkému. 446 00:47:10,508 --> 00:47:15,908 Pro ně je to smyslem života. Čubajs si nemůže svět představit jinak. 447 00:47:16,028 --> 00:47:20,413 Nač by tu jinak bylo Rusko, nač by tu jinak byla nějaká ruská elita, 448 00:47:20,533 --> 00:47:22,800 když by nesloužila Američanům? 449 00:47:22,920 --> 00:47:26,070 A on sloužil a likvidoval náš stát. 450 00:47:26,190 --> 00:47:33,066 A v tom mu přece pomáhali i lidé ve státních tajných službách. Upřímně mu v tom pomáhali. 451 00:47:33,617 --> 00:47:38,426 A teď všechno… Naše školy ničili právě kvůli tomu, 452 00:47:38,546 --> 00:47:44,881 aby se ty zdroje a naše bohatá země dostaly vysloveně tomu zahraničnímu páníčkovi, 453 00:47:45,001 --> 00:47:53,137 aby místní obyvatelstvo bylo nevzdělané a sloužilo jako otroci těžící pro ně přírodní zdroje. 454 00:47:53,257 --> 00:47:55,915 Přesně tohle přece dělají! 455 00:47:56,035 --> 00:48:03,579 Jenže lidé se tomu natolik brání, že jim to jde ztěžka a čím dál tím hůř. 456 00:48:03,699 --> 00:48:08,955 Protože lidé se tomu brání a náš stát se proto začal obrozovat. 457 00:48:10,550 --> 00:48:13,996 Nepotřebujeme tu žádné revoluce. 458 00:48:14,116 --> 00:48:23,126 Je potřebná každodenní klidná práce pro zájmy své a své rodiny s vědomím, 459 00:48:23,246 --> 00:48:26,804 že všichni žijeme v jednom společném domě. 460 00:48:26,924 --> 00:48:34,725 A že jestliže na dně lodi prorazíme díru, kterou začne pronikat voda, potopí se ta loď celá. 461 00:48:34,845 --> 00:48:39,457 Jestliže ty sám chceš něco získat z ekonomiky státu, 462 00:48:39,577 --> 00:48:45,090 tak ji nemůžeš okrádat a likvidovat, ale vytvářet jiné mechanismy, 463 00:48:45,210 --> 00:48:50,645 aby z ní měli užitek všichni lidé. To musíme změnit. 464 00:48:50,765 --> 00:48:58,232 U nás v těch devadesátých letech naše úředníky naučili jen krást a nenést žádnou odpovědnost. 465 00:48:58,352 --> 00:49:07,234 A to je to, co dnes sklízíme, když musíme poslouchat od úřednice, že nám náš stát není ničím povinován. 466 00:49:07,354 --> 00:49:10,552 Ta úřednice vůbec nechápe, co je to stát! 467 00:49:10,672 --> 00:49:14,838 Nač se vůbec vytváří na základě společenské iniciativy. 468 00:49:14,958 --> 00:49:20,754 Aby bránil zájmy lidí, aby za ně vykonával tu práci, 469 00:49:20,874 --> 00:49:27,698 kterou člověk jako jedinec nemůže udělat buď vůbec nebo v potřebné kvalitě. 470 00:49:27,818 --> 00:49:30,116 To proto tu máme stát. 471 00:49:30,236 --> 00:49:36,082 A máme-li tu stát, tak on musí mít zájem, aby tu byli lidé, aby byli vychováváni, 472 00:49:36,202 --> 00:49:38,629 aby získávali potřebné vzdělání. 473 00:49:38,749 --> 00:49:47,193 Likvidace těchto mechanismů, depopulace, zavádění různých těch childfree, dobrovolných bezdětností, 474 00:49:47,313 --> 00:49:57,557 hedonického způsobu života, zezvířečťování lidí různými způsoby, 475 00:49:57,677 --> 00:50:02,470 propaganda drog, a to včetně alkoholu a tabáku, 476 00:50:03,936 --> 00:50:11,909 likvidace systému vzdělávání a výchovy, systému školek a všech druhů škol... 477 00:50:12,029 --> 00:50:19,779 To všechno jsou mechanismy likvidace státu, mechanismy genocidy obyvatelstva! 478 00:50:19,899 --> 00:50:25,026 A to teď u nás probíhá prostřednictvím státních mechanismů! 479 00:50:25,146 --> 00:50:29,681 Jen se podívejte, co dělá vláda v čele s Medvěděvem!!! 480 00:50:29,801 --> 00:50:35,962 Medvěděv sám neví, jak žít ve světě, aniž by lízal nohy americkému páníčkovi. 481 00:50:36,082 --> 00:50:42,186 A dělá všechno pro to, aby mohl dál lézt do zadku svým americkým páníčkům. 482 00:50:47,844 --> 00:50:55,406 Takže spoléhat se na elitu je zbytečné. To, co uděláme my sami klidnou prací, to budeme mít. 483 00:50:56,512 --> 00:51:04,227 Opět otázka k Ukrajině. Okomentujte prosím stanné právo, které bylo zavedeno na Ukrajině, 484 00:51:04,347 --> 00:51:08,651 jaký to skutečně sleduje cíl a čeho ve výsledku bylo dosaženo? 485 00:51:08,771 --> 00:51:15,132 Skutečným cílem bylo rozdmýchávání, maximální rozdmýchávání konfrontace s Ruskem, 486 00:51:15,252 --> 00:51:18,913 které mělo ve výsledku vést k válce s Ruskem. 487 00:51:19,033 --> 00:51:22,642 Ale to se jim nepovedlo, potopili je v tom. 488 00:51:22,762 --> 00:51:30,486 Vůbec všechno, co teď dělá naše elita, sleduje jen jedno - vyvolat válku, 489 00:51:30,606 --> 00:51:34,242 především tu občanskou na ruském území. 490 00:51:34,362 --> 00:51:42,600 A my ji tu nechceme, proto tu prostě nesmí být žádná revolučnost, žádný extremismus, a to myslím vážně. 491 00:51:42,720 --> 00:51:53,325 Je zcela zbytečné jim nahrávat a hnát se po červeném hadru jako býk, když s ním někde zamávají. 492 00:51:53,942 --> 00:52:01,478 Je nutná klidná práce, klidná tvořivá práce na tom, aby Rusko získalo svou státní suverenitu, 493 00:52:01,598 --> 00:52:06,699 a podpora gosudara v jeho krocích, podpora Vladimira Vladimiroviče Putina. 494 00:52:06,819 --> 00:52:13,977 A musíme vědět, že elita nám v tomto ohledu nepomáhá, všichni v ní upírají oči jen na Západ. 495 00:52:15,547 --> 00:52:24,162 Všichni jen touží likvidovat ruský národ a také to dělají, různými způsoby. 496 00:52:24,282 --> 00:52:33,421 Elita dala Putinovi ultimátum, že buď zařídí celkový státní kolaps: ekonomický, technický, 497 00:52:33,541 --> 00:52:40,057 nebo přijme ten zákon o zvýšení věku odchodu do důchodu. 498 00:52:40,177 --> 00:52:50,601 A Putin, který si uvědomuje, že by to bylo nevyhnutelné, je zase převezl a udělal to jinak, než jak by si přáli. 499 00:52:55,822 --> 00:53:04,277 Vitalij se ptá. Okomentujte prosím dvě schůzky Putina s Lukašenkem v jednom týdnu, čtyřhodinové. 500 00:53:04,397 --> 00:53:14,885 Znovu opakuji, že stát Bělorusko nemůže existovat, aniž by Rusko plnilo kompetence nezbytné pro jeho existenci. 501 00:53:15,005 --> 00:53:21,796 Tento stát prostě neexistuje a ani nemůže existovat jako stát Bělorusko v tomto stavu. 502 00:53:21,916 --> 00:53:28,547 A o tom, aby ty kompetence byly zajišťovány, se teď Lukašenko musí dohodnout. 503 00:53:28,667 --> 00:53:35,105 Dříve všechno dostával jen tak, velkopanskou rukou, ale my ten problém s Běloruskem potřebujeme řešit. 504 00:53:35,225 --> 00:53:37,419 Protože je to velmi závažný problém. 505 00:53:37,539 --> 00:53:47,321 My do Běloruska vléváme ohromné zdroje, podporujeme ho svou prací, plníme za něj potřebné kompetence 506 00:53:47,441 --> 00:53:52,105 a jediné, co za to dostáváme, je vždy rána do zad. 507 00:53:52,225 --> 00:54:02,958 My zavedeme embargo a přes Bělorusko okamžitě začne proudit tropické ovoce i ryby z „běloruského moře“, 508 00:54:03,078 --> 00:54:07,742 včetně krevet, na co si jen vzpomenete. 509 00:54:08,334 --> 00:54:14,712 A z politického hlediska? Kdy si vzpomínáte, že by Lukašenko Putina v něčem podpořil? 510 00:54:14,832 --> 00:54:22,016 No kdy alespoň jednou Lukašenko podpořil Putina? Když to Rusko potřebovalo? 511 00:54:23,431 --> 00:54:33,821 Zato lhát, zneužívat i to nejsvětější, jako Velkou vlasteneckou válku, si Lukašenko ujít nikdy nenechá. 512 00:54:42,489 --> 00:54:44,675 Denis píše. 513 00:54:44,795 --> 00:54:50,383 Valeriji Viktoroviči, řekněte, jaký význam má z hlediska globální politiky dnešní přestavba Evropy? 514 00:54:50,503 --> 00:54:54,293 Nakolik je objektivní úsilí pravicových sil dostat se k moci? 515 00:54:54,413 --> 00:54:59,066 A co přinese přestavba průmyslu, třeba konkrétně automobilového? 516 00:54:59,186 --> 00:55:03,304 Jaký to všechno bude mít význam pro Rusko? 517 00:55:04,064 --> 00:55:09,722 Jak se Rusku bude dařit řídit přestavbu Evropy, takový to bude mít i význam. 518 00:55:09,842 --> 00:55:16,965 Jestliže to necháme být, budete to pro nás problém, budeme mít co dělat s válkou na evropském území. 519 00:55:17,085 --> 00:55:21,964 Musíme se na to dívat z daleko širšího hlediska. Vždyť kolikrát už jsem o tom mluvil? 520 00:55:22,084 --> 00:55:30,193 Podívejte, už v roce 2012 Barack Obama při svém vystoupení v Londýně řekl, 521 00:55:30,313 --> 00:55:36,879 že na Evropském území budou vytvořeny nové státy, nové národy a nové jazyky. 522 00:55:37,578 --> 00:55:44,162 A rozběhla se migrace, která div Evropu nepřeválcovala. Ale ještě ji nepřeválcovala. 523 00:55:44,696 --> 00:55:52,576 Dovedete si představit, co to znamená masový… 524 00:55:53,378 --> 00:55:57,040 masový příliv cizojazyčného obyvatelstva? 525 00:55:57,160 --> 00:55:59,900 A navíc ještě různojazyčného? 526 00:56:00,020 --> 00:56:07,245 To znamená smíchání všech jazyků a Evropa tak teď přichází o svou kulturní identitu. 527 00:56:07,365 --> 00:56:12,282 Evropu také likvidují různými cestami, zaváděním homosexuálních sňatků, 528 00:56:12,402 --> 00:56:21,277 všech těch pohlavních zvráceností, hedonickým způsobem života, snižováním porodnosti, 529 00:56:21,397 --> 00:56:25,289 to všechno napomáhá likvidaci Evropy. 530 00:56:25,409 --> 00:56:33,930 Vždyť tu Evropu cíleně připravují na to, že na jejím území budou vytvořeny 531 00:56:34,050 --> 00:56:38,997 nové státy s novými národy a novými jazyky. 532 00:56:39,117 --> 00:56:49,439 Dřívější evropské státy budou smeteny a budou vytvořeny nové státy s novými hranicemi. 533 00:56:50,725 --> 00:56:56,152 Ale ten problém je v tom, že ta příchozí masa obyvatelstva 534 00:56:56,272 --> 00:57:03,379 bude mít principálně jinou úroveň vzdělanosti a technických kompetencí, 535 00:57:03,499 --> 00:57:12,663 tedy i schopnost udržovat technologické prostředí samotné Evropy. No a Evropa se na to připravuje. 536 00:57:12,783 --> 00:57:18,733 Oč usilují zelení? Úplně všude? O odstranění atomové energetiky, 537 00:57:18,853 --> 00:57:23,928 protože je to složitá nauka, která vyžaduje vysoce kvalifikované odborníky. 538 00:57:24,048 --> 00:57:29,844 Je ekologicky nebezpečná ve smyslu výbuchu, jestliže se nesprávně provozuje. 539 00:57:29,964 --> 00:57:42,060 A proto je nutné všechny ty JE zastavit do doby, než na evropském území nastoupí to kataklyzma, 540 00:57:42,180 --> 00:57:48,469 kdy se budou bořit státy a vznikat nové národy. 541 00:57:48,589 --> 00:57:55,561 A ta skutečnost, že už teď se ty jaderné elektrárny začaly zavírat, o tom právě vypovídá. 542 00:57:55,681 --> 00:58:02,383 Je lepší postavit uhelnou elektrárnu, která bude vyrábět elektřinu, ale zavřít JE, 543 00:58:02,503 --> 00:58:08,294 protože když se s konečnou platností porouchá uhelná elektrárna, tak to nebude mít velké následky 544 00:58:08,414 --> 00:58:13,397 a lidé se prostě vrátí svým způsobem života do středověku. 545 00:58:13,517 --> 00:58:21,626 A co bude, jestliže nesprávný provoz jaderné elektrárny povede k jejímu výbuchu? 546 00:58:21,746 --> 00:58:26,687 Jen si vzpomeňte na Černobylskou jadernou elektrárnu, celý svět se vyděsil, 547 00:58:26,807 --> 00:58:30,989 protože ty následky jsou dalekosáhlého rozsahu. 548 00:58:31,109 --> 00:58:39,541 Proto se také připravují je zavřít, omezit. Některé už začínají zavírat a něco zase připravují na tu variantu, 549 00:58:39,661 --> 00:58:46,966 že to v potřebném okamžiku zavřou, personál převezou do Číny a nechají to stát, jak to je. 550 00:58:47,086 --> 00:58:52,399 Ať si jí lidé rozkrádají a nechají se přitom ozařovat, ale nedojde k výbuchu. 551 00:58:52,519 --> 00:58:58,250 Proto jaký průmysl? Na evropském území není v plánu žádný průmysl. 552 00:58:58,370 --> 00:59:10,916 Na evropském území se plánuje válka, která má smést tradiční evropské státy a přeformátovat samo obyvatelstvo. 553 00:59:11,036 --> 00:59:17,762 Jen Rusko je schopné uhájit Evropu před touto rozsáhlou katastrofou. 554 00:59:17,882 --> 00:59:25,252 Ale podívejte se, cožpak tohle chápou všechny evropské státní elity? Ne. 555 00:59:25,372 --> 00:59:32,228 Mnohé se s radostí spolčují proti Rusku a myslí si, že v jaderné válce shoří jen Rusko, 556 00:59:32,348 --> 00:59:41,454 a že americké bomby dopadající na ruské území Evropanům v ničem neuškodí. 557 00:59:41,574 --> 00:59:43,447 Jenže to se pletou. 558 00:59:43,567 --> 00:59:48,205 Ta nízká úroveň vzdělání se odráží i na evropských elitách. 559 00:59:48,325 --> 00:59:56,705 Vždyť ti evropští pederasti vůbec nemají vůli k životu, ti už dávno přišli o svou genderovou identitu. 560 00:59:56,825 --> 01:00:04,117 Kam na ně s národní identitou, národní kulturou? Ti už vůbec žijí v nějakém svém podivném světě. 561 01:00:04,237 --> 01:00:10,413 A proto jim je vřele ukradené, zda bude existovat nějaká Francie nebo Německo. 562 01:00:10,533 --> 01:00:16,302 Pro ně je hlavní udržet se v obecném trendu a ten je, jaký je. 563 01:00:16,422 --> 01:00:24,018 Teď byla ta masová migrace pozdržena díky potlačení arabského jara. 564 01:00:24,138 --> 01:00:31,657 Ale vždyť právě ta migrace z tohoto regionu a Afriky, z arabského regionu a Afriky by vedla k tomu, 565 01:00:31,777 --> 01:00:38,652 že by to evropské obyvatelstvo prostě bylo smeteno, že by se rozpustilo v tom příchozím obyvatelstvu. 566 01:00:38,772 --> 01:00:45,339 To právě kvůli tomu smetli Kaddáfího Libyi, která plnila roli bariéry proti migraci do Evropy, 567 01:00:45,459 --> 01:00:55,627 to jen proto, aby dali volný průchod tomu přílivu ohromných mas cizojazyčného obyvatelstva 568 01:00:55,747 --> 01:00:58,559 a odlišných ras do Evropy. 569 01:00:58,679 --> 01:01:06,326 Opakuji, aby tak na evropském území byly smeteny národní státy a vytvořeny nové národy a nové jazyky. 570 01:01:06,446 --> 01:01:13,116 A tyto nové státy, národy a jazyky nemají mít žádný vysoce technologický průmysl, 571 01:01:13,236 --> 01:01:18,937 který je z Evropy přenášen jinam. 572 01:01:19,057 --> 01:01:24,175 A jadernou oblast připravují k tomu, aby byla uzavřena. 573 01:01:25,693 --> 01:01:30,759 Všechno je to přece absolutně očividné, jen je nutné se umět dívat. 574 01:01:31,840 --> 01:01:37,498 Už jsme pracovali více než hodinu, teď je 13:02 moskevského času. 575 01:01:37,618 --> 01:01:41,227 Ještě tedy několik otázek. 576 01:01:41,716 --> 01:01:43,542 Od Timofeje. 577 01:01:43,662 --> 01:01:51,129 Proč Trump začal v USA mluvit o výjimečném stavu v souvislosti s výstavbou zdi na mexické hranici? 578 01:01:51,249 --> 01:01:54,421 Co se vůbec na té mexické hranici děje? 579 01:01:54,541 --> 01:02:01,210 Hranice s Mexikem a vůbec téma migrace jsou využívány ve vnitropolitických šarvátkách. 580 01:02:03,988 --> 01:02:11,961 Problém je v tom, že americká státní elita je připravena čelit Trumpovi… 581 01:02:12,081 --> 01:02:17,028 Nám přece všichni neustále do nebes vynášeli tu americkou demokracii, kde se sice mění prezidenti, 582 01:02:17,148 --> 01:02:21,555 ale politika je stále konzistentní, neboť všichni pracují pro americké zájmy. 583 01:02:21,675 --> 01:02:31,559 No a teď vidíme, že jsou různé americké zájmy a různé části americké elity zastupují různé segmenty těchto zájmů. 584 01:02:31,679 --> 01:02:38,143 Americká státní elita si teď podřezává větev, na které sedí, jenže to nevidí. 585 01:02:38,263 --> 01:02:44,206 Chce si jen uchovat tu americkou dominanci ve světě, aby dál vysávala zdroje z celého světa 586 01:02:44,326 --> 01:02:50,223 a neuvědomuje si, že se to všechno zhroutí s prostě kolosálními následky právě pro USA. 587 01:02:50,343 --> 01:02:55,110 USA uváznou v tak hluboké občanské válce, že ten Šílený Max, 588 01:02:55,230 --> 01:03:00,357 ty filmy, které natočili, se jim budou zdát dětským žvatláním. 589 01:03:00,477 --> 01:03:06,903 Globalisté si to uvědomují, a proto chtějí USA přeformátovat plánovitě, 590 01:03:07,023 --> 01:03:12,615 s minimálními náklady, ale k tomu potřebují USA odstavit od řízení celého světa. 591 01:03:12,735 --> 01:03:23,669 A státní elita, která tvoří procentuálně vyšší podíl v aparátu státního řízení, se tomu brání, 592 01:03:23,789 --> 01:03:27,571 protože v tomto ohledu začnou přicházet o práci. 593 01:03:27,691 --> 01:03:33,332 Jakmile nebude americká dominance, budou si muset všichni, co působili v zahraničí, 594 01:03:33,452 --> 01:03:39,016 začít hledat jinou práci a také mnozí, kteří zajišťují státní řízení přímo v USA, 595 01:03:39,136 --> 01:03:44,906 ale jejichž práce je orientována na zahraničí, celá oddělení budou likvidována, protože už budou k ničemu. 596 01:03:45,026 --> 01:03:51,541 A tak se brání. A jak je chcete odsunout, jak se jich chcete zbavit? 597 01:03:51,661 --> 01:03:57,945 A proto to pozastavení činnosti vlády, proto ten konflikt se zdí… 598 01:03:58,065 --> 01:04:03,499 Nedávno proběhly volby do kongresu, že? 599 01:04:03,619 --> 01:04:08,683 V patnácti státech vyhráli demokraté, v těch tradičně republikánských. 600 01:04:08,803 --> 01:04:13,168 A tito demokraté vystoupili proti demokratům. 601 01:04:13,288 --> 01:04:19,977 To znamená, že vystoupili na straně globální elity a ne na straně americké státní elity. 602 01:04:20,097 --> 01:04:26,293 Kolikrát už jsem říkal, že není žádná vertikální dělicí čára mezi demokraty a republikány. 603 01:04:26,413 --> 01:04:33,268 Ta čára je horizontální, dole je státní elita, která nic nechápe a nahoře jsou globalisté, 604 01:04:33,388 --> 01:04:39,008 lidé začlenění do řízení z nadnárodní úrovně, a to i Spojenými státy. 605 01:04:39,624 --> 01:04:45,879 Proto Trump může považovat ty volby za úspěšné, protože vyhráli globalisté. 606 01:04:45,999 --> 01:04:52,380 Zda přitom sedí v republikánské nebo demokratické straně, přitom nehraje žádnou roli. 607 01:04:59,251 --> 01:05:07,049 A jak už jsem řekl, budeme pomalu končit. Je tu otázka od Nikolaje. 608 01:05:07,169 --> 01:05:11,883 Valeriji Viktoroviči, je možné s využitím znalostí Koncepce a DVTŘ ovlivňovat procesy 609 01:05:12,003 --> 01:05:14,598 probíhající v našem nejbližším regionu? 610 01:05:14,718 --> 01:05:30,336 Bezesporu. Formujte informační pole, které bude odpovídat úspěšnějšímu a méně krizovému řízení. 611 01:05:30,456 --> 01:05:37,864 To znamená, že budete veřejně předkládat a diskutovat o otázkách, které jsou palčivé v daném regionu, 612 01:05:37,984 --> 01:05:42,390 budete nacházet mechanismy řešení těchto problémů, 613 01:05:42,510 --> 01:05:48,151 které odpovídají zájmům všech obyvatel a ne jen nějaké klanově-korporativní skupiny, 614 01:05:48,271 --> 01:05:51,854 která se rozhodla, že si na té věci nahrabe. 615 01:05:51,974 --> 01:05:53,912 A ta věc bude vyřešena. 616 01:05:54,032 --> 01:05:57,667 Protože tato klanově korporativní skupina se tak ocitne v podmínkách, 617 01:05:57,787 --> 01:06:01,859 kdy bude muset začít bojovat s jinými klanově-korporativními skupinami, 618 01:06:01,979 --> 01:06:11,488 neboť ty tak zjistí, že její kroky neodpovídají jejich zájmům. 619 01:06:11,608 --> 01:06:18,956 Něco podobného, podělím se o své zkušenosti, jsme udělali ve vztahu k Michailovi Sergejevičovi Jevdokimovi. 620 01:06:19,076 --> 01:06:25,498 Když nastoupil do funkce a v prvním čtení byl schválen první rozpočet, 621 01:06:25,618 --> 01:06:29,571 který byl z hlediska ekonomiky Altajského kraje absolutně likvidační. 622 01:06:29,691 --> 01:06:36,916 Prostě měla být zlikvidována, obráběcí stroje do šrotu, zemědělství ať si poradí, jak umí, atakdále. 623 01:06:37,036 --> 01:06:40,475 taková byla ta verze v prvním čtení. 624 01:06:40,595 --> 01:06:44,919 My jsme si promluvili s různými klanově- korporativními skupinami, ukázali jsme jim: 625 01:06:45,039 --> 01:06:47,520 „Co to chcete podepsat? Vždyť vás to zničí?“ 626 01:06:47,640 --> 01:06:51,455 A bez ohledu na to, jak se tomu Jevdokimov a jeho kamarila bránili, 627 01:06:51,575 --> 01:06:58,501 tak se z druhého čtení vrátili k tomu prvnímu a změnili koncepci toho rozpočtu. 628 01:06:58,991 --> 01:07:03,311 Ano, stále ještě nebyl sestaven příliš v zájmu lidí, 629 01:07:03,431 --> 01:07:10,641 ale už v něm nebyla založena celková likvidace hospodařícího subjektu a genocida lidí. 630 01:07:14,441 --> 01:07:19,681 A jak zde píší lidé v komentářích, především na YouTube, 631 01:07:19,801 --> 01:07:24,213 tak jsme na začátku pořadu měli problémy se zvukem, 632 01:07:24,333 --> 01:07:31,543 takže ne všichni mohli slyšet vaši odpověď na to, co se stalo v Magnitogorsku a prosí o zopakování. 633 01:07:31,663 --> 01:07:39,644 A teď vám položím pro dnešek poslední otázku od Pavla, která se objevila před dvěma minutami na našem webu. 634 01:07:39,764 --> 01:07:47,070 Valeriji Viktoroviči, tragédie v Magnitogorsku ukázala a potvrdila, že my všichni nějak nežijeme správně. 635 01:07:47,190 --> 01:07:53,563 Asi se mnou budete souhlasit, že dnes obyvatelé v panelácích často vůbec neznají své sousedy. 636 01:07:53,683 --> 01:08:00,925 V každém bytě rodiny odděleně žijí svůj život v izolovaném informačním prostoru. 637 01:08:01,045 --> 01:08:05,296 Jak bychom se měli my, jako společnost, jako obyvatelé jednoho velkého Ruska 638 01:08:05,416 --> 01:08:09,135 opět stát jednou svornou rodinou, jakou jsme kdysi byli? 639 01:08:09,255 --> 01:08:13,610 Jak bychom se měli přestat bát jeden druhého a začít společně pracovat 640 01:08:13,730 --> 01:08:17,339 na upevnění suverenity naší společné vlasti? 641 01:08:17,459 --> 01:08:27,292 Musí existovat jednotné pojetí způsobu života, tedy koncepce pojetí způsobu života společnosti, 642 01:08:27,412 --> 01:08:38,377 která musí všechny spojovat, dávat všem lidem možnost realizovat svůj genetický potenciál, 643 01:08:38,497 --> 01:08:45,064 aby zde nebylo to dělení na pány a otroky, 644 01:08:45,184 --> 01:08:54,992 aby lidé chápali, že každá práce je v lidské společnosti důležitá, respektovaná a je vítaná. 645 01:08:55,112 --> 01:09:01,147 Jen si vezměte, jaké teď dávají filmy. 646 01:09:01,267 --> 01:09:08,468 Samé akční filmy a kdo komu ukradl kolik peněz a kdo koho jak zradil. 647 01:09:08,588 --> 01:09:10,732 Cožpak tak to má být? 648 01:09:10,852 --> 01:09:19,296 A co třeba o tom, jak pracná je třeba produkce toho chleba, který jí i všichni ti oligarchové k snídani? 649 01:09:19,416 --> 01:09:21,920 Nic takového neuvidíme. 650 01:09:22,040 --> 01:09:26,686 Cožpak je třeba práce obilnářů u nás teď prestižní? V naší společnosti? 651 01:09:26,806 --> 01:09:33,725 To z práce obilnáře musí vycházet energetický řetězec a vůbec řetězec tvorby cen. 652 01:09:33,845 --> 01:09:40,746 Vůbec ne z ceny energetických nosičů, ale z toho, jak bude vypěstována úroda. 653 01:09:41,904 --> 01:09:48,127 Je nutné zásadním způsobem změnit všechny principy našeho způsobu života. 654 01:09:48,247 --> 01:09:56,556 A takový pokus už proběhnul, pokus o vybudování spravedlivé sociální společnosti 655 01:09:56,676 --> 01:10:02,214 probíhal v době existence Sovětského svazu od roku 1917 do roku 1991. 656 01:10:02,334 --> 01:10:08,155 A kdo ten pokus přerušil? Protože on byl úspěšný a předvedl, 657 01:10:08,275 --> 01:10:12,031 že taková ekonomika byla nejúspěšnější 658 01:10:12,151 --> 01:10:19,241 a SSSR fakticky do sedmdesátých let ekonomicky vyhrával nad všemi státy světa. 659 01:10:19,361 --> 01:10:24,788 Sovětský svaz byl v roce 1970 jedinou ekonomickou dominantou světa. 660 01:10:24,908 --> 01:10:30,585 Jenže v roce 1970 sovětské vedení, partajní sovětská nomenklatura 661 01:10:30,705 --> 01:10:37,111 již pojala záměr zaprodat stát do otroctví zahraničnímu kapitálu 662 01:10:37,231 --> 01:10:45,115 a získat tak možnost osobně lízat boty zahraničnímu páníčkovi. 663 01:10:45,235 --> 01:10:55,402 Veškerý ten deficit zboží byl organizovaný uměle. Likvidace soukromé iniciativy v běžném životě, 664 01:10:55,522 --> 01:11:02,603 o kterou se postaral Chruščov, vedla k vytvoření tohoto deficitu ve výrobě zboží a poskytování služeb, 665 01:11:02,723 --> 01:11:08,260 ve veřejném stravování, v oblečení, ve spotřebních předmětech. 666 01:11:08,380 --> 01:11:13,982 A z ostatních hledisek? Jen si to vezměte, tohle bylo organizováno uměle 667 01:11:14,102 --> 01:11:19,158 a ze všech ostatních hledisek byl SSSR daleko přede všemi. 668 01:11:19,278 --> 01:11:25,105 Nikdo v ničem nemohl soupeřit se SSSR, ani v jedné oblasti, ani v jedné. 669 01:11:25,225 --> 01:11:32,917 Aby mohli soupeřit se SSSR, musel se celý Západ spojit pod jednotným řízením USA 670 01:11:33,037 --> 01:11:39,828 a ještě potřebovali, aby jim někdo přímo ze SSSR neustále nahrával na globální úrovni. 671 01:11:39,948 --> 01:11:46,160 A přitom nás... Je taková píseň: Tak dlouho nás učili milovat zakázané ovoce, 672 01:11:46,280 --> 01:11:51,015 má se na mysli z Ameriky, ze Západu. A ano, oni nás to UČILI. 673 01:11:51,135 --> 01:11:56,672 Vtloukali nám do hlavy, že sovětský ekonomický systém nemůže fungovat efektivně. 674 01:11:56,792 --> 01:12:06,477 Přestože pokoutní melouchaři často vyráběli deficitní zboží ze zbytků surovin, 675 01:12:06,597 --> 01:12:14,256 které nevyužila plánovaná ekonomika ve své výrobě něčeho jiného. 676 01:12:15,960 --> 01:12:19,239 Dokázali vyrábět i ze zbytků. 677 01:12:19,359 --> 01:12:23,289 A kdyby to všechno bylo umožněno normální cestou? 678 01:12:23,409 --> 01:12:28,979 Jenže aby to tak bylo, musí být ve společnosti jiné vztahy. 679 01:12:29,099 --> 01:12:35,215 To nesmí být člověk člověku vlkem, ale člověk člověku přítelem, soudruhem a bratrem. 680 01:12:35,335 --> 01:12:40,359 Nesmí být žádné rozdíly s ohledem na národnost, 681 01:12:40,479 --> 01:12:45,149 s ohledem na sociální postavení podle pracovního zařazení. 682 01:12:45,269 --> 01:12:49,746 Všichni musí být vážení. Ani Lenin se svého času práce neštítil, 683 01:12:49,866 --> 01:12:53,044 pracoval s ostatními na brigádě, jak tam nese tu slavnou kládu. 684 01:12:53,164 --> 01:13:00,117 Zatímco takoví jako Trockij, Zinovjev a Kameněv, ti se ostatním lidmi dřít nechtěli. 685 01:13:00,237 --> 01:13:06,341 A byli to oni, kteří zvítězili. To trockisté vyhráli, když odstranili Stalina. 686 01:13:07,987 --> 01:13:12,925 A ti také cílevědomě zaprodali SSSR. 687 01:13:14,288 --> 01:13:23,778 Jestliže tedy chceme normální život, musíme budovat normální lidské soužití 688 01:13:25,039 --> 01:13:34,914 a normálně vstupovat do řízení na základě veřejné iniciativy. 689 01:13:38,336 --> 01:13:44,225 Žádné bohatství světa penězi nezastaví působení jednou zveřejněné myšlenky. 690 01:13:44,345 --> 01:13:51,169 Už samo šíření informací je ve své podstatě řízení, 691 01:13:51,289 --> 01:13:57,959 protože jde o informace a řízení je proces informační. 692 01:13:58,705 --> 01:14:12,927 Ale opakuji, že v našem budování lidského soužití kategoricky nechceme žádné války ani revoluce, 693 01:14:13,047 --> 01:14:20,811 protože jejich následky si potom odnášejí lidé, zatímco ti, kteří je rozpoutali, zpravidla zůstávají stát stranou. 694 01:14:20,931 --> 01:14:28,029 Nesmíte se nechat nachytat na žádné provokace, na žádný extremismus, na žádnou revolučnost. 695 01:14:28,149 --> 01:14:36,776 Je potřebná normální každodenní práce, při které si budete osvojovat nové znalosti a využívat je ve svém životě. 696 01:14:36,896 --> 01:14:41,303 Braňte zájmy své i své rodiny. 697 01:14:42,274 --> 01:14:45,951 Buďte konceptuálně mocní 698 01:14:47,392 --> 01:14:50,272 a potom bude všechno v pořádku. 699 01:14:50,392 --> 01:14:53,358 Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. 700 01:14:53,478 --> 01:14:55,185 Do příštích setkání. 701 01:14:55,956 --> 01:15:04,726 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .