1 00:00:08,415 --> 00:00:12,674 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,459 --> 00:00:23,717 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:23,837 --> 00:00:27,112 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:27,232 --> 00:00:31,165 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:31,285 --> 00:00:34,557 Dnes je 17.06.2019. 6 00:00:37,085 --> 00:00:46,369 V první, nejpopulárnější otázce vás prosí vysvětlit, 7 00:00:46,489 --> 00:00:54,326 proč Golunova zatkli, a potom ho tak rychle bezprostředně před protesty v Moskvě propustili? 8 00:00:54,446 --> 00:00:59,521 A co ten Kolokoľcevův projev? Není to výzva k rozpoutání majdanu? 9 00:00:59,641 --> 00:01:04,073 A proč kvůli tomu Putin propustil policejní úředníky? 10 00:01:04,640 --> 00:01:12,869 Propustili ho tak rychle, aby k majdanu nedošlo a předtím ho tak rychle zatkli, aby ten majdan vyvolali. 11 00:01:12,989 --> 00:01:21,382 Musíte si uvědomovat tu věc, že zatčení Golunova bylo provedeno takovým způsobem, 12 00:01:21,502 --> 00:01:26,137 aby to demonstrativně předvedlo zvůli orgánů činných v trestním řízení, 13 00:01:26,257 --> 00:01:29,285 bez nutnosti jakéhokoliv dalšího dokazování. 14 00:01:29,405 --> 00:01:34,655 Aby orgány činné v trestním řízením samy svými kroky předvedly, 15 00:01:34,775 --> 00:01:40,580 že se jednalo o absolutní zvůli, a že proti této zvůli je třeba bojovat. 16 00:01:42,241 --> 00:01:50,729 Při Golunovově zatčení došlo k porušení trestního řádu, a to i z formálního hlediska. 17 00:01:50,849 --> 00:01:55,538 A uvědomte si jednoduchou věc, že nehledě na to, 18 00:01:55,658 --> 00:02:06,689 že všechna liberoidní média okamžitě na pokyn zveřejnila předem připravené materiály 19 00:02:06,809 --> 00:02:12,596 a začala se svým unylým nářkem: "Jak dlouho to ještě budeme trpět!" a tak podobně, 20 00:02:12,716 --> 00:02:16,737 tak měla ve skutečnosti tato jejich provokace velmi krátký život. 21 00:02:16,857 --> 00:02:24,890 A aby tomu tak bylo, muselo se postupovat přesně tak, jak to udělal gosudar Putin 22 00:02:25,010 --> 00:02:34,380 a tedy dobrat se hned k podstatě věci, ukončit tu zvůli zorganizovanou agenty, 23 00:02:35,512 --> 00:02:39,395 "liberasty" v uniformách, 24 00:02:39,515 --> 00:02:44,642 tedy těmi, kteří se ve svých zájmech orientují na zájmy USA, 25 00:02:44,762 --> 00:02:51,354 úplatkáři, korupčníky a vůbec všemi těmi šmejdy, jejichž rukama je to všechno prováděno 26 00:02:51,474 --> 00:03:00,254 a připravit tak tento majdan o jeho základní oporu, aby vše okamžitě splasklo. 27 00:03:00,374 --> 00:03:05,989 A druhou potřebnou věcí bylo nepřitahovat k tomu zbytečnou pozornost, 28 00:03:06,109 --> 00:03:10,824 takže všichni ti „patrioti“ si měli odpustit ty své nářky: 29 00:03:10,944 --> 00:03:14,939 „Ó Bože, to je generální zkouška, šlo o rozvědku bojem. 30 00:03:15,059 --> 00:03:19,208 Vše je ztraceno, klient odjíždí a tu sádru mu sundají (Briliantová ruka).“ 31 00:03:19,328 --> 00:03:24,918 Tak tuto hysterii si měli odpustit, aby celá ta akce zašla na úbytě. 32 00:03:25,038 --> 00:03:28,262 Vždyť v čem byla podstata této akce? 33 00:03:28,382 --> 00:03:35,900 Ta akce s Golunovem byla zamýšlena dlouho, dlouho před tím, než byla realizována. 34 00:03:36,020 --> 00:03:43,461 Byla předem připravována s ohledem na konání Petrohradského ekonomického fóra. 35 00:03:43,581 --> 00:03:49,351 A samo toto fórum v té podobě, v jaké probíhalo, 36 00:03:49,471 --> 00:03:55,729 bylo také součástí té provokační akce se zatčením Golunova. 37 00:03:55,849 --> 00:04:04,890 Je to totiž tak, že v současnosti u nás v Rusku probíhá pomalu se rozbíhající pokus 38 00:04:05,010 --> 00:04:12,324 rozpoutat tu majdan a la Kyjev 2013-2014. 39 00:04:12,444 --> 00:04:16,861 U nás tu také máme liberalistické, podpindosnické „elity“, 40 00:04:16,981 --> 00:04:24,860 které mají zájem na provedení státního převratu, na rozpoutání občanské války v naší zemi, 41 00:04:24,980 --> 00:04:32,627 aby USA mohly Rusko využívat jako svůj surovinový přívěšek a mohly tu se vším nakládat podle své libovůle. 42 00:04:32,747 --> 00:04:40,600 Protiakce na zmaření tohoto majdanu proběhly také v předstihu. 43 00:04:40,720 --> 00:04:46,541 Vzpomínáte, jak byl v minulém roce zmařen pokus o majdan, 44 00:04:50,996 --> 00:04:55,872 který měl být vyvolán prostřednictvím fotbalového mistrovství světa, 45 00:04:55,992 --> 00:05:00,429 když byl zatčen Zacharčenko, kterému bylo zabaveno 8 miliard rublů? 46 00:05:00,549 --> 00:05:09,409 V tomto roce zase vyřadili fotbalové fanoušky, když je připravili o lídry v osobách Kokorina a Mamajeva. 47 00:05:09,529 --> 00:05:15,658 Dali tak jasně najevo, že chodit po ulicích, mlátit každého, kdo se tam nachomýtne a ničit vše v dosahu, 48 00:05:15,778 --> 00:05:20,760 což je v podstatě ideologií všech fotbalových fanouškovských skupin… 49 00:05:20,880 --> 00:05:25,966 Oni nic jiného neumí, toto je jejich ideologie, to je drží pohromadě, tato idea chuligánství. 50 00:05:26,086 --> 00:05:30,594 A jejich lídry byli právě Kokorin a Mamajev, ti byli jejich ideologickými lídry. 51 00:05:30,714 --> 00:05:35,758 Tak tito lídři teď za to sedí ve vězení a fotbaloví fanoušci tím byli deaktivováni. 52 00:05:35,878 --> 00:05:41,662 Byl zatčen Arašukov a tím zase zlikvidována otázka vyvolávání národnostních třenic. 53 00:05:41,782 --> 00:05:49,336 Byl zatčen Michael Calvey, což zase deaktivovalo bandy exekutorů a vymahačů dluhů. 54 00:05:49,456 --> 00:05:55,447 Byl zatčen plukovník Federální bezpečnostní služby, u kterého byly zajištěny miliardy rublů, 55 00:05:55,567 --> 00:06:02,709 jež se měly stát tou kasičkou, ze které měly být financovány pouliční akce. 56 00:06:02,829 --> 00:06:07,276 A takto krok za krokem jsou ty jednotlivé prvky likvidovány. 57 00:06:07,396 --> 00:06:13,571 Ale "liberasti" a podpindosníci se ve své nenávisti k Rusku nehodlají zastavit. 58 00:06:13,691 --> 00:06:20,793 Oni potřebují za každou cenu Rusko zničit, protože to je v zájmu americké státní elity. 59 00:06:20,913 --> 00:06:28,387 Neuvědomují si totiž, že s likvidací Ruska bude odřezána i ta větev, na které sedí celá civilizace planety Země. 60 00:06:28,507 --> 00:06:34,329 Jsou to prostě slouhové, otroci, třebaže v hávu oligarchů s kapsami plnými barevných papírků. 61 00:06:34,449 --> 00:06:37,353 Tyto barevné papírky však ve skutečnosti náleží jiným. 62 00:06:37,473 --> 00:06:44,904 No a těmto lidem bylo jasné, že jednou ranou takový stát, jakým je Rusko, 63 00:06:45,024 --> 00:06:47,500 jeho státnost, porazit nedokáží, 64 00:06:47,620 --> 00:06:53,977 a že je tedy nutné s ohledem na každou akci naplánovat nějaké své protiakce. 65 00:06:54,097 --> 00:07:01,136 Takže s ohledem na Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum bylo naplánováno zatčení Golunova. 66 00:07:01,256 --> 00:07:08,620 To pokrytecké chování při jeho zatčení a pohoršování se veškerého liberoidního tisku je přece do očí bijící. 67 00:07:08,740 --> 00:07:14,819 Vždyť kolik lidí bylo zatčeno protiprávně, kolik jich bylo protiprávně odsouzeno? 68 00:07:14,939 --> 00:07:18,034 Ta zvůle probíhá všude, 69 00:07:18,154 --> 00:07:23,306 přesto se najednou pohoršují pouze nad jedním případem, a to na jednotný pokyn. 70 00:07:23,426 --> 00:07:29,607 Potřebovali totiž vybičovat emocionální nálady v zemi v jednom poryvu. 71 00:07:29,727 --> 00:07:36,449 Proto by se lidé neměli nechat na tuto provokaci nachytat a všichni vlastenci ji měli ignorovat. 72 00:07:36,569 --> 00:07:39,844 Všichni si přece uvědomujeme, že se jedná o součást majdanu. 73 00:07:39,964 --> 00:07:43,796 Nesmíme ho proto podporovat vlastní energií, přitahovat k němu pozornost 74 00:07:43,916 --> 00:07:51,417 a podporovat svým úsilím pokusy rozpálit tento oheň. 75 00:07:51,537 --> 00:07:57,474 V takových případech je třeba mlčet a nechat tyto věci, aby samy splaskly, protože potom to probíhá v klidu. 76 00:07:57,594 --> 00:08:01,606 Navíc to vždy umožní zbavit se všech podpindosníků, 77 00:08:01,726 --> 00:08:08,124 kteří jsou korupčníky a mají zájem na likvidaci ruského státu, 78 00:08:08,244 --> 00:08:14,121 všech těch generálů, kteří nedodržují svou přísahu, ruskou právní úpravu, prostě vůbec nic 79 00:08:14,241 --> 00:08:18,178 a slouží jen zájmům USA a těm, kdo je za to platí. 80 00:08:18,298 --> 00:08:20,870 Mám na mysli těm, kdo ty generály platí. 81 00:08:20,990 --> 00:08:24,116 Nemusí sloužit přímo USA, mohou být jen drobnými korupčníky. 82 00:08:24,236 --> 00:08:28,791 Tak tohle je možnost, jak se jich zbavit, a to se také děje. 83 00:08:29,149 --> 00:08:34,627 Když je nutné dostat lidi do ulic na majdan a nemají k tomu vhodnou záminku, 84 00:08:34,747 --> 00:08:40,334 protože vlastenecká veřejnost zůstala klidná a na jejich provokaci se nachytat nenechala, 85 00:08:40,454 --> 00:08:46,786 připravuje je to o možnost vyvolávat konfliktní situace a emocionálně vybičovávat dav, 86 00:08:46,906 --> 00:08:50,039 aby dostali velké množství lidí do ulic, 87 00:08:50,159 --> 00:08:55,597 protože potom by se to vše rozjelo na principu nabalování sněhové koule až do okamžiku, kdy by se stát zhroutil. 88 00:08:55,717 --> 00:08:57,968 Jenže jim to nevyšlo. 89 00:08:58,088 --> 00:09:04,267 Našli se samozřejmě někteří soudruzi, kteří zareagovali přesně tak, jak plánovali provokatéři, 90 00:09:04,387 --> 00:09:07,473 ale nebylo jich dost. 91 00:09:07,593 --> 00:09:11,464 Takže do ulic sice vyšli, zakřičeli si tam, ale nic z toho nebylo. 92 00:09:11,584 --> 00:09:13,727 A co se stalo na PMEF? 93 00:09:13,847 --> 00:09:21,401 Na PMEF, na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru „elita“ poprvé zcela přímo 94 00:09:21,521 --> 00:09:26,935 a na rovinu předložila Putinovi své ultimátum. 95 00:09:27,055 --> 00:09:36,754 Takoví jako Kudrin, Nabiullina, Golikova, Šuvalov, Šochin a někteří další, 96 00:09:36,874 --> 00:09:43,287 ve svých vystoupeních rozložili všechny stížnosti „elity“ na jednotlivé segmenty, 97 00:09:43,407 --> 00:09:46,656 které měl za úkol každý z nich veřejně přednést. 98 00:09:46,776 --> 00:09:49,074 Jejich celková podstata je taková, 99 00:09:49,194 --> 00:09:54,783 že „elita“ takto Putinovi dala najevo, že má zradit zájmy Ruska, 100 00:09:54,903 --> 00:10:04,813 že se má vzdát modernizace Ruska a realizace národních projektů 101 00:10:04,933 --> 00:10:12,195 a přenechat celé Rusko Západu jako jeho surovinový přívěšek. 102 00:10:12,315 --> 00:10:18,368 Úřednictvo na tomto Petrohradském ekonomickém fóru prohlásilo: 103 00:10:18,488 --> 00:10:24,797 „Realizovat tyto národní projekty budeme my, 104 00:10:24,917 --> 00:10:29,890 a my to provedeme tak, že se díky tomu stát zhroutí. 105 00:10:30,010 --> 00:10:38,608 A ty máš Putine na výběr, buď se těchto projektů jednoduše vzdáš a staneš se naší loutkou, 106 00:10:38,728 --> 00:10:43,135 a potom tě možná ušetříme, ale jen možná! 107 00:10:44,164 --> 00:10:51,262 Nebo se postaráme o zhroucení státu jakoby v důsledku realizace národních projektů, 108 00:10:51,382 --> 00:10:55,428 tvých národních projektů, za což poneseš osobní odpovědnost ty. 109 00:10:55,548 --> 00:11:00,881 My tě za to potom stejně postavíme ke zdi a lidé budou rádi, když tě necháme zastřelit. 110 00:11:01,001 --> 00:11:06,231 Lidé budou spokojeni, i když se potom po celé zemi rozhoří občanská válka, neboť ty budeš svržen. 111 00:11:06,351 --> 00:11:14,217 My totiž budeme realizovat vše, co chceš udělat pro obrození Ruska tak, 112 00:11:14,337 --> 00:11:18,118 že to překroutíme a všechno to necháme zhroutit.“ 113 00:11:18,238 --> 00:11:22,299 Tak tohle prohlásili na Petrohradském ekonomickém fóru. 114 00:11:22,419 --> 00:11:25,114 A teď si to představte. 115 00:11:25,234 --> 00:11:32,488 V zemi by zuřil majdan, na náměstích by běsnili všichni ti „liberasti“, „patriasti“ a další, 116 00:11:32,608 --> 00:11:36,773 vyvolávali by stejný mediální obraz jako na Ukrajině: 117 00:11:36,893 --> 00:11:43,966 „Toto je vystoupení lidu, jde o lidový hněv! Vždyť ubližují dětem! 118 00:11:44,086 --> 00:11:46,220 Jsou to ještě děti!“ 119 00:11:46,340 --> 00:11:53,182 Řádila tam individua ve věku 30-40 let, ale prý to byly děti, kterým se ubližovalo. 120 00:11:53,302 --> 00:11:57,852 A skutečnost, že tyto „děti“ útočily s tyčemi na policisty? 121 00:11:57,972 --> 00:12:05,053 Nu to je ty děti jen tak trochu škádlily a ti strýcové od policie prostě nepochopili, že si jen tak hrají. 122 00:12:05,173 --> 00:12:09,126 Tak toto ultimátum, 123 00:12:09,246 --> 00:12:19,207 které "liberasti" ohlásili na Petrohradském ekonomickém fóru v průběhu takzvaného obědu pořádaného Sberbankou, 124 00:12:19,824 --> 00:12:24,370 si pěkně rozdělili, a každý tam přednesl svůj segment. 125 00:12:24,490 --> 00:12:28,012 A vše tak bylo řečeno zcela přímo a na rovinu. 126 00:12:28,132 --> 00:12:31,859 Nebyla to žádná náhoda, když Gref pronesl: „Tak jak to tu máme rozložené? 127 00:12:31,979 --> 00:12:38,072 Kdo věří v tyto národní projekty a kdo ne?“ 128 00:12:38,192 --> 00:12:47,166 Vždyť veškerá ta „elita“, která se sešla na tom pohoštění, v ně nevěří. 129 00:12:47,286 --> 00:12:52,535 Věří v ně pouze úředníci, ale i tito úředníci tam vyjádřili svůj postoj. 130 00:12:52,655 --> 00:12:56,649 Například Golikova ve svém vystoupení přímo řekla: 131 00:12:56,769 --> 00:13:03,183 „My všechno absolutně diskreditujeme! Všechno to diskreditujeme a uděláme vše pro to...“ 132 00:13:03,303 --> 00:13:08,109 Nebo Siluanov: „My vše provedeme tak, že lidé jen zaúpí 133 00:13:08,229 --> 00:13:12,470 a Putina i s těmi jeho národními projekty proklejí.“ 134 00:13:12,590 --> 00:13:16,112 Proto má Putin nyní jen jednu možnost. 135 00:13:16,646 --> 00:13:20,679 Oni už ho odsoudili, už ho postavili k té zdi. 136 00:13:20,799 --> 00:13:25,945 Buď si to teď vyřídí s celým tím systémem a zbaví se všech těchto lidí nebo… 137 00:13:26,065 --> 00:13:31,644 Teď také všichni ti fašističtí zmetci v policejních orgánech, 138 00:13:31,764 --> 00:13:37,199 kteří tam byli soustředěni díky p-rezidentovi Medvěděvovi, 139 00:13:37,319 --> 00:13:47,033 využijí odvolání těch dvou šejdířů, kteří speciálně tu provokaci zorganizovali, 140 00:13:47,403 --> 00:13:51,065 aby byla záminka ke smetení státu, 141 00:13:51,185 --> 00:13:56,331 a budou proti Putinovi brojit s co největší zuřivostí. 142 00:13:56,451 --> 00:14:01,146 A dotkne se to všech lidí, neboť právní oblast se dotýká všech lidí! 143 00:14:01,266 --> 00:14:07,853 Oni budou s ještě větším úsilím zatýkat podnikatele, 144 00:14:07,973 --> 00:14:13,654 odnímat jim byznys, ruinovat a likvidovat ruskou ekonomiku. 145 00:14:13,774 --> 00:14:17,481 Budou likvidovat přitažlivé investiční ovzduší. 146 00:14:17,601 --> 00:14:19,418 To je přesně to, co dělají! 147 00:14:19,538 --> 00:14:25,343 A oni velmi dobře vědí, co dělají, že likvidují ruskou ekonomiku, že tak ničí Rusko. 148 00:14:25,463 --> 00:14:30,833 To právě proto z nich Vološinovovým podpisem udělali ty generály. 149 00:14:30,953 --> 00:14:36,923 Vždyť ten generálský sbor byl v podstatě celý jmenován Jelcinem a Vološinem. 150 00:14:37,375 --> 00:14:42,724 Politicky je celý zaměřen na to, aby sloužil zájmům USA, 151 00:14:42,844 --> 00:14:50,151 aby byl policejní silou, která bude dusit ruský národ a bránit zájmy USA. 152 00:14:50,271 --> 00:14:56,076 To je ten hlavní politický zájem vedoucích pracovníků v pořádkových orgánech. 153 00:14:57,002 --> 00:15:02,639 Takže „elita“ dala Putinovi to ultimátum. 154 00:15:03,825 --> 00:15:09,249 A bylo by špatné na něj reagovat pod vyvolaným emocionálním nátlakem, 155 00:15:09,369 --> 00:15:15,365 proto to také předvedli, jak to vyřešit v klidu, a dále tu vzniká otázka. 156 00:15:17,387 --> 00:15:23,215 Řekněte, jak dlouho byl u nás, v našem státě na návštěvě Si Ťin-pching? 157 00:15:25,223 --> 00:15:30,260 Jen si to vezměte, vždyť on tu u nás strávil téměř půl měsíce. 158 00:15:33,031 --> 00:15:34,548 A proč? 159 00:15:34,668 --> 00:15:42,665 V minulém pořadu jsem mluvil o tom, že když u nás Si Ťin-pching vystupoval, tak se zeptal: 160 00:15:42,785 --> 00:15:44,676 „Nenecháte nás na holičkách? 161 00:15:44,796 --> 00:15:49,270 My začínáme s velice závažným řídicím manévrem, nenecháte nás přitom na holičkách?“ 162 00:15:49,390 --> 00:15:54,134 Mluvil jsem o tom, že Putin vytváří systém, a že se Si Ťin-pching přesvědčil, 163 00:15:54,254 --> 00:16:02,508 že tento systém je vytvářen efektivně, a že je tedy ze strany vedení Ruska nikdo nepodtrhne. 164 00:16:02,628 --> 00:16:08,121 Jenže Putin také potřebuje podporu. A co Si Ťin-pching fakticky řekl? 165 00:16:08,826 --> 00:16:12,288 „Máte naši plnou podporu!“ 166 00:16:12,408 --> 00:16:17,701 Pamatujete? Já jsem říkal, že nabízíme všem státům a národům, aby šly s námi společnou cestou. 167 00:16:17,821 --> 00:16:21,581 Jenže potom musí být také problémy vznikající na této cestě řešeny společně. 168 00:16:21,701 --> 00:16:26,630 A to potom nesmíte doufat, že si s tím poradí někdo tam v Rusku, musíte sami přiložit ruku k dílu. 169 00:16:26,750 --> 00:16:29,150 A co řekl Si Ťin-pching? 170 00:16:29,270 --> 00:16:38,300 „Tomu liberastskému společenství setneme hlavu, vyřídíme je. Ve všem Putina podpoříme.“ 171 00:16:38,420 --> 00:16:43,597 A kam je přenášeno centrum koncentrace řízení? Do Číny. 172 00:16:45,169 --> 00:16:49,402 A co potom následovalo? 173 00:16:50,306 --> 00:16:53,106 Uváděl jsem příklad, 174 00:16:53,226 --> 00:17:02,328 jak státní „elita“ USA na ta prohlášení a dohody Putina se Si Ťin-pchingem zareagovala: 175 00:17:02,448 --> 00:17:08,927 nepokoji v Hongkongu a státní krizí v Moldavsku. 176 00:17:11,490 --> 00:17:15,261 Nu, v Hongkongu vše probíhá podle plánu, 177 00:17:15,381 --> 00:17:21,721 vše tam probíhá normálně s pomocí nátlakového principu. 178 00:17:21,841 --> 00:17:27,002 Napřed se zatlačí, potom poněkud povolí, potom se opět zatlačí a povolí. 179 00:17:27,122 --> 00:17:30,552 A bude to tam takto normálně probíhat až do okamžiku, 180 00:17:30,672 --> 00:17:34,988 kdy se Hongkong zcela začlení do sestavy kontinentální Číny 181 00:17:35,108 --> 00:17:37,758 a všechny procesy tak doběhnou ke svému konci. 182 00:17:37,878 --> 00:17:42,312 Neboť to, co se tam teď děje, kvůli čemu probíhají ty protesty, 183 00:17:42,432 --> 00:17:50,977 je v podstatě proces začleňování a Peking má v tom harmonogramu malý náskok, 184 00:17:51,097 --> 00:17:54,509 proto má možnost v klidu trochu popustit uzdu. 185 00:17:54,629 --> 00:18:01,229 Ať si zařádí, ať se vymluví, ať odpustí trochu té páry. 186 00:18:01,349 --> 00:18:04,919 Jedná se v podstatě o proces přeformátování sociální skupiny. 187 00:18:05,039 --> 00:18:06,648 A co se týká Moldavska. 188 00:18:06,768 --> 00:18:10,652 Vždyť si uvědomte, jaký globální úkol tím byl vyřešen. 189 00:18:10,772 --> 00:18:15,560 Americká státní elita byla odstřihnuta od řízení Moldavska 190 00:18:15,680 --> 00:18:21,878 a ten integrační proces Moldavska s Rumunskem je, dá se říci, již zablokován. 191 00:18:21,998 --> 00:18:24,845 Zbylo už jen udělat posledních pár krůčků a hotovo. 192 00:18:24,965 --> 00:18:28,655 To Moldavsko k sobě přičlení Rumunsko a ne že naopak. 193 00:18:28,775 --> 00:18:33,439 Rumunsko jako stát vůbec nemá takové kompetence umožňující mu začlenit do sebe Moldavsko. 194 00:18:33,559 --> 00:18:40,953 Zatímco Moldavsko má jako stát větší soubor kompetencí umožňujících mu začlenit do sebe Rumunsko. 195 00:18:41,614 --> 00:18:48,934 To jen takoví hlupáci, zrádci a zmetci, takoví jako Plachotňuk 196 00:18:49,054 --> 00:18:53,273 byli ochotni nechat se integrovat Rumunskem. 197 00:18:53,393 --> 00:18:57,228 A jen se podívejte, jak proběhla celá ta krize. 198 00:18:57,348 --> 00:19:00,936 K Plachotňukovi přišel velvyslanec USA. 199 00:19:01,642 --> 00:19:04,076 Vešel a odešel. 200 00:19:04,196 --> 00:19:07,043 Na vše mu stačilo 15 minut. 201 00:19:07,163 --> 00:19:15,210 Potom Plachotňuk společně se svými podpindosníky a dalšími vzal nohy na ramena, rozlétli do všech stran. 202 00:19:15,330 --> 00:19:19,698 Když k nim přišel ten americký velvyslanec, tak jim řekl: „Končíte, vy ubožáci! 203 00:19:19,818 --> 00:19:23,384 Vypadněte ze státu a přestaňte tu bránit zavedení normálního pořádku! 204 00:19:23,504 --> 00:19:26,154 Tady se teď bude budovat normální stát. 205 00:19:26,274 --> 00:19:32,274 Vy, podpindosníci, jste pracovali pro špatnou stranu, už vás nikdo dál zastřešovat nebude. 206 00:19:33,275 --> 00:19:36,604 Táhněte odsud!“ A oni odtáhli. 207 00:19:36,724 --> 00:19:42,094 A potom ústavní soud, který přijal hromadu rozhodnutí o tom, 208 00:19:42,214 --> 00:19:48,951 že Dodon postupuje nezákonně, za pět minut všechna tato svá rozhodnutí odvolal. 209 00:19:49,071 --> 00:19:54,359 Vůbec je otázkou, nakolik je ten soud ústavní a zákonný. 210 00:19:54,479 --> 00:19:59,612 Všichni soudci by z něj měli být odvoláni. Musí tam být vybudován normální stát. 211 00:19:59,732 --> 00:20:04,755 Teď Moldavsko získalo možnost vybudovat si normální stát, 212 00:20:04,875 --> 00:20:07,622 vybudovat si normální státnost, 213 00:20:07,742 --> 00:20:12,825 aby tam nemohl sedět žádný zbohatlík, absolutní podpindosník, 214 00:20:12,945 --> 00:20:20,129 který by určoval, jaký rozsudek má soud vynést, jaký zákon přijmout a tak podobně. 215 00:20:22,053 --> 00:20:26,948 V Americe státní elita PROHRÁVÁ! 216 00:20:27,068 --> 00:20:32,416 Ve všech směrech je na hlavu porážena Trumpem. 217 00:20:32,536 --> 00:20:39,455 Každé její rozhodnutí přijaté s cílem ukázat, že nějaké Trumpovo rozhodnutí je špatné, že někoho poškozuje, 218 00:20:39,575 --> 00:20:48,016 se jim vrací v podobě strukturní přestavby ekonomiky USA, upevňování Trumpových pozic i jeho voličské základny. 219 00:20:48,136 --> 00:20:52,299 Trump je teď jediným prezidentem, který… 220 00:20:52,419 --> 00:20:57,481 Prostě ani zdaleka neexistuje žádný jiný kandidát, který by mohl být s převahou zvolen jako on. 221 00:20:57,601 --> 00:21:02,133 Pokud by teď byly volby, Trump by je vyhrál raz dva! 222 00:21:02,536 --> 00:21:06,857 Nemá teď vedle sebe vůbec žádného konkurenta. 223 00:21:07,569 --> 00:21:11,846 Všechny ty ratingy zveřejňované v novinách… 224 00:21:11,966 --> 00:21:13,191 Kde je berou? 225 00:21:13,311 --> 00:21:17,607 Vždyť si určitě vzpomínáte, jak tvrdili, že na 92% bude zvolena Clintonová? 226 00:21:17,727 --> 00:21:19,767 A kde je to její vítězství? 227 00:21:19,887 --> 00:21:26,999 Když jim povolili trochu srovnat skóre v počtu hlasů, tak to drze přehnali a připsali si jich více, než měli. 228 00:21:27,119 --> 00:21:32,760 Jako že ve skutečnosti nabrali více hlasů než Trump, a prohráli jen díky volitelům. 229 00:21:32,880 --> 00:21:36,993 Vždyť Clintonová už v polovině… V polovině! 230 00:21:37,113 --> 00:21:41,144 …sčítání hlasů pochopila, že prohrála. 231 00:21:41,264 --> 00:21:48,244 Kdyby měla tolik hlasů, tak proč by volala Trumpovi se slovy: „Je to jasné, prohrála jsem.“ 232 00:21:48,364 --> 00:21:49,903 Nevolala by. 233 00:21:50,549 --> 00:21:55,950 Neboť pro Trumpa hlasovali všude, a to masově, 234 00:21:56,070 --> 00:22:03,204 dokonce i v takových liberoidních státech jako je Kalifornie, 235 00:22:03,324 --> 00:22:08,375 ve které procento hlasů pro Trumpa všechny šokovalo: 236 00:22:08,495 --> 00:22:12,058 „Jak je to možné? Pro Trumpa? Kolik? A v Kalifornii?!“ 237 00:22:12,178 --> 00:22:15,409 Ano, protože i v Kalifornii jsou lidé živící se vlastní prací, 238 00:22:15,529 --> 00:22:23,015 a ne parazitováním na celém světě jako to dělá Hollywood, který chrlí propagandistické filmy. 239 00:22:23,135 --> 00:22:31,113 Proto samozřejmě na to oslavování Ameriky dostává peníze, a to ponouká lidi v něm vystupovat proti Trumpovi. 240 00:22:31,233 --> 00:22:44,524 Takže americká státní elita stojí na prahu své porážky, úplné porážky. 241 00:22:46,102 --> 00:22:51,790 Jako se to stalo v Moldavsku, když přišel americký velvyslanec a řekl: 242 00:22:51,910 --> 00:22:56,200 „Ať už jste vy ubožáci pryč, už tady dál nepřekážejte!“ 243 00:22:56,823 --> 00:23:07,252 Naši oligarchové budou mít štěstí, když uslyší to samé, neboť ve skutečnosti je budou likvidovat. 244 00:23:07,372 --> 00:23:15,460 A tito zmetci, parchanti a hajzlové, všichni ti Kudrinové, Nabiullinové a Orješkinové 245 00:23:15,580 --> 00:23:19,457 si ještě dovolí mít tu drzost, aby Putinovi dávali své ultimátum?! 246 00:23:19,577 --> 00:23:22,544 Nu, to si tedy koledují, 247 00:23:23,183 --> 00:23:27,791 když jdou proti globálnímu úkolu v řízení 248 00:23:28,194 --> 00:23:32,978 a ciráty s nimi stejně jako s Plachotňukem nikdo dělat nebude. 249 00:23:33,958 --> 00:23:38,503 Na něm jim ještě všem předvedou, jak to s nimi dopadne, 250 00:23:39,208 --> 00:23:47,482 se všemi těmi Siluanovy, Golikovými, Šuvaly, Šochiny a další chamradí, která stojí v cestě přestavbě 2.0. 251 00:23:48,299 --> 00:23:57,256 Chtějí znovu utopit náš stát v krvi a rozčlenit ho, aby USA mohly i nadále parazitovat z ruských zdrojů. 252 00:23:57,697 --> 00:24:04,029 Oni nechápou, že na stabilitě Ruska teď závisí celá civilizace na planetě Zemi. 253 00:24:04,149 --> 00:24:09,368 Globalisté jsou právě proto nuceni pomáhat Putinovi, to jen kvůli tomu. 254 00:24:09,488 --> 00:24:16,075 Buď Putin udělá v naší zemi pořádek, nebo se zhroutí veškerá civilizace na planetě Zemi! 255 00:24:18,392 --> 00:24:22,893 Takže Golunov byl jen vhodným kolemjdoucím. 256 00:24:23,013 --> 00:24:25,430 A na ten jeho případ zareagovali správně. 257 00:24:25,550 --> 00:24:28,673 Nevzniklo okolo toho žádné haló, zvládli to dobře. 258 00:24:28,793 --> 00:24:34,321 Připravili o ideologii veškerou tu podpindosnickou chamraď, všechny ty „zaprodance“ a další, 259 00:24:34,441 --> 00:24:40,013 kteří se okamžitě ozvali ve všech těch televizních pořadech: „Tomu člověku přece musíme…“ 260 00:24:40,133 --> 00:24:43,631 Ten proslov si připravovali půl roku dopředu 261 00:24:44,625 --> 00:24:50,030 a teď se pokoušeli v televizi předstírat, že jim záleží na osudu toho… 262 00:24:50,150 --> 00:24:52,545 A koho vůbec zvolili za tu oběť? 263 00:24:52,665 --> 00:24:57,531 Člověka, který jen spolupracuje s Medúzou, kterého jim nebylo líto obětovat. 264 00:24:57,651 --> 00:25:00,664 Vybrali si externího člověka, 265 00:25:01,855 --> 00:25:06,422 i když by klidně bez mrknutí oka obětovali i své lidi. 266 00:25:07,570 --> 00:25:13,195 Proto by teď všichni, VŠICHNI, a obzvláště ti zmetci v uniformách 267 00:25:13,315 --> 00:25:18,424 měli zacouvat a přestat sloužit USA. 268 00:25:19,461 --> 00:25:26,675 Potom možná budou mít šanci nějak přežít. 269 00:25:27,955 --> 00:25:29,500 Nějak! 270 00:25:29,620 --> 00:25:36,913 Ovšem není sporu, že za své zločiny musí být potrestáni a oni potrestáni budou. 271 00:25:37,575 --> 00:25:41,502 Teď jde jen o to, jak ten trest bude vypadat. 272 00:25:41,622 --> 00:25:46,488 Jestliže přehodnotí svůj postoj a začnou věci napravovat… 273 00:25:47,194 --> 00:25:49,687 Uvedu takový příklad, ano? 274 00:25:49,807 --> 00:25:52,577 Generál Paulus, válečný zločinec, 275 00:25:52,697 --> 00:25:57,762 který se podílel na vypracování plánu útoku na Sovětský svaz, plánu Barbarossa, 276 00:25:57,882 --> 00:26:02,417 měl jako zločinec sedět na lavici obžalovaných v Norimberku, 277 00:26:02,537 --> 00:26:04,668 přesto tam figuroval jen jako svědek. 278 00:26:04,788 --> 00:26:11,662 Neboť včas pochopil a uznal své chyby a začal věci napravovat, 279 00:26:11,782 --> 00:26:15,699 to proto mu byla poskytnuta tato možnost. 280 00:26:15,819 --> 00:26:17,839 Byl potrestán, 281 00:26:17,959 --> 00:26:25,936 ale svým upřímným přehodnocením svých postojů, kdy se sám postavil proti těm fašistickým zmetkům, 282 00:26:26,753 --> 00:26:32,290 se zasloužil o to, že nebyl v tom procesu obžalovaným, ale jen svědkem. 283 00:26:32,410 --> 00:26:36,018 Takže všichni ti policisté, 284 00:26:36,945 --> 00:26:43,189 prokurátoři a soudci, kteří slouží zájmům USA, zájmům dolaru, 285 00:26:43,309 --> 00:26:47,535 a to i takoví: „Já USA nesloužím, mně jde jen o ty úplatky“, 286 00:26:47,655 --> 00:26:52,411 by se teď měli vzpamatovat a uvědomit si, že tu existují zákony Ruské federace, 287 00:26:52,531 --> 00:26:57,089 že tu je přísaha, kterou všichni složili, to úplně stačí. 288 00:26:57,209 --> 00:27:01,986 Musí pracovat v souladu se zákony a dodržovat svou přísahu. 289 00:27:08,252 --> 00:27:10,922 Další otázka je od Alexandra. 290 00:27:11,042 --> 00:27:19,725 Valeriji Viktoroviči, objevila se zpráva, že premiér Dmitrij Medvěděv předpokládá, 291 00:27:19,845 --> 00:27:24,446 že v budoucnu společnost přejde na čtyřdenní pracovní týden. 292 00:27:25,329 --> 00:27:31,197 Není jasné, jak máme brát tuto zprávu, která zazněla z úst právě této osoby. 293 00:27:31,317 --> 00:27:36,934 Idea je to pěkná, už Stalin ji chtěl uskutečnit, aby lidé měli více času na vlastní rozvoj. 294 00:27:37,054 --> 00:27:42,295 Když to ale slyším od Medvěděva, tak mi z toho plyne, že to nemá být lidem ku prospěchu ale ke škodě. 295 00:27:42,415 --> 00:27:45,251 - Okomentujte to, prosím. - Všechno je to velice jednoduché. 296 00:27:45,371 --> 00:27:53,524 Právě jsme hodnotili jeden z prvků realizace majdanu a vyvolávání emocí u davu, 297 00:27:53,644 --> 00:27:56,349 ten případ s Golunovem. 298 00:27:56,469 --> 00:28:01,556 A teď se pojďme podívat, co by se teď mělo dít. Předpokládejme, že probíhá majdan. 299 00:28:01,676 --> 00:28:07,292 Na mítincích se shromažďují lidé, které se snaží ještě více různě vydráždit. 300 00:28:07,412 --> 00:28:10,327 Co zamávalo s Putinovým ratingem? 301 00:28:10,447 --> 00:28:15,168 Lidé, kteří jinak smýšlejí o Putinovi dobře, se tentokrát naštvali: 302 00:28:15,288 --> 00:28:20,242 „Co to jako má být? Nejsou tu žádné ekonomické ani sociální důvody pro to, 303 00:28:20,362 --> 00:28:24,346 aby byl zvyšován věk odchodu do důchodu a přesto ho zvyšují!“ 304 00:28:24,466 --> 00:28:31,648 Putin v té věci provedl manévr, ale ne všichni si povšimli, že tak vytvořil možnost, 305 00:28:31,768 --> 00:28:37,893 aby ta penzijní reforma mohla být zrušena, proto ti lidé zůstali naštvaní. 306 00:28:38,013 --> 00:28:40,452 A jak to zvýšení bylo obhajováno? 307 00:28:40,572 --> 00:28:44,026 „Nemáme na práci dost času, nemáme dost pracovníků.“ 308 00:28:44,146 --> 00:28:47,843 A najednou se ukazuje, že ten čas máme? 309 00:28:47,963 --> 00:28:53,866 Že dokonce můžeme zavést další víkendový den? Tak proč jste ty lidi dráždili? 310 00:28:53,986 --> 00:28:59,580 Jen proto, aby jejich nenávist zaměřili na Putina. 311 00:28:59,700 --> 00:29:04,633 Teď premiér Medvěděv prohlašuje: „Nepotřebovali jsme žádnou penzijní reformu, 312 00:29:04,753 --> 00:29:08,119 můžeme klidně přejít na čtyřdenní pracovní týden. 313 00:29:08,239 --> 00:29:17,269 Automatizace a robotizace výroby je taková, že nám zcela postačuje čtyřdenní pracovní týden.“ 314 00:29:17,389 --> 00:29:20,612 Tak proč jste prováděli penzijní reformu? 315 00:29:20,732 --> 00:29:24,196 A je tu hned další důvod, aby lidé vyšli do ulic. 316 00:29:24,316 --> 00:29:31,344 Ten člověk vědomě pracuje na tom, aby ve státě mohl proběhnout státní převrat. 317 00:29:33,397 --> 00:29:38,405 A všichni, kteří se na tom podíleli, se toho také účastní. 318 00:29:38,525 --> 00:29:40,832 A ještě jedna věc. 319 00:29:40,952 --> 00:29:51,665 Putinovi na Petrohradském fóru dali otevřeně ultimátum, když každý pronesl svou část toho ultimáta. 320 00:29:52,613 --> 00:29:57,621 A jak to vypadalo, když mu dávali ultimátum ohledně penzijní reformy? 321 00:29:57,741 --> 00:30:03,115 Cožpak to tehdy Putinovi řekli takhle otevřeně? Ne. 322 00:30:03,235 --> 00:30:08,874 Udělali to tak, že pouze lidé, kteří rozumí řízení, uviděli, že veškerá „elita“, 323 00:30:08,994 --> 00:30:12,359 celý ten řídicí sbor dal Putinovi ultimátum? 324 00:30:12,479 --> 00:30:17,721 „Buď proběhne penzijní reforma, nebo se postaráme o zhroucení celého státu.“ 325 00:30:17,841 --> 00:30:19,486 A teď uviděli... 326 00:30:19,795 --> 00:30:24,097 Jak předtím vyhodnotili jeho reakci? Viděli jen to, že Putin přijal penzijní reformu. 327 00:30:24,217 --> 00:30:32,745 A co si z toho vyvodili? Že zakolísal, že už není tak pevný v kramflecích a stačí ho jen dorazit a hotovo, 328 00:30:32,865 --> 00:30:36,849 takže může následovat státní převrat a občanská válka 329 00:30:36,969 --> 00:30:41,195 a štěstí opět čeká na všechny, co slouží Američanům, 330 00:30:41,315 --> 00:30:44,328 neboť nechápou, že potom už Američanům nebudou k ničemu. 331 00:30:44,448 --> 00:30:48,652 Oni si myslí, že Putina je prostě potřeba dorazit. 332 00:30:48,772 --> 00:30:53,330 Nu dobrá, vy jste se rozhodli, že můžete Putina dorazit. 333 00:30:53,450 --> 00:30:58,625 Tak proč jste na tom pohoštění Sberbanky rozehráli celé to představení 334 00:30:58,745 --> 00:31:03,456 s otevřeným vyhlášením ultimáta Putinovi, přímého ultimáta? 335 00:31:03,576 --> 00:31:09,214 Které jste mohli jednoduše zaprotokolovat: „Tys řekl to a to, což znamená to a to.“ 336 00:31:09,334 --> 00:31:17,951 Proč? Protože nejsou tak silní jako byli před provedením penzijní reformy. 337 00:31:18,071 --> 00:31:24,195 Proto je donutili vyhlásit přímé ultimátum. 338 00:31:24,315 --> 00:31:29,512 Jenže vyhlášení toho ultimáta, jeho správné pochopení vlasteneckými silami 339 00:31:29,632 --> 00:31:34,675 umožní stabilizovat situaci ve státě, takže jim nic z toho nevyjde. 340 00:31:34,795 --> 00:31:45,397 Dokonce i s ohledem na to, že mají za to, že Putin do určité míry zakolísal a podléhá jejich vydírání... 341 00:31:45,517 --> 00:31:50,979 Ve skutečnosti Putin provedl manévr s výhrou pro celý systém. 342 00:31:51,099 --> 00:31:58,194 ...tak tímto svým otevřeným vyhlášením ultimáta vyplavali na povrch, a to znamená fiasko. 343 00:31:58,314 --> 00:32:06,660 Oni už se nemají zač schovávat, takže vykládají na stůl poslední karty, poslední trumfy, 344 00:32:06,780 --> 00:32:10,083 aby alespoň nějak rozjeli ten majdan. 345 00:32:11,424 --> 00:32:15,201 Sami si tak naběhli, a to je třeba využít. 346 00:32:15,321 --> 00:32:21,131 Opakuji, že situace už není taková, jako byla před penzijní reformou, 347 00:32:21,251 --> 00:32:27,060 kdy pouze lidé rozumějící řízení pochopili, že Putinovi bylo předloženo ultimátum, 348 00:32:27,180 --> 00:32:29,249 a že to ultimátum je závažné. 349 00:32:29,369 --> 00:32:34,102 Teď vše přednesli zcela otevřeně a každého je možné chytit za flígr jako třeba Šochina a říci mu: 350 00:32:34,222 --> 00:32:38,550 „Á, zachtělo se ti přestavby? Tak se ti o ní postaráme.“ 351 00:32:38,670 --> 00:32:45,332 Nebo: „Kudrine, takže ty chceš, aby USA dostaly peníze, které vydělávají naši lidé, 352 00:32:45,452 --> 00:32:49,879 protože jinak zařídíš, aby se Putinovi všechno zhroutilo? 353 00:32:49,999 --> 00:32:53,304 Jenže to nezařídíš Putinovi, ale celému státu“. 354 00:32:53,424 --> 00:32:59,269 Každého z nich je možné za jeho slova skřípnout, všichni si tím naběhli. 355 00:33:00,500 --> 00:33:04,957 Je to jejich prohra. Dobré řízení není vidět. 356 00:33:05,077 --> 00:33:12,481 Před penzijní reformou mělo jejich řízení celkem vysokou kvalitu, ale s tím je teď konec, melou z posledního. 357 00:33:12,601 --> 00:33:16,319 Jde o poslední boj a ten bývá nejzuřivější. 358 00:33:16,439 --> 00:33:20,908 A je třeba si uvědomovat, že všichni tito podpindosníci jsou sice ochotni jiné nechat zabíjet, 359 00:33:21,028 --> 00:33:29,247 jsou ochotni, jakkoliv je nechat mučit, ale sami za páníčkovi zájmy chcípnout nehodlají. 360 00:33:36,161 --> 00:33:41,367 Mimochodem v souvislosti s tím tu mám ještě jednu otázku od Naděždy. 361 00:33:41,487 --> 00:33:45,728 Neustále mluvíte o sabotáži a záškodnictví úředníků. 362 00:33:45,848 --> 00:33:50,769 A jak máme chápat Putinovu iniciativu vyplácet důchody pracovním migrantům? 363 00:33:50,889 --> 00:33:53,813 Bude to u nás stejné jako v Německu a Francii? 364 00:33:53,933 --> 00:33:59,018 Zde je uveden citát ze zprávy: „Dost rozporuplně je vnímána další z inovací. 365 00:33:59,138 --> 00:34:02,556 Rusko napřed „optimalizovalo“ náklady na vlastní důchodce 366 00:34:02,676 --> 00:34:07,000 a teď bude vyplácet důchody pracovním migrantům ze států Eurasijského ekonomického svazu. 367 00:34:07,120 --> 00:34:11,321 Toto rozhodnutí osobně podpořil Putin na svém setkání v hlavním městě Kazachstánu.“ 368 00:34:11,441 --> 00:34:17,348 Cožpak si neuvědomuje, že nás nahrazují nevzdělanými migranty 369 00:34:17,468 --> 00:34:23,006 z vesnických oblastí Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Arménie? To budeme všechny živit na náš účet? 370 00:34:23,126 --> 00:34:28,356 Tak to se máme vzdát a nechat si zničit stát? Nebo svůj stát chceme naopak obnovovat? 371 00:34:28,476 --> 00:34:31,415 Putin vychází z toho, že náš stát je třeba obnovovat. 372 00:34:31,535 --> 00:34:40,040 Jak dopadne ta věc s migranty, bude řešit ten řídicí systém, který bude fungovat v daném okamžiku. 373 00:34:40,160 --> 00:34:47,299 A Putin počítá s tím, že Rusko bude i nadále získávat svou suverenitu a ekonomickou sílu. 374 00:34:48,041 --> 00:34:59,019 Ať už si to přejeme či ne, stojíme před úkolem obnovit svůj stát přinejmenším v jeho sovětské variantě. 375 00:34:59,139 --> 00:35:10,629 A ta varianta se zahrnutím Rumunska, Polska a Finska je také stále na programu dne. 376 00:35:10,749 --> 00:35:14,828 A jak to provedeme? Jak to vyřešíme? 377 00:35:14,948 --> 00:35:22,101 Všude všechno musí dělat lidé a všude jsou potřebné konkrétní pracovní ruce. 378 00:35:22,221 --> 00:35:36,005 Tento důchodový nástroj je možné využít jak v cílech rozvoje státu a obnovy jeho územní celistvosti, 379 00:35:36,125 --> 00:35:39,805 ke spojení všech jeho částí a získání suverenity, 380 00:35:39,925 --> 00:35:47,405 tak i ke konečnému zlikvidování státu, ke zničení ruského národa na území Ruska. 381 00:35:47,525 --> 00:35:53,161 Putin vychází z toho, že je třeba stát obnovovat, a to znamená pracovat na tom už teď. 382 00:35:53,281 --> 00:36:00,988 A nikdy se nesmíte bát: „Ale vždyť oni to mohou zneužít...“ 383 00:36:02,235 --> 00:36:11,451 Budete-li se toho bát a nic nebudete podnikat jako protiopatření, tak to s vámi vždy „skoulí“. 384 00:36:11,571 --> 00:36:16,243 Je třeba uplatňovat aktivní politiku, což právě Putin dělá. 385 00:36:16,363 --> 00:36:19,691 Jen si vezměte, v jakém stavu převzal naši zemi. 386 00:36:19,811 --> 00:36:25,226 Neexistoval tu stát, žádný tu nebyl a teď ho tu máme. 387 00:36:25,346 --> 00:36:31,261 Neměli jsme žádnou suverenitu a teď ji máme, i když zatím omezenou. 388 00:36:32,531 --> 00:36:36,365 Stát se obnovuje a my musíme jít dál. 389 00:36:36,485 --> 00:36:43,443 A abychom mohli jít dál, potřebujeme, aby náš stát měl zdroje, a to včetně těch pracovních. 390 00:36:44,554 --> 00:36:56,101 Prostřednictvím výplat důchodů získáváme ohromnou, prostě ohromnou základnu pracovních zdrojů 391 00:36:56,221 --> 00:37:02,453 a možnost obnovit územní celistvost Ruska přinejmenším v sovětských hranicích, 392 00:37:03,088 --> 00:37:04,926 v hranicích SSSR. 393 00:37:06,446 --> 00:37:12,208 Proč bychom se tedy měli sami vzdávat obrany zájmů svého státu? 394 00:37:12,843 --> 00:37:20,806 Vždy, když někdo úpí: „Ale oni udělají to a to a všechno bude stejně na nic“, 395 00:37:20,926 --> 00:37:25,887 tak reaguje jako člověk, který nechce bojovat za svůj život, 396 00:37:26,007 --> 00:37:28,785 který nechce bojovat o svou budoucnost. 397 00:37:28,905 --> 00:37:31,423 A o čem my tu neustále mluvíme? 398 00:37:31,543 --> 00:37:38,864 Mluvíme o tom, že každý člověk musí bránit zájmy své i své rodiny a osvojovat si znalosti. A proč? 399 00:37:39,317 --> 00:37:45,465 Aby zajistil mírovou budoucnost lidem, svým dětem, 400 00:37:46,009 --> 00:37:51,771 aby stát prosperoval, aby ubránil své zájmy již teď. 401 00:37:51,891 --> 00:37:59,031 Nesmíme se vzdávat a musíme vidět v každém kroku to možné pozitivum, které náš stát potřebuje. 402 00:37:59,151 --> 00:38:04,362 A pokud určitý řídicí krok přináší negativum, musíme to také umět rozpoznat. 403 00:38:04,482 --> 00:38:08,014 Ale Putin nám přináší výlučně jen pozitiva. 404 00:38:08,134 --> 00:38:13,958 Pracovní migranti znamenají výlučně jen pozitivum pro obnovu naší země. 405 00:38:14,078 --> 00:38:18,760 V naší zemi je ohromné pole pracovních příležitostí. 406 00:38:18,880 --> 00:38:21,308 Co se teď tvrdí? 407 00:38:21,428 --> 00:38:28,023 Že ekonomický trh může fungovat, skládá-li se ze 400 miliónů spotřebitelů. 408 00:38:28,143 --> 00:38:30,337 Proč ze čtyř set miliónů? 409 00:38:30,457 --> 00:38:35,554 Protože ve spektru potřeb jsou i ty degradačně-parazitické 410 00:38:35,674 --> 00:38:40,159 a takový počet obyvatelstva umožňuje snižovat škodu 411 00:38:40,279 --> 00:38:45,513 přinášenou uspokojováním degradačně-parazitických potřeb. 412 00:38:45,633 --> 00:38:50,096 Sovětský svaz se dokázal pozvednout se 120 milióny. 413 00:38:50,216 --> 00:38:55,925 Obnovení Ruska v hranicích Sovětského svazu znamená 300 miliónů. 414 00:38:56,045 --> 00:38:59,487 Uvědomujete si, jaké možnosti k průlomu nám to přinese? 415 00:38:59,607 --> 00:39:07,745 A to i s ohledem na to, že stejně jako dříve figurují ve spektru našich potřeb ty degradačně-parazitické. 416 00:39:07,865 --> 00:39:13,076 Ale půjdeme-li kurzem, který nám nastavuje Putin, který je přece dobrý... 417 00:39:13,196 --> 00:39:19,360 Jde třeba o omezování spotřeby alkoholu, tabáku a dalších druhů narkotik, 418 00:39:19,480 --> 00:39:24,668 protože alkohol i tabák jsou narkotika, na to nesmíme zapomínat. 419 00:39:24,788 --> 00:39:27,163 To přece probíhá 420 00:39:27,776 --> 00:39:34,400 a znamená to opět skok kupředu, který si nepřejí "liberasti", který si nepřejí podpindosníci, 421 00:39:34,520 --> 00:39:39,073 takže se samozřejmě snaží zařídit to tak, aby to všechno bylo anulováno. 422 00:39:39,193 --> 00:39:43,815 Putin navrhuje, abychom poskytli ruské občanství těm lidem, 423 00:39:43,935 --> 00:39:47,081 kteří na to na základě jeho výnosů mají právo. 424 00:39:47,201 --> 00:39:52,412 Ale migrační úřad dělá všechno pro to, aby tyto jeho výnosy sabotoval. 425 00:39:52,532 --> 00:39:58,719 S ohledem na Donbas ta věc pokračuje kupředu pouze pod osobním Putinovým dohledem! 426 00:39:59,604 --> 00:40:03,506 A cožpak by to u nás i jinde nemohlo jít? 427 00:40:03,626 --> 00:40:09,994 Vždyť kolik je lidí nevyužito ve městech a na vesnicích, po celé planetě? 428 00:40:10,810 --> 00:40:13,283 Je třeba je zkoncentrovat. 429 00:40:13,403 --> 00:40:19,295 Někdy je čas kameny rozhazovat a jindy zase sbírat. Teď je ten čas je sbírat. 430 00:40:25,714 --> 00:40:27,325 Další otázka. 431 00:40:27,445 --> 00:40:33,609 Prosí vás vysvětlit situaci okolo toho útoku na tanker v Ománském zálivu. 432 00:40:33,729 --> 00:40:36,422 Kdo reálně stojí za touto akcí? 433 00:40:36,542 --> 00:40:41,322 A proč tento incident vyšetřuje Velká Británie a ne například Írán? 434 00:40:41,442 --> 00:40:50,623 Nu, protože je třeba všechno podat tak, aby to co nejvíce poškodilo USA. 435 00:40:50,743 --> 00:40:54,909 To znamená, že Velká Británie bude zájmy USA hájit tak, 436 00:40:55,029 --> 00:41:00,972 aby si všichni velmi dobře uvědomili, kdo ten útok podniknul… 437 00:41:01,212 --> 00:41:05,005 Budou sice neustále opakovat: „Byl to Írán, Írán!“ 438 00:41:05,125 --> 00:41:10,506 Ale ve výsledku tohoto jejich dokazování bude nad slunce jasné, že to byly právě USA. 439 00:41:10,626 --> 00:41:14,448 Co nejvíce bije do očí? 440 00:41:14,568 --> 00:41:17,340 Provedení samotného útoku. 441 00:41:17,460 --> 00:41:23,579 Jak nejefektivněji potopíte tanker? 442 00:41:23,699 --> 00:41:25,167 Torpédem 443 00:41:27,719 --> 00:41:29,931 nebo minou. 444 00:41:30,327 --> 00:41:40,423 Jakýkoliv potápěč může snadno umístit těžkou minu ve vodě, neboť voda kompenzuje část její váhy, 445 00:41:40,543 --> 00:41:47,455 ale umístit minu nad vodou, třeba i jen v metrové výšce, je již problematické. 446 00:41:47,575 --> 00:41:51,226 A kde byly díry? Všechny byly nad vodou. 447 00:41:51,346 --> 00:41:56,841 To znamená, že se počítalo s tím, že ty tankery se hned nepotopí 448 00:41:56,961 --> 00:42:02,654 a v ideálním případě, že se nepotopí vůbec, mělo to však vyvolat požár. 449 00:42:02,774 --> 00:42:10,594 O čem svědčí výpovědi očitých svědků? Svědčí o tom, že šlo o útok dronů. 450 00:42:10,714 --> 00:42:20,406 To znamená, že šlo o létající bomby, které zaútočily tak, aby na tankerech vyvolaly požáry, ale nepotopily je. 451 00:42:20,526 --> 00:42:26,616 A když někdo namítá: „Ale připlul tam přece íránský člun, aby odstranil tu minu…“ 452 00:42:26,736 --> 00:42:29,452 A to tam ta mina snad měla zůstat? 453 00:42:29,572 --> 00:42:33,365 Kdo jí jako měl odstranit, když se k tomu Američané neměli? 454 00:42:33,485 --> 00:42:37,743 Jestliže šlo o torpédový útok, museli to být zcela jasně Američané, to je zřejmé. 455 00:42:37,863 --> 00:42:45,767 Pokud jste to nebyli vy, tak jak to, že jste nezaregistrovali, že jakási íránská ponorka připlula a torpédoval ty tankery? 456 00:42:45,887 --> 00:42:48,678 Přece z toho obviňujete Írán, ne? 457 00:42:50,515 --> 00:42:56,822 To znamená, že ty tankery vlastně nikdo nechtěl potopit, 458 00:42:56,942 --> 00:43:05,465 bylo jen zapotřebí viditelně ty tankery poškodit, aby to potom mohli předvádět. 459 00:43:05,585 --> 00:43:10,002 Potřebovali prostě pěkný obrázek, a proto byl tento scénář realizován. 460 00:43:10,122 --> 00:43:19,371 Podle mne před pár týdny... Ne, v květnu, tedy již před měsícem, došlo k útoku na čtyři tankery. 461 00:43:19,491 --> 00:43:25,549 Tam bylo už úplně nejasné co a jak. Jenže ten obrázek jim z toho nevyšel, proto to zůstalo nejasné. 462 00:43:25,669 --> 00:43:34,988 A v tomto případě to vyšlo: „Írán je vinen! Zaútočil na japonské tankery převážející náklad pro Japonsko.“ 463 00:43:35,108 --> 00:43:40,140 A proč by měl Írán útočit na tyto tankery? 464 00:43:40,260 --> 00:43:42,480 Proč vlastně? 465 00:43:43,663 --> 00:43:51,353 Možná proto, že byl v té době právě v Íránu na návštěvě japonský premiér Šinzó Abe? 466 00:43:51,473 --> 00:44:00,894 Aby to byl pro něj takříkajíc „dárek“: „My ti dodáváme ropné výrobky, proto jsme tě takto pěkně uvítali?! 467 00:44:01,014 --> 00:44:05,087 Zaútočili jsme na tvé tankery.“ Je přece jasné, že ne. 468 00:44:05,207 --> 00:44:08,637 A proč tam vůbec Šindzó Abe jel? 469 00:44:08,757 --> 00:44:22,804 Jel tam do Íránu jako vyslaný vyjednavač za USA, aby řešil řadu otázek. 470 00:44:24,914 --> 00:44:37,321 V podstatě tedy ve výsledku žádný útok nepotřeboval Írán, Japonsko ani Spojené státy jako takové, 471 00:44:38,777 --> 00:44:47,467 jestliže se s nimi Írán chce dohodnout a USA díky tomu chtějí získat nějaké ty zahraničně politické výhody. 472 00:44:47,587 --> 00:44:53,832 Ale co když se na tu věc podíváme z druhé strany 473 00:44:53,952 --> 00:45:00,477 a zejména z hlediska Trumpových cílů a úkolů s ohledem na řízení USA? 474 00:45:00,597 --> 00:45:11,171 Trump musí přeformátovat USA tak, aby začaly žít z vlastní výroby a přestaly být světovým parazitem, 475 00:45:11,291 --> 00:45:14,772 aby přestaly propagovat americký způsob života, 476 00:45:14,892 --> 00:45:19,735 za kterého 5% obyvatelstva spotřebovává 50% světových energetických zdrojů. 477 00:45:19,855 --> 00:45:24,828 USA se teď musí stahovat ze všech regionů. 478 00:45:24,948 --> 00:45:29,766 Jenže aby opravdu odešly ze všech regionů, 479 00:45:29,886 --> 00:45:38,202 musí se všichni přesvědčit o nemožnosti se s nimi na něčem dohodnout, o jejich nepředvídatelnosti. 480 00:45:39,977 --> 00:45:47,023 USA uzavřely s Íránem jadernou dohodu, když to pro ně bylo výhodné: 481 00:45:47,143 --> 00:45:52,252 „Teď už nám to ale nevyhovuje a tak vše měníme.“ Jenže v této věci figurují i jiné státy, 482 00:45:52,372 --> 00:45:55,811 které jsou kvůli tomu nuceny manévrovat. 483 00:45:56,531 --> 00:46:03,814 A kdo má teď zájem na útoku na ty tankery? 484 00:46:04,658 --> 00:46:13,402 Írán nesmí nikomu dodávat ropné výrobky, dokud neakceptuje diktát USA. 485 00:46:13,522 --> 00:46:19,189 To je přece přesně ten postoj, který zaujímá americká státní elita. 486 00:46:19,309 --> 00:46:28,370 Když je to pro USA výhodné, tak potápí lodě, sestřelují letadla… 487 00:46:28,490 --> 00:46:30,505 Vždy to tak dělaly. 488 00:46:30,625 --> 00:46:43,415 Všem je jasné, že drony nebo torpédy mohly zaútočit na tyto tankery pouze USA a ty obviňují Írán. 489 00:46:43,993 --> 00:46:50,551 Mimochodem, jestliže byl tento útok veden v místech, kde operuje americké námořnictvo, 490 00:46:50,671 --> 00:46:55,759 je to ještě navíc ukazatelem jeho bojové schopnosti. 491 00:46:55,879 --> 00:46:57,913 Ale oni obviňují Írán. 492 00:46:58,033 --> 00:47:03,859 A v takových okamžicích se všichni, kteří přemýšlejí o svých budoucích vzájemných vztazích s USA, 493 00:47:03,979 --> 00:47:07,428 začínají zamýšlet: „Možná by bylo lepší se jim vyhnout? 494 00:47:07,548 --> 00:47:16,429 Bude-li to možné, bylo by asi lepší vše řešit přímo s Čínou, Íránem, Ruskem, Indií…? 495 00:47:16,549 --> 00:47:22,312 Prostě s kýmkoliv, jen se přitom vyhnout USA, které jsou nepředvídatelné, vrtošivé 496 00:47:22,432 --> 00:47:25,462 a vůbec není jasné, co vlastně sledují. 497 00:47:25,582 --> 00:47:30,143 Když se všichni spojíme, tak je přece jen donutíme, aby se začaly chovat lidsky.“ 498 00:47:30,263 --> 00:47:35,621 Takže prostě probíhá vytváření informačního pole 499 00:47:35,741 --> 00:47:45,857 napomáhajícího vytlačování USA ze všech koutů Země jako teď již nespolehlivého partnera. 500 00:47:45,977 --> 00:47:51,618 Právě k tomu byl potřebný ten obrázek, který tak dobře předvedli. 501 00:47:51,738 --> 00:47:58,022 Všechno jde jak má, jde o již mnohokrát osvědčený scénář. 502 00:48:02,086 --> 00:48:05,205 Další otázka. 503 00:48:07,294 --> 00:48:13,627 Dříve se říkalo, že sedmý listopad je rudým dnem v kalendáři. - Ano. 504 00:48:13,747 --> 00:48:18,947 - Dnes je 12. června… - Dnes je již 17. června. 505 00:48:19,067 --> 00:48:24,378 Ten den napsali tu otázku. Takže dvanáctý červen je dnes považován za svátek. 506 00:48:24,498 --> 00:48:28,349 Jedná se také o rudý den v kalendáři? Co je to za svátek? 507 00:48:28,469 --> 00:48:30,262 Nu, svátek… 508 00:48:30,382 --> 00:48:40,570 12. června 1990 byla přijata deklarace o suverenitě Ruska. 509 00:48:40,690 --> 00:48:46,022 Takže tenkrát Nejvyšší sovět Ruska, který měl všechny možnosti k tomu, 510 00:48:46,142 --> 00:48:52,298 aby nahradil Nejvyšší sovět SSSR, jež si neporadil s řízením SSSR, 511 00:48:52,418 --> 00:49:00,270 a zachoval územní celistvost Ruska v podobě SSSR s tím, že by se přeformátoval na RSFSR, 512 00:49:00,965 --> 00:49:09,838 prohlásil, že se vzdává své suverenity, rozčleňuje Rusko a ponechává si pouze jeden z takto vzniklých kousků. 513 00:49:10,456 --> 00:49:18,969 Proto to samozřejmě nepřátelé Ruska museli zafixovat v podobě samostatného svátku, což se také stalo. 514 00:49:19,089 --> 00:49:23,726 A jako znak porážky nám byla podstrčena jako vlajka trikolóra, 515 00:49:23,846 --> 00:49:28,845 která Rusku vždy přinášela pouze utrpení a neštěstí. 516 00:49:28,965 --> 00:49:33,937 Vždy nám tato vlajka přinášela válku, prostě nikdy nic dobrého. 517 00:49:34,057 --> 00:49:40,161 Pod touto vlajkou bojovali všichni ti, 518 00:49:42,065 --> 00:49:48,031 kteří se rozhodli zradit svou vlast, všichni, kteří se dali do služeb k Hitlerovi. 519 00:49:51,452 --> 00:49:57,573 A v tomto ohledu je zachovávání této vlajky stejně jako dřív důkazem toho, 520 00:49:57,693 --> 00:50:03,256 že naše řídící „elita“ nepracuje v zájmu Ruska. 521 00:50:03,376 --> 00:50:12,232 Stejně jako to, že je symbol vítězství Ruska ve Velké vlastenecké válce, 522 00:50:12,352 --> 00:50:19,100 kterým je Leninovo mauzoleum, vždy při vojenské přehlídce k Vítězství zakrýván překližkou. 523 00:50:19,220 --> 00:50:23,961 To je důkazem toho, že stejně jako dřív ještě nemáme úplnou suverenitu, 524 00:50:24,081 --> 00:50:30,904 že stejně jako dřív je „elita“, která nenávidí Rusko, která ho chce proměnit v surovinový přívěšek Západu 525 00:50:31,024 --> 00:50:37,283 a zlikvidovat ruský národ, zlikvidovat celý mnohonárodnostní ruský národ, 526 00:50:38,801 --> 00:50:46,670 která staví zájmy USA nad zájmy národů Ruska, stále ještě u řízení našeho státu. 527 00:50:48,820 --> 00:51:01,741 Prvním krokem k získání celkového řízení a suverenity je návrat slavného jména Stalingrad Volgogradu, 528 00:51:01,861 --> 00:51:08,721 který se stal Kannami 20. století, který byl velkolepým příkladem velitelského umění a vojenské cti! 529 00:51:11,525 --> 00:51:18,726 Proto se také název Stalingrad uchoval po celém světě v názvech ulic a náměstí. 530 00:51:18,846 --> 00:51:26,853 To jen u nás trockisté mají za to, že Stalingrad bylo nutné zlikvidovat, a další ti vlastizrádci. 531 00:51:26,973 --> 00:51:35,135 Žádný čestný člověk si nemyslí, že by se Stalingrad měl jmenovat Volgograd. 532 00:51:37,261 --> 00:51:44,239 Je nutné vrátit nám symbol našeho Vítězství Stalingrad a symbol našeho Vítězství, 533 00:51:44,951 --> 00:51:47,523 kterým je Leninovo mauzoleum! 534 00:51:47,643 --> 00:51:53,953 Na příští vojenské přehlídce zasvěcené 75. výročí Vítězství, 535 00:51:54,313 --> 00:51:59,302 musí vrchní velitel tuto přehlídku přijímat z mauzolea! 536 00:51:59,422 --> 00:52:10,473 Toto informační pole je nutné budovat na truc majdanové, „bolotné“ ideologii a emocionálně vybičovanému davu. 537 00:52:10,593 --> 00:52:15,180 Musíme si vrátit své Vítězství! Musíme získat zpět svou suverenitu! 538 00:52:15,300 --> 00:52:23,195 A ta trikolóra odpadne sama od sebe, až bude v plné míře obnoveno naše Vítězství, 539 00:52:23,315 --> 00:52:27,671 až si navrátíme symboly tohoto Vítězství. 540 00:52:29,188 --> 00:52:39,115 Potom už nikdy trikolóra nebude kráčet před Rudou Ruskou Vlajkou, před historickou ruskou vlajkou! 541 00:52:39,235 --> 00:52:43,635 To právě rudá vlajka byla neustále vlajkou Ruska. 542 00:52:43,755 --> 00:52:52,769 Až v roce 1917, kdy bělogvardějci přijali trikolóru, prozatímní vláda ustanovila tuto vlajku jako státní. 543 00:52:55,608 --> 00:52:58,653 A co následovalo? Občanská válka. 544 00:52:58,773 --> 00:53:02,047 Takže tato vlajka nám přinesla občanskou válku. 545 00:53:02,167 --> 00:53:09,886 A jak to bylo dál? Různorodá pakáž sem vtrhla pod Hitlerovou vlajkou, pod touto trikolórou zabíjet Rusy. 546 00:53:10,791 --> 00:53:16,490 Sovětská moc bojovala pod odvěkou ruskou vlajkou, pod tou rudou! 547 00:53:17,991 --> 00:53:21,591 Která vyjadřuje zájmy všeho obyvatelstva. 548 00:53:21,711 --> 00:53:24,163 To je třeba si uvědomovat. 549 00:53:24,283 --> 00:53:29,410 Proto musí návrat k naší státní symbolice proběhnout v plné míře. 550 00:53:29,530 --> 00:53:34,327 Jenže to není možné, dokud různí ti Kudrinové, Siluanové a další 551 00:53:37,145 --> 00:53:44,140 podpindosnická pakáž bude stát v čele Ruska a řídit ho. 552 00:53:44,260 --> 00:53:50,703 Však už prohlásili, že Rusko zlikvidují pod rouškou plnění 553 00:53:52,986 --> 00:53:58,767 putinských plánů, těch projektů na obnovu státu. 554 00:54:05,227 --> 00:54:07,490 Další otázka je od Nikity. 555 00:54:07,610 --> 00:54:14,197 Valeriji Viktoroviči v minulém pořadu z 10. června 2019 jste řekl, cituji: 556 00:54:14,317 --> 00:54:18,723 "Putin vytváří systém, za kterého bude jedno, kdo přijde (na jeho místo). 557 00:54:18,843 --> 00:54:22,632 To státně orientovaného řízení v Rusku už zůstane." 558 00:54:22,752 --> 00:54:24,669 - Konec citátu - Ano 559 00:54:24,789 --> 00:54:29,997 Jak bude fungovat daný mocenský systém, když se k moci dostane další Gorbačov, 560 00:54:30,117 --> 00:54:33,227 který nebude mít zájem o rozvoj našeho státu? 561 00:54:33,347 --> 00:54:35,141 Když ten systém bude funkční, 562 00:54:35,261 --> 00:54:43,308 tak a priori nebude mít žádný Gorbačov žádnou šanci dostat se k moci, to je to, o čem je řeč. 563 00:54:45,077 --> 00:54:51,188 Ten systém je nutné vytvořit tak, aby se žádný Gorbačov k moci dostat nemohl, 564 00:54:51,308 --> 00:54:56,351 aby do čela mohl nastoupit jen státně orientovaný člověk, schopný v oblasti řízení, 565 00:54:56,471 --> 00:55:03,058 který bude mít dovednosti, návyky a znalosti na státní, nadnárodní i globální úrovni. 566 00:55:03,178 --> 00:55:08,057 Tak musí ten systém fungovat. To je to nejdůležitější, co teď musí být vytvořeno. 567 00:55:08,177 --> 00:55:10,958 A Putin to teď efektivně vytváří. 568 00:55:11,078 --> 00:55:18,467 Proto jsou ty spekulace, kdo bude jeho nástupcem zcela zbytečné. 569 00:55:19,475 --> 00:55:24,289 Lidé to nikdy nedokáží odhadnout, pouze zcela náhodně. 570 00:55:24,409 --> 00:55:30,791 Je nutné ustanovit, jak ten systém bude fungovat. Zatím se na tom ale ještě pracuje. 571 00:55:36,818 --> 00:55:39,513 Dále tu je otázka od Natalji. 572 00:55:39,633 --> 00:55:44,410 Vysvětlete prosím následující věc. Z televizních obrazovek nám říkají, 573 00:55:44,530 --> 00:55:50,335 že si máme vážit všech našich historických předchůdců, vždyť tak či onak vybudovali náš stát. 574 00:55:50,455 --> 00:55:52,536 Zdá se, že to zní logicky. 575 00:55:52,656 --> 00:55:58,872 Neustále nám vypráví o carech, imperátorech a tak dále, ale přitom sovětské období do této kategorie neřadí. 576 00:55:58,992 --> 00:56:02,699 I ti, kteří vyzývají, abychom si vážili všeho v dějinách našeho státu 577 00:56:02,819 --> 00:56:05,624 a přesvědčují nás, jací byli ti carové skvělí, 578 00:56:05,744 --> 00:56:09,900 neboť špatně o nich mluvit nelze, z dějin si přece máme vždy vybrat jen to dobré, 579 00:56:10,020 --> 00:56:13,521 opovrhují Sovětským svazem, jeho zřízením a tak dále. 580 00:56:13,641 --> 00:56:19,096 Proč je možné z televizních obrazovek mluvit o tom, jaký byl Stalin špatný, 581 00:56:19,216 --> 00:56:24,239 a o žádném z carů, ani těch nevydařených, třeba jen v roli obětního beránka to nejde? 582 00:56:24,359 --> 00:56:27,532 Proč? Protože máme za vlajku trikolóru. 583 00:56:27,652 --> 00:56:35,108 Protože symbol naší suverenity a našeho Vítězství ve Velké vlastenecké válce Stalingrad se jmenuje Volgograd 584 00:56:35,228 --> 00:56:41,424 a druhý z těchto symbolů, Leninovo mauzoleum, je zakrýván překližkou, 585 00:56:41,544 --> 00:56:44,694 když má proběhnout vojenská přehlídka k Vítězství. 586 00:56:44,814 --> 00:56:48,891 To znamená, že máme v čele stále ještě koloniální administrativu, 587 00:56:49,011 --> 00:56:52,739 která v mnohém řídí Rusko v zájmech Spojených států. 588 00:56:52,859 --> 00:57:00,083 Proto samozřejmě v televizi nic pozitivního o Rusku říkat nelze. 589 00:57:00,203 --> 00:57:04,012 Oni nám vyprávějí, jací byli ti carové skvělí, je to tak? 590 00:57:04,132 --> 00:57:09,650 A nebyli to právě ti carové, kteří dovedli náš stát k úplnému krachu? 591 00:57:10,616 --> 00:57:14,628 K úplnému zhroucení v občanské válce? 592 00:57:16,541 --> 00:57:19,854 A proč nelze vyprávět o Sovětském svazu? 593 00:57:19,974 --> 00:57:28,862 Protože se Sovětský svaz pod Stalinovým vedením stal skutečně subjektem globální politiky, 594 00:57:28,982 --> 00:57:33,409 který byl jako stát v plné míře suverénní. 595 00:57:33,529 --> 00:57:41,083 Sovětský svaz začal měnit svět, SVĚT! Tím, že vytvářel svůj systém řízení. 596 00:57:41,203 --> 00:57:49,003 Cožpak to ti, kteří jsou orientováni na to být otrokem, slouhou, podpindosníkem mohou strpět? 597 00:57:49,123 --> 00:57:54,188 „Vy snad chcete poškozovat našeho páníčka, bílého sáhiba z Londýna?!“ 598 00:57:54,308 --> 00:57:59,187 Ruské zaostalé Rusko se svými láptěmi jako první vzlétlo do vesmíru, 599 00:57:59,307 --> 00:58:05,380 jako první použilo atom pro mírové účely a mnoho dalšího se mu podařilo jako prvnímu! 600 00:58:05,500 --> 00:58:08,033 Vždyť o tom mluvil i Kennedy: 601 00:58:08,153 --> 00:58:13,979 „Sovětský svaz vyhrál vesmírné závody ve školní lavici.“ 602 00:58:14,822 --> 00:58:21,591 Sovětský svaz, to je vzor skutečné suverenity a moci skutečného státu. 603 00:58:21,711 --> 00:58:25,829 Sovětský svaz je vzorem toho, jak mohou být řešeny kádrové otázky 604 00:58:25,949 --> 00:58:30,314 prostřednictvím sociálních výtahů, a jak je možné získat suverenitu. 605 00:58:30,434 --> 00:58:37,247 Nikdo z té naduté vysoké honorace bělogvardějců nemůže odpustit Rusku, 606 00:58:37,367 --> 00:58:41,423 že se dokázalo stát velkým státem a to BEZ NICH! 607 00:58:41,543 --> 00:58:45,456 To si přece to zaostalé Rusko se slámou čouhající z bot nemůže dovolovat! 608 00:58:45,576 --> 00:58:50,167 S nimi se to Rusku nemohlo podařit, neboť oni se stále jen po břiše plazili 609 00:58:50,287 --> 00:58:55,639 před všemi těmi „světáky“ ze Západu, kam se potom také hned rozběhli. 610 00:58:56,297 --> 00:59:00,803 Oni vždy Rusko zrazovali, jak se jen dalo. 611 00:59:01,955 --> 00:59:08,785 V celých ruských dějinách se našli pouze dva carové, 612 00:59:09,875 --> 00:59:18,023 kteří dokázali plnohodnotně hájit zájmy Ruska a realizovat globální politiku v zájmech Ruska. 613 00:59:18,143 --> 00:59:27,507 Byl to Ivan IV. Hrozný, tedy Ivan Vasiljevič a Mikuláš I. 614 00:59:30,160 --> 00:59:34,563 Tito dva imperátoři to skutečně dokázali. 615 00:59:34,892 --> 00:59:42,217 A přitom jsou oba dva neustále pomlouváni, ani na jednom z nich v naší televizi nedokážou najít nic pozitivního. 616 00:59:42,669 --> 00:59:52,421 Neustále nám cpou Alexandra III., který podepsal dekret o likvidaci Ruska v průběhu únorové revoluce. 617 00:59:52,541 --> 00:59:58,593 Mám na mysli ten oběžník O kuchařčiných dětech, který zcela připravil náš stát o naše národní kádry. 618 00:59:58,713 --> 01:00:05,917 Stále omílají Mikuláška, který se před Západem po břiše plazil při plnění jeho zájmů. 619 01:00:06,575 --> 01:00:08,838 Mám na mysli Mikuláše II. 620 01:00:08,958 --> 01:00:14,372 Kolovalo o něm: „Na Rusi už každý slyšel, Mikuláš o rozum přišel!“ 621 01:00:14,492 --> 01:00:26,284 Vyprávějí nám o Alexandrovi II., který zmařil všechno, čeho dosáhl Mikuláš I., který to vytrvale mařil. 622 01:00:26,778 --> 01:00:32,188 O Alexandrovi I., který se Bůh ví proč zapletl do války s Napoleonem, 623 01:00:32,308 --> 01:00:35,974 když jsme mohli všechno získat jedním vrzem. 624 01:00:36,094 --> 01:00:39,718 Vždyť Kutuzov ho varoval, vymlouval mu to. 625 01:00:40,356 --> 01:00:46,508 Když se potom Alexandr I. přesvědčil o jeho pravdě a prosil Michaila Illarionoviče: „Odpusť mi to!“ 626 01:00:46,628 --> 01:00:48,626 Co mu na to Kutuzov odpověděl? 627 01:00:48,746 --> 01:00:54,120 „Já ti to odpustím, jenže to národ musíš prosit o odpuštění za to, cos způsobil!“ 628 01:00:54,240 --> 01:01:00,477 Pochopitelně, že stát neřídili úplně sami a samozřejmě se dá i v jejich vládnutí nalézt něco pozitivního, 629 01:01:00,597 --> 01:01:03,315 vždyť náš stát se přece jen nějak rozvíjel. 630 01:01:03,435 --> 01:01:08,644 Ale mluvit o nich jako o budovatelích Ruska? 631 01:01:09,755 --> 01:01:15,906 Vždyť to není jen sovětské období, které dnes dokážou jen špinit. 632 01:01:16,026 --> 01:01:20,617 Cožpak jste někdy něco pozitivního zaslechli o Mikuláši I.? 633 01:01:20,737 --> 01:01:25,473 O tomto vynikajícím, prostě vynikajícím ruském carovi? 634 01:01:25,593 --> 01:01:28,744 To byl jediný gosudar! 635 01:01:32,118 --> 01:01:38,413 Možná že se stejným globálním hráčem mohl stát ještě Petr I. Veliký, 636 01:01:38,804 --> 01:01:43,124 jenže na toho se svalil jeden z nejtěžších úkolů. 637 01:01:43,244 --> 01:01:47,054 A o něm se mimochodem také málo co dobrého dozvíte. 638 01:01:47,174 --> 01:01:51,621 Petra I. vychovali tak, aby svou vládou Rusko dorazil. 639 01:01:51,741 --> 01:01:57,731 A on, když se chopil vlády nad ruským carstvím, po sobě zanechal Ruské impérium. 640 01:01:59,089 --> 01:02:08,141 Ano, zavlekl do Ruska také mnohá negativa, ale dokázal ho uchovat místo toho, aby ho dorazil, 641 01:02:08,261 --> 01:02:12,894 a to je třeba ocenit a vážit si ho za to. 642 01:02:14,909 --> 01:02:19,209 Takže tu prostě máme cenzuru, politickou cenzuru. 643 01:02:19,329 --> 01:02:26,431 Rusko nemá být suverénním státem, proto je zapotřebí sovětské období očerňovat, 644 01:02:26,551 --> 01:02:32,952 neboť pouze tehdy se skutečně rozvinul celý potenciál Ruska. 645 01:02:33,072 --> 01:02:41,202 Je nutné očerňovat Mikuláše I. i Ivana Hrozného, a obdivovat Alexandra III., 646 01:02:41,322 --> 01:02:48,197 který připravil náš stát o všechny kádry, který nás jedním tahem připravil o všechny národní kádry! 647 01:02:48,317 --> 01:02:53,238 Takže státu prostě nezbývalo jiné východisko než se zhroutit! 648 01:02:53,358 --> 01:02:57,763 Ale toho obdivují: „Byl to prý mírotvůrce!“ 649 01:02:57,883 --> 01:03:03,771 Ale už mlčí o tom, že jím mohl být proto, že Mikuláš I. svou globální politikou 650 01:03:03,891 --> 01:03:09,778 donutil Evropu bojovat proti Rusku v té takzvané Krymské válce 651 01:03:09,898 --> 01:03:19,777 a narušil jim tak rychlost přípravy 1. světové války a přestavbu celé Evropy, 652 01:03:19,897 --> 01:03:24,488 takže byli potom nuceni u nás nechat věcem víceméně volný průběh 653 01:03:24,608 --> 01:03:29,652 a zkoncentrovat se na otázce vytvoření subjektu budoucí agrese proti Rusku, na Německu. 654 01:03:29,772 --> 01:03:35,638 Museli ho poskládat z různých těch královstvíček a nechat vyhrát v Prusko-francouzské válce. 655 01:03:35,758 --> 01:03:38,704 To byla vyčerpávající práce, 656 01:03:40,884 --> 01:03:43,641 takže je to tam zaměstnalo. 657 01:03:43,761 --> 01:03:49,772 Alexandrovi III. se vše dostalo na stříbrném tácu, takže mohl mnohé vyřešit 658 01:03:51,109 --> 01:03:53,105 a nic nevyřešil! 659 01:03:55,450 --> 01:03:58,268 Proto je všechny tak propagují, 660 01:04:00,141 --> 01:04:07,198 neboť budeme-li se orientovat na špatné lídry našeho státu, budeme opakovat všechny jejich chyby. 661 01:04:07,318 --> 01:04:10,324 A budeme-li se orientovat na ty lídry, 662 01:04:10,444 --> 01:04:15,324 kteří náš stát opravdu dokázali pozvednout na úroveň skutečného státního řízení 663 01:04:15,444 --> 01:04:18,183 a vyšší státní suverenity, 664 01:04:18,303 --> 01:04:24,067 půjdeme jejich tvořivou cestou a vybudujeme silný stát. 665 01:04:26,711 --> 01:04:32,704 My nemáme žádnou nezávislou televizi ani nezávislé hromadné sdělovací prostředky! 666 01:04:32,824 --> 01:04:35,224 Všechno prochází tvrdou cenzurou. 667 01:04:35,344 --> 01:04:42,528 Stále je u nás vytvářena informační základna napomáhající budoucímu zhroucení Ruska, 668 01:04:43,017 --> 01:04:47,801 proto toho tolik namluví o Mikuláši II. 669 01:04:47,921 --> 01:04:50,681 Co to je za světce?! 670 01:04:50,801 --> 01:04:57,548 On sice převzal ne zcela plnohodnotný stát, který ale přece jen po vládě Alexandra III. poněkud posílil, 671 01:04:57,668 --> 01:05:02,101 kterému sám Bůh velel, aby ten stát alespoň nějak upevnil, 672 01:05:02,221 --> 01:05:08,196 a měl tak možnost zahladit negativní následky řízení Alexandra III., 673 01:05:08,316 --> 01:05:13,700 jenže on naopak všechno to negativum posílil a potlačil vše pozitivní. 674 01:05:15,244 --> 01:05:22,085 Náš stát vstoupil do světové války, aniž měl vůbec nějaký vlastní průmysl. 675 01:05:22,205 --> 01:05:29,466 Neměli jsme tu vůbec nic, žádné lodní ani letecké stavitelství, žádný chemický průmysl, 676 01:05:29,586 --> 01:05:35,921 neměli jsme tu průmysl na výrobu motorů ani automobilů, neměli jsme tu vůbec nic, 677 01:05:36,041 --> 01:05:40,731 i pro to nejposlednější jsme si museli běhat na Západ. 678 01:05:40,851 --> 01:05:42,660 Takže tak. 679 01:05:48,961 --> 01:05:51,944 Dále je tu otázka od Stanislava. 680 01:05:52,064 --> 01:05:58,117 Valeriji Viktoroviči, je jasné, že Chruščov jako skutečný trockista pracující pro globální prediktor, 681 01:05:58,237 --> 01:06:02,464 nenáviděl a ničil SSSR-Rusko ve všech oblastech lidské činnosti, 682 01:06:02,584 --> 01:06:07,402 postaral se třeba o rozklad milice i zemědělství. Však jen ty celiny, co nás stály. 683 01:06:07,522 --> 01:06:10,411 Přesto všemožně napomáhal rozvoji kosmonautiky. 684 01:06:10,531 --> 01:06:15,580 Chtěl prostřednictvím ruských vesmírných technologií napomoci globálnímu prediktoru odletět z planety. 685 01:06:15,700 --> 01:06:20,659 Tak proč Brežněv v podstatě rozvrátil sovětskou kosmonautiku a pohřbil náš program dobývání Měsíce? 686 01:06:20,779 --> 01:06:24,897 Byl to tedy prostě ničemný, omezený straník-podpindosník 687 01:06:25,017 --> 01:06:28,125 snažící se co nejvíce poškodit Rusko a vyhovět páníčkovi? 688 01:06:28,245 --> 01:06:32,799 Nebo to byl jen mírumilovný požitkář, který si přál mír na celém světě, proto to sblížení s USA, 689 01:06:32,919 --> 01:06:36,595 a stál v cestě plánům globálního prediktoru na opuštění planety? 690 01:06:40,201 --> 01:06:45,056 Ne, na dobu jeho vlády prostě vyšlo období stagnace systému. 691 01:06:45,176 --> 01:06:50,455 Ta věc se má tak, že v době vlády Chruščova bylo zapotřebí provést prudký manévr, 692 01:06:50,575 --> 01:06:56,381 bylo zapotřebí stát ze stalinských kolejí převést na ty antistalinské, proto to Chruščovské tání. 693 01:06:56,501 --> 01:07:00,644 Ale speciálně kosmické odvětví se mělo rozvíjet, 694 01:07:00,764 --> 01:07:05,155 i když se mělo rozvíjet jen do určité míry, 695 01:07:05,275 --> 01:07:13,302 neboť ve stejné době trofejní Němci dobře a úspěšně rozvíjeli kosmický program USA, 696 01:07:13,422 --> 01:07:16,870 takže šlo o takový tandem v této oblasti. 697 01:07:16,990 --> 01:07:19,977 Ale tuto raketovou soutěž vyhrál Sovětský svaz 698 01:07:20,097 --> 01:07:27,630 a USA ještě nebyly připraveny na to, aby ovládly celý svět. 699 01:07:28,925 --> 01:07:41,245 A ty tvůrčí procesy založené za Stalina nemohly být rychle utlumeny, byl na to potřebný určitý čas. 700 01:07:41,365 --> 01:07:46,311 A u nás nebyl redukován jen program na dobývání Měsíce, utlumovali toho daleko více. 701 01:07:46,431 --> 01:07:50,067 Prostřednictvím takových programů jako Sojuz-Apollo, 702 01:07:50,187 --> 01:07:56,368 byly de facto prozrazovány a předávány USA naše technologie, aby si udržely svou konkurenceschopnost. 703 01:07:56,488 --> 01:08:00,303 Prostě se jen čekalo, až uplyne potřebná doba. 704 01:08:00,423 --> 01:08:05,079 A rozvíjet ekonomiku, a přesněji posouvat kupředu Sovětský svaz, 705 01:08:05,199 --> 01:08:10,222 když byl odsouzen k přeformátování a rozčlenění? 706 01:08:10,342 --> 01:08:15,726 Nu, kdo vám to dovolí, i kdyby to nakrásně bylo v zájmu globalistů? 707 01:08:15,846 --> 01:08:22,207 Globalisté si přece uvědomovali, že kdyby se SSSR rozvíjel podle stalinských šablon, 708 01:08:22,327 --> 01:08:27,223 kdy se budovala skutečně socialistická, komunistická společnost, 709 01:08:27,343 --> 01:08:32,521 ve které by mohl být realizován tvůrčí genetický potenciál všeho obyvatelstva, 710 01:08:32,641 --> 01:08:39,516 tak by nemohli potom využít raketový vesmírný program SSSR k tomu, aby sami odletěli z planety Země. 711 01:08:39,636 --> 01:08:41,394 Nešlo by to. 712 01:08:41,514 --> 01:08:46,409 A navíc potřebovali SSSR přebudovat, proto vše muselo stagnovat, 713 01:08:46,529 --> 01:08:49,881 vše muselo být zbrzděno a oni se o to postarali. 714 01:08:50,001 --> 01:08:55,976 Tím vlastně také napomohli USA, aby se vůbec dokázaly zmocnit SSSR 715 01:08:56,096 --> 01:09:00,529 a díky jeho zdrojům se ještě nějakou dobu udržet. 716 01:09:03,204 --> 01:09:06,547 Dále tu je otázka od Pribalta. 717 01:09:07,525 --> 01:09:13,980 Ve vašem pořadu ze dne 4. června jste mluvil o rozstřílení Bílého domu v Moskvě v roce 1993. 718 01:09:14,100 --> 01:09:18,995 Řekl jste, že se pro Rusko jednalo o nejlepší variantu ze všech tehdy možných. 719 01:09:19,115 --> 01:09:20,770 Ano, to jsem řekl. 720 01:09:20,890 --> 01:09:24,422 Mám tu v souvislosti s tím čtyři upřesňující podotázky. 721 01:09:24,542 --> 01:09:28,949 První: Jaké cíle sledoval Západ, že podpořil právě tuto variantu, 722 01:09:29,069 --> 01:09:33,449 tedy Jelcina - surovinové klany a ne parlament - výrobní klany? 723 01:09:33,569 --> 01:09:42,297 SSSR byl jaderným státem, měl jaderné zbraně, jaderné elektrárny. 724 01:09:42,417 --> 01:09:49,292 Také jsme tu měli rozvětvený, ekologicky nebezpečný průmysl. 725 01:09:49,412 --> 01:09:55,439 Zavedení „samostijnosti“ (nezávislosti/samostatnosti) a la Ukrajina, 726 01:09:55,559 --> 01:10:01,303 kde je každý pánem na svém dvorečku, by vedlo k tomu, 727 01:10:01,423 --> 01:10:06,216 že by přišli o řízení těchto procesů, 728 01:10:06,336 --> 01:10:18,149 což by mohlo vést k velice závažné katastrofě jak jaderné, tak i chemické, ekologické. 729 01:10:18,269 --> 01:10:22,830 Museli řešit velmi mnoho takových problémů, proto nás museli potápět postupně. 730 01:10:22,950 --> 01:10:26,431 Museli to všechno zavírat maximálně kontrolovaně, 731 01:10:26,551 --> 01:10:32,526 aby si ponechali některé výroby pro podporu Západu, aby z toho měly prospěch západní státy. 732 01:10:32,646 --> 01:10:39,624 Část výroby kvůli tomu u nás zůstala, dodávali jsme jim suroviny v surové i prvotně zpracované podobě. 733 01:10:39,744 --> 01:10:46,054 Také je podporujeme svými mozky, vždyť ten Boeing je prakticky z poloviny náš, 734 01:10:46,174 --> 01:10:49,655 a mnohými dalšími zdroji. 735 01:10:49,775 --> 01:10:56,265 Ta varianta, kdy je nutné se domlouvat s velkým množstvím místních velmožů, 736 01:10:56,385 --> 01:11:00,637 nikomu nevyhovovala, protože to dost dobře není možné. 737 01:11:00,757 --> 01:11:06,141 Zatímco dosadit si svého četníka, který to všechno bude řídit s tím, 738 01:11:06,261 --> 01:11:13,265 že mu zformujete nejvyšší řízení ze svých občanů, to už je zcela přijatelná varianta. 739 01:11:13,385 --> 01:11:19,695 A proto, aby se jim nevymklo řízení takového důležitého státu, 740 01:11:19,815 --> 01:11:25,790 což by mohlo vést díky řetězové reakci ke vzniku ekologické katastrofy nastartované u nás... 741 01:11:25,910 --> 01:11:32,091 Mohli by začít vybuchovat jaderné elektrárny, nebo by se někdo mohl zmocnit jaderných bomb, 742 01:11:32,211 --> 01:11:33,892 mohlo se stát ledacos. 743 01:11:34,012 --> 01:11:37,750 Dovedete si představit, co by to způsobilo v celém světě? To bylo nutné mít pod kontrolou. 744 01:11:37,870 --> 01:11:43,845 Proto potřebovali mít v čele jednotné řízení a ne celou řadu atamanů. 745 01:11:44,823 --> 01:11:47,394 A k čemu to spělo? 746 01:11:47,514 --> 01:11:52,718 Že každý subjekt federace se stane samostatným státem, tam to směřovalo. 747 01:11:52,838 --> 01:11:59,174 Tento proces pokračoval i za Jelcina, ale potřebovali, aby byl řiditelný, 748 01:11:59,294 --> 01:12:02,517 nesměl se zvrhnout, stát se chaotickým. 749 01:12:02,637 --> 01:12:07,738 Aby tento proces udrželi řiditelným, tak vsadili na Jelcina. 750 01:12:09,822 --> 01:12:14,991 Druhá podotázka: Proč tehdy západní odstřelovači stříleli do lidí? 751 01:12:15,111 --> 01:12:19,929 Jelcina nikdo neměl milovat, lidé ho měli nenávidět. 752 01:12:20,049 --> 01:12:26,102 Uvnitř státu muselo existovat silné politické uskupení, 753 01:12:26,222 --> 01:12:34,898 které bude tyto reálné zločiny Jelcinovi omlacovat o hlavu s tím, že pracuje pro zájmy cizího státu. 754 01:12:35,018 --> 01:12:40,607 Tady je ještě jedno upřesnění: Chtěli rozpoutat konflikt, ale vy jste přece říkal, 755 01:12:40,727 --> 01:12:43,822 že výrobní klany by ho rozpoutaly samy. 756 01:12:43,942 --> 01:12:47,294 - Ne. - Takže vlastně podpořili ty nesprávné? 757 01:12:47,414 --> 01:12:52,438 Výrobní klany by to nedokázaly provést pořádně. Vždyť si jen vezměte tu výzvu Ruckého k letectvu: 758 01:12:52,558 --> 01:12:57,736 „Leťte a bombardujte!“ Koho jako měli bombardovat? Město, lidi? 759 01:12:58,148 --> 01:13:04,783 Oni by dokázali v zemi vyvolat jen chaos v řízení. 760 01:13:05,349 --> 01:13:10,467 A v tomto ohledu znamená to tehdejší odstřelování lidí 761 01:13:10,587 --> 01:13:20,009 vlastně pokládání časované bomby v podobě budoucích sociálních, politických nálad ve společnosti, ve státě. 762 01:13:20,129 --> 01:13:24,304 Proto to Jelcinovi takto předem zařídili. 763 01:13:26,671 --> 01:13:33,905 Třetí podotázka: Kdo stál za Západem, byl to globální prediktor nebo státní elita? 764 01:13:34,025 --> 01:13:36,541 Co znamená to, stál za Západem? 765 01:13:36,661 --> 01:13:42,218 Jako kdo to realizoval? Realizovala to státní elita různých států. 766 01:13:42,338 --> 01:13:44,790 Účastnili se toho prakticky všichni. 767 01:13:44,910 --> 01:13:48,390 USA, Velká Británie i Německo, ti všichni. 768 01:13:48,510 --> 01:13:54,743 Ale všechny tyto státní elity nebyly nic jiného než nástroj v rukou globálního prediktoru, 769 01:13:54,863 --> 01:13:59,063 neboť on nemá vlastní řídicí nástroj. 770 01:13:59,183 --> 01:14:02,099 Globální prediktor řídí bezstrukturně. 771 01:14:02,219 --> 01:14:07,577 Strukturní řízení mají v rukou státy, jejich státní elita. 772 01:14:09,686 --> 01:14:16,167 A poslední čtvrtá podotázka: Změna ústavy a upevnění prezidentských pravomocí 773 01:14:16,287 --> 01:14:21,567 bylo prostředkem pro boj mezi klany nebo to byl jeden z cílů Západu? 774 01:14:21,687 --> 01:14:24,500 Právě jsem na tu otázku odpovídal. 775 01:14:24,620 --> 01:14:30,194 Samozřejmě, že bylo nutné na určitou dobu potlačit meziklanový boj jednotlivých frakcí, 776 01:14:30,314 --> 01:14:32,397 a potom tomu opět popustili uzdu. 777 01:14:32,517 --> 01:14:36,117 Proto ta Jelcinova výzva: „Berte si suverenity, kolik jen chcete!“ 778 01:14:36,237 --> 01:14:39,137 To právě bylo o tom, že Rusko mělo přestat existovat, 779 01:14:39,257 --> 01:14:42,248 ale ten proces měl zůstat řiditelný. 780 01:14:42,368 --> 01:14:51,318 Jelcina měli všichni nenávidět, měl v nich vzbudit touhu rozutíkat se do svých federálních subjektů, 781 01:14:51,438 --> 01:14:54,507 do svých jednotlivých federálních domovů, 782 01:14:54,627 --> 01:15:02,791 jako to bylo provedeno se SSSR, kdy se rozutíkali do svých národních domovů, do těch předpřipravených republik. 783 01:15:04,700 --> 01:15:07,087 Mám tu ještě jednu otázku. 784 01:15:07,207 --> 01:15:11,630 V minulém pořadu byla položena následující otázka: 785 01:15:11,750 --> 01:15:16,717 „Proč globální prediktor dosud nezablokoval kanál FKT na YouTube?“ 786 01:15:16,837 --> 01:15:21,688 V souvislosti s tím jsme dostali spoustu zpráv, 787 01:15:21,808 --> 01:15:28,025 kde se lidé rozhořčují nad tím, že globální prediktor může využívat naši analytiku. 788 01:15:28,145 --> 01:15:32,420 Ano, potřebuje ji, ale ten problém je trochu jinde. 789 01:15:32,540 --> 01:15:36,206 Vždyť na čem se zakládá to rozhořčení těch lidí? 790 01:15:36,326 --> 01:15:45,464 „Zcela přímo se přiznal, že pracuje pro globalisty. To právě pro ně dělá tu analytiku.“ 791 01:15:45,584 --> 01:15:50,558 Když tohle říkají lidé, kteří neznají Koncepci sociální bezpečnosti, 792 01:15:50,678 --> 01:15:54,278 kteří nečetli knihy vnitřního prediktoru, je to jedna věc, 793 01:15:54,398 --> 01:16:00,056 ale když to říkají lidé činící si nárok nazývat se konceptuály, tak už je to něco jiného. 794 01:16:00,176 --> 01:16:05,060 To mám chuť se zeptat: Lidé, četli jste vůbec něco z knih vnitřního prediktoru? 795 01:16:05,180 --> 01:16:09,405 Četli jste něco o tom, že existuje zákon času, 796 01:16:09,525 --> 01:16:16,006 který popisuje fungování informací, obnovování informací na sociální a biologické úrovni? 797 01:16:16,126 --> 01:16:21,422 Chápete, že je tam popsáno přesně to, o čem jsem mluvil? 798 01:16:21,542 --> 01:16:27,298 Tomu období řízení založenému na hermetismu je konec. 799 01:16:27,860 --> 01:16:35,987 Dnes ten hermetismus již nevyhovuje nikomu, protože to znamená brzdit sám sebe. 800 01:16:37,094 --> 01:16:38,843 Takže co je nutné? 801 01:16:38,963 --> 01:16:45,607 Je nutné řízení uplatňovat otevřeně, formovat informační moduly tak, 802 01:16:45,727 --> 01:16:52,473 aby to přesvědčilo vašeho protivníka, že je nutné jednat tak, jak potřebujete. 803 01:16:52,593 --> 01:16:57,694 Přesně tak, jak to dělá Putin, přesně tak, jak jsem o tom mluvil. 804 01:16:57,814 --> 01:17:05,642 Musíte jim ukázat: „Vaše problémy mohou být vyřešeny pouze tak a nejinak.“ 805 01:17:06,028 --> 01:17:11,223 To je právě tím ukazatelem řízení. 806 01:17:11,789 --> 01:17:16,392 Prý: „Podlehnul globalistům!“ 807 01:17:16,512 --> 01:17:21,639 Lidi, kdybyste si alespoň něco z těch knih vnitřního prediktoru přečetli. 808 01:17:21,759 --> 01:17:23,903 Vždyť o čem je řeč? 809 01:17:24,023 --> 01:17:34,138 Opakuji, že je zapotřebí natolik správně sestavovat analytiku a formovat informační pole, 810 01:17:34,258 --> 01:17:39,308 aby váš potenciální protivník, který vás plánuje zničit, 811 01:17:39,428 --> 01:17:46,586 pochopil, že je právě tohle je jediný způsob, jak překonat ten problém, který má on sám. 812 01:17:46,706 --> 01:17:51,165 Je to přibližně stejné, 813 01:17:52,605 --> 01:17:57,749 jako byste byli na lodi někde na otevřeném moři 814 01:17:57,869 --> 01:18:04,487 a jen jeden člověk by dokázal poradit, jak opravit a nastartovat motor, 815 01:18:04,607 --> 01:18:11,251 ale udělat by to musel někdo jiný, aby se zachránili všichni. 816 01:18:11,371 --> 01:18:16,241 Tak v tomto ohledu globalisté potřebují naši analytiku. 817 01:18:16,361 --> 01:18:20,557 To oni musí teď opravovat své motory, ale zároveň řídí celý svět, 818 01:18:20,677 --> 01:18:26,795 a když se drží našich doporučení, tak snižují krizovost svého řízení, 819 01:18:26,915 --> 01:18:33,617 zároveň však pracují i v našem zájmu, když jim takto poskytujeme svou analytiku. 820 01:18:33,737 --> 01:18:41,147 Bez ní si totiž nedokážou poradit, nevědí, co je v tom motoru špatně, co je třeba opravit. 821 01:18:42,072 --> 01:18:49,644 A proto si jen stačí nastudovat práce vnitřního prediktoru SSSR. 822 01:18:49,764 --> 01:18:56,824 Já vám říkám, že někteří lidé si hrají přímo na guru a ve skutečnosti ani nevědí nic o zákonu času. 823 01:18:59,518 --> 01:19:01,616 To byla poslední otázka. 824 01:19:01,736 --> 01:19:07,336 Dostali jsme se k tomu, jak je nutné mít znalosti o zákonitostech řízení, 825 01:19:07,456 --> 01:19:11,451 o pravidlech řízení složitých sociálních supersystémů. 826 01:19:11,571 --> 01:19:15,565 Nestačí si jen přečíst knihu, nestačí umět ji převyprávět, 827 01:19:15,685 --> 01:19:22,128 musíte pochopit, co je v ní vyloženo a naučit se tyto znalosti uplatňovat v praxi. 828 01:19:22,248 --> 01:19:32,703 Musíte si uvědomit, že znalosti znamenají moc, a že je nutné tuto moc vzít do svých rukou, a potom… 829 01:19:32,823 --> 01:19:36,385 Vždyť co probíhá při řízení? 830 01:19:38,159 --> 01:19:49,167 Jakákoliv doporučení, jakékoliv příkazy lidé plní o to aktivněji, 831 01:19:49,287 --> 01:19:57,294 když sami vidí, že je v nich obsaženo lepší porozumění problému a zohledněny cesty jeho řešení. 832 01:19:57,414 --> 01:20:01,480 Jestliže je šéf pitomec, který nerozumí problematice ve svém rezortu, 833 01:20:01,600 --> 01:20:05,157 tak se ho všichni podřízení snaží ignorovat. 834 01:20:05,277 --> 01:20:14,004 Když ale šéf ví, jak který problém vyřešit, tak všichni podřízení s radostí plní jeho příkazy, 835 01:20:14,124 --> 01:20:17,734 protože vědí, že kolektiv tak bude pracovat lépe, 836 01:20:17,854 --> 01:20:25,134 že bude jejich práce efektivnější a tím pádem se jim každému zvýší příjmy i životní úroveň. 837 01:20:25,254 --> 01:20:28,817 Ale v každém kolektivu se vyskytuje i něco jiného. 838 01:20:28,937 --> 01:20:34,989 Když je šéf neznalý, ale mají tam k dispozici nějakého odborníka, tak si k němu všichni chodí pro radu. 839 01:20:35,109 --> 01:20:39,433 Proč? Protože danou situaci dokáže popsat správně, v dostatečné míře, 840 01:20:39,553 --> 01:20:42,766 aby to bylo možné uplatňovat v praxi. 841 01:20:42,886 --> 01:20:50,481 Můžete ale dále namítat: „Proč dáváte otevřeně takové znalosti k dispozici?“ 842 01:20:50,601 --> 01:20:57,005 Protože na základě hermetizace se nedá pracovat, je nutné své protivníky začleňovat (do svého řízení) 843 01:20:57,125 --> 01:21:07,268 a vysvětlovat jim, že pro ně není výhodné nás pozabíjet, že se tak sami připraví o možnost své budoucí existence, 844 01:21:07,388 --> 01:21:14,242 že musí pro zajištění našich společných zájmů postupovat tak a tak, 845 01:21:14,362 --> 01:21:17,719 a že když to neudělají, bude jim samotným hůř. 846 01:21:17,839 --> 01:21:21,525 To je ukazatel, který funguje všude. 847 01:21:21,645 --> 01:21:27,430 Proto také říkám, abyste si osvojovali, přijali za vlastní znalosti z Koncepce sociální bezpečnosti 848 01:21:27,550 --> 01:21:30,495 a Dostatečně všeobecné teorie řízení. 849 01:21:30,615 --> 01:21:33,499 Braňte zájmy své i své rodiny. 850 01:21:33,619 --> 01:21:40,288 Budete tak vytvářet masovou statistiku, která bude celkově měnit život ve státě 851 01:21:40,408 --> 01:21:48,579 a zajišťovat bezkrizovou budoucnost vám i vašim dětem a mírové nebe nad hlavou. 852 01:21:48,699 --> 01:21:56,326 Proto stále opakuji, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého neporozumění na toho, 853 01:21:56,446 --> 01:21:59,027 kdo toho ví a chápe více. 854 01:21:59,147 --> 01:22:06,228 Rozšiřujte si okruh vašeho chápání, abyste toho znali a chápali více. 855 01:22:06,348 --> 01:22:16,799 Studujte práce vnitřního prediktoru SSSR, které byly zveřejněny do června roku 2018. 856 01:22:16,919 --> 01:22:23,254 Pouze tam jsou vyloženy principy řízení složitých sociálních supersystémů. 857 01:22:23,374 --> 01:22:29,556 Osvojujte si tyto znalosti a na jejich základě potom braňte zájmy své i své rodiny. 858 01:22:29,676 --> 01:22:34,673 Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí! Do příštích setkání! 859 01:22:35,162 --> 01:22:44,035 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .