1 00:00:08,262 --> 00:00:12,216 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:13,855 --> 00:00:22,792 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:22,912 --> 00:00:26,457 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:26,577 --> 00:00:30,282 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:30,402 --> 00:00:34,847 Dnes je 04.03.2019. 6 00:00:34,967 --> 00:00:41,276 Tou nejpopulárnější, často pokládanou otázkou na našem webu byla otázka 7 00:00:41,396 --> 00:00:46,066 týkající se konfliktu mezi Indií a Pákistánem. 8 00:00:46,186 --> 00:00:50,727 Je tu mnoho souvisejících otázek a lidé jim dávali hodně hlasů. 9 00:00:50,847 --> 00:00:57,992 Přečtu otázku ve znění od Sergeje: Je zřejmé, že komusi se velice nechce odejít z Afghánistánu. 10 00:00:58,112 --> 00:01:02,107 Je zřejmé, že Pákistán je velice těžké kontrolovat z centra. 11 00:01:02,227 --> 00:01:05,803 A je zřejmé, kdo potřebuje rozpoutat 3. světovou válku. 12 00:01:05,923 --> 00:01:10,915 Je možné tvrdit se stejným stupněm jistoty, že globální prediktor použije tento konflikt, 13 00:01:11,035 --> 00:01:14,226 aby ho vyřešila Čína a ne Rusko? 14 00:01:14,346 --> 00:01:19,337 A s jakou jistotou je možné mluvit o tom, že to ten někdo uspěchal 15 00:01:19,457 --> 00:01:23,677 a Čína zatím není schopná účastnit se bez Ruska podobných projektů? 16 00:01:23,797 --> 00:01:27,984 Ne, zde je to všechno trochu jinak. 17 00:01:28,595 --> 00:01:37,114 Tak především ten někdo si již dlouho přeje odejít z Afghánistánu. 18 00:01:37,531 --> 00:01:42,000 Jenže je asi v takové situaci: „Ivane, chytil jsem medvěda.“ 19 00:01:42,120 --> 00:01:45,665 „Tak ho sem dotáhni.“ „Jenže on mě nechce pustit.“ 20 00:01:45,785 --> 00:01:49,747 Stejné je to s Afghánistánem. Je lehké do něj vstoupit a těžké odtud odejít. 21 00:01:49,867 --> 00:01:59,005 Právě z hlediska podřízení si Afghánistánu. Když jsme tam přišli my, tak jsme tam také něco stavěli. 22 00:01:59,744 --> 00:02:06,335 Nesprávné ideologické pojetí, které uplatňovalo pozdní sovětské vedení, 23 00:02:06,455 --> 00:02:10,192 vedlo ke konfliktu, 24 00:02:10,312 --> 00:02:14,982 k ozbrojenému konfliktu na území Afghánistánu a také ke ztrátám. 25 00:02:15,102 --> 00:02:20,929 Je však třeba říci, že se svým vojenským úkolem si tam naše ozbrojené síly plně poradily, 26 00:02:21,049 --> 00:02:33,273 a že ideologický obsah ruské kultury umožňoval nivelizovat marxistický „mraksistický“ obsah politické práce 27 00:02:33,393 --> 00:02:37,252 všech těch stranických orgánů, 28 00:02:37,372 --> 00:02:42,436 jež v podstatě vedla k tomu, že se tam rozhořela opravdová válka. 29 00:02:42,556 --> 00:02:48,142 Globalisté velmi často věci řeší prostřednictvím války. 30 00:02:48,262 --> 00:02:55,215 A když tam vstoupili s tím, že si podřídí místní obyvatelstvo, 31 00:02:55,335 --> 00:03:10,606 tak tam v prvním období vše více méně stabilně zvládali, jenže potom si na jejich přítomnost místní zvykli, 32 00:03:10,726 --> 00:03:15,991 rozhlédli se a přišli na to, jak po nich jít a začali je bít. 33 00:03:16,111 --> 00:03:30,859 1. března přišla zpráva o tom, že na jednu americkou základnu zaútočili bojovníci Tálibánu, 34 00:03:30,979 --> 00:03:41,669 a že přitom útoku padlo, nebylo raněných, ale padlo! 25 amerických vojáků. 35 00:03:41,789 --> 00:03:47,297 Zdálo by se, že jde prostě jen o další z takových útoků a popsali, jak probíhal. 36 00:03:47,417 --> 00:03:51,179 A jak to bylo dál? Až po dvou dnech se přišlo na to, 37 00:03:51,299 --> 00:03:55,582 když uplynulo už více než 40 hodin! Že ten boj tam stále ještě probíhá. 38 00:03:55,702 --> 00:04:00,044 Že ten boj o tu základnu stále probíhá! 39 00:04:00,164 --> 00:04:06,003 Skutečnost, že si prakticky za celé dva dny americké velení 40 00:04:06,123 --> 00:04:10,318 nebylo schopné poradit s útokem bojovníků na základnu, 41 00:04:10,438 --> 00:04:18,508 dokládá jak kvalitu amerických vojáků, tak i kvalitu velení amerických vojáků. 42 00:04:18,628 --> 00:04:23,792 Za tu dobu již bylo možné je obklíčit a rozprášit. 43 00:04:23,912 --> 00:04:28,136 Jenže to by muselo dojít k výsadku vojáků, kteří by museli bojovat! 44 00:04:28,256 --> 00:04:34,242 A to oni neumí. Oni šli do armády kvůli penězům, aby zabíjeli, ale umírat? 45 00:04:34,362 --> 00:04:37,001 To nikdo za ty peníze nehodlá. 46 00:04:37,121 --> 00:04:40,142 A velení si nedokázalo poradit ani jinak. 47 00:04:40,262 --> 00:04:44,983 Takže v tom Afghánistánu to vůbec není tak jednoduché, už dávno by odtamtud rádi utekli. 48 00:04:45,103 --> 00:04:52,793 Jenže utéct z Afghánistánu znamená nechat ho přejít do sféry ruského světa. 49 00:04:52,913 --> 00:05:00,454 Což znamená, že se Afghánistán plně přimkne k Rusku, 50 00:05:00,574 --> 00:05:05,562 protože oni již mají zkušenosti s přítomností Ruska. 51 00:05:05,682 --> 00:05:13,635 Už zde nefiguruje ta ideologická složka, která vyvolala válku místního obyvatelstva, 52 00:05:13,755 --> 00:05:18,126 neboť přestože byla podporována ze Západu, tak v ní tehdy bojovali i místní. 53 00:05:18,246 --> 00:05:25,933 Přestože tam byli i cizí bojovníci, tak v těch bojujících banditských jednotkách mudžahedínů byli i místní. 54 00:05:26,053 --> 00:05:32,773 Ta ideologická složka zosobňovaná KSSS, ten marxismus, „mraksismus“ už tu není, 55 00:05:32,893 --> 00:05:42,930 takže je plně možné rozvíjet normální harmonické vztahy mezi národy Ruska a národy Afghánistánu. 56 00:05:43,050 --> 00:05:47,509 Je tu normální možnost vybudovat běžné mezistátní vztahy. 57 00:05:47,629 --> 00:05:51,149 A to globální prediktor vůbec nemůže potřebovat, 58 00:05:51,269 --> 00:05:57,225 proto raději cedí krev a drží se tam, aby se, nedej Bože, Afghánistán nepřiklonil k Rusku. 59 00:05:57,345 --> 00:05:59,838 Takže je to trochu jinak. 60 00:05:59,958 --> 00:06:08,585 A co se týká toho konfliktu Indie a Pákistánu o Kašmír a účasti Číny v tomto konfliktu, 61 00:06:08,705 --> 00:06:14,426 tak ani tam není zdaleka vše tak, jak by se na první pohled mohlo zdát. 62 00:06:14,546 --> 00:06:21,061 Je vůbec třeba k tomu dodat, že s ohledem na všechny ty události, ke kterým dochází ve světě, 63 00:06:21,181 --> 00:06:26,073 si musíte uvědomovat jednoduchou věc. Nic není tak, jak to vypadá! 64 00:06:26,193 --> 00:06:37,029 Jak to prezentují média a jak je to vykládáno různými politology, polithňupy a analytiky-geopolitiky. 65 00:06:37,149 --> 00:06:43,176 Všechno je to zcela jinak. A jak je to tedy ve skutečnosti? 66 00:06:43,296 --> 00:06:49,123 Takže co tu máme s ohledem na Kašmír? Střetávají se tam zájmy tří států. 67 00:06:49,243 --> 00:06:53,222 Je to samozřejmě Indie a Pákistán a ještě Čína. 68 00:06:53,342 --> 00:07:02,866 A zdá se tedy logické, že by Čína měla vystoupit jako arbitr mezi Indií a Pákistánem 69 00:07:02,986 --> 00:07:06,299 a obhájit si díky tomu nějaké své zájmy. 70 00:07:06,419 --> 00:07:13,949 Jenže jak může v této roli Čína vystupovat? Když Pákistán část svého území náležejícího ke Kašmíru předal Číně? 71 00:07:14,069 --> 00:07:17,453 Jak ho předal, teď ponechme stranou, ale předal ho. 72 00:07:17,573 --> 00:07:23,883 Indie to předání neuznala. To už znamená konflikt. Tak jakým prostředníkem zde může být Čína? 73 00:07:24,003 --> 00:07:29,733 Čína zde nemůže plnit roli prostředníka, protože je sama jedním z účastníků toho konfliktu. 74 00:07:29,853 --> 00:07:32,691 A teď se podívejme na samotný ten konflikt. 75 00:07:32,811 --> 00:07:40,181 Zdálo by se, že je dost závažný, ale přitom jakýsi podivný. 76 00:07:40,301 --> 00:07:42,817 Co zde fakticky máme? 77 00:07:43,749 --> 00:07:49,632 Pákistán prohlašuje, že sestřelil dvě letadla a Indie uznává jen jedno. 78 00:07:50,885 --> 00:07:53,521 Vrtulník nebyl uznán. 79 00:07:53,641 --> 00:08:01,655 A když tedy pomineme vše, co se tvrdí, tak fakticky bylo přiznáno sestřelení jednoho indického letadla 80 00:08:01,775 --> 00:08:05,383 a sestřelení jednoho pákistánského letadla. 81 00:08:05,503 --> 00:08:12,552 A co je na tom zajímavé? Zatímco indickému vojenskému letectvu sestřelili jeden MiG-21, 82 00:08:12,672 --> 00:08:15,059 což je velice starý model, 83 00:08:15,831 --> 00:08:26,343 tak pákistánské vojenské letectvo přišlo o podle stávajících standardů zcela moderní americký F-16. 84 00:08:26,463 --> 00:08:30,329 Takže Pákistán samozřejmě vyjádřil svou výhradu USA 85 00:08:30,449 --> 00:08:37,112 a odtud jim odpověděli: „Vy s ním neumíte létat, neumíte ho využít a s tím my nemáme nic společného. 86 00:08:37,232 --> 00:08:39,587 Sám stroj je dobrý.“ 87 00:08:39,707 --> 00:08:44,119 A to vyvolává otázku. Chápete to? MiG-21. 88 00:08:44,239 --> 00:08:50,130 Cožpak Indie nemohla použít modernější letadla? Mohla. 89 00:08:50,250 --> 00:09:00,353 A navíc toho boje, ve kterém byl sestřelen F-16, se účastnil MiG-21, francouzské Mirage i naše Su-30MK. 90 00:09:00,473 --> 00:09:03,986 Což je normální, takže to možné bylo. 91 00:09:04,106 --> 00:09:09,354 Jenže tam potřebovali poslat výslovně MiG-21. Proč? 92 00:09:09,474 --> 00:09:17,198 Protože na úrovni těch protivníků, kterým čelil, byl nejzranitelnější a tak byl sestřelen. 93 00:09:18,644 --> 00:09:22,309 A k čemu vůbec tohle všechno bylo Indii? 94 00:09:22,429 --> 00:09:29,766 A zde se dostáváme ke zvláštnosti té situace. 95 00:09:29,886 --> 00:09:35,874 Proč vlastně ten konflikt vzniknul? A jaké jsou výhledy tohoto konfliktu? 96 00:09:35,994 --> 00:09:45,358 14. února došlo v Indii k teroristickému útoku, při kterém zahynulo 45 lidí, 97 00:09:45,478 --> 00:09:56,705 a proto Indie za deset dnů zaútočila na základny teroristů na pákistánském území. 98 00:09:56,825 --> 00:10:00,177 A vše se to rozběhlo. 99 00:10:02,812 --> 00:10:05,320 To by vše bylo pochopitelné. 100 00:10:05,440 --> 00:10:10,946 Navíc je možné tvrdit, že území Kašmíru není plně pod pákistánskou kontrolou apod. 101 00:10:11,066 --> 00:10:13,357 Kdyby zde nebylo jedno ale. 102 00:10:13,477 --> 00:10:17,022 Sám ten jev mezinárodního terorismu. 103 00:10:17,142 --> 00:10:23,933 Neboť žádný takový jev, jako je mezinárodní terorismus, vůbec neexistuje. 104 00:10:24,053 --> 00:10:34,157 Veškerý ten mezinárodní terorismus je projevem činnosti tajných služeb konkrétních států. 105 00:10:34,277 --> 00:10:36,406 Nic víc a nic míň. 106 00:10:36,526 --> 00:10:42,257 A ten mezinárodní terorismus, proti kterému všichni bojují, jak to říkají diplomaté, 107 00:10:42,377 --> 00:10:49,587 je jen otázkou toho, zda je přípustné využití diverzně-teroristické činnosti 108 00:10:49,707 --> 00:10:53,798 v diplomatickém jednání mezi dvěma státy. 109 00:10:53,918 --> 00:11:02,188 Pro nikoho není tajemstvím, že všichni ti teroristé jsou plodem činnosti tajných služeb určitých států. 110 00:11:02,574 --> 00:11:08,778 A zatímco Rusko nikdy nevyužívalo mezinárodní terorismus ve svých cílech, 111 00:11:08,898 --> 00:11:21,669 tak o tom, jak mezinárodní teroristy používají západní státy, dnes již dohledáte tuny informací. Všude. 112 00:11:21,789 --> 00:11:30,991 A ISIL, který je dnes tou nejznámější teroristickou skupinou, je nepravidelnou armádou USA. 113 00:11:31,111 --> 00:11:38,320 Tady vidíte, na jaký až stupeň pozdvihly USA využívání mezinárodního terorismu při uplatňování své politiky. 114 00:11:38,440 --> 00:11:45,585 A zde se dostáváme k podstatě porozumění konfliktu mezi Indií a Pákistánem. 115 00:11:45,705 --> 00:11:51,339 Ten nejhorší konflikt mezi Indií a Pákistánem byl ten ze začátku 21. století. 116 00:11:51,459 --> 00:11:59,183 Ten konflikt, který urovnal Putin, když předvedl, jak je možné hledat vzájemné porozumění mezi státy, 117 00:11:59,303 --> 00:12:05,355 jak se podobné konflikty dají urovnávat. Takže co se teď děje? 118 00:12:05,475 --> 00:12:14,742 Ta věc se má tak, že Pákistán byl od samého počátku svého zformování 119 00:12:14,862 --> 00:12:23,550 využíván jako nástroj uplatňování politiky prosazované prostřednictvím mezinárodního terorismu. 120 00:12:23,670 --> 00:12:33,580 Obzvláště markantní to bylo, když západní státy organizovaly válku 121 00:12:33,700 --> 00:12:42,645 proti lidové republice Afghánistán a sovětskému kontingentu v Afghánistánu. 122 00:12:42,765 --> 00:12:49,170 Výcvikové základny byly soustředěny právě v Pákistánu. 123 00:12:49,587 --> 00:12:54,635 Pákistán byl historicky zformován takovým způsobem, 124 00:12:54,755 --> 00:13:04,697 že přítomnost zahraničních tajných služeb na jeho území zosobněných jejich teroristickými organizacemi, 125 00:13:04,817 --> 00:13:12,862 je hluboce začleněna do státního řízení a ideologie Pákistánu. 126 00:13:13,536 --> 00:13:22,923 Pákistán jako stát to vykořeňuje, protože se pro něj jedná o cizorodé těleso. 127 00:13:23,043 --> 00:13:29,352 Jen si vzpomeňte na toho proslulého Usáma bin Ládina. Kde žil, když ho zabili? 128 00:13:29,472 --> 00:13:37,196 A cožpak to tenkrát Američané s Pákistánem, s jeho státními orgány nějak koordinovali? 129 00:13:37,316 --> 00:13:40,636 Než Usáma bin Ládina zlikvidovali? 130 00:13:40,756 --> 00:13:49,026 Nejde teď o to, že šlo o divadélko, a jaké to bylo divadélko, ale o to, že se státními strukturami, 131 00:13:49,146 --> 00:13:55,327 se státním řízením to nebylo nijak dohodnuto. 132 00:13:55,447 --> 00:14:02,656 To neznamená, že to nebylo dohodnuto s jednotlivými představiteli státní moci Pákistánu, 133 00:14:02,776 --> 00:14:10,178 kteří jsou infiltrováni do této struktury, a kteří jsou v míře svých služebních povinností 134 00:14:10,298 --> 00:14:16,286 představiteli té či oné diverzně-teroristické organizace, 135 00:14:16,406 --> 00:14:22,008 té či oné tajné služby, která je vnější ve vztahu k Pákistánu. 136 00:14:22,128 --> 00:14:28,566 Činnost všech těchto diverzně teroristických skupin na území Pákistánu 137 00:14:28,686 --> 00:14:32,262 poškozuje především sám Pákistán. 138 00:14:32,382 --> 00:14:40,846 Ale Pákistán jako stát nemá sílu poradit si s těmito teroristickými organizacemi, 139 00:14:40,966 --> 00:14:44,085 které působí z jeho území. 140 00:14:44,205 --> 00:14:47,853 V důsledku působení těchto teroristických skupin 141 00:14:47,973 --> 00:14:53,137 není vlastně část pákistánského území vůbec pod kontrolou státu. 142 00:14:53,257 --> 00:15:01,059 Ale stát Pákistán si chce udělat pořádek na svém vlastním území 143 00:15:01,179 --> 00:15:06,203 a zde se zájmy Indie a Pákistánu sbližují. 144 00:15:06,323 --> 00:15:16,027 To, co se stalo tento týden, se liší od všech předcházejících událostí pouze větším rozruchem, 145 00:15:16,147 --> 00:15:22,637 který je zaměřen na řešení vnějšího politického úkolu, o kterém budeme mluvit. 146 00:15:22,757 --> 00:15:30,945 A v podstatě se to ničím neliší od toho, co se tam dělo po dobu všech let 21. století, 147 00:15:31,065 --> 00:15:40,924 kdy některá z těch teroristických skupin z pákistánského území zaútočila proti Indii a Indie jí ten útok vrátila. 148 00:15:41,541 --> 00:15:47,096 Pákistán se rozhořčil kvůli narušení své územní celistvosti. 149 00:15:47,216 --> 00:15:52,060 Vyměnili si několik invektiv a konflikt utichnul, vstřebal se. 150 00:15:52,180 --> 00:15:58,490 To se přece nestalo poprvé. A co vidíme dnes? Přesně to samé. 151 00:15:58,610 --> 00:16:01,473 Proč se Pákistán takto chová? 152 00:16:01,593 --> 00:16:08,289 Protože když rukama Indie likviduje teroristické skupiny na svém území, 153 00:16:08,409 --> 00:16:11,941 tak si tak upevňuje svůj stát a státnost. 154 00:16:12,061 --> 00:16:13,998 Pro něj je to výhodné. 155 00:16:14,118 --> 00:16:23,128 Jenže kvůli etice uznané ve světě, je nucen dál dělat tato svá prohlášení, a proto je také dělá. 156 00:16:23,797 --> 00:16:33,699 Ale Pákistán musel také ukázat, že není teroristou, že nehodlá s Indií válčit, 157 00:16:33,819 --> 00:16:38,881 a proto toho sestřeleného letce, jehož zachránili před lynčem, 158 00:16:39,001 --> 00:16:46,314 Pákistán jako akt dobré vůle vrátil Indii bez jakýchkoliv předběžných podmínek. 159 00:16:47,034 --> 00:16:51,844 Chápete to? Jedná se o hru se vzájemnými přihrávkami. 160 00:16:51,964 --> 00:16:57,399 Indie likviduje na pákistánském území nepřátele Pákistánu. 161 00:16:57,519 --> 00:17:05,423 A je nutné, aby tu věc mezi sebou nějak urovnali v rámci těch vztahů, které dnes mezi těmito státy panují. 162 00:17:05,543 --> 00:17:10,721 Nu kdo by povolil, jaký stát by souhlasil s tím, aby někdo hospodařil na jeho území? 163 00:17:10,841 --> 00:17:16,456 Jinou věcí je, že se jedná o dohodu, o neformální dohodu mezi dvěma státy. 164 00:17:16,576 --> 00:17:21,780 To se dá fakticky odhalit po dobu všech let 21. století. 165 00:17:22,758 --> 00:17:28,978 Ale proč je ten rozruch okolo toho teď větší, než to bylo obvyklé? 166 00:17:29,098 --> 00:17:35,999 Jedná se o prostředníka, který má tento konflikt urovnat. 167 00:17:36,119 --> 00:17:45,824 Je nesporné, že jak Indie, tak i Pákistán jsou připraveni k tomu, aby se tím prostředníkem stalo Rusko. 168 00:17:45,944 --> 00:17:52,048 Už se přece přesvědčily o efektivitě zprostředkovatelské činnosti Ruska, 169 00:17:52,168 --> 00:17:58,350 že pro ně dokáže nalézt oboustranně přijatelný dialog, přivést je k vzájemně přijatelným dohodám. 170 00:17:58,470 --> 00:18:01,770 Vždyť na začátku si nesedli ani k jednomu stolu 171 00:18:01,890 --> 00:18:05,808 a Putin musel jezdit z jedné budovy do druhé, ale ten konflikt urovnal. 172 00:18:05,928 --> 00:18:12,521 Potom už si sedli i ke společnému stolu. Tak kdo by měl být tím prostředníkem? 173 00:18:12,641 --> 00:18:15,581 Proč celý ten rozruch? 174 00:18:16,147 --> 00:18:20,854 Na koho se obrátil Pákistán, aby se stal tím prostředníkem? 175 00:18:20,974 --> 00:18:26,254 Pákistán se obrátil na Írán. Nu to se podívejme. 176 00:18:26,374 --> 00:18:31,810 Co znamená Írán ve světových procesech? 177 00:18:32,325 --> 00:18:36,877 Írán… S Čínou je to zcela jasné, tam se všichni shodnou. 178 00:18:36,997 --> 00:18:42,226 Je to ekonomický subjekt, a teď už i důležitý vojenskopolitický subjekt. 179 00:18:42,346 --> 00:18:49,453 Například vojenské letectvo Pákistánu nepoužívá jen americká letadla, ale i čínská. 180 00:18:51,624 --> 00:18:54,164 A jak tu figuruje Írán? 181 00:18:54,284 --> 00:19:00,146 Vždyť Írán je stále třetiřadý stát, 182 00:19:00,266 --> 00:19:08,252 který si sice pořád dělá na něco nároky, ale nedokáže je podpořit, jako stát. 183 00:19:08,372 --> 00:19:11,233 Ta věc se má tak, 184 00:19:13,483 --> 00:19:19,784 že z Íránu se má stát centrum koncentrace řízení 185 00:19:19,904 --> 00:19:27,596 a v islámském světě má nahradit Saúdskou Arábii, která je teď potápěna. 186 00:19:27,716 --> 00:19:33,093 Je tedy načase, aby Írán začal hrát přední roli ve světě. 187 00:19:33,213 --> 00:19:39,072 Proto celý ten rozruch. Írán je třeba představit jako toho prostředníka. 188 00:19:39,192 --> 00:19:47,816 Z Íránu musí být formován subjekt globální politiky. Takto ho chtějí pozdvihnout, 189 00:19:48,747 --> 00:19:55,981 a potom bude třeba vyřešit ten problém mezi Izraelem a Íránem. 190 00:19:56,101 --> 00:20:01,703 A znovu opakuji, že v Izraeli je silná vrstva lidí v řízení, 191 00:20:01,823 --> 00:20:08,068 která má zájem na rozpoutání války s Íránem, díky které má Izrael zmizet. 192 00:20:08,188 --> 00:20:14,915 Írán totiž v každém případě Izrael zlikviduje, za jakýchkoliv okolností. 193 00:20:15,035 --> 00:20:19,953 Otázkou je pouze, co ho to bude stát, jaká je míra přípustných škod. 194 00:20:20,073 --> 00:20:29,969 Proto globální loutkovodiči potřebovali, aby Izrael pro Írán zlikvidovalo, 195 00:20:30,089 --> 00:20:32,943 výslovně ZLIKVIDOVALO Rusko. 196 00:20:33,063 --> 00:20:41,218 To kvůli tomu nepřátelé židovského národa, kteří jsou v Izraeli, v izraelském vedení, 197 00:20:41,338 --> 00:20:45,876 zařídili to sestřelení našeho letadla syrskou raketou. 198 00:20:45,996 --> 00:20:52,853 Oni potřebovali vyprovokovat konflikt mezi Ruskem a Izraelem. 199 00:20:52,973 --> 00:20:56,726 Konflikt, ve kterém by Izrael přestal existovat. 200 00:20:56,846 --> 00:21:00,314 Připomenu, že před deseti lety Kissinger prohlašoval, 201 00:21:00,434 --> 00:21:06,370 že trvání státu Izrael je sedmdesát let a v roce 2019 tu už nebude. 202 00:21:07,479 --> 00:21:12,814 To jsou plány té světové globální elity, globálního prediktoru. 203 00:21:13,078 --> 00:21:18,483 Zatímco my nemáme zájem likvidovat žádný národ ani žádný stát. 204 00:21:18,603 --> 00:21:23,589 My stojíme o přirozený rozvoj, a proto se jim ta provokace také nevydařila. 205 00:21:23,709 --> 00:21:29,117 A o čem mluvil Netanjahu na té schůzce ve Varšavě? 206 00:21:29,237 --> 00:21:34,082 „My jsme tu jednali o tom, jak bychom se všichni mohli vrhnout na Írán. 207 00:21:36,617 --> 00:21:41,947 A o čem mluvil Netanjahu teď, když přijel na návštěvu k Putinovi? 208 00:21:42,067 --> 00:21:49,122 „Naším ústředním tématem byl Írán.“ Z Íránu formují centrum koncentrace řízení. 209 00:21:49,242 --> 00:21:51,944 Všichni s ním musí počítat. 210 00:21:52,064 --> 00:21:56,813 Ale Írán se nemůže stát centrem koncentrace řízení, 211 00:21:56,933 --> 00:22:05,699 dokud bude považovat Izrael za objekt, který je nutno zničit. 212 00:22:05,819 --> 00:22:15,988 To znamená, že musí ideologicky přehodnotit všechno, co platilo v době, kdy tam byl prezidentem Ahmadínežád. 213 00:22:16,108 --> 00:22:19,641 Kdy se tam pořádaly všechny ty konference, 214 00:22:19,761 --> 00:22:24,438 na kterých se dokazovalo, že Izrael je to zlo, které je třeba zlikvidovat. 215 00:22:24,558 --> 00:22:28,664 Tento ideologický základ je třeba přepracovat. 216 00:22:28,784 --> 00:22:35,400 A ať už je to dobře či špatně, sám život k tomu Írán nutí, k těmto korekcím. 217 00:22:35,520 --> 00:22:40,087 Znovu ale opakuji, že ve vedení Izraele je velice silná vrstva, 218 00:22:40,207 --> 00:22:46,998 která si přeje, aby byl v důsledku války Izrael i izraelský národ zcela zlikvidován. 219 00:22:47,571 --> 00:22:51,158 O té Visegrádské čtyřce jsme přece mluvili. 220 00:22:51,278 --> 00:22:55,736 Ten scénář je připraven, podle kterého mají být určité řídící struktury z Izraele přesunuty 221 00:22:55,856 --> 00:22:58,840 na území Visegrádské čtyřky, 222 00:22:59,192 --> 00:23:05,310 ze které má být v podstatě zformováno nové Rakousko-Uhersko na novém území 223 00:23:05,430 --> 00:23:09,426 rozkládajícím se od Baltského moře až po to Černé. 224 00:23:13,432 --> 00:23:19,749 A proto v tomto regionu nesmí být dopuštěna válka, 225 00:23:19,869 --> 00:23:22,038 to je politika Ruska. 226 00:23:22,918 --> 00:23:33,988 Írán není v současné době schopen nijak překonat subjektnost, sílu subjektnosti Ruska v globální politice, 227 00:23:34,108 --> 00:23:37,224 a tak musí být posilován. 228 00:23:37,841 --> 00:23:48,119 Aby pak Írán mohl fungovat jako rovnocenný… On to teď nedokáže ani s podporou Turecka. 229 00:23:49,286 --> 00:23:52,851 Je třeba posílit jeho vnitřní potenciál. 230 00:23:52,971 --> 00:24:00,840 A proto tomu konfliktu mezi Indií a Pákistánem dodali takovou váhu, 231 00:24:00,960 --> 00:24:08,314 aby díky tomu povznesli jako subjekt globální politiky Írán. 232 00:24:08,434 --> 00:24:10,657 To je to, co se teď řeší. 233 00:24:12,462 --> 00:24:19,373 A co se týká Indie a Pákistánu, tak nikdo z nich nemá zájem o velkou válku. 234 00:24:19,493 --> 00:24:22,828 Mají zájem na likvidaci „terorismu“, 235 00:24:22,948 --> 00:24:26,394 a jak bude vyřešen problém Kašmíru, teď není na pořadu dne. 236 00:24:26,514 --> 00:24:28,991 Oni potřebují očistit území Pákistánu 237 00:24:29,111 --> 00:24:33,679 od teroristických skupin nepřátelských jak Indii, tak i Pákistánu, 238 00:24:33,799 --> 00:24:40,326 které jsou vlastně ve své podstatě útvary cizích tajných služeb, 239 00:24:40,446 --> 00:24:42,681 přičemž určitě ne ruských. 240 00:24:42,801 --> 00:24:48,535 Írán (Indie) a Pákistán dobře vědí, jací „spojenci“ jim tyto problémy zařídili. 241 00:24:48,655 --> 00:24:52,189 Mám na mysli „spojence“ Indie a Pákistánu. 242 00:24:57,846 --> 00:25:02,028 Další otázkou je setkání 243 00:25:03,876 --> 00:25:07,904 Trumpa s Kim Čong-unem ve Vietnamu. 244 00:25:08,024 --> 00:25:15,321 Otevřel jsem jeden vyhledávač a čtu zde nadpisy z novin. 245 00:25:15,441 --> 00:25:23,245 V Times nazvali příčinu předčasného ukončení této schůzky: Summit zklamaných nadějí. 246 00:25:23,949 --> 00:25:26,502 Proč summit zkrachoval? 247 00:25:26,622 --> 00:25:30,772 Proč se Trump s Kim Čong-unem nedokázali na ničem dohodnout? 248 00:25:30,892 --> 00:25:33,589 Co se tam ve skutečnosti tedy stalo? 249 00:25:33,709 --> 00:25:38,409 Kim Čong-un a Trump se na všem dohodli. 250 00:25:38,529 --> 00:25:45,562 Summit úspěšně splnil ten úkol, kvůli kterému byl pořádán. 251 00:25:46,289 --> 00:25:48,798 To je nečekané, že? 252 00:25:50,933 --> 00:25:56,655 Je to přece v úplném rozporu s tím, co je slyšet z televize. 253 00:25:56,775 --> 00:26:01,431 Vždyť tam rozebírají Trumpa i Kim Čong-una horem dolem. 254 00:26:01,551 --> 00:26:07,792 Jak k sobě přistupovali, jak se na sebe dívali atd. Nač si jen vzpomenete. 255 00:26:07,912 --> 00:26:18,466 A všichni se shodují v tom, jak velký frajer je Kim Čong-un, jak USA postavil na místo. 256 00:26:18,586 --> 00:26:24,388 Jakou že to ten Trump měl smůlu. Nu, to už je osud. 257 00:26:24,508 --> 00:26:27,843 A začali hledat vysvětlení. 258 00:26:34,688 --> 00:26:40,674 Tak už to dopadá, že já jsem ta baba Jaga, která je vždy proti všem. 259 00:26:40,794 --> 00:26:45,319 Pokaždé, když dojde na takovéto symbolické události, 260 00:26:45,439 --> 00:26:50,337 tak všichni politologové, analytici říkají jedno a já něco úplně jiného. 261 00:26:50,457 --> 00:26:51,702 Prostě vždycky. 262 00:26:51,822 --> 00:27:02,134 A není to tak, že bych se rozhodl: „Já řeknu pravý opak a něčím se odliším.“ 263 00:27:02,254 --> 00:27:04,555 Tak to přece vůbec není. 264 00:27:04,675 --> 00:27:12,336 Kdyby se ti politologové a analytici vyznali v otázkách globální politiky, 265 00:27:12,456 --> 00:27:16,770 v konceptuální moci, v šesti prioritách řízení, 266 00:27:16,890 --> 00:27:22,647 kdyby neseděli v tom svém pískovišti geopolitiky, tak by tomu porozuměli stejně snadno. 267 00:27:22,767 --> 00:27:26,147 Přece všichni vycházíme z úplně stejných materiálů. 268 00:27:26,267 --> 00:27:31,539 A tak se podíváme na to, co všichni měli možnost vidět, jen to rozebereme z trošku jiného úhlu. 269 00:27:31,659 --> 00:27:37,504 Takže, proč se vůbec Trump s Kim Čong-unem potřebovali sejít? 270 00:27:37,624 --> 00:27:43,666 Všichni vědí, že se na ničem dohodnout ani nemohli. Co může Trump nabídnout Kim Čong-unovi? 271 00:27:43,786 --> 00:27:53,570 Trump může Kim Čong-unovi navrhnout, že zařídí odvolání sankcí proti Severní Koreji. 272 00:27:53,690 --> 00:27:58,060 A co požadují od Severní Koreje? 273 00:27:58,180 --> 00:28:08,360 Plné odzbrojení, likvidaci těch druhů zbraní, kvůli kterým vlastně USA přistoupily na tato jednání. 274 00:28:10,144 --> 00:28:12,520 A co by bylo výsledkem? 275 00:28:12,640 --> 00:28:15,954 Co vidí Trump, tedy vlastně Kim Čong-un? 276 00:28:16,074 --> 00:28:21,786 Že když se USA zachce, tak kdykoliv poruší všechny své dohody. 277 00:28:21,906 --> 00:28:27,927 To znamená, že když dnes sankce odvolají, zítra je opět mohou zavést. 278 00:28:28,047 --> 00:28:32,241 Vždyť, jak to bylo s tím jaderným programem Íránu? 279 00:28:32,361 --> 00:28:39,372 „Nám teď nevyhovují ty smluvní podmínky, které jsme Íránu sami vnutili. Teď chceme víc.“ 280 00:28:39,492 --> 00:28:47,560 Tak kdo bude důvěřovat tomuto partnerovi za takové úrovně jednání? 281 00:28:47,680 --> 00:28:55,329 Pokud USA dnes sankce odvolají, tak zítra je mohou zase zavést. 282 00:28:55,449 --> 00:28:57,883 To je v moci USA. 283 00:28:58,455 --> 00:29:05,652 A i kdyby Korejci nezlikvidovali dokumentaci, ale jen samotné ty zbraně, 284 00:29:06,461 --> 00:29:13,222 které donutily USA zasednout za jednací stůl se Severní Koreou, 285 00:29:13,342 --> 00:29:19,313 tak i kdyby Severní Korea zlikvidovala jen ty zbraně, které přinutily USA sednout si k jednacímu stolu, 286 00:29:19,433 --> 00:29:26,038 znamenalo by to jen jedno, že je hned tak znovu nevyrobí, že budou bezbranní. 287 00:29:26,158 --> 00:29:28,380 Jedná se o nevratný krok. 288 00:29:29,278 --> 00:29:38,222 Když zničíte prostředek nátlaku, svůj zdrojový potenciál pro jednání, tak už nebudete mít v ruce vůbec nic. 289 00:29:38,982 --> 00:29:46,685 Nu kdo při zdravém rozumu po tom, co se stalo Kaddáfímu, Saddámovi Husajnovi, 290 00:29:46,805 --> 00:29:51,593 po tom, jak se USA chovají v celém světě, kdo za těchto podmínek, 291 00:29:51,713 --> 00:29:56,171 kdy USA jeden den slovo dají a další den ho odvolají, 292 00:29:56,291 --> 00:30:00,375 odevzdá zbraně, aby zůstal zcela bezbranný? 293 00:30:00,495 --> 00:30:07,704 Kdo by za těchto podmínek vedl seriózní jednání o tom, že bude odzbrojovat, aby něco dostal? 294 00:30:07,824 --> 00:30:11,269 Nikdo. Prostě nikdo. A Kim Čong-un není idiot. 295 00:30:11,389 --> 00:30:14,637 Proto podobná jednání vést nebude. 296 00:30:14,757 --> 00:30:19,601 A proč tedy přijel? O čem vůbec jednali? 297 00:30:20,938 --> 00:30:23,999 A co Trump? 298 00:30:24,119 --> 00:30:28,628 Zrušili plánovaný oběd, tedy večeři. 299 00:30:28,748 --> 00:30:32,435 Trump to komentoval: „Nemá to smysl, rušíme to. 300 00:30:32,555 --> 00:30:35,856 Oni chtěli příliš, a my s tím nesouhlasili.“ 301 00:30:35,976 --> 00:30:41,514 To tedy bylo vysvětlení a už jen jakési nářky směrem k USA: 302 00:30:41,634 --> 00:30:47,275 „Kdo takto postupuje? Co to ze mne děláte za pitomce? 303 00:30:47,395 --> 00:30:52,007 Organizujete slyšení jakéhosi individua, 304 00:30:53,370 --> 00:30:55,968 když já se tu snažím vést jednání?! 305 00:30:56,088 --> 00:31:01,060 Kim Čong-un se podíval, co se okolo mne děje, a že mne mohou odvolat, 306 00:31:01,180 --> 00:31:03,041 tak co by se se mnou domlouval? 307 00:31:03,161 --> 00:31:08,210 Vždyť ve výsledku tak poškozujete zájmy USA.“ 308 00:31:08,330 --> 00:31:12,942 A je to tady a všechno zapadlo na svá místa. 309 00:31:13,062 --> 00:31:16,363 Teď se podíváme, co se děje. 310 00:31:17,829 --> 00:31:25,107 Trump má velké problémy se státní elitou USA. 311 00:31:25,227 --> 00:31:29,403 Je třeba to nějak řešit. 312 00:31:29,523 --> 00:31:31,178 A jak? 313 00:31:31,298 --> 00:31:35,936 Velmi dobře státní elitu zasáhl ten shutdown. 314 00:31:36,056 --> 00:31:42,082 Velmi účinně, rating Trumpa vzrostl a rating jeho protivníků klesl, 315 00:31:42,202 --> 00:31:46,324 protože Trump pracuje pro lidi, pro stát 316 00:31:46,444 --> 00:31:53,448 a vy jste kvůli jakýmsi migrantům připraveni nechat spadnout stát do propasti. 317 00:31:56,169 --> 00:32:06,102 Dále tu máme ten rozviřovaný problém: strach, šílená hrůza ze Severní Koreje v amerických médiích. 318 00:32:06,222 --> 00:32:14,268 Trump tam jel dohodnout se v zájmu USA s Kim Čong-unem 319 00:32:14,388 --> 00:32:21,662 a právě v té chvíli na Trumpa zaútočili doma. 320 00:32:21,782 --> 00:32:28,959 Ve výsledku Trump nedokázal nic výhodně vyjednat pro USA. 321 00:32:29,079 --> 00:32:34,745 To znamená, že ti, kteří zaútočili na Trumpa, zaútočili zároveň na stát USA, 322 00:32:34,865 --> 00:32:38,377 na zájmy všech obyčejných lidí. 323 00:32:38,988 --> 00:32:44,999 Takto se vyvíjela ta situace, kterou tak nastavili. 324 00:32:45,119 --> 00:32:49,307 A byla ta výpověď bývalého advokáta vůbec co k čemu? 325 00:32:49,427 --> 00:32:56,990 Ať už byla jakákoliv, byla nicotná, protože už předtím lhal pod přísahou. 326 00:32:57,110 --> 00:33:03,001 Nic z toho, co potom tento člověk bude říkat, nelze už brát vážně, 327 00:33:03,121 --> 00:33:09,977 bude to vyvráceno, platí tam anglosaské precedenční právo. 328 00:33:10,097 --> 00:33:15,474 U každého soudu ho jednoduše úplně roznesou, zcela jednoduše. 329 00:33:15,594 --> 00:33:18,303 A co tam ten člověk navíc prohlásil? 330 00:33:18,423 --> 00:33:26,854 Že žádné přímé důkazy o Trumpově spolupráci s Ruskem nemá, že ho z toho pouze podezřívá. 331 00:33:26,974 --> 00:33:37,558 Chápete? Člověk, který lhal u soudu, tedy pod přísahou tu pomlouvá Trumpa a vyzývá k jeho odsouzení. 332 00:33:39,133 --> 00:33:48,102 A přitom dokonce i on sám říká, že nemá žádné údaje, že by Trump byl ruským agentem. 333 00:33:50,127 --> 00:33:55,914 Ale to je přece negativní agitace. Zcela jednoduchá metoda. 334 00:33:56,034 --> 00:33:58,389 Proč to politologové nevidí? 335 00:33:58,509 --> 00:34:09,737 Že Trumpovi tato situace umožní vypořádat se s těmi lidmi ne jako se svými nepřáteli ve vysokých kruzích USA, 336 00:34:09,857 --> 00:34:13,241 ne jako se svými osobními nepřáteli, chápete? 337 00:34:13,361 --> 00:34:17,580 Jemu přece říkají: „To je tvůj nepřítel, který jde jen po tobě…“ 338 00:34:17,700 --> 00:34:23,655 Trump je potřeboval dostat do pozice, že poškozují stát, USA. 339 00:34:23,775 --> 00:34:29,506 To potřeboval předvést, dokud ještě nevyprchal dojem z toho shutdownu. 340 00:34:29,626 --> 00:34:38,186 A to také předvedl, bylo to provedeno. A co se týká Kim Čong-una. 341 00:34:38,306 --> 00:34:47,958 Tak pro něj, pro něj podobná setkání znamenají protržení mezinárodní politické blokády. 342 00:34:48,078 --> 00:34:53,969 Když se on, Kim Čong-un nedohodl s prezidentem USA, 343 00:34:54,089 --> 00:34:58,599 toho nejdůležitějšího, toho nejmocnějšího státu na světě, 344 00:34:58,719 --> 00:35:06,571 tak to pro něj znamená politický kapitál, zvyšuje mu to rating i autoritu nejen v Severní Koreji, ale v celém světě. 345 00:35:06,691 --> 00:35:17,874 Takto z Kim Čong-una vytvářejí subjekt globální politiky, subjekt, který bude spojovat dvě Koreje. 346 00:35:18,430 --> 00:35:32,235 To kvůli tomu se sešli, aby si Trump vytvořil mechanismus pro likvidaci protitrumpovské opozice, 347 00:35:32,355 --> 00:35:38,506 která byla takto prezentována jako protistátní opozice a Kim Čong-un ubránil své pozice, 348 00:35:38,626 --> 00:35:42,132 uhájil své zájmy, prokázal své schopnosti. 349 00:35:42,252 --> 00:35:46,350 „Jaký je to talent... A my jsme si mysleli, že je to jen neschopný vařbuchta.“ 350 00:35:46,470 --> 00:35:51,494 Tak rozvažují všichni naši politologové: „Ukazuje se, že má na víc…“ 351 00:35:51,614 --> 00:35:56,638 Navíc je ještě třeba si uvědomovat jednu věc. 352 00:35:56,758 --> 00:36:02,373 Kde bylo to setkání? Odehrálo se v jihovýchodní Asii 353 00:36:02,493 --> 00:36:13,535 a s ohledem na mentalitu tamního obyvatelstva nepřijel Kim za Trumpem, ale Trump přiletěl za ním. 354 00:36:14,565 --> 00:36:22,280 To je, oč tu jde. Znamená to zcela jiný pohled na subjektnost Kim Čong-una. 355 00:36:22,400 --> 00:36:27,475 Jedná se o globální hru, o globální pohled. 356 00:36:27,595 --> 00:36:33,861 A u nás hodnotí, kdo komu jak podal ruku, jak k němu přistoupil, jak se na něho podíval… 357 00:36:33,981 --> 00:36:38,311 Všechno je to očividné. Já jsem přece nemluvil o žádných nových faktech, 358 00:36:38,431 --> 00:36:41,937 které by nebyly ohlášeny, které by nebyly k dispozici. 359 00:36:42,057 --> 00:36:48,572 Jen jsem je vyložil jinak na základě šesti priorit řízení, plné funkce řízení, 360 00:36:48,692 --> 00:36:52,765 pěti druhů sociální moci a pěti druhů sociální idiocie, 361 00:36:52,885 --> 00:36:57,857 z hlediska globální, vnitřní a vnější politiky a těch ostatních věcí. 362 00:36:57,977 --> 00:37:01,406 Když tohle všechno znáte, tak vše leží na povrchu. 363 00:37:01,526 --> 00:37:06,370 A když se potom díváte na všechny ty polithňupy… O čem to mluví? 364 00:37:06,490 --> 00:37:09,585 Proto to samozřejmě vždy dopadá, že jsem proti. 365 00:37:09,705 --> 00:37:16,092 To není kvůli tomu, že bych chtěl být v opozici, ale oni prostě neznají elementární věci a pokoušejí se to rozebírat. 366 00:37:16,212 --> 00:37:23,576 Víte, v Psím srdci je taková epizoda se Šarikovem, 367 00:37:23,696 --> 00:37:32,603 který rozmýšlí o věcech vesmírné důležitosti s vesmírnou hloupostí. 368 00:37:32,723 --> 00:37:36,693 A na to se musíme dívat. 369 00:37:36,813 --> 00:37:40,088 Jedná se o velice dobře promyšlený účelový tah. 370 00:37:40,208 --> 00:37:44,692 Uvědomte si, že to ten dav nenechá v klidu: „Jak je to možné? 371 00:37:44,812 --> 00:37:51,172 Večeře byla připravena a oni na ní nešli? Odjeli.“ 372 00:37:53,931 --> 00:38:00,071 Kdyby povečeřeli, tak by tomu jejich „neúspěchu v jednání“ nikdo neuvěřil. 373 00:38:00,191 --> 00:38:06,019 Řekli by si: „To se neshodli jen na něčem podružném.“ Oni tomu potřebovali dát tohle citové zabarvení. 374 00:38:06,139 --> 00:38:10,423 Tam byl každý krok pečlivě naplánován, vyvážen. 375 00:38:16,308 --> 00:38:20,075 K dalším otázkám. 376 00:38:20,728 --> 00:38:29,920 Otázka od Ivana Filatova, který se odkazuje na jeden ze zpravodajských zdrojů. 377 00:38:30,040 --> 00:38:37,127 V Kremlu prohlásili, že nejsou odpovědní za obsah na státních televizních kanálech. 378 00:38:37,247 --> 00:38:43,646 Proč Kreml obrátil pozornost na představitele ideologické priority, jakým je Rossija 1? 379 00:38:43,766 --> 00:38:51,321 Co podle vás nechápou a co by měli chápat představitelé ruských informačně-ideologických „elit“ 380 00:38:51,441 --> 00:38:54,295 při svém informování o světových událostech? 381 00:38:54,415 --> 00:38:59,921 Tady nejde o pochopení nebo nepochopení. 382 00:39:00,041 --> 00:39:03,778 Pokud si dobře vzpomínám, tak šlo jen o komentář, 383 00:39:03,898 --> 00:39:10,449 že nejsou odpovědní za to, co ukazují na televizních kanálech, i když jde o ty se státní účastí. A je to tak. 384 00:39:10,569 --> 00:39:14,548 My v ústavě nemáme stanovenou státní ideologii, 385 00:39:14,668 --> 00:39:22,384 a tak stát nemůže diktovat svou informačně-politickou linii. 386 00:39:22,504 --> 00:39:28,372 Stát to může dělat udáváním tónu prostřednictvím určitých procesů řízení, 387 00:39:28,492 --> 00:39:33,395 prostřednictvím realizace řízení a určitých kroků. 388 00:39:33,515 --> 00:39:38,265 A věcná část těchto kroků potom formuje informační pole. 389 00:39:38,385 --> 00:39:47,298 A co se týče informování o těchto krocích, tak tam to už je zase jinak, 390 00:39:47,418 --> 00:39:54,755 tam hrají roli klanově-korporativní zájmy těch, kteří ovládají ten či onen informační zdroj. 391 00:39:54,875 --> 00:40:03,339 A s ohledem na tyto klanově-korporativní zájmy se potom upravuje veškeré zpravodajství. 392 00:40:03,459 --> 00:40:07,325 Stát to předepisovat nemůže. 393 00:40:07,445 --> 00:40:10,596 A co nechápou? O tom jsem už mluvil. 394 00:40:10,716 --> 00:40:19,674 Naše "elita" vůbec nechápe procesy řízení složitých sociálních supersystémů a umí si jen hledat páníčka. 395 00:40:19,794 --> 00:40:25,368 Ať už je to ta patriotická nebo liberální elita, je to jedno. 396 00:40:25,488 --> 00:40:32,108 Jedni se pokouší dohodnout se na vyšší úrovni, druhým stačí být podpindosníky. 397 00:40:33,126 --> 00:40:42,479 Jenže nikdo nebude jednat s někým, kdo nechápe procesy globální politiky, 398 00:40:42,599 --> 00:40:51,860 kdo nechápe podstatu konceptuální moci, kdo nedokáže svým příkladem formovat informační linii. 399 00:40:51,980 --> 00:41:02,259 A potom… Když to vidí ti globalisté, kteří řeší ty či ony úkoly řízení ve vztahu k Rusku… 400 00:41:02,379 --> 00:41:08,916 Na co se dívají? Na informační média, na informační zdroje. 401 00:41:09,036 --> 00:41:12,685 Oni vědí, kdo stojí za každým tím zdrojem. 402 00:41:12,805 --> 00:41:23,276 A když vidí naši televizi, tak z žádným s těch klanů nebudou jednat jako rovný s rovným. 403 00:41:23,396 --> 00:41:31,722 Jako rovný s rovným jednají a budou jednat s Putinem, protože si velmi dobře uvědomují, 404 00:41:31,842 --> 00:41:35,078 že je Putin převyšuje o celou hlavu. 405 00:41:35,198 --> 00:41:41,020 Putin se nad ně ale nepovyšuje, nabízí jim rovnocenné jednání a oni to přijímají. 406 00:41:41,140 --> 00:41:45,916 A s kým dalším by se měli bavit? Vždyť se podívejte na jakékoliv médium. 407 00:41:46,036 --> 00:41:51,941 Podívejte se na informačně-analytické pořady, na všechny ty politické talk show, 408 00:41:52,061 --> 00:41:55,930 kdo by s nimi potom mohl vést vážná jednání? 409 00:41:56,050 --> 00:41:59,781 Takže je budou zneužívat a oni se potom budou cítit ukřivdění. 410 00:41:59,901 --> 00:42:04,266 A kdo je tím vinen? To je tak těžké sednout si k učebnicím? 411 00:42:04,386 --> 00:42:07,567 Koncepce sociální bezpečnosti je napsaná, 412 00:42:07,687 --> 00:42:13,949 tak si sedněte a nastudujte si všechno, co se týká řízení složitých sociálních supersystémů. 413 00:42:14,069 --> 00:42:23,082 Všechno je to přece dostupné. Je prostě nutné, abyste byli odborně způsobilí v oblasti řízení. 414 00:42:23,202 --> 00:42:31,088 Abyste nebyli jen „elitou“, někým, kdo díky své rodinné příslušnosti zaujal nějaké to místo v řídicím systému. 415 00:42:31,208 --> 00:42:36,397 Musíte chápat procesy řízení a jak je řídit. 416 00:42:36,517 --> 00:42:39,203 Jenže tohle naše „elita“ nechápe. 417 00:42:39,323 --> 00:42:45,172 Oni mají za to, že udělali dost, když se narodili v té správné rodině, to přece stačí: 418 00:42:45,292 --> 00:42:47,318 „Tak proč bych se ještě učil?“ 419 00:42:47,438 --> 00:42:53,150 Připomíná mi to středověk, hned po době temna, kdy v Evropě platilo, 420 00:42:53,270 --> 00:43:02,916 že králové považovali za nedůstojné mít znalosti, které jsou hodné pouze lůzy, 421 00:43:03,036 --> 00:43:05,639 tedy číst, psát a počítat: 422 00:43:05,759 --> 00:43:08,610 „K čemu by mi to bylo?“ 423 00:43:08,730 --> 00:43:17,359 A dokonce ještě v 18. století, na konci 18. století, 424 00:43:17,479 --> 00:43:22,778 do revoluce se ještě vyskytovali takoví vytříbení aristokraté, 425 00:43:22,898 --> 00:43:29,931 kteří pohrdali tímto ničemným zaměstnáním lůzy. 426 00:43:30,051 --> 00:43:33,259 Tak dnes je naše „elita“ úplně stejná. 427 00:43:33,379 --> 00:43:43,445 Oni si myslí, že znalosti o řízení, že tyto odborné znalosti vůbec nepotřebují na to, 428 00:43:43,565 --> 00:43:46,546 aby řídili ten dobytek, tu lůzu… 429 00:43:46,666 --> 00:43:50,975 Stačí se narodit v té správné rodině a tím máte postavení zajištěno, a hotovo. 430 00:43:51,095 --> 00:43:54,799 Ten projekt Lídr Ruska je profanací kádrového hledání. 431 00:43:54,919 --> 00:44:00,851 Oni si to ještě vypijí za tu jeho zpackanou organizaci, ale to jsou jejich problémy. 432 00:44:01,236 --> 00:44:09,067 Takže lidé se prostě sami musí začít učit a sami budovat 433 00:44:09,187 --> 00:44:16,945 a informační média využívat jako zdroj faktologických údajů 434 00:44:17,065 --> 00:44:21,291 a v žádném případě jako zdroj jejich interpretace. 435 00:44:25,747 --> 00:44:27,645 A opět k Ukrajině. 436 00:44:27,765 --> 00:44:31,084 Vždyť už jsem toho k tomu tolik řekl. 437 00:44:31,204 --> 00:44:34,881 Je to ve stejném gardu, ale trochu jinak. 438 00:44:35,001 --> 00:44:37,109 Píše Oleg. 439 00:44:37,229 --> 00:44:41,593 Valeriji Viktoroviči, já chápu, že už máte těch otázek k volbám na Ukrajině plné zuby. 440 00:44:41,713 --> 00:44:45,554 Tato otázka se netýká voleb ale toho, co bude dál. 441 00:44:45,674 --> 00:44:50,368 Upřesňuji: na volby přijde tak 20 až 45% zbylého obyvatelstva, 442 00:44:50,488 --> 00:44:54,660 USA si tam dosadí, koho budou potřebovat a co bude dál? 443 00:44:54,780 --> 00:44:59,722 Zajímá ho, co bude dál, ne podrobně, ale možné varianty událostí. 444 00:44:59,842 --> 00:45:05,169 V posledním pořadu taková otázka zazněla, ale vy jste na ni neodpověděl. 445 00:45:05,289 --> 00:45:10,698 Mluvil jste jen o tom, proč nemáme jít k volbám, ale co bude dál, jste neřekl. 446 00:45:10,818 --> 00:45:14,247 Já si nejsem jistý, že si tam někoho dosadí USA. 447 00:45:14,367 --> 00:45:18,759 Mluvil jsem o tom, že z Washingtonu budou volat, a že je úplně jedno, 448 00:45:18,879 --> 00:45:20,845 kdo jak bude hlasovat. 449 00:45:20,965 --> 00:45:27,287 Oni mohou v klidu ty milióny voličů opominout a nastrčit místo toho svou fikci. 450 00:45:27,407 --> 00:45:35,402 Ale bez ohledu na celý ten idiotismus volební kampaně, která tam na Ukrajině probíhá, 451 00:45:35,522 --> 00:45:41,867 nu v uvozovkách „volební kampaně“, Medvěděv již vyjádřil své přání uznat ty volby za legitimní. 452 00:45:41,987 --> 00:45:44,810 On uznává, že se jedná o volby. 453 00:45:44,930 --> 00:45:54,218 Ještě neproběhly, zato tam probíhá výsměch zdravému rozumu, a on už je připraven je uznat za legitimní. 454 00:45:54,338 --> 00:46:02,609 To je črta všech podpindosníků, kteří se snaží páníčkovi vyhovět všemi svými silami. 455 00:46:02,729 --> 00:46:06,900 Takže jsem mluvil o tom, že z Washingtonu budou volat, v posledním okamžiku, 456 00:46:07,020 --> 00:46:12,512 před bezprostředním vyhlášením výsledků, protože po jejich vyhlášení jsou změny problematické, 457 00:46:12,632 --> 00:46:15,071 přestože i to se dá. 458 00:46:15,191 --> 00:46:20,930 Není vůbec důležité, kdo kam nahází kolik volebních lístků, jaké protokoly se sepíšou a podobně. 459 00:46:21,050 --> 00:46:26,707 Jakmile zavolají z Washingtonu jménem globalistů nebo státní elity, protože to je otázka, 460 00:46:26,827 --> 00:46:30,779 bude tam dosazen určitý jedinec. 461 00:46:31,741 --> 00:46:36,060 A co se týká toho, co bude dál? 462 00:46:36,180 --> 00:46:40,049 Když lidé na volby nepřijdou, když tam prostě nepůjdou. 463 00:46:40,169 --> 00:46:43,185 A co dál? Co na nich závisí? 464 00:46:44,368 --> 00:46:47,532 V roce 1917… 465 00:46:49,595 --> 00:46:59,554 Dobu od března do října roku 1917, tedy fakticky celou dobu existence Prozatímní vlády, 466 00:46:59,674 --> 00:47:03,240 je možné charakterizovat jako dobu dvojvládí. 467 00:47:03,360 --> 00:47:09,567 Mimochodem, to léto roku 1917 tak také bylo označeno ve všech sovětských učebnicích dějepisu. 468 00:47:09,687 --> 00:47:18,067 Vypadalo to, že prozatímní vláda je u moci, když vydává výnosy, nařízení a podobně. 469 00:47:18,187 --> 00:47:21,259 Jenže všechno, co dělali, se sypalo. Proč? 470 00:47:21,379 --> 00:47:25,248 Byl tu třeba Petrohradský sovět lidových poslanců, 471 00:47:25,368 --> 00:47:32,730 který vůbec neřešil otázky celonárodního významu, 472 00:47:32,850 --> 00:47:37,517 zabýval se svým lokálním drobným řízením, 473 00:47:37,637 --> 00:47:45,385 ale jejich Nařízení číslo 1 místní vojenské posádce zlikvidovalo veškerou disciplínu v celé armádě. 474 00:47:46,100 --> 00:47:47,503 Proč? 475 00:47:48,328 --> 00:47:55,371 Protože masová statistika chování ideologicky, 476 00:47:55,491 --> 00:48:04,202 chování obyvatelstva ideologicky odmítajícího vládu Prozatímní vlády, 477 00:48:06,897 --> 00:48:17,819 a ve větší míře přijímajícího a s ohledem na vzniklou situaci považujícího za přiměřenější tu ideologii, 478 00:48:17,939 --> 00:48:23,321 jejímž zdrojem byl Petrohradský sovět, vedla k tomu, 479 00:48:23,441 --> 00:48:29,978 že nařízení Prozatímní vlády nebyla naplňována. 480 00:48:31,436 --> 00:48:40,019 Ve vztahu k řízení se lidé orientovali i bez existence jakýchkoliv strukturních větví, 481 00:48:40,139 --> 00:48:44,228 strukturního řízení na Petrohradský sovět. 482 00:48:44,778 --> 00:48:49,840 Byly zakládány sověty, formovalo se další řízení… 483 00:48:50,637 --> 00:48:53,361 To je to, oč tu jde. 484 00:48:53,481 --> 00:49:00,184 Pokud se lidé sami o sobě rozhodnou, 485 00:49:03,017 --> 00:49:12,177 že všechno, co se tam dnes děje, celý ten cirkus, se jich nijak netýká, 486 00:49:13,250 --> 00:49:19,413 že život vyžaduje jiná politická rozhodnutí, 487 00:49:19,962 --> 00:49:29,701 tak ať si do Kyjeva dosadí, koho chtějí, stane se absolutně neakceschopným. 488 00:49:29,821 --> 00:49:32,947 Všechno se mu bude sypat pod rukama. 489 00:49:33,067 --> 00:49:39,457 A na základě statistiky masového chování, masové statistiky chování lidí, 490 00:49:39,577 --> 00:49:46,482 kteří nepřijmou tyto volby, se bude formovat jiné řízení. 491 00:49:46,602 --> 00:49:52,388 A nebyl to Petrohradský sovět lidových poslanců, kdo se nakonec chopil moci, 492 00:49:52,508 --> 00:49:58,621 chopila se jí strana bolševiků v říjnu roku 1917. 493 00:49:58,741 --> 00:50:08,982 Na Ukrajině existují dva silné subjekty, které formují centrum koncentrace řízení. 494 00:50:09,102 --> 00:50:17,470 Je to Luhanská a Doněcká republika, které jsou legitimními právními nástupci ukrajinské státnosti. 495 00:50:17,590 --> 00:50:20,290 To je zcela jiná situace. 496 00:50:20,410 --> 00:50:25,208 V roce 1917 se orientovali na určité ideologické poselství. 497 00:50:25,328 --> 00:50:28,187 Nevěděli přesně, co a jak mají dělat. 498 00:50:28,307 --> 00:50:37,042 A zde je názorný příklad, existují státní subjekty, které jsou schopné dodat dostatečnou sílu, 499 00:50:37,474 --> 00:50:41,198 která může na Ukrajině obnovit pořádek. 500 00:50:41,318 --> 00:50:53,560 Ale to potom obyvatelstvo svým chováním nesmí podporovat řízení kyjevské bandy. 501 00:50:53,680 --> 00:50:57,031 Je to podobné jako… 502 00:50:57,151 --> 00:50:59,269 …rok 1991. 503 00:50:59,389 --> 00:51:05,493 Kdy v Kremlu seděl první a poslední prezident Sovětského svazu Michail Sergejevič Gorbačov. 504 00:51:05,613 --> 00:51:10,611 Vydával výnosy, nařízení apod. a nic, nikdo se mu nepodřizoval. 505 00:51:10,731 --> 00:51:15,215 Už se mu otevřeně vysmívali, co tam vlastně dělá? 506 00:51:15,335 --> 00:51:20,719 Ale nikdo nepřišel a nevyhnal ho, protože všem byl ukradený. 507 00:51:20,839 --> 00:51:27,097 A tak tam chvíli vydržel sedět a potom odešel. Tak takovou situaci je zapotřebí vytvořit. 508 00:51:27,217 --> 00:51:39,339 Kdy všechna řídící rozhodnutí kyjevské bandy, vydávaná kyjevskou bandou budou prakticky nicotná. 509 00:51:39,459 --> 00:51:45,178 Pokud je obyvatelstvo nebude akceptovat a plnit, tak budou prakticky nicotná. 510 00:51:45,298 --> 00:51:49,215 Samozřejmě, že kyjevská banda neodejde jako Gorbačov. 511 00:51:49,335 --> 00:51:56,211 Ale ta věc se má tak, že tam působí mnoho různých band, klanově-korporativních skupin. 512 00:51:56,331 --> 00:52:03,901 A ti se už teď kvůli těm volbám, aby páníčkovi předvedli, že to oni jsou ti praví, 513 00:52:04,021 --> 00:52:07,682 vzájemně do sebe pustili, až z nich cucky létají. 514 00:52:07,802 --> 00:52:12,645 Ať jedni zloduši sklízejí hněv druhých zloduchů. (Korán, 6:65) 515 00:52:12,765 --> 00:52:19,873 Zatímco lidé musí budovat svůj život, budovat svůj stát. 516 00:52:19,993 --> 00:52:25,711 Musí si uvědomovat, že tu jsou dostatečné síly, které mohou přijít obnovit pořádek 517 00:52:25,831 --> 00:52:28,437 a to je Luhanská a Doněcká republika. 518 00:52:28,557 --> 00:52:33,118 Ti přijdou se svou armádou a na Ukrajině obnoví pořádek. Ukončí celý ten bordel. 519 00:52:33,238 --> 00:52:39,342 Ale jen ve chvíli, kdy se stávající stát začne hroutit. 520 00:52:40,319 --> 00:52:49,938 Ta nejméně početná strana v Rusku, Sociálně demokratická dělnická strana Ruska bolševiků 521 00:52:51,147 --> 00:52:59,660 vzala moc ve státě do svých rukou, když už o ni nikdo jiný nestál. 522 00:52:59,780 --> 00:53:05,575 Už v červnu na sjezdu sovětů všichni říkali, že stát se zhroutil, 523 00:53:05,695 --> 00:53:14,320 a že neexistuje žádná politická síla, která by souhlasila s tím, že ten stát z tohoto stavu dostane. 524 00:53:14,440 --> 00:53:17,509 Vždyť kolik tenkrát bylo těch bolševiků? 525 00:53:17,629 --> 00:53:23,502 Na začátku revoluce jich bylo řádově 25-30 000. 526 00:53:23,622 --> 00:53:27,848 A kolik bylo eserů? Milión! 527 00:53:27,968 --> 00:53:29,623 Tak si to porovnejte. 528 00:53:29,743 --> 00:53:34,252 Kadetů (Konstitučně demokratická strana) bylo 170 000 a další strany byly to samé. 529 00:53:34,372 --> 00:53:39,242 A s tím se bolševici museli popasovat. Jenže bolševici věděli co dělat. 530 00:53:39,362 --> 00:53:46,495 Chápali, že se to všechno sype a měli vizi budoucí podoby státu. 531 00:53:46,855 --> 00:53:54,673 Neměli subjekt řízení. Museli ho vytvořit pomocí říjnové revoluce 1917. 532 00:53:54,793 --> 00:53:59,971 A na Ukrajině ten subjekt řízení existuje, je jím Luhanská a Doněcká republika. 533 00:54:00,091 --> 00:54:06,684 A ty mají dostatek sil, aby si poradily se všemi těmi nacionalistickými kárnými bataliony, 534 00:54:06,804 --> 00:54:11,648 které trestají obyvatelstvo a nutí ho trpět tu kyjevskou bandu. 535 00:54:12,240 --> 00:54:19,029 Ale to se od nich musí sami lidi odtáhnout a neuznat ty volby, 536 00:54:19,149 --> 00:54:23,684 nesmířit se s nimi a neříkat: „Už jsou zvolení. S tím teď už nic nenaděláme.“ 537 00:54:23,804 --> 00:54:28,699 Musí si říci, že ty volby jsou divadélko, sami pro sebe si to říci. 538 00:54:28,819 --> 00:54:36,312 A až tato masová statistika vznikne, skončí to krveprolití a všechen ten zmatek na Ukrajině. 539 00:54:36,432 --> 00:54:39,708 Musí to udělat sami, všechno sami. 540 00:54:43,386 --> 00:54:47,475 Mimochodem, v souvislosti s tím tu mám otázku. 541 00:54:47,595 --> 00:54:51,667 Okomentujte prosím odmítnutí Ukrajiny účastnit se Eurovize. 542 00:54:51,787 --> 00:54:56,987 Je možné si vykládat toto rozhodnutí jako politický signál o začátku stahování se Západu z Ukrajiny? 543 00:54:57,107 --> 00:54:58,045 Vůbec ne. 544 00:54:58,165 --> 00:55:04,346 To je přesně to, o čem jsme právě mluvili. Řízení se hroutí. 545 00:55:04,466 --> 00:55:09,927 Ideologicky se všechny ty složky kyjevské bandy nedokázaly dohodnout 546 00:55:10,047 --> 00:55:13,836 a delegovat svého kandidáta k účasti. 547 00:55:13,956 --> 00:55:19,855 Oč v tomto ohledu přišly? Přišly o kompetence vnější politiky. 548 00:55:19,975 --> 00:55:30,824 Kvůli svým malicherným, omezeným, přízemním zájmům a přízemnímu chápání politiky a řízení o ně přišli. 549 00:55:30,944 --> 00:55:37,800 Pustili se do sebe a začali vyžadovat nějaká svá ideologická klišé a tak podobně, šikanovali ty lidi, 550 00:55:37,920 --> 00:55:41,207 protože nechápou, jak probíhá řízení. 551 00:55:41,327 --> 00:55:45,933 A pokud lidé tohle budou podporovat, tohle hroutící se řízení, 552 00:55:46,053 --> 00:55:50,016 a ono se bude hroutit se všemi problémy, které to lidem přinese, 553 00:55:50,136 --> 00:55:53,906 a to včetně ztráty jejich životů v občanské válce... 554 00:55:54,026 --> 00:56:02,360 Potom už nepůjde jen o slzy těch dívek, které tam ponížili, urazili, jak jen mohli. 555 00:56:02,970 --> 00:56:08,660 Sype se to, řízení kyjevské bandy se hroutí. 556 00:56:08,780 --> 00:56:15,669 A lidé na Ukrajině teď mají možnost to zhroucení urychlit. 557 00:56:15,789 --> 00:56:20,169 A mimochodem vůbec tu vládu v roce 2014 nemuseli připustit. 558 00:56:20,908 --> 00:56:25,344 Teď mají možnost urychlit zhroucení kyjevské bandy, 559 00:56:25,464 --> 00:56:32,931 aby mohl nastoupit normální, legitimní právní nástupce státní subjektnosti Ukrajiny, 560 00:56:33,051 --> 00:56:38,299 Luhanská a Doněcká republika se svými silami, které by obnovily pořádek 561 00:56:38,419 --> 00:56:44,922 a zahnaly všechny ty banderovce a „svidomé“ tam, kde je jejich místo, do hrobu. 562 00:56:45,371 --> 00:56:53,150 Jak dlouho je ještě možné trpět těmto „svidomým“ banderovcům to zabíjení lidí na Donbasu? 563 00:56:53,270 --> 00:56:55,947 Děti tam zabíjejí. 564 00:56:56,067 --> 00:57:01,316 Já chápu, že pro někoho to nic neznamená. 565 00:57:01,926 --> 00:57:08,259 Tak potom trpte tu kyjevskou bandu, přikyvujte jim a hrňte se na ty volby, 566 00:57:08,379 --> 00:57:13,563 vytvářejte tam dojem masovosti, prodávejte svůj hlas, zdánlivě prodávejte. 567 00:57:13,683 --> 00:57:19,092 Ať už totiž na ty volby půjdou či ne, jejich hlasy budou započítány přesně podle toho, 568 00:57:19,212 --> 00:57:24,429 jaké bude rozložení sil na tom či onom volebním okrsku nebo u volební komise. 569 00:57:24,549 --> 00:57:32,690 A stejně na těch volbách v uvozovkách „zvítězí“ ten, koho určí ve Washingtonu. 570 00:57:32,810 --> 00:57:35,101 Celé je to jen divadélko. 571 00:57:35,221 --> 00:57:41,563 Kdo po tom touží, ať skáče dál s těmi „svidomými“ s Banderou v ruce. 572 00:57:41,683 --> 00:57:48,281 Zvolili si za hrdinu Banderu, krvavého kata, tak jaký očekávají pořádek? 573 00:57:48,401 --> 00:57:51,399 Ten pořádek na Ukrajině je banderovský. 574 00:57:51,519 --> 00:57:58,890 Vraždění dětí a civilistů, hoře a utrpení veškerého ukrajinského obyvatelstva. 575 00:57:59,010 --> 00:58:05,506 Pokud to přijímáte, účastněte se voleb. Pokud to nepřijímáte, řekněte, že je to jen cirkus 576 00:58:05,626 --> 00:58:09,579 a svým chováním ho, kde to jen jde, sabotujte. 577 00:58:09,699 --> 00:58:17,471 Ve výsledku se to všechno zhroutí, nastoupí Luhanská a Doněcká republika a udělají pořádek, obnoví státní řád. 578 00:58:17,591 --> 00:58:23,686 Můžete se podívat, jaký teď panuje státní řád v těchto republikách. 579 00:58:23,806 --> 00:58:27,178 Tak si zvolte, co se vám líbí víc. 580 00:58:27,298 --> 00:58:30,437 A přitom si to vezměte. 581 00:58:30,557 --> 00:58:36,350 Jsou to dvě republiky, které se nespojily a každá z nich má své osobitosti. 582 00:58:36,470 --> 00:58:44,520 To znamená, že jakékoliv ukrajinské území bude schopné prosazovat své vlastní zájmy 583 00:58:45,800 --> 00:58:52,295 a upevnit je v jednotné ukrajinské státnosti. 584 00:58:52,993 --> 00:58:59,372 To je vše. Všem lidem je tato cesta otevřená, aby tak bránili zájmy své a své rodiny 585 00:58:59,791 --> 00:59:01,699 a ukončili tu válku. 586 00:59:01,819 --> 00:59:07,752 Musí to rozhodnutí ale přijmout sami v sobě a vytvořit tak masovou statistiku chování, aby se to zhroutilo. 587 00:59:07,872 --> 00:59:10,964 Takové příklady z dějin známe. 588 00:59:13,524 --> 00:59:15,875 To byla poslední otázka. 589 00:59:15,995 --> 00:59:22,999 A znovu jsme se dostali k nutnosti porozumění složitých sociálních procesů, 590 00:59:23,119 --> 00:59:27,259 procesů řízení složitých sociálních supersystémů. 591 00:59:27,379 --> 00:59:34,498 Je nutné pochopit, že pokud se o politiku nezajímáte, politika se bude zajímat o vás. 592 00:59:34,618 --> 00:59:39,782 A jestliže se chcete stáhnout někam do svého ústraní, 593 00:59:39,902 --> 00:59:46,789 a starat se jen o svou zahrádku, hospodářství, o dům a dělat, že se vás to netýká, 594 00:59:48,604 --> 00:59:53,679 budete odsouzeni stát se trávou na válečném poli. 595 00:59:53,799 --> 00:59:58,870 Jestliže se nechcete stát trávou na válečném poli a ubránit zájmy své a své rodiny, 596 00:59:58,990 --> 01:00:03,363 tak musíte chápat, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 597 01:00:03,483 --> 01:00:10,044 Jak ve stávajících politických podmínkách bránit zájmy své a své rodiny. 598 01:00:10,164 --> 01:00:16,981 Tyto znalosti naleznete v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Čtěte tyto práce. 599 01:00:17,101 --> 01:00:19,797 Stávejte se konceptuálně mocnými. 600 01:00:19,917 --> 01:00:26,012 Braňte zájmy své i své rodiny, buďte šťastní, přeji vám mírové nebe nad hlavou. 601 01:00:26,408 --> 01:00:28,457 Do příštích setkání. 602 01:00:29,807 --> 01:00:38,746 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .