1 00:00:08,044 --> 00:00:12,107 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,808 --> 00:00:23,012 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:23,132 --> 00:00:27,210 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:27,330 --> 00:00:31,453 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:31,573 --> 00:00:36,693 Dnes je 08.07.2019. 6 00:00:36,813 --> 00:00:47,591 Jedna z často pokládaných otázek z těch, co přišly na náš web, se týká Putinovy návštěvy Vatikánu. 7 00:00:47,711 --> 00:00:59,099 Prosí vás o celkový komentář této návštěvy a obzvláště se naši diváci zajímali o dárky, 8 00:00:59,219 --> 00:01:02,651 které si vyměnil Putin s papežem. 9 00:01:02,771 --> 00:01:11,396 Tak především je zbytečné rozvíjet okolo té návštěvy nějaké konspirační teorie. 10 00:01:11,516 --> 00:01:16,652 Všechny návštěvy takové úrovně jsou plánovány dopředu 11 00:01:16,772 --> 00:01:25,211 a mívají odsouhlasený program jednání i časový průběh. 12 00:01:25,331 --> 00:01:36,382 Skutečnost, že se Putin jako vždy opozdil, papež chápe a určitě mu to nemá za zlé. 13 00:01:36,502 --> 00:01:39,999 Je nutné chápat následující věc. 14 00:01:40,119 --> 00:01:48,157 Zatímco globální prediktor je personifikován různými procesy a různými osobami, 15 00:01:48,277 --> 00:01:56,958 konkrétně i papežem jako jedním z aspektů řízení, tak ruský model globalizace, 16 00:01:57,078 --> 00:02:05,453 ruskou konceptuální moc personifikovaně i jako vládní představitel zosobňuje pouze Putin, 17 00:02:05,573 --> 00:02:09,504 se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 18 00:02:09,624 --> 00:02:14,454 Takže ta Putinova řídící zátěž je kolosální. 19 00:02:14,574 --> 00:02:20,605 Není to tedy důsledek toho, že by Putin bral na lehkou váhu tyto dohodnuté návštěvy 20 00:02:20,725 --> 00:02:25,363 či dával najevo, že si může dovolit se opozdit. Ne, tak to není. 21 00:02:25,483 --> 00:02:33,530 Papež velmi dobře ví, pod jakým Putin pracuje tlakem 22 00:02:33,650 --> 00:02:40,915 a projevilo se to například v té epizodě, jak společně procházeli dveřmi, 23 00:02:41,553 --> 00:02:48,137 když trval na tom, aby Putin vstoupil jako první. 24 00:02:48,257 --> 00:02:54,308 Putin potom zase jako dobře vychovaný člověk neusednul, dokud se napřed neposadil pán domu. 25 00:02:55,234 --> 00:03:00,829 Takže na tom nebylo nic zvláštního. 26 00:03:00,949 --> 00:03:03,422 Pán ve smyslu, že Putin je host. 27 00:03:03,542 --> 00:03:05,932 Ano, to Putin tam byl hostem. 28 00:03:06,052 --> 00:03:08,895 Aby si lidé hned nepomysleli, že je to jeho pán. 29 00:03:09,015 --> 00:03:12,700 Ne, ne, v daném případě je to pán jako pán domu přijímající hosty. 30 00:03:12,820 --> 00:03:17,865 Takže dokud domácí pán, 31 00:03:20,189 --> 00:03:29,879 pán domu neusednul, tak Putin jako příchozí host ohleduplně počkal, 32 00:03:31,114 --> 00:03:34,159 aby mohl usednout na své místo. 33 00:03:37,985 --> 00:03:42,429 Putin musí řešit ohromné spektrum úkolů. 34 00:03:42,549 --> 00:03:48,436 A pokaždé, když někde pobývá, tak absolvuje hned několik různých akcí. 35 00:03:48,556 --> 00:03:55,143 Když přijel na G20, spojil to s oficiální návštěvou Japonska, okamžitě. 36 00:03:55,513 --> 00:04:01,500 Když přijel na návštěvu k papeži, spojil to zase hned s oficiální návštěvou Itálie. 37 00:04:01,620 --> 00:04:06,479 Takže v každém místě svého pobytu řeší hned několik úkolů. 38 00:04:06,599 --> 00:04:14,873 Samozřejmě že Putin a papež mají velmi mnoho společných témat k projednání 39 00:04:16,704 --> 00:04:21,744 souvisejících s procesy nadnárodní úrovně řízení. 40 00:04:22,793 --> 00:04:32,695 Tyto procesy vyžadují dost detailní propracování, 41 00:04:32,815 --> 00:04:36,938 a to dost dobře nejde na protokolárním setkání. 42 00:04:37,058 --> 00:04:40,719 Například za půl hodiny se moc věcí probrat nedá. 43 00:04:40,839 --> 00:04:44,782 Tak dlouho trvalo papežovo setkání s Trumpem. 44 00:04:45,657 --> 00:04:54,118 Ale mluvíte-li k věci, tak je hodina dost dlouhá doba na to, aby se nějaké otázky probrat daly. 45 00:04:54,238 --> 00:05:01,963 A ten čas, který Putin strávil s papežem, byl zasvěcen konkrétní práci. 46 00:05:02,083 --> 00:05:08,496 Možná by toho času stačilo i méně, 47 00:05:08,616 --> 00:05:20,043 kdyby Ruská pravoslavná církev začala pracovat na území západní Evropy jak by měla 48 00:05:20,163 --> 00:05:31,370 a přebírala do své péče lidi ze západní Evropy jako nositelka tradičních křesťanských hodnot. 49 00:05:31,490 --> 00:05:38,994 Tedy plnila tu roli, kterou nyní římskokatolická církev, která již byla vystavena velmi silné diskreditaci, 50 00:05:39,114 --> 00:05:46,605 jak o tom Putin mluvil i ve svém rozhovoru deníku Financial Times, už plnit nedokáže. 51 00:05:46,725 --> 00:05:53,157 Neboť v očekávání toho, že svět bude přeformátován 52 00:05:53,277 --> 00:06:02,678 a římskokatolická církev skončí jako nástroj uplatňování nadnárodní politiky, 53 00:06:02,798 --> 00:06:12,375 kterým se nově stane Arménská apoštolská církev, a že v Evropě dojde na přeformátování států, 54 00:06:12,495 --> 00:06:17,341 a budou tam vytvořeny nové národy s novými jazyky v nových státech, 55 00:06:17,461 --> 00:06:23,071 již proběhla příprava (těchto procesů) v podobě převálcování římskokatolické církve. 56 00:06:23,191 --> 00:06:29,095 Jenže teď zase vyvstala potřeba na určitou dobu ty procesy v Evropě stabilizovat 57 00:06:29,215 --> 00:06:32,974 a současné státy naopak zachovat. 58 00:06:33,094 --> 00:06:38,498 Římskokatolická církev jako taková této roli teď není schopná dostát, 59 00:06:38,618 --> 00:06:45,727 neboť ve výsledku rozsáhlého útoku s cílem její diskreditace, 60 00:06:46,814 --> 00:06:51,957 přišla o svou autoritu u liberalistické společnosti, 61 00:06:52,077 --> 00:06:58,127 jejímiž hlavními hodnotami jsou hodnoty společenství LGBT, 62 00:06:58,247 --> 00:07:04,769 které propaguje zvrácenosti vedoucí k degeneraci lidstva na planetě Zemi. 63 00:07:05,474 --> 00:07:11,850 Takže římskokatolická církev byla atakována i těmito tendencemi 64 00:07:11,970 --> 00:07:16,581 a někde dokonce sama začala ustupovat ze svých pozic v tom, 65 00:07:16,701 --> 00:07:22,752 že ta LGBT společenství začala být přijatelná z hlediska samotné církve. 66 00:07:23,163 --> 00:07:28,981 Nicméně římskokatolická církev nepůsobí jen v Evropě, 67 00:07:29,101 --> 00:07:32,884 z větší části působí ve třetím světě a obzvláště v Latinské Americe. 68 00:07:33,004 --> 00:07:36,173 Tyto procesy je třeba řídit. 69 00:07:37,457 --> 00:07:43,152 Jsou řízeny z nadnárodní úrovně a to i prostřednictvím katolické církve. 70 00:07:43,548 --> 00:07:50,329 Takže napřed hlásná trouba globálního prediktoru, 71 00:07:50,449 --> 00:07:55,842 jeden z nejvlivnějších deníků Financial Times poskytnul Putinovi svou tribunu, 72 00:07:55,962 --> 00:08:04,359 aby mohl ohlásit nový řídicí trend, 73 00:08:04,479 --> 00:08:12,876 že liberalismus se přežil a vzhledem k tomu, že vede k degeneraci a zániku civilizace... 74 00:08:12,996 --> 00:08:19,181 A to začíná zánikem států, takže pokud chceme svůj stát stabilizovat, 75 00:08:19,301 --> 00:08:21,962 musíme liberalismus odmítnout. 76 00:08:22,082 --> 00:08:30,472 Je tedy nutné začít se vracet k tradičním hodnotám, které se historicky zformovaly, 77 00:08:30,592 --> 00:08:34,291 a které společnostem přinášejí život a ne smrt, 78 00:08:34,411 --> 00:08:38,439 které nevedou k degeneraci a sebelikvidaci společností, 79 00:08:39,016 --> 00:08:42,554 čehož jsou naopak nositeli ty liberální hodnoty. 80 00:08:42,674 --> 00:08:48,847 V celém světě okolo toho začíná probíhat závažná diskuse 81 00:08:48,967 --> 00:08:54,339 a nyní se tedy Putin setkal s papežem, 82 00:08:54,459 --> 00:09:00,862 který je přece jen i přes to, že římskokatolická církev ztratila hodně ze své autority, 83 00:09:00,982 --> 00:09:05,675 stále váženou autoritou, dosud tomu tak je. 84 00:09:05,795 --> 00:09:08,864 Jak také říkal… 85 00:09:09,584 --> 00:09:14,563 Jednou když Stalin mluvil s Churchillem, tak mu Churchill řekl, 86 00:09:14,683 --> 00:09:21,023 že by bylo dobré zohlednit i papežovy zájmy a Stalin se tehdy zeptal: 87 00:09:21,143 --> 00:09:25,384 „A kolik divizí má papež, Vatikán k dispozici?“ 88 00:09:25,504 --> 00:09:28,553 Nesmíte si ovšem myslet, že byl Stalin tak nevědomý. 89 00:09:28,673 --> 00:09:33,140 On věděl velmi dobře, že Vatikán jako stát, přestože ho tvoří jen osm set lidí, 90 00:09:33,260 --> 00:09:39,374 potřebné kompetence ovládá a to zvláště na třech nejvyšších prioritách zobecněných prostředků řízení, 91 00:09:39,494 --> 00:09:46,925 že zde má velké rezervy, takže dokáže z nadnárodní úrovně organizovat vzájemné vztahy států. 92 00:09:47,045 --> 00:09:55,030 Jenže ho potřeboval usadit a tak touto prostou otázkou Churchilla, 93 00:09:55,150 --> 00:10:01,284 který nebyl představitelem nadnárodního, globálního řízení, 94 00:10:01,404 --> 00:10:06,366 ale pouze představitelem britské státní elity, rozhodil 95 00:10:06,942 --> 00:10:12,270 a ten nedokázal udržet dialog na té úrovni, na jaké mu to Stalin nabídl. 96 00:10:12,390 --> 00:10:18,010 Takže ta římskokatolická církev je stejně jako dřív velmi silným řídicím nástrojem. 97 00:10:18,130 --> 00:10:21,964 A tento nástroj globálního prediktoru… 98 00:10:22,084 --> 00:10:25,420 Vždyť si to vezměte, začalo to Financial Times, 99 00:10:25,540 --> 00:10:35,563 takže to, co tam řekl Putin, bylo jakoby podloženo globálním prediktorem: 100 00:10:35,683 --> 00:10:41,608 „My z nadnárodní úrovně vám tímto dáváme na vědomí, že nový řídicí trend bude právě takový. 101 00:10:41,728 --> 00:10:48,624 Všechny ty degenerativní procesy jako je LGBT a liberalismus jsou odsouvány stranou, 102 00:10:49,426 --> 00:10:57,697 protože nemohou vyplnit nové úkoly, nové úkoly v řízení stojící před světovou společností. 103 00:10:57,817 --> 00:11:05,988 Proto je teď nutné zase se vracet k tradičním hodnotám a všichni ti degeneráti a zvrhlíci, ať se jdou vycpat.“ 104 00:11:07,098 --> 00:11:13,805 A co daroval Putinovi další z nástrojů řízení (globálního prediktoru)? 105 00:11:13,925 --> 00:11:21,005 Medaili ke stoletému výročí konce 1. světové války, na které je vyražena věta: 106 00:11:21,125 --> 00:11:25,902 „O nic nepřicházíme s mírem. O vše však můžeme přijít válkou.“ 107 00:11:26,951 --> 00:11:41,570 Takže je teď nutné všemi silami se vyhýbat jakýmkoliv konfliktům a řešit všechno na úrovni diplomacie. 108 00:11:42,405 --> 00:11:45,394 Dostal i medaili Anděla strážného! 109 00:11:45,514 --> 00:11:47,645 Jen si to představte. 110 00:11:48,545 --> 00:11:57,514 Představitel globálního nadnárodního řízení darováním této medaile fakticky prohlašuje, 111 00:11:57,634 --> 00:12:04,554 že Putin je v současné době tímto Andělem strážným SVĚTA! 112 00:12:04,674 --> 00:12:07,929 Civilizace na planetě Zemi! 113 00:12:08,049 --> 00:12:13,972 A globalisté jsou nuceni takto postupovat, protože rozsah a složitost úkolů, 114 00:12:14,092 --> 00:12:18,152 které teď stojí před civilizací na planetě Zemi… 115 00:12:18,272 --> 00:12:23,713 Vše je to natolik závažné a natolik rozsáhlé, 116 00:12:23,833 --> 00:12:31,107 že stávající nadnárodní řízení globálního prediktoru si s těmito úkoly poradit nedokáže. 117 00:12:31,227 --> 00:12:35,542 Klíče leží… Klíče od budoucnosti leží v Rusku. 118 00:12:35,662 --> 00:12:39,657 To právě Rusko může zachránit mír na planetě Zemi. 119 00:12:39,777 --> 00:12:49,462 To je k té Putinově návštěvě ve Vatikánu a Itálii. 120 00:12:50,619 --> 00:12:55,826 Podrobněji čtěte v naší práci Stát jako systém pro přežití národa. 121 00:12:55,946 --> 00:13:01,002 Ano, tam je Vatikán dostatečně dobře rozebrán, 122 00:13:01,122 --> 00:13:05,953 a to včetně toho aspektu, kolika divizemi disponuje. 123 00:13:06,073 --> 00:13:13,796 Další otázka bohužel není příliš veselá, týká se tragických okolností… 124 00:13:13,916 --> 00:13:19,004 Dá se tedy říci, že vůbec není veselá, jde-li o tragédii. 125 00:13:21,190 --> 00:13:28,777 Já jsem narážel na to, jak se tomu jízlivě vysmívali v médiích, i v těch západních. 126 00:13:29,387 --> 00:13:36,234 Prosí vás okomentovat tu tragickou smrt ruských námořníků v Barentsově moři. 127 00:13:36,354 --> 00:13:43,146 Nesouvisí to nějak s vojenským cvičením USA a NATO u ruských hranic? 128 00:13:43,266 --> 00:13:48,225 A také se zprávou, která se objevila přesně v den té tragédie: 129 00:13:48,345 --> 00:13:53,729 Ukrajina, NATO a USA kvůli Rusku změnily plán vojenského cvičení Sea Breeze-2019. 130 00:13:53,849 --> 00:13:55,642 Bezesporu to souvisí. 131 00:13:55,762 --> 00:13:59,387 Ve světě nejsou procesy, které by spolu nějak nesouvisely. 132 00:13:59,507 --> 00:14:03,275 Ale je nutné v této věci opět neupadat do konspirologie. 133 00:14:03,395 --> 00:14:09,324 Musíte se na věci dívat z hlediska obecného chodu věcí a z tohoto pohledu analyzovat konkrétní události. 134 00:14:09,444 --> 00:14:13,253 V Rusku teď probíhá… 135 00:14:14,447 --> 00:14:27,486 Ani ne tak vleklý majdan, jako spíš pokus o majdan, pokus o jeho realizaci s využitím zbytkových zdrojů. 136 00:14:27,606 --> 00:14:33,376 To znamená, že všechny akce s cílem destabilizace situace v Rusku 137 00:14:33,496 --> 00:14:41,065 a to jak vnější, tak i vnitřní probíhají podle předem ohlášeného scénáře. 138 00:14:41,914 --> 00:14:47,958 Když nastoupí určený čas, dojde k plánované akci, 139 00:14:48,078 --> 00:14:55,674 jako bylo například to zatčení Golunova přímo v době Petrohradského ekonomického fóra. 140 00:14:55,794 --> 00:15:01,692 Podíváme-li se na to z pozice obecného chodu věcí, 141 00:15:01,812 --> 00:15:11,466 tak existují velmi závažné důvody se domnívat, že ta havárie na naší ponorce, 142 00:15:11,586 --> 00:15:22,597 která vedla ke smrti našich hrdinů, kteří jsou skutečnými hrdiny, a to bez jakýchkoliv pochyb! 143 00:15:22,717 --> 00:15:28,512 Tedy že k té havárii došlo v důsledku diverze. 144 00:15:28,632 --> 00:15:35,616 Ta pravděpodobnost, že šlo o diverzi je velmi, opravdu velmi vysoká. 145 00:15:37,802 --> 00:15:50,371 A tomu, že mohlo jít o diverzi, nasvědčuje také jednání americké státní elity. 146 00:15:50,491 --> 00:15:58,151 Americká státní elita potřebuje za každou cenu vyvolat válku. 147 00:15:58,271 --> 00:16:04,998 Válku, do které bude zataženo Rusko, válku, která v Rusku vyvolá i válku občanskou. 148 00:16:05,118 --> 00:16:15,638 A na vyvolání takové války americká státní elita soustředila, co jen mohla. 149 00:16:15,758 --> 00:16:21,746 Všechny události, ke kterým okolo nás dochází, jsou zaměřeny jen na to jedno. 150 00:16:21,866 --> 00:16:31,325 Když se americké státní elitě nepovedlo rozpoutat totální válku na Ukrajině, 151 00:16:31,445 --> 00:16:41,708 tak se hned soustředila na Gruzii, kam zapadá i to urážlivé vystoupení s urážkami Putina. 152 00:16:41,828 --> 00:16:46,819 To nebylo zaměřeno bezprostředně proti Rusku ale na to, 153 00:16:46,939 --> 00:16:53,345 aby se v Gruzii rozpoutala totální občanská válka, 154 00:16:53,465 --> 00:17:04,179 neboť těm pederastům, liberastům jsou jejich vlastní státy ukradené, oni je sami likvidují všemi možnými způsoby. 155 00:17:05,239 --> 00:17:12,954 Je možné o tom mluvit dlouho, ale podstata je v tom, 156 00:17:13,074 --> 00:17:18,516 že v gruzínské národní elitě jsou stejně jako v mnohých jiných národních elitách 157 00:17:18,636 --> 00:17:21,570 velice silné protiruské nálady. 158 00:17:21,690 --> 00:17:29,992 Oni si za dobu sovětské moci zvykli na to, že aniž by sami něčím přispěli svému státu, 159 00:17:30,112 --> 00:17:35,135 sami si pro sebe urvou vždy to nejlepší. 160 00:17:35,255 --> 00:17:40,217 Republikou donorem v tomto ohledu byla republika Rusko. 161 00:17:40,337 --> 00:17:50,866 Všichni ostatní fungovali jako spotřebitelé zdrojů, a přitom byli Rusové vždy pronásledováni kvůli své národnosti. 162 00:17:50,986 --> 00:17:54,076 Všichni měli své národní osobitosti. 163 00:17:54,196 --> 00:17:58,939 To jen Rusové neměli žádné takové osobitosti, na které by měl být brán ohled. 164 00:17:59,059 --> 00:18:08,075 Takto byly vychovávány elity ve všech republikách. 165 00:18:08,195 --> 00:18:13,712 Do značné míry to bylo kompenzováno internacionalismem 166 00:18:13,832 --> 00:18:18,320 a družbou mezi národy ovšem na úrovni samotných národů. 167 00:18:18,440 --> 00:18:22,353 Ale v „elitách“ byl ten nacionalismus velice vysoký. 168 00:18:22,473 --> 00:18:30,047 To právě projevem nacionalismu bylo vystoupení toho… 169 00:18:31,055 --> 00:18:35,623 Zase jsem zapomněl. Mimina... 170 00:18:35,743 --> 00:18:38,277 Kikabidzeho. 171 00:18:38,749 --> 00:18:45,621 Vždyť jaké jsou ty současné výčitky Gruzie vůči Rusku, se kterými přicházejí gruzínští "liberasti"? 172 00:18:45,741 --> 00:18:48,954 „Cožpak může být Rusko náš přítel, 173 00:18:49,074 --> 00:18:55,413 když nás nenechalo, abychom zvesela, družně a hrdinsky vraždili v Osetii spící ženy a děti? 174 00:18:55,533 --> 00:18:58,705 Vždyť to Rusko nám to nedovolilo.“ 175 00:18:58,825 --> 00:19:02,635 Přesně tohle přece prohlásil Kikabidze: „Co si to dovolilo? 176 00:19:02,755 --> 00:19:07,470 Rusko by bylo naším přítelem, kdyby se k nám připojilo a společně bychom vyvraždili všechny Osetince. 177 00:19:07,590 --> 00:19:11,728 Jenže ono je bránilo, a proto nemůže být naším přítelem.“ 178 00:19:11,848 --> 00:19:16,316 To je fašismus! Je to v plném slova smyslu fašismus, 179 00:19:17,488 --> 00:19:24,977 který se tak projevil v tom jeho vyjádření. Jednalo se o provokaci. 180 00:19:25,097 --> 00:19:30,285 Oni prostě potřebují za každou cenu nechat explodovat vnitřní situaci. 181 00:19:30,405 --> 00:19:35,449 Mluvili jsme tu o Putinovi a jeho návštěvě u papeže. 182 00:19:35,569 --> 00:19:44,440 A na co v té Gruzii útočí především? Na církev, na vnitřní kulturní identitu Gruzínů. 183 00:19:44,560 --> 00:19:49,397 Pro ně je RPC, tedy oprava Gruzínská pravoslavná církev nepřítelem. 184 00:19:49,517 --> 00:19:58,367 Jim jsou svaté pederastie, sodomie a další zvrhlosti, kvůli kterým to dělají. 185 00:19:58,943 --> 00:20:03,120 Oni touží, vášnivě touží po válce v Gruzii. 186 00:20:03,240 --> 00:20:09,065 Jim je jedno, že jejich vlastní stát zahyne, že to jejich lidé v něm zahynou, 187 00:20:09,185 --> 00:20:15,916 důležitější je neodchylovat se od světového trendu pederastie a sloužit USA. 188 00:20:18,981 --> 00:20:28,713 Takže celý ten komplex probíhajících mezinárodních problémů nám odhaluje mnohé. 189 00:20:28,833 --> 00:20:38,944 Vždyť co se dělo v době, kdy došlo k té havárii na naší ponorce, při které najednou zahynulo 14 lidí? 190 00:20:39,064 --> 00:20:42,159 Stala se velmi důležitá věc. 191 00:20:42,279 --> 00:20:49,361 Všichni světoví lídři včetně papeže a Trumpa okamžitě spěchali vyjádřit Putinovi projevy své soustrasti. 192 00:20:49,481 --> 00:20:53,270 Fakticky všichni tím dávali najevo: „To jsme nebyli my! 193 00:20:53,390 --> 00:20:57,590 To jsme nebyli my! Nespojujte si nás s tím! 194 00:20:57,710 --> 00:21:02,657 My jsme připraveni v té věci spolupracovat a stejně jako vy žádnou válku nechceme. 195 00:21:02,777 --> 00:21:06,361 Pojďme ten problém vyřešit jinak!“ 196 00:21:06,481 --> 00:21:13,048 Pro USA to bylo natolik důležité, že viceprezident Pence otočil své letadlo zpět, 197 00:21:13,168 --> 00:21:16,829 protože mu Trump zavolal, aby přiletěl hned zpátky. 198 00:21:16,949 --> 00:21:24,004 A co Trump řekl? „Za dva týdny se dozvíte proč, ale s událostmi v USA to nesouvisí!“ 199 00:21:25,805 --> 00:21:32,363 Dva týdny! Dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit 200 00:21:33,803 --> 00:21:38,716 a historická paměť davu je omezena přítomností plus mínus dva týdny. 201 00:21:38,836 --> 00:21:45,042 Proto také Trump řekl, že se to dozví za dva týdny, protože do té doby na to dav zapomene. 202 00:21:45,162 --> 00:21:49,775 A co se dělo dál? K jakým dalším událostem došlo? 203 00:21:49,895 --> 00:21:54,764 Možná si ani na všechny nevzpomenu. 204 00:21:54,884 --> 00:22:01,399 V Londýně zemřel arabský šejk ze Spojených arabských emirátů. 205 00:22:01,519 --> 00:22:10,453 V Londýně také došlo k nějakému nejasnému incidentu s Nazarbajevovým vnukem. 206 00:22:11,327 --> 00:22:18,837 U nás zase v souvislosti s tou ponorkou dávali 207 00:22:23,390 --> 00:22:29,099 no ten... Kursk, ten film o ponorce Kursk. 208 00:22:29,219 --> 00:22:35,014 Také u nás došlo k povodním v Irkutsku. 209 00:22:35,709 --> 00:22:44,453 Takže těch událostí bylo mnoho, a každá z těchto událostí měla doplnit a umocnit jeden a ten samý trend, 210 00:22:44,573 --> 00:22:51,192 vše to bylo zaměřeno proti Putinovi, vše bylo zaměřeno proti němu. 211 00:22:51,630 --> 00:22:58,985 Naše ponorka měla pod vodou problémy a co se dělo v našem liberalistickém prostředí? 212 00:22:59,105 --> 00:23:05,346 V Černém moři pod vodou postavili památník Mamajevovi a Kokorinovi. 213 00:23:05,571 --> 00:23:10,875 Přičemž Mamajev a Kokorin byli až po uši ve státním převratu. 214 00:23:10,995 --> 00:23:16,533 Ti měli vést fotbalové fanoušky při jejich devastujícím řádění po okolí. 215 00:23:16,653 --> 00:23:25,823 Přibližně stejně jako při státním převratu na Ukrajině, kde byli právě fotbaloví fanoušci tou údernou silou. 216 00:23:26,355 --> 00:23:29,391 Chápete to? 217 00:23:29,511 --> 00:23:33,773 U nás tonou, tedy netonou, omlouvám se, tragicky umírají lidé, 218 00:23:33,893 --> 00:23:39,184 celá ponorka se sláva Bohu nepotopila a dokázali s ní doplout zpět do přístavu 219 00:23:39,304 --> 00:23:45,583 a zachránit zbylé členy posádky a tu vědeckou skupinu. 220 00:23:46,673 --> 00:23:51,672 Ale ten cynismus a ta shoda okolností v datech. 221 00:23:52,166 --> 00:23:58,153 Velmi mnoho toho vypovídá o tom, že to všechno bylo časově synchronizováno. 222 00:23:58,273 --> 00:24:03,893 V Šeremetěvu zase byl skandál s výdejem bagáže. 223 00:24:04,013 --> 00:24:12,286 A teď si představte situaci, že by jim to všechno vyšlo a v ulicích Moskvy by teď zuřil majdan. 224 00:24:12,697 --> 00:24:17,491 Do Šeremetěva směřují z celého světa převážně „liberasti“. 225 00:24:17,611 --> 00:24:23,478 V té či oné míře se někdo z nich možná ještě nezapojil do protiputinských akcí, 226 00:24:23,598 --> 00:24:28,560 tak si tam vyslechne: „Za všechno může Putin. Raška (Rusko opovržlivě) se hroutí. 227 00:24:28,680 --> 00:24:33,189 Už zase byla havárie na ponorce, opět nezvládají povodně.“ 228 00:24:33,309 --> 00:24:37,509 A takhle jedno ke druhému a postupně by se to nabalilo a rozběhlo. 229 00:24:37,629 --> 00:24:40,391 Všechno to mělo být koncentrováno. 230 00:24:40,511 --> 00:24:44,092 A všechno to mělo vést ke státnímu převratu v Rusku, 231 00:24:44,212 --> 00:24:47,870 k rozpoutání války v Rusku 232 00:24:50,136 --> 00:24:53,032 a k zastřelení, likvidaci Putina. 233 00:24:54,007 --> 00:24:59,919 Vždyť se na tu situaci podívejte. V USA proběhla vojenská přehlídka. 234 00:25:01,132 --> 00:25:07,847 O to nic, ale najednou z ničeho nic byl Trump za neprůstřelným sklem. 235 00:25:08,492 --> 00:25:13,839 Ano, bylo jakési staré, podivné, ale přesto byl za neprůstřelným sklem. 236 00:25:13,959 --> 00:25:19,366 Cožpak se dříve neúčastnil masových akcí? Účastnil. Co třeba jeho inaugurace? 237 00:25:19,486 --> 00:25:23,686 Proč najednou stál za neprůstřelným sklem? 238 00:25:23,806 --> 00:25:29,468 Všichni si povšimli toho, že na G20 měl Putin vlastní hrnek. 239 00:25:29,588 --> 00:25:38,957 Protože ten boj s americkou státní elitou vstoupil do maximálně ostré fáze, 240 00:25:39,369 --> 00:25:45,490 kdy každému státnímu lídru, každému státu začínají šlapat na paty, 241 00:25:45,610 --> 00:25:49,888 což také vedlo ke smrti toho arabského šejka. 242 00:25:50,008 --> 00:25:55,649 Zazněly určité příkazy: „Neuposlechnete-li nás, budete mít problémy!“ 243 00:25:55,769 --> 00:26:02,773 Odtud také ten nejasný incident s Nazarbajevovým vnukem, také v Londýně. 244 00:26:02,893 --> 00:26:05,422 To je zdrojem všech těch událostí. 245 00:26:05,542 --> 00:26:13,677 Všechny sledovaly to stejné, protože šlo o tu nejaktivnější fázi, která měla vést k explozi v Rusku a smést ho. 246 00:26:15,093 --> 00:26:20,751 A u nás, třeba ta povodeň. 247 00:26:20,871 --> 00:26:27,180 Ano, povodeň je objektivní okolnost, probíhá změna klimatických zón. 248 00:26:27,300 --> 00:26:33,199 Na planetě Zemi k tomu docházelo nejednou, což samozřejmě vede k různým kataklyzmatům. 249 00:26:33,319 --> 00:26:39,577 Vzpomínáte, jak v zimě na Burejské vodní elektrárně měli problémy s tím sesuvem půdy? 250 00:26:40,400 --> 00:26:42,458 Na řece Bureji. 251 00:26:42,578 --> 00:26:46,161 Ano, aby ten sesuv odstranili a uvolnili koryto té řeky 252 00:26:46,281 --> 00:26:51,408 měli co dělat jak z Ministerstva pro mimořádné situace, tak i armáda. 253 00:26:51,528 --> 00:26:57,169 To znamená, že probíhají objektivní procesy, ale ty jsou vždy doprovázeny i subjektivními procesy. 254 00:26:57,289 --> 00:27:04,962 A to se právě týká řízení, ve smyslu: „Zatímco někde jsou problémy, my si tu budeme v poklidu schůzovat. 255 00:27:05,082 --> 00:27:09,720 Musíme to přece projednat, a co se zatím děje s lidmi není důležité.“ 256 00:27:09,840 --> 00:27:13,938 A další procesy: kácení lesů v Irkutské oblasti. 257 00:27:14,058 --> 00:27:17,770 Cožpak to nemělo vliv na velikost té povodně? Mělo a velký. 258 00:27:17,890 --> 00:27:26,282 Vždyť všichni velmi dobře vědí o vzájemné závislosti přítomnosti lesů a vody v řekách. 259 00:27:26,669 --> 00:27:31,221 Takže to všechno spolu vzájemně souvisí. 260 00:27:31,341 --> 00:27:36,751 Ale to hlavní, ve státě je vyvolávána... 261 00:27:40,557 --> 00:27:43,463 ...atmosféra bezvýchodnosti: 262 00:27:43,583 --> 00:27:48,854 „Všechno je tu na nic, musíme s tím něco udělat, něco změnit…“ 263 00:27:48,974 --> 00:27:54,368 A to něco udělat a něco změnit znamená zbavit se Putina a vše se okamžitě normalizuje. 264 00:27:54,488 --> 00:27:58,581 Prostě okamžitě, jak mávnutím kouzelného proutku. 265 00:27:59,043 --> 00:28:03,871 A na pozadí těchto okolností hlava Centrální banky Nabiullinová 266 00:28:03,991 --> 00:28:07,461 vystoupila na mezinárodním ekonomickém fóru, 267 00:28:07,581 --> 00:28:13,849 kde vykládala, jak obrovské problémy prožívá ruská ekonomika. 268 00:28:13,969 --> 00:28:19,259 Když ji tak posloucháte, díváte se na ni a říkáte si, že tohle už jste někdy zažili. 269 00:28:19,379 --> 00:28:23,353 A snažíte se vzpomenout si… No ano, Malčiš-Kibaľčiš (Arkadij Gajdar). 270 00:28:23,473 --> 00:28:27,756 Tam přece vystupoval chlapec-podlec, který přišel k buržoustům a řekl jim: 271 00:28:27,876 --> 00:28:32,653 „To já jsem ty sklady vyhodil do povětří, to já jsem otrávil ty studny, to všechno já!“ 272 00:28:32,773 --> 00:28:37,302 A přesně ve stejném duchu Nabiullinová mluví o té ekonomice: 273 00:28:37,422 --> 00:28:41,128 „Vůbec si nemyslete, že snad šlo o vnější nátlak. 274 00:28:41,248 --> 00:28:45,449 To já jsem udělala všechno pro to, aby lidé třeli bídu s nouzí, 275 00:28:45,569 --> 00:28:49,749 aby průmysl stagnoval, aby všude byly ekonomické problémy. 276 00:28:49,869 --> 00:28:52,567 To všechno je práce Centrální banky! 277 00:28:52,687 --> 00:28:58,286 To já se postarala o tyto vnitřní problémy, nikdo na mne zvnějšku netlačil. 278 00:28:58,406 --> 00:29:01,126 To všechno já sama!“ 279 00:29:01,619 --> 00:29:06,104 Takže v těchto podmínkách se tohle všechno děje. 280 00:29:06,618 --> 00:29:16,432 A co se týká konkrétně té havárie na té ponorce, tak si musíte uvědomovat, 281 00:29:16,552 --> 00:29:22,192 že existence státního tajemství má svůj důvod a musí to tak být. 282 00:29:22,624 --> 00:29:28,467 Ale z pozice všeobecného chodu věcí je velice vysoká pravděpodobnost, 283 00:29:28,587 --> 00:29:36,243 že šlo o DIVERZI časově přizpůsobenou k těm událostem, které jsem vyjmenoval. 284 00:29:36,363 --> 00:29:40,955 Takto se to vrší jedno ke druhému a vzájemně se to umocňuje. 285 00:29:41,075 --> 00:29:45,398 Všechno to mělo vést k celkovému výbuchu národní nespokojenosti 286 00:29:45,518 --> 00:29:49,143 a ke zhroucení státu, ke státnímu převratu. 287 00:29:49,263 --> 00:29:55,398 VĚČNÁ PAMĚŤ A SLÁVA NAŠIM HRDINŮM, kteří zahynuli na svých bojových pozicích. 288 00:30:03,725 --> 00:30:07,454 Další otázka. 289 00:30:07,574 --> 00:30:16,269 Z jednoho zdroje je zde uveden následující titulek: Nepokoje v Hongkongu posilují Čínu. 290 00:30:16,389 --> 00:30:17,779 Nu ano. 291 00:30:17,899 --> 00:30:21,894 V souvislosti s tím vzniká otázka. 292 00:30:22,014 --> 00:30:27,648 Ty události jsou asi spojeny s přenosem centra koncentrace řízení do Číny. - Ano. 293 00:30:27,768 --> 00:30:34,022 Ale vůbec nechápu, píše Kiremeť, jak by přijetí zákona o extradici, 294 00:30:34,142 --> 00:30:36,867 kvůli kterému ty nepokoje údajně začaly, 295 00:30:36,987 --> 00:30:41,254 mohlo posílit Čínu z hlediska jejího formování jako centra koncentrace řízení. 296 00:30:41,374 --> 00:30:43,665 Kdo stojí za těmito událostmi? 297 00:30:43,785 --> 00:30:48,479 Je to globální prediktor, státní elita USA nebo Velké Británie? 298 00:30:48,599 --> 00:30:56,484 Za těmi událostmi tam stojí bezesporu globalisté, ale nepřímo. 299 00:30:56,604 --> 00:31:06,610 Samotný ten mechanismus aktivovala státní elita jako nátlakový prostředek na Čínu a Rusko. 300 00:31:06,730 --> 00:31:12,681 Už jsem mluvil o G20 a o návštěvě Si Ťin-pchinga v Rusku a o tom, 301 00:31:12,801 --> 00:31:16,669 proč byly právě tehdy spuštěny ty události v Moldavsku a Hongkongu. 302 00:31:16,789 --> 00:31:24,619 Podstatou… Bude to jen v krátkosti, protože to téma je velice zajímavé a zcela neprozkoumané. 303 00:31:24,739 --> 00:31:29,045 Možná k němu vypracujeme analytickou práci. 304 00:31:29,165 --> 00:31:31,232 Takže ta podstata je následující. 305 00:31:31,352 --> 00:31:39,852 Aby se z Číny mohlo zformovat centrum koncentrace řízení, musí být zcela připravena o svou kulturní identitu. 306 00:31:43,737 --> 00:31:47,622 Jaká práce proto v tomto ohledu byla vykonána? 307 00:31:47,742 --> 00:31:55,084 Od Číny odstřihli Hongkong a Macao a začali tam formovat nový druh osobnosti. 308 00:31:55,204 --> 00:32:01,903 Západní kultura konkrétně zosobněná Velkou Británií tam byla vštěpována všemu obyvatelstvu. 309 00:32:02,023 --> 00:32:09,339 Po revoluci proběhla na kontinentálním území Číny kulturní revoluce, 310 00:32:09,459 --> 00:32:13,507 za které došlo k roztržení vazeb mezi otci a dětmi, 311 00:32:13,627 --> 00:32:19,227 za které byly Rudé gardy odtrženy od tradiční čínské společnosti 312 00:32:19,347 --> 00:32:22,798 a zformováno jiné pokrokové společenství. 313 00:32:22,918 --> 00:32:32,131 Dalším krokem ve formování tohoto nového čínského společenství se stalo zavedení politiky jednoho dítěte. 314 00:32:32,251 --> 00:32:45,462 Lidé měli jedno dítě a ovlivněni tou industriální revolucí žili podle západních standardů, 315 00:32:45,582 --> 00:32:52,181 jejich chápání světa se měnilo v to západní a stávali se tím správným živným prostředím 316 00:32:52,301 --> 00:32:58,307 pro další vštěpování západních hodnot v jejich plném rozsahu, 317 00:32:58,427 --> 00:33:02,628 aby se z Číny stalo to („správné“) centrum koncentrace řízení. 318 00:33:02,748 --> 00:33:11,552 A když těch 300 miliónů tou politikou jednoho dítěte takto zformovali, 319 00:33:11,672 --> 00:33:17,391 přičemž zbytek obyvatelstva zatím odložili stranou pro budoucí zpracování, 320 00:33:17,511 --> 00:33:24,875 tak potom nastoupil ten okamžik, kdy k takto připravenému prostředí potřebují připojit, 321 00:33:24,995 --> 00:33:33,645 tu vnitřně zformovanou novou čínskou kulturu, kterou si připravili v Hongkongu. 322 00:33:33,765 --> 00:33:39,355 Proto Hongkong vrátili Číně, 323 00:33:39,475 --> 00:33:45,399 v předstihu, ještě před zrušením politiky jednoho dítěte 324 00:33:45,519 --> 00:33:51,520 a naplánovali mechanismus jeho postupného začleňování, 325 00:33:51,640 --> 00:34:00,239 aby se ty kulturní stereotypy začaly z Hongkongu přelévat mezi tu masu těch tří set miliónů. 326 00:34:00,359 --> 00:34:07,183 Také nesmíme zapomínat na to, že v Číně bylo postaveno velmi mnoho nových bytů, 327 00:34:07,303 --> 00:34:13,047 celé obytné čtvrti čekají prázdné na to, až je zaplní západní odborníci. 328 00:34:13,167 --> 00:34:20,094 V tom sice došlo ke zdržení, ale to začleňování Hongkongu musí pokračovat dál 329 00:34:20,214 --> 00:34:22,846 a dokonce i v určitém předstihu. 330 00:34:22,966 --> 00:34:26,523 A jak to tedy probíhá? 331 00:34:26,643 --> 00:34:31,668 Vzhledem k tomu, že se jedná o dva rozdílné vnější ideologické stavy, 332 00:34:31,788 --> 00:34:35,731 o dvě ideologie jdoucí proti sobě, přestože se stejnou koncepcí, 333 00:34:35,851 --> 00:34:41,467 tak začleňování toho buržoazního, „kapitalistického“ Hongkongu do té takzvané „komunistické“ Číny... 334 00:34:41,587 --> 00:34:43,884 Přičemž jedno i druhé je v uvozovkách. 335 00:34:44,004 --> 00:34:49,259 ...do té „komunistické“ Číny, nemůže probíhat bez kataklyzmat, 336 00:34:49,379 --> 00:34:55,895 bez odporu určité vzdorovité části biorobotů, 337 00:34:56,015 --> 00:35:01,836 kteří se odmítají začlenit do nového kulturního prostředí, 338 00:35:01,956 --> 00:35:07,751 kteří s ním nechtějí vstoupit do kontaktu, takže tam také nemohou vnášet ty kulturní prvky, 339 00:35:07,871 --> 00:35:13,667 které Čína potřebuje, aby se zformovala jako centrum koncentrace řízení. 340 00:35:13,787 --> 00:35:18,682 Je tedy třeba se jich zbavit. A jaký je nejefektivnější způsob? 341 00:35:18,802 --> 00:35:29,793 Díky tomu, že začnou vést asociální způsob života, tedy přesněji, že se začnou chovat asociálně. 342 00:35:29,913 --> 00:35:39,836 A zde máte jednu z příležitostí, kdy mají být vězni převáženi z Hongkongu do kontinentální Číny, 343 00:35:39,956 --> 00:35:49,409 což je normálně pro stát zcela obvyklá záležitost, jenže zde to může být vnímáno ostřeji, 344 00:35:49,529 --> 00:35:56,652 protože „komunistická“ ideologie Číny se neshoduje s ideologií Hongkongu, 345 00:35:56,772 --> 00:36:04,954 takže se na ty, kteří vystupují proti státní ideologii, více soustřeďuje represivní mechanismus. 346 00:36:05,074 --> 00:36:09,119 A potom jim stačí málo: „Chtějí nás šoupnout do čínských vězení, 347 00:36:09,239 --> 00:36:14,008 kde jsou zcela jiné podmínky než tady u nás v Hongkongu, budeme proti tomu protestovat!“ 348 00:36:14,128 --> 00:36:21,974 Takže si tak pěkně vyčlení všechny, kteří nejsou schopni stát se tím roubovacím materiálem. 349 00:36:22,094 --> 00:36:25,651 Jako když se na jednu rostlinu naroubuje jiná. 350 00:36:25,771 --> 00:36:31,478 Hongkong je takto roubován na čínský strom, aby tím získali jiný druh. 351 00:36:31,939 --> 00:36:37,815 Tito lidé se ovšem na to nehodí, jsou k ničemu, a tak je třeba se jich zbavit, 352 00:36:39,116 --> 00:36:43,676 proto to jejich asociální chování ještě navíc provokují. 353 00:36:43,796 --> 00:36:49,667 No a vzhledem k tomu, že globalisté se takovýmito strukturními záležitostmi nezabývají, 354 00:36:49,787 --> 00:36:53,469 tak to realizuje americká státní elita přímo prostřednictvím 355 00:36:53,589 --> 00:36:57,865 svých strukturních mechanismů v podobě tajných služeb. 356 00:36:57,985 --> 00:37:02,983 Takže zde je to všechno jednoduché a přehledně jasné. 357 00:37:09,727 --> 00:37:15,565 Další otázka je od Igora Anatoljeviče. Při četbě knihy… 358 00:37:15,685 --> 00:37:24,953 Tedy neuvedl jaké, nejspíše se jedná o knihu vnitřního prediktoru SSSR Jidášův hřích 20. sjezdu (KSSS). 359 00:37:25,073 --> 00:37:30,383 Takže při četbě knihy jsem neporozuměl jedné věci. 360 00:37:30,503 --> 00:37:35,205 Proč když Stalin vytvořil tak silný stát, navíc zakalený válkou, 361 00:37:35,325 --> 00:37:39,411 který se dvakrát dokázal sociálně a ekonomicky pozvednout z ruin, 362 00:37:39,531 --> 00:37:44,013 takový stát, na který potom potřebovali celých čtyřicet let, aby ho dostali na lopatky, 363 00:37:44,133 --> 00:37:48,644 Chruščova, toho otevřeného zrádce, po jeho proslovu na 20. sjezdu okamžitě nezatkli? 364 00:37:48,764 --> 00:37:51,010 Vždyť šlo stále o poválečnou dobu. 365 00:37:51,130 --> 00:37:54,235 Nemluvím teď o stranických špičkách, ty jsou jasné, 366 00:37:54,355 --> 00:37:58,185 ale na sjezdu přece museli být i lidé, kteří nebyli kariéristy a podlézači. 367 00:37:58,305 --> 00:38:03,123 Nejspíš tam museli být lidé jak tvrdí, tak i rozhodní? Cožpak tak rychle změnili své ideály? 368 00:38:03,243 --> 00:38:06,311 Nebo tak slepě věřili ÚV? 369 00:38:07,216 --> 00:38:14,047 Jestliže ten člověk přečetl knihu Jidášův hřích 20. sjezdu KSSS, tak by mu mělo být vše jasné. 370 00:38:15,204 --> 00:38:21,299 Nevím, čemu z toho nerozuměl, ale já to vysvětlím následovně. 371 00:38:23,228 --> 00:38:27,163 Ta věc se má tak. Stát, to je strukturní řízení. 372 00:38:27,283 --> 00:38:32,307 Ano, byli tam slušní lidé, kteří tam seděli a poslouchali to jeho vystoupení. 373 00:38:32,427 --> 00:38:34,956 Ale co mohli udělat? 374 00:38:35,076 --> 00:38:39,252 Když se na všech pozicích, na všech strukturních jednotkách 375 00:38:39,372 --> 00:38:45,012 nacházeli lidé paktující se v té či oné míře s Chruščovem? 376 00:38:45,132 --> 00:38:52,805 Jak může obyčejný člověk přijít a nakazovat policii, armádě, aby ho zatkly? Nemůže. 377 00:38:53,654 --> 00:38:57,564 To je jedna věc. Je třeba si uvědomovat ty úrovně. 378 00:38:57,684 --> 00:38:59,235 Za druhé. 379 00:39:01,447 --> 00:39:09,625 Ty stalinské kádry velice prořídly v důsledku Velké vlastenecké války 380 00:39:09,745 --> 00:39:13,303 a těm takzvaným „stalinským“ represím. 381 00:39:13,423 --> 00:39:18,293 V knize od historika Jurije Žukova, která se, myslím, jmenuje Jiný Stalin, 382 00:39:18,413 --> 00:39:21,122 je smutný seznam Stalinových spolubojovníků, 383 00:39:21,242 --> 00:39:26,600 které trockisté zlikvidovali v průběhu těch takzvaných „stalinských“ represí. 384 00:39:26,720 --> 00:39:30,818 Neustále probíhal velice tvrdý boj. 385 00:39:30,938 --> 00:39:46,146 A v řízení státu byli bolševici velice závislí na kádrech nadnárodního řízení, trockistů a dalších. 386 00:39:46,266 --> 00:39:51,136 A to bylo v první řadě způsobeno tím, 387 00:39:52,602 --> 00:39:56,254 že Alexandr III., ten car „mírotvůrce“, 388 00:39:56,374 --> 00:40:05,667 podepsal ten výnos O kuchařčiných dětech a připravil tak stát v dlouhodobé perspektivě o kádrový sbor. 389 00:40:07,032 --> 00:40:13,381 A ten kádrový sbor, který se bolševikům narychlo podařilo vytvořit, 390 00:40:13,501 --> 00:40:21,860 velice utrpěl v průběhu těch takzvaných „stalinských“ represí a ve Velké vlastenecké válce. 391 00:40:21,980 --> 00:40:35,724 Zatímco trockisté různého druhu se za tu dobu v týlu upevnili, velice dobře si upevnili svá postavení. 392 00:40:35,844 --> 00:40:40,185 A je tu ještě jedna věc, 393 00:40:40,305 --> 00:40:48,061 v posledních letech svého života Stalin hodně svého času věnoval rozpracování teorie, 394 00:40:48,181 --> 00:41:00,826 neboť si uvědomoval, že další rozvoj sovětské společnosti na základě teorie marxismu NENÍ MOŽNÝ! 395 00:41:00,946 --> 00:41:05,422 Že je nutné další prohlubování teorie marxismu, 396 00:41:05,542 --> 00:41:13,248 proto se také toto její prohlubování napřed projevilo změnou názvu na marxismus-leninismus 397 00:41:13,368 --> 00:41:18,557 a potom marxismus-leninismus-stalinismus. 398 00:41:19,049 --> 00:41:23,755 Marxisticko-leninsko-stalinská teorie, nauka. 399 00:41:23,875 --> 00:41:29,693 Stalin si uvědomoval tu prostou věc, že je smrtelný, a že ten systém ještě nebyl vytvořen, 400 00:41:29,813 --> 00:41:33,261 že je potřebné vytvořit teorii a to takovou, 401 00:41:33,381 --> 00:41:38,734 aby na jejím základě bylo možné postavit efektivní státní řízení. 402 00:41:38,854 --> 00:41:44,561 Ale za Stalina taková teorie vytvořena nebyla. 403 00:41:44,681 --> 00:41:52,369 A vzhledem ke konceptuálnímu začlenění marxismu do nadnárodního řízení 404 00:41:52,489 --> 00:41:57,146 skutečnou suverenitu dost dobře nevybudujete. 405 00:41:57,266 --> 00:42:03,449 No, a když zohledníme všechny tyto faktory, tak jak to vypadalo po válce? 406 00:42:03,569 --> 00:42:09,531 Bylo zřejmé, že po válce Stalin musel tak či onak manévrovat 407 00:42:09,651 --> 00:42:17,846 mezi různými klanově-korporativními skupinami, které měly na rozvoj státu zcela odlišné názory. 408 00:42:17,966 --> 00:42:23,022 To všechno by bylo možné unifikovat prostřednictvím teorie, 409 00:42:23,142 --> 00:42:28,861 vypracováním další teorie, jenže na to už nedošlo. 410 00:42:28,981 --> 00:42:36,048 Ty klanově korporativní skupiny ale jedna věc spojovala, 411 00:42:36,168 --> 00:42:43,103 všechny chtěly na někoho hodit veškeré to negativum represí z třicátých let, 412 00:42:43,223 --> 00:42:50,070 veškeré to negativum z počátků budování socialismu a komunismu v SSSR. 413 00:42:50,190 --> 00:42:56,793 A když jim navrhli tu možnost hodit to na Stalina: „Tak dobrá. 414 00:42:56,913 --> 00:43:01,725 To se hodí a on už je stejně po smrti, jemu je to jedno a my potřebujeme jít dál. 415 00:43:01,845 --> 00:43:06,502 My se teď s těmi druhými do boje dávat nemůžeme.“ A to je z pohledu těch nejpevnějších vlastenců, 416 00:43:06,622 --> 00:43:10,284 těch nejlepších a nejčestnějších lidí. Neměli k dispozici teorii. 417 00:43:10,404 --> 00:43:15,724 „Když teď nebudeme bojovat a budeme dál rozvíjet náš stát, tak to postupně nějak dovytvoříme.“ 418 00:43:15,844 --> 00:43:17,471 Jenže to neudělali. 419 00:43:17,591 --> 00:43:25,322 Přistoupili na kompromis a nic nevytvořili, proto nevím, co je na tom nejasného. 420 00:43:25,442 --> 00:43:30,874 Všechny tyto věci jsou dobře popsány v knize Jidášův hřích 20. sjezdu (KSSS). 421 00:43:30,994 --> 00:43:33,970 Je to tam popsáno velice dobře. 422 00:43:40,361 --> 00:43:42,809 Další otázka je od Denise. 423 00:43:42,929 --> 00:43:46,560 Valeriji Viktoroviči, vy jste nejednou zmiňoval, 424 00:43:46,680 --> 00:43:52,279 že plánem GP není zachovat Rusko poté, až splní svou misi 425 00:43:52,399 --> 00:43:57,813 a odvrátí od světa globální ekonomickou, ekologickou a vojenskopolitickou katastrofu. 426 00:43:57,933 --> 00:44:03,234 Také jste mluvil o tom, že Putin s GP spolupracuje, tedy že pro něj pracuje. 427 00:44:03,354 --> 00:44:06,754 To určitě ne, to ani náhodou. 428 00:44:07,161 --> 00:44:12,522 A že tím pro Rusko získává čas a realizuje infrastrukturní projekty. 429 00:44:12,642 --> 00:44:18,731 Otázka: Jaké procesy musí probíhat v Rusku, a jakého musí být dosaženo konečného cíle, 430 00:44:18,851 --> 00:44:23,561 aby po splnění této mise GP nedokázal zničit Rusko, 431 00:44:23,681 --> 00:44:28,160 a jakou roli v tom všem hraje Putin a jeho budoucí nástupce? 432 00:44:28,280 --> 00:44:31,274 Jak máme převézt globální prediktor a zachovat si svou vlast? 433 00:44:31,394 --> 00:44:37,041 Putin v součinnosti s globálním prediktorem pracuje přesně tak, 434 00:44:37,161 --> 00:44:46,771 jak to před ním dělal například car Petr I., jak pracoval Stalin… 435 00:44:46,891 --> 00:44:51,158 Rozumíte tomu? Musíte najít společná témata. 436 00:44:51,671 --> 00:44:57,757 Tam, kde si globalisté nedokážou poradit, jim řeknete, že tyto úkoly vyřešit dokážete, 437 00:44:57,877 --> 00:45:02,038 ale aby to vůbec vyřešit šlo, je nutné postupovat tak, tak a tak. 438 00:45:02,158 --> 00:45:07,541 A to znamená jednat tak, aby to bylo výhodné Rusku, pro Rusko, 439 00:45:09,397 --> 00:45:14,829 a když jsou globalisté zahnáni do kouta, tak s tím musí souhlasit. 440 00:45:14,949 --> 00:45:19,269 Jsou nuceni poskytovat technologie, jsou nuceni uvolňovat veřejné tribuny, 441 00:45:19,389 --> 00:45:23,798 jako to teď Putinovi umožnili ve Financial Times, návštěvou papeže... 442 00:45:23,918 --> 00:45:31,764 Vždyť kolik technologií uvolnili Stalinovi na industrializaci a Petrovi I.? 443 00:45:31,884 --> 00:45:36,540 Vždyť to všechno jim poskytovali. A ano, pokoušeli se přitom dále dosáhnout svého. 444 00:45:36,660 --> 00:45:41,175 Petr I. měl ruský stát dorazit ve válce se Švédskem. 445 00:45:41,295 --> 00:45:47,124 Měl zlikvidovat Švédské impérium a zároveň díky tomu rozvrátit i Rusko. 446 00:45:47,244 --> 00:45:52,078 Ve výsledku sice bylo Švédské impérium zničeno, ale Západ měl stále problém s Ruským impériem, 447 00:45:52,198 --> 00:45:56,147 se kterým byl nucen určitým způsobem spolupracovat. 448 00:45:56,267 --> 00:46:00,415 A potom ho ještě hodně posílil Mikuláš I. 449 00:46:00,535 --> 00:46:04,418 Mimochodem zcela nezaslouženě pošpiněný a pomluvený car. 450 00:46:04,538 --> 00:46:07,957 To byl gosudar, Gosudar s velkým písmenem. 451 00:46:08,077 --> 00:46:10,346 Tomu nemůžou zapomenout jedno, 452 00:46:10,466 --> 00:46:16,848 že odhalil veškeré to nadnárodní řízení a donutil ho účastnit se války proti Rusku personifikovaně 453 00:46:16,968 --> 00:46:22,487 a dezaktivoval tím celý ten evropský subjekt. 454 00:46:22,607 --> 00:46:26,468 Mám na mysli tu takzvanou Krymskou válku, 455 00:46:27,375 --> 00:46:33,567 které se účastnilo Sardinské království, Velká Británie, Francie a Osmanská říše, 456 00:46:33,943 --> 00:46:38,035 všechno bylo personifikováno, všechno bylo odhaleno. 457 00:46:39,782 --> 00:46:42,723 A Putin pracuje stejně. 458 00:46:42,843 --> 00:46:47,943 Využívá objektivní okolnosti pro dosahování subjektivních cílů. 459 00:46:48,063 --> 00:46:52,388 To je jedno z pravidel Dostatečně všeobecné teorie řízení, které jsem teď odcitoval. 460 00:46:52,508 --> 00:46:58,934 On pracuje pro zájmy Ruska a s ohledem na každý problém, který ve světě vyvstane, 461 00:46:59,054 --> 00:47:04,995 globalistům říká: „Vy to nedokážete vyřešit, když nebude v Rusku vyřešen problém tak, tak a tak.“ 462 00:47:05,115 --> 00:47:09,417 A proto je odstavení všech těch „liberastů“ v Rusku, 463 00:47:09,537 --> 00:47:16,804 všech těch Šuvalovů, Nabiullinových, Čubajsů a dalších nevyhnutelné. 464 00:47:16,924 --> 00:47:21,825 Je to nezbytné, aby mohla být zachráněna civilizace na planetě Zemi. 465 00:47:21,945 --> 00:47:27,398 Nu kdo by s lokajíčky, se slouhy, s těmi Smerďakovy… (Dostojevskij, Bratři Karamazové) 466 00:47:27,518 --> 00:47:32,484 Oni jsou s tou svou ideologií všichni jako Smerďakov. 467 00:47:32,604 --> 00:47:35,603 Jen si přečtěte Dostojevského. 468 00:47:35,723 --> 00:47:41,375 Oni velmi rádi rozumují, aniž by na to měli a považují se za inteligenty. 469 00:47:42,017 --> 00:47:44,228 Jenže jsou tupí. 470 00:47:44,348 --> 00:47:50,310 Jejich úkolem bylo náš stát zlikvidovat, protože poklonkují Západu. 471 00:47:50,841 --> 00:47:57,409 A když tvrdím, že i ve spánku přemýšlejí o tom, jak co nejefektivněji zničit Rusko… 472 00:47:57,529 --> 00:47:59,753 Odkud to je? 473 00:47:59,873 --> 00:48:04,752 Přečtěte si ty Bratry Karamazovy, Smerďakova a poslouchejte je, co říkají, 474 00:48:04,872 --> 00:48:07,604 a potom zkuste říci, že to tak není, 475 00:48:07,724 --> 00:48:11,342 že to není jejich sen, zničit Rusko a Rusy, 476 00:48:11,462 --> 00:48:19,945 že nesní o tom, aby ty navýsost inteligentní národy konečně zotročily ten jejich přihlouplý národ. 477 00:48:22,688 --> 00:48:28,636 Však to není žádná náhoda, že má papež Dostojevského na stole. 478 00:48:29,477 --> 00:48:36,952 Musí přece vědět, s jakými šmejdy u řízení Ruska musí pracovat, se Smerďakovy. 479 00:48:37,072 --> 00:48:40,712 To znamená, že skutečné příjmení Nabiullinové je Smerďakova, 480 00:48:40,832 --> 00:48:44,273 Šuvalov je Smerďakov, Čubajs je další Smerďakov. 481 00:48:44,393 --> 00:48:47,457 Ti všichni jsou Smerďakovové. 482 00:48:49,890 --> 00:48:58,714 Takže… O čem jsme to mluvili? Trochu jsem při tom vysvětlování odbočil. 483 00:48:59,400 --> 00:49:01,811 Jaká je Putinova role... 484 00:49:01,931 --> 00:49:07,030 Takže ta podstata je následující. Právě jsme mluvili o Stalinovi. 485 00:49:07,150 --> 00:49:13,289 Neexistovala teorie, nebyla teorie koncepce, 486 00:49:13,409 --> 00:49:18,618 pojetí způsobu života Ruska vyjádřená v přísně lexikální podobě. 487 00:49:18,738 --> 00:49:21,582 Teď taková teorie existuje. 488 00:49:21,702 --> 00:49:25,276 Tato koncepce je vyjádřena v přísně lexikální podobě, 489 00:49:25,396 --> 00:49:29,345 je jí Koncepce sociální bezpečnosti. Máme tedy to, o čem mluvil Stalin, 490 00:49:29,465 --> 00:49:32,906 že je nutné vytvořit systém! 491 00:49:33,026 --> 00:49:38,390 Systém, který by znemožnil, 492 00:49:38,510 --> 00:49:45,489 aby se k řízení Ruska dostal nový Smerďakov přezdívaný například Gorbačov, 493 00:49:45,998 --> 00:49:48,033 nebo Jelcin. 494 00:49:48,153 --> 00:49:52,279 Aby se takoví Smerďakovové vůbec nedokázali prodrat v Rusku k moci. 495 00:49:52,399 --> 00:49:58,162 Aby byli vyřazeni už v začátcích. Právě takový úkol má Putin. 496 00:49:59,025 --> 00:50:03,006 A Koncepce sociální bezpečnosti je vám tu k dispozici. 497 00:50:03,126 --> 00:50:05,925 Vezměte si ji a nastudujte si to. 498 00:50:06,045 --> 00:50:08,777 Je otevřená všem. 499 00:50:11,432 --> 00:50:15,744 Protože musíte pochopit tu jednoduchou věc, 500 00:50:15,864 --> 00:50:22,976 že jestliže byla „elita“ cílevědomě prostřednictvím Chruščovského tání, Brežněvovy stagnace, 501 00:50:23,096 --> 00:50:27,841 Gorbačovovy přestavby, přestřelky za Jelcinových reforem 502 00:50:27,961 --> 00:50:32,818 formována výlučně z takových Smerďakovů 503 00:50:33,570 --> 00:50:40,116 a je jedno, jak se konkrétně jmenují, zda Vološin, Kudrin, Glazjev… To není důležité. 504 00:50:40,236 --> 00:50:43,168 Všichni jsou to Smerďakovové. 505 00:50:47,414 --> 00:50:51,594 Záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. 506 00:50:51,714 --> 00:51:01,369 Každý člověk, aby si zajistil mírové nebe nad hlavou, pohodlný život okolo sebe, 507 00:51:01,489 --> 00:51:06,699 musí umět zachovat svůj stát, a to znamená podílet se na jeho řízení. 508 00:51:06,819 --> 00:51:13,400 Musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy 509 00:51:13,909 --> 00:51:22,092 a prostřednictvím své osobní činnosti formovat masové statistiky chování. 510 00:51:22,212 --> 00:51:27,665 Takto vlastně vstupujete do řízení a podílíte se na vytváření systému řízení, 511 00:51:27,785 --> 00:51:32,464 který povede k tomu, že ve státě bude normální život, 512 00:51:32,584 --> 00:51:36,423 že se Smerďakovové už nedokážou prodrat k moci. 513 00:51:36,543 --> 00:51:42,903 Ale to musíte na sobě zapracovat a nezbyde vám, než se učit, učit a ještě jednou učit. 514 00:51:44,473 --> 00:51:49,905 Ty vědomosti vám sami do hlavy nenaskáčou, pod ležící kámen voda neteče, 515 00:51:50,025 --> 00:51:55,146 budete se muset sami vynasnažit najít si ve svém těžkém životě čas, 516 00:51:55,266 --> 00:51:58,738 i když se vám zdá, že to prostě není možné, 517 00:51:58,858 --> 00:52:00,707 že nemáte kdy se učit. 518 00:52:00,827 --> 00:52:08,712 Soudruh Stalin říkal, že každý člověk si může svůj den zorganizovat tak, 519 00:52:08,832 --> 00:52:13,600 aby si před spaním mohl přečíst pět stránek textu. 520 00:52:13,998 --> 00:52:15,679 A je to tak. 521 00:52:15,799 --> 00:52:20,611 Každý si to tak může zařídit. Pomalu do toho vniknete a půjde vám to snadněji. 522 00:52:20,731 --> 00:52:26,316 Když se budete učit, jak řídit složité sociální supersystémy, 523 00:52:26,436 --> 00:52:30,209 dokážete ubránit zájmy své i své rodiny. 524 00:52:32,797 --> 00:52:35,738 To byla poslední otázka. 525 00:52:35,858 --> 00:52:43,014 Nu což, v podstatě jsem už ve své odpovědi na konkrétní téma 526 00:52:44,224 --> 00:52:49,996 vysvětlil nutnost získávání nových znalostí, 527 00:52:50,116 --> 00:52:57,935 abyste se stávali konceptuálně mocnými a řídili procesy vycházejíce ze svých zájmů 528 00:52:58,055 --> 00:53:02,867 a na základě ochrany společných zájmů všech obyvatel státu. 529 00:53:02,987 --> 00:53:06,760 Pamatujte si, že stát je systém pro přežití. 530 00:53:06,880 --> 00:53:12,001 Zatím je to systém pro přežití, a my musíme zařídit, aby to byl systém rozvoje, 531 00:53:12,121 --> 00:53:15,827 aby si každý člověk mohl osvojit svůj genetický potenciál. 532 00:53:15,947 --> 00:53:23,214 Dnes je stát systémem pro přežití národa bez ztráty jeho kulturní identity. 533 00:53:25,293 --> 00:53:31,884 Abyste ubránili sebe, zachovali si svou minulost i budoucnost, 534 00:53:32,004 --> 00:53:35,533 musíte se stát konceptuálně mocnými. 535 00:53:35,653 --> 00:53:40,376 Studujte Koncepci sociální bezpečnosti. Stávejte se konceptuálně mocnými. 536 00:53:40,496 --> 00:53:43,273 Braňte zájmy své i své rodiny. 537 00:53:43,393 --> 00:53:46,038 Buďte šťastni. Přeji vám mírové nebe nad hlavou. 538 00:53:46,158 --> 00:53:48,957 Na shledanou, do příštích setkání. 539 00:53:50,085 --> 00:53:58,681 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .