1 00:00:07,876 --> 00:00:12,988 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,209 --> 00:00:20,478 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:20,598 --> 00:00:24,432 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:24,552 --> 00:00:29,736 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:29,856 --> 00:00:33,851 Dnes je 04.02.2019. 6 00:00:33,971 --> 00:00:42,627 A náš pořád Otázka-odpověď zahájíme následující otázkou od Jurije Tokareva. 7 00:00:42,747 --> 00:00:47,673 Zdravím vás Valeriji Viktoroviči, dokonce i po jednání Abeho s Putinem Japonsko pokračuje 8 00:00:47,793 --> 00:00:51,788 se vzrůstající nestydatostí v prohlášeních o svých nárocích na Kurily. 9 00:00:51,908 --> 00:00:56,610 Mně se zdá, že takové chování nejde vysvětlit žádnými historickými okolnostmi 10 00:00:56,730 --> 00:01:00,005 a žádnou zradou Chruščova nebo někoho jiného. 11 00:01:00,125 --> 00:01:02,499 Podle mne je to všechno daleko jednodušší. 12 00:01:02,619 --> 00:01:06,692 Vytvářejíce svými prohlášeními směřovanými především k ruskému publiku dojem, 13 00:01:06,812 --> 00:01:09,264 že Putin už hodil Kurily přes palubu, 14 00:01:09,384 --> 00:01:13,122 Japonsko zcela banálně napomáhá tvorbě majdanových nálad v naší zemi. 15 00:01:13,242 --> 00:01:17,760 Kalkulace je to jednoduchá, svrhneme Putina, a potom se teprve otevře reálné okno možností 16 00:01:17,880 --> 00:01:19,834 vrátit si ostrovy i mnohé další. 17 00:01:19,954 --> 00:01:25,724 Tento aspekt tu bezesporu figuruje, ale kam by došli bez zrady "elit" a Chruščova? 18 00:01:25,844 --> 00:01:32,425 Vždyť samotná možnost získat tyto ostrovy ve výsledku státního převratu uvnitř Ruska 19 00:01:32,545 --> 00:01:42,378 se odvíjí výslovně od zrady z chruščovských dob, kdy Chruščov zradil zájmy SSSR, Ruska. 20 00:01:42,498 --> 00:01:56,890 Právě díky tomu získali tu možnost ovlivňovat vnitřní ruské procesy prostřednictvím své vnější politické činnosti, 21 00:01:57,010 --> 00:02:03,641 kdy je vytvářen určitý dojem, že se někdo pokouší o něčem dohodnout, 22 00:02:03,761 --> 00:02:09,910 že někdo počítá se získáním těchto ostrovů, přičemž všechno je zcela jinak. 23 00:02:10,030 --> 00:02:20,720 Mám na mysli, že Putin vedl s japonským premiérem zcela normální jednání a Japonsko to okamžitě pochopilo. 24 00:02:20,840 --> 00:02:31,730 Nejpozornější lidé, diváci našeho pořadu se okamžitě zeptali: 25 00:02:31,850 --> 00:02:41,536 „Jak je to možné? To Pjakin vůbec neví, že existuje Simodskij traktát z roku 1855? 26 00:02:41,656 --> 00:02:54,977 Tak proč tvrdí, že ty ostrovy nikdy nenáležely Japonsku s výjimkou období od roku 1905 do roku 1945, 27 00:02:55,097 --> 00:03:00,305 kdy byly okupovány na základě výsledků rusko-japonské války? 28 00:03:00,425 --> 00:03:10,496 Přece existuje Simodskij traktát, jehož druhý článek to vše popisuje. A Pjakin stejně stále tvrdí…“ 29 00:03:10,616 --> 00:03:18,613 Ano, já stejně jako dřív prohlašuji, že Japonsku tyto ostrovy nikdy nepatřily. 30 00:03:18,733 --> 00:03:21,724 A co se týká toho Simodského traktátu? 31 00:03:21,844 --> 00:03:24,049 Jak bych o něm mohl nevědět? 32 00:03:24,169 --> 00:03:30,021 Vždyť právě tento Simodskij traktát byl ideologickým základem 33 00:03:30,141 --> 00:03:41,177 samotné té teze o jakýchsi japonských severních územích, které Japonsko požaduje zpátky. 34 00:03:41,297 --> 00:03:53,371 A navíc podle toho, co řekl Šinzó Abe, teď Japonsko tvrdí, že tyto ostrovy spadají pod japonskou suverenitu. 35 00:03:55,015 --> 00:03:58,627 Jak to tedy do sebe zapadá? 36 00:03:58,747 --> 00:04:03,485 No, o tom Simodském traktátu ještě budeme mluvit. 37 00:04:03,605 --> 00:04:10,425 Ta otázka japonských nároků na naše ostrovy není uzavřena. 38 00:04:10,545 --> 00:04:15,496 Jedná se o dlouhodobý problém a my nebudeme naší diplomacii podrážet nohy, 39 00:04:15,616 --> 00:04:22,512 tak jen s ohledem na ten Simodskij traktát dáme malou nápovědu. 40 00:04:22,632 --> 00:04:35,895 Čím se vyznačují blížící se akce pořádané v rámci vznášení požadavků na ta severní území? 41 00:04:36,015 --> 00:04:46,762 V Japonsku každoročně 7. února probíhají mítinky s požadavkem návratu těchto údajných severních území. 42 00:04:46,882 --> 00:04:53,244 Opakuji, že ideologickým základem toho traktátu, tedy této akce, 43 00:04:53,364 --> 00:04:55,112 je Simodskij traktát, 44 00:04:55,232 --> 00:05:03,043 který byl podepsán 26. ledna 1855 podle starého kalendáře, což je podle nového 7. února. 45 00:05:03,163 --> 00:05:06,170 A k tomu se to tedy váže. 46 00:05:06,290 --> 00:05:14,215 Celý ten ideologický základ pro vyžadování severních území se opírá o tento Simodskij traktát. 47 00:05:14,335 --> 00:05:21,535 A každý, kdo staví svou ideologii na tomto traktátu, spláče nad výdělkem, 48 00:05:21,655 --> 00:05:28,551 až se vše soustředí právě na tento Simodskij traktát a pro ruské vlastence to bude zajímavý objev, 49 00:05:28,671 --> 00:05:38,083 až se vše přímo soustředí na tento traktát. Šinzó Abe není žádný hlupák a tohle je mu známo. 50 00:05:38,203 --> 00:05:49,904 Když se vrátil z Moskvy, tak 30. ledna ve své řeči mluvil o tom, že ty ostrovy spadají pod japonskou suverenitu. 51 00:05:50,024 --> 00:05:52,497 Tak zaprvé řekl hloupost. 52 00:05:52,617 --> 00:05:58,521 Suverenita nad čímkoliv je definována možností řídit to něco podle plné funkce řízení 53 00:05:58,641 --> 00:06:02,791 a Japonsko tam vůbec není přítomno, tak o čem se tu dá vůbec mluvit? 54 00:06:02,911 --> 00:06:05,689 O jaké plné funkci, o jaké suverenitě? 55 00:06:05,809 --> 00:06:07,916 A co je nejdůležitější? 56 00:06:08,556 --> 00:06:19,141 Ať to z něho páčili, jak chtěli, tak se Šinzó Abe vyhnul odpovědi a nepoužil terminologii… 57 00:06:19,261 --> 00:06:24,235 Řekli mu: „Prohlašte, že jde o odvěké japonské ostrovy.“ 58 00:06:24,355 --> 00:06:29,084 Kroutil se, lavíroval a neřekl to. Tak dobrá. 59 00:06:30,000 --> 00:06:35,246 Mohl přece poukázat na ten Simodskij traktát. Je to tak? 60 00:06:35,366 --> 00:06:40,310 Ale nepoukázal. A proč? Protože ví, že by si svá slova musel zodpovědět. 61 00:06:40,430 --> 00:06:50,467 A co bylo dál? Schvalovali hesla, která ponesou při tom mítinku za návrat severních území. 62 00:06:50,587 --> 00:06:55,012 A jaké heslo tam chybí? Že jde o nezákonnou okupaci. 63 00:06:55,714 --> 00:07:01,356 Což znamená, že mají v japonském vedení určité vědomosti, 64 00:07:01,476 --> 00:07:06,786 a tak se raději předem jistí, kdyby se začalo jednat o podstatě věci. 65 00:07:06,906 --> 00:07:12,398 Proto nebudeme předbíhat událostem, na ten Simodskij traktát ještě přijde řeč. 66 00:07:12,518 --> 00:07:20,665 A znovu opakuji, že Japonsko nemá žádná práva nejen na Kurilské ostrovy, ale ani na ostrov Hokkaidó. 67 00:07:23,746 --> 00:07:27,559 Další otázka je od Alexeje Anisimova. 68 00:07:27,679 --> 00:07:31,798 Možná to nebyl Malinovskij, kdo zmařil výsadek na Hokkaidó, ale spíš Vasilevskij? 69 00:07:31,918 --> 00:07:35,825 O něm jsem alespoň nějaké informace dohledal, samozřejmě pouze na internetu, 70 00:07:35,945 --> 00:07:40,248 přímo v archivech jsem zatím nehledal. Kde bych se o tom mohl dočíst? 71 00:07:40,368 --> 00:07:45,250 Na internetu je o tom v podstatě dost informací, ale kolega má správnou připomínku. 72 00:07:45,370 --> 00:07:52,113 Já jsem se samozřejmě přeřekl, když jsem řekl, že to byl Malinovskij, kdo zmařil ten výsadek na Hokkaidó. 73 00:07:52,233 --> 00:07:57,726 Byl to samozřejmě Vasilevskij. Malinovskij byl velitelem jednoho z frontů, toho Zabajkalského, 74 00:07:57,846 --> 00:08:01,599 takže on osobně ho v podstatě ani zmařit nemohl. 75 00:08:01,719 --> 00:08:12,153 Jen si to představte, probíhá globální hra, probíhá přerozdělování vlivových zón světa. 76 00:08:12,273 --> 00:08:18,315 A teď si představte vysoce postavenou osobu, která velí celému frontu. 77 00:08:18,435 --> 00:08:29,388 Velitel frontu prostě nemůže zmařit takovou operaci, protože by si to okamžitě na místě vypil. 78 00:08:29,508 --> 00:08:36,068 Zatímco velitel celé té operace takové páky již v ruce má. 79 00:08:36,188 --> 00:08:41,345 A tak bezesporu tam, kde při té operaci byla určována vzájemná součinnost… 80 00:08:41,465 --> 00:08:47,567 Hned přišli s tím, že to byl Purkajev, kdo měl to Hokkaidó obsadit. 81 00:08:47,687 --> 00:08:50,343 Účastnily se toho všechny fronty. 82 00:08:50,463 --> 00:08:58,518 Jak Purkajevův Druhý dálněvýchodní, tak i Mereckovův první, stejně jako ten Zabajkalský front 83 00:09:00,104 --> 00:09:01,812 Malinovského. 84 00:09:01,932 --> 00:09:11,786 Všichni se toho účastnili, každý z nich měl svůj úkol, ale všechno to koordinoval Vasilevskij, a to nejzajímavější. 85 00:09:11,906 --> 00:09:20,205 Hokkaidó je přece ostrov, takže bez Tichooceánské flotily se to nemohlo obejít a té velel Jumašev. 86 00:09:20,325 --> 00:09:28,868 Té přípravy operace na Hokkaidu se účastnil dokonce i lidový komisař námořnictva Kuzněcov, 87 00:09:28,988 --> 00:09:34,389 protože to vyžadovalo úsilí celého státu, jednalo se o velice důležitou operaci. 88 00:09:34,509 --> 00:09:40,154 A pokud by ji někdo chtěl jen tak zmařit, tak by mu v tom okamžitě zabránili. 89 00:09:40,274 --> 00:09:46,285 Pokud by se některý z velitelů frontů pokusil něco v té situaci zašvindlovat, 90 00:09:46,405 --> 00:09:49,976 vyřídili by si to s ním přímo za pochodu. 91 00:09:51,105 --> 00:09:59,096 Zatímco velitel celé operace měl možnost prezentovat informace tak, aby nebyly využity. 92 00:09:59,216 --> 00:10:06,844 V roce 1947, kdy byl Jumašev jmenován velitelem celého námořnictva SSSR, 93 00:10:06,964 --> 00:10:16,605 měl rozhovor se Stalinem a vrátili se i k tomu zmařenému výsadku na Hokkaidó. 94 00:10:16,725 --> 00:10:22,828 A tehdy Jumašev Stalinovi řekl: „Ano, podle toho plánu, který navrhoval Vasilevskij, 95 00:10:22,948 --> 00:10:27,494 ten výsadek na Hokkaidó nebyl možný. 96 00:10:27,614 --> 00:10:36,096 Já jsem ale tenkrát přišel s jiným návrhem a přednesl jsem ho na poradě, že tak, tak a tak by to šlo. 97 00:10:36,216 --> 00:10:40,733 V podstatě jsem byl připraven to hlásit i vám, 98 00:10:40,853 --> 00:10:49,975 ale Vasilevskij mi přímo rozkazem tyto informace zakázal někde prezentovat.“ 99 00:10:50,095 --> 00:10:56,350 A Stalin mu odpověděl: „Mohl jste mě tenkrát i přes zákaz vrchního velitele informovat.“ 100 00:10:56,470 --> 00:11:02,939 A on mu na to hned řekl, že ta hra byla příliš vysoká, že by ho to také mohlo stát krk. 101 00:11:03,059 --> 00:11:14,552 Tím poukázal na spiknutí generálů. Tak oč vlastně jde a co vedlo k mému přeřeknutí? 102 00:11:14,672 --> 00:11:20,497 Ta věc se má tak, že bezprostředně na tu dálněvýchodní operaci, 103 00:11:20,970 --> 00:11:26,134 která se v některých zdrojích nazývá sovětsko-japonskou válkou, 104 00:11:29,261 --> 00:11:35,351 byli soustředěni velitelé s dost rozporuplnými životopisy. 105 00:11:35,471 --> 00:11:42,243 Můžete třeba namítnout, že životopis bez poskvrnky má málokdo, ale tady jsou dost specifické u všech. 106 00:11:42,363 --> 00:11:51,645 Řekněme, že Purkajev ho měl dost problémový, ještě než byl jmenován velitelem Druhého dálněvýchodního frontu, 107 00:11:51,765 --> 00:11:54,422 je lepší si to prostudovat. 108 00:11:54,542 --> 00:11:56,068 A teď k Malinovskému. 109 00:11:56,188 --> 00:12:06,149 Ten rozkaz použít zbraně při těch událostech v Novočerkassku v roce 1962 nemohl jít mimo něj. 110 00:12:07,466 --> 00:12:15,716 To je to, oč mi jde, že všichni ti lidé byli dost specifičtí. 111 00:12:15,836 --> 00:12:21,579 A Vasilevskij v roce 1988 přímo obvinil Stalina, že k té válce došlo jen kvůli tomu, 112 00:12:21,699 --> 00:12:30,199 že Hitler zaútočil na SSSR jen kvůli tomu, že Stalin provedl čistku velitelského sboru Rudé armády a trockistů. 113 00:12:30,319 --> 00:12:34,005 V tomto ohledu se mi to honilo hlavou nejen s ohledem přímo na tu tehdejší minulost, 114 00:12:34,125 --> 00:12:40,671 že když je tehdy vybírali, tak už to dělali podle určitých příznaků 115 00:12:40,791 --> 00:12:45,835 a vědomím jejich spoluúčasti na určité globální politické operaci. 116 00:12:45,955 --> 00:12:52,418 Jumašev byl v tomto ohledu neprověřený kádr a navíc ho nemohli vyměnit, 117 00:12:52,538 --> 00:12:58,837 protože už byl velitelem Tichooceánské flotily, a proto to také byl on, kdo fakticky prozradil informace, 118 00:12:58,957 --> 00:13:05,811 které umožňují mluvit o tom, že se jednalo o spiknutí generálů s cílem zmařit výsadek na Hokkaidó, 119 00:13:05,931 --> 00:13:11,283 za účelem dostat SSSR do o něco více závislého postavení 120 00:13:11,403 --> 00:13:20,911 ve vztahu k našim anglosaským „partnerům“ a takzvaným „spojencům“ ve 2. světové válce. 121 00:13:21,031 --> 00:13:30,746 My jsme tedy fakticky sehráli roli opičky, která měla tahat horké kaštany z ohně pro svého páníčka. 122 00:13:30,866 --> 00:13:38,975 Porazili jsme japonskou armádu a veškeré politické dividendy se dostaly našim anglosaským „spojencům“. 123 00:13:39,095 --> 00:13:46,690 A ta okupační zóna, která byla SSSR vyčleněna podle Jaltských a Postupimských dohod, 124 00:13:46,810 --> 00:13:48,829 nebyla dodržena, 125 00:13:48,949 --> 00:13:58,643 což ve výsledku značně poškodilo veškerou naši vnější politickou činnost a naši stabilitu ve světě. 126 00:13:58,763 --> 00:14:02,520 To je to, co jsem pochopitelně měl na mysli. 127 00:14:02,640 --> 00:14:06,399 Samozřejmě jsem se s tím Malinovským spletl, 128 00:14:06,519 --> 00:14:12,962 protože v mých očích byl ukazatelem vlastností, které byly nutné k tomu, 129 00:14:13,082 --> 00:14:17,643 aby se ti lidé podíleli na tomto globálním aktu. 130 00:14:17,763 --> 00:14:20,858 A co je důležité si v této věci ještě dát do souvislosti? 131 00:14:20,978 --> 00:14:29,988 V roce 1947, kdy byl mimochodem i Jumašev jmenován velitelem námořnictva, 132 00:14:30,108 --> 00:14:36,324 došlo k odhalení spiknutí generálů proti Stalinovi, 133 00:14:36,444 --> 00:14:44,261 na jehož základě byly v roce 1950 zastřeleny méně významné figury, 134 00:14:44,381 --> 00:14:52,800 co neuměly držet jazyk za zuby jako generál Gordov, sesazený maršál Kulik... 135 00:14:52,920 --> 00:15:02,332 Jeho životopis zrádce je velmi zajímavý, jaké napáchal škody, když velel Ústřední dělostřelecké správě. 136 00:15:02,452 --> 00:15:07,347 To mimochodem velmi dobře popisuje Grabin v knize Zbraň vítězství. 137 00:15:07,467 --> 00:15:12,825 A vůbec Kulikovo chování na začátku války, 138 00:15:12,945 --> 00:15:19,229 které mimochodem také vedlo k jeho degradaci z maršála na generálmajora. 139 00:15:19,349 --> 00:15:24,270 Potom mimochodem právě Žukov prosadil jeho povýšení na generálporučíka. 140 00:15:24,390 --> 00:15:27,742 A potom byl znovu degradován na generálmajora, 141 00:15:27,862 --> 00:15:34,480 protože neustále vystupoval proti linii Stalina a státu 142 00:15:34,600 --> 00:15:39,881 a podle své praktické činnosti nestačil ani na toho generálmajora. 143 00:15:40,001 --> 00:15:46,997 Tak takové lidi zastřelili. Dále to spiknutí nepokračovalo. A proč? 144 00:15:47,117 --> 00:15:56,744 V té době totiž Stalin studoval, jak mohlo dojít ke katastrofě v letech 1941 a 42, 145 00:15:56,864 --> 00:16:03,354 těch letních kampaní Wehrmachtu, fašistického Německa v letech 1941 a 42, 146 00:16:03,474 --> 00:16:05,798 které vedly k našemu ústupu. 147 00:16:05,918 --> 00:16:09,347 Pro nás to tehdy byla katastrofa a pro ně vítězné tažení. 148 00:16:09,467 --> 00:16:17,628 Takže probíhalo studium materiálů a to v podstatě znamenalo pro "maršály vítězství"… 149 00:16:18,220 --> 00:16:23,364 Pro absolutní většinu z nich to znamenalo problém. 150 00:16:23,484 --> 00:16:27,993 To proto maršálové vystoupili proti Stalinovi, aby to nechal být. 151 00:16:28,113 --> 00:16:31,336 A Stalin ten odpor tenkrát prostě nedokázal zlomit. 152 00:16:31,456 --> 00:16:36,866 Proto ta věc, která slibovala, že bude mít závažné důsledky, 153 00:16:36,986 --> 00:16:42,036 kdy by se mnohé osvětlilo i s ohledem na "maršála vítězství" Žukova, 154 00:16:42,156 --> 00:16:50,034 byla smetena ze stolu odsouzením méně významných figur, jako byl generál Gordov a Kulik, bývalý maršál. 155 00:16:50,154 --> 00:16:55,204 A proč to všechno vykládám? 156 00:16:55,770 --> 00:17:02,225 Kvůli kvalitě generálského sboru, a že pro provedení té operace na Dálném východě 157 00:17:02,345 --> 00:17:07,395 vybírali z lidí schopných právě k takovému politickému kompromisu, 158 00:17:07,515 --> 00:17:16,756 k takovému politickému kroku, který v budoucnu poškodí stát, jak to dnes vidíme. 159 00:17:16,876 --> 00:17:26,633 Rokossovského tam přece neposlali, a jak ten by si s japonskými militaristy dokázal poradit. 160 00:17:28,176 --> 00:17:33,654 Jenže všichni dobře věděli, že Rokossovskij a Stalin tvoří jeden celek, 161 00:17:33,774 --> 00:17:40,212 že pro ně je na prvním místě SSSR/Rusko, a že zájmy Ruska/SSSR hájí nekompromisně. 162 00:17:41,447 --> 00:17:48,726 Proto jsem také minule zmínil toho Malinovského. Co bych k tomu ještě řekl? 163 00:17:48,846 --> 00:17:51,786 Že se někdy přeřeknu. 164 00:17:51,906 --> 00:17:57,959 Ale jak kolega správně podotknul, tak při hodnocení toho procesu bylo hned vidět, 165 00:17:58,079 --> 00:18:03,108 že jsem se jen přeřeknul, že nešlo o zásadní faktologickou chybu, 166 00:18:03,228 --> 00:18:08,869 a že to šlo odhalit na základě základních znalostí a to z jednoho jednoduchého důvodu, znovu opakuji, 167 00:18:08,989 --> 00:18:15,942 že nebylo možné považovat Malinovského, maršála, který nevelel celé operaci, jen jednomu z frontů, 168 00:18:16,062 --> 00:18:20,056 za někoho, kdo měl možnost zmařit ten výsadek. 169 00:18:21,239 --> 00:18:26,152 A navíc Malinovskij a Vasilevskij znějí podobně. 170 00:18:27,643 --> 00:18:31,964 Další otázka je od Alexandra Kuksy. 171 00:18:32,084 --> 00:18:39,371 V pořadu ze dne 28.01.2019 Valerij Viktorovič popsal rozdělení ruských "elit" do dvou kategorií, 172 00:18:39,491 --> 00:18:43,255 na ty, které jsou pro Rusko a ty, které jsou proti němu. 173 00:18:43,375 --> 00:18:48,398 Ve sborníku materiálů autorského kolektivu vnitřního prediktoru z roku 2011 174 00:18:48,518 --> 00:18:52,307 pod názvem Konceptuální moc na Rusi, je možné se dočíst: 175 00:18:52,427 --> 00:18:55,754 „V našem pojetí dějin Ruska vše, co se v nich děje, 176 00:18:55,874 --> 00:19:00,791 probíhá jako výslednice úsilí biblického (západního, celosvětového) zednářstva, 177 00:19:00,911 --> 00:19:04,680 vnitřních malých řádečků v Ruské pravoslavné církvi (bratrstev) 178 00:19:04,800 --> 00:19:10,543 a místních znacharských klanů, jejichž rodové linie sahají až do předkřesťanského pohanského starověku. 179 00:19:10,663 --> 00:19:16,406 Ruské tajné služby jsou pouze takovou rukavičkou, za kterou se skrývá tato trojice 180 00:19:16,526 --> 00:19:21,014 a k ní přidružená nepokrytě chamtivá bezideová mafie ze silových struktur“. 181 00:19:21,134 --> 00:19:25,396 Valeriji Viktoroviči, jak byste porovnal tuto klasifikaci s tou vaší? 182 00:19:25,516 --> 00:19:28,935 A kde je zde rozpor? Kde je problém? 183 00:19:29,573 --> 00:19:37,782 Metodologické principy formování klanově- korporativních struktur nejsou v rozporu s tím, 184 00:19:37,902 --> 00:19:41,978 že existuje množství těchto skupin zformovaných na základě principu 185 00:19:42,098 --> 00:19:45,002 popsaného v práci vnitřního prediktoru SSSR, 186 00:19:45,122 --> 00:19:50,846 které se teď na základě svých taktických zájmů rozhodují, kdy se dokážou nejlépe prosadit: 187 00:19:50,966 --> 00:19:55,968 zda na základě existence Ruska, nebo na základě jeho likvidace. 188 00:19:56,585 --> 00:19:58,560 Kde je zde rozpor? 189 00:19:59,301 --> 00:20:05,926 Dále už si to můžete domyslet sami. 190 00:20:07,386 --> 00:20:12,283 Jednou věcí je princip formování klanově-korporativních skupin, 191 00:20:12,403 --> 00:20:15,677 kterých je velké množství pro řešení různých úkolů, 192 00:20:15,797 --> 00:20:23,536 a druhou věcí řešení taktických a strategických úkolů a lokalizace těchto klanově-korporativních skupin. 193 00:20:27,272 --> 00:20:33,957 Další otázka je od Převalského. Zdravím vás Valeriji Viktoroviči i kolegy ve studiu! 194 00:20:34,077 --> 00:20:39,487 Je možné považovat dnešní zatčení R. Arašukova přímo v Radě federace a později i jeho otce 195 00:20:39,607 --> 00:20:45,511 v jedné z kanceláří Gazpromu za signál Medvěděvově vládě o změně pravidel hry? 196 00:20:45,631 --> 00:20:51,013 Podle mého byla reakce vypovídající dnes na přímém přenosu ze zasedání vlády, 197 00:20:51,133 --> 00:20:53,901 kde byl vidět pobledlý Medvěděv i Siluanov. 198 00:20:54,021 --> 00:20:58,193 Nějak mi to hned připomnělo vzpomínky Konstantina Simonova 199 00:20:58,313 --> 00:21:02,677 z říjnového pléna ÚV Všeruské komunistické strany bolševiků z roku 1952, 200 00:21:02,797 --> 00:21:07,271 jak po Stalinově usvědčujícím projevu v prezídiu vypadali Molotov a Mikojan, cituji: 201 00:21:07,391 --> 00:21:11,508 „Tváře Molotova i Mikojana byly bledé a strnulé.“ 202 00:21:11,628 --> 00:21:15,287 Ne, nejedná se o žádnou změnu pravidel hry. 203 00:21:15,407 --> 00:21:23,997 Mluvil jsem o tom nejednou, že pokud všichni ti, kteří pracují pro zájmy americké státní elity, 204 00:21:24,117 --> 00:21:27,051 všichni ti podpindosníci v Rusku, 205 00:21:27,171 --> 00:21:32,470 teď nepřijdou k rozumu a nepřehodnotí své chování 206 00:21:32,590 --> 00:21:37,834 a nebudou pracovat v souladu s korekcí zavedenou globálním prediktorem, 207 00:21:37,954 --> 00:21:45,509 tak si to budou muset zodpovědět, a že je likvidovat nebude Putin, že to udělá globální prediktor, 208 00:21:45,629 --> 00:21:49,141 že to z této strany přijde ten trestající meč. 209 00:21:49,261 --> 00:21:55,441 Neboť svými malichernými záležitostmi zasahují do otázek s významem globální úrovně 210 00:21:55,561 --> 00:21:59,127 které se týkají budoucnosti civilizace na planetě Zemi. 211 00:21:59,247 --> 00:22:03,336 A že oni si sami vyřeší problémy s těmito lidmi. 212 00:22:03,456 --> 00:22:10,956 Už nejednou jsem říkal, že generální prokuratura, a to obecně v každém státě světa, 213 00:22:11,076 --> 00:22:17,861 je nástrojem pro uplatňování řízení globálního prediktoru, nadnárodním nástrojem. 214 00:22:17,981 --> 00:22:19,309 Jen si to vezměte. 215 00:22:19,429 --> 00:22:26,004 Kde nic tu nic a najednou si jen tak prostě přišel jeden z Vyšetřovacího výboru, řekl své a hotovo. 216 00:22:26,124 --> 00:22:30,955 Ale Čajka z generální prokuratury také přišel a jen tam tak postál. 217 00:22:31,075 --> 00:22:35,632 Předvedl tak, odkud byl ten útok veden a komu je určen. 218 00:22:35,752 --> 00:22:38,685 Všichni, komu je to určeno, by tomu měli porozumět: 219 00:22:38,805 --> 00:22:45,866 „Vy svou prací pro zájmy americké státní elity zasahujete do okruhu otázek, 220 00:22:45,986 --> 00:22:55,549 které ohrožují sám život na planetě Zemi, proto vás budeme ničit.“ 221 00:22:55,669 --> 00:23:00,391 A kdo je to ten Arašukov? Je to absolutní nula. 222 00:23:00,511 --> 00:23:04,270 Je to v plném slova smyslu tupá ovce. 223 00:23:04,390 --> 00:23:10,679 Takových tupých ovcí globální prediktor i americká státní elita v Rusku angažovaly hodně. 224 00:23:10,799 --> 00:23:19,592 Jsou to lidé, kteří mají plnit určitou řídící roli, a potom jsou předhozeni davu. 225 00:23:20,170 --> 00:23:30,734 V případě, že elita vleze někam, kam nemá, toho beránka předhodí davu, 226 00:23:30,854 --> 00:23:37,199 aby celá ta klanově-korporativní skupina přežila, když udělá chybu. 227 00:23:37,319 --> 00:23:44,901 A ty ovce si myslí, že chytily štěstí za pačesy, že nad ně není, protože dostávají peníze. 228 00:23:45,021 --> 00:23:48,725 Jenže jejich prostřednictvím se řeší úkoly v řízení. 229 00:23:48,845 --> 00:23:58,601 Přes Arašukovy byla řešena otázka vyvolání národnostních nepokojů na Kavkazu. 230 00:23:59,261 --> 00:24:02,810 Jen se podívejte, kdy nastal čas na ten úkol. 231 00:24:02,930 --> 00:24:15,107 Když v The Hill, v novinách pro kongresmany USA vyšel článek, sice velice hloupý bez porozumění řízení, 232 00:24:15,227 --> 00:24:20,939 ale pokládající si zásadní otázku, který se jmenoval Řízení rozpadu Ruska, 233 00:24:21,059 --> 00:24:29,192 kde bylo řečeno, že Rusko má Achillovu patu a tou je jeho národní uspořádání, 234 00:24:29,312 --> 00:24:34,069 jeho národnostní regiony: "A právě tam tuto otázku, 235 00:24:34,189 --> 00:24:39,395 tedy přesněji, tam ten bordel vyvoláme a tím Rusko rozvrátíme." 236 00:24:39,515 --> 00:24:45,074 A teď se podívejte, jak vytrvale buší do jedné klanově-korporativní skupiny, 237 00:24:45,194 --> 00:24:52,491 zatím ji jmenovat nebudeme, ale všichni, kteří vědí, kdo stojí za Mamajevem a Kokorinem 238 00:24:52,611 --> 00:24:57,751 a stejně tak za Arašukovem... Tak ti si našlápli úplně špatně. 239 00:24:57,871 --> 00:25:04,729 Celá ta skupina teď jde špatným směrem, takže se s nimi vypořádají tak, že jim bude velice ouvej. 240 00:25:04,849 --> 00:25:13,180 Všichni ti podpindosníci, kteří se angažují ve spiknutí proti Putinovi s cílem provedení státního převratu 241 00:25:13,300 --> 00:25:21,852 a rozpoutání občanské války, budou zničeni těmi, o kterých si teď myslí, že jim oddaně slouží. 242 00:25:23,019 --> 00:25:29,226 Znovu opakuji, že ty nástroje byly vybírány ze samého dna, ty nejtupější. 243 00:25:29,346 --> 00:25:33,957 Speciálně jim dělali reklamu, že jsou to rození hospodáři, 244 00:25:34,077 --> 00:25:38,866 že ti studovat nic nemusí a přesto mají moře peněz a velkou moc. 245 00:25:38,986 --> 00:25:44,038 Tohle všechno jim poskytovali pro realizaci jednoduchého úkolu, 246 00:25:44,654 --> 00:25:54,404 aby se stali frontmany, tou vývěskou a kdyby něco, aby je bylo možné obětovat. 247 00:25:55,549 --> 00:26:03,472 Nikdo neměl v úmyslu je něčemu učit, jednoduše je vydržovali s vnější vývěskou, 248 00:26:03,592 --> 00:26:08,094 jací jsou úspěšní a podnikaví, aby se na ně lidé orientovali 249 00:26:08,214 --> 00:26:13,971 a stali se z nich ti organizátoři realizující cizí řídící úkol. 250 00:26:14,091 --> 00:26:20,200 Přitom oni sami o ničem nerozhodovali, byli pouze nástroji. Jen si přečtěte jejich životopisy. 251 00:26:20,320 --> 00:26:28,783 Vystrčili je na výsluní, aby je potom mohli spálit v ohni sociálních kataklyzmat. 252 00:26:28,903 --> 00:26:35,276 Nikdo neplánoval z nich učinit někoho významného, měli sloužit čistě pro tento účel, 253 00:26:35,396 --> 00:26:40,229 aby se v případě potíží dali obětovat a tak se teď také stalo. 254 00:26:40,349 --> 00:26:47,623 Ale to vůbec neznamená, že nepřijde GP, generální prokuratura nebo globální prediktor, 255 00:26:47,743 --> 00:26:54,777 že si nepřijdou pro ty, komu tito Arašukové sloužili a pro další, jako například v Rosgeologii. 256 00:26:56,142 --> 00:27:00,830 Přijdou si pro všechny, protože ještě jednou opakuji, 257 00:27:00,950 --> 00:27:06,772 ve věci ohrožení života na planetě Zemi nikdo riskovat nebude. 258 00:27:06,892 --> 00:27:12,209 A jestli se Siluanov s Medvěděvem nevzpamatují, tak si přijdou i pro ně 259 00:27:13,199 --> 00:27:14,915 a to tvrdě. 260 00:27:15,035 --> 00:27:23,433 A skutečnost, že přišli do státního orgánu, měla ukázat všem, kteří řídí procesy, 261 00:27:23,553 --> 00:27:28,606 čím jsou oni sami ve vztahu k těmto procesům a subjektům řízení. 262 00:27:30,036 --> 00:27:38,004 Proto se také všem senátorům, dokud se nevyjasnilo, pro koho přišli, roztřásla kolena, 263 00:27:38,400 --> 00:27:41,503 protože se mění systém řízení. 264 00:27:41,623 --> 00:27:47,578 Oni byli vyzdvihnuti do senátu za toho systému řízení Ruska, který se teď mění, 265 00:27:47,698 --> 00:27:56,206 proto si také přijdou pro každého, kdo neporozumí tomu, že se musí začít chovat jinak, 266 00:27:56,822 --> 00:28:03,623 že musí přestat být podpindosníky a rozběhnout se udělat pukrlátko před Putinem, 267 00:28:04,415 --> 00:28:09,653 protože Putin ví, s kým vede dialog a tato čeládka to neví. 268 00:28:09,773 --> 00:28:14,562 Navíc, už nejednou jsem říkal, že to Fjodorovovo Národně-osvobozenecké hnutí 269 00:28:14,682 --> 00:28:19,536 bylo vytvořeno za účelem hledání dialogu se subjektem globálního řízení. 270 00:28:19,656 --> 00:28:23,498 Hloupě ho hledají, nedokáží se s ním spojit, protože tyhle věci nechápou, 271 00:28:23,618 --> 00:28:29,110 nerozumí jim, ale konzultovat se s námi odmítají. To je ale jejich problém. 272 00:28:32,472 --> 00:28:36,901 Další otázka je od Michaila Korčemacha. 273 00:28:37,021 --> 00:28:41,303 V průběhu setkání s ministrem zahraničí a obrany Sergejem Lavrovem a Sergejem Šojgu 274 00:28:41,423 --> 00:28:47,768 prezident Vladimir Putin vyhlásil, že Rusko odstupuje od Smlouvy o raketách středního a krátkého doletu. 275 00:28:47,888 --> 00:28:53,352 „Počkáme, dokud naši partneři nedozrají k tomu, aby s námi vedli rovnoprávný a obsažný dialog 276 00:28:53,472 --> 00:28:59,899 o tomto tématu velice důležitém jak pro nás, tak také pro naše partnery i celý svět“, prohlásil prezident. 277 00:29:00,019 --> 00:29:03,971 A tisková služba ministerstva obrany okamžitě zveřejnila materiály dokazující, 278 00:29:04,091 --> 00:29:09,143 že administrativa USA se rozhodla odstoupit od této smlouvy několik let před tím, 279 00:29:09,263 --> 00:29:14,865 než přednesla na veřejnosti svá neprokázaná obvinění Ruska o narušení této smlouvy. 280 00:29:14,985 --> 00:29:21,869 Je to tedy tak, že naši již dávno znali plány USA a jen je prostě nechávali hlouběji uváznout ve svém lhaní? 281 00:29:21,989 --> 00:29:24,713 Ne, ta otázka se opět dotýká našich „elit“. 282 00:29:24,833 --> 00:29:30,518 Dnes se náš rozhovor točí pořád okolo „elit“, o kvalitě „elit“ za Stalina, 283 00:29:30,638 --> 00:29:34,342 stejně jako o kvalitě „elit“ za Brežněva nebo dnes. 284 00:29:34,462 --> 00:29:39,596 O současné kvalitě „elit“ jsme se zmiňovali v souvislosti se senátory. 285 00:29:40,366 --> 00:29:44,162 Vy jste necitovali Putina úplně. 286 00:29:44,282 --> 00:29:49,031 Vždyť předtím, než řekl, že počkáme, než naši partneři dozrají, ještě řekl: 287 00:29:49,151 --> 00:29:55,524 „Prosím oba úřady, aby napříště neiniciovaly žádná jednání.“ 288 00:29:56,349 --> 00:29:58,385 To je to, co řekl. 289 00:29:58,505 --> 00:30:11,700 Vždyť proč se svět prostě zběsilou rychlostí blíží k jaderné katastrofě, k válečné katastrofě? 290 00:30:11,820 --> 00:30:22,142 Protože USA jsou přesvědčeny, že podpindosníci v našem státě, u nás v Rusku 291 00:30:22,262 --> 00:30:26,893 udělají všechno možné pro to, aby se žádná odveta nekonala, 292 00:30:27,013 --> 00:30:34,562 a nic nevylétlo do USA ani do Evropy, že tady ti podpindosníci raději zdechnou ve jménu zájmů USA, 293 00:30:34,682 --> 00:30:37,480 ale žádnou odvetu nepřipustí. 294 00:30:37,600 --> 00:30:42,163 Oni jsou si tím jisti a toto jejich přesvědčení se zakládá na tom, 295 00:30:42,283 --> 00:30:48,352 že existuje generální linie ruského státu, kterou prosazuje náš prezident, gosudar, 296 00:30:48,472 --> 00:30:58,044 a že existuje linie elit, které se s nadšením účastní plánu americké státní elity 297 00:30:58,164 --> 00:31:03,201 na provedení státního převratu a rozpoutání občanské války v Rusku. 298 00:31:03,321 --> 00:31:05,373 Příkladem jsou ti Arašukovi. 299 00:31:05,493 --> 00:31:10,476 Oni si neuvědomují, že pro ty Arašukovy si přišli stejní lidé, 300 00:31:10,596 --> 00:31:17,480 kteří teď válcují americkou státní elitu v USA, kteří v tom pomáhají Trumpovi. 301 00:31:17,600 --> 00:31:23,479 To jsou přibližně stejné procesy, když si přijdou pro Arašukova nebo pro Trumpovy protivníky, 302 00:31:23,599 --> 00:31:27,986 kde se v mocenských strukturách zbavují jednoho po druhém. 303 00:31:28,106 --> 00:31:31,243 Jedná se o jeden a ten samý proces. 304 00:31:31,623 --> 00:31:37,378 Jenže u nás vyřadili ubohého pěšáka, spotřební materiál, 305 00:31:38,410 --> 00:31:48,427 a o trochu vyšší figurka, ten podpindosník, který ty Arašukovy zaměstnal jako ty tupé ovce, 306 00:31:48,547 --> 00:31:51,956 ještě běhá po svobodě. 307 00:31:52,076 --> 00:31:58,064 Ale už se k němu těsně přiblížili a naznačili mu: „Jsi další na řadě!“ 308 00:31:58,184 --> 00:32:02,841 Takže když americká státní elita, která plánovala… 309 00:32:02,961 --> 00:32:06,967 A jde o staré plány vypracované ještě proti SSSR. 310 00:32:07,087 --> 00:32:15,546 Protože přestože vkládali své naděje do přestavby v SSSR, že sovětskou moc ve státě bude možné 311 00:32:16,061 --> 00:32:22,821 v důsledku vnitřní zrady zničit, a že se tak Rusko zhroutí a bude rozčleněno, 312 00:32:22,941 --> 00:32:33,071 tak americká státní elita, globalisté i další státy světa, nejen USA, 313 00:32:33,191 --> 00:32:38,331 ale i státy západního světa, se připravovali na reálnou válku proti SSSR. 314 00:32:38,451 --> 00:32:41,826 A ta příprava tu pořád ještě je. 315 00:32:41,946 --> 00:32:48,484 Na základě této dávné připravenosti teď staví přípravu této války. 316 00:32:48,604 --> 00:32:53,792 Tu válku potřebují ze dvou důvodů. Když si podpindosníci myslí, 317 00:32:53,912 --> 00:33:00,938 že oni to přežijí, ten všeničící bleskový útok, tak se pletou. 318 00:33:01,058 --> 00:33:05,937 Ještě jednou opakuji, že jsou potřební jen kvůli jedné věci, aby zablokovali odvetný útok. 319 00:33:06,057 --> 00:33:11,755 V Rusku má být všechno zlikvidováno, včetně těch zrádců. 320 00:33:11,875 --> 00:33:13,845 A proč také musí zemřít? 321 00:33:13,965 --> 00:33:18,956 Protože dokud jsou tady, tak stát ten útok nečeká 322 00:33:19,076 --> 00:33:22,995 a oni musí být upřímně přesvědčeni, že teď k útoku nedojde. 323 00:33:23,115 --> 00:33:29,575 Kdyby jim USA jen něco málo naznačily o plánovaném útoku, tak okamžitě zmizí na těch svých byznys letadlech. 324 00:33:29,695 --> 00:33:35,336 A potom by na Rusko zaútočit nemohli, protože by následoval odvetný útok, 325 00:33:35,456 --> 00:33:39,742 vždyť ten nástroj, který mu má zabránit by tu už přece nebyl. 326 00:33:39,862 --> 00:33:44,091 Proto jsou všichni odsouzeni k záhubě tady. 327 00:33:44,211 --> 00:33:52,507 A oni díky své touze dohodnout se a zaprodat nás chytračí a stále hledají nějaké mezirezortní kontakty. 328 00:33:52,627 --> 00:34:00,019 Roskosmos: „Jak budeme provádět výzkum vesmíru, pokud v tom nebudeme zároveň napomáhat Američanům? 329 00:34:00,139 --> 00:34:06,826 Ano, oni nejsou k ničemu, nedokázali vyvinout motory ani lunochody, marsochody, všechno jsme jim to předali. 330 00:34:06,946 --> 00:34:13,124 Ale jak budeme dál zkoumat vesmír, když za svůj účet nebudeme pozvedávat jejich autoritu!“ 331 00:34:13,244 --> 00:34:19,082 Vždyť všechny ovce ve světě si myslí, že marsochod je americký vynález. 332 00:34:22,806 --> 00:34:31,674 „Elity“ stojící v čele různých úřadů nacházejí možnosti jak manévrovat a nacházet kontakt. 333 00:34:31,794 --> 00:34:38,010 A takoví lidé existují i na ministerstvu zahraničí a ministerstvu obrany, 334 00:34:39,491 --> 00:34:45,149 což jsou klíčová ministerstva pro zajištění bezpečnosti státu 335 00:34:45,269 --> 00:34:49,984 a pro zajištění možnosti uplatňovat státní politiku ve světě. 336 00:34:50,104 --> 00:34:59,221 Pokud tyto dvě ministerstva přeruší veškeré kontakty, jakoukoliv iniciaci jednání s těmi, 337 00:35:00,739 --> 00:35:09,509 kteří ohrožují budoucnost Ruska, tak zcela vynulují snahy všech ostatních ministerstev a úřadů, 338 00:35:09,629 --> 00:35:14,010 které dál budou dělat pukrle před Američany. 339 00:35:14,130 --> 00:35:19,797 To bude konec, bez těchto dvou ministerstev absolutně ztratí svou užitečnost. 340 00:35:19,917 --> 00:35:32,013 Putin tedy fakticky zakázal tuto činnost, která dává naději americké státní elitě, že bude moci zaútočit, 341 00:35:32,133 --> 00:35:38,700 zlikvidovat Rusko a jeho obyvatelstvo a sama tuto budoucí válku přežít. 342 00:35:38,820 --> 00:35:46,905 Putin už je varoval: „Nezkoušejte to. My samozřejmě zemřeme, ale dostaneme se do ráje a vy prostě zdechnete.“ 343 00:35:47,342 --> 00:35:52,280 A jim se zdechnout nechce, proto potřebují vést taková jednání. 344 00:35:52,400 --> 00:35:58,432 Dokud tato jednání z iniciativy ministerstva zahraničí i obrany probíhala, 345 00:35:58,552 --> 00:36:02,093 tak se při nich mohli dohodnout i na něčem jiném. 346 00:36:02,213 --> 00:36:05,488 Jakmile tato jednání nebudou, o tuto možnost přijdou. 347 00:36:05,608 --> 00:36:12,442 Americká státní elita nebude moci v Rusku dál lovit a ze strany podpindosníků se bude jednat o vlastizradu. 348 00:36:13,532 --> 00:36:17,503 To je oč tu jde. To byl ten hlavní Putinův vzkaz. 349 00:36:17,623 --> 00:36:24,128 Už se nehodláme domlouvat, nic iniciovat nebudeme a nebudeme tak svým jednáním 350 00:36:24,248 --> 00:36:31,020 zvyšovat nebezpečí globální jaderné války, ve které zahyne celé lidstvo. 351 00:36:31,740 --> 00:36:37,007 Na jedné straně Putin zakázal separátní jednání těchto úřadů 352 00:36:37,127 --> 00:36:43,508 a na druhé straně si globalisté přijdou pro ty, kteří plánují státní převrat v Rusku. 353 00:36:44,042 --> 00:36:46,120 Vše probíhá normálně. 354 00:36:47,169 --> 00:36:54,952 Další otázka je od K. Artura a dalších 61 lidí. Proč se Trump sám angažuje při svrhávání Madura? 355 00:36:55,072 --> 00:36:57,816 Vždyť oba pracují pro zájmy globálního prediktoru? 356 00:36:57,936 --> 00:37:02,795 Chápu to správně, že jde o scénář, při kterém Trump záměrně diskredituje USA před celým světem, 357 00:37:02,915 --> 00:37:06,889 když svržení zákonné vlády jiného státu vyvedl do tak otevřeného režimu, 358 00:37:07,009 --> 00:37:09,198 aby se to prostě nedalo přehlédnout? 359 00:37:09,318 --> 00:37:14,136 A Venezuela to musí ustát a ukázat tak celému světu, že dominance USA skončila. 360 00:37:14,256 --> 00:37:19,799 Navíc zpočátku to Madurovo svržení organizovala státní elita, která měla samozřejmě jiné cíle, 361 00:37:19,919 --> 00:37:24,144 takže Trump se do toho vmísil a vše přeformátoval podle svých zájmů? 362 00:37:24,264 --> 00:37:29,242 Trump tím nesleduje své ale celosvětové zájmy, 363 00:37:29,362 --> 00:37:37,949 protože víceméně pokojné a co nejméně krvavé přeformátování USA 364 00:37:38,069 --> 00:37:44,354 a nepřipuštění světové jaderné války je v zájmu všech obyvatel planety Země. 365 00:37:44,474 --> 00:37:51,760 Státní elita USA nechápe, že svou vnější politikou zasahuje do té globální. 366 00:37:51,880 --> 00:37:58,062 A už vůbec nechápe vzájemné vazby řídících procesů, přestože to zní podivně, je tomu tak. 367 00:37:58,182 --> 00:38:06,498 Jejich obecná vzdělanostní úroveň, mám na mysli obecnou vzdělanostní úroveň americké elity, 368 00:38:06,618 --> 00:38:11,616 amerického establishmentu už není pro lidi žádným tajemstvím. 369 00:38:11,736 --> 00:38:16,451 Všechno to začalo Jen Psaki, když jsem tu dívku bránil a říkal: 370 00:38:16,571 --> 00:38:20,798 „Lidi, vždyť ona je úplně stejná jako všichni ostatní Američané. 371 00:38:20,918 --> 00:38:23,909 Není to tak, že by právě ona byla tak hloupá. 372 00:38:24,029 --> 00:38:28,539 Jmenovali ji proto, že její úroveň znalostí a intelektu je stejná 373 00:38:28,659 --> 00:38:32,423 jako u všech ostatních státních úředníků, kteří tam přicházejí pracovat. 374 00:38:32,543 --> 00:38:34,622 Teď to všichni jen lépe vidí. 375 00:38:34,742 --> 00:38:38,661 A protože je ta jejich vzdělanostní úroveň jaká je, 376 00:38:38,781 --> 00:38:42,879 tak nechápou globální následky svého jednání. 377 00:38:42,999 --> 00:38:52,099 Oni chtějí světovou válku, která by vynulovala všechny dluhy USA, 378 00:38:52,219 --> 00:38:55,948 a které by se USA v klidu za oceánem zase vyhnuly. 379 00:38:56,068 --> 00:39:02,430 Po ní by přišly a opět všem vnucovaly svou vůli, jako to udělaly po 1. i 2. světové válce, 380 00:39:02,550 --> 00:39:09,228 které byly dvěma etapami jedné světové války, která proběhla ve 20. století. 381 00:39:09,348 --> 00:39:20,664 Americká státní elita udělala mnohé pro to, aby přeformátovala Latinskou Ameriku podle sebe, 382 00:39:20,784 --> 00:39:29,280 když bojovala proti BRICS i proti dalším procesům, které odstřihávají USA. 383 00:39:29,400 --> 00:39:35,099 Dosáhla také změny vedení v mnohých latinskoamerických zemích 384 00:39:35,219 --> 00:39:42,171 a přivedla tyto státy ke společnému jmenovateli, kterým se staly USA, 385 00:39:42,291 --> 00:39:51,622 což se projevilo jednáním Organizace amerických států proti Venezuele, 386 00:39:51,742 --> 00:39:55,544 proti jejímu prezidentovi Madurovi. 387 00:39:55,664 --> 00:40:07,663 Úkolem americké státní elity není zapojit se do války ve Venezuele, na to nemají síly, 388 00:40:07,783 --> 00:40:12,259 protože ty co mají, jsou rozstrkány po celém světě. 389 00:40:12,379 --> 00:40:16,696 Všude už pociťují nedostatek svých ozbrojených sil. 390 00:40:16,816 --> 00:40:26,147 Úkolem americké státní elity je vést ty události ve Venezuele stejným směrem, 391 00:40:26,267 --> 00:40:28,783 jako to probíhá v Jemenu, 392 00:40:28,903 --> 00:40:35,405 kde koalice v čele se Saúdskou Arábií bojuje proti Jemenu. 393 00:40:35,525 --> 00:40:43,538 To je úkol, který řeší americká státní elita ve vztahu k Venezuele, 394 00:40:43,658 --> 00:40:50,160 aby všechny latinskoamerické státy zabředly do války proti Venezuele. 395 00:40:50,280 --> 00:40:56,653 Potom by mohla řídit tento region, odebírat si zdarma energetické nosiče 396 00:40:56,773 --> 00:41:04,529 a vůbec tam hospodařit tak, jak si zvykla v polovině 20. století, 397 00:41:05,333 --> 00:41:08,162 v té Latinské Americe. 398 00:41:08,282 --> 00:41:19,606 Trumpovým úkolem je nepřipustit tento scénář, protože by mohl vést k celosvětové katastrofě. 399 00:41:19,726 --> 00:41:26,679 Americká státní elita si neuvědomuje, že jakmile převrhne tuto dominovou kostku, 400 00:41:26,799 --> 00:41:33,264 bude následovat řetězová reakce ve všech státech, ve všech národech na všech kontinentech 401 00:41:33,384 --> 00:41:40,542 a udržet potom mír na planetě Zemi bude neuvěřitelně těžké. 402 00:41:40,662 --> 00:41:48,442 Zatímco dojde-li ke státnímu převratu v Rusku, nebude svět vůbec možné zachránit před katastrofou, 403 00:41:49,039 --> 00:41:52,742 proto jsou v této věci jakékoliv kompromisy nepřijatelné. 404 00:41:52,862 --> 00:42:00,092 Státní převrat v Rusku je nutné prostě odvrátit, protože na tom závisí život civilizace na planetě Zemi. 405 00:42:00,212 --> 00:42:11,083 A když se tímto způsobem rozeběhnou procesy v Latinské Americe, půjde to sice ještě odvrátit, 406 00:42:11,203 --> 00:42:14,827 ale bude to mimořádně těžké, velice těžké. 407 00:42:14,947 --> 00:42:22,069 Trumpovým úkolem je být pojistným ventilem, kdy je ten přetlak, 408 00:42:22,189 --> 00:42:30,627 který v Latinské Americe vytvořila státní elita, jednoduše naprázdno upustí pojistným ventilem. 409 00:42:31,409 --> 00:42:37,622 Tohle dělá Trump a to takovým způsobem, že státní elitě dává najevo: 410 00:42:37,742 --> 00:42:42,374 „Pánové podívejte se. Takto to půjde? Nepůjde. A takto? Tak také ne.“ 411 00:42:42,494 --> 00:42:46,798 Jednoduše jim ukazuje: „Pánové, vy jste se pustili do realizace úkolu, 412 00:42:46,918 --> 00:42:53,155 na který nemáte a v důsledku tohoto vašeho jednání se v první řadě zhroutí USA.“ 413 00:42:53,275 --> 00:42:59,347 Proto se také postavil do čela toho procesu a navíc je hlavou státu, takže ani jinak jednat nemohl. 414 00:42:59,467 --> 00:43:03,688 Kdyby tento proces s významem na globální úrovni nechal být, 415 00:43:03,808 --> 00:43:07,412 tak by zcela přišel o řízení uvnitř státu a to by byl konec, 416 00:43:07,532 --> 00:43:09,613 proto musel zasáhnout. 417 00:43:13,110 --> 00:43:15,455 Další otázka je od Edelweise. 418 00:43:15,575 --> 00:43:19,694 Valeriji Viktoroviči a jaký zastáváte postoj k ideji selektivního volebního práva? 419 00:43:19,814 --> 00:43:25,331 Aby mohli hlasovat pouze ti, kteří by složili určitou zkoušku z politických dějin, zeměpisu atd. 420 00:43:25,451 --> 00:43:29,404 jako například z pravidel silničního provozu kvůli získání řidičského průkazu. 421 00:43:29,524 --> 00:43:33,663 Stát přece není kus železa na kolečkách, tady jde o osudy miliónů ruských lidí. 422 00:43:33,783 --> 00:43:37,634 Vždyť je to hrozné, že hloupý alkoholik má stejné právo jako lidi, 423 00:43:37,754 --> 00:43:40,679 kteří alespoň trochu rozumí politické kuchyni. 424 00:43:40,799 --> 00:43:44,793 Pak to dopadá tak, že ten kdo je nejčastěji v televizi, se také dostane k moci. 425 00:43:44,913 --> 00:43:46,645 Tak to není. 426 00:43:47,982 --> 00:43:56,993 Proces řízení probíhá zcela jiným způsobem. A já se tedy zeptám, tak dobře, prý zkouška. 427 00:43:57,113 --> 00:44:04,395 Když se naučíme zeměpis, když se naučíme fyziku, matematiku a další, 428 00:44:04,515 --> 00:44:08,767 budeme potom díky tomu chápat procesy řízení nebo ne? 429 00:44:08,887 --> 00:44:16,714 Právě jsme mluvili o americké státní elitě a procesech řízení ve vztahu k Venezuele. 430 00:44:16,834 --> 00:44:25,304 Celý tento pořad mluvíme o tom, jak „elity“ úmyslně znehodnocovaly celé procesy řízení. 431 00:44:25,424 --> 00:44:32,274 Cožpak se "maršálové vítězství" špatně vyznali ve svém oboru? Bojovali snad špatně? 432 00:44:32,394 --> 00:44:35,643 Japonsko převálcovali raz dva, 433 00:44:37,110 --> 00:44:45,468 ale tu klíčovou věc s obsazením Hokkaida zmařili kvůli svým politickým zájmům. 434 00:44:47,295 --> 00:44:55,936 Takže abyste zavedl nějakou zkoušku, musíte vědět, z jakého to bude oboru. 435 00:44:56,056 --> 00:44:58,148 Co znamenají volby? 436 00:44:58,268 --> 00:45:05,529 Volby jsou volbou člověka, který bude potom realizovat proces řízení. 437 00:45:05,649 --> 00:45:12,216 O procesech řízení, o tom, jak jsou realizovány procesy řízení složitými sociálními supersystémy, 438 00:45:12,336 --> 00:45:19,880 nic neví absolutní většina lidí v celém řídícím sboru na planetě Zemi. 439 00:45:20,000 --> 00:45:31,505 Americká státní elita ve své většině nezná dokonce ani ten zeměpis a dějepis, 440 00:45:31,625 --> 00:45:34,746 přitom je nástrojem řízení. 441 00:45:34,866 --> 00:45:44,107 USA jsou v daném řídicím systému už více než 20 let jediným hegemonem na planetě Zemi 442 00:45:44,227 --> 00:45:51,155 a vůbec jim v tom nepřekáží nízká úroveň vzdělání v USA. 443 00:45:51,275 --> 00:45:53,516 Takže v tom to není. 444 00:45:53,636 --> 00:46:03,706 A abyste někoho prohlásili za nezpůsobilého a zbavili ho tak volebního práva, na jakém to uděláte základě? 445 00:46:04,106 --> 00:46:08,215 Ještě je nutné se také podívat, proč se ten člověk opíjí. 446 00:46:08,335 --> 00:46:16,231 Jaký sociální systém zajistil, že se z něho stal opilec? Přece se jako alkoholik nenarodil? 447 00:46:17,209 --> 00:46:21,426 Vždyť dítě… Všechny děti se rodí talentované. 448 00:46:21,546 --> 00:46:30,402 To až potom sociální prostředí z jedněch udělá zločince, z druhých alkoholiky a ze třetích normální lidi. 449 00:46:30,522 --> 00:46:39,043 Všechno závisí jen na tom, jaké písničky a pohádky to dítě poslouchalo a s kým se stýkalo. 450 00:46:39,455 --> 00:46:42,824 Na to má vliv velmi mnoho faktorů. 451 00:46:42,944 --> 00:46:53,163 A mluvit o tom, že když se někdo opíjí a já ne, tak jsem něco víc… 452 00:46:53,283 --> 00:46:59,176 Hitler nepil, nekouřil a byl vegetarián. 453 00:46:59,628 --> 00:47:08,949 To nejsou ty správné parametry, vůbec ne. Musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 454 00:47:09,069 --> 00:47:18,220 Jak je jejich řízení realizováno. A z tohoto ano, z toho by vstupní zkoušky bylo potřeba skládat. 455 00:47:18,340 --> 00:47:22,557 Jenže je nutné to lidi začít učit už ve škole, 456 00:47:22,677 --> 00:47:26,642 učit je Dostatečně všeobecnou teorii řízení, Koncepci sociální bezpečnosti. 457 00:47:26,762 --> 00:47:32,555 Jenže tomu se brání všechny „elity“, které samy nevědí, jak jsou složité sociální supersystémy řízeny, 458 00:47:32,675 --> 00:47:37,653 jak vzájemně spolupracují klanově-korporativní skupiny, a jak je možné je vodit za nos 459 00:47:37,773 --> 00:47:40,623 a likvidovat tak celé státy a národy. 460 00:47:40,743 --> 00:47:43,988 A hlavně nechtějí, aby to znali lidé. 461 00:47:44,108 --> 00:47:51,504 Proto je záchrana tonoucích v rukou samotných tonoucích. Nezbývá, než abyste se všechny ty nové znalosti učili sami. 462 00:47:51,624 --> 00:47:57,890 A zase k té zkoušce. To znamená a priori přiznat, že stávající řídicí sbor sám je způsobilý?! 463 00:47:58,010 --> 00:48:01,806 Ten, který přivedl stát do takového katastrofálního stavu? 464 00:48:01,926 --> 00:48:07,393 Že je tedy natolik způsobilý, že mu svěříte roli zkoušejícího? 465 00:48:10,146 --> 00:48:18,450 Napřed je nutné předělat celý vzdělávací systém a vychovávat lidi na základě nových znalostí, 466 00:48:18,570 --> 00:48:25,514 předávat jim metodologii poznání, a až potom můžete lidi zkoušet ze znalostí. 467 00:48:26,125 --> 00:48:35,507 To je ovšem otázka budoucnosti, jak vůbec bude zorganizováno řízení společnosti. 468 00:48:36,432 --> 00:48:43,468 Nicméně ta skutečnost, že je nutné mít znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, 469 00:48:43,588 --> 00:48:46,060 je teď aktuální pro všechny lidi. 470 00:48:46,180 --> 00:48:48,261 Už teď je nutné mít ty znalosti. 471 00:48:48,381 --> 00:48:52,191 A ten člověk se sice ze špatného konce, ale přitom správně dostal k tomu, 472 00:48:52,311 --> 00:48:55,627 tedy přesněji dospěl ke správnému problému. 473 00:48:55,747 --> 00:48:58,774 Vždyť když volíme, tak to musíme dělat s porozuměním. 474 00:48:58,894 --> 00:49:04,576 Když vám dají řidičský průkaz, musíte umět řídit auto, 475 00:49:04,696 --> 00:49:12,826 znát značky a pravidla silničního provozu, to nám připadá normální. 476 00:49:12,946 --> 00:49:21,014 A na základě čeho se máme rozhodovat ve volbách? Na základě jednoduchých znalostí zeměpisu? 477 00:49:21,134 --> 00:49:27,021 Člověk může skvěle znát zeměpis a přitom absolutně nerozumět procesům řízení, 478 00:49:27,141 --> 00:49:35,066 takže s největší pravděpodobností zvolí přesně toho, koho mu ukážou v televizi, protože jinak nic nechápe. 479 00:49:35,186 --> 00:49:45,619 Já vídávám na jedné té politické show… Je opravdu zábavné poslouchat některé ty analytiky. 480 00:49:45,739 --> 00:49:49,851 Chodí tam jedna taková paní, představitelka Atlantické rady, 481 00:49:49,971 --> 00:49:57,299 a když ta promluví, tak slyšíte jen ohlušující prázdnotu! 482 00:49:57,419 --> 00:50:04,561 Ona pronáší dobře znějící fráze, dobře znějící slova, jejichž smysl absolutně nechápe. 483 00:50:04,681 --> 00:50:11,988 Zamýšlí se nad problémy, kterým absolutně nerozumí, ale jinak mluví velmi pěkně. 484 00:50:12,108 --> 00:50:15,959 A takových analytiků v televizi uvidíte… 485 00:50:18,921 --> 00:50:27,973 Proto je napřed nutné lidem poskytnout znalosti, a až potom uvažovat o nějakých zkouškách. 486 00:50:30,175 --> 00:50:42,327 A zbavovat někoho volebního práva a rozhodovat o tom, kdo je a kdo není plnohodnotný, není správné. 487 00:50:42,447 --> 00:50:52,292 Pouze za asociální provinění, nesvéprávnost může následovat zbavení volebního práva. 488 00:50:54,478 --> 00:51:02,482 Také u nás na elitních školách nadávají lidem hájícím svou vlast „vatniky/vaťáci“. 489 00:51:02,602 --> 00:51:11,194 Ano, já chápu. Jak to vysvětlit „elitě“? Není lepší s tím jít za „elitou“ a všechno jí vysvětlit? 490 00:51:11,314 --> 00:51:18,138 „Elitu“ nic z toho nezajímá. Oni už se ve své klanově-korporativní skupině uplatnili, 491 00:51:18,258 --> 00:51:25,853 a když k nim přijde někdo cizí a řekne jim: „Proboha, podívejte se, kdo to sedí ve vaší personální kanceláři…“, 492 00:51:25,973 --> 00:51:27,782 tak je to rozčiluje. 493 00:51:27,902 --> 00:51:33,440 Zformovala se tu určitá „elitní“ skupina, kterou nic z toho nezajímá. 494 00:51:33,560 --> 00:51:41,258 Ať už za nimi přijdete s čímkoliv, oni vás poslouchat nebudou, protože se to jejich života nedotýká. 495 00:51:41,378 --> 00:51:44,294 Oni žijí v paralelním světě. 496 00:51:44,414 --> 00:51:50,518 A kdy se to jejich života dotkne? Jako v případě Arašukova, až si pro ně přijdou. 497 00:51:50,638 --> 00:51:55,610 Je zbytečné… Je takové přísloví, házet perly sviním. 498 00:51:56,228 --> 00:51:58,465 To je prakticky to samé. 499 00:51:58,585 --> 00:52:02,503 Je zbytečné za někým chodit s nějakým vysvětlováním. 500 00:52:02,623 --> 00:52:06,438 Člověku je třeba dávat pouze takové znalosti, jaké bude chtít sám přijmout. 501 00:52:06,558 --> 00:52:10,996 Stačí mu ukázat ten zdroj vody, až dostane žízeň, tak se sám přijde napít. 502 00:52:11,116 --> 00:52:13,917 Jestliže žízeň nedostane, nic z toho nebude. 503 00:52:14,037 --> 00:52:20,645 Na to, aby dovedl koně k napajedlu, stačí jeden člověk, ale ani čtyřicet ho nedonutí, aby se napil. 504 00:52:20,765 --> 00:52:31,199 Pouze životní podmínky určitých sociálních vrstev určují, kdo znalosti potřebuje a kdo se obejde bez nich. 505 00:52:31,319 --> 00:52:37,811 Kde všichni ti „elitáři“ tráví svůj volný čas? V elitních nočních klubech. 506 00:52:37,931 --> 00:52:44,029 Oni se o studium nezajímají: „A co, že mám jen šest tříd základky, stejně budu senátorem.“ 507 00:52:44,149 --> 00:52:46,216 Protože ten systém je takový. 508 00:52:46,336 --> 00:52:50,845 A jak ten systém změníme? Ti, které teď prostředí utlačuje, 509 00:52:50,965 --> 00:52:56,178 si sami musí osvojovat znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů 510 00:52:56,298 --> 00:53:00,747 a svým jednáním vytvářet takové masové statistiky, 511 00:53:00,867 --> 00:53:07,460 které budou tento systém, kde nejsou potřebné znalosti o řízení společnosti, vykořeňovat. 512 00:53:12,784 --> 00:53:18,924 Další otázka je od Zornana Mariče a dalších padesáti lidí. 513 00:53:19,044 --> 00:53:23,585 Vážený příteli Pjakine, nemohl byste okomentovat balkánské události 514 00:53:23,705 --> 00:53:27,668 ve vztahu k Srbsku a vůbec k celému Balkánu? 515 00:53:27,788 --> 00:53:32,563 Jedná se třeba o Putinovu návštěvu Bělehradu a návrh srbského prezidenta, 516 00:53:32,683 --> 00:53:38,277 aby Kosovo bylo vráceno k jednacímu stolu Rady bezpečnosti OSN za účasti Ruska. 517 00:53:38,397 --> 00:53:43,098 Status quo separatistického vedení Albánců podmíněný podporou USA 518 00:53:43,218 --> 00:53:48,776 každým dnem přibližuje vznik reálného konfliktu mezi Srby a Albánci. 519 00:53:48,896 --> 00:53:55,060 Navíc se Srbsko právě asi nachází v nelehké etapě obnovy své koncepce řízení 520 00:53:55,180 --> 00:53:58,163 a má potíže s kádrovou základnou. 521 00:53:58,283 --> 00:54:03,410 Pro mě je těžké odhadnout, jak se ta situace tady bude dál rozvíjet. Velmi děkuji. 522 00:54:03,530 --> 00:54:06,402 Situace se rozvíjí jen v jednom směru. 523 00:54:06,522 --> 00:54:14,168 Americká státní elita potřebuje vyvolat světovou válku a v tomto rámci také jedná. 524 00:54:14,288 --> 00:54:19,338 Ona potřebuje za každou cenu zapálit Evropu, zatáhnout ji do války. 525 00:54:19,458 --> 00:54:26,831 A jedním ze slabých článků, kde by se ta válka dala spustit, 526 00:54:26,951 --> 00:54:31,117 je speciálně vytvořená situace 527 00:54:31,237 --> 00:54:36,801 v podobě experimentu destrukce tradiční Evropy prováděného v reálných podmínkách, 528 00:54:36,921 --> 00:54:39,810 kterým je ta albánská enkláva - Kosovo v Srbsku. 529 00:54:39,930 --> 00:54:44,106 Srbsko je historickým státem. 530 00:54:44,226 --> 00:54:52,130 Navíc je Srbsko jádrem historického státu Jugoslávie, který bude obnoven. 531 00:54:52,250 --> 00:54:57,557 Všechny ty srbské části, které se teď nazývají jinak 532 00:54:57,677 --> 00:55:04,115 s ohledem na náboženský princip nebo nějaký jiný, to teď nebudu probírat, 533 00:55:04,235 --> 00:55:12,885 jsou stejně historicky odsouzeny stát se jedním státem, až překonají tu nemoc. 534 00:55:13,005 --> 00:55:21,295 Úkolem teď je nepřipustit realizaci provokace, která by vedla k rozpoutání nové balkánské války, 535 00:55:21,415 --> 00:55:30,014 jež by měla sehrát roli ohniska, od kterého by se začala hroutit celá stará Evropa. 536 00:55:30,134 --> 00:55:38,012 Teď jsou uvolňovány velké počty bojovníků ISIL, USA nemá kam přesunout svou nepravidelnou armádu. 537 00:55:38,132 --> 00:55:42,874 V Afghánistánu jim ta situace moc nepřeje 538 00:55:42,994 --> 00:55:48,995 a už jsou opět nuceni bránit svůj velicí ISILovský sbor, tentokrát před Tálibánem. 539 00:55:49,115 --> 00:55:54,113 V Afghánistánu kvůli tomu proběhla americká speciální vojenská operace, 540 00:55:54,233 --> 00:56:04,015 kdy američtí specnazovci vysvobozovali od Tálibánu svůj velitelský sbor ISIL, který Tálibán zajal. 541 00:56:04,135 --> 00:56:10,959 Jejich úkolem je teď všechnu tu havěť, pakáž, kterou nabírali do ISIL a Al-Káidy, 542 00:56:11,079 --> 00:56:17,029 kterou soustřeďovali pod těmito vývěskami, protože ve skutečnosti se jedná o nepravidelnou armádu USA... 543 00:56:17,149 --> 00:56:22,919 Tuto havěť posbírali po celém světě, jde o lidi, co sní jen o tom, aby mohli loupit, znásilňovat a zabíjet, 544 00:56:23,039 --> 00:56:28,448 kteří dříve byli soustředěni v Sýrii, a kam teď potřebují přesunout jejich jádro? 545 00:56:28,568 --> 00:56:32,563 Samozřejmě k jejich muslimským bratrům Albáncům, sem do Kosova. 546 00:56:32,683 --> 00:56:36,138 Odtud podpálíme Jugoslávii a dál už se to rozhoří samo. 547 00:56:36,258 --> 00:56:41,539 Teď by se všichni měli semknout okolo Srbska, 548 00:56:41,659 --> 00:56:49,152 jak Chorvatsko, tak i Makedonie, Bosna… Všichni se musí spojit okolo Srbska 549 00:56:49,272 --> 00:56:59,079 a nepřipustit rozpoutání této války na základě provokace, nereagovat na provokaci, 550 00:56:59,199 --> 00:57:04,326 přetrpět ji a nepřijít díky tomu o svou kulturní národní identitu, 551 00:57:04,446 --> 00:57:09,907 jejíž ztráta také může znamenat pro daný národ úplnou zkázu. 552 00:57:10,027 --> 00:57:19,191 A že Srbsko i za takových podmínek bojovalo za svůj národní stát je ukazatelem toho, 553 00:57:19,311 --> 00:57:25,210 že Srbsko a budoucí srbský stát Jugoslávie budou existovat. 554 00:57:28,528 --> 00:57:34,443 A pro dnešek poslední otázka od Antona. Zdravím vás, Valeriji Viktoroviči! 555 00:57:34,563 --> 00:57:38,867 V pořadu ze dne 05.01.2019 jste řekl přibližně následující: 556 00:57:38,987 --> 00:57:42,930 „Elity“ SSSR i „elity“ Ruska se snažily stát podřídit Západu 557 00:57:43,050 --> 00:57:50,235 a bránit se tomu dá pouze opírajíce se o národní iniciativu a kvůli tomu je třeba šířit informace o Koncepci a DVTŘ. 558 00:57:50,355 --> 00:57:55,276 Mám otázku, vlna informací nevyhnutelně musí začít slábnout jako každý kmitavý proces 559 00:57:55,396 --> 00:58:01,783 a pak vznikne jmenovitý předěl mezi těmi, koho ještě alespoň trochu ty informace zajímají a těmi, 560 00:58:01,903 --> 00:58:04,355 které už nezajímají vůbec. 561 00:58:04,475 --> 00:58:07,209 Kolik musí uběhnout času a vyměnit se pokolení, 562 00:58:07,329 --> 00:58:13,202 než se nasbírá kritický počet správně myslících lidí se zohledněním protiakcí GP na všech prioritách? 563 00:58:13,322 --> 00:58:17,995 Možná by bylo nejlepší šířit tyto informace v první řadě mezi řídícími pracovníky? 564 00:58:18,115 --> 00:58:23,509 Právě před chvilkou jsme o tom mluvili. 565 00:58:23,982 --> 00:58:29,166 V první řadě ta věc nespočívá v šíření, 566 00:58:29,286 --> 00:58:39,062 ale v osvojování si těchto teoretických informací o řízení složitých sociálních supersystémů ve světě. 567 00:58:39,182 --> 00:58:48,691 Každý člověk… Zatímco dříve, aby se člověk stal občanem, stačilo umět číst, psát a počítat, 568 00:58:48,811 --> 00:58:50,848 tak teď už to nestačí. 569 00:58:50,968 --> 00:58:59,036 Dnes musí každý člověk znát nezávisle na tom, zda je řidič nebo chodec pravidla silničního provozu. 570 00:58:59,156 --> 00:59:07,552 Stejně tak život nutí každého člověka naučit se, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, 571 00:59:07,672 --> 00:59:12,922 aby prostřednictvím těchto znalostí dokázal ubránit zájmy své i své rodiny. 572 00:59:13,042 --> 00:59:16,975 S těmito znalostmi člověk začíná žít tvůrčím způsobem, 573 00:59:17,095 --> 00:59:21,543 a když si takto osvojí metodologii získávání nových znalostí, 574 00:59:21,663 --> 00:59:27,344 tak se z něj místo retranslátoru stává generátor nových znalostí, 575 00:59:27,464 --> 00:59:31,294 a potom ty znalosti nikdy nezeslábnou. 576 00:59:32,030 --> 00:59:37,379 Funguje to na principu, zda je žák nádobou, kterou je zapotřebí naplnit, 577 00:59:37,499 --> 00:59:41,237 nebo pochodní, kterou je zapotřebí zapálit. 578 00:59:41,357 --> 00:59:44,529 Nádobu naplníte a tím to končí. 579 00:59:44,649 --> 00:59:56,720 A třebaže by další nové znalosti přicházely, ten člověk už je dál přijímat nebude a odtud to slábnutí zájmu o ně. 580 00:59:56,840 --> 01:00:02,635 Zatímco když člověk žije jako pochodeň, tak ta žije, dokud hoří. 581 01:00:03,227 --> 01:00:10,248 Člověk musí celý život hořet, celý život být aktivním. 582 01:00:10,368 --> 01:00:16,086 Celý život musí mít možnost opatřovat si nové znalosti, tedy umět používat metodologii. 583 01:00:16,206 --> 01:00:22,989 A úkolem šíření informací je poskytovat lidem možnost dostat se k těmto informacím. 584 01:00:23,109 --> 01:00:30,026 Ale znovu opakuji, že stačí jeden člověk, aby dovedl koně k napajedlu, ale ani čtyřicet ho nepřinutí se z něj napít. 585 01:00:30,146 --> 01:00:39,242 Proto v první řadě nesmíte jiné nutit, přemlouvat, zabývat se nějakými píár technologiemi a podobně, 586 01:00:39,362 --> 01:00:42,945 ale vy sami si ty nové znalosti musíte osvojit 587 01:00:43,065 --> 01:00:49,364 a stát se zdrojem těchto nových znalostí pro sebe, pro svou rodinu, pro své okolí. 588 01:00:49,484 --> 01:00:57,182 A v míře toho, jak se lidé stávají takovými zdroji nových znalostí, ta rezonance nikdy nezeslábne, 589 01:00:57,302 --> 01:01:02,645 to kmitání se neztratí, bude jen stále sílit a sílit, dokud nepokryje celý svět 590 01:01:02,765 --> 01:01:05,278 a nepřejde to všechno do harmonie. 591 01:01:05,398 --> 01:01:07,232 Takto je třeba jednat. 592 01:01:07,352 --> 01:01:12,152 A pokusy zavádět to přes řídící „elitu“ 593 01:01:12,272 --> 01:01:19,309 s cílem snižování míry krvavosti nadcházejících událostí jsme podnikali, tou cestou jsme šli. 594 01:01:19,429 --> 01:01:25,727 „Elita“ a konkrétně řídící „elita“ o tyto znalosti nestojí. 595 01:01:25,847 --> 01:01:33,607 Jim vyhovuje parazitovat na lidech, na rozprodeji svého státu. 596 01:01:33,545 --> 01:01:38,585 Udělali jsme pro to mnohé, dokonce jsme zařídili i parlamentní slyšení, 597 01:01:38,705 --> 01:01:43,029 na kterém byla plně legalizována Koncepce sociální bezpečnosti 598 01:01:43,149 --> 01:01:49,921 a bylo toho dosaženo díky určitým „elitářům“ a to i z oblasti řízení. 599 01:01:50,041 --> 01:01:53,830 To ale neznamená, že se tím změnila nálada v celé „elitě“. 600 01:01:53,950 --> 01:02:01,319 Je třeba jít za všemi, poskytnout ty znalosti všem a nedělat výjimky komu ty znalosti poskytnu a komu ne. 601 01:02:01,439 --> 01:02:07,697 Ty znalosti je třeba dávat všem a chopí se jich ten, kdo je bude potřebovat. 602 01:02:07,817 --> 01:02:12,599 A zda ten člověk bude z „elity“ nebo ne, to už je otázka. 603 01:02:12,719 --> 01:02:19,028 Mravnost je taková věc, že i mezi elitou se najdou normální lidé a mezi obyčejnými lidmi zase takoví, 604 01:02:19,929 --> 01:02:28,776 kteří jdou přes mrtvoly, o kterých se potom říká: „Zdál se být normální, dokud byl obyčejným člověkem, 605 01:02:28,896 --> 01:02:32,865 a jakmile ho povýšili, ukázal svou pravou tvář.“ 606 01:02:32,985 --> 01:02:39,887 Takže znalosti Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecná teorie řízení, 607 01:02:40,007 --> 01:02:45,956 znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů je zapotřebí poskytovat všem. 608 01:02:46,076 --> 01:02:51,692 Jenže ne způsobem takového šíření: „Vezmi si knížku a přečti si to!“ 609 01:02:51,812 --> 01:02:57,556 Ale tak, že si ty znalosti sami budete osvojovat a uplatňovat tyto nové znalosti v životě. 610 01:02:57,676 --> 01:03:04,011 Pokud to budete dělat, tak se napřed stanete autoritou pro své okolí. 611 01:03:04,131 --> 01:03:14,144 Lidé potom sami zatouží získat stejné znalosti, jakých jste dosáhli vy a snížit krizovost vlastního života, 612 01:03:14,264 --> 01:03:18,182 takže si sami budou tyto nové znalosti osvojovat. 613 01:03:18,302 --> 01:03:20,523 To byla poslední otázka? 614 01:03:21,063 --> 01:03:28,110 Proto čtěte knihy vnitřního prediktoru SSSR, osvojujte si nové znalosti. 615 01:03:28,230 --> 01:03:34,180 Buďte konceptuálně mocní a braňte zájmy své i své rodiny. 616 01:03:34,300 --> 01:03:39,092 Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. 617 01:03:40,121 --> 01:03:49,431 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .