1 00:00:08,358 --> 00:00:12,653 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,466 --> 00:00:22,985 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:23,105 --> 00:00:27,164 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:27,284 --> 00:00:31,254 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:31,374 --> 00:00:35,534 Dnes je 03.06.2019. 6 00:00:36,274 --> 00:00:44,092 První otázka, kterou vás prosí okomentovat, souvisí s posledními událostmi v Kosovu. 7 00:00:44,565 --> 00:00:50,696 Konkrétně Georgij prosí okomentovat situaci v této neuznané zemi. 8 00:00:50,816 --> 00:00:54,399 - Země je uznána, stát není uznán. - Ano, stát. 9 00:00:54,519 --> 00:01:00,203 Povede v blízké budoucnosti toto vyostření konfliktu k nové válce na Balkánu? 10 00:01:00,323 --> 00:01:04,789 A ještě je tu uveden odkaz na web Russia Today. 11 00:01:05,447 --> 00:01:11,742 Tak především je třeba si uvědomovat účel takových států jako je Kosovo. 12 00:01:11,862 --> 00:01:15,095 Opět se tak vracíme k naší práci o státě. 13 00:01:15,215 --> 00:01:23,202 Kosovo není stát, je to jen geopolitický bod, vyloženě uměle zkonstruovaný. 14 00:01:23,322 --> 00:01:29,183 Kosovo nemůže existovat bez americké vojenské základny. 15 00:01:29,303 --> 00:01:38,339 Kosovo nemá žádnou vlastní vnitřní ani vnější politiku, absolutně žádnou. 16 00:01:38,459 --> 00:01:48,266 Kosovo v tomto regionu řeší úkoly, které tam potřebují vyřešit USA. 17 00:01:48,949 --> 00:02:02,611 A veškerá činnost toho takzvaného státu Kosovo je jen uplatňováním politiky USA ve vztahu k Evropě. 18 00:02:02,731 --> 00:02:08,108 No a cílem této politiky USA ve vztahu k Evropě je zajistit, 19 00:02:08,228 --> 00:02:20,195 aby se evropské státy nevymknuly zpod kontroly nadnárodního řízení Spojených států. 20 00:02:20,315 --> 00:02:31,117 USA si absolutně kriminálním způsobem a s narušením všech mezinárodních norem a zákonů 21 00:02:31,237 --> 00:02:39,925 prosadily bombardování Srbska a jeho následné rozčlenění na řadu státečků bez suverenity, 22 00:02:41,532 --> 00:02:47,704 v té válce na konci 20. století. 23 00:02:47,824 --> 00:02:52,084 A Kosovo je… 24 00:02:52,204 --> 00:02:57,991 Vůbec celá ta situace v oblasti bývalé Jugoslávie... 25 00:02:58,111 --> 00:03:02,941 Mám na mysli všechny ty státy, které vznikly na jejím území, 26 00:03:03,061 --> 00:03:06,703 které tam byly vytvořeny, samy totiž nevznikly. 27 00:03:06,823 --> 00:03:11,910 Jediné Srbsko se tam samo o sobě zachovalo a teď by ho chtěli dorazit. 28 00:03:12,030 --> 00:03:23,322 A dorazit ho chtějí jak evropské subjekty jeho začleněním do EU, tak také ty americké, americká státní elita. 29 00:03:23,442 --> 00:03:27,790 Globalisté mají trochu jiné zájmy. 30 00:03:28,465 --> 00:03:36,855 Takže ta situace s vyvoláváním napětí v oblasti bývalé Jugoslávie je tím provázkem, za který tahají USA, 31 00:03:36,975 --> 00:03:44,442 aby zmáčkly evropské elity a dotlačily je potřebným směrem 32 00:03:44,562 --> 00:03:52,929 a zabránily tak vymknutí se těchto zemí a států zpod kontroly USA. 33 00:03:53,603 --> 00:04:01,576 Celá ta kosovská armáda není ničím jiným než speciálním etnickým vojenským útvarem USA. 34 00:04:01,696 --> 00:04:07,105 Celý ten administrativní objekt pod názvem stát Kosovo 35 00:04:07,225 --> 00:04:12,248 a ta skutečnost, že teď vydírají s tím, že tam provedou referendum… 36 00:04:12,368 --> 00:04:14,010 Jaké referendum? 37 00:04:14,130 --> 00:04:20,472 Vy jste okupovali území cizího státu, změnili jste na něm (násilně) etnickou rovnováhu. 38 00:04:22,111 --> 00:04:27,962 To by nebylo žádné referendum, to je okupace a anexe cizího území. 39 00:04:28,082 --> 00:04:39,053 A vzhledem k tomu, že žádný státní subjekt jako stát Kosovo neexistuje, jednoduše neexistuje. 40 00:04:39,173 --> 00:04:48,214 Jsou to pouze zločinci, kteří se zabývali vším možným, jako je distribuce drog, prodej lidí na orgány... 41 00:04:48,334 --> 00:04:50,946 Jedná se o obyčejné zločince! 42 00:04:51,066 --> 00:04:53,550 Jejich řády, jejich Hashim Thaçi... 43 00:04:53,670 --> 00:04:59,851 Všichni jsou to zločinci, kriminálníci, kteří by podle zákonodárství každého jiného státu měli sedět. 44 00:04:59,971 --> 00:05:04,846 Jenže vzhledem k tomu, že jsou nepravidelnou armádou USA, 45 00:05:04,966 --> 00:05:09,758 které si svou vojenskou základnu vybudovaly v podobě jakéhosi etnického státu, 46 00:05:09,878 --> 00:05:19,557 tak je od všech vyžadováno, aby Kosovo uznávali jako stát. 47 00:05:19,677 --> 00:05:28,122 A aby se evropské státy dostaly z té pasti, do které je tlačí USA... 48 00:05:28,242 --> 00:05:35,992 A vůbec každý stát na světě, který teď má co do činění s USA, 49 00:05:36,112 --> 00:05:46,305 aby takový stát získal více suverenity ve vztahu k USA, musí jednat… 50 00:05:46,425 --> 00:05:54,940 Pokud nemůže přímo uznat, že žádný stát Kosovo neexistuje, že se jedná jen o geopolitický bod, 51 00:05:55,060 --> 00:06:02,173 kde je zkoncentrována nepravidelná etnická armáda USA, státní elity USA, 52 00:06:02,293 --> 00:06:10,306 ale bude-li podle toho jednat, tak si každý takový stát ať už je evropský, asijský nebo jiný, 53 00:06:10,426 --> 00:06:14,389 zajistí zvýšení vlastní suverenity. 54 00:06:14,509 --> 00:06:22,496 To je také důvod, proč USA nenechávají otázku Kosova vychladnout, aby nikdo svůj názor nepřehodnotil, 55 00:06:22,616 --> 00:06:28,154 aby neměli možnost vyskočit z vlaku, tak tu situaci neustále rozviřují. 56 00:06:28,274 --> 00:06:34,655 Evropa to vše může potlačit, zajistit si tak zvýšení vlastní suverenity ve vztahu k USA 57 00:06:34,775 --> 00:06:38,687 a dostat se zpod kontroly a řízení Spojených států. 58 00:06:38,807 --> 00:06:40,665 To je to, co se tam teď děje. 59 00:06:40,785 --> 00:06:46,854 Řeší se otázka přítomnosti USA v Evropě, 60 00:06:47,986 --> 00:06:50,475 jejich fyzické přítomnosti. 61 00:06:55,700 --> 00:06:58,378 Další otázka. 62 00:06:58,498 --> 00:07:06,140 Valeriji Viktoroviči, prosí vás okomentovat následující zprávu nadepsanou Assangeova pomsta. 63 00:07:06,260 --> 00:07:10,800 Bylo zveřejněno zinscenované video výsadku Američanů na Měsíci. 64 00:07:10,920 --> 00:07:15,521 V květnu tohoto roku tým WikiLeaks takto odpověděl na Assangeovo zatčení, 65 00:07:15,641 --> 00:07:20,953 což pro americkou výjimečnost a ješitnost znamenalo velmi bolestivý zásah. 66 00:07:21,073 --> 00:07:27,909 Bylo zveřejněno video, které odhaluje, jak USA na konci šedesátých let zfalšovaly svůj let na Měsíc. 67 00:07:28,029 --> 00:07:32,597 Ve videu jsou Američané přímo nazýváni mystifikátory a lháři. 68 00:07:32,717 --> 00:07:37,963 Nakolik je to video WikiLeaks pravdivé a demaskující hodnotit nechceme, jak se zde píše. 69 00:07:38,083 --> 00:07:42,637 V každém případě v té dávné době neměl SSSR žádné výhrady k letu Američanů na Měsíc. 70 00:07:42,757 --> 00:07:43,855 Měl. 71 00:07:43,975 --> 00:07:45,683 To je historický fakt. 72 00:07:45,803 --> 00:07:49,913 V té době zuřila studená válka a tento boj dvou systémů se pravidelně vyostřoval, 73 00:07:50,033 --> 00:07:54,260 takže mluvit o komplotu v té věci zajišťujícím mlčení ze strany Moskvy není reálné. 74 00:07:54,380 --> 00:07:55,351 Opravdu? 75 00:07:55,471 --> 00:08:02,281 Tenkrát se využívalo všechno možné pro doložení převahy vlastního systému v očích zbytku lidstva. 76 00:08:03,762 --> 00:08:11,457 Nu člověk, který napsal toto shrnutí, očividně nezná historická fakta, 77 00:08:11,577 --> 00:08:21,579 proto se z jeho strany jedná jen o směs klišé a stereotypů, které vůbec neodpovídají historické skutečnosti. 78 00:08:21,699 --> 00:08:27,916 Kdyby tomu tak bylo, tak by se od roku 1970, 79 00:08:28,036 --> 00:08:33,881 kdy byl zrušen zlatý standard a dolar přestal být krytý zlatem, 80 00:08:34,001 --> 00:08:38,099 světovou valutou stal rubl, jak to také všichni očekávali. 81 00:08:38,219 --> 00:08:46,205 A jen zrada sovětského vedení zajistila, že se světovou valutou stal dolar. 82 00:08:46,325 --> 00:08:51,677 To právě sovětské vedení udělalo mnoho pro to, aby se tou světovou valutou stal výslovně dolar. 83 00:08:51,797 --> 00:08:55,833 Takových věcí je mnoho a co se týká… Napřed odpovíme… 84 00:08:55,953 --> 00:09:06,161 Jedná se tu o dva aspekty: jedním je Měsíční aféra USA a druhým činnost Assange a zdroje WikiLeaks. 85 00:09:06,281 --> 00:09:13,979 Ta Měsíční aféra byla již dostatečně široce a důkladně rozebrána v mnohých seriózních pracích. 86 00:09:16,629 --> 00:09:23,753 Bylo už takříkajíc s matematickou přesností dokázáno, že Američané na Měsíci nebyli, 87 00:09:23,873 --> 00:09:29,488 že se jednalo jen o velkou mystifikaci na základě dohody se Sovětským svazem. 88 00:09:29,608 --> 00:09:39,785 A program Sojuz-Apollo měl jen jediný účel, zachránit americké vesmírné odvětví, 89 00:09:39,905 --> 00:09:45,796 které mlelo z posledního, aby mu dodal dost sil do doby, 90 00:09:45,916 --> 00:09:51,828 než se SSSR zhroutí a Roskosmos bude moci zajišťovat všechny americké programy, 91 00:09:51,948 --> 00:09:54,138 vesmírné programy. 92 00:09:54,258 --> 00:10:02,053 Mluvit o tom, že Sovětský svaz neměl žádné výhrady, 93 00:10:02,173 --> 00:10:07,186 tedy že nevyslovil žádné pochybnosti s ohledem na USA, je čistá lež. 94 00:10:07,306 --> 00:10:09,903 Existuje konkrétní historický fakt, 95 00:10:10,023 --> 00:10:18,523 že naše vojenské námořnictvo jako první vylovilo modul Apollo, který přistál v oceánu, 96 00:10:18,643 --> 00:10:22,138 i když měl být právě na Měsíci. 97 00:10:22,258 --> 00:10:29,496 To oni ho vylovili a předali USA. 98 00:10:29,616 --> 00:10:40,641 A ta skutečnost jeho předání byla speciálně zaznamenána a zveřejněna v maďarském tisku. 99 00:10:40,761 --> 00:10:46,502 Bylo to tak schválně zařízeno, že pouze Maďaři natočili reportáž o tom, 100 00:10:46,622 --> 00:10:54,737 jak ten prázdný modul Apollo vylovený z oceánu, který měl být s astronauty na Měsíci, 101 00:10:55,721 --> 00:10:58,010 předali Američanům. 102 00:10:58,130 --> 00:11:02,768 Takže vám musí být jasné, že tohle jištění v médiích 103 00:11:02,888 --> 00:11:08,408 a vylovení modulu nemohlo znamenat, že by SSSR neměl žádné výhrady. 104 00:11:08,528 --> 00:11:11,407 Ty výhrady měl, ovšem v jiném směru, 105 00:11:11,527 --> 00:11:15,630 šlo o výhrady meziklanového spiknutí s ohledem na ten podvod ve smyslu: 106 00:11:15,750 --> 00:11:20,196 „My se také chceme stát buržousty, a abyste nás nechtěli podrazit, 107 00:11:20,316 --> 00:11:25,648 tady vidíte, co máme v ruce, důkaz o vašem švindlu. My chceme patřit k vám.“ 108 00:11:25,936 --> 00:11:30,298 Takže Sovětský svaz kvůli tomu poslali do kopru, ale mezi buržousty je stejně nevzali. 109 00:11:30,418 --> 00:11:35,462 Pro globální elitu byli vždy jen podržtaškami a teď spadli ještě níž, 110 00:11:35,582 --> 00:11:38,033 už je vůbec nikdo nebere vážně. 111 00:11:38,153 --> 00:11:43,012 Nutí je plnit určité řídicí úkoly, a když potom kvůli tomu musí vzít nohy na ramena, 112 00:11:43,132 --> 00:11:47,970 tak v Londýně zaklepou bačkorami, nebo je oberou o jejich kapitály. 113 00:11:48,090 --> 00:11:55,994 A čeho se dočkají ti, kteří jsou stále tady a pořád plní jejich úkoly? 114 00:11:56,114 --> 00:12:00,767 Za odměnu dostanou páníčkovo okovanou botou do ksichtu. 115 00:12:00,887 --> 00:12:05,663 Ale je to uspokojuje, znamená to, že je sám páníček odměnil, všimnul si jich! 116 00:12:06,465 --> 00:12:09,490 Takže ta Měsíční aféra je jedna věc. 117 00:12:10,806 --> 00:12:20,167 Žádná cesta na Měsíc se nakonala a nejlépe to dokázali právě zastánci toho, že na Měsíci byli. 118 00:12:20,763 --> 00:12:24,837 Těch příkladů je mnoho, já z nich uvedu jen jeden. 119 00:12:24,957 --> 00:12:35,391 Vzhledem k tomu, že je dnes možné spektrální analýzou určit, jakému záření byla vystavena ta či ona látka, 120 00:12:35,511 --> 00:12:41,563 je možné určit, zda něco na Měsíci bylo či nebylo, 121 00:12:41,683 --> 00:12:46,295 neboť tam je to spektrum záření zcela jiné než tady na Zemi. 122 00:12:46,415 --> 00:12:49,504 My máme Měsíční půdu. 123 00:12:49,624 --> 00:12:56,396 Sovětský svaz si odtamtud dovezl 400 g a dosud je využívají všechny vědecké laboratoře světa. 124 00:12:56,516 --> 00:13:03,844 Američané prý přivezli 400 kg a žádná laboratoř světa nezkoumala ani jeden jediný gram. 125 00:13:03,964 --> 00:13:11,476 Ty elaboráty a formální prohlášení o tom, že prý tu půdu někde zkoumali, 126 00:13:11,596 --> 00:13:16,413 neobstojí před žádnou kritickou analýzou. 127 00:13:16,533 --> 00:13:20,734 Vůbec nemluvě o vědecké analýze, neobstojí ani před kritikou lidí, 128 00:13:20,854 --> 00:13:26,453 kteří mají ze školy alespoň nějaké ponětí o fyzice a chemii, protože ti Američané… 129 00:13:26,573 --> 00:13:28,366 No, co si na nich vezmete? 130 00:13:28,486 --> 00:13:33,778 Úroveň jejich vzdělanosti vidíte na úřednících státního departmentu a dalších, na úrovni jejich profesionality. 131 00:13:33,898 --> 00:13:40,340 A na stejné úrovni profesionality ty své falešné elaboráty o zkoumání Měsíční půdy také sesmolili. 132 00:13:40,460 --> 00:13:45,442 Takže máme k dispozici 400 g pravé Měsíční půdy. 133 00:13:45,562 --> 00:13:52,766 Na každém předmětu, který byl na Měsíci, zůstanou stopy všeho toho záření. 134 00:13:52,886 --> 00:13:57,642 A s ohledem na to Měsíční video. 135 00:13:57,762 --> 00:14:06,879 Ti, kteří dokazovali, že Američané na Měsíci byli, se domohli soudního rozhodnutí, 136 00:14:06,999 --> 00:14:16,405 aby NASA vydala k analýze kinofilm, na kterém byl natočen pobyt astronautů na Měsíci. 137 00:14:16,525 --> 00:14:24,655 I kdyby byl pokažený, je to jedno, protože ten film musí nést stopy záření, které je na Měsíci. 138 00:14:24,775 --> 00:14:30,497 Stačilo provést analýzu Měsíční půdy a toho filmu a máte tu jasný důkaz. 139 00:14:30,617 --> 00:14:36,278 Jenže všechny ty kilometry kinofilmu se ztratily. Šli pro něj, otevřeli a nebyl tam! 140 00:14:36,398 --> 00:14:38,952 „Proto vám ho nejsme schopni předat! 141 00:14:39,072 --> 00:14:43,479 Všechno co máme, je to, co jsme natočili v Hollywoodu.“ 142 00:14:44,219 --> 00:14:50,309 To je úroveň těch důkazů, že Američané byli na Měsíci. 143 00:14:50,429 --> 00:14:52,942 A teď k tomu Assangeovi. 144 00:14:53,062 --> 00:14:59,341 Už jsem o tom mluvil, proto to dnes vezmu z trochu jiného úhlu pohledu, 145 00:14:59,461 --> 00:15:05,183 aby bylo jasné, co za člověka je Assange a jakou hraje roli v globálních procesech řízení. 146 00:15:05,303 --> 00:15:10,532 Takže si představte jakýkoliv subjekt federace, jakýkoliv stát. 147 00:15:10,652 --> 00:15:13,618 Prostě kterýkoliv, je úplně jedno jaký. 148 00:15:13,738 --> 00:15:22,176 V tomto subjektu federace, v této zemi, v tomto státě jsou klanově-korporativní skupiny, 149 00:15:22,296 --> 00:15:29,480 které bojují o zdroje pro svou klanově-korporativní skupinu. 150 00:15:29,600 --> 00:15:34,232 Snaží se dostat k moci, zmocnit se byznysu a tak podobně. 151 00:15:34,352 --> 00:15:41,577 No a v tomto boji hromadné sdělovací prostředky hrají dost důležitou roli. 152 00:15:41,697 --> 00:15:49,477 Vždy se najde nějaký propagandistický, investigativní průbojný novinář, 153 00:15:49,991 --> 00:15:56,513 který vede své novinářské vyšetřování a výsledky z něho zveřejňuje. 154 00:15:56,633 --> 00:16:04,474 Pokud takový novinář skutečně ve svém vyšetřování na něco narazí a zveřejní to, 155 00:16:04,594 --> 00:16:09,232 tak jde-li to proti zájmům klanově-korporativní skupiny, 156 00:16:09,352 --> 00:16:13,861 které se to týká, čeká ho smutný osud. 157 00:16:13,981 --> 00:16:19,982 Buď okamžitě zmizí anebo… 158 00:16:20,102 --> 00:16:26,335 No, buď prostě zcela zmizí ze světa živých nebo z oblasti svého působení, bude odejit. 159 00:16:26,455 --> 00:16:30,578 A to médium, které udělalo tu chybu, že mu to zveřejnilo, 160 00:16:30,698 --> 00:16:34,436 si napříště dá veliký pozor, aby o toto téma více nezakoplo. 161 00:16:34,556 --> 00:16:37,240 Ještě to trochu upravíme. 162 00:16:37,360 --> 00:16:44,183 Ten novinář pracuje v zájmu určité klanově-korporativní skupiny, 163 00:16:44,303 --> 00:16:52,336 která ho zásobuje určitými informacemi 164 00:16:53,083 --> 00:16:58,834 a zajišťuje mu ochranu jak před zločineckými skupinami, 165 00:16:58,954 --> 00:17:02,784 tak i před ostatními klanově-korporativními skupinami 166 00:17:02,904 --> 00:17:05,356 a všichni to velmi dobře vědí. 167 00:17:05,476 --> 00:17:10,376 Jakmile totiž zaútočíte na daného novináře, přivoláte na sebe hněv jeho klanově-korporativní skupiny 168 00:17:10,496 --> 00:17:13,667 přesně v té míře, v jaké jste na jejího novináře zaútočili. 169 00:17:13,787 --> 00:17:18,276 Takže ti konkurenti jen skřípou zuby, ale nic udělat nemůžou. 170 00:17:18,396 --> 00:17:23,584 On zveřejňuje jednu věc za druhou, oni proti tomu nic nezmůžou, 171 00:17:23,704 --> 00:17:26,011 a tak ten novinář dál pracuje. 172 00:17:26,131 --> 00:17:29,015 A teď to znovu trochu upravíme. 173 00:17:29,135 --> 00:17:36,236 Máte takto zavedeného novináře, a abyste zesílili politický, ekonomický efekt z jeho práce… 174 00:17:36,356 --> 00:17:47,325 Jakéhokoliv novináře, zavedeného, který již dával do oběhu informace jako výsledky své novinářské práce, 175 00:17:47,445 --> 00:17:52,838 nebo i někoho nového kterého jste našli právě teď, 176 00:17:52,958 --> 00:18:02,529 ale který zveřejní tak výbušný materiál, že to otřese celou společností. 177 00:18:04,235 --> 00:18:11,683 Takže on ten materiál zveřejní a druhý den ho najdou mrtvého. 178 00:18:12,321 --> 00:18:20,345 A všechna konkurenční média začnou poukazovat na to, o kom zveřejnil materiál, takže kdopak ho asi zabil? 179 00:18:20,817 --> 00:18:25,447 Nebo naopak nezabil, ale strčil do vězení. 180 00:18:26,681 --> 00:18:31,433 To je zase o něco vyšší úroveň 181 00:18:32,400 --> 00:18:37,729 a teď se podívejme na globální procesy. Jsou řiditelné? Jsou. 182 00:18:37,849 --> 00:18:42,934 Na nadnárodní úrovni je vidět minimálně řízení Spojených států i dalších států. 183 00:18:43,054 --> 00:18:49,949 Teď například kromě Velké Británie začíná na nadnárodní úrovni působit ještě i Čína. 184 00:18:50,069 --> 00:18:55,751 Myslíte si, že na těchto úrovních podobné mechanismy nejsou využívány? Samozřejmě, že jsou. 185 00:18:55,871 --> 00:19:02,396 Cožpak ve světě nemizí novináři, kteří strkali nos tam, kam neměli? 186 00:19:02,516 --> 00:19:03,794 Mizí. 187 00:19:03,914 --> 00:19:08,465 Připomeňme si třeba ten nedávný případ... 188 00:19:10,893 --> 00:19:12,579 ...s Chášukdžím. 189 00:19:14,642 --> 00:19:20,995 S jinými třeba nenakládají tak krutým způsobem, ale přesto novinář, 190 00:19:21,115 --> 00:19:32,234 který nemá takovou podporu, aby mu zajistila jeho plnou bezpečnost před skupinou, 191 00:19:32,354 --> 00:19:37,532 která má více zdrojů, není dostatečně ochráněn a tak mizí. 192 00:19:38,458 --> 00:19:41,519 To se řeší raz dva. 193 00:19:42,110 --> 00:19:47,275 A pokud potřebujeme dostat do širšího povědomí nějaký objekt, 194 00:19:47,973 --> 00:19:56,471 nějaký zdroj a zlikvidovat nějaký objekt řízení, tak místo abychom daného novináře zlikvidovali, 195 00:19:56,591 --> 00:20:05,950 je lepší z něj udělat mučedníka, aby tak vyvolával v lidech stále větší důvěru. 196 00:20:06,070 --> 00:20:10,990 A tak si najdou člověka, který je pro danou věc upřímně zapálen, 197 00:20:11,110 --> 00:20:17,523 protože jinak by nedokázal dokonale hrát svou roli, jednou by to v něčem nezvládl. 198 00:20:17,643 --> 00:20:24,559 Proto to musí být člověk s upřímným přesvědčením, zanícený a takového si našli v osobě Assangea. 199 00:20:24,679 --> 00:20:30,112 Vytvořili mu zdroj WikiLeaks a on dával do oběhu takové informace, 200 00:20:30,232 --> 00:20:35,145 že všechny státy skřípaly zuby, ale nic s tím udělat nedokázaly. 201 00:20:35,265 --> 00:20:40,045 Nedokázaly je vyřídit ekonomicky ani fyzicky. 202 00:20:40,165 --> 00:20:44,058 Ty příklady fyzických likvidací máme před očima, děje se to neustále. 203 00:20:44,178 --> 00:20:48,975 Pokud to tento zdroj ustál, tak to znamená, že nejen někomu slouží, 204 00:20:49,095 --> 00:20:57,580 ale je reálně jištěn jak finančně, dostatečnou ochranou, tak i zdroji informací. 205 00:20:59,604 --> 00:21:10,972 A vzhledem k tomu, že je ten zdroj WikiLeaks využíván v globálních procesech řízení 206 00:21:11,092 --> 00:21:17,966 a na programu dne je přeformátování USA, 207 00:21:18,086 --> 00:21:25,519 tak musely samozřejmě USA vstoupit do konfrontace s tím čestným a zásadovým novinářem, 208 00:21:25,639 --> 00:21:30,653 který vytvořil tu nezávislou síť, jež se už dál rozvíjí sama… 209 00:21:30,773 --> 00:21:33,845 Vždyť ji mohou v mžiku vymazat. 210 00:21:33,965 --> 00:21:37,924 Zdroj pod názvem internet je přece řízení z USA. 211 00:21:38,044 --> 00:21:41,562 Světový kreditně-finanční systém je schopný udusit kohokoliv. 212 00:21:41,682 --> 00:21:46,806 Tajné služby všech států jsou schopny zlikvidovat kohokoliv jakýmkoliv způsobem. 213 00:21:46,926 --> 00:21:53,622 A zde máme před očima přímo dechberoucí divadélko. 214 00:21:53,742 --> 00:21:57,428 To strádání toho člověka je reálné, jenže kdo od globalistů 215 00:21:57,548 --> 00:22:02,605 a vůbec ze starozákonní biblické koncepce řízení bere ohled na lidi? 216 00:22:02,725 --> 00:22:08,801 Využili toho člověka, celý život mu zkazili, pronásledují ho a získávají tak potřebný politický efekt. 217 00:22:08,921 --> 00:22:12,665 Dělají reklamu tomu zdroji a potápějí reputaci USA. 218 00:22:13,194 --> 00:22:15,267 To je to, co se děje. 219 00:22:15,387 --> 00:22:22,968 A každá kapka těch vypouštěných informací je jako ta kapka za kapkou, která nakonec vyhloubí i kámen. 220 00:22:23,088 --> 00:22:34,365 A USA… Dříve byli ze všech sovětských kosmonautů pouze dva veřejně ochotni potvrdit, 221 00:22:34,485 --> 00:22:38,166 že USA byly na Měsíci... 222 00:22:38,286 --> 00:22:44,753 A aby takový dotaz nemohli položit sovětskému kosmonautovi číslo jedna, Juriji Gagarinovi, 223 00:22:44,873 --> 00:22:49,162 tak ještě před tím programem letu na Měsíc zahynul. 224 00:22:49,830 --> 00:22:52,917 To je nadnárodní řízení. 225 00:22:54,516 --> 00:23:00,028 Takže USA jsou v procesu přeformátování. 226 00:23:00,148 --> 00:23:09,570 A zatím jsou zprávy, že USA na Měsíci nebyly a navíc ještě s výhradami 227 00:23:09,690 --> 00:23:16,185 zveřejňovány pouze na zdrojích, no řekněme na těch druhořadých. 228 00:23:16,305 --> 00:23:23,687 Brzy se to ale objeví i na televizních stanicích hlavního proudu, v novinách 229 00:23:23,807 --> 00:23:26,499 a vůbec ve všech informačních zdrojích. 230 00:23:26,619 --> 00:23:33,560 Potom se s tím rozsype pytel a vědci doloží a ukážou v plné kráse, jak to bylo zfalšováno. 231 00:23:33,680 --> 00:23:43,730 USA, které prý letěly na Měsíc, plánují, že až za pět let budou mít motory, 232 00:23:43,850 --> 00:23:47,788 které znovu budou schopné splnit tento úkol. 233 00:23:47,908 --> 00:23:49,993 To snad je dost vypovídající, ne? 234 00:23:50,113 --> 00:23:54,270 Stačí si to dát dohromady a zatím musí létat s ruskými motory, 235 00:23:54,390 --> 00:23:59,126 které byly mimochodem vytvořeny s ohledem na program dobývání Měsíce. 236 00:23:59,246 --> 00:24:03,564 A USA mají v plánu takové motory vyrobit za pět let. 237 00:24:04,975 --> 00:24:08,437 - Návrat do budoucnosti? - Ano. 238 00:24:11,948 --> 00:24:15,366 Další otázka je od Maxe z Krymu. 239 00:24:15,486 --> 00:24:23,712 Valeriji Viktoroviči, nejednou jste opakoval, že Ukrajina se musí vrátit do stavu z roku 2013 před převratem. 240 00:24:23,832 --> 00:24:24,770 Ano. 241 00:24:24,890 --> 00:24:29,885 Ale nikdy neříkáte, že Rusko se musí stejně tak vrátit do stavu z roku 1993… 242 00:24:30,005 --> 00:24:31,583 A pročpak? 243 00:24:31,703 --> 00:24:36,021 …kdy došlo v Rusku k převratu, který nás ve všech směrech ožebračil. 244 00:24:36,141 --> 00:24:37,917 Okomentujte to prosím. 245 00:24:38,037 --> 00:24:43,914 Ten převrat v Rusku probíhal permanentně od roku 1991, 246 00:24:44,034 --> 00:24:51,124 kdy se zhroutil Sovětský svaz a skončil v říjnu roku 1993 tím střílením na parlament. 247 00:24:51,974 --> 00:25:01,454 Ať už je to dobře či ne, tak Rusko v roce 1993 nakonec získalo možnost 248 00:25:01,574 --> 00:25:06,801 budovat vlastní řízení na základě prognózy budoucnosti. 249 00:25:06,921 --> 00:25:14,194 To, co představoval Nejvyšší sovět, bylo přece něco hrozného. 250 00:25:14,314 --> 00:25:19,575 Jen si vzpomeňte, jak viceprezident Ruska Ruckoj vystoupil a řekl: 251 00:25:19,695 --> 00:25:24,067 „Letci, nasedněte do svých letadel a leťte bombardovat město!“ 252 00:25:24,187 --> 00:25:26,823 Co to jako mělo být za výzvu? 253 00:25:28,097 --> 00:25:38,625 Okolo toho Nejvyššího sovětu se prostě shromáždili lidé s chápáním na úrovni ukrajinských oligarchů, 254 00:25:38,745 --> 00:25:49,049 kteří by náš stát roztrhali na malé kousky bez jakékoliv koncepce řízení. 255 00:25:49,169 --> 00:25:52,661 To bylo vidět na Nejvyšším sovětu. Právě tohle. 256 00:25:52,781 --> 00:25:57,468 A skutečnost, že se ukázal být z hlediska řízení nezpůsobilý, 257 00:25:57,588 --> 00:26:02,539 vedla k tomu, že se tak jedni zloduši střetli s jinými zloduchy a prohráli (narážka na Korán 6:65). 258 00:26:02,659 --> 00:26:06,618 Kdyby hájili pravdu… Vždyť tu podporu lidí… 259 00:26:06,738 --> 00:26:15,553 Oni přece navenek prohlašovali, že hájí blaho lidu proti zlodějskému kapitalismu. 260 00:26:15,673 --> 00:26:20,410 Jenže ve skutečnosti ten nejvíce zlodějský kapitalismus 261 00:26:20,530 --> 00:26:25,150 a největší odtrženost od lidí představoval tento Nejvyšší sovět. 262 00:26:25,270 --> 00:26:30,035 U nás by to za něj potom vypadalo jako teď na Ukrajině. 263 00:26:30,961 --> 00:26:38,281 Na celém území by byla občanská válka jako na Ukrajině a oligarchové by všude byli na koni. 264 00:26:38,401 --> 00:26:45,541 V každém regionu jsou tam nějací ti drobnější oligarchové a velvyslanectví USA to celé řídí. 265 00:26:47,305 --> 00:26:56,329 Skutečnost, že v tomto střetu s Nejvyšším sovětem vyhrál Jelcin, 266 00:26:56,449 --> 00:27:02,574 předurčila to, že jsme se dokázali vyrvat zpod amerického diktátu, 267 00:27:03,258 --> 00:27:09,387 a že už u nás americké velvyslanectví nejmenuje naše ministry. 268 00:27:09,507 --> 00:27:18,234 Ano, ještě jsme nezískali plnou suverenitu, přesto ten proces jmenování ministrů už probíhá úplně jinak. 269 00:27:18,354 --> 00:27:27,412 Teď Trump rozdrtí americkou státní elitu a my tak získáme možnost sami formovat své státní řízení, 270 00:27:27,859 --> 00:27:35,400 protože to jejich nadnárodní řízení bude strukturně zdecimováno i u nás. 271 00:27:35,520 --> 00:27:43,431 Takže všichni podpindosníci, všechny ty Nabiullinové, Grefové, Kudrinové, Čubajsové, Medvěděvové, 272 00:27:43,551 --> 00:27:46,165 ti všichni odejdou. 273 00:27:46,965 --> 00:27:49,809 A oni to vědí, a tak se brání. 274 00:27:49,929 --> 00:27:55,129 Snaží se z Ruska za každou cenu vymačkat všechnu jeho životodárnou tekutinu a přečerpat ji k Američanům. 275 00:27:55,249 --> 00:27:59,958 Protože to právě Američané jim z nadnárodní úrovně zajišťují 276 00:28:05,696 --> 00:28:09,400 jejich elitářské postavení tady u nás. 277 00:28:09,520 --> 00:28:16,021 Oni jsou přece v životě jinak úplně neschopní, nic neumí, jen sloužit jako psi na řetězu, 278 00:28:16,141 --> 00:28:21,378 kteří trhají Rusko a vymačkávají z něho zdroje, aby z nich žily USA. 279 00:28:23,920 --> 00:28:31,901 Vrátit se do roku 1993 by znamenalo vrátit se k tomu, jak to vypadalo na Ukrajině loni a letos. 280 00:28:32,547 --> 00:28:35,633 To je to, co znamená tato výzva. 281 00:28:36,036 --> 00:28:43,996 A my se musíme, podíváme-li se na to z právního hlediska, vrátit do roku 1991. 282 00:28:44,116 --> 00:28:49,315 A k tomu mimochodem také spějeme, vytrvale se k tomu přibližujeme, 283 00:28:49,435 --> 00:28:53,442 proto se také všichni tak vztekají kvůli Putinovi i kvůli Rusku. 284 00:28:53,562 --> 00:28:56,689 Protože obnovujeme svou suverenitu, 285 00:28:56,809 --> 00:28:58,563 obnovujeme ji. 286 00:28:58,683 --> 00:29:04,235 A úroveň suverenity Ruska, jakou mělo do roku 1991, 287 00:29:04,355 --> 00:29:09,152 už ani není otázkou času, to už je skutečnost. 288 00:29:09,599 --> 00:29:16,500 Přičemž na tomto stavu mají zájem i globalisté, jinak sami na této planetě Zemi nepřežijí. 289 00:29:16,620 --> 00:29:24,538 A znovu opakuji, že rok 1993 byl zosobněním celého toho bordelu v řízení zaviněného Nejvyšším sovětem, 290 00:29:28,330 --> 00:29:33,776 který se přitom kryl ušlechtilými hesly o spravedlnosti. 291 00:29:33,896 --> 00:29:37,662 Stejně jako se to teď děje na Ukrajině. 292 00:29:42,711 --> 00:29:47,678 V minulém pořadu jste mluvil o kádrovém hladu, 293 00:29:47,798 --> 00:29:53,389 konkrétně u globální elity v souvislosti se smrtí Murraye Gell-Manna. 294 00:29:53,509 --> 00:29:57,826 Opět je tu k tomuto tématu otázka od Sergeje z USA. 295 00:29:57,946 --> 00:30:01,949 Jestliže globální prediktor a státní elita USA pociťují kádrový hlad 296 00:30:02,069 --> 00:30:05,036 a Rusko má k dispozici teorii řízení (KSB, DVTŘ), 297 00:30:05,156 --> 00:30:10,598 tak proč si tyto elity nevyberou vhodné lidi z Ruska nebo odjinud 298 00:30:10,718 --> 00:30:16,022 a nenaučí je nauce řízení, když z ní předtím vynechají to, co potřebují? 299 00:30:16,142 --> 00:30:20,724 Jako bič mohou použít nějaký přesvědčivý důvod, proč musí sloužit právě tomuto páníčkovi, 300 00:30:20,844 --> 00:30:25,802 a jako cukr jim zajistí vysokou životní úroveň a bezpečí pro ně samotné i jejich blízké. 301 00:30:25,922 --> 00:30:29,842 Proč tímto nebo podobným způsobem nepřipravují své kádry? 302 00:30:29,962 --> 00:30:33,414 Chápu to přece dobře, že je možné si za pět let usilovné práce, 303 00:30:33,534 --> 00:30:39,499 pokud není potřeba ztrácet čas vyděláváním si na živobytí, úspěšně osvojit velké množství učebního materiálu? 304 00:30:39,619 --> 00:30:42,460 Nebo to vše ztroskotává na mravnosti? 305 00:30:42,580 --> 00:30:46,407 Já nevím, kdo není nucen si vydělávat na živobytí. 306 00:30:46,527 --> 00:30:53,209 Možná tak některý z těch podpindosníků, darmošlapů přisátých na peníze z grantů, 307 00:30:53,329 --> 00:30:58,660 protože jinak si musí všichni lidé a obzvláště ruští vlastenci jak vydělávat na živobytí, 308 00:30:58,780 --> 00:31:08,680 tak se i zdokonalovat v řízení prostřednictvím zvyšování svých znalostí 309 00:31:08,800 --> 00:31:12,403 o procesech řízení složitých sociálních supersystémů. 310 00:31:12,523 --> 00:31:15,366 Co se týká toho, proč to tak nedělají? 311 00:31:15,486 --> 00:31:19,295 Oni se snažili a snaží postupovat přesně tak, jak to autor otázky popisoval. 312 00:31:19,415 --> 00:31:26,044 Vždy to tak dělali. Vybírají si určité lidi, vyčleňují si je a poskytují jim určité znalosti o řízení. 313 00:31:26,164 --> 00:31:31,298 A jestliže si vezmeme průměrného státního úředníka, 314 00:31:31,418 --> 00:31:39,404 a tam u nich jsou státní procesy řízeny prostřednictvím kreditně-finančního systému 315 00:31:39,524 --> 00:31:51,357 a ve státním řízení tam vůbec nejsou takoví lidé, za jaké je u nás mají, jak je jako státní úředníky vnímají. 316 00:31:51,477 --> 00:31:56,837 Všichni jsou tam, a to včetně vlády, 317 00:31:56,957 --> 00:32:02,132 svou přípravou takříkajíc na úrovni bytového a komunálního hospodářství. 318 00:32:02,252 --> 00:32:08,462 Jako když v komunálním hospodářství řešíte nějaké problémy, tak takto fungují tam. 319 00:32:08,582 --> 00:32:13,942 A všechny hloubkové úkoly v řízení státu jako je rozvoj státní ekonomiky, 320 00:32:14,062 --> 00:32:20,392 formování státní politiky jsou řešeny kreditně-finančním systémem. 321 00:32:20,512 --> 00:32:23,983 Tam sedí ti opravdoví odborníci. 322 00:32:24,103 --> 00:32:29,491 A u nás je to přesně naopak, ve státním řízení máme tak či onak odborníky 323 00:32:29,611 --> 00:32:34,421 a v kreditně-finančním systému máme většinou jen parazity, 324 00:32:34,541 --> 00:32:38,834 kteří neumí nic jiného než ždímat peníze z těch, kteří pracují, 325 00:32:38,954 --> 00:32:45,438 přestože banky mají jen zprostředkovávat výměnu zboží. 326 00:32:45,558 --> 00:32:53,349 Jedná se pouze o krevní oběh a zůstávat jim z toho mají za jejich činnost jen minimální peníze. 327 00:32:53,469 --> 00:32:59,283 Ano tolik, aby jim to zajistilo jejich provozuschopnost, ale žádné velké zisky. 328 00:32:59,403 --> 00:33:03,391 Ty velké zisky mají zůstávat ve výrobě a ne v bankách! 329 00:33:03,511 --> 00:33:09,150 Jestliže má banka velké zisky, tak to neznamená nic jiného, než že jde o absolutního parazita. 330 00:33:09,270 --> 00:33:13,265 A čím větší parazit, tím vyšší má zisky. 331 00:33:16,844 --> 00:33:26,123 Takže oni vždy vyhledávali, stejně jako teď, talentované přemýšlející lidi 332 00:33:26,243 --> 00:33:29,096 a zapojovali je do svého řízení. 333 00:33:29,216 --> 00:33:34,086 A zároveň jim přitom vysvětlují, že musí pracovat v tomto systému, 334 00:33:34,206 --> 00:33:46,945 že musí zastávat takové a takové životní názory a hotovo, za to jim je zajišťována určitá spotřebitelská úroveň. 335 00:33:47,065 --> 00:33:55,978 A jestliže porovnáme třeba naši Nabiullinovou s nějakým tím průměrným západním bankovním úředníkem, 336 00:33:56,098 --> 00:34:03,017 tak je ve srovnání s ním absolutní nula, stejně jako jsou takovými nulami Kudrin a Siluanov. 337 00:34:03,137 --> 00:34:08,546 To jsou všechno lidé dosazení podpindosníky. A proč? 338 00:34:08,666 --> 00:34:12,404 K tomu mám takovou zajímavost. 339 00:34:12,524 --> 00:34:18,093 Za druhé světové války 340 00:34:21,308 --> 00:34:27,480 koloval takový výrok připisovaný Churchillovi, 341 00:34:27,600 --> 00:34:36,610 který když vysvětloval cíle války Velké Británie a USA proti Německu, 342 00:34:36,730 --> 00:34:39,889 tak řekl doslova následující: 343 00:34:40,009 --> 00:34:44,035 „Musíte pochopit, že tato válka není vedena proti národnímu socialismu, 344 00:34:44,155 --> 00:34:48,890 ale proti síle německého národa, která musí být zlomena jednou pro vždy 345 00:34:49,010 --> 00:34:54,354 nezávisle na tom, v jakých rukou se nachází, zda v rukou Hitlera nebo jezuitského kněze. 346 00:34:54,474 --> 00:35:01,362 My nebojujeme s Hitlerem, ale s německým duchem, se Schillerovým duchem, aby se již nikdy víc neobrodil.“ 347 00:35:01,482 --> 00:35:04,609 A to je podstata denacifikace, 348 00:35:04,729 --> 00:35:09,624 kdy je především ubíjen právě duch národa. 349 00:35:09,744 --> 00:35:15,611 Takže všechny ty Nabiullinové, Grefové, Siluanové a další jsou lidmi, 350 00:35:15,731 --> 00:35:20,489 ve kterých byl potlačen duch národa. 351 00:35:21,292 --> 00:35:30,647 To proto přišli o schopnost tvořivosti a možnost stát se profesionály. 352 00:35:30,767 --> 00:35:44,583 To proto, víte, ti lidé, kteří se sami vyloučili z ruského světa, se stávají nulami 353 00:35:44,703 --> 00:35:54,750 a nejsou schopni ničeho jiného než zlostné nenávisti k Rusku a zabíjení ruských lidí na různý způsob. 354 00:35:54,870 --> 00:36:05,239 Jak to také ta naše horní elitářská vrstva dělá: Čubajs, Siluanov, Nabiullinová, Kudrin, prostě oni všichni. 355 00:36:06,565 --> 00:36:15,888 A oni si uvědomují, že jsou nuly a chápou, že získali své elitářské postavení jen za to jedno, 356 00:36:16,008 --> 00:36:21,393 za genocidu ruského národa, za likvidaci ruského státu. 357 00:36:21,513 --> 00:36:25,532 Z nich byl ruský duch vykořeněn. 358 00:36:25,652 --> 00:36:33,167 A je zbytečné brát si takového člověka na Západ, aby tam zvýšil kvalitu řízení, 359 00:36:33,287 --> 00:36:38,271 člověka, ze kterého byl vykořeněn ruský duch. 360 00:36:38,391 --> 00:36:47,433 A právě tento duch zajišťuje, že je Rusko subjektem globální politiky. 361 00:36:47,553 --> 00:36:56,756 A díky tomu, že je tento ruský duch pro všechny národy na planetě Zemi přitažlivější, 362 00:36:56,876 --> 00:37:03,909 že je akceschopnější v řešení všech problémů stojících před civilizací na planetě Zemi, 363 00:37:04,029 --> 00:37:06,602 dokáže být efektivnější. 364 00:37:06,722 --> 00:37:13,353 Ať se nepřátelé Ruska snaží, jak chtějí… Kolikrát už k nám vtrhli s válkou? 365 00:37:13,473 --> 00:37:20,032 Kolikrát ta ruská „elita“, která přišla o svého ruského ducha, Rusko zradila, zaprodala? 366 00:37:20,152 --> 00:37:24,275 Přesto si s Ruskem poradit nedokážou, stejně se z toho vždy vyhrabe. 367 00:37:24,395 --> 00:37:28,390 A ta krize na Západě jen vzrůstá. Proč? 368 00:37:28,510 --> 00:37:37,391 Protože v Rusku, v ruském světě je tvořivost základem činorodosti obyvatelstva. 369 00:37:38,226 --> 00:37:48,064 My jdeme cestou, pracujeme na tom, abychom každému umožnili osvojit si svůj geneticky podmíněný potenciál, 370 00:37:48,184 --> 00:37:51,600 tedy to, co mu bylo Bohem dáno, 371 00:37:51,720 --> 00:37:59,029 ty schopnosti, které může realizovat, a díky kterým může přinést společnosti prospěch. 372 00:37:59,149 --> 00:38:04,584 Zatímco Západ šel vždy cestou potlačování těchto schopností. 373 00:38:04,704 --> 00:38:09,085 Jakou cestou šel Západ? 374 00:38:09,205 --> 00:38:11,348 Co nám dává tvořivost? 375 00:38:11,468 --> 00:38:18,395 Tvořivost umožňuje společnosti harmonický rozvoj. A společnost, to jsou muži, ženy a děti. 376 00:38:19,090 --> 00:38:28,168 Jestliže však v lidech cílevědomě vychováváte nelidské typy struktury psychiky… 377 00:38:28,554 --> 00:38:30,946 Vždyť jak to dělá ruský svět? 378 00:38:31,066 --> 00:38:38,944 Vždy lidi pozvedává a ponouká je k rozvoji a získání lidského typu struktury psychiky. 379 00:38:39,064 --> 00:38:44,706 A když to děláte naopak, a vychováváte v lidech to nejpřízemnější, 380 00:38:44,826 --> 00:38:52,344 tak ve společnosti kultivujete homosexualitu, 381 00:38:52,464 --> 00:38:56,614 abyste ten harmonický rozvoj společnosti překazili. 382 00:38:56,734 --> 00:39:02,683 Když ale zničíte tento harmonický rozvoj společnosti, tak ti jedinci, kteří přejdou na homosexualitu, 383 00:39:02,803 --> 00:39:05,976 přicházejí o svou schopnost tvořivosti 384 00:39:06,096 --> 00:39:09,036 a jsou potom k ničemu. 385 00:39:09,156 --> 00:39:16,263 A jejich démonismus, nelidské typy struktury psychiky plodí chyby vedoucí ke vzrůstání krizové situace. 386 00:39:16,383 --> 00:39:21,252 Ve výsledku takového řízení teď celá planeta Země stojí před… 387 00:39:21,372 --> 00:39:27,270 Ve výsledku toho jejich výběru na základě principu popsaného kolegou v této otázce, 388 00:39:27,390 --> 00:39:33,314 ve výsledku této jejich kádrové politiky stojí celé lidstvo na hraně globální ekologické, 389 00:39:33,434 --> 00:39:37,610 ekonomické a vojensko-politické katastrofy, kterou je teď třeba odvrátit. 390 00:39:37,730 --> 00:39:40,516 A východisko z ní zná jen Rusko. 391 00:39:40,636 --> 00:39:49,338 Tím východiskem je výchova lidského typu struktury psychiky, 392 00:39:49,698 --> 00:39:53,607 zformování takových společenských mechanizmů, 393 00:39:53,727 --> 00:39:58,674 které každému člověku umožní osvojit si svůj geneticky podmíněný potenciál 394 00:39:58,794 --> 00:40:01,785 pro harmonický rozvoj společnosti. 395 00:40:01,905 --> 00:40:10,041 Vždyť všechny zločiny a to ostatní pramení z toho, že lidem není umožněno dosáhnout kvalit skutečného člověka. 396 00:40:10,788 --> 00:40:15,443 Kultivují se různorodé přízemní potřeby. 397 00:40:17,963 --> 00:40:27,042 Jenže v Rusku máme nauku o řízení, znalosti o řízení i faktologické znalosti 398 00:40:27,162 --> 00:40:34,263 díky sovětskému masovému systému základního, středního a vysokoškolského vzdělávání. 399 00:40:34,383 --> 00:40:37,156 My to všechno máme. 400 00:40:37,276 --> 00:40:45,514 Jenže pro globalisty je to z hlediska mravnosti nepřijatelné, protože oni potřebují mít z lidí zombie/bioroboty 401 00:40:45,634 --> 00:40:48,857 poháněné přízemními instinkty. 402 00:40:48,977 --> 00:40:53,133 Jenže takové zombie/bioroboti nemají tvůrčí potenciál. 403 00:40:53,253 --> 00:40:56,090 A proto se sami vehnali do této situace. 404 00:40:56,210 --> 00:41:00,513 A dokud je někdo z nich třeba jen do určité míry akceschopný, tak pokračuje ve své práci 405 00:41:00,633 --> 00:41:06,171 a doufá, že to takto doklepe až do okamžiku, kdy někdo všechny ty krize vyřeší. 406 00:41:06,291 --> 00:41:09,297 A kdo je může vyřešit? Jedině Rusko. 407 00:41:09,417 --> 00:41:16,652 Takže je třeba v klidu pracovat, zapojovat se do procesů řízení a přebírat to řízení na sebe. 408 00:41:16,772 --> 00:41:21,565 Například Ruské pravoslavné církvi byla otevřena cesta: 409 00:41:21,685 --> 00:41:25,886 „Pojďte k nám, na Západ, katolická církev vám tam všechno postoupí.“ 410 00:41:26,006 --> 00:41:30,078 Jenže nejdou, protože jim chybí kádry, které řeší všechno. 411 00:41:30,198 --> 00:41:34,964 Oni vědí, že je tam na Západě potřeba pracovat, přinášet tam slovo Boží, 412 00:41:35,084 --> 00:41:40,365 třeba i v podobě Ruské pravoslavné církve (RPC), 413 00:41:40,485 --> 00:41:46,127 jenže se jim nechce, tady u nás se jim prachy dělat daří pohodlněji. 414 00:41:47,670 --> 00:41:53,122 A pokud RPC přijde o podporu lidí? Přestane jako instituce existovat, 415 00:41:53,242 --> 00:41:57,211 jenže církevní činitelé si to neuvědomují, nechápou to. 416 00:41:57,331 --> 00:42:04,824 A upřímně smýšlejících kněží je v RPC stále méně a méně. 417 00:42:10,817 --> 00:42:13,878 Ještě je tu jedna otázka od Sergeje. 418 00:42:13,998 --> 00:42:19,176 Proč Anglosasové nejednou natáčeli filmy o Sherlocku Holmesovi, 419 00:42:19,296 --> 00:42:23,110 a také ty seriály jako Doktor House, Mentalista, 420 00:42:23,230 --> 00:42:27,766 vždyť v těchto filmech se pokoušejí v divácích vyvolat zájem o dedukci? 421 00:42:27,886 --> 00:42:33,629 Jakmile jednou vyvolají jejich zájem, začnou se o to diváci více zajímat a studovat dedukci, 422 00:42:33,749 --> 00:42:40,034 od které se dostanou k logice, takže zmoudří a bude nesnadnější je řídit, což páníček vůbec nepotřebuje. 423 00:42:40,154 --> 00:42:44,535 Kdyby to nepotřebovali, tak by takové filmy nenatáčeli. 424 00:42:44,655 --> 00:42:49,128 Tato otázka přímo souvisí s tím kádrovým problémem. 425 00:42:49,248 --> 00:42:53,818 Jaké kádry potřebují, jací jsou akceschopnější a systémovější? 426 00:42:53,938 --> 00:42:57,686 Vždyť v čem spočívá problém západních kádrů? 427 00:42:57,806 --> 00:43:05,278 Právě v tom, že tam mají Sherlocky Holmese, doktory… 428 00:43:06,594 --> 00:43:09,968 - Watsony? - Ne Watsony ne, doktory House 429 00:43:10,088 --> 00:43:11,861 …a mentalisty. 430 00:43:12,416 --> 00:43:17,559 Když to všechno sloučíme, 431 00:43:18,567 --> 00:43:29,451 tak se můžeme vrátit k jakémukoliv filmovému ztvárnění Sherlocka Holmese nebo i k původnímu zdroji. 432 00:43:30,171 --> 00:43:35,952 A jedná se o okamžik, kdy se skutečně seznamují, nejde o jejich první setkání, 433 00:43:36,072 --> 00:43:40,540 ale o okamžik, kdy se doktor Watson skutečně seznamuje se Sherlockem Holmesem. 434 00:43:40,660 --> 00:43:47,645 Jak to proběhlo? Jednou Sherlock Holmes vstoupí do místnosti a vidí, že doktor Watson čte knihu, 435 00:43:48,632 --> 00:43:54,002 a tak se Holmes podiví: „Vy čtete knihu?“ „To je román.“ „K čemu vám to bude?“ 436 00:43:54,495 --> 00:44:01,964 „Jak to k čemu? Jde přece o kulturní dědictví…“ 437 00:44:02,084 --> 00:44:04,473 Ano, četl román od Dickensona. 438 00:44:04,593 --> 00:44:10,501 „…je to kulturní dědictví.“ „A k čemu to je? To přeci ve své profesi nijak nevyužiji.“ 439 00:44:10,621 --> 00:44:18,484 Potom se baví dále a přijdou na Koperníka. „A nač by mi byl ten Koperník?“ 440 00:44:18,604 --> 00:44:23,812 „Abyste věděl, že Země se točí okolo Slunce.“ A on na to, Holmes odpovídá: 441 00:44:23,932 --> 00:44:29,187 „Já tedy vidím, že to Slunce se točí okolo Země, ale řekněme, že máte pravdu, jenže co s tím? 442 00:44:29,307 --> 00:44:35,964 K čemu mi to v životě bude? Já znám všechno, co potřebuji ke své profesi a to mi zcela stačí.“ 443 00:44:36,084 --> 00:44:42,008 "Odborník je podoben člověku s otokem tváře, jeho rozhled je příliš zúžený." (Kozma Prutkov) 444 00:44:42,128 --> 00:44:46,020 A to se projevuje v celém západním systému přípravy. 445 00:44:46,140 --> 00:44:54,919 To proto jsou západní odborníci nejefektivnější v úzké oblasti. 446 00:44:56,044 --> 00:45:02,184 Ale kdo to všechno spojuje, na základě jaké koncepce, jak to všechno bude fungovat? 447 00:45:02,304 --> 00:45:08,498 Jako třeba ten doktor House: „Já dokážu perfektně diagnostikovat, 448 00:45:08,618 --> 00:45:12,664 a proto mi mohou být mezilidské vztahy ukradené. 449 00:45:12,784 --> 00:45:17,885 Dělám si, co chci (démonický typ struktury psychiky) a vám nezbývá než zohledňovat mé ego.“ 450 00:45:18,005 --> 00:45:23,826 Mentalista, tam jde o manipulování lidmi na základě znalostí psychologie. 451 00:45:23,946 --> 00:45:29,639 Vidíte to? Jde stále jen o dílčí záležitosti. Všude jen dílčí věci. 452 00:45:29,759 --> 00:45:33,239 Ale vždyť pohled na celkový obrázek… 453 00:45:33,359 --> 00:45:43,398 Skutečná tvořivost umožňuje celkový rozvoj člověka, kdy ví, čím v celém tom Všehomíru je on sám. 454 00:45:44,119 --> 00:45:49,262 A právě proto chtějí eliminovat ten pocit člověka, 455 00:45:49,382 --> 00:45:58,366 že je součástí celého Všehomíru a udělat z něj pouhý prvek sociálního organismu, 456 00:45:58,486 --> 00:46:05,388 jako by byl jen nějaký šroubek, funkční prvek, to je ten cíl. 457 00:46:05,508 --> 00:46:10,507 Skutečně, Sherlock Holmes přece vše dobře ví, nač by mu to všechno bylo? 458 00:46:10,627 --> 00:46:15,290 Chemii a vše co potřeboval, si nastudoval, zná určité dílčí věci umožňující mu manipulaci. 459 00:46:15,410 --> 00:46:19,302 Mentalista se zase naučil psychologii, která mu umožňuje lidmi manipulovat. 460 00:46:19,422 --> 00:46:22,466 House se zase naučil fyziologii a anatomii a stačí mu to. 461 00:46:22,586 --> 00:46:24,781 A stejné to má být s každým. 462 00:46:24,901 --> 00:46:31,005 Jenže z těchto dílčích prvků se celek složit nedaří, protože mezi nimi nejsou žádná pojítka. 463 00:46:31,125 --> 00:46:38,695 Jedná se o samostatné prvky společnosti, což způsobuje její rozdrobení vedoucí ke vzrůstání chyby řízení, 464 00:46:38,815 --> 00:46:42,938 což potom zase vede ke krizi řízení všech procesů 465 00:46:43,058 --> 00:46:47,645 a končí to globální ekonomickou, ekologickou a vojensko-politickou krizí. 466 00:46:47,765 --> 00:46:55,541 Lidem to neumožňuje stát se skutečnými lidmi a realizovat svůj geneticky podmíněný potenciál. 467 00:46:55,661 --> 00:47:00,144 Právě proto probíhá taková propaganda, 468 00:47:00,264 --> 00:47:05,339 aby se lidem omezily znalosti, aby se omezilo jejich vnímání světa. 469 00:47:05,459 --> 00:47:07,988 A co s tím má co dělat logika? 470 00:47:11,795 --> 00:47:13,595 Takže asi tak. 471 00:47:14,547 --> 00:47:16,913 To byla poslední otázka. 472 00:47:20,771 --> 00:47:24,706 Čím se vyznačovalo sovětské vzdělání? 473 00:47:24,826 --> 00:47:34,839 Že bylo polytechnické, lidem byly poskytovány všeobecné znalosti, třebaže jen v hrubých rysech, ale o všem. 474 00:47:34,959 --> 00:47:42,960 Takže se člověk mohl cítit jako částečka jednotného celku. 475 00:47:43,080 --> 00:47:49,750 A právě to je základem života každé společnosti, lidské společnosti. 476 00:47:49,870 --> 00:47:57,721 A rozdrobování společnosti na jednotlivé části vede k tomu, 477 00:47:58,244 --> 00:48:08,066 že z lidí, kteří mají určité logické schopnosti něco analyzovat, 478 00:48:10,324 --> 00:48:14,310 se stávají jedinci stojící mimo společnost. 479 00:48:14,430 --> 00:48:19,223 Dosahují v té či oné míře výsledků potřebných pro společnost, 480 00:48:19,343 --> 00:48:24,701 ale výlučně ve vlastních cílech a využívají přitom tuto společnost 481 00:48:25,164 --> 00:48:32,751 jako základnu pro vybudování vlastního řízení a vůbec jim přitom nejde o rozvoj celé společnosti. 482 00:48:33,883 --> 00:48:41,778 A na světě existují pouze jedny znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, 483 00:48:41,898 --> 00:48:48,105 které jsou vyloženy v Koncepci sociální bezpečnosti a poskytují představu a vědomí, 484 00:48:48,225 --> 00:48:55,512 jak je možné vybudovat harmonickou společnost, jak je možné zajistit mír na celé planetě, 485 00:48:55,632 --> 00:49:00,913 rozvoj kultur různých národů a jejich vzájemnou součinnost. 486 00:49:01,033 --> 00:49:06,546 V Koncepci sociální bezpečnosti jsou jako v jediném zdroji poskytovány znalosti 487 00:49:06,666 --> 00:49:14,313 o řízení složitých sociálních supersystémů a formuje se tam povědomí o člověku jako o součásti společnosti, 488 00:49:14,433 --> 00:49:21,591 a ne jako o atomizovaném jedinci, který je ve vztahu ke společnosti oprávněn k čemukoliv. 489 00:49:22,106 --> 00:49:27,918 Ale žádné znalosti nezískáte jen tak, musíte si je osvojit. 490 00:49:28,038 --> 00:49:34,811 A nesmíte si myslet, že někdo někomu umožní pět let si nedělat starosti s penězi, 491 00:49:34,931 --> 00:49:40,315 a všechno mu zajistí, aby se mohl učit, učit a učit. 492 00:49:40,829 --> 00:49:47,593 Tak zaprvé to není příliš plodné, neboť znalosti získané tímto způsobem 493 00:49:47,713 --> 00:49:50,637 jsou scholastické, nejsou aplikovány v životě. 494 00:49:50,757 --> 00:49:54,382 Zatímco znalosti, které si osvojujete v průběhu svého života, 495 00:49:54,502 --> 00:49:59,958 ať už to chcete či ne, okamžitě v tom životě začínáte využívat. 496 00:50:00,078 --> 00:50:09,072 A hned si tak vyzkoušíte, kde jsou tyto znalosti užitečné a kde jste je uplatnili špatným způsobem, 497 00:50:09,192 --> 00:50:17,589 nebo jste si je dostatečně neosvojili, takže to vedlo k vyvolání určitého napětí v řízeném systému. 498 00:50:17,709 --> 00:50:20,072 Můžete tedy hned vše zkorigovat. 499 00:50:20,192 --> 00:50:23,362 Takto ty získané znalosti hned uplatňujete v životě. 500 00:50:23,482 --> 00:50:28,265 Jenže abyste si tyto znalosti osvojili, musíte na sobě zapracovat. 501 00:50:28,385 --> 00:50:36,372 Soudruh Stalin říkal, že každý člověk si před spaním může přečíst pět stránek textu. 502 00:50:36,492 --> 00:50:39,108 A v podstatě měl pravdu. 503 00:50:39,683 --> 00:50:49,374 Můžete si svůj život zařídit tak, abyste těch pět stránek textu před spaním mohli číst. 504 00:50:49,494 --> 00:51:03,117 Chápeme, že existují i kritické situace, osobní poměry, které z nějakých důvodů takový režim neumožňují. 505 00:51:03,237 --> 00:51:15,519 Ale uzpůsobením svého života můžete postupně tyto překážky v osobním rozvoji odstraňovat. 506 00:51:15,639 --> 00:51:20,462 Potom se můžete začít učit sami a učit i jiné. 507 00:51:20,582 --> 00:51:25,968 Když si osvojíte znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, 508 00:51:26,088 --> 00:51:35,933 tak dokážete ubránit zájmy své i své rodiny a zajistit mírové nebe nad hlavami vašich dětí. 509 00:51:36,053 --> 00:51:42,464 Pamatujte na to, že znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou. 510 00:51:42,584 --> 00:51:46,161 Buďte konceptuálně mocní. 511 00:51:46,281 --> 00:51:51,264 Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. 512 00:51:51,384 --> 00:52:00,641 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .