1 00:00:08,455 --> 00:00:12,087 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:13,489 --> 00:00:21,493 Vážení diváci a posluchači, chceme vám představit knihu Valerije Viktoroviče Pjakina – O světě křivých zrcadel. 3 00:00:21,613 --> 00:00:27,890 Daná kniha pojednává o tom, jak je potřebné, aby každý člověk dokázal vidět věci v jejich pravém světle, 4 00:00:28,010 --> 00:00:33,869 VIDĚT, PŘEDCHÁZET, ŘÍDIT aby ovládal metodologii práce s informacemi a neumožnil tak sebou manipulovat. 5 00:00:33,989 --> 00:00:38,724 Ústava RF - smysl Zákon o centrální bance Ruské federace a suverenita Ruska Západ a SSSR, jak ve skutečnosti probíhala "studená" válka Na několika příkladech je předvedeno, jak je lidem formováno zkreslené vnímání skutečnosti, 6 00:00:38,844 --> 00:00:43,417 a ti pak zdánlivě pracují pro své zájmy a přitom se stávají součástí nadřazenějších scénářů, 7 00:00:43,537 --> 00:00:49,235 takže ve výsledku svou čestnou prací realizují plány, které jsou objektivně zaměřeny proti nim samotným. 8 00:00:49,355 --> 00:00:52,675 Knihu můžete získat na našem webu po vyplnění objednávky, 9 00:00:52,795 --> 00:00:56,383 nebo přes on-line magazín www.ozon.ru, a také přes odkaz umístěný pod videem 10 00:00:56,503 --> 00:00:59,428 na našem kanále v YouTube Fond konceptuálních technologií, 11 00:00:59,548 --> 00:01:04,036 nebo v menu Zboží v naší skupině na sociálních sítích. 12 00:01:04,156 --> 00:01:10,517 Analytický pořad Otázka-odpověď https://fct-altai.ru/ https://www.youtube.com/user/KOBADOTU Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 13 00:01:11,977 --> 00:01:15,681 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 14 00:01:15,801 --> 00:01:20,104 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 15 00:01:20,224 --> 00:01:24,342 Dnes je 26.08.2019. 16 00:01:25,185 --> 00:01:30,884 Mnozí si povšimli, že minulý víkend se nám, 17 00:01:31,460 --> 00:01:41,726 dá se říci, dosti dotěrně pokoušeli vnutit oslavu Dne státní vlajky. 18 00:01:42,590 --> 00:01:48,556 V souvislosti s tím tu mám několik otázek. Přečtu je hned od dvou uživatelů. 19 00:01:48,676 --> 00:01:55,016 Valeriji Viktoroviči a s čím souvisí takové „okázalé“ oslavování dne vlajky Ruska v tomto roce? 20 00:01:55,136 --> 00:01:59,422 Vždyť do roku 2019 nebyl tento svátek nijak zvlášť vyzdvihován. 21 00:01:59,542 --> 00:02:01,805 Dokonce někdy zakazovali průvody 22 00:02:01,925 --> 00:02:07,751 a teď takové oslavy a hned na prospektu Sacharova, které navíc trvaly tři dny? 23 00:02:07,871 --> 00:02:11,022 Co znamená tento signál a komu je určen? 24 00:02:11,142 --> 00:02:13,758 A ještě otázka na Den vlajky. 25 00:02:13,878 --> 00:02:20,568 Dá se říci, že ta Petrova trikolóra je dobrá vlajka? Že si ji Vlasov jen přisvojil a pošpinil? 26 00:02:20,688 --> 00:02:25,362 Stejně jako například Hitler pošpinil slovanskou svastiku? 27 00:02:25,482 --> 00:02:28,386 Ne, takto se to vůbec nedá říci. 28 00:02:29,414 --> 00:02:31,800 S čím to souvisí? 29 00:02:33,056 --> 00:02:39,187 Ty honosné oslavy souvisí s jednou jedinou věcí. 30 00:02:40,832 --> 00:02:47,169 V našem státě byla zahájena rozsáhlá propaganda nacismu a fašismu 31 00:02:47,289 --> 00:02:51,736 a potlačování antinacistické a antifašistické propagandy, 32 00:02:51,856 --> 00:02:56,180 a jakékoliv jiné podobné informační činnosti. 33 00:02:56,300 --> 00:03:06,014 Ta masovost akce při oslavě této vlajky měla za cíl shromáždit zástupy 34 00:03:06,610 --> 00:03:09,902 pro provedení státního převratu. 35 00:03:10,022 --> 00:03:14,449 Jenže ten se nekonal, a to z mnoha důvodů. 36 00:03:15,930 --> 00:03:18,111 Ale dříve než přejdeme… 37 00:03:18,231 --> 00:03:23,954 Asi se ptáte, jak souvisí propaganda fašismu s ruskou státní vlajkou? 38 00:03:24,074 --> 00:03:31,422 Ale dříve než k tomu přejdeme, musíme alespoň v krátkosti vyložit historii této vlajky, 39 00:03:31,542 --> 00:03:42,123 o které dnes velice skromně mlčí a snaží se na ni zbytečně neupozorňovat, 40 00:03:42,243 --> 00:03:49,133 aby lidé neznali její podstatu a vnucují jim místo toho jakési historické mýty. 41 00:03:49,791 --> 00:03:55,819 Takže ta trikolóra, kterou dnes máme jako státní vlajku, 42 00:03:55,939 --> 00:04:04,213 se v Rusku objevila v době vlády Alexeje Michajloviče Romanova, 43 00:04:04,333 --> 00:04:07,093 zvaného Tišajšij, otce Petra I. 44 00:04:07,730 --> 00:04:12,010 To za Alexeje Michajloviče se začali ve velkém, 45 00:04:12,130 --> 00:04:23,654 jednoduše ve velkém zmocňovat řídicích funkcí lidé, kteří za tímto účelem přicházeli ze Západu. 46 00:04:24,621 --> 00:04:31,760 A Petra I. v podstatě vychovávali v Německé Slobodě v absolutně evropském duchu 47 00:04:32,500 --> 00:04:39,166 výslovně s tím cílem, aby potom Rusko s konečnou platností dorazil. 48 00:04:39,286 --> 00:04:46,202 To právě proto bylo vyvoláno období zmatků/smuta s vyvražděním celé dynastie Rurikovců 49 00:04:46,322 --> 00:04:49,658 a byl otráven Ivan Hrozný. 50 00:04:49,778 --> 00:04:55,502 Aby mohla být k moci dosazena ta bezrodá dynastie Romanovců, 51 00:04:56,386 --> 00:05:02,970 jejichž celá ta takzvaná „starobylá“ genealogie je jen mýdlovou bublinou. 52 00:05:03,090 --> 00:05:07,358 Pozvedli se jen díky anglickým a holandským penězům. 53 00:05:11,576 --> 00:05:16,452 A když takto v Rusku začali zavádět západní řízení, 54 00:05:16,572 --> 00:05:22,336 tak Alexeji Michajloviči fakticky posílali řídicí pracovníky, velmi mnoho jich přicházelo. 55 00:05:22,456 --> 00:05:26,800 Například v armádě těch cizinců bylo tehdy ve velících funkcích daleko více, 56 00:05:26,920 --> 00:05:30,112 než potom za Petra I. 57 00:05:30,232 --> 00:05:33,795 Protože ten po prvním neúspěchu vše přehodnotil 58 00:05:33,915 --> 00:05:38,630 a řekl si, že takoví velitelé jsou mu k ničemu: „Potřebujeme normální ruskou armádu.“ 59 00:05:39,226 --> 00:05:46,307 A začali nabírat lidi podle schopností: „Jsi dobrý odborník? Ano či ne? Tak máš šanci? 60 00:05:46,427 --> 00:05:54,389 Nebo když daný člověk prokázal řídicí schopnosti, aby zvládnul tu či onu funkci.“ 61 00:05:59,285 --> 00:06:04,716 Takže Petr I. byl kategoricky proti této vlajce, 62 00:06:05,456 --> 00:06:07,493 prostě kategoricky. 63 00:06:07,613 --> 00:06:12,493 Bránil se zavedení této vlajky ze všech sil. 64 00:06:15,887 --> 00:06:21,277 Jenže podmínka byla vyslovena jasně: „Chceš, aby tě přijali na Západě? 65 00:06:21,397 --> 00:06:25,269 Tak přijmeš tuto vlajku v té podobě, jakou má!“ 66 00:06:25,389 --> 00:06:32,675 My jsme se dostali k moři, potřebovali jsme po něm plout. Petr to zkoušel různými způsoby. 67 00:06:32,795 --> 00:06:40,390 Nakreslil jeden návrh, potom druhý. Jenže se to nedařilo, nechtěli je uznávat. 68 00:06:40,510 --> 00:06:46,520 Bylo mu řečeno: „Buď bude ruské obchodní námořnictvo plout pod touto trikolórou, 69 00:06:46,640 --> 00:06:49,586 nebo ho budeme považovat za piráty, 70 00:06:49,706 --> 00:06:55,696 tenkrát měla každá obchodní loď na palubě děla, a budeme s nimi podle toho jednat. 71 00:06:55,816 --> 00:07:02,259 Proto byl tenkrát Petr I. pod nátlakem Západu nucen souhlasit s tím, 72 00:07:02,379 --> 00:07:08,534 aby obchodní námořnictvo plulo pod touto vlajkou - trikolórou. 73 00:07:10,632 --> 00:07:14,068 Ale Petr I. se tomu bránil zuby nehty 74 00:07:14,188 --> 00:07:21,124 a v roce 1709 se pokusil zavést jinou vlajku. 75 00:07:21,244 --> 00:07:25,239 To je ta vlajka, která je považovaná za carskou, 76 00:07:25,359 --> 00:07:28,078 bílo-žluto-černá. 77 00:07:29,044 --> 00:07:35,669 Tuto vlajku také západní státy odmítly uznat. 78 00:07:37,438 --> 00:07:43,837 Rusko tehdy nemělo dost sil, potom Petr I. zemřel, nastoupila doba palácových převratů, a tak dále. 79 00:07:43,957 --> 00:07:48,994 A takto to tedy všechno šlo dál, ta přetahovaná sem a tam, 80 00:07:49,114 --> 00:08:00,263 až to dospělo do století bitvy u Borodina. 81 00:08:00,383 --> 00:08:09,264 V roce 1910 car Mikuláš II. svolal odbornou radu, 82 00:08:09,384 --> 00:08:17,364 aby učení muži rozhodli, jaká vlajka vlastně má být ruskou státní vlajkou. 83 00:08:19,345 --> 00:08:22,713 No a tito učenci se tedy sešli. 84 00:08:22,833 --> 00:08:31,318 Liberálové bojovali za to, aby za ruskou vlajku byla uznána ta bílo-červeno-modrá. 85 00:08:32,815 --> 00:08:45,118 Monarchisté zase bojovali za to, aby tou státní vlajkou byla bílo-žluto-černá. 86 00:08:46,175 --> 00:08:54,450 Nakonec tato odborná rada rozhodla: „Ani jedna z těchto vlajek není ruskou historickou vlajkou! 87 00:08:56,321 --> 00:09:06,907 A je pozoruhodné, že za 300 let vlády dynastie Romanovců Rusko vlastně nezískalo svou státní vlajku!“ 88 00:09:07,722 --> 00:09:10,781 Fakticky ji nemělo! 89 00:09:10,901 --> 00:09:17,054 Ruskou státní vlajkou vždy byla rudá vlajka, jenže těch tři sta let… 90 00:09:17,174 --> 00:09:23,459 A mimochodem pod rudou vlajkou Petr I. bojoval v bitvě u Poltavy i v dalších. 91 00:09:25,110 --> 00:09:33,540 Takže dynastie Romanovců sice odmítla rudou vlajku, ale jinou státní vlajku nezavedla. 92 00:09:34,596 --> 00:09:41,749 A Alexandr III. naprosto, absolutně nesnášel tu bílo-modro-červenou vlajku 93 00:09:41,869 --> 00:09:50,465 a udělal všechno pro to, aby zavedl tu carskou, černo-bílo-žlutou. 94 00:09:50,585 --> 00:09:55,725 Já jsem zvyklý to říkat v jiném pořadí bílo-žluto-černý. 95 00:09:56,430 --> 00:10:06,466 A protože se jeho řízení vyznačovalo velice úspěšnými kroky, 96 00:10:06,586 --> 00:10:14,323 získala tato vlajka nádech určitého pozitiva, a kvůli tomu se jim nedařilo ty monarchisty názorově přetlačit. 97 00:10:14,443 --> 00:10:17,603 Měl to tedy nakonec rozhodnout car. 98 00:10:17,723 --> 00:10:23,919 Ta odborná rada se rozhodla tak, že když se nedokážou dohodnout, jaká vlajka má být tou státní, 99 00:10:24,039 --> 00:10:30,611 protože obě tyto vlajky jsou novověké a nemají žádný vztah k ruské historii, 100 00:10:30,731 --> 00:10:37,719 tak si to má rozhodnout sám car Mikuláš II., jaká z nich bude tou státní. 101 00:10:37,839 --> 00:10:43,002 Jenže Mikuláš II., jak bylo ostatně jeho zvykem, se řešení tohoto problému vyhnul: 102 00:10:43,122 --> 00:10:49,098 „Tak ať to zůstane tak, jak je to teď. Budeme holt používat takovou vlajku, jaká se právě hodí.“ 103 00:10:49,218 --> 00:11:01,462 Takže do revoluce v roce 1917 Rusko dospělo fakticky bez státní vlajky. 104 00:11:01,582 --> 00:11:12,569 A po státním převratu v Rusku, který byl beze zbytku podnícen strukturami západních tajných služeb, 105 00:11:12,689 --> 00:11:15,422 pod názvem únorová revoluce, 106 00:11:15,542 --> 00:11:23,788 bylo poprvé, zcela poprvé ustanoveno, že ta trikolóra se stává ruskou státní vlajkou. 107 00:11:23,908 --> 00:11:27,582 Až v roce 1917! 108 00:11:27,702 --> 00:11:35,039 Ale ta vratkost pozice této vlajky jako ruské státní vlajky byla očividná dokonce i těm darebákům, 109 00:11:35,159 --> 00:11:45,712 kteří provedli tu únorovou revoluci, takže například stuhy se používaly pouze rudé. 110 00:11:45,832 --> 00:11:51,498 Například velkokníže Kirill Vladimirovič vyšel k lidem s rudou stuhou. 111 00:11:51,618 --> 00:11:58,570 Nebo třeba, který z revolucionářů by mohl být reprezentativnější než Alexandr Fjodorovič Kerenskij? 112 00:11:58,690 --> 00:12:06,414 A když v červenci roku 1917 přijel na frontu za velitelem 8. armády generálem Kornilovem, 113 00:12:06,534 --> 00:12:12,329 za tím samým, který se potom stal vrchním velitelem a organizoval Kornilovskou vzpouru 114 00:12:12,449 --> 00:12:15,576 tak mu předal revoluční rudý prapor! 115 00:12:15,696 --> 00:12:21,090 A proč? Protože rudý prapor lidé přijímali, znali jeho historii, 116 00:12:21,210 --> 00:12:25,448 přestože se celých 300 let snažili toto jejich povědomí zlikvidovat. 117 00:12:25,568 --> 00:12:32,073 A ta trojbarevná vlajka nám byla se vším všudy vždy vnucována zvnějšku jako ukazatel toho, 118 00:12:32,193 --> 00:12:37,689 že Rusko nemá svou státnost, svůj stát, že nemá svou suverenitu 119 00:12:37,809 --> 00:12:46,618 a lidmi je asociována výlučně s rozkladem, vždyť impérium se pod touto vlajkou zhroutilo. 120 00:12:48,017 --> 00:12:56,864 A je třeba zmínit, že bílo-modro-červená vlajka se v ruských dějinách vyznamenala vždy jen černě, 121 00:12:56,984 --> 00:13:01,471 černými činy, jen krvavými činy. 122 00:13:03,014 --> 00:13:04,825 Jen si to vezměte. 123 00:13:05,442 --> 00:13:12,314 Dosadili nám sem dynastii Romanovců, která přišla s touto vlajkou, vnutili nám ji zvnějšku. 124 00:13:13,465 --> 00:13:19,761 A takoví gosudarové jako Petr I., Mikuláš I. 125 00:13:20,172 --> 00:13:25,007 a do určité míry je ke gosudarům možné řadit i Alexandra III., 126 00:13:25,127 --> 00:13:31,056 přestože o něm říkám i hodně negativních věcí, tak ti byli kategoricky proti této vlajce. 127 00:13:31,176 --> 00:13:34,779 Jenže neměli možnost vrátit se k ruské vlajce. 128 00:13:35,807 --> 00:13:45,663 Ale když Petr I. našel v ruské heraldice záchytné body pro bílo-žluto-černou, tak prosím, 129 00:13:46,341 --> 00:13:52,966 Alexandr III. udělal všechno pro to, aby se právě tato vlajka stala státní, jenže se mu to nepovedlo. 130 00:13:53,086 --> 00:13:57,924 Možná by se mu to nakonec povedlo, jenže Západ mu v tom velice bránil, 131 00:13:58,044 --> 00:14:03,643 velice bránil tomu, aby byla přijata jmenovitě ruská symbolika, a tato přetahovaná trvala 300 let. 132 00:14:03,763 --> 00:14:09,013 A potom to byla ta občanská válka, ve které bílí bojovali výlučně za to, 133 00:14:09,133 --> 00:14:15,288 aby Rusko bylo surovinovým přívěškem Západu a bojovali za to opět pod bílo-červeno… 134 00:14:16,481 --> 00:14:19,937 ...bílo-modro-červenou vlajkou. 135 00:14:20,057 --> 00:14:31,006 Pak další válka. Společně s Hitlerem přišli vlasovci, zrádci, kteří také bojovali pod touto vlajkou. 136 00:14:31,355 --> 00:14:39,461 Přestože všichni měli nějaké své vlastní vlajky, spojovala je právě tato jedna vlajka. 137 00:14:44,192 --> 00:14:50,221 A Rusko, bolševici, SSSR bojovali pod odvěkou rudou vlajkou! 138 00:14:50,341 --> 00:14:55,919 Rudá barva je historicky státní vlajkou Ruska. 139 00:14:56,039 --> 00:15:06,453 A zde se konečně dostáváme k té otázce zákazu antinacistické, antifašistické propagandy, 140 00:15:06,573 --> 00:15:11,164 přestože ten zákon má být údajně o něčem zcela jiném. 141 00:15:12,172 --> 00:15:20,751 Soudruh Stalin říkal: „Jestliže něco zkazíme v hospodářství, tak to nakonec dokážeme napravit, 142 00:15:20,871 --> 00:15:26,676 ale jestliže něco zkazíme v teorii, tak riskujeme, že přijdeme o všechno.“ 143 00:15:26,796 --> 00:15:32,380 A oč tu tedy jde? Když dochází k něčemu bezvýznamnému… 144 00:15:32,500 --> 00:15:37,587 Nu, bezvýznamnému… Z hlediska řízení, konceptuálního řízení není až tak důležité 145 00:15:37,707 --> 00:15:42,180 nějaké to obchodní přerozdělování byznysů, vzájemné poškozování zájmů... 146 00:15:42,300 --> 00:15:46,063 Kvůli kterému okamžitě všichni ti „patrioti“ pozdvihnou křik! 147 00:15:46,183 --> 00:15:49,622 Teď byl přijat fundamentální, strategický dokument, 148 00:15:49,742 --> 00:15:55,729 který činí Rusko bezbranným před fašistickou a nacistickou propagandou. 149 00:15:55,849 --> 00:16:00,658 A „patrioti“ se chlubí tím, jak ten zákon u nás pěkně funguje! 150 00:16:00,778 --> 00:16:05,553 Jak funguje je vidět na všech těch politických talk show. 151 00:16:06,116 --> 00:16:10,605 Jakmile se toho tématu někdo dotkne, tak ho hrdě přeruší: 152 00:16:10,725 --> 00:16:15,605 „Máme na to zákon, takže o tom mluvit nemůžeme, ukazovat to nemůžeme…“ 153 00:16:15,725 --> 00:16:17,436 Jen si vezměte tu situaci. 154 00:16:17,556 --> 00:16:22,419 Dneska to nemůžeme ukazovat, protože by se jednalo o nacistickou propagandu, 155 00:16:22,539 --> 00:16:25,694 tedy něco takového „o čem se nesmí mluvit“. 156 00:16:25,814 --> 00:16:32,147 Ve výsledku ten zákaz vztáhli i na film o vojenské přehlídce po našem Vítězství, 157 00:16:32,267 --> 00:16:38,067 vždyť je tam vidět svastika, jednalo by se o veřejnou demonstraci, a to se nesmí! 158 00:16:38,187 --> 00:16:42,756 Také Rommův film Obyčejný fašismus spadá do toho zákazu, 159 00:16:42,876 --> 00:16:47,113 zase je tam vidět hákový kříž, o tom je zakázáno mluvit. 160 00:16:47,233 --> 00:16:52,374 A jak o tom hodláte napříště diskutovat, když je věcný rozhovor nemožný? 161 00:16:52,494 --> 00:17:00,099 Už teď se něco může vysvětlovat jen slovně a dále bude následovat zákaz o tom vůbec i jen mluvit! 162 00:17:00,219 --> 00:17:04,810 Vezměme si třeba ten masakr v Babím jaru, ano? 163 00:17:04,930 --> 00:17:09,013 Fotografie. Nesmíte je ukazovat, to je nacistická propaganda. 164 00:17:09,133 --> 00:17:14,207 Tam sice jistí blíže nespecifikovaní špatní lidé, protože jinak by se jednalo o nacistickou propagandu, 165 00:17:14,327 --> 00:17:21,228 udělali cosi nepěkného, přinesli hoře, ale jaký to má vztah k té uniformě? 166 00:17:21,348 --> 00:17:24,970 K té symbolice? Přece žádný! O tom je zakázáno mluvit. 167 00:17:25,090 --> 00:17:32,937 To znamená, že tak sami vyklízejí informační pole, sami opouštějí bojové pole a ještě se tím chlubí! 168 00:17:36,481 --> 00:17:40,553 Takže tedy tu nacistickou symboliku zakázali. 169 00:17:40,673 --> 00:17:44,471 A ona snad přestala jinými způsoby pronikat? 170 00:17:44,591 --> 00:17:50,875 Vy říkáte, že ti lidé s jakousi symbolikou, blíže nespecifikovanou symbolikou, 171 00:17:52,669 --> 00:17:59,712 v jakési uniformě, nespecifikované, protože ukázat ji je zakázáno, udělali špatnou věc. 172 00:18:01,671 --> 00:18:04,224 Kde je ten obraz nepřítele? 173 00:18:04,344 --> 00:18:10,651 Jak by lidé měli bojovat proti tomuto zlu? Když nemají obraz nepřítele? 174 00:18:10,771 --> 00:18:12,654 Když si ho nemají s čím ztotožnit? 175 00:18:12,774 --> 00:18:16,263 A na druhé straně, jen se podívejte, je estetika Třetí říše 176 00:18:16,383 --> 00:18:22,272 vštěpována prostřednictvím všech těch hollywoodských filmů, třeba přes ty Hvězdné války. 177 00:18:22,392 --> 00:18:29,755 A překáží to snad bezstrukturní práci? Když lidé budou ukazovat: „Podívej se na ten symbol!“ 178 00:18:29,875 --> 00:18:34,399 Když vy ho neukážete a nespojíte s tím, že se jedná o obraz nepřítele, 179 00:18:34,519 --> 00:18:38,845 tak potom dítěti v jiné situaci a bez televize ukážou: 180 00:18:38,965 --> 00:18:43,955 „Podívej se, jaký je tohle SYMBOL, ale ten je zakázaný!“ Jenže vše zakázané je sladké. 181 00:18:44,075 --> 00:18:49,154 Já už jsem mluvil o tom, že jsme se vzdali, dobrovolně jsme se vzdali toho, 182 00:18:49,274 --> 00:18:56,912 abychom zbavili této falešné přitažlivosti Hitlerovu knihu Mein Kampf a výsledkem je, že tu máme fašisty. 183 00:18:57,032 --> 00:19:04,312 Oni zradili paměť svých otců a dědů, kteří bojovali na frontě proti fašismu. 184 00:19:04,432 --> 00:19:09,291 Najednou je pro ně estetika fašismu přitažlivá! 185 00:19:09,411 --> 00:19:13,693 Ukazuje se, že vlasovci vlastně byli hrdinové! 186 00:19:13,813 --> 00:19:22,717 Takže aby tato vlajka, pod kterou vlasovci bojovali proti Rusku, 187 00:19:22,837 --> 00:19:26,733 byla vnímána výlučně pozitivně, 188 00:19:26,853 --> 00:19:33,665 je nutné zakázat jakékoliv informace o tom, jak fašismus vypadá! 189 00:19:33,785 --> 00:19:41,368 Protože jak jinak by to mohlo být? Tady jsou fašistické prapory a tady vlasovci. 190 00:19:43,211 --> 00:19:50,831 Bojovat můžete pouze proti nepříteli, kterého znáte a rozumíte mu. 191 00:19:50,951 --> 00:19:56,690 Je třeba se seznamovat s nepřátelskou ideologií. Zákazy ničeho nedosáhnete. 192 00:19:56,810 --> 00:20:00,679 Tam, kde chybí informace, vyrůstá bodláčí. 193 00:20:00,799 --> 00:20:04,861 Tam kde vy neposkytujete informace, udělá to za vás váš protivník! 194 00:20:04,981 --> 00:20:09,339 A tímto zákonem sami vyklízíme informační pole. 195 00:20:09,459 --> 00:20:13,857 Podle tohoto zákona by měla být zavřena všechna muzea, 196 00:20:13,977 --> 00:20:19,266 neboť se tam veřejně demonstruje nacistická symbolika. 197 00:20:19,684 --> 00:20:25,756 Musí být zakázán jakýkoliv výzkum, protože by to opět byla demonstrace nacismu. 198 00:20:25,876 --> 00:20:27,992 A „patrioté“ se tím chlubí! 199 00:20:28,112 --> 00:20:31,267 Chápete vůbec, že takto zaprodáváte náš stát? 200 00:20:31,387 --> 00:20:37,077 Vy tak na konceptuální, na strategické úrovni prohráváte bitvu! 201 00:20:37,197 --> 00:20:42,852 Vždyť nic nemůžete namítat v odpověď na přicházející informace. 202 00:20:42,972 --> 00:20:48,433 A ještě se chlubíte tím, že je to zakázáno říkat! Zakázáno ukazovat! 203 00:20:50,832 --> 00:20:55,564 Proto ještě jednou opakuji, že ten, kdo napsal ten paragraf, 204 00:20:55,684 --> 00:21:01,814 zvířecky, přímo na biologické úrovni nenávidí Rusko a všechno s ním spojené. 205 00:21:01,934 --> 00:21:07,801 Oni potřebují, aby se Rusko vykoupalo v krvi, aby bylo proti fašismu bezbranné. 206 00:21:07,921 --> 00:21:11,895 U nás tu teď pěstujeme kult výchovy zrádců. 207 00:21:12,015 --> 00:21:15,878 Na Ukrajině je už vychovali, ty banderovce. 208 00:21:15,998 --> 00:21:21,336 Líbí se vám to? A teď u nás takto vychovávají vlasovce! 209 00:21:21,953 --> 00:21:30,867 Kde se asi vzala ta špinavost, aby vlasovský prapor byl nesen v řadách Nesmrtelného pluku? 210 00:21:30,987 --> 00:21:37,228 To naši dědové a otcové bojovali proto, abychom teď oslavovali tyto vlasovce? Ty zrádce? 211 00:21:37,348 --> 00:21:44,755 Kteří naše lidi věšeli a zabíjeli naše vojáky na bojovém poli? Kteří zabíjeli civilisty? 212 00:21:44,875 --> 00:21:51,644 Všichni ti neřádi, ta sebranka sem nakráčela pod touto vlajkou zabíjet Rusy, zabíjet Rusko. 213 00:21:51,764 --> 00:21:57,653 A my je teď máme za to uctívat a nést tu vlajku v Nesmrtelném pluku? 214 00:21:57,773 --> 00:22:03,639 Takové zneuctění památky našich otců a dědů! 215 00:22:06,567 --> 00:22:12,949 Proto také byl přijat ten paragraf, který úplně zakazuje mluvit o nacismu, 216 00:22:13,069 --> 00:22:20,476 ukazovat ho, aby přišel o svou tvář, aby lidé nevěděli, jak vypadá. 217 00:22:21,842 --> 00:22:29,930 Aby mohli přijít a oblbovat naše děti a vůbec lidi, kteří neznají heraldiku a nic takového. 218 00:22:30,050 --> 00:22:39,063 To ještě teď naše pokolení, pokolení, které si dokáže díky sovětské kinematografii 219 00:22:39,183 --> 00:22:46,051 a sovětským dokumentárním filmům udržet v mysli obraz nacistické symboliky, ještě nějakou dobu vydrží. 220 00:22:46,171 --> 00:22:50,315 Jenže do politiky vstupuje mládež. Co to s ní provádíte? 221 00:22:50,435 --> 00:22:52,791 Kam ji to směřujete? 222 00:22:52,911 --> 00:22:57,302 Chcete z ní udělat mankurty (Čingiz Ajtmatov – Stanice bouřná), kteří si nepamatují svůj původ? 223 00:22:57,422 --> 00:23:02,914 Aby stejně jako ti novodobí banderovci na Ukrajině poplivali památku svých vlastních předků? 224 00:23:03,034 --> 00:23:07,619 A stali se nepřáteli své vlasti, svého národa? 225 00:23:08,663 --> 00:23:15,541 Ale ne, na všech televizních kanálech jen melou: „Jaké štěstí nás potkalo s tímto zákonem! 226 00:23:15,661 --> 00:23:21,428 My teď o tom nemůžeme mluvit! Ať to nepřátelé dělají za nás, protože my nemůžeme. 227 00:23:21,548 --> 00:23:28,608 My nesmíme poskytovat obraz nepřítele, ne! Nesmíme to ukazovat v televizi, vždyť je to symbol nepřítele! 228 00:23:28,728 --> 00:23:34,908 Ještě by si lidé o tom nepříteli pomysleli něco špatného, a navíc by věděli, jak ten nepřítel vypadá. 229 00:23:35,028 --> 00:23:39,970 To nesmíme připustit. A zítra o tom bude zakázáno i mluvit.“ 230 00:23:40,090 --> 00:23:42,446 Už teď tomu tak je. 231 00:23:42,566 --> 00:23:46,214 „My o tom nemůžeme diskutovat, protože by to byla propaganda. 232 00:23:46,334 --> 00:23:59,034 Protože slovní opis obrazu a demonstrace obrazu, grafického vyobrazení, se k sobě příliš silně vážou. 233 00:23:59,154 --> 00:24:03,518 Jakmile zakážete jedno, přenáší se to i na to druhé.“ 234 00:24:08,304 --> 00:24:12,403 Takže o jaké suverenitě našeho státu tu mluvíme? 235 00:24:12,523 --> 00:24:18,593 Když na konceptuální, NA STRATEGICKÉ ÚROVNI žádnou suverenitu nemáme? 236 00:24:18,713 --> 00:24:24,260 Oni nám vecpali takový zákon, který nás prostě odrovná, 237 00:24:24,380 --> 00:24:29,020 který nám přinese obrovské krveprolití, a potom už nebude žádné Rusko, 238 00:24:29,140 --> 00:24:33,119 bude rozmělněno na státečky bez suverenity. 239 00:24:33,239 --> 00:24:40,903 A všichni ti „patriasti“, ti polithňupové se o tom bojí, byť i jen pípnout, 240 00:24:41,023 --> 00:24:45,085 protože sami nechápou jeho dopady a podporují to, 241 00:24:45,205 --> 00:24:50,257 aby nepřítele nebylo možné identifikovat, aby se neformoval negativní obraz nepřítele, 242 00:24:50,377 --> 00:24:55,401 aby byl vnímán jen pozitivně, aby byl přitažlivý, 243 00:24:55,521 --> 00:24:58,537 aby zrada byla žádoucí. 244 00:24:58,657 --> 00:25:03,847 Snaží se tu vychovávat samé Smerďakovy (Dostojevskij - Bratři Karamazovi). 245 00:25:05,744 --> 00:25:14,108 Tak v tom spočívá podstata toho svátku, té vlajky, která Rusku nikdy nic dobrého nepřinesla. 246 00:25:14,228 --> 00:25:18,729 Té vlajky, pod kterou nepřátelé přicházeli ničit Rusko 247 00:25:18,849 --> 00:25:23,241 a teď je na vojenské přehlídce k Vítězství vždy nesena před vlajkou Vítězství, 248 00:25:23,361 --> 00:25:27,065 aby to bylo vizuálně vyobrazeno, kdo je v naší zemi pánem. 249 00:25:27,185 --> 00:25:35,455 Za deset let pod rudou vlajkou Stalin dokázal provést industrializaci státu, 250 00:25:35,575 --> 00:25:39,471 která nám pak umožnila vyhrát tu nejstrašnější válku. 251 00:25:39,591 --> 00:25:44,341 A také tato industrializace prudce zvýšila životní úroveň veškerého obyvatelstva. 252 00:25:44,461 --> 00:25:51,026 A ti zmetci, kteří se v roce 1991 distancovali od rudé vlajky 253 00:25:51,146 --> 00:25:59,746 a vnutili státu tu bílo-modro-červenou, celý náš stát jen rozvrátili. 254 00:25:59,866 --> 00:26:03,019 Dosud nic nedokázali vybudovat. 255 00:26:03,139 --> 00:26:08,716 Jen si po sté stále dokola přerozdělují to, co lidem ukradli, to, co lidé vybudovali. 256 00:26:08,836 --> 00:26:11,522 Oni sami nic nevybudovali. 257 00:26:11,642 --> 00:26:14,988 Stalin za DESET LET provedl industrializaci! 258 00:26:15,108 --> 00:26:20,132 Čubajs sedí v Rosnano už více než deset let 259 00:26:20,517 --> 00:26:23,011 a co nám to přineslo? 260 00:26:23,131 --> 00:26:27,129 On jen slibuje, že někdy (na svatýho Dyndy), ta společnost začne být zisková. 261 00:26:27,249 --> 00:26:32,213 Vždyť Rosnano mělo být tou lokomotivou ekonomické obnovy Ruska. 262 00:26:32,333 --> 00:26:37,297 Neustále jsou tam pumpovány miliardy bez jakékoliv návratnosti. 263 00:26:37,417 --> 00:26:42,711 Tak takoví zmetci přišli s touto vlajkou a vnutili ji naší zemi. 264 00:26:42,831 --> 00:26:49,886 A drží se jí zuby nehty, protože velmi dobře vědí, že to je ta ukrytá Kostějova jehla (ukrývající jeho život). 265 00:26:50,006 --> 00:26:57,612 Až naše vojenská přehlídka Vítězství půjde pod rudou vlajkou, až symbol Vítězství - Leninovo mauzoleum, 266 00:26:57,732 --> 00:27:03,686 ze kterého byly vítány dvě přehlídky Vítězství, jedna v roce 1941 a druhá v roce 1945, 267 00:27:03,806 --> 00:27:06,812 nebude zakryto překližkovými deskami, 268 00:27:06,932 --> 00:27:10,949 tak to bude znamenat, že náš stát konečně povstal a začne se rozvíjet. 269 00:27:11,069 --> 00:27:13,657 A do té doby? 270 00:27:13,777 --> 00:27:19,797 Budou dál náš stát ze všech sil dojit. Tak velký je význam symboliky. 271 00:27:20,810 --> 00:27:26,532 Ale přitom chci ještě jednou zdůraznit, že přestože známe pravdu o té vlajce, 272 00:27:26,652 --> 00:27:34,072 která je dnes naší státní vlajkou, nesmíme v žádném případě připouštět žádné akty, 273 00:27:34,192 --> 00:27:38,418 které by vedly k ponižování či urážení stávající státní symboliky. 274 00:27:38,538 --> 00:27:42,599 Jestliže to budeme dělat sami, nikdo si nás vážit nebude. 275 00:27:42,719 --> 00:27:47,243 Ale pokud si uvědomujeme pravdu o této vlajce, tak ji nakonec v klidu, 276 00:27:47,363 --> 00:27:54,044 evoluční cestou nahradíme naší odvěkou ruskou symbolikou 277 00:27:54,164 --> 00:28:01,505 a žádnou takovou, kterou nám milostivě hodili jako psovi kost ti, kteří se zmocnili našeho státu. 278 00:28:06,986 --> 00:28:09,727 Další otázka. 279 00:28:09,847 --> 00:28:15,305 Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím Putinovo setkání s hlavami našich uhelných regionů. 280 00:28:15,425 --> 00:28:20,808 No právě jsme k tomu došli. Vždyť oč tam šlo? O příšerné věci. 281 00:28:21,314 --> 00:28:30,702 Lidé přímo říkají, že státní instituce se zabývají diskreditací činnosti našeho státu i Putina 282 00:28:30,822 --> 00:28:33,265 a kumulují protestní potenciál. 283 00:28:33,385 --> 00:28:38,790 Takže ti na ministerstvu práce si sedí ve svých pohodlných kancelářích, 284 00:28:38,910 --> 00:28:44,820 kde mají přirozené světlo, skvělé umělé osvětlení, kde jim funguje klimatizace 285 00:28:47,484 --> 00:28:53,140 a mají příplatky za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí?! 286 00:28:53,260 --> 00:28:58,994 A horníkům, kteří pracují pod zemí tyto příplatky zrušili. 287 00:28:59,114 --> 00:29:06,126 Oni to dělají cíleně, zcela cíleně vytvářejí výbušný potenciál, 288 00:29:06,246 --> 00:29:13,279 aby u nás proběhl státní převrat a la majdan na Ukrajině a konečně mohli to Rusko rozkouskovat. 289 00:29:13,399 --> 00:29:16,096 Všichni na tom pracují. Jen si to vezměte. 290 00:29:16,216 --> 00:29:24,570 Napřed se všechna ta „elita“ spojila k tomu, aby protlačila penzijní reformu, 291 00:29:24,690 --> 00:29:31,261 a teď si pozpěvuje: Zblbnem je na čtyři doby, pozdě se pak blbci zlobí. 292 00:29:31,381 --> 00:29:36,961 Vůbec jsme to dělat nemuseli, vždyť my můžeme v klidu přejít na čtyřdenní pracovní týden. 293 00:29:37,081 --> 00:29:41,275 Jenže díky této reformě ubíjíme budoucnost Ruska. 294 00:29:41,395 --> 00:29:44,994 Nelíbí se vám to? Tak běžte svrhnout Putina!“ 295 00:29:45,114 --> 00:29:52,676 To znamená, že se dělá všechno pro to, aby ve státě bylo vyvoláno maximální sociální napětí, 296 00:29:52,796 --> 00:29:58,113 aby potom s využitím tohoto sociálního napětí s konečnou platností zlikvidovali náš stát, 297 00:29:58,233 --> 00:30:00,269 našimi vlastními silami. 298 00:30:01,260 --> 00:30:02,757 Takže… 299 00:30:02,877 --> 00:30:05,300 My už jsme si tím jednou prošli. 300 00:30:05,420 --> 00:30:09,711 Horníci už tloukli svými helmami do dlažby. 301 00:30:09,831 --> 00:30:14,223 Necháme se na to nachytat podruhé? No to snad ne. 302 00:30:15,302 --> 00:30:20,606 Díky jejich úsilí už jednou byl smeten stát číslo jedna, 303 00:30:20,726 --> 00:30:26,461 to oni byli tím beranidlem, pod jehož úderem se stát nakonec zhroutil. 304 00:30:29,168 --> 00:30:31,435 Tak takto to vypadá. 305 00:30:31,555 --> 00:30:36,145 Probíhá totální útok. A jestliže budeme ustupovat… 306 00:30:36,265 --> 00:30:42,814 Jako když se vůbec nesmí mluvit o nacismu, když se vůbec nesmí mluvit o fašismu… 307 00:30:42,934 --> 00:30:46,974 A uvědomte si, že fašismus je ideologicky všežravý. 308 00:30:47,094 --> 00:30:52,931 Ten může vyrůstat z jakékoliv ideologie, která může být ve slovech jakkoliv správná. 309 00:30:53,051 --> 00:30:57,383 Ta podstata fašismu nespočívá v nacistické symbolice. 310 00:30:58,925 --> 00:31:07,649 Nacistická symbolika je vazbou na konkrétní dějinné reálie, které je třeba správně chápat, 311 00:31:07,769 --> 00:31:15,014 protože když nebudeme správně chápat svou minulost, tak se nám to vrátí takovým... 312 00:31:16,865 --> 00:31:22,091 ...echem, že to ani nemusíme ustát a můžeme přijít i o svůj stát. 313 00:31:22,211 --> 00:31:25,691 Kdo vládne současnosti, vládne i minulosti. 314 00:31:25,811 --> 00:31:28,510 A ten, kdo vládne minulosti, vládne budoucnosti. 315 00:31:28,630 --> 00:31:32,933 A proto nám také formují absolutně lživou minulost. 316 00:31:33,053 --> 00:31:38,447 A aby se jim tu lživou minulost zformovat povedlo, musí být zakázáno mluvit o fašismu, 317 00:31:38,567 --> 00:31:48,096 jinak si lidé budou správně vykládat metody realizace fašismu, a potom už se jim je nepovede podvést. 318 00:31:48,856 --> 00:31:55,234 A podstata fašismu nezávisle na ideologii, za kterou se schovává, 319 00:31:55,354 --> 00:32:00,592 spočívá v tom, když dav „malých“ lidiček, kteří sami o sobě říkají: 320 00:32:00,712 --> 00:32:04,595 „My jsme moc malí páni a politice nerozumíme“. 321 00:32:04,715 --> 00:32:10,948 Když tento dav „malých“ lidiček aktivně podporuje ze svého ideového přesvědčení, 322 00:32:11,068 --> 00:32:16,375 z přesvědčení jich samotných, chápete? Oni sami jsou přesvědčeni o tom, 323 00:32:16,495 --> 00:32:21,236 že je správný systém, ve kterém „elita“ zneužívá svou moc. 324 00:32:21,356 --> 00:32:26,251 Vždyť nás neustále někteří ukrajinští odborníci přesvědčují: „Co proti oligarchům máte? 325 00:32:26,371 --> 00:32:30,648 Jsou to dobří lidé, tolik toho dělají, dávají lidem práci…“ 326 00:32:30,768 --> 00:32:38,570 Což znamená, že vás nenechají chcípnout, abyste na ně mohli pracovat a oni bohatli. 327 00:32:38,690 --> 00:32:46,569 A sama „elita“ vydává nepravověrnost za pravověrnost 328 00:32:46,689 --> 00:32:52,304 a zavádí tuto nepravověrnost všemi dostupnými silami 329 00:32:52,424 --> 00:32:57,936 a překrucuje tím lidem jejich vnímání a chápání světa, jejich světonázor. 330 00:32:58,056 --> 00:33:05,035 A zároveň všemi dostupnými silami potlačuje všechny, na které i jen padne podezření, 331 00:33:05,155 --> 00:33:10,873 nejen své reálné protivníky, ale i ty, na které jen padne podezření, že by ten její fašismus nepřijali. 332 00:33:10,993 --> 00:33:15,400 A k tomu jsou všechny prostředky dobré. 333 00:33:15,520 --> 00:33:17,612 To je ta jeho podstata. 334 00:33:17,732 --> 00:33:23,733 Jakmile začne to: „Já jsem jen malý pán a politice nerozumím, ať si to rozhodnou tam nahoře.“ 335 00:33:23,853 --> 00:33:28,980 Tak odtud pramení fašismus, když všechno řídí „elita“! 336 00:33:30,215 --> 00:33:36,515 A lidé: „Nu, co s tím. Ten systém zneužívání moci „elitou“ je už prostě takový. 337 00:33:36,635 --> 00:33:38,557 Zato nás krmí.“ 338 00:33:38,677 --> 00:33:42,902 A to už je překroucení jejich vnímání a chápání světa. 339 00:33:43,022 --> 00:33:50,655 Takže aby se Rusko nedokázalo stát suverénním a samostatným… 340 00:33:50,775 --> 00:33:54,277 …suverénním a samostatným státem, 341 00:33:56,121 --> 00:34:00,548 nás takto podvádějí v těchto zásadních věcech. 342 00:34:00,668 --> 00:34:06,252 Ne v ekonomice. Ať už by byly ekonomické ztráty jakékoliv, dokážeme je napravit, 343 00:34:06,372 --> 00:34:11,786 stejně jako v případě armády, tam platí to samé. Těch příkladů je dost a dost. 344 00:34:11,906 --> 00:34:19,892 Jen se podívejte, co se dokázalo za Putinovy vlády, od doby, kdy je od roku 2000 u moci. 345 00:34:20,012 --> 00:34:25,776 Ano, Medvěděv toho udělal hodně, aby snížil výsledky putinského řízení, 346 00:34:25,896 --> 00:34:29,706 způsobil spoustu škod, ale armáda se staví na nohy, 347 00:34:29,826 --> 00:34:33,059 ekonomika jakž takž běží, vzpamatovává se. 348 00:34:33,179 --> 00:34:38,408 Jenže jak říkal soudruh Stalin: „Jestliže něco zkazíme v hospodářství, 349 00:34:38,528 --> 00:34:45,156 tak to nakonec dokážeme napravit, ale jestliže něco zkazíme v teorii, 350 00:34:45,444 --> 00:34:48,612 tak riskujeme, že přijdeme o všechno.“ 351 00:34:48,732 --> 00:34:52,027 A tady máte tu teorii! 352 00:34:52,147 --> 00:34:57,376 Zdálo by se, vždyť jde jen o jakési správní delikty! Zdálo by se! 353 00:34:57,496 --> 00:35:05,153 Jenže hloubka té podstaty je v tom, že je nám vnucován kult zrádců. 354 00:35:05,273 --> 00:35:09,885 Dělají nás bezbrannými proti fašismu a nacismu, 355 00:35:10,005 --> 00:35:15,357 před likvidací všeho obyvatelstva, před likvidací našeho státu. 356 00:35:18,093 --> 00:35:20,171 To je účel toho všeho. 357 00:35:20,291 --> 00:35:26,631 A dále to bude zakotveno v paragrafech trestního zákoníku, pokud jim projde tohle. 358 00:35:27,310 --> 00:35:33,379 Jen se podívejte na ty naše polithňupy, analytiky vystupující v televizi. 359 00:35:33,499 --> 00:35:40,222 Ti všichni radostně výskají, že máme takový paragraf. Ti všichni s úsměvem potápějí náš stát. 360 00:35:40,342 --> 00:35:46,527 Vůbec je nezajímá, kolik krve poteče, bude-li realizováno všechno, co je v tom zákonu. 361 00:35:46,647 --> 00:35:53,654 Mají z toho radost, že stát zůstane bezbranný před nacismem a fašismem. 362 00:35:54,725 --> 00:36:00,765 My se ale nechceme koupat v krvi, nechceme přijít o svůj stát, 363 00:36:01,095 --> 00:36:08,337 proto si sami mezi sebou vzájemně vysvětlujme tyhle věci, vytvářejme masovou statistiku chování. 364 00:36:08,457 --> 00:36:15,679 Podepřete to zdola a Putin se toho chopí shora a dokáže to s naší podporou realizovat. 365 00:36:15,799 --> 00:36:20,682 Abychom měli normální zákon o skutečném zákazu nacistické ideologie. 366 00:36:20,802 --> 00:36:25,621 To ale neznamená, že tuto ideologii nesmíme studovat, propagovat a šířit se nesmí, 367 00:36:25,741 --> 00:36:27,859 ale studovat ji musíme vždy. 368 00:36:27,979 --> 00:36:30,872 Je to pro organismus očkování. 369 00:36:31,514 --> 00:36:38,147 Jestliže není lidský organismus očkován proti nějaké nemoci, může se jí nakazit a zemřít. 370 00:36:38,267 --> 00:36:43,217 Stejné je to se společností, společnost musí být připravena na jakékoliv informace, 371 00:36:43,337 --> 00:36:48,518 jinak potom v důsledku tlaku těchto informací zahyne. 372 00:36:48,880 --> 00:36:56,501 Já ani nevím, co to musí být za pitomce: „Našli mu na telefonu prohlášení toho vraha 373 00:36:56,621 --> 00:36:59,267 a strčili ho za to do vězení!“ 374 00:37:00,189 --> 00:37:02,674 To snad ani není možné. 375 00:37:04,979 --> 00:37:09,637 Co mají v hlavě ti, jak je možné je mít za analytiky? 376 00:37:09,757 --> 00:37:15,496 Oni si snad myslí, že když si to člověk přečte, tak je z něj hned fašista? Nacista? 377 00:37:15,616 --> 00:37:20,139 Cožpak ten člověk nemá svoji vlastní hlavu? 378 00:37:21,094 --> 00:37:25,719 Člověk přece přemýšlí a tvoří si svůj systém hodnot. 379 00:37:25,839 --> 00:37:31,134 A zatímco v obyčejné válce vítězí ten, kdo má lepší pušku a lépe ji ovládá, 380 00:37:31,254 --> 00:37:33,735 obrazně řečeno pušku, lepší zbraně, 381 00:37:33,855 --> 00:37:39,513 tak v informační, studené válce vítězí ten, kdo má lepší a silnější informace a kdo je lépe ovládá. 382 00:37:39,633 --> 00:37:44,500 To proto všichni politologové musí umět lépe ovládat informace, 383 00:37:44,620 --> 00:37:51,035 pracovat s nimi, nebát se žádných informací a rozkrývat je ideologicky a konceptuálně. 384 00:37:51,332 --> 00:37:53,916 Jenže to oni neumí. 385 00:37:54,673 --> 00:38:00,747 Ale žít si po „elitářsku“ se jim chce, proto je lepší to zakázat a vůbec o tom nemluvit: 386 00:38:00,867 --> 00:38:06,870 „A co to udělá se státem? To je mi ukradené. Stejně nakonec odjedu někam jinam.“ 387 00:38:07,644 --> 00:38:10,064 To je celá ta podstata. 388 00:38:10,184 --> 00:38:14,920 Je nutné, aby každý člověk dokázal vládnout informacemi, každý! 389 00:38:15,040 --> 00:38:22,179 Nic dobrého to nepřinese, jestliže lidé nebudou očkováni proti nacismu a fašismu, 390 00:38:23,348 --> 00:38:28,088 protože je nakonec tato nemoc nakazí a oni zahynou. 391 00:38:28,714 --> 00:38:33,866 A pro náš stát by nacismus, nacionalismus, znamenal něco strašného. 392 00:38:33,986 --> 00:38:36,944 My jsme přece mnohonárodnostní stát! 393 00:38:37,064 --> 00:38:42,557 Proto se také nepřátelé tak snaží, aby nás dokázali proti sobě poštvat. 394 00:38:42,677 --> 00:38:47,890 Jenže kvůli tomu je nutné přestat mluvit o tom, jak vypadá zlo! 395 00:38:48,010 --> 00:38:55,775 Potom se jim zaručeně povede poštvat proti sobě lidi ve vzájemné občanské válce a stát přestane existovat. 396 00:38:55,895 --> 00:39:02,294 Stačí zakázat nazývat zlo zlem. Neukazovat, jak takové zlo vypadá. 397 00:39:04,072 --> 00:39:09,865 Nutné jsou naopak hodiny chrabrosti, hodiny dějepisu ve školách 398 00:39:09,985 --> 00:39:14,919 musíme to dětem ukazovat, aby od nejranějšího dětství znaly, co za čím stojí. 399 00:39:15,039 --> 00:39:22,080 Aby to nebylo tak: „Zachtělo se mi, tak jsem si jen tak z plezíru nakreslil hákový kříž.“ 400 00:39:22,624 --> 00:39:26,492 Tímto to začíná, ten rozklad státu. 401 00:39:26,612 --> 00:39:32,944 Aby každé dítě vědělo, že jestliže takový znak nakreslí, protože se mu zachtělo, 402 00:39:33,406 --> 00:39:36,961 jen tak, tak už se po té cestě vydalo. 403 00:39:37,081 --> 00:39:42,887 Samo dítě to musí odmítnout, musí mu to být proti srsti. 404 00:39:43,007 --> 00:39:47,372 A když tomu dítěti neukážete, jak to zlo vypadá? 405 00:39:49,614 --> 00:39:57,432 Nu dobrá, o tom by bylo možné mluvit dlouho a my se k tomu určitě ještě nejednou vrátíme, 406 00:39:57,552 --> 00:40:01,985 i přestože si to nepřátelé Ruska tak moc nepřejí. 407 00:40:05,344 --> 00:40:12,931 Další otázka. V těchto dnech se ve francouzském Biarritzu koná další summit G7. 408 00:40:13,051 --> 00:40:22,026 Prosí vás okomentovat tento summit a ten trend, který se tam teď zformoval. 409 00:40:22,146 --> 00:40:29,405 Když se podíváme na hlavní titulky médií, tak ve svých komentářích z událostí summitu píšou, 410 00:40:29,525 --> 00:40:32,580 že se Trump kvůli Rusku v G7 pohádal. 411 00:40:32,700 --> 00:40:36,284 Nu řekněme to takto, je to jeden pohled na věc. 412 00:40:36,404 --> 00:40:41,299 Ve skutečnosti se tam kvůli Rusku pohádali všichni, všichni se pohádali se všemi. 413 00:40:41,419 --> 00:40:47,347 Trump a Salvini byli prý pro to, aby se Rusko opět stalo součástí G7 a změnilo ji opět na G8 414 00:40:47,467 --> 00:40:49,452 a ostatní prý byli proti. 415 00:40:49,572 --> 00:40:54,339 Ve skutečnosti byli pro začlenění Ruska do nového formátu všichni 416 00:40:54,459 --> 00:40:59,543 a v první řadě takoví jako Macron a Merkelová. 417 00:40:59,663 --> 00:41:02,197 Ti všichni stojí o začlenění Ruska. 418 00:41:04,193 --> 00:41:09,110 A čím je vlastně G7 a G20? 419 00:41:11,496 --> 00:41:22,648 Ta věc se má tak, že se jedná o formát řízení světové ekonomiky a světové politiky. 420 00:41:22,768 --> 00:41:31,070 Když byly řídicí mechanismy navázány na velkou sedmičku a Rusko tam bylo jen podržtaškou... 421 00:41:31,190 --> 00:41:37,563 Vždyť v devadesátých letech nebylo Rusko ničím, jednoduše nebylo ničím. 422 00:41:37,683 --> 00:41:42,771 Bylo na strukturní úrovni okupované Spojenými státy. 423 00:41:42,891 --> 00:41:47,239 To z toho se teď přece vyhrabáváme, z této úrovně. 424 00:41:52,511 --> 00:42:05,273 Globalizace spočívá v koncentraci řízení výrobními silami na planetě Zemi a G7 tuto globalizaci realizovala. 425 00:42:05,393 --> 00:42:15,399 Těchto sedm předních ekonomik světa koncentrovalo ve svých rukou řízení celé výrobní oblasti na planetě Zemi 426 00:42:15,519 --> 00:42:19,739 a v mnohém na ní určovalo i politiku. 427 00:42:21,764 --> 00:42:28,932 Jenže ať už vše držíte jakkoliv pevně, ty procesy vymykání se z řízení se vždy dají pozorovat. 428 00:42:29,052 --> 00:42:33,144 Vezměte si jakýkoliv pracovní kolektiv a podívejte se na něj. 429 00:42:33,264 --> 00:42:40,826 Dokáže-li si šéf poradit s jeho organizací, je vše v pořádku, ale stejně se vždy někde někdo cuká. 430 00:42:40,946 --> 00:42:43,945 Tohle se mu nelíbí, tamto se mu nelíbí. 431 00:42:44,065 --> 00:42:46,683 A jestliže šéf všemu ponechá volný průběh, 432 00:42:46,803 --> 00:42:51,596 tak se všechno brzy zhroutí a on ve svém kolektivu nebude řídit vůbec nic. 433 00:42:51,716 --> 00:42:59,696 Ve světě probíhá přibližně to samé a ve výsledku tak vznikla situace, 434 00:42:59,816 --> 00:43:04,775 za které G7 začala přicházet o řízení. 435 00:43:04,895 --> 00:43:09,050 A o to řízení začali přicházet především proto, 436 00:43:09,170 --> 00:43:14,291 že jejich řízení prostřednictvím světového kreditně-finančního systému 437 00:43:14,411 --> 00:43:19,241 jim ještě nezaručovalo kontrolu nad přírodními zdroji. 438 00:43:19,361 --> 00:43:26,217 Aby ovládali také přírodní zdroje, potřebovali k sobě přibrat hlavního hráče, 439 00:43:26,337 --> 00:43:29,656 který je má, aby celému světu předvedli: 440 00:43:29,776 --> 00:43:34,864 „Je tu s námi a my ho ovládáme tak, jak chceme.“ 441 00:43:34,984 --> 00:43:44,669 Takže přibrali Rusko a řekli: „Borisi Nikolajeviči, tamhle máš stůl s občerstvením v předpokoji, 442 00:43:45,504 --> 00:43:52,384 tam si posedíš a můžeš říkat, že se účastníš formátu 7 + 1.“ 443 00:43:52,504 --> 00:43:59,391 Fakticky tak Rusko přibrali za podmínek, za jakých se Beneš účastnil jednání v Mnichově o Československu, 444 00:43:59,511 --> 00:44:06,817 kde ten československý prezident jen tak seděl, a po skončení jednání mu prostě bylo oznámeno rozhodnutí: 445 00:44:06,937 --> 00:44:12,733 „Bereme si tvoje Sudety.“ „Ano, rozumím, taková tedy byla má účast na jednání.“ 446 00:44:12,853 --> 00:44:17,522 Jelcin se tam účastnil jednání ve stejné roli. 447 00:44:17,642 --> 00:44:23,180 No a všem bylo jasné, že ať už se na to podívají, z jaké chtějí strany, 448 00:44:23,300 --> 00:44:28,837 tak důležité řídicí zdroje z hlediska kontroly nad kreditně- finančním systémem i důležitými přírodními zdroji 449 00:44:28,957 --> 00:44:32,181 jsou zkoncentrovány v této jedné skupině, 450 00:44:32,301 --> 00:44:38,063 takže je nutné s ní počítat, protože kohokoliv si vzpomene dokáže přidusit. 451 00:44:38,183 --> 00:44:44,718 Jenže Vladimir Vladimirovič začal úspěšně formovat G20. 452 00:44:45,360 --> 00:44:52,465 Dezintegrační procesy probíhají, jakési skupiny vznikají 453 00:44:52,585 --> 00:44:58,990 a tak Vladimir Vladimirovič zformoval G20 a začal jí přidávat váhu. 454 00:44:59,110 --> 00:45:07,469 Podívali se na to: „Ne, to by nešlo. Jestliže Rusko okolo sebe soustředí dvacítku největších výrobců světa, 455 00:45:07,589 --> 00:45:12,773 tak si nakonec vytvoří i svůj kreditně-finanční systém a i všechny zdroje budou u nich. 456 00:45:12,893 --> 00:45:17,787 Co tedy musíme udělat? Musíme všem ukázat, že Rusko je s námi, 457 00:45:17,907 --> 00:45:26,371 a že ta koncentrace řízení v G20 probíhá pod kontrolou G7.“ Proto vznikla ta G8. 458 00:45:26,491 --> 00:45:35,339 Jenže když do G8 vstoupil Putin, tak to nebylo jako za Jelcina, vyslechnout si co a jak a jít. 459 00:45:35,459 --> 00:45:39,968 Ne, on jim do toho začal mluvit. 460 00:45:40,088 --> 00:45:47,330 Jen si vzpomeňte, jak ta setkání probíhala. Okolo Putina se rojili a čekali, co poví. 461 00:45:47,450 --> 00:45:53,695 Protože to porozumění procesům globálního řízení, které poskytuje Putin, 462 00:45:53,815 --> 00:46:00,150 absolutně chybí i těm nejpřednějším státním činitelům na celém světě, úplně. 463 00:46:00,270 --> 00:46:05,074 Takže Putin je mezi nimi jako guru, který vysvětluje, co a jak je třeba dělat, 464 00:46:05,194 --> 00:46:07,737 proto se okolo něj tak soustřeďovali. 465 00:46:08,689 --> 00:46:20,133 No a Západu se to samozřejmě nelíbilo, takže co podnikli? Zohlednili přitom takové dva momenty. 466 00:46:20,253 --> 00:46:27,482 Ten první. V Rusku je celá řídící struktura složená z podpindosníků, 467 00:46:27,602 --> 00:46:37,576 z lidí, kteří upřímně Rusko nenávidí a přejí si, aby se Rusko stalo surovinovým přívěškem výslovně Spojených států, 468 00:46:37,696 --> 00:46:48,152 takže stačí svrhnout Putina a znovu dosadit k řízení nějakého toho Jelcina, 469 00:46:48,272 --> 00:46:55,096 a ještě lépe Rusko rozbít na malé státečky bez suverenity, kde bude mnoho různých malých Jelcinů. 470 00:46:55,216 --> 00:47:02,940 Jenže špatně odhadli možnosti svých podpindosníků uvnitř Ruska. 471 00:47:03,060 --> 00:47:08,661 Mysleli si, že je sankcemi donutí se rozhýbat 472 00:47:08,781 --> 00:47:14,577 a to společně s jejich úsilím posloužit páníčkovi povede k tomu, že Putin bude smeten. 473 00:47:14,697 --> 00:47:21,552 Proto se těmto podpindosníkům snažili vytvořit vhodné podmínky a Rusko z G8 vyloučili. 474 00:47:21,672 --> 00:47:25,635 A teď rychle udělejte státní převrat! 475 00:47:25,755 --> 00:47:28,167 Jenže k němu nedošlo. 476 00:47:28,287 --> 00:47:38,898 A navíc se po vyloučení Ruska ze sestavy G8 s tou změnou na G7 za ty roky přesvědčili, že úplně přicházejí o řízení. 477 00:47:39,018 --> 00:47:45,796 Aby si teď dokázali udržet jak to své státní tak i nadnárodní postavení, 478 00:47:45,916 --> 00:47:50,031 tak musí za určitých podmínek vstoupit do G20! 479 00:47:50,151 --> 00:47:58,344 A tam je to rozložení zcela jiné. Dokud řídili jako G7 shora, tak tam přišli o své pozice uvnitř. 480 00:47:58,464 --> 00:48:03,383 Teď má uvnitř pozice dobré jen Rusko. To Rusko všechno řídí. 481 00:48:03,503 --> 00:48:09,967 A tady vzniká ta otázka: „Co teď s tím? Jak z toho vybruslíme?“ 482 00:48:10,087 --> 00:48:14,884 A všem je jasné, každému z lídrů G7 je jasné, 483 00:48:15,004 --> 00:48:22,619 že Rusko je třeba urychleně vrátit do G7 a změnit ji opět na G8. 484 00:48:22,739 --> 00:48:27,618 Jenže tu je takový malý problém. Za jakých to bude podmínek? 485 00:48:27,738 --> 00:48:31,692 A s kým a jak bude pracovat Putin? 486 00:48:31,812 --> 00:48:38,934 Macron na to má svůj názor, Merkelová také, Trump zase ten svůj… 487 00:48:39,054 --> 00:48:47,019 Ale Trump také chápe, že má s Putinem společnou oblast činnosti, kterou je likvidace podpindosníků v Rusku. 488 00:48:47,139 --> 00:48:53,788 Trump sám na tom má velký zájem a chápe, že s Putinem se vždy dokáže dohodnout. 489 00:48:53,908 --> 00:49:03,971 Salvini má také své názory na budoucí účast Ruska ve formátu G7 rozšířeném na G8. 490 00:49:04,091 --> 00:49:06,152 A co ti ostatní? 491 00:49:06,272 --> 00:49:14,710 Vždyť všechny evropské státy se chtějí zbavit řízení ze strany USA, toho strukturního řízení. 492 00:49:14,830 --> 00:49:20,430 A tak se tam rozpoutala válka zájmů, totální válka. 493 00:49:20,550 --> 00:49:26,005 A ta skončila tím, že: „Když to nebude po mým, tak to nebude vůbec!“ 494 00:49:26,125 --> 00:49:32,671 Takže každý z nich teď bude navazovat své osobní vztahy s Ruskem a řešit své problémy přes G20. 495 00:49:32,791 --> 00:49:42,587 Skvělé! Takže G7 začíná trvale upadat, což dříve nebylo tak očividné. 496 00:49:43,389 --> 00:49:48,532 Tak taková je to situace. G7 spěje k zániku tak jako tak. 497 00:49:49,478 --> 00:49:51,536 Vždyť si to vezměte. 498 00:49:51,656 --> 00:49:59,838 USA rozpoutaly totální válku s Čínou. 499 00:49:59,958 --> 00:50:07,297 Kolikrát už jsem o tom mluvil, že je nutné zpřetrhat vazby mezi elitou USA a Číny, 500 00:50:07,417 --> 00:50:12,363 aby se Čína uzavřela do sebe a proměnila se v centrum koncentrace řízení. 501 00:50:12,483 --> 00:50:18,562 Proto je nutné, aby se čínská elita úplně odpoutala od USA. 502 00:50:18,682 --> 00:50:22,779 A není lepšího nástroje, než je obchodní válka, jak toho dosáhnout. 503 00:50:22,899 --> 00:50:25,531 A co tím navíc ještě získají? 504 00:50:25,651 --> 00:50:29,192 Vyřešení dalšího úkolu. 505 00:50:29,312 --> 00:50:36,368 Jak se jmenuje hlava centrální banky v Anglii? 506 00:50:37,585 --> 00:50:45,816 Mark Carney řekl: „To je konec. Dolar se stává toxickou valutou, musíme hledat nějakou jinou. 507 00:50:45,936 --> 00:50:52,905 Musíme od něj odstoupit. Došlo to už do té situace, jaká panovala ve světě v sedmdesátých letech.“ 508 00:50:53,025 --> 00:50:57,153 A jak to bylo v těch sedmdesátých letech? V roce 1970? 509 00:50:57,273 --> 00:51:04,966 V roce 1970 USA fakticky vyhlásily default. Ve dvacátém století dvakrát vyhlásily státní default. 510 00:51:05,086 --> 00:51:13,263 A proč k tomu došlo v tom roce 1970? Protože absolutně prohráli v soutěži se SSSR. 511 00:51:13,383 --> 00:51:20,483 Absolutně PROHRÁLI! Absolutně a bezvýhradně prohráli! 512 00:51:21,319 --> 00:51:23,520 A co následovalo? 513 00:51:24,753 --> 00:51:30,871 Zcela koupená sovětská partajní nomenklatura zaprodala náš stát 514 00:51:30,991 --> 00:51:38,002 a místo toho, aby se světovou měnou stal rubl, naše sovětská partajní nomenklatura prohlásila, 515 00:51:38,122 --> 00:51:43,197 že své štěstí vidí v dolaru, a proto: „Všichni budeme obchodovat v dolarech!“ 516 00:51:43,317 --> 00:51:46,586 A takto USA zachránila. 517 00:51:46,706 --> 00:51:50,768 Jenže Putin není sovětská partajní nomenklatura. 518 00:51:50,888 --> 00:51:57,569 Putin uplatňuje globální politiku a v tomto ohledu je absolutně suverénní. 519 00:51:57,943 --> 00:52:02,917 Absolutně. Rusko uplatňuje suverénní globální politiku. 520 00:52:03,037 --> 00:52:08,507 A uplatňováním této své suverénní globální politiky přes vnější okruh… 521 00:52:08,627 --> 00:52:13,108 Vždyť proč se Putinovi tak daří v zahraniční politice a „nedaří“ v té domácí? 522 00:52:13,228 --> 00:52:20,239 Ve skutečnosti tím, že uplatňuje svou globální politiku, v první řadě řeší úkoly vnějšího prostředí, 523 00:52:20,359 --> 00:52:22,352 a potom teprve ty vnitřní. 524 00:52:22,472 --> 00:52:26,072 Neboť každý systém má možnost rozvíjet se, nebo alespoň přežívat, 525 00:52:26,192 --> 00:52:30,913 pokud jsou jeho zdrojové možnosti vyšší nebo se alespoň rovnají tlaku prostředí. 526 00:52:31,033 --> 00:52:36,944 Nedostatek těchto zdrojových možností musí systém kompenzovat zvýšenou kvalitou řízení. 527 00:52:37,064 --> 00:52:44,229 To znamená, že prostředí vyvíjí tlak a Putin svou prací na globální úrovni snižuje jeho tlak na Rusko, 528 00:52:44,349 --> 00:52:48,653 a potom teprve uvnitř Ruska může řešit další úkoly. 529 00:52:48,773 --> 00:52:53,209 No a v uplatňování své globální politiky je Putin absolutně suverénní. 530 00:52:53,329 --> 00:52:58,734 Ve vnější politice ne. Ve vnější politice ještě Rusko v plné míře suverénní není. 531 00:52:58,854 --> 00:53:06,899 Ten kdo si myslí něco jiného, ať odpoví, co se děje s naším majetkem v USA, 532 00:53:07,019 --> 00:53:10,487 s tím zabaveným diplomatickým majetkem, s naším konzulátem? 533 00:53:10,607 --> 00:53:13,546 To je k té otázce suverenity ve vnější politice. 534 00:53:13,666 --> 00:53:19,202 Naše globální politika je suverénní a z této úrovně řešíme všechny ostatní úkoly. 535 00:53:19,322 --> 00:53:26,136 A ten, kdo tu globální politiku nechápe, ten potom kňučí: „Putin nedodělal to, nedokázal ono…“ 536 00:53:26,256 --> 00:53:33,069 Mám na mysli veškerou tu „elitu“ a politologickou sešlost promenující se v televizi 537 00:53:33,189 --> 00:53:36,084 na všech těch politických talk show. 538 00:53:36,204 --> 00:53:41,498 Tam je to pořád: „Proč to, proč tamto, proč to nemůžeme udělat tak, proč jinak, 539 00:53:41,618 --> 00:53:44,095 vždyť jsme stejný stát jako oni…“ To určitě. 540 00:53:44,215 --> 00:53:49,708 Kdo u nás řídí kreditně-finanční systém? Kdo má v rukou ty páky? 541 00:53:50,478 --> 00:53:55,431 Takže prostřednictvím toho uplatňování vlastní suverénní globální politiky 542 00:53:55,551 --> 00:53:59,194 Putin řeší i všechny ostatní úkoly a pozvedává náš stát. 543 00:53:59,314 --> 00:54:09,164 A proto ten pád USA Putin jednoznačně využije k získání prospěchu pro Rusko. 544 00:54:09,284 --> 00:54:13,808 Jenže to se nepřátelům Ruska nelíbí. Takže co? 545 00:54:13,928 --> 00:54:22,392 Je nutné ten okamžik oddálit a Putina začlenit do G8 za jiných podmínek, 546 00:54:22,512 --> 00:54:28,291 aby se světová politika stabilizovala za jiných podmínek. To se ale nestane. 547 00:54:28,411 --> 00:54:34,190 Jen to povede ke snížení krvavosti nadcházejících událostí a to je výhodné pro všechny. 548 00:54:34,310 --> 00:54:37,513 Proto ať tam klidně Rusko znovu začlení. 549 00:54:37,633 --> 00:54:44,798 Rusko bude stejně uplatňovat svou suverénní globální politiku a všechno to ostatní ji bude následovat. 550 00:54:44,918 --> 00:54:52,149 Na té G7 se toho teď vůbec děje spoustu zajímavého z hlediska globální i vnější politiky, 551 00:54:52,269 --> 00:54:54,812 a stejně tak i vnitřní ruské politiky. 552 00:54:54,932 --> 00:54:59,171 Zmínil jste šéfa centrální banky Anglie a jeho výrok o rezervní valutě, 553 00:54:59,291 --> 00:55:03,176 no a Macron konkrétně prohlásil, že kapitalismus degradoval, zbláznil se. 554 00:55:03,296 --> 00:55:09,471 Nu vždyť to do sebe všechno zapadá. Putin mluvil o konci liberalismu. 555 00:55:09,591 --> 00:55:14,643 Všem je jasné, co řekl o dohodě s Trumpem a Si Ťin-pchingem. 556 00:55:14,763 --> 00:55:20,475 Následovala prudká reakce, kterou vyhodnotili, zareagovali na ni, a teď dělají další krok. 557 00:55:20,595 --> 00:55:24,745 Je třeba přejít na jiný ekonomický model, protože kapitalismus nevyhovuje. 558 00:55:24,865 --> 00:55:30,115 Takže liberalismus má být odepsán. Teď to už řekl Macron, jde se do útoku. 559 00:55:30,235 --> 00:55:34,430 Tímto posílám pozdrav všem podpindosníkům uvnitř Ruska. 560 00:55:34,550 --> 00:55:40,042 Nechcete pracovat pro stát? Tak si to pořádně odnesete od svých vlastních zahraničních páníčků. 561 00:55:40,162 --> 00:55:46,007 A ti jsou v tom velice dobří. Chcete-li přežít, utíkejte za Putinem, 562 00:55:46,931 --> 00:55:49,814 a na kolenou ho proste. 563 00:55:49,934 --> 00:55:53,886 A samozřejmě budou muset uvolňovat své funkce, vždyť neví, co činí. 564 00:55:54,006 --> 00:55:58,354 Nu, třeba ten Orješkin. Cožpak tohle je ministr ekonomického rozvoje? 565 00:55:58,474 --> 00:56:00,929 Je to absolutně tupá ovce. 566 00:56:03,152 --> 00:56:09,733 Omlouvám se. Ale jinak to říci nelze. Ten, jakmile otevře pusu, jakmile začne mluvit… 567 00:56:09,853 --> 00:56:14,201 Slova pronášet dokážeš a co jejich smysl, ten chápeš? 568 00:56:14,321 --> 00:56:18,846 Tak takoví jsou to řídicí pracovníci. Už jsme o tom mluvili v minulém pořadu. 569 00:56:18,966 --> 00:56:21,068 Takové tu máme řídicí pracovníky. 570 00:56:21,188 --> 00:56:26,989 Ti podpindosníci jsou jeden jako druhý, nic neumí a nepřejí si umět dělat. 571 00:56:27,109 --> 00:56:35,088 Oni jen upřímně nenávidí Rusko a to je kvalifikovalo na jejich řídicí funkce, že se modlí k USA. 572 00:56:37,818 --> 00:56:44,288 A abychom ukončili to téma G7. Co tam dělal íránský ministr zahraničí? 573 00:56:44,408 --> 00:56:48,360 To je ono, to byla velice zajímavá blesková návštěva. 574 00:56:48,480 --> 00:56:52,696 Z ničeho nic si přiletí a právě v době konání G7 575 00:56:52,816 --> 00:56:55,006 a setkal se s Macronem. 576 00:56:55,126 --> 00:56:57,516 Mohl se ale setkat se všemi. 577 00:56:57,636 --> 00:57:08,631 Oč jde? Macron řekl Trumpovi, že nadále bude Evropa všechna jednání vést a vztahy navazovat samostatně. 578 00:57:08,751 --> 00:57:11,492 Trump řekl: „To ne!“ A proč? 579 00:57:11,612 --> 00:57:18,403 Protože americká státní elita je proti tomu. To je přesně to, o čem neustále mluvím. 580 00:57:18,523 --> 00:57:24,918 Že je obrovský skluz ve formování centra koncentrace řízení z Íránu. 581 00:57:25,038 --> 00:57:28,593 Proto se ho ze všech sil snaží podpořit. 582 00:57:28,713 --> 00:57:34,888 Okolnosti by byly vhodné, kdyby se mezi sebou neposekali kvůli Rusku. 583 00:57:35,008 --> 00:57:42,019 Zarífa by pozvali, všichni by se s ním setkali a jako po másle by se rozběhlo předávání technologií 584 00:57:42,139 --> 00:57:47,852 i proud zboží potřebný k fungování íránské ekonomiky. 585 00:57:47,972 --> 00:57:53,970 Takto sklo sice prasklo, jenže zatím bez efektu, ještě nenastal ten pravý čas. 586 00:57:54,090 --> 00:58:00,177 A tak opět nezbývá, než aby ve světě Írán pracoval pouze prostřednictvím Ruska. 587 00:58:01,432 --> 00:58:03,853 Ten manévr jim nevyšel. 588 00:58:07,507 --> 00:58:09,884 Další otázka je od Maxima. 589 00:58:10,004 --> 00:58:16,596 Valeriji Viktoroviči, jak byste okomentoval odvolání velvyslance USA Jona Huntsmana? 590 00:58:16,716 --> 00:58:22,759 20. srpna deník New York Times s odkazem na vysoce postaveného úředníka americké administrativy informoval, 591 00:58:22,879 --> 00:58:27,777 že Trump hodlá nominovat zástupce státního tajemníka USA Johna Sullivana 592 00:58:27,897 --> 00:58:32,311 do funkce nového velvyslance v Rusku, přičemž deník poznamenává, 593 00:58:32,431 --> 00:58:35,679 že po nominaci musí Sullivan absolvovat slyšení v senátu. 594 00:58:35,799 --> 00:58:39,068 Trump tuto informaci potvrdil. „Je to možné“, prohlásil Trump. 595 00:58:39,188 --> 00:58:45,803 O čem to vypovídá? Clintonoidi utrpěli porážku? Taktika protestů v ulicích se ruší? 596 00:58:45,923 --> 00:58:49,215 Ne, celá ta věc je poněkud jinak. 597 00:58:49,335 --> 00:58:52,648 Velvyslanec v Rusku je něco více než jen velvyslanec. 598 00:58:52,768 --> 00:58:57,006 Rusko je klíčovým bodem světa a kontrola nad ním určuje, 599 00:58:57,126 --> 00:59:04,247 kdo bude kontrolovat všechny klíčové procesy ve světě, tedy kdo bude realizovat proces globalizace. 600 00:59:06,229 --> 00:59:12,699 A americká státní elita, která plně strukturně řídila Rusko v devadesátých letech, 601 00:59:12,819 --> 00:59:19,280 a která si v mnohém dosud zachovala toto řízení prostřednictvím podpindosníků v ruských řídicích strukturách, 602 00:59:19,400 --> 00:59:27,820 nehodlá jen tak vzdávat své pozice, tím spíše, že se teď v Rusku snaží o provedení státního převratu, 603 00:59:27,940 --> 00:59:31,496 o svržení Putina a rozčlenění Ruska na státečky bez suverenity. 604 00:59:31,616 --> 00:59:35,061 Aby jí tak na nějaký čas ještě naše zdroje mohly plnit kapsy: 605 00:59:35,181 --> 00:59:37,306 „A po nás, ať klidně přijde potopa!“ 606 00:59:37,426 --> 00:59:41,069 Jenže to nebude potopa, to bude konce civilizace na planetě Zemi, 607 00:59:41,189 --> 00:59:43,584 jestliže se tohle všechno podpindosníkům povede. 608 00:59:43,704 --> 00:59:49,064 Proto také nemají žádnou šanci dohodnout se s globalisty, ani že se nad nimi slitují. 609 00:59:49,184 --> 00:59:51,233 Ve hře je život na planetě Zemi. 610 00:59:51,353 --> 00:59:55,121 Proto je také americká státní elita odsouzena k likvidaci! 611 00:59:55,241 --> 01:00:02,206 K rozsáhlé likvidaci a v první řadě dojde k rozsáhlé likvidaci všech podpindosníků uvnitř Ruska. 612 01:00:02,326 --> 01:00:05,474 Takže co se děje? 613 01:00:05,594 --> 01:00:13,556 Jakýkoliv velvyslanec, přestože je stoprocentně jmenovaný Trumpem s cílem plnit úkoly globalistů, 614 01:00:13,676 --> 01:00:19,735 má tak či onak nějaké své kořeny, svůj osobní život 615 01:00:19,855 --> 01:00:30,823 a k těmto základům, o které se v životě opírá, se postupně propracovává americká státní elita. 616 01:00:30,943 --> 01:00:33,546 Úplně stejně to probíhá, 617 01:00:33,666 --> 01:00:41,056 ať už je člověk jmenován do federální vládní funkce nebo i do nějaké nižší funkce: 618 01:00:41,176 --> 01:00:45,210 „Ó, ale já na něj mám takový a takový kontakt!“ „A já zase takový!“ 619 01:00:45,330 --> 01:00:48,567 „A já se k němu dostanu přes toho a toho člověka…“ 620 01:00:48,687 --> 01:00:54,151 Takže řekněme, že ten jmenovaný bude stoprocentně Trumpův člověk. 621 01:00:54,271 --> 01:00:57,067 Co udělá americká státní elita? 622 01:00:57,187 --> 01:01:04,522 Začne hledat způsoby a možnosti, jak působit na daného člověka, aby naopak řešil jejich úkoly. 623 01:01:04,642 --> 01:01:09,171 Takže tím, jak se k němu snaží přiblížit odkrývá své kanály. 624 01:01:09,291 --> 01:01:14,370 Začne na něj tlačit, a když se ta rovnováha změní, 625 01:01:14,490 --> 01:01:18,442 tedy to, nakolik ještě může pracovat na státní elitu a nakolik… 626 01:01:18,562 --> 01:01:22,871 oj nakolik ještě může pracovat na globální elitu a nakolik už musí na státní elitu, 627 01:01:22,991 --> 01:01:28,758 tak když se to převáží na stranu státní elity, tak se toho člověka zbaví a na jeho místo dají někoho jiného. 628 01:01:28,878 --> 01:01:32,114 "A vy znovu hledejte, jak na něj." 629 01:01:32,234 --> 01:01:40,670 To neznamená, že státní elita vyhrála, ale že globalisté musí pracovat za dost těžkých podmínek. 630 01:01:40,790 --> 01:01:49,803 A ta výměna Huntsmana pro Rusko, pro rossionské podpindosníky nehraje vůbec žádnou roli. 631 01:01:49,923 --> 01:01:56,680 Oni budou stejně odepsáni, protože jsou tupí a nechápou, že teď je cílem udržet Rusko, 632 01:01:56,800 --> 01:01:59,404 všemi silami se ho snažit udržet. 633 01:01:59,524 --> 01:02:08,537 A to, co provedli s tou ruskou vlajkou, ty bakchanálie, se jim ještě vymstí, shora se jim to vymstí. 634 01:02:08,657 --> 01:02:12,939 Minulost se takto pomlouvat nesmí, to se nesmí. 635 01:02:13,406 --> 01:02:17,010 Když popliváte minulost, ono se vám to vrátí. 636 01:02:19,485 --> 01:02:27,216 A ještě jedna dost populární otázka. 51 lidí vás prosí okomentovat tuto událost. 637 01:02:28,261 --> 01:02:32,828 Okomentujte prosím ten „náhodný“ (v uvozovkách) pád chleba 638 01:02:32,948 --> 01:02:37,312 na příletovou dráhu letiště Borispol z rukou paní Netanjahuové. 639 01:02:37,432 --> 01:02:42,236 Už vím, oč jde, na tom nic „náhodného“ nebylo, provedla to demonstrativně, 640 01:02:42,356 --> 01:02:49,251 manifestačně se zcela vypovídajícím výrazem tváře. 641 01:02:49,371 --> 01:02:54,203 V politice nejsou přátelé, v politice jsou zájmy. 642 01:02:54,323 --> 01:02:58,027 A v dané situaci to platí absolutně. 643 01:03:01,575 --> 01:03:05,252 Co teď hýbe Ukrajinou? 644 01:03:05,372 --> 01:03:14,560 Antisemitismus, fašismus, banderovština, a to vůbec nezapadá do ideologie Izraele. 645 01:03:14,680 --> 01:03:23,281 Jenže s Ukrajinou je třeba spolupracovat, s každým jejím státním, či pseudostátním vedením. 646 01:03:23,401 --> 01:03:29,773 Stejně jako jsem vysvětloval, proč Rusko nemůže zpřetrhat své vztahy s Ukrajinou po tom státním převratu. 647 01:03:29,893 --> 01:03:34,175 Jedná se o velký administrativně- hospodářský subjekt. 648 01:03:34,295 --> 01:03:37,283 Nemůžeme mít na hranicích černou díru. 649 01:03:37,403 --> 01:03:46,746 Navíc má tento subjekt určité zdroje, které je možné využívat v tom či onom směru. 650 01:03:46,866 --> 01:03:58,328 Také Izraeli, který má vztah k Ukrajině – zneužít a odhodit, nezbylo než si vyposlechnout to nacistické: 651 01:03:58,448 --> 01:04:00,694 „Sláva Ukrajině!“ 652 01:04:03,417 --> 01:04:12,358 Museli projet i těmi ulicemi pojmenovanými po těch katanech, nic jiného jim nezbylo. 653 01:04:12,478 --> 01:04:15,439 Šlo o politickou proceduru. 654 01:04:15,559 --> 01:04:21,683 Ale museli přece dát nějak najevo svůj vztah k tomu: „My si vás vůbec nevážíme. 655 01:04:21,803 --> 01:04:25,975 Vy máte zájem o spolupráci s námi, tak si to necháte líbit.“ 656 01:04:26,095 --> 01:04:32,220 A ten banderovský dobytek, ta banderovská sebranka si to líbit nechala, protože jim nic jiného nezbylo, 657 01:04:32,340 --> 01:04:33,871 vždyť přijel páníček. 658 01:04:33,991 --> 01:04:38,492 Ale ten páníček sám také musel určité rituály přetrpět. 659 01:04:38,612 --> 01:04:41,325 A jaký páníček? 660 01:04:41,710 --> 01:04:50,156 Pro Ukrajinu je páníčkem každý, kdo má peníze, kdo má na to, aby plivnul „svidomému“ do obličeje. 661 01:04:50,276 --> 01:04:52,660 Ten je hned páníček. 662 01:04:53,127 --> 01:04:59,757 Z některých lidí se stává skutečný dobytek, jestliže se s nimi pokoušíte jednat lidsky. 663 01:04:59,877 --> 01:05:07,460 Rusko se ke každému chová lidsky a podívejte se, co to dělá se „svidomými“ a banderovci na Ukrajině. 664 01:05:09,770 --> 01:05:15,520 A Netanjahu se choval k dobytku tak, jak si zasluhuje. 665 01:05:15,640 --> 01:05:22,535 Musí si to nechat líbit, a potom jim ještě všechny ty antisemitské výtržnosti připomenou, 666 01:05:22,655 --> 01:05:28,119 celý ten antisemitismus banderovců a „svidomých“. Připomenou jim to, a to hezky důrazně. 667 01:05:28,239 --> 01:05:33,379 Jinak tomu nebude. I Německu to připomenuli! 668 01:05:33,499 --> 01:05:38,166 Se vší parádou, pěkně jim v tom vymáchali čumák. 669 01:05:38,286 --> 01:05:44,576 A cožpak s Německem nespolupracovali také židovské organizace? 670 01:05:44,696 --> 01:05:49,720 Jen si připomeňme, jak probíhala deportace z varšavského ghetta. 671 01:05:49,840 --> 01:05:53,929 Měli tam svou židovskou policii, své židovské vedení. 672 01:05:54,049 --> 01:05:58,193 A některé posílali do koncentráků a některé do Izraele. 673 01:05:58,313 --> 01:06:05,860 Ale potom to stejně Třetí říši pořádně připomenuli. Německu z toho do dneska zůstala škytavka. 674 01:06:05,980 --> 01:06:10,427 Proto mi těch „svidomých“ vůbec není líto. 675 01:06:11,224 --> 01:06:17,414 Oni si teď hrabou, tak ať hrabou. Teď jim předvedli, že jsou jen špinavci, bezvýznamné nuly. 676 01:06:17,534 --> 01:06:24,291 A s ohledem na to, co vyvádějí, například ve vztahu k židovskému národu, dal Izrael najevo: 677 01:06:24,411 --> 01:06:32,462 „Váš chleba si můžete strčit někam, my vás potřebujeme jen jako určitý nástroj, jako určitého vykonavatele.“ 678 01:06:32,582 --> 01:06:34,470 Takže tak. 679 01:06:35,653 --> 01:06:38,514 To byla poslední otázka. 680 01:06:38,634 --> 01:06:47,372 Opět jsme se dostali k tomu, jak je důležité vědět, co je to konceptuální moc a globální politika. 681 01:06:48,252 --> 01:06:53,644 Jestliže nechceme, aby se náš stát vykoupal v krvi, 682 01:06:53,764 --> 01:07:03,631 aby byl rozčleněn, musíme mít o minulosti správné představy bez jakéhokoliv utajování. 683 01:07:03,751 --> 01:07:10,233 Musíme mít správný obraz o všech historických událostech. 684 01:07:10,353 --> 01:07:16,224 A když nám zakazují mít správnou představu o nacismu a fašismu, 685 01:07:16,344 --> 01:07:21,207 tak nás připravují k velkému, opravdu velkému krveprolévání. 686 01:07:21,327 --> 01:07:27,668 Jestliže se tomu masakru chceme vyhnout, musíme sami mezi sebou vytvářet statistiku masového chování 687 01:07:27,788 --> 01:07:31,453 a vysvětlovat co, jak a proč. 688 01:07:31,573 --> 01:07:35,432 Přece vidíte, že televize je cele zaměřena proti Rusku. 689 01:07:35,552 --> 01:07:40,344 Všichni polithňupové radostně výskají, že máme takový zákon, 690 01:07:40,464 --> 01:07:48,390 který nám brání poskytovat lidem pravdivý obraz nepřítele. 691 01:07:48,510 --> 01:07:54,007 Aby ho potom nedej Bože lidé nedokázali identifikovat ve svém reálném životě 692 01:07:54,127 --> 01:07:58,796 a neodpověděli mu tak, jak si obsahově a věcně zasluhuje. 693 01:07:59,288 --> 01:08:03,708 A proto ta situace je teď… Kolikrát jsem to již opakoval? 694 01:08:03,828 --> 01:08:09,714 Že žádná ta podpindosnická, rossionská „elita“ nepracuje pro zájmy Ruska. 695 01:08:09,834 --> 01:08:13,831 Jediným jejím cílem je, aby se Rusko topilo v krvi. 696 01:08:14,095 --> 01:08:17,916 A proto je záchrana tonoucích v rukách samotných tonoucích. 697 01:08:18,036 --> 01:08:23,884 Takže jestliže lidé, obyčejní lidé nechtějí, aby se Rusko topilo v krvi 698 01:08:24,004 --> 01:08:29,430 a rozpadlo se ve výsledku všech těch kataklyzmat, aby sem přišel zahraniční páníček, 699 01:08:30,802 --> 01:08:38,849 tak musí sami vstupovat do procesů řízení, naučit se, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 700 01:08:38,969 --> 01:08:47,388 A tyto znalosti jsou v pracích vnitřního prediktoru SSSR, které byly zveřejněny do června roku 2018. 701 01:08:47,986 --> 01:08:50,556 Učit se, učit se, učit se! 702 01:08:50,676 --> 01:08:54,201 Musíte se naučit řídit skutečným způsobem. 703 01:08:55,063 --> 01:09:00,363 Přeji vám jen to nejlepší, mírové nebe nad hlavou a štěstí. 704 01:09:00,483 --> 01:09:02,282 Do příštích setkání. 705 01:09:03,285 --> 01:09:12,652 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .