1 00:00:07,923 --> 00:00:13,315 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,394 --> 00:00:21,305 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:21,425 --> 00:00:24,909 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:25,029 --> 00:00:29,860 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:29,980 --> 00:00:33,491 Dnes je 11.03.2019. 6 00:00:34,481 --> 00:00:42,322 Opět začneme tou nejpopulárnější a nejčastěji pokládanou otázkou, která se týká událostí, 7 00:00:42,442 --> 00:00:45,953 o kterých informovaly zpravodajské pořady. 8 00:00:46,073 --> 00:00:48,566 Přečtu ji od Dmitrije Bojka. 9 00:00:48,686 --> 00:00:53,601 Vjačeslav Volodin zdvořile požádal Orješkina, 10 00:00:53,721 --> 00:01:01,084 aby podal zprávu o podnikaných krocích v rámci plnění prezidentova poslání a národních projektů. 11 00:01:01,204 --> 00:01:05,623 Co to znamená? Začali si jít po krku a přehazovat odpovědnost? 12 00:01:05,743 --> 00:01:10,740 Začali si uvědomovat, že ponesou osobní odpovědnost za neplnění prezidentových výnosů? 13 00:01:10,860 --> 00:01:12,363 A to už za rok? 14 00:01:12,483 --> 00:01:21,138 Tak především, že by mohli nést za rok odpovědnost za neplnění prezidentových výnosů, 15 00:01:21,258 --> 00:01:26,613 si nikdo z nich nemyslí, dokonce je ani nic podobného vůbec nenapadlo. 16 00:01:26,733 --> 00:01:35,553 Otázka spočívá v tom, kdo bude potrestán za neplnění, nebo jak v minimální míře tyto výnosy plnit. 17 00:01:35,673 --> 00:01:42,953 To všechno záleží na tom, k jaké klanově-korporativní skupině patří ten či onen představitel „elity“. 18 00:01:43,073 --> 00:01:47,850 Nikdo ale nepočítá s žádnou svojí osobní odpovědností. 19 00:01:47,970 --> 00:01:59,322 A co se týká Orješkina a té události, tak zde je velmi mnoho vzájemně vložených procesů. 20 00:01:59,442 --> 00:02:06,501 Tak především Orješkin považuje to, co stalo ve Státní dumě, za osobní urážku. 21 00:02:06,621 --> 00:02:12,938 A opravdu, cožpak je Orješkin jediný takový ministr, 22 00:02:13,058 --> 00:02:19,128 který přišel prázdně tlachat do Státní dumy? 23 00:02:19,248 --> 00:02:23,200 Aby si tak odbyl svou ministerskou zprávu a splnil svou povinnost? 24 00:02:23,320 --> 00:02:26,693 Ne, není jediný. Je to standardní praxe. 25 00:02:26,813 --> 00:02:32,911 Velice zřídkakdy ministr před Státní dumu předstupuje s věcným projevem. 26 00:02:33,031 --> 00:02:34,423 To je vzácnost. 27 00:02:34,543 --> 00:02:43,530 A když už mluví věcně, tak se to zpravidla týká jen některých konkrétních věcí. 28 00:02:43,650 --> 00:02:46,473 Všechno ostatní je omáčka. 29 00:02:46,593 --> 00:02:55,991 A všichni se tváří, že si svou povinnost splnili, že si to mohou odškrtnout. 30 00:02:56,111 --> 00:03:01,851 A najednou Orješkinovi řeknou: „S čím jsi to přišel? Máš nás za debily? 31 00:03:01,971 --> 00:03:04,079 Mluv k věci!“ 32 00:03:04,199 --> 00:03:13,818 „Jak to? K věci? Já jsem k věci mluvit přece nepřišel. Vy máte být vděčni, že jsem se vůbec dostavil!“ 33 00:03:14,450 --> 00:03:19,016 Sám Orješkin je vůbec unikátní figura. 34 00:03:19,136 --> 00:03:29,663 Tak především je to absolutní nula, člověk, co nic neumí, nic nezná, jenže je součástí příslušného klanu. 35 00:03:29,783 --> 00:03:31,809 Ten člověk… 36 00:03:31,929 --> 00:03:37,421 Ta jeho tupost je prostě bezbřehá. 37 00:03:41,024 --> 00:03:50,543 04.03.2019 poskytnul rozhovor, kde informoval o svých prezidentských ambicích. 38 00:03:50,663 --> 00:03:54,697 06.03.2019 za to byl veřejně potrestán. 39 00:03:54,817 --> 00:04:05,838 Ať už máte jakékoliv prezidentské ambice, tak pokud vám to alespoň trochu myslí, ani o tom ani nepípnete. 40 00:04:05,958 --> 00:04:08,644 Budete toho dosahovat jinou cestou. 41 00:04:08,764 --> 00:04:12,262 A pokud si myslíte, že z vás někdo udělá prezidenta, 42 00:04:12,382 --> 00:04:19,604 protože se vám už postaral o takovou překotnou kariéru a tak neúměrně rychlý růst, 43 00:04:20,519 --> 00:04:28,723 že ani žádnou zvláštní inteligenci projevovat nemusíte, tak potom samozřejmě prohlásíte: 44 00:04:28,843 --> 00:04:33,882 „Já to určitě dotáhnu i na prezidenta, to bych rád.“ 45 00:04:36,381 --> 00:04:43,142 On to přece za daných okolností neprohlásil jen tak, abstraktně. 46 00:04:43,262 --> 00:04:44,779 Co se teď děje? 47 00:04:45,484 --> 00:04:52,174 Dějí se velice zajímavé věci, začal pohyb na politické scéně. 48 00:04:52,294 --> 00:04:57,808 Jen si to vezměte, Dmitrij Anatoljevič Medvěděv je teď prostě všude nepostradatelný, 49 00:04:57,928 --> 00:05:00,625 neustále ho vidíme ve zpravodajství. 50 00:05:00,745 --> 00:05:07,949 Všechny ty jeho hloupé řeči, to neustálé žvanění na každý podnět i bez něj běží ve zprávách. 51 00:05:08,069 --> 00:05:09,445 A proč? 52 00:05:09,565 --> 00:05:12,738 Majdan se roztáčí 53 00:05:14,807 --> 00:05:27,836 takže probíhá selekce těch, kdo se projeví, aby to páníček zaznamenal a dosadil je do čela státu. 54 00:05:27,956 --> 00:05:30,720 Probíhá to přibližně stejně jako na Ukrajině. 55 00:05:30,840 --> 00:05:37,301 Mimochodem ty zájmy „liberastů“ u nás i na Ukrajině jsou stejné. 56 00:05:37,421 --> 00:05:43,574 Oni nechápou, nač je státu potřebný vesmír, jaderná energetika, námořnictvo a podobně. 57 00:05:43,694 --> 00:05:45,401 Nechápou to. 58 00:05:45,521 --> 00:05:51,629 Rozumí jen jednomu, že je třeba zařídit, aby páníček mohl bez omezení rabovat Rusko. 59 00:05:51,749 --> 00:06:02,744 A ekonomika? Vždyť stačí mít zahrádku, domeček, prasátko, malé hospodářstvíčko a to stačí. 60 00:06:02,864 --> 00:06:08,037 Přemýšlejí v tomto paradigmatu. Nemyslí na nic vyššího. 61 00:06:08,157 --> 00:06:15,987 A oni všichni, takoví jako Čubajs, Siluanov a ostatní, včetně Medvěděva neuvěřitelně závidí 62 00:06:18,105 --> 00:06:21,599 Gorbačovovi jeho úspěch, 63 00:06:21,719 --> 00:06:28,477 Vždyť jemu sám páníček poskytnul tu možnost v reklamě propagovat kečup. 64 00:06:28,597 --> 00:06:31,447 To je ta hranice jejich zájmů. 65 00:06:31,567 --> 00:06:36,757 Řídit jednu šestinu planety Země? No fuj, to je přece na nic. 66 00:06:36,877 --> 00:06:44,982 Ale přinášet páníčkovi nějaký ten dar, aby vás za to potom kopnul do ksichtu, 67 00:06:45,102 --> 00:06:48,751 to je pro ně pro všechny nejvyšším štěstím. 68 00:06:48,871 --> 00:06:57,444 Být páníčkovým poskokem je pro ně všechny štěstím. 69 00:06:57,564 --> 00:07:00,030 To jejich sen. 70 00:07:00,150 --> 00:07:05,834 A proto vydat Rusko k rozsápání, k vydrancování znamená pro ně štěstí, 71 00:07:05,954 --> 00:07:08,503 vždyť tak poslouží páníčkovi. 72 00:07:08,623 --> 00:07:17,031 Stačí se podívat na Medvěděva, když plánoval stát se podruhé prezidentem, a jak byl vykopnut. 73 00:07:17,151 --> 00:07:23,633 Ta jeho snaha, vždyť on dokonce zastavil závod na výrobu motorů, aby se zavděčil Američanům. 74 00:07:23,753 --> 00:07:30,676 Myslel si, že jestliže pohřbí ruské vesmírné odvětví, tak dostane pochvalu od Američanů. 75 00:07:30,796 --> 00:07:36,866 Potrestáni byli všichni, kteří se na tom s Medvěděvem podíleli a jemu řekli: 76 00:07:36,986 --> 00:07:40,304 „Ty jsi pitomec, o prezidentském křesle si můžeš nechat leda tak zdát.“ 77 00:07:40,424 --> 00:07:47,099 Globalisté totiž velmi dobře vědí, že je lepší s chytrým prohrát, než s hlupákem vyhrát, 78 00:07:47,219 --> 00:07:51,555 protože taková „výhra“ pro vás bude znamenat stonásobnou ztrátu. 79 00:07:51,675 --> 00:07:53,949 A Medvěděv se odplazil. 80 00:07:54,069 --> 00:07:58,955 Proto byli globalisté i státní elita nuceni souhlasit s tím, že nechají Putina projít. 81 00:07:59,075 --> 00:08:02,559 Nicméně myslíte, že se Medvěděv odplazil jen tak? 82 00:08:02,679 --> 00:08:06,906 Že jsme tenkrát neměli majdan na Bolotném náměstí? Měli jsme ho tu. 83 00:08:07,026 --> 00:08:17,800 A Medvěděv teď má další šanci přihlásit se o prezidentské křeslo, znovu se zavděčit páníčkovi. 84 00:08:17,920 --> 00:08:22,751 Opět přenechat náš stát na rabování Američanům. 85 00:08:22,871 --> 00:08:25,392 Jenže konkurence je velká 86 00:08:25,512 --> 00:08:31,114 a jeden z těch, kdo se uchází o křeslo prezidenta a chce stanout v čele státu 87 00:08:31,829 --> 00:08:36,781 za pomoci státního převratu a majdanu je Orješkin. 88 00:08:36,901 --> 00:08:42,283 Dovedete si vůbec představit, jaké pokoření a ponížení Orješkin pocítil? 89 00:08:42,403 --> 00:08:48,060 On, který vůbec nepovažuje za potřebné na porady u prezidenta přicházet připravený? 90 00:08:48,180 --> 00:08:55,020 Jak mu tenkrát prezident řekl: „Přišel jste na tematickou poradu a vůbec jste se nepřipravil.“ 91 00:08:55,598 --> 00:09:02,200 Vždyť Orješkin to vnímá takto: „Co ty jsi vůbec zač? Za mnou stojí můj páníček! 92 00:09:02,320 --> 00:09:07,922 Ty jsi nula. Dosadili tě sem jen jako nájemného manažera, abys to tu řídil, než nastoupím já 93 00:09:08,042 --> 00:09:11,058 a převezmu to všechno do svých rukou. 94 00:09:11,178 --> 00:09:16,835 A ty si tu dovoluješ vůči mně vznášet nějaké výhrady? Já snad musím někam chodit připravený?“ 95 00:09:16,955 --> 00:09:24,263 Jen některé procedury musí dodržovat, aby dával veřejnosti najevo, že něco dělá. 96 00:09:24,383 --> 00:09:32,598 Zviditelňují ho, ukazují ho v hlavním vysílacím čase na centrálních kanálech, speciálně s ním dělají rozhovory. 97 00:09:32,718 --> 00:09:36,037 Prostě ho propagují a předvádějí, jak vysoce je inteligentní. 98 00:09:36,157 --> 00:09:38,320 A tak musí nějakou činnost markýrovat. 99 00:09:38,440 --> 00:09:45,033 Proto přišel a říkal si: „Já teď holt strávím hodinu času s tím dobytkem ve Státní dumě. 100 00:09:45,153 --> 00:09:50,315 Vystoupím tam, budu mít splněno a půjdu dál.“ 101 00:09:50,435 --> 00:09:53,890 A najednou se ten dobytek pohoršil. A proč? 102 00:09:54,010 --> 00:09:59,833 Protože Orješkin je představitelem jedné klanově-korporativní skupiny 103 00:09:59,953 --> 00:10:08,306 a ve Státní dumě sedí i představitelé ostatních klanově-korporativních skupin, celého toho spektra. 104 00:10:08,426 --> 00:10:14,551 Všichni si činí nárok, aby dosadili svého člověka do čela státu, 105 00:10:14,671 --> 00:10:19,420 a tak se do něj s plnou vervou pustili a začali ho trhat na kusy. 106 00:10:19,540 --> 00:10:25,940 A protože Orješkin neměl dost rozumu, tak mu tam v tom vymáchali čumák, 107 00:10:26,060 --> 00:10:29,158 jako kotěti, co udělalo loužičku. 108 00:10:29,278 --> 00:10:32,652 Proto si celý uražený běžel stěžovat: 109 00:10:32,772 --> 00:10:37,969 „Já prý to nezvládnul, nic neudělal. Vždyť jste mi slibovali, že všechno bude v pořádku a co teď? 110 00:10:38,089 --> 00:10:42,084 Vždyť já jsem se do té Státní dumy dokonce obtěžoval dostavit.“ 111 00:10:42,204 --> 00:10:47,143 On si snad myslel, že z něj prostě jen tak lusknutím prstů udělají prezidenta? 112 00:10:47,263 --> 00:10:49,217 Asi si to opravdu myslel. 113 00:10:49,337 --> 00:10:56,726 Když nepovažoval za potřebné… Opakuji, že nic nezná, nic neumí, jeho kariéru mu zařídili, 114 00:10:56,846 --> 00:11:04,133 vyzdvihli ho k ní, tohoto tupce, omezence, ignoranta. Řekli mu: „Budeš prezidentem.“ 115 00:11:04,253 --> 00:11:07,219 A on je přesvědčen, že tomu tak bude. 116 00:11:07,339 --> 00:11:10,757 Ale ten boj mezi klany začal. 117 00:11:11,662 --> 00:11:20,283 A on se kvůli své tuposti a pitomosti do toho střetu hned namočil se vší parádou, čímž Rusku jen prospěl. 118 00:11:20,403 --> 00:11:27,251 Teď je totiž možné na základě tohoto precedentu vznášet zvýšené požadavky i na ostatní ministry 119 00:11:27,371 --> 00:11:31,957 a působit v tomto směru na všechny ty klanově-korporativní skupiny. 120 00:11:32,077 --> 00:11:33,937 Vše běží, jak má. 121 00:11:34,057 --> 00:11:36,046 A co se týká Medvěděva? 122 00:11:36,166 --> 00:11:43,685 Dmitrij Anatoljevič by se měl zklidnit a pochopit, že jakmile by se zbavili Putina… 123 00:11:43,805 --> 00:11:46,565 On by to v podstatě měl vědět sám, 124 00:11:46,685 --> 00:11:52,866 že on sám skončí také, roztrhají ho na kusy, protože už je opotřebovaným materiálem. 125 00:11:52,986 --> 00:11:56,441 Sami si vychovali tyto Orješkiny. 126 00:12:03,328 --> 00:12:11,847 Další otázka také vyvolala v médiích údiv, mezi našimi novináři. 127 00:12:11,967 --> 00:12:15,672 Alexandr Ulanov poslal následující dotaz. 128 00:12:15,792 --> 00:12:18,211 Na moskevském letišti Šeremetěvo 129 00:12:18,331 --> 00:12:22,230 se pracovník amerického velvyslanectví pokusil provézt minu ve svém kufru, 130 00:12:22,350 --> 00:12:26,119 informovalo ruské ministerstvo zahraničí. Co je to cirkus? 131 00:12:26,239 --> 00:12:31,712 Nebo to ten diplomat nemá v hlavě v pořádku? Či jde o nějakou provokaci? 132 00:12:31,832 --> 00:12:38,077 Není to cirkus, v hlavě to má v pořádku a nejde ani o provokaci. 133 00:12:38,197 --> 00:12:47,111 Správnější charakteristikou toho, co se stalo, je příprava k provedení teroristického útoku. 134 00:12:47,231 --> 00:12:54,890 Dokonce nešlo ani o pouhou zkoušku našich ochranných systémů, to byl doplňkový přínos, šlo přímo o přípravu. 135 00:12:55,010 --> 00:12:58,683 Málokdo se nad tím zamyslel, ale ta událost, 136 00:12:58,803 --> 00:13:03,762 ke které došlo na letišti s tou minou a tím diplomatickým pracovníkem, 137 00:13:03,882 --> 00:13:13,182 je potvrzením toho, kdo, jaká tajná služba provedla ten teroristický čin v roce 2011 v Domodědovu. 138 00:13:13,952 --> 00:13:22,825 Sami Američané tak vystavili potvrzení, že to byli právě oni, kdo připravil ten teroristický útok 139 00:13:22,945 --> 00:13:29,704 a prostřednictvím svých struktur, prostřednictvím svých tajných služeb už jen našli hejly, 140 00:13:29,824 --> 00:13:32,983 které využili k jeho konečnému provedení. 141 00:13:33,103 --> 00:13:36,808 Vždyť jak to vlastně bylo? 142 00:13:36,928 --> 00:13:45,167 Diplomatický pracovník prochází zcela jinou kontrolou než všichni ostatní, je nedotknutelný. 143 00:13:47,609 --> 00:14:00,468 Dřív tu Američané působili za zcela jiné situace, než je ta současná. 144 00:14:01,175 --> 00:14:08,761 Za SSSR měli Američané předepsáno, po jakých ulicích mohou... 145 00:14:08,881 --> 00:14:14,781 Tedy diplomatičtí pracovníci měli předepsáno, po jakých ulicích mohou chodit a po jakých ne, 146 00:14:14,901 --> 00:14:21,974 po jakých postranních uličkách ano, a po jakých ne, kde mohou parkovat svá auta a kde ne. 147 00:14:22,094 --> 00:14:24,416 Všechno to bylo velice přísné. 148 00:14:24,536 --> 00:14:28,370 Jakmile porušili trasu, okamžitě se stali personou non grata, 149 00:14:28,490 --> 00:14:34,607 neboť se tak dopouštěli činnosti neslučitelné se svým diplomatickým postavením. 150 00:14:35,796 --> 00:14:44,090 A Američané ani necekli a všechno to v klidu plnili, 151 00:14:44,210 --> 00:14:51,130 aby potom měli možnost, až se zbaví sledování, 152 00:14:51,250 --> 00:14:58,267 maskovaní a s jinými doklady setkat se někde jinde s nějakým svým agentem, 153 00:14:58,387 --> 00:15:04,953 nebo realizovat nějakou svou operativní činnost v rámci rozvědky. 154 00:15:05,073 --> 00:15:07,557 Takže ta pravidla plnili. 155 00:15:07,677 --> 00:15:15,754 S pádem SSSR se Američanům úplně rozvázaly ruce. 156 00:15:15,874 --> 00:15:22,151 A co u nás začalo? Začali u nás vybuchovat domy. V metru vybuchovaly bomby. 157 00:15:22,271 --> 00:15:26,812 Znovu opakuji, že žádný mezinárodní terorismus neexistuje. 158 00:15:26,932 --> 00:15:37,871 Mezinárodní terorismus je forma nátlaku jednoho státu na druhý prostřednictvím tajných služeb. 159 00:15:37,991 --> 00:15:48,543 Mezinárodní terorismus je možný pouze v případě, že existuje podpora ze strany tajných služeb. 160 00:15:48,663 --> 00:15:55,261 Mimochodem jak to bylo v naší analytické zprávě Stát je systémem pro přežití národa o terorismu? 161 00:15:55,381 --> 00:15:59,762 Na příkladu… V tématu mezinárodních válek a mezinárodního terorismu 162 00:15:59,882 --> 00:16:04,937 to bylo vyloženo na příkladu operace Írán-Contras a íránsko-irácké války. 163 00:16:05,057 --> 00:16:07,959 To všechno je vzájemně propojeno. 164 00:16:08,079 --> 00:16:13,585 Jakmile Američané získali možnost volného pohybu po státě, začalo u nás všechno vybuchovat. 165 00:16:13,705 --> 00:16:18,150 Protože američtí agenti ty teroristické akce připravovali, 166 00:16:18,270 --> 00:16:24,708 plánovali je a propočítávali, a potom už jen nacházeli vhodné výkonné nástroje. 167 00:16:25,993 --> 00:16:28,983 Takto to všechno bylo prováděno. 168 00:16:29,103 --> 00:16:36,795 A pod to všechno se teď americká tajná služba podepsala! 169 00:16:36,915 --> 00:16:41,552 Co je zásadního na této situaci? 170 00:16:41,672 --> 00:16:45,795 To, že ta mina měla rozbušku 171 00:16:48,495 --> 00:16:54,033 a nebyla naplněna tou, no výbušninou. 172 00:16:54,153 --> 00:17:01,868 A proč? Bylo potřeba prověřit práci rozbušky v určité situaci. 173 00:17:01,988 --> 00:17:12,380 A on prostě nečekal, že okolnosti dopadnou tak, že bude prohlédnut řádným způsobem, 174 00:17:12,500 --> 00:17:15,273 vždyť šlo o diplomatického pracovníka. 175 00:17:15,393 --> 00:17:23,181 Připravoval takto teroristický útok na našem letišti, neboť věděl, že by neměl procházet kontrolou, 176 00:17:23,301 --> 00:17:29,803 že pronese tu minu, kterou nechá někde, kde vybuchne, a všichni budou hledat nějakého mezinárodního teroristu. 177 00:17:29,923 --> 00:17:35,879 Zkoušel provedení toho teroristického útoku. Vybral si i příslušné letadlo, které má vyletět do vzduchu, 178 00:17:35,999 --> 00:17:41,183 zkoušel jak vše pronést, musel ten mechanismus propracovat. 179 00:17:41,303 --> 00:17:49,766 A najednou se ukázalo, že je Rusko natolik suverénní, že mohlo říci tomuto občanovi USA, 180 00:17:49,886 --> 00:17:59,377 diplomatickému pracovníkovi: „Provádíte činnost neslučitelnou s diplomatickou, takže vás teď zadržíme. 181 00:17:59,497 --> 00:18:05,774 Máte v kufru minu a my si velice dobře uvědomujeme, že jde o zkoušku funkčnosti rozbušky 182 00:18:05,894 --> 00:18:08,989 v určitých podmínkách.“ 183 00:18:10,564 --> 00:18:15,129 A tak ho zadrželi, ale vzniká tu otázka. 184 00:18:16,222 --> 00:18:22,908 Jak se to vlastně stalo, a proč to neproběhlo jinak? 185 00:18:23,358 --> 00:18:25,544 Nemohlo. 186 00:18:25,664 --> 00:18:37,953 23. února 2019 v Katedrále Panny Marie Kazaňské petrohradský sbor zazpíval písničku. 187 00:18:40,074 --> 00:18:42,646 Jak to bylo? 188 00:18:42,766 --> 00:18:47,307 „Na jaderné..., na ponorčičce s jaderným motorečkem…“ 189 00:18:47,427 --> 00:18:55,762 Když se na to podíváme, tak ani ten sbor, ani organizátoři toho koncertu, prostě nikdo nepoví, 190 00:18:55,882 --> 00:19:04,699 jak se tato píseň dostala do repertoáru, kdo měl ten nápad ji zazpívat, 191 00:19:04,819 --> 00:19:07,881 a proč ji nakonec také zazpívali. 192 00:19:08,001 --> 00:19:13,249 Odkud se vůbec vzal ten její text, který byl napsán v osmdesátých letech? 193 00:19:13,369 --> 00:19:21,832 Který se velice hodí i na dnešní dobu, obzvláště: „Na letadélku se proletí můj kamarád Vovočka.“ 194 00:19:21,952 --> 00:19:24,307 Nad Američany, samozřejmě. 195 00:19:24,427 --> 00:19:28,776 A jak se jmenuje náš prezident? Vladimir Vladimirovič. 196 00:19:29,322 --> 00:19:32,633 A ten je přítel a čí? 197 00:19:32,753 --> 00:19:36,458 Takže ta písnička byla napsána v osmdesátých letech. 198 00:19:36,578 --> 00:19:44,913 Mohla také zapadnout, ale když parafrázujeme jednu z písní Vysockého, která zní následovně: 199 00:19:45,033 --> 00:19:53,367 „A náš neúnavný ochránce státního tajemství Suetin, již tenkrát (tu písničku) zaznamenal a také si ji poznamenal.“ 200 00:19:53,487 --> 00:20:01,179 A tak se zformovaly určité okolnosti díky různým, jak dnes rádi říkají, 201 00:20:01,299 --> 00:20:06,258 nepřímým krokům, jenže ve skutečnosti se jedná o bezstrukturní řízení. 202 00:20:06,378 --> 00:20:15,805 Vnukne se nápad a provede se akce, aby ta píseň zazněla v té Katedrále svatého Izáka, 203 00:20:17,638 --> 00:20:19,855 tedy Panny Marie Kazaňské. 204 00:20:19,975 --> 00:20:24,163 - Tam to bylo, že? - Ne v Katedrále svatého Izáka, to je správně. 205 00:20:24,283 --> 00:20:29,467 - Ve svatém Izákovi? - Ano. Takže jsem se poprvé přeřekl. 206 00:20:30,206 --> 00:20:35,993 K čemu to mělo posloužit? Co to vlastně znamenalo? 207 00:20:36,113 --> 00:20:45,991 Stalo se následující. Jak začíná ten refrén, ten verš? 208 00:20:46,111 --> 00:20:52,388 „Tra-la-la, tra-la-la, vše dokážu (nebo dokážeme) za tři ruble.“ Je to tak? Je to tak. 209 00:20:54,121 --> 00:20:58,606 Největší problém současného světa 210 00:21:00,245 --> 00:21:17,416 a to, jak se blížíme k 3. světové válce spočívá v tom, že USA, že státní elita USA nevěří, 211 00:21:17,536 --> 00:21:24,381 že všechny ty výkonné zbraně, které má Rusko k dispozici, 212 00:21:24,501 --> 00:21:32,329 budou použity proti USA v odpověď na jejich okamžitý všeničící útok. 213 00:21:32,449 --> 00:21:37,876 Proč tomu nevěří? Protože vidí a ještě mají v paměti ten příklad, 214 00:21:37,996 --> 00:21:41,408 kdy „elita“ zradila SSSR. 215 00:21:41,528 --> 00:21:47,823 Státní elita vůbec nečekala, že se SSSR zhroutí a všichni se jim přiběhnou vzdát, 216 00:21:47,943 --> 00:21:53,207 byli z toho úplně vedle. V pamětech je spousta podobných svědectví. 217 00:21:53,327 --> 00:22:00,738 Vůbec nečekali, že se SSSR takto vzdá a podřídí se diktátu USA. 218 00:22:01,811 --> 00:22:09,922 A celou tu dobu třiceti let od doby pádu SSSR… 219 00:22:10,459 --> 00:22:13,200 V jakém pracovali paradigmatu? 220 00:22:13,320 --> 00:22:18,823 Kozyrev: „Řekněte nám, jaké národní zájmy má Rusko mít, 221 00:22:18,943 --> 00:22:23,231 a my všechno splníme.“ A všechno také plnili, úplně všechno. 222 00:22:23,351 --> 00:22:28,516 Protože to byli zrádci, kteří zradili Rusko a sloužili zájmům jiných. 223 00:22:28,636 --> 00:22:35,581 Ale tyto nástroje, přestože byly v mnohém vychovány prostřednictvím nástrojů státní elity USA, 224 00:22:35,701 --> 00:22:41,232 státního aparátu USA, tedy různých tajných služeb státu USA, 225 00:22:41,352 --> 00:22:49,653 tak přesto tyto nástroje, které zničily SSSR, nebyly pod kontrolou státní elity USA, 226 00:22:49,773 --> 00:22:55,898 nebyly jí řízeny, řízeny byly ze strany globálního prediktoru, globálních elit. 227 00:22:56,018 --> 00:22:57,961 A SSSR se zhroutil. 228 00:22:58,081 --> 00:23:02,369 Jenže státní elita USA nechápe globální politiku, 229 00:23:02,489 --> 00:23:10,084 nechápe konceptuální moc a je přesvědčena o tom, že vyhrála nad SSSR ve studené válce. 230 00:23:10,204 --> 00:23:15,029 No a z toho také vychází ve svém řízení ve vztahu k Rusku. 231 00:23:15,149 --> 00:23:19,296 A když v Rusku Putin říká: „My máme takové a takové zbraně…“ 232 00:23:19,416 --> 00:23:22,489 „No tak je máte, a co? Stejně je proti nám nepoužijete, 233 00:23:22,609 --> 00:23:26,135 protože veškerá ta vaše „elita“ je podpindosnická. 234 00:23:26,255 --> 00:23:34,669 Všichni nám lížou nohy a všichni sní o tom, abychom je nechali v reklamě propagovat nějakou tu pizzu nebo kečup. 235 00:23:34,789 --> 00:23:41,648 Všichni jsou nadšení, když jim pliveme do ksichtu a kopeme je okovanou botou. 236 00:23:41,768 --> 00:23:48,204 Jsou nadšení, když je ponižujeme, jako Děripasku i všechny ty ostatní. 237 00:23:48,324 --> 00:23:53,856 Oni k nám stále přilézají a sní o tom, abychom je dále ponižovali 238 00:23:53,976 --> 00:23:57,106 a jsou za to připraveni platit všemi zdroji své země. 239 00:23:57,226 --> 00:24:03,747 Ale stejně nakonec zdechnou, vždyť pro nás nejsou ničím, odpadním materiálem, 240 00:24:03,867 --> 00:24:08,466 a proto je zlikvidujeme, kdy si vzpomeneme.“ 241 00:24:09,596 --> 00:24:12,478 A proč jsem mluvil o té písni? 242 00:24:12,598 --> 00:24:17,170 Proto, že globální prediktor 243 00:24:19,063 --> 00:24:29,264 tímto činem, touto písní v katedrále poslal vzkaz státní „elitě“ USA. 244 00:24:29,384 --> 00:24:38,407 Touto svou vnější politikou USA zasahují do globální politiky a tyto vzkazy jsou čitelné. 245 00:24:41,749 --> 00:24:52,911 A ten vzkaz zní následovně: „Vy počítáte s tím, že žádný odvetný útok nebude následovat, ale to se pletete, 246 00:24:53,031 --> 00:24:59,906 protože my jsme vaši podpindosnickou „elitu“ v její většině přeplatili, vždyť její cena je 3 ruble 247 00:25:00,026 --> 00:25:05,028 a celý světový kreditně finanční systém je v našich rukou. 248 00:25:05,148 --> 00:25:14,460 Oni teď budou spolupracovat se svým přítelem Vovočkou 249 00:25:15,556 --> 00:25:21,738 a z Ruska ten odvetný útok bude následovat. 250 00:25:21,858 --> 00:25:27,142 Zadržení toho diplomata plánujícího teroristický útok, 251 00:25:27,262 --> 00:25:33,607 který prakticky zkoušel provedení toho útoku vůči konkrétnímu letadlu, 252 00:25:34,278 --> 00:25:43,145 je ukazatelem toho, že: „Vy si můžete plánovat teroristické útoky, ale váš vlak vám už ujel. 253 00:25:43,265 --> 00:25:46,254 „Elity“ již pracují jinak.“ 254 00:25:46,374 --> 00:25:51,340 Ano, jsou tu ještě absolutní podpindosníci, ale ty odstraníme.“ 255 00:25:51,460 --> 00:26:02,008 A Orješkinovi zařídili tu ostudu právě proto, že Orješkin and Company včetně Medvěděva už stojí mimo trend. 256 00:26:02,128 --> 00:26:08,473 „A tak si odpusťte to štěkání na Putina a přestaňte podporovat majdan, 257 00:26:08,593 --> 00:26:12,041 protože jinak to s vámi vůbec nedopadne dobře. 258 00:26:12,161 --> 00:26:18,047 Bude-li to nutné, připlave i ponorčička s jaderným motorečkem, 259 00:26:18,167 --> 00:26:27,034 s atomovým motorečkem a bude i letadélko s atomovými bombami, na kterém přiletí přítel Vovočka. 260 00:26:27,154 --> 00:26:30,851 To všechno můžete čekat.“ 261 00:26:30,971 --> 00:26:39,250 Já ale musím zopakovat, že Američané jsou natolik tupí, natolik si zvykli mít v našem státě volnost, 262 00:26:39,370 --> 00:26:48,654 že se sami podepsali pod to, kdo byl původcem bomby na Domodědovu. 263 00:26:48,774 --> 00:26:55,084 Na základě tohoto teď můžeme vzájemné vztahy budovat zcela jinak, 264 00:26:55,204 --> 00:27:01,835 a to jak s diplomatickým sborem, tak i s tajnými službami Západu. 265 00:27:01,955 --> 00:27:08,023 Znamená to zcela jiné vztahy. Pánové, sami jste se pod to podepsali. 266 00:27:12,444 --> 00:27:15,176 K další události. 267 00:27:15,296 --> 00:27:21,365 Venezuela zůstala bez elektrického proudu, podle informací kvůli diverzím na hydroelektrárně. 268 00:27:21,485 --> 00:27:29,000 To je prodloužení tématu mezinárodního terorismu a činnosti USA. 269 00:27:29,120 --> 00:27:35,792 Jestliže senátor Rubio ještě před útokem věděl, 270 00:27:35,912 --> 00:27:43,346 že se to všechno už stalo a není tam elektrický proud, a že si s tím prý venezuelská vláda neporadila, 271 00:27:43,466 --> 00:27:50,017 tak o čem to vypovídá? O tom, že to byly USA, kdo zorganizoval tuto diverzi, 272 00:27:50,137 --> 00:27:56,808 aby Venezuela zůstala bez proudu. Víte, to je taková věc. 273 00:27:56,928 --> 00:28:03,961 Říkají, že prý protiletecká obrana selhala apod. V tom přece nespočívá podstata venezuelské armády. 274 00:28:04,081 --> 00:28:09,796 Ano, tyto vysoce technologické momenty nemusí zvládat, 275 00:28:09,916 --> 00:28:13,107 nestačit zasáhnout, to se někdy v armádě stává. 276 00:28:13,227 --> 00:28:18,958 Jenže podstata toho problému je v tom, že území Venezuely by museli dobýt. 277 00:28:20,114 --> 00:28:29,285 A kolik partyzánů v různých těch latinskoamerických zemích bojuje? Už celá léta? 278 00:28:29,405 --> 00:28:36,348 To je ten problém a ten, kdo se pokusí dobýt Venezuelu, zjistí, že to nedokáže. 279 00:28:36,468 --> 00:28:42,778 To právě kvůli tomu, právě proto byla vytvořena venezuelská armáda, 280 00:28:42,898 --> 00:28:48,371 a na tu vysoce technologickou úroveň je teď vyzdvihována. 281 00:28:48,491 --> 00:28:56,697 A armáda přece prezidenta zradit nehodlá, proto se to všechno povede překonat. 282 00:28:56,817 --> 00:29:06,084 Ale tím, že Američané připravili Venezuelu o proud, v podstatě předvedli pravou tvář opozice, 283 00:29:06,204 --> 00:29:13,348 která se tak snaží o zánik suverenity: „My se teď vzdáme, přijdou Američané a udělají tu pořádek.“ 284 00:29:13,468 --> 00:29:16,016 Jak Američané dělají pořádek, 285 00:29:16,136 --> 00:29:21,288 ve všech latinskoamerických státech vědí velmi dobře a o žádný jejich pořádek nestojí. 286 00:29:21,408 --> 00:29:28,168 Pax Americana už nefrčí, jen se podívejte, jakou slabost předvádí americký stát. 287 00:29:28,288 --> 00:29:34,597 Cožpak ještě v polovině dvacátého století Američané brali na někoho ohled? 288 00:29:34,717 --> 00:29:40,544 Koho se jim zachtělo, toho svrhli, a když to potřebovali, prostě změnili režim. 289 00:29:40,664 --> 00:29:46,202 Zachtělo se jim v osmdesátých navštívit Panamu? A tamního prezidenta jednoduše unesli. 290 00:29:46,322 --> 00:29:52,663 Soudili ho v USA, kde ho také strčili do vězení. A jak to vypadá dnes? Síly jim nestačí. 291 00:29:52,783 --> 00:29:58,256 Pokoušejí se zorganizovat latinskoamerické státy jako je Brazílie, Kolumbie, 292 00:29:58,376 --> 00:30:04,847 ale těm se za americké zájmy bojovat nechce, přestože tam mají své lidi, stejné jako Guaidó. 293 00:30:04,967 --> 00:30:12,436 Jenže oni musí pracovat s určitými klany, 294 00:30:12,556 --> 00:30:18,320 které jsou tam etablovány a ty nemají chuť bojovat za americké zájmy, tak to sabotují 295 00:30:18,440 --> 00:30:22,779 a Američané s tím nedokážou pohnout. To dříve by to vyřešili raz dva. 296 00:30:22,899 --> 00:30:29,363 Poslali by expediční sbor, Madura zlikvidovali, dosadili Guaidó a hotovo. 297 00:30:29,483 --> 00:30:37,208 Demokratická revoluce by úspěšně skončila. Jak to Američané prováděli neustále. 298 00:30:38,134 --> 00:30:40,294 Teď už nemají dost sil. 299 00:30:40,414 --> 00:30:46,698 Ale přání zabíjet po celém světě a rabovat ho jim zůstalo. 300 00:30:46,818 --> 00:30:54,259 Všude mají svého Guaidó. U nás je to třeba Čubajs, Medvěděv, Orješkin, je jich tu dost a dost. 301 00:30:54,379 --> 00:30:56,575 A ten Orješkin, to je vůbec unikát. 302 00:30:56,695 --> 00:31:01,667 Jakmile otevře pusu, je hned poznat, jak je na tom se znalostmi bídně. 303 00:31:01,787 --> 00:31:10,694 Ale myslí si, že každé slovo, které on pronese je pravdou v poslední instanci, myšlenková perla. 304 00:31:10,814 --> 00:31:14,906 Jen ji odlít do kamene? Ano, jen ji dát tesat do kamene. 305 00:31:15,026 --> 00:31:18,571 To se nedá odlít, to se musí tesat. 306 00:31:24,389 --> 00:31:30,819 Přejdeme tedy k další zprávě od Rosenberga. 307 00:31:31,751 --> 00:31:38,694 Mnohé zdroje informovaly, že nová kosmická loď soukromé společnosti SpaceX Dragon 2, 308 00:31:38,814 --> 00:31:43,934 která startovala v bezpilotním režimu 2. března, doletěla k Mezinárodní kosmické stanici 309 00:31:44,054 --> 00:31:45,914 a úspěšně se k ní připojila. 310 00:31:46,034 --> 00:31:49,952 Pravdou je, že se zapnuly havarijní systémy, 311 00:31:50,072 --> 00:31:53,218 takže to spojení bylo úspěšné jen z hlediska konečného výsledku, 312 00:31:53,338 --> 00:31:56,632 že nedošlo k závažným škodám na připojovacím uzlu. 313 00:31:56,752 --> 00:32:01,242 Bylo předvedeno video a technické podrobnosti, včetně spuštění poplachu. 314 00:32:01,362 --> 00:32:06,129 Tuto událost komentoval Trump, NASA, Roskosmos i Musk. 315 00:32:06,249 --> 00:32:10,965 Jak máme rozumět této události na pozadí vašich výroků o panu Muskovi a jeho společnosti? 316 00:32:11,085 --> 00:32:14,925 Jedná se o švindl? O iluzi? Došlo k této události či ne? 317 00:32:15,045 --> 00:32:17,446 Nebo k ní došlo, ale pes je zakopán jinde? 318 00:32:17,566 --> 00:32:23,849 Došlo, ale pes je zakopán jinde. Je třeba rozumět tomu, k čemu slouží ten Muskův projekt. 319 00:32:23,969 --> 00:32:30,537 Projekt Elona Muska je projektem, který má vytvářet iluzi, že americký stát, 320 00:32:30,657 --> 00:32:41,698 že USA jsou stále vysoce technologickým státem, který je schopen realizovat rozsáhlé projekty. 321 00:32:41,818 --> 00:32:48,488 Pro tyto účely byly Muskovi předány všechny nedokončené projekty Pentagonu, 322 00:32:48,608 --> 00:32:54,507 vše, co Američané ukradli SSSR, jenže ty projekty byly jen rozpracované. 323 00:32:54,627 --> 00:33:08,909 Výsledkem je, že se Musk v podstatě nemůže volně věnovat relativně poctivému vybírání peněz od lidí. 324 00:33:09,029 --> 00:33:12,279 A právě tohle… Promiňte. 325 00:33:14,285 --> 00:33:22,695 A právě tohle by měl být ten druhý hlavní Muskův úkol, aby tahal peníze z hejlů. 326 00:33:22,815 --> 00:33:29,202 Jenže aby se mu tohle dařilo, musí stále zajišťovat rozruch, jinak se ten projekt zhroutí. 327 00:33:29,322 --> 00:33:38,075 Naše nákladní lodě musí neustále přivážet na tu stanici různé náklady, 328 00:33:38,195 --> 00:33:52,409 a to je možné využít pro různé projekty a tvrdit, jak jste vyřešili ten či onen úkol. 329 00:33:52,529 --> 00:33:59,986 A když v činnosti Roskosmosu dojde k nějakým průtahům, 330 00:34:00,106 --> 00:34:06,737 tak to může Elon Musk využít ke svému pozitivnímu zviditelnění. 331 00:34:08,408 --> 00:34:18,953 Takovouto akcí bylo například vyslání auta s prázdnou figurínou do vesmíru bez jakéhokoliv zřejmého přínosu. 332 00:34:19,073 --> 00:34:27,182 Jenže to vyvolalo rozruch, zvedlo akcie a teď tedy přiletěl na tu stanici. 333 00:34:27,302 --> 00:34:32,807 Tak proč tam tedy něco nedovezli? Naložte alespoň něco. 334 00:34:32,927 --> 00:34:41,037 Ale ne, to jim technické možnosti té raketky neumožňují, proto tam posadili tu figurínu Ripleyové a vyslali jí. 335 00:34:41,157 --> 00:34:49,652 To je tou podstatou. Šlo o píár akci podporující propagaci Muskova projektu, který se hroutí ve všech směrech. 336 00:34:49,772 --> 00:34:54,056 Takže k té události došlo, ale pes je zakopán jinde. 337 00:34:58,299 --> 00:35:01,032 Další otázky. 338 00:35:01,152 --> 00:35:06,940 Další otázka je od Stanislava Igoreviče Kravčenka z Moskvy. 339 00:35:07,060 --> 00:35:12,006 Valeriji Viktoroviči, proč si globální prediktor zvolil právě Zimbabwe 340 00:35:12,126 --> 00:35:15,941 k provedení sociálně-ekonomického experimentu globální politiky, 341 00:35:16,061 --> 00:35:18,590 k testování multivalutového systému? 342 00:35:18,710 --> 00:35:23,220 Proč pohřbil s pomocí podpindosníka, laureáta Ig Nobelovy ceny zimbabwský dolar? 343 00:35:23,340 --> 00:35:28,106 Jen kvůli přírodním zdrojům, ze kterých stejně nic místní, málo vzdělané obyvatelstvo nemá? 344 00:35:28,226 --> 00:35:30,755 Jak je tomu ostatně po celém světě. 345 00:35:30,875 --> 00:35:36,671 Také tam žijí všechny rasy: místní černoši, bílí z dob kolonialismu i Číňané aktivně okupující Afriku. 346 00:35:36,791 --> 00:35:38,960 V podstatě jde o mikro model celého světa. 347 00:35:39,080 --> 00:35:45,004 Co myslíte, rozhodne se někdy globální prediktor použít svůj projekt testovaný v Zimbabwe po celém světě, 348 00:35:45,124 --> 00:35:49,428 aby valuty mezinárodního multivalutového košíku byly volně použitelné v celém světě? 349 00:35:49,548 --> 00:35:51,100 A k čemu to povede? 350 00:35:51,220 --> 00:35:57,349 Nesprávně určená diagnóza vede k nesprávnému léčebnému postupu, což může vést ke zhoršení stavu. 351 00:35:57,469 --> 00:35:59,947 A co se týká Zimbabwe. 352 00:36:00,067 --> 00:36:06,042 Tak tam globalisté žádný experiment neprováděli. Tam probíhá zcela jiný proces. 353 00:36:06,162 --> 00:36:11,410 To se má tak. Zimbabwe je bývalá Rhodesie, která tenkrát prosperovala, 354 00:36:11,530 --> 00:36:17,358 byla na svou dobu vysoce rozvinutá, byla obilnicí Afriky... 355 00:36:17,478 --> 00:36:24,623 Žijí tam různé národy, jenže jak? Jaké jsou mezi nimi vztahy? 356 00:36:24,743 --> 00:36:33,367 Vždyť když likvidovali Rhodesii jako vzkvétající stát, tak to udělali jednoduše. 357 00:36:33,487 --> 00:36:42,006 Prohlásili, že bílí jsou špatní, protože obhospodařují zem a jsou šéfy. 358 00:36:42,126 --> 00:36:45,389 No a černoši dělají jen podřadné práce. 359 00:36:45,509 --> 00:36:49,002 A že by to přeci měli být černoši, kdo bude řídit zemědělskou produkci. 360 00:36:49,122 --> 00:36:51,290 A tak ty bílé jednoduše vyhnali. 361 00:36:51,410 --> 00:36:55,457 Část jich prostě posbírali po státě a odvezli do Keni. 362 00:36:55,577 --> 00:36:58,183 A teď se podívejte, jak je v kurzu keňský čaj. 363 00:36:58,303 --> 00:37:03,635 Začali pozvedávat zemědělství tam, protože je jednoduše vyhnali. 364 00:37:03,755 --> 00:37:06,696 V čem tkví podstata té věci? 365 00:37:06,816 --> 00:37:13,820 Je to tak, že se jižní Afrika v určité etapě odchýlila od rozvoje 366 00:37:13,940 --> 00:37:18,630 naplánovaného globálním prediktorem pro celý svět. 367 00:37:18,750 --> 00:37:26,860 Začala tam být budována jakási multikulturní… 368 00:37:26,980 --> 00:37:30,384 Ne v tom ohledu jako teď v Evropě, 369 00:37:30,504 --> 00:37:37,122 ale mnohonárodnostní společnost žijící společně v jedné zemi. 370 00:37:37,739 --> 00:37:48,593 Politika apartheidu předpokládala, že bílí nebudou zasahovat do civilizačního rozvoje místního obyvatelstva. 371 00:37:48,713 --> 00:37:52,708 Vzájemné vztahy tak ale nikam nezmizely. 372 00:37:52,828 --> 00:37:59,626 Místní obyvatelstvo mohlo získávat vzdělání a zvyšovat si tak své sociální postavení, 373 00:37:59,746 --> 00:38:04,950 ale současně se zachovávalo jejich obvyklé životní prostředí 374 00:38:05,070 --> 00:38:08,422 a díky tomu... 375 00:38:11,509 --> 00:38:20,664 ...se mohli s postupem času harmonicky začlenit do nového technologického prostředí, 376 00:38:20,784 --> 00:38:26,794 zvýšit si svou celkovou úroveň civilizačního rozvoje na tu úroveň, 377 00:38:26,914 --> 00:38:31,834 která je dnes vlastní našemu technologickému prostředí. 378 00:38:37,467 --> 00:38:41,222 Aby tento proces zastavili, 379 00:38:42,097 --> 00:38:49,915 byla rozvrácena Jihoafrická republika i Rhodesie. 380 00:38:50,841 --> 00:39:00,485 V obou zemích ta společnost, která měla všechny výhledy stát se harmonickou, 381 00:39:00,605 --> 00:39:04,241 byla jednoduše zničena díky tomu, že jim řekli: 382 00:39:04,361 --> 00:39:08,562 „Černoši, vždyť je to vaše země. Ti bílí jsou zde ničím. 383 00:39:08,682 --> 00:39:13,654 To oni musí pracovat pro vás a vy si máte žít na jejich účet.“ 384 00:39:13,774 --> 00:39:18,412 A hotovo. Kde je ta prosperující Rhodesie? A kde Jihoafrická republika? 385 00:39:18,532 --> 00:39:21,550 Vysoce technologická Jihoafrická republika! 386 00:39:21,670 --> 00:39:27,157 Vždyť tam měli zdravotnictví na vysoké úrovni, také letectví a mnoho dalšího. 387 00:39:27,277 --> 00:39:29,060 A nic z toho nezbylo. 388 00:39:29,180 --> 00:39:32,454 Zbyla jen těžba nerostných surovin. 389 00:39:33,895 --> 00:39:45,108 A teď tam vstupuje Čína, která to tam má v tomto civilizačním ohledu řídit podle svých šablon. 390 00:39:45,228 --> 00:39:50,098 Ale tyto šablony se málo čím liší od šablon globálního prediktoru. 391 00:39:50,218 --> 00:39:56,862 Takže takto stejně místní obyvatelstvo ze svých zdrojů užitek mít nebude, 392 00:39:56,982 --> 00:40:04,654 neboť Číňané jsou lidé, kteří vědí, co je třeba a jak řídit ekonomiku. 393 00:40:04,774 --> 00:40:10,340 No a místní obyvatelstvo nemá možnost svými silami naplnit kompetence 394 00:40:10,460 --> 00:40:14,763 ani na jedné prioritě zobecněných prostředků řízení, ani na jedné. 395 00:40:14,883 --> 00:40:18,929 A protože si uvědomují, nakolik jsou závislí na Číňanech, 396 00:40:19,049 --> 00:40:23,970 tak už teď je prohlašují za čestné černochy. To se dalo čekat. 397 00:40:28,805 --> 00:40:31,403 Další otázka. 398 00:40:31,523 --> 00:40:37,755 Valeriji Viktoroviči, v posledních dvou pořadech jste mluvil o nelegitimní moci na Ukrajině, 399 00:40:37,875 --> 00:40:42,307 že vše je zachváceno a po celém území obyvatelstvo strádá a je utlačováno. 400 00:40:42,427 --> 00:40:48,017 Souhlasím s vámi v tom, že ukrajinská vláda plní západní scénář, aby umožnila postup NATO k našim hranicím, 401 00:40:48,137 --> 00:40:50,949 ale i za této situace zbývá mnoho otázek. 402 00:40:51,069 --> 00:40:56,016 Promítneme-li si ji do minulosti, kdy hrstka podivných individuí rozvrátila SSSR, 403 00:40:56,136 --> 00:41:00,491 aniž by se ptala lidí a zřídila tu skvělou Ruskou federaci. 404 00:41:00,611 --> 00:41:05,892 Tehdy národ také na žádné referendum nešel, svůj souhlas k tomu nedával a tak bychom také neměli platit dluhy. 405 00:41:06,012 --> 00:41:09,261 Proč to v našem případě bylo řešeno jinak? 406 00:41:09,381 --> 00:41:15,922 Všechny podobné prudké změny chodu státu jsou prováděny na základě společenské smlouvy. 407 00:41:16,042 --> 00:41:22,661 Jedná se o neformalizovanou podobu společenských vztahů. 408 00:41:22,781 --> 00:41:30,557 Když jsou ve státě realizovány nějaké řídící kroky, tak to národ buď přijme nebo nepřijme. 409 00:41:30,677 --> 00:41:41,693 A v daném případě se ve vztahu k SSSR u obyvatelstva nenašlo dost politické vůle, aby obnovilo SSSR. 410 00:41:41,813 --> 00:41:48,797 Všichni lidé byli tak či onak naladěni na to, že si chtějí žít ve svých republikách, 411 00:41:48,917 --> 00:41:50,919 osamostatnit se v nich. 412 00:41:51,039 --> 00:41:58,056 Všichni měli nějaké ty výhrady, a přestože jim mohlo být SSSR líto, tak: 413 00:41:58,176 --> 00:42:04,967 „Ti podivní lidé se v tom Bělověžském lese nějak domluvili, tak to nechme být, zkusíme to tak.“ 414 00:42:05,087 --> 00:42:06,799 Ti lidé to přijali. 415 00:42:06,919 --> 00:42:21,651 To znamená, že ta přestavba a ten státní převrat u nás nebyly žádnou epizodou ve vývoji dějin našeho státu, 416 00:42:21,771 --> 00:42:28,112 ale staly se etapou dalšího průběhu vývoje státnosti, 417 00:42:28,232 --> 00:42:38,398 který vedl k tomu, že se Rusko v devadesátých letech stalo plnohodnotnou kolonií USA. 418 00:42:38,518 --> 00:42:42,609 Takže se USA staly metropolí, která z nás vysávala všechny zdroje. 419 00:42:42,729 --> 00:42:54,375 Američtí úředníci u nás všechno řídili a veškerá „elita“ před nimi chodila v předklonu. 420 00:42:54,495 --> 00:43:00,772 A tak nám nezbylo než se z toho postupně dostávat a to děláme doposud. 421 00:43:00,892 --> 00:43:07,330 Nechat jim stát napospas je totiž daleko jednodušší, než potom znovu obnovit jeho suverenitu. 422 00:43:07,450 --> 00:43:13,695 A co se týká Ukrajiny. Tam v roce 2014 proběhl státní převrat. 423 00:43:13,815 --> 00:43:24,689 Pokud lidé teď přijmou ten cirkus jménem volby, tak to posiluje tu možnost, 424 00:43:24,809 --> 00:43:36,294 že ukrajinská státnost naváže na ten státní převrat, na to nelegitimní převzetí moci. 425 00:43:36,414 --> 00:43:45,198 To znamená, že státní převraty se v ukrajinské státní řídící praxi stanou normou, 426 00:43:45,318 --> 00:43:49,377 a normou také bude, že Ukrajina zůstává kolonií. 427 00:43:49,497 --> 00:43:57,671 Takže na Ukrajině mají teď lidé možnost nepřijmout ten volební cirkus 428 00:43:57,791 --> 00:44:05,321 a zajistit si obnovu té ukrajinské státnosti, která tam byla do roku 2014 429 00:44:05,441 --> 00:44:14,098 a navíc tam mají subjekty, které mohou tu obnovu realizovat, Luhanskou a Doněckou republiku. 430 00:44:14,218 --> 00:44:22,519 Mají i nominální figuru, která teď už není tak zásadní, přesto tu stále je, kterou je prezident Janukovič, 431 00:44:22,639 --> 00:44:27,406 který může zahájit první schůzi Rady a říci: „Jsem unavený. Odstupuji. 432 00:44:27,526 --> 00:44:29,977 Pánové a dámy pokračujte dál.“ 433 00:44:30,097 --> 00:44:37,339 To potom umožní odříznout všechny mezistátní dohody, 434 00:44:37,459 --> 00:44:44,540 které ať už s kýmkoliv uzavřela kyjevská banda, a tím pádem nepřiznat žádné její dluhy. 435 00:44:44,660 --> 00:44:49,142 Celý problém spočívá v tom, jak se lidé vnitřně rozhodnou, od jakého bodu 436 00:44:49,262 --> 00:44:53,160 se rozhodnou navázat svou ukrajinskou státnost. 437 00:44:53,280 --> 00:44:56,632 Jestliže přijmou ten cirkus, tak ať si potom nestěžují. 438 00:44:56,752 --> 00:45:00,876 To, co tam teď máte, se ještě daleko více zhorší. 439 00:45:00,996 --> 00:45:09,118 Když se vnitřně rozhodnete, že ten cirkus musí skončit a je zapotřebí obnovit normální státnost, 440 00:45:09,238 --> 00:45:16,306 tak tím upevníte kroky podnikané k obnově ukrajinské státnosti ze strany Luhanské a Doněcké republiky, 441 00:45:16,426 --> 00:45:21,206 které zajistí potřebné množství sil k potlačení „svidomých“ a banderovců 442 00:45:21,326 --> 00:45:23,983 a k obnovení pořádku na Ukrajině. 443 00:45:24,103 --> 00:45:26,941 To je vše, vždyť je to tak očividné. 444 00:45:27,061 --> 00:45:33,859 Rusko se rozhodlo začít si obnovovat suverenitu, ale ta cesta je těžká, velice těžká, 445 00:45:33,979 --> 00:45:40,881 protože v devadesátých letech byli všude rozestavěni američtí poskoci, podpindosníci. 446 00:45:41,001 --> 00:45:47,902 Vždyť se na ně podívejte, jak se u nás snaží vyvolat majdan, jak se snaží o státní převrat. 447 00:45:52,532 --> 00:45:55,875 Dále píše Hledač pravdy. 448 00:45:55,995 --> 00:45:59,450 Vy hrubě řečeno obhajujete komunismus, 449 00:45:59,570 --> 00:46:03,951 jenže ve svém výsledku byly všechny pokusy vybudovat komunismus neúspěšné, 450 00:46:04,071 --> 00:46:07,041 protože lidská přirozenost je prostě jiná. 451 00:46:07,161 --> 00:46:10,909 Ano, Chručšov and Company tu ideu zradili. 452 00:46:11,029 --> 00:46:17,225 Jenže to zrádcovství, touha po moci, touha být silnější než ti druzí, je právě součástí lidské povahy, 453 00:46:17,345 --> 00:46:20,990 součástí podstaty jakéhokoliv zástupce zvířecího světa. 454 00:46:21,110 --> 00:46:25,742 Dokud je člověku dole a trpí, tak samozřejmě touží po spravedlnosti, 455 00:46:25,862 --> 00:46:31,893 ale jakmile se dostane k moci, tak už touží jen po tom, aby si ji udržel ve svých rukou co nejdéle, 456 00:46:32,013 --> 00:46:36,131 protože to znamená stoprocentní záruku, že si bude dobře žít on i jeho děti. 457 00:46:36,251 --> 00:46:39,485 Otázka: Jak je za takové situace možné budovat komunismus? 458 00:46:39,605 --> 00:46:43,723 A jsou on a všeobecná rovnost pro lidi přirozené? 459 00:46:43,843 --> 00:46:48,311 Všeobecná rovnost je bezesporu pro lidi přirozená. 460 00:46:48,431 --> 00:46:54,640 Člověk musí získat možnost, aby si osvojil svůj geneticky podmíněný potenciál. 461 00:46:59,820 --> 00:47:08,214 A komunismus? K jeho vybudování se lidstvo blíží malými, malými krůčky. 462 00:47:08,728 --> 00:47:14,571 To jen za Stalina byl proveden velký krok kupředu. 463 00:47:14,691 --> 00:47:21,607 Vždyť ten problém nespočívá v tom, aby se člověk dostal se k moci a všemi silami si ji udržel. 464 00:47:21,727 --> 00:47:23,829 Ten problém je jinde. 465 00:47:23,949 --> 00:47:27,120 Jak si zajistit vlastní řízení. 466 00:47:27,614 --> 00:47:33,149 Všichni tyrani, všechny diktátorské režimy se dříve či později hroutili, 467 00:47:33,269 --> 00:47:41,357 protože všechny ty nahromaděné problémy v řízení a negativní vazby narušovaly systém řízení. 468 00:47:42,776 --> 00:47:50,019 A moc, to není cedulka na vaší kanceláři, moc není šéfovské křeslo, 469 00:47:50,139 --> 00:47:54,174 moc je v praxi realizovatelná schopnost řídit. 470 00:47:54,294 --> 00:48:02,054 A řídit je možné buď v zájmu veškerého obyvatelstva, nebo ve svých zájmech, 471 00:48:02,174 --> 00:48:08,349 to ale potom stát jde cestou neustálých kataklyzmat na základě zákona času. 472 00:48:08,469 --> 00:48:15,117 A tato kataklyzmata se neustále zrychlují. Čeho bylo dosaženo za Stalina? 473 00:48:15,237 --> 00:48:19,129 Za Stalina byla zavedena odpovědnost za moc. 474 00:48:19,249 --> 00:48:24,128 Jestliže jste se chopili nějakého řízení, tak jste za to také byli odpovědní. 475 00:48:24,848 --> 00:48:32,975 Za Stalina komunistická strana své schůze prováděla veřejně, každý občan tam mohl přijít a ozvat se. 476 00:48:33,095 --> 00:48:42,212 A mnozí, obzvláště na místní úrovni, o tu moc vůbec nestáli, protože ze všech stran… 477 00:48:42,332 --> 00:48:48,899 Pro ty nahoře jste byl povinen dosáhnout určitých ukazatelů a zezdola na vás zase tlačili lidé, 478 00:48:49,019 --> 00:48:53,651 abyste se choval lidsky, k lidem se choval lidsky. 479 00:48:53,771 --> 00:49:02,598 A takoví, kteří chtěli získat moc, aby si nahrabali a lidem nic nenechali, se tam zpravidla dlouho neudrželi. 480 00:49:03,235 --> 00:49:08,934 Jenže tato rovnováha byla velice silně narušena Velkou vlasteneckou válkou, 481 00:49:09,054 --> 00:49:11,095 ve které ti nejlepší položili životy. 482 00:49:11,215 --> 00:49:16,834 A tak ti, kteří alespoň nějak dokázali řídit příslušné procesy, 483 00:49:16,954 --> 00:49:24,344 věděli jak na to, zůstávali u moci nehledě na negativní následky. 484 00:49:24,464 --> 00:49:30,179 Nicméně v míře vyrůstání nových pokolení, byli vykořeňováni. 485 00:49:30,299 --> 00:49:36,455 A co provedl Chruščov? Chruščov nikdy nebyl komunistou. Chruščov byl… 486 00:49:36,575 --> 00:49:41,496 Říká se, že trockisté jsou prostě přívrženci Trockého, 487 00:49:41,616 --> 00:49:46,460 ale Chruščov byl přímo psychickým trockistou a také trockistou ve svých přesvědčeních 488 00:49:46,580 --> 00:49:49,315 i ve straně stál za Trockým. 489 00:49:49,435 --> 00:49:56,876 To potom včas převlékl kabát, aby zůstal u moci, a svá přesvědčení skrýval. 490 00:49:56,996 --> 00:50:02,399 Úroveň nomenklatury mu umožňovala žít si celkem dobře. 491 00:50:02,519 --> 00:50:06,415 Tím důvodem, proč byla veškerá ta nomenklatura se Stalinem nespokojená, 492 00:50:06,535 --> 00:50:09,175 byla odpovědnost za mocenské postavení. 493 00:50:09,295 --> 00:50:17,860 Proto jakmile odešel Stalin, Chruščov tuto odpovědnost nomenklatury za kvalitu jejího řízení zrušil. 494 00:50:17,980 --> 00:50:20,513 A druhá věc, kterou udělal. 495 00:50:20,633 --> 00:50:25,513 Provedl záměnu komunismu za gulášový komunismus. 496 00:50:25,633 --> 00:50:32,508 To znamená, že nezaměřil všechno na rozvoj lidského potenciálu, 497 00:50:32,628 --> 00:50:39,393 od kterého se všechno odvíjí, ale na uspokojování neustále vzrůstajících materiálních potřeb. 498 00:50:39,513 --> 00:50:45,102 Víte, ty potřeby mohou být obrovské a schopnosti minimální. 499 00:50:45,222 --> 00:50:53,487 Pokud nerozvíjíte svůj genetický potenciál a nesnažíte se stát člověkem, tak vám vždy bude všeho málo. 500 00:50:53,847 --> 00:50:56,213 A Chruščov provedl tuto záměnu. 501 00:50:56,333 --> 00:51:04,623 Potom už jen museli počkat, až doroste pokolení vychované na principech gulášového komunismu, 502 00:51:04,743 --> 00:51:06,741 salámového komunismu, 503 00:51:06,861 --> 00:51:12,082 které bylo zacíleno na uspokojování neustále vzrůstajících materiálních potřeb, 504 00:51:12,202 --> 00:51:15,606 a potom začít s likvidací SSSR. 505 00:51:15,726 --> 00:51:17,997 Všechno to bylo provedeno etapově. 506 00:51:18,117 --> 00:51:24,684 Napřed nastoupil Chruščov, který zavedl uzavřené stranické schůze, 507 00:51:24,804 --> 00:51:32,348 takže strana se přestala zodpovídat lidem a nepřizpůsobovala svou řídící politiku jejich potřebám. 508 00:51:32,992 --> 00:51:37,312 A lidé tak celkově přišli o možnost ovlivňovat moc. 509 00:51:37,432 --> 00:51:44,977 Chruščov názorně předvedl svůj „komunismus“ tím, že nechal rozstřílet demonstraci v Novočerkassku. 510 00:51:46,983 --> 00:51:56,010 Dále se k moci vrátili všichni, kteří byli za Stalina odstraněni. 511 00:51:56,130 --> 00:52:00,614 A vraceli se výslovně trockisté a ne stalinisté, 512 00:52:00,734 --> 00:52:05,346 které se podařilo ve vzájemném boji trockistům odstranit. 513 00:52:05,466 --> 00:52:09,333 Dále nastoupilo období stagnace. 514 00:52:09,453 --> 00:52:14,708 Chruščov změnil orientaci a začalo období stagnace, to brežněvovské, 515 00:52:14,828 --> 00:52:20,495 kdy bylo vychováváno to pokolení gulášového komunismu, které chtělo všechno mít jako na Západě. 516 00:52:20,615 --> 00:52:23,016 Na Západě přece mají všechno. 517 00:52:23,136 --> 00:52:30,757 Celá ta epopej s importem byla propagandou Západu. 518 00:52:30,877 --> 00:52:40,736 U nás byl cíleně vytvořen materiální nedostatek, deficit, aby bylo možné propagovat Západ. 519 00:52:40,856 --> 00:52:45,314 A proto na Západě nakupovali to nejlepší zboží a vozili ho k nám. 520 00:52:45,434 --> 00:52:48,457 Bylo ho samozřejmě málo, a tak po něm všichni toužili. 521 00:52:48,577 --> 00:52:51,947 Takto vychovali to pokolení na importu, a potom zlikvidovali SSSR. 522 00:52:52,067 --> 00:52:57,708 Přirozeností člověka je žít v harmonii a neutiskovat se vzájemně. 523 00:52:58,425 --> 00:53:01,634 Člověk nikdy nepodrazí člověka. 524 00:53:02,107 --> 00:53:08,814 V žádném státě ani sociálním společenství, kde panují mravy, 525 00:53:08,934 --> 00:53:18,916 že člověk je člověku vlkem, ve smyslu zabij svého bližního či mu podraz nohy nebo to udělá on tobě, 526 00:53:19,964 --> 00:53:24,511 to nenapomáhá k pokroku ve společnosti. 527 00:53:24,631 --> 00:53:30,045 Vede to společnost ke katastrofě, k válce všech proti všem. 528 00:53:30,165 --> 00:53:34,633 Vždyť se podívejte, jen SSSR umožnil rozvoj tvořivosti 529 00:53:34,753 --> 00:53:40,394 a technologicky pozdvihnul kupředu veškeré lidstvo na planetě Zemi. 530 00:53:40,514 --> 00:53:43,274 USA nic nedokázaly. 531 00:53:43,394 --> 00:53:49,394 USA prostě nemají žádné technické výdobytky, které by samy vyvinuly. 532 00:53:49,514 --> 00:53:57,130 A proč? Protože neměly zájem o mírový rozvoj, jen o ten vojenský. 533 00:53:57,250 --> 00:54:00,015 Všude jen zabíjet a loupit... 534 00:54:00,135 --> 00:54:08,310 Tam vyvinuli bombu a u nás jadernou elektrárnu, atomový ledoborec a mnoho dalšího. 535 00:54:08,430 --> 00:54:13,485 Oni se snažili vyvinout hlavně to, co zabíjí, to je totiž jednodušší. 536 00:54:13,605 --> 00:54:18,596 Využít to pro mírové účely je daleko těžší. 537 00:54:18,716 --> 00:54:24,414 A to dokázal jen SSSR, kde se žilo na základě principu, že člověk je člověku soudruhem, přítelem a bratrem. 538 00:54:24,534 --> 00:54:29,185 Jenže trockisté se to vynasnažili všechno vykořenit a provést státní převrat. 539 00:54:29,305 --> 00:54:35,434 V podstatě o tom vypovídá analytická zpráva Západ a SSSR, jak doopravdy probíhala studená válka. 540 00:54:38,907 --> 00:54:41,761 - Je součástí té knihy? - Ano. 541 00:54:41,881 --> 00:54:48,911 Ano, je jako analytická zpráva součástí knihy O světě křivých zrcadel. 542 00:54:50,583 --> 00:54:57,295 Ještě jedna otázka od Sergeje, který se zajímá o výchozí tezi autorů Koncepce. 543 00:54:57,759 --> 00:55:03,622 Jsou si všichni lidé dostatečné podobní a stejní, aby si když ne většina, 544 00:55:03,742 --> 00:55:08,252 tak alespoň jejich dostatečný počet úspěšně osvojil Koncepci? 545 00:55:08,372 --> 00:55:15,942 Nebo se nezohledňovali zásadní individuální rozdíly, osobní a kvalitativní, ve stavbě lidské mozkové kůry, 546 00:55:16,062 --> 00:55:19,080 které tomu mohou být na překážku? 547 00:55:19,200 --> 00:55:22,294 Puškin například, jak známo, zrovna nehověl aritmetice 548 00:55:22,414 --> 00:55:25,920 a někteří nejsou schopni dodržovat ani pravidla silničního provozu. 549 00:55:26,040 --> 00:55:29,084 Ale vždyť KSB a DVTŘ jsou daleko složitější. 550 00:55:29,204 --> 00:55:33,843 Ty překážky, o kterých mluví autor této otázky, 551 00:55:33,963 --> 00:55:41,223 jsou výlučně individuálního charakteru v ocasech statistického rozložení. 552 00:55:41,343 --> 00:55:50,688 Jsou to dílčí případy, které neovlivňují obecný život společnosti. 553 00:55:50,808 --> 00:55:57,749 A bude-li společnost vybudována na zásadách pojetí způsobu života Koncepce sociální bezpečnosti, 554 00:55:57,869 --> 00:56:02,410 tak dokonce i tito lidé si v klidu dokáží všechno osvojit. 555 00:56:02,530 --> 00:56:11,057 Dokonce by to dokázali i v této společnosti, jestliže jim v tom jiní lidé budou nápomocni. 556 00:56:11,177 --> 00:56:13,757 Vždyť jde vlastně o pravidla života. 557 00:56:13,877 --> 00:56:18,901 Oni v této společnosti přece také žijí a jde vlastně o běžný styl chování. 558 00:56:19,021 --> 00:56:20,591 Je to styl vztahů. 559 00:56:20,711 --> 00:56:23,306 Co je možné a co ne. Co je přípustné a co není. 560 00:56:23,426 --> 00:56:27,360 V tom hlavním se jedná o rozlišování pojmů dobra a zla. 561 00:56:27,480 --> 00:56:31,021 A to by měli dokázat všichni, všichni bez výjimky. 562 00:56:31,141 --> 00:56:36,576 Ať už má člověk jakékoliv potíže v osvojování si znalostí. 563 00:56:36,696 --> 00:56:44,415 Ale opakuji. Pokud někdo tyto potíže má, tak s pomocí svého okolí to v klidu může všechno překonat. 564 00:56:45,237 --> 00:56:47,500 Je jen nutné na sobě pracovat. 565 00:56:48,755 --> 00:56:50,977 To byla poslední otázka. 566 00:56:51,097 --> 00:56:53,055 Nu což, vážení přátelé. 567 00:56:53,175 --> 00:57:02,416 Dnes jsme neustále mluvili o tom, jak je ta či ona otázka osvětlena z hlediska Koncepce sociální bezpečnosti. 568 00:57:02,536 --> 00:57:09,370 Jsou vyloženy teoreticky, ale znáte-li teorii, tak si to promítnete na jakoukoliv praktickou otázku. 569 00:57:11,118 --> 00:57:17,434 Proto čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. Stávejte se konceptuálně mocnými. 570 00:57:17,554 --> 00:57:22,248 Braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. 571 00:57:22,368 --> 00:57:24,264 Do příštích setkání. 572 00:57:25,930 --> 00:57:34,654 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .