1 00:00:09,053 --> 00:00:12,468 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,443 --> 00:00:22,014 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:22,134 --> 00:00:25,531 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:25,651 --> 00:00:29,934 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:30,054 --> 00:00:34,584 Dnes je 21.01.2019. 6 00:00:34,704 --> 00:00:44,504 Právě dnes bylo úplné zatmění Měsíce a naše první otázka tak či onak s Měsícem souvisí. 7 00:00:44,624 --> 00:00:52,702 Vážený Valeriji Viktoroviči… Otázku vám pokládá Alexej a asi dalších 80 lidí, kteří ji potvrdili. 8 00:00:52,822 --> 00:01:00,770 Číňané předvedli podezřelé video s „přistáním“ na odvrácenou stranu Měsíce. 9 00:01:00,890 --> 00:01:06,492 Opět žádný reaktivní proud, rozlétající se prach, video je černobílé. 10 00:01:06,612 --> 00:01:13,436 Přistát měli na odvrácené straně, aby to nikdo dalekohledem nemohl prověřit. 11 00:01:13,556 --> 00:01:19,041 Co to má být za show? To každý stát musí vyprodukovat podfuk s přistáním na Měsíci, 12 00:01:19,161 --> 00:01:24,416 aby tak prokázal svou moc? A tak to teď povolili Číňanům? 13 00:01:24,536 --> 00:01:34,781 No nedá se říci, že by se ty podfuky s důkazy, tedy o přistání na Měsíci povolovali. 14 00:01:34,901 --> 00:01:39,154 Jedná se o návnadu, na kterou se zasekne ryba. 15 00:01:39,274 --> 00:01:48,387 Když kvůli tomu, abyste dosáhli nějakého uznání, přistupujete k očividným švindlům s tím, 16 00:01:48,507 --> 00:01:53,350 že počítáte, že to určitou dobu nebude odhaleno, 17 00:01:53,470 --> 00:01:58,006 tak jste zaháčkovaní a bude možné si s vámi dělat co libo. 18 00:01:58,126 --> 00:02:03,355 Stejně tak na háček zasekli USA napřed s těmi jejich lety do vesmíru... 19 00:02:03,475 --> 00:02:10,788 Zatímco naši lidé museli po pobytu ve vesmíru absolvovat na Zemi zdravotní rehabilitaci, 20 00:02:10,908 --> 00:02:18,118 tak ti jejich vystupovali z rakety svěží, jakoby to nic nebylo, protože ve vesmíru vůbec nebyli. 21 00:02:18,238 --> 00:02:21,076 Celé to bylo jen divadélko. 22 00:02:21,196 --> 00:02:26,142 Ale takové imitace jsou možné pouze za předpokladu existence záruky, 23 00:02:26,262 --> 00:02:35,247 že ten, kdo by mohl prokázat, zda to tak bylo či ne, to neudělá. 24 00:02:35,367 --> 00:02:42,319 Stejně jako tehdy SSSR neměl zájem prokazovat, že USA na Měsíci nebyly 25 00:02:42,439 --> 00:02:48,621 a proto hrál tu komedii s nimi a navíc USA předával své vesmírné technologie, 26 00:02:48,741 --> 00:02:55,771 aby s nimi USA vydržely do okamžiku, kdy se jim bude moci SSSR s pompou vzdát. 27 00:02:55,891 --> 00:03:03,409 Příkladem může být pozvání Wassilije Leontiefa, významného ekonoma, kterého povolali, 28 00:03:03,529 --> 00:03:10,199 aby vyřkl rozsudek smrti nad SSSR a prohlásil, že není životaschopný. 29 00:03:10,319 --> 00:03:15,677 A on přijel a řekl: „Máte samozřejmě strukturní problémy, ale žádné systémové. 30 00:03:15,797 --> 00:03:20,564 Všechno to můžete v klidu předělat a dostat se opět do čela.“ 31 00:03:20,684 --> 00:03:24,319 „Ne, děkujeme, my máme v plánu náš stát zničit. 32 00:03:24,439 --> 00:03:33,398 My s využitím těch problémů, které jsme sami vytvořili, Sovětský svaz zničíme.“ 33 00:03:33,518 --> 00:03:37,744 A přesně to udělali. Takže SSSR o USA a Měsíci mlčel. 34 00:03:37,864 --> 00:03:43,891 USA byly ve světě velmocí číslo jedna, přestože jí ve skutečnosti nebyly. 35 00:03:44,011 --> 00:03:55,747 Od roku 1945 až do dneška je na planetě Zemi pouze jedna velmoc a tou je Rusko. 36 00:03:56,314 --> 00:04:06,653 Díky Josifovi Vissarionovičovi STALINOVI a BOLŠEVIKŮM je Rusko do dneška velmocí. 37 00:04:06,773 --> 00:04:11,951 Teď namítnou: „Jak to? A co životní úroveň a všechno to ostatní? 38 00:04:12,071 --> 00:04:17,069 Kde je ta rozmanitost salámů?“ Kvůli kterým zlikvidovali SSSR! 39 00:04:17,189 --> 00:04:26,379 Problém je v tom, že každý systém může využívat své možnosti. Stát, to je systém. 40 00:04:26,499 --> 00:04:35,715 A ten může využívat své možnosti přesně tak, jak bude tento stát řídit jeho řídicí sbor, 41 00:04:35,835 --> 00:04:39,187 tedy takzvaná „elita“. 42 00:04:39,307 --> 00:04:43,354 Jak tato „elita“ řídí, takové jsou ty možnosti. 43 00:04:43,474 --> 00:04:50,195 Všichni asi znají ten vtip o té věci mezi volantem a sedačkou. 44 00:04:50,315 --> 00:04:54,490 Jak si jeden stěžuje: „To moje auto je prý výborné, 45 00:04:54,610 --> 00:04:59,454 ale mně, i když ho nechám seřídit v servisu, prostě nejezdí, jak by mělo. 46 00:04:59,574 --> 00:05:04,520 Nechce se rozjet, nemanévruje tak dobře, jak má předepsáno...“ 47 00:05:04,640 --> 00:05:09,356 A oni tomu řidiči odpoví: „Celý ten problém spočívá v té jedné věci.“ „V jaké věci?“ 48 00:05:09,476 --> 00:05:13,882 „No v té věci mezi volantem a sedačkou.“ To znamená v samotném řidiči. 49 00:05:14,002 --> 00:05:21,727 Stejný princip platí i pro řízení národů a států. 50 00:05:21,847 --> 00:05:28,234 Celý problém Ruska spočívá jen ve zradě a nezpůsobilosti jeho „elit“. 51 00:05:29,752 --> 00:05:34,844 Podívejte se například na to, co se teď děje v oblasti vesmíru. 52 00:05:34,964 --> 00:05:43,745 V oblasti vesmíru existuje jen jeden stát zabývající se rozsáhlým výzkumem vesmíru ve všech oblastech, 53 00:05:43,865 --> 00:05:47,191 a to včetně pilotování a tím je Rusko. 54 00:05:47,311 --> 00:05:52,593 Všechno ostatní ve světě fakticky neexistuje. 55 00:05:52,713 --> 00:05:58,225 Jestliže se podívám na Američany, tak tam bez našich technologií, 56 00:05:58,345 --> 00:06:03,935 a dokonce i přímo bez našich výrobků - motorů, žádný americký vesmír neexistuje. 57 00:06:04,055 --> 00:06:08,730 Jestliže se podíváme na Čínu, tak ti přece létají na našich Saljutech, 58 00:06:08,850 --> 00:06:14,573 které jsme jim předali a bez naší vědeckotechnické, a dokonce přímo inženýrské podpory 59 00:06:14,693 --> 00:06:18,317 žádný čínský vesmír také neexistuje. 60 00:06:18,437 --> 00:06:22,308 Žádné čínské lunochody neexistují! 61 00:06:22,802 --> 00:06:28,563 A k čemu tam reálně došlo, budeme ještě analyzovat v průběhu času, 62 00:06:28,683 --> 00:06:31,093 zatím je k tomu příliš málo informací. 63 00:06:31,213 --> 00:06:34,549 Bylo to provedeno zase zcela speciálně. 64 00:06:34,669 --> 00:06:40,083 A na odvrácené straně Měsíce nepřistáli kvůli tomu, aby se to nedalo prověřit. 65 00:06:40,203 --> 00:06:43,190 Prověřit se to nedá ani z této strany Měsíce. 66 00:06:43,310 --> 00:06:49,074 Jak pokračují spory o tom, zda Američané byli na Měsíci? 67 00:06:49,194 --> 00:06:52,653 Oni přece údajně byli na viditelné straně Měsíce. 68 00:06:52,773 --> 00:06:57,879 Zatím v nich nikdo nevyhrál, ty spory dále pokračují. A proč? 69 00:06:57,999 --> 00:07:04,566 Protože ty systémy zosobněné státy, které by k těm sporům mohly přispět faktologií, 70 00:07:04,686 --> 00:07:10,099 se cíleně snaží o to, aby se lidé k těm důvěryhodným informacím nedostali. 71 00:07:10,219 --> 00:07:21,414 Jak to vypadá s tou Čínou, budeme sledovat. Z Číny teď vyrábějí centrum koncentrace řízení světa, 72 00:07:21,534 --> 00:07:29,336 a proto ten, kdo to dělá, musí zařídit, aby Čína jako národní stát 73 00:07:29,456 --> 00:07:37,026 v žádném případě nemohla samostatně uplatňovat svou politiku. 74 00:07:37,146 --> 00:07:45,668 Jen si to vezměte. Číňané se teď podepsali pod ten švindl, že přistáli se svým lunochodem na Měsíci. 75 00:07:45,788 --> 00:07:49,603 Uvědomujete si, jak je teď možné je ovládat? 76 00:07:49,723 --> 00:07:57,550 Na tomto tolerování a mlčení o určitých věcech teď bude postavena veškerá mezinárodní politika. 77 00:07:58,142 --> 00:08:03,183 Konstrukce řízení světa bude postavená na tom švindlu. 78 00:08:03,303 --> 00:08:09,124 Dovedete si vůbec představit, kolik hráčů v tom bude zaangažováno? 79 00:08:09,244 --> 00:08:17,071 A potom už Číně dost dobře ani nic jiného nezbyde, protože jak jednou lhala, kdo jí opět uvěří? 80 00:08:17,191 --> 00:08:20,955 Státní politika nesmí být zakládána na lži. 81 00:08:21,075 --> 00:08:27,127 A veškerá západní civilizace vždy byla budována výlučně na lži. 82 00:08:27,247 --> 00:08:29,958 Jen Rusko buduje na pravdě. 83 00:08:30,078 --> 00:08:38,742 Neustále se nás ale snaží dotlačit k politice lži a k silové politice. 84 00:08:38,862 --> 00:08:42,960 Pokud nám záleží na naší budoucnosti, tak se tomu nesmíme poddat. 85 00:08:43,080 --> 00:08:44,811 Jen pravda! 86 00:08:50,732 --> 00:08:56,262 Je tu ještě jedna otázka spojená s Čínou od Gennadije z Luhanska. 87 00:08:56,382 --> 00:09:03,376 Čínský soud v pondělí odsoudil Kanaďana k trestu smrti za pašování drog. 88 00:09:03,496 --> 00:09:10,741 V průběhu neočekávaného opakovaného soudního řízení čínský soud v severovýchodní provincii Liao-ning 89 00:09:10,861 --> 00:09:15,411 odsoudil k Roberta Lloyda Schellenberga k trestu smrti 90 00:09:15,531 --> 00:09:20,884 a zrušil tak rozsudek z roku 2016 prvoinstančního soudu o odnětí svobody na 15 let. 91 00:09:21,004 --> 00:09:29,195 Tak především se ten soud nekonal neočekávaně, 92 00:09:29,791 --> 00:09:39,238 protože po svém odsouzení na 15 let odnětí svobody si sám Schellenberg přál vše znovu přezkoumat 93 00:09:39,358 --> 00:09:48,940 a proti tomuto rozsudku se odvolal, podal odvolání s odůvodněním, že trest byl příliš tvrdý. 94 00:09:49,060 --> 00:09:53,520 Jenže ve světě se zatím změnila politická situace, 95 00:09:53,640 --> 00:10:05,041 a proto při novém projednávání čínský soud tvrdě zpřísnil rozsudek a odsoudil ho k trestu smrti. 96 00:10:06,097 --> 00:10:09,620 Není v tom nic neočekáváného. 97 00:10:09,740 --> 00:10:15,895 Už jsem říkal, že veškeré to pozdvižení okolo Huawei probíhá kvůli tomu, 98 00:10:16,015 --> 00:10:22,994 že je nutné Čínu strukturně odstřihnout od Západu. 99 00:10:23,114 --> 00:10:27,675 Z Číny je utvářeno centrum koncentrace řízení, 100 00:10:27,795 --> 00:10:38,888 a proto musí Čína s ohledem na koordinaci řízení přerušit své vazby na elity západních států, 101 00:10:39,506 --> 00:10:44,393 protože sama Čína se musí stát centrem koncentrace řízení. 102 00:10:44,513 --> 00:10:54,692 Ona musí odstřihnout svou technickou a ekonomickou podporu procesů v těchto státech. 103 00:10:54,812 --> 00:11:04,158 A ty elity, které se na základě spolupráce teď účastní nějakých společných čínských projektů ve svých státech, 104 00:11:04,278 --> 00:11:08,643 musí s ohledem na sebe vyřešit jednoduchý problém. 105 00:11:08,763 --> 00:11:14,732 Zda zůstanou bez práce a budou dál přežívat, jak se dá, jako například teď v USA, 106 00:11:14,852 --> 00:11:21,563 kde státní úředníci při tom jejich „shutdownu“ stojí fronty na bezplatný oběd. 107 00:11:21,683 --> 00:11:25,677 A tam tohle nebude, ani tohle tam nebude. 108 00:11:25,797 --> 00:11:29,627 Jednoduše zůstanou bez práce ve svém oboru. 109 00:11:29,747 --> 00:11:35,881 Nebo se přestěhovat do Číny, kde jsou kvůli tomu již vybudována města, 110 00:11:36,001 --> 00:11:40,655 celé čtvrti s pěknými byty, se vším potřebným. 111 00:11:40,775 --> 00:11:45,509 Jen se přestěhujte a v klidu pracujte na svém projektu, ve svém oboru. 112 00:11:45,629 --> 00:11:47,155 Stejně jako dřív. 113 00:11:47,275 --> 00:11:53,104 Nu, ty podmínky chování budou trochu jiné, ale zcela přijatelné, 114 00:11:53,224 --> 00:11:57,401 jestliže se rozhodnete přestěhovat, a budete-li je akceptovat. 115 00:11:57,521 --> 00:12:06,885 A to tím spíše, že s globální přestavbou Číny začali již v 19. století, 116 00:12:07,440 --> 00:12:10,176 od doby opiových válek, 117 00:12:10,296 --> 00:12:16,760 kdy se Čína otevřela, kdy převzali řízení Hongkongu, 118 00:12:16,880 --> 00:12:25,771 kde byla zformována speciální asijsko-čínsko-evropská kultura. 119 00:12:26,341 --> 00:12:35,574 Když byla celá Čína již připravena a zralá na to, aby se z ní stalo centrum koncentrace řízení, 120 00:12:35,694 --> 00:12:39,141 tak Hongkong spojili s Čínou. 121 00:12:39,261 --> 00:12:47,423 A přes tento nárazník začala probíhat součinnost se Západem 122 00:12:47,543 --> 00:12:54,367 v těch parametrech, které umožňuje mentalita hongkongských Číňanů. 123 00:12:54,487 --> 00:13:00,308 A aby to všechno probíhalo správně, byla uplatňována politika jednoho dítěte. 124 00:13:00,428 --> 00:13:07,844 Z hlediska chování bylo zformováno západnické čínské obyvatelstvo, 125 00:13:07,964 --> 00:13:14,839 které převzalo západní stereotypy chování, takto je přizpůsobili a oni tak vychovali své jedno dítě. 126 00:13:14,959 --> 00:13:19,242 No a když bylo jasné, že tato část je připravená na to, 127 00:13:19,362 --> 00:13:23,666 aby z Číny mohlo být zformováno ovladatelné centrum řízení, 128 00:13:23,786 --> 00:13:27,575 tak jim dovolili pořídit si i druhé dítě. Proč? 129 00:13:27,695 --> 00:13:33,212 Protože když zformovali toto ideologicky kulturní jádro z čínského obyvatelstva, 130 00:13:33,332 --> 00:13:35,886 začalo být potřebné ho rozmnožit. 131 00:13:36,006 --> 00:13:39,795 Protože těch 300 miliónů lidí dotčených všemi těmi reformami, 132 00:13:39,915 --> 00:13:45,712 nemůže čelit zbytku Číňanů v počtu 1000-1200 miliónů. 133 00:13:46,108 --> 00:13:51,753 U těch naopak uplatňují postupnou genocidu a tyto zase rozmnožují. 134 00:13:51,873 --> 00:14:02,386 Přitom v čínských městech stojí ohromné čtvrti prázdných domů, bytů, o které se Číňané musí starat. 135 00:14:02,506 --> 00:14:07,638 Znamená to pro ně ekonomické ztráty, jenže oni ty domy, byty potřebují, 136 00:14:07,758 --> 00:14:13,251 protože jsou připraveny pro 200-300 miliónů západních odborníků. 137 00:14:13,371 --> 00:14:15,243 A proč teď stojí prázdné? 138 00:14:15,363 --> 00:14:19,654 Protože s ohledem na nově vzniklý faktor řízení 139 00:14:19,774 --> 00:14:28,609 v podobě obrozujícího se Ruska došlo ke zpomalení toho stěhování odborníků do Číny. 140 00:14:28,729 --> 00:14:36,068 Když teď couvli s tou přestavbou Evropy, mám na mysli, že ji dočasně odložili, 141 00:14:36,188 --> 00:14:40,877 že zatím odložili stranou vznik evropského chalífátu 142 00:14:40,997 --> 00:14:46,484 s přestavbou tamních států a vytvořením nových jazyků a národů, 143 00:14:46,604 --> 00:14:50,265 tak odborníci zatím zůstávají, kde jsou. 144 00:14:50,385 --> 00:14:55,177 V USA se zase státní elita silně brání. 145 00:14:55,297 --> 00:15:01,504 Nestačili si s ní poradit včas, protože Rusko povstává. 146 00:15:01,624 --> 00:15:04,616 Proto ani odtamtud odborníci neodjíždějí. 147 00:15:04,736 --> 00:15:09,168 A tak jim nezbývá, než ty domy udržovat. 148 00:15:09,288 --> 00:15:15,829 A protože existuje jeden generální plán, podle kterého pracují, dál staví metro, 149 00:15:15,949 --> 00:15:23,288 a jeho stanice venku v polích, kam jezdí vlaky, protože pouze tak se dá uchovat funkčnost toho metra. 150 00:15:23,408 --> 00:15:31,235 Lidé tam pracují a vlaky přijíždějí prázdné, odjíždějí prázdné, domy stojí prázdné… 151 00:15:31,355 --> 00:15:38,154 Zatím probíhá přestavba čínského průmyslu, uhelné elektrárny se zavírají, 152 00:15:38,274 --> 00:15:43,195 hutnické podniky se zavírají, probíhá zlepšování ekologické situace. 153 00:15:43,315 --> 00:15:45,587 To všechno probíhá šíleným tempem. 154 00:15:45,707 --> 00:15:53,164 A když se podíváme na to zavírání uhelných elektráren a hutnických podniků, které znečišťují atmosféru, 155 00:15:53,284 --> 00:15:56,929 tak na základě jakých ekonomických ukazatelů to provádějí? 156 00:15:57,049 --> 00:16:00,468 U nás by se všichni liberasti už zalkli křikem: „To nemůžeme dělat! 157 00:16:00,588 --> 00:16:05,200 Poškodí to naši ekonomiku!“ A proč to nepoškozuje čínskou ekonomiku? 158 00:16:07,031 --> 00:16:11,290 V čem spočívá příčina všech těchto věcí? 159 00:16:12,257 --> 00:16:17,606 Čína ohlašuje, že se stává centrem koncentrace řízení. 160 00:16:17,726 --> 00:16:26,402 A veškeré odborné veřejnosti spolupracující s nějakými čínskými státními projekty se dává najevo: 161 00:16:26,522 --> 00:16:29,360 „Tady se ten projekt uzavírá.“ 162 00:16:29,480 --> 00:16:34,220 Ta konfrontace probíhá mezi Kanadou, USA a dalšími státy. 163 00:16:34,340 --> 00:16:40,393 Teď dokonce i v Polsku zatkli člověka za špionáž, takže i tam. 164 00:16:40,513 --> 00:16:45,563 Rozhodněte se: „Odjedete, nebo tady zůstanete hladovět?“ 165 00:16:45,683 --> 00:16:50,552 Tady vás už nic nečeká, zatímco v Číně je všechno. 166 00:16:50,672 --> 00:16:55,078 Hned tam bude i práce i bydlení a všechno zcela obstojné. 167 00:16:55,198 --> 00:17:03,128 To je ten proces, proto ta tvrdost v tom rozsudku. Čína prostě dává najevo: 168 00:17:03,248 --> 00:17:08,478 „Já jsem velmoc, můj názor je určující. 169 00:17:08,598 --> 00:17:15,088 S námi nikdo nebude mluvit prostřednictvím žádných ultimát, a jestliže se o ta ultimáta někdo pokusí, 170 00:17:15,208 --> 00:17:19,254 tak budeme likvidovat ekonomiku daných států.“ 171 00:17:19,768 --> 00:17:23,965 To je vše, čeho chtěli dosáhnout tímto manévrem. 172 00:17:24,085 --> 00:17:32,195 Myslíte, že západní političtí manažeři nevěděli, že bude Čína takto jednat? 173 00:17:32,315 --> 00:17:34,293 Samozřejmě to věděli. 174 00:17:34,413 --> 00:17:42,584 Protože všichni ti Trudeauové, Trumpové a Clintonové tak či onak pracují v rámci nadnárodního řízení, 175 00:17:42,704 --> 00:17:45,259 takže ty rámcové scénáře znají. 176 00:17:45,379 --> 00:17:55,607 A právě v tom spočívá ta srážka, ten strašný, zuřivý boj mezi americkou státní elitou a globalisty v USA, 177 00:17:55,727 --> 00:18:00,268 tedy ten konflikt clintoidi versus Trump. 178 00:18:02,162 --> 00:18:10,342 Naše další otázka s tím souvisí, takže se přeneseme na opačnou stranu zeměkoule do USA. 179 00:18:10,462 --> 00:18:14,866 Otázka je od Alexandra. 180 00:18:15,418 --> 00:18:23,073 Jak může ekonomiku v USA a ve světě ovlivnit ten zdlouhavý americký vládní „shutdown“? 181 00:18:23,193 --> 00:18:29,543 Nejednou se probírala otázka, že vypršely lhůty výplat krátkodobých státních dluhopisů. 182 00:18:29,663 --> 00:18:34,041 A právě v této složité době Trump přišel se svým „shutdownem“? 183 00:18:34,161 --> 00:18:39,512 Přitom se z druhé strany snaží všemi prostředky vyžehlit negativní následky aktuálních problémů. 184 00:18:39,632 --> 00:18:45,536 Jak může Trump hodit svým oponentům na krk problémy vzniklé kvůli vládní krizi? 185 00:18:45,656 --> 00:18:48,955 Tak zaprvé ten „shutdown“ nezařídil Trump. 186 00:18:49,075 --> 00:18:55,058 „Shutdown“ zařídil kongres, který neschválil rozpočet, 187 00:18:55,178 --> 00:19:00,003 na základě kterého má probíhat financování všech státních projektů. 188 00:19:00,123 --> 00:19:08,236 Kongres to odůvodnil svým nesouhlasem se stavbou zdi. 189 00:19:08,356 --> 00:19:15,995 Samotná ta zeď, výstavba té zdi je… Nu, jak bych to řekl. Je to o ničem. 190 00:19:16,115 --> 00:19:24,011 Když totiž probíhají volby, tak je nutné navrhovat rozsáhlé, okázalé projekty, 191 00:19:24,131 --> 00:19:31,212 na jejichž základě je možné budovat emocionální stránku své předvolební kampaně. 192 00:19:31,332 --> 00:19:37,230 Ta emocionální stránka kampaně vypadá následovně: 193 00:19:37,350 --> 00:19:43,609 „Postavíme zeď a zabarikádujeme se tak před nelegálními imigranty. 194 00:19:43,729 --> 00:19:53,691 Navíc stavba té zdi poskytne pracovní místa, budou tam pracovat pohraničníci, personál obsluhující elektroniku. 195 00:19:53,811 --> 00:19:56,932 To je několik tisíc pracovních míst. 196 00:19:57,052 --> 00:20:02,744 A na druhé straně to zamezí nelegální imigraci, která ničí naši ekonomiku.“ 197 00:20:02,864 --> 00:20:12,365 Jestliže se nezmění řízení v samotných USA, tak k té nelegální imigraci stejně bude různými cestami docházet. 198 00:20:12,485 --> 00:20:18,666 Teď tu stěnu podkopali a více než 300 lidí, ze kterých bylo téměř 200 dětí, 199 00:20:18,786 --> 00:20:23,758 proniklo na území USA a hned se vzdalo pohraničníkům. 200 00:20:23,878 --> 00:20:26,742 Takže různé cesty se najdou. 201 00:20:27,745 --> 00:20:34,431 Dokud bude vnitřní zřízení USA příznivé k tomu, 202 00:20:34,551 --> 00:20:46,879 aby se nelegální imigrant mohl usadit v USA za lepších podmínek než ve svém rodném státě, tak budou přicházet. 203 00:20:47,472 --> 00:20:56,087 Aby tam přestali přicházet, musí vědět, že nebudou mít možnost usadit se v USA, 204 00:20:56,207 --> 00:20:59,070 pokud tam přijedou nelegálně. 205 00:20:59,190 --> 00:21:04,600 Ale to neřeší ta zeď. Ta zeď řeší něco jiného. 206 00:21:04,720 --> 00:21:13,885 Proti stavbě zdi, která se dá nazvat populistickým projektem, 207 00:21:14,245 --> 00:21:22,372 ale v podstatě šlo o emocionálně ideologický projekt kvůli Trumpově předvolební kampani, 208 00:21:22,492 --> 00:21:31,528 proto proti němu vystoupili protivníci globálních elit v USA, americká státní elita. 209 00:21:31,648 --> 00:21:38,343 Neboť v tom vidí možnost, jak rozbouřit emoce lidí ve státě, 210 00:21:38,463 --> 00:21:44,645 v USA, ve státě imigrantů, a zbavit se díky tomu Trumpa. 211 00:21:44,765 --> 00:21:57,658 Jen díky tomu. A proto se výstavba té zdi stala tou hračkou, o kterou se popraly dvě děti. 212 00:21:57,778 --> 00:22:03,574 V podstatě ani jedno tu hračku nutně nepotřebuje, ale je dobrou záminkou k boji. 213 00:22:03,694 --> 00:22:16,759 Takže pro ty, kteří čelí Trumpovi a globalistům, ten spor znamená pokus zorganizovat lidi proti Trumpovi, 214 00:22:16,879 --> 00:22:29,521 a pro globalisty ta tvrdohlavost s tou zdí znamená nástroj pro vypořádání se s americkou státní elitou 215 00:22:29,641 --> 00:22:39,133 ve smyslu likvidace jejího vzdorování plánům na přestavbu USA a na záchranu USA jako státu. 216 00:22:39,253 --> 00:22:42,347 V čem se kryje podstata té věci? 217 00:22:42,467 --> 00:22:47,652 Pro začátek charakteristika. Globalistům to vychází lépe. 218 00:22:47,772 --> 00:22:55,045 Proběhly každoroční ženské pochody, které dříve přitahovaly milióny a teď několik tisíc. 219 00:22:55,165 --> 00:23:01,957 To znamená konec, to protitrumpovské hnutí v USA schází na úbytě. 220 00:23:02,077 --> 00:23:06,200 A kde je ta podstata? Jen si to vezměte. 221 00:23:06,320 --> 00:23:15,490 Trump jednal se zástupci kongresu, tedy de facto s kongresem a položena byla jediná otázka: 222 00:23:15,610 --> 00:23:21,051 „Podporujete stavbu té zdi nebo ne?“ A oni odpověděli, že ne. 223 00:23:21,171 --> 00:23:27,867 „To stačí, když nepodporujete, tak se já nemám s vámi o čem bavit.“ 224 00:23:27,987 --> 00:23:31,563 To je postoj z pozice síly a odešel. 225 00:23:31,683 --> 00:23:37,157 On chce na stavbu té zdi vyčlenit okolo šesti miliard USD. 226 00:23:37,277 --> 00:23:47,894 Přitom škoda způsobená americké ekonomice „shutdownem“ se již teď rovná ceně té zdi, 227 00:23:48,014 --> 00:23:50,304 dokonce už je o něco vyšší. 228 00:23:50,424 --> 00:23:59,016 A jak to vypadá z hlediska lidí? Trump říká, že nelegální imigranti provádějí to a to a to. 229 00:23:59,136 --> 00:24:06,345 V první řadě jde o zvýšení zločinnosti a spotřebovávání těch zdrojů, které měly být pro obyvatelstvo. 230 00:24:06,465 --> 00:24:16,562 „Protože se to utrácí za nelegální imigranty, nemůžeme zvýšit kvalitu zdravotní péče a sociálního zajištění, 231 00:24:16,682 --> 00:24:20,908 protože tyto zdroje spotřebovávají nelegální imigranti. 232 00:24:21,028 --> 00:24:24,715 My přece nejsme proti imigraci, ale musí být zákonná. 233 00:24:24,835 --> 00:24:31,118 Já chci omezit nelegální imigraci, proto stavím zeď, která poskytne pracovní místa, 234 00:24:31,238 --> 00:24:35,619 pozvedne naši ekonomiku a zabrání nelegální imigraci. 235 00:24:35,739 --> 00:24:42,255 Takže i zde ušetříme zdroje, které budeme moci použít pro lidi. 236 00:24:42,375 --> 00:24:48,994 A teď se podívejte, kdo je proti tomu?“ Státní elita. 237 00:24:49,114 --> 00:24:54,292 „Oni jsou proti bezpečnosti našeho státu. Jen se na ně podívejte, 238 00:24:54,412 --> 00:25:03,628 oni jsou kvůli svým zištným zájmům připraveni americký národ vyhodit na ulici. 239 00:25:03,748 --> 00:25:14,121 Jen se podívejte, co se děje, vždyť oni neplatí za zajišťování chodu státu, neplatí lidem za práci. 240 00:25:14,241 --> 00:25:17,354 Jak má tedy stát existovat? 241 00:25:17,474 --> 00:25:22,652 Jen se podívejte, k čemu ty lidi donutili. Jsme jim nuceni rozdávat bezplatné polévky. 242 00:25:22,772 --> 00:25:34,302 Úředníci, kteří mají zajišťovat chod státu, musí stát ve frontě na bezplatné jídlo, protože jinak nevyžijí. 243 00:25:34,422 --> 00:25:38,161 A kdo za to může?“ Trumpovi protivníci. 244 00:25:38,281 --> 00:25:46,031 „Oni si neváží lidí! Klidně je nechají živořit jen kvůli svým zištným politickým cílům.“ 245 00:25:46,151 --> 00:25:49,297 A dále toho bylo ještě více. 246 00:25:49,417 --> 00:25:52,538 Teď se má konat fórum v Davosu. 247 00:25:52,658 --> 00:26:02,079 Co na to Trump? „Mám problémy ve státě, proto nemám čas, musím řídit stát. 248 00:26:02,199 --> 00:26:10,849 Takže delegace z USA do Davosu nepoletí. Já musím myslet na lidi.“ 249 00:26:11,544 --> 00:26:20,982 A v této době si představitelka Kongresu Nancy Pelosi naplánovala turistický výlet. 250 00:26:21,102 --> 00:26:28,082 Chystala se do Bruselu, Egyptu a Afghánistánu. 251 00:26:29,059 --> 00:26:32,891 Co se z té řady vyčleňuje? Brusel. 252 00:26:33,011 --> 00:26:40,941 Jde o dva státy a jedno město. A to není náhoda. Já to teď vysvětlím. 253 00:26:41,559 --> 00:26:51,280 A Trump na to: „Jak to myslíš? Ty se chystáš na turistickou cestu v době, 254 00:26:51,400 --> 00:26:57,787 kdy kvůli tobě 800 tisíc lidí nedostává výplatu? 255 00:26:57,907 --> 00:27:01,593 Ty se chystáš letět do Bruselu?“ 256 00:27:01,713 --> 00:27:07,509 Takto to stojí v dokumentu, v jeho dopisu, kterým informoval Nancy Pelosi, že nikam nepoletí. 257 00:27:07,629 --> 00:27:10,492 Informoval ji hodinu před odletem. 258 00:27:10,612 --> 00:27:12,293 To byl dobrý tah. 259 00:27:12,413 --> 00:27:19,854 Napsal: „Ty se chystáš letět do Bruselu, Egypta a Afghánistánu?“ 260 00:27:20,523 --> 00:27:28,984 Takto to stojí v jeho dopisu. To má mimochodem zásadní význam, ten způsob jakým to napsal. 261 00:27:29,104 --> 00:27:34,900 A namítnout proti tomu není co, třeba: „A tví lidé zase letí do Davosu…“ 262 00:27:35,020 --> 00:27:40,326 „Ne, oni neletí, protože máme problémy uvnitř státu 263 00:27:40,446 --> 00:27:45,882 a celý Trumpův tým je zapojen do řešení vnitrostátních problémů, 264 00:27:46,002 --> 00:27:50,434 zatímco Nancy Pelosi se vypravila kdoví kam.“ 265 00:27:50,554 --> 00:27:54,909 A co tam měla v plánu dělat? To přece nikdo neví. 266 00:27:55,630 --> 00:28:00,567 A teď proč právě Brusel, Egypt a Afghánistán? 267 00:28:01,056 --> 00:28:02,959 Ta věc se má tak, 268 00:28:05,403 --> 00:28:20,165 že pro americkou státní elitu se možnost jak čelit Trumpovi zakládá na řízení podpindosníků v jiných státech. 269 00:28:20,285 --> 00:28:26,080 V organizaci procesů, v organizaci politických procesů na mezinárodní aréně, 270 00:28:26,200 --> 00:28:37,275 které by poškozovaly Trumpa a prospívaly americké státní elitě. 271 00:28:37,395 --> 00:28:42,450 Právě proto mířila do Bruselu, hlavního města sjednocené Evropy, 272 00:28:42,570 --> 00:28:48,777 do žádného konkrétního evropského státu, ale tam, kde jsou v největším množství koncentrováni podpindosníci, 273 00:28:48,897 --> 00:28:58,164 kteří mají tlačit na své národní státy s cílem donutit je pracovat pro zájmy americké státní elity 274 00:28:58,284 --> 00:29:01,945 na úkor zájmů svých národních států. 275 00:29:02,065 --> 00:29:14,316 A kam měla letět potom? Do Egypta a Afghánistánu. A kam nedávno letěl viceprezident Pompeo? 276 00:29:18,020 --> 00:29:23,343 Přesně do těchto zemí. 277 00:29:25,813 --> 00:29:30,262 Jeho cesta vedla přes tyto státy. 278 00:29:30,382 --> 00:29:40,061 Egypt je problémový článek v arabském světě a navíc navazuje vztahy s Ruskem, 279 00:29:40,181 --> 00:29:46,697 proto je nutné zorganizovat a podpořit podpindosníky v Egyptě tak, 280 00:29:46,817 --> 00:29:53,384 aby tyto vzájemné vztahy s Ruskem byly narušeny a plně byla podpořena linie Saúdské Arábie, 281 00:29:53,504 --> 00:30:02,240 která je řízena z Velké Británie a spolupracuje s americkou státní elitou. 282 00:30:02,360 --> 00:30:07,786 To znamená, že měla snížit výsledky Pompeovy návštěvy. 283 00:30:07,906 --> 00:30:14,542 Pelosi tam měla přijet a říci: „Nedělejte to, co vám řekl Pompeo, ten hájí Trumpovy zájmy. 284 00:30:14,662 --> 00:30:23,158 Zatímco my, co řídíme USA, my vám přikazujeme dělat to, co řekneme my.“ 285 00:30:23,278 --> 00:30:29,202 A Afghánistán? Ze Sýrie to stahování sice horko těžko, ale začalo 286 00:30:29,322 --> 00:30:35,555 a ohlášeno bylo stahování z Afghánistánu, že k němu může v nejbližší době dojít. 287 00:30:35,675 --> 00:30:45,431 A tak měla Nancy Pelosi za úkol vyřešit komplex úkolů, aby k tomu stažení amerických vojsk nedošlo. 288 00:30:45,551 --> 00:30:54,304 Měla dezaktivovat veškerou vnější politickou činnost Mikea Pompea. 289 00:30:54,424 --> 00:31:00,064 Státního tajemníka, omlouvám se, přeřekl jsem se. 290 00:31:00,184 --> 00:31:08,390 Tím viceprezidentem je přece Pence. Popletl jsem ty funkce. 291 00:31:08,510 --> 00:31:14,658 Takže ten tam tohle všechno obletěl a ona měla letět po jeho trase. 292 00:31:14,778 --> 00:31:18,805 A tak ji demonstrativně před celým světem… 293 00:31:18,925 --> 00:31:22,501 Takové návštěvy jsou přece připravovány dopředu. 294 00:31:22,621 --> 00:31:32,016 Ty informace o nich probíhají mezi státní elitou, která vše schvaluje, připravuje tu návštěvu, 295 00:31:32,136 --> 00:31:36,613 organizuje setkání, zajišťuje to informačně, chápete? 296 00:31:36,733 --> 00:31:44,972 A teď všechny ty elity ťali do živého a dali jim najevo, kdo je ve státě pánem: 297 00:31:45,092 --> 00:31:53,257 „Vy se orientujete na tuto státní elitu? Tak si laskavě uvědomte, že ve státě je pánem Trump.“ 298 00:31:54,510 --> 00:32:01,486 Trump státní elitu pěkně válcuje, dělá to systematicky, metodicky. 299 00:32:01,606 --> 00:32:09,491 Mimochodem nedávno měl jeden problém, ale naši analytici si toho jako vždy nepovšimli. 300 00:32:09,908 --> 00:32:16,498 Trumpovi se samozřejmě všechno nedaří ideálně, jsou tam i selhání… 301 00:32:16,618 --> 00:32:22,703 Vždyť všude pracujete s živými lidmi. Není tedy vyloučena ani možnost chyby. 302 00:32:22,823 --> 00:32:29,646 Ale v dané etapě Trump systematicky a metodicky válcuje státní elitu, dává jí co proto. 303 00:32:29,766 --> 00:32:35,722 Zasolil jí jak uvnitř státu tím „shutdownem“, který zorganizovala ona sama, 304 00:32:35,842 --> 00:32:39,643 tak i na vnějším okruhu s jinými státy, 305 00:32:39,763 --> 00:32:46,009 když takto zatrhnul tu cestu Nancy Pelosi, předsedkyni sněmovny reprezentantů. 306 00:32:46,129 --> 00:32:50,895 Takže pracuje skvěle. 307 00:32:55,395 --> 00:33:00,474 Dále je tu otázka od Vladimira. 308 00:33:00,594 --> 00:33:09,417 Valeriji Viktoroviči, okomentujte svůj názor na otázku deportace ukrajinské novinářky Jeleny Bojko z Ruska. 309 00:33:09,537 --> 00:33:13,481 Vždyť takto to může dopadnout i s dalšími přívrženci Ruska, 310 00:33:13,601 --> 00:33:18,007 kteří se negativně vyjadřují o současné ukrajinské vládě. 311 00:33:18,127 --> 00:33:23,280 A jak by se měli chovat ruští občané, kteří teď bojují na straně Donbasu? 312 00:33:23,400 --> 00:33:27,266 Nevydají je potom Ukrajině stejně jako Jelenu Bojko? 313 00:33:27,386 --> 00:33:32,024 Co se týká Jeleny Bojko, tak zde není všechno tak jednoznačné, jak by se zdálo. 314 00:33:32,144 --> 00:33:38,994 Je dost dobrý důvod se domnívat, že se jedná o typickou provokatérku. 315 00:33:39,114 --> 00:33:43,439 A žádný zvláštní proruský postoj tedy neprojevovala. 316 00:33:43,559 --> 00:33:52,028 Nakolik jsem viděl všechny ty politické talk show, kde jsem na ní občas natrefil. 317 00:33:52,148 --> 00:33:57,712 Tak na těchto politických talk show, kde byla, se tedy takto neprojevila, 318 00:33:57,832 --> 00:34:02,085 i když jsem tedy ty kanály jen tak proběhnul. 319 00:34:02,205 --> 00:34:17,362 Zato se ta Jelena Bojko chovala tak, že se dá mluvit o tom, že může jít o provokatérku. 320 00:34:18,391 --> 00:34:25,798 Ten problém je totiž v tom, že se chovala tak, aby té deportace dosáhla. 321 00:34:28,524 --> 00:34:35,365 A co se týká pohledu na chování státu s ohledem na okolnosti její deportace, 322 00:34:35,485 --> 00:34:40,329 tak tento krok absolutně, prostě absolutně nepodporuji. 323 00:34:40,449 --> 00:34:49,768 A z jakého důvodu? Protože nezávisle na tom, jak je naladěna, zda prorusky nebo protirusky, 324 00:34:49,888 --> 00:34:59,027 tak jestliže se dopustila něčeho v rozporu s ruskými zákony, co je zde trestné, 325 00:34:59,147 --> 00:35:03,605 tak má být potrestána v Rusku. 326 00:35:03,725 --> 00:35:07,154 To rozhodně platí pro všechny cizince. 327 00:35:07,274 --> 00:35:21,942 A co se týká Ukrajiny, tak zde by zásadně neměla existovat žádná právní součinnost orgánů činných v trestním řízení 328 00:35:22,062 --> 00:35:27,318 s kyjevskou bandou, protože tam působí gestapo! 329 00:35:27,438 --> 00:35:34,288 Takže by k žádné součinnosti nemělo docházet, zásadně, k vůbec žádné. 330 00:35:34,408 --> 00:35:41,952 Zde se něčeho dopustila, zde ať ji potrestají. A obzvláště v případě, že skutečně jde o provokatérku. 331 00:35:42,827 --> 00:35:51,031 Proto by okolo toho nemělo být pozdvižení, mělo by se v klidu pracovat s vědomím toho, 332 00:35:51,151 --> 00:36:02,090 že je u nás silné zastoupení protiruských sil v podobě podpindosníků v řízení našeho státu, 333 00:36:02,210 --> 00:36:11,246 kteří se skutečně snaží ze všech sil poškodit Rusko a zajišťovat zde podporu kyjevské bandě. 334 00:36:11,366 --> 00:36:18,808 Rozhodnutí toho soudu je o tom samém, jedná se o podporu kyjevské bandy. 335 00:36:18,928 --> 00:36:27,963 A to vydávání bojovníků bojujících na Donbasu, které organizuje FSB, prokuratura a ministerstvo vnitra, 336 00:36:28,083 --> 00:36:36,425 do rukou gestapa, ukrajinské SBU, je vlastizradou, zradou Ruska. 337 00:36:36,545 --> 00:36:39,151 Je to vlastizrada! 338 00:36:39,271 --> 00:36:43,087 A všechno to bylo potvrzeno soudem, ta vydání. 339 00:36:43,207 --> 00:36:49,799 Vždyť vyšetřovatelé ty lidi přímo vyhledávali z osobní iniciativy, 340 00:36:49,919 --> 00:36:55,509 protože jejich kolega gestapák z Kyjeva je požádal najít toho a toho: 341 00:36:55,629 --> 00:37:02,042 „Já jsem ho našel a vydal jsem jim ho, aby ho mohli mučit a zavraždit, té kyjevské SBU.“ 342 00:37:02,162 --> 00:37:06,542 Proč orgány činné v trestním řízení nebojují proti takovým lidem? 343 00:37:06,662 --> 00:37:09,346 Vždyť jde o vlastizradu! 344 00:37:10,683 --> 00:37:14,387 To je ukazatel celkové nemoci státu. 345 00:37:14,507 --> 00:37:17,808 A v tomto ohledu si nesmíme dělat iluze. 346 00:37:17,928 --> 00:37:24,391 Nemůžeme si myslet, že Rusko vždy znamená jen to nejlepší... 347 00:37:24,511 --> 00:37:30,977 Ještě zcela nedávno jsme byli totální kolonií podřízenou USA. 348 00:37:31,097 --> 00:37:37,478 Vždyť američtí důstojníci podepisovali propustky na jaderné objekty našim lidem! 349 00:37:37,930 --> 00:37:45,525 My teď jdeme cestou obnovy naší státnosti, našeho státu a své státní suverenity. 350 00:37:45,645 --> 00:37:50,171 To ale neznamená, že jsme z toho úplně venku. 351 00:37:50,870 --> 00:37:54,717 Čubajs si zajel do Rwandy a píše odtamtud: 352 00:37:54,837 --> 00:38:00,273 „Krucinál, já nevěděl, že Rusko bylo možné dovést až do takového stavu. 353 00:38:00,393 --> 00:38:06,863 Tohle jsme měli zařídit Rusům u nás, aby žili jako ti lidé tady ve Rwandě. 354 00:38:06,983 --> 00:38:10,040 Málo jsem se činil při té privatizaci.“ 355 00:38:10,160 --> 00:38:13,645 A proč je stále Čubajs u koryta a má k dispozici miliardy? 356 00:38:13,765 --> 00:38:20,701 To je také k té věci, že náš stát ještě není plně funkční. 357 00:38:30,679 --> 00:38:33,662 Otázka od Alexandra. 358 00:38:33,782 --> 00:38:40,266 Co myslíte, proč jsou Japonci ochotni podepsat mírovou smlouvu s Ruskem bez jakýchkoliv podmínek, 359 00:38:40,386 --> 00:38:44,381 když vědí, že o těch ostrovech si mohou nechat leda tak zdát? 360 00:38:44,501 --> 00:38:50,368 Já si myslím, že nemají na vybranou, že potřebují levný asijský plyn, aby mohli konkurovat Evropě a Číně, 361 00:38:50,488 --> 00:38:55,202 který dostanou po podpisu mírové smlouvy. Jaký je váš názor? 362 00:38:55,322 --> 00:39:00,839 Tak zaprvé Japonci vůbec nejsou připraveni podepsat mírovou smlouvu bez jakýchkoliv podmínek 363 00:39:00,959 --> 00:39:02,979 a to je vidět v praxi. 364 00:39:03,099 --> 00:39:07,608 Jen si povšimněte, jakou aktivní diplomatickou činnost rozvinula japonská diplomacie 365 00:39:07,728 --> 00:39:11,475 při přípravě návštěvy premiéra Šinzó Abe. 366 00:39:11,595 --> 00:39:15,755 Vždyť na to dokonce poukázalo naše ministerstvo zahraničí. 367 00:39:15,875 --> 00:39:22,236 Oni předkládají neustálé předběžné podmínky, aby Rusko pokleklo a kálo se před Japonskem. 368 00:39:22,356 --> 00:39:28,860 A navíc mu platilo, platilo a platilo. A až potom se Japonsko sníží k tomu, 369 00:39:28,980 --> 00:39:35,917 aby s tím zaostalým Ruskem podepsalo smlouvu, ale za svých podmínek 370 00:39:36,037 --> 00:39:41,183 a s plným předáním toho, co oni nazývají svým severním územím. 371 00:39:41,303 --> 00:39:44,561 Nu tak to mi promiňte, ale co to má být za postoj? 372 00:39:44,681 --> 00:39:50,116 Samozřejmě že se Japonsko trochu zklidnilo po okřiknutí z našeho ministerstva zahraničí, 373 00:39:50,236 --> 00:39:54,128 ale to neznamená, že zcela zmlknou. 374 00:39:54,248 --> 00:39:57,060 Je zde několik aspektů. 375 00:39:57,180 --> 00:40:07,940 Tak zaprvé. Chování japonské diplomacie je zcela nezákonné a to ve všech bodech. 376 00:40:08,060 --> 00:40:14,292 Připomenu, že Japonsku Kurilské ostrovy nikdy nenáležely, 377 00:40:14,412 --> 00:40:18,664 pouze je okupovali od roku 1905 do roku 1945. 378 00:40:18,784 --> 00:40:24,631 Nikdy jim nepatřili, zatímco ruský ostrov Macmaj je dosud v jurisdikci Ruska. 379 00:40:24,751 --> 00:40:31,318 A není potvrzeno, že bychom ho vydali, takže ten jeho dočasný název Hokkaidó 380 00:40:31,438 --> 00:40:34,610 je ještě věcí budoucího diplomatického jednání. 381 00:40:34,730 --> 00:40:37,388 Ale je tu jedna věc. 382 00:40:38,674 --> 00:40:44,872 V roce 1905 byla uzavřena takzvaná Portsmouthská mírová smlouva, 383 00:40:44,992 --> 00:40:55,669 a když se tam sjely delegace Japonska a Ruska a začala jednání, 384 00:40:57,125 --> 00:41:03,241 tak hrabě Witte, který stál v čele naší delegace, ten „polosachalinský hrabě“, 385 00:41:03,361 --> 00:41:07,878 jak ho pojmenovali po uzavření té mírové smlouvy, 386 00:41:07,998 --> 00:41:12,448 v rozporu s carovým pokynem podepsal tento mír za podmínek Japonců. 387 00:41:12,568 --> 00:41:15,248 On se zcela podřídil postoji… 388 00:41:15,368 --> 00:41:21,685 Samozřejmě že sehrál divadélko, že je pro jakousi spravedlnost, pro navázání vzájemných vztahů. 389 00:41:21,805 --> 00:41:29,751 A hlava japonské delegace, ministr zahraničí Jutaró Komura, na to tehdy reagoval: 390 00:41:29,871 --> 00:41:34,689 „O jaké spravedlnosti, o jaké slušnosti, čestnosti to tu mluvíš? 391 00:41:34,809 --> 00:41:39,117 Dobře si zapamatuj, že válka ruší všechny smlouvy. 392 00:41:39,237 --> 00:41:44,598 Vy jste utrpěli porážku, takže budeme vycházet z toho.“ 393 00:41:45,241 --> 00:41:49,882 Tak kdo utrpěl porážku ve 2. světové válce? Japonsko! 394 00:41:50,002 --> 00:41:52,747 Šlo o bezpodmínečnou kapitulaci! 395 00:41:52,867 --> 00:42:00,425 Takže nemají právo předkládat žádné požadavky při podepsání mírové smlouvy 396 00:42:00,545 --> 00:42:04,386 a to v souladu s japonským postojem. 397 00:42:07,498 --> 00:42:12,513 Ale oni je předkládají. Jak to? 398 00:42:14,391 --> 00:42:21,669 Naše ministerstvo zahraničí tak opatrně: „Proč se Japonsko takto chová? 399 00:42:21,789 --> 00:42:25,039 Vždyť by měli to, měli by ono…“ 400 00:42:25,159 --> 00:42:26,273 Proč? 401 00:42:26,865 --> 00:42:37,384 Jde o deklaraci z roku 1956, kdy se naše státní zájmy pokoušel zradit Chruščov. 402 00:42:38,233 --> 00:42:43,222 V mnohém se mu to sice povedlo, ale přece jen ne ve všem. 403 00:42:43,342 --> 00:42:53,073 Podstata té deklarace směřovala do budoucna, až bude náš stát trhán na kusy, 404 00:42:53,193 --> 00:42:59,142 aby Japonsko mělo právo vyžadovat ta území, která mu nepatří. 405 00:42:59,262 --> 00:43:06,061 Japonsko například nepožaduje Tchaj-wan, který se také vrátil Číně na základě výsledků 2. světové války, 406 00:43:06,181 --> 00:43:10,664 protože dobře ví, že štěkat na Čínu by nebylo dobré. 407 00:43:11,642 --> 00:43:15,217 Zatímco na Rusko může. 408 00:43:15,577 --> 00:43:21,158 Proč je to možné, řekneme trochu později, ale ta podstata je následující. 409 00:43:21,278 --> 00:43:31,214 Právě jsem mluvil o politice založené na švindlu, kdy je na švindlu postavený nějaký politický krok, 410 00:43:31,334 --> 00:43:39,804 na který se potom nabalí další kroky a ve výsledku tak vznikne velice důkladná mezinárodní kompozice, 411 00:43:39,924 --> 00:43:47,726 a když z jejích základů vytrhnete ten švindl, může to způsobit velké škody, a to všem. 412 00:43:47,846 --> 00:43:53,693 Jedním z takových švindlů byla i tato deklarace. 413 00:43:53,813 --> 00:43:58,579 Ta věc se má tak, že když naše ministerstvo zahraničí jemně naznačilo 414 00:43:58,699 --> 00:44:02,000 a jednalo se o narážku na velice závažné důsledky, 415 00:44:02,120 --> 00:44:07,504 neboť jde o náznak příčin takového nelogického chování Japonska. 416 00:44:07,967 --> 00:44:14,165 To ale může udělat pouze stát, který uplatňuje vlastní suverénní státní politiku. 417 00:44:14,285 --> 00:44:19,823 Když o tom Zacharova mluvila, tak narážela na velice závažnou věc. 418 00:44:19,943 --> 00:44:30,985 Ta věc se má tak, že Japonsko není samostatným státem. Japonsko není vůbec žádným státem. 419 00:44:31,105 --> 00:44:48,680 Japonsko je územím okupovaným USA, které je při dosahování politických cílů prezentováno jako stát. 420 00:44:49,315 --> 00:44:59,216 Proto se tenkrát pokusili tu naši poststalinskou „elitu“ podvést. 421 00:44:59,336 --> 00:45:08,346 „Teď Japonsku slíbíme ostrovy, slíbíme mu členství v OSN. 422 00:45:08,466 --> 00:45:15,882 Díky tomu je vymaníme z kapitulační smlouvy mezi Japonskem a USA. 423 00:45:16,002 --> 00:45:24,524 Na základě té naší mírové smlouvy se z Japonska stane stát a my si tak zabezpečíme své východní hranice.“ 424 00:45:25,502 --> 00:45:34,606 Bohudík se u nás dost rychle vzpamatovali a zůstalo jen u té deklarace. 425 00:45:35,378 --> 00:45:38,515 Ale v čem je ta podstata? 426 00:45:38,635 --> 00:45:46,411 Byl vytvořen švindl, že Japonsko je stát. Bylo začleněno do OSN. 427 00:45:46,531 --> 00:45:50,449 To je nevyřčená samozřejmost. Jestliže my… 428 00:45:50,569 --> 00:45:55,953 A v této nevyřčené samozřejmosti mimochodem spočívá absence naší mírové smlouvy s ním. 429 00:45:56,073 --> 00:46:02,331 Jakmile totiž uzavřeme smlouvu s Japonskem, tak ji uzavřeme se suverénním státem 430 00:46:02,451 --> 00:46:09,430 a napomůžeme tak vyvedení Japonska z té okupace Spojenými státy, tou mírovou smlouvou. 431 00:46:09,550 --> 00:46:12,001 Proto je pro nás zajímavá. 432 00:46:12,121 --> 00:46:17,197 Ale přenechávat naše území nejsme nikomu povinováni. 433 00:46:17,317 --> 00:46:25,555 A díky tomuto diplomatickému chování Japonska ta deklarace z roku 1956 434 00:46:25,675 --> 00:46:30,776 a to dokonce i potvrzená Putinem, přišla o jakýkoliv svůj smysl. 435 00:46:30,896 --> 00:46:37,823 Putin: „My jsme byli připraveni na základě té deklarace s vámi jednat. Ale jak se to chováte? 436 00:46:39,367 --> 00:46:44,845 Vždyť tak nejste důvěryhodnou stranou smlouvy. 437 00:46:44,965 --> 00:46:52,612 Když se uzavírá smlouva, tak se uzavírá s tím, že se druhá strana bude podle ní chovat, 438 00:46:52,732 --> 00:46:57,884 předepisuje budoucí vzájemné vztahy. Jenže vám se nedá důvěřovat. 439 00:46:58,004 --> 00:47:01,588 Vy neplníte své závazky.“ 440 00:47:01,708 --> 00:47:05,137 A oni ty závazky neplní, protože se jedná o okupovaný stát. 441 00:47:05,257 --> 00:47:08,481 To je to, nač poukázalo naše ministerstvo zahraničí. 442 00:47:08,601 --> 00:47:17,559 My vytahujeme ten základní kámen, ten výchozí švindl. Rusko tím dále nabývá své suverenity a USA se hroutí. 443 00:47:17,679 --> 00:47:22,986 A přitom bude vytvořen stát Japonsko, neokupované území. 444 00:47:23,106 --> 00:47:29,210 Jenže to si zase nepřejí USA a naši podpindosníci uvnitř Ruska. 445 00:47:29,330 --> 00:47:35,228 Proto je tolik řečí o té deklaraci u nás uvnitř státu. 446 00:47:35,348 --> 00:47:39,862 A proč si Japonsko dovoluje chovat se tak, jak se chová? 447 00:47:39,982 --> 00:47:45,541 Proč si USA dovolují chovat se k nám tak, jak se chovají? 448 00:47:45,661 --> 00:47:50,787 Protože jsou přesvědčeni, že náš stát je stejně jako dřív ovladatelný. 449 00:47:50,907 --> 00:47:54,654 My máme skvělé zbraně. Ale můžeme je také použít? 450 00:47:54,774 --> 00:48:00,312 Pojďme se podívat na to, jak reálně probíhá řízení. My vyhrožujeme zbraněmi ano? 451 00:48:00,432 --> 00:48:07,122 Přitom je celý náš ekonomický blok řízený z USA. 452 00:48:07,242 --> 00:48:13,438 Jakmile Putin trochu zablokoval nákup toho dolarového smetí naší Centrální bankou, 453 00:48:13,558 --> 00:48:19,178 tak Uljukajev okamžitě vytrhl živé peníze z ekonomiky a lidé nedostali výplaty. 454 00:48:19,298 --> 00:48:23,436 Zato ale Uljukajev opět nakoupil dolary, které uložil k ledu. 455 00:48:23,556 --> 00:48:33,267 To proto máme 9 biliónů nevyužitých zbytků. A přitom zvyšují věk odchodu do důchodu, snižují mzdy. 456 00:48:33,387 --> 00:48:40,196 Dělají všechno pro to, aby lidi dostali v březnu do ulic, provedli státní převrat 457 00:48:40,316 --> 00:48:43,282 a uvrhli Rusko do občanské války. 458 00:48:43,402 --> 00:48:50,149 Oni na tom stále pracují. Jen se podívejte na Čubajse, kterého jsem dnes zmínil, ano? 459 00:48:50,269 --> 00:48:52,258 Ten si žije, co? 460 00:48:52,378 --> 00:48:56,347 Kolik peněz zachce, tolik mu jich dají v miliardách a za nic. 461 00:48:56,467 --> 00:48:59,330 Jak dlouho existuje Rosnano? Deset let? 462 00:48:59,450 --> 00:49:04,268 Za tu dobu Stalin provedl komplexní industrializaci. Co za tu dobu dokázalo Rosnano? 463 00:49:04,388 --> 00:49:14,411 Slíbilo, že možná přitáhne peníze jiných struktur, nestátních. 464 00:49:14,531 --> 00:49:18,772 Kam zmizely ty bilióny dolarů, které utratil? 465 00:49:19,862 --> 00:49:22,475 Máme tu Gajdarovské fórum. 466 00:49:23,689 --> 00:49:32,392 Co udělal Gajdar? Utopil náš stát v takové bídě, že… 467 00:49:32,512 --> 00:49:36,527 Je tedy pravda, že podle Čubajse to ještě bylo málo, do Rwandy to bylo ještě daleko. 468 00:49:36,647 --> 00:49:45,908 A jeho to teď skutečně trápí: „Jak to, že jsme tehdy nedosáhli plné genocidy ruského národa? 469 00:49:46,028 --> 00:49:49,158 Rwanda, tam jsou na to machři. 470 00:49:49,278 --> 00:49:53,685 Kdyby se nám to povedlo v surových přírodních podmínkách Ruska, 471 00:49:53,805 --> 00:49:56,668 tak bychom už od těch Rusů měli dneska pokoj.“ 472 00:49:56,788 --> 00:49:59,219 A co se řeší na Gajdarovském fóru? 473 00:49:59,339 --> 00:50:06,357 Tam se řeší jediné, jak Rusko ekonomicky zlikvidovat pod záminkou jeho rozvoje. 474 00:50:06,477 --> 00:50:10,307 Gajdar přece říkal to samé: „My přece Rusko rozvíjíme, my ho rozvíjíme…“ 475 00:50:10,427 --> 00:50:16,520 Chtějí ho opět dostat do toho stavu jako v devadesátých letech, kdy Rusko mlelo z posledního. 476 00:50:16,640 --> 00:50:23,001 Veškerá elita, všichni podpindosníci na svých místech pracují pro zájmy USA. 477 00:50:23,121 --> 00:50:30,593 A proto samozřejmě USA nevěří, že Rusko může proti nim něco podniknout. 478 00:50:30,713 --> 00:50:38,649 Proto USA tak lehce přistupují na vojenský konflikt a staví tak celý svět na hranu globální jaderné války. 479 00:50:38,769 --> 00:50:44,539 Oni jsou totiž přesvědčeni, že podpindosníci tady v Rusku raději zdechnou, 480 00:50:44,659 --> 00:50:52,023 ale nepřipustí, aby byť i jen jedna raketa vylétla na Evropu nebo na USA. 481 00:50:52,143 --> 00:50:56,979 A proč to nedopustí? Protože tam už mají nějaký ten majeteček, 482 00:50:57,099 --> 00:51:01,449 domeček někde na Francouzské Riviéře… Jak by to tedy mohli připustit? 483 00:51:01,569 --> 00:51:08,217 Pro ně je hlavní včas se z Ruska zdejchnout. Jenže k tomu jim USA šanci nedají. 484 00:51:08,337 --> 00:51:15,623 Oni totiž velmi dobře vědí, že informace by mohly uniknout, a potom by jim ten nečekaný útok na Rusko nevyšel. 485 00:51:15,743 --> 00:51:20,129 A proto mají podpindosníci v Rusku zdechnout společně se všemi ostatními. 486 00:51:20,249 --> 00:51:25,664 A to tím spíše, že jejich potřeba s koncem Ruska také končí. 487 00:51:25,784 --> 00:51:31,198 Podpindosníci to nechápou, a proto tak náruživě ničí náš stát. 488 00:51:31,318 --> 00:51:41,402 USA tak staví svět na hranu globální jaderné války, právě kvůli tomu, kvůli chování našich řídicích „elit“. 489 00:51:41,522 --> 00:51:48,829 Oni vidí, že dělají všechno pro to, aby svrhli Putina a rozpoutali v zemi občanskou válku. 490 00:51:48,949 --> 00:51:55,865 Jen aby nedej Bože nepoškodili zájmy USA. Oni dělají všechno pro to, aby USA něčím oblažili. 491 00:51:59,218 --> 00:52:05,390 Tak v tomto svém pomýlení jednají: „My si tam uděláme, co budeme chtít.“ 492 00:52:05,510 --> 00:52:09,175 Jenže to se jim nepovede. Nepovede! 493 00:52:09,295 --> 00:52:12,364 Rusko už je dnes jinde. 494 00:52:12,484 --> 00:52:20,694 A veškerá ta podpindosnická „elita“ vyletí ven z Ruska, pokud se nevzpamatuje. 495 00:52:20,814 --> 00:52:29,373 Jenže pokud USA rozpoutají jadernou válku, tak USA a podpindosníci, 496 00:52:29,493 --> 00:52:33,912 ať už budou kdekoliv, prostě zdechnou a my se dostaneme do ráje. 497 00:52:34,032 --> 00:52:36,927 My nemáme v úmyslu rozpoutat válku. 498 00:52:37,047 --> 00:52:42,035 To podpindosníci svým chováním v Rusku předvádějí USA, 499 00:52:42,155 --> 00:52:47,442 že budou moci beztrestně zaútočit jadernými zbraněmi proti Rusku. 500 00:52:47,774 --> 00:52:54,770 Ještě jednou zopakuji, že oni nechápou, že USA mají zájem na tom, aby všichni ti podpindosníci, 501 00:52:54,890 --> 00:53:01,066 všichni ti Čubajsové, Kudrinové, Nabiullinové, Golikové, Medvěděvové, 502 00:53:01,186 --> 00:53:06,618 jací ještě, Rogozinové, aby všichni zdechli tady v Rusku. 503 00:53:07,196 --> 00:53:14,069 Protože je lepší je zabít, než připustit únik informací o tom, na kdy plánují ten jaderný útok. 504 00:53:14,189 --> 00:53:18,750 A to tím spíš, že jim budou k ničemu, pokud už nebude Rusko. 505 00:53:18,870 --> 00:53:21,271 Navozí si sem černochy, 506 00:53:21,689 --> 00:53:28,909 kteří tu budou v těch pro ně nepříznivých klimatických podmínkách rychle umírat 507 00:53:29,029 --> 00:53:36,535 při těžbě přírodních zdrojů Ruska na podporu amerického velmocenského postavení. 508 00:53:36,655 --> 00:53:38,871 Vyřeší se tím hned dva úkoly. 509 00:53:38,991 --> 00:53:43,590 Rusko bude zlikvidováno a problém přelidnění, 510 00:53:43,710 --> 00:53:49,833 přebytečného obyvatelstva se bude řešit jeho zužitkováním v Rusku díky těžkým přírodním podmínkám, 511 00:53:49,953 --> 00:53:54,886 na jaké nejsou zvyklí ti, kteří vyrostli ve skleníkových podmínkách. 512 00:53:55,006 --> 00:53:57,555 Právě proto se tak chovají. 513 00:53:57,675 --> 00:54:01,129 To proto si v Japonsku říkají: „Je jedno co řekl Putin. 514 00:54:01,249 --> 00:54:04,484 My máme ode všech ostatních své zpětné signály. 515 00:54:04,604 --> 00:54:09,651 Pořádně je zmáčkněte, a my vás v tom podpoříme tlakem ze své strany.“ 516 00:54:09,771 --> 00:54:16,724 Cožpak Japonsko zapomnělo na to, jak ministr zahraničí Kozyrev DVAKRÁT připravoval odevzdání Kuril? 517 00:54:16,844 --> 00:54:21,395 Poprvé tu návštěvu zmařili a o druhé jsem vyprávěl, o té jelcinovské. 518 00:54:21,515 --> 00:54:27,305 Jak mu promítli ten film: "Kam to letíš? A to máš v úmyslu se ještě vrátit?" 519 00:54:27,877 --> 00:54:34,244 No a oni, Japonci berou ohled na jednotlivé ty lidi, kteří připravovali tenkrát to vydání Kuril, 520 00:54:34,364 --> 00:54:36,322 to s nimi jsou v kontaktu. 521 00:54:36,442 --> 00:54:40,994 A oni jim slibují: „Jen přitlačte, my to Rusko sami nenávidíme, my ho podrazíme. 522 00:54:41,114 --> 00:54:44,162 Jen nám ještě na to pošlete víc prachů, 523 00:54:44,282 --> 00:54:48,054 abychom si mohli nakoupit někde další domečky a včas vzali nohy na ramena, 524 00:54:48,174 --> 00:54:52,136 až to Rusko začnou USA likvidovat jadernými bombami.“ 525 00:54:52,256 --> 00:54:54,995 To je to chování všech našich „elit“. 526 00:54:55,115 --> 00:55:00,118 A to včetně těch regionálních. Jen si vzpomeňte na tu olympijskou šampionku, 527 00:55:00,238 --> 00:55:04,809 prý stát vám není ničím povinován. A komu jako má být ten stát něčím povinován? 528 00:55:04,929 --> 00:55:13,861 To lidé se sjednocují v tom státě, aby pro ně dělal to, co jedinec nemůže udělat sám dobře nebo vůbec. 529 00:55:13,981 --> 00:55:16,021 Kvůli tomu tu máme stát. 530 00:55:16,141 --> 00:55:22,049 A dokud si národ bude přát zachovat svou kulturní identitu, tak tu ten stát bude. 531 00:55:22,377 --> 00:55:28,241 Proto nám také takové úředníky, takovou „elitu“ v důsledku chruščovského tání, 532 00:55:28,361 --> 00:55:31,554 brežněvovské stagnace a gorbačovské přestavby zformovali. 533 00:55:31,674 --> 00:55:37,129 Čubajs ani Kudrin přece nepřiletěli z Marsu. Ti byli vychováni v sovětském systému. 534 00:55:37,249 --> 00:55:40,914 Čubajs zcela otevřeně nenávidí Rusko a všechno s ním spojené. 535 00:55:41,034 --> 00:55:44,185 On nechápe, že v jiném státě mu pšenka nepokvete. 536 00:55:44,305 --> 00:55:52,229 Ten by už někde dávno žebral jako bezdomovec, pokud by mu ostatní bezdomovci nezakroutili krkem. 537 00:55:53,690 --> 00:56:00,006 A zatím krade, likviduje Rusko a to mu za to ještě platí. 538 00:56:00,126 --> 00:56:08,174 Čubajs to všechno dělá proto, že si myslí, že než se rozletí proti Rusku jaderné rakety USA, 539 00:56:08,294 --> 00:56:11,095 tak stačí z Ruska odletět. 540 00:56:11,215 --> 00:56:15,456 Nikam neodletí, páníček mu to nedovolí. 541 00:56:19,118 --> 00:56:23,356 Ano, ministerstvo zahraničí mu to už naznačilo. 542 00:56:23,476 --> 00:56:28,438 Jenže víte, všichni ti co nenávidí Rusko, jsou debilové. 543 00:56:28,558 --> 00:56:32,892 Čubajs to pořád ještě nepochopil, protože je to debil. 544 00:56:33,012 --> 00:56:38,755 On nenávidí Rusko, v tom je ta jeho kvalita, kvůli které je podporován ze Západu. 545 00:56:38,875 --> 00:56:44,927 - Máte na mysli debil z lékařského hlediska. - Ano, je to klinický debil. 546 00:56:45,235 --> 00:56:49,371 Protože někteří chápou slovo debil v jiném smyslu. 547 00:56:49,491 --> 00:56:53,670 To v žádném případě není urážka jen konstatování skutečnosti. 548 00:56:54,555 --> 00:57:03,793 To byla pro dnešek poslední otázka. Vyvstává tu otázka... Budu tedy pokračovat. 549 00:57:04,224 --> 00:57:12,865 Co brání „rossionským elitám“ reálně vyhodnotit situaci? 550 00:57:12,985 --> 00:57:17,124 A bránit své vlastní zájmy, své zištné zájmy? 551 00:57:17,244 --> 00:57:23,320 Co jim brání pochopit, že bez Ruska jsou ve světě ničím? 552 00:57:23,440 --> 00:57:35,858 A že ten jaderný útok na Rusko je jen způsobem likvidace i těchto podpindosníků? 553 00:57:35,978 --> 00:57:43,091 Teď Estonsko… No, jako novináři budeme mluvit o státě, 554 00:57:43,211 --> 00:57:50,526 přestože Estonsko nikdy státem nebylo, nebude a to nikdy, prostě nikdy. 555 00:57:50,646 --> 00:57:57,317 Existuje soubor charakteristik, které určují, zda se o stát jedná či ne. 556 00:57:57,437 --> 00:58:04,018 Estonsko historicky nikdy tyto charakteristiky nesplňovalo, stejně jako Ukrajina. 557 00:58:04,138 --> 00:58:08,648 A Vatikán skládající se z osmi set lidí ten soubor potřebných charakteristik splňuje. 558 00:58:08,768 --> 00:58:14,916 Ale to je na rozsáhlou práci. No dobrá. V čem tedy spočívá ta podstata? 559 00:58:15,036 --> 00:58:21,892 Takže teď se na nás obrátili. A proč? Jedná se o přípravu jaderného útoku proti Rusku. 560 00:58:22,012 --> 00:58:26,617 Problém je v tom, že pronikání NATO na území postsovětského prostoru, 561 00:58:26,737 --> 00:58:32,391 na území bývalých sovětských republik je vytvářením nástupního prostoru před Západem, 562 00:58:32,511 --> 00:58:39,772 aby byl Západ ovladatelnější a poslušnější vůči americké státní elitě 563 00:58:39,892 --> 00:58:46,614 ve věci zorganizování náhlého všeničícího jaderného útoku proti Rusku. 564 00:58:46,734 --> 00:58:53,609 Zatímco dříve Západu říkali: „Z vašeho území jen vystřelíme rakety.“ 565 00:58:53,729 --> 00:58:57,287 Ale to mohl následovat odvetný útok. 566 00:58:57,407 --> 00:59:01,171 Tak teď říkají: „Ne podívejte se, k vám poletí až ve druhé řadě, 567 00:59:01,291 --> 00:59:04,900 protože napřed budou nuceni začistit ten nástupní prostor.“ 568 00:59:05,020 --> 00:59:10,996 Takže všichni, co se upsaly NATO jako Pobaltí, Polsko a další. Nebudeme je vypočítávat. 569 00:59:11,116 --> 00:59:16,036 Tak ti jsou tím nástupním prostorem, který bude začištěn v první řadě. 570 00:59:16,156 --> 00:59:20,975 No, jak bych to vysvětlil? 571 00:59:23,238 --> 00:59:32,393 Za Velké vlastenecké války okupanti na ruském území prováděli takové nelidské akce. 572 00:59:32,513 --> 00:59:37,255 Aby odminovali pole, tak před sebou hnali civilisty 573 00:59:37,375 --> 00:59:42,399 a nutili ženy a děti vláčet brány, aby ty miny vybuchly. 574 00:59:42,519 --> 00:59:50,911 Takto si vyčistili minové pole, a potom už na něj sami okupanti mohli vstupovat podle své vůle. 575 00:59:51,031 --> 01:00:00,710 Tak přesně to samé americká státní elita udělala se svými novými členy NATO. 576 01:00:01,277 --> 01:00:03,334 Přesně to samé. 577 01:00:03,454 --> 01:00:10,330 Vy musíte v první řadě zdechnout, aby lidé první kategorie, 578 01:00:10,450 --> 01:00:15,319 tedy přesněji dokonce druhé kategorie ve vztahu k americké státní elitě… 579 01:00:15,439 --> 01:00:19,434 Protože evropské elity jsou pro ně jen lidmi druhé kategorie. 580 01:00:19,554 --> 01:00:23,781 Jaká kategorie jsme my, ani nevím a ti noví jsou asi třetí kategorie. 581 01:00:23,901 --> 01:00:29,660 Takže ti lidé třetí kategorie mají zdechnout, aby ti z druhé kategorie nabyly dojmu, 582 01:00:29,780 --> 01:00:34,521 že tak dokážou přežít a dál věrně sloužili Američanům. 583 01:00:35,601 --> 01:00:45,811 Takže podpindosníky uvnitř Ruska nečeká žádná budoucnost, vůbec žádná. 584 01:00:45,931 --> 01:00:52,473 Jejich páníčkové s ní nepočítají. A zachránit se mohou sami. 585 01:00:52,962 --> 01:01:00,883 Ale aby se zachránili, musí mít určité odborné dovednosti v řízení státu 586 01:01:01,003 --> 01:01:06,027 a vědět jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, aby tak bránili své zájmy. 587 01:01:06,147 --> 01:01:11,788 A takové znalosti najdou pouze v jednom zdroji, v Koncepci sociální bezpečnosti 588 01:01:11,908 --> 01:01:17,472 a v její složce Dostatečně všeobecné teorii řízení. 589 01:01:17,592 --> 01:01:24,647 A co dělají podpindosníci? Aby posloužili páníčkovi, z toho chtějí udělat jakési extrémistické materiály. 590 01:01:24,767 --> 01:01:31,797 Chápete? To je očividně extrémistická práce rozsévající xenofobii, kde se říká, 591 01:01:31,917 --> 01:01:38,767 že ruské doktríny vypadají pravděpodobně, oj rasové doktríny vypadají pravděpodobně, ale jsou neodůvodněné? 592 01:01:38,887 --> 01:01:41,653 Jak se ta práce jmenuje? (O rasových doktrínách) 593 01:01:41,773 --> 01:01:45,965 Jenže ty doktríny jsou nezpůsobilé, neměly by existovat. 594 01:01:46,085 --> 01:01:49,636 Tam se vysvětluje, vědecky se tam vysvětluje, 595 01:01:49,756 --> 01:01:56,977 proč rasismus ani xenofobie nemohou být cestou do budoucnosti. 596 01:01:58,064 --> 01:02:06,235 Ale přesto vyšetřovatelé, prokurátoři a soudci nalézají způsoby, jak to zakázat. 597 01:02:06,355 --> 01:02:14,670 Oni tak sami sebe odsuzují k nebytí, ale to je jejich volba. 598 01:02:14,790 --> 01:02:18,594 A lidem za těchto podmínek nezbývá než jedno, 599 01:02:18,714 --> 01:02:23,275 pamatovat na to, že záchrana tonoucích spočívá v rukou samotných tonoucích. 600 01:02:23,395 --> 01:02:32,379 A proto se nesmíte spoléhat na „rossionskou elitu“, protože ta vždy naši zemi zrazovala. 601 01:02:32,499 --> 01:02:38,989 Všechna neštěstí přicházela do Ruska pouze v důsledku zrady ruských elit, 602 01:02:39,109 --> 01:02:42,641 v důsledku toho, že vždy hleděly pouze na Západ. 603 01:02:42,761 --> 01:02:50,665 A kvůli západním zájmům, aby se staly západními lokajíčky, vždy Rusko zrazovaly. 604 01:02:51,643 --> 01:02:57,687 Proto se musíme zachránit sami. Ale abyste se sami zachránili, musíte vědět, 605 01:02:57,807 --> 01:03:02,282 jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 606 01:03:02,402 --> 01:03:13,418 A tyto znalosti najdete pouze v pracích vnitřního prediktoru SSSR, které byly zveřejněny do června 2018. 607 01:03:15,116 --> 01:03:18,897 Musíte se proto učit, 608 01:03:19,540 --> 01:03:27,435 jak jsou řízeny sociální supersystémy a na základě těch znalostí bránit zájmy své i své rodiny. 609 01:03:27,555 --> 01:03:39,111 Musíme udělat svět bezpečným a vyhnout se krizi občanské války a tím spíše válce světové. 610 01:03:39,231 --> 01:03:42,712 My teď máme komu pomáhat. 611 01:03:42,832 --> 01:03:48,139 Máme v Rusku skutečného gosudara v osobě Vladimira Vladimiroviče Putina, 612 01:03:48,259 --> 01:03:54,209 neboť on uplatňuje státní politiku a proto je gosudar. 613 01:03:55,418 --> 01:04:02,542 Stát, to je systém přežití národa bez ztráty jeho kulturní identity. 614 01:04:02,662 --> 01:04:08,997 To je třeba si pamatovat. Stát jako funkce, to je systém. 615 01:04:10,027 --> 01:04:14,759 Kdo tam teď najde neshodu, tak jen do toho. 616 01:04:14,879 --> 01:04:17,690 Mám na mysli funkci a systém. 617 01:04:17,810 --> 01:04:23,786 Pamatujte si, že znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou 618 01:04:23,906 --> 01:04:29,187 a pomáhejte ruskému gosudarovi bránit zájmy Ruska, 619 01:04:29,307 --> 01:04:37,160 zajistit v Rusku mír, mír na planetě Zemi. Braňte zájmy své i své rodiny. 620 01:04:37,280 --> 01:04:42,689 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Buďte šťastni. Do příštích setkání. 621 01:04:44,258 --> 01:04:52,874 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .