1 00:00:08,526 --> 00:00:12,332 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,442 --> 00:00:21,668 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:21,788 --> 00:00:25,347 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:25,467 --> 00:00:30,181 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:30,301 --> 00:00:33,988 Dnes je 20.05.2019. 6 00:00:35,724 --> 00:00:43,536 Valeriji Viktoroviči, lidé vás prosí celkově okomentovat aktuální situaci na Ukrajině. 7 00:00:43,656 --> 00:00:52,505 Navíc právě dnes proběhla inaugurace nového ukrajinského p-rezidenta. 8 00:00:53,244 --> 00:01:05,628 Ano, to divadélko určené veškerému ukrajinskému obyvatelstvu a vlastně i celému světu dále pokračuje. 9 00:01:05,748 --> 00:01:14,429 Bylo by absolutní chybou domnívat se, že Zelenskij jako osoba má jakoukoliv subjektnost 10 00:01:14,549 --> 00:01:18,529 a je schopen o něčem samostatně rozhodovat. 11 00:01:18,649 --> 00:01:25,580 Musíme si uvědomovat tu jednoduchou věc, že každý z kandidátů, který jde do voleb, 12 00:01:25,700 --> 00:01:32,189 se musí v souladu se všemi těmi demokratickými postupy zavedenými v celém světě, 13 00:01:32,309 --> 00:01:44,200 a to platí obecně pro všechny situace spojené s volbami, na něčem dohodnout s určitými řídicími strukturami, 14 00:01:44,320 --> 00:01:57,337 které mají takové či onaké ekonomické možnosti, a které ho potom začnou protlačovat k moci. 15 00:01:57,457 --> 00:02:05,470 Z toho plyne, že se každý člověk, který po volbách díky tomu zaujme nějakou funkci, 16 00:02:05,590 --> 00:02:12,195 musí zodpovídat těm strukturám, které mu k té funkci dopomohly. 17 00:02:12,315 --> 00:02:18,962 Proto také Zelenskij od samého počátku žádnou subjektnost nemá, 18 00:02:19,082 --> 00:02:29,506 neboť je to jen člověk dané řídicí struktury, který ji zastupoval jako kandidát ve volbách. 19 00:02:31,082 --> 00:02:41,948 Když se podíváme, jak se vyvíjí ta situace na Ukrajině po volbách, 20 00:02:42,068 --> 00:02:48,184 tak můžeme „blahopřát“ všem lidem, kteří hlasovali pro Zelenského. 21 00:02:48,304 --> 00:02:53,552 Zúčastnili se toho cirkusu a vykoledovali si tento výsledek. 22 00:02:53,672 --> 00:02:58,406 Ještě ani Zelenskij nebyl řádně jmenován, když si odletěl na dovolenou právě v době, 23 00:02:58,526 --> 00:03:02,875 kdy měl začít přebírat řízení do svých rukou, začít řídit stát… 24 00:03:02,995 --> 00:03:08,114 Hlasovali jste pro něj, abyste se zbavili Porošenka? A zbavili jste se ho? 25 00:03:08,234 --> 00:03:13,614 Porošenko jmenuje do nových funkcí, přijímá další nová rozhodnutí, dál jedná 26 00:03:13,734 --> 00:03:21,012 a všichni mezinárodní, zahraniční lídři s ním i nadále jednají 27 00:03:21,132 --> 00:03:27,571 jako se zcela právoplatným zástupcem Ukrajiny. 28 00:03:27,691 --> 00:03:31,197 Takže jste se ho svým hlasováním zbavili? 29 00:03:31,317 --> 00:03:36,753 Samozřejmě, že za těchto podmínek se může Zelenskij chopit moci 30 00:03:36,873 --> 00:03:46,525 a být inaugurován pouze za předpokladu, že ty klany stojící za ním splní dohodu, 31 00:03:46,645 --> 00:03:54,061 tedy přesněji dokážou se dohodnout s těmi, kdo reálně řídí procesy na Ukrajině. 32 00:03:54,181 --> 00:04:00,748 Těmto klanům bylo dáno najevo, že nezáleží na tom, že ten cirkus zorganizovaly tak, 33 00:04:02,317 --> 00:04:09,338 aby předvedly, že na Ukrajině dokážou zařídit jakékoliv volební výsledky. 34 00:04:09,458 --> 00:04:14,357 Neboť ti lidé, kteří se účastnili prezidentských voleb, 35 00:04:14,477 --> 00:04:21,526 žádnou roli v číslech volebních výsledků nehráli a to tak, že vůbec žádnou. 36 00:04:21,646 --> 00:04:27,904 Celá ta věc se totiž měla tak, že ta klanově-korporativní skupina stojící za Zelenským 37 00:04:28,024 --> 00:04:36,597 měla takový vliv na volební komise, že si vymohla žádoucí volební protokoly. 38 00:04:36,717 --> 00:04:43,336 Kdyby tomu bylo jinak, tak by ty protokoly s výsledky a průběžné volební průzkumy vypadaly jinak. 39 00:04:43,456 --> 00:04:49,585 Zelenskij prostě v potřebné chvíli, kdy měl potopit svou předvolební kampaň, 40 00:04:49,705 --> 00:04:56,761 což měl udělat v průběhu těch debat na stadiónu, tenhle svůj úkol nesplnil. 41 00:04:56,881 --> 00:05:02,882 Takže daná klanově-korporativní skupina porušila podmínky, 42 00:05:03,002 --> 00:05:11,987 za kterých měl dav přijít a v předepsané kvalitě hlasovat pro Porošenka. 43 00:05:13,145 --> 00:05:19,620 Tím tato klanově-korporativní skupina narušila velkou strategickou hru, 44 00:05:19,740 --> 00:05:23,097 na základě které tam měl zůstat Porošenko, 45 00:05:23,217 --> 00:05:31,854 neboť právě on odpovídá úkolům začlenění Ukrajiny do evropského kontextu 46 00:05:31,974 --> 00:05:36,612 a jejímu setrvání v její protiruské roli. 47 00:05:36,732 --> 00:05:45,066 Nástup k moci p-rezidenta Zelenského poskytnul Rusku možnost manévrovat. 48 00:05:45,186 --> 00:05:53,970 A navíc neuznání voleb konaných na Ukrajině, které vyhrál Zelenskij, 49 00:05:54,090 --> 00:06:00,432 Rusku rozvazuje ruce z hlediska provedení vnějšího politického manévru. 50 00:06:00,552 --> 00:06:09,433 A to nechtěli dopustit ti, kteří v určité etapě prověřovali schopnosti Zelenského 51 00:06:09,553 --> 00:06:16,075 a zjistili, že není natolik akceschopný, aby dokázal splnit vytyčený úkol, 52 00:06:16,195 --> 00:06:22,196 takže se rozhodli ponechat tam Porošenka a začali na tom pracovat. 53 00:06:22,316 --> 00:06:27,314 Ti si tedy nepřáli, aby volby vyhrál Zelenskij, 54 00:06:27,434 --> 00:06:33,076 jenže navzdory tomu klanově-korporativní skupiny stojící za ním prosadily jeho vítězství. 55 00:06:33,564 --> 00:06:41,520 Výsledkem je, že Rusku se otevřelo daleko širší pole k manévrování, než by mělo za Porošenka. 56 00:06:41,640 --> 00:06:52,236 Takže za to jim od nás náleží „dík“, že se nepodřídily této verzi sehraného divadélka. 57 00:06:52,356 --> 00:07:02,215 Ovšem lidé, kteří uvěřili tomu, že se účastní voleb, byli tvrdě podvedeni. 58 00:07:02,335 --> 00:07:07,558 Teď je čeká nový akt daného divadélka nazvaný volby do Rady. 59 00:07:07,678 --> 00:07:12,673 Zase se účastněte, zase se angažujte a opět ze sebe udělejte… 60 00:07:12,793 --> 00:07:16,521 Každý z těch poslanců je přece koupený nějakým oligarchou, 61 00:07:16,641 --> 00:07:20,594 takže každý z nich zastupuje určité klanově-korporativní zájmy. 62 00:07:20,714 --> 00:07:25,943 Víte, vy jste jenom takoví statisti, takže si opět zahrajte v těch jejich klanových hrátkách... 63 00:07:26,519 --> 00:07:35,325 Ukrajinští voliči jsou jako ten psík, kterému páníček hodí míček, aby mu ho v tlamě donesl zpátky. 64 00:07:35,782 --> 00:07:38,430 Nebo klacík, to je jedno. 65 00:07:38,550 --> 00:07:45,657 Jeden takový klacík už přinesli ve své svaté víře, že někoho volí. 66 00:07:45,777 --> 00:07:49,618 A co si zvolili? Stejnou fašistickou Ukrajinu, 67 00:07:49,738 --> 00:07:56,177 stejné pokračování války, stejnou genocidu veškerého ukrajinského obyvatelstva. 68 00:07:56,297 --> 00:08:00,189 Máte, co jste chtěli. Ovšem ten problém je jinde. 69 00:08:00,309 --> 00:08:03,738 Jen si to vezměte, proběhly volby, 70 00:08:04,253 --> 00:08:12,512 a potom dlouhou dobu Centrální volební komise a po ní zase Rada vše co nejvíce protahovaly. 71 00:08:12,632 --> 00:08:14,981 A najednou to šlo ráz na ráz. 72 00:08:15,101 --> 00:08:20,104 Napřed dlouhé průtahy, potom to Rada okamžitě zařadila do programu a hned také odhlasovala, 73 00:08:20,224 --> 00:08:26,853 přestože jí hrozilo, že bude rozpuštěna, což se také stalo. 74 00:08:27,572 --> 00:08:29,856 Co že tak najednou? 75 00:08:29,976 --> 00:08:35,966 Souvisí to s tím, že Ukrajina nemá žádnou subjektnost. 76 00:08:36,086 --> 00:08:40,019 Ukrajina je část státu USA 77 00:08:40,139 --> 00:08:46,397 a ukrajinská státnost je jen prvkem státnosti Spojených států. 78 00:08:46,517 --> 00:08:50,750 Vše na Ukrajině je přímo řízeno z amerického velvyslanectví. 79 00:08:50,870 --> 00:08:55,305 Přičemž je třeba zmínit, že po odvolání amerického velvyslance, 80 00:08:55,425 --> 00:09:02,107 se status amerického velvyslanectví snížil, teď tam bude jen pověřený zástupce, 81 00:09:02,469 --> 00:09:05,119 není tam velvyslanec. 82 00:09:05,950 --> 00:09:13,748 To ovšem také souvisí s obecným nedostatkem pracovníků takové úrovně ve státním departmentu USA. 83 00:09:14,262 --> 00:09:18,874 Nemají dost velvyslanců pro všechny země, a proto je jmenují jen do těch států, 84 00:09:18,994 --> 00:09:22,289 kde je soustředěna důležitější práce. 85 00:09:22,409 --> 00:09:27,864 V Rusku musí být prováděna důležitá práce, a proto zde svého velvyslance mají. 86 00:09:27,984 --> 00:09:31,197 Na Ukrajině stačí jakýkoliv komisař. 87 00:09:31,317 --> 00:09:34,793 Takový Volker ani nemá žádnou oficiální funkci, 88 00:09:34,913 --> 00:09:40,725 přesto tam před ním všichni stáli v pozoru a odečítali mu přání z očí. 89 00:09:40,845 --> 00:09:46,380 Ukrajina není žádný subjekt a o ničem nerozhoduje. 90 00:09:46,500 --> 00:09:53,313 Jak tedy bylo rozhodnuto o té inauguraci Zelenského a co to znamená? 91 00:09:53,433 --> 00:09:57,716 A tady se musíme vrátit k událostem z minulého týdne. 92 00:09:57,836 --> 00:10:04,937 Minulý týden se ve Finsku setkal ministr zahraničí Sergej Viktorovič Lavrov 93 00:10:05,057 --> 00:10:10,142 s tajemníkem státního departmentu Michaelem Pompeem. 94 00:10:11,026 --> 00:10:18,268 Jejich schůzka se odehrála kdesi v podzemních prostorách bez překladatelů. 95 00:10:18,679 --> 00:10:22,136 O čem jednali, není známo, 96 00:10:22,256 --> 00:10:30,345 ale Pompeo potom nečekaně odvolal svou schůzku s Merkelovou a odletěl do Iráku. 97 00:10:30,465 --> 00:10:39,385 Americké velvyslanectví v Iráku je unikátní i v porovnání se všemi jejich ostatními velvyslanectvími ve světě. 98 00:10:39,505 --> 00:10:49,015 Velvyslanectví USA v Iráku čítá 21 tisíc zaměstnanců včetně asi tří tisíc na konzulátu v Irbílu. 99 00:10:49,771 --> 00:10:58,643 Takto to tam vypadá. Jedná se fakticky o město s plnými funkčními možnostmi centra koncentrace řízení, 100 00:10:58,763 --> 00:11:03,011 takže se ani dost dobře nedá říci, co tam vlastně dělal. 101 00:11:03,131 --> 00:11:11,388 Je jasné, že jestliže Evropa nemá subjektnost, a i kdyby ji určitým způsobem měla... 102 00:11:11,508 --> 00:11:15,254 Každý člověk tak či onak působící v byznysu, 103 00:11:15,374 --> 00:11:20,164 a dokonce obecně každý člověk se v životě asi střetl se situací, 104 00:11:20,284 --> 00:11:24,901 kdy má výsledek jedné události vliv na druhou. 105 00:11:25,021 --> 00:11:29,707 Kdy je možné po schůzce s jedním člověkem teprve jednat s druhým 106 00:11:29,827 --> 00:11:47,835 a kdy vás výsledek jednání s tím prvním člověkem může donutit k určitým krokům, 107 00:11:47,955 --> 00:11:52,918 neboť se za daného výsledku nemůžete dostavit na tu druhou schůzku, 108 00:11:53,038 --> 00:11:55,430 protože to neodpovídá vašim zájmům. 109 00:11:55,550 --> 00:12:01,296 Musíte tomu tedy přizpůsobit své jednání, něco slíbit, vydat nějaké nařízení, 110 00:12:01,416 --> 00:12:05,528 aby se věci daly do pohybu, aby se situace mohla změnit. 111 00:12:05,648 --> 00:12:13,506 Takže o něčem se nedohodnete, něco odložíte, to záleží na tom, s kým právě jednáte. 112 00:12:13,626 --> 00:12:15,481 Potřebujete získat čas, 113 00:12:15,601 --> 00:12:22,085 neboť jste si myslel, že dosáhnete určitého výsledku, konkrétní věci, 114 00:12:22,205 --> 00:12:26,664 a budete tomu moci přizpůsobit jednání s tím druhým člověkem, 115 00:12:26,784 --> 00:12:31,036 jenže vám to zatím nevyšlo, a tak se té druhé schůzce musíte nějak vyhnout. 116 00:12:31,156 --> 00:12:36,002 A tak Pompeo, který věděl, že v daném okamžiku nemůže Evropě vydat přesné pokyny, 117 00:12:36,122 --> 00:12:37,912 jak by se dál měla chovat, 118 00:12:38,032 --> 00:12:41,994 protože by to určitým způsobem spustilo mechanismus 119 00:12:42,114 --> 00:12:46,537 a situace s Ruskem by se mohla zvrtnout nežádoucím směrem, 120 00:12:46,657 --> 00:12:49,698 což by vedlo k selhání řízení, 121 00:12:49,818 --> 00:12:58,382 potřeboval čas, aby to téma rozhovoru se Sergejem Viktorovičem Lavrovem, 122 00:12:58,502 --> 00:13:03,269 ruským ministrem zahraničí bylo napřed dořešeno do konce, s konečnou platností. 123 00:13:03,389 --> 00:13:08,721 Možná se jednalo o takové otázky, na které Sergej Viktorovič nemohl odpovědět, 124 00:13:08,841 --> 00:13:12,502 neboť se musel nejdřív poradit s Vladimirem Vladimirovičem Putinem 125 00:13:12,622 --> 00:13:15,408 a Pompeo se zase potřeboval poradit s Trumpem, 126 00:13:15,528 --> 00:13:20,433 a až po vyřešení těchto otázek to potom řešit dál s Evropskou unií. 127 00:13:21,296 --> 00:13:27,633 A když se ta věc tedy nějakým způsobem dořešila, co udělal Pompeo? 128 00:13:27,753 --> 00:13:32,674 Letěl do Evropy, kde se setkal s evropskými lídry 129 00:13:33,065 --> 00:13:41,130 a dal pokyn, aby povolili Ukrajině provést inauguraci. No a potom letěl do Soči. 130 00:13:42,795 --> 00:13:48,721 To znamená, že dohody mezi Ruskem a USA bylo dosaženo. 131 00:13:48,841 --> 00:13:55,387 V USA, tedy mezi globalisty obecně a americkou státní elitou 132 00:13:55,507 --> 00:14:03,163 došlo k určitému konsensu ohledně chování Zelenského a formování týmu, který bude řídit. 133 00:14:03,283 --> 00:14:08,368 Jak bude tento tým řízen, a jak bude předáváno řízení Ukrajiny Evropě. 134 00:14:08,488 --> 00:14:12,297 Těchto dohod bylo v dané chvíli dosaženo, 135 00:14:12,417 --> 00:14:19,787 a tak dal Pompeo pokyn, že je možné přistoupit k další etapě daného procesu a hotovo. 136 00:14:20,990 --> 00:14:25,954 A proto také na tu Zelenského inauguraci nikdo nepřiletěl. 137 00:14:26,074 --> 00:14:32,460 Někdo namítne: „Jak to? Bylo tam 65 zástupců cizích států a lídři pěti států.“ 138 00:14:32,580 --> 00:14:34,673 Jakých států? 139 00:14:34,793 --> 00:14:43,391 Kdo může při zdravém rozumu a s čistým svědomím tvrdit, že Gruzie, Lotyšsko, Litva a Estonsko 140 00:14:43,511 --> 00:14:46,812 jsou vůbec v nějaké podobě státy? 141 00:14:46,932 --> 00:14:50,927 Jsou to pouhé geopolitické body na planetě Zemi, 142 00:14:51,047 --> 00:14:56,251 jejichž řízení se Sovětský svaz vzdal 143 00:14:56,371 --> 00:15:01,305 a jednoduše ho postoupil Spojeným státům, a jakmile se řízení USA zhroutí, 144 00:15:01,425 --> 00:15:04,757 vrátí se řízení těchto geopolitických bodů zpátky Rusku. 145 00:15:04,877 --> 00:15:10,407 To je jednoznačné, proto také ta návštěva estonské prezidentky u Putina. 146 00:15:12,366 --> 00:15:17,337 Proto tam také nikdo neletěl, protože to pro nikoho není důležité. 147 00:15:17,457 --> 00:15:24,003 Ohledně Ukrajiny bylo všechno již rozhodnuto na základě meziklanových dohod. 148 00:15:24,123 --> 00:15:29,887 A jakmile to bylo dohodnuto, mohli toho hereckého šaška pustit na tu jeho... 149 00:15:32,047 --> 00:15:38,404 ...inauguraci, aby si převzal tu správnou šaškovskou čepici i s tím šaškovským chrastítkem. 150 00:15:43,074 --> 00:15:45,626 A to všechno dostal. 151 00:15:48,011 --> 00:15:54,183 Takže všechny uplynulé události jen předvedly, 152 00:15:55,438 --> 00:16:00,931 že žádný názor ukrajinského obyvatelstva nikoho ani v nejmenším nezajímá. 153 00:16:01,051 --> 00:16:09,264 Dokonce ani ty, kteří těmi lidmi manipulují, kteří je přesvědčovali, aby šli volit a zbavili se tak Porošenka. 154 00:16:09,552 --> 00:16:11,383 No tak ho odstranili. 155 00:16:11,503 --> 00:16:17,678 A co ti lidé, kteří se účastnili voleb, způsobili? Ti, kteří uvěřili tomu, že se jedná o volby? 156 00:16:17,798 --> 00:16:26,360 Osobně se podíleli na legitimizaci výsledků státního převratu, 157 00:16:26,791 --> 00:16:33,067 a to včetně všech těch úvěrů, které rozkradla kyjevská banda. 158 00:16:33,187 --> 00:16:40,699 A ty úvěry teď budou ti dobráci, kteří se tak hnali volit, sami splácet 159 00:16:40,819 --> 00:16:45,657 za radostného halekání, jak se dokázali zbavit Porošenka. 160 00:16:45,777 --> 00:16:49,196 Nu, chlapíci. A přitom se tomu placení mohli vyhnout. 161 00:16:49,316 --> 00:16:52,570 I když ještě není vše ztraceno. 162 00:16:55,471 --> 00:16:57,549 Takže tak. 163 00:16:59,688 --> 00:17:01,540 K dalším otázkám. 164 00:17:01,660 --> 00:17:03,000 Od Daniila. 165 00:17:03,741 --> 00:17:09,810 Valeriji Viktoroviči, globální prediktor je dočasně nucen s námi spolupracovat, 166 00:17:09,930 --> 00:17:14,439 proto nám bylo umožněno získat zpět část své suverenity. 167 00:17:15,859 --> 00:17:20,755 Zároveň globální prediktor přenáší centrum koncentrace řízení do Číny, 168 00:17:20,875 --> 00:17:25,775 se kterou má teď Rusko velice dobré partnerské vztahy. 169 00:17:25,895 --> 00:17:30,877 Až bude podle názoru globálního prediktoru Rusko možné odepsat, 170 00:17:30,997 --> 00:17:35,712 bude to znamenat nevyhnutelný konflikt s Čínou jako s jeho nástrojem? 171 00:17:36,102 --> 00:17:41,863 A vůbec, až na nás globální prediktor takto začne tlačit ze všech stran, dokážeme tomu čelit? 172 00:17:41,983 --> 00:17:46,327 A cožpak teď na nás globální prediktor ze všech stran netlačí? 173 00:17:46,447 --> 00:17:51,079 Cožpak teď s Čínou žádné konflikty nemáme? 174 00:17:51,199 --> 00:17:54,845 A odkud se berou ty naše dobré vztahy s Čínou? 175 00:17:54,965 --> 00:17:59,761 Vyplývají z kvality řízení ruského gosudara Putina. 176 00:17:59,881 --> 00:18:01,613 A o jaké jde konflikty? 177 00:18:01,733 --> 00:18:11,282 Neslyšeli jste snad o tom čínském programu globalizace pod názvem Velká hedvábná stezka? 178 00:18:11,402 --> 00:18:13,401 Jeden pás, jedna cesta. 179 00:18:13,521 --> 00:18:15,109 Neslyšeli jste o tom? 180 00:18:15,229 --> 00:18:20,540 V souladu s tímto plánem nemá z Ruska zbýt nic jiného než malé státečky bez suverenity, 181 00:18:20,660 --> 00:18:27,020 které mají být začleněny do řízení Číny a sloužit jí jako zdrojový potenciál, 182 00:18:27,140 --> 00:18:33,604 jako intelektuální a průmyslové zdroje podporující existenci čínského centra koncentrace řízení. 183 00:18:33,724 --> 00:18:35,435 Cožpak to tak není? 184 00:18:35,555 --> 00:18:41,484 Cožpak si Čína neplánovala vybudování hlubokovodního přístavu na Krymu? 185 00:18:41,604 --> 00:18:43,747 To všechno měla plánu. 186 00:18:44,323 --> 00:18:50,124 Cožpak železnice Velké čínské hedvábné stezky nevedou přes Rusko? Vedou. 187 00:18:50,244 --> 00:18:55,185 To znamená, že už teď existence Ruska v jeho stávající podobě 188 00:18:55,305 --> 00:18:58,929 znamená konflikt s cíli globálního prediktoru, 189 00:18:59,049 --> 00:19:05,328 s přenosem centra koncentrace řízení z Velké Británie a USA do Číny a z Evropy do Íránu. 190 00:19:07,591 --> 00:19:11,356 Už teď nic nevychází podle jejich plánů. 191 00:19:11,476 --> 00:19:17,548 Vždyť Rusko podle nich už teď nemělo existovat, měly tu z něj zbýt jen státečky bez suverenity. 192 00:19:17,668 --> 00:19:23,885 A to znamená, že skutečnost, zda dojde či nedojde na konflikt s Čínou, 193 00:19:24,005 --> 00:19:31,970 závisí jen na kvalitě řízení, na řízení a jeho kvalitě, 194 00:19:32,587 --> 00:19:36,064 na kvalitě řízení procesů vzájemných vztahů. 195 00:19:36,184 --> 00:19:40,672 Putin uplatňuje svou politiku velice uváženě a zkušeně, 196 00:19:40,792 --> 00:19:46,556 to proto teď panují dobré sousedské a přátelské vztahy mezi námi a Čínou. 197 00:19:46,676 --> 00:19:51,926 Jenže to je absolutně v rozporu s cíli globálního prediktoru 198 00:19:52,584 --> 00:19:58,242 a s jeho plánem vytvořit z Číny centrum koncentrace řízení. 199 00:19:58,362 --> 00:20:00,792 Rusko by nemělo existovat. 200 00:20:00,912 --> 00:20:10,812 A projekt SSSR 2.0 se má stát projektem konečné likvidace budovatelského a tvořivého potenciálu Ruska. 201 00:20:13,465 --> 00:20:19,308 Nepovedlo se jim to prudkým výpadem, tak to teď musí řešit pomalou cestou. 202 00:20:19,428 --> 00:20:21,530 To ovšem znamená jen jedno. 203 00:20:21,650 --> 00:20:29,101 Jestliže teď v něčem nějak ustoupíme Číně, prohrajeme ve svém řízení, 204 00:20:29,221 --> 00:20:36,796 tak to Čína okamžitě využije a začne Rusko okamžitě začleňovat do strategie, 205 00:20:36,916 --> 00:20:42,247 která ani není čínská, do strategie globálního prediktoru pod názvem Jeden pás, jedna cesta, 206 00:20:42,367 --> 00:20:48,625 což znamená rozčlenění Ruska na malé státy bez suverenity. 207 00:20:48,745 --> 00:20:51,320 A tato přetahovaná neustále probíhá. 208 00:20:51,440 --> 00:20:56,628 Jenže to teď dopadá tak, že Putin ten projekt Jeden pás, jedna cesta, tu Velkou hedvábnou stezku, 209 00:20:56,748 --> 00:21:00,928 naopak začleňuje do své strategie, do své globální politiky, 210 00:21:01,048 --> 00:21:06,791 a proto je teď Rusko subjektem globální politiky. 211 00:21:06,911 --> 00:21:11,214 Přičemž tím subjektem je výslovně Rusko a ne Čína, 212 00:21:11,334 --> 00:21:17,214 a proto také dokážeme efektivně s Čínou spolupracovat. 213 00:21:17,334 --> 00:21:23,222 A stane-li se z Číny subjekt globální politiky, který nebude ve své podstatě čínským, 214 00:21:23,342 --> 00:21:26,580 neboť znovu zdůrazňuji, že se Čína má stát subjektem globální politiky, 215 00:21:26,700 --> 00:21:33,510 neboť tam globalisté chtějí s konečnou platností přenést centrum koncentrace řízení světa... 216 00:21:34,070 --> 00:21:41,847 Ve vztahu k Číně tu teď máme ten skandál okolo Huawei a další věci. Co se tím sleduje? 217 00:21:42,669 --> 00:21:50,899 Čínu dávají dohromady, plní ji technologiemi, vědou… 218 00:21:51,019 --> 00:21:57,873 Z USA jsou teď například masově vytlačováni tamní vědci čínského původu. 219 00:21:57,993 --> 00:22:01,761 Američtí vědci bijí na poplach: „Co to jako má být? 220 00:22:01,881 --> 00:22:07,830 Vždyť tito zkušení vědci odcházejí společně se svými vyvinutými technologiemi, se znalostmi do Číny, 221 00:22:07,950 --> 00:22:13,825 kde se v podstatě budou podílet na vytváření konkurence Spojeným státům.“ 222 00:22:13,945 --> 00:22:19,895 Jenže to právě je žádoucím cílem v úkolu vytvořit z Číny centrum koncentrace řízení 223 00:22:20,015 --> 00:22:23,186 a zároveň přeformátovat USA. 224 00:22:23,306 --> 00:22:31,597 Spojené státy nám neustále vnucují, že Sovětský svaz doplatil na své výdaje na obranu, 225 00:22:31,717 --> 00:22:34,349 na vojensko-průmyslové programy, 226 00:22:34,469 --> 00:22:38,798 že to vojensko-průmyslový komplex byl příčinou pádu SSSR. To je lež. 227 00:22:38,918 --> 00:22:48,597 Zatímco vojenský potenciál USA reálně podlomil jejich ekonomiku, 228 00:22:48,717 --> 00:22:55,721 neboť tak rozsáhlou vojenskou přítomnost USA ve světě jejich ekonomika už nedokáže utáhnout. 229 00:22:55,841 --> 00:23:04,749 Proto se teď USA musí stáhnout na úroveň svého státu, na úroveň Spojených států, 230 00:23:04,869 --> 00:23:11,152 soustředit všechny zdroje domů a přeformátovat se, jak to také Trump realizuje. 231 00:23:11,272 --> 00:23:22,469 A provádí to v zájmu veškerého obyvatelstva USA, aby se výroba opět vrátila do USA a živila je. 232 00:23:22,589 --> 00:23:30,666 Jenže americké státní elitě, která si zvykla parazitovat na okrádání všech států a národů, se to nelíbí, 233 00:23:30,786 --> 00:23:39,217 protože nechápe, že brzy všechny importní toky do USA vyschnou a nebudou-li mít vlastní výrobu, 234 00:23:39,337 --> 00:23:42,162 tak se těch svých dolarů nenajedí. 235 00:23:42,282 --> 00:23:45,556 Jí se chleba a kaše a také je nutné mít si co obléknout. 236 00:23:45,676 --> 00:23:54,198 A výroba toho všeho se v USA buď musí nově zakládat nebo musí být přeformátována. 237 00:23:54,318 --> 00:24:07,958 Nebudou-li moci američtí farmáři svou produkci udat na vnějším trhu kvůli nevyváženosti své produkce, 238 00:24:08,078 --> 00:24:14,259 tak to znamená, že budou muset přehodnotit nomenklaturu pěstovaných zemědělských plodin 239 00:24:14,379 --> 00:24:21,949 a nahrazovat těmito kulturami importní produkci na území Spojených států. 240 00:24:22,069 --> 00:24:31,902 Trump tyto podmínky vytváří a navíc kompenzuje farmářům ušlý zisk. 241 00:24:32,906 --> 00:24:38,126 Takže z Číny… Vždyť proč jsem odbočil k USA? 242 00:24:38,246 --> 00:24:43,476 Abych poukázal na to, jak je z Číny ze všech sil, pomocí všech světových zdrojů, 243 00:24:43,596 --> 00:24:47,591 které jsou pod kontrolou globálního řízení, globálního prediktoru, 244 00:24:47,711 --> 00:24:54,843 vytvářeno centrum koncentrace řízení, které už z principu věci musí objektivně čelit Rusku. 245 00:24:54,963 --> 00:25:00,168 Rusku, které realizuje vlastní koncepci globalizace, které buduje ruský svět. 246 00:25:00,288 --> 00:25:04,900 Čína byla od počátku pro všechny národy tavicím kotlem. 247 00:25:05,020 --> 00:25:12,075 V Číně už takto přetavili více než 130 národů, zatímco v Rusku zůstávají všechny národy zachovány. 248 00:25:12,195 --> 00:25:16,088 Všechny kultury zůstávají zachovány a rozvíjejí se. 249 00:25:16,208 --> 00:25:24,009 To jsou principiálně odlišné přístupy, proto také byla Čína globalisty zvolena za centrum koncentrace řízení. 250 00:25:24,129 --> 00:25:32,625 A ten vzájemný boj už probíhá, a to ve všech směrech. 251 00:25:32,745 --> 00:25:38,515 Jeden elementární příklad. Žen-min ž'-pao udělalo rozhovor s Putinem, ve kterém mluvil o Krymu 252 00:25:38,635 --> 00:25:43,401 a v těchto novinách tento úryvek vystřihli, zcenzurovali. 253 00:25:43,521 --> 00:25:46,436 Cožpak to není příznak boje? Je. 254 00:25:46,556 --> 00:25:51,194 Celý ten problém spočívá pouze v tom, v jakém rámci tento vzájemný boj bude probíhat. 255 00:25:51,314 --> 00:25:56,698 V tom rámci, který je vnímán jako přátelský a partnerský? 256 00:25:56,818 --> 00:25:58,858 Nebo v nepřátelském rámci? 257 00:25:58,978 --> 00:26:01,559 My ale nesmíme připustit ten nepřátelský rámec. 258 00:26:01,679 --> 00:26:05,134 A abychom se této nepřátelské podobě boje vyhnuli, 259 00:26:05,254 --> 00:26:11,101 musíme uplatňovat konceptuální moc a ruskou globální politiku, 260 00:26:11,221 --> 00:26:15,807 a ještě potřebujeme plnou politickou a ekonomickou suverenitu. 261 00:26:22,855 --> 00:26:29,207 Další otázka se týká události, která měla v médiích velký ohlas. 262 00:26:29,327 --> 00:26:31,934 Přečtu verzi od Nikolaje. 263 00:26:32,054 --> 00:26:36,794 Valeriji Viktoroviči okomentujte, kdo a nač potřebuje 264 00:26:36,914 --> 00:26:41,270 vyvolávat takové pozdvižení okolo stavby kostela v Jekatěrinburgu? 265 00:26:41,390 --> 00:26:46,902 Kdo to potřebuje a nač? Ti, kdo se snaží v Rusku zorganizovat majdan. 266 00:26:47,442 --> 00:26:52,149 To je v krátkosti odpověď, která však máloco vysvětluje. 267 00:26:52,269 --> 00:26:54,541 Takže oč v té věci jde? 268 00:26:54,661 --> 00:27:05,239 Tam přece vůbec nejde o boj ateistů s věřícími. 269 00:27:05,359 --> 00:27:12,930 Jedná se o obchodní konflikt, který je zneužíván k destabilizaci Ruska. 270 00:27:13,050 --> 00:27:14,833 Oč jde? 271 00:27:17,431 --> 00:27:26,766 Kádrový hlad, kádrová krize se projevuje ve všech oblastech sociálního života jak v Rusku, tak i ve světě, 272 00:27:26,886 --> 00:27:34,816 takže se nemohla vyhnout ani Ruské pravoslavné církvi (RPC), která pociťuje úplně stejnou kádrovou krizi. 273 00:27:34,936 --> 00:27:43,175 Samotná ta církevní instituce, mám na mysli administrativní instituci, 274 00:27:44,076 --> 00:27:48,628 je z hlediska kádrů ve velké krizi, 275 00:27:48,748 --> 00:27:56,703 a to se projevilo například tak, že po setkání papeže s pravoslavným patriarchou na Kubě, 276 00:27:56,823 --> 00:28:06,623 kde byla Evropa fakticky předána do péče RPC, si tato církev s tím úkolem nedokázala poradit. 277 00:28:07,136 --> 00:28:14,276 Oni se nedokázali chopit příležitosti a oslovit toto evropské publikum, 278 00:28:14,584 --> 00:28:21,908 přestože tam lidé jen čekají na příchod nějaké duchovnosti po tom fiasku katolické církve. 279 00:28:22,237 --> 00:28:26,887 Ruská pravoslavná církev je v porovnání s ní přece jen vnímána jako určitý maják, 280 00:28:27,007 --> 00:28:34,335 záštita tradičních hodnot a záchrana kulturní identity každého státu. 281 00:28:34,455 --> 00:28:40,219 Jenže se nedokázali té příležitosti chopit a něco těm lidem nabídnout. O co se místo toho snaží? 282 00:28:40,339 --> 00:28:46,720 Jakýmkoliv možným způsobem se vetřít do státního řízení. 283 00:28:46,840 --> 00:28:57,480 Takže ve vleku své touhy po výdělku se úředníci RPC ze všech sil snaží protlačit ke státní moci, 284 00:28:57,600 --> 00:29:07,760 aby se potom z těchto pozic zmocňovali majetku a začali tak všude vytvářet konfliktní situace. 285 00:29:08,815 --> 00:29:10,873 Chápete to? 286 00:29:10,993 --> 00:29:20,439 To je přece morální ukazatel, když RPC vyhání děti z planetária, aby se zmocnila majetku. 287 00:29:20,559 --> 00:29:25,815 To je ukazatel její morálky. Dávají tak najevo: „Nám je vaše studium děti ukradené, 288 00:29:25,935 --> 00:29:29,622 my se chceme zmocnit toho majetku!“ 289 00:29:29,742 --> 00:29:34,860 A co ten program Pěší dostupnosti kostelů? 290 00:29:34,980 --> 00:29:40,023 Jakým zájmům odpovídá? Jen jejich byznys zájmům. 291 00:29:40,143 --> 00:29:44,411 A až postaví všechny ty kostely, budou zet prázdnotou. 292 00:29:44,531 --> 00:29:52,310 Měli přece… Jaká se projevovala tendence na konci osmdesátých a na začátku devadesátých let? 293 00:29:52,430 --> 00:29:56,880 Lidé se masově vrhli do kostelů, ve kterých viděli záštitu duchovnosti. 294 00:29:57,000 --> 00:29:59,228 Ale ten zájem postupně opadl. Proč? 295 00:29:59,348 --> 00:30:04,960 Protože se církev tou záštitou duchovnosti nestala. A ten odliv zájmu trvá. 296 00:30:05,080 --> 00:30:12,395 Chování většiny kněží u lidí nevyvolává žádný respekt. 297 00:30:12,833 --> 00:30:22,566 Ty neustálé obchodní šarvátky, a vzájemné boje kněžích o obsazení toho či onoho kostela. 298 00:30:24,121 --> 00:30:37,997 Proto tam nejde o žádný konflikt ateistů s věřícími, tady se projevuje úplně jiný aspekt. 299 00:30:38,117 --> 00:30:42,870 Jde o pokus udělat si čárku. A k čemu je to dobré? 300 00:30:42,990 --> 00:30:55,939 Je to tak, že ti, co plánují majdan, cíleně vytvářejí krizové situace ve všech oblastech života, 301 00:30:57,020 --> 00:31:10,412 a když vidí, že nějaký krok nějaké státní nebo veřejné instituce vyvolává vnitřní sociální napětí, 302 00:31:10,532 --> 00:31:17,673 tak okamžitě daný proces využijí v cílech svého řízení, 303 00:31:17,793 --> 00:31:25,176 zorganizují na jeho základě lidi a napomůžou tak k další destabilizaci státu. 304 00:31:25,296 --> 00:31:35,114 Proto ti, kteří tam zorganizovali celý ten poprask okolo údajné ochrany parku, 305 00:31:35,234 --> 00:31:41,821 sledují jen jediný cíl, zlikvidovat Rusko. 306 00:31:41,941 --> 00:31:49,022 Ale vhodnou příležitost jim k tomu poskytla ta "hospodářská" činnost Ruské pravoslavné církve. 307 00:31:49,142 --> 00:31:55,547 Měli by si tam uvědomit, k čemu takové jejich jednání vede. Měli by to chápat. 308 00:31:56,094 --> 00:32:00,916 A ve výsledku je potom nutné tohle všechno řešit. 309 00:32:01,036 --> 00:32:09,016 Ten pokus prezentovat ten konflikt jako boj věřících s ateisty, 310 00:32:09,136 --> 00:32:13,870 s ďábly, a ti, kteří se v tom angažují, jsou skuteční ďáblové, 311 00:32:13,990 --> 00:32:21,264 protože takto se normální lidé nechovají a to ani v případě, když se jim nelíbí ta záležitost s parkem. 312 00:32:21,384 --> 00:32:29,461 Cožpak je kácení stromů v parku problémem pouze v Rusku? 313 00:32:29,581 --> 00:32:37,047 Vždyť čím začínal státní převrat v Turecku? Také tam lidé protestovali proti kácení stromů v parku. 314 00:32:37,167 --> 00:32:41,066 Mnohde to bylo použito jako vhodná záminka. 315 00:32:41,186 --> 00:32:46,917 Musí napřed ty lidi něčím naštvat, a potom už jen dál rozehřívat emoce v jejich „spravedlivém“ boji. 316 00:32:47,037 --> 00:32:55,917 Vždyť podstatou tohoto konfliktu je vyvolat ve společnosti rozkol mezi lidmi a církví, RPC. 317 00:32:56,037 --> 00:33:02,636 Tam, kde nebyl konflikt, jen něco začalo doutnat, to rozfoukají do plamene. 318 00:33:02,756 --> 00:33:08,551 A místo normální, adekvátní politické reakce administrativního aparátu RPC 319 00:33:08,671 --> 00:33:13,276 jen pozorujeme, jak sami svými kroky napomáhají těm majdanistům. 320 00:33:13,396 --> 00:33:20,927 Až Putinův zásah nakonec ten proces zchladil a převedl ho do normální roviny. 321 00:33:21,047 --> 00:33:25,042 A přitom na to vůbec nemuselo dojít, kdyby RPC, 322 00:33:25,162 --> 00:33:32,210 kdyby se její administrativní aparát od začátku zachoval správně a tu konfliktní situaci nedopustil. 323 00:33:33,693 --> 00:33:42,405 Jenže ten kádrový hlad panuje všude. Oni tu situaci opět dovedou až… 324 00:33:42,951 --> 00:33:50,473 V roce 1917 se prý dostali k moci bezbožní bolševici a začali likvidovat kostely. 325 00:33:50,593 --> 00:33:58,414 Tak to ale vůbec nebylo. Kostely likvidovali a proti církvi bojovali především trockisté, ne bolševici. 326 00:33:58,534 --> 00:34:05,100 Před válkou a potom v šedesátých letech to byli trockisté. 327 00:34:05,220 --> 00:34:08,989 Zatímco Stalin, který si mimochodem uvědomoval, 328 00:34:09,109 --> 00:34:18,730 že o Ruskou pravoslavnou církev jako o instituci ještě určitá část obyvatelstva SSSR projevuje zájem, 329 00:34:18,850 --> 00:34:24,902 tuto církev a její patriarchát v Rusku obnovil. 330 00:34:25,022 --> 00:34:31,492 Proto ji také potom musel Chruščov svým pronásledováním znovu začlenit do svého řízení, 331 00:34:31,612 --> 00:34:34,931 a tak na ni byl opět vyvíjen nátlak. 332 00:34:35,051 --> 00:34:38,050 Ale teď mám na mysli něco jiného. 333 00:34:39,657 --> 00:34:47,983 Ty první konflikty, a proč se mnozí knězi stali pohlaváry zločineckých band a bojovali proti sovětské moci. 334 00:34:48,103 --> 00:34:55,827 Proč? Protože lidé, kteří měli zkušenosti z působení kostelů a klášterů, 335 00:34:56,437 --> 00:35:09,971 jakmile přišlo první nařízení rušící povinnost navštěvovat pobožnosti, tam okamžitě přestali chodit. 336 00:35:10,091 --> 00:35:14,053 90% procent všech vojáků například. Proč? 337 00:35:14,173 --> 00:35:22,508 Protože tam museli chodit z donucení a církevní hodnostáři pro ně nebyli žádnými morálními autoritami. 338 00:35:22,628 --> 00:35:26,493 Naopak v nich viděli lidi, kteří je utiskují. 339 00:35:26,613 --> 00:35:32,505 Proto také první pogromy klášterů a kostelů uspořádali sami lidé jako „poděkování“ za tuto politiku, 340 00:35:32,625 --> 00:35:37,584 kterou církev uplatňovala před revolucí. A to je velice důležitá okolnost. 341 00:35:37,704 --> 00:35:40,445 Vždyť ta situace byla taková, 342 00:35:44,174 --> 00:35:49,799 že před revolucí lidé neměli rádio, televizi ani internet. 343 00:35:49,919 --> 00:35:53,432 Žádné telefony, telegrafy, nic z toho lidé k dispozici neměli. 344 00:35:53,552 --> 00:35:59,912 Zato měli v každé vesnici, v každé obci svého kněze, takové církevní agitační středisko. 345 00:36:00,032 --> 00:36:11,166 To ti kněží jim kázali, to oni je mravně vychovávali, takže potom jen sklidili své ovoce. 346 00:36:11,286 --> 00:36:23,288 A ty revoluce, jak ta únorová, tak i ta říjnová, byly výsledkem ideologické výchovy lidí v kostelech. 347 00:36:23,408 --> 00:36:30,168 Takže to, co potom od lidí sklidili, sami zaseli. 348 00:36:32,803 --> 00:36:38,976 Jaký je tedy dnes úkol? 349 00:36:39,096 --> 00:36:47,816 Jednou už svou ideologickou výchovou veškerého pravoslavného obyvatelstva Ruska 350 00:36:47,936 --> 00:36:53,730 RPC stát dohnala k občanské válce. 351 00:36:54,823 --> 00:37:02,095 Kdyby ty lidi církev vychovávala jinak, kdyby kněží byli pro lidi opravdu autoritami, 352 00:37:02,215 --> 00:37:07,489 tak by k té občanské válce nedošlo a knězi by se nestávali pohlaváry band, 353 00:37:07,609 --> 00:37:12,253 které potom vraždily jejich vlastní farníky nesouhlasící s jejich činností. 354 00:37:12,373 --> 00:37:15,854 Od počátku měli možnost všechny vychovat. 355 00:37:15,974 --> 00:37:20,226 A to, že dnes dochází k takovým konfliktům, znamená jen jedno, 356 00:37:20,346 --> 00:37:26,656 že si RPC opět nedokáže poradit s duchovním dohledem nad veškerým obyvatelstvem. 357 00:37:26,776 --> 00:37:28,714 Nedokáže si s tím poradit. 358 00:37:28,834 --> 00:37:37,124 To však neznamená, že by se lidé vůči RPC měli vymezovat takovým způsobem, jako se to teď děje v Jekatěrinburgu. 359 00:37:38,513 --> 00:37:46,537 Musíme chápat sociální význam této instituce, její roli ve společnosti, 360 00:37:46,657 --> 00:37:54,587 a je-li RPC souzeno opustit historickou arénu, musí odejít tiše a v klidu, bez kataklyzmat, 361 00:37:54,707 --> 00:37:58,111 bez represí uplatňovaných vůči ní. 362 00:37:58,231 --> 00:38:06,238 Ale také RPC by si měla uvědomovat, že když má teď určitý vliv na průběh mocenských procesů, 363 00:38:06,358 --> 00:38:13,097 nesmí sama napomáhat vytváření kritických situací, které by opět mohly vést k občanské válce, 364 00:38:13,217 --> 00:38:16,852 ve které by opět instituce RPC neměla na růžích ustláno. 365 00:38:16,972 --> 00:38:19,912 Ono totiž všechno souvisí se vším. 366 00:38:26,806 --> 00:38:30,072 Dále tu je otázka od Konstantina, 367 00:38:30,192 --> 00:38:35,755 který vám děkuje za vaše odpovědi na otázky ohledně situace v Německu a za to srovnání 368 00:38:35,875 --> 00:38:41,337 jak rozdílně se SSSR a Anglosasové chovali k německé kultuře a identitě. 369 00:38:41,457 --> 00:38:46,301 Německé diváky potěšilo probírání otázek, které v Německu mnohé lidi zajímají. 370 00:38:46,421 --> 00:38:51,238 Ale jak píše Konstantin, tak se na jeho kanále objevily v komentářích i následující, 371 00:38:51,358 --> 00:38:54,350 dost možná provokační otázky, cituji: 372 00:38:54,470 --> 00:38:59,469 „Tak dobře, SSSR neničil německou identitu, 373 00:38:59,589 --> 00:39:05,384 ale proč ruské tanky potlačily povstání německého lidu v roce 1953, a kdo kontroloval Stasi, 374 00:39:05,504 --> 00:39:08,625 která mučila a trýznila německé občany? 375 00:39:08,745 --> 00:39:13,614 A proč se střílelo na občany, kteří se pokoušeli překročit hranice a dostat se z NDR? 376 00:39:13,734 --> 00:39:16,675 A nakonec, proč nás nutili učit se ruštinu?“ Konec citátu. 377 00:39:16,795 --> 00:39:22,821 Nu ano, to je obecně vžité klišé, že Stasi mučila a trýznila lidi. 378 00:39:23,928 --> 00:39:27,039 A jak jinak by je měli znectít? 379 00:39:27,159 --> 00:39:37,919 Museli šířit něco takového, co se málo čím liší od přirovnávání Stalina k Hitlerovi, 380 00:39:38,039 --> 00:39:43,448 aby se dala odpovědnost za rozpoutání války svalit na SSSR, 381 00:39:43,568 --> 00:39:48,489 a bylo možné jej díky této zámince okupovat a zmocnit se jeho přírodních zdrojů. 382 00:39:48,609 --> 00:39:52,373 Ze stejného soudku je, jak Stasi mučila a trýznila lidi. 383 00:39:52,493 --> 00:40:01,914 Vůbec je třeba říci, že existuje mnoho historických mýtů, které obíhají ve společnosti a tohle je jeden z nich. 384 00:40:03,112 --> 00:40:07,452 Ale co je na této otázce podstatného? 385 00:40:07,572 --> 00:40:16,356 Podstatné je to, že Rusko, ruský svět skutečně nepotlačoval kulturní identitu Němců. 386 00:40:16,476 --> 00:40:18,767 A co se tedy dělo? 387 00:40:18,887 --> 00:40:28,186 Je třeba si uvědomit, že nežijeme v chemicky čistém prostředí, kde spolu reagují jen čisté chemické prvky. 388 00:40:28,306 --> 00:40:34,840 Žijeme ve složitých sociálně-politických konstrukcích. 389 00:40:34,960 --> 00:40:42,491 A konkrétně Sovětský svaz neřídili čistě jen bolševici, 390 00:40:42,611 --> 00:40:56,476 byl řízen složitou koalicí bolševiků s dalšími politickými hnutími, 391 00:40:56,596 --> 00:41:00,430 ze kterých se obzvláště vyčleňovali trockisté. 392 00:41:00,550 --> 00:41:05,028 A Chruščov byl mimochodem důsledným trockistou, 393 00:41:05,148 --> 00:41:09,271 potom se po určitou dobu distancoval od osoby Trockého, 394 00:41:09,391 --> 00:41:13,514 ale jeho trockistické metody řízení kvůli tomu nikam nezmizely. 395 00:41:13,634 --> 00:41:22,869 A jak jsem již říkal, Stalin si uvědomoval, že marxismus v dané podobě není dobré šířit dál na celé evropské území, 396 00:41:22,989 --> 00:41:30,970 že je napřed nutné ho u nás přepracovat a začít budovat normální komunismus, 397 00:41:31,090 --> 00:41:34,087 se kterým potom bude možné jít do Evropy. 398 00:41:34,207 --> 00:41:37,141 A Evropu potom přitahovala právě ta skutečnost, 399 00:41:37,261 --> 00:41:42,439 že v SSSR se již povedlo navzdory odporu trockistů, 400 00:41:42,559 --> 00:41:47,789 kteří zorganizovali ty takzvané „stalinské“ represe proti veškerému obyvatelstvu, 401 00:41:47,909 --> 00:41:53,730 že nehledě na tyto represe a vůbec celý ten odpor kladený rozvoji Sovětského svazu, 402 00:41:53,850 --> 00:41:57,665 se přece jen povedlo na cestě budování komunismu něčeho dosáhnout. 403 00:41:57,785 --> 00:42:00,391 To bylo tou přitažlivou stranou. 404 00:42:00,511 --> 00:42:03,966 Jenže když se státnost Sovětského svazu 405 00:42:04,086 --> 00:42:10,138 střetávala, tedy přesněji přicházela do kontaktu se státností jiného státu, 406 00:42:10,258 --> 00:42:16,054 tak k tomu kontaktu docházelo v celém rozsahu fungování tohoto mechanismu. 407 00:42:16,174 --> 00:42:23,255 Takže to, co bylo využíváno k potlačování budování komunismu v Sovětském svazu, 408 00:42:23,375 --> 00:42:34,031 se v plné míře projevovalo také ve vztazích vládnoucí nomenklatury k těmto republikám. 409 00:42:34,151 --> 00:42:40,616 A tak budování všech lidových demokracií probíhalo na základě, 410 00:42:40,736 --> 00:42:44,955 výslovně na ideologickém základě marxismu. 411 00:42:45,075 --> 00:42:50,838 Takže byl komunismus budován především podle Marxových zásad, 412 00:42:50,958 --> 00:43:03,215 a proto se nedalo vyhnout těm deformacím při uplatňování politiky ruského světa vůči těmto národům. 413 00:43:03,335 --> 00:43:12,087 Ano, vypadalo to jako jeden celek, jenže tam byly i jednotlivé procesy a někdy velmi významné, 414 00:43:12,207 --> 00:43:19,802 které se projevovaly ve vztahu k různým národům. 415 00:43:19,922 --> 00:43:27,195 Proto je samozřejmé, že ty mechanismy, které byly využívány 416 00:43:27,315 --> 00:43:33,078 k potlačování odporu mocenských skupin uvnitř státu… 417 00:43:33,198 --> 00:43:36,512 U nás jde například o střílení do demonstrantů v Novočerkassku. 418 00:43:36,632 --> 00:43:42,427 Vojáci střílet nechtěli, a také do lidí nestříleli, přesto tam byli mrtví. 419 00:43:42,547 --> 00:43:47,880 Mluvit proto o tom, že ruské tanky rozehnaly demonstrace… 420 00:43:48,000 --> 00:43:50,658 A kde se vůbec ty demonstrace vzaly? 421 00:43:50,778 --> 00:43:58,450 Uvědomujete si, že nebýt této organizované akce, na které se výslovně podílely i státní mechanismy, 422 00:43:58,570 --> 00:44:03,774 které to potom zase potlačovaly, tak by k ničemu takovému dojít nemohlo? 423 00:44:04,263 --> 00:44:10,976 Vždyť v Novočerkassku o žádné povstání vůbec nešlo. 424 00:44:11,440 --> 00:44:19,718 Zatímco v Německu ano, i když tam nešlo o povstání ale o lidové nepokoje, 425 00:44:19,838 --> 00:44:26,670 které byly v podstatě zorganizovány za účasti státního řízení NDR. 426 00:44:26,790 --> 00:44:32,594 To je nepopiratelný fakt, a potom to stejná státní mašinérie zase potlačila. 427 00:44:32,714 --> 00:44:37,721 Ta přítomnost trockismu a marxismu se projevovala ve všech oblastech. 428 00:44:37,841 --> 00:44:45,131 Proto probíhaly jak pozitivní věci při budování normálního ruského světa, 429 00:44:45,251 --> 00:44:55,193 při uplatňování politiky budování komunismu, tak i různé negativní řídicí procesy 430 00:44:55,313 --> 00:45:02,908 realizované trockistickými a marxistickými systémy přítomnými v řízení jak Sovětského svazu, 431 00:45:03,028 --> 00:45:06,797 tak i zemí lidových demokracií. To všechno tam bylo přítomno. 432 00:45:06,917 --> 00:45:11,780 A tyto věci je třeba si uvědomovat, že je to vše poněkud složitější. 433 00:45:11,900 --> 00:45:15,869 „Náš Sovětský svaz…“ Cožpak byl SSSR ideální? 434 00:45:15,989 --> 00:45:19,110 Cožpak v Sovětském svazu všechno probíhalo správně? 435 00:45:19,230 --> 00:45:24,948 Cožpak za SSSR nedocházelo k potlačování ruského světa a budování komunismu? 436 00:45:25,669 --> 00:45:30,761 Když bojovali proti ruskému světu politikou ruského šovinismu? 437 00:45:30,881 --> 00:45:38,553 Když se výslovně snažili lidi prostřednictvím státních mechanismů připravit o jejich ruskost? 438 00:45:38,673 --> 00:45:41,486 To snad máme opomíjet? 439 00:45:41,872 --> 00:45:50,976 Musíme si přece uvědomovat, jaké procesy dominovaly, a jaké procesy probíhaly uvnitř těch velkých procesů. 440 00:45:51,096 --> 00:45:59,180 Tím velkým procesem bylo budování ruského světa a budování komunismu, 441 00:45:59,515 --> 00:46:01,752 rovnoprávné společnosti. 442 00:46:01,872 --> 00:46:07,719 Jenže uvnitř toho procesu probíhalo vzdorování jeho průběhu, a to všemi silami, které dokázali soustředit. 443 00:46:07,839 --> 00:46:15,923 Jednalo se jednak o vnější síly, na které se orientovali různí ti trockisté, tak i o vnitřní síly, 444 00:46:16,043 --> 00:46:19,704 mezi které patřili lidé podporující jiné druhy kultur, 445 00:46:19,824 --> 00:46:27,651 které se v něčem rozcházely s politikou budování ruského světa a komunismu. 446 00:46:27,771 --> 00:46:32,873 Pokud se ve společnosti v určité podobě zachovala otrokářská kultura, 447 00:46:32,993 --> 00:46:35,599 tak se přece nějak projevovat musela. 448 00:46:35,719 --> 00:46:41,822 A projevila se například v tragédii čečenského národa. A jak to vypadalo? 449 00:46:41,942 --> 00:46:48,689 „Efendi Hitler slibuje, že po jeho vítězství budete mít tolik ruských otroků, kolik jen budete chtít, 450 00:46:48,809 --> 00:46:51,074 a proto mu musíme sloužit.“ 451 00:46:51,194 --> 00:46:53,029 A tady to máte. 452 00:46:53,149 --> 00:47:01,722 Ty prvky otrokářské kultury, které nebyly zcela vykořeněny, se znovu plně projevily i v devadesátých letech. 453 00:47:03,394 --> 00:47:08,383 A navíc to potom dopadá následovně: „Ale vy jste nám slíbili…“ 454 00:47:08,503 --> 00:47:11,161 My jsme nikomu nic neslibovali, jen jsme řekli: 455 00:47:11,281 --> 00:47:14,736 „My jdeme touto cestou, pokud chcete, tak se k nám připojte. 456 00:47:14,856 --> 00:47:19,082 Jenže i cenu za tuto cestu je potom nutné platit společně!“ 457 00:47:19,202 --> 00:47:24,329 A žádné takové: „Vy jste nám slíbili, že ve výsledku dostaneme to a to 458 00:47:24,449 --> 00:47:28,650 a zatím narážíme na takový a takový odpor a za to můžete vy!“ 459 00:47:28,770 --> 00:47:30,630 Jak jste na to přišli? 460 00:47:30,750 --> 00:47:33,254 My přece nikoho nehodláme ovládat. 461 00:47:33,374 --> 00:47:36,648 My jen navrhujeme, že můžeme všichni jít stejnou cestou, 462 00:47:36,768 --> 00:47:43,303 cestou zachování všech národů, všech kultur se zachováním a rozvojem jejich kulturní identity. 463 00:47:43,423 --> 00:47:51,198 Abychom všichni žili v jednotném ruském světě, kde se mohou všechny národy rozvíjet a nikdo s nikým nebojuje. 464 00:47:51,318 --> 00:47:59,608 My přece nikomu netvrdili, že nebude muset přiložit ruku ke společnému dílu. 465 00:47:59,728 --> 00:48:04,007 Do Království Božího se každý musí dostat svým vlastním úsilím. 466 00:48:04,127 --> 00:48:08,122 Každý musí přiložit ruku k dílu a přispět k tomu. 467 00:48:08,242 --> 00:48:12,489 A v tomto ohledu je zapotřebí umět se objektivně orientovat ve všech procesech, 468 00:48:12,609 --> 00:48:15,229 které probíhaly v Sovětském svazu, 469 00:48:15,349 --> 00:48:21,994 a jak se tyto procesy odrážely na řízení celého socialistického společenství. 470 00:48:23,146 --> 00:48:30,491 A jak se naopak procesy v socialistickém společenství zase odrazily na řízení v Rusku, v SSSR. 471 00:48:30,611 --> 00:48:33,844 Všechno to přece spolu vzájemně souvisí. 472 00:48:40,263 --> 00:48:47,443 Ještě je tu jedna otázka od Michala, myslím, že jde o kolegu z Česka nebo Slovenska. 473 00:48:48,759 --> 00:48:55,260 Monitoring činnosti politiků, bank, oligarchů a nadnárodních korporací 474 00:48:55,380 --> 00:48:59,478 je v řadě zdrojů posuzován jako korporativní fašismus. 475 00:48:59,598 --> 00:49:03,305 Paradoxní na tom je to, že fašismus poražený před 74mi lety 476 00:49:03,425 --> 00:49:05,959 je přitom neustále vyzdvihován do popředí 477 00:49:06,079 --> 00:49:10,711 a neustále je připomínán jeho ničivý vliv na evropský prostor, 478 00:49:10,831 --> 00:49:15,073 přičemž je obzvlášť kladen důraz na problém holokaustu. 479 00:49:15,193 --> 00:49:22,787 V Evropě nicméně i dnes lidé pozorují, že dochází k fašizaci vládních elit. 480 00:49:23,402 --> 00:49:29,698 Prosí vás rozebrat tento problém a porovnat ten takzvaný „archaický“ fašismus s tím současným, 481 00:49:29,818 --> 00:49:34,512 korporativním fašismem, na který hromadné sdělovací prostředky neupozorňují. 482 00:49:34,632 --> 00:49:39,984 Tak především neexistuje žádný „archaický“ a současný fašismus. 483 00:49:40,104 --> 00:49:48,893 Existuje prvek fašismu jako jeden z typů kultury společenského samořízení, 484 00:49:49,013 --> 00:49:54,056 který může existovat pouze v davo-„elitářské“ společnosti. 485 00:49:54,176 --> 00:49:59,807 Zde je třeba chápat, že podstata fašismu jako takového 486 00:49:59,927 --> 00:50:06,752 se projevuje v aktivní podpoře davu bezvýznamných lidiček 487 00:50:06,872 --> 00:50:14,622 v jejich ideovém přesvědčení, že systém zneužívání moci elitou je ten jediný správný. 488 00:50:14,742 --> 00:50:20,331 Kdy je tento nepravověrný systém, ve kterém elita zneužívá svou moc, 489 00:50:20,451 --> 00:50:24,472 prezentován jako ten správný pravověrný 490 00:50:24,592 --> 00:50:32,367 a tím se ve společnosti upevňuje tato nepravověrnost, která lidem brání, aby se z nich stávali skuteční lidé. 491 00:50:32,487 --> 00:50:45,047 Přitom elita pod různými záminkami veškerou svou mocí potlačuje jakýkoliv odpor kladený tomuto zkreslování, 492 00:50:45,167 --> 00:50:53,506 které z nepravověrnosti dělá pravověrnost, a to jak odpor individuální, tak i masový. 493 00:50:53,626 --> 00:51:05,808 Elita takto potlačuje kohokoliv, koho i jen podezřívá, že by jí v tomto ohledu mohl klást odpor, 494 00:51:05,928 --> 00:51:10,120 že pochybuje o těchto jejích ideálech. 495 00:51:10,240 --> 00:51:13,824 Takže podstata té věci je prostá. 496 00:51:13,944 --> 00:51:21,051 Po celou dobu historie lidstva byl fašismus prezentován v nejrůznějších ideologických baleních. 497 00:51:21,171 --> 00:51:28,947 Může existovat ve všem, všude. Ideologicky je fašismus všežravý. 498 00:51:29,067 --> 00:51:33,628 On dokáže vzít jakoukoliv ideologii a přizpůsobit si ji. 499 00:51:33,748 --> 00:51:37,871 Německý fašismus k tomu využil ideu nacionalismu. 500 00:51:37,991 --> 00:51:46,538 Současný evropský a vůbec západní fašismus k tomu teď využívá ideu LGBT, multikulturalismu. 501 00:51:46,658 --> 00:51:56,260 Když si teď na festivalu v Cannes Alan Delon přebíral svou cenu, tak se hned pozvedl křik: 502 00:51:56,380 --> 00:52:04,130 „Jak mu můžete dávat nějakou cenu, vždyť je to muž, který má rád ženy! 503 00:52:04,250 --> 00:52:08,451 A to je přece nepřípustné! To nesmíte!“ 504 00:52:08,571 --> 00:52:17,427 Takto LGBT diktuje svou vůli, to je fašismus. To je ta nepravověrnost prezentovaná jako pravověrnost. 505 00:52:17,547 --> 00:52:28,049 Ta propaganda LGBT brání lidem stávat se skutečnými lidmi a realizovat jejich lidský potenciál. 506 00:52:28,169 --> 00:52:33,399 Na Západě jsou vší mocí potlačováni všichni, kteří se tomu brání. 507 00:52:33,519 --> 00:52:39,520 Jen se podívejte, jak dopadl Weinstein a to byl pouze v podezření, 508 00:52:39,640 --> 00:52:48,933 že by mohl vzdorovat LGBT, protože má normální vztahy se ženami. 509 00:52:49,422 --> 00:52:54,489 Je to muž a má rád ženy. Chová se přirozeně. 510 00:52:54,609 --> 00:52:59,401 I Alana Delona kritizují proto, že ho pouze podezírají. 511 00:52:59,521 --> 00:53:05,573 A jak si to potom asi vyřizují s těmi, kteří se reálně pokoušejí čelit tomu diktátu LGBT? 512 00:53:05,693 --> 00:53:12,143 Jen si povšimněte, jaká se pozvedla hysterie kvůli tomu, že těm sviním, které se samy rochní ve hnoji, 513 00:53:12,263 --> 00:53:18,414 které dobře vědí, že se rochní ve špíně a žijí nepřirozeně, že jdou proti Bohu, 514 00:53:19,006 --> 00:53:28,444 když provozují takové zvrhlosti jako je muž s mužem a žena se ženou... 515 00:53:28,564 --> 00:53:36,263 Jaká se pozvedla hysterie, že jim u nás nechtějí dovolit deformovat dětskou psychiku, 516 00:53:36,383 --> 00:53:41,073 když jim zakazují mezi dětmi propagovat homosexualitu, 517 00:53:41,193 --> 00:53:46,988 že je dětem umožněno vyrůstat jako normální lidi. 518 00:53:47,837 --> 00:53:55,449 Homosexualismus je jedním z druhů fašismu, ta kultura homosexualismu ve světě. 519 00:53:55,569 --> 00:54:01,648 A takových variant fašismu je spousta. Cožpak to dnes na Ukrajině není fašismus? 520 00:54:01,768 --> 00:54:06,046 Ten „svidomismus“ a „banderovština“? 521 00:54:06,166 --> 00:54:11,061 Ti Velkoukři, kteří vykopali Černé moře, 522 00:54:11,704 --> 00:54:16,694 a kteří prý byli jedinými nositeli kultury na planetě Zemi? 523 00:54:16,814 --> 00:54:18,520 To je také fašismus. 524 00:54:18,640 --> 00:54:25,670 Fašismus se může ukrývat za jakoukoliv ideologickou slupkou, za jakoukoliv! 525 00:54:25,790 --> 00:54:33,488 V závislosti na technicko-technologickém rozvoji prostředí a na mravním rozvoji společnosti. 526 00:54:33,608 --> 00:54:36,214 Takže… 527 00:54:40,973 --> 00:54:47,711 Když dav bezvýznamných lidiček, pokud se ti lidé v něm za takové považují, 528 00:54:47,831 --> 00:54:55,812 přijímá své řízení ze strany „elit“ za absolutní danost 529 00:54:55,932 --> 00:55:01,882 a všechno, čeho se přitom tyto „elity“ dopouštějí, všechno to zneužívání moci, 530 00:55:02,002 --> 00:55:05,997 vnímá tento dav jako danost a podporuje je v tom, 531 00:55:06,117 --> 00:55:08,810 tak se jedná o fašismus. 532 00:55:10,292 --> 00:55:14,934 A co dělají ty „elity“, které svou moc zneužívají? 533 00:55:15,054 --> 00:55:22,324 Oni přece zase potřebují to své zneužívání moci lidem prezentovat jako něco přínosného, 534 00:55:22,622 --> 00:55:25,041 jako něco, co lidé přijmou. 535 00:55:25,161 --> 00:55:28,959 Proto také nepravověrnost prezentují jako pravověrnost. 536 00:55:29,079 --> 00:55:33,403 A tohle prosazování nepravověrnosti potom lidem brání stávat se skutečnými lidmi. 537 00:55:33,523 --> 00:55:36,448 A co je nutné zde zmínit? 538 00:55:36,568 --> 00:55:42,555 Když lidé bojují proti fašismu, tak zakazují používat jeho symboliku. 539 00:55:43,708 --> 00:55:49,024 Je nesporné, že použití ideologických atributů znamená… 540 00:55:49,144 --> 00:55:53,757 Třeba když někde pochodujete s praporem v ruce. 541 00:55:53,877 --> 00:56:01,678 Jinou věcí je, když je ten prapor vystaven někde v muzeu nebo využit jinak, aby lidé nezapomínali na minulost. 542 00:56:01,798 --> 00:56:05,305 Neboť lidé, kteří zapomenou na svou minulost, 543 00:56:05,425 --> 00:56:10,603 riskují, že se tato minulost v budoucnosti zopakuje v daleko horší podobě, 544 00:56:10,723 --> 00:56:14,769 že za to zaplatí vyšší cenou a vyšší mírou krvavosti. 545 00:56:14,889 --> 00:56:21,199 Já mluvím o tom, když se například snaží zakázat svastiku a já se ptám: Na jakém základě? 546 00:56:21,319 --> 00:56:26,795 Svastika je staroárijským, staroslovanským symbolem. 547 00:56:26,915 --> 00:56:31,553 A kvůli tomu, že jakýsi parchant vzal tento symbol 548 00:56:31,673 --> 00:56:42,149 a použil ho ve svém heraldickém, ideologickém systému, 549 00:56:42,269 --> 00:56:45,557 se máme vzdát symbolu svastiky? 550 00:56:45,677 --> 00:56:51,408 My se kvůli tomu máme vzdát své minulosti? Máme si díky tomu svou minulost zakazovat? 551 00:56:51,528 --> 00:56:59,540 Co je to za ubožácký přístup k věci? Je nutné zakazovat symboliku v jejím souhrnu. 552 00:56:59,660 --> 00:57:04,862 Například vlajka NSDAP, nacistická vlajka 553 00:57:04,982 --> 00:57:10,468 má podobu červeného podkladu s černým hákovým křížem, pravotočivou svastikou v bílém kruhu. 554 00:57:10,588 --> 00:57:15,278 Je zbytečné zakazovat jednotlivé prvky té vlajky, tedy ten červený podklad, 555 00:57:15,398 --> 00:57:22,711 nebo černý hákový kříž v podobě pravotočivé svastiky, je nutné zakázat celkový souhrn všech těchto prvků. 556 00:57:24,100 --> 00:57:31,172 Ale tomu se chtějí vyhnout, a proto zakazují jednotlivé prvky. 557 00:57:31,292 --> 00:57:39,454 A to je fašismus v čisté podobě, kdy je nepravověrnost prezentována jako pravověrnost. 558 00:57:39,574 --> 00:57:45,524 Nesmí být zakazovány jednotlivé ty prvky, ale ten konkrétní ideologický obraz. 559 00:57:45,644 --> 00:57:53,985 Například uniforma SS, ve které musí být zakázáno chodit a propagovat tak své ideologické názory. 560 00:57:54,105 --> 00:57:59,335 Ta musí sloužit jen jako znak určité ideologie, aby lidé nezapomínali. 561 00:57:59,455 --> 00:58:06,588 Ale ne její jednotlivé prvky. Přece kvůli tomu nezakážeme černou barvu obleku. 562 00:58:06,708 --> 00:58:11,912 Stejné je to se všemi jednotlivými prvky. Samotné vysoké holínky přece také nezakážeme. 563 00:58:12,032 --> 00:58:23,767 Tak proč bychom symboly, které jsou pro všechny lidi historickými symboly… 564 00:58:23,887 --> 00:58:31,303 Vždyť svastika je přítomna jak v Indii, tak i ve slovanském světě, vůbec celkově v árijském světě. 565 00:58:31,423 --> 00:58:35,245 A oni její použití zakazují a na jakém základě? 566 00:58:35,365 --> 00:58:38,013 To zítra zakážou hvězdy? 567 00:58:38,133 --> 00:58:44,787 Když je zase někdo zneužije? Víte ta situace je taková, že tím zákazem svastiky… 568 00:58:44,907 --> 00:58:51,247 Je to stejné jako kdyby si třeba zločinci oblékli policejní uniformy, 569 00:58:51,367 --> 00:58:54,350 dopustili se v nich trestného činu 570 00:58:54,470 --> 00:59:02,257 a tak bychom kvůli tomu, abychom těm zločincům zabránili zopakovat jejich zločin, zakázali policejní uniformy. 571 00:59:02,377 --> 00:59:04,753 Zdá se vám to normální? 572 00:59:07,862 --> 00:59:14,499 My přece víme, že ti zločinci jen využili tento symbol pro realizaci svého zločinu. 573 00:59:14,619 --> 00:59:19,203 Tak proč to neplatí pro svastiku a ve vztahu k dalším takovým symbolům? 574 00:59:19,323 --> 00:59:22,824 Když chtějí něco zakázat, musí jít o celou symboliku, 575 00:59:22,944 --> 00:59:27,878 o celý soubor těch symbolů, které reprezentují určitou ideologii. 576 00:59:28,207 --> 00:59:35,614 To je to, co je nutné zakázat. Konkrétní ucelené obrazy a ne jednotlivé prvky, ze kterých se skládají. 577 00:59:38,582 --> 00:59:45,128 Ano, v USA proběhla anketa, ve které téměř 60% lidí… 578 00:59:45,248 --> 00:59:50,063 Otázka zněla, jak se stavíte k tomu, že se ve školách vyučují arabské číslice? 579 00:59:50,183 --> 00:59:55,226 A asi 60%, 56 nebo 59% lidí, teď nevím přesně, prohlásilo, 580 00:59:55,346 --> 01:00:00,802 že je třeba zakázat výuku těchto arabských symbolů, arabských číslic. 581 01:00:00,922 --> 01:00:02,489 Úplná hovadina. 582 01:00:02,609 --> 01:00:09,792 A ten zákaz použití svastiky je analogický zákazu výuky arabských číslic ve škole. 583 01:00:09,912 --> 01:00:12,467 Ale tam to postupně spěje. 584 01:00:13,885 --> 01:00:19,543 A mimochodem ten zákaz symbolů, těch jednotlivých prvků, 585 01:00:19,663 --> 01:00:24,646 ne souhrnu těchto prvků vyjadřujících určitou ideologii, ale jednotlivých prvků, 586 01:00:24,766 --> 01:00:31,044 ze kterých se ten souhrn skládá, je právě projevem fašismu, čistým projevem fašismu. 587 01:00:31,164 --> 01:00:38,636 Je to likvidace národní kultury, je to uplatňování nepravověrnosti prezentované jako pravověrnost. 588 01:00:38,756 --> 01:00:46,121 Protože ta pravověrnost reprezentovaná svastikou je tím pádem zakázaná 589 01:00:46,862 --> 01:00:48,734 a je trestána. 590 01:00:48,854 --> 01:00:55,750 Na jakém základě bychom se kvůli zločinům nacistického německého režimu 591 01:00:56,387 --> 01:01:00,831 měli vzdávat staletých dějin celého lidstva? 592 01:01:01,901 --> 01:01:04,411 V tom spočívá ten fašismus. 593 01:01:06,961 --> 01:01:15,870 Tuhle věc si zapamatujte, že fašismus se projevuje aktivní podporou davu bezvýznamných lidiček 594 01:01:15,990 --> 01:01:24,408 v jejich ideovém přesvědčení, že je normální systém, ve kterém "elita" zneužívá svou moc, 595 01:01:24,528 --> 01:01:28,675 ve kterém se nepravověrnost prezentuje jako pravověrnost, 596 01:01:28,795 --> 01:01:32,125 ve kterém "elita" buduje na základě této nepravověrnosti systém, 597 01:01:32,245 --> 01:01:35,426 který neumožňuje lidem stávat se skutečnými lidmi, 598 01:01:35,546 --> 01:01:42,060 a veškerou svou mocí potlačuje každého, kdo je přichycen při tom, 599 01:01:42,180 --> 01:01:50,454 že tuto jejich nepravověrnost prohlédnul, a každého, u koho jen podobné podezření vznikne. 600 01:01:50,821 --> 01:01:54,473 V tom je fašismus, to je ta jeho definice. 601 01:01:54,593 --> 01:02:01,778 A všechno ostatní je o ničem, protože to neposkytuje definici fašismu. 602 01:02:01,898 --> 01:02:04,581 Prý symbol svastiky. 603 01:02:04,701 --> 01:02:09,262 Jen se podívejte do Indie, kolik je tam všude vyobrazeno svastik, historicky. 604 01:02:09,382 --> 01:02:11,834 Svastika je symbolem slunce. 605 01:02:11,954 --> 01:02:17,312 Nesmíme reagovat na samotnou svastiku, ale na souhrn těch symbolů. 606 01:02:20,090 --> 01:02:24,951 Takže takto probíhá záměna pojmů. 607 01:02:25,071 --> 01:02:28,294 To byla pro dnešek poslední otázka. 608 01:02:31,921 --> 01:02:35,753 Pokaždé, když něco probíráme, 609 01:02:36,216 --> 01:02:44,806 tak vždy narážíme na to, že probíhá manipulace veřejným míněním, že dochází k záměně pojmů. 610 01:02:44,926 --> 01:02:51,956 Kdy jsou jednotlivosti vydávány za to nejdůležitější a to nejdůležitější je naopak skrýváno. 611 01:02:52,076 --> 01:03:01,858 V důsledku toho potom ve společnosti narůstá konfliktní potenciál, který se vybíjí v lidových nepokojích, 612 01:03:01,978 --> 01:03:07,027 které nakonec mohou vést ke zhroucení státu a občanské válce. 613 01:03:07,147 --> 01:03:08,956 To je to, co chceme? Ne! 614 01:03:09,076 --> 01:03:13,354 Takže se sami musíme umět vyznat v tom, co se děje. 615 01:03:13,474 --> 01:03:21,558 Sami musíme bránit svou minulost, abychom na základě této minulosti dokázali vybudovat svou budoucnost. 616 01:03:21,893 --> 01:03:29,609 Pokud se sami nebudeme bránit, pokud nebudeme bránit svou minulost, tak nás v té budoucnosti zlikvidují. 617 01:03:29,729 --> 01:03:35,010 Lidé, kteří přišli o své kořeny a zapomněli na svou minulost, nečeká žádná budoucnost. 618 01:03:35,130 --> 01:03:40,642 A záměna pojmů, když probíhá manipulace… Právě jsem uvedl ten příklad se svastikou. 619 01:03:40,762 --> 01:03:43,883 A takových příkladů je spousta, 620 01:03:44,003 --> 01:03:50,978 kdy jsou místo zákazu souboru prvků vyjadřujících určitý ideologický postulát 621 01:03:51,098 --> 01:03:56,779 zakazovány některé jednotlivé prvky použité v tom ideologickém souboru, 622 01:03:56,899 --> 01:04:03,178 aby se pomocí toho mohli vypořádat s pravověrnými vztahy, s normálními vztahy, 623 01:04:03,298 --> 01:04:08,342 na jejichž základě může být vybudováno harmonické lidské soužití. 624 01:04:08,462 --> 01:04:13,037 Abyste dokázali ubránit svou budoucnost, aby nebyla válka, 625 01:04:13,157 --> 01:04:18,136 abyste ubránili zájmy své i své rodiny, své děti, 626 01:04:18,256 --> 01:04:26,386 abyste si zajistili mírové nebe nad hlavou, musí se každý z vás začít podílet na systému řízení. 627 01:04:26,506 --> 01:04:35,068 Vy všichni musíte chápat, jak je realizováno to řízení složitých sociálních supersystémů, 628 01:04:35,188 --> 01:04:40,355 aby vámi nemohli manipulovat, aby vás nezískávali pro své majdany, 629 01:04:40,475 --> 01:04:46,074 aby nedocházelo k takovému šejdířství, kdy vámi dvě nepravověrné strany manipulují 630 01:04:46,194 --> 01:04:52,884 a výsledkem pak bylo to, že když se páni perou, tak cucky lítají z jejich poddaných. 631 01:04:53,398 --> 01:04:58,665 Proto si uvědomujte, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe 632 01:04:58,785 --> 01:05:03,006 a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a zná více. 633 01:05:03,126 --> 01:05:09,837 Snažte se znát a chápat více, a rozšiřujte si okruh svého chápání. 634 01:05:09,957 --> 01:05:17,023 Nastudujte si, jak jsou realizovány procesy řízení složitých sociálních supersystémů, 635 01:05:17,143 --> 01:05:19,791 potom nebudete manipulovatelní, 636 01:05:19,911 --> 01:05:27,866 potom už nikdo nedokáže vytrhnout z kontextu jednotlivost, aby narušil jeho celistvost. 637 01:05:27,986 --> 01:05:32,265 Potom dokážete ubránit zájmy své i své rodiny. 638 01:05:34,143 --> 01:05:42,141 Čtěte práce vnitřního prediktoru SSSR zveřejněné do června 2018. 639 01:05:42,261 --> 01:05:46,951 Získávejte nové znalosti. Buďte konceptuálně mocní. 640 01:05:47,071 --> 01:05:49,754 Braňte zájmy své i své rodiny. 641 01:05:49,874 --> 01:05:53,097 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. 642 01:05:54,332 --> 01:06:03,436 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .