1 00:00:07,972 --> 00:00:12,216 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:13,039 --> 00:00:20,626 Analytický pořad Otázka-odpověď https://fct-altai.ru/ https://www.youtube.com/user/KOBADOTU Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:21,835 --> 00:00:25,101 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:25,221 --> 00:00:28,882 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:29,002 --> 00:00:32,740 Dnes je 05.08.2019. 6 00:00:34,618 --> 00:00:39,075 Hodně lidí asi má dovolenou, takže otázek je dnes méně, 7 00:00:39,195 --> 00:00:42,488 nicméně několik jsme jich přece jen vybrali. 8 00:00:42,608 --> 00:00:45,780 Začneme první otázkou od Olgy. 9 00:00:46,500 --> 00:00:51,232 Valeriji Viktoroviči, jakého procesu je součástí to, 10 00:00:51,352 --> 00:00:59,102 že v sobotu 3. srpna Russia Today barvitě a všestranně informovala o nepovoleném mítinku v Moskvě? 11 00:00:59,222 --> 00:01:04,246 A dokonce umístila informaci o této události do rubriky Obrázek dne. 12 00:01:04,366 --> 00:01:10,727 A jak důležité místo tato událost, reportáž na Russia Today, zaujímá v daném procesu? 13 00:01:10,847 --> 00:01:18,520 Jednání Russia Today nepochopíme, dokud se nedobereme podstaty samotné té události. 14 00:01:18,640 --> 00:01:21,555 A ta událost je dost významná. 15 00:01:21,675 --> 00:01:30,299 Už nejednou jsme mluvili o tom, že v Rusku neustále probíhá tlející majdan, 16 00:01:30,419 --> 00:01:37,031 který se zatím plně nerozhořel kvůli tomu, že státní řízení, státní struktury 17 00:01:37,151 --> 00:01:50,327 jeden po druhém likvidují ty články, které se měly stát aktivní součástí toho majdanu. 18 00:01:50,447 --> 00:01:53,620 Jednalo se například o fotbalové fanoušky, 19 00:01:53,740 --> 00:01:57,992 o národnostní otázku, v daném případě kavkazskou, 20 00:01:58,112 --> 00:02:08,202 také o exekutory s těmi jejich vymahači dluhů a o mnohé další takové otázky. 21 00:02:08,322 --> 00:02:17,538 Také bylo konfiskováno několik pokladen s hotovostí, kterou měly být placeny všechny tyto „majdanové“ akce. 22 00:02:18,130 --> 00:02:25,074 A také jsme nejednou mluvili o tom, že jak to bylo naplánováno, tak to také probíhá. 23 00:02:25,194 --> 00:02:30,810 Oni by už potřebovali některou z těch akcí třeba pozastavit, ale stejně k ní dojde. 24 00:02:30,930 --> 00:02:36,853 Jako například to svévolné zatčení Golunova. 25 00:02:36,973 --> 00:02:40,943 Takže co se vlastně stalo? 26 00:02:41,535 --> 00:02:47,990 Prý k tomuto majdanu, na který z větší části lidi přiváželi odjinud, 27 00:02:48,110 --> 00:02:54,162 neboť na něj nesehnali dost místních obyvatel, došlo proto, 28 00:02:54,282 --> 00:03:02,238 že se státní moc někoho polekala a neumožnila mu kandidovat ve volbách: 29 00:03:02,358 --> 00:03:10,211 „To my tu zastupujeme státní moc, a tak půjdeme manifestovat a budeme protestovat.“ 30 00:03:10,331 --> 00:03:12,963 Zdálo by se, že vše do sebe zapadá. 31 00:03:13,083 --> 00:03:17,567 Přesto nic není tak, jak to na první pohled vypadá. 32 00:03:17,687 --> 00:03:24,331 Problém je v tom, že ti lidé, kteří nebyli připuštěni k volbám, 33 00:03:24,451 --> 00:03:33,795 a to ze zákonných důvodů, vůbec neměli v úmyslu se těch voleb zákonným způsobem účastnit. 34 00:03:35,442 --> 00:03:41,563 Oni si velmi dobře uvědomují stejně jako jejich páníčkové, 35 00:03:41,683 --> 00:03:49,047 že jako „liberasti“ nemají u lidí žádnou podporu, 36 00:03:49,613 --> 00:03:58,666 že by při volbách totálně propadli, takže je pro ně zcela zbytečné se jich účastnit. 37 00:03:58,786 --> 00:04:08,148 Proto se vědomě rozhodli sbírat podpisy přesně takovým způsobem, 38 00:04:08,268 --> 00:04:16,198 aby nemohli být zákonným způsobem zaregistrováni k volbám. 39 00:04:16,318 --> 00:04:18,590 Proč se to podnikalo? 40 00:04:18,710 --> 00:04:20,982 Kvůli dvěma věcem. 41 00:04:21,102 --> 00:04:29,777 Za prvé, jestliže předloží takové, očividně neprůchozí podpisy, 42 00:04:30,627 --> 00:04:40,399 a přesto donutí stát, státní řízení, aby se jim podvolilo a zaregistrovalo je, byl by to konec. 43 00:04:40,519 --> 00:04:47,189 Stát by byl zlomen a úspěch majdanu zcela zajištěn. 44 00:04:47,309 --> 00:04:54,442 Neboť jestliže stát pustí takové podpisy, tak také potom stát cestou falsifikace 45 00:04:54,562 --> 00:05:00,229 zajistí nezbytnou úroveň hlasování pro tyto darebáky, 46 00:05:00,349 --> 00:05:03,745 kteří pracují pro zájmy západních států. 47 00:05:03,865 --> 00:05:11,533 Pro ty lidi, které... ...které prostě nelze zvát lidmi. 48 00:05:11,653 --> 00:05:19,840 Jedna z nich například pořádala tu štvanici na Margaritu Simoňan, těhotnou ženu! 49 00:05:19,960 --> 00:05:23,441 Cožpak takto se chová člověk? 50 00:05:23,561 --> 00:05:26,759 To je k morálním vlastnostem těch lidí. 51 00:05:26,879 --> 00:05:34,551 Druhý zase navrhoval: „Pojďme identifikovat příslušníky Ruské gardy a půjdeme po jejich dětech.“ 52 00:05:34,671 --> 00:05:37,921 Cožpak tohle může navrhovat člověk? 53 00:05:38,041 --> 00:05:42,190 Zbylo v něm vůbec něco lidského? 54 00:05:43,014 --> 00:05:47,437 Proto by pro ně samozřejmě nikdo nehlasoval, 55 00:05:47,557 --> 00:05:52,915 protože lidé všechnu tu ničemnost té pakáže dobře vidí, a proto by pro ně nehlasovali. 56 00:05:53,035 --> 00:06:00,219 Kdyby se však stát zlomil při jejich registraci, tak by to byl znak, že vše je v pořádku, 57 00:06:00,339 --> 00:06:05,389 že stát mohou dál ohýbat, zviditelňovat se a jít do voleb. 58 00:06:05,509 --> 00:06:10,867 Kdyby ty volby nevyhráli, vyvolalo by to poslední poryv majdanu: 59 00:06:10,987 --> 00:06:17,503 „Ukradli nám naše hlasy, všechno to zfalšovali!“ 60 00:06:17,623 --> 00:06:22,235 Jenže to falšování by začalo už okamžikem jejich registrace. 61 00:06:22,355 --> 00:06:26,839 A pokud by se stát na tomto zlomil, byl by i dál nucen je akceptovat. 62 00:06:26,959 --> 00:06:29,179 Jestliže… To je jeden aspekt. 63 00:06:29,299 --> 00:06:33,860 Jednalo se tedy o pokus zlomit stát na úrovni registrace k volbám. 64 00:06:33,980 --> 00:06:36,895 S tou registrací jim to ale nevyšlo. 65 00:06:37,015 --> 00:06:41,859 Takže přistoupili ke druhé etapě: „Státní moc se nás polekala!“ 66 00:06:41,979 --> 00:06:46,848 Té pakáže, pro kterou by nikdo nehlasoval, se měla státní moc polekat? 67 00:06:46,968 --> 00:06:51,889 „Státní moc se nás polekala, proto vyjdeme do ulic na majdan! 68 00:06:52,009 --> 00:07:00,247 A už teď budeme mluvit o nelegitimitě voleb, o tom, že to my jsme státní moc a musíme se organizovat!“ 69 00:07:00,367 --> 00:07:07,835 Nu, Alexej Navaľnyj jako vždy ty lidi zorganizoval a okamžitě se nechal zavřít a odpočívá ve… 70 00:07:07,955 --> 00:07:11,693 Nu, to se vězením ani nedá nazvat. 71 00:07:11,813 --> 00:07:14,419 V podstatě se uklidil. 72 00:07:14,539 --> 00:07:18,508 Vše vyprovokoval a jako vždy se uklidil. A co se bude dít v ulicích? 73 00:07:18,628 --> 00:07:24,347 „Za to já přece teď již neodpovídám! Já přece za svou činnost, za ty výzvy už úpím ve vězení.“ 74 00:07:24,467 --> 00:07:26,250 A co je zajímavé? 75 00:07:26,370 --> 00:07:34,428 Jestliže na první manifestaci typu „žluté vesty“, kterou se pokoušeli rozpoutat, 76 00:07:35,174 --> 00:07:43,121 přišlo alespoň 2-3 tisíce lidí, tak nyní jich tam bylo 1,5 tisíc se vším všudy. 77 00:07:44,330 --> 00:07:49,577 Navíc se všichni alespoň trochu významní lidé, 78 00:07:49,697 --> 00:07:56,444 tedy ti, kvůli kterým tam šli, poschovávali, neboť si všichni velmi dobře uvědomovali, 79 00:07:56,564 --> 00:08:04,391 že nemohou jen tak v klidu demonstrovat, že je nutné zaangažovat hlupáky a debily, 80 00:08:04,511 --> 00:08:10,744 které svezli odevšad, kdejakou tu pakáž, zcela zpitomělé hlupáky, 81 00:08:10,864 --> 00:08:19,591 a ty bude nutné vyprovokovat, aby napadali pořádkové síly. 82 00:08:19,711 --> 00:08:23,706 Takže aby se nepřipletli do té tvrdé mely, 83 00:08:23,826 --> 00:08:30,471 a oni plánovali, že to bude vypadat přibližně jako v Hongkongu nebo jako v té „civilizované“ Paříži, 84 00:08:30,591 --> 00:08:33,119 kde je to samozřejmě běžný postup. 85 00:08:33,239 --> 00:08:37,826 Sice tam už při rozhánění těch demonstrací zabili 11 lidí, 86 00:08:37,946 --> 00:08:43,305 ale tam je jim to dovoleno, tam se jedná o lidi první kategorie, o stát první kategorie, 87 00:08:43,425 --> 00:08:48,165 tam prostě „demokraticky“ rozhánějí demokratické mítinky a vše je v pořádku. 88 00:08:48,285 --> 00:08:58,093 Zatímco u nás si ten nedemokratický Mordor dovoluje nedemokraticky rozhánět „demokratický“ mítink. 89 00:08:58,213 --> 00:09:03,897 Člověk zadržený pracovníky Ruské gardy si dělá selfíčko, 90 00:09:04,017 --> 00:09:11,329 telefonem snímá přímý přenos a ukazuje, jak ho „brutálně“ chytili pod paží a vedou, 91 00:09:11,449 --> 00:09:14,467 nebo nesou na rukách. 92 00:09:15,159 --> 00:09:24,153 Kdyby ti hajzlíci, kteří šli na tuto manifestaci, věděli, že je budou rozhánět alespoň jako v Paříži, 93 00:09:24,273 --> 00:09:29,684 dokonce ani ne jako v Hongkongu, tak by nikdo z nich ani nos nevystrčil. 94 00:09:29,804 --> 00:09:34,664 Na hrdiny si hrají, jen pokud je takto nosí na rukou. 95 00:09:35,013 --> 00:09:40,136 A toto jejich hrdinství má podobu neustálých nenávistných projevů, 96 00:09:40,256 --> 00:09:45,094 neboť si myslí, že oni se mohou chovat k jiným lidem, jak se jim zachce. 97 00:09:45,214 --> 00:09:53,446 Jedná se o čistý fašismus: „My budeme zabíjet, mlátit a znásilňovat děti pracovníků Ruské gardy.“ 98 00:09:53,566 --> 00:09:57,293 A proč jsou přesvědčeni, že je za to nečeká žádný trest? 99 00:09:57,413 --> 00:10:03,877 Protože vědí, že těch hajzlíků „liberastů“, kteří získali své výložky ve Washingtonu, 100 00:10:04,309 --> 00:10:08,341 je v orgánech činných v trestním řízení pořád dost, 101 00:10:08,461 --> 00:10:13,649 a že ti se postarají o to, aby z toho tito „liberasti“ vyklouzli. 102 00:10:13,769 --> 00:10:22,249 Že se ti hajzlíci s výložkami postarají o to, aby svými životy zaplatili pracovníci Ruské gardy, 103 00:10:22,369 --> 00:10:30,900 policie a další takto působící lidé, životy členů svých rodin, 104 00:10:31,020 --> 00:10:38,143 protože oni úplně stejně, jako ti hajzlíci, co vyšli do ulic proti Ruské gardě, nenávidí Rusko. 105 00:10:38,263 --> 00:10:42,456 A také úplně stejně slouží zájmům USA. 106 00:10:42,576 --> 00:10:47,707 Takových je bohužel v orgánech činných v trestním řízení hodně. 107 00:10:47,827 --> 00:10:56,201 To oni vytvářejí tu statistiku svévolného jednání, diskreditace pořádkového systému Ruska, 108 00:10:56,535 --> 00:11:02,675 to oni produkují ta fakta, která jsou potom předkládána lidem, aby je dostali do ulic. 109 00:11:03,137 --> 00:11:08,334 Proto ti hajzlíci schválně tímto způsobem zatýkali Golunova, 110 00:11:08,454 --> 00:11:13,952 aby to posloužilo důvodem k masovým protestům, aby lidé vyšli do ulic. 111 00:11:14,072 --> 00:11:17,977 Takže se vrátíme k té Russia Today. 112 00:11:18,097 --> 00:11:25,430 Proč najednou Russia Today přišla s takovou reportáží? 113 00:11:25,550 --> 00:11:28,792 Je to všechno velice jednoduché. 114 00:11:28,912 --> 00:11:30,539 Takže zaprvé. 115 00:11:31,225 --> 00:11:40,668 Organizací všech těchto majdanových akcí a konkrétně té druhé etapy se zabývá velvyslanectví USA. 116 00:11:40,788 --> 00:11:46,639 To tam je určováno, kdo má kde být, čeho se má účastnit, vůči komu mají být podniknuty jaké kroky. 117 00:11:46,759 --> 00:11:53,031 A jmenovitě organizační informační podpora, ne tedy samotného procesu manifestace, 118 00:11:53,151 --> 00:11:58,825 ale přípravy k němu, byla zajišťována v Euronews, Deutsche Welle... 119 00:11:59,378 --> 00:12:04,332 Západní státy prý se nevměšují do vnitřních záležitostí Ruska. 120 00:12:04,452 --> 00:12:09,153 Tady u nás vykřikují, jak se my vměšujeme do kdejakých voleb, kdejakých procesů, 121 00:12:09,273 --> 00:12:13,134 jak prý řídíme „žluté vesty“, přitom dokázat to nemohou. 122 00:12:13,254 --> 00:12:19,105 A oni, aniž by se vůbec namáhali to nějak skrývat, se přímo vměšují. 123 00:12:19,225 --> 00:12:26,714 Takže jak bude informačně tento proces prezentován, bylo všem jasné. 124 00:12:26,834 --> 00:12:33,114 A jak máme poskytnout alternativní obrázek? Jak máme všem ukázat, co se reálně dělo? 125 00:12:33,234 --> 00:12:39,528 A zde tedy zasáhla Russia Today a pustila se do boje se vší vervou, 126 00:12:39,648 --> 00:12:43,066 a svou prací to všechno nabourala. 127 00:12:43,186 --> 00:12:53,108 A ten přínos z její práce nespočíval pouze v tom, že lidé reálně uviděli obrázek, 128 00:12:53,228 --> 00:12:58,857 jak to všechno doopravdy probíhalo, ale že také orgány činné v trestním řízení, 129 00:12:58,977 --> 00:13:04,137 a teď nemyslím ty delegované podpindosníky, kteří nedělají nic jiného, 130 00:13:04,257 --> 00:13:06,947 než že likvidují drobný a střední byznys, 131 00:13:07,067 --> 00:13:11,711 zneužívají své pravomoci a fabrikují trestní řízení proti nevinným lidem, 132 00:13:11,831 --> 00:13:15,720 ale ty normální pracovníky, kteří v těch orgánech jsou. 133 00:13:15,840 --> 00:13:19,810 Ten proces zbavování se podpindosníků nabírá obrátky. 134 00:13:19,930 --> 00:13:26,610 Takže ti lidé v orgánech činných v trestním řízení, kteří jsou skutečnými vlastenci, 135 00:13:26,730 --> 00:13:31,171 kteří nezapomněli na to, co je to vlastenectví, 136 00:13:31,291 --> 00:13:38,994 a pro které nebyla přísaha, kterou skládali, když do těchto orgánů vstupovali, prázdnými slovy, 137 00:13:39,114 --> 00:13:46,043 tak ti teď mají spoustu videomateriálů, kvalitních videomateriálů, 138 00:13:46,163 --> 00:13:58,344 na jejichž základě mohou identifikovat diverzně- teroristické jednání konkrétních osob 139 00:13:58,464 --> 00:14:02,988 a odhalit tak roli a místo každého člověka v této manifestaci. 140 00:14:03,108 --> 00:14:11,972 Takže na jedné straně v informační kampani všechna západní média prezentovala jen svůj pohled… 141 00:14:12,092 --> 00:14:14,902 Vždyť proč ty lidi ženou do ulic? 142 00:14:15,022 --> 00:14:18,357 Jen kvůli jedné věci, kvůli vyvolání potřebného obrázku. 143 00:14:18,477 --> 00:14:25,378 Všechny státní převraty jsou prováděny jinou cestou, ve státním řízení. 144 00:14:25,498 --> 00:14:30,382 Proto na kyjevském majdanu, ať už si ti lidé namlouvají, co chtějí, 145 00:14:30,502 --> 00:14:35,965 tak tam skákali čistě kvůli tomu obrázku, 146 00:14:36,085 --> 00:14:43,926 zatímco za kulisami probíhal boj klanově- korporativních skupin, zda majdan zvítězí či ne. 147 00:14:44,046 --> 00:14:49,126 A kvůli úplně stejnému obrázku ženou lidi do ulic i u nás v Rusku. 148 00:14:49,246 --> 00:14:50,918 A s čím počítali? 149 00:14:51,038 --> 00:14:57,021 Jak říkám, počítali s tím, že stát zlomí už v etapě registrace k volbám, 150 00:14:57,141 --> 00:15:01,246 jenže to se jim nepovedlo, takže sice pochopili, že jde do tuhého, 151 00:15:01,366 --> 00:15:05,227 stále však potřebují obrázek pro Západ, aby tam předvedli, 152 00:15:05,347 --> 00:15:09,495 že v Rusku panuje totalitární režim, který dusí demokracii. 153 00:15:09,615 --> 00:15:14,648 A tohle by také ukazovali, protože všichni jsou právě na to zaměřeni. 154 00:15:14,768 --> 00:15:19,102 Jednoduše dělají propagandu, protiruskou propagandu. 155 00:15:19,222 --> 00:15:23,136 Když se podíváte na Euronews, tak odtud čiší nepřetržitá nenávist k Rusku, 156 00:15:23,256 --> 00:15:26,055 běží tam protiruská, protiputinovská propaganda. 157 00:15:26,175 --> 00:15:28,390 A Deutsche Welle? To je to samé. 158 00:15:28,510 --> 00:15:33,220 No a režisérem toho všeho je velvyslanectví USA. 159 00:15:33,591 --> 00:15:38,651 A potom do toho boje vstoupila Russia Today a všechno se jim to sesypalo, 160 00:15:38,771 --> 00:15:41,234 všechna ta propaganda se sesypala. 161 00:15:41,354 --> 00:15:44,489 Je totiž možné se podívat, jak co reálně probíhalo. 162 00:15:44,609 --> 00:15:49,088 A zároveň to v Rusku poslouží jako důležitý pracovní materiál 163 00:15:49,208 --> 00:15:56,784 pro pracovníky orgánů činných v trestním řízení, kteří slouží Rusku a ne USA. 164 00:15:56,904 --> 00:16:00,870 Protože ti, co slouží USA, se teď vynasnaží ty hajzlíky 165 00:16:00,990 --> 00:16:07,328 a obzvláště toho parchanta, toho nelidu, který sliboval jít po těch dětech, 166 00:16:07,448 --> 00:16:14,563 tak přesně jeho se ti podpindosničtí hajzlíci vynasnaží pompézně zprostit trestní odpovědnosti. 167 00:16:16,757 --> 00:16:20,242 Takže ta situace vypadá takto. 168 00:16:20,684 --> 00:16:26,133 Jedná se o informační válku, o výpad na bojiště a konkrétní bojový střet. 169 00:16:29,972 --> 00:16:35,173 Další otázka souvisí s tématem široce probíraným v médiích. 170 00:16:35,880 --> 00:16:42,196 Jedná se o ty masové vraždy v Americe a ptá se konkrétně Sergej. 171 00:16:42,656 --> 00:16:47,946 V posledních dvou dnech došlo v USA k masovým vraždám. Co to je? 172 00:16:48,066 --> 00:16:52,121 Předzvěst omezování občanských práv amerických občanů, 173 00:16:52,241 --> 00:16:57,570 nebo příprava půdy pro zákaz volného držení střelných zbraní v USA? 174 00:16:57,690 --> 00:17:02,151 USA vstupují do období své agónie. 175 00:17:03,159 --> 00:17:10,430 V USA všechny ty procesy přestavby, které měly být spuštěny v prvních letech 21. století, 176 00:17:11,297 --> 00:17:14,358 probíhají s fázovým posunem. 177 00:17:14,478 --> 00:17:29,997 V USA se nahromadilo vnitřní napětí a sílí tam proces masového střílení. 178 00:17:30,572 --> 00:17:42,979 Přičemž to masové střílení je v podstatě projevem všeobecného morálně mravního klima v USA, 179 00:17:43,099 --> 00:17:48,973 takže počty případů toho střílení neustále rostou. 180 00:17:49,093 --> 00:17:55,364 Zatímco v roce 2014 bylo těch případů masového střílení jen 31, 181 00:17:56,227 --> 00:18:01,690 tedy přesněji, zahynulo při nich 31 lidí a 34 jich bylo zraněno, 182 00:18:01,810 --> 00:18:11,465 tak v roce 2017 už zahynulo 160 lidí a téměř 600 jich bylo zraněno. 183 00:18:11,585 --> 00:18:23,252 V roce 2018 už došlo k 323 případům masového střílení, při kterých zahynulo 387 lidí. 184 00:18:24,292 --> 00:18:31,148 A více než… Prakticky 1300 lidí bylo zraněno. To bylo v roce 2018. 185 00:18:31,268 --> 00:18:38,512 A za sedm měsíců letošního roku již došlo k 248 případům masového střílení, 186 00:18:38,632 --> 00:18:43,290 při kterých zahynulo 246 lidí a tisíc jich bylo zraněno. 187 00:18:43,909 --> 00:18:46,032 Narůstá to. 188 00:18:46,152 --> 00:18:50,503 USA spějí ke svému krachu. 189 00:18:50,623 --> 00:19:04,320 Jestliže bude státní elita USA vzdorovat ve své touze parazitovat na zdrojích celého světa, 190 00:19:05,434 --> 00:19:11,239 tak USA explodují zevnitř. 191 00:19:11,359 --> 00:19:20,057 Trump a globální elita se teď ze všech sil snaží situaci v USA stabilizovat, 192 00:19:20,177 --> 00:19:27,106 stabilizovat USA a vrátit tam výrobu. 193 00:19:28,820 --> 00:19:34,791 Zatímco státní elita se naopak snaží tu loď rozhoupat. 194 00:19:34,911 --> 00:19:42,614 A nestačí, že sama společnost mílovými kroky směřuje ke katastrofě… 195 00:19:42,734 --> 00:19:50,409 A povšimněte si, co je charakteristické pro většinu těch případů masového střílení v USA. 196 00:19:51,680 --> 00:19:59,033 Neustále se mluví o tom, že byl i jakýsi druhý střelec. 197 00:20:00,912 --> 00:20:08,680 Potom vždy řeknou, že žádný druhý střelec nebyl a ten, který střílel, přitom zahynul. 198 00:20:09,841 --> 00:20:14,347 Lidé se spletli, žádný druhý střelec nebyl. 199 00:20:14,950 --> 00:20:22,338 A jak na to reagují všichni Trumpovi protivníci? Začínají z toho střílení obviňovat Trumpa. 200 00:20:27,894 --> 00:20:33,229 Oni si uvědomují, že obviní-li z toho Trumpa, 201 00:20:33,349 --> 00:20:38,149 protože tu situaci potřebují destabilizovat, aby došlo k explozi... 202 00:20:38,269 --> 00:20:45,723 Ty protitrumpovské nálady potřebují k vyvolání exploze u obyvatelstva USA. 203 00:20:45,843 --> 00:20:52,634 A tak se ptám, opravdu se ti lidé mýlili, když říkali, že tam byl i druhý střelec? 204 00:20:53,242 --> 00:20:57,250 Oni teď potřebují vyvolat určitou rezonanci 205 00:20:57,370 --> 00:21:01,010 a tak dochází k těm případům masového střílení, 206 00:21:01,130 --> 00:21:06,593 díky kterým je možné lidi neustále udržovat v napětí a zaměřovat je proti Trumpovi, 207 00:21:06,713 --> 00:21:12,177 aby bylo možné ho svrhnout. 208 00:21:12,297 --> 00:21:18,083 Jenže to pro ně dobře neskončí, neboť řežou větev, na které sami sedí. 209 00:21:18,203 --> 00:21:25,722 Oni by se teď měli snažit maximálně snižovat to napětí ve společnosti a zatím ho naopak vybičovávají. 210 00:21:25,842 --> 00:21:29,177 A místo toho, aby z toho střílení obviňovali Trumpa, 211 00:21:29,297 --> 00:21:36,613 by měli v tomto ohledu postupovat zcela jinak, aby se to napětí snižovalo. 212 00:21:37,470 --> 00:21:45,348 Takže v USA vnitřní sociální tlak stoupá 213 00:21:45,468 --> 00:21:52,756 a pokud se Trumpovi a globální elitě nepovede stabilizovat tu situaci 214 00:21:52,876 --> 00:21:58,534 a uzavřít USA do sebe, tak Spojené státy explodují. 215 00:21:58,976 --> 00:22:04,716 Jenže to potom bude horko celému světu, nic dobrého to nepřinese. 216 00:22:04,836 --> 00:22:07,545 A je tedy třeba se na to připravovat. 217 00:22:07,665 --> 00:22:12,769 Proto také vůbec ne náhodou Putin vyslovil Trumpovi svou soustrast, 218 00:22:12,889 --> 00:22:19,100 takže již navázali určitý dialog o tom, jak stabilizovat situaci ve světě. 219 00:22:22,914 --> 00:22:30,157 Přibližně ve stejné algoritmice byla položena i následující otázka od Andreje. 220 00:22:30,277 --> 00:22:37,924 3. srpna Trump prohlásil, že hon na čarodějnice skončil, a že mezi USA a Ruskem budou dobré vztahy. 221 00:22:38,044 --> 00:22:40,716 Přesto opět zavedli sankce. 222 00:22:40,836 --> 00:22:47,765 Znamená to, že začaly kroky poškozující ruské elity s cílem odtrhnout je od nadnárodního řízení? 223 00:22:47,885 --> 00:22:52,658 Aby v ručním režimu předvedly, zda budou pracovat pro zájmy státu, 224 00:22:52,778 --> 00:22:57,053 nebo odešly, neboť si s řízením bez kurátora neporadí? 225 00:22:57,173 --> 00:23:00,757 Jsou sankce a sankce, je mezi nimi velký rozdíl. 226 00:23:00,877 --> 00:23:06,313 Ta věc se má tak, že Trump nedrží moc v USA plně ve svých rukou 227 00:23:06,433 --> 00:23:09,326 a neustále musí čelit americké státní elitě. 228 00:23:09,446 --> 00:23:14,716 A v souladu s tím... Jen si povšimněte, že jakmile Trump řekne něco ve prospěch Ruska, 229 00:23:14,836 --> 00:23:17,536 tak okamžitě dojde k nějakému kataklyzmatu. 230 00:23:17,656 --> 00:23:21,489 V daném případě to masové střílení a sankce. 231 00:23:21,609 --> 00:23:30,169 Trump musí tak či onak v něčem státní elitě ustoupit, aby nad ní mohl vyhrát více… 232 00:23:30,611 --> 00:23:33,900 Řekněme v širším strategickém měřítku. 233 00:23:34,020 --> 00:23:37,051 Takticky ustoupí a strategicky zvítězí. 234 00:23:37,171 --> 00:23:41,862 Americká státní elita mu vždy nějakým způsobem odpovídá. 235 00:23:41,982 --> 00:23:50,016 A proto Trump, když jim ustupuje, ukládá skutečně jakoby protiruské sankce. 236 00:23:50,136 --> 00:23:54,438 Ale zároveň, jak bylo správně zmíněno, jsou aplikovány takové sankce, 237 00:23:54,558 --> 00:23:59,304 které odstřihávají naše podpindosníky od podpory z vnějšku, 238 00:23:59,424 --> 00:24:07,541 od diktátu ze strany washingtonského aparátu a tento proces nabírá obrátky. 239 00:24:07,661 --> 00:24:10,278 A takto to bude pokračovat. 240 00:24:10,398 --> 00:24:13,844 Jak řekl správně Trump: „Hon na čarodějnice skončil.“ 241 00:24:13,964 --> 00:24:22,579 Takže všechny pokusy obvinit Trumpa z toho, že je chráněncem Ruska, skončily nezdarem. 242 00:24:22,699 --> 00:24:27,831 A teď s plnou silou nastupuje Trumpův protiútok, informační. 243 00:24:27,951 --> 00:24:34,742 A podívejme se, jak to pěkně vyšlo, právě pro předvolební kampaň má všechny trumfy v ruce jen Trump. 244 00:24:34,862 --> 00:24:43,698 A proto právě kvůli tomu, aby snížili Trumpovi možnosti využívat své trumfy, 245 00:24:43,818 --> 00:24:48,950 okamžitě zvýšili napětí prostřednictvím masového střílení. 246 00:24:54,036 --> 00:24:57,408 Dále je tu otázka od Alexandra. 247 00:24:58,071 --> 00:25:04,844 Valeriji Viktoroviči, nemohl byste něco říci k tomu, co stojí za projektem Mexiko? 248 00:25:04,964 --> 00:25:10,373 Trumpova pravda (zeď?) také sehrává svou roli, aby odvedla pozornost jiným směrem. 249 00:25:10,493 --> 00:25:14,298 Zkusil jsem provést analýzu a vyšlo mi z toho, 250 00:25:14,418 --> 00:25:19,357 že globalisté převádějí automobilové odvětví z větší části právě do Mexika. 251 00:25:19,477 --> 00:25:23,613 Na jedné straně dusí Německo a likvidují tam stabilitu tohoto odvětví 252 00:25:23,733 --> 00:25:26,433 a na druhé straně ho posilují v Mexiku. 253 00:25:26,553 --> 00:25:29,861 Chápu to dobře, že tím řeší hned několik úkolů? 254 00:25:29,981 --> 00:25:35,141 Jedním je dát impulz odborníkům a donutit je stěhovat se do prázdných měst v Číně 255 00:25:35,261 --> 00:25:39,674 a druhým oslabit Evropu a realizovat tam islámský chalífát. 256 00:25:39,794 --> 00:25:44,234 Promiňte, to si vzájemně neprotiřečí, jedná se o jedno a to samé. 257 00:25:44,354 --> 00:25:46,252 To už je vlastně celá ta otázka. 258 00:25:46,372 --> 00:25:48,768 Ta podstata je zde následující. 259 00:25:48,888 --> 00:25:53,495 Už jsme mluvili o tom, že Evropa je určena k přeformátování. 260 00:25:53,615 --> 00:26:01,069 Euroatlantické centrum koncentrace řízení se má přesunout do Číny a euroasijské… 261 00:26:01,189 --> 00:26:07,012 To euroatlantické centrum je z větší části tvořeno dvěma segmenty: Velkou Británií a USA, 262 00:26:07,132 --> 00:26:09,334 a směřuje především do Číny. 263 00:26:09,454 --> 00:26:15,194 To ovšem neznamená, že by se z kontinentální Evropy někdo nemohl přesunout do Číny. 264 00:26:15,314 --> 00:26:21,193 A euroasijské centrum koncentrace řízení tvořené kontinentální Evropou se přesouvá do Íránu. 265 00:26:21,313 --> 00:26:27,662 To ovšem neznamená, že by se z euroatlantického bloku někdo nemohl přesunout do Íránu. 266 00:26:27,782 --> 00:26:35,429 Ve skutečnosti to přerozdělování probíhá podle potřeby. 267 00:26:35,549 --> 00:26:43,887 Jako když se například Benátčané a Janované stěhovali do Švýcarska a Holandska. 268 00:26:44,007 --> 00:26:51,866 Tehdy také část Benátčanů a Janovanů skončila ve Švýcarsku 269 00:26:51,986 --> 00:27:00,970 a jiná část Benátčanů a Janovanů zase v Holandsku. 270 00:27:01,090 --> 00:27:07,891 Přičemž většina Janovanů se stěhovala do Holandska a Velké Británie, 271 00:27:08,969 --> 00:27:14,691 zatímco většina Benátčanů zase do Švýcarska. 272 00:27:14,811 --> 00:27:23,868 Což se také projevilo na budoucích vlajkách Velké Británie, Holandska a Švýcarska. 273 00:27:23,988 --> 00:27:32,189 Takže co se týká Mexika. 274 00:27:32,309 --> 00:27:38,629 Nejde zde o Mexiko, ale o USA. 275 00:27:39,265 --> 00:27:46,922 Všechny státy Ameriky, a to jak severní, tak té jižní, jsou projektově zkonstruované, 276 00:27:47,042 --> 00:27:50,654 absolutně projektově zkonstruované. 277 00:27:50,774 --> 00:27:59,472 No a projektově zkonstruovaný stát USA byl vytvořen jako nástroj plnící roli mezinárodního četníka, 278 00:27:59,592 --> 00:28:08,760 jež se musí vypořádat se všemi, kteří jeho pánovi nějakým způsobem nevyhoví, 279 00:28:08,880 --> 00:28:19,043 neboli uplatňovat globální politiku globálního prediktoru v podobě zahraniční, vnější politiky USA, 280 00:28:19,163 --> 00:28:24,765 díky které si mnozí myslí: „Ó, USA jsou zcela určitě subjektem globální politiky.“ 281 00:28:24,885 --> 00:28:32,063 USA nikdy nebyly subjektem globální politiky! Vždy se jednalo jen o nástroj! 282 00:28:33,140 --> 00:28:40,908 USA vždy, od samého počátku byly nástrojem pro uplatňování globální politiky globálního prediktoru. 283 00:28:43,644 --> 00:28:51,191 A hlavní velitelské stanoviště vždy bylo a stále ještě je ve Velké Británii, 284 00:28:51,311 --> 00:28:55,945 neboť ještě není plně převedeno do Číny, 285 00:28:56,065 --> 00:29:05,676 přestože už tam část podřízených útvarů tohoto štábu úspěšně funguje díky Hongkongu. 286 00:29:07,251 --> 00:29:15,903 Takže USA nikdy nebyly subjektem globální politiky 287 00:29:16,566 --> 00:29:23,781 a jako nástroj se přežily již ke konci 20. století. 288 00:29:23,901 --> 00:29:30,443 Když 5% obyvatelstva spotřebovává 50% světových energetických zdrojů a vytváří 40% odpadu, 289 00:29:30,563 --> 00:29:34,611 tak je to velmi špatný příklad pro celý zbytek světa. 290 00:29:34,731 --> 00:29:38,542 Tímto způsobem by bylo možné zlikvidovat všechny zdroje, utopit se v odpadu 291 00:29:38,662 --> 00:29:42,108 a následně přežívat v podobě lidských stád. 292 00:29:42,228 --> 00:29:46,819 To ovšem až poté, co by pominula etapa posttechnokratické společnosti, 293 00:29:46,939 --> 00:29:52,104 ve které by se lidé s využitím zbytků výdobytků civilizované společnosti, například zbraní, 294 00:29:52,224 --> 00:29:58,960 vzájemně vylikvidovali, jak je to vyobrazeno v americkém filmu Šílený Max. 295 00:29:59,080 --> 00:30:06,634 Takže USA měly být přeformátovány ještě v prvních letech 21. století hned po SSSR. 296 00:30:06,754 --> 00:30:12,473 Jenže přestože byl SSSR demontován podle plánu 297 00:30:12,593 --> 00:30:17,625 a pouze o půl roku tak předběhnul zhroucení USA a celého západního světa, 298 00:30:17,745 --> 00:30:20,589 které svými zdroji před tím zhroucením zachránil, 299 00:30:20,709 --> 00:30:28,219 tak vše, co probíhalo potom, se globálním prediktoru vymklo z jeho řízení. 300 00:30:28,339 --> 00:30:32,222 Ukázalo se, že Rusko je „věc o sobě“ (Immanuel Kant). 301 00:30:32,342 --> 00:30:37,530 Ukázalo se, že v Rusku konceptuální moc náleží lidu, 302 00:30:37,650 --> 00:30:44,917 takže se v něm spustily takové procesy, které globální řízení nedokázalo uřídit. 303 00:30:45,037 --> 00:30:54,489 A tyto procesy vedly k tomu, že když mělo být v roce 1996 Rusko, SSSR, znovu složeno dohromady… 304 00:30:54,609 --> 00:31:00,276 V roce 1991 ho rozebrali a v roce 1996 ho chtěli znovu poskládat na základě marxistické ideologie 305 00:31:00,396 --> 00:31:07,187 v čele s agitačním střediskem v podobě Běloruska. 306 00:31:07,307 --> 00:31:13,681 A Alexandr Grigorjevič Lukašenko se měl stát naším báťuškou carem, zakladatelem nové dynastie, 307 00:31:13,801 --> 00:31:18,053 jejíž ideologií měl být marxismus, mraksismus. 308 00:31:18,173 --> 00:31:29,754 Alexandr Grigorjevič ještě tento scénář neopustil, pořád si myslí, že mu to nakonec vyjde, 309 00:31:29,874 --> 00:31:34,158 takže Kolju vychovává jako následníka trůnu. 310 00:31:34,278 --> 00:31:40,748 Nu, co se dá dělat, je to člověk omezený, ten Alexandr Grigorjevič, přestože mazaný. 311 00:31:40,868 --> 00:31:47,916 Takže Sovětský svaz se jim v roce 1996 znovu poskládat nepodařilo. 312 00:31:48,036 --> 00:31:52,706 Proto tu věc s USA museli zatím odložit a naplnit je zdroji, 313 00:31:52,826 --> 00:31:57,753 což vedlo k tomu, že si státní elita USA o sobě začala myslet, že je všemocná, 314 00:31:57,873 --> 00:32:02,157 a tak se ten uvázaný pes utrhl ze řetězu a začal kousat svého páníčka. 315 00:32:02,277 --> 00:32:07,205 Oni si totiž myslí, že ten americký parazitismus na světě je věčný, 316 00:32:07,325 --> 00:32:11,551 že je možné dál všechny okrádat a parazitovat na tom. 317 00:32:11,671 --> 00:32:17,262 Ale ještě jednou opakuji, že pokračovat v americkém způsobu života, dokonce i jen v podobě samotných USA, 318 00:32:17,382 --> 00:32:21,376 znamená zkázu planety v blízké, dohledné perspektivě. 319 00:32:21,496 --> 00:32:26,546 Americká státní elita… Jen se podívejte na úroveň jejího vzdělání. 320 00:32:26,666 --> 00:32:31,020 Vždyť je to jako v tom vtipu o hloupém Čukčovi. 321 00:32:31,140 --> 00:32:34,570 Jenže oni si to neuvědomují, vůbec nic nechápou! 322 00:32:34,690 --> 00:32:38,479 To proto si myslí, že to všechno může takto dál jít věčně. Jenže nemůže. 323 00:32:38,599 --> 00:32:45,757 A globalisté vědí, že USA je nutné přestavět už teď, než bude pozdě. 324 00:32:45,877 --> 00:32:52,165 A díky tomu, že se u nás v Rusku dostal do čela Putin, 325 00:32:52,285 --> 00:33:01,365 který za těch fakticky dvacet let, zatím se tedy počítá, že za osmnáct, 326 00:33:02,523 --> 00:33:06,355 dokázal do značné míry Rusko stabilizovat, 327 00:33:06,475 --> 00:33:14,276 a tím tak umožnil globálnímu prediktoru přistoupit k přeformátování USA. 328 00:33:14,396 --> 00:33:20,397 To je ten základ dohody Putina s globálním řízením. Právě toto. 329 00:33:20,517 --> 00:33:27,058 Umožnit jim provést ten manévr, aby se stabilizovaly procesy řízení na planetě Zemi, 330 00:33:27,178 --> 00:33:33,308 aby zachránili civilizaci na planetě Zemi. To je totiž výhodné pro všechny, kteří tu žijí. 331 00:33:33,428 --> 00:33:40,046 A právě tohle Putin svým řízením Ruska a světa globálnímu prediktoru poskytuje. 332 00:33:40,166 --> 00:33:49,563 Takže globální prediktor teď pracuje na přeformátování USA. 333 00:33:49,683 --> 00:33:54,115 A to přeformátování lze provést dvěma způsoby. 334 00:33:54,235 --> 00:34:00,544 První způsob znamená, že všechny procesy v USA přejdou do více méně řiditelného rámce 335 00:34:00,664 --> 00:34:07,001 s přibližně stejnými kataklyzmaty, jaké probíhaly při likvidaci SSSR, 336 00:34:07,121 --> 00:34:11,038 což znamená, že občanská válka je nevyhnutelná, 337 00:34:11,158 --> 00:34:16,465 vnitřní sociální napětí je nevyhnutelné, řádění banditů je nevyhnutelné, 338 00:34:16,585 --> 00:34:22,406 ale znamená to jednu úroveň krveprolití, krvavosti budoucích událostí. 339 00:34:22,526 --> 00:34:30,328 A tato úroveň, přestože vše bude u Američanů probíhat daleko tvrději, než tomu bylo u nás při pádu SSSR, 340 00:34:30,448 --> 00:34:34,931 je přece jen tou minimální úrovní krvavosti nadcházejících událostí. 341 00:34:35,051 --> 00:34:45,348 Druhý scénář je daleko surovější a předpokládá, že USA bude nutné nechat sklouznout… 342 00:34:45,468 --> 00:34:52,155 S výjimkou jaderné energetiky, okolo těchto elektráren budou utvořena ohniska, 343 00:34:52,275 --> 00:34:59,021 taková ohniska odporu podporovaná vzdušnou cestou. 344 00:35:01,979 --> 00:35:10,467 Takto tam budou vytvořena ohniska klidu s kruhovou obranou proti těm lidem, 345 00:35:10,587 --> 00:35:14,324 kteří budou brodit po USA jako šílený Max. 346 00:35:14,444 --> 00:35:19,262 Ponechají tedy tu lidskou masu, aby se mezi sebou vymlátila, 347 00:35:19,382 --> 00:35:22,709 ale to znamená zcela jinou úroveň nadcházejících událostí. 348 00:35:22,829 --> 00:35:28,084 A jak při té první úrovni krvavosti nadcházejících událostí, 349 00:35:28,204 --> 00:35:37,214 tak i při té druhé horší úrovni jejich krvavosti musí být globální řízení připraveno na to, 350 00:35:37,334 --> 00:35:44,673 jak jednají lidé vždy, když pro ně začíná být těžké žít na nějakém území. 351 00:35:44,793 --> 00:35:49,997 Jak se říká: „Ryba hledá, kde je to hlubší a člověk, kde je to lepší.“ 352 00:35:50,117 --> 00:35:58,638 U nás v devadesátých letech také značná část lidí odjela z Ruska, z SSSR tam, kde se žilo lépe. 353 00:35:58,758 --> 00:36:04,965 Dovedete si představit, co se bude dít, začnou-li v USA probíhat kataklyzmata? 354 00:36:05,085 --> 00:36:11,421 A bude to o dost horší, než tomu bylo při rozpadu SSSR. 355 00:36:11,541 --> 00:36:16,359 Mentalita Američanů se od té naší značně liší. 356 00:36:16,899 --> 00:36:22,866 My, ať už je nám jakkoliv těžko, tak to dokážeme přestát a bojujeme za svůj stát. 357 00:36:22,986 --> 00:36:26,518 My udržujeme infrastrukturu našeho státu. 358 00:36:26,638 --> 00:36:34,543 Zatímco Američané mají v krvi něco jiného, jim nečiní problém přesunovat se tam, 359 00:36:34,663 --> 00:36:39,052 kde je výplata o pět dolarů vyšší, protože to je výhodnější. 360 00:36:39,172 --> 00:36:45,216 Oni nejsou spoutáni sociálními vztahy v té míře jako my. 361 00:36:45,336 --> 00:36:47,916 Naše společnost je tradiční. 362 00:36:48,036 --> 00:36:52,468 Zatímco ta jejich společnost je už přece jen libertariánská. 363 00:36:52,588 --> 00:36:57,200 Jejich hlavní hodnoty jsou ty pederastické. 364 00:36:57,320 --> 00:37:03,296 Žádná výchova dětí a starost o přestárlé. 365 00:37:03,416 --> 00:37:11,638 A to, jak mají Američané ve zvyku vrhnout se tam, kde je život lepší, zářnější a sytější, 366 00:37:11,758 --> 00:37:17,313 bude znamenat velký nápor pro státy s nimi hraničící. 367 00:37:17,433 --> 00:37:22,911 Proto na to musí být ty státy připraveny. 368 00:37:23,031 --> 00:37:32,865 Kanada je více na severu a reliéf krajiny jí umožňuje vytvořit určitý zátaras 369 00:37:32,985 --> 00:37:37,477 a navíc na sever se těch lidí zase tolik nevydá, 370 00:37:37,597 --> 00:37:43,486 takže bude možné díky přirozeným překážkám udržet ty, 371 00:37:45,416 --> 00:37:51,074 kteří se budou snažit zachránit před anarchií, bídou a hladem, 372 00:37:51,194 --> 00:37:53,786 který nastane v USA. 373 00:37:53,906 --> 00:37:58,481 Jenže Mexiko se nachází ve zcela jiných podmínkách. 374 00:37:58,601 --> 00:38:07,508 Proto Trump nestaví tu zeď proti migrantům přicházejícím z Latinské Ameriky do USA, 375 00:38:07,628 --> 00:38:14,478 ale kvůli tomu, že až nastane tato krvavá anarchie v USA, 376 00:38:14,598 --> 00:38:22,297 a všichni, kteří budou hledat sytý a klidný život, začnou utíkat z USA, 377 00:38:22,417 --> 00:38:25,743 tak aby to Mexiko dokázalo ustát. 378 00:38:25,863 --> 00:38:30,501 Jedná se o obrannou hranici, která se staví, aby je potom dokázalo zadržet Mexiko. 379 00:38:30,621 --> 00:38:37,008 A aby to Mexiko ustálo, musí být ekonomicky prosperujícím státem. 380 00:38:37,128 --> 00:38:45,984 Proto teď v Mexiku probíhá boj se zločineckými bandami a je tam rozvíjena ekonomika. 381 00:38:46,104 --> 00:38:49,945 Nu, jak se dá, neboť kádry řeší všechno. 382 00:38:50,065 --> 00:38:54,684 A mexické kádry nejsou zase tak moc akceschopné 383 00:38:55,688 --> 00:39:02,802 a také nejsou tak odolné jako ty kádry, které se našly v Rusku poté, kdy bylo rozvráceno. 384 00:39:02,922 --> 00:39:07,623 Rusko to ustálo díky svým lidem. Mexiko tak stabilní není. 385 00:39:07,743 --> 00:39:12,550 Proto je nutné ze všech sil Mexiko posilovat zvnějšku, 386 00:39:12,670 --> 00:39:23,223 aby to ustálo a vydrželo nápor těch lidem se pouze podobajícím masám z USA do Mexika. 387 00:39:23,343 --> 00:39:28,135 Neboť v první řadě se tam vrhnou právě jen ti, kteří se lidem jen podobají, vtrhnou tam bandy. 388 00:39:28,255 --> 00:39:32,713 Protože v Mexiku bude život lepší, tam bude dost tepla i jídla. 389 00:39:32,833 --> 00:39:37,137 Bude tam možné si nakrást a vyhodit si potom z kopýtka. 390 00:39:37,257 --> 00:39:42,049 To všechno bude nutné zadržet, proto se také staví ta zeď. 391 00:39:46,551 --> 00:39:49,688 Další otázka je od Arťoma. 392 00:39:50,742 --> 00:39:58,844 V první polovině roku 2019 došlo už ke třem pokusům oranžových revolucí, 393 00:39:58,964 --> 00:40:03,345 v Česku, Moldavsku a Gruzii a všechny byly neúspěšné. 394 00:40:03,465 --> 00:40:07,307 V Rusku již dlouhou dobu pozorujeme plánovité, systematické 395 00:40:07,427 --> 00:40:10,959 a soudě podle všeho plně kontrolované vypouštění páry, 396 00:40:11,079 --> 00:40:14,689 které anuluje výbušný potenciál majdanistů. 397 00:40:14,809 --> 00:40:17,544 Jen na Ukrajině se ten majdan povedl 398 00:40:17,664 --> 00:40:22,533 a navíc byly jeho výsledky zafixovány volbami jak prezidentskými, tak i do Rady. 399 00:40:22,653 --> 00:40:24,024 S tím nesouhlasím. 400 00:40:24,144 --> 00:40:28,268 Je jasné, že současná situace na Ukrajině je dost užitečná pro celý ruský svět, 401 00:40:28,388 --> 00:40:30,969 stejně jako očkování proti nějaké nemoci. 402 00:40:31,089 --> 00:40:36,061 Je teď velice pohodlné ukazovat na Ukrajinu a ptát se: „Chcete to samé?“ 403 00:40:36,181 --> 00:40:40,125 Je však ruský národ, v sestavě Rusů, Ukrajinců, Bělorusů a dalších, 404 00:40:40,245 --> 00:40:45,089 připraven vzít si z této situace to správné ponaučení? Nezpůsobí toto očkování smrt? 405 00:40:45,209 --> 00:40:46,889 V žádném případě. 406 00:40:47,009 --> 00:40:53,447 Není to tak, že je velice pohodlné poukazovat na Ukrajinu a ptát se: „Chcete to samé?“ 407 00:40:53,567 --> 00:40:58,231 Mně se například vůbec nelíbí ty procesy, které probíhají na Ukrajině. 408 00:40:58,351 --> 00:41:02,706 Já soucítím s lidmi, kteří jsou nuceni takto přežívat. 409 00:41:02,826 --> 00:41:06,873 Na Donbasu ta válka už trvá déle než Velká vlastenecká válka. 410 00:41:06,993 --> 00:41:11,477 To je tím efektem nových válek. 411 00:41:11,597 --> 00:41:15,411 Problém je v tom, že všechny události se rozvíjejí po spirále, 412 00:41:15,531 --> 00:41:21,172 a teď to směřuje k tomu, co jsme se učili v dějinách o třicetiletých, staletých válkách. 413 00:41:21,292 --> 00:41:33,878 Už došlo na tuto variantu, kdy neustále probíhají lokální bojové střety a lidé žijí a rodí své děti ve válce. 414 00:41:33,998 --> 00:41:36,064 To k tomu teď směřujeme. 415 00:41:36,184 --> 00:41:44,963 A to vůbec není ten styl života, který bych komukoliv přál. 416 00:41:45,083 --> 00:41:50,029 Já si pro všechny lidi přeji mír, štěstí a klidné nebe nad hlavou, 417 00:41:50,149 --> 00:41:55,816 aby mohli žít v radosti se svými dětmi a se svými rodiči. 418 00:41:56,305 --> 00:42:00,214 Vůbec tedy ne to, jak se to teď všechno vyvíjí. 419 00:42:00,677 --> 00:42:08,238 To nivelizování majdanů teď probíhá všude za pomoci globálního řízení. 420 00:42:08,358 --> 00:42:13,871 Ty majdany se tedy nepovedly právě proto, že byly cíleně potlačovány. 421 00:42:13,991 --> 00:42:18,603 Globální řízení právě teď žádnou velkou válku v Evropě nepotřebuje, 422 00:42:18,723 --> 00:42:22,255 a to z jednoho jednoduchého důvodu, že ji nemůže potřebovat ani Rusko. 423 00:42:22,375 --> 00:42:27,914 Rusko je ten háček, ten hřebík, na kterém se drží celé světové uspořádání. 424 00:42:28,034 --> 00:42:34,420 Neustojí-li to Rusko, zhroutí se všechno, všechno se to sesype a globalisté to již nedokáží ustát. 425 00:42:34,540 --> 00:42:42,933 A co se týká toho, zda to nebude… Jak to bylo v té otázce formulováno? 426 00:42:44,760 --> 00:42:50,598 Ne, ne kvůli čemu to vše zahyne, ta poslední věta. 427 00:42:52,038 --> 00:42:58,185 Je ruský národ připraven učinit si z toho ten správný závěr? Nezpůsobí toto očkování smrt? 428 00:42:58,305 --> 00:43:02,223 Ano, zda to nebude příčinou smrti. Ne, nebude. 429 00:43:02,343 --> 00:43:07,624 Je to tak, že ruský národ od počátku začal pracovat na své záchraně. 430 00:43:07,744 --> 00:43:16,832 A zatímco v devadesátých letech byl ten boj proti globálnímu diktátu, 431 00:43:16,952 --> 00:43:22,901 globální likvidaci Ruska spontánní a neměl oporu v teorii, 432 00:43:23,021 --> 00:43:27,565 tak dnes máme teorii, 433 00:43:27,685 --> 00:43:34,655 ve které je v strohé lexikální podobě vyjádřena Koncepce sociální bezpečnosti, 434 00:43:34,775 --> 00:43:44,814 jak je potřebné jednat a bránit se tomu agresivnímu vlivu prostředí, okolního světa na Rusko, 435 00:43:44,934 --> 00:43:52,015 a jak je nutné rozvíjet Rusko, aby se život v něm neustále zlepšoval 436 00:43:52,135 --> 00:43:57,519 a byl bezpečnější pro všechny obyvatele Ruska i celého světa. 437 00:43:57,639 --> 00:43:59,088 A to probíhá. 438 00:43:59,208 --> 00:44:05,312 Dnes se již Koncepce sociální bezpečnosti šíří čím dál více 439 00:44:05,432 --> 00:44:08,681 a na jejím základě jsou budovány řídicí moduly. 440 00:44:08,801 --> 00:44:13,156 To je něco zcela jiného než ta nesystémová obrana z devadesátých let. 441 00:44:13,276 --> 00:44:18,531 V devadesátkách jsme teprve začali oslovovat lidi: „Čtěte tlusté knihy, 442 00:44:18,651 --> 00:44:25,167 neboť vám to umožní se znalostí věci odrážet agresi, která je vedena proti Rusku. 443 00:44:25,287 --> 00:44:28,125 Tu agresi, kvůli které v Rusku umírají lidé.“ 444 00:44:28,245 --> 00:44:36,406 A právě to se stalo v Rusku zárukou toho... Ta konceptuální moc obyvatelstva se stala zárukou toho, 445 00:44:36,526 --> 00:44:42,733 že se u nás dostal do čela řízení gosudar, Vladimir Vladimirovič Putin. 446 00:44:42,853 --> 00:44:46,488 Ukrajinské obyvatelstvo tu konceptuální moc nemá. 447 00:44:46,608 --> 00:44:50,629 Ať už s těmi lidmi jakkoliv soucítím, tak prostě nemají konceptuální moc. 448 00:44:50,749 --> 00:44:55,233 Ten projekt ukrajinizace, který realizoval globální prediktor, 449 00:44:55,353 --> 00:44:58,833 a kterého se od poloviny devadesátých let, 450 00:44:58,953 --> 00:45:07,680 oj od poloviny 19. století strukturně chopil rakousko-uherský generální štáb, 451 00:45:07,800 --> 00:45:09,584 té ukrajinizace, 452 00:45:09,704 --> 00:45:13,210 měl bohužel velice silný vliv, velice silný. 453 00:45:13,330 --> 00:45:20,643 To proto na Ukrajině jednoduše není takové jádro, které by bylo nositelem konceptuální moci. 454 00:45:20,763 --> 00:45:28,719 Ono velice těžce a pracně vyzrává v republikách na Donbasu, 455 00:45:28,839 --> 00:45:36,409 ať už se tomu vedení těchto republik snaží bránit, jak chce. 456 00:45:37,824 --> 00:45:47,956 A po vraždě Zacharčenka a příchodu Pušilina je to, co se děje v DLR jedním slovem hrozné. 457 00:45:48,780 --> 00:45:55,106 Pušilin je agent SBU, který dělal všechno pro to, aby se Donbas zalil krví, 458 00:45:55,226 --> 00:46:01,099 aby tam mohli přijít ti banderovští zmetci a začali zabíjet lidi. 459 00:46:02,411 --> 00:46:08,403 A aby Pušilin mohl stanout v čele DLR zabili tak skvělého člověka, 460 00:46:08,523 --> 00:46:10,795 Zacharčenka, který spustil… 461 00:46:10,915 --> 00:46:20,466 Ten jediný příklad velice zkušeného, správného použití Overtonova okna z pozice ruského vlastenectví 462 00:46:20,586 --> 00:46:24,427 se dá přisoudit jedině Zacharčenkovi! 463 00:46:24,547 --> 00:46:30,470 To on spustil projekt Maloruska a ten se rozběhnul, neúprosně běží. 464 00:46:30,590 --> 00:46:34,071 Věčná mu památka, Alexandrovi Vladimiroviči. 465 00:46:39,524 --> 00:46:43,021 Ještě jedna otázka je tu od Vladimira. 466 00:46:43,141 --> 00:46:47,342 V minulém pořadu Otázka-odpověď z 29. července jste řekl, 467 00:46:47,462 --> 00:46:54,466 že místo manifestování je nutné psát kritické články na adresu úředníků a jejich činnosti. 468 00:46:54,827 --> 00:47:00,150 Jenže v poslední době velice často vidíme, 469 00:47:00,270 --> 00:47:07,506 že lidé, kteří přijdou s kritickým článkem nebo kritickou výtkou vůči nestydatě hrabivému úředníkovi, 470 00:47:07,626 --> 00:47:10,592 jsou potom trestně stíháni. 471 00:47:10,712 --> 00:47:14,656 Někdo si to odnese pokutou, jiný skončí ve vězení, i když jen na krátkou dobu. 472 00:47:14,776 --> 00:47:18,616 - I to je ovšem nepříjemné… - Tak by to být vůbec nemělo. 473 00:47:18,736 --> 00:47:22,680 - Co mají v takovém případě dělat? - S ohledem na to je třeba mít na zřeteli, 474 00:47:22,800 --> 00:47:25,200 že psát se dá různým způsobem. 475 00:47:25,320 --> 00:47:30,576 U nás jsou zvyklí si myslet, že tisk, média jsou čtvrtou velmocí. 476 00:47:30,696 --> 00:47:34,099 A vždyť se na ně podívejte, dozvíte se tam něco věcného? 477 00:47:34,219 --> 00:47:38,292 Všude se jen vybičovávají emoce, někdo proti někomu útočí, s někým se škorpí, 478 00:47:38,412 --> 00:47:44,335 ale žádná rozmluva k věci v médiích není, nebyla a ani nebude. 479 00:47:44,455 --> 00:47:52,823 Dokud se lidé sami nechopí toho, aby v těch médiích udělali pořádek. 480 00:47:54,263 --> 00:47:58,944 Co je pracovní náplní úředníka? 481 00:47:59,638 --> 00:48:02,133 Řízení! 482 00:48:02,253 --> 00:48:11,623 To je něco zcela jiného než nějaká praktická činnost, ze které vznikají konkrétní výrobky a služby. 483 00:48:12,113 --> 00:48:16,870 Jedná se o skládačku národohospodářského mechanismu. 484 00:48:16,990 --> 00:48:21,165 Jestliže je vše poskládáno kvalitně, znamená to dobrý život pro všechny, 485 00:48:21,285 --> 00:48:24,535 kteří v tomto národohospodářském komplexu pracují. 486 00:48:24,655 --> 00:48:28,572 Jestliže je to poskládáno špatně, přináší to lidem špatný život. 487 00:48:28,692 --> 00:48:34,848 Jenže toto negativum může konkrétnímu úředníkovi vynášet velmi dobré dividendy. 488 00:48:34,968 --> 00:48:38,243 Co je tedy třeba udělat? Musíte se zapojit do řízení. 489 00:48:38,363 --> 00:48:41,304 Mluvilo se tu o psaní článků. A co by v nich mělo stát? 490 00:48:41,424 --> 00:48:49,122 Jak to napsat, a s jakou úrovní chápání? Nesmíte přece s tím úředníkem vstupovat do konfrontace. 491 00:48:49,242 --> 00:48:56,650 Musíte odhalovat procesy řízení. Nemusíte odhalovat nějaká korporativní tajemství. 492 00:48:56,770 --> 00:49:00,842 Je zbytečné pronikat do těch jejich aparátních her. 493 00:49:00,962 --> 00:49:07,272 Musíte psát o procesech řízení z pozice obecného chodu věcí, 494 00:49:07,392 --> 00:49:13,804 to ale musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 495 00:49:13,924 --> 00:49:20,029 To absolutní většina našich úředníci netuší, absolutní většina našich úředníků! 496 00:49:20,149 --> 00:49:26,278 Jsou mezi nimi jen jednotlivci, kteří alespoň něco vědí o řízení složitých sociálních supersystémů. 497 00:49:26,398 --> 00:49:32,194 Všechno to kvalifikační navyšování gramotnosti v řízení jsou absolutní bludy. 498 00:49:32,314 --> 00:49:38,958 Jedná se tam jen o rozkrádání rozpočtů, o nic víc. Je to zlodějna! 499 00:49:39,078 --> 00:49:47,239 Já vždy lidem říkám, že jsme teď v situaci, kdy je záchrana tonoucích v rukou samotných tonoucích! 500 00:49:47,359 --> 00:49:52,872 Jestliže vidíte, že procesy řízení ve vašem regionu neprobíhají tak, jak by měly, 501 00:49:52,992 --> 00:50:02,079 tak musíte odhalovat právě tyto procesy řízení! Je zbytečné jít po tom, kdo konkrétně co rozkradl... 502 00:50:02,199 --> 00:50:05,372 Musíte popisovat PROCESY ŘÍZENÍ! 503 00:50:05,492 --> 00:50:09,590 Ale to znamená zcela jinou úroveň teoretických znalostí! 504 00:50:09,710 --> 00:50:17,791 Až se v tomto pozvednete nad všechny tyto úředníky, až budete umět popisovat procesy řízení, 505 00:50:17,911 --> 00:50:29,149 tak vstoupíte do řízení těchto procesů, a potom nebude v podstatě existovat žádný podklad, 506 00:50:29,269 --> 00:50:35,167 na jehož základě by úředník mohl proti vám rozpoutat nějaké represe. 507 00:50:35,287 --> 00:50:41,000 Ano, on vás bude nenávidět, ano, bude se snažit vám provádět nějaké špinavosti, 508 00:50:41,120 --> 00:50:43,972 ale nebude pro to mít žádný podklad. 509 00:50:44,092 --> 00:50:49,842 Teď napíšete článek, ve kterém je to, to a to. Prý potřebujete faktologii. 510 00:50:49,962 --> 00:50:53,536 A jak si potom tu faktologii zodpovíte? 511 00:50:53,656 --> 00:50:58,401 Vždyť jakým způsobem pracují některé rádoby policejní orgány? 512 00:50:58,521 --> 00:51:02,912 Přijdete k nim s oznámením o konkrétním zločinu: „Řekněte nám ještě to, to a to.“ 513 00:51:03,032 --> 00:51:07,977 „Tak to promiňte. To vy jste tu placeni za to, abyste si po podaném oznámení tohle všechno zjistili! 514 00:51:08,097 --> 00:51:11,737 Jestliže to všechno udělám za vás, tak k čemu jste nám potom vy? 515 00:51:11,857 --> 00:51:17,310 A navíc mě pak ještě obviníte z toho, že zasahuji do vašich pravomocí.“ 516 00:51:17,430 --> 00:51:21,468 To je to, na čem ti lidé vždy v podstatě pohoří. 517 00:51:22,110 --> 00:51:26,621 Musíte popisovat procesy z pozice obecného chodu věcí. 518 00:51:26,741 --> 00:51:30,425 Ale abyste takto uměli popsat proces, konkrétní proces, 519 00:51:30,545 --> 00:51:34,649 musíte vědět, jak je realizováno řízení složitých sociálních supersystémů. 520 00:51:34,769 --> 00:51:38,033 A to vám bez teoretických znalostí nepůjde. 521 00:51:38,153 --> 00:51:40,642 Nic bez nich nedokážete. 522 00:51:40,762 --> 00:51:47,653 Buď budete nesmyslně skákat na majdanu a doufat, že si vás všimne gosudar 523 00:51:47,773 --> 00:51:51,236 a povede se mu váš problém vyřešit v ručním režimu... 524 00:51:51,356 --> 00:51:54,023 A vy sami byste to udělat nemohli? 525 00:51:54,143 --> 00:51:56,765 Jak se zhroutil majdan? 526 00:51:59,950 --> 00:52:06,938 Teď mám na mysli ten na Bolotném náměstí v roce 2012, v zimě na přelomu let 2011/2012. 527 00:52:07,058 --> 00:52:12,776 Cožpak se zhroutil díky tomu, že Kurgiňan vyvedl lidi na antimajdan? 528 00:52:13,418 --> 00:52:14,922 Ne, vůbec ne. 529 00:52:15,042 --> 00:52:19,102 Ano, Kurgiňan tam ty lidi shromáždil, což poskytlo obrázek, 530 00:52:19,222 --> 00:52:25,936 ale aby bylo možné toho obrázku využít, muselo tu fungovat akceschopné státní ŘÍZENÍ! 531 00:52:26,056 --> 00:52:33,057 A tenkrát v té zimě 2011/2012 prakticky všichni udělali pukrle a odtáhli se od Putina. 532 00:52:33,177 --> 00:52:37,967 Všichni se lísali k Medveděvovi: „Ó náš veliký vládce, zruš volby 533 00:52:38,087 --> 00:52:42,390 a vládni nám: Jak dlouho budeš chtít nám vládni, caruj! 534 00:52:42,510 --> 00:52:46,216 My si za tebe se státem poradíme sami, a ty si caruj.“ 535 00:52:46,336 --> 00:52:49,666 To za to šli lidi "bojovat" na majdan na Bolotném náměstí. 536 00:52:49,786 --> 00:52:52,276 A proč nebyl úspěšný? 537 00:52:52,396 --> 00:52:56,102 Protože systematická informační práce 538 00:52:56,222 --> 00:53:02,051 nabourávala jeden po druhém všechny informační moduly ještě v zárodku. 539 00:53:02,980 --> 00:53:08,376 Vždy na každý jejich informační výpad následoval informační protiúder, 540 00:53:08,496 --> 00:53:10,964 který je nutil k dalšímu kroku. 541 00:53:11,084 --> 00:53:16,427 A když takto byli donuceni všechny své moduly, které měli v plánu použít v průběhu tří měsíců, 542 00:53:16,547 --> 00:53:21,248 vypotřebovat za jeden měsíc, tak pohořeli a museli z majdanu odtáhnout. 543 00:53:21,368 --> 00:53:24,985 No a potom tomu ještě napomohl i ten obrázek, 544 00:53:25,105 --> 00:53:30,647 který zorganizoval Sergej Jervandovič se svým hnutím Podstata času, ten antimajdan. 545 00:53:30,767 --> 00:53:35,092 A znovu opakuji, že když státní řízení antimajdan na Ukrajině nepotřebovalo, 546 00:53:35,212 --> 00:53:37,481 tak si ho také nikdo ani nepovšiml. 547 00:53:37,601 --> 00:53:44,646 Aby nějaké masové shromáždění lidí bylo nějakým způsobem vůbec zaznamenáno a využito v řízení, 548 00:53:44,766 --> 00:53:50,772 musí pro to existovat zájem a možnosti daný obrázek využít. 549 00:53:52,520 --> 00:53:57,562 Možnosti Kurgiňana a dalších lidí vyvést lidi na antimajdan 550 00:53:59,022 --> 00:54:05,059 byly využity, tyto jejich možnosti shromáždit lidi 551 00:54:05,179 --> 00:54:10,301 byly využity akceschopným státním řízením. 552 00:54:10,421 --> 00:54:15,321 I kdyby ty lidi na antimajdan nevyvedli, tak by se ten majdan stejně zhroutil, 553 00:54:15,441 --> 00:54:19,014 neboť jeho informační moduly byly zničeny. 554 00:54:19,134 --> 00:54:26,525 A protože státní řízení mělo zájem na tom využít alternativní obrázek antimajdanu, tak ho také využilo. 555 00:54:26,645 --> 00:54:28,569 Prostě to zapracovali. 556 00:54:28,689 --> 00:54:31,753 Vše přece vždy probíhá tím nejlepším možným způsobem 557 00:54:31,873 --> 00:54:35,424 s ohledem na reálnou mravnost a etiku všech účastníků daného procesu. 558 00:54:35,544 --> 00:54:38,455 Je tu značná část lidí, která se domnívá, 559 00:54:38,575 --> 00:54:44,138 že vyjít na náměstí, zaskákat si tam a zakřičet si nějaká ta hesla, je reálné řízení. 560 00:54:44,258 --> 00:54:49,844 Tak to bylo využito s ohledem na antimajdan. Vy jste vyvedli lidi na náměstí, tak my také. 561 00:54:49,964 --> 00:54:54,909 Takže v tomto ohledu můžeme Sergeji Jervandoviči jen poděkovat. 562 00:54:56,346 --> 00:55:02,052 A ten majdan se nezhroutil díky shromáždění na Poklonnoj gore, ale díky tomu, 563 00:55:02,172 --> 00:55:09,063 že se jim zhroutily všechny informační moduly a ty byly rozbity v informační práci s obyvatelstvem. 564 00:55:09,183 --> 00:55:12,955 Neboť když majdan vyprodukoval informační modul, 565 00:55:13,075 --> 00:55:21,647 tak ho zase hned zformované vlastenecké společenství rozbilo, jeden po druhém, zas a znovu. 566 00:55:21,767 --> 00:55:26,380 Výsledkem bylo, že další lidé již na majdan nepřicházeli, na to Bolotné náměstí 567 00:55:26,500 --> 00:55:29,498 a naopak odtud lidé začali odcházet. 568 00:55:30,206 --> 00:55:32,329 Takže takto. 569 00:55:32,449 --> 00:55:37,747 Znalosti znamenají moc! Berte tuto moc do svých rukou! 570 00:55:39,340 --> 00:55:42,392 To byla pro dnešek poslední otázka. 571 00:55:42,512 --> 00:55:48,363 A opět jsme se dostali k tomu, jak je potřebné ovládat teorii, mít teoretické znalosti. 572 00:55:48,483 --> 00:55:51,990 Soudruh Stalin říkal, že bez teorie nám hrozí smrt. 573 00:55:52,110 --> 00:55:58,161 Jestliže si široké masy lidí neosvojí teoretické znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, 574 00:55:58,281 --> 00:56:03,490 tak stále zůstanou rukojmím těch, kteří budou řídit ve vlastním zištném zájmu 575 00:56:03,610 --> 00:56:06,432 v rámci zformované koncepce řízení. 576 00:56:06,552 --> 00:56:11,120 Potom ale za vše zaplatíte vy sami. Ať už na majdanu budete či nebudete skákat… 577 00:56:11,240 --> 00:56:14,769 Je tu takové statní řízení, které je připraveno lidi vyslyšet? 578 00:56:14,889 --> 00:56:17,777 Tak v míře svých možností něco z toho vyřeší. 579 00:56:17,897 --> 00:56:21,382 A není-li tu takové státní řízení, které naslouchá lidem… 580 00:56:21,502 --> 00:56:24,036 Podívejte se, je to jednoduché. 581 00:56:24,156 --> 00:56:30,029 Když byli horníci využiti, aby svrhli sovětskou moc a pomohli rozvrátit Sovětský svaz, 582 00:56:30,149 --> 00:56:32,020 tak se jim naslouchalo. 583 00:56:32,140 --> 00:56:36,222 A když potom horníci neměli doslova co žrát, reálně, 584 00:56:36,342 --> 00:56:41,463 protože je pouze zneužili a odhodili, tak kdo jim tehdy naslouchal? 585 00:56:41,583 --> 00:56:48,275 Zase jen ti, kteří je již jednou zneužili a odhodili. A ti se je pokusili opět využít. 586 00:56:48,395 --> 00:56:54,113 Nikdo tehdy neměl co do huby, ale část lidí přivezli, řekněme třeba do Moskvy, 587 00:56:54,233 --> 00:56:58,714 tam bouchali těmi svými helmami a nechali je sedět na kolejích. 588 00:56:58,834 --> 00:57:01,965 A dosáhli tehdy něčeho? Ne. 589 00:57:02,085 --> 00:57:07,604 Nadnárodní řízení sledovalo jiné cíle, takže je defaultem zasáhlo tak, 590 00:57:08,069 --> 00:57:13,045 že horníky nechali být a vrhli se zachraňovat své kapitály. 591 00:57:13,165 --> 00:57:17,733 A horníci? Ty zneužili k tomu, aby zlikvidovali SSSR, 592 00:57:17,853 --> 00:57:21,979 a pokusili se je zneužít, aby znovu tu situaci vygradovali: 593 00:57:22,099 --> 00:57:26,889 „Už tak jsme jim nic neplatili, tak v tom budeme pokračovat…“ 594 00:57:27,009 --> 00:57:34,033 Stejně jako když v Paříži lidé protestovali proti tomu, aby tam zavedli rodiče jedna a dva. 595 00:57:34,153 --> 00:57:36,167 Milión lidí vyšel do ulic. 596 00:57:36,485 --> 00:57:38,626 A koho to zajímá? 597 00:57:38,746 --> 00:57:44,217 Nebo teď. Dostali do ulic nějaký tisíc hajzlíků, a možná ani tolik ne, 598 00:57:44,337 --> 00:57:49,719 protože není jasné kolik tam bylo zevlounů, kolik lidí od tisku… 599 00:57:49,839 --> 00:57:55,026 Ale halasně o tom informují úplně všechna média: „To je událost!“ 600 00:57:55,146 --> 00:57:57,896 Protože potřebují právě takový obrázek. 601 00:57:58,016 --> 00:58:03,535 Pochopte to. Lidi vždy ženou do ulic pouze kvůli potřebnému obrázku a ten vždy využije ten, 602 00:58:03,655 --> 00:58:09,360 kdo k tomu má potřebné možnosti a také zájem na tom daný obrázek využít. 603 00:58:09,480 --> 00:58:14,544 Pokud globální či nějaké jiné řízení nemá zájem na tom daný obrázek využít, 604 00:58:14,664 --> 00:58:18,401 tak ať už na tu ulici vyjdete či ne, nikdo si vás ani nevšimne. 605 00:58:18,521 --> 00:58:24,115 Musíte sami vstupovat do řízení, a to můžete udělat pouze tehdy, když víte jak na to. 606 00:58:24,235 --> 00:58:30,979 Řídit auto nemůžete, dokud nebudete mít alespoň obecnou představu, jak funguje 607 00:58:31,099 --> 00:58:34,446 a nenaučíte se pravidla silničního provozu. 608 00:58:34,566 --> 00:58:37,170 Pro státní řízení platí to samé. 609 00:58:37,290 --> 00:58:42,637 Musíte si osvojit teorii řízení, abyste ubránili zájmy své i své rodiny. 610 00:58:42,757 --> 00:58:46,387 Proto ještě jednou opakuji, pracujte na sobě. 611 00:58:46,507 --> 00:58:52,279 Učte se, osvojujte si teoretické znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, 612 00:58:52,399 --> 00:58:54,561 o řízení lidské společnosti. 613 00:58:54,681 --> 00:58:58,807 Vstupujte díky osvojeným znalostem do řízení. 614 00:58:58,927 --> 00:59:02,079 Braňte zájmy své i své rodiny. 615 00:59:03,105 --> 00:59:04,910 Buďte šťastní! 616 00:59:05,030 --> 00:59:07,440 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. 617 00:59:07,560 --> 00:59:09,368 Do příštích setkání! 618 00:59:10,252 --> 00:59:19,116 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .