1 00:00:08,519 --> 00:00:12,602 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,627 --> 00:00:22,857 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:22,977 --> 00:00:26,433 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:26,553 --> 00:00:31,217 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:31,337 --> 00:00:34,715 Dnes je 27.05.2019. 6 00:00:35,589 --> 00:00:42,508 Dnešní pořad začneme událostí, které jste si povšimnul vy sám, Valeriji Viktoroviči. 7 00:00:42,628 --> 00:00:49,091 Co je to za událost? A byla jí v médiích udělena potřebná pozornost? 8 00:00:49,211 --> 00:00:56,422 Právě na to jsem se chystal poukázat, že ty události, na které já takto upozorňuji, 9 00:00:56,542 --> 00:01:02,697 buď nevyvolaly v médiích potřebnou pozornost s ohledem na efekt, 10 00:01:02,817 --> 00:01:09,127 jaký budou mít na stav řízení v globální politice, na stav všech těchto procesů, 11 00:01:09,247 --> 00:01:15,917 nebo byly médii úplně opominuty. 12 00:01:16,637 --> 00:01:24,918 Takže ta první událost, o které bych chtěl mluvit, nezískala v médiích potřebnou pozornost, 13 00:01:25,038 --> 00:01:29,960 protože ten formát Astany naši analytici prostě nejsou schopni zpracovat, 14 00:01:30,080 --> 00:01:34,537 nerozumí jeho podstatě, neví jak to uchopit. 15 00:01:34,657 --> 00:01:40,902 A ta událost? 24. května lídři států Turkické rady 16 00:01:41,022 --> 00:01:46,978 udělili bývalému kazachstánskému prezidentovi Nursultanovi Abiševiči Nazarbajevovi 17 00:01:47,098 --> 00:01:54,886 doživotní funkci čestného předsedy Rady spolupráce turkických států. 18 00:01:56,139 --> 00:02:03,661 Nejedná se ani tak o ocenění osobních Nazarbajevových zásluh 19 00:02:03,781 --> 00:02:11,055 jako spíš o velice závažnou hru na úrovni globální politiky. 20 00:02:11,175 --> 00:02:17,034 Ta věc se má tak, že americká státní elita, která bojuje o to, 21 00:02:17,154 --> 00:02:26,132 aby si zachovala své postavení parazita ve světě, všude vyvolává napětí. 22 00:02:26,252 --> 00:02:35,486 Svou vnější politikou tak zasahuje do globální politiky a narušuje řídicí moduly, 23 00:02:35,606 --> 00:02:42,301 které globální prediktor buduje ve vztahu k celé planetě Zemi, k celému lidstvu. 24 00:02:42,421 --> 00:02:49,373 A jedním z takových modulů řízení určený pro středoasijský region 25 00:02:49,493 --> 00:02:54,035 je svaz turkických států ve formátu Astany. 26 00:02:54,155 --> 00:03:02,071 S tímto formátem koresponduje i Celní unie EAES. 27 00:03:02,191 --> 00:03:08,565 Tato Celní unie Eurasijského ekonomického svazu, kterou původně navrhnul Nazarbajev, 28 00:03:08,685 --> 00:03:14,704 měla zdrojově zajišťovat formát Astany. 29 00:03:14,824 --> 00:03:22,323 Jenže už tehdy, kdy to Nazarbajev navrhnul, řídicí elita Ruska, 30 00:03:22,443 --> 00:03:26,984 která vždy v první řadě odečítala přání ze rtů té americké 31 00:03:27,104 --> 00:03:34,988 a byla, stejně jako dnes, absolutně nezpůsobilá ve vnější i globální politice, stejně jako v té vnitřní, 32 00:03:35,108 --> 00:03:40,936 neboť z hlediska řízení je absolutně neschopná... Oni dokážou jen krást a zabíjet, což dělají efektivně. 33 00:03:41,056 --> 00:03:45,532 Kradou peníze a zabíjejí tak lidi. 34 00:03:45,652 --> 00:03:54,437 Tak tato elita se projektu Celní unie lekla a zablokovala ho. 35 00:03:54,557 --> 00:04:03,567 Zatímco Putin, který rozpoznal integrační potenciál takové Celní unie navíc navržené Nazarbajevem, 36 00:04:03,687 --> 00:04:11,314 tento projekt akceptoval, chopil se ho a teď je tato Celní unie EAES posuzována jako čistě ruský projekt, 37 00:04:11,434 --> 00:04:22,758 který je perspektivní z hlediska možné obnovy celého postsovětského prostoru ve středoasijském regionu 38 00:04:22,878 --> 00:04:28,544 i se zapojením dalších území s turkickým obyvatelstvem. 39 00:04:31,348 --> 00:04:46,136 Jenže takto pojatá Celní unie neodpovídá zájmům globální elity, globálního prediktoru, ani americké státní elity. 40 00:04:46,256 --> 00:04:53,249 Avšak zatímco pro globální elitu, globální prediktor to neznamená žádné nepřekonatelné nebezpečí, 41 00:04:53,369 --> 00:04:59,710 protože své cíle dokážou řešit, aniž by byli nuceni formát Celní unie zlikvidovat, 42 00:04:59,830 --> 00:05:04,050 neboť se hodlají zmocnit řízení Ruska, 43 00:05:04,170 --> 00:05:12,633 přičemž mají spuštěno hodně variant, jak se řízení Ruska zmocnit, kam patří i projekt SSSR 2.0, 44 00:05:12,753 --> 00:05:20,461 tak americká státní elita vidí východisko jen v likvidaci formátu Astany, 45 00:05:20,581 --> 00:05:34,219 neboť vytvoření tohoto silného bloku turkických států zcela vylučuje dominanci USA jako státu v tomto regionu. 46 00:05:34,339 --> 00:05:43,542 A proto také výsledek toho útoku na Nazarbajeva, který proběhl v únoru/březnu 47 00:05:43,662 --> 00:05:54,632 a skončil jeho rezignací z prezidentské funkce, iniciátory toho útoku neuspokojil. 48 00:05:54,752 --> 00:06:00,964 Oni by chtěli Nazarbajeva zcela vyřídit a zlikvidovat projekt formátu Astany. 49 00:06:01,084 --> 00:06:09,773 Jenže jde o globální projekt, takže do toho globalisté důrazně zasáhli 50 00:06:09,893 --> 00:06:15,913 a dali najevo, že další útok na Kazachstán a osobu Nazarbajeva, 51 00:06:16,033 --> 00:06:20,188 jehož cílem by byla likvidace formátu Astany, 52 00:06:20,308 --> 00:06:29,221 narazí na souhrnný odpor všech států, které jsou členy této Turkické rady, 53 00:06:29,341 --> 00:06:32,853 tedy všech, koho spojuje formát Astany. 54 00:06:32,973 --> 00:06:39,090 To je velice důležitý řídicí manévr se závažnými politickými důsledky. 55 00:06:39,700 --> 00:06:45,110 Jenže naši analytici tyto procesy prostě vůbec nevidí. 56 00:06:45,230 --> 00:06:56,192 Informační agentury se o tom zmínily jako o podružné zprávě a ostatní o to jen tak zavadili. 57 00:06:56,312 --> 00:07:01,303 Ani další událost, na kterou bych chtěl upozornit, 58 00:07:01,423 --> 00:07:12,200 v médiích vůbec nebyla podána jako událost přímo související s řízením. 59 00:07:12,320 --> 00:07:27,309 Na vědomí to vzali pouze odborníci, kterými by měli být analytici pracující v informačních agenturách, 60 00:07:27,429 --> 00:07:33,674 kteří by měli přinejmenším studovat životopisy lidí, o kterých v nějaké souvislosti informují. 61 00:07:33,794 --> 00:07:45,632 Takže 24. května v USA zemřel laureát Nobelovy ceny za fyziku Murray Gell-Mann. 62 00:07:46,853 --> 00:07:52,640 Zdálo by se, a co je na tom tak zvláštního? 63 00:07:53,347 --> 00:08:07,813 Je to tak, že Gell-Mann získal svou Nobelovu cenu v roce 1969, když bylo celému světu jasné, 64 00:08:07,933 --> 00:08:18,068 že socialistický ekonomický model a socialistický model společenského zřízení 65 00:08:18,188 --> 00:08:28,451 prokázaly svou převahu nad kapitalistickým ekonomickým modelem a nad kapitalistickým způsobem života. 66 00:08:29,383 --> 00:08:39,413 Do roku 1970 byla ta porážka Západu všem zcela očividná. 67 00:08:39,533 --> 00:08:47,578 A pouze gigantickým úsilím sovětského politického vedení 68 00:08:48,285 --> 00:08:57,704 nebylo socialismu umožněno upevnit se jako dominující model v celém světě. 69 00:08:57,824 --> 00:09:05,547 A sovětské politické vedení to udělalo proto, že samo odmítalo ideje socialismu, 70 00:09:05,667 --> 00:09:14,677 to proto potápěli Sovětský svaz vybudovaný Stalinem a všemi lidmi velkého Ruska. 71 00:09:18,759 --> 00:09:27,632 Když tehdy Gell-Mann pronášel svůj projev, tak pronesl následující: 72 00:09:27,752 --> 00:09:36,987 „Jestliže jsem viděl dál než ostatní, tak jen proto, že jsem byl obklopen Pygmeji.“ 73 00:09:37,107 --> 00:09:43,737 Což kromě jeho oborných kvalit poskytuje pohled i na jeho mravnost. 74 00:09:43,857 --> 00:09:47,977 Abyste dokázali ocenit tuto jeho mravnost, 75 00:09:48,097 --> 00:09:54,580 musíte to porovnat s dalším výrokem přisuzovaným Isaacovi Newtonovi, který řekl: 76 00:09:54,700 --> 00:10:01,355 „Pokud jsem viděl dál než ostatní, tak jen proto, že jsem stál na zádech gigantů.“ 77 00:10:03,594 --> 00:10:15,537 To je zásadní rozdíl v jejich odborné činnosti a v náhledu na sociální zřízení společnosti. 78 00:10:15,657 --> 00:10:22,074 Gell-Mann tím vyjádřil čistě fašistický pohled na věc, 79 00:10:22,194 --> 00:10:31,045 já-centrické: „Všichni okolo mne jsou Pygmejové, zatímco já jsem ten, kdo má na víc.“ 80 00:10:31,165 --> 00:10:35,172 Ale to není důvod, proč jsem na toho Gell-Manna poukázal. 81 00:10:35,292 --> 00:10:44,668 Má se to tak, že v roce 1981, kdy byl Západ stále ještě v krizi, 82 00:10:44,788 --> 00:10:49,832 ze které se nemohl jen tak jednoduše dostat, z té krize, do které konkrétně upadl v roce 1970, 83 00:10:49,952 --> 00:10:59,439 což se projevilo ve zrušení zlatého standardu, kdy dolar přestal být krytý zlatem... 84 00:11:02,196 --> 00:11:09,675 V tom roce 1981 se stal prezidentem Spojených států Ronald Reagan, 85 00:11:09,795 --> 00:11:16,721 herec, za jehož zády se ukrývala velice silná řídicí struktura. 86 00:11:16,841 --> 00:11:21,551 Tehdy Reagan, budeme o něm mluvit jako o prezidentovi, který přijímal svá řešení sám, 87 00:11:21,671 --> 00:11:25,090 přestože velmi dobře víme, že se jednalo pouze o loutku. 88 00:11:25,210 --> 00:11:29,316 To proto je tak vypovídající jeho výrok z doby, kdy kandidoval na guvernéra: 89 00:11:29,436 --> 00:11:37,105 „Já v životě sehrál tolik králů a prezidentů, že roli guvernéra zvládnu levou zadní.“ 90 00:11:37,225 --> 00:11:41,508 A tak sehrál roli guvernéra, a potom i roli prezidenta, a to dokonce dvakrát. 91 00:11:41,628 --> 00:11:49,490 Když se stal prezidentem, tak zformoval tři nezávislé odborné skupiny, 92 00:11:49,610 --> 00:11:59,653 které měly vyhodnotit výhledy další existence kapitalismu a USA. 93 00:11:59,773 --> 00:12:03,292 Kapitalismu obecně a Spojených států jmenovitě. 94 00:12:03,412 --> 00:12:09,176 A v čele jedné té skupiny stanul právě Gell-Mann. 95 00:12:11,644 --> 00:12:23,423 Všechny ty tři skupiny po roce práce vydaly velice smutnou prognózu. 96 00:12:24,426 --> 00:12:31,576 Všechny prohlásily, že nedojde-li k nějakému zázraku, 97 00:12:31,696 --> 00:12:42,275 tak se někdy v letech 1987-88 celý západní svět zhroutí v důsledku krize, 98 00:12:42,395 --> 00:12:46,673 že tu krizi pocítí i státy socialistického společenství, 99 00:12:46,793 --> 00:12:53,103 které však všechny ty ekonomické a sociální výkyvy ustojí, 100 00:12:53,223 --> 00:12:56,986 zatímco Západ, kapitalistický svět se zhroutí. 101 00:12:57,106 --> 00:13:00,279 Pokud tedy nedojde k nějakému zázraku. 102 00:13:00,399 --> 00:13:02,825 No a takový zázrak se stal. 103 00:13:02,945 --> 00:13:08,663 V roce 1985 stanul v čele SSSR Gorbačov 104 00:13:08,783 --> 00:13:14,784 a do roku 1987 se mu povedlo potřebným způsobem stabilizovat Západ 105 00:13:14,904 --> 00:13:21,136 na úkor zdrojů SSSR přečerpávaných k posílení západního světa. 106 00:13:21,256 --> 00:13:26,229 A díky tomu mohla pokračovat i reklamní kampaň Západu. 107 00:13:26,349 --> 00:13:32,993 To je ale rozsáhlá otázka, kterou teď probírat nebudeme. Takže tento Gell-Mann zemřel. 108 00:13:33,113 --> 00:13:39,757 Na Západě dosahuje kádrový hlad kolosálních rozměrů. 109 00:13:39,877 --> 00:13:44,130 Na Západě chybí dokonce už i odborníci úrovně Brzezinského, 110 00:13:44,250 --> 00:13:49,171 o kterém na jeho vlastních narozeninách Kissinger prohlásil, jaký je to hlupák: 111 00:13:49,291 --> 00:13:54,186 „Tolik let jsem čekal na možnost, říci ti jaký jsi hlupák, který nic nechápe...“ 112 00:13:54,306 --> 00:13:58,944 Ten Kissinger, se kterým tolik nadělají ti, co v řízení ničemu nerozumí. 113 00:13:59,064 --> 00:14:03,162 Protože to právě Kissinger se staral o ty globální modely, 114 00:14:03,282 --> 00:14:07,483 jež prezentoval a uváděl je určitým způsobem do života v podobě prognóz, 115 00:14:07,603 --> 00:14:11,855 které se mohly či nemusely potvrdit. 116 00:14:11,975 --> 00:14:17,307 Takže nemají ani lidi na úrovni Brzezinského. 117 00:14:17,427 --> 00:14:22,863 A lidi na úrovni Gell-Manna nebo Kissingera prakticky nemají žádné. 118 00:14:22,983 --> 00:14:30,219 Takže Kissinger, který je již téměř stoletý stařec… Teď je mu 96 let, že? 119 00:14:30,339 --> 00:14:33,056 Právě dnes oslavil 96té narozeniny, že? 120 00:14:33,176 --> 00:14:37,908 V těchto svých letech musí vést takto aktivní způsob života, 121 00:14:38,028 --> 00:14:42,537 jezdit po celém světě a realizovat globální politiku. 122 00:14:42,657 --> 00:14:46,576 Západ se o takové kádry zcela připravil, 123 00:14:46,696 --> 00:14:50,691 neboť jeho vzdělávací systém neprodukuje kádry 124 00:14:50,811 --> 00:14:59,281 schopné analyticky pracovat s procesy řízení na úrovni globálního významu. 125 00:14:59,924 --> 00:15:02,753 Staří umírají a noví se nerodí. 126 00:15:02,873 --> 00:15:06,920 A tady se prostě nabízí srovnání se Sovětským svazem, s Ruskem. 127 00:15:07,040 --> 00:15:15,895 Sovětský vzdělávací systém vytvořil podmínky, a to se tady u nás, v Sovětském svazu, v Rusku 128 00:15:16,015 --> 00:15:21,579 projevilo zrodem Koncepce sociální bezpečnosti a my teď na jejím základě 129 00:15:21,699 --> 00:15:25,695 odborně připravujeme řídicí kádry a analytiky 130 00:15:25,815 --> 00:15:33,024 schopné zpracovat i realizovat procesy na úrovni globálního významu. 131 00:15:33,719 --> 00:15:36,239 Zatímco u nich tato doba končí. 132 00:15:36,359 --> 00:15:43,408 A ano, zrada sovětské elity vedla k tomu, že to zhroucení západního světa bylo odloženo, 133 00:15:43,528 --> 00:15:47,986 jenže stejně nyní nastoupí bez ohledu na veškerou tu pokračující zradu. 134 00:15:48,106 --> 00:15:55,161 Ano, i dnes je tu ta zrada rossionské elity, která stále přečerpává naše zdroje tam k nim na Západ 135 00:15:55,281 --> 00:15:58,942 na úkor Ruska a tím to stále ještě oddalují, 136 00:15:59,062 --> 00:16:01,103 ale ani ona není věčná. 137 00:16:01,223 --> 00:16:08,021 Globalisté si uvědomují jednoduchou věc, že čím více budou odkládat přeformátování Západu, 138 00:16:08,141 --> 00:16:13,705 tím katastrofálnější to bude mít následky, což může vést ke zhroucení celého světa, 139 00:16:13,825 --> 00:16:22,012 a proto teď mezi námi a globalisty panuje určitý konsensus, jak rád říkal Michail Sergejevič Gorbačov. 140 00:16:22,132 --> 00:16:28,982 „Vy přece nechcete, aby civilizace na planetě Zemi přestala existovat, 141 00:16:29,102 --> 00:16:33,303 protože i vaše biologické obaly, vaše těla potom zemřou, 142 00:16:33,423 --> 00:16:40,041 neboť nestihnete na materiální nosič, na počítač přenést svůj intelekt, svou mravnost 143 00:16:40,161 --> 00:16:43,506 a vydat se v této podobě na cestu vesmírem.“ 144 00:16:43,626 --> 00:16:49,370 Proto jsou teď nuceni spolupracovat s Ruskem, neboť potřebují přeformátovat USA, 145 00:16:49,490 --> 00:16:54,205 přeformátovat západní svět, jinak se na planetě Zemi zhroutí celá civilizace. 146 00:16:54,325 --> 00:16:58,885 A odborníky na to nemají, takové najdou pouze v Rusku. 147 00:17:00,120 --> 00:17:07,167 Gell-Mann je jen další takový případ, kdy přišli o člověka takové úrovně. 148 00:17:07,287 --> 00:17:13,005 Jako o fundamentálního analytika o něj přišli samozřejmě daleko dřív. 149 00:17:18,895 --> 00:17:24,167 Teď tedy přejdeme k otázkám od návštěvníků našeho webu. 150 00:17:24,914 --> 00:17:29,157 Otázky k Ukrajině, ta první je od Taťány. 151 00:17:29,277 --> 00:17:34,686 Valeriji Viktoroviči, petice zveřejněná 22. května na oficiálním webu ukrajinského prezidenta, 152 00:17:34,806 --> 00:17:42,557 o odvolání čerstvě jmenovaného prezidenta Zelenského z funkce nabrala více než 31 tisíc podpisů, 153 00:17:42,677 --> 00:17:46,595 což Zelenského zavazuje tuto petici projednat. 154 00:17:46,715 --> 00:17:50,967 Jedná se o trest globalistů za to porušení pravidel, o kterém jste mluvil? 155 00:17:51,087 --> 00:17:52,021 Ne. 156 00:17:52,690 --> 00:17:59,968 Ať už bychom si jakkoliv přáli vykládat si to jako trest, není tomu tak. 157 00:18:00,088 --> 00:18:07,324 Problém je v tom, že na Ukrajině pokračuje meziklanový boj o to, 158 00:18:07,444 --> 00:18:12,082 koho si páníček zvolí jako budoucího kata Ukrajiny, 159 00:18:12,202 --> 00:18:17,046 kdo jí bude i nadále efektivně okrádat pro větší slávu svého páníčka. 160 00:18:17,166 --> 00:18:33,365 A zde ty síly stojící za Zelenským vstoupily do konfrontace s globalisty. 161 00:18:33,976 --> 00:18:39,183 Bylo jim navrženo, aby ty volby samy jednoduše prohrály. 162 00:18:40,244 --> 00:18:48,161 Jenže ty síly natolik ovládají Ukrajinu, že při práci s objektem projevily větší efektivitu, 163 00:18:48,281 --> 00:18:52,717 která vedla k vítězství Zelenského. 164 00:18:52,837 --> 00:18:56,896 Ale cožpak s tím západní svět projevil svůj souhlas? Ne. 165 00:18:57,016 --> 00:19:01,069 To je také důvod, proč je poskytována určitá úroveň legitimity 166 00:19:01,189 --> 00:19:06,444 bývalému ukrajinskému p-rezidentovi Porošenkovi, 167 00:19:06,856 --> 00:19:10,096 proč jsou podporovány všechny ty modely. 168 00:19:10,216 --> 00:19:15,805 A to nejdůležitější je způsob, jak se chová sám Zelenskij, nakolik je adekvátní. 169 00:19:15,925 --> 00:19:20,255 Všechny tyto věci prověřují adekvátnost mechanismu. 170 00:19:20,375 --> 00:19:26,916 Ano, vy jako klanově-korporativní skupina něco znamenáte, ale dosadili jste tam člověka, 171 00:19:27,036 --> 00:19:30,749 který sám také musí něco znamenat. 172 00:19:30,869 --> 00:19:34,658 A jak se projevuje sám Zelenskij? 173 00:19:34,778 --> 00:19:38,001 V době té takzvané předvolební kampaně, 174 00:19:38,121 --> 00:19:41,833 v době těch zločineckých rejdů zvaných předvolební kampaň... 175 00:19:41,953 --> 00:19:46,360 Neboť o žádné volby nešlo a národ Ukrajiny v nich o ničem nerozhodoval, 176 00:19:46,480 --> 00:19:54,667 a to se teď ukazuje na rozhodnutí různých politických orgánů jak uvnitř Ukrajiny, tak i v zahraničí. 177 00:19:54,787 --> 00:20:01,123 To vše dává najevo: „Co záleží na tom, co jste chtěli? Co jste si mysleli, že děláte? 178 00:20:01,243 --> 00:20:04,955 Jste jen dobytek, na který nikdo nehodlá brát ohled.“ 179 00:20:05,075 --> 00:20:10,202 Když proto někdo agitoval, že je nutné se účastnit těch voleb, 180 00:20:10,322 --> 00:20:15,345 hlasovat v nich za Zelenského, tak jsme vysvětlovali, že tak nedosáhnou ničeho jiného 181 00:20:15,465 --> 00:20:21,287 než legitimizace státního převratu, ničeho víc, 182 00:20:21,407 --> 00:20:25,762 že v řízení tak žádné změny dosáhnout nedokážou. 183 00:20:25,882 --> 00:20:33,169 Ale ne, i nyní stejně jako předtím vyřvávají: „Teď udělejme další krok v legitimizaci toho státního převratu, 184 00:20:33,289 --> 00:20:37,232 když všichni půjdeme na volby do Rady.“ Jen běžte. 185 00:20:37,352 --> 00:20:42,099 Takže oč jde v tom případě s tou peticí? 186 00:20:43,498 --> 00:20:46,934 Jak zareagoval Zelenskij? 187 00:20:47,054 --> 00:20:51,624 Jak měl reagovat jakýkoliv státní úředník? 188 00:20:51,744 --> 00:20:56,274 Člověk se zodpovědným přístupem k procesům řízení? 189 00:20:56,394 --> 00:21:04,462 A není důležité s jakou mravností a s jakým cílem, jaký má vztah k lidem, ke státu a podobně. 190 00:21:04,582 --> 00:21:11,601 Prostě člověk se svými zájmy, který znovu zdůrazňuji, zodpovědně přistupuje k procesům řízení. 191 00:21:11,721 --> 00:21:17,711 Víte, to je jako když člověk vyjde ven na ulici a zjistí, že prší, 192 00:21:17,831 --> 00:21:26,784 a musí přijmout určitá opatření, aby nepromokl, pokud tedy nechce promoknout. 193 00:21:26,904 --> 00:21:32,441 Je to tak? Buď počká, nebo si vezme deštník či pláštěnku. 194 00:21:32,561 --> 00:21:39,230 Prostě udělá něco takového, aby dosáhl cíle a mohl se vydat ven na ulici. 195 00:21:39,350 --> 00:21:41,432 Něco podnikne. 196 00:21:41,552 --> 00:21:49,229 A teď si představte, že se nějaký člověk má zúčastnit nějaké slavnostní akce, 197 00:21:49,661 --> 00:21:55,051 takže si vezme parádní oblek s naškrobenou košilí. 198 00:21:55,171 --> 00:22:00,194 Je tedy celý nažehlený, jenže venku je pořádný slejvák 199 00:22:00,314 --> 00:22:05,049 a on si vykračuje v tom dešti, takže na něm nezůstane niť suchá. 200 00:22:05,169 --> 00:22:09,535 Voda z něj přímo crčí a takto se dostaví na tu slavnost. 201 00:22:09,655 --> 00:22:12,024 Je to pitomost? Je. 202 00:22:12,144 --> 00:22:15,809 Takto se zodpovědný člověk nezachová. 203 00:22:16,364 --> 00:22:26,261 Ten se postará o to, aby na tu slavnostní událost dorazil v řádném stavu. 204 00:22:27,720 --> 00:22:30,375 Stejné je to s procesy řízení. 205 00:22:30,495 --> 00:22:37,514 A opakuji, že není důležité, jaký cíl má člověk, který se střetl s procesem řízení, 206 00:22:37,634 --> 00:22:42,678 musí se s ohledem na něj zachovat zodpovědně. 207 00:22:45,640 --> 00:22:52,326 V té předvolební kampani, v té takzvané předvolební kampani se využívala videa, 208 00:22:52,881 --> 00:22:58,889 kde se na jednom Zelenského ptali: „Umíte řídit stát?“ „Ne, já se umím smát.“ 209 00:22:59,009 --> 00:23:09,690 A teď Zelenskému předložili požadavek na jeho impeachment, jemu osobně. 210 00:23:09,810 --> 00:23:14,977 Jedná se o velice závažný řídicí manévr, který on musí vzít na vědomí, 211 00:23:15,097 --> 00:23:22,095 zareagovat na něj a začít ho usilovně řešit, protože na tom závisí jeho život, jeho budoucnost. 212 00:23:22,215 --> 00:23:26,189 A jaká byla jeho odpověď? „Vždyť to je jen takový vtip.“ 213 00:23:26,309 --> 00:23:28,246 Co to jako mělo být? 214 00:23:28,366 --> 00:23:33,719 Takže v těch předvolebních videích vlastně o Zelenském mluvili pravdu? 215 00:23:33,839 --> 00:23:42,257 Vždyť on odpověděl přesně jako v tom videu: „Umíte řídit stát?“ „Ne, já se umím smát.“ 216 00:23:42,709 --> 00:23:48,305 Ty tu teď máš petici, kterou jsi jako prezident ze zákona povinný projednat, 217 00:23:48,425 --> 00:23:58,469 na kterou musíš smysluplně odpovědět, protože se za ní kryjí velice závažné politické procesy řízení 218 00:23:58,589 --> 00:24:02,542 a tvoje odpověď zní: „To je jen takový vtip, který se mne netýká.“ 219 00:24:02,662 --> 00:24:07,912 Tímto blahopřeji všem, kteří pro Zelenského hlasovali. 220 00:24:09,147 --> 00:24:16,116 To se ani nedá nazvat neadekvátním chováním, to je prostě něco absurdního. Koho to tam zvolili? 221 00:24:16,820 --> 00:24:23,652 A teď se mají účastnit dalšího volebního cirkusu, jenže za to všechno se platí lidskou krví. 222 00:24:23,772 --> 00:24:27,639 Cožpak snad zastavil tu válku na Donbasu? Ne. 223 00:24:27,759 --> 00:24:31,677 Povídá se, že tam zahajují jakási trestní řízení. 224 00:24:31,797 --> 00:24:35,046 Ten princip řízení byl vždy jeden a ten samý. 225 00:24:35,166 --> 00:24:39,753 Oslovi naloženému nákladem jeho páníček před nos strčil mrkvičku na provázku 226 00:24:39,873 --> 00:24:43,353 a zároveň ho stimuloval bitím přes zadek. Tohle je stejné. 227 00:24:43,473 --> 00:24:47,520 Probíhá přerozdělování, jde o to, 228 00:24:47,640 --> 00:24:55,338 jak která klanově-korporativní skupina předvede svou efektivitu v řízení objektu zvaného Ukrajina. 229 00:24:55,458 --> 00:24:58,656 Proto si teď musí zákonitě jít po krku. 230 00:24:58,776 --> 00:25:04,314 Nedivte se tedy, že jsou zaváděna trestní řízení, která také nemusí k ničemu vést. 231 00:25:04,434 --> 00:25:10,567 To je to, co se tam děje. Probíhá tam boj, stále se tam perou o to, 232 00:25:10,687 --> 00:25:17,328 aby si páníček vybral jako svého psa na řetězu jednu klanově-korporativní skupinu. 233 00:25:17,448 --> 00:25:20,089 Takže se nejedná o trest. 234 00:25:20,209 --> 00:25:26,343 Tady globalisté využívají strategii upuštění páry, 235 00:25:26,463 --> 00:25:31,363 kdy se mají klany mezi sebou porvat, pořádně se vzájemně oslabit… 236 00:25:31,483 --> 00:25:35,992 Je to jako s tou chytrou opicí, která se dívá, jak se dva lvi nebo tygři perou. 237 00:25:36,112 --> 00:25:38,975 To je přibližně to samé. Přibližně! 238 00:25:39,095 --> 00:25:42,925 Aby to nevyvolávalo zbytečné analogie. Je to přibližně to samé. 239 00:25:43,045 --> 00:25:49,961 Nedokázali si hned na začátku s objektem Ukrajina poradit, proces se jim tam vymknul z kontroly? 240 00:25:50,081 --> 00:25:55,043 Tak se teď klany musí vzájemně porvat, prokousnout si nějaká ta hrdla, 241 00:25:55,163 --> 00:26:01,112 a ti zbylí potom budou oslabení, poslušnější a budou jim moci být přiděleny příslušné role. 242 00:26:01,232 --> 00:26:04,136 Tedy samozřejmě těm, co to přežijí. 243 00:26:09,361 --> 00:26:13,435 A ještě je tu jedna otázka k Ukrajině od Světoslava. 244 00:26:13,555 --> 00:26:20,656 V Charkově se aktivizovalo hnutí na vrácení názvu prospektu Žukova a na obranu památníku Žukovovi. 245 00:26:20,776 --> 00:26:26,725 Majdanutí tam, jak známo, chtějí ten památník zbořit a zcela se zbavit všech upomínek na Žukova z názvů ulic. 246 00:26:26,845 --> 00:26:29,976 Lidé, kteří nepodporují majdan, za Žukova bojují. 247 00:26:30,096 --> 00:26:35,572 Ale Žukov byl přece zrádcem a zavinil desítky tisíc smrtí Rusů. 248 00:26:35,692 --> 00:26:36,703 Co s tím? 249 00:26:36,823 --> 00:26:41,949 Nebránit Žukova na Ukrajině? Ať toho zrádce majdanutí sami vyškrtnou z dějin? 250 00:26:42,069 --> 00:26:48,183 Tak především Žukov nebyl zrádcem, byl to zastánce jiné koncepce řízení Ruska. 251 00:26:48,303 --> 00:26:56,536 Nebyl účastníkem spiknutí s fašistickým Německem, ani nepřeběhl na stranu Německa, jako to udělal Vlasov. 252 00:26:56,656 --> 00:26:58,181 To Vlasov byl zrádce. 253 00:26:58,301 --> 00:27:05,279 Žukov byl zastáncem zcela jiné koncepce, která ale neodpovídala zájmům Ruska, 254 00:27:05,399 --> 00:27:09,064 která z Ruska dělala surovinový přívěšek Západu. 255 00:27:09,184 --> 00:27:14,249 On ale nezradil takovým způsobem, aby se dal označit slovem zrádce. 256 00:27:14,369 --> 00:27:19,783 Je to přibližně stejné jako boj v případě občanské války. 257 00:27:19,903 --> 00:27:24,515 Opět zdůrazňuji, že přibližně, abychom se vyhnuli případným přímým analogiím. 258 00:27:24,635 --> 00:27:29,226 Já takové souvztažnosti uvádím jen pro lepší pochopení. 259 00:27:30,666 --> 00:27:37,394 Žukov bojoval proti Stalinovi, protože každý viděl budoucnost Sovětského svazu po svém. 260 00:27:37,514 --> 00:27:43,010 Žukov byl jako ti Napoleonovi maršálové, kteří se vyšvihli ze spodních vrstev. 261 00:27:43,130 --> 00:27:49,182 Najednou se z nich stala nová šlechta s tituly a on chtěl to samé: 262 00:27:49,302 --> 00:27:55,642 „A Stalin si navrhuje jakousi lidovou demokracii, kde si mají být všichni rovni. 263 00:27:55,762 --> 00:28:00,147 Jak to? To kvůli tomu jsem bojoval v občanské válce? 264 00:28:00,267 --> 00:28:06,278 Já jsem se přece chtěl stát novým baronem, novým hrabětem či knížetem.“ 265 00:28:06,977 --> 00:28:09,590 On měl prostě jiné názory. 266 00:28:09,710 --> 00:28:17,038 A aby se mu povedlo svrhnout Stalina, přistoupil na určitou hru s přihrávkami, aniž by přitom šetřil lidi. 267 00:28:17,158 --> 00:28:21,602 Neboť takovou měl mravnost, chtěl se stát novou „elitou“ Ruska. 268 00:28:21,722 --> 00:28:23,187 Ale Ruska! 269 00:28:24,338 --> 00:28:29,153 Třeba i osekaného Ruska, kde by vládnul, ale chtěl být ruskou "elitou". 270 00:28:31,148 --> 00:28:36,230 Co se týká toho boje v Charkově. 271 00:28:37,011 --> 00:28:44,644 Ukrajina se musí z mravního hlediska nepřetržitě nacházet v emocionálně vybuzeném stavu. 272 00:28:44,764 --> 00:28:46,146 Ve vybuzeném stavu! 273 00:28:46,266 --> 00:28:52,236 Aby v tom rozhořčení utápěla svůj rozum, aby je ten neustálý vztek připravoval o rozum. 274 00:28:52,356 --> 00:28:56,597 Proto vždy vytáhnou lež jedna a lež dva. 275 00:28:56,717 --> 00:28:59,477 Jako FA a ANTIFA. 276 00:28:59,597 --> 00:29:06,678 A potom všechno obyvatelstvo organizovaně ženou do těchto střetů, vtahují ho do těchto bojů. 277 00:29:06,798 --> 00:29:13,878 Protože ti, kteří hájí nesmrtelné hrdinství sovětského národa při porážce fašistického Německa, 278 00:29:13,998 --> 00:29:17,499 budou mluvit o hrdinství národa 279 00:29:17,993 --> 00:29:26,099 a ti, kteří vystupují proti kulturní identitě Ukrajiny 280 00:29:26,219 --> 00:29:33,649 a za její proměnu v surovinový přívěšek kdoví koho, jen aby měli nějakého páníčka, ti budou… 281 00:29:33,769 --> 00:29:38,525 Ne sami od sebe, ale protože jim budou ti, kteří se o ten vzájemný střet postarali, 282 00:29:38,645 --> 00:29:43,812 vtloukat do hlavy, jak Žukov nakládal s vojsky, jaké způsobil ztráty. 283 00:29:43,932 --> 00:29:46,281 Vždyť to Žukov… 284 00:29:46,589 --> 00:29:50,733 Máme dvě takové písně, tedy dvě básně: 285 00:29:50,853 --> 00:29:56,262 "Padnul jsem u Rževa" a "Na Seelowských výšinách je ticho a klid"... 286 00:29:56,649 --> 00:30:02,332 V obou dvou případech byly ty obrovské ztráty způsobeny velením Žukova. 287 00:30:02,452 --> 00:30:08,762 Když si ale Žukov uvědomil, že za zmaření útoku na Berlín může být potrestán, 288 00:30:08,882 --> 00:30:14,626 když rozvinuli tu Koněvovu armádu, tak Žukov provedl skvělou berlínskou operaci 289 00:30:14,746 --> 00:30:16,683 a vstoupil do Berlína. 290 00:30:16,803 --> 00:30:19,384 Takže žádný hlupák to nebyl. 291 00:30:19,504 --> 00:30:25,428 A v tom Charkově jde jen o to dostat lidi do střetu. Nehrajte s nimi tyto hry. 292 00:30:25,548 --> 00:30:31,754 Vždyť vidíte, že se vás snaží obalamutit a nachytat na lež jedna nebo na lež dva. 293 00:30:31,874 --> 00:30:34,346 Jedná se o manipulaci masami, 294 00:30:34,466 --> 00:30:41,506 aby se dva vzniklé tábory vzájemně převálcovali 295 00:30:41,626 --> 00:30:45,908 a uvolnily prostor tomu, kdo je do té vzájemné rvačky nahnal. 296 00:30:46,028 --> 00:30:47,678 Tak proč byste to dělali? 297 00:30:47,798 --> 00:30:52,389 Ti majdanutí rozum nemají, ti ať si poskakují, ale to je jejich problém. 298 00:30:52,509 --> 00:30:56,113 Proč bychom se i my sami měli nechat nachytat? 299 00:30:56,233 --> 00:30:59,630 Vždyť si to vezměte, těch přejmenování je na Ukrajině strašně moc 300 00:30:59,750 --> 00:31:03,622 a nikde kvůli tomu lidé do ulic nešli, protože je nikdo nezorganizoval. 301 00:31:03,742 --> 00:31:09,979 Ale teď by se jim hodilo, aby zase tekla lidská krev stejně jako v Oděse, 302 00:31:12,736 --> 00:31:17,180 tak lidi provokují k tomuto střetu. 303 00:31:17,300 --> 00:31:27,199 Možná byste se měli raději zamyslet, jak jste vůbec připustili početnější účast lidí v tom divadélku, 304 00:31:27,319 --> 00:31:31,190 v tom zločineckém cirkusu zvaném prezidentské volby? 305 00:31:31,310 --> 00:31:39,378 Možná byste se měli zastavit, přestat skákat a pokusit se zastavit to divadélko s volbami do Rady? 306 00:31:39,498 --> 00:31:43,369 Stabilizujte situaci na Ukrajině, 307 00:31:43,489 --> 00:31:52,524 potom přijde síla v podobě Luhanské a Doněcké republiky a udělá pořádek na celé Ukrajině. 308 00:31:52,644 --> 00:31:56,021 Vše bude normálně obnoveno bez podobných střetů. 309 00:31:56,141 --> 00:32:04,930 Musíte ale přijmout uvědomělé politické rozhodnutí, které zlomí to kolo, pod kterým umírají lidé. 310 00:32:05,050 --> 00:32:08,057 To krvavé kolo je třeba zastavit. 311 00:32:08,177 --> 00:32:14,393 A zastavit ho musíte politicky, ne půtkami v ulicích. A tu politickou možnost máte všichni. 312 00:32:14,513 --> 00:32:20,092 Nemuseli jste se účastnit toho zločineckého cirkusu zvaného prezidentské volby? Nemuseli. 313 00:32:21,593 --> 00:32:28,465 A zatím prakticky všechny politické síly: „My musíme svrhnout Porošenka! Musíme svrhnout Porošenka!“ 314 00:32:28,585 --> 00:32:35,974 Říkáš jim: „Lidi, vy takhle nebojujete za to, abyste svrhli Porošenka, vy takto jen legitimizujete majdan. 315 00:32:36,094 --> 00:32:42,743 Postaráte se tak, aby se majdan, státní převrat a zabíjení lidí staly zákonnými. 316 00:32:42,863 --> 00:32:44,532 To tím podpoříte. 317 00:32:44,652 --> 00:32:52,618 Tu válku rozpoutanou na ukrajinském území, aby se to zabíjení obyvatel Donbasu stalo zákonným. 318 00:32:52,738 --> 00:32:58,152 To za to jste hlasovali svou účastí v těch volbách, když jste hlasovali pro Zelenského.“ 319 00:32:58,272 --> 00:33:05,479 Je totiž hloupé předpokládat, že lidé, kteří zabíjeli, aby uchvátili moc, 320 00:33:05,599 --> 00:33:09,787 kteří zabíjeli, aby se jim povedlo rozpoutat válku, 321 00:33:09,907 --> 00:33:14,622 kteří potom dál zabíjeli lidi a děti v té válce, najednou řeknou: 322 00:33:14,742 --> 00:33:18,840 „Teď budou volby a po nich nás můžete soudit jako zločince.“ 323 00:33:18,960 --> 00:33:22,955 Kde jste kdy viděli takové debily? 324 00:33:23,075 --> 00:33:28,845 Přesto na tuto vějičku lidi nachytali a donutili je účastnit se toho cirkusu. 325 00:33:28,965 --> 00:33:31,648 Musíte se zastavit. Chcete, aby…? 326 00:33:31,768 --> 00:33:35,455 Potom si to můžete rozhodnout, zda tam chcete nebo nechcete mít Žukova, 327 00:33:35,575 --> 00:33:39,724 to ale napřed musíte udělat pořádek na Ukrajině, 328 00:33:39,844 --> 00:33:45,536 a přestat se účastnit všech těch jejich podvodů, těch nahraných divadélek a podpořit to zavedení pořádku, 329 00:33:45,656 --> 00:33:49,188 který tam může udělat Luhanská a Doněcká republika. 330 00:33:49,308 --> 00:33:52,224 Dát Ukrajinu opět dohromady v tomto formátu. 331 00:33:52,344 --> 00:33:59,707 Potom budete všechno moci vyřešit v klidu bez rvaček, cestou společenského dialogu. 332 00:34:00,582 --> 00:34:07,501 Musíte napřed udělat to hlavní a nevystavovat se zbytečně rvačkám svou účastí v provokacích. 333 00:34:07,621 --> 00:34:13,184 Kdyby alespoň šlo o boj za věc, ale vždyť je to jenom provokace organizovaná shora, 334 00:34:13,304 --> 00:34:16,348 zcela jasně organizovaná shora. 335 00:34:21,878 --> 00:34:25,659 Další otázka je od Denise. 336 00:34:26,610 --> 00:34:31,522 24. května Theresa May ohlásila své odstoupení. 337 00:34:31,642 --> 00:34:36,718 Když si připomenu váš pořad, ve kterém jste vysvětloval, proč byla dosazena vláda Theresy May, 338 00:34:36,838 --> 00:34:42,882 kde jste říkal, že kromě finančního bloku v ní všichni ministři jsou jen šašci, taktně řečeno, 339 00:34:43,002 --> 00:34:48,257 tak co teď znamená to prohlášení May o jejím odstoupení a jak to dopadne s brexitem? 340 00:34:48,377 --> 00:34:52,450 Brexit budou stejně jako do teď "brexitovat". 341 00:34:52,570 --> 00:34:58,263 To znamená, že ten proces pokračuje, ten tlak pokračuje. 342 00:34:58,383 --> 00:35:02,172 Je třeba si uvědomovat tu jednoduchou věc, 343 00:35:02,764 --> 00:35:15,005 že sám brexit se měl stát spouštěcím prvkem přestavby celé politické struktury Evropy, 344 00:35:15,125 --> 00:35:20,689 na základě čehož se měly zformovat nové jazyky, nové národy a nové státy 345 00:35:20,809 --> 00:35:25,884 sjednocené v evropském islámském chalífátu. 346 00:35:26,004 --> 00:35:28,122 Tuto funkci měl splnit brexit. 347 00:35:28,242 --> 00:35:38,692 Jenže Rusko nepadlo, a tak vznikla nutnost Evropu místo toho zase stabilizovat, 348 00:35:38,812 --> 00:35:41,772 přestat s jejím bouráním. 349 00:35:41,892 --> 00:35:49,101 A v tomto ohledu by se Evropa měla konečně vzpamatovat a plně se zapojit do podpory Ruska proti USA. 350 00:35:49,221 --> 00:35:53,987 Jenže v Evropě mají také problémy s kvalitou politických „elit“. 351 00:35:54,107 --> 00:35:57,844 Takže Evropa se musí v této podobě ještě určitou dobu udržet. 352 00:35:57,964 --> 00:36:06,685 Jenže ty procesy její dezintegrace, ty takzvané brexity, frexity a další exity, 353 00:36:06,805 --> 00:36:11,808 tedy to vystupování z EU, již byly spuštěny a je velice těžké je zastavit. 354 00:36:11,928 --> 00:36:15,236 Takže musí být dovedeny do absurdní podoby 355 00:36:15,356 --> 00:36:20,835 a Theresa May to se svojí vládou právě do té absurdní podoby měla za úkol dovést. 356 00:36:20,955 --> 00:36:28,268 Když tvrdíte, že "Brexit Means Brexit", Brexit znamená Brexit, 357 00:36:28,731 --> 00:36:32,395 tak proč jste se účastnili voleb do europarlamentu? 358 00:36:32,515 --> 00:36:36,955 Přece z EU vystupujete a je jedno jestli s Theresou May nebo bez ní. 359 00:36:37,075 --> 00:36:38,757 Vy přece EU opouštíte. 360 00:36:38,877 --> 00:36:50,581 Ale o to právě jde, že politické elity upouští páru, všechnu tu energii, která se nahromadila u obyvatelstva. 361 00:36:50,701 --> 00:37:00,964 Vždyť po celé Evropě ty nálady na vystoupení z EU, 362 00:37:01,084 --> 00:37:09,386 která příliš zasahuje do národních záležitostí všech států, rostou, velice rychle rostou. 363 00:37:10,061 --> 00:37:18,741 Jednou se mluví o frexitu, potom se zase ozve někdo jiný. To všechno probíhá. 364 00:37:18,861 --> 00:37:25,524 A co pozorujeme? Vidíme, že v těchto volbách vítězí euroskeptici. 365 00:37:26,745 --> 00:37:33,914 Zdálo by se, že to znamená konec Evropské unie. 366 00:37:34,034 --> 00:37:39,989 Ale zaprvé ti euroskeptici nevyhráli tak moc, aby to znamenalo konec, a za druhé… 367 00:37:40,109 --> 00:37:48,508 V roce 1995, ve volbách, ano bylo to v roce 1995 368 00:37:48,628 --> 00:37:53,973 u nás vyhrála Komunistická strana SSSR, oj omlouvám se Ruské federace (KPRF). 369 00:37:54,093 --> 00:37:56,352 No, zrádce jako zrádce. 370 00:37:59,180 --> 00:38:08,921 Zdálo by se, že jim to mohlo umožnit opět nasměrovat stát normálním směrem k jeho rozvoji. 371 00:38:09,041 --> 00:38:13,549 A jak to dopadlo? Udělali to? Ne. 372 00:38:13,669 --> 00:38:18,339 To jejich většina ve Státní dumě schvalovala všechny ty zákony, 373 00:38:18,459 --> 00:38:23,515 které v Rusku umožnily upevnit se zločineckému kapitalismu, 374 00:38:23,635 --> 00:38:30,836 které umožnily celé roky nevyplácet mzdy zaměstnancům v různých odvětvích, 375 00:38:30,956 --> 00:38:35,465 které umožnily rozkládat Rusko a rozkrádat ho po kusech. 376 00:38:35,585 --> 00:38:40,481 To všechno legalizovali, ale přitom samozřejmě bránili zájmy lidu! 377 00:38:40,601 --> 00:38:48,839 Jak v roce 1996 ten vítěz prezidentských voleb Gennadij Andrejevič Zjuganov vykřikoval: 378 00:38:48,959 --> 00:38:54,060 „Já se s nimi budu soudit. My máme v ruce všechny ty volební protokoly…“ 379 00:38:54,180 --> 00:38:58,921 A co následovalo? Nic, všechno se to vytratilo do ztracena. 380 00:38:59,041 --> 00:39:02,856 Když něco řídíte, tak vždy potřebujete takovou sílu… 381 00:39:02,976 --> 00:39:06,894 Teď jsme mluvili o Ukrajině, že? To je jeden a ten samý model. 382 00:39:07,014 --> 00:39:14,130 Když je řízení kladen určitý odpor, kterého je třeba se zbavit, 383 00:39:14,250 --> 00:39:23,285 tak je těmto silám odporu dosazen do čela řízení shora, zvnějšku kozel provokatér, 384 00:39:23,405 --> 00:39:29,380 který je zavede přesně tam, kde tento odpor nebude již pro řízení znamenat žádné nebezpečí. 385 00:39:29,500 --> 00:39:34,858 Proto ve Velké Británii založili stranu Brexit. 386 00:39:34,978 --> 00:39:41,365 A dokonce už teď se lidé začali zamýšlet: „Co to jako má být? 387 00:39:41,485 --> 00:39:45,917 Oni nás hodlají s tím Brexitem, s tou stranou vodit v kruhu?“ 388 00:39:46,037 --> 00:39:57,285 Všichni ti euroskeptici se mají postavit do čela tomu procesu nespokojenosti politikou EU. 389 00:39:57,405 --> 00:40:04,101 A skutečně, pokud tam už dokonce určují, jak má být dlouhá mrkev, jaký mají mít okurky tvar a podobně… 390 00:40:04,221 --> 00:40:11,141 Tam už je vše dovedeno do absolutního marasmu a lidé jsou skutečně v mnohém nespokojeni. 391 00:40:11,261 --> 00:40:17,051 Takže aby tato národní nespokojenost nemohla negativně ovlivňovat realizované řízení, 392 00:40:17,171 --> 00:40:22,532 je potřebné řízené vybíjení této energie. 393 00:40:22,652 --> 00:40:26,648 A právě s tímto cílem jsou zakládány všechny ty politické strany euroskeptiků, 394 00:40:26,768 --> 00:40:29,396 kteří se budou bít pěstmi do prsou a vykřikovat: 395 00:40:29,516 --> 00:40:33,627 „My jsme za vystoupení, my zítra s naším státem vystoupíme…“ 396 00:40:33,747 --> 00:40:39,585 A zatím budou držet EU celou a neporušenou přesně do té doby, 397 00:40:39,705 --> 00:40:45,038 dokud nedostanou pokyn shora, že nastal čas EU rozdrobit a začít zakládat islámský chalífát 398 00:40:45,158 --> 00:40:49,666 a to bude opět doprovázeno příslušným přítokem migrantů. 399 00:40:56,578 --> 00:41:00,385 Dále tu je otázka od Igora, 400 00:41:00,505 --> 00:41:06,187 i když k tomuto tématu tu máme mnoho otázek, ale přečtu tu verzi od Igora. 401 00:41:06,307 --> 00:41:14,683 Valeriji Viktoroviči, skončil seriál Hra o trůny a vy jste několikrát říkal, 402 00:41:14,803 --> 00:41:19,661 že je ten seriál zajímavý tím, že odráží možný vývoj událostí ve světě. 403 00:41:19,781 --> 00:41:24,250 Zdá se, že potom to má pro náš stát zřejmý a příznivý výsledek. 404 00:41:24,370 --> 00:41:27,397 Sever, tedy Rusko, si vydobyl svou nezávislost. 405 00:41:27,517 --> 00:41:31,018 Na trůn šesti království usedl člověk ze Severu, tedy z Ruska. 406 00:41:31,138 --> 00:41:34,104 A je tam mnoho dalších okamžiků, které zahřejí na duši: 407 00:41:34,224 --> 00:41:39,412 výhra nad Bílými chodci, výhra nad tyranií, očividná výměna vládnoucí rodin atd. 408 00:41:39,532 --> 00:41:43,814 Je to ale všechno opravdu tak jednoznačné? Čeká nás světlá budoucnost a nezávislost? 409 00:41:43,934 --> 00:41:47,045 Co jste vy osobně vyčetl z posledních dílů tohoto seriálu 410 00:41:47,165 --> 00:41:50,974 a čeho jste si vy osobně povšimnul a chtěl byste nás na to upozornit? 411 00:41:51,094 --> 00:41:57,167 Tak především bych vás chtěl upozornit na to, že takové dešifrování symbolické řady seriálu Hra o trůny 412 00:41:57,287 --> 00:42:00,623 je naprosto nesprávné, absolutně špatné. 413 00:42:00,743 --> 00:42:07,761 Jestliže to Severní království z těch sedmi království Západozemí znázorňuje Rusko, 414 00:42:07,881 --> 00:42:13,934 tak mi prosím řekněte, kde je na severu tohoto Severního království zeď, 415 00:42:14,054 --> 00:42:17,348 která ho chrání před nějakými chodci? 416 00:42:18,074 --> 00:42:25,249 Zatímco když se podíváte na ty události v Západozemí jinak, 417 00:42:25,369 --> 00:42:32,913 tak najdete zajímavé analogie s událostmi okolo sjednocení šesti království, 418 00:42:33,033 --> 00:42:36,179 čínských království do jednotného impéria. 419 00:42:36,299 --> 00:42:44,898 To je velice zajímavá analogie, navíc je tam ta zeď jako ochrana ze severu. 420 00:42:45,567 --> 00:42:54,157 Pokud bychom pokračovali s touto analogií, tak ti Zdivočelí jsou národy Sibiře a Střední Asie 421 00:42:54,277 --> 00:42:58,967 a Bílí chodci jsme my, Rusko! 422 00:43:00,639 --> 00:43:03,391 To je ten úkol, který tím řeší. 423 00:43:03,511 --> 00:43:07,197 Vytvářejí z Číny centrum koncentrace řízení. 424 00:43:07,317 --> 00:43:10,154 Říkají to tam zcela přímo. 425 00:43:10,274 --> 00:43:18,950 I ti draci jako biologická zbraň i ten střet různých civilizací... 426 00:43:19,825 --> 00:43:24,660 Přičemž Rusko absolutně nechápou. 427 00:43:24,780 --> 00:43:30,730 Vždyť ani nejsou schopni popsat ten boj s Bílými chodci. 428 00:43:30,850 --> 00:43:35,642 V noci odešli s ohni a něco se stalo, že ty ohně zhasly. 429 00:43:35,762 --> 00:43:39,912 A co to bylo, jak a co se tam vůbec stalo? 430 00:43:40,452 --> 00:43:47,138 Ten seriál Hra o trůny je jedním z těch řídících okamžiků, 431 00:43:47,258 --> 00:43:53,697 který má vyvolat na základě zábavné podívané intelektuální… 432 00:43:54,366 --> 00:43:59,750 Jak se říká tomu intelektuálnímu útoku? Brainstorming. 433 00:43:59,870 --> 00:44:04,190 Brainstorming obyvatelstva prostřednictvím počítačových her, 434 00:44:04,310 --> 00:44:09,874 prostřednictvím grafomanských slátanin, kdy někdo zatouží pokračovat v nějaké určité linii. 435 00:44:09,994 --> 00:44:17,384 A díky shromažďování těchto informací ze zpětných vazeb bude vypracován efektivní model řízení, 436 00:44:17,504 --> 00:44:23,454 který bude řešit přesně tento úkol, ve kterém je rozložení sil přesně takové, 437 00:44:23,574 --> 00:44:27,286 že to Rusko jsou ti Bílí chodci, kteří mají být ZNIČENI! 438 00:44:27,406 --> 00:44:30,244 A podívejte se, jak to tam bylo dál. 439 00:44:30,364 --> 00:44:35,464 Ten subjekt, který se nejvíce zasloužil o sjednocení 440 00:44:38,808 --> 00:44:44,080 toho Západozemí zůstal samostatným královstvím, tím severním. 441 00:44:44,200 --> 00:44:52,516 A podíváme-li se na to ve vztahu k Číně, tak Velká Británie je skutečně severním státem. 442 00:44:57,043 --> 00:45:02,521 A i kdyby to měla být jen enkláva na čínském území, není to důležité. 443 00:45:02,641 --> 00:45:12,269 Důležité je, že tento subjekt řízení zůstává nadnárodním a právě z něj pochází řídící lídr, 444 00:45:13,092 --> 00:45:22,067 který se má postarat o osvojování těch území za zdí. 445 00:45:22,187 --> 00:45:26,627 Je to tedy zástupce tohoto nadnárodního subjektu 446 00:45:26,747 --> 00:45:31,963 a je k tomu vyzbrojen mečem pro boj s Bílými chodci. 447 00:45:32,083 --> 00:45:36,785 Jen tak pro všechny případy, co když narazí na odpor? 448 00:45:36,905 --> 00:45:42,379 A vede je přece, aby si osvojovali území za zdí, severní území. 449 00:45:42,499 --> 00:45:49,707 Takže musím říci, že vycházíme-li z toho, 450 00:45:50,222 --> 00:45:58,741 že je tato sága založena na určitých analogiích s Čínou, 451 00:45:58,861 --> 00:46:04,205 tak je její dešifrování velice jednoduché. 452 00:46:04,325 --> 00:46:10,152 A výklad poslední série bude už zcela primitivní. 453 00:46:10,272 --> 00:46:16,710 Je prostě jenom třeba dát si to dohromady a správně se v tom schématu zorientovat. 454 00:46:16,830 --> 00:46:19,571 Kdo je kdo a co a jak. 455 00:46:19,691 --> 00:46:28,926 Zopakuji, že ta Hra o trůny má řešit vytvoření efektivního centra koncentrace řízení založeného na Číně. 456 00:46:31,851 --> 00:46:38,891 Je to tedy ještě možné shrnout tak, že ta Hra o trůny má být brainstormingem pro celé lidstvo? 457 00:46:39,011 --> 00:46:44,870 Ano, tyto věci jsou produkovány speciálně, aby zpětná reakce poskytla návod 458 00:46:44,990 --> 00:46:49,017 na řešení úkolů řízení stojících před nadnárodním řízením. 459 00:46:49,137 --> 00:46:52,740 Důležité je na tom vybudovat určitou matrici a kdo tam co bude… 460 00:46:52,860 --> 00:46:57,138 Mnozí si například tu symbolickou řadu z hlediska Ruska dešifrují nesprávně 461 00:46:57,258 --> 00:47:02,882 a začnou z hlediska Severního království konstruovat různé modely 462 00:47:03,002 --> 00:47:08,643 a tím fakticky poskytnou určitá řešení zaměřená proti nim samotným. 463 00:47:09,771 --> 00:47:14,688 A co se týká Číny, tak ta je začleňována efektivně. 464 00:47:14,808 --> 00:47:23,411 Tento týden proběhlo třetí ukrajinsko-čínské setkání o projektu Jeden pás, jedna cesta. 465 00:47:23,531 --> 00:47:27,443 Čína stejně jako dřív vše podchycuje, všechny ty úkoly se řeší. 466 00:47:27,563 --> 00:47:35,343 A v tomto ohledu je v plánu rozčlenit Rusko na řadu státečků bez suverenity, 467 00:47:35,463 --> 00:47:39,725 které mají být sjednoceny pod jejím řízením. 468 00:47:39,845 --> 00:47:45,815 Ten zástupce nadnárodního centra se již vydal osvojovat si ta území. 469 00:47:51,822 --> 00:47:54,640 Otázka od Alexandra Moisejeva. 470 00:47:54,760 --> 00:48:00,257 Valeriji Viktoroviči, má pro realizaci idejí Koncepce sociální bezpečnosti v praxi 471 00:48:00,377 --> 00:48:03,960 smysl zapojovat se do státních orgánů, 472 00:48:04,080 --> 00:48:10,317 například takových jako je místní samospráva, regionální zákonodárné sbory a další? 473 00:48:10,437 --> 00:48:15,996 V souvislosti s tím vzniká otázka, zda vůbec má smysl vstupovat do těchto státních orgánů, 474 00:48:16,116 --> 00:48:19,349 vždyť v nich je všechno pevně přednastaveno 475 00:48:19,469 --> 00:48:23,628 a jen za pokusy něco změnit mohou danému člověku udělat ze života peklo. 476 00:48:23,748 --> 00:48:31,240 Ano, pokud se o to pokusíte přímým čelním útokem a na propagandistické úrovni: 477 00:48:31,360 --> 00:48:38,277 "Takto se to v Koncepci říká dogmaticky přesně tak, tohle tak atd." 478 00:48:38,397 --> 00:48:50,073 Koncepce sociální bezpečnosti je nástroj, který umožňuje zvyšovat efektivitu jakékoliv profesionální činnosti. 479 00:48:50,193 --> 00:48:54,464 Jakékoliv! Ale na jiném mravním základě. 480 00:48:54,584 --> 00:48:59,704 Koncepce sociální bezpečnosti je bezesporu vytvořena kvůli tomu, 481 00:48:59,824 --> 00:49:02,083 abyste se zapojovali do řízení. 482 00:49:02,203 --> 00:49:06,368 Ale ne kvůli tomu, abyste s tím řízením šli do přímého čelního střetu 483 00:49:06,488 --> 00:49:10,606 a ničili tak lidem životy včetně svého vlastního. 484 00:49:10,726 --> 00:49:19,782 Koncepce sociální bezpečnosti umožňuje člověku efektivně řešit úkoly stojící před řízením 485 00:49:19,902 --> 00:49:30,295 a stoupat po kariérním žebříčku přesně tak, jako to udělal například Stalin a Putin. 486 00:49:30,415 --> 00:49:37,022 Abyste pochopili, že to je obecně možné, tak si vezmětě třeba Grigorije Alexandroviče Potěmkina. 487 00:49:38,483 --> 00:49:44,202 Musíte jednat stejně, tím že budete ukazovat efektivitu řešení problémů, 488 00:49:44,737 --> 00:49:53,892 budete posouvat lidi na jinou mravní stranu, zapojovat je, poskytovat jim odborný růst. 489 00:49:57,993 --> 00:50:13,601 Uplatňování Koncepce sociální bezpečnosti musí vést i ke snižování vnitřního napětí systému. 490 00:50:13,721 --> 00:50:17,641 Jestliže to napětí vzrůstá, tak to znamená, 491 00:50:17,761 --> 00:50:27,352 že daný člověk buď nesprávně aplikuje Koncepci sociální bezpečnosti, nebo ji vůbec nezná. 492 00:50:29,816 --> 00:50:38,679 Vždyť správné použití Koncepce snižuje vnitřní napětí systému a umožňuje, aby diletanti odcházeli 493 00:50:38,799 --> 00:50:45,344 a jejich uvolněná místa zaplňovali odborníci. 494 00:50:45,680 --> 00:50:52,427 A lidé si zároveň při zdokonalování své odborné práce zvyšují i svou mravní úroveň. Jen takto a ne jinak. 495 00:50:52,547 --> 00:50:58,124 Žádné otevřené střety ani propaganda ve stylu: „Musíme to dělat přesně tak a tak!“ 496 00:50:58,244 --> 00:51:03,333 Jen efektivní prací na své odborné pozici a zapojováním ostatních. 497 00:51:03,453 --> 00:51:09,975 Pokud lidem předvedete, že takto se efektivně řeší úkoly řízení, tak půjdou za vámi, všichni za vámi půjdou. 498 00:51:10,095 --> 00:51:14,826 Musíte jim to ale předvést, že jste způsobilí, a že to dokážete. 499 00:51:14,946 --> 00:51:22,505 A žádné vykřikování: „Musí se to udělat přesně tak a tak, protože je to teoreticky podloženo tam a tam.“ 500 00:51:22,625 --> 00:51:29,832 Když člověk, který s vámi pracuje, pocítí potřebu něco si teoreticky nastudovat, tak se vás zeptá: 501 00:51:29,952 --> 00:51:33,695 „Jak ses stal tak dobrým profesionálem?“ Potom mu to můžete říci: 502 00:51:33,815 --> 00:51:37,928 „Existuje Dostatečně všeobecná teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti, 503 00:51:38,048 --> 00:51:41,989 tak si sedni a nastuduj si to, protože ty znalosti si musíš osvojit. 504 00:51:42,109 --> 00:51:45,940 Pokud si je sám neosvojíš, nikdo to za tebe neudělá. 505 00:51:46,060 --> 00:51:49,366 A učit se není lehké, pro nikoho to není lehké.“ 506 00:51:49,486 --> 00:51:58,803 Takže nikomu nic nevnucujte, nikoho o ničem nepřesvědčujte, 507 00:51:58,923 --> 00:52:02,811 protože stále platí, že stačí jeden člověk, aby koně dovedl k napajedlu, 508 00:52:02,931 --> 00:52:05,954 ale ani čtyřicet lidí ho nedonutí se z něj napít. 509 00:52:06,074 --> 00:52:13,804 Musíte svou činností předvádět efektivitu těchto nových znalostí. 510 00:52:13,924 --> 00:52:19,878 Žádné pusté přesvědčování ani agitace nejsou vůbec k ničemu, 511 00:52:19,998 --> 00:52:26,554 protože zde platí princip: „Nedělej to tak, jak říkám, ale jak to dělám já.“ 512 00:52:26,674 --> 00:52:30,936 Předvedli jste v odborném prostředí svou způsobilost? 513 00:52:31,056 --> 00:52:38,598 Tak postupujete kupředu a odborně se dál zdokonalujte, a to, v čem jste uspěli… 514 00:52:38,718 --> 00:52:43,881 Pro nás přece není tím hlavním, aby všichni slyšeli o Koncepci, 515 00:52:44,001 --> 00:52:47,657 aby se o ní mluvilo na každém rohu, ze všech tribun. 516 00:52:47,777 --> 00:52:50,872 Ne, my potřebujeme zlepšit život všech obyvatel. 517 00:52:50,992 --> 00:52:56,449 My chceme hájit zájmy všeho obyvatelstva, zajistit harmonický život všem. 518 00:52:56,569 --> 00:53:03,483 Aby se harmonicky mohly rozvíjet kultury různých národů, aby se snížilo sociální napětí, 519 00:53:03,603 --> 00:53:10,952 aby nedocházelo k národnostním třenicím a Koncepce sociální bezpečnosti tohle všechno umožňuje. 520 00:53:11,072 --> 00:53:15,864 Jen je zbytečné vykřikovat, že Koncepce tohle umožňuje. 521 00:53:15,984 --> 00:53:22,038 Musíte to sami aplikovat na svém místě a dělat přesně tolik, kolik bude možné udělat. 522 00:53:22,158 --> 00:53:25,407 A ty možnosti se neustále budou objevovat. 523 00:53:25,527 --> 00:53:29,706 Když si osvojíte nové znalosti, rozšíří se vám i okruh možných činností. 524 00:53:29,826 --> 00:53:33,819 Čím efektivněji dokážete uplatnit své znalosti v praxi 525 00:53:33,939 --> 00:53:40,185 a čím efektivněji řešíte úkoly řízení, tím více se vám rozšiřuje pole vaší činnosti. 526 00:53:40,305 --> 00:53:42,176 Tak a nejinak. 527 00:53:42,296 --> 00:53:47,165 A v žádném případě nevstupujte s nikým do žádných konfrontací, 528 00:53:48,053 --> 00:53:55,825 protože všichni lidé jsou naši. Jen všichni neznají dobře Koncepci. 529 00:53:56,431 --> 00:54:04,066 A ti, kteří z důvodu své mravnosti Koncepci nepřijmou, nebudou v žádné oblasti dobrými profesionály. 530 00:54:04,186 --> 00:54:08,426 Ti odpadnou jako prázdné skořápky, odletí jako listí ze stromů. 531 00:54:08,546 --> 00:54:11,100 Jednoduše odpadnou. 532 00:54:13,835 --> 00:54:16,646 To byla dnes poslední otázka. 533 00:54:16,766 --> 00:54:24,390 Otázka použití Koncepce sociální bezpečnosti v životě je skutečně velice důležitá. 534 00:54:26,987 --> 00:54:32,996 Mnozí mají za to, že je potřebná určitá revolučnost, určitý… 535 00:54:33,116 --> 00:54:37,729 Ani ne tak extremismus, i když i tak se to dá říci. 536 00:54:38,421 --> 00:54:41,648 Ne, nic z toho není potřebné. 537 00:54:41,768 --> 00:54:50,930 Žádný extremismus, žádná revolučnost, pouze sebevzdělávání a pomoc vzdělávat se i ostatním. 538 00:54:51,050 --> 00:54:53,202 Znalosti znamenají moc. 539 00:54:53,322 --> 00:54:58,273 Sedněte si k učebnicím a berte tuto moc do svých rukou. 540 00:54:58,393 --> 00:55:02,115 Když si osvojíte nové znalosti, budete je moci využít v praxi. 541 00:55:02,235 --> 00:55:06,900 Snížíte tak krizovost v řízení ve všech aspektech. 542 00:55:07,020 --> 00:55:11,845 Budete potom masovými statistikami zajišťovat zájmy své i svých dětí. 543 00:55:11,965 --> 00:55:14,579 Zajistíte si tak mírové nebe nad hlavou 544 00:55:14,699 --> 00:55:20,730 a umožníte svým dětem, aby si osvojovaly svůj genetický potenciál, aby se kulturně rozvíjely. 545 00:55:20,850 --> 00:55:28,938 Zajistíte jim budoucnost, bezmračnou budoucnost, protože se sami dokážete učit a potom také můžete učit jiné. 546 00:55:29,058 --> 00:55:30,553 Jen tak. 547 00:55:31,810 --> 00:55:36,264 Ale znovu opakuji, že ty znalosti si lidé musí osvojit. 548 00:55:36,384 --> 00:55:40,850 Nikomu je vnutit nedokážete a ani se o to nepokoušejte. 549 00:55:40,970 --> 00:55:49,940 Když se člověk nechce něco učit, tak se to učit prostě nebude, proto ho k tomu nenuťte. 550 00:55:50,060 --> 00:55:53,033 Nikomu nic nevnucujte. 551 00:55:53,153 --> 00:56:00,485 Svou prací, svým příkladem jim ukažte, jak ty nové znalosti fungují, jak dokážou snižovat napětí 552 00:56:01,505 --> 00:56:08,120 a potom i ti, kteří dříve o Koncepci nechtěli ani slyšet, sami přiběhnou a poprosí, 553 00:56:08,240 --> 00:56:14,123 abyste jim to dali přečíst, aby si to také mohli osvojit a být v životě úspěšní. 554 00:56:14,243 --> 00:56:17,480 A takto změníme celý svět. 555 00:56:18,252 --> 00:56:21,978 Proto si pamatujte, že znalosti znamenají moc, 556 00:56:22,098 --> 00:56:27,446 berte tuto moc v podobě znalostí do svých rukou 557 00:56:27,566 --> 00:56:32,016 a pamatujte na to, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 558 00:56:32,136 --> 00:56:38,328 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Rozšiřujte si okruh svých znalostí. 559 00:56:38,448 --> 00:56:44,132 Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. 560 00:56:44,252 --> 00:56:48,828 Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. 561 00:56:50,290 --> 00:56:58,690 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .