1 00:00:08,116 --> 00:00:12,848 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,333 --> 00:00:22,999 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:23,119 --> 00:00:26,675 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:26,795 --> 00:00:31,869 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:31,989 --> 00:00:36,029 Dnes je 25.02.2019. 6 00:00:36,149 --> 00:00:39,749 A samozřejmě, že nejpopulárnější otázka 7 00:00:39,869 --> 00:00:45,603 se týkala Putinova poselství Federálnímu shromáždění ze dne 20.02.2019. 8 00:00:45,723 --> 00:00:48,773 Přišlo mnoho otázek, přečtu jednu z nich. 9 00:00:48,893 --> 00:00:54,496 Valeriji Viktoroviči, shrňte základní teze Putinova poselství Federálnímu shromáždění. 10 00:00:54,616 --> 00:00:58,743 Proč pospíchá? A s kým chce gosudar realizovat ten vývojový skok? 11 00:00:58,863 --> 00:01:05,404 Vždyť soudě z výrazu tváří většiny přítomných, tak ti už od národa odskočili dost daleko. 12 00:01:05,524 --> 00:01:10,615 A nic kromě další sabotáže a záškodnictví, aby se zavděčili svým páníčkům s hvězdičkami a pruhy, 13 00:01:10,735 --> 00:01:12,622 dělat nehodlají. 14 00:01:13,626 --> 00:01:17,517 Tak především Putin nikdy nikam nepospíchá. 15 00:01:17,637 --> 00:01:23,380 Putin je člověk, který chápe řízení složitých sociálních supersystémů 16 00:01:24,330 --> 00:01:30,211 a ví, že se hrady nedají stavět na písku. 17 00:01:30,331 --> 00:01:35,580 Každá dobře postavená budova musí mít pevné základy. 18 00:01:35,700 --> 00:01:38,467 To, co je postaveno na písku se rychle sesype. 19 00:01:38,587 --> 00:01:45,070 A proto musí být každý manévr řízení velice dobře připraven, 20 00:01:45,190 --> 00:01:50,979 a je zapotřebí ho realizovat, až když je dostatečně zdrojově zajištěn. 21 00:01:51,926 --> 00:02:02,182 Proto již mohl Putin ohlásil toto další poselství, ve kterém byl největší důraz kladen na to, 22 00:02:02,302 --> 00:02:13,979 že lidé již v tomto roce musí pocítit pozitivní změny v ekonomice i v politickém životě státu. 23 00:02:14,953 --> 00:02:20,070 Putin celou dobu mluvil o zájmech lidí. 24 00:02:20,190 --> 00:02:30,276 A bylo zcela správně podotknuto, že ti, co seděli v sále, se ve své většině lidem již dávno vzdálili. 25 00:02:30,396 --> 00:02:33,990 Nezajímají je potřeby lidí, 26 00:02:34,110 --> 00:02:42,519 jejich cílem je sloužit americkým zájmům, jejich starostí je, aby jim páníček zůstal zachován. 27 00:02:43,041 --> 00:02:54,513 V tomto ohledu jsou všechny úspěchy Ruska pro většinu těch lidí, co seděli v sále, osobní urážkou. 28 00:02:54,980 --> 00:03:01,197 A proto když má Rusko ve vesmíru úspěchy, kterých USA nemohou dosáhnout, 29 00:03:01,317 --> 00:03:05,445 je nutné Rusko srazit natolik, aby tyto úspěchy byly znehodnoceny 30 00:03:05,565 --> 00:03:09,120 a zařídit nějaké ty havárie, aby měl páníček radost. 31 00:03:09,240 --> 00:03:16,025 A takto to funguje všude, ve všech směrech. Co je pro daný okamžik charakteristické? 32 00:03:16,145 --> 00:03:27,194 Zaprvé, je vybudován systém řízení, který je založen na tom, že tu máme hlavu státu Putina a lid, 33 00:03:27,314 --> 00:03:38,088 které spojuje společný cíl, rozvoj státu a obnova jeho suverenity, a také jeho ekonomické a politické síly. 34 00:03:38,208 --> 00:03:48,074 A máme tu „elitu“, která sice ne všechna, ale ve své absolutní většině odmítá už samotnou tu ideu, 35 00:03:48,194 --> 00:03:54,153 že by Rusko mohlo být suverénním státem. 36 00:03:54,273 --> 00:03:59,518 Tuto ideu odmítají, oni mají jen jeden jediný cíl, 37 00:03:59,638 --> 00:04:08,239 aby se Rusko stalo surovinovým přívěškem Západu a oni osobně dozorci nad otroky, 38 00:04:08,359 --> 00:04:16,794 kteří budou pracovat pro Západ, neboť všechny zdroje Ruska jsou tu podle nich pro Západ. 39 00:04:16,914 --> 00:04:23,561 Proto když Putin mluvil o tom, že… „Co jste to provedli?“ 40 00:04:23,681 --> 00:04:27,330 Samozřejmě to říkal politicky korektní formou: 41 00:04:27,450 --> 00:04:33,025 „Vy jste udělali chybu a ve výsledku se lidé cítí podvedení. Sebrali jste jim peníze.“ 42 00:04:33,145 --> 00:04:40,904 Vláda žádnou chybu neudělala. Vláda ty lidi obrala zcela vědomě. 43 00:04:41,389 --> 00:04:47,265 Vláda vždy počítá s tím... Tato podpindosnická, marginální vláda, 44 00:04:48,014 --> 00:04:55,299 vláda z té marginální „elity“ sloužící USA, vždy dělá všechno pro to, 45 00:04:55,419 --> 00:05:02,980 aby maximálně poškodila zájmy lidí, ze všech svých sil, aby je co nejvíc zdeptala. 46 00:05:03,993 --> 00:05:14,799 Proto když Putin pro lidi něco dělá, tak se to vláda složená z těchto lidí snaží vždy zvrátit. 47 00:05:14,919 --> 00:05:17,595 Jen si vezměte tu Medvěděvovu vládu. 48 00:05:17,715 --> 00:05:23,889 Když v ní měl Sečina, tak jak to vypadalo s exportem ropných produktů do zahraničí? 49 00:05:24,009 --> 00:05:29,723 Byla vypsána cla na jejich vývoz do zahraničí a ulehčen jejich vnitrostátní prodej. 50 00:05:29,843 --> 00:05:34,058 Ceny na benzín, na energetické nosiče proto také byly nízké. 51 00:05:34,178 --> 00:05:42,289 Jakmile se povedlo Sečina z vlády ostatním podpindosníkům vypudit, vytlačit, tak co udělali? 52 00:05:42,409 --> 00:05:48,694 Dali zelenou exportu: „Jen vyvážejte do zahraničí, co to dá.“ 53 00:05:48,814 --> 00:05:54,989 A zavedli omezující poplatky, daně, spotřební daně tady uvnitř státu 54 00:05:55,109 --> 00:06:00,821 a ceny benzínu šly prudce nahoru, protože to je v zájmu všech podpindosníků, 55 00:06:00,941 --> 00:06:05,906 kteří tvoří absolutní většinu té nahoře pevně usazené „elity“, která řídí stát. 56 00:06:06,026 --> 00:06:12,684 Cílem je likvidace ekonomiky Ruska a ruského obyvatelstva v zájmu Západu, to je to, co sledují. 57 00:06:12,804 --> 00:06:20,599 Když jim Putin řekl: „Vraťte ty peníze patřící lidem, které jste jim fakticky ukradli!“ 58 00:06:20,719 --> 00:06:25,384 Tak oni na to: „Jak to? My ty peníze už ukradli, 59 00:06:25,714 --> 00:06:31,349 my už s nimi počítáme pro své nákupy na Západě 60 00:06:31,469 --> 00:06:35,993 a ty nám teď říkáš, abychom je přenechali tomu dobytku? Máme je dát lidem?“ 61 00:06:36,113 --> 00:06:46,261 Proto se samozřejmě dal z obličejů mnoha lidí vyčíst nesouhlas s prezidentem, s gosudarem. 62 00:06:46,381 --> 00:06:52,423 Mnohým se to dalo vyčíst z tváře, můžete se na ten přenos znovu podívat, 63 00:06:52,543 --> 00:06:56,742 je velice zajímavé dívat se na ty obličeje. U mnohých se dala vyčíst zášť… 64 00:06:56,862 --> 00:07:02,602 Tedy ne u mnohých, u některých se dala vyčíst zášť vůči Putinovi, ale to byli jen ti nejomezenější. 65 00:07:02,722 --> 00:07:05,243 A s čím ta zášť souvisí? 66 00:07:09,727 --> 00:07:17,759 Říkají nám: „Ať už máte k vládě jakýkoliv vztah, tak přece ty peníze dokázali našetřit.“ 67 00:07:17,879 --> 00:07:24,912 Oni nic našetřit nedokázali, oni ty peníze nestřádali, jen je prostě ještě nedokázali ukrást, ty peníze. 68 00:07:25,032 --> 00:07:32,725 Je to totiž tak, že ty peníze tam zůstaly proto, že takoví jako Siluanov dělali všechno možné, 69 00:07:32,845 --> 00:07:38,722 aby zlikvidovali výchovný a vzdělávací systém dětí, zdravotní systém, 70 00:07:38,842 --> 00:07:44,582 udržovali na kriticky nízké hranici příjmy vychovatelek ve školkách, učitelům ve školách, 71 00:07:44,702 --> 00:07:48,625 lékařům, sanitářům, zdravotním sestrám. 72 00:07:48,745 --> 00:07:52,835 Na těch všech škudlili, a tak ty peníze zůstávaly v zůstatcích. 73 00:07:52,955 --> 00:08:00,124 Těch peněz je spousta, k 1. lednu 2019 tam bylo minimálně 9 biliónů. 74 00:08:00,244 --> 00:08:04,911 To je to číslo, které se uvádí a je potvrzováno ekonomy. 75 00:08:05,031 --> 00:08:07,140 9 biliónů! 76 00:08:07,260 --> 00:08:09,505 Co si s nimi počít? 77 00:08:09,625 --> 00:08:17,263 Oni vědí, co s nimi. Postupně díky realizaci různých programů ty peníze rozkrádají. 78 00:08:17,383 --> 00:08:23,838 Jsou teď v situaci, že dokud je tam Putin, tak ty peníze nemohou přímo ukrást. 79 00:08:23,958 --> 00:08:32,256 A co to znamená? Aby se k nim dostali, potřebují v našem státě vyvolat pořádný majdan. 80 00:08:32,916 --> 00:08:39,656 Potřebují Putina svrhnout, zabít ho, potom by si těmi penězi, těmi devíti bilióny rublů 81 00:08:39,776 --> 00:08:45,433 zcela jednoduše během jednoho měsíce nacpali kapsy. 82 00:08:45,553 --> 00:08:52,778 Takže počítají s tím, že se Putina zbaví a ty peníze rozkradou, 83 00:08:52,898 --> 00:08:57,619 a teď ho najednou slyšeli říkat, že je musí dát lidem. 84 00:08:57,739 --> 00:09:04,195 Ale oni už si vymysleli, co si za ně pořídí, do jakých bank je nastrkají, 85 00:09:04,315 --> 00:09:07,413 až se Putina díky majdanu zbaví. 86 00:09:07,533 --> 00:09:13,162 Proto se u těch nejomezenějších z nich, kteří jsou přesvědčeni, že Putin končí, že už je odepsaný, 87 00:09:13,282 --> 00:09:16,106 dala vyčíst vůči němu ta zášť: „Co to říkáš? 88 00:09:16,226 --> 00:09:22,406 Naše peníze, které už jsme lidem jednou ukradli a zbývá jen si je více méně zákonným způsobem přerozdělit? 89 00:09:22,526 --> 00:09:26,395 Jako jsme to dělali v devadesátých letech? Chtěli jsme si jimi nacpat kapsy 90 00:09:26,515 --> 00:09:29,421 a ty říkáš, že je máme dát lidem?“ 91 00:09:30,576 --> 00:09:32,062 Co začalo? 92 00:09:32,667 --> 00:09:36,683 Jakmile Putin řekl: „Ty peníze musíte vyplatit.“ 93 00:09:36,803 --> 00:09:42,295 Ani to nestačil doříct a už někteří zástupci „elity“ začali prohlašovat: 94 00:09:42,415 --> 00:09:47,164 „To Putin řekl jen tak, bude trvat léta, než to upravíme legislativně.“ 95 00:09:47,284 --> 00:09:50,438 „Počkejte, Putin přece řekl, že je to všechno propočteno.“ 96 00:09:50,558 --> 00:09:54,781 „No a co? My něco málo vyplatíme a zbytek zůstane viset kvůli právní úpravě. 97 00:09:54,901 --> 00:09:58,498 Možná že za několik let bude takové rozhodnutí přijato. 98 00:09:58,618 --> 00:10:02,845 A pokud se vám to nelíbí, obraťte se se svojí nespokojeností k Putinovi.“ 99 00:10:02,965 --> 00:10:11,098 Takže prakticky veškerá „elita“ už dala konkrétně najevo, že hodlá prezidentovo rozhodnutí sabotovat. 100 00:10:11,703 --> 00:10:13,903 Proč se tak rozhodli? 101 00:10:14,023 --> 00:10:17,755 Protože jsou pořád přesvědčeni, že se jim povede zorganizovat ten majdan. 102 00:10:17,875 --> 00:10:24,440 Je tu takový lakmusový papírek, kterým je Vladimir Volfovič Žirinovskij. 103 00:10:24,560 --> 00:10:31,414 Za takzvané revoluce „přepychových kožichů“ 104 00:10:31,534 --> 00:10:39,911 měl z tohoto kšeftu všechnu smetanu slíznout jakýsi Maľcev, 105 00:10:40,507 --> 00:10:49,806 který se teď ukrývá někde v zahraničí, ten „spasitel Ruska“. 106 00:10:51,102 --> 00:10:59,589 A na internetu je k vidění video, jak se k němu tehdy úslužně lísal Vladimir Volfovič Žirinovskij. 107 00:10:59,709 --> 00:11:03,537 Zdálo by se, že šlo tenkrát ještě o zcela bezvýznamnou figurku, 108 00:11:03,657 --> 00:11:06,868 jejíž existenci lidé ještě ani pořádně nezaregistrovali. 109 00:11:06,988 --> 00:11:11,600 Ale „elita“ věděla, že ten prospěch z toho má shrábnout Maľcev, 110 00:11:11,720 --> 00:11:16,358 a tak se před ním Vladimir Volfovič přímo rozplýval. 111 00:11:16,478 --> 00:11:24,150 A co pozorujeme teď? Ještě přímo v den prezidentova poselství 112 00:11:24,270 --> 00:11:36,238 se Vladimir Volfovič zase s veškerou ponížeností rozplýval před rektorem Vysoké školy ekonomické Kuzminovem. 113 00:11:36,358 --> 00:11:42,514 A lidé mu říkali: „Vladimire Volfoviči, vždyť jste jim nemohl přijít na jméno.“ „Časy se mění.“ 114 00:11:42,634 --> 00:11:44,340 A co se změnilo? 115 00:11:44,460 --> 00:11:51,155 Vysoká škola ekonomická je kovárnou kádrů na likvidaci Ruska. 116 00:11:51,275 --> 00:11:56,274 Je tím štábem, kde se kují plány na likvidaci Ruska. 117 00:11:56,394 --> 00:12:02,446 A Vladimir Volfovič, který si myslí, že majdan je za dveřmi… Vždyť jak to bylo v roce 2012? 118 00:12:02,566 --> 00:12:08,593 Všichni si mysleli, že je to rozhodnuté, že Putin končí, že tedy musí ohýbat hřbet před těmi mocnějšími. 119 00:12:08,713 --> 00:12:15,614 A Vladimir Volfovič si stejně jako ostatní „elity“ myslí, že ten majdan, který je naplánovaný na březen, duben, 120 00:12:15,734 --> 00:12:20,913 bude realizován, a proto je třeba včas udělat pukrlátko před mocnými tohoto světa, 121 00:12:21,033 --> 00:12:25,568 kteří budou likvidovat Rusko, kteří budou likvidovat jeho národ. 122 00:12:25,688 --> 00:12:31,200 Pro ně je to hotová věc, proto teď budou cíleně vše sabotovat, 123 00:12:31,320 --> 00:12:36,395 aby zaměřili zlobu a nenávist lidí výslovně proti Putinovi. 124 00:12:36,515 --> 00:12:42,774 A někde se jim to i daří, když různá shromáždění již začínají přijímat rozhodnutí o tom, 125 00:12:42,894 --> 00:12:45,114 že by Putin měl odstoupit. 126 00:12:45,234 --> 00:12:51,210 Podle nich nemají odstoupit ti, kteří Rusko ničí, ale ten, který ho zachraňuje. 127 00:12:51,544 --> 00:13:00,135 Protože lidi, kteří se nevyznají v procesech řízení složitých sociálních supersystémů, je velmi lehké řídit, 128 00:13:00,255 --> 00:13:05,741 je lehké jimi manipulovat a posílat je na barikády, kde potom v cizím zájmu krvácejí, 129 00:13:05,861 --> 00:13:09,702 stejně jako tomu bylo na ukrajinském Majdanu v roce 2014. 130 00:13:09,822 --> 00:13:15,360 A jako je tomu teď na Ukrajině, kdy obyčejní lidé platí svými životy, svou krví, 131 00:13:15,480 --> 00:13:20,761 svým zdravím za to, aby někdo mohl hrabat peníze. 132 00:13:22,627 --> 00:13:30,278 Proto si nemyslete, že se teď celá „elita“ vrhne plnit prezidentova rozhodnutí. 133 00:13:30,398 --> 00:13:36,739 Něco málo udělají, ale všechno ostatní budou sabotovat. 134 00:13:36,859 --> 00:13:43,939 A co řekl Vladimir Vladimirovič? Musíte ho totiž POSLOUCHAT přátelé. 135 00:13:44,059 --> 00:13:46,768 Co tedy řekl Vladimir Vladimirovič? 136 00:13:46,888 --> 00:13:54,323 „Pokud se na to necítíte a přicházíte s výmluvami, jděte od válu.“ 137 00:13:54,443 --> 00:14:01,394 Jenže kde jste viděli úředníka, který by přiznal, že svůj úkol nezvládá? 138 00:14:01,514 --> 00:14:07,438 Všude okolo nás jsou lidé, kteří na svém místě nemají co dělat, protože neumí řídit, 139 00:14:07,558 --> 00:14:12,453 neví jak na to, ale přesto svá místa neopustí. 140 00:14:12,573 --> 00:14:16,857 V daném případě také neodejdou. 141 00:14:20,072 --> 00:14:29,716 Jenže situace se změnila a nikdo z podpindosníků netuší, s kým teď má tu čest. 142 00:14:29,836 --> 00:14:35,838 Dříve než Putin něco podnikne v oblasti vnitřní politiky, 143 00:14:36,908 --> 00:14:43,476 má tento manévr zdrojově zajištěn v návaznosti na oblast globální politiky. 144 00:14:43,596 --> 00:14:50,603 Takže se dohodl s globalisty na odstavení podpindosnické „elity“ v Rusku. 145 00:14:50,723 --> 00:15:01,913 V USA tamní státní „elity“ odstavuje Trump a v Rusku zase Putin. 146 00:15:02,033 --> 00:15:05,952 V jiných státech to dělají jiní lidé. 147 00:15:06,072 --> 00:15:16,187 Globální prediktor, GP, má své nástroje, také GP, generální prokuratury ve všech státech. 148 00:15:19,107 --> 00:15:24,926 Nedávno tu byl rozruch okolo jednoho zatčení. 149 00:15:25,046 --> 00:15:31,291 Kam se to dostavili dva vysocí šéfové orgánů činných v trestním řízení? 150 00:15:31,411 --> 00:15:35,599 Z Vyšetřovacího výboru a generální prokuratury? 151 00:15:35,719 --> 00:15:41,899 Před založením Vyšetřovacího výboru jsme tu měli jen generální prokuraturu. 152 00:15:42,019 --> 00:15:46,130 A proč byl Vyšetřovací výbor založen? Aby řešil úkoly vnitřní politiky, 153 00:15:46,250 --> 00:15:49,645 které se nedají řešit přes generální prokuraturu. 154 00:15:49,765 --> 00:15:52,089 A ti přišli společně! 155 00:15:52,209 --> 00:15:57,207 Aby zatkli senátora, tedy člověka ve vysokém postavení, 156 00:15:57,327 --> 00:16:05,874 který se přímo účastnil spiknutí proti státu s cílem provedení státního převratu, 157 00:16:05,994 --> 00:16:17,499 který byl klíčovou figurou plnící funkci organizátora národnostních nepokojů. 158 00:16:20,457 --> 00:16:22,591 Jen si to vezměte, 159 00:16:24,546 --> 00:16:27,633 dostavil se tam sám generální prokurátor. 160 00:16:27,753 --> 00:16:30,822 A proč on osobně? Už jsem o tom mluvil. 161 00:16:30,942 --> 00:16:36,428 Byl to ukazatel toho, že se Putin s ohledem na „elity“, 162 00:16:36,548 --> 00:16:42,241 na podpindosnické kádry uvnitř Ruska dohodl s globalisty. 163 00:16:42,361 --> 00:16:48,182 A tak bude nástroj globálního prediktoru ruská generální prokuratura 164 00:16:48,302 --> 00:16:54,123 pracovat na odstavování americké státní „elity“. 165 00:16:54,560 --> 00:16:58,007 Bude to dělat a také to dělá. 166 00:16:58,127 --> 00:17:01,788 Nebude to Putin, kdo se bude vypořádávat s podpindosníky. 167 00:17:01,908 --> 00:17:07,600 Budou to globalisté, ti samí globalisté, kteří dosadili Trumpa do funkce prezidenta USA, 168 00:17:07,720 --> 00:17:11,381 ti budou odstavovat podpindosníky tady u nás. 169 00:17:11,501 --> 00:17:16,730 A ti podpindosníci nepochopili, že to není Putin, na koho mají vrčet. 170 00:17:16,850 --> 00:17:23,623 Oni musí před Putinem vrtět ocáskem, aby se zachránili, jen tak budou mít tu šanci. 171 00:17:23,743 --> 00:17:29,744 Co se teď stalo, když bylo v Soči to ekonomické fórum? 172 00:17:30,263 --> 00:17:40,591 Zatkli amerického občana, profesionálního rozvědčíka, který byl navázán ještě na jednu strukturu. 173 00:17:41,440 --> 00:17:47,470 U nás není vymahatelská činnost zakotvena zákonem, ale máme tu zákony, 174 00:17:47,590 --> 00:17:51,136 které upravují činnost vymahatelských společností. 175 00:17:51,256 --> 00:18:00,627 Ti vymahatelé, kteří vymáhají cizí dluhy, tedy přesněji tlačí na různé lidi, aby vymohli něčí dluhy, 176 00:18:00,747 --> 00:18:06,851 ničí jim život, děsí je, nejsou ničím jiným než organizovanými zločineckými bandami. 177 00:18:06,971 --> 00:18:09,063 A teď si to vezměte. 178 00:18:10,452 --> 00:18:19,222 Strčili do vězení Kokorina a Mamajeva, což omezuje řízení fotbalových fanoušků, 179 00:18:19,342 --> 00:18:23,851 kteří měli přijít na majdan a vše okolo sebe pustošit. 180 00:18:23,971 --> 00:18:26,963 Na Manéžním náměstí už jsme to zažili. 181 00:18:27,083 --> 00:18:32,569 Stejně to probíhalo na Ukrajině v průběhu tamního majdanu. 182 00:18:32,689 --> 00:18:38,176 Arašukov měl zase na starosti národnostní otázku, národnostní nepokoje. 183 00:18:38,296 --> 00:18:41,494 A teď přišli na řadu vymahači. 184 00:18:41,614 --> 00:18:47,410 Samozřejmě, že se toho profesionálního rozvědčíka okamžitě zastal Čubajs 185 00:18:47,530 --> 00:18:51,550 a všichni, co sní o zničení Ruska, ruského národa. 186 00:18:51,670 --> 00:18:57,106 Ani jeden slušný člověk se ho nezastal, jen všichni ti v čele s Čubajsem: 187 00:18:57,226 --> 00:19:00,552 „My jsme připraveni se za něj zaručit.“ 188 00:19:01,221 --> 00:19:07,599 Co to zatčení znamenalo? Všem investorům tak dali najevo, že Rusko se staví na nohy: 189 00:19:07,719 --> 00:19:12,563 „Už nikdy více nebudete moci Rusko okrádat. 190 00:19:12,683 --> 00:19:19,275 Můžete s ním napříště mít jen normální vzájemně výhodné ekonomické vztahy.“ 191 00:19:20,176 --> 00:19:28,971 A toho, kdo se pokusí něco podnikat a tím spíše se účastnit státního převratu, čeká tohle. 192 00:19:31,081 --> 00:19:40,340 Putin má všechny kroky propočteny, všechny zajištěny příslušnými silovými zdroji. 193 00:19:40,460 --> 00:19:50,208 A jestliže to podpindosníci přece jen zkusí s tím svým majdanem v březnu, dubnu, uvidí zač je toho loket. 194 00:19:50,328 --> 00:19:56,123 Do duše jim svým kázáním promluví sami globalisté 195 00:19:56,243 --> 00:20:03,292 prostřednictvím generální prokuratury a dalších ruských orgánů činných v trestním řízení. 196 00:20:08,405 --> 00:20:14,578 Další otázka je k událostem v Kazachstánu od Alexandra. 197 00:20:15,195 --> 00:20:21,240 Nazarbajev odvolal celou vládu z důvodů, které se přesně shodují se všemi důvody, 198 00:20:21,360 --> 00:20:26,023 za které by měla být odvolána celá naše vláda tady v Rusku. 199 00:20:26,143 --> 00:20:31,347 Nařídili mu to udělat? Jedná se o pokus posílit protestní nálady v Rusku? 200 00:20:31,467 --> 00:20:34,981 Podrazil tak Putina, nebo ho k tomu vedly místní důvody? 201 00:20:35,101 --> 00:20:36,928 Ne, všechno je to trochu jinak. 202 00:20:37,048 --> 00:20:45,287 Je to tak, že Nazarbajev odvolal vládu z důvodů, za které by měla být odvolána i naše vláda, 203 00:20:45,407 --> 00:20:53,954 to ale nebylo tou příčinou, neboť ta příčina, kvůli které svou vládu odvolal, leží daleko hlouběji. 204 00:20:54,552 --> 00:21:02,911 Abyste to pochopili, musíte vědět, co je to stát. 205 00:21:03,031 --> 00:21:11,301 My jsme napsali analytickou zprávu Stát je systémem pro přežití národa, která je v daném případě tematická. 206 00:21:11,421 --> 00:21:17,198 Problém je v tom, že každý stát musí disponovat souborem potřebných kompetencí, 207 00:21:17,318 --> 00:21:21,168 aby dokázal zajišťovat svou státnost a chod státu. 208 00:21:21,288 --> 00:21:32,253 Jestliže si stát silami svého národa není schopen tyto kompetence zajistit, tak nebude jako stát plně způsobilý. 209 00:21:32,373 --> 00:21:41,100 Já teď rozčaruji všechny, kteří si myslí, že po rozpadu SSSR 210 00:21:41,220 --> 00:21:46,277 vznikly na postsovětském prostoru nějaké státy. 211 00:21:46,397 --> 00:21:51,292 Na postsovětském prostoru nevznikl ani jeden stát. 212 00:21:51,412 --> 00:21:59,908 Všechny ty nové celky, které vznikly, byly vybudovány na základě určitého principu. 213 00:22:00,028 --> 00:22:05,721 Žádný z těch nových celků nedisponuje souborem kompetencí 214 00:22:05,841 --> 00:22:10,278 na třech nejvyšších prioritách zobecněných prostředků řízení. 215 00:22:10,398 --> 00:22:13,518 Absolutně jimi nedisponují. 216 00:22:13,951 --> 00:22:24,200 Disponují jen částečnými kompetencemi na třech spodních prioritách zobecněných prostředků řízení. 217 00:22:24,320 --> 00:22:32,044 Co se týká Kazachstánu, tak i z hlediska kompetencí na těch třech nižších prioritách zobecněných prostředků řízení 218 00:22:32,164 --> 00:22:36,479 je kriticky závislý na Rusku. 219 00:22:36,599 --> 00:22:43,262 Ta celní unie byla v podstatě vymyšlena kvůli tomu, aby zajistila formát Astany, 220 00:22:43,382 --> 00:22:48,888 který naši analytici a politologové dosud zatvrzele přehlížejí 221 00:22:49,008 --> 00:22:54,064 bez ohledu na to, že tam dochází k velice důležitým řídícím manévrům. 222 00:22:54,184 --> 00:23:02,132 Já zapomněl, vždyť jsou to všechno „geopolitici“ a globální politika jim nic neříká: 223 00:23:02,252 --> 00:23:06,182 „My ji nechápeme, nám je v našem pískovišti dobře.“ 224 00:23:06,302 --> 00:23:09,943 Takže oč jde? 225 00:23:10,811 --> 00:23:18,141 Ať už je to jak chce, tak Rusko stále zůstává jediným státem na postsovětském prostoru. 226 00:23:18,261 --> 00:23:26,499 Rusko si silami svého národa dokáže zajistit nejen plný soubor kompetencí 227 00:23:26,619 --> 00:23:30,163 v oblasti třech nižších priorit řízení, 228 00:23:30,283 --> 00:23:40,836 ale v mnohém si silami svého obyvatelstva obnovilo i soubor kompetencí na třech vyšších prioritách řízení. 229 00:23:40,956 --> 00:23:44,533 Rusko postupně získává suverenitu. 230 00:23:44,653 --> 00:23:51,999 A jak byly všechny ty postsovětské státy zformovány? Vznikly díky tomu, že… 231 00:23:52,119 --> 00:24:01,988 Jako například ty pobaltské státy, Gruzie a podobně, byly jednoduše předány do strukturního řízení USA. 232 00:24:02,108 --> 00:24:10,700 Nikdo se jich nikdy neptal ani ptát nebude, co by si přály. 233 00:24:10,820 --> 00:24:17,932 Gruzie jako stát přestala existovat již v 18. století. Zcela. 234 00:24:18,052 --> 00:24:22,208 Kdyby si Rusko nevzalo Gruzii pod svá křídla, 235 00:24:22,328 --> 00:24:28,991 tak by už dávno neexistovala žádná gruzínská státnost ani kultura, 236 00:24:29,111 --> 00:24:33,427 byla by tam všude jednotná turecká kultura. 237 00:24:33,973 --> 00:24:37,734 Rusko Gruzii zachránilo se vším všudy. 238 00:24:37,854 --> 00:24:40,852 Zachránilo její kulturní identitu, poskytlo jí státnost 239 00:24:40,972 --> 00:24:45,849 a díky zajišťování kompetencí na třech nejvyšších prioritách řízení 240 00:24:45,969 --> 00:24:51,378 jí zajistilo možnost existence jako kulturní národní autonomie a rozvoj gruzínského národa, 241 00:24:51,498 --> 00:24:54,619 jako v podstatě i všech dalších národů. 242 00:24:54,739 --> 00:24:57,756 A v případě Kazachstánu je nutné si uvědomovat, 243 00:24:57,876 --> 00:25:02,926 že tam historicky nikdy neměli vlastní stát. 244 00:25:03,775 --> 00:25:08,867 Oni dokonce ani v kultuře národa, v instinktech jak se říká... 245 00:25:08,987 --> 00:25:14,988 Tamní národ neměl státnický instinkt, takže nebyl schopen vybudovat stát. 246 00:25:15,108 --> 00:25:24,993 Kazachstán byl vybudován tak, že mu kompetence státu byly zajišťovány Sovětským svazem 247 00:25:25,113 --> 00:25:36,129 a po jeho rozpadu díky souhrnné rovnováze zase ze strany nadnárodního řízení 248 00:25:37,339 --> 00:25:40,219 zosobněného globálním prediktorem, 249 00:25:40,339 --> 00:25:47,601 který k tomu využíval různé státní struktury, přičemž nejvíce Velkou Británii 250 00:25:49,118 --> 00:25:51,947 a také stejně jako dřív Rusko. 251 00:25:52,067 --> 00:25:59,483 To znamená, že stát Kazachstán jako takový dosud neexistuje. 252 00:25:59,603 --> 00:26:05,938 A kazachstánská vláda, i kdyby byla sebevíc dobře personálně složená, 253 00:26:06,058 --> 00:26:13,139 z profesionálně kvalitních odborníků, prostě v jakémkoliv složení... 254 00:26:13,259 --> 00:26:22,321 Mohou tam nabrat ty nejlepší, ty nejpovolanější, přesto si ta vláda nedokáže poradit s vytyčeným úkolem, 255 00:26:22,441 --> 00:26:32,737 protože jakmile se Rusko vydalo cestou obnovy vlastního státu, vlastní suverenity, 256 00:26:33,303 --> 00:26:41,584 tak jsme začali koncentrovat zdroje a část kompetencí, které tvořily základ stability Kazachstánu, 257 00:26:41,704 --> 00:26:44,362 se vrátila zpět Rusku. 258 00:26:44,482 --> 00:26:50,329 Pokud si Kazachstán chce uchovat nějakou státnost, svou kulturu, 259 00:26:50,449 --> 00:26:58,078 tak mu nezbývá než se integrovat do Ruska, než se integrovat s Ruskem. 260 00:26:59,511 --> 00:27:07,033 Je ale možné jít i jinou cestou. Třeba když se podíváme na příklad VelkoUkrů. 261 00:27:07,153 --> 00:27:12,679 Tady si zase budují Veliký Kazachstán se svými „svidomými“ Kazachy, kteří mají vlastní dějiny. 262 00:27:12,799 --> 00:27:17,403 Ukrové vykopali Černé moře, tak tihle zase asi to Kaspické. 263 00:27:19,083 --> 00:27:24,975 Národy, které půjdou touto cestou... 264 00:27:25,716 --> 00:27:31,560 Jako když kazašský doktor odmítá přijmout... 265 00:27:36,317 --> 00:27:40,586 ...pacienta, který mluví rusky. 266 00:27:40,706 --> 00:27:46,270 Všichni jsou to velcí frajeři, všichni jsou to takoví uvědomělí patrioti. 267 00:27:46,390 --> 00:27:54,706 Ti lidé nechápou jednoduchou věc, že jakmile jim Rusko sebere podporu v oblasti zdravotní péče, 268 00:27:55,298 --> 00:27:58,178 tak se kazašský zdravotní systém zhroutí. 269 00:27:58,298 --> 00:28:04,222 A zbyde jim jen jedna možnost, vymřít na současné nemoci. 270 00:28:04,342 --> 00:28:11,449 Kazachstán si nedokáže zajistit kompetence v oblasti zdravotní péče bez podpory ze strany Ruska. 271 00:28:11,569 --> 00:28:14,073 Že jim s tím pomůže Západ? 272 00:28:14,193 --> 00:28:20,425 Stejně jako s tím pomohl původnímu obyvatelstvu Severní Ameriky? 273 00:28:20,545 --> 00:28:25,169 Jako jim pomohl těmi přikrývkami nakaženými neštovicemi? 274 00:28:25,289 --> 00:28:28,297 Které tam s takovou chutí rozdávali indiánům? 275 00:28:28,417 --> 00:28:34,231 Zajistil snad Západ zdravotní péči obyvatelstvu Tasmánie? 276 00:28:36,474 --> 00:28:41,082 Kde jsou Tasmánci? Poslední z nich byl zabit v 19. století. 277 00:28:44,071 --> 00:28:50,706 Západ všechny ty „svidomé“ Ukry, Kazachy potřebuje jen k jednomu, 278 00:28:50,826 --> 00:28:55,464 aby bojovali proti Rusku a likvidovali vlastní národ. 279 00:28:55,584 --> 00:29:01,277 Na planetě zemi teď žije sedm miliard lidí, blížíme se k osmi. 280 00:29:01,397 --> 00:29:06,884 A podle jejich propočtů tu měla být už na začátku 20. století jedna zlatá miliarda, 281 00:29:07,004 --> 00:29:10,922 kterou teď už zkrouhli na 500 miliónů. Je tu málo zdrojů. 282 00:29:11,042 --> 00:29:17,994 Takže všichni ti „svidomí“ jsou potřební jen k tomu, aby bojovali s ostatními a přitom vybíjeli i vlastní národ. 283 00:29:18,114 --> 00:29:23,575 Všechny ty „svidomé“ Kazachy využívají jen k tomu, 284 00:29:23,695 --> 00:29:29,027 aby v budoucnu vůbec žádný kazašský národ neexistoval. 285 00:29:29,568 --> 00:29:36,254 Ale teď jim je přece hej, Západ jim za to platí, pěstuje v nich jejich hrdost. 286 00:29:36,374 --> 00:29:40,035 Pěstuje v nich nenávist k jiným. 287 00:29:45,282 --> 00:29:53,923 Takže žádný profesionalismus jednotlivého zástupce kazašského národa 288 00:29:54,043 --> 00:29:57,576 nedokáže Kazachstán pozvednout. 289 00:29:57,696 --> 00:30:03,028 A příklad Nursultana Abiševiče to dokládá názorně. 290 00:30:03,148 --> 00:30:10,949 Je třeba si uvědomovat jednu věc, že postsovětský Kazachstán existuje díky úsilí, 291 00:30:12,565 --> 00:30:22,441 jen díky úsilí a výsledkům dosaženým v řízení jedním člověkem, Nursultanem Abiševičem Nazarbajevem, 292 00:30:22,561 --> 00:30:31,905 který získal zkušenosti z řízení státních struktur v sovětské době, 293 00:30:32,025 --> 00:30:43,273 a který díky svým osobním kontaktům získával kompetence potřebné k existenci státu Kazachstán od jiných subjektů, 294 00:30:43,968 --> 00:30:49,883 které dříve tvořily Sovětský svaz a dnes jsou z nich "suverénní" státy. 295 00:30:50,003 --> 00:30:59,862 Také díky svým osobním možnostem ve vztazích s Ruskem zajišťoval existenci Kazachstánu. 296 00:30:59,982 --> 00:31:06,986 Za jakéhokoliv jiného člověka by se Kazachstán jako stát zhroutil, 297 00:31:07,106 --> 00:31:16,579 protože si nedokáže zajistit kompetence potřebné k existenci státu, oni k tomu nemají vůbec nic. 298 00:31:16,699 --> 00:31:27,284 Ale každý člověk se u nich může vypracovat a získat vysoké státní postavení, integrují-li se s Ruskem. 299 00:31:27,404 --> 00:31:34,189 Rusko vždy všem národům umožňovalo rozvinout jejich genetický potenciál. 300 00:31:36,197 --> 00:31:38,535 Vždy to tak bylo. 301 00:31:38,920 --> 00:31:45,220 Západ má však zájem na tom, aby Kazachstán s Ruskem bojoval. 302 00:31:45,340 --> 00:31:56,334 A ten formát Astany v podstatě spočívá v tom, že Rusko má z vlastních zdrojů zajišťovat stabilitu Kazachstánu, 303 00:31:56,454 --> 00:32:05,165 který by turkické národy sjednotil proti Rusku a to jak z politického, tak i z ekonomického hlediska. 304 00:32:06,870 --> 00:32:14,848 A to samozřejmě není v zájmu Ruska, proto se jim teď sypou kompetence, proto má teď Kazachstán problémy. 305 00:32:14,968 --> 00:32:18,534 A zopakuji, že teď má Kazachstán dvě možnosti. 306 00:32:18,654 --> 00:32:24,806 První možnost je cesta k prosperitě, k zachování vlastní kultury a také k zachování svého národa, 307 00:32:24,926 --> 00:32:28,960 to ale předpokládá co možná nejširší integraci s Ruskem. 308 00:32:29,080 --> 00:32:42,826 Druhou možností je ukrajinská cesta, volba války s Ruskem a vymizení kazachstánského národa z planety Země. 309 00:32:43,650 --> 00:32:50,005 Ne z toho důvodu, že by Rusko ve válce s nimi zlikvidovalo kazachstánský národ 310 00:32:50,125 --> 00:32:54,654 ale proto, že ten národ v první řadě budou likvidovat „svidomí“ Kazaši. 311 00:32:54,774 --> 00:32:59,276 Jen se podívejte, co teď dělají „svidomí“ Ukři ukrajinskému obyvatelstvu. 312 00:32:59,396 --> 00:33:03,897 To samé bude v Kazachstánu. Je to vaše volba? No prosím. 313 00:33:04,017 --> 00:33:07,886 Není-li to vaše volba, máte Nazarbajeva. 314 00:33:08,006 --> 00:33:11,710 Já bych o něm neřekl, že se jedná o spojence Ruska. 315 00:33:11,830 --> 00:33:18,670 Byl tam dosazen kvůli formátu Astany, ale je jediný, který rozumí tomu, co potřebuje Kazachstán. 316 00:33:18,790 --> 00:33:22,632 Ano, ty důvody tu jsou i pro nás jedny a ty samé. 317 00:33:22,752 --> 00:33:27,061 Vláda nedělá nic ve prospěch lidí. 318 00:33:27,181 --> 00:33:29,509 U nich tam sedí „elita“ u nás také. 319 00:33:29,629 --> 00:33:37,707 U nich „elita“ nemá zájem pracovat pro lidi, stejně jako v Rusku naše elitářská vláda nemá zájem pracovat pro lidi. 320 00:33:37,827 --> 00:33:42,026 Ale ta příčina odvolání jejich vlády spočívá v tom, 321 00:33:42,146 --> 00:33:49,866 že Kazachstán nemá kompetence zajišťující existenci státu, zatímco Rusko je má. 322 00:33:49,986 --> 00:33:53,085 A jak díky tomu může postupovat Putin? 323 00:33:53,205 --> 00:33:58,064 Co to znamená propustit člověka? Vzpomeňte si na časy Jelcina. 324 00:33:58,184 --> 00:34:00,374 Kolik vlád odvolal? 325 00:34:00,494 --> 00:34:09,893 A výsledkem bylo jen to, že se lidé nikdy nestačili zapracovat, nestihli se se vším seznámit. 326 00:34:10,013 --> 00:34:18,256 Řídit stát, dokonce i jen takový jako je Kazachstán s 18-19 milióny obyvatel, není nic jednoduchého. 327 00:34:18,376 --> 00:34:25,216 Třeba jen jak začlenit Bajkonur do ekonomiky a politického života státu. 328 00:34:25,336 --> 00:34:28,132 Je to problém, závažný problém. 329 00:34:28,252 --> 00:34:33,414 Pro nacionalistický stát Kazachstán, který byl zformován... 330 00:34:36,715 --> 00:34:38,751 ...po rozpadu SSSR. 331 00:34:38,871 --> 00:34:48,324 Díky tomuto způsobu jeho zformování tam teď probíhá ta latinizace, odmítání ruského jazyka... 332 00:34:48,444 --> 00:34:54,404 Neboť jim ty kompetence zajišťuje Velká Británie, která jim tohle diktuje. 333 00:34:54,524 --> 00:35:02,354 Kazachstán nemá nic vlastního státního, vůbec nic, prostě nic. 334 00:35:03,014 --> 00:35:07,470 Přečtěte si tu práci Stát jako systém pro přežití, 335 00:35:07,590 --> 00:35:13,440 která vám v tomto ohledu poskytne alespoň základní obrázek. 336 00:35:13,560 --> 00:35:18,117 Všechno tam uvedeno není, to by bylo na dlouhé psaní, je toho velice mnoho, 337 00:35:18,237 --> 00:35:22,381 ale základní obrázek si udělat dokážete. Zatímco Rusko ty kompetence má. 338 00:35:22,501 --> 00:35:27,663 Skutečnost, že si Rusko dokáže silami vlastního obyvatelstva zajišťovat základní, 339 00:35:27,783 --> 00:35:32,917 celý ten soubor kompetencí nutných pro existenci státu, se stala zárukou toho, 340 00:35:33,037 --> 00:35:42,160 že se po té zradě „elit“ v devadesátých letech 341 00:35:42,280 --> 00:35:47,470 mohl objevit v čele Ruska člověk jako je Putin, kterého lidé podporují. 342 00:35:47,590 --> 00:35:56,218 Ta protilidová, protiruská „elita“, která se tu zformovala a sedí u řízení, není celá taková, 343 00:35:56,338 --> 00:35:59,601 ale její většina bohužel ano. 344 00:36:01,664 --> 00:36:04,993 Proč by měl Putin odvolávat vládu? 345 00:36:05,113 --> 00:36:11,210 Přejeme si, aby se jedni ani nestačili zapracovat, druzí teprve nastupovali… 346 00:36:11,330 --> 00:36:15,940 Řízení se vám vymkne, když se mu nevěnujete, začne se hroutit. 347 00:36:16,060 --> 00:36:20,650 Jen si vzpomeňte, jak jste žili v devadesátých letech. Všechno se hroutilo. 348 00:36:20,770 --> 00:36:23,071 Jak z toho tedy ven? 349 00:36:23,191 --> 00:36:33,151 Když už je situace taková, že tu máme nepřátelský řídící sbor, je nutná co nejmenší rotace. 350 00:36:33,988 --> 00:36:47,281 Zahradnické zastřihávání trčících větviček se dělat musí, aby živý plot neztrácel svůj tvar. 351 00:36:47,832 --> 00:36:52,960 Proto teď také probíhají ty akce generální prokuratury. 352 00:36:53,080 --> 00:36:56,592 A jak to tu vlastně běží? Jen si to vezměte. 353 00:36:56,712 --> 00:37:02,204 Určitý člověk pracuje ve své funkci už určitou dobu. 354 00:37:02,324 --> 00:37:12,504 Za ten čas realizoval mnoho kroků, přičemž část z nich je podle právní úpravy Ruské federace trestně stíhatelná. 355 00:37:14,442 --> 00:37:19,196 Chápete, že pod takovým nátlakem, pod takovým Damoklovým mečem 356 00:37:19,316 --> 00:37:26,195 bude efektivněji pracovat pro zájmy Ruska, než když bude vědět, 357 00:37:26,315 --> 00:37:30,751 že mu žádný trest nehrozí, protože brzy bude muset stejně odejít. 358 00:37:30,871 --> 00:37:34,405 Nový na jeho místě se hned nezapracuje, situace se zhorší 359 00:37:34,525 --> 00:37:38,498 a na něj zatím všichni zapomenou, jako tomu bylo v devadesátých letech. 360 00:37:38,618 --> 00:37:44,286 Proč za Putina začínají pracovat i ti nejzavilejší nepřátele Ruska jako třeba Medvěděv? 361 00:37:44,406 --> 00:37:51,858 Protože jim nad hlavou visí tento Damoklův meč. Oni jsou nuceni alespoň něco dělat. 362 00:37:53,003 --> 00:37:58,879 A dělají toho tím více, čím lepší je Putinova dohoda s globalisty, 363 00:37:58,999 --> 00:38:08,827 čím větší má možnosti požadovat od globalistů, aby si udělali pořádek a disciplínu mezi svými kádry. 364 00:38:08,947 --> 00:38:12,987 I když to nejsou jejich přímé kádry, jedná se o podpindosníky, 365 00:38:13,107 --> 00:38:18,842 kteří jsou ale stejně kádrovou rezervou, kádrovou základnou globalistů a ne Ruska. 366 00:38:18,962 --> 00:38:23,410 Tak ať si to sami mezi sebou vyřídí. A jak to funguje u globalistů? 367 00:38:23,530 --> 00:38:29,450 Ořezávání „elit“ jako způsob zvyšování kvality řízení, práce vnitřního prediktoru. Přečtěte si to tam. 368 00:38:29,570 --> 00:38:34,028 A dělají to neustále. Nejedná se o žádný stalinský princip řízení, 369 00:38:34,148 --> 00:38:39,046 který mu neustále připisují, že prý je třeba neustále je ořezávat. 370 00:38:39,166 --> 00:38:44,087 Nic takového. To je princip globálního prediktoru používaný při řízení států a národů. 371 00:38:44,207 --> 00:38:50,128 Je to princip, který ležel v základu řízení barona Ungerna. 372 00:38:50,248 --> 00:38:55,409 A ungernismus je u někoho velice populární. 373 00:38:55,529 --> 00:39:01,103 Takže v každém případě žádné podpindosníky v Rusku nečeká nic dobrého. 374 00:39:01,223 --> 00:39:05,863 Jakmile vystrčí hlavu příliš vysoko v tom spiknutí proti Putinovi, přijdou o ni. 375 00:39:05,983 --> 00:39:09,659 A když to neudělají, budou donuceni pracovat pro zájmy Ruska. 376 00:39:09,779 --> 00:39:17,252 Jenže Nazarbajev tyto možnosti nemá a musí se z toho nějak dostat, nějak se z toho vykroutit. 377 00:39:17,372 --> 00:39:22,947 A tak začíná míchat balíček karet, jenže ta kádrová lavička je velice krátká. 378 00:39:23,067 --> 00:39:30,209 V tom balíčku karet jsou jedni a ti samí lidé, a tím spíše v Kazachstánu s jeho osmnácti milióny. 379 00:39:30,329 --> 00:39:38,462 Takže to, co se teď děje v Kazachstánu, je volba samotného Kazachstánu. 380 00:39:38,582 --> 00:39:43,276 Chtějí-li se udržet do budoucna, musí se integrovat s Ruskem. 381 00:39:43,396 --> 00:39:49,081 Chtějí-li se sami zlikvidovat, sami se zničit, tak ať pokračují na své cestě „svidomismu“, 382 00:39:49,201 --> 00:39:54,390 toho kazašského, té kazašské "nezávislosti". 383 00:39:59,810 --> 00:40:05,889 Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím následující zprávu TASS. 384 00:40:06,407 --> 00:40:12,353 Varšava vyžaduje omluvu. Jak se rozvíjel konflikt mezi Polskem a Izraelem. 385 00:40:12,473 --> 00:40:14,636 To byl titulek a podtitulek. 386 00:40:14,756 --> 00:40:20,314 Polsko se odmítlo účastnit setkání premiérů států Visegrádské skupiny a Izraele 387 00:40:20,434 --> 00:40:25,478 kvůli slovům izraelského ministra zahraničí Jisra'ela Kace o antisemitismu Poláků. 388 00:40:25,598 --> 00:40:27,721 Později byl summit zrušen. 389 00:40:27,841 --> 00:40:34,983 A navíc se ten summit měl konat v Jeruzalémě. Pohled na tu otázku je samozřejmě následující. 390 00:40:35,805 --> 00:40:41,710 Máme tu Visegrádskou čtyřku: Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko. 391 00:40:41,830 --> 00:40:46,319 A co s tím má společného Izrael? Jakou roli zde hraje Izrael? 392 00:40:46,439 --> 00:40:53,108 Jaký k nim má vztah? Analytici nám říkají: „Oni se tam schází jen tak, bez zvláštních důvodů.“ 393 00:40:53,228 --> 00:40:55,309 Pánové, takhle to ale nechodí. 394 00:40:55,429 --> 00:41:03,024 Jestliže se státní lídři, jacíkoliv státní lídři… Opět se vracíme k tomu tématu. 395 00:41:03,144 --> 00:41:08,188 Máme tu historicky zformované státy a státy vyprojektované, zkonstruované, 396 00:41:08,308 --> 00:41:12,364 vytvořené pro realizaci určitého projektu. 397 00:41:13,146 --> 00:41:21,807 Polsko je projektově zkonstruovaný stát stejně jako Česko i Slovensko. 398 00:41:21,927 --> 00:41:25,798 Maďarsko je historicky zformovaný stát, 399 00:41:26,312 --> 00:41:32,382 který však nemohl existovat, aniž by se začlenil do Rakouska-Uherska. 400 00:41:32,916 --> 00:41:43,862 A až teď metodou pokus omyl, když si natloukli nos, se Maďarsko v podstatě stává národním státem. 401 00:41:44,648 --> 00:41:52,141 Maďaři si ale také nejsou schopni vlastními silami zajistit celý soubor kompetencí, potřebují... 402 00:41:52,261 --> 00:41:58,690 Přečtěte si tu naši analytickou práci Stát je systémem pro přežití národa. 403 00:41:58,810 --> 00:42:02,034 Ta situace je obrazně řečeno následující. 404 00:42:02,154 --> 00:42:08,490 Maďarsko je to jádro, které umožní zformování projektově zkonstruovaného svazu čtyř států. 405 00:42:08,610 --> 00:42:11,936 Co s tím má společného Izrael? 406 00:42:12,056 --> 00:42:15,382 Který je také zcela očividně projektově zkonstruovaným státem? 407 00:42:15,502 --> 00:42:20,087 A který navíc podle plánů v roce 2019 již neměl existovat? 408 00:42:20,207 --> 00:42:23,381 Podle plánů již neměl existovat. 409 00:42:23,501 --> 00:42:29,142 Ve Varšavě se konal summit, na kterém se Netanjahu prořekl: 410 00:42:29,262 --> 00:42:34,594 „Sešli jsme se zde, abychom naplánovali válku proti Íránu.“ 411 00:42:35,469 --> 00:42:41,744 Všem je zcela jasné, že dojde-li na tuto válku, Izrael přestane existovat. 412 00:42:41,864 --> 00:42:49,280 To znamená, že část izraelské „elity“ se chová takovým způsobem, 413 00:42:49,400 --> 00:42:53,575 aby Izrael v budoucnu přestal existovat. 414 00:42:53,695 --> 00:42:59,336 Přáli si, aby tento problém s likvidací Izraele místo Íránu vyřešilo Rusko, 415 00:42:59,456 --> 00:43:08,724 proto také ti Izraelci, kteří chtějí nechat vybít Izraelce, zlikvidovat izraelský národ, zničit stát Izrael, 416 00:43:08,844 --> 00:43:13,559 tak tito představitelé Izraelců se postarali o sestřelení našeho letadla. 417 00:43:13,679 --> 00:43:20,220 Více méně jsme z toho vykličkovali, neboť velmi dobře víme, že v Izraeli působí různé politické skupiny 418 00:43:20,340 --> 00:43:22,843 s různými politickými zájmy. 419 00:43:22,963 --> 00:43:29,762 Víme, jaké úkoly řeší existence státu Izrael, který je evidentně projektově zkonstruovaným státem, 420 00:43:29,882 --> 00:43:32,514 a podle toho tu věc řešíme. 421 00:43:32,634 --> 00:43:38,815 Také proto, že v samotném Izraeli panují velice silné nálady za každou cenu Izrael zachovat. 422 00:43:38,935 --> 00:43:46,454 A někteří soudruzi bojují ze všech svých sil za jeho zachování. 423 00:43:46,574 --> 00:43:51,392 Nejsou to žádní přátelé Ruska, ale uvědomují si jednu věc, 424 00:43:51,512 --> 00:43:56,587 že jakmile se Rusko byť i jen trochu od Izraele odvrátí, přestane Izrael existovat, bude zlikvidován, 425 00:43:56,707 --> 00:44:02,297 protože právě kvůli tomu ho vytvořili. Právě proto Kissinger řekl, že v roce 2018… 426 00:44:02,417 --> 00:44:07,192 V roce 2008 řekl, že Izrael tu za deset let už nebude. Jenže jim ty plány nevyšly. 427 00:44:07,312 --> 00:44:14,873 Proč? Protože v roce 2015 v Sýrii zasáhlo Rusko a Izrael tak zůstal zachován. 428 00:44:14,993 --> 00:44:24,724 Měl být zlikvidován ve výsledku války v Sýrii, to si někteří z izraelského vedení neuvědomují. 429 00:44:24,844 --> 00:44:28,633 Ale vraťme se k Visegrádské čtyřce. 430 00:44:28,753 --> 00:44:41,287 Jaké úkoly mají plnit tyto projektově zkonstruované státy, které spojuje Maďarsko, historicky zformovaný stát? 431 00:44:41,407 --> 00:44:44,476 A co s tím má společného Izrael? 432 00:44:44,596 --> 00:44:51,060 Všechno je to velice jednoduché. Projekt Intermares, Mezimoří, o kterém mluvil Pilsudski, 433 00:44:51,180 --> 00:44:58,390 od Baltského do Černého moře je stále aktuální, pořád tu je. 434 00:44:58,510 --> 00:45:09,321 Visegrádská čtyřka je ta základna, která má zajistit svými kompetencemi existenci tohoto politického svazu. 435 00:45:09,441 --> 00:45:18,142 Výhledově se tato Visegrádská čtyřka rozšíří 436 00:45:19,737 --> 00:45:22,386 díky Maďarsku, 437 00:45:22,506 --> 00:45:27,735 jehož území se rozšíří o celé území Rumunska. 438 00:45:27,855 --> 00:45:33,317 To kvůli tomu bylo to Rumunsko vytvořeno, také jako absolutně projektově zkonstruovaný stát, 439 00:45:33,437 --> 00:45:36,480 který nemá vůbec žádné své kompetence. 440 00:45:36,600 --> 00:45:41,984 Proto také pro ně nebyl žádný problém umístit v Rumunsku svůj komplex protivzdušné obrany. 441 00:45:42,104 --> 00:45:47,462 Když Rumuny donutili, aby se ozvali, že provedou alespoň jeho inspekci, tak jim bylo řečeno: 442 00:45:47,582 --> 00:45:51,886 „Co jste zač? Abyste nás Američany kontrolovali ve svém vlastním státě? 443 00:45:52,006 --> 00:45:56,844 Vy si myslíte, že máte ve svém vlastním státě právo prověřovat nás, Američany? 444 00:45:56,964 --> 00:45:59,642 Zbláznili jste se? Kde to žijete? 445 00:45:59,762 --> 00:46:04,683 Buďte rádi, že jste rádi, že máte vůbec nějaký stát. Díky komu ještě existuje? 446 00:46:04,803 --> 00:46:12,500 Zítra zavřeme oči a z problémů se nevyhrabete. Všechny vaše kompetence máme v rukou my.“ 447 00:46:12,829 --> 00:46:19,516 Nicolae Ceausescu se pokusil z Rumunska vytvořit stát, udělal toho v tomto směru hodně, 448 00:46:19,636 --> 00:46:23,568 a tak byl ve výsledku barevné revoluce zastřelen. 449 00:46:23,688 --> 00:46:28,876 To při ní byli poprvé s plným nasazením použiti dovezení odstřelovači. 450 00:46:29,329 --> 00:46:34,822 I když dost odstřelovačů bylo i v těch předchozích různých revolucích. 451 00:46:38,052 --> 00:46:42,619 Takže od Černého, tedy od Baltského až do Černého moře. 452 00:46:42,739 --> 00:46:47,186 To je území budoucího státu, projektově konstruovaného státu. 453 00:46:47,306 --> 00:46:52,741 A stejně jako dříve existovalo Rakousko-Uhersko, tak teď bude existovat Visegrádská čtyřka, 454 00:46:52,861 --> 00:46:56,485 která bude zahrnovat dva historicky zformované státy. 455 00:46:56,605 --> 00:47:01,094 Polehoučku tam vsunou Rakousko, protože samotné Maďarsko to samo neutáhne, 456 00:47:01,214 --> 00:47:08,685 potřebuje být v bloku s Rakouskem, aby se obnovilo Rakousko-Uhersko v nové územní... 457 00:47:09,611 --> 00:47:12,635 ...v nové územní konfiguraci. 458 00:47:12,755 --> 00:47:19,774 Ta Visegrádská čtyřka je počáteční stupeň zformování Rakouska-Uherska v nové podobě. 459 00:47:19,894 --> 00:47:25,576 A Izrael? Pokolikáté už opakuji, a co s tím má společného Izrael? 460 00:47:25,696 --> 00:47:28,253 Hodně toho má společného. 461 00:47:28,373 --> 00:47:34,607 Izrael má být podle plánů globálního řízení zlikvidován. 462 00:47:35,635 --> 00:47:38,284 A co znamená Praha? 463 00:47:38,404 --> 00:47:43,274 Kvůli které byl vytvořen projektově zkonstruovaný stát Československo? 464 00:47:43,394 --> 00:47:52,842 Které bylo v první polovině, v polovině 20. století schopné vlastními silami ubránit vlastní území suverenitu? 465 00:47:52,962 --> 00:47:59,297 Ten stát byl zformován takovým způsobem, že k tomu měl dostatek kompetencí. 466 00:48:00,326 --> 00:48:09,456 Praha je okultním střediskem světového židovstva. A něčeho takového se nikdo jen tak nevzdá. 467 00:48:09,576 --> 00:48:13,314 Ty události roku 1968 jsou toho svědectvím. 468 00:48:13,434 --> 00:48:19,641 Takže podstatou té součinnosti Izraele a Visegrádské čtyřky 469 00:48:19,761 --> 00:48:26,353 je přesun kádrového řídícího sboru světové židovské diaspory 470 00:48:26,473 --> 00:48:37,104 a center řízení v jejich kádrovém složení do Prahy a dalších měst Visegrádské čtyřky, 471 00:48:37,224 --> 00:48:44,581 aby se tam schovaly za mocí nově vytvářeného mezistátního svazu 472 00:48:44,701 --> 00:48:52,393 vytvářeného z projektově zkonstruovaných států a z reálně zformovaných států. Takový tam probíhá proces. 473 00:48:52,513 --> 00:48:56,212 A skutečnost, že se tentokrát nesešli? 474 00:48:56,332 --> 00:49:05,702 Protože je tu problém. Americká státní elita, která nezná úmysly globálního prediktoru, 475 00:49:05,822 --> 00:49:11,103 v tomto ohledu hází Visegrádské čtyřce klacky pod nohy. 476 00:49:11,223 --> 00:49:13,623 A co tu tedy máme? 477 00:49:14,781 --> 00:49:24,914 Rusko zasáhlo na Blízkém východě a Izrael se jako stát zachoval a do roku 2018 nebyl zlikvidován. 478 00:49:25,403 --> 00:49:35,639 Takže je nutné proces přenosu řízení z Izraele, těch institucí, které jsou nyní v Izraeli, přibrzdit. 479 00:49:36,172 --> 00:49:46,009 K tomu je potřebný konflikt a ten konflikt zajistily činy americké státní elity, která plně řídí Polsko. 480 00:49:46,129 --> 00:49:53,371 Takže je to Polsko, které selhává při formování Visegrádské čtyřky. 481 00:49:53,491 --> 00:50:01,504 A dokud toto polské selhání nebude překonáno, není možné pokračovat v dalším formování Visegrádské čtyřky. 482 00:50:01,624 --> 00:50:06,390 Máme tu tedy hned dva důvody, proč se to setkání teď nemělo konat. 483 00:50:06,510 --> 00:50:09,186 Polsko jako využitý destrukční prvek 484 00:50:09,306 --> 00:50:17,995 a druhý důvod nutnost prozatímního pokračování existence státu Izraele v nějaké státní podobě. 485 00:50:18,115 --> 00:50:28,603 Až proti Izraeli zaútočí Írán a Hizballách, budou se muset urychleně evakuovat a kam? 486 00:50:28,723 --> 00:50:34,389 Na připravené území Visegrádské čtyřky a přesněji do Prahy v Česku. 487 00:50:38,652 --> 00:50:44,638 Další otázka je opět k „volbám“ (v uvozovkách) na Ukrajině. 488 00:50:44,758 --> 00:50:46,752 Ó Bože… 489 00:50:46,872 --> 00:50:50,119 - Přichází mnoho otázek. - Chápu. 490 00:50:50,239 --> 00:50:55,577 Přestože pokaždé odpovídáte, tak tu je řada doplňujících otázek. 491 00:50:55,697 --> 00:51:00,639 Nejít na volby na Ukrajině by mělo jen jeden výsledek, píše Ivan. 492 00:51:00,759 --> 00:51:04,931 Že váš volební lístek vyplní ve prospěch kandidáta, 493 00:51:05,051 --> 00:51:08,629 pro kterého byla angažována volební komise daného volebního okrsku. 494 00:51:08,749 --> 00:51:13,383 Tímto způsobem vyhraje stávající prezident, který má nejvíc administrativních zdrojů 495 00:51:13,503 --> 00:51:15,650 a Západ takové volby uzná. 496 00:51:15,770 --> 00:51:20,227 Hlas Ruska o zfalšování voleb budou ignorovat, vždyť je to přece agresor. 497 00:51:20,347 --> 00:51:26,666 Jaký další rozvoj událostí má Valerij Viktorovič na mysli, když vyzývá neúčastnit se voleb? 498 00:51:26,786 --> 00:51:37,642 Mne vždy fascinuje to přání utvrzovat své já díky dobrozdání Západu. 499 00:51:37,762 --> 00:51:43,034 "Když Západ něco schválí, tak to znamená, že jsem uspěl. 500 00:51:43,154 --> 00:51:46,335 Když to Západ neschválí, tak jsem propadl." 501 00:51:46,455 --> 00:51:51,232 A hlas Ruska že není slyšitelný, a proto ho nikdo nebere vážně? 502 00:51:51,352 --> 00:51:54,120 Ten problém je úplně jinde. 503 00:51:54,505 --> 00:52:02,208 Už jsem řekl, že na Ukrajině nejsou žádné volby, že se jedná o absolutní divadélko. 504 00:52:02,621 --> 00:52:07,710 Nikdo nemá v úmyslu tam konat řádné volby. 505 00:52:07,830 --> 00:52:16,338 Není tam zastoupena ani jediná politická platforma, kromě té protiruské bojující proti Rusku. 506 00:52:16,458 --> 00:52:22,510 Všichni jsou z této platformy, všichni účastníci, všech 40 kandidátů. 507 00:52:22,630 --> 00:52:26,114 Půldruhého metru dlouhý volební lístek! 508 00:52:26,234 --> 00:52:28,562 Jen si to zkuste přebrat. 509 00:52:28,682 --> 00:52:35,935 Na Ukrajině vám dávají najevo, vy jste úplní pitomci: „My se vám do očí vysmíváme, 510 00:52:36,055 --> 00:52:41,052 říkáme vám, že tu nebudete mít žádné volby, jen divadélko, a vy jste tak pitomí, 511 00:52:41,172 --> 00:52:46,004 že se jich hodláte zúčastnit a podpořit tak to naše divadélko.“ 512 00:52:46,124 --> 00:52:48,342 A co je na tom podstatného? 513 00:52:50,432 --> 00:53:00,144 Západ uzná volby na Ukrajině jen v jednom případě, opravdu jen v jednom. 514 00:53:00,264 --> 00:53:04,930 Když ty volby proběhnou podle západního scénáře. 515 00:53:05,050 --> 00:53:18,410 A vítězem vůbec nebude ten, kdo může poslat své bouchače se samopaly na tu či onu volební komisi. 516 00:53:18,530 --> 00:53:26,855 Jen se podívejte, jak se silová ministerstva do sebe pustila kvůli vítězství ve volbách na Ukrajině. 517 00:53:26,975 --> 00:53:29,304 Moc je na konci pušky. 518 00:53:29,424 --> 00:53:37,970 Všichni, kteří teď půjdou hlasovat nejsou nic víc než ovce, které mají potvrdit to divadélko vlastní přítomností. 519 00:53:38,090 --> 00:53:41,793 Všechny důkazy napovídají, 520 00:53:41,913 --> 00:53:48,781 celý průběh té takzvané předvolební kampaně dokládá, že tam žádné volby nebudou. 521 00:53:48,901 --> 00:53:52,962 A oč tedy bojují ta silová ministerstva? 522 00:53:53,082 --> 00:54:01,462 Bojují, aby předvedli páníčkovi, který řídí Ukrajinu, že právě oni jsou pro něj tou lepší volbou: 523 00:54:01,582 --> 00:54:06,524 „To já si nejlépe dokážu poradit s řídícími procesy na Ukrajině. 524 00:54:06,644 --> 00:54:11,751 Jen se podívejte, jak mi tady všichni zobou z ruky.“ To je to, oč tam jde. 525 00:54:11,871 --> 00:54:22,205 A toho vítěze voleb na Ukrajině neurčí žádné volební lístky v hlasovacích urnách. 526 00:54:22,325 --> 00:54:27,982 Z tohoto hlediska je úplně jedno, zda se tam člověk dostaví nebo ne. 527 00:54:28,102 --> 00:54:31,668 Vždy tam místo něj ten hlas hodí. 528 00:54:31,788 --> 00:54:38,655 Naházejí tam tolik lístků, kolik budou potřebovat, aby vyhrál ten kandidát, který má. 529 00:54:39,920 --> 00:54:42,809 Ten problém je jinde. 530 00:54:42,929 --> 00:54:53,428 Vítězem bude vyhlášen ten, na koho ukážou ve Washingtonu v době vyhlášení výsledků voleb. 531 00:54:53,548 --> 00:55:00,030 Guaidó vám nic neříká? Podívejte se na Venezuelu. 532 00:55:00,150 --> 00:55:04,817 U vás na Ukrajině je ta situace ještě horší. 533 00:55:04,937 --> 00:55:12,107 Vyhlásí jen toho, kdo se jim bude hodit do krámu, všichni ostatní se s kňučením stáhnou 534 00:55:12,227 --> 00:55:15,381 a volební protokoly se upraví podle potřeby. 535 00:55:15,501 --> 00:55:19,727 Pokud se objeví nějaký problém, znamená to, že někdo má zájem vypíchnout opozici. 536 00:55:19,847 --> 00:55:23,964 Takže někdo chvíli bude dělat rozruch jako Zjuganov v roce 1996: 537 00:55:24,084 --> 00:55:27,595 „My jsme vyhráli. Máme v rukou volební protokoly. Dáme to k soudu.“ 538 00:55:27,715 --> 00:55:31,336 Funěl, funěl, ale k soudu to nepohnal. 539 00:55:31,456 --> 00:55:33,592 Tady to bude podobné. 540 00:55:33,712 --> 00:55:41,955 Takže cílem toho divadélka pod názvem volby ukrajinského prezidenta 541 00:55:42,808 --> 00:55:50,483 je vytvořit zdání určité legitimity těch voleb, 542 00:55:50,603 --> 00:55:57,085 protože jmenují koho jim bude libo, na koho ukážou prstem ve Washingtonu, komu odtud zavolají. 543 00:55:57,205 --> 00:56:07,154 Oni ale vědí, že tu legitimitu se jim nepovede zajistit bez volební účasti lidí, proto je tak kritická. 544 00:56:07,274 --> 00:56:19,561 Koho mohli, toho teď naočkovali, aby na ty volby šel, aby vytvořili alespoň to zdání mezi lidmi: 545 00:56:19,681 --> 00:56:25,365 „Já hlasovat nebyl, ale ostatní ano, a teď už se nic nedá dělat, už jsou zvolení.“ 546 00:56:25,485 --> 00:56:27,951 Jenže tohle je zásadní věc. 547 00:56:28,071 --> 00:56:33,205 První volby, které se konaly v roce 2015 se vůbec nepočítají. 548 00:56:33,325 --> 00:56:36,809 Počítat se budou pouze ty druhé a všechny další. 549 00:56:36,929 --> 00:56:47,868 To právě tyto volby ukáží, zda obyvatelstvo uznalo státní převrat provedený na Ukrajině 550 00:56:47,988 --> 00:56:55,323 a zda je tedy uznán jako pokračování ukrajinské státnosti. 551 00:56:55,443 --> 00:57:02,916 Pokud se to stane tak všechno, všechny úvěry, 552 00:57:03,036 --> 00:57:06,264 které si nabrala ta kyjevská banda, 553 00:57:06,384 --> 00:57:13,197 všechny politické závazky, které za to období poskytla, 554 00:57:13,317 --> 00:57:19,276 budou pro budoucí státnost závazné. 555 00:57:21,339 --> 00:57:27,694 Bude-li takto kyjevská banda legitimizována, umožní to pokračování války 556 00:57:27,814 --> 00:57:33,664 proti ukrajinskému národu v podobě války proti Doněcké a Luhanské republice. 557 00:57:33,784 --> 00:57:37,763 Protože "jakoby" a to "jakoby" zdůrazňuji, 558 00:57:37,883 --> 00:57:42,577 protože to v žádném případě nesnižuje legitimitu Luhanské a Doněcké republiky 559 00:57:42,697 --> 00:57:45,355 jako právních nástupců ukrajinské státnosti, 560 00:57:45,475 --> 00:57:50,582 ale "jakoby" to poskytne možnost zapochybovat o této legitimitě 561 00:57:50,702 --> 00:57:58,395 a pokračovat díky tomu ve válce na ukrajinském území, pokračovat v okrádání Ukrajiny. 562 00:57:59,055 --> 00:58:08,739 K tomu je ale nutné, aby se určitý kritický počet obyvatelstva těch voleb zúčastnil, 563 00:58:08,859 --> 00:58:12,750 aby mezi sebou lidé mohli mluvit s přibližně následující logikou: 564 00:58:12,870 --> 00:58:18,309 „Já jsem sice na volby nešel, ale ostatní ano a rozhodli za mne. Teď už s tím nic nenaděláme.“ 565 00:58:18,429 --> 00:58:23,777 Právě kvůli takovému naladění obyvatelstva je realizováno to divadélko. 566 00:58:23,897 --> 00:58:29,720 Protože v opačném případě, ať už si napíšou, co budou chtít, ať uznají jakékoliv volby... 567 00:58:29,840 --> 00:58:34,639 A oni stejně uznají, co budou chtít, protože o žádné reálné „volby“ nejde, 568 00:58:34,759 --> 00:58:44,135 aby mohl Západ dál řídit Ukrajinu a pokračovat ve válce na Ukrajině s cílem rozšířit ji na ruské území. 569 00:58:48,032 --> 00:58:54,986 ...bude ten postoj lidí: „Já jsem nehlasoval. Pro mne je tohle nepřijatelné. 570 00:58:55,387 --> 00:58:59,981 Ty lidi tam dosadili z Washingtonu. Ať táhnou! 571 00:59:00,101 --> 00:59:07,547 Naši státnost zosobňuje Luhanská a Doněcká republika, tu státnost, která byla přerušena v roce 2015. 572 00:59:07,667 --> 00:59:16,543 Takže všechny závazky, které kyjevská banda přijala jménem Ukrajiny od roku 2015 až do současnosti, 573 00:59:16,663 --> 00:59:23,117 nejsou legitimní a jdou na vrub těm, kteří provedli státní převrat 574 00:59:23,237 --> 00:59:28,371 a zajišťovali jeho financování a součinnost s kyjevskou bandou.“ 575 00:59:28,491 --> 00:59:34,011 Tak aby k tomuto nedošlo, tak se ze všech sil snaží nahnat lidi na ty volby. 576 00:59:34,131 --> 00:59:41,521 Využívají k tomu kdejakou „autoritu“: „Běžte hlasovat. Vyberte si, koho chcete, jen hlasujte.“ 577 00:59:41,641 --> 00:59:45,207 Za co chcete hlasovat? Za pokračování války? 578 00:59:45,327 --> 00:59:52,002 Vždyť tak legitimizujete ten státní převrat. 579 00:59:52,122 --> 00:59:57,889 Sice ho tak nedokážete legitimizovat plně, ale přispějete k pokračování té války. 580 00:59:58,009 --> 01:00:05,152 Protože jedna věc je, když lidé řeknou: „Ne, my se toho cirkusu účastnit nebudeme. 581 01:00:05,272 --> 01:00:09,966 No ano, někteří hlasovali, ale já to odsuzuji, to není moje volba!“ 582 01:00:10,086 --> 01:00:16,200 A potom bude moci být obnovena ukrajinská státnost navazující na únor roku 2014, 583 01:00:16,320 --> 01:00:19,810 což znamená, že všechno ostatní bude škrtnuto. 584 01:00:19,930 --> 01:00:23,684 Doněcká a Luhanská republika jsou právními nástupci státnosti, 585 01:00:23,804 --> 01:00:26,783 takže navážeme na rok 2014 a půjdeme dál. 586 01:00:26,903 --> 01:00:32,250 A jinou věcí je: „Co nadělám, když to tak lidé odhlasovali?“ 587 01:00:32,370 --> 01:00:35,996 Aby lidé vnitřně ty volby uznali, to je to, oč jim jde. 588 01:00:36,116 --> 01:00:41,363 Aby uznali ten cirkus, ten výsměch, posměch, to ponižování lidí takovými „volbami“. 589 01:00:41,483 --> 01:00:48,011 Proto také všechny „autority“, co jich jen je, začali prohlašovat: „Běžte hlasovat!“ 590 01:00:48,131 --> 01:00:51,878 Oni potřebují, aby lidé vnitřně ty volby uznali. 591 01:00:51,998 --> 01:00:55,504 Jakmile je ukrajinské obyvatelstvo vnitřně odmítne, 592 01:00:55,624 --> 01:00:59,953 tak žádné jejich uznání Západem ty volby legitimizovat nedokáže. 593 01:01:00,073 --> 01:01:05,432 A když obnovíte ukrajinský stát tak Západu řeknete: 594 01:01:05,552 --> 01:01:09,984 „S těmi dluhy, s těmi politickým závazky na nás nechoďte! 595 01:01:10,104 --> 01:01:14,768 My chceme mír a budovat normální stát.“ 596 01:01:15,180 --> 01:01:21,249 Když půjdete k volbám, tak jen řeknete: „Co nadělám? Ať nás dál okrádají. 597 01:01:21,369 --> 01:01:28,399 Ať nás zabíjejí, já volím válku. Ty volby prostě musím uznat.“ 598 01:01:29,582 --> 01:01:32,694 Takže ta volba je jen jedna. 599 01:01:32,814 --> 01:01:42,492 Nehledejte uznání v očích Západu, to znamená jen otroctví, poddanství, „svidomost“. 600 01:01:43,200 --> 01:01:49,244 Hodnota je cenná sama o sobě: „My máme svůj stát. My jsme lidé, máme svůj stát, 601 01:01:49,364 --> 01:01:53,455 máme své zájmy a válka není v našem zájmu. 602 01:01:53,575 --> 01:01:58,316 Nehodláme platit ty dluhy, které nadělala kyjevská banda. Nechceme pokračování války 603 01:01:58,436 --> 01:02:02,353 a ti, kteří ji u nás rozpoutali, nejsou žádní naši přátelé. 604 01:02:02,473 --> 01:02:08,474 A proto je nám jedno, zda nás považujete za legitimní nebo ne. To je čistě váš problém. 605 01:02:08,594 --> 01:02:13,258 A navíc tudy vede váš plynovod, se kterým nám pomůže Rusko.“ 606 01:02:13,378 --> 01:02:18,813 A kdo že to nebude poslouchat Rusko, jestliže sníží dodávky Severním proudem 607 01:02:18,933 --> 01:02:22,311 a zvýší dodávky přes Ukrajinu? 608 01:02:22,431 --> 01:02:27,661 Kdo si potom dovolí Ukrajinu ignorovat? Takový stát bych chtěl vidět. 609 01:02:27,781 --> 01:02:33,833 Evropa odebírá více než 30% plynu z Ruska. 610 01:02:36,097 --> 01:02:39,852 Jde zde o volbu vaší budoucnosti. 611 01:02:39,972 --> 01:02:47,722 Buď uznáte ten cirkus za volby, a ta krvavá řež a okrádání Ukrajiny budou pokračovat 612 01:02:47,842 --> 01:02:50,859 a nezbyde vám, než někam odjet... 613 01:02:50,979 --> 01:02:56,698 Ukrajina už tak trpí depopulací a přichází o své obyvatelstvo. 614 01:02:56,818 --> 01:03:01,301 Co se týká kompetencí státu, tak ty tři nejvyšší Ukrajina nikdy neměla 615 01:03:01,421 --> 01:03:07,088 a o ty tři nižší priority zobecněných prostředků řízení přichází. 616 01:03:07,834 --> 01:03:15,164 Zavládne u vás totální anarchie, chaos, bude z vás ruina. 617 01:03:15,499 --> 01:03:17,659 To bude ta vaše volba. 618 01:03:17,779 --> 01:03:23,060 Kým se chcete stát? Chcete obnovit Ukrajinu? Tak ty volby ignorujte. 619 01:03:23,180 --> 01:03:26,098 Chcete se stát ruinou? Tak na ty volby jděte. 620 01:03:26,218 --> 01:03:30,750 Sami si to nějak odůvodníte, vymyslíte, jak sami sebe přesvědčit. 621 01:03:30,870 --> 01:03:39,931 Je to stejné jako v tom nepěkném sloganu: „Jestliže tě znásilňují, tak se uvolni a užívej si to.“ 622 01:03:40,051 --> 01:03:44,407 S těmi volbami teď obyvatelstvo znásilňují, 623 01:03:44,527 --> 01:03:50,194 a tak si lidé nacházejí kdejaké výmluvy, jen aby si to znásilňování mohli užívat. 624 01:03:50,314 --> 01:03:53,306 Zabíjejí vás, znásilňují, okrádají. 625 01:03:53,426 --> 01:03:58,470 Ale ne, stejně se budete přemlouvat, že ta kyjevská banda zastupuje stát 626 01:03:58,590 --> 01:04:02,605 a tak je nutné jít volit prezidenta. Jakého prezidenta? 627 01:04:02,725 --> 01:04:05,073 Toho, kterého vám určí z Washingtonu? 628 01:04:05,193 --> 01:04:06,843 Takového tam budete mít. 629 01:04:06,963 --> 01:04:10,464 Změní vám vládu, jak se jim bude chtít. Podívejte se na Venezuelu. 630 01:04:10,584 --> 01:04:14,763 Čím se od ní lišíte? Že je to u vás ještě daleko horší. 631 01:04:15,792 --> 01:04:18,508 Mám na mysli území Ukrajiny 632 01:04:20,524 --> 01:04:25,976 a celý ten politicko-sociální organismus, ne samotné lidi. 633 01:04:26,096 --> 01:04:32,436 Protože ti lidé, kterým skutečně na Ukrajině a její budoucnosti záleží, tam jsou. 634 01:04:32,556 --> 01:04:35,089 To oni jsou budoucností Ukrajiny. 635 01:04:35,209 --> 01:04:40,830 Je jich mnoho, jenže zatím se nemohou ozvat, 636 01:04:40,950 --> 01:04:46,940 protože na Ukrajině panuje teror politických band, banderovců, „svidomých“. 637 01:04:48,811 --> 01:04:54,058 A tím zdrojem, který může lidem zajistit bezpečnost na šesté prioritě, 638 01:04:54,178 --> 01:04:57,350 disponuje Luhanská a Doněcká republika. 639 01:04:58,116 --> 01:05:04,854 Je třeba to řešit a to řešení závisí na tom, zda většina ty volby vnitřně přijme 640 01:05:04,974 --> 01:05:09,124 a bude souhlasit s tím, že se jednalo o volby, nebo zda to odmítne. 641 01:05:09,244 --> 01:05:11,156 To je to, oč tu běží. 642 01:05:11,276 --> 01:05:19,000 Právě tohle zajišťuje sociální smír a umožňuje řídit složité sociální supersystémy. 643 01:05:19,120 --> 01:05:24,041 To je abeceda řízení. Čtěte Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 644 01:05:29,499 --> 01:05:36,989 Další otázka nás také vrací k předchozím, již probíraným tématům, 645 01:05:37,109 --> 01:05:40,235 která od vás chtějí upřesnit. 646 01:05:40,355 --> 01:05:46,022 Sergej píše: Říkal jste, že hitlerovské Německo bylo od začátku odsouzeno, 647 01:05:46,142 --> 01:05:51,391 a proto mu bez ohledu na krvelačnou podstatu daného státního zřízení 648 01:05:51,511 --> 01:05:55,184 bylo Shora umožněno rozvíjet mnohé technologie, 649 01:05:55,304 --> 01:06:00,874 aby na ně potom SSSR mohl navázat a rozvíjet je ve prospěch celého pozemského lidstva. 650 01:06:00,994 --> 01:06:07,399 Přestože je dnešní Čína svým technologickým rozvojem na cizí účet takovou kopií USA, 651 01:06:07,519 --> 01:06:10,292 není také Shora využívána k tomu, 652 01:06:10,412 --> 01:06:14,748 aby se ten technologický potenciál akumulovaný na jejím území globálním prediktorem 653 01:06:14,868 --> 01:06:19,763 v budoucnosti při krachu její státnosti, který je také nevyhnutelný, přesunul na území Ruska? 654 01:06:19,883 --> 01:06:25,318 Aby to také jako svého času v SSSR mohlo být využito ve prospěch rozvoje lidstva? 655 01:06:25,438 --> 01:06:31,980 Ne, Čína je něco úplně jiného. S Německem to bylo tak, 656 01:06:32,100 --> 01:06:40,853 že jsme tehdy neměli vzdělanostní potenciál, abychom dokázali prodělat ty počáteční práce, 657 01:06:40,973 --> 01:06:49,340 zatímco v Německu ho měli a tak byl aktivován právě v tomto směru, aby tam pracovali na rozvoji těch technologií, 658 01:06:49,460 --> 01:06:54,381 které ale na konci nezískali, nezískali a ani je získat nemohli. 659 01:06:54,501 --> 01:07:00,297 To předvedla ta zkušenost s trofejními Němci v USA. 660 01:07:00,417 --> 01:07:02,132 Vždyť ničeho nedosáhli. 661 01:07:02,252 --> 01:07:08,218 Přišli k nim s těmi sebelikvidačními technologiemi a pro mírové účely je rozvinout nedokázali. 662 01:07:08,338 --> 01:07:13,105 Ani v té sebelikvidační oblasti je rozvinout nedokázali, protože tu byl SSSR, 663 01:07:13,225 --> 01:07:16,963 který na této základně udělal technologický průlom. 664 01:07:17,083 --> 01:07:25,244 Co se týká Číny, tak ta je absolutním spotřebitelem všech znalostí, tam se nové znalosti nevypracovávají. 665 01:07:25,364 --> 01:07:29,321 Tam se vše jen přenáší, přenáší… 666 01:07:29,441 --> 01:07:36,136 Zatímco v USA byla přece jen vytvořena nějaká ta vědeckotechnická střediska, 667 01:07:36,256 --> 01:07:41,858 kde se nad něčím pracovalo, tak Čína se v tomto ohledu k tomu ani nepřiblížila. 668 01:07:41,978 --> 01:07:49,926 Oni navazují jen na již vypracované věci, takže co by v tomto ohledu Čína mohla světu poskytnout? 669 01:07:50,046 --> 01:07:52,466 To je prostě nesmysl. 670 01:07:52,586 --> 01:07:55,962 Čína nemůže světu v tomto ohledu nic poskytnout. 671 01:07:56,082 --> 01:08:01,170 Čína kriticky závisí na vnějších technologiích a obzvláště na spolupráci s Ruskem. 672 01:08:01,290 --> 01:08:08,339 To o Rusko, výlučně o Rusko se to vše opírá, 673 01:08:08,459 --> 01:08:16,054 to právě Rusko bojuje o zachování míru, protože v Rusku je všechno. 674 01:08:19,879 --> 01:08:27,723 Ještě jedna otázka od Nikolaje, který vás cituje: „Nebude-li Rusko, sesype se všechno.“ 675 01:08:27,843 --> 01:08:31,805 - Ano, právě jsem to řekl. - A proč jste o tom tak přesvědčen? 676 01:08:31,925 --> 01:08:37,069 Vždyť Rusko, to jsou pouhé 2% světového HDP. Západ si skvěle bude žít i bez Ruska. 677 01:08:37,189 --> 01:08:38,425 Skutečně? 678 01:08:38,933 --> 01:08:46,881 Takže ta situace je následující. Soudit podle HDP je mírně řečeno naivní, to už zjistili dokonce i ekonomové. 679 01:08:47,001 --> 01:08:53,310 Přestože určitým ukazatelem stále ještě zůstává, v tomto ohledu je to tedy ještě přijatelné. 680 01:08:53,430 --> 01:08:57,747 Ale ten problém je jinde. Jak to HDP hodláte rozklíčovat? 681 01:08:57,867 --> 01:09:04,819 A na čem je závislé? HDP mnohých západních státu teď prudce vzrostlo, 682 01:09:04,939 --> 01:09:13,788 když začali zohledňovat stínový obrat narkotik a prostituci. HDP, tam přece patří i služby. 683 01:09:13,908 --> 01:09:19,895 Možná ta narkotika zahrnuli do zdravotnictví, já nevím, jak to přesně počítají. 684 01:09:20,015 --> 01:09:22,210 A v tom je právě ten problém. 685 01:09:22,330 --> 01:09:29,765 Takže to není o tom, jak naše ekonomika vypadá podle jejich výpočtů, ale co představuje reálně. 686 01:09:29,885 --> 01:09:38,444 A reálně jsme dnes světovou pokladnicí přírodních zdrojů, 687 01:09:38,564 --> 01:09:46,062 protože jinde ve světě z větší části už všechno spotřebovali, takže tu zbylo jen Rusko. 688 01:09:47,862 --> 01:09:56,253 A nepočítáme-li Rusko, jak dlouho planetě vydrží tyto zbylé zdroje? Moc dlouho ne. 689 01:09:56,373 --> 01:10:05,157 Protože tu planetu sežrali jako kobylky a dál bude následovat celková degradace civilizace na celé planetě, 690 01:10:05,277 --> 01:10:12,230 kde to bude vypadat tak, že ten hollywoodský film Šílený Max bude oproti tomu selankou. 691 01:10:12,350 --> 01:10:18,755 Ale to se teprve blíží, to je zatím odložená katastrofa, která je však na cestě. 692 01:10:18,875 --> 01:10:22,195 A co se děje právě teď? 693 01:10:22,315 --> 01:10:27,209 Technologicky je vědeckotechnický potenciál Ruska ohromný, 694 01:10:27,329 --> 01:10:34,153 jak to předvedly nové zbraňové systémy, které teď zavádíme, 695 01:10:34,273 --> 01:10:40,196 jejichž analogy na Západě prostě neexistují. Nedokázali Rusko dohnat. 696 01:10:40,316 --> 01:10:45,790 Rusku je to poskytováno Shora, abychom dokázali ubránit svou civilizaci, 697 01:10:45,910 --> 01:10:55,980 aby nás nezpustošili, aby u nás nevybrakovali ty přírodní zdroje, které si ruské obyvatelstvo dokázalo zachovat. 698 01:10:56,100 --> 01:11:07,135 Rusko si jako jediné ve světě zachovalo morálně mravní pilíře zajišťující přežívání civilizace na planetě Zemi. 699 01:11:07,255 --> 01:11:13,885 Zachovali jsme si tradiční kulturu, přičemž se nejedná o žádnou monokulturu jednoho národa, 700 01:11:14,005 --> 01:11:20,604 o mononacionální kulturu, zachovali jsme si mnohonárodnostní kulturu Ruska, 701 01:11:20,724 --> 01:11:26,872 což nám umožňuje efektivně řešit problémy vztahů mezi národy v celém světě. 702 01:11:26,992 --> 01:11:32,852 A co je teď v celém světě za krizi? Právě krize mezinárodních vztahů. 703 01:11:32,972 --> 01:11:35,938 A ta nastupuje již daleko rychleji. 704 01:11:36,058 --> 01:11:40,760 Údržba technologického prostředí, kterou na Západě zanedbávají, 705 01:11:40,880 --> 01:11:43,597 a která začíná být bez účasti Ruska nemožná, 706 01:11:43,717 --> 01:11:50,018 povede k tomu, že se jako první začne sypat technologické prostředí v jaderné oblasti. 707 01:11:50,138 --> 01:11:56,768 Na Západě si to uvědomují a jak tomu čelí? 708 01:11:56,888 --> 01:12:02,973 Začínají uzavírat jaderné elektrárny. Jen se podívejte na to, co se děje v Evropě. 709 01:12:03,093 --> 01:12:07,601 Zavírají se nejen starší elektrárny, ale také ty prakticky nové. 710 01:12:07,721 --> 01:12:11,813 Proč například zavřeli Ignalinskou jadernou elektrárnu (Litva)? 711 01:12:11,933 --> 01:12:13,902 Vždyť byla nová. 712 01:12:14,022 --> 01:12:23,482 A to samé platí i pro Německo. Podívejte se, jak je zavírají a převádějí vše na konečný zdroj, na uhelné elektrárny. 713 01:12:27,628 --> 01:12:30,361 Vzdělanostní úroveň. 714 01:12:31,743 --> 01:12:39,587 Mezinárodní a technologické otázky. Všechno je to teď zkoncentrováno v Rusku. 715 01:12:39,707 --> 01:12:46,112 Co se dělo v Sýrii a vůbec na Blízkém Východě, v centrální Asii 716 01:12:46,232 --> 01:12:48,778 dokud Rusko v Sýrii nezasáhlo? 717 01:12:48,898 --> 01:12:53,121 Přibližovala se katastrofa. Všichni se blížili ke katastrofě. 718 01:12:53,241 --> 01:13:01,993 Rusko tu situaci stabilizovalo. Pouze Rusko má zdroje, aby stabilizovalo situaci v celém světě. 719 01:13:02,113 --> 01:13:07,425 Proč se dosud nezhroutila Venezuela? Protože tu je Rusko. 720 01:13:07,545 --> 01:13:15,880 Nebýt Ruska, tak by se Venezuela již zhroutila a Argentina i Brazílie by se topily v krvi. 721 01:13:18,901 --> 01:13:24,399 Takže nejde o 2% HDP ale o to, 722 01:13:24,519 --> 01:13:31,921 že Rusko má v rukou zlatou akcii celé civilizace na planetě Zemi. 723 01:13:32,041 --> 01:13:34,750 A to nejdůležitější. 724 01:13:34,870 --> 01:13:38,157 Jak se bude rozvíjet lidstvo? 725 01:13:38,277 --> 01:13:44,843 Vždyť dnes všichni současní filosofové a teoretici skončili ve slepé uličce. 726 01:13:44,963 --> 01:13:49,376 Kde je Fukuyama s jeho Koncem dějin? 727 01:13:49,496 --> 01:13:54,230 Dožili jsme se té jeho doby a dějiny pokračují. 728 01:13:54,350 --> 01:13:59,245 Takže všechno probíhá jinak. Je to jinak, než předpokládali. A jak? 729 01:13:59,365 --> 01:14:04,067 A v tomto ohledu má pouze Rusko svůj plán budoucnosti. 730 01:14:04,187 --> 01:14:10,721 Takové budoucnosti, kde své místo nalezne každý národ, každá kultura. 731 01:14:10,841 --> 01:14:17,664 Takové budoucnosti, kde se vše bude rozvíjet harmonicky bez poškozování sousedů, 732 01:14:17,784 --> 01:14:20,654 jiných národů a kultur. 733 01:14:21,747 --> 01:14:31,809 To je to, co se od Ruska čeká, tato převratná koncepce pojetí způsobu života a Rusko ji také předložilo. 734 01:14:31,929 --> 01:14:34,831 Je to Koncepce sociální bezpečnosti. 735 01:14:34,951 --> 01:14:43,510 Pouze tato Koncepce poskytuje možnost vyřešit všechny problémy stojící před současným světem, 736 01:14:43,630 --> 01:14:48,814 vyřešit je ke spokojenosti národů na planetě Zemi. 737 01:14:48,934 --> 01:14:56,369 To však nevyhovuje americké státní elitě ani podpindosníkům v řízení různých států, 738 01:14:56,489 --> 01:14:59,069 těm to nevyhovuje. 739 01:14:59,189 --> 01:15:06,302 A proto také o Koncepci prohlašují… Ani nevím, co že to o ní prohlašují? 740 01:15:06,422 --> 01:15:09,098 Že její přívrženci jsou sektou? 741 01:15:09,218 --> 01:15:16,910 Kdyby si alespoň ti odmítači Koncepce přečetli, jaký je význam slova sekta. 742 01:15:18,452 --> 01:15:26,136 Vykládají hlouposti. Ještě že se nedostali k tomu, aby za pseudovědu prohlásili matematiku. 743 01:15:26,256 --> 01:15:32,179 A čím se DVTŘ, Dostatečně všeobecná teorie řízení liší od matematiky, od obyčejné matematiky? 744 01:15:32,299 --> 01:15:40,505 Čím? Že umožňuje modelovat procesy, složité sociální procesy v supersystémech? 745 01:15:40,625 --> 01:15:44,974 Porozumět jim? Řídit bezkrizově? 746 01:15:45,094 --> 01:15:53,299 Jen se podívejte, jakou zlobu a nenávist vyvolává Koncepce sociální bezpečnosti u rossionských podpindosníků. 747 01:15:53,419 --> 01:16:01,786 S jakou záští všude píší ty své pseudoposudky, na základě kterých z absolutně smyšlených příčin 748 01:16:01,906 --> 01:16:06,704 tu či onu knihu vnitřního prediktoru prohlašují za extrémistickou. 749 01:16:06,824 --> 01:16:14,355 Chtějí ty znalosti znepřístupnit. Přejí si, aby se tu u nás prolévala krev, protože slouží Američanům, 750 01:16:14,475 --> 01:16:23,034 americké státní elitě, to je jejich Bůh, to je jejich páníček a Rusko chtějí zlikvidovat. 751 01:16:23,154 --> 01:16:31,140 To se vám pánové a dámy nepovede. A v první řadě vás, podpindosníky začne likvidovat váš páníček. 752 01:16:31,260 --> 01:16:34,290 Ne ten přímý, ten nadřazenější. 753 01:16:34,410 --> 01:16:39,369 Americká státní elita své lidi vždy zrazovala, jen si vzpomeňte, jak zradili Mubaraka, 754 01:16:39,489 --> 01:16:46,853 jak zradili Saddáma Husajna, jak zradili Kaddáfího. Vás všechny zradí úplně stejně 755 01:16:48,731 --> 01:16:53,077 a ještě si na té vaší likvidaci pořádně zgustnou. 756 01:16:53,798 --> 01:17:01,050 Víte, tu rossionskou „elitu“, všechny ty podpindosníky, život ničemu neučí, vůbec ničemu. 757 01:17:01,170 --> 01:17:07,789 Jedná se o lokajíčky, přestože si o sobě myslí, že jsou elitou, jsou jen ubohými patolízaly. 758 01:17:07,909 --> 01:17:11,981 A nechovají se jako skuteční psi jen někdy, ale vždycky. 759 01:17:12,101 --> 01:17:16,779 Protože čím těžší je trest, který dostanou od americké státní elity, 760 01:17:16,899 --> 01:17:21,692 tím více páníčka milují, tím radostněji okolo něho poskakují. 761 01:17:21,812 --> 01:17:30,539 Tím radostněji pracují na tom majdanu, na tom státním převratu, který plánují v březnu, dubnu tohoto roku. 762 01:17:30,659 --> 01:17:36,223 Tak uvidíme, kdo vyhraje, zda se vám ten váš majdan zadaří nebo ne. 763 01:17:36,343 --> 01:17:38,255 Takže tak. 764 01:17:39,413 --> 01:17:42,533 To byla poslední otázka. 765 01:17:42,653 --> 01:17:47,282 A co mohu říci vám, vážení přátelé? 766 01:17:48,414 --> 01:17:57,004 Abyste nebyli zdeptaní, zničení těmito sociálními kataklyzmaty, 767 01:17:57,124 --> 01:18:01,582 musíte se naučit bránit zájmy své a své rodiny. 768 01:18:01,702 --> 01:18:12,101 A kvůli tomu musíte vědět a rozumět tomu, jak probíhají řídící procesy ve složitých sociálních supersystémech. 769 01:18:12,221 --> 01:18:19,277 Tyto znalosti získáte pouze v Koncepci sociální bezpečnosti, v knihách vnitřního prediktoru SSSR. 770 01:18:19,397 --> 01:18:22,312 Učit se je vždy nelehké. 771 01:18:24,241 --> 01:18:30,696 Ale získáte-li nové znalosti, dokážete ubránit sebe i svou rodinu 772 01:18:30,816 --> 01:18:37,049 a zajistíte si mírové nebe nad hlavou a štěstí svým dětem. 773 01:18:37,169 --> 01:18:42,913 Přeji vám mírové nebe nad hlavou, štěstí a úspěchy ve studiu Koncepce sociální bezpečnosti. 774 01:18:43,033 --> 01:18:46,410 Buďte šťastní. Do příštích setkání. 775 01:18:47,620 --> 01:18:56,569 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .