1 00:00:08,281 --> 00:00:11,804 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:13,631 --> 00:00:19,957 Analytický pořad Otázka-odpověď https://fct-altai.ru/ https://www.youtube.com/user/KOBADOTU Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:22,915 --> 00:00:26,233 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:26,353 --> 00:00:31,017 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:31,137 --> 00:00:34,668 Dnes je 02.09.2019. 6 00:00:34,788 --> 00:00:39,427 Vrátíme se k našemu minulému pořadu Otázka-odpověď, 7 00:00:39,547 --> 00:00:47,760 kde jste probíral otázku symboliky, zákon o zákazu fašistické symboliky. 8 00:00:47,880 --> 00:00:54,807 Daná otázka vyvolala dost velký ohlas, projevila se zpětná vazba, 9 00:00:54,927 --> 00:00:58,725 a lidé se konkrétně dotazují takto: 10 00:00:58,845 --> 00:01:03,422 Budeme-li se řídit vaší logikou, jak jste ji podal v minulém pořadu, 11 00:01:03,542 --> 00:01:10,418 tak i když třeba děti namalují svastiku na plot, bude to hned propaganda fašismu? 12 00:01:10,538 --> 00:01:17,157 Tak především po plotech a po zdech by se kreslit nemělo. 13 00:01:17,277 --> 00:01:22,892 To je otázka výchovy a děti je třeba učit, že tohle by dělat neměly. 14 00:01:23,012 --> 00:01:30,530 A za druhé ta otázka symboliky je velice, opravdu velice mnohohranná. 15 00:01:30,650 --> 00:01:38,915 Musíme si uvědomit, že svobodné symboly jako takové neexistují. 16 00:01:39,790 --> 00:01:44,856 Svastika, hvězda, jakákoliv: pěticípá, šesticípá... 17 00:01:44,976 --> 00:01:50,283 Někdo si myslí, že je to Davidova hvězda, ve skutečnosti je to Velesova hvězda, daleko starobylejší symbol. 18 00:01:50,403 --> 00:02:01,470 Symbolů je možné se zmocnit a přidat jim jiné vyznění. 19 00:02:02,628 --> 00:02:09,804 Z tohoto pohledu je svastika árijským symbolem, ruským symbolem, který je přítomen všude, 20 00:02:09,924 --> 00:02:16,619 v ruských ornamentech, v dějinách a je třeba říci, 21 00:02:19,963 --> 00:02:29,273 že dokonce i po únorové revoluci to nemohli nevzít v úvahu a svastiku vyobrazili na penězích. 22 00:02:30,045 --> 00:02:31,948 Byla na nich. 23 00:02:32,068 --> 00:02:40,126 Proto se také svastika jako taková vyznačuje svým historickým původem. 24 00:02:40,246 --> 00:02:47,559 Jenže mluvíme-li o nacistické, fašistické symbolice, tak je to něco jiného. 25 00:02:47,679 --> 00:02:52,318 To je případ, kdy jsou jednotlivé prvky určitým způsobem spjaty 26 00:02:52,438 --> 00:02:59,184 a mají svůj smyslový význam jako nositelé zcela konkrétní ideologie. 27 00:02:59,304 --> 00:03:01,808 To je to, o čem mluvíme. 28 00:03:01,928 --> 00:03:07,003 A jak to vypadá s ohledem na danou situaci? 29 00:03:07,123 --> 00:03:15,567 Cožpak dnes někdo mluví o tom, že svastika je odvěký ruský symbol? Ne. 30 00:03:15,687 --> 00:03:21,612 Zato všude slyšíme, že svastika je ztotožňována s nacistickým Německem. 31 00:03:21,732 --> 00:03:27,347 Takže dokud nezměníme kontext vnímání svastiky, 32 00:03:27,467 --> 00:03:35,088 bude jakékoliv její kreslení fakticky projevem právě této ideologie. 33 00:03:35,208 --> 00:03:43,267 A proto je také dítě, které ji kreslí, připoutáváno právě k této ideologii. 34 00:03:43,387 --> 00:03:49,645 Takto se zmocňují symbolů, takto je uzurpují. Nesmíme své symboly nikomu přenechávat. 35 00:03:49,765 --> 00:03:55,020 Nesmíme se vzdávat své rudé vlajky. Nesmíme nikomu přenechávat svastiku. 36 00:03:55,140 --> 00:03:58,236 Jenže pracovat na tom musíme v klidu. 37 00:03:58,356 --> 00:04:02,556 Nyní proběhnul svátek Den ruské vlajky, 38 00:04:02,676 --> 00:04:11,403 kde zaznělo mnoho historických mýtů, absolutních výmyslů o té trikolóře, bílo-modro-červené. 39 00:04:13,719 --> 00:04:16,239 Pravdu tam neřekl nikdo. 40 00:04:16,359 --> 00:04:20,714 Vyčítají mi přílišnou emocionálnost. 41 00:04:20,834 --> 00:04:29,175 A jak bych měl zůstat klidný, když nám vnucují kult zrádců? 42 00:04:29,295 --> 00:04:36,524 Vždyť nás banderizují! Když nám s plným nasazením podstrkávají vlasovštinu. 43 00:04:36,644 --> 00:04:41,488 A naše centrální média to nijak nekomentují. 44 00:04:41,608 --> 00:04:46,143 Pod záminkou zákazu propagandy nacistické symboliky 45 00:04:46,263 --> 00:04:56,508 fakticky zakázali protinacistickou, protifašistickou práci, zatímco hitlerovci vedou frontální útok. 46 00:04:56,628 --> 00:05:01,883 Třeba když je z čepice, z rudé lodičky odstraňován symbol státu, 47 00:05:02,003 --> 00:05:07,541 který zlikvidoval fašismus, srp a kladivo, tak to není žádný vlastenecký počin. 48 00:05:07,661 --> 00:05:12,505 To udělal hitlerovec v rámci propagandy fašismu! 49 00:05:12,625 --> 00:05:13,842 A co? 50 00:05:13,962 --> 00:05:16,595 Povšimnul si toho někdo? Pobouřilo to někoho? 51 00:05:16,715 --> 00:05:19,816 Mám na mysli v centrálních médiích, na této úrovni. 52 00:05:19,936 --> 00:05:23,252 Je nám implantována propaganda fašismu, jeho propaganda. 53 00:05:23,372 --> 00:05:33,766 Na Ukrajině bojují s hvězdami, se svatojiřskými stuhami, a to samé probíhá v Rusku a nikdo to nevidí?! 54 00:05:35,128 --> 00:05:37,828 Lidé, cožpak jste slepí?! 55 00:05:37,948 --> 00:05:47,061 Cožpak nevidíte, jak celé instituty pracují na vštěpování kultu zrádců lidem, na jeho šíření? 56 00:05:48,630 --> 00:05:55,316 Náš stát tak připravují na velký masakr, na krvavou řež ho připravují. 57 00:05:55,934 --> 00:06:03,264 Náš stát připravují o jeho vlastní symboliku, o jeho minulost. Všude to tu řídí hitlerovci. 58 00:06:03,384 --> 00:06:09,462 Vždyť kdo by si kdy pomyslel, že bude možné odstraňovat symbol vítězství? 59 00:06:09,582 --> 00:06:12,420 Pošpinit takto rudou hvězdu? 60 00:06:12,540 --> 00:06:20,496 Cožpak je vyobrazování červeno-bílo-modré hvězdy propagandou vlastenectví? Ne! 61 00:06:20,616 --> 00:06:24,045 Je to banderizace, vnucování vlasovštiny. 62 00:06:24,165 --> 00:06:29,574 Je to ústup od symbolu, který zvítězil nad fašismem! Takže je to propaganda fašismu! 63 00:06:29,694 --> 00:06:33,946 A takových okamžiků je ohromná spousta. 64 00:06:36,467 --> 00:06:40,994 Samozřejmě, že je to velice náročné na emoce. 65 00:06:41,766 --> 00:06:44,826 A mnohým se to zdá být směšné. 66 00:06:45,829 --> 00:06:52,104 A někdo asi spadl z višně a myslí si, že je to jen hysterie. 67 00:06:52,902 --> 00:06:57,711 Tak se pod to podepište, zařaďte se do řad vlasovců, hitlerovců 68 00:06:57,831 --> 00:07:06,224 a řekněte rovnou, že nenávidíte naše otce a dědy, kteří rozdrtili fašismus a zachránili náš stát před zničením. 69 00:07:06,344 --> 00:07:11,676 Běžte a ujasněte si to. Prý hysterie. 70 00:07:16,332 --> 00:07:20,575 Takže tato věc je velice závažná, 71 00:07:21,193 --> 00:07:26,362 jestliže se vzdáme svých symbolů, tak nás žádná budoucnost nečeká! 72 00:07:26,482 --> 00:07:32,149 Není národa bez minulosti, jen obyvatelstvo. 73 00:07:34,078 --> 00:07:38,219 A všichni nám demonstrativně předvádějí… 74 00:07:38,339 --> 00:07:44,263 Všichni se chlubí tím, že máme zákonem zakázáno říkat o fašismu pravdu. 75 00:07:44,383 --> 00:07:48,892 Zatím je to jen zakázáno demonstrovat, 76 00:07:49,012 --> 00:07:53,933 aby zlo přišlo o svou tvář, aby se proměnilo v cosi abstraktního, 77 00:07:54,053 --> 00:07:59,617 aby nedej Bože, si někdo o hitlerovcích nepomyslel něco nepěkného! Proto to nelze demonstrovat. 78 00:07:59,737 --> 00:08:08,413 Oni budou někde střílet lidi, jako třeba v tom Babím Jaru, ale ukazovat je nesmíme, to je propaganda fašismu! 79 00:08:08,533 --> 00:08:12,399 Vždyť tam mají na sobě hákový kříž a zabíjejí lidi! 80 00:08:12,519 --> 00:08:14,945 To je propaganda fašismu! 81 00:08:15,872 --> 00:08:21,992 Víte, to je jasné pokrytectví, to, co teď provozují. 82 00:08:22,944 --> 00:08:35,083 Když je ve filmech nebo pořadech alkoholický nápoj nebo cigareta zakrývána. 83 00:08:35,203 --> 00:08:44,977 tak stejně všichni dobře vědí, co je pod tím. Jenže když dochází k narušení jednoty obrazu, 84 00:08:45,097 --> 00:08:50,854 tak to potom není vnímáno odrazujícím způsobem. 85 00:08:50,974 --> 00:08:58,922 Je to naopak a obzvláště u lidí s nevyhraněným vnímáním a chápáním světa to jejich zájem spíš zvyšuje. 86 00:08:59,042 --> 00:09:06,749 A proto můžou na těch krabičkách cigaret tisknout ty odrazující obrázky do aleluja, stejně je budou kupovat, 87 00:09:06,869 --> 00:09:11,878 neboť se naopak jedná o propagandu narkotik, 88 00:09:11,998 --> 00:09:21,201 když pokrytecky zakrývají cigaretu, nebo nějaký ten alkoholický nápoj. 89 00:09:21,321 --> 00:09:24,808 Jedná se naopak o propagandu narkotik. 90 00:09:24,928 --> 00:09:29,109 A dělá se to pod rouškou zákazu propagandy narkotik. 91 00:09:29,229 --> 00:09:33,543 Stejné je to s nacistickou symbolikou. Fašismus… 92 00:09:33,663 --> 00:09:42,118 Teď už to dospělo až tam, že jak říkám, je dnes zakázáno promítat Rommův film - Obyčejný fašismus. 93 00:09:42,238 --> 00:09:44,790 Podle zákona je jeho promítání teď zakázáno! 94 00:09:44,910 --> 00:09:50,293 Zakázána je činnost všech muzeí, výstav, protože to připomíná, 95 00:09:50,413 --> 00:09:55,395 jak vypadá skutečná tvář fašismu, který je třeba rozpoznávat prostřednictvím jeho symboliky. 96 00:09:55,515 --> 00:09:57,399 Ale to se nesmí. 97 00:09:57,519 --> 00:10:07,764 Dnes je tedy zakázáno to demonstrovat, a potom to budou ti, o kterých bude zakázáno říkat, že udělali to a to. 98 00:10:07,884 --> 00:10:12,839 Chápete to? Žádní banderovci, žádní hitlerovci, žádné SS, nikdo! 99 00:10:12,959 --> 00:10:15,057 A ti, o kom bude zakázáno mluvit… 100 00:10:15,177 --> 00:10:24,887 Dnes je zakázáno to ukazovat, takže děti, dorůstající pokolení si neutvoří vazbu mezi tím zlem, 101 00:10:25,007 --> 00:10:29,482 kterého se dopouští člověk a symbolikou, kterou přitom má na sobě. 102 00:10:29,602 --> 00:10:33,035 Aby tak ty děti byly připraveny o ten obraz. 103 00:10:33,155 --> 00:10:37,176 A dalším krokem, který se už plně projevuje na všech těch politických talk show: 104 00:10:37,296 --> 00:10:41,851 „O tom se přece nesmí mluvit! Blázníte? To se nesmí, je to zakázáno!“ 105 00:10:41,971 --> 00:10:47,193 Když teď někdo řekne: "Banderovci", hned je to propaganda banderovštiny. 106 00:10:47,313 --> 00:10:54,708 Takže čeho tím dosahují? Je to cílevědomá akce, cílevědomý akt genocidy ruského národa, 107 00:10:55,413 --> 00:11:00,563 akt vštěpování fašismu, akt vštěpování kultu zrádců. 108 00:11:00,683 --> 00:11:05,669 Ten paragraf je třeba přepsat, aby mohl fungovat normálně, 109 00:11:05,789 --> 00:11:12,844 aby bylo možné vychovávat, aby lidé viděli nepřítele na vlastní oči a dokázali si to spojit: 110 00:11:12,964 --> 00:11:19,359 „Těch hrozných věcí se dopouštěli právě tito! Toto je ta jejich nacistická symbolika!“ 111 00:11:19,479 --> 00:11:23,035 A dnes je to zakázáno, nesmí se to. 112 00:11:23,155 --> 00:11:28,031 Můžete mluvit o tom, že jacísi hitlerovci někoho zabili, ale jak ti hitlerovci vypadají, 113 00:11:28,151 --> 00:11:33,203 jakou se vyznačují symbolikou… To už ne, to ne! To se nesmí! 114 00:11:33,323 --> 00:11:38,816 Až potom vám někde jinde do ouška pošeptají, že tuto fešáckou uniformu nosili dobří lidé. 115 00:11:38,936 --> 00:11:43,724 A ti, co je tak ošklivě pomlouvají, vám přece nikdy neukázali, jak se dopouštějí něčeho špatného, 116 00:11:43,844 --> 00:11:47,070 protože sami velmi dobře vědí, že to jsou lži. 117 00:11:47,190 --> 00:11:51,163 Takto se tím rádoby opakem vštěpuje fašismus. 118 00:11:51,283 --> 00:12:00,847 Už jednou jsme na ty hrábě šlápli v sovětské době, když jsme odmítli zbavit lesku Mein Kampf. 119 00:12:00,967 --> 00:12:05,601 Já nevím, co vlastně dělalo politické oddělení Rudé armády. 120 00:12:06,394 --> 00:12:13,943 Kdyby s tou knihou Mein Kampf doopravdy pracovali a lidi s ní ve školách seznamovali, 121 00:12:14,449 --> 00:12:21,316 na vysokých školách, aby si to mohli porovnat s tím utrpením, které nám přinesli fašisté, 122 00:12:22,329 --> 00:12:34,016 tak dokonce i při nedostatcích v informační práci, když by sám lektor nebyl příliš zkušený v informační práci, 123 00:12:34,136 --> 00:12:41,433 tak ty znalosti, a to procítění toho utrpení, které nám přinesli fašisti, hitlerovci, sem do Ruska, 124 00:12:41,553 --> 00:12:43,888 by to vykompenzovalo. 125 00:12:44,008 --> 00:12:49,909 A lidé by vyrůstali s plným vědomím toho, jak takový fašismus mohou zastavit. 126 00:12:50,029 --> 00:12:57,955 Když jsem byl úplně malý kluk, tak k nám v první třídě pozvali veterána z války. 127 00:12:58,075 --> 00:13:02,814 Mohl jsem mu pokládat otázky a jedna z nich zněla: 128 00:13:04,134 --> 00:13:08,818 „A kde vzali ten hákový kříž? Proč měli právě tento symbol?“ 129 00:13:09,768 --> 00:13:17,057 A víte, co odpověděl? Člověk, kterému nikdo nemůže vůbec nic vyčítat, protože bojoval na frontě! 130 00:13:17,567 --> 00:13:23,994 Že to jsou čtyři písmena G označující Hitlera, Himmlera, Göringa a Goebbelse. 131 00:13:24,114 --> 00:13:30,966 Dokonce i já, v první třídě jsem si uvědomoval, že Němci používají latinská písmena. 132 00:13:31,086 --> 00:13:37,603 Tak jsem se ho na to zeptal. Na pomoc mu přišla třídní učitelka a tu otázku zamluvili. 133 00:13:37,723 --> 00:13:42,638 Tak čím se to vůbec zabývalo politické oddělení Rudé armády? 134 00:13:43,818 --> 00:13:53,612 Ano lidé bojovali přes… Lidé bojovali s vědomím, proti jakému zlu to bojují, 135 00:13:53,732 --> 00:13:57,375 ale ideologicky se ocitli beze zbraní. 136 00:13:57,495 --> 00:14:04,242 Politické oddělení Rudé armády, ani politická osvěta Sovětského svazu 137 00:14:04,362 --> 00:14:10,537 jim neposkytly žádné očkování proti fašismu. 138 00:14:10,657 --> 00:14:20,419 A teď nezdární vnuci a děti úctyhodných rodičů a dědů vstupují do fašistických hnutí. 139 00:14:20,539 --> 00:14:24,689 Teď už se ty dveře otevřely úplně dokořán, 140 00:14:24,809 --> 00:14:29,509 neboť je to úplně zakázáno: „Mein Kampf? Jak můžeš číst Mein Kampf? 141 00:14:29,629 --> 00:14:33,672 Vždyť jak si to přečteš, okamžitě z tebe bude hitlerovec!“ 142 00:14:33,792 --> 00:14:39,112 Jak moc musíte dostat palicí po kebuli, abyste se takto k lidem chovali jako k nemyslícímu dobytku? 143 00:14:39,232 --> 00:14:46,612 A za druhé. Já jsem Mein Kampf četl, a vím, že pokud by si lidé přečetli tu grafomanii 144 00:14:47,052 --> 00:14:54,306 čpící nenávistí k lidem, tak dokonce i jen s těmi zbytky vědomostí o Velké vlastenecké válce, 145 00:14:54,426 --> 00:14:59,816 o 2. světové válce, by tohle odsoudili. Zcela by to odsoudili. 146 00:14:59,936 --> 00:15:06,102 A to by bylo tím očkováním proti fašismu. Co pro to dělají všechna ta prý protifašistická hnutí? 147 00:15:06,222 --> 00:15:12,493 „V žádném případě se to nesmí publikovat! V žádném případě to nesmí být lidem přístupné!“ 148 00:15:12,613 --> 00:15:16,771 A to potom otevírá ty možnosti k propagandě fašismu. 149 00:15:17,404 --> 00:15:19,394 A takto je to se vším. 150 00:15:21,824 --> 00:15:27,564 A proto, vrátíme-li se ke svastice a jiné symbolice, je k tomu třeba přistupovat s rozmyslem 151 00:15:27,684 --> 00:15:31,331 a měnit kontext použití symbolů. 152 00:15:31,451 --> 00:15:35,169 Je nutné říkat pravdu o symbolech a dějinách. 153 00:15:35,289 --> 00:15:42,510 A aby tu ta pravda být nemohla, vymysleli tento paragraf výslovně v této jeho podobě. 154 00:15:43,021 --> 00:15:45,328 A udělali to hitlerovci! 155 00:15:45,448 --> 00:15:54,095 Ti samí lidé, kteří si přejí, aby se Rusko topilo v krvi, lidé, kteří se nám snaží vštěpovat kult zrádců. 156 00:15:55,292 --> 00:16:03,990 Oni nechtějí, aby lidé, aby náš stát, který prožil vpád fašismu, 157 00:16:05,433 --> 00:16:08,849 znovu tento fašismus dokázal zastavit, 158 00:16:09,588 --> 00:16:16,842 přejí si, aby fašismus zvítězil, aby zrádci, banderovci a vlasovci vyhráli. 159 00:16:19,113 --> 00:16:29,606 A v tomto ohledu je pomlouvání rudé vlajky, pomlouvání svastiky 160 00:16:31,498 --> 00:16:42,282 a zákaz demonstrování výslovně nacistické symboliky válkou vedenou proti Rusku a ruskému národu. 161 00:16:52,032 --> 00:16:56,060 Přejdeme k další otázce od Olgy. 162 00:16:56,853 --> 00:17:04,512 Valeriji Viktoroviči, opravdu někdo tak bezodkladně potřebuje státní převrat v Rusku s odchodem Putina? 163 00:17:04,632 --> 00:17:08,210 Vždyť stejně v roce 2024 odejde. 164 00:17:08,330 --> 00:17:14,174 FED informoval o snížení úrovně inflace do 2%, poprvé za deset let. 165 00:17:14,294 --> 00:17:18,224 Je tedy s ohledem na to ta situace v Americe opravdu tak špatná? 166 00:17:18,344 --> 00:17:20,777 Stačí přece chvíli počkat a Putin odejde. 167 00:17:20,897 --> 00:17:26,764 Naši spoluobčané, tedy z mého pohledu, se ve své většině moc nevyznají v „obecném chodu věcí“. 168 00:17:26,884 --> 00:17:31,628 Číst knihy o Koncepci je složité, a ještě složitější je změnit se, to vím podle sebe, 169 00:17:31,748 --> 00:17:35,831 vždyť právě proto tu je Koncepce, abychom se změnili. 170 00:17:35,951 --> 00:17:39,903 Proč tedy takový spěch s tím převratem? 171 00:17:40,023 --> 00:17:43,359 Velice to spěchá. 172 00:17:43,479 --> 00:17:48,575 Existuje takové rčení, že do stejné řeky nelze vstoupit dvakrát. 173 00:17:48,695 --> 00:17:51,920 A proč? Protože ta řeka teče. 174 00:17:53,285 --> 00:17:55,772 Každý čin člověka… 175 00:17:56,609 --> 00:18:02,529 KAŽDÝ ČIN KAŽDÉHO ČLOVĚKA MĚNÍ SVĚT! 176 00:18:03,828 --> 00:18:13,269 Činy jednoho člověka mění svět jen nepatrně, ale jako součást masové statistiky ho mění již podstatně. 177 00:18:13,389 --> 00:18:19,014 A činy druhého člověka mění svět velice podstatným způsobem. 178 00:18:19,134 --> 00:18:24,869 Uvedu takový příklad, právě jsme mluvili o vlasovcích, ano? 179 00:18:24,989 --> 00:18:34,200 Jestliže jeden člověk, jeden voják přeběhne na stranu nepřítele, tak to způsobí jen nepatrnou škodu. 180 00:18:34,320 --> 00:18:39,902 Protivník tak získá dalšího vojáka, který bude střílet na druhou stranu. 181 00:18:40,022 --> 00:18:46,747 Když přeběhne celá jednotka, tak už je to horší, ale přesto to ještě neznamená katastrofu. 182 00:18:46,867 --> 00:18:55,022 Ale jestliže přeběhne zrádce, který poruší svou přísahu vlasti, velitel armády, 183 00:18:55,142 --> 00:19:02,681 tak je to katastrofou pro celou armádu a změní to strategickou situaci na celé frontě 184 00:19:02,801 --> 00:19:09,416 a vůbec pro celý stát, jak to také provedl Vlasov. 185 00:19:09,536 --> 00:19:17,076 Následky zrady vlasti, svého státu, které se dopustil Gorbačov, 186 00:19:18,969 --> 00:19:22,226 sklízíme doposud. 187 00:19:22,346 --> 00:19:28,565 Vedlo to k obrovskému krveprolití, obrovskému utrpení a rozvratu. 188 00:19:32,329 --> 00:19:38,469 A jak globalisté, tak i státní elita si tohle všechno velmi dobře uvědomují. 189 00:19:38,589 --> 00:19:44,214 Oni historicky vědí, že do čela každého hnutí musí dosadit své lidi. 190 00:19:45,072 --> 00:19:54,976 Každý den, který Putin pracuje ve své funkci, znamená, že Rusko i nadále kráčí tím směrem, 191 00:19:55,096 --> 00:20:02,086 kterým Putin náš stát vede celých těch uplynulých 18 let, kdy byl… 192 00:20:02,206 --> 00:20:08,270 No, mám na mysli i ve funkci premiéra, kdy byl v čele státu. 193 00:20:08,390 --> 00:20:12,209 Přestože jako premiér nestál úplně v čele. 194 00:20:14,200 --> 00:20:19,097 Ten směr, kterým Putin stát vede, je všem zcela zřejmý. 195 00:20:19,217 --> 00:20:27,470 Putin nabral kurz na obrození Ruska, na upevnění a obnovu jeho suverenity. 196 00:20:28,765 --> 00:20:36,584 Každý den se pod Putinovým vedením stát stává silnějším a silnějším. 197 00:20:36,704 --> 00:20:42,165 V devadesátkách bylo možné Rusko dostat na lopatky holýma rukama, 198 00:20:42,285 --> 00:20:50,369 dnes už by to nešlo, a proto se vymýšlejí taková rafinovaná schémata nabourávání suverenity Ruska. 199 00:20:50,489 --> 00:21:03,229 Putin je na světě jediný konceptuálně mocný člověk v čele státu, je gosudarem Ruska. 200 00:21:04,644 --> 00:21:16,345 Putin z vrcholku státní moci uplatňuje globální politiku a v tomto ohledu je tedy Rusko absolutně suverénní. 201 00:21:17,092 --> 00:21:23,290 A tím, že přes globální politiku dokáže řešit úkoly vnitřní i vnější politiky, 202 00:21:23,410 --> 00:21:31,725 vytváří systém, za kterého není důležité, kdo přijde. 203 00:21:32,857 --> 00:21:43,016 To hlavní na něm je, aby se žádný Vlasov, Jelcin, Gorbačov nebo jiný takový zmetek, 204 00:21:43,136 --> 00:21:49,317 jako Čubajs, Gajdar, nikdy nemohl dostat do čela Ruska. 205 00:21:49,437 --> 00:21:57,239 Putin takový systém vytváří a každý další den znamená nový vklad do tvorby tohoto systému. 206 00:21:57,359 --> 00:22:06,652 Čekat ještě čtyři roky, až Putin ten systém dotvoří a bude pozdě něco zkoušet, protože Rusko už na lopatky nepoloží, 207 00:22:08,625 --> 00:22:10,733 pro ně znamená katastrofu. 208 00:22:11,206 --> 00:22:18,664 Potřebují stihnout rozdrtit Rusko do té doby, než bude ten systém dotvořen. 209 00:22:18,784 --> 00:22:23,963 Jinak se Rusko postaví do čela celého světa 210 00:22:24,083 --> 00:22:31,035 a prvním krokem bude sjednocená Evropa od Vladivostoku do Lisabonu. 211 00:22:31,155 --> 00:22:33,607 To bude ten první krok. 212 00:22:34,559 --> 00:22:39,369 Tohle všechno velmi dobře chápou, to proto tak spěchají. 213 00:22:39,489 --> 00:22:44,281 A zatímco s globalisty je možné se v tomto ohledu na něčem dohodnout, 214 00:22:44,401 --> 00:22:52,973 tak pro americkou státní elitu je upevňování našeho státu jako pronikání ostrého nože do srdce, 215 00:22:53,093 --> 00:23:01,718 a to z toho prostého důvodu, že Amerika je jako stát absolutním parazitem a spotřebitelem, 216 00:23:01,838 --> 00:23:06,810 kde 5% obyvatelstva spotřebovávalo 50% světových energetických zdrojů, 217 00:23:06,930 --> 00:23:12,417 spotřebovávaLO, a produkovalo 40% světového odpadu. 218 00:23:12,537 --> 00:23:18,102 Žít tímto způsobem znamená zlikvidovat celou civilizaci na planetě Zemi, 219 00:23:19,105 --> 00:23:24,480 proto je také Amerika určená k přeformátování. 220 00:23:24,600 --> 00:23:29,881 Ale jestliže Američané, americká státní elita přece jen… 221 00:23:30,001 --> 00:23:33,765 Jen předpokládejme, že dokáže porazit globalisty, 222 00:23:33,885 --> 00:23:38,291 za čtyři roky se zbaví Trumpa, dosadí si někoho svého atd., 223 00:23:38,411 --> 00:23:44,566 tak už se ale nedokáže dostat k ruským zdrojům, tak k čemu potom bude všechno tohle jejich úsilí? 224 00:23:44,686 --> 00:23:48,527 Z čeho budou žít? Tak, jak navrhuje Trump? 225 00:23:48,647 --> 00:23:53,285 Mít vlastní výrobu a dostávat výdělek podle odvedené práce? 226 00:23:53,405 --> 00:23:58,197 A jak potom budou parazitovat na celém světě? Rusko už tu pro ně nebude, 227 00:23:58,317 --> 00:24:03,341 ve smyslu surovinového donora. 228 00:24:04,447 --> 00:24:12,420 Proto čím rychleji provedou státní převrat v Rusku, tím snadněji se jim to povede 229 00:24:12,540 --> 00:24:17,564 a tím zaručenější bude výsledek v podobě získání ruských zdrojů. 230 00:24:17,684 --> 00:24:25,871 Proto se tak snaží, proto tak pospíchají jak americká státní elita, tak i naši podpindosníci, 231 00:24:26,463 --> 00:24:34,050 to proto také bojují proti Rusku tím, že nám vštěpují kult zrádců, 232 00:24:34,693 --> 00:24:40,300 a vnucují trikolóru jako státní vlajku místo naší ruské. 233 00:24:40,420 --> 00:24:45,855 Bojují proti našim symbolům, to je válka, opravdová válka! 234 00:24:45,975 --> 00:24:54,188 To není jen tak něčí chyba v reklamě, je to válka, cílevědomě zaměřená válka proti ruskému národu, 235 00:24:54,308 --> 00:25:01,158 když jsou nám počínaje hvězdou odebírány symboly státu, který porazil fašismus. 236 00:25:01,278 --> 00:25:08,410 Je to propaganda fašismu, to je ten první krok, je to projevem nenávisti k ruskému národu. 237 00:25:12,944 --> 00:25:25,160 Takže jestliže se jim teď, dokud mají alespoň nějaké iluzorní možnosti, nepovede Putina svrhnout, 238 00:25:25,280 --> 00:25:35,961 tak zítra, poté co se v roce 2020 přiblíží volby Trumpa, nedokážou už ovlivnit situaci ani v USA. 239 00:25:36,081 --> 00:25:41,780 To znamená, že se už nedokážou vzepřít ani v samotných USA. 240 00:25:41,900 --> 00:25:47,019 Nebudou mít ty zdroje, s jejichž pomocí by dokázali porazit globalisty. 241 00:25:47,139 --> 00:25:52,581 Takže mají opravdu naspěch, katastrofálně naspěch, čas se jim velmi krátí, 242 00:25:52,701 --> 00:25:55,474 ten dvacátý rok přece není za horami. 243 00:25:55,594 --> 00:26:01,646 Oni potřebují nějaké pozitivum, potřebují zdroje, na jejichž základě se budou moci zmocnit řízení Ameriky 244 00:26:01,766 --> 00:26:05,150 a zachovat americké parazitování ve světě. 245 00:26:05,270 --> 00:26:11,965 A jinak může klidně celý svět jít do kytek, hlavně že si ještě tak pět let budou oni sami mastit kapsy. 246 00:26:12,085 --> 00:26:15,244 Jenže potom se sesype všechno. 247 00:26:15,364 --> 00:26:24,598 A proč pět let? Vždyť zdrojů je víc, protože včely vymírají, včely vymírají. 248 00:26:24,718 --> 00:26:30,706 Co řekl Einstein? Že stačí pět let a bude po civilizaci, jestliže nebudou včely. 249 00:26:30,826 --> 00:26:35,753 A proč ty včely vymírají? Kde začaly vymírat nejdříve? 250 00:26:35,873 --> 00:26:40,446 V USA, kvůli jejich způsobu života a hospodaření. 251 00:26:40,566 --> 00:26:46,489 Nikdo z těch debilních podpindosníků ničemu z toho nerozumí, jim je to ukradené, 252 00:26:46,609 --> 00:26:50,765 hlavně že můžou lízat boty a zadek svému pánovi a posluhovat mu, 253 00:26:50,885 --> 00:26:54,976 v tom spočívá jejich štěstí, nic jiného neznají. 254 00:27:02,145 --> 00:27:12,247 Další otázka. Před osmdesáti lety začala 2. světová válka, 1. září, 255 00:27:12,367 --> 00:27:17,189 takže se při této příležitosti ve světě pořádaly vzpomínkové akce. 256 00:27:17,309 --> 00:27:22,365 Proč Trump nepřijel do Polska? To je přece zcela očividné. 257 00:27:22,485 --> 00:27:28,569 Tak zaprvé, co řekl Trump už na tom summitu G7 v Biarritzu? 258 00:27:28,689 --> 00:27:39,113 Že projednávat otázky týkající se Ruska bez něj je pusté žvanění, ztráta času. 259 00:27:39,233 --> 00:27:45,188 Proto také Trump navrhoval vrátit Rusko do G7, rozšířit ten formát opět na G8. 260 00:27:45,308 --> 00:27:47,856 A všichni s tím souhlasí. 261 00:27:47,976 --> 00:27:53,193 Právě tento týden všichni dali najevo, že s tím souhlasí, jenže každý chce usmlouvat to své, 262 00:27:53,313 --> 00:28:01,326 každý chce navázat své vztahy s Ruskem a vrátit ho za podmínek, které teď diktuje Trump, se nelíbí nikomu. 263 00:28:03,319 --> 00:28:12,577 Takže Polsko pod vedením americké státní elity zaujalo příliš silný protiruský postoj. 264 00:28:12,697 --> 00:28:17,785 Odpovídá to snad Trumpovým zájmům? Vůbec ne. 265 00:28:17,905 --> 00:28:23,892 Proto také Polsko odsunuli stranou. Ale je tu ještě něco důležitějšího, 266 00:28:24,012 --> 00:28:27,879 z čeho to všechno vzniklo a jak to vzniklo. 267 00:28:27,999 --> 00:28:32,154 Jen si vezměte, jak se to vyvíjelo. 268 00:28:33,729 --> 00:28:37,326 V době 2. světové války 269 00:28:41,050 --> 00:28:52,755 byly Rusko, USA, Velká Británie a Francie spojenci v protihitlerovské koalici 270 00:28:53,362 --> 00:29:03,233 a nikdo z nich na tyto vzpomínkové akce nepřijel. 271 00:29:04,164 --> 00:29:06,768 A kdo tam přijel? 272 00:29:06,888 --> 00:29:12,233 Cožpak Polsko bylo pouhou obětí? Vůbec ne. 273 00:29:12,353 --> 00:29:19,796 Stačí si připomenout, že už od roku 1934 Polsko začalo aktivně... 274 00:29:19,916 --> 00:29:22,874 A už v roce 1933 se k moci dostal Hitler! 275 00:29:22,994 --> 00:29:33,257 Polsko začalo aktivně spolupracovat s Německem s cílem společné vojenské kampaně proti Rusku, 276 00:29:33,377 --> 00:29:38,754 přičemž Polsko tehdy samo sebe vidělo v čele tohoto procesu. 277 00:29:38,874 --> 00:29:44,026 Čekalo, že ho Německo podpoří svým vojenským potenciálem a poskytne mu svou armádu, 278 00:29:44,146 --> 00:29:47,883 které budou velet polští generálové. 279 00:29:48,269 --> 00:29:54,835 Oni to celé chtěli řídit, vždyť byli vždy cíleně protiruští. 280 00:29:54,955 --> 00:30:00,131 Polsko bylo ve 20. století cíleně zformováno jako protiruský stát, 281 00:30:00,251 --> 00:30:06,786 z jehož území se celé to mezidobí mezi 1. a 2. světovou válkou šířila agrese. 282 00:30:06,906 --> 00:30:16,204 Působili jak v podobě band bělogvardějců, tak i jako samotné polské tajné služby, 283 00:30:16,324 --> 00:30:22,087 které ke svým akcím využívali dokonce i armádu, jmenovitě pohraniční vojska. 284 00:30:24,337 --> 00:30:33,885 Takže právě Polsko bylo tou lokomotivou organizace agrese proti SSSR, proti Rusku. 285 00:30:34,472 --> 00:30:41,705 A v tomto ohledu bylo tedy Polsko velice vhodné. 286 00:30:41,825 --> 00:30:52,984 Jenže už vůbec nebylo vhodné jako stát, jako objekt, nástroj globální politiky. 287 00:30:53,104 --> 00:30:56,581 A dokladem toho jsou celé polské dějiny. 288 00:30:56,701 --> 00:31:00,926 Polsko je absolutně umělý, projektově zkonstruovaný stát, 289 00:31:01,046 --> 00:31:08,603 který byl vytvořen kvůli tomu, aby se v něm zkoncentrovalo řízení slovanských zemí. 290 00:31:08,723 --> 00:31:13,382 To jsme v podstatě probírali v naší práci o státě nebo o válce? 291 00:31:13,502 --> 00:31:18,138 Teď si to přesně nevybavuji, protože tato dvě témata se od sebe odvíjejí. 292 00:31:18,258 --> 00:31:24,342 No v podstatě je to jedna práce a bude z toho jedna práce, ale zatím jsou to dvě oddělené části. 293 00:31:24,462 --> 00:31:29,870 No a Polsko si s tímto svým úkolem neporadilo, proto také bylo rozebráno. 294 00:31:29,990 --> 00:31:33,902 Třikrát proběhlo jeho dělení, takže pak neexistovalo 295 00:31:34,022 --> 00:31:41,893 a ve 20. století bylo zase zformováno s vnějšími berličkami, aby mohlo existovat jako stát. 296 00:31:43,606 --> 00:31:50,220 Jenže polská "elita" nikdy nedostatkem domýšlivosti netrpěla, a tak jim to zase stouplo do hlavy 297 00:31:50,340 --> 00:31:54,566 a začali si myslet, že jsou zcela samostatným státem a tudíž všemocní. 298 00:31:54,686 --> 00:31:58,453 Ve skutečnosti to tak vůbec nebylo, stačilo odebrat vnější opory 299 00:31:58,573 --> 00:32:05,236 a polský stát by se bez jakékoliv pomoci, bez jakéhokoliv úsilí zhroutil sám. 300 00:32:05,985 --> 00:32:13,131 A proč to vše bylo organizováno? Protože Slované měli bojovat proti Slovanům. 301 00:32:13,251 --> 00:32:16,800 A dále došlo k následující věci. 302 00:32:18,054 --> 00:32:25,321 Jako subjekt globálního působení bylo pěstováno Německo, protože ho bylo nutné dorazit. 303 00:32:25,441 --> 00:32:30,318 1. a 2. světová válka byly jen dvě etapy jedné a té samé války. 304 00:32:30,438 --> 00:32:35,822 Proto, když skončila 1. světová válka, 305 00:32:35,942 --> 00:32:41,881 bylo všem..., no mám na mysli inteligentní generály, dá se to vyčíst z ohromného množství pamětí, 306 00:32:42,001 --> 00:32:47,434 takže všem inteligentním generálům bylo jasné, že tímto ta válka neskončila, 307 00:32:47,554 --> 00:32:52,093 že bude tak 20 let oddechového času a znovu se bude válčit. 308 00:32:52,213 --> 00:32:57,090 A v podstatě ta válka měla začít po dvaceti letech. 309 00:32:57,210 --> 00:33:04,573 Pokud odměříme dvacet let od chvíle, kdy 1. světová válka začala skomírat, 310 00:33:04,693 --> 00:33:08,195 což byl rok 1917, kdy ji ukončilo Rusko, 311 00:33:08,315 --> 00:33:14,906 tak by další válka měla začít někdy v roce 1937 a ona přibližně v roce v roce 1939 začala. 312 00:33:15,026 --> 00:33:23,066 Přestože do roku 1936 bylo již připraveno všechno, aby 1. světová válka mohla začít. 313 00:33:23,186 --> 00:33:30,113 Jejím spouštěčem se měla stát španělská revoluce v roce 1931. 314 00:33:30,233 --> 00:33:38,283 V roce 1936 začalo být jasné, že Rusko/SSSR zasáhne, což také udělalo. 315 00:33:38,403 --> 00:33:42,575 Jenže Stalin to udělal takovým způsobem, aby nebyl zatažen do války. 316 00:33:42,695 --> 00:33:48,737 Protože v plánu byl útok přes celou Evropu s tím, že by všude byla nastolována sovětská moc, 317 00:33:48,857 --> 00:33:53,744 když ty buržoazní státy odmítají pomáhat novému státu pracujících a rolníků. 318 00:33:53,864 --> 00:34:01,447 Proto také byla ta španělská revoluce podpořena celým světovým revolučním společenstvím, 319 00:34:01,567 --> 00:34:06,453 takže hlavní údernou silou byly právě internacionální brigády. 320 00:34:06,573 --> 00:34:14,624 A aby Rusko potom dorazili na východě, tak tam Japonsko v roce 1931 zahájilo 321 00:34:16,192 --> 00:34:19,355 svůj vpád do Číny. 322 00:34:19,475 --> 00:34:21,859 Byl vytvořen stát Mandžukuo, 323 00:34:21,979 --> 00:34:30,662 který byl nástupním prostorem pro útok proti SSSR/Rusku, až ten uvízne v Evropě. 324 00:34:30,782 --> 00:34:39,108 Takže Rusko se mělo stát tou zápalnou šňůrou k explozi globální socialistické revoluce 325 00:34:39,228 --> 00:34:43,977 a zmizet, rozpadnout se na státečky bez suverenity. 326 00:34:44,966 --> 00:34:53,137 Stalin to chápal, proto z tohoto scénáře vystoupil, a na to bylo zapotřebí nějak reagovat. 327 00:34:53,687 --> 00:34:59,932 Takže když tento scénář nevyšel, potřebovalo se Německo přiblížit přímo... 328 00:35:02,820 --> 00:35:05,874 ...k ruské hranici, 329 00:35:05,994 --> 00:35:10,358 protože žádná taková v podstatě neexistovala. 330 00:35:10,478 --> 00:35:16,905 A bylo to právě zejména Polsko, které oddělovalo Německo od Ruska. 331 00:35:17,025 --> 00:35:21,885 Bylo tedy nutné se Polska zbavit, a jak to udělat, když jsou tak strašně domýšliví? 332 00:35:22,005 --> 00:35:25,598 To oni sami přece všechno řídí. 333 00:35:25,718 --> 00:35:32,531 Proto ti, kteří tento stát vytvořili, teď zase jako stát Polsko odsoudili k likvidaci. 334 00:35:32,651 --> 00:35:34,979 A povšimněte si, jak to provedli. 335 00:35:35,099 --> 00:35:40,756 V roce 1938 se Polsko podílelo na rozčleňování Československa, 336 00:35:40,876 --> 00:35:44,140 a také si svůj kus odhryzlo. 337 00:35:44,260 --> 00:35:50,055 To proto mimochodem Churchill nazval Polsko hyenou, hyenou Evropy. 338 00:35:50,935 --> 00:35:58,913 To fakticky byla již ta světová válka, když začali na kusy trhat jiný stát společně s Třetí říší. 339 00:36:01,003 --> 00:36:11,622 Jenže jako spojenec byl polský stát k ničemu, proto také v roce 1939 Polsko jako stát zlikvidovali. 340 00:36:13,107 --> 00:36:21,663 Polsko mělo potenciál se bránit, ale jejich vláda organizačně tento potenciál využít nedokázala, 341 00:36:21,783 --> 00:36:26,918 nechtěla ho využít a dala přednost útěku do Londýna. 342 00:36:27,038 --> 00:36:34,015 Takže Polsko bylo zlikvidováno, stal se z něj Generalgouvernement a výsledek? 343 00:36:35,858 --> 00:36:46,889 V polské Lidové armádě bojovalo asi, tedy jako maximální počet, i se zahrnutím mnoha jiných útvarů, 344 00:36:47,009 --> 00:36:50,713 v roce 1945 tři sta tisíc lidí. 345 00:36:50,833 --> 00:36:56,628 Přibližně stejný počet byl například v Andersově armádě 346 00:36:56,748 --> 00:37:00,672 a dalších polských útvarech na Západě. 347 00:37:00,792 --> 00:37:08,595 Ale tento jejich počet prudce vzrostl až po té, kdy v roce 1945 z SS a Wehrmachtu 348 00:37:08,715 --> 00:37:12,941 polští vojáci přeběhli na Západ, aby se tam vzdali: 349 00:37:13,061 --> 00:37:17,453 „My jsme tak strašně trpěli, jsme připraveni se vzepřít.“ 350 00:37:18,140 --> 00:37:25,045 Takže 300 v sovětské Armii Ludowej, v buržoazní Armii Krajowej také tři sta. 351 00:37:25,720 --> 00:37:32,041 A kolik jich bylo ve Wehrmachtu a SS? Milión a půl vojáků, Poláků! 352 00:37:33,027 --> 00:37:35,333 Milión a půl! 353 00:37:35,453 --> 00:37:40,434 Takže z toho jasně vidíte, na jaké straně se účastnilo Polsko. 354 00:37:40,554 --> 00:37:47,279 Polsko si tak může připsat plnohodnotnou účast na rozpoutání 2. světové války 355 00:37:47,399 --> 00:37:51,483 a také plnohodnotnou účast v této válce. 356 00:37:52,407 --> 00:37:55,246 Dále, Ukrajina. 357 00:37:55,366 --> 00:38:02,680 Ukrajina byla zdánlivě součástí SSSR. Ale máme tu současný stát bez suverenity, 358 00:38:02,800 --> 00:38:04,386 Ukrajinu, 359 00:38:05,348 --> 00:38:09,887 jehož státní ideologií je banderovština. 360 00:38:10,493 --> 00:38:16,325 A banderovci byli věrní služebníci Třetí říše 361 00:38:16,445 --> 00:38:21,463 a velice aktivně bojovali proti Rudé armádě na straně Třetí říše. 362 00:38:21,583 --> 00:38:27,203 V jejich čele stál Hauptsturmführer Šuchevič. 363 00:38:27,879 --> 00:38:39,811 Babí Jar mají na svědomí tito banderovci, běloruskou Chatyň Schutzmannschaft, také banderovci, 364 00:38:41,256 --> 00:38:50,162 Volyňský masakr také banderovci, to všechno. Divize SS Halič, to také byli banderovci. 365 00:38:50,282 --> 00:38:59,447 Takže fakticky současná Ukrajina zastupuje stranu, 366 00:38:59,567 --> 00:39:07,770 která byla aktivním účastníkem války na straně hitlerovské koalice. 367 00:39:07,890 --> 00:39:12,825 To znamená, že to je stejný fašistický stát. Takže si to přeberme. 368 00:39:12,945 --> 00:39:15,508 Nepozvali Rusko. 369 00:39:15,628 --> 00:39:21,938 Nu dobrá, probíhají zde určité spory, že Rusko nechce sklonit hlavu před Polskem. 370 00:39:22,058 --> 00:39:25,962 Polsko má vždy ke všem více než dost výhrad. 371 00:39:26,719 --> 00:39:33,493 Ze Střední Asie nikoho nepozvali, z těchto republik. SSSR se přece rozpadl na více států 372 00:39:33,613 --> 00:39:37,895 a nikoho z nich fakticky nepozvali, s výjimkou Ukrajiny. 373 00:39:38,015 --> 00:39:44,910 Proč? Protože ta je jim ideologicky blízká, a proto jsou dokonce ochotni zapomenout na ten masakr Poláků: 374 00:39:45,030 --> 00:39:48,899 „To je jedno, hlavně abychom spolu šli proti Rusku.“ 375 00:39:49,347 --> 00:39:53,646 Nepřijel nikdo z lídrů protihitlerovské koalice. 376 00:39:53,766 --> 00:39:59,663 Takže tuto akci provedly pouze ty politické síly, 377 00:39:59,783 --> 00:40:08,639 které jsou následovníky těch politických sil, které rozpoutaly 2. světovou válku. 378 00:40:08,759 --> 00:40:12,044 A nikdo nepřijel. 379 00:40:12,164 --> 00:40:16,205 Nejel tam Lukašenko, nejel tam Pašinjan… 380 00:40:16,325 --> 00:40:19,884 Ale s tím Lukašenkem je to vůbec zajímavé. 381 00:40:20,004 --> 00:40:21,734 Takže se podívejme. 382 00:40:21,854 --> 00:40:30,324 Trump tedy svůj postoj formuloval tak, že jestliže na akci, která se dotýká Ruska... 383 00:40:30,444 --> 00:40:35,339 A 2. světová válka a Velká vlastenecká válka jako její součást, 384 00:40:35,459 --> 00:40:41,640 se Ruska dotýká velice silně, přesto ho nepozvali, tak co by tam měl dělat on sám? 385 00:40:41,760 --> 00:40:49,227 On to přece řekl už v Biarritzu, že člověk musí být absolutní tupec, aby šlápl na tyto hrábě. 386 00:40:50,204 --> 00:40:56,973 A Poláci to stejně udělali s tou svou domýšlivostí, oni si přece myslí, že mají svůj stát. 387 00:40:57,093 --> 00:41:01,032 Žádný stát nemají, jedná se o projektově zkonstruovaný stát, 388 00:41:01,152 --> 00:41:07,424 a když mu seberete jeho vnější berličky, opory, tak se zhroutí. Jenže to oni nechápou. 389 00:41:09,296 --> 00:41:15,222 Trump tam nepřijel, Macron tam nepřijel, Johnson také ne. 390 00:41:15,342 --> 00:41:18,575 A co tu máme? 391 00:41:18,695 --> 00:41:30,014 Máme tu zajímavou pasáž s Pašinjanem a Lukašenkem. Pašinjan se dostal k moci jako krvavý klaun, 392 00:41:30,134 --> 00:41:36,990 ale globalistům se nakonec povedlo nad ním převzít stabilní řízení. 393 00:41:37,110 --> 00:41:46,249 Proto také globalisté neměli žádný zájem účastnit se tohoto sabatu proti Rusku. 394 00:41:46,369 --> 00:41:54,896 Pašinjan se na něj nedostavil, takže se jim povedlo uplatnit své řízení vůči Pašinjanovi, který tam nejel. 395 00:41:55,016 --> 00:41:57,371 A co Lukašenko? 396 00:41:57,491 --> 00:42:12,673 Ten, který nikdy nevynechá příležitost hodit Rusku klacky pod nohy a najít důvod přilísat se k Západu. 397 00:42:12,793 --> 00:42:15,486 Proč ten tam nejel? 398 00:42:15,606 --> 00:42:24,568 Nevíte náhodou, kdo před tím, než Bělorusko odmítlo jet na tuto akci, 399 00:42:24,688 --> 00:42:28,868 pobýval na návštěvě v Bělorusku? 400 00:42:28,988 --> 00:42:33,570 Bolton. Zvláštní představitel prezidenta USA. 401 00:42:33,690 --> 00:42:42,611 Bolton, který jim na Ukrajině řekl, že všechno, co jim řekl Volker je lež a Spojené státy to nepodporují. 402 00:42:42,731 --> 00:42:47,755 Vše je hned jasné. Proč tam jel, a o čem tam mluvil? 403 00:42:47,875 --> 00:42:53,622 Řekl mu tam, a fakticky je možné to reprodukovat. 404 00:42:53,742 --> 00:43:01,578 Bylo mu řečeno: „Zůstaň sedět, nikdo tam do toho Polska na tu akci nepojede. 405 00:43:01,698 --> 00:43:07,245 Chceš se tam nechat vidět s lúzry nebo budeš držet basu s námi? 406 00:43:07,365 --> 00:43:18,979 Řekni pěkně, že když to nevyšlo s Ruskem, když ho nepozvali, tak ty tam taky nepojedeš!“ 407 00:43:19,099 --> 00:43:22,314 Ale stejně se zkoušel vykroutit. 408 00:43:22,434 --> 00:43:30,351 Dokonce speciálně v západním tisku zorganizovali únik informací, že přesně takhle to Lukašenko řekl. 409 00:43:30,471 --> 00:43:35,752 A on oficiálně: „Oni nepozvali nikoho, ale my máme jakousi historickou…“ 410 00:43:35,872 --> 00:43:41,024 Kroutil se jako had, aby si to do budoucna s nikým nerozházel, 411 00:43:41,144 --> 00:43:44,528 dokonce ani s těmi historickými lúzry, kteří prohrávají. 412 00:43:44,648 --> 00:43:48,148 Aby si to s nimi nerozházel úplně. 413 00:43:48,790 --> 00:43:55,168 Jednou na to ten ohebný zadek Alexandra Grigorjeviče dojede, dojede na to. 414 00:43:55,288 --> 00:44:01,856 Dokonce už tam poslali přímo Boltona, aby mu řekl: „Říkám ti to, ten scénář je takový! 415 00:44:01,976 --> 00:44:06,974 Že když tam nepozvali Rusko, tak tam nikdo z nás nemá co dělat!“ 416 00:44:07,094 --> 00:44:15,924 Rusko je klíčovým globálním hráčem, subjektem uplatňujícím globální politiku. 417 00:44:16,696 --> 00:44:24,489 Jestliže nějaký stát chce do budoucna přežít, tak ať se dohodne s Ruskem 418 00:44:24,609 --> 00:44:27,703 a naváže s ním vztahy. 419 00:44:27,823 --> 00:44:33,105 Je nutné se dohodnout s Putinem. To jen naši podpindosníci to stále nechápou. 420 00:44:33,225 --> 00:44:38,248 Dokonce už i americká státní elita chápe, proč se nutně potřebuje zbavit Putina. 421 00:44:38,368 --> 00:44:42,749 Ale naši podpindosníci, všechna ta verbež, 422 00:44:42,869 --> 00:44:46,911 sní jen o tom, aby to tu zase vypadalo jako v devadesátkách, 423 00:44:47,031 --> 00:44:50,120 ale tak, abychom se z toho tentokrát vyhrabat nedokázali. 424 00:44:50,240 --> 00:44:53,412 Protože nechápou, že potom by ani oni nebyli nikomu k ničemu. 425 00:44:53,532 --> 00:44:57,033 Jednoduše by je vykopli jako odpad. 426 00:44:57,153 --> 00:45:01,991 Vždyť oni vůbec nic nechápou. Tady kradou peníze a utíkají do Londýna. 427 00:45:02,111 --> 00:45:06,435 Tam je strkají do vězení, konfiskují jim majetek, vraždí je. 428 00:45:06,555 --> 00:45:10,591 Stejně si zase tady nakradou, aby mohli utéct tam. „Proč tolik kradeš?“ 429 00:45:10,711 --> 00:45:14,623 „Abych mohl utéct do Londýna.“ „Vždyť tě tam zabijou, okradou!“ 430 00:45:15,096 --> 00:45:19,869 „Ale tam je přece můj páníček! Já mu vždy rád posloužím. 431 00:45:19,989 --> 00:45:23,860 Proto tady kradu a utíkám tam, přináším mu bohatství.“ 432 00:45:23,980 --> 00:45:29,271 Oni prostě nejsou normální, jednoduše to nemají v hlavě v pořádku. 433 00:45:29,579 --> 00:45:32,850 Ani v řízení nic nechápou. 434 00:45:32,970 --> 00:45:39,331 Jen si poslechněte, co říká s ohledem na otázky řízení například takový Šuvalov, Orješkin… 435 00:45:39,451 --> 00:45:41,409 Oj, Orješkin… 436 00:45:41,529 --> 00:45:47,581 S těma jeho penězma by si měl zaplatit, aby ho co nejméně ukazovali v televizi. 437 00:45:47,701 --> 00:45:55,090 Ale ne, on udělal naopak všechno pro to, aby s ním Nailja Asker-zade udělala rozhovor. 438 00:45:55,210 --> 00:46:00,316 No to je prostě paráda, jsi pašák. Z tebe opravdu nikdo nic páčit nemusí. 439 00:46:00,436 --> 00:46:06,796 Co to meleš? Člověče, vždyť tebe stačí si poslechnout. 440 00:46:06,916 --> 00:46:08,092 Zatraceně. 441 00:46:08,212 --> 00:46:16,713 No to je něco. A takoví jsou všichni. Všichni jsou stejní! Vždyť jsou úplně pitomí! 442 00:46:16,833 --> 00:46:24,183 Oni jen umí lízat zadek páníčkovi, a tím je teď ten americký páníček. 443 00:46:25,435 --> 00:46:26,731 Takže… 444 00:46:29,200 --> 00:46:38,890 Stalin v mnohém dokázal převézt globalisty. V celých ruský dějinách byla jen dvě období, 445 00:46:39,010 --> 00:46:49,115 kdy Rusko nebylo zataženo do globální politiky jako nástroj realizace cizí politiky. 446 00:46:49,235 --> 00:46:57,642 Dokonce i za Mikuláše I. nezbylo než kvůli Alexandrovi I. pracovat z trochu jiné pozice. 447 00:46:57,762 --> 00:47:06,722 Takže kdy to bylo, kdy Rusko hájilo výlučně své zájmy a nechalo ty západní státy, 448 00:47:06,842 --> 00:47:11,094 vlastně i ty východní, aby se rvaly jen mezi sebou? 449 00:47:11,214 --> 00:47:20,506 A kdy bylo Rusko bráno jako globální hráč, jako subjekt globální politiky. Kdy? 450 00:47:20,626 --> 00:47:27,114 Za Stalina a teď za Putina. Myslím, že závěry z toho jsou očividné. 451 00:47:27,234 --> 00:47:35,794 Globální, konceptuálně mocný subjekt řízení – Stalin a globální, konceptuálně mocný subjekt řízení – Putin. 452 00:47:35,914 --> 00:47:43,573 Tihle podpindosníci by se po břiše měli plazit k Putinovi s prosbou o milost. 453 00:47:43,693 --> 00:48:00,258 Oni by měli ten zákon, který znemožňuje, zakazuje protinacistickou a protifašistickou informační práci, 454 00:48:00,378 --> 00:48:07,394 smést ze stolu, ale ne, oni se toho naopak spoluúčastní a sami tak posilují fašismus, 455 00:48:07,514 --> 00:48:13,726 bojují proti symbolům státu, který ten fašismus porazil. 456 00:48:13,846 --> 00:48:19,255 Pánové promiňte, ale nikomu jinému vinu nepřičítejte, nikomu jinému. 457 00:48:19,375 --> 00:48:23,113 Ten, kdo má uši, ať poslouchá! Ten, kdo má oči, ať je otevře! 458 00:48:23,233 --> 00:48:26,199 Vy nechcete nic vidět ani slyšet! 459 00:48:26,319 --> 00:48:31,793 Nu, každý je svého osudu strůjcem. A globalisté předvedli, jak si to umí s každým vyřídit. 460 00:48:31,913 --> 00:48:37,257 Rok 1937 se vám bude zdát rájem a procházkou růžovým sadem. 461 00:48:37,377 --> 00:48:43,333 Globalisté se s nikým nepářou, nad kým se kdy slitovali? V Libyi nad Kaddáfím? 462 00:48:43,453 --> 00:48:49,280 Nad Saddámem Husajnem? Nad Mubarakem? Nad Ceausescem? Nad Josipem Titem? 463 00:48:49,400 --> 00:48:52,430 Nad kým se kdy slitovali? 464 00:48:52,550 --> 00:48:59,952 A Tita jsem nezmínil náhodou, přestože ten zemřel na vrcholu své slávy. 465 00:49:00,660 --> 00:49:08,246 Oni ho přece ve všem podrazili! Podrazili! A hráli si s ním jen proto, že existoval SSSR. 466 00:49:08,366 --> 00:49:11,332 Jenže teď jsou okolnosti jiné. 467 00:49:13,068 --> 00:49:18,404 Ále, je zbytečné o nich mluvit. 468 00:49:18,524 --> 00:49:23,194 Jenže si musíme uvědomovat, že na řídicí procesy musíme reagovat, 469 00:49:23,314 --> 00:49:28,209 na ty, které oni spouští, protože za těmi procesy se kryje velké krveprolití, 470 00:49:28,329 --> 00:49:36,278 likvidace ruského státu a ruského obyvatelstva, všeho mnohonárodnostního. 471 00:49:38,977 --> 00:49:47,785 Další otázka. Valeriji Viktoroviči, neustále mluvíte o státní elitě USA jako o hlavním subjektu, 472 00:49:47,905 --> 00:49:51,533 který má zájem na rozpoutání 3. světové války. 473 00:49:51,653 --> 00:49:59,248 Přitom už v roce 2014 papež ohlásil, že ta už začala. Je těžké podezřívat papeže ze spolupráce s elitou USA. 474 00:49:59,368 --> 00:50:02,262 Jaké ještě ve světě existují vlivné síly, 475 00:50:02,382 --> 00:50:08,611 které by si také přály prostřednictvím světové války dosáhnout zlepšení svého vlastního postavení? 476 00:50:08,731 --> 00:50:15,358 Mluvíme-li o válce v tom smyslu, v jakém je zformulována v Koncepci sociální bezpečnosti, 477 00:50:15,478 --> 00:50:17,299 tak je válka souborem opatření 478 00:50:17,419 --> 00:50:23,029 zaměřeným na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. 479 00:50:23,149 --> 00:50:26,804 Ten výčet v tomto pořadí je důležitý. 480 00:50:26,924 --> 00:50:32,127 A tato válka trvá po celé lidské dějiny. 481 00:50:32,247 --> 00:50:38,593 Posun této války do polohy, kdy převažuje nejnižší priorita řízení, 482 00:50:38,713 --> 00:50:45,895 kterou je ta vojensko-silová, je ve světě vnímán jako válka. 483 00:50:47,479 --> 00:50:57,508 Odvoláváte se na papeže, který řekl, že 3. světová válka už začala. 484 00:50:58,740 --> 00:51:01,071 A co tím měl na mysli? 485 00:51:01,191 --> 00:51:04,855 Nakolik papež chápe procesy války? 486 00:51:04,975 --> 00:51:09,077 Nebo je snad kvůli svému postavení neomylný? 487 00:51:09,197 --> 00:51:17,325 Cožpak nevidíte, co se děje s římskokatolickou církví? Cožpak nevidíte, co se děje s křesťanstvím v Evropě? 488 00:51:17,445 --> 00:51:22,450 Cožpak nevidíte, že to křesťanství už dávno mělo být převálcováno, 489 00:51:22,570 --> 00:51:30,742 že už probíhá proces předávání postavení prvořadé církve z Říma do Ečmiadzinu v Arménii? 490 00:51:30,862 --> 00:51:34,157 Cožpak tyto procesy nevidíte? 491 00:51:34,277 --> 00:51:40,562 Ano, římskokatolická církev, Vatikán, je zatím stejně jako dřív globálním hráčem, 492 00:51:40,682 --> 00:51:46,803 jenže v mnohém těm procesům nerozumí. 493 00:51:46,923 --> 00:51:52,988 Kdyby totiž ty procesy chápali, tak by nikdy nepřipustili selhání svého řízení. 494 00:51:53,108 --> 00:51:58,487 Takže z jakého souboru charakteristik přitom papež vycházel? 495 00:51:58,607 --> 00:52:03,683 Byl to tehdy takový soubor charakteristik, kdy se zdálo, že udržet svět 496 00:52:03,803 --> 00:52:08,329 před sklouznutím do 3. světové války, není reálné. 497 00:52:08,449 --> 00:52:11,270 Ten rok 2014 byl strašným rokem. 498 00:52:11,390 --> 00:52:15,669 A politologové, ti polithňupové si toho nevšimli. 499 00:52:15,789 --> 00:52:20,507 Vždyť všechno bylo připraveno, celý systém byl připraven k válce. 500 00:52:20,627 --> 00:52:25,896 A papež to jako jeden z globálních hráčů nemohl nevidět. 501 00:52:26,016 --> 00:52:33,346 On viděl, jak všude hoří jednotlivé ohně, ze kterých se může rozhořet velký požár války. 502 00:52:33,466 --> 00:52:41,539 Vždyť už došlo i na "Gliwice", když sestřelili Boeing MH17 nad Ukrajinou a obvinili z toho Rusko. 503 00:52:43,683 --> 00:52:48,466 Bylo by dobré, kdyby jeho úlomky dopadly na ruské území. 504 00:52:48,586 --> 00:52:55,642 Rusko by to území okamžitě ohradilo, umožnilo by široký přístup mezinárodním odborníkům 505 00:52:55,762 --> 00:53:00,095 a znemožnilo tak vedení té dlouhodobé protiruské kampaně. 506 00:53:00,215 --> 00:53:06,408 Vždyť tenkrát to letadlo ještě ani nedopadlo na zem, a západní papírový tisk, 507 00:53:06,528 --> 00:53:13,319 PAPÍROVÉ NOVINY už přišly s tím, že to bylo právě Rusko, kdo to letadlo sestřelil. 508 00:53:13,439 --> 00:53:17,222 Pašáci, tak velice jsou "operativní"! 509 00:53:18,487 --> 00:53:25,525 Kdyby ty úlomky spadly k nám, tak by už všechno bylo dávno vyšetřeno a uzavřeno. 510 00:53:25,645 --> 00:53:31,243 Vždyť proč bylo tak důležité, aby ty úlomky dopadly výslovně na ukrajinské území? 511 00:53:31,363 --> 00:53:35,092 Aby bylo možné zničit stopy! 512 00:53:35,212 --> 00:53:37,951 Proto zopakuji. 513 00:53:38,071 --> 00:53:43,504 Už jsem o tom mluvil v roce 2014 i později jsem se tohoto tématu dotýkal. 514 00:53:43,624 --> 00:53:47,436 To letadlo bylo sestřeleno dvojím způsobem. 515 00:53:47,556 --> 00:53:55,161 Tím prvním byla raketa systému BUK, která ho sice zasáhla, ale nedokázala ho úplně sestřelit, 516 00:53:55,958 --> 00:54:04,398 takže hrozilo nebezpečí, že to letadlo doletí a spadne až na ruském území. 517 00:54:04,518 --> 00:54:09,209 Aby se to nestalo, hlídkovala ve vzduchu stíhačka, 518 00:54:09,329 --> 00:54:14,543 která ten Boeing MH17 dorazila, aby zaručeně spadnul výslovně na Ukrajinu, 519 00:54:14,663 --> 00:54:19,464 a potom se o to území jeho dopadu začalo bojovat. 520 00:54:19,584 --> 00:54:27,024 A když se ta ukrajinská ozbrojená sebranka nedokázala probojovat na to pole, 521 00:54:27,144 --> 00:54:29,498 aby ty stopy zlikvidovala, 522 00:54:29,618 --> 00:54:33,952 tak Ukrajina alespoň to území přeorávala svým dělostřelectvem několik dní za sebou, 523 00:54:34,072 --> 00:54:38,185 aby zlikvidovala všechno, aby tam nezůstaly žádné stopy. 524 00:54:38,305 --> 00:54:44,261 Nebyly tam žádné vojenské jednotky, přesto to tam mydlili, mydlili a mydlili. 525 00:54:44,381 --> 00:54:49,951 Jenže všechno potřebné pro vyšetřování již bylo posbíráno 526 00:54:50,071 --> 00:54:55,697 a jsou proto nevyvratitelné důkazy, že to letadlo sestřelila Ukrajina. 527 00:54:55,817 --> 00:55:00,096 Už jen to, že dosud nebyly zveřejněny zápisy.... 528 00:55:02,598 --> 00:55:06,859 ...komunikace s dispečery, zápisy… 529 00:55:09,910 --> 00:55:14,447 Nu, komunikace posádky letadla. A kde je ten dispečer? 530 00:55:14,567 --> 00:55:19,890 Zmizel hned ten samý den. Tedy zmizela, myslím, že to bylo děvče. 531 00:55:20,010 --> 00:55:22,199 To vše je klíčové. 532 00:55:22,319 --> 00:55:26,543 A zůstávají nám tu jen nepodložená obvinění, že to Rusko ho sestřelilo. 533 00:55:26,663 --> 00:55:29,320 Vždyť úplně stačí i tyto informace. 534 00:55:29,440 --> 00:55:35,423 Stačí si vzít ty informace, co byly k dohledání na internetu, 535 00:55:35,543 --> 00:55:43,340 už to úplně stačí, aby si i obyčejní vnější pozorovatelé mohli udělat závěr, kdo a jak to letadlo sestřelil. 536 00:55:44,632 --> 00:55:50,791 To jsme trochu odbočili, jaká byla ta otázka? 537 00:55:51,588 --> 00:55:56,756 Jaké ještě vlivné síly ve světě mají zájem na světové válce? 538 00:55:56,876 --> 00:56:02,337 To tedy bylo shrnutí k tomu, z jakých tehdy papež vycházel celkových skutečností, aby takto mluvil. 539 00:56:02,457 --> 00:56:06,516 Jenže už neviděl, že se to všechno začíná rozpouštět. 540 00:56:06,636 --> 00:56:14,131 A v první řadě změna nastala, když Rusko zasáhlo do syrské kampaně a začalo tam dělat pořádek. 541 00:56:14,251 --> 00:56:20,729 To znamená, že se zastavil příliv běženců do Evropy, který ji měl zaplavit… 542 00:56:20,849 --> 00:56:26,804 Jen si vzpomeňte, jak děsili obyvatelstvo, jak lidem přímo ukazovali ta zvěrstva, 543 00:56:26,924 --> 00:56:32,358 jak stovkám odřezávají hlavy, jak stovkám lidí odřezávají hlavy, jak je střílejí, 544 00:56:32,478 --> 00:56:36,619 jakými jinými brutálními způsoby je ISILovci zabíjejí. 545 00:56:36,739 --> 00:56:42,337 Všechno to bylo podnikáno kvůli tomu, aby se masy vystrašených lidí zvedly a vydaly se pryč. 546 00:56:42,457 --> 00:56:49,182 To mělo smést republiky Střední Asie, bývalé republiky SSSR a přes ně se dostat do Ruska. 547 00:56:49,302 --> 00:56:52,372 Stejně tak to mělo smést Turecko. 548 00:56:52,492 --> 00:56:57,815 Turecko by padlo v první řadě pod náporem ISIL a těch mas, a potom by nastoupila role Íránu, 549 00:56:57,935 --> 00:57:01,966 který by v Turecku provedl čistku, čímž by jako takové přestalo existovat. 550 00:57:02,086 --> 00:57:09,774 Takže to není náhoda, že se Erdogan tak drží Ruska, protože se tak Turecko ještě nějakou dobu jako stát udrží. 551 00:57:09,894 --> 00:57:17,664 Takto to všechno mělo vypadat, ale ten zásah Ruska zcela zastavil a rozprášil ISIL. 552 00:57:18,736 --> 00:57:27,981 Neexistují žádné jiné síly kromě státní elity USA, 553 00:57:28,101 --> 00:57:37,500 které by měly reálné možnosti rozpoutat válku na 6. prioritě po celé planetě. 554 00:57:37,620 --> 00:57:43,789 Ale ani ta státní elita nemá v plné míře takovou sílu. 555 00:57:43,909 --> 00:57:51,761 Přání zahrávat si s válkou, aniž by chápali, k čemu to může přivést, mají veliké. 556 00:57:51,881 --> 00:57:59,047 Nedávno jsme přece viděli, jak si Indie s Pákistánem začaly vyhrožovat jadernými bombičkami, 557 00:57:59,167 --> 00:58:05,335 takže nakonec nezbylo, než aby zasáhnul Putin. Teď už jsou všichni daleko opatrnější! 558 00:58:05,455 --> 00:58:10,696 A stejných hráčů na nižší úrovni je dost a dost. 559 00:58:10,816 --> 00:58:20,662 Jenže ti hráči, kteří si navíc uvědomují důsledky rozpoutání globální války na 6. prioritě, 560 00:58:20,782 --> 00:58:26,608 na té vojensko-silové, si takovou válku nepřejí. 561 00:58:26,728 --> 00:58:29,941 Ti si vše velmi dobře uvědomují. 562 00:58:30,061 --> 00:58:34,477 Nu ano, epocha hromadných válek, jako tomu bylo za 1. i 2. světové války, 563 00:58:34,597 --> 00:58:40,772 té jedné války 20. století, která se také jako taková zapíše do světových dějin... 564 00:58:40,892 --> 00:58:43,494 Bude to posuzováno jako dvě etapy jedné války. 565 00:58:43,614 --> 00:58:50,257 1. a 2. světová válka budou dvě etapy jedné světové války 20. století. 566 00:58:52,676 --> 00:58:59,549 Tak takové války již nebudou, neboť svět se rozvíjí po spirále, 567 00:58:59,669 --> 00:59:06,890 a tak se opět dostává do doby válečných akcí realizovanými malými kontingenty vojsk, 568 00:59:07,010 --> 00:59:13,873 ale ve strategicky důležitých geopolitických bodech planety. 569 00:59:15,357 --> 00:59:22,560 A takové války budou opět dlouhodobé stejně jako ta sedmiletá, třicetiletá válka. 570 00:59:22,680 --> 00:59:28,855 Stoletá nebude a ta třicetiletá také ne, protože tyto otázky… 571 00:59:28,975 --> 00:59:33,859 Ale 15-20 let některé z těch válek trvat budou, soudě podle všeho. 572 00:59:33,979 --> 00:59:41,117 Nu, uvidíme. Vždyť vše záleží na tom, jaká řídicí rozhodnutí budou přijímána. 573 00:59:41,237 --> 00:59:45,818 Z hlediska zákona času prostě stoletá válka není možná 574 00:59:45,938 --> 00:59:50,574 a také je z jeho hlediska málo pravděpodobná ta třicetiletá. 575 00:59:50,694 --> 00:59:56,979 Ale všechno je to přece věc lidí, to oni rozhodují, to jejich činy to vše zapříčiňují. 576 00:59:57,099 --> 01:00:04,842 A čím menší má člověk odpovědnost vůči budoucnosti před svým okolím, před svými dětmi, 577 01:00:04,962 --> 01:00:11,412 tím snáze přistupuje na vojensko-silový konflikt, a to potom tu válku prodlužuje. 578 01:00:11,532 --> 01:00:20,127 Ta válka na Donbasu již trvá déle než Velká vlastenecká válka. 579 01:00:20,247 --> 01:00:25,241 A ta válka v Sýrii? Ta už teď bude brzy desetiletá. 580 01:00:25,361 --> 01:00:29,859 Takže jsme došli k etapě takových válek. 581 01:00:30,187 --> 01:00:36,261 Mimochodem, zmínil jste Sýrii, okomentujte prosím ten útok USA na Idlíb. 582 01:00:36,381 --> 01:00:42,317 Tam je to všechno velice jednoduché. Když jsem já začal mluvit o tom, 583 01:00:42,437 --> 01:00:49,148 že ISIL je nepravidelnou armádou Spojených států, tak se mnozí polithňupové ptali: „Kde je jaký důkaz?“ 584 01:00:49,268 --> 01:00:52,775 A já na to: „Podívejte se na televizi, jaké jsou tam zprávy! 585 01:00:52,895 --> 01:01:00,962 Vždyť stačí znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení, abyste si ty zprávy dokázali správně vyložit.“ 586 01:01:01,082 --> 01:01:07,701 Dostatečně všeobecná teorie je matematikou, z hlediska řízení je to obyčejná matematika, 587 01:01:07,821 --> 01:01:13,776 abyste mohli chápat procesy ve složitých sociálních supersystémech. 588 01:01:13,896 --> 01:01:18,288 Kdo ví, kdo to tenkrát podle nich byl. Nu, to je jejich problém. 589 01:01:18,408 --> 01:01:23,526 Samozřejmě že teď, když už o tom mluví všichni, když je to pro všechny očividné, 590 01:01:23,646 --> 01:01:30,563 že USA velitele ISIL vrtulníky odvážejí z klíčových bodů, 591 01:01:30,683 --> 01:01:36,093 že tyto velitele a odborníky ISIL přesunují do Afghánistánu, 592 01:01:36,213 --> 01:01:41,237 že má ISIL v Al-Tanfu svou cvičnou základnu pod přímou záštitou USA... 593 01:01:41,357 --> 01:01:43,740 Ano, najednou je to všem jasné. 594 01:01:43,860 --> 01:01:47,289 A že si mezi ISILovce Američané jezdí jako na výlet, 595 01:01:47,409 --> 01:01:51,993 a že dokonce přes ně převážejí jiné své spojence, třeba Kurdy. 596 01:01:52,113 --> 01:01:56,670 Provezou je klidně přímo přes jejich bojové řady a nikdo ani nepípne. Proč? 597 01:01:56,790 --> 01:02:00,796 Protože ISIL není nic jiného než nepravidelná armáda USA, 598 01:02:00,916 --> 01:02:08,857 která byla zformována speciálně pro válku ve Střední Asii, na Blízkém Východě 599 01:02:08,977 --> 01:02:12,801 a pokud by jim to vyšlo, tak i jinde. 600 01:02:12,921 --> 01:02:17,395 Proto se ISIL také objevil například v Maghrebu. 601 01:02:20,916 --> 01:02:30,434 Díky tomu, že Rusko do toho regionu vstoupilo a rozdrtilo, zcela mimo původní plán rozdrtilo ISIL, 602 01:02:30,554 --> 01:02:34,533 protože o jeho porážku se původně měl postarat Írán... 603 01:02:34,653 --> 01:02:41,274 ISIL měl vpadnout do Evropy, smést tam stávající státy, 604 01:02:41,631 --> 01:02:46,858 aby se mohly začít formovat nové státy s novými národy a jazyky. 605 01:02:46,978 --> 01:02:51,121 Potom by přišel Írán, porazil by ISIL a řekl by: 606 01:02:51,241 --> 01:02:54,698 „Oni vám přinášeli nesprávný islám, my přicházíme s tím správným.“ 607 01:02:54,818 --> 01:03:01,741 Situace by se začala uklidňovat, udělal by se pořádek a začal se budovat evropský islámský chalífát, 608 01:03:01,861 --> 01:03:07,926 to ovšem nevyšlo, neboť americká státní elita odmítla hrát na přihrávky. 609 01:03:08,432 --> 01:03:13,538 ISIL stejně jako dřív neustále získával podporu od USA, 610 01:03:13,891 --> 01:03:19,811 takže si s ním Íránci nedokázali poradit, jakkoliv dobře proti ISIL bojovali. 611 01:03:19,931 --> 01:03:24,521 A my jsme ten ISIL rozdrtili a zcela změnili rovnováhu sil. 612 01:03:24,641 --> 01:03:26,788 A tady USA vznikl problém: 613 01:03:26,908 --> 01:03:33,017 „Nu, ano, část velitelského sboru a odborníků jsme sice odvezli, 614 01:03:33,137 --> 01:03:38,740 jenže tam stále zůstává určitá část lidí zasvěcených do určitých procesů. 615 01:03:38,860 --> 01:03:42,922 Proto je ještě musíme odvézt nebo se jich zbavit. 616 01:03:43,042 --> 01:03:45,739 Musíme tam ale udržet určitou rovnováhu, 617 01:03:45,859 --> 01:03:50,074 takže vybereme, koho odvezeme a kdo tam zůstane a bude určen k likvidaci.“ 618 01:03:50,194 --> 01:03:56,347 Proto tam musela určitá část polních velitelů ISIL zůstat a ty bylo nutné zlikvidovat. 619 01:03:56,467 --> 01:04:01,497 A jak vypadala ta situace? Naše rozvědka zapracovala velkolepě. 620 01:04:02,114 --> 01:04:08,959 To, že se Američané chystají využít intenzivní lety ruského a syrského letectva, 621 01:04:09,079 --> 01:04:14,285 aby sami provedli útok na Idlíb, bylo očividné. 622 01:04:15,584 --> 01:04:25,047 Takže přesně dva dny před tím Sýrie jednostranně, zcela bez příčiny ohlásila, 623 01:04:25,167 --> 01:04:30,770 že přestává se svými lety, že přestává s bombardováním, že končí s… 624 01:04:33,676 --> 01:04:36,317 Nu, jak bych to vyjádřil. 625 01:04:36,437 --> 01:04:41,401 Že z vlastní iniciativy přerušuje na určitou dobu veškeré bojové akce a všechno zastavili: 626 01:04:41,521 --> 01:04:43,866 „My vůbec nebojujeme!“ 627 01:04:43,986 --> 01:04:50,380 Takže USA byly jako stát zahnány do léčky. 628 01:04:50,777 --> 01:05:00,395 Porada byla svolána, lidé se měli sjet, návodné majáky už byly umístěny, aby se rakety trefily, 629 01:05:01,011 --> 01:05:07,768 aby byli se zárukou zlikvidováni všichni, koho bylo třeba zlikvidovat. 630 01:05:09,793 --> 01:05:13,381 Takže co dělat? Zastavit se to nedá. 631 01:05:14,085 --> 01:05:16,066 Nu tak to dotáhli do konce. 632 01:05:16,186 --> 01:05:22,185 Krytím toho leteckého náletu mělo být také rozsáhlé zničení občanské infrastruktury, 633 01:05:22,305 --> 01:05:26,653 a to všechno udělali, jenže za podmínek, 634 01:05:26,773 --> 01:05:35,082 kdy musel být ten konkrétní řídicí zájem Spojených států sledovaný tím útokem očividný každému pozorovateli. 635 01:05:35,202 --> 01:05:41,971 Polní velitelé ISIL, které bylo zapotřebí zlikvidovat, byli soustředěni do jednoho místa a zasaženi. 636 01:05:42,091 --> 01:05:50,621 A aby zakryli, že to byl cíl toho útoku, tak navíc zničili velkou část okolní infrastruktury. 637 01:05:50,741 --> 01:05:54,671 No, a to všechno by mohli hodit na Rusko, na Sýrii, 638 01:05:54,791 --> 01:06:00,943 jenže hoplá, dva dny před tím všechna naše letadélka přistála, ta syrská i ta naše. 639 01:06:01,063 --> 01:06:03,409 A byli nahraní. 640 01:06:03,529 --> 01:06:06,204 Takže se pěkně sami identifikovali. 641 01:06:06,324 --> 01:06:09,351 Nu, oni počítali s tím, že v Rusku o tom nikdo ani nepípne, 642 01:06:09,471 --> 01:06:14,127 že tu mají ty své podpindosníky, prakticky celá vláda je z nich složená, 643 01:06:14,247 --> 01:06:18,551 a že ve světě je také všude dost podpindosníků, kteří to zamluví: 644 01:06:18,671 --> 01:06:22,887 „Tak co, zlikvidovat je potřebujeme, tak to prostě uděláme!“ 645 01:06:23,007 --> 01:06:26,277 Jenže do budoucna se jim to vrátí. 646 01:06:26,397 --> 01:06:30,524 To je, jako když plníte skleničku kapku po kapce. 647 01:06:31,713 --> 01:06:34,134 Takže ta situace je taková. 648 01:06:34,254 --> 01:06:42,212 Američané tak sami ještě jednou potvrdili, že ISIL je nepravidelnou armádou USA, 649 01:06:42,332 --> 01:06:47,582 přičemž tam teď zařvali ty neoblíbené děti, které již si to své odpracovali 650 01:06:47,702 --> 01:06:53,326 a teď na základě principu: mouřenín splnil úkol, mouřenín může jít, byli zlikvidováni. 651 01:06:53,446 --> 01:06:58,499 Ale uvědomujete si, že také ISILovcům to došlo? 652 01:06:59,005 --> 01:07:01,976 Pro ně to už také není tajemstvím. 653 01:07:02,096 --> 01:07:07,346 Někoho jiného je možné ještě balamutit, ale oni přece vědí, že jejich vlastní velení, 654 01:07:07,466 --> 01:07:12,717 tedy ti, na koho se spoléhali, zcela cíleně mířilo právě na ně. 655 01:07:12,837 --> 01:07:16,745 Jiní hráči tam přece v tu dobu nebyli. 656 01:07:16,865 --> 01:07:20,288 Takže se k tomu od počátku připravovali. 657 01:07:20,408 --> 01:07:25,152 Vždyť také nemuseli létat, jenže to právě Američané museli. 658 01:07:25,272 --> 01:07:29,357 Všichni hráči byli koncentrováni do jednoho místa a majáčky byly rozmístěny. 659 01:07:29,477 --> 01:07:32,724 Jinou možnost neměli, museli je zlikvidovat právě teď. 660 01:07:32,844 --> 01:07:38,886 To je také k té otázce, proč je nutné s tím státním převratem v Rusku pospíchat. 661 01:07:39,006 --> 01:07:44,103 Zítra se celá situace změní a vy je nedokážete dostat na jedno místo. 662 01:07:46,700 --> 01:07:49,319 Další otázka je od Alexandra. 663 01:07:49,439 --> 01:07:57,594 Proč Zelenskij navrhuje Nejvyšší radě provést změny v ústavě a udělit lidem právo zákonodárné iniciativy? 664 01:07:57,714 --> 01:08:02,305 Příslušný návrh zákona předložil k projednání jako naléhavý. 665 01:08:02,425 --> 01:08:08,709 Dnes mají podle ústavy právo na zákonodárnou iniciativu poslanci, premiér a prezident. 666 01:08:08,829 --> 01:08:13,904 Lidé ho ale nemají. Navíc se pokouší zbavit poslance imunity a zavést impeachment. 667 01:08:14,024 --> 01:08:15,334 Už zbavil. 668 01:08:15,454 --> 01:08:20,298 Proč dává lidem do rukou tolik pák? A ještě poznámka. Naše média o tom mlčí. 669 01:08:20,418 --> 01:08:23,764 Tak zaprvé lidem on absolutně nic do rukou nedává. 670 01:08:23,884 --> 01:08:27,880 A toto jednání je právě tím nejnázornějším dokladem toho, 671 01:08:28,000 --> 01:08:33,778 že Ukrajina není státním subjektem, že není žádným státem. 672 01:08:33,898 --> 01:08:38,577 Jaká se reálně nyní zformovala situace v řízení Ukrajiny? 673 01:08:38,697 --> 01:08:43,308 Všechno, absolutně všechno je rozhodováno na americkém velvyslanectví. 674 01:08:43,428 --> 01:08:48,194 Rozhodují tam, proti komu bude zavedeno trestní řízení, proti komu bude zrušeno. 675 01:08:48,314 --> 01:08:53,675 Avakov si zajel do USA a teď je nedotknutelný. Dostal tam knížecí jarlyk. 676 01:08:54,072 --> 01:08:59,662 Pokud jsou dva ukrajinští guvernéři ve sporu, tak kam ho jdou řešit? 677 01:08:59,782 --> 01:09:03,425 Na vládu? Vůbec ne, napřed na velvyslanectví. To tam se o všem rozhoduje. 678 01:09:03,545 --> 01:09:06,000 To je všem zřejmé. 679 01:09:06,120 --> 01:09:11,569 A z velvyslanectví také přicházejí všechny současné návrhy zákonů. 680 01:09:11,689 --> 01:09:14,188 To je přece také všem zřejmé. 681 01:09:14,981 --> 01:09:21,935 Takže ta operace teď potřebuje nějaké nové krytí: „Pojďme tedy říci, že to lidé jsou těmi zákonodárci. 682 01:09:22,055 --> 01:09:26,491 To odněkud od lidí, přišel tento návrh zákona. 683 01:09:26,611 --> 01:09:30,893 Můžou jich sice přicházet tisíce, ale my vybrali právě tento návrh zákona a schválili ho. 684 01:09:31,013 --> 01:09:33,733 Ale předložili ho přece lidé!“ Chápete? 685 01:09:33,853 --> 01:09:40,203 Takže už není zapotřebí využívat nějaká jiná krytí. 686 01:09:40,323 --> 01:09:44,627 Jako že nějaký ukrajinský „patriot“ bude navrhovat… 687 01:09:44,747 --> 01:09:50,460 Nu patriot, v tom rádiu Ukrajina žádní patrioti ani nevystupují, a to tak že vůbec žádní! 688 01:09:51,010 --> 01:09:56,535 Že někdo z hlediska svých politických zájmů řekne: „Tenhle návrh zákona, 689 01:09:56,655 --> 01:10:00,446 sice opět špatně přeložený nebo vůbec nepřeložený, 690 01:10:00,566 --> 01:10:03,905 přišel z amerického velvyslanectvím tak ho tu teď pěkně schválíme.“ 691 01:10:04,025 --> 01:10:07,950 Tak aby se tomu vyhnuli, budou teď pocházet přímo od „lidí“. Vše je to kryté. 692 01:10:08,070 --> 01:10:12,702 Dále. Co znamená to zbavení poslanců imunity? 693 01:10:12,822 --> 01:10:17,949 Nu v podmínkách, ve kterých panuje absolutní právní zvůle a bezpráví, 694 01:10:18,069 --> 01:10:25,896 v podmínkách, kdy mohou bez problémů fabrikovat trestní řízení proti komu se jim zamane, a jak se jim zamane, 695 01:10:26,016 --> 01:10:32,196 a navíc s ohledem na způsob, jakým se lidé dostávají do Rady, 696 01:10:32,316 --> 01:10:37,395 že jsou delegováni určitými klanově-korporativními skupinami... 697 01:10:37,515 --> 01:10:43,942 Sedí a počítají: „Kolik poslanců má Kolomojskij? Kolik jich má Achmetov? 698 01:10:44,062 --> 01:10:48,536 Kolik jich má ten a kolik ten druhý?“ Takže je vůbec… 699 01:10:48,656 --> 01:10:55,545 Jestliže se teď ten poslanec začne cukat a nebude hlasovat tak, jak je zapotřebí, 700 01:10:55,665 --> 01:11:00,827 tak to nespočítají jen tomu poslanci, 701 01:11:00,947 --> 01:11:09,108 ale té klanově-korporativní skupině, která toho poslance vyslala do Rady. 702 01:11:09,228 --> 01:11:14,704 Takže teď každého mohou vzít za jeho provázek a prostě ho vytáhnout pryč. 703 01:11:15,523 --> 01:11:19,969 A kdo může proti nim zahajovat trestní řízení a kdo… 704 01:11:20,089 --> 01:11:27,317 Opět se vracíme k Avakovovi, který dostal knížecí jarlyk v USA a je teď nedotknutelnou figurou. 705 01:11:27,437 --> 01:11:33,228 Ten kohokoliv, koho si zamanou, toho bude presovat. 706 01:11:33,348 --> 01:11:40,237 A protože dostal ten knížecí jarlyk ve Washingtonu, bude tak protlačovat politiku v zájmu Washingtonu. 707 01:11:40,357 --> 01:11:47,808 A vůbec není důležité, v jaké skupině bude. Dříve to chápali, proto se tomu bránili. 708 01:11:47,928 --> 01:11:56,226 Jenže teď na té vlně mono-většiny ztrácí takové vzdorování smysl, 709 01:11:56,346 --> 01:12:07,780 protože jestliže teď někdo nebude hlasovat, jak má, tak ho ta skupina, která je kurátorem „zelených“, odklidí. 710 01:12:07,900 --> 01:12:10,806 Proto všichni odhlasují tak, jak bude třeba. 711 01:12:10,926 --> 01:12:16,280 To samé bude platit ve vztahu k prezidentovi, který je absolutně nefunkční a nesamostatná figura. 712 01:12:16,400 --> 01:12:20,214 Zítra mu zorganizují jakýkoliv impeachment pod jakoukoliv záminkou. 713 01:12:20,334 --> 01:12:25,249 Takže kdo teď řídí Ukrajinu? Stejně jako dřív americké velvyslanectví. 714 01:12:25,369 --> 01:12:36,603 Bude-li se Zelenskij cukat, okamžitě proti němu zformulují obvinění, skutkovou podstatu obvinění. 715 01:12:36,723 --> 01:12:40,317 Okamžitě najdou, z čeho ho obvinit. 716 01:12:40,437 --> 01:12:47,401 Takže o žádném oslabení nebo snad předání moci lidu Ukrajiny nemůže být ani řeči. 717 01:12:47,521 --> 01:12:56,102 Jde o absolutní zrušení ukrajinské státnosti jako takové. Ukrajina se tím úplně mění… 718 01:12:56,222 --> 01:13:06,660 Už ani ne v surovinový přívěšek USA, ale v pouhý objekt, nástroj. 719 01:13:07,348 --> 01:13:17,011 Ukrajinu už úplně připravili o jakoukoliv vnitřní, vnější politiku, o samostatnost. 720 01:13:17,131 --> 01:13:21,894 Kdo se bude cukat, proti tomu budou použity represivní síly. To je vše. 721 01:13:22,014 --> 01:13:24,370 A kdo to bude realizovat? 722 01:13:24,490 --> 01:13:30,594 Ty možnosti tam teď má jen Avakov, který je kreaturou USA. 723 01:13:30,714 --> 01:13:35,925 Takže všechno tam probíhá natolik očividně, že to nelze nevidět. 724 01:13:38,780 --> 01:13:44,901 A ještě jedna otázka od Aarona Levita, který prosí vysvětlit, 725 01:13:45,021 --> 01:13:50,163 proč by měl vůbec globální prediktor vytvářet nová centra řízení zosobněná Čínou a Íránem 726 01:13:50,283 --> 01:13:54,496 s velkými náklady, problémy a časovou náročností? 727 01:13:54,616 --> 01:13:59,035 A co se vlastně stane, jestliže ten proces nepůjde jako teď s Íránem? 728 01:13:59,155 --> 01:14:02,714 Povede to k záhubě globálního prediktoru nebo přijde o svou nadvládu nad světem? 729 01:14:02,834 --> 01:14:07,047 Proč by to všechno nemohlo zůstat tak, jak to je? 730 01:14:08,217 --> 01:14:13,237 Och. Kdysi byla Sahara kvetoucí krajinou. 731 01:14:13,357 --> 01:14:17,433 Byly tam rozsáhlé lesy, žilo se tam dobře a pohodlně. 732 01:14:17,553 --> 01:14:21,560 A ve stejné době byla Evropa pokrytá ledovci. 733 01:14:21,680 --> 01:14:29,538 Ale přišla doba, kdy se po Sahaře začala šířit poušť, po celém Maghrebu 734 01:14:29,658 --> 01:14:35,247 a v Evropě se život stával lepší, lepší a lepší. 735 01:14:40,096 --> 01:14:48,659 Globální řízení kdysi sídlilo ve starověkém Egyptě. 736 01:14:48,779 --> 01:14:55,434 Ti, co to tu dnes řídí, pocházejí ze starověkého Egypta, ti globalisté. 737 01:14:55,554 --> 01:15:01,383 Napřed se museli přesunout do příznivějšího podnebí, do Evropy, 738 01:15:01,503 --> 01:15:07,848 protože na Zemi došlo ke změně přírodních klimatických zón. 739 01:15:07,968 --> 01:15:10,221 Takže odešli. 740 01:15:10,341 --> 01:15:17,099 Napřed bylo založeno Řecké impérium, potom Římské impérium. 741 01:15:17,219 --> 01:15:26,590 Potom se objevilo Holandsko, potom zase Velká Británie. 742 01:15:26,710 --> 01:15:37,973 Potom si vytvořili nástupní prostor v USA, ale USA vždy byly jen nástroj a tím také zůstaly. 743 01:15:38,093 --> 01:15:46,123 A centrem řízení, velitelským stanovištěm byla Velké Británie a Švýcarsko. 744 01:15:46,243 --> 01:15:52,314 Ale Velká Británie ne sama o sobě, ale dohromady s Holandskem. 745 01:15:52,434 --> 01:15:57,799 To byl historicky velice solidní tandem. 746 01:15:57,919 --> 01:16:05,966 Proto také když u nás probíhala výměna carských dynastií, když zlikvidovali Rurikovce, 747 01:16:06,086 --> 01:16:09,336 a dosadili Romanovce, 748 01:16:09,456 --> 01:16:13,841 tak Angličan otrávil Rurikovce 749 01:16:13,961 --> 01:16:21,579 a Holanďani zase vybavili penězi a zdrojovými možnostmi Romanovce, aby uspěli. 750 01:16:21,699 --> 01:16:25,052 To je ale na samostatné téma. 751 01:16:25,172 --> 01:16:32,618 Je tedy třeba vždy počítat s tím, jak probíhá změna klimatických zón, 752 01:16:32,738 --> 01:16:36,353 která probíhá stále a nikdy se nezastaví. 753 01:16:36,473 --> 01:16:43,313 Jenže existují vysokofrekvenční procesy, jako třeba střídání dne a noci, které zaregistrují všichni, 754 01:16:43,433 --> 01:16:53,731 a potom nízkofrekvenční procesy, třeba výměna pokolení, nebo nějaké ekonomické či politické formace. 755 01:16:53,851 --> 01:16:56,929 Existence určitých státních forem. 756 01:16:57,049 --> 01:17:02,156 Tyto změny na první pohled nezachytíte, proto je třeba studovat dějiny. 757 01:17:02,276 --> 01:17:07,487 A ta změna klimatických zón je velice pomalu probíhající proces, 758 01:17:07,607 --> 01:17:16,359 přesto je třeba stihnout v tom přelomovém okamžiku z jednoho bodu, který přestává být pohodlný pro život 759 01:17:16,479 --> 01:17:23,684 a jehož zdrojové možnosti jsou vyčerpány, rychle se přesunout do jiného bodu. 760 01:17:23,804 --> 01:17:33,313 A stejně jako se napřed přesunuli z Egypta do Benátek a Janova, a potom do Švýcarska a Holandska, 761 01:17:33,433 --> 01:17:39,916 přičemž od Holandska se odštěpila Velká Británie, která se stala klíčovým hráčem. 762 01:17:43,596 --> 01:17:51,580 Stejně tak je třeba dnes ze Švýcarska euroasijské křídlo globálního prediktoru 763 01:17:52,687 --> 01:18:01,019 a z Velké Británie a USA euroatlantické křídlo globálního prediktoru přestěhovat do těch klimatických zón, 764 01:18:01,139 --> 01:18:04,078 ve kterých bude další život pohodlný. 765 01:18:04,198 --> 01:18:08,477 A to nyní bude Čína a Írán. 766 01:18:08,597 --> 01:18:16,051 Oba tyto státy mají zkušenosti jako impéria, mnohonárodnostní impéria, 767 01:18:16,171 --> 01:18:21,965 a když tohle v kultuře národa existuje, je třeba na tom vystavět globální politiku. 768 01:18:22,085 --> 01:18:26,451 Co teď probíhá? Zpřístupňuje se severní mořská cesta. 769 01:18:26,571 --> 01:18:32,598 Možnost celoroční plavby po ní už je na spadnutí, v podstatě už probíhá. 770 01:18:33,705 --> 01:18:37,580 Proto se musí stihnout přesunout. 771 01:18:37,700 --> 01:18:41,862 Tady vůbec nejde o nějaké rozmary: 772 01:18:41,982 --> 01:18:45,620 „Nechce se mi, tak to nechám, jak to je.“ To ne. 773 01:18:45,740 --> 01:18:49,203 Pokud to nechají, jak to je, přijdou o řízení procesů ve světě. 774 01:18:49,323 --> 01:18:57,593 Proto se musí v předstihu postarat o to, aby centrum koncentrace řízení bylo včas zformováno 775 01:18:57,713 --> 01:19:02,633 a bylo plně funkční v tom okamžiku, kdy se všechno ve světě změní. 776 01:19:02,753 --> 01:19:10,091 Navíc, oni přece Evropu neponechávají ladem, na to přece připravují Írán, 777 01:19:10,211 --> 01:19:15,364 na to vytvoření evropského islámského chalífátu, ale již v jiných podmínkách. 778 01:19:15,484 --> 01:19:22,822 Takže nemají na výběr, musí změnit místo dislokace svého velícího stanoviště. 779 01:19:25,968 --> 01:19:28,619 To byla poslední otázka. 780 01:19:28,739 --> 01:19:37,505 Dnes jsme jako vždy mluvili o otázkách, které jsou zcela očividné, 781 01:19:37,625 --> 01:19:41,059 jestliže si alespoň trochu nastudujete 782 01:19:41,179 --> 01:19:46,827 Dostatečně všeobecnou teorii řízení složitých sociálních supersystémů. 783 01:19:46,947 --> 01:19:49,624 To je matematika řízení. 784 01:19:49,744 --> 01:19:57,373 Matematiku asi dnes nikdo dost dobře nemůže označit za pseudovědu, že? 785 01:19:57,493 --> 01:20:01,160 O DVTŘ to tvrdíte. Ale to je váš problém. 786 01:20:01,280 --> 01:20:07,336 Naučíte-li se Dostatečně všeobecnou teorii řízení, která je součástí Koncepce sociální bezpečnosti, 787 01:20:07,456 --> 01:20:12,638 když si prizmatem Dostatečně všeobecné teorie řízení nastudujete celou Koncepci sociální bezpečnosti, 788 01:20:12,758 --> 01:20:18,931 tak porozumíte všem procesům řízení ve světě. 789 01:20:19,513 --> 01:20:27,117 Dokážete je identifikovat přesně do té míry, do jaké to ve svém životě potřebujete, 790 01:20:27,237 --> 01:20:31,130 v tom každodenním, ve vašem všedním životě. 791 01:20:31,250 --> 01:20:34,739 Proto si pamatujte, že znalosti znamenají moc. 792 01:20:34,859 --> 01:20:41,942 Berte tuto moc do svých rukou. Osvojujte si znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. 793 01:20:42,062 --> 01:20:47,671 Osvojujte si Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 794 01:20:47,791 --> 01:20:58,305 Osvojujte si to z prací vnitřního prediktoru SSSR, které byly vydány do června roku 2018. 795 01:20:58,942 --> 01:21:07,039 Až si to osvojíte, pochopíte, proč já vám nedoporučuji ty práce, které byly vydány později. 796 01:21:07,159 --> 01:21:11,030 Stačí, když je začnete číst a pochopíte, že to… 797 01:21:11,150 --> 01:21:16,858 No, to ponecháme na vašem uvážení. Čtěte ty práce, stávejte se konceptuálně mocnými. 798 01:21:16,978 --> 01:21:21,854 Braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou. 799 01:21:21,974 --> 01:21:24,955 Do příštích setkání. Na shledanou. 800 01:21:25,922 --> 01:21:34,439 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .