1 00:00:08,307 --> 00:00:12,344 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,325 --> 00:00:20,626 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:20,746 --> 00:00:24,329 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:24,449 --> 00:00:28,702 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:28,822 --> 00:00:32,843 Dnes je 25.03.2019. 6 00:00:32,963 --> 00:00:38,527 Asi všichni víme, jaká byla nejpopulárnější a nejčastěji pokládaná otázka. 7 00:00:38,647 --> 00:00:40,713 Položíme ji dnes ale později. 8 00:00:40,833 --> 00:00:50,049 A začneme opět těmi takzvanými „volbami“ na Ukrajině, které se mají konat již tento týden. 9 00:00:50,169 --> 00:01:00,910 Otázka na Ukrajinu je od Alexeje, který píše: „K Ukrajině Pjakin říká, že nepůjdou-li lidé volit, 10 00:01:01,030 --> 00:01:07,863 tak tím odříznou majdanové období a vrátí se ke státnosti, která byla do roku 2014.“ 11 00:01:07,983 --> 00:01:10,941 Není to úplně přesné, ale něco pravda je. 12 00:01:11,061 --> 00:01:17,673 „Že potom nebude zapotřebí platit dluhy z těchto let a budování státu bude probíhat po staru. Tak dobře.“ 13 00:01:17,793 --> 00:01:19,780 Ne. Dále. 14 00:01:19,900 --> 00:01:24,587 „Dluhy tedy platit nebudeme a vrátí nám v takovém případě Rusko Krym? 15 00:01:24,707 --> 00:01:27,796 Přece se tím vrátíme do roku 2013?“ 16 00:01:28,554 --> 00:01:36,405 A druhá otázka: „Nemohlo stejně, jako to navrhujete pro Ukrajinu, postupovat Německo v roce 1945? 17 00:01:36,525 --> 00:01:41,360 Odstranit Hitlera a říci: ‚To období od roku 1933 do roku 1945, kdy tu u moci byli nacisté, 18 00:01:41,480 --> 00:01:44,092 prostě vyškrtneme a odpovídat za jejich činy nebudeme. 19 00:01:44,212 --> 00:01:50,899 Navážeme na státnost z roku 1932, na Schleichera a hotovo, žádné kontribuce platit nebudeme.‘ 20 00:01:51,019 --> 00:01:58,037 Valeriji Viktoroviči, myslíte, že by to tenkrát takto šlo? A proč je to podle vás teď možné na Ukrajině?“ 21 00:01:58,157 --> 00:02:01,164 Protože se jedná o dva rozdílné případy. 22 00:02:01,284 --> 00:02:11,061 Jak do toho vůbec bylo možné zaplétat Třetí říši, je těžké si vůbec představit. 23 00:02:11,181 --> 00:02:14,552 Takže oč tu jde? 24 00:02:14,672 --> 00:02:21,162 O neznalost toho, co je to stát, jak se státy formují, jak existují, 25 00:02:21,282 --> 00:02:27,386 jak jsou formovány projektově-konstruované státy, jak se formují historické státy. 26 00:02:27,506 --> 00:02:30,344 Odtud ten guláš v hlavě. 27 00:02:30,464 --> 00:02:37,777 Abychom se k tomu již nevraceli, tak jen řeknu, že otázka Krymu je jednou pro vždy uzavřená. 28 00:02:37,897 --> 00:02:43,383 A to vůbec ne kvůli tomu, že bychom odmítali něco vracet. 29 00:02:43,503 --> 00:02:55,291 Ta věc se má tak, že Krym nikdy nebyl součástí Ukrajiny ani podle její vlastní ústavy. 30 00:02:55,411 --> 00:03:03,916 Takže Ukrajina nemá vůbec právo se ozývat, ať už se její stát obnoví v jakémkoliv formátu. 31 00:03:04,036 --> 00:03:10,286 Ta ústava byla postsovětské Ukrajině takto zformulována schválně, 32 00:03:10,406 --> 00:03:19,236 aby se potom dal Krym bez problémů převézt z administrativní správy Kyjeva 33 00:03:19,356 --> 00:03:27,363 a mohla tam být zformována nová státnost vyhovující umístění americké vojenské základny. 34 00:03:27,483 --> 00:03:31,839 To kvůli tomu to tak udělali. 35 00:03:31,959 --> 00:03:36,416 V čem tedy tkví podstata toho všeho? Jak jsou formovány ty státy? 36 00:03:36,536 --> 00:03:46,138 Proč je v případě Ukrajiny možné říci, že se může vrátit do roku 2013 a v případě Německa to možné nebylo? 37 00:03:46,258 --> 00:03:50,896 A navíc, co přesně znamená to „vrátit se do roku 2013“? 38 00:03:51,016 --> 00:03:55,551 Do jedné a té samé řeky dvakrát nevstoupíte. 39 00:03:55,671 --> 00:04:03,653 Procesy ve světě se změnily, rovnováha sil ve světě se změnila a tak každý stát, 40 00:04:03,773 --> 00:04:13,349 byť se i právně vrátí ke statusu určité úrovně, musí zohlednit nové reálie. 41 00:04:13,864 --> 00:04:20,782 Bude nutné vyložit trochu teorie, aby se vše vyjasnilo. 42 00:04:21,553 --> 00:04:24,485 Jak jsou formovány státy? 43 00:04:24,605 --> 00:04:31,275 Státy procházejí ve svém rozvoji cykly, kdy dochází k upevnění jejich moci, 44 00:04:31,395 --> 00:04:42,463 ke stagnaci, k zastavení rozvoje, k pádu jejich moci a do určité míry i k jejich rozkladu. 45 00:04:42,583 --> 00:04:51,542 Tak či onak jsou potom státy nuceny z těchto stavů znovu startovat. 46 00:04:51,662 --> 00:04:56,377 Dá se snadno vrátit nějaká odpadlá část státu? Ne, nedá. 47 00:04:56,497 --> 00:05:04,230 Podíváme-li se, jak bylo zničeno Ruské impérium, tak názorně uvidíme, 48 00:05:04,350 --> 00:05:13,043 že Sovětský svaz, aby si navrátil ta území, která patřila k Ruskému impériu, 49 00:05:13,163 --> 00:05:21,093 musel podniknout nová opatření ve vztahu k zformovaným subjektům řízení jejich státností, 50 00:05:21,213 --> 00:05:24,591 aby si je mohl k sobě opět přičlenit. 51 00:05:24,711 --> 00:05:35,830 Jednalo se o různá opatření. Jakmile se totiž zformuje subjekt řízení, je nutné se tomu přizpůsobit. 52 00:05:35,950 --> 00:05:41,977 Stejné je to na Ukrajině, kde došlo ke státnímu převratu, 53 00:05:42,097 --> 00:05:53,756 v jehož výsledku různé části Ukrajiny přijaly vlastní rozhodnutí, jak se k tomu postaví. 54 00:05:53,876 --> 00:06:00,341 Krym, který nikdy nebyl součástí Ukrajiny, který byl jen takříkajíc v její svěřenecké správě, 55 00:06:00,461 --> 00:06:08,957 v administrativní správě Ukrajiny se rozhodl, že se chce vrátit k Rusku, že k tomu nastal vhodný čas. 56 00:06:09,265 --> 00:06:19,635 A Donbas se na základě ústavy, na základě ukrajinské právní úpravy rozhodl, že ten zločinecký převrat, 57 00:06:19,755 --> 00:06:27,367 státní převrat nepřijme, že se bude držet té situace, 58 00:06:27,487 --> 00:06:31,791 té státnosti, která tam byla před tím zločineckým převratem. 59 00:06:31,911 --> 00:06:39,711 Jenže to provedení zločineckého převratu ho postavilo před úkol zformovat na Ukrajině legitimní moc. 60 00:06:39,831 --> 00:06:47,941 A Luhanská a Doněcká republika tyto formáty navrhly, nabídly formát nové Ukrajiny. 61 00:06:48,846 --> 00:06:57,013 Její jednotlivé součásti mají utvořit federaci z republik nebo jiných útvarů, 62 00:06:57,133 --> 00:06:59,215 že vše bude fungovat jinak. 63 00:06:59,335 --> 00:07:06,560 Což znamená, že všechno, co by se v okamžiku pádu státního zřízení, 64 00:07:06,680 --> 00:07:11,229 protože v roce 2013 došlo ke zhroucení státu, 65 00:07:11,349 --> 00:07:16,270 tak všechna území, která by se od Ukrajiny odtrhla 66 00:07:16,390 --> 00:07:22,133 a stala se součástí jiného státu, zformovala vlastní státnost... 67 00:07:22,606 --> 00:07:35,506 Potom by k nim centrum budoucího státu už muselo přistupovat jako k subjektům státní úrovně. 68 00:07:36,164 --> 00:07:42,516 Buď by se jednalo již o subjekt jiného státu, jehož součástí se stal Krym, 69 00:07:42,636 --> 00:07:46,348 nebo by se jednalo o nově zformované subjekty. 70 00:07:46,468 --> 00:07:51,698 To právě proto nesmí být Donbas odříznut. 71 00:07:51,818 --> 00:07:57,202 Odříznutý Donbas zformuje nová centra řízení, 72 00:07:57,322 --> 00:08:02,191 která se svým postavením stanou jinými státy 73 00:08:02,311 --> 00:08:07,773 a díky tomu by potom moc na Ukrajině s centrem v Kyjevě 74 00:08:07,893 --> 00:08:12,325 navázala na ten zločinecký, fašistický státní převrat 75 00:08:12,445 --> 00:08:15,462 a ta banderovská líheň by tak zůstala zachována. 76 00:08:15,582 --> 00:08:17,520 Chceme to tak? Nechceme. 77 00:08:17,640 --> 00:08:24,361 Takže na Ukrajině musíme zachovat takovou státnost, která povede k tomu, 78 00:08:24,481 --> 00:08:29,145 že ta banderovská líheň bude zlikvidována. 79 00:08:31,845 --> 00:08:40,435 Dále. Co probíhá při skládání státu? 80 00:08:40,555 --> 00:08:45,476 Znovu zopakuji, že Ukrajina nevládne žádnými kompetencemi 81 00:08:45,596 --> 00:08:49,565 spadajícími do tří nejvyšších priorit zobecněných prostředků řízení. 82 00:08:49,685 --> 00:08:51,495 To je prostě daná skutečnost. 83 00:08:51,615 --> 00:08:55,841 Proto může ke složení Ukrajiny dojít pouze z nadnárodní úrovně. 84 00:08:55,961 --> 00:08:58,593 Sama Ukrajina v této věci o ničem nerozhoduje. 85 00:08:58,713 --> 00:09:06,206 Subjekty státnosti jsou v současné době Luhanská a Doněcká republika. 86 00:09:06,326 --> 00:09:16,622 Kyjev takovým subjektem není, jedná se pouze o nástroj řízení z nadnárodní úrovně. 87 00:09:16,742 --> 00:09:23,309 A jak bude o Ukrajině rozhodnuto, taková státnost tam bude zformována. 88 00:09:23,429 --> 00:09:26,781 A otázka návratu určitých území... 89 00:09:26,901 --> 00:09:33,751 Zatím se totiž žádná území, která byla podle ústavy součástí Ukrajiny, neodtrhla. 90 00:09:33,871 --> 00:09:37,918 Což je velice důležité, to zachování územní celistvosti Ukrajiny. 91 00:09:38,038 --> 00:09:43,447 Kam ovšem nepatří Krym, který nikdy součástí Ukrajiny nebyl. 92 00:09:43,567 --> 00:09:52,864 A kdyby se součástí Ukrajiny měly stát jiné státy, tedy přesněji státy, které byly součástí jiného státu? 93 00:09:52,984 --> 00:09:59,911 Když se rozpadlo Ruské impérium, tak byly zformovány územní státy. 94 00:10:01,429 --> 00:10:06,289 Vzpomínáte na 30. prosinec 1922? Co je to za datum? 95 00:10:06,409 --> 00:10:15,137 Datum vzniku SSSR. Jaké státní subjekty tehdy zformovaly SSSR? 96 00:10:15,257 --> 00:10:27,996 Byly čtyři. RSFSR, Ukrajina, Bělorusko a Zakavkazská federativní socialistická republika. 97 00:10:28,116 --> 00:10:32,883 A jak byla zformována ta Zakavkazská republika? 98 00:10:33,003 --> 00:10:38,747 Ze čtyř republik, které se potom staly samostatnými sovětskými republikami. 99 00:10:38,867 --> 00:10:47,826 Byla to Gruzínská republika, Arménská republika, Ázerbájdžánská republika a ještě jedna čtvrtá republika, 100 00:10:47,946 --> 00:10:51,710 která se stala součástí SSSR prostřednictvím Gruzie, 101 00:10:51,830 --> 00:10:56,982 se kterou ale předtím uzavřela jako subjekt mezinárodního práva mezistátní smlouvu. 102 00:10:57,102 --> 00:10:59,708 Jednalo se o Abchazskou republiku. 103 00:10:59,828 --> 00:11:10,018 A když se podíváme na rozhodnutí organizačního byra o uzavření této smlouvy s Abcházií, 104 00:11:10,138 --> 00:11:18,536 o uzavření této federativní smlouvy, svazové smlouvy s Gruzií, tak je tam řečeno vše. 105 00:11:18,656 --> 00:11:20,786 Co tam stojí? 106 00:11:20,906 --> 00:11:26,508 Počet našeho obyvatelstva a tehdy se jednalo řádově o dvě stě tisíc obyvatel... 107 00:11:26,628 --> 00:11:34,288 Počet našeho obyvatelstva a úroveň kompetencí, které jsou tyto obyvatelé schopni zajišťovat, 108 00:11:34,408 --> 00:11:42,678 nám neumožňuje fungovat v podobě samostatného státu, 109 00:11:42,798 --> 00:11:48,464 a proto je pro nás s ohledem na tradiční řídicí hospodářské vazby s Gruzií, 110 00:11:48,584 --> 00:11:55,504 nyní výhodnější uzavřít mezistátní smlouvu a část těchto kompetencí získat díky Gruzii. 111 00:11:55,624 --> 00:12:03,933 A ta Zakavkazská federativní republika byla zformována z úplně stejného důvodu. 112 00:12:04,053 --> 00:12:10,491 Neboť nikdo z nich samostatně nedosahoval potřebné úrovně souboru kompetencí, 113 00:12:10,611 --> 00:12:16,278 který by si dokázal zajistit vlastními silami, aby přežil. 114 00:12:16,398 --> 00:12:24,173 Takže se napřed spojili do jedné republiky a dosáhli tak pěti, no šesti miliónů obyvatel. 115 00:12:24,293 --> 00:12:30,860 V roce 1921 zjistili, že je jich stále málo, že to takto neustojí. 116 00:12:30,980 --> 00:12:39,374 A tak se zamysleli: „My jsme dříve tyto kompetence získávali z carského centra 117 00:12:39,494 --> 00:12:50,651 jako samostatné subjekty, jako samostatné prvky řízení Ruského impéria.“ 118 00:12:51,262 --> 00:12:59,877 A proto aby přežili, aby se v dějinách zachovali, bylo nutné obnovit Ruské impérium. 119 00:12:59,997 --> 00:13:03,703 To proto vstoupili do Sovětského svazu. 120 00:13:03,823 --> 00:13:11,450 Ve výsledku jim, těmto republikám Sovětský svaz, stejně jako předtím Ruské impérium, 121 00:13:11,570 --> 00:13:18,008 dokázal zajistit potřebný soubor kompetencí díky svazovému centru, 122 00:13:18,128 --> 00:13:27,652 díky ekonomice celého SSSR, což těmto republikám následně umožnilo stát se samostatnými. 123 00:13:27,772 --> 00:13:35,135 Kdy již nebyly federativními republikami, ale staly se součástí jednotného Sovětského svazu, 124 00:13:35,255 --> 00:13:40,639 ve kterém byl vyčleněn Ázerbájdžán, Arménie i Gruzie jako samostatné republiky. 125 00:13:40,759 --> 00:13:46,966 Abcházii nevyčlenili, ale jako součást Gruzie existovala i nadále. 126 00:13:47,086 --> 00:13:49,358 Proč o tom mluvím? 127 00:13:49,478 --> 00:14:00,005 Když se rozpadl tento jednotný stát a byla zformována nová centra koncentrace řízení, nové státní subjekty, 128 00:14:00,125 --> 00:14:10,061 které si své kompetence začaly doplňovat z jiného nadnárodního centra, 129 00:14:10,181 --> 00:14:21,233 tak abychom tato území mohli opět přičlenit k našemu státu, 130 00:14:21,353 --> 00:14:26,162 museli jsme tyto otázky řešit s novými nadnárodními centry. 131 00:14:26,282 --> 00:14:32,257 S ohledem na Polsko jsme to vyřešit nedokázali, stejně jako v případě Finska. 132 00:14:32,377 --> 00:14:37,067 A tak zůstaly mimo rámec Sovětského svazu. 133 00:14:37,556 --> 00:14:42,185 Ale s ohledem na ostatní republiky jsme to vyřešit dokázali, 134 00:14:42,305 --> 00:14:49,232 protože se tam nestačily etablovat jiné subjekty nadnárodního řízení a my jsme je stihli včas 135 00:14:49,352 --> 00:14:55,430 díky tomu, že jsme jim poskytli své kompetence, začlenit do svého státu. Znovu. 136 00:14:55,550 --> 00:15:03,840 A díky tomu jsme obnovili celý náš stát. Podíváme-li se na případ Ukrajiny, 137 00:15:03,960 --> 00:15:15,053 tak svým souborem kompetencí mohl malý Krym směle soupeřit s celou kontinentální Ukrajinou. 138 00:15:15,173 --> 00:15:19,194 Krym byl velice unikátním subjektem. 139 00:15:19,314 --> 00:15:24,930 Co proto podnikala Ukrajina, aby byl z její strany lépe ovladatelným? 140 00:15:25,050 --> 00:15:33,468 Všemožně se snažili likvidovat krymskou ekonomiku a veškeré jeho řízení. 141 00:15:34,338 --> 00:15:37,327 Všechno jednoduše likvidovali. 142 00:15:37,447 --> 00:15:42,760 Tam jen díky jedné nitce, díky komplexu přípravy letců na letadlové lodi, 143 00:15:42,880 --> 00:15:49,961 bylo možné rozvinout důležité mezistátní vztahy. 144 00:15:50,957 --> 00:15:58,673 Jenže Ukrajina si nic z toho nepřála, protože znovu opakuji, že Krym svým souborem kompetencí 145 00:15:58,793 --> 00:16:07,577 spadajících do třech nižších priorit zobecněných prostředků řízení, 146 00:16:07,697 --> 00:16:16,783 byl plnohodnotnou protiváhou, prostě plně vyvažoval celou kontinentální Ukrajinu. 147 00:16:16,903 --> 00:16:23,072 Nač jim byl subjekt, se kterým bylo potřeba se dohadovat? Proto Krym maximálně deptali. 148 00:16:23,192 --> 00:16:27,045 Jenže čím víc ho deptali, tím více si přál vrátit se k Rusku. 149 00:16:27,165 --> 00:16:31,829 Oni přece viděli, že se je snaží vrátit do doby kamenné, že se snaží o jejich degradaci. 150 00:16:31,949 --> 00:16:35,378 Zatímco teď se dokázali již povznést o dost výše. 151 00:16:35,498 --> 00:16:47,209 Proto také Ukrajina nemá vůbec žádnou šanci získat zpět Krym. Vůbec žádnou šanci! 152 00:16:49,833 --> 00:16:54,719 A vůbec teď nejde o to, že jí formálně nikdy nepatřil. 153 00:16:54,839 --> 00:16:58,706 Prostě ta úroveň kompetencí, které jsme teď Krymu zajistili, 154 00:16:58,826 --> 00:17:05,881 v násobcích převyšuje tu úroveň kompetencí, kterou mu může nabídnout hroutící se, 155 00:17:06,001 --> 00:17:10,253 zcela zahnívající Ukrajina. 156 00:17:10,373 --> 00:17:12,088 Chápete? 157 00:17:12,208 --> 00:17:21,295 Zemědělská velmoc může vyvolat nadšení tak u těch primitivů, západňáckých vesnických chrapounů. 158 00:17:22,859 --> 00:17:26,513 Oni nechápou potřebu vysokých technologií. 159 00:17:26,633 --> 00:17:30,391 To právě proto je kvůli rozvrácení Ukrajiny 160 00:17:30,511 --> 00:17:36,399 tak prosazován tento primitivní, chrapounský „svidomismus“, ten západňácký, 161 00:17:36,519 --> 00:17:39,526 že je nutné všechno zlikvidovat: 162 00:17:39,646 --> 00:17:45,699 jadernou energetiku, raketový a vesmírný průmysl, vojenskoprůmyslový komplex. 163 00:17:45,819 --> 00:17:51,624 Nic z toho prý nepotřebují. Vše to přece stojí jen fůru peněz. 164 00:17:51,744 --> 00:17:56,355 A jestliže se tam na západě Ukrajiny považovalo za vrchol sociální kariéry 165 00:17:56,475 --> 00:18:06,539 stát se pomocným číšníkem v nějaké té hospodě, a někdo za takovými lidmi přišel s vysokými technologiemi, 166 00:18:06,659 --> 00:18:08,328 tak vůbec nechápali, oč jde. 167 00:18:08,448 --> 00:18:15,077 Pro ně je přece jednodušší všechny ty vysoce technologické stroje prodat do šrotu 168 00:18:15,197 --> 00:18:19,479 a opět se věnovat své obvyklé činnosti - obsluze milostpánů. 169 00:18:19,599 --> 00:18:22,544 Za to přece dostanou prašulky pěkně na ručku. 170 00:18:22,664 --> 00:18:27,770 Tak nač by potřebovali vysoké technologie? Vesmír? No nač? Oni to nechápou. 171 00:18:27,890 --> 00:18:34,003 Ta kultura západních oblastí nepodporuje vysoké technologie, 172 00:18:34,123 --> 00:18:38,768 a proto také nemůže zajistit kompetence ani na třech nižších prioritách řízení, 173 00:18:38,888 --> 00:18:43,951 už vůbec nemluvě o tom, že tam panuje absolutně otrocká, nevolnická psychologie, 174 00:18:44,071 --> 00:18:46,894 taková tam byla zformována kultura. 175 00:18:47,014 --> 00:18:50,906 Tam o žádných vyšších prioritách zobecněných prostředků řízení nemůže být ani řeči, 176 00:18:51,026 --> 00:18:53,683 žádné takové kompetence tam prostě nejsou. 177 00:18:53,803 --> 00:18:58,277 To ovšem neznamená, že tam nejsou lidé snažící se dosáhnout lidského způsobu života 178 00:18:58,397 --> 00:19:01,311 a to i na základě této kultury. 179 00:19:01,431 --> 00:19:05,967 Jenže v kultuře samotné to chybí, a proto ten „svidomismus“, ta „banderovština“ a podobně 180 00:19:06,087 --> 00:19:07,818 pramení právě odtamtud. 181 00:19:07,938 --> 00:19:10,570 Ta volyňská řež je také odtamtud, 182 00:19:10,690 --> 00:19:18,389 protože v té kultuře absolutně chybí kompetence spadající do třech nejvyšších priorit zobecněných prostředků řízení. 183 00:19:18,509 --> 00:19:25,127 To proto je mohli poslat udělat ten masakr Poláků 184 00:19:27,108 --> 00:19:34,566 a právě kvůli tomu také teď probíhá občanská válka na Ukrajině, které se zmocnily jejich bandy. 185 00:19:34,686 --> 00:19:42,796 Ještě jednou. Když stát v okamžiku své slabosti přijde o nějaká území, 186 00:19:42,916 --> 00:19:49,997 tak v budoucnu nemá žádnou možnost si je automaticky vrátit. 187 00:19:50,718 --> 00:19:59,899 Je nucen se zohledněním stávajících reálií formovat svou státnost na nové úrovni. 188 00:20:00,019 --> 00:20:05,738 A jestli si někdo myslí, že to platí pouze pro SSSR, tak ho rozčaruji. 189 00:20:05,858 --> 00:20:13,505 Po 1. světové válce přestalo existovat Rakousko-Uhersko. 190 00:20:15,254 --> 00:20:22,121 Všichni vědí, že existuje Visegrádská čtyřka a projekt Mezimoří, Intermares, 191 00:20:22,241 --> 00:20:28,319 jedná se o obnovu Rakouska-Uherska na nové úrovni. 192 00:20:28,439 --> 00:20:35,572 Teď na tom musí pracovat s Polskem, Českem, Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem, Rakouskem, 193 00:20:35,692 --> 00:20:39,430 ale už za jiných podmínek, v jiném formátu. 194 00:20:39,550 --> 00:20:43,905 A kdy to dokážou obnovit, je stále otázkou. 195 00:20:44,025 --> 00:20:47,660 A co se týká toho Německa. 196 00:20:49,239 --> 00:20:52,373 Čeho se snaží dosáhnout na Ukrajině? 197 00:20:52,493 --> 00:21:04,767 Snaží se tam o to, aby ten státní převrat byl uznán za zákonné pokračování ukrajinské státnosti. 198 00:21:04,887 --> 00:21:13,003 A čeho se snažili dosáhnout masovými tresty, mučením a zabíjením lidí na Donbasu? 199 00:21:13,123 --> 00:21:19,000 Chtěli tam dosáhnout takového stupně bezpráví, aby Rusku nezbyla jiná možnost, 200 00:21:20,375 --> 00:21:27,197 než vstoupit do války, aby mu kvůli záchraně lidí nezbylo než silovým způsobem provést čistku Kyjeva. 201 00:21:27,317 --> 00:21:31,379 A to by potom byla plná analogie s Třetí říší. 202 00:21:31,499 --> 00:21:39,357 Jak bychom následně zformovali ukrajinskou státnost, taková by byla, silovou cestou, 203 00:21:39,477 --> 00:21:45,712 prostřednictvím šesté priority, díky přítomnosti naší armády, vojenských velitelů, 204 00:21:45,832 --> 00:21:53,937 díky silám speciálního určení, které by chytaly a likvidovaly banderovce. 205 00:21:54,057 --> 00:22:01,007 Teď to všechno bude muset udělat sama Ukrajina, protože chceme, aby se Ukrajina zachovala celá. 206 00:22:01,127 --> 00:22:07,417 To je pro nás důležité, aby na Ukrajině byl mír, aby z ní byl neutrální demokratický stát, 207 00:22:07,537 --> 00:22:11,681 přestože půjde o projektově- zkonstruovaný stát bez priorit, 208 00:22:11,801 --> 00:22:16,935 bez kompetencí spadajících do třech nejvyšších priorit zobecněných prostředků řízení. 209 00:22:17,055 --> 00:22:21,694 Ale bude z ní stát. Takových států je všude plno, a tak se stane jedním z nich. 210 00:22:21,814 --> 00:22:27,141 Jenže nás chtěli donutit, abychom tam udělali čistku jako ve fašistickém Německu. 211 00:22:27,261 --> 00:22:34,376 Fašistické Německo přijalo fašistický Hitlerův převrat jako rozvoj své státnosti, 212 00:22:34,496 --> 00:22:39,988 potom s tím vyšlo na vnější okruh a dostalo pořádně po čumáku. 213 00:22:40,108 --> 00:22:44,720 Jak NDR, tak i NSR byly zformovány těmi okupačními silami, 214 00:22:44,840 --> 00:22:51,377 které zlikvidovaly fašistickou stvůru na německém území. 215 00:22:51,497 --> 00:22:56,824 Teď je nutné dosáhnout toho, aby tu fašistickou stvůru na svém území 216 00:22:56,944 --> 00:23:01,996 zlikvidovala sama Ukrajina, svými silami na ukrajinském území. 217 00:23:02,116 --> 00:23:09,974 A proto je tak moc důležité, jak se lidé postaví k tomu cirkusu s volbami. 218 00:23:10,094 --> 00:23:14,677 Jestliže ho podpoří, tak si ponesou i všechny důsledky z toho vyplývající. 219 00:23:14,797 --> 00:23:17,951 Uvedu příklad, který se toho týká. 220 00:23:18,071 --> 00:23:26,727 Když někdo tvrdí, že Sovětský svaz odmítnul platit dluhy carského Ruska, tak to není pravda. 221 00:23:26,847 --> 00:23:34,347 Sovětský svaz dokázal obstát proto, že si jako odrazový bod vzal rok 1913. 222 00:23:34,467 --> 00:23:36,575 Rok 1913. 223 00:23:36,695 --> 00:23:41,967 Přitom jsme tím bodem mohli udělat i rok 1917. 224 00:23:44,553 --> 00:23:51,293 Proč jsme se rozhodli pro rok 1913? Protože nám řekli: „Plaťte dluhy!“ 225 00:23:51,413 --> 00:23:55,750 My jsme řekli: „Dobře. Dluhy za carské Rusko zaplatíme. 226 00:23:55,870 --> 00:24:02,489 Ale vy, čtrnáct západních států, nám zaplatíte za škody způsobené vaší intervencí.“ 227 00:24:02,609 --> 00:24:05,653 Oni řekli: „To tedy ne. Jak si to představujete?“ 228 00:24:05,773 --> 00:24:14,346 „V tom případě ty dluhy k roku 1913 rušíme, neboť ty jsou sporné a od toho se odrazíme dál. 229 00:24:14,466 --> 00:24:22,242 Ale ta věc, že jste, naši drazí přátelé, od února financovali Prozatímní vládu 230 00:24:22,362 --> 00:24:32,723 a různé ty bělogvardějské režimy, je čistě váš problém, který s vámi vůbec nehodláme řešit. 231 00:24:32,843 --> 00:24:41,498 Vy jste vsadili na jiný státní subjekt, podporovali jste ho, financovali, jde tedy o náklady vašeho řízení.“ 232 00:24:41,618 --> 00:24:53,630 A když já mluvím o tom, že je nutné odmítnout ten „svidomý“ převrat na Ukrajině, 233 00:24:53,750 --> 00:25:00,553 tak uvádím tuto historickou paralelu, kdy nově zformovaná státnost řekne, 234 00:25:00,673 --> 00:25:05,259 že hodlá navázat na rok 2014, respektive 2013, začátek roku 2014: 235 00:25:05,379 --> 00:25:13,163 „Všechno, co jste investovali do jedné ze stran bojujících v občanské válce, jsou vaše ztráty. 236 00:25:13,283 --> 00:25:16,150 My s nimi nehodláme mít nic společného. 237 00:25:16,270 --> 00:25:23,472 Veškerá právní úprava bude navazovat na rok 2013/14, stejně jako celá smluvní základna. 238 00:25:23,592 --> 00:25:29,473 My nehodláme nést odpovědnost za žádné ty zločinecké dohody, za ně nic platit nebudeme.“ 239 00:25:29,593 --> 00:25:32,804 Stejně jako sovětské Rusko neplatilo… 240 00:25:32,924 --> 00:25:37,959 Dokonce ani postsovětskému Rusku se tyto dluhy neodvážili předložit, ty jsme jednou pro vždy odmítli. 241 00:25:38,079 --> 00:25:41,951 Carské dluhy jsme uhradili, až do roku 1917, 242 00:25:42,071 --> 00:25:48,427 ale za Prozatímní vládu a bělogvardějský režim jsme neplatili nic, 243 00:25:48,547 --> 00:25:50,225 vůbec nic. 244 00:25:50,345 --> 00:25:56,516 Řekli jsme, že se jednalo o státní převrat, ten únorový, a ten se nás netýká: 245 00:25:56,636 --> 00:26:02,226 „My jsme provedli říjnovou revoluci, od ní se tedy odrážíme. 246 00:26:02,346 --> 00:26:12,510 A to období od únorového převratu do konce občanské války… 247 00:26:12,630 --> 00:26:19,626 Že jste dávali peníze té druhé straně, je čistě váš problém, čistě váš problém. 248 00:26:20,644 --> 00:26:25,981 Proč bychom pro Boha za ně měli platit my?“ A také jsme neplatili. 249 00:26:26,751 --> 00:26:31,483 A na Ukrajině je úplně stejná situace. 250 00:26:31,603 --> 00:26:38,966 Kyjevská banda po tom převratu tu Ukrajinu tak zadlužila, že by se už nikdy na nohy nepostavila. 251 00:26:39,086 --> 00:26:44,275 Jestliže se k tomu lidé postaví způsobem: „Nu co se s tím dá dělat?“ 252 00:26:44,395 --> 00:26:52,610 Tak to promiňte, budete to tedy muset všechno zaplatit a bídy se nezbavíte, svými životy to zaplatíte. 253 00:26:52,730 --> 00:26:58,332 A když se ztotožníte s pohledem Luhanské a Doněcké republiky a řeknete: 254 00:26:58,452 --> 00:27:04,742 „Státnost od tohoto bodu přestala existovat, protože došlo ke zločineckému převratu, 255 00:27:04,862 --> 00:27:09,473 který odmítáme a všichni jeho zahraniční sponzoři mají smůlu, 256 00:27:09,593 --> 00:27:14,013 jedná se čistě o jejich ztráty. Jaké jste s nimi vedli obchody, je jen vaše věc. 257 00:27:14,133 --> 00:27:22,514 Nás se to netýká. Vy jste podporovali v občanském konfliktu, v občanské válce tu stranu, která prohrála.“ 258 00:27:25,402 --> 00:27:35,993 To proto tak usilovně bojují o legitimizaci toho cirkusu jako voleb. 259 00:27:36,113 --> 00:27:43,971 Oni potřebují navázat, pokračovat v ukrajinské státnosti výslovně od státního převratu, 260 00:27:44,091 --> 00:27:49,143 jinak to pro ně bude znamenat velké ztráty, včetně těch finančních. 261 00:27:52,801 --> 00:27:58,386 Pokolikáté se již vracíme k té práci Stát je systém pro přežití národa? 262 00:27:58,506 --> 00:28:04,933 Ano, to všechno je v té práci Stát je systém pro přežití národa bez ztráty jeho kulturní identity. 263 00:28:05,053 --> 00:28:10,325 Najdete ji na našem webu s upřesněními a doplňky z 11. února. 264 00:28:10,445 --> 00:28:15,937 K další otázce od Alisy. Valeriji Viktoroviči, vy jste nejednou připomínal, 265 00:28:16,057 --> 00:28:20,861 že je nutná masovost určitého jednání nebo vnímání světa. 266 00:28:20,981 --> 00:28:25,043 Třeba na příkladu neúčasti ve volbách na Ukrajině. - Ano. 267 00:28:25,163 --> 00:28:29,417 Přestože se jedná o utopii vzhledem k úrovni propagandy. - Ne. Dále. 268 00:28:29,537 --> 00:28:33,350 Nakolik je funkční taková „masová statistika“? 269 00:28:33,470 --> 00:28:39,981 Vždyť dějiny dokládají, že i když podstatná většina lidí odmítá tu či onu variantu událostí, 270 00:28:40,101 --> 00:28:41,899 tak jim to není nic platné. 271 00:28:42,019 --> 00:28:46,318 Jako to bylo například v případě všesvazového referenda o zachování Sovětského svazu. 272 00:28:46,438 --> 00:28:50,508 Přestože lidé ve své většině hlasovali pro jeho zachování, byl SSSR rozpuštěn. 273 00:28:50,628 --> 00:28:55,931 Vysvětlete prosím, jak funguje mechanismus masové statistiky, v jakých případech se realizuje a jak? 274 00:28:56,051 --> 00:29:02,410 Takže co se týká toho referenda za zachování SSSR, tak tam je jedna velice závažná, velice důležitá nuance. 275 00:29:02,530 --> 00:29:05,808 Tam šlo o hlasování za zachování obnoveného SSSR. 276 00:29:05,928 --> 00:29:15,297 Jenže ten formát obnoveného SSSR tam nebyl přesně lexikálně popsán. 277 00:29:15,417 --> 00:29:20,161 Lidem nesdělili, jak to vlastně má vypadat. A každý si to mohl vyložit podle svého. 278 00:29:20,281 --> 00:29:24,079 Takže lidé si mysleli: „Teď zachováme SSSR a potom ho budeme reformovat.“ 279 00:29:24,199 --> 00:29:27,334 A to využili ti, kteří měli v plánu 280 00:29:27,454 --> 00:29:33,608 a také realizovali likvidaci státu SSSR a jeho rozčlenění na republiky bez suverenity. 281 00:29:33,728 --> 00:29:39,969 V každé republice bylo zformováno takové informační pole, které dávalo najevo: 282 00:29:40,089 --> 00:29:44,639 „Tyto naše názory ostatní republiky nepodporují.“ 283 00:29:44,759 --> 00:29:49,217 A zpětné všeobecné informační pole, které vycházelo z těchto republik, ukazovalo: 284 00:29:49,337 --> 00:29:51,330 „Ano, nejsme schopni se shodnout.“ 285 00:29:51,450 --> 00:29:57,273 A právě to bylo důvodem, že se společenská smlouva o likvidaci SSSR stala realitou. 286 00:29:57,393 --> 00:30:03,237 Když lidé viděli, že neexistuje možnost, že by se mocenské elity dokázaly dohodnout…“ 287 00:30:03,357 --> 00:30:08,608 Protože bylo zformováno takové informační pole, že to možné není, že by došlo ke konfliktu, 288 00:30:08,728 --> 00:30:14,440 tak si lidé řekli: „Je-li tomu tak, nezbývá nám, než abychom se snažili přežít každý samostatně.“ 289 00:30:14,560 --> 00:30:20,295 Z jedné strany znělo: „Já chci…“ Z té druhé: „Já také chci, jenže…“ 290 00:30:20,415 --> 00:30:26,634 Takto byl ten informační konflikt zařízen, proto ten příklad nesedí. 291 00:30:26,754 --> 00:30:32,593 A co se týká té masové statistiky. Podívejme se na to takto, jednoduše, 292 00:30:34,465 --> 00:30:38,806 Západ si nyní s ohledem na Ukrajinu reálně uvědomuje, 293 00:30:38,926 --> 00:30:44,957 že jestliže se teď ukrajinský národ k volbám nedostaví v takovém počtu, 294 00:30:45,077 --> 00:30:50,718 aby se lidem potom dalo do očí tvrdit: „Vy jste si to sami zvolili!“ 295 00:30:50,838 --> 00:30:54,318 Aby se na tom dala postavit informační propaganda, 296 00:30:54,438 --> 00:30:58,967 bude to znamenat krach této kyjevské bandy 297 00:30:59,087 --> 00:31:03,905 a ustavení jednotného státního systému na základě Luhanské a Doněcké republiky, 298 00:31:04,025 --> 00:31:09,645 které jsou schopné poskytnout dostatek sil, aby potlačily tu banderovskou pakáž. 299 00:31:09,765 --> 00:31:17,134 Ty fašisty jednoduše vylikvidují a ostatní silová ministerstva přeformátují. 300 00:31:17,254 --> 00:31:26,659 Samozřejmě, že to SBU/gestapo, které nedělá nic jiného, než že mučí lidi tak, že jim přitom umírají v rukou, 301 00:31:26,779 --> 00:31:31,103 bude muset projít režimem lustrace v plném rozsahu. 302 00:31:31,223 --> 00:31:37,254 Všichni, kteří tam pracovali, musí projít tou nejpřísnější lustrací. 303 00:31:37,374 --> 00:31:44,002 Někdo po ní bude moci pracovat v této bezpečnostní službě i nadále, 304 00:31:44,122 --> 00:31:52,664 prokáže-li se, že se nepodílel na tomto gestapáckém mučení, týrání lidí. 305 00:31:52,784 --> 00:32:00,862 Protože ta bezpečnostní služba má širší rozsah služeb než jen provádění výslechů 306 00:32:00,982 --> 00:32:06,237 a zajišťování podpory vládnoucímu režimu. 307 00:32:06,357 --> 00:32:12,821 V podstatě ale všichni bez výjimky musí projít režimem přísné lustrace. 308 00:32:15,831 --> 00:32:18,608 Takže lidé to odmítají. 309 00:32:19,458 --> 00:32:28,716 A co uvidí nadnárodní řízení? Že podvést lidi se jim nepovede, 310 00:32:28,836 --> 00:32:37,255 že lidé vidí, že se jedná jen o cirkus a legitimitu toho cirkusu jako voleb neuznávají, že to odmítají. 311 00:32:37,821 --> 00:32:39,467 Odmítají! 312 00:32:39,827 --> 00:32:47,028 Já jsem prakticky jediný, kdo tvrdí, že na ty volby lidé nesmí jít, v žádném případě. 313 00:32:47,148 --> 00:32:50,860 Všichni ostatní, jen se podívejte na centrální televizi: 314 00:32:50,980 --> 00:32:55,978 „Ano, je to cirkus, ale volit lidé jít musí, protože to a to…“ 315 00:32:56,098 --> 00:33:01,174 A proč? Aby Ukrajina zůstala pod jařmem nadnárodního řízení 316 00:33:01,294 --> 00:33:06,523 a její lidé byli stejně jako dřív otroky a zdrojem levné pracovní síly. 317 00:33:06,643 --> 00:33:14,421 Aby se tam stejně jako dřív provozoval sexuální turismus a dost možná i obchod s orgány. 318 00:33:14,541 --> 00:33:19,585 Proto jim tak záleží na účasti lidí v těch volbách, přestože říkají: 319 00:33:19,705 --> 00:33:23,329 „Není tam ani jeden kandidát pro lidi, všichni jsou to banderovci, 320 00:33:23,449 --> 00:33:27,155 všichni jsou tam pro pokračování války, to je tam prostě hlavní proud. 321 00:33:27,275 --> 00:33:31,764 Ale je přece nutné najít tam někoho, s kým by se dalo domluvit…“ 322 00:33:31,884 --> 00:33:37,977 Lidé přece vidí, že si nemají z koho vybrat, že jsou to samí fašisté. 323 00:33:38,097 --> 00:33:44,602 Není tam jediný člověk, jediný kandidát, který by nebyl nacistou, fašistou 324 00:33:44,722 --> 00:33:49,066 a člověkem, který by nechtěl vést válku s Ruskem a zabíjet Rusy na Donbasu. 325 00:33:49,186 --> 00:33:52,913 Všichni jsou v tom zajedno, absolutně všichni. 326 00:33:53,304 --> 00:33:55,649 Lidi to odrazuje. 327 00:33:55,769 --> 00:34:01,718 A když se nedaří ten scénář s podporou voleb, co je třeba udělat? 328 00:34:01,838 --> 00:34:10,318 Je nutné ukázat z vnějšího okruhu, že Rusko, tedy přesněji, že svět to vnímá jako VOLBY. 329 00:34:10,438 --> 00:34:19,967 Proto se velvyslanec USA obrací k lidem: „Lidé, jděte volit. To je demokracie. 330 00:34:20,087 --> 00:34:25,645 To na vaší volbě vše záleží. My jsme přece ukazatelem toho, že se jedná o VOLBY, 331 00:34:25,765 --> 00:34:29,739 tak musíte v těchto volbách hájit své zájmy!“ 332 00:34:29,859 --> 00:34:33,606 Podívejme se na Dmitrije Anatoljeviče Medvěděva. 333 00:34:33,726 --> 00:34:39,202 Ten před svou cestou do Bulharska poskytnul rozhovor bulharským novinám Trud, kde říká: 334 00:34:39,322 --> 00:34:43,913 „Já vím, že to je jen cirkus. Přesto ty volby uznávám.“ 335 00:34:44,033 --> 00:34:49,818 A co říká Kovtun? „Vy ty volby ještě rádi uznáte. USA vám to přikážou a vy je uznáte.“ 336 00:34:49,938 --> 00:34:56,196 A Medvěděv zcela přímo říká: „Já uznám jakýkoliv výsledek těch voleb. 337 00:34:56,316 --> 00:34:58,089 Jakýkoliv! 338 00:34:58,209 --> 00:35:01,812 Protože se bude jednat o člověka Washingtonu. 339 00:35:01,932 --> 00:35:08,396 Mně je zcela ukradené, že se tam volby jako takové žádné nekonají. Já USA sloužím věrně a oddaně.“ 340 00:35:08,516 --> 00:35:13,682 Proč využívají tak vysoce postavené osoby? 341 00:35:13,802 --> 00:35:23,352 Protože vidí, že je lidé nepodpoří a to znamená, že občanská válka na Ukrajině skončí, 342 00:35:23,472 --> 00:35:32,169 že Luhanská a Doněcká republika nastolí jednotný mír a státní pořádek na celém ukrajinském území tak, 343 00:35:32,289 --> 00:35:41,479 že ten banderovský puč, státní převrat bude odmítnut 344 00:35:41,599 --> 00:35:47,137 a všechny náklady si odepíšou ti, kteří za těmi banderovci stáli. 345 00:35:47,257 --> 00:35:52,281 A to samozřejmě nechtějí. Oni chtějí, aby těmi poškozenými zůstali lidé. 346 00:35:52,401 --> 00:36:01,386 A proto jednají tak jak jednají, oni sami se snaží dokázat, že masová statistika nic neřeší. 347 00:36:01,506 --> 00:36:04,292 Masová statistika toho řeší hodně. 348 00:36:04,412 --> 00:36:10,593 Například na Dálném východě lidé prostě nepřišli hlasovat, dokud jim neposkytli takové kandidáty, 349 00:36:10,713 --> 00:36:13,576 za které by se dalo hlasovat. 350 00:36:14,708 --> 00:36:20,109 Tímto způsobem pohnuli s celým volebním systémem v Rusku. 351 00:36:21,447 --> 00:36:27,105 Tam také přece nebylo z koho vybírat, a tak lidé prostě nešli hlasovat. 352 00:36:27,225 --> 00:36:30,886 Ve výsledku to stát musel vzít na vědomí. 353 00:36:31,006 --> 00:36:36,929 Takže masová statistika toho řeší hodně, řeší všechno. 354 00:36:37,049 --> 00:36:40,685 Koho lidé podpoří, kam se stát pohne. 355 00:36:40,805 --> 00:36:50,483 Proto se tak snaží o to, aby tou masovou statistkou pohnuli a lidé přijali ten cirkus jako volby. 356 00:36:50,603 --> 00:36:58,405 Proto také vystupují všichni ti „patriotičtí“ Ukrajinci, kteří jsou s kyjevskou bandou na nože, 357 00:36:58,525 --> 00:37:03,677 žijí v Rusku, kde se před nimi schovávají, ale vystupují jednotně: „Považujte ten cirkus za volby! 358 00:37:03,797 --> 00:37:07,973 Jsou to volby! Protože jinak můj páníček bude škodný. 359 00:37:08,093 --> 00:37:17,771 Vy musíte být i nadále otroky a nepoškozovat mého páníčka. Musíte být jeho pokornými otroky.“ 360 00:37:17,891 --> 00:37:23,473 To je celá ta situace. Vysmívají se lidem, je to výsměch lidem. 361 00:37:23,593 --> 00:37:31,068 Ty metrové volební lístky, tolik těch kandidátů… Lidem plivou přímo do tváře. 362 00:37:31,188 --> 00:37:35,530 Já opravdu nevím, jak někdo vůbec může na takové volby jít hlasovat. 363 00:37:35,650 --> 00:37:42,614 Já chápu, že v té západňácké psychologii si zvykli klečet na kolenou, jak to neustále dokazují. 364 00:37:42,734 --> 00:37:48,676 U nás je znakem smutku, když muži sundají své čepice a ženy smutně svěsí hlavu, 365 00:37:48,796 --> 00:37:51,776 když někoho vyprovázejí na hřbitov. 366 00:37:51,896 --> 00:37:57,089 A tihle? Zvykli si klečet na kolenou, tak na ně také neustále padají. 367 00:37:57,209 --> 00:38:01,278 Musíte se zbavit toho otroka v sobě. 368 00:38:07,171 --> 00:38:11,462 K další otázce od Antona. 369 00:38:11,582 --> 00:38:18,274 Okomentujte setkání Medvěděva a Millera s Medvědčukem a ukrajinským prezidentským kandidátem Bojkem. 370 00:38:18,394 --> 00:38:23,076 Velice se to podobá dětským hrám na politiku ze strany Medvěděva, 371 00:38:23,196 --> 00:38:25,528 ale co tam dělal Miller? 372 00:38:25,648 --> 00:38:31,693 A obecně se lidé ptají, proč ta schůzka měla právě takové složení? 373 00:38:31,813 --> 00:38:36,734 To je velice zajímavá otázka. Trochu jsem se jí už dotknul. 374 00:38:36,854 --> 00:38:45,861 To právě Medvěděv pracuje na tom, aby předvedl, že se na Ukrajině jedná o VOLBY. 375 00:38:45,981 --> 00:38:48,348 Absolutně se tím demaskuje. 376 00:38:48,468 --> 00:38:53,831 A ten páníček, kterému Medvěděv slouží, protože se jedná o podpindosníka, je americká státní elita. 377 00:38:53,951 --> 00:38:58,845 a ta potřebuje, aby ten cirkus byl vnímán jako volby. 378 00:38:58,965 --> 00:39:02,921 To proto říká: „Setkal jsem se s prezidentským kandidátem, 379 00:39:03,041 --> 00:39:08,065 protože na Ukrajině jsou VOLBY a ať už probíhají jakkoliv, já je považuji za volby!“ 380 00:39:08,185 --> 00:39:14,539 Je třeba říci následující věc. Není důležité kdo, a jak bude volit. 381 00:39:16,109 --> 00:39:23,165 Vítězem těch voleb stejně bude jmenován kdokoliv z toho seznamu. Kdokoliv. 382 00:39:23,285 --> 00:39:26,996 Takže to klidně může být i Bojko. Je to úplně jedno. 383 00:39:27,116 --> 00:39:34,718 Ti hlavní lídři se mezi sebou škorpí, aby předvedli páníčkovi, že to oni jsou ti praví, 384 00:39:34,838 --> 00:39:38,097 ale vybrán může být kdokoliv. 385 00:39:38,217 --> 00:39:46,734 A také tam zní: „Rusko se vměšuje do ukrajinských voleb.“ 386 00:39:46,854 --> 00:39:52,620 A tak se ruský premiér setká s prezidentským kandidátem 387 00:39:52,740 --> 00:39:57,905 a něco prý projednávají o budoucích plynových smlouvách. 388 00:39:58,025 --> 00:40:03,219 Je totiž zapotřebí ukázat, že na Ukrajině probíhají VOLBY. 389 00:40:03,339 --> 00:40:07,306 Ve skutečnosti to však je až druhotný úkol. 390 00:40:07,426 --> 00:40:16,129 Ta schůzka Medvěděva, Bojka, Medvědčuka a Millera z větší části nebyla o Ukrajině, jednalo se o Rusko. 391 00:40:17,029 --> 00:40:24,518 A ta Medvědčukova přítomnost na ní je klasickou ilustrací 392 00:40:25,299 --> 00:40:31,142 toho chování ukrajinské „elity“, která se připravuje včas zradit… 393 00:40:31,262 --> 00:40:34,515 Pro ni to není zrada, ale předvídavost. 394 00:40:34,635 --> 00:40:41,511 Jen si vzpomeňte, jak to vypadalo na Bolotném náměstí. Prakticky veškerá „elita“ se podrobila tomu majdanu, 395 00:40:41,631 --> 00:40:48,383 všichni se tam rozběhli, protože se domnívali, že Boloto už vyhrálo a Putin prohrál. 396 00:40:48,503 --> 00:40:54,636 Ve skutečnosti tomu tak ani vzdáleně nebylo a teď začal další majdan. 397 00:40:54,756 --> 00:40:59,883 Medvěděv je aktivním účastníkem státního převratu, který všemožně dává najevo: 398 00:41:00,003 --> 00:41:10,005 „Podívej, páníčku, jak se snažím, já jsem celý jen tvůj. Stačí mi z Washingtonu kývnout a já uznám jakékoliv volby. 399 00:41:10,125 --> 00:41:16,569 Není vůbec důležité, že tady v Rusku říkají, že se o žádné volby nejedná, a že proto nesmí být uznány. 400 00:41:16,689 --> 00:41:21,121 Ale na rozdíl od Putina mně přece nikdo nenadával, 401 00:41:21,241 --> 00:41:26,290 takže se k nim mohu připlazit i po kolenou, když jsi mi to nakázal.“ 402 00:41:26,410 --> 00:41:30,843 Miller je také aktivním účastníkem státního převratu. 403 00:41:31,512 --> 00:41:39,922 A tak si pozvali Bojka, o kterém na Ukrajině vykládají, že prý je proruský. 404 00:41:40,042 --> 00:41:45,220 Jaký proruský? Kde v něm vidíte nějakou proruskost? 405 00:41:48,872 --> 00:41:51,444 A ještě přijel Medvědčuk. 406 00:41:52,421 --> 00:41:59,288 „Vždyť Putin tu už zítra nebude a páníčkovi je třeba dát najevo, že jsem s ním. 407 00:41:59,408 --> 00:42:05,075 Já se přece také snažím o to, aby na Ukrajině brala vrch ta banderovská pakáž, 408 00:42:05,195 --> 00:42:09,550 aby tam ta válka nikdy neskončila, aby se rozšířila i do Ruska, 409 00:42:09,670 --> 00:42:12,791 aby konečně to Rusko bylo rozporcováno. 410 00:42:12,911 --> 00:42:19,606 Přece vidíš, jak jednám s Medvěděvem, Millerem. Jsem celý váš. A že je Putin můj kmotr, či družba...“ 411 00:42:19,726 --> 00:42:21,226 Ano, kmotr. 412 00:42:23,259 --> 00:42:28,968 „Přece by ses neurazil? Vždyť já tě jen chci zabít, abych se zavděčil páníčkovi. 413 00:42:29,088 --> 00:42:30,846 Snad ti to nevadí?“ 414 00:42:30,966 --> 00:42:37,841 Tahleta banderovská, chrapounská, primitivní filozofie je prostě nechutná. 415 00:42:37,961 --> 00:42:41,210 A Medvědčuk ji teď plně demonstroval, 416 00:42:41,330 --> 00:42:48,514 protože si myslí, že ve skutečnosti vyhrají tady u nás, 417 00:42:49,621 --> 00:42:57,465 že se teď rozpoutá majdan a Putin bude svržen, že se stát rozpadne na státečky bez suverenity, 418 00:42:57,585 --> 00:42:59,471 že začne občanská válka. 419 00:42:59,591 --> 00:43:03,916 A aby zůstal u moci, aby na něj páníček, americká státní elita nezapomněla, 420 00:43:04,036 --> 00:43:07,203 tak se zase blýsknul svou úsluhou. Jenže to mu nevyjde. 421 00:43:07,323 --> 00:43:12,203 Cožpak to nevidíte? Jak je ten majdan dušen v samotném zárodku? 422 00:43:12,323 --> 00:43:17,038 Jen se dál předvádějte v plné kráse, ukazujte kdo je kdo. 423 00:43:20,329 --> 00:43:30,060 Nu ten, Medvěděv se už sám odepsal tou svou účastí v zákazu provozu toho Boeingu. 424 00:43:30,554 --> 00:43:35,656 On měl jeho provoz zakázat, aby páníčkovi posloužil a udělal opak. 425 00:43:35,776 --> 00:43:38,989 Donuť hlupáka modlit se Bohu, on si horlivostí čelo rozbije. 426 00:43:39,109 --> 00:43:43,145 Proto si i americká státní elita oddychne, až se Medvěděva konečně zbaví. 427 00:43:43,265 --> 00:43:46,807 A Miller to nepochopil, a tak se přidal. 428 00:43:53,555 --> 00:43:59,212 A mimochodem také se ptají, jak byste okomentoval jednání Medvěděva 429 00:43:59,332 --> 00:44:03,471 v souvislosti s tím nedávným článkem od Surkova Dlouhý Putinův stát. 430 00:44:03,591 --> 00:44:10,548 Ano, to je důležitá věc. Když jsem tenkrát komentoval ten Surkovův článek, 431 00:44:10,668 --> 00:44:17,276 tak jsem začal tím, že se v roce 2007, na podzim roku 2007 432 00:44:17,396 --> 00:44:20,629 v očekávání toho, že Putin v březnu roku 2008 odejde, 433 00:44:20,749 --> 00:44:26,780 začaly místní „elity“ stavět na zadní a začaly ignorovat prezidentovy příkazy: 434 00:44:26,900 --> 00:44:30,669 „On přece odejde, tak už na nás nemůže, nic neudělá…“ 435 00:44:33,342 --> 00:44:39,186 Jenže Medvěděv stejně jako Miller a další, kteří se účastní toho majdanu, 436 00:44:39,306 --> 00:44:43,012 nepochopili ten hlavní Surkovův vzkaz. 437 00:44:43,132 --> 00:44:49,699 A ten byl hlavní, jednalo se o jedinou věcnou záležitost, které si měla povšimnout všechna ruská „elita“. 438 00:44:49,819 --> 00:44:51,858 O čem tam Surkov mluvil? 439 00:44:51,978 --> 00:45:00,994 „Pánové a dámy, máme tu ruský národ a vy, podpindosníci, mu nerozumíte! 440 00:45:01,657 --> 00:45:07,263 Vy jste nevolníci, otroci, ale ruský národ takový není, 441 00:45:07,383 --> 00:45:13,024 a proto se nesmíří s tím otrockým postavením, do kterého se ho snažíte dostat. 442 00:45:13,144 --> 00:45:21,229 To vy se chcete po kolenou plazit před svým americkým páníčkem a lízat mu boty i zadek. 443 00:45:21,349 --> 00:45:23,467 Ale ruský národ ne! 444 00:45:23,587 --> 00:45:28,353 Ten vás všechny požene holí, a potom vám všem bude zatraceně horko. 445 00:45:28,473 --> 00:45:34,963 Jaký to bude subjekt řízení, který se chopí moci a obnoví Rusko, není podstatné. 446 00:45:35,083 --> 00:45:39,721 Jedná se o hlubinný ruský národ, kterému nejsme schopni porozumět. 447 00:45:39,841 --> 00:45:47,539 Nám všem bude zatraceně horko, jestliže se národ „elitě“ vymkne z rukou, 448 00:45:47,659 --> 00:45:56,104 jako se to stalo „elitě“ Ruského impéria, která přišla o řízení národa a ve výsledku vzniknul SSSR. 449 00:45:56,224 --> 00:46:03,331 Oni si ho přece nepřáli, ti, co zorganizovali tu únorovou revoluci v Rusku. 450 00:46:03,451 --> 00:46:09,503 To přece nebylo jejich cílem, ale vykoledovali si říjen. To národ je svrhnul.“ 451 00:46:09,623 --> 00:46:14,262 To proto tak všichni nenávidí ten subjekt, bolševiky! 452 00:46:14,382 --> 00:46:19,046 Protože byl ruský, svou podstatou byl zcela ruský, 453 00:46:19,166 --> 00:46:27,430 zrodil se z hlubin ruské mentality a za to ho tak nenávidí, 454 00:46:27,550 --> 00:46:34,245 že se nikdy neohnul před Západem, neplazil se po kolenou a nelízal páníčkovi jeho boty. 455 00:46:34,365 --> 00:46:37,589 To zato ty bolševiky tak všichni nenávidí. 456 00:46:37,709 --> 00:46:45,150 Jakmile někdo z analytiků, nebo rádoby historiků či politiků něco řekne proti bolševikům, 457 00:46:45,270 --> 00:46:50,346 je třeba vědět, že nenávidí Rusko a pohrdá ruským národem, 458 00:46:50,466 --> 00:46:55,258 že si přeje ho zotročit pro svého západního páníčka. 459 00:46:55,378 --> 00:47:03,951 Udělat to, co bolševici znemožnili udělat těm, kteří provedli únorovou revoluci. 460 00:47:07,957 --> 00:47:17,248 Takže aby se teď udrželi u moci a stejně jako dřív mohli parazitovat na ruském národě, 461 00:47:17,368 --> 00:47:26,602 je potřebné, aby moc alespoň do určité míry dokázala naslouchat ruskému národu 462 00:47:26,722 --> 00:47:30,524 a podle toho potom manévrovala. 463 00:47:30,644 --> 00:47:34,993 To proto Surkov tak křičí. Putinovi začalo jeho druhé volební období. 464 00:47:35,113 --> 00:47:40,393 A tak křičí: „Pánové, ať vás ani nenapadne ignorovat Putinovy příkazy, 465 00:47:40,513 --> 00:47:49,201 protože jinak nám všem bude horko! Jen on umí naslouchat ruskému národu a zachraňuje tím vaše zadky. 466 00:47:49,321 --> 00:47:58,073 Jinak vás všechny, stejně jako ty gaunery, kteří nepochopili ruský národ v roce 1917, z Ruska vymetou. 467 00:47:58,193 --> 00:48:01,545 A potom budete stejně fňukat: ‚Proč právě nás‘? 468 00:48:01,665 --> 00:48:05,981 Protože ruský národ pochopit nedokážete, zatímco Putin to umí a naslouchá mu. 469 00:48:06,101 --> 00:48:11,446 A my nemáme nikoho jiného, koho bychom mohli dát na jeho místo. 470 00:48:11,566 --> 00:48:17,618 Proto musíme Putina poslouchat, když on řekne: ‚Dost‘, tak to znamená dost! 471 00:48:17,738 --> 00:48:21,090 Když řekne: ‚Udělejte to!‘ Tak to uděláte. 472 00:48:21,210 --> 00:48:25,173 Protože jinak to znamená náš konec, když ho neposlechnete. 473 00:48:25,293 --> 00:48:31,313 Vy sami tím podkopete klanově-korporativní zájmy všech klanových korporací tady v naší zemi 474 00:48:31,433 --> 00:48:32,984 i v zahraničí. 475 00:48:33,104 --> 00:48:38,899 Ani svému páníčkovi tím neposloužíte, protože Rusko se na nohy postaví, nedokážete tomu zabránit. 476 00:48:39,019 --> 00:48:42,017 A až to Rusko udělá, bude vám zatraceně horko, 477 00:48:42,137 --> 00:48:46,486 protože to bude muset udělat v krizových podmínkách, ve válečných podmínkách. 478 00:48:46,606 --> 00:48:50,504 Vy ho k tomu donutíte. Jedna říjnová revoluce vám nestačila? 479 00:48:50,624 --> 00:48:54,715 Přece víte, jak povstávali bolševici, jak zachraňovali stát? 480 00:48:54,835 --> 00:49:02,430 Celých sedmdesát let jste se ho pokoušeli dostat zase na kolena, dokud se vám to nepovedlo. 481 00:49:02,550 --> 00:49:05,612 Přece vidíte, že ruský národ se opět probouzí! 482 00:49:05,732 --> 00:49:13,938 Pro vás všechny to znamená velké potíže, proto musíte poslouchat Putina a přesně vše plnit, do poslední tečky. 483 00:49:14,058 --> 00:49:19,500 Musíte číst každý i ten nejmenší pohyb jeho obočí, výraz jeho očí. 484 00:49:19,620 --> 00:49:24,321 Hádat, co svým postojem dává najevo. 485 00:49:25,414 --> 00:49:33,193 Vy byste Putina měli na rukou nosit, protože to na něm závisí veškerá vaše budoucnost. 486 00:49:33,313 --> 00:49:39,140 A nikoho jiného jako on bohužel nemáme, dokonce ani v dalekém výhledu. 487 00:49:39,260 --> 00:49:43,223 Třeba bychom ho i rádi vyměnili, jenže prostě není za koho. 488 00:49:43,343 --> 00:49:45,923 Musíme najít někoho jako on. 489 00:49:46,043 --> 00:49:52,276 To ale znamená, že Putina musíme v každém případě nechat na pokoji, za každou cenu.“ 490 00:49:52,396 --> 00:49:55,774 Západ, globalisté to už pochopili, 491 00:49:55,894 --> 00:50:02,846 ale podpindosníci, americká státní elita a tím spíše ti její různí podpindosníci tady u nás 492 00:50:02,966 --> 00:50:09,070 jako jsou Medvěděv a Miller a další takoví jako oni, kteří rozjíždějí ten majdan, to nechápou. 493 00:50:09,190 --> 00:50:15,783 Nechápou, že tím poškozují zájmy svého páníčka. 494 00:50:16,452 --> 00:50:24,733 Jestliže Rusko vstane, tak zpřetrhá všechna pouta a světem to otřese, pořádně otřese. 495 00:50:25,248 --> 00:50:30,572 Je tedy lepší, aby ten národ povstával kontrolovaně, 496 00:50:30,692 --> 00:50:36,975 abychom z Ruska přitom vytvářeli SSSR 2.0, kontrolovaně, řízeně! 497 00:50:37,095 --> 00:50:40,885 Potom to vše může proběhnout bez excesů, proběhne to evoluční cestou. 498 00:50:41,005 --> 00:50:45,231 Revoluční cestou si s Ruskem poradit v žádném případě nedokážete. 499 00:50:45,351 --> 00:50:51,054 Nic nedokážete. Nemáte představu, kde se v Rusku objeví centra řízení a kdo se zítra stane… 500 00:50:51,174 --> 00:50:56,568 Vy odstraníte Putina, nebudete ho poslouchat… A kdo se zítra stane ruským lídrem, víte? 501 00:50:56,688 --> 00:51:01,896 Nevíte. Nikdo to totiž neví. On se totiž objeví z ničeho nic, 502 00:51:02,516 --> 00:51:05,849 jako to v ruských dějinách bylo vždy. 503 00:51:06,753 --> 00:51:14,530 Cožpak polští interventi čekali, že se objeví Kuzma Minin a kníže Požarskij? 504 00:51:14,650 --> 00:51:16,156 Nečekali. 505 00:51:17,337 --> 00:51:32,687 Cožpak věděli, že místo Kerenského a těch dalších nastoupí bolševik Stalin s ruským generálním štábem? 506 00:51:32,807 --> 00:51:40,443 Vždyť ta říjnová revoluce byla ve své podstatě speciální operací Hlavní výzvědné služby 507 00:51:40,563 --> 00:51:45,024 generálního štábu ruské carské armády. 508 00:51:45,144 --> 00:51:50,449 To už dnes ví každý, už to není žádné tajemství. 509 00:51:50,569 --> 00:51:58,085 Těch informací o tom je všude více než dost, že se ruská generalita, když viděla, jak se stát hroutí, 510 00:51:58,205 --> 00:52:01,380 rozhodla zachránit stát. 511 00:52:01,500 --> 00:52:07,126 I oni se ukázali být opravdovými bolševiky a šli s Ruskem po jeho cestě dál. 512 00:52:07,246 --> 00:52:16,008 A ten vzájemný boj s trockisty, kteří byli jejich dočasnými spojenci, nakonec vedl k tomu, 513 00:52:16,128 --> 00:52:23,442 že když se Stalin zbavil Trockého a dosadil na jeho místo lidového vojenského a námořního komisaře Frunzeho, 514 00:52:23,562 --> 00:52:26,255 tak ho trockisté zavraždili. 515 00:52:26,375 --> 00:52:31,117 Zástupcem Frunzeho měl být Kotovskij, tak ho trockisté také zavraždili. 516 00:52:31,237 --> 00:52:39,281 Frunze si přizval na pomoc generála Slaščova, který v občanské válce sice bojoval proti rudým, 517 00:52:39,401 --> 00:52:45,999 ale na rozdíl od mnohých bělogvardějců si uvědomoval, že dojde k další válce 518 00:52:46,119 --> 00:52:50,179 a je proto nutné připravit ruský důstojnický sbor. 519 00:52:50,299 --> 00:52:57,605 Proto na tu výzvu bolševika Frunzeho přijel a začal s tou přípravou, i Slaščova za to zavraždili. 520 00:52:57,725 --> 00:53:00,112 A z toho všeho obviňují Stalina. 521 00:53:00,232 --> 00:53:04,066 Toho Stalina natolik pošpinili, že to prostě volá do nebe. 522 00:53:04,186 --> 00:53:08,084 Prý Stalinovy zločiny! A kde je vidíte? 523 00:53:10,559 --> 00:53:14,835 Takže k tomu Surkovovu článku. 524 00:53:14,955 --> 00:53:23,932 Surkov varuje všechny klanově-korporativní skupiny před jejich touhou ignorovat Putinovy příkazy. 525 00:53:24,511 --> 00:53:27,757 A v podstatě je varuje: 526 00:53:27,877 --> 00:53:33,704 „Jestliže nebudete poslouchat Putina, tak nám, ostatním klanově-korporativním skupinám ve státě, 527 00:53:33,824 --> 00:53:37,337 nezbyde než se vás zbavit.“ 528 00:53:37,457 --> 00:53:42,545 Ale ti, kteří Putina poslouchat nechtějí, teď roztáčejí majdan. 529 00:53:42,665 --> 00:53:45,020 Chtějí provést majdan. 530 00:53:45,140 --> 00:53:53,056 Miller jasně předvedl, že jsou mu ruské zájmy ukradené, že jsou pro něj důležitější zájmy USA. 531 00:53:53,731 --> 00:53:56,174 I Medvěděv to předvedl. 532 00:53:56,294 --> 00:54:02,636 A tak vstoupili do konfliktu s těmi ostatními klanově-korporativními skupinami. 533 00:54:02,756 --> 00:54:07,265 A ještě jedna velice důležitá věc k Medvěděvovi. 534 00:54:07,385 --> 00:54:12,215 Sice mu nadávám, velice mu spílám, odhaluji jeho podstatu. 535 00:54:12,335 --> 00:54:18,966 Kdo to pochopí, je to v pořádku, kdo ne, je to jeho problém. 536 00:54:19,086 --> 00:54:25,106 V současné době i v blízké budoucnosti nevidím nikoho, 537 00:54:25,226 --> 00:54:31,953 kdo by místo Dmitrije Anatoljeviče Medvěděva mohl být premiérem a to i při všem tom, co o něm povídám. 538 00:54:32,073 --> 00:54:34,464 Je sice nutné si uvědomovat to, co něm říkám, 539 00:54:34,584 --> 00:54:42,231 ale také chápat, že nikdo jiný tím premiérem v současné době bohužel zatím být nemůže. 540 00:54:42,351 --> 00:54:44,855 Mám na mysli nikdo lepší. 541 00:54:46,064 --> 00:54:52,082 A znovu opakuji. Kdo to pochopil, je to v pořádku, kdo ne, je to jeho problém. 542 00:54:55,863 --> 00:55:02,833 A teď už přejdeme k té nejpopulárnější otázce, kterou je odstoupení Nazarbajeva. 543 00:55:02,953 --> 00:55:05,071 Přišlo velmi mnoho otázek. 544 00:55:05,191 --> 00:55:08,337 Jednu z nich od Jurije přečtu. 545 00:55:08,457 --> 00:55:16,669 Po svém téměř třicetiletém vládnutí se v Kazachstánu svého prezidentského křesla vzdal Nazarbajev a odstoupil. 546 00:55:16,789 --> 00:55:19,241 Před tím ještě rozpustil parlament. 547 00:55:19,361 --> 00:55:23,331 Jak je možné tuto událost okomentovat z hlediska globálního prediktoru? 548 00:55:23,451 --> 00:55:30,275 Mám na mysli tu roli, kterou Kazachstán hrál či měl hrát. Například formát Astany. 549 00:55:30,395 --> 00:55:38,171 A opět musíme číst tu práci o funkci státu, bez které se teď prostě neobejdeme. 550 00:55:40,409 --> 00:55:47,790 Už jsem mluvil o tom, že veškerá státnost, 551 00:55:47,910 --> 00:55:54,682 celý kazachstánský stát se drží výlučně na jednom jediném člověku, 552 00:55:54,802 --> 00:55:58,875 kterým je Nursultan Abiševič Nazarbajev. 553 00:55:58,995 --> 00:56:06,367 On se totiž v potřebný čas ocitnul na potřebném místě a díky tomu, 554 00:56:06,487 --> 00:56:11,657 díky svým osobním kontaktům, 555 00:56:11,777 --> 00:56:20,993 může zajišťovat státu soubor kompetencí potřebných pro jeho existenci. 556 00:56:21,951 --> 00:56:30,245 Jakýkoliv jiný člověk… Říkají teď o něm, že prý daroval Tokajevovi auto bez volantu. 557 00:56:30,365 --> 00:56:32,785 To ani náhodou. 558 00:56:32,905 --> 00:56:38,989 Pochopte jednoduchou věc, že své chápání světa, 559 00:56:39,109 --> 00:56:49,437 své možnosti operativně se rozhodovat v mnohém teď předal Tokajevovi. 560 00:56:49,557 --> 00:56:54,676 A Tokajev se bude setkávat se stáními činiteli tehdy 561 00:56:54,796 --> 00:57:04,321 a bezprostředně řídit procesy ve státě v těch situacích, jako to dříve řešil Nazarbajev. 562 00:57:04,441 --> 00:57:10,685 Jenže svůj rozum do hlavy jinému vložit nemůžete. 563 00:57:10,805 --> 00:57:15,860 Takže Tokajev bude řídit v míře svého chápání. 564 00:57:15,980 --> 00:57:22,933 A nakonec to povede k tomu, ať už bude mít všechny ty procesy Nazarbajev jakkoliv pod kontrolou, 565 00:57:23,053 --> 00:57:30,358 jakkoliv je držet v rukou, že nedokáže zabránit vzniku chybového vektoru, 566 00:57:30,478 --> 00:57:38,717 odchylky od jeho vektoru cíle a toho vektoru cíle, který se zformuje v důsledku Tokajevovy činnosti. 567 00:57:38,837 --> 00:57:47,171 A to i v případě, že na něm Tokajev bude vysloveně viset a bude si k němu běhat každou chvilku pro radu. 568 00:57:47,291 --> 00:57:54,790 Jedná se o dva rozdílné lidi a už to zakládá tu odchylku. 569 00:57:55,979 --> 00:58:05,333 Tandem v tomto případě není možný z důvodu absence kompetencí na všech šesti prioritách, 570 00:58:05,453 --> 00:58:11,312 které si Kazachstán nedokáže zajistit silami svého obyvatelstva. 571 00:58:11,432 --> 00:58:14,302 Přece tu také máme Veliký Kazachstán. 572 00:58:14,422 --> 00:58:18,385 Jen se podívejte, kam ti „svidomí“ Ukrajinci přivedli Ukrajinu. 573 00:58:18,505 --> 00:58:21,825 A bohužel tu jsou také „svidomí“ Kazaši. 574 00:58:23,046 --> 00:58:27,707 O čem jsme tu nedávno mluvili? O Zimbabwe. 575 00:58:27,827 --> 00:58:33,493 Jak se v Jihoafrické republice i v Zimbabwe/Rhodesii k moci dostalo místní obyvatelstvo 576 00:58:33,613 --> 00:58:36,965 a stát jako takový tam díky tomu přestal existovat, 577 00:58:37,085 --> 00:58:43,973 protože tak vlastně dostali za úkol zlikvidovat veškerou státní infrastrukturu. 578 00:58:44,093 --> 00:58:52,460 Ono je to totiž tak, že v kultuře těchto národů chybí pojetí státu. 579 00:58:52,580 --> 00:58:56,342 Fakticky existuje pouze na té prvobytně pospolné úrovni, 580 00:58:56,462 --> 00:59:00,868 na jaké dosud žijí ve svých rodových zřízeních, 581 00:59:01,332 --> 00:59:07,530 takže jen na této úrovni dokážou ty kompetence státu naplňovat. 582 00:59:07,650 --> 00:59:12,647 Jenže v současnosti tu máme technologické prostředí na zcela jiné úrovni, 583 00:59:12,767 --> 00:59:21,906 jiné požadavky na funkčnost státu a to i s ohledem na tři nejvyšší priority zobecněných prostředků řízení, 584 00:59:22,026 --> 00:59:30,779 nic z toho na té úrovni, aby mohli zformovat normální stát, v kultuře národů jižní Afriky není, 585 00:59:30,899 --> 00:59:38,932 a proto také zcela zlikvidovali své státy, které jednoduše zmizeli, jako by je, no víte… 586 00:59:40,450 --> 00:59:44,951 Kráva jazykem slízla, smirkovým papírem zbrousili. 587 00:59:45,071 --> 00:59:48,140 Z těch států prostě nic nezbylo. 588 00:59:48,260 --> 00:59:55,084 Oni nedokážou udržovat to, co tam vytvořili bílí, protože jejich kultura to nepodporuje, 589 00:59:55,204 --> 00:59:57,604 jednoduše to v ní není. 590 00:59:57,724 --> 01:00:02,980 A když mluvíme o Kazachstánu, a když mluvíme o Rusku, tak… 591 01:00:05,114 --> 01:00:08,844 Jak to na Západě dopadá s jednotlivými národy? 592 01:00:08,964 --> 01:00:13,370 Přijdou, národ prostě zlikvidují a tím i problémy, které by s ním měli. 593 01:00:13,490 --> 01:00:20,803 Zatímco my jsme vždy všechny národy začleňovali. A jak to potom vypadalo ve výsledku? 594 01:00:22,237 --> 01:00:33,039 Všechny ty národy jsme začali pozvedávat na úroveň všeobecného civilizačního rozvoje na planetě Zemi. 595 01:00:33,159 --> 01:00:41,139 A ty národy, které dříve neměly vlastní písemnictví, od nás své písemnictví získaly. 596 01:00:41,259 --> 01:00:46,861 Kdy své písemnictví získal Kazachstán? To je totiž velice důležitá věc. 597 01:00:46,981 --> 01:00:52,978 Kazachstán získal své písemnictví v roce 1938. 598 01:00:53,098 --> 01:00:58,502 „Svidomí“ samozřejmě řeknou, že ve druhé polovině 10. století, arabské písmo. 599 01:00:58,622 --> 01:01:04,797 Kdyby raději souhlasili s tím, že kazašský národ začal být formován až v 15. století. 600 01:01:04,917 --> 01:01:07,020 Stálo by je to méně. 601 01:01:07,140 --> 01:01:11,972 Oni vůbec nechápou, co vlastní tvrdí. Dovedete si to představit? 602 01:01:12,092 --> 01:01:25,530 Takže arabské písmo, zápis jejich znalostí, uchování kulturního dědictví formou psaných textů, 603 01:01:25,650 --> 01:01:32,221 se prý objevilo na začátku… ve druhé polovině 10. století. Tak to přijměme. 604 01:01:32,992 --> 01:01:35,082 A proč se ho vzdali? 605 01:01:35,202 --> 01:01:43,093 Protože arabské písmo neodpovídá fonetice a struktuře kazaštiny, 606 01:01:43,213 --> 01:01:45,316 neodpovídá jim. 607 01:01:45,889 --> 01:01:54,230 Chápete to? 10. století a dnes tu máme 21. století, třeba se i vraťme do 20. století. 608 01:01:54,979 --> 01:02:01,978 Takže za tisíc let, pokud si na to činí nárok, nebyli schopni zformovat své vlastní písemnictví? 609 01:02:02,098 --> 01:02:06,775 A tak používali cizí, které neodpovídá fonetice kazaštiny? 610 01:02:07,899 --> 01:02:12,675 Vždyť ti „svidomí“ Kazaši vůbec nechápou, co to říkají. 611 01:02:12,795 --> 01:02:23,085 Oni tak přece sami potvrzují, že se žádná historická slavná minulost Kazachstánu nikdy nekonala. 612 01:02:23,569 --> 01:02:30,988 Pokud jste již ve druhé polovině 10. století přišli na to, že je nutné si vše zapisovat, 613 01:02:31,108 --> 01:02:35,143 tak byste snad za tisíc let dokázali vyvinout vlastní písemnictví. 614 01:02:35,263 --> 01:02:36,745 Jenže nedokázali. 615 01:02:36,865 --> 01:02:44,755 Napřed tedy Kazachstán používal arabské písmo, potom následovalo období latinky, 616 01:02:45,052 --> 01:02:53,151 která absolutně neodpovídá kazašské fonetice, kazaštině. 617 01:02:53,271 --> 01:02:58,679 A potom následovala dlouhá cesta, když v roce 1917 proběhla revoluce, 618 01:02:58,799 --> 01:03:04,595 tak v roce 1938, to znamená za dvacet let, Kazachstán získal vlastní písemnictví. 619 01:03:04,715 --> 01:03:09,331 A právě na tomto písemnictví začala růst kazašská kultura. 620 01:03:09,451 --> 01:03:15,141 To tehdy došlo k rozkvětu kazašské kultury a k jejímu plnému zachování! 621 01:03:15,261 --> 01:03:19,648 Tehdy se začala obnovovat kazašská kultura v podobě, 622 01:03:19,768 --> 01:03:28,750 kdy svou existenci začala podporovat státností, která do té doby prostě neexistovala. 623 01:03:30,211 --> 01:03:35,986 Když si teď zvolili Kazachstán jako nástroj pro vytvoření formátu Astany, 624 01:03:36,106 --> 01:03:39,718 tak si ho přece nevybrali náhodou. 625 01:03:39,838 --> 01:03:46,690 Národ, v jehož kultuře zcela chybí pojetí toho, jak budovat státnost na současné úrovni, 626 01:03:46,810 --> 01:03:52,131 je jako modelína, můžete si s ním dělat, co vás napadne, 627 01:03:52,251 --> 01:03:55,317 protože vám nedokáže čelit. 628 01:03:55,437 --> 01:04:00,053 A aby se zbavili těch zbytků, 629 01:04:00,173 --> 01:04:08,842 tedy přesněji těch prvotních zárodků podpory státu a státnosti, které se v kazašské kultuře zrodily 630 01:04:08,962 --> 01:04:13,891 a byly zformovány na základě jejich vlastní kulturní tradice, 631 01:04:14,011 --> 01:04:17,817 začali převádět Kazachstán na co? 632 01:04:17,937 --> 01:04:23,451 Na latinku, která neodpovídá kazaštině. 633 01:04:23,571 --> 01:04:25,035 A proč? 634 01:04:25,155 --> 01:04:32,941 V roce 2018 jsme se dozvěděli, že v Astaně začíná fungovat britský soud, 635 01:04:33,061 --> 01:04:38,222 že přijedou britští soudci, kteří tam budou řešit 636 01:04:40,335 --> 01:04:45,987 různé obchodní problémy na mezistátní úrovni. 637 01:04:47,236 --> 01:04:57,254 Bílý sáhib přijel a ten se přece nebude učit jazyk jakéhosi nevzdělaného dobytka, aby mohl číst, co napíše. 638 01:04:57,747 --> 01:05:00,634 Latinka je to, co umí, 639 01:05:00,754 --> 01:05:05,300 a proto není důležité, že neodpovídá požadavkům kazaštiny. 640 01:05:05,420 --> 01:05:08,733 To Rusové si mohli dávat tu práci s rozvojem kazaštiny 641 01:05:08,853 --> 01:05:11,797 a vymýšlet jim písemnictví, které by jí odpovídalo. 642 01:05:11,917 --> 01:05:17,853 Ale proč by se s tím měli namáhat oni, když jen potřebují vědět, co ti Kazaši píšou? 643 01:05:17,973 --> 01:05:25,201 Proto také to šíření angličtiny, návrat latinky, protože to tvoří zcela jiný základ. 644 01:05:25,321 --> 01:05:31,033 Formát Astany má být formátem řízení turkických národů, 645 01:05:31,363 --> 01:05:35,897 který se stejně dobře začlení jak do formátu SSSR 2.0, 646 01:05:36,017 --> 01:05:40,079 tak také do centra koncentrace řízení na základě Íránu. 647 01:05:40,199 --> 01:05:46,681 Írán si nedokáže poradit s turkickými národy sám, proto byl také zformován ten projekt Astany 648 01:05:47,430 --> 01:05:54,099 a to tím spíše, že bude protiváhou Číně 649 01:05:56,608 --> 01:05:59,887 s její strategií hedvábné stezky. 650 01:06:02,155 --> 01:06:11,794 A Nazarbajev je tím hřebíkem, na kterém zcela visí veškerá kazašská státnost, stát Kazachstán. 651 01:06:11,914 --> 01:06:19,344 Ať už je Tokajev jakkoliv dobrý, tak nemá ty kontakty a znalosti, 652 01:06:19,464 --> 01:06:23,108 jak je nutné v té či oné míře jednat. 653 01:06:23,228 --> 01:06:31,189 A tak bude zákonitě někdy jednat tak, jak to on bude považovat za správné a Nazarbajev za nesprávné. 654 01:06:31,309 --> 01:06:38,919 A spravit to nepůjde, protože se na základě toho budou spouštět řídicí procesy, 655 01:06:39,039 --> 01:06:49,758 které povedou jen k jednomu, jen k tomu, že Kazachstán bude zase integrován do sestavy Ruska. 656 01:06:49,878 --> 01:06:55,260 Ten experiment s vytvořením samostatného státu skončí. 657 01:06:55,380 --> 01:06:59,579 A celý ten problém tkví jen v tom, čím za to zaplatí. 658 01:06:59,699 --> 01:07:07,749 Jestliže Kazachstán, Kazaši pochopí, že zachování jejich národní kultury, 659 01:07:07,869 --> 01:07:17,323 zachování jejich obyvatelstva znamená, že se musí maximálně bezkrizově začlenit do sestavy Ruska, 660 01:07:17,982 --> 01:07:23,320 tak to bude znamenat jen rozkvět Kazachstánu. 661 01:07:23,440 --> 01:07:30,280 Jestliže si zvolí ten „svidomý“ projekt, tak ať se podívají na Ukrajinu. 662 01:07:30,400 --> 01:07:37,405 Rusko do toho procesu zasahovat nebude, dokud Kazachstán sám sebe nezničí. 663 01:07:38,202 --> 01:07:45,712 Takže ten odchod Nazarbajeva… Ano, a proč vlastně odstoupil? 664 01:07:45,832 --> 01:07:49,481 Podstata té věci je následující. 665 01:07:49,601 --> 01:07:56,689 Když americkou státní elitu s ohledem na Ukrajinu přetlačili a začalo být jasné, 666 01:07:56,809 --> 01:08:01,888 že se tam totální válka nemusí konat, a oni přece válku někde rozpoutat potřebují, 667 01:08:02,008 --> 01:08:07,721 tak byl s plnou silou rozjet kazašský „svidomismus“. 668 01:08:07,841 --> 01:08:15,670 A na Nazarbajeva začali z nadnárodní úrovně tlačit, takže musel provést manévr 669 01:08:15,790 --> 01:08:19,439 a rozhodl se, že tento manévr bude nejlepší. 670 01:08:19,559 --> 01:08:26,042 Zachoval si řízení a zároveň stát vyvedl z toho vnějšího tlaku a zachoval jeho vnitřní klid. 671 01:08:26,162 --> 01:08:29,150 Budoucnost ukáže, nakolik měl pravdu. 672 01:08:29,270 --> 01:08:33,964 Ne kvůli tomu, že by teď jednal správně či nesprávně, 673 01:08:34,084 --> 01:08:40,677 ale nakolik tento jeho čin bude podpořen řízením odpovídajícím tomuto jeho kroku. 674 01:08:40,797 --> 01:08:46,481 Takže ne to jeho samotné rozhodnutí, ale to následné řízení povede k tomu či onomu formátu 675 01:08:46,601 --> 01:08:50,112 začlenění, integrace Kazachstánu do Ruska. 676 01:08:50,232 --> 01:08:54,596 A že bude Kazachstán jednoznačně do Ruska začleněn, je nesporné, 677 01:08:54,716 --> 01:09:00,841 protože kultura kazašského národa nepodporuje kompetence 678 01:09:00,961 --> 01:09:05,766 potřebné k formování státu a tím spíše státu moderního typu. 679 01:09:05,886 --> 01:09:12,175 Vždyť kazašský národ se začal formovat až v 15. století. Takže co to, pánové, tvrdíte? 680 01:09:12,295 --> 01:09:17,182 Ten národ neměl vlastní písemnictví až do sovětské vlády. 681 01:09:17,677 --> 01:09:21,622 To je přibližně stejné… Pokud necháme Kazachstán být. 682 01:09:21,742 --> 01:09:26,563 Nazarbajev odejde a my Kazachstán necháme být, i když tam tedy máme Bajkonur, 683 01:09:26,683 --> 01:09:31,350 ale kdybychom tedy nechali Kazachy, ať si sami poradí, jak umí, 684 01:09:31,470 --> 01:09:38,063 nechali je být, tak by to tam dopadlo přibližně stejně jako v té Jihoafrické republice a Zimbabwe. 685 01:09:38,183 --> 01:09:42,541 Kde místní obyvatelstvo vytlačilo bílé a začalo samo vše řídit. 686 01:09:42,661 --> 01:09:45,138 Jak to tam teď „prosperuje“ je očividné. 687 01:09:45,258 --> 01:09:49,475 Stejně to dopadne, bude-li státní řízení postaveno na kazašské kultuře. 688 01:09:49,595 --> 01:09:52,666 A vůbec ne proto, že by Kazaši byli špatní, to vůbec ne. 689 01:09:52,786 --> 01:09:54,559 Je to normální, dobrý národ. 690 01:09:54,679 --> 01:10:00,303 A z mnohých z nich, jako je třeba právě Tokajev, se stávají výborní odborníci, to je nesporné. 691 01:10:00,423 --> 01:10:08,666 Mají spoustu dobrých odborníků, jenže ta podpora kompetencí musí přijít zvnějšku, 692 01:10:08,786 --> 01:10:13,003 aby mohli normálně řídit svou státnost. 693 01:10:13,123 --> 01:10:16,396 Vyprávěl jsem přece i o té Zakavkazské republice. 694 01:10:16,516 --> 01:10:19,852 A žádná podpora těch kompetencí zvnějšku nebude. 695 01:10:19,972 --> 01:10:26,518 Teď ta podpora kompetencí zvnějšku probíhá ze strany londýnského centra. 696 01:10:26,638 --> 01:10:34,624 Nu lidi, řekněte, jak dopadli indiáni, když Angličané přišli do Severní Ameriky? 697 01:10:34,744 --> 01:10:42,997 A co se stalo Indům? Zapomněli jste snad na ten hlad v roce 43? V roce 1943? 698 01:10:44,725 --> 01:10:48,058 Vždyť kolik tam organizovali... Co? 699 01:10:48,178 --> 01:10:53,448 Kolik tam organizovali těch hladomorů? Obyvatelstvo tam likvidovali ve velkém. 700 01:10:53,568 --> 01:10:58,611 Ale tam je počet obyvatel obrovský, ten se s Kazachstánem porovnávat nedá. 701 01:10:58,731 --> 01:11:01,451 Takto se chovají bílí sáhibové. 702 01:11:01,571 --> 01:11:07,335 To nejsou Rusové, které považujete za své nepřátele, což tak rádi naznačujete gestem ruky. 703 01:11:07,455 --> 01:11:10,544 A když někdo mluví rusky, tak ho odmítáte obsloužit. 704 01:11:10,664 --> 01:11:17,581 Jak asi bude vypadat vaše lékařské vzdělání a zdravotnictví vůbec bez podpory těchto kompetencí ze strany Ruska? 705 01:11:17,701 --> 01:11:23,341 Zítra budete bušit do bubnu, abyste člověku vyléčili zánět slepého střeva. 706 01:11:23,855 --> 01:11:26,488 Ale prstíčky zvedáte, že? 707 01:11:26,608 --> 01:11:28,916 A považujete se tak za velké frajery. 708 01:11:29,036 --> 01:11:35,109 To bílí sáhibové, ti britští, vám umožní umírat na obyčejné záněty slepého střeva. 709 01:11:35,229 --> 01:11:42,454 Nač jste jim potřební na této planetě, kde je sedm miliard, téměř osm, když jim stačí miliarda jedna? 710 01:11:42,574 --> 01:11:46,815 Komu a kde Anglosasové kdy přinesli nějakou prosperitu? 711 01:11:46,935 --> 01:11:50,003 Kde se díky nim zachovala byť i jen jediná kultura? 712 01:11:50,123 --> 01:11:52,390 A oni už přecházejí na formát Astany. 713 01:11:52,510 --> 01:11:58,520 Kolikrát už jsem to našim polithňupům říkal, že už konečně musí začít zohledňovat formát Astany. 714 01:11:58,640 --> 01:12:04,684 Už je načase. Pokud to nepochopí teď, když odstoupil Nazarbajev, tak už nevím. 715 01:12:05,042 --> 01:12:08,581 Jenže v první řadě tím utrpí kazašský národ. 716 01:12:08,701 --> 01:12:16,399 Čím pevněji se Anglosasové upevní v tom formátu Astany, tím více bude ztrát v řadách kazašského národa. 717 01:12:17,021 --> 01:12:24,376 Mohou rovnou zapomenout na zdravotnictví, na vzdělání i na svou kulturu. 718 01:12:24,496 --> 01:12:29,057 Kvůli tomu jim přece nemění dějiny a nepřevádějí je opět na latinku, 719 01:12:29,177 --> 01:12:35,512 kterou tam měli v dějinách po velmi krátkou dobu, aby jim to tam všechno zachovali. 720 01:12:35,632 --> 01:12:40,759 Vyrábějí z nich bojové bioroboty, tedy člověka obslužného, 721 01:12:40,879 --> 01:12:47,086 kterého budou vysílat někam bojovat nebo plnit jiné úkoly. 722 01:12:50,044 --> 01:12:55,187 Takže pro Rusko je Nazarbajevův odchod signálem, 723 01:12:55,307 --> 01:13:04,035 že už dál nesmí ignorovat ty procesy ve střední Asii ani formát Astany. 724 01:13:04,155 --> 01:13:07,636 Ty ztráty z toho budou obrovské. 725 01:13:11,211 --> 01:13:17,332 A jak okomentujete útoky našich západních bývalých sousedů? 726 01:13:17,846 --> 01:13:22,115 Mám na mysli těch, kteří byli součástí SSSR. 727 01:13:22,235 --> 01:13:27,182 V pobaltských zemích opět pozvedli otázku kontribucí ze strany Ruska. 728 01:13:27,302 --> 01:13:30,371 Tak především si musíme uvědomovat jednoduchou věc, 729 01:13:30,491 --> 01:13:37,760 aby se dnes stát stal skutečným státem, historicky zformovaný stát, 730 01:13:37,880 --> 01:13:41,636 musí mít minimálně deset miliónů obyvatel. 731 01:13:41,971 --> 01:13:47,937 Pouze těchto 10 miliónů obyvatel na základě svých vlastních zdrojových možností 732 01:13:48,057 --> 01:13:54,136 dokáže zajistit soubor kompetencí na třech nejvyšších prioritách zobecněných prostředků řízení, 733 01:13:54,256 --> 01:13:58,122 které potom umožní tomuto státu manévrovat. 734 01:13:58,242 --> 01:14:08,513 Já jsem v minulém pořadu uváděl příklad Srbska a Bulharska, které mají sedm miliónů obyvatel. 735 01:14:08,633 --> 01:14:13,528 Ale zatímco Bulharsko je absolutně projektově-zkonstruovaným státem, 736 01:14:14,994 --> 01:14:19,057 je Srbsko historicky zformovaným státem. 737 01:14:19,177 --> 01:14:24,845 Takže jejich vedení manévruje zcela odlišně při obraně svých národních zájmů. 738 01:14:24,965 --> 01:14:30,014 Ale existuje ještě jeden takový pojem. Zde se dostáváme ke geopolitice. 739 01:14:30,134 --> 01:14:32,457 Existují geopolitické body. 740 01:14:32,577 --> 01:14:42,513 Jedná se o body koncentrace politických zájmů různých subjektů nadnárodního řízení. 741 01:14:42,633 --> 01:14:50,281 Takovými geopolitickými body jsou prakticky všechny projektově-zkonstruované státy, 742 01:14:50,401 --> 01:14:53,521 prakticky všechny, ale ne úplně všechny. 743 01:14:53,641 --> 01:14:57,533 To je samostatná otázka, proč tomu tak je. 744 01:14:57,653 --> 01:15:06,029 A ve vztahu k bývalému SSSR jsou takovými geopolitickými body 745 01:15:06,149 --> 01:15:10,573 například právě zmiňovaný Kazachstán, 746 01:15:10,693 --> 01:15:15,640 který má sice 17 miliónů obyvatel, ale přesto nemá vůbec žádné kompetence 747 01:15:16,128 --> 01:15:21,195 spadající do tří nejvyšších priorit zobecněných prostředků řízení 748 01:15:21,315 --> 01:15:29,759 a mezi tyto geopolitické body patří také pobaltské republiky. 749 01:15:29,879 --> 01:15:37,732 Takže na obyvatelstvu těchto republik, takzvaných států, nezávisí vůbec nic. 750 01:15:37,852 --> 01:15:46,477 Nadnárodní subjekty si prostě tyto republiky vzájemně předávají. 751 01:15:46,597 --> 01:15:50,901 Jejich státnost mimochodem započala v roce 1918 752 01:15:51,021 --> 01:15:56,328 a mohla vzniknout jen díky německé armádě a anglickému námořnictvu. 753 01:15:56,448 --> 01:16:00,185 Nic jiného… Když se mluví o státnosti Litvy, 754 01:16:00,305 --> 01:16:05,226 nesmíme zapomínat na to, že se jednalo o jednu z forem existence Ruska v podobě Litevské Rusi. 755 01:16:05,346 --> 01:16:10,910 To je zcela jiný aspekt a současná Litva není nic jiného než geopolitický bod, nic víc. 756 01:16:11,030 --> 01:16:15,891 A její řízení závisí na tom, jak si to vyřešíme s Američany. 757 01:16:16,011 --> 01:16:22,706 Stejně jako když SSSR to Pobaltí předal Američanům se to bude muset vyřešit nyní tak, 758 01:16:22,826 --> 01:16:29,136 aby USA odešly a přenechaly řízení Pobaltí Rusku. 759 01:16:29,256 --> 01:16:34,383 Jiná varianta neexistuje. Tyto národy jinou možnost nemají. 760 01:16:34,503 --> 01:16:45,185 A o tom, jak řeší problém s obyvatelstvem Anglosasové, jsem již mluvil. 761 01:16:45,305 --> 01:16:50,355 Ve všech těch pobaltských republikách probíhá totální depopulace. 762 01:16:50,475 --> 01:16:57,119 Estonky div ne všechny jezdí do Evropy šlapat chodník. Co to jako má být? 763 01:16:57,239 --> 01:16:59,254 To je jako normální? 764 01:16:59,742 --> 01:17:05,323 Vždyť ty národy zcela vymizí i společně se svou kulturou. 765 01:17:05,443 --> 01:17:15,045 Vymizí jen kvůli tomu, že v jejich kultuře chybí podpora kompetencí zajišťujících fungování státu. 766 01:17:15,165 --> 01:17:18,843 Prostě je nemají a takových národů je spousta. 767 01:17:18,963 --> 01:17:25,016 Jenže zatímco Rusko takové národy chránilo a pozvedávalo, poskytovalo jim svou státnost, 768 01:17:25,136 --> 01:17:29,105 tak Anglosasové je s plným nasazením likvidují. 769 01:17:29,225 --> 01:17:36,204 A takové geopolitické body mají sloužit jen k jedné věci, 770 01:17:36,324 --> 01:17:42,170 aby byly hlásnou troubou zájmů v boji dvou center koncentrace řízení. 771 01:17:42,290 --> 01:17:50,298 Když tedy vznesou nějaký takový nárok tyto pseudostáty, které vůbec žádnými státy nejsou… 772 01:17:50,418 --> 01:17:56,179 Do pěti miliónů to vůbec nemůže být stát, o tom není ani řeči. 773 01:17:56,299 --> 01:18:01,631 Ale na druhou stranu netvrdím, že těch 800 lidí ve Vatikánu nejsou státem, to je pořádný stát, 774 01:18:01,751 --> 01:18:06,235 nebo těch 600 tisíc v Lichtenštejnsku, tedy v Lucembursku. 775 01:18:08,884 --> 01:18:14,028 To si ale musíte přečíst tu práci o státu. 776 01:18:14,722 --> 01:18:21,872 Takže takové geopolitické body jsou arénou, ze které jsou vznášeny určité nároky, 777 01:18:21,992 --> 01:18:24,881 přes které probíhá určitý dialog. 778 01:18:25,001 --> 01:18:31,851 Když někdo nemůže na svého partnera v nadnárodním řízení zatlačit přímo, 779 01:18:31,971 --> 01:18:34,860 tak využívá tyto geopolitické body. 780 01:18:34,980 --> 01:18:39,875 Rozdíl mezi Kazachstánem a Pobaltím spočívá jen v jednom. 781 01:18:39,995 --> 01:18:49,391 Zatímco Pobaltí přímo řídí americká státní elita, tak Kazachstán je projektem globálního prediktoru. 782 01:18:49,511 --> 01:18:55,590 Jenže skutečnost, že se USA svojí vnější politikou silně vměšují do jeho řízení, 783 01:18:55,710 --> 01:18:58,676 vedla nakonec k tomu Nazarbajevovu odstoupení. 784 01:18:58,796 --> 01:19:02,560 Ovšem pouze z funkce prezidenta, všechno ostatní si zatím podržel 785 01:19:02,680 --> 01:19:08,963 a ještě nějakou dobu bude podporovat stabilitu státu. Jenže ta kvalita již bude jiná. 786 01:19:09,083 --> 01:19:12,976 My si ale musíme uvědomovat úroveň té hry. 787 01:19:13,096 --> 01:19:16,885 Musíme chápat globální politiku i konceptuální moc, 788 01:19:17,005 --> 01:19:22,106 abychom mohli efektivně pracovat na záchraně Kazachstánu před jeho budoucím vymíráním, 789 01:19:22,226 --> 01:19:25,398 které mají v plánu zařídit Anglosasové. 790 01:19:25,518 --> 01:19:30,825 A také rozumět řízení projektu Astany, formátu Astany. 791 01:19:36,715 --> 01:19:43,864 Nu a další otázka je o boji státní elity s tou globální v USA. 792 01:19:43,984 --> 01:19:49,282 Teď byla zveřejněna další Muellerova zpráva. 793 01:19:49,402 --> 01:19:59,492 V souvislosti s tím se vás lidé ptají na nátlak na Joea Bidena, bývalého viceprezidenta. 794 01:19:59,612 --> 01:20:07,516 Přičemž ten nátlak probíhá především prostřednictvím jeho syna Huntera Bidena, 795 01:20:07,636 --> 01:20:13,046 který se v dubnu roku 2014 stal členem správní rady Burisma Holdings, 796 01:20:13,166 --> 01:20:17,084 což je jedna z největších ropných a plynových společností na Ukrajině. 797 01:20:17,204 --> 01:20:20,659 Připomínány jsou jeho ukrajinské kontakty. 798 01:20:20,779 --> 01:20:27,444 A lidé se ještě ptají na to, jak tehdy předseda správní rady Alan Apter 799 01:20:27,564 --> 01:20:32,593 vyjádřil spokojenost s příchodem Huntera Bidena do této společnosti a prohlásil, 800 01:20:32,713 --> 01:20:37,258 že strategie společnosti je zaměřena na získávání těch nejsilnějších profesionálních kádrů 801 01:20:37,378 --> 01:20:40,611 a na zavádění těch nejlepších korporativních praktik. 802 01:20:40,731 --> 01:20:46,207 Platí tedy v Americe stejně jako v Rusku, že když se narodíte v rodině vysoce postaveného úředníka, 803 01:20:46,327 --> 01:20:48,203 tak jste automaticky geniální? 804 01:20:48,323 --> 01:20:51,982 Ve všech davo-„elitářských“ společnost to platí stejně. Ve všech. 805 01:20:52,102 --> 01:20:58,284 Poukazovat proto na nepotismus v Kazachstánu, Rusku nebo jinde… 806 01:20:58,404 --> 01:21:03,042 Někde se prostě o tom mlčí a jinde ne. 807 01:21:03,162 --> 01:21:09,651 Ale v každém případě to jmenování Bidenova syna do správní rady bylo absolutně korupční záležitostí. 808 01:21:09,771 --> 01:21:14,127 Ta společnost měla problémy a po jmenování Bidenova syna zmizely. 809 01:21:14,247 --> 01:21:18,524 Biden si zajel na Ukrajinu, pořešil to tam a bylo vymalováno. 810 01:21:18,644 --> 01:21:24,594 Je tady ale jiný aspekt, který přímo souvisí s tím majdanem, 811 01:21:24,714 --> 01:21:29,969 který se tu podpindosníci snaží rozpoutat i bez ohledu na to, 812 01:21:30,089 --> 01:21:38,868 že již si to odnesli velice závažnými následky, a že generální prokuratura bude v jejich čistce pokračovat. 813 01:21:38,988 --> 01:21:43,183 Oč jde? Pamatujete na ten "neúspěšný"… 814 01:21:43,303 --> 01:21:58,949 Na ten absolutně "nevydařený" summit, schůzku Trumpa s Kim Čong-unem? 815 01:21:59,069 --> 01:22:02,974 A co se po ní stalo v USA? 816 01:22:03,094 --> 01:22:09,436 Trump se vrátil z této schůzky a řekl Kongresu: 817 01:22:09,556 --> 01:22:16,282 „Já na tu svou zeď chtěl tři miliardy, a teď si jich vezmu devět!“ To má být neúspěch? 818 01:22:16,402 --> 01:22:23,612 Nancy Pelosiová hned: „Jaký prezidentův impeachment? Žádný impeachment není možný.“ 819 01:22:23,732 --> 01:22:32,549 Po ní Mueller: „Dohoda s Ruskem? Ne, vůbec žádná. To Biden má naopak problémy.“ Co se to děje? 820 01:22:33,609 --> 01:22:43,028 Ta takzvaně nevydařená schůzka Kim Čong-una a Trumpa byla potřebná z jednoho jednoduchého důvodu, 821 01:22:43,148 --> 01:22:51,257 aby všechny Trumpovi nepřátele převedli z postavení osobních nepřátel pana Trumpa, 822 01:22:51,377 --> 01:22:53,765 dokonce ani ne prezidenta, 823 01:22:53,885 --> 01:23:00,708 do postavení protivníků, nepřátel amerického státu. 824 01:23:01,415 --> 01:23:04,983 A okamžitě se to projevilo. 825 01:23:05,103 --> 01:23:12,442 Takže když se naši podpindosníci orientují na ty lidi, které teď v USA drtí Trump 826 01:23:12,562 --> 01:23:15,559 a myslí si, že se jim ten majdan povede, 827 01:23:15,679 --> 01:23:20,607 tak čím víc se do toho majdanu zapletou, tím víc si to potom odnesou. 828 01:23:20,727 --> 01:23:24,174 Trump se tam s nimi vypořádává na plné obrátky. 829 01:23:24,294 --> 01:23:27,614 A přesněji ne on sám, ale globální elita. 830 01:23:27,734 --> 01:23:32,875 Víte, globální řízení není strukturované, takže nereaguje rychle. 831 01:23:32,995 --> 01:23:38,667 Jenže dokáže řídící mechanismy nastavit tak, že potom před tím válcem nikam neutečete. 832 01:23:38,787 --> 01:23:47,077 Mnozí to už pochopili. Zatímco naši podpindosníci jsou úplně pitomí, proto si myslí... 833 01:23:47,197 --> 01:23:53,945 Tam v Americe se státní elita už krčí v koutě a fňuká: „Já nic, já muzikant. Vždyť já jsem pro Ameriku. 834 01:23:54,065 --> 01:23:56,619 Make America Great Again!“ 835 01:23:57,083 --> 01:24:02,406 A naši pořád chtějí zařídit majdan, aby se páníčkovi zavděčili 836 01:24:02,526 --> 01:24:05,261 a ještě přebíhají na druhou stranu. 837 01:24:05,381 --> 01:24:09,248 „Včas zradit neznamená zradit, ale předvídat“, Mazepa. 838 01:24:09,368 --> 01:24:14,160 Na Ukrajině to tak bylo vždy, vždy sázeli na ztroskotance. 839 01:24:14,906 --> 01:24:17,503 Takže všechno je v pořádku. 840 01:24:19,356 --> 01:24:24,602 Státní elita je likvidována a globalisté budují své řízení. 841 01:24:24,722 --> 01:24:28,177 V dané situaci jsou globalisté Putinovi spojenci 842 01:24:28,297 --> 01:24:34,040 a budou se tady u nás vypořádávat s jeho protivníky, tedy s našimi podpindosníky velice tvrdě. 843 01:24:34,160 --> 01:24:41,293 Čím více si zašpiní ruce tím majdanem, tím tvrdší bude vyřizování účtů. 844 01:24:42,065 --> 01:24:50,501 Oni neposlouchali Putina, který si je všechny svolal bez telefonů. Zase ho nepochopili. 845 01:24:51,401 --> 01:24:58,371 I když tedy Čubajs začal něco blekotat ve stylu: „Ne, vůbec ne, to nemyslíte vážně? 846 01:24:58,491 --> 01:25:04,106 Já jsem alespoň Rusko ničím nepoškodil. Ode mne jen nula od nuly pošla.“ 847 01:25:04,226 --> 01:25:10,396 Stalin za deset let provedl industrializaci celého státu a tenhle prý nás ničím nepoškodil. 848 01:25:10,516 --> 01:25:13,811 No to snad ne. Už vůbec nemluvě o tom, že sprostě lže. 849 01:25:13,931 --> 01:25:18,728 Stejně jako dřív kradl miliardy, tak v tom stále pokračuje. 850 01:25:20,497 --> 01:25:23,686 To byla pro dnešek poslední otázka. 851 01:25:23,806 --> 01:25:30,948 Dnes jsme se fakticky točili neustále okolo problematiky států. 852 01:25:31,068 --> 01:25:40,062 Takže ta znalost teoretických otázek, jak stát funguje, jak se rozvíjí, jak..., by tyto otázky zodpověděla. 853 01:25:40,182 --> 01:25:44,959 A nedocházelo by k takovým přirovnáním, jako bylo to Ukrajiny s Třetí říší. 854 01:25:45,079 --> 01:25:52,592 Bylo by jasné, proč se Krym k Ukrajině nikdy nevrátí. Nikdy nevrátí! 855 01:25:52,712 --> 01:25:59,581 Kdybyste znali teorii. 856 01:25:59,701 --> 01:26:08,269 Zatímco dříve, aby se z vás stal plnohodnotný občan a člověk, stačilo umět číst, psát a počítat, 857 01:26:08,389 --> 01:26:14,136 tak dnes bez znalosti toho, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, 858 01:26:14,256 --> 01:26:19,802 není možné ubránit zájmy své a své rodiny. Není to možné. 859 01:26:19,922 --> 01:26:26,553 A tyto znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou dostupné. 860 01:26:26,673 --> 01:26:31,786 Ale najdete je jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR, 861 01:26:31,906 --> 01:26:37,912 které byly zveřejněny do června roku 2018. To je zásadní připomínka. 862 01:26:38,752 --> 01:26:41,073 Studujte teorii. 863 01:26:41,193 --> 01:26:47,624 Stávejte se konceptuálně mocní. Braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastní. 864 01:26:47,744 --> 01:26:50,999 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. 865 01:26:51,707 --> 01:27:00,233 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .