1 00:00:08,667 --> 00:00:12,190 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:13,888 --> 00:00:20,009 Analytický pořad Otázka-odpověď https://fct-altai.ru/ https://www.youtube.com/user/KOBADOTU Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:20,678 --> 00:00:24,664 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:24,784 --> 00:00:29,448 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:29,568 --> 00:00:33,614 Dnes je 16.09.2019. 6 00:00:34,360 --> 00:00:40,687 A začneme první otázkou od Dmitrije Gindenburga, 7 00:00:40,807 --> 00:00:47,451 která se podle jeho názoru týká druhé nejsymboličtější události z uplynulého týdne. 8 00:00:47,571 --> 00:00:55,424 Jaká byla ta první událost, asi napíše dále, takže ta otázka zní následovně: 9 00:00:55,544 --> 00:00:59,488 Propuštění Boltona z funkce Trumpova poradce. 10 00:00:59,608 --> 00:01:03,886 Vyhodnoťte prosím tuto událost z konceptuálního hlediska. 11 00:01:04,006 --> 00:01:09,827 Je zde souvislost s odvoláním prokurátorů a lidí z Vyšetřovacího výboru v Rusku? 12 00:01:09,947 --> 00:01:16,102 V každém případě jde o dvě superudálosti, takže tou první měl na mysli odvolání prokurátorů, 13 00:01:16,222 --> 00:01:20,217 ovlivňující budoucnost světa. Jaký na to máte názor? 14 00:01:20,337 --> 00:01:27,496 Co se týká těch odvolání v Rusku, těch minulých, současných i těch budoucích, 15 00:01:27,616 --> 00:01:34,106 tak probíhá cílevědomá práce na obnově práce státu, tedy jeho fungování. 16 00:01:34,226 --> 00:01:42,104 Ten stát tu musí být a fungovat normálně, aby prokurátoři nekryli nějaké čachry navzdory zájmům státu. 17 00:01:42,224 --> 00:01:49,768 Pamatujete si, jak se prokurátoři schovávali za hranicemi, protože kryli hráčský byznys? 18 00:01:50,309 --> 00:01:55,941 Je třeba udělat pořádek v práci státních orgánů. To je jeden proces. 19 00:01:56,061 --> 00:02:00,931 Co se týká toho Boltonova odstoupení, tak to je zcela jiný proces 20 00:02:01,051 --> 00:02:09,006 a souvisí s tou situací, ve které se stále ještě nachází Trump, prezident USA. 21 00:02:09,547 --> 00:02:11,501 Ta věc se má tak… 22 00:02:14,048 --> 00:02:20,374 Musíte si uvědomit tu jednoduchou věc, že rozdělení na státní a globální elity 23 00:02:20,494 --> 00:02:24,309 se nekryje s jejich stranickou příslušností. 24 00:02:24,429 --> 00:02:30,893 Jako například v USA, kde jsou demokraté a republikáni. Tak to prostě nefunguje. 25 00:02:31,013 --> 00:02:39,123 Takže hledat nějaké úskoky, nebo odvozovat kariérní úspěchy či neúspěchy 26 00:02:39,243 --> 00:02:45,836 nějakého člověka od jeho stranické příslušnosti by bylo možné… 27 00:02:45,956 --> 00:02:48,794 To „by“ tam vždy překáží. 28 00:02:48,914 --> 00:02:54,014 …v nějakých klidnějších časech. Řekněme třeba, jako byla doba Reagana. 29 00:02:54,134 --> 00:03:01,216 Ale dokonce i tehdy ten skandál Írán-Contras odhalil, že ta dělicí čára je vedena zcela jinak. 30 00:03:01,336 --> 00:03:08,237 Takže zástupci státní a globální elity jsou zastoupení v obou těch partajích. 31 00:03:08,357 --> 00:03:16,777 A souvisí to s tím, že pokud chce globální elita řídit procesy globálního významu na planetě Zemi, 32 00:03:16,897 --> 00:03:20,660 tak potřebuje mít pod kontrolou všechny procesy. 33 00:03:20,780 --> 00:03:27,476 A je-li při řízení USA využívána tato houpačka, 34 00:03:27,596 --> 00:03:33,879 kdy je řízení vedeno jednou přes demokratickou stranu a podruhé přes tu republikánskou, 35 00:03:33,999 --> 00:03:38,380 tak musí mít globalisté své zástupce tam i tam. 36 00:03:38,500 --> 00:03:47,819 To ovšem vůbec neznamená, že je zájem globální a státní elity vyvážený. 37 00:03:47,939 --> 00:03:55,123 Ve skutečnosti je jak pro globální elitu, tak i pro tu státní mechanismus těch stran, 38 00:03:55,243 --> 00:04:01,296 mechanismus státního řízení pouze nástrojem pro dosahování vlastních cílů. 39 00:04:01,416 --> 00:04:07,078 A jestliže se tyto cíle neshodují, tak dochází ke konfliktu. 40 00:04:07,198 --> 00:04:12,922 Podobné konflikty můžete v podstatě pozorovat na nižších úrovních v jakémkoliv pracovním kolektivu. 41 00:04:13,042 --> 00:04:19,473 Když se zájmy jednoho či druhého šéfa neshodují a začne probíhat skrytý boj. 42 00:04:20,066 --> 00:04:23,572 Takže jak to vypadá ve vztahu k USA? 43 00:04:23,692 --> 00:04:28,560 Ve vztahu k USA, a já už nevím, pokolikáté to zde opakuji, 44 00:04:29,811 --> 00:04:38,419 je cílem globální elity provést přestavbu USA a la SSSR, 45 00:04:38,539 --> 00:04:47,060 aby se ten globální nástroj v podobě USA, který se již opotřeboval a nefunguje jak má, 46 00:04:47,180 --> 00:04:55,689 přeformátoval a přeladil na další práci. A proč došlo k jeho opotřebování? 47 00:04:55,809 --> 00:05:00,370 Protože v podstatě šlo o dočasný nástroj, 48 00:05:00,490 --> 00:05:08,009 neboť když 5% obyvatelstva spotřebovává 50% světových energetických zdrojů a produkuje 40% světového odpadu, 49 00:05:08,129 --> 00:05:14,849 tak to musí vést k záhubě celého lidstva, když si všechny ostatní státy vezmou příklad z amerických standardů. 50 00:05:14,969 --> 00:05:20,894 Takže aby přišly o tento svůj cíl, musí se dařit špatně všude. 51 00:05:21,014 --> 00:05:27,221 To znamená, že ty spotřební normy musí být sníženy všude, to je ten cíl globálního řízení. 52 00:05:27,341 --> 00:05:32,390 Oni si dobře uvědomují, že planeta Země je kulatá a zdrojů je na ní málo, 53 00:05:32,510 --> 00:05:37,482 takže je třeba začít přecházet na různé úsporné technologie, 54 00:05:37,602 --> 00:05:42,960 aby ty životní zdroje na planetě vydržely co možná nejdéle. 55 00:05:43,080 --> 00:05:47,664 Co se týká americké státní elity, a prakticky vůbec všech státních elit, 56 00:05:47,784 --> 00:05:50,364 tak oni tak globálně nepřemýšlí. 57 00:05:50,484 --> 00:05:59,680 Oni si myslí, že tam někde za rohem je na Zemi nějaká zásobárna, odkud bude možné brát zdroje. 58 00:05:59,800 --> 00:06:07,297 Docela vážně si to myslí a jsou přesvědčeni, že zatím jim to určitě vystačí a koho by zajímalo, co bude potom? 59 00:06:07,417 --> 00:06:13,958 Proto je také cílem americké státní elity zachovat americký způsob života, 60 00:06:14,078 --> 00:06:22,548 americké spotřební normy a samozřejmě americkou dominanci ve světě. 61 00:06:22,668 --> 00:06:29,261 To znamená, že si musí za každou cenu zachovat své vojenské základny, 62 00:06:29,381 --> 00:06:36,694 svou přítomnost ve světě, a podle svého uvážení dosazovat lidi do vedení států, kde si jen vzpomenou. 63 00:06:40,295 --> 00:06:48,884 Jenže souhrnná moc všech států již teď převyšuje souhrnnou moc USA. 64 00:06:49,004 --> 00:06:55,737 To znamená, že všechny ty státy mají zájem na tom, dohodnout se, 65 00:06:55,857 --> 00:07:02,383 vytvořit protiváhu USA a snížit jejich význam. 66 00:07:02,503 --> 00:07:04,995 Globalisté si to uvědomují. 67 00:07:05,115 --> 00:07:09,830 Státní elita si myslí, že tento proces je možné ještě uřídit 68 00:07:09,950 --> 00:07:15,878 a nechce vidět, že už se v podstatě státy touto cestou vydaly. 69 00:07:15,998 --> 00:07:23,737 A takové svazy jako BRICS, APEC, 70 00:07:24,457 --> 00:07:38,632 jako G20 jsou již v podstatě těmi mechanismy řízení, které USA jako stát dominující nad celým světem deklasují. 71 00:07:38,752 --> 00:07:42,603 To v každém případě, jinak to být nemůže. 72 00:07:42,723 --> 00:07:56,078 Takže chcete-li, aby USA přežily, musíte přizpůsobit své státní řízení světovým reáliím. 73 00:07:56,469 --> 00:08:01,900 Jenže státní elita si myslí, že ještě někde zatlačí, někde udělá majdánek, 74 00:08:02,020 --> 00:08:06,817 jinde státní převráteček a vše bude zase OK! 75 00:08:06,937 --> 00:08:10,318 U nás to zase zkoušeli v létě. 76 00:08:10,438 --> 00:08:16,671 Minulé léto se tu pokoušeli o státní převrat, tohle léto opět. 77 00:08:16,791 --> 00:08:22,597 V Číně se pokoušejí dělat problémy v Hongkongu a vůbec si neuvědomují, že tak vlastně lezou do pasti. 78 00:08:22,717 --> 00:08:28,686 Vždyť čím je ten Hongkong v porovnání s celou Čínou? Ničím. 79 00:08:29,344 --> 00:08:38,952 Zatímco z hlediska globálního řízení zde kříží cestu světovým nadnárodním korporacím, 80 00:08:39,713 --> 00:08:47,367 které již začínají vyvíjet nátlak na státní elitu USA prostřednictvím svých mechanismů. 81 00:08:47,487 --> 00:08:56,563 Ale nejdůležitější je pochopit, že úkolem globálních elit je vrátit… 82 00:08:56,683 --> 00:09:03,331 Nebo jinak, obrodit vlastní výrobu v USA nakolik to bude možné, 83 00:09:03,451 --> 00:09:12,610 a zajistit fungování státu USA díky výnosům z vlastní výroby. 84 00:09:13,597 --> 00:09:17,712 No a na základě toho provést přeformátování USA. 85 00:09:17,832 --> 00:09:21,600 Úkolem americké státní elity je zmocnit se, 86 00:09:21,720 --> 00:09:28,677 tedy udržet parazitování amerického státu v postavení globálního hegemona. 87 00:09:28,797 --> 00:09:39,931 Proto zde také probíhá ta záměna, že státní elitu zastupuje Trump a ti, kteří mu čelí, Clintonové, že jsou globalisté. 88 00:09:40,342 --> 00:09:47,234 Ve smyslu, ti přece chtějí stejně jako dřív vysávat celý svět, okrádat ho, vysávat mu krev. 89 00:09:47,354 --> 00:09:49,929 Ve skutečnosti je to jinak. 90 00:09:52,254 --> 00:10:01,286 Globalisté chtějí USA na čas odstavit, přeformátovat a udělat z nich znovu funkční nástroj, 91 00:10:01,406 --> 00:10:07,787 zatímco státní elita si chce zachovat svou dosavadní hegemonii ve světě 92 00:10:07,907 --> 00:10:11,963 a stejně jako dřív žít z vykrádání cizích zdrojů. 93 00:10:12,083 --> 00:10:17,250 Jenže žít podle těchto pravidel už dál není možné, protože to planeta nevydrží. 94 00:10:17,370 --> 00:10:21,776 Vedlo by to k jejímu civilizačnímu zániku, celé planety, 95 00:10:21,896 --> 00:10:26,468 a to prostě státní elita na rozdíl od globalistů není schopná pochopit. 96 00:10:26,588 --> 00:10:29,202 Takže v čem je ta podstata? 97 00:10:29,631 --> 00:10:37,975 Vidíme, že po celou tu dobu, kdy je u řízení státu, Trump velice často mění své lidi. 98 00:10:38,095 --> 00:10:39,277 Proč? 99 00:10:39,924 --> 00:10:43,710 Ta odpověď je v podstatě jednoduchá. 100 00:10:43,830 --> 00:10:50,746 On každého člověka vždy dosazuje kvůli provedení určitého manévru, 101 00:10:50,866 --> 00:10:58,872 po jehož provedení je zapotřebí daného člověka odvolat, protože nátlak na něj příliš vzrůstá. 102 00:10:58,992 --> 00:11:01,879 je na něj vyvíjen stále silnější nátlak. 103 00:11:01,999 --> 00:11:08,604 Vždyť dokonce několik z Trumpových funkcionářů skončilo ve vězení. 104 00:11:08,724 --> 00:11:14,549 To už je ale svévole, oni tak v USA narušili pravidla „elitářské hry“. 105 00:11:14,669 --> 00:11:19,260 A státní elita za to zaplatí, ale trochu později, 106 00:11:19,380 --> 00:11:23,971 až všechna jejich energie a síla k odporu vyprchá. 107 00:11:24,091 --> 00:11:27,242 Zatím se ještě brání příliš silně. 108 00:11:27,362 --> 00:11:30,349 A co je nucen dělat Trump? Tak se na to podívejte. 109 00:11:30,469 --> 00:11:34,875 Když se v řízení objeví nový člověk a je úplně jedno, o jaký jde systém řízení, 110 00:11:34,995 --> 00:11:38,125 vždyť to všichni velmi dobře znáte ze svého života. 111 00:11:38,245 --> 00:11:43,022 Když se v řízení objeví nový člověk, tak si všichni k němu začnou hledat cestičky. 112 00:11:43,142 --> 00:11:51,189 Někdo si vzpomene, že se spolu učili ve škole, někdo na vysoké, někdo s ním chodil třeba do školky... 113 00:11:51,309 --> 00:11:52,773 To není důležité. 114 00:11:52,893 --> 00:12:03,451 Jsou i významnější kontakty, v jejichž rámci je možné nalézt na člověka ty správné vlivové páky. 115 00:12:03,571 --> 00:12:11,351 Vždyť přece nepřišel odnikud, nepřiletěl z nějaké jiné planety, má nějaký svůj životopis. 116 00:12:11,471 --> 00:12:19,045 Někde pracoval, s někým se stýkal, vedl své finanční vztahy, někde nějaké ty nitky zanechal. 117 00:12:19,165 --> 00:12:25,999 Takže ke každému člověku, který nastoupí do řízení státu, si všichni hned začnou hledat cestičky. 118 00:12:26,472 --> 00:12:34,101 Můžete tam tedy dosadit kohokoliv, kdo by pracoval pro zájmy globálního prediktoru, 119 00:12:34,221 --> 00:12:37,547 prostě stoprocentního globalistu. 120 00:12:37,667 --> 00:12:45,238 Jenže jeho minulost poskytuje klíče, tedy umožňuje dohledat klíče k jeho řízení. 121 00:12:45,358 --> 00:12:58,791 A čím déle je člověk v dané funkci, tím je zranitelnější, tím snadněji bude ovlivnitelný. 122 00:12:59,383 --> 00:13:05,813 A na to, aby k tomu nemohlo docházet, je právě dobrý tento kádrový kolotoč. 123 00:13:05,933 --> 00:13:13,477 Jen si vzpomeňte na devadesátá léta před příchodem Putina jako premiéra a potom prezidenta. 124 00:13:13,597 --> 00:13:15,406 Co se dělo? 125 00:13:15,526 --> 00:13:20,293 Dosadili tam lidi kvůli určitému úkolu, jako například Kirijenka. 126 00:13:20,413 --> 00:13:22,814 Ten se postaral o default a odešel. 127 00:13:22,934 --> 00:13:27,031 A takto to vypadalo se všemi, když splnili svůj úkol, tak odešli. 128 00:13:27,151 --> 00:13:29,768 A jak ve výsledku vypadá takové řízení? 129 00:13:29,888 --> 00:13:36,187 Člověk nastoupí do funkce, ani se pořádně nerozhlédne, jen vyřeší svůj úkol a zase jde. 130 00:13:36,307 --> 00:13:40,405 Takže nikdo žádné vlivové páky ani najít nestíhá. 131 00:13:40,525 --> 00:13:45,548 Výsledkem bylo, že náš stát rozkládali velice, opravdu velice efektivně. 132 00:13:45,668 --> 00:13:49,333 A co udělal Putin? Zastavil ten kádrový kolotoč, 133 00:13:49,453 --> 00:13:58,263 aby měl čas najít vlivové páky a donutil každého z těch lidí v té či oné míře pracovat pro stát. 134 00:13:58,383 --> 00:14:05,751 Těm, kteří se nepoddali, bylo předvedeno, co to znamená mít v ruce tyto vlivové páky. 135 00:14:05,871 --> 00:14:08,240 Jak dopadl Chodorkovskij? 136 00:14:08,733 --> 00:14:16,531 To je jeden přístup. Chcete-li rozvíjet stát, tak potřebujete mít v řízení stabilitu. 137 00:14:17,174 --> 00:14:28,284 Jestliže chcete zabránit tomu, aby někdo ovlivňoval vaše již zformované řízení, 138 00:14:28,404 --> 00:14:34,508 tak naopak použijete kádrový kolotoč, aby ti, kteří chtějí čelit vašemu řízení, 139 00:14:34,628 --> 00:14:37,723 nedokázali vyvíjet nátlak na vaše lidi. 140 00:14:37,843 --> 00:14:43,382 Takže pokaždé ztratí čas tím, že si k danému člověku hledají přístupové cestičky, 141 00:14:43,502 --> 00:14:53,283 a najednou je jim to na nic, když je ten člověk odvolán a oni musí začít nanovo s novým člověkem. 142 00:14:53,403 --> 00:15:00,388 Co se vždy říkalo o USA? Že se tam sice prezidenti mění, ale jejich politika zůstává stále stejná. 143 00:15:00,508 --> 00:15:10,758 A proč tomu tak bylo? Protože ten nástroj řízení byl kádrově naplněn představiteli státní elity 144 00:15:11,127 --> 00:15:18,493 a koncepci řízení státu formovala globální elita, takže se nic neměnilo. 145 00:15:18,613 --> 00:15:25,858 Jejich lidé se v podstatě nacházejí na klíčových pozicích, aby mohlo být realizováno průběžné řízení, 146 00:15:25,978 --> 00:15:38,902 a signální figury, které naznačují určité řídicí momenty, se musí měnit v míře splnění svého úkolu. 147 00:15:39,022 --> 00:15:43,469 A to je přesně to, co provádí Trump. 148 00:15:43,589 --> 00:15:48,633 Dosadí do funkce člověka, státní elita k němu začne hledat cestičky, když je najde, 149 00:15:48,753 --> 00:15:53,591 začne na něj vyvíjet svůj nátlak, 150 00:15:53,711 --> 00:15:59,516 a on je potom najednou v potřebném okamžiku odvolán a nahradí ho někdo jiný. 151 00:15:59,636 --> 00:16:04,021 Proto se nenechte… Víte, jako naši polithňupové: 152 00:16:04,141 --> 00:16:12,024 „Ten Trump o řízení vůbec nic neví, řídí se čistě jen svými vrtochy…“ 153 00:16:12,144 --> 00:16:16,365 Jenže ve skutečnosti to tak není. Jedná velmi promyšleně. 154 00:16:16,485 --> 00:16:20,192 A proč jsem tohle všechno vykládal? Abych to lépe osvětlil. 155 00:16:20,312 --> 00:16:22,372 Co prováděl Bolton? 156 00:16:22,492 --> 00:16:29,450 On v poslední době udělal dost různých prohlášení, všechny tu probírat nebudeme, jen to jedno. 157 00:16:29,570 --> 00:16:35,210 Z USA jsou vůči Ukrajině uplatňovány dva různé přístupy. 158 00:16:36,012 --> 00:16:39,283 První přístup prezentuje Kurt Volker. 159 00:16:39,403 --> 00:16:44,509 Tento tajemný člověk z Institutu McCaina mluví ve stylu: 160 00:16:44,629 --> 00:16:49,158 „Už je to tak. Vy Ukrajinci musíte bojovat proti Rusům do posledního Ukrajince, 161 00:16:49,278 --> 00:16:51,689 a my vám s tím ze zahraničí pomůžeme. 162 00:16:51,809 --> 00:16:53,890 Amerika na vás nikdy nezapomene. 163 00:16:54,010 --> 00:17:02,328 Potom si na vašem území zřídíme nějaké to své teritorium, až vy všichni zahynete v boji proti sobě samým, 164 00:17:02,448 --> 00:17:05,164 v boji Ukrajinců proti Rusům.“ 165 00:17:05,284 --> 00:17:10,821 A potom přijede Bolton a říká: „To je konec pánové. 166 00:17:12,899 --> 00:17:17,426 Tohle je plná rezignace. 167 00:17:17,546 --> 00:17:19,993 My z tohoto území odcházíme 168 00:17:20,113 --> 00:17:25,032 a tak plně přechází pod řízení Evropy a Ruska, to podle toho, jak to vše dopadne.“ 169 00:17:25,152 --> 00:17:30,382 O čem v poslední době neustále mluví Trump? 170 00:17:30,502 --> 00:17:36,606 Že řešit globální problémy bez Ruska není možné: „Rusko je natolik veliké 171 00:17:36,726 --> 00:17:42,006 a má natolik velký vliv na procesy řízení, že je nutné vše řešit i s ním. 172 00:17:42,126 --> 00:17:47,331 Budeme-li se scházet bez Ruska, tak to budou jen plané řeči, protože to bude k ničemu.“ 173 00:17:47,451 --> 00:17:53,195 Cožpak tohle může americké státní elitě vyhovovat? Samozřejmě, že ne. 174 00:17:53,315 --> 00:18:04,382 A když Bolton tohle prohlásil, že Amerika dává ruce pryč od USA, oj, od Ukrajiny 175 00:18:04,502 --> 00:18:13,486 a ta přechází pod řízení jiných nadnárodních subjektů, 176 00:18:13,606 --> 00:18:21,202 a konkrétně sjednocené Evropy a Ruska, tak to muselo americkou státní elitu pěkně naštvat. 177 00:18:21,322 --> 00:18:28,610 Ona chce přes Ukrajinu rozpoutat požár velké války, který by odtud přeskočil na Rusko i na Evropu, 178 00:18:28,730 --> 00:18:33,420 aby si zachovala svou americkou dominanci ve světě. 179 00:18:33,540 --> 00:18:36,892 Sice jen nakrátko, ale: „Po nás potopa!“ 180 00:18:37,012 --> 00:18:44,247 Oni nechápou, že povede-li se jim rozpoutat požár velké války, který bude řádit v Rusku a v Evropě, 181 00:18:44,367 --> 00:18:50,780 tak to za louží tentokrát nepřečkají, jako to bylo za 1. a 2. světové války. 182 00:18:50,900 --> 00:18:57,570 Už máme k dispozici nové druhy zbraní, zcela nové, takže jim tam bude velice horko. 183 00:18:57,690 --> 00:19:04,822 Navíc nedisponují dostatkem zdrojů. Své výrobní kapacity vyvezli za hranice a vlastní zdroje nemají. 184 00:19:04,942 --> 00:19:10,377 Akorát tu pohádku o břidlicové ropě a břidlicovém plynu. 185 00:19:10,712 --> 00:19:16,987 Ale to už jsme tu rozebírali odshora až dolů a už to není dobré ani jako vtip. 186 00:19:17,107 --> 00:19:22,036 Všichni přece zaznamenali, že jakmile byl poražen ISIL v Sýrii, 187 00:19:22,156 --> 00:19:29,723 tak byl okamžitě konec s dodávkami „břidlicové“ ropy. 188 00:19:29,843 --> 00:19:37,948 Jakmile jsme v Rusku přitvrdili v dodávkách plynu, 189 00:19:38,068 --> 00:19:42,351 udělali je průzračnější a více se přešlo na ty státní, 190 00:19:42,471 --> 00:19:47,824 tak Američané okamžitě skončili se svými dodávkami „břidlicového“ plynu. 191 00:19:47,944 --> 00:19:53,296 Takže nic nemají a velice dobře si to uvědomují. Takže co se to stalo s tím Boltonem? 192 00:19:53,416 --> 00:20:01,875 Bolton splnil svůj úkol a změnil rozložení sil v globálním řízení. 193 00:20:01,995 --> 00:20:09,327 A co teď potřebuje udělat státní elita? Tento stav zvrátit. 194 00:20:09,447 --> 00:20:17,536 Potřebovala by pracovat s Boltonem, aby zafungoval jako virus, překážel Trumpovi 195 00:20:18,901 --> 00:20:27,066 a přesměrovával kroky Trumpovy administrativy tak, aby to odpovídalo zájmům státní elity USA. 196 00:20:27,186 --> 00:20:37,147 Byl to přece poradce, takže mohl pouze informačně vnášet dezorganizaci do práce administrativy, nic víc. 197 00:20:38,556 --> 00:20:45,687 A co je na tom nejzajímavější? Možnost vrátit americkou státní elitu do výchozího bodu, 198 00:20:45,807 --> 00:20:50,706 tj. odvolat Boltona, takže by proti němu už nebyl vyvíjen takový nátlak 199 00:20:50,826 --> 00:20:53,919 jako třeba na Manaforta, který skončil ve vězení. 200 00:20:54,039 --> 00:21:01,556 Neboť prostě pohasne zájem o něj, nebude už další zájem na něj tlačit, více ho zmáčknout. 201 00:21:01,676 --> 00:21:06,574 Je přece lepší nechat státní elitu znovu se marně snažit od nuly. 202 00:21:06,694 --> 00:21:10,778 Tj. dosadit nového člověka, kterého budou muset znovu začít zpracovávat. 203 00:21:10,898 --> 00:21:16,280 A aby byla úplně vyvedena z konceptu, obsadit tu funkci dočasným zástupcem. 204 00:21:16,400 --> 00:21:20,242 Třeba tam už zůstane nastálo, jenže kdo ví? 205 00:21:20,362 --> 00:21:27,989 Ať se lopotí tam, kde nenadělají škodu a nepřekážejí stabilnímu, celá desetiletí zaběhnutému… 206 00:21:28,474 --> 00:21:33,382 Už v době, kdy byly USA zakládány, byl tento proces rozbíhán. 207 00:21:33,502 --> 00:21:42,868 A jakmile založili kreditně-finanční systém, oj Federální rezervní systém, a ten se plně rozběhnul… 208 00:21:43,771 --> 00:21:48,106 Nu, například za Ronalda Reagana již pracoval naplno, 209 00:21:48,226 --> 00:21:52,376 tj. globalisté řídí a státní elita slouží jako vykonavatelský mechanismus. 210 00:21:52,496 --> 00:21:57,042 Nu ano, ten nástroj se teď poněkud vymknul kontrole, tak ho tímto způsobem svádějí z cesty, 211 00:21:57,162 --> 00:22:07,254 aby ztráceli čas a energii v boji s těmi procesy, které už jsou stejně v podstatě ve svém finále. 212 00:22:08,136 --> 00:22:13,924 Proto také Trump dosadí člověka, který plní svůj úkol, a také je návnadou. 213 00:22:14,044 --> 00:22:18,612 Státní elita napřed hledá jak na něj, snaží se na něj tlačit, 214 00:22:18,732 --> 00:22:23,542 a potom se ukáže, že to dělala zcela zbytečně a čas zatím ubíhá. 215 00:22:23,662 --> 00:22:28,186 Globalisté přece také zatím pracují na lidech státní elity. Třeba Clintonová. 216 00:22:28,306 --> 00:22:35,185 V jejím případě to dost rychle spěje k tomu, že může být souzena za to, 217 00:22:37,936 --> 00:22:41,017 že je ruskou agentkou, 218 00:22:41,137 --> 00:22:46,168 neboť na rozdíl od Trumpa toho v tomto ohledu na ní mají dost, 219 00:22:46,288 --> 00:22:48,963 co mohou reálně vyhrabat. 220 00:22:49,083 --> 00:22:54,773 Takže ten úkol je jen jeden, zachovat stabilní řízení Spojenými státy, 221 00:22:54,893 --> 00:23:02,037 za kterého budou USA přeformátovány ze světového hegemona na státní subjekt, 222 00:23:02,157 --> 00:23:06,659 který bude žít z vlastní výroby, 223 00:23:07,253 --> 00:23:14,450 a zachovat přitom i stabilitu světových procesů, aby se na planetě Zemi civilizace nezhroutila. 224 00:23:14,570 --> 00:23:17,223 Probíhá normální práce. 225 00:23:21,736 --> 00:23:30,671 Další otázka je věnována poslední události, která je teď propírána v médiích 226 00:23:30,791 --> 00:23:37,098 a jmenovitě vás prosí okomentovat útok, jak se teď již vyjasnilo, 227 00:23:37,218 --> 00:23:41,456 jemenských dronů na ropná zařízení Saúdské Arábie. 228 00:23:41,576 --> 00:23:45,704 A konkrétně Stanislav píše, že je mu jasné, 229 00:23:45,824 --> 00:23:51,932 že ten útok na ta ropná zařízení byl od globalistů černou známkou pro stát Saúdská Arábie. 230 00:23:52,052 --> 00:23:58,095 Jak dlouho ještě asi bude existovat tento wahhábistický stát, ta líheň teroristů? 231 00:23:58,514 --> 00:24:02,497 To nebyla žádná černá známka pro Saúdskou Arábii. 232 00:24:02,617 --> 00:24:09,166 Saúdská Arábie jako stát neexistovala, neexistuje a existovat nebude. 233 00:24:09,286 --> 00:24:18,278 Je to umělý, projektově zkonstruovaný stát řízený z nadnárodní úrovně 234 00:24:18,398 --> 00:24:24,419 a konkrétně z velitelského štábu Britského impéria. 235 00:24:26,774 --> 00:24:29,767 Je to zcela jiná černá známka. 236 00:24:29,887 --> 00:24:36,348 Tak zaprvé jemenští povstalci, ať už jsou jacíkoliv, nejsou schopni vyrábět drony. 237 00:24:36,468 --> 00:24:39,672 To znamená, že je museli někde koupit. 238 00:24:39,792 --> 00:24:52,634 A tím spíše takto kvalitní drony. První informace zněla, že šlo o íránské drony. 239 00:24:52,754 --> 00:25:02,979 Ano, Írán v poslední době sem tam demonstruje způsobilost na své technologické úrovni. 240 00:25:03,099 --> 00:25:07,888 Takže bylo v podstatě USA dáno najevo: „Vy chcete válčit s Íránem? 241 00:25:08,008 --> 00:25:12,576 A uvědomujete si, jakou můžete čekat odvetnou odpověď od subjektu této úrovně? 242 00:25:12,696 --> 00:25:19,420 To nebude jako bombardovat chudý Afghánistán, ani jako podplatit irácké generály. 243 00:25:19,540 --> 00:25:25,650 Tohle je zcela jiná situace. Tady s podobnými věcmi neuspějete.“ 244 00:25:26,537 --> 00:25:33,668 Proto jde o jinou známku, o známku poslanou USA a všem ostatním. 245 00:25:33,788 --> 00:25:36,238 Jen si tu situaci vezměte. 246 00:25:36,358 --> 00:25:41,097 Saúdská Arábie měla tu nejsilnější armádu, 247 00:25:41,217 --> 00:25:49,830 o které všichni tvrdili, že není radno se s ní střetnout, protože všechny rozpráší. 248 00:25:49,950 --> 00:25:56,080 Tak se s ní střetli Hútíové, Jemenci, a co? 249 00:25:56,200 --> 00:25:59,495 A co ta armáda dokázala? Vůbec nic. 250 00:25:59,615 --> 00:26:05,464 Bojové akce se neustále z Jemenu přesouvají na území Saúdské Arábie. 251 00:26:06,044 --> 00:26:12,172 Neustále jsou ostřelována města, vojenské posádky… 252 00:26:12,292 --> 00:26:20,917 Jemenci v podstatě pořád dávají zabrat té nejsilnější arabské armádě přímo na jejím území. 253 00:26:21,037 --> 00:26:25,782 A co je v dané situaci zásadně důležité? 254 00:26:26,531 --> 00:26:33,595 Jemen… Oj Saúdská Arábie je vyzbrojena převážně americkými zbraněmi 255 00:26:33,715 --> 00:26:40,462 a především, tou proslulou protiraketovou obranou Patriot. 256 00:26:41,277 --> 00:26:47,990 A ochránily je ty jejich Patrioty? Nic nezmohly. 257 00:26:48,110 --> 00:26:58,158 A naše prostředky protiraketové obrany ochraňující naši vojenskou základnu v Hmímím 258 00:26:59,435 --> 00:27:07,402 a na rozdíl od těch systémů v Saúdské Arábii nečelí žádným markýrovaným útokům, 259 00:27:07,522 --> 00:27:14,137 co se týká početnosti i taktiky použití dronů. 260 00:27:14,257 --> 00:27:19,529 Tam to probíhá úplně jinak a dosud bez jakéhokoliv úspěšného útoku. 261 00:27:19,649 --> 00:27:28,267 Takže je jasně vidět, co jsou zač americké zbraně a co ty, které vyrábí Rusko. 262 00:27:28,387 --> 00:27:31,877 To je tedy v podstatě ukazatelem toho, 263 00:27:31,997 --> 00:27:41,891 že s ohledem na zbraně a s ohledem na své vlastní vyhlídky není dobré spolupracovat s USA. 264 00:27:42,011 --> 00:27:44,664 A co je nejzajímavější? 265 00:27:46,229 --> 00:27:52,919 Saúdská Arábie dodává ropu. A jaké teď USA přijaly rozhodnutí? 266 00:27:53,039 --> 00:28:01,393 Že odblokují své strategické zásoby, aby prý nepřipustily skokový nárůst cen ropy. 267 00:28:03,198 --> 00:28:10,417 Tak zaprvé, aby nedošlo k nárůstu cen ropy, stačilo by začít nakupovat íránskou ropu, nebo jinou. 268 00:28:10,537 --> 00:28:20,453 Připomenu, že ve světě funguje dohoda OPEC o limitované těžbě ropy. Dá se to tedy vyřešit jinak. 269 00:28:21,202 --> 00:28:32,448 A co tedy znamená tohle rozhodnutí USA? Znamená to, že už nikde na volném trhu nemohou tu ropu získat. 270 00:28:32,568 --> 00:28:41,956 To znamená, že už jsou odříznuty takovým způsobem, že jim nezbývá než čerpat vlastní strategické zásoby. 271 00:28:44,422 --> 00:28:54,128 Takže ten útok dronů byl v podstatě kvůli tomu, aby americká státní elita dostala hlavobol 272 00:28:54,248 --> 00:29:01,788 a nebránila Trumpovi v přestavbě amerického státu tak, jak to potřebují globální elity. 273 00:29:07,224 --> 00:29:13,981 Další otázky se týkají Ukrajiny a jsou od Alexandra a Andreje. 274 00:29:14,101 --> 00:29:20,540 První otázka. 11. září se rozšířila fáma o odstoupení Avakova. 275 00:29:20,660 --> 00:29:24,062 Sám Avakov tu fámu okomentoval následovně: 276 00:29:24,182 --> 00:29:28,595 „Tento prezident bude mít mé prohlášení o odstoupení vždy položené na stole. 277 00:29:28,715 --> 00:29:32,601 Valeriji Viktoroviči, tato informace a zprávy, které ji doprovázejí, 278 00:29:32,721 --> 00:29:38,390 takové jako o odzbrojení dobrovolnických bataliónů, o odvolání zástupců šéfa Národní policie 279 00:29:38,510 --> 00:29:43,319 jsou částí velké hry, o které jste mluvil v minulém pořadu? 280 00:29:44,398 --> 00:29:48,338 Ta situace je v podstatě následující. 281 00:29:48,458 --> 00:29:57,185 O Avakovovi už jsme mluvili, že jeho knížecí jarlyk mu byl vydán ve Washingtonu. 282 00:29:57,305 --> 00:30:05,571 Takže jeho řeči o tom, že jeho prohlášení o odstoupení leží na prezidentově stole... 283 00:30:05,691 --> 00:30:11,844 Zelenskij ho přece nemůže propustit bez povolení z Washingtonu, což mu umožňuje… 284 00:30:11,964 --> 00:30:14,023 Dovedete si to představit? 285 00:30:14,143 --> 00:30:20,450 Zelenskij něco řekne, Avakov udělá opak a Zelenskij ho přesto z funkce neodvolá. 286 00:30:20,570 --> 00:30:22,981 Tak kdo to tam řídí? 287 00:30:23,531 --> 00:30:31,718 A to nejdůležitější, umožňuje to konečně se dobrat k tomu formátu, o kterém jsme vždy mluvili. 288 00:30:31,838 --> 00:30:37,507 Všechny ty nacionalistické batalióny, všichni ti karatelé, banderovci, přívrženci UPA a další, 289 00:30:37,627 --> 00:30:46,927 jsou jako vzteklí psi vypěstovaní speciálně kvůli tomu, aby svou nesmírnou krutostí k civilistům 290 00:30:47,047 --> 00:30:56,964 vyprovokovali velkou válku mezi Ukrajinou a Ruskem a Ukrajinou a Evropou. 291 00:30:57,084 --> 00:31:07,214 A potom by tam díky migraci a u nás v Rusku díky činnosti našich liberastských struktur 292 00:31:07,334 --> 00:31:13,541 bylo možné rozpoutat velkou válku, u nás konkrétně občanskou. 293 00:31:13,661 --> 00:31:20,116 Opakuji, že v Evropě mají migrační toky smést stávající státy 294 00:31:20,236 --> 00:31:24,776 a vytvořit nové národy s novými jazyky a novými státy. 295 00:31:24,896 --> 00:31:28,500 Měl by se tedy rozhořet požár této velké války. 296 00:31:28,620 --> 00:31:35,700 Ale v každém případě, ještě jednou opakuji, jestliže se jim tohle nepovede a ono se jim to nevede, 297 00:31:35,820 --> 00:31:44,839 tak jakékoliv, absolutně jakékoliv státní řízení, v jakékoliv formě státnosti, v jakékoliv! 298 00:31:44,959 --> 00:31:49,469 Dokonce i v takové jako je teď na Ukrajině, kde je absolutně uprázdněn stát 299 00:31:49,589 --> 00:31:57,698 a ukrajinská státnost existuje pouze jako součást amerického nadnárodního řízení, 300 00:31:58,908 --> 00:32:08,449 bude-li chtít udržet určitou stabilitu, bude muset tyto vzteklé psy ořezat. 301 00:32:08,569 --> 00:32:15,187 Jen si vzpomeňte, jakmile skončila ta fáze, pro kterou byl potřebný Saško Bělyj, 302 00:32:15,307 --> 00:32:17,682 tak ho okamžitě zastřelili. 303 00:32:17,802 --> 00:32:22,723 Okamžitě, hned, tato fáze skončila a on už jako nástroj přestal být potřebný. 304 00:32:22,843 --> 00:32:32,136 No a teď skončila další fáze, kdy jako nástroj přestaly být potřebné ty kárné batalióny 305 00:32:33,603 --> 00:32:39,363 a všechny ty nacionalistické "svidomé" organizace v takovém objemu! 306 00:32:39,750 --> 00:32:47,465 To znamená, že je nutné jim pustit pořádně žilou. A to je to, k čemu to teď směřuje. 307 00:32:47,585 --> 00:32:55,515 Právě proto, že americká státní elita přichází o své řízení Ukrajiny 308 00:32:55,635 --> 00:33:02,665 a globální americká elita předává řízení Ukrajiny, 309 00:33:02,785 --> 00:33:11,590 řízení objektu Ukrajina předává subjektům nadnárodního řízení, kterými jsou sjednocená Evropa a Rusko: 310 00:33:11,710 --> 00:33:16,810 „Vy už si s tím teď nějak poraďte, teď už je to váš problém a my to tu balíme, odcházíme, 311 00:33:16,930 --> 00:33:19,331 máme teď svých vlastních problémů dost!“ 312 00:33:19,451 --> 00:33:24,578 Tak to je ukazatel, a právě tento proces teď probíhá na Ukrajině. 313 00:33:24,698 --> 00:33:34,145 Co se týká Zelenského, tak tam ještě zdaleka není vše rozhodnuto. 314 00:33:35,046 --> 00:33:42,375 Neustále všichni mluví o Kolomojském, tak nám ho přece už ukažte! 315 00:33:42,495 --> 00:33:49,705 Namítnou mi: „Přece jste ho viděl na tom fóru, kde na chodbě poskytoval rozhovor a za ním chodili lidi.“ 316 00:33:49,825 --> 00:33:54,309 Skutečně? A můžete se na to video podívat pozorněji? 317 00:33:54,429 --> 00:33:58,141 Uvidíte mnoho zajímavého, dokonce i jen prostým okem. 318 00:33:58,261 --> 00:34:06,602 A nic vám neříká to, jak Britové okamžitě k té fotografii ze setkání Kolomojského v té no… 319 00:34:06,722 --> 00:34:14,490 …v kanceláři ukrajinského prezidenta, kde sedí, tak Britové prohlásili: „To my umíme také.“ 320 00:34:14,610 --> 00:34:21,254 A okamžitě s výjimkou Zelenského nahradili všechny účastníky toho setkáním fotografií Kolomojského: 321 00:34:21,374 --> 00:34:26,886 „My to také umíme tvrdit a takto doložit, ve stejné kvalitě.“ 322 00:34:27,006 --> 00:34:33,127 Takže zatím hromadné sdělovací prostředky neposkytly, 323 00:34:33,247 --> 00:34:38,939 v každém případě jsem já nic takového neviděl, objektivní důkazy, že je Kolomojskij naživu. 324 00:34:39,059 --> 00:34:43,775 A jestliže je to fantom, jestliže je to hra… 325 00:34:43,895 --> 00:34:47,092 Kdyby to udělali alespoň na úrovni dvojníka. 326 00:34:47,212 --> 00:34:53,805 Víte, až se někde objeví živý člověk, tak se na něj podíváme, zda je to skutečně on nebo ne. 327 00:34:53,925 --> 00:34:58,254 Vždyť se nechová adekvátně. Tak jaký to má účel? 328 00:34:58,374 --> 00:35:06,227 Nám neustále vnucují, že Kolomojskij je Trumpův protivník, který si dovolil nechat ve štychu samotného Trumpa. 329 00:35:06,347 --> 00:35:10,908 A to je také důvod jeho existence, třebaže virtuální. 330 00:35:11,028 --> 00:35:16,129 Aby bylo možné jednou rukou obemknout všechno. 331 00:35:19,834 --> 00:35:21,956 A druhá otázka. 332 00:35:22,076 --> 00:35:28,289 Dnes, tedy otázka byla položena 13. září, se Zelenskij na fóru YES (Yalta European Strategy) 333 00:35:28,409 --> 00:35:32,661 osobně zaručil za „průzračné obchodování s půdou“, 334 00:35:32,781 --> 00:35:37,740 což znamená, že brzy ukrajinskou půdu prodají za pár drobných nadnárodním korporacím. 335 00:35:37,860 --> 00:35:43,301 Bude potom ještě možné vrátit půdu, a další důležitá aktiva, do vlastnictví státu nebo lidu poté, 336 00:35:43,421 --> 00:35:47,962 kdy LLR a DLR převezmou moc na celé Ukrajině? 337 00:35:48,082 --> 00:35:51,787 Vždyť nadnárodní korporace, to je fakticky globální prediktor? 338 00:35:51,907 --> 00:35:58,410 A nač mysleli ti lidé, když se tak hrnuli hlasovat pro Zelenského? 339 00:35:58,530 --> 00:36:04,421 Já jim přece říkal: „Lidi, vždyť z vás dělají pitomce!“ 340 00:36:04,541 --> 00:36:09,597 Já samozřejmě chápu, že počet mých diváků je daleko menší než počet těch, 341 00:36:09,717 --> 00:36:14,450 kteří se dívají na ruské televizní kanály, kde všichni ti polithňupové vykřikovali: 342 00:36:14,570 --> 00:36:18,951 „Musíte jít hlasovat, hlavně aby to bylo proti Porošenkovi!“ Co jsem tehdy říkal? 343 00:36:19,071 --> 00:36:28,273 Lidi, ty volební výsledky si z prstu vycucají i bez vás! I bez vás si je vymyslí! 344 00:36:28,393 --> 00:36:40,682 Ale vaše účast či neúčast v těchto volbách předurčí míru krvavosti nadcházejících událostí! 345 00:36:40,802 --> 00:36:46,404 Míru těch negativních důsledků, které vás to bude stát. 346 00:36:49,168 --> 00:36:53,218 Takže na Ukrajině probíhá občanská válka. 347 00:36:53,338 --> 00:37:01,898 Ta občanská válka byla rozpoutána kvůli státnímu převratu iniciovanému zvnějšku. 348 00:37:02,018 --> 00:37:10,931 Zvítězí-li jedna ze stran v této občanské válce, tak tato vítězná strana 349 00:37:11,051 --> 00:37:22,145 nemůže nést žádnou odpovědnost za dohody, smlouvy a sliby strany, která prohraje. 350 00:37:22,265 --> 00:37:27,229 Přesně tak, jak to proběhlo na začátku 20. století, 351 00:37:27,349 --> 00:37:32,637 kdy sovětské Rusko, které porazilo bílé hnutí, 352 00:37:32,757 --> 00:37:45,810 nepřevzalo žádnou odpovědnost a nic nezaplatilo za smlouvy a sliby uzavřené bílými. 353 00:37:45,930 --> 00:37:54,015 To vše se proměnilo ve ztráty pro ty, kteří toto hnutí podporovali. 354 00:37:55,996 --> 00:38:04,432 Všechny smlouvy se okamžitě po vítězství sovětské moci na celém ruském území, 355 00:38:04,552 --> 00:38:12,764 všechny ty smlouvy bílého hnutí se okamžitě staly z právního hlediska nicotnými! 356 00:38:13,562 --> 00:38:16,031 Proč o tom mluvím? 357 00:38:16,151 --> 00:38:25,187 Luhanská a Doněcká republika jsou právními nástupci ukrajinské státnosti, 358 00:38:25,307 --> 00:38:28,916 pouze tyto republiky a nikdo jiný. 359 00:38:29,036 --> 00:38:35,346 Podle ukrajinské právní úpravy došlo ke státnímu převratu, 360 00:38:35,466 --> 00:38:43,395 který v podstatě nelze legitimizovat, dokud existuje Luhanská a Doněcká republika. 361 00:38:43,515 --> 00:38:53,632 A jejich existence je podmíněna existencí Minských dohod potvrzených rozhodnutím OSN! 362 00:38:53,752 --> 00:39:00,344 Když někdo mluví o tom, že ty Minské dohody je nutné zahodit, zrušit je, 363 00:39:00,464 --> 00:39:08,215 tak se snaží o to, aby zlikvidovali právní, mezinárodní právní subjektnost Luhanské a Doněcké republiky 364 00:39:08,335 --> 00:39:13,436 a celé ukrajinské území, včetně Doněcké a Luhanské republiky, 365 00:39:13,556 --> 00:39:17,505 se tak dostalo pod pravomoc státního převratu, pod pravomoc fašistů. 366 00:39:17,625 --> 00:39:20,586 Žádný jiný cíl tím nemůže být sledován. 367 00:39:20,706 --> 00:39:27,381 A když někdo vykládá: „Já jsem vždy byl proti těm Minským dohodám…“ To jsi takový pitomec? 368 00:39:28,553 --> 00:39:37,194 Vždyť to právě Minské dohody v zásadě neumožňují tomu státnímu převratu, aby se legitimizoval! 369 00:39:37,314 --> 00:39:39,415 Z principu mu to neumožňují! 370 00:39:39,535 --> 00:39:44,785 Zato naopak umožňují vyřešit tu věc na Ukrajině s minimální mírou krvavosti, 371 00:39:44,905 --> 00:39:47,871 s minimálními negativními důsledky. 372 00:39:49,373 --> 00:39:51,986 Jenže ti lidé se hrnuli volit 373 00:39:53,364 --> 00:39:59,433 a všechno to podpořili, i když ta volební účast zase tak vysoká nebyla. 374 00:39:59,553 --> 00:40:02,827 Navíc jsou ty volby z právního hlediska nicotné, 375 00:40:02,947 --> 00:40:08,979 protože například nebylo umožněno hlasování ukrajinským občanům v zahraničí. 376 00:40:10,028 --> 00:40:12,147 A je tam toho víc. 377 00:40:12,267 --> 00:40:15,130 Jenže ten problém je jinde. 378 00:40:15,591 --> 00:40:21,763 Teď provedli test podpory prostřednictvím těch voleb do Rady. 379 00:40:21,883 --> 00:40:28,064 A to vyvážení podpory lidí přece jen nahrává tomu, že souhlasí s řízením, 380 00:40:28,184 --> 00:40:31,192 že přijímají to řízení uplatňované Zelenským. 381 00:40:31,312 --> 00:40:37,284 A Zelenskij realizuje politiku genocidy a úplného vysídlení lidí z Ukrajiny. 382 00:40:37,404 --> 00:40:42,531 Přesně na to je zaměřen ten projekt s obchodováním s ukrajinskou půdou, 383 00:40:42,651 --> 00:40:47,839 na celkovou likvidaci obyvatelstva na ukrajinském území. 384 00:40:49,684 --> 00:40:57,914 Jsou tu subjekty, právní nástupci ukrajinské státnosti, Luhanská a Doněcká republika 385 00:40:58,034 --> 00:41:02,466 a je tu tohle faktické řízení. 386 00:41:03,110 --> 00:41:09,179 Kdyby lidé takto nepodpořili Zelenského, 387 00:41:09,299 --> 00:41:18,721 tak by ta možnost likvidace fašistického státního převratu banderovské kliky na Ukrajině 388 00:41:18,841 --> 00:41:23,325 pro DLR a LLR byla značně vyšší. 389 00:41:23,445 --> 00:41:27,671 Jenže ti lidé mu tak svým jednáním zajistili takovou zdrojovou stabilitu, 390 00:41:27,791 --> 00:41:31,580 že už se dokonce rozhodli sebrat jim půdu s nadějí, 391 00:41:31,700 --> 00:41:35,927 že nakonec tu Luhanskou a Doněckou republiku zdrojově převálcují. 392 00:41:36,047 --> 00:41:45,069 Takto oslabili možnosti Luhanské a Doněcké republiky, 393 00:41:45,189 --> 00:41:52,204 ty se tedy snížily a tím se zvýšila možná míra krvavosti nadcházejících událostí a nadcházejících ztrát, 394 00:41:52,324 --> 00:41:58,242 které ponese vlastní Ukrajina, aniž by na ně Luhanská a Doněcká republika útočila. 395 00:41:58,362 --> 00:42:07,099 Ti lidé si to sami vykoledovali, když běželi hlasovat pro Zelenského a svou účastí ve volbách do Rady. 396 00:42:07,219 --> 00:42:09,136 Sami si to vykoledovali. 397 00:42:09,256 --> 00:42:17,509 Oni sami si to odnesou, navíc tak prodloužili čas, zvýšili míru utrpení, 398 00:42:17,629 --> 00:42:22,035 počet lidí, kteří zemřou, ekonomický rozvrat a tak dále. 399 00:42:23,210 --> 00:42:29,251 To znamená, že se odsouvá ta doba, kdy bude možné na Ukrajině udělat pořádek. 400 00:42:29,371 --> 00:42:32,395 A opakuji, že se tak zvyšuje míra krvavosti. 401 00:42:32,515 --> 00:42:34,913 A dále vzniká otázka. 402 00:42:35,033 --> 00:42:44,855 Jakmile snížili ty možnosti svou účastí na tom divadélku, v těch volbách pro Zelenského, kde ho zvolili, 403 00:42:45,790 --> 00:42:59,574 tak snížili možnosti Luhanské a Doněcké republiky vyřešit otázku státní suverenity Ukrajiny na mezinárodní aréně. 404 00:42:59,694 --> 00:43:07,972 A v souvislosti s tím, v souladu s tím ta otázka prodeje půdy… 405 00:43:08,092 --> 00:43:12,897 „My jsme přece tu půdu koupili v dobré víře! Tak co po nás chcete? 406 00:43:13,017 --> 00:43:17,501 Nás nezajímá, co jste tehdy na Ukrajině řešili, my jsme poctiví kupci.“ 407 00:43:17,621 --> 00:43:22,542 A navíc si uvědomte, že tito „poctiví kupci“ disponují konkrétními mechanismy 408 00:43:22,662 --> 00:43:26,451 ekonomického a vojenskopolitického nátlaku na Ukrajinu. 409 00:43:26,571 --> 00:43:29,100 Jaké je tedy východisko? 410 00:43:29,220 --> 00:43:34,579 Až se Doněcká a Luhanská republika dostane do Kyjeva, tak jaké bude mít východisko, 411 00:43:34,699 --> 00:43:40,031 když jim budou říkat: „Co to jako má být? Nás přece vůbec nezajímá, že jste tu měli státní převrat. 412 00:43:40,151 --> 00:43:44,583 Vy jste ho legitimizovali, z našeho hlediska jste ho legitimizovali svými volbami. 413 00:43:44,703 --> 00:43:48,133 Dvakrát jste přece volili svého p-rezidenta. 414 00:43:48,253 --> 00:43:52,916 My jsme vám ho sice dosadili, ale vy jste přece jako ovce na ty volby běželi a hlasovali. 415 00:43:53,036 --> 00:43:56,285 Proto se teď kliďte ze své půdy. 416 00:43:56,405 --> 00:44:02,792 A pokud ne, tak k vám pošleme naše „mírumilovné“ tanky s raketami.“ 417 00:44:05,725 --> 00:44:14,083 Dokáže Luhanská a Doněcká republika čelit takovému tlaku? 418 00:44:14,203 --> 00:44:15,652 Nedokážou to. 419 00:44:17,221 --> 00:44:25,168 Pokud nevstoupí pod protektorát Ruska. 420 00:44:27,766 --> 00:44:34,942 Chcete si uchovat svou kulturu, svou zemi, budoucnost na své zemi, 421 00:44:35,062 --> 00:44:39,416 tak je váš návrat do ruského světa nevyhnutelný. 422 00:44:39,536 --> 00:44:45,383 Chcete-li zdechnout pro zájmy svého amerického páníčka, tak prosím. 423 00:44:45,503 --> 00:44:48,290 Stejně tak ničeho nedosáhne. 424 00:44:48,410 --> 00:44:54,642 A co se týká Ruska a naděje, že to bude možné vyřešit přes Rusko, tak z toho nic nebude. 425 00:44:54,762 --> 00:45:05,469 Ano, sovětská moc, když si poradila s bílým hnutím, vynulovala, 426 00:45:05,589 --> 00:45:13,160 vyhlásila právnicky nicotnými sliby a smlouvy tohoto bílého hnutí, 427 00:45:13,280 --> 00:45:20,310 které s nimi uzavřely západní státy, ale kolik jsme stejně museli strpět těch západních koncesí? 428 00:45:20,430 --> 00:45:23,422 Až do konce 2. světové války! 429 00:45:23,542 --> 00:45:30,931 Teď je to možné na Ukrajině zařídit daleko rychleji a méně krvavě, ale k tomu musí sami lidé projevit vůli. 430 00:45:31,051 --> 00:45:38,853 Musí se přestat účastnit všech těch šaškáren. Já už nevím… Všichni ti polithňupové! 431 00:45:40,191 --> 00:45:46,903 Oni přece všichni musí reálně chápat, že tím hlasováním pro Zelenského… 432 00:45:47,023 --> 00:45:57,474 Chápete, že se tak zvyšuje krvavost událostí na Donbasu? Že se tak doba trvání války prudce prodloužila? 433 00:45:57,937 --> 00:46:03,466 Co to děláte? Bylo zapotřebí, aby lidé ty volby úplně ignorovali. 434 00:46:03,586 --> 00:46:08,379 Potom by ta vymyšlená volební účast rychle splaskla. 435 00:46:08,499 --> 00:46:13,060 Vždyť každé řízení musí být podpořeno lidskou energií, 436 00:46:13,180 --> 00:46:16,249 vytvořením masových statistik 437 00:46:16,763 --> 00:46:25,662 a zatím ta masová statistika převyšuje tu, kde lidé chtějí odvrhnout ten státní převrat. 438 00:46:26,562 --> 00:46:31,012 Zatím tak stále udržuje… Sice to nepřevyšuje o moc, 439 00:46:31,132 --> 00:46:36,695 ani nijak silně ten převrat nepodporuje, ale přesto to tak je, že? 440 00:46:36,815 --> 00:46:41,248 A právě na základě toho je realizována tato varianta. 441 00:46:42,174 --> 00:46:47,472 Takže lidi, běželi jste volit Zelenského? Běželi jste volit? 442 00:46:48,603 --> 00:46:52,795 Tak co už s tím? Hlavu je třeba používat. 443 00:46:59,149 --> 00:47:04,909 Ještě jedna otázka k Ukrajině, tak či onak… 444 00:47:05,029 --> 00:47:08,844 Já jen ještě, aby to už bylo definitivně jasné. 445 00:47:08,964 --> 00:47:14,580 Je možné všechno zařídit normálně, ale to musí Luhanská a Doněcká republika přijít do Kyjeva, 446 00:47:14,700 --> 00:47:21,756 udělat na celé Ukrajině pořádek, provést čistku té banderovské pakáže, té fašistické pakáže… 447 00:47:21,876 --> 00:47:27,953 Pokud chtějí, ať zase utečou do Kanady, nebude to pro ně nic nového, pro ty zmetky. 448 00:47:28,597 --> 00:47:34,564 Musí udělat pořádek na Ukrajině, a potom už na základě toho oznámit světu: 449 00:47:34,684 --> 00:47:40,119 „Pánové, na tyto podmínky přistoupila, tyto smlouvy podepsala, tato rozhodnutí učinila strana, 450 00:47:40,239 --> 00:47:44,800 která prohrála občanskou válku, takže je to vše právně nicotné. 451 00:47:44,920 --> 00:47:48,194 Ten kdo to s nimi riskoval, nese své ztráty sám.“ 452 00:47:48,314 --> 00:47:54,264 A aby nebyl potom činěn nátlak, je nutné chápat, že bez Ruska vás rozšlápnou. 453 00:47:54,384 --> 00:48:00,390 To ukrajinské území se tak jako tak do sestavy Ruska vrátí, stejně se vrátí. 454 00:48:00,510 --> 00:48:07,137 Jenže je to tak, že my na lidi netlačíme, nepresujeme je, nenutíme je silou. 455 00:48:07,718 --> 00:48:14,416 A čím více se nechají nachytat na ty západními scénáře, tím méně lidí na té Ukrajině zůstane. 456 00:48:14,536 --> 00:48:19,059 Tak taková je ta situace. Ti lidé musí učinit rozumnou volbu. 457 00:48:19,179 --> 00:48:23,267 Luhanská a Doněcká republika už tu volbu učinila. 458 00:48:26,604 --> 00:48:35,286 Lavrov prohlásil, že válka v Sýrii skončila. 13. září za Putinem přiletěl Netanjahu. 459 00:48:35,406 --> 00:48:41,912 Izraelský premiér nedávno navštívil také Ukrajinu, kde probíhá válka stejně jako v Sýrii. 460 00:48:42,032 --> 00:48:44,233 S tím kategoricky nesouhlasím. 461 00:48:44,353 --> 00:48:47,135 Proč ten izraelský premiér přiletěl k Putinovi? 462 00:48:47,255 --> 00:48:49,626 Proč? Kvůli volbám. 463 00:48:49,746 --> 00:48:52,770 Putin je velice důležitá globální figura. 464 00:48:52,890 --> 00:48:57,134 Přátelství s ním, nebo dobré pracovní vztahy s ním ukazují, 465 00:48:57,254 --> 00:49:03,183 že na daného člověka je možné vsadit, protože bude řešit otázky tak, jak potřebuje stát, 466 00:49:03,303 --> 00:49:07,544 neboť má dobré vztahy s Putinem, s Ruskem. To je očividné. 467 00:49:07,664 --> 00:49:11,201 A co se týká toho, že probíhá válka, tak v Sýrii... 468 00:49:12,564 --> 00:49:20,973 V Sýrii šlo výlučně o vnější vpád. 469 00:49:21,093 --> 00:49:31,030 O žádné občanské válce, nehledě na prvky existence různých těch opozicí, 470 00:49:31,150 --> 00:49:35,402 ozbrojených jednotek opozice, tam nemůže být řeči. 471 00:49:35,522 --> 00:49:42,552 Tam vtrhnul ISIL, mezinárodní teroristická organizace, nepravidelná armáda USA. 472 00:49:42,672 --> 00:49:52,017 Všechno ostatní se na to nabalilo. Stejně jako k nám 22. června 1941 vtrhla Třetí říše, 473 00:49:52,137 --> 00:49:57,984 a potom se na ni nabalili různí ti kolaboranti jako RONA, 474 00:49:58,104 --> 00:50:03,875 Ruská osvoboditelská lidová armáda Kaminského a další takoví zrádci… 475 00:50:03,995 --> 00:50:08,633 Veškerá taková sebranka se na to nabalila, ale to přece neznamená, 476 00:50:08,753 --> 00:50:12,773 že u nás probíhala občanská válka, přestože někteří… 477 00:50:12,893 --> 00:50:17,454 Nu, já ani nevím, jak ty polithňupy nazvat, se pokoušejí vykreslit 2. světovou válku 478 00:50:17,574 --> 00:50:22,001 a Velkou vlasteneckou válku jako nějakou druhou etapu občanské války. 479 00:50:22,121 --> 00:50:33,407 Občanská válka skončila v listopadu roku 1920 oj 1922, a hotovo. 480 00:50:34,147 --> 00:50:39,387 Potom tu žádná občanská válka nebyla. 481 00:50:39,507 --> 00:50:49,513 Poté už docházelo jen k odrážení vnější agrese ze strany západních států. 482 00:50:49,633 --> 00:50:58,803 A že do služeb těchto států vstoupili různí ti Krasnové a Škurové, Savinkovci, to už je věc jiná. 483 00:50:58,923 --> 00:51:04,719 Ti si zvolili svého páníčka a bojovali proti svému státu. 484 00:51:08,318 --> 00:51:14,555 Zatímco na Ukrajině probíhá občanská válka, občanská! 485 00:51:14,675 --> 00:51:20,277 A zatím je tam mezinárodní internacionál přítomen v menší míře. 486 00:51:20,397 --> 00:51:23,813 Mimochodem k událostem v Čečensku. 487 00:51:23,933 --> 00:51:29,213 Tam bylo to samé, působil tam mezinárodní banditský internacionál, 488 00:51:29,333 --> 00:51:36,832 který v první etapě čečenské války do určité míry dokázal obelhat lidi, 489 00:51:36,952 --> 00:51:44,161 aby se masověji účastnili boje proti federálnímu centru, proti celému Rusku. 490 00:51:44,281 --> 00:51:50,044 Ale do doby druhé etapy se mnozí z nich vzpamatovali, jako konkrétně Achmat Kadyrov, 491 00:51:50,164 --> 00:51:55,959 který pochopil, že ho obelhávají mezinárodní teroristi, kteří vtrhli na území Čečenska, 492 00:51:56,079 --> 00:52:01,649 aby odtud rozpoutali válku proti celému Rusku, a tak začal za své Čečensko bojovat. 493 00:52:01,769 --> 00:52:06,921 Ale kolaborantů a zblblých lidí tam také bylo dost a dost. 494 00:52:07,041 --> 00:52:11,968 Bylo jich tam opravdu hodně a tvářit se, že tam nebyli, nesmíme, 495 00:52:12,088 --> 00:52:17,593 protože minulost je vždy nutné si pamatovat. 496 00:52:20,422 --> 00:52:23,283 K další otázce. 497 00:52:24,022 --> 00:52:30,213 Napřed zde Alexandr cituje z Putinova poslání Federálnímu shromáždění v tomto roce: 498 00:52:30,333 --> 00:52:35,209 „Pojďme za tím už skutečně udělat čáru a od 1. ledna 2021 499 00:52:35,329 --> 00:52:39,266 ukončíme platnost všech dosud platných normativních předpisů 500 00:52:39,386 --> 00:52:43,947 v oblasti kontroly, dozoru a úřední regionální nařízení, předpisy a směrnice. 501 00:52:44,067 --> 00:52:48,885 Za zbývající dva roky ve spolupráci s podnikatelským společenstvím obnovíme normativní základnu 502 00:52:49,005 --> 00:52:54,056 a ponecháme v ní pouze dokumenty odpovídající současným požadavkům a zbytek uložíme do archivu.“ 503 00:52:54,176 --> 00:52:55,425 Konec citátu. 504 00:52:55,545 --> 00:53:04,423 A Sergej informuje, že Medvěděv mění více než 20 tisíc zákonů a ustanovení SSSR a RSFSR, 505 00:53:04,543 --> 00:53:07,098 dokonce i dekrety z roku 1917. 506 00:53:07,218 --> 00:53:10,943 Říká, že to překáží v práci. Takže co to má být? 507 00:53:11,063 --> 00:53:14,895 Plnění Putinova pokynu nebo… 508 00:53:15,015 --> 00:53:22,251 To je diskreditace Putinova pokynu a přání zlikvidovat Rusko jako státní subjekt. 509 00:53:22,371 --> 00:53:29,504 Nic jiného tím Medvěděv nesleduje, jediné jeho přání je zničit Rusko. 510 00:53:29,624 --> 00:53:34,904 Ať si přečte či poslechne to, co řekl Putin a ať si poslechne Medvěděva. 511 00:53:35,024 --> 00:53:40,228 Ten chce využít tento pokyn k likvidaci ruského státu. 512 00:53:40,348 --> 00:53:44,061 Proto je zde každý další komentář zbytečný. 513 00:53:46,048 --> 00:53:48,929 Dále je tu otázka od Denise. 514 00:53:49,049 --> 00:53:55,461 Často jste nadával na letadla Suchoj Superjet a MS-21. 515 00:53:55,581 --> 00:54:04,077 Nu, řekněme, že se tomu snažím vyhýbat, přestože zasluhují daleko více nadávek, než já pronáším. 516 00:54:04,197 --> 00:54:10,018 Nu a teď proběhnul Mezinárodní letecký a kosmický veletrh 2019, který jsem navštívil. 517 00:54:10,138 --> 00:54:17,014 MS-21 byl ve vzduchu velkolepý. Prohlédnul jsem si i řadu materiálů o letadlech Suchoj a MS-21. 518 00:54:17,134 --> 00:54:23,598 Teď už je za špatné nepovažuji, obzvláště poté, kdy velicí polithňupové, kdy všelijací polithňupové 519 00:54:23,718 --> 00:54:29,231 začali tancovat na hrobech po té katastrofě s neúspěšným přistáním Superjetu v Šeremetěvu. 520 00:54:29,351 --> 00:54:31,803 Změnil jste svůj názor nebo ne? 521 00:54:31,923 --> 00:54:36,329 Co se týká toho přistání Superjetu v Šeremetěvu, 522 00:54:36,449 --> 00:54:41,344 tak tam bychom s prominutím naopak neměli šetřit pochvalami, 523 00:54:41,464 --> 00:54:47,439 že se jim za takového technického stavu takto vůbec povedlo přistát, 524 00:54:47,559 --> 00:54:54,950 protože díky jeho konstrukčním osobitostem se takové přistání vůbec nemělo povést, 525 00:54:55,070 --> 00:54:56,930 nemělo se to povést. 526 00:54:57,050 --> 00:55:02,568 Vše, co se tam stalo, k celému tomu požáru došlo výlučně kvůli konstrukčním osobitostem Superjetu. 527 00:55:02,688 --> 00:55:07,383 Co se týká… A proč bych měl měnit názor? Takže reálně, pojďme to probrat. 528 00:55:07,503 --> 00:55:11,414 Když si koupíte nějakou věc, tak ji asi máte v úmyslu používat, ne? 529 00:55:11,534 --> 00:55:15,426 A jestliže tu věc neustále opravujete, opravujete a opravujete 530 00:55:15,546 --> 00:55:25,794 a vaše náklady na její běžnou údržbu převyšují i ten nejskromnější plánovaný zisk, 531 00:55:25,914 --> 00:55:30,932 což vám brání danou věc vůbec používat, tak nač vám je? 532 00:55:31,052 --> 00:55:35,124 A jak to vypadá s tím letadlem Suchoj Superjet? 533 00:55:35,244 --> 00:55:41,257 Tak především všechna ta letadla již prošla generální opravou „draku letadla“ (odborný termín). 534 00:55:41,377 --> 00:55:43,070 Už to o něčem vypovídá. 535 00:55:43,190 --> 00:55:49,063 A náklady na běžnou údržbu Superjetu jsou obrovské a kompenzuje je Gazprom. 536 00:55:49,183 --> 00:55:53,824 Mnohé společnosti, aby neměly tak vysoké náklady, 537 00:55:53,944 --> 00:56:01,824 neboť prostoje letadla na zemi je vyjdou levněji, se jeho lety snaží co nejvíce omezit. 538 00:56:02,754 --> 00:56:08,918 A já mám změnit s ohledem na to letadlo svůj názor? 539 00:56:09,038 --> 00:56:13,860 Vždyť se podívejte, jak vypadá jeho provoz. 540 00:56:14,276 --> 00:56:20,587 Cožpak by nám Boeing pomohl zkonstruovat letadlo, které by mu potom mohlo konkurovat? 541 00:56:20,707 --> 00:56:23,963 To určitě. Takže jak to mohlo dopadnout? 542 00:56:24,083 --> 00:56:31,963 Ještě jednou opakuji, podívejte se, jaké má to letadlo výsledky v provozu a bude vám to okamžitě jasné. 543 00:56:32,083 --> 00:56:38,226 A k celé té tragédii v Šeremetěvu došlo výslovně kvůli těm konstrukčním osobitostem toho letadla. 544 00:56:38,346 --> 00:56:45,173 Kdyby ty motory takto neklouzaly po zemi, tak by se za nimi tolik nejiskřilo. 545 00:56:46,446 --> 00:56:52,048 - TU-334… - No ano, v samotném zárodku likvidují dobrá letadla! 546 00:56:52,168 --> 00:57:02,933 TU-204, 214 a TU-334 a ne aby… Ano, i motory měly tam, kde mají být, i vlastnosti jejich „draků“ byly dobré, 547 00:57:03,053 --> 00:57:11,520 nebylo nutné je neustále prohlížet, kde vznikly jaké trhliny a znovu je vracet do fabriky kvůli opravě. 548 00:57:17,073 --> 00:57:20,449 A ještě jedna otázka od Nikolaje. 549 00:57:20,569 --> 00:57:24,657 Když jste v pořadu z 9. září odpovídal na otázku o kádrech, 550 00:57:24,777 --> 00:57:28,792 tak jste řekl, že stávající elita bude ořezána globálním prediktorem, 551 00:57:28,912 --> 00:57:33,293 a také jste řekl, že je nutné, aby začaly pracovat sociální výtahy. 552 00:57:33,413 --> 00:57:39,844 Zatímco s ořezáním elity je to více méně jasné, tak jak by měly být spuštěny ty kádrové výtahy je zatím nejasné. 553 00:57:39,964 --> 00:57:43,054 Můžete poskytnout svůj náhled na daný proces? 554 00:57:43,174 --> 00:57:49,864 Je-li s ořezáním elity všechno jasné, tak co může být nejasného na kádrových výtazích? 555 00:57:49,984 --> 00:57:54,913 Všichni asi znáte ruské přísloví: Svaté místo dlouho prázdné nezůstane. 556 00:57:55,033 --> 00:58:01,098 Jestliže dojde na ořezání, tedy je-li jakýmkoliv způsobem odstraněn, jakkoliv: 557 00:58:01,218 --> 00:58:12,468 uvězněním, sám někam uteče nebo jinak, nějaký vedoucí nějaké oblasti, 558 00:58:13,035 --> 00:58:21,725 tak ten řídicí proces nemůže pokračovat, jestliže tato uvolněná funkce nebude obsazena. 559 00:58:21,845 --> 00:58:25,228 To znamená, že je nutné tam někoho dosadit. 560 00:58:25,348 --> 00:58:28,496 A je-li to místo toxické? 561 00:58:28,616 --> 00:58:37,420 Když člověk chápe, že si s daným řízením neporadí, protože už jednoho zatkli, 562 00:58:37,540 --> 00:58:47,714 nebo sám utekl, nebo se stalo něco jiného, tak žádný břídil o to místo nebude stát, 563 00:58:47,834 --> 00:58:54,622 protože si uvědomuje, že ten proces už se rozběhnul a už mu neprojde jen tam dřepět 564 00:58:54,742 --> 00:59:00,434 a spotřebovávat více, než si za své odborné schopnosti jako odměnu zaslouží. 565 00:59:00,865 --> 00:59:05,640 Takže ten člověk to místo nevezme a jak se to pokusí vyřešit? 566 00:59:05,760 --> 00:59:14,094 Jde-li o klanově-korporativní řízení, feudální řízení: „Tak proč bych tam teď strkal svého syna? 567 00:59:14,214 --> 00:59:22,705 Raději tam strčím nějakého toho Vaňku z vesnice, který to vystudoval a ten proces velmi dobře zná. 568 00:59:22,825 --> 00:59:27,128 On bude pracovat pro mě a já se budu držet stranou.“ 569 00:59:27,248 --> 00:59:30,592 A jakmile se takto rozhodne, tak už prostě stranou stát zůstane 570 00:59:30,712 --> 00:59:33,723 a ve výsledku se ten jiný člověk na to místo dostane. 571 00:59:33,843 --> 00:59:38,831 A jakmile se takto začnou v důsledku ořezávání elit uvolňovat ta místa, 572 00:59:38,951 --> 00:59:41,649 tak je bude nutné někým zaplnit. 573 00:59:41,769 --> 00:59:50,338 A zaplňovat je budou v první řadě těmi, kteří se vyznají v procesech řízení v dané oblasti činnosti. 574 00:59:51,219 --> 00:59:56,481 To znamená jen jedno. Musíte být odborně způsobilí, 575 00:59:56,601 --> 01:00:05,466 abyste mohli nastoupit do tohoto kádrového výtahu a vystoupat na vyšší příčku. 576 01:00:05,586 --> 01:00:09,947 Je nutné chápat, že tyto věci jsou vzájemně propojeny. 577 01:00:10,067 --> 01:00:16,430 Jakmile začne ořezávání elit, začnou se nahoře uvolňovat řídicí místa. 578 01:00:16,550 --> 01:00:21,201 Ty bude nutné začít zaplňovat a dosazovat tam lidi zezdola. 579 01:00:21,321 --> 01:00:27,610 A dosazovat tam budou v první řadě samozřejmě ty… No, koho elita v klidu obětuje? Cizí lidi. 580 01:00:27,730 --> 01:00:30,839 „Ať to tam zkusí tenhle a pěkně místo mě pohoří!“ 581 01:00:30,959 --> 01:00:37,958 Jak se tam dostal Putin a jak Stalin? „Ať to teda dělá on a my se budeme dívat, jak pohoří!“ 582 01:00:38,078 --> 01:00:45,566 Jak dosadili Putina do čela státu? Podívejte, klan Jelcina tehdy bojoval s klanem Sobčaka. 583 01:00:45,686 --> 01:00:47,939 Co psaly všechny noviny? 584 01:00:48,059 --> 01:00:55,009 Nepředpokládalo se, že by to náš stát ustál, měl se v tom prvním desetiletí 21. století rozpadnout. 585 01:00:55,129 --> 01:00:57,554 Stát se měl začít sypat. 586 01:00:57,674 --> 01:01:04,843 A tak už zbývalo jen vyřešit otázku, koho za to postaví ke zdi a zastřelí stejně jako Nicolae Ceausescu. 587 01:01:04,963 --> 01:01:11,234 No a ti „myslitelé“ z klanu „rodinky“ jako Alexandr Staljevič Vološin a další řekli: 588 01:01:11,354 --> 01:01:21,600 „Poslyšte, tam u Sobčaka pracuje jeden člověk, který prý je šikovný v řešení různých úkolů. 589 01:01:21,720 --> 01:01:29,367 Pojďme ho sem vytáhnout a dáme mu tu funkci. Pokud si poradí a situaci zachrání, tak to bude OK. 590 01:01:29,487 --> 01:01:33,159 Bude to pěkně fungovat tak, jako dosud. 591 01:01:33,279 --> 01:01:40,223 Naše klanově-korporativní skupina bude i nadále ten stát likvidovat a rozprodávat ho na Západ v ceně šrotu, 592 01:01:40,343 --> 01:01:42,669 prostě ke sešrotování. 593 01:01:42,789 --> 01:01:48,846 A pokud si s tím neporadí, tak ho zastřelí a my potom řekneme, že to přece byl člověk Sobčaka 594 01:01:48,966 --> 01:01:54,595 a přesměrujeme hněv debilů, té lůzy, toho davu na sobčakovský klan, oni s nimi zúčtují 595 01:01:54,715 --> 01:01:57,377 a my budeme pořád na koni.“ 596 01:01:57,497 --> 01:02:01,291 A tak vzali Putina a co? Jen si vzpomeňte. 597 01:02:01,411 --> 01:02:09,242 Nedávno připomínali Botlichský okres (Dagestán). Vždyť náš stát se sypal, jednoduše se sypal. 598 01:02:09,362 --> 01:02:13,859 Tak tam dosadili Putina a ten začal s obnovou našeho státu. 599 01:02:13,979 --> 01:02:21,577 Oni ho tam dosadili, aby tam zařval, aby o život přišel on a ochránil tak klanově-korporativní skupiny. 600 01:02:21,697 --> 01:02:25,418 Protože to místo v té chvíli bylo neskutečně toxické! 601 01:02:25,538 --> 01:02:28,598 Jen se podívejte do jakýchkoliv novin z roku 1999: 602 01:02:28,718 --> 01:02:34,298 „Jakýkoliv člověk, na kterého Jelcin ukáže prstem a řekne, že je to jeho nástupce, 603 01:02:34,418 --> 01:02:37,943 se může se svou politickou kariérou rovnou rozloučit.“ 604 01:02:38,063 --> 01:02:45,894 A proto také Jelcin ukázal na Putina a prý: „Voloďo ochraňuj Rusko!“ a utřel si slzu, jež mu skanula z oka! 605 01:02:46,014 --> 01:02:51,692 Jenže Putin si s tím poradil. A proč? Protože je profesionál v oblasti řízení! 606 01:02:51,812 --> 01:02:56,413 Což nikdo z těch, kteří jdou proti němu, nechápe! 607 01:02:56,533 --> 01:03:05,244 Oni nedokážou pochopit, že je Putin konceptuálně mocný v řízení na úrovni globálního významu! 608 01:03:05,364 --> 01:03:14,982 Té globální! On je na planetě Zemi jediný personifikovaný globální manažer, globální subjekt řízení. 609 01:03:15,102 --> 01:03:17,722 Subjekt GLOBÁLNÍHO řízení! 610 01:03:17,842 --> 01:03:25,525 Jediný personifikovaný manažer na celém světě. Proto je samozřejmě nutné s ním počítat! 611 01:03:25,645 --> 01:03:30,247 Je třeba naslouchat všemu, co říká! 612 01:03:30,367 --> 01:03:35,306 Všichni, kteří cítíte, že máte být ořezáni, padněte na břicho a plazte se. 613 01:03:35,426 --> 01:03:41,265 Přestaňte se účastnit těch pokusů o majdan a státní převrat. 614 01:03:41,385 --> 01:03:47,784 Na břichu se plazte k Putinovi a ptejte se ho: „Co máme dělat, Vladimire Vladimiroviči?“ 615 01:03:47,904 --> 01:03:54,055 Takže v každém případě na to ořezání dojde a budou se tedy objevovat možnosti pro jiné lidi. 616 01:03:54,175 --> 01:03:58,746 Putinovi Rusko přenechali, když už nemělo existovat. 617 01:03:58,866 --> 01:04:03,702 A tady se teď budou uvolňovat místa, kam bude nutné dosazovat odborníky. 618 01:04:03,822 --> 01:04:07,372 Buďte tedy všichni ve svém oboru profesionály, 619 01:04:07,492 --> 01:04:13,111 neboť teď se objeví ty možnosti, kdy díky kádrovému výtahu 620 01:04:13,231 --> 01:04:17,760 můžete v této společnosti zaujmout zcela jinou příčku, 621 01:04:17,880 --> 01:04:22,862 realizovat se profesionálně i jako opravdový člověk. 622 01:04:22,982 --> 01:04:24,261 Takže tak. 623 01:04:24,381 --> 01:04:26,462 To byla poslední otázka. 624 01:04:26,582 --> 01:04:31,914 Tak mi nezbývá než dodat, že abyste se stali odborně způsobilými, 625 01:04:32,034 --> 01:04:36,646 tak musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 626 01:04:36,766 --> 01:04:40,925 A takovou znalosti získáte jen v jediném zdroji, v Koncepci sociální bezpečnosti 627 01:04:41,045 --> 01:04:43,229 a v Dostatečně všeobecné teorii řízení. 628 01:04:43,349 --> 01:04:48,158 Pamatujte na to, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. 629 01:04:48,278 --> 01:04:53,527 Nastudujte si to a všechno se vám potom podaří. 630 01:04:53,647 --> 01:04:59,556 Dokážete ubránit zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou. 631 01:04:59,676 --> 01:05:01,674 Do příštích setkání. 632 01:05:02,627 --> 01:05:04,232 Přeji vám štěstí. 633 01:05:06,083 --> 01:05:14,683 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .