1 00:00:08,363 --> 00:00:12,490 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:13,535 --> 00:00:21,816 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:22,774 --> 00:00:26,603 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:26,723 --> 00:00:31,467 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:31,587 --> 00:00:35,363 Dnes je 18.02.2019. 6 00:00:35,483 --> 00:00:42,654 Dnes začneme jednou z nejpopulárnějších otázek pokládanou v různých variantách. 7 00:00:42,774 --> 00:00:48,839 I mnoho uživatelů toto téma neustále svým hlasováním potvrzovalo. 8 00:00:49,544 --> 00:00:52,471 Otázka zní následovně, cituji: 9 00:00:52,591 --> 00:00:58,590 „Hlubinný stát v Rusku nemáme, ten je všem na očích, zato máme hlubinný národ. 10 00:00:58,710 --> 00:01:02,991 Umění naslouchat národu a rozumět mu, prohlédnout ho skrz na skrz, 11 00:01:03,111 --> 00:01:08,823 do vší jeho hloubky a jednat podle toho je unikátní a hlavní předností Putinova státu. 12 00:01:08,943 --> 00:01:15,889 Pro lidi je vyhovující, jde jejich cestou, takže nepodléhá ničivým přetlakům protisměrného chodu dějin, 13 00:01:16,009 --> 00:01:18,838 a proto je efektivní a trvanlivý“, 14 00:01:19,719 --> 00:01:25,837 konec citátu, napsal Vladislav Surkov ve svém článku Trvalý Putinův stát. 15 00:01:25,957 --> 00:01:33,342 Ptají se vás, zda je správné tvrzení, že v tom článku mluví na úrovni první a druhé priority řízení? 16 00:01:33,462 --> 00:01:37,612 Ke komu se tím obrací a co tím chtěl sdělit? 17 00:01:38,823 --> 00:01:49,717 Ke komu se obrací... Tak především úvahy o jakémsi hlubinném národu znamenají jen jedno, 18 00:01:49,837 --> 00:01:57,877 že ten člověk, ta klanově-korporativní skupina, to sociální společenství, ke kterému patří, 19 00:01:57,997 --> 00:02:07,065 tímto dávají najevo, že oni osobně k tomuto národu nepatří, že ho nechápou a nerozumí mu. 20 00:02:08,000 --> 00:02:12,237 A co tam v tomto smyslu řekl? 21 00:02:13,310 --> 00:02:18,537 Že ten Putinův stát je pevný a je tu nadlouho. 22 00:02:18,657 --> 00:02:24,314 A co on rozumí tím Putinovým státem a co je realita? 23 00:02:24,434 --> 00:02:28,715 V tom článku je vůbec spousta rádoby moudrostí, 24 00:02:28,835 --> 00:02:36,555 či to řekněme takto: mudrování, jež není založeno na realitě. 25 00:02:36,675 --> 00:02:39,884 Tak třeba hned ten druhý odstavec. 26 00:02:40,004 --> 00:02:43,268 Iluze volby je jednou z nejdůležitějších iluzí, 27 00:02:43,388 --> 00:02:47,477 korunním trikem západního způsobu života obecně a západní demokracie jmenovitě. 28 00:02:47,597 --> 00:02:50,200 Co je to ta iluze volby? 29 00:02:51,328 --> 00:02:58,866 Člověk má vždy… Na rozdíl od sebe Bůh nadělil člověku právo volby. 30 00:02:58,986 --> 00:03:04,313 Člověk si sám volí, zda bude žít podle svědomí nebo ne, 31 00:03:04,433 --> 00:03:11,658 zda bude žít v souladu s Božím Záměrem, nebo půjde proti němu, 32 00:03:11,778 --> 00:03:18,783 zda bude zákony státu dodržovat nebo ne. Člověk si vždy vybírá. 33 00:03:18,903 --> 00:03:21,919 To není žádná iluze. 34 00:03:24,174 --> 00:03:29,731 A protože Surkov produkuje takové iluzorní výplody, 35 00:03:29,851 --> 00:03:36,829 je jasné, že on sám nerozumí předmětu, o kterém píše, kromě té jedné věci. 36 00:03:36,949 --> 00:03:44,807 Opakuji, že ty úvahy o hlubinném národu znamenají, že on osobně se k tomuto národu nepočítá, 37 00:03:44,927 --> 00:03:49,979 nepřeje si být jedním z lidu, nestojí o to, aby mu porozuměl, 38 00:03:50,529 --> 00:03:53,637 a on sám žije v paralelní realitě. 39 00:03:53,757 --> 00:03:59,855 V podstatě tam o tom i mluví, že „elita“ žije podle jedněch pravidel a národ podle jiných a hotovo. 40 00:03:59,975 --> 00:04:02,495 Ale co důležitého tam zmínil? 41 00:04:02,615 --> 00:04:07,750 „Stát Rusko trvá i teď, je to stát nového typu, jaký jsme tu u nás ještě neměli. 42 00:04:07,870 --> 00:04:12,261 Celkově se zformoval v polovině prvního desetiletí 21. století a je zatím málo probádán, 43 00:04:12,381 --> 00:04:15,562 ale jeho osobitost a životaschopnost jsou očividné. 44 00:04:15,682 --> 00:04:19,139 Stresové zkoušky, kterými již prošel, a kterými prochází, ukazují, 45 00:04:19,259 --> 00:04:23,183 že přesně takový, organicky zformovaný model politického zřízení…“ 46 00:04:23,303 --> 00:04:25,549 To je přesně ono, povšimněte si! 47 00:04:25,669 --> 00:04:32,839 „…organicky zformovaný model politického zřízení je efektivním prostředkem pro přežití 48 00:04:32,959 --> 00:04:37,406 a povznesení ruského národa nejen v blízkých letech, ale i desetiletích, 49 00:04:37,526 --> 00:04:40,844 a ještě pravděpodobněji po celé nadcházející století.“ 50 00:04:40,964 --> 00:04:46,016 Co to tady podle něj máme za tak efektivní model zformovaného politického zřízení? 51 00:04:46,136 --> 00:04:53,636 Máme zde obyčejné lidi, kteří pracují doslova za pár halířů, za možnost přežití a máme zde "elitu", 52 00:04:53,756 --> 00:05:03,347 která ty lidi okrádá, vysává z nich i to poslední co mají, která rozvrací stát a zásadně nic nového netvoří, 53 00:05:03,467 --> 00:05:10,334 peníze vyváží do zahraničí, a žije podle západních hodnot parazitujíc na lidech. 54 00:05:10,454 --> 00:05:13,773 To je to politické zřízení. 55 00:05:13,893 --> 00:05:16,579 To je to, o čem mluví Surkov. 56 00:05:16,699 --> 00:05:22,769 Znovu opakuji, že ve svých úvahách o hlubinném národu se od lidí distancuje 57 00:05:22,889 --> 00:05:27,583 a ještě má za to, že stávající politické zřízení je prostě skvělé, 58 00:05:27,703 --> 00:05:33,580 když se „elita“ lidem z ničeho nezodpovídá, když lidi okrádá a ničí Rusko. 59 00:05:33,700 --> 00:05:37,596 Ale ten stát zatím vše přežil, prý prochází nějakými stresovými zkouškami. 60 00:05:37,716 --> 00:05:46,290 Pojďme se tedy podívat, jak dopadla stresová zkouška válkou 08.08.08 (v Jižní Osetii). 61 00:05:47,252 --> 00:05:52,782 Tehdy byl prezidentem, p-rezidentem Dmitrij Anatoljevič Medvěděv. 62 00:05:52,902 --> 00:06:02,906 Kdyby se tehdy Medvěděv nezaručil, že to přejde, že náležitým způsobem neodpoví, 63 00:06:04,941 --> 00:06:09,865 tak by k žádné válce nedošlo. Jednoduše by žádná nebyla. 64 00:06:10,635 --> 00:06:15,862 Ve velmi dobrém filmu Ztracený den je perfektně demonstrováno, 65 00:06:15,982 --> 00:06:21,722 jak Medvěděv zradil zájmy státu, jak zradil svůj národ jen kvůli tomu, 66 00:06:21,842 --> 00:06:24,638 aby posloužil nadnárodnímu řízení. 67 00:06:24,758 --> 00:06:32,093 A je to fakticky přímé obvinění Medvěděva z toho, že to kvůli němu zemřeli naši mírotvůrci. 68 00:06:32,918 --> 00:06:36,512 Jako prezident na to neměl právo. 69 00:06:36,632 --> 00:06:39,053 Jen se na to podívejte. 70 00:06:39,173 --> 00:06:42,437 Máme tu ten případ války 08.08.08, ano? 71 00:06:42,557 --> 00:06:46,343 Tam zasáhl Putin ve funkci premiéra, 72 00:06:47,003 --> 00:06:55,641 na hraně, no doslova na hraně svých pravomocí zasáhl 73 00:06:55,761 --> 00:07:01,088 a zachránil tak ruský stát, naši zemi, zachránil náš národ. 74 00:07:01,208 --> 00:07:03,702 Všechno to tehdy zachránil. 75 00:07:05,902 --> 00:07:12,174 A teď nám tu vykládají, že se jedná o model státu, který se zformoval za Putina, 76 00:07:12,294 --> 00:07:16,933 že Medvěděv nic nekazil, že Medvěděv prý s Putinem pracuje v tandemu, 77 00:07:17,053 --> 00:07:21,500 že Medvěděv je pokračovatelem Putinovy práce. Já jsem už nejednou vykládal, 78 00:07:21,620 --> 00:07:26,177 jak Medvěděv snaživě ničí všechno, co Putin dělá pro náš stát. 79 00:07:26,297 --> 00:07:29,945 A když byl Medvěděv ve funkci prezidenta, 80 00:07:30,065 --> 00:07:35,090 tak se vynasnažil setřít všechny výsledky, kterých předtím dosáhl Putin. 81 00:07:35,210 --> 00:07:41,252 Jen si vzpomeňte, jak káral Putina za to, že si dovolil ozvat se na obranu Libye. 82 00:07:41,372 --> 00:07:47,194 Zatímco sám Medvěděv lezl po čtyřech, lízal nohy Američanům 83 00:07:47,314 --> 00:07:54,016 a měl radost ze zabíjení Libyjců, že je ničen světový řád, což mělo do Ruska přinést válku. 84 00:07:54,136 --> 00:07:59,381 Už tenkrát bylo jasné, že ta válka v Libyi měla vést k postupnému rozšíření války i do Ruska. 85 00:07:59,501 --> 00:08:04,388 No jen se podívejte, kam ten oblouk směřoval, zastavil se až v Sýrii díky Putinovi. 86 00:08:04,508 --> 00:08:12,998 Takže to opravdu není tak, že by náš stát dokázal přežít díky politickému modelu, který se tu zformoval, 87 00:08:13,118 --> 00:08:26,313 ale protože se Putin personálně, on osobně ukázal být schopnou hlavou ruského státu. 88 00:08:26,433 --> 00:08:33,603 A o čem to tedy mluví ten Surkov? 89 00:08:33,723 --> 00:08:39,682 Který vůbec nechápe, co znamená současný stát, nemá o tom ani ponětí, o těchto modelech. 90 00:08:39,802 --> 00:08:45,102 Pro něj se stát politicky zformoval, je stabilní apod., to znamená, že je v klidu možné dál okrádat lidi, 91 00:08:45,222 --> 00:08:47,688 protože to Rusko očividně vždy ustojí. 92 00:08:47,808 --> 00:08:53,602 Nu ano, má tu jednu podmínku: „Je nutné porozumět, ujasnit si a popsat putinský systém vlády 93 00:08:53,722 --> 00:08:59,545 a vůbec celého komplexu idejí a měřítek putinismu jako ideologie budoucnosti.“ 94 00:09:03,671 --> 00:09:07,550 Jaké východisko nalézá v tom článku? 95 00:09:07,670 --> 00:09:14,070 Říká, že není nutné být součástí národa, že „elita“ nemusí být součástí národa, 96 00:09:14,190 --> 00:09:19,516 že není třeba měnit politickou situaci: „Ať je národ dál tím dobytkem, 97 00:09:19,636 --> 00:09:21,525 který budeme okrádat.“ 98 00:09:21,645 --> 00:09:25,349 Budeme vše dál vyvážet, všechno tu ničit. 99 00:09:25,469 --> 00:09:27,604 Vždyť co je hlavní? 100 00:09:27,724 --> 00:09:31,453 Že musíme k řízení vybrat potřebného člověka, 101 00:09:31,573 --> 00:09:36,537 který bude umět naslouchat národu a bude mu rozumět, dokáže ho prohlédnout skrz naskrz, 102 00:09:36,657 --> 00:09:39,332 do vší jeho hloubky a bude podle toho jednat.“ 103 00:09:39,452 --> 00:09:43,976 To je totiž ta unikátní a hlavní přednost Putinova státu. 104 00:09:44,096 --> 00:09:48,686 Je tedy podle něj nutné jen najít jednoho vhodného člověka, který bude umět vysvětlovat: 105 00:09:48,806 --> 00:09:55,113 „Pánové, tady jste to přehnali. Lidé se vzbouří a všechny nás smetou. Musíte trochu ustoupit.“ 106 00:09:55,233 --> 00:09:59,911 Vždyť to je v podstatě přesně to, co Putin dělá s ohledem na politické „elity“. 107 00:10:00,031 --> 00:10:05,722 Pokaždé jim dává najevo: „Pánové, to stačí. 108 00:10:05,842 --> 00:10:09,948 To je příliš nebezpečné, všechno se tu zhroutí. Podřezáváte si tak pod sebou větev.“ 109 00:10:10,068 --> 00:10:14,811 To je to, co Putin „elitám“ neustále musí vysvětlovat: „Přestaňte, loupit, přestaňte krást, 110 00:10:14,931 --> 00:10:20,798 přestaňte Rusko ničit, vždyť je to i váš chleba a vy tu žijete jako parazité. 111 00:10:20,918 --> 00:10:26,015 Nic naší zemi nevracíte, jen všechno kradete a vyvážíte do zahraničí. 112 00:10:26,135 --> 00:10:32,485 A štěstí vám přináší posluha vašemu americkému nebo jinému zahraničnímu páníčkovi.“ 113 00:10:33,256 --> 00:10:37,614 A tak potřebují najít člověka, který nebude lidi přehlížet, 114 00:10:37,734 --> 00:10:41,817 který jim bude naslouchat a včas je upozorní: „Pozor, začíná to být nebezpečné.“ 115 00:10:41,937 --> 00:10:44,810 A potom vše může dál pěkně pokračovat stejně. 116 00:10:44,930 --> 00:10:49,366 A už úplným blábolem je tohle: „V novém systému jsou všechny instituty podřízeny základnímu úkolu 117 00:10:49,486 --> 00:10:53,201 – důvěrné komunikaci a součinnosti nejvyššího vládce s občany. 118 00:10:53,321 --> 00:10:58,271 Různé mocenské větve se sbíhají k osobnosti lídra a jejich hodnota nespočívá v nich jako takových, 119 00:10:58,391 --> 00:11:01,679 ale jen v té míře, v jaké s ním zajišťují spojení. 120 00:11:01,799 --> 00:11:06,435 Kromě nich, obcházejíce formální struktury a elitní skupiny, fungují i neformální způsoby komunikace. 121 00:11:06,555 --> 00:11:10,518 A když hloupost, zaostalost nebo korupce naruší spojovací linie s lidmi, 122 00:11:10,638 --> 00:11:14,452 jsou přijata energická opatření k obnově slyšitelnosti jejich hlasu.“ 123 00:11:14,572 --> 00:11:18,419 Jen díky tomu ten Putinův stát ještě existuje. 124 00:11:18,539 --> 00:11:25,118 Kdyby Putin neměl spojení s lidmi… Kde u nás fungují kádrové výtahy? 125 00:11:25,238 --> 00:11:28,196 Co to vůbec Surkov píše za pitomosti? 126 00:11:28,316 --> 00:11:35,077 Kde jsou instituce, které by za normálního stavu sledovali lidové iniciativy, společenské iniciativy a realizovali je? 127 00:11:35,197 --> 00:11:37,843 To jsou pitomosti, nic takového tu nefunguje. 128 00:11:37,963 --> 00:11:42,666 Všechno, co dělají státní struktury je, že potlačují společenské iniciativy 129 00:11:42,786 --> 00:11:47,994 a formalizují byrokracii, která je věcí sama pro sebe. 130 00:11:48,114 --> 00:11:53,426 Panují tam absolutně feudální zásady dosazování kádrů. 131 00:11:56,162 --> 00:12:00,856 A jen díky tomu, že Putin mluví s lidmi… 132 00:12:01,370 --> 00:12:05,835 Jenže Putin nemůže v ručním režimu dál ten stát uřídit. 133 00:12:05,955 --> 00:12:13,406 A to je to, co Surkov právě nechápe, že je třeba přestavět systém řízení, 134 00:12:13,858 --> 00:12:20,689 že je potřebné, aby všechny státní instituce byly vnímavé k tomu, co říkají lidé, 135 00:12:20,809 --> 00:12:23,445 aby na to mohly okamžitě reagovat. 136 00:12:23,565 --> 00:12:27,868 A budou-li státní instituce fungovat tak, jak to popsal v tomto odstavci, 137 00:12:27,988 --> 00:12:30,790 tak žádný hlubinný národ nebude, 138 00:12:30,910 --> 00:12:34,102 protože celý stát bude tím národem. 139 00:12:34,222 --> 00:12:40,830 Hlubinný národ existuje pouze z hlediska parazita a mizery, který parazituje na lidech. 140 00:12:42,537 --> 00:12:48,030 Jak to tam sám říká, že veškerá ta „elita“ nikdy nepatřila mezi lidi. 141 00:12:51,445 --> 00:12:58,893 Jde o jejich pokus přežít. Tak zaprvé, oni se připravují na to, že Putin odejde. 142 00:12:59,013 --> 00:13:04,344 Potřebují najít někoho jako je Putin, neboť se přesvědčili o efektivitě toho, 143 00:13:04,464 --> 00:13:06,035 co Putin dělá 144 00:13:06,155 --> 00:13:10,599 a nechápou, že tato činnost je v podstatě konečná. 145 00:13:10,719 --> 00:13:13,499 Jen si vezměte, jak to probíhalo. 146 00:13:13,619 --> 00:13:17,614 Putin přišel po těch zlých devadesátých letech a začal těm klanům vysvětlovat: 147 00:13:17,734 --> 00:13:21,502 „Pánové, vy se tak mezi sebou pozabíjíte a nic z toho mít nebudete.“ 148 00:13:21,622 --> 00:13:25,884 A tak začali dodržovat nějaká pravidla, do roku 2008 se to více méně nějak naladilo, 149 00:13:26,004 --> 00:13:29,094 a potom zase: „Co nám vlastně má ten parvenu, co nařizovat? 150 00:13:29,214 --> 00:13:33,212 Nám, co máme na víc? My že máme poslouchat toho povýšence? 151 00:13:33,332 --> 00:13:39,463 Kdyby mě Putin stále v něčem neomezoval, kde bych teď už byl? 152 00:13:39,583 --> 00:13:46,375 Mně se líbí podnik toho i podnik tamtoho, tak bych jim ho prostě sebral. 153 00:13:46,495 --> 00:13:49,955 Já přece mám zdrojů dost a dost, se mnou se ti dva nemohou srovnávat.“ 154 00:13:50,075 --> 00:13:55,489 Protože si neuvědomoval, že dohromady ti dva dokážou víc než on sám ve vztahu k nim jednotlivě. 155 00:13:55,609 --> 00:14:02,669 A už v roce 2007 prezidenta přestali poslouchat. 156 00:14:03,656 --> 00:14:11,804 Putin poslal peníze učitelům a doktorům a skončily v komerčních strukturách: 157 00:14:11,924 --> 00:14:17,379 „Je přece třeba podpořit sociálně významný byznys, když nám padají zisky. 158 00:14:17,499 --> 00:14:21,226 A učitelé a doktoři? To je přece jen dobytek 159 00:14:21,346 --> 00:14:26,760 a navíc se u nich neléčíme. Když to bude třeba, tak si zaletíme někam na vyhlášenou kliniku. 160 00:14:26,880 --> 00:14:28,591 My na to přece máme.“ 161 00:14:28,711 --> 00:14:32,273 A tak začali zase krást a jak to dopadlo? 162 00:14:32,393 --> 00:14:36,614 Když Medvěděv usedl do svého prezidentského křesla, tak se mu nikdo nepodřídil, 163 00:14:36,734 --> 00:14:40,379 všichni se do sebe pustili a dali se do přerozdělování byznysu. 164 00:14:40,499 --> 00:14:51,397 Jenže se ukázalo, že i když se zmocnili cizího vlastnictví tak obrazně řečeno všichni strnuli v pozici, 165 00:14:51,517 --> 00:14:58,418 kdy drželi dvě pistole namířené na další dvě hlavy, zatímco deset pistolí mířilo na jejich vlastní hlavu. 166 00:14:58,538 --> 00:15:07,985 A devadesátá léta přece skončila, každý už toužil po klidném normálním životě ctihodného podnikatele. 167 00:15:08,105 --> 00:15:15,084 Své už si vydobyli, mladický zápal dávno pominul a tak se jim nechtělo do dalšího rizika. 168 00:15:15,204 --> 00:15:17,785 Takže co teď? Šli za Medvěděvem: 169 00:15:17,905 --> 00:15:26,658 „Já vám s tím nepomůžu, já neumím takto řídit ten váš stát. Já jsem jen dokonalý American Boy.“ 170 00:15:27,559 --> 00:15:30,593 Zašli za Putinem a ten jim řekl: 171 00:15:30,713 --> 00:15:34,297 „Já k tomu teď nemám žádné nástroje, jsem jen předsedou vlády.“ 172 00:15:34,417 --> 00:15:36,123 A co tehdy vymysleli? 173 00:15:36,243 --> 00:15:41,575 Přišli s nápadem: „Pojďme přece jen tu kádrovou oblast předat do rukou Putinovi, 174 00:15:41,695 --> 00:15:46,025 a uděláme to tak, že Putina uděláme lídrem vládnoucí strany, 175 00:15:46,145 --> 00:15:51,143 které prezidentským výnosem tyto pravomoci udělíme, 176 00:15:51,263 --> 00:15:58,086 aby mohl opět řešit střety klanově-korporativních skupin.“ 177 00:15:58,206 --> 00:16:02,356 Putin jim na to řekl: „Já se ale odmítám stát členem strany.“ „To vyřešíme.“ 178 00:16:02,476 --> 00:16:07,165 A speciálně po něj vymysleli pozici nestranického lídra. Všechno mu přizpůsobili. 179 00:16:07,285 --> 00:16:14,521 A Putin postupně tu situaci vyřešil, takže si myslí, že to všechno zase vyřeší podobně. 180 00:16:14,641 --> 00:16:20,801 Nevidí, že není možné dvakrát vstoupit do jedné a té samé řeky, 181 00:16:21,147 --> 00:16:25,558 že ta anarchie devadesátých nemůže pokračovat věčně. 182 00:16:25,678 --> 00:16:33,047 A to dokonce ani v té zmrazené podobě, v jaké tu probíhá posledních 18 let 21. století, 183 00:16:34,339 --> 00:16:41,849 že je třeba kvalitativně změnit stát a skutečně ho přestavět tak, 184 00:16:41,969 --> 00:16:49,543 aby slyšel lidi, aby tu nebyl žádný hlubinný národ a nějaká výlučná „elita“, 185 00:16:49,663 --> 00:16:55,550 které by jen stačilo najmout si vhodného krizového manažera, 186 00:16:55,670 --> 00:17:04,438 který by vyvažoval zájmy klanově-korporativních skupin v „elitě“ 187 00:17:04,558 --> 00:17:09,602 a korigoval je s napětím, které vyvolávají u lidí. 188 00:17:10,260 --> 00:17:12,585 Ta doba končí! 189 00:17:12,705 --> 00:17:20,258 A hlavní věcí, proč to končí, je skutečnost, že je načase, aby všechny ty „elity“ přestaly okrádat Rusko, 190 00:17:20,378 --> 00:17:23,715 je načase začít pracovat na budování Ruska. 191 00:17:23,835 --> 00:17:27,089 Ale to je přesně to, co si „elity“ nepřejí 192 00:17:28,508 --> 00:17:36,943 a právě proto nenávidí ty představitele, kteří pro Rusko něco dělají 193 00:17:37,063 --> 00:17:40,696 a přezíravě je nazývají Putinovi přátelé. 194 00:17:40,816 --> 00:17:46,611 Oni pro Rusko něco udělali a za to je všechna ta „elita“ nenávidí. 195 00:17:46,731 --> 00:17:52,783 Neboť ta lidmi opovrhuje, pro ni je národ hlubinný a porozumět mu není třeba, 196 00:17:52,903 --> 00:18:00,176 stačí si najít někoho, kdo to bude umět, a potom budou moci ten národ dál ignorovat a parazitovat na něm. 197 00:18:00,296 --> 00:18:07,538 To jim nevyjde. Články od Surkova jsou vždy vrcholem hlouposti, všechny jeho články. 198 00:18:07,658 --> 00:18:12,938 Ten řízení absolutně nerozumí, prostě ho nechápe. 199 00:18:13,058 --> 00:18:21,361 Jenže je hlásnou troubou určitých klanově-korporativních skupin, které hledají cesty, jak do budoucna přežít. 200 00:18:21,481 --> 00:18:28,979 Což už je samo o sobě pozitivní. Možná to nakonec dojde až k tomu, 201 00:18:29,099 --> 00:18:36,502 že si přečtou, neříkám, že plně pochopí, ale alespoň si přečtou Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 202 00:18:41,162 --> 00:18:49,842 Dále tu máme otázky týkající se procesů probíhajících v Evropě. 203 00:18:50,606 --> 00:18:53,338 Otázka je od Stanislava. 204 00:18:53,458 --> 00:18:59,527 Itálie byla na zasedání ministrů zahraničí států EU v Bukurešti jediným státem, 205 00:18:59,647 --> 00:19:06,921 který hlasoval proti uznání samozvaného dočasného prezidenta Venezuely Juana Guaidó. 206 00:19:07,041 --> 00:19:12,547 Okomentujte prosím toto rozhodnutí a vůbec roli tohoto státu v globální politice. 207 00:19:12,667 --> 00:19:18,173 Dost často se Řím v poslední době pokouší čelit politickým rozhodnutím EU 208 00:19:18,293 --> 00:19:25,085 a konkrétně Francie a Německa jak v tématu migrantů, tak i ve vztahu k ekonomické politice. 209 00:19:25,205 --> 00:19:32,117 Tak především žádnou zvláštní roli v globální politice Itálie nehraje. 210 00:19:32,237 --> 00:19:39,029 Globální řízení vždy každého využívá na základě principu slabého článku. 211 00:19:39,149 --> 00:19:45,981 Když je zapotřebí vyřešit nějaký globální úkol, tak se volí takový stát, 212 00:19:46,785 --> 00:19:52,396 který je v kádrovém sboru v daném okamžiku nejvíce připraven k tomu, 213 00:19:52,516 --> 00:19:57,394 aby dal do oběhu příslušné informace, 214 00:19:57,514 --> 00:20:02,457 které jsou potřebné pro realizaci nadnárodního řízení. 215 00:20:02,577 --> 00:20:08,284 Francie teď k tomu připravena není, protože tam má Macrona, čímž je řečeno vše. 216 00:20:08,404 --> 00:20:13,709 Německo je plně okupované Spojenými státy. 217 00:20:13,829 --> 00:20:20,782 Takže se ukázalo, že Itálie je nejlépe připravená, takže vyjádřila potřebné myšlenky, 218 00:20:20,902 --> 00:20:28,216 že podpora Guaidó neodpovídá plánům globálního prediktoru s ohledem na řízení světa a hotovo. 219 00:20:28,336 --> 00:20:33,842 Dali tak najevo, že Guaidó je projektem americké státní elity, clintonoidů. 220 00:20:33,962 --> 00:20:42,964 A co týká toho, že Itálie někdy jedná v jiném klíči, tak je třeba si uvědomovat následující věc. 221 00:20:43,084 --> 00:20:51,374 Je to tak, že kdysi byla právě v Itálii umístěna dvě centra koncentrace řízení, která byla v Janově a Benátkách. 222 00:20:51,494 --> 00:21:01,867 Ty zbytky toho globálního řízení se tak či onak v Itálii uchovaly. 223 00:21:01,987 --> 00:21:03,532 Ještě tam jsou. 224 00:21:03,652 --> 00:21:10,532 Například tam působí takzvaná Benátská komise, která rozhoduje o tom, co státem je a co není. 225 00:21:10,652 --> 00:21:17,411 Mimochodem v tomto smyslu jsme vydali analytickou zprávu s názvem Stát je systém pro přežití národa, 226 00:21:17,531 --> 00:21:22,131 abychom si ujasnili, kde funguje jaký stát a jak na co reagovat, 227 00:21:22,251 --> 00:21:28,123 abychom se nepodobali býkovi, který jde po červeném hadru. 228 00:21:28,243 --> 00:21:34,373 Jako když slyšíme: „Estonsko rozhodlo to a to.“ „Litva se rozhodla tak a tak.“ 229 00:21:34,493 --> 00:21:38,385 Oni nemají takové postavení, aby o něčem rozhodovali. 230 00:21:38,505 --> 00:21:42,629 V daném případě je třeba vědět, že dané věci je třeba řešit s jejich šéfem, 231 00:21:42,749 --> 00:21:49,675 který strukturně řídí tyto prvky nazývající se stát Estonsko, Litva nebo třeba Gruzie. 232 00:21:50,756 --> 00:21:55,900 Proč byste tedy měli reagovat na jejich kroky, když to musíte vyřešit s jejich šéfem? 233 00:21:56,020 --> 00:21:58,905 Potom to bude vypadat úplně jinak. 234 00:21:59,025 --> 00:22:07,926 Takže v daném případě zopakuji, že globální prediktor si kvůli realizaci nějakého svého manévru volí ten stát, 235 00:22:08,046 --> 00:22:16,896 který je v daném okamžiku připraven k realizaci toho informačního vhozu nebo k realizaci jiného manévru řízení. 236 00:22:17,016 --> 00:22:18,089 To je vše. 237 00:22:18,209 --> 00:22:22,492 Itálie byla v daném okamžiku nejpřipravenější, a tak ji využili. 238 00:22:22,612 --> 00:22:26,791 Když bude lépe připraven jiný stát, tak použijí ten. 239 00:22:26,911 --> 00:22:35,836 Čtěte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení, studujte a všemu porozumíte. 240 00:22:38,247 --> 00:22:47,328 Mimochodem u nás je teď na webu jako poslední záznam k dispozici ta analytická zpráva, 241 00:22:47,448 --> 00:22:52,954 o které jste mluvil, s doplňky a upřesněními. 242 00:22:53,074 --> 00:22:57,897 Další otázka se týká Ukrajiny. 243 00:22:58,017 --> 00:23:02,719 Zní následovně: Kdo bude příštím ukrajinským prezidentem 244 00:23:02,839 --> 00:23:09,149 a co mohou po volbách čekat Doněcká a Luhanská republika? 245 00:23:09,269 --> 00:23:22,371 Tak především na Ukrajině se stane prezidentem a to na sto procent bez jakýchkoliv pochyb 246 00:23:22,491 --> 00:23:30,970 přesně ten člověk, kterého v okamžiku vyhlášení výsledků… 247 00:23:31,090 --> 00:23:40,132 Vůbec nemluvím o agitaci, o hlasování, o sčítání a podobně, výslovně o okamžiku vyhlášení výsledků voleb, 248 00:23:40,252 --> 00:23:46,441 ovšem „voleb“ v uvozovkách, protože se o žádné volby nejedná a to tak, že vůbec ne. 249 00:23:46,561 --> 00:23:49,214 Jedná se o čistou imitaci voleb. 250 00:23:49,334 --> 00:23:55,844 Takže ten člověk, který bude v okamžiku vyhlášení výsledků schválen z Washingtonu. 251 00:23:55,964 --> 00:24:04,766 Koho tam schválí, ten bude vyhlášen vítězem. Jak se bude hlasovat, jak to bude probíhat je zcela vedlejší. 252 00:24:04,886 --> 00:24:11,155 A vůbec je dobré o volbách na Ukrajině říci následující věc. 253 00:24:11,275 --> 00:24:18,750 Je třeba si uvědomovat, že míra krvavosti nadcházejících událostí v mnohém bude záviset na tom, 254 00:24:18,870 --> 00:24:30,163 nakolik se lidé sami zúčastní toho představení pod názvem volby p-rezidenta Ukrajiny. 255 00:24:30,283 --> 00:24:38,361 Je to tak, že na Ukrajině došlo ke státnímu převratu, 256 00:24:38,481 --> 00:24:48,366 a proto kyjevská banda velice potřebuje legitimovat své postavení. 257 00:24:48,486 --> 00:24:55,198 A jedním ze způsobů legitimizace jejího postavení jsou volby. 258 00:24:55,318 --> 00:25:08,821 Za tu kyjevskou bandu, za její rozpoutání války na Ukrajině se postavily veškeré západní špičky, 259 00:25:08,941 --> 00:25:15,733 a proto přiznat porážku této nové v uvozovkách „vlády“, 260 00:25:15,853 --> 00:25:23,449 té kyjevské bandy, pro ně znamená, pro ty západní státy, porážku, jejich politickou porážku. 261 00:25:23,569 --> 00:25:31,888 A také ta účast znamená nekonečnou občanskou válku na celém ukrajinském území, 262 00:25:32,008 --> 00:25:36,107 nejen na jihozápadě, ale na celém ukrajinském území. 263 00:25:36,227 --> 00:25:40,327 Přesně to znamená účast v těch prezidentských volbách. 264 00:25:40,447 --> 00:25:46,435 A kde je ještě zakopaný pes? Co je tou třešinkou na dortu? 265 00:25:46,555 --> 00:25:57,928 V případě, že tato „vláda“, ta kyjevská banda nebude legitimizovaná prostřednictvím voleb, 266 00:25:58,048 --> 00:26:10,747 tak příští státní řízení, které nastoupí na Ukrajině, může úplně přímo odpálkovat všechny věřitele, 267 00:26:10,867 --> 00:26:19,266 kteří Ukrajině poskytli úvěry výslovně v období od roku 2014 do současnosti, 268 00:26:19,386 --> 00:26:22,561 tedy od okamžiku provedení státního převratu, 269 00:26:22,681 --> 00:26:29,996 všechny ty úvěry, které podepsala kyjevská banda, a které následně rozkradla. 270 00:26:30,116 --> 00:26:39,996 Další ukrajinská vláda je nebude splácet, pokud ukrajinská státnost naváže na období, 271 00:26:40,116 --> 00:26:44,784 kdy byl prezidentem Janukovič. 272 00:26:44,904 --> 00:26:54,509 Přesně do té doby budou úvěry uznány a spláceny a všechno mezi tím nebude vůbec uznáno. 273 00:26:54,629 --> 00:27:04,475 Pokud však tato „vláda“ bude legitimizována a ukrajinská státnost naváže na ten státní převrat 274 00:27:04,595 --> 00:27:13,195 a nebude uťato to období od února roku 2014, tak Ukrajina bude muset splácet ty úvěry, 275 00:27:13,315 --> 00:27:23,322 které jí poskytli ti, co stáli za zády té kyjevské bandy, která provedla státní převrat 276 00:27:23,442 --> 00:27:26,135 a ty peníze rozkradla. 277 00:27:26,255 --> 00:27:29,309 Celý národ bude nucen to splácet. 278 00:27:29,429 --> 00:27:35,538 A aby to ten národ byl nucen platit, tak se do toho zapojily všechny síly, které jsou k mání 279 00:27:35,658 --> 00:27:37,829 a to včetně těch uvnitř Ruska. 280 00:27:37,949 --> 00:27:40,851 Jen se podívejte na ty politické show: „Běžte volit. 281 00:27:40,971 --> 00:27:47,281 Teď je tam sice jen politická strana války a nikdo z jejího výběru není schopen přinést nic pozitivního, 282 00:27:47,401 --> 00:27:52,959 ale my stejně musíme jít a hlasovat! A hlavně nenechat vyhrát Porošenka!“ 283 00:27:53,079 --> 00:27:57,126 Jaký je rozdíl v tom, zda tam bude sedět Porošenko nebo někdo z těch ostatních? 284 00:27:57,246 --> 00:27:59,775 Vy je svou účastí ve volbách legitimizujete! 285 00:27:59,895 --> 00:28:05,947 A neustále tam probírají, kdo má jaký rating. Co to tam plácáte za hlouposti? 286 00:28:06,067 --> 00:28:11,477 Připomenu, že Clintonová měla ratingy ve výši 92%. Pomohlo jí to vyhrát? 287 00:28:11,597 --> 00:28:14,949 Jedná se o obyčejný podfuk na zelenáče. 288 00:28:15,069 --> 00:28:20,350 Ale oni o tom zcela vážně debatují, věnují tomu čas na centrálních televizních kanálech v Rusku, 289 00:28:20,470 --> 00:28:24,234 v hlavním vysílacím čase v těch prý „vlasteneckých“ pořadech. 290 00:28:24,354 --> 00:28:30,689 Aby za každou cenu aktivizovali lidi na Ukrajině a donutili je účastnit se těch voleb, 291 00:28:30,809 --> 00:28:36,656 aby ta válka na Ukrajině neskončila a Ukrajina potom platila ty dluhy, 292 00:28:36,776 --> 00:28:41,208 které nadělala kyjevská banda a prostředky z nich rozkradla. 293 00:28:41,328 --> 00:28:47,278 Právě tento cíl sledují všichni ti ukrajinští odborníci, kteří vystupují třeba v pořadu u Solovjova, 294 00:28:47,398 --> 00:28:52,087 přesně toho se snaží dosáhnout, aby ty volby byly legitimizovány, 295 00:28:52,207 --> 00:28:58,929 aby odstřihli ukrajinskou státnost a navázali novou od bodu státního převratu 296 00:28:59,049 --> 00:29:04,340 a lidé byli nuceni všechny ty dluhy zaplatit a umírali na bojištích občanské války. 297 00:29:04,460 --> 00:29:10,908 Přesně toho se snaží dosáhnout, ať už se schovávají za jakákoliv „vlastenecká“ hesla. 298 00:29:12,850 --> 00:29:16,274 Co se týká výhledů Donbasu. 299 00:29:16,394 --> 00:29:19,566 Ty nezávisí na volbách na Ukrajině, 300 00:29:19,686 --> 00:29:25,377 protože se o žádné volby nejedná, jednoduše nejedná. Jedná se pouze o divadélko. 301 00:29:25,497 --> 00:29:31,237 Znovu zopakuji, že to je, jako kdyby se v roce 38 komunistická strana, v roce 1938, 302 00:29:31,357 --> 00:29:35,681 pokusila jít do voleb do Říšského sněmu. 303 00:29:35,801 --> 00:29:38,076 Jak by dopadla? Špatně. 304 00:29:38,196 --> 00:29:42,788 Žádná komunistická strana už neexistovala a to samé mimochodem se děje i na Ukrajině. 305 00:29:42,908 --> 00:29:47,560 Vždyť se podívejte, vůbec si tam nedávají tu práci brát nějaké ohledy na lidi. 306 00:29:47,680 --> 00:29:54,555 Mají tam desítky kandidátů na prezidenta, ten volební lístek je dlouhý metr a půl. 307 00:29:54,675 --> 00:29:58,361 Takový výsměch, takový plivanec do tváře. 308 00:29:58,481 --> 00:30:03,895 Já ani nevím, kým by člověk musel být, aby po tom všem ještě šel volit. 309 00:30:04,015 --> 00:30:09,985 Kde zde vidíte nějaké volby, na které by se dalo a bylo potřeba jít? 310 00:30:10,105 --> 00:30:19,428 Panuje tam absolutně fašistický režim, bez jakéhokoliv ohledu na názory lidí. 311 00:30:21,310 --> 00:30:29,823 Jednoduše se jedná o legitimizaci fašistické bandy s cílem zachovat a rozšířit občanskou válku na Ukrajině, 312 00:30:29,943 --> 00:30:33,475 aby bohatstvím Ukrajiny byly splaceny ty úvěry, 313 00:30:33,595 --> 00:30:38,979 které byly poskytnuty té fašistické bandě, která ty prostředky z nich rozkradla. 314 00:30:39,099 --> 00:30:41,859 To je to, oč tam jde. 315 00:30:41,979 --> 00:30:49,892 Problém Ukrajiny, tedy řešení problému Ukrajiny nespočívá ve volbách, 316 00:30:50,012 --> 00:30:54,846 ale ve vzájemných vztazích mezi Moskvou a Washingtonem. 317 00:30:54,966 --> 00:30:59,835 Ale ne v tom směru, že bychom se mohli s Washingtonem dohodnout co a jak. 318 00:30:59,955 --> 00:31:06,265 Washington ať už v podobě státní elity nebo globalistů nikdy neubude pracovat pro ruské zájmy. 319 00:31:06,385 --> 00:31:09,685 Ten problém je jinde. 320 00:31:09,805 --> 00:31:15,241 Globalisté ve Washingtonu teď nemůžou potřebovat válku v Evropě, 321 00:31:15,361 --> 00:31:20,436 což znamená, že v podstatě pracují na to, 322 00:31:20,556 --> 00:31:31,649 aby Ukrajina byla samostatným státem, mimoblokovým, neutrálním a samozřejmě demokratickým. 323 00:31:31,769 --> 00:31:36,748 A to se nyní plně shoduje s plány Ruska. 324 00:31:37,294 --> 00:31:45,459 A to, co dělá státní elita, která organizuje ty ukrajinské volby, sleduje jediný cíl, rozžehnout… 325 00:31:45,579 --> 00:31:50,410 Napřed z Ukrajiny vyždímat všechno, co se jen dá 326 00:31:50,530 --> 00:31:56,775 a zároveň rozžehnout oheň války, který se má přenést do Ruska a Evropy. 327 00:31:56,895 --> 00:32:04,361 Běžte se účastnit těch voleb, přejete-li si shořet v požáru této války. 328 00:32:04,481 --> 00:32:09,215 To je vše, co mohu říci voličům, lidem na Ukrajině. 329 00:32:13,908 --> 00:32:16,095 A ještě jedna otázka. 330 00:32:16,215 --> 00:32:21,142 V minulém pořadu Otázka-odpověď jste mluvil o Janukovičovi, 331 00:32:21,262 --> 00:32:26,317 že se opět snaží poškodit Rusko, to není doslovný citát. 332 00:32:26,437 --> 00:32:31,300 Někdy před rokem jste říkal, že v době dalších voleb na Ukrajině 333 00:32:31,420 --> 00:32:37,344 Janukovič splní svoji roli ve věci diskreditace kyjevské bandy a ve skutečnosti to tak není. 334 00:32:37,464 --> 00:32:40,879 Jak to, že to tak není? On svoji roli zcela splnil. 335 00:32:40,999 --> 00:32:47,109 Jak může objekt zachráněný tajnou službou a žijící v Rusku kálet do vlastního hnízda? 336 00:32:47,229 --> 00:32:51,353 Vypadá to tedy, že ruské a americké tajné služby píšou společné scénáře? 337 00:32:51,473 --> 00:32:54,259 Že ředitelé FSB nikdy nejsou bývalí? 338 00:32:54,379 --> 00:32:58,811 Tak především tajné služby se nezabývají takovými globálními politickými projekty. 339 00:32:58,931 --> 00:33:01,640 ty jsou někde jinde. 340 00:33:01,760 --> 00:33:09,896 A co se týká Janukoviče, tak ten je legitimní, jediný legitimní prezident… 341 00:33:11,825 --> 00:33:21,778 Je to činný prezident, proto ty volby na Ukrajině nejsou nic jiného než fikce. 342 00:33:21,898 --> 00:33:30,188 A i kdyby teď Janukovič zmizel, tak tuto svou roli plnil již dostatečně dlouho, 343 00:33:30,308 --> 00:33:33,275 takže i kdyby zmizel, bylo by to jedno. 344 00:33:33,395 --> 00:33:37,647 Proces státní výstavby Luhanské a Doněcké republiky 345 00:33:37,767 --> 00:33:43,279 již položil základy k možnému pokračování ukrajinské státnosti, 346 00:33:43,399 --> 00:33:49,683 neboť jsou to jediní právní nástupci ukrajinské státnosti před převratem, 347 00:33:49,803 --> 00:33:58,916 proto teď v podstatě skutečnost, zda Janukovič bude žít či ne, nehraje velkou roli. 348 00:33:59,036 --> 00:34:04,086 Že je dosud naživu je skvělé a svou roli již tak splnil. 349 00:34:04,206 --> 00:34:09,650 Za života právoplatného prezidenta se jedná jen o volební divadélko a to už druhé. 350 00:34:09,770 --> 00:34:12,608 Je to prostě o ničem. 351 00:34:12,728 --> 00:34:16,291 A i kdyby už nežil, tak jde o dokonanou skutečnost. 352 00:34:16,411 --> 00:34:22,751 V počátcích budování státnosti Luhanské a Doněcké republiky, 353 00:34:22,871 --> 00:34:25,981 byl živý Janukovič kriticky důležitý, jeho existence byla potřebná, 354 00:34:26,101 --> 00:34:33,387 protože byl jediný, kdo mohl formálně prodloužit existenci ukrajinského státu, 355 00:34:33,507 --> 00:34:35,177 aby bylo ke komu se vracet. 356 00:34:35,297 --> 00:34:41,522 To také byl ten důvod, proč se ho pokusili zabít, a proto také naše tajné služby udělaly všechno pro to, 357 00:34:41,642 --> 00:34:47,085 aby Janukoviče zachránily a neumožnily dokonat to převzetí moci, 358 00:34:47,382 --> 00:34:54,756 aby ukrajinská státnost pokračovala v podobě toho fašistického převratu. 359 00:34:56,176 --> 00:35:01,936 Naše tajné služby to udělaly a tím usnadnily Ukrajině návrat 360 00:35:02,056 --> 00:35:08,108 k normálnímu právnímu stavu a nivelizaci všech důsledků, 361 00:35:08,228 --> 00:35:15,597 no samozřejmě s výjimkou zničené infrastruktury a co je nejhoršího s výjimkou těch zabitých lidí, 362 00:35:15,717 --> 00:35:19,045 těch lidí, kteří zahynuli, a obzvláště těch dětí. 363 00:35:19,165 --> 00:35:22,146 Pamatujete, s čím přišel Porošenko? 364 00:35:22,266 --> 00:35:27,536 „Naše děti budou žít normálně a ty vaše budou hnít ve sklepeních.“ 365 00:35:28,606 --> 00:35:32,515 Běžte tedy hlasovat! Máte-li chuť. 366 00:35:33,296 --> 00:35:42,740 Myslíte si snad, že ti lidé, kteří budou hlasovat za kohokoliv, za Porošenka či někoho jiného, 367 00:35:42,860 --> 00:35:45,599 že jejich děti budou žít normálně? 368 00:35:45,719 --> 00:35:49,858 Jak to tam vypadá s poplatky za bydlení? Jak je to s dodávkami horké vody? 369 00:35:49,978 --> 00:35:52,553 A pořád ještě může být hůř. 370 00:35:52,673 --> 00:35:57,306 Zatímco v Doněcku a Luhansku se život vrací k normálu 371 00:35:57,426 --> 00:36:00,967 i bez ohledu na to, že se Doněck nachází prakticky na linii fronty. 372 00:36:01,087 --> 00:36:04,177 On od ní ani Luhansk není moc daleko. 373 00:36:07,777 --> 00:36:14,669 Jak je to dnes se státem a státností Ukrajiny se také dočtete 374 00:36:15,459 --> 00:36:20,603 v práci našeho fondu Stát je systémem pro přežití národa, 375 00:36:20,723 --> 00:36:27,799 kde je samostatná kapitola na 53. stránce a ještě jinde v textu. 376 00:36:27,919 --> 00:36:32,738 Teď přejdeme k sousedům, k „otěckovi“… 377 00:36:36,416 --> 00:36:43,874 Prosí vás okomentovat poslední události s běloruským prezidentem Lukašenkem v Rusku. 378 00:36:43,994 --> 00:36:47,578 Šlo přímo o Neuvěřitelná dobrodružství Italů v Rusku (film). 379 00:36:47,698 --> 00:36:53,698 Jednou se Lukašenko shodou okolností ocitnul na neformálním setkání lídrů Turecka, Íránu a Ruska v Soči, 380 00:36:53,818 --> 00:36:58,045 podruhé si zahrál hokej a nezapomněl sebou vzít i svého Kolju, 381 00:36:58,165 --> 00:37:01,851 potom zase změnil svou rétoriku o integraci našich států. 382 00:37:01,971 --> 00:37:07,741 Snad okolnosti nepřinutili Grigorjeviče „hrát“ za náš tým? A vydrží mu to? 383 00:37:07,861 --> 00:37:11,625 On nehraje za náš tým, a to tak že vůbec ne. 384 00:37:11,745 --> 00:37:19,289 On se jen pokouší vyřešit své zištné zájmy, jen to. 385 00:37:21,476 --> 00:37:27,262 Vy jste teď mluvil o té práci, kterou jsme napsali, že? 386 00:37:27,382 --> 00:37:33,203 Je nutné si uvědomit, že k tomu, aby se stát stal státem, 387 00:37:33,323 --> 00:37:44,494 musí disponovat souborem kompetencí spadajících do tří nejvyšších priorit zobecněných prostředků řízení, 388 00:37:44,614 --> 00:37:53,804 pokud tyto priority nemá pokryté, tak v podstatě státem být nemůže. 389 00:37:53,924 --> 00:38:00,903 V případě Běloruska tyto priority pokryty nejsou 390 00:38:01,023 --> 00:38:15,614 a pokus vytvořit chiméru ideologie, koncepce a dějin k ničemu dobrému nevede. 391 00:38:15,734 --> 00:38:18,212 Příkladem je Ukrajina. 392 00:38:18,332 --> 00:38:30,609 Bělorusko v podstatě existuje na základě dohody mezi, hypoteticky řečeno, Ruskem a Západem, 393 00:38:30,729 --> 00:38:34,878 jmenovitě Západem, protože tam se prolíná mnoho zájmů a tak podobně. 394 00:38:34,998 --> 00:38:41,950 Úkolem Běloruska bylo dlouhou dobu sloužit jako agitační středisko, rudý koutek, 395 00:38:42,070 --> 00:38:49,486 aby se lidé v Rusku, kteří budou mít po krk těch běd, které jim přinesla přestavba a přestřelka, 396 00:38:49,606 --> 00:38:52,906 té přestavby, která skončila přestřelkou, 397 00:38:53,026 --> 00:38:56,456 a také ekonomického vymírání národa, 398 00:38:56,576 --> 00:39:01,317 podívali na Bělorusko a řekli si: „Podívejte, jak tam si lidé žijí.“ 399 00:39:01,437 --> 00:39:06,641 A vše by běželo jak má, zase by se vše vrátilo do marxistické stáje. 400 00:39:06,761 --> 00:39:10,216 Vše by bylo v pořádku, provedli by lidi po kruhu jako vždy. 401 00:39:10,336 --> 00:39:14,511 Jenže proč Bělorusko žilo dobře? 402 00:39:14,631 --> 00:39:21,764 Já si přece pamatuji a najdete to ve všech novinách z devadesátých let, jak Lukašenko stále přijížděl: 403 00:39:21,884 --> 00:39:27,679 „Co jste to za bratry, když nemůžete uživit Bělorusko? Dejte mi zase peníze.“ 404 00:39:27,799 --> 00:39:37,272 A začalo patriotické fňukání: „My jsme stát se 140 milióny a tam jich je jen 8-10, tak jim něco dáme, nakrmíme je.“ 405 00:39:37,392 --> 00:39:40,461 A dávali tolik, kolik bylo třeba. 406 00:39:40,581 --> 00:39:48,177 Lukašenko sám nedělal nic, ten začal přicházet dokonce i o kompetence na třech spodních prioritách řízení. 407 00:39:48,297 --> 00:39:58,053 V podstatě Lukašenko celou tu běloruskou státnost přivedl na buben. 408 00:39:58,173 --> 00:40:04,020 A tak mu to Putin samozřejmě začal naznačovat, jemně, korektně ho na to upozorňovat, 409 00:40:04,140 --> 00:40:09,627 což bylo rozloženo v čase a Lukašenko to nakonec pochopil. 410 00:40:09,747 --> 00:40:15,105 Na Západě je jim ukradený, nikdo o něj nestojí, odtud ho čeká jediný osud, 411 00:40:15,225 --> 00:40:18,475 ten Kaddáfího jako posledního evropského diktátora. 412 00:40:18,595 --> 00:40:21,561 A hotovo, prostě se s ním vypořádají jako s Kaddáfím. 413 00:40:21,681 --> 00:40:25,187 A to, co se jim nepovedlo s Janukovičem, se v jeho případě povede. 414 00:40:25,307 --> 00:40:32,030 Jeho úkolem je teď jen přežít. A navíc ani není Lukašenkem, je především otcem Kolji. 415 00:40:32,685 --> 00:40:39,475 Vždyť mu slíbili carský trůn v Rusku a on vychovává dědice pro Rusko. 416 00:40:39,595 --> 00:40:45,914 Jak by mohl odejít, aniž by zanechal Koljovi nějaký trůn? 417 00:40:47,077 --> 00:40:55,692 Teď si může pro sebe něco vyjednat a tak sebou všude tahá toho mladíka, aby všem ukázal: 418 00:40:55,812 --> 00:41:00,836 „Podívejte, to je ten dědic ruského carského trůnu.“ 419 00:41:01,479 --> 00:41:05,363 A věcná část nikde. 420 00:41:05,483 --> 00:41:14,313 Takže Putin pomalu ale jistě dostal Lukašenka do této pozice, když mu vysvětlil: 421 00:41:14,731 --> 00:41:19,938 „Ty nechceš pracovat v tandemu s Ruskem? 422 00:41:20,838 --> 00:41:26,914 No tak se podíváme, jak si poradíš s dalšími „demokratickými“ volbami.“ 423 00:41:27,034 --> 00:41:34,597 A on dobře ví, že ať už mění zákony, jak chce, jednou ten konec přijít musí. 424 00:41:34,717 --> 00:41:41,283 My také můžeme v zájmu, v globálních zájmech budoucnosti Ruska, 425 00:41:41,403 --> 00:41:48,870 stejně jako v jedné komedii o tom, jak probíhají volby guvernérů… 426 00:41:48,990 --> 00:41:53,916 Jakoby to točili podle volby Michaila Sergejeviče Jevdokimova, 427 00:41:54,036 --> 00:41:59,156 až na to, že Surikov se nechoval tak, jako ten guvernér ve filmu. 428 00:41:59,276 --> 00:42:06,582 Zato Jevdokimov a jeho tým jako by těm z filmu z oka vypadli, byl to přímo dokumentární film. 429 00:42:07,514 --> 00:42:14,233 A jak to tam říkali? „My jsme oči přimhouřili, ale můžeme je zase otevřít.“ 430 00:42:14,353 --> 00:42:20,084 Takže v daném případě může Rusko oči poněkud přimhouřit 431 00:42:20,204 --> 00:42:27,863 a západní „partneři“ si Lukašenka dají k snídani i bez soli a chleba. 432 00:42:27,983 --> 00:42:36,832 A potom to v Bělorusku dáme do pořádku. Stát bude obnoven, ale už s jiným lídrem. 433 00:42:36,952 --> 00:42:46,990 Lukašenko to v podstatě pochopil, že je konec, že dále už kličkovat nebude možné. 434 00:42:47,826 --> 00:42:50,012 A tak to začalo. 435 00:42:50,132 --> 00:42:59,206 Co dělal Lukašenko, když měl Putin jednání s Erdoganem a Rúháním? 436 00:43:00,459 --> 00:43:06,631 Putin mu řekl: „Pojď sem a potvrď to, co teď budu říkat.“ 437 00:43:06,751 --> 00:43:16,178 A potom jim řekl: „Vidíte, on potvrzuje, že pracuje výlučně v jedné doktríně, 438 00:43:16,298 --> 00:43:20,640 v jedné koncepci řízení společně s Ruskem.“ A hotovo. 439 00:43:20,760 --> 00:43:26,735 „Bělorusko je fakticky jako část Ruska. Že? Alexandre Grigorjeviči?“ 440 00:43:26,855 --> 00:43:29,730 A co mohl Lukašenko dělat? Tak to odkýval. 441 00:43:29,850 --> 00:43:33,318 A Putin dosáhl hned několika cílů řízení na globální úrovni. 442 00:43:33,438 --> 00:43:39,028 „Alexandre Grigorjeviči, už můžeš jít.“ A v jaké je teď Lukašenko situaci? 443 00:43:39,148 --> 00:43:47,670 Potřebuje přežít a v tom mu návštěva Mnichovské konference nepomůže, musí se držet Putina. 444 00:43:47,790 --> 00:43:50,653 A tak okolo něho celé ty tři dny běhal. 445 00:43:50,773 --> 00:43:54,383 A nač byla ta konference? Co se tam vyřešilo? 446 00:43:54,503 --> 00:43:57,711 Tady se řešila otázka života a smrti jeho osoby, 447 00:43:57,831 --> 00:44:01,271 protože s Běloruskem vše bude v pořádku s Lukašenkem i bez něho. 448 00:44:01,391 --> 00:44:05,494 Kdyby si Lukašenko méně hleděl svých soukromých zištných cílů, 449 00:44:05,614 --> 00:44:08,687 tak by byl Lukašenkem a ne otcem Kolji. 450 00:44:08,807 --> 00:44:15,600 Byl by prezidentem. Ne p-rezidentem, ale prezidentem Běloruska 451 00:44:15,720 --> 00:44:21,213 a pracoval by pro zájmy běloruského obyvatelstva a neparazitoval na něm. 452 00:44:21,333 --> 00:44:28,612 Bělorusko i Rusko by tak měly méně problémů a pokročily o moc dál, společně. 453 00:44:34,464 --> 00:44:39,170 A ještě jedna otázka k Bělorusku. 454 00:44:39,290 --> 00:44:46,629 Valeriji Viktoroviči, často mluvíte o tom, že se z Běloruska stala svého druhu „socialistická rezervace“. 455 00:44:46,749 --> 00:44:49,278 Nestala, udělali ji z ní, ale to už je pasé. 456 00:44:49,398 --> 00:44:51,876 - Po rozpadu SSSR. - Ano, po rozpadu SSSR. 457 00:44:51,996 --> 00:44:57,457 A co myslíte, nepřipravuje se ruské vedení cestou vytvoření svazového státu 458 00:44:57,577 --> 00:45:02,526 dát určitou socialistickou injekci kapitalismem vyčerpanému tělu Ruska 459 00:45:02,646 --> 00:45:07,798 prostřednictvím běloruských kádrů-vlastníků v projektu svazového státu? 460 00:45:07,918 --> 00:45:15,618 Je možné, že teď v Bělorusku probíhá casting náboru „patrioticky“ naladěných lidí, 461 00:45:16,284 --> 00:45:25,125 které bude potom možné pustit k řízení velkého svazového státu a nahradit jimi ruskou liberální „elitu“? 462 00:45:25,245 --> 00:45:30,107 To je vyloučeno, zásadně vyloučeno. 463 00:45:30,227 --> 00:45:39,205 A z jakých důvodů? Tak především ty rozměry, co znamená 10 běloruských miliónů proti 140 miliónům? 464 00:45:39,325 --> 00:45:45,344 Navíc Bělorusko nedisponuje ani jedinou kompetencí, která by zajistila fungování státu, 465 00:45:45,464 --> 00:45:52,031 a proto tam ani nemohou být způsobilé kádry, které by mohly s jakoukoliv koncepcí, 466 00:45:52,151 --> 00:46:01,507 s jakoukoliv mravností efektivně řídit sjednocený stát a dokonce ani jen samotné Rusko. 467 00:46:01,627 --> 00:46:05,156 Nemají na to, prostě to nezvládnou. 468 00:46:05,276 --> 00:46:14,731 Je to stejné, jako kdybyste nějakého rolníka s malým políčkem a zahrádkou 469 00:46:14,851 --> 00:46:23,683 nechali řídit řekněme třeba vesmírné odvětví. 470 00:46:23,803 --> 00:46:27,676 Co o tom ví? Jak by to zvládl? 471 00:46:28,549 --> 00:46:32,541 To je jeden aspekt a ten druhý. 472 00:46:32,661 --> 00:46:44,706 Klanově-korporativní skupiny v Rusku jsou nepoměrně mocnější, silnější 473 00:46:44,826 --> 00:46:51,536 a ve větší míře začleněny do nadnárodního řízení. 474 00:46:51,656 --> 00:47:02,204 Běloruské kádry mají jen jednu možnost, jednotlivě se infiltrovat do toho či onoho systému řízení, 475 00:47:02,324 --> 00:47:08,130 ale něco nahrazovat nemají šanci. 476 00:47:10,470 --> 00:47:19,671 To „otěcko“ se vynasnažil zlikvidovat a převálcovat všechny podobné výhledy Běloruska. 477 00:47:19,791 --> 00:47:22,884 A přitom kdysi něco podobného bylo v plánu, 478 00:47:23,004 --> 00:47:29,652 když bylo z Běloruska vytvářeno to agitační středisko socialismu. 479 00:47:29,772 --> 00:47:35,017 S tím, že oni si tam dokázali udělat pořádek, všechno to zvládli, 480 00:47:35,137 --> 00:47:41,424 by přišli do Ruska a dosedli do funkcí premiéra, ministrů a udělali jako pořádek i u nás. 481 00:47:41,544 --> 00:47:47,493 Z toho ale nic nebude. Dokonce ani rezortní ministři nemají takovou kompetenční úroveň, 482 00:47:47,613 --> 00:47:58,168 aby dokázali překonat zájmy klanově- korporativních skupin v Rusku. 483 00:47:58,288 --> 00:48:04,538 Je to tedy tak, že ani u nás nejsou ti ministři tak moc na výši, 484 00:48:04,658 --> 00:48:10,300 ale stojí za nimi souhrnné zájmy klanově-korporativních skupin. 485 00:48:10,420 --> 00:48:18,034 A zopakuji, že tyto zájmy jsou daleko mocnější, než je to, s čím může přijít Bělorusko. 486 00:48:18,154 --> 00:48:22,189 Naši je slupnou jako malinu. 487 00:48:22,553 --> 00:48:30,560 Třeba ten skandál, podle mne okolo Uralkalia, ten je přece vypovídající. Tak o čem je řeč? 488 00:48:36,019 --> 00:48:41,478 A existuje mnoho dalších příkladů, třeba se zemědělskou produkcí. 489 00:48:41,598 --> 00:48:47,786 Faktologie je k tomu dost a dost, můžete se sami podívat, co se dělo. 490 00:48:49,242 --> 00:48:52,790 Ještě jedna otázka od vašeho jmenovce. 491 00:48:52,910 --> 00:48:57,977 V pořadu z 11. února, tedy v minulém pořadu, jste zevrubně vysvětlil, 492 00:48:58,097 --> 00:49:04,871 že znalosti jsou poskytovány podle mravnosti, což bylo důvodem, že se znalosti v SSSR rozvíjely a v USA ne. 493 00:49:04,991 --> 00:49:10,624 Ale existuje i další příklad skokového vývoje technologií kromě SSSR, jedná se o Třetí říši. 494 00:49:10,744 --> 00:49:16,659 Jaké osobitosti mravnosti umožnily Německu za Hitlera provést technologický skok? 495 00:49:17,963 --> 00:49:24,423 To ale není příklad, který by protiřečil tomu, co jsem řekl, ten ho naopak potvrzuje. 496 00:49:24,543 --> 00:49:29,518 Abyste to ale pochopili... Promiňte. 497 00:49:32,096 --> 00:49:38,678 Musíte chápat historickou genezi jakéhokoliv státu a vůbec civilizace na planetě Zemi. 498 00:49:38,798 --> 00:49:45,835 Pokud se podíváme na planetu Zemi v historické retrospektivě, 499 00:49:45,955 --> 00:49:53,448 tak uvidíme, že rozvoj civilizace doprovázejí války, neustálé války. 500 00:49:53,568 --> 00:50:00,272 A dokonce existuje taková teorie, která říká, že války jsou hybatelem pokroku, 501 00:50:00,392 --> 00:50:09,643 protože se napřed vyvíjejí vojenské technologie, a až potom svět pokročí dál. 502 00:50:09,763 --> 00:50:15,830 Ale je tu jedna malá zvláštnost, která je opět darovaná Shora. 503 00:50:16,285 --> 00:50:19,803 Bůh dal člověku právo volby. 504 00:50:19,923 --> 00:50:29,994 No a jeho volbou může také být vytvoření systému sebelikvidace. 505 00:50:30,114 --> 00:50:35,119 A povšimněte si, právě proto se nejprve vytvářejí druhy zbraní, 506 00:50:35,239 --> 00:50:43,399 a až potom se teprve něco z toho použije v civilní oblasti. 507 00:50:43,519 --> 00:50:52,164 Proto také byla nejprve vytvořena atomová bomba a až potom jaderná elektrárna. 508 00:50:52,284 --> 00:50:56,865 Jenže atomovou bombu vytvořili Američané 509 00:50:56,985 --> 00:51:01,869 a atomovou bombou je možné zlikvidovat veškeré lidstvo na planetě Zemi 510 00:51:01,989 --> 00:51:11,635 a jadernou elektrárnu vytvořil SSSR a přizpůsobil tak tu energii k mírovým účelům. 511 00:51:11,755 --> 00:51:27,345 A podíváme-li se na dějiny lidstva, tak pokaždé je skokový vývoj technologií doprovázen vznikem subjektu, 512 00:51:28,103 --> 00:51:40,478 který více odpovídá Božímu záměru, více napomáhá odkrývat genetický potenciál lidí, 513 00:51:42,146 --> 00:51:46,422 proto to nikdy nedojde do (smutného) konce. 514 00:51:46,542 --> 00:51:56,006 Co se stalo s fašistickým Německem, které mělo k dispozici celé moře technologií? 515 00:51:56,126 --> 00:52:02,223 Jenže byly všechny vražedné a směřovaly k lidské sebelikvidaci. 516 00:52:03,679 --> 00:52:17,448 Bylo přece možné ty rakety, které měli pro vojenské účely, přizpůsobit k letu do vesmíru. 517 00:52:17,568 --> 00:52:20,390 U nás to přece tak udělali. 518 00:52:20,510 --> 00:52:26,927 Rusko přizpůsobilo balistickou raketu k letu do vesmíru. 519 00:52:27,047 --> 00:52:30,033 Jak to tedy proběhlo? Jen si to vezměte. 520 00:52:30,153 --> 00:52:44,126 Dal ten skokový rozvoj technologií, který se objevil v Německu, něco USA? Ne. 521 00:52:44,930 --> 00:52:56,181 Vesmírný program v USA byl v plenkách, a když jim došli trofejní Němci, tak to šlo ještě dolů. 522 00:52:56,301 --> 00:53:03,632 Zato Sovětskému svazu šel všechen ten nový vývoj k duhu, 523 00:53:03,752 --> 00:53:12,344 a proto také postupoval na rozdíl od svého okolí prudce kupředu s využitím tohoto vývoje. 524 00:53:12,464 --> 00:53:18,420 Vždyť MiG15 a Sabre vycházeli ze stejného německého letadla. 525 00:53:18,805 --> 00:53:26,713 Jejich základem bylo stejné německé letadlo. Ale už tam bylo to rozbíhání znát. 526 00:53:26,833 --> 00:53:38,704 Lidstvo žije pod neustálou hrozbou možné sebelikvidace, a jestliže se nebude rozvíjet, 527 00:53:39,153 --> 00:53:45,422 jestliže se nebude posouvat směrem k humanismu a Božímu záměru, 528 00:53:45,542 --> 00:53:50,106 tak člověka zahubí ty technologie, které sám vyrobil. 529 00:53:50,226 --> 00:53:57,617 Zahubí lidstvo na planetě Zemi podobně jako v těch legendách o potopě. 530 00:53:59,289 --> 00:54:06,851 nebo v legendě o Sodomě a Gomoře 531 00:54:06,971 --> 00:54:12,149 A jak to vypadalo v SSSR? 532 00:54:15,159 --> 00:54:19,633 V Rusku proběhla Velká říjnová socialistická revoluce, 533 00:54:19,753 --> 00:54:26,809 která plně odpovídala Božímu záměru a ruský svět se začal rozvíjet v podobě SSSR. 534 00:54:26,929 --> 00:54:33,316 Jako alternativa k němu bylo vytvořeno fašistické Německo. 535 00:54:33,436 --> 00:54:46,407 Přičemž startovací pozice byly u Německa a Ruska v důsledku řízení Romanovců někde úplně jinde. 536 00:54:46,527 --> 00:54:50,875 Vzdělávací a technologická úroveň byla zcela odlišná. 537 00:54:50,995 --> 00:55:03,664 U nás byl větší potenciál, jenže jsme sami o sobě celý ten rozsah nových technologií utáhnout nemohli. 538 00:55:03,784 --> 00:55:12,152 Proto se nedal náš BI-1 s Messerschmittem 262, šlo o letadla s raketovým motorem, ještě vůbec srovnávat. 539 00:55:12,272 --> 00:55:17,373 Německo poskočilo dopředu, ale my jsme si vypracovali základnu. 540 00:55:17,493 --> 00:55:27,035 A aby ten systém způsobil co nejmenší škody civilizaci na planetě Zemi, 541 00:55:27,155 --> 00:55:33,259 byl jeho potenciál využit pro rozvoj technologií, 542 00:55:33,379 --> 00:55:42,929 které potom nadřazenější systém, pravověrnější sociální systém mohl použít ve prospěch lidstva. 543 00:55:43,049 --> 00:55:49,926 Jak se to přesně stalo fašistickému Německu, které nedokázalo své výdobytky použít ke škodě lidstva. 544 00:55:50,046 --> 00:55:58,542 A Sovětský svaz díky tomu dokázal udělat mohutný technologický skok, 545 00:55:58,662 --> 00:56:04,939 protože ten systém už byl připraven, aby ten skok byl možný. 546 00:56:05,059 --> 00:56:12,815 Zatímco třeba v USA to i přes připravenost jejich systému k technologickému skoku 547 00:56:12,935 --> 00:56:18,826 ani s pomocí fašistického Německa nezvládli, neboť jim to bylo Shora odepřeno. 548 00:56:18,946 --> 00:56:26,387 To je to, o čem mluvím. Fašistické Německo bylo odsouzeno a jeho technický potenciál byl využit tak, 549 00:56:26,507 --> 00:56:30,836 aby způsobil co nejmenší škody na válečných bojištích. 550 00:56:30,956 --> 00:56:35,002 Proto také ten perspektivní vývoj… Dovedete si představit, co by se stalo, 551 00:56:35,122 --> 00:56:38,341 kdyby se nesoustředili na tento perspektivní vývoj, 552 00:56:38,461 --> 00:56:42,908 a soustředili se místo toho více na praktičtější činnosti? 553 00:56:43,028 --> 00:56:48,935 Víte, kolik to fašistickému Německu odčerpalo vědeckovýrobních kapacit, 554 00:56:49,055 --> 00:56:54,696 aby dokázali vytvořit tu základnu pro budoucí technologický skok SSSR? 555 00:56:55,354 --> 00:57:00,806 A kolik by v poválečné době musel SSSR vynaložit na tu věc sil? 556 00:57:00,926 --> 00:57:04,386 Takto jen převzal fakticky připravené výsledky. 557 00:57:04,506 --> 00:57:10,743 Ano, USA shrábly daleko více z toho technologického vývoje, jenže to nedokázaly zužitkovat. 558 00:57:10,863 --> 00:57:18,499 Zato nám stačilo naznačit směr možného vývoje a s Boží pomocí jsme ty věci dokázali realizovat. 559 00:57:18,619 --> 00:57:23,354 Takže fašistické Německo jen potvrzuje to, o čem jsem mluvil. 560 00:57:25,000 --> 00:57:30,617 Existence takových systémů jako bylo fašistické Německo, 561 00:57:30,737 --> 00:57:42,333 umožňuje pohyb směrem ke zlepšení mravnosti všeho obyvatelstva na planetě Zemi, 562 00:57:42,453 --> 00:57:53,672 abychom dokázali vykořeňovat zlo z lidského života, aby mravnost lidí stále více odpovídala Božímu záměru. 563 00:57:53,792 --> 00:57:55,883 Tam to směřuje. 564 00:57:56,003 --> 00:58:00,624 A sám ten systém byl od začátku odsouzen. 565 00:58:00,744 --> 00:58:13,001 Kdyby ale Sovětský svaz, ruský svět nebyl připraven podchytit ty technologie a využít je ku prospěchu lidstva, 566 00:58:13,121 --> 00:58:22,807 tak by vývoj všech těch zbraní nakonec zlikvidoval lidstvo na planetě Zemi. 567 00:58:22,927 --> 00:58:26,343 Neustále balancujeme na této hraně. 568 00:58:26,463 --> 00:58:34,099 Od té doby, kdy se změnil poměr etalonových frekvencí ve společnosti na základě zákona času. 569 00:58:34,219 --> 00:58:38,399 To byla pro dnešek poslední otázka. 570 00:58:38,519 --> 00:58:49,088 Dnes jsem dokonce už při odpovědích na otázky říkal, že mnohým věcem porozumíte, 571 00:58:49,208 --> 00:58:56,321 budete-li studovat Koncepci sociální bezpečnosti a její součást Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 572 00:58:56,441 --> 00:59:00,260 Všechno to leží na povrchu. 573 00:59:00,380 --> 00:59:08,980 Jenže dokud, jak vidíme z toho Surkovova článku, naše nejvyšší řízení, mám na mysli státní řízení, 574 00:59:09,100 --> 00:59:16,262 které řídí procesy ve státě, nechápe takové jednoduché věci, je zbytečné se na ně spoléhat. 575 00:59:16,382 --> 00:59:23,623 Musíme sami vstupovat do řízení. Sami se musíme učit, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 576 00:59:23,743 --> 00:59:25,841 Surkov s jeho možnostmi... 577 00:59:25,961 --> 00:59:31,146 V roce 1995 Koncepce sociální bezpečnost prošla režimem parlamentního slyšení, 578 00:59:31,266 --> 00:59:36,996 takže se Surkov už od roku 1995 mohl učit Koncepci sociální bezpečnosti. 579 00:59:37,116 --> 00:59:40,789 Jenže pro něj je z hlediska jeho mravnosti nepřijatelná. On se vymezil. 580 00:59:40,909 --> 00:59:48,665 Neztotožňuje se s národem ani naším státem, jemu vyhovuje ten systém, kdy „elita“ lid okrádá, 581 00:59:48,785 --> 00:59:55,480 ničí náš stát a myslí si, že aby tento systém ten hlubinný národ nesmetl, 582 00:59:55,600 --> 01:00:01,491 stačí do čela dosadit krizového manažera, člověka, který lidem bude naslouchat. 583 01:00:01,611 --> 01:00:07,695 On nechápe, že tento systém se objektivně blíží ke svému konci, 584 01:00:07,815 --> 01:00:15,764 a že pokud teď nedojde k zásadní změně systému řízení společnosti, 585 01:00:15,884 --> 01:00:18,529 tak se ta společnost zhroutí. 586 01:00:18,649 --> 01:00:22,611 Já jsem teď odpovídal na otázku o fašistickém Německu. 587 01:00:22,731 --> 01:00:32,352 Pokud tato společnost neudělá další krok z hlediska mravnosti, tak se pod tlakem nahromaděných problémů 588 01:00:32,472 --> 01:00:36,723 ta společnost zhroutí a dojde k jejímu sebezničení. 589 01:00:36,843 --> 01:00:43,120 Potom tu budeme mít posttechnokratický svět, neboť zhroutí-li se Rusko, bude ho v tom svět hned následovat. 590 01:00:43,240 --> 01:00:48,003 Na Rusku se teď drží veškerá civilizace planety Země. 591 01:00:48,123 --> 01:00:50,241 A Surkov si to neuvědomuje. 592 01:00:50,361 --> 01:00:57,620 On nechápe, že systém musí odpovídat hlubinnému státu, tedy hlubinnému národu, 593 01:00:57,740 --> 01:01:02,999 že on sám musí naslouchat tomu hlubinnému národu a být jeho součástí, 594 01:01:03,119 --> 01:01:06,204 že je nutné vytvářet takové státní instituce, 595 01:01:06,324 --> 01:01:13,390 které budou pracovat v těsném kontaktu se společenským hnutím... 596 01:01:13,799 --> 01:01:19,822 Mám na mysli v daném případě hnutí mysli, aby to bylo ku prospěchu všem lidem. 597 01:01:19,942 --> 01:01:27,847 Je nutné odhalovat, co je z těch společenských hnutí mysli skutečně prospěšné lidem a co ne. 598 01:01:27,967 --> 01:01:33,312 K tomu slouží mravní filtry. 599 01:01:33,432 --> 01:01:37,959 A nic z toho v jeho článku není, on nic z toho nechápe. 600 01:01:39,422 --> 01:01:44,650 A když to nechápe naše státní řízení, 601 01:01:44,770 --> 01:01:50,678 tak všem lidem v Rusku a vůbec na celé planetě nezbývá než jedno. 602 01:01:50,798 --> 01:01:55,115 Záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. 603 01:01:55,235 --> 01:02:00,675 Musíte studovat, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy 604 01:02:00,795 --> 01:02:08,853 a v klidu, v rytmu svého běžného života vstupovat do řízení těchto složitých sociálních supersystémů. 605 01:02:08,973 --> 01:02:16,086 Ale řídit je můžete pouze na základě znalostí a porozumění tomu, jak tyto procesy probíhají. 606 01:02:16,206 --> 01:02:24,444 Je tedy nutné se sebevzdělávat, musíte se učit, studovat jak jsou tyto složité sociální supersystémy řízeny, 607 01:02:24,564 --> 01:02:33,992 jaké platí zákony v jejich fungování, aby vaše jednání bylo uvědomělé. 608 01:02:34,112 --> 01:02:43,250 A takové znalosti o řízení společnosti najdete pouze v Koncepci sociální bezpečnosti. 609 01:02:44,792 --> 01:02:50,216 Proto studujte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. 610 01:02:50,336 --> 01:02:56,766 Buďte konceptuálně mocní a braňte zájmy své i své rodiny. 611 01:02:56,886 --> 01:03:02,673 Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. 612 01:03:02,793 --> 01:03:12,469 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .