1 00:00:08,460 --> 00:00:13,553 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,016 --> 00:00:20,574 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:23,583 --> 00:00:27,209 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:27,329 --> 00:00:31,581 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:31,701 --> 00:00:35,336 Dnes je 22.04.2019. 6 00:00:36,108 --> 00:00:43,566 No a mezi posledními otázkami se samozřejmě nejčastěji objevuje prosba 7 00:00:44,389 --> 00:00:50,536 okomentovat výsledky 2. kola těch takzvaných voleb na Ukrajině. 8 00:00:50,656 --> 00:00:57,712 V tom směru, že podstatou toho hlasování bylo zvolit kohokoliv jiného kromě Porošenka. 9 00:00:57,832 --> 00:01:02,341 Ano, to byla ta klíčová myšlenka, která to vše spojovala: 10 00:01:02,461 --> 00:01:11,034 „Musíte určitě jít volit. Nepůjdete-li volit, váš hlas vám ukradnou a tak podobně. 11 00:01:11,154 --> 00:01:15,921 Musíte jít volit, to je jediná šance, jak změnit kurs.“ 12 00:01:17,464 --> 00:01:27,031 A tak se díváte na celý ten cirkus probíhající na Ukrajině, na ten krvavý cirkus, 13 00:01:29,166 --> 00:01:38,091 spoluprožíváte to, soucítíte s těmi lidmi, ale chápete, že s tím nic udělat nedokážete, 14 00:01:38,211 --> 00:01:44,341 neboť: "Bůh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění" (Korán 13:11). 15 00:01:44,461 --> 00:01:52,622 A ta Kučmova kniha Ukrajina není Rusko, v podstatě dokládá, 16 00:01:52,742 --> 00:02:02,858 že ten okraj Ruska se ve své podstatě mentalitou v mnohém liší od hlavního Ruska, od velkého Ruska. 17 00:02:03,244 --> 00:02:11,894 Protože díky tomu, že v hlavním Rusku u obyvatelstva existuje poptávka po suverenitě 18 00:02:12,014 --> 00:02:19,627 a schopném vůdci, objevil se u nás Putin, 19 00:02:21,582 --> 00:02:29,837 zatímco na Ukrajině u převážné většiny obyvatelstva taková poptávka neexistuje. 20 00:02:29,957 --> 00:02:37,476 A proto jsou si schopni zvolit... Já ani nevím, jak pojmenovat toho člověka, kterého si teď zvolili. 21 00:02:37,596 --> 00:02:46,040 Víte, říká se: „Zdálo by se, že už dosáhli dna, ale oni dokázali klesnout ještě níž.“ 22 00:02:46,160 --> 00:02:51,467 V daném případě tou volbou Zelenského dokázali klesnout ještě níž. 23 00:02:51,587 --> 00:02:56,394 Jak můžete volit takového člověka… 24 00:02:57,063 --> 00:03:06,506 Přičemž o volbách tu mluvíme podmínečně, neboť sama ta volba na Ukrajině nic nemohla vyřešit. 25 00:03:06,626 --> 00:03:11,731 Ale o tom později. Jak tam mohli ti lidé jít volit? 26 00:03:11,851 --> 00:03:18,401 To vypovídá o smýšlení lidí účastnících se toho volebního divadélka, 27 00:03:18,521 --> 00:03:25,313 kteří svou přítomností zajišťovali „volební účast“, zajišťovali obrázek „voleb“. 28 00:03:25,433 --> 00:03:33,793 Ve výsledku však jen byla vyhodnocena soutěž: „Zvol si mne, páníčku“, a někdo byl zvolen. 29 00:03:33,913 --> 00:03:42,874 Vždyť… Mám otázku. 19.04. se konaly ty takzvané debaty. 30 00:03:44,241 --> 00:03:46,652 Na stadiónu, ano. 31 00:03:47,777 --> 00:03:52,800 A já mám otázku: Kdo ty debaty vyhrál? 32 00:03:52,920 --> 00:03:58,949 Všichni mi řeknou, že samozřejmě Zelenskij a já jim odpovím že Porošenko. 33 00:03:59,069 --> 00:04:03,208 Zelenskij v nich absolutně propadl. 34 00:04:03,328 --> 00:04:14,580 Žádný člověk, který ví něco o životě, by nemohl poté, co řekl Zelenskij na těchto debatách, 35 00:04:14,700 --> 00:04:22,899 vsadit na tohoto člověka, za žádných podmínek. Prostě za žádných podmínek! 36 00:04:23,019 --> 00:04:29,489 Napovídal tam toho spoustu, ale co je to hlavní, co řekl o Porošenkovi? 37 00:04:29,609 --> 00:04:37,245 „Já sám jsem hlasoval za pana Porošenka, ale to jsem udělal chybu. My všichni jsme udělali chybu.“ 38 00:04:37,365 --> 00:04:42,992 Jak můžete sázet na člověka, který se takto mýlí? 39 00:04:43,112 --> 00:04:50,627 Musíte sázet na člověka, který adekvátně chápe procesy řízení 40 00:04:50,747 --> 00:04:57,482 a na základě svého adekvátního řízení je schopen organizovat procesy řízení v celém státě 41 00:04:57,602 --> 00:05:02,722 a snižovat tak krizovost probíhajících procesů, posouvat stát dál. 42 00:05:02,842 --> 00:05:10,052 A jestliže se ten člověk zmýlil, velmi zmýlil ve své volbě a teď všem oznamuje: 43 00:05:10,172 --> 00:05:16,256 „Není důležité, že vy všichni jste udělali chybu“, tak vám to teď v něčem uleví? 44 00:05:16,376 --> 00:05:24,517 Zvolili si lúzra, člověka, který přímo prohlásil: „Já nemám ani ponětí o státním řízení.“ 45 00:05:24,637 --> 00:05:28,728 Prostě vůbec žádné, nemá o tom ani ponětí. 46 00:05:28,848 --> 00:05:35,286 S hlediskem Porošenka je možné se ztotožňovat nebo neztotožňovat, to závisí na mravnosti. 47 00:05:35,406 --> 00:05:40,784 Pro mne je Porošenkova mravnost absolutně nepřijatelná, 48 00:05:40,904 --> 00:05:43,805 absolutně nepřijatelná. 49 00:05:43,925 --> 00:05:52,066 Ale Porošenko ví, co dělá, a na své publikum se obracel srozumitelně a argumentačně. 50 00:05:52,186 --> 00:06:01,068 Mluvil k věci o tom, jak s jeho pomocí může nějakého toho úspěchu dosáhnout 51 00:06:01,188 --> 00:06:08,429 ta klanově korporativní skupina stojící za ním, která na něj vsadila. 52 00:06:09,232 --> 00:06:17,076 Mluvil s rozmyslem, zatímco ty bludy, které plodil Zelenskij… 53 00:06:17,196 --> 00:06:22,670 Jak byste poté mohli jít volit a dát mu hlas? 54 00:06:25,980 --> 00:06:35,689 V našem minulém pořadu jsme mluvili o tom, že Porošenko se Zelenským navštívili Macrona, 55 00:06:35,809 --> 00:06:41,218 kde bylo rozhodnuto, kdo na těchto volbách vyhraje. 56 00:06:41,338 --> 00:06:44,786 Zbývalo jen to rozpoznat. 57 00:06:44,906 --> 00:06:51,344 Řekl jsem, že je nutné tento týden vše sledovat, protože se v něm ukáže, koho určili jako vítěze voleb. 58 00:06:51,464 --> 00:06:53,980 A co tento uplynulý týden ukázal? 59 00:06:54,100 --> 00:06:59,702 Tento týden ukázal, že se Zelenskij pokoušel zacouvat, 60 00:06:59,822 --> 00:07:06,035 jenže ty klany, které za ním stojí, mu to udělat nedovolily. 61 00:07:06,155 --> 00:07:15,922 V podstatě jim bylo dáno najevo, že budou potrestány, protože porušily pravidla hry, což se nedělá. 62 00:07:16,042 --> 00:07:20,938 Jenže všechny klanově-korporativní skupiny jsou do řízení určitým způsobem začleněny, 63 00:07:21,058 --> 00:07:26,608 všechny scénáře jsou stanoveny, všechny finanční toky určeny, 64 00:07:26,728 --> 00:07:32,626 a proto existuje pouze určitá ulička možností, ve které je možné manévrovat. 65 00:07:32,746 --> 00:07:37,898 „Vy jste byly součástí této uličky možností, kterou jste porušily, ze které jste odbočily 66 00:07:38,018 --> 00:07:41,859 a kvůli tomu teď budou nuceni manévrovat všichni.“ 67 00:07:41,979 --> 00:07:48,752 Jen si to představte, Lukašenkovi oznámili, že vyhraje Porošenko a on tomu přizpůsobil své řízení. 68 00:07:48,872 --> 00:07:53,458 Timošenkové také oznámili, že vyhraje Lukašenko, oj Porošenko, 69 00:07:53,578 --> 00:07:58,628 a ta ho kvůli tomu podpořila. 70 00:07:59,322 --> 00:08:06,112 No a Zelenskij nehodil ručník do ringu. 71 00:08:06,232 --> 00:08:10,767 On to udělat ani nemohl, protože on sám je úplná nula. 72 00:08:10,887 --> 00:08:18,611 Pokud bychom ho měli k někomu přirovnat, tak by to mohl být jedině ten šejdíř Michail Sergejevič Jevdokimov, 73 00:08:18,731 --> 00:08:21,338 bývalý guvernér Altajského kraje. 74 00:08:21,458 --> 00:08:26,558 Měli jsme tu zcela důstojného guvernéra, Alexandra Alexandroviče Surikova. 75 00:08:26,678 --> 00:08:29,799 Proč zdůrazňuji, že byl důstojný? 76 00:08:29,919 --> 00:08:36,820 Protože prohrál jen díky zradě svého volebního štábu, 77 00:08:36,940 --> 00:08:40,730 který pracoval proti němu. 78 00:08:40,850 --> 00:08:45,925 Kdyby tomu tak nebylo, byl by Surikov zvolen. 79 00:08:46,045 --> 00:08:50,735 A jak vedl svou předvolební kampaň Jevdokimov? 80 00:08:50,855 --> 00:08:57,345 Podívejte se všichni na film Den voleb. To je přesně podle něho 81 00:08:57,465 --> 00:09:06,057 a platí to i pro Zelenského, ten také podle tohoto filmu Den voleb organizoval svou předvolební kampaň. 82 00:09:06,177 --> 00:09:09,850 I když je to podmínečné, protože oni jsou pouhé loutky. 83 00:09:09,970 --> 00:09:21,262 A když Jevdokimovo řízení přivedlo náš kraj do velmi těžké situace a bylo jasné, že může být zatčen, 84 00:09:21,382 --> 00:09:24,894 tak ho ti, kteří ho tam dosadili, rychle odklidili. 85 00:09:25,014 --> 00:09:29,272 Nemohl se z toho dostat, i když vycouvat se pokoušel, jenže to nedokázal. 86 00:09:29,392 --> 00:09:32,847 Stejně tak se o to pokoušel teď Zelenskij, ale nedokázal to. 87 00:09:32,967 --> 00:09:38,248 To znamená, že ty klany, co za ním stojí, se rozhodly hnát to na ostří nože, hrají vabank, 88 00:09:38,368 --> 00:09:46,144 neboť si dobře uvědomují, že když teď za každou cenu prokážou, že mohou vyhrát, 89 00:09:46,264 --> 00:09:52,599 že dokážou řídit procesy, bude ten trest nižší, 90 00:09:52,719 --> 00:09:58,618 neboť se již stanou součástí těch procesů, a proto nebudou likvidovány. 91 00:09:58,738 --> 00:10:05,048 To proto se postavily na zadní a šly do toho, aby ten trest byl co nejnižší. 92 00:10:05,168 --> 00:10:10,345 Jenže to musely definitivně zcela porušit všechny dohody i pravidla hry. 93 00:10:10,465 --> 00:10:13,278 Takže do toho šly a daly to najevo páníčkovi. 94 00:10:13,398 --> 00:10:18,164 V určité etapě jim páníček dal zelenou: „Dobře, dohrajte tedy tuto svou hru, 95 00:10:18,284 --> 00:10:22,742 protože už tu nezbývá žádné místo pro manévrování a tak to necháme být.“ 96 00:10:22,862 --> 00:10:32,618 Kdyby jim páníček nedal tu zelenou, tak by Zelenskij ty debaty ze své strany potopil, 97 00:10:33,416 --> 00:10:38,996 z hlediska davu by je očividně prohrál. 98 00:10:39,506 --> 00:10:48,045 A teď si promluvíme o tom, co vůbec to divadélko znamená? 99 00:10:48,165 --> 00:10:53,326 Skončilo jedno představení toho krvavého cirkusu, teď následuje malá přestávka, 100 00:10:53,446 --> 00:10:55,349 a potom bude další představení. 101 00:10:55,469 --> 00:11:00,699 Všechny ty sociální procesy na Ukrajině jsou takovým zločineckým rejdištěm, krvavým cirkusem. 102 00:11:00,819 --> 00:11:03,271 Jinou definici pro ně nemám. 103 00:11:04,660 --> 00:11:07,154 A co to tedy znamená? 104 00:11:07,274 --> 00:11:11,963 V čem tkví zásadní význam toho, že Porošenko musí odejít? 105 00:11:12,083 --> 00:11:21,454 Na čem se mohli ti, kteří stojí za Zelenským, dohodnout s loutkovodiči v zahraničí? 106 00:11:21,574 --> 00:11:29,478 Tak tento aspekt chápou všichni analytici vystupující v televizi. 107 00:11:29,598 --> 00:11:34,776 A obzvláště to chápou ti, kteří se prý trápí kvůli Ukrajině, 108 00:11:34,896 --> 00:11:41,592 ať už jde o ruské občany, nebo uprchlíky před fašistickým převratem. 109 00:11:41,712 --> 00:11:51,442 V podstatě totiž musí podávat ty informace tak, aby to nepoškozovalo uplatňované řízení. 110 00:11:51,562 --> 00:11:57,023 Proto se díky těmto takzvaným volbám, tomuto divadélku 111 00:11:58,155 --> 00:12:06,436 odkopali všichni ti takzvaní „patriotičtí“ analytici, 112 00:12:06,556 --> 00:12:12,977 kteří prý jsou pro Ukrajinu, kteří se tváří zkormouceně, že na Donbasu umírají lidé, děti. 113 00:12:13,097 --> 00:12:17,982 Ve skutečnosti je jim to ukradené, byli sem vysláni ukrajinskou tajnou službou, 114 00:12:18,102 --> 00:12:22,193 aby legitimizovali státní převrat. 115 00:12:22,313 --> 00:12:30,650 To je to, co sledují, potřebují deaktivovat rozhovory o podstatě věci a neustále je převádět jinam. 116 00:12:30,770 --> 00:12:41,224 A jednou z variant legitimizace těch voleb, tedy toho státního převratu jsou tyto volby. 117 00:12:42,397 --> 00:12:48,132 Jeden se tam upřímně radoval, že se jim povedlo přesvědčit lidi, 118 00:12:48,252 --> 00:12:54,484 že nejde o divadélko, ale o skutečné volby, že lidé šli a volili. 119 00:12:54,604 --> 00:12:58,831 A proč tak šlo o tu účast? 120 00:12:58,951 --> 00:13:07,370 Na Ukrajině proběhl tak masivní informační nátlak, že ty lidi přesvědčili, 121 00:13:07,490 --> 00:13:16,526 že musí jít volit, že se jedná o volby, přestože o žádné volby ve skutečnosti nešlo. 122 00:13:16,646 --> 00:13:25,964 Proč? Protože moci se nikdo nezmocní jen proto, aby ji potom předal někomu jinému. 123 00:13:26,909 --> 00:13:33,827 Když jednou uchvátí moc, počítají s tím, že si ji udrží v návaznosti pokolení. 124 00:13:33,947 --> 00:13:43,548 A u moci chtějí být proto, aby řídili podle zcela určité koncepce co možná nejdelší dobu. 125 00:13:43,668 --> 00:13:53,733 V roce 1918 Vladimir Iljič Lenin řekl, a to je klasika, jen se podívejte, jak to sedí na Ukrajinu, 126 00:13:54,119 --> 00:14:03,661 že každá revoluce za něco stojí pouze tehdy, když se dokáže, když se umí ubránit. 127 00:14:04,330 --> 00:14:06,362 Když se umí bránit! 128 00:14:06,482 --> 00:14:16,211 A k té revoluci „špinavosti“, ke které došlo v únoru roku 2014 na Ukrajině, to má přímý vztah. 129 00:14:16,331 --> 00:14:24,982 Existuje takové španělské přísloví z doby vpádu Francie do Španělska, 130 00:14:25,102 --> 00:14:31,078 napoleonovské Francie do Španělska, které se objevuje v různých variantách a tato zní takto: 131 00:14:31,198 --> 00:14:36,376 „Pomocí bodáků se můžete dostat k moci, ale ne se u ní udržet.“ 132 00:14:36,496 --> 00:14:46,547 Můžete se tedy zmocnit moci ve státě, to možné je, ale potom se u ní musíte také udržet. 133 00:14:46,667 --> 00:14:54,230 Takže před revolucí „špinavosti“ stál stejný úkol jako před kteroukoliv jinou revolucí, 134 00:14:54,350 --> 00:15:03,038 udržet si tuto moc i do budoucna a udržet si ji nyní. 135 00:15:03,158 --> 00:15:12,527 A přitom všichni velmi dobře věděli, že tento fašistický státní převrat na Ukrajině nemá šanci se udržet, 136 00:15:12,647 --> 00:15:20,692 pokud ve státě nebude válka, nebude krize a nebudou mít vnějšího protivníka, 137 00:15:20,812 --> 00:15:23,753 na kterého budou moci všechno svádět. 138 00:15:23,873 --> 00:15:30,357 Proto také to první, oč se vynasnažili, bylo rozpoutání války na Ukrajině. 139 00:15:30,477 --> 00:15:34,307 A teď jedna část Ukrajiny bojuje proti té druhé. 140 00:15:34,427 --> 00:15:39,924 Bez toho by to ten státní převrat nemohl ustát, 141 00:15:40,044 --> 00:15:47,577 protože hospodařit jen tak je jedno a moci vysvětlovat všechna kataklyzmata tím, 142 00:15:47,697 --> 00:15:52,926 že probíhá válka, že jde o vnější agresi, je něco zcela jiného. 143 00:15:53,046 --> 00:15:56,835 Takže jejich úkolem je udržet se. 144 00:15:57,781 --> 00:16:06,834 Dalším úkolem je legitimizovat tuto zločineckou vládu v očích lidí, 145 00:16:06,954 --> 00:16:13,211 neboť dlouho se s pomocí kárných bataliónů, které byly vytvořeny ve všech oblastech Ukrajiny, 146 00:16:13,331 --> 00:16:20,053 všechny ty Ajdary, Donbassy apod., ty územní batalióny… 147 00:16:20,173 --> 00:16:29,157 Na jejich bodácích se dlouho neudržíte. Bylo tedy nutné, aby tuto moc lidé přijali. 148 00:16:29,277 --> 00:16:34,790 A co pro to museli udělat? Museli zorganizovat volby a říci lidem: 149 00:16:34,910 --> 00:16:43,355 „Jen se podívejte, když teď díky volbám sesadíte Porošenka, a nahradíte ho kýmkoliv jiným, 150 00:16:43,475 --> 00:16:47,630 tak se vám objeví nové okno možností.“ 151 00:16:47,750 --> 00:16:55,378 Jenže se žádné neobjeví, protože ti, co se zmocnili moci ve výsledku státního převratu 152 00:16:55,498 --> 00:17:04,957 a dopustili se zločinů, mají více než kdo jiný zájem na tom, aby předali moc jiným, 153 00:17:05,077 --> 00:17:10,551 ale ze svého tábora, konceptuálně stejně smýšlejícím lidem, 154 00:17:10,671 --> 00:17:14,344 kteří budou pokračovat v úplně stejné politice. 155 00:17:14,464 --> 00:17:21,327 A celé to divadélko s volbami je jen podfuk pro nezkušené, kterým se nic neřeší. 156 00:17:21,447 --> 00:17:25,597 To je natolik očividné, že i ti, kteří to obhajovali tím, 157 00:17:25,717 --> 00:17:30,071 že se tím otevírá jakési okno možností, bude-li sesazen Porošenko… 158 00:17:30,191 --> 00:17:33,029 Žádné okno možností se tím neotevírá. 159 00:17:33,149 --> 00:17:41,748 ...jsou nuceni uznávat, že hlasovat proti někomu vám nedává žádnou možnost rozvíjet stát, prostě žádnou. 160 00:17:41,868 --> 00:17:48,281 Vůbec vám to nepomůže rozvíjet stát a dále to bude jen horší. 161 00:17:48,401 --> 00:17:55,431 A lidé, kteří se toho divadélka zúčastnili, tím tuto moc přijali za vlastní, 162 00:17:55,551 --> 00:18:03,278 a tím na sebe přijímají i všechny ty zločiny, kterých se dopustila tato kyjevská banda, 163 00:18:03,398 --> 00:18:10,299 která provedla státní převrat, všechny náklady budou platit oni sami. 164 00:18:10,419 --> 00:18:15,906 Kyjevská banda rozpoutala válku a lidé teď v té válce umírají. 165 00:18:16,026 --> 00:18:23,498 Rozpoutala válku, zvedla jim životní náklady, nezaměstnanost, ničí infrastrukturu a tak dále. 166 00:18:23,618 --> 00:18:31,542 A teď jste svůj souhlas s tím zpečetili svou účastí v těchto volbách, které žádnými volbami nebyly. 167 00:18:31,912 --> 00:18:34,998 Vůbec nešlo o žádné volby. 168 00:18:38,536 --> 00:18:48,967 Když jste s tím souhlasili, tak jste tím schválili i změny státních zákonů. 169 00:18:49,087 --> 00:18:53,925 Ta ústava s vepsaným kursem do NATO, je teď vaší ústavou. 170 00:18:54,045 --> 00:18:57,690 Válka na Donbasu je vaší válkou. 171 00:18:58,924 --> 00:19:01,928 Nevyplácení mezd? To samé. 172 00:19:02,048 --> 00:19:09,787 Vy jste to přijali, vy jste to odsouhlasili, že váš stát má na to právo, že se toho jejich řízení účastníte. 173 00:19:10,527 --> 00:19:16,782 Oni vám řekli: „Vy hloupí kořeni, běžte hlasovat!“ A vy jste šli hlasovat. 174 00:19:23,657 --> 00:19:28,319 Takže první volby, tedy v uvozovkách „volby“, 175 00:19:28,439 --> 00:19:35,423 protože když mluvíme o Ukrajině, tak tam ty „volby“ prostě bez uvozovek být nemohou. 176 00:19:35,543 --> 00:19:40,599 Takže ty první „volby“ byly absolutně nelegitimní, 177 00:19:40,719 --> 00:19:50,982 protože tehdejší právní úprava neustanovovala možnost války v žádné podobě, na Donbasu, 178 00:19:51,102 --> 00:19:57,154 ani funkci žádného dočasného prezidenta, který tu válku rozpoutal, nic z toho. 179 00:19:57,274 --> 00:20:05,351 Všechno to porušovalo ukrajinské zákony. Teď už se v tom mnohé změnilo. 180 00:20:05,471 --> 00:20:10,076 A těmito volbami začíná legitimizace toho všeho. 181 00:20:10,196 --> 00:20:17,257 Teď všem lidem, kteří se jich účastnili, budou říkat: „Vy sami jste šli na volby a hlasovali v nich, 182 00:20:17,377 --> 00:20:20,472 tak si teď nestěžujte, byla to vaše volba. 183 00:20:20,592 --> 00:20:26,310 Prý jste hlasovali proti Porošenkovi? To jste tak pitomí? Chacha, chichi...“ 184 00:20:26,430 --> 00:20:34,900 Hlasovali jste pro Zelenského a ten řekl, že z Ukrajiny je třeba udělat zemi sexuálního turismu: 185 00:20:35,569 --> 00:20:40,816 „A proč ne? Budeme mít skvělý stát. Že máme mít průmysl? A nač? 186 00:20:40,936 --> 00:20:46,859 Přátelit se se sousedem? A nač? Vyhovuje nám válka na Donbasu, vždyť kdo tam žije?“ 187 00:20:46,979 --> 00:20:51,952 Jak je to nazval? Prý: „Děkuji, že zabíjíte tu chátru, ty potvory.“ 188 00:20:52,072 --> 00:20:55,372 Na tom svém vystoupení před těmi kárnými jednotkami? 189 00:20:55,492 --> 00:20:58,588 Ti lidé přece věděli, pro koho hlasují, 190 00:20:58,708 --> 00:21:02,085 a že je to úplně stejný hajzl jako Porošenko. 191 00:21:02,205 --> 00:21:07,126 Lidé, kteří se zmocnili moci prostřednictvím státního převratu, 192 00:21:07,246 --> 00:21:11,318 se jí přece nevzdají a neuspořádají normální volby. 193 00:21:11,438 --> 00:21:16,334 Neuspořádají je, kvůli tomu přece ten státní převrat nedělali. 194 00:21:16,454 --> 00:21:23,553 Při každé revoluci dochází ke změně v řízení. Chápete? 195 00:21:23,673 --> 00:21:29,979 Velká francouzská revoluce, Velká říjnová socialistická revoluce. Změnilo se státní zřízení. 196 00:21:30,099 --> 00:21:35,119 A co se změnilo na Ukrajině? Nic! Forma zřízení zůstala stejná. 197 00:21:35,239 --> 00:21:39,715 To znamená, že lidé, kteří věděli, že se prostřednictvím voleb 198 00:21:39,835 --> 00:21:45,225 nikdy nedostanou k moci a to dokonce ani v tehdejší Ukrajině... 199 00:21:46,616 --> 00:21:49,327 V daném případě v tehdejší Ukrajině... 200 00:21:49,697 --> 00:21:54,856 Oni věděli, že nedokáží lidi oklamat a dostat se k moci, 201 00:21:54,976 --> 00:22:02,180 takže provedli státní převrat a vy teď po nich chcete, aby pořádali „volby“? 202 00:22:02,300 --> 00:22:03,940 Blázníte? 203 00:22:05,965 --> 00:22:13,536 Opravdu věříte tomu, že se zločinec bude starat o ty, které vraždí? 204 00:22:14,714 --> 00:22:20,824 Oni se k moci dostali prostřednictvím státního zločinu, provedli státní převrat 205 00:22:20,944 --> 00:22:28,870 a nedělali to proto, aby je potom někdo, kdo se po nich dostane ve státě k řízení, 206 00:22:28,990 --> 00:22:34,028 posadil na lavici obžalovaných a vypořádal se s nimi. 207 00:22:34,345 --> 00:22:37,989 V daném případě nemluvíme o žádných osobách. 208 00:22:38,109 --> 00:22:41,352 S Porošenkem se vypořádat mohou, pokud nedostal záruky. 209 00:22:41,472 --> 00:22:44,486 A to my zatím nevíme, zda ty záruky dostal nebo ne. 210 00:22:44,606 --> 00:22:50,155 Západ vůbec s podobnými zárukami nakládá velice svévolně. 211 00:22:50,275 --> 00:22:54,112 Neumí držet slovo, dnes vám ho dají a zítra zas odvolají. 212 00:22:54,232 --> 00:22:56,066 To pro ně není žádný problém. 213 00:22:56,186 --> 00:23:01,018 Záruka Porošenkovi se může krýt pouze v samotném Porošenkovi. 214 00:23:01,590 --> 00:23:07,026 A zda si tu záruku zajistil či ne, zatím není jasné. 215 00:23:07,533 --> 00:23:15,434 Takže oni provedli státní převrat a teď se té moci nevzdají žádným způsobem. 216 00:23:15,554 --> 00:23:20,475 Vždy dosadí, koho potřebují. Teď vám dali vybrat z 39 lidí. 217 00:23:20,595 --> 00:23:26,527 Můžete si zvolit kohokoli z nich a budete zase u stejného formátu moci, státní moci, 218 00:23:26,647 --> 00:23:31,941 který se na Ukrajině zformoval po státním převratu. 219 00:23:32,061 --> 00:23:38,434 Kohokoliv z těch 39 lidí. Třeba toho Bojka, Vilkula, prostě kohokoliv. 220 00:23:38,554 --> 00:23:44,399 Je to úplně jedno. Všichni jsou z jednoho hnízda. Všichni. 221 00:23:44,519 --> 00:23:46,688 Všichni jsou určeni k tomu, 222 00:23:46,808 --> 00:23:54,083 aby pracovali v rámci daného formátu státní moci zformovaném po státním převratu. 223 00:23:54,203 --> 00:24:00,048 Jiní kandidáti se tam prostě dostat nemohli. Z podstaty věci! 224 00:24:00,422 --> 00:24:11,498 Kvůli tomu přece nedělali ten státní převrat a nezatopili stát krví, kvůli tomu ho nerozvraceli, nezadlužovali… 225 00:24:11,993 --> 00:24:16,862 Pro ně bylo zásadně důležité, aby oklamali veškeré obyvatelstvo 226 00:24:16,982 --> 00:24:25,473 a donutili lidi jít volit, aby svou přítomností legitimizovali kyjevský formát moci, 227 00:24:25,593 --> 00:24:29,874 aby za jeho jednání platili a z jeho činů se zodpovídali. 228 00:24:29,994 --> 00:24:35,239 Aby neplatili jen penězi, ale i svými životy za to, co oni provádějí. 229 00:24:37,192 --> 00:24:46,848 Tak kvůli tomu, kvůli této legitimizaci hájili volby i různí ti lidé, kteří prý jsou pro Donbas a ta situace tam je trápí. 230 00:24:46,968 --> 00:24:52,570 Je vůbec velice snadné odlišit skutečného ukrajinského vlastence od agenta SBU, 231 00:24:52,690 --> 00:24:56,641 nebo zástupce klanově-korporativní skupiny, například z Ruska, 232 00:24:56,761 --> 00:25:03,216 která má zájem na tom, aby ta válka na Ukrajině pokračovala a nebyl tam nastolen pořádek. 233 00:25:03,336 --> 00:25:05,637 Je velice jednoduché je odlišit. 234 00:25:05,757 --> 00:25:12,157 Ten, kdo v jakékoliv míře tvrdil, že je nutné účastnit se těchto voleb, 235 00:25:13,587 --> 00:25:18,209 stojí na straně karatelů vraždících ukrajinský národ, 236 00:25:18,329 --> 00:25:27,205 ten lhal a naháněl lidi do systému legitimizujícího státní převrat. 237 00:25:27,325 --> 00:25:36,421 Do systému, ve kterém za všechny ty úvěry rozkradené kyjevskou bandou, bude odpovídat národ. 238 00:25:38,016 --> 00:25:45,581 Ti, kteří ty volby nepodporovali vůbec, v žádné podobě, jsou skuteční vlastenci. 239 00:25:52,871 --> 00:25:56,475 A proč teď má Porošenko odejít? 240 00:25:57,767 --> 00:26:02,527 Ta věc se má tak, že na jedné straně 241 00:26:04,948 --> 00:26:17,135 vnější loutkovodiči potřebovali dostat Ukrajinu do popředí, pořádně do popředí v boji proti Rusku 242 00:26:17,739 --> 00:26:24,534 a Porošenko, který má ruce po lokte v krvi, všude je nějak vázaný, 243 00:26:24,654 --> 00:26:28,435 nemá potřebnou volnost v manévrování a je absolutně řiditelný, 244 00:26:28,555 --> 00:26:32,310 je dobrou loutkou ve zručných a čilých rukou, 245 00:26:32,430 --> 00:26:42,306 je jako takový objektivně výhodný ke zvyšování napětí ve vztazích mezi Ruskem a západními státy. 246 00:26:42,426 --> 00:26:50,531 Je objektivně výhodný k tomu, aby tam Západ mohl vybudovat své řízení proti Rusku. 247 00:26:50,651 --> 00:26:56,061 Porošenkovi nic jiného nezbývá a tak tvoří ten ideální formát, 248 00:26:56,181 --> 00:27:09,431 při kterém se Evropa může chopit řízení Ukrajiny po USA a odsunout jakoby Rusko stranou. 249 00:27:10,476 --> 00:27:12,374 Jakoby! 250 00:27:13,227 --> 00:27:19,279 Protože Rusko nikdy nebude stát stranou, ať už s tím kdo chce, počítá, jak chce. 251 00:27:19,399 --> 00:27:29,815 Ta možnost odsunout Rusko je při výběru Porošenka značně vyšší, proto také vsadili právě na něj. 252 00:27:30,337 --> 00:27:32,978 A čím se vyznačuje Zelenskij? 253 00:27:33,098 --> 00:27:39,470 Od něj se čeká něco nového a disponuje po určitou dobu důvěrou do něj vloženou: 254 00:27:39,590 --> 00:27:44,835 „On přece ještě nic neudělal, tak proč ho kritizujete, že je takový a makový prezident? 255 00:27:44,955 --> 00:27:48,879 No jo, v předvolební kampani toho namluvil...“ 256 00:27:48,999 --> 00:27:57,022 Víte, když někdo říká, že tam panuje protiruská, extrémistická rétorika, a to že přece vyřeší volby… 257 00:27:57,142 --> 00:27:59,443 Tak to není pravda. 258 00:28:00,048 --> 00:28:06,623 Volby vždy vycházejí z převládající ideologie, 259 00:28:06,743 --> 00:28:14,518 jenže ne z té, která převládá u obyvatelstva, ale u těch, kteří formují informační pole. 260 00:28:14,638 --> 00:28:23,926 Pokud mají ti, co disponují penězi, zájem na tom, aby Ukrajina nebyla Ruskem, 261 00:28:24,046 --> 00:28:27,255 tak do toho také vkládají své peníze. 262 00:28:27,375 --> 00:28:35,838 A proto každý, kdo chce někde udělat kariéru, aby k tomu získal peníze a volnou cestu, 263 00:28:35,958 --> 00:28:42,825 aby mu při jeho manévrování vítr foukal do plachet, začne vystupovat protirusky, 264 00:28:42,945 --> 00:28:46,209 obhajuje válku s Ruskem a tak podobně. 265 00:28:46,329 --> 00:28:52,867 To ovšem neznamená, že mluví ústy obyvatelstva, 266 00:28:54,709 --> 00:28:56,635 to vůbec ne. 267 00:28:56,755 --> 00:29:03,155 Celá ta věc spočívá jen v tom, jak to obyvatelstvo oklamat a jak donutit maximální počet lidí jít volit. 268 00:29:03,275 --> 00:29:05,411 To je úkol, který oni řeší, 269 00:29:05,531 --> 00:29:12,773 protože kdyby lidé nepřišli, tak to znamená, že se od nich oklamat nenechali, že se jim to nepovedlo. 270 00:29:12,893 --> 00:29:17,071 Takže každý takový kariérista chápe, 271 00:29:17,191 --> 00:29:23,143 že bude-li mluvit o věcech, které jsou objektivně výhodné pro ukrajinské obyvatelstvo, 272 00:29:23,263 --> 00:29:30,692 ale které se nelíbí těm, co financují informační pole, kteří poskytují peníze na předvolební kampaň… 273 00:29:30,812 --> 00:29:34,599 A ten kdo platí, rozhoduje, co se bude hrát. 274 00:29:34,719 --> 00:29:42,081 Kdo zaplatil třeba Zelenskému? Kdo mu zajistil vybudování toho jeho „úspěšného“ byznysu? 275 00:29:42,201 --> 00:29:45,107 A nechte si ty řeči, že se o to zasloužil sám. 276 00:29:45,227 --> 00:29:49,179 Nic takového v postsovětském prostoru neexistuje, 277 00:29:49,299 --> 00:29:55,203 aby někdo vybudoval jakýkoliv úspěšný byznys bez administrativního zázemí. 278 00:29:55,323 --> 00:30:01,338 Jestliže je člověk zapojen do systému řízení, znamená to, že mu to umožní, že dostane financování. 279 00:30:01,458 --> 00:30:03,841 Jestliže zapojen není, tak to nedokáže. 280 00:30:03,961 --> 00:30:09,647 A Zelenskij formoval informační pole objektivně výhodné pro likvidaci Ukrajiny, 281 00:30:09,767 --> 00:30:18,453 ruské mentality ukrajinského obyvatelstva a posilování matrice Ukrajina není Rusko. 282 00:30:18,573 --> 00:30:23,494 Proto mu také zařídili ten byznys, umožnili mu to. 283 00:30:23,614 --> 00:30:29,299 A on velmi dobře ví, že kdyby bránil zájmy ukrajinského obyvatelstva, žádné peníze mít nebude. 284 00:30:29,419 --> 00:30:34,731 Nenechají ho se zaregistrovat, protože systém řízení tomu nepřeje. 285 00:30:34,851 --> 00:30:40,552 Mluvit proto o tom, že se jedná o jakousi poptávku obyvatelstva, není možné. 286 00:30:40,672 --> 00:30:45,984 Tato poptávka obyvatelstva byla zformována informačními prostředky těch, kteří za to platí peníze, 287 00:30:46,104 --> 00:30:51,415 a vůbec to neodpovídá tomu, co si reálně myslí lidé. 288 00:30:52,114 --> 00:30:57,278 Hromadné sdělovací prostředky ignorují to, co si reálně lidé myslí. 289 00:30:57,398 --> 00:31:05,447 Hromadné sdělovací, "dezinformační" prostředky vnucují své názory, ohlupují lidi a manipulují jimi. 290 00:31:09,931 --> 00:31:11,660 Takže Zelenskij 291 00:31:12,749 --> 00:31:25,832 vytvořil okno a to okno znamená velice důležitou možnost pro Rusko i Ukrajinu. 292 00:31:25,952 --> 00:31:31,908 Rusko… Tak především nikdo Rusko nenutí uznat ty volby. 293 00:31:32,028 --> 00:31:38,787 Volby v Rusku přece také nikdo nemusí uznávat, a my například nemusíme uznávat volby v USA, nemá to smysl. 294 00:31:38,907 --> 00:31:41,520 Vždyť jde o samostatné státy. 295 00:31:41,640 --> 00:31:49,460 Nedělá se to. Tak proč je takový humbuk okolo uznání voleb na Ukrajině ze strany Ruska? 296 00:31:49,580 --> 00:31:53,639 Protože se jedná o ukazatel suverenity Ruska. 297 00:31:53,759 --> 00:32:02,447 Když uznáme ty volby na Ukrajině, to divadélko za volby, znamená to, že Rusko není suverénní. 298 00:32:02,567 --> 00:32:13,152 Když to divadélko neuznáme, tak nám to umožní udělat další krok k získání suverenity státu, 299 00:32:13,272 --> 00:32:20,642 samostatnosti a odvrácení velké války na postsovětském prostoru, především mezi Ruskem a Ukrajinou. 300 00:32:20,762 --> 00:32:28,325 Proto také nechtěli vsadit na Zelenského, protože jde o variantu umožňující zvýšení suverenity. 301 00:32:28,445 --> 00:32:36,650 Jednou věcí je neuznat Porošenka, ale zcela jinou neuznat Zelenského. 302 00:32:36,770 --> 00:32:43,272 A mimochodem s ohledem na mezinárodní praxi na tom nic není. 303 00:32:43,392 --> 00:32:46,650 Mezinárodní praxe poskytuje spoustu příkladů. 304 00:32:46,770 --> 00:32:50,036 USA například neuznávají Asada, 305 00:32:50,156 --> 00:32:56,800 přesto tam jejich velvyslanectví funguje a jejich mezistátní styky pokračují. 306 00:32:56,920 --> 00:33:02,638 V jakém formátu a tónu je už věc jiná. 307 00:33:02,999 --> 00:33:10,637 Jaký bychom měli my mít zájem podřizovat se příkazu z Washingtonu, abychom uznali ty volby? Žádný! 308 00:33:10,757 --> 00:33:16,835 A úkol lidí, kteří na to sází, má mít dlouhotrvající dopad. 309 00:33:16,955 --> 00:33:23,033 Porošenko měl být takový poslední poryv, po kterém mělo přestat existovat jak Rusko, tak i Ukrajina. 310 00:33:23,153 --> 00:33:34,269 A Zelenskij? Pokud uznáme Zelenského, tak Ukrajina získá jinou... 311 00:33:34,389 --> 00:33:38,461 Bude to hotové: „Státní převrat? Jaký státní převrat? 312 00:33:38,581 --> 00:33:43,219 Žádný státní převrat nebyl, toto je normální rozvoj ukrajinské státnosti, 313 00:33:43,339 --> 00:33:46,511 a když jste to uznali, tak plaťte náklady. 314 00:33:46,631 --> 00:33:52,658 Vy, Rusko, dále na svém hřbetu táhněte tuhle Ukrajinu, která dále bude Antiruskem.“ 315 00:33:52,778 --> 00:34:00,451 To byl právě úkol všech těch, kteří vykřikovali: „Běžte volit a hlasujte proti Porošenkovi!“ 316 00:34:00,571 --> 00:34:05,543 Oni potřebují za každou cenu vrazit Rusku nůž do zad. 317 00:34:07,910 --> 00:34:11,793 Takže asi tak. O tom by se dalo mluvit dlouho. 318 00:34:11,913 --> 00:34:16,989 Tyhle věci jsou celkem jednoduché a nechápu, proč to někdo nemůže pochopit. 319 00:34:17,109 --> 00:34:21,232 Řeknu jen jedno, všichni analytici vystupující na všech těch talk show 320 00:34:21,352 --> 00:34:25,038 tohle velmi dobře chápou a lidem lžou. 321 00:34:25,424 --> 00:34:29,205 Lžou lidem, když je vybízejí jít volit. 322 00:34:29,325 --> 00:34:35,454 Sami si velmi dobře uvědomují, že o žádné volby nejde, že si tam dělají z lidí blázny, 323 00:34:35,574 --> 00:34:41,087 dělají z nich ovce, které za to všechno potom budou odpovídat vlastní kůží. 324 00:34:41,207 --> 00:34:43,119 Včetně Kosačova? 325 00:34:43,239 --> 00:34:50,346 Který konkrétně prohlásil, že Rusko nemá žádné důvody, aby ty prezidentské volby na Ukrajině neuznalo. 326 00:34:50,861 --> 00:34:56,313 A také se vyjadřoval k Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy, 327 00:34:56,433 --> 00:35:00,428 že Rusko je připraveno uhradit svůj dluh atd. Je tu citát… 328 00:35:00,548 --> 00:35:06,343 Jaký dluh Ruska vůči tomu shromáždění? Víte, o čem jsem mluvil? 329 00:35:06,463 --> 00:35:11,435 Že uvnitř Ruska jsou lidé, kteří upřímně Rusko nenávidí 330 00:35:11,555 --> 00:35:17,325 a vidí jeho budoucnost v podobě surovinového přívěšku Západu. 331 00:35:17,445 --> 00:35:23,909 Takže když ze Západě řeknou: „Vy dlužíte shromáždění Rady Evropy…“ „No ano, dlužíme.“ 332 00:35:24,029 --> 00:35:28,847 Když na Západě řeknou: „Vy musíte uznat to divadélko za volby, 333 00:35:29,208 --> 00:35:36,692 poblahopřát Zelenskému a říci, že ty volby uznáváte…“ 334 00:35:36,812 --> 00:35:41,604 Ti lidé Rusko nenávidí, touží sloužit Západu. 335 00:35:41,724 --> 00:35:45,308 Ten Kosačov v čisté podobě zosobňuje ukrajinství, 336 00:35:47,314 --> 00:35:55,029 kdy je tou nejvyšší metou klečet před svým páníčkem a říkat: 337 00:35:55,149 --> 00:36:01,973 „Děkuji, pane, že jste mne kopnul do tváře. Děkuji, pane, že jste mi do tváře plivnul.“ 338 00:36:02,093 --> 00:36:07,581 Proto Kosačov takto mluví. Jaký dluh vůči tomu shromáždění? Nic jim nedlužíme. 339 00:36:07,701 --> 00:36:12,596 Právo hlasu nám odebrali, přehlížejí nás a za to jim máme platit? 340 00:36:12,716 --> 00:36:20,543 A Kosačov na to: „Ano, jsme povinni jim platit! Vždyť nám to nařídil sám páníček, jak bychom se mu mohli opřít?“ 341 00:36:20,663 --> 00:36:25,095 A takových hajzlů jako je Kosačov je tu dost a dost. 342 00:36:25,215 --> 00:36:30,573 To je také důvod, proč říkám, že nejsme plně suverénní. 343 00:36:30,693 --> 00:36:33,608 Vždyť všechna naše média, 344 00:36:33,728 --> 00:36:38,623 všechny naše talk show se účastnily těch jejich takzvaných prezidentských voleb na Ukrajině. 345 00:36:38,743 --> 00:36:43,330 Všichni potápěli Porošenka. Všichni ho odepisovali. 346 00:36:43,450 --> 00:36:48,345 Dokonce i když Solovjov říká: „To je můj kandidát“, tak jen vyvolává opačný efekt. 347 00:36:48,465 --> 00:36:56,241 Ti všichni, prostě všichni potřebovali, aby byl zvolen Zelenskij, potřebovali nahnat lidi na volby, 348 00:36:56,361 --> 00:37:03,082 a to se jim povedlo, proto byli všichni takoví šťastní, že zase jednou ty pitomce převezli. 349 00:37:03,202 --> 00:37:08,226 A teď ti pitomci svými životy, svou krví a svou bídou budou platit za to, 350 00:37:08,346 --> 00:37:12,830 že se účastnili legitimizace toho státního převratu. 351 00:37:12,950 --> 00:37:19,079 Ve skutečnosti, popravdě řečeno, se jim ho legitimizovat nepovede, nepovede se jim to. 352 00:37:19,199 --> 00:37:25,751 Máme tu pořád dva subjekty, nástupce ukrajinské státnosti. 353 00:37:25,871 --> 00:37:29,763 Jedná se o Luhanskou a Doněckou republiku a hotovo. 354 00:37:29,883 --> 00:37:36,373 Takže všechen ten humbuk… Vždyť proč jsem byl pro neúčast na těch volbách? 355 00:37:36,493 --> 00:37:42,468 Protože na tom závisí míra krvavosti. Účastnili jste se těch takzvaných voleb? Toho divadélka? 356 00:37:42,588 --> 00:37:45,426 Zvedli jste tím míru krvavosti. 357 00:37:45,546 --> 00:37:54,325 Kdybyste se neúčastnili, tu míru byste snížili a mohli byste v klidu přeformátovat Ukrajinu a udělat tam pořádek. 358 00:37:54,445 --> 00:37:59,546 A teď vás znovu čeká prolévání krve, další bída. 359 00:38:00,369 --> 00:38:02,581 Sami jste si to zvolili. 360 00:38:02,701 --> 00:38:07,519 A přesněji, ani jste si to nezvolili, prostě vám bylo řečeno, abyste šli volit a vy jste šli. 361 00:38:07,639 --> 00:38:10,425 Řekli vám: "Hoďte tam ten volební lístek..." 362 00:38:10,545 --> 00:38:16,803 Vždyť ty technologie použité na manipulaci lidí byly primitivní. 363 00:38:16,923 --> 00:38:19,555 A proč na Ukrajině zafungovaly? 364 00:38:19,675 --> 00:38:23,705 Protože lidi jsou tam vyvedení ze sebe, jsou ve stavu hysterie. 365 00:38:23,825 --> 00:38:27,271 A oč se snaží u nás ve věci realizace majdanu? 366 00:38:27,391 --> 00:38:34,292 O to samé. Aby lidi dostali do stavu hysterie, kdy jimi bude možné plně manipulovat. 367 00:38:34,412 --> 00:38:42,728 Snaží se o to všude a jakýmkoliv způsobem, v každém jednotlivém segmentu společnosti. 368 00:38:43,320 --> 00:38:53,581 Deprimují učitele, lékaře, přívržence zdravého způsobu života a mnohé další. Všechny. 369 00:38:53,701 --> 00:38:56,719 Automobilisty dráždí. 370 00:38:56,839 --> 00:39:02,969 Pracují ve všech směrech, protože čím vyšší je emocionální napětí, 371 00:39:03,089 --> 00:39:08,344 tím snadněji se lidé manipulují a na Ukrajině je to emocionální napětí obrovské. 372 00:39:08,464 --> 00:39:15,777 A k tomu navíc ten velký tlak z ruských médií, a tak lidé šli hlasovat. 373 00:39:15,897 --> 00:39:23,082 Vždyť se legitimizace toho ukrajinského divadélka účastnil sám ruský premiér Medvěděv. 374 00:39:24,651 --> 00:39:32,829 On přece prohlásil: „To jsou volby! Že je to jen divadélko? A my říkáme, že jsou to volby.“ 375 00:39:33,395 --> 00:39:38,436 A také se Medvěděv hned přidal: „Měli bychom je uznat….“ 376 00:39:40,751 --> 00:39:47,849 Takže i u nás máme dost vlastních „banderovců“, zrádců, kteří jen sní o tom, 377 00:39:47,969 --> 00:39:51,450 aby u nás opět nastoupila devadesátá léta, 378 00:39:51,570 --> 00:39:55,025 kdy vše bylo řízeno z amerického velvyslanectví. 379 00:39:55,145 --> 00:40:01,171 Kosačov je jedním z nich, jak to sám dává otevřeně, zcela otevřeně najevo. 380 00:40:01,291 --> 00:40:06,932 Ten jen sní o tom, aby v Rusku opět rozkazoval americký seržant 381 00:40:07,052 --> 00:40:13,671 a ministři ruské vlády k němu běhali na audienci, pokud se mu uráčí je přijmout. 382 00:40:19,297 --> 00:40:25,264 Další otázka byla také velmi populární. Ten požár Notre-Dame. 383 00:40:25,384 --> 00:40:30,279 Valeriji Viktoroviči, šlo o náhodu nebo o úmyslné žhářství? 384 00:40:30,399 --> 00:40:35,088 Pokud šlo o žhářství, jaký mělo smysl a jakého řídícího procesu je součástí? 385 00:40:35,208 --> 00:40:39,795 S jakými jinými událostmi je to spojeno a proti komu zaměřeno? 386 00:40:39,915 --> 00:40:46,636 Jedno mohu říci přesně, že nešlo o náhodný požár a to dokonce i v případě, že nešlo o žhářství. 387 00:40:46,756 --> 00:40:49,440 Je to projev matrice. 388 00:40:49,560 --> 00:40:56,204 Je to bezesporu tak, že pařížský Notre-Dame je patrně tím nejznámějším symbolem, 389 00:40:56,324 --> 00:41:05,025 také díky talentu Victora Huga, symbolem západní civilizace. 390 00:41:05,145 --> 00:41:12,112 A západní civilizace je v krizi, v hluboké krizi. 391 00:41:12,232 --> 00:41:24,295 Takže nezávisle na tom, zda šlo o samovznícení v důsledku restauračních prací, což je zcela možné, 392 00:41:24,415 --> 00:41:32,910 vždyť ten proces probíhá už od roku 1930, brzo to bude trvat už sto let, 393 00:41:37,314 --> 00:41:42,200 nebo zda se jednalo o žhářství, což je také zcela možné... 394 00:41:42,320 --> 00:41:53,933 A ta druhá možnost se zdá být ve světle série rozsáhlých teroristických útoků na Srí Lance čím dál aktuálnější. 395 00:41:54,053 --> 00:41:58,738 Tam už ta bomba vůbec nemohla vybuchnout náhodou. 396 00:41:58,858 --> 00:42:03,748 Ty bomby speciálně rozmístili a útočili zcela jasně na katolictví. 397 00:42:05,077 --> 00:42:11,773 A jaké náboženství zosobňuje pařížský Notre-Dame? Katolické náboženství. 398 00:42:11,893 --> 00:42:19,082 Takže je očividné… Jen si to vezměte, předtím byl teroristický útok v Christchurchi, ten útok na muslimy. 399 00:42:19,202 --> 00:42:28,104 Probíhá plánovité vyvolávání konfliktů mezi obyvatelstvem planety Země na náboženském základě 400 00:42:28,224 --> 00:42:31,555 s cílem vyvolat náboženskou válku. 401 00:42:33,880 --> 00:42:36,027 Na jedné straně... 402 00:42:38,455 --> 00:42:41,087 Ty výbuchy na Srí Lance. 403 00:42:41,207 --> 00:42:46,046 Evropané nemají v tomto regionu se svou kulturou co pohledávat. 404 00:42:46,166 --> 00:42:54,429 Co myslíte, pojede teď z Evropy na Srí Lanku hodně turistů? 405 00:42:54,549 --> 00:42:56,805 Po těch bombových útocích? 406 00:42:56,925 --> 00:43:01,304 A co probíhá, když přijíždějí turisté? 407 00:43:01,424 --> 00:43:10,888 Nedochází ani tak k obchodnímu, jako spíše ke společenskému styku. 408 00:43:11,008 --> 00:43:17,354 A to vede k tomu, že dochází ke styku kultur, k jejich prolínání. 409 00:43:17,474 --> 00:43:23,718 Jedná se o lidovou diplomacii, o snižování napětí, což je pohyb kupředu. 410 00:43:23,838 --> 00:43:34,426 A vzhledem k tomu, že dochází k přenosu centra koncentrace řízení do Íránu a Číny, to znamená další věc, 411 00:43:34,546 --> 00:43:45,237 že probíhá osvobozování tohoto regionu od již opotřebované kultury, celého toho asijského regionu: 412 00:43:47,307 --> 00:43:54,259 Hindustánu, Indonésie, toho všeho, 413 00:43:55,025 --> 00:44:01,262 jihovýchodní Asie, to všechno se má osvobodit od vlivu západní kultury. 414 00:44:01,382 --> 00:44:08,316 A takové teroristické útoky umožňují vzájemné vzdalování těchto kultur, 415 00:44:08,436 --> 00:44:12,788 neboť se tak hroutí formát lidové diplomacie. 416 00:44:12,908 --> 00:44:17,466 A co se děje na druhé straně v Evropě? 417 00:44:17,586 --> 00:44:24,801 Všichni velmi dobře víme, že existuje plán na vytvoření evropského islámského chalífátu. 418 00:44:24,921 --> 00:44:38,985 To právě kvůli tomu je Evropa tak urychleně zaplňována migranty z různých asijských a afrických států. 419 00:44:39,317 --> 00:44:44,505 Národy jsou smíchávány, jak o tom Obama mluvil v roce 2012, 420 00:44:44,625 --> 00:44:50,895 že na evropském území mají být vytvořeny nové státy, nové národy a nové jazyky. 421 00:44:51,015 --> 00:44:55,776 Tedy opačně. Nové národy, nové jazyky a tím pádem také nové státy. 422 00:44:55,896 --> 00:45:02,498 To znamená, že má dojít k přeformátování, které také probíhá. 423 00:45:03,035 --> 00:45:05,642 To přeformátování probíhá. 424 00:45:05,762 --> 00:45:14,638 Proto se v žádném případě nedá vyloučit, že byl pařížský Notre-Dame podpálen. 425 00:45:14,758 --> 00:45:17,961 V žádném případě se to vyloučit nedá 426 00:45:18,957 --> 00:45:21,871 z jednoho jednoduchého důvodu, 427 00:45:22,791 --> 00:45:33,653 že USA, že je v plném proudu boj státní elity USA s globálním prediktorem, s globální elitou. 428 00:45:33,773 --> 00:45:41,321 Na základě USA, které globálnímu prediktoru sloužily jako nástroj k realizaci jeho globální politiky, 429 00:45:41,441 --> 00:45:43,928 bylo postaveno veškeré řízení světa. 430 00:45:44,048 --> 00:45:49,039 A tento nástroj se teď vzbouřil a hájí své vlastní zájmy. 431 00:45:49,159 --> 00:45:54,994 Nemá v úmyslu se izolovat v hranicích svého státu za dvěma oceány. 432 00:45:55,480 --> 00:46:01,435 Chce se stejně jako dříve tyčit nad celým světem a všechny okrádat. 433 00:46:01,555 --> 00:46:08,335 A čím je ve světě větší klid, tím snadnější je od něj USA odstřihávat. 434 00:46:08,455 --> 00:46:17,664 A tak USA, státní elita USA potřebuje za každou cenu posilovat matrici války, a to všude. 435 00:46:17,784 --> 00:46:24,845 Nezdařilo se jí, nedaří se jí vybudit matrici války v Evropě, tak to zkouší z jiného konce. 436 00:46:24,965 --> 00:46:31,261 A to jsou ty teroristické útoky na Srí Lance a požár v pařížském Notre-Dame. 437 00:46:31,381 --> 00:46:36,398 Opakuji, že tam mohlo jít o žhářství, stejně jako o samovznícení. 438 00:46:36,518 --> 00:46:42,481 V každém případě je ten požár Notre-Dame projevem matrice. 439 00:46:43,170 --> 00:46:51,911 Mnozí říkají, že se jedná o to největší kulturní dědictví, že se všichni musí složit, 440 00:46:52,031 --> 00:46:54,748 spojit se, aby bylo znovu obnoveno. 441 00:46:54,868 --> 00:46:57,764 Nějak jsem neslyšel podobné výzvy, 442 00:46:57,884 --> 00:47:05,099 aby mohly být obnoveny například zničené kulturní památky v Sýrii. 443 00:47:05,219 --> 00:47:16,115 Ale to zase neznamená, jak říkají jiní, že bychom se kvůli tomu neměli účastnit podpory kulturní identity Evropy. 444 00:47:16,235 --> 00:47:17,495 Proč? 445 00:47:17,615 --> 00:47:23,015 Všechny kulturní památníky jsou velmi cenné. 446 00:47:23,135 --> 00:47:31,015 To právě proto je vedena taková válka proti dějinám, kdy v Afghánistánu vyhazují do povětří Buddhovy sochy, 447 00:47:31,135 --> 00:47:33,800 kdy jsou ničeny kulturní památky všude, 448 00:47:33,920 --> 00:47:38,324 kam se dokáže dostat ten takzvaný Islámský stát, ta nepravidelná armáda USA. 449 00:47:38,444 --> 00:47:42,132 O tom projektu prerafaelitů jsme již mluvili. 450 00:47:42,252 --> 00:47:51,359 O tom hledání rovnováhy mezi technosférou a sociálním životem, řízením sociálního života, 451 00:47:51,479 --> 00:48:00,048 jehož ideál vidí v raném středověku, aby podle tohoto vzoru potom nastavili řízení v celém světě. 452 00:48:00,168 --> 00:48:01,837 To je to, co hledají. 453 00:48:01,957 --> 00:48:06,667 Proto národy připravené o svou paměť, jako to udělali na Ukrajině, 454 00:48:06,787 --> 00:48:11,728 národy připravené o svou paměť nemají budoucnost. 455 00:48:11,848 --> 00:48:16,686 Vůbec nemají budoucnost, proto jsou ničeny ty historické památky. 456 00:48:16,806 --> 00:48:20,239 A možnost… Pokud jde o žhářství, 457 00:48:20,359 --> 00:48:28,443 tak s ohledem na vyvolávání sociálního napětí mezi křesťany a přistěhovaleckým obyvatelstvem, 458 00:48:28,563 --> 00:48:35,165 které ve své většině vyznává islám, je to dost pravděpodobné. 459 00:48:35,285 --> 00:48:40,813 Tím spíše, znovu opakuji, že byl takový útok veden i ze strany Srí Lanky. 460 00:48:40,933 --> 00:48:44,570 Vždyť jak to teď ve Francii vypadá? 461 00:48:44,690 --> 00:48:49,988 Kolébka francouzských dějin, pařížské předměstí Saint-Denis, 462 00:48:50,678 --> 00:48:57,911 kde jsou v bazilice Saint-Denis pohřbeni prakticky všichni francouzští králové... 463 00:48:58,031 --> 00:49:04,914 Je tam pohřben i Karel Martel, který zachránil Evropu před invazí Arabů. 464 00:49:06,242 --> 00:49:13,168 A pokud byste chtěli provést nějakou akci u jeho hrobky, 465 00:49:13,288 --> 00:49:18,766 nebo u hrobů některého z těch francouzských králů, museli byste to proměnit ve vojenskou operaci, 466 00:49:18,886 --> 00:49:23,698 protože Saint-Denis, a znovu opakuji, že se jedná o kolébku francouzských dějin, 467 00:49:23,818 --> 00:49:29,219 je dnes plně okupované přistěhovalci, odkud si jen vzpomenete. 468 00:49:30,062 --> 00:49:40,643 Smíchala se tam veškerá Asie s celou Afrikou a vedou tam absolutně asociální způsob života. 469 00:49:40,763 --> 00:49:46,164 Je to v Paříži oblast s nejvyšší kriminalitou. 470 00:49:48,106 --> 00:49:53,677 A kolik tam už bylo pokusů o podpálení křesťanských kostelů? 471 00:49:53,797 --> 00:49:55,321 Proto nebude... 472 00:49:55,441 --> 00:50:01,166 Nebo jiných aktů násilí proti křesťanským hodnotám na území celé Francie 473 00:50:01,286 --> 00:50:04,028 i dalších evropských států? 474 00:50:04,148 --> 00:50:11,106 Proto nebude vůbec překvapivé, jestliže při obnově Notre-Dame 475 00:50:11,404 --> 00:50:21,729 nebude obnoven křesťanský chrám, ale dojde k takové jeho přestavbě, že na jeho místě vznikne mešita. 476 00:50:22,589 --> 00:50:28,470 Jen se podívejte na chrám Boží moudrosti v Istanbulu, ten je toho názorným příkladem. 477 00:50:28,590 --> 00:50:32,734 Je to zcela možné. Všechny tyto varianty jsou tedy možné. 478 00:50:32,854 --> 00:50:43,019 V každém případě, ať už šlo o žhářství, nebo k tomu došlo náhodou 479 00:50:43,139 --> 00:50:48,387 a já vám připomenu, že náhoda je silná a rychlá zbraň prozřetelnosti, 480 00:50:48,507 --> 00:50:52,052 podle Puškinovy definice, tak šlo o matrici. 481 00:50:52,172 --> 00:50:59,188 A to není žádná náhoda, je to ukazatel toho, jak umírá evropská civilizace. 482 00:50:59,308 --> 00:51:03,946 Zaniká projekt globalizace na evropský způsob. 483 00:51:04,066 --> 00:51:10,118 Zaniká centrum koncentrace řízení ideologické i konceptuální. 484 00:51:17,479 --> 00:51:27,156 Další otázka je spojena s neporozuměním globální politice uplatňované Západem, USA a Ruskem. 485 00:51:27,276 --> 00:51:32,684 A konkrétně se ptají: Proč USA a Západ hrají bez pravidel? 486 00:51:32,804 --> 00:51:38,857 Rusko všechny vyzývá, aby se drželi pravidel a samo se snaží je dodržovat. 487 00:51:39,628 --> 00:51:43,325 To je otázka konceptuální moci. 488 00:51:43,807 --> 00:51:49,433 Vždyť se nedá říci, že by Západ hrál bez pravidel. 489 00:51:49,553 --> 00:51:52,293 Oni hrají podle svých pravidel, 490 00:51:52,413 --> 00:52:02,870 takže vyhrát nad Západem se dá jedině zavedením vlastních pravidel. 491 00:52:02,990 --> 00:52:10,874 Jejich hra bez pravidel vypadá následovně: „Budu jednat tak, jak se mi zamane. 492 00:52:10,994 --> 00:52:13,895 Mé dané slovo nic neznamená 493 00:52:14,015 --> 00:52:19,875 a vy si pokaždé znovu musíte zasloužit, abych vám své slovo vůbec dával. 494 00:52:19,995 --> 00:52:24,986 Ale pokud si to rozmyslím, nejsem vám ničím vázán a hotovo.“ 495 00:52:25,106 --> 00:52:31,962 To vyvolává napětí v celém světě. Západ uplatňuje právo silnějšího. 496 00:52:32,082 --> 00:52:36,976 Takže jako první… Ovšem je třeba chápat, že jen jako nástroj, 497 00:52:37,096 --> 00:52:40,898 protože konceptuální mocí disponuje pouze globální prediktor. 498 00:52:41,018 --> 00:52:51,475 Všechny ty západní státy byly nástrojem jeho globalizace po dobu již… dvou tisíc let. 499 00:52:53,789 --> 00:52:57,100 Těch posledních let existence lidstva. 500 00:52:57,220 --> 00:53:04,140 Oni s ohledem na jiné národy jako první přišly s projektem globalizace 501 00:53:04,260 --> 00:53:08,737 a začaly ho realizovat podle svých pravidel. 502 00:53:08,857 --> 00:53:14,362 Začlenit se do něj a začít jednat stejně jako Západ 503 00:53:14,482 --> 00:53:20,728 by znamenalo svým souhrnným zdrojovým potenciálem 504 00:53:20,848 --> 00:53:25,935 vstoupit do konfrontace se souhrnným zdrojovým potenciálem Západu. 505 00:53:26,055 --> 00:53:28,185 Zvládli bychom to? 506 00:53:28,305 --> 00:53:33,811 Možná, že zdrojově bychom to zvládli, ale co z hlediska řízení? 507 00:53:33,931 --> 00:53:38,601 Nezvládli. Takže potřebujeme zavést svá pravidla hry. 508 00:53:38,721 --> 00:53:43,551 A naše pravidla hry jsou velice jednoduchá. Jak okolo sebe sjednotíte lidi? 509 00:53:43,671 --> 00:53:48,019 Musíme jim říci: „Lidé podívejte se, co s vámi dělá Západ. 510 00:53:48,566 --> 00:53:53,066 Nejedná správně, mění si pravidla hry, kdy ho napadne. 511 00:53:53,186 --> 00:53:58,949 Pojďte, budeme každý hájit své zájmy, svého národa, svého státu 512 00:53:59,069 --> 00:54:05,732 a na základě mezinárodního práva zformujeme takové mezistátní vztahy, 513 00:54:05,852 --> 00:54:13,608 aby byly jednoduché a srozumitelné všem, jejichž porušení bude považováno za takový přestupek, 514 00:54:13,728 --> 00:54:20,391 po kterém celý svět zaujme k viníkovi mírně řečeno odmítavý postoj. 515 00:54:21,001 --> 00:54:25,662 Tohle odpovídá zájmům všech států a národů. 516 00:54:25,782 --> 00:54:33,539 Ve výsledku tak Rusko získává spojence pro uplatňování své vlastní globální politiky. 517 00:54:33,659 --> 00:54:42,507 Lidé navazují vztahy s Ruskem a budují tak alternativní řízení. 518 00:54:42,627 --> 00:54:48,293 Na tom si mimochodem Putin vybudoval svou autoritu. 519 00:54:48,835 --> 00:54:52,982 Naše úspěchy ve vnější politice se o to opírají. 520 00:54:53,102 --> 00:55:01,276 My nabízíme jednoduchá pravidla, která jsou stejně výhodná pro všechny, způsob života. 521 00:55:01,919 --> 00:55:08,027 A to ve výsledku poskytuje Rusku souhrnný potenciál všech, 522 00:55:08,147 --> 00:55:18,539 souhrnný zdrojový potenciál všech, kteří odmítají nátlak Západu na svůj stát a svou kulturu 523 00:55:18,659 --> 00:55:24,840 a hned se z nich tak stávají prvky velkého ruského světa. 524 00:55:24,960 --> 00:55:31,911 A proto je úkolem všech, kdo chce zlikvidovat Rusko, tvrdit: 525 00:55:32,031 --> 00:55:37,280 „Přece víte, že Západ nehraje podle pravidel. Proč bychom podle nich měli hrát my?“ 526 00:55:37,400 --> 00:55:41,596 To totiž znamená jen jedno, že tak sami budeme hrát podle pravidel Západu 527 00:55:41,716 --> 00:55:44,703 a náš zdrojový potenciál se tomu jejich nemůže rovnat. 528 00:55:44,823 --> 00:55:47,915 Okamžitě bychom tak přišli o všechny spojence 529 00:55:48,035 --> 00:55:52,566 a o možnost uplatňovat svou vnitřní, vnější i globální politiku. 530 00:55:52,686 --> 00:55:57,109 A nebudeme-li dělat globální politiku, nebude ani žádná vnitřní a vnější politika. 531 00:55:57,229 --> 00:56:01,306 Jen si vzpomeňte, jak to dopadlo, když SSSR odešel z globální politiky. 532 00:56:01,426 --> 00:56:04,001 Skončilo to jeho plnou okupací a rozpadem. 533 00:56:04,121 --> 00:56:09,165 Takto tedy uplatňujeme alternativní globalizaci, 534 00:56:09,285 --> 00:56:16,037 protože srozumitelná a normální pravidla jsou objektivně výhodná pro všechny státy i národy. 535 00:56:16,157 --> 00:56:19,616 Západ uplatňuje právo silnějšího. 536 00:56:20,027 --> 00:56:25,521 Dělám si, co chci. Jenže to je pro ostatní státy a národy nepřijatelné. 537 00:56:26,199 --> 00:56:30,849 Když se Rusko bude dál držet mezinárodních pravidel… 538 00:56:30,969 --> 00:56:33,832 Říkají nám, že žádná nejsou. No tak je pojďme zavést. 539 00:56:33,952 --> 00:56:40,231 Pojďme je zavést! To my je formujeme, my přece to mezinárodní právo určujeme. 540 00:56:40,351 --> 00:56:42,967 Pojďme ho zformovat, když tedy neexistuje. 541 00:56:43,087 --> 00:56:47,616 To znamená volnost manévru. Jenže cílem je, aby Rusko neexistovalo, 542 00:56:47,736 --> 00:56:54,447 a tak říkají: „Ne, nebudeme se držet mezinárodního práva, budeme se chovat jako Západ.“ 543 00:56:54,567 --> 00:56:56,689 To ale znamená konec Ruska. 544 00:56:56,809 --> 00:57:01,956 To je ovšem cílem těch, kteří takto mluví. 545 00:57:09,465 --> 00:57:11,789 Další otázka je od Ivana. 546 00:57:11,909 --> 00:57:16,933 Valeriji Viktoroviči, pokud GP posuzuje Rusko jako zásobárnu zdrojů, 547 00:57:17,053 --> 00:57:23,537 tak proč nebrání, nebo to dělá očividně nedostatečně, vývozu zdrojů z Ruska do Evropy? 548 00:57:23,657 --> 00:57:26,108 Severní proud, Turecký proud. 549 00:57:26,228 --> 00:57:32,177 Nebo je ten vývoz energetických nosičů z Ruska do Evropy v dané etapě potřebný pro stabilizaci Ruska i Evropy, 550 00:57:32,297 --> 00:57:38,350 když byly likvidace Ruska a přeformátování Evropy zatím odloženy s cílem stabilizovat situaci na planetě Zemi? 551 00:57:38,470 --> 00:57:44,604 Co se týká plynovodu Síla Sibiře, tak ten zásobuje Čínu, tedy nové centrum koncentrace řízení, 552 00:57:44,724 --> 00:57:46,435 tam je to celkem jasné. 553 00:57:46,555 --> 00:57:57,086 Z toho tedy plyne, že odpor proti Severnímu proudu, postoj Bulharska k Jižnímu proudu spadly z nebe? 554 00:57:57,206 --> 00:58:00,816 Prý že tomu nebrání, že nic nedělají. 555 00:58:00,936 --> 00:58:05,342 To je právě jádro té věci. My… Právě jsme mluvili o těch pravidlech. 556 00:58:05,462 --> 00:58:09,457 My nabízíme Evropě, aby si uchovala svou kulturní identitu. 557 00:58:09,577 --> 00:58:16,118 Lidé, třeba Němci v Německu, chcete si uchovat svou národní kulturu? 558 00:58:16,238 --> 00:58:22,600 Nebo chcete, aby na vašem místě vznikl nějaký jiný stát, s jiným jazykem a jiným národem? 559 00:58:22,720 --> 00:58:27,512 Francouzi, to si přejete? A co vy, Rakušani, Italové? 560 00:58:27,632 --> 00:58:29,801 Co vlastně chcete? 561 00:58:29,921 --> 00:58:41,349 A když k nim tohle porozumění začalo pronikat, tak veškeré to protipůsobení globálního prediktoru proti Rusku 562 00:58:41,469 --> 00:58:49,528 proti udržení zdrojové stability Západu postupně ustupuje, 563 00:58:49,648 --> 00:58:55,546 protože Rusko se při uplatňování globální politiky ukazuje být zdrojově stabilnější. 564 00:58:55,666 --> 00:59:02,722 Evropa je stejně jako dřív centrem koncentrace řízení a když pomáháme zachovat Evropu, 565 00:59:02,842 --> 00:59:07,609 tak tím řešíme i své vlastní úkoly, a to včetně těch vnitřních. 566 00:59:07,729 --> 00:59:10,798 Tento týden Putina navštívili Francouzi: 567 00:59:10,918 --> 00:59:15,865 „Ať si každý říká, co chce. My budeme spolupracovat s Ruskem, protože je to pro nás výhodné. 568 00:59:15,985 --> 00:59:19,054 Budeme tam vyvážet technologie…“ 569 00:59:19,929 --> 00:59:23,787 A kdybychom jednali podle západních pravidel? 570 00:59:23,907 --> 00:59:29,110 „V plánu je, že zdroje budou proudit pouze do Číny. Vy ostatní nedostanete nic. 571 00:59:29,230 --> 00:59:34,100 Budete jen republiky bez suverenity pospojované velkou hedvábnou stezkou, tou novou.“ 572 00:59:34,220 --> 00:59:40,452 Rusko podle plánu nemá existovat. Proto teď záleží na tom, kdo a jak bude pracovat. 573 00:59:40,572 --> 00:59:44,876 Nebýt Putina, tak by se tyto projekty vůbec nerealizovaly. 574 00:59:44,996 --> 00:59:48,580 Jedná se o projekty s významem na globální úrovni. 575 00:59:48,700 --> 00:59:52,874 Ty projekty na dodávku energetických nosičů do západní Evropy 576 00:59:52,994 --> 00:59:58,430 jsou v přímém rozporu s plánem na vytvoření evropského islámského chalífátu. 577 00:59:58,550 --> 01:00:01,002 V přímém rozporu! 578 01:00:01,122 --> 01:00:06,151 Protože ty zdroje, které Evropě poskytoval SSSR, byly zcela dostatečné k tomu, 579 01:00:06,271 --> 01:00:14,176 aby Evropa splnila svou úlohu vůči SSSR, rozvrátila ho, a potom mohla být sama přeformátována. 580 01:00:14,296 --> 01:00:20,966 A poskytovat nové energetické kapacity těm novým státům a národům nikdo neplánuje. 581 01:00:21,086 --> 01:00:25,724 Naopak je v plánu vysoce technologické výroby odtud stáhnout 582 01:00:25,844 --> 01:00:31,047 a lidi, kteří přijdou do Evropy, donutit přežívat jinými způsoby. 583 01:00:34,083 --> 01:00:41,078 V tom ekosystému, který velice vyčerpala západní civilizace. 584 01:00:41,644 --> 01:00:49,899 Všechno spotřebovali. Uhlí spálili, lesy vykáceli, takže je to tam velice těžké. 585 01:00:50,019 --> 01:00:57,667 A buď bude ta ekologie zcela zlikvidována, a potom jim nezbyde než se soustředit do menších enkláv, 586 01:00:57,787 --> 01:01:06,540 nevelkých ostrůvků nových států a nových národů, nebo budou bojovat o přežití a nebudou ničím. 587 01:01:06,660 --> 01:01:14,091 Ten evropský islámský chalífát tak bude fungovat v soběstačném režimu. 588 01:01:14,211 --> 01:01:17,342 A jestliže tam dodáme energetické zdroje, 589 01:01:17,462 --> 01:01:23,473 tak zachováváme kulturu, historickou kulturu těchto států a uchováváme potenciál států. 590 01:01:23,593 --> 01:01:29,521 A tento potenciál v těch státech potom brání jejich likvidaci přistěhovalci. 591 01:01:30,467 --> 01:01:33,636 A co se týká nás? 592 01:01:33,964 --> 01:01:42,708 Když se něco zvrtne, tak nám přece nic nebrání zavřít kohoutky a přestat ty energetické nosiče dodávat. 593 01:01:43,263 --> 01:01:45,218 Ty energetické nosiče… 594 01:01:45,338 --> 01:01:49,292 To přece není náhoda, že vystupují proti vybudování Severního proudu. 595 01:01:49,412 --> 01:01:52,830 Tvrdí jim, že nakupují zkapalněný plyn 596 01:01:54,744 --> 01:01:56,554 u USA. 597 01:01:56,674 --> 01:01:59,928 Jenže ve skutečnosti USA neprodávají svůj plyn. 598 01:02:00,048 --> 01:02:04,207 Ten plyn, co prodávají Evropě, pochází z našich ložisek. 599 01:02:04,327 --> 01:02:11,058 Celá věc spočívá jen v tom, co USA garantují: „Vy přece víte, že žijeme společně podle určité koncepce. 600 01:02:11,178 --> 01:02:14,288 A budeme-li potlačovat Rusko, tak vám ručíme za to... 601 01:02:14,408 --> 01:02:19,370 Když budete nakupovat u nás, tak vám ručíme za to, že své energetické nosiče dostanete. 602 01:02:19,490 --> 01:02:24,513 Pokud chcete spolupracovat s Ruskem, budete muset přijmout jejich koncepci řízení.“ 603 01:02:24,633 --> 01:02:27,358 Tady je ten konceptuální problém. 604 01:02:27,478 --> 01:02:32,004 Nejde o to, že by někdo někde počítal peníze, to ani omylem. 605 01:02:32,712 --> 01:02:39,262 Všechen plyn dodaný do Evropy z USA pochází z Ruska. 606 01:02:39,382 --> 01:02:44,600 A navíc jakmile vznikne nedostatek plynu v samotných USA… 607 01:02:44,720 --> 01:02:50,052 Oni ho přece mají taková kvanta, na světových trzích s ním všechny zavalili. 608 01:02:50,172 --> 01:02:55,196 ...tak od nás opět vyplují tankery s plynem a vezou jim plyn. 609 01:02:55,669 --> 01:02:58,261 Tak čí plyn to tedy prodávají? 610 01:03:00,092 --> 01:03:07,622 Takže podstata té věci je taková, že my, jak na to USA správně poukazují, 611 01:03:07,742 --> 01:03:13,629 prostřednictvím této energetické spolupráce bráníme své zájmy, zájmy svého státu, 612 01:03:13,749 --> 01:03:18,525 bráníme tak svou suverenitu, až na to, že přitom nepotlačujeme suverenitu ostatních, 613 01:03:18,645 --> 01:03:20,459 v tom USA pravdu nemají. 614 01:03:20,579 --> 01:03:25,644 My umožňujeme všem státům a kulturám, aby si uchovaly svou kulturní identitu. 615 01:03:25,764 --> 01:03:30,623 Jinak budou odsouzeny a bude tam místo nich islámský chalífát. 616 01:03:34,922 --> 01:03:37,946 Ještě jedna otázka tu je od Viktorie. 617 01:03:38,066 --> 01:03:44,756 Mohl byste říci svůj názor na rozhovor poskytnutý Čubajsem? Jen si poslechněte, co říká. 618 01:03:44,876 --> 01:03:51,422 Cituji: „V devadesátých letech jsme obnovili ruský stát, který byl zničený do základů.“ Konec citátu. 619 01:03:51,542 --> 01:03:57,061 Pro koho a proč vysílali tento rozhovor právě teď, po zatčení Abyzova? 620 01:03:58,167 --> 01:04:06,859 V první řadě to vysílali kvůli těm, kteří chápou a rozumí globální politice a konceptuální moci. 621 01:04:06,979 --> 01:04:12,749 Pokud tyto znalosti máte, tak je ten Čubajsův rozhovor zcela čitelný. 622 01:04:12,869 --> 01:04:15,990 On tam prakticky vše říká zcela přímo. 623 01:04:16,110 --> 01:04:27,384 Kdo ho tam dosadil, jaký úkol řešil, jak ho vyřešil, a fakticky jde o další článek řetězce po zatčení Abyzova. 624 01:04:27,504 --> 01:04:31,704 Napřed Čubajs podrazil Abyzova, potom poskytnul tento rozhovor, 625 01:04:31,824 --> 01:04:38,314 kde řekl, že stále pracuje podle toho scénáře, na jehož základě byl zlikvidován SSSR. 626 01:04:38,434 --> 01:04:43,226 On odlišuje stát Rusko od ruského území. 627 01:04:43,346 --> 01:04:51,482 Území s infrastrukturou a zdroji je bráno pouze jako zdroj, i když jsou tam vytvořeny nějaké závody a podobně. 628 01:04:51,602 --> 01:04:59,095 A toto území se do určitého stupně může rozvíjet, ale prospěch z toho nesmí mít Rusko, ruský stát. 629 01:04:59,215 --> 01:05:01,744 V tom je Čubajsův postoj neměnný. 630 01:05:01,864 --> 01:05:06,350 Dostane-li příkaz něco udělat pro rozvoj území, tak to udělá, 631 01:05:06,470 --> 01:05:12,651 ale ruský stát, Rusko v jakékoliv podobě pro něj zůstává konceptuálním nepřítelem. 632 01:05:12,771 --> 01:05:17,569 Opakuji, že ten rozhovor je velice obsažný, 633 01:05:17,689 --> 01:05:23,162 proto jsme ho umístili na našem účtu VKontaktu, aby se na něj všichni podívali. 634 01:05:23,282 --> 01:05:28,730 Z pozic znalostí Koncepce sociální bezpečnosti, znalosti šesti priorit řízení, 635 01:05:28,850 --> 01:05:33,976 pěti druhů sociální moci, pěti druhů sociální idiocie, plné funkce řízení, 636 01:05:34,096 --> 01:05:43,466 znalostí o globální, vnější a vnitřní politice, je ten rozhovor velice obsažný. 637 01:05:43,586 --> 01:05:48,096 Čubajs tam o mnohých věcech mluví velice přímo. 638 01:05:48,216 --> 01:05:54,191 A v podstatě prosí o jedno: „Já jsem přece dobře pracoval a budu i nadále dobře pracovat. 639 01:05:54,311 --> 01:06:00,080 Nechci skončit jako Abyzov, vždyť jsem vám sám pomohl ho dostat.“ 640 01:06:03,193 --> 01:06:06,253 - Sapienti sat? - Ano, sapienti sat. 641 01:06:06,742 --> 01:06:13,738 Chytrému napověz, nebo: Kdo má uši, slyš (Matouš, 11:15). 642 01:06:14,252 --> 01:06:22,353 Ty uši jsou v daném případě v uvozovkách, protože potřebujete mít ještě i znalosti z teorie řízení. 643 01:06:22,473 --> 01:06:25,645 Takže ten rozhovor je velice obsažný. 644 01:06:26,700 --> 01:06:30,018 To byla pro dnešek poslední otázka. 645 01:06:30,138 --> 01:06:41,848 Dnes jsme opět mluvili o tom cirkusu, který je na Ukrajině a vůbec o procesech, 646 01:06:41,968 --> 01:06:48,767 které probíhají ve světě, a které nehledě na to, jak se zdají být jednoduché, 647 01:06:48,887 --> 01:06:55,859 jsou ve skutečnosti nositeli velice silného smyslového obsahu, který nemůžete rozpoznat, 648 01:06:55,979 --> 01:07:02,513 nemáte-li znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. 649 01:07:05,181 --> 01:07:07,946 Když se vrátím k Ukrajině. 650 01:07:08,492 --> 01:07:13,765 Proč Ukrajina není státem? A nikdy jím nebyla a nikdy nebude? 651 01:07:13,885 --> 01:07:20,933 Proč nejsou pobaltské republiky státem? Vůbec je třeba říci následující věc... 652 01:07:21,053 --> 01:07:30,031 Lukašenko tento týden správně řekl, že základem suverenity Běloruska je Rusko. 653 01:07:30,151 --> 01:07:34,981 Rusko zajišťuje státnosti Běloruska ty kompetence, 654 01:07:35,101 --> 01:07:40,992 které si Bělorusko nedokáže zajistit silami svého obyvatelstva. 655 01:07:41,112 --> 01:07:48,965 Tato pomoc Ruska dává Bělorusku možnost vystupovat před vnějším světem jako stát. 656 01:07:49,085 --> 01:07:52,918 Vezměme si pro příklad Ukrajinu a porovnejme to. 657 01:07:53,038 --> 01:07:57,901 Teď pomineme kompetence vztahující se ke třem nižším prioritám řízení, 658 01:07:58,021 --> 01:08:07,352 tedy k vojenské, ke zbraním genocidy a k ekonomickým zbraním. 659 01:08:07,472 --> 01:08:12,174 Vezměme si třetí prioritu technologie a ideologie. 660 01:08:12,294 --> 01:08:22,782 Jen si to vezměte, rozhodli se jít na Západ a jakého mají hrdinu a ideologii? 661 01:08:22,902 --> 01:08:25,515 Banderu a banderovštinu. 662 01:08:25,635 --> 01:08:34,515 To znamená být otrokem západních států a dělat jim obsluhu. 663 01:08:34,635 --> 01:08:37,698 K tomu nepotřebují mít vysoké technologie. 664 01:08:37,818 --> 01:08:43,195 Inženýři se rozutekli, kam se dalo a tak teď přicházejí o technologie, 665 01:08:43,315 --> 01:08:47,888 a aby to všechno úspěšně mohlo probíhat, tak jim tam vnucují… 666 01:08:48,008 --> 01:08:50,492 Proč je tam takový boj o ukrajinský jazyk? 667 01:08:50,612 --> 01:08:57,853 Ukrajinský jazyk je jazykem obyčejné všední konverzace, neobsahuje sociální ani technickou terminologii. 668 01:08:57,973 --> 01:09:03,543 K té sociální terminologii uvedla velmi dobrý příklad Julie Tymošenková. 669 01:09:03,663 --> 01:09:06,790 Přišla na debaty a: „Něma kavo debať.“ 670 01:09:06,910 --> 01:09:10,731 Odsud to všechno pramení, protože v něm není sociální terminologie 671 01:09:10,851 --> 01:09:13,174 adekvátně popisující procesy řízení. 672 01:09:13,294 --> 01:09:18,112 Ten jazykový institut, který si na Ukrajině založili, nemůže vyprodukovat adekvátní terminologii. 673 01:09:18,232 --> 01:09:22,484 Zatímco přes ruský jazyk, ne ten ukrajinský, 674 01:09:22,604 --> 01:09:33,646 je možné se dopracovat ke všem technologiím vypracovaným ve světě, a přes ukrajinský to nejde. 675 01:09:33,766 --> 01:09:39,098 To je ke třetí prioritě. Druhá priorita (chronologická). 676 01:09:40,205 --> 01:09:44,988 „Ukrajina nade vše.“ To oni vykopali Černé moře. 677 01:09:47,483 --> 01:09:51,521 A dále první metodologická priorita. 678 01:09:51,641 --> 01:09:56,716 A to už je něco. Ukrajina prostě všechno vynalezla, všemu rozumí… 679 01:09:56,836 --> 01:10:04,895 A to, z čeho přitom vychází, je jednoduše řečeno kaleidoskop. 680 01:10:05,015 --> 01:10:10,013 Proč o tom mluvím? Na Ukrajině absolutně chybí kompetence 681 01:10:10,133 --> 01:10:15,311 patřící ke třem vyšším prioritám zobecněných prostředků řízení. 682 01:10:15,431 --> 01:10:19,966 Tyto kompetence si Ukrajina není schopna zajistit silami svého obyvatelstva. 683 01:10:20,086 --> 01:10:25,444 Když jste si za svou ideologii zvolili ideologii zrady Mazepy, Šuchevyče, Bandery a dalších, 684 01:10:25,564 --> 01:10:29,482 nemůžete očekávat žádný úspěch. 685 01:10:29,602 --> 01:10:37,892 Rozehnali jste si vlastní inženýry, zlikvidovali vzdělávací systém vychovávající teď lidi, 686 01:10:38,012 --> 01:10:43,165 kteří nebudou schopni udržet u vás vysoce technologickou výrobu 687 01:10:43,285 --> 01:10:47,974 a přišli jste tak o možnost něco do budoucna znamenat. 688 01:10:48,094 --> 01:10:58,775 Vycházíte ze zcela falešných dějin a nemáte metodologii poznávání světa. 689 01:10:58,895 --> 01:11:05,172 Té metodologie jste se vzdali společně s ruským jazykem, s ruskou kulturou. 690 01:11:05,292 --> 01:11:09,640 To je vše, proto vám nezbývá než ohýbat hřbet. 691 01:11:09,760 --> 01:11:14,719 A v té či oné míře se to, co popisuji na Ukrajině, 692 01:11:14,839 --> 01:11:20,795 vyskytuje u všech národů na postsovětském prostoru. 693 01:11:20,915 --> 01:11:27,764 Vždyť proč se k Rusku ty národy připojovaly? A dělaly to v různých etapách svého civilizačního rozvoje. 694 01:11:27,884 --> 01:11:31,107 Někde, jako v Kazachstánu, neměli vlastní písemnictví. 695 01:11:31,227 --> 01:11:38,309 Teď už ho mají, ale rozhodli se vzdát se tohoto dlouho vyvíjeného písemnictví na základě cyrilice 696 01:11:38,429 --> 01:11:46,410 kvůli svému páníčkovi, který tam přijde z Velké Británie a upřednostňuje latinku. 697 01:11:46,530 --> 01:11:57,785 Víte, existuje kulturní složka, kterou chtěl Stalin vyřešit kulturně národnostními autonomiemi. 698 01:11:59,553 --> 01:12:06,408 V závislosti na svém stupni vývoje, se daná kultura může dále rozvíjet 699 01:12:06,528 --> 01:12:11,994 a vše, co se jí nedostává shora, je jí zajišťováno díky jednotnému ruskému národu 700 01:12:12,114 --> 01:12:14,354 a jedinému ruskému státu. 701 01:12:14,474 --> 01:12:17,313 Proto se u nás ty národy mohly rozvíjet. 702 01:12:17,433 --> 01:12:21,685 Třeba Čukčové existují dál a normálně se rozvíjejí. 703 01:12:21,805 --> 01:12:29,580 A vůbec, na území našeho státu, na území Ruska nezaniknul ani jeden národ. 704 01:12:29,700 --> 01:12:33,887 Všechny kultury zůstaly zachovány a rozvíjejí se. 705 01:12:34,007 --> 01:12:36,490 To jsme jim zajišťovali. 706 01:12:36,610 --> 01:12:44,463 Jakmile jsme se rozdělili, vyvstala otázka, kdo jim bude dál zajišťovat funkčnost státu 707 01:12:44,583 --> 01:12:49,414 na třech vyšších prioritách zobecněných prostředků řízení. 708 01:12:49,534 --> 01:12:55,457 A úkolem našich vnitřních nepřátel, takových jako Kosačov, je, 709 01:12:55,577 --> 01:13:04,748 aby i Rusko přišlo o suverenitu na třech vyšších prioritách zobecněných prostředků řízení, 710 01:13:04,868 --> 01:13:10,905 abychom se i my konceptuálně stali plně závislými z hlediska těchto kompetencí na Západu. 711 01:13:11,025 --> 01:13:15,548 To proto je pro něj tak důležité podřizovat se Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy 712 01:13:15,668 --> 01:13:17,669 a uznat volby na Ukrajině. 713 01:13:17,789 --> 01:13:24,562 Tomu všemu je velice snadné porozumět, pamatujete-li na to, že znalosti znamenají moc. 714 01:13:24,682 --> 01:13:28,214 Musíte tuto moc vzít do svých rukou. 715 01:13:28,334 --> 01:13:32,921 A pamatujte na to, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 716 01:13:33,041 --> 01:13:36,830 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. 717 01:13:36,950 --> 01:13:42,051 Musíte si rozšiřovat okruh svých pojmů, jinak to potom dopadá jako na Ukrajině. 718 01:13:42,171 --> 01:13:48,943 Emocionálně tam lidi vybičovali zabíjením lidí, 719 01:13:49,063 --> 01:13:55,991 a potom je díky vytvořenému informačnímu poli nahnali tam, kam potřebovali. 720 01:13:56,111 --> 01:14:04,246 A ve výsledku lidé budou muset platit vlastními životy ty náklady po legitimizaci kyjevské bandy, 721 01:14:04,366 --> 01:14:07,873 toho státního převratu z února 2014. 722 01:14:07,993 --> 01:14:13,789 Aby to tak nedopadalo, stojí každý člověk před jednoduchou volbou. 723 01:14:13,909 --> 01:14:18,675 Chápejte, že záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. 724 01:14:18,795 --> 01:14:26,390 Musíte se sami vyznat v řízení složitých sociálních supersystémů. 725 01:14:26,510 --> 01:14:32,177 Musíte se na tom řízení podílet, vytvářet masové statistiky svým všedním životem. 726 01:14:32,297 --> 01:14:35,726 Jenže to sami musíte chápat, co a jak se děje. 727 01:14:35,846 --> 01:14:39,302 A teoretické znalosti o tom naleznete pouze v jednom zdroji, 728 01:14:39,422 --> 01:14:46,220 v pracích vnitřního prediktoru SSSR zveřejněných do června 2018. 729 01:14:46,645 --> 01:14:50,760 Studujte je. Berte moc do svých rukou. 730 01:14:50,880 --> 01:14:55,839 Přijímejte tyto znalosti, osvojujte si je a stanete se konceptuálně mocní. 731 01:14:55,959 --> 01:15:03,650 Dokážete tak ubránit zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. 732 01:15:03,770 --> 01:15:12,587 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .