1 00:00:07,805 --> 00:00:12,170 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,057 --> 00:00:22,195 Vážení diváci a posluchači, chceme vám představit knihu Valerije Viktoroviče Pjakina – O světě křivých zrcadel. 3 00:00:22,315 --> 00:00:28,706 Daná kniha pojednává o tom, jak je potřebné, aby každý člověk dokázal vidět věci v jejich pravém světle, 4 00:00:28,826 --> 00:00:34,606 VIDĚT, PŘEDCHÁZET, ŘÍDIT aby ovládal metodologii práce s informacemi a neumožnil tak sebou manipulovat. 5 00:00:34,726 --> 00:00:40,603 Ústava RF - smysl Zákon o centrální bance Ruské federace a suverenita Ruska Západ a SSSR, jak ve skutečnosti probíhala "studená" válka Na několika příkladech je předvedeno, jak je lidem formováno zkreslené vnímání skutečnosti, 6 00:00:40,723 --> 00:00:44,656 a ti pak zdánlivě pracují pro své zájmy a přitom se stávají součástí nadřazenějších scénářů, 7 00:00:44,776 --> 00:00:49,353 takže ve výsledku svou čestnou prací realizují plány, které jsou objektivně zaměřeny proti nim samotným. 8 00:00:49,473 --> 00:00:53,038 Knihu můžete získat na našem webu po vyplnění objednávky, 9 00:00:53,158 --> 00:00:57,110 nebo přes on-line magazín www.ozon.ru, a také přes odkaz umístěný pod videem 10 00:00:57,230 --> 00:01:00,494 na našem kanále v YouTube Fond konceptuálních technologií, 11 00:01:00,614 --> 00:01:04,610 nebo v menu Zboží v naší skupině na sociálních sítích. 12 00:01:04,730 --> 00:01:11,240 Analytický pořad Otázka-odpověď https://fct-altai.ru/ https://www.youtube.com/user/KOBADOTU Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 13 00:01:12,386 --> 00:01:15,947 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 14 00:01:16,067 --> 00:01:19,896 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 15 00:01:20,016 --> 00:01:24,353 Dnes je 23.09.2019. 16 00:01:25,868 --> 00:01:32,833 Máme dnes k probírání mnoho témat. Takže začneme tím prvním od Jeleny. 17 00:01:32,953 --> 00:01:41,195 Valeriji Viktoroviči, proč je na Západě protlačována iniciativa Pátky pro budoucnost, Fridays for Future? 18 00:01:41,789 --> 00:01:47,385 Proč je do tohoto hnutí a jeho globálních demonstrací zatahována mládež 19 00:01:47,505 --> 00:01:51,006 a hnutí je podporováno evropskými lídry? 20 00:01:51,126 --> 00:01:56,787 Je to součást nové globální války o území, zdroje a tak dále? 21 00:01:57,733 --> 00:02:02,794 Ano, je to součástí války, jenže žádné nové, ale té staré. 22 00:02:02,914 --> 00:02:08,257 Tohle všechno je už v podstatě dávno známé. 23 00:02:08,377 --> 00:02:18,569 Princ Philip, vévoda z Edinburghu, manžel současné královny Velké Británie Alžběty II., 24 00:02:18,689 --> 00:02:28,960 pokud se nemýlím, v roce 1985 řekl, když stál v čele World Wide Fund for Nature, 25 00:02:29,080 --> 00:02:36,624 Světového fondu na ochranu přírody, že kdyby se mohl znovu narodit, vrátit se na Zemi, 26 00:02:36,744 --> 00:02:44,623 tak by se chtěl vrátit jako smrtonosný virus, aby snížil počet obyvatel planety a zachránil přírodu. 27 00:02:48,635 --> 00:03:01,597 Na konci minulého století byly módní výpočty, co se za několik let stane s planetou. 28 00:03:01,717 --> 00:03:07,899 Tedy ne minulého století, omlouvám se, na konci 19. století. 29 00:03:08,019 --> 00:03:13,840 Tenkrát bylo módní vypočítávat, co se stane s planetou v následujícím 20. století, 30 00:03:13,960 --> 00:03:19,550 když počet obyvatel planety tak bouřlivě rostl. 31 00:03:19,670 --> 00:03:33,611 Vypočítávali, že města jako London a New York budou až po druhé, třetí patro zavaleny hnojem, 32 00:03:33,731 --> 00:03:36,862 neboť nebudou stíhat odvážet ho z města. 33 00:03:36,982 --> 00:03:40,422 Jak si představovali, že budou jezdit po těch hromadách hnoje, 34 00:03:40,542 --> 00:03:46,997 a jak měli lidé žít v těch prvních patrech, už očividně dále neřešili. 35 00:03:47,117 --> 00:03:55,741 Města prostě měla být zavalena hnojem. Na začátku 20. století zase ty výpočty vypadaly tak, že… 36 00:03:55,861 --> 00:04:02,763 A tehdy byl počet obyvatel na planetě Zemi asi půl druhé miliardy, miliarda šest set miliónů, 37 00:04:02,883 --> 00:04:12,400 až někdy v roce 1927 planeta dosáhla počtu obyvatel 2 miliardy a v sedmdesátých letech 4 miliardy. 38 00:04:12,520 --> 00:04:18,290 A proč mluvím o těch 4 miliardách? Protože na začátku 20. století vypočítali, 39 00:04:18,410 --> 00:04:25,877 že dosáhne-li počet obyvatel na Zemi čtyř miliard, tak všichni lidé zemřou hladem. 40 00:04:25,997 --> 00:04:30,583 Dnes je na planetě 7 miliard obyvatel a pro všechny je očividné, 41 00:04:30,703 --> 00:04:39,728 že hladomor je uměle, absolutně uměle politicky vyvolaný jev, který má zasáhnout určité státy a národy, 42 00:04:39,848 --> 00:04:45,675 že naše planeta je plně schopná poskytnout dostatek potravin a uživit všechny lidi na planetě Zemi, 43 00:04:45,795 --> 00:04:48,376 všech sedm miliard. 44 00:04:48,496 --> 00:04:50,305 Ano, už téměř osm. 45 00:04:50,425 --> 00:04:56,927 Proč se tedy nenaplnily ty prognózy, že Londýn, New York budou zavaleny hnojem? 46 00:04:57,047 --> 00:05:04,803 Protože se změnily technologie, protože se upustilo od tažných zvířat, 47 00:05:04,923 --> 00:05:11,246 tedy místo na koních jsme začali jezdit v autech a ten problém s hnojem se tak sám vyřešil. 48 00:05:11,366 --> 00:05:17,141 Začali jsme v zemědělství využívat traktory a výnosnost se prudce zvýšila. 49 00:05:17,685 --> 00:05:28,319 Další technologie tu výnosnost ještě zvýšily, takže se tak dalo uživit stále větší množství lidí. 50 00:05:28,439 --> 00:05:33,970 A tam, kde se zdroje planety využívají kořistnicky, 51 00:05:34,090 --> 00:05:39,768 třeba v Severní Koreji viz ten poslední incident s našimi pohraničníky, 52 00:05:39,888 --> 00:05:48,204 je to výslovně projevem kultury, výslovně politické kultury, ne kultury obyvatelstva. 53 00:05:48,324 --> 00:05:57,127 Ty národy v jihovýchodní Asii vůbec všechno minimalizují. 54 00:05:57,247 --> 00:06:06,449 Třeba ta japonská kultura bonsaí, která v podstatě vychází z čínské kultury, 55 00:06:06,569 --> 00:06:13,103 spočívá v omezování se, zaujmout co nejmenší místečko v ekosystému. 56 00:06:13,223 --> 00:06:21,300 A když se podle toho chovají lidé vyrůstající v takové kultuře 57 00:06:21,420 --> 00:06:28,919 jako Korejci, Číňané, tak je to výslovně projev politické kultury řízení společnosti. 58 00:06:29,039 --> 00:06:36,730 Tak kde se vzalo to ekologické hnutí Fridays for Future? 59 00:06:36,850 --> 00:06:41,488 A proč jsem měl k tomu takový úvod? 60 00:06:41,608 --> 00:06:50,650 Problém je v tom, že všechny ty propočty v minulosti i současnosti ukazují na to, 61 00:06:50,770 --> 00:07:01,869 že současná civilizace má omezené zdroje, které může civilizace na planetě Zemi využívat. 62 00:07:01,989 --> 00:07:08,523 A v souladu s tím… Beze změny koncepce řízení společnosti. 63 00:07:08,643 --> 00:07:18,263 Prostě beze změny globální koncepce řízení společnosti ty zdroje dlouhodobě nevydrží. 64 00:07:18,383 --> 00:07:26,396 A tak ty síly, které mají snahu dlouhodobě se zajistit na celá staletí, dokud se neobjeví nějaké východisko... 65 00:07:26,516 --> 00:07:31,379 Například odletět na jinou plantu, nebo přejít na jinou formu života. 66 00:07:31,499 --> 00:07:40,155 Třeba stát se místo člověka počítačem, který bude létat někde vesmírem a mít se za kdoví co. 67 00:07:40,275 --> 00:07:52,504 Nu, formy šílenství mohou být různé, ty způsoby, jak odmítat tu lidskost v sobě. 68 00:07:52,624 --> 00:08:01,377 Člověka do ekosystému planety Země uvedl Bůh a udělal to kvůli splnění nějakého úkolu. 69 00:08:01,497 --> 00:08:12,334 A lidstvo buď splní ten úkol, kvůli kterému ho Bůh začlenil do biosféry Všehomíru, nebo zahyne. 70 00:08:12,454 --> 00:08:14,520 Jinak to být nemůže. 71 00:08:14,640 --> 00:08:22,724 A aby lidstvo dokázalo splnit svůj úkol, musí si lidé osvojit svůj geneticky daný potenciál, tvůrčí potenciál. 72 00:08:22,844 --> 00:08:27,842 Jenže současná kultura, současná civilizace, současná koncepce řízení 73 00:08:27,962 --> 00:08:33,964 je založena na tom, aby ten genetický potenciál nebyl rozvinut. 74 00:08:34,084 --> 00:08:41,585 A proto také lidstvo nežije v souladu s přírodou, ale kořistnicky spotřebovává přírodní zdroje. 75 00:08:41,705 --> 00:08:51,632 A bude-li to takto pokračovat, tak ty zdroje dlouho nevydrží. 76 00:08:51,752 --> 00:09:00,326 Jednou věcí jsou obnovitelné zdroje, třeba pěstování potravin a jinou zdroje neobnovitelné, 77 00:09:00,446 --> 00:09:09,186 když jsou ze země těženy přírodní zdroje a dochází k jejich promarňování. 78 00:09:09,306 --> 00:09:15,539 Například čínský průmysl, obzvláště ten lehký, to je zcela lehkomyslné promarňování zdrojů 79 00:09:15,659 --> 00:09:20,245 výrobou jepičích předmětů, které jsou hned vyhazovány. 80 00:09:20,365 --> 00:09:31,715 Ale vždyť se na to spotřebovávají neobnovitelné zdroje, jako jsou kovy, ropa, plyn. 81 00:09:31,835 --> 00:09:36,988 Do určité míry jsou ropa i plyn obnovitelné, stejně jako uhlí, 82 00:09:37,108 --> 00:09:44,395 ale aby to pro lidstvo mohl být obnovitelný zdroj, je nutné začít žít ve zcela jiných časových parametrech, 83 00:09:44,515 --> 00:09:52,574 aby tyto zdroje mohly být spotřebovávány šetrně. Jaký proto stojí před globalisty úkol? 84 00:09:52,694 --> 00:09:56,740 Globalisté mají stále jeden a tentýž úkol. 85 00:09:56,860 --> 00:10:04,276 Maximálně snížit počet obyvatel na planetě Zemi a snížit spotřebu přírodních zdrojů. 86 00:10:04,396 --> 00:10:11,114 To právě kvůli tomu do politiky tahají dětí, které požadují, 87 00:10:11,234 --> 00:10:17,002 abychom se vzdali nějakých uhelných, ropných či plynových projektů, 88 00:10:17,122 --> 00:10:23,219 aby vše bylo převedeno na stoprocentně obnovitelné zdroje, 89 00:10:23,339 --> 00:10:30,998 na obnovitelnou energii, a zároveň došlo k přeformátování života. 90 00:10:31,118 --> 00:10:36,472 Což v podstatě vyplývá z těch prvních dvou požadavků. 91 00:10:36,592 --> 00:10:38,917 To zní velmi pěkně. 92 00:10:39,037 --> 00:10:44,780 Vždyť kdo by protestoval proti obnovitelným, ekologicky čistým zdrojům? Nikdo. 93 00:10:44,900 --> 00:10:48,274 Ale v jakém stavu jsou teď tyto projekty? 94 00:10:48,394 --> 00:10:57,215 Vzdát se těch uhelných, ropných a plynových projektů teď znamená prudké snížení životní úrovně 95 00:10:57,335 --> 00:11:02,222 a možnosti fungování lidstva do budoucna. 96 00:11:02,342 --> 00:11:12,345 Debilismus těchto požadavků názorně prodemonstrovali mladí zelení v Gruzii, to byla prostě perla. 97 00:11:12,465 --> 00:11:20,460 Ti tam vyšli s požadavky nestavět vodní elektrárnu 98 00:11:20,580 --> 00:11:26,733 a rozvíjet veřejnou dopravu v podobě trolejbusů, které se musí vrátit do města. 99 00:11:26,853 --> 00:11:33,060 Já chápu, že většina dnešní mládeže má takové představy, 100 00:11:33,180 --> 00:11:40,157 že mléko a chleba se bere z obchodu a elektrická energie ze zásuvky. 101 00:11:40,277 --> 00:11:45,549 Zasunete zástrčku do zásuvky, máte elektřinu, nezasunete, nemáte ji. 102 00:11:45,989 --> 00:11:51,932 Ale pro víceméně rozumné řízení je tohle přece slepá ulička. 103 00:11:52,052 --> 00:11:58,479 Chcete-li rozvíjet elektrickou dopravu, potřebujete k tomu nějaký energetický zdroj. 104 00:11:58,599 --> 00:12:08,603 A současná civilizace umožňuje jen několik způsobů získávání takové energie. 105 00:12:08,723 --> 00:12:16,250 Jsou to tepelné elektrárny, vodní elektrárny nebo jaderné elektrárny. 106 00:12:17,213 --> 00:12:23,269 Vodní elektrárna je bezesporu, stejně jako všechny ty ostatní, pro ekologii zátěží. 107 00:12:23,389 --> 00:12:28,326 Dokonce i ta údajně čistá jaderná energetika, protože kam potom s jaderným odpadem, že? 108 00:12:28,446 --> 00:12:34,912 Jak ho zpracovávat a jak zajistit bezpečnost okolního životního prostředí v případě nějaké havárie? 109 00:12:35,032 --> 00:12:40,062 Takže máte za to, že vodní elektrárna přímo poškozuje ekologii. 110 00:12:40,182 --> 00:12:48,932 proto jste ji odmítli, a jakou navrhujete jinou variantu? Uhlí přece také odmítáte, stejně jako ropu. 111 00:12:49,052 --> 00:12:55,073 Takže výstavba tepelných elektráren také odpadá. Tak z čeho tu energii chcete získávat? 112 00:12:55,193 --> 00:12:59,453 Vždyť obnovitelné, ekologicky čisté zdroje energie zatím nejsou vyvinuty. 113 00:12:59,573 --> 00:13:01,368 Ano, je nutné je vyvíjet. 114 00:13:01,488 --> 00:13:07,816 Ale začnou-li být vyvíjeny, skončí to u toho, že je třeba lidem poskytovat znalosti 115 00:13:07,936 --> 00:13:12,152 a lidé si začnou osvojovat svůj geneticky podmíněný potenciál. 116 00:13:12,272 --> 00:13:16,422 Jenže to zase není cílem stávající koncepce řízení světa. 117 00:13:16,542 --> 00:13:21,638 Takže co s tím? Děti, v politice se přece dají využít i děti. 118 00:13:21,758 --> 00:13:28,902 A tak vystoupily děti od osmi let výše a začaly předkládat své požadavky, 119 00:13:29,022 --> 00:13:33,612 protože ony očividně dobře rozumí složitým problémům řízení společnosti. 120 00:13:33,732 --> 00:13:35,306 Osmi, desetileté děti! 121 00:13:35,426 --> 00:13:39,664 I když jim je 14, 16 či 20 let, tak tomu velmi rozumí, že? 122 00:13:42,503 --> 00:13:49,964 Čím se ta Tuta...Thunberg, oj Greta Thunbergová, omlouvám se, přeřekl jsem se, 123 00:13:50,084 --> 00:13:51,858 čím se vyznačuje? 124 00:13:51,978 --> 00:13:54,763 Jak zní ten její protest, který se teď tak šíří? 125 00:13:54,883 --> 00:14:01,519 „Já nebudu chodit do školy, já budu protestovat proti ekologicky nesprávnému životu na planetě Zemi, 126 00:14:01,639 --> 00:14:03,501 dokud nezlepšíte ekologii!“ 127 00:14:03,621 --> 00:14:08,232 „Všem na vztek vyrostu jako nána, co nic neumí!“ 128 00:14:08,352 --> 00:14:12,304 To je ten proces, který spouští. 129 00:14:12,424 --> 00:14:22,302 Aby se budoucí obyvatelstvo planety Země nedokázalo bránit procesům snižování počtu lidí, 130 00:14:22,422 --> 00:14:30,362 je zapotřebí všude na celé planetě zatáhnout děti do procesu odmítání vzdělání. 131 00:14:30,482 --> 00:14:35,011 Zeptali se těch dětí: „Vy se v těchto problémech vyznáte? 132 00:14:35,131 --> 00:14:38,357 V té ekologii, za kterou tak bojujete.“ „Ne.“ 133 00:14:38,477 --> 00:14:40,789 „A proč jste tedy přišli protestovat?“ 134 00:14:40,909 --> 00:14:46,546 „Protože jsme si mohli vybrat, zda budeme sedět ve škole, nebo budeme mít volný den venku na vzduchu. 135 00:14:46,666 --> 00:14:52,444 A tak protestujeme. Vybrali jsme si protest. Vždyť je to sranda. Je to zajímavé.“ 136 00:14:52,778 --> 00:14:56,810 Když nám tedy někdo tvrdí, že ty děti protestují, 137 00:14:56,930 --> 00:15:05,913 je to ve skutečnosti protest dobře zrežírovaný a dobře zorganizovaný dospělými loutkovodiči. 138 00:15:06,719 --> 00:15:11,314 A zaměřen je ten protest na vytvoření podmínek, 139 00:15:11,434 --> 00:15:21,520 za kterých bude možné snížit počet obyvatel na planetě Zemi a snížit spotřebu neobnovitelných zdrojů. 140 00:15:21,640 --> 00:15:28,177 Tedy přesně to, co je v podstatě napsané na těch poradních kamenech, Georgijských, 141 00:15:28,297 --> 00:15:30,846 i co je v té teorii zlaté miliardy. 142 00:15:30,966 --> 00:15:33,184 Takže má být část obyvatelstva… 143 00:15:33,304 --> 00:15:37,365 No vezmeme to podle rámce té teorie zlaté miliardy, protože je v daném případě 144 00:15:37,485 --> 00:15:40,534 v porovnání s tou Georgijskou teorií přece jen lidštější. 145 00:15:40,654 --> 00:15:47,731 Přece jen tu ponechává miliardu obyvatelstva první třídy, miliardu obslužného obyvatelstva, 146 00:15:47,851 --> 00:15:50,869 a miliardu pomocného obyvatelstva. 147 00:15:50,989 --> 00:15:57,217 Obslužné obyvatelstvo, to jsou sluhové a lokajové a dělníci ve fabrikách, přestože již budou automatizované. 148 00:15:57,337 --> 00:16:01,818 Někdo ale ty stroje přece musí obsluhovat, dokud to nezvládnou samy stroje. 149 00:16:01,938 --> 00:16:06,219 A potom, aby nedošlo na válku se stroji, tu vždy bude potřebný člověk. 150 00:16:06,339 --> 00:16:12,029 A ještě jedna miliarda lidí, kteří budou brodit ve smečkách a obnovovat ekologii na planetě Zemi v místech, 151 00:16:12,149 --> 00:16:15,485 odkud se po jejich znečištění stáhne ta první miliarda. 152 00:16:15,605 --> 00:16:24,245 Přesně v rámci tohoto projektu je spouštěno toto ekologické hnutí Fridays for Future. 153 00:16:25,038 --> 00:16:33,489 Zatahují do toho děti, aby se neučily a přistupovaly ke všemu lehkověrně: 154 00:16:33,609 --> 00:16:40,554 „Na truc vám všem vyrostu jako hlupák, který nic neumí a je na vás na všech závislý. 155 00:16:40,674 --> 00:16:43,173 Na truc vám všem!“ 156 00:16:43,636 --> 00:16:48,368 Ano: „Na truc mámě si nevezmu čepici a nechám si omrznout uši!“ 157 00:16:49,028 --> 00:16:55,014 A ještě jedna otázka je prakticky k danému tématu od Alexandra. 158 00:16:55,134 --> 00:17:00,143 Ve všech materiálech Koncepce sociální bezpečnosti týkajících se GMO, 159 00:17:00,263 --> 00:17:03,951 jsou GMO popisovány jako zbraň genocidy. 160 00:17:04,071 --> 00:17:10,061 V práci Stát jako systém pro přežití národa se říká, že pro suverenitu jsou potřebné kompetence. 161 00:17:10,181 --> 00:17:14,185 Například metalurgie umožňuje vyrábět meče, sekyry i lopaty, 162 00:17:14,305 --> 00:17:19,128 které jsou sice hypoteticky vzájemně zaměnitelné, avšak určeny jsou přece jen pro rozdílné cíle. 163 00:17:19,248 --> 00:17:23,758 Minutku, tady vás přeruším. Takový meč a lopata vyžadují různé druhy oceli. 164 00:17:23,878 --> 00:17:27,948 Vzdát se technologie zpracování kovů je dnes nemyslitelné. 165 00:17:28,068 --> 00:17:32,438 A technologie genetických modifikací umožňují přidávat organizmům nové vlastnosti, 166 00:17:32,558 --> 00:17:35,783 kdy například baktérie mohou vyrábět inzulín. 167 00:17:35,903 --> 00:17:40,572 Proč tedy Koncepce řadí GMO bezvýhradně mezi zbraně genocidy? 168 00:17:40,692 --> 00:17:50,765 Ta věc se má tak, že genově modifikované organismy, jsou produktem lidské rozmarnosti 169 00:17:51,328 --> 00:17:59,586 a použití těchto lidských rozmarů je podmíněno reálně existující mravností. 170 00:18:00,691 --> 00:18:08,421 Vše, co člověk potřeboval pro přežití v tomto prostředí, stvořil Bůh. 171 00:18:08,541 --> 00:18:15,903 Člověk má ve svém organismu vše, co potřebuje pro přežití v tomto prostředí. 172 00:18:16,023 --> 00:18:25,065 Takže ta skutečnost, že se člověk zabývá studiem genově modifikovaných organismů, 173 00:18:25,185 --> 00:18:33,813 je již zasahováním do kompetencí Boha. Člověk tak začíná tvořit nové druhy. 174 00:18:34,665 --> 00:18:40,937 A dokázali jste si již osvojit svůj genetický potenciál, který vám byl dán Shora? 175 00:18:41,057 --> 00:18:50,978 Přišli jste již na to, proč byl člověk začleněn do biosféry Všehomíru? 176 00:18:51,098 --> 00:18:52,353 Ne. 177 00:18:52,473 --> 00:18:56,618 Tak do čeho se to s touto svou úrovní pouštíte? 178 00:18:56,738 --> 00:19:05,448 To znamená, že vytváříte podmínky, u kterých nemáte ponětí, jaké to může mít následky. 179 00:19:06,521 --> 00:19:13,811 A pokud to nevíte, tak nevytváříte nic jiného než zbraně. 180 00:19:13,931 --> 00:19:23,413 Lopata může být jak zahradnickým náčiním, tak i vražedným nástrojem, 181 00:19:26,438 --> 00:19:30,180 přestože k tomu jsou určeny zbraně 182 00:19:30,300 --> 00:19:35,379 které se vyrábějí speciálně pro tento účel: meče, dýky a tak podobně. 183 00:19:36,589 --> 00:19:44,099 No a studium těchto procesů je zřejmě potřebné, jestliže se k tomu lidstvo dobralo, 184 00:19:44,814 --> 00:19:53,921 ale jejich praktická aplikace je jednoznačným vměšováním se 185 00:19:54,041 --> 00:20:00,248 do genetického systému člověka s nepředvídatelnými následky, 186 00:20:00,368 --> 00:20:03,796 a tak by to v žádném případě být nemělo. 187 00:20:03,916 --> 00:20:09,326 Tím spíše, že jak říkám, se jedná o kompetenci Boha, ne člověka. 188 00:20:13,381 --> 00:20:15,315 Další otázka. 189 00:20:15,435 --> 00:20:21,816 Velmi mnoho návštěvníků poslalo své otázky na toto téma. 190 00:20:21,936 --> 00:20:26,465 Přečtu ji od Galiny. Prosí vás okomentovat situaci s… 191 00:20:26,585 --> 00:20:29,407 Minutku. Ještě bych chtěl dopovědět, 192 00:20:29,527 --> 00:20:34,366 že ty otázky, které se pokoušejí řešit prostřednictvím geneticky modifikovaných organismů, 193 00:20:34,486 --> 00:20:37,575 lze vyřešit změnou koncepce způsobu života. 194 00:20:37,695 --> 00:20:42,225 Je nutné žít v souladu s božími pravidly ustanovenými na planetě Zemi, 195 00:20:42,345 --> 00:20:46,956 v souladu s ekosystémem, a potom bude všechno v pořádku. 196 00:20:48,581 --> 00:20:50,124 Omlouvám se. 197 00:20:50,244 --> 00:20:57,901 Prosí vás okomentovat situaci se zatčením a následným propuštěním začínajícího herce Ustinova. 198 00:20:58,021 --> 00:21:02,427 V daném případě se jeho obhajoby již účastní těžká váha. 199 00:21:02,547 --> 00:21:07,097 Angažuje se kvůli němu nejen liberální herecké společenství, ale také například Turčak, 200 00:21:07,217 --> 00:21:09,731 generální tajemník Jednotného Ruska, 201 00:21:09,851 --> 00:21:14,318 generální prokuratura, která žádala o přehodnocení skutkové podstaty, 202 00:21:14,438 --> 00:21:16,314 takže ho propustili 203 00:21:16,434 --> 00:21:21,951 a nejvíce neočekávaným byl výrok o neodůvodněně tvrdém trestu pro Ustinova od Zolotovova, 204 00:21:22,071 --> 00:21:24,029 velitele Ruské gardy. 205 00:21:24,149 --> 00:21:29,172 To je další časovaná bomba položená pod silové struktury a tím pádem i pod základy státnosti. 206 00:21:29,292 --> 00:21:32,978 Co to tedy mělo být? Opakování incidentu s Golunovem? 207 00:21:33,098 --> 00:21:37,319 Další chyba orgánů činných v trestním řízení, po které budou následovat odvolání, 208 00:21:37,439 --> 00:21:40,467 nebo otevřená příprava majdanu z vyšší úrovně? 209 00:21:40,587 --> 00:21:46,598 Prakticky všechno dohromady. Je to tak, že ten doutnající majdan stále pokračuje. 210 00:21:46,718 --> 00:21:50,589 Když se to nepovedlo s Golunovem, bylo nutné vytvořit jiný precedent. 211 00:21:50,709 --> 00:21:59,888 A proto potřebovali, aby se orgány činné v trestním řízení dopustily nějaké nesporné svévole. 212 00:22:00,008 --> 00:22:03,426 Já nevím, proč ho zatkli. 213 00:22:03,546 --> 00:22:10,895 Máme informace jen o samotném procesu, ale došla si pro něj policie. Takže tu byl nějaký úkol. 214 00:22:11,015 --> 00:22:16,593 A my nic nevíme o pozadí, nevíme nic o tom, co tomu předcházelo, proč byl ten rozkaz vydán. 215 00:22:16,713 --> 00:22:29,822 Zato jsme měli možnost vidět, že část novinářů již čekala na místě a druhá doprovázela policisty, 216 00:22:29,942 --> 00:22:36,562 a když se rozběhli dopředu, tak natáčeli právě Ustinova, takže věděli, co a jak se má dít. 217 00:22:36,682 --> 00:22:39,829 Objekt zájmu byl tedy znám. 218 00:22:41,090 --> 00:22:47,720 A použití síly proti Ustinovovi v okamžiku jeho zatýkání bylo očividně nadbytečné 219 00:22:47,840 --> 00:22:50,641 a šlo nejspíše o součást rozkazu. 220 00:22:50,761 --> 00:22:58,110 Pro vyplnění takového rozkazu musel být zvolen zcela určitý kontingent lidí, kteří ho splní tak, jak jim byl vydán. 221 00:22:58,230 --> 00:23:03,558 Je tedy otázkou, na základě čeho pro něj šli a proč to udělali. 222 00:23:03,678 --> 00:23:08,085 To všechno poskytovalo ten správný obrázek diskreditace, 223 00:23:08,975 --> 00:23:16,977 odlidšťování pracovníků trestních orgánů, aby to potom mohli používat: 224 00:23:17,097 --> 00:23:20,938 „Pamatujete se na toho blogera, jak ho zatýkali? 225 00:23:21,058 --> 00:23:26,004 Takto se k nám chovají, tak co se k tomu ještě vůbec dá dodat?“ 226 00:23:26,124 --> 00:23:31,499 Cílem bylo vrazit klín mezi trestněprávní struktury, 227 00:23:31,619 --> 00:23:35,827 mezi trestněprávní systém státu a obyvatelstvo, 228 00:23:35,947 --> 00:23:45,474 aby rozvrácením tohoto pracovního mechanismu státu rozvrátili i samotný stát, 229 00:23:45,594 --> 00:23:49,685 ve smyslu: „Zbavme se jen tohoto systému!“ 230 00:23:49,805 --> 00:23:52,771 Když se zbavovali KSSS, tak také smetli i stát. 231 00:23:52,891 --> 00:23:57,581 S Janukovičem se také zbavovali určitého systému a smetli přitom celý stát. 232 00:23:57,701 --> 00:24:01,747 Všude je využíván jeden a ten samý mechanismus. 233 00:24:01,867 --> 00:24:08,666 A ten problém teď spočívá v tom, kdo ten rozkaz vydal a na základě čeho to udělal. 234 00:24:08,786 --> 00:24:12,961 A také na základě čeho soud vynesl takový rozsudek. 235 00:24:13,081 --> 00:24:22,708 Takže se zde dá zcela očividně konstatovat, že lidé, kteří realizovali tuto provokaci s Ustinovem, 236 00:24:22,828 --> 00:24:31,710 jsou až po uši angažovaní v systému státního převratu v Rusku v zájmu USA. 237 00:24:31,830 --> 00:24:36,906 Jenže v podstatě ten člověk, co vydal ten příkaz v tom řetězci, 238 00:24:37,026 --> 00:24:45,444 nemusí být bezprostředně ten, co potom vydal rozkaz těm policistům, co šli zatýkat. 239 00:24:45,564 --> 00:24:54,095 Může to být člověk, který mu to nařídil a přitom vůbec v trestněprávních orgánech nepracuje. 240 00:24:54,215 --> 00:25:00,171 Může se jednat o vnějšího loutkovodiče, který má určitý vliv na toho důstojníka, 241 00:25:00,291 --> 00:25:06,182 který vydal rozkaz použít svévolného násilí vůči člověku, který v klidu stojí. 242 00:25:06,302 --> 00:25:11,615 A my zase nevíme, čeho se ten člověk v minulosti snad dopouštěl. 243 00:25:11,735 --> 00:25:13,691 Nejspíše ničeho. 244 00:25:13,811 --> 00:25:20,147 Protože potřebovali názornou akci, která by plně diskreditovala trestněprávní orgány. 245 00:25:20,267 --> 00:25:22,333 A tak ji zrealizovali. 246 00:25:22,453 --> 00:25:30,409 Ten důstojník tím svým rozkazem, mohl například plnit příkaz, který mu přišel přímo z amerického velvyslanectví. 247 00:25:30,529 --> 00:25:35,810 Mají ho zaháčkovaného, potřebovali provokaci, a tak se o ni postaral tím, že vydal takový rozkaz. 248 00:25:35,930 --> 00:25:39,822 Takže Federální bezpečnostní služba na tom má dost práce, 249 00:25:39,942 --> 00:25:43,875 aby zjistila, jak tato provokace byla přesně realizována. 250 00:25:44,821 --> 00:25:50,006 A jako vždy. Dal si soud práci s vyšetřením té věci? Nedal! 251 00:25:50,787 --> 00:25:55,869 Udělal přesně to, nač čekají všechny protiruské síly, 252 00:25:55,989 --> 00:26:03,111 co potřebují všichni, co chtějí provést státní převrat a rozpoutat v našem státě občanskou válku. 253 00:26:05,168 --> 00:26:07,698 A ještě jedna taková otázka. 254 00:26:07,818 --> 00:26:12,615 Jak okomentujete to, že 40 kněží Ruské pravoslavné církve napsalo dopis 255 00:26:12,735 --> 00:26:15,763 na obranu účastníků masových nepokojů... 256 00:26:15,883 --> 00:26:24,157 V roce 1917 církev aktivně podpořila státní převrat v podobě únorové revoluce. 257 00:26:24,277 --> 00:26:32,633 Díky únorové revoluci do října roku 1917 prozatímní vláda náš stát úplně převálcovala. 258 00:26:32,753 --> 00:26:35,349 Vždyť z něj už nic nezbývalo. 259 00:26:35,469 --> 00:26:45,100 A jedině strana bolševiků a důstojníci generálního štábu Hlavní výzvědné služby, 260 00:26:45,220 --> 00:26:53,638 Ústřední dělostřelecké správy a další důstojníci na sebe vzali odpovědnost za záchranu státu a povedlo se jim to. 261 00:26:53,758 --> 00:26:58,699 To proto je teď tak nenávidí, to proto mají neustále ty bolševiky v hubě. 262 00:26:58,819 --> 00:27:01,682 Když… Je nutné si uvědomit jednoduchou věc. 263 00:27:01,802 --> 00:27:10,837 Když takoví lidé jako například Žirinovskij začínají lít potoky špíny na bolševiky, 264 00:27:10,957 --> 00:27:16,721 tak velmi dobře vědí, že očerňují ruské vlastence. 265 00:27:16,841 --> 00:27:24,868 Žirinovskij má vzdělání i v oboru historie. Politologové prostě nemohou tyto jednoduché věci nevědět. 266 00:27:24,988 --> 00:27:28,139 Krátce k této otázce. 267 00:27:28,259 --> 00:27:33,900 Naše poslední analytická zpráva se jmenuje Bolševismus jako přirozený základ Ruska. 268 00:27:34,020 --> 00:27:38,789 Je v ní velice krátce, jak se říká jen tak letem světem, 269 00:27:38,909 --> 00:27:47,991 a na základě otevřených zdrojů informací, přičemž když šlo o popis reálného průběhu událostí, 270 00:27:48,111 --> 00:27:54,410 tak jsme se snažili využívat emigrantské zdroje, tedy lidi, kteří sovětskou moc odmítali, 271 00:27:54,530 --> 00:27:59,923 jejich hodnocení situace a zač bojovali. 272 00:28:02,865 --> 00:28:05,128 To je to, o čem je řeč. 273 00:28:05,248 --> 00:28:13,304 Takže církev se v roce 1917 náruživě vrhla do politických her, 274 00:28:13,424 --> 00:28:17,974 potom se popové postavili do čela různých těch kulackých band, 275 00:28:18,094 --> 00:28:26,162 které bojovaly proti Rusku, proti SSSR/Rusku a bránily obnově státu. 276 00:28:26,282 --> 00:28:31,244 U nás si lidé z nějakého důvodu myslí, že když si člověk obleče kněžské roucho, 277 00:28:31,364 --> 00:28:36,737 tak je z něj hned dobrý člověk s vysokou mravní úrovní. 278 00:28:36,857 --> 00:28:42,086 Jenže to tam vypadá stejně jako všude. Všichni žijeme ve stejné společnosti. 279 00:28:42,206 --> 00:28:46,879 Jen si vzpomeňte na to doslova sadistické jednání, 280 00:28:46,999 --> 00:28:51,961 když nedávno jeden kněz křtil to dítě, co s ním přitom prováděl. 281 00:28:52,081 --> 00:28:55,890 Cožpak takto bude jednat normální člověk? 282 00:28:56,010 --> 00:29:00,067 Nebo když si navleče to kněžské roucho, je rázem svatý? 283 00:29:00,187 --> 00:29:07,000 Kde se bere ta úcta? Oni prý kážou pravdu. A na základě čeho? 284 00:29:07,120 --> 00:29:11,588 Že si oblékl to kněžské roucho, je z něj hned svatý? 285 00:29:12,595 --> 00:29:19,775 Nikdo nepopírá, že mezi kněžími jsou úctyhodní lidé. Jsou tam, ale také tam jsou darebáci a ničemové. 286 00:29:19,895 --> 00:29:24,219 A tito darebáci a ničemové se rádi účastní politiky. 287 00:29:24,339 --> 00:29:29,897 Velmi rádi, stejně jako když se v roce 1917 hned vrhli do toho revolučního víru, 288 00:29:30,017 --> 00:29:36,234 a potom si stoupli do čela těch band, které zabíjely všechny, kdo s nimi nesouhlasil. 289 00:29:36,354 --> 00:29:41,007 Jen se podívejte na tu situaci, abyste uviděli ty souvislosti s rokem 1917. 290 00:29:41,127 --> 00:29:48,207 V roce 1917 jsme tu neměli rádio ani televizi, nic z toho. Noviny prakticky neexistovaly. 291 00:29:48,327 --> 00:29:51,252 Lidé tu byli negramotní. 292 00:29:51,372 --> 00:29:55,079 Takže dostat se s informacemi k lidem se dalo velice těžce. 293 00:29:55,199 --> 00:30:00,925 Ale v každé vesnici byl pop, který tam vedl svou ideologickou práci. 294 00:30:01,045 --> 00:30:05,098 Teď si někteří stěžují: „A takto se jim nakonec lidé odvděčili!“ 295 00:30:05,218 --> 00:30:09,028 Co si svou prací zasloužili, to potom také sklidili. 296 00:30:09,148 --> 00:30:15,385 Ale mnohým ani dnes tato lekce nic neříká, a kráčejí ve stejných stopách. 297 00:30:15,960 --> 00:30:20,301 Nepomůže hubovat na zrcadlo, máš-li křivou hubu. 298 00:30:20,421 --> 00:30:25,979 V tomto ohledu tento dopis mluví o tom, že se opět s vervou vrhli do hrátek s revolucí, 299 00:30:26,099 --> 00:30:30,588 se státním převratem, náruživě se vrhli do boření státu. 300 00:30:30,708 --> 00:30:32,563 Už ucítili krev. 301 00:30:32,683 --> 00:30:36,204 Už se opět vidí vůdci band. 302 00:30:39,763 --> 00:30:42,191 V církvi najdete různé lidi 303 00:30:43,158 --> 00:30:49,618 a nesmíte si myslet, že kněžské roucho je zárukou mravnosti a lidské dobroty. 304 00:30:51,016 --> 00:30:57,065 Panuje tam stejná kádrová krize jako v celé společnosti. 305 00:31:03,319 --> 00:31:09,451 V další otázce vás prosí okomentovat, jak se říká, 306 00:31:09,571 --> 00:31:15,149 historické setkání Lukašenka s náměstkem státního tajemníka USA Davidem Halem. 307 00:31:15,269 --> 00:31:21,925 Ano, to bylo… Pojďme si to vzít od základu. 308 00:31:22,045 --> 00:31:26,658 Prezident státu, jaké to ve vás vyvolává asociace? 309 00:31:26,778 --> 00:31:33,474 Něco velkého, mocného, majestátního. Je to tak? Hlava státu! 310 00:31:33,594 --> 00:31:39,279 Hlava státu a náměstek tajemníka (státního departmentu), 311 00:31:39,399 --> 00:31:43,587 což je vlastně náměstek ministra. 312 00:31:43,707 --> 00:31:47,155 Taková čest, historická! 313 00:31:47,275 --> 00:31:53,198 Když se hlava státu sejde s jakýmsi desátým pomocníkem jakéhosi úředníka. 314 00:31:53,318 --> 00:31:55,963 Taková čest! 315 00:31:56,083 --> 00:32:01,235 To je opět k té otázce státu. My jsme vypracovali práci o státu. 316 00:32:01,355 --> 00:32:06,860 Jaký je to stát, taková je to i historická událost. Prý historická událost! 317 00:32:06,980 --> 00:32:15,058 Zastavil se tady úředník cestou z Petrohradu. Pamatujete se na Chlestakova? (Revizor) 318 00:32:15,178 --> 00:32:22,901 Cestou z Petrohradu se tam zastavil úředník. Vždyť je nutné si uvědomovat tu jednoduchou věc, 319 00:32:23,021 --> 00:32:31,743 že v hierarchii existuje určitý seznam, na jehož základě je možné se setkávat s lidmi. 320 00:32:31,863 --> 00:32:41,450 Existuje určitý rituál, kterým se dává najevo, že stát funguje na určité úrovni. 321 00:32:41,570 --> 00:32:47,976 Takže s kým by se měla stýkat hlava státu? Se sobě rovnou hlavou státu. 322 00:32:48,096 --> 00:32:56,109 S kým ještě? S ministrem zahraničí, protože to je oficiální vyslanec daného státu. 323 00:32:56,229 --> 00:32:58,578 S kým ještě se může setkat? 324 00:32:58,698 --> 00:33:05,188 S poradcem hlavy státu, neboť to je holub, který přiletěl s konkrétním dopisem. 325 00:33:05,308 --> 00:33:13,264 Když se Lukašenko setkal s Boltonem, tak to bylo normální, protože přijel od hlavy státu. 326 00:33:13,384 --> 00:33:15,425 To je normální. 327 00:33:15,545 --> 00:33:24,657 Ale když se setkává s jakýmsi náměstkem ministra… A to má být pro něj čest a historická událost? 328 00:33:24,777 --> 00:33:31,807 Jak to pojmenovali v běloruských médiích. Lidi, co to melete? 329 00:33:31,927 --> 00:33:38,057 Vždyť tak sami dáváte najevo, že nejste stát, předvádíte jeho úroveň. 330 00:33:38,177 --> 00:33:43,458 To je k té otázce projektově zkonstruovaných států a jejich perspektivách. 331 00:33:43,578 --> 00:33:47,007 A jakou otázku okamžitě Lukašenko začal řešit? 332 00:33:47,127 --> 00:33:53,283 V první řadě to, co potřebují Američané, aby nepřišli o své řízení v postsovětském prostoru, 333 00:33:53,403 --> 00:33:59,121 že je třeba, aby se Američané podíleli na řešení Minského formátu. 334 00:33:59,241 --> 00:34:07,634 Alexandre Grigorjeviči, jestli si myslíš, že Minsk je jediné možné místo pro vedení jednání, tak se velice pleteš. 335 00:34:08,509 --> 00:34:16,559 Takové místo pro jednání může poskytnout kdokoliv, jak bývalé státy SSSR… 336 00:34:16,679 --> 00:34:23,386 Třeba formát Astany, který se rozvíjí a kde celkem dobře probíhají jednání mezi syrskými aktéry. 337 00:34:23,506 --> 00:34:32,561 Pod ruským vedením dobře probíhá i dialog mezi afghánskými aktéry, 338 00:34:32,681 --> 00:34:37,540 který se také může přenést tam a proměnit se ve formát Astany. 339 00:34:37,660 --> 00:34:42,786 Vždyť proto se rozvíjí, ano v první řadě má sloužit islámským a turkickým státům, 340 00:34:42,906 --> 00:34:46,757 ten formát Astany, ale můžeme ho klidně rozšířit. 341 00:34:46,877 --> 00:34:52,702 Nelíbí se ti to tam? Je ti to málo vznešené? Tak se místem jednání může stát třeba Praha. 342 00:34:52,822 --> 00:34:57,125 To je také zajímavé město a všichni tam rádi pojedou. 343 00:34:57,245 --> 00:35:03,606 Prostě to nebyla ta úroveň, aby tak bojoval za americké zájmy. 344 00:35:03,726 --> 00:35:05,313 A o čem mluvil? 345 00:35:05,433 --> 00:35:10,930 „Vy…“ Američané prohrávají s Ruskem ten boj o Ukrajinu. 346 00:35:11,050 --> 00:35:16,114 Na Ukrajině bude mír, protože Američané prohrávají. 347 00:35:16,234 --> 00:35:20,763 Nakonec kyjevská banda prohraje a udělá se tam konečně pořádek. 348 00:35:20,883 --> 00:35:25,166 Tak aby k tomu nedošlo: „Bez Američanů přece nemůžeme nic vyřešit!“ 349 00:35:25,286 --> 00:35:31,380 Všechny tamní figurky… Nu, na Ukrajině přece na oko stát pořád existuje, přinejmenším formálně. 350 00:35:31,500 --> 00:35:35,576 Proto je jako nutné jednat s jakýmsi Zelenským, Porošenkem… 351 00:35:35,696 --> 00:35:40,061 Ale oni už prohrávají, nedokážou udržet ten stát v chodu. 352 00:35:40,181 --> 00:35:48,126 To dokážou pouze ti, kteří reálně zajišťují fungování státnosti na ukrajinském území. Tedy USA. 353 00:35:48,246 --> 00:35:54,092 To znamená přistoupit k přímému dialogu. Nač tedy bude v takovém dialogu vůbec potřebná Ukrajina? 354 00:35:54,212 --> 00:35:58,762 Přesně tohle říká: „Ať tam vstoupí USA s celým svým potenciálem 355 00:35:58,882 --> 00:36:03,514 a dáme tak všem najevo, že Ukrajina je vlastně území USA.“ 356 00:36:03,634 --> 00:36:09,707 To je to, s čím si zase jednou pospíšil… To přece není poprvé, kdy s tím Lukašenko přišel. 357 00:36:09,827 --> 00:36:14,768 Takový úspěch! Setkal se se samotným náměstkem ministra! 358 00:36:14,888 --> 00:36:24,129 On, ubohý prezidentík nedůležitého státečku se samotným náměstkem ministra! 359 00:36:24,249 --> 00:36:31,022 Vidíte tu úroveň? A zítra přijde šéf nějakého rezortu nebo úřadu… „Vítejte…“ 360 00:36:31,142 --> 00:36:35,831 I to je pro něj přijatelné, vždyť on je jen jakýsi prezident 361 00:36:35,951 --> 00:36:42,338 a jedná se samotným úředníkem z amerického státního departmentu, prostě s páníčkem. 362 00:36:43,085 --> 00:36:52,422 Stud by jim to neměl dovolit, nebo by alespoň mohli mlčet, nebo to setkání přinejmenším podat nějak jinak. 363 00:36:52,542 --> 00:36:55,122 Prý historické setkání! 364 00:36:55,242 --> 00:37:00,805 Nu, skutečně bylo historické. Alexandr Grigorjevič Lukašenko tak na sebe prozradil všechno. 365 00:37:00,925 --> 00:37:08,290 Co pro něj znamená Bělorusko jako stát, a čím je on jako prezident tohoto státu. 366 00:37:08,878 --> 00:37:15,194 Proto ještě jednou opakuji, přečtěte si tu práci Stát jako systém pro přežití národa. 367 00:37:15,314 --> 00:37:19,658 Lukašenko nedělá vůbec nic pro to, aby se z Běloruska stal stát. 368 00:37:19,778 --> 00:37:23,691 Jemu plně vyhovuje ten projektově konstrukční formát, 369 00:37:23,811 --> 00:37:28,217 při kterém se podřizuje kdejakému úředníčkovi ze státního departmentu USA. 370 00:37:28,337 --> 00:37:33,957 To jen tady, na svém písečku si sám hraje na velkého pána, 371 00:37:34,077 --> 00:37:39,100 i když si velmi dobře uvědomuje, že stačí, aby kdokoliv kýchnul a jaký byl. 372 00:37:39,220 --> 00:37:43,153 A je to Rusko, kdo nemá zájem na žádných státních převratech. 373 00:37:43,273 --> 00:37:48,235 Lukašenko sám ale dobře ví, kdo mu pomohl k moci a udělal z něj prezidenta. 374 00:37:48,355 --> 00:37:55,230 Jenže se mýlí, protože nechápe rozdíl mezi globální a státní elitou v USA. 375 00:37:55,350 --> 00:38:03,623 To ho plete. Myslí si, že když je nástroj jeden, ten americký, tak jím jsou Američané, tedy americký stát. 376 00:38:03,743 --> 00:38:07,902 Měl by si alespoň něco nastudovat o teorii státu. 377 00:38:12,243 --> 00:38:18,929 V další otázce vás prosí okomentovat novinu o tom, že Trump kritizoval šéfa FEDu. 378 00:38:19,049 --> 00:38:23,168 Jak to? Vždyť je to člověk globalistů… - No a co? 379 00:38:23,288 --> 00:38:27,859 Takže vlastně kritizuje svůj tým? Nebo mají mezi sebou majitelé FEDu také třenice? 380 00:38:27,979 --> 00:38:31,994 Nu, kdyby to bylo v zájmu věci, tak se mohou před veřejností klidně i poprat. 381 00:38:32,114 --> 00:38:37,857 A opakuji, že ta situace je taková, že FED je mechanismem globální politiky. 382 00:38:37,977 --> 00:38:45,983 Ve vztahu k USA je uplatňována politika, že se mají uzavřít do sebe a obnovit svůj národní stát. 383 00:38:46,103 --> 00:38:50,124 Jde tedy o uzavření USA do rámce národního státu. 384 00:38:50,244 --> 00:38:55,665 Což znamená, že stát USA musí přestat žít z parazitování na zdrojích celého světa 385 00:38:55,785 --> 00:38:59,735 a začít žít z toho, co si tam dokážou vyrobit sami. 386 00:38:59,855 --> 00:39:10,642 V souladu s tím již ta finanční podpora z FEDu není taková, aby to podporovalo… 387 00:39:10,762 --> 00:39:18,940 Řekněme to takto, ambice americké státní elity, která si přeje stejně jako dřív parazitovat na celém světě. 388 00:39:19,060 --> 00:39:23,534 Ten systém nelze v tomto stavu zachovat, vedlo by to k záhubě civilizace na planetě Zemi. 389 00:39:23,654 --> 00:39:25,348 Jenže to oni nechápou. 390 00:39:25,468 --> 00:39:29,294 Myslí si, že to ještě dokážou udržet, že tu a tam zatlačí a vyjde jim to. 391 00:39:29,414 --> 00:39:34,047 Jenže z toho nic nebude, protože by se jako domino sesypalo všechno. 392 00:39:34,167 --> 00:39:41,894 Globalisté tedy chtějí provést vnitřní přeformátování USA jako to provedli se SSSR, 393 00:39:42,014 --> 00:39:46,041 i když tady na výstupu dostali něco zcela jiného, než plánovali. 394 00:39:46,161 --> 00:39:52,280 Cílem bylo získat „mraksistický“ stát v čele s „amperátorem“ nové dynastie 395 00:39:52,400 --> 00:39:57,844 Alexandrem I. Lukašenkem, jenže jim to nevyšlo. 396 00:40:00,132 --> 00:40:05,942 A USA musí být tak jako tak přeformátovány. 397 00:40:06,062 --> 00:40:10,239 A to s jakýmkoliv výsledkem, s jakýmkoliv. Mluvil jsem už o tom nejednou. 398 00:40:10,359 --> 00:40:15,331 A davu, který o tom všem nemá ponětí, je to přece nutné nějak vysvětlit, kdo může za ty problémy. 399 00:40:15,451 --> 00:40:22,970 To kvůli konfliktu s FEDem, který nedává peníze, se nedá vyřešit to a tamto. 400 00:40:23,090 --> 00:40:29,837 A také to vyviňuje samotného Trumpa, aby mohl dále řešit globální úkoly ve vztahu k USA. 401 00:40:33,798 --> 00:40:39,816 Dále je tu otázka od Ratmira Tchajukova. 402 00:40:39,936 --> 00:40:45,603 Zdravím vás Valeriji Viktoroviči, jmenuji se Islam a jsem z Kabardsko-Balkarska 403 00:40:45,723 --> 00:40:48,998 a mám otázku na dvě křídla globálního prediktoru. 404 00:40:49,118 --> 00:40:56,842 Proč je takto rozdělen? Mají nějakého společného kurátora nebo v otázkách řízení stojí proti sobě? 405 00:40:56,962 --> 00:41:02,063 V žádném případě v otázkách řízení nestojí proti sobě. 406 00:41:02,183 --> 00:41:09,598 Všichni lidé tak či onak za svého života pociťují potřebu se s někým poradit 407 00:41:09,718 --> 00:41:13,354 při řešení nějakých svých těžších úkolů. 408 00:41:13,474 --> 00:41:20,401 Proto také globální prediktor uplatňuje tandemový princip řízení globálních procesů, 409 00:41:20,521 --> 00:41:31,053 při kterém existují dvě skupiny, které mají každá svůj pohled na to, jak by mělo pokračovat další řízení světa. 410 00:41:31,173 --> 00:41:34,872 Mezi těmito skupinami probíhá tvůrčí konkurz. 411 00:41:34,992 --> 00:41:41,966 To je to, co mnozí vnímají jako válku, protože to občas opravdu probíhá v režimu reálné války. 412 00:41:42,086 --> 00:41:45,011 Dochází k reálným válkám. 413 00:41:45,612 --> 00:41:51,558 A při nich za jednou válčící stranou stojí jedna ta část globálního prediktoru 414 00:41:51,678 --> 00:41:55,878 a za druhou stranou zase druhá jeho část. 415 00:41:55,998 --> 00:42:00,178 No například před tím než rozpoutali 1. světovou válku, 416 00:42:00,298 --> 00:42:06,062 kterou je třeba ve skutečnosti nazývat světovou válkou 20. století realizovanou ve dvou etapách, 417 00:42:06,182 --> 00:42:15,897 provedli globalisté experiment v reálných podmínkách v podobě Búrské války, přičemž ty války byly také dvě. 418 00:42:16,771 --> 00:42:25,901 Pohráli si tam, podívali se, jak budou muset jednat ve vztahu k řídicím strukturám v celém světě 419 00:42:26,021 --> 00:42:32,717 a nakonec z toho byla ta 1. světová válka a po ní 2. světová válka. 420 00:42:32,837 --> 00:42:44,265 A dovedete si představit, co to asi znamenalo pro Búry, pro bílé obyvatelstvo, potomky Holanďanů, tato válka? 421 00:42:44,385 --> 00:42:48,406 Vždyť oni v tom experimentu sehráli roli experimentálních myší. 422 00:42:48,526 --> 00:42:53,215 Jednalo se o tvůrčí konkurz, kdo a jak nejlépe vyřeší zadaný úkol. 423 00:42:53,335 --> 00:42:56,765 Stejně jako není žádná válka mezi Rothschildy a Rockefellery. 424 00:42:56,885 --> 00:43:02,783 Je to jen návrh řešení jednoho a toho samého úkolu různými způsoby. 425 00:43:02,903 --> 00:43:06,255 Oni mezi sebou nemají žádný konflikt. 426 00:43:06,375 --> 00:43:12,324 Pro ně nějaké ty peněžní ztráty přece nic neznamenají, vždyť mají pod palcem celý kreditně-finanční systém. 427 00:43:12,444 --> 00:43:17,957 Díky tomuto monopolu pro ně peníze nemají absolutně žádný význam. 428 00:43:18,077 --> 00:43:22,355 Peníze jsou pro ně tím, čím v podstatě peníze také jsou, 429 00:43:22,475 --> 00:43:26,470 maximálně zobecněnou informací o výměně zboží. 430 00:43:26,590 --> 00:43:29,268 Takže mají pod svou kontrolou výměnu zboží. 431 00:43:29,388 --> 00:43:37,311 Díky manipulaci s penězi dokážou vyvolat někde krizi, deficit určitého zboží nebo naopak jeho přebytek. 432 00:43:37,431 --> 00:43:41,611 Mohou jakýkoliv stát dostat na kolena nebo ho naopak pozvednout. 433 00:43:41,731 --> 00:43:46,632 A nějaké ztráty, kterými potřebují někoho dostat tam, kam chtějí, 434 00:43:46,752 --> 00:43:52,063 takže přitom jakoby třeba Rothschildové přijdou o nějaké peníze a Rockefellerové je zase vydělají, 435 00:43:52,183 --> 00:43:56,979 nebo naopak ztrátu utrpí Rockefellerové a Rothschildové si namastí kapsu, to je jen fikce. 436 00:43:57,099 --> 00:44:01,094 Teď už tenhle jejich úskok, proti kterému bylo nutné bojovat hodně dlouho... 437 00:44:01,214 --> 00:44:04,962 A já o tom mluvil často o té válce Rothschildů proti Rockefellerům, 438 00:44:05,082 --> 00:44:08,706 přičemž velmi podrobně a na konkrétních příkladech, 439 00:44:08,826 --> 00:44:14,261 dokud konečně tyto bludy nepřestaly zaznívat, že tu je jakási válka mezi Rothschildy a Rockefellery. 440 00:44:14,381 --> 00:44:18,375 Ani náhodou, jedná se o tandemový princip řízení. 441 00:44:18,495 --> 00:44:24,495 Jsou tu dva hráči, kteří mezi sebou vedou tvůrčí konkurz, 442 00:44:24,615 --> 00:44:29,485 kdy pro vyřešení jednoho a toho samého problému navrhují různé způsoby: 443 00:44:29,605 --> 00:44:34,920 „Takto to vypadá, pojďme to zkusit tak.“ „A co když na to půjdeme jinak?“ 444 00:44:35,040 --> 00:44:39,680 „Tady proti sobě postavíme různé síly, ty budeš stát za těmito, já za těmi druhými 445 00:44:39,800 --> 00:44:41,943 a budeme to vzájemně korigovat.“ 446 00:44:42,063 --> 00:44:47,189 Oni mezi sebou mají absolutní shodu na tom, jakého výsledku má být dosaženo 447 00:44:47,309 --> 00:44:52,085 a vědí, kam chtějí dostat ty hráče, které řídí. 448 00:44:52,205 --> 00:44:57,887 To je, jako když si sednou dva kolegové a promluví si o tom, jak nejlépe vyřešit společný úkol. 449 00:44:58,007 --> 00:45:01,960 Nu, můžu uvést takový příklad ze života. 450 00:45:02,701 --> 00:45:08,050 Natočilo se přeci mnoho filmů o různé té organizované zločinnosti, 451 00:45:08,170 --> 00:45:17,019 kdy jedna a ta samá skupina hraje různé hry. 452 00:45:17,139 --> 00:45:22,934 Zdálo by se, že dvě skupiny bojují proti sobě a nakonec se zjistí, že nahoře sedí jeden šéf, který je obě řídí. 453 00:45:23,054 --> 00:45:28,592 Takže i tady se jedná o jednu referenční skupinu, jen ten princip řízení je tandemový. 454 00:45:28,712 --> 00:45:36,230 Abyste nežili v iluzi, že vám žádná úskalí nehrozí, musíte mít partnera, 455 00:45:36,350 --> 00:45:41,554 který dokáže poukázat na nedostatky vašeho způsobu řízení. 456 00:45:41,674 --> 00:45:46,647 Proto se jedná o takovou besedu mezi nimi, o tvůrčí konkurz. 457 00:45:46,767 --> 00:45:52,348 Jinou věcí ovšem je, že pro ně, tedy přesněji pro všechny obyvatele na planetě Zemi 458 00:45:52,468 --> 00:45:57,895 to znamená reálné ekonomické krize, reálné války, utrpení a tak dále. 459 00:45:58,015 --> 00:46:00,904 Hroucení jejich států. 460 00:46:05,173 --> 00:46:07,874 Další otázka je od Alexeje. 461 00:46:07,994 --> 00:46:14,252 Pravidelně se v besedách s různými lidmi, kteří se naposlouchali historek o svévoli státních úředníků, 462 00:46:14,372 --> 00:46:19,499 nebo se dokonce sami stali terčem jejich nespravedlnosti, setkávám s názorem: 463 00:46:19,619 --> 00:46:24,694 „A k čemu je nám taková vlast? Kdo by takovou vlast chtěl bránit? 464 00:46:24,814 --> 00:46:27,935 Takže o jakém vlastenectví tu chceš mluvit?“ 465 00:46:28,055 --> 00:46:32,487 Valeriji Viktoroviči, co je to vlast z hlediska Koncepce v dnešní době? 466 00:46:32,607 --> 00:46:41,205 Stejně jako dřív začíná obrázkem ve slabikáři, nebo se něco změnilo? Stojí za to oddělovat pojmy „stát“ a „vlast“? 467 00:46:41,325 --> 00:46:46,324 Jak silně se vlast pojí s územím? Může mít člověk druhou vlast? 468 00:46:46,444 --> 00:46:54,041 Člověk může mít druhou vlast, aniž by přišel o svou první vlast. 469 00:46:54,431 --> 00:47:00,006 Ale pokud přijde o svou první vlast, tak to již není člověk. 470 00:47:00,530 --> 00:47:06,651 Rodiště/vlast, rod, rodina jsou slova se stejným kořenem, 471 00:47:06,771 --> 00:47:17,839 která vyjadřují určitou vzájemnou vazbu nepociťovanou v nějakých fyzických formách. 472 00:47:17,959 --> 00:47:25,220 Ve své podstatě se jedná o egregor, který ty lidi spojuje a váže je k určitému území. 473 00:47:25,340 --> 00:47:30,158 Existuje takový pojem jako „malá vlast“ jako určitý nositel egregoru. 474 00:47:30,278 --> 00:47:37,334 A zpravidla to lidi, kteří nezpřetrhali vazby ke své vlasti, přitahuje zpátky domů, 475 00:47:37,454 --> 00:47:41,398 protože se tam cítí nejlépe. 476 00:47:41,518 --> 00:47:52,045 Neboť tyto energetické složky se projevují v tom, co je obecně přijímáno, v národní kultuře. 477 00:47:52,165 --> 00:48:01,324 A povšimněte si, že se na různých územích rodí různé kultury. 478 00:48:01,444 --> 00:48:09,810 A kultura, to jsou všechny informace, které se nepředávají genetickou cestou, 479 00:48:09,930 --> 00:48:12,639 tedy sociální informace. 480 00:48:12,759 --> 00:48:19,711 Ale vlast se předává i genetickou cestou, jedná se o energetické vazby, o psychotypy. 481 00:48:19,831 --> 00:48:27,441 Francouzi mají jeden psychotyp, Angličané druhý, Němci třetí a takto můžeme vyjmenovat všechny. 482 00:48:27,561 --> 00:48:38,372 Je to tedy tak, že žije-li člověk kulturou svých předků a neporušuje… 483 00:48:38,492 --> 00:48:41,458 A co je kultura národa? 484 00:48:41,578 --> 00:48:48,788 Tato kultura umožňuje lidem žít v harmonickém souladu s přírodou. 485 00:48:48,908 --> 00:48:55,912 Jestliže tedy člověk tohle nenarušuje a rozvíjí svou vlastní kulturu se zachováním národní kultury, 486 00:48:56,032 --> 00:48:59,487 tak ho to vždy spojuje s jeho vlastí. 487 00:48:59,607 --> 00:49:10,443 A takový člověk si nikdy nesplete „stát“, „vlast“ s nějakým úředníkem, byrokratem. 488 00:49:10,563 --> 00:49:16,564 Takový člověk bude bojovat za svou vlast, aby se mu v ní dobře žilo, 489 00:49:16,684 --> 00:49:24,729 aby zůstal tam, kde žili jeho předci a kde budou žít jeho děti, ve svém reálném národním kulturním prostředí. 490 00:49:24,849 --> 00:49:35,876 Bude bojovat za to, aby tato byrokracie nepoškozovala jeho rodiště/vlast, jeho rod a jeho rodinu. 491 00:49:36,583 --> 00:49:40,440 Je zbytečné honit se za „deficitním salámem“. 492 00:49:40,560 --> 00:49:43,526 Vlast lidé nebrání kvůli „salámu“. 493 00:49:43,646 --> 00:49:48,445 Pokud si někdo myslí, že mu nestojí za to, takovou vlast bránit, 494 00:49:48,565 --> 00:49:54,038 tak ji vyměnil za ten „salám“ a přišel tím o svou lidskou důstojnost, 495 00:49:54,158 --> 00:49:58,667 tak ať odjede, bude se mu dýchat lépe. 496 00:49:58,787 --> 00:50:08,504 Přišel o vazbu s kulturou svého národa, přišel o vazbu na svůj rod, přišel o vazbu na svou rodinu. 497 00:50:08,624 --> 00:50:14,451 Už nemá žádné tyto egregoriální vazby, nemá kulturní vazby. 498 00:50:14,571 --> 00:50:21,426 Ty egregoriální vazby jsou ty energetické, to, co se předává genetickou cestou, co je udržováno na genetické úrovni. 499 00:50:21,546 --> 00:50:26,602 A kulturní vazby na svůj národ už také nemá. 500 00:50:26,722 --> 00:50:30,910 Národ a rodiště/vlast jsou slova se stejným kořenem. 501 00:50:31,030 --> 00:50:34,735 Nemáte-li vazbu na svůj národ, nemáte ani vlast. 502 00:50:34,855 --> 00:50:39,820 Máte-li vazbu na svůj národ, jestliže se cítíte být součástí národa, máte i vlast. 503 00:50:39,940 --> 00:50:50,538 Takže musíte jednat tak, aby se vaší vlasti dařilo lépe, protože potom bude žít lépe i váš rod a vaše rodina. 504 00:50:51,217 --> 00:50:57,739 Pokud vám tak záleží na tom „salámu“, tak si klidně jděte někam jinam. 505 00:50:58,397 --> 00:51:01,689 Neunavujte se žádnou obranou vlasti. 506 00:51:03,417 --> 00:51:06,647 To byla poslední otázka. 507 00:51:07,840 --> 00:51:17,654 Tou poslední otázkou jsme se dostali k otázce vlasti, a proč je nutné ji bránit. 508 00:51:17,774 --> 00:51:25,369 Víte, člověku můžete sebrat všechno kromě jeho lidské důstojnosti. 509 00:51:25,489 --> 00:51:32,699 Když mu seberete jeho lidskou důstojnost, sebrali jste mu i to poslední, jeho vlast. 510 00:51:32,819 --> 00:51:41,392 Proč? Protože bez lidské důstojnosti není ani vlast. 511 00:51:43,270 --> 00:51:50,805 Jestliže člověk nepřestal být člověkem, občanem, představitelem svého rodu, 512 00:51:50,925 --> 00:51:58,393 představitelem svého národa, který nepřišel o vazby na svou rodinu, tak si musí uvědomovat, 513 00:51:58,513 --> 00:52:04,900 že dané území je jeho „malá vlast“, a že má i „velkou vlast“, 514 00:52:05,020 --> 00:52:11,072 ve které žije jeho národ, který musí žít podle svých pravidel, 515 00:52:11,192 --> 00:52:23,108 aby ti, kteří přinášejí nějaké nepříjemnosti, nějaké trápení národu, rodu a rodině postupně vymizeli. 516 00:52:23,228 --> 00:52:31,094 A když říkáte, že jste kvůli nějakému úředníkovi připraveni zahodit všechno, 517 00:52:31,214 --> 00:52:36,656 protože ten úředník peče s tím a oním a tak podobně: 518 00:52:36,776 --> 00:52:43,696 „Mně je jedno, co bude s touto zemí, co bude se zemí mých předků, 519 00:52:43,816 --> 00:52:49,675 je mi jedno, kde budou žít moje děti a co s nimi bude ve světě.“ 520 00:52:49,795 --> 00:52:56,490 Tak takový člověk nemá žádnou budoucnost, jednoduše nemá budoucnost. Toho už připravili o všechno. 521 00:52:56,610 --> 00:53:02,565 Když vás připraví o vlast, připraví vás fakticky o všechno, už nebudete chtít nic jiného než ten kousek „salámu“, 522 00:53:02,685 --> 00:53:08,159 kvůli kterému budete skákat a dělat co vám přikážou, neboť jste se všeho vzdali sami. 523 00:53:08,279 --> 00:53:13,977 A k tomu, abyste dokázali život ve své vlasti normalizovat, 524 00:53:14,097 --> 00:53:23,943 abyste dále mohli žít ve státě svých předků, abyste zajistili budoucnost svému rodu, 525 00:53:24,063 --> 00:53:31,561 své rodině, svým dětem, musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 526 00:53:31,681 --> 00:53:34,647 Jak život zlepšovat. 527 00:53:34,767 --> 00:53:42,201 Jak čelit tomu, když vám život ve vaší vlasti ničí jacísi zkorumpovaní úředníci, 528 00:53:42,321 --> 00:53:48,888 když ho ničí v touze po jakýchsi nařezaných papírcích, útržcích papíru, 529 00:53:49,008 --> 00:53:53,581 které touží nakrást a utéci s nimi do Londýna. 530 00:53:53,701 --> 00:53:58,532 Musíte sami vstupovat do procesů řízení, 531 00:53:58,652 --> 00:54:02,229 bezkrizově do nich vstupovat, v klidu, 532 00:54:02,349 --> 00:54:08,883 přebírat řízení procesů celospolečenského významu do svých rukou 533 00:54:09,003 --> 00:54:16,984 a postarat se o lepší život ve své vlasti pro svůj rod, národ i pro svou rodinu a děti. 534 00:54:17,104 --> 00:54:25,149 Vlastně se jedná o různá označení jedné podstaty, různé prvky jedné podstaty. 535 00:54:25,534 --> 00:54:30,710 A abyste věděli, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, 536 00:54:30,830 --> 00:54:37,622 musíte studovat Koncepci sociální bezpečnosti, neboť pouze tam jsou vyloženy tyto znalosti. 537 00:54:37,742 --> 00:54:46,044 Jestliže tedy chcete zajistit bezkrizový život sobě, své rodině i svému rodu, 538 00:54:46,164 --> 00:54:51,862 a dětem mírové nebe nad hlavou, štěstí svým dětem, 539 00:54:51,982 --> 00:54:58,066 naučte se, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 540 00:54:58,186 --> 00:55:02,856 Sebevzdělávejte se, studujte práce vnitřního prediktoru SSSR 541 00:55:02,976 --> 00:55:08,321 a znovu zdůrazňuji, napsané do června roku 2018. 542 00:55:08,441 --> 00:55:18,350 Stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny, zájmy svého rodu, svého národu, své vlasti. 543 00:55:18,470 --> 00:55:28,412 Tohle v podstatě říkám závěrem vždy. Já jen shrnuji rod, národ a vlast do zájmů svých a své rodiny. 544 00:55:28,532 --> 00:55:35,806 Pokud budete bránit svou rodinu, budete tím bránit i všechno to ostatní, 545 00:55:35,926 --> 00:55:45,064 protože nebudete-li bránit zájmy své a své rodiny, tak vyměníte svou vlast za „salám“ 546 00:55:45,184 --> 00:55:51,814 a nedokážete, ať už se budete snažit o jakkoliv zajištěný život, tak se vám to nepovede. 547 00:55:51,934 --> 00:55:58,855 V cizí zemi normálního života nikdy nedosáhnete. 548 00:55:58,975 --> 00:56:09,270 A ve výsledku svého jednání, svého života můžete dosáhnout jednoty s nějakým jiným národem. 549 00:56:09,390 --> 00:56:15,538 Takto se v podstatě buduje ruská civilizace, Rusko se tak buduje. 550 00:56:15,658 --> 00:56:20,681 Když se mluví o spojeneckých republikách a tak podobně, tak se to dělá schválně, 551 00:56:20,801 --> 00:56:26,725 aby se zabránilo rozvoji kultury národa a bylo možné zlikvidovat jednoho po druhém. 552 00:56:26,845 --> 00:56:32,801 Všechny spojenecké republiky na území ruského impéria jsou jednotným Ruskem. 553 00:56:32,921 --> 00:56:42,091 Všechna ta území jako Altaj, Ázerbájdžán, Ukrajina, Sibiř jako širší celek zahrnující i Altaj. 554 00:56:42,211 --> 00:56:44,277 Je to jedno. 555 00:56:44,397 --> 00:56:54,275 Pokud si tohle uvědomíme, zachováme si jak svou národní kulturu, tak i rod, národ a stát, svou rodinu. 556 00:56:54,395 --> 00:56:58,164 Zajistíme si mírové nebe nad hlavou. 557 00:56:58,284 --> 00:57:03,275 Proto studujte Koncepci sociální bezpečnosti a stávejte se konceptuálně mocnými. 558 00:57:03,395 --> 00:57:09,576 Braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. 559 00:57:09,696 --> 00:57:18,344 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .