1 00:00:08,740 --> 00:00:12,402 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,065 --> 00:00:21,425 Analytický pořad Otázka-odpověď https://fct-altai.ru/ https://www.youtube.com/user/KOBADOTU Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:21,545 --> 00:00:24,980 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:25,100 --> 00:00:29,049 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:29,169 --> 00:00:32,870 Dnes je 12.08.2019. 6 00:00:33,737 --> 00:00:38,991 Tentokrát v porovnání s minulým týdnem přišlo velmi mnoho otázek. 7 00:00:39,111 --> 00:00:50,048 První otázka nás vrací k minulému pořadu z 5. srpna, kde jste řekl, 8 00:00:50,168 --> 00:00:57,298 že ty podpisy, které předložila Sobolová, byly zfalšované, že tato kandidátka předložila podpisy mrtvých lidí. 9 00:00:57,418 --> 00:01:02,716 Jak tedy okomentujete, že na zasedání ze 6. srpna Centrální volební komise prohlásila, 10 00:01:02,836 --> 00:01:05,459 že provede opakovanou prověrku podpisů? 11 00:01:05,579 --> 00:01:11,142 Znamená to snad, že komise pochybuje o první kontrole? Je tedy možné, že došlo k chybě? 12 00:01:11,262 --> 00:01:16,162 Nebo bylo úkolem její předsedkyně Pamfilové znevěrohodnit první kontrolní výsledky, 13 00:01:16,282 --> 00:01:19,214 stejně jako profesionalitu této komise? 14 00:01:19,334 --> 00:01:20,542 Vůbec ne. 15 00:01:20,662 --> 00:01:24,921 Opakovaná kontrola neznamená zrušení výsledků té první 16 00:01:25,041 --> 00:01:30,626 ani žádnou odchylku v pracovní linii Centrální volební komise. 17 00:01:30,746 --> 00:01:38,588 Jsou-li nějaké věcné námitky, existují-li nějaké pochybnosti, 18 00:01:38,708 --> 00:01:47,037 je tou nejoptimálnější variantou rozhodčí komise, obrazně řečeno, a prověrka dokumentace. 19 00:01:47,157 --> 00:01:53,008 A všechno jim to tak omlátíte o hlavu: „My tvrdíme to a to, je to tak či ne? Jen se podívejte. 20 00:01:53,128 --> 00:01:55,706 Tvrdili jsme to a to a je to tak…“ 21 00:01:55,826 --> 00:02:00,394 Ale to není ten problém, je nutné pochopit něco jiného. 22 00:02:00,514 --> 00:02:06,300 Nevím, proč je ten vzkaz tak nepochopitelný. 23 00:02:08,578 --> 00:02:12,802 Každý majdan je důsledkem toho, 24 00:02:13,974 --> 00:02:24,346 že si určité klanově-korporativní skupiny přejí provést státní převrat 25 00:02:24,466 --> 00:02:28,437 a dostat se tak k moci nelegální cestou. 26 00:02:28,557 --> 00:02:36,775 Zda se bude jednat o celkový státní převrat, jako se to například stalo na Ukrajině, 27 00:02:36,895 --> 00:02:43,543 nebo proběhne jen částečný s tím, že určití lidé prostě budou přibráni ke státnímu řízení, 28 00:02:43,663 --> 00:02:46,573 a náměstí se tak vyprázdní, 29 00:02:46,693 --> 00:02:52,345 je už čistě taktickou otázkou s ohledem na úkoly vytyčené před majdanem. 30 00:02:52,465 --> 00:02:57,056 Jestliže lidi ženou do ulic na majdan, tak to znamená, 31 00:02:57,176 --> 00:03:02,408 že určité klanově korporativní skupiny potřebují vyvolat potřebný obrázek, 32 00:03:02,528 --> 00:03:10,967 na jehož základě by se dalo změnit stávající státní řízení a odůvodnit to vůlí lidu. 33 00:03:11,087 --> 00:03:15,611 Musíte si uvědomit jednoduchou věc, že to množství lidí, které může přijít na náměstí, 34 00:03:15,731 --> 00:03:24,457 vždy bude stejně několikrát, mnohonásobně menší než množství voličů v celém státě. 35 00:03:24,577 --> 00:03:31,416 Proto se takové shromáždění na náměstí nemůže přirovnávat k referendu, to ani náhodou. 36 00:03:31,536 --> 00:03:37,166 A proč by názory jedněch lidí měly být brány do úvahy a těch druhých ne? 37 00:03:37,286 --> 00:03:42,120 My víme, že když byl na Ukrajině organizován majdan a antimajdan, 38 00:03:42,240 --> 00:03:46,432 byl cílem úspěšný majdan, proto byl také ve všech médiích, 39 00:03:46,552 --> 00:03:49,817 zatímco o antimajdanu nevěděl nikdo. 40 00:03:49,937 --> 00:03:55,854 Tedy přesněji, lidé, kteří se o to profesionálně zajímali, věděli, že antimajdan probíhá, 41 00:03:55,974 --> 00:03:58,928 ostatní lidé o něm ale nic nevěděli. 42 00:03:59,048 --> 00:04:01,963 Takže jaký je úkol? 43 00:04:02,083 --> 00:04:09,436 Liberasti reálně propadají ve všech volbách, je to pro ně absolutní propadák. 44 00:04:10,575 --> 00:04:21,212 Jejich lidé, jejich kandidáti, jako ta Sobolová, se chovají neskutečně nechutně, nelidsky. 45 00:04:21,332 --> 00:04:28,002 Jak například mohou útočit na těhotnou ženu? Dovést jí do takového stavu, že skončí v nemocnici? 46 00:04:28,122 --> 00:04:31,310 Je ta Sobolová vůbec žena? 47 00:04:31,430 --> 00:04:41,183 Možná že muž by takovou situaci nebyl schopen vyhodnotit, ale žena by přece měla?! 48 00:04:45,407 --> 00:04:52,418 Jenže Sobolová se tak snaží ukázat, jak dobře a věrně slouží svému páníčkovi. 49 00:04:52,538 --> 00:04:59,158 Vždyť takto útočí na prokremelskou propagandistku: „Páníčku, zasloužím si cukříček!“ 50 00:04:59,650 --> 00:05:07,722 Ta věc se má tak, že liberasti nemají svůj elektorát, prostě žádný nemají, 51 00:05:07,842 --> 00:05:11,924 lidé je nepodporují, pořád je proklínají za ta devadesátá léta. 52 00:05:12,044 --> 00:05:16,325 Proklínají je za to, že by teď chtěli vyvolat občanskou válku. 53 00:05:16,445 --> 00:05:24,441 Vždyť oni stále jen navrhují varianty, které by lidé zaplatili pouze svým utrpením, neštěstím a krví. 54 00:05:24,561 --> 00:05:27,051 Lidé to chápou. 55 00:05:27,171 --> 00:05:32,514 Už to jednou prožili. Je možné zblbnout studentíky, kteří si nic nepamatují a nic nevědí, 56 00:05:32,634 --> 00:05:37,335 těm je možné zamotat hlavu a dostat je do ulic, ale lidi, kteří zažili devadesátá léta, 57 00:05:37,455 --> 00:05:47,265 lidi, kteří deset let potom svůj život s velkým úsilím stabilizovali a teď si pomalu začali vydechovat…? 58 00:05:47,841 --> 00:05:52,220 Ne, lidem se ani dnes nežije právě lehce, 59 00:05:52,750 --> 00:05:59,075 ale pozorují tu dynamiku formování státu a postupné usnadňování svého života. 60 00:05:59,195 --> 00:06:05,622 Lidé se této dynamiky nevzdají, proto prostě pro liberasty hlasovat nebudou. 61 00:06:05,742 --> 00:06:10,841 A páníčkové takových jako Sobolová si to velmi dobře uvědomují. 62 00:06:10,961 --> 00:06:18,353 Proto také není jejich úkolem organizovat spravedlivé volby, 63 00:06:18,473 --> 00:06:23,108 kde by pro ně lidé buď hlasovali nebo nehlasovali, 64 00:06:23,228 --> 00:06:31,954 ale zlomit stát, najít něco, proti čemu se dá protestovat 65 00:06:32,074 --> 00:06:36,399 a udělat z toho záminku pro provedení státního převratu. 66 00:06:36,519 --> 00:06:46,948 A co bylo tím úkolem? Sobolová a ti druzí měli schválně předložit takové podpisy, 67 00:06:47,068 --> 00:06:53,705 které by prostě nemohly projít schválením, zákonným schválením. 68 00:06:53,825 --> 00:06:59,300 Kdyby stát, volební komise nad tím zamhouřila oko, tak by to znamenalo, 69 00:06:59,420 --> 00:07:05,868 že v této etapě už je stát nalomen a je možné pokračovat směrem ke státnímu převratu. 70 00:07:05,988 --> 00:07:11,442 Bylo by možné poukazovat: „Podívejte, jak to tam falšují, jdeme do ulic…“ 71 00:07:11,562 --> 00:07:17,722 a na základě toho provést státní převrat a la majdan na Ukrajině. 72 00:07:17,842 --> 00:07:20,133 Ten úkol… 73 00:07:20,253 --> 00:07:28,432 Ještě jednou opakuji, že to bylo provedeno cílevědomě, aby to bilo do očí, že ty podpisy jsou fiktivní, 74 00:07:28,552 --> 00:07:33,657 neplatné, aby stát zlomili již v etapě registrace k volbám. 75 00:07:33,777 --> 00:07:40,319 Když se v etapě registrace stát nezlomil, tak přišli zase s tím, že se stát bojí daných kandidátů 76 00:07:40,439 --> 00:07:44,564 jako se záminkou pro shromáždění lidí na majdanu. 77 00:07:44,684 --> 00:07:48,346 Jenže jich tam bylo málo, přestože je sváželi z celého státu. 78 00:07:48,466 --> 00:07:55,223 Minulou sobotu dosáhli určité masovosti jen díky tomu koncertu. 79 00:07:55,343 --> 00:08:00,222 A zase… Kdo ten koncert organizoval? Proč jim tím vyšel vstříc? 80 00:08:00,643 --> 00:08:06,945 Aby oni mohli tvrdit: „To jsou naši protestující, to nejsou lidé, co přišli na koncert.“ 81 00:08:07,065 --> 00:08:16,565 Celá ta věc se má tak, že ten majdan strukturně řídí pracovníci amerického velvyslanectví 82 00:08:16,685 --> 00:08:22,382 a informační podporu tomu zajišťuje Hlas Ameriky, Deutsche Welle, Euronews… 83 00:08:22,502 --> 00:08:29,039 Oni ty lidi dávají dohromady, doprovázejí je… 84 00:08:30,212 --> 00:08:35,983 Vždyť proto to pozdvižení, když Russia Today ukázala všechno. 85 00:08:36,103 --> 00:08:46,378 Proto také jakmile se objevil korespondent Russia Today, z tohoto televizního kanálu, 86 00:08:46,498 --> 00:08:50,425 tak jim byl okamžitě trnem v oku: 87 00:08:50,545 --> 00:08:54,119 „Vyhnat, odehnat, urazit, zabít…“ 88 00:08:54,239 --> 00:08:58,320 Úplně stejně jako na tom ukrajinském Majdanu. 89 00:09:00,024 --> 00:09:09,577 A co u nás dělají na těchto akcích ty ukrajinské vlajky? Ty volby jsou naše. 90 00:09:09,697 --> 00:09:13,979 Protesty jsou také naší vnitřní záležitostí. 91 00:09:14,099 --> 00:09:22,382 Tématem jsou jen naše volební procedury. Tak co tam dělají ty ukrajinské vlajky? 92 00:09:22,502 --> 00:09:29,238 Protože nebudou-li tam ty ukrajinské vlajky, nebude tam ani ta správná sešlost. 93 00:09:29,358 --> 00:09:36,205 Bylo nutné zaangažovat fašisty, ty, kteří nenávidí Rusy a zabíjejí je na Ukrajině. 94 00:09:36,325 --> 00:09:41,181 Proto se tam také objevily i ty vlajky, protože to je jejich ideologický základ, 95 00:09:41,301 --> 00:09:46,954 těch lidí, kteří teď vystupují s tím, že se jich státní moc polekala a nechce jim umožnit mítink. 96 00:09:47,074 --> 00:09:51,178 Tedy přesněji, že je nepřipouští do voleb, takže proto jdou protestovat na majdan. 97 00:09:51,298 --> 00:09:53,036 A jak to probíhalo? 98 00:09:53,156 --> 00:09:58,520 Zadrželi skupinu lidí, mezi kterými byla občanka USA, náhodou právnička 99 00:09:58,640 --> 00:10:02,633 a ještě přímo v policejním autě, přímo v tom policejním autě 100 00:10:02,753 --> 00:10:08,671 instruovala všechny, jak se mají chovat, co mají říkat. 101 00:10:10,112 --> 00:10:17,251 Co by se dělo, kdyby někoho z ruských občanů vzali na nějakou tu Occupy Wall Street či jinam? 102 00:10:17,371 --> 00:10:20,131 To by byl konec! 103 00:10:20,251 --> 00:10:23,855 Nebe by se zhroutilo na zem od toho poprasku. 104 00:10:23,975 --> 00:10:28,669 Vždyť jaký pokřik dokážou pozvednout, i když do těch jejich voleb v USA nezasahujeme?! 105 00:10:28,789 --> 00:10:30,952 A zde to dělají zcela nepokrytě! 106 00:10:31,072 --> 00:10:35,581 Všichni, kteří se těch protestů účastní, velmi dobře vědí, kdo je jejich páníček. 107 00:10:35,701 --> 00:10:42,967 Jestliže jim pracovnice amerického velvyslanectví, právnička, radí přímo tam, 108 00:10:43,386 --> 00:10:46,112 tak co k tomu dodat? 109 00:10:46,232 --> 00:10:50,973 A co se teď děje v Hongkongu? Tam je to úplně stejné. 110 00:10:51,093 --> 00:10:55,679 Také tam natočili pracovníky amerického velvyslanectví, je spousta těchto videí, 111 00:10:55,799 --> 00:11:01,903 jak instruují ty, kteří protestují v Hongkongu proti centrální vládě 112 00:11:02,849 --> 00:11:04,536 v Číně. 113 00:11:04,656 --> 00:11:07,190 Všude je to jedno a to samé. 114 00:11:07,310 --> 00:11:12,951 Američtí občané, pracovníci, ať už s diplomatickým pasem nebo bez něj, 115 00:11:13,071 --> 00:11:17,580 to všude konkrétně řídí, to oni nařizují: 116 00:11:17,700 --> 00:11:23,340 „Tam jděte, tohle dělejte, taková hesla vykřikujte, tak a tak se chovejte!“ 117 00:11:23,460 --> 00:11:31,125 To znamená, že nikdo nemá vůbec žádné pochybnosti o tom, kdo stojí za těmi protesty. 118 00:11:31,245 --> 00:11:34,700 Ani ti, kteří to pozorují ze strany ani samotní účastníci. 119 00:11:34,820 --> 00:11:38,352 A všechno to, co tam říkají: „My jsme pro spravedlnost. 120 00:11:38,472 --> 00:11:41,232 Už se nám omrzelo to Putinovo vládnutí.“ 121 00:11:41,352 --> 00:11:45,732 Oni velmi dobře vědí, že to dělají za cukříček, který jim dají Američané, 122 00:11:45,852 --> 00:11:49,633 a že těm je Putin trnem v oku, proto za ten cukřík protestují 123 00:11:49,753 --> 00:11:53,198 a co se stane se státem, je jim úplně ukradené, 124 00:11:53,318 --> 00:11:56,725 stejně jako těm poblouzněným studentíkům. 125 00:11:57,424 --> 00:12:04,440 Potřebují vyvolat velké otřesy, chtějí v Rusku sesadit státní moc, 126 00:12:04,560 --> 00:12:08,123 oni potřebují státní převrat, občanskou válku 127 00:12:08,243 --> 00:12:14,434 a část klanově-korporativních skupin v Rusku jim v tom pomáhá. 128 00:12:14,554 --> 00:12:19,604 Na jedné straně svou přítomností ve vládě, v orgánech činných v trestním řízení 129 00:12:19,724 --> 00:12:24,696 pracují na vytváření té masové nespokojenosti s tím, co se děje. 130 00:12:24,816 --> 00:12:31,949 Přijímají protilidová rozhodnutí, jednají jako při zatýkání Golunova, 131 00:12:32,069 --> 00:12:38,868 nebo stíhají kvůli vymyšleným, absolutně vymyšlením obviněním Viktora Alexejeviče Jefimova. 132 00:12:38,988 --> 00:12:42,160 Vždyť to nevyšetřují, vůbec to nevyšetřují! 133 00:12:42,280 --> 00:12:46,830 Kdyby alespoň něco předložili, provedli nějaké vyšetřovací úkony, ale oni nic nedělají. 134 00:12:46,950 --> 00:12:50,225 Není to nic jiného než šikana. A proč? 135 00:12:50,345 --> 00:12:54,175 Aby si lidé řekli: „Takový stát je nám k ničemu. 136 00:12:54,295 --> 00:12:58,948 Půjdeme na majdan a budeme tam poskakovat, jak nám Američani budou pískat.“ 137 00:12:59,068 --> 00:13:01,540 A takoví lidé se našli a skočili jim na to. 138 00:13:01,660 --> 00:13:07,301 No a díky tomu, že se takoví lidé našli, ho ti, kteří to vyprovokovali, 139 00:13:07,421 --> 00:13:12,917 a udělali si z Viktora Alexejeviče svého rukojmího, kteří proti němu absolutně všechno vyfabrikovali, 140 00:13:13,037 --> 00:13:15,262 stále nechávají sedět ve vězení. 141 00:13:15,382 --> 00:13:20,282 Protože je tu naděje, že tak přívržence Koncepce dostanou na majdan. 142 00:13:21,331 --> 00:13:27,895 V průběhu majdanu na Ukrajině došlo k takové epizodě, 143 00:13:28,015 --> 00:13:31,947 to video by ještě mělo být k dohledání na internetu. 144 00:13:32,067 --> 00:13:34,745 Tam na majdan přece také svolávali kde koho. 145 00:13:34,865 --> 00:13:39,991 A na jednom místě, když ještě šlo o manifestace, když ještě pochodovali, 146 00:13:40,111 --> 00:13:46,410 tak na jednom místě shromažďovali kolonu, ve které měla jít strana Udar 147 00:13:46,530 --> 00:13:49,907 a strana modrých, nu, pederasti. 148 00:13:50,956 --> 00:13:57,272 A strana Udar, to je přece Kličko: „My jsme tu všichni tvrdí chlapáci!“ 149 00:13:57,392 --> 00:14:03,609 No a ti, když uviděli ty pederasty, začali s pokřikem: „Kdo neskáče, je homouš!“ 150 00:14:04,761 --> 00:14:13,052 A pederasti si samozřejmě nevěděli jiné rady než jít žalovat. 151 00:14:13,607 --> 00:14:19,738 A tak k těm udarovcům přišli a řekli jim: „Chlapci, budete-li takto vyvádět, žádné prachy nebudou.“ 152 00:14:19,858 --> 00:14:25,581 No a bylo vymalováno, kolona se dala do pohybu. To znamená, že dávali dohromady kde koho. 153 00:14:25,701 --> 00:14:33,667 A stejně tak na náš majdan svolali všechny, úplně všechny, aby tam byl alespoň nějaký ten dav. 154 00:14:33,787 --> 00:14:39,571 A obzvláště potřebovali dostat na majdan přívržence Koncepce sociální bezpečnosti, 155 00:14:39,691 --> 00:14:46,318 neboť ti studují teorii řízení složitých sociálních supersystémů a vytvářejí masové statistiky chování. 156 00:14:46,438 --> 00:14:51,009 Takže je pro ně lepší, aby tam místo toho ti lidé postávali a skákali. 157 00:14:51,129 --> 00:14:56,359 Ať mrznou na těch mítincích a Jefimov bude dál sedět. 158 00:14:57,119 --> 00:15:05,369 Protože dokud budou přesvědčeni, že alespoň někdo přijde na majdan a podpoří ho, 159 00:15:05,760 --> 00:15:11,150 dokud budou přesvědčení, že se mohou zmocnit řízení konceptuálního hnutí, 160 00:15:11,270 --> 00:15:15,100 tak tam Viktora Alexejeviče budou dál držet, 161 00:15:16,088 --> 00:15:19,667 protože těm jsou zákony ukradené. 162 00:15:19,787 --> 00:15:29,584 Jde tu o zločinné spolčení v osobě prokurátora, soudce i vyšetřovatele. 163 00:15:30,057 --> 00:15:34,398 Jejich úkolem je diskreditovat stát. 164 00:15:34,518 --> 00:15:41,886 Diskreditovat právní systém Ruska a vyvolat nenávist k pracovníkům trestního aparátu. 165 00:15:42,894 --> 00:15:49,766 Když jdete na majdan, tak přesně tohle podporujete. Jít na mítink znamená přesně tohle. 166 00:15:49,886 --> 00:15:53,736 A když už jsme se dotkli té věci s Viktorem Alexejevičem. 167 00:15:53,856 --> 00:15:59,291 Tak dobře, lidé si touto cestou vynutí přijetí politického rozhodnutí o propuštění Viktora Alexejeviče, 168 00:15:59,411 --> 00:16:02,007 aniž by to řízení řádně proběhlo. 169 00:16:02,127 --> 00:16:06,903 Takže ten pracovník, který to všechno zfalšoval, by z toho vyklouznul s neposkvrněným štítem. 170 00:16:07,023 --> 00:16:09,495 Dobrá, šlo o politické rozhodnutí. 171 00:16:09,615 --> 00:16:14,371 Dnes takto pustí Viktora Alexejeviče a zítra Abyzova. To je to, co si přejete? 172 00:16:14,491 --> 00:16:17,786 Ne! Nu dobrá. A další věc. 173 00:16:17,906 --> 00:16:22,189 Viktora Alexejeviče tedy pustí a co jeho pověst? 174 00:16:22,309 --> 00:16:25,830 Zloděj a podvodník? 175 00:16:25,950 --> 00:16:31,097 Je třeba vyvrátit samotné to trestní řízení, odhalit jeho jádro, které je absolutně prázdné! 176 00:16:31,217 --> 00:16:34,944 To obvinění si ten vyšetřovatel absolutně vycucal z prstu! 177 00:16:35,064 --> 00:16:40,746 Ale ne, rozběhli se na majdan! Takto se starají o čest Viktora Alexejeviče? 178 00:16:40,866 --> 00:16:45,354 Aby na něm zůstala ta skvrna zloděje a podvodníka? 179 00:16:48,460 --> 00:16:56,937 Když se tedy vrátíme k té věci, tak úkolem klanově- korporativních skupin plánujících státní převrat 180 00:16:57,057 --> 00:17:02,018 je vyvést co nejvíce lidí a je úplně jedno, kdo s jakými cíli tam přijde: 181 00:17:02,138 --> 00:17:06,051 „Stačí, když lidé přijdou na ten koncert, i ty zahrneme do našeho obrázku. 182 00:17:06,171 --> 00:17:08,704 Hlavní je mít tam ty davy!“ 183 00:17:08,824 --> 00:17:15,535 Oni potřebují provést státní převrat. Potřebují v Rusku občanskou válku a la Ukrajina. 184 00:17:16,316 --> 00:17:20,698 A v tomto ohledu, když se vrátíme k té otázce, 185 00:17:22,611 --> 00:17:27,837 klanově-korporativní skupiny se vědomě rozhodly zlomit stát hned, 186 00:17:27,957 --> 00:17:32,014 díky protlačení těch neplatných podpisů. To se jim nepovedlo. 187 00:17:32,134 --> 00:17:39,112 Tak dobrá, volební komise na to: „Lidi, vy tedy nevěříte tomu, že to tak bylo? 188 00:17:39,232 --> 00:17:44,399 Tak to pojďme ještě jednou veřejně všechno prověřit.“ 189 00:17:44,519 --> 00:17:51,065 To neznamená, že se jim volební komise poddala a ty volební výsledky zruší. 190 00:17:51,185 --> 00:18:00,261 Jen jim v tom chce vymáchat čumák a to znamená i rozpad majdanu. 191 00:18:01,227 --> 00:18:07,152 Takže se jedná o důležitý krok v zabránění krvavému střetu, 192 00:18:07,272 --> 00:18:10,486 a jak nepřipustit v Rusku občanskou válku. 193 00:18:10,606 --> 00:18:15,176 A to, že teď celkově naše trestní orgány… 194 00:18:15,296 --> 00:18:20,772 Těm lidem, kteří při zamezování těchto majdanových nálad pracují zkušeně, 195 00:18:20,892 --> 00:18:25,113 postupují zákonně a plní přísahu, těm budiž čest a chvála. 196 00:18:25,233 --> 00:18:33,154 Pro ty je to velice těžké a jsou nenáviděni za to, že plní svou přísahu a neporušují zákony. 197 00:18:33,274 --> 00:18:38,042 Oni ty liberasty vynášejí na rukou a co na to ti liberasti? 198 00:18:38,162 --> 00:18:40,978 „My půjdeme po jejich dětech!“ 199 00:18:41,098 --> 00:18:47,517 To je ta jejich pokřivená tvář, hnusná liberalistická tvář! 200 00:18:47,637 --> 00:18:50,261 To je ta jejich fašistická podstata. 201 00:18:50,381 --> 00:18:55,605 A je dobře, že naši kluci jsou ve svém postoji pevní, a že za nimi stojí stát. 202 00:18:55,725 --> 00:19:02,218 Berkut na majdanu také stál a vydržel to! Jenže ho zradili! 203 00:19:02,338 --> 00:19:08,397 Je to totiž stát, kdo nesmí zradit ty kluky, kteří tam teď stojí a brání ho, 204 00:19:08,517 --> 00:19:15,044 kteří tak ochraňují všechny lidi ve státě před tou krvavou anarchií, kterou zde chtějí rozpoutat 205 00:19:15,164 --> 00:19:24,181 páníčkové té fašizující verbeže účastnící se těch mítinků pod záminkou, že je jim bráněno jít do voleb. 206 00:19:24,301 --> 00:19:28,136 Vy jste se cíleně těch voleb účastnit nechtěli. 207 00:19:28,256 --> 00:19:33,320 Vy chcete vyvolat velké nepokoje, nestojíte o Rusko. 208 00:19:36,285 --> 00:19:42,484 Další otázky tak či onak souvisí s událostmi v USA. 209 00:19:42,604 --> 00:19:47,160 Ta první otázka je vlastně tou hlavní. 210 00:19:47,280 --> 00:19:52,477 Média oznámila, že v USA zemřel miliardář Jeffrey Epstein. 211 00:19:52,597 --> 00:19:57,741 Co vůbec znamená to jeho zatčení a údajná sebevražda? 212 00:19:57,861 --> 00:20:06,665 Ta otázka té sebevraždy tu sice je, ale je třeba vycházet z toho, že k ní došlo, 213 00:20:06,785 --> 00:20:09,016 k té "sebevraždě" (v uvozovkách). 214 00:20:09,136 --> 00:20:16,117 Mám tím na mysli, že se teď objevily informace, i v samotných USA se objevily pochybnosti, 215 00:20:16,237 --> 00:20:23,482 zda šlo skutečně o sebevraždu samotného Epsteina, zda tam třeba nebyla podstrčena mrtvola někoho jiného. 216 00:20:23,602 --> 00:20:27,761 Tak toto je sice třeba mít na zřeteli, ale teď vycházíme z toho, 217 00:20:27,881 --> 00:20:33,266 že Jeffrey Epstein spáchal „sebevraždu“ (v uvozovkách). 218 00:20:33,386 --> 00:20:37,220 Je třeba se podívat na to, kdo je to vůbec ten Jeffrey Epstein. 219 00:20:37,340 --> 00:20:42,170 To nebylo poprvé, kdy byl trestně stíhán. 220 00:20:42,290 --> 00:20:50,882 Za kuplířství už měl sedět doživotně, ale dostal jen 13 měsíců. 221 00:20:51,002 --> 00:20:54,260 Takovou totiž s vyšetřovateli uzavřel dohodu. 222 00:20:54,380 --> 00:20:56,540 V USA je taková věc možná. 223 00:20:56,660 --> 00:21:02,036 Potom se ovšem ukázalo, že ta dohoda byla nezákonná, ale tehdy ji soud potvrdil. 224 00:21:02,156 --> 00:21:07,373 A to, že ta dohoda byla uzavřena nezákonně, se stalo podkladem pro jeho opětovné zatčení. 225 00:21:07,493 --> 00:21:09,962 A kdo je to tedy ten Epstein? 226 00:21:12,193 --> 00:21:22,842 Dělal do pornobyznysu a přesněji dodával bohatým zvrhlíkům malá děvčátka. 227 00:21:22,962 --> 00:21:33,538 Používal přitom tryskáč, kterému se přezdívalo Lolita expres. 228 00:21:34,984 --> 00:21:43,278 Častým návštěvníkem na palubě tohoto Lolita expresu byl i princ Andrew, 229 00:21:43,398 --> 00:21:48,293 druhý syn anglické královny Alžběty. 230 00:21:48,413 --> 00:21:58,580 A celkem 26 krát byl oficiálně zaregistrovaným cestujícím prezident USA, 231 00:21:58,700 --> 00:22:03,697 neboť tehdy byl prezidentem USA, Bill Clinton. 232 00:22:04,443 --> 00:22:13,022 Přičemž těmito cestami Bill Clinton porušoval předpisy. 233 00:22:13,142 --> 00:22:23,560 Buď ponechával svou ochranku na letišti, nebo přímo z Bílého domu odlétal v osobním Epsteinově vrtulníku. 234 00:22:24,486 --> 00:22:33,333 Takže v prvním i druhém případě jako prezident USA porušoval předepsaná bezpečnostní opatření 235 00:22:33,453 --> 00:22:36,008 na ochranu prezidenta USA, 236 00:22:36,128 --> 00:22:41,666 o čemž samozřejmě pracovníci bezpečnostní služby sepisovali oficiální hlášení. 237 00:22:42,592 --> 00:22:45,061 Je to tedy zajímavá věc. 238 00:22:45,181 --> 00:22:55,966 To Epsteinovo zatčení znamená jen jedno, krach státní elity a rozdrcení Clintonů. 239 00:22:56,558 --> 00:23:02,678 Jenže to není tak jednoduché, Clintonové mají na triku seznam, 240 00:23:03,193 --> 00:23:12,066 čítající podle různých odhadů od 50 do 100 lidí, kteří spáchali sebevraždu, 241 00:23:12,186 --> 00:23:16,876 nebo byli zabiti za nevyjasněných okolností. 242 00:23:16,996 --> 00:23:26,218 Takže jakmile se někdo stal nebezpečným tím, že něco věděl na Clintony, 243 00:23:26,338 --> 00:23:29,047 tak okamžitě zemřel. 244 00:23:29,167 --> 00:23:36,770 I kdybychom vzali to minimální číslo, těch 50 lidí, tak je to velice mnoho, velice mnoho 245 00:23:36,890 --> 00:23:43,673 a vezmeme-li to maximální číslo, tedy více než 100 lidí, tak už to prostě nemá obdoby. 246 00:23:43,793 --> 00:23:48,399 Přičemž tam nejsou započtena další podivná úmrtí. 247 00:23:48,519 --> 00:23:56,336 Existuje taková fotografie Billy Clintona přímo v tom Epsteinově tryskáči s malou dívenkou. 248 00:23:57,108 --> 00:24:05,312 A tato dívenka ve věku dvaceti let "nečekaně" spáchala "sebevraždu", 249 00:24:05,432 --> 00:24:10,019 když se začali zajímat, zda by nechtěla vypovídat, 250 00:24:10,139 --> 00:24:18,480 zda by neřekla, jaké to bylo létat s prezidentem USA Billem Clintonem v Epsteinově tryskáči. 251 00:24:18,600 --> 00:24:23,033 Okamžitě spáchala sebevraždu. 252 00:24:23,153 --> 00:24:27,791 A takových smrtí je v okolí Clintonů velké množství. 253 00:24:27,911 --> 00:24:31,700 Není to náhoda, že Hillary říkají Killary, 254 00:24:31,820 --> 00:24:39,776 což je analogie s anglickým slovem to kill, zabít, kill, zabíjet. 255 00:24:40,522 --> 00:24:49,909 Takže bylo od počátku jasné, že to Epsteinovo zatčení znamená pro Clintony katastrofu. 256 00:24:50,707 --> 00:24:54,358 A co se dělo dál? 257 00:24:54,478 --> 00:24:58,628 Jeffreyho Epsteina zavřeli do jednoho vězení. 258 00:24:58,748 --> 00:25:03,970 Okamžitě se ozvaly hlasy, že z tohoto vězení je ho třeba rychle přemístit, 259 00:25:04,090 --> 00:25:07,155 protože tam ho zabijí. 260 00:25:08,414 --> 00:25:17,327 Ale oni ho tam nechali a nepřemístili ho do jiného vězení s přísnějším režimem ochranného dohledu. 261 00:25:17,447 --> 00:25:25,251 No a jednou, bylo to myslím okolo dvacátého, asi 24. července 262 00:25:26,572 --> 00:25:32,756 našel Jeffreyho Epsteina vězeňský dozorce, který měl k němu přístup, 263 00:25:32,876 --> 00:25:35,089 ale zpravidla tam nechodil. 264 00:25:35,209 --> 00:25:41,229 Tak ten k němu nečekaně zašel, a když viděl, v jakém je stavu, zavolal mu záchranku, a tak ho zachránili. 265 00:25:41,349 --> 00:25:45,984 Okamžitě ho potom přemístili do jiného vězení. 266 00:25:46,104 --> 00:25:52,741 Podle amerických zákonů by měl být… 267 00:25:52,861 --> 00:25:59,894 No, neměl by mít určité oblečení, nic nebezpečného, protože se jedná o vězně se sklony k sebevraždě 268 00:26:00,014 --> 00:26:03,569 a to znamená zcela jiný ochranný režim. 269 00:26:04,076 --> 00:26:10,503 Toto nebylo dodrženo, takže teď podruhé spáchal tu sebevraždu úspěšně. 270 00:26:11,405 --> 00:26:17,788 Jestliže to byla... Tedy jestliže skutečně zemřel, 271 00:26:17,908 --> 00:26:24,589 tak to znamená jen jedno, velkou výhru pro Clintony, protože to řeší velmi mnoho otázek, 272 00:26:24,709 --> 00:26:29,277 velmi mnoho otázek spojených s Clintonovými a státní elitou. 273 00:26:29,397 --> 00:26:37,068 Jestliže však ta Epsteinova smrt byla nasimulovaná, ta druhá, 274 00:26:37,188 --> 00:26:42,047 protože poprvé se ho skutečně pokusili zabít, o tom není žádných pochyb. 275 00:26:42,167 --> 00:26:47,935 A podruhé… No někdy přece kvůli tomu, aby se dalo úspěšně provést vyšetřování, 276 00:26:48,055 --> 00:26:53,684 policejní orgány ukryjí daného člověka a nasimulují jeho smrt. 277 00:26:53,804 --> 00:26:56,517 A to by znamenalo něco zcela jiného. 278 00:26:56,637 --> 00:27:02,212 To by znamenalo, že Clintoni jsou stále ještě zranitelní. 279 00:27:02,332 --> 00:27:12,061 Ta otázka, zda je Epstein naživu nebo ne, je tedy pro Clintony velice důležitá. 280 00:27:12,181 --> 00:27:19,240 Je to otázka jejich budoucnosti, co bude konkrétně s nimi osobně i s celou státní elitou. 281 00:27:19,360 --> 00:27:27,053 Trump se rozjíždí pomalu, ale ten útok státní elity ustál a teď přechází do protiútoku. 282 00:27:27,173 --> 00:27:32,363 I kdyby však Epsteina zabili, tak to neznamená, že je všemu konec. 283 00:27:32,483 --> 00:27:36,489 Hillary Clintonová po sobě zanechává krvavou stopu. 284 00:27:36,609 --> 00:27:43,532 A Bill Clinton zanechává takovou stoupu, že ho mohou strčit do vězení třeba hned. 285 00:27:43,652 --> 00:27:54,563 Takže ta věc se má tak, že státní elita USA jde od porážky k porážce. 286 00:27:54,683 --> 00:28:01,578 A pokud se Clintonům skutečně Epsteina povedlo zabít a ten nebude moci svědčit, 287 00:28:01,698 --> 00:28:05,924 protože to jeho svědectví je pro Clintony jednoduše vražedné… 288 00:28:06,044 --> 00:28:09,803 Takže pro něj to zase znamená, že buď bude svědčit, nebo bude sedět doživotně 289 00:28:09,923 --> 00:28:12,609 a stejně ho Clintonové nechají zabít. 290 00:28:12,729 --> 00:28:17,533 Pro něj je tedy lepší přistoupit na dohodu s vyšetřováním a poskytnout reálná svědectví 291 00:28:17,653 --> 00:28:24,384 a to tím spíše, že bylo natočeno velmi mnoho videí, nafoceno spoustu fotek, 292 00:28:24,504 --> 00:28:27,684 provedeno spoustu finančních transakcí… 293 00:28:27,804 --> 00:28:34,507 Je toho celá hromada. Třeba už jen ta evidence letů helikoptér a letadel. 294 00:28:35,662 --> 00:28:37,753 Těch stop je mnoho. 295 00:28:37,873 --> 00:28:42,512 To Epsteinovo svědectví hraje jen pomocnou roli. 296 00:28:43,640 --> 00:28:46,638 Takže uvidíme. 297 00:28:46,758 --> 00:28:54,314 Porážka clintonoidů, porážka státní elity jednoznačně znamená i porážku liberastů v Rusku 298 00:28:54,434 --> 00:28:56,790 a porážku majdanu. 299 00:28:56,910 --> 00:29:02,980 Takže ti, kteří jim posluhují a všemi silami ženou lidi na majdan, pod jakýmikoliv záminkami, 300 00:29:03,100 --> 00:29:11,645 třeba ochrany voleb, nebo zastavení svévole orgánů činných v trestním řízení… 301 00:29:11,765 --> 00:29:13,956 „Pryč se státem!“ 302 00:29:14,076 --> 00:29:16,404 Ne, to jim neprojde, to: „Pryč se státem!“ 303 00:29:16,524 --> 00:29:21,300 Přívrženec Koncepce sociální bezpečnosti a priori nemůže být protivníkem státu 304 00:29:21,420 --> 00:29:25,840 a to z toho jednoduchého důvodu, že alternativou ke státu je jen banda, 305 00:29:25,960 --> 00:29:29,581 ve které je moc na konci pušky! 306 00:29:30,323 --> 00:29:36,926 A ve kterém platí právo silnějšího! To se přece nemůže líbit nikomu! 307 00:29:37,046 --> 00:29:40,090 A stát je možné přebudovat. 308 00:29:42,345 --> 00:29:44,794 Další otázka. 309 00:29:44,914 --> 00:29:49,278 USA připravují na přeformátování, to je nevyhnutelný proces. 310 00:29:49,398 --> 00:29:52,744 Když ale vycházíme z reálií, tak aby přeformátovali stát, 311 00:29:52,864 --> 00:29:57,751 musí ho zničit a v novém státě připravovat nové elity a přeformátovávat společnost. 312 00:29:57,871 --> 00:30:01,465 Dopadá to tedy tak, že naši emigranti se ocitnou ve stejných událostech, 313 00:30:01,585 --> 00:30:06,780 před jakými odtud mnozí v devadesátkách utíkali a mnozí „salámoví“ migranti uvidí novou Ameriku? 314 00:30:06,900 --> 00:30:10,720 Může něco zachránit USA, aby tam ty události byly méně krvavé? 315 00:30:10,840 --> 00:30:14,049 Už jsem mluvil o tom, že USA mají k dispozici dva scénáře. 316 00:30:14,169 --> 00:30:17,897 Tak za prvé nesouhlasím s tím, že je nutné připravovat novou elitu. 317 00:30:18,017 --> 00:30:20,509 Jinou elitu USA k dispozici nemají. 318 00:30:20,629 --> 00:30:26,209 Uvědomujete si, že ten řídicí sbor není ani technicky tak jednoduché vytvořit? 319 00:30:26,329 --> 00:30:32,154 Příkladem je Ruské impérium a industrializace SSSR. 320 00:30:32,274 --> 00:30:35,651 To jsou velice závažné věci. 321 00:30:36,597 --> 00:30:41,843 A o čem vypovídá ten příklad s pokusem rozebrat SSSR a znovu jej poskládat? 322 00:30:41,963 --> 00:30:45,382 Stávající elity byly prostě přeformátovány. 323 00:30:45,502 --> 00:30:49,003 Jedny byly odstaveny stranou a druhé dosazeny na jejich místo. 324 00:30:49,123 --> 00:30:52,192 Ale využity k tomu byly elity, které již existovaly. 325 00:30:52,312 --> 00:30:59,269 Spojené státy mají dvě cesty, už jsem o tom mimochodem mluvil, podle mého to bylo v minulém pořadu. 326 00:30:59,389 --> 00:31:08,898 Bude-li přeformátování USA probíhat plánovitě podle plánů globálních elit 327 00:31:09,018 --> 00:31:12,884 s realizací přeformátování v provedení Donalda Trumpa, 328 00:31:13,004 --> 00:31:17,410 který je zástupcem těchto globálních elit, tak ke krveprolití sice dojde, 329 00:31:17,530 --> 00:31:23,212 ale bude mnohonásobně menší, než když se státní elitě USA 330 00:31:23,602 --> 00:31:30,083 a konkrétně Clintonům povede toto plánovité přeformátování USA narušit 331 00:31:30,203 --> 00:31:34,444 a situace v USA tak sklouzne do boje všech proti všem. 332 00:31:34,564 --> 00:31:38,909 Potom se jim Šílený Max bude zdát rájem. 333 00:31:39,029 --> 00:31:42,283 Ocitnou se tak v posttechnokratickém světě. 334 00:31:42,403 --> 00:31:50,183 Potom bude mít světové společenství jeden úkol, a to vzít jaderné objekty pod svou kontrolu. 335 00:31:50,303 --> 00:31:56,664 V tomto ohledu doporučuji jeden starý film, ve kterém hraje Jean-Claude van Damme. 336 00:31:56,784 --> 00:31:59,317 Jak jen se ten film jmenoval? 337 00:31:59,437 --> 00:32:05,756 On tam vede kyborga do uzavřeného města, 338 00:32:05,876 --> 00:32:11,209 ve kterém je vše krásné a nablýskané a okolo něho řádí bandy, 339 00:32:11,329 --> 00:32:19,109 pozůstatky té technokratické společnosti se zbytky jejích výdobytků jako jsou zbraně... 340 00:32:19,229 --> 00:32:26,165 Doslova se tam vzájemně požírají, vzájemně se pojídají. 341 00:32:26,285 --> 00:32:33,119 Už nevím, jak se to jmenovalo, ale přesně si pamatuji, že tam hrál Jean-Claude van Damme. 342 00:32:33,962 --> 00:32:37,624 Stalker? Kyborg. Ano, Kyborg. 343 00:32:38,467 --> 00:32:43,302 Ano, je to starý film. Tam je to názorně vyobrazeno. 344 00:32:43,422 --> 00:32:51,820 Jestliže bude státní elita úspěšně čelit Trumpovi, tak budou USA ponechány svému osudu, 345 00:32:51,940 --> 00:32:58,037 ze dvou stran budou z oceánů střeženy, námořnictvo bude hlídat, aby odtud nic nevyplouvalo, kam nemá. 346 00:32:58,157 --> 00:33:06,884 Zeď s Mexikem to bude přehrazovat směrem k jihu, na severu zase Kanada, 347 00:33:07,004 --> 00:33:13,340 tam tomu bude napomáhat přírodní terén a uvnitř to všechno bude kypět a vzájemně se požírat. 348 00:33:13,460 --> 00:33:21,236 A technologické úseky, základny s jadernými zbraněmi, jaderné elektrárny budou tvořit ta uzavřená městečka, 349 00:33:21,356 --> 00:33:26,414 které bude bránit specnaz, řekněme vojsk OSN. 350 00:33:26,534 --> 00:33:32,732 A hotovo a na zbytku, ať se děje, co se děje. Ať tam všude brodí Šílený Max. 351 00:33:34,173 --> 00:33:36,539 To jsou ty dvě možnosti. 352 00:33:36,659 --> 00:33:43,534 Jestliže se státní elitě povede zmařit plánovanou přestavbu, tak ta míra krvavosti bude překračovat všechny meze. 353 00:33:43,654 --> 00:33:48,266 A nikomu se nepovede zachránit se odtamtud, protože to tam bude jako v rezervaci. 354 00:33:48,386 --> 00:33:54,181 USA budou ze všech stran uzavřeny. Uzavřou je tam, aby se vzájemně vybili. 355 00:33:54,301 --> 00:34:01,649 A nikoho nebude zajímat, zda je to „salámový emigrant“ nebo ne, nikomu se odtud dostat nepovede. 356 00:34:01,769 --> 00:34:09,562 Jen té technokratické elitě, která bude soustředěna v těch klidových bodech, 357 00:34:09,682 --> 00:34:14,937 v těch městečkách okolo jaderných elektráren. 358 00:34:16,069 --> 00:34:18,307 A některé odtud vyvezou. 359 00:34:18,427 --> 00:34:25,688 Stejně jako z Německa odváželi některé odborníky, tak z USA ty odborníky odvezou do Číny. 360 00:34:25,808 --> 00:34:28,671 Domy už mají postavené. 361 00:34:31,037 --> 00:34:34,201 Dále tu je otázka od Ivana. 362 00:34:34,321 --> 00:34:38,059 Trump kritizoval Macrona za jeho vyjednávání s Íránem. 363 00:34:38,179 --> 00:34:42,277 Když kritizoval francouzského prezidenta za jeho jednání s Íránem, 364 00:34:42,397 --> 00:34:47,286 tak Trump zdůraznil, cituji: „Nikdo nesmí mluvit za USA, kromě samotných USA. 365 00:34:47,406 --> 00:34:51,729 Nikdo není zplnomocněn jakýmkoliv způsobem nás zastupovat.“ Konec citátu. 366 00:34:51,849 --> 00:34:57,860 Otázka: Je to, co řekl Trump, základem k analogickému vyjádření ze strany ruských elit? 367 00:34:57,980 --> 00:35:02,324 Ale s použitím slova Rusko, místo zkratky USA? - Ne. 368 00:35:02,444 --> 00:35:06,645 Moc vám nikdo nepostoupí, moc si musíte vzít sami. 369 00:35:06,765 --> 00:35:10,739 Buď jste konceptuálně mocní a jednáte jako subjekt, 370 00:35:10,859 --> 00:35:15,244 nebo vám budou poroučet: „Ty pěkně kušuj!“ 371 00:35:15,364 --> 00:35:20,861 A my jsme svou suverenitu ještě v plné míře neobnovili. Všude tu máme liberasty. 372 00:35:20,981 --> 00:35:26,848 Naše vláda je plná liberastů. To oni teď organizují ten majdan proti Putinovi. 373 00:35:26,968 --> 00:35:31,394 Za tímto majdanem přímo stojí Dmitrij Anatoljevič Medvěděv. 374 00:35:31,514 --> 00:35:38,040 To jeho televizní kanál Dožď vždy byl oporou toho majdanu. 375 00:35:39,602 --> 00:35:44,722 Liberasti mají zájem na tom, aby ruský národ přestal existovat 376 00:35:44,842 --> 00:35:48,017 a z Ruska se stal surovinový přívěšek Západu. 377 00:35:48,137 --> 00:35:53,140 To je jejich sen. Všichni jsou to Smerďakovové (Dostojevskij). 378 00:35:53,260 --> 00:35:59,065 Oni sní o tom, aby ten inteligentní národ pokořil ten hloupý, tedy Rusko. 379 00:35:59,185 --> 00:36:05,463 Nic je nepoučilo, žádné dějiny. 380 00:36:06,224 --> 00:36:12,417 To my jsme první využili atom pro mírové účely. „Ne, to jen USA umí něco vytvářet!“ 381 00:36:12,537 --> 00:36:16,861 My jsme vzlétli do vesmíru. „Ne, to dokáží jen v USA.“ 382 00:36:16,981 --> 00:36:21,736 A věří té pohádce, že byli na Měsíci. Taková pitomost. 383 00:36:21,856 --> 00:36:26,180 Protože fyzika a matematika jsou pro ně pseudovědy. 384 00:36:26,300 --> 00:36:31,468 Oni jsou liberasti, oni mají svého páníčka ve Washingtonu. Slunce přece vychází ve Washingtonu. 385 00:36:34,553 --> 00:36:39,923 Putin jedná přesně takto, je konceptuálně mocný. 386 00:36:40,043 --> 00:36:44,420 A on vždy říká, že za Rusko musí mluvit Rusko. 387 00:36:44,540 --> 00:36:49,966 On o tom nemluví tím způsobem jako Trump, on tak jedná. 388 00:36:50,086 --> 00:36:56,176 To je to, co vyvolává tu nenávist, jak všech nepřátel Ruska v zahraničí, 389 00:36:56,296 --> 00:37:01,196 tak i té vnitřní liberastické a patriastické smečky. 390 00:37:01,316 --> 00:37:05,166 Patriasti nenávidí Rusko stejně jako liberasti. 391 00:37:05,286 --> 00:37:10,454 Pro jedny i druhé je na prvním místě služba západnímu páníčkovi. 392 00:37:14,177 --> 00:37:16,892 Další otázka je od Alexeje. 393 00:37:17,012 --> 00:37:21,666 USA odstoupily od smlouvy o raketách středního a kratšího doletu. 394 00:37:21,786 --> 00:37:26,109 Proč to udělaly tak halasně, veřejně a s patosem? 395 00:37:26,229 --> 00:37:30,450 Vždyť stačilo, aby neplnily své závazky, jak to nejspíš dosud i dělaly. 396 00:37:30,570 --> 00:37:36,993 Ano, dělaly to, neplnily své závazky. Jenže to musíte být subjektem globální politiky. 397 00:37:37,113 --> 00:37:42,712 Tedy ne samotným tím subjektem, ale jeho nástrojem. 398 00:37:43,143 --> 00:37:52,484 USA teď opouští globální politiku, přestávají být tím nástrojem uplatňování globální politiky, 399 00:37:52,604 --> 00:38:01,022 tak musí předvést svou nespolehlivost a to ve všem, všude. 400 00:38:01,142 --> 00:38:08,593 Musí se tak samy znemožnit, aby s nimi nikdo neměl chuť jednat na této úrovni. 401 00:38:09,621 --> 00:38:18,406 Probíhá přestavba, plánovitá přestavba USA. USA jsou odstavovány od řízení světa. 402 00:38:18,526 --> 00:38:27,438 USA plnily funkci četníka, byly nástrojem, psem, který podle vůle svého pána dělal ve světě „pořádek“. 403 00:38:27,558 --> 00:38:32,355 A teď je třeba toho psa vyměnit. A tak si ho vychovávají, je jím Čína. 404 00:38:32,475 --> 00:38:37,621 A Írán? Tam je to zatím zabité, s ním bude ještě moře práce. 405 00:38:38,609 --> 00:38:43,608 Proto má Rusko to dočasné okno, které mu prostě poskytnul sám Bůh. 406 00:38:43,728 --> 00:38:47,825 Mám na mysli, aby si stačilo obnovit svou suverenitu. 407 00:38:47,945 --> 00:38:50,253 Teď se všechno drží na Rusku. 408 00:38:50,373 --> 00:38:52,927 Takže Rusko při dobrém konceptuálním řízení… 409 00:38:53,047 --> 00:38:57,083 A Putin při řízení uplatňuje svou konceptuální moc, je to gosudar 410 00:38:57,203 --> 00:39:00,416 a tyto možnosti beze zbytku využívá. 411 00:39:00,536 --> 00:39:03,893 A co je na tom to nejzajímavější? Že veškerá naše elita je tupá, 412 00:39:04,013 --> 00:39:11,340 neví, co je to globální politika, jak je realizována, co je to konceptuální moc a jak ji uplatňovat. 413 00:39:11,875 --> 00:39:16,793 A bez Putina jsou to absolutní nuly, úplné nuly. 414 00:39:17,553 --> 00:39:23,952 To proto také Surkov napsal ten svůj článek: „Pánové, my jsme bez Putina nahraní. 415 00:39:24,072 --> 00:39:28,025 Potřebujeme nějak ten stávající Putinův stát uchovat. 416 00:39:28,145 --> 00:39:34,218 Musíme se přece do budoucna udržet, proto musíme Putina poslouchat až do konce jeho mandátu, 417 00:39:34,338 --> 00:39:40,328 a dokonce i potom a stát před ním v pozoru, když to nařídí.“ 418 00:39:41,438 --> 00:39:43,907 Jim nic jiného ani nezbývá. 419 00:39:44,027 --> 00:39:47,487 Elity by se teď měly vrhnout do sebevzdělávání. 420 00:39:47,607 --> 00:39:52,795 Měly by si nakonec nastudovat Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 421 00:39:52,915 --> 00:39:57,058 Musí začít chápat, jak je realizována globální politika, jak je prosazována, 422 00:39:57,178 --> 00:40:01,584 kdo je tím subjektem, a jak ho rozpoznat, jak s ním navázat součinnost. 423 00:40:01,704 --> 00:40:04,608 Oni přece nic z toho nechápou a neznají. 424 00:40:04,728 --> 00:40:13,311 Jsou jako slepá koťata, zato patosu a ambic jsou plní, a ty teď realizují na tom svém majdanu. 425 00:40:17,070 --> 00:40:22,813 Řežou si tak větev, na které sedí. To je třeba si uvědomovat. 426 00:40:22,933 --> 00:40:30,722 Promiňte, chtěl jste přečíst otázku. Ano, z USA se přemístíme na Ukrajinu. 427 00:40:30,842 --> 00:40:33,921 Napřed otázka od Sergeje. 428 00:40:34,041 --> 00:40:39,285 Pro svou agresi proti Rusku si kolektivní Západ vždy vytvářel silné beranidlo 429 00:40:39,405 --> 00:40:44,270 a zásoboval ho všemi svými zdroji. - Ano Příkladem je Napoleon, Hitler… 430 00:40:44,390 --> 00:40:51,312 Od začátku 20. století bylo pro další útok proti Rusku vytvářeno ukrajinství s jeho nejvíce… - Je tam chyba. 431 00:40:51,432 --> 00:40:54,586 …s jeho nejagresivnější formou v podobě banderovštiny. 432 00:40:54,706 --> 00:40:58,740 Až na to, že ten Ukro-Reich se jim nějak nepovedl. 433 00:40:58,860 --> 00:41:02,789 Nejenže mu neposkytli zdroje celé Evropy, 434 00:41:02,909 --> 00:41:07,020 ale dokonce tam zlikvidovali ohromné množství již existujících podniků. 435 00:41:07,140 --> 00:41:09,436 Zbraně tam mají čím dál tím starší. 436 00:41:09,556 --> 00:41:14,344 A obyvatelstvo nejenže nekoncentrují, ještě ho nechávají, aby se rozutíkalo. Führera jim nedosadili. 437 00:41:14,464 --> 00:41:17,579 V čem tkví příčina této anomálie? Je to chyba řízení? 438 00:41:17,699 --> 00:41:21,717 Osobitost ukrajinských „elit“ všechno rozkrást a nic nedělat? 439 00:41:21,837 --> 00:41:25,767 Nebo se již počítalo s vlnou pseudomuslimů z Evropy? 440 00:41:25,887 --> 00:41:30,961 Ne, je to přesně to, kvůli čemu byla vytvářena Ukrajina a ukrajinství. 441 00:41:31,081 --> 00:41:38,268 Je to stejný projekt, který od poloviny 19. století realizoval rakouskouherský štáb. 442 00:41:38,388 --> 00:41:40,514 Štáb rakouskouherské armády, 443 00:41:40,634 --> 00:41:47,975 a na který v jeho poslední etapě osobně dohlížel korunní princ Vasil Vyšívaný (Vilém Habsbursko-Lotrinský). 444 00:41:51,056 --> 00:41:53,939 A v čem spočívala jeho podstata? 445 00:41:54,059 --> 00:42:00,652 Je pravda, že je vždy vytvářen silný subjekt, kam je soustředěna souhrnná moc, aby rozdrtil Rusko. 446 00:42:00,772 --> 00:42:03,756 Poslali Hitlera a nepovedlo se to! 447 00:42:03,876 --> 00:42:10,072 Tedy napřed poslali Napoleona a nepovedlo se to, potom to zkusili s Hitlerem a zase nic. 448 00:42:10,192 --> 00:42:14,034 I když ta světová válka byla naplánována ve dvou etapách, 449 00:42:14,154 --> 00:42:20,209 proto nemůžete hodnotit Hitlerův útok bez předchozí 1. světové války, 450 00:42:20,329 --> 00:42:23,982 jedná se totiž o dvě etapy jedné války. 451 00:42:24,467 --> 00:42:28,186 Více se o tom dozvíte v naší práci: Válka. 452 00:42:28,306 --> 00:42:32,192 Tak co s tím? 453 00:42:33,689 --> 00:42:37,034 Vnitřní Rusko je prostě příliš silné, 454 00:42:37,783 --> 00:42:45,133 má vnitřní imunitu a i když je mu těžko, tak ho stejně vnější působení nedokáže zničit. 455 00:42:45,253 --> 00:42:49,293 Ale co když napřed protivník onemocní? 456 00:42:49,413 --> 00:42:53,607 Bude mít žaludeční vřed, který ho bude sužovat? 457 00:42:54,796 --> 00:43:01,201 A tak spustili ten projekt ukrajinství, aby se uvnitř ruského organismu, 458 00:43:01,321 --> 00:43:08,970 uvnitř ruského národa objevil vřed, který ho bude rozežírat a oslabí organismus, 459 00:43:09,090 --> 00:43:12,414 potom bude stačit pouhé postrčení, 460 00:43:13,669 --> 00:43:18,115 aby bohatýr padl. 461 00:43:18,235 --> 00:43:21,703 To je důvod, proč spustili ukrajinství. 462 00:43:21,823 --> 00:43:25,444 Ukrajinství je vředem na těle, tedy ne na povrchu, 463 00:43:25,564 --> 00:43:29,075 ale přímo uvnitř těla ruského národa. 464 00:43:29,604 --> 00:43:39,024 Ukrajinství mělo zvnitřku oslabit Rusko, aby bylo nestabilní, 465 00:43:39,574 --> 00:43:45,253 nakazit ho tou touhou ukrajinství mít svého dobrého páníčka. 466 00:43:45,373 --> 00:43:52,340 „Do vesmíru? S tím jděte k šípku. To mně páníček hodil okousanou kost! 467 00:43:53,044 --> 00:43:55,421 Stát se vědcem? A nač? 468 00:43:55,541 --> 00:44:01,517 Státníkem řídícím stát zaujímající jednu šestinu, či jednu sedminu planety Země? 469 00:44:01,637 --> 00:44:07,438 To je na nic. Za to takový pomocný číšník, to je KARIÉRA! 470 00:44:07,558 --> 00:44:13,623 Čistit boty rakouskému důstojníkovi. To je to pravé štěstí!“ 471 00:44:13,743 --> 00:44:18,157 Takto vše překroutit a vyvolat v těle ten vřed. 472 00:44:19,273 --> 00:44:21,408 A co z toho vyšlo? 473 00:44:21,528 --> 00:44:28,737 Rusko dokázalo uzavřít ten vřed přesně v tom objektu, 474 00:44:28,857 --> 00:44:33,655 ze kterého se měl začít šířit, tedy na Ukrajině. 475 00:44:33,775 --> 00:44:39,582 Tam kde to ukrajinství bylo vypěstováno a mělo se začít šířit do celého Ruska. 476 00:44:39,702 --> 00:44:45,251 Mělo rozprostřít své metastázy po celém Rusku a teď je lokalizováno. 477 00:44:45,902 --> 00:44:48,684 A tak jsou nahraní a prohrávají. 478 00:44:48,804 --> 00:44:54,037 Ten mechanismus sám sebe přeorá a zmizí. 479 00:44:54,441 --> 00:45:01,413 Takže oni z Ukrajiny neplánovali udělat silné beranidlo, které by Rusko smetlo. 480 00:45:02,223 --> 00:45:10,974 Ukrajina se měla stát vnitřní infekcí, vředem, který bude požírat organismus Ruska zevnitř. 481 00:45:11,094 --> 00:45:13,925 Jenže se to nepovedlo. A proč? 482 00:45:14,045 --> 00:45:19,560 Protože ruský národ je konceptuálně mocný a nehledě na všechny těžkosti devadesátek 483 00:45:19,680 --> 00:45:24,490 ze svých řad vyzdvihnul gosudara, Vladimira Vladimiroviče Putina. 484 00:45:24,610 --> 00:45:29,288 Zatímco Ukrajina zůstala nemocná „svidomismem“ a ukrajinstvím. 485 00:45:29,408 --> 00:45:35,649 Tady máte konkrétní příklad, je to o ničem, jejich snem je umývat záchody. 486 00:45:35,769 --> 00:45:45,288 Vždyť kdysi vyráběli rakety, letadla, tanky, lodě! 487 00:45:46,015 --> 00:45:53,432 Svou první letadlovou loď od nich Čína koupila za cenu šrotu. 488 00:45:54,819 --> 00:45:59,199 Uměli vyrobit všechno, ale to jim přece bylo na nic. 489 00:45:59,319 --> 00:46:06,638 Oni chtěli mít svůj domeček, zahrádku, prasátko a to je to největší štěstí. 490 00:46:07,079 --> 00:46:09,874 A jak ten svůj domeček ubráníte? 491 00:46:09,994 --> 00:46:12,977 Vždyť puška se vyrábí ve fabrice! 492 00:46:14,342 --> 00:46:20,768 Potom s takovou puškou přijde páníček a sebere vám tu zahrádku, domeček 493 00:46:20,888 --> 00:46:22,991 i to vaše prasátko! 494 00:46:23,111 --> 00:46:27,855 Jak se to na Ukrajině již stalo nejednou, ale „svidomí“ si z toho ponaučení vzít nedokázali. 495 00:46:27,975 --> 00:46:32,896 A tímto „svidomismem“ se pokoušejí nakazit Rusko. Jenže se jim to nedaří. 496 00:46:33,016 --> 00:46:42,360 Nachytali na to jen různé hajzlíky a těch většina z Ruska utekla na Ukrajinu zabíjet Rusy, 497 00:46:42,756 --> 00:46:46,497 sami tak od sebe tělo Ruska očistili. 498 00:46:46,617 --> 00:46:48,236 Chlapíci! 499 00:46:49,689 --> 00:46:56,292 Oni odjeli a Rusko bez nich snadněji dokáže obnovit svou suverenitu. 500 00:46:59,968 --> 00:47:02,807 Další otázka je od Arťoma. 501 00:47:02,927 --> 00:47:09,212 V minulém pořadu z 5. srpna, když moderátor při čtení jedné z otázek pronesl frázi: 502 00:47:09,332 --> 00:47:14,736 „Jen na Ukrajině se ten majdan povedl a navíc byly jeho výsledky zafixovány volbami 503 00:47:14,856 --> 00:47:17,245 jak prezidentskými, tak i do Rady“, 504 00:47:17,365 --> 00:47:20,370 jste jasně a zřetelně pronesl: „Nesouhlasím“. - Nesouhlasím. 505 00:47:20,490 --> 00:47:26,093 Mohl byste vysvětlit důvod svého nesouhlasu s daným tvrzením a svůj pohled na tuto věc? 506 00:47:26,213 --> 00:47:36,459 Provedení určitých procedur ještě není zárukou toho, že to bude zákonodárně zakotveno. 507 00:47:37,257 --> 00:47:43,530 Dokud existuje Luhanská a Doněcká republika, 508 00:47:43,650 --> 00:47:51,865 tedy jediní legitimní právní nástupci ukrajinské státnosti, 509 00:47:51,985 --> 00:48:01,136 tak všechno, co proběhlo po únoru roku 2014 na území Ukrajiny, které je pod kontrolou kyjevské bandy, 510 00:48:01,256 --> 00:48:04,849 zůstává z právního hlediska nicotné. 511 00:48:04,969 --> 00:48:13,460 A když jsem já říkal, aby na ty volby nešli a neúčastnili se tak té procedury legitimizace, 512 00:48:13,580 --> 00:48:16,624 tak jsem měl na mysli jen jedno. 513 00:48:16,744 --> 00:48:20,200 Oni by tu proceduru legitimizace provedli i bez vás, 514 00:48:20,320 --> 00:48:26,010 ty potřebné protokoly by si sestavili i bez vás, a volební účast také ohlásí, jakou budou chtít. 515 00:48:26,130 --> 00:48:30,412 Jenže když jste se nechali nachytat na účast v těchto volbách, 516 00:48:30,532 --> 00:48:41,241 tak jste tím velice prodloužili tu dobu, kdy nebude možné obnovit ukrajinskou státnost. 517 00:48:41,361 --> 00:48:46,721 Také jste tím prudce navýšili míru krvavosti nadcházejících událostí. 518 00:48:47,074 --> 00:48:54,975 Tím, že jste šli na tyto volby, jste neprojevili společenský odpor 519 00:48:55,095 --> 00:49:01,049 proti řízení uplatňovanému ze strany kyjevské bandy 520 00:49:01,169 --> 00:49:08,489 a za to zaplatíte vlastními životy, krví a kvalitou svého života. 521 00:49:08,609 --> 00:49:10,954 To je to, o čem jsem mluvil: 522 00:49:11,074 --> 00:49:16,346 „Jestliže chcete na Ukrajině co nejdříve obnovit pořádek, tak nechoďte na ty volby, 523 00:49:16,466 --> 00:49:21,232 neúčastněte se toho procesu legitimizace (výsledků převratu). 524 00:49:21,352 --> 00:49:26,669 Chcete se zalknout krví? Uvíznout v ekonomickém chaosu? 525 00:49:26,789 --> 00:49:32,545 Platit všechny ty dluhy, které nadělala kyjevská banda? Tak běžte na ty volby!“ 526 00:49:32,665 --> 00:49:38,026 To proto všechna média tak naléhala: „Běžte hlasovat za kohokoliv! 527 00:49:38,146 --> 00:49:42,163 Hlasujte pro kohokoliv, jen aby to nebyl Porošenko!“ 528 00:49:42,283 --> 00:49:49,119 Oni potřebovali dosáhnout jen jednoho, abyste šli hlasovat a pak čekali, jaký to bude mít výsledek. 529 00:49:49,239 --> 00:49:52,376 Tím ale jen prodlužujete svá muka. 530 00:49:52,496 --> 00:49:59,670 A mohli jste si je zkrátit, kdyby těm, kteří manipulují vědomím lidí, bylo jasné, že to je konec, 531 00:49:59,790 --> 00:50:04,679 že se jim ten řídicí manévr nepovede, a proto musí z Ukrajiny rychle vypadnout: 532 00:50:04,799 --> 00:50:10,040 „Ale dokud je ty ovce a hejly možné řídit, tak si tady ještě nakrademe.“ 533 00:50:10,160 --> 00:50:15,867 Ti hejlové sami zaplatí za to, že hlasovali, svými životy. 534 00:50:17,099 --> 00:50:21,607 Ovce je nutné buď zařezávat nebo stříhat! 535 00:50:22,451 --> 00:50:26,959 No a vy jste na ty volby šli a řekli tím: „Jsme ovce!“ 536 00:50:27,079 --> 00:50:29,477 Kdybyste na ty volby nešli: 537 00:50:29,597 --> 00:50:35,269 „Ti lidé tu povstanou jako na Donbasu, musíme vzít nohy na ramena!“ 538 00:50:35,389 --> 00:50:37,575 To by si řekla kyjevská banda. 539 00:50:37,695 --> 00:50:40,921 Zatímco teď přemýšlejí, jak ještě více Ukrajinu odrbat, 540 00:50:41,041 --> 00:50:44,301 neboť na volby přišlo dostatečné množství lidí, 541 00:50:44,421 --> 00:50:49,424 i když tedy nebylo takové, s jakým ta kyjevská banda počítala. 542 00:50:49,544 --> 00:50:53,649 Zde si lžou do kapsy. Ano, napsali, že účast byla vysoká, 543 00:50:53,769 --> 00:50:59,935 ale lidé, kteří ty volby ignorovali a obzvláště ti, které z nich speciálně vyloučili, 544 00:51:00,055 --> 00:51:04,090 to je ten potenciál obnovy budoucí Ukrajiny 545 00:51:04,210 --> 00:51:08,707 a snížení míry krvavosti nadcházejících událostí. 546 00:51:08,827 --> 00:51:16,191 A tu sílu, která udělá pořádek, poskytne armáda LLR a DLR. To je vše. 547 00:51:16,654 --> 00:51:24,869 Lidi, buďte k té obnově připraveni. Jakmile budete chtít na Ukrajině udělat pořádek, tak síla přijde. 548 00:51:24,989 --> 00:51:29,334 Jestliže to chtít nebudete a budete běhat na ty jejich „volby“, tak to promiňte, 549 00:51:29,454 --> 00:51:35,341 bude nutné počkat, až si to rozmyslíte, protože násilím štěstí nikomu nepřinesete. 550 00:51:35,461 --> 00:51:42,007 Lidi to musí sami chtít, ve své masové statistice a svým masovým odmítáním kyjevské bandy. 551 00:51:42,127 --> 00:51:46,348 Musíte jim ukázat, že už nikoho neřídí, nic tam neřídí. 552 00:51:46,468 --> 00:51:50,544 Dokud budete chodit na volby a čekat nápravu od Zelenského… 553 00:51:50,664 --> 00:51:52,252 Tak čekejte. 554 00:51:52,372 --> 00:51:58,692 A zatím vás budou podřezávat a stříhat jako ty ovce. To je to, o čem jsem mluvil. 555 00:51:59,273 --> 00:52:06,037 Oni ty volby nejsou schopni legitimizovat žádným způsobem. 556 00:52:06,157 --> 00:52:13,119 Aby ty volby legitimizovali a navázali na ukrajinskou státnost s přijetím státního převratu, 557 00:52:13,239 --> 00:52:17,636 musí napřed zlikvidovat Luhanskou a Doněckou republiku, 558 00:52:17,756 --> 00:52:24,477 neboť dokud existují, taková legitimizace je principiálně nemožná, absolutně nemožná. 559 00:52:24,597 --> 00:52:31,473 Ale míra krvavosti kvůli masové účasti v těchto procesech vzrůstá. 560 00:52:36,894 --> 00:52:41,170 Teď se podíváme do Kyrgyzstánu. 561 00:52:41,290 --> 00:52:46,827 Otázka je od Vladimira. Jde o konflikt bývalého a současného prezidenta v Kyrgyzstánu 562 00:52:46,947 --> 00:52:52,122 a takzvané Medvěděvo „napomenutí“, že „limit revolucí“ už si vyčerpali (v Kyrgyzstánu pro 21. století). 563 00:52:52,242 --> 00:52:54,690 Mohl byste vyjádřit svůj pohled na tu věc? 564 00:52:54,810 --> 00:52:59,133 V poslední době bylo okolo Kyrgyzstánu ticho po pěšině a teď tohle! 565 00:52:59,253 --> 00:53:03,104 O Střední Asii bylo ticho po pěšině z jednoho jednoduchého důvodu, 566 00:53:03,224 --> 00:53:14,173 že Rusko jako subjekt globálního řízení sílí a USA jako nástroj globálního řízení stále více slábnou. 567 00:53:14,293 --> 00:53:27,010 Proto je celé území Ruského impéria/SSSR včetně přilehlých území a priori zájmovou zónou Ruska. 568 00:53:27,130 --> 00:53:32,969 Se svými sousedy se prostě kontaktům nevyhnete, takže nějaké vztahy tam vždy budou. 569 00:53:33,089 --> 00:53:39,733 Takže v důsledku toho, že USA již Střední Asii nedokážou uřídit, 570 00:53:39,853 --> 00:53:44,285 i když se o to tedy stále pokoušejí, dělají ramena a snaží se tam udržet, 571 00:53:44,405 --> 00:53:48,709 a Rusko zase ještě není schopné tu Střední Asii uřídit, 572 00:53:48,829 --> 00:53:52,850 přestože tu už je ta Celní unie, Eurasijský ekonomický svaz atd., 573 00:53:52,970 --> 00:53:58,405 takže se na tom pracuje. Proto tu vzniklo takové mezidobí, 574 00:53:58,525 --> 00:54:08,177 kdy byly státy Střední Asie do určité míry, abyste si nemysleli že úplně, 575 00:54:08,505 --> 00:54:12,353 ponechány samy sobě. 576 00:54:12,641 --> 00:54:18,196 A zde si připomeneme naši práci o státě. 577 00:54:19,162 --> 00:54:25,314 Stát musí být podpořen kulturou národa. 578 00:54:26,281 --> 00:54:32,576 Ve státě musí existovat takové informační moduly, 579 00:54:32,696 --> 00:54:42,369 tedy přesněji, v kultuře národa musí být takové informační moduly, které zformují stát na soudobé úrovni. 580 00:54:42,489 --> 00:54:46,895 Pokud takovéto soudobé moduly v kultuře státu nejsou, 581 00:54:47,015 --> 00:54:52,655 tak tyto národy mohou vstupovat do jiných států, například do Ruského impéria, 582 00:54:52,775 --> 00:54:56,153 kde získají kulturně-národnostní autonomii 583 00:54:56,273 --> 00:55:03,415 a kultura ruského národa jim doplní informační moduly potřebné pro existenci soudobého státu. 584 00:55:03,535 --> 00:55:09,212 Potom se bude moci každý jednotlivý člověk za takto vzniklých okolností profesně realizovat 585 00:55:09,332 --> 00:55:12,957 a zároveň si zachová svou národní kulturu. 586 00:55:13,077 --> 00:55:22,585 A o tuto oporu při pádu SSSR ty nově formované národnostní státy přišly. 587 00:55:22,705 --> 00:55:33,648 A když o takovou oporu přijdou, tak národy začnou budovat stát podle toho, 588 00:55:34,644 --> 00:55:42,810 jaké informační moduly jsou obsaženy v jejich národní kultuře. 589 00:55:43,516 --> 00:55:53,321 To znamená, že klesají zpět na tu úroveň, kterou podporuje jejich národní kultura. 590 00:55:53,441 --> 00:56:02,579 Proto také při řízení tyto národy jazykovou terminologii přejímají zvnějšku. 591 00:56:02,699 --> 00:56:06,983 A k čemu v důsledku toho došlo? 592 00:56:07,103 --> 00:56:18,106 Republiky Střední Asie byly do určité míry ponechány samy sobě a ony jsou na té úrovni, 593 00:56:18,226 --> 00:56:28,328 kdy se každý, kdo se dostane k moci, zbavuje všech možných konkurentů, pretendentů na tuto moc. 594 00:56:28,448 --> 00:56:34,629 Když se v Turecku dostal sultán k moci, tak nechal zardousit všechny své bratry. 595 00:56:34,749 --> 00:56:41,477 Přibližně na tuto úroveň spadly všechny středoasijské republiky, všechny. 596 00:56:41,597 --> 00:56:47,279 Ve výsledku třeba právě v tom Kyrgyzstánu: Akajev utekl, Bakijev utekl, 597 00:56:47,399 --> 00:56:51,929 Otunbajeva se z toho vymanévrovala 598 00:56:52,049 --> 00:57:04,232 a Atambajev se sám dobrovolně vzdal s tím, že mu Žeenbekov poskytne záruky. Jenže ne. 599 00:57:04,352 --> 00:57:09,643 Ta kultura, která je tomu národu vlastní, vytváří masovou statistiku chování 600 00:57:09,763 --> 00:57:13,680 a ať už daný člověk poskytne jakékoliv osobní záruky, 601 00:57:13,800 --> 00:57:22,913 je ve vleku přesně té kultury státnosti, do které daný národ dorostl a hotovo, 602 00:57:23,033 --> 00:57:25,794 takže Atambajev byl odsouzen. 603 00:57:25,914 --> 00:57:35,644 Jenže tento region teď nepotřebují destabilizovat globalisté ani státní elita USA. 604 00:57:35,764 --> 00:57:39,734 Chtějí-li se tam vrátit, musí tam určitou rovnováhu udržet. 605 00:57:39,854 --> 00:57:44,903 Zatím tam ještě jsou USA do značné míry přítomny, takže ta rovnováha nesmí být narušena, 606 00:57:45,023 --> 00:57:51,049 protože jinak se tam všechno rozjitří a vstoupí tam Rusko, které odtud USA vypudí. 607 00:57:51,169 --> 00:57:57,450 Proto když tam přijel Medvěděv, ten stoprocentní podpindosník, tak jim řekl: 608 00:57:57,570 --> 00:58:04,095 „Limit revolucí jste si vyčerpali! Pánové, končete s těmi hrátkami, bratrovražednými boji.“ 609 00:58:04,215 --> 00:58:12,201 Je jasné, že každý nový chán u moci musí nechat toho starého zardousit. 610 00:58:12,321 --> 00:58:17,200 A to je to, co vidíte ve vaší všední politické praxi. 611 00:58:18,043 --> 00:58:23,516 Takže toto je konkrétní ilustrace k té naší práci o státě. 612 00:58:25,182 --> 00:58:29,667 A je samozřejmé, že žádný ze států, které tam mají nějaké zájmy, 613 00:58:29,787 --> 00:58:33,596 nezůstává stát stranou, a pokouší se na to nějak reagovat. 614 00:58:33,716 --> 00:58:36,580 Ale sám proces je přesně takový. 615 00:58:36,700 --> 00:58:43,904 Kultura národa neumožňuje Kyrgyzstánu jako státu fungovat na té úrovni, na jaké funguje Rusko. 616 00:58:44,024 --> 00:58:46,887 Ledaže by se opět připojili k Rusku. 617 00:58:47,007 --> 00:58:52,174 Když Putin Jelcinovi poskytnul záruku, tak jí také dodržel, 618 00:58:53,305 --> 00:58:58,469 to však ve středoasijských republikách není možné. 619 00:58:58,589 --> 00:59:01,802 Tam jsou potřebné zcela jiné opory. 620 00:59:01,922 --> 00:59:11,307 Proto si také Nazarbajev ponechal mocenské pravomoci, jinak by také musel zemřít. 621 00:59:11,427 --> 00:59:13,114 S tím se nedá nic dělat. 622 00:59:13,234 --> 00:59:16,941 Takové jsou prostě informační moduly v kultuře toho národa, 623 00:59:17,061 --> 00:59:22,825 jsou přesně na této úrovni státního vývoje, tak začít stavět města. 624 00:59:27,098 --> 00:59:33,064 Připomínám, že zmíněné práce Válka a Stát jako systém pro přežití národa 625 00:59:33,184 --> 00:59:36,845 můžete nalézt na našem webu v záložce Analytika. 626 00:59:36,965 --> 00:59:44,458 - A ta druhá verze? - Ano, plánujeme vydání v tištěné podobě, té práce o státu. 627 00:59:44,578 --> 00:59:47,338 To byla pro dnešek poslední otázka. 628 00:59:49,473 --> 00:59:52,328 Dnes jsme mluvili o Kyrgyzstánu. 629 00:59:52,448 --> 00:59:57,100 Zdálo by se, že jsou to jednoduché věci, díváte-li se na ně se znalostmi o tom, 630 00:59:57,220 --> 01:00:01,857 jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 631 01:00:01,977 --> 01:00:07,932 Stejně jednoduché je porozumět těm mítinkům pořádaným u nás v Moskvě, 632 01:00:08,052 --> 01:00:11,948 tomu, co se stalo na Ukrajině, co se děje v USA. 633 01:00:12,068 --> 01:00:16,265 Jen musíte pochopit tu jednoduchou věc, že znalosti znamenají moc. 634 01:00:16,385 --> 01:00:18,487 Berte tuto moc do svých rukou. 635 01:00:18,607 --> 01:00:22,224 Osvojujte si Koncepci sociální bezpečnost a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 636 01:00:22,344 --> 01:00:27,157 Buďte konceptuálně mocní. Braňte zájmy své a své rodiny. 637 01:00:27,277 --> 01:00:31,369 Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. 638 01:00:31,489 --> 01:00:34,802 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz