1 00:00:08,375 --> 00:00:12,234 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:13,618 --> 00:00:20,472 Analytický pořad Otázka-odpověď https://fct-altai.ru/ https://www.youtube.com/user/KOBADOTU Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:21,425 --> 00:00:25,465 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:25,585 --> 00:00:30,095 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:30,215 --> 00:00:34,158 Dnes je 29.07.2019. 6 00:00:34,974 --> 00:00:41,420 Vynechaly jsme dva naše pořady v souvislosti s druhým výjezdním seminářem 7 00:00:41,540 --> 00:00:44,325 organizovaným naším fondem, 8 00:00:44,445 --> 00:00:50,022 proto vás upozorňujeme, že chronologicky posledním pořadem byl ten z 08.07.2019. 9 00:00:50,142 --> 00:00:54,879 K dnešnímu dni se tedy nasbíralo na našem webu velmi mnoho otázek. 10 00:00:54,999 --> 00:00:58,283 Začneme otázkou od Artura. 11 00:00:59,485 --> 00:01:05,205 Jestli to dobře chápu, píše Artur, tak největší problém tkví v tom, 12 00:01:05,325 --> 00:01:12,627 že Putin nemůže rázně vyměnit stávající „elitu“ a to ani tu odpovídající za ekonomiku, 13 00:01:12,747 --> 00:01:19,095 neboť se bojí, že by to vyvolalo v Rusku teroristické akce. 14 00:01:19,215 --> 00:01:21,410 To není úplně přesné, ale pokračujte. 15 00:01:21,530 --> 00:01:26,153 Ale vždyť v případě dalšího zhoršování ekonomické situace možný počet obětí… 16 00:01:26,273 --> 00:01:30,760 V devadesátých letech jsme takto přišli řádově o třicet miliónů lidí, jak píše Artur. 17 00:01:30,880 --> 00:01:34,891 …může několikanásobně převyšovat počet obětí z teroristických útoků. 18 00:01:35,011 --> 00:01:40,997 Vždyť Putin na Přímé lince doznal, že z šesti priorit je hlavním problémem Ruska ta čtvrtá. 19 00:01:41,117 --> 00:01:46,216 Hm, jenže to není v tom, že se Putin bojí teroristických útoků, 20 00:01:46,336 --> 00:01:50,301 a proto nemůže vyměnit stávající elitu. 21 00:01:50,421 --> 00:01:57,950 Ten problém je v tom, že když se z historického hlediska podíváte na jakékoliv probíhající změny, 22 00:01:58,070 --> 00:02:03,942 zjistíte, že se stát může změnit buď evoluční cestou nebo tou revoluční. 23 00:02:04,062 --> 00:02:08,163 Revoluční cesta znamená, že tu máme určitou „elitu“ 24 00:02:08,283 --> 00:02:11,022 a v důsledku nějakého závažného kataklyzmatu 25 00:02:11,142 --> 00:02:16,856 zpravidla doprovázeného občanskou válkou vedoucí k velkému krveprolití, utrpení a ničení, 26 00:02:16,976 --> 00:02:27,568 kdy, přestože zůstává podstatná část staré elity zachována, dojde přece jen k určité její výměně. 27 00:02:28,816 --> 00:02:36,237 A potom je druhá cesta, ta evoluční, kdy je po určitou dobu připravována nová elita, 28 00:02:36,357 --> 00:02:41,208 nový řídicí sbor, aby mohlo dojít ke změně řízení. 29 00:02:41,328 --> 00:02:44,930 Tímto způsobem byl například zničen Sovětský svaz. 30 00:02:45,050 --> 00:02:56,437 Po říjnové revoluci se Sovětský svaz rozvíjel na základě elity skládající se částečně z původní elity 31 00:02:56,557 --> 00:03:04,758 a toho řídicího sboru, který se zformoval ve výsledku revolučních událostí a občanské války. 32 00:03:05,607 --> 00:03:15,697 Ať už to bylo dobře či špatně, tak dokud ten nový řídicí sbor nezískal znalosti a zkušenosti v řízení, 33 00:03:15,817 --> 00:03:22,208 bylo to ve dvacátých letech samozřejmě doprovázeno masovou byrokracií a snížením kvality řízení… 34 00:03:22,328 --> 00:03:24,826 Jedná se o velice složitý proces. 35 00:03:24,946 --> 00:03:32,044 Navíc je ten proces revoluční výměny elit vždy doprovázen sociálními kataklyzmaty. 36 00:03:32,164 --> 00:03:36,042 V daném případě se konkrétně jednalo o občanskou válku. 37 00:03:36,837 --> 00:03:44,003 Stalin pracoval na přípravě nového řídicího sboru 38 00:03:44,123 --> 00:03:50,371 a zformoval akceschopný řídicí sbor, který dokázal po dvou válkách obnovit náš stát, 39 00:03:50,491 --> 00:03:53,237 po té občanské i Velké vlastenecké válce. 40 00:03:53,357 --> 00:03:58,138 Už dvanáct let po vítězství ve Velké vlastenecké válce 41 00:03:58,258 --> 00:04:05,904 byla vypuštěna družice a za méně než dvacet let do vesmíru odletěl první člověk. 42 00:04:06,024 --> 00:04:12,308 A atomová energie začala být využívána pro mírové účely. 43 00:04:12,428 --> 00:04:18,747 To na Západě nedokázali, ti se omezili jen na atomovou bombu a s mírovým využitím začali až po nás. 44 00:04:18,867 --> 00:04:23,895 Takže nepřátelé naší vlasti, kteří vždy jednají… 45 00:04:24,015 --> 00:04:29,751 Globální prediktor vždy jedná na základě toho principu, že není poután časem. 46 00:04:29,871 --> 00:04:34,156 Neboť když je někdo poután časem, tak to znamená, 47 00:04:34,276 --> 00:04:45,903 že se okamžitě podřídí algoritmice procesů působících z nadřazených úrovní. 48 00:04:46,023 --> 00:04:51,599 To znamená, že je vždy omezován vnějším řízením. 49 00:04:51,719 --> 00:04:54,996 Potom už to nejste jen vy, kdo určuje proces, 50 00:04:55,116 --> 00:04:59,195 máte jen možnost manévrovat v rámci procesu založeného z nadřízené úrovně. 51 00:04:59,315 --> 00:05:03,729 Takže přijdete o subjektnost řízení daného procesu, 52 00:05:03,849 --> 00:05:07,445 jestliže vše přizpůsobujete nějakému časovému omezení. 53 00:05:07,565 --> 00:05:12,067 Proto nemůže být konceptuální činnost nikdy poutána časem, 54 00:05:12,187 --> 00:05:20,315 neboť konceptuální činnost je činností časotvornou, která ten čas utváří. 55 00:05:20,435 --> 00:05:23,987 A čas je vzájemný poměr vlnových procesů. 56 00:05:24,107 --> 00:05:29,206 Čas bývá různý: kalendářní, astronomický atd. 57 00:05:29,326 --> 00:05:33,939 Čas z hlediska zvířat a lidí plyne odlišně. 58 00:05:34,059 --> 00:05:39,534 Takže k té podstatě. Jak byl likvidován SSSR? 59 00:05:41,127 --> 00:05:51,233 Ten řídicí sbor, aby mohl být zlikvidován SSSR, byl připravován dlouho, velmi dlouho. 60 00:05:51,632 --> 00:05:56,652 Začalo to Chruščovovým táním, pokračovalo to Brežněvovou stagnací 61 00:05:56,772 --> 00:05:59,262 a Gorbačovovou přestavbou, 62 00:05:59,382 --> 00:06:06,958 a až potom mohly nastoupit ti "mladí a nadějní", ty Jelcinovy reformy. 63 00:06:07,489 --> 00:06:10,099 Přestavba skončila přestřelkou, 64 00:06:10,219 --> 00:06:16,689 a potom se objevili všichni ti Čubajsové a Gajdarové, kteří zcela rozvrátili ekonomiku. 65 00:06:16,809 --> 00:06:21,532 Jak pracoval Stalin? Cožpak trockisté pracovali pro blaho Ruska? 66 00:06:21,652 --> 00:06:22,946 Ani náhodou. 67 00:06:23,066 --> 00:06:31,840 Trockisté chtěli Rusko zničit, nechat ho shořet jako zápalnou šňůru světové socialistické revoluce. 68 00:06:31,960 --> 00:06:38,976 Cožpak ti současní „liberasti“, se kterými pracuje Putin, pracují pro blaho Ruska? V žádném případě. 69 00:06:39,096 --> 00:06:46,853 Chtějí Rusko zničit, přejí si to samé co trockisté z dvacátých let 20. století. 70 00:06:46,973 --> 00:06:53,249 A trockisté, "liberasti" na začátku 21. století chtějí po sto letech úplně to stejné, 71 00:06:53,369 --> 00:06:58,071 aby se Rusko proměnilo v surovinový přívěšek Západu. 72 00:06:58,191 --> 00:07:06,075 Stalin dokázal začlenit a donutit tuto „elitu“, ten trockistický řídicí sbor pracovat 73 00:07:06,195 --> 00:07:09,644 na vytvoření mocného SSSR. 74 00:07:09,764 --> 00:07:13,630 Přesně to samé dělá i Putin. 75 00:07:13,750 --> 00:07:19,737 Nutí „liberasty“ pracovat na obnově Ruska. 76 00:07:19,857 --> 00:07:26,745 Je pochopitelné, že čím více se Rusko obrozuje, tím více se zužuje životní prostor „liberastům“. 77 00:07:26,865 --> 00:07:35,650 To právě s tím souvisí majdan, který organizují, aby se tak vrátili do těch podle nich svatých devadesátek, 78 00:07:35,770 --> 00:07:42,079 kdy Rusko hynulo v důsledku ekonomických otřesů a bojů. 79 00:07:42,199 --> 00:07:52,215 Při správném řízení však budou i „liberasti“ nevyhnutelně pracovat na obnově Ruska. 80 00:07:52,335 --> 00:07:59,466 Tato věc má mnoho aspektů a způsob, jakým se toho dosahuje, 81 00:07:59,586 --> 00:08:04,278 je možné vyčíst z dějin SSSR z období Stalina. 82 00:08:06,586 --> 00:08:11,333 Takže bude-li se na tom průběžně pracovat, 83 00:08:11,453 --> 00:08:18,421 bude se prostor ve státním řízení „liberastům“ zužovat natolik... 84 00:08:20,762 --> 00:08:28,241 Nu postupně v té míře, v jaké budou pracovat na obnově Ruska. 85 00:08:28,361 --> 00:08:33,150 Úkolem je nepřipustit sociální kataklyzma. 86 00:08:33,270 --> 00:08:41,929 „Liberasti“ Rusko nenávidí, chtějí ho zničit a udělat z něj surovinový přívěšek Západu. 87 00:08:42,049 --> 00:08:50,675 Oni nemají žádný problém s tím, zařídit po celém státě havárie jako v Sajano-Šušenské vodní elektrárně. 88 00:08:50,795 --> 00:08:54,610 Je tedy nutné proplout mezi Skyllou a Charybdou. 89 00:08:54,730 --> 00:09:01,828 Donutit je pracovat na obrození Ruska a nevytvořit jim podmínky k tomu, 90 00:09:01,948 --> 00:09:08,656 aby mohli masově začít v Rusku všechno ničit. 91 00:09:08,776 --> 00:09:12,876 To je velice složitý úkol, opravdu velice složitý. 92 00:09:12,996 --> 00:09:18,989 A jak je vidět, tak si s ním Vladimir Vladimirovič dokáže velmi dobře poradit. 93 00:09:21,980 --> 00:09:25,023 Další otázka je od Marka. 94 00:09:25,143 --> 00:09:30,980 11.07. proběhl telefonický rozhovor Putina se Zelenským, 95 00:09:31,100 --> 00:09:37,535 a to po tom dost agresivním videu Zelenského s výzvou „promluvit si“ v Minsku 96 00:09:37,655 --> 00:09:41,280 pod dohledem Trumpa, Merkelové a Macrona. 97 00:09:41,400 --> 00:09:48,147 Toto Zelenského video je jen další show, kde dělá přesně to, co umí velice dobře, hrát před kamerou. 98 00:09:48,267 --> 00:09:52,803 Proč Putin přistoupil na rozhovor po takovémto neuctivém vystoupení? 99 00:09:52,923 --> 00:09:59,306 Co to má znamenat? Je to projevem dosažených dohod? Útok na ideu ruské agrese? 100 00:09:59,426 --> 00:10:04,925 Nebo vstup do řízení, jímž chtěli lidé stojící za Zelenským vyřešit své vnitřní úkoly před volbami? 101 00:10:05,045 --> 00:10:10,075 Jaký mělo smysl takto Zelenskému navyšovat jeho postavení a navíc tímto způsobem? 102 00:10:10,195 --> 00:10:15,634 K žádnému navýšení postavení Zelenského nedošlo, nedochází a nedojde a to na ničí úkor. 103 00:10:15,754 --> 00:10:20,649 Víte, všechno je to možné pochopit v určitém souřadnicovém systému. 104 00:10:20,769 --> 00:10:29,445 Když jsem teď odpovídal, tak jsem mluvil o tom, že existují nadnárodní procesy nadnárodního řízení, že? 105 00:10:29,565 --> 00:10:35,052 A že je možné buď se těmto procesům podřídit, 106 00:10:35,172 --> 00:10:40,710 a potom vše vidět přes světelné filtry daného procesu, 107 00:10:40,830 --> 00:10:46,883 a to potom pospícháte něco stihnout do určité doby, někomu zvednout image a podobně, 108 00:10:47,003 --> 00:10:50,278 nebo se na to přinejmenším podívat ze strany. 109 00:10:50,398 --> 00:10:54,316 Potom můžete uvidět jiný subjekt nadnárodního řízení, 110 00:10:54,436 --> 00:11:01,800 který různými mechanismy pracuje na řízení daného objektu. 111 00:11:01,920 --> 00:11:05,915 Takže k čemu dochází na Ukrajině? 112 00:11:06,035 --> 00:11:12,524 V důsledku toho, že globální prediktor přichází o své řízení, 113 00:11:12,644 --> 00:11:25,384 se klanově-korporativní skupiny ve své snaze zavděčit se svému zahraničnímu páníčkovi v podobě státní elity USA, 114 00:11:25,504 --> 00:11:35,647 která je sama nástrojem globálního prediktoru, nebo přímo globálnímu prediktoru prostřednictvím této státní elity… 115 00:11:35,767 --> 00:11:38,604 Neboť se tu střetávají dva zájmy, 116 00:11:38,724 --> 00:11:43,105 zájem státní elity a zájem globálního prediktoru uplatňovaný prostřednictvím státní elity, 117 00:11:43,225 --> 00:11:48,968 a to umožňuje manévrování různým klanově- korporativním skupinám uvnitř jednoho státu, 118 00:11:49,088 --> 00:11:54,807 dané státní elitě, aby uplatňovala manévry ve státním řízení 119 00:11:54,927 --> 00:12:00,792 i ve svých klanově-korporativních šarvátkách při hledání cest, 120 00:12:00,912 --> 00:12:09,247 jak se zavděčit svému páníčkovi podle toho, jak ho kdo vnímá a s kým si ho personálně ztotožňuje. 121 00:12:09,658 --> 00:12:19,765 Takže Západ sázel, a to je očividné a neustále se to teď potvrzuje, na Porošenka. Proč? 122 00:12:19,885 --> 00:12:30,162 Protože Porošenko měl určitou stabilitu a řídil Ukrajinu tak, 123 00:12:30,282 --> 00:12:37,363 aby z toho Rusko mohlo těžit co nejméně. 124 00:12:37,483 --> 00:12:43,599 Snažil se ve všem vyhovět Západu a oni podle toho mohli jednat. 125 00:12:43,719 --> 00:12:53,822 Tu možnost, že když nastoupí Zelenskij, tak se všechno může začít sypat, měli globalisté od počátku na zřeteli. 126 00:12:53,942 --> 00:12:56,586 Proto také provedli ten test. 127 00:12:56,706 --> 00:13:02,533 Oni dlouho pracovali na tom, aby ze Zelenského stvořili ukrajinského prezidenta. 128 00:13:02,653 --> 00:13:05,523 Dokonce nechali natočit ten seriál. 129 00:13:05,643 --> 00:13:13,173 Potom ho vyzkoušeli na setkání se západními velvyslanci a Zelenskij tou zkouškou neprošel, 130 00:13:13,293 --> 00:13:15,070 absolutně propadl. 131 00:13:15,190 --> 00:13:19,796 Ukázalo se, že je z hlediska státního řízení absolutně neschopný. 132 00:13:19,916 --> 00:13:24,842 Takže si globalisté i západní státní elity uvědomili jednoduchou věc, 133 00:13:24,962 --> 00:13:28,025 že jestliže se do čela dostane Zelenskij, 134 00:13:28,145 --> 00:13:36,801 znamená to pro Rusko velké okno možností, jak začlenit Ukrajinu a udělat jí opět součástí velkého Ruska. 135 00:13:36,921 --> 00:13:41,623 Aby se opět stala součástí velkého Ruska, a to oni nechtějí. 136 00:13:41,743 --> 00:13:47,506 Jenže dovedete si představit, kolik bylo zaangažováno nástrojů do toho, 137 00:13:47,626 --> 00:13:53,678 aby dokázali ze Zelenského udělat prezidenta Ukrajiny? 138 00:13:53,798 --> 00:14:04,125 A všechny tyto nástroje už si mnuly ruce, jak budou pouštět žilou Ukrajině, jak ji budou ždímat. 139 00:14:04,245 --> 00:14:11,197 A to nemluvím jen o nástrojích v podobě ukrajinských klanově-korporativních skupin, 140 00:14:11,317 --> 00:14:18,398 ale také o jejich kurátorech na Západě, kterými jsou z větší části americké státní elity. 141 00:14:18,518 --> 00:14:24,024 A tyto nástroje v běhu rozjetých scénářů, které byly připraveny, 142 00:14:24,144 --> 00:14:29,745 uvnitř Ukrajiny vyhrály nad Porošenkem, který tak pohořel. 143 00:14:29,865 --> 00:14:37,203 Takže ten klanový střet nebyl vyřešen, a to by člověk, který byl zvolen, 144 00:14:37,323 --> 00:14:41,318 který nastoupil do funkce, neměl ztrácet ani minutu. 145 00:14:41,438 --> 00:14:47,651 Jakmile Putinovi předali řízení státu, Jelcin: „Ochraňuj Rusko, Voloďo!“ 146 00:14:47,771 --> 00:14:53,276 Tak co Putin udělal? Okamžitě se vydal do Grozného a uvítal Nový rok v tamních zákopech. 147 00:14:53,396 --> 00:14:59,352 Obcházel vojáky, přál jim k Novému roku a vysvětloval jim, že bojují za územní celistvost Ruska. 148 00:14:59,472 --> 00:15:07,035 On první vysvětlil ideologii této války, že se jedná o válku proti mezinárodnímu terorismu. 149 00:15:07,915 --> 00:15:10,185 A co udělal Zelenskij? 150 00:15:10,305 --> 00:15:15,682 „Vy si to tu beze mne vyřiďte, kdo a jak tu bude řídit“ a odletěl do Turecka na dovolenou. 151 00:15:15,802 --> 00:15:19,668 Takže to řízení se samozřejmě zformovalo bez něj. 152 00:15:19,788 --> 00:15:26,844 A když teď probíhaly volby, tak různé klanově-korporativní skupiny, 153 00:15:27,513 --> 00:15:32,605 které nebyly začleněny do nadnárodního řízení na globální úrovni 154 00:15:32,725 --> 00:15:37,131 ale jen do nadnárodního řízení mezinárodní úrovně, 155 00:15:37,251 --> 00:15:46,081 kdy americká státní elita uplatňováním své vnější politiky zasahuje do globální politiky globálního prediktoru, 156 00:15:46,201 --> 00:15:48,551 spustily ty své hry. 157 00:15:48,671 --> 00:15:55,932 A jednou z takových her americké státní politiky, té elity, která čelí globalistům, 158 00:15:56,052 --> 00:16:00,536 byla ta hra ve volbách, 159 00:16:00,656 --> 00:16:08,122 kdy byl jako kandidát na poslance delegován Bojko, se kterým přijel tehdy Medvědčuk. 160 00:16:08,972 --> 00:16:12,984 A co je zde podstatného? 161 00:16:13,104 --> 00:16:20,648 Tyto volby nebyly ničím jiným než utvrzením výsledků státního převratu 162 00:16:20,768 --> 00:16:24,995 a ty volby do Rady plní stejnou funkci. 163 00:16:25,115 --> 00:16:34,047 Těch nejvíce nechvalně proslulých, marginálních omezenců z ulice se tak zbavili, 164 00:16:34,167 --> 00:16:38,651 ale ideologický základ majdanu ponechali. 165 00:16:38,771 --> 00:16:45,056 Jen to teď tak trochu lakují na růžovo, aby udrželi protiruskou podstatu Ukrajiny, 166 00:16:45,176 --> 00:16:49,299 aby potvrdili všechny nabrané mezinárodní závazky 167 00:16:49,419 --> 00:16:53,903 a donutili Ukrajinu platit dluhy, které nadělala kyjevská banda. 168 00:16:54,023 --> 00:17:01,155 Takže probíhá legitimizace státního převratu. 169 00:17:01,275 --> 00:17:07,431 Proto se také žádný ukrajinský vlastenec, pokud skutečně tím vlastencem je, 170 00:17:07,551 --> 00:17:10,543 neměl těchto voleb účastnit. 171 00:17:10,663 --> 00:17:19,184 Vzpomeňme si na to, jak vedl svou předvolební kampaň Porošenko: „Buď já nebo Putin!“ 172 00:17:19,304 --> 00:17:25,068 Ve smyslu že všichni ostatní zastupují Putina a ve své podstatě měl pravdu. 173 00:17:25,188 --> 00:17:33,522 To řízení, které vybudoval, bylo absolutně protiruské, stabilní a on z něj ustupoval jen pomalu. 174 00:17:33,642 --> 00:17:39,212 Zatímco příchod jakéhokoliv jiného člověka k řízení 175 00:17:39,332 --> 00:17:47,506 umožňuje díky rychlému krachu moci zformované po státním převratu, 176 00:17:47,626 --> 00:17:55,960 díky jejímu rychlému rozložení začlenit Ukrajinu do velkého Ruska, 177 00:17:56,080 --> 00:17:59,754 zase ji vrátit do ruského světa. 178 00:17:59,874 --> 00:18:05,089 Takže žádný ukrajinský vlastenec by neměl legitimovat státní převrat. 179 00:18:05,209 --> 00:18:10,181 Všichni vykřikují, jak je Medvědčuk proputinský, jak je s Putinem a pro Putina… 180 00:18:10,301 --> 00:18:12,779 A co ten Medvědčuk udělal? 181 00:18:12,899 --> 00:18:16,482 Účastnil se voleb a prosazoval Bojka. 182 00:18:16,602 --> 00:18:24,069 Kdyby Putin chtěl legitimovat ten státní převrat, tak by mu na základě toho, 183 00:18:24,189 --> 00:18:27,989 jak to stavěl Porošenko: „Buď já nebo Putin“, 184 00:18:28,109 --> 00:18:36,870 nedělalo žádné potíže setkat se třeba s tím Bojkem a ten by potom vyhrál. 185 00:18:36,990 --> 00:18:43,737 Protože by vzrostla víra, že skončí válka, že konečně skončí ten ekonomický pád, 186 00:18:43,857 --> 00:18:50,578 že se plně obnoví ekonomické vazby a na Ukrajině nastoupí mír a řád. 187 00:18:50,990 --> 00:18:58,397 Jenže Putin nepotřeboval, aby ten státní převrat byl legitimizován. 188 00:18:58,517 --> 00:19:05,169 Proto také Medvědčuk s Bojkem přijeli za Medvěděvem, který je až po uši podpindosníkem. 189 00:19:05,289 --> 00:19:12,082 Pro něj neexistuje nic jiného než to, že slunce vychází a zapadá ve Washingtonu, 190 00:19:12,202 --> 00:19:17,698 a že důležité jsou jen americké zájmy, pro které Medvěděv žije. 191 00:19:17,818 --> 00:19:24,343 Tomu by se zhroutil celý svět, nebýt jeho páníčka zosobněného americkou státní elitou. 192 00:19:25,269 --> 00:19:30,104 A najednou se ukazuje taková věc, 193 00:19:30,700 --> 00:19:39,135 že naše klanově-korporativní skupiny začaly zostra hrát na tom ukrajinském poli. 194 00:19:39,255 --> 00:19:43,888 Tuto hru bylo třeba narušit, a to z jednoho jednoduchého důvodu, 195 00:19:44,008 --> 00:19:51,706 že úspěch hry těchto klanově-korporativních skupin napojených na americkou státní elitu, 196 00:19:52,672 --> 00:19:59,729 by jednoznačně vedl ke zhoršení situace s tlejícím majdanem tady u nás. 197 00:19:59,849 --> 00:20:02,753 Když někdo tvrdí: „Jaký majdan? Kde ho vidíte?“ 198 00:20:02,873 --> 00:20:05,016 Tak co to bylo tuto sobotu? 199 00:20:05,136 --> 00:20:10,469 Navaľnyj neustále žene lidi do ulic. Koho to tam vodí? To snad není majdan? 200 00:20:10,589 --> 00:20:16,332 Oni se cíleně postarali o to, aby nebyli připuštěni k volbám. 201 00:20:16,452 --> 00:20:21,249 Cožpak jsou to idioti, aby takto sbírali ty podpisy? Nejsou. 202 00:20:21,369 --> 00:20:26,145 Jenže oni potřebují, aby tekla krev, aby docházelo k uličním nepokojům. 203 00:20:26,265 --> 00:20:33,634 Proto svezli z celého státu kdejakou marginální pakáž, která útočila na policisty. 204 00:20:33,754 --> 00:20:37,486 A naši policisté to snášejí velmi shovívavě. 205 00:20:37,606 --> 00:20:42,553 Například v Súdánu rozehnali mírumilovnou demonstraci - 90 mrtvých. 206 00:20:42,673 --> 00:20:47,723 A co ty žluté vesty ve Francii? Neustále tam protestují. 207 00:20:47,843 --> 00:20:51,529 Už je tam 11 mrtvých a kolik jich je zmrzačených? 208 00:20:51,649 --> 00:20:57,187 A u nás policistům do tváře stříkají plyn, mlátí je, 209 00:20:57,307 --> 00:21:02,871 házejí po nich lahve a oni je ve třech-čtyřech zvedají a odnášejí na rukou. 210 00:21:02,991 --> 00:21:07,449 Hlavně aby se jim nic nestalo, těm marginálním zmetkům. 211 00:21:08,474 --> 00:21:15,778 Přitom „liberasti“ velmi dobře vidí, že nemají u lidí podporu, 212 00:21:15,898 --> 00:21:21,231 a že je bude následovat pouze marginální chátra, je jim také jasné. 213 00:21:21,351 --> 00:21:28,021 Jak to tedy řeší? Nejpodleji jak mohou, zatahují do politiky děti, školáky. 214 00:21:28,141 --> 00:21:32,522 Obelhávají je. Zatahují do toho školáky. 215 00:21:32,642 --> 00:21:38,154 Zmetci zůstanou zmetky a liberálové jsou prostě zmetci. 216 00:21:38,274 --> 00:21:40,487 A co ještě dělají? 217 00:21:40,607 --> 00:21:46,557 Navaľnyj to vždy všechno připraví, vyžene do ulic a sám se nechá v příslušné době zatknout. 218 00:21:46,677 --> 00:21:51,443 Vždy provede něco takového, aby seděl, než se to všechno přežene, 219 00:21:51,563 --> 00:21:55,867 aby potom za to, co se děje na ulici, už neměl žádnou odpovědnost. 220 00:21:55,987 --> 00:21:58,166 On už přece svůj trest dostal. 221 00:21:58,286 --> 00:22:00,676 Takže ten tlející majdan neustále probíhá. 222 00:22:00,796 --> 00:22:05,696 A kdyby všechny jeho prvky nebyly v předchozích etapách zneškodněny, 223 00:22:05,816 --> 00:22:13,334 tak by to u nás dnes na ulicích bylo horší než v Kyjevě v únoru roku 2014. 224 00:22:13,454 --> 00:22:19,944 Takže co je podstatné? Že nechceme, aby se to rozjelo u nás, ten majdan. 225 00:22:20,064 --> 00:22:22,619 Co pro to musíme udělat? 226 00:22:22,739 --> 00:22:28,586 Jednoduchou věc a Putin to využil. 227 00:22:28,706 --> 00:22:34,835 Putin naznačil Zelenskému: „Zavolej mi a já ti to vezmu.“ 228 00:22:34,955 --> 00:22:41,059 Zelenskij mu zavolal, Putin mu to zvednul, promluvili si a ve výsledku se všechno to, 229 00:22:41,179 --> 00:22:51,115 co si naplánovali okolo té legitimizace na základě klanově-korporativní skupiny okolo Bojka 230 00:22:51,235 --> 00:22:56,336 ti takzvaní „vlastenci“ na Ukrajině zhroutilo 231 00:22:57,031 --> 00:23:06,135 a tím se zhroutila i možnost vyostření majdanové situace tady u nás. 232 00:23:08,187 --> 00:23:14,295 Vždyť Medvědčuk se v podstatě zachoval podle. 233 00:23:14,415 --> 00:23:18,442 Vlastně tak bodnul Putina nožem do zad. 234 00:23:18,562 --> 00:23:23,031 A jak potom Medvědčuk na to vše reagoval? Jako vždy. 235 00:23:23,151 --> 00:23:27,455 Pro ukrajinské politiky zradit neznamená zradit, ale zachovat se předvídavě: 236 00:23:27,575 --> 00:23:33,653 „Voloďo, snad ses neurazil?“ On ho bodnul nožem do zad: 237 00:23:33,773 --> 00:23:36,674 „Snad by ses kvůli tomu neurazil?“ 238 00:23:36,794 --> 00:23:40,377 Oni jsou zvyklí navzájem se podrážet. 239 00:23:40,497 --> 00:23:44,553 Něco jako čest a slušnost pro ně nic neznamená. 240 00:23:45,026 --> 00:23:47,783 A potom Putin udělal další tah. 241 00:23:47,903 --> 00:23:51,322 Setkal se s Medvědčukem. 242 00:23:52,844 --> 00:24:01,279 To setkání je nutné vidět. Jak mluvil Putin a jak Medvědčuk. 243 00:24:01,399 --> 00:24:08,644 V kuloárech si samozřejmě mohou říci: „Jsi pěkný parchant“, ale před kamerou je to něco jiného. 244 00:24:08,764 --> 00:24:17,223 Ve výsledku Putin ten meziklanový střet na Ukrajině prudce posílil. 245 00:24:17,343 --> 00:24:23,231 Výsledkem je, že tam americkou státní elitu maximálně zaangažoval, 246 00:24:23,351 --> 00:24:30,087 takže jí už nezbývají síly na posilování majdanu v Rusku. 247 00:24:30,207 --> 00:24:35,873 Ona si teď musí tam uvnitř Ukrajiny poradit se všemi těmi hádanicemi. 248 00:24:36,954 --> 00:24:43,563 Kdyby Medvědčuk nepřijel s Bojkem, aby se setkali s Medvěděvem, 249 00:24:43,683 --> 00:24:53,439 tak by Putin neměl žádnou potřebu zvedat telefon Zelenskému a mluvit s ním. 250 00:24:53,559 --> 00:25:01,310 Oni si mysleli, že Putina převezli a on jim jedním jediným telefonátem narušil celou hru. 251 00:25:01,430 --> 00:25:03,187 Jediným telefonátem! 252 00:25:03,307 --> 00:25:08,588 A když se setkal s Medvědčukem, tak jim to s konečnou platností všechno rozvrátil. 253 00:25:08,708 --> 00:25:15,144 Ať teď jedni zloduši zakoušejí hněv druhých zloduchů a my zůstaneme stát pěkně stranou. 254 00:25:15,816 --> 00:25:23,778 Takže se nejednalo o žádné zvyšování image Zelenskému, nic podobného, a to ani vzdáleně. 255 00:25:28,098 --> 00:25:31,570 Další otázka je od Denise. 256 00:25:31,690 --> 00:25:37,003 25. listopadu minulého roku se ukrajinské vojenské lodě 257 00:25:37,123 --> 00:25:42,123 pokusily nezákonně podplout pod krymským mostem a narušit tak ruské hranice. 258 00:25:42,243 --> 00:25:48,604 Tenkrát jste říkal, že kdyby propluly, tak by to znamenalo start státního převratu v Rusku. 259 00:25:48,724 --> 00:25:49,633 Ano. 260 00:25:49,753 --> 00:25:55,085 Nyní se podle vašich slov jedná o pokus o převrat se zbytkovými zdroji. 261 00:25:55,205 --> 00:25:56,268 Ano. 262 00:25:56,388 --> 00:26:00,460 Jenže v našem státě hoří lesy, máme tu potopy, 263 00:26:00,580 --> 00:26:06,067 v Archangelské oblasti je skandál okolo odpadů a té železniční zastávky Šies, 264 00:26:06,187 --> 00:26:09,591 v Moskvě ty protesty, ta hysterie se tedy vyostřuje. 265 00:26:09,711 --> 00:26:16,766 No a 25. července Ukrajina zadržela ruský tanker, který tenkrát zablokoval cestu ukrajinským lodím. 266 00:26:16,886 --> 00:26:21,036 Přičemž ten tanker odplul na Ukrajinu sám. Co to znamená? 267 00:26:21,156 --> 00:26:25,691 Nic to neznamená. Je to přesně to, o čem jsme právě teď mluvili. 268 00:26:25,811 --> 00:26:31,477 Celá ta ukrajinská oficiální verze se hroutí, 269 00:26:31,597 --> 00:26:37,444 že prý se účastnil blokády krymského mostu, aby lodě nemohly proplout. 270 00:26:37,564 --> 00:26:46,935 Policie často využívá auta nacházející se na příhodném místě, aby provinilci zablokovala cestu. 271 00:26:47,055 --> 00:26:54,368 Je tedy hloupé vznášet námitky, že někdo poslušen zákona… 272 00:26:54,488 --> 00:27:02,521 Anebo ani nemusí být poslušen zákona, prostě tu existuje určitá silová složka náležející státu 273 00:27:02,641 --> 00:27:08,745 a žádný jednotlivec ani soukromá společnost nebude této síle vzdorovat. 274 00:27:08,865 --> 00:27:17,669 Takže vyčítat něco řidiči, který na příkaz policie zablokoval cestu, 275 00:27:17,789 --> 00:27:25,359 nebo majiteli tankeru, že byl jeho tanker použit k zablokování průlivu, je… 276 00:27:27,494 --> 00:27:30,837 Promiňte. Je hloupé. 277 00:27:33,435 --> 00:27:38,039 Navíc, pokud by byl uveden v sankčním seznamu, 278 00:27:38,159 --> 00:27:43,388 tak by to dispečer zohlednil dříve, než by mu vydal povolení vplout do přístavu. 279 00:27:43,508 --> 00:27:48,378 Přitom mu bylo umožněno v klidu vplout do přístavu, kotvit tam a až potom proti němu vystoupili. 280 00:27:48,498 --> 00:27:57,688 Takže v čem je podstata té věci? Spočívá v tom, že na Ukrajině probíhá meziklanová potyčka. 281 00:27:57,808 --> 00:28:03,707 Jsou tam klany, které chtějí Zelenského hezky podrazit. 282 00:28:03,827 --> 00:28:09,975 Oni si teď myslí, že ten telefonát jim proti nim poskytnul nějakou výhodu. 283 00:28:10,095 --> 00:28:15,963 Ovšem je třeba si uvědomovat, že Zelenskij je sám o sobě absolutní nula. 284 00:28:16,083 --> 00:28:22,377 On ani není loutkou, je maňáskem nataženým na ruce. 285 00:28:22,497 --> 00:28:27,255 Celý ten problém spočívá jen v tom, která ruka to nakonec bude. 286 00:28:27,375 --> 00:28:32,760 Sám Zelenskij říká: „Ať je to, kdo chce. Já posloužím komukoliv.“ 287 00:28:32,880 --> 00:28:36,682 Je to přece sluha, jenže ne lidu. 288 00:28:36,802 --> 00:28:45,876 Takže tam probíhá ten meziklanový boj a to znamená pro Rusko samé výhody. 289 00:28:45,996 --> 00:28:56,259 Kdo z našich podnikatelů prostřednictvím ekonomické činnosti podporuje kyjevský státní převrat? 290 00:28:56,379 --> 00:29:02,913 Teď už je možné za jedním z nich přijít ze zcela konkrétního důvodu: „Proč jsi tam vypravil svou loď?“ 291 00:29:03,033 --> 00:29:09,343 To je tady u nás vnitřní záležitost a navíc ještě k tomu, aby se na Ukrajině udělal pořádek… 292 00:29:09,463 --> 00:29:16,640 Jen si představte tu situaci, Rusko tak konkrétně přichází o každou možnost 293 00:29:16,760 --> 00:29:22,233 ať už jakýmkoliv způsobem ekonomicky podporovat státní převrat. 294 00:29:22,353 --> 00:29:29,144 Všechno to, co je v tomto směru z Ruska podnikáno, naráží na meziklanovou šarvátku 295 00:29:29,264 --> 00:29:35,670 a místo toho, aby to tu kyjevskou bandu nějak ekonomicky podporovalo, 296 00:29:35,790 --> 00:29:41,682 se jim to vrací v problémech pro ně samotné a jejich řízení. 297 00:29:41,802 --> 00:29:51,261 A navíc tak Ukrajina všem demonstruje, že není žádným státem, vůbec žádným, 298 00:29:51,381 --> 00:29:57,819 že se jedná o divoké pole, kde každý, kdo má v ruce pušku, má i příslušnou moc, 299 00:29:57,939 --> 00:30:02,641 jak to řekl Mao Ce-Tung: „Politická moc vychází z hlavně pušky.“ 300 00:30:02,761 --> 00:30:08,298 Takže to zadržení tankeru je ukazatelem toho, 301 00:30:08,418 --> 00:30:16,560 že stát na Ukrajině už přestává existovat i v režimu státnosti, tedy v režimu vnějšího řízení. 302 00:30:16,680 --> 00:30:20,514 Všechno se to sype, všechno se jim tam sype. 303 00:30:20,634 --> 00:30:27,972 Proto se Západ stejně jako dřív nějak pokouší podpořit Porošenka, aby se alespoň něco stabilizovalo. 304 00:30:28,092 --> 00:30:33,694 Možná upřednostní zbavit se Zelenského. 305 00:30:33,814 --> 00:30:36,073 On sám si takhle naběhne, 306 00:30:36,193 --> 00:30:46,456 bylo to jeho vlastní přání stát se tím maňáskem a takoví jako on zpravidla končí na smetišti, na skládce. 307 00:30:50,670 --> 00:30:58,094 Další otázka je od Arťoma, který svou otázku zahajuje vaším citátem: 308 00:30:58,214 --> 00:31:05,220 „Lidé podporující KSB nemohou vystupovat proti státu.“ - Ano. 309 00:31:05,340 --> 00:31:08,850 To je nové pravidlo DVTŘ? Ptá se Arťom. 310 00:31:08,970 --> 00:31:10,236 To je život. 311 00:31:10,356 --> 00:31:15,726 Na čem se toto vaše tvrzení zakládá? Co rozumíte pod vystupováním proti státu? 312 00:31:15,846 --> 00:31:21,058 Mítink na znamení nesouhlasu s rozhodnutím místních úřadů je také vystoupením proti státu? 313 00:31:21,178 --> 00:31:27,128 Soudě podle vašich vystoupení, je jakýkoliv mítink podle vás protiruským a protistátním majdanem. 314 00:31:27,248 --> 00:31:29,688 V podstatě ano, v určitých mezích. 315 00:31:29,808 --> 00:31:34,281 Jak tedy máme úřadům dávat najevo svůj nesouhlas? Máme mlčet? 316 00:31:34,401 --> 00:31:37,052 Potom to dopadne jako s penzijní reformou! 317 00:31:37,172 --> 00:31:41,543 Příklad ze života: U nás v Kirově se rozhodli postavit závod na zpracování jaderného odpadu 318 00:31:41,663 --> 00:31:43,724 a nikomu se to tu nelíbí! 319 00:31:43,844 --> 00:31:49,094 Jenže podle vaší logiky to prostřednictvím mítinků najevo dávat nesmíme, bylo by to vystoupením proti státu. 320 00:31:49,214 --> 00:31:53,224 Seďte a nechte se trávit jaderným odpadem. Všechno pro stát. Je to tak? 321 00:31:53,344 --> 00:31:55,190 Ne, absolutně ne. 322 00:31:55,310 --> 00:32:04,093 A promiňte mi to, ale pro člověka studujícího Koncepci sociální bezpečnosti to absolutně… 323 00:32:04,895 --> 00:32:09,504 Nu, jak bych to vyjádřil. Prostě všechno je to jinak. 324 00:32:10,491 --> 00:32:14,791 Existují dvě formy sociální organizace společnosti. 325 00:32:14,911 --> 00:32:21,436 Je to banda, kde je ta moc na konci pušky nebo stát, 326 00:32:22,896 --> 00:32:29,974 tedy subkultura samořízení společnosti záležitostí celospolečenského významu i lokálních záležitostí. 327 00:32:30,094 --> 00:32:35,961 Stát je systémem pro přežití národa, aniž by přišel o svou kulturní identitu. 328 00:32:36,081 --> 00:32:40,199 To znamená o svou kulturní svébytnost. 329 00:32:42,400 --> 00:32:46,535 Jak to těm úřadům máte dávat najevo? 330 00:32:46,655 --> 00:32:51,781 A co znamená dát státním úřadům najevo svůj nesouhlas? 331 00:32:52,923 --> 00:33:02,207 Musíte si uvědomovat, že každé řízení se vždy pojí s dosahováním něčích zájmů. 332 00:33:05,577 --> 00:33:12,830 Takže vy prostřednictvím mítinku dáte úřadům najevo svůj nesouhlas. A co? 333 00:33:12,950 --> 00:33:15,170 Jaký to bude mít význam? 334 00:33:15,290 --> 00:33:24,094 Ti úředníci jsou začleněni do určitého systému řízení, do procesu řízení a realizují tento řídicí úkol. 335 00:33:24,214 --> 00:33:33,199 Tak co vyřešíte svým nesouhlasem prostřednictvím mítinku z hlediska těchto lidí? Nu co? 336 00:33:33,560 --> 00:33:41,155 Francouzský parlament přijal zákon, na jehož základě se ruší ustanovení, 337 00:33:41,275 --> 00:33:47,653 že v rodině je otec a matka a místo toho to bude rodič číslo jedna a rodič číslo dvě. 338 00:33:47,773 --> 00:33:53,878 Proti tomuto zákonu k parlamentu vyšlo demonstrovat milión Francouzů. 339 00:33:53,998 --> 00:33:55,995 Celý milión! 340 00:33:56,115 --> 00:34:02,081 A vyřešili tím něco? Ne, teď je ve Francii rodič číslo jedna a dva. 341 00:34:02,201 --> 00:34:10,877 Cožpak vůbec někdy někde nějaký mítink něco pozitivního lidem přinesl? Ne. 342 00:34:10,997 --> 00:34:18,799 Mítink vždy pozitivně něco vyřeší jen těm, kteří ho zorganizovali. 343 00:34:18,919 --> 00:34:26,798 A v jaké míře se daný mítink shoduje se zájmy státu a v jaké ne, je samozřejmě oddělenou otázkou. 344 00:34:26,918 --> 00:34:31,196 Dá se říci, že když se za našeho majdanu na Bolotném náměstí 345 00:34:31,316 --> 00:34:36,442 díky Sergeji Jervandoviči Kurgiňanovi lidé na protest proti němu sešli na Poklonnoj gore, 346 00:34:36,562 --> 00:34:40,609 tak mu za to v podstatě můžeme poděkovat. 347 00:34:40,729 --> 00:34:52,542 I když ne v takové míře, tak se v podstatě jednalo o čin, který napomohl tomu, že se u nás majdan nevyvedl. 348 00:34:52,662 --> 00:34:57,531 Ta Poklonnaja gora tomu v mnohém napomohla. 349 00:34:57,651 --> 00:35:05,792 Jenže v tom hrál roli zájem klanově-korporativních skupin, aby to tak dopadlo, a proto to bylo podpořeno. 350 00:35:05,912 --> 00:35:12,093 A k čemu vedl Antimajdan na Ukrajině? Slyšel o něm vůbec někdo něco? 351 00:35:12,213 --> 00:35:14,696 Nikdo o něm nic neslyšel. 352 00:35:14,816 --> 00:35:17,815 A z toho vyplývá jednoduchá věc. 353 00:35:17,935 --> 00:35:27,201 Pokud se vám něco nelíbí, a státní systém vám v tom nepomáhá, tak vám zbývá jen jedno: 354 00:35:27,321 --> 00:35:31,660 Záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. 355 00:35:31,780 --> 00:35:35,439 Ano, já tomu rozumím, je to velice jednoduché a pohodlné. 356 00:35:35,559 --> 00:35:38,131 Zaskáčete si na mítinku, zakřičíte si tam. 357 00:35:38,251 --> 00:35:44,046 Jenže řeči se vedou a voda teče. Ten proces řízení si probíhá dál tak, jak probíhal. 358 00:35:44,166 --> 00:35:48,514 Jedinou otázkou je, zda se vám povede dokřičet se do Putina 359 00:35:48,634 --> 00:35:53,786 a zda ten bude či nebude moci zasáhnout v ručním režimu. 360 00:35:53,906 --> 00:36:00,505 Jenže Putin potřebuje, aby ho národ podpořil, národ, který chápe procesy řízení. 361 00:36:00,625 --> 00:36:05,712 Pokud tam nechcete mít jadernou skládku, tak co musíte udělat? 362 00:36:05,832 --> 00:36:08,605 Sami se musíte včlenit do řízení. 363 00:36:08,725 --> 00:36:13,138 To znamená, že si sami musíte sednout k učebnicím a naučit se, 364 00:36:13,258 --> 00:36:17,607 jak probíhá řízení ve složitých sociálních supersystémech. 365 00:36:17,727 --> 00:36:24,453 To znamená, že si sami sednete a napíšete určité práce, analytické zprávy, určité dopisy… 366 00:36:24,573 --> 00:36:28,183 Musíte vytvořit potřebné informační pole. 367 00:36:28,303 --> 00:36:35,319 Řízení je proces informační a šíření informací je řízením. 368 00:36:35,439 --> 00:36:44,416 A pokud daný člověk ví, jak je realizováno řízení a dostane se se svými informacemi k masám lidí, 369 00:36:44,536 --> 00:36:50,428 tak tímto způsobem dezaktivuje to řízení, které probíhá. 370 00:36:50,548 --> 00:36:56,632 Protože tak naruší uplatňování zájmů danou klanově-korporativní skupinou, 371 00:36:56,752 --> 00:37:01,994 postaví proti ní odpor lidí, skutečný odpor lidí. 372 00:37:02,114 --> 00:37:08,424 Ale k tomu musíte vytvořit potřebné informační pole, a to musíte vstoupit do řízení, 373 00:37:08,544 --> 00:37:14,545 aby se někomu nepovedlo ve svém zájmu realizovat to jaderné úložiště. 374 00:37:14,665 --> 00:37:21,717 Musíte jim předvést, že budou-li to realizovat, tak spláčí nad výdělkem tak, že je to bude mrzet, 375 00:37:21,837 --> 00:37:24,741 a potom pro ně bude jednodušší toho úložiště se vzdát. 376 00:37:24,861 --> 00:37:27,478 Bude pro ně jednoduší pracovat pro zájmy lidí. 377 00:37:27,598 --> 00:37:31,017 Jenže to znamená, že musíte pracovat. Jedná se o mravenčí práci. 378 00:37:31,137 --> 00:37:38,217 To neskončí tím, že „projevíte sociální aktivitu“ tak, že si hodinku zaskáčete na majdanu, na mítinku. 379 00:37:38,669 --> 00:37:44,286 To si musíte sednout k učebnicím a učit se, jak probíhá řízení a psát, psát a psát. 380 00:37:44,406 --> 00:37:52,927 Účastnit se sociálních skupin na internetu, psát analytické zprávy a dopisy úředním strukturám, do médií. 381 00:37:53,893 --> 00:38:04,160 Musíte vytvářet skutečné řídicí odmítání daného procesu řízení. 382 00:38:05,332 --> 00:38:10,826 Lidé musí chápat, co je to řízení. 383 00:38:11,294 --> 00:38:13,455 Jinak ti úředníci… 384 00:38:13,575 --> 00:38:17,055 Tak jste si zaskákali na majdanu, zaskákali na daném mítinku, 385 00:38:17,175 --> 00:38:22,198 ale ti úředníci tam zůstali stále stejní a se stejnými zájmy. 386 00:38:23,329 --> 00:38:28,206 Kdy k vám přijde podvodník a řekne: „Přišel jsem vás podvést.“ 387 00:38:28,326 --> 00:38:30,839 Tohle vám samozřejmě nikdy nepoví. 388 00:38:30,959 --> 00:38:37,361 Navíc bude-li to třeba, klidně se k vám připojí a sám tam bude vykřikovat. 389 00:38:37,481 --> 00:38:41,105 Jenže ten proces potom poběží dál sám o sobě. 390 00:38:41,225 --> 00:38:45,096 Musíte zastavit ten proces. „Počkáte si na taxík nebo pojedete hned…?“ 391 00:38:45,216 --> 00:38:50,198 Pokud chcete taxík, tak utíkejte na majdan, ztrácejte tam čas a zdraví a zaskákejte si. 392 00:38:50,318 --> 00:38:56,298 A chcete-li skutečně jet, tak se posaďte k učebnicím a studujte, a potom vstupujte do řízení. 393 00:38:56,418 --> 00:39:01,673 Uvědomte si, že nikdo nebude hájit zájmy vaší rodiny ani vaše, ani zájmy vašich dětí, 394 00:39:01,793 --> 00:39:04,116 pokud to neuděláte vy sami. 395 00:39:04,236 --> 00:39:08,385 Budete-li ztrácet čas na skákání na mítincích... 396 00:39:08,505 --> 00:39:12,835 Je nutné zvyšovat gramotnost obyvatelstva v řízení, 397 00:39:12,955 --> 00:39:17,979 potom vytvořením masové statistiky znemožníte úředníkovi, 398 00:39:18,099 --> 00:39:21,930 který z toho bude chtít vytřískat nějaký kšeft, odpracovat si úplatek 399 00:39:22,050 --> 00:39:25,695 a vytvořit tak nepřijatelné životní podmínky pro obyvatelstvo, 400 00:39:25,815 --> 00:39:29,850 aby svůj zločinný úmysl realizoval. 401 00:39:29,970 --> 00:39:32,155 Prostě to nedokáže. 402 00:39:34,829 --> 00:39:37,853 Takže máte tyto dvě cesty. 403 00:39:37,973 --> 00:39:45,095 Stát je systémem pro přežití národa. Žijeme ve státě, ne v bandě. 404 00:39:45,215 --> 00:39:50,197 A když začínají vykřikovat: „Je třeba přijímat politicky motivovaná rozhodnutí…“ 405 00:39:50,317 --> 00:39:56,986 Podívejte se, jak na Ukrajině teď přijímají politicky motivovaná rozhodnutí. Líbí se vám to? 406 00:39:57,106 --> 00:40:03,631 Bez státnosti je to vždy horší než se státností. Stát je nutné pomalu reformovat. 407 00:40:04,145 --> 00:40:10,462 Chápu, že dnes slovo reforma zní jako výsměch lidem, kteří zažili přestavbu, přestřelku, 408 00:40:10,582 --> 00:40:15,790 všechny ty takzvané jelcinovské reformy, čubajsovské… 409 00:40:16,160 --> 00:40:20,522 Ale v daném případě je to myšleno v pozitivním slova smyslu. 410 00:40:20,642 --> 00:40:25,043 Ta reforma má mít pro lidi pozitivní přínos. A kdo se o to má postarat? 411 00:40:25,163 --> 00:40:30,418 Jestliže lidé nebudou chápat procesy řízení, nebudou-li se jich účastnit, 412 00:40:30,538 --> 00:40:35,279 tak jim žádné skákání nepomůže, úředníci vše budou řešit v zájmu těch, 413 00:40:35,399 --> 00:40:37,748 kteří dané procesy řízení spustili. 414 00:40:37,868 --> 00:40:41,709 Každý proces se spouští, když je rovnováha zájmů. 415 00:40:41,829 --> 00:40:46,955 Jestliže nejste schopni tomu postavit alternativní, dostatečně silné řízení, jste nahraní. 416 00:40:47,075 --> 00:40:55,751 Když nedokážete vytvořit informační pole, které by nepřispívalo k realizaci těch zločinných úmyslů, 417 00:40:55,871 --> 00:40:58,452 tak prostě budou realizovány. 418 00:40:58,572 --> 00:41:04,007 Ať už budete nebo nebudete skákat na majdanu, budou se vám jen vysmívat jako prosťáčkům a hotovo. 419 00:41:04,127 --> 00:41:06,605 Jen si zaskákejte. 420 00:41:06,725 --> 00:41:11,903 Kolik takových debilů skákalo na tom ukrajinském majdanu?! A přineslo jim to štěstí? 421 00:41:12,023 --> 00:41:17,200 Žije se jim lépe? Snížila se míra korupce? Posílilo to ekonomiku? 422 00:41:18,842 --> 00:41:21,496 Zabránilo to válce? 423 00:41:21,616 --> 00:41:27,998 Nu tak utíkejte na majdan, vezměte si příklad z Ukrajiny. 424 00:41:28,470 --> 00:41:34,663 Zachtělo se jim mítinků místo toho, aby se posadili k učebnicím a pracovali na sobě 425 00:41:34,783 --> 00:41:38,078 a potom šli a dali se do řízení. 426 00:41:38,198 --> 00:41:43,433 Protože ještě jednou opakuji, že vůbec není důležité, zda sedíte v nějaké funkci nebo ne. 427 00:41:43,553 --> 00:41:49,477 Síla vašich informací vše řeší, jejich síla! 428 00:41:51,175 --> 00:42:00,562 Zatímco v obyčejné válce vítězí ten, kdo má lepší zbraň a lépe ji ovládá, tak ve studené, informační válce… 429 00:42:00,682 --> 00:42:09,461 A všechny priority od šesté priority jsou informační priority. Dokonce i pátá priorita je částečně informační. 430 00:42:10,156 --> 00:42:18,231 Takže v informační studené válce vítězí ten, kdo má lepší a silnější informace a kdo s nimi lépe umí pracovat. 431 00:42:18,351 --> 00:42:22,215 A vy máte takové silné informace k dispozici, metodologické informace, 432 00:42:22,335 --> 00:42:24,519 je to Koncepce sociální bezpečnosti. 433 00:42:24,639 --> 00:42:29,292 A máte k tomu i aplikační aparát, kterým je DVTŘ, Dostatečně všeobecná teorie řízení. 434 00:42:29,412 --> 00:42:33,304 Tak si to nastudujte a vstupujte do řízení. 435 00:42:34,024 --> 00:42:37,213 Braňte zájmy své i své rodiny. 436 00:42:37,333 --> 00:42:41,224 Ale pro někoho je jednodušší zaskákat si na majdanu 437 00:42:41,344 --> 00:42:45,421 a myslet si, že úředník, který spustil daný proces, něco změní. 438 00:42:45,541 --> 00:42:52,643 Nic nezmění, prostě se těm debilům vysměje a pojede si dál podle svého, steče to po něm jako voda. 439 00:42:53,527 --> 00:43:02,003 Musíte chápat, že znalosti znamenají moc. Tuto moc musíte brát do svých rukou. 440 00:43:04,169 --> 00:43:11,576 A ta moc, když už jsme u těch definicí, je v praxi realizovaná schopnost řídit. 441 00:43:11,696 --> 00:43:17,157 A zase jsme došli k informacím. Řízení je proces informační! 442 00:43:21,529 --> 00:43:24,847 Dále je tu zpráva od Daniila. 443 00:43:25,285 --> 00:43:33,514 Marxismus je ideologie zotročení vytvořená globálním prediktorem, aby se snížila zdrojová spotřeba lidstva. 444 00:43:33,634 --> 00:43:39,559 Komunistické hnutí v Rusku vycházelo z marxismu, neboť obsahovalo ideje blízké lidem, 445 00:43:39,679 --> 00:43:42,362 zřízení bez vykořisťování pracujících. 446 00:43:42,482 --> 00:43:47,789 Následně marxismus dopracoval Lenin, potom ho Stalin zcela přehodnotil. 447 00:43:47,909 --> 00:43:51,569 Ve výsledku zpočátku pokřivený socialismus-marxismus 448 00:43:51,689 --> 00:43:55,478 přerostl v téměř ideální socialismus směřující ke komunismu. 449 00:43:55,598 --> 00:43:58,051 A tak dále a nakonec se objevila Koncepce. 450 00:43:58,171 --> 00:44:00,339 S tím nesouhlasím. 451 00:44:00,459 --> 00:44:05,766 Je to tedy tak, že bez zlého marxismu by nenastoupilo období Stalina a následně KSB? 452 00:44:05,886 --> 00:44:10,678 Objevilo by se v Rusku komunistické hnutí, kdyby globální prediktor nevytvořil marxismus? 453 00:44:10,798 --> 00:44:14,151 Nebo jak velký byl jeho vliv? 454 00:44:14,271 --> 00:44:19,397 Proč tedy globální prediktor vůbec vytvářel ideu z vnějšího pohledu tak blízkou socialismu? Udělal chybu? 455 00:44:19,517 --> 00:44:25,338 Ne. Když globální prediktor vytvářel ideu z vnějšího pohledu blízkou socialismu, 456 00:44:25,458 --> 00:44:31,666 tak se tím snažil imitovat socialismus, aby tak zmátl světové národy a zachoval davo-„elitářské“ společnosti, 457 00:44:31,786 --> 00:44:34,289 aby i nadále mohl parazitovat. 458 00:44:34,409 --> 00:44:39,998 Byl to úskok stejný jako geopolitika, která má zakrývat globální politiku. 459 00:44:40,436 --> 00:44:50,903 Marxismus by se neobjevil a nerealizoval v Rusku v takové podobě, 460 00:44:51,023 --> 00:44:56,150 a Stalin by ho nemusel reformovat a rozvíjet, 461 00:44:56,270 --> 00:45:00,470 nebýt dynastie Romanovců 462 00:45:00,590 --> 00:45:06,669 a konkrétně Alexandra III., který podepsal ten výnos O kuchařčiných dětech. 463 00:45:10,193 --> 00:45:15,671 Ta věc se má tak, že v důsledku realizace výnosu O kuchařčiných dětech 464 00:45:15,791 --> 00:45:21,663 Rusko zcela přišlo o kádrový potenciál, úplně o něj přišlo. 465 00:45:21,783 --> 00:45:31,899 A neprojevilo se to jen v tom, že jsme do 1. světové války vstupovali, 466 00:45:32,019 --> 00:45:36,606 aniž bychom vůbec měli nějaké kádrové důstojnické rezervy, 467 00:45:36,726 --> 00:45:43,627 takže jsme nedokázali obnovit důstojnický sbor v předválečné kvalitě. 468 00:45:43,747 --> 00:45:48,668 To znamená, že kvalita důstojnického sboru byla několikanásobně nižší. 469 00:45:48,788 --> 00:45:59,419 Ovšem nejlépe byl ten nedostatek vzdělání v Rusku vidět na stavu ruského vojenskoprůmyslového komplexu. 470 00:45:59,539 --> 00:46:03,560 Když nám teď vykládají, že Rusko bylo na vzestupu 471 00:46:03,680 --> 00:46:07,880 a ti zlí bolševici tyto revoluční změny zastavili, 472 00:46:08,000 --> 00:46:12,252 že ten pokrok našeho státu zastavili, tak mám chuť se zeptat: 473 00:46:12,372 --> 00:46:17,062 „Soudruzi, z jaké planety jste to přiletěli? Z Tormansu?“ (Hodina býka) 474 00:46:17,182 --> 00:46:19,968 O jakém rozvoji Ruska to mluvíte? 475 00:46:20,088 --> 00:46:28,121 Když ve světě už přecházeli na spalovací motory, a v Rusku jsme tak akorát začali se zaváděním parních strojů!? 476 00:46:28,241 --> 00:46:32,056 Když u nás neexistovala celá odvětví? 477 00:46:32,880 --> 00:46:37,663 A jak u nás vůbec ten ekonomický rozvoj probíhal? 478 00:46:37,783 --> 00:46:41,187 Jen tak letem světem. 479 00:46:42,087 --> 00:46:47,668 Rusko-turecká válka v letech 1877 - 1878. 480 00:46:48,774 --> 00:46:56,310 Utrpěli jsme tam velké ztráty spojené především s osobním velením Alexandra II. 481 00:46:56,430 --> 00:47:00,528 Jenže nikdo nemůže obvinit cara, a tak řekli, že za to mohou hory. 482 00:47:00,648 --> 00:47:04,797 Prý neumíme bojovat v horách, prý jsme se na válku v horách nepřipravovali. 483 00:47:04,917 --> 00:47:12,179 Ale například v 1. světové válce Juděnič velkolepě bojoval v horách i s nepřipravenými vojsky. 484 00:47:12,299 --> 00:47:16,319 Takže za to nemohly hory, ale konkrétně Alexandr II. 485 00:47:16,439 --> 00:47:18,094 Ale k té podstatě. 486 00:47:18,214 --> 00:47:23,829 Rusko-turecká válka byla v podstatě takovým prvním větším evropským konfliktem, 487 00:47:23,949 --> 00:47:29,539 ve kterém byly poprvé celkem masově použity zásobníkové zbraně. 488 00:47:29,659 --> 00:47:37,383 Turecká kavalérie bašibozuků disponovala řádově 39-40 tisíci winchesterovkami 489 00:47:39,158 --> 00:47:48,905 a odborníci celého světa se zaměřili na analýzu tohoto potenciálu. 490 00:47:49,025 --> 00:47:56,672 Poté co byly analyzovány tyto zkušenosti s použitím opakovacích zásobníkových zbraní 491 00:47:56,792 --> 00:47:59,270 v Rusko-turecké válce, 492 00:47:59,390 --> 00:48:03,514 přišli všichni ke stejnému závěru, že armádám nezbývá 493 00:48:03,634 --> 00:48:07,886 než se vyzbrojit takovýmito kvalitními opakovacími zbraněmi. 494 00:48:08,006 --> 00:48:13,707 To jen u nás dál platilo: Kulka může hloupá být, bodák tě má zachránit! (ve smyslu šetři kulkami, používej bodák) 495 00:48:13,827 --> 00:48:21,774 Proč bychom se namáhali s nějakými přestavbami našeho zbrojního průmyslového potenciálu? 496 00:48:21,894 --> 00:48:26,275 Ve stejné době se u nás začaly stavět železnice a k čemu to vedlo? 497 00:48:26,395 --> 00:48:31,033 Z našich zbrojních závodů byli masově propouštěni lidé, 498 00:48:31,153 --> 00:48:36,408 kteří přecházeli jako technický personál na postavené železnice, 499 00:48:36,528 --> 00:48:42,169 protože lidí, kteří by uměli pracovat se složitými mechanismy, byl tehdy ve státě nedostatek 500 00:48:42,289 --> 00:48:44,973 a rozvíjet železnice bylo zapotřebí. 501 00:48:45,093 --> 00:48:47,725 To stejné probíhalo v určitých periodách. 502 00:48:47,845 --> 00:48:51,428 Jakmile stát potřeboval udělat nějaký další skok, 503 00:48:51,548 --> 00:48:55,260 tak opět propouštěli lidi ze zbrojních závodů 504 00:48:55,380 --> 00:49:00,044 a ti opět přecházeli do lodního stavitelství, na železnice a jinam. 505 00:49:00,164 --> 00:49:04,493 Takže z našeho vojenskoprůmyslového komplexu neustále odčerpávali kádry, 506 00:49:04,613 --> 00:49:08,626 propouštěli jich tisíce a zaučovali desítky. 507 00:49:08,746 --> 00:49:17,422 Proto také neustále docházelo ke snižování kvality vyráběných zbraní. 508 00:49:17,542 --> 00:49:19,428 A to nejzajímavější. 509 00:49:19,548 --> 00:49:28,455 Alexandr III., který přezbrojoval armádu puškou Mosin-Nagant, narazil na problém, 510 00:49:28,575 --> 00:49:31,692 že prostě nemáme obráběcí stroje. 511 00:49:31,812 --> 00:49:37,446 Peníze na ně bychom ještě sehnat dokázali, jenže nikdo nám ty obráběcí stroje ani technologie neprodá, 512 00:49:37,566 --> 00:49:41,850 pokud si nevezmeme úvěr u Rothschildů. 513 00:49:41,970 --> 00:49:47,637 A ti nám zase dají úvěr pouze v případě, že uzavřeme vojenskopolitické spojenectví s Francií. 514 00:49:47,757 --> 00:49:58,727 Francie proti Rusku bojovala v té takzvané Krymské válce a její cíle zůstaly stejné, stejně jako cíle Velké Británie. 515 00:49:58,847 --> 00:50:03,742 A tak jsme uzavřeli spojenectví a bojovali proti Německu, proti našemu přirozenému spojenci 516 00:50:03,862 --> 00:50:08,436 na straně svých politických nepřátel. Proč? 517 00:50:09,400 --> 00:50:16,729 Takže jsme tenkrát neustále odčerpávali lidi z vojenskoprůmyslového komplexu. 518 00:50:16,849 --> 00:50:20,716 V sovětské době koloval takový vtip 519 00:50:24,333 --> 00:50:26,519 o sklizni. 520 00:50:26,639 --> 00:50:31,686 Probíhá celonárodní sklizňová kampaň (s přetahováním se o kombajny, pracovní síly atd.) 521 00:50:31,806 --> 00:50:37,931 a přijde takhle jeden předseda kolchozu k tajemníkovi okresního výboru a ten se ho ptá: 522 00:50:38,051 --> 00:50:40,406 „Ivane Ivaniči, jak to jde?“ 523 00:50:40,526 --> 00:50:45,131 A on odpovídá: „Petře Petroviči velmi špatně, všude samé problémy.“ 524 00:50:45,251 --> 00:50:50,210 Tajemník k němu přistoupí, chytí ho za ramena a říká: 525 00:50:50,330 --> 00:50:54,132 „Ivane Ivaniči, nic nepřikrášluj, řekni, jak to „opravdu“ vypadá.“ 526 00:50:54,252 --> 00:51:06,412 Takže tu situaci s kádrovým sborem, se vzdělávacím systémem je možné popsat pouze tímto vtipem. 527 00:51:06,532 --> 00:51:12,070 Nejenže šlo všechno velmi, velmi špatně, byla to totální katastrofa. 528 00:51:12,190 --> 00:51:17,734 Ta skutečnost, že se Rusko za 1. světové války musí zhroutit, byla známa celému generálskému sboru. 529 00:51:17,854 --> 00:51:22,035 Proto se tento generálský sbor připravoval na to, 530 00:51:22,155 --> 00:51:32,650 že v průběhu té války musí být provedena určitá metamorfóza, přestavba státu. 531 00:51:32,770 --> 00:51:40,769 Část generálského sboru se podílela na únorové revoluci 532 00:51:40,889 --> 00:51:49,384 a jeho další část, především pak Hlavní výzvědná služba a Ústřední dělostřelecká správa, 533 00:51:49,504 --> 00:51:53,537 se připravovaly k tomu, že až bude stát smeten, 534 00:51:53,657 --> 00:52:01,767 car sesazen a stát smeten, tak se budou muset rychle zmocnit řízení státu, 535 00:52:01,887 --> 00:52:09,328 vyvázat stát z války a dokud ještě mezi sebou všichni válčí, udělat ve státě pořádek. 536 00:52:09,448 --> 00:52:11,155 A to byli ti bolševici. 537 00:52:11,275 --> 00:52:16,993 To také podmínilo tu skutečnost, že generální štáb prakticky v celé své sestavě přešel na stranu bolševiků, 538 00:52:17,113 --> 00:52:23,747 protože ta říjnová revoluce je ve své podstatě projektem ruského generálního štábu 539 00:52:23,867 --> 00:52:28,762 a ještě přesněji Hlavní výzvědné služby. 540 00:52:28,882 --> 00:52:33,391 Promiňte, já jsem trochu odbočil, abych popsal historické skutečnosti. 541 00:52:33,511 --> 00:52:35,475 Jak byla ta otázka? 542 00:52:35,595 --> 00:52:38,098 Proč globální prediktor sám vytvořil ideu marxismu? 543 00:52:38,218 --> 00:52:41,107 Aby obalamutil lidi. 544 00:52:41,227 --> 00:52:49,080 Kdybychom tak nezaostali za Romanovců a obzvláště kvůli tomu výnosu O kuchařčiných dětech, 545 00:52:49,200 --> 00:52:57,336 tak by Stalin nepotřeboval provádět jakýsi rebranding marxismu. 546 00:52:57,456 --> 00:53:05,489 Jenže po Stalinovi následoval Chruščov, dále Brežněv a ti už ten stalinský rebranding… 547 00:53:05,609 --> 00:53:08,601 Stalin za pomoci marxismu stát pozvedal 548 00:53:08,721 --> 00:53:13,899 a Chruščov, Brežněv a Gorbačov ho zase za pomoci marxismu likvidovali. 549 00:53:14,019 --> 00:53:20,946 Byl to nástroj k likvidaci státu a takovým i zůstal. Stalin prostě jednal jinak, obnovoval náš stát. 550 00:53:21,066 --> 00:53:26,887 Kdyby u nás nebyla v oblasti lidového vzdělávání taková katastrofální situace, 551 00:53:27,007 --> 00:53:33,446 tak by nebylo nutné, vůbec by to neskončilo tak, 552 00:53:33,566 --> 00:53:37,869 že bychom se nechali zatáhnout do světové války a navíc proti svému přirozenému spojenci 553 00:53:37,989 --> 00:53:40,467 na straně svých politických nepřátel. 554 00:53:40,587 --> 00:53:44,762 Nebojovali bychom fakticky sami proti sobě a neničili si tak vlastní stát. 555 00:53:44,882 --> 00:53:49,674 To by se prostě nestalo. Náš stát by se mohl rozvíjet dynamicky. 556 00:53:51,758 --> 00:54:00,759 Takže ti generálové, kteří byli pro únorovou revoluci i ti, kteří na to navázali a dovedli to až k té říjnové, 557 00:54:00,879 --> 00:54:06,649 si uvědomovali, že za takového řízení náš stát nemá žádný rozvojový potenciál, 558 00:54:06,769 --> 00:54:11,561 že tento systém řízení vede náš stát do záhuby. 559 00:54:11,681 --> 00:54:17,142 Proto také generálové využili to, co měli k dispozici jako nástroj, 560 00:54:17,262 --> 00:54:20,897 tedy generální štáb a ještě přesněji Hlavní výzvědná služba, 561 00:54:21,017 --> 00:54:26,401 a pod rukou tehdy měli světové revoluční hnutí. 562 00:54:26,521 --> 00:54:34,374 Tak si z toho jeden segment vzali, stranu bolševiků a na jeho základě zachránili náš stát. 563 00:54:34,494 --> 00:54:41,107 A ten marxismus byli nuceni použít, protože jak se ukázalo, neměli žádný svůj kádrový sbor. 564 00:54:41,227 --> 00:54:44,804 Část se ho rozutekla. A co jim zbylo? 565 00:54:44,924 --> 00:54:49,497 Museli získat nějaké odborné kádry ze Západu. 566 00:54:49,617 --> 00:54:55,839 Byli tedy nuceni vyhnout se v míře možností konfliktům s trockisty. 567 00:54:55,959 --> 00:55:01,681 Proto také Komunistická internacionála fungovala až do roku 1943 a mnohé další bylo nutné zkousnout. 568 00:55:01,801 --> 00:55:05,320 To je ovšem velice rozsáhlé téma, ale také velice zajímavé. 569 00:55:05,440 --> 00:55:14,146 Marxismus tedy nic pozitivního kromě škody Rusku nepřinesl. 570 00:55:14,266 --> 00:55:18,631 Ale i z negativa získáte zkušenosti. 571 00:55:21,145 --> 00:55:23,923 Ještě jedna otázka od Jurije. 572 00:55:24,043 --> 00:55:29,118 Valeriji Viktoroviči, téměř ve všech svých pořadech mluvíte o tom, 573 00:55:29,238 --> 00:55:32,384 že globální prediktor má v plánu přeformátovat Evropu 574 00:55:32,504 --> 00:55:37,528 a vytvořit na jejím území nové státy s novými národy s novými jazyky. 575 00:55:37,648 --> 00:55:42,646 V souvislosti s tím se ptám: A nač jsou globálnímu prediktoru všechny tyto přestavby a zmatky. 576 00:55:42,766 --> 00:55:47,610 Není pro něj jednodušší řídit stávající státy? Nač je chce přeformátovat? 577 00:55:47,730 --> 00:55:57,390 Stávající státy disponují tradiční národní kulturou, která neumožňuje těmito národy manipulovat. 578 00:55:57,510 --> 00:56:05,941 A povšimněte si, že ten pokus s celkovým tavicím kotlem národů již v USA předvedl svou určitou efektivitu. 579 00:56:06,061 --> 00:56:12,209 I tavicí kotel národů v Číně již předvedl svou tavicí efektivitu. 580 00:56:12,329 --> 00:56:16,709 Znamená to vše sjednocovat pod společný jmenovatel. 581 00:56:16,829 --> 00:56:20,020 To ale musíte zničit tradiční kultury. 582 00:56:20,140 --> 00:56:26,064 Národy se svými tradičními kulturami jsou schopny vzájemné součinnosti, 583 00:56:26,184 --> 00:56:33,618 čímž získávají větší stabilitu v boji proti zneužívání přírodních zdrojů planety Země 584 00:56:33,738 --> 00:56:38,408 a proti likvidaci národů, států a národů na této planetě. 585 00:56:38,528 --> 00:56:44,805 Což bylo i znakem Ruského impéria, Ruska jako ruského světa, civilizace. 586 00:56:44,925 --> 00:56:51,813 Proto samozřejmě musí globalisté, kteří na celém světě parazitují a odčerpávají jeho přírodní zdroje, 587 00:56:51,933 --> 00:56:59,537 aby se dostali k přírodním zdrojům nějakého státu, daný národ připravit o jeho kulturní identitu, 588 00:56:59,657 --> 00:57:04,187 aby se nedokázal bránit a tyto přírodní zdroje mohly být využívány zvnějšku. 589 00:57:04,307 --> 00:57:14,309 Navíc se takové národy připravené o svou kulturní identitu nedokážou bránit řízení globálního prediktoru. 590 00:57:14,429 --> 00:57:19,556 Stane se z nich biomasa, kterou je vždy možné ořezat a snížit tak počet obyvatelstva, 591 00:57:19,676 --> 00:57:24,648 aby tu zbyla miliarda či těch 500 miliónů, jak to slyšíme. 592 00:57:24,768 --> 00:57:27,657 To byla pro dnešek poslední otázka. 593 00:57:27,777 --> 00:57:37,636 Když jsem odpovídal na tu otázku ohledně mítinků, tak jsem v podstatě již řekl, že znalosti znamenají moc. 594 00:57:37,756 --> 00:57:45,532 Berte tuto moc do svých rukou. Moc je v praxi realizovaná schopnost řídit. 595 00:57:45,652 --> 00:57:49,287 Řízení je proces informační! 596 00:57:49,407 --> 00:57:52,399 Šíření informací je podstatou řízení. 597 00:57:52,519 --> 00:57:58,134 Skákání na majdanech a účast na mítincích je zbytečná ztráta času, 598 00:57:58,254 --> 00:58:02,635 sami se tak připravujete o možnost vstupovat do řízení. 599 00:58:02,755 --> 00:58:06,879 Jestliže tedy rozumíte tomu, že znalosti znamenají moc, 600 00:58:06,999 --> 00:58:12,665 tak se posaďte a učte se, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 601 00:58:12,785 --> 00:58:16,652 Takové znalosti získáte pouze v Koncepci sociální bezpečnosti. 602 00:58:16,772 --> 00:58:24,110 Studujte práce vnitřního prediktoru zveřejněné do června roku 2018. 603 00:58:24,230 --> 00:58:30,103 Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. 604 00:58:30,223 --> 00:58:33,344 Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. 605 00:58:33,464 --> 00:58:35,838 Do příštích setkání. 606 00:58:36,224 --> 00:58:45,483 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .