1 00:00:08,075 --> 00:00:13,656 Fond konceptuálních technologií uvádí Analytický pořad Otázka-odpověď 2 00:00:14,386 --> 00:00:21,981 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:22,101 --> 00:00:25,814 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:25,934 --> 00:00:30,147 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:30,267 --> 00:00:33,735 Dnes je 01.04.2019. 6 00:00:35,201 --> 00:00:43,739 První apríl je první apríl, ale vás opět prosí okomentovat výsledky „voleb“ na Ukrajině. 7 00:00:43,859 --> 00:00:49,115 Co se tam stalo, podle výsledků je Porošenko v této chvíli na druhém místě, zatím. 8 00:00:49,235 --> 00:00:57,242 V době nahrávání našeho videa ještě nebylo 30% volebních lístků sečteno, 9 00:00:57,362 --> 00:01:05,575 což znamená, že jak Bojko, tak Timošenková se ještě mohou klidně dostat do druhého kola. 10 00:01:06,913 --> 00:01:12,776 Jenže je nutné pochopit jednoduchou věc. O čem já neustále mluvím? 11 00:01:13,934 --> 00:01:20,286 Že na Ukrajině nejde o žádné volby, že je to CIRKUS. 12 00:01:20,406 --> 00:01:29,571 Jedna z emigrantských písniček z doby přestavby od jistého Williho Tokareva 13 00:01:29,691 --> 00:01:32,348 je právě o takovém cirkusu: 14 00:01:32,468 --> 00:01:37,955 „V hlučné komediantské krčmě se rádi scházejí podvodníci, lotři a zloději všeho druhu. 15 00:01:38,075 --> 00:01:43,424 Někdo se napít přišel, někdo pěsti předvést a někdo klípky nejnovější si poslechnout. 16 00:01:43,544 --> 00:01:46,870 Když tam jdu, zbraň vždy nabitou mám.“ 17 00:01:46,990 --> 00:01:59,395 Tak to je současná Ukrajina. Jakákoliv strana života dnešní Ukrajiny je takový cirkus. 18 00:01:59,515 --> 00:02:04,565 Přesně takový, jak ho definoval Willi Tokarev. 19 00:02:04,685 --> 00:02:11,432 O žádné volby tam ani vzdáleně, prostě ani vzdáleně nejde, 20 00:02:12,075 --> 00:02:14,904 jinak by už vše bylo sečteno, 21 00:02:15,024 --> 00:02:23,391 ten volební lístek by neměřil metr, byli by na něm reální kandidáti s přiřazenými čísly 22 00:02:23,511 --> 00:02:27,481 a lidé by se mohli seznámit s jejich volebním programem. 23 00:02:27,601 --> 00:02:30,542 Jenže tam se jedná o absolutní komedii. 24 00:02:30,662 --> 00:02:38,000 Opravdu mne udivuje naivita některých lidí: „Já půjdu volit a znehodnotím svůj lístek, 25 00:02:38,120 --> 00:02:47,465 nebo prostě někoho zaškrtnu, jen aby můj hlas nepropadl a nemohli ho zneužít.“ 26 00:02:47,585 --> 00:02:54,975 Jako by někdo vůbec měl v úmyslu ty lístky sčítat. 27 00:02:56,261 --> 00:03:01,019 Není to nic jiného než komedie, dokonce i to sčítání. 28 00:03:01,139 --> 00:03:05,416 Jinak by už v této chvíli vše bylo sečteno. 29 00:03:05,536 --> 00:03:14,212 Speciálně zrušili jeden školní den, aby mohli ten proces realizovat. 30 00:03:14,804 --> 00:03:20,771 Celá ta věc je jen o tom, kdo má k dispozici jaké batalióny, 31 00:03:20,891 --> 00:03:28,690 kdo co zmůže, kdo koho dokáže přetlačit, aby předvedl svému páníčkovi za velkou louží, za oceánem, 32 00:03:28,810 --> 00:03:33,731 že on je tím vhodným kandidátem, tím ptákem štěstí zítřejšího dne. 33 00:03:33,851 --> 00:03:38,849 A vše by to vypadalo ještě ubožeji, 34 00:03:38,969 --> 00:03:47,825 kdyby bezprostředně před volbami na Ukrajinu nepřijelo něco přes 400 odborníků na volby z USA. 35 00:03:47,945 --> 00:03:56,827 To právě oni se vynasnažili, aby ty volby vypadaly více méně přijatelně. 36 00:03:56,947 --> 00:04:00,787 Ve skutečnosti se tam o žádné volby nejedná. 37 00:04:00,907 --> 00:04:03,900 A to je ta nejzásadnější věc. 38 00:04:04,020 --> 00:04:09,609 Ze všech mediálních zdrojů jen já tvrdím, že se tam o žádné volby nejedná, 39 00:04:09,729 --> 00:04:12,567 přestože všichni ostatní tvrdí opak. 40 00:04:12,687 --> 00:04:20,977 Všude v naší ruské televizi od všech politických činitelů a dalších zní jen: „Volby, volby, volby…“ 41 00:04:21,097 --> 00:04:27,561 Ukrajinské obyvatelstvo je třeba přesvědčit, že se jednalo o volby, vnutit jim samu tu myšlenku, 42 00:04:27,681 --> 00:04:41,732 aby mohli navázat státnost a upevnit výsledky státního převratu v ukrajinské právní úpravě. 43 00:04:41,852 --> 00:04:52,167 To proto se to všechno dělá. Proto také to přímé sledování voleb na Ukrajině. 44 00:04:52,287 --> 00:04:57,535 Jaké to jsou VOLBY? Vždyť se jedná o výsměch rozumu, 45 00:04:57,655 --> 00:05:00,589 o výsměch lidské důstojnosti. 46 00:05:00,709 --> 00:05:07,404 Ale v naší televizi neustále ukazují: Volby, volby… A proč? Je třeba to těm lidem vnutit. 47 00:05:08,239 --> 00:05:14,902 Vždyť v čem spočívá hlavní význam těchto voleb? Již druhých? 48 00:05:15,022 --> 00:05:22,673 Ty první „volby“, samozřejmě v uvozovkách, protože po roce 2014 se na Ukrajině žádné řádné volby nekonaly. 49 00:05:22,793 --> 00:05:30,067 Takže ty první „volby“ se ještě konaly na základě právní úpravy platné před státním převratem v době, 50 00:05:31,192 --> 00:05:38,393 kdy byl ve funkci takzvaný zastupující prezident, tedy v absolutně nelegitimní funkci. 51 00:05:38,513 --> 00:05:46,750 A proto jsou ty volby z roku 2014 jednoduše nesmyslem. 52 00:05:46,870 --> 00:05:53,534 První, z hlediska státu více méně významné volby jsou ty stávající „volby“. 53 00:05:53,654 --> 00:05:59,022 A přesvědčit obyvatelstvo a všechny okolo, že se jedná o volby, 54 00:05:59,142 --> 00:06:04,731 je úkolem všech protiruských, protiukrajinských sil. 55 00:06:04,851 --> 00:06:13,375 A ruská státní televize i všechny ostatní oficiální televizní kanály se zapojily do vytváření té iluze, 56 00:06:13,495 --> 00:06:16,281 že na Ukrajině probíhají jakési volby. 57 00:06:16,401 --> 00:06:18,056 A co je podstatou? 58 00:06:18,176 --> 00:06:27,109 Sami říkají: „Není tam žádný výběr. Milióny lidí byly úplně připraveny o možnost volit. 59 00:06:27,229 --> 00:06:29,912 Dochází tam k manipulacím a tak dále, 60 00:06:30,032 --> 00:06:36,316 ale vy musíte přijmout tu skutečnost, že se jedná o volby, že to není pouhá komedie.“ 61 00:06:36,436 --> 00:06:43,517 A proč? Z jednoduchého důvodu, aby se to ve společenském vědomí zafixovalo jako volby, 62 00:06:43,637 --> 00:06:46,886 aby je lidé neodmítli. 63 00:06:47,006 --> 00:06:51,259 A proč se do toho zapojila ruská televize? 64 00:06:51,379 --> 00:06:54,988 Protože jeden z lídrů našeho majdanu, 65 00:06:55,108 --> 00:07:01,032 který teď pracuje na přípravě a realizaci státního převratu, 66 00:07:01,152 --> 00:07:05,507 Dmitrij Anatoljevič Medvěděv přímo prohlásil, 67 00:07:05,627 --> 00:07:13,608 že mu ta komedie vůbec nevadí, že on sám uzná kohokoliv, kdo tam bude dosazen z Washingtonu. 68 00:07:13,728 --> 00:07:21,350 No a k tomu potřebuje nějaký podklad, a proto mu ten podklad vytvářejí. 69 00:07:21,470 --> 00:07:30,892 A také je třeba si uvědomovat, že naše televize, přestože je třeba jako kanál Rossia1 státní… 70 00:07:31,012 --> 00:07:36,138 Jak začínají s ranním vysíláním? 71 00:07:36,258 --> 00:07:45,526 Přijdou lidé ve žlutomodrém oblečení, přistoupí ke stolu, vezmou ubrus, 72 00:07:45,646 --> 00:07:54,219 zatřepou s ním a z něho se rozletí oranžoví, žlutí ptáčci po celém našem Rusku. 73 00:07:56,586 --> 00:08:04,404 Proto je jasné, že když takto dávají najevo, 74 00:08:04,893 --> 00:08:11,014 že se média podílejí na provedení státního převratu, tak podle toho také jednají. 75 00:08:11,134 --> 00:08:19,475 Odtud ty prakticky hysterické výkřiky, že někdo získal tolik procent a druhý zase tolik, 76 00:08:20,119 --> 00:08:26,342 přestože tam reálně žádné volby nejsou, nebyly a nebudou. 77 00:08:26,462 --> 00:08:31,460 Jediným úkolem je, aby to za volby považovalo veřejné mínění. 78 00:08:31,580 --> 00:08:36,090 Jenže ta situace je pro ně kritická. 79 00:08:37,299 --> 00:08:48,358 Jen si to vezměte, účast si vybásní, hlasy připíšou, jenže aby lidé tu komedii přijali za volby, 80 00:08:48,478 --> 00:08:59,808 museli do toho zapojit nejen vnitřní ukrajinské zdroje, ale prakticky ještě celý informační potenciál Ruska, 81 00:08:59,928 --> 00:09:06,173 který byl aktivován, kde na všechny ty politické talk show přicházejí různí ti polithňupové 82 00:09:06,293 --> 00:09:12,023 a všichni svorně, ti, kteří považují současnou vládu na Ukrajině za normální 83 00:09:12,143 --> 00:09:17,553 i ti, kteří potvrzují státní převrat a přítomnost fašistů, všichni mluví ve stejném paradigmatu: 84 00:09:17,673 --> 00:09:19,513 „Jsou to volby!“ 85 00:09:19,633 --> 00:09:27,325 Protože se již konají na základě právní úpravy sepsané po státním převratu, 86 00:09:27,445 --> 00:09:33,079 což v určitém stupni jejich výsledky uzákoňuje. 87 00:09:33,199 --> 00:09:39,283 My, Rusko, tuto komedii s volbami v žádném případě nesmíme uznat. 88 00:09:39,403 --> 00:09:48,220 Už jen kvůli tomu, že uznání této komedie znamená přiznání toho, 89 00:09:48,340 --> 00:09:54,520 že Rusko se vzdává své mezinárodní subjektnosti a své suverenity, 90 00:09:54,640 --> 00:09:59,889 a že se znovu podřizuje řízení ze strany USA, tedy státní elity USA. 91 00:10:00,009 --> 00:10:04,518 A o to se v podstatě také jedná. 92 00:10:05,032 --> 00:10:10,690 Na Ukrajině všechno řídí USA, žádný výběr tam není. 93 00:10:10,810 --> 00:10:13,679 Z Washingtonu řeknou: „To on bude prezidentem 94 00:10:13,799 --> 00:10:18,694 a pro naivní ovečky zařídíme jakékoliv potřebné divadélko.“ 95 00:10:18,814 --> 00:10:24,866 Není to v našem zájmu a uznat ty volby nesmíme. Jedná se o protistátní politiku. 96 00:10:24,986 --> 00:10:34,960 Jakékoliv prohlášení o nutnosti uznat tu komedii jako volby, znamená jen jedno, 97 00:10:35,080 --> 00:10:43,640 podrývání naší státní suverenity a zřeknutí se subjektnosti Ruska v mezinárodní politice. 98 00:10:43,760 --> 00:10:48,429 Což znamená proměnu Ruska v surovinový přívěšek USA. 99 00:10:48,549 --> 00:10:57,752 A právě odtud pramení všechny ty problémy se Severním s Jižním budovaným plynovodem. 100 00:10:57,872 --> 00:11:04,470 Jde o to, jaký plyn bude odebírat Evropa, zda ruský nebo americký. 101 00:11:04,590 --> 00:11:07,616 Ve skutečnosti to bude vždy jen jeden plyn, ten ruský. 102 00:11:07,736 --> 00:11:13,591 Rozdíl bude jen v tom, zda obchod půjde přes Američany zaručující jeho dodávky do Evropy, 103 00:11:14,661 --> 00:11:20,093 nebo zda bude dodavatelem přímo Rusko, které si bude za ty dodávky ručit samo. 104 00:11:20,213 --> 00:11:26,002 Tedy o to, kdo bude tím dodavatelem plynu, přestože USA ten plyn nemají. 105 00:11:26,122 --> 00:11:32,294 S ropou je to jasné. Byl poražen ISIL a v USA zmizela břidlicová ropa. 106 00:11:32,414 --> 00:11:34,948 Ale stále ještě mají břidlicový plyn. 107 00:11:35,068 --> 00:11:40,359 Proč? Protože jakmile USA potřebují plyn, vyplují tankery z Ruska. 108 00:11:40,479 --> 00:11:45,255 A co je s vaším přebytečným plynem, který dodáváte do celého světa? 109 00:11:45,375 --> 00:11:50,625 Jakmile Evropa potřebuje dodat plyn z USA, tankery vyplují z Ruska. 110 00:11:50,745 --> 00:11:55,336 A kde je ten váš plyn, který dodáváte celému světu? 111 00:11:56,508 --> 00:12:04,642 Takže je třeba si uvědomovat, že ta komedie je jen komedie, bohužel však krvavá. 112 00:12:11,616 --> 00:12:19,419 Další otázka je spojená s dalšími, pozdvižení vyvolávajícími zatčeními 113 00:12:19,539 --> 00:12:24,662 a jmenovitě jde tentokrát o Abyzova a Išajeva. 114 00:12:24,782 --> 00:12:31,135 Píše se v ní: Vyšetřovatelé zatkli bývalého ministra pro záležitosti otevřené vlády Michaila Abyzova, 115 00:12:31,255 --> 00:12:34,749 to není novinka, to je, Valeriji Viktoroviči, bomba. 116 00:12:34,869 --> 00:12:36,468 Proč bomba? 117 00:12:36,588 --> 00:12:42,093 Prostě to prosí okomentovat a ještě je tu názor, 118 00:12:42,213 --> 00:12:48,184 že tak očividně boj mezi lidmi ze silových struktur a liberály vstoupil do své závěrečné fáze. 119 00:12:48,304 --> 00:12:52,905 Ó, no jestli je to bomba v tomto ohledu, tak ten výstřel šel zcela mimo. 120 00:12:53,025 --> 00:12:59,171 Je třeba si uvědomovat jednoduchou věc, že zatčení Abyzova vůbec nesouvisí 121 00:12:59,291 --> 00:13:06,952 se vzájemným bojem klanově-korporativních struktur v Rusku a to tak, že vůbec ne. 122 00:13:07,072 --> 00:13:13,946 Kdo v tom vidí boj siloviků s liberály, vůbec nerozumí řízení. 123 00:13:14,066 --> 00:13:19,076 Sám se podepisuje pod to, že nemá o řízení ani páru. 124 00:13:19,196 --> 00:13:24,700 Promluvíme si o tom, ale napřed něco málo k tomu Išajevovi. 125 00:13:24,820 --> 00:13:32,336 To je také symbolická figura a zde je třeba si připomenout jednu takovou věc. 126 00:13:32,456 --> 00:13:42,361 V roce 2009 Išajev skončil ve funkci guvernéra a tenkrát se stala taková zvláštní věc. 127 00:13:42,481 --> 00:13:49,618 Generální prokuratura přikázala prověřit Išajevovu činnost ve funkci guvernéra. 128 00:13:50,171 --> 00:13:54,456 Jak to prověřovala, nám není známo, 129 00:13:54,576 --> 00:14:01,508 víme jen to, že jiné oddělení generální prokuratury zatklo tyto pracovníky prokuratury 130 00:14:01,628 --> 00:14:12,145 a provedlo u nich prohlídku právě v souvislosti s prověrkou činnosti Išajeva ve funkci guvernéra kraje. 131 00:14:12,265 --> 00:14:14,069 Tak to vidíte. 132 00:14:14,189 --> 00:14:17,649 Šlo o jediný případ v praxi prokuratury, 133 00:14:17,769 --> 00:14:22,550 kdy prokuratura udělala prohlídku u prokuratury a zatkla její pracovníky. 134 00:14:22,670 --> 00:14:26,775 Asi chápete, že to o velmi mnohém vypovídá. 135 00:14:26,895 --> 00:14:29,107 A co se týká Abyzova. 136 00:14:29,227 --> 00:14:34,120 Když vyvstane otázka, kým by bylo dobré začít, 137 00:14:34,240 --> 00:14:42,513 jakou klíčovou figuru je nutné zatknout z hlediska dalšího získávání naší suverenity, 138 00:14:42,633 --> 00:14:47,904 tak všichni obvykle soudí, že by bylo nejlepší zatknout Čubajse. 139 00:14:48,024 --> 00:14:53,092 A já vždy říkal, že je potřebné zatknout Abyzova. 140 00:14:53,704 --> 00:14:56,968 Teď to vše vysvětlím. 141 00:14:57,088 --> 00:15:04,195 Kým je vlastně Čubajs? Čubajs je v podstatě ideologem privatizace, 142 00:15:04,315 --> 00:15:11,277 ideologem přeměny suverénního státu v surovinový přívěšek Západu, 143 00:15:11,397 --> 00:15:18,417 ideologem likvidace státu, likvidace jeho obyvatelstva 144 00:15:18,537 --> 00:15:23,984 a vydání tohoto státu i s jeho surovinami západnímu páníčkovi. 145 00:15:24,104 --> 00:15:30,191 Ale čí ruce to všechno realizovaly? 146 00:15:30,311 --> 00:15:37,156 Tak v první řadě, když byl Čubajs v čele akciové společnosti Jednotný energetický systém Ruska, 147 00:15:37,276 --> 00:15:39,750 to byly právě ruce Abyzova. 148 00:15:39,870 --> 00:15:51,845 To Abyzov reálně může za smrt lidí, to jeho prosili nevypínat proud v průběhu operací. 149 00:15:51,965 --> 00:15:58,784 Lidé umírali přímo na operačních stolech jen kvůli tomu, že Abyzov odpojil proud. 150 00:15:58,904 --> 00:16:04,467 To Abyzov… Tehdy přece byla krize druhotné platební neschopnosti 151 00:16:04,587 --> 00:16:07,119 a Abyzov to využil. 152 00:16:07,239 --> 00:16:15,688 To on odpojoval od proudu funkční podniky, které zajišťovaly pracovní místa i produkci, 153 00:16:15,808 --> 00:16:19,185 které zajišťovaly ekonomický potenciál státu, 154 00:16:19,305 --> 00:16:23,760 přičemž se snažil to jejich odpojování provádět tak, 155 00:16:23,880 --> 00:16:34,776 aby to jejich výrobnímu zařízení způsobilo co největší škody a znehodnotilo již hotovou produkci. 156 00:16:34,896 --> 00:16:41,508 Jako se to například stalo při odpojení od elektřiny Krasnojarského hliníkového závodu (KrAZ), 157 00:16:41,628 --> 00:16:46,900 který přišel o 300 tun hliníku a téměř i o nádrže na elektrolýzu. 158 00:16:47,020 --> 00:16:54,623 To Abyzov osobně se podílel na odpojení raketového jaderného štítu Ruska 159 00:16:54,743 --> 00:16:59,053 a to všechno pod záminkou toho, že jde o neplatiče. 160 00:16:59,173 --> 00:17:03,133 To znamená, že Abyzov aktivně likvidoval stát. 161 00:17:03,253 --> 00:17:10,462 Abyzov reálně až do krajnosti nenávidí Rusko i Rusy 162 00:17:10,582 --> 00:17:14,335 a aktivně se podílel na likvidaci ruských lidí. 163 00:17:14,455 --> 00:17:18,066 Úmyslně likvidoval náš stát 164 00:17:19,278 --> 00:17:23,008 a tato jeho činnost nezůstala bez povšimnutí. 165 00:17:24,104 --> 00:17:30,959 A potom se on, člověk bez jakéhokoliv vzdělání, 166 00:17:31,378 --> 00:17:37,394 bez vysokoškolského vzdělání, stal ministrem otevřené vlády. 167 00:17:37,514 --> 00:17:41,310 A co to vlastně mělo znamenat? 168 00:17:42,250 --> 00:17:44,801 Co bylo náplní jeho práce? 169 00:17:44,921 --> 00:17:51,200 Jeho funkcí byla práce s iniciativami lidí. 170 00:17:51,320 --> 00:17:55,973 Když nějaký projekt nabral v ratingu dost hlasů, 171 00:17:56,093 --> 00:18:00,828 tak měl na jeho základě být zaveden příslušný státní program. 172 00:18:00,948 --> 00:18:11,691 A co se dělo? Když k němu přicházely iniciativy, které měly reálně zajistit ekonomickou prosperitu státu 173 00:18:11,811 --> 00:18:16,299 a upevnit státnost, a když proběhlo ratingové hlasování? 174 00:18:16,419 --> 00:18:20,475 Jeho ministerstvo rozhodlo pravý opak. 175 00:18:20,907 --> 00:18:22,800 Všechno tam dělali zcela naopak. 176 00:18:22,920 --> 00:18:27,573 Západní partneři se postarali, aby se to nerealizovalo. 177 00:18:27,693 --> 00:18:31,008 A Abyzov nerealizoval ANI JEDINÝ státní program! 178 00:18:31,128 --> 00:18:32,551 ANI JEDINÝ! 179 00:18:32,671 --> 00:18:35,987 A co tedy vlastně to jeho ministerstvo „otevřené vlády“ dělalo? 180 00:18:36,107 --> 00:18:43,188 I to bylo v době jeho existence známo. Vysvětlil nám to sám Dmitrij Anatoljevič. 181 00:18:43,308 --> 00:18:53,145 Zajišťovalo styk, zajišťovalo otevřenost práce vlády a styk s dalšími řídícími strukturami Západu. 182 00:18:53,618 --> 00:18:59,235 A celé to spočívalo v tom, že když ve Washingtonu nějaký profilový ministr 183 00:18:59,355 --> 00:19:06,579 potřeboval vyzvědět něco konkrétního z toho či onoho odvětví v Rusku, 184 00:19:06,699 --> 00:19:11,208 tak se dotázal Abyzova a ten šel na příslušné ministerstvo, 185 00:19:11,328 --> 00:19:18,430 kde si vyzvednul dokumentaci s jakýmkoliv stupněm utajení a všechno to promptně odeslal do USA. 186 00:19:19,931 --> 00:19:22,235 Mluvíme tu o suverenitě. 187 00:19:23,675 --> 00:19:32,543 Dmitrij Anatoljevič byl přece jen premiérem, zatímco Putin byl prezidentem. 188 00:19:33,221 --> 00:19:40,504 O jaké státní suverenitě, o jaké státní bezpečnosti se tu dalo mluvit, 189 00:19:40,624 --> 00:19:47,979 když Dmitrij Anatoljevič zastřešoval činnost tohoto ministerstva otevřené vlády? 190 00:19:48,099 --> 00:19:53,711 On se přece nikdy nevěnuje konkrétnímu řízení, 191 00:19:53,831 --> 00:19:59,820 on jen Rusku škodí, což umí dělat elegantně, se znalostí věci 192 00:19:59,940 --> 00:20:02,989 a jinak už se věnuje jen sebepropagaci. 193 00:20:03,109 --> 00:20:06,775 A tak chodí třeba na Mail.ru, ten náš budoucí diktátor, 194 00:20:06,895 --> 00:20:11,156 zachránce před Putinem, až proběhne ten státní převrat. 195 00:20:11,276 --> 00:20:16,526 Přece se musí bavit s lidmi, a tak se ho začali ptát na činnost toho ministerstva otevřené vlády. 196 00:20:16,646 --> 00:20:18,954 A on na to: „Žádné výhrady k němu nejsou.“ 197 00:20:19,074 --> 00:20:24,817 Nu ano, Dmitrij Anatoljevič k jeho práci výhrady neměl, zatímco obyvatelé Ruska ano, 198 00:20:24,937 --> 00:20:32,141 protože Abyzov předával všechny přísně tajné informace, ke kterým měla přístup vláda, 199 00:20:32,614 --> 00:20:39,692 Spojeným státům, aby měly možnost včas zatlačit na potřebné páky a ukázat Rusku jeho místo. 200 00:20:43,559 --> 00:20:52,941 Abyzov byl zcela po právu obviněn z toho, že založil a stanul v čele zločinného spolčení, 201 00:20:53,061 --> 00:21:00,841 které ohrozilo ekonomický rozvoj a energetickou bezpečnost řady regionů našeho státu. 202 00:21:00,961 --> 00:21:05,634 On zcela přímo ničil veškerou ekonomiku našeho státu. 203 00:21:05,754 --> 00:21:09,419 Přímo se podílel na genocidě ruského národa, 204 00:21:09,539 --> 00:21:15,530 protože on upřímně, upřímně až do krajnosti nenávidí Rusko a Rusy. 205 00:21:15,650 --> 00:21:19,542 Je to kat ruského národa. 206 00:21:20,664 --> 00:21:25,924 Ale je jen nástrojem a já říkám, že právě od něho bylo potřeba začít. 207 00:21:26,044 --> 00:21:27,289 Proč? 208 00:21:30,987 --> 00:21:39,680 Ve světě se dlouho každý oháněl jménem Zbigniewa Brzezinského: „Brzezinski to a Brzezinski ono... 209 00:21:39,800 --> 00:21:43,444 Takový skvělý intelektuál!“ 210 00:21:44,127 --> 00:21:51,918 Kolik uběhlo času, než mu konečně Kissinger na oslavě jeho narozenin řekl: 211 00:21:52,038 --> 00:21:55,659 „Už mne opravdu unavuje, jaký ty jsi hlupák.“ 212 00:21:55,779 --> 00:21:57,090 A odešel. 213 00:21:59,313 --> 00:22:09,250 I Abyzov je užitečný idiot, který má dělat špinavou práci, 214 00:22:09,370 --> 00:22:15,165 zatímco jiní zůstávají čistí, jen si tak teoretizují a podobně. 215 00:22:15,285 --> 00:22:23,638 Takže Čubajs je, pokud to v tomto ohledu přirovnáme k Brzezinskému a Kissingerovi, tím Kissingerem. 216 00:22:23,758 --> 00:22:25,040 Tedy jen jako! 217 00:22:25,160 --> 00:22:31,285 Protože jinak má do Kissingiera hodně daleko. To já jen aby to bylo pochopitelnější. 218 00:22:31,405 --> 00:22:34,284 A Abyzov je zase takový Brzezinski. 219 00:22:34,404 --> 00:22:37,998 Ale i ten má do něj hodně daleko. 220 00:22:38,118 --> 00:22:43,225 O jeho intelektu, znalostech a dovednostech si může leda tak nechat zdát. 221 00:22:43,345 --> 00:22:48,809 Jediné, čeho má Abyzov přemíru, je jeho nenávist k Rusům a Rusku. 222 00:22:48,929 --> 00:22:51,285 Té má dost. 223 00:22:51,405 --> 00:22:57,007 A právě na tuto jeho vlastnost také vsadili, že díky tomu bude Abyzov schopný jakéhokoliv zločinu, 224 00:22:57,127 --> 00:23:01,574 jen aby zlikvidoval stát, aby zlikvidoval jeho ekonomický rozvoj 225 00:23:01,694 --> 00:23:06,718 a připravil ho o energetickou bezpečnost jak v Jednotném energetickém systému Ruska, 226 00:23:06,838 --> 00:23:14,778 tak i na ministerstvu a jako poradce prezidenta Medvěděva se zabýval výlučně jen tím, ničím jiným. 227 00:23:14,898 --> 00:23:21,105 Udržoval kontakty s USA, předával jim přísně tajné informace 228 00:23:21,225 --> 00:23:27,790 a pracoval na likvidaci ekonomického a vojenského potenciálu Ruska. 229 00:23:32,191 --> 00:23:36,208 A proč tedy bylo nutné začít právě Abyzovem? 230 00:23:37,198 --> 00:23:39,537 Jak došlo k jeho zatčení? 231 00:23:39,657 --> 00:23:47,873 Advokáti tvrdí, že byl zatčen doma, jenže se proslýchá něco jiného. 232 00:23:48,642 --> 00:23:53,952 Že byl u sebe v Toskánsku a přiletěl na narozeniny Dvorkoviče, 233 00:23:54,072 --> 00:23:58,629 který se mimochodem hned po jeho zatčení zdejchnul do zahraničí. 234 00:24:02,892 --> 00:24:10,733 Takže přiletěl, hned ho tady uvítali, večer ho zatkli a celou noc ho vozili z místa na místo, 235 00:24:10,853 --> 00:24:17,885 dokud nakonec ve čtyři hodiny ráno neprovedli výslech a nepřidělili ho do Lefortova. 236 00:24:19,068 --> 00:24:26,331 A figuranti, kteří byli zatčeni společně s Abyzovem, celou noc strávili v policejních autech. 237 00:24:26,451 --> 00:24:29,824 Ty nikam jinam nevozili. A proč to tak udělali? 238 00:24:29,944 --> 00:24:39,398 Aby odhalili celý řetězec zrádců v řadách generálů, kteří své generálské výložky získali z Washingtonu. 239 00:24:40,058 --> 00:24:48,531 Pro všechny „liberasty“ (liberál+pederast) bylo velice důležité, aby byl Abyzov propuštěn. 240 00:24:48,651 --> 00:24:55,546 Proto ho také stále převáželi a než tam proběhl výsadek, 241 00:24:55,666 --> 00:25:02,176 než se tam seběhly odpovědné osoby a rozezněly telefony, tak už ho vezli jinam. 242 00:25:02,296 --> 00:25:06,880 A tímto způsobem odhalili celý řetězec generálských zrádců. 243 00:25:07,000 --> 00:25:14,197 A jeho přátele? Ty není třeba odhalovat, ty už dávno znají, všechna jejich jména. 244 00:25:14,317 --> 00:25:19,974 Mezi nimi není ani jediný normální člověk, samí hajzlové, neřádi a zmetci: 245 00:25:20,094 --> 00:25:27,980 Dvorkovič, bratři Magomedové, Uljukajev, Timakova, Vološin… 246 00:25:29,795 --> 00:25:34,582 A samozřejmě Čubajs, kterému patří zvláštní poděkování. 247 00:25:35,489 --> 00:25:40,414 A proč Čubajsovi patří poděkování? 248 00:25:40,534 --> 00:25:44,871 Jak se Abyzov ocitnul v Rusku? 249 00:25:45,475 --> 00:25:52,325 Abyzova už dva roky odposlouchávali, sestavili velkou, opravdu velkou důkazní základnu. 250 00:25:52,445 --> 00:25:57,552 Profláknul tak toho velmi mnoho a oni si k tomu dohledali i dokumentaci. 251 00:25:57,672 --> 00:26:02,257 Ten už se z toho nevyvlékne, s konečnou platností nevyvlékne. 252 00:26:04,512 --> 00:26:11,555 No a Čubajs se mu telefonicky zaručil: „Jen přijeď, já se s prvním dohodl…“ 253 00:26:11,675 --> 00:26:13,535 S Dmitrijem Anatoljevičem. 254 00:26:13,655 --> 00:26:21,293 „…z tvé hlavy neupadne ani vlásek. Vše je OK. Ano, jsi vyšetřovaný, ale všechno bude OK.“ 255 00:26:21,413 --> 00:26:23,824 Proto také Abyzov přiletěl. 256 00:26:23,944 --> 00:26:33,150 A proto také bylo pro všechnu tu „liberastskou“ chátru zásadně důležité za každou cenu ho osvobodit, 257 00:26:33,270 --> 00:26:43,026 protože mluvit potom o nějakém řízení ze strany „liberastů“ v Rusku, zůstane-li ve vězení, nebude moci být ani řeči. 258 00:26:43,146 --> 00:26:49,463 Proč? Lidé uvidí, že Abyzov stále sedí. 259 00:26:49,903 --> 00:26:56,093 Jak potom budou všichni ti podpindosníci uvažovat: „Vždyť oni Abyzova, 260 00:26:56,213 --> 00:27:04,208 člověka plně zastřešovaného podpindosníky a americkou státní elitou nedokázali osvobodit. 261 00:27:04,328 --> 00:27:08,692 To znamená, že se mnou se vůbec nebudou namáhat. 262 00:27:08,812 --> 00:27:16,918 Proto už žádný z příkazů Vološina, Čubajse, Prichoďka plnit nebudu. Musím začít myslet na vlastní kůži. 263 00:27:17,038 --> 00:27:22,596 Vždyť oni podrazili samotného Abyzova, nebyli schopni ho osvobodit, 264 00:27:22,716 --> 00:27:24,920 takže už nejsou dost silní.“ 265 00:27:25,040 --> 00:27:29,216 A všichni podpindosníci se vždy drží těch, kteří vítězí. 266 00:27:29,336 --> 00:27:31,857 A proč už nejsou dost silní? 267 00:27:32,772 --> 00:27:42,808 Už nejednou jsem mluvil o tom, že jakmile si to Trump začne vyřizovat s americkou státní elitou, 268 00:27:42,928 --> 00:27:49,920 která mu vyhlásila válku, začne u nás okamžitě čistka „liberastů“. 269 00:27:51,011 --> 00:27:55,906 A jakmile Trump „neúspěšně“ provedl setkání s Kim Čong-unem. 270 00:27:56,026 --> 00:28:00,167 Kolik jen těch polithňupů se na tom přikrmilo? 271 00:28:00,571 --> 00:28:10,836 A přitom si nevšimli jednoduché věci, jak Trump elegantně udělal z boje proti jeho osobě boj proti státu. 272 00:28:10,956 --> 00:28:16,382 Státní elitu USA tím zlomil, ta se díky tomu sesypala. 273 00:28:16,502 --> 00:28:21,047 A jakmile se sesypala státní elita, u nás byl zatčen Abyzov, 274 00:28:21,167 --> 00:28:26,787 protože tu potřebujeme deaktivovat celý ten nepřátelský řetězec. 275 00:28:26,907 --> 00:28:31,998 Celý ten řetězec podpindosníků, kteří porušují ruskou právní úpravu, 276 00:28:32,118 --> 00:28:36,347 dopouštějí se vlastizrady a slouží zájmům USA stejně jako Abyzov. 277 00:28:36,467 --> 00:28:40,413 Bylo zapotřebí poukázat na hlavní figury: 278 00:28:40,533 --> 00:28:46,505 „Budete i nadále plnit příkazy všech těch Vološinů, Prichoďků, Čubajsů a dalších neřádů? 279 00:28:46,625 --> 00:28:49,692 Tak už nedoufejte, že vás z toho potom vytáhnou. 280 00:28:49,812 --> 00:28:55,625 Nedokázali zachránit dokonce ani Abyzova a po vás už ani pes neštěkne.“ 281 00:28:56,347 --> 00:29:00,115 To bylo všem podpindosníkům dáno jasně najevo. 282 00:29:00,235 --> 00:29:05,695 Proto také celou noc nespali, proto se tak honili, zkoušeli to a nedosáhli ničeho jiného, 283 00:29:05,815 --> 00:29:11,100 než že tak odhalili všechny ty hajzly s generálskými výložkami. 284 00:29:11,220 --> 00:29:14,709 Všechny takto nechali vyplout na povrch a odkryli je. 285 00:29:14,829 --> 00:29:22,087 A zde… A co na to Anatolij Borisovič Čubajs? Anatolij Borisovič udělal chytrý tah. 286 00:29:22,561 --> 00:29:30,467 Je takový film Zrozená revolucí, který byl natočen na motivy knihy Paměti jednoho milicionáře, 287 00:29:31,439 --> 00:29:41,805 ve kterém došlo k zatčení jednoho zločince, při kterém proběhnul následující dialog. 288 00:29:41,925 --> 00:29:46,956 Zatčený: „Ach ty zmetku jeden prohnaný.“ 289 00:29:47,419 --> 00:29:52,436 A ten, který ho podrazil a přistoupil na dohodu s milicí, 290 00:29:52,556 --> 00:29:57,014 se otočí a odpoví: „Jako by tys byl úplné neviňátko.“ 291 00:29:58,863 --> 00:30:02,375 Čubajs jednal v úplně stejném rámci. 292 00:30:02,495 --> 00:30:05,444 Čubajs není na rozdíl od jiných hlupák, 293 00:30:05,564 --> 00:30:13,984 ten vidí, jak se americká státní elita kácí a chápe, že teď musí myslet především na sebe. 294 00:30:14,104 --> 00:30:16,390 A proto Čubajs napřed prohlásil: 295 00:30:16,510 --> 00:30:23,154 „Lidi, vy tu tvrdíte, že Rosnano nepřineslo nic pozitivního, 296 00:30:23,274 --> 00:30:27,449 ale my jsme ani nezpůsobili žádnou škodu a všechny peníze jsme vrátili.“ 297 00:30:27,569 --> 00:30:33,364 A potom Čubajs aktivně podrazil toho, kdo plnil jeho příkazy 298 00:30:33,484 --> 00:30:40,462 a hodlá na něj hodit všechny zločiny, kterých se on sám dopustil Abyzovýma rukama. 299 00:30:40,582 --> 00:30:44,886 To znamená, že si tak Čubajs chce zachránit vlastní kůži. 300 00:30:45,006 --> 00:30:56,434 A to je ve státě ukazatelem všem podpindosníkům: „Budete-li nadále plnit příkazy těchto svých lídrů, 301 00:30:56,554 --> 00:31:02,941 všech těch Vološinů a Čubajsů, tak vás nakonec podrazí a vy si zodpovíte jejich zločiny. 302 00:31:03,061 --> 00:31:06,259 Svojí kůží za ně zaplatíte.“ 303 00:31:06,379 --> 00:31:11,866 Právě proto nebylo dobré začít Čubajsem. 304 00:31:12,483 --> 00:31:21,922 Kolik bylo takových případů, kdy nějaká ta zločinecká autorita řídila svou bandu přímo z vězení? 305 00:31:22,437 --> 00:31:26,731 Je zapotřebí zlikvidovat ten řídící model. 306 00:31:26,851 --> 00:31:34,884 Je třeba ukázat všem výkonným prvkům, že plnit příkazy svého hlavouna, 307 00:31:35,810 --> 00:31:38,176 je vyjde dráž, 308 00:31:38,716 --> 00:31:43,577 že je to nebezpečné a bude to pro ně mít katastrofální důsledky. 309 00:31:43,697 --> 00:31:50,239 Že všichni ti, kteří jsou podřízeni Vološinovi, Čubajsovi či komukoliv jinému, 310 00:31:50,359 --> 00:31:54,744 musí od nich utíkat, vykašlat se na ně, podrazit je, prásknout je, 311 00:31:54,864 --> 00:31:58,201 a potom budou mít nějakou šanci se z toho dostat. 312 00:31:58,321 --> 00:31:59,888 A když to neudělají? 313 00:32:00,008 --> 00:32:03,406 Abyzov už sedí a bude sedět. 314 00:32:04,763 --> 00:32:10,483 Nevšimli si toho, mnozí si toho nevšimli, že došlo ke zlomu. 315 00:32:10,603 --> 00:32:15,812 A došlo k němu na tom setkání Trumpa s Kim Čong-unem, 316 00:32:16,367 --> 00:32:19,391 proto je teď budou dorážet. 317 00:32:19,511 --> 00:32:24,658 No ano, globalisté by si asi moc nepřáli, abychom začali právě Abyzovem. 318 00:32:24,778 --> 00:32:27,785 Ti by s radostí potopili Čubajse. 319 00:32:30,541 --> 00:32:35,973 Jenže mají co do činění s Putinem, který ví, co a jak je třeba udělat. 320 00:32:36,093 --> 00:32:43,526 On ví, kde je ten hlavní článek řetězu, kterého je třeba se zbavit, aby se celý řetěz rozpadnul. 321 00:32:43,646 --> 00:32:46,355 A proto zatkli právě Abyzova. 322 00:32:46,475 --> 00:32:51,216 Je nutné chápat jednoduchou věc, která určuje, že nešlo o boj klanových skupin. 323 00:32:51,336 --> 00:32:56,797 Pro zatčení Abyzova nemá žádná klanově-korporativní skupina, 324 00:32:56,917 --> 00:33:01,606 ani stát Rusko v té podobě, v jaké se teď nachází, 325 00:33:01,726 --> 00:33:04,281 dostatečný potenciál. 326 00:33:04,401 --> 00:33:09,837 Abyzova bylo možné zatknout pouze opírajíce se o potenciál globálního řízení 327 00:33:09,957 --> 00:33:13,849 s podporou ze strany USA. 328 00:33:14,672 --> 00:33:20,150 Zdravím všechny „liberasty“, hodili vás přes palubu. 329 00:33:21,745 --> 00:33:29,409 A když nechápete tyto jednoduché věci a děláte z toho jakýsi boj klanově-korporativních skupin… 330 00:33:29,529 --> 00:33:32,701 Lidi, co to vykládáte? 331 00:33:33,524 --> 00:33:41,163 Kolikrát vám všem bylo řečeno, že likvidace „liberastů“ začne v okamžiku, 332 00:33:41,283 --> 00:33:48,544 kdy se se státní elitou začne vypořádávat Trump, že potom sám odepíše všechny podpindosníky uvnitř Ruska? 333 00:33:48,664 --> 00:33:55,334 Protože ti jsou pro něj stejnými nepřáteli jako státní elita USA, která mu vyhlásila válku, 334 00:33:55,454 --> 00:34:00,864 neboť jsou to oni, kdo zásobuje tu americkou státní elitu ruskými zdroji. 335 00:34:01,198 --> 00:34:03,050 Takže tak! 336 00:34:03,170 --> 00:34:08,862 To Abyzov je tím klíčovým článkem řetězce. A je to ukazatel toho, o čem jsme mluvili. 337 00:34:08,982 --> 00:34:13,106 Stát vykročil směrem k obnově své suverenity 338 00:34:13,226 --> 00:34:20,410 a globalisté mu teď v tom budou pomáhat. Generální prokuratura už s tou prací začala. 339 00:34:20,530 --> 00:34:28,074 To byl ten případ Arašukova, těch fotbalistů, výtržníků… Mamajeva a Kokorina. 340 00:34:28,194 --> 00:34:32,601 A ten, kterého zatkli… 341 00:34:34,144 --> 00:34:36,587 Bože, teď si nevzpomenu... 342 00:34:36,707 --> 00:34:38,414 Chápete? 343 00:34:38,534 --> 00:34:42,297 Bylo to očividné, už když zatýkali Arašukova 344 00:34:42,417 --> 00:34:46,772 a přišel tam zástupce jak Vyšetřovacího výboru, tak i prokuratury, společně. 345 00:34:46,892 --> 00:34:53,073 Ti inteligentnější by si to měli dát dohromady a běžet k Putinovi dělat pukrle. 346 00:34:53,845 --> 00:34:58,835 Jenže mnozí to nepochopili dokonce ani teď, když byl zatčen Abyzov. 347 00:34:58,955 --> 00:35:01,278 Dokonce ani teď jim to nedošlo, 348 00:35:01,398 --> 00:35:07,476 že všechny podpindosníky, jejich nadřízení soudruzi 349 00:35:07,965 --> 00:35:15,021 jako je Vološin, Prichoďko, Timakova a Čubajs hodili přes palubu, odepsali je. 350 00:35:15,141 --> 00:35:23,191 To jejich životy budou platit za to, aby oni sami nešli bručet 351 00:35:23,311 --> 00:35:25,943 a podrazí tak všechny. 352 00:35:27,049 --> 00:35:32,681 Teď už holt každý podpindosník musí myslet především na vlastní kůži. 353 00:35:32,801 --> 00:35:38,828 Jestliže stihnou dřív podrazit Čubajse a ostatní své nadřízené, tak budou mít šanci to ustát. 354 00:35:38,948 --> 00:35:41,863 Když to nestihnou, tu šanci mít nebudou. 355 00:35:41,983 --> 00:35:45,875 A znovu opakuji, že se nejedná o vnitřní třenice v Rusku, 356 00:35:45,995 --> 00:35:52,897 jedná se o čistku podpindosníků ze strany globálního prediktoru. 357 00:35:53,017 --> 00:35:59,636 A tím jeho nástrojem, státním nástrojem jsou ruské orgány činné v trestním řízení. 358 00:35:59,756 --> 00:36:02,567 Takže se žádné milosti udělovat nebudou. 359 00:36:02,687 --> 00:36:09,023 Do určité míry to mohou přestát, jestliže se dohodnou s Putinem a stoupnou si pod jeho deštník. 360 00:36:09,143 --> 00:36:14,552 To ale musí skončit s tím svým státním převratem 361 00:36:15,324 --> 00:36:17,921 a dělat to, co řekne Putin. 362 00:36:18,041 --> 00:36:21,702 A žádné uznání voleb na Ukrajině, žádné! 363 00:36:21,822 --> 00:36:28,620 Protože jakmile někdo, a hypoteticky to možné je, dokáže tuhle věc protlačit, 364 00:36:28,955 --> 00:36:33,919 přiletí mu taková odpověď, že mu bude zatraceně horko 365 00:36:34,039 --> 00:36:38,548 a to nejen jemu osobně, ale celé jeho rodině. 366 00:36:38,668 --> 00:36:43,460 Globalisté se vypořádávají i s rodinami, to nejsou ruští lidé, 367 00:36:44,901 --> 00:36:47,730 s těmi není žádná legrace. 368 00:36:47,850 --> 00:36:53,800 Ale ve své podstatě takoví lidé jako Medvěděv a Čubajs na své rodiny ani nemyslí. 369 00:36:53,920 --> 00:36:56,268 Takoví jako Abyzov… 370 00:36:56,388 --> 00:36:59,689 Na těch není vůbec nic lidského. 371 00:37:01,490 --> 00:37:06,890 Jenže na sebe myslí, proto ať si učiní příslušné závěry. 372 00:37:07,010 --> 00:37:12,806 A ještě jednou opakuji, že zde nenarazili na orgány činné v trestním řízení, 373 00:37:12,926 --> 00:37:18,387 ani na ruskou bezpečnostní službu, zde se střetli s globálním prediktorem. 374 00:37:18,507 --> 00:37:24,482 Jen se podívejte na jiné státy a národy, jak globální prediktor likviduje ty, co mu stojí v cestě. 375 00:37:24,602 --> 00:37:28,186 A dělá to demonstrativně, jako odstrašují případ pro ostatní. 376 00:37:28,306 --> 00:37:35,773 Ale když je Putin v tomto převezl, tak teď už Abyzova převálcují exemplárně a demonstrativně. 377 00:37:42,557 --> 00:37:45,193 Přejdeme k dalším otázkám. 378 00:37:45,313 --> 00:37:54,387 Další dvě otázky jsou spojeny s dvacetiletým výročím začátku bombardování Jugoslávie 24. března. 379 00:37:54,507 --> 00:38:00,849 V pátek 22. března dávali na NTV dokumentární film na toto téma. 380 00:38:00,969 --> 00:38:06,731 Jedním z komentátorů uvedených událostí byl Sergej Stěpašin, který přímo prohlásil, 381 00:38:06,851 --> 00:38:11,553 že iniciátorem rozčlenění Jugoslávie bylo na začátku devadesátých let Německo, 382 00:38:11,673 --> 00:38:17,430 neboť Jugoslávie byla v té době jeho hlavním konkurentem na politické aréně Evropy. 383 00:38:17,550 --> 00:38:23,963 Zároveň Konstantin Pavlovič Petrov v dalekém roce 1999 v cyklu pořadů Altaniada přímo prohlásil, 384 00:38:24,083 --> 00:38:28,824 že ty akce v Jugoslávii byly demonstrativními vzkazy pro Rusko. 385 00:38:28,944 --> 00:38:36,153 Otázka: Změnilo se s ohledem na řečené a z hlediska KSB něco v porozumění těmto událostem? 386 00:38:36,273 --> 00:38:39,368 A skutečně na tom mělo zájem Německo? 387 00:38:39,488 --> 00:38:42,069 A druhá otázka… 388 00:38:42,189 --> 00:38:47,444 Vezměme napřed tu první otázku, jinak odpověď nebude dost kvalitní. 389 00:38:47,564 --> 00:38:55,931 Německo možná i má nějaký zájem, ale právo na to si ten zájem prosadit nemá vůbec žádné. 390 00:38:56,051 --> 00:39:00,535 V minulém pořadu jsem mluvil o geopolitických bodech, 391 00:39:01,693 --> 00:39:06,193 které jsou zeměpisnými body, 392 00:39:06,313 --> 00:39:11,594 na kterých jsou zkoncentrovány určité politické zájmy nadnárodních center řízení. 393 00:39:11,714 --> 00:39:16,044 Proto je například k prohlášením pobaltských států nutné přistupovat tak, 394 00:39:16,164 --> 00:39:22,139 že to nejsou jejich vlastní slova, že to nejsou oni sami, kdo organizují ty soudní frašky, 395 00:39:22,259 --> 00:39:26,718 že se jedná o pokyn jejich šéfů, a proto to dělají. 396 00:39:26,838 --> 00:39:39,311 Německo nemá vůbec žádnou státní suverenitu. Německo je okupované Spojenými státy. 397 00:39:39,431 --> 00:39:51,888 A pouze hra Angely Merkelové a dalších kancléřů mu umožňuje v té či oné míře bránit zájmy Německa tak, 398 00:39:52,008 --> 00:39:56,852 že podnítí střet zájmů globální a státní elity v USA. 399 00:39:56,972 --> 00:39:58,704 Jen tak. 400 00:39:58,824 --> 00:40:03,024 Jak se projevuje "vlastní zájem" Německa? 401 00:40:03,144 --> 00:40:08,147 Před několika lety došlo k takovému případu, 402 00:40:10,719 --> 00:40:15,660 kdy německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová prohlásila, 403 00:40:15,780 --> 00:40:28,474 že se telefonicky dohodla na navýšení německého kontingentu v Afghánistánu. 404 00:40:31,724 --> 00:40:33,720 Vlastně jinak. 405 00:40:33,840 --> 00:40:40,920 Prohlásila, že Německo navyšuje svůj kontingent v Afghánistánu. 406 00:40:41,040 --> 00:40:45,837 Všichni se kvůli tomu rozběhli za Merkelovou, která jim řekla, že o tom nic neví. 407 00:40:45,957 --> 00:40:51,083 Potom se zeptala Ursuly von der Layenové, co to jako má být a ta odpověděla: 408 00:40:51,203 --> 00:40:59,169 „Já jsem právě telefonicky mluvila s Washingtonem, a ještě jsem vám to nestačila oznámit, že ho navyšujeme.“ 409 00:40:59,987 --> 00:41:05,388 A to je celá ta jejich suverenita. Co se jim řekne, to ohlásí. 410 00:41:05,508 --> 00:41:11,380 Když to nemůže páníček udělat sám, vybere si příslušný nástroj, který to udělá za něj. 411 00:41:13,927 --> 00:41:21,591 Válka v Jugoslávii, bombardování Jugoslávie byly bezesporu vzkazem Rusku. 412 00:41:21,711 --> 00:41:26,940 Bezesporu šlo o odzkoušení scénářů dalšího ničení Ruska. 413 00:41:27,060 --> 00:41:33,504 Jednalo se o experiment v reálných podmínkách na celém státu. 414 00:41:33,624 --> 00:41:43,083 To ovšem neznamená, že by se nad Jugoslávií slitovali, kdyby tím nechtěli poslat vzkaz Rusku. To ani náhodou. 415 00:41:43,203 --> 00:41:48,098 Rusko Jugoslávii nedokázalo ochránit, nebylo to tehdy v jeho silách, 416 00:41:48,218 --> 00:41:51,699 proto s ní Západ také naložil tak, jak to udělal. 417 00:41:51,819 --> 00:41:55,364 Západ s nikým nejedná jinak. 418 00:41:59,735 --> 00:42:04,525 A druhá otázka. Je možné učinit takový závěr, 419 00:42:04,645 --> 00:42:10,304 že po roztržce mezi Stalinem a Josipem Brozem Titem 420 00:42:10,424 --> 00:42:13,751 přešla Jugoslávie pod kontrolu USA? 421 00:42:13,871 --> 00:42:19,075 Je možné hledat kořen událostí v devadesátých letech v té roztržce a v tom, že Tito byl trockistou? 422 00:42:19,195 --> 00:42:24,553 Tito byl bezesporu trockistou, ale Jugoslávie nepřešla pod kontrolu USA. 423 00:42:24,673 --> 00:42:31,111 USA byly centrem koncentrace řízení, do kterého se sbíhaly mnohé informační a řídící nitky, 424 00:42:31,231 --> 00:42:39,778 ale Jugoslávie byla řízena ze strany globálního prediktora míjejíce stát USA. 425 00:42:39,898 --> 00:42:47,751 USA sloužily jen jako nástroj realizace určitých kroků pro zajištění tohoto řízení, 426 00:42:47,871 --> 00:42:57,448 a proto také panovala ve vztahu k Jugoslávii určitá nedůslednost 427 00:42:57,568 --> 00:43:03,046 v prohlášeních a činech některých státních úředníků, přestože by to stejně vedlo… 428 00:43:03,166 --> 00:43:05,566 Jednoznačně by to bylo provedeno. 429 00:43:05,686 --> 00:43:09,527 To Tito zvolil variantu takové likvidace Jugoslávie. 430 00:43:09,647 --> 00:43:16,522 Sám Tito, když neposlechl Stalina, když se nezačal bránit a nebudoval jednotný stát správným způsobem. 431 00:43:16,642 --> 00:43:24,144 To on vytvořil podmínky pro odtržení Kosova, rozčlenění státu a bombardování Bělehradu. 432 00:43:24,264 --> 00:43:26,630 To Tito všechno zavinil. 433 00:43:26,750 --> 00:43:32,905 Už jsem tak odpovídal na předchozí otázku. I kdyby nebylo zapotřebí posílat Rusku vzkazy, 434 00:43:33,025 --> 00:43:35,786 tak by Jugoslávii stejně zničili. 435 00:43:35,906 --> 00:43:43,450 A to právě proto, že všechny přípravné kroky k tomu podniknul už Josip Broz Tito. 436 00:43:45,148 --> 00:43:51,680 Celý ten problém je v tom, že by to Rusko nepřipustilo, kdyby bylo pod jiným řízením. 437 00:43:51,800 --> 00:43:55,256 Jenže kolik jich tu u nás tenkrát bylo? 438 00:43:56,464 --> 00:44:06,160 Tehdy samo Rusko nebylo schopné řešit mnohé otázky, samo bylo pod strukturním řízením ze strany USA. 439 00:44:11,510 --> 00:44:15,805 Další otázka. Vy každý pořad říkáte, 440 00:44:15,925 --> 00:44:21,694 že tyto je nutné integrovat do sestavy Ruska, tamty je nutné zachránit 441 00:44:21,814 --> 00:44:24,061 a tyhle v budoucnu také. 442 00:44:24,181 --> 00:44:27,353 Současně brojíte proti vytvoření SSSR 2.0. 443 00:44:27,473 --> 00:44:28,793 Kategoricky. 444 00:44:28,913 --> 00:44:31,657 Cožpak by to nedopadlo stejně? 445 00:44:31,777 --> 00:44:35,300 Zase si budeme pěstovat parazity na úkor vlastního obyvatelstva? 446 00:44:35,420 --> 00:44:39,081 Vždyť všechny ty bývalé republiky nás nenávidí za svou vlastní slabost 447 00:44:39,201 --> 00:44:42,038 a považují pomoc za ponížení jejich důstojnosti. 448 00:44:42,158 --> 00:44:44,841 - Je možné zapůjčit udici ale ne rybu. - Souhlasím. 449 00:44:44,961 --> 00:44:49,799 - Takže šlápneme zase na stejné hrábě? - To v žádném případě. 450 00:44:50,560 --> 00:44:53,008 Čím se odlišoval formát SSSR? 451 00:44:53,128 --> 00:44:56,320 Formát SSSR se od Ruského impéria odlišoval tím, 452 00:44:56,440 --> 00:45:06,669 že v něm byla vytvořena národní administrativní centra koncentrace řízení, tedy národní subjekty. 453 00:45:07,965 --> 00:45:14,281 A jak to mohli udělat v mnohoetnickém, mnohonárodnostním státě? 454 00:45:14,401 --> 00:45:16,934 To znamená, že museli řezat do živého. 455 00:45:18,827 --> 00:45:28,126 Jak máme teď vyřešit problém Náhorního Karabachu, když tu máme národnostní stát Arménii a Ázerbájdžán? 456 00:45:28,246 --> 00:45:30,389 A mnohé další problémy. 457 00:45:30,509 --> 00:45:41,129 Proto když já mluvím o integraci, tak mluvím o integraci na příkladu Ruského impéria. 458 00:45:41,249 --> 00:45:51,155 Kdy jsou národy integrovány do státu, ale nezískávají administrativní řízení, subjektnost, 459 00:45:51,275 --> 00:45:54,594 ale kulturně-národnostní autonomii, 460 00:45:54,714 --> 00:45:58,966 aby si zachovaly a rozvíjely svou národnostní kulturu 461 00:45:59,513 --> 00:46:09,061 a jejich lidem byl zpřístupněn celý kariérní žebříček až k vrcholům tohoto mnohonárodnostního státu. 462 00:46:09,181 --> 00:46:12,693 Takto to fungovalo v Ruském impériu. 463 00:46:12,813 --> 00:46:20,761 Cožpak tehdy Gruzie byla nějakým ekonomickým subjektem? 464 00:46:20,881 --> 00:46:26,773 Když se Pjotr Ivanovič Bagration stal národním hrdinou? 465 00:46:26,893 --> 00:46:30,148 A takových příkladů je spousta. 466 00:46:30,268 --> 00:46:37,028 Když každému národu poskytnete možnost existence v kulturně-národnostní autonomii, 467 00:46:37,148 --> 00:46:45,000 kde bude moci rozvíjet svoji kulturu, ale jinak bude fungovat v jednotném bratrském státu, 468 00:46:45,120 --> 00:46:49,436 tak tím vyřešíte absolutně všechny národnostní problémy. 469 00:46:49,556 --> 00:46:56,412 Přestane existovat problém Náhorního Karabachu i všechny ty ostatní. Prostě přestanou existovat. 470 00:46:57,633 --> 00:47:02,230 A teď mezi sebou národy bojují. 471 00:47:02,350 --> 00:47:11,488 Sovětským svazem 2.0 se zase rozumí administrativní členění podle národnostního příznaku. 472 00:47:11,608 --> 00:47:15,345 Jenže svět je kompaktní. 473 00:47:15,465 --> 00:47:19,685 Migrace existuje, s tím nic nenaděláte, 474 00:47:19,805 --> 00:47:24,636 protože život k tomu lidi nutí buď z ekonomických důvodů, nebo z těch politických, 475 00:47:24,756 --> 00:47:27,176 nebo také z osobních důvodů. 476 00:47:27,296 --> 00:47:32,994 Když se chlapec zamiluje do dívky, tak se ona přestěhuje k němu nebo on k ní. 477 00:47:33,114 --> 00:47:38,233 Mám na mysli mezinárodní rodiny. Jak to potom chcete dělit? 478 00:47:38,353 --> 00:47:43,737 Může to samozřejmě být tak, jak to někteří předvedli třeba za Volyňského masakru, 479 00:47:43,857 --> 00:47:49,215 kdy nebylo důležité, že šlo o ukrajinsko-polskou rodinu. Zabili Ukrajinku i Poláka. 480 00:47:49,335 --> 00:47:53,329 Celou rodinu zlikvidovali. To snad je normální? 481 00:47:53,449 --> 00:47:55,979 Ne, v žádném případě. 482 00:47:59,424 --> 00:48:04,852 Národnostní stát je artefaktem. 483 00:48:04,972 --> 00:48:09,526 Národnostní stát se stal minulostí. 484 00:48:10,245 --> 00:48:25,449 A získá-li ten či onen národ potřebné kompetence, aby se zachoval do budoucna jako státní subjekt… 485 00:48:25,569 --> 00:48:28,392 Existují dvě cesty. 486 00:48:28,512 --> 00:48:32,957 První cestou jde západní civilizace. 487 00:48:33,077 --> 00:48:38,550 A kde jsou národy, které žily na území Severní Ameriky? 488 00:48:38,670 --> 00:48:44,787 Jak to probíhalo v Indii? A vůbec všude kam vstoupilo západní civilizátorství? 489 00:48:44,907 --> 00:48:48,066 Jde přece o břímě bílého muže. 490 00:48:49,255 --> 00:48:55,363 A národy mizí. Jejich kulturní identita mizí. 491 00:48:55,483 --> 00:49:02,049 Západní model globalizace nepodporuje zachování kulturní identity národů. 492 00:49:02,169 --> 00:49:08,575 Proto ten tavicí kotel v Evropě, proto ta tolerance v celé své kráse. 493 00:49:08,695 --> 00:49:12,304 To je západní model globalizace. 494 00:49:12,424 --> 00:49:21,819 A teď už tam nemizí jen národní identita, mizí tam dokonce i instituce rodiny, mizí tam genderová identita, 495 00:49:21,939 --> 00:49:25,516 kdy muž už není muž a žena už není žena. 496 00:49:25,636 --> 00:49:33,071 A je tu ruský model globalizace, při kterém se zachovávají všechny národy, všechny, 497 00:49:33,191 --> 00:49:40,046 ve kterém je umožněn rozvoj jejich národních kultur a každému představiteli jakéhokoliv národa 498 00:49:40,166 --> 00:49:49,529 je v souladu s jeho genetickým potenciálem umožněno stát se kýmkoliv: 499 00:49:49,649 --> 00:49:59,301 umělcem, státním činitelem, konstruktérem, inženýrem, to není důležité. 500 00:50:00,265 --> 00:50:03,094 To všechno tu bylo. 501 00:50:03,214 --> 00:50:07,402 V Sovětském svazu bylo mnoho užitečného a správného 502 00:50:07,522 --> 00:50:14,603 kromě té jedné věci a tou bylo národnostní administrativní rozdělení národů. 503 00:50:14,723 --> 00:50:17,689 To byla ta časovaná bomba pod Ruskem. 504 00:50:17,809 --> 00:50:23,122 Nesmíte mnohonárodnostní stát členit na národní jednotky, 505 00:50:23,242 --> 00:50:26,465 to znamená nepřetržité nepřátelství. 506 00:50:26,585 --> 00:50:31,062 A samozřejmě, že je lepší dát udici. 507 00:50:31,182 --> 00:50:41,092 Žádný národ… V mnohonárodnostním státě ani jediný národ nepracuje na jiný. Ani jediný. 508 00:50:41,212 --> 00:50:48,324 Každý jako v rodině přispívá svým vkladem v závislosti na svých možnostech 509 00:50:48,444 --> 00:50:53,082 do společného kotle a také si z něho bere. 510 00:50:53,202 --> 00:51:01,922 Přesně jako v rodině, v obyčejné rodině. Stejně to musí fungovat v rodině národů, 511 00:51:04,076 --> 00:51:11,373 potom si každý uchová svou individualitu, 512 00:51:11,493 --> 00:51:19,345 a každý má stejnou možnost rozvíjet si svůj genetický potenciál jako ostatní členové rodiny. 513 00:51:19,465 --> 00:51:27,350 A není důležité, stejně jako v rodině, kde jsou odrostlejší i malé děti a různá pokolení... 514 00:51:27,470 --> 00:51:34,840 Nikomu přece neřeknete: „Ty jsi malý, tak dostaneš všeho méně.“ 515 00:51:34,960 --> 00:51:41,719 Ne, každý dostane v závislosti na svém věku, na svých potřebách přesně to, co potřebuje. 516 00:51:41,839 --> 00:51:46,242 A jak roste, dostává více a sám začíná přispívat. 517 00:51:46,362 --> 00:51:50,299 Stejné je to v rodině národů, úplně stejné. 518 00:51:50,419 --> 00:51:54,533 Projekt SSSR je minulostí. 519 00:51:54,653 --> 00:52:02,845 A úmysl vybudovat SSSR 2.0 je pokusem vyčerpat ten pozitivní tvůrčí potenciál všech národů 520 00:52:02,965 --> 00:52:08,091 prostřednictvím stejného nesprávného modelu organizace státu. 521 00:52:08,211 --> 00:52:11,864 Je třeba se vrátit ke stalinskému, k bolševickému modelu, 522 00:52:11,984 --> 00:52:16,365 který navrhovali, ke kulturně-národnostním autonomiím. 523 00:52:16,485 --> 00:52:22,872 Opakuji, že to umožní zachovat kultury všech národů, všechny národy, 524 00:52:22,992 --> 00:52:28,555 zajistí jim to potřebné zdroje a umožní každému člověku v těchto národech, 525 00:52:28,675 --> 00:52:34,465 každému zástupci těchto národů, aby se realizoval v jakémkoliv směru v míře, 526 00:52:34,585 --> 00:52:40,190 v jaké mu to umožní jeho vlastní genetický potenciál. Mám na mysli tvůrčí. 527 00:52:40,310 --> 00:52:48,420 Dokáže teď, dokáže se teď Gruzie, která je teď ničím, realizovat ve vesmíru? 528 00:52:48,540 --> 00:52:50,966 Letět do vesmíru? Nedokáže. 529 00:52:51,086 --> 00:52:53,538 Má inženýry ve vesmírném odvětví? Nemá. 530 00:52:53,658 --> 00:52:56,444 A co letectví? Nic. 531 00:52:56,564 --> 00:53:00,801 A proč? Protože obyvatelstvo státu a jeho zdrojový potenciál 532 00:53:00,921 --> 00:53:06,073 nedokáží zajistit potřebný soubor kompetencí, aby to bylo možné. 533 00:53:06,193 --> 00:53:12,786 A co Maďarsko? Jak to musí lavírovat a kroutit se, aby si vůbec zachovalo svou kulturní identitu? 534 00:53:12,906 --> 00:53:18,727 A když se spojíme a bude nás 300 miliónů jednotného ruského národa? 535 00:53:18,847 --> 00:53:22,662 Mnohonárodnostního ruského národa? 536 00:53:23,486 --> 00:53:28,449 Každý potom bude mít možnost stát se kýmkoliv. 537 00:53:28,569 --> 00:53:33,953 Mám na mysli z tvůrčího, budovatelského hlediska, ne z toho parazitického. 538 00:53:34,073 --> 00:53:40,074 Je třeba zbavit se partajní sovětské nomenklatury, jakou předpokládá SSSR 2.0. 539 00:53:40,194 --> 00:53:47,533 Sám ten pojem, že to má být SSSR 2.0, předpokládá takový formát státu, 540 00:53:47,653 --> 00:53:52,702 který znovu opakuji, znamená dělení státu na národnostní jednotky. 541 00:53:52,822 --> 00:53:57,486 Cožpak už nemáte plné zuby těch národnostních konfliktů? 542 00:53:58,618 --> 00:54:01,241 Takže tak. 543 00:54:05,896 --> 00:54:11,040 A ještě jedna otázka od Petra z Česka. 544 00:54:11,992 --> 00:54:16,029 Moje otázka je jednoduchá, jak píše. 545 00:54:16,149 --> 00:54:20,479 Má globální prediktor nějaký konečný plán? 546 00:54:20,599 --> 00:54:27,552 Má nějakou představu o podobě lidstva jako výsledku svého strategického plánování 547 00:54:27,672 --> 00:54:30,201 nebo se jedná pouze o takovou šachovou hru? 548 00:54:30,321 --> 00:54:33,416 Ani šachová hra není nekonečná. 549 00:54:33,536 --> 00:54:42,006 Každá taková hra končí vaší porážkou, porážkou protivníka nebo patovou situací, 550 00:54:42,126 --> 00:54:47,407 kdy nevyhraje nikdo, ale ten výsledek je stejně konečný. 551 00:54:47,527 --> 00:54:48,641 Není to hra. 552 00:54:48,761 --> 00:54:55,611 Globální prediktor samozřejmě má svou představu o tom, jak má vypadat uspořádání světa. 553 00:54:55,731 --> 00:55:04,664 Ale o své možnosti po cestě k jejímu dosažení globální prediktor postupně přišel. 554 00:55:05,848 --> 00:55:18,578 Protože společnost začala získávat takové znalosti, které začaly kompenzovat jeho řídicí úsilí. 555 00:55:18,698 --> 00:55:26,937 Začaly být budovány státy, které svou vnější politikou začaly zasahovat do globální politiky globálního prediktoru. 556 00:55:27,057 --> 00:55:30,615 Klasickým názorným příkladem jsou USA. 557 00:55:30,735 --> 00:55:36,196 Globální prediktor již v mnohém přišel o řízení procesů ve světě 558 00:55:36,316 --> 00:55:44,760 a právě z tohoto důvodu jsou pro ně tak důležité vztahy s Putinem. 559 00:55:44,880 --> 00:55:56,076 Protože Putin zná a chápe procesy, nadnárodní procesy řízení světa, které umí řídit. 560 00:55:56,196 --> 00:56:02,095 On může… Svět teď stojí na hraně globální ekologické, ekonomické 561 00:56:02,215 --> 00:56:06,442 a vojensko-politické katastrofy a globální prediktor zahyne, 562 00:56:06,562 --> 00:56:08,936 jestliže teď něco nepodnikne. 563 00:56:09,056 --> 00:56:16,060 A je tu Putin, který ví, co dělat, aby ten svět odvrátil od této katastrofy. 564 00:56:16,180 --> 00:56:19,970 Proto také s Putinem spolupracují. 565 00:56:20,767 --> 00:56:26,502 A proto také budou všechny podpindosníky uvnitř Ruska likvidovat. 566 00:56:26,622 --> 00:56:33,292 Protože globální prediktor bojuje o to, aby zůstal subjektem globálního řízení, 567 00:56:33,412 --> 00:56:41,496 aby se zachoval na této planetě, a to se mu povede pouze v případě, že tu zůstane zachována lidská civilizace. 568 00:56:41,616 --> 00:56:46,744 Americká státní elita tyto věci nechápe, nerozumí tomu. 569 00:56:46,864 --> 00:56:50,524 Neuvědomují si, že si řežou větev, na které sami sedí, 570 00:56:50,644 --> 00:56:57,802 a že v případě úspěchu politiky státní elity USA a podpindosníků v Rusku… 571 00:56:57,922 --> 00:57:02,946 Pokud by se jim to vše zdařilo, tak by se zhroutila celá lidská civilizace na planetě Zemi. 572 00:57:03,066 --> 00:57:05,133 A to už není žádná legrace. 573 00:57:05,253 --> 00:57:07,910 Mluvíme tu o životě na planetě Zemi. 574 00:57:08,030 --> 00:57:12,282 Kam se to ten Abyzov tedy vůbec přimotal? Vždyť je to úplná nula. 575 00:57:12,402 --> 00:57:16,963 A to samé platí pro Čubajse. Všechny je převálcují. 576 00:57:18,404 --> 00:57:27,713 Takže globální prediktor má svou představu, ale realizovat tuto svou představu procesu, 577 00:57:27,833 --> 00:57:31,212 realizovat takové uspořádání světa nemohou. 578 00:57:31,332 --> 00:57:36,278 Oni teď potřebují, aby někdo ve světě stabilizoval všechny procesy řízení, 579 00:57:36,398 --> 00:57:41,936 které se jim vymkly z rukou z důvodu jejich nevědomosti. 580 00:57:42,056 --> 00:57:47,955 Ale co se týče vnitřního řízení států, tak tam má globální prediktor stále dost mechanizmů a vlivových pák. 581 00:57:48,075 --> 00:57:51,556 Což znamená, že je-li třeba zlikvidovat nějakou elitu 582 00:57:51,676 --> 00:57:56,152 prostřednictvím nějaké generální prokuratury v nějakém státě, 583 00:57:56,272 --> 00:58:02,598 tak to také bude generální prokuraturou provedeno, 584 00:58:02,718 --> 00:58:08,607 a to s takovou mírou tvrdosti, jakou připouští kultura daného státu. 585 00:58:12,509 --> 00:58:15,115 To byla poslední otázka. 586 00:58:15,235 --> 00:58:26,809 Dnes jsme opět mluvili o tom, jak moc je zapotřebí rozumět procesům vnitřní, vnější a globální politiky. 587 00:58:26,929 --> 00:58:36,762 Jak je důležitá znalost konceptuální moci, ideologické moci a způsobu, jak fungují další druhy sociální moci, 588 00:58:36,882 --> 00:58:40,723 takové jako je zákonodárná, výkonná a soudní moc. 589 00:58:40,843 --> 00:58:47,281 Vždyť kde se vzal ten názor, že jde o střet klanů? 590 00:58:47,401 --> 00:58:54,765 Z neznalosti. Z neznalosti základních základů řízení složitých sociálních supersystémů. 591 00:58:54,885 --> 00:58:59,524 A je nutné si také uvědomit, že „elita“ ignoruje znalosti. 592 00:58:59,644 --> 00:59:05,696 Ona se nechce nic učit, ona si i tak žije dost dobře a myslí si, že ten svět, 593 00:59:05,816 --> 00:59:10,686 který se tu zformoval úsilím jiných řídicích center, tu bude věčně. 594 00:59:10,806 --> 00:59:15,469 Proto jsou pro ně pokaždé změny ve státě katastrofou a jsou z toho otřeseni: 595 00:59:15,589 --> 00:59:19,636 „Jak to? Vždyť Abyzov je nedotknutelný? Toho přece nemůžou zatknout.“ 596 00:59:19,756 --> 00:59:23,853 Jenže ho zatkli a to zatýkání bude pokračovat. Všechny je seberou. 597 00:59:23,973 --> 00:59:29,023 A Čubajs, dokud nepodrazí úplně všechny, bude na svobodě a potom uvidíme. 598 00:59:29,143 --> 00:59:33,087 Na lavici obžalovaných skončí tak jako tak. 599 00:59:34,296 --> 00:59:41,780 Abyste se vyznali v tomto rozbouřeném světě, abyste věděli, co se děje, 600 00:59:41,900 --> 00:59:49,933 musíte všichni mít znalosti o tom, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, 601 00:59:50,053 --> 01:00:00,117 jak se realizuje řízení státu, jak se to řízení státu projevuje ve vnitřní, vnější a globální politice. 602 01:00:00,237 --> 01:00:09,942 Jaké subjekty nadnárodního řízení působí na průběh a stav vnitřní a vnější politiky státu. 603 01:00:10,062 --> 01:00:12,514 To všechno je třeba znát. 604 01:00:12,634 --> 01:00:16,423 Proto je také každý člověk svého štěstí strůjcem. 605 01:00:16,543 --> 01:00:23,239 Má-li člověk tyto znalosti a chápe, jak probíhá řízení složitých sociálních supersystémů, 606 01:00:23,359 --> 01:00:30,363 tak dokáže ubránit zájmy své i své rodiny a dokáže obstát v tomto bouřlivém světě. 607 01:00:30,483 --> 01:00:34,633 Protože svou činností bude vytvářet masovou statistiku, 608 01:00:34,753 --> 01:00:40,831 která bude podporovat jedny procesy řízení a potlačovat jiné. 609 01:00:40,951 --> 01:00:45,486 A proto si pamatujte: Znalosti znamenají moc. 610 01:00:45,606 --> 01:00:51,402 Berte tuto moc do svých rukou a studujte práce vnitřního prediktoru SSSR. 611 01:00:51,522 --> 01:00:56,314 Stávejte se konceptuálně mocní. Braňte zájmy své i své rodiny. 612 01:00:56,434 --> 01:01:03,258 Buďte šťastní. Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. 613 01:01:05,110 --> 01:01:13,340 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .