1 00:00:08,724 --> 00:00:12,736 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,690 --> 00:00:23,496 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:23,616 --> 00:00:26,808 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:26,928 --> 00:00:31,155 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:31,275 --> 00:00:35,604 Dnes je 28.01.2019. 6 00:00:36,299 --> 00:00:45,480 A v první otázce vás, Valeriji Viktoroviči, prosí okomentovat poslední jednání Putina s Abem v Moskvě. 7 00:00:45,600 --> 00:00:50,752 - Setkávají se opravdu nějak často. - No ano, setkávají se dost často. 8 00:00:50,872 --> 00:00:54,456 Ale zde ani tak nejde o tu četnost. 9 00:00:54,576 --> 00:01:04,409 Erdogan teď například lítá do Moskvy jak na pravidelné lince, protože se řeší problémy. 10 00:01:04,529 --> 00:01:09,836 Proto je třeba podívat se na to, proč se tak často setkává Putin s Abem. 11 00:01:09,956 --> 00:01:12,073 Protože tu také jsou problémy. 12 00:01:12,193 --> 00:01:21,127 Ten problém vznikl na japonské straně, kde vybičovali přehnanou hysterii okolo toho, 13 00:01:21,247 --> 00:01:25,268 že chtějí vrátit jakási svá severní teritoria. 14 00:01:27,351 --> 00:01:35,375 Mají tím na mysli ruské Kurilské ostrovy, které Japonsko okupovalo od roku 1905 do roku 1945. 15 00:01:35,495 --> 00:01:43,580 Žádné jiné dějinné odůvodnění toho, že by ty ostrovy byly japonské, neexistuje. 16 00:01:43,700 --> 00:01:47,463 Jedná se tedy pouze o období té čtyřicetileté okupace. 17 00:01:47,583 --> 00:01:52,041 Na tomto základě je prohlásili za japonské a požadují je. 18 00:01:52,161 --> 00:01:58,908 A proč je požadují? S čím souvisí ta japonská hysterie? 19 00:01:59,028 --> 00:02:07,910 Je to velice důležitá otázka pro pochopení aktuálních událostí v řízení. 20 00:02:08,030 --> 00:02:18,274 Skutečnost, že tu byl Abe, a že ta jednání jakoby nevedla k ničemu... 21 00:02:19,072 --> 00:02:27,405 Po těch jednáních vyšel Putin s Abem a udělali prohlášení pro tisk bez žádných otázek. 22 00:02:27,525 --> 00:02:36,845 A při přípravě této návštěvy japonský ministr zahraničí, který je takový upovídaný, 23 00:02:36,965 --> 00:02:40,260 prohlásil: „Ty ostrovy se nám vrátí“, 24 00:02:40,380 --> 00:02:48,613 a po jednání s ruským ministrem zahraničí Lavrovem vůbec odmítnul předstoupit před tisk. 25 00:02:48,733 --> 00:02:52,254 To znamená, že Japonci mají co tajit. 26 00:02:52,374 --> 00:02:57,768 To znamená, že jejich pozice je natolik falešná a cynická, 27 00:02:57,888 --> 00:03:04,763 že nemohou přímo mluvit o tom, co se reálně děje v řízení. 28 00:03:04,883 --> 00:03:10,361 My si teď o tom postoji Japonska promluvíme. 29 00:03:10,481 --> 00:03:17,279 Ale ještě předtím je třeba si uvědomit, že ta Abeho návštěva Moskvy 30 00:03:17,399 --> 00:03:26,770 a ten článek v Süddeutsche Zeitung o tom, že Rusové heroizují Leningradskou blokádu, 31 00:03:26,890 --> 00:03:30,396 a že na to nemají právo. 32 00:03:30,516 --> 00:03:36,106 Oni nám už odtamtud oznamují, na co právo máme a na co ne. 33 00:03:36,226 --> 00:03:42,716 A to rozhodnutí německé vlády o vyčlenění dvanácti miliónů EUR 34 00:03:42,836 --> 00:03:50,200 na podporu žijících veteránů leningradské blokády, 35 00:03:50,320 --> 00:03:54,624 tak to jsou všechno články jednoho řetězce. 36 00:03:54,744 --> 00:04:03,188 Vždyť abyste si uvědomili nakolik je to rozhodnutí německé vlády cynické, nakolik je hanebné, 37 00:04:03,308 --> 00:04:12,138 musíte vědět, že to vychází v průměru na 120 EUR pro Leningraďany, kteří přežili blokádu. 38 00:04:12,258 --> 00:04:14,067 120 EUR! 39 00:04:14,187 --> 00:04:21,398 V době, kdy německá vláda vyplácí 5000 EUR imigrantům, 40 00:04:21,518 --> 00:04:27,338 kteří přijeli do Německa jednoduše pro to, že tam chtějí žít, aniž by museli pracovat. 41 00:04:27,458 --> 00:04:32,919 Tak těm německá vláda vyplácí 5000 EUR, každý měsíc! 42 00:04:33,039 --> 00:04:40,789 Zatímco veteránům blokády, kteří přežili tu hrůzu německé blokády, 43 00:04:40,909 --> 00:04:46,165 jako psům z pánova stolu hodili zbytky: „Udavte se tím. Vám stačí 120.“ 44 00:04:46,285 --> 00:04:51,669 To je zase prověrka, zda prodají svou vlast za kousek chleba, nebo ne. 45 00:04:51,789 --> 00:04:56,041 Zda se zlomí ti lidé, co přežili blokádu a nezlomili se, 46 00:04:56,161 --> 00:05:01,802 kteří svým hrdinstvím předvedli, že s Ruskem je třeba počítat. 47 00:05:01,922 --> 00:05:04,193 Je to test. 48 00:05:06,072 --> 00:05:17,953 Ten článek v Süddeutsche Zeitung je znamením toho, že takto jednají vítězové s poraženými. 49 00:05:18,314 --> 00:05:30,665 To znamená, že se Německo považuje za stát, který vyhrál ve 2. světové válce a Rusko za stát, který prohrál. 50 00:05:30,785 --> 00:05:37,544 A v souladu se západní tradicí… Oni přece neznají slitování s poraženým. 51 00:05:37,664 --> 00:05:41,337 „Běda poraženým“, to je jejich heslo! 52 00:05:41,457 --> 00:05:51,077 Takto se k tomu staví a tak dali Rusům najevo: „Nemáte právo na hrdost, svědomí a čest. 53 00:05:51,197 --> 00:05:58,953 Vy máte svého západního páníčka, který vám bude diktovat, jak máte žít.“ 54 00:05:59,073 --> 00:06:02,424 Odkud se to všechno bere? 55 00:06:02,544 --> 00:06:09,768 Tak se podíváme, co se děje s Ruskem. 56 00:06:09,888 --> 00:06:20,480 Já už jsem minule říkal, že nebýt chování naší „elity“, tak by si nikdo nedovolil takto s námi jednat. 57 00:06:20,600 --> 00:06:26,254 To právě ta „elita“ se snaží zradit a zaprodat zájmy Ruska. 58 00:06:26,374 --> 00:06:32,154 Proto se s námi všichni snaží jednat z pozice přemožitele. 59 00:06:32,274 --> 00:06:38,458 Teď se na to podíváme trochu podrobněji. Odkud, co a jak se bere. 60 00:06:38,578 --> 00:06:46,786 Na základě čeho je plánován podpis mírové smlouvy? A nač je vůbec potřebná ta mírová smlouva? 61 00:06:46,906 --> 00:06:55,450 Ta mírová smlouva měla vycházet z deklarace z 19. října 1956. 62 00:06:55,570 --> 00:07:00,001 Šlo o společnou sovětsko-japonskou deklaraci, 63 00:07:01,113 --> 00:07:09,677 kde je mimochodem hned v prvním bodě řečeno, že válečný stav mezi Japonskem a Ruskem je ukončen, 64 00:07:09,797 --> 00:07:14,633 tedy se Sovětským svazem, že nadále nejsou ve válečném stavu 65 00:07:14,753 --> 00:07:18,477 a to bez jakýchkoliv vzájemných nároků. 66 00:07:19,757 --> 00:07:21,342 A dál? 67 00:07:21,462 --> 00:07:27,646 V souladu s touto deklarací, která byla ratifikována u nás i v Japonsku, nejsme ve válečném stavu. 68 00:07:27,766 --> 00:07:30,175 Tak nač je nám ta mírová smlouva? 69 00:07:30,295 --> 00:07:37,457 Německo nemá ani s jedním vítězným státem žádnou mírovou smlouvu a vše je v pořádku. 70 00:07:37,577 --> 00:07:44,436 Zatímco s Japonskem má být uzavřena mírová smlouva. A proč? 71 00:07:44,556 --> 00:07:54,549 Protože v deklaraci je uvedeno, že SSSR souhlasí s předáním dvou ostrovů, 72 00:07:54,669 --> 00:07:58,764 ale pouze na základě uzavření mírové smlouvy. 73 00:07:58,884 --> 00:08:05,608 Díky tomuto předání se okamžitě z vnitřního Ochotského moře stávají mezinárodní vody, 74 00:08:05,728 --> 00:08:09,181 kde platí dvousetmílové zóny a tak podobně. 75 00:08:09,301 --> 00:08:16,362 A to hlavní, došlo by na ten film: „Kemská volosť? Klidně si ji vezměte.“ 76 00:08:17,677 --> 00:08:27,117 Stát, který takto rozdává svá území, nezasluhuje žádný respekt. 77 00:08:27,757 --> 00:08:30,690 A odkud to všechno pramení? 78 00:08:30,810 --> 00:08:39,153 A co to znamená? Když se podíváme na podstatu té deklarace, 79 00:08:39,273 --> 00:08:47,986 tak nehledě na to, že je pro to předání, 80 00:08:48,106 --> 00:08:53,487 tedy přesněji deklaruje možnost toho předání dvou ostrovů Japonsku, 81 00:08:53,607 --> 00:08:59,010 už neurčuje, jak ty ostrovy mají být předány, v čí jurisdikci zůstanou apod. 82 00:08:59,130 --> 00:09:02,876 To znamená, že tam zůstává celá řada otázek. 83 00:09:02,996 --> 00:09:08,034 Tak proč se vše neustále opírá právě o tuto deklaraci? 84 00:09:08,154 --> 00:09:18,168 Proč Putin říká, že jsme připraveni uzavřít mírovou smlouvu na základě této deklarace? 85 00:09:21,417 --> 00:09:27,039 V čem tedy vlastně spočívá podstata té deklarace? 86 00:09:29,746 --> 00:09:35,187 Abychom to pochopili, musíme se vrátit 87 00:09:38,694 --> 00:09:40,628 trochu zpátky. 88 00:09:40,748 --> 00:09:51,433 8. září 1951 byla podepsána mírová smlouva mezi USA a Japonskem. 89 00:09:52,077 --> 00:09:59,916 A nám tvrdí, že SSSR prý tenkrát tu smlouvu nepodepsal jen proto, 90 00:10:00,036 --> 00:10:04,610 že ta smlouva nezohledňovala postoj Číny. To je lež! 91 00:10:04,730 --> 00:10:08,473 To nebyl důvod, proč SSSR tu smlouvu nepodepsal. 92 00:10:08,593 --> 00:10:16,934 SSSR tu smlouvu nepodepsal… Stalin přece nebyl žádný hlupák a oni ho v této věci kdoví proč za hlupáka považují. 93 00:10:17,054 --> 00:10:25,679 Tu smlouvu připravily USA a my jsme se prostě měli připojit. 94 00:10:25,799 --> 00:10:34,938 Ta smlouva z 8. září roku 1951 je analogická kapitulaci s Německem ze 7. května, 95 00:10:35,058 --> 00:10:44,479 kdy Německo kapitulovalo před vojsky spojenců, ale nekapitulovalo před SSSR. 96 00:10:44,599 --> 00:10:52,195 Tenkrát USA a Velká Británie také velkopansky nabízely: „Proč váháte? Připojte se a hotovo. 97 00:10:52,659 --> 00:11:00,682 Také vás tam nějak vtlačíme, přifaříte se tak k NAŠEMU vítězství nad Německem. 98 00:11:00,802 --> 00:11:03,563 Máte naše svolení.“ 99 00:11:03,683 --> 00:11:07,472 Jenže my jsme v čele státu měli gosudara Stalina 100 00:11:07,592 --> 00:11:17,168 a ten je donutil znovu podepsat kapitulaci Německa 9. května za sovětských podmínek! 101 00:11:17,863 --> 00:11:25,579 S tou smlouvou, kterou podepsalo Japonsko a USA to bylo stejné. 102 00:11:25,699 --> 00:11:31,983 Také nám navrhovali: „Pojďte se k nám přidat. My vám dovolíme to také podepsat.“ 103 00:11:32,103 --> 00:11:33,809 A co bylo v té smlouvě? 104 00:11:33,929 --> 00:11:39,801 V té smlouvě jsou prakticky anulovány všechny jaltské dohody. 105 00:11:39,921 --> 00:11:46,694 Takže fakticky by to dopadlo tak, že SSSR udělal veškerou práci, a měl by být spokojen, 106 00:11:46,814 --> 00:11:54,693 že za to nic nedostane, že mu nebude zaručena územní celistvost, že nedostane vůbec nic! 107 00:11:54,813 --> 00:12:00,737 Tak na jakém základě jsme se měli k té smlouvě připojit? 108 00:12:03,360 --> 00:12:11,778 Když tedy USA podepsaly tuto mírovou smlouvu s Japonskem, 109 00:12:11,898 --> 00:12:18,109 tak SSSR také potřeboval podepsat s Japonskem mírovou smlouvu. 110 00:12:18,229 --> 00:12:24,486 A nad touto mírovou smlouvou se pracovalo, pracovalo se nad ní dlouho. 111 00:12:24,606 --> 00:12:32,418 Ta mírová smlouva s Japonskem byla připravena v létě roku 1956. 112 00:12:32,538 --> 00:12:41,309 A podle této mírové smlouvy, nejenže Japonsko nemělo nárok na žádná „severní území“, 113 00:12:41,429 --> 00:12:48,669 na ostrově Hokkaidó byla navíc zaváděna omezená jurisdikce 114 00:12:48,789 --> 00:12:53,080 čímž byl vyvazován z japonské suverenity, ten ostrov Hokkaidó. 115 00:12:53,200 --> 00:12:57,514 To znamená, že by tak v mnohém byla obnovena historická spravedlnost. 116 00:12:57,634 --> 00:13:00,554 A Japonci na to přistoupili. 117 00:13:01,468 --> 00:13:06,497 Jenže do toho zasáhl Nikita Sergejevič Chruščov a začal požadovat, 118 00:13:06,617 --> 00:13:11,571 abychom bezpodmínečně vydali ty ostrovy, které by Japonsko rádo získalo. 119 00:13:11,691 --> 00:13:15,182 A Japonsko by je získat chtělo, ale tenkrát je nevyžadovalo. 120 00:13:15,302 --> 00:13:18,725 Japonci žijí v paradigmatu, že když prohrajete… 121 00:13:18,845 --> 00:13:23,022 Pamatujete se na toho ministra Jutara Komuru? V roce 1905 v Portsmouthu? 122 00:13:23,142 --> 00:13:30,268 „Vy jste prohráli válku, takže z toho budeme vycházet. Válka ruší všechny předchozí smlouvy.“ 123 00:13:30,839 --> 00:13:37,353 A v souladu s tím, když Japonci viděli sílu Ruska, SSSR, 124 00:13:37,473 --> 00:13:42,291 jak jsme jednoduše zlomili páteř jejich vychvalovaná Kuantungské armádě, 125 00:13:42,411 --> 00:13:49,736 že to právě Rusko, SSSR zvítězil v této válce, tak by to Japonci všechno v klidu uznali. 126 00:13:49,856 --> 00:13:55,496 Ano, my jsme na Macmaji, Hokkaidu nenechali svou okupační armádu, 127 00:13:55,616 --> 00:14:04,644 protože generalita zradila zájmy SSSR a nerealizovala připravený výsadek. 128 00:14:06,861 --> 00:14:12,004 A zdálo by se, že to přece byli maršálové vítězství, kteří veleli frontům. 129 00:14:12,124 --> 00:14:16,896 A jen se na ně podívejte, jakých globálních her se účastnili. 130 00:14:17,016 --> 00:14:19,913 Malinovskij zradil náš stát, 131 00:14:22,152 --> 00:14:28,004 když zabránil tomu výsadku na Hokkaidó a tohle všechno je toho výsledek. 132 00:14:28,552 --> 00:14:33,581 Takže Japonci vše byli ochotni uznat. 133 00:14:33,701 --> 00:14:39,410 Kdybychom tenkrát požadovali více, tak i na to by přistoupili 134 00:14:39,530 --> 00:14:43,295 z jednoho jednoduchého důvodu, že prohráli válku! 135 00:14:43,415 --> 00:14:45,421 To bylo směrodatné 136 00:14:45,541 --> 00:14:55,249 a od roku 1956 měla být tedy omezena japonská jurisdikce nad Hokkaidó podle smlouvy, která byla připravena 137 00:14:55,369 --> 00:15:00,049 a Hokkaidó měl být zcela vyřazen ze suverenity Japonska. 138 00:15:00,169 --> 00:15:06,655 Tak taková smlouva byla připravena a japonské vedení ji už i schválilo. 139 00:15:06,775 --> 00:15:08,627 Byla to hotová věc. 140 00:15:08,747 --> 00:15:12,063 Zdálo by se tedy, že všichni by měli být jen rádi, 141 00:15:12,183 --> 00:15:17,063 že bezpečnost na Dálném východě je tak plně zajištěna, že se na naše území hned tak někdo nedostane 142 00:15:17,183 --> 00:15:23,213 a navíc jsme mohli mít možnost v klidu rozvíjet vzájemné kulturní vztahy s japonským státem 143 00:15:23,333 --> 00:15:27,143 a působit tak na jejich vnitřní politiku takovým způsobem, 144 00:15:27,263 --> 00:15:30,785 aby Japonsko už nikdy pro nás nepředstavovalo nebezpečí. 145 00:15:30,905 --> 00:15:37,306 A výhledově se jako teď mohlo stát naším japonským federálním okruhem. 146 00:15:38,191 --> 00:15:43,129 Všechno k tomu bylo připraveno, jenže do toho zasáhl Chruščov. 147 00:15:43,663 --> 00:15:49,630 A proč? To se musíme vrátit ještě dál před rok 1956 148 00:15:50,884 --> 00:15:53,538 do roku 1953. 149 00:15:54,197 --> 00:15:58,826 Od 7. do 18. června 1953 150 00:15:59,582 --> 00:16:11,489 se náš křižník Sverdlov účastnil přehlídky britského námořnictva pořádané při příležitosti inaugurace Alžběty II. 151 00:16:13,419 --> 00:16:20,395 Ještě jednou zde zdůrazním, že když se v roce 1937 účastnila přehlídky bitevní loď Marat/Petropavlovsk, 152 00:16:20,515 --> 00:16:23,063 tak to bylo něco jiného. 153 00:16:25,891 --> 00:16:29,781 Ten případ se Sverdlovem je něco zcela jiného. 154 00:16:30,809 --> 00:16:38,493 Tak především šlo o náš typ křižníku, který byl nazván Sverdlov a to vůbec nebyla náhoda. 155 00:16:38,613 --> 00:16:45,179 Sverdlov nehledě na své mládí byl vůdcem sovětského státu až do své smrti v roce 1919, 156 00:16:45,299 --> 00:16:53,345 to on byl tím hlavním a to on realizoval politiku nadnárodních center řízení uplatňovanou vůči Rusku 157 00:16:53,465 --> 00:16:58,649 s cílem jeho likvidace a rozpoutání uvnitř Ruska občanské války. 158 00:16:58,769 --> 00:17:02,249 To rozčlenění Ruska prováděl on. 159 00:17:02,369 --> 00:17:10,350 A v roce 1919 se z boží milosti odebral na onen svět, aby nepřekážel a nevedl Rusko do záhuby. 160 00:17:12,535 --> 00:17:21,247 Takže na počest tohoto člověka, který realizoval anglosaské plány likvidace Ruska, 161 00:17:21,367 --> 00:17:30,184 byl nazván ten křižník, který stál v jednom šiku s britskými loděmi na té přehlídce, dobrovolně se tam zařadil. 162 00:17:30,304 --> 00:17:41,113 Vedení Sovětského svazu, které vyslalo právě tuto loď na tuto konkrétní akci, tím dávalo najevo, 163 00:17:41,233 --> 00:17:47,767 že se SSSR vzdává své státní suverenity, 164 00:17:47,887 --> 00:17:58,119 nejen uplatňování své globální politiky, ale přímo své státní suverenity a podřizuje se řízení ze strany britské koruny. 165 00:17:59,147 --> 00:18:09,402 Po návratu toho křižníku 26. června 1953 byl v Moskvě zavražděn Lavrentij Pavlovič Berija, 166 00:18:09,522 --> 00:18:15,992 který byl pro trockisty poslední překážkou, aby se mohli zcela zmocnit řízení státu 167 00:18:16,112 --> 00:18:22,743 a začali ho postupně utápět v té světové stoce. 168 00:18:22,863 --> 00:18:26,953 A máme tu rok 1956. 169 00:18:27,073 --> 00:18:32,322 Rok, který vůbec není jen tak ledajaký, který je velice zajímavý. 170 00:18:32,442 --> 00:18:37,883 A čím ten rok 1956 začal? Dvacátým sjezdem KSSS. 171 00:18:38,003 --> 00:18:46,434 25. února, tedy v poslední den toho sjezdu, který probíhal od 14. do 25. února, 172 00:18:46,554 --> 00:18:52,864 vystoupil Chruščov se svou zprávou o odhalení Stalinova kultu osobnosti. 173 00:18:52,984 --> 00:18:58,392 To byl šok pro celý svět. Všemi to prostě otřáslo. 174 00:18:58,512 --> 00:19:06,975 Odhalit kult osobnosti Stalina na základě zcela lživých informací, 175 00:19:07,095 --> 00:19:13,212 a že jsou lživé od začátku až dokonce, chápali všichni účastníci toho procesu. 176 00:19:13,332 --> 00:19:19,256 A to jak ti, kteří byli v sále toho sjezdu, tak i ti v zahraničí. 177 00:19:22,534 --> 00:19:29,189 Znamenalo to odřeknutí se od pokračování v tom předchozím kurzu, 178 00:19:29,309 --> 00:19:38,029 kdy Rusko bylo centrem koncentrace řízení a uplatňovalo vlastní globální politiku. 179 00:19:38,414 --> 00:19:41,404 A dále toho bylo ještě více. 180 00:19:45,036 --> 00:19:48,380 Lidé to nehodlali přijmout. 181 00:19:48,500 --> 00:19:53,813 A jedním z těch, kteří tento výklad odmítli přijmout, 182 00:19:53,933 --> 00:20:04,067 byl první tajemník ÚV Polské sjednocené dělnické strany Boleslaw Bierut. 183 00:20:04,187 --> 00:20:05,835 A jak dopadl? 184 00:20:05,955 --> 00:20:12,168 Okamžitě úspěšně v Moskvě spáchal sebevraždu, jak bylo řečeno a hotovo. 185 00:20:13,293 --> 00:20:20,526 Napřed říkali, že šlo o sebevraždu a teď se pokoušejí tvrdit, že byl nemocný. 186 00:20:20,646 --> 00:20:24,866 Byl natolik nemocný, že tak nějak umřel sám od sebe. 187 00:20:26,271 --> 00:20:30,617 Ale vždyť těch podivných úmrtí bylo dost i bez Bieruta. 188 00:20:31,094 --> 00:20:32,461 Dále. 189 00:20:33,552 --> 00:20:51,246 Od 18. do 27. dubna 1953 tentokrát na křižníku Ordžonikidze Velkou Británii navštívil sám Chruščov. 190 00:20:52,846 --> 00:20:56,125 O tom jsme přece také už mluvili. 191 00:20:56,245 --> 00:21:01,187 Když se Chruščov vrátil z Velké Británie, 192 00:21:01,307 --> 00:21:10,269 tak jedním z prvních opatření, které bylo realizováno dne 1. června 1956 193 00:21:10,389 --> 00:21:17,044 bylo nahrazení ministra zahraničí Molotova Šepilovem. 194 00:21:17,164 --> 00:21:24,566 A to bylo přesně to datum, od kterého Chruščov začal vyvíjet nátlak na naši diplomacii 195 00:21:24,686 --> 00:21:31,992 s cílem odmítnout podepsat připravenou mírovou smlouvu s Japonskem 196 00:21:32,112 --> 00:21:37,264 aby mohla být podepsána jiná, než jaká už byla sepsaná. 197 00:21:37,384 --> 00:21:46,394 Pouze odpor klanově-korporativních skupin v SSSR, které ještě byly dost silné, 198 00:21:46,514 --> 00:21:53,273 vedl k odmítnutí podepsat to v podobě mírové smlouvy, 199 00:21:53,393 --> 00:21:59,799 na jejímž základě měly být Japonsku předány všechny čtyři ostrovy. 200 00:21:59,919 --> 00:22:08,103 Proto bylo rozhodnuto podepsat jakousi deklaraci, 201 00:22:09,678 --> 00:22:18,101 na jejímž základě byly slíbeny dva ostrovy, a to za nejasných podmínek. 202 00:22:18,221 --> 00:22:24,980 A teď si představte, jen si představte, jak to všechno vnímali v Japonsku. 203 00:22:25,100 --> 00:22:39,839 Stát, který je zadupal do země, navrhuje text deklarace analogický textu jeho kapitulace, 204 00:22:39,959 --> 00:22:42,660 přestože s některými výhradami. 205 00:22:42,780 --> 00:22:50,986 Totální, rozsáhlé kapitulace. Japonsko prohrálo válku, 206 00:22:51,106 --> 00:22:56,997 a na základě této deklarace nekapituluje Japonsko ale SSSR, 207 00:22:57,117 --> 00:23:04,069 které propouští všechny válečné zločince, nečiní si žádné nároky, 208 00:23:04,189 --> 00:23:09,823 a ještě navíc jako jakési gesto dobré vůle nabízí ty ostrovy. 209 00:23:09,943 --> 00:23:15,577 Proč by si nás za to Japonci měli vážit? Japonci! 210 00:23:15,697 --> 00:23:22,103 V japonské politické tradici vůbec neexistuje žádný takový pojem jako gesto dobré vůle, 211 00:23:22,223 --> 00:23:26,475 nebo vycházení vstříc nějakým přáním a tak podobně, nic takového. 212 00:23:26,595 --> 00:23:30,429 Běda poraženým! je jejich motto. 213 00:23:30,549 --> 00:23:37,083 Jen si vzpomeňte na to, jak Japonci v průběhu 2. světové války Číňany a žádné své protivníky nepovažovali za lidi. 214 00:23:37,203 --> 00:23:40,330 Nankingský masakr je toho potvrzením. 215 00:23:40,450 --> 00:23:45,827 Nepovažovali je za lidi, a tak jsme se samozřejmě v politické kultuře vrátili zase zpět, 216 00:23:45,947 --> 00:23:50,263 zase nás přestali považovat za lidi, takže se není čemu divit. 217 00:23:50,383 --> 00:24:00,389 Veškerá politická elita Japonska nás od 19. října 1956 za lidi nepovažuje. 218 00:24:00,509 --> 00:24:07,976 Z jejich pohledu nemáme nárok na existenci ani na předkládání nějakých svých požadavků, 219 00:24:08,096 --> 00:24:10,956 protože jsme podepsali kapitulaci. 220 00:24:11,076 --> 00:24:15,852 „Vy jste prohráli válku, takže z toho budeme vycházet.“ 221 00:24:15,972 --> 00:24:22,991 My jsme v roce 1956 podepsali kapitulaci a všechno jsme splnili. 222 00:24:23,111 --> 00:24:28,628 A Japonsko dokonce ani tyto skromné podmínky, a je tam pouze deset článků, 223 00:24:28,748 --> 00:24:34,923 doporučuji všem, aby si to přečetli, bude to pro vás zajímavé, tak dokonce ani to nikdy nesplnili, 224 00:24:35,043 --> 00:24:43,914 což z právního hlediska tento dokument zcela zneplatňuje, 225 00:24:44,034 --> 00:24:48,605 jak to také už v šedesátém roce SSSR dal najevo: 226 00:24:48,725 --> 00:24:53,254 „My jsme se přece dohodli na určitých podmínkách chování a vy to neplníte. 227 00:24:53,374 --> 00:24:59,073 V souladu s tím již nemáte právo opírat se o tuto deklaraci jako o dokument, 228 00:24:59,193 --> 00:25:03,731 na jehož základě bude uzavřena budoucí mírová smlouva.“ 229 00:25:03,851 --> 00:25:09,163 Oni neplnili, historicky nesplnili ani jeden z článků, ke kterým se zavázali. 230 00:25:09,283 --> 00:25:11,904 Nesplnili ani jeden jediný 231 00:25:12,024 --> 00:25:15,833 a územní nároky si vůči nám dělají stejně jako dřív. 232 00:25:15,953 --> 00:25:21,306 Bezprostředně po tom jednání Putina s Abem 233 00:25:21,426 --> 00:25:26,408 japonský kabinet ministrů opět potvrdil, že jejich cílem je získat čtyři ostrovy. 234 00:25:26,528 --> 00:25:29,564 Ale to jsou naše ostrovy, tak na jakém základě? 235 00:25:29,684 --> 00:25:34,332 Na základě toho, že je od roku 1905 do roku 1945 okupovali! 236 00:25:35,295 --> 00:25:39,883 A stejně tak je to se všemi: Běda poraženým! 237 00:25:41,076 --> 00:25:44,224 Bylo jen nutné něčím začít. 238 00:25:49,305 --> 00:25:55,005 Pro Chruščova bylo důležité začlenit se do světového řízení. 239 00:25:55,125 --> 00:25:58,810 Potřeboval získat zastřešení, protože se Ruska bál, 240 00:25:58,930 --> 00:26:01,176 protože ho ničil. 241 00:26:01,296 --> 00:26:04,900 Dnes už je to v podstatě všem nad slunce jasné. 242 00:26:05,020 --> 00:26:09,488 Jen si to vezměte, všechny naše současné problémy, které musíme řešit, 243 00:26:09,608 --> 00:26:13,150 jako je Krym a Kurilské ostrovy, jsou jeho dílem. 244 00:26:13,270 --> 00:26:18,026 A co všechno ještě napáchal, už jen ta škoda z těch celin. 245 00:26:19,136 --> 00:26:22,490 A jak pohřbil náš automobilový průmysl? 246 00:26:23,210 --> 00:26:25,782 Ale on na to přece nebyl sám. 247 00:26:25,902 --> 00:26:32,592 On přece vyjadřoval vůli určitých klanově-korporativních skupin, elitních klanově-korporativních skupin. 248 00:26:32,712 --> 00:26:36,932 A když lidi vykládají o bezvýhradné Stalinově moci, 249 00:26:37,052 --> 00:26:42,343 tak se dobře podívejte, koho to Stalin donutil pracovat pro ruské zájmy, zájmy SSSR! 250 00:26:42,463 --> 00:26:46,067 Jakmile Stalin odešel, tak okamžitě projevily svou podstatu, 251 00:26:46,187 --> 00:26:48,988 okamžitě začali Rusko zrazovat a zaprodávat. 252 00:26:49,108 --> 00:26:54,358 Oni jen potřebovali počkat, až se vyčerpá ten tvůrčí potenciál, 253 00:26:54,478 --> 00:27:00,797 který položila Velká říjnová socialistická revoluce a stalinské období budování socialismu v SSSR, 254 00:27:00,917 --> 00:27:03,019 a potom vydat náš stát. 255 00:27:03,139 --> 00:27:06,990 A tady máte vysvětlení chruščovského tání, kde probíhaly ty nejprudší změny, 256 00:27:07,110 --> 00:27:11,305 kdy Chruščov položil velké časované nálože, potom brežněvovské stagnace, kdy to všechno nechali usadit 257 00:27:11,425 --> 00:27:17,988 a byla zformována nová řídící elita, kdy si vychovávali všechny ty Čubajse v těch svých Vídeňských institutech. 258 00:27:18,108 --> 00:27:21,640 Potom následovala přestavba, opět prudké změny, 259 00:27:21,760 --> 00:27:26,725 a nakonec už plná likvidace Ruska v průběhu těch jejich takzvaných reforem. 260 00:27:26,845 --> 00:27:32,178 To všechno v tom bylo obsaženo, už bylo jen zapotřebí vyvolat odpor. 261 00:27:32,298 --> 00:27:37,231 A dále, s tím rokem 1956 jsme přece ještě neskončili. 262 00:27:37,351 --> 00:27:42,745 Co začalo v říjnu roku 1956 okamžitě po podpisu té deklarace? 263 00:27:42,865 --> 00:27:44,391 Mám vám to připomenout? 264 00:27:44,754 --> 00:27:49,165 Začal maďarský fašistický puč. 265 00:27:50,746 --> 00:27:57,659 Ten jsme už rozebírali, jak probíhal a proč právě v Maďarsku a ne v Polsku, v tom roce 1956. 266 00:27:58,400 --> 00:28:04,621 A co ta válka na Sinajském poloostrově? Ta přece také začala hned poté. 267 00:28:05,708 --> 00:28:12,654 A skutečnost, že SSSR tenkrát začal couvat, vyplývala ze dvou věcí. 268 00:28:12,774 --> 00:28:14,070 Zaprvé. 269 00:28:15,716 --> 00:28:18,716 Když se přesvědčili o tom, že Západ, 270 00:28:18,836 --> 00:28:25,168 před kterým zcela kapituloval Chruščov a všechny za ním stojící klanově-korporativní skupiny, 271 00:28:25,288 --> 00:28:33,184 neplní ani jeden svůj slib a že v případě, že všechno půjde tak, jak se to rozeběhlo, 272 00:28:34,024 --> 00:28:43,127 nebudou se moci stát součástí západní elity, neboť je zlikvidují přímo tady uvnitř SSSR, 273 00:28:43,247 --> 00:28:48,204 a to díky okolnostem, které vlastníma rukama sami vytvořili, 274 00:28:48,324 --> 00:28:55,375 tak začali couvat jak na Sinajském poloostrovu, tak i v Maďarsku. 275 00:28:55,495 --> 00:28:57,368 A zadruhé. 276 00:28:57,488 --> 00:29:05,803 Stále ještě byli příliš silní, a to i jen čistě z personálního hlediska, představitelé, 277 00:29:06,173 --> 00:29:14,814 početně z personálního hlediska představitelé stalinských principů řízení a stalinského pojetí socialismu, 278 00:29:14,934 --> 00:29:17,817 které v SSSR podporovali všichni lidé. 279 00:29:17,937 --> 00:29:25,162 Ještě to všechno nebylo vykořeněno z orgánů státního řízení, jako to bylo provedeno v letech stagnace, 280 00:29:25,282 --> 00:29:28,659 kdy všechny ty čistky provedli s konečnou platností. 281 00:29:31,375 --> 00:29:38,349 Podstata té deklarace z roku 1956 spočívá v tom, 282 00:29:38,469 --> 00:29:43,637 že Rusko nemá právo na vlastní uplatňování globální politiky. 283 00:29:43,757 --> 00:29:47,977 A od Putina vyžadují přesně to samé, proto manévruje. 284 00:29:48,097 --> 00:29:55,630 Od něj požadují, aby pracoval na tomto základu. A kdo to požaduje? 285 00:29:55,750 --> 00:30:08,880 Ty stejné klanově-korporativní skupiny v našem státě, které protlačily penzijní reformu a mnoho dalšího. 286 00:30:09,000 --> 00:30:14,920 Proč by si nás Japonci v tomto ohledu jako státu měli vážit? 287 00:30:15,040 --> 00:30:20,762 Lidé, kteří jim chtěli ty ostrovy jen tak věnovat v těch devadesátých letech, 288 00:30:20,882 --> 00:30:25,462 jsou stejně jako dřív prakticky všichni u moci. Jen se podívejte třeba na Čubajse. 289 00:30:25,582 --> 00:30:29,325 Všichni jsou v mocenských skupinách. 290 00:30:29,445 --> 00:30:41,709 Jenže zatímco jak ve východní, tak i v západní politické tradici jsou národ a jeho vedení v podstatě jednotní, 291 00:30:41,829 --> 00:30:51,570 a co „elita“ rozhodne, to se vždy i stane a lidé to strpí, tak v Rusku je to zcela jinak. 292 00:30:51,690 --> 00:31:05,617 V Rusku vždy dochází k tomu, že ta „elita“ ve svém stavu zezvířečtění, ve své nenávisti k Rusku 293 00:31:06,805 --> 00:31:16,044 překročí tu hranici, kdy již není mírový postupný rozvoj naší země dál možný 294 00:31:16,164 --> 00:31:24,707 a její záchrana závisí jen na zbavení se těchto „elitářů“, tak u nás dochází k jejímu svržení. 295 00:31:25,710 --> 00:31:37,767 Proto se Abe hluboce mýlí v tom, že platí ty záruky, které dostal, že ty ostrovy jim „elita“ vydá. 296 00:31:37,887 --> 00:31:42,972 Možná že to i stihne, ale co řekl Bismarck? Ten na to přišel. 297 00:31:43,092 --> 00:31:49,527 "Nesmíte doufat, že vám přinese…" Já si to teď přesně doslova nepamatuji. 298 00:31:49,647 --> 00:31:57,155 "…že vám přinese štěstí podpis smluv s Ruskem ve chvíli, kdy bylo slabé." 299 00:31:57,275 --> 00:32:02,456 On měl na mysli jen peníze, ale v tom to není, a proto pokračoval. 300 00:32:02,576 --> 00:32:12,519 "Rusové se vždy pro své peníze vrátí, a potom všechny podmínky té smlouvy, 301 00:32:12,639 --> 00:32:19,038 nebudou mít cenu ani toho papíru, na kterém byla ta smlouva sepsána." 302 00:32:19,158 --> 00:32:25,878 Tak na to měl pamatovat Abe, než se vydal ke hrobu svého otce. 303 00:32:25,998 --> 00:32:35,083 On námi všemi pohrdá, protože vidí kvalitu naší „elity“ a považuje se za vítěze, 304 00:32:35,692 --> 00:32:42,604 takže má právo takto se k naší „elitě“ chovat. Jenže ne k našemu národu. 305 00:32:42,724 --> 00:32:50,927 A co ještě navíc vede k takovému chování Japonska? Proč si Německo dovoluje takto se k nám chovat? 306 00:32:51,047 --> 00:32:55,246 Proč nás poučuje, co máme za hrdinství považovat a co ne? 307 00:32:55,366 --> 00:33:00,803 A ještě nás uráží tím svým milodarem předhozeným jako psům: „Nažerte se!“ 308 00:33:01,906 --> 00:33:03,914 To je urážka! 309 00:33:06,399 --> 00:33:08,407 To je ponížení! 310 00:33:09,017 --> 00:33:13,165 Rusko si nikdy nedovolilo takto se k Německu chovat! 311 00:33:14,581 --> 00:33:20,753 Protože my jsme lidé, a proto se snažíme vidět lidskost i ve všech ostatních! 312 00:33:22,400 --> 00:33:29,774 Zato oni chtějí v první řadě tu lidskost v nás zahubit. Chtějí v nás zahubit ruskost. 313 00:33:29,894 --> 00:33:32,934 A tak prověřují, zda se jim to daří či ne. 314 00:33:33,054 --> 00:33:38,777 Takže jsme u toho, proč se takto chová Abe i Německo. Z jednoho jednoduchého důvodu. 315 00:33:40,457 --> 00:33:49,032 29. dubna 2015 došlo k bezprecedentní události. 316 00:33:49,754 --> 00:33:55,762 Poprvé za celou historii před oběma komorami Kongresu vystoupil japonský premiér. 317 00:33:55,882 --> 00:33:57,654 A kdo to byl? 318 00:33:58,168 --> 00:33:59,896 Šinzó Abe. 319 00:34:01,007 --> 00:34:08,126 A co tam řekl? „Vyhráli jsme nad Ruskem ve studené válce.“ 320 00:34:09,586 --> 00:34:14,791 Tak nač ještě čekáte? Že s námi budou o něčem jednat? 321 00:34:14,911 --> 00:34:17,568 Oni nám dávají jen ultimáta. 322 00:34:18,947 --> 00:34:24,049 Oni se nás bojí jen v jednom, v tom že nám nerozumí. 323 00:34:24,169 --> 00:34:30,180 „Jak je to možné? Ta jejich „elita“ je skrz naskrz prodejná, proto si jí my Japonci také nevážíme. 324 00:34:30,300 --> 00:34:37,792 Ta „elita“ je slabá a k ničemu, takoví ubozí šmejdi, kteří nám to vydat chtějí, to jen lidé jsou proti tomu. 325 00:34:37,912 --> 00:34:39,828 A co je nejzajímavější? 326 00:34:39,948 --> 00:34:45,960 V čele Ruska stojí gosudar, kterého lidé podporují, a ten je také proti tomu.“ 327 00:34:46,080 --> 00:34:55,362 Abe osobně z politického hlediska Putina za člověka nepovažuje, on se ho prostě bojí jako psa, jako zlého psa, 328 00:34:56,422 --> 00:35:00,588 a proto je nucen okolo něho našlapovat opatrně. 329 00:35:00,708 --> 00:35:05,423 Ale za člověka ho nepovažuje stejně jako všechny ostatní Rusy. 330 00:35:05,543 --> 00:35:10,644 Jak je totiž možné považovat za člověka někoho, kdo zaprodává svou vlast? 331 00:35:10,764 --> 00:35:14,553 Kdo po svém vítězství nad protivníkem kapituluje? 332 00:35:14,673 --> 00:35:19,878 A kdo to po dobu trvání Sovětského svazu zas a znovu potvrzuje? 333 00:35:19,998 --> 00:35:25,458 Oni vždy hráli podle not z USA, pracovali pro ně a právě Japonci velmi dobře vědí, 334 00:35:25,578 --> 00:35:32,634 kdo vypomohl USA s jejich technologickou úrovní, aby se v této oblasti absolutně neblamovaly, 335 00:35:32,754 --> 00:35:34,691 dokud se SSSR nezhroutí. 336 00:35:34,811 --> 00:35:41,841 Japonci přece dobře viděli, jak naše „elita“ srážela SSSR, jak ho štěpila, jak ho prodávala. 337 00:35:41,961 --> 00:35:47,088 Cožpak zapomněli na devadesátá léta? Vždyť to bylo zcela nedávno. 338 00:35:51,615 --> 00:35:58,765 Proto nepotřebujeme podepisovat s Japonskem žádnou mírovou smlouvu. 339 00:35:58,885 --> 00:36:04,628 Opakuji, že i s Německem žijeme bez mírové smlouvy. 340 00:36:06,661 --> 00:36:12,678 To Japonsko potřebuje uzavřít tu mírovou smlouvu. 341 00:36:12,798 --> 00:36:18,414 Válečný stav byl ukončen na základě té deklarace. 342 00:36:18,534 --> 00:36:24,947 Tehdy jsme při té kapitulaci propustili všechny válečné zločince, kteří u nás byli odsouzeni. 343 00:36:25,067 --> 00:36:26,799 Vydali jsme jim je. 344 00:36:26,919 --> 00:36:33,074 I esesáky, kteří byli odsouzeni, jsme předali Německu, tak za co si nás mají vážit? 345 00:36:33,194 --> 00:36:37,498 Tresty se mají odsedět až do konce, to je zásada. 346 00:36:37,618 --> 00:36:41,150 Jakmile jsou odsouzeni, musí si to odsedět. 347 00:36:41,270 --> 00:36:48,737 My tedy z diplomatického ani z právního hlediska nepotřebujeme 348 00:36:48,857 --> 00:36:55,732 na základě nějakých principů uzavírat mírovou smlouvu s Japonskem, 349 00:36:56,427 --> 00:37:01,451 protože jsme vlastně uzavřeli mír v podobě té deklarace. 350 00:37:01,571 --> 00:37:06,792 Všechno, čeho dokázala dosáhnout naše vlastenecká veřejnost v té době, 351 00:37:06,912 --> 00:37:14,302 bylo pozastavit přímou kapitulantskou mírovou smlouvu s Japonskem, kterou požadoval Chruščov 352 00:37:14,422 --> 00:37:16,668 a odbýt to tou deklarací. 353 00:37:16,788 --> 00:37:20,886 Japonci byli štěstím bez sebe i z té deklarace. 354 00:37:21,006 --> 00:37:26,235 Neboť znovu opakuji, že ty podmínky z té deklarace znamenají kapitulaci SSSR. 355 00:37:26,355 --> 00:37:33,488 A ty podmínky mírové smlouvy, která byla vypracována do roku 1956, znamenaly kapitulaci Japonska. 356 00:37:33,608 --> 00:37:40,561 Ano, my jsme nebyli jako USA a nechtěli jsme tou smlouvou připravit Japonsko o státnost a stát, 357 00:37:40,681 --> 00:37:50,701 ale naše zájmy tou smlouvou byly upraveny v míře možností chápání řízení v té době. 358 00:37:50,821 --> 00:37:54,397 Kdo tedy potřebuje tu smlouvu? 359 00:37:54,517 --> 00:37:57,772 Tu smlouvu v první řadě potřebuje Japonsko. 360 00:37:57,892 --> 00:38:02,176 A vůbec ne kvůli tomu, že by tak nutně potřebovalo ty čtyři ostrovy, 361 00:38:02,296 --> 00:38:05,012 které ovšem s radostí Rusku sebere, 362 00:38:05,132 --> 00:38:13,885 ale proto, že ta mírová smlouva dovolí ukončit okupaci Japonska ze strany USA. 363 00:38:14,005 --> 00:38:22,707 Takže oni jsou na té smlouvě obrovsky, životně zainteresovaní, protože je to pro ně prostě 364 00:38:23,325 --> 00:38:29,446 otázka jejich budoucnosti, zda Japonsko jako národní stát bude existovat nebo ne. 365 00:38:29,566 --> 00:38:33,818 Zda Japonci jako takoví nepřestanou existovat. 366 00:38:33,938 --> 00:38:39,347 A v takové chvíli si dovolují takto jednat s Ruskem, které s nimi tu smlouvu může podepsat, 367 00:38:39,467 --> 00:38:43,848 neboť my máme zájem zachovat Japonce jako národ, jako stát 368 00:38:43,968 --> 00:38:52,387 z globálního hlediska, z konceptuálního hlediska a oni se přesto všemožně snaží Rusko ponížit a urazit. 369 00:38:52,507 --> 00:38:58,534 Oni plivou do studny, ze které budou muset sami pít. 370 00:39:00,695 --> 00:39:05,607 My tu mírovou smlouvu potřebujeme jen kvůli jedné věci, 371 00:39:05,727 --> 00:39:14,043 kvůli realizaci naší globální politiky potřebujeme Japonsko vytáhnout z té okupace Spojenými státy. 372 00:39:14,163 --> 00:39:20,935 Také to ale dělat nemusíme, potom však budou ty následky pro Japonce závažnější. 373 00:39:21,055 --> 00:39:27,133 Japonsko se tak jako tak stane ruským federálním okruhem, to je jen otázka času. 374 00:39:27,253 --> 00:39:31,840 Jestliže nezmění tento svůj politický postoj k nám, 375 00:39:31,960 --> 00:39:36,264 bude to pro ně znamenat vyšší úroveň krvavosti ze strany USA. 376 00:39:36,384 --> 00:39:45,214 Oni již od Američanů dvě bomby pocítili, už si vyzkoušeli jejich genocidu a Američani toho nenechají, 377 00:39:45,334 --> 00:39:53,393 protože jsou si v tom s Japonskem ideologicky blízcí, oni také neberou ohledy na poražené. 378 00:39:55,142 --> 00:40:02,626 Já vážně nevím, kde nechali hlavu, aby když jim Rusko nabízí stát se lidmi, 379 00:40:03,140 --> 00:40:10,135 získat svůj národní stát, se ještě vůči nám chovali jako hulváti a požadovali ty ostrovy. 380 00:40:11,489 --> 00:40:13,470 A proč to dělají? 381 00:40:13,590 --> 00:40:21,031 Protože jsou upřímně přesvědčeni, že nad Ruskem zvítězili ve studené válce a teď přišel čas rozdělit si kořist, 382 00:40:21,151 --> 00:40:24,760 rozdělit si území poraženého protivníka. 383 00:40:24,880 --> 00:40:33,298 Oni k tomu mají důvod, protože veškerá naše „elita“ devadesátých let, je zastoupena v našem státním řízení. 384 00:40:33,418 --> 00:40:43,406 To právě ona vytváří ty předpoklady a chtěla by provést státní převrat již v březnu tohoto roku. 385 00:40:43,526 --> 00:40:48,061 Všechno je připravováno na březen tohoto roku. 386 00:40:48,181 --> 00:40:54,337 Veškerá ta „rossionská elita“, jako je Čubajs, Medvěděv, Šuvalov a další. 387 00:40:54,457 --> 00:40:59,892 Oni všichni potřebují provést státní převrat, aby se v Rusku rozpoutala občanská válka, 388 00:41:00,012 --> 00:41:02,258 aby Rusko přestalo existovat. 389 00:41:02,378 --> 00:41:11,054 Protože ruští lidé jim svou existencí připomínají jedno, že člověk musí být člověkem, nezávislým 390 00:41:11,174 --> 00:41:18,435 a oni všichni, ti reformátoři, potřebují být závislými otroky, 391 00:41:18,555 --> 00:41:26,794 v jejich světonázoru musí existovat páníček, teď zosobněný USA a nic jiného neuznávají. 392 00:41:26,914 --> 00:41:32,350 Oni vidí, že USA teď melou z posledního, že jestliže teď nebudou zachráněny na úkor Ruska, 393 00:41:32,470 --> 00:41:37,468 díky likvidaci ruského obyvatelstva, tak přijdou o svého páníčka. 394 00:41:37,588 --> 00:41:42,586 A to je uvádí do stavu hysterie, co si potom počnou bez svého páníčka? 395 00:41:42,706 --> 00:41:46,470 A Rusové jim neustále připomínají: „Vy jste přece lidé!“ 396 00:41:46,590 --> 00:41:49,967 „Co to po nás chcete? My vás za to zničíme!“ 397 00:41:50,087 --> 00:41:56,500 Právě to bylo podstatou občanské války i těch zmetků, kteří přišli společně s Hitlerem 398 00:41:56,620 --> 00:41:59,998 ničit Rusko v průběhu Velké vlastenecké války. 399 00:42:00,118 --> 00:42:06,531 Nešlo o žádné druhé dějství občanské války, ani náhodou, neboť občanská válka skončila v roce 1920, 400 00:42:06,651 --> 00:42:08,717 potom si každý musel vybrat. 401 00:42:08,837 --> 00:42:15,763 A ruští vlastenci jako například Anton Ivanovič Děnikin se nenechali Hitlerem zlanařit. 402 00:42:15,883 --> 00:42:22,630 Zato všichni ti zmetci jako Krasnov a Škuro se plazili a kňučeli radostí, 403 00:42:22,750 --> 00:42:28,314 že mohou zase zabíjet Rusy ve jménu svého zahraničního páníčka. 404 00:42:28,434 --> 00:42:37,290 A Rusko, Rusy zabíjeli, protože tím likvidovali svobodné lidi, jakými se sami báli stát. 405 00:42:37,410 --> 00:42:41,663 A právě to je podstatou bílého projektu a monarchistických projektů. 406 00:42:41,783 --> 00:42:45,283 Oni prostě neunesli, že to Rusko bez nich ustálo 407 00:42:45,403 --> 00:42:48,290 a předvedlo všem, co to znamená být svobodným člověkem, 408 00:42:48,410 --> 00:42:50,587 jak vypadá rozlet ducha a tvořivost. 409 00:42:50,707 --> 00:42:56,117 Sovětský svaz byl státem číslo jedna a stále ještě jím Rusko je. 410 00:42:56,237 --> 00:43:00,283 Potřebujeme se jen zbavit vnějšího řízení. 411 00:43:00,403 --> 00:43:03,241 A my na tom pracujeme, úspěšně a povede se nám to. 412 00:43:03,361 --> 00:43:05,736 V tom se Abe plete, a potom… 413 00:43:05,856 --> 00:43:10,931 Dokonce i v případě, že se teď najde nějaký zrádce, který předání těch ostrovů podepíše, 414 00:43:11,051 --> 00:43:13,811 tak ať Abe ani Japonci nedoufají, 415 00:43:13,931 --> 00:43:18,595 protože ta smlouva nebude stát ani tolik jako ten papír, na kterém bude napsaná. 416 00:43:18,715 --> 00:43:21,759 Nelezte na tenký led. 417 00:43:26,106 --> 00:43:32,869 Teď jste hodně mluvil o zradě „elit“. Máme tu v souvislosti s tím hodně otázek. 418 00:43:32,989 --> 00:43:40,328 A konkrétně Vjačeslav se ptá: Valeriji Viktoroviči, řekněte, co je špatně s naší „elitou“? 419 00:43:40,448 --> 00:43:45,961 Proč se vždy tak patolízalsky orientují na Západ? A děje se to za všech epoch. 420 00:43:46,081 --> 00:43:50,282 Vypadá to, že Rusko neustále řídí zrádci. Kde se pořád berou? 421 00:43:50,402 --> 00:43:54,139 I obyčejní lidé neustále hledí na Západ s otevřenou pusou. 422 00:43:54,259 --> 00:43:55,708 To není pravda. 423 00:43:55,828 --> 00:44:02,292 A proč západní lidé neustále vykořisťují a zotročují cizí národy, zatímco v Rusku zotročují svůj vlastní národ? 424 00:44:02,412 --> 00:44:04,735 Třeba jako za nevolnictví. 425 00:44:06,073 --> 00:44:09,236 Všechno je to trochu jinak. 426 00:44:09,356 --> 00:44:13,840 Obyčejní lidé nikdy na Západ nehleděli s otevřenou pusou. 427 00:44:13,960 --> 00:44:22,970 My jsme si vždy cenili vlastní kulturní identitu, proto se také Rusko mohlo stát centrem koncentrace řízení. 428 00:44:23,090 --> 00:44:31,251 Musíme se vrátit přibližně dva tisíce let zpátky, kdy bylo přijato rozhodnutí o pokřesťanštění Rusi, 429 00:44:31,371 --> 00:44:39,456 kdy se ruské žrečské klany a vůbec „elitářské“ klany jako takové rozhodly, 430 00:44:41,154 --> 00:44:47,660 že zformují státní zřízení podobně, jako je tomu na Západě. 431 00:44:47,780 --> 00:44:57,125 A na Západě v podstatě jak o tom mluvil Puškin, si anglický nevolník svého pána váží, zatímco náš ne. 432 00:44:57,245 --> 00:45:02,115 Nevolnictvím si totiž v podstatě prošly všechny státy a národy. 433 00:45:02,235 --> 00:45:06,230 Jednalo se o právní systém, to nebylo otroctví. 434 00:45:07,593 --> 00:45:17,494 Ale způsob, jakým bylo nevolnictví realizováno, to je už něco jiného, 435 00:45:17,614 --> 00:45:24,207 Nicméně si vzpomeňte, že lidé nacházeli východiska i tam, 436 00:45:24,825 --> 00:45:32,257 kde padla kosa na kámen jako v případě Saltyčichy, ta skončila ve vězení na doživotí. 437 00:45:32,875 --> 00:45:41,208 A v podstatě realizace toho práva ve smyslu: „Ty sloužíš státu a my zase tobě, abys mohl sloužit státu“, 438 00:45:41,328 --> 00:45:47,818 byla státem tak či onak podporována. Otázkou byla realizace toho práva. 439 00:45:48,821 --> 00:45:54,633 A proč „elita“? Protože naše „elita“ se podívala na Západ: 440 00:45:54,753 --> 00:46:02,255 „Podívejte se, jak si na Západě lidé váží svého pána. Zařídíme se stejně a vydrží nám to tak potom celá staletí, 441 00:46:02,375 --> 00:46:06,361 bude z nás urozená šlechta a lidé budou našimi otroky.“ 442 00:46:06,481 --> 00:46:09,704 Jenže se jim to nedaří. Jednoduše se jim to nedaří. 443 00:46:09,824 --> 00:46:19,246 Pokaždé když je další „elita“ svržena, ta co hledí s otevřenou pusou na Západ, 444 00:46:19,366 --> 00:46:21,998 vůbec ne lidé, ale výslovně „elita“, 445 00:46:22,118 --> 00:46:25,727 tak když přivede stát na pokraj zhroucení, je svržena 446 00:46:25,847 --> 00:46:30,743 a formuje se nová „elita“, která ze začátku pracuje pro zájmy státu, 447 00:46:30,863 --> 00:46:42,753 ale postupně se také začíná vidět v tom Západě, jak tam se dobře žije tamní „elitě“ na úkor národa. 448 00:46:42,873 --> 00:46:48,000 A potom začne zájmy svého národa ignorovat. 449 00:46:48,120 --> 00:46:54,070 Je to její mravní volba! Jedná se o historický rozvoj národa. 450 00:46:54,919 --> 00:47:07,084 Národ nepodporuje davo-„elitářské“ směřování „elity“, její přání proměnit lidi v němé otroky. 451 00:47:07,650 --> 00:47:14,002 Proto se u nás v Rusku „elita“ vždy dělí na dvě části. 452 00:47:14,122 --> 00:47:19,686 Jedna je pro Rusko a druhá proti Rusku s touhou sloužit Západu. 453 00:47:20,252 --> 00:47:30,205 Ta, která hájí ruské zájmy, se vždy v první řadě angažuje při výstavbě ruského státu a má díky tomu vyšší výdaje. 454 00:47:30,325 --> 00:47:36,035 A mimochodem to, že se „elita“ dělí na proruskou a protiruskou, 455 00:47:36,155 --> 00:47:42,741 bylo vidět na tom, jak ruský carský generální štáb prakticky v plné sestavě 456 00:47:42,861 --> 00:47:46,568 přešel na stranu bolševiků a budoval Rudou armádu. 457 00:47:46,688 --> 00:47:55,847 A také připravil ty velitele, kteří potom porazili Hitlera při jeho vpádu. 458 00:47:56,602 --> 00:48:05,185 A co pohání ty, kteří se snaží u nás zařídit život jako na Západě? Ty davo-„elitáře“? 459 00:48:05,305 --> 00:48:13,608 Vlastní neschopnost a přání udržet se vždy nahoře. 460 00:48:13,728 --> 00:48:20,423 Mentalita západního obyvatele, a tam není národ, tam jsou obyvatelé, 461 00:48:20,543 --> 00:48:27,623 je vyjádřena v jednom filmu ze série Vraždy v Midsomeru, 462 00:48:27,743 --> 00:48:41,382 kde se během děje vyjasní, že dcera komorníka porodila vznešenému lordovi, peerovi, dítě, 463 00:48:41,502 --> 00:48:55,687 a stala se tak v podstatě dědičkou daného rodu, protože toho lorda tam otrávili a jejich sňatek byl platný. 464 00:48:55,807 --> 00:49:03,305 No a jedna z postav toho filmu říká tomu komorníkovi: „Vy tedy máte štěstí, takto se povznést.“ 465 00:49:03,425 --> 00:49:10,120 A on odpoví: „Nedovedete si představit, co je to za neštěstí pro lidi naší úrovně, 466 00:49:10,240 --> 00:49:15,553 povznést se na roveň vyšší společnosti.“ 467 00:49:15,673 --> 00:49:20,696 Pro ně je to katastrofa, hrůza. Oni si zvykli na svou určitou podřízenou úroveň 468 00:49:20,816 --> 00:49:23,885 a nikdy by nepomysleli na něco více. 469 00:49:24,005 --> 00:49:31,652 Když jsou totiž na úrovni tohoto služebnictva, mají podle svého mínění zajištěno dobré živobytí. 470 00:49:31,772 --> 00:49:43,509 Můžeme to porovnat s nevolníky, kteří obsluhovali velkostatkáře v domě, a nevolníky, kteří pracovali na poli, 471 00:49:43,629 --> 00:49:49,064 s černochy, kteří pracovali na poli a těmi, kteří byli domácí obsluhou. 472 00:49:49,184 --> 00:49:56,831 Západní obyvatelé jsou takoví domácí černoši. Proto při své expanzi válcují jiné národy, 473 00:49:56,951 --> 00:50:01,641 protože vlastní národ už se smířil se svým otrockým postavením, 474 00:50:01,761 --> 00:50:07,787 a už neprotestuje proti této zcela zřetelné struktuře davo-„elitářské“ společnosti. 475 00:50:07,907 --> 00:50:15,400 Vždyť se podívejte, jak je na Západě při veškeré té jejich „demokracii“ elita vždy elitou 476 00:50:15,520 --> 00:50:17,972 a všichni tam znají své místo. 477 00:50:18,092 --> 00:50:22,498 Probíhá tam dělení i na základě vzdělání, kdy podle místa studia najdete příslušné uplatnění. 478 00:50:22,618 --> 00:50:28,911 Takže je tam to rozdělení už od narození. A právě tohle se u nás pokusila zavést naše „elita“ 479 00:50:29,031 --> 00:50:40,827 s vědomím toho, že jejich ratolesti nebudou schopné konkurovat skutečně tvůrčím lidem. 480 00:50:40,947 --> 00:50:45,744 A co si vymysleli, aby jim zajistili nadřazené spotřebitelské postavení? 481 00:50:45,864 --> 00:50:54,179 „My lidi zaženeme do nelidských podmínek, aby neměli možnost získat dobré vzdělání, 482 00:50:54,299 --> 00:50:59,158 žít důstojně a díky tomuto snížení úrovně ostatních lidí 483 00:50:59,278 --> 00:51:04,342 svým neschopným dětičkám zajistíme na věky elitářské postavení.“ 484 00:51:04,462 --> 00:51:08,333 Jenže znovu opakuji, že Rusko tohle nepodporuje. 485 00:51:08,453 --> 00:51:12,036 I podstata revoluce roku 1917 se skrývá právě v tomto. 486 00:51:12,156 --> 00:51:17,673 Tenkrát takoví lidé stát dovedli na pokraj zhroucení, ke katastrofě, 487 00:51:17,793 --> 00:51:22,035 lidé je smetli a oni se potom divili: „Co proti nám ten dobytek má?“ 488 00:51:22,155 --> 00:51:28,083 A potom tito lidé přišli společně s Hitlerem zabíjet. 489 00:51:28,203 --> 00:51:32,712 Už jen třeba ten Goško Hohenzollernů. 490 00:51:34,049 --> 00:51:42,300 Jeho předek byl, teď přesně nevím, asi generál nebo plukovník SS. 491 00:51:44,336 --> 00:51:52,174 A jiní, jako třeba velkokníže Alexandr Michajlovič, ti byli ruskými vlastenci. 492 00:51:52,294 --> 00:51:59,272 Ten sám potvrdil: „Ano, považujte mne za bolševika, protože já jsem pro Rusko.“ 493 00:51:59,392 --> 00:52:06,514 Rozdělili se na ty, kteří Rusko a jeho lid považují za svou vlast, 494 00:52:06,634 --> 00:52:16,142 kteří lid nevnímají jako anonymní dav, ale jako lidi a na ty, kteří si přejí předat stát do otroctví 495 00:52:16,262 --> 00:52:20,298 a k lidem se chovají jako k mluvícímu dobytku. 496 00:52:20,418 --> 00:52:25,749 To jsou příznivci bílého projektu, příznivci monarchismu a další takoví. 497 00:52:25,869 --> 00:52:31,819 Právě proto vždy (z vnějšku) využívají tuto „elitu“ a tím úkolem je, jen si to vezměte… 498 00:52:31,939 --> 00:52:38,773 Zdálo by se, že všechno proběhlo normálně, ale v průběhu Velké vlastenecké války, 499 00:52:38,893 --> 00:52:46,405 v průběhu těch takzvaných stalinských represí, ne takzvaných represí, ale takzvaných „stalinských“ represí, 500 00:52:46,525 --> 00:52:49,306 protože i bez Stalina by k nim došlo... 501 00:52:49,426 --> 00:52:54,222 Úkolem přece bylo vyvraždit tvůrčí okruh lidí. 502 00:52:54,342 --> 00:53:02,864 Historik Žukov má seznam Stalinových spolubojovníků, kteří zahynuli v těch takzvaných „stalinských“ represích. 503 00:53:03,933 --> 00:53:12,348 Stalin nedokázal ubránit ani mnohé své spolubojovníky v boji s trockisty, s těmi, kteří se snažili náš stát zničit. 504 00:53:12,468 --> 00:53:18,417 Na frontě také v první řadě umírali bolševici, vlastenci! 505 00:53:18,537 --> 00:53:23,025 Zatímco trockisti a ti další se krčili v týlu. 506 00:53:23,145 --> 00:53:30,678 V době Stalinovy smrti mu už viseli na krku jako kameny. 507 00:53:31,552 --> 00:53:38,113 To on je svou smrtí přece jen tak či onak donutil pracovat pro zájmy státu 508 00:53:38,233 --> 00:53:42,384 a nepřivést ho do stavu občanské války, 509 00:53:42,504 --> 00:53:47,345 až by se pustili vzájemně do křížku ze svých kontrolovaných pozic. 510 00:53:47,465 --> 00:53:51,917 Ti "maršálové vítězství" přece považovali ty armády za své vlastní. 511 00:53:52,037 --> 00:53:58,314 A než by se nějak dohodli, kolik krve by se prolilo a stejně by všechno přeorali. 512 00:53:58,434 --> 00:54:05,194 To jen díky němu museli napřed zařídit chruščovské tání, potom brežněvovskou stagnaci, což se časově protáhlo. 513 00:54:05,314 --> 00:54:12,879 A zatím se mnohé procesy, které založil Stalin, upevnily, jako například výzkum vesmíru a jaderná energetika, 514 00:54:12,999 --> 00:54:19,968 a také mnohé mravní základy budovatele komunismu se v národě zatím upevnily. 515 00:54:21,615 --> 00:54:32,982 Takže ta věc se má tak, že vlivem vnějšího agresivního působení 516 00:54:33,102 --> 00:54:40,672 a díky vzdorování těch, kteří se nechtějí stát lidmi uvnitř státu, 517 00:54:41,342 --> 00:54:50,112 Rusko neustále, neustále pociťuje nedostatek (dobrých) řídících kádrů, 518 00:54:50,232 --> 00:54:54,972 protože jsou jednoduše v historických intervalech stále vytlačovány. 519 00:54:55,092 --> 00:55:02,713 A když potom ti, (co je vytlačují), ještě alespoň trochu schopní v řízení vytvoří kritický počet uvnitř státu, 520 00:55:02,833 --> 00:55:05,209 tak ho okamžitě zaprodají. 521 00:55:05,329 --> 00:55:11,226 A to se děje historicky, ne kvůli tomu, že by naše „elita“ byla až tak špatná. 522 00:55:11,346 --> 00:55:19,920 Jsou tu normální lidé, dobří odborníci, kteří však nemají „elitářské“ ambice, 523 00:55:20,040 --> 00:55:27,635 kteří nevnímají národ jako dobytek, jak to prodemonstroval Čubajs a všichni ti „liberasti“, 524 00:55:29,642 --> 00:55:36,226 ti pracují pro zájmy státu a ty je nutné považovat za skutečnou elitu. 525 00:55:36,346 --> 00:55:41,421 Jenže vzhledem k tomu, že se ze všech sil takové lidi snaží nepustit k řízení… 526 00:55:41,541 --> 00:55:48,493 Ještě jednou, naši vnitřní degeneráti mají podporu z vnějšku od všech těch sil, 527 00:55:48,613 --> 00:55:54,460 které se snaží proměnit Rusko v surovinový přívěšek a jeho národ zlikvidovat. 528 00:55:56,133 --> 00:56:01,508 My neustále vedeme válku o přežití, neustále. 529 00:56:01,628 --> 00:56:09,814 A je přirozené, že se to snažíme udělat tak, aby ta období válek na šesté prioritě, 530 00:56:09,934 --> 00:56:17,607 kdy jsou likvidováni lidé a ničena infrastruktura, byla co nejméně častá. 531 00:56:18,277 --> 00:56:25,503 Aby bylo možné rodit děti, normálně je vychovávat, budovat stát. 532 00:56:25,623 --> 00:56:34,891 A když se tohle všechno stává zcela nemožným kvůli vzdorování vnitřních nepřátel orientovaných na Západ, 533 00:56:35,011 --> 00:56:43,841 tak potom lidé již povstanou se vším všudy a smetou ty zrádce, tu „elitu“. 534 00:56:48,548 --> 00:56:54,386 V souvislosti s touto otázkou je možné doporučit analytickou zprávu 535 00:56:54,506 --> 00:56:58,630 ze série K současné situaci vnitřního prediktoru SSSR 536 00:56:58,750 --> 00:57:02,796 z roku 2006 - Smuta na Rusi: její zrod, průběh, překonání… 537 00:57:02,916 --> 00:57:05,008 To už je kniha. 538 00:57:05,128 --> 00:57:10,897 - Kterou najdete na webu https://dotu.ru. - Nakolik je mi známo, je k dostání i v tištěné podobě. 539 00:57:11,017 --> 00:57:13,984 Ano, už byla vydána i jako tištěná kniha. 540 00:57:14,104 --> 00:57:20,233 Nu a další otázka je také na „elity“, ale tentokrát na ty čínské od Valerije, 541 00:57:20,353 --> 00:57:26,689 který si poslechl náš pořad Otázka-odpověď z 21. ledna 2019 a vyvolalo to u něj otázky. 542 00:57:26,809 --> 00:57:32,296 Také: Proč máme v Rusku takové problémy s řídícími kádry? 543 00:57:32,416 --> 00:57:38,288 Pochopil jsem to dobře, že v Číně na tom byli lépe, než se dostali do hledáčku globálního prediktoru? 544 00:57:38,408 --> 00:57:42,455 Ve smyslu přítomnosti lidí bránících národní zájmy ve vedení? 545 00:57:42,575 --> 00:57:44,667 Nebo je to všechno úplně jinak? 546 00:57:44,787 --> 00:57:51,508 S řídícími kádry jsou vůbec po celou dobu historie od poslední globální katastrofy problémy. 547 00:57:51,628 --> 00:57:56,806 Dokud rámec jejich odpovědnosti není příliš rozsáhlý, v porovnání s tím globálním, 548 00:57:56,926 --> 00:58:02,156 tak jim jejich mravnost v práci nebrání, ale od určité úrovně nesouladu mravnosti s rozsahem odpovědnosti 549 00:58:02,276 --> 00:58:06,760 to vede ke ztrátě samovlády a dostávají se pod jařmo globálního prediktoru. 550 00:58:06,880 --> 00:58:11,003 Čína má konceptuální moc ale regionální úrovně odpovědnosti 551 00:58:11,123 --> 00:58:17,227 a ideologicky a mravně se v podstatě neliší od západní civilizace. 552 00:58:17,347 --> 00:58:27,592 V Číně bylo za celou jejich historii v jejich tavírně národů přetaveno asi 130 národů, 553 00:58:27,712 --> 00:58:32,993 které přišly o svou kulturní identitu a beze stopy se rozpustily. 554 00:58:33,113 --> 00:58:37,391 Rusko naopak zachovává všechny národy, všechny kultury 555 00:58:37,511 --> 00:58:42,200 a díky vzájemnému obohacování kultur se všechny jeho národy rozvíjejí. 556 00:58:42,320 --> 00:58:47,010 Proto i národy, které předtím neměly vlastní písemnictví, 557 00:58:47,130 --> 00:58:53,081 které nemají v západní ani východní tradici právo, tedy přesněji nárok na existenci, 558 00:58:53,201 --> 00:58:57,248 se u nás zachovaly a získaly vlastní písemnictví. 559 00:58:57,368 --> 00:59:06,507 Čína byla jako centrum koncentrace řízení zvolena velmi dávno. 560 00:59:06,867 --> 00:59:10,828 Globalisté přemýšlejí v dalekých perspektivách 561 00:59:10,948 --> 00:59:18,260 a to, co je popsáno v knize Jacquese Attaliho - Na prahu třetího tisíciletí, 562 00:59:18,380 --> 00:59:25,899 jak nomádové putují z jednoho centra koncentrace řízení do druhého a řídí svět, 563 00:59:26,019 --> 00:59:31,403 v podstatě vyjadřuje ideu globálního prediktoru. 564 00:59:31,523 --> 00:59:36,624 A s vědomím toho, že v budoucnu na Zemi dojde ke změně klimatických zón, 565 00:59:36,744 --> 00:59:44,494 nemám na mysli globální oteplování ani globální ochlazení, ale výslovně změnu klimatických zón, 566 00:59:44,614 --> 00:59:48,223 což se na planetě Zemi stává pravidelně, 567 00:59:48,343 --> 00:59:57,508 přestane být Evropa komfortním místem pro život a bude tedy nutné se přemístit. 568 00:59:57,628 --> 01:00:05,583 Takže Čínu začali připravovat k tomu, aby se z ní stalo centrum koncentrace řízení již v 15. století. 569 01:00:06,098 --> 01:00:17,028 Od té doby, kdy Čínu uzavřeli do sebe a spustili negativní procesy degenerace čínské státnosti, 570 01:00:17,148 --> 01:00:21,812 aby ji potom bylo možné přeformátovat. 571 01:00:25,902 --> 01:00:29,091 Nám v nejbližší době vyjde práce 572 01:00:31,174 --> 01:00:37,681 Stát jako systém pro přežití národa. 573 01:00:37,801 --> 01:00:42,927 Tam jsou některé informace o tom, jak otevírali Čínu. 574 01:00:45,500 --> 01:00:54,038 Když se rozhodli z Číny vytvořit centrum koncentrace řízení, 575 01:00:54,158 --> 01:01:01,857 tak se v první řadě opírali právě o tu ideologickou blízkost s ohledem na způsob řízení jiných států a národů. 576 01:01:01,977 --> 01:01:06,255 A ta "elita" nebyla lepší ani horší. 577 01:01:06,375 --> 01:01:14,357 Prostě tu byla objektivní danost a čínský stát přeformátovali v procesu jeho historického utváření. 578 01:01:14,477 --> 01:01:25,107 A teď jednoduše Čínu pozvedávají na první místo v řízení jako centrum koncentrace řízení 579 01:01:25,227 --> 01:01:30,303 a vzhledem k tomu, že Rusko představuje alternativní koncepci řízení, 580 01:01:30,423 --> 01:01:37,812 koncepci zachování všech států a národů a také kultur těchto národů, je jako vždy nutné ho likvidovat. 581 01:01:37,932 --> 01:01:44,577 Proto je to jako vždy, jako když jsme bojovali ideologicky ve studené válce, 582 01:01:44,697 --> 01:01:49,000 nebo v horké válce, když na naše území útočili. 583 01:01:49,120 --> 01:01:54,315 Dříve to všechno přicházelo ze západu a teď tento jejich úkol spočívá v tom, 584 01:01:54,435 --> 01:02:01,003 že Rusko musí vlivem těch procesů, které byly založeny, 585 01:02:02,366 --> 01:02:10,441 ještě když plánovali 1. světovou válku, Velkou říjnovou socialistickou revoluci... 586 01:02:10,561 --> 01:02:18,645 Když jsme mluvili o tom, že Velká říjnová socialistická revoluce, 587 01:02:18,765 --> 01:02:23,635 tedy v této souvislosti je lepší mluvit o únorové revoluci, 588 01:02:23,755 --> 01:02:29,216 protože Velká říjnová socialistická revoluce pro ně byla překvapením. 589 01:02:29,336 --> 01:02:32,843 Tak kdy bylo zaděláno na tu únorovou revoluci? 590 01:02:32,963 --> 01:02:37,091 V roce 1856 s ohledem na výsledky Krymské války. 591 01:02:37,211 --> 01:02:41,516 Tehdy jim okamžitě bylo jasné, že bude nutné to všechno zařídit. 592 01:02:41,636 --> 01:02:48,614 A Čína teď ve svém rozvoji jako centrum koncentrace řízení 593 01:02:48,734 --> 01:02:58,144 v podstatě pro nás není tak velkým nepřítelem jako ten kolektivní Západ, 594 01:02:58,264 --> 01:03:04,753 neboť to právě Západ organizuje všechny procesy směřující k likvidaci Ruska 595 01:03:04,873 --> 01:03:08,468 a v tom je jeho spoluviníkem Japonsko, ne Čína. 596 01:03:08,588 --> 01:03:15,232 Čína má od kolabujícího Ruska získávat zdroje, aby se mohla zformovat do centra koncentrace řízení, 597 01:03:15,352 --> 01:03:21,045 a potom Rusko a přesněji jeho úlomky mohla začlenit do své hedvábné stezky, 598 01:03:21,165 --> 01:03:25,057 do systému své hedvábné stezky, to je vše. 599 01:03:25,177 --> 01:03:27,912 A pokud mluvíme o Číně, 600 01:03:28,032 --> 01:03:36,579 tak tam jim napřed naočkovali formování čínského člověka podle předem předepsaných parametrů, 601 01:03:36,699 --> 01:03:44,577 když od Číny odštěpili Hongkong a Macao, kde vytvořili evropského Číňana. 602 01:03:44,697 --> 01:03:53,160 Když byli vytvořeni a spojili je s kontinentální Čínou, 603 01:03:53,280 --> 01:03:57,712 tak ten evropský Číňan, ta kultura evropského Číňana 604 01:03:57,832 --> 01:04:06,431 padla do úrodné půdy kultury vytvořené v důsledku politiky jednoho dítěte. 605 01:04:06,551 --> 01:04:11,343 A ta politika jednoho dítěte se odvíjí od kulturní revoluce Rudé gardy. 606 01:04:11,463 --> 01:04:17,541 Ta historie toho všeho je vůbec ohromně zajímavá, jak přeformátovávali Čínu. 607 01:04:21,426 --> 01:04:27,932 Přejdeme k dalším otázkám, už pracujeme více než hodinu a máme tu ještě několik otázek. 608 01:04:28,730 --> 01:04:33,436 A konkrétně vás prosí okomentovat situaci ve Venezuele. 609 01:04:33,556 --> 01:04:37,114 Maduro ohlásil přerušení diplomatických vztahů s USA 610 01:04:37,234 --> 01:04:42,592 a po 72 hodinách jsou tak v podstatě všichni američtí diplomaté zbaveni své diplomatické imunity. 611 01:04:42,712 --> 01:04:48,842 Jde o pokus dostat kurátory majdanu ze země paralelně si vypomáhat výpadky internetu? 612 01:04:48,962 --> 01:04:51,954 USA to přerušení styků neuznaly. 613 01:04:52,074 --> 01:04:56,558 Zdá se tedy, že Maduro skutečně tvrdě zasáhl citlivé místo (Faberge) Američanů 614 01:04:56,678 --> 01:04:59,748 a má tak šanci vyhnout se osudu Janukoviče? 615 01:04:59,868 --> 01:05:06,118 Osudu Janukoviče se může vyhnout jakýkoliv lídr, který bude myslet na zájmy své země i na své vlastní. 616 01:05:06,238 --> 01:05:09,904 Tedy přesněji, na zájmy své země jako na své vlastní 617 01:05:10,024 --> 01:05:14,628 a nebude přitom myslet na ty peníze, které má uložené v západních bankách. 618 01:05:14,748 --> 01:05:22,893 Bude-li přemýšlet o penězích v těch bankách, tak ho čeká osud Janukoviče, Mubaraka, 619 01:05:23,013 --> 01:05:29,425 Saddáma Husajna, Muammara Kaddáfího… Takový osud. 620 01:05:29,545 --> 01:05:34,235 Jestliže se člověk nedistancuje od zájmů své země 621 01:05:34,355 --> 01:05:41,436 a správně díky tomu uplatňuje svou vnější politickou linii, tak vše dopadne dobře. 622 01:05:41,556 --> 01:05:49,178 Ve Venezuele v podstatě neprobíhá nic takového, aby to vyvolávalo hysterii typu: 623 01:05:49,298 --> 01:05:54,372 „Šéfe, všechno je ztraceno, sádru sundávají a klient odjíždí…“ (Briliantová ruka) 624 01:05:54,492 --> 01:05:57,896 „Rusko zase prohrálo! USA opět vyhrávají…“ 625 01:05:58,016 --> 01:06:02,680 Není to nic takového, a to ani vzdáleně, aby bylo možno takto mluvit. 626 01:06:02,800 --> 01:06:13,430 Pojďme se podívat na jakoukoliv revoluci na základě vměšování USA 627 01:06:13,550 --> 01:06:20,246 s cílem svržení stávajícího vedení a dosazení jiného. 628 01:06:20,366 --> 01:06:22,613 Třeba ta arabská jara. 629 01:06:22,733 --> 01:06:24,850 Čím to začíná? 630 01:06:24,970 --> 01:06:33,234 Tím, že se v první řadě všechna diplomatická zastoupení dané země začínají distancovat od svého vedení, 631 01:06:33,354 --> 01:06:35,420 zde je to naopak. 632 01:06:35,540 --> 01:06:48,847 Pouze jediný atašé prohlásil, že podporuje tu samozvanou loutku Spojených států, 633 01:06:48,967 --> 01:06:51,098 to je všechno. 634 01:06:51,218 --> 01:06:55,840 Velvyslanectví v Rusku prohlásilo, že se řídí Madurovými pokyny, 635 01:06:55,960 --> 01:07:01,250 velvyslanectví v Japonsku: „Pro nás je klíčový…“, tedy přesněji: 636 01:07:01,370 --> 01:07:05,930 „Pro nás se s ohledem na stát a jeho prezidenta Madura nic nemění.“ 637 01:07:06,050 --> 01:07:11,046 To znamená, že ministerstvo zahraničí, dokonce samo ministerstvo zahraničí potvrdilo, 638 01:07:11,166 --> 01:07:21,134 že je zcela na straně zákonně zvolené vlády, tedy prezidenta: „Ten samozvanec pro nás není ničím.“ 639 01:07:22,018 --> 01:07:23,890 Dále. 640 01:07:24,342 --> 01:07:29,527 Všichni organizují rozsáhlou blokádu. 641 01:07:29,647 --> 01:07:34,691 Ale ani mezi latinskoamerickými zeměmi jim to nevyšlo. 642 01:07:34,811 --> 01:07:49,483 Uruguay, Bolívie, Mexiko a samozřejmě Kuba podporují Madura. 643 01:07:49,603 --> 01:07:53,269 A je třeba zohlednit ještě jednu věc. 644 01:07:54,420 --> 01:07:59,811 Ten, kdo kontroluje armádu, je v mnohém stabilní. 645 01:08:01,230 --> 01:08:06,250 Úspěch Bašára Asada, že se tak dlouho udržel, spočíval v tom, 646 01:08:06,370 --> 01:08:10,694 že armáda ho nezradila, že armáda zůstala stát na straně státu. 647 01:08:10,814 --> 01:08:14,150 A armáda stojí i za Madurem. 648 01:08:14,270 --> 01:08:21,685 Tu armádu v mnohém budovali Kubánci a také tu byla vojensko-technická spolupráce s Ruskem. 649 01:08:21,805 --> 01:08:23,152 Dále. 650 01:08:23,272 --> 01:08:30,533 Západní státy vždy bezpodmínečně držely jednu linii s politikou USA. 651 01:08:30,653 --> 01:08:32,771 A co se tam děje? 652 01:08:32,891 --> 01:08:38,583 Napřed Tusk: „Celá Evropská unie musí zatlačit na Madura.“ 653 01:08:38,703 --> 01:08:45,244 A Mogheriniová mu odpověděla: „Ne, Evropská unie je pro mírové vyřešení toho problému.“ 654 01:08:45,364 --> 01:08:50,041 Tlačili na ně, tlačili a tlačili… A nakonec je dotlačili k tomu osmidennímu ultimátu. 655 01:08:50,161 --> 01:08:54,978 „Za osm dní buď ten osel zdechne, nebo pádišáh zemře.“ (Nasreddin Hodža) 656 01:08:55,098 --> 01:09:00,817 Ve smyslu, že se změní okolnosti, které umožní zareagovat, změnit politiku. 657 01:09:00,937 --> 01:09:09,998 A to tím spíše, že to hloupé ultimátum odmítl dokonce i ten samozvaný prezident, 658 01:09:10,118 --> 01:09:15,494 prý: „Je třeba alespoň půl roku pro přípravu voleb, jakých osm dní? Co to povídáte?“ 659 01:09:15,614 --> 01:09:24,548 Už je to pryč, Spojeným státům se nepovedlo hned plně zmáčknout ani Evropu. 660 01:09:24,668 --> 01:09:29,717 To znamená, že ta blokáda jim nevychází. A dále toho bylo ještě více. 661 01:09:29,837 --> 01:09:36,584 Čína podporuje zákonně zvolenou vládu Venezuely, Rusko ji podporuje. 662 01:09:36,704 --> 01:09:43,708 A já jsem v jednom z minulých pořadů upozorňoval na to, 663 01:09:43,828 --> 01:09:49,418 že Madurova inaugurace proběhla v době, kdy tam byl na návštěvě íránský ministr obrany. 664 01:09:49,538 --> 01:09:52,298 A to můžete považovat za přímou linku. 665 01:09:52,418 --> 01:09:58,265 V Íránu tak či onak pravidelně dochází k masovým nepokojům, 666 01:09:58,385 --> 01:10:03,979 dost rozsáhlým nepokojům inspirovaným USA prostřednictvím jejich periférie v Íránu 667 01:10:04,099 --> 01:10:08,557 a íránské vedení je úspěšně potlačuje. 668 01:10:08,677 --> 01:10:16,042 Fakticky se jedná o přímou linku ze strany íránského vedení, o konzultační podporu, 669 01:10:16,162 --> 01:10:23,757 včetně té informační, tedy ne informační, ale technické pro Madura: 670 01:10:23,877 --> 01:10:32,116 „My ti poskytneme veškeré své zkušenosti s potlačováním amerických protestů v zemi, my ti s tím pomůžeme.“ 671 01:10:32,236 --> 01:10:33,891 A dále co? 672 01:10:34,011 --> 01:10:41,529 Principiálně důležitým okamžikem je zabíjení demonstrantů. 673 01:10:41,649 --> 01:10:49,708 Venezuela je v tomto ohledu poněkud zvláštní stát a zabíjením tam nikoho nijak zvlášť ze židle nezvedne. 674 01:10:51,920 --> 01:10:55,880 I k obyčejným vraždám tam dochází velmi často. 675 01:10:56,000 --> 01:11:04,393 Jenže je důležité, aby byli stříleni výslovně demonstranti, aby se dalo říci, že je to práce vlády, 676 01:11:04,513 --> 01:11:10,669 aby tam třeba byly použity samopaly, aby ty lidi pokosili z kulometu. 677 01:11:10,789 --> 01:11:18,179 A co se stalo? Byla zlikvidována teroristická skupina, která přesně to měla v plánu. 678 01:11:19,183 --> 01:11:24,197 Fakticky tedy pozorujeme zcela akceschopnou státní moc, 679 01:11:24,317 --> 01:11:36,028 která hájí zájmy svého státu a dál vede zahraniční politiku s jinými státy, 680 01:11:36,148 --> 01:11:45,621 která si fakticky zachovala celý soubor státních institucí, těch, které zajišťují fungování státu, 681 01:11:46,316 --> 01:11:50,893 takže tam vše dál běží. 682 01:11:51,013 --> 01:11:53,131 Dále. 683 01:11:53,896 --> 01:11:56,245 Pokus o státní převrat. 684 01:11:56,365 --> 01:12:05,041 V roce 2002 Cháveze rovnou zatkli a odvezli do vězení, ale potom byl osvobozen. 685 01:12:05,161 --> 01:12:12,028 A zde je zajímavý moment, jak se Američané chovají ke svým podpindosníkům. 686 01:12:12,148 --> 01:12:19,924 Stejně jako v roce 2002 potopili svou dosazenou figurku, tak teď podrazili tohoto Juana Guaidó. 687 01:12:20,044 --> 01:12:26,251 Oni je využívají jako spotřební materiál, jako toaletní papír. 688 01:12:26,371 --> 01:12:32,654 Jenže žádní podpindosníci, jako ti u nás v Rusku, prostě nemohou žít bez svého páníčka, 689 01:12:32,774 --> 01:12:35,612 který je používá jako toaletní papír. 690 01:12:35,732 --> 01:12:40,165 Pro Čubajse by to znamenalo prostě katastrofu: „Já že bych měl být svobodným člověkem? 691 01:12:40,285 --> 01:12:46,337 A existovat bez páníčka, bez svého amerického páníčka?“ 692 01:12:46,457 --> 01:12:49,681 A ti ostatní jsou to samé. 693 01:12:49,801 --> 01:12:57,114 Takže ve Venezuele všechno probíhá normálně se zohledněním unikátnosti toho státu, 694 01:12:57,234 --> 01:13:01,691 kde je nějaká ta mela v podstatě normou. 695 01:13:01,811 --> 01:13:11,284 A navíc je třeba si uvědomit, že Američané se vynasnažili vytvořit podmínky pro vznik toho majdanu, 696 01:13:11,404 --> 01:13:15,065 když jim tam pořádně sesypali ekonomiku. 697 01:13:15,185 --> 01:13:24,736 Jestliže je Madurův vztah k jeho státu normální, tak se všechno podaří, ten stát to ustojí a bude se rozvíjet. 698 01:13:24,856 --> 01:13:32,503 Pokud ale zaváhá jako Janukovič nebo Kaddáfí, tak se všechno sesype. 699 01:13:38,033 --> 01:13:46,777 Další otázka je od Michala, který prosí okomentovat vstoupení Angely Merkelové na fóru v Davosu. 700 01:13:46,897 --> 01:13:53,824 A konkrétně její výrok: „My i nadále budeme nakupovat plyn z Ruska, to je zcela jasné.“ 701 01:13:53,944 --> 01:14:01,771 Jakmile si trockisté po Stalinově smrti uzurpovali moc v SSSR, 702 01:14:01,891 --> 01:14:07,507 bylo nutné začít rukama SSSR zajišťovat Západu jeho obživu 703 01:14:07,627 --> 01:14:14,528 a jedním z takových prvků zajištění Západu byla dodávka energetických nosičů v podobě plynu, 704 01:14:14,648 --> 01:14:16,740 a tak jsme budovali plynovody. 705 01:14:16,860 --> 01:14:22,269 A ať už byly naše vztahy se Západem právě jakékoliv, vždy jsme plnili své smluvní závazky. 706 01:14:22,389 --> 01:14:27,002 Veškerá ekonomika Západu je postavená na tom, že z Ruska bude přicházet plyn. 707 01:14:27,122 --> 01:14:35,437 Nám úplně stačí zavřít ventil, a Západ zcela ekonomicky zkolabuje. 708 01:14:38,061 --> 01:14:51,435 Ta tvrzení USA, když říkají: „Rusko vám zavře ventil, a potom budete muset tancovat, jak bude pískat, 709 01:14:51,555 --> 01:14:59,922 a proto si raději nakupujte náš zkapalněný plyn“, to je mírně řečeno podvod. 710 01:15:00,042 --> 01:15:08,332 Problém je v tom, že USA nemají tolik plynu, aby ho mohly někam dodávat v jakékoliv podobě. 711 01:15:08,452 --> 01:15:14,994 Veškerý plyn, který kdy USA dodávaly do Evropy, byl ruský plyn. 712 01:15:15,114 --> 01:15:24,227 Navíc jakmile v USA uhodí mrazy, tak samy USA ruský plyn dovážejí. 713 01:15:24,347 --> 01:15:30,117 To prohlášení, že jim budou dodávat ruský plyn, znamená jen jedno: 714 01:15:30,237 --> 01:15:40,430 „Pomozte nám svrhnout Putina a rozčlenit Rusko a my vám za to budeme z Ruska dodávat zkapalněný plyn. 715 01:15:40,550 --> 01:15:43,825 Budete tak závislí na nás, ne na Rusku. 716 01:15:43,945 --> 01:15:49,766 A my jsme přece takoví, že si vás vychutnáme s úsměvem, my přece nejsme Rusové, 717 01:15:49,886 --> 01:15:57,533 abychom brali ohledy na nějakou vaši kulturní identitu, abychom zachovali vaše národy a rozvíjeli vaši kulturu. 718 01:15:57,653 --> 01:16:01,854 Stačí pípnout a skončíte jako indiáni.“ 719 01:16:01,974 --> 01:16:10,290 A protože zastoupení podpindosníků v řízení západních států je dost velké, tak je válcují. 720 01:16:10,410 --> 01:16:14,019 Amerika nemá svůj plyn. 721 01:16:14,139 --> 01:16:18,546 Všechny řeči o tom, že USA někomu dodají svůj zkapalněný plyn, 722 01:16:18,666 --> 01:16:24,203 znamenají jen jedno, že je teď v Rusku nutné svrhnout Putina, rozčlenit stát 723 01:16:24,323 --> 01:16:31,508 a USA budou z ruských nalezišť dodávat plyn Evropě. 724 01:16:31,628 --> 01:16:38,246 Proto také ta politika ohledně plynovodů. Ale zajímavé je něco jiného. 725 01:16:38,366 --> 01:16:41,050 Současný Davos předvedl... 726 01:16:41,170 --> 01:16:47,479 Tento nástroj v podstatě plní funkci koordinace a řízení. 727 01:16:47,599 --> 01:16:58,564 Na tento Davos se sjela pouze politická chamraď. Nepřijel tam ani jeden důležitý člověk. 728 01:16:58,684 --> 01:17:08,543 Sjeli se tam jen absolutní nuly, které nejsou ničím. 729 01:17:08,663 --> 01:17:11,270 A bylo to prodemonstrováno. 730 01:17:11,390 --> 01:17:20,273 Všichni našli různé výmluvy, Trump tam nepřijel, Mayová ani Macron a hotovo. 731 01:17:20,393 --> 01:17:26,718 A Čína tam vyslala, protože s tou chamradí teď bude muset jako centrum koncentrace řízení pracovat, 732 01:17:26,838 --> 01:17:32,000 tak tam vyslala svého druhého člověka, aby se podíval co a jak, to je vše. 733 01:17:32,120 --> 01:17:41,069 Kdyby ta naše takzvaná „elita“ měla alespoň… 734 01:17:41,189 --> 01:17:47,988 No, sebeúctu tedy nikdy neměli, nemají a mít nebudou, ale alespoň pud sebezáchovy kdyby měli, 735 01:17:48,108 --> 01:17:56,090 aby si uvědomili, že je odhazují na smetiště, tak by se tam ten Oreškin tak neusmíval, protože by tam vůbec nebyl. 736 01:17:56,210 --> 01:18:00,051 Řekl by: „Tam v Davosu nemáme co dělat!“ 737 01:18:00,171 --> 01:18:06,814 Nemáme zapotřebí, aby nás někdo stavil na stejnou úroveň s takovým krvavým klaunem, jako je Porošenko. 738 01:18:06,934 --> 01:18:11,161 Ukrajina jako stát neexistuje a existovat nebude. 739 01:18:11,702 --> 01:18:19,623 Ale oni jsou šťastní (že tam mohou jet). To tato politická chamraď brání rozvoji našeho státu. 740 01:18:19,743 --> 01:18:27,750 To ona uvrhuje náš stát do všech těch ekonomických a politických kataklyzmat a touží zalít náš stát krví. 741 01:18:28,599 --> 01:18:30,888 Krví občanské války. 742 01:18:31,008 --> 01:18:35,080 Oni si myslí, že sami to ustojí, protože si nejsou schopní vzít ponaučení. 743 01:18:35,200 --> 01:18:40,661 USA přece jasně ukazují, jak dopadají všichni, kteří se s nimi pokoušejí alespoň nějak spolupracovat. 744 01:18:40,781 --> 01:18:46,294 Oni nechápou, že je teď berou jako zástupce silného státu 745 01:18:46,414 --> 01:18:52,543 a jakmile Rusko silné být přestane, ani pes po nich neštěkne. 746 01:18:57,765 --> 01:19:05,609 Dále vás prosí okomentovat smlouvu, kterou podepsalo Německo a Francie 747 01:19:05,729 --> 01:19:09,595 v německých Cáchách o upevnění dvoustranné spolupráce, 748 01:19:09,715 --> 01:19:13,581 která nahradila Elysejskou smlouvu z (22. ledna) roku 1963. 749 01:19:13,701 --> 01:19:16,333 Co teď máme před očima? Venezuelu! 750 01:19:17,002 --> 01:19:25,824 Venezuelu, na kterou se soustředilo veškeré úsilí USA. Oni teď potřebují zorganizovat nátlak na Venezuelu, 751 01:19:25,944 --> 01:19:31,431 a tak nemají sílu pracovat s jinými objekty. 752 01:19:31,551 --> 01:19:36,600 Nemají možnost uhlídat si všechny státy, někde musí jejich vliv zeslábnout. 753 01:19:36,720 --> 01:19:43,441 A jakmile americký stisk Evropy povolil, tak Evropa hned: „My uděláme nějaké změny.“ 754 01:19:43,561 --> 01:19:48,534 Někteří říkají: „Proč se vůbec scházeli, kvůli nějakým drobným změnám?“ 755 01:19:48,654 --> 01:19:56,095 To jsou zcela zásadní „drobnosti“. Drobnosti, které odsouvají USA z nadnárodního řízení Evropy. 756 01:19:56,215 --> 01:20:01,316 Buduje se samořízení Evropy. Byly tam vyřešeny klíčové věci. 757 01:20:01,436 --> 01:20:07,849 Kdyby USA tak nezabředly v té Venezuele, tak by nepřipustily podpis této smlouvy. 758 01:20:07,969 --> 01:20:11,465 Vždyť kolik let se už mluví o té smlouvě? Deset let? 759 01:20:11,585 --> 01:20:17,617 A teď se najednou sešli, všechno raz dva dohodli a předložili to jako hotovou věc. 760 01:20:18,189 --> 01:20:25,987 A v politice je velký rozdíl v tom, když něco běží stínově nebo je to ohlášeno veřejně. 761 01:20:26,107 --> 01:20:28,229 To už je něco zcela jiného. 762 01:20:28,349 --> 01:20:34,630 Americká státní elita tak utrpěla v Evropě zdrcující porážku. 763 01:20:34,750 --> 01:20:42,572 Evropa se tak přímo o několik kroků odpoutala od USA, od jejich nadnárodního řízení. 764 01:20:49,421 --> 01:20:57,445 Otázka od Gennadije z Luhanska. Stálý zástupce Sýrie v OSN Bašár Džafarí prohlásil, 765 01:20:57,565 --> 01:21:01,148 že Damašek může zaútočit na letiště v Tel Avivu, 766 01:21:01,268 --> 01:21:06,418 jestliže Rada bezpečnosti OSN nepřijme opatření s ohledem na izraelské útoky na syrské území. 767 01:21:06,538 --> 01:21:10,736 Na tomto zasedání zdůraznil, že syrská strana na to má zákonné právo, 768 01:21:10,856 --> 01:21:15,344 a že symetrický útok na letiště přitáhne „pozornost těch, kteří vyvolávají války v této Radě“. 769 01:21:15,464 --> 01:21:21,331 Mám otázku, dojde-li na tento útok, bude Rusko automaticky zataženo do toho konfliktu. - Ne. 770 01:21:21,451 --> 01:21:26,361 A místo Íránu tak Izrael bude likvidovat Rusko. - Ne. 771 01:21:26,755 --> 01:21:29,405 A Írán se potom prohlásí za vítěze. 772 01:21:29,525 --> 01:21:35,067 V jaké pozici se za této situace ocitne Turecko, nebo jde pouze o výhrůžky v rámci formování Sýrie? 773 01:21:35,187 --> 01:21:40,598 Ne. Mezi izraelskými „elitami“ jsou ty, 774 01:21:40,718 --> 01:21:46,952 které se za každou cenu snaží rozpoutat válku mezi Izraelem a Sýrií, oj Íránem, 775 01:21:47,072 --> 01:21:52,598 aby v Izraeli nezůstal kámen na kameni, aby Izrael přestal existovat. 776 01:21:52,718 --> 01:21:56,845 A tak se ze všech sil snaží toho dosáhnout. 777 01:21:59,401 --> 01:22:08,608 Írán by si bez podstatných ztrát s Izraelem poradit nedokázal 778 01:22:08,728 --> 01:22:15,655 a přitom potřebuje dál budovat své postavení centra koncentrace řízení a zvyšovat svůj vliv v celém světě. 779 01:22:15,775 --> 01:22:20,234 To znamená, že Izrael by měl být zničen výslovně Ruskem, 780 01:22:20,354 --> 01:22:24,297 právě to bylo podstatou té provokace se sestřelením našeho letadla. 781 01:22:24,417 --> 01:22:30,264 Aby Rusko zatáhli do této války, jenže jim ta provokace nevyšla. 782 01:22:30,384 --> 01:22:39,042 Jenže Sýrii reálně v důsledku sebevražedných kroků izraelské elity, 783 01:22:39,162 --> 01:22:49,144 která chce, aby Izrael byl zcela smeten, aby izraelské obyvatelstvo bylo všechno vybito ve finálním holokaustu, 784 01:22:49,264 --> 01:22:55,727 neustále Sýrii jako stát provokují k odvetným akcím: 785 01:22:55,847 --> 01:23:00,520 „Sýrie, buď jsi stát, nebo je možné si s tebou dělat, co kdo chce.“ 786 01:23:00,640 --> 01:23:06,960 Takže Sýrie musí nějak reagovat a aktivně jednat. V případě… 787 01:23:07,080 --> 01:23:14,264 A je to zcela reálné, takže v případě, že Sýrie v odvetu zaútočí na Izrael, 788 01:23:14,384 --> 01:23:24,096 bude Rusko prostředníkem ve vzájemných vztazích mezi Izraelem a Sýrií 789 01:23:24,216 --> 01:23:31,908 s tím závazkem, že ten, kdo zaútočí na sousední stát, okamžitě slízne raketový útok ze strany Ruska. 790 01:23:32,028 --> 01:23:36,408 To Izrael okamžitě zchladí, okamžitě. 791 01:23:36,528 --> 01:23:41,133 Rusko nebude Izrael srovnávat se zemí, 792 01:23:41,253 --> 01:23:54,731 ale jestliže se někdo ve své zvířecké, satanské touze zlikvidovat židovský národ pokusí vyprovokovat válku, 793 01:23:54,851 --> 01:24:00,389 vychutná si přesně mířený bodový útok, a tím to pro něj skončí. 794 01:24:00,509 --> 01:24:06,857 A jakmile bude eliminován, znamená to další šanci pro existenci Izraele jako státu, aby se mohl dál rozvíjet. 795 01:24:06,977 --> 01:24:13,625 To znamená, že by se tak Rusko stalo nejvíce klíčovým hráčem v tomto regionu. 796 01:24:14,242 --> 01:24:23,048 Takže jestliže si Izrael nepřeje, aby tam Rusko začalo všechno řídit, 797 01:24:23,168 --> 01:24:29,714 a také ti, kteří formují z Íránu centrum koncentrace řízení, 798 01:24:29,834 --> 01:24:33,869 nebudou mít zájem na provokování Sýrie, aby si vykoledovali odvetný útok. 799 01:24:33,989 --> 01:24:39,383 Protože tím ztratí jak Írán, tak i Turecko a Izrael v tom smyslu, 800 01:24:39,503 --> 01:24:43,395 že se jim nepodaří rozpoutat velkou válku na Blízkém Východě, 801 01:24:43,515 --> 01:24:49,258 v jejímž výsledku Izrael přestane existovat společně s veškerým svým obyvatelstvem. 802 01:24:49,378 --> 01:24:54,689 Právě to je cílem izraelských „elit“, které útočí na Sýrii. 803 01:24:56,972 --> 01:25:00,346 To byla pro dnešek poslední otázka. 804 01:25:00,466 --> 01:25:09,523 Jako vždy se dostáváme k tomu, že jsme dnes stejně jako jindy pracovali na základě veřejně dostupných zdrojů, 805 01:25:09,643 --> 01:25:15,694 na základě dostupných údajů, ale že naše hodnocení všech otázek zní zcela jinak, 806 01:25:15,814 --> 01:25:19,603 než jak je to prezentováno v hromadných sdělovacích prostředcích. 807 01:25:19,723 --> 01:25:24,335 Pokud člověk správně chápe svět, tak také správně reaguje 808 01:25:24,455 --> 01:25:31,681 a snižuje tak krizovost všech politických procesů a to nejen ve svém bezprostředním okolí, 809 01:25:31,801 --> 01:25:35,821 ale vůbec v celém státě, když se tak podílí na vytváření masové statistiky. 810 01:25:35,941 --> 01:25:40,707 Abyste to však dokázali, musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy 811 01:25:40,827 --> 01:25:49,101 a takové znalosti jsou vyloženy pouze v pracích vnitřního prediktoru SSSR zveřejněných do června 2018. 812 01:25:49,221 --> 01:25:55,623 Studujte ty práce a stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. 813 01:25:55,743 --> 01:26:01,239 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Buďte šťastní. Do příštích setkání. 814 01:26:02,453 --> 01:26:11,259 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .