1 00:00:08,806 --> 00:00:12,201 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,772 --> 00:00:23,928 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:24,048 --> 00:00:27,713 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:27,833 --> 00:00:31,992 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:32,112 --> 00:00:35,531 Dnes je 13.05.2019. 6 00:00:36,374 --> 00:00:44,830 A největší počet otázek na našem webu souvisí s naším největším svátkem, s Dnem velkého Vítězství. 7 00:00:44,950 --> 00:00:48,677 Jak jsem již naznačil, těch otázek bude několik. 8 00:00:48,797 --> 00:00:53,838 Začneme otázkou od Alexeje a Naďožného, takovou má přezdívku. 9 00:00:53,958 --> 00:00:58,904 Vážený Valeriji Viktoroviči, tak máme za sebou vojenskou přehlídku ke Dnu vítězství, 10 00:00:59,024 --> 00:01:01,553 na kterou se v televizi nedalo dívat. 11 00:01:01,673 --> 00:01:07,519 Můj vestibulární aparát prostě nevydrží ty neustálé střihy, to už ani není klip, ale výsměch. 12 00:01:07,639 --> 00:01:10,169 A další kolega píše. 13 00:01:10,289 --> 00:01:15,681 Dívám se na přehlídku Vítězství, a to nejvýraznější na ní byl prezidentův projev, nic víc. 14 00:01:15,801 --> 00:01:19,711 Dále z hlediska televizního přenosu přehlídky následoval absolutní bordel. 15 00:01:19,831 --> 00:01:21,588 Nebyl tam žádný pohled shora. 16 00:01:21,708 --> 00:01:27,195 Ukazovali vojáky, kteří pochodovali v přísně strohých útvarech, které ale nebyly vlastně vidět. 17 00:01:27,315 --> 00:01:30,024 Ano, viděl jsem obličeje jako v nějakém davu. 18 00:01:30,144 --> 00:01:32,519 Ale kde byl pohled shora? 19 00:01:32,639 --> 00:01:36,197 To samé s technikou. Kdo byli ti operátoři? Podpindosníci? 20 00:01:36,317 --> 00:01:41,726 Cožpak nelze prostě natvrdo odvolat šéfa, který rozhoduje o tom, jak se bude natáčet? 21 00:01:41,846 --> 00:01:47,179 To přece musí být všechno profesionální. Cožpak to nikdo kromě mne nevidí? 22 00:01:47,299 --> 00:01:50,085 Vidí to všichni. Všichni to vidí. 23 00:01:50,205 --> 00:02:01,375 A je třeba říci, že samotné natáčení přehlídky probíhá na vysoce profesionální a vysoce kvalitní úrovni. 24 00:02:01,495 --> 00:02:09,258 Celý problém spočívá v tom, jaký cíl sleduje přenos té přehlídky. 25 00:02:09,378 --> 00:02:17,391 Přehlídka zaujímá v bojovém umění velice důležité postavení 26 00:02:17,511 --> 00:02:27,099 ve výchově obyvatelstva k vlastenectví, v podpoře vlastenectví u všech lidí, 27 00:02:27,219 --> 00:02:31,407 a také v podpoře bojové připravenosti armády. 28 00:02:31,527 --> 00:02:37,771 Přehlídka je zvláštní druh bojového umění, které je takto demonstrováno. 29 00:02:37,891 --> 00:02:47,588 Provedení přehlídky je demonstrací moci, síly ducha armády a její sounáležitosti s národem. 30 00:02:48,155 --> 00:02:52,861 Úkolem televizního přenosu přehlídky je toto všechno ukázat. 31 00:02:52,981 --> 00:03:00,268 Jenže od roku 2015 byl fakticky takový přenos přehlídky přerušen. 32 00:03:00,388 --> 00:03:11,739 To, co dnes v televizi ukazují, je urážkou lidí a vojenské kultury prezentované přehlídkou. 33 00:03:11,859 --> 00:03:18,472 A je to zaměřeno na to, aby v lidech potlačili vlasteneckého ducha, 34 00:03:18,592 --> 00:03:26,162 aby přehlídka přestala být vnímána jako prvek vojenského bojového umění. 35 00:03:26,282 --> 00:03:35,241 Ten přenos je zaměřen jen na jedno, zasít chaos, vyvolat... 36 00:03:41,490 --> 00:03:47,303 ...nepochopení, kaleidoskop ve vnímání. 37 00:03:47,423 --> 00:03:49,413 Co ukazují? 38 00:03:49,533 --> 00:03:59,905 Ukazují jakýsi různobarevný, přešlapující dav míhající se před očima, 39 00:04:00,025 --> 00:04:07,055 kde text, který čte komentátor, vůbec neodpovídá tomu, co ukazují v televizi. 40 00:04:07,175 --> 00:04:14,848 A já už potkávám lidi, neboť svého cíle tím dosahují, které to opravdu od sledování přehlídky odrazuje. 41 00:04:14,968 --> 00:04:21,278 Já už potkávám lidi, kteří mi říkají: „Já už se na přehlídku v televizi nedívám, 42 00:04:21,398 --> 00:04:24,776 abych si nekazil svou sváteční náladu.“ 43 00:04:24,896 --> 00:04:35,861 Protože to, co je demonstrováno, je jednoduše pro všechny normální lidi a vlastence urážkou. 44 00:04:35,981 --> 00:04:47,434 A proč to tak dělají? Aby z obyvatelstva vymýtili ducha vítězství, aby… 45 00:04:48,721 --> 00:04:51,575 Jak kluci vnímají tu přehlídku? 46 00:04:51,695 --> 00:04:55,896 Zaujatě hledí na televizi a sledují tu krásu pravidelnosti útvarů, 47 00:04:56,016 --> 00:05:04,795 průjezd techniky, a to v nich vyvolává hrdost na svou zemi a přání sloužit své vlasti. 48 00:05:04,915 --> 00:05:09,039 A aby tohle zcela zničili, je nutné zařídit, 49 00:05:09,159 --> 00:05:22,464 aby se ti kluci na tu přehlídku nedívali a vnímali ji jako nesmyslný počin a mrhání penězi. 50 00:05:22,584 --> 00:05:27,765 Jakmile bude tento pohled vštěpen obyvatelstvu, 51 00:05:27,885 --> 00:05:33,343 bude možné náš stát položit na lopatky holýma rukama. 52 00:05:33,689 --> 00:05:37,386 Přehlídky se konají v různých státech 53 00:05:37,506 --> 00:05:46,452 a bez ohledu na aktuální ideologii byly přehlídky v Německu vždy mohutné. 54 00:05:47,126 --> 00:05:54,006 A německá armáda také na bojišti dokázala, jak dokáže být výkonná. 55 00:05:54,126 --> 00:05:57,574 To nemůže nikdo popřít. 56 00:05:58,184 --> 00:06:03,585 A jaký výkon je možné čekat od současného Bundeswehru? 57 00:06:03,705 --> 00:06:11,751 Kdy tou nejdůležitější přehlídkou v Německu je pochod gayů? 58 00:06:12,232 --> 00:06:17,537 Viděli jste někdy americkou vojenskou přehlídku? 59 00:06:17,657 --> 00:06:23,676 A můžete říci cokoliv pozitivního o činnosti Američanů kdekoliv? Ne. 60 00:06:23,796 --> 00:06:31,327 Civilisty se jim vraždit daří velmi snadno, na dálku dokážou ničit všechno, 61 00:06:31,447 --> 00:06:35,828 ale předvedli se někdy v přímém boji? 62 00:06:35,948 --> 00:06:44,154 Jen si vzpomeňte na ten slavný průlom Wehrmachtu v roce 1944 v Ardenách. 63 00:06:44,274 --> 00:06:50,422 Kdo tam čelil těm elitním americkým a britským jednotkám? 64 00:06:50,542 --> 00:06:56,144 Mladíčci z Hitlerjugend a staříci z Volkssturmu! 65 00:06:56,264 --> 00:07:00,934 A jak je hnali, s jakým křikem. 66 00:07:02,380 --> 00:07:12,217 Proto přehlídku nelze podceňovat, protože má velice silný výchovný účinek na obyvatelstvo 67 00:07:12,337 --> 00:07:19,450 a je to velice výkonný prvek v bojové přípravě armády, velice silný. 68 00:07:19,570 --> 00:07:28,901 A aby tohle všechno zbavili účinku, aby připravili obyvatelstvo o přání sloužit v armádě a bránit svou vlast, 69 00:07:29,021 --> 00:07:35,137 je nutné zdiskreditovat přehlídku, a tak se o to ze všech sil snaží. 70 00:07:35,257 --> 00:07:43,753 Od roku 2015 probíhá rozsáhlá diskreditace té přehlídky a výsměch ruské bojové kultuře. 71 00:07:44,127 --> 00:07:46,390 A dělají to cíleně. 72 00:07:46,510 --> 00:07:56,677 Ta věc se má tak, že v tom takříkajíc tvůrčím a informačním prostředí je nyní velice složitá situace. 73 00:07:57,166 --> 00:08:00,869 Když mluvíme o vlastenectví, tak si myslíme, 74 00:08:00,989 --> 00:08:06,373 že vlastenecké záležitosti u nás mají na starosti vlastenci profesionálové. 75 00:08:06,493 --> 00:08:12,957 Ale podívejme se například na to, jak byl vytvořen památník Kalašnikovu. 76 00:08:13,446 --> 00:08:17,896 Jak to dopadlo? Autor toho památníku 77 00:08:18,307 --> 00:08:22,422 v jeho ztvárnění vyjádřil svou vlastní ideologii. 78 00:08:22,542 --> 00:08:30,112 On velmi dobře věděl, že Sturmgewehr 44 a Kalašnikovův kulomet jsou zcela odlišné zbraně. 79 00:08:30,232 --> 00:08:38,188 Jenže ve své nenávisti k Rusku si dal tu práci vyhledat, 80 00:08:38,308 --> 00:08:42,823 protože najít schéma konstrukce této zbraně není tak úplně snadné, 81 00:08:42,943 --> 00:08:47,535 zatímco schéma kalašnikova je všude, stačí si to naťukat na internetu a hned vám vyběhne. 82 00:08:47,655 --> 00:08:53,748 Na hledání Sturmgewehru musíte vynaložit čas, který si udělal, a potom tuto zbraň zachytil na památníku. 83 00:08:53,868 --> 00:09:00,660 Takže u nás teď vlastenecké památníky staví ti, kteří vlastence nenávidí. 84 00:09:00,780 --> 00:09:05,474 Vlastenecké filmy natáčejí ti, kteří Rusko nenávidí. 85 00:09:05,594 --> 00:09:10,021 Cožpak byl v poslední době natočen alespoň jediný normální… 86 00:09:10,141 --> 00:09:15,164 Tedy jeden, některé z těch válečných filmů nejsou špatné. 87 00:09:15,284 --> 00:09:18,909 Některé z nich ujdou, ale jsou to ojedinělé případy 88 00:09:19,029 --> 00:09:21,521 a natočeno jich bylo spousta. 89 00:09:21,641 --> 00:09:24,237 Těch filmů bylo natočeno spousta. 90 00:09:24,357 --> 00:09:29,627 Jenže režisérům je jedno, co natáčejí. 91 00:09:29,747 --> 00:09:34,668 Pro ně je to jen obyčejná obchodní záležitost, aby nadělali peníze, 92 00:09:34,788 --> 00:09:37,691 aby si vydělali peníze na vlastenectví. 93 00:09:37,811 --> 00:09:39,913 A je jim to umožněno. 94 00:09:40,033 --> 00:09:48,596 A natáčení té přehlídky není věcí operátorů, to režisér určuje, z jakého úhlu a co natáčet, odkud a jak. 95 00:09:49,315 --> 00:09:58,306 To režisér tak vyjadřuje svou nenávist k Rusku, armádě, k Vítězství. 96 00:09:58,614 --> 00:10:02,934 Jenže to vypadá tak, že zbavit se ho zatím není možné, 97 00:10:03,054 --> 00:10:08,304 a to mluvíme o tom, jaký jsme silný stát, že jsme plně suverénní. 98 00:10:08,424 --> 00:10:12,727 Tak se podívejte, jak u nás natáčejí přehlídku. 99 00:10:13,822 --> 00:10:19,351 A dále, proč změnili tu píseň? 100 00:10:20,920 --> 00:10:24,006 Byla to skvělá píseň: 101 00:10:24,126 --> 00:10:29,201 „Jestliže nepřítel riskne prověřit naši sílu, navždy ho to odnaučíme.“ 102 00:10:29,321 --> 00:10:36,763 To právě tohle je podstatou té přehlídky. Byla to skvělá píseň oslavující naši zemi. 103 00:10:36,883 --> 00:10:42,061 Ale ona netvoří podstatu té přehlídky, ani není podstatou bojového umění. 104 00:10:42,181 --> 00:10:47,102 Armáda nemá bránit svou slávu, ale svou zemi. 105 00:10:47,222 --> 00:10:52,863 To není žádný pochod gayů, ve který se ji pokouší režisér proměnit a demonstrovat to tak, 106 00:10:52,983 --> 00:10:58,495 jako že tam pochoduje jen jakýsi různobarevný dav, a to kdo ví vlastně proč. 107 00:11:00,674 --> 00:11:09,065 Je třeba ukázat sešikované útvary, krásu těch útvarů a jejich pochod, průjezd techniky. 108 00:11:09,185 --> 00:11:14,690 A to tak, aby to vyvolávalo hrdost. V Sovětském svazu to tak mohli natáčet, 109 00:11:14,810 --> 00:11:20,637 do roku 2015 také a najednou to od roku 2015 prostě uťali. 110 00:11:20,757 --> 00:11:28,007 Ukazují jakousi míchanici, splácaninu. A v tomto roce to byl prostě vrchol. 111 00:11:28,127 --> 00:11:35,553 Probíhalo tam představování velitelů jednotlivých vojenských útvarů vrchnímu veliteli, kterým je prezident, 112 00:11:35,673 --> 00:11:39,603 a oni z toho udělali jakýsi paskvil. 113 00:11:39,723 --> 00:11:44,876 Neustále to přerušovali nějací novináři svými komentáři… 114 00:11:44,996 --> 00:11:52,590 Probíhá důležitý přenos důležité akce, tak zmlkněte, poslouchejte a ukazujte to lidem. 115 00:11:52,710 --> 00:11:56,994 Nestačí, že to špatně natočili, ještě do toho neustále zasahovali. 116 00:11:57,114 --> 00:12:07,924 Jediné co umí, je všechno znevážit a pošpinit a přenos té přehlídky je od roku 2015 čím dál tím horší. 117 00:12:08,044 --> 00:12:11,749 Tohle byl ten nejhorší přenos za celou tu dobu. 118 00:12:11,869 --> 00:12:18,404 Nejhorší bylo, jak se ti novináři všude vnucovali, a to i tam, kde o ně nikdo nestojí. 119 00:12:18,524 --> 00:12:22,454 Probíhá válka, válka o budoucnost Ruska. 120 00:12:23,097 --> 00:12:28,498 A zde stále narážíme na to umělecké společenství. 121 00:12:28,618 --> 00:12:33,801 Lidé si myslí, že když prezident něco řekne, tak tak také hned bude. 122 00:12:33,921 --> 00:12:40,475 Jen si to vezměte, prezident řekl, že důležité je vlastenectví a obrozuje kulturu, vojenskou kulturu přehlídky. 123 00:12:40,595 --> 00:12:44,565 A jen se podívejte, jak silný je tomu kladen odpor, 124 00:12:44,685 --> 00:12:53,283 jak tuto vojenskou kulturu znevažují, jak náš stát srážejí, jak bojují na frontě studené války proti Rusku. 125 00:12:55,045 --> 00:13:04,657 Oni jsou kam vítr tam plášť a vždy se budou snažit říkat to, co se od nich chce slyšet, 126 00:13:04,777 --> 00:13:10,861 neboť jim to umožňuje dostat se k penězům, krást peníze. 127 00:13:10,981 --> 00:13:19,123 Nic jiného totiž neumí, jen nenávidět Rusko a krást peníze. 128 00:13:20,022 --> 00:13:30,534 A tento řídící sbor byl zformován, plně zformován již v době stagnace (Brežněvovské). 129 00:13:30,654 --> 00:13:34,842 Kdyby byl jiný, tak by Sovětský svaz nezaprodal. 130 00:13:34,962 --> 00:13:43,071 V devadesátých letech se upevnil a teď se ho po malých kouscich zbavujeme. 131 00:13:45,321 --> 00:13:51,108 A s tou přehlídkou je třeba něco dělat. Tu přehlídku je třeba zachránit. 132 00:13:51,228 --> 00:14:00,366 Opakuji, že diskreditace, ideologické vyklešťování vojenské přehlídky a její snižování na úroveň pochodu gayů, 133 00:14:00,486 --> 00:14:06,410 jak to dělají režiséři a novináři, je nepřípustné! 134 00:14:06,530 --> 00:14:12,582 To může být hodnoceno jen podle jednoho paragrafu, kterým je vlastizrada. 135 00:14:17,757 --> 00:14:22,579 Další otázka je spojena s Nesmrtelným plukem. 136 00:14:22,699 --> 00:14:25,150 Minutku, ještě se u toho zastavím. 137 00:14:25,270 --> 00:14:32,577 Jen si uvědomte, co ten režisér provádí z pohledu Velké vlastenecké války. 138 00:14:32,697 --> 00:14:38,073 Je to jako kdyby za Velké vlastenecké války redaktor novin otisknul: 139 00:14:38,193 --> 00:14:43,988 „Sláva Hitlerovi. Všichni se teď družně pojďme vzdát do zajetí.“ 140 00:14:44,108 --> 00:14:50,739 To je to, co udělal režisér s tím přenosem přehlídky. Přičemž to dělá rok co rok. 141 00:14:50,859 --> 00:14:54,725 Co by se stalo takovému redaktorovi? 142 00:14:54,845 --> 00:15:01,990 A u nás jich tu máme jako much. Jsou to naši hlavní „patrioté“, kteří nás učí vlastenectví. 143 00:15:02,110 --> 00:15:05,236 Takže na ty se spoléhat nemůžeme. 144 00:15:05,356 --> 00:15:12,727 Musíme si uvědomovat, že jako národ musíme přežít sami, neboť veškerá naše „elita“ je prodejná 145 00:15:12,847 --> 00:15:17,195 a tohle byla názorná demonstrace této skutečnosti. 146 00:15:17,315 --> 00:15:23,193 Pokud se chceme zachovat jako národ, jako stát, tak si musíme pamatovat, 147 00:15:23,313 --> 00:15:26,132 že záchrana tonoucího je v rukou samotného tonoucího. 148 00:15:26,252 --> 00:15:31,243 Obyvatelstvo se musí začít podílet na řízení, protože jiné východisko nemá. 149 00:15:31,363 --> 00:15:36,027 „Elita“ je schopná náš stát opět zaprodat. Vlastně se o to už pokouší. 150 00:15:36,147 --> 00:15:44,077 A ta špinavost, kterou provedli s přenosem té přehlídky, je jednoduše neúnosná. 151 00:15:49,761 --> 00:15:57,965 Nesmrtelný pluk je tou druhou událostí, na kterou se lidé také ptají 152 00:15:58,085 --> 00:16:04,164 v souvislosti s vaším vyjádřením o použití vlasovské vlajky. 153 00:16:05,167 --> 00:16:08,588 A konkrétně Jevgenij píše. 154 00:16:08,708 --> 00:16:13,834 Takže přece jen to Overtonovo okno s nošením trikolóry v Nesmrtelném pluku zafunguje? 155 00:16:13,954 --> 00:16:18,258 Když dokonce i vedle ruského prezidenta Putina tu trikolóru v tomto průvodu nesli? 156 00:16:18,378 --> 00:16:21,087 Jak tedy máme lidem tento krok rozmlouvat? 157 00:16:21,207 --> 00:16:23,041 Velice jednoduše. 158 00:16:24,996 --> 00:16:34,486 Když jsem se díval na různé ty Nesmrtelné pluky, tak jsem vypozoroval jedno, 159 00:16:35,438 --> 00:16:39,090 že ta vlasovská trikolóra… 160 00:16:39,210 --> 00:16:45,057 A v Nesmrtelném pluku nejde o státní vlajku, tam je to jen vlasovský hadr, 161 00:16:45,177 --> 00:16:51,924 protože právě tato vlajka sjednocovala ty, co jinak měli svou vlastní vlajku jako Ruská osvobozenecká armáda, 162 00:16:52,044 --> 00:16:59,022 Ruská osvobozenecká národní armáda, atd. Všichni měli tu svou, ale sjednocovala je právě tato vlajka. 163 00:16:59,142 --> 00:17:06,018 Takže poté, co nám tu trikolóru zrádci naší země v roce 1991 vnutili, 164 00:17:06,996 --> 00:17:13,863 se naše země vykoupala v krvi a má dosud problémy získat zpět svou suverenitu. 165 00:17:14,789 --> 00:17:19,984 Všude jinde je teď naší státní vlajkou, a ať už je to jak chce... 166 00:17:20,104 --> 00:17:25,102 Ať už je to jak chce, jsme nuceni brát na zřetel, že je to teď naše státní vlajka. 167 00:17:25,222 --> 00:17:29,474 A dokonce i ta skutečnost, že je nesena na přehlídce Vítězství… 168 00:17:29,594 --> 00:17:32,972 Chápete hloubku té ironie? 169 00:17:33,092 --> 00:17:39,145 Zrádci, vlasovci tak vlastně kráčí v čele přehlídky Vítězství před praporem Vítězství. 170 00:17:39,265 --> 00:17:42,359 Jenže my jsme ještě nezískali plnou suverenitu, 171 00:17:42,479 --> 00:17:49,895 a proto je také symbol Vítězství - mauzoleum a ono tím symbolem Vítězství je! 172 00:17:51,361 --> 00:18:02,009 To z něho pronesl svůj projev Stalin na první přehlídce Vítězství 7. listopadu 1941. 173 00:18:02,575 --> 00:18:11,422 To k tomuto mauzoleu byly potom naházeny bojové zástavy poražených hitlerovských divizí. 174 00:18:13,223 --> 00:18:22,789 A tak se nepřátelé Ruska, aby nepřipomínali tuto svou hanbu a hanbu svých páníčků, 175 00:18:23,330 --> 00:18:30,094 jak tam tyto zástavy a standarty byly odhazovány, postarali o jeho zakrytí. 176 00:18:30,214 --> 00:18:33,129 Aby se to lidem nepřipomínalo. 177 00:18:33,249 --> 00:18:40,253 A kvůli každé fotografii z přehlídky Vítězství z roku 1945, 178 00:18:40,373 --> 00:18:49,641 kde jsou tyto zástavy potupně zahazovány k podstavci mauzolea se okamžitě vztekají: 179 00:18:49,761 --> 00:18:52,367 „Vždyť to je propaganda fašismu.“ 180 00:18:52,487 --> 00:18:58,256 Proč? Protože tito vyšetřovatelé a prokurátoři neuvěřitelně trpí, 181 00:18:58,376 --> 00:19:04,763 když je takto ponižován jejich symbol, hitlerovský symbol, se kterým k nám přišli zabíjet, 182 00:19:04,883 --> 00:19:11,605 protože podle jejich mínění měl zvítězit. To proto jsou tak aktivní. 183 00:19:11,725 --> 00:19:14,588 Hned v tom vidí propagandu fašismu. A kde? 184 00:19:14,708 --> 00:19:21,275 V tom, že je tam vidět, jak hitlerovská ideologie prohrála? Jak nacismus prohrál a Rusko zvítězilo? 185 00:19:21,395 --> 00:19:29,273 To ty lidi na prokuratuře uráží, a proto okamžitě zahajují trestní stíhání vůči těm, 186 00:19:29,393 --> 00:19:32,488 kdo si dovolí tyto fotografie zveřejnit. 187 00:19:32,608 --> 00:19:38,841 A zneužívají k tomu své služební postavení, všechno to zkreslují a obrací vzhůru nohama. 188 00:19:38,961 --> 00:19:49,180 Nevidí v tom vítězství Ruska, podle nich jde o propagandu fašismu. 189 00:19:49,300 --> 00:19:57,616 Jak to? Vždyť jsou to vlajky s hákovým křížem ležící u podstavce mauzolea. 190 00:19:57,736 --> 00:19:59,725 Jenže to je právě uráží. 191 00:19:59,845 --> 00:20:04,998 Ta propaganda fašismu je jen zástěrkou, neboť to fašismus odpovídá jejich nátuře. 192 00:20:05,118 --> 00:20:10,758 Oni totiž sní stejně jako ti druzí o tom, že Rusové budou zase umírat. 193 00:20:12,084 --> 00:20:18,071 Takže my ještě nejsme plně suverénním státem, 194 00:20:18,780 --> 00:20:27,010 neboť naším symbolem Vítězství má být rudá vlajka a žádná trikolóra. 195 00:20:27,130 --> 00:20:35,086 Leninovo mauzoleum nesmí být zakrýváno a Volgograd se má jmenovat Stalingrad. 196 00:20:35,206 --> 00:20:40,590 Stalingradská bitva je nazývána „bitvou u Kann 20. století“ (Druhá punská válka). 197 00:20:40,710 --> 00:20:46,763 Všude znají Stalingrad a v našem státě památku na toto obrovské vítězství světového významu dehonestují. 198 00:20:46,883 --> 00:20:50,004 Co všechno si jen dokáží navymýšlet, jaké pitomosti. 199 00:20:50,124 --> 00:20:57,385 Prý je to urážkou obyvatelstva, národů vystavených represím. 200 00:20:57,505 --> 00:21:00,342 Co to plácáte za hovadiny? 201 00:21:02,374 --> 00:21:11,864 Památka na tuto statečnost našich vojáků, na hrdinství jejich velitelů někoho uráží? 202 00:21:11,984 --> 00:21:17,523 A tak se ptám, proč takto vystupujete na Hitlerově straně? 203 00:21:22,101 --> 00:21:25,033 Takže v Nesmrtelném pluku… 204 00:21:25,153 --> 00:21:30,871 Ať už je ta historie trikolóry jakákoliv, je to dnes naše státní vlajka a je třeba k tomu přistupovat s klidem. 205 00:21:30,991 --> 00:21:34,780 Dokonce i k tomu, že je přítomna na přehlídce Vítězství. 206 00:21:34,900 --> 00:21:44,238 Ale v průvodu Nesmrtelného pluku to není státní vlajka, tam je to vlajka vlasovců, 207 00:21:44,358 --> 00:21:53,079 vlastizrádců, kteří zabíjeli ty otce a dědy, jejichž portréty jsou neseny v Nesmrtelném pluku. 208 00:21:53,199 --> 00:21:58,832 To má být to usmíření, které požadují různí ti hajzlíci: 209 00:21:58,952 --> 00:22:06,644 „Smiřte se s tím, že vás zabíjeli a uznejte jejich právo vás zabíjet.“ 210 00:22:07,222 --> 00:22:13,041 A jak to vypadalo v tomto roce? V tomto roce se ta situace značně zlepšila. 211 00:22:13,161 --> 00:22:21,849 V tomto roce si pouze úředníci, ti hajzlíci, kteří sní o zničení Ruska, tyto vlajky mezi sebou rozdělovali. 212 00:22:21,969 --> 00:22:27,443 A já neviděl, že by si lidé sami iniciativně brali ten vlasovský hadr. 213 00:22:27,563 --> 00:22:36,862 Všude byly rudé vlajky Vítězství a portréty veteránů, jak z fronty, tak i z týlu, a to je velký posun. 214 00:22:36,982 --> 00:22:40,783 To je velmi velký posun, a také je to ukazatelem, 215 00:22:40,903 --> 00:22:46,602 že přítomnost vlasovců ve státním řízení je nežádoucí a že budou eliminováni. 216 00:22:46,722 --> 00:22:50,652 Ať odejdou do toho svého Londýna, nebo jinam. 217 00:22:59,420 --> 00:23:06,934 Dále tu máme otázku od Ivana z Kyjeva, který by chtěl slyšet váš názor na to, 218 00:23:07,054 --> 00:23:11,134 zda bychom měli my sami vnímat Vítězství ve Velké vlastenecké válce 219 00:23:11,254 --> 00:23:15,300 jako vítězství celého ruského světa proti sjednoceným uchvatitelům. 220 00:23:15,420 --> 00:23:19,673 Vždyť ta válka fakticky neskončila, jen se změnil její princip. 221 00:23:19,793 --> 00:23:23,350 Nevytváří to tak v našich hlavách iluzi vítězství? 222 00:23:23,470 --> 00:23:26,797 Stalin si určitě uvědomoval, že válka neskončila. 223 00:23:26,917 --> 00:23:32,764 Proč neinformoval důvěřivý (v tom dobrém smyslu) a oddaný národ, že je nutné měnit princip války 224 00:23:32,884 --> 00:23:36,365 a nevrhat se nesmyslně na obnovu státu, 225 00:23:36,485 --> 00:23:40,454 což následně vedlo ke ztrátě pozic na vyšších prioritách? 226 00:23:40,574 --> 00:23:46,883 Význam Dne Vítězství tím ani náhodou nezpochybňuji, ale nejedná se jen o vítězství v jedné z bitev, 227 00:23:47,003 --> 00:23:50,098 neboť jsme fakticky ještě nezvítězili? 228 00:23:50,218 --> 00:23:56,888 Ta otázka je taková… Samozřejmě si o tom ještě promluvíme, ale jedno je zcela nepřijatelné. 229 00:23:57,008 --> 00:24:03,226 Proč by mělo být nesmyslné obnovovat svou vlast? To nikdy nemůže být nesmyslné. 230 00:24:03,346 --> 00:24:09,937 Právě to je smyslem existence všech lidí, lidské společnosti. 231 00:24:10,057 --> 00:24:15,522 Jestliže nebude vlast, nebude ani národ ani vy sami. 232 00:24:15,642 --> 00:24:21,871 Za co bojovali v té válce? Za svou vlast, za záchranu své vlasti. 233 00:24:21,991 --> 00:24:25,649 Prý jak bychom to za sebe měli vnímat, ano? 234 00:24:25,769 --> 00:24:34,329 Právě takto je to vnímáno a odtud pramení ta nenávist k přehlídce Vítězství, která se projevuje… 235 00:24:34,449 --> 00:24:43,853 Dnes jsme mluvili o způsobu toho televizního přenosu a o trikolórách v průvodu Nesmrtelného pluku, 236 00:24:43,973 --> 00:24:52,091 neboť šlo jen o to, jaká koncepce zvítězí. 237 00:24:52,211 --> 00:25:00,168 Zda zvítězí koncepce ruského světa, harmonického rozvoje všech národů, zachování všech národů a kultur, 238 00:25:00,288 --> 00:25:09,291 nebo zda zvítězí nacistická kultura, kde je nadřazená rasa a všichni ostatní jsou otroci, 239 00:25:09,411 --> 00:25:15,013 o jejichž životě i smrti ta nadřazená rasa rozhoduje. 240 00:25:15,133 --> 00:25:24,720 Zda je bude likvidovat v koncentrácích nebo jinak, jako když lidi v Leningradu mořili zimou a hladem. 241 00:25:24,840 --> 00:25:30,475 Jim je jedno, jak budou lidé likvidováni, vždy si nějaký ten způsob najdou. 242 00:25:30,595 --> 00:25:38,094 A otázkou bylo, zda zvítězí smrt nebo život. No a život to vyhrál. 243 00:25:38,800 --> 00:25:48,445 Jenže to je pro mnohé kategoricky nepřijatelné a takové lidi máme i tady v Rusku. 244 00:25:48,565 --> 00:25:53,363 Předtím sloužili Hitlerovi, teď slouží americké státní elitě, 245 00:25:53,483 --> 00:26:00,596 ale smysl je jeden a ten samý, genocida a vyhubení ruského národa všemi dostupnými prostředky. 246 00:26:01,656 --> 00:26:06,671 Co se týká toho vítězství, zda bylo či nebylo konečné. 247 00:26:06,791 --> 00:26:16,894 To vítězství ve Velké vlastenecké válce je významné, ale skutečně to neznamenalo konečné vítězství. 248 00:26:17,014 --> 00:26:25,123 Již ke konci války ti naši takzvaní „spojenci“ plánovali provést operaci Nemyslitelná (Unthinkable), 249 00:26:25,243 --> 00:26:29,334 při které měly nerozpuštěné jednotky Wehrmachtu a SS 250 00:26:29,454 --> 00:26:38,625 společně s francouzskými, americkými a britskými vojsky zaútočit na Rusko z Evropy 251 00:26:38,745 --> 00:26:44,090 a z Dálného východu mělo zaútočit Japonsko. 252 00:26:45,664 --> 00:26:53,187 Je to dobře ztvárněno ve filmu Sedmnáct zastavení jara, jak to plánovali předem. 253 00:26:53,893 --> 00:27:01,860 Do války se zapojili až v roce 1944, protože do té doby jim vyhovovalo, když jsme se s Němci vzájemně pobíjeli, 254 00:27:01,980 --> 00:27:03,690 čemuž aktivně napomáhali. 255 00:27:03,810 --> 00:27:08,360 Lend Lease nebyl poskytován jen nám, ale i Hitlerovi, přičemž v nemalé výši. 256 00:27:08,480 --> 00:27:13,246 Bez této pomoci by se Hitler tak dlouho neudržel. 257 00:27:15,014 --> 00:27:26,394 Skutečně se tedy jednalo jen o vítězství v jedné z bitev a Stalin to tak také bral a také to tak v podstatě řekl. 258 00:27:26,514 --> 00:27:33,562 A naše první přehlídka Vítězství se konala v roce 1965, až za dvacet let. 259 00:27:33,682 --> 00:27:42,274 Do té doby svátek Vítězství nebyl dnem pracovního volna. 260 00:27:42,394 --> 00:27:48,478 Ale nebylo tomu tak proto, že by Stalin tento den nedoceňoval, to ne. 261 00:27:48,598 --> 00:27:53,043 Stalin si velmi dobře uvědomoval význam tohoto dne. 262 00:27:53,163 --> 00:28:00,436 A navíc přestože byl dnem Vítězství ve Velké vlastenecké válce určen 9. květen, 263 00:28:00,556 --> 00:28:08,762 tak je do toho třeba přece fakticky počítat ještě porážku militaristického Japonska. 264 00:28:08,882 --> 00:28:17,354 Už jen z toho důvodu, že kdyby ty virusy vyvinuté jednotkou 731 byly volně vypuštěny, 265 00:28:17,474 --> 00:28:22,015 tak by epidemie vyhubily celé milióny lidí. 266 00:28:22,135 --> 00:28:29,249 Ale ta operace byla provedena úderně, rychle, vítězně a s malým krveprolitím. 267 00:28:31,178 --> 00:28:38,250 Zde sovětská armáda, Rudá armáda předvedla svou skvělou výkonnost. 268 00:28:38,370 --> 00:28:44,800 Celé čtyři dlouhé roky trvala Velká vlastenecká válka, 269 00:28:44,920 --> 00:28:55,851 která nám přinesla nevyčíslitelné utrpení, a proto když 9. května oslavujeme vojáky Velké vlastenecké války, 270 00:28:55,971 --> 00:29:03,406 její konec, tak nesmíme zapomínat ani na bezpříkladné hrdinství vojáků Rudé armády 271 00:29:03,526 --> 00:29:06,420 při porážce militaristického Japonska. 272 00:29:06,540 --> 00:29:15,181 To tam totiž také patří, jde o stejnou věc. Jen si vzpomeňte na ten trojúhelník Berlín, Řím, Tokio, 273 00:29:15,301 --> 00:29:20,525 ti všichni proti nám ve Velké vlastenecké válce bojovali. 274 00:29:20,645 --> 00:29:29,165 A za skutečnost, že dálněvýchodní fronta zůstala za této války více méně klidná, 275 00:29:29,285 --> 00:29:35,916 že tam neprobíhaly bojové operace, vděčíme naší diplomacii, naší rozvědce a naší Rudé armádě. 276 00:29:36,036 --> 00:29:42,145 Ale vojáky jsme tam mít museli, protože se jednalo o frontu, o stejnou bojovou frontu, 277 00:29:42,265 --> 00:29:44,918 dokud jsme je v roce 1945 neporazili. 278 00:29:45,038 --> 00:29:50,286 Do roku 1941 jsme tu měli vojenské okruhy a jen jednu frontu, tu dálněvýchodní, 279 00:29:50,406 --> 00:29:54,947 která tu byla po celou dobu existence Sovětského svazu. 280 00:29:57,679 --> 00:30:08,706 A proto je sice 9. květen pěkný svátek, jarní svátek, kdy všechno kvete, 281 00:30:09,574 --> 00:30:15,939 ale nelze zapomínat na to, že válka fakticky skončila 2. září. 282 00:30:18,028 --> 00:30:27,158 Je to stejný svátek, jde o stejnou Velkou vlasteneckou válku, která neskončila 9. května. 283 00:30:30,179 --> 00:30:38,859 A s touto kolizí skutečného konce Velké vlastenecké války se střetnul i Stalin. 284 00:30:39,356 --> 00:30:50,389 Jenže Stalin měl jiný úkol, zachovat náš stát, obnovit naši vlast, aby na ni nemohli zaútočit. 285 00:30:51,933 --> 00:30:59,648 A naše vlast byla kolosální prací svého obyvatelstva zachráněna, obnovena. 286 00:30:59,768 --> 00:31:12,687 A když naše obyvatelstvo touto svou bezpříkladnou hrdinskou prací zajistilo možnost oslavy Dne Vítězství, 287 00:31:12,807 --> 00:31:20,172 tak jsme ho mohli začít slavit v podobě vojenské přehlídky na Rudém náměstí a dne pracovního volna. 288 00:31:21,905 --> 00:31:29,641 A při průvodu Nesmrtelného pluku by měly být neseny i fotografie lidí, kteří pracovali v týle 289 00:31:29,761 --> 00:31:41,997 a těch, kteří po válce obnovovali naši zemi, neboť jsou stejnými účastníky války, také nás zachraňovali. 290 00:31:42,117 --> 00:31:47,564 Nebýt jejich obětavé práce, tak by tu náš stát už nebyl. 291 00:31:47,684 --> 00:31:54,355 Jen si vzpomeňte, kolik různých plánů jaderného bombardování se přijímalo v USA. 292 00:31:54,475 --> 00:32:04,321 A jen díky tomu, že se náš stát pod Stalinovým vedením rychle obnovoval a síla Rudé armády byla… 293 00:32:05,889 --> 00:32:15,774 Nikdo se ani nepokoušel ji popírat, tak jsme uchránili mír celému světu. 294 00:32:16,578 --> 00:32:22,726 A když tohle všechno bylo zajištěno, tak nastal čas na oslavu, 295 00:32:22,846 --> 00:32:28,030 nastal čas na vojenskou přehlídku v den pracovního volna. Ne proto, že… 296 00:32:28,150 --> 00:32:35,464 Vždyť Stalin hned řekl, že jsme vyhráli jednu z bitev, jednu z válek, 297 00:32:35,584 --> 00:32:39,253 a že je proti nám i nadále vedena válka. 298 00:32:39,373 --> 00:32:49,500 Ta válka 2. září neskončila. Okamžitě byla rozpoutána válka na 6. prioritě v Koreji. 299 00:32:50,264 --> 00:32:55,569 Tam jsme amerického agresora zadrželi na vzdálených přístupech. 300 00:32:55,689 --> 00:33:04,852 Ale kdybychom projevili slabost uvnitř SSSR, ta válka by se opět přenesla na naše území. 301 00:33:04,972 --> 00:33:11,321 A vy říkáte, že bylo nesmyslné obnovovat zemi, nesmyslné obnovovat svou vlast. 302 00:33:11,441 --> 00:33:18,755 To právě pro svou vlast žijí všichni lidé. Normální lidé, ne „liberasti“. 303 00:33:18,875 --> 00:33:24,783 „Liberasti“ žijí proto, aby mohli někomu posluhovat, otročit. 304 00:33:24,903 --> 00:33:29,686 Jednou slouží Hitlerovi, podruhé USA. 305 00:33:31,575 --> 00:33:38,245 Když jste mluvil o přehlídce, tak jste se zmínil o kvalitě řídicího sboru, 306 00:33:38,365 --> 00:33:41,862 co bychom s tím měli dělat, Valeriji Viktoroviči? 307 00:33:41,982 --> 00:33:46,122 To je velice složitá otázka, skládající se z mnoha komponent. 308 00:33:46,242 --> 00:33:50,783 A také je složitá proto, že se okolo ní točí mnoho lží. 309 00:33:50,903 --> 00:33:56,762 Je třeba přebudovat kádrový sbor řídících pracovníků. 310 00:33:56,882 --> 00:34:03,930 Řídicí sbor, který je v současnosti zformován v Rusku, je nastaven na to, aby zrazoval zájmy Ruska. 311 00:34:04,050 --> 00:34:13,446 A můžeme to pozorovat úplně všude. Tak například u nás probíhá realizace národních projektů. 312 00:34:13,566 --> 00:34:20,647 Gosudar pořádá schůze, jednu za druhou, kde se řeší kvalita i všechno ostatní. 313 00:34:20,767 --> 00:34:27,654 A co dělají úředníci na svých místech? A dělají to s gustem, protože to odpovídá jejich ideologii. 314 00:34:27,774 --> 00:34:34,534 V Kaliningradu chtějí ženu, která získala milión na základě programu Venkovský doktor 315 00:34:34,654 --> 00:34:42,409 a čestně si vše odpracovala, teď trestně stíhat. 316 00:34:44,273 --> 00:34:56,811 Našli formální záminky, které vůbec nejsou podstatné, ale umožňují jim formálně si to s tou ženou vyřídit. 317 00:34:56,931 --> 00:35:01,986 A tady se ten úřednický mechanismus aktivoval. 318 00:35:02,106 --> 00:35:07,580 Proč? Protože je nutné pohřbít tento projekt na poskytování zdravotní péče, 319 00:35:07,700 --> 00:35:09,702 ten program Venkovský doktor. 320 00:35:09,822 --> 00:35:13,590 Je třeba, aby všem bylo jasné, že stát zničí každého, 321 00:35:13,710 --> 00:35:19,325 kdo bude pracovat pro zájmy rozvoje státu, pro zájmy rozvoje Ruska. 322 00:35:21,743 --> 00:35:30,539 Úřednický sbor je ideologicky naladěn proti Rusku. 323 00:35:30,659 --> 00:35:38,100 Jen se podívejte, jak je u nás všude, jak je po celém státě, jakmile se věc týká úředníků, 324 00:35:38,220 --> 00:35:42,318 jasně vidět to jejich úsilí, aby to pro lidi vždy dopadlo, co nejhůř. 325 00:35:42,438 --> 00:35:46,870 A přitom je u nás těch úředníků celé moře. 326 00:35:48,157 --> 00:35:51,089 Ano, více než v SSSR. 327 00:35:52,298 --> 00:35:56,258 A navíc jim neustále v něčem náš národ nevyhovuje. 328 00:35:56,378 --> 00:36:01,170 Lidé se nechtějí stát otroky a umírat v zájmu jejich amerického páníčka. 329 00:36:01,290 --> 00:36:07,754 Místa úředníků teď lidé přijímají hlavně proto, aby mohli krást státní peníze více méně zákonnými způsoby. 330 00:36:07,874 --> 00:36:12,135 A jak je tomu možné čelit? Je třeba se toho přece zbavit. 331 00:36:12,255 --> 00:36:21,463 Tak především musíme udělat jednoduchou věc, musíme zavést odpovědnost úředníka za kvalitu jeho práce. 332 00:36:21,583 --> 00:36:32,342 A navíc je potřeba, aby úředník nedostával vyšší mzdu, než je průměr v oblasti, kterou řídí. 333 00:36:34,168 --> 00:36:36,200 Co se potom stane? 334 00:36:36,320 --> 00:36:43,092 To, že u řízení zůstanou pouze profesionálové. 335 00:36:43,212 --> 00:36:50,448 Všichni ostatní sami odejdou, protože si tam přišli nakrást, oni jsou přece těmi efektivními „managery“. 336 00:36:50,568 --> 00:36:58,910 Ta katastrofa v Aeroflotu ukazuje, že tam působí jen takoví efektivní „manageři“. 337 00:36:59,030 --> 00:37:05,417 Jejich tiskové oddělení svou prací předvedlo, že jak vedení Aeroflotu, 338 00:37:05,537 --> 00:37:11,229 tak i jejich tiskové oddělení jsou soustředěni jen na jedno, na reklamu a zvyšování zisku, 339 00:37:11,349 --> 00:37:19,176 že je vůbec nezajímá výrobní stránka a bezpečnost výroby. 340 00:37:19,296 --> 00:37:22,417 Vůbec je to nezajímá. 341 00:37:22,537 --> 00:37:29,438 Dnes takový úředník nechápe, nač je vlastně potřebná výroba, když je možné stroje prodat do šrotu. 342 00:37:29,558 --> 00:37:36,768 Pro zorganizování výroby potřebujete znalosti, dovednosti, zajistit složitý výrobní cyklus. 343 00:37:36,888 --> 00:37:42,915 Ano, potom to bude stále přinášet peníze, jenže to není jejich parketa. 344 00:37:43,035 --> 00:37:44,947 Jim je to jedno. Oni nevědí… 345 00:37:45,067 --> 00:37:54,591 Z úředníků ve vládě je možné jmenovat jen pár lidí, kteří znají to odvětví, které řídí, kteří jsou v něm odborníky. 346 00:37:56,701 --> 00:38:04,365 A kdo je ten zbytek? Ti, co se narodili v těch správných rodinách, a tak si je dosadili tam, kam potřebovali. 347 00:38:04,485 --> 00:38:08,403 A to samé se děje od Moskvy až do těch nejnižších úrovní. 348 00:38:08,523 --> 00:38:15,244 Všude nás řídí efektivní „manageři“, kteří se narodili v těch správných rodinách, a to je ta jejich kvalifikace. 349 00:38:15,364 --> 00:38:21,519 Oni nepotřebují znát výrobní cyklus, či vůbec vědět, jak se něco řídí. 350 00:38:21,639 --> 00:38:29,930 Likvidují naše školy, protože nemají ani ponětí o metodikách výuky těch či oněch předmětů, 351 00:38:30,050 --> 00:38:35,665 neboť nemají potřebné odborné vzdělání. 352 00:38:36,720 --> 00:38:42,197 Zdravotnictví řídí stejní „manageři“. Všude to tu řídí samí „manageři“. 353 00:38:42,609 --> 00:38:47,727 Je nutné zavést osobní odpovědnost úředníků za kvalitu jejich práce 354 00:38:47,847 --> 00:38:52,963 a na konci roku je hodnotit podle předepsaných parametrů. 355 00:38:53,083 --> 00:39:01,296 Jenže je třeba změnit kritéria. Současné hodnocení úřednického sboru je profanace. 356 00:39:01,416 --> 00:39:07,108 Ten člověk, který to sestavoval, nemá ani tušení o tom, co je to řízení. 357 00:39:07,983 --> 00:39:13,693 Některé jednotlivosti jsou celkem slušné, ale zbytek jsou úplné pitomosti. 358 00:39:13,813 --> 00:39:17,190 A je bezpodmínečně nutné platit je podle průměru v daném odvětví. 359 00:39:17,310 --> 00:39:20,740 Jakmile zavedete takové odměňování, je to vyřízeno. 360 00:39:20,860 --> 00:39:26,300 Oni vědí, že si s tím neporadí, že své odvětví pozvednout nedokážou. 361 00:39:26,420 --> 00:39:32,215 A s ohledem na porcování peněz by měli s tou osobní odpovědností utrum. 362 00:39:32,335 --> 00:39:39,211 Budou od nich požadovány výsledky, takže mají-li realizovat projekt, budou to muset udělat. 363 00:39:39,623 --> 00:39:42,581 A potom tam zůstanou jen odborníci. 364 00:39:42,701 --> 00:39:51,505 A aby takoví profesionálové měli zájem o řízení, je třeba zavést prémie za cyklus jejich řízení. 365 00:39:51,625 --> 00:39:59,221 Celý rok budou dostávat mzdu ve výši průměru a na konci roku dostanou prémii za to, jak pracovali. 366 00:39:59,341 --> 00:40:03,773 Jeden půjde na lavici obžalovaných za to, že si neporadil, 367 00:40:03,893 --> 00:40:11,154 a ten druhý může klidně obdržet miliónové prémie, protože si poradil a zajistil nárůst mezd, 368 00:40:11,274 --> 00:40:20,464 nárůst produktivity, snížil počet pracovních úrazů při výrobě, tj. zvýšil bezpečnost práce atd. 369 00:40:20,902 --> 00:40:23,628 Prostě za sebou zanechal kus práce. 370 00:40:23,748 --> 00:40:29,626 Jestliže tohle teď neuděláme, tak nastoupí čas komisařů, 371 00:40:30,016 --> 00:40:33,822 přesně tak, protože jinak to náš stát nepřežije. 372 00:40:33,942 --> 00:40:35,777 A co znamená čas komisařů? 373 00:40:35,897 --> 00:40:43,204 To znamená, že žádnému úředníkovi ve státním aparátu, žádnému poslanci z nějaké té dumy 374 00:40:43,780 --> 00:40:46,743 ani jeho rodině 375 00:40:46,863 --> 00:40:55,898 nebude umožněno léčit se v žádném soukromém zdravotnickém zařízení, 376 00:40:56,018 --> 00:41:00,712 pouze ve veřejných nemocnicích jako všichni ostatní. 377 00:41:01,760 --> 00:41:07,480 Jestliže se mu to nebude líbit, bude automaticky propuštěn 378 00:41:07,600 --> 00:41:12,068 a poslanec okamžitě přijde o svůj mandát. 379 00:41:12,188 --> 00:41:14,639 Protože jak to potom dopadá? 380 00:41:14,759 --> 00:41:17,108 Oni ukradnou státní peníze, 381 00:41:17,228 --> 00:41:23,363 lidé ať se léčí ve veřejných zařízeních a oni sami na elitních klinikách, 382 00:41:23,483 --> 00:41:28,197 kde budou mít zajištěny všechny podmínky. Nic takového a dále. 383 00:41:28,608 --> 00:41:34,801 Postavili jste parník, vyrobili letadlo a uvolnili ho do provozu? 384 00:41:34,921 --> 00:41:36,183 Nebo cokoliv jiného. 385 00:41:36,303 --> 00:41:43,113 Tak to všechno také i se svými rodinami budete používat, neboť přece ručíte za jejich bezpečnost. 386 00:41:43,233 --> 00:41:45,211 Jak to chodilo dříve? 387 00:41:45,331 --> 00:41:51,095 Stavitel mostu doplul na lodičce pod svůj most a svým životem tak ručil za to, 388 00:41:51,215 --> 00:41:55,025 že ten most vydrží potřebnou zátěž a může být provozován. 389 00:41:55,145 --> 00:41:57,699 Takže buď tak nebo tak. 390 00:41:58,357 --> 00:42:04,879 A já jsem zcela přesvědčen o tom, že ten čas komisařů se nikomu líbit nebude. 391 00:42:05,393 --> 00:42:10,742 Proto raději nechte zavést odpovědnost za kvalitu své řídicí práce 392 00:42:10,862 --> 00:42:14,425 a mzdy ať jsou ve výšce průměru v daném odvětví. 393 00:42:14,545 --> 00:42:18,642 Pokud dokážete pracovat, dostanete své prémie. A pokud jste k ničemu…? 394 00:42:18,762 --> 00:42:21,461 Vždyť jak to dnes chodí? 395 00:42:21,581 --> 00:42:25,987 Když je někdo šéfem železničních drah, jsou jeho synové důležitými železničáři, 396 00:42:26,107 --> 00:42:29,155 když řídí banku, jsou ze všech obratem ruky bankéři. 397 00:42:29,275 --> 00:42:33,990 Když bude odpovídat za kvalitu své práce, tak si na ni nebude moci troufnout, 398 00:42:34,110 --> 00:42:36,993 protože dobře ví, že je v daném oboru úplná nula. 399 00:42:37,113 --> 00:42:41,293 To už nebude možné jmenovat někoho jen tak, aby zahříval židli, 400 00:42:41,413 --> 00:42:45,531 a potom se otevřou sociální výtahy a otevře se cesta odborníkům. 401 00:42:45,651 --> 00:42:56,345 Takto lze překonat tu nesrovnalost mezi profesionalismem a počtem řídicích pracovníků. 402 00:42:56,465 --> 00:43:02,325 Počet řídicích pracovníků se několikanásobně, prostě několikanásobně sníží. 403 00:43:02,445 --> 00:43:10,457 A každý takový řídicí pracovník bude samostatný a bude pracovat v jednotné koncepci řízení. 404 00:43:11,421 --> 00:43:16,951 Je třeba v kádrovém sboru udělat pořádek. A co dnes vidíme? 405 00:43:17,071 --> 00:43:19,006 Tu ideologickou podstatu. 406 00:43:19,126 --> 00:43:23,833 Třeba v tom Nesmrtelném pluku byly na základě zvláštního rozhodnutí úředníků, 407 00:43:23,953 --> 00:43:30,185 a oni si velmi dobře uvědomují, že je to vlasovská vlajka, kterou tam tahají... 408 00:43:30,305 --> 00:43:35,368 V Nesmrtelném pluku se podstata ruské státní vlajky okamžitě mění. 409 00:43:35,488 --> 00:43:40,872 Pod takovou bojovali ti, co sem přišli zabíjet Rusy a sloužit Hitlerovi. 410 00:43:40,992 --> 00:43:46,941 V Nesmrtelném pluku je podstata té vlajky právě taková, a to okamžitě a neodvolatelně. 411 00:43:47,061 --> 00:43:53,654 Všude jinde je to teď naše státní vlajka, ale v tom průvodu je to jen vlasovský hadr. 412 00:43:53,774 --> 00:44:05,356 Všichni úředníci, kteří tam nesli a rozdávali tyto vlajky, velmi dobře znají význam té trikolóry 413 00:44:05,476 --> 00:44:09,986 a udělali to speciálně, protože nenávidí Rusko. 414 00:44:10,106 --> 00:44:15,412 Speciálně zhoršují životní podmínky obyvatelstva, aby lidi dostali na majdan a rozvrátili náš stát, 415 00:44:15,532 --> 00:44:19,244 protože se jich najednou začínají ptát na jejich pracovní výsledky 416 00:44:19,364 --> 00:44:23,977 a chtějí po nich realizovat národní projekty pro jakýsi ruský národ. 417 00:44:24,097 --> 00:44:30,175 A jak dobře jim bylo v těch svatých devadesátých, kdy mohli krást, co hrdlo ráčí, lidé umírali 418 00:44:30,295 --> 00:44:34,033 a ruské zdroje tu byly k dispozici páníčkovi. 419 00:44:34,153 --> 00:44:37,222 To je to, k čemu se chtějí vrátit. 420 00:44:37,342 --> 00:44:41,157 Takže jestliže chce náš národ přežít, nemá jiné východisko, 421 00:44:41,277 --> 00:44:45,426 musí se naučit řídit a začít se na tom řízení podílet. 422 00:44:50,467 --> 00:44:54,685 Pokračují tu otázky na válku. 423 00:44:55,328 --> 00:44:59,006 Další je od Stanislava Igoroviče z Moskvy. 424 00:44:59,392 --> 00:45:06,130 Valeriji Viktoroviči, proč Francouzi za 1. světové války skutečně hrdinně bojovali s Němci? 425 00:45:06,250 --> 00:45:09,602 Třeba už jen ta bitva u Verdunu stála za to. 426 00:45:09,722 --> 00:45:13,846 Ta stála téměř milión životů. 427 00:45:13,966 --> 00:45:20,095 Zatímco s Wehrmachtem za 2. světové války v roce 1940 velmi rychle prohráli, jednoduše se vzdali, 428 00:45:20,215 --> 00:45:25,368 a přitom existují informace, že v té době disponovali větší vojenskou silou. 429 00:45:25,488 --> 00:45:27,682 To určitě ano. 430 00:45:27,802 --> 00:45:33,007 Ale když to budeme hodnotit v těchto kategoriích, tak tomu nemůžeme porozumět. 431 00:45:33,127 --> 00:45:39,719 Jestliže si normálně nastudujeme dějiny 1. světové války, tak uvidíme, že tam o žádné obzvláštní hrdinství nešlo. 432 00:45:39,839 --> 00:45:45,043 Jak vypadala ta bitva u Verdunu nebo bitva na Sommě? 433 00:45:45,163 --> 00:45:54,019 Šlo o ukázku neschopnosti velení, o prostý masakr lidské síly, a to na obou stranách. 434 00:45:54,139 --> 00:46:01,272 Brusilovův průlom, to byla ukázka skvělého vojenského tvořivého řešení, 435 00:46:01,392 --> 00:46:07,368 zatímco tam nešlo o nic víc než o přetlačování a likvidaci zdrojů. 436 00:46:07,488 --> 00:46:12,563 A co se týká hrdinství, tak to se v 1. světové válce také nedá připisovat Francouzům, 437 00:46:12,683 --> 00:46:19,228 ale ruskému expedičnímu sboru v sestavě francouzské armády, který bojoval ve Francii. 438 00:46:19,348 --> 00:46:25,607 Sami Francouzi uznávají, že takového hrdinství nejsou schopni. 439 00:46:26,327 --> 00:46:32,448 A proč se v roce 1940 vzdali? 440 00:46:33,502 --> 00:46:38,415 To maršál Pétain, hrdina bitvy u Verdunu. 441 00:46:39,624 --> 00:46:46,465 Jak to proběhlo? Maršál Pétain se osobně sešel s Hitlerem a zaručil se mu, 442 00:46:46,585 --> 00:46:53,023 že vichistická Francie se bude plně držet rámce Třetí říše. 443 00:46:53,384 --> 00:46:57,859 A jak to vypadalo na francouzském území? 444 00:46:57,979 --> 00:47:02,719 Když do Paříže přišel příkaz poskytnout pracovní sílu, 445 00:47:03,902 --> 00:47:11,643 tak německé okupační úřady příslušné pracovníky okamžitě vyslaly do Francie, oj do Německa. 446 00:47:11,763 --> 00:47:20,131 Stejné příkazy přebírala a plnila i vichistická národní vláda. 447 00:47:20,980 --> 00:47:28,001 Chcete vstoupit do divize SS Charlemagne? Dveře máte otevřené 448 00:47:28,850 --> 00:47:32,656 na jednom i druhém území. 449 00:47:32,991 --> 00:47:36,926 Jak sami Francouzi přezdili maršála Pétaina? 450 00:47:37,046 --> 00:47:43,458 Putain, francouzsky děvka, jde o hru slov, ovšem vyjadřující podstatu. 451 00:47:43,578 --> 00:47:50,840 A přitom jeho autorita ve Francii po 1. světové válce byla taková, 452 00:47:50,960 --> 00:47:57,732 že ji nelze přirovnat dokonce ani k té, jaké se těšil Žukov po 2. světové válce. 453 00:47:58,787 --> 00:48:00,844 A proč to tak dopadlo? 454 00:48:00,964 --> 00:48:06,708 Jak 1. světová válka, tak i ta druhá byly ve své podstatě válkami proti Rusku, 455 00:48:06,828 --> 00:48:09,357 obzvláště ta 2. světová válka. 456 00:48:09,477 --> 00:48:14,347 Jak Hitler, tak i Pétain sledovali jeden cíl, válku proti Rusku. 457 00:48:14,467 --> 00:48:19,439 Proto také francouzská armáda vůbec nebojovala 458 00:48:19,559 --> 00:48:26,461 a odevzdala své tanky, například B1, proti kterým jsme potom museli bojovat u nás v Rusku. 459 00:48:26,581 --> 00:48:29,804 Tři tisíce letadel! 460 00:48:29,924 --> 00:48:33,508 A kde byly v boji zlikvidovány? V Rusku! 461 00:48:33,628 --> 00:48:38,214 První rok jsme museli zlikvidovat veškeré toto trofejní letectvo Západu, 462 00:48:38,334 --> 00:48:42,149 všechno, čím takto přispěli Francouzi a další. 463 00:48:43,101 --> 00:48:47,036 Takže jsme bojovali proti sjednocenému Západu. 464 00:48:47,156 --> 00:48:56,732 Francie se vzdala jen proto, aby posílila Německo, aby mohly společnými silami bojovat s Ruskem. 465 00:48:56,852 --> 00:49:00,204 A kdo se s tím neztotožnil? De Gaulle! 466 00:49:00,616 --> 00:49:13,166 De Gaulle převezl Angličany, což mu také neodpustili a v roce 1968 ho pomocí oranžové revoluce svrhli. 467 00:49:14,376 --> 00:49:20,496 A do samotného konce de Gaulle vždy při své návštěvě Ruska navštěvoval Stalinův hrob, 468 00:49:20,616 --> 00:49:23,583 kde dlouho mlčky postál. 469 00:49:23,703 --> 00:49:31,865 Protože jen Stalin rozuměl de Gaulleovi a de Gaulle chápal, že když Stalin obhajuje zájmy SSSR, 470 00:49:31,985 --> 00:49:36,340 zájmy Ruska, tak tím obhajuje zároveň zájmy celého světa. 471 00:49:36,460 --> 00:49:43,438 To je k té otázce o jakou válku šlo a proti čemu. 472 00:49:44,441 --> 00:49:48,067 Šlo o válku proti ruskému světu 473 00:49:48,187 --> 00:49:54,857 a de Gaulle byl jeden z nejaktivnějších účastníků budování ruského světa. 474 00:49:54,977 --> 00:50:02,624 De Gaulle byl pro to, aby se rubl stal nadnárodní měnou a ne dolar, 475 00:50:03,370 --> 00:50:11,831 jak na to přistoupili naši zrádci v ÚV KSSS a politbyru, když začali po Stalinově smrti zaprodávat náš stát. 476 00:50:13,381 --> 00:50:23,561 Takže na válku proti SSSR, který nikterak nebyl slabým Ruským impériem, 477 00:50:23,681 --> 00:50:26,621 potřebovali soustředit sílu celé Evropy. 478 00:50:26,741 --> 00:50:29,132 A proto Francouzi… 479 00:50:29,252 --> 00:50:35,494 Za 1. světové války bylo podle plánů globálního prediktoru zapotřebí zlikvidovat zdroje 480 00:50:35,614 --> 00:50:42,475 a ve 2. světové válce bylo zapotřebí soustředit co nejvíce evropských zdrojů do rukou Hitlerovi, 481 00:50:42,595 --> 00:50:46,189 aby mohl efektivně válčit proti SSSR, proti Rusku. 482 00:50:46,309 --> 00:50:53,136 A tyto cíle také předurčily chování francouzské vlády za 1. i 2. světové války. 483 00:50:59,085 --> 00:51:01,967 Další otázka je od Pavla. 484 00:51:02,087 --> 00:51:07,167 Na internetu na různých webech prakticky ve stejnou dobu vyšly články o tom, 485 00:51:07,287 --> 00:51:12,448 že předškoláci a mladší školáci by neměli ve vojenských uniformách vystupovat 486 00:51:12,568 --> 00:51:15,227 na oslavách 9. května. 487 00:51:15,347 --> 00:51:18,335 V těchto článcích se argumentuje následovně, cituji: 488 00:51:18,455 --> 00:51:23,644 „Jedná se o romantizaci a lakování na růžovo toho nejhoršího v našem životě, války. 489 00:51:23,764 --> 00:51:29,256 Výchovný signál, který děti prostřednictvím takovéhoto jednání dostávají od dospělých, 490 00:51:29,376 --> 00:51:34,318 spočívá v tom, že válka je něco zábavného, že je to svátek, protože potom končí vítězstvím. 491 00:51:34,438 --> 00:51:37,179 Děti by neměly chodit ve vojenské uniformě. 492 00:51:37,299 --> 00:51:42,461 Většina našich předků žijících ve válečných letech v takovém oblečení zemřela. 493 00:51:42,581 --> 00:51:46,478 Vojenská uniforma je oděvem smrti.“ Konec citátu. 494 00:51:46,598 --> 00:51:48,403 Co si o tom myslíte? 495 00:51:48,523 --> 00:51:51,979 Ten citát neskončil, a přesněji ta myšlenka nebyla ukončena. 496 00:51:52,099 --> 00:51:53,758 Dále to mělo pokračovat: 497 00:51:53,878 --> 00:51:58,802 „Chlapce je zapotřebí oblékat do holčičích šatiček a hrát si musí výlučně s panenkami. 498 00:51:58,922 --> 00:52:06,203 A aby to všechno bylo úplně dokonalé, musíme místo vojenských přehlídek pořádat pochody gayů.“ 499 00:52:07,117 --> 00:52:09,576 V čem se kryje podstata? 500 00:52:09,696 --> 00:52:23,899 Proč po celá staletí, po všechny časy všechny národy děti od malička učily bojové kultuře? 501 00:52:24,019 --> 00:52:30,218 Protože národ musel umět přežít. 502 00:52:30,338 --> 00:52:36,451 A zvítězit může pouze člověk silný duchem, 503 00:52:36,571 --> 00:52:42,297 který ví, že je pro vítězství schopen za společnost položit svůj život, 504 00:52:42,417 --> 00:52:51,934 že tak zvítězí společnost, která ho vychovala, která mu dala život, zajistila vzdělání, zdravotní péči, prostě všechno. 505 00:52:52,054 --> 00:52:59,706 Tady se nejedná o žádné lakování na růžovo, jedná se o pocit sounáležitosti s kulturou vítězů, 506 00:52:59,826 --> 00:53:11,312 s kulturou obětavé služby své vlasti, když se děti účastní svátku Vítězství, bojových svátků. 507 00:53:11,914 --> 00:53:17,545 Protože takové děti potom budou za svou vlast bojovat dobře. 508 00:53:17,665 --> 00:53:24,379 Nebudou vést útočné války, budou bránit svou vlast. 509 00:53:24,499 --> 00:53:27,045 A co sledují nepřátelé Ruska? 510 00:53:27,165 --> 00:53:33,191 Chtějí připravit společnost o obranu a imunitu. Proto probíhá toto překrucování. 511 00:53:33,311 --> 00:53:36,106 „Pojďme se usmířit.“ Ano, pojďme se usmířit, 512 00:53:36,226 --> 00:53:47,385 ale to se napřed musíte vzdát své mizantropické ideologie a přestat útočit na koho se vám zamane, 513 00:53:47,505 --> 00:53:53,080 abyste dosáhli svých kořistnických cílů. Souhlasíte s tím? 514 00:53:53,200 --> 00:53:57,371 Budete se kát ze svých zločinů? Jen se podívejte na Pauluse, 515 00:53:57,491 --> 00:54:04,872 který se podílel na vypracování plánu Barbarossa. Ten se za své zločiny kál, což ovlivnilo výši jeho trestu 516 00:54:04,992 --> 00:54:11,526 a mohl se Norimberského procesu účastnit jako svědek, zatímco mohl klidně skončit na lavici obžalovaných. 517 00:54:11,646 --> 00:54:18,208 A kolik zajatců vstoupilo do výboru Svobodné Německo? Ti potom také mohli obnovovat svůj stát, 518 00:54:18,328 --> 00:54:25,059 protože pochopili, že přišli se zlým úmyslem, a že to zlo musí být potrestáno. 519 00:54:25,179 --> 00:54:33,128 Oni své postoje přehodnotili, a tak také ruští lidé přehodnotili svůj vztah k nim. 520 00:54:33,248 --> 00:54:38,338 Co bylo, to bylo, hledět musíme kupředu, přestože na nic z toho nezapomeneme. 521 00:54:38,458 --> 00:54:42,245 Když dnes vyzývají, abychom se s někým usmířili, 522 00:54:42,365 --> 00:54:46,152 tak je napřed nutné určit, na jakém základě to usmíření má proběhnout. 523 00:54:46,272 --> 00:54:52,352 Pokud na to jen tak zapomeneme, tak k nám opět přijdou s válkou: 524 00:54:52,472 --> 00:54:54,929 „Ano, my jsme vám odpustili. 525 00:54:55,049 --> 00:55:02,177 Vy jste na nás zaútočili, zabíjeli nás a my vám to odpouštíme.“ Takto by to jako mělo vypadat? Ne! 526 00:55:02,297 --> 00:55:06,424 Zaútočili jste, tak za to přijměte svůj trest. 527 00:55:06,544 --> 00:55:10,295 Jestliže svou vinu vykoupit nehodláte, nehodláte-li se kát, 528 00:55:10,415 --> 00:55:14,351 tak může dostoupat výše vašeho trestu až k trestu smrti. 529 00:55:14,471 --> 00:55:17,154 Protože co se dnes děje? 530 00:55:17,274 --> 00:55:21,005 Odpustili banderovcům, a výsledek? 531 00:55:21,125 --> 00:55:26,667 Chruščov je propustil z vězení a oni dnes opět zabíjejí. 532 00:55:27,035 --> 00:55:29,923 To jako má být to usmíření? 533 00:55:30,043 --> 00:55:35,755 To není žádné usmíření, to se dobrovolně vydáváme do rukou zabijáků, katů. 534 00:55:35,875 --> 00:55:44,136 Aby mohlo dojít na usmíření, musí se ti, kteří se dopustili zločinů vůči společnosti a přidali se k nepříteli, 535 00:55:44,256 --> 00:55:53,762 nebo vstoupili do naší země se zbraní v ruce, kát a vykoupit svou vinu poctivou prací. 536 00:55:53,882 --> 00:56:01,208 Oni zabíjeli lidi a my jim to máme jen tak odpustit? Jen tak? 537 00:56:01,328 --> 00:56:04,719 Aby s tím zase mohli začít? 538 00:56:05,229 --> 00:56:11,373 Prý se změnila situace. A proč se ta situace změnila? Protože byli poraženi. 539 00:56:11,493 --> 00:56:16,639 A teď bychom my měli po jejich porážce kapitulovat? 540 00:56:17,035 --> 00:56:23,773 Není to nic jiného, než obyčejná rusofobní, mizantropická ideologie. 541 00:56:23,893 --> 00:56:29,804 A tato ideologie už teď velice efektivně ničí kulturní identitu evropských národů. 542 00:56:29,924 --> 00:56:34,221 Jen se podívejte, jak si nedokáží poradit s těmi migranty. 543 00:56:34,341 --> 00:56:39,487 Celá ta evropská armáda je schopná jedině zabíjet na dálku, 544 00:56:39,607 --> 00:56:46,197 a jakmile někde dojde na skutečné problémy, tak s hanbou všechno prohrávají, 545 00:56:47,216 --> 00:56:50,274 zatímco ruská armáda bojuje. 546 00:56:50,394 --> 00:56:59,391 Protože naše kultura učí děti sounáležitosti s vojenskou kulturou, s kulturou vlastenectví, s ruským světem, 547 00:57:00,268 --> 00:57:08,649 a to znamená, že je učíme bránit svůj domov, bránit slabší a nevést útočné války. 548 00:57:08,769 --> 00:57:14,283 Jenže ti, kteří plánují na Rusko zaútočit a chtějí tu všechny vyvraždit, 549 00:57:14,403 --> 00:57:18,955 potřebují, aby děti nedokázaly svou zemi, svou vlast bránit. 550 00:57:19,075 --> 00:57:26,797 Proto se jim to tak nelíbí, a proto jim také místo svátku Vítězství, místo oslavy se slzami v očích… 551 00:57:26,917 --> 00:57:33,083 Svá vítězství slaví všechny národy a vždy to tak bylo. 552 00:57:33,734 --> 00:57:43,530 A mimochodem, to je zajímavé, pročpak asi Den vylodění v Normandii, 6. června, Západ neustále oslavuje? 553 00:57:43,898 --> 00:57:51,627 Zatímco u nás nám všichni ti „kulturní“ činitelé neustále vnucují, proč vlastně slavíme 9. květen? 554 00:57:51,747 --> 00:57:58,054 Nám ta válka přinesla tolik obětí, tolik zkázy a bídy. 555 00:57:59,949 --> 00:58:08,357 My jsme porazili toho nejsilnějšího nepřítele lidstva, zachránili jsme život na planetě Zemi 556 00:58:08,477 --> 00:58:12,561 a ti umělečtí hajzlíci nám upírají to oslavovat? 557 00:58:12,681 --> 00:58:18,965 „Pěkně si někam zalezte do koutku a tiše si tam poplakejte, zatruchlete…“ 558 00:58:19,582 --> 00:58:22,971 S takovou náladou svou zemi nezachráníte. 559 00:58:23,091 --> 00:58:24,590 Jenže přesně to potřebují. 560 00:58:24,710 --> 00:58:27,945 A čím bylo to slavné „vylodění v Normandii“? 561 00:58:28,065 --> 00:58:29,552 Vůbec ničím. 562 00:58:29,672 --> 00:58:37,013 Prý vítězství. Oni své vojáky vychovávají v duchu vítězství, vyvolávají v nich hrdost na svou zemi. 563 00:58:37,520 --> 00:58:40,865 A co mají v plánu? Zaútočit na Rusko. 564 00:58:40,985 --> 00:58:47,974 Takže všichni ti "kulturní" činitelé, kterým se nelíbí připomínat si a slavit Den Vítězství, 565 00:58:48,094 --> 00:58:55,303 vystupují za to, aby byl ruský národ zlikvidován novým interventem, aby byl vůči němu bezbranný. 566 00:58:55,423 --> 00:58:59,573 Všichni ti, kterým není po chuti Velká vlastenecká války, by měli pamatovat na to, 567 00:58:59,693 --> 00:59:03,359 že nebýt vítězství v této válce, tak by tu dnes oni sami nebyli. 568 00:59:03,479 --> 00:59:08,135 Všichni ti, kteří dnes tu válku očerňují, přezírají ji a truchlí nad tím, 569 00:59:08,255 --> 00:59:17,202 že jsme měli tu drzost bránit se Západu, který sem přece jen přišel nás všechny pozabíjet. 570 00:59:25,303 --> 00:59:28,692 A ještě je tu jedna otázka od Vadima, 571 00:59:28,812 --> 00:59:36,615 který se odkazuje na náš minulý pořad z 6. května, kde zazněl váš názor, 572 00:59:36,735 --> 00:59:40,687 že přežití japonského národa přímo závisí na tom, 573 00:59:40,807 --> 00:59:44,231 zda se stane součástí našeho Východního federálního okruhu. 574 00:59:44,351 --> 00:59:48,434 Zda se stane Japonským federálním okruhem, neboť to bude samostatný okruh. 575 00:59:48,554 --> 00:59:54,663 Můžete alespoň v krátkosti odpovědět na otázku, zda Rusko nemůže přijít o svou identitu, 576 00:59:54,783 --> 00:59:57,370 když napomůže zachování japonského národa? 577 00:59:57,490 --> 01:00:01,971 Vždyť v každém svém pořadu opakujete, že migranti zahubí Evropu, jak to opravdu dělají. 578 01:00:02,091 --> 01:00:05,382 Stačila hrstka banderovců, která přišla ze západní Ukrajiny, 579 01:00:05,502 --> 01:00:09,233 aby přeformátovala většinové obyvatelstvo ruského světa na Ukrajině. 580 01:00:09,353 --> 01:00:12,007 Ne, tak to kategoricky není. 581 01:00:12,127 --> 01:00:17,443 Vždyť připojení Japonska nebude pro ruský národ znamenat jen začlenění nevelkého národa, 582 01:00:17,563 --> 01:00:22,747 který se navíc nijak nevyznačuje svou lásku k Rusku ani shodným vnímáním světa s naším obyvatelstvem, 583 01:00:22,867 --> 01:00:26,511 ale automaticky to z Rusů udělá národnostní menšinu. 584 01:00:26,631 --> 01:00:32,424 Ne. Tak především jsem už nejednou říkal, že Japonsko se nachází ve velice krizové situaci, 585 01:00:32,544 --> 01:00:36,050 že vymírání jeho obyvatelstva probíhá zběsilým tempem. 586 01:00:36,170 --> 01:00:49,373 Kvalita mladého obyvatelstva je velice špatná, hledají spásu v samotářství, v kultuře Anime a jinde. 587 01:00:49,493 --> 01:00:55,246 Tito lidé odejdou, aniž by po sobě v dějinách zanechali nějakou stopu. Japonsko… 588 01:00:55,366 --> 01:00:59,425 To je to o čem mluvím, že mají šanci zachovat se jako národ 589 01:00:59,545 --> 01:01:03,540 pouze v podobě Japonského federálního okruhu v sestavě Ruska. 590 01:01:03,660 --> 01:01:05,822 Co se týká Ruska. 591 01:01:05,942 --> 01:01:12,637 Žádná taková menšina vzniknout nemůže z jednoho jednoduchého důvodu, že vše určuje koncepce řízení. 592 01:01:12,757 --> 01:01:21,638 Zatímco na Západě se západní kultury západních států, národů západních států 593 01:01:21,758 --> 01:01:29,417 staly bezbrannými v důsledku infiltrované kultury multikulturalismu, 594 01:01:29,537 --> 01:01:32,696 až se mi z toho trochu zamotal jazyk, 595 01:01:32,816 --> 01:01:40,958 tak v Rusku existuje civilizační kultura harmonického rozvoje všech národů 596 01:01:41,078 --> 01:01:47,355 s uchováním jejich kulturní identity a korekcí jejich kultury, 597 01:01:47,475 --> 01:01:53,687 jestliže se v něčem rozchází s Božím záměrem směrem ke shodě s ním. 598 01:01:53,807 --> 01:01:55,841 Dochází ke korekci. 599 01:01:55,961 --> 01:02:03,235 Pokud někde panovalo otroctví, probíhala změna směrem k jeho zrušení, a tak podobně. 600 01:02:03,355 --> 01:02:09,664 A co se týká agresivity, tak například Čukčové jsou velice bojovným národem 601 01:02:09,784 --> 01:02:20,176 a dokud nepřišli Rusové, tak jejich výboji trpěly všechny národy Dálného východu, všechny tam utiskovali. 602 01:02:20,296 --> 01:02:27,537 Nebylo lehké je zvládnout, ale teď už Čukčové chápou, 603 01:02:27,657 --> 01:02:33,966 že si svou kulturní identitu mohou zachovat pouze v Rusku. Jinou možnost nemají. 604 01:02:34,086 --> 01:02:39,624 To samé bude s národem Japonska. Japonský národ je na hraně vymření. 605 01:02:39,744 --> 01:02:44,896 Nenechte se mýlit těmi současnými 126 milióny obyvatel. 606 01:02:45,016 --> 01:02:52,932 V tom lepším případě je teď možné se v Japonsku orientovat tak na 20-30 miliónů, 607 01:02:53,052 --> 01:02:58,076 všechno ostatní se v blízké době jednoduše vytratí. 608 01:03:00,422 --> 01:03:03,508 To byla pro dnešek poslední otázka. 609 01:03:03,628 --> 01:03:18,521 Dnes jsme nejednou mluvili o kvalitě řídicího sboru, té takzvané kulturní „elity“ a o národě, 610 01:03:18,641 --> 01:03:28,045 a neustále jsme naráželi na to, že reálné kroky veškerého toho „elitářského“ společenství 611 01:03:28,165 --> 01:03:37,430 se nevyznačují vlastenectvím ani kladným vztahem k ruskému obyvatelstvu. 612 01:03:37,550 --> 01:03:41,767 Všichni se orientují na Západ a touží být jeho otroky. 613 01:03:41,887 --> 01:03:48,125 Když si nakradou peníze, tak se snaží odjet do Londýna a vůbec je nezneklidňuje, 614 01:03:48,245 --> 01:03:53,718 že je v Londýně zabíjejí, ty peníze jim tam konfiskují, stejně po tom touží. 615 01:03:53,838 --> 01:03:59,019 U nás se snaží si nakrást a potom utéci tam. Proč? Protože se jedná o lidi lokajské povahy. 616 01:03:59,139 --> 01:04:03,462 Někdy jsou doslova jako psi, čím těžší trest, tím více lnou ke svému páníčkovi. 617 01:04:03,582 --> 01:04:07,843 Čím více jich tam zavraždí, tím více se budou snažit tam dostat. 618 01:04:07,963 --> 01:04:12,562 Chtějí být blíže svému páníčkovi a ruský národ nenávidí jen proto, 619 01:04:12,682 --> 01:04:19,701 že jim už pouhou svou existencí připomíná, že člověk by měl být člověkem, 620 01:04:19,821 --> 01:04:24,481 žádným otrokem, lokajíčkem, ale člověkem. 621 01:04:26,044 --> 01:04:35,971 A to tvrzení, že na Ukrajině banderovci přeformátovali kulturu, není vůbec pravdivé. 622 01:04:36,523 --> 01:04:45,010 Ta situace tam je trochu jiná. Jeden z Mao Ce-tungových citátů zní: 623 01:04:45,130 --> 01:04:47,768 "Moc je na konci pušky!" 624 01:04:47,888 --> 01:04:52,885 Šestá priorita poskytuje v určité etapě iluzi moci. 625 01:04:53,005 --> 01:04:55,704 A to je přesně to, co se tam teď děje. 626 01:04:55,824 --> 01:05:04,773 Státní aparát plně obsluhuje zájmy „svidomismu“ a výchovy „banderovštiny“. 627 01:05:04,893 --> 01:05:11,545 Jenže se to zcela rozchází s vnitřním vnímáním světa obyvatel. 628 01:05:11,665 --> 01:05:17,795 A že se to neprojevuje v žádných masových jevech, je jednoduše tím, 629 01:05:17,915 --> 01:05:22,728 že všechny ty majdany a „bolotné“ jsou realizovány pouze tehdy, 630 01:05:22,848 --> 01:05:28,550 jsou-li do nich vloženy příslušné zdroje, včetně těch řídicích. 631 01:05:28,670 --> 01:05:38,876 A to nejdůležitější, zda je vůle k jejich provedení ze strany vedení. 632 01:05:38,996 --> 01:05:49,723 Kdyby chtěl řídicí sbor, řídicí systém v čele s prezidentem Janukovyčem zabránit tomu majdanu, 633 01:05:49,843 --> 01:05:52,082 tak by neproběhnul. 634 01:05:52,202 --> 01:05:59,282 Kdyby Dmitrij Anatoljevič Medvěděv chtěl zabránit protestům na Bolotném náměstí, 635 01:05:59,402 --> 01:06:02,132 tak by se žádné „bolotné“ nekonalo. 636 01:06:02,252 --> 01:06:04,461 To vše je organizováno na pokyn. 637 01:06:04,581 --> 01:06:10,466 A to, že přitom Janukovič na rozdíl od Medvěděva dopadl jako sedláci u Chlumce, 638 01:06:10,586 --> 01:06:16,165 je jen tím, že Medvěděv má vedle sebe Putina. 639 01:06:16,285 --> 01:06:21,742 A Putin nemá žádný zájem na tom, aby v našem státě propukla občanská válka stejně jako na Ukrajině. 640 01:06:21,862 --> 01:06:25,786 Proto také záchranou Medvěděva zachránil i náš stát. 641 01:06:25,906 --> 01:06:30,260 Pouze díky tomu se Medvěděv neocitnul v Janukovičově postavení. 642 01:06:30,380 --> 01:06:35,853 A tím myslím to jeho postavení, kdy bylo fakticky v plánu, aby Janukovič zemřel, 643 01:06:35,973 --> 01:06:40,249 a zachránil se jen díky naší tajné službě. Stejně by to dopadlo s Medvěděvem. 644 01:06:40,369 --> 01:06:47,265 Kdyby bylo „bolotné“ úspěšné, Medvěděv by byl zlikvidován těmi, kteří ho měli nahradit. 645 01:06:47,385 --> 01:06:53,363 To je totiž logika všech těchto majdanových revolučních opatření, 646 01:06:53,483 --> 01:06:59,675 protože je nutné odklidit ty, kteří se podíleli na jejich organizaci. 647 01:06:59,795 --> 01:07:09,909 A Janukovič se na tom majdanu nepodílel o nic méně než Porošenko, Timošenková, Jaceňuk, a ten… 648 01:07:10,460 --> 01:07:15,056 Jak stojí v čele Svobody. Ó Bože… 649 01:07:16,680 --> 01:07:20,173 Prostě všichni ti fašističtí hajzlíci. 650 01:07:20,817 --> 01:07:26,638 A proto se na Ukrajině všechno drží jen na moci těch pušek. 651 01:07:26,758 --> 01:07:37,179 Jakmile přijde armáda Novoruska v podobě spojené armády Luhanské a Doněcké republiky 652 01:07:37,299 --> 01:07:42,051 a udělá na celé Ukrajině pořádek... Ano, jmenuje se Tjagnibok. 653 01:07:43,062 --> 01:07:51,273 ...tak bude vymalováno a banderovština opět okamžitě zaleze do svých sklepení, kde bude tiše chcípat. 654 01:07:51,393 --> 01:07:58,995 Ano, ta otrávená mládež se pokusí něco podniknout, ale s tím Hitlerjugendem a tím… 655 01:07:59,115 --> 01:08:03,131 Jak se to jen jmenovalo, Wolf, wolf… 656 01:08:05,031 --> 01:08:07,390 Ne, nemyslím Volkssturm. 657 01:08:07,510 --> 01:08:12,691 Myslím ten pokus zorganizovat partyzánské oddíly na německém území. 658 01:08:14,162 --> 01:08:17,075 Teď mi to vypadlo. 659 01:08:17,195 --> 01:08:21,332 Ty zkušenosti s tím už máme, takže vše bude efektivně vyřešeno. 660 01:08:21,452 --> 01:08:24,488 Takže to není problém. 661 01:08:24,608 --> 01:08:26,632 Prosím? Ano byli to werwolfové. 662 01:08:26,752 --> 01:08:30,861 Všechno to bude efektivně vyřešeno. Ale ten problém je jinde. 663 01:08:32,270 --> 01:08:35,825 Žít musíme tady a teď a jak to nyní vypadá? 664 01:08:35,945 --> 01:08:41,187 Teď ten úřednický sbor ze všech sil deptá obyvatelstvo. 665 01:08:41,307 --> 01:08:45,103 Už jsem uváděl příklad, jak úředníci pracují na tom, 666 01:08:45,223 --> 01:08:52,555 aby konkrétně zlikvidovali národní projekt Venkovský doktor a těch příkladů je spousta. 667 01:08:52,675 --> 01:08:55,716 Ti úředníci škodí všude, prostě všude, 668 01:08:55,836 --> 01:09:01,133 protože mají hrůzu z toho, že budou muset dokládat svou profesionalitu. 669 01:09:01,253 --> 01:09:05,080 Teď své úřednické funkce dostávají na základě rodinných konexí, 670 01:09:05,200 --> 01:09:09,516 no a potom se jich začnou ptát na to, co doopravdy umí. „Nic neumíš? Tak jdi studovat!“ 671 01:09:09,636 --> 01:09:15,423 „Já nic neumím, a pracovat se mi nechce, zato nenávidím Rusko a obdivuji USA.“ 672 01:09:15,543 --> 01:09:24,100 A úředníci s touto ideologií se teď zabývají propagandou vlastenectví, 673 01:09:24,639 --> 01:09:31,061 čímž ji dělají zcela nepřijatelnou a lidi tento způsob jejich propagandy odrazuje 674 01:09:31,181 --> 01:09:34,665 a z toho potom zase těží „liberasti“. 675 01:09:34,785 --> 01:09:36,723 Je to hra na dvě přihrávky. 676 01:09:36,843 --> 01:09:39,984 Jde o stejné „liberasty“, vyznávající stejnou ideologii, 677 01:09:40,104 --> 01:09:45,401 z nichž někteří se zabývají „patriotickou“ propagandou a jiní zase poukazují na to, že to není nic pro Rusko, 678 01:09:45,521 --> 01:09:47,999 že to dělají špatně, že to je mocenský nátlak. 679 01:09:48,119 --> 01:09:54,078 A proto nemůžeme skládat své naděje do žádných úředníků. 680 01:09:54,198 --> 01:09:58,073 Dnes je vlastenectví v módě, tak ho mají plnou hubu. 681 01:09:58,193 --> 01:10:03,808 Mluví o něm neustále, ale přitom ho všemožně diskreditují. 682 01:10:03,928 --> 01:10:06,995 Vyklešťují tak samotnou ideu vlastenectví. 683 01:10:07,115 --> 01:10:13,099 Pracují kryjíce se vlasteneckými hesly proti Rusku. 684 01:10:13,219 --> 01:10:16,040 Vedou národ proti Rusku. 685 01:10:16,160 --> 01:10:20,182 Chtějí, aby lidé vyšli na majdan a roznesli tak svůj vlastní stát, 686 01:10:20,302 --> 01:10:23,466 a potom nastoupí opět doba svatých devadesátek, 687 01:10:23,586 --> 01:10:27,805 kdy za nic neponesou odpovědnost, národ bude likvidován a páníček bude spokojený. 688 01:10:27,925 --> 01:10:30,599 Potom si budou opět moci nakrást peníze a odjet. 689 01:10:30,719 --> 01:10:35,502 Oni nechápou, že Evropa je už v podstatě odsouzena, neboť tam bude islámský chalífát, 690 01:10:35,622 --> 01:10:37,438 pokud se nic nezmění. 691 01:10:37,558 --> 01:10:44,693 A co se může změnit? Když Rusko vše ustojí, zůstane zachována kulturní identita evropských států. 692 01:10:44,813 --> 01:10:54,326 Pokud ovšem bude Evropa v té době ještě mít dost zdrojů na sebeobnovení. 693 01:10:54,446 --> 01:10:57,611 To ale teď záleží na samotné Evropě. 694 01:10:57,731 --> 01:11:03,347 Bude-li i nadále napomáhat USA válcovat Rusko, sama se odsoudí. 695 01:11:03,467 --> 01:11:10,234 Začne-li hájit své vlastní zájmy, jako to dělá Orbán, který vůbec není prorusky naladěný. 696 01:11:10,354 --> 01:11:16,117 To vůbec ne, Orbán a kladný vztah k Rusku, to jsou dvě absolutně rozdílně věci. 697 01:11:16,237 --> 01:11:19,156 On má své vlastní zájmy, aby Maďarsko přežilo. 698 01:11:19,276 --> 01:11:22,955 To však zapadá do zájmů nás všech, 699 01:11:23,372 --> 01:11:27,907 aby byl pořádek zaveden všude a všude se přestalo válčit. 700 01:11:28,740 --> 01:11:32,711 Co by tedy měli dělat lidé? 701 01:11:33,323 --> 01:11:39,672 Je třeba si uvědomovat, že úřednický řídicí sbor, který je absolutně předimenzovaný 702 01:11:39,792 --> 01:11:48,815 a absolutně neefektivní z hlediska řízení procesů v národohospodářství, 703 01:11:48,935 --> 01:11:52,222 je navíc naladěn zcela protirusky. 704 01:11:52,342 --> 01:11:57,884 A co mají dělat lidé? Lidé jsou jako ti tonoucí plavci, kteří se musí zachránit vlastníma rukama. 705 01:11:58,004 --> 01:12:07,615 Musíte si nastudovat zákonitosti řízení složitých sociálních supersystémů společnosti 706 01:12:07,735 --> 01:12:14,160 a uplatňovat tyto znalosti v praxi, abyste ubránili zájmy své i své rodiny. 707 01:12:14,280 --> 01:12:19,123 Abychom dokázali ubránit zájmy toho státu, ve kterém žijeme. 708 01:12:19,243 --> 01:12:23,015 Abychom ubránili zájmy naší vlasti, Ruska. 709 01:12:23,627 --> 01:12:27,572 Vyplavat dokážeme pouze všichni společně, 710 01:12:27,692 --> 01:12:32,427 vyplaveme, když dokážeme vytvářet masové statistiky, 711 01:12:32,547 --> 01:12:41,315 ve kterých varianty rozpoutání jakékoliv občanské války, jakéhokoliv sociálního napětí nikomu neprojdou. 712 01:12:41,435 --> 01:12:46,561 Proto musí každý z nás vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy 713 01:12:46,681 --> 01:12:51,642 a takové znalosti najdete pouze v Koncepci sociální bezpečnosti. 714 01:12:51,762 --> 01:12:56,189 Musíte pamatovat na to, že každý v míře svého chápání pracuje na sebe 715 01:12:56,309 --> 01:12:59,810 a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho chápe a zná více. 716 01:12:59,930 --> 01:13:04,603 Proto se posaďte k učebnicím a rozšiřujte si míru svého chápání. 717 01:13:04,723 --> 01:13:10,734 Osvojujte si znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, stávejte se konceptuálně mocnými. 718 01:13:10,854 --> 01:13:13,367 Braňte zájmy své i své rodiny. 719 01:13:13,902 --> 01:13:15,363 Buďte šťastní. 720 01:13:15,483 --> 01:13:17,585 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. 721 01:13:17,705 --> 01:13:19,025 Do příštích setkání. 722 01:13:20,877 --> 01:13:29,646 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .