1 00:00:08,487 --> 00:00:12,885 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,222 --> 00:00:21,681 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:21,801 --> 00:00:26,001 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:26,121 --> 00:00:30,142 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:30,262 --> 00:00:34,463 Dnes je 18.03.2019. 6 00:00:34,583 --> 00:00:39,869 Nejpopulárnější otázkou se samozřejmě stal ten teroristický útok na Novém Zélandu. 7 00:00:39,989 --> 00:00:42,543 Přečtu tu od Alexandra. 8 00:00:42,663 --> 00:00:49,281 Teroristické útoky se jako jev již staly celkem běžnými událostmi a to i v tom takzvaném západním světě. 9 00:00:49,401 --> 00:00:54,914 Obvykle však ty útoky na Západě nejsou až tak krvavé jako v zemích třetího světa. 10 00:00:55,034 --> 00:00:59,778 Ale tento pátek na Novém Zélandu, který je řazen k západnímu světu, 11 00:00:59,898 --> 00:01:06,469 australský občan postřílel desítky lidí v místních mešitách a vedl přitom přímý internetový přenos. 12 00:01:06,589 --> 00:01:12,147 Počet obětí je v současné chvíli (kdy to psal Alexandr) téměř padesát. - Čtyřicet devět 13 00:01:12,267 --> 00:01:16,494 To znamená, že je to zcela určitě hodné pozornosti. 14 00:01:16,614 --> 00:01:19,657 Okomentujte prosím tuto událost. 15 00:01:19,777 --> 00:01:28,103 Zde bezesporu je, nač zaměřit pozornost a týká se to všech států světa, včetně Ruska. 16 00:01:28,223 --> 00:01:40,883 Tak především, nač zaměřil svou pozornost autor otázky? Že ve světě existují „lidé“ a lidé. 17 00:01:41,003 --> 00:01:48,609 Což znamená, že se reakce té takzvané světové společnosti absolutně liší 18 00:01:48,729 --> 00:01:53,985 podle místa, kde k teroristickému útoku dojde. 19 00:01:54,105 --> 00:01:59,016 Existují lidé první kategorie… 20 00:01:59,136 --> 00:02:03,202 Když umírají lidé, tak je to vždy špatné, 21 00:02:03,322 --> 00:02:13,277 ale v této chvíli nemluvíme o tom, ale o stereotypech chování současné civilizace. 22 00:02:13,397 --> 00:02:25,430 Když zemře jakýkoliv počet lidí první kategorie někde v Evropě, v USA, tak celá planeta úpí. 23 00:02:25,550 --> 00:02:32,795 Všichni vyhlašují smutek, v televizi ukazují smutečný pásky, všichni naříkají ve stylu: 24 00:02:32,915 --> 00:02:37,087 „My všichni jsme Charlie!“ a podobně. 25 00:02:37,207 --> 00:02:43,342 Když umírají lidé ve třetím světě, tak to nikoho nijak zvlášť nezajímá. 26 00:02:43,462 --> 00:02:48,606 V Afghánistánu nedávno zahynulo 90 lidí, ze kterých bylo 23 dětí. 27 00:02:48,726 --> 00:02:51,409 Koho to zajímá, když se to stane v Afghánistánu? 28 00:02:51,529 --> 00:02:53,523 Nebo třeba v Rusku? 29 00:02:53,643 --> 00:02:58,836 Tak zemřeli, ale vždyť to jsou jen lidé třetího světa, třetí kategorie. 30 00:02:58,956 --> 00:03:05,017 Když zemřou lidé druhé kategorie, tak je třeba vyjádřit trochu smutku, 31 00:03:05,137 --> 00:03:13,692 promluvit o tom, aby to neproběhlo bez povšimnutí, ale současně ten soucit nesmí dosahovat takové úrovně 32 00:03:13,812 --> 00:03:16,981 jako v případě smrti lidí první kategorie. 33 00:03:17,101 --> 00:03:25,764 A jak to tedy vypadalo, když došlo k tomu teroristickému útoku na Novém Zélandu? 34 00:03:25,884 --> 00:03:30,282 Podle reakce je vidět, že zahynuli lidé druhé kategorie. 35 00:03:30,402 --> 00:03:37,764 To znamená, že tomu byla ve společnosti udělena pozornost, ale nikdo se z toho nekácí. 36 00:03:37,884 --> 00:03:46,510 Nikdo nevyhlašuje žádné smuteční akce, žádné smuteční pásky v televizích, 37 00:03:46,630 --> 00:03:50,023 ale určitá pozornost tomu věnována byla. 38 00:03:50,143 --> 00:03:55,619 Ta pozornost tomu věnována být musela, ale k tomu se vrátíme trochu později. 39 00:03:55,739 --> 00:03:58,771 Co je vlastně ten terorismus obecně? 40 00:03:58,891 --> 00:04:05,242 Už nejednou jsem říkal, že žádný mezinárodní terorismus neexistuje. 41 00:04:05,362 --> 00:04:16,092 Každá teroristická činnost je plodem určité tajné služby jednoho státu 42 00:04:16,212 --> 00:04:21,925 zaměřená proti stabilitě řízení druhého státu. 43 00:04:22,045 --> 00:04:29,320 A když se mluví o boji s mezinárodním terorismem, tak je třeba tomu rozumět tak, 44 00:04:29,440 --> 00:04:33,018 že se nejedná o boj proti samotným teroristům. 45 00:04:33,138 --> 00:04:43,406 Jde o úsilí z mezistátních vztahů vyloučit formy vzájemné interakce cestou teroristických akcí. 46 00:04:44,727 --> 00:04:47,203 To je to, oč tu jde. 47 00:04:47,323 --> 00:04:56,143 Takže žádná teroristická akce, kterou by realizoval nějaký samotář, 48 00:04:56,263 --> 00:05:07,856 by nikdy neměla tak symbolický význam a ohlas, jako když je to dílem tajné služby. 49 00:05:08,211 --> 00:05:13,289 A v daném případě, nehledě na to, že se nás pokoušejí přesvědčit, 50 00:05:13,409 --> 00:05:21,759 že střelec v tom novozélandském městečku s velmi symbolickým názvem Christchurch, 51 00:05:21,879 --> 00:05:24,956 Kristova církev, 52 00:05:25,076 --> 00:05:31,047 prý byl samotář, a že vůbec nebylo možné jej odhalit. 53 00:05:31,167 --> 00:05:36,150 Tak to ovšem být nemohlo, že by ho nebylo možné odhalit. 54 00:05:36,270 --> 00:05:37,961 Jen si to vezměte. 55 00:05:38,081 --> 00:05:44,671 Den předem se všude vytahoval, v Facebooku, v Twitteru, na sociálních sítích, 56 00:05:44,791 --> 00:05:48,218 že hodlá provést teroristický útok, informoval o tom. 57 00:05:48,338 --> 00:05:52,275 A co dělala tajná služba? Jak to, že si toho nepovšimli? 58 00:05:52,395 --> 00:05:57,990 Na každé „kýchnutí“ v Facebooku následuje reakce. 59 00:05:58,110 --> 00:06:04,828 Zveřejníte Puškinovu báseň, kde se vyskytuje slovo „chochol“ (Ukrajinec hanlivě, žertovně), 60 00:06:04,948 --> 00:06:14,115 a okamžitě vás zablokují, že se to nesmí, že to neodpovídá pravidlům komunity. 61 00:06:14,235 --> 00:06:25,086 Zatímco, když ukrajinští zmetci píšou „S Moskaly na nejbližší větev“, „Na nože s nimi“, 62 00:06:25,206 --> 00:06:31,184 tak to tam mohou psát od rána do večera, tyto výzvy k zabíjení Rusů nikdy u nikoho nezablokují, 63 00:06:31,304 --> 00:06:34,322 přestože si na to lidé stále stěžují. 64 00:06:34,442 --> 00:06:40,216 To znamená, že tu je určitá služba, která to všechno sleduje, 65 00:06:40,336 --> 00:06:45,651 a která ponechává vše, co se jí z řídicího hlediska hodí. 66 00:06:45,771 --> 00:06:53,178 A je-li rusofobie, nenávist k Rusům trendem veškeré západní politiky, 67 00:06:53,298 --> 00:06:57,796 trendem veškeré západní ideologické práce, 68 00:06:57,916 --> 00:07:05,476 a je to všechno neustále podporováno a posilováno a nikdy to není eliminováno, 69 00:07:05,596 --> 00:07:14,865 tak tahle nevšímavost k přípravě toho teroristického útoku, který byl předem ohlášen, znamená, 70 00:07:14,985 --> 00:07:28,056 že to také odpovídá informační politice a vůbec politice těch, kteří řídí tento proces 71 00:07:28,176 --> 00:07:33,286 a mají na starost informační doprovod tohoto teroristického útoku. 72 00:07:33,406 --> 00:07:36,118 A čím se tento teroristický útok vyznačoval? 73 00:07:36,238 --> 00:07:43,926 Vyznačoval se tím, že byl od začátku zaměřen na informační doprovod, v maximální míře. 74 00:07:44,046 --> 00:07:51,733 Napřed bylo ohlášeno, že k tomu útoku dojde, potom následoval jeho přímý přenos 75 00:07:51,853 --> 00:08:00,178 a podrobný popis, jak k němu došlo. 76 00:08:00,298 --> 00:08:08,318 A není důležité, že potom Facebook a Twitter začaly mazat ta videa, to jen vyvolává větší zájem, 77 00:08:08,438 --> 00:08:12,885 protože na jiných zdrojích zůstávají ta videa dostupná. 78 00:08:13,005 --> 00:08:17,044 To je také způsob jejich propagování. 79 00:08:17,164 --> 00:08:19,595 Ten problém je jinde. 80 00:08:22,427 --> 00:08:25,310 Jak se na to připravil? 81 00:08:27,453 --> 00:08:37,481 Po tom teroristickém útoku začali publikovat fotografie jeho zásobníků 82 00:08:37,991 --> 00:08:43,681 a na každém tom zásobníku ještě s náboji nebo už bez nich, byly nápisy. 83 00:08:43,801 --> 00:08:47,839 A to se podívejme, ten pán byl polyglot! 84 00:08:47,959 --> 00:08:52,049 Vyskytla se tam i gruzínština, ty nápisy byly v různých jazycích: 85 00:08:52,169 --> 00:08:57,229 anglicky, rusky, bulharsky, dokonce i gruzínsky. 86 00:08:57,349 --> 00:08:59,295 A co ty nápisy znamenaly? 87 00:08:59,415 --> 00:09:11,882 Všechny měly náplň boje křesťanského s islámským světem, 88 00:09:12,002 --> 00:09:17,176 s historicky reálným, ne tím koránským. Všude šlo o konfliktní situace. 89 00:09:17,296 --> 00:09:25,787 Ty nápisy krátce vypovídaly buď o nějaké události, jako například bitva u Kahulu, 90 00:09:25,907 --> 00:09:34,367 nebo o nějakém politickém činiteli, veliteli, nebo dokonce o teroristovi, který střílel v mešitě v Québecu. 91 00:09:34,487 --> 00:09:40,650 To všechno tam bylo, toto široké spektrum a vydal i manifest. 92 00:09:40,770 --> 00:09:51,653 To znamená, že za tím teroristickým útokem, za jeho ohlasem, se ukrývá nějaký silný řídící manévr, 93 00:09:51,773 --> 00:09:59,276 pro který byla předem připravena informační základna. 94 00:09:59,396 --> 00:10:03,947 Následně bude možné těch více než sedmdesát stran jeho manifestu citovat 95 00:10:04,067 --> 00:10:07,506 s ohledem na ten či onen řídicí manévr. 96 00:10:07,626 --> 00:10:13,925 Ty zásobníky jsou základními orientačními body pro různé konfrontace. 97 00:10:16,352 --> 00:10:19,171 A proč právě Nový Zéland? 98 00:10:19,291 --> 00:10:28,135 Vždyť to je takový ráj na zemi, je tam klid, lidem se tam daří dobře, panuje tam sociální smír, 99 00:10:28,255 --> 00:10:43,052 takže odstěhovat se tam, je jako dostat se do ráje, ve kterém vás nezasáhnou žádná kataklyzmata. 100 00:10:43,172 --> 00:10:55,832 Jeden muslim tam odjel před dvěma měsíci, aby se úspěšně vyhnul všem katastrofám v tomto světě, 101 00:10:55,952 --> 00:11:06,531 vždyť v islámském světě se teď vede mnoho válek, a zahynul při tom teroristickém útoku i se svým dítětem. 102 00:11:06,651 --> 00:11:12,307 I když se snažil, před osudem neutekl. 103 00:11:12,427 --> 00:11:18,636 Ale ten problém je jinde, proč se tohle všechno vůbec děje? 104 00:11:18,756 --> 00:11:27,226 Už nejednou jsem mluvil o tom, že ve světě probíhá řídicí manévr, 105 00:11:27,346 --> 00:11:38,678 kterým je přenos center koncentrace řízení z Evropy a angloamerického bloku, 106 00:11:38,798 --> 00:11:41,946 z euroatlantického a euroasijského bloku. 107 00:11:42,066 --> 00:11:46,816 Euroatlantické centrum koncentrace řízení je v tom hlavním, 108 00:11:46,936 --> 00:11:57,153 v tom hlavním, tedy ne stoprocentně, ale v tom hlavním přenášeno do Číny 109 00:11:57,273 --> 00:12:05,479 a euroasijské centrum koncentrace řízení je v tom hlavním přenášeno do Íránu. 110 00:12:05,599 --> 00:12:10,076 To jsou tedy budoucí dvě centra koncentrace řízení. 111 00:12:10,196 --> 00:12:17,887 A co je s tím Íránem, jak tam to vypadá s tím centrem koncentrace řízení? 112 00:12:18,007 --> 00:12:25,410 Jedná se o stát, který se má stát lídrem v islámském světě a být nositelem toho „správného“ islámu. 113 00:12:25,530 --> 00:12:30,295 Írán měl ve stopách ISIL vstoupit do Evropy. 114 00:12:30,415 --> 00:12:35,824 ISIL by napřed rozmetal historicky zformované státy 115 00:12:35,944 --> 00:12:50,551 a Írán by potom ISIL zlikvidoval a ustanovil nové státy, ale už v rámci evropského islámského chalífátu. 116 00:12:50,671 --> 00:12:57,559 Tento scénář byl zablokován tím, že Rusko se v potřebném okamžiku nezhroutilo. 117 00:12:57,679 --> 00:13:08,649 A tím nejsmutnějším je to, že konfrontace globální elity a americké státní elity… 118 00:13:08,769 --> 00:13:14,242 Neboť USA jsou hlavním nástrojem pro uplatňování nadnárodního řízení 119 00:13:14,362 --> 00:13:19,579 jak euroatlantického bloku, tak také toho euroasijského. 120 00:13:19,699 --> 00:13:27,647 Že se americká státní elita ve snaze udržet si možnost dalšího parazitování na státech a národech v celém světě 121 00:13:27,767 --> 00:13:34,077 pustila do tvrdého boje s globální elitou. 122 00:13:34,197 --> 00:13:41,535 A ve výsledku místo toho, aby ISIL boj jen markýroval, začal bojovat doopravdy, 123 00:13:41,655 --> 00:13:45,939 takže si s ním Írán nedokázal poradit, neměl na to dost sil. 124 00:13:46,059 --> 00:13:52,657 Takže se nedalo dělat nic jiného, než odsouhlasit vstup Ruska do tohoto regionu, 125 00:13:52,777 --> 00:13:57,061 které ho začalo řídit podle vlastních pravidel, 126 00:13:57,181 --> 00:14:02,944 což je v rozporu jak s plány americké státní elity, tak i globálního prediktoru. 127 00:14:03,064 --> 00:14:09,309 Jenže globální prediktor v tom nemá na výběr, a tak se s tím na určitou dobu musí smířit, 128 00:14:09,429 --> 00:14:18,085 přičemž počítá s tím, že díky krátkému zpětnému obratu se mu povede dostat Rusko do toho stavu, jaký měl v plánu. 129 00:14:18,205 --> 00:14:22,906 Budou to holt muset odložit o 50 nebo třeba i o 100 let. 130 00:14:23,026 --> 00:14:27,600 Globální prediktor jedná na základě principu, že není vázán časem. 131 00:14:27,720 --> 00:14:34,415 To proto také vyhrávají nad těmi subjekty řízení, které jsou vždy vázány časem 132 00:14:34,535 --> 00:14:38,852 a snaží se svého dosáhnout v určitém termínu. 133 00:14:38,972 --> 00:14:44,091 Takže dochází k přenosu center koncentrace řízení. 134 00:14:46,148 --> 00:15:01,064 A čím se vyznačují Čína a Írán jako budoucí centra koncentrace řízení? 135 00:15:01,184 --> 00:15:13,634 V Číně je to velice špatné s ekologií a v Íránu také nejsou právě nejlepší klimatické podmínky. 136 00:15:13,754 --> 00:15:22,602 Takže jako centra koncentrace řízení, jako centra administrativního řízení 137 00:15:22,722 --> 00:15:30,639 se tyto dva státy sice hodí, ale globální elita se musí také někde usídlit. 138 00:15:32,567 --> 00:15:42,726 Pro nikoho není žádným tajemstvím, že existují plány na vybudování takzvaných „plovoucích měst.“ 139 00:15:42,846 --> 00:15:49,669 Ale mají i přízemnější plány, kdy se taková rajská místa na Zemi, 140 00:15:49,789 --> 00:15:59,988 jako je například Nový Zéland mají stát rezidenčními sídly, rekreačními středisky pro globální elitu. 141 00:16:00,108 --> 00:16:09,728 Proto musí být tato rekreační střediska připravena a uvedena do žádoucího stavu. 142 00:16:09,848 --> 00:16:20,561 A zde je zásadní věcí, že ten terorista byl bílý a útok byl veden proti muslimům. 143 00:16:23,165 --> 00:16:28,276 V současné době pozorujeme dva procesy. 144 00:16:28,396 --> 00:16:35,638 Prvním procesem je absolutní diskreditace křesťanské církve v Evropě. 145 00:16:35,758 --> 00:16:41,071 V poslední době došlo, jen si povšimněte, jak se to kryje, 146 00:16:41,191 --> 00:16:49,847 k odsouzení arcibiskupa v Austrálii za pedofilii a hned za tím následoval teroristický útok člověka, 147 00:16:49,967 --> 00:16:57,529 kterého je možné přiřadit k WASP, mezi bílé anglosaské protestanty. 148 00:16:57,649 --> 00:17:06,209 V západním světě je dnes nejutlačovanějším člověkem právě bílý Američan, protestant, heterosexuál, 149 00:17:06,329 --> 00:17:13,442 protože všechno ostatní, všechny ty ostatní úchylky jsou vysloveně vítány 150 00:17:13,562 --> 00:17:17,492 a normální bílý muž je ten nejutlačovanější. 151 00:17:17,612 --> 00:17:24,339 A právě takového člověka zvolili pro provedení teroristického útoku. 152 00:17:24,459 --> 00:17:33,019 Připravili mu určitou ideologickou základnu, kterou znovu využijí, nejednou se k ní ještě vrátí. 153 00:17:33,139 --> 00:17:42,180 Ten problém je v tom, že to městečko se jmenuje Christchurch, tedy Kristova církev. 154 00:17:42,300 --> 00:17:53,978 A čeho je nositelem Kristova církev? Nenávisti ke všem, kteří se odlišují. 155 00:17:54,098 --> 00:17:59,699 A odtud je možné vést přímou paralelu na křižácké výpravy, 156 00:17:59,819 --> 00:18:09,086 kdy muslimové bojovali s křesťany o kontrolu nad Božím hrobem, nad Jeruzalémem. 157 00:18:09,592 --> 00:18:16,343 Nač tedy byla tato akce globálnímu řízení? 158 00:18:16,463 --> 00:18:26,308 Problém je v tom, že teď ve vyšší politické „elitě“ spadající pod globální prediktor, 159 00:18:26,428 --> 00:18:42,542 tedy v globální elitě probíhá skrytý přechod od křesťanství, od tohoto náboženství k islámu. 160 00:18:42,662 --> 00:18:53,921 Není to zviditelňováno, probíhá to skrytě, ale ty vyšší řídící kruhy jsou převáděny. 161 00:18:54,041 --> 00:18:59,290 Už v roce 1986 byla puštěna do oběhu informace, 162 00:18:59,410 --> 00:19:11,795 že současná vládnoucí královská dynastie Velké Británie pochází přímo z rodu proroka Mohameda. 163 00:19:11,915 --> 00:19:20,346 A toto tvrzení od roku 1986 až do současnosti zaznívá stále častěji. 164 00:19:21,438 --> 00:19:23,592 K čemu je to dobré? 165 00:19:23,712 --> 00:19:29,411 Aby všichni ti, co patří pod globální elitu, 166 00:19:29,531 --> 00:19:38,412 mohli v klidu obnovit svou takříkajíc historickou islámskou víru a stát se tak opět elitou nového světa, 167 00:19:38,532 --> 00:19:45,258 aby potom mohli všechny ty islámské země využít jako potravu pro děla při přestavbě světa. 168 00:19:45,378 --> 00:19:52,556 Jednu dobu byl svět řízen na základě křesťanství a teď bude zase řízen a globalizace bude probíhat 169 00:19:52,676 --> 00:19:56,446 na základě nově formovaného islámu. 170 00:19:56,566 --> 00:20:12,288 Kvůli tomu musí tedy globální elita změnit své vyznání z křesťanství na islám, na muslimskou víru. 171 00:20:13,610 --> 00:20:16,397 Tento proces probíhá. 172 00:20:16,517 --> 00:20:22,185 A dále. Co znamená teroristický útok v současném světě? 173 00:20:22,305 --> 00:20:23,936 Jen si to vezměte. 174 00:20:24,056 --> 00:20:33,012 Čím je počínaje teroristickým útokem z roku 2001, kdy byly zničeny budovy Světového obchodního centra, 175 00:20:33,132 --> 00:20:39,001 každý takový symbolický teroristický útok ve všech státech doprovázen? 176 00:20:39,565 --> 00:20:52,712 Omezením občanských svobod lidí. Zaváděny jsou předpisy připravující lidi o jejich soukromý život. 177 00:20:53,396 --> 00:21:07,830 Je-li teď v plánu z Nového Zélandu udělat dovolenkovou zónu, rekreační středisko pro budoucí globální elitu, 178 00:21:07,950 --> 00:21:16,828 je třeba přenastavit funkčnost státnosti Nového Zélandu takovým způsobem, 179 00:21:16,948 --> 00:21:25,016 aby tam neměli přístup cizí lidé, a aby všichni místní, všechen ten dav kromě globální elity 180 00:21:25,136 --> 00:21:32,240 podléhal určitým pravidlům chování a to je nutné připravit předem. 181 00:21:32,360 --> 00:21:38,589 Teď tedy ten teroristický útok předvedl nefunkčnost policie. 182 00:21:38,709 --> 00:21:44,649 Vždyť o tom vyprávěl na internetu a nikdo si toho nepovšiml. Co to znamená? 183 00:21:44,769 --> 00:21:50,178 Že je třeba zavést určitou cenzuru, předpisy pro pohyb osob, 184 00:21:50,298 --> 00:21:54,775 předpisy pro příjem do zaměstnání a mnoho, mnoho dalšího. 185 00:21:54,895 --> 00:22:01,333 Což znamená přenastavení celého systému fungování života obslužného obyvatelstva 186 00:22:01,453 --> 00:22:07,022 pro budoucí pobyt globální elity v této rekreační zóně. 187 00:22:07,142 --> 00:22:12,455 To je účelem toho teroristického útoku ve městě Christchurch. 188 00:22:12,575 --> 00:22:20,216 Je potřeba připravit dovolenkovou zónu, rekreační středisko pro globální elitu na Novém Zélandu, 189 00:22:20,336 --> 00:22:22,947 aby plnilo své funkční poslání. 190 00:22:23,067 --> 00:22:29,019 A protože je veškeré globální řízení převáděno z křesťanství na islám, 191 00:22:29,139 --> 00:22:39,626 musel se toho teroristického útoku dopustit výslovně bílý muž, WASP 192 00:22:39,746 --> 00:22:43,796 a musel být zaměřen proti muslimům. 193 00:22:43,916 --> 00:22:51,902 Neboť znovu opakuji, že veškerá globální elita pomalu, bez zbytečné pozornosti přechází k islámu. 194 00:22:52,022 --> 00:22:56,879 A tu novou rekreační základnu si tam vytvářejí pro sebe. 195 00:22:56,999 --> 00:23:01,258 To je to, co znamená ten teroristický útok a jeho informační doprovod. 196 00:23:01,378 --> 00:23:03,227 Tedy samozřejmě v krátkosti. 197 00:23:03,347 --> 00:23:08,425 Ale znovu opakuji, že tento teroristický útok bude hrát svou roli i do budoucna. 198 00:23:08,545 --> 00:23:13,815 Těch více než sedmdesát stran manifestu nebylo sepsáno jen tak pro nic za nic. 199 00:23:13,935 --> 00:23:23,156 Myslíte, že to psal on? To on je takový polyglot a zná tolik jazyků, aby popsal ty různé události? 200 00:23:23,276 --> 00:23:27,620 To on je takový odborník na dějiny? 201 00:23:28,278 --> 00:23:30,479 A co bylo to nejzajímavější? 202 00:23:31,199 --> 00:23:42,638 Proběhla také informace, že jeho kolegové bojovali ve fašistickém bataliónu Azov proti Rusům, 203 00:23:42,758 --> 00:23:45,950 protože zabíjet Rusy, to je OK. 204 00:23:46,070 --> 00:23:47,904 To stále platí. 205 00:23:48,024 --> 00:23:52,307 Jen to ukázali a hned zase stáhli do pozadí, byl na to přece sám. 206 00:23:52,427 --> 00:23:56,648 Ti jeho kolegové? To je úplně jiný, izolovaný proces. 207 00:24:03,375 --> 00:24:11,975 K dalším událostem, ke kterým došlo nedávno. 208 00:24:13,503 --> 00:24:19,496 Také to vyvolalo velmi mnoho otázek, přečtu jednu v následujícím znění: 209 00:24:19,616 --> 00:24:26,139 Ten případ s havárií Boeingu 737 MAX 8 v Etiopii 210 00:24:26,259 --> 00:24:31,958 a následný zákaz provozu těchto amerických letadel po celém světě. 211 00:24:32,078 --> 00:24:38,963 Jedná se o banální obchodní válku, nebo o hru o více tazích proti americkým sankcím? 212 00:24:39,083 --> 00:24:42,551 Nebo je to okamžik pro zmáčknutí spouště 213 00:24:42,671 --> 00:24:46,456 a vyvolání velkého propadu předluženého fondového trhu na Wall Street 214 00:24:46,576 --> 00:24:50,249 a tím i likvidace americké moci i státu? 215 00:24:50,369 --> 00:24:57,128 Je udivující, jak dokázal vyhmátnout skutečně významnou událost, 216 00:24:57,248 --> 00:25:02,303 přičemž všechna její vysvětlení jdou mimo cíl. 217 00:25:02,423 --> 00:25:05,743 Všechno je to velice jednoduché. 218 00:25:05,863 --> 00:25:11,490 Probíhá přenos centra koncentrace řízení. 219 00:25:11,610 --> 00:25:21,616 Euroatlantický blok je v tom hlavním přenášen do Číny. 220 00:25:21,736 --> 00:25:33,219 Přenos ekonomiky USA byl dosud proveden ve dvou etapách do Koreje a Japonska, 221 00:25:33,339 --> 00:25:39,006 což také zajistilo ten jejich fenomenální „ekonomický úspěch“. 222 00:25:39,126 --> 00:25:49,495 V USA ale stále ještě zůstává velmi mnoho vysoce technologických odvětví. 223 00:25:49,615 --> 00:25:59,260 Nemůžete přestavět stát, vládne-li kompetencemi, byť i jen na třech nejnižších prioritách řízení, 224 00:25:59,380 --> 00:26:02,515 ale ve vysoce technologické oblasti, 225 00:26:02,635 --> 00:26:11,677 která se dotýká a je zajišťována kompetencemi na třech vyšších prioritách zobecněných prostředků řízení. 226 00:26:11,797 --> 00:26:25,742 Jsou-li USA odsouzeny k přeformátování, musí být z tohoto státu stáhnuty veškeré vysoce technologické provozy. 227 00:26:25,862 --> 00:26:30,685 A tento proces celou tu dobu probíhal. Celou tu dobu probíhal. 228 00:26:30,805 --> 00:26:38,521 Je ale nutné začít s finálním stádiem. Můžete se v tomto smyslu podívat na dějiny SSSR. 229 00:26:38,641 --> 00:26:44,649 Tam také napřed dovedli do krize vysoce technologická odvětví. 230 00:26:44,769 --> 00:26:47,923 Jenže ne z hlediska vědeckovýzkumných prací, 231 00:26:48,043 --> 00:26:54,756 neboť v oblasti vědeckovýzkumných a vývojově- konstrukčních prací jsme měli skvělé výsledky, 232 00:26:54,876 --> 00:26:59,498 ale z hlediska uvádění těchto výdobytků do výroby a provozu, 233 00:26:59,618 --> 00:27:04,440 tedy do oblastí, které se dotýkaly většinové společnosti. 234 00:27:04,560 --> 00:27:10,227 Co tedy teď v tomto ohledu potřebují udělat v USA? 235 00:27:10,347 --> 00:27:16,978 Jen si to vezměte, teď přece proběhl ten skandál s Huawei. 236 00:27:17,098 --> 00:27:19,189 K čemu byl dobrý? 237 00:27:19,309 --> 00:27:27,363 Není totiž tak jednoduché zpřetrhat vazby mezi čínskou a americkou elitou. 238 00:27:27,483 --> 00:27:33,535 Ty vazby se mezi nimi vzájemně přelévají a vedou k předávání kompetencí, kterými vládne ten či onen stát 239 00:27:33,655 --> 00:27:36,043 a tím se vzájemně posilují. 240 00:27:36,163 --> 00:27:39,610 Oni totiž nechápou, že je načase USA odstavit. 241 00:27:39,730 --> 00:27:44,433 Je tedy třeba zasáhnout samotné nositele těchto vazeb, samotnou elitu. 242 00:27:44,553 --> 00:27:50,862 To proto na ně zaútočili a oni potom začali na úrovni osobních známostí ty vazby sami zpřetrhávat. 243 00:27:50,982 --> 00:27:58,577 Teď je nutné donutit ekonomiku USA fungovat v jiném režimu, 244 00:27:58,697 --> 00:28:06,903 což znamená převod vývojově-konstrukčních prací do jiného regionu, do jiných států, 245 00:28:07,023 --> 00:28:15,486 aby ty vysoce technologické oblasti ekonomiky začaly fungovat v jiných státech. 246 00:28:16,161 --> 00:28:19,954 A proto je napřed nutné vytvořit co? Problém. 247 00:28:20,074 --> 00:28:23,715 A tento problém byl vytvořen. 248 00:28:23,835 --> 00:28:27,026 Jedno letadlo Boeing spadlo. 249 00:28:27,146 --> 00:28:32,973 To ale bylo málo, Amerika je silná a podpindosníci rozesetí po celém světě 250 00:28:33,093 --> 00:28:36,734 jsou připraveni pro americké zájmy zardousit jakýkoliv svůj stát. 251 00:28:36,854 --> 00:28:38,888 A tak spadlo druhé letadlo. 252 00:28:39,008 --> 00:28:47,632 A co to spustilo díky postrčení globálního prediktoru? Zákaz provozování amerických letadel. 253 00:28:47,752 --> 00:28:55,540 Byly vyvolány pochybnosti o spolehlivosti americké techniky 254 00:28:55,660 --> 00:29:06,791 a tím pádem také o schopnosti USA dodávat kvalitní produkci v oblasti vysoce technologické výroby. 255 00:29:07,401 --> 00:29:18,556 USA o tyto kompetence přicházejí, automaticky o ně přicházejí. Jenže USA a státní elita se tomu chtějí bránit. 256 00:29:18,676 --> 00:29:22,414 A jak na to reagují podpindosníci ve všech státech, 257 00:29:22,534 --> 00:29:29,775 kteří jsou za americké zájmy připraveni zakroutit krkem i svému bližnímu? 258 00:29:29,895 --> 00:29:33,504 Kdy u nás zakázali provoz těchto letadel? 259 00:29:33,624 --> 00:29:40,094 Až když Boeing řekl svým podpindosníkům: „Co to děláte, vy debilové? Vždyť nás potápíte. 260 00:29:40,214 --> 00:29:47,263 Myslíte si, že nám tím prokazujete službu a zatím nás potápíte. 261 00:29:47,383 --> 00:29:50,220 Proto ten provoz zakažte!“ 262 00:29:50,340 --> 00:29:57,388 A u nás byl Dmitrij Anatoljevič Medvěděv, který stále ze všech sil hájí americké zájmy, 263 00:29:57,508 --> 00:30:04,879 nucen na základě přímého rozkazu: „Vždyť takto jdeš proti zájmům americké státní elity! 264 00:30:04,999 --> 00:30:13,783 Musíš okamžitě zakázat provoz těch letadel, protože oni potřebují oddechový čas, 265 00:30:13,903 --> 00:30:18,477 aby si promysleli, jak se z té situace dostat. 266 00:30:18,597 --> 00:30:21,016 Co když spadne třetí letadlo?“ 267 00:30:21,136 --> 00:30:26,674 A Medvěděv: „My máme plnou důvěru, všechno je bezpečnostně ošetřeno. 268 00:30:26,794 --> 00:30:35,225 Státní elita přece neplánuje skončit s montáží těchto letadel. Neplánuje, že? A proto my vše zajišťujeme.“ 269 00:30:35,345 --> 00:30:37,571 On vůbec neví, co má dělat. 270 00:30:37,691 --> 00:30:44,611 Medvěděv v tomto ohledu znovu šlape na stejné hrábě, dětské hrabičky a není to poprvé. 271 00:30:44,731 --> 00:30:50,923 V roce 2012 se Dmitrij Anatoljevič opět chtěl stát ruským prezidentem, 272 00:30:51,043 --> 00:30:59,440 a tak moc se snažil Američanům zavděčit, že naše kosmické odvětví téměř pohřbil. 273 00:30:59,560 --> 00:31:05,530 Jenže nebudeme-li mít my kosmické odvětví, mohou si o tom svém Američané tak akorát nechat zdát. 274 00:31:05,650 --> 00:31:08,122 Takto jim tedy chtěl posloužit. 275 00:31:08,242 --> 00:31:12,319 Podívala se na něj státní elita i globalisté a řekli si: 276 00:31:12,439 --> 00:31:15,693 „Raději s chytrým prohrát než s hlupákem vyhrát. 277 00:31:15,813 --> 00:31:21,783 Protože ta hubená výhra, kterou nám takto zajistil Medvěděv, povede k totální katastrofě. 278 00:31:21,903 --> 00:31:29,621 Proto teď raději necháme Putina, uvolníme mu cestu k prezidentskému křeslu, 279 00:31:29,741 --> 00:31:36,613 než abychom tam u řízení ponechali tohohle hlupáka, který je zosobněním ruského přísloví: 280 00:31:36,733 --> 00:31:40,584 Donuť hlupáka modlit se k Bohu, on si samou horlivostí hlavu rozbije.“ 281 00:31:40,704 --> 00:31:47,388 A teď už v našem státě fakticky začaly akce na rozpoutání majdanu. 282 00:31:47,508 --> 00:31:58,525 To Orješkinovo ponížení ve Státní dumě je jedním z takových prvků, kdy vytáhli své ostré lokty, 283 00:31:58,645 --> 00:32:05,263 aby předvedli svému americkému páníčkovi: „Já jsem pro tebe ten pravý, zvol si za hlavního mne!“ 284 00:32:05,383 --> 00:32:10,792 No a Dmitrij Anatoljevič je jedním z těch nejaktivnějších, co vyřvávají na každém rohu: 285 00:32:10,912 --> 00:32:19,666 „Já budu tím hlavním. Udělám pro to, co si řeknete. Na Ukrajině teď probíhá špinavý boj. 286 00:32:19,786 --> 00:32:24,320 Vy tvrdíte, že to je předvolební kampaň. Já s tím souhlasím. 287 00:32:24,440 --> 00:32:28,590 Já uznám kohokoliv, na koho ukážou z Washingtonu 288 00:32:28,710 --> 00:32:32,396 a řeknu, že šlo o běžnou předvolební kampaň, přestože byla špinavá…“ 289 00:32:32,516 --> 00:32:35,611 Ruští „patrioté“ přece musí poukazovat na její špinavost. 290 00:32:35,731 --> 00:32:40,446 „Já řeknu, že šlo o normální předvolební kampaň a uznám kohokoliv…“ 291 00:32:40,566 --> 00:32:44,501 Dále, ta letadla: „Všichni je zakazují, ale já ne. 292 00:32:44,621 --> 00:32:49,212 Já se ohnu a svému americkému páníčkovi boty olížu.“ 293 00:32:49,332 --> 00:32:52,360 Protože nechápe, že to měl také zakázat. 294 00:32:52,480 --> 00:33:01,844 Ani se nepodíval na Trumpovu reakci. Dokud se na něj nerozkřikli od Boeingu, tak to udělat nechtěl. 295 00:33:01,964 --> 00:33:06,062 A co tím dal najevo Američanům? Jen jaký je debil. 296 00:33:06,182 --> 00:33:10,999 Dokonce i státní elita si uvědomuje, že to nestojí za to mít s ním co do činění. 297 00:33:11,119 --> 00:33:15,436 Protože on si tu hlavu o zem rozbije a páníčka stáhne sebou pod vodu 298 00:33:15,556 --> 00:33:18,942 ve své snaze posloužit americkým zájmům. 299 00:33:22,005 --> 00:33:28,651 Takže ten Boeing, všechno, co se okolo něho teď děje, je jen manévrem, 300 00:33:28,771 --> 00:33:33,671 který má napomoci přesunout vysoce technologickou výrobu 301 00:33:33,791 --> 00:33:41,509 a vědeckovýzkumná střediska z USA do jiných center koncentrace řízení. 302 00:33:41,629 --> 00:33:45,747 Dotlačit je k tomu přes obchodní zájmy. 303 00:33:45,867 --> 00:33:49,944 A ta letadla budou padat, ta v každém případě budou padat, 304 00:33:50,064 --> 00:33:59,593 protože všechna ta letadla mají externí řízení, a proto budou padat. 305 00:34:00,116 --> 00:34:06,777 Spadnou pokaždé, když bude zapotřebí někomu ukázat, že něco nedělá, jak má 306 00:34:06,897 --> 00:34:10,403 a donutit ho tak jednat žádoucím způsobem. 307 00:34:10,523 --> 00:34:14,056 Proto také v tom Španělsku… 308 00:34:14,176 --> 00:34:22,105 Jak letělo to letadlo ze Španělska do Německa, jak se ten pilot zamknul v kabině a narazil do té skály... 309 00:34:22,225 --> 00:34:26,066 I teď je ta situace nejasná. K jakému tam došlo vylepšení? 310 00:34:26,186 --> 00:34:30,644 K čemu vede to vylepšení zavedené v letadlech? 311 00:34:30,764 --> 00:34:37,485 K tomu, že se piloti stávají ve vztahu k řízení letadla zcela bezmocnými. 312 00:34:37,605 --> 00:34:42,140 Počítač jim neumožní je řídit. A je to opravdu ten počítač? 313 00:34:42,260 --> 00:34:46,796 Nebo se jedná o externí řízení, které vede k takovým koncům? 314 00:34:50,628 --> 00:34:56,003 K dalším událostem, těm méně viditelným. 315 00:34:56,123 --> 00:35:02,638 Prosí vás okomentovat protestní mítinky v hlavním městě Srbska. 316 00:35:02,758 --> 00:35:06,651 Čím konkrétně se prezident Vučič nezavděčil USA? 317 00:35:06,771 --> 00:35:08,965 Je toho více. 318 00:35:11,975 --> 00:35:15,087 Napřed taková obecná poznámka. 319 00:35:15,207 --> 00:35:20,102 Na Balkáně jsou dva státy, 320 00:35:20,899 --> 00:35:24,037 které mají oba sedm miliónů obyvatel. 321 00:35:24,157 --> 00:35:26,814 Srbsko a Bulharsko. 322 00:35:26,934 --> 00:35:32,267 A vezměte si, jak je jejich chování odlišné. 323 00:35:34,916 --> 00:35:40,883 Srbsko je historicky zformovaný stát. 324 00:35:41,003 --> 00:35:46,310 Bulharsko je projektově zkonstruovaný stát. 325 00:35:46,430 --> 00:35:51,865 Opět se vracíme k tomu, že je nutné znát teorii a na toto téma je k dispozici analytická zpráva. 326 00:35:51,985 --> 00:35:55,286 Bulharsko je projektově zkonstruovaný stát. 327 00:35:55,406 --> 00:36:02,975 A zatímco Srbsko se zformovalo tak, že si dokáže silou svého vlastního obyvatelstva 328 00:36:03,095 --> 00:36:11,026 zajišťovat kompetence spadající do tří vyšších priorit řízení, 329 00:36:12,235 --> 00:36:20,336 tak Bulharsko bylo o tuto možnost od začátku připraveno. 330 00:36:20,902 --> 00:36:28,206 Když byl ve výsledku rusko-turecké války v roce 1878 zformován bulharský stát, 331 00:36:28,326 --> 00:36:37,053 tak byl bulharským carem jmenován rádoby „ruský“ generál, 332 00:36:37,173 --> 00:36:41,014 který se stal Alexandrem I., bulharským carem. 333 00:36:41,134 --> 00:36:49,321 Tento prý "ruský" generál Alexandr měl velice zajímavé příjmení Battenberg. 334 00:36:52,279 --> 00:36:55,828 Podívejme se na Velkou Británii. 335 00:36:55,948 --> 00:37:02,490 Jaké příjmení má manžel Alžběty II.? Mountbatten. 336 00:37:02,610 --> 00:37:04,856 Ale to přece není Battenberg? 337 00:37:04,976 --> 00:37:15,426 No ono je to totiž tak, že Mountbattenové se stali Mountbatteny až v roce 1914, 338 00:37:15,546 --> 00:37:20,184 kdy nebylo právě nejvhodnější bojovat s německým příjmením 339 00:37:20,304 --> 00:37:26,562 na válečných polích 1. světové války proti Německu, a do té doby se jmenovali Battenbergové. 340 00:37:26,682 --> 00:37:29,263 Takže od počátku… 341 00:37:29,383 --> 00:37:38,445 Bulharsko nikdy nemělo bulharského cara, vždy to byli Němci. 342 00:37:38,565 --> 00:37:41,943 Sachsen-coburská dynastie… 343 00:37:42,063 --> 00:37:44,746 Proč o tom mluvím? 344 00:37:44,866 --> 00:37:53,670 Po zavedení tohoto řízení byl vždy celý systém řízení v Bulharsku vnější. 345 00:37:54,417 --> 00:38:01,489 Nikdy nebyl orientován na to, aby byly silami bulharského obyvatelstva 346 00:38:01,609 --> 00:38:06,222 zajištěny kompetence spadající do tří vyšších priorit řízení. 347 00:38:06,342 --> 00:38:14,091 Všechny tyto kompetence byly dodávány z vnějšího okruhu, proto ta situace vždy dopadala tak, 348 00:38:14,211 --> 00:38:21,601 že přestože byl bulharský národ naladěn k Rusku velmi přátelsky, 349 00:38:21,721 --> 00:38:28,906 stálo ve všech následujících válkách Bulharsko vždy na straně nepřátel Ruska. 350 00:38:29,026 --> 00:38:33,150 Nikdy s Ruskem nevstoupilo do přímé konfrontace, 351 00:38:33,270 --> 00:38:38,807 ale na jiných frontách vždy bojovalo na straně nepřátel Ruska. 352 00:38:40,634 --> 00:38:45,340 A když někdo říká: „Bulharsko to a Bulharsko ono…“ 353 00:38:45,460 --> 00:38:49,430 Bulharsko je projektově zkonstruovaný stát, 354 00:38:49,550 --> 00:38:59,228 jehož kompetence na vyšších prioritách řízení jsou zajišťovány nadnárodním centrem koncentrace řízení, 355 00:38:59,348 --> 00:39:03,704 a proto také pracuje pro zájmy právě tohoto centra. 356 00:39:03,824 --> 00:39:11,599 Proto je pro bulharské vedení příkaz z Evropské unie vždy závazný, 357 00:39:11,719 --> 00:39:18,672 protože tyto kompetence se nacházejí tam, v Evropské unii, v USA. 358 00:39:19,393 --> 00:39:27,236 Proto Bulharsko nedokáže pracovat pro své národní zájmy, tento systém řízení mu to neumožňuje. 359 00:39:28,343 --> 00:39:35,132 Zatímco Srbsko bylo od počátku zformováno jako národní stát, 360 00:39:35,252 --> 00:39:45,368 který si silami svého obyvatelstva zajišťoval kompetence spadající do tří vyšších priorit řízení. 361 00:39:45,488 --> 00:39:51,464 Teď od Srbska odtrhli Chorvatsko, Bosnu a další provincie 362 00:39:51,584 --> 00:39:56,711 a osekali ho až na malé Srbsko se sedmi milióny obyvatel, 363 00:39:56,831 --> 00:39:58,383 což je velice málo. 364 00:39:58,503 --> 00:40:05,043 Aby stát dokázal obstát, potřebuje mít minimálně deset miliónů obyvatel. 365 00:40:06,433 --> 00:40:12,374 Jenže ať dělají, co dělají, nedokážou to Srbsko s konečnou platností dorazit. 366 00:40:12,494 --> 00:40:19,292 Protože má stále ty kompetence spadající do tří vyšších priorit řízení 367 00:40:19,412 --> 00:40:26,648 a ty se tak či onak neustále odrážejí v jeho státním řízení. 368 00:40:26,984 --> 00:40:32,333 A Vučič se kroutí jako had, kterého drží pod krkem. 369 00:40:32,453 --> 00:40:36,808 Jeho stát rozbombardovali, rozčlenili a tak nemá ty možnosti… 370 00:40:36,928 --> 00:40:46,016 Opakuji, že aby měl více méně alespoň trochu volné ruce, například jako Viktor Orbán v Maďarsku, 371 00:40:46,136 --> 00:40:50,671 potřeboval by deset miliónů obyvatel a on jich má jen sedm, 372 00:40:50,791 --> 00:40:54,554 a tak mu nestačí vzduch k pořádnému nadechnutí. 373 00:40:54,674 --> 00:41:00,393 Přesto se kroutí jako had, aby ustál své národní zájmy. 374 00:41:00,513 --> 00:41:06,565 Velmi dobře si uvědomuje, že ty kompetence, které mu chybí, tu zdrojovou stabilitu, 375 00:41:06,685 --> 00:41:17,135 které se mu nedostává, může získat od Ruska a tak vsadil na sbližování s Ruskem. 376 00:41:17,255 --> 00:41:27,011 Musí přitom manévrovat, občas i udělat krok zpět, ale obecným trendem je sbližování s Ruskem, 377 00:41:27,131 --> 00:41:32,181 aby si díky spolupráci s ním zajistil potřebnou zdrojovou stabilitu 378 00:41:32,301 --> 00:41:38,868 a napřed počet obyvatel zvedl na 10 miliónů díky připojení některých dalších částí… 379 00:41:38,988 --> 00:41:42,469 Teď nebudu říkat jakých, abych nenapovídal. 380 00:41:42,589 --> 00:41:50,982 A potom plně obnovil státní suverenitu, aby plně obnovil svůj historický stát. 381 00:41:51,102 --> 00:41:59,186 Myslíte, že se to USA líbí? Ať už jde o státní elitu nebo o globální prediktor? 382 00:42:00,318 --> 00:42:14,360 Takže jakmile Vučič udělal podle názoru nadnárodního řízení v Evropě i USA pro Srbsko příliš mnoho, 383 00:42:14,747 --> 00:42:22,900 když se příliš sblížil s Ruskem, tak dav okamžitě vyšel do ulic s požadavkem jeho odstoupení. 384 00:42:23,020 --> 00:42:27,684 Aby se ho za každou cenu zbavili. Opět jde o „mírumilovné“ demonstranty. 385 00:42:27,804 --> 00:42:31,927 Že chtěli policisty přejet náklaďákem? To nic není. 386 00:42:32,047 --> 00:42:39,231 Jsou to pokojní demonstranti, prakticky ještě děti! To všechno jsme už zažili na ukrajinském Majdanu. 387 00:42:39,351 --> 00:42:44,786 A přestože Ukrajina měla 40 miliónů obyvatel, tak ty tři vyšší priority řízení, 388 00:42:44,906 --> 00:42:50,290 ty kompetence spadající do třech vyšších priorit zobecněných prostředků řízení jí absolutně chybí. 389 00:42:50,410 --> 00:42:55,905 Jedná se o území řízené zvnějšku a vždy to tak bude. 390 00:42:56,025 --> 00:43:01,221 Celý problém je jen v tom, jak bude vypadat, v jakém bude probíhat režimu. 391 00:43:01,341 --> 00:43:07,882 Zda tam bude válka, nebo půjde o nezávislý, neutrální stát, 392 00:43:08,002 --> 00:43:12,049 sice projektově zkonstruovaný, ale přesto stát. 393 00:43:12,169 --> 00:43:19,199 Zatímco Srbsko tyto priority ovládá, a proto se brání. 394 00:43:19,816 --> 00:43:26,169 Srbsko bojuje za svou historickou budoucnost. A ta budoucnost ho čeká. 395 00:43:26,289 --> 00:43:35,710 Znovu opakuji, že srbský národ, srbský stát má ty kompetence spadající do vyšších priorit řízení, 396 00:43:35,830 --> 00:43:42,757 které jsou zajišťovány silami národa, a to se žádnému NATO bombardováním zničit nepovede, 397 00:43:42,877 --> 00:43:46,538 to by museli zlikvidovat celý národ. 398 00:43:46,658 --> 00:43:52,350 To je také důvod, proč ty Srby na Západě tak nenávidí, stejně jako Rusy. 399 00:43:59,115 --> 00:44:06,830 Takže ty demonstrace proti Vučičovi mají posloužit k tomu, 400 00:44:06,950 --> 00:44:16,012 aby bránily národu obnovit svůj stát a státní suverenitu. 401 00:44:16,132 --> 00:44:22,750 Všichni, kteří teď demonstrovali proti Vučičovi, vystoupili proti Srbsku a jeho budoucnosti, 402 00:44:22,870 --> 00:44:29,931 aby se pod americko-evropským diktátem propadli do nicoty. 403 00:44:30,831 --> 00:44:35,486 Ale je tu ještě jeden aspekt těch srbských událostí. 404 00:44:35,606 --> 00:44:38,932 V Rusku začal majdan. 405 00:44:39,052 --> 00:44:43,330 V různých formách, ale již je zcela viditelný. 406 00:44:43,450 --> 00:44:53,438 Proto Putin provedl setkání s oligarchy v takovém režimu, kdy museli odevzdat všechny své telefony. 407 00:44:54,518 --> 00:45:06,220 Musel jim říci něco, co museli uslyšet a nemohlo to být nahráno, nikam předáno a zneužito. 408 00:45:07,815 --> 00:45:14,785 Takže Vučič je trestán za svůj pokus o sblížení s Ruskem, 409 00:45:14,905 --> 00:45:24,197 za svůj pokus zajistit Srbsku budoucnost díky opoře v Rusku, díky jeho podpoře. 410 00:45:26,827 --> 00:45:35,989 A tlačit v tomto okamžiku na Vučiče by znamenalo zhoršit Putinovo postavení v Rusku, 411 00:45:36,109 --> 00:45:40,714 protože ty problémy v Srbsku… 412 00:45:40,834 --> 00:45:49,426 Různí oligarchové mají různé ekonomické zájmy a různě spolu vzájemně spolupracují. 413 00:45:49,546 --> 00:45:55,084 Uvidí-li ty problémy v Srbsku a pocítí-li tlak tady v Rusku, 414 00:45:55,204 --> 00:46:02,959 budou snadněji naslouchat diktátu americké státní elity, která tu potřebuje rozjet ten majdan. 415 00:46:03,079 --> 00:46:09,550 Jenže ten majdan teď nemůže potřebovat globální prediktor, neboť si uvědomuje, 416 00:46:09,670 --> 00:46:13,985 že na Rusku stejně jako na tom hřebíku visí úplně všechno. 417 00:46:14,105 --> 00:46:18,357 Když ten hřebík povolí, tak se celý světový řád zhroutí. 418 00:46:18,477 --> 00:46:23,565 Globální prediktor není přítelem Putina ani Ruska, jenom se jim nechce umírat. 419 00:46:23,685 --> 00:46:27,937 A znovu opakuji, že počkat 50 let pro ně nic neznamená. 420 00:46:28,057 --> 00:46:36,198 Zato pro americkou státní elitu to znamená katastrofu. Pokud teď nezboří všechno okolo sebe, tak zahynou. 421 00:46:36,318 --> 00:46:42,143 Jenže si neuvědomují, že když to udělají, tak stejně zahynou, 422 00:46:42,263 --> 00:46:45,667 protože bude následovat posttechnokratický svět. 423 00:46:45,787 --> 00:46:48,341 Jenže už jim nezbyde žádný ostrůvek. 424 00:46:48,461 --> 00:46:51,710 Nebudou mít žádný Nový Zéland, kde by to mohli přečkat 425 00:46:51,830 --> 00:46:57,265 a zachovat si všechny komfortní podmínky moderního světa. 426 00:46:58,089 --> 00:47:02,384 Takže takto. Ty události v Srbsku jsou dost důležité. 427 00:47:07,168 --> 00:47:10,485 - A už jsme zase u té Ukrajiny. - Už zas? 428 00:47:10,605 --> 00:47:16,195 V souvislosti s volbami zájem o toto téma neopadá. Ty otázky stále chodí. 429 00:47:16,315 --> 00:47:22,779 Počkejte. Třeba je to už k té otázce, ale na Ukrajině nejsou žádné volby jako takové. 430 00:47:22,899 --> 00:47:32,372 Lidé tam nic nevolí. I když proběhne volební procedura, stejně bude jmenován ten, 431 00:47:32,492 --> 00:47:35,561 koho telefonicky oznámí z Washingtonu. 432 00:47:35,681 --> 00:47:39,008 A bude-li to třeba, tak se volební protokoly prostě přepíšou. 433 00:47:39,128 --> 00:47:43,123 Navíc se tam ty volby ani nemusí vůbec konat. 434 00:47:43,243 --> 00:47:50,710 Pokud se ve Washingtonu rozhodnout, že je třeba někoho dosadit bez voleb, tak ho tam dosadí. 435 00:47:50,830 --> 00:47:58,065 Všechno to ostatní, kdy všichni melou o jakýchsi volbách, má jen jeden účel, 436 00:47:58,185 --> 00:48:05,164 aby právní nástupnictví ukrajinského státu do sebe zahrnulo i ten státní převrat 437 00:48:05,284 --> 00:48:08,867 se všemi následky z toho vyplývajícími. 438 00:48:08,987 --> 00:48:14,269 Pokud to někomu není jasné, tak ať se podívá na to, proč současná Ukrajina navazuje svou legitimitu 439 00:48:14,389 --> 00:48:19,824 na Ukrajinskou lidovou republiku a ne na Ukrajinskou sovětskou socialistickou republiku. 440 00:48:19,944 --> 00:48:28,748 To totiž znamená zásadně odlišné cesty rozvoje a také se zásadně liší to, co si do budoucna ponesou jako zátěž. 441 00:48:28,868 --> 00:48:40,476 To jsou zásadní věci. Zatímco ULR znamená rozvrat, hlad, utrpení a válku, tak USSR znamená prosperitu. 442 00:48:41,377 --> 00:48:43,872 Stejné je to v tomto případě. 443 00:48:45,157 --> 00:48:49,658 Jestliže začlení ten státní převrat do svých dějin, 444 00:48:49,778 --> 00:48:59,637 tak budou platit za všechny ty úvěry a závazky, které na sebe nabrala ta kyjevská banda. 445 00:48:59,757 --> 00:49:04,961 Budou muset plnit všechny zákony, které napsala. 446 00:49:05,081 --> 00:49:11,210 Jestliže ten převrat nezačlení, vrátí se zpět a navážou na rok 2014, bude to vše odstřihnuto. 447 00:49:11,330 --> 00:49:18,000 Příslušní lidé budou potrestáni za vlastizradu a vše bude v pořádku. 448 00:49:18,120 --> 00:49:20,598 I ta válka skončí. 449 00:49:22,039 --> 00:49:29,394 To je to, o čem se tam teď rozhoduje. Lidé se sami pro sebe teď musí rozhodnout, jak se k tomu postaví. 450 00:49:29,514 --> 00:49:33,483 Obecně se ptají, co mají dělat obyčejní lidé na Ukrajině. 451 00:49:33,603 --> 00:49:44,336 Především se lidé musí rozhodnout sami v sobě, musí sami v sobě zaujmout postoj k tomu, co se děje. 452 00:49:44,456 --> 00:49:54,007 A ještě musí dávat pozor, aby se nevystavili útoku gestapa, SBU za domácí separatismus, 453 00:49:54,127 --> 00:50:00,591 ani útoku vojáků SS, SA v podobě různých těch Azovů. 454 00:50:00,711 --> 00:50:08,692 Lidé se musí snažit přežít, zachovat se pro budoucí Ukrajinu i se svým smýšlením, 455 00:50:08,812 --> 00:50:17,926 se svým chápáním stávajících dějů, a v míře svých možností pomáhat tomu všemu porozumět i svému okolí, 456 00:50:18,046 --> 00:50:23,867 ale nevstupovat do žádných konfliktů, nepokoušet se s nikým hádat až do ochraptění. 457 00:50:23,987 --> 00:50:29,525 Nic z toho nedělejte z jednoho jednoduchého důvodu, neboť jak říká to přísloví: 458 00:50:29,645 --> 00:50:36,495 Stačí jeden člověk, aby přivedl koně k napajedlu, ale ani čtyřicet ho nedonutí se z něj napít. 459 00:50:36,615 --> 00:50:44,416 Stačí tomu člověku dát najevo, že existuje takový názor a takové chápání procesů. 460 00:50:44,536 --> 00:50:48,557 Jak se k tomu postaví on, je už jeho věc. 461 00:50:48,677 --> 00:50:52,801 Jeho věcí je určit si co a jak by si on osobně přál. 462 00:50:52,921 --> 00:50:57,379 Protože když se člověk začne hádat, tak si tím jen naruší stav své duše, 463 00:50:57,499 --> 00:51:02,600 vystaví se nebezpečí, zhorší si vlastní zdrojovou stabilitu 464 00:51:02,720 --> 00:51:07,281 a stejně to nebude k ničemu, protože ve sporu se pravda nerodí. 465 00:51:07,401 --> 00:51:16,925 Ta pravda přijde, až když člověk začne sám přemýšlet o všech těch řídících informačních modulech. 466 00:51:17,045 --> 00:51:22,223 Stačí jim říci: „Vidíš někde východisko z této situace? 467 00:51:22,343 --> 00:51:28,576 Já ho vidím v tom a tom. Podívej se na ty informace támhle a sám si to přeber.“ 468 00:51:29,091 --> 00:51:36,662 Když se budete někde s někým hádat, tak na sebe můžete přivolat SBU nebo i ty rváče z bataliónů. 469 00:51:39,696 --> 00:51:46,151 Stačí vést obyčejné besedy, při kterých jen lidi navedete na příslušné informace. 470 00:51:46,271 --> 00:51:52,684 Nezajímá vás to? Tak nic. Budeme se tedy bavit o jiných věcech a tohle necháme být. 471 00:51:52,804 --> 00:51:55,796 Tady v tom se prostě neshodneme. 472 00:51:55,916 --> 00:52:02,200 Přijde čas a ten člověk vám poděkuje, protože ani jedno slovo nepřijde nazmar. 473 00:52:02,320 --> 00:52:08,450 Slovo pronesené v ten pravý čas povede k tomu, že člověk si ty informace najde. 474 00:52:08,570 --> 00:52:13,671 A jestliže se s ním hádáte, tak se často jen zabejčí, uzavře, 475 00:52:13,791 --> 00:52:19,663 a když jsou potom pro něj ty informace životně důležité, tak je ze zásady odmítne a zahyne kvůli tomu. 476 00:52:19,783 --> 00:52:23,496 A ještě do záhuby stáhne i své okolí. 477 00:52:23,616 --> 00:52:28,048 Aby se ten člověk neuzavřel, nesmíte se s ním hádat. 478 00:52:28,168 --> 00:52:32,831 Nedělejte to, on sám se musí rozhodnout, co je pro něj dobré. 479 00:52:38,438 --> 00:52:42,785 Ještě jedna otázka od Vjačeslava z Chimek. 480 00:52:42,905 --> 00:52:47,620 Kdysi v lekcích Vladimira Michajloviče Zaznobina zaznělo, 481 00:52:47,740 --> 00:52:53,870 že u státu, který klade důraz na šestou prioritu, je něco v nepořádku s jeho intelektuální složkou, 482 00:52:53,990 --> 00:52:56,981 takže nedokáže pracovat na vyšších prioritách. 483 00:52:57,101 --> 00:53:01,200 - Tenkrát měl na mysli Ameriku. - To dnes platí také. 484 00:53:01,320 --> 00:53:08,812 A co se to teď děje s Ruskem, když nám neustále ukazují naše výdobytky v oblasti vojenské techniky? 485 00:53:09,378 --> 00:53:16,991 Abych pravdu řekl, tak nevím, jak je možné porovnávat to, co dělá Rusko s tím, co dělají USA. 486 00:53:17,111 --> 00:53:23,858 USA ve své řídící činnosti a obzvláště na mezinárodní aréně, 487 00:53:23,978 --> 00:53:28,848 na nadnárodní úrovni kladou důraz na silovou prioritu. 488 00:53:28,968 --> 00:53:37,026 Neustále se snaží někoho zmáčknout, někoho vzít pod krkem, někoho okupovat, někoho vybombardovat. 489 00:53:37,438 --> 00:53:43,765 To znamená jen jedno, že na vyšších prioritách zobecněných prostředků řízení 490 00:53:43,885 --> 00:53:46,722 jejich řízení absolutně selhává. 491 00:53:46,842 --> 00:53:54,129 Když někoho nedokážou zastrašit a okrást, tak jim krachne ekonomika. 492 00:53:54,644 --> 00:54:01,022 Když jim krachne ekonomika, nebudou moci dále prosazovat tu ideu, že Amerika je velmoc, 493 00:54:01,142 --> 00:54:06,835 ten nejpokrokovější stát na světě, se kterým je třeba počítat. 494 00:54:06,955 --> 00:54:09,741 To znamená krach. 495 00:54:09,861 --> 00:54:14,232 Bodáky se dají použít pro ledacos, ale nevydrží vám to dlouho. 496 00:54:14,352 --> 00:54:18,923 Nebo je to možné říci jinak: Je možné dostat se k moci pomocí bodáků, 497 00:54:19,043 --> 00:54:22,955 ale udržet se u ní s jejich pomocí už nejde. Potřebujete ideu. 498 00:54:23,075 --> 00:54:32,113 A USA už dávno přešly od ideje, která byla v devadesátých letech plně zdiskreditována... 499 00:54:32,233 --> 00:54:41,089 Tehdy se USA staly jediným centrem koncentrace řízení poté, co se SSSR zhroutil. 500 00:54:41,209 --> 00:54:50,605 A tehdy měli Američané možnost vybudovat svět podle svého, a to bez jakékoliv války. 501 00:54:50,725 --> 00:54:56,565 Ale cožpak se po zmizení SSSR svět stal bezpečnější? Vůbec ne. 502 00:54:56,685 --> 00:55:01,984 Všude se rozhořely války, protože Američané se začali chovat jak slon v porcelánu: 503 00:55:02,104 --> 00:55:10,143 „Máte něco proti nám? No my vám ukážeme. Teď už vás nikdo bránit nebude, SSSR už tu není.“ 504 00:55:10,263 --> 00:55:18,065 A tak se z ideologického, konceptuálního hlediska absolutně zdiskreditovali, absolutně se zdiskreditovali. 505 00:55:18,185 --> 00:55:26,887 A co dělá SSSR, tedy Rusko? Cožpak se chová stejně? Na někoho snad tlačíme? Ne. 506 00:55:27,007 --> 00:55:30,796 A proč ukazujeme své zbraně? 507 00:55:30,916 --> 00:55:39,052 Abychom dali najevo, že je máme a také že máme vůli se bránit, že máme vůli k životu: 508 00:55:39,172 --> 00:55:46,510 „Pokud se nás pokusíte okupovat, rozbombardovat, tak si to odnesete, 509 00:55:46,630 --> 00:55:52,875 protože my máme čím odpovědět.“ Ale nikomu nevyhrožujeme. 510 00:55:52,995 --> 00:55:57,092 My nemáme koncepci prvního útoku. 511 00:55:57,212 --> 00:56:02,297 Mnozí vojenští odborníci k tomu řekli, že tím děláme chybu, 512 00:56:02,417 --> 00:56:07,893 protože potom může nastat jen jedna situace, jak správně řekl Putin: 513 00:56:09,456 --> 00:56:14,929 „My se dostaneme jako mučedníci do ráje, ale vy prostě jen chcípnete! 514 00:56:15,049 --> 00:56:17,418 Protože my odpovíme!“ 515 00:56:17,538 --> 00:56:22,747 Mnozí by byli raději, kdybychom také měli preventivní útok, 516 00:56:22,867 --> 00:56:27,395 ale dokonce ani takovou strategii jako je preventivní útok nemáme, 517 00:56:27,515 --> 00:56:33,032 přestože z určitých hledisek by se o něm dalo uvažovat. 518 00:56:33,752 --> 00:56:39,904 Jenže my jdeme do světa s něčím jiným, s ideou ruského světa, 519 00:56:40,024 --> 00:56:45,952 s ideou harmonického života všech národů na planetě Zemi, 520 00:56:46,072 --> 00:56:52,577 s ideou míru a vzájemně výhodné spolupráce 521 00:56:54,366 --> 00:56:58,728 a šestá priorita nám slouží pouze k naší obraně. 522 00:56:58,848 --> 00:57:04,468 Aby všechny přešla chuť na nás zaútočit a zničit nás tak, 523 00:57:04,588 --> 00:57:08,356 aby z našeho státu a obyvatelstva nic nezbylo. 524 00:57:08,476 --> 00:57:10,928 To jsou zásadně odlišné věci. 525 00:57:11,048 --> 00:57:19,507 Nám slouží šestá priorita jako bezpečnostní pojistka a pro USA jde o prioritní prioritu, 526 00:57:19,627 --> 00:57:21,832 o tu nejdůležitější. 527 00:57:21,952 --> 00:57:27,551 Všechny ostatní priority zajišťují šestou prioritu, to je zásadní rozdíl. 528 00:57:27,962 --> 00:57:36,253 Takže zde nevidím nic takového, co by toho kolegu, který pokládal otázku, mohlo zmást. 529 00:57:36,373 --> 00:57:40,923 Stačí se přece podívat na konkrétní jednání Ruska a USA. 530 00:57:43,597 --> 00:57:46,478 To byla pro dnešek poslední otázka. 531 00:57:48,350 --> 00:57:53,946 Stejně jako vždy jsou ty otázky, které probíráme… Třeba ta poslední otázka. 532 00:57:54,066 --> 00:57:57,135 Co tam bylo nejasného? 533 00:57:57,255 --> 00:58:01,908 Všechno to už vyložil Vladimir Michajlovič, na kterého se kolega odkazoval. 534 00:58:02,028 --> 00:58:11,083 Přesto mu to nebylo jasné. Proč? Protože nemá dostatek teoretických znalostí, 535 00:58:12,031 --> 00:58:18,428 dost teoretické průpravy, aby porozuměl tomu, co se děje. Je nutné… 536 00:58:18,548 --> 00:58:26,690 Zatímco dříve, abyste se stali plnohodnotným člověkem a občanem, stačilo umět číst, psát a počítat, 537 00:58:26,810 --> 00:58:30,837 tak dnes už vám to absolutně nemůže stačit. 538 00:58:30,957 --> 00:58:39,709 Dnes, obzvláště ve městech, lidé nemohou vyjít na ulici, aniž by znali pravidla silničního provozu, 539 00:58:39,829 --> 00:58:44,756 jinak by brzy skončili pod koly nějakého auta. 540 00:58:44,876 --> 00:58:50,639 Stejně tak, abyste se vyhnuli havárii ve svém životě, aby vás to nepřeválcovalo, 541 00:58:50,759 --> 00:59:01,762 abyste nezahynuli v katastrofě, musíte dnes všichni vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 542 00:59:01,882 --> 00:59:06,776 Abyste se dnes stali plnohodnotnými lidmi a občany, 543 00:59:06,896 --> 00:59:12,884 musíte mít znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů 544 00:59:13,004 --> 00:59:17,513 a tyto znalosti naleznete pouze v jediném zdroji, 545 00:59:17,633 --> 00:59:24,457 v Koncepci sociální bezpečnosti, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. 546 00:59:24,577 --> 00:59:31,175 Ale ty znalosti nezískáte jen tak na stříbrném tácu. 547 00:59:31,295 --> 00:59:39,621 Každé studium od vás přece vyžaduje vynaložení určitého úsilí, abyste si ty nové znalosti osvojili. 548 00:59:39,741 --> 00:59:45,544 Všichni si určitě pamatujete, že ani ve škole se něco naučit nebylo snadné. 549 00:59:45,664 --> 00:59:49,941 Život je stejná škola. 550 00:59:50,061 --> 00:59:55,373 Když se přestanete učit, tak v tomto životě nemůžete uspět. 551 00:59:55,493 --> 01:00:05,114 Abyste dokázali ubránit zájmy své a své rodiny, musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 552 01:00:05,234 --> 01:00:12,186 Abyste v zájmu své rodiny mohli potom podporovat takové procesy, 553 01:00:12,306 --> 01:00:18,390 které nezhorší celkovou situaci a zároveň spouštěli procesy… 554 01:00:18,510 --> 01:00:24,691 Jako když stoupá vlna, jako když se vám opře vítr do plachet a ponese vás vstříc ke splnění vašich přání. 555 01:00:24,811 --> 01:00:30,573 Musíte vytvářet masové statistiky, masové statistiky chování, 556 01:00:30,693 --> 01:00:41,535 které budou formovat bezkrizové procesy budování harmonického způsobu života na planetě Zemi. 557 01:00:42,628 --> 01:00:49,990 A to můžete udělat pouze v případě, že chápete, co a jak v tomto světě probíhá. 558 01:00:50,110 --> 01:00:53,654 Jak jsou řízeny společnosti. 559 01:00:53,774 --> 01:00:58,605 K čemu může vést takový teroristický útok jako v tom městě Christchurch. 560 01:00:58,725 --> 01:01:03,844 Co znamená pád letadla. Co znamenají ty protesty. 561 01:01:03,964 --> 01:01:15,482 Vždyť ty současné protesty proti Vučičovi jsou protesty proti budoucnosti samotného srbského obyvatelstva. 562 01:01:15,602 --> 01:01:24,578 Úspěch tohoto majdanu v Srbsku by znamenal katastrofu, znamenalo by to likvidaci Srbska a jeho obyvatelstva. 563 01:01:24,698 --> 01:01:28,650 Jenže ti lidé, kteří vyšli na ty protesty, si to neuvědomují. 564 01:01:28,770 --> 01:01:32,369 Stejně jako to nechápali ti, kteří vyšli na ukrajinský Majdan, 565 01:01:32,489 --> 01:01:35,605 že tak jen napomáhají vzniku krvavé řeže ve vlastním státě. 566 01:01:35,725 --> 01:01:41,526 Stejně jako to nechápou ti, kteří dnes chtějí stejný majdan provést v Rusku. 567 01:01:41,646 --> 01:01:48,746 Musíte těmto věcem rozumět, abyste věděli, jakých procesů se to účastníte a k čemu ty procesy povedou. 568 01:01:48,866 --> 01:01:52,540 Abyste mohli podporovat jedny procesy a tlumit jiné. 569 01:01:52,660 --> 01:01:58,165 Abyste podporovali ty procesy, které povedou k prosperitě a ochraně zájmů vašich i vaší rodiny. 570 01:01:58,285 --> 01:02:05,392 Proto čtěte knihy vnitřního prediktoru SSSR, studujte Koncepci sociální bezpečnosti 571 01:02:05,512 --> 01:02:10,459 a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. Stávejte se konceptuálně mocní. 572 01:02:10,579 --> 01:02:18,046 Braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. 573 01:02:19,178 --> 01:02:28,594 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .