1 00:00:07,792 --> 00:00:13,322 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:13,442 --> 00:00:21,295 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:21,415 --> 00:00:24,536 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:24,656 --> 00:00:30,528 Zdravím naše vážené diváky, kolegy ve studiu a posluchače. 5 00:00:30,648 --> 00:00:34,360 Dnes je 08.04.2019. 6 00:00:34,480 --> 00:00:39,350 Zahajujeme náš další pořad Otázka-Odpověď 7 00:00:39,470 --> 00:00:50,903 a dnes konečně probereme ten skandál, ke kterému došlo u nás na Altaji 8 00:00:51,352 --> 00:00:55,306 v následující variantě otázky: 9 00:00:55,426 --> 00:01:00,611 Barnaulská učitelka Taťána Kuvšinnikova, jejíž příběh získal ohlas v celém státě, 10 00:01:00,731 --> 00:01:03,600 tento týden nastoupila do nového zaměstnání. 11 00:01:03,720 --> 00:01:07,908 Bude teď vyprávět pedagogům, jak se mají správně chovat na internetu. 12 00:01:08,028 --> 00:01:12,955 Připomeneme, že učitelka ruského jazyka a literatury byla nucena odejít ze školy poté, 13 00:01:13,075 --> 00:01:16,202 co na internet umístila svoji fotografii v plavkách, 14 00:01:16,322 --> 00:01:18,580 což vyvolalo pobouření u jednoho z rodičů 15 00:01:18,700 --> 00:01:26,585 a byl z toho takový skandál, že učitelé po celém státě zorganizovali flashmob na podporu Kuvšinnikové. 16 00:01:27,220 --> 00:01:37,018 Tak především je třeba říci, že přestože jde o událost starou dva týdny, dostali jsme se k ní až dnes, 17 00:01:39,514 --> 00:01:50,264 přičemž této události s významem na globální úrovni si naši analytici opět nepovšimli. 18 00:01:51,755 --> 00:02:01,013 Především je třeba podotknout, že ta učitelka neudělala nic odsouzeníhodného, 19 00:02:01,133 --> 00:02:04,067 co by mohlo vyvolat takovou reakci. 20 00:02:04,187 --> 00:02:08,857 Tak proč k tomu všemu došlo? O tom si teď promluvíme. 21 00:02:08,977 --> 00:02:13,100 Majdan, o kterém jsme mluvili a varovali před ním, 22 00:02:13,220 --> 00:02:21,748 v tom či onom stupni v březnu začal a probíhá v různých variacích. 23 00:02:22,326 --> 00:02:37,050 Události na Kavkazu, které by mohly být tou sněhovou koulí vyvolávající lavinu etnických konfliktů, 24 00:02:37,170 --> 00:02:45,150 jež provokují různí ti „liberasti“, se poté, kdy zavřeli hlavního… 25 00:02:46,018 --> 00:02:54,183 Arašukov sám nebyl loutkovodičem, jen nástrojem, který měl ten mechanismus spustit. 26 00:02:54,303 --> 00:02:57,880 Po jeho zatčení to jedno po druhém vyšumělo do prázdna. 27 00:02:58,000 --> 00:03:06,559 A dochází k dalším událostem. A jednou z majdanových akcí byla i ta událost s učitelkou z Altajského kraje. 28 00:03:06,679 --> 00:03:09,902 Šlo výhradně o akci na vyvolání majdanu. 29 00:03:10,022 --> 00:03:17,609 Ale abyste ji plně pochopili, musíte si uvědomit, jaké postavení má učitel v naší současné ruské společnosti. 30 00:03:17,729 --> 00:03:25,356 Díky činnosti Dmitrije Anatoljeviče Medvěděva je ve společnosti silně protlačován názor, 31 00:03:25,476 --> 00:03:33,103 že učitel je holota bez práva na hlas a na svou lidskou důstojnost. 32 00:03:33,223 --> 00:03:42,426 Pamatujete se na to Medvěděvovo poselství, že učitel jen obsluhuje? 33 00:03:42,546 --> 00:03:47,184 Že vyučování je jen poskytování služby? 34 00:03:47,304 --> 00:03:54,203 Že to není danost, kterou každý člověk potřebuje projít, přičemž životně důležitá? 35 00:03:54,323 --> 00:03:58,756 Jedná se přece o proces obnovy života, nejde o žádnou obsluhu. 36 00:03:58,876 --> 00:04:03,888 Bez učení se člověk nestane člověkem, nezíská potřebné návyky. 37 00:04:04,008 --> 00:04:08,764 Je to životní nutnost stejně jako dýchat vzduch. 38 00:04:08,884 --> 00:04:10,985 Nejedná se o žádnou službu. 39 00:04:11,105 --> 00:04:18,783 Ale Dmitrij Anatoljevič Medvěděv a další „liberasti“ udělali velmi mnoho pro to, aby ponížili, 40 00:04:18,903 --> 00:04:20,901 zostudili... 41 00:04:23,823 --> 00:04:28,287 ...doslova rozšlapali lidskou důstojnost učitelů. 42 00:04:28,407 --> 00:04:33,081 Pamatujete se na to jeho prohlášení? „Chcete mít peníze? Tak si je běžte vydělat.“ 43 00:04:33,201 --> 00:04:38,019 Ve smyslu, že učitelem se můžou stát jen úplní lúzři? 44 00:04:39,129 --> 00:04:45,607 A mimochodem to pořekadlo o tom, že kdo něco umí, ten to dělá a kdo nic neumí, ten učí jiné, 45 00:04:45,727 --> 00:04:47,176 pramení právě odtud. 46 00:04:47,296 --> 00:04:51,523 Má to opět ponížit a zostudit učitele. 47 00:04:51,643 --> 00:04:56,821 Chtějí společnost připravit o nástroj, kterým jsou předávány znalosti, 48 00:04:56,941 --> 00:05:06,337 připravit ji o možnost přežívat, rozvíjet se a získat suverenitu a nezávislost. 49 00:05:07,340 --> 00:05:15,081 Abychom tu u nás neměli žádné učitele, chtěl Dmitrij Anatoljevič zrušit všechny pedagogické vysoké školy. 50 00:05:15,201 --> 00:05:17,370 „Vždyť nač nám jsou?“ 51 00:05:17,490 --> 00:05:22,591 „Přece stačí...“ A toto poselství „liberastů“, 52 00:05:22,711 --> 00:05:31,310 ze všech sil prosazoval Medvěděv ve funkci prezidenta, p-rezidenta USA v Rusku, 53 00:05:31,430 --> 00:05:35,914 a nyní ho ve funkci premiéra prosazuje stejně jako dřív. 54 00:05:36,034 --> 00:05:41,495 Je teď pořád v televizi, všude se vystavuje, protože si myslí, 55 00:05:41,615 --> 00:05:48,851 že ten majdan přece jen bude úspěšný a on potom stane v čele toho, co zbyde z našeho státu. 56 00:05:48,971 --> 00:05:54,637 On sní o tom, že se náš stát pohrouží do občanské války, že se zalije krví. 57 00:05:54,757 --> 00:06:02,224 Takže toto liberalistické poselství, že učitelé nejsou lidé, 58 00:06:02,344 --> 00:06:08,655 ale holota bez práva na hlas získal určitou podporu mezi příslušníky davu, 59 00:06:08,775 --> 00:06:11,844 mezi těmi, co jsou v různém stupni podpindosníky. 60 00:06:11,964 --> 00:06:22,439 Jestliže rodiče některých žáků považují za možné nejen učitele sprostě urážet, 61 00:06:22,559 --> 00:06:25,809 ale dokonce je uhodit… A co je na tom zajímavé? 62 00:06:25,929 --> 00:06:30,027 Že orgány činné v trestním řízení v tom nic ostudného nevidí: 63 00:06:30,147 --> 00:06:33,756 „Vždyť ponížili, uhodili jen nějakého učitýlka.“ 64 00:06:33,876 --> 00:06:40,391 Státní úředníci na tom také nic tak mimořádného nevidí. Jde přece o učitele. 65 00:06:40,511 --> 00:06:43,170 Vždyť jsou to jen křupani, holota. 66 00:06:43,290 --> 00:06:45,356 Oni ty lidi ponižují, 67 00:06:45,476 --> 00:06:53,971 ty lidi, kteří se cele oddali státu, kteří pracují ve prospěch jeho suverenity, stability. 68 00:06:54,091 --> 00:06:58,884 Všemožně ponižují lidi, kteří vychovávají nové pokolení. 69 00:06:59,004 --> 00:07:01,970 Neplatí jim důstojné mzdy. 70 00:07:02,090 --> 00:07:07,474 Ve školství dostávají vysoké mzdy ti, kteří s dětmi nepracují, 71 00:07:07,594 --> 00:07:11,718 kteří se zabývají jen zbytečným papírováním. 72 00:07:12,747 --> 00:07:19,228 Vzdělání je likvidováno těmi nejrůznějšími způsoby. 73 00:07:19,348 --> 00:07:24,316 A na tomto místě je třeba si uvědomit, že společnost, 74 00:07:24,436 --> 00:07:34,886 která si přestane vážit učitelů, si kope hrob, prostě spěje k zániku. 75 00:07:35,006 --> 00:07:39,207 Taková společnost se připravuje o svou budoucnost. 76 00:07:39,327 --> 00:07:48,389 Učitel musí mít bezpodmínečnou autoritu a musí se jimi stávat ti nejlepší lidé a dostávat ty nejvyšší mzdy. 77 00:07:49,855 --> 00:07:55,205 Vzdělávací systém je stěžejním kamenem bezpečnosti státu, 78 00:07:55,325 --> 00:07:59,422 jeho ekonomického rozvoje a politické suverenity. 79 00:07:59,542 --> 00:08:09,684 To právě proto všichni ti „liberasti“ tak usilovně, s takovým úsilím a zuřivostí likvidují náš vzdělávací systém. 80 00:08:10,508 --> 00:08:16,089 Ty lidi, kteří se bezvýhradně zasvětili výchově nového dorůstajícího pokolení 81 00:08:16,209 --> 00:08:20,358 v duchu vlastenectví, odborné kompetence, 82 00:08:21,104 --> 00:08:25,733 likvidují tím nejcyničtějším způsobem. 83 00:08:25,853 --> 00:08:31,752 A to samozřejmě ve společnosti vyvolává zpětnou reakci, 84 00:08:32,421 --> 00:08:40,368 protože oni jsou lidmi a „liberasti“ nám vnucují názor, že to nejsou lidé, 85 00:08:40,488 --> 00:08:45,434 že se jedná o holotu bez práva na hlas a lidskou důstojnost. 86 00:08:48,032 --> 00:08:58,518 Takže na jedné straně jde o tlak v prostředí učitelů různé úrovně, nejde jen o základní školy, 87 00:08:58,638 --> 00:09:03,694 patří sem i vychovatelé z mateřských školek a učitelé z vysokých škol. 88 00:09:03,814 --> 00:09:13,177 Ten tlak na ně je vyvíjen kolosální, aby vybuchli a pomohli zlikvidovat náš stát. 89 00:09:13,297 --> 00:09:17,646 Což je přesně to, čeho se snaží dosáhnout „liberasti“. 90 00:09:17,766 --> 00:09:26,743 A právě proto v březnu, tedy v měsíci, kdy „liberasti“ a podpindosníci 91 00:09:26,863 --> 00:09:35,518 začali realizovat majdan, najednou z ničeho nic došlo k tomu skandálu okolo učitelky. 92 00:09:35,638 --> 00:09:42,687 A zvolena byla učitelka velice symbolická, nejen tak nějaká. 93 00:09:42,807 --> 00:09:49,502 Vždyť těch fotek učitelek v sociálních sítích, 94 00:09:49,622 --> 00:09:56,863 kde jsou v plavkách, v různých šatech je dost a dost a vždy to tak bylo. 95 00:09:56,983 --> 00:10:04,515 Ale oni si zvolili člověka, který propaguje zdravý způsob života. 96 00:10:04,635 --> 00:10:14,407 To znamená, že se najde referenční skupina, která ji jednoznačně bude bránit. 97 00:10:14,527 --> 00:10:17,960 Takže na jedné straně vyvíjejí tlak na učitele 98 00:10:18,080 --> 00:10:25,808 a na druhé straně také tlak na toto neformální společenství přívrženců zdravého způsobu života, 99 00:10:25,928 --> 00:10:31,100 aby se to všechno spojilo a posílilo majdan, 100 00:10:31,220 --> 00:10:35,153 aby v tom všeobecném napětí ve státě… 101 00:10:35,273 --> 00:10:39,283 A opakuji, že to napětí je vytvářeno všude, v každém místě. 102 00:10:39,403 --> 00:10:46,796 Úsilím Dmitrije Anatoljeviče Medvěděva a dalších „liberastů“ je to napětí ve státě vytvářeno všude. 103 00:10:46,916 --> 00:10:51,313 Je díky nim všudypřítomné, je prostě vyvoláváno všude. 104 00:10:51,433 --> 00:10:57,962 A tohle všeobecné sociální napětí, to emoční napětí se mělo připojit k celkovému napětí, 105 00:10:58,082 --> 00:11:01,845 které by napomohlo k tomu, aby se majdan uskutečnil. 106 00:11:01,965 --> 00:11:05,086 Jinou věcí je… Vezměte si, jak ten jejich majdan dopadá. 107 00:11:05,206 --> 00:11:08,223 Mamajev s Kokorinem jsou vyřazeni z oběhu, 108 00:11:08,343 --> 00:11:15,065 takže chybí ti fašizující rváči z fanouškovských fotbalových skupin, 109 00:11:15,185 --> 00:11:17,817 kteří ničí vše, co se jim dostane do cesty, 110 00:11:17,937 --> 00:11:23,424 a kteří se stali základní útočící silou na ukrajinském majdanu. 111 00:11:23,861 --> 00:11:30,419 Arašukova zneškodnili, takže národnostní otázka na Kavkazu je řešena normálním způsobem. 112 00:11:30,539 --> 00:11:32,786 Abyzova také dostali, 113 00:11:32,906 --> 00:11:37,389 a to máte ten spojovací článek s americkou státní elitou. 114 00:11:37,509 --> 00:11:44,359 Vždyť kromě jiného se nám teď snaží vsugerovat, že Abyzova zatkli za jeho obchodní a finanční činnost. 115 00:11:44,479 --> 00:11:47,480 Ani náhodou, bylo to řečeno zcela konkrétně, 116 00:11:47,600 --> 00:11:54,209 za to, že ohrozil ekonomickou a energetickou bezpečnost řady regionů. 117 00:11:54,329 --> 00:12:02,465 A navíc kromě jiného v případu Abyzova ještě figuruje financování extremisticko-teroristických organizací. 118 00:12:04,060 --> 00:12:10,515 Proč na tohle zapomínají? On financoval extrémisty, teroristy, 119 00:12:10,635 --> 00:12:17,922 protože to měl za úkol jako člověk, který je hlavním nástrojem při realizaci majdanu 120 00:12:18,042 --> 00:12:21,163 a vyvolávání výbuchu uvnitř Ruska. 121 00:12:21,283 --> 00:12:27,387 To on likvidoval ekonomiku, připravoval bojovníky, financoval je a podporoval. 122 00:12:27,507 --> 00:12:31,039 Dopouštěl se přece ekonomických diverzí. 123 00:12:31,159 --> 00:12:35,051 Nezabýval se ekonomickou činností, aby si tak vydělával. 124 00:12:35,171 --> 00:12:39,218 On si vydělával tím, že prováděl ekonomické diverze. 125 00:12:39,338 --> 00:12:43,918 Plánovitě ničil ekonomiku a poškozoval bezpečnost našeho státu. 126 00:12:44,038 --> 00:12:47,210 Takže všechny tyto věci... A teď si zvolili učitelku, 127 00:12:47,330 --> 00:12:50,605 která, znovu opakuji, propaguje zdravý způsob života. 128 00:12:50,725 --> 00:12:55,048 Cožpak je to první rok, kdy zveřejňuje tyto své fotografie? Není. 129 00:12:55,168 --> 00:12:57,393 A dále vzniká otázka. 130 00:12:57,513 --> 00:13:04,512 Takže si zvolili člověka co nejvíce sociálně aktivního, významného, který propaguje zdravý způsob života. 131 00:13:04,632 --> 00:13:08,458 Tedy člověka, vůči kterému nemohou vznikat žádné námitky. 132 00:13:08,578 --> 00:13:10,804 Proč taková volba? 133 00:13:10,924 --> 00:13:17,408 A to už je věc, kterou by se měly zabývat policejní orgány a konkrétně Federální bezpečnostní služba, 134 00:13:17,528 --> 00:13:20,535 která se zabývá zahraniční agenturou. 135 00:13:20,655 --> 00:13:25,658 Oni přece velmi dobře vědí, že ten majdan je inspirován z vnějšku. 136 00:13:25,778 --> 00:13:34,031 Takže takový člověk byl zvolen těmi, kteří s plnou vervou spouštějí majdan v našem státě. 137 00:13:34,151 --> 00:13:43,864 A právě ředitelku dané školy, a toho rozhořčeného rodiče by si měli vzít do prádla, 138 00:13:43,984 --> 00:13:46,148 plně se na ně zaměřit. 139 00:13:46,268 --> 00:13:50,222 Ale nesmíte si myslet, že to jsou nějací agenti nebo něco podobného, to ne. 140 00:13:50,342 --> 00:13:54,439 Existují užiteční idioti, kteří jsou díky svým morálně-mravním kvalitám 141 00:13:54,559 --> 00:13:59,212 a příslušenství k sociálním referenčním skupinám využíváni na slepo. 142 00:13:59,332 --> 00:14:04,623 Ale je to ta nitka, kterou je možné sledovat a zjistit tak, s kým jsou v kontaktu, 143 00:14:04,743 --> 00:14:08,161 jaký mají okruh zájmů a s kým se překrývá. 144 00:14:08,281 --> 00:14:15,980 Tak je možné odhalit konkrétní neziskovky, které se zabývají organizací majdanu v Rusku. 145 00:14:18,406 --> 00:14:22,645 A obzvláštní pozornost zasluhuje ta ředitelka školy. 146 00:14:22,765 --> 00:14:25,381 Cožpak jako ředitelka školy neví, 147 00:14:25,501 --> 00:14:35,074 že dorůstající pokolení je nutné vychovávat k normálním mezipohlavním vztahům mezi lidmi? 148 00:14:35,194 --> 00:14:44,726 Že dívky a chlapce je třeba vychovávat takovým způsobem, aby měli normální vztah k opačnému pohlaví? 149 00:14:45,164 --> 00:14:49,073 No kdo jiný by se tomu měl věnovat než právě učitelé? 150 00:14:49,193 --> 00:14:53,214 A v tomto ohledu je třeba postupovat velice jemně a zkušeně. 151 00:14:53,334 --> 00:14:55,863 Ta učitelka neudělala nic špatného, 152 00:14:55,983 --> 00:15:03,012 naopak položila základ k budování takových mezipohlavních vztahů, 153 00:15:03,132 --> 00:15:07,950 k normální výchově chlapců a k normální výchově dívek. 154 00:15:08,070 --> 00:15:11,885 A jak se zachovala ředitelka školy? 155 00:15:12,005 --> 00:15:21,376 Zachovala se jako pasák, jako bordelmamá kšeftující s prostitucí. 156 00:15:21,496 --> 00:15:28,166 To ona svým jednáním napomáhá k vytváření trhu s prostitucí. 157 00:15:28,286 --> 00:15:34,801 Přesně tohle dělá ředitelka té školy. To je prostě do očí bijící. 158 00:15:34,921 --> 00:15:43,186 Jestliže potlačuje to, co je pozitivním výchovným momentem normálních lidských vztahů, 159 00:15:43,306 --> 00:15:47,060 tak sama vychovává k pokrytectví a bigotnosti, 160 00:15:47,180 --> 00:15:51,462 protože se to potom přenese do úplně jiné sféry, 161 00:15:51,582 --> 00:15:57,202 kde se začnou projevovat instinkty, jenže už v jiných lidských vztazích. 162 00:15:57,322 --> 00:15:59,218 A tohle dělá ředitelka školy! 163 00:15:59,338 --> 00:16:03,436 Na jakém základě je tou ředitelkou? Na to se ptám já. 164 00:16:03,556 --> 00:16:08,949 Proč z práce musela odejít ta učitelka, když to měla být ta ředitelka? 165 00:16:09,069 --> 00:16:13,249 A proč tohle nevidí nadřízené orgány v našem školství? 166 00:16:13,369 --> 00:16:19,195 Nevidí to, protože i oni chtějí ten majdan a občanskou válku v Rusku, 167 00:16:19,315 --> 00:16:25,284 proto také podpořily tu ředitelku školy a začaly vyvíjet nátlak na tu učitelku. 168 00:16:25,736 --> 00:16:32,732 Každý tedy na tomto případu předvedl, na jaké stojí straně ve vztahu k Rusku, 169 00:16:32,852 --> 00:16:36,723 zda je podpindosník, který je pro majdan a občanskou válku v Rusku, 170 00:16:36,843 --> 00:16:41,393 nebo zda je pro normální lidskou výchovu dorůstajících pokolení, 171 00:16:41,513 --> 00:16:46,619 pro normální výchovu vztahů mezi pohlavími, 172 00:16:46,739 --> 00:16:51,597 mezi dívkami a chlapci, aby se z nich stali opravdoví muži a opravdové ženy. 173 00:16:51,717 --> 00:16:56,905 A právě proto, aby udeřili na nejbolavější místo a vyvolali tak co největší odezvu, 174 00:16:57,025 --> 00:17:05,999 zvolili učitelku, která propaguje zdravý způsob života a normálních lidských vztahů. 175 00:17:06,119 --> 00:17:12,644 Navíc je učitelkou ruského jazyka a literatury, a to znamená výchovu mravnosti a etiky. 176 00:17:13,199 --> 00:17:16,532 To je to, co vychovává lidi. 177 00:17:16,652 --> 00:17:20,934 Mravnost v nich vychovává literatura a ruský jazyk. 178 00:17:22,765 --> 00:17:26,365 A k čemu je vychovává ta ředitelka školy? 179 00:17:27,373 --> 00:17:33,237 Ona předvedla, na čí stojí straně, jaký vztah má k Rusku i k lidem. 180 00:17:34,718 --> 00:17:47,926 Měla tu učitelku bránit a místo toho se postavila za toho „rozhořčeného“ (v uvozovkách) rodiče, 181 00:17:48,046 --> 00:17:54,772 kterého tak pohoršilo normální propagování zdravého způsobu života. 182 00:17:55,930 --> 00:17:59,427 Kde vzali… Já bych se vůbec nedivil tomu, 183 00:17:59,547 --> 00:18:05,780 kdyby ten rodič sám byl aktivním účastníkem na trhu sexuálních služeb, prostituce. 184 00:18:07,606 --> 00:18:18,459 Znovu opakuji, že naše kontrarozvědka by se měla plně věnovat jak té ředitelce školy, tak i tomu rodiči. 185 00:18:18,579 --> 00:18:22,935 Je třeba odhalit jejich styky a rozplést to klubko, 186 00:18:24,195 --> 00:18:27,204 na jehož konci se ti dva nacházejí. 187 00:18:27,324 --> 00:18:33,351 Musíme potlačovat majdan, protože tu nechceme státní převrat ani občanskou válku. 188 00:18:33,471 --> 00:18:40,552 A učitele je třeba bránit. Ty učitele je nutné zachraňovat ve spěšném… 189 00:18:40,672 --> 00:18:45,362 Jak bych to formuloval, prostě je urychleně začít zachraňovat. 190 00:18:45,482 --> 00:18:50,274 Protože oni znamenají systém bezpečnosti státu ve všech ohledech. 191 00:18:50,394 --> 00:18:55,906 Kdo se zítra postaví ke strojům? Kdo bude řídit náš stát? Jakou ti lidé budou mít mravnost? 192 00:18:56,026 --> 00:18:58,452 To všechno závisí na práci učitelů. 193 00:18:58,572 --> 00:19:04,291 Učitele je třeba zbavit všech vedlejších prací, všeho toho připitomělého papírování, 194 00:19:04,411 --> 00:19:10,669 kdy ti, kteří se dětem nevěnují, kterým jsou děti ukradené, dostávají lepší výplatu než ti, 195 00:19:10,789 --> 00:19:16,996 kteří jsou s dětmi od rána do večera, kteří je kvalitně vyučují, 196 00:19:17,116 --> 00:19:21,805 kterým na dětech záleží. Takové odbývají žebráckou výplatou. 197 00:19:21,925 --> 00:19:30,910 Je třeba oddělit profilové učitele a třídnictví, při kterém se musí vyčlenění učitelé věnovat výchově. 198 00:19:31,030 --> 00:19:35,488 A je třeba třídy rozdělit na třídy chlapců a třídy dívek. 199 00:19:35,874 --> 00:19:38,188 To vše je třeba udělat. 200 00:19:38,832 --> 00:19:46,907 Jenže takoví jako Medvěděv náš stát ničili, ničí ho a budou ho ničit, protože ho nenávidí, 201 00:19:47,027 --> 00:19:55,935 protože tento stát je nenechá lízat americké zadky jejich zaoceánských páníčků. 202 00:19:56,629 --> 00:20:01,233 Proto je záchrana tonoucích v rukou samotných tonoucích. 203 00:20:01,353 --> 00:20:09,025 Správná společenská reakce, která nepřipouští majdan, ale zároveň dává všem podpindosníkům najevo, 204 00:20:09,145 --> 00:20:15,558 že jich už máme plné zuby, v daném případě zafungovala správně. 205 00:20:21,212 --> 00:20:28,645 K další otázce. Valeriji Viktoroviči a státní elita USA ví, s kým má co do činění v osobě Trumpa? 206 00:20:28,765 --> 00:20:30,599 Že je to globální prediktor? 207 00:20:30,719 --> 00:20:35,769 Pokud to ví, tak co této státní elitě USA brání sjednotit americký národ proti globálnímu prediktoru? 208 00:20:35,889 --> 00:20:38,633 Tedy proti tomu, kdo chce snížit spotřebu národa? 209 00:20:38,753 --> 00:20:43,623 Ten národ, jaký je tam ve své současné podobě, by se v tom, myslím, postavil na stranu státní elity. 210 00:20:43,743 --> 00:20:45,398 Brání jim v tom mnohé. 211 00:20:45,518 --> 00:20:52,753 Abyste něco mohli řídit, musíte vědět, jak jsou tyto procesy řízení realizovány. 212 00:20:52,873 --> 00:20:58,952 Takže aby jakákoliv státní elita ve světě, nejen ta v USA, 213 00:20:59,466 --> 00:21:08,622 dokázala nějakým způsobem čelit v řízení globalistům, 214 00:21:08,742 --> 00:21:13,741 musí mít určitou představu o globální politice 215 00:21:13,861 --> 00:21:16,904 a nesedět v pískovišti geopolitiky 216 00:21:17,024 --> 00:21:24,413 a musí také mít ponětí o ideologické, konceptuální moci, jenže nemá, nic z toho nezná. 217 00:21:24,533 --> 00:21:30,791 Navíc, když mluvíme o Rothschildech a Rockefellerech a říkáme, že někdo patří ke globální elitě, 218 00:21:30,911 --> 00:21:34,948 tak si musíme uvědomit, že tito lidé jsou zastoupeni i ve státní elitě, 219 00:21:35,068 --> 00:21:44,225 neboť jako kádrová základna globálního prediktoru se účastní procesů, 220 00:21:44,345 --> 00:21:49,594 do kterých musí začleňovat nástroje složené ze státní elity. 221 00:21:49,714 --> 00:21:55,293 To znamená, že mechanizmy státní elity jsou vtěleny do globální elity. 222 00:21:56,362 --> 00:22:02,740 Oni řídí... Když nějaká společnost, kde působí čistě jen státní elita, něco řídí 223 00:22:02,860 --> 00:22:08,933 a funguje v systému Rothschildů či Rockefellerů, to není důležité, 224 00:22:09,053 --> 00:22:11,860 tak v ní pracují sice podle svého, 225 00:22:11,980 --> 00:22:16,814 zároveň však jsou začleněni do celkového systému řízení fungujícího na globálních principech. 226 00:22:16,934 --> 00:22:24,224 A proto je ta situace taková, že ani nedokážou odhalit, s kým by měli bojovat. 227 00:22:24,344 --> 00:22:27,002 Oni za vším hledají nějaké osoby, 228 00:22:27,122 --> 00:22:32,789 neboť ještě jednou opakuji, že žádná státní elita nic neví o globální politice, 229 00:22:32,909 --> 00:22:36,800 ani o ideologické a tím spíše o konceptuální moci. 230 00:22:36,920 --> 00:22:39,964 Oni nevědí jak to uchopit a postupovat dál 231 00:22:40,084 --> 00:22:44,490 a proto bojují proti Trumpovi. 232 00:22:44,610 --> 00:22:49,248 A ten Trumpův manévr při jednáních s Kim Čong-unem… 233 00:22:49,368 --> 00:22:51,839 Jen si vezměte, jak to otočil, 234 00:22:51,959 --> 00:22:54,182 když je z čistě svých osobních nepřátel 235 00:22:54,302 --> 00:22:58,039 proměnil v nepřátele státu a oni si vůbec neuvědomili, jak k tomu došlo. 236 00:22:58,159 --> 00:23:04,526 A teď to vidíte, Kongres sklapl ve věci té zdi, přestože od nich na ni Trump už nežádá tři miliardy, 237 00:23:04,646 --> 00:23:09,489 na stavbu té zdi mezi USA a Mexikem, ale devět miliard a Kongres mlčí. 238 00:23:09,609 --> 00:23:14,041 A koho státní elita, která nic nepochopila, vzbouřila proti Trumpovi? 239 00:23:14,161 --> 00:23:18,337 Zorganizovali žalobu dvaceti států proti Trumpovi: 240 00:23:18,457 --> 00:23:23,403 „Co to má být? Proč nás nutí zabývat se tou zdí?“ 241 00:23:23,523 --> 00:23:29,421 Takže celou dobu bojují proti Trumpovi a vůbec si neuvědomují, jak prohrávají. 242 00:23:29,541 --> 00:23:32,559 Oni tak nikdy nedokáží vyhrát. 243 00:23:32,679 --> 00:23:36,931 Ta věc se má tak... Proč státní elita v určitých okamžicích vítězí? 244 00:23:37,051 --> 00:23:44,338 Ta věc se má tak, že jsou to oni, kdo tvoří strukturní řízení každého státu 245 00:23:44,458 --> 00:23:53,829 a doba reakce na podnět, na působení strukturního řízení je vždy operativnější 246 00:23:53,949 --> 00:23:58,922 než doba reakce na bezstrukturní řízení. 247 00:23:59,042 --> 00:24:04,631 Jenže to bezstrukturní nadřazené řízení to vždy nakonec zlomí. 248 00:24:04,751 --> 00:24:10,958 Jak se to také děje, jak to probíhá. Zdálo by se, že Trump stále prohrává, prohrává… 249 00:24:11,078 --> 00:24:13,993 Neměl vyhrát ve volbách, a přesto byl zvolen. 250 00:24:14,113 --> 00:24:18,468 Už dávno měl skončit díky impeachmentu. Kolikrát už ho takto odepisovali? 251 00:24:18,588 --> 00:24:25,592 A přitom jeho nepřátelé jsou jeden po druhém odrovnáváni, prohrávají, ekonomicky na to doplácí 252 00:24:25,712 --> 00:24:28,061 a Trump je stále na svém místě. 253 00:24:28,181 --> 00:24:31,456 Oni prostě nevědí, jak na něj, kde ho uchopit. 254 00:24:31,576 --> 00:24:36,806 Takže státní elita proti Trumpovi nic nezmůže. Oni nevědí, s kým mají co do činění. 255 00:24:36,926 --> 00:24:42,696 Ano, vědí, že existuje jakási nadřazenější elitní skupina, jejíž součástí oni sami nejsou, 256 00:24:42,816 --> 00:24:45,627 jenže ji nedokážou identifikovat. 257 00:24:45,747 --> 00:24:50,514 Protože, znovu zopakuji, s Rothschildy i Rockefellery běžně spolupracují a nechápou, 258 00:24:50,634 --> 00:24:57,484 jak jsou budovány vztahy na základě porozumění mezi globalisty a jak je z toho státní elita eliminována, 259 00:24:57,604 --> 00:25:02,148 přestože by se zdálo, že se přece zúčastňují jedněch a těch samých akcí. 260 00:25:02,268 --> 00:25:08,166 Jenže oni nechápou, jak to probíhá. Jako když jsou všichni vedle z Brzezinského: 261 00:25:08,286 --> 00:25:10,446 „Oj ten Brzezinski…“ 262 00:25:10,566 --> 00:25:15,899 A najednou přijde na jeho narozeniny Kissinger a prohlásí: „Jaký ty jsi hlupák. 263 00:25:16,019 --> 00:25:19,268 Tolik let jsem čekal, abych ti to mohl říct.“ 264 00:25:19,388 --> 00:25:23,203 Ano, Brzezinski věděl, že v porovnání s Kissingerem je nula, 265 00:25:23,323 --> 00:25:27,524 přesto přece vždy byl zdánlivě ten důležitější. 266 00:25:28,064 --> 00:25:37,605 A když se teď vrátíme k tomu, jak se Čubajs dovtípil podrazit Abyzova. 267 00:25:38,300 --> 00:25:42,132 Také Šuvalov a další. 268 00:25:42,252 --> 00:25:45,733 Těm to už došlo, že je třeba hodit ho přes palubu. 269 00:25:45,853 --> 00:25:48,614 A jak se toho Čubajs dovtípil? 270 00:25:48,734 --> 00:25:54,889 Protože má lepší ponětí o nadnárodním řízení, sám se zabýval řídící činností. 271 00:25:55,009 --> 00:25:57,538 Abyzov byl jen nástroj. 272 00:25:57,658 --> 00:26:02,348 Čubajs toho ví víc a tak chápe, že je teď nutné ho odepsat, hodit přes palubu. 273 00:26:02,468 --> 00:26:05,588 A to samé stále probíhá i s ohledem na globalisty. 274 00:26:05,708 --> 00:26:09,986 Když nastal čas, tak Kissinger dal najevo… 275 00:26:10,106 --> 00:26:14,950 Víte, přece vůbec nešlo o to, že by Kissinger chtěl uspokojit nějakou svoji ješitnost, 276 00:26:15,070 --> 00:26:19,116 a proto Brzezinskému vmetl do tváře, co je ve skutečnosti zač. Vůbec ne. 277 00:26:19,236 --> 00:26:27,397 Šlo o signál všem elitám o změně. Kdo je Brzezinski a kdo Kissinger. 278 00:26:27,517 --> 00:26:34,054 Ve výsledku byli odstřihnuti ti, co byli napojeni na Brzezinského 279 00:26:34,174 --> 00:26:39,054 a ti, kteří dokázali provést manévr, přešli pod globalisty. 280 00:26:39,174 --> 00:26:42,161 Takto se zvyšuje kvalita řízení. 281 00:26:46,007 --> 00:26:51,216 Další otázka je od Sprintera. Valeriji Viktoroviči, vy jste říkal, 282 00:26:51,336 --> 00:26:55,680 že kvůli tomu, že se globálnímu prediktoru nepovedlo vrátit do Ruska marxismus, 283 00:26:55,800 --> 00:26:59,236 byl nucen korigovat procesy i v jiných státech 284 00:26:59,356 --> 00:27:03,947 a konkrétně přestat s odpisem USA a pozastavit přeformátování Evropy, 285 00:27:04,067 --> 00:27:08,453 přestože tyto řídící procesy již byly spuštěny, včetně vytvoření ISIL. 286 00:27:08,573 --> 00:27:11,703 Vysvětlete prosím, jak jsou tyto události vzájemně spojeny 287 00:27:11,823 --> 00:27:18,039 a proč bylo pro odpis USA a přeformátování Evropy potřebné vrátit do Ruska marxismus? 288 00:27:19,932 --> 00:27:23,862 Formuloval jsem to trochu jinak, ale teď… 289 00:27:23,982 --> 00:27:32,935 Ta věc se má tak, že naše planeta je kulatá a zdrojů je na ní omezené množství. 290 00:27:33,055 --> 00:27:38,243 A když globalisté něco plánují, tak to dělají s vědomím, že přijde den, 291 00:27:38,363 --> 00:27:42,357 kdy na planetě budou všechny zdroje vyčerpány. 292 00:27:42,830 --> 00:27:49,907 A rozvoj, divoký rozvoj kapitalismu v devatenáctém a na začátku dvacátého století to předvedl. 293 00:27:50,027 --> 00:27:55,380 Jen si to vezměte, jak je celý svět již vyčerpaný. Zdroje nikde nejsou. 294 00:27:55,500 --> 00:28:01,387 Ale máme tu jeden velký kus, Rusko, šestinu planety Země, 295 00:28:02,498 --> 00:28:07,045 kde je stále mnoho všemožných zdrojů a to včetně pitné vody 296 00:28:07,165 --> 00:28:10,069 a přitom není pod kontrolou. 297 00:28:10,189 --> 00:28:19,430 Takže s vědomím toho, že zdroje pro všechny nevystačí, byla zformována teorie zlaté miliardy, 298 00:28:19,550 --> 00:28:24,518 doktrína zlaté miliardy, která teď byla zkorigována v důsledku rozvoje, 299 00:28:24,638 --> 00:28:28,684 když se objevily robotizované technologické linky. 300 00:28:28,804 --> 00:28:36,015 Kdy navíc roboty mohou vyrábět roboty a seřizovačů, odborníků je k tomu zapotřební o dost méně, 301 00:28:36,135 --> 00:28:39,513 než lidí stojících u výrobních pásů. 302 00:28:39,633 --> 00:28:43,525 Takže ten počet je možné snížit na 500 miliónů. 303 00:28:44,579 --> 00:28:47,331 Ten problém je tedy následující. 304 00:28:48,154 --> 00:28:54,558 "Hodláme se podělit o tyto zdroje nacházející se v Rusku s ostatními nebo ne? 305 00:28:54,678 --> 00:28:58,442 A jestliže nehodláme a chceme dál žít…" 306 00:28:58,562 --> 00:29:00,731 Teď to vykládám z pohledu globalistů: 307 00:29:00,851 --> 00:29:04,795 "Chceme dál žít na planetě Zemi a všechny národy zlikvidovat, 308 00:29:04,915 --> 00:29:09,681 protože to my přece budeme tou zlatou miliardou, nebo těmi pěti sty milióny, 309 00:29:09,801 --> 00:29:14,045 a potom těch zdrojů budeme potřebovat co nejvíc. 310 00:29:14,165 --> 00:29:18,771 Takže abychom těch zdrojů měli víc, aby nám jich víc zbylo, 311 00:29:18,891 --> 00:29:29,830 musí být stát řízen podle určité koncepce, která by spotřebu těch zdrojů omezovala. 312 00:29:29,950 --> 00:29:34,426 A marxismus byl právě vymyšlen kvůli tomu, aby bylo zavedeno… 313 00:29:34,546 --> 00:29:40,695 Zatímco dříve spotřebu omezovala stavovská společnost, kdy spotřeba krále byla jedna, 314 00:29:40,815 --> 00:29:45,838 vévoda už ji měl nižší, hrabě ještě nižší, potom baron a tak dále, 315 00:29:45,958 --> 00:29:50,628 a dělníci a rolníci absolutně minimální, aby sotva přežívali, 316 00:29:50,748 --> 00:29:56,414 tak kapitalismus tohle uvolnil. Mám peníze? Mohu spotřebovávat. Nemám je, nemůžu. 317 00:29:56,534 --> 00:30:06,990 A to také umožnilo spotřebu v rámci kapitalismu, jak bych to formuloval? 318 00:30:07,408 --> 00:30:13,773 Pirátského, zločineckého kapitalismu, kdy díky okrádání, přímému okrádání někoho, 319 00:30:13,893 --> 00:30:23,707 je možné cizí zdroje spotřebovávat i jinak: pod hrozbou použití síly, za použití síly… 320 00:30:23,827 --> 00:30:33,221 Takže ten někdo nemusí vyrábět zboží na výměnu za jiné, a jen ty zdroje spotřebovává. 321 00:30:33,341 --> 00:30:36,179 A tohle bylo zapotřebí omezit. 322 00:30:36,299 --> 00:30:44,329 No a největší efekt v tomto ohledu, jak ukázala praxe, vykazuje právě marxismus. 323 00:30:44,449 --> 00:30:49,533 To právě proto je teď takový prudký vzestup zájmu o marxismus na Západě. 324 00:30:49,653 --> 00:30:53,854 Takže když přestavovali Sovětský svaz, tak chtěli, 325 00:30:53,974 --> 00:31:03,400 aby v něm byla minimální spotřeba s vysoce ideologizovanou společností. 326 00:31:03,520 --> 00:31:09,634 A tuto marxistickou společnost bylo zapotřebí zaměřit na to, aby se stala vnějším nositelem revoluce. 327 00:31:09,754 --> 00:31:17,122 Takto by bylo zpracováno místní obyvatelstvo i obyvatelstvo za hranicemi Ruska 328 00:31:17,242 --> 00:31:20,228 a zdroje by zůstaly loutkovodičům. 329 00:31:20,348 --> 00:31:22,676 Jenže se jim to nepovedlo. 330 00:31:22,796 --> 00:31:32,675 A v podstatě to nebyl globální prediktor, kdo zpomalil přeformátování USA, 331 00:31:32,795 --> 00:31:36,070 byla to státní elita USA, 332 00:31:36,190 --> 00:31:44,648 jejímuž loupení bylo vydáno Rusko na pospas a tak začala krást ve velkém. 333 00:31:44,768 --> 00:31:54,298 Tím vytvořila globálnímu prediktoru nového protivníka, kterého potřeboval přednostně potlačit. 334 00:31:54,418 --> 00:31:58,765 Stala se jím státní elita USA, jež získala ohromné zdroje 335 00:31:58,885 --> 00:32:04,625 a svou vnější politikou vstoupila do konfliktu s globální politikou globálního prediktoru. 336 00:32:04,745 --> 00:32:13,101 Některé z nich v USA dokonce strčili do vězení za to, že u nás prováděli privatizaci, 337 00:32:13,221 --> 00:32:17,832 při které si tak trochu nakradli a vyvezli zdroje tam k nim, na Západ. 338 00:32:17,952 --> 00:32:23,367 A jaké zdroje tam vyvezli? Vyvezli tam informaci o výměně zboží, tedy peníze. 339 00:32:23,487 --> 00:32:25,075 Peníze tam vyvezli. 340 00:32:25,195 --> 00:32:30,485 To znamená, že tu inflaci, která měla zůstat na krku Rusku, vrátili zpět na Západ, do USA. 341 00:32:30,605 --> 00:32:35,073 A za to také byli v USA potom potrestáni. 342 00:32:35,525 --> 00:32:42,150 S tím tedy musela státní elita bojovat, tedy globální elita USA ve vztahu ke státní elitě. 343 00:32:42,270 --> 00:32:49,049 To proto byli nuceni zpomalit přeformátování USA. 344 00:32:51,190 --> 00:32:56,555 No a v Rusku zase vznikl jiný faktor, který je donutil k přeformátování. 345 00:32:56,675 --> 00:33:02,449 Oni pochopili, že jestliže budou na náš stát dál tlačit, tak lidé vybuchnou a všechno se sesype, 346 00:33:02,569 --> 00:33:04,819 protože Rusko se na nohy postaví, 347 00:33:04,939 --> 00:33:08,802 ale ta míra nákladů, které by to znamenalo pro globální prediktor, by byla kolosální. 348 00:33:08,922 --> 00:33:13,066 Proto museli poněkud povolit to sevření Ruska. 349 00:33:13,186 --> 00:33:17,708 To byl důvod, proč byl k řízení dosazen Primakov s Masljukovem, 350 00:33:17,828 --> 00:33:23,337 kteří umožnili Rusku trochu si vydechnout, a potom se globalisté museli smířit i s Putinem. 351 00:33:23,457 --> 00:33:25,881 Takto to všechno proběhlo. 352 00:33:26,001 --> 00:33:31,086 A když se Rusko začalo pod Putinovým vedením zcela stavět na nohy, 353 00:33:31,206 --> 00:33:35,241 tak bylo nutné zase pozastavit to přeformátování Evropy, 354 00:33:35,361 --> 00:33:38,327 přestože k němu už bylo všechno připraveno. 355 00:33:38,447 --> 00:33:45,076 Kdyby ty mechanismy z devadesátých let, které donutily… 356 00:33:45,196 --> 00:33:50,219 Tehdy byl mimochodem za Clintona v USA poprvé přebytkový rozpočet. 357 00:33:50,339 --> 00:33:58,284 Kdyby si tenkrát uvědomili, že budou muset ponechat Rusko, aby se poněkud stabilizovalo, 358 00:33:58,404 --> 00:34:03,776 a následně je to přinutí s ním bojovat, tak by nepokračovali v oslabování Evropy, 359 00:34:03,896 --> 00:34:11,594 v podrývání tamních státních suverenit, v propagaci homosexuality, a nezorganizovali by arabské jaro. 360 00:34:12,108 --> 00:34:20,481 Více by tomu čelili, aby nedošlo k tak masové migraci, která by mohla smést evropské státy. 361 00:34:20,601 --> 00:34:24,020 Potom už to byli nuceni potlačovat vší silou 362 00:34:24,140 --> 00:34:26,571 a plně se jim to už povést nemohlo… 363 00:34:26,691 --> 00:34:30,871 V těch devadesátých letech by to ještě dokázali zastavit, 364 00:34:30,991 --> 00:34:35,232 ale v prvním desetiletí 21. století, obzvláště k jeho konci, už bylo pozdě, 365 00:34:35,352 --> 00:34:42,001 protože ten proces začala plně řídit sama státní elita, a proto byli nuceni to začít potlačovat. 366 00:34:42,121 --> 00:34:47,144 Takže ty procesy jsou všechny vzájemně propojeny. 367 00:34:47,264 --> 00:34:51,506 Když se nedokázali s Ruskem vypořádat plánovaným způsobem, 368 00:34:51,626 --> 00:34:54,427 když ho v roce 1996 nedokázali přeformátovat, 369 00:34:54,547 --> 00:34:59,365 protože se marxistická strana KPRF nedostala k moci, za což životem zaplatil jeden z Rothschildů... 370 00:34:59,485 --> 00:35:01,360 U nich jsou tresty velice tvrdé. 371 00:35:01,480 --> 00:35:07,635 Když někdo říká: „To za Stalina došlo k likvidaci elity, to tenkrát ji prořezali“, 372 00:35:07,755 --> 00:35:10,145 tak je to lež. Za Stalina to tak nebylo. 373 00:35:10,265 --> 00:35:15,370 Stalin vůbec represe nevyužíval. Represe prosazovali trockisté 374 00:35:16,460 --> 00:35:22,612 a Stalin ty represe buď potlačoval, nebo je nepřipouštěl. 375 00:35:22,732 --> 00:35:26,274 V každém případě je nenechal nabrat plnou sílu. 376 00:35:26,394 --> 00:35:33,084 Zatímco pro globalisty je tento mechanismus prořezávání elit způsobem zvyšování kvality řízení. 377 00:35:33,204 --> 00:35:40,141 A o tohle se uvnitř naší země pokusili trockisté a nazvali to "Stalinskými" represemi. 378 00:35:41,354 --> 00:35:46,559 Když se jim tedy nepovedlo v Rusku dosadit k moci opět marxisty, trockisty (KPRF), 379 00:35:46,679 --> 00:35:58,204 tak museli podržet USA se vším všudy a zároveň zlomit odpor americké státní elity. 380 00:35:58,324 --> 00:36:03,430 To se jim ale udělat nepovedlo a Rusko se začalo pozvedávat, 381 00:36:03,550 --> 00:36:08,162 takže museli pozastavit přeformátování Evropy. 382 00:36:08,282 --> 00:36:12,972 Tam to také udělali na poslední chvíli, ale stejně to nedokážou, 383 00:36:13,092 --> 00:36:18,090 protože světová pederastie a těch třináct genderových pohlaví, jaká si navymýšleli, 384 00:36:18,210 --> 00:36:21,819 nebo už je těch jejich vymyšleností snad šedesát… 385 00:36:21,939 --> 00:36:26,294 Já ani nevím, jak vyjmenovat těch třináct a co teprve šedesát, jak se to někde mihlo… 386 00:36:26,414 --> 00:36:28,506 To už je tedy něco. 387 00:36:29,278 --> 00:36:33,547 Už tři pohlaví jsou šílenstvím a tohle… 388 00:36:33,984 --> 00:36:38,022 Takže všechny tyto procesy spolu souvisí. 389 00:36:38,640 --> 00:36:44,846 Oni potřebují ruské zdroje, spotřebovávat je, mít je pod kontrolou 390 00:36:44,966 --> 00:36:48,618 a řídit prostřednictvím Ruska světové procesy. 391 00:36:48,738 --> 00:36:55,639 A jestliže se jim to nedaří, nezbývá jim, než si ponechávat ty nástroje, které dosud mají v rukou. 392 00:36:59,009 --> 00:37:01,349 Další otázka je od Sergeje. 393 00:37:01,469 --> 00:37:05,181 Zdravím, jakým způsobem se může projektově-zkonstruovaný stát 394 00:37:05,301 --> 00:37:07,984 přeměnit v historicky podmíněný? 395 00:37:08,104 --> 00:37:12,460 Aby si stát osvojil vyšší priority, potřebuje k tomu přinejmenším čas a další zdroje 396 00:37:12,580 --> 00:37:14,260 a páníček přece nespí. 397 00:37:14,380 --> 00:37:20,047 Je vystoupení z konglomerátu a zapojení se do meziregionálního bloku jedinou reálnou možností, 398 00:37:20,167 --> 00:37:22,645 jak se takové státy mohou zformovat? 399 00:37:22,765 --> 00:37:25,062 Existují historické příklady takových procesů? 400 00:37:25,182 --> 00:37:27,942 Existují. Ale je to všechno trochu jinak. 401 00:37:28,062 --> 00:37:33,601 Jak projektově-zkonstruovaný stát, tak ten historicky zformovaný, jsou historicky podmíněné. 402 00:37:33,721 --> 00:37:40,931 Vytvoření jakéhokoliv státu tak či onak nemůže probíhat ve vzduchoprázdnu, 403 00:37:41,051 --> 00:37:48,029 ale na základě nějakých politických, historických procesů probíhajících v celkové společnosti. 404 00:37:48,149 --> 00:37:56,002 Projektově-konstruované státy jsou vytvářeny z vůle vnějších hráčů 405 00:37:56,592 --> 00:38:04,590 a historický stát vyrůstá z kultury národa. 406 00:38:04,710 --> 00:38:14,518 Je-li v kultuře národa založen mechanismus státotvornosti, 407 00:38:14,638 --> 00:38:24,060 tak se takový stát s tou či onou mírou pravděpodobnosti v závislosti na tlaku prostředí zformuje. 408 00:38:24,180 --> 00:38:31,647 Ale jestliže v kultuře národa nejsou prvky státotvornosti? 409 00:38:31,767 --> 00:38:34,554 Udržování chodu státu? 410 00:38:34,674 --> 00:38:39,851 Tak bude zničen dokonce i hotový stát, který po někom zdědí. 411 00:38:39,971 --> 00:38:44,069 Jak se o tom mluví: „Podívejte, jen jim ho přenechali a už to tam upadá.“ 412 00:38:44,189 --> 00:38:49,342 Příkladem může posloužit Jihoafrická republika, Rhodesie, která se dnes jmenuje Zimbabwe. 413 00:38:49,462 --> 00:38:56,312 Šlo o velmi dobře rozvinuté státy, které měly hodně kompetencí. 414 00:38:56,929 --> 00:39:03,359 A jakmile bylo k řízení přivedeno místní obyvatelstvo, to původní, 415 00:39:03,479 --> 00:39:10,611 jehož národní kultura neobsahuje prvky třech vyšších priorit 416 00:39:10,731 --> 00:39:16,373 a nemá kompetence k udržování států s takovou úrovní rozvoje, 417 00:39:16,493 --> 00:39:25,657 protože ještě žije na úrovni rodového zřízení, nebo se blíží k feudálnímu zřízení… 418 00:39:25,777 --> 00:39:29,618 Nebo když si vezmeme Kazachstán. 419 00:39:29,738 --> 00:39:33,193 Ti se právě dostali k úrovni feudalismu. 420 00:39:33,313 --> 00:39:40,600 No a když je připravíte o podporu kompetencí ze strany vnějšího centra, tak se jim stát zhroutí. 421 00:39:40,720 --> 00:39:43,300 Jen si vezměte, co se tam teď děje. 422 00:39:43,420 --> 00:39:50,270 Odchází... Dochází k určitému předávání té podpory zajišťující jejich kompetence ze strany Ruska, 423 00:39:50,390 --> 00:39:55,903 k podpoře kompetencí ze strany Velké Británie. 424 00:39:56,023 --> 00:40:01,561 Jenže tam existence centra koncentrace řízení pomalu končí a je přenášeno. 425 00:40:01,681 --> 00:40:04,648 A tak přechází i k formátu Astany. 426 00:40:04,768 --> 00:40:10,255 No a když přišel tento páníček, bylo zapotřebí se mu přizpůsobit, 427 00:40:10,375 --> 00:40:15,424 aby měl alespoň představu o tom, co je kde napsané. 428 00:40:15,544 --> 00:40:19,719 Protože se přece nebudou učit tu jejich azbuku?! 429 00:40:19,839 --> 00:40:25,248 "Ať pěkně oni píší mojí abecedou a já potom, když to bude nutné, z toho něco už vyčíst dokážu. 430 00:40:25,368 --> 00:40:29,976 Rozeznám jména, názvy států, ostatní mi potom přeloží překladatel." 431 00:40:30,096 --> 00:40:35,134 Proto jim tam také zavádějí tu latinku 432 00:40:35,254 --> 00:40:40,011 a odůvodňují to tím, že tam kdysi latinku měli a sotva ji stačili zavést… 433 00:40:40,131 --> 00:40:45,363 Ti lidé, kteří tvrdí, že ji akorát tak stačili přizpůsobit kazaštině, 434 00:40:45,483 --> 00:40:49,096 a potom byla násilně zavedena kyrilice, očividně nic nevědí, 435 00:40:49,216 --> 00:40:56,385 a zkušenosti ze života Kazachů v Číně pro ně nic neznamenají. 436 00:40:56,505 --> 00:41:01,684 Tam se totiž také pokoušeli zavádět latinku a byli nuceni se vrátit k arabskému písmu. 437 00:41:01,804 --> 00:41:09,254 Protože latinka prostě méně než cokoli jiného vyhovuje v jakékoliv své transkripci, 438 00:41:09,374 --> 00:41:12,441 pokud samozřejmě není zavedena spousta diakritických znamének. 439 00:41:12,561 --> 00:41:17,423 Ty je však potom také nutné umět číst, znát pravidla jejich použití. 440 00:41:19,624 --> 00:41:25,205 Latinka prostě vůbec neodpovídá fonetice kazaštiny, vůbec jí neodpovídá. 441 00:41:25,821 --> 00:41:33,022 A na základě kyrilice byla pro kazaštinu vypracována odpovídající abeceda. 442 00:41:33,356 --> 00:41:41,649 Takže aby je připravili o zkušenosti z historického dědictví státního budování Kazachstánu, 443 00:41:41,769 --> 00:41:47,212 které tam získali v sovětských dobách, připravují je o jejich abecedu, o tyto znalosti. 444 00:41:47,332 --> 00:41:53,938 To se mohou rovnou vrátit k 15. století a řídit Kazachstán jako v tom patnáctém století. 445 00:41:56,455 --> 00:42:02,248 Je tedy možné z projektově-zkonstruovaného státu zformovat ten historický? Je to možné. 446 00:42:02,582 --> 00:42:11,737 Ale k tomu je nutné umožnit v tom státě rozvoj jeho vlastní unikátní kultury. 447 00:42:11,857 --> 00:42:18,996 Projektově-zkonstruované státy, které měly šanci zformovat se v historické státy, byly, 448 00:42:19,116 --> 00:42:23,838 znovu opakuji, Jihoafrická republika, Rhodesie, kde fungoval systém apartheidu, 449 00:42:23,958 --> 00:42:28,307 při kterém bílí nezasahovali do života místního obyvatelstva, 450 00:42:28,427 --> 00:42:35,217 ale přitom těm lidem poskytovali možnost získávat nové, pro ně nedostupné znalosti. 451 00:42:37,463 --> 00:42:43,911 V mnohém ten systém nebyl takový, jaký by být měl, 452 00:42:44,031 --> 00:42:53,661 ale stále to byla možnost, jak zachovat národ a pozvednout ho po určité době na takovou úroveň, 453 00:42:53,781 --> 00:42:57,491 a také jeho kulturu, aby to podpořilo toto obyvatelstvo. 454 00:42:57,611 --> 00:43:01,497 Dalším projektově-zkonstruovaným státem, který se stal historickým, 455 00:43:01,617 --> 00:43:02,896 je Kuba, 456 00:43:03,016 --> 00:43:11,731 kde je veškeré obyvatelstvo přistěhovalecké, a kde probíhalo formování tohoto obyvatelstva. 457 00:43:11,851 --> 00:43:25,663 Když se ten stát zbavil vnějšího tlaku ze strany USA, kdy byl ten ostrov využíván jen pro své zdroje, 458 00:43:25,783 --> 00:43:34,621 tak tam byla na základě marxisticko-socialistických idejí vybudována nová národní kultura, 459 00:43:34,741 --> 00:43:43,121 která ve své krvi, tedy ne v krvi, ale v kultuře podporuje existenci státu. 460 00:43:43,241 --> 00:43:53,135 Navíc ta symbióza nových ideologických učení 461 00:43:53,255 --> 00:43:59,352 a starodávných kultur tvořících kulturu tohoto místního obyvatelstva 462 00:43:59,472 --> 00:44:08,677 umožnila Kubáncům efektivně přenášet ty prvky státní kultury 463 00:44:08,797 --> 00:44:12,804 i do dalších latinskoamerických států a do afrických států, 464 00:44:12,924 --> 00:44:18,031 což právě činí vnější politickou činnost Kuby úspěšnou. 465 00:44:18,151 --> 00:44:24,028 Takže celým problémem je, jak je takový stát formován. 466 00:44:24,148 --> 00:44:30,740 Kuba se dokázala zformovat v rámci jednotného ruského světa, 467 00:44:30,860 --> 00:44:38,388 protože jsme ji zastřešili a zajistili ji zdrojově, takže díky tomu dokázala zformovat svou kulturu, 468 00:44:38,508 --> 00:44:45,073 svou ideologii a na základě toho si tam lidé vybudovali svůj vlastní stát. 469 00:44:45,193 --> 00:44:50,382 Ale jak dál? Pokud se jim nedostává jejich vlastních kompetencí… 470 00:44:50,502 --> 00:44:55,738 Vždyť k tomu, aby jakýkoliv historický stát mohl existovat, 471 00:44:55,992 --> 00:45:01,035 dokonce i ten projektově-zkonstruovaný, je potřebný soubor kompetencí. 472 00:45:01,155 --> 00:45:06,106 Buď jsou tyto kompetence zajišťovány silami vlastního národa, 473 00:45:06,226 --> 00:45:10,177 díky jeho vlastní kultuře, nebo jsou tyto kompetence dodávány zvnějšku. 474 00:45:11,924 --> 00:45:16,995 Navíc má každý stát jiné zdrojové možnosti. 475 00:45:17,115 --> 00:45:24,605 A zde těmto státům jmenovitě existence kompetencí na třech nejvyšších prioritách řízení v jejich kultuře 476 00:45:24,725 --> 00:45:30,320 umožňuje využívat různé kompetence na třech nejnižších prioritách, 477 00:45:30,440 --> 00:45:34,529 aby si zajistili nebo nezajistili svou suverenitu. 478 00:45:34,649 --> 00:45:40,526 A třeba Kuba… Prostě ji uvádím jako takový příklad, ta má omezené zdroje. 479 00:45:40,646 --> 00:45:43,855 Ale má své obyvatelstvo, které je dostatečně početné. 480 00:45:43,975 --> 00:45:49,802 Zvýšili si tam kvalitu vzdělání, vytvořili vysoce rozvinuté zdravotnictví, 481 00:45:49,922 --> 00:45:53,566 začali exportovat lékařské služby 482 00:45:53,686 --> 00:46:00,301 a díky tomu od jiných států získali doplnění všech kompetencí, 483 00:46:00,421 --> 00:46:04,395 které Kuba potřebuje, aby mohla existovat jako stát. 484 00:46:04,515 --> 00:46:14,580 Je nutné zvolit určité opěrné body, jejichž rozvoj vám umožní jejich export, 485 00:46:14,700 --> 00:46:21,072 abyste potom mohli importovat jiné kompetence, které si vlastními silami nejste schopni zajistit. 486 00:46:21,192 --> 00:46:25,391 A takto je to s každým státem, jako je Jemen, Kuba… 487 00:46:25,511 --> 00:46:29,490 Dočtete se o tom v naší analytické práci Stát jako systém pro přežití. 488 00:46:29,610 --> 00:46:32,763 Tam jsou speciálně tyto příklady uvedeny, 489 00:46:32,883 --> 00:46:39,834 jak v různých podmínkách různé státy manévrují a kdo se orientuje na jaké opěrné body. 490 00:46:44,593 --> 00:46:50,397 Další otázka je od Kiremetě. Ještě to trochu upřesním. 491 00:46:50,517 --> 00:46:56,037 Projektově-zkonstruovaný stát se může stát historickým pouze v rámci ruského světa. 492 00:46:56,157 --> 00:46:59,063 Západní svět to nedovolí. 493 00:46:59,833 --> 00:47:01,951 Dobrého zdraví všem. 494 00:47:02,071 --> 00:47:07,398 Vážený Valeriji Viktoroviči, i když jsem si přečetl práci Stát je systémem pro přežití národa, 495 00:47:07,518 --> 00:47:12,928 tak jsem přesto nedokázal určit, jakým státem je ten nejvlivnější stát světa - USA. 496 00:47:13,048 --> 00:47:16,889 Zda se přirozeně historicky zformoval, nebo je projektově-zkonstruovaný? 497 00:47:17,009 --> 00:47:19,695 Výhradně projektově-zkonstruovaný. 498 00:47:19,815 --> 00:47:25,472 Je tu předpoklad, že byl založen Velkou Británií jako kolonie, ale ta v průběhu dějin přišla o svou moc nad ním. 499 00:47:25,592 --> 00:47:29,846 Velká Británie ten stát založila a o žádnou moc nepřišla. 500 00:47:29,966 --> 00:47:33,477 Je jen třeba si uvědomovat, že existuje stát Velká Británie 501 00:47:33,597 --> 00:47:37,989 a také centrum koncentrace řízení na základě Velké Británie, 502 00:47:38,109 --> 00:47:44,399 které je tím euroatlantickým centrem. 503 00:47:45,003 --> 00:47:49,378 Protože existuje ještě euroasijské centrum, a tím je Evropa. 504 00:47:49,498 --> 00:48:01,042 Takže euroatlantický blok se skládá z USA a Velké Británie a euroasijský blok je na území Evropy. 505 00:48:01,162 --> 00:48:07,479 A teď se to centrum koncentrace řízení euroasijského bloku přesouvá do Íránu 506 00:48:07,599 --> 00:48:11,688 a s tímto přesunem jsou velmi velké problémy. 507 00:48:11,808 --> 00:48:16,447 No a euroatlantický blok se přesouvá ze své větší části do Číny 508 00:48:16,567 --> 00:48:21,564 a práce na tomto přesunu probíhají celkem dost úspěšně. 509 00:48:21,684 --> 00:48:30,367 Takže globální řízení, jehož centrum koncentrace řízení bylo ve Velké Británii… 510 00:48:30,487 --> 00:48:33,228 A jak se zformovala Velká Británie? 511 00:48:33,348 --> 00:48:38,565 Napřed tu byl Egypt a v míře rozvoje civilizace se centrum odtud přesunulo do Itálie, 512 00:48:38,685 --> 00:48:44,370 to byli ti Janované a Benátčané, kteří kontrolovali dvě strany Středozemního moře. 513 00:48:44,490 --> 00:48:49,954 Potom v míře dalšího rozvoje civilizace potřebovali založit nové centrum koncentrace řízení, 514 00:48:50,074 --> 00:48:56,639 a tak si našli Holandsko, které je sítí řek spojeno s Evropou a... 515 00:48:57,354 --> 00:49:00,710 Řeky tehdy byly dopravními tepnami. 516 00:49:00,830 --> 00:49:10,036 Jenže Holandsko bylo dost zranitelné, dalo se na něj zaútočit po souši. 517 00:49:10,156 --> 00:49:15,318 Tak si potom našli Velkou Británii, tedy Anglii, ten ostrov a přesunuli se tam. 518 00:49:15,438 --> 00:49:21,398 Dále jim rozvoj technologií umožnil přijít k závěru, protože mysleli dopředu, 519 00:49:21,518 --> 00:49:31,494 že zřídí-li si centrum koncentrace řízení za oceánem, tak při existenci určitých základen, 520 00:49:31,614 --> 00:49:36,555 což je také důvod, proč mají USA mnoho základen po celém světě, bude odtud možné řídit celý svět. 521 00:49:36,675 --> 00:49:45,359 Proto to území USA vyčistili od místního obyvatelstva… 522 00:49:45,479 --> 00:49:51,190 Velmi dobře je to všechno popsáno v práci vnitřního prediktoru Sad roste sám..? 523 00:49:51,310 --> 00:49:54,519 Kde jsou tyto věci plně a dobře probrány. 524 00:49:54,639 --> 00:50:09,870 Takže to území vyčistili, a potom začali z území Spojených států budovat řízení světa. 525 00:50:09,990 --> 00:50:17,820 Ale technologie přece jen vyžadovaly, aby bylo funkční centrum řízení také ve Velké Británii. 526 00:50:18,645 --> 00:50:26,788 Proto ano, existovaly dva státy, ale na úrovni globální elity šlo o dvě centra koncentrace, 527 00:50:26,908 --> 00:50:36,802 a přesněji o dvě velitelská stanoviště, z nichž každé plnilo svou vymezenou funkci. 528 00:50:36,922 --> 00:50:43,577 USA připadla role hlavního mezinárodního četníka. 529 00:50:43,697 --> 00:50:51,625 A tak tam postupně začali z Velké Británie převádět řízení. 530 00:50:51,745 --> 00:50:58,021 Jenže s rozvojem raketové techniky začalo být jasné, že už nemá smysl se tam schovávat, 531 00:50:58,141 --> 00:51:00,442 protože rakety doletí i tam. 532 00:51:00,562 --> 00:51:07,265 Proto byl tento proces v určité etapě potlačen a soustředili se na to, 533 00:51:07,385 --> 00:51:14,307 aby se okolo USA všichni spojili a posílili je jako nejpřipravenější nástroj 534 00:51:14,427 --> 00:51:16,480 pro přemožení Sovětského svazu, 535 00:51:16,600 --> 00:51:21,707 který uplatňoval alternativní koncepci řízení, alternativní koncepci globalizace. 536 00:51:21,827 --> 00:51:25,779 Aby tak přemohli Sovětský svaz, protože potom budou ty rakety už zbytečné 537 00:51:25,899 --> 00:51:28,976 a bude možné se v klidu přesunout do Číny, 538 00:51:29,096 --> 00:51:34,708 která byla v plánu jako následující centrum koncentrace řízení již někdy od 14. století. 539 00:51:40,161 --> 00:51:44,358 Další otázka je od Arťoma Kobočtece. 540 00:51:44,687 --> 00:51:49,908 Dobrý den. V jednom z pořadů jste řekl, že Rusko se již ukázalo být natolik suverénní, 541 00:51:50,028 --> 00:51:53,226 aby prověřilo (na letišti) amerického diplomata. 542 00:51:53,346 --> 00:51:56,415 Potom jste vysvětlil, že to globalisté spustili proces, 543 00:51:56,535 --> 00:52:01,225 kdy se u nás začali zpívat písničky o „příteli (globalistů) Vovočce“ s ponorčičkou 544 00:52:01,345 --> 00:52:04,954 a že za tohoto procesu jsou potom možné i takové prověrky diplomatů. 545 00:52:05,074 --> 00:52:10,200 Takže je to tak, že veškerá suverenita Ruska stojí na přátelství Vovočky s globalisty? 546 00:52:10,320 --> 00:52:13,930 A až Vovočce skončí mandát, tak si globalisté již nedosadí přítele, 547 00:52:14,050 --> 00:52:19,279 ale svého člověka Pášeňku, se kterým nebude potřeba se domlouvat a v něčem mu ustupovat, 548 00:52:19,399 --> 00:52:23,446 ale jednoduše povedou Rusko tam, kam potřebují? 549 00:52:23,566 --> 00:52:25,915 A my víme kam a nelíbí se nám to! 550 00:52:26,035 --> 00:52:29,824 Prosím potvrďte nebo vyvraťte správnost těchto úvah. 551 00:52:29,944 --> 00:52:31,650 Je to ta třetí možnost. 552 00:52:31,770 --> 00:52:38,928 Suverenita Ruska pramení z Ruska a kultury ruského národa. 553 00:52:39,048 --> 00:52:43,609 To je to, o čem jsme mluvili. Rusko je historickým státem, 554 00:52:43,729 --> 00:52:52,482 civilizací, ruským světem, který uplatňuje alternativní koncepci řízení globalizace. 555 00:52:55,260 --> 00:53:04,056 A dělají-li si všechny elity starosti, jak budou žít po Putinovi, a chtějí proto navázat na Putinův stát, 556 00:53:04,176 --> 00:53:12,132 tedy najít člověka, který chápe národ, aby mohly likvidovat ta nebezpečí, 557 00:53:12,252 --> 00:53:21,545 která by je mohla připravit o jejich postavení, tak nechápou to, co chápou globalisté, 558 00:53:22,600 --> 00:53:25,815 že to takto dál jít nemůže. 559 00:53:25,935 --> 00:53:33,453 Ano, Putina musí teď elita poslouchat, jinak si to odskáče a to v první řadě od globalistů. 560 00:53:34,199 --> 00:53:39,137 Oni nechápou jinou věc, sám ten fenomén zrodu Putina. 561 00:53:39,257 --> 00:53:48,936 Proč po rozpadu Sovětského svazu ta nejbohatší a nejblahobytnější republika SSSR Ukrajina 562 00:53:49,056 --> 00:53:54,054 sklouzla do takového příšerného stavu, v jakém se teď nachází? 563 00:53:54,174 --> 00:53:59,301 Panuje tam chaos, všechny politické procesy jsou jen cirkus. 564 00:53:59,421 --> 00:54:05,139 Ta písnička: „V hlučné komediantské krčmě se rádi scházejí podvodníci, lotři a zloději všeho druhu. 565 00:54:05,259 --> 00:54:09,434 Někdo se napít přišel, někdo pěsti předvést a někdo klípky nejnovější si poslechnout. 566 00:54:09,554 --> 00:54:12,058 Když tam jdu, zbraň vždy nabitou mám.“ 567 00:54:12,178 --> 00:54:17,150 To je dnešní Ukrajina. To je její logický vývoj. 568 00:54:17,270 --> 00:54:27,694 Proč? Protože ta kultura západňáctví vůbec nepodporuje existenci státu. 569 00:54:27,814 --> 00:54:30,755 A to v žádné podobě. 570 00:54:30,875 --> 00:54:36,285 A to teď tak či onak na tomto území dominuje, což se i projevilo. 571 00:54:36,405 --> 00:54:44,206 Kultura ruského národa podporuje existenci státu, a proto se objevil Putin. 572 00:54:44,326 --> 00:54:50,919 A pro globalisty musí být zrod nového vůdce předvídatelný. 573 00:54:51,039 --> 00:54:55,369 Dnes se přátelíme s Vovočkou a s kým se budeme muset přátelit zítra? 574 00:54:55,489 --> 00:54:59,869 Oni přece nevědí, kdo se stane tím příštím. 575 00:54:59,989 --> 00:55:05,811 Ale velmi dobře vědí, že ten příští se každopádně objeví. 576 00:55:05,931 --> 00:55:11,160 V sedmnáctém století se zdálo, na jeho začátku, že Rusko už převálcovali: 577 00:55:11,280 --> 00:55:20,727 "V Kremlu sedí polští interventi, je dokonáno, elita již přísahala kralevici Vladislavovi, 578 00:55:20,847 --> 00:55:23,891 takže se nám povedlo Rusko přemoci." 579 00:55:24,011 --> 00:55:29,112 Jenže se objevil Kuzma Minin s Požarskim a všechno to vynuloval. 580 00:55:29,232 --> 00:55:32,867 V Rusku to tak vždy bylo a vždy to tak bude. 581 00:55:32,987 --> 00:55:42,323 Globalisté to chápou. Proto pro ně není důležité, kdo konkrétně nastoupí po Putinovi, 582 00:55:42,443 --> 00:55:48,393 kdo bude jeho nástupcem, na tuto otázku jim nedokáže odpovědět ani sám Putin. 583 00:55:48,513 --> 00:55:53,177 Pro ně je důležité porozumět systému, jaký buduje Putin 584 00:55:53,297 --> 00:56:00,198 a bránit jeho budování globalisté nebudou v žádném případě. 585 00:56:00,318 --> 00:56:06,062 Oni potřebují, aby ruské území bylo řiditelné, protože chtějí přežít na planetě Zemi 586 00:56:06,182 --> 00:56:12,234 a všechno, co teď bude na této planetě, je závislé na tom, jak na tom bude Rusko. 587 00:56:12,354 --> 00:56:17,250 Jestliže se v Rusku všechno sesype a začne tu státní převrat a občanská válka, 588 00:56:17,370 --> 00:56:21,622 tak se sesype i všechno v celém světě, úplně všechno. 589 00:56:21,742 --> 00:56:30,469 V USA… Byla tu otázka na boj státní elity USA proti Trumpovi. 590 00:56:30,589 --> 00:56:36,591 Lidé tam mají zájem, aby u moci byl Trump, protože ten nabízí život lidem 591 00:56:36,711 --> 00:56:43,251 a státní elita si neuvědomuje, že by si teď naposledy prosadila svou a to by byl její konec. 592 00:56:43,371 --> 00:56:46,698 Skončila by v posttechnokratickém světě, 593 00:56:46,818 --> 00:56:52,177 ve kterém se jim ten hollywoodský film Šílený Max bude zdát dětskou pohádkou. 594 00:56:52,297 --> 00:56:56,009 Všechno by tam bylo daleko horší a globalisté to chápou 595 00:56:56,129 --> 00:56:58,632 a nechce se jim takto skončit. 596 00:56:58,752 --> 00:57:03,801 Takže chápou, že je nutné teď zachovat Rusko, ale musí se s ním na tom dohodnout, 597 00:57:03,921 --> 00:57:09,871 aby ty procesy v Rusku neprobíhaly úplně mimo ně. 598 00:57:09,991 --> 00:57:14,835 A za této situace je lepší raději se právě teď přátelit. 599 00:57:16,584 --> 00:57:22,911 To je důvod proč globalisté nebrání Vladimirovi Vladimiroviči. 600 00:57:23,528 --> 00:57:32,144 Navíc mu umožňují řešit procesy v celém světě, protože sami to nedokážou. 601 00:57:32,264 --> 00:57:38,471 A globalisté potřebují stejného člověka u řízení i po Putinovi, 602 00:57:38,591 --> 00:57:42,741 který dokáže realizovat globální politiku. 603 00:57:42,861 --> 00:57:49,144 A jaké si s ním globalisté vybudují vzájemné vztahy, ukáže budoucnost. 604 00:57:49,264 --> 00:57:55,085 Ale teď mají maximální zájem na tom, aby Rusko existovalo a zachránilo celý svět. 605 00:57:55,205 --> 00:58:02,492 To je to, co nechápe americká státní elita ani podpindosníci tady uvnitř Ruska. 606 00:58:02,612 --> 00:58:10,902 Proto je čeká krušný osud, ještě jednou opakuji, že všichni by se měli po kolenou plazit k Putinovi. 607 00:58:11,237 --> 00:58:16,998 A globalisté teď neberou ohled na Putina kvůli tomu, že by byli přátelé Ruska, 608 00:58:17,118 --> 00:58:19,158 že by mu chtěli pomoci. 609 00:58:19,278 --> 00:58:21,331 Jejich nabídka je následující: 610 00:58:21,451 --> 00:58:24,903 „Poraď si, jak umíš a tam, kde to pro nás bude výhodné…“ 611 00:58:25,023 --> 00:58:29,052 Tedy přesněji: „Tam, kde to bude odpovídat našim zájmům, svou část práce uděláme. 612 00:58:29,172 --> 00:58:33,265 Se zbytkem si musíš poradit, jak umíš.“ Stejný postoj zaujmou i k tomu dalšímu. 613 00:58:33,385 --> 00:58:38,450 Ale ani tomu druhému, co nastoupí po Putinovi, překážet nebudou. 614 00:58:38,570 --> 00:58:43,208 A tady dělají chybu… Co se teď u nás děje? 615 00:58:43,328 --> 00:58:48,047 Probíhají různé politické procesy okolo jmenování vlády a podobně. 616 00:58:48,167 --> 00:58:50,319 Začala klanově-korporativní bitka. 617 00:58:50,439 --> 00:58:55,998 Oni si myslí, že když se jim povede dosadit někoho svého, tak tam bude sedět, jenže nebude. 618 00:58:56,118 --> 00:59:05,298 Bude tam ten, který bude odpovídat kultuře ruského národa, ruské státní ideologii. 619 00:59:06,154 --> 00:59:12,043 A té nevyhověla ani vláda sedmi bojarů, a jací oni byli urození, 620 00:59:12,163 --> 00:59:16,750 tak se objevil obyčejný člověk Kuzma Minin a kníže Požarskij, 621 00:59:16,870 --> 00:59:22,742 který byl mimochodem Rurikovec a také jediný, kdo měl nesporné právo na ruský trůn. 622 00:59:22,862 --> 00:59:26,420 Žádní ti Romanovci bez rodu. 623 00:59:27,346 --> 00:59:37,736 A v té skutečnosti, že se Požarskij nestal ruským carem, hrály roli jeho osobní kvality. 624 00:59:39,949 --> 00:59:48,281 Ale přesto, někteří říkají, že nejednal správně, já si myslím, že za daných okolností jednal správně, 625 00:59:48,401 --> 00:59:54,274 protože Rusko nežije jen jedním dnem, bylo potřeba ho posouvat dopředu. 626 00:59:56,640 --> 00:59:59,161 To byla poslední otázka. 627 00:59:59,281 --> 01:00:04,767 Dnes, ostatně jako vždy, 628 01:00:04,887 --> 01:00:15,235 jsme mluvili o těch procesech, které jsou na povrchu, o které se lidé sice zajímají, ale nechápou je. 629 01:00:15,355 --> 01:00:16,727 A proč? 630 01:00:16,847 --> 01:00:20,539 Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 631 01:00:20,659 --> 01:00:23,954 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. 632 01:00:24,074 --> 01:00:30,167 A zatímco dříve, abyste se stali člověkem a občanem, vám stačilo umět číst, psát a počítat, 633 01:00:30,287 --> 01:00:35,306 tak dnes musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, 634 01:00:35,426 --> 01:00:39,370 abyste mohli jednat uvědoměle 635 01:00:39,490 --> 01:00:47,060 na základě správného porozumění společensko-politickým sociálním procesům probíhajícím ve společnosti 636 01:00:47,180 --> 01:00:50,429 a mohli tak bránit zájmy své i své rodiny. 637 01:00:50,549 --> 01:00:54,030 Protože znalosti znamenají moc. 638 01:00:54,596 --> 01:01:01,934 Už se přece všichni přesvědčili o tom, že současná elita vůbec neodpovídá... 639 01:01:02,054 --> 01:01:10,773 Lidé ve své většině přisuzují elitě pozitivní význam, že elita je něco lepšího. 640 01:01:10,893 --> 01:01:17,795 Nic podobného. V tomto ohledu, že by mělo jít o něco lepšího, to vůbec není elita. 641 01:01:17,915 --> 01:01:28,545 V současné době jsou všichni, kdo řídí Rusko, od úrovně jakéhokoliv okresu, regionu až do Moskvy... 642 01:01:28,665 --> 01:01:31,728 Ti všichni byli zformováni v devadesátých letech. 643 01:01:31,848 --> 01:01:37,932 A z větší části se jedná o podpindosníky, kterým jsou ruské zájmy UKRADENÉ. 644 01:01:38,052 --> 01:01:42,561 Celé jejich vlastenectví spočívá ve třiceti stříbrných 645 01:01:42,681 --> 01:01:47,667 v podobě nařezaných papírků zelené barvy, tedy dolarů. 646 01:01:47,787 --> 01:01:52,759 To je to jejich vlastenectví, které se projevuje v takových jejich názorech jako: 647 01:01:52,879 --> 01:01:56,899 „Učitelům se prostě nechce pracovat, proto také nemají pořádné peníze. 648 01:01:57,019 --> 01:02:05,258 To kdyby šli makat na tři čtyři směny a odpracovali si svých "sedmdesát" hodin denně, 649 01:02:05,378 --> 01:02:11,533 tak by si mohli vydělat i celých 12 tisíc, ale takhle mají jen tu svou almužnu.“ 650 01:02:12,151 --> 01:02:15,365 A kdo je autorem té myšlenky? 651 01:02:16,549 --> 01:02:21,693 Člověk v čele "republiky", a mělo to snad pro něj nějaké následky? 652 01:02:21,813 --> 01:02:28,996 Tedy přesněji šlo o šéfa jeho aparátu, ale cožpak ho za to potrestal? Propustil ho? 653 01:02:29,116 --> 01:02:33,060 Ne. A proč? Protože on sám je přesně stejného názoru, 654 01:02:33,180 --> 01:02:36,481 který promítá do svého řízení a ty učitele deptá. 655 01:02:36,601 --> 01:02:43,837 Je toho názoru, že peníze ze školství je možné krást, takže šéf jeho aparátu jedná správně, 656 01:02:43,957 --> 01:02:48,338 protože mu do sauny (k jednání na osobní úrovni) umí nadirigovat koho je třeba. 657 01:02:48,458 --> 01:02:55,050 A učitelé? Ti přece jen vychovávají a učí naše děti, cožpak to nám přinese nějaké peníze? 658 01:02:55,170 --> 01:03:00,785 Zatímco… Cožpak se dá hodně vydělat, když něco vyrábíte na strojích? 659 01:03:00,905 --> 01:03:06,624 To znamená, že musíte s někým spolupracovat, organizovat výrobu, mít potřebné znalosti, dovednosti. 660 01:03:06,744 --> 01:03:11,588 Zatímco když ty stroje prodáte do šrotu, dostanete peníze na ruku hned. 661 01:03:11,708 --> 01:03:18,506 To je ta úroveň myšlení státních úředníků zformovaných v devadesátých letech. 662 01:03:18,626 --> 01:03:25,836 A proto, abyste ubránili zájmy své, své rodiny i vlasti, abyste ubránili naše děti, 663 01:03:26,454 --> 01:03:31,006 musíte se všichni sami stát konceptuálně mocní. 664 01:03:31,126 --> 01:03:36,535 Je třeba vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, studovat. 665 01:03:36,655 --> 01:03:42,399 A tyto znalosti najdete pouze v jediném zdroji. V Koncepci sociální bezpečnosti. 666 01:03:42,519 --> 01:03:50,938 Buďte proto konceptuálně mocní a studujte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 667 01:03:51,058 --> 01:03:53,535 Braňte zájmy své i své rodiny. 668 01:03:53,655 --> 01:03:56,699 Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. 669 01:03:56,819 --> 01:03:58,730 Do příštích setkání. 670 01:03:59,657 --> 01:04:08,325 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .