1 00:00:08,050 --> 00:00:12,576 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:13,630 --> 00:00:21,635 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:22,374 --> 00:00:26,200 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:26,320 --> 00:00:31,182 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:31,302 --> 00:00:35,619 Dnes je 11.02.2019. 6 00:00:35,739 --> 00:00:41,951 Nehledě na to, že jsme již mnohokrát na tuto otázku odpovídali, 7 00:00:42,071 --> 00:00:49,956 stejně nám neustále přicházejí otázky na ty události, které probíhají KAŽDOU sobotu ve Francii. 8 00:00:50,076 --> 00:00:54,488 A konkrétně Alexandr se ptá. Valeriji Viktoroviči, 9 00:00:54,608 --> 00:01:00,564 a čeho se domáhají, co je opravdu skutečným cílem organizátorů protestů žlutých vest ve Francii? 10 00:01:00,684 --> 00:01:06,479 Ty manifestace jsou velice podivné. Lidé se tam scházejí každou sobotu a potom se zase rozejdou. 11 00:01:06,599 --> 00:01:12,394 A další sobotu se zase shromažďují. Jedná se o permanentní nátlak na stát? 12 00:01:12,514 --> 00:01:15,801 Stojí to skutečně za to? Jsou cíle dosahovány? 13 00:01:15,921 --> 00:01:21,748 A proč se nemluví o tom, že by se k těm protestům připojili i migranti? Ti by jim zcela určitě dodali šťávu. 14 00:01:21,868 --> 00:01:26,642 Ale ne, pokaždé to probíhá stejně bez nějakých viditelných výsledků. 15 00:01:26,762 --> 00:01:32,042 Například Makronovy ústupky protestující neakceptují. 16 00:01:32,162 --> 00:01:35,103 Ani to akceptovat nemohli. 17 00:01:35,223 --> 00:01:40,325 Ten člověk správně poznamenal, že to vyvolává pocit, 18 00:01:40,445 --> 00:01:46,060 teď nemám na mysli z hlediska analýzy řízení, ale z hlediska obyčejného člověka, 19 00:01:46,180 --> 00:01:52,309 který když se dívá na ty žluté vesty, tak cítí, že ti lidé tam jen předvádějí svá čísla. 20 00:01:52,429 --> 00:01:59,588 Jedná se o program putujícího cirkusu, který vždy doputuje na stejné místo, 21 00:01:59,708 --> 00:02:03,291 a tam si ti lidé zakřičí, zavyvádějí. 22 00:02:04,398 --> 00:02:12,730 Policie plní jedny úkoly a protestující zase jiné. Přišli, odvedli svá čísla a zase se rozešli. 23 00:02:13,348 --> 00:02:20,806 Ale skutečně, vždyť do toho mohli zapojit migranty. 24 00:02:20,926 --> 00:02:26,825 Vzpomeňte si na rok 2005 a na další takové situace. 25 00:02:26,945 --> 00:02:39,529 Vždyť šlo rozvinout ohromnou sociální akci, vyvolat obrovské napětí. 26 00:02:39,649 --> 00:02:49,362 Mohli rozšířit okruh svých požadavků, nějak je víc aktualizovat, 27 00:02:49,482 --> 00:02:57,359 nějak zdiskreditovat státní řízení, aby vyvolali pořádnou odezvu. 28 00:02:57,479 --> 00:03:00,694 Jenže nic z toho se neděje. 29 00:03:00,814 --> 00:03:04,552 Tak si připomeneme, co říkám od začátku. 30 00:03:04,672 --> 00:03:13,128 Pro Macrona není žádný problém potlačit tu akci žlutých vest. 31 00:03:13,248 --> 00:03:20,427 Jenže vzhledem k tomu, že je velice potřebné odvést pozornost 32 00:03:20,547 --> 00:03:26,977 od různých procesů nadnárodního globálního řízení 33 00:03:27,097 --> 00:03:33,499 a konkrétně od procesů probíhajících v USA a Rusku, 34 00:03:33,619 --> 00:03:41,568 kde si to Trump rozdává s americkou státní elitou, a Putin zase u nás s podpindosníky, 35 00:03:41,688 --> 00:03:45,160 což se všechno promítá i na mezinárodní aréně. 36 00:03:45,280 --> 00:03:49,997 Tak aby dav o tyto procesy neprojevil zájem, 37 00:03:50,117 --> 00:04:00,028 ty žluté vesty stále pravidelně protestují a udržují lidi v emocionálním napětí. 38 00:04:00,148 --> 00:04:10,216 Také se žluté vesty pravidelně objevují jednou v Izraeli, podruhé v belgickém Bruselu, nebo zase v Německu, 39 00:04:10,336 --> 00:04:16,167 aby to napětí někde více popíchnuly, někde zase udržely, od něčeho odpoutaly pozornost 40 00:04:16,287 --> 00:04:19,980 a proces řízení pak probíhá nerušeně dál. 41 00:04:20,100 --> 00:04:31,097 Dav je zabaven, má o čem diskutovat, jak si odreagovat své nahromaděné sociální napětí. 42 00:04:31,217 --> 00:04:39,512 A tak se to bude táhnout přesně tak dlouho, nakolik to bude potřebné pro dosažení cílů řízení. 43 00:04:39,632 --> 00:04:43,395 Je třeba říci, že ta akce žluté vesty se již dost protáhla 44 00:04:43,515 --> 00:04:49,778 kvůli určité neefektivnosti opatření realizovaných globálním řízením. 45 00:04:49,898 --> 00:04:55,527 A tato neefektivita souvisí s tím, že americká státní elita 46 00:04:55,647 --> 00:05:00,998 jako nástroj uplatňování globální politiky globálního prediktoru, 47 00:05:01,118 --> 00:05:10,808 kdy USA svou vnější politikou zasahují do zóny té globální, že jako nástroj neustále selhává 48 00:05:10,928 --> 00:05:17,330 a nedokáže dost efektivně potlačovat kořistnické zájmy americké státní elity 49 00:05:17,450 --> 00:05:20,951 s ohledem na parazitování na státech celého světa. 50 00:05:21,071 --> 00:05:26,174 Proto je v Evropě, kde probíhají procesy odpoutávání se od USA, 51 00:05:26,294 --> 00:05:33,055 jako je ta nová dohoda podepsaná mezi Francií a Německem, nutné tohle všechno skrýt. 52 00:05:33,175 --> 00:05:41,400 Je nutné skrýt ty tajné mechanismy, a tak davu předvádějí tyto cirkusové atrakce, 53 00:05:41,520 --> 00:05:48,226 kde se střídavě stupňovaným napětím probíhají tyto procesy. 54 00:05:48,346 --> 00:05:53,947 Jen si to vezměte, z počátečních 30 tisíc protestujících to spadlo na 20 tisíc, 55 00:05:54,067 --> 00:05:59,114 teď se to zvedlo na 50 tisíc a drží se to v těchto mezích. A proč? 56 00:05:59,234 --> 00:06:05,111 Protože 20 tisíc je moc málo, to už není udržitelné, je třeba to popostrčit, 57 00:06:05,231 --> 00:06:11,578 a tak zapojili určité mechanismy a určité systémy řízení prostřednictvím svých neziskovek, 58 00:06:11,698 --> 00:06:17,933 těch milovníků poštovních známek a akvarijních rybiček, 59 00:06:18,053 --> 00:06:25,312 vyvedli lidi do ulic, zajistili určité srocení, vyvolali napětí a všichni mají o čem diskutovat. 60 00:06:25,432 --> 00:06:29,457 Je tu obrázek, který se dá ukazovat v televizi. 61 00:06:29,577 --> 00:06:36,090 Cíle řízení byly dosaženy, dav se nachází v určitém napětí, 62 00:06:36,210 --> 00:06:41,036 má informační produkt, který může omílat a nezajímá se o to, 63 00:06:41,156 --> 00:06:45,403 jak probíhají otázky globálního řízení, nadnárodního řízení. 64 00:06:45,523 --> 00:06:52,394 Takže to divadélko prostě pokračuje. Až nebude potřeba, všechno to zajde na úbytě. 65 00:06:52,514 --> 00:07:01,569 A pokud bude vítězit americká státní elita, tak začne francouzská vláda dělat chyby, 66 00:07:01,689 --> 00:07:08,395 sociální protesty začnou vzrůstat, zapojí se do toho společnost a samozřejmě i migranti. 67 00:07:12,568 --> 00:07:21,466 Další otázka je od Vladimira. Týká se tiskové konference Janukoviče, která byla 6. února. 68 00:07:21,586 --> 00:07:29,978 Proč Janukovič vyzýval a vyzývá lidi, aby šli volit? Proč ty volby neoznačil za nelegitimní? 69 00:07:30,098 --> 00:07:36,196 Proč ještě nepoukázal na ukrajinský zákon o plné asociaci s Evropou z roku 1993, 70 00:07:36,316 --> 00:07:42,441 na základě kterého Evropa dluží Ukrajině hodně peněz, což vlastně i bylo motivem Evropy provést ten podraz? 71 00:07:42,561 --> 00:07:49,101 Proč se Janukovič chová tak krotce? Protože Janukovič je část hry. 72 00:07:49,221 --> 00:07:58,579 Protože sám Janukovič jen zázrakem, díky čestnosti gosudara Ruska, vůbec zůstal naživu. 73 00:07:58,699 --> 00:08:08,003 Od začátku byl svými páníčky odsouzen k tomu, že v tom divadle se stane rituální obětí, 74 00:08:08,123 --> 00:08:17,952 že ho díky vítězství majdanu zastřelí, jako to udělali s Nicolaem Ceausescu v roce 1989. 75 00:08:18,072 --> 00:08:28,867 Janukovič neustále myslel na to, jaká má číslíčka na počítačích v jistých bankách 76 00:08:30,830 --> 00:08:35,721 a vůbec ne na to, co bude se státem. Co se stane s Ukrajinou. 77 00:08:35,841 --> 00:08:43,348 A zase se dostáváme k tomu, že Ukrajina jednoduše není stát a to tak, že vůbec ne. 78 00:08:43,468 --> 00:08:48,709 Stát musí mít určité kompetence. 79 00:08:48,829 --> 00:08:57,000 A když likvidovali SSSR, tak v první řadě měli všichni starost o to, 80 00:08:57,120 --> 00:09:01,891 jak budou existovat, až padne SSSR. 81 00:09:02,011 --> 00:09:06,616 Vždyť všechny ty republiky SSSR byly státy jen proto, 82 00:09:06,736 --> 00:09:17,449 že z nadnárodní úrovně jim tyto státní kompetence zajišťoval nadřazený subjekt Sovětský svaz, SSSR. 83 00:09:17,569 --> 00:09:25,685 Proto se ty různé republiky vrhly tím či oním způsobem doplňovat si ty kompetence. 84 00:09:26,237 --> 00:09:33,727 Je nesporné, že ani jedna z republik SSSR si v plné míře tyto kompetence obnovit nedokázala, 85 00:09:33,847 --> 00:09:38,728 nedokázala získat soubor kompetencí, který je nezbytný k existenci státu. 86 00:09:38,848 --> 00:09:45,803 A takové státy, mám na mysli rádoby státy, jako je Gruzie a Ukrajina, se o to ani nepokoušely. 87 00:09:45,923 --> 00:09:50,003 Ty na to nemají vůbec žádné zdroje. 88 00:09:50,123 --> 00:09:55,428 Jenže zatímco Gruzie ty zdroje nemá už jen čistě kvůli svému počtu obyvatel, 89 00:09:55,548 --> 00:10:00,119 protože znovu opakuji, že státy do deseti miliónů obyvatel 90 00:10:00,239 --> 00:10:08,986 teď nemají možnosti zajistit si svůj národní stát a tak jsou nuceny o ty kompetence u někoho žebronit. 91 00:10:09,106 --> 00:10:14,588 Když tedy někdo mluví o pobaltských republikách jako o státech, tak o žádné státy nejde, 92 00:10:14,708 --> 00:10:17,648 těmi státy nikdy nebyly, nejsou a nebudou. 93 00:10:17,768 --> 00:10:22,587 Jednoduše byly strukturně zpod řízení SSSR předány pod řízení USA. 94 00:10:22,707 --> 00:10:29,402 A úplně stejně, až se změní globální rovnováha, se k nám vrátí a hotovo. To není problém. 95 00:10:29,522 --> 00:10:35,806 A na Ukrajině s jejím počtem obyvatel úplně stačilo získat ty kompetence. 96 00:10:35,926 --> 00:10:40,693 Jenže samotná ta idea „samostijnosti/nezávislosti“, „svidomosti/uvědomělosti“ a „ukrajinství“ 97 00:10:40,813 --> 00:10:43,290 je ideou marginalizace, 98 00:10:43,410 --> 00:10:49,489 kterou se rozumělo: „Oj, my jsme teď tou nejbohatší republikou SSSR 99 00:10:49,609 --> 00:10:56,150 a tak si teď díky rozprodeji všeho, čeho se nám dostane z rozpadu SSSR, 100 00:10:56,270 --> 00:11:05,614 budeme moci žít až do konce života jako v bavlnce. A co bude po nás? 101 00:11:05,734 --> 00:11:12,044 Apres nous, le déluge. Po nás potopa!“ Jak řekla markýza de Pompadour, 102 00:11:13,948 --> 00:11:16,931 milenka Ludvíka XV. 103 00:11:20,301 --> 00:11:28,942 Proto se Ukrajina celou tu dobu nacházela ve stejném postavení jako všechny ty pobaltské republiky. 104 00:11:29,062 --> 00:11:36,375 Jednoduše byla strukturně převedena zpod řízení SSSR pod řízení USA, 105 00:11:36,495 --> 00:11:42,316 které dál pokračovaly v pěstování toho „svidomého“ projektu „ukrajinství“, 106 00:11:42,436 --> 00:11:52,963 který začal být strukturně zakládán v polovině 19. století ještě za Rakouska-Uherska jeho armádním štábem. 107 00:11:53,083 --> 00:11:58,647 A všichni ti kozáci ze Záporožské Síče, ty uniformy s těmi vymyšlenými… 108 00:11:58,767 --> 00:12:04,769 Jak se říká tomu na těch papachách? No, takové ty ohony. 109 00:12:04,889 --> 00:12:08,267 To všechno přišlo odtamtud. 110 00:12:08,387 --> 00:12:14,208 To znamená, že jim z čisté vody zformovaly všechny kompetence na třech nejvyšších prioritách, 111 00:12:14,328 --> 00:12:16,044 absolutně všechny. 112 00:12:16,164 --> 00:12:21,690 A ty kompetence na třech nižších prioritách byly dány do volného prodeje. 113 00:12:21,810 --> 00:12:27,155 Sami se jich zcela vzdali. Oni budují nový stát, a proto nemají vůbec nic. 114 00:12:27,723 --> 00:12:33,669 Neboť svých vlastních dějin se zřekli a Ivan, který si nepamatuje svůj původ, 115 00:12:33,789 --> 00:12:37,187 nemá do budoucna žádné vyhlídky, jednoduše žádné nemá. 116 00:12:37,307 --> 00:12:45,911 Takže Ukrajina není nic jiné než území s obyvatelstvem a určitým průmyslovým a přírodním potenciálem, 117 00:12:46,031 --> 00:12:54,428 bez jakéhokoliv „vlastního“ státu. A její státnost je součástí jiného státu. 118 00:12:54,548 --> 00:12:57,966 V daném případě součástí státu USA. 119 00:12:58,086 --> 00:13:05,990 A USA a Rusko se teď určitým způsobem přetlačují. 120 00:13:07,430 --> 00:13:09,138 Jen si to vezměte. 121 00:13:09,258 --> 00:13:18,478 Ukrajina najednou z čista jasna neuznala Guaida venezuelským prezidentem. 122 00:13:18,598 --> 00:13:21,054 Popřemýšlejte o tom sami. 123 00:13:21,174 --> 00:13:28,895 Ukrajina je pod přímým strukturním řízením Spojených států, tak jak se to mohlo stát, že ho neuznala? 124 00:13:29,015 --> 00:13:33,956 Proč? Přece proto, že v USA existují dvě křídla. 125 00:13:34,076 --> 00:13:41,824 Působí tam globální elita a americká státní elita. Dlouhou dobu převážně… 126 00:13:42,457 --> 00:13:47,244 Dlouho Ukrajinu řídila převážně státní elita USA, 127 00:13:47,364 --> 00:13:52,993 která potřebovala rozpoutat majdan a válku proti Rusku 128 00:13:53,113 --> 00:13:58,853 a rozšířit tu válku z Ukrajiny nejen do Ruska, ale i do Evropy. 129 00:13:58,973 --> 00:14:07,656 Globalisté sice pomalu, ale ty otázky pomalu zvrátili a převzali Ukrajinu do svého řízení. 130 00:14:07,776 --> 00:14:19,815 A proto jde v podstatě o signál všem, kteří mu porozumí, že Guaidó je projekt, který skončí jako propadák. 131 00:14:20,338 --> 00:14:28,591 Takže se stále mluvilo o vpádu, že dojde ke vpádu… Maduro vyhlásil cvičení a provedl přesuny armády, 132 00:14:28,711 --> 00:14:34,835 a teď jsou tři směry možného vpádu kryty. Teď by ten vpád byl sebevraždou. 133 00:14:34,955 --> 00:14:39,044 A navíc, aby se tam USA vůbec přiblížily, 134 00:14:39,164 --> 00:14:43,721 tak by tam musely vyslat minimálně jednu útočnou skupinu letadlových lodí, 135 00:14:43,841 --> 00:14:48,233 alespoň jednu pořádnou letadlovou loď s jejími letadly. 136 00:14:50,791 --> 00:14:54,835 Nic takového nepozorujeme. 137 00:14:55,467 --> 00:15:04,381 A pokusy o vpád ze sousedních latinskoamerických států také drhnou. 138 00:15:04,821 --> 00:15:09,883 Také to moc nevychází. Hodně povyku, dělání ramen a nic. 139 00:15:10,432 --> 00:15:15,072 Takže co probíhá na Ukrajině? 140 00:15:15,192 --> 00:15:25,866 Na Ukrajině teď dochází ke střetu dvou scénářů předávání řízení. 141 00:15:25,986 --> 00:15:28,259 Kdo bude řídit Ukrajinu? 142 00:15:28,379 --> 00:15:35,879 Na jedné straně by globalisté potřebovali, aby Ukrajina byla řízena z Evropy, 143 00:15:35,999 --> 00:15:44,847 kde je ale velice silný vliv USA a Evropa sama se musí začít odpoutávat od USA. 144 00:15:45,892 --> 00:15:52,605 A na druhé straně se globalisté nemohou obejít bez Ruska. 145 00:15:52,725 --> 00:15:59,373 No a tuto otázku potřebují nějak vyřešit. Jak tuto otázku řeší státní elita? 146 00:15:59,493 --> 00:16:05,479 Státní elita potřebuje za každou cenu tu válku, která probíhá na Ukrajině, 147 00:16:05,599 --> 00:16:08,561 rozšířit do Ruska a Evropy. 148 00:16:08,681 --> 00:16:14,530 Je tedy třeba, aby někdo v té válce pokračoval. 149 00:16:14,650 --> 00:16:20,390 A kdo nejsnadněji v té válce může pokračovat? Ten, kdo bude zvolen prezidentem. 150 00:16:20,510 --> 00:16:27,790 Nejde o příjmení ale o samotnou tu proceduru, že bude zvolen prezidentem. 151 00:16:27,910 --> 00:16:34,722 Víte, ta situace je přece taková, že na Ukrajině teď žádné volby jako takové neexistují. 152 00:16:34,842 --> 00:16:43,305 Na Ukrajině je teď ta situace s volbami v mnohém podobná volbám do Říšského sněmu v Německu v roce 1938. 153 00:16:43,425 --> 00:16:50,017 Jen si představte, jak v roce 1938 přijde poslanec, tedy prezidentský kandidát za komunisty, 154 00:16:50,137 --> 00:16:55,932 vystoupí z ilegality a prohlásí: „Jdeme do voleb!“ 155 00:16:57,913 --> 00:16:59,866 Nesmysl? Samozřejmě. 156 00:16:59,986 --> 00:17:05,946 Vždyť v roce 1938 tam už byla totální fašistická diktatura. Ano, šlo o jednostranický systém. 157 00:17:06,066 --> 00:17:15,326 Zde zase vytvořili desítky stran jen k ohlupování lidí. Jenže ten problém je v tom, 158 00:17:15,446 --> 00:17:24,212 že ten balíček karet je jeden a tentýž a lidé nemají chuť účastnit se toho divadélka, 159 00:17:24,332 --> 00:17:33,620 ve kterém by alespoň trochu legitimizovali tu americkou skupinu, která bude řídit Ukrajinu. 160 00:17:33,740 --> 00:17:39,562 A oni se alespoň trochu potřebují legitimizovat, pomocí jakýchkoliv rádoby voleb, 161 00:17:39,682 --> 00:17:43,744 díky kterým by získali alespoň nějaký podíl… 162 00:17:43,864 --> 00:17:48,888 Ani se nedá říci právní legitimity. Vždyť tam je vše tak očividné. 163 00:17:49,008 --> 00:17:52,767 Dokonce i samotní ukrajinští „takzvaní“ odborníci říkají, 164 00:17:52,887 --> 00:17:56,921 že ten, kdo má pod kontrolou sčítání hlasů, ten si je tam zapíše 165 00:17:57,041 --> 00:17:59,672 a ten kdo to nekontroluje, ten má smůlu. 166 00:17:59,792 --> 00:18:03,936 Takže problém je v tom, aby lidé přišli a bylo potom možné říkat: 167 00:18:04,056 --> 00:18:09,300 „Podívejte, přece tu proběhly volby, a pokud se jich někdo neúčastnil, je to jeho problém!“ 168 00:18:09,420 --> 00:18:18,653 Jenže ta věc se má tak, že se ukazuje, že absolutní většina lidí se těch voleb účastnit nechce. 169 00:18:18,773 --> 00:18:26,494 Pokus přivést prezidentského kandidáta z Ruska... 170 00:18:26,614 --> 00:18:32,546 Mám na mysli toho bývalého poslance Rady, který se pokoušel nominovat. 171 00:18:32,666 --> 00:18:39,148 Ten narazil na klanově-korporativní zájmy podpindosníků na Ukrajině, kteří mu to zatrhli. 172 00:18:39,268 --> 00:18:43,247 Takže co jim zbývá? Vzpomněli si na Janukoviče. 173 00:18:43,367 --> 00:18:51,060 Je třeba dát najevo, že se jedná o volby, o skutečné volby, že to není žádný švindl pro hlupáky. 174 00:18:51,180 --> 00:18:54,636 Aby byl vyvolán ten správný dojem. 175 00:18:54,756 --> 00:19:05,063 A tak ten „vděčný“ Janukovič, kterému jsme zachránili život, opět Rusku plive do tváře, jen kvůli svým… 176 00:19:05,183 --> 00:19:10,647 Protože mu určitě slíbili obnovit nějaké ty jeho nuly na počítačích v bankách, 177 00:19:10,767 --> 00:19:16,093 nebo nějaké ty papírky jako z jeho sejfů. 178 00:19:16,213 --> 00:19:26,052 A on je hned připraven pomoci vyvolávat dojem, že na Ukrajině se konají skutečné volby, 179 00:19:26,172 --> 00:19:32,214 i když se jedná jen o absolutní divadélko rozehrané jednou skupinou, 180 00:19:32,334 --> 00:19:40,137 která silou zbraní drží pod svým útlakem celý ukrajinský národ. 181 00:19:40,257 --> 00:19:44,484 SBU není nic jiného než gestapo, se vším všudy. 182 00:19:44,604 --> 00:19:50,343 Všichni z SBU ještě budou muset projít celkovou lustrací, pořádnou lustrací. 183 00:19:53,189 --> 00:19:56,358 Takže co je potřebné udělat pro budoucnost Ukrajiny? 184 00:19:56,478 --> 00:20:01,499 Aby Ukrajina měla budoucnost a konečně skončily ty krvavé orgie, 185 00:20:01,619 --> 00:20:07,573 lidé nesmí jednoduše na ty volby jít a účastnit se toho divadélka. 186 00:20:07,693 --> 00:20:10,847 A potom bude jedno, kdo a jak bude počítat hlasy. 187 00:20:10,967 --> 00:20:17,766 Lidé budou vědět, že oni tam nešli a že volby se z morálního hlediska nekonaly, 188 00:20:17,886 --> 00:20:21,270 ať už si tam z právního hlediska napíšou cokoliv. 189 00:20:21,390 --> 00:20:28,026 Neúčast našich pozorovatelů je již fakticky neuznáním voleb na Ukrajině. 190 00:20:28,377 --> 00:20:36,107 Neměli jsme ani podávat žádnou žádost, mám na mysli k účasti jako pozorovatelé. 191 00:20:36,227 --> 00:20:41,934 Ale abychom předvedli nelegitimitu těch voleb, jejich absolutní nelegitimitu, 192 00:20:42,054 --> 00:20:45,825 jejich absolutní profanaci, tak jsme tu žádost museli podat. 193 00:20:45,945 --> 00:20:48,941 Proto jsme ji podali a byla zamítnuta, vše běží, jak má. 194 00:20:49,061 --> 00:20:52,850 To znamená, že když jsme ji podávali, tak to bylo s cílem, že bude zamítnuta. 195 00:20:52,970 --> 00:20:54,223 A to se i stalo, 196 00:20:54,343 --> 00:20:59,188 protože ti ukrajinští podpindosníci si nevidí ani na špičku vlastního nosu. 197 00:20:59,308 --> 00:21:07,564 Oni bojují za právo okrádat Ukrajinu a národ Ruska, které jim legitimuje Washington. 198 00:21:07,684 --> 00:21:12,730 A Washington si vybere zcela libovolně. 199 00:21:12,850 --> 00:21:16,748 Někdo se pokouší analyzovat jakési ratingy apod. 200 00:21:16,868 --> 00:21:23,691 Jen si vzpomeňte, jak se takové ratingy vyrábějí. Clintonová měla ratingy ve výši 90%, 92%. 201 00:21:23,811 --> 00:21:26,598 Trump podle nich vůbec neměl šanci vyhrát. 202 00:21:26,718 --> 00:21:33,439 A přesto vyhrál a to zcela jasně. Clintonová ani nepočkala na sečtení hlasů a přiznala svou porážku. 203 00:21:33,559 --> 00:21:39,560 Když proto někdo tvrdí, že Trump měl těch hlasů méně, jen více volitelů, tak je to hloupost. 204 00:21:39,680 --> 00:21:44,884 Kdyby tomu tak opravdu bylo, tak by to teď proti Trumpovi použili se vší parádou. 205 00:21:45,004 --> 00:21:49,976 Jinou věcí je, že státní elitě bylo dovoleno tu statistiku zmanipulovat (ve prospěch Clintonové). 206 00:21:50,096 --> 00:21:54,605 Proto také státní elita tu statistiku proti Trumpovi nepoužívá, protože dobře ví, 207 00:21:54,725 --> 00:22:00,007 že kdyby došlo na přepočet hlasů, tak dopadne jako sedláci u Chlumce. 208 00:22:00,127 --> 00:22:05,202 Proto se tomuto tématu také tak vyhýbají, zda Trump na počet hlasů vyhrál nebo ne. 209 00:22:05,322 --> 00:22:12,737 Je to téma tak pro prosťáčky a naše politologické „odborníky“ v televizi. 210 00:22:15,798 --> 00:22:24,259 Takže zde jde o pokus vyvolat dojem skutečných voleb na Ukrajině 211 00:22:24,379 --> 00:22:30,278 s cílem pokračovat v těch krvavých orgiích na Ukrajině. 212 00:22:30,398 --> 00:22:35,911 A mají možnost zatlačit na Janukoviče? Mají, takže poví, co potřebují. 213 00:22:36,031 --> 00:22:40,077 A proč se neobhajuje? Protože má takové máslo na hlavě… 214 00:22:40,197 --> 00:22:44,449 Všechny ty jeho obchodní zájmy jsou propleteny takovým způsobem, 215 00:22:44,569 --> 00:22:50,647 že ať už si jdou vzájemně po krku sebevíc, dokud je ten druhý naživu, musí držet jazyk za zuby. 216 00:22:50,767 --> 00:22:53,065 Chrání své obchodní zájmy. 217 00:22:53,185 --> 00:22:58,275 Kdyby Janukoviče zabili, jeho byznys by si přerozdělili a řekli o něm všechno. 218 00:22:58,395 --> 00:23:05,290 Nebo kdyby naopak byl teď zlikvidován Porošenko, tak by zase našel řeč Janukovič, 219 00:23:05,410 --> 00:23:12,182 protože by mu neměl kdo oponovat a tím spíš mu potápět jeho byznys díky té vzájemné provázanosti. 220 00:23:17,983 --> 00:23:22,304 Další otázka je od Sprintera. Valeriji Viktoroviči, 221 00:23:22,424 --> 00:23:29,978 jaký osud čeká FED, ECB a další centrální banky a vůbec bankovní systém v plánech globálního prediktoru? 222 00:23:30,098 --> 00:23:36,685 Má GP co dočinění se založením FED v roce 1913? A pokud ano, jaký cíl tím sledoval? 223 00:23:36,805 --> 00:23:43,021 Vždyť jestliže se GP již v 19. století rozhodl, že buržoazní kapitalismus znamená hrozbu pro něj samotného, 224 00:23:43,141 --> 00:23:47,937 a že je tedy nutné jej nahradit něčím jiným, a proto propagoval marxismus, 225 00:23:48,057 --> 00:23:51,929 tak proč podporoval rozvoj všech těch centrálních bank? 226 00:23:52,049 --> 00:23:57,813 Nebo šlo o práci státních elit a GP jednoduše ten proces začlenil do svých plánů a dovedl tento bankovní systém, 227 00:23:57,933 --> 00:24:01,475 stejně jako celý ten liberálně-buržoazní kapitalismus do absurdity? 228 00:24:01,595 --> 00:24:07,729 Federální rezervní systém je výlučně dítkem globálního prediktoru. 229 00:24:07,849 --> 00:24:14,106 Státní elity mají zájem na tom, aby měly své státní banky. 230 00:24:14,226 --> 00:24:19,127 To, co nemáte pod kontrolou v jiném státě vás nezajímá. 231 00:24:19,247 --> 00:24:21,780 Zájem máte o to, abyste nad tím získali kontrolu. 232 00:24:21,900 --> 00:24:28,076 Jakmile si vytyčíte cíl zmocnit se kontroly jiné centrální banky, v jiném státě, 233 00:24:28,196 --> 00:24:34,248 tak tím získáváte nadnárodní funkce a rozšíříte si tak zónu svého vlivu. 234 00:24:34,368 --> 00:24:40,687 Světový kreditně-finanční systém je výlučným polem působnosti globálního prediktoru, 235 00:24:40,807 --> 00:24:43,609 kam se cizí nedostanou. 236 00:24:43,729 --> 00:24:50,350 Všichni, kteří se pokusí vstoupit do světového kreditně-finančního systému jako subjekt, 237 00:24:50,470 --> 00:24:53,292 jsou okamžitě likvidováni, 238 00:24:53,412 --> 00:24:58,394 přičemž to občas probíhá i prostřednictvím světových válek. 239 00:24:58,514 --> 00:25:06,356 V každém případě bylo založení centrální banky USA provedeno prostřednictvím občanské války, 240 00:25:06,476 --> 00:25:09,627 té takzvané války Severu proti Jihu v USA. 241 00:25:09,747 --> 00:25:17,733 To právě založení jediné centrální banky bylo cílem této války, žádné jiné podružnější zájmy, 242 00:25:17,853 --> 00:25:22,383 průmyslové, osvobození otroků, nebo něco jiného. Nic takového. 243 00:25:22,503 --> 00:25:25,736 Jediná banka pro celou Ameriku. 244 00:25:25,856 --> 00:25:29,768 A proč potřebují jedinou banku pro celý svět? 245 00:25:29,888 --> 00:25:36,084 Protože světový kreditně-finanční systém je krví ekonomiky. 246 00:25:36,204 --> 00:25:37,733 A co je globalizace? 247 00:25:37,853 --> 00:25:45,815 Globalizace je objektivní proces koncentrace řízení výrobních sil na planetě Zemi. 248 00:25:45,935 --> 00:25:49,950 Ale zatímco sama globalizace je proces objektivní, 249 00:25:50,070 --> 00:25:54,497 tak řízení tohoto objektivního procesu má subjektivní charakter 250 00:25:54,617 --> 00:26:02,706 a ten, kdo si vytyčil úkol řídit tento objektivní proces dříve, ten získal výhodu. 251 00:26:02,826 --> 00:26:10,253 A globální prediktor si vytyčil úkol řídit tento objektivní proces dříve a dobře věděl, že jakmile… 252 00:26:10,373 --> 00:26:15,150 Řekněme, že vedle sebe žijí dva systémy třeba Rusko a Japonsko, ano? 253 00:26:15,270 --> 00:26:21,463 Dokud žily, aniž by o sobě vzájemně věděly, tak se vzájemně neovlivňovaly, 254 00:26:22,006 --> 00:26:26,516 ale jakmile vstoupily do styku, začaly se vzájemně ovlivňovat. 255 00:26:26,636 --> 00:26:33,825 A při tom ovlivňování silnější systém tak či onak potlačuje ten slabší. 256 00:26:33,945 --> 00:26:38,055 Tímto způsobem probíhá globalizace po celém světě. 257 00:26:38,175 --> 00:26:44,458 Tímto způsobem si silnější stát podřídí slabší stát 258 00:26:44,578 --> 00:26:52,475 a silnější svazy států si podřídí jednotlivé státy a slabší svazy států 259 00:26:52,595 --> 00:26:55,903 a takto probíhá celková globalizace. 260 00:26:58,043 --> 00:27:09,733 Takže světový kreditně-finanční systém je pákou, nástrojem řízení všech procesů na planetě Zemi. 261 00:27:09,853 --> 00:27:17,078 A když někdo uvažuje o nějakém politickém rozhodnutí, ať už je to v Rusku, Japonsku, nebo jinde, 262 00:27:17,458 --> 00:27:26,347 třeba v Německu, prostě kdekoliv, tak musí mít na zřeteli nejen vlastní možnosti a zdroje, 263 00:27:26,467 --> 00:27:32,807 ale i skutečnost, jak je sám začleněn do tohoto světového kreditně-finančního systému. 264 00:27:32,927 --> 00:27:40,840 A v tomto ohledu je zásadní postavení centrální banky uvnitř státu. 265 00:27:40,960 --> 00:27:50,532 Dříve jsme v SSSR měli státní banku, která byla orientována na státní a národní zájmy, 266 00:27:50,652 --> 00:27:53,115 proto se také stát rozvíjel. 267 00:27:53,235 --> 00:28:04,739 Úroková sazba nepřevyšovala 3% a přírůstek zajištěnosti výroby energiemi byl 5%. 268 00:28:04,859 --> 00:28:12,536 Proto se ty 3% daly vykompenzovat. Vykompenzovat však sazbu nad 5%, 269 00:28:12,656 --> 00:28:17,371 které zajišťuje světová dynamika energetické zajištěnosti, již není možné. 270 00:28:17,491 --> 00:28:23,172 Vždy tam zůstane dluh a systém se bude rozkládat. 271 00:28:23,292 --> 00:28:26,320 A co dělá naše centrální banka? 272 00:28:26,440 --> 00:28:33,130 Naše centrální banka zcela účelově připravila naši ekonomiku o vnitřní úvěrování 273 00:28:33,250 --> 00:28:40,413 a pevně navázala naši ekonomiku na Západ, a je to ona, kdo řídí, 274 00:28:40,533 --> 00:28:45,248 proto je samozřejmě naše hlava centrální banky ze všech nejlepší 275 00:28:45,368 --> 00:28:50,288 podle hodnocení světových bankovních struktur. 276 00:28:50,408 --> 00:28:53,847 Proč? Protože jakmile MMF o něčem rozhodne… 277 00:28:55,822 --> 00:28:59,896 Tedy ne MMF, ale FED, který diktuje všem. 278 00:29:00,016 --> 00:29:07,096 Jakmile rozhodne o znehodnocení našeho rublu, tak to Nabiullinová okamžitě provede a podá hlášení. 279 00:29:07,216 --> 00:29:11,499 Potom je samozřejmě ze všech nejlepší, protože jí jsou zájmy Ruska vřele ukradené. 280 00:29:11,619 --> 00:29:16,189 A vůbec nejlepší by bylo, kdyby dokázala proměnit Rusko v ruiny. 281 00:29:16,309 --> 00:29:24,602 To je to, oč se snaží, to je jejím cílem, zlikvidovat ruské obyvatelstvo, umořit ho hladem, 282 00:29:24,722 --> 00:29:32,563 zařídit tu rozvrat, protože to je jejím cílem a dělá to v zájmu svých západních páníčků. 283 00:29:32,683 --> 00:29:36,616 Oni ji dosadili plnit tento úkol. 284 00:29:38,097 --> 00:29:43,384 Centrální banka v nějakém jiném státě zase plní jiný úkol. 285 00:29:43,816 --> 00:29:47,499 Ale všechny pracují podle jednotného plánu. 286 00:29:47,619 --> 00:29:55,152 Neboť zatímco vnitřní politika pracuje pro zájmy vládnoucí vrstvy uvnitř státu 287 00:29:55,272 --> 00:30:02,335 a vnější politika je uplatňováním politiky této vrstvy vládnoucí uvnitř daného státu mimo něj, 288 00:30:02,455 --> 00:30:08,689 tak globální politika určuje roli a místo každého státu ve světě. 289 00:30:08,809 --> 00:30:14,735 Proto jsou státy, které si žijí blahobytně jako turistická střediska, 290 00:30:14,855 --> 00:30:23,026 jiné jako finanční střediska, do dalších je soustředěna znečišťující výroba, 291 00:30:23,146 --> 00:30:30,493 některé jsou převážně zemědělské, další poskytují zdroje… 292 00:30:30,613 --> 00:30:32,372 Každý má svůj úkol. 293 00:30:32,492 --> 00:30:37,186 Je to jako když v domě každý pokoj plní svůj účel. To je to, co určuje globální politika. 294 00:30:37,306 --> 00:30:44,031 A aby na to lidé nepřišli, byl zaveden ten ohlupující termín – GEOPOLITIKA, 295 00:30:44,151 --> 00:30:48,557 aby měli naši polithňupové co neustále omílat 296 00:30:48,677 --> 00:30:52,116 a oni jsou ještě vděční svému bílému sáhibovi z Londýna: 297 00:30:52,236 --> 00:30:56,956 „Děkujeme, že jsi nás přivedl na myšlenku o existenci geopolitiky…“ 298 00:30:57,076 --> 00:31:01,468 Posadili je do pískoviště, dali jim hračku, a tak si s ní hrají. 299 00:31:01,588 --> 00:31:06,276 Potom nemusíte bojovat o všechny státy, 300 00:31:08,478 --> 00:31:11,626 ale jednoduše je řídíte. 301 00:31:11,746 --> 00:31:18,517 Abyste je však dokázali řídit, musíte je dostat pod svůj kreditně-finanční systém, 302 00:31:18,637 --> 00:31:26,068 zahrnout je, jejich průmyslový, výrobní potenciál, jejich celkový ekonomický potenciál, 303 00:31:26,188 --> 00:31:32,857 včetně toho vědeckého, vzdělávacího a kulturního do jednotného systému řízení. 304 00:31:32,977 --> 00:31:40,304 A to měly za cíl dvě světové války, které jsou v podstatě jedinou světovou válkou 305 00:31:40,424 --> 00:31:43,617 realizovanou ve dvou etapách. 306 00:31:43,737 --> 00:31:52,113 V roce 1913 založili FED, ty nestátní banky, které začaly financovat USA. 307 00:31:52,233 --> 00:32:00,055 USA vstoupily do světové války dlužíce Evropě 6 miliard dolarů, 308 00:32:00,175 --> 00:32:06,432 a když z té války vyšly, tak už Evropa dlužila USA 10 miliard dolarů. 309 00:32:07,213 --> 00:32:10,526 A bylo vymalováno, problém byl vyřešen. 310 00:32:10,646 --> 00:32:14,785 Jenže z té války vyskočil jeden celý segment Evropy a Rusko, 311 00:32:14,905 --> 00:32:17,582 takže bylo zapotřebí provést ještě jednu válku. 312 00:32:17,702 --> 00:32:24,495 A když ji zrealizovali, tak v roce 1944 založili světový kreditně-finanční systém, 313 00:32:24,615 --> 00:32:27,931 Brettonwoodský systém, kterého se účastnil i SSSR. 314 00:32:28,051 --> 00:32:37,868 Jinou věcí je, že SSSR na ty podmínky nepřistoupil, ale ty, kteří to udělali, si podrobily Spojené státy, 315 00:32:37,988 --> 00:32:41,571 které jsou nástrojem globálního prediktoru. 316 00:32:41,691 --> 00:32:48,463 V případě SSSR jim nezbylo než delší dobu čekat, než se vyčerpá stalinská politika 317 00:32:48,583 --> 00:32:55,046 budování socialismu a komunismu v jednom samostatném státě a v socialistickém společenství, 318 00:32:55,166 --> 00:33:00,868 potom SSSR potopili a znovu se vrátili k plánu vytvoření světového kreditně-finančního systému. 319 00:33:00,988 --> 00:33:06,711 Teď jsme tedy do toho systému začleněni a ať už se nám to líbí nebo ne, musíme na to brát ohled. 320 00:33:06,831 --> 00:33:11,628 Takže jakékoliv politické rozhodnutí uvnitř státu je nutné přijímat s vědomím, 321 00:33:11,748 --> 00:33:18,026 jak se to promítne na celou ekonomiku, protože ze zahraničí mohou naši ekonomiku vypnout. 322 00:33:18,146 --> 00:33:24,095 Stalinský systém, sovětský systém, který jsme zdědili po Stalinovi, se nacházel mimo. 323 00:33:24,215 --> 00:33:29,629 Jednalo se o vzájemnou součinnost dvou různých ekonomických segmentů, 324 00:33:29,749 --> 00:33:32,448 které přitom sledovaly vlastní cíle. 325 00:33:32,568 --> 00:33:37,221 Poststalinské sovětské vedení udělalo všechno pro to, 326 00:33:37,341 --> 00:33:43,681 aby naši ekonomiku položilo k nohám globálnímu prediktoru. 327 00:33:43,968 --> 00:33:51,231 Tu kapitulaci podepsali v lednu roku 1968, jednalo se o tu dohodu se společností Lena Goldfields. 328 00:33:51,351 --> 00:33:53,721 Už jsme o tom mluvili. 329 00:33:55,942 --> 00:34:01,661 Mimochodem podrobněji se s touto otázkou můžete seznámit v analytické zprávě 330 00:34:01,781 --> 00:34:07,507 Fondu konceptuálních technologií – Zákon o Centrální bance Ruské federace a suverenita Ruska, 331 00:34:07,627 --> 00:34:13,553 která je také součástí knihy O světě křivých zrcadel. 332 00:34:14,310 --> 00:34:18,734 Přejdeme k další otázce od Viktora. 333 00:34:18,854 --> 00:34:25,482 Valeriji Viktoroviči, nezdá se vám, že jestliže se technický pokrok nezastavil úplně, 334 00:34:25,602 --> 00:34:30,193 tak se přinejmenším silně zpomalil asi od sedmdesátých let 20. století. 335 00:34:30,313 --> 00:34:34,925 Vždyť je očividně pozadu za nadějemi, které do něj byly vkládány v padesátých a šedesátých letech 336 00:34:35,045 --> 00:34:37,579 a to v mnoha svých směrech. 337 00:34:37,699 --> 00:34:42,043 Uvedu příklad toho zpomalení: rychlost naší dopravy přestala růst. 338 00:34:42,163 --> 00:34:45,253 Staletá historie stále rychlejších dopravních prostředků, 339 00:34:45,373 --> 00:34:51,116 která začala v 16. století plachetnicemi a pokračovala rozvojem železnic v 19. století 340 00:34:51,236 --> 00:34:55,169 a výrobou automobilů a letadel ve 20. století, 341 00:34:55,724 --> 00:35:02,513 začala stagnovat, když v roce 2003 odepsali Concorde, poslední nadzvukové letadlo. 342 00:35:02,633 --> 00:35:08,665 Na pozadí takové regrese a stagnace ti, kteří stále sní o letech do vesmíru, dovolených na Měsíci, 343 00:35:08,785 --> 00:35:12,471 vypadají sami jako mimozemšťané. Projeví se konečně ten zákon času? 344 00:35:12,591 --> 00:35:16,194 Zákon času pracuje neúprosně. 345 00:35:17,326 --> 00:35:29,614 A skutečnost, že se rozvoj vědy a techniky zpomalil, má v podstatě řízený charakter. 346 00:35:29,734 --> 00:35:36,507 Bylo natočeno takové reklamní video trvající více než tři, 347 00:35:36,627 --> 00:35:40,416 možná i čtyři hodiny, asi je i delší. 348 00:35:40,536 --> 00:35:44,718 Mám tím na mysli umělecký film, 349 00:35:44,838 --> 00:35:52,535 který byl natočen jako reklama v podobě uměleckého filmu: Návrat do budoucnosti, který má tři díly. 350 00:35:52,655 --> 00:35:58,884 Tehdy došlo k velké aféře spojené s výrobou automobilu. 351 00:35:59,004 --> 00:36:04,027 Speciálně kvůli tomu vyrobili auto, které natočili v tom filmu. 352 00:36:04,147 --> 00:36:10,287 Jednalo se o velkou podvodnou aféru, ale to si můžete sami dohledat na internetu. 353 00:36:10,407 --> 00:36:13,344 Kde je ta podstata? Proč o tom mluvím? 354 00:36:13,464 --> 00:36:18,370 Děj toho filmu se odehrává v roce 1985, 355 00:36:18,490 --> 00:36:26,187 a když se přesunou do budoucnosti do roku 2015, tak tam automobily již létají. 356 00:36:26,307 --> 00:36:34,035 Takže to v roce 1985 lidé nepovažovali za žádnou velkou fantastiku 357 00:36:34,155 --> 00:36:39,795 a to ne proto, že před sebou měli ještě celých 20 let, tedy 30 let, omlouvám se… 358 00:36:41,059 --> 00:36:43,175 Ano, 30 let. 359 00:36:43,295 --> 00:36:54,255 Ale proto, že rozvoj vědy ve společnosti byl takový, že se to dalo předpokládat. 360 00:36:54,375 --> 00:37:00,045 V roce 1985 již ale byly znát stopy zpomalování. 361 00:37:00,165 --> 00:37:06,394 Protože to, o čem lidé snili v šedesátých letech a co se zdálo možným v těch šedesátých letech, 362 00:37:06,514 --> 00:37:09,656 se z nějakého důvodu nerealizovalo. 363 00:37:09,776 --> 00:37:15,725 A nerealizovalo se to v důsledku toho, že se SSSR najednou prudce začal propadat 364 00:37:15,845 --> 00:37:18,659 z hlediska svého tvůrčího rozvoje. 365 00:37:18,779 --> 00:37:22,178 Vždyť na čem dnes létají Američané do vesmíru? 366 00:37:22,298 --> 00:37:27,609 Na motorech, které byly vytvořeny v rámci programu dobývání Měsíce. 367 00:37:27,729 --> 00:37:34,151 Naše motory, které byly vytvořeny v rámci programu dobývání Měsíce, mohou dopravit raketu na Měsíc, 368 00:37:34,271 --> 00:37:38,162 a Američané, kteří prý na tom Měsíci už byli, 369 00:37:38,282 --> 00:37:44,705 nemohou vyrobit ani alespoň trochu funkční motory, aby mohli létat na vlastních raketách. 370 00:37:44,825 --> 00:37:52,522 Ta aféra s tím Elonem Muskem je už prostě směšná. 371 00:37:52,642 --> 00:37:59,045 Tomu mohou věřit jen lidé, kteří v té věci nekopnou poněkud hlouběji, 372 00:37:59,165 --> 00:38:05,758 kteří jsou tak očarováni Spojenými státy, že to jejich kritické myšlení vždy okamžitě odpojí, 373 00:38:05,878 --> 00:38:11,493 a tak se ani nepokoušejí aplikovat nějaké své znalosti získané ještě v sovětských dobách. 374 00:38:11,613 --> 00:38:20,932 A kde je v tom ta podstata? Že znalosti jsou poskytovány na základě mravnosti. 375 00:38:22,463 --> 00:38:28,121 To je důležité si pamatovat, ale teď se vrátíme trochu zpět. 376 00:38:28,241 --> 00:38:32,750 Co po celé staleté dějiny můžeme pozorovat? 377 00:38:32,870 --> 00:38:41,550 Že se nadnárodní vedení vždy snažilo maximálně přibrzdit technický rozvoj. 378 00:38:41,670 --> 00:38:44,764 Jen si vzpomeňte na inkvizici. 379 00:38:44,884 --> 00:38:48,397 Maximálně brzdili rozvoj společnosti. 380 00:38:48,517 --> 00:38:53,894 V 19. století se ve Velké Británii objevily proudy, 381 00:38:54,014 --> 00:39:00,420 které řešily mimo jiné i otázku budoucího světového řádu, z hlediska států. 382 00:39:00,540 --> 00:39:05,743 A tak provedli napřed experiment v reálných podmínkách, kterým byla Burská válka, 383 00:39:05,863 --> 00:39:11,659 a potom na základě tohoto experimentu realizovali 2. světovou válku. 384 00:39:13,356 --> 00:39:23,618 Ale delším a fundamentálnějším výzkumem bylo hnutí prerafaelitů v umění, kteří hledali ty formy, 385 00:39:23,738 --> 00:39:34,394 které by dokázaly sloučit, najít optimální bod maximální úrovně technologického rozvoje společnosti, 386 00:39:34,514 --> 00:39:40,541 který by v určité etapě byl zabrzděn, a přitom by ještě umožňoval sociální společnost 387 00:39:40,661 --> 00:39:43,781 udržet někde na úrovni feudalismu. 388 00:39:43,901 --> 00:39:53,683 Přesně ten úkol, který teď řeší například ISIL a další taková zdánlivě islámská fundamentalistická hnutí. 389 00:39:53,803 --> 00:40:00,036 Zdánlivě islámská, protože nazývat je islámská, je urážkou islámu, 390 00:40:00,499 --> 00:40:03,919 přesto si takové názvy dávají. 391 00:40:05,334 --> 00:40:09,501 Ta podstata je následující. 392 00:40:09,621 --> 00:40:17,319 Podle propočtů globálního prediktoru a na základě toho způsobu života jakým žijí, 393 00:40:17,439 --> 00:40:23,569 zdroje planety vystačí, jak dříve předpokládali, pro jednu zlatou miliardu, 394 00:40:23,689 --> 00:40:32,257 které má sloužit další miliarda obslužných lidí a k tomu ještě miliarda pomocného personálu. 395 00:40:32,377 --> 00:40:36,090 To mají být ta stáda lidí brodících po těch územích, 396 00:40:36,210 --> 00:40:42,853 která již byla zástupci první zlaté miliardy znečištěna tak, že přestala být vhodná k životu. 397 00:40:42,973 --> 00:40:49,026 A tito lidé by je svým životem na nich měli znovu rekultivovat. 398 00:40:49,387 --> 00:41:00,368 A dále to bylo tak, že v míře rozvoje technologií se ukázalo, 399 00:41:00,488 --> 00:41:07,261 že by stačilo pět set miliónů obyvatel s příslušnou redukcí i dvou zbylých skupin. 400 00:41:07,381 --> 00:41:12,739 No a na planetě teď žije téměř 8 miliard lidí a s těmi je tedy třeba něco udělat. 401 00:41:12,859 --> 00:41:19,997 A jak má vypadat svět, ve kterém nám nabízejí žít? Tuto jeho podobu různými cestami hledají. 402 00:41:20,117 --> 00:41:27,843 Hollywood v podstatě hledá ve svých scénářích možné způsoby života různými cestami. 403 00:41:27,963 --> 00:41:33,110 Je to třeba komediální seriál Teorie velkého třesku, 404 00:41:33,230 --> 00:41:39,857 kde je oznámeno dost fundamentálních věcí o tom, jak by měl být zařízen život, 405 00:41:39,977 --> 00:41:46,605 co je to věda v americké společnosti, jaký má vliv na sociální život. 406 00:41:46,725 --> 00:41:57,283 Je to třeba seriál, který u nás běží na kabelovkách a jmenuje se Lidé, kde bioroboti posluhují lidem. 407 00:41:57,403 --> 00:42:02,611 Prakticky se ničím od lidí neliší, ale pracují podle svých programů. 408 00:42:02,731 --> 00:42:08,686 Takto hledají různé varianty, jak by mohli pro sebe někde vytvořit zákoutí 409 00:42:08,806 --> 00:42:13,798 a přesněji, jak by pro své milované maličkosti zachovali planetu Zemi, 410 00:42:13,918 --> 00:42:17,912 aby jim její zdroje vydrželi co nejdéle. 411 00:42:18,032 --> 00:42:26,721 Protože ty standardy způsobu života, které jsou vlastní západní filosofii individualismu, 412 00:42:26,841 --> 00:42:34,435 předpokládají, že z té planety nic nezůstane, budou-li všichni žít podle amerických spotřebních norem. 413 00:42:34,555 --> 00:42:39,097 Americký způsob života byl… Jak bych to řekl? 414 00:42:39,217 --> 00:42:46,522 Pro těch 5% to bylo něco jako agitační středisko, na které se mají všichni orientovat, 415 00:42:46,642 --> 00:42:52,726 aby se povedlo rozvrátit SSSR a teď, jak na vlastní oči vidíte, je toto agitační středisko v USA rušeno, 416 00:42:52,846 --> 00:42:56,327 a lidé tam mají problémy, a to velice vážné. 417 00:42:56,447 --> 00:43:03,451 Už nemohou tolik spotřebovávat, protože samy USA se mají stát minulostí hned po Sovětském svazu. 418 00:43:03,571 --> 00:43:09,598 A ještě je tu ta věc, zase k ní vracíme, že znalosti jsou poskytovány podle mravnosti. 419 00:43:09,718 --> 00:43:16,028 Kdy se vždy objevily nové technologické znalosti? 420 00:43:16,148 --> 00:43:21,969 Když se nové sociální zřízení stalo lidštějším 421 00:43:22,089 --> 00:43:29,376 a více odpovídalo osvojování si lidského potenciálu než to předchozí. 422 00:43:29,496 --> 00:43:33,646 Vždyť proč Řím porazil Kartágo? 423 00:43:33,766 --> 00:43:39,689 Je to dobře vidět ve starém dětském kresleném filmu, ještě sovětském: Kolja, Olja a Archimédes. 424 00:43:39,809 --> 00:43:49,720 Kde nepřátelský římský vojenský velitel říká svým vojáků, kteří jsou připraveni Archiméda zabít, 425 00:43:49,840 --> 00:43:56,690 že tomu ctihodnému muži nesmí z hlavy upadnout ani vlásek. 426 00:43:56,810 --> 00:44:00,985 A jak na to pohlíželi generálové z Kartága? 427 00:44:01,105 --> 00:44:08,341 „Co je zač ten Archimédes? Já jsem generál! A on je jen nějaký technik a matematik.“ 428 00:44:08,461 --> 00:44:14,822 To znamená, že znalosti absolutně přehlíželi. Pro ně znalosti nebyly… 429 00:44:18,680 --> 00:44:21,817 …žádnou důležitou hodnotou. 430 00:44:21,937 --> 00:44:25,238 V tom filmu je vyjádřena hluboká podstata… 431 00:44:25,358 --> 00:44:32,568 Všechno ostatní, co se budete učit o Římu a Kartágu najdete v tomto kresleném filmu, to jejich rozlišení. 432 00:44:32,688 --> 00:44:41,853 Proto také Řím, který si cenil znalostí, kde se mohl otrok, žid zajatý v Judsku 433 00:44:41,973 --> 00:44:46,379 stát členem imperátorské rodiny jako Josephus Flavius... 434 00:44:46,499 --> 00:44:53,529 Ten systém tam byl prostě lidštější v porovnání s tím, který existoval v Kartágu, 435 00:44:53,649 --> 00:44:56,487 proto se lidstvo pohnulo kupředu, 436 00:44:56,607 --> 00:45:01,065 proto také v Římě bylo více technických výdobytků. 437 00:45:01,185 --> 00:45:06,054 A nejvyšším vrcholem v rozvoji lidstva se stal SSSR, 438 00:45:06,174 --> 00:45:17,525 kde se do vedoucí řídící pozice mohl dostat člověk z jakékoliv sociální vrstvy, rolník, dělník, kdokoliv. 439 00:45:17,645 --> 00:45:29,253 Kdy byl SSSR systémem, který nejvíce umožňoval obyvatelstvu osvojovat si svůj genetický potenciál, 440 00:45:29,845 --> 00:45:31,362 všem lidem. 441 00:45:31,482 --> 00:45:36,635 A tato možnost osvojovat si svůj genetický potenciál plodila tvořivost, 442 00:45:36,755 --> 00:45:43,193 která hnala náš stát a s ním i celou planetu kupředu. 443 00:45:43,810 --> 00:45:48,157 A tato tvořivost, jak se ukázalo, se stala klasickým příkladem... 444 00:45:48,277 --> 00:45:54,484 V devadesátých letech byl v důsledku zrady naší nomenklatury SSSR hozen přes palubu. 445 00:45:54,604 --> 00:45:58,187 Všechny naše technologie a vynálezy byly předány USA. 446 00:45:58,307 --> 00:46:06,725 Přesto USA tyto výdobytky nedokázaly zužitkovat, nedokázaly je zprovoznit. A proč? 447 00:46:06,845 --> 00:46:15,753 Protože nestačí postavit nějaký závod, nestačí uvést do provozu nějaký technologický řetězec, 448 00:46:15,873 --> 00:46:24,163 ještě je zapotřebí, aby stav celé společnosti odpovídal řešení tohoto technického úkolu. 449 00:46:24,283 --> 00:46:32,084 U nás stav společnosti odpovídá řešení úkolů programu na dobývání vesmíru, zatímco v USA ne! 450 00:46:32,204 --> 00:46:38,560 Oni tuto technologickou úroveň nedokážou udržet, zrealizovat ji, protože ty procesy, 451 00:46:38,680 --> 00:46:47,639 které spouští při řízení společnosti předpokládají utlumení genetického potenciálu lidí, a to z principu. 452 00:46:48,848 --> 00:46:54,609 Takže ať se naparují, jak chtějí a stahují odborníky z celého světa, 453 00:46:54,729 --> 00:46:59,418 tak přesto jejich řídící pracovníci vychovávaní v elitních školách 454 00:46:59,538 --> 00:47:04,048 nemají politicko-technologické znalosti a hlavně ty cíle řízení, 455 00:47:04,168 --> 00:47:11,223 které realizují ve vztahu ke společnosti, jsou degradačně-parazitické a potlačují tvořivost. 456 00:47:12,047 --> 00:47:18,193 Takže USA samozřejmě nemohou mít žádné perspektivy, jako vůbec celý západní svět. 457 00:47:18,313 --> 00:47:25,704 Tu budoucnost budou mít, pokud se pro začátek vrátí ke stalinskému systému vzdělání, 458 00:47:25,824 --> 00:47:28,970 ke stalinskému kádrovému systému, 459 00:47:29,090 --> 00:47:38,640 aby si každý člověk mohl v souladu se svými genetickými dispozicemi najít místo ve společnosti. 460 00:47:38,760 --> 00:47:46,844 Pokud je dobrý v řízení, tak v oblasti řízení, je-li dobrým technikem a inženýrem, tak v oblasti průmyslu. 461 00:47:46,964 --> 00:47:53,069 Jde-li o člověka uměleckého založení, tak v malířství, literatuře, umění, kdekoliv. 462 00:47:53,189 --> 00:47:58,521 Společnost se musí všech svých profesí vážit, neboť jsou vzájemně propojeny, 463 00:47:58,641 --> 00:48:01,247 jako tomu bylo v sovětské společnosti. 464 00:48:01,367 --> 00:48:06,571 Sovětský svaz dokázal celý svět posunout kupředu, vytáhnou ho za sebou. 465 00:48:06,691 --> 00:48:11,355 A všechny ty sociální programy na Západě se staly možnými jen proto, 466 00:48:11,475 --> 00:48:14,132 že tu byla protiváha Sovětského svazu. 467 00:48:14,252 --> 00:48:18,376 Jakmile SSSR padl, tyto programy se začaly sypat, pomalu je ruší. 468 00:48:18,496 --> 00:48:25,500 Když tu byl SSSR, tak celý svět táhnul za sebou směrem k lidskosti. 469 00:48:26,323 --> 00:48:29,924 Západ lidi zezvířečťuje. 470 00:48:30,439 --> 00:48:39,517 A východ se v tom v podstatě moc neliší. Proto všichni, celé lidstvo s takovou nadějí hledí směrem k Rusku: 471 00:48:39,637 --> 00:48:47,306 „Rusko, poskytni lidstvu nový impulz k rozvoji. Pomoz nám se z toho vyhrabat.“ 472 00:48:47,426 --> 00:48:56,436 A Západ? Znovu opakuji, zaprvé… Dovedete si představit, jak to dopadne, když dáte opici do ruky granát? 473 00:48:56,556 --> 00:49:06,389 Existují videa, kde vojáci OSN nepřišli na nic lepšího, než dát opici samopal a potom před ní nestačili utíkat… 474 00:49:09,167 --> 00:49:13,925 Opici se líbilo, jak všichni utíkají, zatímco jí v rukou něco bouchá. 475 00:49:14,045 --> 00:49:17,063 Ona z toho přece vůbec nemá rozum. 476 00:49:17,183 --> 00:49:20,432 Komu tedy bude Shůry dáno? 477 00:49:20,552 --> 00:49:23,467 A proto byly Sovětskému svazu, 478 00:49:23,587 --> 00:49:31,285 který plnil úkol rozvoje lidského genetického potenciálu všech lidí ve společnosti, ty znalosti předávány. 479 00:49:31,405 --> 00:49:37,921 Západ ten úkol neplní, a tak je cíleně o tyto znalosti Shora připravován. 480 00:49:38,041 --> 00:49:40,956 Znalosti jsou nám poskytovány podle mravnosti. 481 00:49:41,076 --> 00:49:46,897 Pokud lidé na sobě nebudou pracovat, tak jim nebudou znalosti poskytovány. 482 00:49:47,017 --> 00:49:53,635 A degradace probíhá přímo úměrně s řešením úkolu řízení, 483 00:49:53,755 --> 00:50:02,328 který realizuje globální prediktor s cílem zezvířečtit obyvatelstvo na planetě Zemi, všechny národy. 484 00:50:02,448 --> 00:50:09,607 Někdo mu jde vstříc s otevřenou náručí, ale lidé proti tomu protestují, brání se tomu. 485 00:50:14,921 --> 00:50:22,831 Ještě jednu otázku jsme dostali emailem na info@fct-altai.ru od Iren, 486 00:50:22,951 --> 00:50:28,377 jak je zde uvedeno, jedná se o Němku žijící nyní v zahraničí. 487 00:50:28,497 --> 00:50:37,097 Vážený Valeriji Viktoroviči, Německo je okupované území německých národů a v Evropě hraje klíčovou roli. 488 00:50:37,217 --> 00:50:42,168 Jsme obsazenou zemí, z jejíhož území jsou vedeny války. 489 00:50:42,288 --> 00:50:47,794 Více než 54 národů ještě neuzavřelo mírovou smlouvu s německým národem 490 00:50:47,914 --> 00:50:54,224 a OSN nebo okupanti stále udržují Německo v podmínkách nepřátelského státu. 491 00:50:54,344 --> 00:50:58,820 Jak je možné v této situaci bez státnosti osvobodit Němce? 492 00:50:58,940 --> 00:51:03,832 Jakou má Německo naději nabýt svobodu, zbavit se vnějšího řízení a získat suverenitu? 493 00:51:03,952 --> 00:51:09,798 A jak můžeme my Němci, kromě osvěty, ještě efektivně spolupracovat s Rusy? 494 00:51:10,786 --> 00:51:16,999 Tak především, mírová smlouva není všelék. 495 00:51:17,657 --> 00:51:22,903 Její uzavření či neuzavření prakticky nehraje žádnou roli. 496 00:51:23,023 --> 00:51:30,515 Rusko, SSSR měl s hitlerovskou Třetí říší uzavřen Pakt o neútočení 497 00:51:31,153 --> 00:51:33,272 a čemu to zabránilo? 498 00:51:35,185 --> 00:51:43,784 Problém je v tom, že v západním modelu sociálních vztahů jsou smlouvy plněny pouze v případě, 499 00:51:43,904 --> 00:51:47,138 když je někdo příliš slabý a nemůže je porušit. 500 00:51:47,258 --> 00:51:52,158 Pokud si můžete dovolit porušit smlouvu, tak to uděláte a své dluhy prostě neplatíte. 501 00:51:52,278 --> 00:51:56,849 Jak to Západ v podstatě demonstruje ve vztahu ke všem státům a národům. 502 00:51:56,969 --> 00:52:05,222 Co se týká Německa. Situace této země, tohoto státu je skutečně dost unikátní. 503 00:52:05,342 --> 00:52:16,825 Je to opravdu tak, že je okupovaný, ale ne ze strany OSN, ale výlučně ze strany státu USA. 504 00:52:17,806 --> 00:52:27,193 V plánech globálního prediktoru, v plánech globální elity realizující své řízení Spojenými státy 505 00:52:27,313 --> 00:52:34,568 je vyvedení Německa zpod nadnárodního řízení ze strany USA. 506 00:52:34,688 --> 00:52:38,940 Ale udělat to nechtějí kvůli Německu jako takovému ale proto, 507 00:52:39,060 --> 00:52:47,876 že USA musí ukončit své nadnárodní řízení ve vztahu ke všem státům a národům 508 00:52:47,996 --> 00:52:52,474 a v první řadě to platí pro evropské státy, 509 00:52:52,594 --> 00:52:58,710 které mají vytvořit samostatné centrum koncentrace řízení. 510 00:52:58,830 --> 00:53:07,839 Dosud byly podřízené, což souviselo s tím, že sjednocený Západ musel čelit SSSR, 511 00:53:07,959 --> 00:53:15,546 takže euroasijský blok, euroasijské křídlo globálního prediktoru 512 00:53:15,666 --> 00:53:19,517 a euroatlantické křídlo globálního prediktoru 513 00:53:19,637 --> 00:53:27,504 byly nuceny spojit všechny své síly pod jedním řídícím centrem, kterým se staly USA. 514 00:53:27,624 --> 00:53:32,873 A USA se tím centrem nestaly kvůli nějakým svým kvalitám, 515 00:53:32,993 --> 00:53:40,620 ale protože na jejich základě fungoval světový kreditně-finanční systém Federální rezervní systém, 516 00:53:40,740 --> 00:53:47,853 který se zabýval koncentrací světových výrobních sil pod své řízení, 517 00:53:47,973 --> 00:53:53,004 který koncentroval řízení těchto výrobních sil. Jen z tohoto důvodu. 518 00:53:53,124 --> 00:54:00,486 Vůbec nešlo o nějaké výlučné kvality samotných USA. Kdyby to bylo zapotřebí, rozjeli by to jinde. 519 00:54:00,606 --> 00:54:06,369 Samotná poloha USA je dost výhodná. 520 00:54:06,489 --> 00:54:13,763 Nacházejí se za oceánem, což bylo ve 20. století dlouho zárukou, 521 00:54:13,883 --> 00:54:19,709 že války vyvolávané v Evropě se USA nedotknou. Dnes už taková záruka neplatí. 522 00:54:19,829 --> 00:54:31,540 A ze strany americké státní elity tu stále trvá ten úkol rozpoutat požár světové války 523 00:54:31,660 --> 00:54:36,526 a v první řadě v Evropě a Rusku. 524 00:54:36,646 --> 00:54:46,331 Oni si myslí, že to jako na začátku 20. století přečkají za oceány, a že se jich to vůbec nedotkne. 525 00:54:46,451 --> 00:54:49,481 Ve skutečnosti je to zasáhne, a to pořádně. 526 00:54:49,601 --> 00:54:57,165 Dokonce ani ne v tom ohledu, jak o tom mluvil Putin: 527 00:54:57,285 --> 00:55:05,876 „Když na nás zaútočíte, tak my se dostaneme do ráje, zato vy jednoduše zdechnete.“ 528 00:55:05,996 --> 00:55:09,444 Ne, dokonce ani v tomto ohledu. 529 00:55:09,564 --> 00:55:19,410 Ten problém je v tom, že současné technologie jsou takové, že USA jsou teď dosažitelné nejen pro ty, 530 00:55:19,530 --> 00:55:29,310 kteří jsou jejich relativními spojenci, tedy pro státy bloku NATO, ale i pro ty, kteří jimi nejsou. 531 00:55:29,430 --> 00:55:37,122 Pro letadlo není vůbec žádný problém doletět ze Saúdské Arábie do USA. 532 00:55:37,242 --> 00:55:48,437 A pokud se jim povede ten požár rozpoutat, světový, který vzplane v Evropě, tak k čemu to povede? 533 00:55:48,557 --> 00:55:58,177 Když dříve kvůli 2. světové válce prchali běženci, tak kolik se jich dostalo na lodě plující do USA? 534 00:55:58,297 --> 00:56:04,157 A kolik jich tam doplulo? Navíc je mohli vrátit, jako to udělali židům. 535 00:56:04,277 --> 00:56:06,953 Prostě je z USA deportovali. 536 00:56:07,982 --> 00:56:17,112 A dnes? Zkuste otočit letadlo, kterému končí palivo. 537 00:56:19,490 --> 00:56:22,351 Kolik jich sestřelíte? 538 00:56:22,471 --> 00:56:29,166 Vždyť těch byznys letadel, které zamíří do USA, bude ohromné množství. 539 00:56:29,286 --> 00:56:36,271 A když jim něco provedou, tak se tam navíc rozletí i vojenská letadla od jejich spojenců, 540 00:56:36,391 --> 00:56:40,932 kteří mají k dispozici také rakety, ponorky a válečné lodě. 541 00:56:41,052 --> 00:56:49,997 Takže nestačí, že proti sobě poštvou své spojence z NATO, ještě je všechny otočí proti sobě, 542 00:56:50,117 --> 00:56:57,198 když budou jejich elitě bránit dostat se do zóny možné záchrany. 543 00:56:57,318 --> 00:57:02,051 A těch možných variant průběhu války je spousta, 544 00:57:02,171 --> 00:57:06,904 díky všem dalším možnostem s ohledem na technický rozvoj světa, 545 00:57:07,024 --> 00:57:10,772 kvůli kterým USA tentokrát zůstat stranou nedokážou. 546 00:57:10,892 --> 00:57:19,413 Navíc se tam rozběhnou takové procesy vnitřní destabilizace, o kterých se jim dnes ještě ani nesnilo. 547 00:57:19,533 --> 00:57:25,626 Otevře se jejich jižní hranice a nepoputuje tam jen jedna karavana z Hondurasu 548 00:57:25,746 --> 00:57:29,062 a žádná Trumpova zeď to nezastaví. 549 00:57:29,182 --> 00:57:33,896 Šílený Max se jim v USA potom bude zdát dětskou pohádkou. 550 00:57:34,863 --> 00:57:38,998 Ale státní elita se přesto o to snaží, protože nic z toho si neuvědomuje. 551 00:57:39,118 --> 00:57:46,940 Globalisté to ale vědí, a proto potřebují USA odstavit od řízení států a národů, 552 00:57:47,060 --> 00:57:56,938 aby státní elita neuvrhla celý svět a následně na principu padajícího domina i samotné USA 553 00:57:57,058 --> 00:58:03,993 do propasti světové globální katastrofy, technokratické, technologické. 554 00:58:07,341 --> 00:58:16,059 Takže v této věci je globální prediktor spojencem Německa, německé státní elity. 555 00:58:16,179 --> 00:58:25,267 Ale jejím reálným spojencem je pouze Rusko. Jen Rusko nepotlačuje kulturní identitu států a národů, 556 00:58:25,387 --> 00:58:32,134 které vstoupí do zóny ruského světa, které se stanou součástí ruského světa, 557 00:58:32,254 --> 00:58:35,786 které spolupracují s ruským světem. 558 00:58:35,906 --> 00:58:39,413 Cožpak Rusko někdy někoho utiskovalo? 559 00:58:39,533 --> 00:58:45,508 Cožpak se Rusko pokoušelo Německo připravit o jeho „Schillerova ducha“ (Morgenthauův plán)? 560 00:58:45,628 --> 00:58:54,587 Vždyť svou kvalitou bylo NDR etalonem Němce v porovnání s NSR, 561 00:58:54,707 --> 00:59:01,839 kde se ho pokusili zcela připravit o svobodného ducha, o jeho kulturní identitu. 562 00:59:01,959 --> 00:59:05,286 A v mnohém toho mimochodem také dosáhli. 563 00:59:05,406 --> 00:59:16,782 Ta bezzubost a tolerance k různým těm LGBT společenstvům, k pederastii, k migraci… 564 00:59:16,902 --> 00:59:22,827 To je NSR, to jsou USA s jejich plány denacifikace. 565 00:59:22,947 --> 00:59:27,584 Zatímco my jsme se snažili zachovat kulturní identitu Němců. 566 00:59:27,704 --> 00:59:36,277 A NDR v tom, dá se říci, byla etalonem, takže to všichni museli zohledňovat. 567 00:59:36,397 --> 00:59:41,395 Proto NSR, dokud existovalo NDR, nenechávali tak upadat, 568 00:59:41,515 --> 00:59:47,851 protože by okamžitě začalo být jasné, že je třeba se sjednotit na základě NDR. 569 00:59:47,971 --> 00:59:55,000 Jenže v důsledku zrady Gorbačova NDR nechali spolknout NSR. 570 00:59:55,850 --> 01:00:05,314 Což znamená, že se svobodný duch Němců vynasnažili převálcovat tolerantním válcem západní ideologie. 571 01:00:06,936 --> 01:00:18,733 Ani jeden stát světa, ani Německo nečeká žádná budoucnost, pokud to Rusko neustojí. 572 01:00:18,853 --> 01:00:27,124 Ta migrační krize, která probíhala v roce 2015, by potom byla proti tomu čajíček. 573 01:00:27,244 --> 01:00:33,875 Jen lehký větříček v porovnání s tím, co může následovat. 574 01:00:33,995 --> 01:00:40,111 Jak může ta migrační vlna smést celou starou Evropu. 575 01:00:40,231 --> 01:00:48,349 Globální prediktor to má připravené a spustí to okamžitě poté, kdy bude vyřešena otázka Ruska, 576 01:00:48,469 --> 01:00:52,745 až se mu povede ho rozčlenit na menší státy bez suverenity. 577 01:00:52,865 --> 01:00:58,885 Jinou věcí je, že v daném okamžiku globální prediktor nemá zájem Rusko rozčlenit, 578 01:00:59,005 --> 01:01:04,806 protože se teď na Rusku jako na tom příslovečném hřebíku visí celý světový řád. 579 01:01:04,926 --> 01:01:08,850 Jakmile by teď přestalo existovat Rusko, rozsype se všechno. 580 01:01:08,970 --> 01:01:14,193 A globální prediktor nemá náhradní planetu, nemá území, kam by se mohl stáhnout, 581 01:01:14,313 --> 01:01:21,292 takže ho čeká stejný konec jako celou naši civilizaci. 582 01:01:22,552 --> 01:01:31,991 Proto je teď úkolem globálního prediktoru podržet Rusko, aby zase ono podrželo existenci celé civilizace. 583 01:01:32,111 --> 01:01:39,063 Zatímco Rusko bude vše držet, globální prediktor odstaví Evropu z nadnárodního řízení USA 584 01:01:39,183 --> 01:01:44,496 a zůstane zachována kulturní identita všech států a národů. 585 01:01:44,616 --> 01:01:53,754 A jak to bude probíhat, s jakou mírou krvavosti a s jakými náklady pro státy Evropy to bude probíhat, 586 01:01:53,874 --> 01:02:06,966 závisí na tom, nakolik budou státní elity evropských států pracovat pro zájmy svých národů, svých států, 587 01:02:07,086 --> 01:02:13,974 ne pro své zájmy, ale pro zájmy svých národů. 588 01:02:14,094 --> 01:02:17,092 A co to znamená? 589 01:02:17,212 --> 01:02:21,142 To znamená změnu vztahů s Ruskem. 590 01:02:21,262 --> 01:02:25,579 Místo toho, aby s Ruskem válčily, místo toho, aby mu prováděly špinavosti, 591 01:02:25,699 --> 01:02:30,626 s ním musí začít navazovat normální lidské vztahy, třeba ve věci severního proudu dva, 592 01:02:30,746 --> 01:02:34,676 jižního proudu a v dalších záležitostech. 593 01:02:34,796 --> 01:02:44,449 Dobrý příklad, jak pracovat na zachování své kulturní identity, poskytuje Maďarsko. 594 01:02:44,569 --> 01:02:54,318 Maďarsku přece prospělo, když změnilo své vztahy k Rusku, když začalo bránit své národní zájmy, 595 01:02:54,438 --> 01:02:59,950 které nelze ubránit bez spolupráce s Ruskem, bez normálních pracovních vztahů. 596 01:03:00,070 --> 01:03:05,196 Rusko nikdy žádný národ nenutilo, aby se vzdal své kulturní identity. 597 01:03:05,316 --> 01:03:09,929 Vždy jsme se všemi pracovali výlučně s úctou k jejich kultuře. 598 01:03:10,049 --> 01:03:13,838 A to je přesně to, co rozhoduje o stabilitě Ruska, 599 01:03:13,958 --> 01:03:25,180 že uvnitř svého státu můžeme mít jakoukoliv národnost, ale směrem ven, jsme všichni Rusové. 600 01:03:28,190 --> 01:03:34,799 Mimochodem, co se týče toho příkladu s Maďarskem, tak podrobněji se o tom můžete dočíst 601 01:03:34,919 --> 01:03:41,229 v poslední analytické zprávě Fondu konceptuálních technologií Stát, to je systém pro přežití národa. 602 01:03:41,349 --> 01:03:46,218 Teď jsme ji zveřejnili v nové redakci. 603 01:03:46,338 --> 01:03:55,940 Byly tam doplněny definice, upřesnění a je tam doplněna obsáhlejší část textu popisující procesy, 604 01:03:56,060 --> 01:04:02,087 aby se jim dalo lépe porozumět, na příkladu konkrétního řízení států a národů. 605 01:04:03,090 --> 01:04:06,408 To byla pro dnešek poslední otázka. 606 01:04:06,528 --> 01:04:16,695 Nu což pokaždé, když začínáme probírat nějakou otázku, když je položena nějaká otázka, 607 01:04:16,815 --> 01:04:22,224 tak stále narážíme na to, že jak říkal Kozma Prutkov: 608 01:04:22,344 --> 01:04:26,596 „Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 609 01:04:26,716 --> 01:04:30,222 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů.“ 610 01:04:30,342 --> 01:04:34,363 Musíme si tedy rozšiřovat okruh všech našich pojmů, 611 01:04:34,483 --> 01:04:41,539 neboť zatímco dříve stačilo, aby se z někoho stal člověk a občan umět číst, psát a počítat, 612 01:04:43,134 --> 01:04:52,109 tak dnes jsou již potřebné znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. 613 01:04:52,229 --> 01:04:57,536 Je to stejně nezbytné jako znalost pravidel silničního provozu. 614 01:04:57,656 --> 01:05:06,358 A vždy, když se člověk střetne s nějakými otázkami řízení, třeba při formulaci své otázky, 615 01:05:06,478 --> 01:05:13,405 tak z určité úrovně chápání, když si rozšíří okruh svých pojmů, mu budou tyto věci zcela jasné. 616 01:05:13,525 --> 01:05:16,182 Vždyť já tu nic nového neříkám. 617 01:05:16,302 --> 01:05:24,953 Každý si to může ověřit z jakýchkoliv zdrojů. Jenže já o tom mluvím z hlediska jiného systému. 618 01:05:25,073 --> 01:05:33,440 Zavedl jsem pojmy jako globální politika, konceptuální moc, ideologická moc a všechno zapadlo na svá místa. 619 01:05:33,560 --> 01:05:40,333 Ty otázky jsem analyzoval na základě plné funkce řízení, z pohledu všech šesti priorit řízení, 620 01:05:40,453 --> 01:05:44,782 pěti druhů sociální moci, pěti druhů sociální idiocie 621 01:05:44,902 --> 01:05:51,932 a vše se okamžitě projasní, vše je najednou zcela pochopitelné. 622 01:05:52,052 --> 01:05:58,851 A když člověk dobře rozumí aktuálnímu dění, aktuálním procesům probíhajícím okolo něho, 623 01:05:58,971 --> 01:06:07,826 tak správně přizpůsobí své chování, aby v tomto světě ochraňoval zájmy své i své rodiny. 624 01:06:07,946 --> 01:06:13,382 Když se takto budete chovat individuálně, tak vytvoříte určitou statistiku, 625 01:06:13,502 --> 01:06:24,441 a čím více lidí bude správně chápat události a přizpůsobí jim své chování, tím ta statistika bude masovější. 626 01:06:24,561 --> 01:06:30,048 A když se vrátím k té otázce: „Co máme dělat?“ 627 01:06:30,168 --> 01:06:38,638 Vždyť jak se Indie svobodila od koloniální závislosti na Velké Británii? 628 01:06:38,758 --> 01:06:41,570 To "osvobození" je tedy tak trochu v uvozovkách, 629 01:06:41,690 --> 01:06:47,331 nicméně je teď Indie samostatný stát, i když s určitými výhradami. 630 01:06:47,451 --> 01:06:57,618 A jak to tam proběhlo? Jak se zhroutila přímá koloniální nadvláda Anglie, Velké Británie nad Indií? 631 01:06:58,931 --> 01:07:08,498 Lidé, kteří chápali své zájmy, nenásilnou metodou začali budovat jiný systém svého chování, 632 01:07:08,618 --> 01:07:15,211 který se ukázal být nepřístupný, nezvladatelný pro stávající mechanismy řízení. 633 01:07:15,331 --> 01:07:20,046 Takto vybudovali svůj stát a Velké Británii nezbylo než se stáhnout. 634 01:07:20,166 --> 01:07:28,585 To samé musí teď dělat všechny národní elity evropských i dalších států, a také všichni obyvatelé, 635 01:07:28,705 --> 01:07:35,580 kteří si přejí přežít, zachovat si svůj stát, nepřijít o svou kulturní identitu. 636 01:07:35,700 --> 01:07:44,633 Musí své chování založit na chápání svých zájmů a tím vytvářet takové statistiky chování, 637 01:07:44,753 --> 01:07:49,777 které nebudou spadat pod řízení z nadnárodní úrovně. 638 01:07:49,897 --> 01:07:58,548 A to můžete udělat pouze s tou podmínkou, že si osvojíte znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. 639 01:07:58,668 --> 01:08:05,080 A takové znalosti naleznete pouze v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. 640 01:08:05,200 --> 01:08:10,301 Musíte si uvědomit, že takové pořady, jako je Otázka-odpověď a další, 641 01:08:10,421 --> 01:08:15,342 vám tyto znalosti v plné míře neposkytnou. Musíte se sami učit, 642 01:08:15,462 --> 01:08:21,720 protože pod ležící kámen voda neteče. Učit se je pracné, jenže je to nezbytné. 643 01:08:21,840 --> 01:08:27,713 Sami se musíte učit, abyste si ty znalosti sami osvojili a dokázali je uplatňovat v životě. 644 01:08:27,833 --> 01:08:33,088 A když si ty znalosti osvojíte, tak dokážete ubránit zájmy své i své rodiny, 645 01:08:33,208 --> 01:08:36,869 zachovat si svůj stát, svou kulturní identitu. 646 01:08:36,989 --> 01:08:42,424 Dokážete si udržet mírové nebe nad hlavou a štěstí pro sebe i své děti. 647 01:08:42,544 --> 01:08:47,877 Přeji vám štěstí, mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. . 648 01:08:50,166 --> 01:08:59,167 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .