1 00:00:08,206 --> 00:00:12,553 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,229 --> 00:00:21,179 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:21,299 --> 00:00:25,371 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:25,491 --> 00:00:29,872 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:29,992 --> 00:00:34,293 Dnes je 24.06.2019. 6 00:00:35,087 --> 00:00:42,341 Nejpopulárnější otázka je spojena s Přímou linkou s Vladimirem Putinem, která byla minulý týden. 7 00:00:42,461 --> 00:00:46,700 Mnohé lidi zajímá váš komentář této Přímé linky. 8 00:00:46,820 --> 00:00:49,012 Přišlo velmi mnoho otázek. 9 00:00:49,132 --> 00:00:54,800 Položíme jen některé z nich a ta první je od Romana: 10 00:00:55,929 --> 00:01:03,801 Valeriji Viktoroviči, takzvané „konceptuální“ skupiny VKontaktu se po Přímé lince přímo rozběsnily. 11 00:01:03,921 --> 00:01:09,183 Na adresu hlavy státu tam tito pseudokonceptuální analytici chrlí samá negativa. 12 00:01:09,303 --> 00:01:13,525 Mám takový pocit, že si hromadně pořídili kastrůlky (narážka na ukrajinský Majdan). 13 00:01:13,645 --> 00:01:15,943 Jak myslíte, s čím to souvisí? 14 00:01:16,063 --> 00:01:20,073 Souvisí to vždy jen s tím jedním, s válkou proti Rusku. 15 00:01:20,193 --> 00:01:24,220 A nesouhlasím s tím, že jsou pseudokonceptuální. 16 00:01:24,340 --> 00:01:31,720 Všichni ti, kteří vystupují proti Putinovi, kteří i jen slovíčko uroní proti němu, 17 00:01:31,840 --> 00:01:40,321 se konceptuálně vyhranili, ukázali, že jsou nepřáteli Ruska a otroky nadnárodního řízení. 18 00:01:40,441 --> 00:01:44,521 A to je absolutně nesporné. 19 00:01:46,374 --> 00:01:49,092 Vezměme si takovou situaci. 20 00:01:49,212 --> 00:01:56,328 Je tu člověk, který absolutně odmítá Putina, prostě ho nesnáší, 21 00:01:56,448 --> 00:02:05,435 přímo se nenávistí k němu třese, ale přitom miluje Rusko. 22 00:02:05,555 --> 00:02:10,393 Jak by se měl v této situaci zachovat? 23 00:02:10,513 --> 00:02:14,850 Existuje jedno prosté schéma řízení. 24 00:02:14,970 --> 00:02:25,175 Toto schéma řízení vyjádřil v roce 1941 Truman, který po útoku fašistického Německa na Sovětský svaz řekl: 25 00:02:26,058 --> 00:02:33,581 „Bude-li vítězit Německo, budeme pomáhat Rusku a bude-li vítězit Rusko, budeme pomáhat Německu, 26 00:02:33,701 --> 00:02:37,243 aby se mezi sebou vzájemně zabíjeli co nejdéle.“ 27 00:02:37,363 --> 00:02:46,554 Tak dobrat se této „hluboké“ myšlenky, primitivní myšlenky, fakticky není schopen nikdo, 28 00:02:46,674 --> 00:02:51,386 kdo vystupuje proti Putinovy „prý“ v zájmu Ruska. 29 00:02:51,849 --> 00:02:58,732 A skutečně tu platí to „prý“, protože to přeci nejsou úplní idioti, aby nechápali oč jde. 30 00:02:58,852 --> 00:03:02,916 Vždyť si vezměte, jaká situace se nám tu formuje. 31 00:03:03,036 --> 00:03:17,008 Teď je Putin nepřítelem pro všechny západní nepřátele Ruska, je pro ně nepřítelem číslo jedna. 32 00:03:17,504 --> 00:03:24,453 Státní elita ho chce zničit a globalisté to s tou jeho podporou nijak zvlášť nepřehánějí. 33 00:03:24,573 --> 00:03:35,208 Pracuje ve velice napjatých vztazích s celým světem, ale přesto dokáže v Rusku vytvářet určité pozitivum. 34 00:03:35,328 --> 00:03:40,585 A dokonce i kdyby se mu nedařilo vytvářet v Rusku nic pozitivního… 35 00:03:40,705 --> 00:03:46,624 Ale on to dokáže, už tu nepanuje taková anarchie jako v devadesátých letech, 36 00:03:46,744 --> 00:03:54,411 náš stát se pomalu, ale jistě staví na nohy, pomalu, ale jistě získává zpět svou suverenitu 37 00:03:54,531 --> 00:03:58,427 a zasloužil se o to Putin uplatňováním globální politiky. 38 00:03:58,547 --> 00:04:04,361 Tímto uplatňováním globální politiky řeší jak zahraničněpolitické, tak i vnitropolitické úkoly. 39 00:04:04,481 --> 00:04:07,825 Ale i kdyby to nedělal… 40 00:04:07,945 --> 00:04:16,650 Tak co by ten člověk, který vystupuje proti Putinovi, a přitom má rád Rusko, 41 00:04:18,680 --> 00:04:22,254 co by měl za této situaci dělat? 42 00:04:22,374 --> 00:04:27,748 Za této situace by měl všemi svými silami podporovat Putina, 43 00:04:28,608 --> 00:04:39,043 protože když se vnější nepřátelé vypřádají s Putinem, vrhnou se na Rusko jako takové. 44 00:04:39,163 --> 00:04:46,929 Bude-li totiž podporovat Putina, tak dokud Putin bojuje na tomto vnějším okruhu, 45 00:04:47,049 --> 00:04:50,408 má možnost dokázat sám něco uvnitř Ruska. 46 00:04:50,528 --> 00:04:55,906 Uplatnit svůj systém řízení a tak podobně, neboť Putin mu tak poskytuje dočasnou úlevu v jeho snaze. 47 00:04:56,026 --> 00:05:04,049 Kvůli tomu, kvůli takovým okamžikům lidé vždy uzavírali dočasná politická spojenectví. 48 00:05:05,200 --> 00:05:19,213 Bolševici neměli mnoho sil, a tak aby dokázali čelit bílým, uzavřeli politické spojenectví například s anarchisty 49 00:05:19,333 --> 00:05:25,514 a Nestor Machno se dokonce stal rytířem řádu Rudého praporu. 50 00:05:25,634 --> 00:05:30,175 Jenže nikdo z těch, kteří v Rusku vystupují proti Putinovi, nedokáže pochopit to, 51 00:05:30,295 --> 00:05:39,065 že může existovat něco jako dočasné politické spojenectví, kdy pomáháte slabšímu, abyste hájili i své vlastní zájmy. 52 00:05:40,746 --> 00:05:52,601 Vždyť souhrnné zdroje Ruska jsou menší než souhrnné zdroje států, kteří jdou proti němu. 53 00:05:52,721 --> 00:06:00,511 To znamená, že i když nenávidí Putina, musí ho podpořit, 54 00:06:00,631 --> 00:06:05,403 protože je to v zájmu Ruska, je to objektivně v zájmu Ruska. 55 00:06:05,523 --> 00:06:07,589 A co oni dělají? 56 00:06:07,709 --> 00:06:13,056 Spojují se s otevřenými nepřáteli Ruska, jen aby svrhli Putina 57 00:06:13,176 --> 00:06:19,242 a přispěli tak k tomu, co odpovídá prioritním plánům těchto nepřátel! 58 00:06:19,362 --> 00:06:22,465 Tak jaká konceptuální nevyhraněnost? 59 00:06:22,585 --> 00:06:28,301 Ti se jasně vyhranili! Nenávidí Rusko a chtějí, aby mělo vnější řízení, 60 00:06:28,421 --> 00:06:34,867 aby bylo surovinovým přívěškem a obyvatelstvo Ruska bylo likvidováno. Jsou to vlasovci! 61 00:06:35,672 --> 00:06:41,513 Ať už si hrají na cokoliv, jsou to vlasovci, zrádci našeho státu. 62 00:06:41,633 --> 00:06:47,613 Takových zrádců je mnoho všude, v každém státě. Vždy se sází právě na tyto zrádce. 63 00:06:47,733 --> 00:06:53,972 Takže to jejich prohlašování, že podporují Koncepci sociální bezpečnosti a jsou ruskými vlastenci, 64 00:06:54,092 --> 00:06:57,224 není potvrzováno jejich činy. 65 00:06:57,344 --> 00:07:03,899 Jednou jsem se bavil s jedním z partajních funkcionářů Komunistické strany RF, 66 00:07:04,019 --> 00:07:10,460 který zuřivě nenáviděl Putina a ptal jsem se ho: „Vy vystupujete proti Putinovi?“ 67 00:07:10,580 --> 00:07:13,855 „Ano, musíme se spojit s Američany a Putina svrhnout.“ 68 00:07:13,975 --> 00:07:19,120 Já mu na to: „A co potom? Vy se plně ztotožňujete s cíli Američanů?“ 69 00:07:19,240 --> 00:07:22,803 „Ne, jsme proti nim. My Rusko hodláme obnovit.“ 70 00:07:22,923 --> 00:07:26,400 Tak mu říkám: „Dokázali jste zachovat SSSR? 71 00:07:26,520 --> 00:07:31,965 Nedokázali jste zabránit porážce Ruska a jeho podrobení jako surovinového přívěšku.“ 72 00:07:32,085 --> 00:07:35,556 „Ne, to jsme nedokázali.“ „Proč?“ „Nestačili nám k tomu síly.“ 73 00:07:35,676 --> 00:07:42,048 A já: „Když Američané odstraní Putina ze své cesty, jaké budou dál vaše vztahy?“ 74 00:07:42,168 --> 00:07:45,524 „Američané jsou našimi nepřáteli, budeme proti nim bojovat.“ 75 00:07:45,644 --> 00:07:51,348 „Vždyť nemáte dost sil, abyste je zastavili. Vždyť ani teď nic nedokážete udělat, 76 00:07:51,468 --> 00:07:55,744 když jste ani předtím nebyli schopni zastavit to likvidování Ruska. 77 00:07:55,864 --> 00:08:02,075 Pro vás je přece daleko výhodnější podpořit Putina, aby čelil Američanům 78 00:08:02,195 --> 00:08:08,014 a vy si zatím můžete vybudovat systém řízení a převzít řízení státu, abyste měli dostatek sil.“ 79 00:08:08,134 --> 00:08:12,111 „Ne, napřed se musíme spojit s Američany a svrhnout Putina.“ 80 00:08:12,231 --> 00:08:15,518 „A jak si potom s těmi Američany poradíte?“ „Nijak.“ 81 00:08:15,638 --> 00:08:19,178 „Tak proč se s nimi chcete spojovat, abyste svrhli Putina?“ 82 00:08:19,298 --> 00:08:22,170 „Protože Putin je nepřítel, musíme se ho zbavit.“ 83 00:08:22,290 --> 00:08:29,375 „Je to nepřítel Ruska nebo váš nepřítel? Vyjasněte si, kde stojíte vy sami. Čím jste Rusku vy sami?“ 84 00:08:29,495 --> 00:08:34,877 Tyto mé otázky toho partajního funkcionáře přímo rozběsnily, 85 00:08:35,913 --> 00:08:41,875 a přitom to byl v řízení KPRF jeden z těch důležitějších lidí. 86 00:08:43,141 --> 00:08:50,162 V tomto případě se jedná o to samé. Je nutné podpořit slabšího proti společnému nepříteli. 87 00:08:50,282 --> 00:08:58,311 Jestliže prohlašujete, že vaším nepřítelem jsou USA, které porazily SSSR ve „studené“ válce 88 00:08:58,431 --> 00:09:04,319 a potřebujete nabrat sil, je pro vás výhodné zkoncentrovat jejich pozornost na boj s tím druhým, 89 00:09:04,439 --> 00:09:09,102 ale přitom ho podpořit, aby se s ním nedokázali rychle vypořádat. 90 00:09:09,222 --> 00:09:13,935 Jak říkám, i kdyby Putin nedělal pro Rusko vůbec nic pozitivního, 91 00:09:14,055 --> 00:09:18,147 bylo by výhodnější nechat nepřátele bojovat přímo mezi sebou. 92 00:09:18,267 --> 00:09:27,171 Jenže tato myšlenka je příliš náročná pro všechny, kteří brojí proti Putinovi z patriotických pozic, 93 00:09:27,291 --> 00:09:30,348 je pro ně nedosažitelná. 94 00:09:30,468 --> 00:09:35,228 Oni vidí jen jedno, že je nutné se spojit s nepřáteli Ruska, aby svrhli Putina, 95 00:09:35,348 --> 00:09:40,821 a potom ať ti nepřátelé využívají zdroje Ruska a řídí ho, jak jim bude libo. 96 00:09:40,941 --> 00:09:47,244 Proto se zcela jasně vyhranili, oni se konceptuálně vyhranili. 97 00:09:47,364 --> 00:09:53,137 Pro ně je velice důležité využít Koncepci sociální bezpečnosti, přívržence Koncepce 98 00:09:53,257 --> 00:09:58,040 jako dav na majdanu, aby to tu dopadlo jako na Ukrajině, 99 00:09:58,160 --> 00:10:00,227 aby také skákali, 100 00:10:01,332 --> 00:10:06,097 aby v Rusku mohlo být opět plně ustaveno nadnárodní řízení. 101 00:10:06,217 --> 00:10:09,665 To je jejich cíl, ať už říkají, co chtějí. 102 00:10:09,785 --> 00:10:22,486 Jestliže by jejich cílem bylo Rusko, jeho suverenita, plné obnovení jeho státu a prosperita Ruska, 103 00:10:22,606 --> 00:10:25,433 tak by Putinovi pomáhali. 104 00:10:25,553 --> 00:10:34,180 Vždyť se rozhlédněte, není tu taková beznaděj a bezvýchodnost jako v devadesátých letech, 105 00:10:34,300 --> 00:10:38,617 kdy už lidé počítali dny do konečného krachu státu. 106 00:10:38,737 --> 00:10:43,474 Putin to dokázal zvrátit a dát stát opět do kupy. Tak to využijte! 107 00:10:43,594 --> 00:10:49,942 Pomáhejte mu dávat stát dohromady a pomáhejte mu v jeho boji se Západem! 108 00:10:50,288 --> 00:10:54,569 Ale to ne, oni se všichni raději spojí, aby ho svrhli. 109 00:10:54,689 --> 00:10:59,864 Je tedy zcela očividné kdo zač bojuje a jak. 110 00:11:01,406 --> 00:11:05,941 Já tu tvrdím, že i když nechápete podstatu jeho činnosti, 111 00:11:06,061 --> 00:11:11,558 tak jestliže upřímně milujete Rusko, když ho upřímně milujete 112 00:11:11,678 --> 00:11:16,184 a zároveň nenávidíte Putina, příšerně ho nenávidíte, 113 00:11:16,304 --> 00:11:19,983 tak co musíte udělat, abyste zachránili Rusko? 114 00:11:20,103 --> 00:11:26,198 Aby nepřátelé byli zaneprázdněni a vy jste zatím mohli budovat své řízení? 115 00:11:26,318 --> 00:11:32,873 Musíte podporovat Putina, aby měl větší zdroje v boji s USA a vůbec s celým západním světem. 116 00:11:32,993 --> 00:11:39,710 Ale to ne, naopak mu házejí klacky pod nohy, škodí, kde jen mohou. A to jako mají být vlastenci? 117 00:11:39,830 --> 00:11:46,179 Jsou to kati Ruska, jsou to kati ruského národa, ať už se prezentují, jak chtějí. 118 00:11:52,739 --> 00:11:55,708 Další otázka je od Andreje, 119 00:11:56,882 --> 00:12:04,548 který je pevně přesvědčen, že Putin a scénáristé Přímé linky kráčeli různými cestami, 120 00:12:04,668 --> 00:12:07,034 a že i jejich cíle se lišily. 121 00:12:07,154 --> 00:12:08,223 To je přesné. 122 00:12:08,343 --> 00:12:13,147 Jak dlouho ještě Putin dokáže řešit v ručním režimu problémy našeho státu? 123 00:12:13,267 --> 00:12:17,612 V diskuzích jsem narazil na názor, že prezident nutně potřebuje Twitter 124 00:12:17,732 --> 00:12:24,230 pro operativní komunikaci, aby v něm prezentoval své kroky a odpovídal na otázky vyžadující rychlou reakci. 125 00:12:24,350 --> 00:12:28,440 Trumpovi užívání tohoto nástroje přináší velký prospěch. Proč ne taky Putinovi? 126 00:12:28,560 --> 00:12:33,801 Trump pracuje pod protektorátem vládnoucí konceptuální moci, 127 00:12:33,921 --> 00:12:41,170 jejímž cílem je dobytí Ruska a jeho přeměna v surovinový přívěšek. 128 00:12:41,290 --> 00:12:50,922 Putin uplatňuje alternativní koncepci řízení a nemůže v operativním režimu využívat Twitter tak, 129 00:12:51,042 --> 00:12:58,158 jako to dělá Trump z toho jednoduchého důvodu, že kádrový řídicí sbor je protiruský. 130 00:12:59,173 --> 00:13:07,645 A co bylo do očí bijící? Tak dříve, než začnu, řeknu, že já hodnotím to, 131 00:13:07,765 --> 00:13:20,618 jak sám Putin komunikoval s lidmi na výbornou. 132 00:13:21,280 --> 00:13:25,318 Pracoval skvěle, prostě perfektně! 133 00:13:25,438 --> 00:13:28,958 Co je však třeba si uvědomovat? 134 00:13:30,172 --> 00:13:34,694 Že nepřátelé Ruska, kteří chtějí vyvolat majdan, 135 00:13:34,814 --> 00:13:44,875 se vynasnažili při té Přímé lince s prezidentem MAXIMÁLNĚ uškodit Putinovi 136 00:13:44,995 --> 00:13:49,039 a ztížit mu jeho řízení státu. 137 00:13:49,159 --> 00:13:53,451 Jakou roli vlastně plní ta Přímá linka s prezidentem? 138 00:13:53,571 --> 00:14:01,917 Jde o snímání zpětných vazeb z řízeného objektu s obejitím řídicích struktur, 139 00:14:02,037 --> 00:14:09,583 aby nemohly ovlivňovat výsledky toho odečtu. 140 00:14:10,359 --> 00:14:16,177 Putin potřebuje mít přímé spojení, bez kterého je řízení nemožné. 141 00:14:16,297 --> 00:14:22,563 Navíc Putin začal s touto Přímou linkou v době, kdy vlastně neměl lidem vůbec co říci. 142 00:14:22,683 --> 00:14:27,290 Teď už má, co jim říci: „Já jsem udělal to, postaral se o tamto, zařídil to a to…“. 143 00:14:27,410 --> 00:14:34,322 A co z toho mohl říci v letech 2000-2001? Nic! Vůbec nic. 144 00:14:34,442 --> 00:14:43,853 A k tomu ještě ta řídicí struktura stojící v čele Ruska byla celá protiruská, byla celá prozápadní. 145 00:14:44,582 --> 00:14:47,406 Absolutně celá! 146 00:14:48,289 --> 00:14:55,282 A tuto strukturu bylo nutné donutit pracovat pro zájmy Ruska. 147 00:14:55,402 --> 00:15:00,047 To ale musíte znát reálný stav objektu řízení. 148 00:15:00,167 --> 00:15:03,953 A měl možnost zjistit reálný stav objektu? Neměl. 149 00:15:04,073 --> 00:15:09,424 Mravní základ Putinovy činnosti a mravní základ činnosti řídicího sboru, 150 00:15:09,544 --> 00:15:13,837 se kterým on musel tenkrát spolupracovat, dokládá příběh, který vyprávěl Putin. 151 00:15:13,957 --> 00:15:20,610 Je to přímo srdcervoucí příběh a je z něj vidět, jak si to Vladimir Vladimirovič všechno bral a stále bere k srdci, 152 00:15:20,730 --> 00:15:26,525 a také ten příběh dokládá, proč se uchýlil k takovémuto přímému kontaktu s lidmi. 153 00:15:26,645 --> 00:15:33,699 Jedna žena tenkrát na padla na kolena do bláta, aby mu předala nějakou svou žádost 154 00:15:33,819 --> 00:15:36,898 a Putinovi pomocníci ji ztratili. 155 00:15:37,018 --> 00:15:41,972 V čele administrativy tehdy stál Alexandr Staljevič Vološin z „rodinky“, 156 00:15:42,092 --> 00:15:44,206 jeho lidé tehdy byli všude. 157 00:15:44,326 --> 00:15:50,245 Oni tu její žádost neztratili, prostě ji vyhodili, protože je nezajímaly potřeby lidí. 158 00:15:50,365 --> 00:15:53,802 Zatímco Putina ano. 159 00:15:53,922 --> 00:16:01,192 On chápal, že se k němu lidé nedostanou, protože veškeré té ruské „elitě“ jsou prostě ukradení, 160 00:16:01,312 --> 00:16:06,377 pro ně je nejdůležitější, aby byl jejich americký páníček spokojen, 161 00:16:06,497 --> 00:16:12,168 aby sami dál mohli být jeho otroky a likvidovat Rusko i jeho národ. 162 00:16:12,288 --> 00:16:18,621 A Putin si zařídil tento svůj kontakt s lidmi, přestože věděl, že si to odnese, že mu budou nadávat, 163 00:16:18,741 --> 00:16:23,805 že jim nemá co říci, a že aby se řízení zcela nezhroutilo, 164 00:16:23,925 --> 00:16:28,300 bude lidem tak či onak muset nějak vysvětlovat chování řídicího sboru. 165 00:16:28,420 --> 00:16:31,035 A za celou tu dobu Putin… 166 00:16:31,155 --> 00:16:36,881 Na této tiskové konferenci se stejně jako dřív musel kroutit jako had na pánvičce. 167 00:16:37,001 --> 00:16:44,162 Řešil problém, jak vyložit podstatu, nezalhat, mluvit pravdu, 168 00:16:44,282 --> 00:16:51,751 a přitom nezpůsobit zhroucení řízení a nevyvolat zpětnou reakci řídicího sboru, 169 00:16:51,871 --> 00:16:59,098 který si může říci: „Když ne já, tak to nedostane ani nikdo jiný!“ a vyvolat všude technologické katastrofy. 170 00:16:59,218 --> 00:17:02,695 Putin to dokázal v mnoha otázkách. 171 00:17:02,815 --> 00:17:07,615 A mluvil přímo, mnozí ho nepochopili, když mluvil o výplatách, 172 00:17:07,735 --> 00:17:13,108 přestože tam mnohé řekl zcela přímo. Ale poslouchal to vůbec někdo? 173 00:17:13,228 --> 00:17:15,403 Naštvali se na něj. 174 00:17:15,523 --> 00:17:23,301 To je tak těžké poslouchat, když Putin vysvětluje, v jaké situaci se nachází systém řízení? 175 00:17:24,956 --> 00:17:28,927 Takže jaký úkol plnili? 176 00:17:29,766 --> 00:17:39,671 První úkol, jaký plnili ti, kteří reálně organizovali ten přímý přenos, 177 00:17:39,791 --> 00:17:47,238 provedení té Přímé linky byl neumožnit Putinovi mluvit s lidmi. 178 00:17:47,358 --> 00:17:51,408 Tento úkol se snažili vyplnit ze všech svých sil. 179 00:17:51,528 --> 00:17:58,313 Už jen to absolutně ničemné, absolutně hulvátské chování moderátorů, 180 00:18:00,520 --> 00:18:07,028 kteří marnili čas, přivlastňovali si ho, vše zamlouvali a převáděli jinam! 181 00:18:09,477 --> 00:18:13,470 Ty reportáže ubíjející čas! 182 00:18:13,590 --> 00:18:20,530 Snažili se z Putina udělat jen takový ozdobný prvek: 183 00:18:20,650 --> 00:18:26,641 „Ty si tu pěkně poseď, a my tě budeme vychvalovat a postaráme se ti o reklamu.“ 184 00:18:27,679 --> 00:18:30,017 A jak zareagoval Putin? 185 00:18:30,137 --> 00:18:36,702 Začal číst esemesky, které neprošly cenzurou, sám si je vybíral. 186 00:18:36,822 --> 00:18:41,115 Vždyť on sám se snažil, aby otázky byly zodpovídány, 187 00:18:41,235 --> 00:18:47,315 proto také jak jen mohl, sám je vybíral a co se mu zadařilo, to se mu zadařilo. 188 00:18:47,435 --> 00:18:50,491 A jak to tedy vypadá? Jen se podívejte, 189 00:18:50,611 --> 00:18:56,294 změnil se snad vztah vládnoucí „elity“ k lidem? 190 00:18:56,414 --> 00:19:03,736 Ani trochu. Jedna z prvních otázek se týkala učitelů, toho ožehavého problému. 191 00:19:04,951 --> 00:19:09,017 Jde o velice naléhavý problém. 192 00:19:10,316 --> 00:19:15,223 Jenže tato otázka nebyla tou zásadní, ale až druhořadou, 193 00:19:15,343 --> 00:19:20,923 měla by být pokládána až za tou správnou, prvořadou a systémovou otázkou. 194 00:19:21,043 --> 00:19:26,500 Vybrali právě tuto otázku, protože na to šli z hlediska řízení, 195 00:19:26,620 --> 00:19:31,812 neboť je-li položena druhořadá otázka, tak to zaručeně zablokuje další projednávání daného tématu, 196 00:19:31,932 --> 00:19:33,718 což právě udělali. 197 00:19:33,838 --> 00:19:36,753 Zablokovali tak probírání tohoto tématu, 198 00:19:36,873 --> 00:19:46,972 neboť pro ně není důležitý problém, od kterého se odvíjí bezpečnost a suverenita státu. 199 00:19:47,854 --> 00:19:49,390 A jak to vedli? 200 00:19:49,510 --> 00:19:53,754 Nechali snad položit otázku nějakého učitele? Ne. 201 00:19:53,874 --> 00:19:58,872 Zato nechali položit otázku „liberasta“ (liberál+pederast), který použil Přímou linku k tomu, 202 00:19:58,992 --> 00:20:04,643 aby udělal reklamu svému podniku, své šaurmě (pokrm), to je pro ně to zásadní! 203 00:20:04,763 --> 00:20:12,002 Speciálně ho požádali: „Vydržte prosím na lince, abyste mohl tuto svou otázku položit, my vám to umožníme.“ 204 00:20:12,122 --> 00:20:17,915 Vybrali ho, aby mohl udělat reklamu své šaurmě, 205 00:20:19,397 --> 00:20:21,444 to je pro ně to důležité. 206 00:20:21,564 --> 00:20:26,580 Ty organizátory problémy lidí vůbec nezajímají, vůbec je nezajímají. 207 00:20:26,700 --> 00:20:34,963 Ty dva případy s učiteli a s tou propagací šaurmy jsou tím ukazatelem mravnosti organizátorů. 208 00:20:35,351 --> 00:20:38,775 Nezajímají je problémy a přání lidí. 209 00:20:38,895 --> 00:20:42,957 Zajímají je jen jejich vlastní problémy, propagace šaurmy je pro ně důležitější: 210 00:20:43,077 --> 00:20:47,334 „Ať se prezident postará o reklamu mé šaurmy!“ 211 00:20:47,454 --> 00:20:52,770 Jak to řekla carevna v té pohádce O zlaté rybce? 212 00:20:52,890 --> 00:20:56,176 „Ať je mi zlatá rybka neustále k ruce.“ 213 00:20:56,296 --> 00:21:00,235 Tak tohle ukázali, tohle demonstrovali: 214 00:21:00,355 --> 00:21:07,330 „My chceme, aby nám byl Putin, ten efektivní manažer, který je tak dobrý v řízení, k ruce.“ 215 00:21:08,176 --> 00:21:13,665 Zájmy lidí? Vzdělání? Koho to zajímá? Nu, koho? 216 00:21:13,785 --> 00:21:18,642 Toho majitele šaurmy, který sám žádné vzdělání nemá, 217 00:21:20,283 --> 00:21:25,172 ale zato si jen tak z ničeho nic založil takový byznys, 218 00:21:25,292 --> 00:21:31,455 že k němu dokonce i sám Sobjanin přišel, když otevíral ten svůj podnik?! 219 00:21:31,575 --> 00:21:36,449 Je přece zcela očividné, že je to absolutně „uměle vytvořený“ podnikatel, 220 00:21:36,569 --> 00:21:42,079 který svou prací sám ničeho nedosáhl, prostě mu k tomu speciálně dopomohli. 221 00:21:42,199 --> 00:21:48,962 Takovému s primitivním intelektem a přesvědčením, že stojí se zabývat výlučně jen tím, co přináší požitek. 222 00:21:49,082 --> 00:21:55,950 Jestliže nebudete podporovat stát, nic nebudete dělat, tak jaké potom můžete očekávat požitky? 223 00:21:56,691 --> 00:22:00,574 Kde budete brát jídlo ke svému požitkářství? 224 00:22:00,694 --> 00:22:04,827 A kde vezmete pohodlné bydlení k uspokojení svých nároků, 225 00:22:04,947 --> 00:22:12,293 když vám nebude mít kdo dodávat teplou vodu a teplo, když vám to bydlení nebude mít kdo postavit? 226 00:22:12,413 --> 00:22:14,640 To je ukazatel. 227 00:22:14,760 --> 00:22:19,017 Oni nechtějí poslouchat lidi, ani aby s nimi mluvil Putin 228 00:22:19,137 --> 00:22:26,111 a tak se ze všech sil vynasnažili zabránit Putinovi, aby mluvil přímo s lidmi. 229 00:22:27,099 --> 00:22:31,052 A Putin tím, že si sám vybíral otázky, 230 00:22:31,970 --> 00:22:38,341 stejně dokázal pozvednout úroveň snímání zpětných vazeb z řízeného objektu 231 00:22:38,461 --> 00:22:40,636 na maximální možnou výši. 232 00:22:40,756 --> 00:22:48,154 A jaká ta výše mohla být? Vždyť se podívejte, jak vypadá klíčový problém 233 00:22:52,124 --> 00:22:54,030 v naší společnosti. 234 00:22:54,150 --> 00:23:01,602 Lidé chápou, že jsou nejen uráženi, ale že mají být přímo likvidováni zaváděním té penzijní reformy. 235 00:23:01,722 --> 00:23:06,578 Přitom všichni liberasti… Dokonce i Medvěděv sám prohlásil: 236 00:23:06,698 --> 00:23:10,479 „Nebyly pro to žádné důvody, my se vám tím jen vysmíváme, 237 00:23:10,599 --> 00:23:14,873 vždyť dokonce můžeme přejít na čtyřdenní pracovní týden. 238 00:23:14,993 --> 00:23:21,685 My tak jen prostřednictvím zavedení té penzijní reformy Rusko připravujeme o jeho budoucnost.“ 239 00:23:21,805 --> 00:23:23,803 V národě to vře. 240 00:23:23,923 --> 00:23:30,192 Díky té reformě spadl prezidentův rating a vzrůstají majdanové nálady. 241 00:23:30,312 --> 00:23:38,345 A najednou tu není žádná otázka k penzijní reformě, prostě ani jedna otázka, nikdo se neptal! 242 00:23:39,333 --> 00:23:45,634 Sergej Jervandovič Kurgiňan toto téma pozvednul v pořadu u Solovjova. 243 00:23:45,754 --> 00:23:49,216 A co udělali? Zcenzurovali to, vystřihli to! 244 00:23:49,336 --> 00:23:57,635 A ponechali tam jen Solovjovovo tvrzení: „Vidíte? Žádné otázky k penzijní reformě se neobjevily, lidé ji přijali.“ 245 00:23:57,755 --> 00:23:59,311 A výsledek? 246 00:24:00,034 --> 00:24:05,841 Ve státě se prudce zvýšila úroveň sociálního tlaku a napětí 247 00:24:05,961 --> 00:24:12,600 a počet lidí ochotných účastnit se majdanu, aby smetli stát, 248 00:24:12,971 --> 00:24:17,330 tedy aby se stalo přesně to, co je cílem „liberastů“. 249 00:24:17,450 --> 00:24:21,248 To právě kvůli tomu se snaží lidi vyhnat do ulic. 250 00:24:21,368 --> 00:24:27,460 A jak moc je tato Přímá linka pro prezidenta důležitá „liberasti“ vědí, uvědomují si to velmi dobře. 251 00:24:27,580 --> 00:24:31,819 A co dělají někteří z úředníků? Svolávají si své pracovní kolektivy: 252 00:24:31,939 --> 00:24:37,414 „Jestliže někdo položí otázku prezidentovi, tak ho propustím!“ 253 00:24:37,534 --> 00:24:43,520 A to jak lidé ze státního aparátu, tak i ze soukromého sektoru. 254 00:24:43,640 --> 00:24:50,879 Navíc v některých regionech v době přímého přenosu vypadla elektřina 255 00:24:51,620 --> 00:24:56,985 a jakmile ten přenos skončil, opět naskočila. 256 00:24:57,973 --> 00:25:08,016 Kdyby ta Přímá linka byla k ničemu, tak by se jí takto nebránili, nebojovali by tak proti ní. 257 00:25:12,202 --> 00:25:16,570 Takže opakuji, že ti organizátoři měli dva úkoly. 258 00:25:16,690 --> 00:25:22,240 První, neumožnit Putinovi odečíst normální reakci, 259 00:25:22,360 --> 00:25:27,447 zpětnou vazbu z řízeného objektu a zde se tedy vynasnažili maximálně. 260 00:25:27,567 --> 00:25:33,315 Zbůhdarma plýtvali časem, zaváděli řeč na šaurmu, na cokoliv podobného, 261 00:25:33,435 --> 00:25:37,772 jen aby Putinovi neposkytli tuto možnost. 262 00:25:38,192 --> 00:25:45,781 Putin sám to musel pozvedat na potřebnou úroveň, když si vybíral co nejostřejší otázky z těch esemesek. 263 00:25:45,901 --> 00:25:47,789 A ten druhý úkol? 264 00:25:48,208 --> 00:25:53,348 Jen si třeba vezměte, co je úkolem pořadu „Moskva, Kreml, Putin“. 265 00:25:53,468 --> 00:25:59,636 Zdálo by se, že tam lidi informují, ale ve skutečnosti diskreditují prezidenta 266 00:25:59,756 --> 00:26:06,908 a vyvolávají napětí ve společnosti prostřednictvím vytváření jeho kultu osobnosti. 267 00:26:07,028 --> 00:26:13,644 A právě to bylo tím druhým úkolem Přímé linky, to vychvalování prezidenta: 268 00:26:13,764 --> 00:26:17,241 „No jen se podívejte, to je on, náš prezident!“ 269 00:26:17,361 --> 00:26:19,028 K čemu je to dobré? 270 00:26:19,148 --> 00:26:25,735 Aby k němu vyvolali nechuť a stupeň „majdanutosti“ ve státě prudce vzrostl. 271 00:26:25,855 --> 00:26:31,185 Takže mám přímou faktickou otázku na tiskového mluvčího prezidenta, Peskova: 272 00:26:31,305 --> 00:26:34,604 „Jste jen hlupák nebo nepřítel Ruska?“ 273 00:26:36,392 --> 00:26:40,319 Ať odpoví svými činy, není třeba slov. 274 00:26:40,439 --> 00:26:45,569 Ať odpovídá svými činy, ty nám samy řeknou vše potřebné. 275 00:26:51,880 --> 00:26:57,947 Putin vede náš stát a pracuje v zájmu lidí. 276 00:26:58,067 --> 00:27:03,683 To proto se účastní Přímé linky, kde může bezprostředně odečítat zpětnou vazbu z řízeného objektu. 277 00:27:03,803 --> 00:27:07,235 A co tam mimochodem Putin řekl? 278 00:27:07,355 --> 00:27:11,912 Přímo řekl: „Máte mě snad za hlupáka? 279 00:27:12,032 --> 00:27:20,870 Myslíte si, že nevím, co se děje? Vždyť i přes čerstvý nátěr vše stejně prosvítá.“ 280 00:27:20,990 --> 00:27:25,062 Dal tak organizátorům té tiskové konference najevo: 281 00:27:25,182 --> 00:27:30,489 „Ať se snažíte, jak chcete, ať už je vaše cenzura jakkoliv dokonalá, 282 00:27:30,609 --> 00:27:34,813 když se zbavujete všech nepohodlných otázek, které by padly, 283 00:27:34,933 --> 00:27:40,196 ať už se mne snažíte jakkoliv vychvalovat, tak stejně vše vidím. 284 00:27:40,316 --> 00:27:47,014 Dokonce i když nestihnu přečíst všechny ty esemesky, stejně uvidím, jaký je reálný stav řízení. 285 00:27:47,134 --> 00:27:52,662 Už jen díky té otázce se šaurmou a té otázce z oblasti školství je vše okamžitě jasné, 286 00:27:52,782 --> 00:27:55,861 vše okamžitě zapadlo na svá místa.“ 287 00:27:57,405 --> 00:28:04,995 Cožpak oni si vůbec neuvědomují, co způsobili tou svou otázkou ze školství? 288 00:28:05,812 --> 00:28:11,040 Ale pro ně je zásadně důležité připravit náš stát o vzdělání. 289 00:28:11,160 --> 00:28:18,453 Bude-li totiž v Rusku vzdělání na výši, budeme konkurovat USA, americké státní elitě. 290 00:28:18,573 --> 00:28:26,616 A pro všechny naše podpindosníky je důležité být otroky Američanů, mít svého amerického páníčka, 291 00:28:26,736 --> 00:28:32,993 kterému budou lízat zadnici, a co bude s Ruskem, je jim absolutně ukradené. 292 00:28:34,352 --> 00:28:39,805 A znovu opakuji, že Putin odpovídal přímo a poctivě. 293 00:28:39,925 --> 00:28:42,434 Ale abyste ty jeho odpovědi pochopili, 294 00:28:42,554 --> 00:28:53,377 musíte alespoň něco vědět o řízení složitých sociálních supersystémů a o tom, jak v nich probíhají procesy. 295 00:28:53,497 --> 00:28:56,977 A u každé té otázky je to možné doložit, 296 00:28:57,097 --> 00:29:06,375 stačí jen trochu intonačně zvýraznit něco z té Putinovy odpovědi a vše vám bude jasné. 297 00:29:08,229 --> 00:29:12,950 On vždy mluví přímo, říká vše přímo. 298 00:29:15,024 --> 00:29:17,804 Takže ta situace je taková. 299 00:29:17,924 --> 00:29:28,416 Máme tu „konceptuály“, kteří se spojili s těmi, kteří Putina nenávidí a snaží se ho co nejrychleji zbavit. 300 00:29:28,536 --> 00:29:36,590 Vždyť ti oligarchové a podpindosníci se také chtějí Putina co nejrychleji zbavit. 301 00:29:37,169 --> 00:29:43,015 A co by jako potom mělo následovat? Tak svrhnete Putina a co dál? 302 00:29:43,135 --> 00:29:47,124 „Svatá devadesátá“? To je to, co by chtěli lidé? 303 00:29:47,244 --> 00:29:55,149 A pokud si nepřejeme návrat do těch „svatých devadesátek“, které byly svaté jen pro někoho... 304 00:29:55,269 --> 00:30:00,808 Pro ty, kteří rozkradli to, co svýma rukama vytvořili sovětští lidé. 305 00:30:00,928 --> 00:30:05,132 Oni si sice nakradli, ale ani pořádně nevědí co s tím. 306 00:30:05,252 --> 00:30:09,332 Jen si připomeňte ten problém podniku v Pikaljovu. Proč vůbec vzniknul? 307 00:30:09,452 --> 00:30:12,138 Protože oligarchům to vše bylo zcela ukradené. 308 00:30:12,258 --> 00:30:15,174 Kdyby tenkrát nezasáhl Putin, nic by se nevyřešilo. 309 00:30:15,294 --> 00:30:20,945 A Putin mohl stejně jako Jelcin dělat, že nic nevidí a o tom problému by se nikdo ani pořádně nedozvěděl. 310 00:30:21,065 --> 00:30:24,351 Putina neustále obviňují z toho, že u nás je korupce atd. 311 00:30:24,471 --> 00:30:29,928 Kdyby Putin na tento problém sám nechtěl upozorňovat, tak by prostě neexistoval, nikdo by si toho nevšímal. 312 00:30:30,048 --> 00:30:32,169 Vždyť proč je to všechno tak vidět? 313 00:30:32,289 --> 00:30:37,393 Protože Putin bojuje proti všem negativním procesům v řízení státu 314 00:30:38,858 --> 00:30:43,234 a v míře svých možností všechny tyto momenty postupně řeší, 315 00:30:43,354 --> 00:30:45,493 a proto se dostávají do povědomí. 316 00:30:45,613 --> 00:30:51,882 To proto ty klanově-korporativní skupiny, které to vždy zabolí, všichni ti podpindosníci, dělají takový povyk: 317 00:30:52,002 --> 00:30:56,188 „Ó, podívejte se na tu úroveň korupce!“ Cožpak tady v devadesátých žádná nebyla? 318 00:30:56,308 --> 00:31:03,106 Tak v devadesátkách jste byli spokojeni a teď vám vadí, když jsou korupčníci strkáni do chládku? 319 00:31:03,226 --> 00:31:07,077 V devadesátých vykřikovali, že korupčníci nekončí ve vězení 320 00:31:07,197 --> 00:31:10,995 a dnes se zase rozčilují, že v tom vězení končí. 321 00:31:11,115 --> 00:31:18,337 Tak už si vyberte. Nebo berete za vděk vším, co můžete Putinovi omlátit o hlavu, co zasolí Rusku? 322 00:31:19,431 --> 00:31:23,949 Tak to je v krátkosti k té Přímé lince. 323 00:31:25,678 --> 00:31:32,279 Fakticky jste tak odpověděl na otázku od Vladimira: Do jaké míry byl tento formát užitečný? 324 00:31:32,399 --> 00:31:37,820 Vždy přináší užitek. Jen znovu zopakuji, že proto Putin také přímo všem řekl: 325 00:31:37,940 --> 00:31:43,027 „I přes čerstvý nátěr vše prosvítá! Vše je vidět!“ 326 00:31:44,703 --> 00:31:49,857 Jen ještě doplním k té úrovni organizátorů, vy jste řekl… 327 00:31:49,977 --> 00:31:52,751 No ano, ta mapa, řekněte to vy. 328 00:31:52,871 --> 00:31:59,634 A k úrovni jejich vzdělání. Já si myslím, že to není chyba, mluvili jsme o tom už v minulém roce. 329 00:31:59,754 --> 00:32:04,275 Uplynul celý rok, a jak se všichni mohli přesvědčit, 330 00:32:04,395 --> 00:32:11,405 za Putinem byla neustále promítána mapa časových pásem Ruska, 331 00:32:12,922 --> 00:32:17,828 přičemž v takové podobě, v jaké nikdy v Ruské federaci neplatila. 332 00:32:17,948 --> 00:32:22,964 Prostě ta konfigurace, jaká tam byla promítána, nikdy v Rusku neplatila. 333 00:32:23,084 --> 00:32:28,845 Svého času se této chyby dopustil TASS a právě tuto nesprávnou mapu použili organizátoři Přímé linky. 334 00:32:28,965 --> 00:32:32,375 - A byla to opravdu chyba? - Ano, to je také otázka. 335 00:32:32,495 --> 00:32:36,840 Možná prostě tu mapu ani sestavit vůbec nedokážou, 336 00:32:36,960 --> 00:32:43,158 protože mluvit o profesionalitě novinářů se opravdu nedá. 337 00:32:43,278 --> 00:32:47,852 Už jsem říkal, že lidé by se měli novináři stávat až ve své druhé profesi. 338 00:32:47,972 --> 00:32:53,235 Napřed je nutné získat nějakou jinou, protože potom sami nevědí, co a jak. 339 00:32:53,355 --> 00:33:03,489 Takže jaké jsou asi znalosti a vědomosti těch novinářů, kteří řídili tu tiskovku, tu Přímou linku s Putinem? 340 00:33:04,985 --> 00:33:12,927 Prostě si nikdo nepovšimnul, že je tam chyba a použili stejnou mapu jako v minulém roce. 341 00:33:13,047 --> 00:33:22,855 To proto, že celková úroveň vzdělání organizátorů té Přímé linky je přesně taková, nulová! 342 00:33:22,975 --> 00:33:31,394 Oni vidí jenom mapu a nerozumí tomu, že neodpovídá reálné skutečnosti, jejich intelekt to nepobírá. 343 00:33:32,255 --> 00:33:39,974 Zde je mimochodem možné podotknout, že tak drze porušují paragraf pátý federálního zákona O určování času, 344 00:33:40,094 --> 00:33:43,151 kde jsou zcela konkrétně vyjmenovány časové zóny. 345 00:33:43,271 --> 00:33:44,016 Ano. 346 00:33:44,136 --> 00:33:48,781 Na té mapě přece není zobrazeno to, co je uvedeno v tomto zákoně. 347 00:33:48,901 --> 00:33:52,734 To se mimochodem dotýká také otázky jejich právní odpovědnosti. 348 00:33:52,854 --> 00:33:56,758 Jedná se i o mravní odpovědnost. Jim je Rusko ukradené. 349 00:33:56,878 --> 00:34:01,717 Pro ně je důležitější postarat se o reklamu šaurmě, a udělat si v tomto směru z Putina poskoka. 350 00:34:01,837 --> 00:34:06,747 „Jak vypadá Rusko? Prostě jim tam něco promítneme, ti lidé nám to stejně sežerou.“ 351 00:34:06,867 --> 00:34:09,147 Jak dlouho je nutné na to poukazovat? 352 00:34:09,267 --> 00:34:12,483 Pro ty, kteří nevědí, o čem tu mluvíme, upřesňuji, 353 00:34:12,603 --> 00:34:17,354 že konkrétně je na této mapě Tomská oblast zařazena do časového pásma, i když v zákoně se to jmenuje zóna, 354 00:34:17,474 --> 00:34:23,919 moskevského času plus tři hodiny, přestože už tři roky tam platí čtyřhodinový rozdíl oproti Moskvě. 355 00:34:24,039 --> 00:34:28,525 A Saratovská a Volgogradská oblast tam jsou přiřazeny k moskevskému času, 356 00:34:28,645 --> 00:34:33,220 přestože tam teď, stejně jako mimochodem před rokem, platí moskevský čas plus jedna hodina. 357 00:34:33,340 --> 00:34:39,025 Vy jim to tady vše servírujete přímo. Ať si sami sednou a tu mapu si opraví. 358 00:34:39,145 --> 00:34:42,255 - No, už jsme o tom s tou mapou mluvili. - Ano, to je jasné. 359 00:34:42,375 --> 00:34:48,485 - Mám na mysli ty, kteří připravují tu tiskovou konferenci. - Nu ano. To je úroveň... 360 00:34:48,605 --> 00:34:52,950 - Je to skutečně bída. - Nemám slov, to už není chyba. 361 00:34:55,103 --> 00:35:01,545 Nikomu to nestojí za pozornost, je jim to úplně jedno. 362 00:35:03,892 --> 00:35:11,057 Přejdeme k dalšímu, také rozsáhlému tématu, a tím jsou události v Gruzii. 363 00:35:12,222 --> 00:35:19,210 Mám tu hned několik otázek, ta první je od Fjodora. 364 00:35:19,330 --> 00:35:27,665 Valeriji Viktoroviči, není to, co se děje v Gruzii realizací stejného plánu, který měl proběhnout přes Moldavsko? 365 00:35:27,785 --> 00:35:31,335 - Nebo jde o něco jiného? - Jde o něco jiného. 366 00:35:31,455 --> 00:35:34,300 - Tak hned přečtu druhou. - Ano. 367 00:35:36,188 --> 00:35:43,936 Danis píše: Je jasné, že to, co se teď děje v Gruzii je předem naplánovaný cirkus… 368 00:35:44,056 --> 00:35:48,948 Krvavý, to je nutné dodat, a to už potom není žádná legrace. 369 00:35:49,068 --> 00:35:54,525 …posilující už tak dost rusofobní nálady kvůli udržení výbušných oblastí na našich hranicích. 370 00:35:54,645 --> 00:35:59,184 Já jen nechápu ten hlavní cíl, který sledují loutkovodiči. 371 00:35:59,304 --> 00:36:04,672 Nač jim bylo dobré organizovat tento státní převrat, když i tak v čele státu měli člověka ze západní školy, 372 00:36:04,792 --> 00:36:09,102 který nenávidí Rusko a jehož politika ve státě je protiruská? 373 00:36:09,222 --> 00:36:13,196 Nebo se jedná jen o jakýsi „pokus“ o státní převrat? 374 00:36:13,316 --> 00:36:16,885 Nebo jde o boj globalistů a státní elity o vliv? 375 00:36:17,005 --> 00:36:19,285 To poslední je zcela přesné. 376 00:36:19,405 --> 00:36:23,926 Problém je v tom, že i ti představitelé Západu se mezi sebou liší. 377 00:36:24,046 --> 00:36:31,410 Je to americká státní elita, evropské státní elity a také globalisté, kteří jsou zastoupeni tam i tam. 378 00:36:34,057 --> 00:36:39,210 Zde se jedná o velmi mnoho vložených otázek. 379 00:36:39,330 --> 00:36:42,792 Budeme muset mluvit zkráceně: Gruzie a Gruzíni, 380 00:36:42,912 --> 00:36:53,276 je proto nutné upřesnit, že národ Gruzie jako takový je v tomto procesu obětí. 381 00:36:53,396 --> 00:37:00,000 A to, co se tam děje, není o Rusku, ale o Gruzii a Gruzínech. 382 00:37:00,120 --> 00:37:09,883 V květnu tohoto roku byl na zdroji Gruzie Online zveřejněn článek... 383 00:37:11,117 --> 00:37:18,848 Článek pod názvem Je přítomnost Rusů v Gruzii dobrá či špatná? 384 00:37:19,783 --> 00:37:27,760 Autor tam... Já prostě přečtu konec tohoto článku, aby to bylo jasné. 385 00:37:27,880 --> 00:37:31,960 Autor píše: „Rusové žijící v Gruzii nepředstavují žádné nebezpečí, 386 00:37:32,080 --> 00:37:37,202 a to ani když se někdo z nich předvádí v sociálních sítí se svatojiřskou stuhou. 387 00:37:37,322 --> 00:37:42,161 U nás 9. května po ulicích pochodovali lidé s rudými vlajkami a Stalinovými portréty, 388 00:37:42,281 --> 00:37:46,661 a nebyli to žádní ruští expatrianti, ale naši místní spoluobčané. 389 00:37:46,781 --> 00:37:49,556 Působí tu u nás společenská instituce, 390 00:37:49,676 --> 00:37:57,568 která hájí zájmy Kremlu v porovnání i s tím nejvíce vaťáckým ruským expatriantem tisíckrát efektivněji, 391 00:37:57,688 --> 00:38:02,245 a tou je naše rodná Gruzínská pravoslavná církev. 392 00:38:02,365 --> 00:38:07,098 Tady u nás se na infiltraci „vaťáckých“ idejí daleko aktivněji než RTR 393 00:38:07,218 --> 00:38:12,816 podílí několik místních novin s širokým nákladem a televizních společností se slušným počtem diváků. 394 00:38:12,936 --> 00:38:17,228 Dnes pro gruzínskou státnost nepředstavují nebezpečí ruští expatrianti, 395 00:38:17,348 --> 00:38:22,081 ale naši vlastní HLOUPÍ spoluobčané. 396 00:38:22,201 --> 00:38:29,988 Proto je zbytečné vyhledávat na sociálních sítích Rusy žijící v Gruzii s nadějí usvědčit je ze skrytého putinismu. 397 00:38:30,108 --> 00:38:38,530 Hlavní putinisté tohoto státu jsou tu vedle nás. Jsou to naši vlastní příbuzní a sousedé.“ 398 00:38:38,650 --> 00:38:45,800 Jestliže to někdo nepochopil, jedná se o přímou výzvu k občanské válce, 399 00:38:45,920 --> 00:38:53,107 je to vyhlášení občanské války, je to vyhlášení genocidy gruzínského národa, 400 00:38:53,227 --> 00:38:57,448 která má být provedena jeho vlastníma rukama. 401 00:39:01,913 --> 00:39:08,549 Tak především Gruzie není stát, a to tak že vůbec ne. 402 00:39:09,237 --> 00:39:18,079 Žádný stát Gruzie prostě od roku 1490 neexistuje 403 00:39:18,873 --> 00:39:20,268 a hotovo. 404 00:39:21,608 --> 00:39:31,827 Abyste to pochopili, znovu opakuji, přečtěte si práci Stát je systémem pro přežití národa. 405 00:39:32,338 --> 00:39:40,736 Aby dnes mohl jakýkoliv národ prohlásit, že má národní stát, 406 00:39:40,856 --> 00:39:51,959 musí mít deset miliónů, počet obyvatel přinejmenším 10 miliónů 407 00:39:52,079 --> 00:40:02,349 a navíc toto obyvatelstvo musí mít kompetence spadající do třech nejvyšších priorit zobecněných prostředků řízení. 408 00:40:02,469 --> 00:40:07,865 Gruzie má pouze tři a půl miliónu obyvatel 409 00:40:07,985 --> 00:40:16,207 a neovládá žádné priority zobecněných prostředků řízení, neovládá vůbec žádné. 410 00:40:16,327 --> 00:40:31,541 Gruzie je stejně jako Pobaltí jen geopolitickým bodem, jehož řízení Sovětský svaz strukturně předal USA. 411 00:40:31,661 --> 00:40:36,270 Postaral se o to Eduard Ambrosijevič Ševardnadze 412 00:40:36,390 --> 00:40:47,783 za možnost předat své Gruzíny do otroctví USA a stát se jejich dozorcem, 413 00:40:47,903 --> 00:40:53,436 protože on sám snil o tom stát se vazalem Spojených států. 414 00:40:53,556 --> 00:41:02,757 To proto rozkládal Sovětský svaz a vydával lehkou rukou ruská území USA, 415 00:41:02,877 --> 00:41:16,793 jen kvůli tomu, aby se Gruzíni dostali do otroctví USA a on se stal jejich dozorcem. 416 00:41:16,913 --> 00:41:26,748 Takže je zcela jasné, že jde teď o účelové vzájemné rozeštvávání Gruzínů. 417 00:41:26,868 --> 00:41:35,159 Jde o absolutní nepochopení role Ruska, čím vlastně Rusko je. 418 00:41:35,279 --> 00:41:42,053 U nás na jednom z televizních kanálů vystupuje představitel Gruzie, velký gruzínský „patriot“. 419 00:41:42,173 --> 00:41:47,485 A proti komu neustále něco má? Stejně jako Zurabišviliová a vůbec všichni ti ostatní, 420 00:41:47,605 --> 00:41:52,665 neustále něco vyčítá Rusku: „Vždyť vy to přece musíte pochopit! 421 00:41:52,785 --> 00:42:01,380 To kvůli Rusku došlo k válce v Gruzii a ti lidé, kteří protestují proti Rusku, 422 00:42:01,500 --> 00:42:06,278 kteří ho nenávidí, jsou ti, co museli utéct z Abcházie a Osetie.“ 423 00:42:06,398 --> 00:42:07,955 Minutku! 424 00:42:08,075 --> 00:42:13,095 Cožpak to byli Abcházci, kteří přišli zabíjet masově Gruzíny do Tbilisi? 425 00:42:13,215 --> 00:42:21,523 Nebo to byli Gruzíni, kteří přišli vyčistit Abcházii od Abcházců, kteří šli vraždit do Osetie? 426 00:42:24,744 --> 00:42:27,414 Tak co to jako má být? 427 00:42:27,534 --> 00:42:35,930 Jen si vezměte toho slavného gruzínského fašistu Mimina. 428 00:42:36,050 --> 00:42:40,365 Jak se nám rozhorlil: „Co to jako mělo být? Jak si to představujete? 429 00:42:40,485 --> 00:42:44,866 Místo abyste se s námi spojili a pozabíjeli všechny Osetince, vyčistili od nich to území, 430 00:42:44,986 --> 00:42:53,028 tak jste vy, Rusové ty Osetince bránili a rozprášili všechny, co tam přišli zabíjet ženy a děti. 431 00:42:53,148 --> 00:42:57,022 Vždyť to byli Gruzíni a měli na to právo!“ 432 00:42:57,142 --> 00:43:03,227 Fašistická ideologie je v „elitě“ velice, velice silná 433 00:43:03,347 --> 00:43:12,253 a znamená velké nebezpečí pro budoucnost samotné Gruzie. 434 00:43:12,373 --> 00:43:17,035 Také je nutné si připomenout, jak se vůbec Gruzie stala součástí Ruska 435 00:43:17,155 --> 00:43:22,242 a jak „elita“ přišla k těmto svým názorovým postojům. 436 00:43:22,362 --> 00:43:26,809 Tak se podívejme, v roce 1783 byl podepsán Georgievský traktát. 437 00:43:26,929 --> 00:43:33,362 Gruzie, která byla na hraně svého zničení, úplné likvidace… 438 00:43:33,482 --> 00:43:40,687 Abyste to plně pochopili, ještě jednou opakuji, přečtěte si tu práci Stát je systémem pro přežití národa. 439 00:43:40,807 --> 00:43:42,893 V jaké situaci se ocitla Gruzie? 440 00:43:43,013 --> 00:43:50,262 Gruzie se ocitla mezi dvěma mocnými subjekty řízení, centry koncentrace řízení regionálního významu, 441 00:43:50,382 --> 00:43:57,542 kterými byla Persie, tedy Írán a Osmanská říše, tedy Turecko, 442 00:43:57,662 --> 00:44:04,033 které mezi sebou o ni bojovaly, 443 00:44:04,153 --> 00:44:06,944 Gruzie byla pro ně cenou pro vítěze. 444 00:44:07,064 --> 00:44:13,354 aby se Gruzíni zachránili, museli by se přidat k některé z těchto stran. 445 00:44:13,474 --> 00:44:18,979 Jenže ani v Persii, ani v Osmanské říši je jako Gruzíny nečekala žádná budoucnost, 446 00:44:19,099 --> 00:44:22,123 takovou budoucnost mohli mít pouze v Rusku. 447 00:44:22,243 --> 00:44:28,879 Ale rozpoznali to všichni Gruzíni? Ne. Část „elity“ to viděla a část ne. 448 00:44:28,999 --> 00:44:35,745 A co se tedy stalo výsledkem toho, že Rusko Gruzii na základě Georgijevského traktátu ochránilo? 449 00:44:35,865 --> 00:44:40,571 Jakmile přestalo hrozit bezprostřední nebezpečí, opět se začalo ozývat: 450 00:44:40,691 --> 00:44:44,211 „Jděte odsud pryč, my vás tu nepotřebujeme. 451 00:44:44,331 --> 00:44:48,513 Vy teď bojujete s Turky a my s Tureckem hodláme uzavřít separátní mír.“ 452 00:44:48,633 --> 00:44:53,951 A jakmile je pak Turecko začalo dusit: „Rusové, to vy můžete za to, že jsme vám plivli do tváře! 453 00:44:54,071 --> 00:44:59,820 My jsme vás vyhnali, vy jste odešli a teď nás tady Turci vraždí. A za to můžete vy! 454 00:44:59,940 --> 00:45:06,152 My jsme přece s vámi uzavřeli Georgijevský traktát.“ A když jsme namítali: „Ale vždyť vy jste porušili čtvrtý bod! 455 00:45:06,272 --> 00:45:09,218 Vy jste přece tu dohodu vypověděli, odstoupili od ní! 456 00:45:09,338 --> 00:45:12,660 Rozhodli jste se, že je pro vás výhodnější být s Turky!“ 457 00:45:12,780 --> 00:45:18,551 „Ale oni nás tu teď likvidují!“ A potom se do toho ještě zapojili Peršani… 458 00:45:18,671 --> 00:45:26,383 SEDM LET gruzínská delegace seděla v Petrohradu 459 00:45:26,503 --> 00:45:33,178 a prosila ruského cara, aby si Gruzii vzal pod svou ochranu. 460 00:45:33,298 --> 00:45:37,679 Gruzínům totiž jiná možnost ani nezbývala, proto o to tolik stáli. 461 00:45:37,799 --> 00:45:44,232 Jak se chovala gruzínská „elita“, když se nacházela mezi dvěma ohni, 462 00:45:44,352 --> 00:45:47,034 mezi Persií a Osmanskou říší? 463 00:45:47,154 --> 00:45:51,380 Platila jim daň svým vlastním obyvatelstvem: 464 00:45:51,500 --> 00:45:56,719 z chlapců se stávali vojáci, otroci a dívky zase končili v harémech. 465 00:45:56,839 --> 00:46:06,890 A platili, platili, platili… A najednou tam začalo být příliš knížat a málo rolníků na jejich vyplácení. 466 00:46:07,010 --> 00:46:13,751 Co teď? Co budeme dělat? Jak se zachráníme? Takže Rusko zase Gruzii přijalo. 467 00:46:13,871 --> 00:46:22,445 A výsledek? Připojením Gruzie se počet knížecích rodů v Rusku navýšil o tolik, 468 00:46:22,565 --> 00:46:27,673 kolik jich do té doby bylo v celém Ruském impériu. Jen z té jedné malé Gruzie! 469 00:46:27,793 --> 00:46:30,541 Neměli nic než ty své tituly. 470 00:46:30,661 --> 00:46:34,998 A Rusko jim poskytlo všechno, okamžitě získali příslušné postavení ve společnosti: 471 00:46:35,118 --> 00:46:38,594 „Když jste knížata, tak samozřejmě patříte k „elitě“ Ruska.“ 472 00:46:38,714 --> 00:46:43,372 A uspokojilo to veškerou tu gruzínskou „elitu“? 473 00:46:43,492 --> 00:46:50,772 Když jsme se svými bodáky šli do konfliktu s Persií a Osmanskou říší, abychom Gruzii ochránili? 474 00:46:50,892 --> 00:46:52,008 Neuspokojilo. 475 00:46:52,128 --> 00:46:59,289 Všichni znají ruského hrdinu, ruského generála Pjotra Ivanoviče Bagrationa 476 00:46:59,409 --> 00:47:04,893 pocházejícího z významné carské rodiny Bagrationů. 477 00:47:05,290 --> 00:47:14,733 A ve stejné době, kdy Pjotr Ivanovič Bagration bojoval za zájmy Ruska, Ruského impéria, 478 00:47:14,853 --> 00:47:25,587 za zájmy Gruzie v jeho sestavě, neboť pouze Rusko nehodlalo likvidovat etnickou a kulturní identitu Gruzie, 479 00:47:25,707 --> 00:47:33,839 takže zatímco Pjotr Ivanovič bojoval za svou rodnou Gruzii v řadách ruské carské armády, 480 00:47:34,876 --> 00:47:43,238 Alexandr Bagration se rozmýšlel, ke komu bude nejvýhodnější se přidat v boji proti Rusku, 481 00:47:43,358 --> 00:47:54,457 aby Gruzie i nadále mohla hrát roli bezmocného pěšáka v rukou jednoho ze svých sousedů, 482 00:47:54,577 --> 00:47:59,531 Turecka či Persie, kteréhokoliv z nich, jen ne Ruska. A proč? 483 00:47:59,651 --> 00:48:05,864 Neboť být součástí velkého Ruska znamenalo, 484 00:48:05,984 --> 00:48:11,401 že by museli poněkud změnit svůj vztah k obyčejným lidem, a to se jim nechtělo. 485 00:48:11,521 --> 00:48:16,630 Tyto gruzínské „elity“ si tedy řekly: 486 00:48:16,750 --> 00:48:24,594 „Nu což, tak nám došli obyčejní rolníci, kterými jsme platily daň, ale knížat tu zbývá dost a dost. 487 00:48:24,714 --> 00:48:29,250 Tak prostě dáme do otroctví své nepřátele a jejich děti. 488 00:48:29,370 --> 00:48:35,692 Když uděláme z jejich synů vojáky a dcery pošleme do harémů, tak si ještě nějakou dobu vystačíme.“ 489 00:48:35,812 --> 00:48:41,980 To právě o to bojoval Alexandr Bagration, rod Bagrationů, 490 00:48:42,100 --> 00:48:53,862 aby jinými významnými rody společně se zbytky rolníků platili daň Osmanské říši a Persii, 491 00:48:53,982 --> 00:48:59,233 ale sami tak zůstali svrchovanými vládci třeba i jen toho svého malinkého kousíčku. 492 00:48:59,353 --> 00:49:03,933 Zato si tam ale mohli dělat, co se jim jen zamanulo. 493 00:49:04,053 --> 00:49:09,117 To právě proto potom zlikvidovali Sovětský svaz, kvůli těmto svým touhám. 494 00:49:09,237 --> 00:49:13,706 To kvůli tomu Ševarnadze Gruzii předal do otroctví. 495 00:49:13,826 --> 00:49:24,583 Gruzie nemá vůbec žádnou šanci uchovat si svou kulturní identitu, nebude-li součástí Ruska. 496 00:49:25,422 --> 00:49:33,452 Tvrdí nám, že to Rusko, ruský svět jim překáží, ale kde je ta pravda? 497 00:49:34,578 --> 00:49:42,740 Měl tam proběhnout průvod gayů, jedna z těch kultovních akcí západního světa, 498 00:49:42,860 --> 00:49:46,734 kterou se dává najevo kdo je kdo. 499 00:49:46,854 --> 00:49:56,265 Chcete se do budoucna zachovat jako národ se svou kulturní identitou nebo ne? 500 00:49:56,385 --> 00:50:00,832 Neboť organizací těchto průvodů svou budoucnost pohřbíváte. 501 00:50:00,952 --> 00:50:09,348 Všichni, kdo hájí tyto západní hodnoty, vlastně vystupují proti budoucnosti Gruzie, 502 00:50:09,468 --> 00:50:13,407 proti její kulturní národní identitě. 503 00:50:13,527 --> 00:50:18,923 A je nutné si uvědomovat, že takové akce byly připravovány daleko dříve, 504 00:50:19,043 --> 00:50:24,307 byly připravovány ještě globalisty jako součást likvidace Ruska, 505 00:50:24,427 --> 00:50:29,954 likvidace Ruské pravoslavné církve a vůbec celého pravoslavného světa. 506 00:50:30,074 --> 00:50:36,617 Když bylo založeno Meziparlamentní shromáždění pravoslaví, 507 00:50:36,737 --> 00:50:45,465 tak Gruzie tři roky usilovala o organizaci tohoto shromáždění u sebe. 508 00:50:45,585 --> 00:50:47,274 Proč to dělala? 509 00:50:47,394 --> 00:50:50,804 Právě proto, aby mohla provést tuto provokaci. 510 00:50:50,924 --> 00:50:58,327 Oni potřebují zničit Gruzínskou pravoslavnou církev, potřebují zlikvidovat kulturní identitu gruzínského národa, 511 00:50:58,447 --> 00:51:05,255 potřebují ho zatáhnout do bratrovražedné občanské války pod jakoukoliv záminkou umožňující roztržku mezi lidmi. 512 00:51:05,375 --> 00:51:10,660 Teď už, jak vidíte, navrhují, aby lidé bojovali se svými vlastními příbuznými v rodině. 513 00:51:10,780 --> 00:51:17,367 Už k tomu nepotřebují Abcházce ani Osetince, už jim navrhují bojovat ve vlastní rodině. 514 00:51:17,487 --> 00:51:24,736 K tomu je vedou, to proto protestují, v tom spočívají ty jejich západní hodnoty. 515 00:51:25,773 --> 00:51:34,267 Proto je třeba říci, že ta reakce Ruska je v podstatě normální. 516 00:51:34,387 --> 00:51:38,040 Lidem bylo hned řečeno: „Turisté by tam neměli jezdit!“ 517 00:51:38,160 --> 00:51:43,246 Proč? Jen si vzpomeňte, jak tam z tribuny jeden vykřikoval: 518 00:51:43,366 --> 00:51:48,541 „Já vás zabíjel, zabíjím, ZABÍJÍM! a budu zabíjet!“ 519 00:51:50,925 --> 00:51:59,132 Jestliže zítra začnou zabíjet turisty, tak to hned omlátí o hlavu Putinovi: „Proč jsi nás nevaroval?“ 520 00:51:59,252 --> 00:52:05,221 A tak Putin správně okamžitě zareagoval: „Už je toho dost, tak se tam vybouřete!“ 521 00:52:05,341 --> 00:52:14,995 Jsou-li v Gruzii pozitivní síly, musí začít pracovat na tom, aby se Gruzie zachovala. 522 00:52:15,115 --> 00:52:17,510 Neboť jak to funguje teď? 523 00:52:17,630 --> 00:52:24,371 Je očividné, že teď Gruzie v podstatě přežívá na úkor Ruska. 524 00:52:24,491 --> 00:52:29,732 Na postsovětském prostoru v podstatě neexistuje jediný stát, který by nepřežíval na úkor Ruska. 525 00:52:29,852 --> 00:52:36,682 Válka 08.08.08 odhalila, že z ruského rozpočtu byly peníze jednoduše převáděny do Gruzie 526 00:52:36,802 --> 00:52:42,110 a Putin toto financování částečně stopnul, ale jen částečně. 527 00:52:42,230 --> 00:52:50,163 Jenže mnohé projekty, a to i státních holdingů, jsou stejně jako dřív navázány na Gruzii, 528 00:52:50,283 --> 00:52:52,810 aby zajišťovaly její stabilitu. 529 00:52:52,930 --> 00:53:00,464 To je práce globalistů, která je s ohledem na Rusko realizována stále dokola, 530 00:53:00,584 --> 00:53:03,694 historicky se taková situace opakuje stále dokola, 531 00:53:03,814 --> 00:53:07,577 kdy je Rusko nuceno svými zdroji podporovat své nepřátele. 532 00:53:07,697 --> 00:53:13,383 Příkladem tomu je válka v Čečensku. 533 00:53:13,503 --> 00:53:23,972 Ve skutečnosti tam v tom Čečensku bojovala kosmopolitní sebranka, prostě stejní ISILovci. 534 00:53:24,092 --> 00:53:33,061 Bojovali v Čečensku a léčili se v Gruzii, nu tedy tam také, ale hlavně v Turecku. 535 00:53:33,181 --> 00:53:38,319 To turecký specnaz bojoval proti našim vojákům a uřezával jim hlavy. 536 00:53:38,439 --> 00:53:42,255 A co znepokojovalo Jelcina v těch „svatých devadesátkách“? 537 00:53:42,375 --> 00:53:50,726 Aby v Turecku vzkvétal byznys, turismus, aby všichni ti obchodníčci jezdili obchodovat právě tam. 538 00:53:50,846 --> 00:53:57,026 To znamená, že tak Rusko vlastně samo financovalo tu válku vedenou proti němu v Čečensku. 539 00:53:57,146 --> 00:54:02,127 Rusko platilo prostřednictvím turizmu a svých obchodníků působících v Turecku 540 00:54:02,247 --> 00:54:15,693 provoz všech těch, jak je nazvat, celé té marginální mnohonárodnostní sebranky, 541 00:54:15,813 --> 00:54:20,629 těch „čečenských“ teroristů bojujících proti Rusku. 542 00:54:20,749 --> 00:54:25,400 A kde se ukrývali ti čečenští teroristé? Na gruzínském území. 543 00:54:25,520 --> 00:54:29,839 Odkud podnikali své útoky na Rusko? Z území Gruzie. 544 00:54:29,959 --> 00:54:35,161 A kdo tu Gruzii vydržoval? Samozřejmě že my a pokračujeme v tom. 545 00:54:35,281 --> 00:54:42,359 A přitom je třeba si uvědomovat tu věc, že sto procent byznysu, 546 00:54:42,479 --> 00:54:48,756 který vedou Gruzíni tady u nás, na ruském území, je využíváno k tomu, 547 00:54:48,876 --> 00:54:57,002 aby v Gruzii napomáhalo vyvolávání protiruských nálad, které jsou pro samotnou Gruzii sebevražedné, 548 00:54:57,122 --> 00:55:04,640 to Gruzie sama sebe zničí, je to jako když baktérie zničí svého hostitele a sama potom zahyne. 549 00:55:06,625 --> 00:55:11,782 Sto procent z toho byznysu! Lidé řeknou: „Ne, to není možné!“ 550 00:55:11,902 --> 00:55:19,172 Buď jsou takto ty protiruské nálady financovány přímo nebo nepřímo. 551 00:55:19,292 --> 00:55:24,896 Cožpak je možné odsuzovat člověka žijícího tady u nás ve více méně slušných podmínkách, 552 00:55:25,016 --> 00:55:28,383 že pomáhá svým rodičům a příbuzným v Gruzii? To nejde. 553 00:55:28,503 --> 00:55:34,559 To je přece normální, když příbuzný podporuje svého příbuzného a obzvláště jde-li o rodiče. 554 00:55:34,679 --> 00:55:40,737 Jenže chápejte, oni tím řeší úkol přežití jednoho, druhého, třetího svého příbuzného 555 00:55:40,857 --> 00:55:47,797 a tak vlastně snižují sociální napětí spojené s otázkou jejich obživy 556 00:55:47,917 --> 00:55:52,231 a zároveň tak napomáhají formování protiruského informačního pole. 557 00:55:52,351 --> 00:56:00,612 A jak by nebylo protiruské, když všechna ta chamraď, co vyšla na gruzínský majdan, vidí, 558 00:56:00,732 --> 00:56:06,286 že ať Rusko urážejí, jak chtějí, stejně jim dál z Ruska přicházejí ty peníze umožňující dál Gruzii přežívat 559 00:56:06,406 --> 00:56:11,338 a dál jsou financovány všechny ty protiruské nálady. Stále přicházejí! 560 00:56:11,458 --> 00:56:17,735 Protože znovu opakuji, že ti, kteří zde vydělávají své peníze na financování toho, 561 00:56:17,855 --> 00:56:23,803 aby se v Gruzii zabíjeli Rusové i všichni ti ostatní lidé, aby tam byla občanská válka, 562 00:56:23,923 --> 00:56:26,473 tohle dělají úplně otevřeně. 563 00:56:26,593 --> 00:56:31,216 A lidé, kteří pomáhají přežít svým příbuzným, kteří jsou ve velice těžké situaci, 564 00:56:31,336 --> 00:56:37,283 ať už si to přejí či ne, vlastně snímají (ze státu) část břemene s ohledem na jejich zaopatření. 565 00:56:37,403 --> 00:56:42,556 Ta ekonomická situace by tam vypadala zcela jinak, kdyby jim s tím nepomáhali. 566 00:56:42,676 --> 00:56:49,903 Jenže to dělají a snižují tak to napětí a na základě toho je formováno to protiruské informační pole. 567 00:56:50,234 --> 00:56:56,941 Co je třeba udělat? Přehodnotit konceptuální základy svého jednání, 568 00:56:57,515 --> 00:57:03,891 aby vaše pomoc vašim příbuzným nebyla zneužívána k tomu, 569 00:57:04,011 --> 00:57:08,303 aby na jejím základě byly vyvolávány protiruské nálady. 570 00:57:08,423 --> 00:57:12,252 To je ale také třeba přehodnocovat státní programy, 571 00:57:12,372 --> 00:57:21,298 vzájemné státní vztahy mezi Ruskem, Spojenými státy a Evropou. 572 00:57:21,418 --> 00:57:23,747 A v čem je problém? 573 00:57:23,867 --> 00:57:34,359 Příchod Zarubišviliové znamená přechod Gruzie od strukturního řízení Spojených států 574 00:57:34,479 --> 00:57:39,058 ke strukturnímu řízení ze strany Evropské unie, 575 00:57:39,178 --> 00:57:45,214 a proto samozřejmě okamžitě ze všeho obviní Rusko, protože jedni i druzí jsou naši nepřátelé. 576 00:57:45,334 --> 00:57:53,421 Ale ani jedni ani druzí neumožní Gruzii zachovat se jako národnost, 577 00:57:53,541 --> 00:57:56,753 zachovat si svou kulturní identitu. 578 00:57:56,873 --> 00:58:02,467 Jak je to popsáno v naší práci Stát jako systém pro přežití národa. 579 00:58:02,587 --> 00:58:07,431 A nyní velice záleží na tom, jak se zachovají obyčejní lidé. 580 00:58:07,551 --> 00:58:10,697 Jaké přesně procesy budou podporovat. 581 00:58:10,817 --> 00:58:19,190 Zda budou akceptovat výzvu zabíjet Rusy, se kterou na Donbas se svými koncerty přijel Mimino: 582 00:58:19,310 --> 00:58:25,391 „Tak vy nechcete, abychom zvesela a družně vyvraždili Abcházce a Osetince? 583 00:58:25,511 --> 00:58:29,097 Tak pojedu na Donbas, aby se zabíjelo alespoň tam! 584 00:58:29,217 --> 00:58:35,406 Budu tam hrát nacistům a karatelům, kteří na Donbase zabíjejí ženy a děti.“ 585 00:58:35,526 --> 00:58:39,113 Kolik svých koncertů jim tam uspořádal? 586 00:58:42,224 --> 00:58:51,667 „Elity“ v sovětské době cíleně vychovávaly lidi protisovětsky, protirusky, 587 00:58:51,787 --> 00:58:57,933 aby potom mohly SSSR snadněji rozdrobit na své národní dvorečky. 588 00:58:58,053 --> 00:59:08,213 Šlo o cílené jednání a všechny ty národní fronty byly koordinovány KGB a ÚV KSSS. 589 00:59:08,333 --> 00:59:11,457 To právě oni zaopatřovali všechna ta národní hnutí. 590 00:59:11,577 --> 00:59:19,245 A potom ať nám vyprávějí ty pohádky o tom, jak byla tvrdě rozháněna demonstrace v Tbilisi v roce 1989, 591 00:59:19,365 --> 00:59:25,180 a jak jsou ty demonstrace dnes rozháněny „demokraticky“ a „zdvořile“. 592 00:59:25,300 --> 00:59:31,379 Tenkrát to byly jen pohádky, pusté lži a dnes jsou to reálná fakta. 593 00:59:31,499 --> 00:59:34,313 Mám na mysli ty zraněné lidi. 594 00:59:40,050 --> 00:59:42,786 Nu, tak přejděme k Ukrajině. 595 00:59:42,906 --> 00:59:51,147 Od Taťány tu mám dvě otázky k Zelenskému, ze kterých se vynasnažím sestavit jednu: 596 00:59:51,267 --> 00:59:58,362 Zelenskij není samostatnou figurou a soudě podle všeho je řízen státní elitou. 597 00:59:58,482 --> 01:00:00,260 Tak to úplně není. 598 01:00:00,380 --> 01:00:04,694 Ale přitom na setkání s Macronem Zelenskij poukázal na jeho chybné závěry, 599 01:00:04,814 --> 01:00:11,070 oznámil svou neochotu jednat se separatisty a udělal přitom z francouzského prezidenta hlupáka. 600 01:00:11,190 --> 01:00:14,357 Macron nyní pracuje na straně globalistů, 601 01:00:14,477 --> 01:00:18,946 tak proč globální prediktor trpí Zelenskému takové nekorektní chování? 602 01:00:19,066 --> 01:00:25,477 Řekl jste, že teď na Ukrajině probíhá boj mezi klany o to, aby si páníček vybral právě ten jejich. 603 01:00:25,597 --> 01:00:31,346 Je tedy možno mít za to, že si páníček přece jen zvolil Zelenského, takže ho ten trest za porušení pravidel mine? 604 01:00:31,466 --> 01:00:33,155 Ne, vůbec ne. 605 01:00:33,275 --> 01:00:35,935 Co se týká Macrona, tak aby bylo jasno. 606 01:00:36,055 --> 01:00:40,061 Macron se mezi nimi stále ještě plácá sem a tam, 607 01:00:40,181 --> 01:00:45,135 ale v rukou ho teď samozřejmě více drží globalisté než státní elita, 608 01:00:45,255 --> 01:00:50,474 nicméně jsou v tom ještě stále někdy výkyvy. 609 01:00:50,594 --> 01:00:55,968 Co se týká Zelenského, tak to je absolutní nedůležitá nula. 610 01:00:56,088 --> 01:01:01,023 Ten si zvolil postoj: „Vy se sami rozhodněte, kým mám být, 611 01:01:01,143 --> 01:01:05,690 na koho mám pracovat a já zatím do řízení zasahovat vůbec nebudu. 612 01:01:05,810 --> 01:01:10,173 Vyřešte si to napřed všechno mezi sebou a s nadnárodním řízením. 613 01:01:10,293 --> 01:01:14,020 To vy jste mě sem přece dosadili a dobře víte, že nevím, která bije.“ 614 01:01:14,140 --> 01:01:27,680 Jenže když k němu přijel, tak s ním Macron jednal jako s člověkem přibližně na své úrovni, 615 01:01:27,800 --> 01:01:33,327 který má nějakou tu subjektnost, alespoň nějakou! 616 01:01:33,447 --> 01:01:43,365 Neboť Macron si uvědomuje, že za vše, co je řečeno u jednacího stolu, člověk nese odpovědnost… 617 01:01:43,485 --> 01:01:50,760 Oni přece napřed jednali, vše dohodli, vypracovali si nějaký svůj postoj a teprve potom šli na tu tiskovku. 618 01:01:50,880 --> 01:01:58,835 No a Macron, který měl za to, že Zelenskij přece jen má jakou takous subjektnost, alespoň nějakou!, 619 01:02:00,093 --> 01:02:06,204 tam mluvil o tom, že Minský formát je o vzájemném jednání. 620 01:02:06,324 --> 01:02:11,498 Jenže Zelenskij nemá ŽÁDNOU subjektnost. 621 01:02:11,618 --> 01:02:19,220 On jen ví, že ty dva klany, které teď spolu bojují 622 01:02:19,340 --> 01:02:25,773 a dohadují se, jak budou vedle sebe dál koexistovat, a kdo bude jak potrestán… 623 01:02:25,893 --> 01:02:29,105 Protože potrestáni budou všichni zcela jednoznačně. 624 01:02:29,225 --> 01:02:37,577 Jde jen o to, že ten trest může být odložen. Jen se podívejte, jak Sarkozyho dosud honí od čerta k ďáblu. 625 01:02:37,697 --> 01:02:42,585 Vždy když už se všechno tak nějak uklidní a začne se to vstřebávat, 626 01:02:42,705 --> 01:02:46,446 tak opět bum a zařídí mu 18-20 hodin tvrdého výslechu, 627 01:02:46,566 --> 01:02:52,226 pořádně zmáčknou všechny v jeho okolí a znovu a znovu… Prostě mu nedají pokoj. 628 01:02:52,346 --> 01:02:56,021 Je lepší strašný konec než hrůza bez konce. 629 01:02:56,141 --> 01:03:04,714 Dělají to za to, že Sarkozy podlehnul Putinovi v diplomatickém střetu o Kavkaz, 630 01:03:04,834 --> 01:03:09,479 že tam nedokázal rozpoutat válku a nerealizoval na Kavkaze to, 631 01:03:09,599 --> 01:03:14,134 co se stalo v Kosovu, kde všechny pěkně družně vyvraždili… 632 01:03:14,254 --> 01:03:21,336 Nu, v daném případě měli být vražděni Abcházci a Osetinci a všechno by to pěkně kryla vojska NATO. 633 01:03:21,456 --> 01:03:23,754 Jenže Sarkozy to nedokázal uskutečnit, 634 01:03:23,874 --> 01:03:28,113 přestože Dmitrij Anatoljevič Medvěděv udělal všechno pro to, aby se mu to povedlo. 635 01:03:28,233 --> 01:03:33,426 A potom Sarkozy veřejně plakal a prosil Putina v Pekingu: 636 01:03:34,520 --> 01:03:39,250 „Medvěděv zadržuje ruskou armádu a nepouští ji na nás. 637 01:03:39,370 --> 01:03:42,532 My už tam celý den řádíme, tak nám dej ještě trochu času, 638 01:03:42,652 --> 01:03:46,027 abychom ty Osetince všechny pozabíjeli a všechno bude OK.“ 639 01:03:46,147 --> 01:03:51,815 Putin však nedovolil zabíjet lidi a Sarkozy ten střet prohrál. 640 01:03:51,935 --> 01:03:59,333 Měl za úkol zajistit, aby Putin nedokázal ubránit zájmy Ruska a zájmy kavkazských národů, 641 01:03:59,453 --> 01:04:02,263 mimochodem i včetně gruzínského obyvatelstva. 642 01:04:02,383 --> 01:04:10,169 Proto jsme také sice rozprášili tu fašistickou armádu složenou z gruzínských zmetků, 643 01:04:10,289 --> 01:04:15,764 ale nevyužili jsme to ke smetení gruzínské státnosti. 644 01:04:15,884 --> 01:04:21,005 Vždyť jsme se tenkrát klidně mohli strukturně zmocnit řízení Gruzie. 645 01:04:21,446 --> 01:04:23,105 Mohli! 646 01:04:24,217 --> 01:04:26,723 Jenže všechno chce svůj čas 647 01:04:28,011 --> 01:04:34,894 a gruzínské obyvatelstvo se musí samo dobrovolně chtít vrátit do jednotného ruského prostoru. 648 01:04:35,014 --> 01:04:43,154 Má teď na výběr, buď jít cestou Petra Ivanoviče Bagrationa nebo Alexandra Bagrationa. 649 01:04:43,947 --> 01:04:46,012 Jsou na rozcestí, 650 01:04:46,132 --> 01:04:54,678 buď zůstanou Gruzií, nebo zmizí v zájmu plnění nějakých těch „elitářských“ tužeb. 651 01:04:59,421 --> 01:05:05,135 Takže trest bude následovat určitě, otázkou je pouze, kdy na něj dojde. 652 01:05:05,255 --> 01:05:09,613 A Zelenskij sám o sobě není ničím. 653 01:05:09,733 --> 01:05:17,754 On ani nepochopil, co mu vlastně Macron řekl. 654 01:05:17,874 --> 01:05:25,167 Mohl reagovat zcela jinak, jenže byl natolik strachy bez sebe, že až se vrátí, tak se páníček zeptá: 655 01:05:25,287 --> 01:05:30,903 „Co to jako má být? Jaká jednání s teroristy, se separatisty?“ 656 01:05:31,023 --> 01:05:39,561 Vůbec nepochopil, že řeč je o Minském formátu, o kterém sám ve svém proslovu řekl, že ho hodlá dodržovat. 657 01:05:40,195 --> 01:05:46,234 Takhle porušil všechny protokoly a ukázal, že je k ničemu. 658 01:05:46,354 --> 01:05:56,107 Já ani nevím, jak bych toho člověka popsal, je to prostě nula, on ani nedokáže nic předstírat. 659 01:05:56,227 --> 01:06:02,477 Když se Ronald Reagan účastnil voleb na guvernéra, tak to komentoval: 660 01:06:02,597 --> 01:06:10,943 „Hrál jsem tolik králů a prezidentů, tak roli guvernéra musím sfouknout levou zadní.“ 661 01:06:11,063 --> 01:06:18,168 Zelenskij hrál prezidenta svého vlastního státu a ukázalo se, že to bylo v jeho případě málo platné. 662 01:06:18,288 --> 01:06:28,123 Vůbec neví, jak má mluvit, jak se chovat, mám na mysli jak se chovat a ne blamovat. 663 01:06:28,508 --> 01:06:33,665 On neví, jak to všechno patřičně podat „po královsku“. 664 01:06:33,785 --> 01:06:38,932 Dostal strach o svou kůži a napáchal škodu. 665 01:06:39,787 --> 01:06:42,793 Vůbec to nezvládá. 666 01:06:42,913 --> 01:06:46,819 To v případě Angely Merkelové měl narušit protokol. 667 01:06:46,939 --> 01:06:52,058 Zachoval by se jako skutečný lídr, kdyby dal pokyn: 668 01:06:52,178 --> 01:06:58,015 „Lidi, vždyť vidíte, že jí není dobře, dejte pokoj s těmi ceremoniemi, nechte to na příště. 669 01:06:58,135 --> 01:07:00,028 Teď se o ni postarejte.“ 670 01:07:00,148 --> 01:07:06,039 Přece musel vidět, že se úplně třese, že sotva stojí na nohou a může se zhroutit, 671 01:07:06,159 --> 01:07:08,935 že potřebuje rychlou pomoc. 672 01:07:09,055 --> 01:07:15,277 Jenže on nemá žádný soucit, není v něm žádná lidskost. 673 01:07:16,270 --> 01:07:21,951 A v řízení je absolutní nulou, když mu řeknou: „Teď budeš stát“, 674 01:07:22,071 --> 01:07:26,997 tak stojí a co by se mělo dělat dál, nepovažuje za svou věc. 675 01:07:27,117 --> 01:07:32,098 Vyhnul se všem střetům a na Ukrajině ten boj ještě neskončil. 676 01:07:32,218 --> 01:07:38,110 Jen se podívejte, jak se do sebe pustila americká státní elita a globalisté. 677 01:07:38,230 --> 01:07:41,557 Na Ukrajině mají střídavý úspěch. 678 01:07:41,677 --> 01:07:48,644 V Moldavsku jednoduše státní elitu zmáčkli tak, 679 01:07:48,764 --> 01:07:53,580 že vůbec není známo, jak vlastně Plachotňuk utekl a kde se schovává 680 01:07:53,700 --> 01:07:59,013 a všichni ostatní se okamžitě také poschovávali do všech škvír jako švábi. 681 01:07:59,133 --> 01:08:04,748 V Gruzii to bylo plánováno v souvislosti s likvidací Evropské unie. 682 01:08:04,868 --> 01:08:10,126 Jenže protože se Sovětský svaz, Rusko nehroutilo podle harmonogramu 683 01:08:10,246 --> 01:08:16,137 a nakonec se Rusko ještě začalo stavět na nohy, tak ta věc s přeformátováním Evropy 684 01:08:16,257 --> 01:08:22,452 a likvidací starých států, to jejich přeformátování v nové národy s novými jazyky a vznikem nových států, 685 01:08:22,572 --> 01:08:26,230 byla zatím odložena, ponechána u ledu. 686 01:08:26,350 --> 01:08:31,139 Jenže katolická církev se zatím zcela zdiskreditovala. 687 01:08:31,259 --> 01:08:36,129 Proto zorganizovali tu schůzku papeže s naším patriarchou na Kubě: 688 01:08:36,249 --> 01:08:40,349 „Prosím, převezměte do své péče celou Evropu. 689 01:08:40,469 --> 01:08:49,670 Vám ještě zbyla nějaká ta duchovnost a tradiční hodnoty, vy ještě dokážete tu Evropu znovu zastabilizovat.“ 690 01:08:49,790 --> 01:08:58,025 A ta likvidace Gruzínské pravoslavné církve v Gruzii byla plánována právě kvůli tomu, 691 01:08:58,145 --> 01:09:05,084 že měl být původně přestavěn postsovětský prostor a Evropa. 692 01:09:05,204 --> 01:09:12,448 Ale to bylo odloženo, takže ten útok na Gruzínskou pravoslavnou církev měl být také odložen. 693 01:09:12,568 --> 01:09:19,093 Jenže to tam stále řídí státní elita USA, která za každou cenu potřebuje na postsovětském prostoru vyvolat válku, 694 01:09:19,213 --> 01:09:25,601 která potřebuje konflikt, boj, jatka, takže aktivovala Gruzii. 695 01:09:25,721 --> 01:09:34,784 A pro Gruzii to teď znamená finále, konečnou volbu, zda Gruzíni do budoucna budou existovat či zaniknou. 696 01:09:34,904 --> 01:09:44,546 Gruzínská „elita“ si ve své většině zas a znovu volí sebelikvidaci, stačí se podívat do historie. 697 01:09:44,666 --> 01:09:53,535 Už od roku 1490 Gruzie přímo kráčí ke svému historickému zániku. 698 01:09:53,655 --> 01:09:59,602 A to nejen jako stát, který tam už jako takový dávno není, což bylo historicky dáno. 699 01:09:59,722 --> 01:10:05,062 Když se nedokážete stát centrem koncentrace řízení, tak se musíte stát součástí nějakého jiného. 700 01:10:05,182 --> 01:10:10,329 Když jste se nedokázali udržet a stali se polem boje dvou subjektů řízení, 701 01:10:10,449 --> 01:10:14,963 tak potřebujete třetí, který vás ochrání a ten jste našli v podobě Ruska. 702 01:10:15,083 --> 01:10:18,978 A co následovalo? Sami jste bojovali proti své vlastní budoucnosti 703 01:10:19,098 --> 01:10:21,758 a neustále podporovali všechny nepřátele Ruska. 704 01:10:21,878 --> 01:10:27,759 I gruzínští menševici úplně stejně nenáviděli jak Rusko, tak i samotnou Gruzii. 705 01:10:27,879 --> 01:10:33,804 Ti také snili o tom, aby Gruzie zanikla, ať už říkali, co chtěli. 706 01:10:33,924 --> 01:10:38,261 Teď se ovšem bijí v prsa, jací byli „patrioti“ a bránili gruzínský stát. 707 01:10:38,381 --> 01:10:44,504 To zlí bolševici přišli a oni byli nuceni utéct. Zato teď z Evropy, jen si pomyslete, 708 01:10:44,624 --> 01:10:49,446 vyslali pracovnici francouzského ministerstva zahraničí, která je teď gruzínskou prezidentkou. 709 01:10:49,566 --> 01:10:56,330 Mimochodem v práci Stát je systémem pro přežití národa, je tento fenomén popsán, proč k tomu dochází. 710 01:10:57,295 --> 01:11:02,395 Gruzie nemá jinou možnost jak přežít než v jednotném ruském světě. 711 01:11:02,515 --> 01:11:05,254 Ta volba je teď na nich. 712 01:11:05,374 --> 01:11:12,119 Pro státní elitu USA je kriticky důležité, aby nyní v Gruzii došlo k velké řeži, 713 01:11:12,455 --> 01:11:14,678 k velkému krveprolití. 714 01:11:14,798 --> 01:11:21,915 A Putin, když stahuje naše turisty a přerušuje letecké spojení s Gruzií zase napomáhá tomu, 715 01:11:22,035 --> 01:11:27,509 aby k tomu nedošlo, aby se to tam vybouřilo a přece jen uklidnilo. 716 01:11:30,297 --> 01:11:33,050 To byla poslední otázka. 717 01:11:34,021 --> 01:11:41,328 Vážení přátelé, vždy se tak či onak dostáváme k otázkám dotýkajícím se znalostí o tom, 718 01:11:41,448 --> 01:11:45,792 jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 719 01:11:46,357 --> 01:11:56,028 Dnes jsme začali náš pořad otázkou o vztahu jakýchsi „konceptuálů“ a „patriotů“ k Putinovi. 720 01:11:56,734 --> 01:12:02,629 Jenže není důležité, jaký vztah máte k Putinovi, ale jaký vztah máte k Rusku! 721 01:12:04,023 --> 01:12:08,364 A co říká pravidlo Dostatečně všeobecné teorie řízení? 722 01:12:08,484 --> 01:12:14,329 Abyste využívali objektivní okolnosti k dosahování subjektivního cíle. 723 01:12:14,449 --> 01:12:19,500 A druhé pravidlo praví, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe 724 01:12:19,620 --> 01:12:24,583 a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více. 725 01:12:25,183 --> 01:12:30,354 Takže pokud studujete Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti, 726 01:12:30,474 --> 01:12:40,502 zvyšujete míru svého chápání, musíte využívat ty objektivní okolnosti, že Putin čelí Západu, 727 01:12:40,622 --> 01:12:47,473 brání územní celistvost a nezávislost Ruska, buduje jiný systém řízení. 728 01:12:47,593 --> 01:12:51,302 Protože takto musí postupovat skuteční ruští vlastenci místo toho, 729 01:12:51,422 --> 01:12:56,473 aby se spojovali s nepřáteli Ruska a snažili se s nimi Putina svrhnout 730 01:12:56,593 --> 01:13:02,174 a umožnili jim tak opět s plnou silou vykrádat Rusko 731 01:13:02,294 --> 01:13:13,167 a zlikvidovat ho jako státní subjekt a tím vlastně Rusko i ruský svět zcela poslat do historického zapomnění! 732 01:13:13,287 --> 01:13:19,729 Vždyť ve výsledu by zahynuli i oni sami. Jenže zrádci mají jinou logiku. 733 01:13:19,849 --> 01:13:27,781 Přece vidíme ty vlasovce u nás, banderovce a „svidomé“ Ukrajince na Ukrajině. 734 01:13:27,901 --> 01:13:40,439 A teď „svidomí“ Gruzínci vyvolali nepokoje pod vlajkami LGBT a žlutomodrými vlajkami „svidomé“ Ukrajiny, 735 01:13:40,559 --> 01:13:44,961 Ani svidomí Kazaši se ne a ne uklidnit. 736 01:13:45,081 --> 01:13:51,717 A takových „svidomých“ s touhou zaprodat a zradit zájmy svého národa, svého státu 737 01:13:51,837 --> 01:13:55,716 se ve všech státech najde dost a dost. 738 01:13:55,836 --> 01:14:02,196 I za 2. světové války se všichni, prostě všichni zrádci svých států, 739 01:14:02,316 --> 01:14:07,877 výslovně všichni zrádci, dali do služeb Hitlerovi, 740 01:14:08,263 --> 01:14:14,991 protože to byli zrádci svých států, chtěli zradit, protože nestáli o svou identitu. 741 01:14:15,111 --> 01:14:18,024 Stejně jako ten bílý generál Krasnov. 742 01:14:18,144 --> 01:14:26,187 Ještě ani revoluce nebyla u konce a on už se po břiše plazil před Německem. 743 01:14:26,307 --> 01:14:32,916 A když se Německo zhroutilo a vznikla tam Třetí říše, tak se dál plazil až k Hitlerovi: 744 01:14:33,036 --> 01:14:37,962 „Jen mi umožni zabíjet Rusy! A půjdu to dělat společně s tebou!“ 745 01:14:38,082 --> 01:14:41,547 A pro někoho je generál Krasnov hrdinou. 746 01:14:41,667 --> 01:14:45,545 Takže těch zrádců je všude dost, je třeba se v tom umět vyznat. 747 01:14:45,665 --> 01:14:50,702 A jak to uděláte? Musíte vědět, jak je realizováno řízení složitých sociálních supersystémů, 748 01:14:50,822 --> 01:14:57,320 takže si musíte osvojovat znalosti vyložené v Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorii řízení. 749 01:14:57,440 --> 01:15:08,379 Ale jako učebnice musíte brát pouze práce vydané do června roku 2018, 750 01:15:08,499 --> 01:15:11,908 neboť tyto materiálny nebyly upravovány. 751 01:15:12,028 --> 01:15:17,395 Všechno, co bylo zveřejněno po červnu roku 2018… 752 01:15:17,515 --> 01:15:23,049 Víte, až si osvojíte teorii, a potom si přečtete ty další, tak se podivíte, 753 01:15:23,169 --> 01:15:27,930 prostě užasnete nad tím, co je tam napsáno. 754 01:15:28,050 --> 01:15:33,279 Ale tu otázku, proč k tomu došlo, nebudeme probírat teď, ale až později. 755 01:15:33,399 --> 01:15:39,622 Zatím si osvojujte znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. 756 01:15:39,742 --> 01:15:44,861 Braňte zájmy své i své rodiny. Buďte konceptuálně mocní. 757 01:15:44,981 --> 01:15:49,384 Buďte šťastní. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí! 758 01:15:49,504 --> 01:15:51,232 Do příštích setkání! 759 01:15:51,864 --> 01:16:00,691 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .