1 00:00:08,472 --> 00:00:12,840 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,340 --> 00:00:21,643 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:21,763 --> 00:00:25,438 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:25,558 --> 00:00:29,674 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:29,794 --> 00:00:33,689 Dnes je 30.06.2019. 6 00:00:34,726 --> 00:00:42,095 Včera skončil summit G20, takže se nás na něj lidi ptají. 7 00:00:42,215 --> 00:00:51,074 Prosí vás o celkový komentář výsledků tohoto summitu a ptají se, co vlastně ten formát G20 má plnit. 8 00:00:54,141 --> 00:01:06,694 Musíte si uvědomovat tu věc, že taková fóra jako G20, G7 neslouží k vytyčování řídících úkolů. 9 00:01:07,677 --> 00:01:14,930 Tam se žádná zásadní rozhodnutí ani koncepty nepřijímají. 10 00:01:15,050 --> 00:01:18,934 Jde o zcela jiný formát práce. 11 00:01:19,054 --> 00:01:27,913 Všichni se v životě tak či onak někdy účastníme neformálních společenských setkání. 12 00:01:28,033 --> 00:01:35,791 Někdy se ve svém životě setkáváme s přáteli 13 00:01:35,911 --> 00:01:41,950 z různých důvodů jako jsou narozeniny, jiné významné události, nebo prostě jen tak. 14 00:01:42,070 --> 00:01:50,243 A určitě víte, že žádné informace ani o našich nejlepších přátelích získané od stejně dobrých přátel, 15 00:01:50,363 --> 00:01:55,661 nebo telefonické rozhovory s nimi, nám nemůžou nahradit ta osobní setkání. 16 00:01:55,781 --> 00:02:03,484 Neboť tím osobním setkáním je udržována jakási jednotná egregoriální soudržnost, jakási informační pospolitost, 17 00:02:03,604 --> 00:02:09,698 jež eliminuje mnohé nesrovnalosti, které mohou určitým způsobem vznikat. 18 00:02:10,009 --> 00:02:18,899 A takto fungují mnohé společenské akce, jako jsou například setkání lidí z Klubu amatérských písní. 19 00:02:19,019 --> 00:02:27,900 Ti lidé si organizují setkání v přírodě, postaví si stany, hrají na kytaru, zpívají ty své lyrické písně, 20 00:02:28,020 --> 00:02:40,926 neboť je spojuje jeden zájem, přestože politicky se mohou ve svých názorech zcela diametrálně rozcházet. 21 00:02:41,046 --> 00:02:49,684 Jedni jsou pro bílý projekt v Rusku, druzí pro ten rudý, přesto společně rádi pobývají v přírodě, 22 00:02:49,804 --> 00:02:55,987 touží po duchovní jednotě, vyznávají vlastenectví a chtějí budovat jeden stát. 23 00:02:56,107 --> 00:02:58,796 A teď si představte jinou situaci. 24 00:02:58,916 --> 00:03:05,431 Ve světě je mnoho států, přičemž některé z nich jsou předními ekonomikami světa 25 00:03:05,551 --> 00:03:17,152 a od jejich směřování, od jejich vzájemné součinnosti se odvíjí situace v celém světě. 26 00:03:17,272 --> 00:03:26,927 A lídři těchto států, oficiální lídři, jejich zástupci, nejen ti různí takříkajíc intelektuální lídři, 27 00:03:27,047 --> 00:03:34,513 kteří se scházejí v jiných formátech jako je Bilderbergský klub, Římský klub, Výbor tří set a podobně... 28 00:03:34,633 --> 00:03:43,536 Těchto formátů existuje celkem hodně a G20 je jeden z nich, jen se týká bezprostředně státního řízení. 29 00:03:44,289 --> 00:03:51,586 Takže ti lidé se setkají a začnou jednat o otázkách, které jsou všem společné. 30 00:03:52,383 --> 00:03:59,460 A teď si představte, jak vypadá projednávání nějaké konkrétní otázky. 31 00:04:00,279 --> 00:04:06,625 Řekněme, že dva státy spolu jednají o otázce své vzájemné součinnosti, 32 00:04:06,745 --> 00:04:15,383 jenže od toho, jak tyto dva státy nastaví svou spolupráci, se odvíjí i jejich styky se třetími státy, 33 00:04:15,503 --> 00:04:21,155 a když ostatní mají možnost sledovat reakci politických lídrů těchto států, 34 00:04:21,275 --> 00:04:28,233 jejich formulace daných problémů a přístup k řešení vztahů jejich dvou států, 35 00:04:28,353 --> 00:04:36,106 zda se setkají či ne, jak budou reagovat, jestliže bude jejich schůzka zrušena… 36 00:04:36,226 --> 00:04:41,060 Jako to bylo v minulém roce, kdy bylo podle mne to setkání G20 v Buenos Aires, že? 37 00:04:41,180 --> 00:04:47,155 Tam se Putin s Trumpem nesetkali, ale všem bylo bez ohledu na to jasné, 38 00:04:47,275 --> 00:04:50,725 že to Trump měl o tu schůzku s Putinem zájem. 39 00:04:50,845 --> 00:04:52,582 Tady se zase setkali. 40 00:04:52,702 --> 00:04:58,775 A na základě takovýchto drobných detailů vzniká celkové informační pole, 41 00:04:58,895 --> 00:05:07,046 které umožňuje státnímu řízení řídit své kroky tak, 42 00:05:07,166 --> 00:05:12,509 aby maximálně zohledňovalo to různorodé směřování ostatních států, 43 00:05:12,629 --> 00:05:21,532 a aby všechny ty různorodé kroky byly uváděny do souladu s hlavní, klíčovou oblastí řízení, 44 00:05:21,652 --> 00:05:25,514 s konceptuálním směřováním rozvoje světa. 45 00:05:25,634 --> 00:05:28,433 To proto se konají tato setkání. 46 00:05:28,553 --> 00:05:35,196 Víte, ti lidé z KSP, z Klubu amatérské písně si to organizují dobrovolně sami, 47 00:05:35,316 --> 00:05:45,789 pro ně je důležité se setkat, uvidět se, navázat kontakty, popovídat si. 48 00:05:45,909 --> 00:05:56,781 A v tomto případě je účast těch lidí povinná. Je-li váš stát v G20, nemůžete odmítnout, 49 00:05:56,901 --> 00:06:00,829 musíte tam jet, jinak by váš stát na tom tratil. 50 00:06:00,949 --> 00:06:03,416 V prvním případě jde o osobní zájem 51 00:06:03,536 --> 00:06:09,675 a zde už jde o povinnost zjistit, jak se vyvíjejí všechny ty vzájemné vztahy, 52 00:06:09,795 --> 00:06:13,833 když jsou lídři států soustředěni všichni na jednom místě. 53 00:06:13,953 --> 00:06:16,465 Jedná se o velmi důležitý prvek řízení. 54 00:06:16,585 --> 00:06:22,635 Proto je zbytečné očekávat, že by právě tam byla přijímána nějaká zásadní řídicí rozhodnutí. 55 00:06:22,755 --> 00:06:29,225 Tam probíhá korekce, vypilovávání samotného procesu globálního řízení. 56 00:06:34,777 --> 00:06:42,385 A před tím, než odjel do japonské Ósaky, poskytnul Putin rozhovor Financial Times. 57 00:06:43,668 --> 00:06:50,943 No a všude, i u nás to prezentovali tak, že v tom rozhovoru Putin ohlásil konec epochy liberalismu, 58 00:06:51,063 --> 00:06:53,575 ještě před tím summitem G20. 59 00:06:53,695 --> 00:06:58,352 A Pavel ve své otázce, kterou podpořilo ještě 44 lidí, píše: 60 00:06:58,472 --> 00:07:01,007 Co to bylo za signál a komu byl určen? 61 00:07:01,127 --> 00:07:06,071 Jak bude zajištěna bezpečnost, aby nedošlo k hromadnému ničení infrastruktury? 62 00:07:06,191 --> 00:07:12,241 K takovým haváriím jako byla ta na Sajano-Šušenské vodní elektrárně? Vždyť liberálové ruce do klína nesloží. 63 00:07:12,361 --> 00:07:16,686 To samozřejmě liberálové neudělají, ale ta věc se má tak, 64 00:07:16,806 --> 00:07:22,813 že Financial Times patří mezi média na úrovni globálního významu. 65 00:07:22,933 --> 00:07:30,332 Jedná se tedy o médium, které dává do oběhu informace týkající se bezprostředně globálního řízení. 66 00:07:31,526 --> 00:07:42,473 Liberalismus byl zaměřen na to, aby díky němu byly smeteny tradiční státy v západní Evropě, 67 00:07:42,593 --> 00:07:53,288 aby na tomto území díky přistěhovaleckému obyvatelstvu vznikly nové národy s novými jazyky v nových státech. 68 00:07:53,408 --> 00:07:57,910 Jenže co na papíře rovinka, v praxi samá roklinka. 69 00:07:58,030 --> 00:08:10,052 A když začali vytvářet ten islámský, evropský islámský chalífát, tak se ukázalo, 70 00:08:10,172 --> 00:08:16,421 že ještě nebylo dořešeno hodně dalších problémů a to hlavní, nebyl dořešen problém přestavby Ruska. 71 00:08:16,541 --> 00:08:23,795 Rusko se zachovalo jako subjekt globální politiky a pod řízením gosudara, prezidenta Putina 72 00:08:23,915 --> 00:08:32,951 vede samostatnou politiku a přes globální vnější politiku řeší i vnitřní úkoly. 73 00:08:33,071 --> 00:08:39,763 Putinovi totiž mnozí vyčítají, že se málo stará o vnitřní politiku. 74 00:08:39,883 --> 00:08:42,572 Ve skutečnosti se jí zabývá hodně. 75 00:08:42,692 --> 00:08:48,919 Je přece nutné si uvědomovat, že nevyřeší-li se vnější úkoly na úrovni globálního významu, 76 00:08:49,039 --> 00:08:56,594 jestliže Rusko nezíská určité postavení ve světě s ohledem na řízení různých těch nadnárodních procesů, 77 00:08:56,714 --> 00:08:59,823 tak nemohou být vyřešeny ani vnitřní úkoly. 78 00:08:59,943 --> 00:09:06,280 To právě nastavení těchto procesů umožňuje prostřednictvím globálního řízení 79 00:09:06,400 --> 00:09:13,247 a různých státních „elit“ řešit i vnitřní úkoly u nás v Rusku. 80 00:09:13,367 --> 00:09:21,563 Například tu máme obrovský problém s vývozem dřeva do Číny. 81 00:09:22,956 --> 00:09:30,343 Ale málokdo ví, že ty korupčníky provozující tento nezákonný masový vývoz dřeva do Číny, 82 00:09:30,463 --> 00:09:34,191 odsuzují k trestu smrti zastřelením v Číně. 83 00:09:34,311 --> 00:09:42,926 U nás se trestní stíhání těchto zločinců teprve rozbíhá. 84 00:09:43,046 --> 00:09:56,483 Teprve se rozbíhá práce státu i v této oblasti řízení, upravuje se práce státu i v této oblasti. 85 00:09:56,603 --> 00:10:03,848 A v Číně také v míře svých možností tuto otázku řeší svým zákonodárstvím. 86 00:10:03,968 --> 00:10:08,758 Protože jinak by nás korupčníci operující jak na naší, tak i na jejich straně 87 00:10:08,878 --> 00:10:14,640 ze své úrovně dávno připravili o naše lesy, neboť je kácejí skutečně bezohledně. 88 00:10:14,760 --> 00:10:19,465 Našim korupčníkům vůbec na Rusku nezáleží. 89 00:10:19,585 --> 00:10:26,701 Oni jsou připraveni stejně jako ti čínští zanechat za sebou v Rusku mrtvou zem, 90 00:10:26,821 --> 00:10:31,885 neboť si myslí: „Na tomhle si nakradu, uteču do Evropy, 91 00:10:32,005 --> 00:10:38,147 tam si koupím domeček na Riviéře a budu si žít jako v bavlnce. 92 00:10:38,267 --> 00:10:41,013 Avšak Evropu je nutné přebudovat. 93 00:10:41,133 --> 00:10:51,114 Evropa měla být smetena prostřednictvím liberalismu, který je také nositelem multikulturalismu. 94 00:10:52,228 --> 00:10:57,412 Jenže Rusko zůstalo celé a je stále subjektem řízení. 95 00:10:57,532 --> 00:11:06,152 To znamená, že aby i nadále měli dost sil bojovat proti Rusku, 96 00:11:06,272 --> 00:11:14,042 musí se globalisté a protiruské státní elity postarat o zachování západní Evropy, 97 00:11:14,162 --> 00:11:18,802 pokud možno co nejvíce v té podobě, v jaké dosud existuje. 98 00:11:18,922 --> 00:11:25,936 Proto je teď ten mechanismus likvidace kulturní identity národů a národních států 99 00:11:26,056 --> 00:11:32,914 zformovaný v Evropě nepřijatelný jak pro Rusko, tak i pro globalisty, 100 00:11:33,034 --> 00:11:35,745 kteří jsou nyní nuceni od něj ustupovat. 101 00:11:35,865 --> 00:11:39,878 Oni jsou nuceni brzdit to, co vlastníma rukama spustili a říkat: 102 00:11:39,998 --> 00:11:43,869 „Musíme se maximálně vynasnažit ty západní státy ponechat v té podobě, 103 00:11:43,989 --> 00:11:50,196 v jaké je ještě dokážeme zachovat do doby, než bude zlikvidováno Rusko 104 00:11:50,316 --> 00:11:54,216 a rozčleněno na státečky bez suverenity. 105 00:11:55,066 --> 00:11:59,595 Potom teprve bude možné dokončit to přeformátování Evropy. 106 00:11:59,715 --> 00:12:07,139 A kdy bude moci být Rusko rozčleněno a přeformátováno na tyto státečky bez suverenity? 107 00:12:07,259 --> 00:12:20,714 Teprve tehdy, až vyřeší úkol stability, zajištění stability řízení v celém světě, 108 00:12:20,834 --> 00:12:26,854 až odvrátí svět od globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy, 109 00:12:26,974 --> 00:12:31,984 protože to může udělat pouze Rusko, udělat to může pouze Putin. 110 00:12:32,104 --> 00:12:38,335 To on je v tomto ohledu tou ikonou záchranného hnutí celé planety, 111 00:12:39,751 --> 00:12:47,447 tedy přesněji směřování celé planety ke své záchraně, zamezujícího její sebelikvidaci. 112 00:12:47,567 --> 00:12:55,192 A kdo z evropských lídrů tedy má na to, aby mohl ohlásit, 113 00:12:56,249 --> 00:13:01,086 že epocha liberalismu dospěla ke svému konci? 114 00:13:01,206 --> 00:13:04,943 Je přece potřebná ta stabilizace. Nikdo. 115 00:13:05,063 --> 00:13:12,355 Pouze Rusko, které si zachovává své tradiční hodnoty 116 00:13:12,475 --> 00:13:16,052 a zdá se být všem tou záštitou stability 117 00:13:16,172 --> 00:13:20,794 s ohledem na zachování kulturní identity všech národů na planetě Zemi. 118 00:13:20,914 --> 00:13:25,198 Tak samozřejmě Putinovi tu možnost poskytli, 119 00:13:25,318 --> 00:13:29,851 aby přes Financial Times ten úkol vytyčil. 120 00:13:29,971 --> 00:13:37,282 Evropa si má zachovat svou kulturní identitu a své národní státy. 121 00:13:37,402 --> 00:13:43,013 A jestliže jsou s tím státní „elity“ evropských států srozuměny, 122 00:13:43,133 --> 00:13:50,213 tak musí podle příkladu Maďarska normalizovat své vztahy s Ruskem. 123 00:13:50,333 --> 00:13:55,061 Jestliže s tím srozuměny nejsou a přejí si, aby je smetl cizojazyčný dav 124 00:13:55,181 --> 00:14:01,005 složený z cizích ras, cizích kultur a cizích plemen, 125 00:14:01,125 --> 00:14:06,560 který se nahrne do Evropy, a který už ji dost silně zaplavil... 126 00:14:06,680 --> 00:14:15,936 Neboť Evropa se ještě do určité míry stabilizovat dá a může provést svou kulturní renesanci. 127 00:14:16,056 --> 00:14:20,306 Tak ať se tím vším nechají smést. 128 00:14:20,426 --> 00:14:22,304 Ať si tedy vyberou. 129 00:14:22,424 --> 00:14:30,230 Samozřejmě, že liberálové ve světě, kromě těch v Rusku, kromě těch v Rusku, 130 00:14:30,350 --> 00:14:35,696 tu ideu zachování kulturní identity nepřijmou. 131 00:14:35,816 --> 00:14:38,721 Proč? Protože to jsou pederasti. 132 00:14:39,181 --> 00:14:51,088 Jim nestačí vzdát se jen své kulturní národní identity, ale i své biologické podstaty. 133 00:14:51,208 --> 00:15:01,350 Bůh stvořil lidi jako muže a ženy a oni už si vymysleli 54 dalších pohlaví. 134 00:15:01,470 --> 00:15:06,020 Oni potřebují z lidí vymýtit jejich lidskou podstatu. 135 00:15:06,140 --> 00:15:12,146 Vždyť co se teď třeba stalo na tom Krymu?! (Divadelní vystoupení režírované studentem Serebrennikova) 136 00:15:12,266 --> 00:15:16,923 Přitom ten člověk (Serebrennikov) už byl ve vyšetřovací vazbě, protože ukradl 200 miliónů 137 00:15:17,043 --> 00:15:23,620 a oni mu dali volnou ruku: „Dělej si co chceš, dál likviduj Rusko…“, a pustili ho na svobodu. 138 00:15:25,462 --> 00:15:27,673 A co ten travič? 139 00:15:27,793 --> 00:15:34,805 Klidně si tráví lidi a soudce na to: „Tento travič není pro společnost nebezpečný. 140 00:15:34,925 --> 00:15:38,272 A vy policisté jste nepostupovali správně. 141 00:15:38,392 --> 00:15:44,066 Jak si můžete dovolit zatýkat takového dobrého člověka? Vždyť jen tráví lidi?!“ 142 00:15:44,186 --> 00:15:51,232 Ten soudce by mu ještě nechal natáhnout červený kobereček a osobně mu ho v předklonu vylízal. 143 00:15:51,352 --> 00:15:56,164 Tak to byl další z počinů orgánů činných v trestním řízení, 144 00:15:56,284 --> 00:16:02,047 které teď zase mimochodem přehlížejí, že na Krymu došlo k porušení ruské právní úpravy, 145 00:16:02,167 --> 00:16:06,912 neboť mezi dětmi je propaganda homosexuality zakázána (to divadelní vystoupení). 146 00:16:07,032 --> 00:16:11,313 A v podstatě by se to vůbec nikde propagovat nemělo. 147 00:16:11,844 --> 00:16:19,098 A člověka, který prokázal, jak nenávidí Rusko, který kradl peníze, 148 00:16:19,218 --> 00:16:24,539 soudce pustil na svobodu, aby i nadále ničil Rusko, budoucnost Ruska. 149 00:16:24,659 --> 00:16:27,237 A co ten případ Viktora Alexejeviče Jefimova? 150 00:16:27,357 --> 00:16:32,235 Tam jde o zcela vymyšlené obvinění, dokonce i v průběhu soudu měli problémy vymyslet: 151 00:16:32,355 --> 00:16:37,587 „Co mu vlastně přišijeme? Běžte si to ještě promyslet, jak přesně to obvinění zformulujete…“ 152 00:16:37,707 --> 00:16:42,784 „Zase jste to zpackali. Běžte vymyslet ještě něco jiného.“ 153 00:16:43,382 --> 00:16:50,502 A už déle než půl roku sedí ten člověk bezdůvodně ve vyšetřovací vazbě, jen tak, 154 00:16:50,622 --> 00:16:56,695 protože došlo ke zločinnému spolčení prokurátora, vyšetřovatele a soudce 155 00:16:56,815 --> 00:17:00,831 s cílem diskreditace trestněprávního systému Ruska, 156 00:17:00,951 --> 00:17:05,873 aby donutili lidi podporující Koncepci sociální bezpečnosti 157 00:17:05,993 --> 00:17:12,043 účastnit se protiruského, protistátního majdanu, aby se účastnili státního převratu. 158 00:17:13,172 --> 00:17:15,781 Jenže nepochopili jednoduchou věc, 159 00:17:15,901 --> 00:17:21,244 že lidé podporující Koncepci sociální bezpečnosti nemohou takto jít proti státu, 160 00:17:21,364 --> 00:17:26,375 už z podstaty věci, a že na ty jejich mítinky nepřijdou, 161 00:17:26,495 --> 00:17:30,311 že se nebudou účastnit likvidace vlastního státu. 162 00:17:30,431 --> 00:17:36,459 Existují jiné způsoby obrany Viktora Alexejeviče a my tyto zákonné způsoby využíváme. 163 00:17:36,579 --> 00:17:43,293 A ještě jednou opakuji, že to naplňuje všechny znaky koordinovaného zločinného spolčení 164 00:17:43,413 --> 00:17:48,092 složeného z vyšetřovatele, prokurátora a soudce, 165 00:17:48,212 --> 00:17:54,219 kteří diskreditují ruský trestněprávní systém ruského státu. 166 00:17:54,339 --> 00:17:57,890 A to je vlastizrada! 167 00:17:58,010 --> 00:18:00,367 A kam dalo oči FSB? 168 00:18:02,866 --> 00:18:06,670 To je k té otázce vzdorování liberálů. 169 00:18:06,790 --> 00:18:13,481 S ohledem na Viktora Alexejeviče se jedná o tento boj liberálů, o zvůli, které se dopouštějí. 170 00:18:15,096 --> 00:18:23,434 V daném případě budou všechny pokusy liberálů vystoupit proti Putinovi 171 00:18:23,554 --> 00:18:32,877 potlačovány z vnějšku prostřednictvím globálního řízení a státních elit, 172 00:18:32,997 --> 00:18:37,101 které mají vliv na naše liberální kruhy, 173 00:18:37,221 --> 00:18:41,723 aby nedošlo k žádným haváriím jako na Sajano-Šušenské vodní elektrárně. 174 00:18:41,843 --> 00:18:44,201 Situace se změnila. 175 00:18:44,321 --> 00:18:48,469 A ti naši debilové, ti „liberasti“ v Rusku stále nechápou, 176 00:18:48,589 --> 00:18:52,781 že podřezávají větev, na které sedí celé lidstvo planety Země. 177 00:18:52,901 --> 00:19:00,234 Co myslíte, odpustí jim to ti, ani nemluvím o globalistech, 178 00:19:00,354 --> 00:19:06,737 ale o americké státní elitě, když tu větev nakonec přelomí? 179 00:19:06,857 --> 00:19:10,961 Američané si myslí, že jsou tak daleko, že se jich to nedotkne. 180 00:19:11,081 --> 00:19:18,692 Jenže ten problém spočívá v tom, že ten liberalismus už i samotné USA dovedl na pokraj katastrofy. 181 00:19:18,812 --> 00:19:22,262 Tam liberální fašismus přímo vzkvétá. 182 00:19:22,382 --> 00:19:27,304 LGBT společenství tam všem nezastřeně diktuje své podmínky. 183 00:19:28,123 --> 00:19:34,183 Toho sexuálního harašení tam už všichni mají plné zuby: 184 00:19:34,303 --> 00:19:38,451 „Nu kdysi před padesáti se lety se toho dopustil. 185 00:19:38,571 --> 00:19:43,294 Sice si přesně nepamatuji čeho vlastně, ale zavřete ho, protože já to požaduji. 186 00:19:43,414 --> 00:19:45,700 A já jsem žena a on muž!“ 187 00:19:45,820 --> 00:19:48,462 - Podíval se na mě, jak neměl. - Ano. 188 00:19:48,582 --> 00:19:53,489 Já si pamatuji, že se jeden díval nějakých 7,5 vteřiny nebo 15 vteřin, 189 00:19:53,609 --> 00:19:56,450 a to už znamená, že se provinil. 190 00:19:56,570 --> 00:20:01,830 A viděl ji vůbec, nebo se právě díval někam úplně jinam? 191 00:20:01,950 --> 00:20:09,685 A proto se teď jedná o globální vytyčení úkolu pro všechny „elity“ světa: 192 00:20:09,805 --> 00:20:15,137 „Chcete přežít? Chcete si zachovat své státy? 193 00:20:15,257 --> 00:20:21,509 Tak jděte liberalismu po krku a obzvláště jděte po krku liberalismu uvnitř Ruska. 194 00:20:21,629 --> 00:20:30,620 Zmáčkněte všechny podpindosníky a další korupčníky, kteří likvidují Rusko v zájmu svých páníčků, 195 00:20:30,740 --> 00:20:39,512 v zájmu řezaných papírků, které tady kradou a ničí přitom životní prostředí Ruska a Rusů. 196 00:20:43,231 --> 00:20:47,983 Mimochodem v souvislosti s tím tu mám otázku od Sergeje. 197 00:20:48,103 --> 00:20:55,739 V jednom z minulých pořadů jste přímo řekl, že naše „elita“ dala Putinovi své ultimátum. 198 00:20:55,859 --> 00:20:57,964 Ano. Už druhé. 199 00:20:58,084 --> 00:21:03,413 Mám otázku, připouští vznesení toho ultimáta také globální prediktor? 200 00:21:03,533 --> 00:21:09,462 A konkrétně jste řekl, že na Přímé lince s prezidentem nezazněly žádné otázky k penzijní reformě. 201 00:21:09,582 --> 00:21:11,498 A co by se tím změnilo? 202 00:21:11,618 --> 00:21:15,222 Putin by také začal vysvětlovat, že je nezbytná. 203 00:21:15,342 --> 00:21:19,810 Dělá to na mne dojem, že globální prediktor poskytnul Putinovi čas na pozvednutí Ruska 204 00:21:19,930 --> 00:21:23,184 po devadesátkách, a teď ho likviduje. 205 00:21:23,304 --> 00:21:27,278 Otázka: Naše „elity“ našly společný jazyk s globálním prediktorem 206 00:21:27,398 --> 00:21:31,948 a s jeho podporou teď donutili Putina provést penzijní reformu. 207 00:21:32,068 --> 00:21:35,775 Ten čtyřdenní pracovní týden od Medvěděva k tomu také patří. 208 00:21:35,895 --> 00:21:39,910 Přičemž se má týkat celé společnosti kromě Ruska, jak píše Sergej. 209 00:21:40,030 --> 00:21:44,251 Možná bylo cílem tak dlouhého pobytu Si Ťin-pchinga v Rusku 210 00:21:44,371 --> 00:21:49,312 vyslechnout si postoj našich elit s ohledem na světové uspořádání, ale již bez Putina? 211 00:21:50,052 --> 00:21:57,540 Nikoho ve světě nezajímá, jaké má ruská „elita“ plány rozvoje, 212 00:21:57,660 --> 00:22:01,388 protože ani žádné „ruské elity“ jako takové neexistují. 213 00:22:01,508 --> 00:22:10,390 Je tu jen sebranka, kterou cílevědomě již od sovětských dob protlačovali k řízení. 214 00:22:10,510 --> 00:22:16,171 Jedná se o čistě marginální sebranku nenávidějící Rusko, 215 00:22:16,291 --> 00:22:22,960 pro kterou je příkazem vůle bílého sáhiba ze zahraničí. Jakéhokoliv. 216 00:22:23,080 --> 00:22:27,259 Někdo ho má v Londýně, pro někoho slunce vychází ve Washingtonu, 217 00:22:27,379 --> 00:22:33,308 a pro někoho to slunce vychází třeba i v Itálii, nebo někde ve Španělsku či v Portugalsku. 218 00:22:34,110 --> 00:22:39,665 Proto se nikdo s našimi „elitami“ na ničem domlouvat nebude. 219 00:22:39,785 --> 00:22:44,026 Aby naše „elity“ dokázaly navázat kontakt s globálním prediktorem, 220 00:22:44,146 --> 00:22:48,306 musely by napřed mít nějaké ponětí o tom, co to je globální prediktor, 221 00:22:48,426 --> 00:22:52,338 jak realizuje své řízení, a jak je možné s ním navázat kontakt. 222 00:22:52,458 --> 00:22:56,000 A oni o tom žádné ponětí nemají, vůbec nemají představu, oč jde. 223 00:22:56,120 --> 00:23:00,691 Někteří z nich to tuší, a pokouší se o to přes různé společenské mechanismy. 224 00:23:00,811 --> 00:23:06,924 Víme o takových případech, kdy bylo založeno společenskopolitické hnutí, 225 00:23:07,044 --> 00:23:10,854 které se pokouší o kontakt s globálním řízením. 226 00:23:11,327 --> 00:23:15,688 Ale nic jiného než úsměv tyto jejich pokusy nevyvolávají. 227 00:23:15,808 --> 00:23:20,091 Říkáte jim: „Lidi, tady máte teorii, nastudujte si to a hned všechno pochopíte.“ 228 00:23:20,211 --> 00:23:22,354 Ale to se jim nechce. 229 00:23:22,474 --> 00:23:28,934 A navíc ta ruská „elita“ skládající se z marginální verbeže v podstatě ani není schopná se to naučit. 230 00:23:29,054 --> 00:23:30,727 Nikdo ji nepotřebuje. 231 00:23:30,847 --> 00:23:34,533 Ta dokáže pochopit jen metodu cukru a biče. 232 00:23:34,653 --> 00:23:39,204 Cukr je pro ně ta možnost krást v Rusku nechávaje za sebou mrtvou zem 233 00:23:39,324 --> 00:23:43,277 a bič, když jim někdo řekne: „Tohle dělat nebudeš!“ 234 00:23:43,397 --> 00:23:45,190 Stejně jako Děripaskovi. 235 00:23:45,310 --> 00:23:50,642 Dostal okovanou botou do obličeje a byl štěstím bez sebe, že ho kopnul sám páníček. 236 00:23:51,403 --> 00:23:53,608 Tak tomuhle rozumí. 237 00:23:53,728 --> 00:23:57,348 A nehledě na to, že jako mouchy chcípají v Londýně, 238 00:23:57,468 --> 00:24:01,155 zůstává jejich snem nakrást si peníze v Rusku a utéci do Londýna. 239 00:24:01,275 --> 00:24:05,187 A že jim tam páníček zakroutí krkem? Nu, co se dá dělat. 240 00:24:05,307 --> 00:24:08,129 Je to páníček! Je to přece páníček! 241 00:24:13,656 --> 00:24:25,101 Takže nemůže jít o žádnou dohodu s naší „elitou“, oni totiž… 242 00:24:26,932 --> 00:24:34,809 Víte, občas člověku nezbývá než jednat s nějakými těmi šváby. 243 00:24:36,030 --> 00:24:52,843 Proč by měl globální prediktor, nebo západní „elity“, brát ohled na názor nějakých svých… 244 00:24:54,313 --> 00:24:56,765 Nu, jak je pojmenovat? 245 00:24:56,885 --> 00:25:01,828 ...voříšků na vodítku, které mají pod palcem? 246 00:25:01,948 --> 00:25:12,598 Ruské „elity“, ty rossionské „elity“… Ty se v žádném smyslu prostě elitami nazývat nedají. 247 00:25:12,718 --> 00:25:23,890 Takže k tomu Putinovi a té..., no penzijní reformě. 248 00:25:24,010 --> 00:25:29,885 Putin ve všech případech maximálně přesně odpovídá na otázku. 249 00:25:30,005 --> 00:25:33,897 Je nutné ho umět poslouchat, a správně to dokážete pouze tehdy, 250 00:25:34,017 --> 00:25:38,752 když víte, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 251 00:25:38,872 --> 00:25:42,908 Potom Putinovi lehce porozumíte, o čem to mluví. 252 00:25:43,028 --> 00:25:52,214 Ale lidé, kteří o řízení nemají ani ponětí: „Co to opět říkal? Zase to samé. Vůbec nic.“ 253 00:25:52,334 --> 00:25:55,017 Přitom Putin se vyjadřuje velice přesně. 254 00:25:55,137 --> 00:26:00,794 On jasně řekl: „Penzijní reformu potřebujeme z důvodu toho, toho a toho.“ 255 00:26:00,914 --> 00:26:05,299 Mluvil přímo o tom, jaké síly jsou v tom zaangažovány, 256 00:26:05,419 --> 00:26:12,232 jaké ty síly sledují zájmy, a jaké to bude mít pro Rusko následky, pokud se jim nevyhoví. 257 00:26:12,808 --> 00:26:18,897 On na každou otázku odpovídá takto přímo. Jen ho musíte umět poslouchat. 258 00:26:19,741 --> 00:26:25,872 Jen si to vezměte, mluvili jsme o liberalismu. Proč došlo na otevřené ultimátum? 259 00:26:25,992 --> 00:26:30,439 Protože liberálové uvnitř státu pocítili vlastní slabost. 260 00:26:30,559 --> 00:26:35,088 Zmáčkli je a řekli jim: „Koukejte Putinovi dát ultimátum!“ 261 00:26:35,208 --> 00:26:39,656 A oni se všichni sešli na té snídani u Grefa a prohlásili: 262 00:26:39,776 --> 00:26:46,836 „My uděláme všechno pro to, abychom sesypali stát pod rouškou plnění národních projektů, 263 00:26:46,956 --> 00:26:50,621 které Putin naplánoval na obnovu státu.“ Všichni. 264 00:26:50,741 --> 00:26:54,757 Co jim řekl Putin? „Pokud si s tím nedokážete poradit, budete muset odejít.“ 265 00:26:54,877 --> 00:26:59,931 A oni na to: „My neodejdeme, ale uděláme všechno pro to, abychom tě diskreditovali 266 00:27:00,051 --> 00:27:04,635 a prostřednictvím tvých národních projektů zničili stát, zlikvidovali ho.“ 267 00:27:04,755 --> 00:27:11,285 Všichni, sto procent těch, co vystupovali v souvislosti s národními projekty, přesně tohle prohlásili. 268 00:27:11,405 --> 00:27:16,306 Žádný jiný postoj nikdo nezaujal. Všichni se v tom jednohlasně shodli. 269 00:27:16,426 --> 00:27:20,866 Je nutné diskreditovat Putina a zlikvidovat Rusko prostřednictvím… 270 00:27:20,986 --> 00:27:25,475 Tedy přesněji ne jejich prostřednictvím ale tím, že ty národní projekty budou plnit tak, 271 00:27:25,595 --> 00:27:29,244 aby to vedlo k likvidaci státu, jenže v tom projevili svou slabost. 272 00:27:29,364 --> 00:27:35,301 A zpětnou facku už dostali, ti, kteří se tam ozvali na té snídani. 273 00:27:35,421 --> 00:27:41,853 Putinovi umožnili, aby jim přes Financial Times řekl, jak skončí. 274 00:27:41,973 --> 00:27:49,424 Ale likvidovat tu chamraď, která se tam sešla na té snídani Sberbanky, 275 00:27:49,544 --> 00:28:00,387 nebude Putin, likvidovat je budou jejich vlastní páníčkové, kteří jim řekli, aby takto vystoupili. 276 00:28:00,507 --> 00:28:05,694 Protože tenkrát to od nich chtěli, jenže teď místo aby si to zodpověděli sami, 277 00:28:05,814 --> 00:28:11,044 raději rozmáčknou třeba Kudrina nebo Siluanova. 278 00:28:11,986 --> 00:28:17,747 A musíte si uvědomovat, jak silnému odporu Putin čelí. 279 00:28:17,867 --> 00:28:21,376 Takže běžela ta, no… 280 00:28:21,992 --> 00:28:23,803 …přímá linka. 281 00:28:23,923 --> 00:28:31,970 Guvernér Krasnojarského kraje Uss schválně odjel do jiného mikrorajónu, 282 00:28:32,090 --> 00:28:39,826 aby Putina při té Přímé lince podvedl, při tom přímém přenosu, 283 00:28:39,946 --> 00:28:43,735 při kterém, znovu opakuji, se organizátoři všemožně vynasnažili, 284 00:28:43,855 --> 00:28:48,014 aby Putin měl co nejméně času odpovídat na otázky. 285 00:28:48,134 --> 00:28:54,578 Ze čtyř hodin to zkrouhli na minimum, a ještě se snažili cenzurovat všechny otázky. 286 00:28:54,698 --> 00:28:58,442 Kdyby sám Putin nečetl ty esemesky… 287 00:28:58,562 --> 00:29:03,446 Ponechali mu toto okno a Putin ho plně využil. 288 00:29:04,895 --> 00:29:08,314 Takže přijede Uss a lidé si mu stěžují: 289 00:29:08,434 --> 00:29:13,503 „Postavili nám tu mikrorajón, ve kterém nejsou žádné školky, poliklinika ani obchody.“ 290 00:29:13,623 --> 00:29:20,696 Prostě vůbec nic, protože všechno zmanipulovali a místo toho tam staví další domy. 291 00:29:20,816 --> 00:29:26,226 Lidem tvrdili, že tam všechno bude a ti potom fakticky zjistili, že tam nic z toho nebude. 292 00:29:26,346 --> 00:29:29,394 Nemůže být, protože všechno místo zastavěli. 293 00:29:29,514 --> 00:29:33,304 Ty lidi tam naženou jako do ohrady, a jak tam budou žít, nikoho nezajímá: 294 00:29:33,424 --> 00:29:37,768 „Hlavně abychom na tom podvodu nadělali co nejvíc prachů. 295 00:29:37,888 --> 00:29:42,397 Prostě postavíme ty domy a než na to ti lidé přijdou, tak bude pozdě. 296 00:29:42,517 --> 00:29:47,869 Všechno stačíme rozprodat, a jak tam budou žít, už není naše starost.“ 297 00:29:47,989 --> 00:29:51,799 Lidé se kvůli tomu obrátili na Putina. 298 00:29:51,919 --> 00:29:57,703 Guvernér Uss vědomě odjel do jiného mikrorajónu a řekl: „Ne, všechno je v pořádku. 299 00:29:57,823 --> 00:30:03,587 Máme tu volné místo a všechno to tu postavíme. Vědomě se dopustil podvodu. 300 00:30:03,707 --> 00:30:09,779 Lidé si pomysleli: „Co to jako má být? Možná podvedli samotného Usse. 301 00:30:09,899 --> 00:30:13,297 My jsme připraveni setkat se ještě jednou a probrat to.“ 302 00:30:13,417 --> 00:30:17,700 A Uss? „Ať se jde ta lůza bodnout. Ještě se jí budu zodpovídat…“ 303 00:30:17,820 --> 00:30:23,913 A proč to udělal? Přece mu muselo být jasné, že na takový podvod se přijde okamžitě. 304 00:30:24,033 --> 00:30:32,533 Jenže úkolem Usse jako představitele majdanového společenství je naštvat lidi 305 00:30:32,653 --> 00:30:37,337 a dostat je do ulic, aby mohl být proveden státní převrat. 306 00:30:37,457 --> 00:30:41,066 A tak vyvolává tu nenávist. 307 00:30:41,186 --> 00:30:50,036 Někdo si asociuje Putina s Ussem, takže se ta nenávist k Ussovi přenáší na Putina. 308 00:30:50,156 --> 00:30:54,919 A na druhé straně Uss dává najevo: „Putin s námi nic nezmůže, 309 00:30:55,039 --> 00:30:58,128 budeme si dělat, co budeme chtít 310 00:30:58,248 --> 00:31:03,066 a vy, dobytkové, budete skákat tak, jak my vám řekneme!“ 311 00:31:04,736 --> 00:31:15,126 Protože ten majdan už běží, je v aktivní fázi, a ti nejtupější, takoví jako Uss, 312 00:31:15,622 --> 00:31:24,752 si myslí, že všechny ty akce na diskreditaci státní moci je potřebné realizovat v plánovaném režimu. 313 00:31:24,872 --> 00:31:29,702 To právě kvůli tomu došlo na to předem plánované, 314 00:31:29,822 --> 00:31:35,681 účelové a nezákonné zadržení a zatčení Golunova a provedeno bylo sadisticky. 315 00:31:35,801 --> 00:31:42,194 Vybrali si na to absolutní zmetky, kterým řekli: „Je třeba ho pořádně zmáčknout, máte volnou ruku.“ 316 00:31:42,314 --> 00:31:47,312 A tak ho přišli zadržet, absolutně bezprávně zatknout, protože se jedná o tupé mizery. 317 00:31:47,432 --> 00:31:49,910 Myslím tím ty, kteří ho bezprostředně zatýkali. 318 00:31:50,030 --> 00:31:56,340 A ti generálové, kteří to plánovali, měli předem daný harmonogram, 319 00:31:56,460 --> 00:32:03,001 že v době konání Petrohradského ekonomického fóra, je potřeba provést to zatčení Golunova, 320 00:32:03,121 --> 00:32:07,322 a tak se na to připravili, a potom k němu dali pokyn: 321 00:32:07,442 --> 00:32:12,697 „Má to být právě v této době, tak to také uděláme.“ Oni potřebují zdiskreditovat stát. 322 00:32:12,817 --> 00:32:16,425 Potřebují rozvrátit fungování státu. 323 00:32:16,545 --> 00:32:23,964 A Uss zcela cílevědomě, opakuji, že zcela cílevědomě a úmyslně, 324 00:32:24,084 --> 00:32:30,022 zapracoval na tomto rozvratu státního řízení Ruska, 325 00:32:30,142 --> 00:32:39,133 aby mohl být realizován státní převrat s následným rozpoutáním občanské války na celém ruském území. 326 00:32:43,421 --> 00:32:51,780 On tím vlastně dal najevo, že je aktivním účastníkem státního převratu, tímto svým chováním. 327 00:32:53,786 --> 00:32:55,689 Dále. 328 00:32:56,744 --> 00:32:59,316 Je potřeba něco s tím udělat. 329 00:32:59,436 --> 00:33:03,714 Je nutné nějak to těmto pomatencům vysvětlit. 330 00:33:03,834 --> 00:33:13,332 No a jedním z takových vypatlanců, absolutních všiváků, kteří nenávidí Rusko do hloubi své duše… 331 00:33:13,452 --> 00:33:20,019 Je třeba říci, že všichni, kteří se účastní toho státního převratu, Rusko nenávidí, 332 00:33:20,139 --> 00:33:22,206 smrtelně ho nenávidí. 333 00:33:22,326 --> 00:33:31,850 Ti uléhají a usínají jen s jednou myšlenkou, jak co nejefektivněji zlikvidovat Rusko a co nejvíce ruských lidí. 334 00:33:31,970 --> 00:33:38,280 S touto myšlenkou žije Nabiullinová, ten… jak jen se jmenuje, Bože… 335 00:33:39,849 --> 00:33:47,461 Prostě všichni jsou stejní: Kudrin, Golikova, Orješkin, Siluanov. 336 00:33:47,581 --> 00:33:52,285 Proč? Protože páníček je nespokojený. 337 00:33:52,405 --> 00:33:57,711 Jim byl ruský národ zcela lhostejný, dokud jim páníček neřekl: 338 00:33:57,831 --> 00:34:02,855 „Je třeba dusit ruský národ. Proč a jak není důležité.“ 339 00:34:02,975 --> 00:34:08,565 Oni nechápou, že až národ povstane, tak oni budou první, kdo si to odnese. 340 00:34:08,685 --> 00:34:13,349 To oni budou v první řadě na tapetě, stejně jako ta „elita“ Ruského impéria: 341 00:34:13,469 --> 00:34:18,312 „Proč se ten dobytek pozvedl a začal zabíjet právě nás, takové skvělé lidi? 342 00:34:18,432 --> 00:34:24,002 A my, co jsme se stačili zachránit, teď sedíme v Paříži a přemýšlíme, čím jsme si to zasloužili. 343 00:34:24,122 --> 00:34:27,474 Přece jsme se k tomu dobytku chovali, jak náleží. 344 00:34:27,594 --> 00:34:32,972 Když páníček řekl, tak jsme lidi zabíjeli, likvidovali je, jejich lidskou důstojnost jim odpírali.“ 345 00:34:33,092 --> 00:34:37,988 A teď všichni, co se sešli na tom pohoštění Sberbanky, probírali úplně to stejné: 346 00:34:38,108 --> 00:34:42,437 „Vždyť je to bydlo, které nemůže mít žádnou lidskou důstojnost 347 00:34:42,557 --> 00:34:46,501 a ta „Raška“ (Rusko pohrdavě) musí přestat existovat.“ 348 00:34:46,621 --> 00:34:52,236 Přitom to samozřejmě vyjadřovali v opačném smyslu, všechno to vyjadřovali pomocí opačného smyslu. 349 00:34:52,356 --> 00:34:59,103 Stejně jako v matematice, kde lze dokazovat přímo nebo nepřímo. V řízení platí to samé. 350 00:34:59,223 --> 00:35:05,687 Můžete mluvit pro něco, ale takovým způsobem, že je jasné, že to tak vůbec nemyslíte. 351 00:35:05,807 --> 00:35:07,976 Oni Rusko hodlají zničit. 352 00:35:08,096 --> 00:35:13,866 A teď lidi burcují tím, že je dusí a likvidují, a předpokládají, 353 00:35:13,986 --> 00:35:18,080 že sami to dokážou přestát, půjde-li vše podle jejich plánu. 354 00:35:18,200 --> 00:35:23,485 Tedy přesněji, podle toho co jim naplánovali, aby to zrealizovali, ten státní převrat a občanskou válku. 355 00:35:23,605 --> 00:35:28,886 Oni si myslí, že stačí někam utéci na svých byznys letadlech? 356 00:35:29,006 --> 00:35:35,393 Nechápou, že ten páníček, který jim uložil, aby dusili ruský národ, 357 00:35:35,513 --> 00:35:41,694 je potom všechny, Nabiullinovou, Kudrina i Siluanova předhodí jako kus masa smečce psů, 358 00:35:41,814 --> 00:35:44,291 aby je dav roztrhal na kusy. 359 00:35:44,411 --> 00:35:53,692 Ten dav bude potřeba něčím uspokojit, takže všechny ty mediálně známé osoby 360 00:35:53,812 --> 00:36:00,313 a část těch místních bude nutné předhodit davu na roztrhání. 361 00:36:00,433 --> 00:36:06,710 To je skalní pravidlo všech státních převratů. 362 00:36:07,578 --> 00:36:17,318 Na Ukrajině je teď permanentní, a po každých volbách hned následuje moře sebevražd. 363 00:36:19,375 --> 00:36:30,820 Jenže to těm našich liberastům vůbec nenapomáhá k vystřízlivění, ti vůbec nechápou realitu života. 364 00:36:30,940 --> 00:36:40,914 Na G20 se konala schůzka Trumpa s Putinem a kdo byl mezi přítomnými? Siluanov. 365 00:36:41,034 --> 00:36:50,944 Jeden z nejzuřivějších podpindosníků, který je... Siluanov je Trumpovým osobním nepřítelem, 366 00:36:51,064 --> 00:36:58,337 protože je sám slouha a podpindosník, je to slouha státní elity USA. 367 00:36:58,457 --> 00:37:03,030 A proč tam tedy byl Siluanov společně s Putinem? 368 00:37:03,150 --> 00:37:09,974 Aby Trump mohl říci Siluanovi do očí: „Ty si myslíš, že tě tví páníčkové zachrání? 369 00:37:10,094 --> 00:37:14,796 Já je přidusím, už teď je dusím. 370 00:37:14,916 --> 00:37:22,472 Jestli chceš přežít, tak pusťte z hlavy ten majdan a státní převrat v Rusku. 371 00:37:22,592 --> 00:37:27,301 My ho teď vůbec nemůžeme potřebovat, celý svět ho nemůže potřebovat, 372 00:37:27,421 --> 00:37:32,219 protože to na Rusku jako na hřebíku teď visí veškerá civilizace na planetě Zemi. 373 00:37:32,339 --> 00:37:38,366 Proto vy, liberasti, sklapněte a dělejte to, co vám řekne Putin!“ 374 00:37:39,344 --> 00:37:46,828 Trump a globální prediktor umožní Putinovi, 375 00:37:47,523 --> 00:37:55,701 aby vykopnul takové jako je Uss, Siluanov, Kudrin a další podobná havěť. 376 00:37:55,821 --> 00:38:02,671 A Siluanov už měl dávno sedět vedle Uljukajeva za všechny své zločiny vůči Rusku. 377 00:38:04,112 --> 00:38:14,193 Siluanov už ohlásil, že hodlají prudce snížit životní úroveň občanů Ruska: 378 00:38:14,313 --> 00:38:21,369 „My už jsme to všechno naplánovali a na podzim tak udeříme, že to ekonomika nevydrží.“ 379 00:38:25,047 --> 00:38:31,708 On už naplánoval, jak zvýšit ceny a snížit mzdy. 380 00:38:31,828 --> 00:38:34,871 Už to všechno ohlásil. 381 00:38:35,591 --> 00:38:47,216 Proto právě tohoto zmetka Trump osobně poučil a řekl mu: „Jen to zkuste! 382 00:38:49,300 --> 00:38:58,275 A mějte na paměti, že se tak vzpříčíte samotnému globálnímu řízení 383 00:38:58,395 --> 00:39:04,062 a v mé osobě budete také čelit státnímu systému USA.“ 384 00:39:04,182 --> 00:39:09,823 Protože to Trump se potřebuje zbavit ničím nekrytých dolarů. 385 00:39:09,943 --> 00:39:15,492 To on potřebuje devalvovat měnu, aby zachránil ekonomiku USA. 386 00:39:15,612 --> 00:39:19,607 A u nás už tak ekonomika ztrácí dech kvůli nedostatku peněz (v oběhu). 387 00:39:19,727 --> 00:39:23,968 Kdybychom ještě navíc devalvovali, tak ji udusíme úplně. 388 00:39:24,688 --> 00:39:30,284 Tam ztrácí dech kvůli přebytku peněz a u nás zase kvůli jejich nedostatku. 389 00:39:30,404 --> 00:39:34,460 A Siluanov místo toho, aby zajistil normální fungování ekonomiky, 390 00:39:34,580 --> 00:39:38,143 prohlašuje, že ji hodlají na podzim s konečnou platností dorazit. 391 00:39:38,263 --> 00:39:43,883 „Lidé se vrátí z dovolených a my je přivítáme zvýšením cen na benzín, 392 00:39:44,003 --> 00:39:48,924 na potraviny i všechno ostatní zboží.“ 393 00:39:50,600 --> 00:39:54,432 Oni potřebují za každou cenu… 394 00:39:54,552 --> 00:40:01,814 Liberasti potřebují provést státní převrat a rozpoutat občanskou válku. 395 00:40:01,934 --> 00:40:06,109 To právě proto tomu Serebrennikovi a Gogolcentru 396 00:40:06,229 --> 00:40:10,944 umožňují vést tu jeho propagandu homosexuality mezi dětmi, 397 00:40:11,064 --> 00:40:14,930 jak to bylo provedeno na Krymu. 398 00:40:18,338 --> 00:40:26,407 Takže tomu vzdorování ruských, rossionských liberastů 399 00:40:26,527 --> 00:40:32,161 bude v první řadě čelit nadnárodní, globální řízení. 400 00:40:32,281 --> 00:40:36,758 Nástroj k tomu má, je jím generální prokuratura. 401 00:40:36,878 --> 00:40:42,127 A ten prokurátor, který to nepochopí… Nu, to spraví čistka ve vlastních řadách. 402 00:40:42,247 --> 00:40:46,788 Čeká to všechny ty liberasty (LIBErál+pedeRAST). 403 00:40:49,547 --> 00:40:52,290 Další otázka je od Pavla. 404 00:40:52,410 --> 00:40:59,207 Rosatom má v Maďarsku stavět jaderné elektrárny a je tu i odkaz na článek. 405 00:40:59,327 --> 00:41:04,196 Vy jste ale dříve říkal, že globální prediktor zbavuje Evropu takových nebezpečných objektů, 406 00:41:04,316 --> 00:41:07,291 aby nové obyvatelstvo nezpůsobilo katastrofu. 407 00:41:07,411 --> 00:41:11,697 Co tu tedy nesedí? Nebo už je Maďarsko natolik suverénní? 408 00:41:11,817 --> 00:41:14,828 Ne, ani nemůže být natolik suverénní. 409 00:41:14,948 --> 00:41:21,232 Maďarsko může být jen zachováno jako národní stát 410 00:41:21,352 --> 00:41:27,777 ve spojenectví s jinými státy a žádná nesrovnalost v tom není. 411 00:41:27,897 --> 00:41:34,465 Buď ten člověk neposlouchal dobře, nebo nás nesleduje pravidelně. 412 00:41:35,296 --> 00:41:42,479 Vždyť o projektu, kterým je Visegrádská čtyřka, mluvím často a již delší dobu. 413 00:41:42,599 --> 00:41:47,963 A mluvil jsem o něm i tehdy, kdy všichni měli za to, že tento projekt je už dávno pasé, 414 00:41:48,083 --> 00:41:51,253 že není životaschopný, že je k ničemu… 415 00:41:51,373 --> 00:42:03,011 A teď už o tom projektu Mezimoří, Intermarium a přesněji Intermaris mluví kde kdo. 416 00:42:03,131 --> 00:42:15,693 A najednou se vyjasňuje, že státy od severu: Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko, 417 00:42:17,369 --> 00:42:20,029 a ještě jsem zapomněl na Rakousko, 418 00:42:20,149 --> 00:42:29,186 že se najednou budou znovu spojovat do jednoho státu od jednoho moře ke druhému, tedy Intermaris. 419 00:42:29,306 --> 00:42:35,441 Maris je latinsky moře v množném čísle. 420 00:42:38,136 --> 00:42:45,082 Že se spojí a vytvoří jednotné území, které je teď posilováno. 421 00:42:45,202 --> 00:42:51,509 O pražském centru, o okultním centru světového židovstva jsem už také nejednou mluvil. 422 00:42:51,629 --> 00:43:00,217 Takže tento nový státní územní útvar 423 00:43:00,337 --> 00:43:07,267 musí mít plnou infrastrukturní vnitřní stabilitu 424 00:43:07,387 --> 00:43:13,659 a to znamená také potřebné množství elektrické energie. 425 00:43:13,779 --> 00:43:21,296 No a jedním ze stávajících způsobů zajišťování elektrické energie jsou jaderné elektrárny, 426 00:43:21,416 --> 00:43:23,202 funkčním zdrojem. 427 00:43:23,322 --> 00:43:33,284 Proto jsou také v západní Evropě, kde má být zóna evropského islámského chalífátu 428 00:43:33,404 --> 00:43:39,485 tyto elektrárny zavírány a to dokonce i ty, jejichž životnost ještě neskončila, 429 00:43:39,605 --> 00:43:43,619 zatímco na území Mezimoří, Intermaris, 430 00:43:43,739 --> 00:43:51,703 jehož základ tvoří Visegrádská čtyřka, se naopak tohle všechno plánovaně rozvíjí. 431 00:43:51,823 --> 00:43:58,203 A maďarské státní vedení si to prostě včas uvědomilo 432 00:43:58,323 --> 00:44:05,368 a začalo pracovat s ohledem na své národní zájmy v tomto novém mezistátním svazku, 433 00:44:05,488 --> 00:44:07,389 to je všechno. 434 00:44:07,509 --> 00:44:18,872 Oni si uvědomují výhodu včasného zaujetí vedoucího postavení při budování toho nového mezistátního svazku, 435 00:44:18,992 --> 00:44:23,374 jež má být ve své podstatě obnovením Rakouska-Uherska, 436 00:44:23,494 --> 00:44:29,322 které na začátku 20. století rozebrali a teď ho znovu hodlají poskládat. 437 00:44:29,442 --> 00:44:33,777 Takové procesy s impérii probíhají. 438 00:44:35,500 --> 00:44:41,379 Sovětský svaz měl být také rozebrán a znovu poskládán, 439 00:44:41,499 --> 00:44:46,202 jenže to proběhlo zcela jinak, než mělo nadnárodní řízení v plánu. 440 00:44:46,322 --> 00:44:52,793 A rozebrání a složení USA je v plánu provést ve variantě, 441 00:44:52,913 --> 00:44:56,743 podle které měl být rozebrán a znovu poskládán SSSR. 442 00:44:56,863 --> 00:45:01,980 Sovětský svaz měli začít znovu skládat dohromady už v roce 1996, 443 00:45:02,100 --> 00:45:09,536 jenže Gennadij Andrejevič (Zjuganov), oportunista, dostal strach z odpovědnosti. 444 00:45:09,656 --> 00:45:16,678 Tady máte tu roli osobnosti v dějinách, takže Rusko tak získalo další šanci ke svému obrození. 445 00:45:21,065 --> 00:45:28,391 Další otázka se týká toho takzvaného návratu Ruska do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, 446 00:45:28,511 --> 00:45:31,101 jeho hlasovacích práv. 447 00:45:31,221 --> 00:45:36,475 Proti byli někteří představitelé Velké Británie, Polska, Švédska, 448 00:45:36,595 --> 00:45:41,131 jednohlasně proti, jak píše Denis s „proti“ v uvozovkách, 449 00:45:41,251 --> 00:45:45,223 byli představitelé Gruzie, Lotyšska, Litvy, Ukrajiny a Estonska. 450 00:45:45,343 --> 00:45:51,083 Tedy států, které v podstatě neexistovaly, neexistují a nebudou existovat. 451 00:45:51,203 --> 00:45:57,320 Poté některé státy podle slov ukrajinských představitelů chtěly vystoupit z tohoto Shromáždění. 452 00:45:57,440 --> 00:46:02,141 Mělo se jednat o Polsko, Litvu, Lotyšsko, Slovensko, Estonsko, Gruzii a o samotnou Ukrajinu. 453 00:46:02,261 --> 00:46:06,741 Co znamená návrat Ruska do Parlamentního shromáždění RE a samotné to hlasování? 454 00:46:06,861 --> 00:46:12,668 V těch státech, které hlasovaly proti, zůstanou rusofobní režimy pod diktátem Británie 455 00:46:12,788 --> 00:46:16,030 nebo nebudou vyvedeny zpod diktátu USA? 456 00:46:16,150 --> 00:46:23,704 Ty státy, které hlasovaly proti, nejsou v žádném případě státy, prostě vůbec ne. 457 00:46:23,824 --> 00:46:30,515 Jedná se jen o geopolitické body, které jsou pod strukturním nadnárodním řízením. 458 00:46:30,635 --> 00:46:38,853 Při rozpadu SSSR sovětské vedení v čele s Gorbačovem 459 00:46:38,973 --> 00:46:46,791 strukturně předalo řízení těchto území Spojeným státům. 460 00:46:46,911 --> 00:46:55,257 A stejným způsobem dojde k obnově řízení Ruska na těchto územích. 461 00:46:55,377 --> 00:46:59,618 Jedná se o geopolitické body, geostrategické body, 462 00:46:59,738 --> 00:47:06,059 jejichž ovládání umožňuje řešit určité úkoly v daném regionu. 463 00:47:06,179 --> 00:47:11,173 Nic, co by se podobalo státu, nepředstavují. 464 00:47:11,293 --> 00:47:18,222 Oni si nedokážou silami svého obyvatelstva zajistit žádné priority. 465 00:47:18,342 --> 00:47:21,427 A to ani nemluvím o třech nejvyšších prioritách, 466 00:47:21,547 --> 00:47:25,360 o kompetencích spadajících do tří nejvyšších priorit zobecněných prostředků řízení. 467 00:47:25,480 --> 00:47:28,686 Oni si nedokážou zajistit dokonce ani kompetence 468 00:47:28,806 --> 00:47:33,728 spadající do tří nejnižších priorit zobecněných prostředků řízení, 469 00:47:33,848 --> 00:47:41,972 mohou se pouze stát prvky jednotného státního mechanismu, státního subjektu. 470 00:47:42,092 --> 00:47:51,817 Dokud existoval SSSR/Rusko a vztah k obyvatelstvu těchto území byl lidský, 471 00:47:51,937 --> 00:47:55,068 tak se tato území rozvíjela. 472 00:47:55,188 --> 00:47:59,691 Měli tam svůj průmysl, své vysoké školy, 473 00:47:59,811 --> 00:48:04,888 rozvíjela se jejich kultura, spisovatelé a to všechno. 474 00:48:05,507 --> 00:48:13,712 USA je ukradené, co se stane s těmito národy a tam teď vládne multikulturalismus. 475 00:48:13,832 --> 00:48:20,878 Vždyť co bylo předmětem protestů těch gruzínských protestujících? 476 00:48:22,426 --> 00:48:28,950 Vyšli do ulic s cílem přijít o svou kulturní identitu. 477 00:48:29,070 --> 00:48:33,705 Oni se stydí za to, že jsou Gruzíny, přestože nahlas prohlašují, jak moc jsou pro Gruzii. 478 00:48:33,825 --> 00:48:36,492 Víte, v čem spočívá ten paradox? 479 00:48:36,612 --> 00:48:43,657 Že všichni nacionalisté bojují o ztrátu… Ve své podstatě bojují o ztrátu své kulturní identity. 480 00:48:43,777 --> 00:48:50,402 Jací jsou to nacionalisté, když mají v úmyslu převzít ty evropské multikulturalistické hodnoty? 481 00:48:50,522 --> 00:48:59,249 Oni vystupují proti tradiční rodině, proti tradiční gruzínské společnosti, proti Gruzínské pravoslavné církvi. 482 00:49:00,068 --> 00:49:03,606 Vždyť ta provokace byla dopředu plánovaná. 483 00:49:03,726 --> 00:49:08,825 Vždyť už tři roky žádali, aby se to Meziparlamentní shromáždění pravoslaví konalo u nich, 484 00:49:08,945 --> 00:49:12,098 protože se na to ty tři roky připravovali. 485 00:49:12,218 --> 00:49:18,180 Jak dlouho seděl ten Gavrilov v tom křesle? 15 minut? 486 00:49:18,300 --> 00:49:23,510 A za tu chvilku se shromáždili tisíce lidí s připraveným plakáty? 487 00:49:23,630 --> 00:49:27,536 A on si přece jen sedl... Vždyť se podívejte na to video. 488 00:49:27,656 --> 00:49:33,263 Nejenže tam, kam mu ukazovali, dokonce tam byla cedulka s jeho jménem. 489 00:49:36,271 --> 00:49:43,613 Kam ho usadili, tam si sednul, podle cedulky a najednou to všechny strašně rozhořčilo. 490 00:49:43,733 --> 00:49:49,828 A za 15 minut hned bylo tisíce protestujících lidí na náměstích. 491 00:49:49,948 --> 00:49:54,827 A za co vystupovali pod těmi vlajkami LGBT, pod vlajkami EU, 492 00:49:54,947 --> 00:50:00,136 pod žlutomodrými vlajkami „samostijnoj“ Ukrajiny? 493 00:50:00,256 --> 00:50:07,482 Oni také sní o tom, aby tam měli 54 pohlaví. A kdo vás bude živit? 494 00:50:08,252 --> 00:50:10,886 Protože takovým se pracovat nechce. 495 00:50:11,006 --> 00:50:22,374 To Rusko má zájem na zachování všech národů, zatímco západní kultury jsou velkým tavicím kotlem, 496 00:50:22,494 --> 00:50:26,746 kde mají všichni přijít o svou kulturní identitu. 497 00:50:26,866 --> 00:50:29,695 Evropské národy jsou odsouzeny k tomu, 498 00:50:29,815 --> 00:50:34,686 aby tam byly vytvořeny nové národy s novými jazyky v nových státech. 499 00:50:34,806 --> 00:50:39,734 A takoví se tam ženou, to je totiž to, co by rádi. 500 00:50:39,854 --> 00:50:48,863 Oni se stydí být Gruzíny a přitom se prezentují jako gruzínští nacionalisté, to je taková pitomost, že... 501 00:50:53,042 --> 00:50:55,737 Promiňte, trochu jsem odbočil. 502 00:50:55,857 --> 00:51:00,329 - Ten návrat Ruska do toho Shromáždění. - Ach, ano. 503 00:51:00,449 --> 00:51:05,821 I když to odbočení k tématu LGBT přece jen není náhodné. 504 00:51:05,941 --> 00:51:13,078 Rusko tam vrátili s podmínkou, že v Rusku budou chráněna práva všech LGBT společenství, 505 00:51:13,198 --> 00:51:23,131 těch pederastů, kteří sní o likvidaci Ruska a vůbec všech národů žijících na jeho území, 506 00:51:23,251 --> 00:51:31,143 o zničení jejich kulturní identity, hlavně aby si lidé zvolili nějakou svou novou identitu z těch 54 nových pohlaví. 507 00:51:31,263 --> 00:51:36,697 Podstata té věci je taková, že když Rusko nebylo v tom jejich Shromáždění, 508 00:51:36,817 --> 00:51:44,538 ukázalo se, že Evropa nemá žádné efektivní vlivové páky, ty strukturní, na politické kroky Ruska. 509 00:51:45,260 --> 00:51:55,007 Protože ti poslanci, kteří tam neustále jezdí, to berou jako turistickou cestu na státní útraty, 510 00:51:55,727 --> 00:52:00,228 a Rusko zrazovali vždy s velkou radostí. 511 00:52:00,768 --> 00:52:06,658 A najednou jim ty cesty zatrhli, a tak začali ti poslanci plakat: 512 00:52:06,778 --> 00:52:12,161 „Co budeme dělat? Co s tím? Musíme se tam urychleně vrátit.“ 513 00:52:12,650 --> 00:52:23,581 Prostě se ukázalo, že jim chybí ten strukturní mechanismus součinnosti s liberální kolonou, se zrádci Ruska. 514 00:52:23,701 --> 00:52:30,422 Proto tam všichni potřebovali urychleně vrátit Rusko, aby měli zase kanál, 515 00:52:30,542 --> 00:52:35,283 prostřednictvím kterého budou moci vstřikovat svůj jed do Ruska. 516 00:52:35,403 --> 00:52:40,401 A za druhé a zde jde o souběh dvou věcí. 517 00:52:40,521 --> 00:52:48,580 Za druhé je ve hře konec liberalismu, jak se o tom mluví v tom článku ve Financial Times. 518 00:52:48,700 --> 00:52:55,070 A kdo bude obnovovat Evropu? Díky čemu bude získávat svou stabilitu? 519 00:52:55,190 --> 00:53:03,677 Kde získá podporu pro své tradiční hodnoty, tradiční rodinu, pro podporu svých národních kultur, 520 00:53:03,797 --> 00:53:07,380 když tam nebude Rusko? 521 00:53:07,500 --> 00:53:14,299 Když jim s tím nepomůže Rusko? A proč proti vystoupily právě tyto státy? 522 00:53:15,251 --> 00:53:23,069 Americká státní elita to těm svým voříškům nakázala, a tak ňafali. 523 00:53:24,032 --> 00:53:33,352 No a Evropa zvážila právě ten aspekt, že jim Rusko pomůže obnovit kulturní hodnoty, 524 00:53:33,472 --> 00:53:39,153 tradiční hodnoty Evropy, že pomůže všem státům a národům zachovat si svou kulturní identitu, 525 00:53:39,273 --> 00:53:43,514 zachovat státy Evropy v té podobě, v jaké se zformovaly. 526 00:53:43,634 --> 00:53:47,773 To proto hlasovali pro, aby v Rusku získaly oporu. 527 00:53:47,893 --> 00:53:54,002 A ta druhá část, která hlasovala proti, byla menší. 528 00:53:54,619 --> 00:54:04,288 A mezní stupeň tohoto nepřijetí vyjadřují ti voříšci: Gruzie, Pobaltí a Ukrajina. 529 00:54:05,378 --> 00:54:12,230 Ti počítají s tím, že budou prostřednictvím zrádců Ruska, kteří jezdí na schůze toho Shromáždění, 530 00:54:12,350 --> 00:54:17,064 strukturně realizovat korekci řízení uvnitř Ruska. 531 00:54:17,184 --> 00:54:20,890 Nu, jen ať všichni pěkně vylezou na světlo. 532 00:54:21,010 --> 00:54:26,404 Trend bude jiný, ten z Financial Times a hotovo. 533 00:54:26,524 --> 00:54:32,576 A kdo to neuslyší, kdo to neuslyšel a nepochopil, 534 00:54:32,967 --> 00:54:42,451 že svět je teď už jiný, že globální řízení odepsalo liberasty a jmenovitě podpindosníky v Rusku, 535 00:54:42,842 --> 00:54:47,841 že teď potřebují provést takovou čistku celého tohoto společenství, 536 00:54:47,961 --> 00:54:53,149 které v plovoucí lodi neustále vyvrtává nové díry, aby se ta loď nepotopila. 537 00:54:53,269 --> 00:55:00,268 V Rusku se potřebují zbavit liberastů, všech těch korupčníků, 538 00:55:00,388 --> 00:55:04,794 protože liberasti a korupčníci, to je jedno a to samé. 539 00:55:11,197 --> 00:55:17,626 Další otázka je k možné válce USA a Íránu. 540 00:55:17,746 --> 00:55:24,107 Jak známo, tak minulý týden Trump v Twitteru prohlásil, 541 00:55:24,227 --> 00:55:30,023 že on ten příkaz o útoku na Írán nezrušil, že ho jen v dané etapě pozastavil 542 00:55:30,143 --> 00:55:34,986 a předtím Trump prohlašoval, že Washington již hodlal na Írán zaútočit, 543 00:55:35,106 --> 00:55:39,281 ale že z toho on jako prezident vycouval kvůli možným obětem. 544 00:55:39,401 --> 00:55:44,400 Přitom poznamenal, že doufá, že se války s Íránem vyhne, 545 00:55:44,520 --> 00:55:48,978 no a íránský lídr Chameneí také prohlásil, že nehodlá vést válku s USA, 546 00:55:49,098 --> 00:55:52,321 ale že bude ve vzdorování Washingtonu pokračovat. 547 00:55:52,441 --> 00:55:56,514 V souvislosti s tím tu je otázka od Jurije a dalších 36ti lidí. 548 00:55:56,634 --> 00:56:02,557 Je správná úvaha, že na jedné straně se státní elita pokouší zatáhnout USA do vážné války s Íránem, 549 00:56:02,677 --> 00:56:06,621 aby Trump díky tomu prohrál v nadcházejících prezidentských volbách, 550 00:56:06,741 --> 00:56:10,556 neboť budou moci do nebes nafukovat padlé vojáky a další neúspěchy? 551 00:56:10,676 --> 00:56:15,499 A že na druhé straně ty padlé vojáky a další možné neúspěchy USA 552 00:56:15,619 --> 00:56:20,231 bude globální prediktor moci využít pro posílení Íránu jako regionálního lídra 553 00:56:20,351 --> 00:56:23,472 a pro odchod USA z vedoucí pozice na světové aréně? 554 00:56:23,592 --> 00:56:29,413 Vypadá to, že válka USA s Íránem je z různých důvodů výhodná pro všechny, a proto je nevyhnutelná. 555 00:56:29,533 --> 00:56:33,348 Cíle různých hráčů v této nadcházející válce budou ovšem odlišné. 556 00:56:33,468 --> 00:56:45,076 Válka mezi USA a Íránem není výhodná pro nikoho, a proto budou dělat všechno pro to, aby k ní nedošlo. 557 00:56:45,196 --> 00:56:51,223 Ani státní elita USA, ani globalisté nemají zájem na válce s Íránem. 558 00:56:51,343 --> 00:56:59,736 Je třeba vědět, že každý válečný konflikt, a mimochodem my jsme zveřejnili rozsáhlou práci o válce, 559 00:56:59,856 --> 00:57:04,365 kde jsou tyto otázky dostatečně dobře rozebrány. 560 00:57:04,485 --> 00:57:13,933 Vedení každého vojenského konfliktu vyžaduje, aby na to byl systém připravený. 561 00:57:14,053 --> 00:57:19,463 Americká státní elita si velmi dobře uvědomuje, 562 00:57:19,583 --> 00:57:27,744 že by se ve výsledku války s Íránem sesypala dominance USA ve světě 563 00:57:27,864 --> 00:57:33,068 a tím pádem by vlastně přišli o to, 564 00:57:33,188 --> 00:57:41,375 kvůli čemu bojují s Trumpem, o možnost parazitování USA na celém světě, ze kterého ždímají zdroje. 565 00:57:41,495 --> 00:57:45,953 Stojí jim to za to? Určitě ne. 566 00:57:46,073 --> 00:57:51,997 Oni přece chtějí svrhnout Trumpa: „Nač máme obnovovat svou vlastní ekonomiku? 567 00:57:52,117 --> 00:57:57,836 Budeme stejně jako dřív ždímat všechno potřebné ze všech států a národů.“ 568 00:57:57,956 --> 00:58:00,896 To je to, co sledují. 569 00:58:01,016 --> 00:58:13,678 A výsledkem toho, že USA podnikají bojové akce proti Íránu v podmínkách, 570 00:58:13,798 --> 00:58:21,188 kdy se nacházejí v konfrontačních vztazích se všemi, s kým jen mohou... 571 00:58:21,308 --> 00:58:27,027 Vždyť už teď jsou americké lodě ostřelovány… 572 00:58:27,147 --> 00:58:31,168 Chápete, co to pro ně bude znamenat v celém světě? 573 00:58:31,288 --> 00:58:36,543 Vždyť se od nich úplně budou distancovat všichni, dokonce i jejich bývalí spojenci. 574 00:58:36,663 --> 00:58:42,330 Takže se možnost Američanů získávat zdroje z celého světa okamžitě vytratí, 575 00:58:42,450 --> 00:58:46,882 a to je přece to, z čeho žije americká státní „elita“. 576 00:58:47,002 --> 00:58:57,504 Celý ten konflikt s děláním ramen, který rozehrávají ve vztazích mezi Íránem a USA, 577 00:58:57,624 --> 00:59:06,480 souvisí s jednou jedinou okolností, že Írán jako centrum koncentrace řízení světa, 578 00:59:06,600 --> 00:59:11,958 kam je přesouván euroasijský blok, mám na mysli z Evropy, 579 00:59:12,078 --> 00:59:16,510 ten z Velké Británie a USA se z větší části přesouvá do Číny, 580 00:59:16,630 --> 00:59:21,037 zatímco ten euroasijský má být přesunut do Íránu. 581 00:59:21,157 --> 00:59:26,721 Že je jako centrum koncentrace řízení v počátečním stádiu svého formování, 582 00:59:26,841 --> 00:59:37,831 prakticky ani v jedné pozici toho přesunu Írán nedokázal včas a v zadaném termínu splnit zadání. 583 00:59:37,951 --> 00:59:44,236 A k čemu by v první řadě vedla ta válka Íránu s USA? 584 00:59:44,356 --> 00:59:47,425 Okamžitě by vedla k likvidaci Izraele. 585 00:59:47,545 --> 00:59:53,752 Izrael by okamžitě jako stát přestal existovat, totálně, to za prvé, 586 00:59:53,872 --> 01:00:01,518 Izrael by nestačil ani pípnout. Ať by to stálo, co stálo, Izrael by přestal existovat. 587 01:00:01,638 --> 01:00:07,331 Jenže ta věc se má tak, že jakékoliv výdaje jsou pro Írán kritické. 588 01:00:07,451 --> 01:00:14,351 Írán se musí díky tomu dělání ramen stát lídrem v islámském světě 589 01:00:14,471 --> 01:00:17,375 a nahradit Saúdskou Arábii. 590 01:00:17,495 --> 01:00:22,580 A USA to vyvoláváním toho konfliktu Íránu umožňují. 591 01:00:22,700 --> 01:00:27,909 Jen si vzpomeňte, jak USA udělali z Kim Čong-una světového lídra. 592 01:00:28,029 --> 01:00:34,286 Předtím se jednalo o jakýsi zaostalý stát, který v podstatě nikdo nebral vážně. 593 01:00:34,406 --> 01:00:41,754 A teď je Kim Čong-un jedním z nejpopulárnějších světových lídrů, se kterým se Trump neustále setkává. 594 01:00:41,874 --> 01:00:43,276 A jak k tomu došlo? 595 01:00:43,396 --> 01:00:49,654 Omíláním otázky zda, korejské, severokorejské rakety doletí na území USA, 596 01:00:49,774 --> 01:00:56,834 alespoň někam, třeba na Havaj, nebo zda tam nedoletí, vyvoláváním strachu. 597 01:00:56,954 --> 01:01:01,751 To z Kim Čong-una vyrobilo velice důležitého autoritativního lídra, 598 01:01:01,871 --> 01:01:10,245 což mu nyní umožní zařídit spojení dvou Korejí pod vedením Severní Koreje, 599 01:01:10,365 --> 01:01:12,678 pod jejím ideologickým vedením 600 01:01:12,798 --> 01:01:17,569 a Jižní Korea zase přispěje k rozvoji svými technologiemi. 601 01:01:17,689 --> 01:01:25,922 Přibližně to stejné upadající impérium USA poskytuje Íránu. 602 01:01:26,042 --> 01:01:32,052 Írán se díky svému vzdorování USA stává mezinárodní autoritou. 603 01:01:32,172 --> 01:01:38,451 Írán prohrál, měl v Sýrii rozprášit ISIL, jenže ten se příliš silně bránil (v rozporu se záměrem globalistů), 604 01:01:38,571 --> 01:01:45,980 neboť se jedná o nepravidelnou armádu USA, kterou řídí státní elita USA. 605 01:01:46,100 --> 01:01:52,253 Takže ISIL se odmítnul Íránu vzdát a ustoupit a nedošlo tak na smetení Evropy a Ruska, 606 01:01:52,373 --> 01:01:57,811 a teď kvůli tomu Írán v porovnání s Ruskem hraje až druhořadou roli, 607 01:01:57,931 --> 01:02:02,089 a to je přece nějakým způsobem nutné vykompenzovat. 608 01:02:02,209 --> 01:02:06,780 Proto je teď z Íránu vytvářen regionální lídr, 609 01:02:06,900 --> 01:02:11,059 centrum koncentrace řízení přinejmenším pro celý islámský svět: 610 01:02:11,179 --> 01:02:14,227 „Jen se podívejte, jak jde odvážně po krku Spojeným státům!“ 611 01:02:14,347 --> 01:02:20,646 A co se týká té války, tak lídr Íránu i lídr USA řekli pravdu: „My tu válku nechceme!“ 612 01:02:20,766 --> 01:02:23,443 Jen rozehrávají takové divadélko. 613 01:02:23,563 --> 01:02:27,332 A znovu zdůrazňuji, že Írán díky tomu udělá velký skok 614 01:02:27,452 --> 01:02:34,471 a v mnohém dohoní to, co promeškal na své cestě stát se centrem koncentrace řízení, 615 01:02:34,923 --> 01:02:38,689 mám na mysli na úrovni globálního významu. 616 01:02:42,281 --> 01:02:45,161 To byla poslední otázka. 617 01:02:45,281 --> 01:02:53,880 A opět jsme se dostali k tomu, jak máme rozumět těm či oněm událostem. 618 01:02:54,000 --> 01:03:01,133 Že si musíme umět rozklíčovat rozhovor, který poskytnul Putin Financial Times 619 01:03:01,253 --> 01:03:06,945 a rozumět tomu, proč musí Putin v první řadě řešit globální a vnější politiku 620 01:03:07,065 --> 01:03:13,143 a až ve druhé řadě teprve tu vnitřní politiku, kterou podle mnohých neřeší vůbec. 621 01:03:13,263 --> 01:03:20,577 A také tomu jak se z jedněch států stávají centra, lídři v mezinárodní politice 622 01:03:20,697 --> 01:03:24,306 a jiné jsou zase postupně odsunovány do pozadí. 623 01:03:24,426 --> 01:03:30,942 A všechny tyto otázky řízení složitých sociálních supersystémů 624 01:03:31,062 --> 01:03:35,776 jsou vyloženy v Koncepci sociální bezpečnosti. 625 01:03:35,896 --> 01:03:43,415 Často se nás ptají: „Vysvětlete nám, jak a z čeho vycházíte při sestavování své analýzy? 626 01:03:43,535 --> 01:03:46,090 Jak docházíte k takovým závěrům?“ 627 01:03:46,210 --> 01:03:51,671 Pochopte prosím tu jednoduchou věc, že nezná-li člověk základy matematiky, 628 01:03:51,791 --> 01:04:01,290 jako je sčítání, odečítání, dělení a násobení, tak mu nemůžete vysvětlit druhou odmocninu, 629 01:04:01,410 --> 01:04:08,311 prostě vůbec nic složitějšího, žádné matematické vzorce vycházející z těchto jednoduchých operací. 630 01:04:08,431 --> 01:04:13,326 Já bych na to vynaložil celý den a nedokázal bych pořádně vysvětlit ani jednu otázku, 631 01:04:13,446 --> 01:04:20,990 protože lidé nemají ty základní znalosti, neovládají metodologii práce s informacemi. 632 01:04:21,110 --> 01:04:27,395 To je důvod proč neustále říkám: „Lidi, naučte se základy! 633 01:04:27,515 --> 01:04:33,516 Pamatujte si, že znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou. 634 01:04:33,636 --> 01:04:40,254 Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. Rozšiřujte si okruh vašich pojmů!“ 635 01:04:40,374 --> 01:04:45,886 Vždyť mnozí na to namítají: „Cožpak jsem takový pitomec, abych to nepochopil?“ 636 01:04:46,006 --> 01:04:51,236 Ne kvůli tomu, že byste byli tak hloupí ale proto, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, 637 01:04:51,356 --> 01:04:55,892 že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. 638 01:04:56,012 --> 01:05:04,799 A jestliže takový člověk nezná mnohé mechanizmy, tak mu to prostě vysvětlit nedokážete, 639 01:05:04,919 --> 01:05:09,394 je totiž napřed nutné vysvětlit, jak které systémy fungují. 640 01:05:09,514 --> 01:05:14,460 A tato matematika řízení je vyložena v Koncepci sociální bezpečnosti, 641 01:05:14,580 --> 01:05:19,036 v pracích zveřejněných do června roku 2018. 642 01:05:19,156 --> 01:05:23,536 Studujte je, osvojujte si nové znalosti. 643 01:05:23,656 --> 01:05:29,220 Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastní! 644 01:05:29,340 --> 01:05:33,721 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání! 645 01:05:34,338 --> 01:05:38,170 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .