1 00:00:08,253 --> 00:00:12,270 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,223 --> 00:00:22,091 Vážení diváci a posluchači, chceme vám představit knihu Valerije Viktoroviče Pjakina – O světě křivých zrcadel. 3 00:00:22,211 --> 00:00:28,641 Daná kniha pojednává o tom, jak je potřebné, aby každý člověk dokázal vidět věci v jejich pravém světle, 4 00:00:28,761 --> 00:00:34,473 VIDĚT, PŘEDCHÁZET, ŘÍDIT aby ovládal metodologii práce s informacemi a nenechal sebou manipulovat. 5 00:00:34,593 --> 00:00:40,306 Ústava RF - smysl Zákon o centrální bance Ruské federace a suverenita Ruska Západ a SSSR, jak ve skutečnosti probíhala "studená" válka Na několika příkladech je předvedeno, jak je u lidí formováno zkreslené vnímání skutečnosti, 6 00:00:40,426 --> 00:00:44,982 a ti pak zdánlivě pracují pro své zájmy, a přitom se stávají součástí nadřazenějších scénářů, 7 00:00:45,102 --> 00:00:50,375 takže ve výsledku svou čestnou prací realizují plány, které jsou objektivně zaměřeny proti nim samotným. 8 00:00:50,495 --> 00:00:53,565 Knihu můžete získat na našem webu po vyplnění objednávky, 9 00:00:53,685 --> 00:00:57,581 nebo přes on-line magazín www.ozon.ru, a také přes odkaz umístěný pod videem 10 00:00:57,701 --> 00:01:00,795 na našem kanálu v YouTube Fond konceptuálních technologií, 11 00:01:00,915 --> 00:01:05,153 nebo v menu Zboží v naší skupině na sociálních sítích. 12 00:01:05,273 --> 00:01:13,010 Analytický pořad Otázka-odpověď https://fct-altai.ru/ https://www.youtube.com/user/KOBADOTU Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 13 00:01:13,130 --> 00:01:16,661 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 14 00:01:16,781 --> 00:01:20,788 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 15 00:01:20,908 --> 00:01:24,663 Dnes je 19.08.2019. 16 00:01:25,983 --> 00:01:32,181 Začneme otázkou nyní široce rozebíranou v médiích. 17 00:01:32,779 --> 00:01:39,382 Prosí vás, Valeriji Viktoroviči, okomentovat Trumpovo přání koupit Grónsko. 18 00:01:39,502 --> 00:01:43,466 a je to vůbec z hlediska současného práva možné? 19 00:01:43,586 --> 00:01:53,995 Tak především Trump nevyjádřil přání koupit Grónsko, on se pouze zajímal o otázku, 20 00:01:54,115 --> 00:02:00,846 zda by bylo možné takový prodej realizovat, a jaké by v tom případě byly zájmy, 21 00:02:00,966 --> 00:02:03,027 o tom mluvil on sám. 22 00:02:08,048 --> 00:02:13,307 Ten zájem o koupi Grónska je sám o sobě zajímavý, 23 00:02:13,427 --> 00:02:18,914 jestliže chápeme věcnou podstatu existence státu. 24 00:02:19,034 --> 00:02:28,571 Jestliže nechápeme, proč existuje stát, a jak funguje, tak si můžeme říci: 25 00:02:28,691 --> 00:02:32,658 „Ten Trump se zbláznil. To asi měl být vtip.“ 26 00:02:32,778 --> 00:02:42,576 Grónský premiér na to reagoval: „Budeme doufat, že šlo o vtip.“ 27 00:02:43,773 --> 00:02:48,412 A pokud to vtip nebyl? Co znamená, to budeme doufat? 28 00:02:48,532 --> 00:02:52,048 O tom si teď trochu promluvíme. 29 00:02:52,168 --> 00:02:57,345 My jsme vypracovali práci o státě. 30 00:02:57,465 --> 00:03:04,589 Stát je systémem pro přežití národa, aniž by přišel o svou kulturní identitu. 31 00:03:04,709 --> 00:03:11,146 Pro zajištění fungování novodobého státu je nutné, 32 00:03:11,266 --> 00:03:19,592 aby měl takový stát lidský potenciál v počtu minimálně 10 miliónů lidí, svých obyvatel. 33 00:03:20,165 --> 00:03:29,384 Pokud tolik obyvatel nemá, tak si takový stát v podstatě nedokáže zajistit potřebnou technologickou úroveň 34 00:03:29,504 --> 00:03:36,485 nutnou pro existenci novodobého státu bez použití vnějších pák. 35 00:03:36,605 --> 00:03:43,357 Má-li stát 10 miliónů obyvatel a je odpovídajícím způsobem řízen, 36 00:03:43,477 --> 00:03:52,233 tak s určitým úsilím dokáže i přes nějaké těžkosti zajistit fungování novodobého státu. 37 00:03:52,353 --> 00:04:01,064 Příkladem tomu je Maďarsko, Kuba a další státy. 38 00:04:01,184 --> 00:04:02,646 A třeba Jemen. 39 00:04:02,766 --> 00:04:08,430 Zdálo by se, že proti Saúdské Arábii nemůže mít vůbec šanci. 40 00:04:08,550 --> 00:04:14,839 Vždyť všichni měli za to, že Saúdská Arábie je ten nejsilnější stát světa, který si drží velkou armádu… 41 00:04:14,959 --> 00:04:17,673 V arabském světě. Mám na mysli v arabském světě. 42 00:04:17,793 --> 00:04:21,139 Že to oni tam mají tu nejlepší a nepřemožitelnou armádu. 43 00:04:21,259 --> 00:04:25,954 Jenže Hútíové si s ní v podstatě poradili. A proč? 44 00:04:26,074 --> 00:04:30,767 Protože Jemen má dostatečný počet obyvatel, 45 00:04:31,950 --> 00:04:41,276 jehož úsilím je možné kompenzovat náklady na existenci národního státu 46 00:04:41,396 --> 00:04:45,897 a zajišťovat rozvoj tohoto státu do budoucna. 47 00:04:46,017 --> 00:04:50,052 A jaký stát je Dánsko? Dánsko má 5 miliónů obyvatel. 48 00:04:50,172 --> 00:04:53,765 A Grónsko? 60 000 obyvatel. 49 00:04:53,885 --> 00:04:59,295 A co dokážete s počtem 60 000 obyvatel? 50 00:04:59,415 --> 00:05:03,229 Nebo třeba jako Dánsko s jeho pěti milióny? 51 00:05:03,349 --> 00:05:11,609 Jak by si asi poradilo, byť i jen s jednou útočnou skupinou letadlové lodi USA? 52 00:05:11,729 --> 00:05:16,186 Jak dlouho by se dokázalo udržet třeba jen na 6. prioritě? 53 00:05:16,306 --> 00:05:23,558 Na té nejjednodušší, na jejímž základě se rozvíjel svět. Viz naše práce Válka. 54 00:05:23,943 --> 00:05:29,363 To vše spolu souvisí a ty otázky, o kterých teď mluvím, 55 00:05:29,483 --> 00:05:33,572 jsou tam rozebrány daleko podrobněji a obsažněji. 56 00:05:33,692 --> 00:05:35,167 Neudrželo by se. 57 00:05:35,287 --> 00:05:40,421 Může Dánsko ekonomicky odolat tlaku USA? 58 00:05:40,541 --> 00:05:47,602 Ať už Rusko škrtí jakýmikoliv sankcemi, tratí na tom výlučně oligarchové 59 00:05:47,722 --> 00:05:51,783 a státu to přináší jen a jen prospěch. 60 00:05:51,903 --> 00:05:58,028 Stát se díky tomu, i když to třeba drhne a probíhá s těžkostmi, tak náš stát obnovuje svoji vlastní výrobu 61 00:05:58,148 --> 00:06:01,357 a obnovuje si díky těmto sankcím svou suverenitu. 62 00:06:01,477 --> 00:06:06,419 Pokud někdo uvalí sankce na Dánsko, tak co to s ním udělá? 63 00:06:06,996 --> 00:06:11,948 A proč je vůbec zájem o takovou koupi? 64 00:06:12,068 --> 00:06:27,862 Popravdě řečeno nemá žádný význam, jakým způsobem by postoupení toho či onoho území bylo provedeno. 65 00:06:27,982 --> 00:06:35,840 Třeba v roce 1803 Američané koupili od Francouzů Louisianu. 66 00:06:35,960 --> 00:06:40,586 Teď se na tom území rozkládá několik států, nejen Lousiana. 67 00:06:42,065 --> 00:06:51,659 Ševarnadze jen tak, za poklepání po ramenou, vydal naše akvatorium v Tichém oceánu Američanům. 68 00:06:54,892 --> 00:07:00,133 A Dmitrij Anatoljevič Medvěděv se tak moc chtěl Američanům zavděčit, 69 00:07:00,253 --> 00:07:04,618 že v Severním ledovém oceánu přenechal kus území Norsku: 70 00:07:04,738 --> 00:07:08,634 „Kemskaja volosť? Jen berte, Rusko kvůli tomu nezchudne!“ 71 00:07:08,754 --> 00:07:15,402 A co znamená to, co udělal, pro Rusko? 72 00:07:16,117 --> 00:07:29,239 Znamená to prudké zhoršení postavení Ruska z hlediska strategické rovnováhy sil v Arktickém regionu. 73 00:07:29,359 --> 00:07:42,161 Norsko přece patří do Arktické rady a Medvěděv tak na úkor Ruska prudce zhoršil naše postavení. 74 00:07:42,281 --> 00:07:48,008 Jenže když on tak moc touží udělat si u Američanů oko, 75 00:07:48,128 --> 00:07:51,929 a tak bude rozdávat naše území napravo nalevo. 76 00:07:52,049 --> 00:07:59,150 Jak tedy bude konkrétně provedeno předání toho území, je-li to v plánu, nehraje žádnou roli. 77 00:07:59,270 --> 00:08:04,240 Formálně se to vyřeší tak, jak bude třeba. 78 00:08:04,360 --> 00:08:12,906 A jaký je rozdíl, zda tu máme 19. nebo 20. století? Proč je literatura považována za klasiku? 79 00:08:13,026 --> 00:08:20,575 Protože se má za to, že se člověk nezměnil a je v ní popisována lidská psychologie, 80 00:08:20,695 --> 00:08:27,418 která byla stejná v antice stejně jako dnes, že se změnilo pouze technologické prostředí, 81 00:08:27,538 --> 00:08:33,711 ale způsoby řešení různých problémů, zůstaly stejné. 82 00:08:33,831 --> 00:08:43,960 Pro západní mentalitu byla vždy válka způsobem získávání zboží, určitých zdrojů, 83 00:08:44,080 --> 00:08:48,740 které si sami nevyrobili, a tak to také zůstalo. 84 00:08:48,860 --> 00:08:58,300 Protože Západ… No, v podstatě na východě je to stejné, to jen Rusko drží slovo. 85 00:08:58,420 --> 00:09:05,350 Ale na Západě a východě slovo drží jen ten, kdo nemá dost sil, aby ho porušil. 86 00:09:05,470 --> 00:09:11,574 Smlouvy dodržuje pouze ten, kdo nemá dost síly, aby si mohl dovolit je porušit. 87 00:09:11,694 --> 00:09:15,013 Takto vždy všichni sledují své zájmy. 88 00:09:15,133 --> 00:09:18,761 Pokud se jim něco zachce, tak to udělají. 89 00:09:18,881 --> 00:09:29,904 USA dostaly chuť zmocnit se Grenady. A co? Zabránil jim v tom někdo? Ne. 90 00:09:30,024 --> 00:09:32,724 Zachtělo se jim, tak to udělaly. 91 00:09:32,844 --> 00:09:46,445 USA dostaly chuť zmocnit se Venezuely, tak si tam dosadily svého prezidenta, p-rezidenta Guaidó. 92 00:09:47,512 --> 00:09:48,646 A co? 93 00:09:48,766 --> 00:09:52,910 Dosadily ho tam, ale udržet ho tam nedokázaly. Proč? 94 00:09:53,030 --> 00:09:57,553 Protože k tomu neměly dost sil. Situace se změnila. 95 00:09:57,673 --> 00:10:09,108 USA už teď uvízly v řešení tolika problémů, že jim chybí vnitřní zdrojový potenciál. 96 00:10:09,228 --> 00:10:12,582 Přestože poradit si s Dánskem… 97 00:10:12,702 --> 00:10:17,499 Stát USA si se státem Dánsko poradí bez problémů. 98 00:10:17,619 --> 00:10:21,172 Jednoduše učiní nabídku a Dánsko ustoupí. 99 00:10:21,292 --> 00:10:29,122 A názor 60ti tisíc původních obyvatel Grónska nikoho zajímat nebude. 100 00:10:29,242 --> 00:10:32,478 Vyřídí se to raz dva. 101 00:10:32,598 --> 00:10:35,889 Já jsem ale mluvil o Arktickém regionu. 102 00:10:36,009 --> 00:10:45,491 Dánsko jen díky tomu, že mu náleží Grónsko, také patří do Arktické rady. 103 00:10:46,460 --> 00:10:53,097 A jestliže Grónsko spadne pod správu USA, 104 00:10:53,217 --> 00:11:03,413 budou mít Spojené státy zcela jiné vyjednávací pozice pro přerozdělování Arktického regionu. 105 00:11:03,533 --> 00:11:10,463 A co je za problém s tím Arktickým regionem? Proč se vedou takové boje o arktický šelf? 106 00:11:10,583 --> 00:11:12,870 Proč jsou vymezovány hranice? 107 00:11:12,990 --> 00:11:17,719 To jen Medvěděvovi je to jedno: „Jen si vezměte všechny ty přírodní zdroje, 108 00:11:17,839 --> 00:11:20,608 Rusko jich má i bez toho pořád dost.“ 109 00:11:20,728 --> 00:11:26,145 A rozdává naše území. To Putin ne, Putin své pozice hájí. 110 00:11:26,265 --> 00:11:33,951 Tak oč tu jde? Má se to tak, že na planetě Zemi, jak to může pocítit každý člověk, 111 00:11:34,071 --> 00:11:39,876 ať už se nachází kdekoliv, v současné době probíhá změna klimatických zón. 112 00:11:39,996 --> 00:11:44,096 Tento proces na planetě Zemi probíhá neustále. 113 00:11:44,216 --> 00:11:49,406 Nejde o globální oteplování ani o globální ochlazování, prostě probíhá změna klimatických zón. 114 00:11:49,526 --> 00:11:58,649 Takže tam, kde se dosud žilo pohodlně, více než tisíc let, vlastně téměř dva tisíce, 115 00:11:58,769 --> 00:12:01,577 to už tak pohodlné nebude. 116 00:12:01,697 --> 00:12:08,223 A tam, kde byly životní podmínky těžké, budou najednou velmi příznivé. 117 00:12:08,885 --> 00:12:14,431 Tento posun probíhá s velkými turbulencemi. 118 00:12:14,551 --> 00:12:23,247 Kataklyzmata s počasím probíhají po celé planetě, nečekaná sucha, lijáky a tak podobně. 119 00:12:23,367 --> 00:12:28,010 Ale je tu jeden trend, 120 00:12:29,232 --> 00:12:37,573 který je určujícím pro to, že všechny státy obrátily svůj zájem k Arktickému regionu. 121 00:12:37,693 --> 00:12:44,088 Je to totiž tak, že se Arktida začala zbavovat ledového příkrovu, 122 00:12:44,208 --> 00:12:53,728 a tak otázka celoroční plavby po Severním ledovém oceánu, je otázkou blízké budoucnosti. 123 00:12:53,848 --> 00:13:04,271 A ano, tato celoroční plavba bude ještě dlouhou dobu možná jen s doprovodem ledoborců, 124 00:13:05,482 --> 00:13:16,816 ale bude možná a velice tak zkrátí dobu plavby z Evropy například do Japonska a Číny 125 00:13:17,390 --> 00:13:21,957 a to nejdůležitější, bude bezpečná. 126 00:13:22,077 --> 00:13:29,439 Podél severního pobřeží Evropy a Ruska je možné se plavit bez nebezpečí. 127 00:13:29,559 --> 00:13:38,077 To není, jako plout podél Afriky, kde se teď opět jedné lodě zmocnili piráti. 128 00:13:38,197 --> 00:13:45,594 Ani to není Malacký průliv, kde také operují piráti. 129 00:13:45,714 --> 00:13:49,501 Ta severní cesta bude zaručeně bezpečná. 130 00:13:49,621 --> 00:14:02,403 A tak teď všechny státy přemýšlejí, jak by o tuto výhodu, přírodní výhodu Rusko připravily. 131 00:14:02,523 --> 00:14:13,544 V sovětské době podle americké doktríny Wrangelův ostrov, náš ruský ostrov, tenkrát sovětský... 132 00:14:13,664 --> 00:14:21,632 Tak na tento Wrangelův ostrov bylo pohlíženo jako na operační zónu amerických ozbrojených sil, 133 00:14:21,752 --> 00:14:28,372 kde bude vytvořena americká vojenská základna již v prvních hodinách válečného konfliktu. 134 00:14:28,492 --> 00:14:31,041 Sovětský svaz to nemohl udělat sám, 135 00:14:31,161 --> 00:14:35,310 protože Chruščov zlikvidoval Stalinův program osvojování si severu 136 00:14:35,430 --> 00:14:38,656 a Američané s tím počítali. 137 00:14:38,776 --> 00:14:42,111 Mimochodem, kvůli tomu jim také dali Aljašku. 138 00:14:43,146 --> 00:14:47,327 O Aljašce se také dočtete v té práci Válka. 139 00:14:48,780 --> 00:14:51,223 A co podniká Putin? 140 00:14:51,343 --> 00:14:55,810 Obnovil stalinský program osvojování si severu 141 00:14:55,930 --> 00:15:00,547 s úpravami zohledňujícími současnou technologickou úroveň. 142 00:15:00,667 --> 00:15:10,569 A skutečnost, že Severní ledový oceán po právu náleží Rusku, je teď garantována našimi ozbrojenými silami. 143 00:15:10,689 --> 00:15:13,673 Jedná se teď o naše vnitřní moře, 144 00:15:13,793 --> 00:15:17,480 což se samozřejmě nemůže líbit Američanům, 145 00:15:17,600 --> 00:15:22,432 kteří počítali s tím, že si tam budou moci plout, kam budou chtít. 146 00:15:23,995 --> 00:15:30,246 A když jsme toto území takto uzavřeli, znamená to, že je nutné s námi počítat. 147 00:15:31,743 --> 00:15:39,534 Což vlastně ani jinak nejde, vždyť Američanům zbyly dva ledoborce. 148 00:15:39,654 --> 00:15:46,489 Přičemž ten jeden je schopný plavby jen díky tomu, že si náhradní díly bere z toho druhého. 149 00:15:46,609 --> 00:15:50,750 Ten druhý už je prostě na šrot a ten první, ještě schopný plavby, 150 00:15:50,870 --> 00:15:55,318 je neustále porouchaný a na svou opravu si bere náhradní díly z toho druhého. 151 00:15:55,438 --> 00:15:57,582 Fakticky tedy mají jen jeden, 152 00:15:57,702 --> 00:16:03,062 zatímco Rusko má čtyřicet ledoborců a další se staví. 153 00:16:04,625 --> 00:16:06,694 Takže tu vzniká problém. 154 00:16:07,332 --> 00:16:11,206 Rusko se už odtamtud dost dobře vytlačit nedá. 155 00:16:12,131 --> 00:16:19,085 Ale Čína, když mluví o své nové hedvábné stezce, 156 00:16:19,636 --> 00:16:26,195 se z nějakého důvodu neustále a velice metodicky kloní k tomu, 157 00:16:28,990 --> 00:16:36,275 že Severní mořská cesta by měla být výlučně pod její správou. 158 00:16:37,464 --> 00:16:40,017 A Číňané ledoborce staví. 159 00:16:40,137 --> 00:16:44,903 Oni si činí nárok na to, že budou bez jakéhokoliv ptaní 160 00:16:45,023 --> 00:16:49,459 plout po Severním ledovém oceánu a určovat tam pořádek. 161 00:16:49,579 --> 00:16:51,814 Proč s tím počítají? 162 00:16:51,934 --> 00:16:59,253 Protože počítají s tím, že Rusko přijde o svou subjektnost, že přestane být subjektem globální politiky. 163 00:16:59,373 --> 00:17:02,136 Putin přece někdy odejít musí 164 00:17:02,256 --> 00:17:08,101 a nějaký nový Medvěděv zase ochotně zájmy Ruska zradí. 165 00:17:12,063 --> 00:17:16,706 A zde právě Grónsko hraje velkou roli. 166 00:17:17,653 --> 00:17:25,818 Grónsko, které napřed náleželo Norsku, potom přešlo k Dánsku, které mu poskytlo širokou autonomii. 167 00:17:25,938 --> 00:17:32,554 Dánsko mu zajišťuje veškerou technologickou úroveň pro existenci státu, 168 00:17:32,674 --> 00:17:38,981 takže když Dánsko přestane zajišťovat fungování státnosti Grónska, 169 00:17:39,101 --> 00:17:42,876 když přestane podporovat fungování státnosti Grónska, 170 00:17:42,996 --> 00:17:47,300 tak těch 60 tisíc obyvatel absolutně nebude schopno tuto technologickou úroveň zajistit. 171 00:17:47,420 --> 00:17:50,381 Prostě to nedokážou, není to možné. 172 00:17:51,350 --> 00:17:53,727 A dále tu vzniká otázka. 173 00:17:53,847 --> 00:17:58,217 Jak jsou na tom teď USA? Jsou schopné koupit Grónsko? 174 00:17:58,337 --> 00:18:03,521 Nemohou ho koupit, nemají ani dost peněz na své operativní potřeby, 175 00:18:05,040 --> 00:18:10,520 mají ohromný dluh, a navíc se nacházejí v procesu přeformátování. 176 00:18:10,640 --> 00:18:16,705 Tak v čem spočívá ten háček s koupí Grónska? 177 00:18:16,825 --> 00:18:19,589 Tu „koupi“ mám samozřejmě na mysli v uvozovkách, 178 00:18:19,709 --> 00:18:23,000 protože jak říkám, reálně se to dá provést jakýmkoliv způsobem. 179 00:18:23,120 --> 00:18:27,468 Je možné ho koupit: „Tady máte peníze, jezte, co hrdlo ráčí. 180 00:18:27,588 --> 00:18:31,099 Ponecháme vám stejnou suverenitu, jakou jste měli za Dánska. 181 00:18:31,219 --> 00:18:34,841 Svou základnu už u vás máme, tak co.“ 182 00:18:34,961 --> 00:18:42,104 Celá ta věc s tím Grónskem souvisí s tím, 183 00:18:43,337 --> 00:18:49,323 že v současné době probíhá přenos centra koncentrace řízení 184 00:18:52,955 --> 00:19:00,768 z USA a Velké Británie převážně do Číny a z Evropy zase převážně do Íránu. 185 00:19:00,888 --> 00:19:09,021 Jenže zatímco s Čínou to probíhá více méně podle plánu, tak v Íránu zatím vůbec… 186 00:19:10,563 --> 00:19:12,367 ...není... 187 00:19:13,049 --> 00:19:16,879 Jak bych to řekl. Tam prostě nic není hotovo. 188 00:19:16,999 --> 00:19:18,970 Proto je tu problém. 189 00:19:19,090 --> 00:19:29,242 Globalisté nemohou ve vztahu k řízení světa přenechat samotné Číně všechny možnosti, 190 00:19:29,362 --> 00:19:33,709 jinak by totiž vytvořili stejné super monstrum jako jsou USA, 191 00:19:33,829 --> 00:19:37,737 se kterým potom budou muset bojovat jako se vzteklým psem, 192 00:19:37,857 --> 00:19:40,388 se všemi z toho vyplývajícími náklady. 193 00:19:40,508 --> 00:19:47,558 Jako teď, kdy jim USA svou státností, svou vnější politikou zasahují do oblasti globální politiky. 194 00:19:47,987 --> 00:19:51,861 Opakuji, že probíhá výměna klimatických zón. 195 00:19:51,981 --> 00:20:03,234 A ta arktická oblast, která byla dříve zmrzlá, pokrytá ledem, se teď nutně bude tohoto ledového příkrovu zbavovat. 196 00:20:03,354 --> 00:20:11,280 To znamená, že Grónsko bude zcela odpovídat svému názvu. 197 00:20:11,400 --> 00:20:17,204 A jedná se o blízkou budoucnost, samozřejmě historicky, 198 00:20:17,324 --> 00:20:24,082 ne tak, že by to šlo ráz na ráz a hned příští rok by ty kilometrové ledy roztály. To ne. 199 00:20:24,202 --> 00:20:27,823 A co už nyní do Grónska proniklo? 200 00:20:28,374 --> 00:20:35,813 Do Grónska již proniknul čínský kapitál, tedy i čínské řízení. 201 00:20:35,933 --> 00:20:47,500 Grónsko je bohaté na přírodní zdroje a přenechat je Číně nikdo nemá v úmyslu. 202 00:20:47,620 --> 00:20:57,888 A ostrov, který se osvobodí od ledového příkrovu, se může plně stát vhodným k životu tak, 203 00:20:58,461 --> 00:21:06,978 jak je tomu například dnes na Novém Zélandu, přibližně, nedělejte hned přímé analogie. 204 00:21:08,784 --> 00:21:15,111 Jedná se tedy o ekologicky čisté místo, bohaté na přírodní zdroje 205 00:21:16,184 --> 00:21:22,621 a ten, kdo ho bude kontrolovat, bude moci svou vůli diktovat mimo jiné i Číně. 206 00:21:22,741 --> 00:21:27,738 Jaký řídicí úkol je tedy teď nutné splnit? 207 00:21:27,858 --> 00:21:34,313 Nyní, kdy se USA jako stát nachází v posledním tažení, 208 00:21:34,780 --> 00:21:45,207 musí se zmocnit řízení Grónska a převzít ho od Dánska tak, aby si to nikdo nedovolil zpochybnit. 209 00:21:48,645 --> 00:21:55,825 Grónsko se musí dostat pod kontrolu nadnárodního řízení, aby tam mohl být vytvořen nový subjekt, státní. 210 00:21:55,945 --> 00:22:02,785 Jakýkoliv, tam může vzniknout jen další projektově zkonstruovaný stát, nebude se jednat o historický stát. 211 00:22:02,905 --> 00:22:05,894 Stejně jako jsou projektově zkonstruovaným státem USA. 212 00:22:06,014 --> 00:22:09,332 I takové státy však mohou existovat poměrně dlouho. 213 00:22:09,452 --> 00:22:14,147 Polsko, které je mimochodem odsouzeno k zániku, je toho příkladem. 214 00:22:14,267 --> 00:22:17,640 Také Rumunsko, Belgie… 215 00:22:18,603 --> 00:22:26,746 A Evropa, na jejímž území je v plánu vytvořit evropský islámský chalífát, 216 00:22:26,866 --> 00:22:32,743 neboť tento úkol nikdo nezrušil, byl jen dočasně odložen, 217 00:22:32,863 --> 00:22:40,308 neboť úkol vytvořit na základě Íránu nové centrum koncentrace řízení je zatím v počátečním stádiu 218 00:22:40,428 --> 00:22:47,434 a Rusko je stále subjektem globální politiky pod Putinovým vedením a tuto svou politiku uplatňuje. 219 00:22:47,554 --> 00:22:56,787 Takže co je nutné v každém případě udělat? Protože Grónska se nesmí zmocnit Čína. 220 00:22:58,217 --> 00:23:07,323 Nadnárodní řízení musí mít pod kontrolou dávkované spotřebovávání přírodních zdrojů na planetě Zemi, 221 00:23:07,443 --> 00:23:22,151 a proto Čína nesmí mít volný přístup ke zdrojům Grónska, jen přes určitý subjekt. 222 00:23:22,271 --> 00:23:31,394 A teď je dost času vytvořit subjekt, který bude formálně s přírodními zdroji Grónska nakládat. 223 00:23:31,514 --> 00:23:38,354 Navíc opakuji, že se jedná o ekologicky čisté místo vhodné k životu světové elity. 224 00:23:38,474 --> 00:23:42,040 Takže co udělal Trump? 225 00:23:42,160 --> 00:23:48,835 Zahájil diskusi o tomto problému, právě o tomto problému, 226 00:23:48,955 --> 00:23:57,886 aby byl na základě společenské reakce, reakce řídicích systémů na planetě Zemi, 227 00:23:58,006 --> 00:24:01,159 vyřešen právě tento úkol. 228 00:24:01,279 --> 00:24:06,881 A znovu opakuji, že tím úkolem je, aby Grónsko, tento ekologicky čistý kus země, 229 00:24:07,001 --> 00:24:12,521 byl z hlediska řízení přesměrován tak, aby se nedostal do rukou Číně a stal se z něj samostatný subjekt. 230 00:24:12,641 --> 00:24:20,746 No a na základě posílení role USA mezi státy Arktické rady 231 00:24:20,866 --> 00:24:31,915 se maximálně vynasnaží odříznout Rusko od Arktického regionu, aby tam zajistili přístup dalším hráčům. 232 00:24:32,035 --> 00:24:36,481 Zde by například mohlo jít o dohodu právě s Čínou. 233 00:24:36,601 --> 00:24:44,257 Čína má zájem o Grónsko, a proto bude možné se s ní dohodnout na společném úsilí v nátlaku na Rusko, 234 00:24:44,377 --> 00:24:47,072 aby ho tak připravili o severní mořskou cestu. 235 00:24:47,192 --> 00:24:54,500 Aby Rusko tuto cestu sice využívalo, ale platilo za její využívání Číně. 236 00:24:54,620 --> 00:25:00,828 To znamená, že s Ruskem, jako se subjektem globální politiky nepočítá nikdo. 237 00:25:00,948 --> 00:25:05,999 A Grónsko je v tom velice důležitou kartou, v tomto rozložení sil. 238 00:25:06,119 --> 00:25:10,483 Takže se zde opravdu o žádný vtip nejedná, ani náhodou. 239 00:25:10,603 --> 00:25:17,333 Byla nadhozena myšlenka a teď se monitorují zpětné vazby, jak na to kdo zareaguje, 240 00:25:17,453 --> 00:25:23,110 a potom na základě toho bude rozhodnuto, jaké kroky bude nutné v tomto směru podniknout, 241 00:25:23,230 --> 00:25:25,889 co a jak je pro to nutné udělat. 242 00:25:26,009 --> 00:25:29,382 Trump svůj úkol splnil na výbornou. 243 00:25:34,471 --> 00:25:42,202 Další otázka je od Černova Lianina. 244 00:25:42,917 --> 00:25:48,859 Valeriji Viktoroviči, sleduji to, co se děje na západních hranicích Ruska 245 00:25:48,979 --> 00:25:55,489 a všimnul jsem si, že se stále častěji mluví o Mezimoří, jen skrytou formou. 246 00:25:55,609 --> 00:26:02,751 Dokonce i naši úředníci se na politických show vyjadřují v tom smyslu, že Ukrajina musí zůstat mimobloková. 247 00:26:02,871 --> 00:26:08,446 Ale vždyť to není nic jiného než Mezimoří, ke kterému směřoval již Pilsudski. - Ne. 248 00:26:08,566 --> 00:26:13,590 Otázka: Čím je pro Rusko nebezpečný tento svazek východních evropských států? 249 00:26:13,710 --> 00:26:18,295 Nebo naopak přináší pouze mír a shodu a není zaměřen proti Rusku 250 00:26:18,415 --> 00:26:22,283 a nepředpokládá odtržení území odedávna náležejících k Rusku? 251 00:26:22,403 --> 00:26:24,759 Může Rusko něco takového připustit? 252 00:26:24,879 --> 00:26:30,564 Tuto otázku pokládám proto, že všichni, kteří probírají toto téma, stojí na straně Západu. 253 00:26:30,684 --> 00:26:36,891 Budeme-li brát projekt Mezimoří tak, jak ho prezentoval Pilsudski, 254 00:26:37,011 --> 00:26:44,951 tak to jednoznačně znamená, že od Ruska má být odtrženo: Pobaltí, Bělorusko a Ukrajina. 255 00:26:45,071 --> 00:26:50,701 To znamená, že prostě nemůže být nezaměřen proti nám, nezaměřen proti Rusku. 256 00:26:50,821 --> 00:26:53,562 Od počátku byl zaměřen proti Rusku. 257 00:26:53,682 --> 00:27:01,402 Ale to byly takříkajíc vlhké sny pana Pilsudského. Projekt Mezimoří spočívá v něčem jiném. 258 00:27:01,522 --> 00:27:06,877 A Pilsudski to nechápal, nechápal jednoduchou věc, 259 00:27:06,997 --> 00:27:17,193 že ten projekt Mezimoří znamená tlustou závěrečnou tečku za existencí státu Polsko. 260 00:27:17,313 --> 00:27:23,052 Stát Polsko je výlučně projektově zkonstruovaným státem, 261 00:27:23,172 --> 00:27:34,276 který se měl stát centrem koncentrace sjednocení všech slovanských zemí pod křídlem římskokatolické církve. 262 00:27:35,486 --> 00:27:38,815 Tento projekt se však nerealizoval. 263 00:27:38,935 --> 00:27:47,811 Realizoval se projekt Moskvy, okolo které se sjednotily všechny ruské země, všechny slovanské země. 264 00:27:48,664 --> 00:27:51,937 Projekt Mezimoří je svou podstatou… 265 00:27:52,057 --> 00:27:57,934 Pilsudski byl jinak dost informovaný, máme tu ta jeho proroctví, 266 00:27:58,054 --> 00:28:03,546 ten jeho projev ve veřejné knihovně v Paříži, když ještě nikdo vůbec nepředpokládal, 267 00:28:03,666 --> 00:28:07,205 že se v létě roku 1914 skutečně rozpoutá válka. 268 00:28:07,325 --> 00:28:12,487 A on říkal: „Je to jisté, v létě bude válka!“ A také přibližně popsal její průběh. 269 00:28:12,607 --> 00:28:18,099 Svědectví o tom se zachovala. No, například ve vzpomínkách esera Viktora Černova. 270 00:28:18,814 --> 00:28:27,370 Ale ty jeho informace byly pouze částečné, jak je v podstatě globalisté poskytují všem. 271 00:28:27,490 --> 00:28:32,844 Každý musí znát jen tu svou část úkolu, kterou má plnit. 272 00:28:32,964 --> 00:28:38,621 Podle projektu Mezimoří v jeho nejrozsáhlejší variantě 273 00:28:38,741 --> 00:28:45,938 by si nejraději od Ruska odhryzli přímoří, tedy Pobaltí. 274 00:28:46,058 --> 00:28:52,486 Omlouvám se, nemyslel jsem Přímořský kraj, který je na druhé straně Ruska, ale Pobaltí. 275 00:28:55,622 --> 00:29:04,150 Přímořím jsem měl na mysli státy u Baltského moře, ty státy, které nikdy státy nebyly: Litvu… 276 00:29:04,270 --> 00:29:09,349 Mám na mysli v této podobě. Litevská Rus, to byl jiný stát. 277 00:29:09,469 --> 00:29:12,843 Takže Litvu, Lotyšsko a Estonsko. 278 00:29:13,778 --> 00:29:22,692 Potom Bělorusko, jako část Litevské Rusy, Malorusko – Ukrajinu, tohle všechno si odhryznout. 279 00:29:22,812 --> 00:29:34,658 Jenže ve skutečnosti bylo prvořadým úkolem realizace projektu Intermarium, Mezimoří 280 00:29:34,778 --> 00:29:43,077 sjednocení států, jmenuji je od severu k jihu: 281 00:29:43,197 --> 00:29:53,585 Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, částečně Jugoslávie. 282 00:29:54,355 --> 00:29:57,519 Otazníkem bylo Bulharsko. 283 00:29:57,639 --> 00:30:07,780 Ale Turecko mělo každopádně přijít o kontrolu nad Bosporem a Dardanelami, to jednoznačně. 284 00:30:07,900 --> 00:30:12,704 Ta měla přejít na druhou stranu, kde by bylo Bulharsko, 285 00:30:12,824 --> 00:30:17,160 ale v podstatě to také mělo být součástí projektu Mezimoří. 286 00:30:17,280 --> 00:30:25,657 No a tím nejdůležitějším klíčovým článkem měl být stát, o kterém se dnes nikdo nijak zvlášť nezmiňuje. 287 00:30:25,777 --> 00:30:30,719 Alespoň jsem žádná prohlášení v tomto smyslu neslyšel. 288 00:30:30,839 --> 00:30:32,590 A tím je Rakousko! 289 00:30:32,710 --> 00:30:39,605 Mezimoří má být ve své podstatě obnovou Rakouska-Uherska, 290 00:30:39,725 --> 00:30:51,214 jeho jádra s připojením dalších států a s přístupem k Baltskému a Černému moři. 291 00:30:51,819 --> 00:30:59,825 Ve výsledku 1. a 2. světové války měl proběhnout právě tento proces. 292 00:30:59,945 --> 00:31:08,023 V 1. světové válce došlo k rozebrání Rakouska-Uherska 293 00:31:08,143 --> 00:31:13,360 a 2. světové války se Rakousko účastnilo jako součást Třetí říše. 294 00:31:13,480 --> 00:31:19,577 Třetí říše měla být dezintegrována, 295 00:31:20,374 --> 00:31:26,592 Polsko jako takové mělo být zrušeno a obnoveno mělo být nové Rakousko-Uhersko 296 00:31:26,712 --> 00:31:32,011 ovšem za podmínky, že by Sovětský svaz nebyl schopen diktovat svou vůli, 297 00:31:32,131 --> 00:31:40,869 protože ve válce mezi Třetí říší a SSSR respektive Ruskem, 298 00:31:40,989 --> 00:31:45,656 se měla Třetí říše a Rusko natolik vyčerpat, 299 00:31:45,776 --> 00:31:56,505 že by potom "demokratizace" započatá pod dohledem světlonošů evropské demokracie 300 00:31:56,625 --> 00:32:00,951 Velké Británie a USA... 301 00:32:01,071 --> 00:32:05,116 To oni jsou přece v Evropě vnímáni jako světlonoši demokracie… 302 00:32:05,236 --> 00:32:09,600 Tak tyto státy by tedy nastoupily a "demokratizovaly" Rusko. 303 00:32:09,720 --> 00:32:13,561 To proto také byla v plánu ta operace Unthinkable (Nemyslitelná), to právě proto. 304 00:32:13,681 --> 00:32:18,843 Ta byla plánována od samého počátku při provádění druhé etapy světové války, 305 00:32:18,963 --> 00:32:24,042 neboť 1. a 2. světová válka jsou jen dvě etapy jedné války. 306 00:32:24,162 --> 00:32:26,298 Nejde o různé jevy. 307 00:32:26,418 --> 00:32:31,525 Jestliže někdo tyto dvě války posuzuje odděleně, tak nebude správně chápat procesy řízení. 308 00:32:31,645 --> 00:32:37,329 Jedná se jen o dvě etapy téhož. Takže po druhé etapě světové války, 309 00:32:37,449 --> 00:32:45,610 tedy po 2. světové válce, mělo být Rakousko-Uhersko zase poskládáno v projektu Mezimoří. 310 00:32:46,737 --> 00:32:58,484 A to okultní centrum světového židovstva v Praze a knihovna Habsburků ve Vídni 311 00:32:58,604 --> 00:33:07,920 mají teď být spolehlivě ochráněny před budoucím sousedem v podobě evropského islámského chalífátu. 312 00:33:08,552 --> 00:33:12,266 A Turecko má být rozebráno, 313 00:33:12,761 --> 00:33:19,694 jak to bylo v plánu již na základě výsledků 1. světové války prostřednictvím Sevreské smlouvy. 314 00:33:20,739 --> 00:33:29,130 Turecko dál nemělo mít pod kontrolou Dardanely a Bospor, byla tam v plánu zcela jiná konstrukce. 315 00:33:29,735 --> 00:33:35,099 To se ale nerealizovalo díky tomu, že SSSR řídil tehdy Stalin. 316 00:33:35,219 --> 00:33:42,115 Stalin byl aktivním subjektem globální politiky 317 00:33:42,235 --> 00:33:49,074 a Rusko bylo pod jeho vedením globálním subjektem, takže se jim to všechno zvrtlo. 318 00:33:49,194 --> 00:34:03,655 Napřed museli akceptovat řízení Stalina, protože on řídil tak, že všechny negativní důsledky… 319 00:34:03,775 --> 00:34:14,053 První negativní důsledky všech těch špinavostí, které Západ plánoval proti Rusku, 320 00:34:14,173 --> 00:34:16,584 dopadaly na hlavu Západu. 321 00:34:16,704 --> 00:34:24,700 Když osnovali válku proti Rusku, tak se v důsledku toho ve válce ocitla sama Francie a Velká Británie. 322 00:34:24,820 --> 00:34:28,386 A když jim samotným bylo ouvej, 323 00:34:28,506 --> 00:34:32,622 tak už se s nimi dalo jednat jinak. 324 00:34:32,742 --> 00:34:40,627 I Churchill, který nenáviděl SSSR, který nenáviděl Rusko, byl připraven jednat se Stalinem, 325 00:34:40,747 --> 00:34:43,736 jen aby se Hitlerovi ubránili. 326 00:34:43,856 --> 00:34:46,890 Takže je Stalin ve výsledku převezl. 327 00:34:47,010 --> 00:34:51,741 Stalin zůstával ve všech těch otázkách stát stranou jako pozorovatel. 328 00:34:51,861 --> 00:34:58,013 Rusko se těch rozepří neúčastnilo, nezasahovalo do nich, jako to dřív dělalo pod vedením carů, 329 00:34:58,133 --> 00:35:00,517 a obzvláště Mikuláše (Druhého). 330 00:35:00,637 --> 00:35:06,047 Proč vůbec lezl do té války? I když mu tedy zbývala jen malá skulinka, 331 00:35:06,167 --> 00:35:11,934 ale přesto existovala, aby se té válce vyhnul, aby se neúčastnil 1. světové války. 332 00:35:12,648 --> 00:35:16,032 Ten člověk vůbec netušil, co provádí. 333 00:35:16,152 --> 00:35:21,397 On byl přece panovníkem, tak co by se staral o řízení jakéhosi Ruska? 334 00:35:21,517 --> 00:35:24,313 Vždyť on byl tak jako tak jeho panovníkem! 335 00:35:24,433 --> 00:35:32,951 Hospodář by se o své hospodářství měl starat, což Mikuláš II. nedělal. 336 00:35:33,071 --> 00:35:38,920 Takže se mu v podstatě dostalo po zásluze, i svou rodinu tak zahubil. 337 00:35:39,040 --> 00:35:46,458 Vždyť to on Rusko zalil krví napřed v imperialistické válce, a potom v té občanské. 338 00:35:47,613 --> 00:35:56,031 Takže ten projekt Mezimoří byl od samého počátku protiruský, 339 00:35:56,151 --> 00:36:03,679 neboť přibližně v těchto mezích se měla ta území, která jsem vyjmenoval: 340 00:36:03,799 --> 00:36:16,306 Pobaltí, Bělorusko a Ukrajina stát surovinovou základnou toho Mezimoří, 341 00:36:16,426 --> 00:36:21,505 toho nového Rakouska-Uherska, obnoveného v nové kvalitě. 342 00:36:22,523 --> 00:36:31,354 Takže tím segmentem, který má obnovit Rakousko- Uhersko a pracuje na vytvoření Mezimoří, 343 00:36:31,474 --> 00:36:39,143 je Visegrádská čtyřka, která má být tím bodem počátku krystalizace, na který se to vše nabalí. 344 00:36:39,263 --> 00:36:44,920 A Visegrádská čtyřka na tom pracuje v klidu, metodicky a postupuje krok za krokem dál a dál. 345 00:36:45,040 --> 00:36:50,065 Někdo řekne: „Že se zase sešli na jednání? To jen pustě žvanili, to nic neznamená. 346 00:36:50,185 --> 00:36:52,430 Asi nemají nic lepšího na práci.“ 347 00:36:52,550 --> 00:36:56,997 Z toho je ale vidět, jak rozumí státnímu řízení, když si může myslet, že prostě nemají co dělat. 348 00:36:57,117 --> 00:37:01,591 Ve skutečnosti se přijímají rozhodnutí, kterých si obyvatelé ani nepovšimnou, 349 00:37:01,711 --> 00:37:07,506 jež obnovují Rakousko-Uhersko v nové kvalitě v podobě Mezimoří. 350 00:37:07,626 --> 00:37:13,778 A mimoblokový status Ukrajiny jí brání stát se součástí Mezimoří. 351 00:37:13,898 --> 00:37:22,746 Nemohou ji přijmout, takže ta mimoblokovost Ukrajiny v dané etapě odpovídá zájmům Ruska. 352 00:37:22,866 --> 00:37:29,183 A potom jí stejně nezbyde nic jiného, protože součástí Mezimoří se nestane v žádném případě. 353 00:37:29,303 --> 00:37:35,896 Podle projektu Mezimoří se má jednat o její úplné ovládnutí, proto se také Pilsudski tak snažil dobýt Kyjev. 354 00:37:36,016 --> 00:37:41,370 Vždyť proto také vlastně vstoupil s tou intervenční armádou do Ruska, protože si uvědomoval, 355 00:37:41,490 --> 00:37:47,670 že buď Ukrajinu obsadí celou, stejně jako Bělorusko, nebo to celé skončí fiaskem. 356 00:37:47,790 --> 00:37:54,520 Takže buď vše na 6. prioritě, nebo bude potom nutné… 357 00:37:55,042 --> 00:37:59,719 Jak se říká: „Zdánlivě na dosah ruky, a přitom tak nedosažitelné.“ 358 00:37:59,839 --> 00:38:04,203 Prostě takové „kyselé hrozny“. Vždyť my je vlastně ani nechtěli. 359 00:38:04,323 --> 00:38:08,247 Takže takto to vypadá s Mezimořím, je zaměřeno výlučně proti Rusku. 360 00:38:08,367 --> 00:38:18,288 Mezimoří se má stát jediným velkým subjektem na území celého toho euroasijského prostoru Evropy a Ruska. 361 00:38:18,408 --> 00:38:26,211 Rusko má být rozděleno na státy bez suverenity, které budou samy o sobě nevýznamné. 362 00:38:26,331 --> 00:38:32,620 V Evropě mají být stejné bezvýznamné státečky sjednocené pod evropským islámským chalífátem 363 00:38:32,740 --> 00:38:40,130 a v jejím středu, na základě té východní Evropy, má být obnoveno Rakousko-Uhersko v podobě Mezimoří. 364 00:38:47,118 --> 00:38:50,061 Další otázka je od Alexandra. 365 00:38:51,024 --> 00:38:56,774 Valeriji Viktoroviči, vy neustále mluvíte o krizích na planetě. - Ano. 366 00:38:56,894 --> 00:39:04,009 A že se globální prediktor snaží všem těm krizím vyhnout, aby sám přežil. 367 00:39:04,129 --> 00:39:08,686 Ale vždyť pro globální prediktor je nebezpečná jen jedna krize. - Jaká? 368 00:39:08,806 --> 00:39:10,804 - Ta ekologická. - Skutečně? 369 00:39:10,924 --> 00:39:16,333 Jiné krize, jako ekonomické, vojenskopolitické atd. má v podstatě pod kontrolou 370 00:39:16,453 --> 00:39:21,780 a v jakémkoliv okamžiku je v podstatě může tak či onak vyřešit. Nebo nemám pravdu? 371 00:39:21,900 --> 00:39:26,347 Nemá ji vůbec. A co světové dějiny? 372 00:39:26,467 --> 00:39:32,152 Ty právě svědčí o tom, že ten kolega, který položil tu otázku, pravdu nemá. 373 00:39:32,272 --> 00:39:35,979 Těch příkladů je celá přehršel. 374 00:39:36,099 --> 00:39:44,959 Vezměme si třeba takový konkrétní případ vojenskopolitického charakteru, řídicího charakteru, 375 00:39:45,079 --> 00:39:48,509 žádného ekologického, výslovně řídicího charakteru, 376 00:39:48,629 --> 00:39:54,990 který otřásl celým lidstvem na planetě Zemi do hloubi duše. 377 00:39:55,110 --> 00:39:59,447 Tedy těch, kteří alespoň něco věděli o řízení, ti se v prvních letech 21. století 378 00:39:59,567 --> 00:40:07,264 už připravoval k apo… apokalypse, ke konci světa, omlouvám se. 379 00:40:09,198 --> 00:40:10,597 Oč šlo? 380 00:40:11,831 --> 00:40:15,246 O další indicko-pákistánský incident. 381 00:40:15,366 --> 00:40:22,530 Indie i Pákistán jsou výlučně projektově zkonstruované státy globálního prediktoru. 382 00:40:22,920 --> 00:40:29,566 Beze zbytku, a měly mezi sebou mít neustálé nevelké třenice. 383 00:40:30,100 --> 00:40:35,161 Jenže se na začátku toho 21. století do sebe pustily opravdově, 384 00:40:35,281 --> 00:40:38,453 a přitom jsou to oba jaderné státy! 385 00:40:38,573 --> 00:40:47,074 A ať globalisté do Pákistánu a Indie posílali koho chtěli, nikdo z těch jejich vyjednavačů neměl úspěch. 386 00:40:47,194 --> 00:40:55,343 A zatím svět směřoval ke katastrofě, vždyť každý den mohly začít proti sobě útočit jadernými zbraněmi. 387 00:40:55,463 --> 00:40:59,353 Na planetě Zemi by se tak všechno zhroutilo. 388 00:41:00,038 --> 00:41:07,550 Nakonec Putin při jednání s Berlusconim něco nadhodil, 389 00:41:07,670 --> 00:41:17,779 a když v Římě probíhal summit NATO, tak Berlusconi lobboval za své zájmy a trval na pozvání Putina. 390 00:41:17,899 --> 00:41:27,856 A tam potom NATO Putinovi uložilo, aby se stal prostředníkem mezi Indií a Pákistánem. 391 00:41:28,783 --> 00:41:34,672 Jiná možnost totiž už neexistovala. A když měl Berlusconi projev tak řekl: 392 00:41:34,792 --> 00:41:38,452 „Ať si Indie a Pákistán ovšem nemyslí, že Putin zastupuje pouze Rusko. 393 00:41:38,572 --> 00:41:43,262 V daném případě za Vladimirem Putinem stojí celý vojenskopolitický blok NATO!“ 394 00:41:43,382 --> 00:41:48,817 Všichni se tenkrát Putinovi smáli. Co to ten packal dělá? 395 00:41:48,937 --> 00:41:55,865 Vždyť je ani nedostal k jednomu jednacímu stolu, sedí v různých budovách a on mezi nimi lítá sem a tam. 396 00:41:55,985 --> 00:42:00,803 Jenže on ten problém vyřešil! „Budete čekat na taxík nebo pojedete?“ 397 00:42:00,923 --> 00:42:06,563 A teď je Putin vážený člověk jak v Indii, tak i v Pákistánu a vůbec v celém světě, 398 00:42:06,683 --> 00:42:16,568 protože předvedl, jak je třeba pracovat, žádné honosné rituály za jedním stolem a nějaká ta recepce… 399 00:42:16,688 --> 00:42:20,040 Někdy takové způsoby řízení prostě nefungují. 400 00:42:20,160 --> 00:42:24,850 Putin ukázal, že je třeba způsoby řízení operativně hledat. 401 00:42:24,970 --> 00:42:30,225 „Když nejsou připraveni se setkat, tak holt budu jezdit sám, dokud se nám nepovede nalézt společný jazyk, 402 00:42:30,345 --> 00:42:32,951 dokud nenajdeme styčné body.“ 403 00:42:33,071 --> 00:42:38,275 A ten problém přece vyřešil. Vyřešil! A nikdo jiný to nedokázal. 404 00:42:38,395 --> 00:42:44,165 Globalisté to nedokázali, už házeli flintu do žita, že to na planetě Zemi nepřežijí, 405 00:42:44,285 --> 00:42:49,427 neboť ji převedli ke globálnímu ekologickému, ekonomickému a vojenskopolitickému konfliktu. 406 00:42:49,547 --> 00:42:53,002 A kde se vůbec vzaly ty ekologické problémy? 407 00:42:53,122 --> 00:42:59,997 Když říkají státu: „Ojojoj, tohle se dělat nesmí!“ a ten jim na to odpovídá: 408 00:43:00,117 --> 00:43:03,392 „Jděte se bodnout, co s tím uděláte? 409 00:43:03,512 --> 00:43:08,330 Nemyslím, že by mě nějaký jiný stát dokázal k něčemu donutit…“ 410 00:43:08,450 --> 00:43:16,046 a dál pokračuje ve své ekologicky nebezpečné hospodářské činnosti. 411 00:43:16,166 --> 00:43:22,604 Jako USA, kde 5% obyvatelstva spotřebovávalo 50% energetických zdrojů 412 00:43:22,724 --> 00:43:25,742 a produkovalo 40% světového odpadu. 413 00:43:27,337 --> 00:43:35,862 Teď ty USA pomalu tisknou ke zdi, ale tenkrát americký způsob života představoval ten obrázek, 414 00:43:35,982 --> 00:43:41,276 na který měli naletět všichni, aby to položilo SSSR. 415 00:43:41,396 --> 00:43:43,340 Ano, také jim všichni naletěli. 416 00:43:43,460 --> 00:43:51,504 A teď k tomuto způsobu amerického života, který požírá zdroje planety Země a znečišťuje její území, 417 00:43:51,624 --> 00:43:58,006 díky té propagandě směřují i všechny ostatní státy. 418 00:43:58,434 --> 00:44:03,800 A globalisté nemají dost sil ani na to, aby pořádně přeformátovali samotné USA a umravnili je, 419 00:44:03,920 --> 00:44:06,071 nemluvě o zbytku světa. 420 00:44:06,191 --> 00:44:12,392 A v první řadě si s tím nedokážou poradit právě z hlediska řízení, protože oni řídí v dlouhodobých perspektivách, 421 00:44:12,512 --> 00:44:17,232 oni řídí nízkofrekvenční procesy. 422 00:44:17,352 --> 00:44:22,659 Takže kdy to dokážou napravit? Vždyť už teď to není k životu, 423 00:44:22,779 --> 00:44:27,974 už teď svět stojí na hraně globální ekologické, ekonomické a vojenskopolitické katastrofy. 424 00:44:28,094 --> 00:44:35,124 A to je právě základem toho, že jsou připraveni smířit se s existencí Ruska, 425 00:44:35,244 --> 00:44:40,539 pokud Rusko bude pracovat na záchraně civilizace. 426 00:44:40,659 --> 00:44:47,277 Takže dokud v čele Ruska stojí Putin, tak jsou připraveni se s existencí Ruska smířit. 427 00:44:47,397 --> 00:44:57,622 Pokud se však do jeho čela dostane nějaký Medvěděv, Glazjev, nebo další z takových „expertů“, 428 00:44:57,742 --> 00:45:04,051 kteří o řízení nic nevědí, a kterým je navíc Rusko jako takové zcela ukradené, 429 00:45:04,171 --> 00:45:10,930 kteří jen přemýšlejí o tom, jak by ho USA složili k nohám… Tak to bude poslední hostina. 430 00:45:11,926 --> 00:45:18,999 Ruské zdroje začnou rozkrádat všichni, což povede ke globální válce mezi všemi 431 00:45:19,119 --> 00:45:25,878 a civilizace na planetě Zemi jednoduše zahyne. 432 00:45:25,998 --> 00:45:30,690 A globalisté si to uvědomují, a není to nic, oč by stáli. 433 00:45:30,810 --> 00:45:36,607 Rusko nesmí padnout dříve, než bude vytvořeno to druhé centrum koncentrace řízení v Íránu, 434 00:45:36,727 --> 00:45:40,748 jenže tam to jde velice ztuha, ta situace je tam truchlivá. 435 00:45:40,868 --> 00:45:43,629 Pořád se nedokážou postavit na nohy. 436 00:45:43,749 --> 00:45:51,696 Nic se jim nedaří a Rusko zatím vstoupilo na Blízký východ, do Střední Asie. 437 00:45:51,816 --> 00:45:58,357 Ještě jednou opakuji, vždyť se podívejte, jaké zajímavé procesy probíhají v Turecku. 438 00:45:58,477 --> 00:46:04,273 Stačí jen Erdoganovi ponechat volnou ruku a on (za nás) všechno udělá tak, jak je třeba. 439 00:46:04,393 --> 00:46:09,443 Více to komentovat nebudu, ale ty procesy tam jsou pozoruhodné. 440 00:46:10,137 --> 00:46:12,992 A co si teď má počít Írán? 441 00:46:13,112 --> 00:46:18,881 My jsme vstoupili na území, které mělo být plně pod jeho správou, jenže na to nemá dost sil. 442 00:46:19,001 --> 00:46:22,045 Nedokáže vyřešit dokonce ani ty úkoly, 443 00:46:22,165 --> 00:46:28,860 kvůli kterým byli nuceni přistoupit na zásah Ruska do záležitostí tohoto regionu. 444 00:46:29,581 --> 00:46:35,830 Takže globalisté mají velké problémy a s ničím si nedokážou poradit, vůbec s ničím. 445 00:46:35,950 --> 00:46:39,354 A proč? Protože podle zákona času, 446 00:46:39,474 --> 00:46:46,648 podle zákona času, který popisuje vzájemný poměr výměny informací, 447 00:46:46,768 --> 00:46:54,939 poměr etalonových frekvencí obměny informací na genetické, tedy biologické úrovni 448 00:46:55,059 --> 00:46:57,202 a na té technologické, 449 00:46:57,322 --> 00:47:00,082 se jim to řízení vymyká z rukou. 450 00:47:00,202 --> 00:47:05,678 Protože nadále řídit na základě hermetismu (skrývání znalostí) není možné. 451 00:47:05,798 --> 00:47:13,722 Je možné řídit pouze na základě otevřenosti, otevřených informací, což je přesně to, co dělá Putin. 452 00:47:13,842 --> 00:47:17,199 Vždyť se podívejte, je to jediný světový lídr, 453 00:47:17,319 --> 00:47:22,795 který v takovém formátu komunikuje s novináři a odpovídá na jakoukoliv otázku. 454 00:47:22,915 --> 00:47:28,987 Vždyť se podívejte na ostatní politiky: „Tato otázka nebyla schválena, na tu odpovídat nebudu!“ 455 00:47:29,107 --> 00:47:34,275 Napřed jim musíte dát schválit všechny otázky, aby se na ně připravili, a potom teprve mohou odpovídat. 456 00:47:34,395 --> 00:47:36,208 To má být řízení? 457 00:47:36,328 --> 00:47:41,763 Takto se jim hroutí. A Putin je bez přípravy schopen odpovědět na jakoukoliv otázku. 458 00:47:41,883 --> 00:47:48,470 Na fóru Teritorium smyslů reálně došlo k situaci, kdy viceprezident Sberbanky… 459 00:47:49,334 --> 00:47:55,015 Víte, co ten tam předvedl?! Ukázal, že je absolutní, totální debil, 460 00:47:55,135 --> 00:47:59,332 který nechápe ani ty věci, které jsou jeho pracovní náplní. 461 00:47:59,452 --> 00:48:04,229 Kdyby alespoň něco věděl o fungování finančně kreditního systému, 462 00:48:04,349 --> 00:48:12,191 tak by odpověděl na otázku: Proč má Sberbanka úrokové sazby v Rusku vyšší než v Česku? 463 00:48:12,311 --> 00:48:16,861 Dokázal by odpovědět, pokud by vůbec měl nějaké ponětí o finančním kreditním systému. 464 00:48:16,981 --> 00:48:21,613 Víte, Putin by na tuto otázku odpověděl a odpověděl by tak, 465 00:48:21,733 --> 00:48:26,407 že by Sberbanka nevypadala jako nějaké monstrum. 466 00:48:26,527 --> 00:48:32,188 Putin by to odůvodnil a přitom by ani slovíčkem nezalhal. On by ukázal, proč to tak je. 467 00:48:32,308 --> 00:48:38,051 A lidi by, někoho více a někoho méně jeho odpověď uspokojila. 468 00:48:38,668 --> 00:48:42,412 Já mohu odpovědět stejně, ale neudělám to. 469 00:48:42,532 --> 00:48:45,375 Ale co tam předvedl on? 470 00:48:45,495 --> 00:48:56,876 Že jako viceprezident nic neví o předmětu své profesionální činnosti, že o něm nemá ani ponětí. 471 00:48:56,996 --> 00:49:00,023 Vůbec nic o tom neví. 472 00:49:00,143 --> 00:49:03,006 Tato otázka ho zcela odrovnala. 473 00:49:03,126 --> 00:49:12,141 A teď si představte, že právě taková „elita“ řídí náš stát všude, ve všech směrech, sedí úplně všude. 474 00:49:12,261 --> 00:49:18,889 Nepovažují za nutné znát předmět své profesionální činnosti, vůbec ne. 475 00:49:19,279 --> 00:49:25,328 Pro ně je důležité jen nakládat s rozpočtem svěřené organizace, který považují za svůj osobní s tím, 476 00:49:25,448 --> 00:49:30,574 že je ho nutné umět převést na své osobní účty více méně zákonnými způsoby. 477 00:49:30,694 --> 00:49:35,100 No kolikrát už jsme o tom v různých situacích mluvili? 478 00:49:35,603 --> 00:49:40,738 Putin je akceschopný, je to globální hráč a oni nejsou ničím, 479 00:49:40,858 --> 00:49:46,154 žádné nadnárodní řízení na ně nikdy nevsadí. 480 00:49:46,911 --> 00:49:53,298 Pouze takové řízení, které bude mít v plánu zahynout společně s Ruskem, chcípnout. 481 00:49:53,418 --> 00:49:57,742 Nacpat si naposledy panděro díky jeho přírodním zdrojům a chcípnout. 482 00:49:57,862 --> 00:50:03,229 Jenže se v první řadě zbaví právě takových debilů, kteří nerozumí předmětu své činnosti. 483 00:50:03,349 --> 00:50:07,064 Pamatujete, jak u nás probíhala privatizace? 484 00:50:07,184 --> 00:50:13,500 Tisíce pracovníků státního departmentu USA a dalších amerických úřadů přijely do Ruska, 485 00:50:13,620 --> 00:50:17,928 rozdělovaly celonárodní majetek a určovaly, kdo bude jakým oligarchou. 486 00:50:18,048 --> 00:50:29,346 Úplně stejně, budou-li úspěšní s tím státním převratem, bude probíhat řízení Ruska v té poslední etapě. 487 00:50:29,466 --> 00:50:33,729 Žádné debily k tomu nikdo potřebovat nebude, takže je vykopnou. 488 00:50:33,849 --> 00:50:39,243 Jednoduše je vykopnou. A kdo se bude bránit, s těmi si to vyřídí jinak. 489 00:50:39,363 --> 00:50:43,830 Sem k nám přijdou opět řídit Američané. 490 00:50:43,950 --> 00:50:53,417 Víte, kolik se teď uprazdňuje pracovních pozic kvůli té válce státní elity USA s Trumpem? 491 00:50:53,537 --> 00:50:59,440 A proč? Protože ohromné množství těch úředníků, které se dříve podílelo na státním řízení, 492 00:50:59,560 --> 00:51:02,897 najednou přichází o práci. 493 00:51:03,017 --> 00:51:08,184 A teď by se jim uvolnil takový trh pracovních možností: „Všichni sem, tady nabíráme ve velkém!“ 494 00:51:08,304 --> 00:51:12,176 Jim to přece nevadí, jsou zvyklí jezdit po celém světě a řídit. 495 00:51:12,296 --> 00:51:17,319 A tak přijedou a toho viceprezidenta Sberbanky zadupou do země, 496 00:51:17,439 --> 00:51:21,495 levou zadní, protože k čemu by jim byl? 497 00:51:21,615 --> 00:51:27,605 Člověka, který nezná předmět své vlastní profese, nepotřebuje nikdo. 498 00:51:27,725 --> 00:51:33,839 Pouze v podmínkách, kdy bojujete o obsazení nějakého území, potřebujete podobného hlupáka, 499 00:51:33,959 --> 00:51:41,574 protože hlupák systém naruší lépe než jakýkoliv vyslaný diverzant. 500 00:51:42,726 --> 00:51:50,668 To proto teď máme takové úředníky, takové „odborníky“ všude, 501 00:51:50,788 --> 00:51:53,445 co nic neumí. 502 00:51:54,926 --> 00:51:58,506 Takže k té naší otázce? 503 00:52:04,595 --> 00:52:08,072 – Ta otázka s ohledem na krizi. – S ohledem na globalisty, 504 00:52:08,192 --> 00:52:13,031 že nedokážou uřídit pouze ekologickou krizi a ostatní ano. 505 00:52:13,151 --> 00:52:21,260 Globalisté mají problém se státním řízením. To, co je v Rusku, je i všude jinde. 506 00:52:21,609 --> 00:52:24,757 Takže se to může zhroutit všude. 507 00:52:25,148 --> 00:52:33,192 A globalistům zbývá jen jedna možnost, a dokonce i státní elitě USA to začíná pomalu docházet: 508 00:52:33,312 --> 00:52:38,088 „Buď se dohodneme s Putinem a zachráníme se na planetě Zemi všichni společně, 509 00:52:38,208 --> 00:52:42,594 nebo si naposledy naplníme panděro, a potom chcípneme, 510 00:52:42,714 --> 00:52:51,790 a dokonce i ten šílený Max bude vypadat jako vrchol civilizace a lidských vztahů.“ 511 00:52:58,560 --> 00:53:03,395 Další otázka souvisí s takovým postřehem. 512 00:53:03,515 --> 00:53:11,341 Když v televizi vykládají o nacistické symbolice, o všem s tím souvisejícím, 513 00:53:11,461 --> 00:53:17,643 když se to vše pokoušejí retušovat, zakrývat a vysvětlují to tím, 514 00:53:17,763 --> 00:53:23,841 že u nás v Rusku platí zákon zakazující demonstraci nacistických symbolů. 515 00:53:23,961 --> 00:53:27,134 Co to vůbec znamená? S čím to souvisí? 516 00:53:27,254 --> 00:53:36,340 To souvisí s aktivním zapojením všech médií, která jsou pod kontrolou, do propagandy fašismu a nacismu. 517 00:53:37,100 --> 00:53:44,558 Přesně s tímto to souvisí. Namítnou mi: „Jak to? Vždyť ten zákon to naopak zakazuje?“ 518 00:53:44,678 --> 00:53:51,308 Víte, máme tu takové ruské přísloví: „Není věci bez obrazu.“ 519 00:53:51,428 --> 00:53:57,609 Všichni se velice diví: „Kde se u nás ti nacisté vůbec vzali? 520 00:53:57,729 --> 00:54:03,331 Zdálo by se, že fašisté snící o Hitlerovi a pokřikující Heil Hitler… 521 00:54:03,451 --> 00:54:08,892 Kde se u nás vzali? Jsme přece zemí, která nad nacismem zvítězila? 522 00:54:09,012 --> 00:54:15,354 Fašismus se u nás vždy odsuzoval, bylo to ve všech těch filmech…“ Je to velice jednoduché. 523 00:54:15,474 --> 00:54:23,486 Stačilo zakázat veškerou nacistickou literaturu, a to ÚPLNĚ. 524 00:54:23,606 --> 00:54:31,234 Takže tu zbyl pouze volný výklad speciálně vyvolených politických agitátorů. 525 00:54:33,387 --> 00:54:40,460 Člověk žije ve světě, kde ho ohrožuje velké množství nemocí, 526 00:54:41,199 --> 00:54:49,332 proti kterým si však v průběhu života vypracovává imunitu, která se dědí. 527 00:54:49,452 --> 00:54:56,693 Ale jsou nemoci, proti kterým může lidstvu pomoci pouze očkování, 528 00:54:56,813 --> 00:55:02,222 aby se lidé při střetu s tou nemocí nenakazili a nezemřeli. 529 00:55:02,342 --> 00:55:11,320 A v řízení sociálních supersystémů společnosti probíhá přesně to samé. 530 00:55:11,440 --> 00:55:16,059 Jsou informace pomáhající lidstvu ke zdravému životu a rozvoji 531 00:55:16,179 --> 00:55:20,482 a jsou informace, které naopak lidstvo vedou do záhuby. 532 00:55:20,602 --> 00:55:26,675 Ty nacistické a fašistické informace způsobují degradaci lidstva. 533 00:55:26,795 --> 00:55:30,090 Vždyť v čem spočívá podstata fašismu? 534 00:55:30,210 --> 00:55:35,880 Podstatou fašismu je, když dav „malých“ lidiček 535 00:55:36,000 --> 00:55:45,878 ze svého vlastního ideového přesvědčení aktivně podporuje systém zneužívání moci elitářskou oligarchií. 536 00:55:45,998 --> 00:55:48,738 Uvedu příklad. 537 00:55:48,858 --> 00:55:55,376 Někteří, co tak obhajují současný řád na Ukrajině, říkají: 538 00:55:55,496 --> 00:56:01,195 „Oligarchové přinášejí lidem prospěch, zajišťují jim práci, vyplácejí mzdy.“ 539 00:56:01,315 --> 00:56:06,531 Tímto ti „malí“ lidé podporují systém zneužívání moci oligarchy. 540 00:56:06,651 --> 00:56:11,578 A oligarchie na základě toho vydává pravověrnost… 541 00:56:11,698 --> 00:56:16,572 Tedy naopak nepravověrnost za pravověrnost, kultivuje ji ve společnosti 542 00:56:16,692 --> 00:56:20,918 a zkresluje tak lidem jejich chápání světa. 543 00:56:21,038 --> 00:56:27,503 A zároveň celým tím systémem, kterému vládne, drží všechny nakrátko 544 00:56:27,623 --> 00:56:34,807 a vyřídí každého, kdo by tento její systém řízení ohrožoval, nebo na koho takové podezření třeba i jen padne. 545 00:56:34,927 --> 00:56:38,407 Ukrajina je toho názorným příkladem. 546 00:56:38,527 --> 00:56:44,400 Tam se fašismus plně projevuje ve své čisté podobě. 547 00:56:44,520 --> 00:56:49,467 Takže to máte před očima, ten celkový obrázek. 548 00:56:49,587 --> 00:56:55,897 Když mluvíme o nějakém jevu, je třeba mu přiřadit obraz. 549 00:56:56,848 --> 00:57:04,203 Chápete? Takže když mluvíme o nacistické symbolice, tak v informačních, analytických pořadech 550 00:57:04,323 --> 00:57:12,948 musíte tuto symboliku ukazovat, aby si lidé vytvořili obraz a spojili si s ním jeho negativní vnímání. 551 00:57:13,068 --> 00:57:19,429 Pokud existuje samotné negativní vnímání bez obrazu, tak se nemá čeho chytit. 552 00:57:19,549 --> 00:57:24,650 A navíc ten obraz už získává sakrální… Víte, nejsladší ovoce je to zakázané. 553 00:57:24,770 --> 00:57:30,643 A když se s tím obrazem nepojí nic negativního, tak můžete lidi zavést tam, kam se vám zamane. 554 00:57:30,763 --> 00:57:37,845 Je to cílevědomá diverze, ten zákaz v této podobě, v jaké tu dnes v Rusku platí. 555 00:57:37,965 --> 00:57:43,014 A ten zákon byl mimochodem pozměněn zcela nedávno, když najednou všichni začali jančit: 556 00:57:43,134 --> 00:57:47,206 „Konec, svastiku už nebudeme nikde ukazovat. V žádném případě, už nikdy…“ 557 00:57:47,326 --> 00:57:53,554 A ve výsledku, když mluví o negativu, o zabíjení dětí: „Není jasné, kdo to vlastně byl, jacísi fašisté…“ 558 00:57:53,674 --> 00:57:55,868 A kde je jejich symbolika? 559 00:57:55,988 --> 00:57:59,701 Kde je to zafixování negativního vnímání této ideologie? 560 00:57:59,821 --> 00:58:05,848 Aby to člověk uviděl a okamžitě pochopil: „Tak tohle jsou ti fašisti, to jsou ti vrazi!“ 561 00:58:05,968 --> 00:58:07,828 Nic takového tu není. 562 00:58:07,948 --> 00:58:16,032 Protože ti, kteří zavedli tento paragraf, se postarali o to, aby fašismus stál mimo kritiku, 563 00:58:16,152 --> 00:58:21,742 aby se s ním, nedej Bože, nespojovalo něco negativního. 564 00:58:21,862 --> 00:58:26,063 Aby lidé tu symboliku vnímali výlučně pozitivně. 565 00:58:26,183 --> 00:58:31,387 A na základě toho je potom možné začít zavádět i ideologii a ničit společnost. 566 00:58:31,507 --> 00:58:35,579 Udělat tedy přesně to, co se teď děje na Ukrajině. 567 00:58:35,699 --> 00:58:44,606 Takže se jedná o velice závažnou ideologickou diverzi zaměřenou proti Rusku. 568 00:58:45,430 --> 00:58:50,368 Co měl udělat Sovětský svaz, aby se tu neobjevili nacisté? 569 00:58:50,488 --> 00:58:56,532 Měl lidem umožnit seznámit se třeba s tou... 570 00:59:00,229 --> 00:59:04,006 ...Hitlerovou knihou Mein Kampf. 571 00:59:04,126 --> 00:59:08,099 Někdo tvrdí, že něco takového se vydávat nesmí, jenže naopak musí. 572 00:59:08,219 --> 00:59:11,535 Abyste zvítězili nad nepřítelem, musíte znát jeho ideologii. 573 00:59:11,655 --> 00:59:17,884 Pokud ji neznáte, pokud jste to nečetli, tak nebudete na střet s ní připraveni. 574 00:59:18,411 --> 00:59:23,909 Pokud jste nebyli očkováni proti nemoci, tak vás ta nemoc sklátí. 575 00:59:24,029 --> 00:59:28,647 Proto je nutné už ve škole od nejnižších tříd 576 00:59:28,767 --> 00:59:34,074 děti seznamovat s celou tou protilidskou podstatou nacismu a fašismu. 577 00:59:34,194 --> 00:59:36,569 Je třeba to lidem ukazovat. 578 00:59:36,689 --> 00:59:42,895 Jenže aby se s tím dalo pracovat, je nutné lidem předkládat informace, které budou kvalitnější. 579 00:59:43,015 --> 00:59:51,203 Každý zákaz znamená propagandu, neboť zakázané chutná nejlépe, je nejpřitažlivější, nejlákavější. 580 00:59:51,718 --> 00:59:56,733 Proto je třeba to zbavit lesku. Vždyť co je to ten Mein Kampf? 581 00:59:56,853 --> 01:00:00,076 Hitlerovo grafomanství. 582 01:00:00,436 --> 01:00:04,371 Tam dokonce ani není pořádně co rozebírat. 583 01:00:04,491 --> 01:00:10,415 Dovedete si přestavit, že by na základě Vítězství, které znamenalo tolik obětí… 584 01:00:10,535 --> 01:00:17,153 Kdyby v době Velké vlastenecké války byla ta kniha Mein Kampf přístupná všem lidem, 585 01:00:17,273 --> 01:00:26,181 a oni by si to po tom, co zakusili na vlastní kůži to, co nám tato válka přinesla, všechno to trápení a strádání, 586 01:00:26,876 --> 01:00:33,588 spojili s touto ideologií, tak by u nás nikdy nemohlo vzniknout žádné fašistické hnutí. 587 01:00:33,708 --> 01:00:36,674 Prostě by nevzniklo. 588 01:00:36,794 --> 01:00:42,255 Ale trockisté se postarali o to, aby to spojení s tím negativním obrazem nevzniklo. 589 01:00:42,375 --> 01:00:46,885 A snaží se o to i teď, všude Mein Kampf zakazují, 590 01:00:47,005 --> 01:00:54,125 a tak se pomalu mění v jakousi studnici moudrosti, v jakousi ideologii… 591 01:00:54,245 --> 01:01:01,146 Když si to opravdu přečtete, tak to není nic jiného než grafomanství založené na mizantropii. 592 01:01:01,266 --> 01:01:03,633 A není nic hrozného na tom 593 01:01:04,491 --> 01:01:13,075 umožnit lidem, aby se s tím sami seznámili, aby si díky tomu mohli vypracovat imunitu na tuto ideologii. 594 01:01:13,516 --> 01:01:15,430 A co dělají u nás? 595 01:01:15,550 --> 01:01:17,543 Zašli ještě dál. 596 01:01:17,663 --> 01:01:23,476 Zatímco alespoň v sovětských filmech byla ta nacistická symbolika všude, asociovaná, 597 01:01:23,596 --> 01:01:29,428 například ve filmu Michaila Romma – Obyčejný fašismus. 598 01:01:29,548 --> 01:01:32,356 Teď už takový film natočit nesmíte: 599 01:01:32,476 --> 01:01:37,374 „Blázníte? Dokumentární film, kde by byla vidět nacistická symbolika? 600 01:01:37,494 --> 01:01:45,341 Ne, všechno to pěkně zaretušujte a ať tam pochodují, zabíjejí lidi, jen si to nespojujte s těmito symboly. 601 01:01:45,461 --> 01:01:51,614 Chcete si to snad spojovat s negativem? 602 01:01:51,734 --> 01:01:58,899 Ano, vy sice o fašismu a nacismu říkáte pravdu, ale to je přece zakázáno ruskou právní úpravou! 603 01:01:59,019 --> 01:02:07,065 S tou nacistickou symbolikou, s fašistickou symbolikou se musí spojovat pouze pozitivní asociace!“ 604 01:02:07,185 --> 01:02:12,303 Jen se podívejte, jak je to realizováno ve všech hromadných sdělovacích prostředcích. 605 01:02:12,423 --> 01:02:15,516 Všude, všichni se do toho zapojili. 606 01:02:15,636 --> 01:02:19,666 Jakákoliv analytická... jak se to... 607 01:02:19,786 --> 01:02:23,616 Jakákoliv politická talk show: „Chtěl bych říci…“ 608 01:02:23,736 --> 01:02:27,335 „Oj, vždyť vy tam máte svastiku, to nesmíte, to nejde!“ 609 01:02:27,455 --> 01:02:34,093 Starší pokolení si ještě něco pamatuje, o té svastice, ale to mladší už vyrůstá v blahé nevědomosti. 610 01:02:34,213 --> 01:02:37,372 Prý to nejde to, nesmí se to… Ale v jakém kontextu? 611 01:02:37,492 --> 01:02:44,853 Chápete, že právě ten kontext tento konkrétní jev sváže tou silnou vazbou s jeho negativním vnímáním? 612 01:02:44,973 --> 01:02:46,965 Takže aby to nešlo… 613 01:02:47,085 --> 01:02:50,949 Ten člověk, co psal ten zákon, zná velice dobře psychologii. 614 01:02:51,069 --> 01:02:58,630 Proto ten paragraf 20.3 zákoníku Ruské federace o správních deliktech, 615 01:02:58,750 --> 01:03:04,297 který se nazývá: Propaganda nebo veřejná demonstrace nacistických atributů či symboliky, 616 01:03:04,417 --> 01:03:07,655 nebo atributů či symboliky extrémistických organizací, 617 01:03:07,775 --> 01:03:14,192 nebo jiných atributů či symboliky, jejichž propaganda nebo veřejná demonstrace je zakázaná federálními zákony. 618 01:03:14,312 --> 01:03:16,058 Ten název to přesně vystihuje. 619 01:03:16,178 --> 01:03:20,759 Tento paragraf se zabývá výlučně jen propagandou nacismu a fašismu! 620 01:03:20,879 --> 01:03:27,238 Takto byl zlikvidován SSSR a stejně nyní hodlají zlikvidovat Rusko. 621 01:03:27,766 --> 01:03:33,295 Ten člověk, který se o tohle postaral, prostě niterně nenávidí Rusko. 622 01:03:33,415 --> 01:03:38,347 A ti lidé, kteří hlasovali a schvalovali tento paragraf, 623 01:03:38,467 --> 01:03:42,784 sami nechodili do školy? Neumí číst? 624 01:03:42,904 --> 01:03:47,555 Proto i s ohledem na ně vyvstává otazník nad jejich vztahem k Rusku, 625 01:03:47,675 --> 01:03:52,080 když byli schopní přijmout tento paragraf v této jeho podobě. 626 01:03:52,200 --> 01:03:57,239 A ve výsledku potom tu část vojenské přehlídky na Rudém náměstí, 627 01:03:57,359 --> 01:04:03,470 při které nacistické prapory fašistické Třetí říše házeli k úpatí mauzolea… 628 01:04:03,590 --> 01:04:07,150 „To nesmíte ukazovat, vždyť je to propaganda!“ (fašismu?!) 629 01:04:07,270 --> 01:04:13,577 Jaká propaganda? Protože když tohle lidem ukážou, tu porážku fašistické ideologie… 630 01:04:14,316 --> 01:04:20,795 „Co to děláte, chcete si snad s fašistickou ideologií spojovat takové negativum? 631 01:04:20,915 --> 01:04:24,615 To si my nepřejeme, my ji chceme spojovat jen s pozitivem. 632 01:04:24,735 --> 01:04:29,316 Proto budeme mluvit o fašistických zločinech na jednom místě 633 01:04:29,436 --> 01:04:36,130 a na jiném místě mohou jiní lidé razit fašistickou propagandu, v tom jim bránit nebudeme.“ 634 01:04:36,250 --> 01:04:40,090 Sedmnáct zastavení jara si teď také nesmíme pouštět?! 635 01:04:40,210 --> 01:04:45,848 Ano, v souladu s tímto paragrafem ho nelze promítat, ten seriál Sedmnáct zastavení jara. 636 01:04:45,968 --> 01:04:52,057 Vždyť tam Müller ve svém rozhovoru se Stierlitzem přímo mluví o způsobu budoucí výchovy, 637 01:04:52,177 --> 01:04:56,988 a přesně podle toho, co tam říká Müller, ten paragraf sepsali. 638 01:04:58,256 --> 01:05:04,622 V sovětské době varovali, jak budou Rusko likvidovat prostřednictvím propagandy nacismu. 639 01:05:04,742 --> 01:05:11,258 Nestačilo jim zakázat Mein Kampf, jdou si teď za svým ještě tvrději. 640 01:05:11,378 --> 01:05:22,188 Ten paragraf 20.3 napsal člověk, který Rusko nenávidí a odhlasovali jej lidé, 641 01:05:23,045 --> 01:05:30,242 kteří buď nemají ponětí o řízení, nebo jsou to stejní nepřátelé Ruska, 642 01:05:30,362 --> 01:05:35,370 kteří ruské lidi nenávidí a sní o genocidě Ruska. 643 01:05:37,439 --> 01:05:46,528 Jak… Byla tu ta otázka na globální prediktor. 644 01:05:47,146 --> 01:05:53,044 Jedním ze způsobů stabilizace situace na planetě Zemi, 645 01:05:53,164 --> 01:06:00,263 tím s nejvyšší prioritou je pro globalisty fašismus, který lidem brání stávat se opravdovými lidmi, 646 01:06:00,383 --> 01:06:07,306 který jim ve formování této jejich kvality brání, neboť právě při něm tu je „elita“, které je všechno dovoleno 647 01:06:07,426 --> 01:06:13,425 a „malí“ človíčkové, kteří jsou přesvědčeni, že to přesně tak má být. 648 01:06:15,098 --> 01:06:20,996 Ten fašismus existuje na základě ideového přesvědčení těch „malých“ lidiček, 649 01:06:21,116 --> 01:06:27,621 že „elita“ má právo zneužívat svou moc. 650 01:06:28,083 --> 01:06:39,132 A ten paragraf ze zákoníku Ruské federace o správních deliktech 20.3 651 01:06:39,252 --> 01:06:45,867 právě napomáhá ve formování takovéto fašistické společnosti, přesně na tom pracuje, 652 01:06:46,417 --> 01:06:55,089 brání lidem stát se skutečnými lidmi, on jim ten fašismus přímo vštěpuje, vštěpuje jim nacismus, 653 01:06:55,209 --> 01:07:03,012 protože zpřetrhává smysl a obraz, odtrhává věc od jejího obrazu. 654 01:07:03,519 --> 01:07:11,046 Neumožňuje, aby si lidé zformovali negativní vztah jmenovitě k nacismu a fašismu. 655 01:07:14,343 --> 01:07:16,654 To je to, čeho se dopustili 656 01:07:17,616 --> 01:07:19,982 ti „zákonodárci“. 657 01:07:20,367 --> 01:07:28,015 Co jsou vůbec zač? Co mají v hlavě? Jakou mají mravnost? Jim nikdo ve válce nezahynul? 658 01:07:29,142 --> 01:07:33,407 Čím se to tam zabývají? Výchovou lidí bez kořenů? 659 01:07:33,527 --> 01:07:39,321 Plodí Ivany, kteří si nebudou pamatovat svůj původ? Vychovávají takové, jako byl Krasnov? 660 01:07:39,441 --> 01:07:44,961 Mám na mysli generála Krasnova a generála Škuro, gruppenführera SS, 661 01:07:45,081 --> 01:07:51,803 kteří byli poraženi v občanské válce, ale znovu se vrátili s válkou do Ruska, aby tu zabíjeli, 662 01:07:51,923 --> 01:07:59,231 aby v Rusku ustanovili svého německého páníčka. Oni sloužili svému páníčkovi! 663 01:08:00,248 --> 01:08:03,577 To je to, co je úkolem toho paragrafu! 664 01:08:03,697 --> 01:08:06,466 Je to velice závažná otázka. 665 01:08:06,586 --> 01:08:13,261 A všichni se vrhli na jeho dodržování, nikdo to nezpochybnil, ani na jedné té politické talk show. 666 01:08:13,381 --> 01:08:18,983 Žádný z těch „analytiků“ neřekl: „Lidi, co to proboha provádíte? 667 01:08:19,103 --> 01:08:24,017 Vždyť odtrháváte obsah od obrazu. 668 01:08:24,137 --> 01:08:28,721 Vždyť potom nedokážete provést očkování lidí proti nacismu. 669 01:08:28,841 --> 01:08:32,187 Musíte pracovat úplně jinak!“ 670 01:08:38,927 --> 01:08:43,659 Probíhá ideologická válka, studená válka, všude. 671 01:08:43,779 --> 01:08:49,188 To tímto způsobem nepřátelé Ruska ničí ruský stát. 672 01:08:50,949 --> 01:08:53,012 A potom se lidé diví. 673 01:08:53,132 --> 01:08:58,376 Mimochodem to je k těm drobným krůčkům, jak jsme o tom mluvili v souvislosti s Visegrádskou čtyřkou. 674 01:08:58,496 --> 01:09:05,199 To přesně takovými drobnými krůčky se mění kvalita společnosti. 675 01:09:05,319 --> 01:09:08,885 A tohle nebyl žádný drobný krůček a nikdo ho jako takový nevnímá! 676 01:09:09,005 --> 01:09:13,232 To je velice závažné. V této věci je nutné bít na poplach: 677 01:09:13,352 --> 01:09:16,918 „Co to děláte? Okamžitě ten paragraf přepište! 678 01:09:17,038 --> 01:09:23,548 Napište to tak, jak to má vypadat, aby se jednalo skutečně o ZÁKAZ PROPAGANDY!“ 679 01:09:25,611 --> 01:09:32,901 Místo toho, aby dělal společnost bezbrannou před propagandou nacismu a fašismu. 680 01:09:35,349 --> 01:09:37,302 Můžeme pokračovat. 681 01:09:38,210 --> 01:09:40,439 Otázka od Denise. 682 01:09:40,559 --> 01:09:46,794 Zdravé síly ve společnosti se po nastudování Koncepce a DVTŘ snaží podpořit a posílit 683 01:09:46,914 --> 01:09:52,708 informační šíření Koncepce a působí na internetu jako novináři nebo blogeři. 684 01:09:52,828 --> 01:10:01,813 Pokud se nový bloger-konceptuál chce zaměřit na mladé, dorůstající pokolení, tak musí řešit problém, 685 01:10:01,933 --> 01:10:07,343 nakolik je možné zjednodušovat ideje Koncepce, aby jim děti snadněji porozuměly? 686 01:10:07,463 --> 01:10:12,707 Vladimir Michajlovič Zaznobin říkal, že složitou myšlenku nelze vyjádřit jednoduchým jazykem, 687 01:10:12,827 --> 01:10:17,494 proto jsou používána složitá souvětí. Tak jak by to mělo vypadat? 688 01:10:17,993 --> 01:10:23,891 Je takový vtip o jablku a malém dítěti: 689 01:10:24,613 --> 01:10:28,750 „Tati, proč když si ukousneš z jablka, tak hnědne?“ 690 01:10:28,870 --> 01:10:36,215 „Víš, dochází tam k okysličení a ve výsledku se projevuje železo.“ 691 01:10:36,335 --> 01:10:40,317 „Tati, co jsi to říkal? S kým to tu mluvíš?“ 692 01:10:41,989 --> 01:10:50,053 To znamená, že takovým jazykem s dítětem mluvit nemůžete a vůbec s nikým. 693 01:10:50,173 --> 01:10:55,670 Když mluvíte s nějakým člověkem, tak nesmíte vystupovat dogmaticky, 694 01:10:55,790 --> 01:10:59,243 reprodukovat, opakovat tyto plné formulace. 695 01:10:59,363 --> 01:11:06,532 Když my píšeme nějakou analytickou zprávu, je velice těžké zformovat myšlenku tak, 696 01:11:06,652 --> 01:11:09,948 aby byla jednoznačně srozumitelná. 697 01:11:10,068 --> 01:11:14,965 Ve výsledku se objevují souvětí div ne přes půl stránky dlouhá. 698 01:11:15,085 --> 01:11:18,628 Někdy se to prostě jinak nedaří. 699 01:11:19,507 --> 01:11:23,768 Ale to se děje, když popisujete problém celkově. 700 01:11:24,789 --> 01:11:32,149 Jenže když nějaký člověk mluví s druhým, tak nikdy neprobírá problém celkově, 701 01:11:32,269 --> 01:11:35,092 a to tím spíše, mluví-li s dítětem. 702 01:11:35,212 --> 01:11:43,586 Probírá jen určitou dílčí část daného problému. 703 01:11:43,706 --> 01:11:49,810 A zde je dobré využít praxi Josifa Vissarionoviče Stalina. 704 01:11:50,877 --> 01:11:59,165 Víte, Josif Vissarionovič Stalin pracoval se státní ideologií, kterou byl marxismus. 705 01:11:59,285 --> 01:12:08,622 Jenže tímto marxismem nešlo spolehlivě popsat životní reálie. 706 01:12:08,742 --> 01:12:16,875 A tak Josif Vissarionovič každou myšlenku probíral z pěti až sedmi stran. 707 01:12:16,995 --> 01:12:22,550 Z jedné strany se k ní přiblížil, potom z druhé, ze třetího úhlu pohledu, 708 01:12:22,670 --> 01:12:29,255 a přestože by se zdálo, že mluví v marxistických frázích, tak se odvolával na životní reálie. 709 01:12:29,375 --> 01:12:36,511 A na konci se člověka zeptal: „Pochopil jste mne?“ A potom si prověřil, zda ho pochopil či ne. 710 01:12:36,631 --> 01:12:39,950 Jak v běžném životě mluvíte s dítětem? 711 01:12:40,070 --> 01:12:47,447 Když se mu pokoušíte vysvětlit nějaký složitý jev, tak se o to snažíte z jedné strany, ze druhé strany, 712 01:12:47,567 --> 01:12:54,195 a potom z té třetí a na té úrovni, které dítě rozumí a zároveň mu tuto úroveň chápání zvyšujete. 713 01:12:54,315 --> 01:12:58,129 Proč byste měli s Koncepcí postupovat jinak? 714 01:12:58,249 --> 01:13:04,098 A snažit se mluvit v plných souvětích na půl stránky dlouhých? Tak to nedělejte. 715 01:13:04,218 --> 01:13:09,050 Vy sami jste si to osvojili? Pochopili jste předmět, o kterém se mluví? 716 01:13:09,170 --> 01:13:16,313 Tak to přímo v průběhu své činnosti začněte přístupnou formou vysvětlovat. 717 01:13:16,433 --> 01:13:22,227 Přece to nepodáváte jako nějakou přednášku studentům, kteří si to zapisují, 718 01:13:22,347 --> 01:13:25,309 mají se to naučit a umět aplikovat. 719 01:13:25,429 --> 01:13:32,444 Vy se pokoušíte člověku vyložit řídicí podstatu daného problému 720 01:13:32,564 --> 01:13:36,185 a mluvíte o nějaké konkrétní jednotlivosti. 721 01:13:36,305 --> 01:13:39,586 A tu jednotlivost přece můžete popsat z různých stran, 722 01:13:39,706 --> 01:13:44,527 pomocí obrazů, které jsou vašemu spolubesedníkovi srozumitelné, nebo třeba i dítěti. 723 01:13:44,647 --> 01:13:47,718 To není zjednodušování. 724 01:13:50,403 --> 01:13:56,236 To jen napomáháte dítěti k ujasnění si té reality, 725 01:13:56,356 --> 01:14:00,396 jen s to děje v obrazech, které jsou mu srozumitelné. 726 01:14:00,516 --> 01:14:04,644 Také tak pomalu můžete zavádět novou terminologii. 727 01:14:04,764 --> 01:14:14,482 A když jí zavedete, tak máte symbol, obraz a jeho obsah, tím se to uzavírá a je to hotové. 728 01:14:14,602 --> 01:14:16,815 Není věci bez obrazu. 729 01:14:16,935 --> 01:14:21,635 Když poskytnete obraz a naplníte ho, tak zavedete příslušný termín. 730 01:14:21,755 --> 01:14:25,861 A takto si vaše dítě bude postupně všechno osvojovat. 731 01:14:25,981 --> 01:14:30,461 Jakýkoliv člověk si to tímto způsobem osvojí, dospělí si to osvojují úplně stejně. 732 01:14:30,581 --> 01:14:36,932 Přece zdaleka ne všichni lidé znají terminologii Koncepce sociální bezpečnosti. Nu a co? 733 01:14:37,052 --> 01:14:42,082 Musíte to brát s klidem a pomáhat jim, v klidu jim vše vysvětlovat. 734 01:14:42,202 --> 01:14:47,760 Popisovat jim vše pomocí srozumitelných obrazů, a až když se člověk obrátí sám k originálnímu zdroji, 735 01:14:47,880 --> 01:14:52,360 tak tam už musí zapracovat sám na sobě, to se nedá nic dělat, a naučit se to. 736 01:14:52,480 --> 01:14:55,926 A ten člověk se k tomu originálnímu zdroji tak jako tak obrátí, 737 01:14:56,046 --> 01:15:02,683 protože vy pomocí zjednodušení nedokážete předat celý souhrn těch znalostí o procesu, o předmětu. 738 01:15:02,803 --> 01:15:07,723 Takže lidem nezbyde, než se podívat do originálního zdroje a přečíst si tu teorii. 739 01:15:07,843 --> 01:15:12,037 Ale už budou připraveni a budou chápat, co a jak. 740 01:15:12,697 --> 01:15:15,536 Nu, je to těžká práce. 741 01:15:15,656 --> 01:15:21,611 To musíte totiž tomu dítěti, stejně jako každému jinému člověku, který nezná Koncepci sociální bezpečnosti, 742 01:15:21,731 --> 01:15:25,717 umět danou myšlenku předat, 743 01:15:25,837 --> 01:15:29,998 pěti až sedmi způsoby umět podat jedno a to samé, 744 01:15:30,118 --> 01:15:34,247 aby tomu dítě porozumělo, aby tomu i dospělý člověk porozuměl. 745 01:15:34,367 --> 01:15:37,944 A s tím zjednodušováním? Nu to je skutečně těžké. 746 01:15:38,064 --> 01:15:42,148 Jak byste chtěli zjednodušit třeba fyziku nebo matematiku? 747 01:15:42,268 --> 01:15:45,075 Ale ty úrovně výkladu se přece mohou lišit. 748 01:15:45,195 --> 01:15:50,907 Dítě také napřed učíte jedna plus jedna, a potom dva děleno dvěma. 749 01:15:52,316 --> 01:15:55,266 Vše to přece jde vzestupně. 750 01:15:55,386 --> 01:15:58,545 Stejné je to s výkladem Koncepce sociální bezpečnosti. 751 01:15:58,665 --> 01:16:03,123 Napřed nějaké primitivní způsoby, potom přidáváte víc a víc. 752 01:16:03,243 --> 01:16:06,975 Stejně jako s tou matematikou nebo fyzikou, či chemií, 753 01:16:07,095 --> 01:16:11,970 od jednoduchého ke složitějšímu, mám na mysli vícesložkovému. 754 01:16:12,090 --> 01:16:19,212 Stejně jako dítěti vysvětlujete matematiku, mu musíte vysvětlovat i Koncepci sociální bezpečnosti. 755 01:16:19,332 --> 01:16:24,252 Ale i matematiku se dítě učí samo, samo pracuje s učebnicí. 756 01:16:24,372 --> 01:16:29,072 Nakonec musí pracovat s učebnicí, protože jinak si tu matematiku neosvojí. 757 01:16:29,192 --> 01:16:33,562 Žádný učitel, žádný vychovatel nedokáže předat ucelenost znalostí, 758 01:16:33,682 --> 01:16:39,460 jestliže dítě nebude pracovat i s učebnicí, s originálním zdrojem znalostí. 759 01:16:40,187 --> 01:16:42,960 S Koncepcí je to úplně stejné. 760 01:16:45,139 --> 01:16:47,318 To byla poslední otázka. 761 01:16:49,783 --> 01:16:59,401 Nutnost osvojit si znalosti o řízení, o tom, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, 762 01:16:59,710 --> 01:17:02,615 jak je řízena společnost, 763 01:17:03,231 --> 01:17:10,362 se projevuje doslova v každém sociálně významném jevu, 764 01:17:14,698 --> 01:17:16,899 v každé události. 765 01:17:17,736 --> 01:17:25,879 Ať už jde o nějaké ty liberalistické protesty, 766 01:17:25,999 --> 01:17:29,995 nebo když podobné akce pořádají „patriasti“. 767 01:17:30,115 --> 01:17:35,519 Nebo když jde o nějaké iniciativy typu: „Chacha, ten Trump je ale k smíchu! 768 01:17:35,639 --> 01:17:38,491 Chichi, ten Trump je ale pěkný šašek!“ 769 01:17:38,611 --> 01:17:43,575 Ve skutečnosti se za tím smíchem ukrývá řídicí podstata toho jevu, 770 01:17:43,695 --> 01:17:48,087 a pokud nezareagujeme správně a v předstihu, 771 01:17:48,207 --> 01:17:56,846 tak například teď umožníme té Arktické radě, aby si vypracovala společný postoj ve vztahu k Rusku. 772 01:18:00,434 --> 01:18:05,915 Abyste tohle všechno pochopili, abyste ubránili zájmy své i své rodiny, 773 01:18:06,035 --> 01:18:13,265 abyste svým jednáním v masové statistice chování napomáhali jedněm procesům 774 01:18:13,385 --> 01:18:20,309 a nepřipouštěli vznik masové statistiky chování napomáhající realizaci jiných procesů, 775 01:18:20,429 --> 01:18:25,163 musíte vědět, jak se řídí společnost, jak se řídí složité sociální supersystémy 776 01:18:25,283 --> 01:18:28,804 a v tom vám může pomoci pouze sebevzdělávání. 777 01:18:28,924 --> 01:18:33,206 Bez práce nejsou koláče. A ty učebnice k dispozici máte. 778 01:18:33,326 --> 01:18:43,572 Jsou to práce vnitřního prediktoru SSSR, napsané, tedy přesněji, zveřejněné do června roku 2018. 779 01:18:43,692 --> 01:18:49,691 Studujte je, stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. 780 01:18:49,811 --> 01:18:52,223 Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. 781 01:18:52,343 --> 01:18:54,203 Do příštích setkání. 782 01:18:55,040 --> 01:19:04,152 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .